56.DanielOG.txt 354 KB


 1. Dan 1:1
 2. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4. Ιωακιμ N---GSM--- Ιωακιμ
 5. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 7. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 8. τρίτου A1--GSN--- τρίτος
 9. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 10. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 11. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 12. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 13. εἰς P--------- εἰς
 14. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 15. ἐπολιόρκει V2I-IAI3S- πολιορκέω
 16. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 17. Dan 1:2
 18. καὶ C--------- καί
 19. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 20. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 21. κύριος N2--NSM--- κύριος
 22. εἰς P--------- εἰς
 23. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 24. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 25. καὶ C--------- καί
 26. Ιωακιμ N---ASM--- Ιωακιμ
 27. τὸν RA--ASM--- ὁ
 28. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 29. τῆς RA--GSF--- ὁ
 30. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 31. καὶ C--------- καί
 32. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 33. τι RI--ASN--- τις
 34. τῶν RA--GPN--- ὁ
 35. ἱερῶν A1A-GPN--- ἱερός
 36. σκευῶν N3E-GPN--- σκεῦος
 37. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 38. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 39. καὶ C--------- καί
 40. ἀπήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀπο
 41. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 42. εἰς P--------- εἰς
 43. Βαβυλῶνα N3W-ASF--- Βαβυλών
 44. καὶ C--------- καί
 45. ἀπηρείσατο VAI-AMI3S- ἐρείδομαι ἀπο
 46. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 47. ἐν P--------- ἐν
 48. τῷ RA--DSN--- ὁ
 49. εἰδωλίῳ N2N-DSN--- εἰδωλῖον
 50. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 51. Dan 1:3
 52. καὶ C--------- καί
 53. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 54. ὁ RA--NSM--- ὁ
 55. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 56. Αβιεσδρι N---DSM--- Αβιεσδρι
 57. τῷ RA--DSM--- ὁ
 58. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 59. ἀρχιευνούχῳ N2--DSM--- ἀρχιευνοῦχος
 60. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 61. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 62. ἐκ P--------- ἐκ
 63. τῶν RA--GPM--- ὁ
 64. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 65. τῶν RA--GPM--- ὁ
 66. μεγιστάνων N3--GPM--- μεγιστάν
 67. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 68. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 69. καὶ C--------- καί
 70. ἐκ P--------- ἐκ
 71. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 72. βασιλικοῦ A1--GSN--- βασιλικός
 73. γένους N3E-GSN--- γένος
 74. καὶ C--------- καί
 75. ἐκ P--------- ἐκ
 76. τῶν RA--GPM--- ὁ
 77. ἐπιλέκτων A1B-GPM--- ἐπίλεκτος
 78. Dan 1:4
 79. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 80. ἀμώμους A1B-APM--- ἄμωμος
 81. καὶ C--------- καί
 82. εὐειδεῖς A3H-APM--- εὐειδής
 83. καὶ C--------- καί
 84. ἐπιστήμονας A3N-APM--- ἐπιστήμων
 85. ἐν P--------- ἐν
 86. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 87. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 88. καὶ C--------- καί
 89. γραμματικοὺς A1--APM--- γραμματικός
 90. καὶ C--------- καί
 91. συνετοὺς A1--APM--- συνετός
 92. καὶ C--------- καί
 93. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 94. καὶ C--------- καί
 95. ἰσχύοντας V1--PAPAPM ἰσχύω
 96. ὥστε C--------- ὥστε
 97. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 98. ἐν P--------- ἐν
 99. τῷ RA--DSM--- ὁ
 100. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 101. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 102. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 103. καὶ C--------- καί
 104. διδάξαι VA--AAN--- διδάσκω
 105. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 106. γράμματα N3M-APN--- γράμμα
 107. καὶ C--------- καί
 108. διάλεκτον N2--ASF--- διάλεκτος
 109. Χαλδαϊκὴν A1--ASF--- Χαλδαϊκός
 110. Dan 1:5
 111. καὶ C--------- καί
 112. δίδοσθαι V8--PMN--- δίδωμι
 113. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 114. ἔκθεσιν N3I-ASF--- ἔκθεσις
 115. ἐκ P--------- ἐκ
 116. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 117. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 118. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 119. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 120. καθ' P--------- κατά
 121. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 122. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 123. καὶ C--------- καί
 124. ἀπὸ P--------- ἀπό
 125. τῆς RA--GSF--- ὁ
 126. βασιλικῆς A1--GSF--- βασιλικός
 127. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 128. καὶ C--------- καί
 129. ἀπὸ P--------- ἀπό
 130. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 131. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 132. οὗ RR--GSM--- ὅς
 133. πίνει V1--PAI3S- πίνω
 134. ὁ RA--NSM--- ὁ
 135. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 136. καὶ C--------- καί
 137. ἐκπαιδεῦσαι VA--AAN--- παιδεύω ἐκ
 138. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 139. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 140. τρία A3--APN--- τρεῖς
 141. καὶ C--------- καί
 142. ἐκ P--------- ἐκ
 143. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 144. στῆσαι VA--AAN--- ἵστημι
 145. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 146. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 147. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 148. Dan 1:6
 149. καὶ C--------- καί
 150. ἦσαν V9I-IAI3P- εἰμί
 151. ἐκ P--------- ἐκ
 152. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 153. γένους N3E-GSN--- γένος
 154. τῶν RA--GPM--- ὁ
 155. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 156. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 157. τῶν RA--GPM--- ὁ
 158. ἀπὸ P--------- ἀπό
 159. τῆς RA--GSF--- ὁ
 160. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 161. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 162. Ανανιας N1T-NSM--- Ανανιας
 163. Μισαηλ N---NSM--- Μισαηλ
 164. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 165. Dan 1:7
 166. καὶ C--------- καί
 167. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 168. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 170. ἀρχιευνοῦχος N2--NSM--- ἀρχιευνοῦχος
 171. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 172. τῷ RA--DSM--- ὁ
 173. μὲν X--------- μέν
 174. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 175. Βαλτασαρ N---ASM--- Βαλτασαρ
 176. τῷ RA--DSM--- ὁ
 177. δὲ X--------- δέ
 178. Ανανια N1T-DSM--- Ανανιας
 179. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 180. καὶ C--------- καί
 181. τῷ RA--DSM--- ὁ
 182. Μισαηλ N---DSM--- Μισαηλ
 183. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 184. καὶ C--------- καί
 185. τῷ RA--DSM--- ὁ
 186. Αζαρια N1T-DSM--- Αζαριας
 187. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 188. Dan 1:8
 189. καὶ C--------- καί
 190. ἐνεθυμήθη VCI-API3S- θυμέομαι ἐν
 191. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 192. ἐν P--------- ἐν
 193. τῇ RA--DSF--- ὁ
 194. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 195. ὅπως C--------- ὅπως
 196. μὴ D--------- μή
 197. ἀλισγηθῇ VC--APS3S- ἀλισγέω
 198. ἐν P--------- ἐν
 199. τῷ RA--DSN--- ὁ
 200. δείπνῳ N2N-DSN--- δεῖπνον
 201. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 202. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 203. καὶ C--------- καί
 204. ἐν P--------- ἐν
 205. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 206. πίνει V1--PAI3S- πίνω
 207. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 208. καὶ C--------- καί
 209. ἠξίωσε VAI-AAI3S- ἀξιόω
 210. τὸν RA--ASM--- ὁ
 211. ἀρχιευνοῦχον N2--ASM--- ἀρχιευνοῦχος
 212. ἵνα C--------- ἵνα
 213. μὴ D--------- μή
 214. συμμολυνθῇ VA--APS3S- μολύνομαι συν
 215. Dan 1:9
 216. καὶ C--------- καί
 217. ἔδωκε VAI-AAI3S- δίδωμι
 218. κύριος N2--NSM--- κύριος
 219. τῷ RA--DSM--- ὁ
 220. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 221. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 222. καὶ C--------- καί
 223. χάριν N3--ASF--- χάρις
 224. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 225. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 226. ἀρχιευνούχου N2--GSM--- ἀρχιευνοῦχος
 227. Dan 1:10
 228. καὶ C--------- καί
 229. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 230. ὁ RA--NSM--- ὁ
 231. ἀρχιευνοῦχος N2--NSM--- ἀρχιευνοῦχος
 232. τῷ RA--DSM--- ὁ
 233. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 234. ἀγωνιῶ V3--PAI1S- ἀγωνιάω
 235. τὸν RA--ASM--- ὁ
 236. κύριόν N2--ASM--- κύριος
 237. μου RP--GS---- ἐγώ
 238. τὸν RA--ASM--- ὁ
 239. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 240. τὸν RA--ASM--- ὁ
 241. ἐκτάξαντα VA--AAPASM τάσσω ἐκ
 242. τὴν RA--ASF--- ὁ
 243. βρῶσιν N3I-ASF--- βρῶσις
 244. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 245. καὶ C--------- καί
 246. τὴν RA--ASF--- ὁ
 247. πόσιν N3I-ASF--- πόσις
 248. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 249. ἵνα C--------- ἵνα
 250. μὴ D--------- μή
 251. ἴδῃ VB--AAS3S- ὁράω
 252. τὰ RA--APN--- ὁ
 253. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 254. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 255. διατετραμμένα VP--XMPAPN τρέπω δια
 256. καὶ C--------- καί
 257. ἀσθενῆ A3H-APN--- ἀσθενής
 258. παρὰ P--------- παρά
 259. τοὺς RA--APM--- ὁ
 260. συντρεφομένους V1--PMPAPM τρέφω συν
 261. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 262. νεανίας N1T-APM--- νεανίας
 263. τῶν RA--GPM--- ὁ
 264. ἀλλογενῶν A3H-GPM--- ἀλλογενής
 265. καὶ C--------- καί
 266. κινδυνεύσω VF--FAI1S- κινδυνεύω
 267. τῷ RA--DSM--- ὁ
 268. ἰδίῳ A1A-DSM--- ἴδιος
 269. τραχήλῳ N2--DSM--- τράχηλος
 270. Dan 1:11
 271. καὶ C--------- καί
 272. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 273. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 274. Αβιεσδρι N---DSM--- Αβιεσδρι
 275. τῷ RA--DSM--- ὁ
 276. ἀναδειχθέντι VC--APPDSM δεικνύω ἀνα
 277. ἀρχιευνούχῳ N2--DSM--- ἀρχιευνοῦχος
 278. ἐπὶ P--------- ἐπί
 279. τὸν RA--ASM--- ὁ
 280. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 281. Ανανιαν N1T-ASM--- Ανανιας
 282. Μισαηλ N---ASM--- Μισαηλ
 283. Αζαριαν N1T-ASM--- Αζαριας
 284. Dan 1:12
 285. πείρασον VA--AAD2S- πειράζω
 286. δὴ X--------- δή
 287. τοὺς RA--APM--- ὁ
 288. παῖδάς N3D-APM--- παῖς
 289. σου RP--GS---- σύ
 290. ἐφ' P--------- ἐπί
 291. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 292. δέκα M--------- δέκα
 293. καὶ C--------- καί
 294. δοθήτω VC--APD3S- δίδωμι
 295. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 296. ἀπὸ P--------- ἀπό
 297. τῶν RA--GPN--- ὁ
 298. ὀσπρίων N2N-GPN--- ὄσπριον
 299. τῆς RA--GSF--- ὁ
 300. γῆς N1--GSF--- γῆ
 301. ὥστε C--------- ὥστε
 302. κάπτειν V1--PAN--- κάπτω
 303. καὶ C--------- καί
 304. ὑδροποτεῖν V2--PAN--- ὑδροποτέω
 305. Dan 1:13
 306. καὶ C--------- καί
 307. ἐὰν C--------- ἐάν
 308. φανῇ VD--APS3S- φαίνω
 309. ἡ RA--NSF--- ὁ
 310. ὄψις N3I-NSF--- ὄψις
 311. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 312. διατετραμμένη VP--XMPNSF τρέπω δια
 313. παρὰ P--------- παρά
 314. τοὺς RA--APM--- ὁ
 315. ἄλλους RD--APM--- ἄλλος
 316. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 317. τοὺς RA--APM--- ὁ
 318. ἐσθίοντας V1--PAPAPM ἐσθίω
 319. ἀπὸ P--------- ἀπό
 320. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 321. βασιλικοῦ A1--GSN--- βασιλικός
 322. δείπνου N2N-GSN--- δεῖπνον
 323. καθὼς D--------- καθώς
 324. ἐὰν C--------- ἐάν
 325. θέλῃς V1--PAS2S- θέλω
 326. οὕτω D--------- οὕτως
 327. χρῆσαι VA--AAN--- χράω
 328. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 329. παισί N3D-DPM--- παῖς
 330. σου RP--GS---- σύ
 331. Dan 1:14
 332. καὶ C--------- καί
 333. ἐχρήσατο VAI-AMI3S- χράω
 334. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 335. τὸν RA--ASM--- ὁ
 336. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 337. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 338. καὶ C--------- καί
 339. ἐπείρασεν VAI-AAI3S- πειράζω
 340. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 341. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 342. δέκα M--------- δέκα
 343. Dan 1:15
 344. μετὰ P--------- μετά
 345. δὲ X--------- δέ
 346. τὰς RA--APF--- ὁ
 347. δέκα M--------- δέκα
 348. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 349. ἐφάνη VDI-API3S- φαίνω
 350. ἡ RA--NSF--- ὁ
 351. ὄψις N3I-NSF--- ὄψις
 352. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 353. καλὴ A1--NSF--- καλός
 354. καὶ C--------- καί
 355. ἡ RA--NSF--- ὁ
 356. ἕξις N3I-NSF--- ἕξις
 357. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 358. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 359. κρείσσων A3C-NSF--- κρείσσων
 360. τῶν RA--GPM--- ὁ
 361. ἄλλων RD--GPM--- ἄλλος
 362. νεανίσκων N2--GPM--- νεανίσκος
 363. τῶν RA--GPM--- ὁ
 364. ἐσθιόντων V1--PAPGPM ἐσθίω
 365. τὸ RA--ASN--- ὁ
 366. βασιλικὸν A1--ASN--- βασιλικός
 367. δεῖπνον N2N-ASN--- δεῖπνον
 368. Dan 1:16
 369. καὶ C--------- καί
 370. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 371. Αβιεσδρι N---NSM--- Αβιεσδρι
 372. ἀναιρούμενος V2--PMPNSM αἱρέω ἀνα
 373. τὸ RA--ASN--- ὁ
 374. δεῖπνον N2N-ASN--- δεῖπνον
 375. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 376. καὶ C--------- καί
 377. τὸν RA--ASM--- ὁ
 378. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 379. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 380. καὶ C--------- καί
 381. ἀντεδίδου V8I-IAI3S- δίδωμι ἀντι
 382. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 383. ἀπὸ P--------- ἀπό
 384. τῶν RA--GPN--- ὁ
 385. ὀσπρίων N2N-GPN--- ὄσπριον
 386. Dan 1:17
 387. καὶ C--------- καί
 388. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 389. νεανίσκοις N2--DPM--- νεανίσκος
 390. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 391. ὁ RA--NSM--- ὁ
 392. κύριος N2--NSM--- κύριος
 393. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 394. καὶ C--------- καί
 395. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 396. καὶ C--------- καί
 397. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 398. ἐν P--------- ἐν
 399. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 400. γραμματικῇ A1--DSF--- γραμματικός
 401. τέχνῃ N1--DSF--- τέχνη
 402. καὶ C--------- καί
 403. τῷ RA--DSM--- ὁ
 404. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 405. ἔδωκε VAI-AAI3S- δίδωμι
 406. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 407. ἐν P--------- ἐν
 408. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 409. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 410. καὶ C--------- καί
 411. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 412. καὶ C--------- καί
 413. ἐνυπνίοις N2N-DPN--- ἐνύπνιον
 414. καὶ C--------- καί
 415. ἐν P--------- ἐν
 416. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 417. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 418. Dan 1:18
 419. μετὰ P--------- μετά
 420. δὲ X--------- δέ
 421. τὰς RA--APF--- ὁ
 422. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 423. ταύτας RD--APF--- οὗτος
 424. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 425. ὁ RA--NSM--- ὁ
 426. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 427. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 428. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 429. καὶ C--------- καί
 430. εἰσήχθησαν VQI-API3P- ἄγω εἰς
 431. ἀπὸ P--------- ἀπό
 432. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 433. ἀρχιευνούχου N2--GSM--- ἀρχιευνοῦχος
 434. πρὸς P--------- πρός
 435. τὸν RA--ASM--- ὁ
 436. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 437. Ναβουχοδονοσορ N---ASM--- Ναβουχοδονοσορ
 438. Dan 1:19
 439. καὶ C--------- καί
 440. ὡμίλησεν VAI-AAI3S- ὁμιλέω
 441. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 442. ὁ RA--NSM--- ὁ
 443. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 444. καὶ C--------- καί
 445. οὐχ D--------- οὐ
 446. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 447. ἐν P--------- ἐν
 448. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 449. σοφοῖς A1--DPM--- σοφός
 450. ὅμοιος A1A-NSM--- ὅμοιος
 451. τῷ RA--DSM--- ὁ
 452. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 453. καὶ C--------- καί
 454. Ανανια N1T-DSM--- Ανανιας
 455. καὶ C--------- καί
 456. Μισαηλ N---DSM--- Μισαηλ
 457. καὶ C--------- καί
 458. Αζαρια N1T-DSM--- Αζαριας
 459. καὶ C--------- καί
 460. ἦσαν V9I-IAI3P- εἰμί
 461. παρὰ P--------- παρά
 462. τῷ RA--DSM--- ὁ
 463. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 464. Dan 1:20
 465. καὶ C--------- καί
 466. ἐν P--------- ἐν
 467. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 468. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 469. καὶ C--------- καί
 470. συνέσει N3I-DSF--- σύνεσις
 471. καὶ C--------- καί
 472. παιδείᾳ N1A-DSF--- παιδεία
 473. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 474. ἐζήτησε VAI-AAI3S- ζητέω
 475. παρ' P--------- παρά
 476. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 477. ὁ RA--NSM--- ὁ
 478. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 479. κατέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω κατα
 480. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 481. σοφωτέρους A1--APMC-- σοφός
 482. δεκαπλασίως D--------- δεκαπλασίως
 483. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 484. τοὺς RA--APM--- ὁ
 485. σοφιστὰς N1M-APM--- σοφιστής
 486. καὶ C--------- καί
 487. τοὺς RA--APM--- ὁ
 488. φιλοσόφους N2--APM--- φιλόσοφος
 489. τοὺς RA--APM--- ὁ
 490. ἐν P--------- ἐν
 491. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 492. τῇ RA--DSF--- ὁ
 493. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 494. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 495. καὶ C--------- καί
 496. ἐδόξασεν VAI-AAI3S- δοξάζω
 497. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 498. ὁ RA--NSM--- ὁ
 499. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 500. καὶ C--------- καί
 501. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 502. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 503. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 504. καὶ C--------- καί
 505. ἀνέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἀνα
 506. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 507. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 508. παρὰ P--------- παρά
 509. πάντας A3--APM--- πᾶς
 510. τοὺς RA--APM--- ὁ
 511. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 512. ἐν P--------- ἐν
 513. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 514. ἐν P--------- ἐν
 515. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 516. τῇ RA--DSF--- ὁ
 517. γῇ N1--DSF--- γῆ
 518. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 519. καὶ C--------- καί
 520. ἐν P--------- ἐν
 521. τῇ RA--DSF--- ὁ
 522. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 523. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 524. Dan 1:21
 525. καὶ C--------- καί
 526. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 527. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 528. ἕως P--------- ἕως
 529. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 530. πρώτου A1--GSNS-- πρῶτος
 531. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 532. τῆς RA--GSF--- ὁ
 533. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 534. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 535. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 536. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 537. Dan 2:1
 538. καὶ C--------- καί
 539. ἐν P--------- ἐν
 540. τῷ RA--DSN--- ὁ
 541. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 542. τῷ RA--DSN--- ὁ
 543. δευτέρῳ A1A-DSN--- δεύτερος
 544. τῆς RA--GSF--- ὁ
 545. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 546. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 547. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 548. εἰς P--------- εἰς
 549. ὁράματα N3M-APN--- ὅραμα
 550. καὶ C--------- καί
 551. ἐνύπνια N2N-APN--- ἐνύπνιον
 552. ἐμπεσεῖν VB--AAN--- πίπτω ἐν
 553. τὸν RA--ASM--- ὁ
 554. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 555. καὶ C--------- καί
 556. ταραχθῆναι VQ--APN--- ταράσσω
 557. ἐν P--------- ἐν
 558. τῷ RA--DSN--- ὁ
 559. ἐνυπνίῳ N2N-DSN--- ἐνύπνιον
 560. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 561. καὶ C--------- καί
 562. ὁ RA--NSM--- ὁ
 563. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 564. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 565. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 566. ἀπ' P--------- ἀπό
 567. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 568. Dan 2:2
 569. καὶ C--------- καί
 570. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 571. ὁ RA--NSM--- ὁ
 572. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 573. εἰσενεχθῆναι VQ--APN--- φέρω εἰς
 574. τοὺς RA--APM--- ὁ
 575. ἐπαοιδοὺς N2--APM--- ἐπαοιδός
 576. καὶ C--------- καί
 577. τοὺς RA--APM--- ὁ
 578. μάγους N2--APM--- μάγος
 579. καὶ C--------- καί
 580. τοὺς RA--APM--- ὁ
 581. φαρμακοὺς N2--APM--- φαρμακός
 582. τῶν RA--GPM--- ὁ
 583. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 584. ἀναγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 585. τῷ RA--DSM--- ὁ
 586. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 587. τὰ RA--APN--- ὁ
 588. ἐνύπνια N2N-APN--- ἐνύπνιον
 589. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 590. καὶ C--------- καί
 591. παραγενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι παρα
 592. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 593. παρὰ P--------- παρά
 594. τῷ RA--DSM--- ὁ
 595. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 596. Dan 2:3
 597. καὶ C--------- καί
 598. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 599. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 600. ὁ RA--NSM--- ὁ
 601. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 602. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 603. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 604. καὶ C--------- καί
 605. ἐκινήθη VCI-API3S- κινέω
 606. μου RP--GS---- ἐγώ
 607. τὸ RA--NSN--- ὁ
 608. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 609. ἐπιγνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω ἐπι
 610. οὖν X--------- οὖν
 611. θέλω V1--PAI1S- θέλω
 612. τὸ RA--ASN--- ὁ
 613. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 614. Dan 2:4
 615. καὶ C--------- καί
 616. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 617. οἱ RA--NPM--- ὁ
 618. Χαλδαῖοι N2--NPM--- Χαλδαῖος
 619. πρὸς P--------- πρός
 620. τὸν RA--ASM--- ὁ
 621. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 622. Συριστί D--------- Συριστί
 623. κύριε N2--VSM--- κύριος
 624. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 625. τὸν RA--ASM--- ὁ
 626. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 627. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 628. ἀνάγγειλον VA--AAD2S- ἀγγέλλω ἀνα
 629. τὸ RA--ASN--- ὁ
 630. ἐνύπνιόν N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 631. σου RP--GS---- σύ
 632. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 633. παισί N3D-DPM--- παῖς
 634. σου RP--GS---- σύ
 635. καὶ C--------- καί
 636. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 637. σοι RP--DS---- σύ
 638. φράσομεν VF--FAI1P- φράζω
 639. τὴν RA--ASF--- ὁ
 640. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 641. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 642. Dan 2:5
 643. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 644. δὲ X--------- δέ
 645. ὁ RA--NSM--- ὁ
 646. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 647. εἶπε VBI-AAI3S- εἶπον
 648. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 649. Χαλδαίοις N2--DPM--- Χαλδαῖος
 650. ὅτι C--------- ὅτι
 651. ἐὰν C--------- ἐάν
 652. μὴ D--------- μή
 653. ἀπαγγείλητέ VA--AAS2P- ἀγγέλλω ἀπο
 654. μοι RP--DS---- ἐγώ
 655. ἐπ' P--------- ἐπί
 656. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 657. τὸ RA--ASN--- ὁ
 658. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 659. καὶ C--------- καί
 660. τὴν RA--ASF--- ὁ
 661. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 662. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 663. δηλώσητέ VA--AAS2P- δηλόω
 664. μοι RP--DS---- ἐγώ
 665. παραδειγματισθήσεσθε VS--FPI2P- δειγματίζω παρα
 666. καὶ C--------- καί
 667. ἀναληφθήσεται VV--FPI3S- λαμβάνω ἀνα
 668. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 669. τὰ RA--APN--- ὁ
 670. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 671. εἰς P--------- εἰς
 672. τὸ RA--ASN--- ὁ
 673. βασιλικόν A1--ASN--- βασιλικός
 674. Dan 2:6
 675. ἐὰν C--------- ἐάν
 676. δὲ X--------- δέ
 677. τὸ RA--ASN--- ὁ
 678. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 679. διασαφήσητέ VA--AAS2P- σαφέω δια
 680. μοι RP--DS---- ἐγώ
 681. καὶ C--------- καί
 682. τὴν RA--ASF--- ὁ
 683. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 684. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 685. ἀναγγείλητε VA--AAS2P- ἀγγέλλω ἀνα
 686. λήψεσθε VF--FMI2P- λαμβάνω
 687. δόματα N3M-APN--- δόμα
 688. παντοῖα A1A-APN--- παντοῖος
 689. καὶ C--------- καί
 690. δοξασθήσεσθε VS--FPI2P- δοξάζω
 691. ὑπ' P--------- ὑπό
 692. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 693. δηλώσατέ VA--AAD2P- δηλόω
 694. μοι RP--DS---- ἐγώ
 695. τὸ RA--ASN--- ὁ
 696. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 697. καὶ C--------- καί
 698. κρίνατε VA--AAD2P- κρίνω
 699. Dan 2:7
 700. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 701. δὲ X--------- δέ
 702. ἐκ P--------- ἐκ
 703. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 704. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 705. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 706. τὸ RA--ASN--- ὁ
 707. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 708. εἰπόν VB--AAD2S- εἶπον
 709. καὶ C--------- καί
 710. οἱ RA--NPM--- ὁ
 711. παῖδές N3D-NPM--- παῖς
 712. σου RP--GS---- σύ
 713. κρινοῦσι VF2-FAI3P- κρίνω
 714. πρὸς P--------- πρός
 715. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 716. Dan 2:8
 717. καὶ C--------- καί
 718. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 719. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 720. ὁ RA--NSM--- ὁ
 721. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 722. ἐπ' P--------- ἐπί
 723. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 724. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 725. ὅτι C--------- ὅτι
 726. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 727. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 728. ἐξαγοράζετε V1--PAI2P- ἀγοράζω ἐκ
 729. καθάπερ D--------- καθάπερ
 730. ἑωράκατε VX--XAI2P- ὁράω
 731. ὅτι C--------- ὅτι
 732. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 733. ἀπ' P--------- ἀπό
 734. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 735. τὸ RA--ASN--- ὁ
 736. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 737. καθάπερ D--------- καθάπερ
 738. οὖν X--------- οὖν
 739. προστέταχα VX--XAI1S- τάσσω προς
 740. οὕτως D--------- οὕτως
 741. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 742. Dan 2:9
 743. ἐὰν C--------- ἐάν
 744. μὴ D--------- μή
 745. τὸ RA--ASN--- ὁ
 746. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 747. ἀπαγγείλητέ VA--AAS2P- ἀγγέλλω ἀπο
 748. μοι RP--DS---- ἐγώ
 749. ἐπ' P--------- ἐπί
 750. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 751. καὶ C--------- καί
 752. τὴν RA--ASF--- ὁ
 753. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 754. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 755. δηλώσητε VA--AAS2P- δηλόω
 756. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 757. περιπεσεῖσθε VF2-FMI2P- πίπτω περι
 758. συνείπασθε VAI-AMI2P- εἶπον συν
 759. γὰρ X--------- γάρ
 760. λόγους N2--APM--- λόγος
 761. ψευδεῖς A3H-APM--- ψευδής
 762. ποιήσασθαι VA--AMN--- ποιέω
 763. ἐπ' P--------- ἐπί
 764. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 765. ἕως C--------- ἕως
 766. ἂν X--------- ἄν
 767. ὁ RA--NSM--- ὁ
 768. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 769. ἀλλοιωθῇ VC--APS3S- ἀλλοιόω
 770. νῦν D--------- νῦν
 771. οὖν X--------- οὖν
 772. ἐὰν C--------- ἐάν
 773. τὸ RA--ASN--- ὁ
 774. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 775. εἴπητέ VB--AAS2P- εἶπον
 776. μοι RP--DS---- ἐγώ
 777. ὃ RR--ASN--- ὅς
 778. τὴν RA--ASF--- ὁ
 779. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 780. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 781. γνώσομαι VF--FMI1S- γιγνώσκω
 782. ὅτι C--------- ὅτι
 783. καὶ D--------- καί
 784. τὴν RA--ASF--- ὁ
 785. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 786. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 787. δηλώσετε VF--FAI2P- δηλόω
 788. Dan 2:10
 789. καὶ C--------- καί
 790. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 791. οἱ RA--NPM--- ὁ
 792. Χαλδαῖοι N2--NPM--- Χαλδαῖος
 793. ἐπὶ P--------- ἐπί
 794. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 795. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 796. ὅτι C--------- ὅτι
 797. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 798. τῶν RA--GPM--- ὁ
 799. ἐπὶ P--------- ἐπί
 800. τῆς RA--GSF--- ὁ
 801. γῆς N1--GSF--- γῆ
 802. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 803. εἰπεῖν VB--AAN--- εἶπον
 804. τῷ RA--DSM--- ὁ
 805. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 806. ὃ RR--NSN--- ὅς
 807. ἑώρακε VX--XAI3S- ὁράω
 808. καθάπερ D--------- καθάπερ
 809. σὺ RP--NS---- σύ
 810. ἐρωτᾷς V3--PAI2S- ἐρωτάω
 811. καὶ C--------- καί
 812. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 813. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 814. καὶ C--------- καί
 815. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 816. δυνάστης N1M-NSM--- δυνάστης
 817. τοιοῦτο RD--ASN--- τοιοῦτος
 818. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 819. οὐκ D--------- οὐ
 820. ἐπερωτᾷ V3--PAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 821. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 822. σοφὸν A1--ASM--- σοφός
 823. καὶ C--------- καί
 824. μάγον N2--ASM--- μάγος
 825. καὶ C--------- καί
 826. Χαλδαῖον N2--ASM--- Χαλδαῖος
 827. Dan 2:11
 828. καὶ C--------- καί
 829. ὁ RA--NSM--- ὁ
 830. λόγος N2--NSM--- λόγος
 831. ὃν RR--ASM--- ὅς
 832. ζητεῖς V2--PAI2S- ζητέω
 833. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 834. βαρύς A3U-NSM--- βαρύς
 835. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 836. καὶ C--------- καί
 837. ἐπίδοξος A1B-NSM--- ἐπίδοξος
 838. καὶ C--------- καί
 839. οὐδείς A3--NSM--- οὐδείς
 840. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 841. ὃς RR--NSM--- ὅς
 842. δηλώσει VF--FAI3S- δηλόω
 843. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 844. τῷ RA--DSM--- ὁ
 845. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 846. εἰ C--------- εἰ
 847. μήτι D--------- μήτι
 848. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 849. οὗ RR--GSM--- ὅς
 850. οὐκ D--------- οὐ
 851. ἔστι V9--PAI3S- εἰμί
 852. κατοικητήριον N2--ASN--- κατοικητήριον
 853. μετὰ P--------- μετά
 854. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 855. σαρκός N3K-GSF--- σάρξ
 856. ὅθεν D--------- ὅθεν
 857. οὐκ D--------- οὐ
 858. ἐνδέχεται V1--PMI3S- δέχομαι ἐν
 859. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 860. καθάπερ D--------- καθάπερ
 861. οἴει V1--PAI3S- οἴομαι
 862. Dan 2:12
 863. τότε D--------- τότε
 864. ὁ RA--NSM--- ὁ
 865. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 866. στυγνὸς A1--NSM--- στυγνός
 867. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 868. καὶ C--------- καί
 869. περίλυπος A1B-NSM--- περίλυπος
 870. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 871. ἐξαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐκ
 872. πάντας A3--APM--- πᾶς
 873. τοὺς RA--APM--- ὁ
 874. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 875. τῆς RA--GSF--- ὁ
 876. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 877. Dan 2:13
 878. καὶ C--------- καί
 879. ἐδογματίσθη VSI-API3S- δογματίζω
 880. πάντας A3--APM--- πᾶς
 881. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 882. ἐζητήθη VAI-API3S- ζητέω
 883. δὲ X--------- δέ
 884. ὁ RA--NSM--- ὁ
 885. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 886. καὶ C--------- καί
 887. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 888. οἱ RA--NPM--- ὁ
 889. μετ' P--------- μετά
 890. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 891. χάριν N3--ASF--- χάρις
 892. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 893. συναπολέσθαι VB--AMN--- ὄλλυμι συν ἀπο
 894. Dan 2:14
 895. τότε D--------- τότε
 896. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 897. εἶπε VBI-AAI3S- εἶπον
 898. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 899. καὶ C--------- καί
 900. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 901. ἣν RR--ASF--- ὅς
 902. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 903. Αριώχῃ N1M-DSM--- Αριώχης
 904. τῷ RA--DSM--- ὁ
 905. ἀρχιμαγείρῳ N2--DSM--- ἀρχιμάγειρος
 906. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 907. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 908. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 909. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 910. ἐξαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐκ
 911. τοὺς RA--APM--- ὁ
 912. σοφιστὰς N1M-APM--- σοφιστής
 913. τῆς RA--GSF--- ὁ
 914. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 915. Dan 2:15
 916. καὶ C--------- καί
 917. ἐπυνθάνετο V1I-IMI3S- πυνθάνομαι
 918. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 919. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 920. περὶ P--------- περί
 921. τίνος RI--GSN--- τίς
 922. δογματίζεται V1--PMI3S- δογματίζω
 923. πικρῶς D--------- πικρῶς
 924. παρὰ P--------- παρά
 925. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 926. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 927. τότε D--------- τότε
 928. τὸ RA--ASN--- ὁ
 929. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 930. ἐσήμανεν VAI-AAI3S- σημαίνω
 931. ὁ RA--NSM--- ὁ
 932. Αριώχης N1M-NSM--- Αριώχης
 933. τῷ RA--DSM--- ὁ
 934. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 935. Dan 2:16
 936. ὁ RA--NSM--- ὁ
 937. δὲ X--------- δέ
 938. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 939. εἰσῆλθε VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 940. ταχέως D--------- ταχέως
 941. πρὸς P--------- πρός
 942. τὸν RA--ASM--- ὁ
 943. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 944. καὶ C--------- καί
 945. ἠξίωσεν VAI-AAI3S- ἀξιόω
 946. ἵνα C--------- ἵνα
 947. δοθῇ VC--APS3S- δίδωμι
 948. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 949. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 950. παρὰ P--------- παρά
 951. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 952. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 953. καὶ C--------- καί
 954. δηλώσῃ VA--AAS3S- δηλόω
 955. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 956. ἐπὶ P--------- ἐπί
 957. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 958. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 959. Dan 2:17
 960. τότε D--------- τότε
 961. ἀπελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι ἀπο
 962. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 963. εἰς P--------- εἰς
 964. τὸν RA--ASM--- ὁ
 965. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 966. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 967. τῷ RA--DSM--- ὁ
 968. Ανανια N1T-DSM--- Ανανιας
 969. καὶ C--------- καί
 970. Μισαηλ N---DSM--- Μισαηλ
 971. καὶ C--------- καί
 972. Αζαρια N1T-DSM--- Αζαριας
 973. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 974. συνεταίροις N2--DPM--- συνέταιρος
 975. ὑπέδειξε VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 976. πάντα A3--APN--- πᾶς
 977. Dan 2:18
 978. καὶ C--------- καί
 979. παρήγγειλε VAI-AAI3S- ἀγγέλλω παρα
 980. νηστείαν N1A-ASF--- νηστεία
 981. καὶ C--------- καί
 982. δέησιν N3I-ASF--- δέησις
 983. καὶ C--------- καί
 984. τιμωρίαν N1A-ASF--- τιμωρία
 985. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 986. παρὰ P--------- παρά
 987. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 988. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 989. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 990. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 991. περὶ P--------- περί
 992. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 993. μυστηρίου N2N-GSN--- μυστήριον
 994. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 995. ὅπως C--------- ὅπως
 996. μὴ D--------- μή
 997. ἐκδοθῶσι VC--APS3P- δίδωμι ἐκ
 998. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 999. καὶ C--------- καί
 1000. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1001. μετ' P--------- μετά
 1002. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1003. εἰς P--------- εἰς
 1004. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 1005. ἅμα D--------- ἅμα
 1006. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1007. σοφισταῖς N1M-DPM--- σοφιστής
 1008. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 1009. Dan 2:19
 1010. τότε D--------- τότε
 1011. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1012. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 1013. ἐν P--------- ἐν
 1014. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 1015. ἐν P--------- ἐν
 1016. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1017. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1018. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 1019. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1020. μυστήριον N2N-NSN--- μυστήριον
 1021. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1022. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1023. ἐξεφάνθη VCI-API3S- φαίνω ἐκ
 1024. εὐσήμως D--------- εὐσήμως
 1025. τότε D--------- τότε
 1026. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1027. εὐλόγησε VA--AAI3S- εὐλογέω
 1028. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1029. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1030. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1031. ὕψιστον A1--ASM--- ὕψιστος
 1032. Dan 2:20
 1033. καὶ C--------- καί
 1034. ἐκφωνήσας VA--AAPNSM φωνέω ἐκ
 1035. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1036. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1037. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1038. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1039. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1040. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1041. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1042. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 1043. εὐλογημένον VM--XPPASM εὐλογέω
 1044. εἰς P--------- εἰς
 1045. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1046. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1047. ὅτι C--------- ὅτι
 1048. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1049. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 1050. καὶ C--------- καί
 1051. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1052. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 1053. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1054. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 1055. Dan 2:21
 1056. καὶ C--------- καί
 1057. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1058. ἀλλοιοῖ V4--PAI3S- ἀλλοιόω
 1059. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 1060. καὶ C--------- καί
 1061. χρόνους N2--APM--- χρόνος
 1062. μεθιστῶν V6--PAPNSM ἵστημι μετα
 1063. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1064. καὶ C--------- καί
 1065. καθιστῶν V6--PAPNSM ἵστημι κατα
 1066. διδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι
 1067. σοφοῖς A1--DPM--- σοφός
 1068. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1069. καὶ C--------- καί
 1070. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 1071. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1072. ἐν P--------- ἐν
 1073. ἐπιστήμῃ N1--DSF--- ἐπιστήμη
 1074. οὖσιν V9--PAPDPM εἰμί
 1075. Dan 2:22
 1076. ἀνακαλύπτων V1--PAPNSM καλύπτω ἀνα
 1077. τὰ RA--APN--- ὁ
 1078. βαθέα A3U-APN--- βαθύς
 1079. καὶ C--------- καί
 1080. σκοτεινὰ A1--APN--- σκοτεινός
 1081. καὶ C--------- καί
 1082. γινώσκων V1--PAPNSM γιγνώσκω
 1083. τὰ RA--APN--- ὁ
 1084. ἐν P--------- ἐν
 1085. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1086. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 1087. καὶ C--------- καί
 1088. τὰ RA--APN--- ὁ
 1089. ἐν P--------- ἐν
 1090. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1091. φωτί N3T-DSN--- φῶς
 1092. καὶ C--------- καί
 1093. παρ' P--------- παρά
 1094. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1095. κατάλυσις N3I-NSF--- κατάλυσις
 1096. Dan 2:23
 1097. σοί RP--DS---- σύ
 1098. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1099. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1100. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1101. μου RP--GS---- ἐγώ
 1102. ἐξομολογοῦμαι V2--PMI1S- ὁμολογέω ἐκ
 1103. καὶ C--------- καί
 1104. αἰνῶ V2--PAI1S- αἰνέω
 1105. ὅτι C--------- ὅτι
 1106. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1107. καὶ C--------- καί
 1108. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 1109. ἔδωκάς VAI-AAI2S- δίδωμι
 1110. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1111. καὶ C--------- καί
 1112. νῦν D--------- νῦν
 1113. ἐσήμανάς VAI-AAI2S- σημαίνω
 1114. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1115. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1116. ἠξίωσα VAI-AAI1S- ἀξιόω
 1117. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1118. δηλῶσαι VA--AAN--- δηλόω
 1119. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1120. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1121. πρὸς P--------- πρός
 1122. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1123. Dan 2:24
 1124. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 1125. δὲ X--------- δέ
 1126. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1127. πρὸς P--------- πρός
 1128. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1129. Αριωχ N---ASM--- Αριωχ
 1130. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1131. κατασταθέντα VC--APPASM ἵστημι κατα
 1132. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1133. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1134. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1135. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 1136. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1137. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1138. σοφιστὰς N1M-APM--- σοφιστής
 1139. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1140. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 1141. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1142. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1143. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1144. μὲν X--------- μέν
 1145. σοφιστὰς N1M-APM--- σοφιστής
 1146. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1147. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 1148. μὴ D--------- μή
 1149. ἀπολέσῃς VA--AAS2S- ὀλλύω ἀπο
 1150. εἰσάγαγε VB--AAD2S- ἄγω εἰς
 1151. δέ X--------- δέ
 1152. με RP--AS---- ἐγώ
 1153. πρὸς P--------- πρός
 1154. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1155. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1156. καὶ C--------- καί
 1157. ἕκαστα A1--APN--- ἕκαστος
 1158. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1159. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1160. δηλώσω VF--FAI1S- δηλόω
 1161. Dan 2:25
 1162. τότε D--------- τότε
 1163. Αριωχ N---NSM--- Αριωχ
 1164. κατὰ P--------- κατά
 1165. σπουδὴν N1--ASF--- σπουδή
 1166. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 1167. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1168. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 1169. πρὸς P--------- πρός
 1170. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1171. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1172. καὶ C--------- καί
 1173. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1174. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1175. ὅτι C--------- ὅτι
 1176. εὕρηκα VX--XAI1S- εὑρίσκω
 1177. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 1178. σοφὸν A1--ASM--- σοφός
 1179. ἐκ P--------- ἐκ
 1180. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1181. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 1182. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1183. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1184. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1185. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 1186. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1187. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1188. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1189. δηλώσει VF--FAI3S- δηλόω
 1190. ἕκαστα A1--APN--- ἕκαστος
 1191. Dan 2:26
 1192. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 1193. δὲ X--------- δέ
 1194. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1195. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1196. εἶπε VBI-AAI3S- εἶπον
 1197. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1198. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 1199. ἐπικαλουμένῳ V2--PPPDSM καλέω ἐπι
 1200. δὲ X--------- δέ
 1201. Χαλδαϊστὶ D--------- Χαλδαϊστί
 1202. Βαλτασαρ N---DSM--- Βαλτασαρ
 1203. δυνήσῃ VF--FMI2S- δύναμαι
 1204. δηλῶσαί VA--AAN--- δηλόω
 1205. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1206. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1207. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 1208. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1209. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 1210. καὶ C--------- καί
 1211. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1212. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 1213. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 1214. Dan 2:27
 1215. ἐκφωνήσας VA--AAPNSM φωνέω ἐκ
 1216. δὲ X--------- δέ
 1217. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1218. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1219. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1220. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1221. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1222. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1223. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1224. μυστήριον N2N-ASN--- μυστήριον
 1225. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1226. ἑώρακεν VX--XAI3S- ὁράω
 1227. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1228. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1229. οὐκ D--------- οὐ
 1230. ἔστι V9--PAI3S- εἰμί
 1231. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 1232. καὶ C--------- καί
 1233. φαρμακῶν N2--GPM--- φαρμακός
 1234. καὶ C--------- καί
 1235. ἐπαοιδῶν N2--GPM--- ἐπαοιδός
 1236. καὶ C--------- καί
 1237. γαζαρηνῶν N2--GPM--- γαζαρηνός
 1238. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1239. δήλωσις N3I-NSF--- δήλωσις
 1240. Dan 2:28
 1241. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1242. ἔστι V9--PAI3S- εἰμί
 1243. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1244. ἐν P--------- ἐν
 1245. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 1246. ἀνακαλύπτων V1--PAPNSM καλύπτω ἀνα
 1247. μυστήρια N2N-APN--- μυστήριον
 1248. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1249. ἐδήλωσε VAI-AAI3S- δηλόω
 1250. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1251. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1252. Ναβουχοδονοσορ N---DSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1253. ἃ RR--APN--- ὅς
 1254. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 1255. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1256. ἐπ' P--------- ἐπί
 1257. ἐσχάτων A1--GPF--- ἔσχατος
 1258. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1259. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1260. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1261. εἰς P--------- εἰς
 1262. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1263. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1264. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 1265. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1266. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 1267. καὶ C--------- καί
 1268. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1269. ὅραμα N3M-NSN--- ὅραμα
 1270. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1271. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 1272. σου RP--GS---- σύ
 1273. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1274. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1275. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 1276. σου RP--GS---- σύ
 1277. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 1278. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 1279. Dan 2:29
 1280. σύ RP--NS---- σύ
 1281. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1282. κατακλιθεὶς VC--APPNSM κλίνω κατα
 1283. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1284. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1285. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 1286. σου RP--GS---- σύ
 1287. ἑώρακας VX--XAI2S- ὁράω
 1288. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1289. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1290. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 1291. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1292. ἐπ' P--------- ἐπί
 1293. ἐσχάτων A1--GPF--- ἔσχατος
 1294. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1295. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1296. καὶ C--------- καί
 1297. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1298. ἀνακαλύπτων V1--PAPNSM καλύπτω ἀνα
 1299. μυστήρια N2N-APN--- μυστήριον
 1300. ἐδήλωσέ VAI-AAI3S- δηλόω
 1301. σοι RP--DS---- σύ
 1302. ἃ RR--APN--- ὅς
 1303. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 1304. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1305. Dan 2:30
 1306. κἀμοὶ C+RPDS---- καί+ἐμός
 1307. δὲ X--------- δέ
 1308. οὐ D--------- οὐ
 1309. παρὰ P--------- παρά
 1310. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1311. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1312. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1313. οὖσαν V9--PAPASF εἰμί
 1314. ἐν P--------- ἐν
 1315. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1316. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1317. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1318. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1319. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 1320. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1321. μυστήριον N2N-NSN--- μυστήριον
 1322. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1323. ἐξεφάνθη VCI-API3S- φαίνω ἐκ
 1324. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1325. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 1326. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1327. δηλωθῆναι VC--APN--- δηλόω
 1328. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1329. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1330. ἐσημάνθη VCI-API3S- σημαίνω
 1331. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1332. ἃ RR--APN--- ὅς
 1333. ὑπέλαβες VBI-AAI2S- λαμβάνω ὑπο
 1334. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1335. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 1336. σου RP--GS---- σύ
 1337. ἐν P--------- ἐν
 1338. γνώσει N3I-DSF--- γνῶσις
 1339. Dan 2:31
 1340. καὶ C--------- καί
 1341. σύ RP--NS---- σύ
 1342. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1343. ἑώρακας VX--XAI2S- ὁράω
 1344. καὶ C--------- καί
 1345. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1346. εἰκὼν N3N-NSF--- εἰκών
 1347. μία A1A-NSF--- εἷς
 1348. καὶ C--------- καί
 1349. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 1350. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1351. εἰκὼν N3N-NSF--- εἰκών
 1352. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1353. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 1354. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1355. καὶ C--------- καί
 1356. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1357. πρόσοψις N3I-NSF--- πρόσοψις
 1358. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1359. ὑπερφερὴς A3H-NSF--- ὑπερφερής
 1360. ἑστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 1361. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1362. σου RP--GS---- σύ
 1363. καὶ C--------- καί
 1364. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1365. πρόσοψις N3I-NSF--- πρόσοψις
 1366. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1367. εἰκόνος N3N-GSF--- εἰκών
 1368. φοβερά A1A-NSF--- φοβερός
 1369. Dan 2:32
 1370. καὶ C--------- καί
 1371. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 1372. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1373. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 1374. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1375. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1376. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 1377. χρηστοῦ A1--GSN--- χρηστός
 1378. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1379. στῆθος N3E-NSN--- στῆθος
 1380. καὶ C--------- καί
 1381. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1382. βραχίονες N3N-NPM--- βραχίων
 1383. ἀργυροῖ A1C-NPM--- ἀργυροῦς
 1384. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1385. κοιλία N1A-NSF--- κοιλία
 1386. καὶ C--------- καί
 1387. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1388. μηροὶ N2--NPM--- μηρός
 1389. χαλκοῖ A1C-NPM--- χαλκοῦς
 1390. Dan 2:33
 1391. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1392. δὲ X--------- δέ
 1393. σκέλη N3E-NPN--- σκέλος
 1394. σιδηρᾶ A1C-NPN--- σιδηροῦς
 1395. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1396. πόδες N3D-NPM--- πούς
 1397. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1398. μέν X--------- μέν
 1399. τι RI--NSN--- τις
 1400. σιδήρου N2--GSM--- σίδηρος
 1401. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1402. δέ X--------- δέ
 1403. τι RI--NSN--- τις
 1404. ὀστράκινον A1--NSN--- ὀστράκινος
 1405. Dan 2:34
 1406. ἑώρακας VX--XAI2S- ὁράω
 1407. ἕως P--------- ἕως
 1408. ὅτου RX--GSN--- ὅστις
 1409. ἐτμήθη VCI-API3S- τέμνω
 1410. λίθος N2--NSM--- λίθος
 1411. ἐξ P--------- ἐκ
 1412. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1413. ἄνευ P--------- ἄνευ
 1414. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 1415. καὶ C--------- καί
 1416. ἐπάταξε VAI-AAI3S- πατάσσω
 1417. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1418. εἰκόνα N3N-ASF--- εἰκών
 1419. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1420. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1421. πόδας N3D-APM--- πούς
 1422. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1423. σιδηροῦς A1C-APM--- σιδηροῦς
 1424. καὶ C--------- καί
 1425. ὀστρακίνους A1--APM--- ὀστράκινος
 1426. καὶ C--------- καί
 1427. κατήλεσεν VAI-AAI3S- αλέω κατα
 1428. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 1429. Dan 2:35
 1430. τότε D--------- τότε
 1431. λεπτὰ A1--NPN--- λεπτός
 1432. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1433. ἅμα D--------- ἅμα
 1434. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1435. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 1436. καὶ C--------- καί
 1437. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1438. ὄστρακον N2N-NSN--- ὄστρακον
 1439. καὶ C--------- καί
 1440. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1441. χαλκὸς N2--NSM--- χαλκός
 1442. καὶ C--------- καί
 1443. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1444. ἄργυρος N2--NSM--- ἄργυρος
 1445. καὶ C--------- καί
 1446. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1447. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 1448. καὶ C--------- καί
 1449. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1450. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 1451. λεπτότερον A1--NSNC-- λεπτός
 1452. ἀχύρου N2N-GSN--- ἄχυρον
 1453. ἐν P--------- ἐν
 1454. ἅλωνι N3W-DSF--- ἅλων
 1455. καὶ C--------- καί
 1456. ἐρρίπισεν VAI-AAI3S- ῥιπίζω
 1457. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1458. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1459. ἄνεμος N2--NSM--- ἄνεμος
 1460. ὥστε C--------- ὥστε
 1461. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 1462. καταλειφθῆναι VV--APN--- λείπω κατα
 1463. ἐξ P--------- ἐκ
 1464. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 1465. καὶ C--------- καί
 1466. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1467. λίθος N2--NSM--- λίθος
 1468. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1469. πατάξας VA--AAPNSM πατάσσω
 1470. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1471. εἰκόνα N3N-ASF--- εἰκών
 1472. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1473. ὄρος N3E-NSN--- ὄρος
 1474. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 1475. καὶ C--------- καί
 1476. ἐπάταξε VAI-AAI3S- πατάσσω
 1477. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1478. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1479. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1480. Dan 2:36
 1481. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1482. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1483. ὅραμα N3M-NSN--- ὅραμα
 1484. καὶ C--------- καί
 1485. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1486. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 1487. δὲ X--------- δέ
 1488. ἐροῦμεν VF2-FAI1P- εἶπον
 1489. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1490. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1491. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1492. Dan 2:37
 1493. σύ RP--NS---- σύ
 1494. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1495. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1496. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1497. καὶ C--------- καί
 1498. σοὶ RP--DS---- σύ
 1499. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1500. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1501. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1502. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1503. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1504. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 1505. καὶ C--------- καί
 1506. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1507. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1508. καὶ C--------- καί
 1509. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1510. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 1511. καὶ C--------- καί
 1512. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1513. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 1514. καὶ C--------- καί
 1515. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1516. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 1517. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1518. Dan 2:38
 1519. ἐν P--------- ἐν
 1520. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1521. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1522. οἰκουμένῃ V2--PMPDSF οἰκέω
 1523. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1524. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1525. καὶ C--------- καί
 1526. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 1527. ἀγρίων A1A-GPN--- ἄγριος
 1528. καὶ C--------- καί
 1529. πετεινῶν N2--GPN--- πετεινόν
 1530. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1531. καὶ C--------- καί
 1532. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1533. ἰχθύων N3U-GPM--- ἰχθύς
 1534. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1535. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 1536. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1537. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1538. τὰς RA--APF--- ὁ
 1539. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 1540. σου RP--GS---- σύ
 1541. κυριεύειν V1--PAN--- κυριεύω
 1542. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 1543. σὺ RP--NS---- σύ
 1544. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1545. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1546. κεφαλὴ N1--NSF--- κεφαλή
 1547. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1548. χρυσῆ A1C-NSF--- χρυσοῦς
 1549. Dan 2:39
 1550. καὶ C--------- καί
 1551. μετὰ P--------- μετά
 1552. σὲ RP--AS---- σύ
 1553. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 1554. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1555. ἐλάττων A3C-NSF--- ἐλάττων
 1556. σου RP--GS---- σύ
 1557. καὶ C--------- καί
 1558. τρίτη A1--NSF--- τρίτος
 1559. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1560. ἄλλη RD--NSF--- ἄλλος
 1561. χαλκῆ A1C-NSF--- χαλκοῦς
 1562. ἣ RR--NSF--- ὅς
 1563. κυριεύσει VF--FAI3S- κυριεύω
 1564. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1565. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1566. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1567. Dan 2:40
 1568. καὶ C--------- καί
 1569. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1570. τετάρτη A1--NSF--- τέταρτος
 1571. ἰσχυρὰ A1A-NSF--- ἰσχυρός
 1572. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1573. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1574. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 1575. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1576. δαμάζων V1--PAPNSM δαμάζω
 1577. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1578. καὶ C--------- καί
 1579. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1580. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 1581. ἐκκόπτων V1--PAPNSM κόπτω ἐκ
 1582. καὶ C--------- καί
 1583. σεισθήσεται VS--FPI3S- σείω
 1584. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 1585. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1586. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1587. Dan 2:41
 1588. καὶ C--------- καί
 1589. ὡς C--------- ὡς
 1590. ἑώρακας VX--XAI2S- ὁράω
 1591. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1592. πόδας N3D-APM--- πούς
 1593. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1594. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 1595. μέν X--------- μέν
 1596. τι RI--ASN--- τις
 1597. ὀστράκου N2N-GSN--- ὄστρακον
 1598. κεραμικοῦ A1--GSN--- κεραμικός
 1599. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 1600. δέ X--------- δέ
 1601. τι RI--ASN--- τις
 1602. σιδήρου N2--GSM--- σίδηρος
 1603. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1604. ἄλλη RD--NSF--- ἄλλος
 1605. διμερὴς A3H-NSF--- διμερής
 1606. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1607. ἐν P--------- ἐν
 1608. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1609. καθάπερ D--------- καθάπερ
 1610. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 1611. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1612. σίδηρον N2--ASM--- σίδηρος
 1613. ἀναμεμειγμένον VK--XMPASM μίγνυμι ἀνα
 1614. ἅμα D--------- ἅμα
 1615. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1616. πηλίνῳ A1--DSN--- πήλινος
 1617. ὀστράκῳ N2N-DSN--- ὄστρακον
 1618. Dan 2:42
 1619. καὶ C--------- καί
 1620. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1621. δάκτυλοι N2--NPM--- δάκτυλος
 1622. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1623. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 1624. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1625. μέν X--------- μέν
 1626. τι RI--NSN--- τις
 1627. σιδηροῦν A1C-NSN--- σιδηροῦς
 1628. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1629. δέ X--------- δέ
 1630. τι RI--NSN--- τις
 1631. ὀστράκινον A1--NSN--- ὀστράκινος
 1632. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1633. τι RI--NSN--- τις
 1634. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1635. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1636. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1637. ἰσχυρὸν A1A-NSN--- ἰσχυρός
 1638. καὶ C--------- καί
 1639. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 1640. τι RI--NSN--- τις
 1641. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1642. συντετριμμένον VP--XMPASN τρίβω συν
 1643. Dan 2:43
 1644. καὶ C--------- καί
 1645. ὡς C--------- ὡς
 1646. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 1647. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1648. σίδηρον N2--ASM--- σίδηρος
 1649. ἀναμεμειγμένον VK--XMPASM μίγνυμι ἀνα
 1650. ἅμα D--------- ἅμα
 1651. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1652. πηλίνῳ A1--DSN--- πήλινος
 1653. ὀστράκῳ N2N-DSN--- ὄστρακον
 1654. συμμειγεῖς A3--NPN--- συμμιγής
 1655. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1656. εἰς P--------- εἰς
 1657. γένεσιν N3I-ASF--- γένεσις
 1658. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1659. οὐκ D--------- οὐ
 1660. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1661. δὲ X--------- δέ
 1662. ὁμονοοῦντες V2--PAPNPM ὁμονοέω
 1663. οὔτε C--------- οὔτε
 1664. εὐνοοῦντες V2--PAPNPM εὐνοέω
 1665. ἀλλήλοις RD--DPM--- ἀλλήλω
 1666. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1667. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1668. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1669. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 1670. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 1671. συγκραθῆναι VC--APN--- κεράννυμι συν
 1672. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1673. ὀστράκῳ N2N-DSN--- ὄστρακον
 1674. Dan 2:44
 1675. καὶ C--------- καί
 1676. ἐν P--------- ἐν
 1677. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1678. χρόνοις N2--DPM--- χρόνος
 1679. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1680. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1681. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 1682. στήσει VF--FAI3S- ἵστημι
 1683. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1684. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1685. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1686. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1687. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1688. ἄλλην RD--ASF--- ἄλλος
 1689. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 1690. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1691. εἰς P--------- εἰς
 1692. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1693. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 1694. καὶ C--------- καί
 1695. οὐ D--------- οὐ
 1696. φθαρήσεται VD--FPI3S- φθείρω
 1697. καὶ C--------- καί
 1698. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1699. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1700. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 1701. ἄλλο RD--ASN--- ἄλλος
 1702. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 1703. οὐ D--------- οὐ
 1704. μὴ D--------- μή
 1705. ἐάσῃ VA--AAS3S- ἐάω
 1706. πατάξει VF--FAI3S- πατάσσω
 1707. δὲ X--------- δέ
 1708. καὶ C--------- καί
 1709. ἀφανίσει VF--FAI3S- ἵζω ἀπο ἀνα
 1710. τὰς RA--APF--- ὁ
 1711. βασιλείας N1A-APF--- βασιλεία
 1712. ταύτας RD--APF--- οὗτος
 1713. καὶ C--------- καί
 1714. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 1715. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 1716. εἰς P--------- εἰς
 1717. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1718. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1719. Dan 2:45
 1720. καθάπερ D--------- καθάπερ
 1721. ἑώρακας VX--XAI2S- ὁράω
 1722. ἐξ P--------- ἐκ
 1723. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1724. τμηθῆναι VC--APN--- τέμνω
 1725. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1726. ἄνευ P--------- ἄνευ
 1727. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 1728. καὶ C--------- καί
 1729. συνηλόησε VAI-AAI3S- ἀλοάω συν
 1730. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1731. ὄστρακον N2N-ASN--- ὄστρακον
 1732. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1733. σίδηρον N2--ASM--- σίδηρος
 1734. καὶ C--------- καί
 1735. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1736. χαλκὸν N2--ASM--- χαλκός
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1739. ἄργυρον N2--ASM--- ἄργυρος
 1740. καὶ C--------- καί
 1741. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1742. χρυσόν N2--ASM--- χρυσός
 1743. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1744. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1745. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1746. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1747. ἐσήμανε VAI-AAI3S- σημαίνω
 1748. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1749. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1750. τὰ RA--APN--- ὁ
 1751. ἐσόμενα VF--FMPAPN εἰμί
 1752. ἐπ' P--------- ἐπί
 1753. ἐσχάτων A1--GPF--- ἔσχατος
 1754. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1755. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 1756. καὶ C--------- καί
 1757. ἀκριβὲς A3H-NSN--- ἀκριβής
 1758. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1759. ὅραμα N3M-NSN--- ὅραμα
 1760. καὶ C--------- καί
 1761. πιστὴ A1--NSF--- πιστός
 1762. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1763. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 1764. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 1765. Dan 2:46
 1766. τότε D--------- τότε
 1767. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1768. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1769. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1770. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 1771. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1772. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1773. χαμαὶ D--------- χαμαί
 1774. προσεκύνησε VAI-AAI3S- κυνέω προς
 1775. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1776. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 1777. καὶ C--------- καί
 1778. ἐπέταξε VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 1779. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 1780. καὶ C--------- καί
 1781. σπονδὰς N1--APF--- σπονδή
 1782. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1783. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1784. Dan 2:47
 1785. καὶ C--------- καί
 1786. ἐκφωνήσας VA--AAPNSM φωνέω ἐκ
 1787. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1788. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1789. πρὸς P--------- πρός
 1790. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1791. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 1792. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1793. ἐπ' P--------- ἐπί
 1794. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 1795. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 1796. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1797. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1798. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1799. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1800. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1801. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1802. καὶ C--------- καί
 1803. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1804. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1805. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1806. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1807. ἐκφαίνων V1--PAPNSM φαίνω ἐκ
 1808. μυστήρια N2N-APN--- μυστήριον
 1809. κρυπτὰ A1--APN--- κρυπτός
 1810. μόνος A1--NSM--- μόνος
 1811. ὅτι C--------- ὅτι
 1812. ἐδυνάσθης VSI-API2S- δύναμαι
 1813. δηλῶσαι VA--AAN--- δηλόω
 1814. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1815. μυστήριον N2N-ASN--- μυστήριον
 1816. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1817. Dan 2:48
 1818. τότε D--------- τότε
 1819. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1820. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1821. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1822. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 1823. μεγαλύνας VA--AAPNSM μεγαλύνω
 1824. καὶ C--------- καί
 1825. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 1826. δωρεὰς N1A-APF--- δωρεά
 1827. μεγάλας A1--APF--- μέγας
 1828. καὶ C--------- καί
 1829. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 1830. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 1831. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1832. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1833. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 1834. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1835. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 1836. καὶ C--------- καί
 1837. ἀπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἀπο
 1838. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1839. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 1840. καὶ C--------- καί
 1841. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 1842. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1843. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1844. σοφιστῶν N1M-GPM--- σοφιστής
 1845. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 1846. Dan 2:49
 1847. καὶ C--------- καί
 1848. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1849. ἠξίωσε VAI-AAI3S- ἀξιόω
 1850. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1851. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1852. ἵνα C--------- ἵνα
 1853. κατασταθῶσιν VC--APS3P- ἵστημι κατα
 1854. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1855. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1856. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 1857. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1858. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 1859. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 1860. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 1861. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 1862. καὶ C--------- καί
 1863. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 1864. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 1865. ἐν P--------- ἐν
 1866. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1867. βασιλικῇ A1--DSF--- βασιλικός
 1868. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 1869. Dan 3:1
 1870. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 1871. ὀκτωκαιδεκάτου A1--GSN--- ὀκτωκαιδέκατος
 1872. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1873. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1874. διοικῶν V2--PAPNSM οἰκέω δια
 1875. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 1876. καὶ C--------- καί
 1877. χώρας N1A-APF--- χώρα
 1878. καὶ C--------- καί
 1879. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1880. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1881. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 1882. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1883. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1884. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1885. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1886. Ινδικῆς N---GS---- Ινδική
 1887. ἕως P--------- ἕως
 1888. Αἰθιοπίας N---GS---- Αἰθιοπία
 1889. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1890. εἰκόνα N3N-ASF--- εἰκών
 1891. χρυσῆν A1C-ASF--- χρυσοῦς
 1892. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1893. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 1894. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1895. πηχῶν N3E-GPM--- πῆχυς
 1896. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 1897. καὶ C--------- καί
 1898. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1899. πλάτος N3E-NSN--- πλάτος
 1900. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1901. πηχῶν N3E-GPM--- πῆχυς
 1902. ἕξ M--------- ἕξ
 1903. καὶ C--------- καί
 1904. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1905. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1906. ἐν P--------- ἐν
 1907. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 1908. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1909. περιβόλου N2--GSM--- περίβολος
 1910. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 1911. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 1912. Dan 3:2
 1913. καὶ C--------- καί
 1914. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1915. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1916. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. κυριεύων V1--PAPNSM κυριεύω
 1919. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1920. οἰκουμένης V2--PMPGSF οἰκέω
 1921. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 1922. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1923. ἐπισυναγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐπι συν
 1924. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1925. τὰ RA--APN--- ὁ
 1926. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1927. καὶ C--------- καί
 1928. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 1929. καὶ C--------- καί
 1930. γλώσσας N1S-APF--- γλῶσσα
 1931. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 1932. στρατηγούς N2--APM--- στρατηγός
 1933. τοπάρχας N1M-APM--- τοπαρχής
 1934. καὶ C--------- καί
 1935. ὑπάτους A1--APM--- ὕπατος
 1936. διοικητὰς N1M-APM--- διοικητής
 1937. καὶ C--------- καί
 1938. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1939. ἐπ' P--------- ἐπί
 1940. ἐξουσιῶν N1A-GPF--- ἐξουσία
 1941. κατὰ P--------- κατά
 1942. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 1943. καὶ C--------- καί
 1944. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1945. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1946. κατὰ P--------- κατά
 1947. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1948. οἰκουμένην V2--PMPASF οἰκέω
 1949. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 1950. εἰς P--------- εἰς
 1951. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1952. ἐγκαινισμὸν N2--ASM--- ἐγκαινισμός
 1953. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1954. εἰκόνος N3N-GSF--- εἰκών
 1955. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1956. χρυσῆς A1C-GSF--- χρυσοῦς
 1957. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1958. ἔστησε VAI-AAI3S- ἵστημι
 1959. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 1960. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1961. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1962. Dan 3:3
 1963. καὶ C--------- καί
 1964. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 1965. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1966. προγεγραμμένοι VP--XMPNPM γράφω προ
 1967. κατέναντι P--------- κατέναντι
 1968. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1969. εἰκόνος N3N-GSF--- εἰκών
 1970. Dan 3:4
 1971. καὶ C--------- καί
 1972. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1973. κῆρυξ N3K-NSM--- κῆρυξ
 1974. ἐκήρυξε VAI-AAI3S- κηρύσσω
 1975. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1976. ὄχλοις N2--DPM--- ὄχλος
 1977. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1978. παραγγέλλεται V1--PMI3S- ἀγγέλλω παρα
 1979. ἔθνη N3E-VPN--- ἔθνος
 1980. καὶ C--------- καί
 1981. χῶραι N1A-VPF--- χώρα
 1982. λαοὶ N2--VPM--- λαός
 1983. καὶ C--------- καί
 1984. γλῶσσαι N1S-VPF--- γλῶσσα
 1985. Dan 3:5
 1986. ὅταν D--------- ὅταν
 1987. ἀκούσητε VA--AAS2P- ἀκούω
 1988. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1989. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1990. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1991. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 1992. σύριγγος N3G-GSF--- σύριγξ
 1993. καὶ C--------- καί
 1994. κιθάρας N1A-GSF--- κιθάρα
 1995. σαμβύκης N1--GSF--- σαμβύκη
 1996. καὶ C--------- καί
 1997. ψαλτηρίου N2N-GSN--- ψαλτήριον
 1998. συμφωνίας N1A-GSF--- συμφωνία
 1999. καὶ C--------- καί
 2000. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 2001. γένους N3E-GSN--- γένος
 2002. μουσικῶν A1--GPN--- μουσικός
 2003. πεσόντες VB--AAPNPM πίπτω
 2004. προσκυνήσατε VA--AAD2P- κυνέω προς
 2005. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2006. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2007. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2008. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2009. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2010. ἔστησε VAI-AAI3S- ἵστημι
 2011. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2012. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2013. Dan 3:6
 2014. καὶ C--------- καί
 2015. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2016. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2017. ἂν X--------- ἄν
 2018. μὴ D--------- μή
 2019. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 2020. προσκυνήσῃ VA--AAS3S- κυνέω προς
 2021. ἐμβαλοῦσιν VF2-FAI3P- βάλλω ἐν
 2022. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2023. εἰς P--------- εἰς
 2024. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2025. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2026. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2027. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2028. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2029. καιομένην V1--PMPASF καίω
 2030. Dan 3:7
 2031. καὶ C--------- καί
 2032. ἐν P--------- ἐν
 2033. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2034. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2035. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 2036. ὅτε D--------- ὅτε
 2037. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 2038. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2039. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2040. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 2041. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2042. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 2043. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2044. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 2045. καὶ C--------- καί
 2046. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 2047. ἤχου N2--GSM--- ἤχος
 2048. μουσικῶν A1--GPN--- μουσικός
 2049. πίπτοντα V1--PAPASM πίπτω
 2050. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2051. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2052. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 2053. φυλαὶ N1--NPF--- φυλή
 2054. καὶ C--------- καί
 2055. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 2056. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 2057. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2058. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2059. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2060. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2061. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2062. ἔστησε VAI-AAI3S- ἵστημι
 2063. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2064. κατέναντι P--------- κατέναντι
 2065. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 2066. Dan 3:8
 2067. ἐν P--------- ἐν
 2068. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 2069. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2070. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2071. προσελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι προς
 2072. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2073. Χαλδαῖοι N---NPM--- Χαλδαῖος
 2074. διέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω δια
 2075. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2076. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 2077. Dan 3:9
 2078. καὶ C--------- καί
 2079. ὑπολαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ὑπο
 2080. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 2081. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2082. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2083. εἰς P--------- εἰς
 2084. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2085. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2086. ζῆθι V3--PAD2S- ζάω
 2087. Dan 3:10
 2088. σύ RP--NS---- σύ
 2089. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2090. προσέταξας VAI-AAI2S- τάσσω προς
 2091. καὶ C--------- καί
 2092. ἔκρινας VAI-AAI2S- κρίνω
 2093. ἵνα C--------- ἵνα
 2094. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2095. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2096. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2097. ἂν X--------- ἄν
 2098. ἀκούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω
 2099. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2100. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 2101. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2102. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 2103. καὶ C--------- καί
 2104. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 2105. ἤχου N2--GSM--- ἤχος
 2106. μουσικῶν A1--GPN--- μουσικός
 2107. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 2108. προσκυνήσῃ VA--AAS3S- κυνέω προς
 2109. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2110. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2111. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2112. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2113. Dan 3:11
 2114. καὶ C--------- καί
 2115. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2116. ἂν X--------- ἄν
 2117. μὴ D--------- μή
 2118. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 2119. προσκυνήσῃ VA--AAS3S- κυνέω προς
 2120. ἐμβληθήσεται VC--FPI3S- βάλλω ἐν
 2121. εἰς P--------- εἰς
 2122. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2123. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2124. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2125. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2126. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2127. καιομένην V1--PMPASF καίω
 2128. Dan 3:12
 2129. εἰσὶ V9--PAI3P- εἰμί
 2130. δέ X--------- δέ
 2131. τινες RI--NPM--- τις
 2132. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2133. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 2134. οὓς RR--APM--- ὅς
 2135. κατέστησας VHI-AAI2S- ἵστημι κατα
 2136. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2137. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2138. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 2139. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2140. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 2141. Σεδραχ N---NSM--- Σεδραχ
 2142. Μισαχ N---NSM--- Μισαχ
 2143. Αβδεναγω N---NSM--- Αβδεναγω
 2144. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2145. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 2146. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 2147. οὐκ D--------- οὐ
 2148. ἐφοβήθησάν VCI-API3P- φοβέω
 2149. σου RP--GS---- σύ
 2150. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2151. ἐντολὴν N1--ASF--- ἐντολή
 2152. καὶ C--------- καί
 2153. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2154. εἰδώλῳ N2N-DSN--- εἴδωλον
 2155. σου RP--GS---- σύ
 2156. οὐκ D--------- οὐ
 2157. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 2158. καὶ C--------- καί
 2159. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2160. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2161. σου RP--GS---- σύ
 2162. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2163. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2164. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2165. ἔστησας VAI-AAI2S- ἵστημι
 2166. οὐ D--------- οὐ
 2167. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 2168. Dan 3:13
 2169. τότε D--------- τότε
 2170. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2171. θυμωθεὶς VC--APPNSM θυμόω
 2172. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 2173. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 2174. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 2175. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2176. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 2177. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 2178. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 2179. τότε D--------- τότε
 2180. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2181. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 2182. ἤχθησαν VQI-API3P- ἄγω
 2183. πρὸς P--------- πρός
 2184. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2185. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2186. Dan 3:14
 2187. οὓς RR--APM--- ὅς
 2188. καὶ C--------- καί
 2189. συνιδὼν VB--AAPNSM ὁράω συν
 2190. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2191. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2192. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2193. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2194. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2195. διὰ P--------- διά
 2196. τί RI--ASN--- τίς
 2197. Σεδραχ N---VSM--- Σεδραχ
 2198. Μισαχ N---VSM--- Μισαχ
 2199. Αβδεναγω N---VSM--- Αβδεναγω
 2200. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2201. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 2202. μου RP--GS---- ἐγώ
 2203. οὐ D--------- οὐ
 2204. λατρεύετε V1--PAI2P- λατρεύω
 2205. καὶ C--------- καί
 2206. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2207. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2208. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2209. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2210. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2211. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 2212. οὐ D--------- οὐ
 2213. προσκυνεῖτε V2--PAI2P- κυνέω προς
 2214. Dan 3:15
 2215. καὶ C--------- καί
 2216. νῦν D--------- νῦν
 2217. εἰ C--------- εἰ
 2218. μὲν X--------- μέν
 2219. ἔχετε V1--PAI2P- ἔχω
 2220. ἑτοίμως D--------- ἑτοίμως
 2221. ἅμα D--------- ἅμα
 2222. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2223. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 2224. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2225. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 2226. καὶ C--------- καί
 2227. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 2228. ἤχου N2--GSM--- ἤχος
 2229. μουσικῶν A1--GPN--- μουσικός
 2230. πεσόντες VB--AAPNPM πίπτω
 2231. προσκυνῆσαι VA--AAN--- κυνέω προς
 2232. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2233. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2234. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2235. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2236. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2237. ἔστησα VAI-AAI1S- ἵστημι
 2238. εἰ C--------- εἰ
 2239. δὲ X--------- δέ
 2240. μή D--------- μή
 2241. γε X--------- γέ
 2242. γινώσκετε V1--PAI2P- γιγνώσκω
 2243. ὅτι C--------- ὅτι
 2244. μὴ D--------- μή
 2245. προσκυνησάντων VA--AAPGPM κυνέω προς
 2246. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2247. αὐθωρὶ D--------- αὐθωρί
 2248. ἐμβληθήσεσθε VC--FPI2P- βάλλω ἐν
 2249. εἰς P--------- εἰς
 2250. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2251. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2252. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2253. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2254. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2255. καιομένην V1--PMPASF καίω
 2256. καὶ C--------- καί
 2257. ποῖος A1A-NSM--- ποῖος
 2258. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2259. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 2260. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2261. ἐκ P--------- ἐκ
 2262. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2263. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2264. μου RP--GS---- ἐγώ
 2265. Dan 3:16
 2266. ἀποκριθέντες VC--APPNPM κρίνω ἀπο
 2267. δὲ X--------- δέ
 2268. Σεδραχ N---NSM--- Σεδραχ
 2269. Μισαχ N---NSM--- Μισαχ
 2270. Αβδεναγω N---NSM--- Αβδεναγω
 2271. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2272. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2273. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2274. Ναβουχοδονοσορ N---DSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2275. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2276. οὐ D--------- οὐ
 2277. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 2278. ἔχομεν V1--PAI1P- ἔχω
 2279. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2280. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2281. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2282. ἐπιταγῇ N1--NSF--- ἐπιταγή
 2283. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 2284. ἀποκριθῆναί VC--APN--- κρίνω ἀπο
 2285. σοι RP--DS---- σύ
 2286. Dan 3:17
 2287. ἔστι V9--PAI3S- εἰμί
 2288. γὰρ X--------- γάρ
 2289. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2290. ἐν P--------- ἐν
 2291. οὐρανοῖς N2--DPM--- οὐρανός
 2292. εἷς A3--NSM--- εἷς
 2293. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2294. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2295. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2296. φοβούμεθα V2--PMI1P- φοβέω
 2297. ὅς RR--NSM--- ὅς
 2298. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 2299. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 2300. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 2301. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2302. ἐκ P--------- ἐκ
 2303. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2304. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2305. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2306. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 2307. καὶ C--------- καί
 2308. ἐκ P--------- ἐκ
 2309. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2310. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2311. σου RP--GS---- σύ
 2312. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2313. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 2314. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2315. Dan 3:18
 2316. καὶ C--------- καί
 2317. τότε D--------- τότε
 2318. φανερόν A1A-ASM--- φανερός
 2319. σοι RP--DS---- σύ
 2320. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2321. ὅτι C--------- ὅτι
 2322. οὔτε C--------- οὔτε
 2323. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2324. εἰδώλῳ N2N-DSN--- εἴδωλον
 2325. σου RP--GS---- σύ
 2326. λατρεύομεν V1--PAI1P- λατρεύω
 2327. οὔτε C--------- οὔτε
 2328. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2329. εἰκόνι N3N-DSF--- εἰκών
 2330. σου RP--GS---- σύ
 2331. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2332. χρυσῇ A1C-DSF--- χρυσοῦς
 2333. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2334. ἔστησας VAI-AAI2S- ἵστημι
 2335. προσκυνοῦμεν V2--PAI1P- κυνέω προς
 2336. Dan 3:19
 2337. τότε D--------- τότε
 2338. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 2339. ἐπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι
 2340. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 2341. καὶ C--------- καί
 2342. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2343. μορφὴ N1--NSF--- μορφή
 2344. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2345. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2346. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2347. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 2348. καὶ C--------- καί
 2349. ἐπέταξε VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 2350. καῆναι VD--APN--- καίω
 2351. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2352. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2353. ἑπταπλασίως D--------- ἑπταπλασίως
 2354. παρ' P--------- παρά
 2355. ὃ RR--ASN--- ὅς
 2356. ἔδει V2I-IAI3S- δέω
 2357. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2358. καῆναι VD--APN--- καίω
 2359. Dan 3:20
 2360. καὶ C--------- καί
 2361. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2362. ἰσχυροτάτους A1A-APMS-- ἰσχυρός
 2363. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2364. ἐν P--------- ἐν
 2365. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2366. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 2367. ἐπέταξε VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 2368. συμποδίσαντας VA--AAPAPM ποδίζω συν
 2369. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2370. Σεδραχ N---ASM--- Σεδραχ
 2371. Μισαχ N---ASM--- Μισαχ
 2372. Αβδεναγω N---ASM--- Αβδεναγω
 2373. ἐμβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐν
 2374. εἰς P--------- εἰς
 2375. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2376. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2377. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2378. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 2379. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2380. καιομένην V1--PMPASF καίω
 2381. Dan 3:21
 2382. τότε D--------- τότε
 2383. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2384. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2385. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 2386. συνεποδίσθησαν VSI-API3P- ποδίζω συν
 2387. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 2388. τὰ RA--APN--- ὁ
 2389. ὑποδήματα N3M-APN--- ὑπόδημα
 2390. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2391. καὶ C--------- καί
 2392. τὰς RA--APF--- ὁ
 2393. τιάρας N1A-APF--- τιάρα
 2394. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2395. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2396. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2397. κεφαλῶν N1--GPF--- κεφαλή
 2398. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2399. σὺν P--------- σύν
 2400. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2401. ἱματισμῷ N2--DSM--- ἱματισμός
 2402. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2403. καὶ C--------- καί
 2404. ἐβλήθησαν VCI-API3P- βάλλω
 2405. εἰς P--------- εἰς
 2406. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2407. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2408. Dan 3:22
 2409. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 2410. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2411. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 2412. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2413. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2414. ἤπειγεν V1I-IAI3S- ἐπείγω
 2415. καὶ C--------- καί
 2416. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2417. κάμινος N2--NSF--- κάμινος
 2418. ἐξεκαύθη VCI-API3S- καίω ἐκ
 2419. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2420. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2421. πρότερον A1A-ASN--- πρότερος
 2422. ἑπταπλασίως D--------- ἑπταπλασίως
 2423. καὶ C--------- καί
 2424. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2425. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2426. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2427. προχειρισθέντες VS--APPNPM χειρίζω προ
 2428. συμποδίσαντες VA--AAPNPM ποδίζω συν
 2429. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2430. καὶ C--------- καί
 2431. προσαγαγόντες VB--AAPNPM ἄγω προς
 2432. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2433. καμίνῳ N2--DSF--- κάμινος
 2434. ἐνεβάλοσαν VBI-AAI3P- βάλλω ἐν
 2435. εἰς P--------- εἰς
 2436. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2437. Dan 3:23
 2438. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2439. μὲν X--------- μέν
 2440. οὖν X--------- οὖν
 2441. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2442. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2443. συμποδίσαντας VA--AAPAPM ποδίζω συν
 2444. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2445. περὶ P--------- περί
 2446. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2447. Αζαριαν N1T-ASM--- Αζαριας
 2448. ἐξελθοῦσα VB--AAPNSF ἔρχομαι ἐκ
 2449. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2450. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 2451. ἐκ P--------- ἐκ
 2452. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2453. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2454. ἐνεπύρισε VAI-AAI3S- πυρίζω ἐν
 2455. καὶ C--------- καί
 2456. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 2457. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2458. δὲ X--------- δέ
 2459. συνετηρήθησαν VCI-API3P- τηρέω συν
 2460. Dan 3:24
 2461. οὕτως D--------- οὕτως
 2462. οὖν X--------- οὖν
 2463. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 2464. Ανανιας N1T-NSM--- Ανανιας
 2465. καὶ C--------- καί
 2466. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 2467. καὶ C--------- καί
 2468. Μισαηλ N---NSM--- Μισαηλ
 2469. καὶ C--------- καί
 2470. ὕμνησαν VA--AAI3P- ὑμνέω
 2471. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2472. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2473. ὅτε D--------- ὅτε
 2474. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2475. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2476. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2477. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 2478. ἐμβληθῆναι VC--APN--- βάλλω ἐν
 2479. εἰς P--------- εἰς
 2480. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2481. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2482. Dan 3:25
 2483. στὰς VH--AAPNSM ἵστημι
 2484. δὲ X--------- δέ
 2485. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 2486. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 2487. οὕτως D--------- οὕτως
 2488. καὶ C--------- καί
 2489. ἀνοίξας VA--AAPNSM οἴγω ἀνα
 2490. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2491. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2492. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2493. ἐξωμολογεῖτο V2I-IMI3S- ὁμολογέω ἐκ
 2494. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2495. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2496. ἅμα D--------- ἅμα
 2497. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2498. συνεταίροις N2--DPM--- συνέταιρος
 2499. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2500. ἐν P--------- ἐν
 2501. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 2502. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2503. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 2504. ὑποκαιομένης V1--PMPGSF καίω ὑπο
 2505. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2506. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2507. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2508. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2509. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 2510. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2511. καὶ C--------- καί
 2512. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2513. Dan 3:26
 2514. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 2515. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2516. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2517. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2518. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2519. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2520. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2521. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2522. καὶ C--------- καί
 2523. αἰνετὸν A1--NSN--- αἰνετός
 2524. καὶ C--------- καί
 2525. δεδοξασμένον VT--XMPNSN δοξάζω
 2526. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2527. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 2528. σου RP--GS---- σύ
 2529. εἰς P--------- εἰς
 2530. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2531. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2532. Dan 3:27
 2533. ὅτι C--------- ὅτι
 2534. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 2535. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2536. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2537. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 2538. οἷς RR--DPN--- ὅς
 2539. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2540. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2541. καὶ C--------- καί
 2542. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2543. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2544. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 2545. σου RP--GS---- σύ
 2546. ἀληθινά A1--NPN--- ἀληθινός
 2547. καὶ C--------- καί
 2548. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2549. ὁδοί N2--NPF--- ὁδός
 2550. σου RP--GS---- σύ
 2551. εὐθεῖαι A3U-NPF--- εὐθύς
 2552. καὶ C--------- καί
 2553. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 2554. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2555. κρίσεις N3I-NPF--- κρίσις
 2556. σου RP--GS---- σύ
 2557. ἀληθιναί A1--NPF--- ἀληθινός
 2558. Dan 3:28
 2559. καὶ C--------- καί
 2560. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 2561. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 2562. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2563. κατὰ P--------- κατά
 2564. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2565. ἃ RR--APN--- ὅς
 2566. ἐπήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐπι
 2567. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2568. καὶ C--------- καί
 2569. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2570. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2571. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2572. σου RP--GS---- σύ
 2573. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2574. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 2575. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2576. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2577. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2578. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2579. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 2580. διότι C--------- διότι
 2581. ἐν P--------- ἐν
 2582. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 2583. καὶ C--------- καί
 2584. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 2585. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2586. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2587. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2588. διὰ P--------- διά
 2589. τὰς RA--APF--- ὁ
 2590. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 2591. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2592. Dan 3:29
 2593. ὅτι C--------- ὅτι
 2594. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 2595. ἐν P--------- ἐν
 2596. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 2597. καὶ C--------- καί
 2598. ἠνομήσαμεν VAI-AAI1P- ἀνομέω
 2599. ἀποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀπο
 2600. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2601. σοῦ RP--GS---- σύ
 2602. καὶ C--------- καί
 2603. ἐξημάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω ἐκ
 2604. ἐν P--------- ἐν
 2605. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 2606. καὶ C--------- καί
 2607. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2608. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 2609. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2610. νόμου N2--GSM--- νόμος
 2611. σου RP--GS---- σύ
 2612. οὐχ D--------- οὐ
 2613. ὑπηκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω ὑπο
 2614. Dan 3:30
 2615. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2616. συνετηρήσαμεν VAI-AAI1P- τηρέω συν
 2617. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2618. ἐποιήσαμεν VAI-AAI1P- ποιέω
 2619. καθὼς D--------- καθώς
 2620. ἐνετείλω VAI-AMI2S- τέλλομαι ἐν
 2621. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2622. ἵνα C--------- ἵνα
 2623. εὖ D--------- εὖ
 2624. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2625. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 2626. Dan 3:31
 2627. καὶ C--------- καί
 2628. νῦν D--------- νῦν
 2629. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2630. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2631. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2632. ἐπήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐπι
 2633. καὶ C--------- καί
 2634. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2635. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2636. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2637. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2638. ἐν P--------- ἐν
 2639. ἀληθινῇ A1--DSF--- ἀληθινός
 2640. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 2641. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2642. Dan 3:32
 2643. καὶ C--------- καί
 2644. παρέδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι παρα
 2645. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2646. εἰς P--------- εἰς
 2647. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2648. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2649. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2650. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 2651. καὶ C--------- καί
 2652. ἐχθίστων A1--GPMS-- ἐχθρός
 2653. ἀποστατῶν N1M-GPM--- ἀποστάτης
 2654. καὶ C--------- καί
 2655. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2656. ἀδίκῳ A1B-DSM--- ἄδικος
 2657. καὶ C--------- καί
 2658. πονηροτάτῳ A1A-DSMS-- πονηρός
 2659. παρὰ P--------- παρά
 2660. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2661. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2662. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2663. Dan 3:33
 2664. καὶ C--------- καί
 2665. νῦν D--------- νῦν
 2666. οὐκ D--------- οὐ
 2667. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2668. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2669. ἀνοῖξαι VA--AAN--- οἴγω ἀνα
 2670. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2671. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2672. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 2673. καὶ C--------- καί
 2674. ὄνειδος N3E-NSN--- ὄνειδος
 2675. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2676. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2677. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 2678. σου RP--GS---- σύ
 2679. καὶ C--------- καί
 2680. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2681. σεβομένοις V1--PMPDPM σέβω
 2682. σε RP--AS---- σύ
 2683. Dan 3:34
 2684. μὴ D--------- μή
 2685. παραδῷς VO--AAS2S- δίδωμι παρα
 2686. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2687. εἰς P--------- εἰς
 2688. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 2689. διὰ P--------- διά
 2690. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2691. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 2692. σου RP--GS---- σύ
 2693. καὶ C--------- καί
 2694. μὴ D--------- μή
 2695. διασκεδάσῃς VA--AAS2S- σκεδάζω δια
 2696. σου RP--GS---- σύ
 2697. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2698. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 2699. Dan 3:35
 2700. καὶ C--------- καί
 2701. μὴ D--------- μή
 2702. ἀποστήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι ἀπο
 2703. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2704. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 2705. σου RP--GS---- σύ
 2706. ἀφ' P--------- ἀπό
 2707. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2708. διὰ P--------- διά
 2709. Αβρααμ N---ASM--- Ἀβραάμ
 2710. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2711. ἠγαπημένον VMI-XMPASM ἀγαπάω
 2712. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2713. σοῦ RP--GS---- σύ
 2714. καὶ C--------- καί
 2715. διὰ P--------- διά
 2716. Ισαακ N---ASM--- Ισαακ
 2717. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2718. δοῦλόν N2--ASM--- δοῦλος
 2719. σου RP--GS---- σύ
 2720. καὶ C--------- καί
 2721. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2722. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2723. ἅγιόν A1A-ASM--- ἅγιος
 2724. σου RP--GS---- σύ
 2725. Dan 3:36
 2726. ὡς C--------- ὡς
 2727. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 2728. πρὸς P--------- πρός
 2729. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2730. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2731. πληθῦναι VA--AAN--- πληθύνω
 2732. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2733. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 2734. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2735. ὡς C--------- ὡς
 2736. τὰ RA--APN--- ὁ
 2737. ἄστρα N2N-APN--- ἄστρον
 2738. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2739. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2740. καὶ C--------- καί
 2741. ὡς C--------- ὡς
 2742. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2743. ἄμμον N2--ASF--- ἄμμος
 2744. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2745. παρὰ P--------- παρά
 2746. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2747. χεῖλος N3E-ASN--- χεῖλος
 2748. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2749. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 2750. Dan 3:37
 2751. ὅτι C--------- ὅτι
 2752. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 2753. ἐσμικρύνθημεν VCI-API1P- μικρύνω
 2754. παρὰ P--------- παρά
 2755. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2756. τὰ RA--APN--- ὁ
 2757. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2758. καί C--------- καί
 2759. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 2760. ταπεινοὶ A1--NPM--- ταπεινός
 2761. ἐν P--------- ἐν
 2762. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2763. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2764. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2765. σήμερον D--------- σήμερον
 2766. διὰ P--------- διά
 2767. τὰς RA--APF--- ὁ
 2768. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 2769. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2770. Dan 3:38
 2771. καὶ C--------- καί
 2772. οὐκ D--------- οὐ
 2773. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2774. ἐν P--------- ἐν
 2775. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2776. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2777. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 2778. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 2779. καὶ C--------- καί
 2780. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 2781. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2782. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 2783. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2784. ὁλοκαύτωσις N3I-NSF--- ὁλοκαύτωσις
 2785. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2786. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 2787. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2788. προσφορὰ N1A-NSF--- προσφορά
 2789. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2790. θυμίαμα N3M-NSN--- θυμίαμα
 2791. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2792. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2793. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2794. καρπῶσαι VA--AAN--- καρπόω
 2795. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 2796. σου RP--GS---- σύ
 2797. καὶ C--------- καί
 2798. εὑρεῖν VB--AAN--- εὑρίσκω
 2799. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 2800. Dan 3:39
 2801. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2802. ἐν P--------- ἐν
 2803. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 2804. συντετριμμένῃ VP--XMPDSF τρίβω συν
 2805. καὶ C--------- καί
 2806. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 2807. τεταπεινωμένῳ VM--XMPDSN ταπεινόω
 2808. προσδεχθείημεν VQ--APO1P- δέχομαι προς
 2809. ὡς C--------- ὡς
 2810. ἐν P--------- ἐν
 2811. ὁλοκαυτώμασι N3M-DPN--- ὁλοκαύτωμα
 2812. κριῶν N2--GPM--- κριός
 2813. καὶ C--------- καί
 2814. ταύρων N2--GPM--- ταῦρος
 2815. καὶ C--------- καί
 2816. ὡς C--------- ὡς
 2817. ἐν P--------- ἐν
 2818. μυριάσιν N3D-DPF--- μυριάς
 2819. ἀρνῶν N3--GPM--- ἀρνός
 2820. πιόνων A3N-GPM--- πίων
 2821. Dan 3:40
 2822. οὕτω D--------- οὕτως
 2823. γενέσθω VB--AMD3S- γίγνομαι
 2824. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2825. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2826. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 2827. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 2828. σου RP--GS---- σύ
 2829. σήμερον D--------- σήμερον
 2830. καὶ C--------- καί
 2831. ἐξιλάσαι VA--AAN--- ἱλάσκομαι ἐκ
 2832. ὄπισθέν P--------- ὄπισθεν
 2833. σου RP--GS---- σύ
 2834. ὅτι C--------- ὅτι
 2835. οὐκ D--------- οὐ
 2836. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2837. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 2838. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2839. πεποιθόσιν VX--XAPDPM πείθω
 2840. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2841. σοί RP--DS---- σύ
 2842. καὶ C--------- καί
 2843. τελειώσαι VA--AAN--- τελειόω
 2844. ὄπισθέν P--------- ὄπισθεν
 2845. σου RP--GS---- σύ
 2846. Dan 3:41
 2847. καὶ C--------- καί
 2848. νῦν D--------- νῦν
 2849. ἐξακολουθοῦμεν V2--PAI1P- ἀκολουθέω ἐκ
 2850. ἐν P--------- ἐν
 2851. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 2852. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 2853. καὶ C--------- καί
 2854. φοβούμεθά V2--PMI1P- φοβέω
 2855. σε RP--AS---- σύ
 2856. καὶ C--------- καί
 2857. ζητοῦμεν V2--PAI1P- ζητέω
 2858. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2859. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 2860. σου RP--GS---- σύ
 2861. μὴ D--------- μή
 2862. καταισχύνῃς V1--PAS2S- αἰσχύνω κατα
 2863. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2864. Dan 3:42
 2865. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2866. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 2867. μεθ' P--------- μετά
 2868. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2869. κατὰ P--------- κατά
 2870. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2871. ἐπιείκειάν N1A-ASF--- ἐπιείκεια
 2872. σου RP--GS---- σύ
 2873. καὶ C--------- καί
 2874. κατὰ P--------- κατά
 2875. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2876. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 2877. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2878. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 2879. σου RP--GS---- σύ
 2880. Dan 3:43
 2881. καὶ C--------- καί
 2882. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 2883. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2884. κατὰ P--------- κατά
 2885. τὰ RA--APN--- ὁ
 2886. θαυμάσιά A1A-APN--- θαυμάσιος
 2887. σου RP--GS---- σύ
 2888. καὶ C--------- καί
 2889. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 2890. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2891. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2892. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 2893. σου RP--GS---- σύ
 2894. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2895. Dan 3:44
 2896. καὶ C--------- καί
 2897. ἐντραπείησαν VD--APO3P- τρέπω ἐν
 2898. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2899. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2900. ἐνδεικνύμενοι V5--PMPNPM δεικνύω ἐν
 2901. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2902. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 2903. σου RP--GS---- σύ
 2904. κακὰ A1--APN--- κακός
 2905. καὶ C--------- καί
 2906. καταισχυνθείησαν VC--APO3P- αἰσχύνω κατα
 2907. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2908. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2909. δυναστείας N1A-GSF--- δυναστεία
 2910. καὶ C--------- καί
 2911. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2912. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 2913. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2914. συντριβείη VD--APO3S- τρίβω συν
 2915. Dan 3:45
 2916. γνώτωσαν VZ--AAD3P- γιγνώσκω
 2917. ὅτι C--------- ὅτι
 2918. σὺ RP--NS---- σύ
 2919. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2920. μόνος A1--NSM--- μόνος
 2921. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2922. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2923. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2924. καὶ C--------- καί
 2925. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 2926. ἐφ' P--------- ἐπί
 2927. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 2928. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2929. οἰκουμένην V2--PMPASF οἰκέω
 2930. Dan 3:46
 2931. καὶ C--------- καί
 2932. οὐ D--------- οὐ
 2933. διέλιπον VBI-AAI3P- λείπω δια
 2934. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2935. ἐμβάλλοντες V1--PAPNPM βάλλω ἐν
 2936. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2937. ὑπηρέται N1M-NPM--- ὑπηρέτης
 2938. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2939. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2940. καίοντες V1--PAPNPM καίω
 2941. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2942. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2943. καὶ C--------- καί
 2944. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 2945. ἐνεβάλοσαν VBI-AAI3P- βάλλω ἐν
 2946. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2947. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 2948. εἰς P--------- εἰς
 2949. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 2950. εἰς P--------- εἰς
 2951. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2952. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 2953. καὶ C--------- καί
 2954. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2955. κάμινος N2--NSF--- κάμινος
 2956. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 2957. διάπυρος A1B-NSF--- διάπυρος
 2958. κατὰ P--------- κατά
 2959. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2960. θερμασίαν N1A-ASF--- θερμασία
 2961. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2962. ἑπταπλασίως D--------- ἑπταπλασίως
 2963. καὶ C--------- καί
 2964. ὅτε D--------- ὅτε
 2965. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2966. ἐνεβάλοσαν VBI-AAI3P- βάλλω ἐν
 2967. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2968. μὲν X--------- μέν
 2969. ἐμβάλλοντες V1--PAPNPM βάλλω ἐν
 2970. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2971. ἦσαν V9I-IAI3P- εἰμί
 2972. ὑπεράνω P--------- ὑπεράνω
 2973. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2974. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2975. δὲ X--------- δέ
 2976. ὑπέκαιον V1I-IAI3P- καίω ὑπο
 2977. ὑποκάτωθεν P--------- ὑποκάτωθεν
 2978. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2979. νάφθαν N1A-ASF--- νάφθα
 2980. καὶ C--------- καί
 2981. στιππύον N2N-ASN--- στιππύον
 2982. καὶ C--------- καί
 2983. πίσσαν N1A-ASF--- πίσσα
 2984. καὶ C--------- καί
 2985. κληματίδα N3D-ASF--- κληματίς
 2986. Dan 3:47
 2987. καὶ C--------- καί
 2988. διεχεῖτο V2I-IMI3S- χέω δια
 2989. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2990. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 2991. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 2992. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2993. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 2994. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2995. πήχεις N3--APM--- πῆχυς
 2996. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 2997. ἐννέα M--------- ἐννέα
 2998. Dan 3:48
 2999. καὶ C--------- καί
 3000. διεξώδευσε VAI-AAI3S- ὁδεύω δια ἐκ
 3001. καὶ C--------- καί
 3002. ἐνεπύρισεν VAI-AAI3S- πυρίζω ἐν
 3003. οὓς RR--APM--- ὅς
 3004. εὗρε VB--AAI3S- εὑρίσκω
 3005. περὶ P--------- περί
 3006. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3007. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 3008. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3009. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 3010. Dan 3:49
 3011. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3012. δὲ X--------- δέ
 3013. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3014. συγκατέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν κατα
 3015. ἅμα D--------- ἅμα
 3016. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3017. περὶ P--------- περί
 3018. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3019. Αζαριαν N1T-ASM--- Αζαριας
 3020. εἰς P--------- εἰς
 3021. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3022. κάμινον N2--ASF--- κάμινος
 3023. καὶ C--------- καί
 3024. ἐξετίναξε VAI-AAI3S- τινάσσω ἐκ
 3025. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3026. φλόγα N3G-ASF--- φλόξ
 3027. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3028. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3029. ἐκ P--------- ἐκ
 3030. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3031. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 3032. Dan 3:50
 3033. καὶ C--------- καί
 3034. ἐποίησε VAI-AAI3S- ποιέω
 3035. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3036. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3037. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3038. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 3039. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 3040. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 3041. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 3042. διασυρίζον V1--PAPNSN συρίζω δια
 3043. καὶ C--------- καί
 3044. οὐχ D--------- οὐ
 3045. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 3046. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3047. καθόλου D--------- καθόλου
 3048. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3049. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 3050. καὶ C--------- καί
 3051. οὐκ D--------- οὐ
 3052. ἐλύπησε VAI-AAI3S- λυπέω
 3053. καὶ C--------- καί
 3054. οὐ D--------- οὐ
 3055. παρηνώχλησεν VAI-AAI3S- ὀχλέω παρα ἐν
 3056. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3057. Dan 3:51
 3058. ἀναλαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ἀνα
 3059. δὲ X--------- δέ
 3060. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3061. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 3062. ὡς C--------- ὡς
 3063. ἐξ P--------- ἐκ
 3064. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 3065. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 3066. ὕμνουν V2I-IAI3P- ὑμνέω
 3067. καὶ C--------- καί
 3068. ἐδόξαζον V1I-IAI3P- δοξάζω
 3069. καὶ C--------- καί
 3070. εὐλόγουν V2--IAI3P- εὐλογέω
 3071. καὶ C--------- καί
 3072. ἐξύψουν V4--IAI3P- ὑψόω ἐκ
 3073. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3074. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3075. ἐν P--------- ἐν
 3076. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3077. καμίνῳ N2--DSF--- κάμινος
 3078. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3079. Dan 3:52
 3080. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3081. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3082. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3083. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3084. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3085. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3086. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 3087. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3088. καὶ C--------- καί
 3089. αἰνετὸς A1--NSM--- αἰνετός
 3090. καὶ C--------- καί
 3091. ὑπερυψούμενος V4--PPPNSM ὑψόω ὑπερ
 3092. εἰς P--------- εἰς
 3093. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3094. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3095. καὶ C--------- καί
 3096. εὐλογημένον VM--XPPNSN εὐλογέω
 3097. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3098. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 3099. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3100. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 3101. σου RP--GS---- σύ
 3102. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3103. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 3104. καὶ C--------- καί
 3105. ὑπεραινετὸν A1--NSN--- ὑπεραινετός
 3106. καὶ C--------- καί
 3107. ὑπερυψωμένον V4--PPPNSN ὑψόω ὑπερ
 3108. εἰς P--------- εἰς
 3109. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3110. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3111. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3112. Dan 3:53
 3113. εὐλογημένος VM--XPPNSM εὐλογέω
 3114. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3115. ἐν P--------- ἐν
 3116. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3117. ναῷ N2--DSM--- ναός
 3118. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3119. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 3120. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 3121. σου RP--GS---- σύ
 3122. καὶ C--------- καί
 3123. ὑπερυμνητὸς A1--NSN--- ὑπερυμνητός
 3124. καὶ C--------- καί
 3125. ὑπερένδοξος A1B-NSN--- ὑπερένδοξος
 3126. εἰς P--------- εἰς
 3127. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3128. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3129. Dan 3:54
 3130. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3131. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3132. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3133. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 3134. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3135. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3136. σου RP--GS---- σύ
 3137. καὶ C--------- καί
 3138. ὑμνητὸς A1--NSM--- ὑμνητός
 3139. καὶ C--------- καί
 3140. ὑπερυψωμένος V4--PPPNSM ὑψόω ὑπερ
 3141. εἰς P--------- εἰς
 3142. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3143. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3144. Dan 3:55
 3145. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3146. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3147. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3148. βλέπων V1--PAPNSM βλέπω
 3149. ἀβύσσους N2--APF--- ἄβυσσος
 3150. καθήμενος V5--PMPNSM ἧμαι κατα
 3151. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3152. χερουβιμ N---APM--- χερουβιμ
 3153. καὶ C--------- καί
 3154. αἰνετὸς A1--NSM--- αἰνετός
 3155. καὶ C--------- καί
 3156. δεδοξασμένος VT--XMPNSM δοξάζω
 3157. εἰς P--------- εἰς
 3158. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3159. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3160. Dan 3:56
 3161. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3162. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3163. ἐν P--------- ἐν
 3164. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3165. στερεώματι N3M-DSN--- στερέωμα
 3166. καὶ C--------- καί
 3167. ὑμνητὸς A1--NSM--- ὑμνητός
 3168. καὶ C--------- καί
 3169. δεδοξασμένος VT--XMPNSM δοξάζω
 3170. εἰς P--------- εἰς
 3171. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3172. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3173. Dan 3:57
 3174. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3175. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3176. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3177. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 3178. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3179. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3180. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3181. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3182. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3183. καὶ C--------- καί
 3184. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3185. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3186. εἰς P--------- εἰς
 3187. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3188. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3189. Dan 3:58
 3190. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3191. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 3192. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3193. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3194. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3195. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3196. καὶ C--------- καί
 3197. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3198. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3199. εἰς P--------- εἰς
 3200. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3201. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3202. Dan 3:59
 3203. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3204. οὐρανοί N2--NPM--- οὐρανός
 3205. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3206. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3207. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3208. καὶ C--------- καί
 3209. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3210. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3211. εἰς P--------- εἰς
 3212. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3213. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3214. Dan 3:60
 3215. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3216. ὕδατα N3T-NPN--- ὕδωρ
 3217. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3218. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3219. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 3220. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3221. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3222. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3223. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3224. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3225. καὶ C--------- καί
 3226. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3227. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3228. εἰς P--------- εἰς
 3229. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3230. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3231. Dan 3:61
 3232. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3233. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 3234. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3235. δυνάμεις N3I-NPF--- δύναμις
 3236. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3237. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3238. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3239. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3240. καὶ C--------- καί
 3241. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3242. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3243. εἰς P--------- εἰς
 3244. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3245. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3246. Dan 3:62
 3247. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3248. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 3249. καὶ C--------- καί
 3250. σελήνη N1--NSF--- σελήνη
 3251. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3252. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3253. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3254. καὶ C--------- καί
 3255. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3256. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3257. εἰς P--------- εἰς
 3258. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3259. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3260. Dan 3:63
 3261. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3262. ἄστρα N2N-NPN--- ἄστρον
 3263. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3264. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3265. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3266. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3267. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3268. καὶ C--------- καί
 3269. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3270. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3271. εἰς P--------- εἰς
 3272. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3273. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3274. Dan 3:64
 3275. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3276. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3277. ὄμβρος N2--NSM--- ὄμβρος
 3278. καὶ C--------- καί
 3279. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 3280. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3281. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3282. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3283. καὶ C--------- καί
 3284. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3285. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3286. εἰς P--------- εἰς
 3287. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3288. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3289. Dan 3:65
 3290. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3291. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3292. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3293. πνεύματα N3M-NPN--- πνεῦμα
 3294. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3295. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3296. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3297. καὶ C--------- καί
 3298. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3299. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3300. εἰς P--------- εἰς
 3301. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3302. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3303. Dan 3:66
 3304. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3305. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 3306. καὶ C--------- καί
 3307. καῦμα N3M-NSN--- καῦμα
 3308. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3309. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3310. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3311. καὶ C--------- καί
 3312. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3313. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3314. εἰς P--------- εἰς
 3315. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3316. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3317. Dan 3:67
 3318. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3319. ῥῖγος N3E-NSN--- ῥῖγος
 3320. καὶ C--------- καί
 3321. ψῦχος N3E-NSN--- ψῦχος
 3322. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3323. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3324. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3325. καὶ C--------- καί
 3326. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3327. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3328. εἰς P--------- εἰς
 3329. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3330. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3331. Dan 3:68
 3332. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3333. δρόσοι N2--NPF--- δρόσος
 3334. καὶ C--------- καί
 3335. νιφετοί N2--NPM--- νιφετός
 3336. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3337. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3338. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3339. καὶ C--------- καί
 3340. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3341. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3342. εἰς P--------- εἰς
 3343. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3344. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3345. Dan 3:69
 3346. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3347. πάγοι N2--NPM--- πάγος
 3348. καὶ C--------- καί
 3349. ψῦχος N3E-NSN--- ψῦχος
 3350. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3351. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3352. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3353. καὶ C--------- καί
 3354. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3355. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3356. εἰς P--------- εἰς
 3357. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3358. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3359. Dan 3:70
 3360. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3361. πάχναι N1--NPF--- πάχνη
 3362. καὶ C--------- καί
 3363. χιόνες N3N-NPF--- χιών
 3364. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3365. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3366. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3367. καὶ C--------- καί
 3368. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3369. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3370. εἰς P--------- εἰς
 3371. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3372. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3373. Dan 3:71
 3374. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3375. νύκτες N3--NPF--- νύξ
 3376. καὶ C--------- καί
 3377. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 3378. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3379. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3380. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3381. καὶ C--------- καί
 3382. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3383. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3384. εἰς P--------- εἰς
 3385. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3386. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3387. Dan 3:72
 3388. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3389. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 3390. καὶ C--------- καί
 3391. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 3392. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3393. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3394. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3395. καὶ C--------- καί
 3396. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3397. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3398. εἰς P--------- εἰς
 3399. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3400. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3401. Dan 3:73
 3402. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3403. ἀστραπαὶ N1--VPF--- ἀστραπή
 3404. καὶ C--------- καί
 3405. νεφέλαι N1--NPF--- νεφέλη
 3406. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3407. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3408. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3409. καὶ C--------- καί
 3410. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3411. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3412. εἰς P--------- εἰς
 3413. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3414. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3415. Dan 3:74
 3416. εὐλογείτω V2--PAD3S- εὐλογέω
 3417. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3418. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3419. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3420. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3421. ὑμνείτω V2--PAD3S- ὑμνέω
 3422. καὶ C--------- καί
 3423. ὑπερυψούτω V4--PAD3S- ὑψόω ὑπερ
 3424. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3425. εἰς P--------- εἰς
 3426. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3427. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3428. Dan 3:75
 3429. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3430. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 3431. καὶ C--------- καί
 3432. βουνοί N2--NPM--- βουνός
 3433. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3434. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3435. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3436. καὶ C--------- καί
 3437. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3438. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3439. εἰς P--------- εἰς
 3440. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3441. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3442. Dan 3:76
 3443. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3444. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3445. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3446. φυόμενα V1--PMPNPN φύω
 3447. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3448. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3449. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3450. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3451. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3452. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3453. καὶ C--------- καί
 3454. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3455. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3456. εἰς P--------- εἰς
 3457. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3458. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3459. Dan 3:77
 3460. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3461. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3462. πηγαί N1--NPF--- πηγή
 3463. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3464. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3465. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3466. καὶ C--------- καί
 3467. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3468. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3469. εἰς P--------- εἰς
 3470. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3471. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3472. Dan 3:78
 3473. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3474. θάλασσαι N1S-NPF--- θάλασσα
 3475. καὶ C--------- καί
 3476. ποταμοί N2--NPM--- ποταμός
 3477. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3478. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3479. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3480. καὶ C--------- καί
 3481. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3482. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3483. εἰς P--------- εἰς
 3484. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3485. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3486. Dan 3:79
 3487. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3488. κήτη N3E-NPN--- κῆτος
 3489. καὶ C--------- καί
 3490. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3491. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3492. κινούμενα V2--PMPNPN κινέω
 3493. ἐν P--------- ἐν
 3494. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3495. ὕδασι N3T-DPN--- ὕδωρ
 3496. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3497. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3498. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3499. καὶ C--------- καί
 3500. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3501. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3502. εἰς P--------- εἰς
 3503. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3504. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3505. Dan 3:80
 3506. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3507. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3508. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3509. πετεινὰ N2N-NPN--- πετεινόν
 3510. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3511. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3512. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3513. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3514. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3515. καὶ C--------- καί
 3516. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3517. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3518. εἰς P--------- εἰς
 3519. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3520. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3521. Dan 3:81
 3522. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3523. τετράποδα A1B-NPN--- τετράποδος
 3524. καὶ C--------- καί
 3525. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 3526. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3527. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3528. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3529. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3530. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3531. καὶ C--------- καί
 3532. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3533. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3534. εἰς P--------- εἰς
 3535. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3536. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3537. Dan 3:82
 3538. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3539. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3540. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3541. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3542. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 3543. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3544. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3545. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3546. καὶ C--------- καί
 3547. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3548. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3549. εἰς P--------- εἰς
 3550. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3551. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3552. Dan 3:83
 3553. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3554. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3555. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3556. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3557. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3558. καὶ C--------- καί
 3559. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3560. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3561. εἰς P--------- εἰς
 3562. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3563. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3564. Dan 3:84
 3565. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3566. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 3567. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3568. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3569. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3570. καὶ C--------- καί
 3571. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3572. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3573. εἰς P--------- εἰς
 3574. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3575. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3576. Dan 3:85
 3577. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3578. δοῦλοι N2--NPM--- δοῦλος
 3579. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3580. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3581. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3582. καὶ C--------- καί
 3583. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3584. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3585. εἰς P--------- εἰς
 3586. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3587. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3588. Dan 3:86
 3589. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3590. πνεύματα N3M-NPN--- πνεῦμα
 3591. καὶ C--------- καί
 3592. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 3593. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3594. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3595. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3596. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3597. καὶ C--------- καί
 3598. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3599. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3600. εἰς P--------- εἰς
 3601. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3602. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3603. Dan 3:87
 3604. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3605. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 3606. καὶ C--------- καί
 3607. ταπεινοὶ A1--NPM--- ταπεινός
 3608. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3609. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3610. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3611. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3612. καὶ C--------- καί
 3613. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3614. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3615. εἰς P--------- εἰς
 3616. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3617. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3618. Dan 3:88
 3619. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3620. Ανανια N1T-NSM--- Ανανιας
 3621. Αζαρια N1T-NSM--- Αζαριας
 3622. Μισαηλ N---NSM--- Μισαηλ
 3623. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3624. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3625. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3626. καὶ C--------- καί
 3627. ὑπερυψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω ὑπερ
 3628. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3629. εἰς P--------- εἰς
 3630. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3631. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 3632. ὅτι C--------- ὅτι
 3633. ἐξείλετο VBI-AMI3S- αἱρέω ἐκ
 3634. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3635. ἐξ P--------- ἐκ
 3636. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 3637. καὶ C--------- καί
 3638. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 3639. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3640. ἐκ P--------- ἐκ
 3641. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3642. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3643. καὶ C--------- καί
 3644. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 3645. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3646. ἐκ P--------- ἐκ
 3647. μέσου A1--GSM--- μέσος
 3648. καιομένης V1--PMPGSF καίω
 3649. φλογὸς N3G-GSF--- φλόξ
 3650. καὶ C--------- καί
 3651. ἐκ P--------- ἐκ
 3652. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3653. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3654. ἐλυτρώσατο VAI-AMI3S- λυτρόω
 3655. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3656. Dan 3:89
 3657. ἐξομολογεῖσθε V2--PMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 3658. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3659. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3660. ὅτι C--------- ὅτι
 3661. χρηστός A1--NSM--- χρηστός
 3662. ὅτι C--------- ὅτι
 3663. εἰς P--------- εἰς
 3664. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3665. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3666. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3667. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 3668. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3669. Dan 3:90
 3670. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3671. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3672. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3673. σεβόμενοι V1--PMPNPM σέβω
 3674. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3675. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3676. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3677. θεῶν N2--GPM--- θεός
 3678. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 3679. καὶ C--------- καί
 3680. ἐξομολογεῖσθε V2--PMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 3681. ὅτι C--------- ὅτι
 3682. εἰς P--------- εἰς
 3683. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3684. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3685. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3686. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 3687. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3688. καὶ C--------- καί
 3689. εἰς P--------- εἰς
 3690. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3691. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3692. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3693. αἰώνων N3W-GPM--- αἰών
 3694. Dan 3:91
 3695. καὶ C--------- καί
 3696. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3697. ἐν P--------- ἐν
 3698. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3699. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 3700. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3701. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3702. ὑμνούντων V2--PAPGPM ὑμνέω
 3703. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3704. καὶ C--------- καί
 3705. ἑστὼς VXI-XAPNSM ἵστημι
 3706. ἐθεώρει V2I-IAI3S- θεωρέω
 3707. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3708. ζῶντας V3--PAPAPM ζάω
 3709. τότε D--------- τότε
 3710. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3711. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3712. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3713. ἐθαύμασε VAI-AAI3S- θαυμάζω
 3714. καὶ C--------- καί
 3715. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 3716. σπεύσας VA--AAPNSM σπεύδω
 3717. καὶ C--------- καί
 3718. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3719. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3720. φίλοις N2--DPM--- φίλος
 3721. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3722. Dan 3:92
 3723. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3724. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3725. ὁρῶ V3--PAI1S- ὁράω
 3726. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3727. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 3728. λελυμένους VM--XMPAPM λύω
 3729. περιπατοῦντας V2--PAPAPM πατέω περι
 3730. ἐν P--------- ἐν
 3731. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3732. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 3733. καὶ C--------- καί
 3734. φθορὰ N1A-NSF--- φθορά
 3735. οὐδεμία A1A-NSF--- οὐδείς
 3736. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3737. ἐν P--------- ἐν
 3738. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3739. καὶ C--------- καί
 3740. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3741. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 3742. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3743. τετάρτου A1--GSM--- τέταρτος
 3744. ὁμοίωμα N3M-NSN--- ὁμοίωμα
 3745. ἀγγέλου N2--GSM--- ἄγγελος
 3746. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3747. Dan 3:93
 3748. καὶ C--------- καί
 3749. προσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι προς
 3750. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3751. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3752. πρὸς P--------- πρός
 3753. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3754. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 3755. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3756. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 3757. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3758. καιομένης V1--PMPGSF καίω
 3759. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3760. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 3761. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 3762. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3763. ἐξ P--------- ἐκ
 3764. ὀνόματος N3M-GSN--- ὄνομα
 3765. Σεδραχ N---NSM--- Σεδραχ
 3766. Μισαχ N---NSM--- Μισαχ
 3767. Αβδεναγω N---NSM--- Αβδεναγω
 3768. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3769. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 3770. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3771. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3772. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3773. θεῶν N2--GPM--- θεός
 3774. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3775. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 3776. ἐξέλθετε VB--AAD2P- ἔρχομαι ἐκ
 3777. ἐκ P--------- ἐκ
 3778. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3779. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 3780. οὕτως D--------- οὕτως
 3781. οὖν X--------- οὖν
 3782. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 3783. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3784. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3785. ἐκ P--------- ἐκ
 3786. μέσου A1--GSM--- μέσος
 3787. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3788. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 3789. Dan 3:94
 3790. καὶ C--------- καί
 3791. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 3792. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3793. ὕπατοι A1--NPM--- ὕπατος
 3794. τοπάρχαι N1M-NPM--- τοπαρχής
 3795. καὶ C--------- καί
 3796. ἀρχιπατριῶται N1M-NPM--- ἀρχιπατριώτης
 3797. καὶ C--------- καί
 3798. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3799. φίλοι N2--NPM--- φίλος
 3800. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3801. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3802. καὶ C--------- καί
 3803. ἐθεώρουν V2I-IAI3P- θεωρέω
 3804. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3805. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 3806. ἐκείνους RD--APM--- ἐκεῖνος
 3807. ὅτι C--------- ὅτι
 3808. οὐχ D--------- οὐ
 3809. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 3810. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3811. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 3812. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3813. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 3814. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3815. καὶ C--------- καί
 3816. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3817. τρίχες N3--NPF--- θρίξ
 3818. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3819. οὐ D--------- οὐ
 3820. κατεκάησαν VBI-API3P- καίω κατα
 3821. καὶ C--------- καί
 3822. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3823. σαράβαρα N2N-NPN--- σαράβαρα
 3824. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3825. οὐκ D--------- οὐ
 3826. ἠλλοιώθησαν VAI-API3P- ἀλλοιόω
 3827. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3828. ὀσμὴ N1--NSF--- ὀσμή
 3829. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3830. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3831. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 3832. ἐν P--------- ἐν
 3833. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3834. Dan 3:95
 3835. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 3836. δὲ X--------- δέ
 3837. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3838. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3839. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3840. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3841. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 3842. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3843. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3844. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3845. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3846. Σεδραχ N---GSM--- Σεδραχ
 3847. Μισαχ N---GSM--- Μισαχ
 3848. Αβδεναγω N---GSM--- Αβδεναγω
 3849. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3850. ἀπέστειλε VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3851. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3852. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 3853. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3854. καὶ C--------- καί
 3855. ἔσωσε VAI-AAI3S- σώζω
 3856. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3857. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 3858. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3859. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3860. ἐλπίσαντας VA--AAPAPM ἐλπίζω
 3861. ἐπ' P--------- ἐπί
 3862. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3863. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3864. γὰρ X--------- γάρ
 3865. προσταγὴν N1--ASF--- προσταγή
 3866. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3867. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3868. ἠθέτησαν VAI-AAI3P- ἀθετέω
 3869. καὶ C--------- καί
 3870. παρέδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι παρα
 3871. τὰ RA--APN--- ὁ
 3872. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 3873. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3874. εἰς P--------- εἰς
 3875. ἐμπυρισμόν N2--ASM--- ἐμπυρισμός
 3876. ἵνα C--------- ἵνα
 3877. μὴ D--------- μή
 3878. λατρεύσωσι VA--AAS3P- λατρεύω
 3879. μηδὲ C--------- μηδέ
 3880. προσκυνήσωσι VA--AAS3P- κυνέω προς
 3881. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3882. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 3883. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3884. ἢ C--------- ἤ
 3885. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3886. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3887. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3888. Dan 3:96
 3889. καὶ C--------- καί
 3890. νῦν D--------- νῦν
 3891. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3892. κρίνω V1--PAI1S- κρίνω
 3893. ἵνα C--------- ἵνα
 3894. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 3895. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 3896. καὶ C--------- καί
 3897. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 3898. φυλαὶ N1--NPF--- φυλή
 3899. καὶ C--------- καί
 3900. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 3901. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 3902. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3903. ἂν X--------- ἄν
 3904. βλασφημήσῃ VA--AAS3S- βλασφημέω
 3905. εἰς P--------- εἰς
 3906. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3907. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3908. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3909. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3910. Σεδραχ N---GSM--- Σεδραχ
 3911. Μισαχ N---GSM--- Μισαχ
 3912. Αβδεναγω N---GSM--- Αβδεναγω
 3913. διαμελισθήσεται VS--FPI3S- μελίζω δια
 3914. καὶ C--------- καί
 3915. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3916. οἰκία N1A-NSF--- οἰκία
 3917. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3918. δημευθήσεται VC--FPI3S- δημεύω
 3919. διότι C--------- διότι
 3920. οὐκ D--------- οὐ
 3921. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3922. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3923. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 3924. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3925. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 3926. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 3927. οὕτως D--------- οὕτως
 3928. Dan 3:97
 3929. οὕτως D--------- οὕτως
 3930. οὖν X--------- οὖν
 3931. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3932. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3933. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3934. Σεδραχ N---DSM--- Σεδραχ
 3935. Μισαχ N---DSM--- Μισαχ
 3936. Αβδεναγω N---DSM--- Αβδεναγω
 3937. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 3938. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 3939. ἐφ' P--------- ἐπί
 3940. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 3941. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3942. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 3943. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 3944. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3945. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 3946. Dan 4:4
 3947. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 3948. ὀκτωκαιδεκάτου A1--GSN--- ὀκτωκαιδέκατος
 3949. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3950. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3951. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 3952. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3953. εἰρηνεύων V1--PAPNSM εἰρηνεύω
 3954. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 3955. ἐν P--------- ἐν
 3956. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3957. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3958. μου RP--GS---- ἐγώ
 3959. καὶ C--------- καί
 3960. εὐθηνῶν V2--PAPNSM εὐθηνέω
 3961. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3962. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3963. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 3964. μου RP--GS---- ἐγώ
 3965. Dan 4:5
 3966. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 3967. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 3968. καὶ C--------- καί
 3969. εὐλαβήθην VC--API1S- εὐλαβέομαι
 3970. καὶ C--------- καί
 3971. φόβος N2--NSM--- φόβος
 3972. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3973. ἐπέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐπι
 3974. Dan 4:10
 3975. ἐκάθευδον V1I-IAI1S- εὕδω κατα
 3976. καὶ C--------- καί
 3977. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3978. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 3979. ὑψηλὸν A1--ASN--- ὑψηλός
 3980. φυόμενον V1--PMPASN φύω
 3981. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3982. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3983. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3984. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3985. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 3986. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 3987. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 3988. καὶ C--------- καί
 3989. οὐκ D--------- οὐ
 3990. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 3991. ἄλλο RD--NSN--- ἄλλος
 3992. ὅμοιον A1A-NSN--- ὅμοιος
 3993. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 3994. Dan 4:12
 3995. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3996. κλάδοι N2--NPM--- κλάδος
 3997. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 3998. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3999. μήκει N3E-DSN--- μῆκος
 4000. ὡς C--------- ὡς
 4001. σταδίων N2N-GPN--- στάδιον
 4002. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 4003. καὶ C--------- καί
 4004. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 4005. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4006. ἐσκίαζον V1I-IAI3P- σκιάζω
 4007. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 4008. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4009. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 4010. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4011. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4012. καὶ C--------- καί
 4013. ἐν P--------- ἐν
 4014. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 4015. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4016. πετεινὰ A1--NPN--- πετεινός
 4017. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4018. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4019. ἐνόσσευον V1I-IAI3P- νοσσεύω
 4020. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4021. καρπὸς N2--NSM--- καρπός
 4022. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4023. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 4024. καὶ C--------- καί
 4025. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 4026. καὶ C--------- καί
 4027. ἐχορήγει V2I-IAI3S- χορηγέω
 4028. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 4029. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4030. ζῴοις N2--DPN--- ζῷον
 4031. Dan 4:11
 4032. καὶ C--------- καί
 4033. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4034. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 4035. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4036. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 4037. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4038. κορυφὴ N1--NSF--- κορυφή
 4039. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4040. ἤγγιζεν V1I-IAI3S- ἐγγίζω
 4041. ἕως P--------- ἕως
 4042. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4043. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4044. καὶ C--------- καί
 4045. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4046. κύτος N3E-NSN--- κύτος
 4047. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4048. ἕως P--------- ἕως
 4049. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4050. νεφελῶν N1--GPF--- νεφέλη
 4051. πληροῦν V4--PAN--- πληρόω
 4052. τὰ RA--APN--- ὁ
 4053. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 4054. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4055. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4056. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4057. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 4058. καὶ C--------- καί
 4059. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4060. σελήνη N1--NSF--- σελήνη
 4061. ἐν P--------- ἐν
 4062. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 4063. ᾤκουν V2I-IAI3P- οἰκέω
 4064. καὶ C--------- καί
 4065. ἐφώτιζον V1I-IAI3P- φωτίζω
 4066. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4067. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4068. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4069. Dan 4:13
 4070. ἐθεώρουν V2I-IAI3P- θεωρέω
 4071. ἐν P--------- ἐν
 4072. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4073. ὕπνῳ N2--DSM--- ὕπνος
 4074. μου RP--GS---- ἐγώ
 4075. καὶ C--------- καί
 4076. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4077. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4078. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 4079. ἐν P--------- ἐν
 4080. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4081. ἐκ P--------- ἐκ
 4082. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4083. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4084. Dan 4:14
 4085. καὶ C--------- καί
 4086. ἐφώνησε VAI-AAI3S- φωνέω
 4087. καὶ C--------- καί
 4088. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4089. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4090. ἐκκόψατε VA--AAD2P- κόπτω ἐκ
 4091. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4092. καὶ C--------- καί
 4093. καταφθείρατε VA--AAD2P- φθείρω κατα
 4094. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 4095. προστέτακται VK--XMI3S- τάσσω προς
 4096. γὰρ X--------- γάρ
 4097. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4098. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4099. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 4100. ἐκριζῶσαι VA--AAN--- ῥιζόω ἐκ
 4101. καὶ C--------- καί
 4102. ἀχρειῶσαι VA--AAN--- ἀχρειόω
 4103. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 4104. Dan 4:15
 4105. καὶ C--------- καί
 4106. οὕτως D--------- οὕτως
 4107. εἶπε VBI-AAI3S- εἶπον
 4108. ῥίζαν N1S-ASF--- ῥίζα
 4109. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4110. ἄφετε VB--AAD2P- ἵημι ἀπο
 4111. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4112. ἐν P--------- ἐν
 4113. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4114. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4115. ὅπως C--------- ὅπως
 4116. μετὰ P--------- μετά
 4117. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4118. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4119. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4120. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4121. ἐν P--------- ἐν
 4122. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4123. ὄρεσι N3E-DPN--- ὄρος
 4124. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 4125. ὡς C--------- ὡς
 4126. βοῦς N3--NSM--- βοῦς
 4127. νέμηται V1--PMS3S- νέμω
 4128. Dan 4:16
 4129. καὶ C--------- καί
 4130. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4131. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4132. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 4133. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4134. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4135. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4136. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 4137. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4138. ἀλλοιωθῇ VC--APS3S- ἀλλοιόω
 4139. καὶ C--------- καί
 4140. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4141. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 4142. βοσκηθῇ VC--APS3S- βόσκω
 4143. σὺν P--------- σύν
 4144. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4145. Dan 4:17
 4146. ἕως C--------- ἕως
 4147. ἂν X--------- ἄν
 4148. γνῷ VZ--AAS3S- γιγνώσκω
 4149. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4150. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4151. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4152. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4153. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 4154. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 4155. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4156. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4157. ἐν P--------- ἐν
 4158. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4159. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 4160. καὶ C--------- καί
 4161. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4162. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4163. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4164. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4165. καὶ C--------- καί
 4166. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4167. ἂν X--------- ἄν
 4168. θέλῃ V1--PAS3S- θέλω
 4169. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 4170. ἐν P--------- ἐν
 4171. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4172. Dan 4:17a
 4173. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 4174. μου RP--GS---- ἐγώ
 4175. ἐξεκόπη VDI-API3S- κόπτω ἐκ
 4176. ἐν P--------- ἐν
 4177. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4178. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 4179. καὶ C--------- καί
 4180. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4181. καταφθορὰ N1A-NSF--- καταφθορά
 4182. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4183. ἐν P--------- ἐν
 4184. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 4185. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 4186. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4187. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4188. καὶ C--------- καί
 4189. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4190. κλάδοι N2--NPM--- κλάδος
 4191. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4192. ἐδόθησαν VCI-API3P- δίδωμι
 4193. εἰς P--------- εἰς
 4194. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4195. ἄνεμον N2--ASM--- ἄνεμος
 4196. καὶ C--------- καί
 4197. εἱλκύσθη VCI-API3S- ἕλκω
 4198. καὶ C--------- καί
 4199. ἐρρίφη VDI-API3S- ῥίπτω
 4200. καὶ C--------- καί
 4201. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4202. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 4203. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4204. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4205. μετὰ P--------- μετά
 4206. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4207. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4208. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4209. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4210. ἤσθιε V1I-IAI3S- ἐσθίω
 4211. καὶ C--------- καί
 4212. εἰς P--------- εἰς
 4213. φυλακὴν N1--ASF--- φυλακή
 4214. παρεδόθη VCI-API3S- δίδωμι παρα
 4215. καὶ C--------- καί
 4216. ἐν P--------- ἐν
 4217. πέδαις N1--DPF--- πέδη
 4218. καὶ C--------- καί
 4219. ἐν P--------- ἐν
 4220. χειροπέδαις N1--DPF--- χειροπέδη
 4221. χαλκαῖς A1C-DPF--- χαλκοῦς
 4222. ἐδέθη VCI-API3S- δέω
 4223. ὑπ' P--------- ὑπό
 4224. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 4225. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4226. ἐθαύμασα VAI-AAI1S- θαυμάζω
 4227. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4228. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 4229. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 4230. καὶ C--------- καί
 4231. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4232. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 4233. μου RP--GS---- ἐγώ
 4234. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 4235. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4236. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4237. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 4238. μου RP--GS---- ἐγώ
 4239. Dan 4:18
 4240. καὶ C--------- καί
 4241. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 4242. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4243. πρωὶ D--------- πρωΐ
 4244. ἐκ P--------- ἐκ
 4245. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4246. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 4247. μου RP--GS---- ἐγώ
 4248. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 4249. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4250. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 4251. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4252. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 4253. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4254. σοφιστῶν N1M-GPM--- σοφιστής
 4255. καὶ C--------- καί
 4256. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4257. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 4258. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4259. κρινόντων V1--PAPGPM κρίνω
 4260. τὰ RA--APN--- ὁ
 4261. ἐνύπνια N2N-APN--- ἐνύπνιον
 4262. καὶ C--------- καί
 4263. διηγησάμην VAI-AMI1S- ἡγέομαι δια
 4264. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4265. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4266. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 4267. καὶ C--------- καί
 4268. ὑπέδειξέ VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 4269. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4270. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4271. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4272. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 4273. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4274. Dan 4:19
 4275. μεγάλως D--------- μεγάλως
 4276. δὲ X--------- δέ
 4277. ἐθαύμασεν VAI-AAI3S- θαυμάζω
 4278. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4279. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 4280. καὶ C--------- καί
 4281. ὑπόνοια N1A-NSF--- ὑπόνοια
 4282. κατέσπευδεν V1I-IAI3S- σπεύδω κατα
 4283. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4284. καὶ C--------- καί
 4285. φοβηθεὶς VC--APPNSM φοβέω
 4286. τρόμου N2--GSM--- τρόμος
 4287. λαβόντος VB--AAPGSM λαμβάνω
 4288. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4289. καὶ C--------- καί
 4290. ἀλλοιωθείσης VC--APPGSF ἀλλοιόω
 4291. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4292. ὁράσεως N3I-GSF--- ὅρασις
 4293. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4294. κινήσας VA--AAPNSM κινέω
 4295. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4296. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 4297. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 4298. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4299. ἀποθαυμάσας VA--AAPNSM θαυμάζω ἀπο
 4300. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 4301. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4302. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 4303. πραείᾳ A3U-DSF--- πραΰς
 4304. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4305. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4306. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 4307. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 4308. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4309. μισοῦσί V2--PAPDPM μισέω
 4310. σε RP--AS---- σύ
 4311. καὶ C--------- καί
 4312. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4313. σύγκρισις N3I-NSF--- σύγκρισις
 4314. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4315. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4316. ἐχθροῖς N2--DPM--- ἐχθρός
 4317. σου RP--GS---- σύ
 4318. ἐπέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐπι
 4319. Dan 4:20
 4320. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4321. δένδρον N2N-NSN--- δένδρον
 4322. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4323. ἐν P--------- ἐν
 4324. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4325. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4326. πεφυτευμένον VM--XMPNSM φυτεύω
 4327. οὗ RR--GSN--- ὅς
 4328. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4329. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 4330. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 4331. σὺ RP--NS---- σύ
 4332. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4333. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4334. Dan 4:21
 4335. καὶ C--------- καί
 4336. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4337. τὰ RA--APN--- ὁ
 4338. πετεινὰ A1--APN--- πετεινός
 4339. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4340. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4341. τὰ RA--APN--- ὁ
 4342. νοσσεύοντα V1--PAPAPN νοσσεύω
 4343. ἐν P--------- ἐν
 4344. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 4345. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4346. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 4347. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4348. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4349. καὶ C--------- καί
 4350. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4351. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4352. καὶ C--------- καί
 4353. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4354. γλωσσῶν N1S-GPF--- γλῶσσα
 4355. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 4356. ἕως P--------- ἕως
 4357. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4358. περάτων N3T-GPN--- πέρας
 4359. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4360. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4361. καὶ C--------- καί
 4362. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 4363. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4364. χῶραι N1A-NPF--- χώρα
 4365. σοὶ RP--DS---- σύ
 4366. δουλεύουσι V1--PAI3P- δουλεύω
 4367. Dan 4:22
 4368. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4369. δὲ X--------- δέ
 4370. ἀνυψωθῆναι VC--APN--- ὑψόω ἀνα
 4371. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4372. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 4373. ἐκεῖνο RD--ASN--- ἐκεῖνος
 4374. καὶ C--------- καί
 4375. ἐγγίσαι VA--AAN--- ἐγγίζω
 4376. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4377. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 4378. καὶ C--------- καί
 4379. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4380. κύτος N3E-ASN--- κύτος
 4381. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4382. ἅψασθαι VA--AMN--- ἅπτομαι
 4383. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4384. νεφελῶν N1--GPF--- νεφέλη
 4385. σύ RP--NS---- σύ
 4386. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4387. ὑψώθης VCI-API2S- ὑψόω
 4388. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4389. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4390. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4391. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 4392. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4393. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 4394. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4395. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4396. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4397. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4398. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4399. ὑψώθη VCI-API3S- ὑψόω
 4400. σου RP--GS---- σύ
 4401. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4402. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4403. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 4404. καὶ C--------- καί
 4405. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4406. τὰ RA--APN--- ὁ
 4407. πρὸς P--------- πρός
 4408. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4409. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 4410. καὶ C--------- καί
 4411. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4412. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 4413. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4414. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4415. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 4416. σου RP--GS---- σύ
 4417. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 4418. καθότι D--------- καθότι
 4419. ἐξερήμωσας VA--AAPNSM ἐρημόω ἐκ
 4420. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4421. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4422. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4423. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4424. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4425. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 4426. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4427. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4428. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 4429. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4430. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4431. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4432. ἡγιασμένου VT--XMPGSM ἁγιάζω
 4433. Dan 4:23
 4434. καὶ C--------- καί
 4435. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4436. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 4437. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4438. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 4439. ὅτι C--------- ὅτι
 4440. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4441. ἐν P--------- ἐν
 4442. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4443. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 4444. παρὰ P--------- παρά
 4445. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4446. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4447. καὶ C--------- καί
 4448. ὅτι C--------- ὅτι
 4449. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4450. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 4451. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4452. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 4453. καὶ C--------- καί
 4454. ἐκκόψαι VA--AAN--- κόπτω ἐκ
 4455. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4456. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 4457. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4458. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4459. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4460. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 4461. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 4462. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4463. σέ RP--AS---- σύ
 4464. Dan 4:24
 4465. καὶ C--------- καί
 4466. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4467. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 4468. καὶ C--------- καί
 4469. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4470. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 4471. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4472. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4473. σὲ RP--AS---- σύ
 4474. κατατρέχουσιν V1--PAI3P- τρέχω κατα
 4475. Dan 4:25
 4476. εἰς P--------- εἰς
 4477. φυλακὴν N1--ASF--- φυλακή
 4478. ἀπάξουσί VF--FAI3P- ἄγω ἀπο
 4479. σε RP--AS---- σύ
 4480. καὶ C--------- καί
 4481. εἰς P--------- εἰς
 4482. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4483. ἔρημον A1B-ASM--- ἔρημος
 4484. ἀποστελοῦσί VF--FAI3P- στέλλω ἀπο
 4485. σε RP--AS---- σύ
 4486. Dan 4:26
 4487. καὶ C--------- καί
 4488. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4489. ῥίζα N1A-NSF--- ῥίζα
 4490. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4491. δένδρου N2N-GSN--- δένδρον
 4492. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4493. ἀφεθεῖσα VC--APPNSF ἵημι ἀπο
 4494. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 4495. οὐκ D--------- οὐ
 4496. ἐξερριζώθη VCI-API3S- ῥιζόω ἐκ
 4497. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4498. τόπος N2--NSM--- τόπος
 4499. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4500. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 4501. σού RP--GS---- σύ
 4502. σοι RP--DS---- σύ
 4503. συντηρηθήσεται VC--FPI3S- τηρέω συν
 4504. εἰς P--------- εἰς
 4505. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 4506. καὶ C--------- καί
 4507. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 4508. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4509. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4510. σὲ RP--AS---- σύ
 4511. ἑτοιμάζονται V1--PMI3P- ἑτοιμάζω
 4512. καὶ C--------- καί
 4513. μαστιγώσουσί VF--FAI3P- μαστιγόω
 4514. σε RP--AS---- σύ
 4515. καὶ C--------- καί
 4516. ἐπάξουσι VF--FAI3P- ἄγω ἐπι
 4517. τὰ RA--APN--- ὁ
 4518. κεκριμένα VM--XMPAPN κρίνω
 4519. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4520. σέ RP--AS---- σύ
 4521. Dan 4:27
 4522. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4523. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 4524. ἐν P--------- ἐν
 4525. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 4526. καὶ C--------- καί
 4527. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4528. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 4529. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4530. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4531. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4532. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4533. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4534. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4535. δεήθητι VC--APD2S- δέομαι
 4536. περὶ P--------- περί
 4537. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4538. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 4539. σου RP--GS---- σύ
 4540. καὶ C--------- καί
 4541. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 4542. τὰς RA--APF--- ὁ
 4543. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 4544. σου RP--GS---- σύ
 4545. ἐν P--------- ἐν
 4546. ἐλεημοσύναις N1--DPF--- ἐλεημοσύνη
 4547. λύτρωσαι VA--AAN--- λυτρόω
 4548. ἵνα C--------- ἵνα
 4549. ἐπιείκεια N1A-NSF--- ἐπιείκεια
 4550. δοθῇ VC--APS3S- δίδωμι
 4551. σοι RP--DS---- σύ
 4552. καὶ C--------- καί
 4553. πολυήμερος A1--NSM--- πολυήμερος
 4554. γένῃ VB--AMS2S- γίγνομαι
 4555. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4556. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4557. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 4558. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4559. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4560. σου RP--GS---- σύ
 4561. καὶ C--------- καί
 4562. μὴ D--------- μή
 4563. καταφθείρῃ V1--PAS3S- φθείρω κατα
 4564. σε RP--AS---- σύ
 4565. τούτους RD--APM--- οὗτος
 4566. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4567. λόγους N2--APM--- λόγος
 4568. ἀγάπησον VA--AAD2S- ἀγαπάω
 4569. ἀκριβὴς A3H-NSM--- ἀκριβής
 4570. γάρ X--------- γάρ
 4571. μου RP--GS---- ἐγώ
 4572. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4573. λόγος N2--NSM--- λόγος
 4574. καὶ C--------- καί
 4575. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 4576. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4577. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 4578. σου RP--GS---- σύ
 4579. Dan 4:28
 4580. καὶ C--------- καί
 4581. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4582. συντελείᾳ N1A-DSF--- συντέλεια
 4583. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4584. λόγων N2--GPM--- λόγος
 4585. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4586. ὡς C--------- ὡς
 4587. ἤκουσε VAI-AAI3S- ἀκούω
 4588. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4589. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 4590. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4591. ὁράματος N3M-GSN--- ὅραμα
 4592. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4593. λόγους N2--APM--- λόγος
 4594. ἐν P--------- ἐν
 4595. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4596. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 4597. συνετήρησε VAI-AAI3S- τηρέω συν
 4598. Dan 4:29
 4599. καὶ C--------- καί
 4600. μετὰ P--------- μετά
 4601. μῆνας N3--APM--- μήν
 4602. δώδεκα M--------- δώδεκα
 4603. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4604. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4605. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4606. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4607. τειχῶν N3E-GPN--- τεῖχος
 4608. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4609. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4610. μετὰ P--------- μετά
 4611. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4612. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4613. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 4614. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4615. περιεπάτει V2I-IAI3S- πατέω περι
 4616. καὶ C--------- καί
 4617. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4618. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4619. πύργων N2--GPM--- πύργος
 4620. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4621. διεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι δια
 4622. Dan 4:30
 4623. καὶ C--------- καί
 4624. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 4625. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4626. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4627. ἐστὶ V9--PAI3S- εἰμί
 4628. Βαβυλὼν N3W-NSF--- Βαβυλών
 4629. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4630. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 4631. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4632. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4633. ᾠκοδόμησα VAI-AAI1S- οἰκοδομέω
 4634. καὶ C--------- καί
 4635. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 4636. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4637. μου RP--GS---- ἐγώ
 4638. ἐν P--------- ἐν
 4639. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4640. κράτους N3E-GSN--- κράτος
 4641. μου RP--GS---- ἐγώ
 4642. κληθήσεται VC--FPI3S- καλέω
 4643. εἰς P--------- εἰς
 4644. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 4645. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4646. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 4647. μου RP--GS---- ἐγώ
 4648. Dan 4:31
 4649. καὶ C--------- καί
 4650. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4651. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 4652. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4653. λόγου N2--GSM--- λόγος
 4654. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4655. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 4656. ἐκ P--------- ἐκ
 4657. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4658. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4659. ἤκουσε VAI-AAI3S- ἀκούω
 4660. σοὶ RP--DS---- σύ
 4661. λέγεται V1--PMI3S- λέγω
 4662. Ναβουχοδονοσορ N---VSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4663. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4664. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4665. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 4666. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 4667. ἀφῄρηταί VM--XMI3S- αἱρέω ἀπο
 4668. σου RP--GS---- σύ
 4669. καὶ C--------- καί
 4670. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 4671. δίδοται V8--PMI3S- δίδωμι
 4672. ἐξουθενημένῳ V2--PPPDSM οὐθενέω ἐκ
 4673. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 4674. ἐν P--------- ἐν
 4675. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4676. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4677. σου RP--GS---- σύ
 4678. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4679. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4680. καθίστημι V6--PAI1S- ἵστημι κατα
 4681. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4682. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4683. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4684. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4685. σου RP--GS---- σύ
 4686. καὶ C--------- καί
 4687. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4688. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 4689. σου RP--GS---- σύ
 4690. καὶ C--------- καί
 4691. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4692. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 4693. σου RP--GS---- σύ
 4694. καὶ C--------- καί
 4695. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4696. τρυφήν N1--ASF--- τρυφή
 4697. σου RP--GS---- σύ
 4698. παραλήψεται VF--FMI3S- λαμβάνω παρα
 4699. ὅπως C--------- ὅπως
 4700. ἐπιγνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω ἐπι
 4701. ὅτι C--------- ὅτι
 4702. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 4703. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 4704. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4705. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4706. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4707. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4708. ἐν P--------- ἐν
 4709. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4710. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 4711. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4712. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4713. καὶ C--------- καί
 4714. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4715. ἐὰν C--------- ἐάν
 4716. βούληται V1--PMS3S- βούλομαι
 4717. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4718. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4719. ἕως P--------- ἕως
 4720. δὲ X--------- δέ
 4721. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 4722. ἀνατολῆς N1--GSF--- ἀνατολή
 4723. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4724. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 4725. εὐφρανθήσεται VC--FPI3S- εὐφραίνω
 4726. ἐν P--------- ἐν
 4727. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4728. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4729. σου RP--GS---- σύ
 4730. καὶ C--------- καί
 4731. κρατήσει VF--FAI3S- κρατέω
 4732. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4733. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 4734. σου RP--GS---- σύ
 4735. καὶ C--------- καί
 4736. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4737. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 4738. σου RP--GS---- σύ
 4739. καὶ C--------- καί
 4740. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4741. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 4742. σου RP--GS---- σύ
 4743. Dan 4:32
 4744. καὶ C--------- καί
 4745. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4746. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 4747. διώξονταί VF--FMI3P- διώκω
 4748. σε RP--AS---- σύ
 4749. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4750. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 4751. ἑπτά M--------- ἑπτά
 4752. καὶ C--------- καί
 4753. οὐ D--------- οὐ
 4754. μὴ D--------- μή
 4755. ὀφθῇς VV--APS2S- ὁράω
 4756. οὐδ' C--------- οὐδέ
 4757. οὐ D--------- οὐ
 4758. μὴ D--------- μή
 4759. λαλήσῃς VA--AAS2S- λαλέω
 4760. μετὰ P--------- μετά
 4761. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 4762. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 4763. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 4764. ὡς C--------- ὡς
 4765. βοῦν N3--ASM--- βοῦς
 4766. σε RP--AS---- σύ
 4767. ψωμίσουσι VF--FAI3P- ψωμίζω
 4768. καὶ C--------- καί
 4769. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4770. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4771. χλόης N1--GSF--- χλόη
 4772. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4773. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4774. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4775. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4776. νομή N1--NSF--- νομή
 4777. σου RP--GS---- σύ
 4778. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4779. ἀντὶ P--------- ἀντί
 4780. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4781. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 4782. σου RP--GS---- σύ
 4783. δήσουσί VF--FAI3P- δέω
 4784. σε RP--AS---- σύ
 4785. καὶ C--------- καί
 4786. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4787. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4788. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4789. τρυφῆς N1--GSF--- τρυφή
 4790. σου RP--GS---- σύ
 4791. καὶ C--------- καί
 4792. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4793. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 4794. σου RP--GS---- σύ
 4795. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 4796. ἕξει VF--FAI3S- ἔχω
 4797. Dan 4:33
 4798. ἕως C--------- ἕως
 4799. δὲ X--------- δέ
 4800. πρωὶ D--------- πρωΐ
 4801. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4802. τελεσθήσεται VS--FPI3S- τελέω
 4803. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4804. σέ RP--AS---- σύ
 4805. Ναβουχοδονοσορ N---VSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4806. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 4807. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 4808. καὶ C--------- καί
 4809. οὐχ D--------- οὐ
 4810. ὑστερήσει VF--FAI3S- ὑστερέω
 4811. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4812. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 4813. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 4814. οὐθέν A3--ASN--- οὐδείς
 4815. Dan 4:33a
 4816. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4817. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4818. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4819. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 4820. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4821. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 4822. ἐπεδήθην VCI-API1S- πεδάω
 4823. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 4824. ὡς C--------- ὡς
 4825. βοῦν N3--ASM--- βοῦς
 4826. ἐψώμισάν VAI-AAI3P- ψωμίζω
 4827. με RP--AS---- ἐγώ
 4828. καὶ C--------- καί
 4829. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4830. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4831. χλόης N1--GSF--- χλόη
 4832. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4833. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4834. ἤσθιον V1I-IAI1S- ἐσθίω
 4835. καὶ C--------- καί
 4836. μετὰ P--------- μετά
 4837. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 4838. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4839. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 4840. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4841. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 4842. μου RP--GS---- ἐγώ
 4843. εἰς P--------- εἰς
 4844. δέησιν N3I-ASF--- δέησις
 4845. καὶ C--------- καί
 4846. ἠξίωσα VAI-AAI1S- ἀξιόω
 4847. περὶ P--------- περί
 4848. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4849. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 4850. μου RP--GS---- ἐγώ
 4851. κατὰ P--------- κατά
 4852. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4853. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4854. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4855. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4856. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4857. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4858. καὶ C--------- καί
 4859. περὶ P--------- περί
 4860. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4861. ἀγνοιῶν N1A-GPF--- ἄγνοια
 4862. μου RP--GS---- ἐγώ
 4863. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4864. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4865. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4866. θεῶν N2--GPM--- θεός
 4867. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4868. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 4869. ἐδεήθην VCI-API1S- δέομαι
 4870. Dan 4:33b
 4871. καὶ C--------- καί
 4872. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4873. τρίχες N3--NPF--- θρίξ
 4874. μου RP--GS---- ἐγώ
 4875. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 4876. ὡς C--------- ὡς
 4877. πτέρυγες N3G-NPF--- πτέρυξ
 4878. ἀετοῦ N2--GSM--- ἀετός
 4879. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4880. ὄνυχές N3--NPM--- ὄνυξ
 4881. μου RP--GS---- ἐγώ
 4882. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 4883. λέοντος N3--GSM--- λέων
 4884. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 4885. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4886. σάρξ N3K-NSF--- σάρξ
 4887. μου RP--GS---- ἐγώ
 4888. καὶ C--------- καί
 4889. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4890. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4891. μου RP--GS---- ἐγώ
 4892. γυμνὸς A1--NSM--- γυμνός
 4893. περιεπάτουν V2I-IAI1S- πατέω περι
 4894. μετὰ P--------- μετά
 4895. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4896. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4897. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4898. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4899. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 4900. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 4901. καὶ C--------- καί
 4902. ὑπόνοιαί N1A-NPF--- ὑπόνοια
 4903. με RP--AS---- ἐγώ
 4904. εἰλήφασι VX--XAI3P- λαμβάνω
 4905. καὶ C--------- καί
 4906. διὰ P--------- διά
 4907. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 4908. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 4909. με RP--AS---- ἐγώ
 4910. ἔλαβε VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4911. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 4912. καὶ C--------- καί
 4913. νυσταγμὸς N2--NSM--- νυσταγμός
 4914. ἐπέπεσέ VAI-AAI3S- πίπτω ἐπι
 4915. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4916. Dan 4:34
 4917. καὶ C--------- καί
 4918. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4919. συντελείᾳ N1A-DSF--- συντέλεια
 4920. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4921. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4922. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 4923. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4924. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 4925. μου RP--GS---- ἐγώ
 4926. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4927. ἀπολυτρώσεως N3I-GSF--- ἀπολύτρωσις
 4928. ἦλθε VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 4929. καὶ C--------- καί
 4930. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4931. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 4932. μου RP--GS---- ἐγώ
 4933. καὶ C--------- καί
 4934. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4935. ἄγνοιαί N1A-NPF--- ἄγνοια
 4936. μου RP--GS---- ἐγώ
 4937. ἐπληρώθησαν VCI-API3P- πληρόω
 4938. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 4939. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4940. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4941. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4942. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4943. καὶ C--------- καί
 4944. ἐδεήθην VCI-API1S- δέομαι
 4945. περὶ P--------- περί
 4946. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4947. ἀγνοιῶν N1A-GPF--- ἄγνοια
 4948. μου RP--GS---- ἐγώ
 4949. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4950. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4951. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4952. θεῶν N2--GPM--- θεός
 4953. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4954. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 4955. καὶ C--------- καί
 4956. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4957. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4958. εἷς A3--NSM--- εἷς
 4959. ἐκάλεσέ VAI-AAI3S- καλέω
 4960. με RP--AS---- ἐγώ
 4961. ἐκ P--------- ἐκ
 4962. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4963. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4964. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4965. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 4966. δούλευσον VA--AAD2S- δουλεύω
 4967. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4968. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4969. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4970. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4971. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4972. ἁγίῳ A1A-DSM--- ἅγιος
 4973. καὶ C--------- καί
 4974. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4975. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 4976. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4977. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 4978. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4979. βασίλειον N2N-NSN--- βασίλειον
 4980. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4981. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 4982. σού RP--GS---- σύ
 4983. σοι RP--DS---- σύ
 4984. ἀποδίδοται V8--PMI3S- δίδωμι ἀπο
 4985. Dan 4:36
 4986. ἐν P--------- ἐν
 4987. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 4988. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4989. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 4990. ἀποκατεστάθη VCI-API3S- ἵστημι ἀπο κατα
 4991. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4992. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 4993. μου RP--GS---- ἐγώ
 4994. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 4995. καὶ C--------- καί
 4996. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4997. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 4998. μου RP--GS---- ἐγώ
 4999. ἀπεδόθη VCI-API3S- δίδωμι ἀπο
 5000. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5001. Dan 4:37
 5002. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5003. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 5004. ἀνθομολογοῦμαι V2--PMI1S- ὁμολογέω ἀντι
 5005. καὶ C--------- καί
 5006. αἰνῶ V2--PAI1S- αἰνέω
 5007. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5008. κτίσαντι VA--AAPDSM κτίζω
 5009. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5010. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 5011. καὶ C--------- καί
 5012. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5013. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5014. καὶ C--------- καί
 5015. τὰς RA--APF--- ὁ
 5016. θαλάσσας N1S-APF--- θάλασσα
 5017. καὶ C--------- καί
 5018. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5019. ποταμοὺς N2--APM--- ποταμός
 5020. καὶ C--------- καί
 5021. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5022. τὰ RA--APN--- ὁ
 5023. ἐν P--------- ἐν
 5024. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 5025. ἐξομολογοῦμαι V2--PMI1S- ὁμολογέω ἐκ
 5026. καὶ C--------- καί
 5027. αἰνῶ V2--PAI1S- αἰνέω
 5028. ὅτι C--------- ὅτι
 5029. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 5030. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 5031. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5032. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5033. θεῶν N2--GPM--- θεός
 5034. καὶ C--------- καί
 5035. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5036. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5037. κυρίων N2--GPM--- κύριος
 5038. καὶ C--------- καί
 5039. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5040. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5041. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5042. ὅτι C--------- ὅτι
 5043. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5044. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 5045. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 5046. καὶ C--------- καί
 5047. τέρατα N3T-APN--- τέρας
 5048. καὶ C--------- καί
 5049. ἀλλοιοῖ V4--PAI3S- ἀλλοιόω
 5050. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 5051. καὶ C--------- καί
 5052. χρόνους N2--APM--- χρόνος
 5053. ἀφαιρῶν V2--PAPNSM αἱρέω ἀπο
 5054. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5055. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5056. καὶ C--------- καί
 5057. καθιστῶν V6--PAPNSM ἵστημι κατα
 5058. ἑτέρους A1A-APM--- ἕτερος
 5059. ἀντ' P--------- ἀντί
 5060. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5061. Dan 4:37a
 5062. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5063. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5064. νῦν D--------- νῦν
 5065. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5066. λατρεύσω VF--FAI1S- λατρεύω
 5067. καὶ C--------- καί
 5068. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5069. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5070. φόβου N2--GSM--- φόβος
 5071. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5072. τρόμος N2--NSM--- τρόμος
 5073. εἴληφέ VX--XAI3S- λαμβάνω
 5074. με RP--AS---- ἐγώ
 5075. καὶ C--------- καί
 5076. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5077. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5078. ἁγίους A1A-APM--- ἅγιος
 5079. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5080. αἰνῶ V2--PAI1S- αἰνέω
 5081. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5082. γὰρ X--------- γάρ
 5083. θεοὶ N2--NPM--- θεός
 5084. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5085. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 5086. οὐκ D--------- οὐ
 5087. ἔχουσιν V1--PAI3P- ἔχω
 5088. ἐν P--------- ἐν
 5089. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 5090. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 5091. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 5092. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5093. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5094. εἰς P--------- εἰς
 5095. ἕτερον A1A-ASM--- ἕτερος
 5096. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5097. καὶ C--------- καί
 5098. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 5099. καὶ C--------- καί
 5100. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 5101. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5102. καὶ C--------- καί
 5103. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5104. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 5105. καὶ C--------- καί
 5106. θαυμάσια A1A-APN--- θαυμάσιος
 5107. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 5108. καὶ C--------- καί
 5109. φοβερὰ A1A-APN--- φοβερός
 5110. καὶ C--------- καί
 5111. ἀλλοιῶσαι VA--AAN--- ἀλλοιόω
 5112. ὑπερμεγέθη A3--APN--- ὑπερμεγέθης
 5113. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 5114. καθὼς D--------- καθώς
 5115. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5116. ἐν P--------- ἐν
 5117. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 5118. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5119. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5120. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5121. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5122. καὶ C--------- καί
 5123. ἠλλοίωσεν VAI-AAI3S- ἀλλοιόω
 5124. ἐπ' P--------- ἐπί
 5125. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 5126. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 5127. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 5128. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5129. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 5130. τὰς RA--APF--- ὁ
 5131. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5132. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5133. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5134. μου RP--GS---- ἐγώ
 5135. περὶ P--------- περί
 5136. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5137. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 5138. μου RP--GS---- ἐγώ
 5139. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5140. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 5141. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 5142. προσοίσω VF--FAI1S- φέρω προς
 5143. εἰς P--------- εἰς
 5144. ὀσμὴν N1--ASF--- ὀσμή
 5145. εὐωδίας N1A-GSF--- εὐωδία
 5146. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5147. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5148. καὶ C--------- καί
 5149. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5150. ἀρεστὸν A1--ASN--- ἀρεστός
 5151. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5153. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 5154. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5155. καὶ C--------- καί
 5156. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5157. λαός N2--NSM--- λαός
 5158. μου RP--GS---- ἐγώ
 5159. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5160. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 5161. μου RP--GS---- ἐγώ
 5162. καὶ C--------- καί
 5163. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5164. χῶραί N1A-NPF--- χώρα
 5165. μου RP--GS---- ἐγώ
 5166. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5167. ἐν P--------- ἐν
 5168. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5169. ἐξουσίᾳ N1A-DSF--- ἐξουσία
 5170. μου RP--GS---- ἐγώ
 5171. καὶ C--------- καί
 5172. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 5173. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 5174. εἰς P--------- εἰς
 5175. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5176. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5177. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5178. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5179. καὶ C--------- καί
 5180. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 5181. ἂν X--------- ἄν
 5182. καταληφθῶσι VV--APS3P- λαμβάνω κατα
 5183. λαλοῦντές V2--PAPNPM λαλέω
 5184. τι RI--ASN--- τις
 5185. τούτους RD--APM--- οὗτος
 5186. κατακρινῶ VF2-FAI1S- κρίνω κατα
 5187. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 5188. Dan 4:37b
 5189. ἔγραψε VAI-AAI3S- γράφω
 5190. δὲ X--------- δέ
 5191. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5192. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5193. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5194. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 5195. ἐγκύκλιον A1B-ASF--- ἐγκύκλιος
 5196. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 5197. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5198. κατὰ P--------- κατά
 5199. τόπον N2--ASM--- τόπος
 5200. ἔθνεσι N3E-DPN--- ἔθνος
 5201. καὶ C--------- καί
 5202. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 5203. καὶ C--------- καί
 5204. γλώσσαις N1S-DPF--- γλῶσσα
 5205. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 5206. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5207. οἰκούσαις V2--PAPDPF οἰκέω
 5208. ἐν P--------- ἐν
 5209. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 5210. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5211. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 5212. ἐν P--------- ἐν
 5213. γενεαῖς N1A-DPF--- γενεά
 5214. καὶ C--------- καί
 5215. γενεαῖς N1A-DPF--- γενεά
 5216. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5217. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5218. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5219. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5220. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5221. αἰνεῖτε V2--PAD2P- αἰνέω
 5222. καὶ C--------- καί
 5223. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 5224. καὶ C--------- καί
 5225. προσφορὰν N1A-ASF--- προσφορά
 5226. προσφέρετε V1--PAD2P- φέρω προς
 5227. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5228. ἐνδόξως D--------- ἐνδόξως
 5229. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5230. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5231. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5232. ἀνθομολογοῦμαι V2--PMI1S- ὁμολογέω ἀντι
 5233. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5234. ἐνδόξως D--------- ἐνδόξως
 5235. ὅτι C--------- ὅτι
 5236. οὕτως D--------- οὕτως
 5237. ἐποίησε VAI-AAI3S- ποιέω
 5238. μετ' P--------- μετά
 5239. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5240. ἐν P--------- ἐν
 5241. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5242. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5243. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5244. ἐκάθισέ VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 5245. με RP--AS---- ἐγώ
 5246. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5247. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5248. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 5249. μου RP--GS---- ἐγώ
 5250. καὶ C--------- καί
 5251. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5252. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 5253. μου RP--GS---- ἐγώ
 5254. καὶ C--------- καί
 5255. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5256. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5257. μου RP--GS---- ἐγώ
 5258. ἐν P--------- ἐν
 5259. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5260. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5261. μου RP--GS---- ἐγώ
 5262. ἐκράτησα VAI-AAI1S- κρατέω
 5263. καὶ C--------- καί
 5264. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5265. μεγαλωσύνη N1--NSF--- μεγαλωσύνη
 5266. μου RP--GS---- ἐγώ
 5267. ἀποκατεστάθη VCI-API3S- ἵστημι ἀπο κατα
 5268. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5269. Dan 4:37c
 5270. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5271. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5272. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 5273. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5274. ἔθνεσι N3E-DPN--- ἔθνος
 5275. καὶ C--------- καί
 5276. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 5277. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5278. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 5279. καὶ C--------- καί
 5280. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 5281. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5282. οἰκοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω
 5283. ἐν P--------- ἐν
 5284. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 5285. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 5286. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5287. πληθυνθείη VC--APO3S- πληθύνω
 5288. ἐν P--------- ἐν
 5289. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 5290. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 5291. καὶ C--------- καί
 5292. νῦν D--------- νῦν
 5293. ὑποδείξω VF--FAI1S- δεικνύω ὑπο
 5294. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5295. τὰς RA--APF--- ὁ
 5296. πράξεις N3I-APF--- πρᾶξις
 5297. ἃς RR--APF--- ὅς
 5298. ἐποίησε VAI-AAI3S- ποιέω
 5299. μετ' P--------- μετά
 5300. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5301. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5302. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5303. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5304. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 5305. ἔδοξε VAI-AAI3S- δοκέω
 5306. δέ X--------- δέ
 5307. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5308. ἀποδεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω ἀπο
 5309. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5310. καὶ C--------- καί
 5311. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5312. σοφισταῖς N1M-DPM--- σοφιστής
 5313. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5314. ὅτι C--------- ὅτι
 5315. ἔστι V9--PAI3S- εἰμί
 5316. θεός N2--NSM--- θεός
 5317. καὶ C--------- καί
 5318. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5319. θαυμάσια A1A-NPN--- θαυμάσιος
 5320. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5321. μεγάλα A1--NPN--- μέγας
 5322. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5323. βασίλειον N2N-NSN--- βασίλειον
 5324. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5325. βασίλειον N2N-NSN--- βασίλειον
 5326. εἰς P--------- εἰς
 5327. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5328. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 5329. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5330. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 5331. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5332. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5333. γενεῶν N1A-GPF--- γενεά
 5334. εἰς P--------- εἰς
 5335. γενεάς N1A-APF--- γενεά
 5336. καὶ C--------- καί
 5337. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5338. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 5339. περὶ P--------- περί
 5340. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5341. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5342. γενηθέντων VC--APPGPM γίγνομαι
 5343. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5344. ἐν P--------- ἐν
 5345. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5346. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5347. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5348. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 5349. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5350. ἔθνεσι N3E-DPN--- ἔθνος
 5351. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5352. οὖσιν V9--PAPDPN εἰμί
 5353. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5354. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5355. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5356. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5357. Dan
 5358. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5359. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5360. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5361. ἐποίησε VAI-AAI3S- ποιέω
 5362. δοχὴν N1--ASF--- δοχή
 5363. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 5364. ἐν P--------- ἐν
 5365. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5366. ἐγκαινισμοῦ N2--GSM--- ἐγκαινισμός
 5367. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5368. βασιλείων N2N-GPN--- βασίλειον
 5369. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5370. καὶ C--------- καί
 5371. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5372. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5373. μεγιστάνων N3--GPM--- μεγιστάν
 5374. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5375. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 5376. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5377. δισχιλίους A1A-APM--- δισχίλιοι
 5378. ἐν P--------- ἐν
 5379. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5380. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5381. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5382. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5383. ἀνυψούμενος V4--PMPNSM ὑψόω ἀνα
 5384. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5385. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5386. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 5387. καὶ C--------- καί
 5388. καυχώμενος V3--PMPNSM καυχάομαι
 5389. ἐπῄνεσε VAI-AAI3S- αἰνέω ἐπι
 5390. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5391. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5392. θεοὺς N2--APM--- θεός
 5393. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5394. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 5395. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5396. χωνευτοὺς A1--APM--- χωνευτός
 5397. καὶ C--------- καί
 5398. γλυπτοὺς A1--APM--- γλυπτός
 5399. ἐν P--------- ἐν
 5400. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5401. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 5402. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5403. καὶ C--------- καί
 5404. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5405. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5406. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5407. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 5408. οὐκ D--------- οὐ
 5409. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5410. αἴνεσιν N3I-ASF--- αἴνεσις
 5411. ἐν P--------- ἐν
 5412. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5413. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5414. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 5415. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 5416. δάκτυλοι N2--NPM--- δάκτυλος
 5417. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 5418. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5419. καὶ C--------- καί
 5420. ἐπέγραψαν VAI-AAI3P- γράφω ἐπι
 5421. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5422. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5423. τοίχου N2--GSM--- τοῖχος
 5424. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5425. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5426. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5427. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5428. κονιάματος N3M-GSN--- κονίαμα
 5429. κατέναντι P--------- κατέναντι
 5430. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5431. λύχνους N3E-GSN--- λύχνος
 5432. μανη N---A----- μανη
 5433. φαρες N---A----- φαρες
 5434. θεκελ N---AS---- θεκελ
 5435. ἔστι V9--PAI3S- εἰμί
 5436. δὲ X--------- δέ
 5437. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5438. ἑρμηνεία N1A-NSF--- ἑρμηνεία
 5439. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 5440. μανη N---N----- μανη
 5441. ἠρίθμηται VMI-XPI3S- ἀριθμέω
 5442. φαρες N---N----- φαρες
 5443. ἐξῆρται VM--XPI3S- αἴρω ἐκ
 5444. θεκελ N---NS---- θεκελ
 5445. ἕσταται VMI-XMI3S- ἵστημι
 5446. Dan 5:1
 5447. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5448. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5449. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5450. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5451. ἑστιατορίαν N1A-ASF--- ἑστιατορία
 5452. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 5453. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5454. ἑταίροις N2--DPM--- ἑταῖρος
 5455. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5456. καὶ C--------- καί
 5457. ἔπινεν V1I-IAI3S- πίνω
 5458. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 5459. Dan 5:2
 5460. καὶ C--------- καί
 5461. ἀνυψώθη VCI-API3S- ὑψόω ἀνα
 5462. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5463. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5464. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5465. καὶ C--------- καί
 5466. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5467. ἐνέγκαι VA--AAN--- φέρω
 5468. τὰ RA--APN--- ὁ
 5469. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5470. τὰ RA--APN--- ὁ
 5471. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 5472. καὶ C--------- καί
 5473. τὰ RA--APN--- ὁ
 5474. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 5475. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5476. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5477. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5478. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5479. ἃ RR--APN--- ὅς
 5480. ἤνεγκε VAI-AAI3S- φέρω
 5481. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5482. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5483. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 5484. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5485. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5486. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 5487. καὶ C--------- καί
 5488. οἰνοχοῆσαι VA--AAN--- οἰνοχοέω
 5489. ἐν P--------- ἐν
 5490. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5491. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5492. ἑταίροις N2--DPM--- ἑταῖρος
 5493. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5494. Dan 5:3
 5495. καὶ C--------- καί
 5496. ἠνέχθη VQI-API3S- φέρω
 5497. καὶ C--------- καί
 5498. ἔπινον V1I-IAI3P- πίνω
 5499. ἐν P--------- ἐν
 5500. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5501. Dan 5:4
 5502. καὶ C--------- καί
 5503. ηὐλόγουν V2I-IAI3P- εὐλογέω
 5504. τὰ RA--APN--- ὁ
 5505. εἴδωλα N2N-APN--- εἴδωλον
 5506. τὰ RA--APN--- ὁ
 5507. χειροποίητα A1B-APN--- χειροποίητος
 5508. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5509. καὶ C--------- καί
 5510. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5511. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5512. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5513. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 5514. οὐκ D--------- οὐ
 5515. εὐλόγησαν VA--AAI3P- εὐλογέω
 5516. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5517. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 5518. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5519. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 5520. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5521. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 5522. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5523. Dan 5:5
 5524. ἐν P--------- ἐν
 5525. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5526. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5527. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 5528. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5529. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 5530. δάκτυλοι N2--NPM--- δάκτυλος
 5531. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 5532. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 5533. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5534. καὶ C--------- καί
 5535. ἔγραψαν VAI-AAI3P- γράφω
 5536. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5537. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5538. τοίχου N2--GSM--- τοῖχος
 5539. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5540. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5542. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5543. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5544. κονιάματος N3M-GSN--- κονίαμα
 5545. κατέναντι P--------- κατέναντι
 5546. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5547. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 5548. ἔναντι P--------- ἔναντι
 5549. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5550. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5551. Βαλτασαρ N---GSM--- Βαλτασαρ
 5552. καὶ C--------- καί
 5553. εἶδε VBI-AAI3S- ὁράω
 5554. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 5555. γράφουσαν V1--PAPASF γράφω
 5556. Dan 5:6
 5557. καὶ C--------- καί
 5558. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5559. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 5560. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5561. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 5562. καὶ C--------- καί
 5563. φόβοι N2--NPM--- φόβος
 5564. καὶ C--------- καί
 5565. ὑπόνοιαι N1A-NPF--- ὑπόνοια
 5566. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5567. κατέσπευδον V1I-IAI3P- σπεύδω κατα
 5568. ἔσπευσεν VAI-AAI3S- σπεύδω
 5569. οὖν X--------- οὖν
 5570. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5571. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5572. καὶ C--------- καί
 5573. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 5574. καὶ C--------- καί
 5575. ἑώρα V3I-IAI3S- ὁράω
 5576. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5577. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 5578. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 5579. καὶ C--------- καί
 5580. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5581. συνεταῖροι N2--NPM--- συνέταιρος
 5582. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5583. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5584. ἐκαυχῶντο V3I-IMI3P- καυχάομαι
 5585. Dan 5:7
 5586. καὶ C--------- καί
 5587. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5588. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5589. ἐφώνησε VAI-AAI3S- φωνέω
 5590. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 5591. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 5592. καλέσαι VA--AAN--- καλέω
 5593. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5594. ἐπαοιδοὺς N2--APM--- ἐπαοιδός
 5595. καὶ C--------- καί
 5596. φαρμακοὺς N2--APM--- φαρμακός
 5597. καὶ C--------- καί
 5598. Χαλδαίους N2--APM--- Χαλδαῖος
 5599. καὶ C--------- καί
 5600. γαζαρηνοὺς N2--APM--- γαζαρηνός
 5601. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 5602. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5603. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5604. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5605. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5606. καὶ C--------- καί
 5607. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 5608. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5609. θεωρίαν N1A-ASF--- θεωρία
 5610. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 5611. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5612. γραφήν N1--ASF--- γραφή
 5613. καὶ C--------- καί
 5614. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5615. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5616. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5617. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5618. οὐκ D--------- οὐ
 5619. ἐδύναντο V6I-IMI3P- δύναμαι
 5620. συγκρῖναι VA--AAN--- κρίνω συν
 5621. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5622. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5623. τότε D--------- τότε
 5624. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5625. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5626. ἐξέθηκε VAI-AAI3S- τίθημι ἐκ
 5627. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 5628. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5629. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5630. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5631. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5632. ἂν X--------- ἄν
 5633. ὑποδείξῃ VF--FMI2S- δεικνύω ὑπο
 5634. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5635. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5636. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5637. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5638. στολιεῖ VF2-FAI3S- στολίζω
 5639. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5640. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 5641. καὶ C--------- καί
 5642. μανιάκην N1M-ASM--- μανιάκης
 5643. χρυσοῦν A1C-ASM--- χρυσοῦς
 5644. περιθήσει VF--FAI3S- τίθημι περι
 5645. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5646. καὶ C--------- καί
 5647. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 5648. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5649. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 5650. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5651. τρίτου A1--GSN--- τρίτος
 5652. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 5653. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5654. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5655. Dan 5:8
 5656. καὶ C--------- καί
 5657. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 5658. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5659. ἐπαοιδοὶ N2--NPM--- ἐπαοιδός
 5660. καὶ C--------- καί
 5661. φαρμακοὶ N2--NPM--- φαρμακός
 5662. καὶ C--------- καί
 5663. γαζαρηνοί N2--NPM--- γαζαρηνός
 5664. καὶ C--------- καί
 5665. οὐκ D--------- οὐ
 5666. ἠδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 5667. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 5668. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5669. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5670. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5671. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5672. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 5673. Dan 5:9
 5674. τότε D--------- τότε
 5675. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5676. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5677. ἐκάλεσε VAI-AAI3S- καλέω
 5678. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5679. βασίλισσαν N1A-ASF--- βασίλισσα
 5680. περὶ P--------- περί
 5681. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5682. σημείου N2--GSN--- σημεῖον
 5683. καὶ C--------- καί
 5684. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 5685. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5686. ὡς C--------- ὡς
 5687. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 5688. ἐστί V9--PAI3S- εἰμί
 5689. καὶ C--------- καί
 5690. ὅτι C--------- ὅτι
 5691. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5692. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5693. οὐ D--------- οὐ
 5694. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 5695. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 5696. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5697. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5698. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5699. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5700. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5701. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5702. Dan 5:10
 5703. τότε D--------- τότε
 5704. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5705. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 5706. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 5707. πρὸς P--------- πρός
 5708. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5709. περὶ P--------- περί
 5710. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5711. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 5712. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5713. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 5714. ἐκ P--------- ἐκ
 5715. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5716. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 5717. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5718. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 5719. Dan 5:11
 5720. καὶ C--------- καί
 5721. εἶπε VBI-AAI3S- εἶπον
 5722. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5723. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5724. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5725. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5726. ἐπιστήμων A3N-NSM--- ἐπιστήμων
 5727. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 5728. καὶ C--------- καί
 5729. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 5730. καὶ C--------- καί
 5731. ὑπερέχων V1--PAPNSM ἔχω ὑπερ
 5732. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5733. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5734. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 5735. Βαβυλῶνος N3W-GSF--- Βαβυλών
 5736. Dan 5:12
 5737. καὶ C--------- καί
 5738. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 5739. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 5740. ἐν P--------- ἐν
 5741. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5742. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 5743. καὶ C--------- καί
 5744. ἐν P--------- ἐν
 5745. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5746. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 5747. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5748. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 5749. σου RP--GS---- σύ
 5750. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5751. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5752. συγκρίματα N3M-APN--- σύγκριμα
 5753. ὑπέρογκα A1B-APN--- ὑπέρογκος
 5754. ὑπέδειξε VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 5755. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 5756. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5757. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 5758. σου RP--GS---- σύ
 5759. Dan 5:13
 5760. τότε D--------- τότε
 5761. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5762. εἰσήχθη VQI-API3S- ἄγω εἰς
 5763. πρὸς P--------- πρός
 5764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5765. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5766. καὶ C--------- καί
 5767. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 5768. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5769. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5770. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5771. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5772. Dan 5:16
 5773. ὦ I--------- ὦ
 5774. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 5775. δύνῃ V6--PMS2S- δύναμαι
 5776. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5777. ὑποδεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω ὑπο
 5778. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5779. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5780. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5781. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5782. καὶ C--------- καί
 5783. στολιῶ VF2-FAI3S- στολίζω
 5784. σε RP--AS---- σύ
 5785. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 5786. καὶ C--------- καί
 5787. μανιάκην N1M-ASM--- μανιάκης
 5788. χρυσοῦν A1C-ASM--- χρυσοῦς
 5789. περιθήσω VF--FAI1S- τίθημι περι
 5790. σοι RP--DS---- σύ
 5791. καὶ C--------- καί
 5792. ἕξεις VF--FAI2S- ἔχω
 5793. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 5794. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5795. τρίτου A1--GSN--- τρίτος
 5796. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 5797. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5798. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5799. μου RP--GS---- ἐγώ
 5800. Dan 5:17
 5801. τότε D--------- τότε
 5802. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 5803. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 5804. κατέναντι P--------- κατέναντι
 5805. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5806. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5807. καὶ C--------- καί
 5808. ἀνέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 5809. καὶ C--------- καί
 5810. οὕτως D--------- οὕτως
 5811. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5812. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5813. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5814. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5815. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5816. γραφή N1--NSF--- γραφή
 5817. ἠρίθμηται VMI-XPI3S- ἀριθμέω
 5818. κατελογίσθη VSI-API3S- λογίζομαι κατα
 5819. ἐξῆρται VM--XMI3S- αἴρω ἐκ
 5820. καὶ C--------- καί
 5821. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 5822. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5823. γράψασα VA--AAPNSF γράφω
 5824. χείρ N3--NSF--- χείρ
 5825. καὶ C--------- καί
 5826. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5827. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5828. σύγκρισις N3I-NSF--- σύγκρισις
 5829. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 5830. Dan 5:23
 5831. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 5832. σὺ RP--NS---- σύ
 5833. ἐποιήσω VAI-AMI2S- ποιέω
 5834. ἑστιατορίαν N1A-ASF--- ἑστιατορία
 5835. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5836. φίλοις N2--DPM--- φίλος
 5837. σου RP--GS---- σύ
 5838. καὶ C--------- καί
 5839. ἔπινες V1I-IAI2S- πίνω
 5840. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 5841. καὶ C--------- καί
 5842. τὰ RA--APN--- ὁ
 5843. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5844. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5845. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 5846. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5847. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5848. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5849. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 5850. ἠνέχθη VQI-API3S- φέρω
 5851. σοι RP--DS---- σύ
 5852. καὶ C--------- καί
 5853. ἐπίνετε V1I-IAI2P- πίνω
 5854. ἐν P--------- ἐν
 5855. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5856. σὺ RP--NS---- σύ
 5857. καὶ C--------- καί
 5858. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5859. μεγιστᾶνές N3--NPM--- μεγιστάν
 5860. σου RP--GS---- σύ
 5861. καὶ C--------- καί
 5862. ᾐνέσατε VAI-AAI2P- αἰνέω
 5863. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5864. τὰ RA--APN--- ὁ
 5865. εἴδωλα N2N-APN--- εἴδωλον
 5866. τὰ RA--APN--- ὁ
 5867. χειροποίητα A1B-APN--- χειροποίητος
 5868. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5869. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5870. καὶ C--------- καί
 5871. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5872. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5873. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5874. ζῶντι V3--PAPDSM ζάω
 5875. οὐκ D--------- οὐ
 5876. εὐλογήσατε VA--AAD2P- εὐλογέω
 5877. καὶ C--------- καί
 5878. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5879. πνεῦμά N3M-ASN--- πνεῦμα
 5880. σου RP--GS---- σύ
 5881. ἐν P--------- ἐν
 5882. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5883. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5884. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5885. καὶ C--------- καί
 5886. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5887. βασίλειόν N2N-ASN--- βασίλειον
 5888. σου RP--GS---- σύ
 5889. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5890. ἔδωκέ VAI-AAI3S- δίδωμι
 5891. σοι RP--DS---- σύ
 5892. καὶ C--------- καί
 5893. οὐκ D--------- οὐ
 5894. εὐλόγησας VA--AAI2S- εὐλογέω
 5895. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5896. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5897. ᾔνεσας VAI-AAI2S- αἰνέω
 5898. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5899. Dan 5:26-28
 5900. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5901. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5902. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5903. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5904. γραφῆς N1--GSF--- γραφή
 5905. ἠρίθμηται VMI-XPI3S- ἀριθμέω
 5906. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5907. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 5908. σου RP--GS---- σύ
 5909. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5910. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5911. ἀπολήγει V1--PAI3S- λήγω ἀπο
 5912. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5913. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 5914. σου RP--GS---- σύ
 5915. συντέτμηται VM--XMI3S- τέμνω συν
 5916. καὶ C--------- καί
 5917. συντετέλεσται VM--XMI3S- τελέω συν
 5918. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5919. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 5920. σου RP--GS---- σύ
 5921. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5922. Μήδοις N2--DPM--- Μῆδος
 5923. καὶ C--------- καί
 5924. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5925. Πέρσαις N---DPM--- Πέρσης
 5926. δίδοται V8--PMI3S- δίδωμι
 5927. Dan 5:29
 5928. τότε D--------- τότε
 5929. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5930. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5931. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5932. ἐνέδυσε VAI-AAI3S- δύω ἐν
 5933. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5934. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 5935. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 5936. καὶ C--------- καί
 5937. μανιάκην N1M-ASM--- μανιάκης
 5938. χρυσοῦν A1C-ASM--- χρυσοῦς
 5939. περιέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι περι
 5940. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5941. καὶ C--------- καί
 5942. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5943. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 5944. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5945. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5946. τρίτου A1--GSN--- τρίτος
 5947. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 5948. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5949. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5950. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5951. Dan 5:30
 5952. καὶ C--------- καί
 5953. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5954. σύγκριμα N3M-ASN--- σύγκριμα
 5955. ἐπῆλθε VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 5956. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 5957. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5958. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5959. καὶ C--------- καί
 5960. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5961. βασίλειον N2N-NSN--- βασίλειον
 5962. ἐξῆρται VM--XMI3S- αἴρω ἐκ
 5963. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5964. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5965. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 5966. καὶ C--------- καί
 5967. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 5968. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5969. Μήδοις N2--DPM--- Μῆδος
 5970. καὶ C--------- καί
 5971. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5972. Πέρσαις N---DPM--- Πέρσης
 5973. Dan 6:1
 5974. καὶ C--------- καί
 5975. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 5976. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5977. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5978. Μήδων N2--GPM--- Μῆδος
 5979. παρέλαβε VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 5980. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5981. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5982. καὶ C--------- καί
 5983. Δαρεῖος N2--NSM--- Δαρεῖος
 5984. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 5985. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5986. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 5987. καὶ C--------- καί
 5988. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 5989. ἐν P--------- ἐν
 5990. γήρει N3--DSN--- γῆρας
 5991. Dan 6:2
 5992. καὶ C--------- καί
 5993. κατέστησε VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 5994. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 5995. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 5996. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5997. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5998. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5999. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 6000. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6001. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 6002. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6003. Dan 6:3
 6004. καὶ C--------- καί
 6005. ἐπ' P--------- ἐπί
 6006. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6007. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6008. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 6009. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 6010. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6011. καὶ C--------- καί
 6012. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6013. εἷς A3--NSM--- εἷς
 6014. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 6015. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6016. τριῶν A3--GPM--- τρεῖς
 6017. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6018. Dan 6:4
 6019. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6020. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6021. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 6022. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 6023. ἐν P--------- ἐν
 6024. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6025. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 6026. καὶ C--------- καί
 6027. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6028. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 6029. ἐνδεδυμένος VM--XPPNSM δύω ἐν
 6030. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 6031. καὶ C--------- καί
 6032. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 6033. καὶ C--------- καί
 6034. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 6035. ἔναντι P--------- ἔναντι
 6036. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6037. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6038. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6039. καθότι D--------- καθότι
 6040. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 6041. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 6042. καὶ C--------- καί
 6043. ἐπιστήμων A3N-NSM--- ἐπιστήμων
 6044. καὶ C--------- καί
 6045. συνετός A1--NSM--- συνετός
 6046. καὶ C--------- καί
 6047. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 6048. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 6049. ἐν P--------- ἐν
 6050. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6051. καὶ C--------- καί
 6052. εὐοδούμενος V4--PMPNSM εὐοδόω
 6053. ἐν P--------- ἐν
 6054. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6055. πραγματείαις N1A-DPF--- πραγματεία
 6056. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6057. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6058. αἷς RR--DPF--- ὅς
 6059. ἔπρασσε V1I-IAI3S- πράσσω
 6060. τότε D--------- τότε
 6061. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6062. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6063. ἐβουλεύσατο VAI-AMI3S- βουλεύω
 6064. καταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι κατα
 6065. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6066. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6067. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6068. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 6069. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6070. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 6071. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6072. καὶ C--------- καί
 6073. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6074. δύο M--------- δύο
 6075. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6076. οὓς RR--APM--- ὅς
 6077. κατέστησε VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 6078. μετ' P--------- μετά
 6079. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6080. καὶ C--------- καί
 6081. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 6082. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 6083. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 6084. ἑπτά M--------- ἑπτά
 6085. Dan 6:5
 6086. ὅτε D--------- ὅτε
 6087. δὲ X--------- δέ
 6088. ἐβουλεύσατο VAI-AMI3S- βουλεύω
 6089. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6090. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6091. καταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι κατα
 6092. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6093. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6094. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6095. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 6096. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6097. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 6098. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6099. τότε D--------- τότε
 6100. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 6101. καὶ C--------- καί
 6102. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 6103. ἐβουλεύσαντο VAI-AMI3P- βουλεύω
 6104. ἐν P--------- ἐν
 6105. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6106. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6107. δύο M--------- δύο
 6108. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 6109. πρὸς P--------- πρός
 6110. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 6111. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 6112. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 6113. οὐδεμίαν A1A-ASF--- οὐδείς
 6114. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 6115. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6116. ἄγνοιαν N1A-ASF--- ἄγνοια
 6117. ηὕρισκον V1I-IAI3P- εὑρίσκω
 6118. κατὰ P--------- κατά
 6119. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6120. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6121. περὶ P--------- περί
 6122. ἧς RR--GSF--- ὅς
 6123. κατηγορήσουσιν VF--FAI3P- ἠγορέω κατα
 6124. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6125. πρὸς P--------- πρός
 6126. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6127. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6128. Dan 6:6
 6129. καὶ C--------- καί
 6130. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6131. δεῦτε D--------- δεῦτε
 6132. στήσωμεν VA--AAS1P- ἵστημι
 6133. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 6134. καθ' P--------- κατά
 6135. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 6136. ὅτι C--------- ὅτι
 6137. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6138. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 6139. οὐκ D--------- οὐ
 6140. ἀξιώσει VF--FAI3S- ἀξιόω
 6141. ἀξίωμα N3M-ASN--- ἀξίωμα
 6142. καὶ C--------- καί
 6143. οὐ D--------- οὐ
 6144. μὴ D--------- μή
 6145. εὔξηται VA--AMS3S- εὔχομαι
 6146. εὐχὴν N1--ASF--- εὐχή
 6147. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6148. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 6149. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6150. ἕως P--------- ἕως
 6151. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 6152. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 6153. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6154. ἢ C--------- ἤ
 6155. παρὰ P--------- παρά
 6156. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6157. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6158. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6159. εἰ C--------- εἰ
 6160. δὲ X--------- δέ
 6161. μή D--------- μή
 6162. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 6163. ἵνα C--------- ἵνα
 6164. ἡττήσωσι VS--AAS3P- ἡττάω
 6165. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6166. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6167. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6168. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6169. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6170. καὶ C--------- καί
 6171. ῥιφῇ VA--AAS3S- ῥίπτω
 6172. εἰς P--------- εἰς
 6173. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6174. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6175. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6176. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6177. ᾔδεισαν VXI-YAI3P- οἶδα
 6178. γὰρ X--------- γάρ
 6179. ὅτι C--------- ὅτι
 6180. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6181. προσεύχεται V1--PMI3S- εὔχομαι προς
 6182. καὶ C--------- καί
 6183. δεῖται V2--PMI3S- δέω
 6184. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6185. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6186. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6187. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6188. τρὶς D--------- τρίς
 6189. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6190. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6191. Dan 6:7
 6192. τότε D--------- τότε
 6193. προσήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι προς
 6194. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6195. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 6196. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 6197. καὶ C--------- καί
 6198. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6199. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6200. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6201. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6202. Dan 6:8
 6203. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 6204. καὶ C--------- καί
 6205. στάσιν N3I-ASF--- στάσις
 6206. ἐστήσαμεν VAI-AAI1P- ἵστημι
 6207. ὅτι C--------- ὅτι
 6208. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6209. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 6210. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6211. ἂν X--------- ἄν
 6212. εὔξηται VA--AMS3S- εὔχομαι
 6213. εὐχὴν N1--ASF--- εὐχή
 6214. ἢ C--------- ἤ
 6215. ἀξιώσῃ VA--AAS3S- ἀξιόω
 6216. ἀξίωμά N3M-ASN--- ἀξίωμα
 6217. τι RI--ASN--- τις
 6218. παρὰ P--------- παρά
 6219. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 6220. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6221. ἕως P--------- ἕως
 6222. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 6223. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 6224. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6225. ἢ C--------- ἤ
 6226. παρὰ P--------- παρά
 6227. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6228. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6229. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6230. ῥιφήσεται VD--FPI3S- ῥίπτω
 6231. εἰς P--------- εἰς
 6232. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6233. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6234. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6235. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6236. Dan 6:9
 6237. καὶ C--------- καί
 6238. ἠξίωσαν VAI-AAI3P- ἀξιόω
 6239. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6240. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6241. ἵνα C--------- ἵνα
 6242. στήσῃ VA--AAS3S- ἵστημι
 6243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6244. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 6245. καὶ C--------- καί
 6246. μὴ D--------- μή
 6247. ἀλλοιώσῃ VA--AAS3S- ἀλλοιόω
 6248. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6249. διότι C--------- διότι
 6250. ᾔδεισαν VXI-YAI3P- οἶδα
 6251. ὅτι C--------- ὅτι
 6252. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6253. προσεύχεται V1--PMI3S- εὔχομαι προς
 6254. καὶ C--------- καί
 6255. δεῖται V2--PMI3S- δέω
 6256. τρὶς D--------- τρίς
 6257. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6258. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6259. ἵνα C--------- ἵνα
 6260. ἡττηθῇ VC--APS3S- ἡττάω
 6261. διὰ P--------- διά
 6262. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6263. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6264. καὶ C--------- καί
 6265. ῥιφῇ VA--AAS3S- ῥίπτω
 6266. εἰς P--------- εἰς
 6267. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6268. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6269. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6270. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6271. Dan 6:10
 6272. καὶ C--------- καί
 6273. οὕτως D--------- οὕτως
 6274. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6275. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6276. Δαρεῖος N---NSM--- Δαρεῖος
 6277. ἔστησε VAI-AAI3S- ἵστημι
 6278. καὶ C--------- καί
 6279. ἐκύρωσεν VAI-AAI3S- κυρόω
 6280. Dan 6:11
 6281. ἐπιγνοὺς VZ--AAPNSM γιγνώσκω ἐπι
 6282. δὲ X--------- δέ
 6283. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6284. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6285. ὁρισμόν N2--ASM--- ὁρισμός
 6286. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6287. ἔστησε VAI-AAI3S- ἵστημι
 6288. κατ' P--------- κατά
 6289. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6290. θυρίδας N3D-APF--- θυρίς
 6291. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 6292. ἐν P--------- ἐν
 6293. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6294. ὑπερῴῳ N2N-DSN--- ὑπερῷον
 6295. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6296. κατέναντι P--------- κατέναντι
 6297. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6298. καὶ C--------- καί
 6299. ἔπιπτεν V1I-IAI3S- πίπτω
 6300. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6301. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 6302. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6303. τρὶς D--------- τρίς
 6304. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6305. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6306. καθὼς D--------- καθώς
 6307. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 6308. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 6309. καὶ C--------- καί
 6310. ἐδεῖτο V2I-IMI3S- δέω
 6311. Dan 6:12
 6312. καὶ C--------- καί
 6313. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6314. ἐτήρησαν VAI-AAI3P- τηρέω
 6315. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6316. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6317. καὶ C--------- καί
 6318. κατελάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω κατα
 6319. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6320. εὐχόμενον V1--PMPASM εὔχομαι
 6321. τρὶς D--------- τρίς
 6322. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6323. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6324. καθ' P--------- κατά
 6325. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 6326. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 6327. Dan 6:13
 6328. τότε D--------- τότε
 6329. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 6330. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6331. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 6332. ἐνέτυχον VBI-AAI3P- τυγχάνω ἐν
 6333. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6334. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6335. καὶ C--------- καί
 6336. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6337. Δαρεῖε N2--VSM--- Δαρεῖος
 6338. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6339. οὐχ D--------- οὐ
 6340. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 6341. ὡρίσω VAI-AMI2S- ὁρίζω
 6342. ἵνα C--------- ἵνα
 6343. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6344. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 6345. μὴ D--------- μή
 6346. εὔξηται VA--AMS3S- εὔχομαι
 6347. εὐχὴν N1--ASF--- εὐχή
 6348. μηδὲ C--------- μηδέ
 6349. ἀξιώσῃ VA--AAS3S- ἀξιόω
 6350. ἀξίωμα N3M-ASN--- ἀξίωμα
 6351. παρὰ P--------- παρά
 6352. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 6353. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6354. ἕως P--------- ἕως
 6355. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 6356. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 6357. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6358. παρὰ P--------- παρά
 6359. σοῦ RP--GS---- σύ
 6360. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6361. εἰ C--------- εἰ
 6362. δὲ X--------- δέ
 6363. μή D--------- μή
 6364. ῥιφήσεται VD--FPI3S- ῥίπτω
 6365. εἰς P--------- εἰς
 6366. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6367. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6368. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6369. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6370. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 6371. δὲ X--------- δέ
 6372. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6373. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6374. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6375. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6376. ἀκριβὴς A3--NSM--- ἀκριβής
 6377. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6378. λόγος N2--NSM--- λόγος
 6379. καὶ C--------- καί
 6380. μενεῖ VF2-FAI3S- μένω
 6381. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6382. ὁρισμός N2--NSM--- ὁρισμός
 6383. Dan 6:13a
 6384. καὶ C--------- καί
 6385. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6386. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6387. ὁρκίζομέν V1--PAI1P- ὁρκίζω
 6388. σε RP--AS---- σύ
 6389. τοῖς RA--GPM--- ὁ
 6390. Μήδων N2--GPM--- Μῆδος
 6391. καὶ C--------- καί
 6392. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 6393. δόγμασιν N3M-DPN--- δόγμα
 6394. ἵνα C--------- ἵνα
 6395. μὴ D--------- μή
 6396. ἀλλοιώσῃς VA--AAS2S- ἀλλοιόω
 6397. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6398. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 6399. μηδὲ C--------- μηδέ
 6400. θαυμάσῃς VA--AAS2S- θαυμάζω
 6401. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 6402. καὶ C--------- καί
 6403. ἵνα C--------- ἵνα
 6404. μὴ D--------- μή
 6405. ἐλαττώσῃς VA--AAS2S- ἐλαττόω
 6406. τι RI--ASN--- τις
 6407. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6408. εἰρημένων VM--XMPGPM εἶπον
 6409. καὶ C--------- καί
 6410. κολάσῃς VA--AAS2S- κολάζω
 6411. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6412. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 6413. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6414. οὐκ D--------- οὐ
 6415. ἐνέμεινε VAI-AAI3S- μένω ἐν
 6416. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6417. ὁρισμῷ N2--DSM--- ὁρισμός
 6418. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 6419. καὶ C--------- καί
 6420. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6421. οὕτως D--------- οὕτως
 6422. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 6423. καθὼς D--------- καθώς
 6424. λέγετε V1--PAI2P- λέγω
 6425. καὶ C--------- καί
 6426. ἕστηκέ VXI-XAI3S- ἵστημι
 6427. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6428. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 6429. Dan 6:14
 6430. καὶ C--------- καί
 6431. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6432. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6433. εὕρομεν VB--AAI1P- εὑρίσκω
 6434. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6435. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6436. φίλον N2--ASM--- φίλος
 6437. σου RP--GS---- σύ
 6438. εὐχόμενον V1--PMPASM εὔχομαι
 6439. καὶ C--------- καί
 6440. δεόμενον V1--PMPASM δέω
 6441. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6442. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6443. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6444. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6445. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6446. τρὶς D--------- τρίς
 6447. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6448. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6449. Dan 6:15
 6450. καὶ C--------- καί
 6451. λυπούμενος V2--PMPNSM λυπέω
 6452. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6453. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6454. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6455. ῥιφῆναι VD--APN--- ῥίπτω
 6456. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6457. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6458. εἰς P--------- εἰς
 6459. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6460. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6461. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6462. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6463. κατὰ P--------- κατά
 6464. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6465. ὁρισμόν N2--ASM--- ὁρισμός
 6466. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6467. ἔστησε VAI-AAI3S- ἵστημι
 6468. κατ' P--------- κατά
 6469. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6470. τότε D--------- τότε
 6471. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6472. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6473. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6474. ἐλυπήθη VCI-API3S- λυπέω
 6475. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6476. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6477. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 6478. καὶ C--------- καί
 6479. ἐβοήθει V2I-IAI3S- βοηθέω
 6480. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6481. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 6482. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6483. ἕως P--------- ἕως
 6484. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 6485. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 6486. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6487. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6488. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 6489. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6490. σατραπῶν N1M-GPM--- σατράπης
 6491. Dan 6:16
 6492. καὶ C--------- καί
 6493. οὐκ D--------- οὐ
 6494. ἠδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 6495. ἐξελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἐκ
 6496. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6497. ἀπ' P--------- ἀπό
 6498. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6499. Dan 6:17
 6500. ἀναβοήσας VA--AAPNSM βοάω ἀνα
 6501. δὲ X--------- δέ
 6502. Δαρεῖος N---NSM--- Δαρεῖος
 6503. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6504. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6505. εἶπε VBI-AAI3S- εἶπον
 6506. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6507. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 6508. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6509. θεός N2--NSM--- θεός
 6510. σου RP--GS---- σύ
 6511. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 6512. σὺ RP--NS---- σύ
 6513. λατρεύεις V1--PAI2S- λατρεύω
 6514. ἐνδελεχῶς D--------- ἐνδελεχῶς
 6515. τρὶς D--------- τρίς
 6516. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6517. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6518. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6519. ἐξελεῖταί VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 6520. σε RP--AS---- σύ
 6521. ἐκ P--------- ἐκ
 6522. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6523. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6524. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6525. ἕως P--------- ἕως
 6526. πρωὶ D--------- πρωΐ
 6527. θάρρει V2--PAD2S- θαρρέω
 6528. Dan 6:18
 6529. τότε D--------- τότε
 6530. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6531. ἐρρίφη VDI-API3S- ῥίπτω
 6532. εἰς P--------- εἰς
 6533. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6534. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6535. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6536. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6537. καὶ C--------- καί
 6538. ἠνέχθη VQI-API3S- φέρω
 6539. λίθος N2--NSM--- λίθος
 6540. καὶ C--------- καί
 6541. ἐτέθη VCI-API3S- τίθημι
 6542. εἰς P--------- εἰς
 6543. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6544. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 6545. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6546. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 6547. καὶ C--------- καί
 6548. ἐσφραγίσατο VAI-AMI3S- σφραγίζω
 6549. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6550. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6551. ἐν P--------- ἐν
 6552. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6553. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 6554. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6555. καὶ C--------- καί
 6556. ἐν P--------- ἐν
 6557. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6558. δακτυλίοις N2--DPM--- δακτύλιος
 6559. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6560. μεγιστάνων N3--GPM--- μεγιστάν
 6561. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6562. ὅπως C--------- ὅπως
 6563. μὴ D--------- μή
 6564. ἀπ' P--------- ἀπό
 6565. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6566. ἀρθῇ VC--APS3S- αἴρω
 6567. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6568. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6569. ἢ C--------- ἤ
 6570. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6571. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6572. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6573. ἀνασπάσῃ VA--AAS3S- σπάω ἀνα
 6574. ἐκ P--------- ἐκ
 6575. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6576. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 6577. Dan 6:19
 6578. τότε D--------- τότε
 6579. ὑπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ὑπο
 6580. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6581. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6582. εἰς P--------- εἰς
 6583. τὰ RA--APN--- ὁ
 6584. βασίλεια N2N-APN--- βασίλειον
 6585. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6586. καὶ C--------- καί
 6587. ηὐλίσθη VSI-API3S- αὐλίζω
 6588. νῆστις N3D-NSF--- νῆστις
 6589. καὶ C--------- καί
 6590. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 6591. λυπούμενος V2--PMPNSM λυπέω
 6592. περὶ P--------- περί
 6593. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6594. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6595. τότε D--------- τότε
 6596. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6597. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6598. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6599. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6600. πρόνοιαν N1A-ASF--- πρόνοια
 6601. ποιούμενος V2--PMPNSM ποιέω
 6602. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6603. ἀπέκλεισε VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 6604. τὰ RA--APN--- ὁ
 6605. στόματα N3M-APN--- στόμα
 6606. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6607. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6608. καὶ C--------- καί
 6609. οὐ D--------- οὐ
 6610. παρηνώχλησαν VAI-AAI3P- ὀχλέω παρα ἐν
 6611. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6612. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 6613. Dan 6:20
 6614. καὶ C--------- καί
 6615. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6616. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6617. Δαρεῖος N---NSM--- Δαρεῖος
 6618. ὤρθρισε VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 6619. πρωὶ D--------- πρωΐ
 6620. καὶ C--------- καί
 6621. παρέλαβε VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 6622. μεθ' P--------- μετά
 6623. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6624. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6625. σατράπας N1M-APM--- σατράπης
 6626. καὶ C--------- καί
 6627. πορευθεὶς VC--APPNSM πορεύομαι
 6628. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 6629. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6630. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6631. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 6632. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6633. λάκκου N2--GSM--- λάκκος
 6634. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6635. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6636. Dan 6:21
 6637. τότε D--------- τότε
 6638. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6639. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6640. ἐκάλεσε VAI-AAI3S- καλέω
 6641. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6642. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6643. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 6644. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 6645. μετὰ P--------- μετά
 6646. κλαυθμοῦ N2--GSM--- κλαυθμός
 6647. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6648. ὦ I--------- ὦ
 6649. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 6650. εἰ C--------- εἰ
 6651. ἄρα X--------- ἄρα
 6652. ζῇς VA--AAN--- ζάω
 6653. καὶ C--------- καί
 6654. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6655. θεός N2--NSM--- θεός
 6656. σου RP--GS---- σύ
 6657. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 6658. λατρεύεις V1--PAI2S- λατρεύω
 6659. ἐνδελεχῶς D--------- ἐνδελεχῶς
 6660. σέσωκέ VX--XAI3S- σώζω
 6661. σε RP--AS---- σύ
 6662. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6663. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6664. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6665. καὶ C--------- καί
 6666. οὐκ D--------- οὐ
 6667. ἠχρείωκάν VXI-XAI3P- ἀχρείοω
 6668. σε RP--AS---- σύ
 6669. Dan 6:22
 6670. τότε D--------- τότε
 6671. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6672. ἐπήκουσε VAI-AAI3S- ἀκούω ἐπι
 6673. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 6674. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 6675. καὶ C--------- καί
 6676. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6677. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6678. ἔτι D--------- ἔτι
 6679. εἰμὶ V9--PAI1S- εἰμί
 6680. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 6681. Dan 6:23
 6682. καὶ C--------- καί
 6683. σέσωκέ VX--XAI3S- σώζω
 6684. με RP--AS---- ἐγώ
 6685. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6686. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6687. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6688. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6689. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6690. καθότι D--------- καθότι
 6691. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 6692. ἐν P--------- ἐν
 6693. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 6694. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 6695. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6696. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6697. καὶ C--------- καί
 6698. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6699. δὲ X--------- δέ
 6700. σοῦ RP--GS---- σύ
 6701. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 6702. οὔτε C--------- οὔτε
 6703. ἄγνοια N1A-NSF--- ἄγνοια
 6704. οὔτε C--------- οὔτε
 6705. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 6706. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 6707. ἐν P--------- ἐν
 6708. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 6709. σὺ RP--NS---- σύ
 6710. δὲ X--------- δέ
 6711. ἤκουσας VAI-AAI2S- ἀκούω
 6712. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 6713. πλανώντων V3--PAPGPM πλανάω
 6714. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 6715. καὶ C--------- καί
 6716. ἔρριψάς VAI-AAI2S- ῥίπτω
 6717. με RP--AS---- ἐγώ
 6718. εἰς P--------- εἰς
 6719. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6720. λάκκον N2--ASM--- λάκκος
 6721. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6722. λεόντων N3--GPM--- λέων
 6723. εἰς P--------- εἰς
 6724. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 6725. Dan 6:24
 6726. τότε D--------- τότε
 6727. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 6728. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 6729. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6730. δυνάμεις N3I-NPF--- δύναμις
 6731. καὶ C--------- καί
 6732. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 6733. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6734. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6735. ὡς C--------- ὡς
 6736. οὐ D--------- οὐ
 6737. παρηνώχλησαν VAI-AAI3P- ὀχλέω παρα ἐν
 6738. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6739. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6740. λέοντες N3--NPM--- λέων
 6741. Dan 6:25
 6742. τότε D--------- τότε
 6743. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6744. δύο M--------- δύο
 6745. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 6746. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 6747. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6748. καταμαρτυρήσαντες VA--AAPNPM μαρτυρέω κατα
 6749. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6750. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6751. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6752. καὶ C--------- καί
 6753. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6754. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 6755. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6756. καὶ C--------- καί
 6757. τὰ RA--APN--- ὁ
 6758. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 6759. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6760. ἐρρίφησαν VDI-API3P- ῥίπτω
 6761. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6762. λέουσι N3--DPM--- λέων
 6763. καὶ C--------- καί
 6764. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6765. λέοντες N3--NPM--- λέων
 6766. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 6767. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6768. καὶ C--------- καί
 6769. ἔθλασαν VAI-AAI3P- θλάω
 6770. τὰ RA--APN--- ὁ
 6771. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 6772. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6773. Dan 6:26
 6774. τότε D--------- τότε
 6775. Δαρεῖος N---NSM--- Δαρεῖος
 6776. ἔγραψε VAI-AAI3S- γράφω
 6777. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 6778. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6779. ἔθνεσι N3E-DPN--- ἔθνος
 6780. καὶ C--------- καί
 6781. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 6782. καὶ C--------- καί
 6783. γλώσσαις N1S-DPF--- γλῶσσα
 6784. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6785. οἰκοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω
 6786. ἐν P--------- ἐν
 6787. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 6788. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6789. γῇ N1--DSF--- γῆ
 6790. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6791. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6792. Dan 6:27
 6793. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6794. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6795. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 6796. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6797. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 6798. ἐν P--------- ἐν
 6799. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6800. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 6801. μου RP--GS---- ἐγώ
 6802. ἔστωσαν V9--PAD3P- εἰμί
 6803. προσκυνοῦντες V2--PAPNPM κυνέω προς
 6804. καὶ C--------- καί
 6805. λατρεύοντες V1--PAPNPM λατρεύω
 6806. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6807. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6808. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6809. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6810. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6811. γάρ X--------- γάρ
 6812. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 6813. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6814. μένων V1--PAPNSM μένω
 6815. καὶ C--------- καί
 6816. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 6817. εἰς P--------- εἰς
 6818. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 6819. γενεῶν N1A-GPF--- γενεά
 6820. ἕως P--------- ἕως
 6821. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6822. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 6823. Dan 6:28
 6824. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6825. Δαρεῖος N---NSM--- Δαρεῖος
 6826. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 6827. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6828. προσκυνῶν V2--PAPNSM κυνέω προς
 6829. καὶ C--------- καί
 6830. δουλεύων V1--PAPNSM δουλεύω
 6831. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 6832. τὰς RA--APF--- ὁ
 6833. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 6834. μου RP--GS---- ἐγώ
 6835. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6836. γὰρ X--------- γάρ
 6837. εἴδωλα N2N-NPN--- εἴδωλον
 6838. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6839. χειροποίητα A1B-NPN--- χειροποίητος
 6840. οὐ D--------- οὐ
 6841. δύνανται V6--PMI3P- δύναμαι
 6842. σῶσαι VA--AAN--- σώζω
 6843. ὡς C--------- ὡς
 6844. ἐλυτρώσατο VAI-AMI3S- λυτρόω
 6845. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6846. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6847. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6848. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 6849. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6850. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 6851. Dan 6:29
 6852. καὶ C--------- καί
 6853. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6854. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6855. Δαρεῖος N---NSM--- Δαρεῖος
 6856. προσετέθη VCI-API3S- τίθημι προς
 6857. πρὸς P--------- πρός
 6858. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6859. γένος N3E-ASN--- γένος
 6860. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6861. καὶ C--------- καί
 6862. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6863. κατεστάθη VCI-API3S- ἵστημι κατα
 6864. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6865. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6866. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 6867. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 6868. καὶ C--------- καί
 6869. Κῦρος N2--NSM--- Κῦρος
 6870. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6871. Πέρσης N---NSM--- Πέρσης
 6872. παρέλαβε VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 6873. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6874. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 6875. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6876. Dan 7:1
 6877. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 6878. πρώτου A1--GSNS-- πρῶτος
 6879. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 6880. Βαλτασαρ N---GSM--- Βαλτασαρ
 6881. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 6882. Βαβυλωνίας N1A-GSF--- Βαβυλωνία
 6883. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6884. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 6885. εἶδε VBI-AAI3S- ὁράω
 6886. παρὰ P--------- παρά
 6887. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 6888. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6889. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6890. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 6891. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6892. τότε D--------- τότε
 6893. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 6894. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6895. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 6896. ὃ RR--ASN--- ὅς
 6897. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 6898. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 6899. εἰς P--------- εἰς
 6900. κεφάλαια N2N-APN--- κεφάλαιον
 6901. λόγων N2--GPM--- λόγος
 6902. Dan 7:2
 6903. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6904. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6905. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 6906. μου RP--GS---- ἐγώ
 6907. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6908. καθ' P--------- κατά
 6909. ὕπνους N2--APM--- ὕπνος
 6910. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 6911. καὶ C--------- καί
 6912. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6913. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 6914. ἄνεμοι N2--NPM--- ἄνεμος
 6915. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6916. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6917. ἐνέπεσον VBI-AAI3P- πίπτω ἐν
 6918. εἰς P--------- εἰς
 6919. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6920. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 6921. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6922. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 6923. Dan 7:3
 6924. καὶ C--------- καί
 6925. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 6926. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 6927. ἀνέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω ἀνα
 6928. ἐκ P--------- ἐκ
 6929. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6930. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 6931. διαφέροντα V1--PAPNPN φέρω δια
 6932. ἓν A3--ASN--- εἷς
 6933. παρὰ P--------- παρά
 6934. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6935. ἕν A3--ASN--- εἷς
 6936. Dan 7:4
 6937. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6938. πρῶτον A1--NSNS-- πρῶτος
 6939. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6940. λέαινα N1A-NSF--- λέαινα
 6941. ἔχουσα V1--PAPNSF ἔχω
 6942. πτερὰ N2N-APN--- πτερόν
 6943. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 6944. ἀετοῦ N2--GSM--- ἀετός
 6945. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 6946. ἕως P--------- ἕως
 6947. ὅτου RX--GSN--- ὅστις
 6948. ἐτίλη VBI-API3S- τίλλω
 6949. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6950. πτερὰ N2N-NPN--- πτερόν
 6951. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6952. καὶ C--------- καί
 6953. ἤρθη VCI-API3S- αἴρω
 6954. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6955. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6956. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6957. καὶ C--------- καί
 6958. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6959. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 6960. ἀνθρωπίνων A1--GPM--- ἀνθρώπινος
 6961. ἐστάθη VCI-API3S- ἵστημι
 6962. καὶ C--------- καί
 6963. ἀνθρωπίνη A1--NSF--- ἀνθρώπινος
 6964. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6965. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 6966. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6967. Dan 7:5
 6968. καὶ C--------- καί
 6969. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6970. μετ' P--------- μετά
 6971. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6972. ἄλλο RD--ASN--- ἄλλος
 6973. θηρίον N2N-ASN--- θηρίον
 6974. ὁμοίωσιν N3I-ASF--- ὁμοίωσις
 6975. ἔχον V1--PAPASN ἔχω
 6976. ἄρκου N2--GSM--- ἄρκος
 6977. καὶ C--------- καί
 6978. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6979. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6980. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 6981. πλευροῦ N2N-GSN--- πλευρόν
 6982. ἐστάθη VCI-API3S- ἵστημι
 6983. καὶ C--------- καί
 6984. τρία A3--NPN--- τρεῖς
 6985. πλευρὰ N2N-NPN--- πλευρόν
 6986. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 6987. ἐν P--------- ἐν
 6988. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6989. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6990. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6991. καὶ C--------- καί
 6992. οὕτως D--------- οὕτως
 6993. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6994. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 6995. κατάφαγε VB--AAD2S- ἐσθίω κατα
 6996. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 6997. πολλάς A1--APF--- πολύς
 6998. Dan 7:6
 6999. καὶ C--------- καί
 7000. μετὰ P--------- μετά
 7001. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7002. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 7003. θηρίον N2N-ASN--- θηρίον
 7004. ἄλλο RD--ASN--- ἄλλος
 7005. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 7006. πάρδαλιν N3I-ASF--- πάρδαλις
 7007. καὶ C--------- καί
 7008. πτερὰ N2N-NPN--- πτερόν
 7009. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 7010. ἐπέτεινον V1--IAI3P- τεινώ ἐπι
 7011. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 7012. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7013. καὶ C--------- καί
 7014. τέσσαρες A3--NPF--- τέσσαρες
 7015. κεφαλαὶ N1--NPF--- κεφαλή
 7016. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7017. θηρίῳ N2N-DSN--- θηρίον
 7018. καὶ C--------- καί
 7019. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 7020. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7021. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 7022. Dan 7:7
 7023. μετὰ P--------- μετά
 7024. δὲ X--------- δέ
 7025. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7026. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 7027. ἐν P--------- ἐν
 7028. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 7029. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7030. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7031. θηρίον N2N-ASN--- θηρίον
 7032. τέταρτον A1--ASN--- τέταρτος
 7033. φοβερόν A1A-ASN--- φοβερός
 7034. καὶ C--------- καί
 7035. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7036. φόβος N2--NSM--- φόβος
 7037. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7038. ὑπερφέρων V1--PAPNSM φέρω ὑπερ
 7039. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 7040. ἔχον V1--PAPASN ἔχω
 7041. ὀδόντας N3--APM--- ὀδούς
 7042. σιδηροῦς A1C-APM--- σιδηροῦς
 7043. μεγάλους A1--APM--- μέγας
 7044. ἐσθίον V1--PAPASN ἐσθίω
 7045. καὶ C--------- καί
 7046. κοπανίζον V1--PAPASN κοπανίζω
 7047. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 7048. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7049. ποσὶ N3D-DPM--- πούς
 7050. καταπατοῦν V2--PAPASN πατέω κατα
 7051. διαφόρως D--------- διαφόρως
 7052. χρώμενον V3--PMPASN χράομαι
 7053. παρὰ P--------- παρά
 7054. πάντα A3--APN--- πᾶς
 7055. τὰ RA--APN--- ὁ
 7056. πρὸ P--------- πρό
 7057. αὐτού RD--GSN--- αὐτός
 7058. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 7059. εἶχε V1I-IAI3S- ἔχω
 7060. δὲ X--------- δέ
 7061. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7062. δέκα M--------- δέκα
 7063. Dan 7:8
 7064. καὶ C--------- καί
 7065. βουλαὶ N1--NPF--- βουλή
 7066. πολλαὶ A1--NPF--- πολύς
 7067. ἐν P--------- ἐν
 7068. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7069. κέρασιν N3T-DPN--- κέρας
 7070. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7071. καὶ C--------- καί
 7072. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7073. ἄλλο RD--NSN--- ἄλλος
 7074. ἓν A3--NSN--- εἷς
 7075. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7076. ἀνεφύη VDI-API3S- φύω ἀνα
 7077. ἀνὰ P--------- ἀνά
 7078. μέσον A1--ASM--- μέσος
 7079. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 7080. μικρὸν A1A-NSN--- μικρός
 7081. ἐν P--------- ἐν
 7082. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7083. κέρασιν N3T-DPN--- κέρας
 7084. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7085. καὶ C--------- καί
 7086. τρία A3--NPN--- τρεῖς
 7087. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7088. κεράτων N3T-GPN--- κέρας
 7089. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7090. πρώτων A1--GPNS-- πρῶτος
 7091. ἐξηράνθησαν VCI-API3P- ξηραίνω
 7092. δι' P--------- διά
 7093. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7094. καὶ C--------- καί
 7095. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7096. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 7097. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7098. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 7099. ἀνθρώπινοι A1--NPM--- ἀνθρώπινος
 7100. ἐν P--------- ἐν
 7101. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7102. κέρατι N3T-DSN--- κέρας
 7103. τούτῳ RD--DSN--- οὗτος
 7104. καὶ C--------- καί
 7105. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 7106. λαλοῦν V2--PAPNSN λαλέω
 7107. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 7108. καὶ C--------- καί
 7109. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 7110. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 7111. πρὸς P--------- πρός
 7112. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7113. ἁγίους A1A-APM--- ἅγιος
 7114. Dan 7:9
 7115. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 7116. ἕως C--------- ἕως
 7117. ὅτε D--------- ὅτε
 7118. θρόνοι N2--NPM--- θρόνος
 7119. ἐτέθησαν VCI-API3P- τίθημι
 7120. καὶ C--------- καί
 7121. παλαιὸς A1A-NSM--- παλαιός
 7122. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 7123. ἐκάθητο V1I-IMI3S- ἧμαι κατα
 7124. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 7125. περιβολὴν N1--ASF--- περιβολή
 7126. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 7127. χιόνα N3N-ASF--- χιών
 7128. καὶ C--------- καί
 7129. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7130. τρίχωμα N3M-ASN--- τρίχωμα
 7131. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7132. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 7133. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7134. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 7135. ἔριον N2N-NSN--- ἔριον
 7136. λευκὸν A1--NSN--- λευκός
 7137. καθαρόν A1A-NSN--- καθαρός
 7138. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7139. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 7140. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 7141. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 7142. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 7143. Dan 7:10
 7144. καὶ C--------- καί
 7145. ἐξεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι ἐκ
 7146. κατὰ P--------- κατά
 7147. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 7148. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7149. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 7150. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 7151. χίλιαι A1A-NPF--- χίλιοι
 7152. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 7153. ἐθεράπευον V1I-IAI3P- θεραπεύω
 7154. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7155. καὶ C--------- καί
 7156. μύριαι A1A-NPF--- μύριοι
 7157. μυριάδες N3D-NPF--- μυριάς
 7158. παρειστήκεισαν VXI-YAI3P- ἵστημι παρα
 7159. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7160. καὶ C--------- καί
 7161. κριτήριον N2N-NSN--- κριτήριον
 7162. ἐκάθισε VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 7163. καὶ C--------- καί
 7164. βίβλοι N2--NPF--- βίβλος
 7165. ἠνεῴχθησαν VQI-API3P- οἴγω ἀνα
 7166. Dan 7:11
 7167. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 7168. τότε D--------- τότε
 7169. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7170. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 7171. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7172. λόγων N2--GPM--- λόγος
 7173. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7174. μεγάλων A1--GPM--- μέγας
 7175. ὧν RR--GPM--- ὅς
 7176. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7177. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7178. ἐλάλει V2I-IAI3S- λαλέω
 7179. καὶ C--------- καί
 7180. ἀπετυμπανίσθη VSI-API3S- τυμπανίζω ἀπο
 7181. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7182. θηρίον N2N-NSN--- θηρίον
 7183. καὶ C--------- καί
 7184. ἀπώλετο VBI-AMI3S- ὀλλύω ἀπο
 7185. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7186. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 7187. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7188. καὶ C--------- καί
 7189. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7190. εἰς P--------- εἰς
 7191. καῦσιν N3I-ASF--- καῦσις
 7192. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 7193. Dan 7:12
 7194. καὶ C--------- καί
 7195. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7196. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 7197. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7198. ἀπέστησε VAI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 7199. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7200. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 7201. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 7202. καὶ C--------- καί
 7203. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 7204. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 7205. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7206. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 7207. ἕως P--------- ἕως
 7208. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 7209. καὶ C--------- καί
 7210. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 7211. Dan 7:13
 7212. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 7213. ἐν P--------- ἐν
 7214. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 7215. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7216. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7217. καὶ C--------- καί
 7218. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7219. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7220. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7221. νεφελῶν N1--GPF--- νεφέλη
 7222. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7223. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7224. ὡς C--------- ὡς
 7225. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7226. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 7227. ἤρχετο V1I-IMI3S- ἔρχομαι
 7228. καὶ C--------- καί
 7229. ὡς C--------- ὡς
 7230. παλαιὸς A1A-NSM--- παλαιός
 7231. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 7232. παρῆν V9--IAI3S- εἰμί παρα
 7233. καὶ C--------- καί
 7234. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7235. παρεστηκότες VXI-XAPNPM ἵστημι παρα
 7236. παρῆσαν V9--IAI3P- εἰμί παρα
 7237. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7238. Dan 7:14
 7239. καὶ C--------- καί
 7240. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7241. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7242. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 7243. καὶ C--------- καί
 7244. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 7245. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7246. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 7247. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7248. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7249. κατὰ P--------- κατά
 7250. γένη N3E-APN--- γένος
 7251. καὶ C--------- καί
 7252. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 7253. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 7254. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7255. λατρεύουσα V1--PAPNSF λατρεύω
 7256. καὶ C--------- καί
 7257. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7258. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 7259. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7260. ἐξουσία N1A-NSF--- ἐξουσία
 7261. αἰώνιος A1B-NSF--- αἰώνιος
 7262. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 7263. οὐ D--------- οὐ
 7264. μὴ D--------- μή
 7265. ἀρθῇ VC--APS3S- αἴρω
 7266. καὶ C--------- καί
 7267. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7268. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 7269. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7270. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 7271. οὐ D--------- οὐ
 7272. μὴ D--------- μή
 7273. φθαρῇ VD--APS3S- φθείρω
 7274. Dan 7:15
 7275. καὶ C--------- καί
 7276. ἀκηδιάσας VA--AAPNSM ἀκηδιάω
 7277. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7278. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 7279. ἐν P--------- ἐν
 7280. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 7281. ἐν P--------- ἐν
 7282. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7283. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 7284. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7285. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7286. Dan 7:16
 7287. προσῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι προς
 7288. πρὸς P--------- πρός
 7289. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 7290. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7291. ἑστώτων VXI-XAPGPM ἵστημι
 7292. καὶ C--------- καί
 7293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7294. ἀκρίβειαν N1A-ASF--- ἀκρίβεια
 7295. ἐζήτουν V2I-IAI1S- ζητέω
 7296. παρ' P--------- παρά
 7297. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7298. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7299. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 7300. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 7301. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 7302. δὲ X--------- δέ
 7303. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 7304. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7305. καὶ C--------- καί
 7306. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7307. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 7308. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7309. λόγων N2--GPM--- λόγος
 7310. ἐδήλωσέ VAI-AAI3S- δηλόω
 7311. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7312. Dan 7:17
 7313. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 7314. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7315. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 7316. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7317. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 7318. εἰσὶ V9--PAI3P- εἰμί
 7319. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 7320. βασιλεῖαι N1A-NPF--- βασιλεία
 7321. αἳ RR--NPF--- ὅς
 7322. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 7323. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7324. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7325. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7326. Dan 7:18
 7327. καὶ C--------- καί
 7328. παραλήψονται VF--FMI3P- λαμβάνω παρα
 7329. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7330. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7331. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 7332. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7333. καὶ C--------- καί
 7334. καθέξουσι VF--FAI3P- ἔχω κατα
 7335. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7336. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7337. ἕως P--------- ἕως
 7338. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7339. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 7340. καὶ C--------- καί
 7341. ἕως P--------- ἕως
 7342. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7343. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 7344. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7345. αἰώνων N3W-GPM--- αἰών
 7346. Dan 7:19
 7347. τότε D--------- τότε
 7348. ἤθελον V1I-IAI1S- θέλω
 7349. ἐξακριβάσασθαι VC--AMN--- ἀκριβάζομαι ἐκ
 7350. περὶ P--------- περί
 7351. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7352. θηρίου N2N-GSN--- θηρίον
 7353. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7354. τετάρτου A1--GSN--- τέταρτος
 7355. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7356. διαφθείροντος V1--PAPGSN φθείρω δια
 7357. πάντα A3--APN--- πᾶς
 7358. καὶ C--------- καί
 7359. ὑπερφόβου A1B-GSN--- ὑπερφόβος
 7360. καὶ C--------- καί
 7361. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7362. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7363. ὀδόντες N3--NPM--- ὀδούς
 7364. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7365. σιδηροῖ A1C-NPM--- σιδηροῦς
 7366. καὶ C--------- καί
 7367. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7368. ὄνυχες N3--NPM--- ὄνυξ
 7369. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7370. χαλκοῖ A1C-NPM--- χαλκοῦς
 7371. κατεσθίοντες V1--PAPNPM εσθίω κατα
 7372. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7373. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 7374. καὶ C--------- καί
 7375. καταπατοῦντες V2--PAPNPM πατέω κατα
 7376. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7377. ποσί N3D-DPM--- πούς
 7378. Dan 7:20
 7379. καὶ C--------- καί
 7380. περὶ P--------- περί
 7381. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7382. δέκα M--------- δέκα
 7383. κεράτων N3T-GPN--- κέρας
 7384. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7385. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7386. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7387. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7388. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 7389. καὶ C--------- καί
 7390. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7391. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 7392. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7393. ἄλλου RD--GSN--- ἄλλος
 7394. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7395. προσφυέντος V1--PAPGSN φύω προς
 7396. καὶ C--------- καί
 7397. ἐξέπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω ἐκ
 7398. δι' P--------- διά
 7399. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7400. τρία A3--NPN--- τρεῖς
 7401. καὶ C--------- καί
 7402. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7403. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7404. ἐκεῖνο RD--NSN--- ἐκεῖνος
 7405. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 7406. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 7407. καὶ C--------- καί
 7408. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 7409. λαλοῦν V2--PAPASN λαλέω
 7410. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 7411. καὶ C--------- καί
 7412. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7413. πρόσοψις N3I-NSF--- πρόσοψις
 7414. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 7415. ὑπερέφερε V1I-IAI3S- φέρω ὑπερ
 7416. τὰ RA--APN--- ὁ
 7417. ἄλλα A1--APN--- ἄλλος
 7418. Dan 7:21
 7419. καὶ C--------- καί
 7420. κατενόουν V2I-IAI1S- νοέω κατα
 7421. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7422. κέρας N3T-ASN--- κέρας
 7423. ἐκεῖνο RD--ASN--- ἐκεῖνος
 7424. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 7425. συνιστάμενον V6--PMPASN ἵστημι συν
 7426. πρὸς P--------- πρός
 7427. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7428. ἁγίους A1A-APM--- ἅγιος
 7429. καὶ C--------- καί
 7430. τροπούμενον V4--PAPASN τροπόω
 7431. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7432. Dan 7:22
 7433. ἕως P--------- ἕως
 7434. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7435. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 7436. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7437. παλαιὸν A1A-ASM--- παλαιός
 7438. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 7439. καὶ C--------- καί
 7440. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7441. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 7442. ἔδωκε VAI-AAI3S- δίδωμι
 7443. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7444. ἁγίοις A1A-DPM--- ἅγιος
 7445. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7446. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7447. καὶ C--------- καί
 7448. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7449. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 7450. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7451. καὶ C--------- καί
 7452. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7453. βασίλειον N2N-ASN--- βασίλειον
 7454. κατέσχον VBI-AAI3P- ἔχω κατα
 7455. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7456. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 7457. Dan 7:23
 7458. καὶ C--------- καί
 7459. ἐρρέθη VCI-API3S- εἶπον
 7460. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7461. περὶ P--------- περί
 7462. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7463. θηρίου N2N-GSN--- θηρίον
 7464. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7465. τετάρτου A1--GSN--- τέταρτος
 7466. ὅτι C--------- ὅτι
 7467. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 7468. τετάρτη A1--NSF--- τέταρτος
 7469. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7470. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7471. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7472. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7473. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 7474. διοίσει VF--FAI3S- φέρω δια
 7475. παρὰ P--------- παρά
 7476. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7477. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7478. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7479. καὶ C--------- καί
 7480. ἀναστατώσει VF--FAI3S- στατόω ἀνα
 7481. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7482. καὶ C--------- καί
 7483. καταλεανεῖ VF2-FAI3S- λεαίνω κατα
 7484. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 7485. Dan 7:24
 7486. καὶ C--------- καί
 7487. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7488. δέκα M--------- δέκα
 7489. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 7490. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7491. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 7492. δέκα M--------- δέκα
 7493. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 7494. στήσονται VF--FMI3P- ἵστημι
 7495. καὶ C--------- καί
 7496. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7497. ἄλλος RD--NSM--- ἄλλος
 7498. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7499. μετὰ P--------- μετά
 7500. τούτους RD--APM--- οὗτος
 7501. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 7502. καὶ C--------- καί
 7503. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7504. διοίσει VF--FAI3S- φέρω δια
 7505. κακοῖς A1--DPN--- κακός
 7506. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7507. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7508. πρώτους A1--APMS-- πρῶτος
 7509. καὶ C--------- καί
 7510. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 7511. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 7512. ταπεινώσει VF--FAI3S- ταπεινόω
 7513. Dan 7:25
 7514. καὶ C--------- καί
 7515. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 7516. εἰς P--------- εἰς
 7517. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7518. ὕψιστον A1--ASM--- ὕψιστος
 7519. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 7520. καὶ C--------- καί
 7521. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7522. ἁγίους A1A-APM--- ἅγιος
 7523. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7524. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7525. κατατρίψει VF--FAI3S- τρίβω κατα
 7526. καὶ C--------- καί
 7527. προσδέξεται VF--FMI3S- δέχομαι προς
 7528. ἀλλοιῶσαι VA--AAN--- ἀλλοιόω
 7529. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 7530. καὶ C--------- καί
 7531. νόμον N2--ASM--- νόμος
 7532. καὶ C--------- καί
 7533. παραδοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι παρα
 7534. πάντα A3--APN--- πᾶς
 7535. εἰς P--------- εἰς
 7536. τὰς RA--APF--- ὁ
 7537. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 7538. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7539. ἕως P--------- ἕως
 7540. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 7541. καὶ C--------- καί
 7542. καιρῶν N2--GPM--- καιρός
 7543. καὶ C--------- καί
 7544. ἕως P--------- ἕως
 7545. ἡμίσους A3U-GSM--- ἥμισυς
 7546. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 7547. Dan 7:26
 7548. καὶ C--------- καί
 7549. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7550. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 7551. καθίσεται VF--FMI3S- ἵζω κατα
 7552. καὶ C--------- καί
 7553. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7554. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 7555. ἀπολοῦσι VF2-FAI3P- ὀλλύω ἀπο
 7556. καὶ C--------- καί
 7557. βουλεύσονται VF--FMI3P- βουλεύω
 7558. μιᾶναι VA--AAN--- μιαίνω
 7559. καὶ C--------- καί
 7560. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 7561. ἕως P--------- ἕως
 7562. τέλους N3E-GSN--- τέλος
 7563. Dan 7:27
 7564. καὶ C--------- καί
 7565. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7566. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7567. καὶ C--------- καί
 7568. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7569. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 7570. καὶ C--------- καί
 7571. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7572. μεγαλειότητα N3T-ASF--- μεγαλειότης
 7573. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7574. καὶ C--------- καί
 7575. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7576. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 7577. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 7578. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7579. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7580. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7581. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 7582. βασιλειῶν N1A-GPF--- βασιλεία
 7583. ἔδωκε VAI-AAI3S- δίδωμι
 7584. λαῷ N2--DSM--- λαός
 7585. ἁγίῳ A1A-DSM--- ἅγιος
 7586. ὑψίστου A1--GSM--- ὕψιστος
 7587. βασιλεῦσαι VA--AAN--- βασιλεύω
 7588. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7589. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 7590. καὶ C--------- καί
 7591. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 7592. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7593. ἐξουσίαι N1A-NPF--- ἐξουσία
 7594. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7595. ὑποταγήσονται VD--FPI3P- τάσσω ὑπο
 7596. καὶ C--------- καί
 7597. πειθαρχήσουσιν VF--FAI3P- πειθαρχέω
 7598. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7599. Dan 7:28
 7600. ἕως P--------- ἕως
 7601. καταστροφῆς N1--GSF--- καταστροφή
 7602. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7603. λόγου N2--GSM--- λόγος
 7604. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7605. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 7606. σφόδρα D--------- σφόδρα
 7607. ἐκστάσει N3I-DSF--- ἔκστασις
 7608. περιειχόμην V1I-IMI1S- ἔχω περι
 7609. καὶ C--------- καί
 7610. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7611. ἕξις N3I-NSF--- ἕξις
 7612. μου RP--GS---- ἐγώ
 7613. διήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω δια
 7614. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 7615. καὶ C--------- καί
 7616. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7617. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 7618. ἐν P--------- ἐν
 7619. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 7620. μου RP--GS---- ἐγώ
 7621. ἐστήριξα VAI-AAI1S- στηρίζω
 7622. Dan 8:1
 7623. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 7624. τρίτου A1--GSN--- τρίτος
 7625. βασιλεύοντος V1--PAPGSN βασιλεύω
 7626. Βαλτασαρ N---GSM--- Βαλτασαρ
 7627. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 7628. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7629. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7630. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7631. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 7632. μετὰ P--------- μετά
 7633. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7634. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 7635. με RP--AS---- ἐγώ
 7636. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7637. πρώτην A1--ASFS-- πρῶτος
 7638. Dan 8:2
 7639. καὶ C--------- καί
 7640. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7641. ἐν P--------- ἐν
 7642. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7643. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 7644. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7645. ἐνυπνίου N2N-GSN--- ἐνύπνιον
 7646. μου RP--GS---- ἐγώ
 7647. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7648. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 7649. ἐν P--------- ἐν
 7650. Σούσοις N---DP---- Σοῦσα
 7651. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7652. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 7653. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 7654. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 7655. ἐν P--------- ἐν
 7656. Ἐλυμαΐδι N---DS---- Ἐλυμαίς
 7657. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 7658. ἔτι D--------- ἔτι
 7659. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 7660. μου RP--GS---- ἐγώ
 7661. πρὸς P--------- πρός
 7662. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7663. πύλῃ N1--DSF--- πύλη
 7664. Αιλαμ N---GS---- Αιλαμ
 7665. Dan 8:3
 7666. ἀναβλέψας VA--AAPNSM βλέπω ἀνα
 7667. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7668. κριὸν N2--ASM--- κριός
 7669. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 7670. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 7671. ἑστῶτα VXI-XAPASM ἵστημι
 7672. ἀπέναντι P--------- ἀπέναντι
 7673. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7674. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7675. καὶ C--------- καί
 7676. εἶχε V1I-IAI3S- ἔχω
 7677. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7678. καὶ C--------- καί
 7679. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7680. ἓν A3--NSN--- εἷς
 7681. ὑψηλότερον A1--NSNC-- ὑψηλός
 7682. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7683. ἑτέρου A1A-GSN--- ἕτερος
 7684. καὶ C--------- καί
 7685. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7686. ὑψηλότερον A1--NSNC-- ὑψηλός
 7687. ἀνέβαινε V1I-IAI3S- βαίνω ἀνα
 7688. Dan 8:4
 7689. μετὰ P--------- μετά
 7690. δὲ X--------- δέ
 7691. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7692. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7693. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7694. κριὸν N2--ASM--- κριός
 7695. κερατίζοντα V1--PAPASM κερατίζω
 7696. πρὸς P--------- πρός
 7697. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 7698. καὶ C--------- καί
 7699. πρὸς P--------- πρός
 7700. βορρᾶν N1T-ASM--- βορέας
 7701. καὶ C--------- καί
 7702. πρὸς P--------- πρός
 7703. δυσμὰς N1--APF--- δυσμή
 7704. καὶ C--------- καί
 7705. μεσημβρίαν N1A-ASF--- μεσημβρία
 7706. καὶ C--------- καί
 7707. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 7708. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7709. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 7710. οὐκ D--------- οὐ
 7711. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 7712. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7713. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7714. καὶ C--------- καί
 7715. οὐκ D--------- οὐ
 7716. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 7717. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7718. ῥυόμενος V1--PMPNSM ῥύομαι
 7719. ἐκ P--------- ἐκ
 7720. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7721. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 7722. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7723. καὶ C--------- καί
 7724. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 7725. ὡς C--------- ὡς
 7726. ἤθελε V1I-IAI3S- θέλω
 7727. καὶ C--------- καί
 7728. ὑψώθη VCI-API3S- ὑψόω
 7729. Dan 8:5
 7730. καὶ C--------- καί
 7731. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7732. διενοούμην V2I-IMI1S- νοέομαι δια
 7733. καὶ C--------- καί
 7734. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7735. τράγος N2--NSM--- τράγος
 7736. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 7737. ἤρχετο V1I-IMI3S- ἔρχομαι
 7738. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7739. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 7740. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7741. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7742. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7743. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7744. καὶ C--------- καί
 7745. οὐχ D--------- οὐ
 7746. ἥπτετο V1I-IMI3S- ἅπτομαι
 7747. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7748. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7749. καὶ C--------- καί
 7750. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 7751. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7752. τράγου N2--GSM--- τράγος
 7753. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7754. ἓν A3--NSN--- εἷς
 7755. ἀνὰ P--------- ἀνά
 7756. μέσον A1--ASM--- μέσος
 7757. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7758. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 7759. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7760. Dan 8:6
 7761. καὶ C--------- καί
 7762. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7763. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7765. κριὸν N2--ASM--- κριός
 7766. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7767. τὰ RA--APN--- ὁ
 7768. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7769. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 7770. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7771. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7772. ἑστῶτα VXI-XAPASM ἵστημι
 7773. πρὸς P--------- πρός
 7774. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7775. πύλῃ N1--DSF--- πύλη
 7776. καὶ C--------- καί
 7777. ἔδραμε VBI-AAI3S- τρέχω
 7778. πρὸς P--------- πρός
 7779. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7780. ἐν P--------- ἐν
 7781. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 7782. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 7783. Dan 8:7
 7784. καὶ C--------- καί
 7785. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 7786. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7787. προσάγοντα V1--PAPASM ἄγω προς
 7788. πρὸς P--------- πρός
 7789. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7790. κριόν N2--ASM--- κριός
 7791. καὶ C--------- καί
 7792. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 7793. ἐπ' P--------- ἐπί
 7794. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7795. καὶ C--------- καί
 7796. ἐπάταξε VAI-AAI3S- πατάσσω
 7797. καὶ C--------- καί
 7798. συνέτριψε VAI-AAI3S- τρίβω συν
 7799. τὰ RA--APN--- ὁ
 7800. δύο M--------- δύο
 7801. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 7802. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7803. καὶ C--------- καί
 7804. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 7805. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 7806. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 7807. ἐν P--------- ἐν
 7808. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7809. κριῷ N2--DSM--- κριός
 7810. στῆναι VH--AAN--- ἵστημι
 7811. κατέναντι P--------- κατέναντι
 7812. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7813. τράγου N2--GSM--- τράγος
 7814. καὶ C--------- καί
 7815. ἐσπάραξεν VAI-AAI3S- σπαράσσω
 7816. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7817. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7818. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7819. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7820. καὶ C--------- καί
 7821. συνέτριψεν VAI-AAI3S- τρίβω συν
 7822. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7823. καὶ C--------- καί
 7824. οὐκ D--------- οὐ
 7825. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 7826. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7827. ῥυόμενος V1--PMPNSM ῥύομαι
 7828. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7829. κριὸν N2--ASM--- κριός
 7830. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7831. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7832. τράγου N2--GSM--- τράγος
 7833. Dan 8:8
 7834. καὶ C--------- καί
 7835. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7836. τράγος N2--NSM--- τράγος
 7837. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7838. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 7839. κατίσχυσε VAI-AAI3S- ἰσχύω κατα
 7840. σφόδρα D--------- σφόδρα
 7841. καὶ C--------- καί
 7842. ὅτε D--------- ὅτε
 7843. κατίσχυσε VAI-AAI3S- ἰσχύω κατα
 7844. συνετρίβη VDI-API3S- τρίβω συν
 7845. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7846. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7847. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7848. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7849. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 7850. καὶ C--------- καί
 7851. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 7852. ἕτερα A1A-NPN--- ἕτερος
 7853. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 7854. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 7855. κατόπισθεν D--------- κατόπισθεν
 7856. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7857. εἰς P--------- εἰς
 7858. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7859. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 7860. ἀνέμους N2--APM--- ἄνεμος
 7861. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7862. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7863. Dan 8:9
 7864. καὶ C--------- καί
 7865. ἐξ P--------- ἐκ
 7866. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 7867. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 7868. ἀνεφύη VDI-API3S- φύω ἀνα
 7869. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 7870. ἰσχυρὸν A1A-NSN--- ἰσχυρός
 7871. ἓν A3--NSN--- εἷς
 7872. καὶ C--------- καί
 7873. κατίσχυσε VAI-AAI3S- ἰσχύω κατα
 7874. καὶ C--------- καί
 7875. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 7876. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7877. μεσημβρίαν N1A-ASF--- μεσημβρία
 7878. καὶ C--------- καί
 7879. ἐπ' P--------- ἐπί
 7880. ἀνατολὰς N1--GSF--- ἀνατολή
 7881. καὶ C--------- καί
 7882. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7883. βορρᾶν N1T-ASM--- βορέας
 7884. Dan 8:10
 7885. καὶ C--------- καί
 7886. ὑψώθη VCI-API3S- ὑψόω
 7887. ἕως P--------- ἕως
 7888. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7889. ἀστέρων N3--GPM--- ἀστήρ
 7890. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7891. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7892. καὶ C--------- καί
 7893. ἐρράχθη VQI-API3S- ῥάσσω
 7894. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7895. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7896. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7897. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7898. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7899. ἀστέρων N3--GPM--- ἀστήρ
 7900. καὶ C--------- καί
 7901. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7902. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7903. κατεπατήθη VCI-API3S- πατέω κατα
 7904. Dan 8:11
 7905. ἕως C--------- ἕως
 7906. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7907. ἀρχιστράτηγος N2--NSM--- ἀρχιστράτηγος
 7908. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 7909. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7910. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 7911. καὶ C--------- καί
 7912. δι' P--------- διά
 7913. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7914. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7915. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 7916. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7917. ἀπ' P--------- ἀπό
 7918. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 7919. ἐρράχθη VQI-API3S- ῥάσσω
 7920. καὶ C--------- καί
 7921. ἐξήρθη VCI-API3S- αἴρω ἐκ
 7922. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7923. τόπος N2--NSM--- τόπος
 7924. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7925. καὶ C--------- καί
 7926. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 7927. καὶ C--------- καί
 7928. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 7929. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7930. ἕως C--------- ἕως
 7931. χαμαὶ D--------- χαμαί
 7932. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7933. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7934. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7935. καὶ C--------- καί
 7936. εὐωδώθη VC--API3S- εὐοδόω
 7937. καὶ C--------- καί
 7938. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 7939. καὶ C--------- καί
 7940. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7941. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 7942. ἐρημωθήσεται VC--FPI3S- ἐρημόω
 7943. Dan 8:12
 7944. καὶ C--------- καί
 7945. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 7946. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7947. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7948. θυσίᾳ N1A-DSF--- θυσία
 7949. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7950. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 7951. καὶ C--------- καί
 7952. ἐρρίφη VDI-API3S- ῥίπτω
 7953. χαμαὶ D--------- χαμαί
 7954. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7955. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 7956. καὶ C--------- καί
 7957. ἐποίησε VAI-AAI3S- ποιέω
 7958. καὶ C--------- καί
 7959. εὐωδώθη VC--API3S- εὐοδόω
 7960. Dan 8:13
 7961. καὶ C--------- καί
 7962. ἤκουον V1I-IAI1S- ἀκούω
 7963. ἑτέρου A1A-GSM--- ἕτερος
 7964. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 7965. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 7966. καὶ C--------- καί
 7967. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7968. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7969. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 7970. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7971. φελμουνι N---DS---- φελμουνι
 7972. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7973. λαλοῦντι V2--PAPDSM λαλέω
 7974. ἕως C--------- ἕως
 7975. τίνος RI--GSN--- τίς
 7976. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7977. ὅραμα N3M-NSN--- ὅραμα
 7978. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 7979. καὶ C--------- καί
 7980. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7981. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 7982. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7983. ἀρθεῖσα VC--APPNSF αἴρω
 7984. καὶ C--------- καί
 7985. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7986. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 7987. ἐρημώσεως N3I-GSF--- ἐρήμωσις
 7988. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7989. δοθεῖσα VC--APPNSF δίδωμι
 7990. καὶ C--------- καί
 7991. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7992. ἅγια A1A-NPN--- ἅγιος
 7993. ἐρημωθήσεται VC--FPI3S- ἐρημόω
 7994. εἰς P--------- εἰς
 7995. καταπάτημα N3M-ASN--- καταπάτημα
 7996. Dan 8:14
 7997. καὶ C--------- καί
 7998. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7999. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8000. ἕως P--------- ἕως
 8001. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 8002. καὶ C--------- καί
 8003. πρωὶ D--------- πρωΐ
 8004. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 8005. δισχίλιαι A1A-NPF--- δισχίλιοι
 8006. τριακόσιαι A1A-NPF--- τριακόσιοι
 8007. καὶ C--------- καί
 8008. καθαρισθήσεται VS--FPI3S- καθαρίζω
 8009. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8010. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 8011. Dan 8:15
 8012. καὶ C--------- καί
 8013. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8014. ἐν P--------- ἐν
 8015. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8016. θεωρεῖν V2--PAN--- θεωρέω
 8017. με RP--AS---- ἐγώ
 8018. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8019. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 8020. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8021. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 8022. ἐζήτουν V2I-IAI1S- ζητέω
 8023. διανοηθῆναι VC--APN--- νοέομαι δια
 8024. καὶ C--------- καί
 8025. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8026. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 8027. κατεναντίον P--------- κατεναντίον
 8028. μου RP--GS---- ἐγώ
 8029. ὡς C--------- ὡς
 8030. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 8031. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 8032. Dan 8:16
 8033. καὶ C--------- καί
 8034. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 8035. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 8036. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 8037. ἀνὰ P--------- ἀνά
 8038. μέσον A1--ASM--- μέσος
 8039. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8040. Ουλαι N---GSM--- Ουλαι
 8041. καὶ C--------- καί
 8042. ἐκάλεσε VAI-AAI3S- καλέω
 8043. καὶ C--------- καί
 8044. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8045. Γαβριηλ N---VSM--- Γαβριηλ
 8046. συνέτισον VA--AAD2S- συνετίζω
 8047. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 8048. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8049. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 8050. καὶ C--------- καί
 8051. ἀναβοήσας VA--AAPNSM βοάω ἀνα
 8052. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8053. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8054. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 8055. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8056. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8057. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 8058. ἐκεῖνο RD--ASN--- ἐκεῖνος
 8059. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8060. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 8061. Dan 8:17
 8062. καὶ C--------- καί
 8063. ἦλθε VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 8064. καὶ C--------- καί
 8065. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 8066. ἐχόμενός V1--PMPNSM ἔχω
 8067. μου RP--GS---- ἐγώ
 8068. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8069. στάσεως N3I-GSF--- στάσις
 8070. καὶ C--------- καί
 8071. ἐν P--------- ἐν
 8072. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8073. ἔρχεσθαι V1--PMN--- ἔρχομαι
 8074. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8075. ἐθορυβήθην VCI-API3S- θορυβέω
 8076. καὶ C--------- καί
 8077. ἔπεσα VAI-AAI1S- πίπτω
 8078. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8079. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 8080. μου RP--GS---- ἐγώ
 8081. καὶ C--------- καί
 8082. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 8083. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8084. διανοήθητι VC--APD2S- νοέομαι δια
 8085. υἱὲ N2--VSM--- υἱός
 8086. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 8087. ἔτι D--------- ἔτι
 8088. γὰρ X--------- γάρ
 8089. εἰς P--------- εἰς
 8090. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 8091. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 8092. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 8093. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8094. ὅραμα N3M-NSN--- ὅραμα
 8095. Dan 8:18
 8096. καὶ C--------- καί
 8097. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 8098. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8099. μετ' P--------- μετά
 8100. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8101. ἐκοιμήθην VCI-API1S- κοιμάω
 8102. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8103. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8104. χαμαί D--------- χαμαί
 8105. καὶ C--------- καί
 8106. ἁψάμενός VA--AMPNSM ἅπτομαι
 8107. μου RP--GS---- ἐγώ
 8108. ἤγειρέ V1I-IAI3S- ἀγείρω
 8109. με RP--AS---- ἐγώ
 8110. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8111. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8112. τόπου N2--GSM--- τόπος
 8113. Dan 8:19
 8114. καὶ C--------- καί
 8115. εἶπέ VBI-AAI3S- εἶπον
 8116. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8117. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8118. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8119. ἀπαγγέλλω V1--PAI1S- ἀγγέλλω ἀπο
 8120. σοι RP--DS---- σύ
 8121. ἃ RR--APN--- ὅς
 8122. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8123. ἐπ' P--------- ἐπί
 8124. ἐσχάτου A1--GSN--- ἔσχατος
 8125. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8126. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 8127. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8128. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 8129. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8130. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 8131. σου RP--GS---- σύ
 8132. ἔτι D--------- ἔτι
 8133. γὰρ X--------- γάρ
 8134. εἰς P--------- εἰς
 8135. ὥρας N1A-APF--- ὥρα
 8136. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 8137. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 8138. μενεῖ VF2-FAI3S- μένω
 8139. Dan 8:20
 8140. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8141. κριὸν N2--ASM--- κριός
 8142. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8143. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 8144. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8145. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 8146. τὰ RA--APN--- ὁ
 8147. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 8148. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8149. Μήδων N2--GP---- Μῆδος
 8150. καὶ C--------- καί
 8151. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 8152. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 8153. Dan 8:21
 8154. καὶ C--------- καί
 8155. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8156. τράγος N2--NSM--- τράγος
 8157. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8158. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 8159. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8160. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8161. Ἑλλήνων N3--GPM--- Ἕλλην
 8162. ἐστί V9--PAI3S- εἰμί
 8163. καὶ C--------- καί
 8164. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8165. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 8166. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8167. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 8168. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8169. ἀνὰ P--------- ἀνά
 8170. μέσον A1--ASM--- μέσος
 8171. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8172. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 8173. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8174. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8175. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8176. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8177. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8178. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 8179. Dan 8:22
 8180. καὶ C--------- καί
 8181. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8182. συντριβέντα VD--APPNPN τρίβω συν
 8183. καὶ C--------- καί
 8184. ἀναβάντα VZ--AAPNPN βαίνω ἀνα
 8185. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 8186. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8187. τέσσαρα A3--NPN--- τέσσαρες
 8188. κέρατα N3T-NPN--- κέρας
 8189. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 8190. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 8191. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8192. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 8193. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8194. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 8195. οὐ D--------- οὐ
 8196. κατὰ P--------- κατά
 8197. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8198. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 8199. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8200. Dan 8:23
 8201. καὶ C--------- καί
 8202. ἐπ' P--------- ἐπί
 8203. ἐσχάτου A1--GSN--- ἔσχατος
 8204. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8205. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 8206. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8207. πληρουμένων V4--PMPGPM πληρόω
 8208. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8209. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 8210. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8211. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 8212. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8213. ἀναιδὴς A3--NSM--- ἀναιδής
 8214. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 8215. διανοούμενος V2--PMPNSM νοέομαι δια
 8216. αἰνίγματα N3M-APN--- αἴνιγμα
 8217. Dan 8:24
 8218. καὶ C--------- καί
 8219. στερεωθήσεται VC--FPI3S- στερεόω
 8220. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8221. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 8222. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8223. καὶ C--------- καί
 8224. οὐκ D--------- οὐ
 8225. ἐν P--------- ἐν
 8226. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8227. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 8228. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8229. καὶ C--------- καί
 8230. θαυμαστῶς D--------- θαυμαστῶς
 8231. φθερεῖ VF2-FAI3S- φθείρω
 8232. καὶ C--------- καί
 8233. εὐοδωθήσεται VC--FPI3S- εὐοδόω
 8234. καὶ C--------- καί
 8235. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 8236. καὶ C--------- καί
 8237. φθερεῖ VF2-FAI3S- φθείρω
 8238. δυνάστας N1M-APM--- δυνάστης
 8239. καὶ C--------- καί
 8240. δῆμον N2--ASM--- δῆμος
 8241. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 8242. Dan 8:25
 8243. καὶ C--------- καί
 8244. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8245. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8246. ἁγίους A1A-APM--- ἅγιος
 8247. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8248. διανόημα N3M-ASN--- διανόημα
 8249. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8250. καὶ C--------- καί
 8251. εὐοδωθήσεται VC--FPI3S- εὐοδόω
 8252. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8253. ψεῦδος N3E-ASN--- ψεῦδος
 8254. ἐν P--------- ἐν
 8255. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8256. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 8257. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8258. καὶ C--------- καί
 8259. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8260. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 8261. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8262. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 8263. καὶ C--------- καί
 8264. δόλῳ N2--DSM--- δόλος
 8265. ἀφανιεῖ VF2-FAI3S- ἵζω ἀπο ἀνα
 8266. πολλοὺς A1P-APM--- πολύς
 8267. καὶ C--------- καί
 8268. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8269. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 8270. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 8271. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 8272. καὶ C--------- καί
 8273. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 8274. συναγωγὴν N1--ASF--- συναγωγή
 8275. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 8276. καὶ C--------- καί
 8277. ἀποδώσεται VF--FMI3S- δίδωμι ἀπο
 8278. Dan 8:26
 8279. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8280. ὅραμα N3M-NSN--- ὅραμα
 8281. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8282. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 8283. καὶ C--------- καί
 8284. πρωὶ D--------- πρωΐ
 8285. ηὑρέθη VCI-API3S- εὑρίσκω
 8286. ἐπ' P--------- ἐπί
 8287. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 8288. καὶ C--------- καί
 8289. νῦν D--------- νῦν
 8290. πεφραγμένον VK--XMPASN φράσσω
 8291. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8292. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 8293. ἔτι D--------- ἔτι
 8294. γὰρ X--------- γάρ
 8295. εἰς P--------- εἰς
 8296. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 8297. πολλάς A1--APF--- πολύς
 8298. Dan 8:27
 8299. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8300. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 8301. ἀσθενήσας VA--AAPNSM ἀσθενέω
 8302. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 8303. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 8304. καὶ C--------- καί
 8305. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 8306. ἐπραγματευόμην V1I-IMI1S- πραγματεύομαι
 8307. πάλιν D--------- πάλιν
 8308. βασιλικά A1--APN--- βασιλικός
 8309. καὶ C--------- καί
 8310. ἐξελυόμην V1I-IMI1S- λύω ἐκ
 8311. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8312. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8313. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 8314. καὶ C--------- καί
 8315. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 8316. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 8317. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8318. διανοούμενος V2--PMPNSM νοέομαι δια
 8319. Dan 9:1
 8320. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 8321. πρώτου A1--GSNS-- πρῶτος
 8322. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8323. Δαρείου N2--GSM--- Δαρεῖος
 8324. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8325. Ξέρξου N1M-GSM--- Ξέρξης
 8326. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8327. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8328. γενεᾶς N1A-GSF--- γενεά
 8329. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8330. Μηδικῆς N---GSF--- Μηδική
 8331. οἳ RR--NPM--- ὅς
 8332. ἐβασίλευσαν VAI-AAI3P- βασιλεύω
 8333. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8334. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8335. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 8336. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8337. Χαλδαίων N2--GPM--- Χαλδαῖος
 8338. Dan 9:2
 8339. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8340. πρώτῳ A1--DSNS-- πρῶτος
 8341. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 8342. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8343. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 8344. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8345. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8346. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 8347. διενοήθην VCI-API1S- νοέομαι δια
 8348. ἐν P--------- ἐν
 8349. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8350. βίβλοις N2--DPF--- βίβλος
 8351. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8352. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 8353. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8354. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 8355. ὅτε D--------- ὅτε
 8356. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8357. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 8358. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8359. γῇ N1--DSF--- γῆ
 8360. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8361. Ιερεμιαν N---ASM--- Ἰερεμίας
 8362. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8363. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 8364. ἐγεῖραι VA--AAN--- ἐγείρω
 8365. εἰς P--------- εἰς
 8366. ἀναπλήρωσιν N3I-ASF--- ἀναπλήρωσις
 8367. ὀνειδισμοῦ N2--GSM--- ὀνειδισμός
 8368. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 8369. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 8370. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 8371. Dan 9:3
 8372. καὶ C--------- καί
 8373. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 8374. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8375. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 8376. μου RP--GS---- ἐγώ
 8377. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8378. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8379. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8380. θεὸν N2--ASM--- θεός
 8381. εὑρεῖν VB--AAN--- εὑρίσκω
 8382. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 8383. καὶ C--------- καί
 8384. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 8385. ἐν P--------- ἐν
 8386. νηστείαις N1A-DPF--- νηστεία
 8387. καὶ C--------- καί
 8388. σάκκῳ N2--DSM--- σάκκος
 8389. καὶ C--------- καί
 8390. σποδῷ N2--DSF--- σποδός
 8391. Dan 9:4
 8392. καὶ C--------- καί
 8393. προσηυξάμην VAI-AMI1S- εὔχομαι προς
 8394. πρὸς P--------- πρός
 8395. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8396. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8397. θεὸν N2--ASM--- θεός
 8398. καὶ C--------- καί
 8399. ἐξωμολογησάμην VAI-AMI1S- ὁμολογέω ἐκ
 8400. καὶ C--------- καί
 8401. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 8402. ἰδού I--------- ἰδού
 8403. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8404. σὺ RP--NS---- σύ
 8405. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 8406. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8407. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8408. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8409. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 8410. καὶ C--------- καί
 8411. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8412. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 8413. καὶ C--------- καί
 8414. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8415. φοβερὸς A1A-NSM--- φοβερός
 8416. τηρῶν V2--PAPNSM τηρέω
 8417. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8418. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 8419. καὶ C--------- καί
 8420. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8421. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 8422. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8423. ἀγαπῶσί V3--PAPDPM ἀγαπάω
 8424. σε RP--AS---- σύ
 8425. καὶ C--------- καί
 8426. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8427. φυλάσσουσι V1--PAPDPM φυλάσσω
 8428. τὰ RA--APN--- ὁ
 8429. προστάγματά N3M-APN--- πρόσταγμα
 8430. σου RP--GS---- σύ
 8431. Dan 9:5
 8432. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8433. ἠδικήσαμεν VAI-AAI1P- ἀδικέω
 8434. ἠσεβήσαμεν VAI-AAI1P- ἀσεβέω
 8435. καὶ C--------- καί
 8436. ἀπέστημεν VHI-AAI1P- ἵστημι ἀπο
 8437. καὶ C--------- καί
 8438. παρέβημεν VZI-AAI1P- βαίνω παρα
 8439. τὰς RA--APF--- ὁ
 8440. ἐντολάς N1A-APF--- ἐντολή
 8441. σου RP--GS---- σύ
 8442. καὶ C--------- καί
 8443. τὰ RA--APN--- ὁ
 8444. κρίματά N3M-APN--- κρίμα
 8445. σου RP--GS---- σύ
 8446. Dan 9:6
 8447. καὶ C--------- καί
 8448. οὐκ D--------- οὐ
 8449. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 8450. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8451. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 8452. σου RP--GS---- σύ
 8453. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8454. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 8455. ἃ RR--APN--- ὅς
 8456. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 8457. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8458. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8459. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 8460. σου RP--GS---- σύ
 8461. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8462. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8463. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 8464. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8465. καὶ C--------- καί
 8466. δυνάστας N1M-APM--- δυνάστης
 8467. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8468. καὶ C--------- καί
 8469. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 8470. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8471. καὶ C--------- καί
 8472. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 8473. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 8474. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8475. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8476. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8477. Dan 9:7
 8478. σοί RP--DS---- σύ
 8479. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8480. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8481. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 8482. καὶ C--------- καί
 8483. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8484. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8485. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 8486. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8487. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 8488. κατὰ P--------- κατά
 8489. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8490. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 8491. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 8492. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 8493. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 8494. καὶ C--------- καί
 8495. καθημένοις V5--PMPDPM ἧμαι κατα
 8496. ἐν P--------- ἐν
 8497. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 8498. καὶ C--------- καί
 8499. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 8500. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8501. λαῷ N2--DSM--- λαός
 8502. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8503. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8504. ἔγγιστα D--------- ἐγγύς
 8505. καὶ C--------- καί
 8506. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8507. ἀπωτέρω D--------- ἀπωτέρω
 8508. ἐν P--------- ἐν
 8509. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 8510. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8511. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 8512. εἰς P--------- εἰς
 8513. ἃς RR--APF--- ὅς
 8514. διεσκόρπισας VAI-AAI2S- σκορπίζω δια
 8515. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8516. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 8517. ἐν P--------- ἐν
 8518. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8519. πλημμελείᾳ N1A-DSF--- πλημμέλεια
 8520. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 8521. ἐπλημμέλησαν VAI-AAI3P- πλημμελέω
 8522. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 8523. σου RP--GS---- σύ
 8524. Dan 9:8
 8525. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 8526. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8527. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8528. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 8529. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8530. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 8531. καὶ C--------- καί
 8532. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8533. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 8534. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8535. καὶ C--------- καί
 8536. δυνάσταις N1M-DPM--- δυνάστης
 8537. καὶ C--------- καί
 8538. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8539. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 8540. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8541. ὅτι C--------- ὅτι
 8542. ἡμάρτομέν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8543. σοι RP--DS---- σύ
 8544. Dan 9:9
 8545. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8546. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 8547. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8548. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 8549. καὶ C--------- καί
 8550. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8551. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 8552. ὅτι C--------- ὅτι
 8553. ἀπέστημεν VHI-AAI1P- ἵστημι ἀπο
 8554. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8555. σοῦ RP--GS---- σύ
 8556. Dan 9:10
 8557. καὶ C--------- καί
 8558. οὐκ D--------- οὐ
 8559. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 8560. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8561. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 8562. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8563. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8564. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8565. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8566. κατακολουθῆσαι VA--AAN--- ἀκολουθέω κατα
 8567. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8568. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 8569. σου RP--GS---- σύ
 8570. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 8571. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 8572. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 8573. Μωσῆ N1M-GSM--- Μωσῆς
 8574. καὶ C--------- καί
 8575. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8576. διὰ P--------- διά
 8577. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8578. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 8579. σου RP--GS---- σύ
 8580. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8581. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 8582. Dan 9:11
 8583. καὶ C--------- καί
 8584. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 8585. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 8586. ἐγκατέλιπε VBI-AAI3S- λείπω ἐν κατα
 8587. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8588. νόμον N2--ASM--- νόμος
 8589. σου RP--GS---- σύ
 8590. καὶ C--------- καί
 8591. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 8592. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8593. μὴ D--------- μή
 8594. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 8595. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8596. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 8597. σου RP--GS---- σύ
 8598. καὶ C--------- καί
 8599. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 8600. ἐφ' P--------- ἐπί
 8601. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8602. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8603. κατάρα N1A-NSF--- κατάρα
 8604. καὶ C--------- καί
 8605. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8606. ὅρκος N2--NSM--- ὅρκος
 8607. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8608. γεγραμμένος VP--XMPNSM γράφω
 8609. ἐν P--------- ἐν
 8610. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8611. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 8612. Μωσῆ N1M-GSM--- Μωσῆς
 8613. παιδὸς N3D-GSM--- παῖς
 8614. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8615. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8616. ὅτι C--------- ὅτι
 8617. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8618. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8619. Dan 9:12
 8620. καὶ C--------- καί
 8621. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 8622. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8623. τὰ RA--APN--- ὁ
 8624. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 8625. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8626. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 8627. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 8628. ἐφ' P--------- ἐπί
 8629. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8630. καὶ C--------- καί
 8631. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8632. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8633. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 8634. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8635. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 8636. ἔκρινας VAI-AAI2S- κρίνω
 8637. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8638. ἐπαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐπι
 8639. ἐφ' P--------- ἐπί
 8640. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8641. κακὰ A1--APN--- κακός
 8642. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 8643. οἷα A1A-APN--- οἷος
 8644. οὐκ D--------- οὐ
 8645. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 8646. ὑπὸ P--------- ὑπό
 8647. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8648. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 8649. καθότι D--------- καθότι
 8650. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 8651. ἐν P--------- ἐν
 8652. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 8653. Dan 9:13
 8654. κατὰ P--------- κατά
 8655. τὰ RA--APN--- ὁ
 8656. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 8657. ἐν P--------- ἐν
 8658. διαθήκῃ N1--DSF--- διαθήκη
 8659. Μωσῆ N1M-GSM--- Μωσῆς
 8660. πάντα A3--APN--- πᾶς
 8661. τὰ RA--APN--- ὁ
 8662. κακὰ A1--APN--- κακός
 8663. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 8664. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8665. καὶ C--------- καί
 8666. οὐκ D--------- οὐ
 8667. ἐξεζητήσαμεν VAI-AAI1P- ζητέω ἐκ
 8668. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8669. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8670. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8671. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8672. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8673. ἀποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀπο
 8674. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8675. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8676. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 8677. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8678. καὶ C--------- καί
 8679. διανοηθῆναι VC--APN--- νοέομαι δια
 8680. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8681. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 8682. σου RP--GS---- σύ
 8683. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8684. Dan 9:14
 8685. καὶ C--------- καί
 8686. ἠγρύπνησε VAI-AAI3S- ἀγρυπνέω
 8687. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8688. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8689. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8690. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8691. τὰ RA--APN--- ὁ
 8692. κακὰ A1--APN--- κακός
 8693. καὶ C--------- καί
 8694. ἐπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 8695. ἐφ' P--------- ἐπί
 8696. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8697. ὅτι C--------- ὅτι
 8698. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 8699. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8700. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8701. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8702. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8703. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8704. πάντα A3--APN--- πᾶς
 8705. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 8706. ἂν X--------- ἄν
 8707. ποιήσῃ VA--AAS3S- ποιέω
 8708. καὶ C--------- καί
 8709. οὐκ D--------- οὐ
 8710. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 8711. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8712. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 8713. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8714. Dan 9:15
 8715. καὶ C--------- καί
 8716. νῦν D--------- νῦν
 8717. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 8718. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8719. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8720. θεὸς N2--NSM--- θεός
 8721. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8722. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8723. ἐξαγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω ἐκ
 8724. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8725. λαόν N2--ASM--- λαός
 8726. σου RP--GS---- σύ
 8727. ἐξ P--------- ἐκ
 8728. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 8729. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8730. βραχίονί N3N-DSM--- βραχίων
 8731. σου RP--GS---- σύ
 8732. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8733. ὑψηλῷ A1--DSM--- ὑψηλός
 8734. καὶ C--------- καί
 8735. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 8736. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 8737. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 8738. κατὰ P--------- κατά
 8739. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8740. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 8741. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 8742. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8743. ἠγνοήκαμεν VXI-XAI1P- ἀγνοέω
 8744. Dan 9:16
 8745. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 8746. κατὰ P--------- κατά
 8747. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8748. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 8749. σου RP--GS---- σύ
 8750. ἀποστραφήτω VD--APD3S- στρέφω ἀπο
 8751. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8752. θυμός N2--NSM--- θυμός
 8753. σου RP--GS---- σύ
 8754. καὶ C--------- καί
 8755. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8756. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 8757. σου RP--GS---- σύ
 8758. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8759. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8760. πόλεώς N3I-GSF--- πόλις
 8761. σου RP--GS---- σύ
 8762. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 8763. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 8764. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8765. ἁγίου A1A-GSN--- ἅγιος
 8766. σου RP--GS---- σύ
 8767. ὅτι C--------- ὅτι
 8768. ἐν P--------- ἐν
 8769. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8770. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 8771. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8772. καὶ C--------- καί
 8773. ἐν P--------- ἐν
 8774. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8775. ἀγνοίαις N1A-DPF--- ἄγνοια
 8776. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8777. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 8778. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8779. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 8780. καὶ C--------- καί
 8781. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8782. δῆμός N2--NSM--- δῆμος
 8783. σου RP--GS---- σύ
 8784. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8785. εἰς P--------- εἰς
 8786. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 8787. ἐν P--------- ἐν
 8788. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 8789. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8790. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 8791. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8792. Dan 9:17
 8793. καὶ C--------- καί
 8794. νῦν D--------- νῦν
 8795. ἐπάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω ἐπι
 8796. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 8797. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8798. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 8799. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8800. παιδός N3D-GSM--- παῖς
 8801. σου RP--GS---- σύ
 8802. καὶ C--------- καί
 8803. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8804. τὰς RA--APF--- ὁ
 8805. δεήσεις N3I-APF--- δέησις
 8806. μου RP--GS---- ἐγώ
 8807. καὶ C--------- καί
 8808. ἐπιβλεψάτω VA--AAD3S- βλέπω ἐπι
 8809. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8810. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 8811. σου RP--GS---- σύ
 8812. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8813. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8814. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 8815. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8816. ἅγιόν A1A-ASN--- ἅγιος
 8817. σου RP--GS---- σύ
 8818. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8819. ἔρημον A1B-ASN--- ἔρημος
 8820. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 8821. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8822. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 8823. σου RP--GS---- σύ
 8824. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 8825. Dan 9:18
 8826. πρόσχες VB--AAD2S- ἔχω προς
 8827. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8828. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8829. οὖς N3--ASN--- οὖς
 8830. σου RP--GS---- σύ
 8831. καὶ C--------- καί
 8832. ἐπάκουσόν VA--AAD2S- ἀκούω ἐπι
 8833. μου RP--GS---- ἐγώ
 8834. ἄνοιξον VA--AAD2S- οἴγω ἀνα
 8835. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8836. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 8837. σου RP--GS---- σύ
 8838. καὶ C--------- καί
 8839. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 8840. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8841. ἐρήμωσιν N3I-ASF--- ἐρήμωσις
 8842. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8843. καὶ C--------- καί
 8844. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8845. πόλεώς N3I-GSF--- πόλις
 8846. σου RP--GS---- σύ
 8847. ἐφ' P--------- ἐπί
 8848. ἧς RR--GSF--- ὅς
 8849. ἐπεκλήθη VCI-API3S- καλέω ἐπι
 8850. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8851. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 8852. σου RP--GS---- σύ
 8853. ἐπ' P--------- ἐπί
 8854. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 8855. οὐ D--------- οὐ
 8856. γὰρ X--------- γάρ
 8857. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8858. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8859. δικαιοσύναις N1--DPF--- δικαιοσύνη
 8860. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8861. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8862. δεόμεθα V1--PMI1P- δέω
 8863. ἐν P--------- ἐν
 8864. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8865. προσευχαῖς N1--DPF--- προσευχή
 8866. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8867. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 8868. σου RP--GS---- σύ
 8869. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8870. διὰ P--------- διά
 8871. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8872. σὸν A1--ASN--- σός
 8873. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 8874. Dan 9:19
 8875. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8876. σὺ RP--NS---- σύ
 8877. ἱλάτευσον VA--AAD2S- ἱλατεύω
 8878. κύριε N2--VSM--- κύριος
 8879. ἐπάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω ἐπι
 8880. καὶ C--------- καί
 8881. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 8882. καὶ C--------- καί
 8883. μὴ D--------- μή
 8884. χρονίσῃς VA--AAS2S- χρονίζω
 8885. ἕνεκα P--------- ἕνεκα
 8886. σεαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 8887. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 8888. ὅτι C--------- ὅτι
 8889. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8890. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 8891. σου RP--GS---- σύ
 8892. ἐπεκλήθη VCI-API3S- καλέω ἐπι
 8893. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8894. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8895. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 8896. σου RP--GS---- σύ
 8897. Σιων N---AS---- Σιων
 8898. καὶ C--------- καί
 8899. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8900. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8901. λαόν N2--ASM--- λαός
 8902. σου RP--GS---- σύ
 8903. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 8904. Dan 9:20
 8905. καὶ C--------- καί
 8906. ἕως C--------- ἕως
 8907. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8908. ἐλάλουν V2I-IAI1S- λαλέω
 8909. προσευχόμενος V1--PMPNSM εὔχομαι προς
 8910. καὶ C--------- καί
 8911. ἐξομολογούμενος V2--PMPNSM ὁμολογέω ἐκ
 8912. τὰς RA--APF--- ὁ
 8913. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 8914. μου RP--GS---- ἐγώ
 8915. καὶ C--------- καί
 8916. τὰς RA--APF--- ὁ
 8917. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 8918. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8919. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 8920. μου RP--GS---- ἐγώ
 8921. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8922. καὶ C--------- καί
 8923. δεόμενος V1--PMPNSM δέω
 8924. ἐν P--------- ἐν
 8925. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8926. προσευχαῖς N1--DPF--- προσευχή
 8927. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 8928. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8929. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8930. μου RP--GS---- ἐγώ
 8931. καὶ C--------- καί
 8932. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 8933. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8934. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 8935. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8936. ἁγίου A1A-GSN--- ἅγιος
 8937. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8938. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8939. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8940. Dan 9:21
 8941. καὶ C--------- καί
 8942. ἔτι D--------- ἔτι
 8943. λαλοῦντός V2--PAPGSM λαλέω
 8944. μου RP--GS---- ἐγώ
 8945. ἐν P--------- ἐν
 8946. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8947. προσευχῇ N1--DSF--- προσευχή
 8948. μου RP--GS---- ἐγώ
 8949. καὶ C--------- καί
 8950. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8951. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8952. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8953. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8954. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 8955. ἐν P--------- ἐν
 8956. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8957. ὕπνῳ N2--DSM--- ὕπνος
 8958. μου RP--GS---- ἐγώ
 8959. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8960. ἀρχήν N1--ASF--- ἀρχή
 8961. Γαβριηλ N---NSM--- Γαβριηλ
 8962. τάχει N3E-DSN--- τάχος
 8963. φερόμενος V1--PMPNSM φέρω
 8964. προσήγγισέ VAI-AAI3S- ἐγγίζω προς
 8965. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8966. ἐν P--------- ἐν
 8967. ὥρᾳ N1A-DSF--- ὥρα
 8968. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 8969. ἑσπερινῆς A1--GSF--- ἑσπερινός
 8970. Dan 9:22
 8971. καὶ C--------- καί
 8972. προσῆλθε VBI-AAI3S- ἔρχομαι προς
 8973. καὶ C--------- καί
 8974. ἐλάλησε VAI-AAI3S- λαλέω
 8975. μετ' P--------- μετά
 8976. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8977. καὶ C--------- καί
 8978. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8979. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 8980. ἄρτι D--------- ἄρτι
 8981. ἐξῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι ἐκ
 8982. ὑποδεῖξαί VA--AAN--- δεικνύω ὑπο
 8983. σοι RP--DS---- σύ
 8984. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 8985. Dan 9:23
 8986. ἐν P--------- ἐν
 8987. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 8988. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8989. δεήσεώς N3I-GSF--- δέησις
 8990. σου RP--GS---- σύ
 8991. ἐξῆλθε VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 8992. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 8993. παρὰ P--------- παρά
 8994. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8995. καὶ C--------- καί
 8996. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8997. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 8998. ὑποδεῖξαί VA--AAN--- δεικνύω ὑπο
 8999. σοι RP--DS---- σύ
 9000. ὅτι C--------- ὅτι
 9001. ἐλεεινὸς A1--NSM--- ἐλεεινός
 9002. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 9003. καὶ C--------- καί
 9004. διανοήθητι VC--APD2S- νοέομαι δια
 9005. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9006. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 9007. Dan 9:24
 9008. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 9009. ἑβδομάδες N3D-NPF--- ἑβδομάς
 9010. ἐκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω
 9011. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9012. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9013. λαόν N2--ASM--- λαός
 9014. σου RP--GS---- σύ
 9015. καὶ C--------- καί
 9016. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9017. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9018. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 9019. Σιων N---AS---- Σιων
 9020. συντελεσθῆναι VS--APN--- τελέω συν
 9021. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9022. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 9023. καὶ C--------- καί
 9024. τὰς RA--APF--- ὁ
 9025. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 9026. σπανίσαι VA--AAN--- σπανίζω
 9027. καὶ C--------- καί
 9028. ἀπαλεῖψαι VA--AAN--- ἀλείφω ἀπο
 9029. τὰς RA--APF--- ὁ
 9030. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 9031. καὶ C--------- καί
 9032. διανοηθῆναι VC--APN--- νοέομαι δια
 9033. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9034. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 9035. καὶ C--------- καί
 9036. δοθῆναι VC--APN--- δίδωμι
 9037. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 9038. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 9039. καὶ C--------- καί
 9040. συντελεσθῆναι VS--APN--- τελέω συν
 9041. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9042. ὅραμα N3M-ASN--- ὅραμα
 9043. καὶ C--------- καί
 9044. εὐφρᾶναι VA--AAN--- εὐφραίνω
 9045. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 9046. ἁγίων A1A-GPN--- ἅγιος
 9047. Dan 9:25
 9048. καὶ C--------- καί
 9049. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 9050. καὶ C--------- καί
 9051. διανοηθήσῃ VC--FPI2S- νοέομαι δια
 9052. καὶ C--------- καί
 9053. εὐφρανθήσῃ VC--FPI2S- εὐφραίνω
 9054. καὶ C--------- καί
 9055. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 9056. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 9057. ἀποκριθῆναι VC--APN--- κρίνω ἀπο
 9058. καὶ C--------- καί
 9059. οἰκοδομήσεις VF--FAI2S- οἰκοδομέω
 9060. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 9061. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 9062. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 9063. Dan 9:26
 9064. καὶ C--------- καί
 9065. μετὰ P--------- μετά
 9066. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 9067. καὶ C--------- καί
 9068. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 9069. καὶ C--------- καί
 9070. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 9071. δύο M--------- δύο
 9072. ἀποσταθήσεται VC--FPI3S- ἵστημι ἀπο
 9073. χρῖσμα N3M-NSN--- χρῖσμα
 9074. καὶ C--------- καί
 9075. οὐκ D--------- οὐ
 9076. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 9077. καὶ C--------- καί
 9078. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 9079. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 9080. φθερεῖ VF2-FAI3S- φθείρω
 9081. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9082. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 9083. καὶ C--------- καί
 9084. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9085. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 9086. μετὰ P--------- μετά
 9087. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9088. χριστοῦ A1--GSM--- χριστός
 9089. καὶ C--------- καί
 9090. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 9091. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9092. συντέλεια N1A-NSF--- συντέλεια
 9093. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9094. μετ' P--------- μετά
 9095. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 9096. καὶ C--------- καί
 9097. ἕως P--------- ἕως
 9098. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 9099. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 9100. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9101. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 9102. πολεμηθήσεται VC--FPI3S- πολεμέω
 9103. Dan 9:27
 9104. καὶ C--------- καί
 9105. δυναστεύσει VF--FAI3S- δυναστεύω
 9106. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9107. διαθήκη N1--NSF--- διαθήκη
 9108. εἰς P--------- εἰς
 9109. πολλούς A1P-APM--- πολύς
 9110. καὶ C--------- καί
 9111. πάλιν D--------- πάλιν
 9112. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 9113. καὶ C--------- καί
 9114. ἀνοικοδομηθήσεται VC--FPI3S- οἰκοδομέω ἀνα
 9115. εἰς P--------- εἰς
 9116. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 9117. καὶ C--------- καί
 9118. μῆκος N3E-ASN--- μῆκος
 9119. καὶ C--------- καί
 9120. κατὰ P--------- κατά
 9121. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 9122. καιρῶν N2--GPM--- καιρός
 9123. καὶ C--------- καί
 9124. μετὰ P--------- μετά
 9125. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 9126. καὶ C--------- καί
 9127. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 9128. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 9129. καὶ C--------- καί
 9130. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 9131. δύο M--------- δύο
 9132. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 9133. ἕως P--------- ἕως
 9134. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 9135. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 9136. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 9137. καὶ C--------- καί
 9138. ἀφαιρεθήσεται VC--FPI3S- αἱρέω ἀπο
 9139. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9140. ἐρήμωσις N3I-NSF--- ἐρήμωσις
 9141. ἐν P--------- ἐν
 9142. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9143. κατισχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω κατα
 9144. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9145. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 9146. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9147. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 9148. ἑβδομάδας N3D-APF--- ἑβδομάς
 9149. καὶ C--------- καί
 9150. ἐν P--------- ἐν
 9151. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9152. τέλει N3E-DSN--- τέλος
 9153. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9154. ἑβδομάδος N3D-GSF--- ἑβδομάς
 9155. ἀρθήσεται VC--FPI3S- αἴρω
 9156. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9157. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 9158. καὶ C--------- καί
 9159. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9160. σπονδή N1--NSF--- σπονδή
 9161. καὶ C--------- καί
 9162. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9163. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9164. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 9165. βδέλυγμα N3M-ASN--- βδέλυγμα
 9166. τῶν RA--GPF--- ὁ
 9167. ἐρημώσεων N3I-GPF--- ἐρήμωσις
 9168. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 9169. ἕως P--------- ἕως
 9170. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 9171. καὶ C--------- καί
 9172. συντέλεια N1A-NSF--- συντέλεια
 9173. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 9174. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9175. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9176. ἐρήμωσιν N3I-ASF--- ἐρήμωσις
 9177. Dan 10:1
 9178. ἐν P--------- ἐν
 9179. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9180. ἐνιαυτῷ N2--DSM--- ἐνιαυτός
 9181. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9182. πρώτῳ A1--DSMS-- πρῶτος
 9183. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 9184. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9185. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9186. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 9187. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 9188. ἐδείχθη VCI-API3S- δεικνύω
 9189. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9190. Δανιηλ N---DSM--- Δανιηλ
 9191. ὃς RR--NSM--- ὅς
 9192. ἐπεκλήθη VCI-API3S- καλέω ἐπι
 9193. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9194. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 9195. Βαλτασαρ N---NSM--- Βαλτασαρ
 9196. καὶ C--------- καί
 9197. ἀληθὲς A3H-NSN--- ἀληθής
 9198. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9199. ὅραμα N3M-NSN--- ὅραμα
 9200. καὶ C--------- καί
 9201. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9202. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 9203. καὶ C--------- καί
 9204. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9205. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 9206. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9207. ἰσχυρὸν A1A-NSN--- ἰσχυρός
 9208. διανοηθήσεται VC--FPI3S- νοέομαι δια
 9209. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9210. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 9211. καὶ C--------- καί
 9212. διενοήθην VCI-API1S- νοέομαι δια
 9213. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 9214. ἐν P--------- ἐν
 9215. ὁράματι N3M-DSN--- ὅραμα
 9216. Dan 10:2
 9217. ἐν P--------- ἐν
 9218. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 9219. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 9220. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 9221. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9222. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 9223. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 9224. πενθῶν V2--PAPNSM πενθέω
 9225. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 9226. ἑβδομάδας N3D-APF--- ἑβδομάς
 9227. Dan 10:3
 9228. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 9229. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 9230. οὐκ D--------- οὐ
 9231. ἔφαγον VBI-AAI1S- ἐσθίω
 9232. καὶ C--------- καί
 9233. κρέας N3--NSN--- κρέας
 9234. καὶ C--------- καί
 9235. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 9236. οὐκ D--------- οὐ
 9237. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 9238. εἰς P--------- εἰς
 9239. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9240. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 9241. μου RP--GS---- ἐγώ
 9242. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 9243. οὐκ D--------- οὐ
 9244. ἠλειψάμην VAI-AMI1S- ἀλείφω
 9245. ἕως P--------- ἕως
 9246. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9247. συντελέσαι VA--AAN--- τελέω συν
 9248. με RP--AS---- ἐγώ
 9249. τὰς RA--APF--- ὁ
 9250. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 9251. ἑβδομάδας N3D-APF--- ἑβδομάς
 9252. τῶν RA--GPF--- ὁ
 9253. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 9254. Dan 10:4
 9255. καὶ C--------- καί
 9256. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 9257. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9258. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 9259. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9260. τετάρτῃ A1--DSF--- τέταρτος
 9261. καὶ C--------- καί
 9262. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 9263. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9264. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 9265. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9266. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 9267. καὶ C--------- καί
 9268. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9269. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 9270. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9271. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9272. χείλους N3E-GSN--- χεῖλος
 9273. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9274. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 9275. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9276. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 9277. ὅς RR--NSM--- ὅς
 9278. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 9279. Τίγρης N---NS---- Τίγρης
 9280. Dan 10:5
 9281. καὶ C--------- καί
 9282. ἦρα VAI-AAI1S- αἴρω
 9283. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9284. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 9285. μου RP--GS---- ἐγώ
 9286. καὶ C--------- καί
 9287. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 9288. καὶ C--------- καί
 9289. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9290. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 9291. εἷς A3--NSM--- εἷς
 9292. ἐνδεδυμένος VM--XPPNSM δύω ἐν
 9293. βύσσινα A1--APN--- βύσσινος
 9294. καὶ C--------- καί
 9295. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9296. ὀσφὺν N3U-ASF--- ὀσφύς
 9297. περιεζωσμένος VS--PPPNSM ζώννυμι περι
 9298. βυσσίνῳ A1--DSM--- βύσσινος
 9299. καὶ C--------- καί
 9300. ἐκ P--------- ἐκ
 9301. μέσου A1--GSM--- μέσος
 9302. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9303. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 9304. Dan 10:6
 9305. καὶ C--------- καί
 9306. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9307. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 9308. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9309. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 9310. θαρσις N---NS---- θαρσις
 9311. καὶ C--------- καί
 9312. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9313. πρόσωπον N2N-NSN--- πρόσωπον
 9314. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9315. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 9316. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 9317. ἀστραπῆς N1--GSF--- ἀστραπή
 9318. καὶ C--------- καί
 9319. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9320. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 9321. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9322. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 9323. λαμπάδες N3D-NPF--- λαμπάς
 9324. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 9325. καὶ C--------- καί
 9326. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9327. βραχίονες N3N-NPM--- βραχίων
 9328. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9329. καὶ C--------- καί
 9330. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9331. πόδες N3D-NPM--- πούς
 9332. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 9333. χαλκὸς N2--NSM--- χαλκός
 9334. ἐξαστράπτων V1--PAPNSM ἀστράπτω ἐκ
 9335. καὶ C--------- καί
 9336. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 9337. λαλιᾶς N1A-GSF--- λαλιά
 9338. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9339. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 9340. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 9341. θορύβου N2--GSM--- θόρυβος
 9342. Dan 10:7
 9343. καὶ C--------- καί
 9344. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 9345. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9346. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 9347. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9348. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 9349. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9350. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 9351. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 9352. καὶ C--------- καί
 9353. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9354. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 9355. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9356. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 9357. μετ' P--------- μετά
 9358. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9359. οὐκ D--------- οὐ
 9360. εἴδοσαν VBI-AAI3P- ὁράω
 9361. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9362. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 9363. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 9364. καὶ C--------- καί
 9365. φόβος N2--NSM--- φόβος
 9366. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 9367. ἐπέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐπι
 9368. ἐπ' P--------- ἐπί
 9369. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 9370. καὶ C--------- καί
 9371. ἀπέδρασαν VBI-AAI3P- διδράσκω ἀπο
 9372. ἐν P--------- ἐν
 9373. σπουδῇ N1--DSF--- σπουδή
 9374. Dan 10:8
 9375. καὶ C--------- καί
 9376. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9377. κατελείφθην VVI-API1S- λείπω κατα
 9378. μόνος A1--NSM--- μόνος
 9379. καὶ C--------- καί
 9380. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 9381. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9382. ὅρασιν N3I-ASF--- ὅρασις
 9383. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9384. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 9385. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 9386. καὶ C--------- καί
 9387. οὐκ D--------- οὐ
 9388. ἐγκατελείφθη VVI-API3S- λείπω ἐν κατα
 9389. ἐν P--------- ἐν
 9390. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 9391. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 9392. καὶ C--------- καί
 9393. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9394. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 9395. ἐπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἐπι
 9396. ἐπ' P--------- ἐπί
 9397. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 9398. εἰς P--------- εἰς
 9399. φθοράν N1A-ASF--- φθορά
 9400. καὶ C--------- καί
 9401. οὐ D--------- οὐ
 9402. κατίσχυσα VAI-AAI1S- ἰσχύω κατα
 9403. Dan 10:9
 9404. καὶ C--------- καί
 9405. οὐκ D--------- οὐ
 9406. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 9407. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9408. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 9409. λαλιᾶς N1A-GSF--- λαλιά
 9410. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9411. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9412. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 9413. πεπτωκὼς VX--XAPNSM πίπτω
 9414. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9415. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 9416. μου RP--GS---- ἐγώ
 9417. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9418. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9419. γῆν N1--ASF--- γῆ
 9420. Dan 10:10
 9421. καὶ C--------- καί
 9422. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9423. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 9424. προσήγαγέ VBI-AAI3S- ἄγω προς
 9425. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9426. καὶ C--------- καί
 9427. ἤγειρέ V1I-IAI3S- ἀγείρω
 9428. με RP--AS---- ἐγώ
 9429. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9430. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9431. γονάτων N3--GPN--- γόνυ
 9432. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9433. τὰ RA--APN--- ὁ
 9434. ἴχνη N3E-APN--- ἴχνος
 9435. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9436. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 9437. μου RP--GS---- ἐγώ
 9438. Dan 10:11
 9439. καὶ C--------- καί
 9440. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 9441. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9442. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 9443. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 9444. ἐλεεινὸς A1--NSM--- ἐλεεινός
 9445. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 9446. διανοήθητι VC--APD2S- νοέομαι δια
 9447. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 9448. προστάγμασιν N3M-DPN--- πρόσταγμα
 9449. οἷς RR--DPN--- ὅς
 9450. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9451. λαλῶ V2--PAI1S- λαλέω
 9452. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9453. σέ RP--AS---- σύ
 9454. καὶ C--------- καί
 9455. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 9456. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9457. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9458. τόπου N2--GSM--- τόπος
 9459. σου RP--GS---- σύ
 9460. ἄρτι D--------- ἄρτι
 9461. γὰρ X--------- γάρ
 9462. ἀπεστάλην VDI-API1S- στέλλω ἀπο
 9463. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9464. σέ RP--AS---- σύ
 9465. καὶ C--------- καί
 9466. ἐν P--------- ἐν
 9467. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9468. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9469. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9470. μετ' P--------- μετά
 9471. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9472. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9473. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 9474. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 9475. ἔστην VHI-AAI1S- ἵστημι
 9476. τρέμων V1--PAPNSM τρέμω
 9477. Dan 10:12
 9478. καὶ C--------- καί
 9479. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 9480. πρός P--------- πρός
 9481. με RP--AS---- ἐγώ
 9482. μὴ D--------- μή
 9483. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 9484. Δανιηλ N---VSM--- Δανιηλ
 9485. ὅτι C--------- ὅτι
 9486. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9487. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9488. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 9489. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9490. πρώτης A1--GSFS-- πρῶτος
 9491. ἧς RR--GSF--- ὅς
 9492. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 9493. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9494. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 9495. σου RP--GS---- σύ
 9496. διανοηθῆναι VC--APN--- νοέομαι δια
 9497. καὶ C--------- καί
 9498. ταπεινωθῆναι VC--APN--- ταπεινόω
 9499. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 9500. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 9501. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9502. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 9503. σου RP--GS---- σύ
 9504. εἰσηκούσθη VSI-API3S- ἀκούω εἰς
 9505. τὸ RA--NSN--- ὁ
 9506. ῥῆμά N3M-NSN--- ῥῆμα
 9507. σου RP--GS---- σύ
 9508. καὶ C--------- καί
 9509. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9510. εἰσῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι εἰς
 9511. ἐν P--------- ἐν
 9512. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9513. ῥήματί N3M-DSN--- ῥῆμα
 9514. σου RP--GS---- σύ
 9515. Dan 10:13
 9516. καὶ C--------- καί
 9517. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9518. στρατηγὸς N2--NSM--- στρατηγός
 9519. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9520. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 9521. ἀνθειστήκει VXI-XAI3S- ἵστημι ἀντι
 9522. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 9523. μου RP--GS---- ἐγώ
 9524. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 9525. καὶ C--------- καί
 9526. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 9527. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 9528. καὶ C--------- καί
 9529. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9530. Μιχαηλ N---NSM--- Μιχαηλ
 9531. εἷς A3--NSM--- εἷς
 9532. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9533. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 9534. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9535. πρώτων A1--GPMS-- πρῶτος
 9536. ἐπῆλθε VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 9537. βοηθῆσαί VA--AAN--- βοηθέω
 9538. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9539. καὶ C--------- καί
 9540. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9541. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 9542. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 9543. μετὰ P--------- μετά
 9544. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9545. στρατηγοῦ N2--GSM--- στρατηγός
 9546. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9547. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9548. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 9549. Dan 10:14
 9550. καὶ C--------- καί
 9551. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 9552. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9553. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 9554. ὑποδεῖξαί VA--AAN--- δεικνύω ὑπο
 9555. σοι RP--DS---- σύ
 9556. τί RI--NSN--- τίς
 9557. ὑπαντήσεται VF--FMI3S- ἀντάω ὑπο
 9558. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9559. λαῷ N2--DSM--- λαός
 9560. σου RP--GS---- σύ
 9561. ἐπ' P--------- ἐπί
 9562. ἐσχάτου A1--GSM--- ἔσχατος
 9563. τῶν RA--GPF--- ὁ
 9564. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 9565. ἔτι D--------- ἔτι
 9566. γὰρ X--------- γάρ
 9567. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 9568. εἰς P--------- εἰς
 9569. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 9570. Dan 10:15
 9571. καὶ C--------- καί
 9572. ἐν P--------- ἐν
 9573. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9574. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9575. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9576. μετ' P--------- μετά
 9577. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9578. τὰ RA--APN--- ὁ
 9579. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 9580. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 9581. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 9582. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9583. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 9584. μου RP--GS---- ἐγώ
 9585. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9586. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9587. γῆν N1--ASF--- γῆ
 9588. καὶ C--------- καί
 9589. ἐσιώπησα VAI-AAI1S- σιωπάω
 9590. Dan 10:16
 9591. καὶ C--------- καί
 9592. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9593. ὡς C--------- ὡς
 9594. ὁμοίωσις N3I-NSF--- ὁμοίωσις
 9595. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 9596. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 9597. ἥψατό VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 9598. μου RP--GS---- ἐγώ
 9599. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9600. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 9601. καὶ C--------- καί
 9602. ἤνοιξα VAI-AAI1S- οἴγω ἀνα
 9603. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9604. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 9605. μου RP--GS---- ἐγώ
 9606. καὶ C--------- καί
 9607. ἐλάλησα VAI-AAI1S- λαλέω
 9608. καὶ C--------- καί
 9609. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 9610. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9611. ἑστηκότι VXI-XAPDSM ἵστημι
 9612. ἀπέναντί P--------- ἀπέναντι
 9613. μου RP--GS---- ἐγώ
 9614. κύριε N2--VSM--- κύριος
 9615. καὶ C--------- καί
 9616. ὡς C--------- ὡς
 9617. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 9618. ἀπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἀπο
 9619. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9620. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9621. πλευρόν N2N-ASN--- πλευρόν
 9622. μου RP--GS---- ἐγώ
 9623. ἐπ' P--------- ἐπί
 9624. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 9625. καὶ C--------- καί
 9626. οὐκ D--------- οὐ
 9627. ἦν V9I-IAI3S- εἰμί
 9628. ἐν P--------- ἐν
 9629. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 9630. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 9631. Dan 10:17
 9632. καὶ C--------- καί
 9633. πῶς D--------- πῶς
 9634. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 9635. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9636. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 9637. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9638. μετὰ P--------- μετά
 9639. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9640. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 9641. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9642. καὶ C--------- καί
 9643. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9644. ἠσθένησα VAI-AAI1S- ἀσθενέω
 9645. καὶ C--------- καί
 9646. οὐκ D--------- οὐ
 9647. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 9648. ἐν P--------- ἐν
 9649. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 9650. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 9651. καὶ C--------- καί
 9652. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 9653. οὐ D--------- οὐ
 9654. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 9655. ἐν P--------- ἐν
 9656. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 9657. Dan 10:18
 9658. καὶ C--------- καί
 9659. προσέθηκε VAI-AAI3S- τίθημι προς
 9660. καὶ C--------- καί
 9661. ἥψατό VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 9662. μου RP--GS---- ἐγώ
 9663. ὡς C--------- ὡς
 9664. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 9665. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 9666. καὶ C--------- καί
 9667. κατίσχυσέ VAI-AAI3S- ἰσχύω κατα
 9668. με RP--AS---- ἐγώ
 9669. Dan 10:19
 9670. καὶ C--------- καί
 9671. εἶπέ VBI-AAI3S- εἶπον
 9672. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9673. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 9674. ἐλεεινὸς A1--NSM--- ἐλεεινός
 9675. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 9676. μὴ D--------- μή
 9677. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 9678. ὑγίαινε V1--PAD2S- ὑγιαίνω
 9679. ἀνδρίζου V1--PMD2S- ἀνδρίζομαι
 9680. καὶ C--------- καί
 9681. ἴσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω
 9682. καὶ C--------- καί
 9683. ἐν P--------- ἐν
 9684. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9685. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 9686. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9687. μετ' P--------- μετά
 9688. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9689. ἴσχυσα VAI-AAI1S- ἰσχύω
 9690. καὶ C--------- καί
 9691. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 9692. λαλησάτω VA--AAD3S- λαλέω
 9693. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9694. κύριός N2--NSM--- κύριος
 9695. μου RP--GS---- ἐγώ
 9696. ὅτι C--------- ὅτι
 9697. ἐνίσχυσέ VAI-AAI3S- ἰσχύω ἐν
 9698. με RP--AS---- ἐγώ
 9699. Dan 10:20
 9700. καὶ C--------- καί
 9701. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 9702. πρός P--------- πρός
 9703. με RP--AS---- ἐγώ
 9704. γινώσκεις V1--PAI2S- γιγνώσκω
 9705. τί RI--ASN--- τίς
 9706. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 9707. πρὸς P--------- πρός
 9708. σέ RP--AS---- σύ
 9709. καὶ C--------- καί
 9710. νῦν D--------- νῦν
 9711. ἐπιστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἐπι
 9712. διαμάχεσθαι V1--PMN--- μάχομαι δια
 9713. μετὰ P--------- μετά
 9714. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9715. στρατηγοῦ N2--GSM--- στρατηγός
 9716. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9717. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9718. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 9719. καὶ C--------- καί
 9720. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9721. ἐξεπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι ἐκ
 9722. καὶ C--------- καί
 9723. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9724. στρατηγὸς N2--NSM--- στρατηγός
 9725. Ἑλλήνων N---GPM--- Ἕλλην
 9726. εἰσεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι εἰς
 9727. Dan 10:21
 9728. καὶ C--------- καί
 9729. μάλα D--------- μάλα
 9730. ὑποδείξω VF--FAI1S- δεικνύω ὑπο
 9731. σοι RP--DS---- σύ
 9732. τὰ RA--APN--- ὁ
 9733. πρῶτα A1--APNS-- πρῶτος
 9734. ἐν P--------- ἐν
 9735. ἀπογραφῇ N1--DSF--- ἀπογραφή
 9736. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 9737. καὶ C--------- καί
 9738. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 9739. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 9740. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9741. βοηθῶν V2--PAPNSM βοηθέω
 9742. μετ' P--------- μετά
 9743. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 9744. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 9745. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 9746. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 9747. ἢ C--------- ἤ
 9748. Μιχαηλ N---NSM--- Μιχαηλ
 9749. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9750. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 9751. Dan 11:1
 9752. καὶ C--------- καί
 9753. ἐν P--------- ἐν
 9754. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9755. ἐνιαυτῷ N2--DSM--- ἐνιαυτός
 9756. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9757. πρώτῳ A1--DSMS-- πρῶτος
 9758. Κύρου N2--GSM--- Κῦρος
 9759. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9760. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9761. εἶπέν VBI-AAI3S- εἶπον
 9762. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9763. ἐνισχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω ἐν
 9764. καὶ C--------- καί
 9765. ἀνδρίζεσθαι V1--PMN--- ἀνδρίζομαι
 9766. Dan 11:2
 9767. καὶ C--------- καί
 9768. νῦν D--------- νῦν
 9769. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 9770. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9771. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 9772. ὑποδεῖξαί VA--AAN--- δεικνύω ὑπο
 9773. σοι RP--DS---- σύ
 9774. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 9775. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 9776. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 9777. ἀνθεστήκασιν VXI-XAI3P- ἵστημι ἀντι
 9778. ἐν P--------- ἐν
 9779. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9780. Περσίδι N3D-DSF--- Περσίς
 9781. καὶ C--------- καί
 9782. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9783. τέταρτος A1--NSM--- τέταρτος
 9784. πλουτήσει VF--FAI3S- πλουτέω
 9785. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 9786. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 9787. παρὰ P--------- παρά
 9788. πάντας A3--APM--- πᾶς
 9789. καὶ C--------- καί
 9790. ἐν P--------- ἐν
 9791. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9792. κατισχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω κατα
 9793. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9794. ἐν P--------- ἐν
 9795. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9796. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 9797. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9798. ἐπαναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἐπι ἀνα
 9799. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 9800. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 9801. Ἑλλήνων N---GPM--- Ἕλλην
 9802. Dan 11:3
 9803. καὶ C--------- καί
 9804. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 9805. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9806. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 9807. καὶ C--------- καί
 9808. κυριεύσει VF--FAI3S- κυριεύω
 9809. κυριείας N1A-GSF--- κυριεία
 9810. πολλῆς A1--GSF--- πολύς
 9811. καὶ C--------- καί
 9812. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 9813. καθὼς D--------- καθώς
 9814. ἂν X--------- ἄν
 9815. βούληται V1--PMS3S- βούλομαι
 9816. Dan 11:4
 9817. καὶ C--------- καί
 9818. ἐν P--------- ἐν
 9819. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9820. ἀναστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀνα
 9821. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9822. συντριβήσεται VD--FPI3S- τρίβω συν
 9823. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9824. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 9825. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9826. καὶ C--------- καί
 9827. μερισθήσεται VC--FPI3S- μερίζω
 9828. εἰς P--------- εἰς
 9829. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9830. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 9831. ἀνέμους N2--APM--- ἄνεμος
 9832. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9833. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 9834. οὐ D--------- οὐ
 9835. κατὰ P--------- κατά
 9836. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9837. ἀλκὴν N1--ASF--- ἀλκή
 9838. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9839. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 9840. κατὰ P--------- κατά
 9841. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9842. κυριείαν N1A-ASF--- κυριεία
 9843. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9844. ἣν RR--ASF--- ὅς
 9845. ἐδυνάστευσε VAI-AAI3S- δυναστεύω
 9846. ὅτι C--------- ὅτι
 9847. ἀποσταθήσεται VC--FPI3S- ἵστημι ἀπο
 9848. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9849. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 9850. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9851. καὶ C--------- καί
 9852. ἑτέρους A1A-APM--- ἕτερος
 9853. διδάξει VF--FAI3S- διδάσκω
 9854. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 9855. Dan 11:5
 9856. καὶ C--------- καί
 9857. ἐνισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω ἐν
 9858. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 9859. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 9860. καὶ C--------- καί
 9861. εἷς A3--NSM--- εἷς
 9862. ἐκ P--------- ἐκ
 9863. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9864. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 9865. κατισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω κατα
 9866. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9867. καὶ C--------- καί
 9868. δυναστεύσει VF--FAI3S- δυναστεύω
 9869. δυναστεία N1A-NSF--- δυναστεία
 9870. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 9871. ἡ RA--NSF--- ὁ
 9872. δυναστεία N1A-NSF--- δυναστεία
 9873. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9874. Dan 11:6
 9875. καὶ C--------- καί
 9876. εἰς P--------- εἰς
 9877. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 9878. ἐνιαυτῶν N2--GPM--- ἐνιαυτός
 9879. ἄξει VF--FAI3S- ἄγω
 9880. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 9881. καὶ C--------- καί
 9882. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 9883. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9884. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 9885. εἰς P--------- εἰς
 9886. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9887. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 9888. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9889. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9890. ποιήσασθαι VA--AMN--- ποιέω
 9891. συνθήκας N1--APF--- συνθήκη
 9892. καὶ C--------- καί
 9893. οὐ D--------- οὐ
 9894. μὴ D--------- μή
 9895. κατισχύσῃ VA--AAS3S- ἰσχύω κατα
 9896. ὅτι C--------- ὅτι
 9897. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9898. βραχίων N3N-NSM--- βραχίων
 9899. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9900. οὐ D--------- οὐ
 9901. στήσει VF--FAI3S- ἵστημι
 9902. ἰσχύν N3--ASF--- ἰσχύς
 9903. καὶ C--------- καί
 9904. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9905. βραχίων N3N-NSM--- βραχίων
 9906. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9907. ναρκήσει VF--FAI3S- ναρκάω
 9908. καὶ C--------- καί
 9909. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9910. συμπορευομένων V1--PMPGPM πορεύομαι συν
 9911. μετ' P--------- μετά
 9912. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9913. καὶ C--------- καί
 9914. μενεῖ VF2-FAI3S- μένω
 9915. εἰς P--------- εἰς
 9916. ὥρας N1A-APF--- ὥρα
 9917. Dan 11:7
 9918. καὶ C--------- καί
 9919. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 9920. φυτὸν N2N-NSN--- φυτόν
 9921. ἐκ P--------- ἐκ
 9922. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9923. ῥίζης N1S-GSF--- ῥίζα
 9924. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9925. καθ' P--------- κατά
 9926. ἑαυτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 9927. καὶ C--------- καί
 9928. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 9929. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9930. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9931. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 9932. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9933. ἐν P--------- ἐν
 9934. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 9935. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9936. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 9937. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9938. καὶ C--------- καί
 9939. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 9940. ταραχὴν N1--ASF--- ταραχή
 9941. καὶ C--------- καί
 9942. κατισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω κατα
 9943. Dan 11:8
 9944. καὶ C--------- καί
 9945. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9946. θεοὺς N2--APM--- θεός
 9947. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9948. καταστρέψει VF--FAI3S- στρέφω κατα
 9949. μετὰ P--------- μετά
 9950. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9951. χωνευτῶν A1--GPM--- χωνευτός
 9952. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9953. καὶ C--------- καί
 9954. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9955. ὄχλους N2--APM--- ὄχλος
 9956. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9957. μετὰ P--------- μετά
 9958. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9959. σκευῶν N3E-GPN--- σκεῦος
 9960. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9961. ἐπιθυμημάτων N3M-GPN--- ἐπιθύμημα
 9962. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9963. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9964. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 9965. καὶ C--------- καί
 9966. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9967. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 9968. ἐν P--------- ἐν
 9969. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 9970. ἀποίσουσιν VF--FAI3P- φέρω ἀπο
 9971. εἰς P--------- εἰς
 9972. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 9973. καὶ C--------- καί
 9974. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 9975. ἔτος N3E-ASN--- ἔτος
 9976. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 9977. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 9978. Dan 11:9
 9979. καὶ C--------- καί
 9980. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 9981. εἰς P--------- εἰς
 9982. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 9983. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 9984. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 9985. καὶ C--------- καί
 9986. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 9987. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9988. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9989. γῆν N1--ASF--- γῆ
 9990. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9991. Dan 11:10
 9992. καὶ C--------- καί
 9993. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9994. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 9995. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9996. καὶ C--------- καί
 9997. ἐρεθισθήσεται VS--FPI3S- ἐρεθίζω
 9998. καὶ C--------- καί
 9999. συνάξει VF--FAI3S- ἄγω συν
 10000. συναγωγὴν N1--ASF--- συναγωγή
 10001. ὄχλου N2--GSM--- ὄχλος
 10002. πολλοῦ A1P-GSM--- πολύς
 10003. καὶ C--------- καί
 10004. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 10005. κατ' P--------- κατά
 10006. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 10007. κατασύρων V1--PAPNSM σύρω κατα
 10008. παρελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι παρα
 10009. καὶ C--------- καί
 10010. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10011. καὶ C--------- καί
 10012. παροξυνθήσεται VC--FPI3S- ὀξύνω παρα
 10013. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10014. πολύ A1P-ASN--- πολύς
 10015. Dan 11:11
 10016. καὶ C--------- καί
 10017. ὀργισθήσεται VS--FPI3S- ὀργίζω
 10018. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10019. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 10020. καὶ C--------- καί
 10021. πολεμήσει VF--FAI3S- πολεμέω
 10022. μετὰ P--------- μετά
 10023. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 10024. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 10025. καὶ C--------- καί
 10026. παραδοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι παρα
 10027. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10028. συναγωγὴ N1--NSF--- συναγωγή
 10029. εἰς P--------- εἰς
 10030. τὰς RA--APF--- ὁ
 10031. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 10032. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10033. Dan 11:12
 10034. καὶ C--------- καί
 10035. λήψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 10036. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10037. συναγωγήν N1--ASF--- συναγωγή
 10038. καὶ C--------- καί
 10039. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 10040. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10041. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 10042. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10043. καὶ C--------- καί
 10044. ταράξει VF--FAI3S- ταράσσω
 10045. πολλοὺς A1P-APM--- πολύς
 10046. καὶ C--------- καί
 10047. οὐ D--------- οὐ
 10048. μὴ D--------- μή
 10049. φοβηθῇ VC--APS3S- φοβέω
 10050. Dan 11:13
 10051. καὶ C--------- καί
 10052. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10053. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10054. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 10055. καὶ C--------- καί
 10056. συνάξει VF--FAI3S- ἄγω συν
 10057. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 10058. συναγωγὴν N1--ASF--- συναγωγή
 10059. μείζονα A3C-ASFC-- μέγας
 10060. παρὰ P--------- παρά
 10061. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10062. πρώτην A1--ASFS-- πρῶτος
 10063. κατὰ P--------- κατά
 10064. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 10065. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 10066. ἐνιαυτοῦ N2--GSM--- ἐνιαυτός
 10067. καὶ C--------- καί
 10068. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 10069. εἰς P--------- εἰς
 10070. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 10071. ἐπ' P--------- ἐπί
 10072. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10073. ἐν P--------- ἐν
 10074. ὄχλῳ N2--DSM--- ὄχλος
 10075. πολλῷ A1P-DSM--- πολύς
 10076. καὶ C--------- καί
 10077. ἐν P--------- ἐν
 10078. χρήμασι N3M-DPN--- χρῆμα
 10079. πολλοῖς A1P-DPN--- πολύς
 10080. Dan 11:14
 10081. καὶ C--------- καί
 10082. ἐν P--------- ἐν
 10083. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 10084. καιροῖς N2--DPM--- καιρός
 10085. ἐκείνοις RD--DPM--- ἐκεῖνος
 10086. διάνοιαι N1A-NPF--- διάνοια
 10087. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 10088. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10089. τὸν RA--ASM--- ὁ
 10090. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 10091. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 10092. καὶ C--------- καί
 10093. ἀνοικοδομήσει VF--FAI3S- οἰκοδομέω ἀνα
 10094. τὰ RA--APN--- ὁ
 10095. πεπτωκότα VX--XAPAPN πίπτω
 10096. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 10097. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 10098. σου RP--GS---- σύ
 10099. καὶ C--------- καί
 10100. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 10101. εἰς P--------- εἰς
 10102. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10103. ἀναστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι ἀνα
 10104. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10105. προφητείαν N1A-ASF--- προφητεία
 10106. καὶ C--------- καί
 10107. προσκόψουσι VF--FAI3P- κόπτω προς
 10108. Dan 11:15
 10109. καὶ C--------- καί
 10110. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 10111. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10112. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 10113. καὶ C--------- καί
 10114. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10115. τὰ RA--APN--- ὁ
 10116. δόρατα N3--APN--- δόρυ
 10117. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10118. καὶ C--------- καί
 10119. λήψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 10120. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10121. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 10122. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10123. ὀχυράν A1A-ASF--- ὀχυρός
 10124. καὶ C--------- καί
 10125. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10126. βραχίονες N3N-NPM--- βραχίων
 10127. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 10128. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 10129. στήσονται VF--FMI3P- ἵστημι
 10130. μετὰ P--------- μετά
 10131. τῶν RA--GPM--- ὁ
 10132. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 10133. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10134. καὶ C--------- καί
 10135. οὐκ D--------- οὐ
 10136. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 10137. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 10138. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 10139. εἰς P--------- εἰς
 10140. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10141. ἀντιστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀντι
 10142. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 10143. Dan 11:16
 10144. καὶ C--------- καί
 10145. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10146. ὁ RA--NSM--- ὁ
 10147. εἰσπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι εἰς
 10148. ἐπ' P--------- ἐπί
 10149. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10150. κατὰ P--------- κατά
 10151. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10152. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 10153. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10154. καὶ C--------- καί
 10155. οὐκ D--------- οὐ
 10156. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 10157. ὁ RA--NSM--- ὁ
 10158. ἀνθεστηκὼς VXI-XAPNSM ἵστημι ἀντι
 10159. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 10160. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10161. καὶ C--------- καί
 10162. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 10163. ἐν P--------- ἐν
 10164. τῇ RA--DSF--- ὁ
 10165. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 10166. καὶ C--------- καί
 10167. ἐπιτελεσθήσεται VS--FPI3S- τελέω ἐπι
 10168. πάντα A3--NSN--- πᾶς
 10169. ἐν P--------- ἐν
 10170. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 10171. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 10172. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10173. Dan 11:17
 10174. καὶ C--------- καί
 10175. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 10176. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10177. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 10178. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10179. ἐπελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι ἐπι
 10180. βίᾳ N1A-DSF--- βία
 10181. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 10182. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10183. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 10184. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10185. καὶ C--------- καί
 10186. συνθήκας N1--APF--- συνθήκη
 10187. μετ' P--------- μετά
 10188. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10189. ποιήσεται VF--FMI3S- ποιέω
 10190. καὶ C--------- καί
 10191. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 10192. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 10193. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 10194. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 10195. εἰς P--------- εἰς
 10196. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10197. φθεῖραι VA--AAN--- φθείρω
 10198. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 10199. καὶ C--------- καί
 10200. οὐ D--------- οὐ
 10201. πείσεται VF--FMI3S- πείθω
 10202. καὶ C--------- καί
 10203. οὐκ D--------- οὐ
 10204. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 10205. Dan 11:18
 10206. καὶ C--------- καί
 10207. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 10208. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10209. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 10210. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10211. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10212. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10213. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 10214. καὶ C--------- καί
 10215. λήψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 10216. πολλοὺς A1P-APM--- πολύς
 10217. καὶ C--------- καί
 10218. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10219. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 10220. ὀνειδισμοῦ N2--GSM--- ὀνειδισμός
 10221. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 10222. ἐν P--------- ἐν
 10223. ὅρκῳ N2--DSM--- ὅρκος
 10224. κατὰ P--------- κατά
 10225. τὸν RA--ASM--- ὁ
 10226. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 10227. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10228. Dan 11:19
 10229. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 10230. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10231. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 10232. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10233. εἰς P--------- εἰς
 10234. τὸ RA--ASN--- ὁ
 10235. κατισχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω κατα
 10236. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10237. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 10238. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10239. καὶ C--------- καί
 10240. προσκόψει VF--FAI3S- κόπτω προς
 10241. καὶ C--------- καί
 10242. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 10243. καὶ C--------- καί
 10244. οὐχ D--------- οὐ
 10245. εὑρεθήσεται VC--FPI3S- εὑρίσκω
 10246. Dan 11:20
 10247. καὶ C--------- καί
 10248. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 10249. ἐκ P--------- ἐκ
 10250. τῆς RA--GSF--- ὁ
 10251. ῥίζης N1S-GSF--- ῥίζα
 10252. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10253. φυτὸν N2N-NSN--- φυτόν
 10254. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 10255. εἰς P--------- εἰς
 10256. ἀνάστασιν N3I-ASF--- ἀνάστασις
 10257. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 10258. τύπτων V1--PAPNSM τύπτω
 10259. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 10260. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 10261. καὶ C--------- καί
 10262. ἐν P--------- ἐν
 10263. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 10264. ἐσχάταις A1--DPF--- ἔσχατος
 10265. συντριβήσεται VD--FPI3S- τρίβω συν
 10266. καὶ C--------- καί
 10267. οὐκ D--------- οὐ
 10268. ἐν P--------- ἐν
 10269. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 10270. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 10271. ἐν P--------- ἐν
 10272. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 10273. Dan 11:21
 10274. καὶ C--------- καί
 10275. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 10276. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10277. τὸν RA--ASM--- ὁ
 10278. τόπον N2--ASM--- τόπος
 10279. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10280. εὐκαταφρόνητος A1B-NSM--- εὐκαταφρόνητος
 10281. καὶ C--------- καί
 10282. οὐ D--------- οὐ
 10283. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 10284. ἐπ' P--------- ἐπί
 10285. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10286. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 10287. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 10288. καὶ C--------- καί
 10289. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 10290. ἐξάπινα D--------- ἐξάπινα
 10291. κατισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω κατα
 10292. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10293. ἐν P--------- ἐν
 10294. κληροδοσίᾳ N1A-DSF--- κληροδοσία
 10295. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10296. Dan 11:22
 10297. καὶ C--------- καί
 10298. τοὺς RA--APM--- ὁ
 10299. βραχίονας N3N-APM--- βραχίων
 10300. τοὺς RA--APM--- ὁ
 10301. συντριβέντας VD--APPAPM τρίβω συν
 10302. συντρίψει VF--FAI3S- τρίβω συν
 10303. ἀπὸ P--------- ἀπό
 10304. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 10305. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10306. Dan 11:23
 10307. καὶ C--------- καί
 10308. μετὰ P--------- μετά
 10309. τῆς RA--GSF--- ὁ
 10310. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 10311. καὶ C--------- καί
 10312. δήμου N2--GSM--- δῆμος
 10313. συνταγέντος VD--APPGSM τάσσω συν
 10314. μετ' P--------- μετά
 10315. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10316. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10317. ψεῦδος N3E-ASN--- ψεῦδος
 10318. καὶ C--------- καί
 10319. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10320. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 10321. ἰσχυρὸν A1A-ASN--- ἰσχυρός
 10322. ἐν P--------- ἐν
 10323. ὀλιγοστῷ A1--DSN--- ὀλιγοστός
 10324. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 10325. Dan 11:24
 10326. ἐξάπινα D--------- ἐξάπινα
 10327. ἐρημώσει VF--FAI3S- ἐρημόω
 10328. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 10329. καὶ C--------- καί
 10330. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 10331. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 10332. οὐκ D--------- οὐ
 10333. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 10334. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10335. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 10336. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10337. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 10338. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10339. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 10340. τῶν RA--GPM--- ὁ
 10341. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 10342. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10343. προνομὴν N1--ASF--- προνομή
 10344. καὶ C--------- καί
 10345. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 10346. καὶ C--------- καί
 10347. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 10348. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 10349. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 10350. καὶ C--------- καί
 10351. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10352. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10353. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 10354. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10355. ἰσχυρὰν A1A-ASF--- ἰσχυρός
 10356. διανοηθήσεται VC--FPI3S- νοέομαι δια
 10357. καὶ C--------- καί
 10358. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10359. λογισμοὶ N2--NPM--- λογισμός
 10360. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10361. εἰς P--------- εἰς
 10362. μάτην D--------- μάτην
 10363. Dan 11:25
 10364. καὶ C--------- καί
 10365. ἐγερθήσεται VC--FPI3S- ἐγείρω
 10366. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10367. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 10368. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10369. καὶ C--------- καί
 10370. ἡ RA--NSF--- ὁ
 10371. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 10372. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10373. ἐπὶ P--------- ἐπί
 10374. τὸν RA--ASM--- ὁ
 10375. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 10376. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 10377. ἐν P--------- ἐν
 10378. ὄχλῳ N2--DSM--- ὄχλος
 10379. πολλῷ A1P-DSM--- πολύς
 10380. καὶ C--------- καί
 10381. ὁ RA--NSM--- ὁ
 10382. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 10383. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 10384. ἐρεθισθήσεται VS--FPI3S- ἐρεθίζω
 10385. εἰς P--------- εἰς
 10386. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 10387. ἐν P--------- ἐν
 10388. ὄχλῳ N2--DSM--- ὄχλος
 10389. ἰσχυρῷ A1A-DSM--- ἰσχυρός
 10390. σφόδρα D--------- σφόδρα
 10391. λίαν D--------- λίαν
 10392. καὶ C--------- καί
 10393. οὐ D--------- οὐ
 10394. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 10395. ὅτι C--------- ὅτι
 10396. διανοηθήσεται VC--FPI3S- νοέομαι δια
 10397. ἐπ' P--------- ἐπί
 10398. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10399. διανοίᾳ N1A-DSF--- διάνοια
 10400. Dan 11:26
 10401. καὶ C--------- καί
 10402. καταναλώσουσιν VF--FAI3P- ἁλίσκω κατα ἀνα
 10403. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 10404. μέριμναι N1A-NPF--- μέριμνα
 10405. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 10406. καὶ C--------- καί
 10407. ἀποστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἀπο
 10408. αὐτό