49.Jer.txt 953 KB


 1. Jer 1:1
 2. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 4. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6. ὃ RR--NSN--- ὅς
 7. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9. Ιερεμιαν N1T-ASM--- Ἰερεμίας
 10. τὸν RA--ASM--- ὁ
 11. τοῦ RR--GSM--- ὁ
 12. Χελκιου N1T-GSM--- Χελκιας
 13. ἐκ P--------- ἐκ
 14. τῶν RA--GPM--- ὁ
 15. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 16. ὃς RR--NSM--- ὅς
 17. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 18. ἐν P--------- ἐν
 19. Αναθωθ N---DPF--- Αναθωθ
 20. ἐν P--------- ἐν
 21. γῇ N1--DSF--- γῆ
 22. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 23. Jer 1:2
 24. ὃς RR--NSM--- ὅς
 25. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 26. λόγος N2--NSM--- λόγος
 27. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 28. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 29. πρὸς P--------- πρός
 30. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 31. ἐν P--------- ἐν
 32. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 33. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 34. Ιωσια N---GSM--- Ιωσια
 35. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 36. Αμως N---GSM--- Αμως
 37. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 38. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 39. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 40. τρισκαιδεκάτου A1--GSN--- τρισκαιδέκατος
 41. ἐν P--------- ἐν
 42. τῇ RA--DSF--- ὁ
 43. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 44. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 45. Jer 1:3
 46. καὶ C--------- καί
 47. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 48. ἐν P--------- ἐν
 49. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 50. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 51. Ιωακιμ N---GSM--- Ιωακιμ
 52. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 53. Ιωσια N---GSM--- Ιωσια
 54. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 55. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 56. ἕως P--------- ἕως
 57. ἑνδεκάτου A1--GSN--- ἑνδέκατος
 58. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 59. Σεδεκια N1T-DSM--- Σεδεκιας
 60. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 61. Ιωσια N---GSM--- Ιωσια
 62. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 63. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 64. ἕως P--------- ἕως
 65. τῆς RA--GSF--- ὁ
 66. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 67. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 68. ἐν P--------- ἐν
 69. τῷ RA--DSM--- ὁ
 70. πέμπτῳ A1--DSM--- πέμπτος
 71. μηνί N3--DSM--- μήν
 72. Jer 1:4
 73. καὶ C--------- καί
 74. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 75. λόγος N2--NSM--- λόγος
 76. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 77. πρός P--------- πρός
 78. με RP--AS---- ἐγώ
 79. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 80. Jer 1:5
 81. πρὸ P--------- πρό
 82. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 83. με RP--AS---- ἐγώ
 84. πλάσαι VA--AAN--- πλάσσω
 85. σε RP--AS---- σύ
 86. ἐν P--------- ἐν
 87. κοιλίᾳ N1A-DSF--- κοιλία
 88. ἐπίσταμαί V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 89. σε RP--AS---- σύ
 90. καὶ C--------- καί
 91. πρὸ P--------- πρό
 92. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 93. σε RP--AS---- σύ
 94. ἐξελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι ἐκ
 95. ἐκ P--------- ἐκ
 96. μήτρας N1A-GSF--- μήτρα
 97. ἡγίακά VX--XAI1S- ἁγιάζω
 98. σε RP--AS---- σύ
 99. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 100. εἰς P--------- εἰς
 101. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 102. τέθεικά VX--XAI1S- τίθημι
 103. σε RP--AS---- σύ
 104. Jer 1:6
 105. καὶ C--------- καί
 106. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 107. ὦ I--------- ὦ
 108. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 109. κύριε N2--VSM--- κύριος
 110. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 111. οὐκ D--------- οὐ
 112. ἐπίσταμαι V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 113. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 114. ὅτι C--------- ὅτι
 115. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 116. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 117. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 118. Jer 1:7
 119. καὶ C--------- καί
 120. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 121. κύριος N2--NSM--- κύριος
 122. πρός P--------- πρός
 123. με RP--AS---- ἐγώ
 124. μὴ D--------- μή
 125. λέγε V1--PAD2S- λέγω
 126. ὅτι C--------- ὅτι
 127. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 128. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 129. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 130. ὅτι C--------- ὅτι
 131. πρὸς P--------- πρός
 132. πάντας A3--APM--- πᾶς
 133. οὓς RR--APM--- ὅς
 134. ἐὰν C--------- ἐάν
 135. ἐξαποστείλω VA--AAS1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 136. σε RP--AS---- σύ
 137. πορεύσῃ VF--FMI2S- πορεύομαι
 138. καὶ C--------- καί
 139. κατὰ P--------- κατά
 140. πάντα A3--APN--- πᾶς
 141. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 142. ἐὰν C--------- ἐάν
 143. ἐντείλωμαί VA--AMS1S- τέλλομαι ἐν
 144. σοι RP--DS---- σύ
 145. λαλήσεις VF--FAI2S- λαλέω
 146. Jer 1:8
 147. μὴ D--------- μή
 148. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 149. ἀπὸ P--------- ἀπό
 150. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 151. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 152. ὅτι C--------- ὅτι
 153. μετὰ P--------- μετά
 154. σοῦ RP--GS---- σύ
 155. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 156. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 157. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 158. ἐξαιρεῖσθαί V2--PMN--- αἱρέω ἐκ
 159. σε RP--AS---- σύ
 160. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 161. κύριος N2--NSM--- κύριος
 162. Jer 1:9
 163. καὶ C--------- καί
 164. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 165. κύριος N2--NSM--- κύριος
 166. τὴν RA--ASF--- ὁ
 167. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 168. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 169. πρός P--------- πρός
 170. με RP--AS---- ἐγώ
 171. καὶ C--------- καί
 172. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 173. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 174. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 175. μου RP--GS---- ἐγώ
 176. καὶ C--------- καί
 177. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 178. κύριος N2--NSM--- κύριος
 179. πρός P--------- πρός
 180. με RP--AS---- ἐγώ
 181. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 182. δέδωκα VX--XAI1S- δίδωμι
 183. τοὺς RA--APM--- ὁ
 184. λόγους N2--APM--- λόγος
 185. μου RP--GS---- ἐγώ
 186. εἰς P--------- εἰς
 187. τὸ RA--ASN--- ὁ
 188. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 189. σου RP--GS---- σύ
 190. Jer 1:10
 191. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 192. κατέστακά VXI-XAI1S- ἵστημι κατα
 193. σε RP--AS---- σύ
 194. σήμερον D--------- σήμερον
 195. ἐπὶ P--------- ἐπί
 196. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 197. καὶ C--------- καί
 198. βασιλείας N1A-APF--- βασιλεία
 199. ἐκριζοῦν V4--PAN--- ῥιζόω ἐκ
 200. καὶ C--------- καί
 201. κατασκάπτειν V1--PAN--- σκάπτω κατα
 202. καὶ C--------- καί
 203. ἀπολλύειν V1--PAN--- ὀλλύω ἀπο
 204. καὶ C--------- καί
 205. ἀνοικοδομεῖν V2--PAN--- οἰκοδομέω ἀνα
 206. καὶ C--------- καί
 207. καταφυτεύειν V1--PAN--- φυτεύω κατα
 208. Jer 1:11
 209. καὶ C--------- καί
 210. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 211. λόγος N2--NSM--- λόγος
 212. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 213. πρός P--------- πρός
 214. με RP--AS---- ἐγώ
 215. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 216. τί RI--ASN--- τίς
 217. σὺ RP--NS---- σύ
 218. ὁρᾷς V3--PAI2S- ὁράω
 219. Ιερεμια N1T-VSM--- Ἰερεμίας
 220. καὶ C--------- καί
 221. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 222. βακτηρίαν N1A-ASF--- βακτηρία
 223. καρυΐνην N1--ASF--- καρυΐνη
 224. Jer 1:12
 225. καὶ C--------- καί
 226. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 227. κύριος N2--NSM--- κύριος
 228. πρός P--------- πρός
 229. με RP--AS---- ἐγώ
 230. καλῶς D--------- καλῶς
 231. ἑώρακας VX--XAI2S- ὁράω
 232. διότι C--------- διότι
 233. ἐγρήγορα VX--XAI1S- ἐγείρω
 234. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 235. ἐπὶ P--------- ἐπί
 236. τοὺς RA--APM--- ὁ
 237. λόγους N2--APM--- λόγος
 238. μου RP--GS---- ἐγώ
 239. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 240. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 241. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 242. Jer 1:13
 243. καὶ C--------- καί
 244. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 245. λόγος N2--NSM--- λόγος
 246. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 247. πρός P--------- πρός
 248. με RP--AS---- ἐγώ
 249. ἐκ P--------- ἐκ
 250. δευτέρου A1A-GSM--- δεύτερος
 251. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 252. τί RI--ASN--- τίς
 253. σὺ RP--NS---- σύ
 254. ὁρᾷς V3--PAI2S- ὁράω
 255. καὶ C--------- καί
 256. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 257. λέβητα N3T-ASM--- λέβης
 258. ὑποκαιόμενον V1--PMPASM καίω ὑπο
 259. καὶ C--------- καί
 260. τὸ RA--NSN--- ὁ
 261. πρόσωπον N2N-NSN--- πρόσωπον
 262. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 263. ἀπὸ P--------- ἀπό
 264. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 265. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 266. Jer 1:14
 267. καὶ C--------- καί
 268. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 269. κύριος N2--NSM--- κύριος
 270. πρός P--------- πρός
 271. με RP--AS---- ἐγώ
 272. ἀπὸ P--------- ἀπό
 273. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 274. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 275. ἐκκαυθήσεται VC--FPI3S- καίω ἐκ
 276. τὰ RA--NPN--- ὁ
 277. κακὰ A1--NPN--- κακός
 278. ἐπὶ P--------- ἐπί
 279. πάντας A3--APM--- πᾶς
 280. τοὺς RA--APM--- ὁ
 281. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 282. τὴν RA--ASF--- ὁ
 283. γῆν N1--ASF--- γῆ
 284. Jer 1:15
 285. διότι C--------- διότι
 286. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 287. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 288. συγκαλῶ V2--PAI1S- καλέω συν
 289. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 290. τὰς RA--APF--- ὁ
 291. βασιλείας N1A-APF--- βασιλεία
 292. ἀπὸ P--------- ἀπό
 293. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 294. τῆς RA--GSF--- ὁ
 295. γῆς N1--GSF--- γῆ
 296. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 297. κύριος N2--NSM--- κύριος
 298. καὶ C--------- καί
 299. ἥξουσιν VF--FAI3P- ἥκω
 300. καὶ C--------- καί
 301. θήσουσιν VF--FAI3P- τίθημι
 302. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 303. τὸν RA--ASM--- ὁ
 304. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 305. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 306. ἐπὶ P--------- ἐπί
 307. τὰ RA--APN--- ὁ
 308. πρόθυρα N2N-APN--- πρόθυρον
 309. τῶν RA--GPF--- ὁ
 310. πυλῶν N1--GPF--- πύλη
 311. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 312. καὶ C--------- καί
 313. ἐπὶ P--------- ἐπί
 314. πάντα A3--APN--- πᾶς
 315. τὰ RA--APN--- ὁ
 316. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 317. τὰ RA--APN--- ὁ
 318. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 319. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 320. καὶ C--------- καί
 321. ἐπὶ P--------- ἐπί
 322. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 323. τὰς RA--APF--- ὁ
 324. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 325. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 326. Jer 1:16
 327. καὶ C--------- καί
 328. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 329. πρὸς P--------- πρός
 330. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 331. μετὰ P--------- μετά
 332. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 333. περὶ P--------- περί
 334. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 335. τῆς RA--GSF--- ὁ
 336. κακίας N1A-GSF--- κακία
 337. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 338. ὡς C--------- ὡς
 339. ἐγκατέλιπόν VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 340. με RP--AS---- ἐγώ
 341. καὶ C--------- καί
 342. ἔθυσαν VAI-AAI3P- θύω
 343. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 344. ἀλλοτρίοις A1A-DPM--- ἀλλότριος
 345. καὶ C--------- καί
 346. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 347. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 348. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 349. τῶν RA--GPF--- ὁ
 350. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 351. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 352. Jer 1:17
 353. καὶ C--------- καί
 354. σὺ RP--NS---- σύ
 355. περίζωσαι VA--AMD2S- ζώννυμι περι
 356. τὴν RA--ASF--- ὁ
 357. ὀσφύν N3U-ASF--- ὀσφύς
 358. σου RP--GS---- σύ
 359. καὶ C--------- καί
 360. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 361. καὶ C--------- καί
 362. εἰπὸν VBI-AAD2S- εἶπον
 363. πρὸς P--------- πρός
 364. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 365. πάντα A3--APN--- πᾶς
 366. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 367. ἂν X--------- ἄν
 368. ἐντείλωμαί VA--AMS1S- τέλλομαι ἐν
 369. σοι RP--DS---- σύ
 370. μὴ D--------- μή
 371. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 372. ἀπὸ P--------- ἀπό
 373. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 374. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 375. μηδὲ C--------- μηδέ
 376. πτοηθῇς VC--APS2S- πτοέω
 377. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 378. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 379. ὅτι C--------- ὅτι
 380. μετὰ P--------- μετά
 381. σοῦ RP--GS---- σύ
 382. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 383. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 384. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 385. ἐξαιρεῖσθαί V2--PMN--- αἱρέω ἐκ
 386. σε RP--AS---- σύ
 387. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 388. κύριος N2--NSM--- κύριος
 389. Jer 1:18
 390. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 391. τέθεικά VX--XAI1S- τίθημι
 392. σε RP--AS---- σύ
 393. ἐν P--------- ἐν
 394. τῇ RA--DSF--- ὁ
 395. σήμερον D--------- σήμερον
 396. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 397. ὡς C--------- ὡς
 398. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 399. ὀχυρὰν A1A-ASF--- ὀχυρός
 400. καὶ C--------- καί
 401. ὡς C--------- ὡς
 402. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 403. χαλκοῦν A1C-ASN--- χαλκοῦς
 404. ὀχυρὸν A1A-ASN--- ὀχυρός
 405. ἅπασιν A3--DPM--- ἅπας
 406. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 407. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 408. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 409. καὶ C--------- καί
 410. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 411. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 412. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 413. καὶ C--------- καί
 414. τῷ RA--DSM--- ὁ
 415. λαῷ N2--DSM--- λαός
 416. τῆς RA--GSF--- ὁ
 417. γῆς N1--GSF--- γῆ
 418. Jer 1:19
 419. καὶ C--------- καί
 420. πολεμήσουσίν VF--FAI3P- πολεμέω
 421. σε RP--AS---- σύ
 422. καὶ C--------- καί
 423. οὐ D--------- οὐ
 424. μὴ D--------- μή
 425. δύνωνται V6--PMS3P- δύναμαι
 426. πρὸς P--------- πρός
 427. σέ RP--AS---- σύ
 428. διότι C--------- διότι
 429. μετὰ P--------- μετά
 430. σοῦ RP--GS---- σύ
 431. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 432. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 433. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 434. ἐξαιρεῖσθαί V2--PMN--- αἱρέω ἐκ
 435. σε RP--AS---- σύ
 436. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 437. κύριος N2--NSM--- κύριος
 438. Jer 2:2
 439. καὶ C--------- καί
 440. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 441. τάδε RD--APN--- ὅδε
 442. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 443. κύριος N2--NSM--- κύριος
 444. ἐμνήσθην VCI-API1S- μιμνήσκω
 445. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 446. νεότητός N3T-GSF--- νεότης
 447. σου RP--GS---- σύ
 448. καὶ C--------- καί
 449. ἀγάπης N1--GSF--- ἀγάπη
 450. τελειώσεώς N3I-GSF--- τελείωσις
 451. σου RP--GS---- σύ
 452. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 453. ἐξακολουθῆσαί VA--AAN--- ἀκολουθέω ἐκ
 454. σε RP--AS---- σύ
 455. τῷ RA--DSM--- ὁ
 456. ἁγίῳ A1A-DSM--- ἅγιος
 457. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 458. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 459. κύριος N2--NSM--- κύριος
 460. Jer 2:3
 461. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 462. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 463. τῷ RA--DSM--- ὁ
 464. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 465. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 466. γενημάτων N3M-GPN--- γένημα
 467. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 468. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 469. οἱ RA--NPM--- ὁ
 470. ἔσθοντες V1--PAPNPM ἐσθίω
 471. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 472. πλημμελήσουσιν VF--FAI3P- πλημμελέω
 473. κακὰ A1--NPN--- κακός
 474. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 475. ἐπ' P--------- ἐπί
 476. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 477. φησὶν V6--PAI3S- φημί
 478. κύριος N2--NSM--- κύριος
 479. Jer 2:4
 480. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 481. λόγον N2--ASM--- λόγος
 482. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 483. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 484. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 485. καὶ C--------- καί
 486. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 487. πατριὰ N1A-NSF--- πατριά
 488. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 489. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 490. Jer 2:5
 491. τάδε RD--APN--- ὅδε
 492. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 493. κύριος N2--NSM--- κύριος
 494. τί RI--ASN--- τίς
 495. εὕροσαν VA--AAI3P- εὑρίσκω
 496. οἱ RA--NPM--- ὁ
 497. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 498. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 499. ἐν P--------- ἐν
 500. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 501. πλημμέλημα N3M-ASN--- πλημμέλημα
 502. ὅτι C--------- ὅτι
 503. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 504. μακρὰν A1A-ASF--- μακρός
 505. ἀπ' P--------- ἀπό
 506. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 507. καὶ C--------- καί
 508. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 509. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 510. τῶν RA--GPM--- ὁ
 511. ματαίων A1A-GPM--- μάταιος
 512. καὶ C--------- καί
 513. ἐματαιώθησαν VCI-API3P- ματαιόω
 514. Jer 2:6
 515. καὶ C--------- καί
 516. οὐκ D--------- οὐ
 517. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 518. ποῦ D--------- ποῦ
 519. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 520. κύριος N2--NSM--- κύριος
 521. ὁ RA--NSM--- ὁ
 522. ἀναγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω ἀνα
 523. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 524. ἐκ P--------- ἐκ
 525. γῆς N1--GSF--- γῆ
 526. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 527. ὁ RA--NSM--- ὁ
 528. καθοδηγήσας VA--AAPNSM ὁδηγέω κατα
 529. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 530. ἐν P--------- ἐν
 531. τῇ RA--DSF--- ὁ
 532. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 533. ἐν P--------- ἐν
 534. γῇ N1--DSF--- γῆ
 535. ἀπείρῳ A1B-DSF--- ἄπειρος
 536. καὶ C--------- καί
 537. ἀβάτῳ A1B-DSF--- ἄβατος
 538. ἐν P--------- ἐν
 539. γῇ N1--DSF--- γῆ
 540. ἀνύδρῳ A1B-DSF--- ἄνυδρος
 541. καὶ C--------- καί
 542. ἀκάρπῳ A1B-DSF--- ἄκαρπος
 543. ἐν P--------- ἐν
 544. γῇ N1--DSF--- γῆ
 545. ἐν P--------- ἐν
 546. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 547. οὐ D--------- οὐ
 548. διώδευσεν VAI-AAI3S- ὁδεύω δια
 549. ἐν P--------- ἐν
 550. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 551. οὐθὲν A3--NSN--- οὐδείς
 552. καὶ C--------- καί
 553. οὐ D--------- οὐ
 554. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 555. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 556. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 557. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 558. Jer 2:7
 559. καὶ C--------- καί
 560. εἰσήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω εἰς
 561. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 562. εἰς P--------- εἰς
 563. τὸν RA--ASM--- ὁ
 564. Κάρμηλον N2--ASM--- Κάρμηλος
 565. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 566. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 567. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 568. τοὺς RA--APM--- ὁ
 569. καρποὺς N2--APM--- καρπός
 570. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 571. καὶ C--------- καί
 572. τὰ RA--APN--- ὁ
 573. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 574. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 575. καὶ C--------- καί
 576. εἰσήλθατε VBI-AAI2P- ἔρχομαι εἰς
 577. καὶ C--------- καί
 578. ἐμιάνατε VAI-AAI2P- μιαίνω
 579. τὴν RA--ASF--- ὁ
 580. γῆν N1--ASF--- γῆ
 581. μου RP--GS---- ἐγώ
 582. καὶ C--------- καί
 583. τὴν RA--ASF--- ὁ
 584. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 585. μου RP--GS---- ἐγώ
 586. ἔθεσθε VEI-AMI2P- τίθημι
 587. εἰς P--------- εἰς
 588. βδέλυγμα N3M-ASN--- βδέλυγμα
 589. Jer 2:8
 590. οἱ RA--NPM--- ὁ
 591. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 592. οὐκ D--------- οὐ
 593. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 594. ποῦ D--------- ποῦ
 595. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 596. κύριος N2--NSM--- κύριος
 597. καὶ C--------- καί
 598. οἱ RA--NPM--- ὁ
 599. ἀντεχόμενοι V1--PMPNPM ἔχω ἀντι
 600. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 601. νόμου N2--GSM--- νόμος
 602. οὐκ D--------- οὐ
 603. ἠπίσταντό V6I-IMI3P- ἐπίσταμαι
 604. με RP--AS---- ἐγώ
 605. καὶ C--------- καί
 606. οἱ RA--NPM--- ὁ
 607. ποιμένες N3--NPM--- ποιμήν
 608. ἠσέβουν V2--IAI3P- ἀσεβέω
 609. εἰς P--------- εἰς
 610. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 611. καὶ C--------- καί
 612. οἱ RA--NPM--- ὁ
 613. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 614. ἐπροφήτευον V1I-IAI3P- προφητεύω
 615. τῇ RA--DSF--- ὁ
 616. Βααλ N---DSF--- Βααλ
 617. καὶ C--------- καί
 618. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 619. ἀνωφελοῦς A3H-GSN--- ἀνωφελής
 620. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 621. Jer 2:9
 622. διὰ P--------- διά
 623. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 624. ἔτι D--------- ἔτι
 625. κριθήσομαι VC--FPI1S- κρίνω
 626. πρὸς P--------- πρός
 627. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 628. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 629. κύριος N2--NSM--- κύριος
 630. καὶ C--------- καί
 631. πρὸς P--------- πρός
 632. τοὺς RA--APM--- ὁ
 633. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 634. τῶν RA--GPM--- ὁ
 635. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 636. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 637. κριθήσομαι VC--FPI1S- κρίνω
 638. Jer 2:10
 639. διότι C--------- διότι
 640. διέλθετε VB--AAD2P- ἔρχομαι δια
 641. εἰς P--------- εἰς
 642. νήσους N2--APF--- νήσος
 643. Χεττιιμ N---GPM--- Χεττιιμ
 644. καὶ C--------- καί
 645. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 646. καὶ C--------- καί
 647. εἰς P--------- εἰς
 648. Κηδαρ N---AS---- Κηδαρ
 649. ἀποστείλατε VA--AAD2P- στέλλω ἀπο
 650. καὶ C--------- καί
 651. νοήσατε VA--AAD2P- νοέω
 652. σφόδρα D--------- σφόδρα
 653. καὶ C--------- καί
 654. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 655. εἰ C--------- εἰ
 656. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 657. τοιαῦτα A1--NPN--- τοιοῦτος
 658. Jer 2:11
 659. εἰ C--------- εἰ
 660. ἀλλάξονται VF--FMI3P- ἀλλάσσω
 661. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 662. θεοὺς N2--APM--- θεός
 663. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 664. καὶ C--------- καί
 665. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 666. οὔκ D--------- οὐ
 667. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 668. θεοί N2--NPM--- θεός
 669. ὁ RA--NSM--- ὁ
 670. δὲ X--------- δέ
 671. λαός N2--NSM--- λαός
 672. μου RP--GS---- ἐγώ
 673. ἠλλάξατο VAI-AMI3S- ἀλλάσσω
 674. τὴν RA--ASF--- ὁ
 675. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 676. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 677. ἐξ P--------- ἐκ
 678. ἧς RR--GSF--- ὅς
 679. οὐκ D--------- οὐ
 680. ὠφεληθήσονται VC--FPI3P- ὠφελέω
 681. Jer 2:12
 682. ἐξέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 683. ὁ RA--NSM--- ὁ
 684. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 685. ἐπὶ P--------- ἐπί
 686. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 687. καὶ C--------- καί
 688. ἔφριξεν VAI-AAI3S- φρίσσω
 689. ἐπὶ P--------- ἐπί
 690. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 691. σφόδρα D--------- σφόδρα
 692. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 693. κύριος N2--NSM--- κύριος
 694. Jer 2:13
 695. ὅτι C--------- ὅτι
 696. δύο M--------- δύο
 697. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 698. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 699. ὁ RA--NSM--- ὁ
 700. λαός N2--NSM--- λαός
 701. μου RP--GS---- ἐγώ
 702. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 703. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 704. πηγὴν N1--ASF--- πηγή
 705. ὕδατος N3--GSN--- ὕδωρ
 706. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 707. καὶ C--------- καί
 708. ὤρυξαν VAI-AAI3P- ὀρύσσω
 709. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 710. λάκκους N2--APM--- λάκκος
 711. συντετριμμένους VP--XMPAPM τρίβω συν
 712. οἳ RR--NPM--- ὅς
 713. οὐ D--------- οὐ
 714. δυνήσονται VF--FMI3P- δύναμαι
 715. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 716. συνέχειν V1--PAN--- ἔχω συν
 717. Jer 2:14
 718. μὴ D--------- μή
 719. δοῦλός N2--NSM--- δοῦλος
 720. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 721. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 722. ἢ C--------- ἤ
 723. οἰκογενής A3H-NSM--- οἰκογενής
 724. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 725. διὰ P--------- διά
 726. τί RI--ASN--- τίς
 727. εἰς P--------- εἰς
 728. προνομὴν N1--ASF--- προνομή
 729. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 730. Jer 2:15
 731. ἐπ' P--------- ἐπί
 732. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 733. ὠρύοντο V1--IMI3P- ὠρύομαι
 734. λέοντες N3--NPM--- λέων
 735. καὶ C--------- καί
 736. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 737. τὴν RA--ASF--- ὁ
 738. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 739. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 740. οἳ RR--NPM--- ὅς
 741. ἔταξαν VAI-AAI3P- τάσσω
 742. τὴν RA--ASF--- ὁ
 743. γῆν N1--ASF--- γῆ
 744. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 745. εἰς P--------- εἰς
 746. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 747. καὶ C--------- καί
 748. αἱ RA--NPF--- ὁ
 749. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 750. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 751. κατεσκάφησαν VAI-AAI3P- σκάπτω κατα
 752. παρὰ P--------- παρά
 753. τὸ RA--ASN--- ὁ
 754. μὴ D--------- μή
 755. κατοικεῖσθαι V2--PMN--- οἰκέω κατα
 756. Jer 2:16
 757. καὶ C--------- καί
 758. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 759. Μέμφεως N3I-GSF--- Μέμφις
 760. καὶ C--------- καί
 761. Ταφνας N---GS---- Ταφνας
 762. ἔγνωσάν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 763. σε RP--AS---- σύ
 764. καὶ C--------- καί
 765. κατέπαιζόν V1I-IAI3P- παίζω κατα
 766. σου RP--GS---- σύ
 767. Jer 2:17
 768. οὐχὶ D--------- οὐ
 769. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 770. ἐποίησέν VAI-AAI3S- ποιέω
 771. σοι RP--DS---- σύ
 772. τὸ RA--ASN--- ὁ
 773. καταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω κατα
 774. σε RP--AS---- σύ
 775. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 776. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 777. κύριος N2--NSM--- κύριος
 778. ὁ RA--NSM--- ὁ
 779. θεός N2--NSM--- θεός
 780. σου RP--GS---- σύ
 781. Jer 2:18
 782. καὶ C--------- καί
 783. νῦν D--------- νῦν
 784. τί RI--ASN--- τίς
 785. σοι RP--DS---- σύ
 786. καὶ C--------- καί
 787. τῇ RA--DSF--- ὁ
 788. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 789. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 790. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 791. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 792. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 793. Γηων N---GSF--- Γηων
 794. καὶ C--------- καί
 795. τί RI--ASN--- τίς
 796. σοι RP--DS---- σύ
 797. καὶ C--------- καί
 798. τῇ RA--DSF--- ὁ
 799. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 800. Ἀσσυρίων N2--GPM--- Ἀσσύριος
 801. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 802. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 803. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 804. ποταμῶν N2--GPM--- ποταμός
 805. Jer 2:19
 806. παιδεύσει VF--FAI3S- παιδεύω
 807. σε RP--AS---- σύ
 808. ἡ RA--NSF--- ὁ
 809. ἀποστασία N1A-NSF--- ἀποστασία
 810. σου RP--GS---- σύ
 811. καὶ C--------- καί
 812. ἡ RA--NSF--- ὁ
 813. κακία N1A-NSF--- κακία
 814. σου RP--GS---- σύ
 815. ἐλέγξει VF--FAI3S- ἐλέγχω
 816. σε RP--AS---- σύ
 817. καὶ C--------- καί
 818. γνῶθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 819. καὶ C--------- καί
 820. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 821. ὅτι C--------- ὅτι
 822. πικρόν A1A-NSN--- πικρός
 823. σοι RP--DS---- σύ
 824. τὸ RA--NSN--- ὁ
 825. καταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω κατα
 826. σε RP--AS---- σύ
 827. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 828. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 829. κύριος N2--NSM--- κύριος
 830. ὁ RA--NSM--- ὁ
 831. θεός N2--NSM--- θεός
 832. σου RP--GS---- σύ
 833. καὶ C--------- καί
 834. οὐκ D--------- οὐ
 835. εὐδόκησα VA--AAI1S- εὐδοκέω
 836. ἐπὶ P--------- ἐπί
 837. σοί RP--DS---- σύ
 838. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 839. κύριος N2--NSM--- κύριος
 840. ὁ RA--NSM--- ὁ
 841. θεός N2--NSM--- θεός
 842. σου RP--GS---- σύ
 843. Jer 2:20
 844. ὅτι C--------- ὅτι
 845. ἀπ' P--------- ἀπό
 846. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 847. συνέτριψας VAI-AAI2S- τρίβω συν
 848. τὸν RA--ASM--- ὁ
 849. ζυγόν N2--ASM--- ζυγός
 850. σου RP--GS---- σύ
 851. διέσπασας VAI-AAI2S- σπάω δια
 852. τοὺς RA--APM--- ὁ
 853. δεσμούς N2--APM--- δεσμός
 854. σου RP--GS---- σύ
 855. καὶ C--------- καί
 856. εἶπας VAI-AAI2S- εἶπον
 857. οὐ D--------- οὐ
 858. δουλεύσω VF--FAI1S- δουλεύω
 859. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 860. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 861. ἐπὶ P--------- ἐπί
 862. πᾶν A3--ASM--- πᾶς
 863. βουνὸν N2--ASM--- βουνός
 864. ὑψηλὸν A1--ASM--- ὑψηλός
 865. καὶ C--------- καί
 866. ὑποκάτω D--------- ὑποκάτω
 867. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 868. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 869. κατασκίου A1B-GSN--- κατάσκιος
 870. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 871. διαχυθήσομαι VC--FPI1S- χέω δια
 872. ἐν P--------- ἐν
 873. τῇ RA--DSF--- ὁ
 874. πορνείᾳ N1A-DSF--- πορνεία
 875. μου RP--GS---- ἐγώ
 876. Jer 2:21
 877. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 878. δὲ X--------- δέ
 879. ἐφύτευσά VAI-AAI1S- φυτεύω
 880. σε RP--AS---- σύ
 881. ἄμπελον N2--ASF--- ἄμπελος
 882. καρποφόρον A1--ASF--- καρποφόρος
 883. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 884. ἀληθινήν A1--ASF--- ἀληθινός
 885. πῶς D--------- πῶς
 886. ἐστράφης VDI-API2S- στρέφω
 887. εἰς P--------- εἰς
 888. πικρίαν N1A-ASF--- πικρία
 889. ἡ RA--NSF--- ὁ
 890. ἄμπελος N2--NSF--- ἄμπελος
 891. ἡ RA--NSF--- ὁ
 892. ἀλλοτρία A1A-NSF--- ἀλλότριος
 893. Jer 2:22
 894. ἐὰν C--------- ἐάν
 895. ἀποπλύνῃ V1--PMS2S- πλύνω ἀπο
 896. ἐν P--------- ἐν
 897. νίτρῳ N2N-DSN--- νίτρον
 898. καὶ C--------- καί
 899. πληθύνῃς V1--PAS2S- πληθύνω
 900. σεαυτῇ RD--DSF--- σεαυτοῦ
 901. πόαν N1A-ASF--- πόα
 902. κεκηλίδωσαι VX--XMI2S- κηλιδόω
 903. ἐν P--------- ἐν
 904. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 905. ἀδικίαις N1A-DPF--- ἀδικία
 906. σου RP--GS---- σύ
 907. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 908. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 909. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 910. κύριος N2--NSM--- κύριος
 911. Jer 2:23
 912. πῶς D--------- πῶς
 913. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 914. οὐκ D--------- οὐ
 915. ἐμιάνθην VCI-API1S- μιαίνω
 916. καὶ C--------- καί
 917. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 918. τῆς RA--GSF--- ὁ
 919. Βααλ N---GSF--- Βααλ
 920. οὐκ D--------- οὐ
 921. ἐπορεύθην VCI-API1S- πορεύομαι
 922. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 923. τὰς RA--APF--- ὁ
 924. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 925. σου RP--GS---- σύ
 926. ἐν P--------- ἐν
 927. τῷ RA--DSN--- ὁ
 928. πολυανδρίῳ N2N-DSN--- πολυανδρῖον
 929. καὶ C--------- καί
 930. γνῶθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 931. τί RI--ASN--- τίς
 932. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 933. ὀψὲ D--------- ὀψέ
 934. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 935. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 936. ὠλόλυξεν VAI-AAI3S- ὀλολύζω
 937. τὰς RA--APF--- ὁ
 938. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 939. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 940. Jer 2:24
 941. ἐπλάτυνεν V1I-IAI3S- πλατύνω
 942. ἐφ' P--------- ἐπί
 943. ὕδατα N3--APN--- ὕδωρ
 944. ἐρήμου N2--GSF--- ἔρημος
 945. ἐν P--------- ἐν
 946. ἐπιθυμίαις N1A-DPF--- ἐπιθυμία
 947. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 948. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 949. ἐπνευματοφορεῖτο V2I-IMI3S- πνευματοφορέω
 950. παρεδόθη VCI-API3S- δίδωμι παρα
 951. τίς RI--NSM--- τίς
 952. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 953. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 954. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 955. οἱ RA--NPM--- ὁ
 956. ζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω
 957. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 958. οὐ D--------- οὐ
 959. κοπιάσουσιν VF--FAI3P- κοπιάω
 960. ἐν P--------- ἐν
 961. τῇ RA--DSF--- ὁ
 962. ταπεινώσει N3I-DSF--- ταπείνωσις
 963. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 964. εὑρήσουσιν VF--FAI3P- εὑρίσκω
 965. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 966. Jer 2:25
 967. ἀπόστρεψον VA--AAD2S- στρέφω ἀπο
 968. τὸν RA--ASM--- ὁ
 969. πόδα N3D-ASM--- πούς
 970. σου RP--GS---- σύ
 971. ἀπὸ P--------- ἀπό
 972. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 973. τραχείας A3U-GSF--- τραχύς
 974. καὶ C--------- καί
 975. τὸν RA--ASM--- ὁ
 976. φάρυγγά N3G-ASM--- φάρυγξ
 977. σου RP--GS---- σύ
 978. ἀπὸ P--------- ἀπό
 979. δίψους N3E-GSN--- δίψος
 980. ἡ RA--NSF--- ὁ
 981. δὲ X--------- δέ
 982. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 983. ἀνδριοῦμαι VF2-FMI1S- ἀνδρίζομαι
 984. ὅτι C--------- ὅτι
 985. ἠγαπήκει VX--XAI3S- ἀγαπάω
 986. ἀλλοτρίους A1A-APM--- ἀλλότριος
 987. καὶ C--------- καί
 988. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 989. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 990. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 991. Jer 2:26
 992. ὡς C--------- ὡς
 993. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 994. κλέπτου N1M-GSM--- κλέπτης
 995. ὅταν D--------- ὅταν
 996. ἁλῷ VZ--AAS3S- ἁλίσκω
 997. οὕτως D--------- οὕτως
 998. αἰσχυνθήσονται VC--FPI3P- αἰσχύνω
 999. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1000. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1001. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1002. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1003. καὶ C--------- καί
 1004. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1005. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1006. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1007. καὶ C--------- καί
 1008. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1009. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 1010. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1011. καὶ C--------- καί
 1012. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1013. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1014. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1015. καὶ C--------- καί
 1016. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1017. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 1018. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1019. Jer 2:27
 1020. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1021. ξύλῳ N2N-DSN--- ξύλον
 1022. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 1023. ὅτι C--------- ὅτι
 1024. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 1025. μου RP--GS---- ἐγώ
 1026. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1027. σύ RP--NS---- σύ
 1028. καὶ C--------- καί
 1029. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1030. λίθῳ N2--DSM--- λίθος
 1031. σὺ RP--NS---- σύ
 1032. ἐγέννησάς VAI-AAI2S- γεννάω
 1033. με RP--AS---- ἐγώ
 1034. καὶ C--------- καί
 1035. ἔστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω
 1036. ἐπ' P--------- ἐπί
 1037. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 1038. νῶτα N2N-APN--- νῶτον
 1039. καὶ C--------- καί
 1040. οὐ D--------- οὐ
 1041. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 1042. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1043. καὶ C--------- καί
 1044. ἐν P--------- ἐν
 1045. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1046. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1047. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1048. κακῶν A1--GPM--- κακός
 1049. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1050. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 1051. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 1052. καὶ C--------- καί
 1053. σῶσον VA--AAD2S- σώζω
 1054. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1055. Jer 2:28
 1056. καὶ C--------- καί
 1057. ποῦ D--------- ποῦ
 1058. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1059. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1060. θεοί N2--NPM--- θεός
 1061. σου RP--GS---- σύ
 1062. οὓς RR--APM--- ὅς
 1063. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 1064. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 1065. εἰ C--------- εἰ
 1066. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 1067. καὶ C--------- καί
 1068. σώσουσίν VF--FAI3P- σώζω
 1069. σε RP--AS---- σύ
 1070. ἐν P--------- ἐν
 1071. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1072. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1073. κακώσεώς N3I-GSF--- κάκωσις
 1074. σου RP--GS---- σύ
 1075. ὅτι C--------- ὅτι
 1076. κατ' P--------- κατά
 1077. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 1078. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1079. πόλεών N3I-GPF--- πόλις
 1080. σου RP--GS---- σύ
 1081. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1082. θεοί N2--NPM--- θεός
 1083. σου RP--GS---- σύ
 1084. Ιουδα N---VSM--- Ιουδα
 1085. καὶ C--------- καί
 1086. κατ' P--------- κατά
 1087. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 1088. διόδων N2--GPF--- δίοδος
 1089. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1090. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 1091. ἔθυον V1I-IAI3P- θύω
 1092. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1093. Βααλ N---DSF--- Βααλ
 1094. Jer 2:29
 1095. ἵνα C--------- ἵνα
 1096. τί RI--ASN--- τίς
 1097. λαλεῖτε V2--PAI2P- λαλέω
 1098. πρός P--------- πρός
 1099. με RP--AS---- ἐγώ
 1100. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1101. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1102. ἠσεβήσατε VAI-AAI2P- ἀσεβέω
 1103. καὶ C--------- καί
 1104. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1105. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1106. ἠνομήσατε VAI-AAI2P- ἀνομέω
 1107. εἰς P--------- εἰς
 1108. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 1109. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1110. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1111. Jer 2:30
 1112. μάτην D--------- μάτην
 1113. ἐπάταξα VAI-AAI1S- πατάσσω
 1114. τὰ RA--APN--- ὁ
 1115. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 1116. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1117. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 1118. οὐκ D--------- οὐ
 1119. ἐδέξασθε VAI-AMI2P- δέχομαι
 1120. μάχαιρα N1A-NSF--- μάχαιρα
 1121. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 1122. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1123. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 1124. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1125. ὡς C--------- ὡς
 1126. λέων N3W-NSM--- λέων
 1127. ὀλεθρεύων V1--PAPNSM ὀλεθρεύω
 1128. καὶ C--------- καί
 1129. οὐκ D--------- οὐ
 1130. ἐφοβήθητε VCI-API2P- φοβέω
 1131. Jer 2:31
 1132. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 1133. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1134. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1135. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1136. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1137. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1138. μὴ D--------- μή
 1139. ἔρημος N2--NSF--- ἔρημος
 1140. ἐγενόμην VBI-AMI1S- γίγνομαι
 1141. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1142. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1143. ἢ C--------- ἤ
 1144. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1145. κεχερσωμένη VM--XMPNSF χερσεύω
 1146. διὰ P--------- διά
 1147. τί RI--ASN--- τίς
 1148. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1149. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1150. λαός N2--NSM--- λαός
 1151. μου RP--GS---- ἐγώ
 1152. οὐ D--------- οὐ
 1153. κυριευθησόμεθα VC--FPI1P- κυριεύω
 1154. καὶ C--------- καί
 1155. οὐχ D--------- οὐ
 1156. ἥξομεν VF--FAI1P- ἥκω
 1157. πρὸς P--------- πρός
 1158. σὲ RP--AS---- σύ
 1159. ἔτι D--------- ἔτι
 1160. Jer 2:32
 1161. μὴ D--------- μή
 1162. ἐπιλήσεται VF--FMI3S- λανθάνω ἐπι
 1163. νύμφη N1--NSF--- νύμφη
 1164. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1165. κόσμον N2--ASM--- κόσμος
 1166. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1167. καὶ C--------- καί
 1168. παρθένος N2--NSF--- παρθένος
 1169. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1170. στηθοδεσμίδα N3--ASF--- στηθοδεσμίς
 1171. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1172. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1173. δὲ X--------- δέ
 1174. λαός N2--NSM--- λαός
 1175. μου RP--GS---- ἐγώ
 1176. ἐπελάθετό VBI-AMI3S- λανθάνω ἐπι
 1177. μου RP--GS---- ἐγώ
 1178. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1179. ὧν RR--GPF--- ὅς
 1180. οὐκ D--------- οὐ
 1181. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1182. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 1183. Jer 2:33
 1184. τί RI--ASN--- τίς
 1185. ἔτι D--------- ἔτι
 1186. καλὸν A1--ASM--- καλός
 1187. ἐπιτηδεύσεις VF--FAI2S- τηδεύω ἐπι
 1188. ἐν P--------- ἐν
 1189. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1190. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 1191. σου RP--GS---- σύ
 1192. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1193. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 1194. ἀγάπησιν N3I-ASF--- ἀγάπησις
 1195. οὐχ D--------- οὐ
 1196. οὕτως D--------- οὕτως
 1197. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1198. καὶ D--------- καί
 1199. σὺ RP--NS---- σύ
 1200. ἐπονηρεύσω VAI-AMI2S- πονηρεύω
 1201. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1202. μιᾶναι VA--AAN--- μιαίνω
 1203. τὰς RA--APF--- ὁ
 1204. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 1205. σου RP--GS---- σύ
 1206. Jer 2:34
 1207. καὶ C--------- καί
 1208. ἐν P--------- ἐν
 1209. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1210. χερσίν N3--DPF--- χείρ
 1211. σου RP--GS---- σύ
 1212. εὑρέθησαν VC--API3P- εὑρίσκω
 1213. αἵματα N3M-APN--- αἷμα
 1214. ψυχῶν N1--GPF--- ψυχή
 1215. ἀθῴων A1B-GPF--- ἀθῷος
 1216. οὐκ D--------- οὐ
 1217. ἐν P--------- ἐν
 1218. διορύγμασιν N3M-DPN--- διόρυγμα
 1219. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 1220. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1221. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1222. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1223. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1224. δρυί N3U-DSF--- δρῦς
 1225. Jer 2:35
 1226. καὶ C--------- καί
 1227. εἶπας VAI-AAI2S- εἶπον
 1228. ἀθῷός A1B-NSF--- ἀθῷος
 1229. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1230. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1231. ἀποστραφήτω VD--APD3S- στρέφω ἀπο
 1232. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1233. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 1234. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1235. ἀπ' P--------- ἀπό
 1236. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1237. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1238. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1239. κρίνομαι V1--PMI1S- κρίνω
 1240. πρὸς P--------- πρός
 1241. σὲ RP--AS---- σύ
 1242. ἐν P--------- ἐν
 1243. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1244. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 1245. σε RP--AS---- σύ
 1246. οὐχ D--------- οὐ
 1247. ἥμαρτον VBI-AAI1S- ἁμαρτάνω
 1248. Jer 2:36
 1249. τί RI--ASN--- τίς
 1250. κατεφρόνησας VAI-AAI2S- φρονέω κατα
 1251. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1252. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1253. δευτερῶσαι VA--AAN--- δευτερόω
 1254. τὰς RA--APF--- ὁ
 1255. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 1256. σου RP--GS---- σύ
 1257. καὶ C--------- καί
 1258. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1259. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1260. καταισχυνθήσῃ VC--FPI2S- αἰσχύνω κατα
 1261. καθὼς D--------- καθώς
 1262. κατῃσχύνθης VCI-API2S- αἰσχύνω κατα
 1263. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1264. Ασσουρ N---GSM--- Ασσουρ
 1265. Jer 2:37
 1266. ὅτι C--------- ὅτι
 1267. καὶ D--------- καί
 1268. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 1269. ἐξελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι ἐκ
 1270. καὶ C--------- καί
 1271. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1272. χεῖρές N3--NPF--- χείρ
 1273. σου RP--GS---- σύ
 1274. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1275. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1276. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 1277. σου RP--GS---- σύ
 1278. ὅτι C--------- ὅτι
 1279. ἀπώσατο VA--AMI3S- ὠθέω ἀπο
 1280. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1281. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1282. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 1283. σου RP--GS---- σύ
 1284. καὶ C--------- καί
 1285. οὐκ D--------- οὐ
 1286. εὐοδωθήσῃ VC--FPI2S- εὐοδόω
 1287. ἐν P--------- ἐν
 1288. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1289. Jer 3:1
 1290. ἐὰν C--------- ἐάν
 1291. ἐξαποστείλῃ VA--AAS3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1292. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1294. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1295. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1296. καὶ C--------- καί
 1297. ἀπέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἀπο
 1298. ἀπ' P--------- ἀπό
 1299. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1300. καὶ C--------- καί
 1301. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 1302. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 1303. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 1304. μὴ D--------- μή
 1305. ἀνακάμπτουσα V1--PAPNSF κάμπτω ἀνα
 1306. ἀνακάμψει VF--FAI3S- κάμπτω ἀνα
 1307. πρὸς P--------- πρός
 1308. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1309. ἔτι D--------- ἔτι
 1310. οὐ D--------- οὐ
 1311. μιαινομένη V1--PMPNSF μιαίνω
 1312. μιανθήσεται VC--FPI3S- μιαίνω
 1313. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1314. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 1315. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1316. καὶ C--------- καί
 1317. σὺ RP--NS---- σύ
 1318. ἐξεπόρνευσας VAI-AAI2S- πορνεύω ἐκ
 1319. ἐν P--------- ἐν
 1320. ποιμέσιν N3--DPM--- ποιμήν
 1321. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 1322. καὶ C--------- καί
 1323. ἀνέκαμπτες V1I-IAI2S- κάμπτω ἀνα
 1324. πρός P--------- πρός
 1325. με RP--AS---- ἐγώ
 1326. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1327. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1328. Jer 3:2
 1329. ἆρον VA--AAD2S- αἴρω
 1330. εἰς P--------- εἰς
 1331. εὐθεῖαν A3U-ASF--- εὐθύς
 1332. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1333. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1334. σου RP--GS---- σύ
 1335. καὶ C--------- καί
 1336. ἰδέ VB--AAD2S- ὁράω
 1337. ποῦ D--------- ποῦ
 1338. οὐχὶ D--------- οὐ
 1339. ἐξεφύρθης VCI-API2S- φύρω ἐκ
 1340. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1341. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1342. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 1343. ἐκάθισας VAI-AAI2S- ἵζω κατα
 1344. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1345. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 1346. κορώνη N1--NSF--- κορώνη
 1347. ἐρημουμένη V4--PPPNSF ἐρημόω
 1348. καὶ C--------- καί
 1349. ἐμίανας VAI-AAI2S- μιαίνω
 1350. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1351. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1352. ἐν P--------- ἐν
 1353. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1354. πορνείαις N1A-DPF--- πορνεία
 1355. σου RP--GS---- σύ
 1356. καὶ C--------- καί
 1357. ἐν P--------- ἐν
 1358. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1359. κακίαις N1A-DPF--- κακία
 1360. σου RP--GS---- σύ
 1361. Jer 3:3
 1362. καὶ C--------- καί
 1363. ἔσχες VBI-AAI2S- ἔχω
 1364. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 1365. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 1366. εἰς P--------- εἰς
 1367. πρόσκομμα N3M-ASN--- πρόσκομμα
 1368. σεαυτῇ RD--DSF--- σεαυτοῦ
 1369. ὄψις N3I-NSF--- ὄψις
 1370. πόρνης N1--GSF--- πόρνη
 1371. ἐγένετό VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1372. σοι RP--DS---- σύ
 1373. ἀπηναισχύντησας VAI-AAI3S- ἀναισχυντέω ἀπο
 1374. πρὸς P--------- πρός
 1375. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1376. Jer 3:4
 1377. οὐχ D--------- οὐ
 1378. ὡς C--------- ὡς
 1379. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 1380. με RP--AS---- ἐγώ
 1381. ἐκάλεσας VAI-AAI2S- καλέω
 1382. καὶ C--------- καί
 1383. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 1384. καὶ C--------- καί
 1385. ἀρχηγὸν N2--ASM--- ἀρχηγός
 1386. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1387. παρθενίας N1A-GSF--- παρθενία
 1388. σου RP--GS---- σύ
 1389. Jer 3:5
 1390. μὴ D--------- μή
 1391. διαμενεῖ VF2-FAI3S- μένω δια
 1392. εἰς P--------- εἰς
 1393. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1394. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1395. ἢ C--------- ἤ
 1396. διαφυλαχθήσεται VQ--FPI3S- φυλάσσω δια
 1397. εἰς P--------- εἰς
 1398. νεῖκος N3E-ASN--- νεῖκος
 1399. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1400. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 1401. καὶ C--------- καί
 1402. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 1403. τὰ RA--APN--- ὁ
 1404. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 1405. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1406. καὶ C--------- καί
 1407. ἠδυνάσθης VSI-API2S- δύναμαι
 1408. Jer 3:6
 1409. καὶ C--------- καί
 1410. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1411. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1412. πρός P--------- πρός
 1413. με RP--AS---- ἐγώ
 1414. ἐν P--------- ἐν
 1415. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1416. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1417. Ιωσια N---GSM--- Ιωσια
 1418. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1419. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1420. εἶδες VBI-AAI2S- ὁράω
 1421. ἃ RR--APN--- ὅς
 1422. ἐποίησέν VAI-AAI3S- ποιέω
 1423. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1424. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1425. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 1426. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1427. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1428. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1429. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1430. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1431. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 1432. ὑψηλὸν A1--ASN--- ὑψηλός
 1433. καὶ C--------- καί
 1434. ὑποκάτω D--------- ὑποκάτω
 1435. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1436. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 1437. ἀλσώδους A3H-GSN--- ἀλσώδης
 1438. καὶ C--------- καί
 1439. ἐπόρνευσαν VAI-AAI3P- πορνεύω
 1440. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1441. Jer 3:7
 1442. καὶ C--------- καί
 1443. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1444. μετὰ P--------- μετά
 1445. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1446. πορνεῦσαι VA--AAN--- πορνεύω
 1447. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1448. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1449. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1450. πρός P--------- πρός
 1451. με RP--AS---- ἐγώ
 1452. ἀνάστρεψον VA--AAD2S- στρέφω ἀνα
 1453. καὶ C--------- καί
 1454. οὐκ D--------- οὐ
 1455. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 1456. καὶ C--------- καί
 1457. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 1458. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1459. ἀσυνθεσίαν N1A-ASF--- ἀσυνθεσία
 1460. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1461. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1462. ἀσύνθετος A1B-NSF--- ἀσύνθετος
 1463. Ιουδα N---NSF--- Ἰουδά
 1464. Jer 3:8
 1465. καὶ C--------- καί
 1466. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 1467. διότι C--------- διότι
 1468. περὶ P--------- περί
 1469. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1470. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1471. κατελήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω κατα
 1472. ἐν P--------- ἐν
 1473. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1474. ἐμοιχᾶτο VAI-AMI3S- μοιχάομαι
 1475. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1476. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 1477. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1478. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1479. καὶ C--------- καί
 1480. ἐξαπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1481. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1482. καὶ C--------- καί
 1483. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 1484. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1485. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 1486. ἀποστασίου N2N-GSN--- ἀποστάσιον
 1487. εἰς P--------- εἰς
 1488. τὰς RA--APF--- ὁ
 1489. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1490. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1491. καὶ C--------- καί
 1492. οὐκ D--------- οὐ
 1493. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 1494. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1495. ἀσύνθετος A1B-NSF--- ἀσύνθετος
 1496. Ιουδα N---NSF--- Ἰουδά
 1497. καὶ C--------- καί
 1498. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1499. καὶ C--------- καί
 1500. ἐπόρνευσεν VAI-AAI3S- πορνεύω
 1501. καὶ D--------- καί
 1502. αὐτή RD--NSF--- αὐτός
 1503. Jer 3:9
 1504. καὶ C--------- καί
 1505. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1506. εἰς P--------- εἰς
 1507. οὐθὲν A3--ASN--- οὐδείς
 1508. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1509. πορνεία N1A-NSF--- πορνεία
 1510. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1511. καὶ C--------- καί
 1512. ἐμοίχευσεν VAI-AAI3S- μοιχεύω
 1513. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1514. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 1515. καὶ C--------- καί
 1516. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1517. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1518. Jer 3:10
 1519. καὶ C--------- καί
 1520. ἐν P--------- ἐν
 1521. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1522. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 1523. οὐκ D--------- οὐ
 1524. ἐπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἐπι
 1525. πρός P--------- πρός
 1526. με RP--AS---- ἐγώ
 1527. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1528. ἀσύνθετος A1B-NSF--- ἀσύνθετος
 1529. Ιουδα N---NSF--- Ἰουδά
 1530. ἐξ P--------- ἐκ
 1531. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 1532. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1533. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 1534. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1535. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1536. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1537. ψεύδει N3E-DSN--- ψεῦδος
 1538. Jer 3:11
 1539. καὶ C--------- καί
 1540. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1541. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1542. πρός P--------- πρός
 1543. με RP--AS---- ἐγώ
 1544. ἐδικαίωσεν VAI-AAI3S- δικαιόω
 1545. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1546. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 1547. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1548. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 1549. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1550. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1551. ἀσυνθέτου A1B-GSF--- ἀσύνθετος
 1552. Ιουδα N---GSF--- Ἰουδά
 1553. Jer 3:12
 1554. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 1555. καὶ C--------- καί
 1556. ἀνάγνωθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω ἀνα
 1557. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1558. λόγους N2--APM--- λόγος
 1559. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1560. πρὸς P--------- πρός
 1561. βορρᾶν N1T-ASM--- βορέας
 1562. καὶ C--------- καί
 1563. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1564. ἐπιστράφητι VD--APD2S- στρέφω ἐπι
 1565. πρός P--------- πρός
 1566. με RP--AS---- ἐγώ
 1567. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1568. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 1569. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1570. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1571. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1572. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1573. καὶ C--------- καί
 1574. οὐ D--------- οὐ
 1575. στηριῶ VF2-FAI1S- στηρίζω
 1576. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1577. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1578. μου RP--GS---- ἐγώ
 1579. ἐφ' P--------- ἐπί
 1580. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1581. ὅτι C--------- ὅτι
 1582. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 1583. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1584. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1585. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1586. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1587. καὶ C--------- καί
 1588. οὐ D--------- οὐ
 1589. μηνιῶ VF2-FAI1S- μηνίω
 1590. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1591. εἰς P--------- εἰς
 1592. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1593. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1594. Jer 3:13
 1595. πλὴν D--------- πλήν
 1596. γνῶθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 1597. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1598. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 1599. σου RP--GS---- σύ
 1600. ὅτι C--------- ὅτι
 1601. εἰς P--------- εἰς
 1602. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1603. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1604. θεόν N2--ASM--- θεός
 1605. σου RP--GS---- σύ
 1606. ἠσέβησας VAI-AAI2S- ἀσεβέω
 1607. καὶ C--------- καί
 1608. διέχεας VAI-AAI2S- χέω δια
 1609. τὰς RA--APF--- ὁ
 1610. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 1611. σου RP--GS---- σύ
 1612. εἰς P--------- εἰς
 1613. ἀλλοτρίους A1A-APM--- ἀλλότριος
 1614. ὑποκάτω D--------- ὑποκάτω
 1615. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1616. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 1617. ἀλσώδους A3H-GSN--- ἀλσώδης
 1618. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1619. δὲ X--------- δέ
 1620. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1621. μου RP--GS---- ἐγώ
 1622. οὐχ D--------- οὐ
 1623. ὑπήκουσας VAI-AAI2S- ἀκούω ὑπο
 1624. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1625. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1626. Jer 3:14
 1627. ἐπιστράφητε VD--APD2P- στρέφω ἐπι
 1628. υἱοὶ N2--VPM--- υἱός
 1629. ἀφεστηκότες VXI-XAPNPM ἵστημι ἀπο
 1630. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1631. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1632. διότι C--------- διότι
 1633. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1634. κατακυριεύσω VF--FAI1S- κυριεύω κατα
 1635. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1636. καὶ C--------- καί
 1637. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 1638. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1639. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 1640. ἐκ P--------- ἐκ
 1641. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1642. καὶ C--------- καί
 1643. δύο M--------- δύο
 1644. ἐκ P--------- ἐκ
 1645. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 1646. καὶ C--------- καί
 1647. εἰσάξω VF--FAI1S- ἄγω εἰς
 1648. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1649. εἰς P--------- εἰς
 1650. Σιων N---ASF--- Σιων
 1651. Jer 3:15
 1652. καὶ C--------- καί
 1653. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 1654. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1655. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 1656. κατὰ P--------- κατά
 1657. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1658. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1659. μου RP--GS---- ἐγώ
 1660. καὶ C--------- καί
 1661. ποιμανοῦσιν VF2-FAI3P- ποιμαίνω
 1662. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1663. ποιμαίνοντες V1--PAPNPM ποιμαίνω
 1664. μετ' P--------- μετά
 1665. ἐπιστήμης N1--GSF--- ἐπιστήμη
 1666. Jer 3:16
 1667. καὶ C--------- καί
 1668. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1669. ἐὰν C--------- ἐάν
 1670. πληθυνθῆτε VC--APS2P- πληθύνω
 1671. καὶ C--------- καί
 1672. αὐξηθῆτε VC--APS2P- αὐξάνω
 1673. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1674. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1675. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1676. ἐν P--------- ἐν
 1677. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1678. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1679. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 1680. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1681. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1682. οὐκ D--------- οὐ
 1683. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 1684. ἔτι D--------- ἔτι
 1685. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 1686. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1687. ἁγίου A1A-GSM--- ἅγιος
 1688. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1689. οὐκ D--------- οὐ
 1690. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 1691. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1692. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1693. οὐκ D--------- οὐ
 1694. ὀνομασθήσεται VS--FPI3S- ὀνομάζω
 1695. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1696. ἐπισκεφθήσεται VV--FPI3S- σκέπτομαι ἐπι
 1697. καὶ C--------- καί
 1698. οὐ D--------- οὐ
 1699. ποιηθήσεται VC--FPI3S- ποιέω
 1700. ἔτι D--------- ἔτι
 1701. Jer 3:17
 1702. ἐν P--------- ἐν
 1703. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1704. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1705. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 1706. καὶ C--------- καί
 1707. ἐν P--------- ἐν
 1708. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1709. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1710. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 1711. καλέσουσιν VF--FAI3P- καλέω
 1712. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1713. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 1714. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 1715. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1716. καὶ C--------- καί
 1717. συναχθήσονται VQ--FPI3P- ἄγω συν
 1718. εἰς P--------- εἰς
 1719. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1720. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 1721. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1722. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 1723. καὶ C--------- καί
 1724. οὐ D--------- οὐ
 1725. πορεύσονται VF--FMI3P- πορεύομαι
 1726. ἔτι D--------- ἔτι
 1727. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1728. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1729. ἐνθυμημάτων N3M-GPN--- ἐνθύμημα
 1730. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1731. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 1732. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1733. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1734. πονηρᾶς A1A-GSF--- πονηρός
 1735. Jer 3:18
 1736. ἐν P--------- ἐν
 1737. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1738. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1739. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖ