38.Amos.txt 106 KB


 1. Amos 1:1
 2. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 3. Αμως N---GSM--- Αμως
 4. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 6. ἐν P--------- ἐν
 7. νακκαριμ N---DPM--- νακκαριμ
 8. ἐκ P--------- ἐκ
 9. Θεκουε N---GS---- Θεκουε
 10. οὓς RR--APM--- ὅς
 11. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 12. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 13. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 14. ἐν P--------- ἐν
 15. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 16. Οζιου N1T-GSM--- Οζιας
 17. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 18. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 19. καὶ C--------- καί
 20. ἐν P--------- ἐν
 21. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 22. Ιεροβοαμ N---GSM--- Ιεροβοαμ
 23. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 24. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 25. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 26. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 27. πρὸ P--------- πρό
 28. δύο M--------- δύο
 29. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 30. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 31. σεισμοῦ N2--GSM--- σεισμός
 32. Amos 1:2
 33. καὶ C--------- καί
 34. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 35. κύριος N2--NSM--- κύριος
 36. ἐκ P--------- ἐκ
 37. Σιων N---GS---- Σιων
 38. ἐφθέγξατο VAI-AMI3S- φθέγγομαι
 39. καὶ C--------- καί
 40. ἐξ P--------- ἐκ
 41. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 42. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 43. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 44. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 45. καὶ C--------- καί
 46. ἐπένθησαν VAI-AAI3P- πενθέω
 47. αἱ RA--NPF--- ὁ
 48. νομαὶ N1--NPF--- νομή
 49. τῶν RA--GPM--- ὁ
 50. ποιμένων N3--GPM--- ποιμήν
 51. καὶ C--------- καί
 52. ἐξηράνθη VCI-API3S- ξηραίνω
 53. ἡ RA--NSF--- ὁ
 54. κορυφὴ N1--NSF--- κορυφή
 55. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 56. Καρμήλου N2--GSM--- Καρμήλος
 57. Amos 1:3
 58. καὶ C--------- καί
 59. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 60. κύριος N2--NSM--- κύριος
 61. ἐπὶ P--------- ἐπί
 62. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 63. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 64. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 65. Δαμασκοῦ N2--GS---- Δαμασκός
 66. καὶ C--------- καί
 67. ἐπὶ P--------- ἐπί
 68. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 69. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 70. οὐκ D--------- οὐ
 71. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 72. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 73. ἀνθ' P--------- ἀντί
 74. ὧν RR--GPM--- ὅς
 75. ἔπριζον V1I-IAI3P- πρίζω
 76. πρίοσιν N3N-DPM--- πρίων
 77. σιδηροῖς A1C-DPM--- σιδηροῦς
 78. τὰς RA--APF--- ὁ
 79. ἐν P--------- ἐν
 80. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 81. ἐχούσας V1--PAPAPF ἔχω
 82. τῶν RA--GPM--- ὁ
 83. ἐν P--------- ἐν
 84. Γαλααδ N---DS---- Γαλαάδ
 85. Amos 1:4
 86. καὶ C--------- καί
 87. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 88. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 89. εἰς P--------- εἰς
 90. τὸν RA--ASM--- ὁ
 91. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 92. Αζαηλ N---GSM--- Αζαηλ
 93. καὶ C--------- καί
 94. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 95. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 96. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 97. Αδερ N---GSM--- Αδερ
 98. Amos 1:5
 99. καὶ C--------- καί
 100. συντρίψω VF--FAI1S- τρίβω συν
 101. μοχλοὺς N2--APM--- μοχλός
 102. Δαμασκοῦ N2--GS---- Δαμασκός
 103. καὶ C--------- καί
 104. ἐξολεθρεύσω VF--FAI1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 105. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 106. ἐκ P--------- ἐκ
 107. πεδίου N2N-GSN--- πεδίον
 108. Ων N---GS---- Ων
 109. καὶ C--------- καί
 110. κατακόψω VF--FAI1S- κόπτω κατα
 111. φυλὴν N1--ASF--- φυλή
 112. ἐξ P--------- ἐκ
 113. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 114. Χαρραν N---GS---- Χαρραν
 115. καὶ C--------- καί
 116. αἰχμαλωτευθήσεται VC--FPI3S- αἰχμαλωτεύω
 117. λαὸς N2--NSM--- λαός
 118. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 119. ἐπίκλητος A1B-NSM--- ἐπίκλητος
 120. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 121. κύριος N2--NSM--- κύριος
 122. Amos 1:6
 123. τάδε RD--APN--- ὅδε
 124. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 125. κύριος N2--NSM--- κύριος
 126. ἐπὶ P--------- ἐπί
 127. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 128. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 129. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 130. Γάζης N1S-GSF--- Γάζα
 131. καὶ C--------- καί
 132. ἐπὶ P--------- ἐπί
 133. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 134. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 135. οὐκ D--------- οὐ
 136. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 137. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 138. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 139. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 140. αἰχμαλωτεῦσαι VA--AAN--- αἰχμαλωτεύω
 141. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 142. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 143. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 144. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 145. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 146. συγκλεῖσαι VA--AAN--- κλείω συν
 147. εἰς P--------- εἰς
 148. τὴν RA--ASF--- ὁ
 149. Ιδουμαίαν N1A-ASF--- Ιδουμαία
 150. Amos 1:7
 151. καὶ C--------- καί
 152. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 153. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 154. ἐπὶ P--------- ἐπί
 155. τὰ RA--APN--- ὁ
 156. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 157. Γάζης N1S-GSF--- Γάζα
 158. καὶ C--------- καί
 159. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 160. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 161. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 162. Amos 1:8
 163. καὶ C--------- καί
 164. ἐξολεθρεύσω VF--FAI1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 165. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 166. ἐξ P--------- ἐκ
 167. Ἀζώτου N2--GSM--- Ἄζωτος
 168. καὶ C--------- καί
 169. ἐξαρθήσεται VC--FPI3S- αἴρω ἐκ
 170. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 171. ἐξ P--------- ἐκ
 172. Ἀσκαλῶνος N3W-GSF--- Ἀσκαλών
 173. καὶ C--------- καί
 174. ἐπάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐπι
 175. τὴν RA--ASF--- ὁ
 176. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 177. μου RP--GS---- ἐγώ
 178. ἐπὶ P--------- ἐπί
 179. Ακκαρων N---AS---- Ακκαρων
 180. καὶ C--------- καί
 181. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 182. οἱ RA--NPM--- ὁ
 183. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 184. τῶν RA--GPM--- ὁ
 185. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 186. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 187. κύριος N2--NSM--- κύριος
 188. Amos 1:9
 189. τάδε RD--APN--- ὅδε
 190. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 191. κύριος N2--NSM--- κύριος
 192. ἐπὶ P--------- ἐπί
 193. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 194. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 195. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 196. Τύρου N2--GSF--- Τύρος
 197. καὶ C--------- καί
 198. ἐπὶ P--------- ἐπί
 199. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 200. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 201. οὐκ D--------- οὐ
 202. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 203. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 204. ἀνθ' P--------- ἀντί
 205. ὧν RR--GPM--- ὅς
 206. συνέκλεισαν VAI-AAI3P- κλείω συν
 207. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 208. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 209. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 210. εἰς P--------- εἰς
 211. τὴν RA--ASF--- ὁ
 212. Ιδουμαίαν N1A-ASF--- Ιδουμαία
 213. καὶ C--------- καί
 214. οὐκ D--------- οὐ
 215. ἐμνήσθησαν VSI-API3P- μιμνήσκω
 216. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 217. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 218. Amos 1:10
 219. καὶ C--------- καί
 220. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 221. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 222. ἐπὶ P--------- ἐπί
 223. τὰ RA--APN--- ὁ
 224. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 225. Τύρου N2--GSF--- Τύρος
 226. καὶ C--------- καί
 227. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 228. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 229. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 230. Amos 1:11
 231. τάδε RD--APN--- ὅδε
 232. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 233. κύριος N2--NSM--- κύριος
 234. ἐπὶ P--------- ἐπί
 235. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 236. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 237. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 238. τῆς RA--GSF--- ὁ
 239. Ιδουμαίας N1A-GSF--- Ιδουμαία
 240. καὶ C--------- καί
 241. ἐπὶ P--------- ἐπί
 242. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 243. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 244. οὐκ D--------- οὐ
 245. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 246. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 247. ἕνεκα P--------- ἕνεκα
 248. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 249. διῶξαι VA--AAN--- διώκω
 250. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 251. ἐν P--------- ἐν
 252. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 253. τὸν RA--ASM--- ὁ
 254. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 255. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 256. καὶ C--------- καί
 257. ἐλυμήνατο VAI-AMI3S- λυμαίνω
 258. μήτραν N1A-ASF--- μήτρα
 259. ἐπὶ P--------- ἐπί
 260. γῆς N1--GSF--- γῆ
 261. καὶ C--------- καί
 262. ἥρπασεν VAI-AAI3S- ἁρπάζω
 263. εἰς P--------- εἰς
 264. μαρτύριον N2N-ASN--- μαρτύριον
 265. φρίκην N1--ASF--- φρίκη
 266. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 267. καὶ C--------- καί
 268. τὸ RA--ASN--- ὁ
 269. ὅρμημα N3M-ASN--- ὅρμημα
 270. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 271. ἐφύλαξεν VAI-AAI3S- φυλάσσω
 272. εἰς P--------- εἰς
 273. νεῖκος N3E-ASN--- νεῖκος
 274. Amos 1:12
 275. καὶ C--------- καί
 276. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 277. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 278. εἰς P--------- εἰς
 279. Θαιμαν N---AS---- Θαιμαν
 280. καὶ C--------- καί
 281. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 282. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 283. τειχέων N3E-GPN--- τεῖχος
 284. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 285. Amos 1:13
 286. τάδε RD--APN--- ὅδε
 287. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 288. κύριος N2--NSM--- κύριος
 289. ἐπὶ P--------- ἐπί
 290. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 291. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 292. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 293. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 294. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 295. καὶ C--------- καί
 296. ἐπὶ P--------- ἐπί
 297. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 298. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 299. οὐκ D--------- οὐ
 300. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 301. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 302. ἀνθ' P--------- ἀντί
 303. ὧν RR--GPM--- ὅς
 304. ἀνέσχιζον V1I-IAI3P- σχίζω ἀνα
 305. τὰς RA--APF--- ὁ
 306. ἐν P--------- ἐν
 307. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 308. ἐχούσας V1--PAPAPF ἔχω
 309. τῶν RA--GPM--- ὁ
 310. Γαλααδιτῶν N3--GPM--- Γαλααδῖτις
 311. ὅπως C--------- ὅπως
 312. ἐμπλατύνωσιν V1--PAS3P- πλατύνω ἐν
 313. τὰ RA--APN--- ὁ
 314. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 315. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 316. Amos 1:14
 317. καὶ C--------- καί
 318. ἀνάψω VF--FAI1S- ἅπτω ἀνα
 319. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 320. ἐπὶ P--------- ἐπί
 321. τὰ RA--APN--- ὁ
 322. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 323. Ραββα N---GS---- Ραββα
 324. καὶ C--------- καί
 325. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 326. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 327. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 328. μετὰ P--------- μετά
 329. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 330. ἐν P--------- ἐν
 331. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 332. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 333. καὶ C--------- καί
 334. σεισθήσεται VC--FPI3S- σείω
 335. ἐν P--------- ἐν
 336. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 337. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 338. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 339. Amos 1:15
 340. καὶ C--------- καί
 341. πορεύσονται VF--FMI3P- πορεύομαι
 342. οἱ RA--NPM--- ὁ
 343. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 344. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 345. ἐν P--------- ἐν
 346. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 347. οἱ RA--NPM--- ὁ
 348. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 349. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 350. καὶ C--------- καί
 351. οἱ RA--NPM--- ὁ
 352. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 353. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 354. ἐπὶ P--------- ἐπί
 355. τὸ RA--ASN--- ὁ
 356. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 357. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 358. κύριος N2--NSM--- κύριος
 359. Amos 2:1
 360. τάδε RD--APN--- ὅδε
 361. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 362. κύριος N2--NSM--- κύριος
 363. ἐπὶ P--------- ἐπί
 364. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 365. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 366. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 367. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 368. καὶ C--------- καί
 369. ἐπὶ P--------- ἐπί
 370. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 371. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 372. οὐκ D--------- οὐ
 373. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 374. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 375. ἀνθ' P--------- ἀντί
 376. ὧν RR--GPM--- ὅς
 377. κατέκαυσαν VAI-AAI3P- καίω κατα
 378. τὰ RA--APN--- ὁ
 379. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 380. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 381. τῆς RA--GSF--- ὁ
 382. Ιδουμαίας N1A-GSF--- Ιδουμαία
 383. εἰς P--------- εἰς
 384. κονίαν N1A-ASF--- κονία
 385. Amos 2:2
 386. καὶ C--------- καί
 387. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 388. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 389. ἐπὶ P--------- ἐπί
 390. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 391. καὶ C--------- καί
 392. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 393. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 394. τῶν RA--GPF--- ὁ
 395. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 396. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 397. καὶ C--------- καί
 398. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 399. ἐν P--------- ἐν
 400. ἀδυναμίᾳ N1A-DSF--- ἀδυναμία
 401. Μωαβ N---NSF--- Μωαβ
 402. μετὰ P--------- μετά
 403. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 404. καὶ C--------- καί
 405. μετὰ P--------- μετά
 406. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 407. σάλπιγγος N3G-GSF--- σάλπιγξ
 408. Amos 2:3
 409. καὶ C--------- καί
 410. ἐξολεθρεύσω VF--FAI1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 411. κριτὴν N1M-ASM--- κριτής
 412. ἐξ P--------- ἐκ
 413. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 414. καὶ C--------- καί
 415. πάντας A3--APM--- πᾶς
 416. τοὺς RA--APM--- ὁ
 417. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 418. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 419. ἀποκτενῶ VF2-FAI1S- κτείνω ἀπο
 420. μετ' P--------- μετά
 421. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 422. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 423. κύριος N2--NSM--- κύριος
 424. Amos 2:4
 425. τάδε RD--APN--- ὅδε
 426. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 427. κύριος N2--NSM--- κύριος
 428. ἐπὶ P--------- ἐπί
 429. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 430. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 431. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 432. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 433. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 434. καὶ C--------- καί
 435. ἐπὶ P--------- ἐπί
 436. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 437. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 438. οὐκ D--------- οὐ
 439. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 440. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 441. ἕνεκα P--------- ἕνεκα
 442. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 443. ἀπώσασθαι VA--AMN--- ὠθέω ἀπο
 444. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 445. τὸν RA--ASM--- ὁ
 446. νόμον N2--ASM--- νόμος
 447. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 448. καὶ C--------- καί
 449. τὰ RA--APN--- ὁ
 450. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 451. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 452. οὐκ D--------- οὐ
 453. ἐφυλάξαντο VAI-AMI3P- φυλάσσω
 454. καὶ C--------- καί
 455. ἐπλάνησεν VAI-AAI3S- πλανάω
 456. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 457. τὰ RA--APN--- ὁ
 458. μάταια A1A-APN--- μάταιος
 459. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 460. ἃ RR--APN--- ὅς
 461. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 462. οἷς RR--DPM--- ὅς
 463. ἐξηκολούθησαν VAI-AAI3P- ἀκολουθέω ἐκ
 464. οἱ RA--NPM--- ὁ
 465. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 466. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 467. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 468. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 469. Amos 2:5
 470. καὶ C--------- καί
 471. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 472. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 473. ἐπὶ P--------- ἐπί
 474. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 475. καὶ C--------- καί
 476. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 477. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 478. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 479. Amos 2:6
 480. τάδε RD--APN--- ὅδε
 481. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 482. κύριος N2--NSM--- κύριος
 483. ἐπὶ P--------- ἐπί
 484. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 485. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 486. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 487. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 488. καὶ C--------- καί
 489. ἐπὶ P--------- ἐπί
 490. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 491. τέσσαρσιν A3--DPF--- τέσσαρες
 492. οὐκ D--------- οὐ
 493. ἀποστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἀπο
 494. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 495. ἀνθ' P--------- ἀντί
 496. ὧν RR--GPM--- ὅς
 497. ἀπέδοντο VOI-AMI3P- δίδωμι ἀπο
 498. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 499. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 500. καὶ C--------- καί
 501. πένητα N3T-ASM--- πένης
 502. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 503. ὑποδημάτων N3M-GPN--- ὑπόδημα
 504. Amos 2:7
 505. τὰ RA--APN--- ὁ
 506. πατοῦντα V2--PAPAPN πατέω
 507. ἐπὶ P--------- ἐπί
 508. τὸν RA--ASM--- ὁ
 509. χοῦν N3--ASM--- χοῦς
 510. τῆς RA--GSF--- ὁ
 511. γῆς N1--GSF--- γῆ
 512. καὶ C--------- καί
 513. ἐκονδύλιζον V1I-IAI3P- κονδυλίζω
 514. εἰς P--------- εἰς
 515. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 516. πτωχῶν N2--GPM--- πτωχός
 517. καὶ C--------- καί
 518. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 519. ταπεινῶν A1--GPM--- ταπεινός
 520. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 521. καὶ C--------- καί
 522. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 523. καὶ C--------- καί
 524. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 525. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 526. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 527. πρὸς P--------- πρός
 528. τὴν RA--ASF--- ὁ
 529. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 530. παιδίσκην N1--ASF--- παιδίσκη
 531. ὅπως C--------- ὅπως
 532. βεβηλώσωσιν VA--AAS3P- βεβηλόω
 533. τὸ RA--ASN--- ὁ
 534. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 535. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 536. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 537. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 538. Amos 2:8
 539. καὶ C--------- καί
 540. τὰ RA--APN--- ὁ
 541. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 542. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 543. δεσμεύοντες V1--PAPNPM δεσμεύω
 544. σχοινίοις N2N-DPN--- σχοινίον
 545. παραπετάσματα N3M-APN--- παραπέτασμα
 546. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 547. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 548. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 549. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 550. καὶ C--------- καί
 551. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 552. ἐκ P--------- ἐκ
 553. συκοφαντιῶν N1A-GPF--- συκοφαντία
 554. ἔπινον V1I-IAI3P- πίνω
 555. ἐν P--------- ἐν
 556. τῷ RA--DSM--- ὁ
 557. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 558. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 559. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 560. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 561. Amos 2:9
 562. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 563. δὲ X--------- δέ
 564. ἐξῆρα VAI-AAI1S- αἴρω ἐκ
 565. τὸν RA--ASM--- ὁ
 566. Αμορραῖον N2--ASM--- Ἀμορραῖος
 567. ἐκ P--------- ἐκ
 568. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 569. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 570. οὗ RR--GSM--- ὅς
 571. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 572. καθὼς D--------- καθώς
 573. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 574. κέδρου N2--GSF--- κέδρος
 575. τὸ RA--NSN--- ὁ
 576. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 577. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 578. καὶ C--------- καί
 579. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 580. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 581. ὡς C--------- ὡς
 582. δρῦς N3U-NSF--- δρῦς
 583. καὶ C--------- καί
 584. ἐξῆρα VAI-AAI1S- αἴρω ἐκ
 585. τὸν RA--ASM--- ὁ
 586. καρπὸν N2--ASM--- καρπός
 587. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 588. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 589. καὶ C--------- καί
 590. τὰς RA--APF--- ὁ
 591. ῥίζας N1S-APF--- ῥίζα
 592. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 593. ὑποκάτωθεν P--------- ὑποκάτωθεν
 594. Amos 2:10
 595. καὶ C--------- καί
 596. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 597. ἀνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἀνα
 598. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 599. ἐκ P--------- ἐκ
 600. γῆς N1--GSF--- γῆ
 601. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 602. καὶ C--------- καί
 603. περιήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω περι
 604. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 605. ἐν P--------- ἐν
 606. τῇ RA--DSF--- ὁ
 607. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 608. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 609. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 610. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 611. κατακληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω κατα
 612. τὴν RA--ASF--- ὁ
 613. γῆν N1--ASF--- γῆ
 614. τῶν RA--GPM--- ὁ
 615. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 616. Amos 2:11
 617. καὶ C--------- καί
 618. ἔλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω
 619. ἐκ P--------- ἐκ
 620. τῶν RA--GPM--- ὁ
 621. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 622. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 623. εἰς P--------- εἰς
 624. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 625. καὶ C--------- καί
 626. ἐκ P--------- ἐκ
 627. τῶν RA--GPM--- ὁ
 628. νεανίσκων N2--GPM--- νεανίσκος
 629. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 630. εἰς P--------- εἰς
 631. ἁγιασμόν N2--ASM--- ἁγιασμός
 632. μὴ D--------- μή
 633. οὐκ D--------- οὐ
 634. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 635. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 636. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 637. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 638. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 639. κύριος N2--NSM--- κύριος
 640. Amos 2:12
 641. καὶ C--------- καί
 642. ἐποτίζετε V1I-IAI2P- ποτίζω
 643. τοὺς RA--APM--- ὁ
 644. ἡγιασμένους VT--XMPAPM ἁγιάζω
 645. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 646. καὶ C--------- καί
 647. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 648. προφήταις N1M-DPM--- προφήτης
 649. ἐνετέλλεσθε V1I-IMI2P- τέλλομαι ἐν
 650. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 651. οὐ D--------- οὐ
 652. μὴ D--------- μή
 653. προφητεύσητε VA--AAS2P- προφητεύω
 654. Amos 2:13
 655. διὰ P--------- διά
 656. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 657. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 658. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 659. κυλίω V1--PAI1S- κυλίω
 660. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 661. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 662. ὃν RR--ASM--- ὅς
 663. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 664. κυλίεται V1--PPI3S- κυλίω
 665. ἡ RA--NSF--- ὁ
 666. ἅμαξα N1S-NSF--- ἅμαξα
 667. ἡ RA--NSF--- ὁ
 668. γέμουσα V1--PAPNSF γέμω
 669. καλάμης N1--GSF--- καλάμη
 670. Amos 2:14
 671. καὶ C--------- καί
 672. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 673. φυγὴ N1--NSF--- φυγή
 674. ἐκ P--------- ἐκ
 675. δρομέως N3V-GSM--- δρομεύς
 676. καὶ C--------- καί
 677. ὁ RA--NSM--- ὁ
 678. κραταιὸς A1A-NSM--- κραταιός
 679. οὐ D--------- οὐ
 680. μὴ D--------- μή
 681. κρατήσῃ VA--AAS3S- κρατέω
 682. τῆς RA--GSF--- ὁ
 683. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 684. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 685. καὶ C--------- καί
 686. ὁ RA--NSM--- ὁ
 687. μαχητὴς N1M-NSM--- μαχητής
 688. οὐ D--------- οὐ
 689. μὴ D--------- μή
 690. σώσῃ VA--AAS3S- σώζω
 691. τὴν RA--ASF--- ὁ
 692. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 693. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 694. Amos 2:15
 695. καὶ C--------- καί
 696. ὁ RA--NSM--- ὁ
 697. τοξότης N1M-NSM--- τοξότης
 698. οὐ D--------- οὐ
 699. μὴ D--------- μή
 700. ὑποστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ὑπο
 701. καὶ C--------- καί
 702. ὁ RA--NSM--- ὁ
 703. ὀξὺς A3U-NSM--- ὀξύς
 704. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 705. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 706. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 707. οὐ D--------- οὐ
 708. μὴ D--------- μή
 709. διασωθῇ VC--APS3S- σώζω δια
 710. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 711. ὁ RA--NSM--- ὁ
 712. ἱππεὺς N3V-NSM--- ἱππεύς
 713. οὐ D--------- οὐ
 714. μὴ D--------- μή
 715. σώσῃ VA--AAS3S- σώζω
 716. τὴν RA--ASF--- ὁ
 717. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 718. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 719. Amos 2:16
 720. καὶ C--------- καί
 721. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 722. τὴν RA--ASF--- ὁ
 723. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 724. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 725. ἐν P--------- ἐν
 726. δυναστείαις N1A-DPF--- δυναστεία
 727. ὁ RA--NSM--- ὁ
 728. γυμνὸς A1--NSM--- γυμνός
 729. διώξεται VF--FMI3S- διώκω
 730. ἐν P--------- ἐν
 731. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 732. τῇ RA--DSF--- ὁ
 733. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 734. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 735. κύριος N2--NSM--- κύριος
 736. Amos 3:1
 737. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 738. τὸν RA--ASM--- ὁ
 739. λόγον N2--ASM--- λόγος
 740. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 741. ὃν RR--ASM--- ὅς
 742. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 743. κύριος N2--NSM--- κύριος
 744. ἐφ' P--------- ἐπί
 745. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 746. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 747. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 748. καὶ C--------- καί
 749. κατὰ P--------- κατά
 750. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 751. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 752. ἧς RR--GSF--- ὅς
 753. ἀνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἀνα
 754. ἐκ P--------- ἐκ
 755. γῆς N1--GSF--- γῆ
 756. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 757. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 758. Amos 3:2
 759. πλὴν D--------- πλήν
 760. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 761. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 762. ἐκ P--------- ἐκ
 763. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 764. φυλῶν N1--GPF--- φυλή
 765. τῆς RA--GSF--- ὁ
 766. γῆς N1--GSF--- γῆ
 767. διὰ P--------- διά
 768. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 769. ἐκδικήσω VF--FAI1S- δικέω ἐκ
 770. ἐφ' P--------- ἐπί
 771. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 772. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 773. τὰς RA--APF--- ὁ
 774. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 775. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 776. Amos 3:3
 777. εἰ C--------- εἰ
 778. πορεύσονται VF--FMI3P- πορεύομαι
 779. δύο M--------- δύο
 780. ἐπὶ P--------- ἐπί
 781. τὸ RA--ASN--- ὁ
 782. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 783. καθόλου D--------- καθόλου
 784. ἐὰν C--------- ἐάν
 785. μὴ D--------- μή
 786. γνωρίσωσιν VA--AAS3P- γνωρίζω
 787. ἑαυτούς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 788. Amos 3:4
 789. εἰ C--------- εἰ
 790. ἐρεύξεται VF--FMI3S- ἐρεύγομαι
 791. λέων N3W-NSM--- λέων
 792. ἐκ P--------- ἐκ
 793. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 794. δρυμοῦ N2--GSM--- δρυμός
 795. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 796. θήραν N1A-ASF--- θήρα
 797. οὐκ D--------- οὐ
 798. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 799. εἰ C--------- εἰ
 800. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 801. σκύμνος N2--NSM--- σκύμνος
 802. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 803. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 804. ἐκ P--------- ἐκ
 805. τῆς RA--GSF--- ὁ
 806. μάνδρας N1A-GSF--- μάνδρα
 807. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 808. καθόλου D--------- καθόλου
 809. ἐὰν C--------- ἐάν
 810. μὴ D--------- μή
 811. ἁρπάσῃ VA--AAS3S- ἁρπάζω
 812. τι RI--ASN--- τις
 813. Amos 3:5
 814. εἰ C--------- εἰ
 815. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 816. ὄρνεον N2N-NSN--- ὄρνεον
 817. ἐπὶ P--------- ἐπί
 818. τὴν RA--ASF--- ὁ
 819. γῆν N1--ASF--- γῆ
 820. ἄνευ P--------- ἄνευ
 821. ἰξευτοῦ N1M-GSM--- ἰξευτής
 822. εἰ C--------- εἰ
 823. σχασθήσεται VC--FPI3S- σχάζω
 824. παγὶς N3D-NSF--- παγίς
 825. ἐπὶ P--------- ἐπί
 826. τῆς RA--GSF--- ὁ
 827. γῆς N1--GSF--- γῆ
 828. ἄνευ P--------- ἄνευ
 829. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 830. συλλαβεῖν V1--PAN--- λαμβάνω συν
 831. τι RI--ASN--- τις
 832. Amos 3:6
 833. εἰ C--------- εἰ
 834. φωνήσει VF--FAI3S- φωνέω
 835. σάλπιγξ N3G-NSF--- σάλπιγξ
 836. ἐν P--------- ἐν
 837. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 838. καὶ C--------- καί
 839. λαὸς N2--NSM--- λαός
 840. οὐ D--------- οὐ
 841. πτοηθήσεται VC--FPI3S- πτοέω
 842. εἰ C--------- εἰ
 843. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 844. κακία N1A-NSF--- κακία
 845. ἐν P--------- ἐν
 846. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 847. ἣν RR--ASF--- ὅς
 848. κύριος N2--NSM--- κύριος
 849. οὐκ D--------- οὐ
 850. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 851. Amos 3:7
 852. διότι C--------- διότι
 853. οὐ D--------- οὐ
 854. μὴ D--------- μή
 855. ποιήσῃ VA--AAS3S- ποιέω
 856. κύριος N2--NSM--- κύριος
 857. ὁ RA--NSM--- ὁ
 858. θεὸς N2--NSM--- θεός
 859. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 860. ἐὰν C--------- ἐάν
 861. μὴ D--------- μή
 862. ἀποκαλύψῃ VF--FMI2S- καλύπτω ἀπο
 863. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 864. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 865. πρὸς P--------- πρός
 866. τοὺς RA--APM--- ὁ
 867. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 868. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 869. τοὺς RA--APM--- ὁ
 870. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 871. Amos 3:8
 872. λέων N3W-NSM--- λέων
 873. ἐρεύξεται VF--FMI3S- ἐρεύγομαι
 874. καὶ C--------- καί
 875. τίς RI--NSM--- τίς
 876. οὐ D--------- οὐ
 877. φοβηθήσεται VC--FPI3S- φοβέω
 878. κύριος N2--NSM--- κύριος
 879. ὁ RA--NSM--- ὁ
 880. θεὸς N2--NSM--- θεός
 881. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 882. καὶ C--------- καί
 883. τίς RI--NSM--- τίς
 884. οὐ D--------- οὐ
 885. προφητεύσει VF--FAI3S- προφητεύω
 886. Amos 3:9
 887. ἀπαγγείλατε VA--AAD2P- ἀγγέλλω ἀπο
 888. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 889. ἐν P--------- ἐν
 890. Ἀσσυρίοις N2--DPM--- Ἀσσύριος
 891. καὶ C--------- καί
 892. ἐπὶ P--------- ἐπί
 893. τὰς RA--APF--- ὁ
 894. χώρας N1A-APF--- χώρα
 895. τῆς RA--GSF--- ὁ
 896. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 897. καὶ C--------- καί
 898. εἴπατε VAI-AAI2P- εἶπον
 899. συνάχθητε VQ--APD2P- ἄγω συν
 900. ἐπὶ P--------- ἐπί
 901. τὸ RA--ASN--- ὁ
 902. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 903. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 904. καὶ C--------- καί
 905. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 906. θαυμαστὰ A1--APN--- θαυμαστός
 907. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 908. ἐν P--------- ἐν
 909. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 910. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 911. καὶ C--------- καί
 912. τὴν RA--ASF--- ὁ
 913. καταδυναστείαν N1A-ASF--- καταδυναστεία
 914. τὴν RA--ASF--- ὁ
 915. ἐν P--------- ἐν
 916. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 917. Amos 3:10
 918. καὶ C--------- καί
 919. οὐκ D--------- οὐ
 920. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 921. ἃ RR--APN--- ὅς
 922. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 923. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 924. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 925. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 926. κύριος N2--NSM--- κύριος
 927. οἱ RA--NPM--- ὁ
 928. θησαυρίζοντες V1--PAPNPM θησαυρίζω
 929. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 930. καὶ C--------- καί
 931. ταλαιπωρίαν N1A-ASF--- ταλαιπωρία
 932. ἐν P--------- ἐν
 933. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 934. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 935. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 936. Amos 3:11
 937. διὰ P--------- διά
 938. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 939. τάδε RD--APN--- ὅδε
 940. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 941. κύριος N2--NSM--- κύριος
 942. ὁ RA--NSM--- ὁ
 943. θεός N2--NSM--- θεός
 944. Τύρος N2--NSF--- Τύρος
 945. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 946. ἡ RA--NSF--- ὁ
 947. γῆ N1--NSF--- γῆ
 948. σου RP--GS---- σύ
 949. ἐρημωθήσεται VC--FPI3S- ἐρημόω
 950. καὶ C--------- καί
 951. κατάξει VF--FAI3S- ἄγω κατα
 952. ἐκ P--------- ἐκ
 953. σοῦ RP--GS---- σύ
 954. ἰσχύν N3--ASF--- ἰσχύς
 955. σου RP--GS---- σύ
 956. καὶ C--------- καί
 957. διαρπαγήσονται VD--FPI3P- ἁρπάζω δια
 958. αἱ RA--NPF--- ὁ
 959. χῶραί N1A-NPF--- χώρα
 960. σου RP--GS---- σύ
 961. Amos 3:12
 962. τάδε RD--APN--- ὅδε
 963. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 964. κύριος N2--NSM--- κύριος
 965. ὃν RR--ASM--- ὅς
 966. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 967. ὅταν D--------- ὅταν
 968. ἐκσπάσῃ VA--AAS3S- σπάω ἐκ
 969. ὁ RA--NSM--- ὁ
 970. ποιμὴν N3--NSM--- ποιμήν
 971. ἐκ P--------- ἐκ
 972. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 973. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 974. λέοντος N3--GSM--- λέων
 975. δύο M--------- δύο
 976. σκέλη N3E-APN--- σκέλος
 977. ἢ C--------- ἤ
 978. λοβὸν N2--ASM--- λοβός
 979. ὠτίου N2N-GSN--- ὠτίον
 980. οὕτως D--------- οὕτως
 981. ἐκσπασθήσονται VS--FPI3P- σπάω ἐκ
 982. οἱ RA--NPM--- ὁ
 983. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 984. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 985. οἱ RA--NPM--- ὁ
 986. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 987. ἐν P--------- ἐν
 988. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 989. κατέναντι D--------- κατέναντι
 990. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 991. καὶ C--------- καί
 992. ἐν P--------- ἐν
 993. Δαμασκῷ N2--DS---- Δαμασκός
 994. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 995. Amos 3:13
 996. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 997. καὶ C--------- καί
 998. ἐπιμαρτύρασθε VA--AMD2P- μαρτυρέω ἐπι
 999. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1000. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1001. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 1002. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1003. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1004. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1005. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1006. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1007. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1008. Amos 3:14
 1009. διότι C--------- διότι
 1010. ἐν P--------- ἐν
 1011. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1012. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1013. ὅταν D--------- ὅταν
 1014. ἐκδικῶ V2--PAI1S- δικέω ἐκ
 1015. ἀσεβείας N1A-GSF--- ἀσέβεια
 1016. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1017. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1018. ἐπ' P--------- ἐπί
 1019. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1020. καὶ C--------- καί
 1021. ἐκδικήσω VF--FAI1S- δικέω ἐκ
 1022. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1023. τὰ RA--APN--- ὁ
 1024. θυσιαστήρια N2N-APN--- θυσιαστήριον
 1025. Βαιθηλ N---GSF--- Βαιθηλ
 1026. καὶ C--------- καί
 1027. κατασκαφήσεται VD--FPI3S- σκάπτω κατα
 1028. τὰ RA--APN--- ὁ
 1029. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 1030. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1031. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 1032. καὶ C--------- καί
 1033. πεσοῦνται VF2-FMI3P- πίπτω
 1034. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1035. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1036. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1037. Amos 3:15
 1038. συγχεῶ VF2-FAI1S- χέω συν
 1039. καὶ C--------- καί
 1040. πατάξω VF--FAI1S- πατάσσω
 1041. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1042. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1043. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1044. περίπτερον A1B-ASM--- περίπτερος
 1045. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1046. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1047. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1048. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1049. θερινόν A1--ASM--- θερινός
 1050. καὶ C--------- καί
 1051. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1052. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 1053. ἐλεφάντινοι A1--NPM--- ἐλεφάντινος
 1054. καὶ C--------- καί
 1055. προστεθήσονται VC--FPI3P- τίθημι προς
 1056. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 1057. ἕτεροι A1A-NPM--- ἕτερος
 1058. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 1059. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1060. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1061. Amos 4:1
 1062. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 1063. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1064. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1065. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 1066. δαμάλεις N3I-VPF--- δάμαλις
 1067. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1068. Βασανίτιδος N3D-GSF--- Βασανίτις
 1069. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1070. ἐν P--------- ἐν
 1071. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1072. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 1073. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1074. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 1075. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1076. καταδυναστεύουσαι V1--PAPNPF δυναστεύω κατα
 1077. πτωχοὺς N2--APM--- πτωχός
 1078. καὶ C--------- καί
 1079. καταπατοῦσαι V2--PAPNPF πατέω κατα
 1080. πένητας N3T-APM--- πένης
 1081. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1082. λέγουσαι V1--PAPNPF λέγω
 1083. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1084. κυρίοις N2--DPM--- κύριος
 1085. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1086. ἐπίδοτε VO--AAD2P- δίδωμι ἐπι
 1087. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1088. ὅπως C--------- ὅπως
 1089. πίωμεν VB--AAS1P- πίνω
 1090. Amos 4:2
 1091. ὀμνύει V5--PAI3S- ὄμνυμι
 1092. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1093. κατὰ P--------- κατά
 1094. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1095. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 1096. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1097. διότι C--------- διότι
 1098. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1099. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 1100. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 1101. ἐφ' P--------- ἐπί
 1102. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1103. καὶ C--------- καί
 1104. λήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω
 1105. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1106. ἐν P--------- ἐν
 1107. ὅπλοις N2N-DPN--- ὅπλον
 1108. καὶ C--------- καί
 1109. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1110. μεθ' P--------- μετά
 1111. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1112. εἰς P--------- εἰς
 1113. λέβητας N3T-APM--- λέβης
 1114. ὑποκαιομένους V1--PMPAPM καίω ὑπο
 1115. ἐμβαλοῦσιν VF2-FAI3P- βάλλω ἐν
 1116. ἔμπυροι A1B-NPM--- ἔμπυρος
 1117. λοιμοί N2--NPM--- λοιμός
 1118. Amos 4:3
 1119. καὶ C--------- καί
 1120. ἐξενεχθήσεσθε VQ--FPI2P- φέρω ἐκ
 1121. γυμναὶ A1--NPF--- γυμνός
 1122. κατέναντι D--------- κατέναντι
 1123. ἀλλήλων RD--GPM--- ἀλλήλω
 1124. καὶ C--------- καί
 1125. ἀπορριφήσεσθε VD--FPI2P- ῥίπτω ἀπο
 1126. εἰς P--------- εἰς
 1127. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1128. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 1129. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1130. Ρεμμαν N---ASN--- Ρεμμαν
 1131. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1132. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1133. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1134. θεός N2--NSM--- θεός
 1135. Amos 4:4
 1136. εἰσήλθατε VBI-AAI2P- ἔρχομαι εἰς
 1137. εἰς P--------- εἰς
 1138. Βαιθηλ N---ASF--- Βαιθηλ
 1139. καὶ C--------- καί
 1140. ἠνομήσατε VAI-AAI2P- ἀνομέω
 1141. καὶ C--------- καί
 1142. εἰς P--------- εἰς
 1143. Γαλγαλα N---ASF--- Γαλγαλα
 1144. ἐπληθύνατε VAI-AAI2P- πληθύνω
 1145. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1146. ἀσεβῆσαι VA--AAN--- ἀσεβέω
 1147. καὶ C--------- καί
 1148. ἠνέγκατε VAI-AAI2P- φέρω
 1149. εἰς P--------- εἰς
 1150. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1151. πρωὶ D--------- πρωΐ
 1152. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 1153. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1154. εἰς P--------- εἰς
 1155. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1156. τριημερίαν N1A-ASF--- τριημερία
 1157. τὰ RA--APN--- ὁ
 1158. ἐπιδέκατα A1--APN--- ἐπιδέκατος
 1159. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1160. Amos 4:5
 1161. καὶ C--------- καί
 1162. ἀνέγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω ἀνα
 1163. ἔξω D--------- ἔξω
 1164. νόμον N2--ASM--- νόμος
 1165. καὶ C--------- καί
 1166. ἐπεκαλέσαντο VAI-AMI3P- καλέω ἐπι
 1167. ὁμολογίας N1A-APF--- ὁμολογία
 1168. ἀπαγγείλατε VA--AAD2P- ἀγγέλλω ἀπο
 1169. ὅτι C--------- ὅτι
 1170. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1171. ἠγάπησαν VAI-AAI3P- ἀγαπάω
 1172. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1173. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1174. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1175. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1176. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1177. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1178. θεός N2--NSM--- θεός
 1179. Amos 4:6
 1180. καὶ C--------- καί
 1181. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1182. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 1183. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1184. γομφιασμὸν N2--ASM--- γομφιασμός
 1185. ὀδόντων N3--GPM--- ὀδούς
 1186. ἐν P--------- ἐν
 1187. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 1188. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1189. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 1190. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1191. καὶ C--------- καί
 1192. ἔνδειαν N1A-ASF--- ἔνδεια
 1193. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 1194. ἐν P--------- ἐν
 1195. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 1196. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1197. τόποις N2--DPM--- τόπος
 1198. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1199. καὶ C--------- καί
 1200. οὐκ D--------- οὐ
 1201. ἐπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐπι
 1202. πρός P--------- πρός
 1203. με RP--AS---- ἐγώ
 1204. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1205. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1206. Amos 4:7
 1207. καὶ C--------- καί
 1208. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1209. ἀνέσχον VBI-AAI1S- ἔχω ἀνα
 1210. ἐξ P--------- ἐκ
 1211. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1212. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1213. ὑετὸν N2--ASM--- ὑετός
 1214. πρὸ P--------- πρό
 1215. τριῶν A3--GPM--- τρεῖς
 1216. μηνῶν N3--GPM--- μήν
 1217. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1218. τρυγήτου N2--GSM--- τρύγητος
 1219. καὶ C--------- καί
 1220. βρέξω VF--FAI1S- βρέχω
 1221. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1222. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1223. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1224. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1225. δὲ X--------- δέ
 1226. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1227. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1228. οὐ D--------- οὐ
 1229. βρέξω VF--FAI1S- βρέχω
 1230. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 1231. μία A1A-NSF--- εἷς
 1232. βραχήσεται VD--FPI3S- βρέχω
 1233. καὶ C--------- καί
 1234. μερίς N3D-NSF--- μερίς
 1235. ἐφ' P--------- ἐπί
 1236. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1237. οὐ D--------- οὐ
 1238. βρέξω VF--FAI1S- βρέχω
 1239. ἐπ' P--------- ἐπί
 1240. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1241. ξηρανθήσεται VC--FPI3S- ξηραίνω
 1242. Amos 4:8
 1243. καὶ C--------- καί
 1244. συναθροισθήσονται VS--FPI3P- ἀθροίζω συν
 1245. δύο M--------- δύο
 1246. καὶ C--------- καί
 1247. τρεῖς A3--NPF--- τρεῖς
 1248. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 1249. εἰς P--------- εἰς
 1250. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1251. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 1252. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1253. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 1254. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 1255. καὶ C--------- καί
 1256. οὐ D--------- οὐ
 1257. μὴ D--------- μή
 1258. ἐμπλησθῶσιν VS--APS3P- πίμπλημι ἐν
 1259. καὶ C--------- καί
 1260. οὐκ D--------- οὐ
 1261. ἐπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐπι
 1262. πρός P--------- πρός
 1263. με RP--AS---- ἐγώ
 1264. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1265. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1266. Amos 4:9
 1267. ἐπάταξα VAI-AAI1S- πατάσσω
 1268. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1269. ἐν P--------- ἐν
 1270. πυρώσει N3I-DPF--- πυρώσις
 1271. καὶ C--------- καί
 1272. ἐν P--------- ἐν
 1273. ἰκτέρῳ N2--DSM--- ἴκτερος
 1274. ἐπληθύνατε VAI-AAI2P- πληθύνω
 1275. κήπους N2--APM--- κῆπος
 1276. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1277. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 1278. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1279. καὶ C--------- καί
 1280. συκῶνας N3W-APM--- συκών
 1281. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1282. καὶ C--------- καί
 1283. ἐλαιῶνας N3W-APM--- ἐλαιών
 1284. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1285. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 1286. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1287. κάμπη N1--NSF--- κάμπη
 1288. καὶ C--------- καί
 1289. οὐδ' C--------- οὐδέ
 1290. ὧς C--------- ὥς
 1291. ἐπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐπι
 1292. πρός P--------- πρός
 1293. με RP--AS---- ἐγώ
 1294. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1295. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1296. Amos 4:10
 1297. ἐξαπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1298. εἰς P--------- εἰς
 1299. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1300. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 1301. ἐν P--------- ἐν
 1302. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 1303. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1304. καὶ C--------- καί
 1305. ἀπέκτεινα VAI-AAI1S- κτείνω ἀπο
 1306. ἐν P--------- ἐν
 1307. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 1308. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1309. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 1310. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1311. μετὰ P--------- μετά
 1312. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 1313. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 1314. σου RP--GS---- σύ
 1315. καὶ C--------- καί
 1316. ἀνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἀνα
 1317. ἐν P--------- ἐν
 1318. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 1319. τὰς RA--APF--- ὁ
 1320. παρεμβολὰς N1--APF--- παρεμβολή
 1321. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1322. ἐν P--------- ἐν
 1323. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1324. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 1325. μου RP--GS---- ἐγώ
 1326. καὶ C--------- καί
 1327. οὐδ' C--------- οὐδέ
 1328. ὧς C--------- ὥς
 1329. ἐπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐπι
 1330. πρός P--------- πρός
 1331. με RP--AS---- ἐγώ
 1332. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1333. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1334. Amos 4:11
 1335. κατέστρεψα VAI-AAI1S- στρέφω κατα
 1336. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1337. καθὼς D--------- καθώς
 1338. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 1339. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1340. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1341. Σοδομα N---AS---- Σοδομα
 1342. καὶ C--------- καί
 1343. Γομορρα N---AS---- Γομορρα
 1344. καὶ C--------- καί
 1345. ἐγένεσθε VBI-AMI2P- γίγνομαι
 1346. ὡς C--------- ὡς
 1347. δαλὸς N2--NSM--- δαλός
 1348. ἐξεσπασμένος VM--XMPNSM σπάω ἐκ
 1349. ἐκ P--------- ἐκ
 1350. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 1351. καὶ C--------- καί
 1352. οὐδ' C--------- οὐδέ
 1353. ὧς C--------- ὥς
 1354. ἐπεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐπι
 1355. πρός P--------- πρός
 1356. με RP--AS---- ἐγώ
 1357. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1358. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1359. Amos 4:12
 1360. διὰ P--------- διά
 1361. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1362. οὕτως D--------- οὕτως
 1363. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 1364. σοι RP--DS---- σύ
 1365. Ισραηλ N---VSM--- Ἰσραήλ
 1366. πλὴν D--------- πλήν
 1367. ὅτι C--------- ὅτι
 1368. οὕτως D--------- οὕτως
 1369. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 1370. σοι RP--DS---- σύ
 1371. ἑτοιμάζου V1--PMD2S- ἑτοιμάζω
 1372. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1373. ἐπικαλεῖσθαι V2--PMN--- καλέω ἐπι
 1374. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1375. θεόν N2--ASM--- θεός
 1376. σου RP--GS---- σύ
 1377. Ισραηλ N---VSM--- Ἰσραήλ
 1378. Amos 4:13
 1379. διότι C--------- διότι
 1380. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1381. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1382. στερεῶν V4--PAPNSM στερεόω
 1383. βροντὴν N1--ASF--- βροντή
 1384. καὶ C--------- καί
 1385. κτίζων V1--PAPNSM κτίζω
 1386. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1387. καὶ C--------- καί
 1388. ἀπαγγέλλων V1--PAPNSM ἀγγέλλω ἀπο
 1389. εἰς P--------- εἰς
 1390. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 1391. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1392. χριστὸν A1--ASM--- χριστός
 1393. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1394. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 1395. ὄρθρον N2--ASM--- ὄρθρος
 1396. καὶ C--------- καί
 1397. ὁμίχλην N1--ASF--- ὁμίχλη
 1398. καὶ C--------- καί
 1399. ἐπιβαίνων V1--PAPNSM βαίνω ἐπι
 1400. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1401. τὰ RA--APN--- ὁ
 1402. ὕψη N3E-APN--- ὕψος
 1403. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1404. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1405. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1406. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1407. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1408. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1409. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1410. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1411. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1412. Amos 5:1
 1413. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 1414. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1415. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1416. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1417. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 1418. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1419. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1420. λαμβάνω V1--PAI1S- λαμβάνω
 1421. ἐφ' P--------- ἐπί
 1422. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1423. θρῆνον N2--ASM--- θρῆνος
 1424. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1425. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1426. Amos 5:2
 1427. ἔπεσεν VBI-AAI3S- πίπτω
 1428. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 1429. μὴ D--------- μή
 1430. προσθῇ VE--AAS3S- τίθημι προς
 1431. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1432. ἀναστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀνα
 1433. παρθένος N2--NSF--- παρθένος
 1434. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1435. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1436. ἔσφαλεν VZI-AAI3S- σφάλλω
 1437. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1438. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1439. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1440. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1441. οὐκ D--------- οὐ
 1442. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1443. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1444. ἀναστήσων VF--FAPNSM ἵστημι ἀνα
 1445. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1446. Amos 5:3
 1447. διότι C--------- διότι
 1448. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1449. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1450. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1451. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1452. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1453. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 1454. ἐξ P--------- ἐκ
 1455. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1456. ἐξεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1457. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 1458. ὑπολειφθήσονται VV--FPI3P- λείπω ὑπο
 1459. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 1460. καὶ C--------- καί
 1461. ἐξ P--------- ἐκ
 1462. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1463. ἐξεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1464. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 1465. ὑπολειφθήσονται VV--FPI3P- λείπω ὑπο
 1466. δέκα M--------- δέκα
 1467. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1468. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1469. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1470. Amos 5:4
 1471. διότι C--------- διότι
 1472. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1473. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1474. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1475. πρὸς P--------- πρός
 1476. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1477. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1478. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1479. ἐκζητήσατέ VA--AAD2P- ζητέω ἐκ
 1480. με RP--AS---- ἐγώ
 1481. καὶ C--------- καί
 1482. ζήσεσθε VF--FMI2P- ζάω
 1483. Amos 5:5
 1484. καὶ C--------- καί
 1485. μὴ D--------- μή
 1486. ἐκζητεῖτε V2--PAI2P- ζητέω ἐκ
 1487. Βαιθηλ N---ASF--- Βαιθηλ
 1488. καὶ C--------- καί
 1489. εἰς P--------- εἰς
 1490. Γαλγαλα N---ASF--- Γαλγαλα
 1491. μὴ D--------- μή
 1492. εἰσπορεύεσθε V1--PMD2P- πορεύομαι εἰς
 1493. καὶ C--------- καί
 1494. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1495. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1496. φρέαρ N3T-ASN--- φρέαρ
 1497. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1498. ὅρκου N2--GSM--- ὅρκος
 1499. μὴ D--------- μή
 1500. διαβαίνετε V1--PAD2P- βαίνω δια
 1501. ὅτι C--------- ὅτι
 1502. Γαλγαλα N---NSF--- Γαλγαλα
 1503. αἰχμαλωτευομένη V1--PPPNSF αἰχμαλωτεύω
 1504. αἰχμαλωτευθήσεται VC--FPI3S- αἰχμαλωτεύω
 1505. καὶ C--------- καί
 1506. Βαιθηλ N---NSF--- Βαιθηλ
 1507. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 1508. ὡς C--------- ὡς
 1509. οὐχ D--------- οὐ
 1510. ὑπάρχουσα V1--PAPNSF ἄρχω ὑπο
 1511. Amos 5:6
 1512. ἐκζητήσατε VA--AAD2P- ζητέω ἐκ
 1513. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1514. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1515. καὶ C--------- καί
 1516. ζήσατε VA--AAD2P- ζάω
 1517. ὅπως C--------- ὅπως
 1518. μὴ D--------- μή
 1519. ἀναλάμψῃ VA--AAS3S- λάμπω ἀνα
 1520. ὡς C--------- ὡς
 1521. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 1522. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1523. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1524. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 1525. καὶ C--------- καί
 1526. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 1527. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1528. καὶ C--------- καί
 1529. οὐκ D--------- οὐ
 1530. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 1531. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1532. σβέσων VF--FAPNSM σβέννυμι
 1533. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1534. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1535. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1536. Amos 5:7
 1537. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1538. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1539. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 1540. εἰς P--------- εἰς
 1541. ὕψος N3E-ASN--- ὕψος
 1542. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 1543. καὶ C--------- καί
 1544. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 1545. εἰς P--------- εἰς
 1546. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1547. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 1548. Amos 5:8
 1549. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 1550. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1551. καὶ C--------- καί
 1552. μετασκευάζων V1--PAPNSM σκευάζω μετα
 1553. καὶ C--------- καί
 1554. ἐκτρέπων V1--PAPNSM τρέπω ἐκ
 1555. εἰς P--------- εἰς
 1556. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1557. πρωὶ D--------- πρωΐ
 1558. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 1559. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1560. καὶ C--------- καί
 1561. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1562. εἰς P--------- εἰς
 1563. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 1564. συσκοτάζων V1--PAPNSM σκοτάζω συν
 1565. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1566. προσκαλούμενος V2--PMPNSM καλέω προς
 1567. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1568. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 1569. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1570. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 1571. καὶ C--------- καί
 1572. ἐκχέων V2--PAPNSM χέω ἐκ
 1573. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 1574. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1575. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1576. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1577. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1578. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1579. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1580. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1581. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1582. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1583. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1584. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1585. Amos 5:9
 1586. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1587. διαιρῶν V2--PAPNSM αἱρέω δια
 1588. συντριμμὸν N2--ASM--- συντριμμός
 1589. ἐπ' P--------- ἐπί
 1590. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 1591. καὶ C--------- καί
 1592. ταλαιπωρίαν N1A-ASF--- ταλαιπωρία
 1593. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1594. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 1595. ἐπάγων V1--PAPNSM ἄγω ἐπι
 1596. Amos 5:10
 1597. ἐμίσησαν VAI-AAI3P- μισέω
 1598. ἐν P--------- ἐν
 1599. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 1600. ἐλέγχοντα V1--PAPASM ἐλέγχω
 1601. καὶ C--------- καί
 1602. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1603. ὅσιον A1A-ASM--- ὅσιος
 1604. ἐβδελύξαντο VAI-AMI3P- βδελύσσω
 1605. Amos 5:11
 1606. διὰ P--------- διά
 1607. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1608. ἀνθ' P--------- ἀντί
 1609. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1610. κατεκονδυλίζετε V1I-IAI2P- κονδυλίζω κατα
 1611. πτωχοὺς N2--APM--- πτωχός
 1612. καὶ C--------- καί
 1613. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1614. ἐκλεκτὰ A1--APN--- ἐκλεκτός
 1615. ἐδέξασθε VAI-AMI2P- δέχομαι
 1616. παρ' P--------- παρά
 1617. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1618. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 1619. ξυστοὺς A1B-APM--- ξυστός
 1620. ᾠκοδομήσατε VAI-AAI2P- οἰκοδομέω
 1621. καὶ C--------- καί
 1622. οὐ D--------- οὐ
 1623. μὴ D--------- μή
 1624. κατοικήσητε VA--AAS2P- οἰκέω κατα
 1625. ἐν P--------- ἐν
 1626. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1627. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 1628. ἐπιθυμητοὺς A1--APM--- ἐπιθυμητός
 1629. ἐφυτεύσατε VAI-AAI2P- φυτεύω
 1630. καὶ C--------- καί
 1631. οὐ D--------- οὐ
 1632. μὴ D--------- μή
 1633. πίητε VB--AAS2P- πίνω
 1634. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1635. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 1636. ἐξ P--------- ἐκ
 1637. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1638. Amos 5:12
 1639. ὅτι C--------- ὅτι
 1640. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 1641. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 1642. ἀσεβείας N1A-APF--- ἀσέβεια
 1643. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1644. καὶ C--------- καί
 1645. ἰσχυραὶ A1A-NPF--- ἰσχυρός
 1646. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1647. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 1648. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1649. καταπατοῦντες V2--PAPNPM πατέω κατα
 1650. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 1651. λαμβάνοντες V1--PAPNPM λαμβάνω
 1652. ἀλλάγματα N3M-APN--- ἄλλαγμα
 1653. καὶ C--------- καί
 1654. πένητας N3T-APM--- πένης
 1655. ἐν P--------- ἐν
 1656. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 1657. ἐκκλίνοντες V1--PAPNPM κλίνω ἐκ
 1658. Amos 5:13
 1659. διὰ P--------- διά
 1660. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1661. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1662. συνίων V7--PAPNSM ἵημι συν
 1663. ἐν P--------- ἐν
 1664. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1665. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1666. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 1667. σιωπήσεται VF--FMI3S- σιωπάω
 1668. ὅτι C--------- ὅτι
 1669. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 1670. πονηρός A1A-NSM--- πονηρός
 1671. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1672. Amos 5:14
 1673. ἐκζητήσατε VA--AAD2P- ζητέω ἐκ
 1674. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1675. καλὸν A1--ASN--- καλός
 1676. καὶ C--------- καί
 1677. μὴ D--------- μή
 1678. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1679. πονηρόν A1A-ASN--- πονηρός
 1680. ὅπως C--------- ὅπως
 1681. ζήσητε VA--AAS2P- ζάω
 1682. καὶ C--------- καί
 1683. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 1684. οὕτως D--------- οὕτως
 1685. μεθ' P--------- μετά
 1686. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1687. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1688. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1689. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1690. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1691. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1692. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1693. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1694. εἴπατε VAI-AAI2P- εἶπον
 1695. Amos 5:15
 1696. μεμισήκαμεν VX--XAI1P- μισέω
 1697. τὰ RA--APN--- ὁ
 1698. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 1699. καὶ C--------- καί
 1700. ἠγαπήκαμεν VX--XAI1P- ἀγαπάω
 1701. τὰ RA--APN--- ὁ
 1702. καλά A1--APN--- καλός
 1703. καὶ C--------- καί
 1704. ἀποκαταστήσατε VA--AAD2P- ἵστημι ἀπο κατα
 1705. ἐν P--------- ἐν
 1706. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 1707. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 1708. ὅπως C--------- ὅπως
 1709. ἐλεήσῃ VA--AAD3S- ἐλεέω
 1710. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1711. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1712. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1713. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1714. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1715. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1716. περιλοίπους A1B-APM--- περίλοιπος
 1717. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1718. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 1719. Amos 5:16
 1720. διὰ P--------- διά
 1721. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1722. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1723. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1724. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1725. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1726. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1727. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1728. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1729. ἐν P--------- ἐν
 1730. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 1731. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 1732. κοπετός N2--NSM--- κοπετός
 1733. καὶ C--------- καί
 1734. ἐν P--------- ἐν
 1735. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 1736. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 1737. ῥηθήσεται VC--FPI3S- εἶπον
 1738. οὐαὶ I--------- οὐαί
 1739. οὐαί I--------- οὐαί
 1740. κληθήσεται VC--FPI3S- καλέω
 1741. γεωργὸς N2--NSM--- γεωργός
 1742. εἰς P--------- εἰς
 1743. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 1744. καὶ C--------- καί
 1745. κοπετὸν N2--ASM--- κοπετός
 1746. καὶ C--------- καί
 1747. εἰς P--------- εἰς
 1748. εἰδότας VX--XAPAPM ὁράω
 1749. θρῆνον N2--ASM--- θρῆνος
 1750. Amos 5:17
 1751. καὶ C--------- καί
 1752. ἐν P--------- ἐν
 1753. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 1754. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 1755. κοπετός N2--NSM--- κοπετός
 1756. διότι C--------- διότι
 1757. διελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι δια
 1758. διὰ P--------- διά
 1759. μέσου A1--GSN--- μέσος
 1760. σου RP--GS---- σύ
 1761. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1762. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1763. Amos 5:18
 1764. οὐαὶ I--------- οὐαί
 1765. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1766. ἐπιθυμοῦντες V4--PAPNPM θυμόω ἐπι
 1767. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1768. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1769. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1770. ἵνα C--------- ἵνα
 1771. τί RI--ASN--- τίς
 1772. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 1773. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1774. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1775. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 1776. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1777. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. αὐτή RD--NSF--- αὐτός
 1780. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1781. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 1782. καὶ C--------- καί
 1783. οὐ D--------- οὐ
 1784. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 1785. Amos 5:19
 1786. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1787. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1788. ὅταν D--------- ὅταν
 1789. φύγῃ VB--AAS3S- φεύγω
 1790. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1791. ἐκ P--------- ἐκ
 1792. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1793. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1794. λέοντος N3--GSM--- λέων
 1795. καὶ C--------- καί
 1796. ἐμπέσῃ VF--FMI2S- πίπτω ἐν
 1797. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1798. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1799. ἄρκος N2--NSF--- ἄρκος
 1800. καὶ C--------- καί
 1801. εἰσπηδήσῃ VA--AAS3S- πηδάω εἰς
 1802. εἰς P--------- εἰς
 1803. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1804. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1805. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1806. καὶ C--------- καί
 1807. ἀπερείσηται VA--AMS3S- ἐρείδω ἀπο
 1808. τὰς RA--APF--- ὁ
 1809. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1810. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1811. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1812. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1813. τοῖχον N2--ASM--- τοῖχος
 1814. καὶ C--------- καί
 1815. δάκῃ VB--AAS3S- δάκνω
 1816. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1817. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1818. ὄφις N3I-NSM--- ὄφις
 1819. Amos 5:20
 1820. οὐχὶ D--------- οὐ
 1821. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 1822. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1823. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 1824. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1825. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1826. καὶ C--------- καί
 1827. οὐ D--------- οὐ
 1828. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 1829. καὶ C--------- καί
 1830. γνόφος N2--NSM--- γνόφος
 1831. οὐκ D--------- οὐ
 1832. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 1833. φέγγος N3E-ASN--- φέγγος
 1834. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1835. Amos 5:21
 1836. μεμίσηκα VX--XAI1S- μισέω
 1837. ἀπῶσμαι VM--XMI1S- ὠθέω ἀπο
 1838. ἑορτὰς N1--APF--- ἑορτή
 1839. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1840. καὶ C--------- καί
 1841. οὐ D--------- οὐ
 1842. μὴ D--------- μή
 1843. ὀσφρανθῶ VC--APS1S- ὀσφραίνομαι
 1844. ἐν P--------- ἐν
 1845. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1846. πανηγύρεσιν N3I-DPF--- πανήγυρις
 1847. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1848. Amos 5:22
 1849. διότι C--------- διότι
 1850. καὶ C--------- καί
 1851. ἐὰν C--------- ἐάν
 1852. ἐνέγκητέ VAI-AAS2P- φέρω
 1853. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1854. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 1855. καὶ C--------- καί
 1856. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 1857. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1858. οὐ D--------- οὐ
 1859. προσδέξομαι VF--FMI1S- δέχομαι προς
 1860. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 1861. καὶ C--------- καί
 1862. σωτηρίου N2N-GSN--- σωτήριον
 1863. ἐπιφανείας N1A-APF--- ἐπιφανεία
 1864. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1865. οὐκ D--------- οὐ
 1866. ἐπιβλέψομαι VF--FMI1S- βλέπω ἐπι
 1867. Amos 5:23
 1868. μετάστησον VA--AAD2S- ἵστημι μετα
 1869. ἀπ' P--------- ἀπό
 1870. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1871. ἦχον N2--ASM--- ἦχος
 1872. ᾠδῶν N1--GPF--- ᾠδή
 1873. σου RP--GS---- σύ
 1874. καὶ C--------- καί
 1875. ψαλμὸν N2--ASM--- ψαλμός
 1876. ὀργάνων N2N-GPN--- ὄργανον
 1877. σου RP--GS---- σύ
 1878. οὐκ D--------- οὐ
 1879. ἀκούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω
 1880. Amos 5:24
 1881. καὶ C--------- καί
 1882. κυλισθήσεται VS--FPI3S- κυλίω
 1883. ὡς C--------- ὡς
 1884. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 1885. κρίμα N3M-NSN--- κρίμα
 1886. καὶ C--------- καί
 1887. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 1888. ὡς C--------- ὡς
 1889. χειμάρρους A1C-NSM--- χειμάρρους
 1890. ἄβατος A1B-NSM--- ἄβατος
 1891. Amos 5:25
 1892. μὴ D--------- μή
 1893. σφάγια N2N-APN--- σφάγιον
 1894. καὶ C--------- καί
 1895. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 1896. προσηνέγκατέ VAI-AAI2P- φέρω προς
 1897. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1898. ἐν P--------- ἐν
 1899. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1900. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 1901. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 1902. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1903. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1904. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1905. Amos 5:26
 1906. καὶ C--------- καί
 1907. ἀνελάβετε VBI-AAI2P- λαμβάνω ἀνα
 1908. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1909. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 1910. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1911. Μολοχ N---GS---- Μολοχ
 1912. καὶ C--------- καί
 1913. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1914. ἄστρον N2N-ASN--- ἄστρον
 1915. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1916. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1917. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1918. Ραιφαν N---GS---- Ραιφαν
 1919. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1920. τύπους N2--APM--- τύπος
 1921. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1922. οὓς RR--APM--- ὅς
 1923. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 1924. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 1925. Amos 5:27
 1926. καὶ C--------- καί
 1927. μετοικιῶ VF2-FAI1S- οἰκίζω μετα
 1928. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1929. ἐπέκεινα D--------- ἐπέκεινα
 1930. Δαμασκοῦ N2--GS---- Δαμασκός
 1931. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1932. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1933. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1934. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1935. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1936. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 1937. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1938. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1939. Amos 6:1
 1940. οὐαὶ I--------- οὐαί
 1941. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1942. ἐξουθενοῦσιν V4--PAPDPM οὐθενόω ἐκ
 1943. Σιων N---AS---- Σιων
 1944. καὶ C--------- καί
 1945. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1946. πεποιθόσιν VX--XAPDPM πείθω
 1947. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1948. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1949. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 1950. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 1951. ἀπετρύγησαν VAI-AAI3P- τρυγάω ἀπο
 1952. ἀρχὰς N1--APF--- ἀρχή
 1953. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1954. καὶ C--------- καί
 1955. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 1956. αὐτοί RD--NPM--- αὐτός
 1957. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1958. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1959. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1960. Amos 6:2
 1961. διάβητε VZ--AAD2P- βαίνω δια
 1962. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1963. καὶ C--------- καί
 1964. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 1965. καὶ C--------- καί
 1966. διέλθατε VB--AAD2P- ἔρχομαι δια
 1967. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1968. εἰς P--------- εἰς
 1969. Εμαθ N---AS---- Εμαθ
 1970. Ραββα N---AS---- Ραββα
 1971. καὶ C--------- καί
 1972. κατάβητε VZ--AAD2P- βαίνω κατα
 1973. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1974. εἰς P--------- εἰς
 1975. Γεθ N---AS---- Γεθ
 1976. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 1977. τὰς RA--APF--- ὁ
 1978. κρατίστας A1--APFS-- κρείσσων
 1979. ἐκ P--------- ἐκ
 1980. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 1981. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1982. βασιλειῶν N1A-GPF--- βασιλεία
 1983. τούτων RD--GPF--- οὗτος
 1984. εἰ C--------- εἰ
 1985. πλέονα A3C-NPN--- πολύς
 1986. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1987. ὅρια N2N-NPN--- ὅριον
 1988. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1989. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1990. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1991. ὑμετέρων A1A-GPN--- ὑμέτερος
 1992. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 1993. Amos 6:3
 1994. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1995. ἐρχόμενοι V1--PMPNPM ἔρχομαι
 1996. εἰς P--------- εἰς
 1997. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1998. κακήν A1--ASF--- κακός
 1999. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2000. ἐγγίζοντες V1--PAPNPM ἐγγίζω
 2001. καὶ C--------- καί
 2002. ἐφαπτόμενοι V1--PMPNPM ἅπτω ἐπι
 2003. σαββάτων N2N-GPN--- σάββατον
 2004. ψευδῶν A3H-GPN--- ψευδής
 2005. Amos 6:4
 2006. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2007. καθεύδοντες V1--PAPNPM εὕδω κατα
 2008. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2009. κλινῶν N1--GPF--- κλίνη
 2010. ἐλεφαντίνων A1--GPF--- ἐλεφαντίνος
 2011. καὶ C--------- καί
 2012. κατασπαταλῶντες V3--PAPNPM σπαταλάω κατα
 2013. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2014. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2015. στρωμναῖς N1--DPF--- στρωμνή
 2016. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2017. καὶ C--------- καί
 2018. ἔσθοντες V1--PAPNPM ἐσθίω
 2019. ἐρίφους N2--APM--- ἔριφος
 2020. ἐκ P--------- ἐκ
 2021. ποιμνίων N2N-GPN--- ποίμνιον
 2022. καὶ C--------- καί
 2023. μοσχάρια N2N-APN--- μοσχάριον
 2024. ἐκ P--------- ἐκ
 2025. μέσου A1--GSN--- μέσος
 2026. βουκολίων N2--GPN--- βουλόλιον
 2027. γαλαθηνά A1B-APN--- γαλαθηνός
 2028. Amos 6:5
 2029. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2030. ἐπικροτοῦντες V2--PAPNPM κροτέω ἐπι
 2031. πρὸς P--------- πρός
 2032. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2033. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2034. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2035. ὀργάνων N2N-GPN--- ὄργανον
 2036. ὡς C--------- ὡς
 2037. ἑστῶτα VXI-XAPASM ἵστημι
 2038. ἐλογίσαντο VAI-AMI3P- λογίζομαι
 2039. καὶ C--------- καί
 2040. οὐχ D--------- οὐ
 2041. ὡς C--------- ὡς
 2042. φεύγοντα V1--PAPASM φεύγω
 2043. Amos 6:6
 2044. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2045. πίνοντες V1--PAPNPM πίνω
 2046. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2047. διυλισμένον VA--APPASM ὑλίζω δια
 2048. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 2049. καὶ C--------- καί
 2050. τὰ RA--APN--- ὁ
 2051. πρῶτα A1--APN--- πρῶτος
 2052. μύρα N2N-APN--- μύρον
 2053. χριόμενοι V1--PMPNPM χρίω
 2054. καὶ C--------- καί
 2055. οὐκ D--------- οὐ
 2056. ἔπασχον V1I-IAI3P- πάσχω
 2057. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 2058. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2059. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2060. συντριβῇ N1--DSF--- συντριβή
 2061. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 2062. Amos 6:7
 2063. διὰ P--------- διά
 2064. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2065. νῦν D--------- νῦν
 2066. αἰχμάλωτοι A1B-NPM--- αἰχμάλωτος
 2067. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 2068. ἀπ' P--------- ἀπό
 2069. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 2070. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 2071. καὶ C--------- καί
 2072. ἐξαρθήσεται VC--FPI3S- αἴρω ἐκ
 2073. χρεμετισμὸς N2--NSM--- χρεμετισμός
 2074. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 2075. ἐξ P--------- ἐκ
 2076. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 2077. Amos 6:8
 2078. ὅτι C--------- ὅτι
 2079. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 2080. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2081. καθ' P--------- κατά
 2082. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 2083. διότι C--------- διότι
 2084. βδελύσσομαι V1--PMI1S- βδελύσσω
 2085. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2086. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2087. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2088. ὕβριν N3I-ASF--- ὕβρις
 2089. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 2090. καὶ C--------- καί
 2091. τὰς RA--APF--- ὁ
 2092. χώρας N1A-APF--- χώρα
 2093. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2094. μεμίσηκα VX--XAI1S- μισέω
 2095. καὶ C--------- καί
 2096. ἐξαρῶ VF2-FAI1S- αἴρω ἐκ
 2097. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2098. σὺν P--------- σύν
 2099. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2100. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2101. κατοικοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω κατα
 2102. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2103. Amos 6:9
 2104. καὶ C--------- καί
 2105. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2106. ἐὰν C--------- ἐάν
 2107. ὑπολειφθῶσιν VV--APS3P- λείπω ὑπο
 2108. δέκα M--------- δέκα
 2109. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 2110. ἐν P--------- ἐν
 2111. οἰκίᾳ N1A-DSF--- οἰκία
 2112. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 2113. καὶ C--------- καί
 2114. ἀποθανοῦνται VF2-FMI3P- θνήσκω ἀπο
 2115. καὶ C--------- καί
 2116. ὑπολειφθήσονται VV--FPI3P- λείπω ὑπο
 2117. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2118. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 2119. Amos 6:10
 2120. καὶ C--------- καί
 2121. λήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω
 2122. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2123. οἰκεῖοι A1A-NPM--- οἰκεῖος
 2124. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2125. καὶ C--------- καί
 2126. παραβιῶνται V4--PMS3P- βιόω παρα
 2127. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2128. ἐξενέγκαι VA--AAN--- φέρω ἐκ
 2129. τὰ RA--APN--- ὁ
 2130. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 2131. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2132. ἐκ P--------- ἐκ
 2133. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2134. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2135. καὶ C--------- καί
 2136. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 2137. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2138. προεστηκόσι VXI-XAPDPM ἵστημι προ
 2139. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2140. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 2141. εἰ C--------- εἰ
 2142. ἔτι D--------- ἔτι
 2143. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 2144. παρὰ P--------- παρά
 2145. σοί RP--DS---- σύ
 2146. καὶ C--------- καί
 2147. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 2148. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2149. καὶ C--------- καί
 2150. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 2151. σίγα V3--PAD2S- σιγάω
 2152. ἕνεκα P--------- ἕνεκα
 2153. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2154. μὴ D--------- μή
 2155. ὀνομάσαι VA--AAN--- ὀνομάζω
 2156. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2157. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 2158. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2159. Amos 6:11
 2160. διότι C--------- διότι
 2161. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2162. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2163. ἐντέλλεται V1--PMI3S- τέλλομαι ἐν
 2164. καὶ C--------- καί
 2165. πατάξει VF--FAI3S- πατάσσω
 2166. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2167. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2168. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2169. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 2170. θλάσμασιν N3M-DPN--- θλάσμα
 2171. καὶ C--------- καί
 2172. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2173. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2174. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2175. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 2176. ῥάγμασιν N3M-DPN--- ῥάγμα
 2177. Amos 6:12
 2178. εἰ C--------- εἰ
 2179. διώξονται VF--FMI3P- διώκω
 2180. ἐν P--------- ἐν
 2181. πέτραις N1A-DPF--- πέτρα
 2182. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 2183. εἰ C--------- εἰ
 2184. παρασιωπήσονται VF--FMI3P- σιωπάω παρα
 2185. ἐν P--------- ἐν
 2186. θηλείαις A3U-DPF--- θῆλυς
 2187. ὅτι C--------- ὅτι
 2188. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2189. ἐξεστρέψατε VAI-AAI2P- στρέφω ἐκ
 2190. εἰς P--------- εἰς
 2191. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 2192. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 2193. καὶ C--------- καί
 2194. καρπὸν N2--ASM--- καρπός
 2195. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 2196. εἰς P--------- εἰς
 2197. πικρίαν N1A-ASF--- πικρία
 2198. Amos 6:13
 2199. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2200. εὐφραινόμενοι V1--PMPNPM εὐφραίνω
 2201. ἐπ' P--------- ἐπί
 2202. οὐδενὶ A3--DSM--- οὐδείς
 2203. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 2204. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2205. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2206. οὐκ D--------- οὐ
 2207. ἐν P--------- ἐν
 2208. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2209. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 2210. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2211. ἔσχομεν VBI-AAI1P- ἔχω
 2212. κέρατα N3T-APN--- κέρας
 2213. Amos 6:14
 2214. διότι C--------- διότι
 2215. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2216. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2217. ἐπεγείρω V1--PAI1S- ἐγείρω ἐπι
 2218. ἐφ' P--------- ἐπί
 2219. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2220. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2221. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2222. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2223. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 2224. καὶ C--------- καί
 2225. ἐκθλίψουσιν VF--FAI3P- θλίβω ἐκ
 2226. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2227. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2228. μὴ D--------- μή
 2229. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 2230. εἰς P--------- εἰς
 2231. Εμαθ N---AS---- Εμαθ
 2232. καὶ C--------- καί
 2233. ἕως P--------- ἕως
 2234. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2235. χειμάρρου N2--GSM--- χειμάρρους
 2236. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2237. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 2238. Amos 7:1
 2239. οὕτως D--------- οὕτως
 2240. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 2241. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2242. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2243. καὶ C--------- καί
 2244. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2245. ἐπιγονὴ N1--NSF--- ἐπιγονή
 2246. ἀκρίδων N3D-GPF--- ἀκρίς
 2247. ἐρχομένη V1--PMPNSF ἔρχομαι
 2248. ἑωθινή A1--NSF--- ἑωθινός
 2249. καὶ C--------- καί
 2250. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2251. βροῦχος N2--NSM--- βροῦχος
 2252. εἷς A3--NSM--- εἷς
 2253. Γωγ N---NSM--- Γωγ
 2254. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2255. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2256. Amos 7:2
 2257. καὶ C--------- καί
 2258. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2259. ἐὰν C--------- ἐάν
 2260. συντελέσῃ VA--AAS3S- τελέω συν
 2261. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2262. καταφαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω κατα
 2263. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2264. χόρτον N2--ASM--- χόρτος
 2265. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2266. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2267. καὶ C--------- καί
 2268. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2269. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2270. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2271. ἵλεως A1B-NSM--- ἵλεως
 2272. γενοῦ VB--AMD2S- γίγνομαι
 2273. τίς RI--NSM--- τίς
 2274. ἀναστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἀνα
 2275. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2276. Ιακωβ N---ASM--- Ἰακώβ
 2277. ὅτι C--------- ὅτι
 2278. ὀλιγοστός A1--NSM--- ὀλιγοστός
 2279. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2280. Amos 7:3
 2281. μετανόησον VA--AAD2S- νοέω μετα
 2282. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2283. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2284. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 2285. καὶ C--------- καί
 2286. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 2287. οὐκ D--------- οὐ
 2288. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2289. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2290. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2291. Amos 7:4
 2292. οὕτως D--------- οὕτως
 2293. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 2294. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2295. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2296. καὶ C--------- καί
 2297. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2298. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2299. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2300. δίκην N1--ASF--- δίκη
 2301. ἐν P--------- ἐν
 2302. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 2303. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2304. καὶ C--------- καί
 2305. κατέφαγε VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 2306. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2307. ἄβυσσον N2--ASF--- ἄβυσσος
 2308. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2309. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 2310. καὶ C--------- καί
 2311. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 2312. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2313. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 2314. Amos 7:5
 2315. καὶ C--------- καί
 2316. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2317. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2318. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2319. κόπασον VA--AAD2S- κοπάζω
 2320. δή X--------- δή
 2321. τίς RI--NSM--- τίς
 2322. ἀναστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἀνα
 2323. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2324. Ιακωβ N---ASM--- Ἰακώβ
 2325. ὅτι C--------- ὅτι
 2326. ὀλιγοστός A1--NSM--- ὀλιγοστός
 2327. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2328. Amos 7:6
 2329. μετανόησον VA--AAD2S- νοέω μετα
 2330. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2331. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2332. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 2333. καὶ C--------- καί
 2334. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 2335. οὐ D--------- οὐ
 2336. μὴ D--------- μή
 2337. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 2338. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2339. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2340. Amos 7:7
 2341. οὕτως D--------- οὕτως
 2342. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 2343. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2344. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2345. καὶ C--------- καί
 2346. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2347. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2348. ἑστηκὼς VXI-XAPNSM ἵστημι
 2349. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2350. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 2351. ἀδαμαντίνου A1--GSN--- ἀδαμάντινος
 2352. καὶ C--------- καί
 2353. ἐν P--------- ἐν
 2354. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2355. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2356. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2357. ἀδάμας N3--NSM--- ἀδάμας
 2358. Amos 7:8
 2359. καὶ C--------- καί
 2360. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2361. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2362. πρός P--------- πρός
 2363. με RP--AS---- ἐγώ
 2364. τί RI--ASN--- τίς
 2365. σὺ RP--NS---- σύ
 2366. ὁρᾷς V3--PAI2S- ὁράω
 2367. Αμως N---VSM--- Αμως
 2368. καὶ C--------- καί
 2369. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2370. ἀδάμαντα N3--ASM--- ἀδάμας
 2371. καὶ C--------- καί
 2372. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2373. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2374. πρός P--------- πρός
 2375. με RP--AS---- ἐγώ
 2376. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2377. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2378. ἐντάσσω V1--PAI1S- τάσσω ἐν
 2379. ἀδάμαντα N3--ASM--- ἀδάμας
 2380. ἐν P--------- ἐν
 2381. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2382. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2383. μου RP--GS---- ἐγώ
 2384. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2385. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2386. μὴ D--------- μή
 2387. προσθῶ VE--AAS1S- τίθημι προς
 2388. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2389. παρελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι παρα
 2390. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2391. Amos 7:9
 2392. καὶ C--------- καί
 2393. ἀφανισθήσονται VS--FPI3P- ἵζω ἀπο ἀνα
 2394. βωμοὶ N2--NPM--- βωμός
 2395. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2396. γέλωτος N3T-GSM--- γέλως
 2397. καὶ C--------- καί
 2398. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2399. τελεταὶ N1--NPF--- τελετή
 2400. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2401. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2402. ἐξερημωθήσονται VC--FPI3P- ἐρημόω ἐκ
 2403. καὶ C--------- καί
 2404. ἀναστήσομαι VF--FMI1S- ἵστημι ἀνα
 2405. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2406. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2407. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2408. Ιεροβοαμ N---GSM--- Ιεροβοαμ
 2409. ἐν P--------- ἐν
 2410. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2411. Amos 7:10
 2412. καὶ C--------- καί
 2413. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2414. Αμασιας N1T-NSM--- Αμασιας
 2415. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2416. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 2417. Βαιθηλ N---GSF--- Βαιθηλ
 2418. πρὸς P--------- πρός
 2419. Ιεροβοαμ N---ASM--- Ιεροβοαμ
 2420. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2421. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2422. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2423. συστροφὰς N1--APF--- συστροφή
 2424. ποιεῖται V2--PMI3S- ποιέω
 2425. κατὰ P--------- κατά
 2426. σοῦ RP--GS---- σύ
 2427. Αμως N---NSM--- Αμως
 2428. ἐν P--------- ἐν
 2429. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2430. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2431. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2432. οὐ D--------- οὐ
 2433. μὴ D--------- μή
 2434. δύνηται V6--PMS3S- δύναμαι
 2435. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2436. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2437. ὑπενεγκεῖν VB--AAN--- φέρω ὑπο
 2438. ἅπαντας A3--APM--- ἅπας
 2439. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2440. λόγους N2--APM--- λόγος
 2441. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2442. Amos 7:11
 2443. διότι C--------- διότι
 2444. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2445. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2446. Αμως N---NSM--- Αμως
 2447. ἐν P--------- ἐν
 2448. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2449. τελευτήσει VF--FAI3S- τελευτάω
 2450. Ιεροβοαμ N---NSM--- Ιεροβοαμ
 2451. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2452. δὲ X--------- δέ
 2453. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2454. αἰχμάλωτος A1B-NSM--- αἰχμάλωτος
 2455. ἀχθήσεται VQ--FPI3S- ἄγω
 2456. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2457. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2458. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2459. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2460. Amos 7:12
 2461. καὶ C--------- καί
 2462. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2463. Αμασιας N1T-NSM--- Αμασιας
 2464. πρὸς P--------- πρός
 2465. Αμως N---ASM--- Αμως
 2466. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2467. ὁρῶν V3--PAPNSM ὁράω
 2468. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 2469. ἐκχώρησον VA--AAD2S- χωρέω ἐκ
 2470. εἰς P--------- εἰς
 2471. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2472. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 2473. καὶ C--------- καί
 2474. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2475. καταβίου V4--PAD2S- βιόω κατα
 2476. καὶ C--------- καί
 2477. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2478. προφητεύσεις VF--FAI2S- προφητεύω
 2479. Amos 7:13
 2480. εἰς P--------- εἰς
 2481. δὲ X--------- δέ
 2482. Βαιθηλ N---ASF--- Βαιθηλ
 2483. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2484. μὴ D--------- μή
 2485. προσθῇς VE--AAS2S- τίθημι προς
 2486. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2487. προφητεῦσαι VA--AAN--- προφητεύω
 2488. ὅτι C--------- ὅτι
 2489. ἁγίασμα N3M-NSN--- ἁγίασμα
 2490. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2491. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 2492. καὶ C--------- καί
 2493. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2494. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 2495. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 2496. Amos 7:14
 2497. καὶ C--------- καί
 2498. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 2499. Αμως N---NSM--- Αμως
 2500. καὶ C--------- καί
 2501. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2502. πρὸς P--------- πρός
 2503. Αμασιαν N1T-ASM--- Αμασιαν
 2504. οὐκ D--------- οὐ
 2505. ἤμην V9I-IAI1S- εἰμί
 2506. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 2507. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2508. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2509. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2510. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 2511. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2512. ἢ C--------- ἤ
 2513. αἰπόλος N2--NSM--- αἰπόλος
 2514. ἤμην V9I-IAI1S- εἰμί
 2515. καὶ C--------- καί
 2516. κνίζων V1--PAPNSM κνίζω
 2517. συκάμινα N2N-APN--- συκάμινον
 2518. Amos 7:15
 2519. καὶ C--------- καί
 2520. ἀνέλαβέν VBI-AAI3S- λαμβάνω ἀνα
 2521. με RP--AS---- ἐγώ
 2522. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2523. ἐκ P--------- ἐκ
 2524. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2525. προβάτων N2N-GPN--- πρόβατον
 2526. καὶ C--------- καί
 2527. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2528. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2529. πρός P--------- πρός
 2530. με RP--AS---- ἐγώ
 2531. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 2532. προφήτευσον VA--AAD2S- προφητεύω
 2533. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2534. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2535. λαόν N2--ASM--- λαός
 2536. μου RP--GS---- ἐγώ
 2537. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2538. Amos 7:16
 2539. καὶ C--------- καί
 2540. νῦν D--------- νῦν
 2541. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 2542. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2543. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2544. σὺ RP--NS---- σύ
 2545. λέγεις V1--PAI2S- λέγω
 2546. μὴ D--------- μή
 2547. προφήτευε V1--PAD2S- προφητεύω
 2548. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2549. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2550. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2551. καὶ C--------- καί
 2552. οὐ D--------- οὐ
 2553. μὴ D--------- μή
 2554. ὀχλαγωγήσῃς VA--AAS2S- ὀχλαγωγέω
 2555. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2556. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2557. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2558. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 2559. Amos 7:17
 2560. διὰ P--------- διά
 2561. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2562. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2563. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2564. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2565. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2566. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 2567. σου RP--GS---- σύ
 2568. ἐν P--------- ἐν
 2569. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2570. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 2571. πορνεύσει VF--FAI3S- πορνεύω
 2572. καὶ C--------- καί
 2573. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2574. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 2575. σου RP--GS---- σύ
 2576. καὶ C--------- καί
 2577. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2578. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 2579. σου RP--GS---- σύ
 2580. ἐν P--------- ἐν
 2581. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2582. πεσοῦνται VF2-FMI3P- πίπτω
 2583. καὶ C--------- καί
 2584. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2585. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2586. σου RP--GS---- σύ
 2587. ἐν P--------- ἐν
 2588. σχοινίῳ N2N-DSN--- σχοινίον
 2589. καταμετρηθήσεται VC--FPI3S- μετρέω κατα
 2590. καὶ C--------- καί
 2591. σὺ RP--NS---- σύ
 2592. ἐν P--------- ἐν
 2593. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2594. ἀκαθάρτῳ A1B-DSF--- ἀκάθαρτος
 2595. τελευτήσεις VF--FAI2S- τελευτάω
 2596. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2597. δὲ X--------- δέ
 2598. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2599. αἰχμάλωτος A1B-NSM--- αἰχμάλωτος
 2600. ἀχθήσεται VQ--FPI3S- ἄγω
 2601. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2602. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2603. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2604. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2605. Amos 8:1
 2606. οὕτως D--------- οὕτως
 2607. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 2608. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2609. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2610. καὶ C--------- καί
 2611. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2612. ἄγγος N3E-NSN--- ἄγγος
 2613. ἰξευτοῦ N1M-GSM--- ἰξευτής
 2614. Amos 8:2
 2615. καὶ C--------- καί
 2616. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2617. τί RI--ASN--- τίς
 2618. σὺ RP--NS---- σύ
 2619. βλέπεις V1--PAI2S- βλέπω
 2620. Αμως N---VSM--- Αμως
 2621. καὶ C--------- καί
 2622. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2623. ἄγγος N3E-ASN--- ἄγγος
 2624. ἰξευτοῦ N1M-GSM--- ἰξευτής
 2625. καὶ C--------- καί
 2626. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2627. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2628. πρός P--------- πρός
 2629. με RP--AS---- ἐγώ
 2630. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 2631. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2632. πέρας N3T-NSN--- πέρας
 2633. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2634. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2635. λαόν N2--ASM--- λαός
 2636. μου RP--GS---- ἐγώ
 2637. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2638. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2639. μὴ D--------- μή
 2640. προσθῶ VE--AAS1S- τίθημι προς
 2641. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2642. παρελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι παρα
 2643. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2644. Amos 8:3
 2645. καὶ C--------- καί
 2646. ὀλολύξει VF--FAI3S- ὀλολύζω
 2647. τὰ RA--APN--- ὁ
 2648. φατνώματα N3M-APN--- φάτνωμα
 2649. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2650. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 2651. ἐν P--------- ἐν
 2652. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2653. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2654. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2655. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2656. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2657. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 2658. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2659. πεπτωκὼς VX--XAPNSM πίπτω
 2660. ἐν P--------- ἐν
 2661. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 2662. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 2663. ἐπιρρίψω VA--AAS1S- ῥίπτω ἐπι
 2664. σιωπήν N1--ASF--- σιωπή
 2665. Amos 8:4
 2666. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 2667. δὴ X--------- δή
 2668. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2669. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2670. ἐκτρίβοντες V1--PAPNPM τρίβω ἐκ
 2671. εἰς P--------- εἰς
 2672. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2673. πρωὶ D--------- πρωΐ
 2674. πένητα N3T-ASM--- πένης
 2675. καὶ C--------- καί
 2676. καταδυναστεύοντες V1--PAPNPM δυναστεύω κατα
 2677. πτωχοὺς N2--APM--- πτωχός
 2678. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2679. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2680. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2681. Amos 8:5
 2682. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2683. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2684. πότε D--------- πότε
 2685. διελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι δια
 2686. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2687. μὴν N3--NSM--- μήν
 2688. καὶ C--------- καί
 2689. ἐμπολήσομεν VF--FAI1P- ἐμπολάω
 2690. καὶ C--------- καί
 2691. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2692. σάββατα N2N-NPN--- σάββατον
 2693. καὶ C--------- καί
 2694. ἀνοίξομεν VF--FAI1P- οἴγω ἀνα
 2695. θησαυροὺς N2--APM--- θησαυρός
 2696. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2697. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2698. μικρὸν A1A-ASN--- μικρός
 2699. μέτρον N2N-ASN--- μέτρον
 2700. καὶ C--------- καί
 2701. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2702. μεγαλῦναι VA--AAN--- μεγαλύνω
 2703. στάθμια N2N-APN--- στάθμιον
 2704. καὶ C--------- καί
 2705. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2706. ζυγὸν N2--ASM--- ζυγός
 2707. ἄδικον A1B-ASM--- ἄδικος
 2708. Amos 8:6
 2709. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2710. κτᾶσθαι V3--PMN--- κτάομαι
 2711. ἐν P--------- ἐν
 2712. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 2713. πτωχοὺς N2--APM--- πτωχός
 2714. καὶ C--------- καί
 2715. ταπεινὸν A1--ASM--- ταπεινός
 2716. ἀντὶ P--------- ἀντί
 2717. ὑποδημάτων N3M-GPN--- ὑπόδημα
 2718. καὶ C--------- καί
 2719. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2720. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 2721. γενήματος N3M-GSN--- γένημα
 2722. ἐμπορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι ἐν
 2723. Amos 8:7
 2724. ὀμνύει V5--PAI3S- ὄμνυμι
 2725. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2726. καθ' P--------- κατά
 2727. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 2728. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 2729. εἰ C--------- εἰ
 2730. ἐπιλησθήσεται VC--FPI3S- λανθάνω ἐπι
 2731. εἰς P--------- εἰς
 2732. νεῖκος N3E-ASN--- νεῖκος
 2733. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2734. τὰ RA--APN--- ὁ
 2735. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2736. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2737. Amos 8:8
 2738. καὶ C--------- καί
 2739. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2740. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 2741. οὐ D--------- οὐ
 2742. ταραχθήσεται VQ--FPI3S- ταράσσω
 2743. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2744. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2745. καὶ C--------- καί
 2746. πενθήσει VF--FAI3S- πενθέω
 2747. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2748. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2749. κατοικῶν V2--PAPNSM οἰκέω κατα
 2750. ἐν P--------- ἐν
 2751. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2752. καὶ C--------- καί
 2753. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 2754. ὡς C--------- ὡς
 2755. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 2756. συντέλεια N1A-NSF--- συντέλεια
 2757. καὶ C--------- καί
 2758. καταβήσεται VF--FMI3S- βαίνω κατα
 2759. ὡς C--------- ὡς
 2760. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 2761. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2762. Amos 8:9
 2763. καὶ C--------- καί
 2764. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2765. ἐν P--------- ἐν
 2766. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2767. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2768. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2769. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2770. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2771. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2772. θεός N2--NSM--- θεός
 2773. καὶ C--------- καί
 2774. δύσεται VF--FMI3S- δύω
 2775. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2776. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 2777. μεσημβρίας N1A-GSF--- μεσημβρία
 2778. καὶ C--------- καί
 2779. συσκοτάσει VF--FAI3S- σκοτάζω συν
 2780. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2781. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2782. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2783. ἐν P--------- ἐν
 2784. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2785. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2786. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 2787. Amos 8:10
 2788. καὶ C--------- καί
 2789. μεταστρέψω VF--FAI1S- στρέφω μετα
 2790. τὰς RA--APF--- ὁ
 2791. ἑορτὰς N1--APF--- ἑορτή
 2792. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2793. εἰς P--------- εἰς
 2794. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 2795. καὶ C--------- καί
 2796. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2797. τὰς RA--APF--- ὁ
 2798. ᾠδὰς N1--APF--- ᾠδή
 2799. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2800. εἰς P--------- εἰς
 2801. θρῆνον N2--ASM--- θρῆνος
 2802. καὶ C--------- καί
 2803. ἀναβιβῶ VF2-FAI1S- βιβάζω ἀνα
 2804. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2805. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2806. ὀσφὺν N3U-ASF--- ὀσφύς
 2807. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 2808. καὶ C--------- καί
 2809. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2810. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2811. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2812. φαλάκρωμα N3M-ASN--- φαλάκρωμα
 2813. καὶ C--------- καί
 2814. θήσομαι VF--FMI1S- τίθημι
 2815. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2816. ὡς C--------- ὡς
 2817. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 2818. ἀγαπητοῦ A1--GSM--- ἀγαπητός
 2819. καὶ C--------- καί
 2820. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2821. μετ' P--------- μετά
 2822. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2823. ὡς C--------- ὡς
 2824. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2825. ὀδύνης N1--GSF--- ὀδύνη
 2826. Amos 8:11
 2827. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2828. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 2829. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 2830. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2831. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2832. καὶ C--------- καί
 2833. ἐξαποστελῶ VF2-FAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2834. λιμὸν N2--ASM--- λιμός
 2835. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2836. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2837. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2838. οὐ D--------- οὐ
 2839. λιμὸν N2--ASM--- λιμός
 2840. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 2841. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2842. δίψαν N1S-ASF--- δίψα
 2843. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 2844. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2845. λιμὸν N2--ASM--- λιμός
 2846. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2847. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 2848. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2849. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2850. Amos 8:12
 2851. καὶ C--------- καί
 2852. σαλευθήσονται VC--FPI3P- σαλεύω
 2853. ὕδατα N3T-APN--- ὕδωρ
 2854. ἕως P--------- ἕως
 2855. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 2856. καὶ C--------- καί
 2857. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2858. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 2859. ἕως P--------- ἕως
 2860. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 2861. περιδραμοῦνται VF2-FMI3P- τρέχω περι
 2862. ζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω
 2863. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2864. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2865. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2866. καὶ C--------- καί
 2867. οὐ D--------- οὐ
 2868. μὴ D--------- μή
 2869. εὕρωσιν VB--AAS3P- εὑρίσκω
 2870. Amos 8:13
 2871. ἐν P--------- ἐν
 2872. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2873. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2874. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2875. ἐκλείψουσιν VF--FAI3P- λείπω ἐκ
 2876. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2877. παρθένοι N2--NPF--- παρθένος
 2878. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2879. καλαὶ A1--NPF--- καλός
 2880. καὶ C--------- καί
 2881. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2882. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 2883. ἐν P--------- ἐν
 2884. δίψει N3E-DSN--- δίψος
 2885. Amos 8:14
 2886. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2887. ὀμνύοντες V5--PAPNPM ὄμνυμι
 2888. κατὰ P--------- κατά
 2889. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2890. ἱλασμοῦ N2--GSM--- ἱλασμός
 2891. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 2892. καὶ C--------- καί
 2893. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2894. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2895. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 2896. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2897. θεός N2--NSM--- θεός
 2898. σου RP--GS---- σύ
 2899. Δαν N---VSM--- Δαν
 2900. καὶ C--------- καί
 2901. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 2902. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2903. θεός N2--NSM--- θεός
 2904. σου RP--GS---- σύ
 2905. Βηρσαβεε N---VS---- Βηρσαβεε
 2906. καὶ C--------- καί
 2907. πεσοῦνται VF2-FMI3P- πίπτω
 2908. καὶ C--------- καί
 2909. οὐ D--------- οὐ
 2910. μὴ D--------- μή
 2911. ἀναστῶσιν VH--AAS3P- ἵστημι ἀνα
 2912. ἔτι D--------- ἔτι
 2913. Amos 9:1
 2914. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 2915. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2916. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2917. ἐφεστῶτα VXI-XAPASM ἵστημι ἐπι
 2918. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2919. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2920. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 2921. καὶ C--------- καί
 2922. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2923. πάταξον VA--AAD2S- πατάσσω
 2924. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2925. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2926. ἱλαστήριον N2N-ASN--- ἱλαστήριον
 2927. καὶ C--------- καί
 2928. σεισθήσεται VC--FPI3S- σείω
 2929. τὰ RA--APN--- ὁ
 2930. πρόπυλα N2N-APN--- πρόπυλον
 2931. καὶ C--------- καί
 2932. διάκοψον VA--AAD2S- κόπτω δια
 2933. εἰς P--------- εἰς
 2934. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 2935. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2936. καὶ C--------- καί
 2937. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2938. καταλοίπους A1B-APM--- κατάλοιπος
 2939. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2940. ἐν P--------- ἐν
 2941. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2942. ἀποκτενῶ VF2-FAI1S- κτείνω ἀπο
 2943. οὐ D--------- οὐ
 2944. μὴ D--------- μή
 2945. διαφύγῃ VB--AAS3S- φεύγω δια
 2946. ἐξ P--------- ἐκ
 2947. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2948. φεύγων V1--PAPNSM φεύγω
 2949. καὶ C--------- καί
 2950. οὐ D--------- οὐ
 2951. μὴ D--------- μή
 2952. διασωθῇ VC--APS3S- σώζω δια
 2953. ἐξ P--------- ἐκ
 2954. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2955. ἀνασῳζόμενος V1--PMPNSM σώζω ἀνα
 2956. Amos 9:2
 2957. ἐὰν C--------- ἐάν
 2958. κατορυγῶσιν VD--APS3P- ὀρύσσω κατα
 2959. εἰς P--------- εἰς
 2960. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 2961. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 2962. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2963. χείρ N3--NSF--- χείρ
 2964. μου RP--GS---- ἐγώ
 2965. ἀνασπάσει VF--FAI3S- σπάω ἀνα
 2966. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2967. καὶ C--------- καί
 2968. ἐὰν C--------- ἐάν
 2969. ἀναβῶσιν VZ--AAS3P- βαίνω ἀνα
 2970. εἰς P--------- εἰς
 2971. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2972. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 2973. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 2974. κατάξω VF--FAI1S- ἄγω κατα
 2975. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2976. Amos 9:3
 2977. ἐὰν C--------- ἐάν
 2978. ἐγκρυβῶσιν VD--APS3P- κρύπτω ἐν
 2979. εἰς P--------- εἰς
 2980. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2981. κορυφὴν N1--ASF--- κορυφή
 2982. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2983. Καρμήλου N2--GSM--- Καρμήλος
 2984. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 2985. ἐξερευνήσω VA--AAS1S- ἐρευνάω ἐκ
 2986. καὶ C--------- καί
 2987. λήμψομαι VF--FMI1S- λαμβάνω
 2988. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2989. καὶ C--------- καί
 2990. ἐὰν C--------- ἐάν
 2991. καταδύσωσιν VA--AAS3P- δύω κατα
 2992. ἐξ P--------- ἐκ
 2993. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 2994. μου RP--GS---- ἐγώ
 2995. εἰς P--------- εἰς
 2996. τὰ RA--APN--- ὁ
 2997. βάθη N3E-APN--- βάθος
 2998. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2999. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 3000. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3001. ἐντελοῦμαι V2--PMI1S- τελέω ἐν
 3002. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3003. δράκοντι N3--DSM--- δράκων
 3004. καὶ C--------- καί
 3005. δήξεται VF--FMI3S- δάκνω
 3006. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3007. Amos 9:4
 3008. καὶ C--------- καί
 3009. ἐὰν C--------- ἐάν
 3010. πορευθῶσιν VC--APS3P- πορεύομαι
 3011. ἐν P--------- ἐν
 3012. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 3013. πρὸ P--------- πρό
 3014. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3015. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3016. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 3017. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3018. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3019. ἐντελοῦμαι V2--PMI1S- τελέω ἐν
 3020. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3021. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 3022. καὶ C--------- καί
 3023. ἀποκτενεῖ VF2-FAI3S- κτείνω ἀπο
 3024. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3025. καὶ C--------- καί
 3026. στηριῶ VF2-FAI1S- στηρίζω
 3027. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3028. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 3029. μου RP--GS---- ἐγώ
 3030. ἐπ' P--------- ἐπί
 3031. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3032. εἰς P--------- εἰς
 3033. κακὰ A1--APN--- κακός
 3034. καὶ C--------- καί
 3035. οὐκ D--------- οὐ
 3036. εἰς P--------- εἰς
 3037. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 3038. Amos 9:5
 3039. καὶ C--------- καί
 3040. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3041. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3042. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3043. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3044. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3045. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3046. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3047. ἐφαπτόμενος V1--PMPNSM ἅπτω ἐπι
 3048. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3049. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3050. καὶ C--------- καί
 3051. σαλεύων V1--PAPNSM σαλεύω
 3052. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3053. καὶ C--------- καί
 3054. πενθήσουσιν VF--FAI3P- πενθέω
 3055. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3056. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3057. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 3058. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3059. καὶ C--------- καί
 3060. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 3061. ὡς C--------- ὡς
 3062. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 3063. συντέλεια N1A-NSF--- συντέλεια
 3064. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3065. καὶ C--------- καί
 3066. καταβήσεται VF--FMI3S- βαίνω κατα
 3067. ὡς C--------- ὡς
 3068. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 3069. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3070. Amos 9:6
 3071. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3072. οἰκοδομῶν V2--PAPNSM οἰκοδομέω
 3073. εἰς P--------- εἰς
 3074. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3075. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3076. ἀνάβασιν N3I-ASF--- ἀνάβασις
 3077. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3078. καὶ C--------- καί
 3079. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3080. ἐπαγγελίαν N1A-ASF--- ἐπαγγελία
 3081. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3082. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3083. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3084. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3085. θεμελιῶν V4--PAPNSM θεμελιόω
 3086. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3087. προσκαλούμενος V2--PMPNSM καλέω προς
 3088. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3089. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 3090. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3091. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 3092. καὶ C--------- καί
 3093. ἐκχέων V2--PAPNSM χέω ἐκ
 3094. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 3095. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3096. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3097. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3098. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3099. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3100. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3101. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3102. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3103. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3104. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 3105. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3106. Amos 9:7
 3107. οὐχ D--------- οὐ
 3108. ὡς C--------- ὡς
 3109. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3110. Αἰθιόπων N3P-GPM--- Αἰθίοψ
 3111. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 3112. ἐστε V9--PAI2P- εἰμί
 3113. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3114. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3115. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3116. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3117. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3118. οὐ D--------- οὐ
 3119. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3120. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3121. ἀνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἀνα
 3122. ἐκ P--------- ἐκ
 3123. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3124. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3125. καὶ C--------- καί
 3126. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3127. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 3128. ἐκ P--------- ἐκ
 3129. Καππαδοκίας N1A-GSF--- Καππαδοκία
 3130. καὶ C--------- καί
 3131. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3132. Σύρους N2--APM--- Σύρος
 3133. ἐκ P--------- ἐκ
 3134. βόθρου N2--GSM--- βόθρος
 3135. Amos 9:8
 3136. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3137. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3138. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 3139. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3140. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3141. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3142. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3143. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3144. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 3145. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3146. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 3147. καὶ C--------- καί
 3148. ἐξαρῶ VF2-FAI1S- αἴρω ἐκ
 3149. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3150. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3151. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3152. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3153. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3154. πλὴν D--------- πλήν
 3155. ὅτι C--------- ὅτι
 3156. οὐκ D--------- οὐ
 3157. εἰς P--------- εἰς
 3158. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 3159. ἐξαρῶ VF2-FAI1S- αἴρω ἐκ
 3160. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3161. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3162. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 3163. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3164. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3165. Amos 9:9
 3166. διότι C--------- διότι
 3167. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3168. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3169. ἐντέλλομαι V1--PMI1S- τέλλομαι ἐν
 3170. καὶ C--------- καί
 3171. λικμιῶ VF2-FAI1S- λικμίζω
 3172. ἐν P--------- ἐν
 3173. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 3174. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3175. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 3176. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3177. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3178. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3179. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3180. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3181. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 3182. λικμᾶται V3--PMI3S- λικμάω
 3183. ἐν P--------- ἐν
 3184. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3185. λικμῷ N2--DSM--- λικμός
 3186. καὶ C--------- καί
 3187. οὐ D--------- οὐ
 3188. μὴ D--------- μή
 3189. πέσῃ VF--FMI2S- πίπτω
 3190. σύντριμμα N3M-NSN--- σύντριμμα
 3191. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3192. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3193. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3194. Amos 9:10
 3195. ἐν P--------- ἐν
 3196. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 3197. τελευτήσουσι VF--FAI3P- τελευτάω
 3198. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3199. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 3200. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3201. μου RP--GS---- ἐγώ
 3202. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3203. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3204. οὐ D--------- οὐ
 3205. μὴ D--------- μή
 3206. ἐγγίσῃ VA--AAS3S- ἐγγίζω
 3207. οὐδ' C--------- οὐδέ
 3208. οὐ D--------- οὐ
 3209. μὴ D--------- μή
 3210. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 3211. ἐφ' P--------- ἐπί
 3212. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3213. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3214. κακά A1--NPN--- κακός
 3215. Amos 9:11
 3216. ἐν P--------- ἐν
 3217. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3218. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3219. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3220. ἀναστήσω VF--FAI1S- ἵστημι ἀνα
 3221. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3222. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 3223. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 3224. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3225. πεπτωκυῖαν VX--XAPASF πίπτω
 3226. καὶ C--------- καί
 3227. ἀνοικοδομήσω VF--FAI1S- οἰκοδομέω ἀνα
 3228. τὰ RA--APN--- ὁ
 3229. πεπτωκότα VX--XAPAPN πίπτω
 3230. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3231. καὶ C--------- καί
 3232. τὰ RA--APN--- ὁ
 3233. κατεσκαμμένα VP--XPPAPN σκάπτω κατα
 3234. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3235. ἀναστήσω VF--FAI1S- ἵστημι ἀνα
 3236. καὶ C--------- καί
 3237. ἀνοικοδομήσω VF--FAI1S- οἰκοδομέω ἀνα
 3238. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3239. καθὼς D--------- καθώς
 3240. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3241. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 3242. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3243. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 3244. Amos 9:12
 3245. ὅπως C--------- ὅπως
 3246. ἐκζητήσωσιν VA--AAS3P- ζητέω ἐκ
 3247. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3248. κατάλοιποι A1B-NPM--- κατάλοιπος
 3249. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3250. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 3251. καὶ C--------- καί
 3252. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3253. τὰ RA--APN--- ὁ
 3254. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 3255. ἐφ' P--------- ἐπί
 3256. οὓς RR--APM--- ὅς
 3257. ἐπικέκληται VM--XPI3S- καλέω ἐπι
 3258. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3259. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 3260. μου RP--GS---- ἐγώ
 3261. ἐπ' P--------- ἐπί
 3262. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3263. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3264. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3265. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3266. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3267. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3268. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 3269. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3270. Amos 9:13
 3271. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3272. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 3273. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 3274. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3275. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3276. καὶ C--------- καί
 3277. καταλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω κατα
 3278. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3279. ἀλοητὸς N2--NSM--- ἀλοητός
 3280. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3281. τρύγητον N2--ASM--- τρύγητος
 3282. καὶ C--------- καί
 3283. περκάσει VF--FAI3S- περκάζω
 3284. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3285. σταφυλὴ N1--NSF--- σταφυλή
 3286. ἐν P--------- ἐν
 3287. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3288. σπόρῳ N2--DSM--- σπόρος
 3289. καὶ C--------- καί
 3290. ἀποσταλάξει VF--FAI3S- σταλάσσω ἀπο
 3291. τὰ RA--APN--- ὁ
 3292. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 3293. γλυκασμόν N2--ASM--- γλυκασμός
 3294. καὶ C--------- καί
 3295. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3296. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3297. βουνοὶ N2--NPM--- βουνός
 3298. σύμφυτοι A1B-NPM--- σύμφυτος
 3299. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 3300. Amos 9:14
 3301. καὶ C--------- καί
 3302. ἐπιστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἐπι
 3303. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3304. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 3305. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3306. μου RP--GS---- ἐγώ
 3307. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3308. καὶ C--------- καί
 3309. οἰκοδομήσουσιν VF--FAI3P- οἰκοδομέω
 3310. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 3311. τὰς RA--APF--- ὁ
 3312. ἠφανισμένας VT--XPPAPF ἵζω ἀπο ἀνα
 3313. καὶ C--------- καί
 3314. κατοικήσουσιν VF--FAI3P- οἰκέω κατα
 3315. καὶ C--------- καί
 3316. καταφυτεύσουσιν VF--FAI3P- φυτεύω κατα
 3317. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 3318. καὶ C--------- καί
 3319. πίονται VF--FMI3P- πίνω
 3320. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3321. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 3322. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3323. καὶ C--------- καί
 3324. φυτεύσουσιν VF--FAI3P- φυτεύω
 3325. κήπους N2--APM--- κῆπος
 3326. καὶ C--------- καί
 3327. φάγονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 3328. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3329. καρπὸν N2--ASM--- καρπός
 3330. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3331. Amos 9:15
 3332. καὶ C--------- καί
 3333. καταφυτεύσω VF--FAI1S- φυτεύω κατα
 3334. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3335. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3336. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3337. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3338. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3339. καὶ C--------- καί
 3340. οὐ D--------- οὐ
 3341. μὴ D--------- μή
 3342. ἐκσπασθῶσιν VS--APS3P- σπάω ἐκ
 3343. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 3344. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3345. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3346. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3347. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3348. ἧς RR--GSF--- ὅς
 3349. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 3350. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3351. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3352. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3353. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3354. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3355. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3356. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ