50.Baruch.txt 85 KB


 1. Bar 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 6. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7. βιβλίου N2N-GSN--- βιβλίον
 8. οὓς RR--APM--- ὅς
 9. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 10. Βαρουχ N---NSM--- Βαρουχ
 11. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 12. Νηριου N---GSM--- Νηριας
 13. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 14. Μαασαιου N---GSM--- Μαασαις
 15. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 16. Σεδεκιου N---GSM--- Σεδεκιας
 17. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 18. Ασαδιου N---GSM--- Ασαδιας
 19. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 20. Χελκιου N---GSM--- Χελκιας
 21. ἐν P--------- ἐν
 22. Βαβυλῶνι N3N-DSF--- Βαβυλών
 23. Bar 1:2
 24. ἐν P--------- ἐν
 25. τῷ RA--DSN--- ὁ
 26. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 27. τῷ RA--DSN--- ὁ
 28. πέμπτῳ A1--DSN--- πέμπτος
 29. ἐν P--------- ἐν
 30. ἑβδόμῃ A1--DSF--- ἕβδομος
 31. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 32. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 33. ἐν P--------- ἐν
 34. τῷ RA--DSM--- ὁ
 35. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 36. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 37. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 38. οἱ RA--NPM--- ὁ
 39. Χαλδαῖοι N2--NPM--- Χαλδαῖος
 40. τὴν RA--ASF--- ὁ
 41. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 42. καὶ C--------- καί
 43. ἐνέπρησαν VAI-AAI3P- πίμπρημι ἐν
 44. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 45. ἐν P--------- ἐν
 46. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 47. Bar 1:3
 48. καὶ C--------- καί
 49. ἀνέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 50. Βαρουχ N---NSM--- Βαρουχ
 51. τοὺς RA--APM--- ὁ
 52. λόγους N2--APM--- λόγος
 53. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 54. βιβλίου N2N-GSN--- βιβλίον
 55. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 56. ἐν P--------- ἐν
 57. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 58. Ιεχονιου N---GSM--- Ιεχονιας
 59. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 60. Ιωακιμ N---GSM--- Ιωακιμ
 61. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 62. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 63. καὶ C--------- καί
 64. ἐν P--------- ἐν
 65. ὠσὶ N3T-DPN--- οὖς
 66. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 67. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 68. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 69. τῶν RA--GPM--- ὁ
 70. ἐρχομένων V1--PMPGPM ἔρχομαι
 71. πρὸς P--------- πρός
 72. τὴν RA--ASF--- ὁ
 73. βίβλον N2--ASF--- βίβλος
 74. Bar 1:4
 75. καὶ C--------- καί
 76. ἐν P--------- ἐν
 77. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 78. τῶν RA--GPM--- ὁ
 79. δυνατῶν A1--GPM--- δυνατός
 80. καὶ C--------- καί
 81. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 82. τῶν RA--GPM--- ὁ
 83. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 84. καὶ C--------- καί
 85. ἐν P--------- ἐν
 86. ὠσὶ N3T-DPN--- οὖς
 87. τῶν RA--GPM--- ὁ
 88. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 89. καὶ C--------- καί
 90. ἐν P--------- ἐν
 91. ὠσὶ N3T-DPN--- οὖς
 92. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 93. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 94. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 95. ἀπὸ P--------- ἀπό
 96. μικροῦ A1A-GSM--- μικρός
 97. ἕως P--------- ἕως
 98. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 99. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 100. τῶν RA--GPM--- ὁ
 101. κατοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω κατα
 102. ἐν P--------- ἐν
 103. Βαβυλῶνι N3N-DSF--- Βαβυλών
 104. ἐπὶ P--------- ἐπί
 105. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 106. Σουδ N---GS---- Σουδ
 107. Bar 1:5
 108. καὶ C--------- καί
 109. ἔκλαιον V1I-IAI3P- κλαίω
 110. καὶ C--------- καί
 111. ἐνήστευον V1I-IAI3P- νηστεύω
 112. καὶ C--------- καί
 113. ηὔχοντο V1I-IMI3P- εὔχομαι
 114. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 115. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 116. Bar 1:6
 117. καὶ C--------- καί
 118. συνήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω συν
 119. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 120. καθὰ D--------- καθά
 121. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 122. ἠδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 123. ἡ RA--NSF--- ὁ
 124. χείρ N3--NSF--- χείρ
 125. Bar 1:7
 126. καὶ C--------- καί
 127. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 128. εἰς P--------- εἰς
 129. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 130. πρὸς P--------- πρός
 131. Ιωακιμ N---ASM--- Ιωακιμ
 132. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 133. Χελκιου N---GSM--- Χελκιας
 134. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 135. Σαλωμ N---GSM--- Σαλωμ
 136. τὸν RA--ASM--- ὁ
 137. ἱερέα N3V-ASM--- ἱερεύς
 138. καὶ C--------- καί
 139. πρὸς P--------- πρός
 140. τοὺς RA--APM--- ὁ
 141. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 142. καὶ C--------- καί
 143. πρὸς P--------- πρός
 144. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 145. τὸν RA--ASM--- ὁ
 146. λαὸν N2--ASM--- λαός
 147. τοὺς RA--APM--- ὁ
 148. εὑρεθέντας VC--APPAPM εὑρίσκω
 149. μετ' P--------- μετά
 150. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 151. ἐν P--------- ἐν
 152. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 153. Bar 1:8
 154. ἐν P--------- ἐν
 155. τῷ RA--DSN--- ὁ
 156. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 157. αὐτὸν RD--ASN--- αὐτός
 158. τὰ RA--APN--- ὁ
 159. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 160. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 161. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 162. τὰ RA--APN--- ὁ
 163. ἐξενεχθέντα VQ--APPAPN φέρω ἐκ
 164. ἐκ P--------- ἐκ
 165. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 166. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 167. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 168. εἰς P--------- εἰς
 169. γῆν N1--ASF--- γῆ
 170. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 171. τῇ RA--DSF--- ὁ
 172. δεκάτῃ A1--DSF--- δέκατος
 173. τοῦ RA--GS---- ὁ
 174. Σιουαν N---GS---- Σιουαν
 175. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 176. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 177. ἃ RR--APN--- ὅς
 178. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 179. Σεδεκιας N---NSM--- Σεδεκιας
 180. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 181. Ιωσια N---GSM--- Ιωσιας
 182. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 183. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 184. Bar 1:9
 185. μετὰ P--------- μετά
 186. τὸ RA--ASN--- ὁ
 187. ἀποικίσαι VA--AAN--- οἰκίζω ἀπο
 188. Ναβουχοδονοσορ N---ASM--- Ναβουχοδονοσορ
 189. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 190. Βαβυλῶνος N3N-GSF--- Βαβυλών
 191. τὸν RA--ASM--- ὁ
 192. Ιεχονιαν N---ASM--- Ιεχονιας
 193. καὶ C--------- καί
 194. τοὺς RA--APM--- ὁ
 195. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 196. καὶ C--------- καί
 197. τοὺς RA--APM--- ὁ
 198. δεσμώτας N1M-APM--- δεσμώτης
 199. καὶ C--------- καί
 200. τοὺς RA--APM--- ὁ
 201. δυνατοὺς A1--APM--- δυνατός
 202. καὶ C--------- καί
 203. τὸν RA--ASM--- ὁ
 204. λαὸν N2--ASM--- λαός
 205. τῆς RA--GSF--- ὁ
 206. γῆς N1--GSF--- γῆ
 207. ἀπὸ P--------- ἀπό
 208. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 209. καὶ C--------- καί
 210. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 211. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 212. εἰς P--------- εἰς
 213. Βαβυλῶνα N3N-ASF--- Βαβυλών
 214. Bar 1:10
 215. καὶ C--------- καί
 216. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 217. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 218. ἀπεστείλαμεν VAI-AAI1P- στέλλω ἀπο
 219. πρὸς P--------- πρός
 220. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 221. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 222. καὶ C--------- καί
 223. ἀγοράσατε VA--AAD2P- ἀγοράζω
 224. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 225. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 226. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 227. καὶ C--------- καί
 228. περὶ P--------- περί
 229. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 230. καὶ C--------- καί
 231. λίβανον N2--ASM--- λίβανος
 232. καὶ C--------- καί
 233. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 234. μαννα N---ASN--- μαννα
 235. καὶ C--------- καί
 236. ἀνοίσατε VA--AAD2P- φέρω ἀνα
 237. ἐπὶ P--------- ἐπί
 238. τὸ RA--ASN--- ὁ
 239. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 240. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 241. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 242. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 243. Bar 1:11
 244. καὶ C--------- καί
 245. προσεύξασθε VA--AMD2P- εὔχομαι προς
 246. περὶ P--------- περί
 247. τῆς RA--GSF--- ὁ
 248. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 249. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 250. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 251. Βαβυλῶνος N3N-GSF--- Βαβυλών
 252. καὶ C--------- καί
 253. εἰς P--------- εἰς
 254. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 255. Βαλτασαρ N---GSM--- Βαλτασαρ
 256. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 257. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 258. ἵνα C--------- ἵνα
 259. ὦσιν V9--PAS3P- εἰμί
 260. αἱ RA--NPF--- ὁ
 261. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 262. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 263. ὡς D--------- ὡς
 264. αἱ RA--NPF--- ὁ
 265. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 266. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 267. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 268. ἐπὶ P--------- ἐπί
 269. τῆς RA--GSF--- ὁ
 270. γῆς N1--GSF--- γῆ
 271. Bar 1:12
 272. καὶ C--------- καί
 273. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 274. κύριος N2--NSM--- κύριος
 275. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 276. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 277. καὶ C--------- καί
 278. φωτίσει VF--FAI3S- φωτίζω
 279. τοὺς RA--APM--- ὁ
 280. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 281. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 282. καὶ C--------- καί
 283. ζησόμεθα VF--FMI1P- ζάω
 284. ὑπὸ P--------- ὑπό
 285. τὴν RA--ASF--- ὁ
 286. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 287. Ναβουχοδονοσορ N---GSM--- Ναβουχοδονοσορ
 288. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 289. Βαβυλῶνος N3N-GSF--- Βαβυλών
 290. καὶ C--------- καί
 291. ὑπὸ P--------- ὑπό
 292. τὴν RA--ASF--- ὁ
 293. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 294. Βαλτασαρ N---GSM--- Βαλτασαρ
 295. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 296. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 297. καὶ C--------- καί
 298. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 299. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 300. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 301. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 302. καὶ C--------- καί
 303. εὑρήσομεν VF--FAI1P- εὑρίσκω
 304. χάριν N3--ASF--- χάρις
 305. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 306. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 307. Bar 1:13
 308. καὶ C--------- καί
 309. προσεύξασθε VA--AMD2P- εὔχομαι προς
 310. περὶ P--------- περί
 311. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 312. πρὸς P--------- πρός
 313. κύριον N2--ASM--- κύριος
 314. τὸν RA--ASM--- ὁ
 315. θεὸν N2--ASM--- θεός
 316. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 317. ὅτι C--------- ὅτι
 318. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 319. τῷ RA--DSM--- ὁ
 320. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 321. θεῷ N2--DSM--- θεός
 322. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 323. καὶ C--------- καί
 324. οὐκ D--------- οὐ
 325. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 326. ὁ RA--NSM--- ὁ
 327. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 328. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 329. καὶ C--------- καί
 330. ἡ RA--NSF--- ὁ
 331. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 332. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 333. ἀφ' P--------- ἀπό
 334. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 335. ἕως P--------- ἕως
 336. τῆς RA--GSF--- ὁ
 337. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 338. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 339. Bar 1:14
 340. καὶ C--------- καί
 341. ἀναγνώσεσθε VF--FMD2P- γιγνώσκω ἀνα
 342. τὸ RA--ASN--- ὁ
 343. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 344. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 345. ὃ RR--ASN--- ὅς
 346. ἀπεστείλαμεν VAI-AAI1P- στέλλω ἀπο
 347. πρὸς P--------- πρός
 348. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 349. ἐξαγορεῦσαι VA--AAN--- ἀγορεύω ἐκ
 350. ἐν P--------- ἐν
 351. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 352. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 353. ἐν P--------- ἐν
 354. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 355. ἑορτῆς N1--GSF--- ἑορτή
 356. καὶ C--------- καί
 357. ἐν P--------- ἐν
 358. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 359. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 360. Bar 1:15
 361. καὶ C--------- καί
 362. ἐρεῖτε VF2-FAI2P- εἶπον
 363. τῷ RA--DSM--- ὁ
 364. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 365. θεῷ N2--DSM--- θεός
 366. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 367. ἡ RA--NSF--- ὁ
 368. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 369. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 370. δὲ X--------- δέ
 371. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 372. τῶν RA--GPN--- ὁ
 373. προσώπων N2N-GPN--- πρόσωπον
 374. ὡς D--------- ὡς
 375. ἡ RA--NSF--- ὁ
 376. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 377. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 378. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 379. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 380. καὶ C--------- καί
 381. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 382. κατοικοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω κατα
 383. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 384. Bar 1:16
 385. καὶ C--------- καί
 386. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 387. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 388. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 389. καὶ C--------- καί
 390. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 391. ἄρχουσιν V1--PAI3P- ἄρχω
 392. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 393. καὶ C--------- καί
 394. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 395. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 396. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 397. καὶ C--------- καί
 398. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 399. προφήταις N1M-DPM--- προφήτης
 400. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 401. καὶ C--------- καί
 402. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 403. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 404. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 405. Bar 1:17
 406. ὧν RR--GPM--- ὅς
 407. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 408. ἔναντι P--------- ἔναντι
 409. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 410. Bar 1:18
 411. καὶ C--------- καί
 412. ἠπειθήσαμεν VAI-AAI1P- ἀπειθέω
 413. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 414. καὶ C--------- καί
 415. οὐκ D--------- οὐ
 416. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 417. τῆς RA--GSF--- ὁ
 418. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 419. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 420. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 421. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 422. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 423. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 424. προστάγμασιν N3M-DPN--- πρόσταγμα
 425. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 426. οἷς RR--DPN--- ὅς
 427. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 428. κατὰ P--------- κατά
 429. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 430. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 431. Bar 1:19
 432. ἀπὸ P--------- ἀπό
 433. τῆς RA--GSF--- ὁ
 434. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 435. ἧς RR--GSF--- ὅς
 436. ἐξήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐκ
 437. κύριος N2--NSM--- κύριος
 438. τοὺς RA--APM--- ὁ
 439. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 440. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 441. ἐκ P--------- ἐκ
 442. γῆς N1--GSF--- γῆ
 443. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 444. καὶ C--------- καί
 445. ἕως P--------- ἕως
 446. τῆς RA--GSF--- ὁ
 447. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 448. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 449. ἤμεθα V9--IMI1P- εἰμί
 450. ἀπειθοῦντες V2--PAPNPM ἀπειθέω
 451. πρὸς P--------- πρός
 452. κύριον N2--ASM--- κύριος
 453. θεὸν N2--ASM--- θεός
 454. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 455. καὶ C--------- καί
 456. ἐσχεδιάζομεν V1I-IAI1P- σκεδιάζω
 457. πρὸς P--------- πρός
 458. τὸ RA--ASN--- ὁ
 459. μὴ D--------- μή
 460. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 461. τῆς RA--GSF--- ὁ
 462. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 463. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 464. Bar 1:20
 465. καὶ C--------- καί
 466. ἐκολλήθη VCI-API3S- κολλάω
 467. εἰς P--------- εἰς
 468. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 469. τὰ RA--NPN--- ὁ
 470. κακὰ A1--NPN--- κακός
 471. καὶ C--------- καί
 472. ἡ RA--NSF--- ὁ
 473. ἀρά N1A-NSF--- ἀρά
 474. ἣν RR--ASF--- ὅς
 475. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 476. κύριος N2--NSM--- κύριος
 477. τῷ RA--DSM--- ὁ
 478. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 479. παιδὶ N3D-DSM--- παῖς
 480. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 481. ἐν P--------- ἐν
 482. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 483. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 484. ἐξήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐκ
 485. τοὺς RA--APM--- ὁ
 486. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 487. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 488. ἐκ P--------- ἐκ
 489. γῆς N1--GSF--- γῆ
 490. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 491. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 492. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 493. γῆν N1--ASF--- γῆ
 494. ῥέουσαν V2--PAPASF ῥέω
 495. γάλα N3--ASN--- γάλα
 496. καὶ C--------- καί
 497. μέλι N3--ASN--- μέλι
 498. ὡς D--------- ὡς
 499. ἡ RA--NSF--- ὁ
 500. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 501. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 502. Bar 1:21
 503. καὶ C--------- καί
 504. οὐκ D--------- οὐ
 505. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 506. τῆς RA--GSF--- ὁ
 507. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 508. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 509. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 510. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 511. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 512. κατὰ P--------- κατά
 513. πάντας A3--APM--- πᾶς
 514. τοὺς RA--APM--- ὁ
 515. λόγους N2--APM--- λόγος
 516. τῶν RA--GPM--- ὁ
 517. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 518. ὧν RR--GPM--- ὅς
 519. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 520. πρὸς P--------- πρός
 521. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 522. Bar 1:22
 523. καὶ C--------- καί
 524. ᾠχόμεθα V1I-IMI1P- οἴχομαι
 525. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 526. ἐν P--------- ἐν
 527. διανοίᾳ N1A-DSF--- διάνοια
 528. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 529. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 530. τῆς RA--GSF--- ὁ
 531. πονηρᾶς A1A-GSF--- πονηρός
 532. ἐργάζεσθαι V1--PMN--- ἐργάζομαι
 533. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 534. ἑτέροις A1A-DPM--- ἕτερος
 535. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 536. τὰ RA--APN--- ὁ
 537. κακὰ A1--APN--- κακός
 538. κατ' P--------- κατά
 539. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 540. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 541. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 542. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 543. Bar 2:1
 544. καὶ C--------- καί
 545. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 546. κύριος N2--NSM--- κύριος
 547. τὸν RA--ASM--- ὁ
 548. λόγον N2--ASM--- λόγος
 549. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 550. ὃν RR--ASM--- ὅς
 551. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 552. ἐφ' P--------- ἐπί
 553. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 554. καὶ C--------- καί
 555. ἐπὶ P--------- ἐπί
 556. τοὺς RA--APM--- ὁ
 557. δικαστὰς N1M-APM--- δικαστής
 558. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 559. τοὺς RA--APM--- ὁ
 560. δικάσαντας VA--AAPAPM δικάζω
 561. τὸν RA--ASM--- ὁ
 562. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 563. καὶ C--------- καί
 564. ἐπὶ P--------- ἐπί
 565. τοὺς RA--APM--- ὁ
 566. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 567. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 568. καὶ C--------- καί
 569. ἐπὶ P--------- ἐπί
 570. τοὺς RA--APM--- ὁ
 571. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 572. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 573. καὶ C--------- καί
 574. ἐπὶ P--------- ἐπί
 575. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 576. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 577. καὶ C--------- καί
 578. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 579. Bar 2:2
 580. οὐκ D--------- οὐ
 581. ἐποιήθη VCI-API3S- ποιέω
 582. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 583. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 584. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 585. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 586. καθὰ D--------- καθά
 587. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 588. ἐν P--------- ἐν
 589. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 590. κατὰ P--------- κατά
 591. τὰ RA--APN--- ὁ
 592. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 593. ἐν P--------- ἐν
 594. τῷ RA--DSM--- ὁ
 595. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 596. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 597. Bar 2:3
 598. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 599. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 600. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 601. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 602. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 603. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 604. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 605. καὶ C--------- καί
 606. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 607. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 608. θυγατρὸς N3--GSF--- θυγάτηρ
 609. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 610. Bar 2:4
 611. καὶ C--------- καί
 612. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 613. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 614. ὑποχειρίους A1A-APM--- ὑποχείριος
 615. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 616. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 617. βασιλείαις N1A-DPF--- βασιλεία
 618. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 619. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 620. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 621. εἰς P--------- εἰς
 622. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 623. καὶ C--------- καί
 624. εἰς P--------- εἰς
 625. ἄβατον A1B-ASM--- ἄβατος
 626. ἐν P--------- ἐν
 627. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 628. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 629. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 630. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 631. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 632. οὗ RR--GSM--- ὅς
 633. διέσπειρεν VAI-AAI3S- σπείρω δια
 634. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 635. κύριος N2--NSM--- κύριος
 636. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 637. Bar 2:5
 638. καὶ C--------- καί
 639. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 640. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 641. καὶ C--------- καί
 642. οὐκ D--------- οὐ
 643. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 644. ὅτι C--------- ὅτι
 645. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 646. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 647. θεῷ N2--DSM--- θεός
 648. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 649. πρὸς P--------- πρός
 650. τὸ RA--ASN--- ὁ
 651. μὴ D--------- μή
 652. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 653. τῆς RA--GSF--- ὁ
 654. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 655. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 656. Bar 2:6
 657. τῷ RA--DSM--- ὁ
 658. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 659. θεῷ N2--DSM--- θεός
 660. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 661. ἡ RA--NSF--- ὁ
 662. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 663. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 664. δὲ X--------- δέ
 665. καὶ C--------- καί
 666. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 667. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 668. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 669. ἡ RA--NSF--- ὁ
 670. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 671. τῶν RA--GPN--- ὁ
 672. προσώπων N2N-GPN--- πρόσωπον
 673. ὡς D--------- ὡς
 674. ἡ RA--NSF--- ὁ
 675. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 676. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 677. Bar 2:7
 678. ἃ RR--APN--- ὅς
 679. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 680. κύριος N2--NSM--- κύριος
 681. ἐφ' P--------- ἐπί
 682. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 683. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 684. τὰ RA--NPN--- ὁ
 685. κακὰ A1--NPN--- κακός
 686. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 687. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 688. ἐφ' P--------- ἐπί
 689. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 690. Bar 2:8
 691. καὶ C--------- καί
 692. οὐκ D--------- οὐ
 693. ἐδεήθημεν VCI-API1P- δέω
 694. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 695. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 696. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 697. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 698. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 699. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 700. ἀπὸ P--------- ἀπό
 701. τῶν RA--GPN--- ὁ
 702. νοημάτων N3T-GPN--- νόημα
 703. τῆς RA--GSF--- ὁ
 704. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 705. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 706. τῆς RA--GSF--- ὁ
 707. πονηρᾶς A1A-GSF--- πονηρός
 708. Bar 2:9
 709. καὶ C--------- καί
 710. ἐγρηγόρησεν VAI-AAI3S- γρηγορέω
 711. κύριος N2--NSM--- κύριος
 712. ἐπὶ P--------- ἐπί
 713. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 714. κακοῖς A1--DPN--- κακός
 715. καὶ C--------- καί
 716. ἐπήγαγε VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 717. κύριος N2--NSM--- κύριος
 718. ἐφ' P--------- ἐπί
 719. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 720. ὅτι C--------- ὅτι
 721. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 722. ὁ RA--NSM--- ὁ
 723. κύριος N2--NSM--- κύριος
 724. ἐπὶ P--------- ἐπί
 725. πάντα A3--APN--- πᾶς
 726. τὰ RA--APN--- ὁ
 727. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 728. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 729. ἃ RR--APN--- ὅς
 730. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 731. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 732. Bar 2:10
 733. καὶ C--------- καί
 734. οὐκ D--------- οὐ
 735. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 736. τῆς RA--GSF--- ὁ
 737. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 738. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 739. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 740. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 741. προστάγμασιν N3M-DPN--- πρόσταγμα
 742. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 743. οἷς RR--DPN--- ὅς
 744. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 745. κατὰ P--------- κατά
 746. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 747. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 748. Bar 2:11
 749. καὶ C--------- καί
 750. νῦν D--------- νῦν
 751. κύριε N2--VSM--- κύριος
 752. ὁ RA--NSM--- ὁ
 753. θεὸς N2--NSM--- θεός
 754. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 755. ὃς RR--NSM--- ὅς
 756. ἐξήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐκ
 757. τὸν RA--ASM--- ὁ
 758. λαόν N2--ASM--- λαός
 759. σου RP--GS---- σύ
 760. ἐκ P--------- ἐκ
 761. γῆς N1--GSF--- γῆ
 762. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 763. ἐν P--------- ἐν
 764. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 765. κραταιᾷ A1A-DSF--- κραταιός
 766. καὶ C--------- καί
 767. ἐν P--------- ἐν
 768. σημείοις N2N-DPN--- σημεῖον
 769. καὶ C--------- καί
 770. ἐν P--------- ἐν
 771. τέρασιν N3T-DPN--- τέρας
 772. καὶ C--------- καί
 773. ἐν P--------- ἐν
 774. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 775. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 776. καὶ C--------- καί
 777. ἐν P--------- ἐν
 778. βραχίονι N3N-DSM--- βραχίων
 779. ὑψηλῷ A1--DSM--- ὑψηλός
 780. καὶ C--------- καί
 781. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 782. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 783. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 784. ὡς D--------- ὡς
 785. ἡ RA--NSF--- ὁ
 786. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 787. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 788. Bar 2:12
 789. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 790. ἠσεβήσαμεν VAI-AAI1P- ἀσεβέω
 791. ἠδικήσαμεν VAI-AAI1P- ἀδικέω
 792. κύριε N2--VSM--- κύριος
 793. ὁ RA--NSM--- ὁ
 794. θεὸς N2--NSM--- θεός
 795. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 796. ἐπὶ P--------- ἐπί
 797. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 798. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 799. δικαιώμασίν N3M-DPN--- δικαίωμα
 800. σου RP--GS---- σύ
 801. Bar 2:13
 802. ἀποστραφήτω VD--APD3S- στρέφω ἀπο
 803. ὁ RA--NSM--- ὁ
 804. θυμός N2--NSM--- θυμός
 805. σου RP--GS---- σύ
 806. ἀφ' P--------- ἀπό
 807. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 808. ὅτι C--------- ὅτι
 809. κατελείφθημεν VVI-API1P- λείπω κατα
 810. ὀλίγοι A1--NPM--- ὀλίγος
 811. ἐν P--------- ἐν
 812. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 813. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 814. οὗ RR--GSM--- ὅς
 815. διέσπειρας VAI-AAI2S- σπείρω δια
 816. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 817. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 818. Bar 2:14
 819. εἰσάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω εἰς
 820. κύριε N2--VSM--- κύριος
 821. τῆς RA--GSF--- ὁ
 822. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 823. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 824. καὶ C--------- καί
 825. τῆς RA--GSF--- ὁ
 826. δεήσεως N3I-GSF--- δέησις
 827. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 828. καὶ C--------- καί
 829. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 830. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 831. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 832. σοῦ RP--GS---- σύ
 833. καὶ C--------- καί
 834. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 835. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 836. χάριν N3--ASF--- χάρις
 837. κατὰ P--------- κατά
 838. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 839. τῶν RA--GPM--- ὁ
 840. ἀποικισάντων VA--AAPGPM οἰκίζω ἀπο
 841. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 842. Bar 2:15
 843. ἵνα C--------- ἵνα
 844. γνῷ VZ--AAS3S- γιγνώσκω
 845. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 846. ἡ RA--NSF--- ὁ
 847. γῆ N1--NSF--- γῆ
 848. ὅτι C--------- ὅτι
 849. σὺ RP--NS---- σύ
 850. κύριος N2--NSM--- κύριος
 851. ὁ RA--NSM--- ὁ
 852. θεὸς N2--NSM--- θεός
 853. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 854. ὅτι C--------- ὅτι
 855. τὸ RA--ASN--- ὁ
 856. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 857. σου RP--GS---- σύ
 858. ἐπεκλήθη VCI-API3S- καλέω ἐπι
 859. ἐπὶ P--------- ἐπί
 860. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 861. καὶ C--------- καί
 862. ἐπὶ P--------- ἐπί
 863. τὸ RA--ASN--- ὁ
 864. γένος N3E-ASN--- γένος
 865. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 866. Bar 2:16
 867. κύριε N2--VSM--- κύριος
 868. κάτιδε VB--AAD2S- ὁράω κατα
 869. ἐκ P--------- ἐκ
 870. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 871. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 872. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 873. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 874. σου RP--GS---- σύ
 875. καὶ C--------- καί
 876. ἐννόησον VA--AAD2S- νοέω ἐν
 877. εἰς P--------- εἰς
 878. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 879. κλῖνον VB--AAD2S- κλίνω
 880. κύριε N2--VSM--- κύριος
 881. τὸ RA--ASN--- ὁ
 882. οὖς N3T-ASN--- οὖς
 883. σου RP--GS---- σύ
 884. καὶ C--------- καί
 885. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 886. Bar 2:17
 887. ἄνοιξον VA--AAD2S- οἴγω ἀνα
 888. κύριε N2--VSM--- κύριος
 889. τοὺς RA--APM--- ὁ
 890. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 891. σου RP--GS---- σύ
 892. καὶ C--------- καί
 893. ἰδέ VB--AAD2S- ὁράω
 894. ὅτι C--------- ὅτι
 895. οὐχ D--------- οὐ
 896. οἱ RA--NPM--- ὁ
 897. τεθνηκότες VX--XAPNPM θνήσκω
 898. ἐν P--------- ἐν
 899. τῷ RA--DSM--- ὁ
 900. ᾅδῃ N1M-DSM--- ᾅδης
 901. ὧν RR--GPM--- ὅς
 902. ἐλήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω
 903. τὸ RA--NSN--- ὁ
 904. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 905. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 906. ἀπὸ P--------- ἀπό
 907. τῶν RA--GPN--- ὁ
 908. σπλάγχνων N2N-GPN--- σπλάγχνον
 909. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 910. δώσουσιν VF--FAI3P- δίδωμι
 911. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 912. καὶ C--------- καί
 913. δικαίωμα N3M-ASN--- δικαίωμα
 914. τῷ RA--DSM--- ὁ
 915. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 916. Bar 2:18
 917. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 918. ἡ RA--NSF--- ὁ
 919. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 920. ἡ RA--NSF--- ὁ
 921. λυπουμένη V2--PMPNSF λυπέω
 922. ἐπὶ P--------- ἐπί
 923. τὸ RA--ASN--- ὁ
 924. μέγεθος N3E-ASN--- μέγεθος
 925. ὃ RR--NSN--- ὅς
 926. βαδίζει V1--PAI3S- βαδίζω
 927. κύπτον V1--PAPNSN κύπτω
 928. καὶ C--------- καί
 929. ἀσθενοῦν V2--PAPNSN ἀσθενέω
 930. καὶ C--------- καί
 931. οἱ RA--NPM--- ὁ
 932. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 933. οἱ RA--NPM--- ὁ
 934. ἐκλείποντες V1--PAPNPM λείπω ἐκ
 935. καὶ C--------- καί
 936. ἡ RA--NSF--- ὁ
 937. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 938. ἡ RA--NSF--- ὁ
 939. πεινῶσα V3--PAPNSF πεινάω
 940. δώσουσίν VF--FAI3P- δίδωμι
 941. σοι RP--DS---- σύ
 942. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 943. καὶ C--------- καί
 944. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 945. κύριε N2--VSM--- κύριος
 946. Bar 2:19
 947. ὅτι C--------- ὅτι
 948. οὐκ D--------- οὐ
 949. ἐπὶ P--------- ἐπί
 950. τὰ RA--APN--- ὁ
 951. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 952. τῶν RA--GPM--- ὁ
 953. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 954. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 955. καὶ C--------- καί
 956. τῶν RA--GPM--- ὁ
 957. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 958. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 959. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 960. καταβάλλομεν V1--PAI1P- βάλλω κατα
 961. τὸν RA--ASM--- ὁ
 962. ἔλεον N2--ASM--- ἔλεος
 963. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 964. κατὰ P--------- κατά
 965. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 966. σου RP--GS---- σύ
 967. κύριε N2--VSM--- κύριος
 968. ὁ RA--NSM--- ὁ
 969. θεὸς N2--NSM--- θεός
 970. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 971. Bar 2:20
 972. ὅτι C--------- ὅτι
 973. ἐνῆκας VAI-AAI2S- ἵημι ἐν
 974. τὸν RA--ASM--- ὁ
 975. θυμόν N2--ASM--- θυμός
 976. σου RP--GS---- σύ
 977. καὶ C--------- καί
 978. τὴν RA--ASF--- ὁ
 979. ὀργήν N1--ASF--- ὀργή
 980. σου RP--GS---- σύ
 981. εἰς P--------- εἰς
 982. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 983. καθάπερ D--------- καθάπερ
 984. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 985. ἐν P--------- ἐν
 986. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 987. τῶν RA--GPM--- ὁ
 988. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 989. σου RP--GS---- σύ
 990. τῶν RA--GPM--- ὁ
 991. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 992. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 993. Bar 2:21
 994. οὕτως D--------- οὕτως
 995. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 996. κύριος N2--NSM--- κύριος
 997. κλίνατε VA--AAD2P- κλίνω
 998. τὸν RA--ASM--- ὁ
 999. ὦμον N2--ASM--- ὦμος
 1000. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1001. καὶ C--------- καί
 1002. ἐργάσασθε VA--AMD2P- ἐργάζομαι
 1003. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1004. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1005. Βαβυλῶνος N3N-GSF--- Βαβυλών
 1006. καὶ C--------- καί
 1007. καθίσατε VA--AAD2P- ἵζω κατα
 1008. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1009. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1010. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1011. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1012. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 1013. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1014. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 1015. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1016. Bar 2:22
 1017. καὶ C--------- καί
 1018. ἐὰν C--------- ἐάν
 1019. μὴ D--------- μή
 1020. ἀκούσητε VA--AAS2P- ἀκούω
 1021. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1022. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1023. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1024. ἐργάσασθαι VA--AMN--- ἐργάζομαι
 1025. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1026. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1027. Βαβυλῶνος N3N-GSF--- Βαβυλών
 1028. Bar 2:23
 1029. ἐκλείψειν VF--FAN--- λείπω ἐκ
 1030. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 1031. ἐκ P--------- ἐκ
 1032. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 1033. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1034. καὶ C--------- καί
 1035. ἔξωθεν D--------- ἔξωθεν
 1036. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 1037. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1038. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 1039. καὶ C--------- καί
 1040. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1041. χαρμοσύνης A1--GSF--- χαρμόσυνος
 1042. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1043. νυμφίου N2--GSM--- νυμφίος
 1044. καὶ C--------- καί
 1045. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1046. νύμφης N1--GSF--- νύμφη
 1047. καὶ C--------- καί
 1048. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1049. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 1050. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1051. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1052. εἰς P--------- εἰς
 1053. ἄβατον A1B-ASM--- ἄβατος
 1054. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1055. ἐνοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω ἐν
 1056. Bar 2:24
 1057. καὶ C--------- καί
 1058. οὐκ D--------- οὐ
 1059. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 1060. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1061. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1062. σου RP--GS---- σύ
 1063. ἐργάσασθαι VA--AMN--- ἐργάζομαι
 1064. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1065. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1066. Βαβυλῶνος N3N-GSF--- Βαβυλών
 1067. καὶ C--------- καί
 1068. ἔστησας VAI-AAI2S- ἵστημι
 1069. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1070. λόγους N2--APM--- λόγος
 1071. σου RP--GS---- σύ
 1072. οὓς RR--APM--- ὅς
 1073. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 1074. ἐν P--------- ἐν
 1075. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 1076. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1077. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 1078. σου RP--GS---- σύ
 1079. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1080. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 1081. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1082. ἐξενεχθῆναι VQ--APN--- φέρω ἐκ
 1083. τὰ RA--APN--- ὁ
 1084. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 1085. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1086. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1087. καὶ C--------- καί
 1088. τὰ RA--APN--- ὁ
 1089. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 1090. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1091. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1092. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1093. ἐκ P--------- ἐκ
 1094. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1095. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1096. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1097. Bar 2:25
 1098. καὶ C--------- καί
 1099. ἰδού I--------- ἰδού
 1100. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1101. ἐξερριμμένα VM--XMPNPN ῥίπτω ἐκ
 1102. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1103. καύματι N3M-DSN--- καῦμα
 1104. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1105. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1106. καὶ C--------- καί
 1107. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1108. παγετῷ N2--DSM--- παγετός
 1109. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1110. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 1111. καὶ C--------- καί
 1112. ἀπεθάνοσαν VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 1113. ἐν P--------- ἐν
 1114. πόνοις N2--DPM--- πόνος
 1115. πονηροῖς A1A-DPM--- πονηρός
 1116. ἐν P--------- ἐν
 1117. λιμῷ N2--DSM--- λιμός
 1118. καὶ C--------- καί
 1119. ἐν P--------- ἐν
 1120. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 1121. καὶ C--------- καί
 1122. ἐν P--------- ἐν
 1123. ἀποστολῇ N1--DSF--- ἀποστολή
 1124. Bar 2:26
 1125. καὶ C--------- καί
 1126. ἔθηκας VAI-AAI2S- τίθημι
 1127. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1128. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1129. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1130. ἐπεκλήθη VCI-API3S- καλέω ἐπι
 1131. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1132. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 1133. σου RP--GS---- σύ
 1134. ἐπ' P--------- ἐπί
 1135. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1136. ὡς D--------- ὡς
 1137. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1138. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 1139. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1140. διὰ P--------- διά
 1141. πονηρίαν N1A-ASF--- πονηρία
 1142. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1143. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1144. καὶ C--------- καί
 1145. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1146. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 1147. Bar 2:27
 1148. καὶ C--------- καί
 1149. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 1150. εἰς P--------- εἰς
 1151. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1152. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1153. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1154. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1155. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1156. κατὰ P--------- κατά
 1157. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1158. ἐπιείκειάν N1A-ASF--- ἐπιείκεια
 1159. σου RP--GS---- σύ
 1160. καὶ C--------- καί
 1161. κατὰ P--------- κατά
 1162. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1163. οἰκτιρμόν N2--ASM--- οἰκτιρμός
 1164. σου RP--GS---- σύ
 1165. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1166. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 1167. Bar 2:28
 1168. καθὰ D--------- καθά
 1169. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 1170. ἐν P--------- ἐν
 1171. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1172. παιδός N3D-GSM--- παῖς
 1173. σου RP--GS---- σύ
 1174. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 1175. ἐν P--------- ἐν
 1176. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1177. ἐντειλαμένου VA--AMPGSM τέλλομαι ἐν
 1178. σου RP--GS---- σύ
 1179. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1180. γράψαι VA--AAN--- γράφω
 1181. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1182. νόμον N2--ASM--- νόμος
 1183. σου RP--GS---- σύ
 1184. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1185. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1186. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1187. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1188. Bar 2:29
 1189. ἐὰν C--------- ἐάν
 1190. μὴ D--------- μή
 1191. ἀκούσητε VA--AAS2P- ἀκούω
 1192. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1193. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1194. μου RP--GS---- ἐγώ
 1195. ἦ C--------- ἤ
 1196. μὴν X--------- μήν
 1197. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1198. βόμβησις N3--NSF--- βόμβησις
 1199. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1200. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 1201. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1202. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 1203. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1204. ἀποστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἀπο
 1205. εἰς P--------- εἰς
 1206. μικρὰν A1A-ASF--- μικρός
 1207. ἐν P--------- ἐν
 1208. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1209. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 1210. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1211. διασπερῶ VF2-FAI1S- σπείρω δια
 1212. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1213. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1214. Bar 2:30
 1215. ὅτι C--------- ὅτι
 1216. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 1217. ὅτι C--------- ὅτι
 1218. οὐ D--------- οὐ
 1219. μὴ D--------- μή
 1220. ἀκούσωσίν VA--AAS3P- ἀκούω
 1221. μου RP--GS---- ἐγώ
 1222. ὅτι C--------- ὅτι
 1223. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1224. σκληροτράχηλός A1B-NSM--- σκληροτράχηλος
 1225. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1226. καὶ C--------- καί
 1227. ἐπιστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἐπι
 1228. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1229. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1230. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1231. ἐν P--------- ἐν
 1232. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1233. ἀποικισμοῦ N2--GSM--- ἀποικισμός
 1234. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1235. Bar 2:31
 1236. καὶ C--------- καί
 1237. γνώσονται VF--FMI3P- γιγνώσκω
 1238. ὅτι C--------- ὅτι
 1239. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1240. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1241. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1242. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1243. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1244. καὶ C--------- καί
 1245. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 1246. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1247. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1248. καὶ C--------- καί
 1249. ὦτα N3T-ASN--- οὖς
 1250. ἀκούοντα V1--PAPASN ἀκούω
 1251. Bar 2:32
 1252. καὶ C--------- καί
 1253. αἰνέσουσίν VF--FAI3P- αἰνέω
 1254. με RP--AS---- ἐγώ
 1255. ἐν P--------- ἐν
 1256. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1257. ἀποικισμοῦ N2--GSM--- ἀποικισμός
 1258. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1259. καὶ C--------- καί
 1260. μνησθήσονται VS--FPI3P- μιμνήσκω
 1261. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1262. ὀνόματός N3M-GSN--- ὄνομα
 1263. μου RP--GS---- ἐγώ
 1264. Bar 2:33
 1265. καὶ C--------- καί
 1266. ἀποστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἀπο
 1267. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1268. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1269. νώτου N2N-GSN--- νῶτον
 1270. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1271. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1272. σκληροῦ A1A-GSN--- σκληρός
 1273. καὶ C--------- καί
 1274. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1275. πονηρῶν A1A-GPN--- πονηρός
 1276. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 1277. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1278. ὅτι C--------- ὅτι
 1279. μνησθήσονται VS--FPI3P- μιμνήσκω
 1280. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1281. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1282. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1283. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1284. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1285. ἁμαρτόντων VB--AAPGPM ἁμαρτάνω
 1286. ἔναντι P--------- ἔναντι
 1287. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1288. Bar 2:34
 1289. καὶ C--------- καί
 1290. ἀποστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἀπο
 1291. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1292. εἰς P--------- εἰς
 1293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1294. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1295. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1296. ὤμοσα VAI-AAI1S- ὄμνυμι
 1297. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1298. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 1299. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1300. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1301. Αβρααμ N---DSM--- Ἀβραάμ
 1302. καὶ C--------- καί
 1303. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1304. Ισαακ N---DSM--- Ισαακ
 1305. καὶ C--------- καί
 1306. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1307. Ιακωβ N---DSM--- Ἰακώβ
 1308. καὶ C--------- καί
 1309. κυριεύσουσιν VF--FAI3P- κυριεύω
 1310. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1311. καὶ C--------- καί
 1312. πληθυνῶ VF2-FAI1S- πληθύνω
 1313. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1314. καὶ C--------- καί
 1315. οὐ D--------- οὐ
 1316. μὴ D--------- μή
 1317. σμικρυνθῶσιν VC--APS3P- σμικρύνω
 1318. Bar 2:35
 1319. καὶ C--------- καί
 1320. στήσω VF--FAI1S- ἵστημι
 1321. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1322. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1323. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 1324. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1325. εἶναί V9--PAN--- εἰμί
 1326. με RP--AS---- ἐγώ
 1327. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1328. εἰς P--------- εἰς
 1329. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1330. καὶ C--------- καί
 1331. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1332. ἔσονταί VF--FMI3P- εἰμί
 1333. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1334. εἰς P--------- εἰς
 1335. λαόν N2--ASM--- λαός
 1336. καὶ C--------- καί
 1337. οὐ D--------- οὐ
 1338. κινήσω VF--FAI1S- κινέω
 1339. ἔτι D--------- ἔτι
 1340. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1341. λαόν N2--ASM--- λαός
 1342. μου RP--GS---- ἐγώ
 1343. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1344. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1345. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1346. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1347. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1348. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 1349. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1350. Bar 3:1
 1351. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1352. παντοκράτωρ N3R-VSM--- παντοκράτωρ
 1353. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1354. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1355. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1356. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 1357. ἐν P--------- ἐν
 1358. στενοῖς A1--DPM--- στενός
 1359. καὶ C--------- καί
 1360. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1361. ἀκηδιῶν N1A-GPF--- ἀκηδία
 1362. κέκραγεν VX--XAI3S- κράζω
 1363. πρὸς P--------- πρός
 1364. σέ RP--AS---- σύ
 1365. Bar 3:2
 1366. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 1367. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1368. καὶ C--------- καί
 1369. ἐλέησον VA--AAD2S- ἐλεέω
 1370. ὅτι C--------- ὅτι
 1371. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 1372. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1373. σου RP--GS---- σύ
 1374. Bar 3:3
 1375. ὅτι C--------- ὅτι
 1376. σὺ RP--NS---- σύ
 1377. καθήμενος V5--PMPNSM ἧμαι κατα
 1378. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1379. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1380. καὶ C--------- καί
 1381. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1382. ἀπολλύμενοι V5--PMPNPM ὀλλύω ἀπο
 1383. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1384. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1385. Bar 3:4
 1386. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1387. παντοκράτωρ N3R-VSM--- παντοκράτωρ
 1388. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1389. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1390. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1391. ἄκουσον VA--AAD2S- ἀκούω
 1392. δὴ X--------- δή
 1393. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1394. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 1395. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1396. τεθνηκότων VX--XAPGPM θνήσκω
 1397. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1398. καὶ C--------- καί
 1399. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1400. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1401. ἁμαρτανόντων V1--PAPGPM ἁμαρτάνω
 1402. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1403. σου RP--GS---- σύ
 1404. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1405. οὐκ D--------- οὐ
 1406. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 1407. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1408. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1409. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1410. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1411. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1412. καὶ C--------- καί
 1413. ἐκολλήθη VCI-API3S- κολλάω
 1414. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1415. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1416. κακά A1--NPN--- κακός
 1417. Bar 3:5
 1418. μὴ D--------- μή
 1419. μνησθῇς VS--APS2S- μιμνήσκω
 1420. ἀδικιῶν N1A-GPF--- ἀδικία
 1421. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1422. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1423. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1424. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 1425. χειρός N3--GSF--- χείρ
 1426. σου RP--GS---- σύ
 1427. καὶ C--------- καί
 1428. ὀνόματός N3M-GSN--- ὄνομα
 1429. σου RP--GS---- σύ
 1430. ἐν P--------- ἐν
 1431. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1432. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1433. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 1434. Bar 3:6
 1435. ὅτι C--------- ὅτι
 1436. σὺ RP--NS---- σύ
 1437. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1438. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1439. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1440. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1441. καὶ C--------- καί
 1442. αἰνέσομέν VF--FAI1P- αἰνέω
 1443. σε RP--AS---- σύ
 1444. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1445. Bar 3:7
 1446. ὅτι C--------- ὅτι
 1447. διὰ P--------- διά
 1448. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1449. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 1450. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1451. φόβον N2--ASM--- φόβος
 1452. σου RP--GS---- σύ
 1453. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1454. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1455. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1456. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1457. ἐπικαλεῖσθαι V2--PMN--- καλέω ἐπι
 1458. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1459. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 1460. σου RP--GS---- σύ
 1461. καὶ C--------- καί
 1462. αἰνέσομέν VF--FAI1P- αἰνέω
 1463. σε RP--AS---- σύ
 1464. ἐν P--------- ἐν
 1465. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1466. ἀποικίᾳ N1A-DSF--- ἀποικία
 1467. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1468. ὅτι C--------- ὅτι
 1469. ἀπεστρέψαμεν VAI-AAI1P- στρέφω ἀπο
 1470. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1471. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 1472. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1473. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1474. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 1475. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1476. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1477. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1478. ἡμαρτηκότων VX--XAPGPM ἁμαρτάνω
 1479. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1480. σου RP--GS---- σύ
 1481. Bar 3:8
 1482. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1483. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1484. σήμερον D--------- σήμερον
 1485. ἐν P--------- ἐν
 1486. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1487. ἀποικίᾳ N1A-DSF--- ἀποικία
 1488. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1489. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1490. διέσπειρας VAI-AAI2S- σπείρω δια
 1491. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1492. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1493. εἰς P--------- εἰς
 1494. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 1495. καὶ C--------- καί
 1496. εἰς P--------- εἰς
 1497. ἀρὰν N1A-ASF--- ἀρά
 1498. καὶ C--------- καί
 1499. εἰς P--------- εἰς
 1500. ὄφλησιν N3I-ASF--- ὄφλησις
 1501. κατὰ P--------- κατά
 1502. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1503. τὰς RA--APF--- ὁ
 1504. ἀδικίας N1A-APF--- ἀδικία
 1505. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1506. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1507. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1508. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 1509. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1510. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1511. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1512. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1513. Bar 3:9
 1514. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 1515. Ισραηλ N---VSM--- Ἰσραήλ
 1516. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 1517. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 1518. ἐνωτίσασθε VA--AMD2P- ὠτίζομαι ἐν
 1519. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 1520. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 1521. Bar 3:10
 1522. τί RI--ASN--- τίς
 1523. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1524. Ισραηλ N---VSM--- Ἰσραήλ
 1525. τί RI--ASN--- τίς
 1526. ὅτι C--------- ὅτι
 1527. ἐν P--------- ἐν
 1528. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1529. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1530. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1531. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1532. ἐπαλαιώθης VCI-API2S- παλαιόω
 1533. ἐν P--------- ἐν
 1534. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1535. ἀλλοτρίᾳ A1A-DSF--- ἀλλότριος
 1536. Bar 3:11
 1537. συνεμιάνθης VCI-API2S- μιαίνω συν
 1538. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1539. νεκροῖς N2--DPM--- νεκρός
 1540. προσελογίσθης VSI-API2S- λογίζομαι προς
 1541. μετὰ P--------- μετά
 1542. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1543. εἰς P--------- εἰς
 1544. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 1545. Bar 3:12
 1546. ἐγκατέλιπες VBI-AAI2S- λείπω ἐν κατα
 1547. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1548. πηγὴν N1--ASF--- πηγή
 1549. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1550. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 1551. Bar 3:13
 1552. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1553. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 1554. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1555. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1556. εἰ C--------- εἰ
 1557. ἐπορεύθης VCI-API2S- πορεύομαι
 1558. κατῴκεις V2I-IAI2S- οἰκέω κατα
 1559. ἂν X--------- ἄν
 1560. ἐν P--------- ἐν
 1561. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1562. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1563. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1564. Bar 3:14
 1565. μάθε VB--AAD2S- μανθάνω
 1566. ποῦ D--------- ποῦ
 1567. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1568. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 1569. ποῦ D--------- ποῦ
 1570. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1571. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 1572. ποῦ D--------- ποῦ
 1573. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1574. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 1575. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1576. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 1577. ἅμα D--------- ἅμα
 1578. ποῦ D--------- ποῦ
 1579. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1580. μακροβίωσις N3I-NSF--- μακροβίωσις
 1581. καὶ C--------- καί
 1582. ζωή N1--NSF--- ζωή
 1583. ποῦ D--------- ποῦ
 1584. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1585. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 1586. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 1587. καὶ C--------- καί
 1588. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 1589. Bar 3:15
 1590. τίς RI--NSM--- τίς
 1591. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 1592. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1593. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1594. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1595. καὶ C--------- καί
 1596. τίς RI--NSM--- τίς
 1597. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 1598. εἰς P--------- εἰς
 1599. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1600. θησαυροὺς N2--APM--- θησαυρός
 1601. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1602. Bar 3:16
 1603. ποῦ D--------- ποῦ
 1604. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1605. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1606. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 1607. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1608. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1609. καὶ C--------- καί
 1610. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1611. κυριεύοντες V1--PAPNPM κυριεύω
 1612. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1613. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 1614. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1615. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1616. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1617. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1618. Bar 3:17
 1619. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1620. ἐν P--------- ἐν
 1621. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1622. ὀρνέοις N2N-DPN--- ὄρνεον
 1623. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1624. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1625. ἐμπαίζοντες V1--PAPNPM παίζω ἐν
 1626. καὶ C--------- καί
 1627. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1628. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 1629. θησαυρίζοντες V1--PAPNPM θησαυρίζω
 1630. καὶ C--------- καί
 1631. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1632. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 1633. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 1634. ἐπεποίθεισαν VXI-YAI3P- πείθω
 1635. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 1636. καὶ C--------- καί
 1637. οὐκ D--------- οὐ
 1638. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1639. τέλος N3E-NSN--- τέλος
 1640. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1641. κτήσεως N3I-GSF--- κτῆσις
 1642. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1643. Bar 3:18
 1644. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1645. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1646. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 1647. τεκταίνοντες V1--PAPNPM τεκταίνω
 1648. καὶ C--------- καί
 1649. μεριμνῶντες V3--PAPNPM μεριμνάω
 1650. καὶ C--------- καί
 1651. οὐκ D--------- οὐ
 1652. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1653. ἐξεύρεσις N3I-NSF--- ἐξεύρεσις
 1654. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1655. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 1656. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1657. Bar 3:19
 1658. ἠφανίσθησαν VCI-API3P- ἵζω ἀπο ἀνα
 1659. καὶ C--------- καί
 1660. εἰς P--------- εἰς
 1661. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 1662. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 1663. καὶ C--------- καί
 1664. ἄλλοι RD--NPM--- ἄλλος
 1665. ἀντανέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀντι ἀνα
 1666. ἀντ' P--------- ἀντί
 1667. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1668. Bar 3:20
 1669. νεώτεροι A1A-NPMC-- νέος
 1670. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 1671. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 1672. καὶ C--------- καί
 1673. κατῴκησαν VAI-AAI3P- οἰκέω κατα
 1674. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1675. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1676. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1677. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1678. δὲ X--------- δέ
 1679. ἐπιστήμης N1--GSF--- ἐπιστήμη
 1680. οὐκ D--------- οὐ
 1681. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1682. Bar 3:21
 1683. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1684. συνῆκαν VAI-AAI3P- ἵημι συν
 1685. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 1686. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1687. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1688. ἀντελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω ἀντι
 1689. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1690. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1691. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1692. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1693. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1694. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1695. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1696. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1697. πόρρω D--------- πόρρω
 1698. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 1699. Bar 3:22
 1700. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1701. ἠκούσθη VCI-API3S- ἀκούω
 1702. ἐν P--------- ἐν
 1703. Χανααν N---DSM--- Χανααν
 1704. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1705. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 1706. ἐν P--------- ἐν
 1707. Θαιμαν N---DSF--- Θαιμαν
 1708. Bar 3:23
 1709. οὔτε C--------- οὔτε
 1710. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1711. Αγαρ N---GSM--- Αγαρ
 1712. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1713. ἐκζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω ἐκ
 1714. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1715. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 1716. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1717. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1718. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1719. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1720. ἔμποροι N2--NPM--- ἔμπορος
 1721. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1722. Μερραν N---GSF--- Μερραν
 1723. καὶ C--------- καί
 1724. Θαιμαν N---GSF--- Θαιμαν
 1725. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1726. μυθολόγοι N2--NPM--- μυθολόγος
 1727. καὶ C--------- καί
 1728. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1729. ἐκζητηταὶ N1M-NPM--- ἐκζητητής
 1730. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1731. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 1732. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1733. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1734. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 1735. οὐκ D--------- οὐ
 1736. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1737. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1738. ἐμνήσθησαν VSI-API3P- μιμνήσκω
 1739. τὰς RA--APF--- ὁ
 1740. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 1741. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1742. Bar 3:24
 1743. ὦ I--------- ὦ
 1744. Ισραηλ N---VSM--- Ἰσραήλ
 1745. ὡς D--------- ὡς
 1746. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1747. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1748. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1749. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1750. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1751. καὶ C--------- καί
 1752. ἐπιμήκης A3--NSM--- ἐπιμήκης
 1753. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1754. τόπος N2--NSM--- τόπος
 1755. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1756. κτήσεως N3I-GSF--- κτῆσις
 1757. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1758. Bar 3:25
 1759. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1760. καὶ C--------- καί
 1761. οὐκ D--------- οὐ
 1762. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 1763. τελευτήν N1--ASF--- τελευτή
 1764. ὑψηλὸς A1--NSM--- ὑψηλός
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. ἀμέτρητος A1B-NSM--- ἀμέτρητος
 1767. Bar 3:26
 1768. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1769. ἐγεννήθησαν VCI-API3P- γεννάω
 1770. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1771. γίγαντες N3--NPM--- γίγας
 1772. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1773. ὀνομαστοὶ N2--NPM--- ὀνομαστός
 1774. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1775. ἀπ' P--------- ἀπό
 1776. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 1777. γενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι
 1778. εὐμεγέθεις A3H-NPM--- εὐμεγέθης
 1779. ἐπιστάμενοι V6--PMPNPM ἐπίσταμαι
 1780. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1781. Bar 3:27
 1782. οὐ D--------- οὐ
 1783. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1784. ἐξελέξατο VAI-AMI3S- λέγω ἐκ
 1785. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1786. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1787. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1788. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1789. ἐπιστήμης N1--GSF--- ἐπιστήμη
 1790. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1791. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1792. Bar 3:28
 1793. καὶ C--------- καί
 1794. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1795. παρὰ P--------- παρά
 1796. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1797. μὴ D--------- μή
 1798. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 1799. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 1800. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1801. διὰ P--------- διά
 1802. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1803. ἀβουλίαν N1A-ASF--- ἀβουλία
 1804. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1805. Bar 3:29
 1806. τίς RI--NSM--- τίς
 1807. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 1808. εἰς P--------- εἰς
 1809. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1810. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 1811. καὶ C--------- καί
 1812. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 1813. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1814. καὶ C--------- καί
 1815. κατεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω κατα
 1816. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1817. ἐκ P--------- ἐκ
 1818. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1819. νεφελῶν N1--GPF--- νεφέλη
 1820. Bar 3:30
 1821. τίς RI--NSM--- τίς
 1822. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 1823. πέραν P--------- πέραν
 1824. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1825. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 1826. καὶ C--------- καί
 1827. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 1828. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1829. καὶ C--------- καί
 1830. οἴσει VF--FAI3S- φέρω
 1831. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1832. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 1833. ἐκλεκτοῦ A1--GSN--- ἐκλεκτός
 1834. Bar 3:31
 1835. οὐκ D--------- οὐ
 1836. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1837. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1838. γινώσκων V1--PAPNSM γιγνώσκω
 1839. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1840. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1841. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1842. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1843. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1844. ἐνθυμούμενος V4--PMPNSM θυμόω ἐν
 1845. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1846. τρίβον N2--ASF--- τρίβος
 1847. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1848. Bar 3:32
 1849. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1850. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1851. εἰδὼς VX--XAPNSM οἶδα
 1852. τὰ RA--APN--- ὁ
 1853. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1854. γινώσκει V1--PAI3S- γιγνώσκω
 1855. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1856. ἐξεῦρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω ἐκ
 1857. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1858. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1859. συνέσει N3I-DSF--- σύνεσις
 1860. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1861. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1862. κατασκευάσας VA--AAPNSM σκευάζω κατα
 1863. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1864. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1865. εἰς P--------- εἰς
 1866. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1867. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1868. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 1869. ἐνέπλησεν VAI-AAI3S- πίμπλημι ἐν
 1870. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1871. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 1872. τετραπόδων A1B-GPN--- τετράποδος
 1873. Bar 3:33
 1874. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1875. ἀποστέλλων V1--PAPNSM στέλλω ἀπο
 1876. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1877. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 1878. καὶ C--------- καί
 1879. πορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι
 1880. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1881. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 1882. καὶ C--------- καί
 1883. ὑπήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω ὑπο
 1884. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1885. τρόμῳ N2--DSM--- τρόμος
 1886. Bar 3:34
 1887. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1888. δὲ X--------- δέ
 1889. ἀστέρες N3--NPM--- ἀστήρ
 1890. ἔλαμψαν VAI-AAI3P- λάμπω
 1891. ἐν P--------- ἐν
 1892. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1893. φυλακαῖς N1--DPF--- φυλακή
 1894. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1895. καὶ C--------- καί
 1896. εὐφράνθησαν VC--API3P- εὐφραίνω
 1897. Bar 3:35
 1898. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1899. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1900. καὶ C--------- καί
 1901. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1902. πάρεσμεν V9--PAI1P- εἰμί παρα
 1903. ἔλαμψαν VAI-AAI3P- ἔλαμψαν
 1904. μετ' P--------- μετά
 1905. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 1906. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1907. ποιήσαντι VA--AAPDSM ποιέω
 1908. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1909. Bar 3:36
 1910. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1911. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1912. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1913. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1914. οὐ D--------- οὐ
 1915. λογισθήσεται VS--FPI3S- λογίζομαι
 1916. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 1917. πρὸς P--------- πρός
 1918. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1919. Bar 3:37
 1920. ἐξεῦρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω ἐκ
 1921. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1922. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1923. ἐπιστήμης N1--GSF--- ἐπιστήμη
 1924. καὶ C--------- καί
 1925. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1926. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1927. Ιακωβ N---DSM--- Ἰακώβ
 1928. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1929. παιδὶ N3D-DSM--- παῖς
 1930. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1931. καὶ C--------- καί
 1932. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1933. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1934. ἠγαπημένῳ VM--XMPDSM ἀγαπάω
 1935. ὑπ' P--------- ὑπό
 1936. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1937. Bar 3:38
 1938. μετὰ P--------- μετά
 1939. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1940. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1941. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1942. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1943. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 1944. καὶ C--------- καί
 1945. ἐν P--------- ἐν
 1946. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1947. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 1948. συνανεστράφη VDI-API3S- στρέφω συν ἀνα
 1949. Bar 4:1
 1950. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1951. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1952. βίβλος N2--NSF--- βίβλος
 1953. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1954. προσταγμάτων N3M-GPN--- πρόσταγμα
 1955. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1956. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1957. καὶ C--------- καί
 1958. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1959. νόμος N2--NSM--- νόμος
 1960. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1961. ὑπάρχων V1--PAPNSM ἄρχω ὑπο
 1962. εἰς P--------- εἰς
 1963. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1964. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1965. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1966. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1967. κρατοῦντες V2--PAPNPM κρατέω
 1968. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1969. εἰς P--------- εἰς
 1970. ζωήν N1--ASF--- ζωή
 1971. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1972. δὲ X--------- δέ
 1973. καταλείποντες V1--PAPNPM λείπω κατα
 1974. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1975. ἀποθανοῦνται VF2-FMI3P- θνήσκω ἀπο
 1976. Bar 4:2
 1977. ἐπιστρέφου V1--PMD2S- στρέφω ἐπι
 1978. Ιακωβ N---VSM--- Ἰακώβ
 1979. καὶ C--------- καί
 1980. ἐπιλαβοῦ VB--AMD2S- λαμβάνω ἐπι
 1981. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1982. διόδευσον VA--AAD2S- ὁδεύω δια
 1983. πρὸς P--------- πρός
 1984. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1985. λάμψιν N3I-ASF--- λάμψις
 1986. κατέναντι D--------- κατέναντι
 1987. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1988. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 1989. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1990. Bar 4:3
 1991. μὴ D--------- μή
 1992. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 1993. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 1994. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1995. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 1996. σου RP--GS---- σύ
 1997. καὶ C--------- καί
 1998. τὰ RA--APN--- ὁ
 1999. συμφέροντά V1--PAPASN φέρω συν
 2000. σοι RP--DS---- σύ
 2001. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 2002. ἀλλοτρίῳ A1A-DSN--- ἀλλότριος
 2003. Bar 4:4
 2004. μακάριοί A1A-NPM--- μακάριος
 2005. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 2006. Ισραηλ N---VSM--- Ἰσραήλ
 2007. ὅτι C--------- ὅτι
 2008. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2009. ἀρεστὰ A1--NPN--- ἀρεστός
 2010. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2011. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2012. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2013. γνωστά A1--NPN--- γνωστός
 2014. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2015. Bar 4:5
 2016. θαρσεῖτε V2--PAD2P- θαρρέω
 2017. λαός N2--NSM--- λαός
 2018. μου RP--GS---- ἐγώ
 2019. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 2020. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2021. Bar 4:6
 2022. ἐπράθητε VCI-API2P- πιπράσκω
 2023. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2024. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2025. οὐκ D--------- οὐ
 2026. εἰς P--------- εἰς
 2027. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 2028. διὰ P--------- διά
 2029. δὲ X--------- δέ
 2030. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2031. παροργίσαι VA--AAN--- ὀργίζω παρα
 2032. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2033. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2034. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2035. παρεδόθητε VCI-API2P- δίδωμι παρα
 2036. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2037. ὑπεναντίοις A1A-DPM--- ὑπεναντίος
 2038. Bar 4:7
 2039. παρωξύνατε VAI-AAI2P- ὀξύνω παρα
 2040. γὰρ X--------- γάρ
 2041. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2042. ποιήσαντα VA--AAPASM ποιέω
 2043. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2044. θύσαντες VA--AAPNPM θύω
 2045. δαιμονίοις N2N-DPN--- δαιμόνιον
 2046. καὶ C--------- καί
 2047. οὐ D--------- οὐ
 2048. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2049. Bar 4:8
 2050. ἐπελάθεσθε VBI-AMI2P- λανθάνω ἐπι
 2051. δὲ X--------- δέ
 2052. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2053. τροφεύσαντα VA--AAPASM τροφεύω
 2054. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2055. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2056. αἰώνιον A1B-ASM--- αἰώνιος
 2057. ἐλυπήσατε VAI-AAI2P- λυπέω
 2058. δὲ X--------- δέ
 2059. καὶ C--------- καί
 2060. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2061. ἐκθρέψασαν VA--AAPASF τρέφω ἐκ
 2062. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2063. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 2064. Bar 4:9
 2065. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 2066. γὰρ X--------- γάρ
 2067. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2068. ἐπελθοῦσαν VB--AAPASF ἔρχομαι ἐπι
 2069. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2070. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 2071. παρὰ P--------- παρά
 2072. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2073. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2074. καὶ C--------- καί
 2075. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2076. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 2077. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2078. πάροικοι A1B-NPF--- πάροικος
 2079. Σιων N---GSF--- Σιων
 2080. ἐπήγαγέν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 2081. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2082. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2083. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2084. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 2085. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 2086. Bar 4:10
 2087. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 2088. γὰρ X--------- γάρ
 2089. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2090. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 2091. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2092. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2093. μου RP--GS---- ἐγώ
 2094. καὶ C--------- καί
 2095. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2096. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 2097. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2098. ἐπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 2099. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2100. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2101. αἰώνιος A1B-NSM--- αἰώνιος
 2102. Bar 4:11
 2103. ἔθρεψα VAI-AAI1S- τρέφω
 2104. γὰρ X--------- γάρ
 2105. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2106. μετ' P--------- μετά
 2107. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 2108. ἐξαπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2109. δὲ X--------- δέ
 2110. μετὰ P--------- μετά
 2111. κλαυθμοῦ N2--GSM--- κλαυθμός
 2112. καὶ C--------- καί
 2113. πένθους N3E-GSN--- πένθος
 2114. Bar 4:12
 2115. μηδεὶς A3P-NSM--- μηδείς
 2116. ἐπιχαιρέτω V1--PAD3S- χαίρω ἐπι
 2117. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2118. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2119. χήρᾳ N1A-DSF--- χήρα
 2120. καὶ C--------- καί
 2121. καταλειφθείσῃ VV--APPDSF λείπω κατα
 2122. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2123. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 2124. ἠρημώθην VCI-API1S- ἐρημόω
 2125. διὰ P--------- διά
 2126. τὰς RA--APF--- ὁ
 2127. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 2128. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2129. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 2130. μου RP--GS---- ἐγώ
 2131. διότι C--------- διότι
 2132. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 2133. ἐκ P--------- ἐκ
 2134. νόμου N2--GSM--- νόμος
 2135. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2136. Bar 4:13
 2137. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 2138. δὲ X--------- δέ
 2139. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2140. οὐκ D--------- οὐ
 2141. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 2142. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2143. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 2144. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 2145. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 2146. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2147. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2148. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 2149. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 2150. ἐν P--------- ἐν
 2151. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2153. ἐπέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἐπι
 2154. Bar 4:14
 2155. ἐλθάτωσαν VB--AAD3P- ἔρχομαι
 2156. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2157. πάροικοι A1B-NPF--- πάροικος
 2158. Σιων N---GSF--- Σιων
 2159. καὶ C--------- καί
 2160. μνήσθητε VS--APS2P- μιμνήσκω
 2161. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2162. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 2163. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2164. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2165. μου RP--GS---- ἐγώ
 2166. καὶ C--------- καί
 2167. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 2168. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2169. ἐπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 2170. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2171. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2172. αἰώνιος A1B-NSM--- αἰώνιος
 2173. Bar 4:15
 2174. ἐπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 2175. γὰρ X--------- γάρ
 2176. ἐπ' P--------- ἐπί
 2177. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2178. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 2179. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 2180. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 2181. ἀναιδὲς A3H-ASN--- ἀναιδής
 2182. καὶ C--------- καί
 2183. ἀλλόγλωσσον A1B-ASN--- ἀλλόγλωσσος
 2184. οἳ RR--NPM--- ὅς
 2185. οὐκ D--------- οὐ
 2186. ᾐσχύνθησαν VCI-API3P- αἰσχύνω
 2187. πρεσβύτην N1M-ASM--- πρεσβύτης
 2188. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2189. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 2190. ἠλέησαν VAI-AAI3P- ἐλεέω
 2191. Bar 4:16
 2192. καὶ C--------- καί
 2193. ἀπήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἀπο
 2194. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2195. ἀγαπητοὺς A1--APM--- ἀγαπητός
 2196. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2197. χήρας N1A-GSF--- χήρα
 2198. καὶ C--------- καί
 2199. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2200. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2201. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 2202. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2203. μόνην A1--ASF--- μόνος
 2204. ἠρήμωσαν VAI-AAI3P- ἐρημόω
 2205. Bar 4:17
 2206. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2207. δὲ X--------- δέ
 2208. τί RI--ASN--- τίς
 2209. δυνατὴ A1--NSF--- δυνατός
 2210. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 2211. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2212. Bar 4:18
 2213. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2214. γὰρ X--------- γάρ
 2215. ἐπαγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω ἐπι
 2216. τὰ RA--APN--- ὁ
 2217. κακὰ A1--APN--- κακός
 2218. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2219. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 2220. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2221. ἐκ P--------- ἐκ
 2222. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2223. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2224. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2225. Bar 4:19
 2226. βαδίζετε V1--PAI2P- βαδίζω
 2227. τέκνα N2N-VPN--- τέκνον
 2228. βαδίζετε V1--PAI2P- βαδίζω
 2229. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2230. γὰρ X--------- γάρ
 2231. κατελείφθην VVI-API1S- λείπω κατα
 2232. ἔρημος N2--NSF--- ἔρημος
 2233. Bar 4:20
 2234. ἐξεδυσάμην VAI-AMI1S- δύω ἐκ
 2235. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2236. στολὴν N1--ASF--- στολή
 2237. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2238. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 2239. ἐνεδυσάμην VAI-AMI1S- δύω ἐν
 2240. δὲ X--------- δέ
 2241. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 2242. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2243. δεήσεώς N3I-GSF--- δέησις
 2244. μου RP--GS---- ἐγώ
 2245. κεκράξομαι VFX-FMI1S- κράζω
 2246. πρὸς P--------- πρός
 2247. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2248. αἰώνιον A1B-ASM--- αἰώνιος
 2249. ἐν P--------- ἐν
 2250. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2251. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 2252. μου RP--GS---- ἐγώ
 2253. Bar 4:21
 2254. θαρσεῖτε V2--PAI2P- θαρρέω
 2255. τέκνα N2N-VPN--- τέκνον
 2256. βοήσατε VA--AAD2P- βοάω
 2257. πρὸς P--------- πρός
 2258. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2259. θεόν N2--ASM--- θεός
 2260. καὶ C--------- καί
 2261. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 2262. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2263. ἐκ P--------- ἐκ
 2264. δυναστείας N1A-GSF--- δυναστεία
 2265. ἐκ P--------- ἐκ
 2266. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2267. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2268. Bar 4:22
 2269. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2270. γὰρ X--------- γάρ
 2271. ἤλπισα VAI-AAI1S- ἐλπίζω
 2272. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2273. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2274. αἰωνίῳ A1B-DSM--- αἰώνιος
 2275. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2276. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 2277. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2278. καὶ C--------- καί
 2279. ἦλθέν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2280. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2281. χαρὰ N1A-NSF--- χαρά
 2282. παρὰ P--------- παρά
 2283. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2284. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 2285. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2286. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2287. ἐλεημοσύνῃ N1--DSF--- ἐλεημοσύνη
 2288. ἣ RR--NSF--- ὅς
 2289. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 2290. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2291. ἐν P--------- ἐν
 2292. τάχει A3U-DSM--- ταχύς
 2293. παρὰ P--------- παρά
 2294. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2295. αἰωνίου A1B-GSM--- αἰώνιος
 2296. σωτῆρος N3H-GSM--- σωτήρ
 2297. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2298. Bar 4:23
 2299. ἐξέπεμψα VAI-AAI1S- πέμπω ἐκ
 2300. γὰρ X--------- γάρ
 2301. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2302. μετὰ P--------- μετά
 2303. πένθους N3E-GSN--- πένθος
 2304. καὶ C--------- καί
 2305. κλαυθμοῦ N2--GSM--- κλαυθμός
 2306. ἀποδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἀπο
 2307. δέ X--------- δέ
 2308. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2309. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2310. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2311. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2312. μετὰ P--------- μετά
 2313. χαρμοσύνης A1--GSF--- χαρμόσυνος
 2314. καὶ C--------- καί
 2315. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 2316. εἰς P--------- εἰς
 2317. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2318. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2319. Bar 4:24
 2320. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2321. γὰρ X--------- γάρ
 2322. νῦν D--------- νῦν
 2323. ἑωράκασιν VX--XAI3P- ὁράω
 2324. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2325. πάροικοι A1B-NPM--- πάροικος
 2326. Σιων N---GSF--- Σιων
 2327. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2328. ὑμετέραν A1A-ASF--- ὑμέτερος
 2329. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 2330. οὕτως D--------- οὕτως
 2331. ὄψονται VF--FMI3P- ὁράω
 2332. ἐν P--------- ἐν
 2333. τάχει A3U-DSM--- ταχύς
 2334. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2335. παρὰ P--------- παρά
 2336. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2337. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2338. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2339. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 2340. ἣ RR--NSF--- ὅς
 2341. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 2342. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2343. μετὰ P--------- μετά
 2344. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2345. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 2346. καὶ C--------- καί
 2347. λαμπρότητος N3T-GSF--- λαμπρότης
 2348. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2349. αἰωνίου A1B-GSM--- αἰώνιος
 2350. Bar 4:25
 2351. τέκνα N2N-VPN--- τέκνον
 2352. μακροθυμήσατε VA--AAD2P- μακροθυμέω
 2353. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2354. παρὰ P--------- παρά
 2355. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2356. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2357. ἐπελθοῦσαν VB--AAPASF ἔρχομαι ἐπι
 2358. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2359. ὀργήν N1--ASF--- ὀργή
 2360. κατεδίωξέν VAI-AAI3S- διώκω κατα
 2361. σε RP--AS---- σύ
 2362. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2363. ἐχθρός N2--NSM--- ἐχθρός
 2364. σου RP--GS---- σύ
 2365. καὶ C--------- καί
 2366. ὄψει N3I-DSF--- ὄψις
 2367. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2368. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2369. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 2370. ἐν P--------- ἐν
 2371. τάχει A3U-DSM--- ταχύς
 2372. καὶ C--------- καί
 2373. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2374. τραχήλους N2--APM--- τράχηλος
 2375. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2376. ἐπιβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω ἐπι
 2377. Bar 4:26
 2378. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2379. τρυφεροί A1A-NPM--- τρυφερός
 2380. μου RP--GS---- ἐγώ
 2381. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 2382. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2383. τραχείας A3U-APF--- τραχύς
 2384. ἤρθησαν VCI-API3P- αἴρω
 2385. ὡς C--------- ὡς
 2386. ποίμνιον N2N-ASN--- ποίμνιον
 2387. ἡρπασμένον VT--XPPASN ἁρπάζω
 2388. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2389. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2390. Bar 4:27
 2391. θαρσήσατε VA--AAD2P- θαρσέω
 2392. τέκνα N2N-VPN--- τέκνον
 2393. καὶ C--------- καί
 2394. βοήσατε VA--AAD2P- βοάω
 2395. πρὸς P--------- πρός
 2396. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2397. θεόν N2--ASM--- θεός
 2398. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2399. γὰρ X--------- γάρ
 2400. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2401. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2402. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2403. ἐπάγοντος V1--PAPGSM ἄγω ἐπι
 2404. μνεία N1A-NSF--- μνεία
 2405. Bar 4:28
 2406. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2407. γὰρ X--------- γάρ
 2408. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2409. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2410. διάνοια N1A-NSF--- διάνοια
 2411. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2412. εἰς P--------- εἰς
 2413. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2414. πλανηθῆναι VC--APN--- πλανάω
 2415. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2416. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2417. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2418. δεκαπλασιάσατε VA--AAD2P- δεκαπλασιάζω
 2419. ἐπιστραφέντες VD--APPNPM στρέφω ἐπι
 2420. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 2421. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2422. Bar 4:29
 2423. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2424. γὰρ X--------- γάρ
 2425. ἐπαγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω ἐπι
 2426. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2427. τὰ RA--APN--- ὁ
 2428. κακὰ A1--APN--- κακός
 2429. ἐπάξει VF--FAI3S- ἄγω ἐπι
 2430. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2431. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2432. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 2433. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 2434. μετὰ P--------- μετά
 2435. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2436. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 2437. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2438. Bar 4:30
 2439. θάρσει V2--PAD2S- θαρσέω
 2440. Ιερουσαλημ N---VSF--- Ἰερουσαλήμ
 2441. παρακαλέσει VF--FAI3S- καλέω παρα
 2442. σε RP--AS---- σύ
 2443. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2444. ὀνομάσας VA--AAPNSM ὀνομάζω
 2445. σε RP--AS---- σύ
 2446. Bar 4:31
 2447. δείλαιοι A1A-NPM--- δείλαιος
 2448. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2449. σὲ RP--AS---- σύ
 2450. κακώσαντες VA--AAPNPM κακόω
 2451. καὶ C--------- καί
 2452. ἐπιχαρέντες VD--APPNPM χαίρω ἐπι
 2453. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2454. σῇ A1--DSF--- σός
 2455. πτώσει N3I-DSF--- πτῶσις
 2456. Bar 4:32
 2457. δείλαιαι A1A-NPF--- δείλαιος
 2458. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2459. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 2460. αἷς RR--DPF--- ὅς
 2461. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 2462. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2463. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 2464. σου RP--GS---- σύ
 2465. δειλαία A1A-NSF--- δείλαιος
 2466. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2467. δεξαμένη VA--AMPNSF δέχομαι
 2468. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2469. υἱούς N2--APM--- υἱός
 2470. σου RP--GS---- σύ
 2471. Bar 4:33
 2472. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2473. γὰρ X--------- γάρ
 2474. ἐχάρη VDI-API3S- χαίρω
 2475. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2476. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2477. σῇ A1--DSF--- σός
 2478. πτώσει N3I-DSF--- πτῶσις
 2479. καὶ C--------- καί
 2480. εὐφράνθη VC--API3S- εὐφραίνω
 2481. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2482. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2483. πτώματί N3M-DSN--- πτῶμα
 2484. σου RP--GS---- σύ
 2485. οὕτως D--------- οὕτως
 2486. λυπηθήσεται VC--FPI3S- λυπέω
 2487. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2488. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2489. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 2490. ἐρημίᾳ N1A-DSF--- ἐρημία
 2491. Bar 4:34
 2492. καὶ C--------- καί
 2493. περιελῶ VF2-FAI1S- αἱρέω περι
 2494. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2495. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2496. ἀγαλλίαμα N3M-ASN--- ἀγαλλίαμα
 2497. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2498. πολυοχλίας N1A-GSF--- πολυοχλία
 2499. καὶ C--------- καί
 2500. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2501. ἀγαυρίαμα N3M-NSN--- ἀγαυρίαμα
 2502. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2503. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2504. εἰς P--------- εἰς
 2505. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 2506. Bar 4:35
 2507. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 2508. γὰρ X--------- γάρ
 2509. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 2510. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2511. παρὰ P--------- παρά
 2512. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2513. αἰωνίου A1B-GSM--- αἰώνιος
 2514. εἰς P--------- εἰς
 2515. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2516. μακράς A1A-APF--- μακρός
 2517. καὶ C--------- καί
 2518. κατοικηθήσεται VC--FPI3S- οἰκέω κατα
 2519. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2520. δαιμονίων N2N-GPN--- δαιμόνιον
 2521. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2522. πλείονα A3C-ASM--- πολύς
 2523. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2524. Bar 4:36
 2525. περίβλεψαι VA--AMD2S- βλέπω περι
 2526. πρὸς P--------- πρός
 2527. ἀνατολάς N1--APF--- ἀνατολή
 2528. Ιερουσαλημ N---VSF--- Ἰερουσαλήμ
 2529. καὶ C--------- καί
 2530. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 2531. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2532. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 2533. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2534. παρὰ P--------- παρά
 2535. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2536. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2537. σοι RP--DS---- σύ
 2538. ἐρχομένην V1--PMPASF ἔρχομαι
 2539. Bar 4:37
 2540. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2541. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 2542. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2543. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 2544. σου RP--GS---- σύ
 2545. οὓς RR--APM--- ὅς
 2546. ἐξαπέστειλας VAI-AAI2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2547. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 2548. συνηγμένοι VK--XMPNPM ἄγω συν
 2549. ἀπ' P--------- ἀπό
 2550. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 2551. ἕως P--------- ἕως
 2552. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 2553. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2554. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 2555. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2556. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 2557. χαίροντες V1--PAPNPM χαίρω
 2558. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2559. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2560. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2561. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 2562. Bar 5:1
 2563. ἔκδυσαι VA--AMD2S- δύω ἐκ
 2564. Ιερουσαλημ N---VSF--- Ἰερουσαλήμ
 2565. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2566. στολὴν N1--ASF--- στολή
 2567. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2568. πένθους N3E-GSN--- πένθος
 2569. καὶ C--------- καί
 2570. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2571. κακώσεώς N3I-GSF--- κάκωσις
 2572. σου RP--GS---- σύ
 2573. καὶ C--------- καί
 2574. ἔνδυσαι VA--AMD2S- δύω ἐν
 2575. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2576. εὐπρέπειαν N1A-ASF--- εὐπρέπεια
 2577. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2578. παρὰ P--------- παρά
 2579. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2580. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2581. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2582. εἰς P--------- εἰς
 2583. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2584. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2585. Bar 5:2
 2586. περιβαλοῦ VB--AMD2S- βάλλω περι
 2587. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2588. διπλοΐδα N3D-ASF--- διπλοΐς
 2589. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2590. παρὰ P--------- παρά
 2591. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2592. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2593. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 2594. ἐπίθου VE--AMD2S- τίθημι ἐπι
 2595. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2596. μίτραν N1A-ASF--- μίτρα
 2597. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2598. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2599. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 2600. σου RP--GS---- σύ
 2601. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2602. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2603. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2604. αἰωνίου A1B-GSM--- αἰώνιος
 2605. Bar 5:3
 2606. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2607. γὰρ X--------- γάρ
 2608. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2609. δείξει VF--FAI3S- δεικνύω
 2610. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2611. ὑπ' P--------- ὑπό
 2612. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 2613. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2614. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2615. σὴν A1--ASF--- σός
 2616. λαμπρότητα N3T-ASF--- λαμπρότης
 2617. Bar 5:4
 2618. κληθήσεται VC--FPI3S- καλέω
 2619. γάρ X--------- γάρ
 2620. σου RP--GS---- σύ
 2621. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2622. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 2623. παρὰ P--------- παρά
 2624. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2625. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2626. εἰς P--------- εἰς
 2627. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2628. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2629. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2630. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 2631. καὶ C--------- καί
 2632. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 2633. θεοσεβείας N1A-GSF--- θεοσεβεία
 2634. Bar 5:5
 2635. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 2636. Ιερουσαλημ N---VSF--- Ἰερουσαλήμ
 2637. καὶ C--------- καί
 2638. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 2639. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2640. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2641. ὑψηλοῦ A1--GSM--- ὑψηλός
 2642. καὶ C--------- καί
 2643. περίβλεψαι VA--AMD2S- βλέπω περι
 2644. πρὸς P--------- πρός
 2645. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 2646. καὶ C--------- καί
 2647. ἰδέ VB--AAD2S- ὁράω
 2648. σου RP--GS---- σύ
 2649. συνηγμένα VK--XMPAPN ἄγω συν
 2650. τὰ RA--APN--- ὁ
 2651. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 2652. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2653. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 2654. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 2655. ἕως P--------- ἕως
 2656. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 2657. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2658. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 2659. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2660. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 2661. χαίροντας V1--PAPAPM χαίρω
 2662. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2663. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2664. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2665. μνείᾳ N1A-DSF--- μνεία
 2666. Bar 5:6
 2667. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 2668. γὰρ X--------- γάρ
 2669. παρὰ P--------- παρά
 2670. σοῦ RP--GS---- σύ
 2671. πεζοὶ A1--NPM--- πεζός
 2672. ἀγόμενοι V1--PMPNPM ἄγω
 2673. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2674. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2675. εἰσάγει V1--PAI3S- ἄγω εἰς
 2676. δὲ X--------- δέ
 2677. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2678. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2679. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2680. πρὸς P--------- πρός
 2681. σὲ RP--AS---- σύ
 2682. αἰρομένους V1--PMPAPM αἴρω
 2683. μετὰ P--------- μετά
 2684. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2685. ὡς C--------- ὡς
 2686. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 2687. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 2688. Bar 5:7
 2689. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 2690. γὰρ X--------- γάρ
 2691. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2692. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2693. ταπεινοῦσθαι V4--PMN--- ταπεινόω
 2694. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2695. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 2696. ὑψηλὸν A1--ASN--- ὑψηλός
 2697. καὶ C--------- καί
 2698. θῖνας N3--ASF--- θῖνας
 2699. ἀενάους A1B-ASF--- ἀέναος
 2700. καὶ C--------- καί
 2701. φάραγγας N3G-APF--- φάραγξ
 2702. πληροῦσθαι V4--PMN--- πληρόω
 2703. εἰς P--------- εἰς
 2704. ὁμαλισμὸν N2--ASM--- ὁμαλισμός
 2705. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2706. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2707. ἵνα C--------- ἵνα
 2708. βαδίσῃ VA--AAS3S- βαδίζω
 2709. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2710. ἀσφαλῶς D--------- ἀσφαλῶς
 2711. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2712. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2713. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2714. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 2715. Bar 5:8
 2716. ἐσκίασαν VAI-AAI3P- σκιάζω
 2717. δὲ X--------- δέ
 2718. καὶ D--------- καί
 2719. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2720. δρυμοὶ N2--NPM--- δρυμός
 2721. καὶ C--------- καί
 2722. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 2723. ξύλον N2N-NSN--- ξύλον
 2724. εὐωδίας N1A-GSF--- εὐωδία
 2725. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2726. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 2727. προστάγματι N3M-DSN--- πρόσταγμα
 2728. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2729. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2730. Bar 5:9
 2731. ἡγήσεται VF--FMI3S- ἡγέομαι
 2732. γὰρ X--------- γάρ
 2733. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2734. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2735. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2736. μετ' P--------- μετά
 2737. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 2738. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2739. φωτὶ N3T-DSN--- φῶς
 2740. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2741. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2742. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2743. σὺν P--------- σύν
 2744. ἐλεημοσύνῃ N1--DSF--- ἐλεημοσύνη
 2745. καὶ C--------- καί
 2746. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2747. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2748. παρ' P--------- παρά
 2749. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός