32.Job.txt 452 KB


 1. Job 1:1
 2. ἄνθρωπός N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3. τις RI--NSM--- τις
 4. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5. ἐν P--------- ἐν
 6. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 7. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8. Αυσίτιδι N3D-DSF--- Αυσῖτις
 9. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 10. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 11. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 12. καὶ C--------- καί
 13. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 14. ὁ RA--NSM--- ὁ
 15. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 16. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 17. ἀληθινός A1--NSM--- ἀληθινός
 18. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 19. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 20. θεοσεβής A3H-NSM--- θεοσεβής
 21. ἀπεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω ἀπο
 22. ἀπὸ P--------- ἀπό
 23. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 24. πονηροῦ A1A-GSN--- πονηρός
 25. πράγματος N3M-GSN--- πρᾶγμα
 26. Job 1:2
 27. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 28. δὲ X--------- δέ
 29. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 30. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 31. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 32. καὶ C--------- καί
 33. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 34. τρεῖς A3--NPF--- τρεῖς
 35. Job 1:3
 36. καὶ C--------- καί
 37. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 38. τὰ RA--NPN--- ὁ
 39. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 40. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 41. πρόβατα N2N-NPN--- πρόβατον
 42. ἑπτακισχίλια A1A-NPN--- ἑπτακισχίλιοι
 43. κάμηλοι N2--NPF--- κάμηλος
 44. τρισχίλιαι A1A-NPF--- τρισχίλιοι
 45. ζεύγη N3E-NPN--- ζεῦγος
 46. βοῶν N3--GPF--- βοῦς
 47. πεντακόσια A1A-APN--- πεντακόσιοι
 48. ὄνοι N2--NPF--- ὄνος
 49. θήλειαι A3U-NPF--- θῆλυς
 50. νομάδες N3D-NPF--- νομάς
 51. πεντακόσιαι A1A-NPF--- πεντακόσιοι
 52. καὶ C--------- καί
 53. ὑπηρεσία N1A-NSF--- ὑπηρεσία
 54. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 55. σφόδρα D--------- σφόδρα
 56. καὶ C--------- καί
 57. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 58. μεγάλα A1P-NPN--- μέγας
 59. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 60. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 61. ἐπὶ P--------- ἐπί
 62. τῆς RA--GSF--- ὁ
 63. γῆς N1--GSF--- γῆ
 64. καὶ C--------- καί
 65. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 66. ὁ RA--NSM--- ὁ
 67. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 68. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 69. εὐγενὴς A3H-NSM--- εὐγενής
 70. τῶν RA--GPM--- ὁ
 71. ἀφ' P--------- ἀπό
 72. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 73. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 74. Job 1:4
 75. συμπορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι συν
 76. δὲ X--------- δέ
 77. οἱ RA--NPM--- ὁ
 78. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 79. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 80. πρὸς P--------- πρός
 81. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 82. ἐποιοῦσαν VAI-AAI3P- ποιέω
 83. πότον N2--ASM--- πότος
 84. καθ' P--------- κατά
 85. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 86. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 87. συμπαραλαμβάνοντες V1--PAPNPM λαμβάνω συν παρα
 88. ἅμα D--------- ἅμα
 89. καὶ D--------- καί
 90. τὰς RA--APF--- ὁ
 91. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 92. ἀδελφὰς N1--APF--- ἀδελφή
 93. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 94. ἐσθίειν V1--PAN--- ἐσθίω
 95. καὶ C--------- καί
 96. πίνειν V1--PAN--- πίνω
 97. μετ' P--------- μετά
 98. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 99. Job 1:5
 100. καὶ C--------- καί
 101. ὡς C--------- ὡς
 102. ἂν X--------- ἄν
 103. συνετελέσθησαν VSI-API3P- τελέω συν
 104. αἱ RA--NPF--- ὁ
 105. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 106. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 107. πότου N2--GSM--- πότος
 108. ἀπέστελλεν V1I-IAI3S- στέλλω ἀπο
 109. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 110. καὶ C--------- καί
 111. ἐκαθάριζεν V1I-IAI3S- καθαρίζω
 112. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 113. ἀνιστάμενος V6--PMPNSM ἵστημι ἀνα
 114. τὸ RA--ASN--- ὁ
 115. πρωὶ D--------- πρωΐ
 116. καὶ C--------- καί
 117. προσέφερεν V1I-IAI3S- φέρω προς
 118. περὶ P--------- περί
 119. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 120. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 121. κατὰ P--------- κατά
 122. τὸν RA--ASM--- ὁ
 123. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 124. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 125. καὶ C--------- καί
 126. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 127. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 128. περὶ P--------- περί
 129. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 130. περὶ P--------- περί
 131. τῶν RA--GPF--- ὁ
 132. ψυχῶν N1--GPF--- ψυχή
 133. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 134. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 135. γὰρ X--------- γάρ
 136. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 137. μήποτε D--------- μήποτε
 138. οἱ RA--NPM--- ὁ
 139. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 140. μου RP--GS---- ἐγώ
 141. ἐν P--------- ἐν
 142. τῇ RA--DSF--- ὁ
 143. διανοίᾳ N1A-DSF--- διάνοια
 144. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 145. κακὰ A1--APN--- κακός
 146. ἐνενόησαν VAI-AAI3P- νοέω ἐν
 147. πρὸς P--------- πρός
 148. θεόν N2--ASM--- θεός
 149. οὕτως D--------- οὕτως
 150. οὖν X--------- οὖν
 151. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 152. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 153. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 154. τὰς RA--APF--- ὁ
 155. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 156. Job 1:6
 157. καὶ C--------- καί
 158. ὡς C--------- ὡς
 159. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 160. ἡ RA--NSF--- ὁ
 161. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 162. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 163. καὶ C--------- καί
 164. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 165. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 166. οἱ RA--NPM--- ὁ
 167. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 168. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 169. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 170. παραστῆναι VH--AAN--- ἵστημι παρα
 171. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 172. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 173. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 174. καὶ C--------- καί
 175. ὁ RA--NSM--- ὁ
 176. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 177. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 178. μετ' P--------- μετά
 179. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 180. Job 1:7
 181. καὶ C--------- καί
 182. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 183. ὁ RA--NSM--- ὁ
 184. κύριος N2--NSM--- κύριος
 185. τῷ RA--DSM--- ὁ
 186. διαβόλῳ N2--DSM--- διάβολος
 187. πόθεν D--------- πόθεν
 188. παραγέγονας VM--XMI2S- γίγνομαι παρα
 189. καὶ C--------- καί
 190. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 191. ὁ RA--NSM--- ὁ
 192. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 193. τῷ RA--DSM--- ὁ
 194. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 195. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 196. περιελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι περι
 197. τὴν RA--ASF--- ὁ
 198. γῆν N1--ASF--- γῆ
 199. καὶ C--------- καί
 200. ἐμπεριπατήσας VA--AAPNSM πατέω ἐν περι
 201. τὴν RA--ASF--- ὁ
 202. ὑπ' P--------- ὑπό
 203. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 204. πάρειμι V9--PAI1S- εἰμί παρα
 205. Job 1:8
 206. καὶ C--------- καί
 207. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 208. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 209. ὁ RA--NSM--- ὁ
 210. κύριος N2--NSM--- κύριος
 211. προσέσχες VBI-AAI2S- ἔχω προς
 212. τῇ RA--DSF--- ὁ
 213. διανοίᾳ N1A-DSF--- διάνοια
 214. σου RP--GS---- σύ
 215. κατὰ P--------- κατά
 216. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 217. παιδός N3D-GSM--- παῖς
 218. μου RP--GS---- ἐγώ
 219. Ιωβ N---GSM--- Ιωβ
 220. ὅτι C--------- ὅτι
 221. οὐκ D--------- οὐ
 222. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 223. κατ' P--------- κατά
 224. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 225. τῶν RA--GPM--- ὁ
 226. ἐπὶ P--------- ἐπί
 227. τῆς RA--GSF--- ὁ
 228. γῆς N1--GSF--- γῆ
 229. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 230. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 231. ἀληθινός A1--NSM--- ἀληθινός
 232. θεοσεβής A3H-NSM--- θεοσεβής
 233. ἀπεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω ἀπο
 234. ἀπὸ P--------- ἀπό
 235. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 236. πονηροῦ A1A-GSN--- πονηρός
 237. πράγματος N3M-GSN--- πρᾶγμα
 238. Job 1:9
 239. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 240. δὲ X--------- δέ
 241. ὁ RA--NSM--- ὁ
 242. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 243. καὶ C--------- καί
 244. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 245. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 246. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 247. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 248. μὴ D--------- μή
 249. δωρεὰν N1A-ASF--- δωρεά
 250. σέβεται V1--PMI3S- σέβομαι
 251. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 252. τὸν RA--ASM--- ὁ
 253. θεόν N2--ASM--- θεός
 254. Job 1:10
 255. οὐ D--------- οὐ
 256. σὺ RP--NS---- σύ
 257. περιέφραξας VAI-AAI2S- φράσσω περι
 258. τὰ RA--APN--- ὁ
 259. ἔξω D--------- ἔξω
 260. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 261. καὶ C--------- καί
 262. τὰ RA--APN--- ὁ
 263. ἔσω P--------- ἔσω
 264. τῆς RA--GSF--- ὁ
 265. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 266. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 267. καὶ C--------- καί
 268. τὰ RA--APN--- ὁ
 269. ἔξω P--------- ἔξω
 270. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 271. τῶν RA--GPM--- ὁ
 272. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 273. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 274. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 275. τὰ RA--APN--- ὁ
 276. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 277. τῶν RA--GPF--- ὁ
 278. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 279. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 280. εὐλόγησας VA--AAI2S- εὐλογέω
 281. καὶ C--------- καί
 282. τὰ RA--APN--- ὁ
 283. κτήνη N3E-APN--- κτῆνος
 284. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 285. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 286. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 287. ἐπὶ P--------- ἐπί
 288. τῆς RA--GSF--- ὁ
 289. γῆς N1--GSF--- γῆ
 290. Job 1:11
 291. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 292. ἀπόστειλον VA--AAD2S- στέλλω ἀπο
 293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 294. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 295. σου RP--GS---- σύ
 296. καὶ C--------- καί
 297. ἅψαι VA--AMD2S- ἅπτομαι
 298. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 299. ὧν RR--GPN--- ὅς
 300. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 301. εἰ C--------- εἰ
 302. μὴν X--------- μήν
 303. εἰς P--------- εἰς
 304. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 305. σε RP--AS---- σύ
 306. εὐλογήσει VF--FAI3S- εὐλογέω
 307. Job 1:12
 308. τότε D--------- τότε
 309. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 310. ὁ RA--NSM--- ὁ
 311. κύριος N2--NSM--- κύριος
 312. τῷ RA--DSM--- ὁ
 313. διαβόλῳ N2--DSM--- διάβολος
 314. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 315. πάντα A3--ASN--- πᾶς
 316. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 317. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 318. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 319. δίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι
 320. ἐν P--------- ἐν
 321. τῇ RA--DSF--- ὁ
 322. χειρί N3--DSF--- χείρ
 323. σου RP--GS---- σύ
 324. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 325. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 326. μὴ D--------- μή
 327. ἅψῃ VF--FMI2S- ἅπτομαι
 328. καὶ C--------- καί
 329. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 330. ὁ RA--NSM--- ὁ
 331. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 332. παρὰ P--------- παρά
 333. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 334. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 335. Job 1:13
 336. καὶ C--------- καί
 337. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 338. ὡς C--------- ὡς
 339. ἡ RA--NSF--- ὁ
 340. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 341. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 342. οἱ RA--NPM--- ὁ
 343. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 344. Ιωβ N---GSM--- Ιωβ
 345. καὶ C--------- καί
 346. αἱ RA--NPF--- ὁ
 347. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 348. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 349. ἔπινον V1I-IAI3P- πίνω
 350. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 351. ἐν P--------- ἐν
 352. τῇ RA--DSF--- ὁ
 353. οἰκίᾳ N1A-DSF--- οἰκία
 354. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 355. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 356. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 357. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 358. πρεσβυτέρου A1A-GSM--- πρεσβύτερος
 359. Job 1:14
 360. καὶ C--------- καί
 361. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 362. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 363. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 364. πρὸς P--------- πρός
 365. Ιωβ N---ASM--- Ιωβ
 366. καὶ C--------- καί
 367. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 368. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 369. τὰ RA--NPN--- ὁ
 370. ζεύγη N3E-NPN--- ζεῦγος
 371. τῶν RA--GPF--- ὁ
 372. βοῶν N3--GPF--- βοῦς
 373. ἠροτρία V3I-IAI3S- ἀροτριάω
 374. καὶ C--------- καί
 375. αἱ RA--NPF--- ὁ
 376. θήλειαι A3U-NPF--- θῆλυς
 377. ὄνοι N2--NPF--- ὄνος
 378. ἐβόσκοντο V1I-IMI3P- βόσκω
 379. ἐχόμεναι V1--PMPNPF ἔχω
 380. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 381. Job 1:15
 382. καὶ C--------- καί
 383. ἐλθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι
 384. οἱ RA--NPM--- ὁ
 385. αἰχμαλωτεύοντες V1--PAPNPM αἰχμαλωτεύω
 386. ᾐχμαλώτευσαν VAI-AAI3P- αἰχμαλωτεύω
 387. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 388. καὶ C--------- καί
 389. τοὺς RA--APM--- ὁ
 390. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 391. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 392. ἐν P--------- ἐν
 393. μαχαίραις N1A-DPF--- μάχαιρα
 394. σωθεὶς VC--APPNSM σώζω
 395. δὲ X--------- δέ
 396. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 397. μόνος A1--NSM--- μόνος
 398. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 399. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 400. ἀπαγγεῖλαί VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 401. σοι RP--DS---- σύ
 402. Job 1:16
 403. ἔτι D--------- ἔτι
 404. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 405. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 406. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 407. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 408. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 409. καὶ C--------- καί
 410. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 411. πρὸς P--------- πρός
 412. Ιωβ N---ASM--- Ιωβ
 413. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 414. ἔπεσεν VBI-AAI3S- πίπτω
 415. ἐκ P--------- ἐκ
 416. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 417. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 418. καὶ C--------- καί
 419. κατέκαυσεν VAI-AAI3S- καίω κατα
 420. τὰ RA--APN--- ὁ
 421. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 422. καὶ C--------- καί
 423. τοὺς RA--APM--- ὁ
 424. ποιμένας N3--APM--- ποιμήν
 425. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 426. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 427. καὶ C--------- καί
 428. σωθεὶς VC--APPNSM σώζω
 429. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 430. μόνος A1--NSM--- μόνος
 431. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 432. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 433. ἀπαγγεῖλαί VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 434. σοι RP--DS---- σύ
 435. Job 1:17
 436. ἔτι D--------- ἔτι
 437. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 438. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 439. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 440. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 441. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 442. καὶ C--------- καί
 443. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 444. πρὸς P--------- πρός
 445. Ιωβ N---ASM--- Ιωβ
 446. οἱ RA--NPM--- ὁ
 447. ἱππεῖς N3V-NPM--- ἱππεύς
 448. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 449. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 450. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 451. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 452. καὶ C--------- καί
 453. ἐκύκλωσαν VAI-AAI3P- κυκλόω
 454. τὰς RA--APF--- ὁ
 455. καμήλους N2--APF--- κάμηλος
 456. καὶ C--------- καί
 457. ᾐχμαλώτευσαν VAI-AAI3P- αἰχμαλωτεύω
 458. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 459. καὶ C--------- καί
 460. τοὺς RA--APM--- ὁ
 461. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 462. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 463. ἐν P--------- ἐν
 464. μαχαίραις N1A-DPF--- μάχαιρα
 465. ἐσώθην VSI-API1S- σώζω
 466. δὲ X--------- δέ
 467. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 468. μόνος A1--NSM--- μόνος
 469. καὶ C--------- καί
 470. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 471. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 472. ἀπαγγεῖλαί VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 473. σοι RP--DS---- σύ
 474. Job 1:18
 475. ἔτι D--------- ἔτι
 476. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 477. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 478. ἄλλος RD--NSM--- ἄλλος
 479. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 480. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 481. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 482. τῷ RA--DSM--- ὁ
 483. Ιωβ N---DSM--- Ιωβ
 484. τῶν RA--GPM--- ὁ
 485. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 486. σου RP--GS---- σύ
 487. καὶ C--------- καί
 488. τῶν RA--GPF--- ὁ
 489. θυγατέρων N3--GPF--- θυγάτηρ
 490. σου RP--GS---- σύ
 491. ἐσθιόντων V1--PAPGPM ἐσθίω
 492. καὶ C--------- καί
 493. πινόντων V1--PAPGPM πίνω
 494. παρὰ P--------- παρά
 495. τῷ RA--DSM--- ὁ
 496. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 497. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 498. τῷ RA--DSM--- ὁ
 499. πρεσβυτέρῳ A1A-DSM--- πρεσβύτερος
 500. Job 1:19
 501. ἐξαίφνης D--------- ἐξαίφνης
 502. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 503. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 504. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 505. ἐκ P--------- ἐκ
 506. τῆς RA--GSF--- ὁ
 507. ἐρήμου N2--GSF--- ἔρημος
 508. καὶ C--------- καί
 509. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 510. τῶν RA--GPF--- ὁ
 511. τεσσάρων A3--GPF--- τέσσαρες
 512. γωνιῶν N1A-GPF--- γωνία
 513. τῆς RA--GSF--- ὁ
 514. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 515. καὶ C--------- καί
 516. ἔπεσεν VBI-AAI3S- πίπτω
 517. ἡ RA--NSF--- ὁ
 518. οἰκία N1A-NSF--- οἰκία
 519. ἐπὶ P--------- ἐπί
 520. τὰ RA--APN--- ὁ
 521. παιδία N2N-APN--- παιδίον
 522. σου RP--GS---- σύ
 523. καὶ C--------- καί
 524. ἐτελεύτησαν VAI-AAI3P- τελευτάω
 525. ἐσώθην VSI-API1S- σώζω
 526. δὲ X--------- δέ
 527. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 528. μόνος A1--NSM--- μόνος
 529. καὶ C--------- καί
 530. ἦλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι
 531. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 532. ἀπαγγεῖλαί VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 533. σοι RP--DS---- σύ
 534. Job 1:20
 535. οὕτως D--------- οὕτως
 536. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 537. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 538. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 539. τὰ RA--APN--- ὁ
 540. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 542. καὶ C--------- καί
 543. ἐκείρατο VAI-AMI3S- κείρω
 544. τὴν RA--ASF--- ὁ
 545. κόμην N1--ASF--- κόμη
 546. τῆς RA--GSF--- ὁ
 547. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 548. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 549. καὶ C--------- καί
 550. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 551. χαμαὶ D--------- χαμαί
 552. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 553. καὶ C--------- καί
 554. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 555. Job 1:21
 556. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 557. γυμνὸς A1--NSM--- γυμνός
 558. ἐξῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι ἐκ
 559. ἐκ P--------- ἐκ
 560. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 561. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 562. μου RP--GS---- ἐγώ
 563. γυμνὸς A1--NSM--- γυμνός
 564. καὶ C--------- καί
 565. ἀπελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι ἀπο
 566. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 567. ὁ RA--NSM--- ὁ
 568. κύριος N2--NSM--- κύριος
 569. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 570. ὁ RA--NSM--- ὁ
 571. κύριος N2--NSM--- κύριος
 572. ἀφείλατο VBI-AMI3S- αἱρέω ἀπο
 573. ὡς C--------- ὡς
 574. τῷ RA--DSM--- ὁ
 575. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 576. ἔδοξεν VAI-AAI3S- δοκέω
 577. οὕτως D--------- οὕτως
 578. καὶ C--------- καί
 579. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 580. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 581. τὸ RA--NSN--- ὁ
 582. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 583. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 584. εὐλογημένον VM--XMPNSN εὐλογέω
 585. Job 1:22
 586. ἐν P--------- ἐν
 587. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 588. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 589. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 590. συμβεβηκόσιν VX--XAPDPN βαίνω συν
 591. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 592. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 593. ἥμαρτεν VBI-AAI3S- ἁμαρτάνω
 594. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 595. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 596. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 597. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 598. καὶ C--------- καί
 599. οὐκ D--------- οὐ
 600. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 601. ἀφροσύνην N1--ASF--- ἀφροσύνη
 602. τῷ RA--DSM--- ὁ
 603. θεῷ N2--DSM--- θεός
 604. Job 2:1
 605. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 606. δὲ X--------- δέ
 607. ὡς C--------- ὡς
 608. ἡ RA--NSF--- ὁ
 609. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 610. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 611. καὶ C--------- καί
 612. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 613. οἱ RA--NPM--- ὁ
 614. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 615. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 616. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 617. παραστῆναι VH--AAN--- ἵστημι παρα
 618. ἔναντι P--------- ἔναντι
 619. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 620. καὶ C--------- καί
 621. ὁ RA--NSM--- ὁ
 622. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 623. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 624. ἐν P--------- ἐν
 625. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 626. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 627. παραστῆναι VH--AAN--- ἵστημι παρα
 628. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 629. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 630. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 631. Job 2:2
 632. καὶ C--------- καί
 633. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 634. ὁ RA--NSM--- ὁ
 635. κύριος N2--NSM--- κύριος
 636. τῷ RA--DSM--- ὁ
 637. διαβόλῳ N2--DSM--- διάβολος
 638. πόθεν D--------- πόθεν
 639. σὺ RP--NS---- σύ
 640. ἔρχῃ V1--PMI2S- ἔρχομαι
 641. τότε D--------- τότε
 642. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 643. ὁ RA--NSM--- ὁ
 644. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 645. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 646. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 647. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 648. διαπορευθεὶς VC--APPNSM πορεύομαι δια
 649. τὴν RA--ASF--- ὁ
 650. ὑπ' P--------- ὑπό
 651. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 652. καὶ C--------- καί
 653. ἐμπεριπατήσας VA--AAPNSM πατέω ἐν περι
 654. τὴν RA--ASF--- ὁ
 655. σύμπασαν A1A-ASF--- σύμπας
 656. πάρειμι V9--PAI1S- εἰμί παρα
 657. Job 2:3
 658. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 659. δὲ X--------- δέ
 660. ὁ RA--NSM--- ὁ
 661. κύριος N2--NSM--- κύριος
 662. πρὸς P--------- πρός
 663. τὸν RA--ASM--- ὁ
 664. διάβολον N2--ASM--- διάβολος
 665. προσέσχες VBI-AAI2S- ἔχω προς
 666. οὖν X--------- οὖν
 667. τῷ RA--DSM--- ὁ
 668. θεράποντί N3--DSM--- θεράπων
 669. μου RP--GS---- ἐγώ
 670. Ιωβ N---DSM--- Ιωβ
 671. ὅτι C--------- ὅτι
 672. οὐκ D--------- οὐ
 673. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 674. κατ' P--------- κατά
 675. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 676. τῶν RA--GPM--- ὁ
 677. ἐπὶ P--------- ἐπί
 678. τῆς RA--GSF--- ὁ
 679. γῆς N1--GSF--- γῆ
 680. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 681. ἄκακος A1B-NSM--- ἄκακος
 682. ἀληθινός A1--NSM--- ἀληθινός
 683. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 684. θεοσεβής A3H-NSM--- θεοσεβής
 685. ἀπεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω ἀπο
 686. ἀπὸ P--------- ἀπό
 687. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 688. κακοῦ A1--GSN--- κακός
 689. ἔτι D--------- ἔτι
 690. δὲ X--------- δέ
 691. ἔχεται V1--PMI3S- ἔχω
 692. ἀκακίας N1A-GSF--- ἀκακία
 693. σὺ RP--NS---- σύ
 694. δὲ X--------- δέ
 695. εἶπας VAI-AAI2S- εἶπον
 696. τὰ RA--APN--- ὁ
 697. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 698. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 699. διὰ P--------- διά
 700. κενῆς A1--GSF--- κενός
 701. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 702. Job 2:4
 703. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 704. δὲ X--------- δέ
 705. ὁ RA--NSM--- ὁ
 706. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 707. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 708. τῷ RA--DSM--- ὁ
 709. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 710. δέρμα N3M-NSN--- δέρμα
 711. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 712. δέρματος N3M-GSN--- δέρμα
 713. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 714. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 715. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 716. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 717. τῆς RA--GSF--- ὁ
 718. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 719. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 720. ἐκτείσει VF--FAI3S- τίνω ἐκ
 721. Job 2:5
 722. οὐ D--------- οὐ
 723. μὴν X--------- μήν
 724. δὲ X--------- δέ
 725. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 726. ἀποστείλας VA--AAPNSM στέλλω ἀπο
 727. τὴν RA--ASF--- ὁ
 728. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 729. σου RP--GS---- σύ
 730. ἅψαι VA--AMD2S- ἅπτομαι
 731. τῶν RA--GPN--- ὁ
 732. ὀστῶν N2N-GPN--- ὀστέον
 733. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 734. καὶ C--------- καί
 735. τῶν RA--GPF--- ὁ
 736. σαρκῶν N3K-GPF--- σάρξ
 737. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 738. εἰ C--------- εἰ
 739. μὴν X--------- μήν
 740. εἰς P--------- εἰς
 741. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 742. σε RP--AS---- σύ
 743. εὐλογήσει VF--FAI3S- εὐλογέω
 744. Job 2:6
 745. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 746. δὲ X--------- δέ
 747. ὁ RA--NSM--- ὁ
 748. κύριος N2--NSM--- κύριος
 749. τῷ RA--DSM--- ὁ
 750. διαβόλῳ N2--DSM--- διάβολος
 751. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 752. παραδίδωμί V8--PAI1S- δίδωμι παρα
 753. σοι RP--DS---- σύ
 754. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 755. μόνον D--------- μόνον
 756. τὴν RA--ASF--- ὁ
 757. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 758. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 759. διαφύλαξον VA--AAD2S- φυλάσσω δια
 760. Job 2:7
 761. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 762. δὲ X--------- δέ
 763. ὁ RA--NSM--- ὁ
 764. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 765. ἀπὸ P--------- ἀπό
 766. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 767. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 768. καὶ C--------- καί
 769. ἔπαισεν VAI-AAI3S- παίω
 770. τὸν RA--ASM--- ὁ
 771. Ιωβ N---ASM--- Ιωβ
 772. ἕλκει N3E-DSN--- ἕλκος
 773. πονηρῷ A1A-DSN--- πονηρός
 774. ἀπὸ P--------- ἀπό
 775. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 776. ἕως P--------- ἕως
 777. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 778. Job 2:8
 779. καὶ C--------- καί
 780. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 781. ὄστρακον N2N-ASN--- ὄστρακον
 782. ἵνα C--------- ἵνα
 783. τὸν RA--ASM--- ὁ
 784. ἰχῶρα N3R-ASM--- ἰχώρ
 785. ξύῃ V1--PAS3S- ξύω
 786. καὶ C--------- καί
 787. ἐκάθητο V1I-IMI3S- ἧμαι κατα
 788. ἐπὶ P--------- ἐπί
 789. τῆς RA--GSF--- ὁ
 790. κοπρίας N1A-GSF--- κοπρία
 791. ἔξω P--------- ἔξω
 792. τῆς RA--GSF--- ὁ
 793. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 794. Job 2:9
 795. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 796. δὲ X--------- δέ
 797. πολλοῦ A3U-GSM--- πολύς
 798. προβεβηκότος VX--XAPGSM βαίνω προ
 799. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 800. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 801. ἡ RA--NSF--- ὁ
 802. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 803. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 804. μέχρι P--------- μέχρι
 805. τίνος RI--GSN--- τίς
 806. καρτερήσεις VF--FAI2S- καρτερέω
 807. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 808. Job 2:9a
 809. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 810. ἀναμένω V1--PAI1S- μένω ἀνα
 811. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 812. ἔτι D--------- ἔτι
 813. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 814. προσδεχόμενος V1--PMPNSM δέχομαι προς
 815. τὴν RA--ASF--- ὁ
 816. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 817. τῆς RA--GSF--- ὁ
 818. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 819. μου RP--GS---- ἐγώ
 820. Job 2:9b
 821. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 822. γὰρ X--------- γάρ
 823. ἠφάνισταί VT--XMI3S- ἵζω ἀπο ἀνα
 824. σου RP--GS---- σύ
 825. τὸ RA--NSN--- ὁ
 826. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 827. ἀπὸ P--------- ἀπό
 828. τῆς RA--GSF--- ὁ
 829. γῆς N1--GSF--- γῆ
 830. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 831. καὶ C--------- καί
 832. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 833. ἐμῆς A1--GSF--- ἐμός
 834. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 835. ὠδῖνες N3--NPF--- ὠδίν
 836. καὶ C--------- καί
 837. πόνοι N2--NPM--- πόνος
 838. οὓς RR--APM--- ὅς
 839. εἰς P--------- εἰς
 840. τὸ RA--ASN--- ὁ
 841. κενὸν A1--ASN--- κενός
 842. ἐκοπίασα VAI-AAI1S- κοπιάω
 843. μετὰ P--------- μετά
 844. μόχθων N2--GPM--- μόχθος
 845. Job 2:9c
 846. σύ RP--NS---- σύ
 847. τε X--------- τε
 848. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 849. ἐν P--------- ἐν
 850. σαπρίᾳ N1A-DSF--- σαπρία
 851. σκωλήκων N3K-GPM--- σκώληξ
 852. κάθησαι V5--PMI2S- ἧμαι κατα
 853. διανυκτερεύων V1--PAPNSM νυκτερεύω δια
 854. αἴθριος A1B-NSM--- αἴθριος
 855. Job 2:9d
 856. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 857. πλανῆτις N3D-NSF--- πλανῆτις
 858. καὶ C--------- καί
 859. λάτρις N3--NSF--- λάτρις
 860. τόπον N2--ASM--- τόπος
 861. ἐκ P--------- ἐκ
 862. τόπου N2--GSM--- τόπος
 863. περιερχομένη V1--PMPNSF ἔρχομαι περι
 864. καὶ C--------- καί
 865. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 866. ἐξ P--------- ἐκ
 867. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 868. προσδεχομένη V1--PMPNSF δέχομαι προς
 869. τὸν RA--ASM--- ὁ
 870. ἥλιον N2--ASM--- ἥλιος
 871. πότε D--------- πότε
 872. δύσεται VF--FMI3S- δύω
 873. ἵνα C--------- ἵνα
 874. ἀναπαύσωμαι VA--AMS1S- παύω ἀνα
 875. τῶν RA--GPM--- ὁ
 876. μόχθων N2--GPM--- μόχθος
 877. καὶ C--------- καί
 878. τῶν RA--GPF--- ὁ
 879. ὀδυνῶν N1--GPF--- ὀδύνη
 880. αἵ RR--NPF--- ὅς
 881. με RP--AS---- ἐγώ
 882. νῦν D--------- νῦν
 883. συνέχουσιν V1--PAI3P- ἔχω συν
 884. Job 2:9e
 885. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 886. εἰπόν VBI-AAD2S- εἶπον
 887. τι RI--ASN--- τις
 888. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 889. εἰς P--------- εἰς
 890. κύριον N2--ASM--- κύριος
 891. καὶ C--------- καί
 892. τελεύτα V3--PAD2S- τελευτάω
 893. Job 2:10
 894. ὁ RA--NSM--- ὁ
 895. δὲ X--------- δέ
 896. ἐμβλέψας VA--AAPNSM βλέπω ἐν
 897. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 898. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 899. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 900. μία A1A-NSF--- εἷς
 901. τῶν RA--GPF--- ὁ
 902. ἀφρόνων A3N-GPF--- ἄφρων
 903. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 904. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 905. εἰ C--------- εἰ
 906. τὰ RA--APN--- ὁ
 907. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 908. ἐδεξάμεθα VAI-AMI1P- δέχομαι
 909. ἐκ P--------- ἐκ
 910. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 911. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 912. τὰ RA--APN--- ὁ
 913. κακὰ A1--APN--- κακός
 914. οὐχ D--------- οὐ
 915. ὑποίσομεν VF--FAI1P- φέρω ὑπο
 916. ἐν P--------- ἐν
 917. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 918. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 919. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 920. συμβεβηκόσιν VX--XAPDPN βαίνω συν
 921. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 922. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 923. ἥμαρτεν VBI-AAI3S- ἁμαρτάνω
 924. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 925. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 926. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 927. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 928. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 929. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 930. Job 2:11
 931. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 932. δὲ X--------- δέ
 933. οἱ RA--NPM--- ὁ
 934. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 935. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 936. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 937. τὰ RA--APN--- ὁ
 938. κακὰ A1--APN--- κακός
 939. πάντα A3--APN--- πᾶς
 940. τὰ RA--APN--- ὁ
 941. ἐπελθόντα VB--AAPAPN ἔρχομαι ἐπι
 942. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 943. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 944. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 945. ἐκ P--------- ἐκ
 946. τῆς RA--GSF--- ὁ
 947. ἰδίας A1A-GSF--- ἴδιος
 948. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 949. πρὸς P--------- πρός
 950. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 951. Ελιφας N---NSM--- Ελιφας
 952. ὁ RA--NSM--- ὁ
 953. Θαιμανων N---GPM--- Θαιμάν
 954. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 955. Βαλδαδ N---NSM--- Βαλδαδ
 956. ὁ RA--NSM--- ὁ
 957. Σαυχαίων N2--GPM--- Σαυχαῖος
 958. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 959. Σωφαρ N---NSM--- Σωφαρ
 960. ὁ RA--NSM--- ὁ
 961. Μιναίων N2--GPM--- Μιναῖος
 962. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 963. καὶ C--------- καί
 964. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 965. πρὸς P--------- πρός
 966. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 967. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 968. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 969. παρακαλέσαι VA--AAN--- καλέω παρα
 970. καὶ C--------- καί
 971. ἐπισκέψασθαι VA--AMN--- σκέπτομαι ἐπι
 972. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 973. Job 2:12
 974. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 975. δὲ X--------- δέ
 976. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 977. πόρρωθεν D--------- πόρρωθεν
 978. οὐκ D--------- οὐ
 979. ἐπέγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω ἐπι
 980. καὶ C--------- καί
 981. βοήσαντες VA--AAPNPM βοάω
 982. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 983. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 984. ἔκλαυσαν VAI-AAI3P- κλαίω
 985. ῥήξαντες VA--AAPNPM ῥήγνυμι
 986. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 987. τὴν RA--ASF--- ὁ
 988. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 989. στολὴν N1--ASF--- στολή
 990. καὶ C--------- καί
 991. καταπασάμενοι VA--AMPNPM πάσσω κατα
 992. γῆν N1--ASF--- γῆ
 993. Job 2:13
 994. παρεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω παρα κατα
 995. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 996. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 997. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 998. καὶ C--------- καί
 999. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1000. νύκτας N3--APF--- νύξ
 1001. καὶ C--------- καί
 1002. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 1003. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1004. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1005. ἑώρων V3I-IAI3P- ὁράω
 1006. γὰρ X--------- γάρ
 1007. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1008. πληγὴν N1--ASF--- πληγή
 1009. δεινὴν A1--ASF--- δεινός
 1010. οὖσαν V9--PAPASF εἰμί
 1011. καὶ C--------- καί
 1012. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 1013. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1014. Job 3:1
 1015. μετὰ P--------- μετά
 1016. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1017. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 1018. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 1019. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1020. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1021. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1022. Job 3:2
 1023. καὶ C--------- καί
 1024. κατηράσατο VAI-AMI3S- ἀράομαι κατα
 1025. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1026. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1027. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1028. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1029. Job 3:3
 1030. ἀπόλοιτο VB--AMO3S- ὀλλύω ἀπο
 1031. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1032. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 1033. ἐν P--------- ἐν
 1034. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1035. ἐγεννήθην VCI-API1S- γεννάω
 1036. καὶ C--------- καί
 1037. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1038. νύξ N3--NSF--- νύξ
 1039. ἐν P--------- ἐν
 1040. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1041. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 1042. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1043. ἄρσεν A3--NSN--- ἄρσην
 1044. Job 3:4
 1045. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1046. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 1047. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1048. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 1049. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 1050. καὶ C--------- καί
 1051. μὴ D--------- μή
 1052. ἀναζητήσαι VA--AAO3S- ζητέω ἀνα
 1053. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1054. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1055. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1056. ἄνωθεν D--------- ἄνωθεν
 1057. μηδὲ C--------- μηδέ
 1058. ἔλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι
 1059. εἰς P--------- εἰς
 1060. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1061. φέγγος N3E-NSN--- φέγγος
 1062. Job 3:5
 1063. ἐκλάβοι VB--AAO3S- λαμβάνω ἐκ
 1064. δὲ X--------- δέ
 1065. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1066. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 1067. καὶ C--------- καί
 1068. σκιὰ N1A-NSF--- σκιά
 1069. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1070. ἐπέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐπι
 1071. ἐπ' P--------- ἐπί
 1072. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1073. γνόφος N2--NSM--- γνόφος
 1074. Job 3:6
 1075. καταραθείη VC--APO3S- ἀράομαι κατα
 1076. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1077. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 1078. καὶ C--------- καί
 1079. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1080. νὺξ N3--NSF--- νύξ
 1081. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1082. ἀπενέγκαιτο VA--AMO3S- φέρω ἀπο
 1083. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1084. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 1085. μὴ D--------- μή
 1086. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 1087. εἰς P--------- εἰς
 1088. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1089. ἐνιαυτοῦ N2--GSM--- ἐνιαυτός
 1090. μηδὲ C--------- μηδέ
 1091. ἀριθμηθείη VC--APO3S- ἀριθμέω
 1092. εἰς P--------- εἰς
 1093. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1094. μηνῶν N3--GPM--- μήν
 1095. Job 3:7
 1096. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1097. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1098. νὺξ N3--NSF--- νύξ
 1099. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1100. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 1101. ὀδύνη N1--NSF--- ὀδύνη
 1102. καὶ C--------- καί
 1103. μὴ D--------- μή
 1104. ἔλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι
 1105. ἐπ' P--------- ἐπί
 1106. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1107. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 1108. μηδὲ C--------- μηδέ
 1109. χαρμονή N1--NSF--- χαρμονή
 1110. Job 3:8
 1111. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1112. καταράσαιτο VA--AMO3S- ἀράομαι κατα
 1113. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1114. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1115. καταρώμενος V3--PMPNSM καταράομαι
 1116. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1117. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1118. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 1119. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1120. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 1121. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1122. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 1123. κῆτος N3E-ASN--- κῆτος
 1124. χειρώσασθαι VA--AMN--- χειρόομαι
 1125. Job 3:9
 1126. σκοτωθείη VC--APO3S- σκοτόω
 1127. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1128. ἄστρα N2N-NPN--- ἄστρον
 1129. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1130. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 1131. ἐκείνης RD--GSF--- ἐκεῖνος
 1132. ὑπομείναι VA--AAO3S- μένω ὑπο
 1133. καὶ D--------- καί
 1134. εἰς P--------- εἰς
 1135. φωτισμὸν N2--ASM--- φωτισμός
 1136. μὴ D--------- μή
 1137. ἔλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι
 1138. καὶ C--------- καί
 1139. μὴ D--------- μή
 1140. ἴδοι VB--AAO3S- ὁράω
 1141. ἑωσφόρον N2--ASM--- ἑωσφόρος
 1142. ἀνατέλλοντα V1--PAPASM τέλλω ἀνα
 1143. Job 3:10
 1144. ὅτι C--------- ὅτι
 1145. οὐ D--------- οὐ
 1146. συνέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω συν
 1147. πύλας N1--APF--- πύλη
 1148. γαστρὸς N3--GSF--- γαστήρ
 1149. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 1150. μου RP--GS---- ἐγώ
 1151. ἀπήλλαξεν VAI-AAI3S- ἀλλάσσω ἀπο
 1152. γὰρ X--------- γάρ
 1153. ἂν X--------- ἄν
 1154. πόνον N2--ASM--- πόνος
 1155. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1156. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 1157. μου RP--GS---- ἐγώ
 1158. Job 3:11
 1159. διὰ P--------- διά
 1160. τί RI--ASN--- τίς
 1161. γὰρ X--------- γάρ
 1162. ἐν P--------- ἐν
 1163. κοιλίᾳ N1A-DSF--- κοιλία
 1164. οὐκ D--------- οὐ
 1165. ἐτελεύτησα VAI-AAI1S- τελευτάω
 1166. ἐκ P--------- ἐκ
 1167. γαστρὸς N3--GSF--- γαστήρ
 1168. δὲ X--------- δέ
 1169. ἐξῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι ἐκ
 1170. καὶ D--------- καί
 1171. οὐκ D--------- οὐ
 1172. εὐθὺς D--------- εὐθύς
 1173. ἀπωλόμην VBI-AMI1S- ὀλλύω ἀπο
 1174. Job 3:12
 1175. ἵνα C--------- ἵνα
 1176. τί RI--ASN--- τίς
 1177. δὲ X--------- δέ
 1178. συνήντησάν VAI-AAI3P- ἀντάω συν
 1179. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1180. γόνατα N3--NPN--- γόνυ
 1181. ἵνα C--------- ἵνα
 1182. τί RI--ASN--- τίς
 1183. δὲ X--------- δέ
 1184. μαστοὺς N2--APM--- μαστός
 1185. ἐθήλασα VSI-AAI1S- θηλάζω
 1186. Job 3:13
 1187. νῦν D--------- νῦν
 1188. ἂν X--------- ἄν
 1189. κοιμηθεὶς VC--APPNSM κοιμάω
 1190. ἡσύχασα VA--AAI1S- ἡσυχάζω
 1191. ὑπνώσας VA--AAPNSM ὑπνόω
 1192. δὲ X--------- δέ
 1193. ἀνεπαυσάμην VAI-AMI1S- παύω ἀνα
 1194. Job 3:14
 1195. μετὰ P--------- μετά
 1196. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1197. βουλευτῶν N1M-GPM--- βουλευτής
 1198. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1199. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1200. ἠγαυριῶντο V3I-IMI3P- ἀγαυριάω
 1201. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1202. ξίφεσιν N3E-DPN--- ξίφος
 1203. Job 3:15
 1204. ἢ C--------- ἤ
 1205. μετὰ P--------- μετά
 1206. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 1207. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1208. πολὺς A3U-NSM--- πολύς
 1209. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1210. χρυσός N2--NSM--- χρυσός
 1211. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1212. ἔπλησαν VAI-AAI3P- πίμπλημι
 1213. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1214. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 1215. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1216. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 1217. Job 3:16
 1218. ἢ C--------- ἤ
 1219. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1220. ἔκτρωμα N3M-NSN--- ἔκτρωμα
 1221. ἐκπορευόμενον V1--PMPNSM πορεύομαι ἐκ
 1222. ἐκ P--------- ἐκ
 1223. μήτρας N1A-GSF--- μήτρα
 1224. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 1225. ἢ C--------- ἤ
 1226. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1227. νήπιοι A1--NPM--- νήπιος
 1228. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1229. οὐκ D--------- οὐ
 1230. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 1231. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 1232. Job 3:17
 1233. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1234. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 1235. ἐξέκαυσαν VAI-AAI3P- καίω ἐκ
 1236. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 1237. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 1238. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1239. ἀνεπαύσαντο VAI-AMI3P- παύω ἀνα
 1240. κατάκοποι A1B-NPM--- κατάκοπος
 1241. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1242. σώματι N3M-DSN--- σῶμα
 1243. Job 3:18
 1244. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 1245. δὲ X--------- δέ
 1246. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1247. αἰώνιοι A1B-NPM--- αἰώνιος
 1248. οὐκ D--------- οὐ
 1249. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 1250. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1251. φορολόγου N2--GSM--- φορολόγος
 1252. Job 3:19
 1253. μικρὸς A1A-NSM--- μικρός
 1254. καὶ C--------- καί
 1255. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1256. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1257. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1258. καὶ C--------- καί
 1259. θεράπων N3--NSM--- θεράπων
 1260. οὐ D--------- οὐ
 1261. δεδοικὼς VX--XAPNSM δείδω
 1262. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1263. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1264. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1265. Job 3:20
 1266. ἵνα C--------- ἵνα
 1267. τί RI--ASN--- τίς
 1268. γὰρ X--------- γάρ
 1269. δέδοται VM--XMI3S- δίδωμι
 1270. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1271. ἐν P--------- ἐν
 1272. πικρίᾳ N1A-DSF--- πικρία
 1273. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 1274. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 1275. δὲ X--------- δέ
 1276. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1277. ἐν P--------- ἐν
 1278. ὀδύναις N1--DPF--- ὀδύνη
 1279. ψυχαῖς N1--DPF--- ψυχή
 1280. Job 3:21
 1281. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1282. ὁμείρονται V1--PMI3P- ὁμείρομαι
 1283. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1284. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1285. καὶ C--------- καί
 1286. οὐ D--------- οὐ
 1287. τυγχάνουσιν V1--PAI3P- τυγχάνω
 1288. ἀνορύσσοντες V1--PAPNPM ὀρύσσω ἀνα
 1289. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1290. θησαυρούς N2--APM--- θησαυρός
 1291. Job 3:22
 1292. περιχαρεῖς A3H-NPM--- περιχαρής
 1293. δὲ X--------- δέ
 1294. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 1295. ἐὰν C--------- ἐάν
 1296. κατατύχωσιν VB--AAS3P- τυγχάνω κατα
 1297. Job 3:23
 1298. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 1299. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 1300. ἀνάπαυμα N3M-NSN--- ἀνάπαυμα
 1301. συνέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω συν
 1302. γὰρ X--------- γάρ
 1303. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1304. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1305. κατ' P--------- κατά
 1306. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1307. Job 3:24
 1308. πρὸ P--------- πρό
 1309. γὰρ X--------- γάρ
 1310. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1311. σίτων N2--GPM--- σῖτος
 1312. μου RP--GS---- ἐγώ
 1313. στεναγμός N2--NSM--- στεναγμός
 1314. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1315. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 1316. δακρύω V1--PAI1S- δακρύω
 1317. δὲ X--------- δέ
 1318. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1319. συνεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω συν
 1320. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 1321. Job 3:25
 1322. φόβος N2--NSM--- φόβος
 1323. γάρ X--------- γάρ
 1324. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1325. ἐφρόντισα VAI-AAI1S- φροντίζω
 1326. ἦλθέν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1327. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1328. καὶ C--------- καί
 1329. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1330. ἐδεδοίκειν VXI-YAI1S- δείδω
 1331. συνήντησέν VAI-AAI3S- ἀντάω συν
 1332. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1333. Job 3:26
 1334. οὔτε C--------- οὔτε
 1335. εἰρήνευσα VAI-AAI1S- εἰρηνεύω
 1336. οὔτε C--------- οὔτε
 1337. ἡσύχασα VA--AAI1S- ἡσυχάζω
 1338. οὔτε C--------- οὔτε
 1339. ἀνεπαυσάμην VAI-AMI1S- παύω ἀνα
 1340. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1341. δέ X--------- δέ
 1342. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1343. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 1344. Job 4:1
 1345. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 1346. δὲ X--------- δέ
 1347. Ελιφας N---NSM--- Ελιφας
 1348. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1349. Θαιμανίτης N1M-NSM--- Θαιμανίτης
 1350. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1351. Job 4:2
 1352. μὴ D--------- μή
 1353. πολλάκις D--------- πολλάκις
 1354. σοι RP--DS---- σύ
 1355. λελάληται VMI-XMI3S- λαλέω
 1356. ἐν P--------- ἐν
 1357. κόπῳ N2--DSM--- κόπος
 1358. ἰσχὺν N3U-ASF--- ἰσχύς
 1359. δὲ X--------- δέ
 1360. ῥημάτων N3M-GPN--- ῥῆμα
 1361. σου RP--GS---- σύ
 1362. τίς RI--NSM--- τίς
 1363. ὑποίσει VF--FAI3S- φέρω ὑπο
 1364. Job 4:3
 1365. εἰ C--------- εἰ
 1366. γὰρ X--------- γάρ
 1367. σὺ RP--NS---- σύ
 1368. ἐνουθέτησας VAI-AAI2S- νουθετέω
 1369. πολλοὺς A3U-APM--- πολύς
 1370. καὶ C--------- καί
 1371. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1372. ἀσθενοῦς A3H-APF--- ἀσθενής
 1373. παρεκάλεσας VAI-AAI2S- καλέω παρα
 1374. Job 4:4
 1375. ἀσθενοῦντάς V2--PAPAPM ἀσθενέω
 1376. τε X--------- τε
 1377. ἐξανέστησας VHI-AAI2S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 1378. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 1379. γόνασίν N3--DPN--- γόνυ
 1380. τε X--------- τε
 1381. ἀδυνατοῦσιν V2--PAPDPN ἀδυνατέω
 1382. θάρσος N3E-ASN--- θάρσος
 1383. περιέθηκας VAI-AAI2S- τίθημι περι
 1384. Job 4:5
 1385. νῦν D--------- νῦν
 1386. δὲ X--------- δέ
 1387. ἥκει V1--PAI3S- ἥκω
 1388. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1389. σὲ RP--AS---- σύ
 1390. πόνος N2--NSM--- πόνος
 1391. καὶ C--------- καί
 1392. ἥψατό VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 1393. σου RP--GS---- σύ
 1394. σὺ RP--NS---- σύ
 1395. δὲ X--------- δέ
 1396. ἐσπούδασας VAI-AAI2S- σπουδάζω
 1397. Job 4:6
 1398. πότερον D--------- πότερον
 1399. οὐχ D--------- οὐ
 1400. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1401. φόβος N2--NSM--- φόβος
 1402. σού RP--GS---- σύ
 1403. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1404. ἐν P--------- ἐν
 1405. ἀφροσύνῃ N1--DSF--- ἀφροσύνη
 1406. καὶ C--------- καί
 1407. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1408. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 1409. σου RP--GS---- σύ
 1410. καὶ C--------- καί
 1411. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1412. ἀκακία N1A-NSF--- ἀκακία
 1413. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1414. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1415. σου RP--GS---- σύ
 1416. Job 4:7
 1417. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 1418. οὖν X--------- οὖν
 1419. τίς RI--NSM--- τίς
 1420. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 1421. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 1422. ἀπώλετο VBI-AMI3S- ὀλλύω ἀπο
 1423. ἢ C--------- ἤ
 1424. πότε D--------- πότε
 1425. ἀληθινοὶ A1--NPM--- ἀληθινός
 1426. ὁλόρριζοι A1B-NPM--- ὁλόρριζος
 1427. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1428. Job 4:8
 1429. καθ' P--------- κατά
 1430. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1431. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1432. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 1433. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1434. ἀροτριῶντας V3--PAPAPM ἀροτριάω
 1435. τὰ RA--APN--- ὁ
 1436. ἄτοπα A1B-APN--- ἄτοπος
 1437. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1438. δὲ X--------- δέ
 1439. σπείροντες V1--PAPNPM σπείρω
 1440. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1441. ὀδύνας N1--APF--- ὀδύνη
 1442. θεριοῦσιν VF2-FAI3P- θερίζω
 1443. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 1444. Job 4:9
 1445. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1446. προστάγματος N3M-GSN--- πρόσταγμα
 1447. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1448. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1449. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1450. δὲ X--------- δέ
 1451. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 1452. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 1453. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1454. ἀφανισθήσονται VS--FPI3P- ἵζω ἀπο ἀνα
 1455. Job 4:10
 1456. σθένος N3E-NSN--- σθένος
 1457. λέοντος N3--GSM--- λέων
 1458. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 1459. δὲ X--------- δέ
 1460. λεαίνης N1S-GSF--- λέαινα
 1461. γαυρίαμα N3M-NSN--- γαυρίαμα
 1462. δὲ X--------- δέ
 1463. δρακόντων N3--GPM--- δράκων
 1464. ἐσβέσθη VSI-API3S- σβέννυμι
 1465. Job 4:11
 1466. μυρμηκολέων N3--NSM--- μυρμηκολέων
 1467. ὤλετο VBI-AMI3S- ὄλλυμι
 1468. παρὰ P--------- παρά
 1469. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1470. μὴ D--------- μή
 1471. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 1472. βοράν N1A-ASF--- βορά
 1473. σκύμνοι N2--NPM--- σκύμνος
 1474. δὲ X--------- δέ
 1475. λεόντων N3--GPM--- λέων
 1476. ἔλιπον VBI-AAI3P- λείπω
 1477. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 1478. Job 4:12
 1479. εἰ C--------- εἰ
 1480. δέ X--------- δέ
 1481. τι RI--NSN--- τις
 1482. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 1483. ἀληθινὸν A1--NSN--- ἀληθινός
 1484. ἐγεγόνει VXI-YAI3S- γίγνομαι
 1485. ἐν P--------- ἐν
 1486. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1487. σου RP--GS---- σύ
 1488. οὐθὲν A3--NSN--- οὐδείς
 1489. ἄν X--------- ἄν
 1490. σοι RP--DS---- σύ
 1491. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 1492. κακὸν A1--NSN--- κακός
 1493. ἀπήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω ἀπο
 1494. πότερον D--------- πότερον
 1495. οὐ D--------- οὐ
 1496. δέξεταί VF--FMI3S- δέχομαι
 1497. μου RP--GS---- ἐγώ
 1498. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1499. οὖς N3T-NSN--- οὖς
 1500. ἐξαίσια A1B-APN--- ἐξαίσος
 1501. παρ' P--------- παρά
 1502. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1503. Job 4:13
 1504. φόβοι N2--NPM--- φόβος
 1505. δὲ X--------- δέ
 1506. καὶ C--------- καί
 1507. ἠχὼ N3--NSF--- ἠχώ
 1508. νυκτερινή A1--NSF--- νυκτερινός
 1509. ἐπιπίπτων V1--PAPNSM πίπτω ἐπι
 1510. φόβος N2--NSM--- φόβος
 1511. ἐπ' P--------- ἐπί
 1512. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 1513. Job 4:14
 1514. φρίκη N1--NSF--- φρίκη
 1515. δέ X--------- δέ
 1516. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1517. συνήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω συν
 1518. καὶ C--------- καί
 1519. τρόμος N2--NSM--- τρόμος
 1520. καὶ C--------- καί
 1521. μεγάλως D--------- μεγάλως
 1522. μου RP--GS---- ἐγώ
 1523. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1524. ὀστᾶ N2N-NPN--- ὀστέον
 1525. συνέσεισεν VAI-AAI3S- σείω συν
 1526. Job 4:15
 1527. καὶ C--------- καί
 1528. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 1529. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1530. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1531. μου RP--GS---- ἐγώ
 1532. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 1533. ἔφριξαν VAI-AAI3P- φρίττω
 1534. δέ X--------- δέ
 1535. μου RP--GS---- ἐγώ
 1536. τρίχες N3--NPF--- θρίξ
 1537. καὶ C--------- καί
 1538. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 1539. Job 4:16
 1540. ἀνέστην VHI-AAI1S- ἵστημι ἀνα
 1541. καὶ C--------- καί
 1542. οὐκ D--------- οὐ
 1543. ἐπέγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω ἐπι
 1544. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 1545. καὶ C--------- καί
 1546. οὐκ D--------- οὐ
 1547. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1548. μορφὴ N1--NSF--- μορφή
 1549. πρὸ P--------- πρό
 1550. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 1551. μου RP--GS---- ἐγώ
 1552. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1553. ἢ C--------- ἤ
 1554. αὔραν N1A-ASF--- αὔρα
 1555. καὶ C--------- καί
 1556. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1557. ἤκουον V1I-IAI1S- ἀκούω
 1558. Job 4:17
 1559. τί RI--NSN--- τίς
 1560. γάρ X--------- γάρ
 1561. μὴ D--------- μή
 1562. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 1563. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1564. βροτὸς N2--NSM--- βροτός
 1565. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1566. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1567. ἢ C--------- ἤ
 1568. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1569. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1570. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 1571. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1572. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 1573. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1574. Job 4:18
 1575. εἰ C--------- εἰ
 1576. κατὰ P--------- κατά
 1577. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 1578. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1579. οὐ D--------- οὐ
 1580. πιστεύει V1--PAI3S- πιστεύω
 1581. κατὰ P--------- κατά
 1582. δὲ X--------- δέ
 1583. ἀγγέλων N2--GPM--- ἄγγελος
 1584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1585. σκολιόν A1A-ASN--- σκολιός
 1586. τι RI--ASN--- τις
 1587. ἐπενόησεν VAI-AAI3S- νοέω ἐπι
 1588. Job 4:19
 1589. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1590. δὲ X--------- δέ
 1591. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 1592. οἰκίας N1A-APF--- οἰκία
 1593. πηλίνας A1--APF--- πήλινος
 1594. ἐξ P--------- ἐκ
 1595. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1596. καὶ C--------- καί
 1597. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1598. ἐκ P--------- ἐκ
 1599. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1600. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1601. πηλοῦ N2--GSM--- πηλός
 1602. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 1603. ἔπαισεν VAI-AAI3S- παίω
 1604. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1605. σητὸς N3T-GSM--- σής
 1606. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1607. Job 4:20
 1608. καὶ C--------- καί
 1609. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1610. πρωίθεν D--------- πρωίθεν
 1611. ἕως P--------- ἕως
 1612. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 1613. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 1614. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 1615. παρὰ P--------- παρά
 1616. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1617. μὴ D--------- μή
 1618. δύνασθαι V6--PMN--- δύναμαι
 1619. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1620. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 1621. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 1622. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1623. Job 4:21
 1624. ἐνεφύσησεν VAI-AAI3S- φυσάω ἐν
 1625. γὰρ X--------- γάρ
 1626. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1627. καὶ C--------- καί
 1628. ἐξηράνθησαν VCI-API3P- ξηραίνω
 1629. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1630. παρὰ P--------- παρά
 1631. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1632. μὴ D--------- μή
 1633. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 1634. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1635. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1636. Job 5:1
 1637. ἐπικάλεσαι VA--AMD2S- καλέω ἐπι
 1638. δέ X--------- δέ
 1639. εἴ C--------- εἰ
 1640. τίς RI--NSM--- τις
 1641. σοι RP--DS---- σύ
 1642. ὑπακούσεται VF--FMI3S- ἀκούω ὑπο
 1643. ἢ C--------- ἤ
 1644. εἴ C--------- εἰ
 1645. τινα RI--ASM--- τις
 1646. ἀγγέλων N2--GPM--- ἄγγελος
 1647. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 1648. ὄψῃ VF--FMI2S- ὁράω
 1649. Job 5:2
 1650. καὶ C--------- καί
 1651. γὰρ X--------- γάρ
 1652. ἄφρονα A3N-ASM--- ἄφρων
 1653. ἀναιρεῖ V2--PAI3S- αἱρέω ἀνα
 1654. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 1655. πεπλανημένον VM--XPPASM πλανάω
 1656. δὲ X--------- δέ
 1657. θανατοῖ V4--PAI3S- θανατόω
 1658. ζῆλος N2--NSM--- ζῆλος
 1659. Job 5:3
 1660. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1661. δὲ X--------- δέ
 1662. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 1663. ἄφρονας A3N-APM--- ἄφρων
 1664. ῥίζαν N1S-ASF--- ῥίζα
 1665. βάλλοντας V1--PAPAPM βάλλω
 1666. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1667. εὐθέως D--------- εὐθέως
 1668. ἐβρώθη VCI-API3S- βιβρώσκω
 1669. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1670. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1671. δίαιτα N1S-NSF--- δίαιτα
 1672. Job 5:4
 1673. πόρρω D--------- πόρρω
 1674. γένοιντο VB--AMO3P- γίγνομαι
 1675. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1676. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1677. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1678. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1679. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 1680. κολαβρισθείησαν VS--APO3P- κολαβρίζομαι
 1681. δὲ X--------- δέ
 1682. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1683. θύραις N1A-DPF--- θύρα
 1684. ἡσσόνων A3C-GPM--- ἥσσων
 1685. καὶ C--------- καί
 1686. οὐκ D--------- οὐ
 1687. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1688. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1689. ἐξαιρούμενος V2--PMPNSM αἱρέω ἐκ
 1690. Job 5:5
 1691. ἃ RR--APN--- ὅς
 1692. γὰρ X--------- γάρ
 1693. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 1694. συνήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω συν
 1695. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 1696. ἔδονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 1697. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1698. δὲ X--------- δέ
 1699. ἐκ P--------- ἐκ
 1700. κακῶν A1--GPN--- κακός
 1701. οὐκ D--------- οὐ
 1702. ἐξαίρετοι A1--NPM--- ἐξαιρετός
 1703. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1704. ἐκσιφωνισθείη VS--APO3S- σιφωνίζω ἐκ
 1705. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1706. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1707. ἰσχύς N3U-NSF--- ἰσχύς
 1708. Job 5:6
 1709. οὐ D--------- οὐ
 1710. γὰρ X--------- γάρ
 1711. μὴ D--------- μή
 1712. ἐξέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἐκ
 1713. ἐκ P--------- ἐκ
 1714. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1715. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1716. κόπος N2--NSM--- κόπος
 1717. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1718. ἐξ P--------- ἐκ
 1719. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 1720. ἀναβλαστήσει VF--FAI3S- βλαστάνω ἀνα
 1721. πόνος N2--NSM--- πόνος
 1722. Job 5:7
 1723. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1724. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1725. γεννᾶται V3--PMI3S- γεννάω
 1726. κόπῳ N2--DSM--- κόπος
 1727. νεοσσοὶ N2--NPM--- νεοσσός
 1728. δὲ X--------- δέ
 1729. γυπὸς N3P-GSM--- γύψ
 1730. τὰ RA--APN--- ὁ
 1731. ὑψηλὰ A1--APN--- ὑψηλός
 1732. πέτονται V1--PMI3P- πέτομαι
 1733. Job 5:8
 1734. οὐ D--------- οὐ
 1735. μὴν X--------- μήν
 1736. δὲ X--------- δέ
 1737. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1738. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1739. δεηθήσομαι VC--FPI1S- δέω
 1740. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1741. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1742. δὲ X--------- δέ
 1743. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1744. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1745. δεσπότην N1M-ASM--- δεσπότης
 1746. ἐπικαλέσομαι VF--FMI1S- καλέω ἐπι
 1747. Job 5:9
 1748. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1749. ποιοῦντα V2--PAPASM ποιέω
 1750. μεγάλα A3--APN--- μέγας
 1751. καὶ C--------- καί
 1752. ἀνεξιχνίαστα A1B-APN--- ἀνεξιχνίαστος
 1753. ἔνδοξά A1B-APN--- ἔνδοξος
 1754. τε X--------- τε
 1755. καὶ C--------- καί
 1756. ἐξαίσια A1B-APN--- ἐξαίσιος
 1757. ὧν RR--GPN--- ὅς
 1758. οὐκ D--------- οὐ
 1759. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1760. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 1761. Job 5:10
 1762. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1763. διδόντα V8--PAPASM δίδωμι
 1764. ὑετὸν N2--ASM--- ὑετός
 1765. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1766. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1767. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1768. ἀποστέλλοντα V1--PAPASM στέλλω ἀπο
 1769. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 1770. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1771. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1772. ὑπ' P--------- ὑπό
 1773. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 1774. Job 5:11
 1775. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1776. ποιοῦντα V2--PAPASM ποιέω
 1777. ταπεινοὺς A1--APM--- ταπεινός
 1778. εἰς P--------- εἰς
 1779. ὕψος N3E-ASN--- ὕψος
 1780. καὶ C--------- καί
 1781. ἀπολωλότας VX--XAPAPM ὀλλύω ἀπο
 1782. ἐξεγείροντα V1--PAPASM ἐγείρω ἐκ
 1783. Job 5:12
 1784. διαλλάσσοντα V1--PAPASM ἀλλάσσω δια
 1785. βουλὰς N1--APF--- βουλή
 1786. πανούργων A1B-GPM--- πανοῦργος
 1787. καὶ C--------- καί
 1788. οὐ D--------- οὐ
 1789. μὴ D--------- μή
 1790. ποιήσουσιν VF--FAI3P- ποιέω
 1791. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1792. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 1793. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1794. ἀληθές A3H-ASN--- ἀληθής
 1795. Job 5:13
 1796. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1797. καταλαμβάνων V1--PAPNSM λαμβάνω κατα
 1798. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 1799. ἐν P--------- ἐν
 1800. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1801. φρονήσει N3I-DSF--- φρόνησις
 1802. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 1803. δὲ X--------- δέ
 1804. πολυπλόκων A1B-GPM--- πολύπλοκος
 1805. ἐξέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 1806. Job 5:14
 1807. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1808. συναντήσεται VF--FMI3S- ἀντάω συν
 1809. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1810. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 1811. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1812. δὲ X--------- δέ
 1813. μεσημβρινὸν A1A-ASN--- μεσημβρινός
 1814. ψηλαφήσαισαν VA--AAO3P- ψηλαφάω
 1815. ἴσα D--------- ἴσος
 1816. νυκτί N3--DSF--- νύξ
 1817. Job 5:15
 1818. ἀπόλοιντο VB--AMO3P- ὀλλύω ἀπο
 1819. δὲ X--------- δέ
 1820. ἐν P--------- ἐν
 1821. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 1822. ἀδύνατος A1B-NSM--- ἀδύνατος
 1823. δὲ X--------- δέ
 1824. ἐξέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐκ
 1825. ἐκ P--------- ἐκ
 1826. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1827. δυνάστου N1M-GSM--- δυνάστης
 1828. Job 5:16
 1829. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 1830. δὲ X--------- δέ
 1831. ἀδυνάτῳ A1B-DSM--- ἀδύνατος
 1832. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 1833. ἀδίκου A1B-GSM--- ἄδικος
 1834. δὲ X--------- δέ
 1835. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 1836. ἐμφραχθείη VC--APO3S- φράσσω ἐν
 1837. Job 5:17
 1838. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 1839. δὲ X--------- δέ
 1840. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1841. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1842. ἤλεγξεν VAI-AAI3S- ἐλέγχω
 1843. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1844. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1845. νουθέτημα N3M-ASN--- νουθέτημα
 1846. δὲ X--------- δέ
 1847. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 1848. μὴ D--------- μή
 1849. ἀπαναίνου V2--PMD2S- αἰνέω ἀπο ἀνα
 1850. Job 5:18
 1851. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1852. γὰρ X--------- γάρ
 1853. ἀλγεῖν V2--PAN--- ἀλγέω
 1854. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 1855. καὶ C--------- καί
 1856. πάλιν D--------- πάλιν
 1857. ἀποκαθίστησιν V6--PAI3S- ἵστημι ἀπο κατα
 1858. ἔπαισεν VAI-AAI3S- παίω
 1859. καὶ C--------- καί
 1860. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1861. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 1862. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1863. ἰάσαντο VAI-AMI3P- ἰάομαι
 1864. Job 5:19
 1865. ἑξάκις D--------- ἑξάκις
 1866. ἐξ P--------- ἐκ
 1867. ἀναγκῶν N1--GPF--- ἀνάγκη
 1868. σε RP--AS---- σύ
 1869. ἐξελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω ἐκ
 1870. ἐν P--------- ἐν
 1871. δὲ X--------- δέ
 1872. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1873. ἑβδόμῳ A1--DSM--- ἕβδομος
 1874. οὐ D--------- οὐ
 1875. μὴ D--------- μή
 1876. ἅψηταί VA--AMS3S- ἅπτομαι
 1877. σου RP--GS---- σύ
 1878. κακόν A1--NSN--- κακός
 1879. Job 5:20
 1880. ἐν P--------- ἐν
 1881. λιμῷ N2--DSM--- λιμός
 1882. ῥύσεταί VF--FMI3S- ῥύομαι
 1883. σε RP--AS---- σύ
 1884. ἐκ P--------- ἐκ
 1885. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1886. ἐν P--------- ἐν
 1887. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 1888. δὲ X--------- δέ
 1889. ἐκ P--------- ἐκ
 1890. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1891. σιδήρου N2--GSM--- σίδηρος
 1892. λύσει VF--FAI3S- λύω
 1893. σε RP--AS---- σύ
 1894. Job 5:21
 1895. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1896. μάστιγος N3G-GSF--- μάστιξ
 1897. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 1898. σε RP--AS---- σύ
 1899. κρύψει VF--FAI3S- κρύπτω
 1900. καὶ C--------- καί
 1901. οὐ D--------- οὐ
 1902. μὴ D--------- μή
 1903. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 1904. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1905. κακῶν A1--GPN--- κακός
 1906. ἐρχομένων V1--PMPGPN ἔρχομαι
 1907. Job 5:22
 1908. ἀδίκων A1B-GPM--- ἄδικος
 1909. καὶ C--------- καί
 1910. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 1911. καταγελάσῃ VF--FMI2S- γελάω κατα
 1912. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1913. δὲ X--------- δέ
 1914. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 1915. ἀγρίων A1A-GPN--- ἄγριος
 1916. οὐ D--------- οὐ
 1917. μὴ D--------- μή
 1918. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 1919. Job 5:23
 1920. θῆρες N3R-NPM--- θήρ
 1921. γὰρ X--------- γάρ
 1922. ἄγριοι A1A-NPM--- ἄγριος
 1923. εἰρηνεύσουσίν VF--FAI3P- εἰρηνεύω
 1924. σοι RP--DS---- σύ
 1925. Job 5:24
 1926. εἶτα D--------- εἶτα
 1927. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 1928. ὅτι C--------- ὅτι
 1929. εἰρηνεύσει VF--FAI3S- εἰρηνεύω
 1930. σου RP--GS---- σύ
 1931. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1932. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1933. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1934. δὲ X--------- δέ
 1935. δίαιτα N1S-NSF--- δίαιτα
 1936. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1937. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 1938. σου RP--GS---- σύ
 1939. οὐ D--------- οὐ
 1940. μὴ D--------- μή
 1941. ἁμάρτῃ VB--AAS3S- ἁμαρτάνω
 1942. Job 5:25
 1943. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 1944. δὲ X--------- δέ
 1945. ὅτι C--------- ὅτι
 1946. πολὺ A3U-NSN--- πολύς
 1947. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1948. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 1949. σου RP--GS---- σύ
 1950. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1951. δὲ X--------- δέ
 1952. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 1953. σου RP--GS---- σύ
 1954. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1955. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1956. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1957. παμβότανον N2N-NSN--- παμβότανον
 1958. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1959. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 1960. Job 5:26
 1961. ἐλεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι
 1962. δὲ X--------- δέ
 1963. ἐν P--------- ἐν
 1964. τάφῳ N2--DSM--- τάφος
 1965. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1966. σῖτος N2--NSM--- σῖτος
 1967. ὥριμος A1B-NSN--- ὥριμος
 1968. κατὰ P--------- κατά
 1969. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 1970. θεριζόμενος V1--PPPNSM θερίζω
 1971. ἢ C--------- ἤ
 1972. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1973. θιμωνιὰ N1A-NSF--- θιμωνιά
 1974. ἅλωνος N3W-GSF--- ἅλων
 1975. καθ' P--------- κατά
 1976. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 1977. συγκομισθεῖσα VS--APPNSF κομίζω συν
 1978. Job 5:27
 1979. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1980. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1981. οὕτως D--------- οὕτως
 1982. ἐξιχνιάσαμεν VAI-AAI1P- ἰχνιάζω ἐκ
 1983. ταῦτά RD--APN--- οὗτος
 1984. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1985. ἃ RR--APN--- ὅς
 1986. ἀκηκόαμεν VX--XAI1P- ἀκούω
 1987. σὺ RP--NS---- σύ
 1988. δὲ X--------- δέ
 1989. γνῶθι VZ--AAD2S- γιγνώσκω
 1990. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 1991. εἴ C--------- εἰ
 1992. τι RI--ASN--- τις
 1993. ἔπραξας VAI-AAI2S- πράσσω
 1994. Job 6:1
 1995. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 1996. δὲ X--------- δέ
 1997. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 1998. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1999. Job 6:2
 2000. εἰ C--------- εἰ
 2001. γάρ X--------- γάρ
 2002. τις RI--NSM--- τις
 2003. ἱστῶν V6--PAPNSM ἵστημι
 2004. στήσαι VA--AAO3S- ἵστημι
 2005. μου RP--GS---- ἐγώ
 2006. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2007. ὀργήν N1--ASF--- ὀργή
 2008. τὰς RA--APF--- ὁ
 2009. δὲ X--------- δέ
 2010. ὀδύνας N1--APF--- ὀδύνη
 2011. μου RP--GS---- ἐγώ
 2012. ἄραι VA--AAN--- αἴρω
 2013. ἐν P--------- ἐν
 2014. ζυγῷ N2--DSM--- ζυγός
 2015. ὁμοθυμαδόν D--------- ὁμοθυμαδόν
 2016. Job 6:3
 2017. καὶ C--------- καί
 2018. δὴ X--------- δή
 2019. ἄμμου N2--GSF--- ἄμμος
 2020. παραλίας A1A-GSF--- παράλιος
 2021. βαρυτέρα A1A-APNC-- βαρύς
 2022. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2023. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2024. ὡς C--------- ὡς
 2025. ἔοικεν VX--XAI3S- ἔοικα
 2026. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2027. ῥήματά N3M-NPN--- ῥῆμα
 2028. μού RP--GS---- ἐγώ
 2029. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2030. φαῦλα A1--NPN--- φαῦλος
 2031. Job 6:4
 2032. βέλη N3E-NPN--- βέλος
 2033. γὰρ X--------- γάρ
 2034. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2035. ἐν P--------- ἐν
 2036. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2037. σώματί N3M-DSN--- σῶμα
 2038. μού RP--GS---- ἐγώ
 2039. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2040. ὧν RR--GPN--- ὅς
 2041. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2042. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 2043. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 2044. ἐκπίνει V1--PAI3S- πίνω ἐκ
 2045. μου RP--GS---- ἐγώ
 2046. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2047. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2048. ὅταν D--------- ὅταν
 2049. ἄρξωμαι VA--AMS1S- ἄρχω
 2050. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 2051. κεντοῦσί V2--PAI3P- κεντέω
 2052. με RP--AS---- ἐγώ
 2053. Job 6:5
 2054. τί RI--NSN--- τίς
 2055. γάρ X--------- γάρ
 2056. μὴ D--------- μή
 2057. διὰ P--------- διά
 2058. κενῆς A1--GSF--- κενός
 2059. κεκράξεται VFX-FMI3S- κράζω
 2060. ὄνος N2--NSM--- ὄνος
 2061. ἄγριος A1A-NSM--- ἄγριος
 2062. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2063. ἢ C--------- ἤ
 2064. τὰ RA--APN--- ὁ
 2065. σῖτα N2--APN--- σῖτος
 2066. ζητῶν V2--PAPNSM ζητέω
 2067. εἰ C--------- εἰ
 2068. δὲ X--------- δέ
 2069. καὶ C--------- καί
 2070. ῥήξει VF--FAI3S- ῥήγνυμι
 2071. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2072. βοῦς N3--NSF--- βοῦς
 2073. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2074. φάτνης N1--GSF--- φάτνη
 2075. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2076. τὰ RA--APN--- ὁ
 2077. βρώματα N3M-APN--- βρῶμα
 2078. Job 6:6
 2079. εἰ C--------- εἰ
 2080. βρωθήσεται VC--FPI3S- βιβρώσκω
 2081. ἄρτος N2--NSM--- ἄρτος
 2082. ἄνευ P--------- ἄνευ
 2083. ἁλός N3--GSM--- ἅλς
 2084. εἰ C--------- εἰ
 2085. δὲ X--------- δέ
 2086. καὶ C--------- καί
 2087. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2088. γεῦμα N3M-NSN--- γεῦμα
 2089. ἐν P--------- ἐν
 2090. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 2091. κενοῖς A1--DPN--- κενός
 2092. Job 6:7
 2093. οὐ D--------- οὐ
 2094. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 2095. γὰρ X--------- γάρ
 2096. παύσασθαί VA--AMN--- παύω
 2097. μου RP--GS---- ἐγώ
 2098. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2099. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 2100. βρόμον N2--ASM--- βρόμος
 2101. γὰρ X--------- γάρ
 2102. ὁρῶ V3--PAI1S- ὁράω
 2103. τὰ RA--APN--- ὁ
 2104. σῖτά N2--APN--- σῖτος
 2105. μου RP--GS---- ἐγώ
 2106. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2107. ὀσμὴν N1--ASF--- ὀσμή
 2108. λέοντος N3--GSM--- λέων
 2109. Job 6:8
 2110. εἰ C--------- εἰ
 2111. γὰρ X--------- γάρ
 2112. δῴη VO--AAO3S- δίδωμι
 2113. καὶ C--------- καί
 2114. ἔλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι
 2115. μου RP--GS---- ἐγώ
 2116. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2117. αἴτησις N3I-NSF--- αἴτησις
 2118. καὶ C--------- καί
 2119. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2120. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 2121. μου RP--GS---- ἐγώ
 2122. δῴη VO--AAO3S- δίδωμι
 2123. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2124. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2125. Job 6:9
 2126. ἀρξάμενος VA--AMPNSM ἄρχω
 2127. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2128. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2129. τρωσάτω VA--AAD3S- τιτρώσκω
 2130. με RP--AS---- ἐγώ
 2131. εἰς P--------- εἰς
 2132. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 2133. δὲ X--------- δέ
 2134. μή D--------- μή
 2135. με RP--AS---- ἐγώ
 2136. ἀνελέτω VB--AAD3S- αἱρέω ἀνα
 2137. Job 6:10
 2138. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 2139. δέ X--------- δέ
 2140. μου RP--GS---- ἐγώ
 2141. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 2142. τάφος N2--NSM--- τάφος
 2143. ἐφ' P--------- ἐπί
 2144. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2145. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2146. τειχέων N3E-GPN--- τεῖχος
 2147. ἡλλόμην V1I-IMI1S- ἅλλομαι
 2148. ἐπ' P--------- ἐπί
 2149. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2150. οὐ D--------- οὐ
 2151. μὴ D--------- μή
 2152. φείσωμαι VA--AMS1S- φείδομαι
 2153. οὐ D--------- οὐ
 2154. γὰρ X--------- γάρ
 2155. ἐψευσάμην VSI-AMI1S- ψεύδω
 2156. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 2157. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 2158. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2159. μου RP--GS---- ἐγώ
 2160. Job 6:11
 2161. τίς RI--NSM--- τίς
 2162. γάρ X--------- γάρ
 2163. μου RP--GS---- ἐγώ
 2164. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2165. ἰσχύς N3U-NSF--- ἰσχύς
 2166. ὅτι C--------- ὅτι
 2167. ὑπομένω V1--PAI1S- μένω ὑπο
 2168. ἢ C--------- ἤ
 2169. τίς RI--NSM--- τίς
 2170. μου RP--GS---- ἐγώ
 2171. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2172. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 2173. ὅτι C--------- ὅτι
 2174. ἀνέχεταί V1--PMI3S- ἔχω ἀνα
 2175. μου RP--GS---- ἐγώ
 2176. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2177. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 2178. Job 6:12
 2179. μὴ D--------- μή
 2180. ἰσχὺς N3U-NSF--- ἰσχύς
 2181. λίθων N2--GPM--- λίθος
 2182. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2183. ἰσχύς N3U-NSF--- ἰσχύς
 2184. μου RP--GS---- ἐγώ
 2185. ἢ C--------- ἤ
 2186. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2187. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 2188. μού RP--GS---- ἐγώ
 2189. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 2190. χάλκειαι A1A-NPF--- χάλκειος
 2191. Job 6:13
 2192. ἦ D--------- ἦ
 2193. οὐκ D--------- οὐ
 2194. ἐπ' P--------- ἐπί
 2195. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2196. ἐπεποίθειν VXI-YAI1S- πείθω
 2197. βοήθεια N1A-NSF--- βοήθεια
 2198. δὲ X--------- δέ
 2199. ἀπ' P--------- ἀπό
 2200. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2201. ἄπεστιν V9--PAI3S- εἰμί ἀπο
 2202. Job 6:14
 2203. ἀπείπατό VAI-AMI3S- εἶπον ἀπο
 2204. με RP--AS---- ἐγώ
 2205. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 2206. ἐπισκοπὴ N1--NSF--- ἐπισκοπή
 2207. δὲ X--------- δέ
 2208. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2209. ὑπερεῖδέν VBI-AAI3S- ὁράω ὑπερ
 2210. με RP--AS---- ἐγώ
 2211. Job 6:15
 2212. οὐ D--------- οὐ
 2213. προσεῖδόν VBI-AAI3P- ὁράω προς
 2214. με RP--AS---- ἐγώ
 2215. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2216. ἐγγύτατοί A1--NPMS-- ἐγγύς
 2217. μου RP--GS---- ἐγώ
 2218. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2219. χειμάρρους N2--ASM--- χειμάρρους
 2220. ἐκλείπων V1--PAPNSM λείπω ἐκ
 2221. ἢ C--------- ἤ
 2222. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2223. κῦμα N3M-NSN--- κῦμα
 2224. παρῆλθόν VBI-AAI3P- ἔρχομαι παρα
 2225. με RP--AS---- ἐγώ
 2226. Job 6:16
 2227. οἵτινές RX--NPM--- ὅστις
 2228. με RP--AS---- ἐγώ
 2229. διευλαβοῦντο V1--IMI3P- εὐλαβέομαι δια
 2230. νῦν D--------- νῦν
 2231. ἐπιπεπτώκασίν VX--XAI3P- πίπτω ἐπι
 2232. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2233. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2234. χιὼν N3N-NSF--- χιών
 2235. ἢ C--------- ἤ
 2236. κρύσταλλος N2--NSM--- κρυστάλλος
 2237. πεπηγώς VX--XAPNSM πήγνυμι
 2238. Job 6:17
 2239. καθὼς D--------- καθώς
 2240. τακεῖσα VD--APPNSM τήκω
 2241. θέρμης A1--GSF--- θερμός
 2242. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 2243. οὐκ D--------- οὐ
 2244. ἐπεγνώσθη VZI-API3S- γιγνώσκω ἐπι
 2245. ὅπερ RR--NSN--- ὅσπερ
 2246. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2247. Job 6:18
 2248. οὕτως D--------- οὕτως
 2249. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 2250. κατελείφθην VVI-API1S- λείπω κατα
 2251. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2252. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2253. ἀπωλόμην VBI-AMI1S- ὀλλύω ἀπο
 2254. δὲ X--------- δέ
 2255. καὶ C--------- καί
 2256. ἔξοικος A1B-NSM--- ἔξοικος
 2257. ἐγενόμην VBI-AMI1S- γίγνομαι
 2258. Job 6:19
 2259. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 2260. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2261. Θαιμανων N---GPM--- Θαιμάν
 2262. ἀτραποὺς N2--APF--- ἀτραπός
 2263. Σαβων N---GPM--- Σαβαι
 2264. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2265. διορῶντες V3--PAPNPM ὁράω δια
 2266. Job 6:20
 2267. καὶ C--------- καί
 2268. αἰσχύνην N1--ASF--- αἰσχύνη
 2269. ὀφειλήσουσιν VF--FAI3P- ὀφείλω
 2270. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2271. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2272. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 2273. καὶ C--------- καί
 2274. χρήμασιν N3M-DPN--- χρῆμα
 2275. πεποιθότες VX--XAPNPM πείθω
 2276. Job 6:21
 2277. ἀτὰρ C--------- ἀτάρ
 2278. δὲ X--------- δέ
 2279. καὶ C--------- καί
 2280. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2281. ἐπέβητέ VZI-AAI2P- βαίνω ἐπι
 2282. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2283. ἀνελεημόνως D--------- ἀνελεημόνως
 2284. ὥστε C--------- ὥστε
 2285. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 2286. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2287. ἐμὸν A1--ASN--- ἐμός
 2288. τραῦμα N3M-ASN--- τραῦμα
 2289. φοβήθητε VC--APS2P- φοβέω
 2290. Job 6:22
 2291. τί RI--NSN--- τίς
 2292. γάρ X--------- γάρ
 2293. μή D--------- μή
 2294. τι RI--ASN--- τις
 2295. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2296. ᾔτησα VAI-AAI1S- αἰτέω
 2297. ἢ C--------- ἤ
 2298. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2299. παρ' P--------- παρά
 2300. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2301. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 2302. ἐπιδέομαι V2--PMI1S- δέω ἐπι
 2303. Job 6:23
 2304. ὥστε C--------- ὥστε
 2305. σῶσαί VA--AAN--- σώζω
 2306. με RP--AS---- ἐγώ
 2307. ἐξ P--------- ἐκ
 2308. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 2309. ἢ C--------- ἤ
 2310. ἐκ P--------- ἐκ
 2311. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2312. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 2313. ῥύσασθαί VA--AMN--- ῥύομαι
 2314. με RP--AS---- ἐγώ
 2315. Job 6:24
 2316. διδάξατέ VA--AAD2P- διδάσκω
 2317. με RP--AS---- ἐγώ
 2318. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2319. δὲ X--------- δέ
 2320. κωφεύσω VF--FAI1S- κωφεύω
 2321. εἴ C--------- εἰ
 2322. τι RI--ASN--- τις
 2323. πεπλάνημαι VM--XPI1S- πλανάω
 2324. φράσατέ VA--AAD2P- φράζω
 2325. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2326. Job 6:25
 2327. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2328. ὡς C--------- ὡς
 2329. ἔοικεν VX--XAI3S- ἔοικα
 2330. φαῦλα A1--NPN--- φαῦλος
 2331. ἀληθινοῦ A1--GSM--- ἀληθινός
 2332. ῥήματα N3M-NPN--- ῥῆμα
 2333. οὐ D--------- οὐ
 2334. γὰρ X--------- γάρ
 2335. παρ' P--------- παρά
 2336. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2337. ἰσχὺν N3U-ASF--- ἰσχύς
 2338. αἰτοῦμαι V2--PMI1S- αἰτέω
 2339. Job 6:26
 2340. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2341. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2342. ἔλεγχος N2--NSM--- ἔλεγχος
 2343. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2344. ῥήμασίν N3M-DPN--- ῥῆμα
 2345. με RP--AS---- ἐγώ
 2346. παύσει VF--FAI3S- παύω
 2347. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2348. γὰρ X--------- γάρ
 2349. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2350. φθέγμα N3M-ASN--- φθέγμα
 2351. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 2352. ἀνέξομαι VF--FMI1S- ἔχω ἀνα
 2353. Job 6:27
 2354. πλὴν D--------- πλήν
 2355. ὅτι C--------- ὅτι
 2356. ἐπ' P--------- ἐπί
 2357. ὀρφανῷ A1--DSM--- ὀρφανός
 2358. ἐπιπίπτετε V1--PAI2P- πίπτω ἐπι
 2359. ἐνάλλεσθε V1--PMI2P- ἅλλομαι ἐν
 2360. δὲ X--------- δέ
 2361. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2362. φίλῳ A1--DSM--- φίλος
 2363. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2364. Job 6:28
 2365. νυνὶ D--------- νυνί
 2366. δὲ X--------- δέ
 2367. εἰσβλέψας VA--AAPNSM βλέπω εἰς
 2368. εἰς P--------- εἰς
 2369. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 2370. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2371. οὐ D--------- οὐ
 2372. ψεύσομαι VF--FMI1S- ψεύδω
 2373. Job 6:29
 2374. καθίσατε VA--AAD2P- ἵζω κατα
 2375. δὴ X--------- δή
 2376. καὶ C--------- καί
 2377. μὴ D--------- μή
 2378. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 2379. ἄδικον A1B-NSN--- ἄδικος
 2380. καὶ C--------- καί
 2381. πάλιν D--------- πάλιν
 2382. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2383. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 2384. συνέρχεσθε V1--PMI2P- ἔρχομαι συν
 2385. Job 6:30
 2386. οὐ D--------- οὐ
 2387. γάρ X--------- γάρ
 2388. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2389. ἐν P--------- ἐν
 2390. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 2391. μου RP--GS---- ἐγώ
 2392. ἄδικον A1B-NSN--- ἄδικος
 2393. ἢ C--------- ἤ
 2394. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2395. λάρυγξ N3G-NSM--- λάρυγξ
 2396. μου RP--GS---- ἐγώ
 2397. οὐχὶ D--------- οὐ
 2398. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 2399. μελετᾷ V3--PAI3S- μελετάω
 2400. Job 7:1
 2401. πότερον D--------- πότερον
 2402. οὐχὶ D--------- οὐ
 2403. πειρατήριόν N2N-NSN--- πειρατήριον
 2404. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2405. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2406. βίος N2--NSM--- βίος
 2407. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 2408. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2409. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2410. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2411. καὶ C--------- καί
 2412. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2413. μισθίου A1A-GSM--- μίσθιος
 2414. αὐθημερινοῦ A1B-GSM--- αὐθημερινός
 2415. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2416. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 2417. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2418. Job 7:2
 2419. ἢ C--------- ἤ
 2420. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2421. θεράπων N3--NSM--- θεράπων
 2422. δεδοικὼς VX--XAPNSM δείδω
 2423. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2424. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2425. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2426. καὶ C--------- καί
 2427. τετευχὼς VX--XAPNSM τυγχάνω
 2428. σκιᾶς N1A-GSF--- σκιά
 2429. ἢ C--------- ἤ
 2430. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2431. μισθωτὸς A1--NSM--- μισθωτός
 2432. ἀναμένων V1--PAPNSM μένω ἀνα
 2433. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2434. μισθὸν N2--ASM--- μισθός
 2435. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2436. Job 7:3
 2437. οὕτως D--------- οὕτως
 2438. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 2439. ὑπέμεινα VAI-AAI1S- μένω ὑπο
 2440. μῆνας N3--APM--- μήν
 2441. κενούς A1--APM--- κενός
 2442. νύκτες N3--NPF--- νύξ
 2443. δὲ X--------- δέ
 2444. ὀδυνῶν N1--GPF--- ὀδύνη
 2445. δεδομέναι VM--XPPNPF δίδωμι
 2446. μοί RP--DS---- ἐγώ
 2447. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 2448. Job 7:4
 2449. ἐὰν C--------- ἐάν
 2450. κοιμηθῶ VC--APS1S- κοιμάω
 2451. λέγω V1--PAI1S- λέγω
 2452. πότε D--------- πότε
 2453. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 2454. ὡς C--------- ὡς
 2455. δ' X--------- δέ
 2456. ἂν X--------- ἄν
 2457. ἀναστῶ VH--AAS1S- ἵστημι ἀνα
 2458. πάλιν D--------- πάλιν
 2459. πότε D--------- πότε
 2460. ἑσπέρα N1A-NSF--- ἑσπέρα
 2461. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 2462. δὲ X--------- δέ
 2463. γίνομαι V1--PMI1S- γίγνομαι
 2464. ὀδυνῶν N1--GPF--- ὀδύνη
 2465. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2466. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 2467. ἕως P--------- ἕως
 2468. πρωί D--------- πρωΐ
 2469. Job 7:5
 2470. φύρεται V1--PPI3S- φύρομαι
 2471. δέ X--------- δέ
 2472. μου RP--GS---- ἐγώ
 2473. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2474. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 2475. ἐν P--------- ἐν
 2476. σαπρίᾳ N1A-DSF--- σαπρία
 2477. σκωλήκων N3K-GPM--- σκώληξ
 2478. τήκω V1--PAI1S- τήκω
 2479. δὲ X--------- δέ
 2480. βώλακας N3K-APF--- βῶλαξ
 2481. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2482. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2483. ἰχῶρος N3--GSM--- ἰχώρ
 2484. ξύων V1--PAPNSM ξύω
 2485. Job 7:6
 2486. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2487. δὲ X--------- δέ
 2488. βίος N2--NSM--- βίος
 2489. μού RP--GS---- ἐγώ
 2490. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2491. ἐλαφρότερος A1--NSMC-- ἐλαφρός
 2492. λαλιᾶς N1A-GSF--- λαλιά
 2493. ἀπόλωλεν VX--XAI3S- ὀλλύω ἀπο
 2494. δὲ X--------- δέ
 2495. ἐν P--------- ἐν
 2496. κενῇ A1--DSF--- κενός
 2497. ἐλπίδι N3D-DSF--- ἐλπίς
 2498. Job 7:7
 2499. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 2500. οὖν X--------- οὖν
 2501. ὅτι C--------- ὅτι
 2502. πνεῦμά N3M-NSN--- πνεῦμα
 2503. μου RP--GS---- ἐγώ
 2504. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2505. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 2506. καὶ C--------- καί
 2507. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2508. ἐπανελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι ἀνα
 2509. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2510. ὀφθαλμός N2--NSM--- ὀφθαλμός
 2511. μου RP--GS---- ἐγώ
 2512. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 2513. ἀγαθόν A1--ASN--- ἀγαθός
 2514. Job 7:8
 2515. οὐ D--------- οὐ
 2516. περιβλέψεταί VF--FMI3S- βλέπω περι
 2517. με RP--AS---- ἐγώ
 2518. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 2519. ὁρῶντός V3--PAPGSM ὁράω
 2520. με RP--AS---- ἐγώ
 2521. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2522. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 2523. σου RP--GS---- σύ
 2524. ἐν P--------- ἐν
 2525. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 2526. καὶ C--------- καί
 2527. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2528. εἰμὶ V9--PAI1S- εἰμί
 2529. Job 7:9
 2530. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2531. νέφος N3E-NSN--- νέφος
 2532. ἀποκαθαρθὲν VC--APPNSN αἴρω ἀπο κατα
 2533. ἀπ' P--------- ἀπό
 2534. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2535. ἐὰν C--------- ἐάν
 2536. γὰρ X--------- γάρ
 2537. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2538. καταβῇ VZ--AAS3S- βαίνω κατα
 2539. εἰς P--------- εἰς
 2540. ᾅδην N1M-ASM--- ᾅδης
 2541. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2542. μὴ D--------- μή
 2543. ἀναβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ἀνα
 2544. Job 7:10
 2545. οὐδ' C--------- οὐδέ
 2546. οὐ D--------- οὐ
 2547. μὴ D--------- μή
 2548. ἐπιστρέψῃ VA--AAS3S- στρέφω ἐπι
 2549. ἔτι D--------- ἔτι
 2550. εἰς P--------- εἰς
 2551. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2552. ἴδιον A1A-ASM--- ἴδιος
 2553. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2554. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2555. μὴ D--------- μή
 2556. ἐπιγνῷ VZ--AAS3S- γιγνώσκω ἐπι
 2557. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2558. ἔτι D--------- ἔτι
 2559. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2560. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2561. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2562. Job 7:11
 2563. ἀτὰρ C--------- ἀτάρ
 2564. οὖν X--------- οὖν
 2565. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2566. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2567. φείσομαι VF--FMI1S- φείδομαι
 2568. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2569. στόματί N3M-DSN--- στόμα
 2570. μου RP--GS---- ἐγώ
 2571. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 2572. ἐν P--------- ἐν
 2573. ἀνάγκῃ N1--DSF--- ἀνάγκη
 2574. ὤν V9--PAPNSM εἰμί
 2575. ἀνοίξω VF--FAI1S- οἴγω ἀνα
 2576. πικρίαν N1A-ASF--- πικρία
 2577. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2578. μου RP--GS---- ἐγώ
 2579. συνεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω συν
 2580. Job 7:12
 2581. πότερον D--------- πότερον
 2582. θάλασσά N1S-NSF--- θάλασσα
 2583. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 2584. ἢ C--------- ἤ
 2585. δράκων N3--NSM--- δράκων
 2586. ὅτι C--------- ὅτι
 2587. κατέταξας VAI-AAI2S- τάσσω κατα
 2588. ἐπ' P--------- ἐπί
 2589. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 2590. φυλακήν N1--ASF--- φυλακή
 2591. Job 7:13
 2592. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2593. ὅτι C--------- ὅτι
 2594. παρακαλέσει VF--FAI3S- καλέω παρα
 2595. με RP--AS---- ἐγώ
 2596. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2597. κλίνη N1--NSF--- κλίνη
 2598. μου RP--GS---- ἐγώ
 2599. ἀνοίσω VF--FAI1S- φέρω ἀνα
 2600. δὲ X--------- δέ
 2601. πρὸς P--------- πρός
 2602. ἐμαυτὸν RD--ASM--- ἐμαυτοῦ
 2603. ἰδίᾳ A1A-DSF--- ἴδιος
 2604. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2605. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2606. κοίτῃ N1--DSF--- κοίτη
 2607. μου RP--GS---- ἐγώ
 2608. Job 7:14
 2609. ἐκφοβεῖς V2--PAI2S- φοβέω ἐκ
 2610. με RP--AS---- ἐγώ
 2611. ἐνυπνίοις N2N-DPN--- ἐνύπνιον
 2612. καὶ C--------- καί
 2613. ἐν P--------- ἐν
 2614. ὁράμασίν N3M-DPN--- ὅραμα
 2615. με RP--AS---- ἐγώ
 2616. καταπλήσσεις V1--PAI2S- πλήσσω κατα
 2617. Job 7:15
 2618. ἀπαλλάξεις VF--FAI2S- ἀλλάσσω ἀπο
 2619. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2620. πνεύματός N3M-GSN--- πνεῦμα
 2621. μου RP--GS---- ἐγώ
 2622. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2623. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 2624. μου RP--GS---- ἐγώ
 2625. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2626. δὲ X--------- δέ
 2627. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2628. τὰ RA--APN--- ὁ
 2629. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 2630. μου RP--GS---- ἐγώ
 2631. Job 7:16
 2632. οὐ D--------- οὐ
 2633. γὰρ X--------- γάρ
 2634. εἰς P--------- εἰς
 2635. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2636. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2637. ζήσομαι VF--FMI1S- ζάω
 2638. ἵνα C--------- ἵνα
 2639. μακροθυμήσω VA--AAS1S- μακροθυμέω
 2640. ἀπόστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀπο
 2641. ἀπ' P--------- ἀπό
 2642. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2643. κενὸς A1--NSM--- κενός
 2644. γάρ X--------- γάρ
 2645. μου RP--GS---- ἐγώ
 2646. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2647. βίος N2--NSM--- βίος
 2648. Job 7:17
 2649. τί RI--NSN--- τίς
 2650. γάρ X--------- γάρ
 2651. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2652. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2653. ὅτι C--------- ὅτι
 2654. ἐμεγάλυνας VAI-AAI2S- μεγαλύνω
 2655. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2656. ἢ C--------- ἤ
 2657. ὅτι C--------- ὅτι
 2658. προσέχεις V1--PAI2S- ἔχω προς
 2659. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2660. νοῦν N3E-ASM--- νοῦς
 2661. εἰς P--------- εἰς
 2662. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2663. Job 7:18
 2664. ἢ C--------- ἤ
 2665. ἐπισκοπὴν N1--ASF--- ἐπισκοπή
 2666. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2667. ποιήσῃ VF--FMI2S- ποιέω
 2668. ἕως P--------- ἕως
 2669. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2670. πρωὶ D--------- πρωΐ
 2671. καὶ C--------- καί
 2672. εἰς P--------- εἰς
 2673. ἀνάπαυσιν N3I-ASF--- ἀνάπαυσις
 2674. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2675. κρινεῖς VF2-FAI2S- κρίνω
 2676. Job 7:19
 2677. ἕως P--------- ἕως
 2678. τίνος RI--GSN--- τίς
 2679. οὐκ D--------- οὐ
 2680. ἐᾷς V3--PAI2S- ἐάω
 2681. με RP--AS---- ἐγώ
 2682. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2683. προΐῃ V6--PMI2S- ἵημι προ
 2684. με RP--AS---- ἐγώ
 2685. ἕως C--------- ἕως
 2686. ἂν X--------- ἄν
 2687. καταπίω VB--AAS1S- πίνω κατα
 2688. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2689. πτύελόν N2--ASM--- πτύελος
 2690. μου RP--GS---- ἐγώ
 2691. ἐν P--------- ἐν
 2692. ὀδύνῃ N1--DSF--- ὀδύνη
 2693. Job 7:20
 2694. εἰ C--------- εἰ
 2695. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2696. ἥμαρτον VBI-AAI1S- ἁμαρτάνω
 2697. τί RI--ASN--- τίς
 2698. δύναμαί V6--PMI1S- δύναμαι
 2699. σοι RP--DS---- σύ
 2700. πρᾶξαι VA--AAN--- πράσσω
 2701. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2702. ἐπιστάμενος V6--PMPNSM ἵστημι ἐπι
 2703. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2704. νοῦν N3E-ASM--- νοῦς
 2705. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2706. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2707. διὰ P--------- διά
 2708. τί RI--ASN--- τίς
 2709. ἔθου VEI-AMI2S- τίθημι
 2710. με RP--AS---- ἐγώ
 2711. κατεντευκτήν N1M-ASM--- κατεντευκτής
 2712. σου RP--GS---- σύ
 2713. εἰμὶ V9--PAI1S- εἰμί
 2714. δὲ X--------- δέ
 2715. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2716. σοὶ RP--DS---- σύ
 2717. φορτίον N2N-ASN--- φορτίον
 2718. Job 7:21
 2719. καὶ C--------- καί
 2720. διὰ P--------- διά
 2721. τί RI--ASN--- τίς
 2722. οὐκ D--------- οὐ
 2723. ἐποιήσω VAI-AMI2S- ποιέω
 2724. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2725. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 2726. μου RP--GS---- ἐγώ
 2727. λήθην N1--ASF--- λήθη
 2728. καὶ C--------- καί
 2729. καθαρισμὸν N2--ASM--- καθαρισμός
 2730. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2731. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 2732. μου RP--GS---- ἐγώ
 2733. νυνὶ D--------- νυνί
 2734. δὲ X--------- δέ
 2735. εἰς P--------- εἰς
 2736. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2737. ἀπελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι ἀπο
 2738. ὀρθρίζων V1--PAPNSM ὀρθρίζω
 2739. δὲ X--------- δέ
 2740. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2741. εἰμί V9--PAI1S- εἰμί
 2742. Job 8:1
 2743. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 2744. δὲ X--------- δέ
 2745. Βαλδαδ N---NSM--- Βαλδαδ
 2746. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2747. Σαυχίτης N1M-NSM--- Σαυχίτης
 2748. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2749. Job 8:2
 2750. μέχρι P--------- μέχρι
 2751. τίνος RI--GSN--- τίς
 2752. λαλήσεις VF--FAI2S- λαλέω
 2753. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2754. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 2755. πολυρῆμον A3--NSN--- πολυρρήμων
 2756. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2757. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 2758. σου RP--GS---- σύ
 2759. Job 8:3
 2760. μὴ D--------- μή
 2761. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2762. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2763. ἀδικήσει VF--FAI3S- ἀδικέω
 2764. κρίνων V1--PAPNSM κρίνω
 2765. ἢ C--------- ἤ
 2766. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2767. τὰ RA--APN--- ὁ
 2768. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2769. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 2770. ταράξει VF--FAI3S- ταράσσω
 2771. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2772. δίκαιον A1A-ASN--- δίκαιος
 2773. Job 8:4
 2774. εἰ C--------- εἰ
 2775. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2776. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 2777. σου RP--GS---- σύ
 2778. ἥμαρτον VBI-AAI3P- ἁμαρτάνω
 2779. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2780. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2781. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2782. ἐν P--------- ἐν
 2783. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2784. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 2785. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2786. Job 8:5
 2787. σὺ RP--NS---- σύ
 2788. δὲ X--------- δέ
 2789. ὄρθριζε V1--PAD2S- ὀρθρίζω
 2790. πρὸς P--------- πρός
 2791. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2792. παντοκράτορα N3R-ASM--- παντοκράτωρ
 2793. δεόμενος V2--PMPNSM δέω
 2794. Job 8:6
 2795. εἰ C--------- εἰ
 2796. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 2797. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2798. καὶ C--------- καί
 2799. ἀληθινός A1--NSM--- ἀληθινός
 2800. δεήσεως N3I-GSF--- δέησις
 2801. ἐπακούσεταί VF--FMI3S- ἀκούω ἐπι
 2802. σου RP--GS---- σύ
 2803. ἀποκαταστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἀπο κατα
 2804. δέ X--------- δέ
 2805. σοι RP--DS---- σύ
 2806. δίαιταν N1S-ASF--- δίαιτα
 2807. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 2808. Job 8:7
 2809. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2810. οὖν X--------- οὖν
 2811. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2812. μὲν X--------- μέν
 2813. πρῶτά A1--NPNS-- πρῶτος
 2814. σου RP--GS---- σύ
 2815. ὀλίγα A1--NPN--- ὀλίγος
 2816. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2817. δὲ X--------- δέ
 2818. ἔσχατά A1--NPN--- ἔσχατος
 2819. σου RP--GS---- σύ
 2820. ἀμύθητα A1B-NPN--- ἀμύθητος
 2821. Job 8:8
 2822. ἐπερώτησον VA--AAD2S- ἐρωτάω ἐπι
 2823. γὰρ X--------- γάρ
 2824. γενεὰν N1A-ASF--- γενεά
 2825. πρώτην A1--ASFS-- πρῶτος
 2826. ἐξιχνίασον VA--AAD2S- ἰχνιάζω ἐκ
 2827. δὲ X--------- δέ
 2828. κατὰ P--------- κατά
 2829. γένος N3E-ASN--- γένος
 2830. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2831. Job 8:9
 2832. χθιζοὶ A1--NPM--- χθιζός
 2833. γάρ X--------- γάρ
 2834. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 2835. καὶ C--------- καί
 2836. οὐκ D--------- οὐ
 2837. οἴδαμεν VX--XAI1P- οἶδα
 2838. σκιὰ N1A-NSF--- σκιά
 2839. γάρ X--------- γάρ
 2840. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2841. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2842. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2843. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2844. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2845. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2846. βίος N2--NSM--- βίος
 2847. Job 8:10
 2848. ἦ D--------- ἦ
 2849. οὐχ D--------- οὐ
 2850. οὗτοί RD--NPM--- οὗτος
 2851. σε RP--AS---- σύ
 2852. διδάξουσιν VF--FAI3P- διδάσκω
 2853. καὶ C--------- καί
 2854. ἀναγγελοῦσιν VF2-FAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 2855. καὶ C--------- καί
 2856. ἐκ P--------- ἐκ
 2857. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 2858. ἐξάξουσιν VF--FAI3P- ἄγω ἐκ
 2859. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 2860. Job 8:11
 2861. μὴ D--------- μή
 2862. θάλλει V1--PAI3S- θάλλω
 2863. πάπυρος N2--NSM--- πάπυρος
 2864. ἄνευ P--------- ἄνευ
 2865. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 2866. ἢ C--------- ἤ
 2867. ὑψωθήσεται VC--FPI3S- ὑψόω
 2868. βούτομον N2N-NSN--- βούτομον
 2869. ἄνευ P--------- ἄνευ
 2870. πότου N2--GSM--- πότος
 2871. Job 8:12
 2872. ἔτι D--------- ἔτι
 2873. ὂν V9--PAPNSN εἰμί
 2874. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2875. ῥίζης N1S-GSF--- ῥίζα
 2876. καὶ C--------- καί
 2877. οὐ D--------- οὐ
 2878. μὴ D--------- μή
 2879. θερισθῇ VS--APS3S- θερίζω
 2880. πρὸ P--------- πρό
 2881. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2882. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 2883. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 2884. βοτάνη N1--NSF--- βοτάνη
 2885. οὐχὶ D--------- οὐ
 2886. ξηραίνεται V1--PPI3S- ξηραίνω
 2887. Job 8:13
 2888. οὕτως D--------- οὕτως
 2889. τοίνυν X--------- τοίνυν
 2890. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2891. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2892. ἔσχατα A1--NPN--- ἔσχατος
 2893. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2894. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2895. ἐπιλανθανομένων V1--PMPGPM λανθάνω ἐπι
 2896. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2897. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2898. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 2899. γὰρ X--------- γάρ
 2900. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 2901. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 2902. Job 8:14
 2903. ἀοίκητος A1B-NSM--- ἀοίκητος
 2904. γὰρ X--------- γάρ
 2905. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2906. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2907. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2908. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2909. ἀράχνη N1--NSF--- ἀράχνη
 2910. δὲ X--------- δέ
 2911. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2912. ἀποβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀπο
 2913. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2914. σκηνή N1--NSF--- σκηνή
 2915. Job 8:15
 2916. ἐὰν C--------- ἐάν
 2917. ὑπερείσῃ VA--AAS3S- ἐρείδω ὑπο
 2918. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2919. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 2920. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2921. οὐ D--------- οὐ
 2922. μὴ D--------- μή
 2923. στῇ VH--AAS3S- ἵστημι
 2924. ἐπιλαβομένου VB--AMPGSM λαμβάνω ἐπι
 2925. δὲ X--------- δέ
 2926. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2927. οὐ D--------- οὐ
 2928. μὴ D--------- μή
 2929. ὑπομείνῃ VA--AAS3S- μένω ὑπο
 2930. Job 8:16
 2931. ὑγρὸς A1A-NSM--- ὑγρός
 2932. γάρ X--------- γάρ
 2933. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2934. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2935. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 2936. καὶ C--------- καί
 2937. ἐκ P--------- ἐκ
 2938. σαπρίας N1A-GSF--- σαπρία
 2939. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2940. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2941. ῥάδαμνος N2--NSM--- ῥάδαμνος
 2942. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2943. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2944. Job 8:17
 2945. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2946. συναγωγὴν N1--ASF--- συναγωγή
 2947. λίθων N2--GPM--- λίθος
 2948. κοιμᾶται V3--PMI3S- κοιμάω
 2949. ἐν P--------- ἐν
 2950. δὲ X--------- δέ
 2951. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 2952. χαλίκων N3K-GPM--- χάλιξ
 2953. ζήσεται VF--FMI3S- ζάω
 2954. Job 8:18
 2955. ἐὰν C--------- ἐάν
 2956. καταπίῃ VA--AAS3S- πίνω κατα
 2957. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2958. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2959. ψεύσεται VF--FMI3S- ψεύδω
 2960. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2961. οὐχ D--------- οὐ
 2962. ἑόρακας VX--XAI2S- ὁράω
 2963. τοιαῦτα A1--APN--- τοιοῦτος
 2964. Job 8:19
 2965. ὅτι C--------- ὅτι
 2966. καταστροφὴ N1--NSF--- καταστροφή
 2967. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 2968. τοιαύτη A1--NSF--- τοιοῦτος
 2969. ἐκ P--------- ἐκ
 2970. δὲ X--------- δέ
 2971. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2972. ἄλλον RD--ASM--- ἄλλος
 2973. ἀναβλαστήσει VF--FAI3S- βλαστάνω ἀνα
 2974. Job 8:20
 2975. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2976. γὰρ X--------- γάρ
 2977. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2978. οὐ D--------- οὐ
 2979. μὴ D--------- μή
 2980. ἀποποιήσηται VA--AMS3S- ποιέω ἀπο
 2981. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2982. ἄκακον A1B-ASM--- ἄκακος
 2983. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2984. δὲ X--------- δέ
 2985. δῶρον N2N-ASN--- δῶρον
 2986. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 2987. οὐ D--------- οὐ
 2988. δέξεται VF--FMI3S- δέχομαι
 2989. Job 8:21
 2990. ἀληθινῶν A1--GPM--- ἀληθινός
 2991. δὲ X--------- δέ
 2992. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2993. ἐμπλήσει VF--FAI3S- πίμπλημι ἐν
 2994. γέλωτος N3T-GSM--- γέλως
 2995. τὰ RA--APN--- ὁ
 2996. δὲ X--------- δέ
 2997. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 2998. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2999. ἐξομολογήσεως N3I-GSF--- ἐξομολόγησις
 3000. Job 8:22
 3001. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3002. δὲ X--------- δέ
 3003. ἐχθροὶ N2--NPM--- ἐχθρός
 3004. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3005. ἐνδύσονται VF--FMI3P- δύω ἐν
 3006. αἰσχύνην N1--ASF--- αἰσχύνη
 3007. δίαιτα N1S-NSF--- δίαιτα
 3008. δὲ X--------- δέ
 3009. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 3010. οὐκ D--------- οὐ
 3011. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3012. Job 9:1
 3013. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 3014. δὲ X--------- δέ
 3015. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 3016. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3017. Job 9:2
 3018. ἐπ' P--------- ἐπί
 3019. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 3020. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 3021. ὅτι C--------- ὅτι
 3022. οὕτως D--------- οὕτως
 3023. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 3024. πῶς D--------- πῶς
 3025. γὰρ X--------- γάρ
 3026. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3027. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3028. βροτὸς N2--NSM--- βροτός
 3029. παρὰ P--------- παρά
 3030. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3031. Job 9:3
 3032. ἐὰν C--------- ἐάν
 3033. γὰρ X--------- γάρ
 3034. βούληται V1--PMS3S- βούλομαι
 3035. κριθῆναι VC--APN--- κρίνω
 3036. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3037. οὐ D--------- οὐ
 3038. μὴ D--------- μή
 3039. ὑπακούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω ὑπο
 3040. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3041. ἵνα C--------- ἵνα
 3042. μὴ D--------- μή
 3043. ἀντείπῃ VB--AAS3S- εἶπον ἀντι
 3044. πρὸς P--------- πρός
 3045. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 3046. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3047. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3048. ἐκ P--------- ἐκ
 3049. χιλίων A1A-GPM--- χίλιοι
 3050. Job 9:4
 3051. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3052. γάρ X--------- γάρ
 3053. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3054. διανοίᾳ N1A-DSF--- διάνοια
 3055. κραταιός A1A-NSM--- κραταιός
 3056. τε X--------- τε
 3057. καὶ C--------- καί
 3058. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 3059. τίς RI--NSM--- τίς
 3060. σκληρὸς A1A-NSM--- σκληρός
 3061. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 3062. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3063. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3064. ὑπέμεινεν VAI-AAI3S- μένω ὑπο
 3065. Job 9:5
 3066. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3067. παλαιῶν V4--PAPGPM παλαιόω
 3068. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 3069. καὶ C--------- καί
 3070. οὐκ D--------- οὐ
 3071. οἴδασιν VX--XAI3P- οἶδα
 3072. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3073. καταστρέφων V1--PAPNSM στρέφω κατα
 3074. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 3075. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 3076. Job 9:6
 3077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3078. σείων V1--PAPNSM σείω
 3079. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3080. ὑπ' P--------- ὑπό
 3081. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3082. ἐκ P--------- ἐκ
 3083. θεμελίων N2N-GPN--- θεμέλιον
 3084. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3085. δὲ X--------- δέ
 3086. στῦλοι N2--NPM--- στῦλος
 3087. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3088. σαλεύονται V1--PAI3P- σαλεύω
 3089. Job 9:7
 3090. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3091. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3092. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3093. ἡλίῳ N2--DSM--- ἥλιος
 3094. καὶ C--------- καί
 3095. οὐκ D--------- οὐ
 3096. ἀνατέλλει V1--PAI3S- τέλλω ἀνα
 3097. κατὰ P--------- κατά
 3098. δὲ X--------- δέ
 3099. ἄστρων N2N-GPN--- ἄστρον
 3100. κατασφραγίζει V1--PAI3S- σφραγίζω κατα
 3101. Job 9:8
 3102. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3103. τανύσας VA--AAPNSM τανύω
 3104. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3105. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3106. μόνος A1--NSM--- μόνος
 3107. καὶ C--------- καί
 3108. περιπατῶν V2--PAPNSM πατέω περι
 3109. ὡς C--------- ὡς
 3110. ἐπ' P--------- ἐπί
 3111. ἐδάφους N3E-GSN--- ἔδαφος
 3112. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3113. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 3114. Job 9:9
 3115. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3116. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 3117. Πλειάδα N3D-APF--- Πλειάς
 3118. καὶ C--------- καί
 3119. ἕσπερον N2--ASM--- ἕσπερος
 3120. καὶ C--------- καί
 3121. ἀρκτοῦρον N2--ASM--- ἀρκτοῦρος
 3122. καὶ C--------- καί
 3123. ταμίεια N2N-APN--- ταμιεῖον
 3124. νότου N2--GSM--- νότος
 3125. Job 9:10
 3126. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3127. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 3128. μεγάλα A1P-APN--- μέγας
 3129. καὶ C--------- καί
 3130. ἀνεξιχνίαστα A1B-APN--- ἀνεξιχνίαστος
 3131. ἔνδοξά A1B-APN--- ἔνδοξος
 3132. τε X--------- τε
 3133. καὶ C--------- καί
 3134. ἐξαίσια A1B-APN--- ἐξαίσιος
 3135. ὧν RR--GPN--- ὅς
 3136. οὐκ D--------- οὐ
 3137. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3138. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 3139. Job 9:11
 3140. ἐὰν C--------- ἐάν
 3141. ὑπερβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ὑπερ
 3142. με RP--AS---- ἐγώ
 3143. οὐ D--------- οὐ
 3144. μὴ D--------- μή
 3145. ἴδω VB--AAS1S- ὁράω
 3146. καὶ C--------- καί
 3147. ἐὰν C--------- ἐάν
 3148. παρέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι παρα
 3149. με RP--AS---- ἐγώ
 3150. οὐδ' C--------- οὐδέ
 3151. ὧς D--------- ὥς
 3152. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 3153. Job 9:12
 3154. ἐὰν C--------- ἐάν
 3155. ἀπαλλάξῃ VA--AAS3S- ἀλλάσσω ἀπο
 3156. τίς RI--NSM--- τίς
 3157. ἀποστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἀπο
 3158. ἢ C--------- ἤ
 3159. τίς RI--NSM--- τίς
 3160. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 3161. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3162. τί RI--ASN--- τίς
 3163. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 3164. Job 9:13
 3165. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3166. γὰρ X--------- γάρ
 3167. ἀπέστραπται VP--XMI3S- στρέφω ἀπο
 3168. ὀργήν N1--ASF--- ὀργή
 3169. ὑπ' P--------- ὑπό
 3170. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3171. ἐκάμφθησαν VCI-API3P- κάμπτω
 3172. κήτη N3E-NPN--- κῆτος
 3173. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3174. ὑπ' P--------- ὑπό
 3175. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 3176. Job 9:14
 3177. ἐὰν C--------- ἐάν
 3178. δέ X--------- δέ
 3179. μου RP--GS---- ἐγώ
 3180. ὑπακούσηται VA--AMS3S- ἀκούω ὑπο
 3181. ἦ D--------- ἦ
 3182. διακρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω δια
 3183. τὰ RA--APN--- ὁ
 3184. ῥήματά N3M-APN--- ῥῆμα
 3185. μου RP--GS---- ἐγώ
 3186. Job 9:15
 3187. ἐάν C--------- ἐάν
 3188. τε X--------- τε
 3189. γὰρ X--------- γάρ
 3190. ὦ V9--PAS1S- εἰμί
 3191. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3192. οὐκ D--------- οὐ
 3193. εἰσακούσεταί VF--FMI3S- ἀκούω εἰς
 3194. μου RP--GS---- ἐγώ
 3195. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3196. κρίματος N3M-GSN--- κρίμα
 3197. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3198. δεηθήσομαι VC--FPI1S- δέω
 3199. Job 9:16
 3200. ἐάν C--------- ἐάν
 3201. τε X--------- τε
 3202. καλέσω VA--AAS1S- καλέω
 3203. καὶ C--------- καί
 3204. ὑπακούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω ὑπο
 3205. οὐ D--------- οὐ
 3206. πιστεύω V1--PAI1S- πιστεύω
 3207. ὅτι C--------- ὅτι
 3208. εἰσακήκοέν VX--XAI3S- ἀκούω εἰς
 3209. μου RP--GS---- ἐγώ
 3210. Job 9:17
 3211. μὴ D--------- μή
 3212. γνόφῳ N2--DSM--- γνόφος
 3213. με RP--AS---- ἐγώ
 3214. ἐκτρίψῃ VA--AAS3S- τρίβω ἐκ
 3215. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 3216. δέ X--------- δέ
 3217. μου RP--GS---- ἐγώ
 3218. τὰ RA--APN--- ὁ
 3219. συντρίμματα N3M-APN--- σύντριμμα
 3220. πεποίηκεν VX--XAI3S- ποιέω
 3221. διὰ P--------- διά
 3222. κενῆς A1--GSF--- κενός
 3223. Job 9:18
 3224. οὐκ D--------- οὐ
 3225. ἐᾷ V3--PAI3S- ἐάω
 3226. γάρ X--------- γάρ
 3227. με RP--AS---- ἐγώ
 3228. ἀναπνεῦσαι VA--AAN--- πνέω ἀνα
 3229. ἐνέπλησεν VAI-AAI3S- πίμπλημι ἐν
 3230. δέ X--------- δέ
 3231. με RP--AS---- ἐγώ
 3232. πικρίας N1A-GSF--- πικρία
 3233. Job 9:19
 3234. ὅτι C--------- ὅτι
 3235. μὲν X--------- μέν
 3236. γὰρ X--------- γάρ
 3237. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 3238. κρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω
 3239. τίς RI--NSM--- τίς
 3240. οὖν X--------- οὖν
 3241. κρίματι N3M-DSN--- κρίμα
 3242. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3243. ἀντιστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀντι
 3244. Job 9:20
 3245. ἐὰν C--------- ἐάν
 3246. γὰρ X--------- γάρ
 3247. ὦ V9--PAS1S- εἰμί
 3248. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3249. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3250. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 3251. μου RP--GS---- ἐγώ
 3252. ἀσεβήσει VF--FAI3S- ἀσεβέω
 3253. ἐάν C--------- ἐάν
 3254. τε X--------- τε
 3255. ὦ V9--PAS1S- εἰμί
 3256. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 3257. σκολιὸς A1A-NSM--- σκολιός
 3258. ἀποβήσομαι VF--FMI1S- βαίνω ἀπο
 3259. Job 9:21
 3260. εἴτε C--------- εἴτε
 3261. γὰρ X--------- γάρ
 3262. ἠσέβησα VAI-AAI1S- ἀσεβέω
 3263. οὐκ D--------- οὐ
 3264. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 3265. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3266. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 3267. πλὴν D--------- πλήν
 3268. ὅτι C--------- ὅτι
 3269. ἀφαιρεῖταί V2--PPI3S- αἱρέω ἀπο
 3270. μου RP--GS---- ἐγώ
 3271. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3272. ζωή N1--NSF--- ζωή
 3273. Job 9:22
 3274. διὸ C--------- διό
 3275. εἶπον VBI-AAI1S- εἶπον
 3276. μέγαν A1--ASM--- μέγας
 3277. καὶ C--------- καί
 3278. δυνάστην N1M-ASM--- δυνάστης
 3279. ἀπολλύει V5--PAI3S- ὀλλύω ἀπο
 3280. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 3281. Job 9:23
 3282. ὅτι C--------- ὅτι
 3283. φαῦλοι A1--NPM--- φαῦλος
 3284. ἐν P--------- ἐν
 3285. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 3286. ἐξαισίῳ A1B-DSM--- ἐξαίσιος
 3287. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3288. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 3289. καταγελῶνται V3--PMI3P- γελάω κατα
 3290. Job 9:24
 3291. παραδέδονται VM--XPI3P- δίδωμι παρα
 3292. γὰρ X--------- γάρ
 3293. εἰς P--------- εἰς
 3294. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3295. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 3296. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 3297. κριτῶν N1M-GPM--- κριτής
 3298. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3299. συγκαλύπτει V1--PAI3S- καλύπτω συν
 3300. εἰ C--------- εἰ
 3301. δὲ X--------- δέ
 3302. μὴ D--------- μή
 3303. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 3304. τίς RI--NSM--- τίς
 3305. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3306. Job 9:25
 3307. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3308. δὲ X--------- δέ
 3309. βίος N2--NSM--- βίος
 3310. μού RP--GS---- ἐγώ
 3311. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3312. ἐλαφρότερος A1--NSMC-- ἐλαφρός
 3313. δρομέως N3V-GSM--- δρομεύς
 3314. ἀπέδρασαν VBI-AAI3P- διδράσκω ἀπο
 3315. καὶ C--------- καί
 3316. οὐκ D--------- οὐ
 3317. εἴδοσαν VBI-AAI3P- ὁράω
 3318. Job 9:26
 3319. ἦ D--------- ἦ
 3320. καὶ C--------- καί
 3321. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3322. ναυσὶν N3--DPF--- ναῦς
 3323. ἴχνος N3E-NSN--- ἴχνος
 3324. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 3325. ἢ C--------- ἤ
 3326. ἀετοῦ N2--GSM--- ἀετός
 3327. πετομένου V1--PMPGSM πέτομαι
 3328. ζητοῦντος V2--PAPGSM ζητέω
 3329. βοράν N1A-ASF--- βορά
 3330. Job 9:27
 3331. ἐάν C--------- ἐάν
 3332. τε X--------- τε
 3333. γὰρ X--------- γάρ
 3334. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 3335. ἐπιλήσομαι VF--FMI1S- λανθάνω ἐπι
 3336. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 3337. συγκύψας VA--AAPNSM κύπτω συν
 3338. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3339. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 3340. στενάξω VF--FAI1S- στενάζω
 3341. Job 9:28
 3342. σείομαι V1--PMI1S- σείω
 3343. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 3344. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3345. μέλεσιν N3E-DPN--- μέλος
 3346. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 3347. γὰρ X--------- γάρ
 3348. ὅτι C--------- ὅτι
 3349. οὐκ D--------- οὐ
 3350. ἀθῷόν A1--ASM--- ἀθῷος
 3351. με RP--AS---- ἐγώ
 3352. ἐάσεις VF--FAI2S- ἐάω
 3353. Job 9:29
 3354. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 3355. δέ X--------- δέ
 3356. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3357. ἀσεβής A3H-NSM--- ἀσεβής
 3358. διὰ P--------- διά
 3359. τί RI--ASN--- τίς
 3360. οὐκ D--------- οὐ
 3361. ἀπέθανον VBI-AAI1S- θνήσκω ἀπο
 3362. Job 9:30
 3363. ἐὰν C--------- ἐάν
 3364. γὰρ X--------- γάρ
 3365. ἀπολούσωμαι VA--AMS1S- λούω ἀπο
 3366. χιόνι N3N-DSF--- χιών
 3367. καὶ C--------- καί
 3368. ἀποκαθάρωμαι VA--AMS1S- αἴρω ἀπο κατα
 3369. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 3370. καθαραῖς A1A-DPF--- καθαρός
 3371. Job 9:31
 3372. ἱκανῶς D--------- ἱκανῶς
 3373. ἐν P--------- ἐν
 3374. ῥύπῳ N2--DSM--- ῥύπος
 3375. με RP--AS---- ἐγώ
 3376. ἔβαψας VAI-AAI2S- βάπτω
 3377. ἐβδελύξατο VAI-AMI3S- βδελύσσω
 3378. δέ X--------- δέ
 3379. με RP--AS---- ἐγώ
 3380. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3381. στολή N1--NSF--- στολή
 3382. Job 9:32
 3383. οὐ D--------- οὐ
 3384. γὰρ X--------- γάρ
 3385. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3386. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3387. κατ' P--------- κατά
 3388. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 3389. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 3390. ἀντικρινοῦμαι VF2-FMI1S- κρίνω ἀντι
 3391. ἵνα C--------- ἵνα
 3392. ἔλθωμεν VB--AAS1P- ἔρχομαι
 3393. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 3394. εἰς P--------- εἰς
 3395. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 3396. Job 9:33
 3397. εἴθε I--------- εἴθε
 3398. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3399. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3400. μεσίτης N1M-NSM--- μεσίτης
 3401. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3402. καὶ C--------- καί
 3403. ἐλέγχων V1--PAPNSM ἐλέγχω
 3404. καὶ C--------- καί
 3405. διακούων V1--PAPNSM ἀκούω δια
 3406. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3407. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3408. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 3409. Job 9:34
 3410. ἀπαλλαξάτω VA--AAD3S- ἀλλάσσω ἀπο
 3411. ἀπ' P--------- ἀπό
 3412. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3413. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3414. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 3415. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3416. δὲ X--------- δέ
 3417. φόβος N2--NSM--- φόβος
 3418. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3419. μή D--------- μή
 3420. με RP--AS---- ἐγώ
 3421. στροβείτω V2--PAD3S- στροβέω
 3422. Job 9:35
 3423. καὶ C--------- καί
 3424. οὐ D--------- οὐ
 3425. μὴ D--------- μή
 3426. φοβηθῶ VC--APS1S- φοβέω
 3427. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3428. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 3429. οὐ D--------- οὐ
 3430. γὰρ X--------- γάρ
 3431. οὕτω D--------- οὕτως
 3432. συνεπίσταμαι V6--PMI1S- ἵσταμαι συν ἐπι
 3433. Job 10:1
 3434. κάμνων V1--PAPNSM κάμνω
 3435. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3436. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 3437. μου RP--GS---- ἐγώ
 3438. στένων V1--PAPNSM στένω
 3439. ἐπαφήσω VF--FAI1S- ἵημι ἐπι ἀπο
 3440. ἐπ' P--------- ἐπί
 3441. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3442. τὰ RA--APN--- ὁ
 3443. ῥήματά N3M-APN--- ῥῆμα
 3444. μου RP--GS---- ἐγώ
 3445. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 3446. πικρίᾳ N1A-DSF--- πικρία
 3447. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 3448. μου RP--GS---- ἐγώ
 3449. συνεχόμενος V1--PMPNSM ἔχω συν
 3450. Job 10:2
 3451. καὶ C--------- καί
 3452. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 3453. πρὸς P--------- πρός
 3454. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3455. μή D--------- μή
 3456. με RP--AS---- ἐγώ
 3457. ἀσεβεῖν V2--PAN--- ἀσεβέω
 3458. δίδασκε V1--PAD2S- διδάσκω
 3459. καὶ C--------- καί
 3460. διὰ P--------- διά
 3461. τί RI--ASN--- τίς
 3462. με RP--AS---- ἐγώ
 3463. οὕτως D--------- οὕτως
 3464. ἔκρινας VAI-AAI2S- κρίνω
 3465. Job 10:3
 3466. ἦ D--------- ἦ
 3467. καλόν A1--NSN--- καλός
 3468. σοι RP--DS---- σύ
 3469. ἐὰν C--------- ἐάν
 3470. ἀδικήσω VA--AAS1S- ἀδικέω
 3471. ὅτι C--------- ὅτι
 3472. ἀπείπω VB--AAS1S- εἶπον ἀπο
 3473. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 3474. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 3475. σου RP--GS---- σύ
 3476. βουλῇ N1--DSF--- βουλή
 3477. δὲ X--------- δέ
 3478. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3479. προσέσχες VBI-AAI2S- ἔχω προς
 3480. Job 10:4
 3481. ἦ D--------- ἦ
 3482. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3483. βροτὸς N2--NSM--- βροτός
 3484. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 3485. καθορᾷς V3--PAI2S- ὁράω κατα
 3486. ἢ C--------- ἤ
 3487. καθὼς D--------- καθώς
 3488. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 3489. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3490. βλέψῃ VF--FMI2S- βλέπω
 3491. Job 10:5
 3492. ἦ D--------- ἦ
 3493. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3494. βίος N2--NSM--- βίος
 3495. σου RP--GS---- σύ
 3496. ἀνθρώπινός A1--NSM--- ἀνθρώπινος
 3497. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3498. ἢ C--------- ἤ
 3499. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3500. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3501. σου RP--GS---- σύ
 3502. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 3503. Job 10:6
 3504. ὅτι C--------- ὅτι
 3505. ἀνεζήτησας VAI-AAI2S- ζητέω ἀνα
 3506. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3507. ἀνομίαν N1A-ASF--- ἀνομία
 3508. μου RP--GS---- ἐγώ
 3509. καὶ C--------- καί
 3510. τὰς RA--APF--- ὁ
 3511. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 3512. μου RP--GS---- ἐγώ
 3513. ἐξιχνίασας VAI-AAI2S- ἐξιχνίαζω
 3514. Job 10:7
 3515. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 3516. γὰρ X--------- γάρ
 3517. ὅτι C--------- ὅτι
 3518. οὐκ D--------- οὐ
 3519. ἠσέβησα VAI-AAI1S- ἀσεβέω
 3520. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3521. τίς RI--NSM--- τίς
 3522. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3523. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3524. ἐκ P--------- ἐκ
 3525. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3526. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 3527. σου RP--GS---- σύ
 3528. ἐξαιρούμενος V2--PMPNSM αἱρέω ἐκ
 3529. Job 10:8
 3530. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3531. χεῖρές N3--NPF--- χείρ
 3532. σου RP--GS---- σύ
 3533. ἔπλασάν VAI-AAI3P- πλάσσω
 3534. με RP--AS---- ἐγώ
 3535. καὶ C--------- καί
 3536. ἐποίησάν VAI-AAI3P- ποιέω
 3537. με RP--AS---- ἐγώ
 3538. μετὰ P--------- μετά
 3539. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3540. μεταβαλών VB--AAPNSM βάλλω μετα
 3541. με RP--AS---- ἐγώ
 3542. ἔπαισας VAI-AAI2S- παίω
 3543. Job 10:9
 3544. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 3545. ὅτι C--------- ὅτι
 3546. πηλόν N2--ASM--- πηλός
 3547. με RP--AS---- ἐγώ
 3548. ἔπλασας VAI-AAI2S- πλάσσω
 3549. εἰς P--------- εἰς
 3550. δὲ X--------- δέ
 3551. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3552. με RP--AS---- ἐγώ
 3553. πάλιν D--------- πάλιν
 3554. ἀποστρέφεις V1--PAI2S- στρέφω ἀπο
 3555. Job 10:10
 3556. ἦ D--------- ἦ
 3557. οὐχ D--------- οὐ
 3558. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3559. γάλα N3--ASN--- γάλα
 3560. με RP--AS---- ἐγώ
 3561. ἤμελξας VAI-AAI2S- ἀμέλγω
 3562. ἐτύρωσας VAI-AAI2S- τυρόω
 3563. δέ X--------- δέ
 3564. με RP--AS---- ἐγώ
 3565. ἴσα D--------- ἴσος
 3566. τυρῷ N2--DSM--- τυρός
 3567. Job 10:11
 3568. δέρμα N3M-ASN--- δέρμα
 3569. καὶ C--------- καί
 3570. κρέας N3--ASN--- κρέας
 3571. με RP--AS---- ἐγώ
 3572. ἐνέδυσας VAI-AAI2S- δύω ἐν
 3573. ὀστέοις N2N-DPN--- ὀστέον
 3574. δὲ X--------- δέ
 3575. καὶ C--------- καί
 3576. νεύροις N2--DPN--- νεῦρον
 3577. με RP--AS---- ἐγώ
 3578. ἐνεῖρας VAI-AAI2S- εἴρω ἐν
 3579. Job 10:12
 3580. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3581. δὲ X--------- δέ
 3582. καὶ C--------- καί
 3583. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3584. ἔθου VEI-AMI2S- τίθημι
 3585. παρ' P--------- παρά
 3586. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3587. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3588. δὲ X--------- δέ
 3589. ἐπισκοπή N1--NSF--- ἐπισκοπή
 3590. σου RP--GS---- σύ
 3591. ἐφύλαξέν VAI-AAI3S- φυλάσσω
 3592. μου RP--GS---- ἐγώ
 3593. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3594. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 3595. Job 10:13
 3596. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3597. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 3598. ἐν P--------- ἐν
 3599. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3600. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 3601. ὅτι C--------- ὅτι
 3602. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3603. δύνασαι V6--PMI2S- δύναμαι
 3604. ἀδυνατεῖ V2--PAI3S- ἀδυνατέω
 3605. δέ X--------- δέ
 3606. σοι RP--DS---- σύ
 3607. οὐθέν A3--NSN--- οὐδείς
 3608. Job 10:14
 3609. ἐάν C--------- ἐάν
 3610. τε X--------- τε
 3611. γὰρ X--------- γάρ
 3612. ἁμάρτω VB--AAS1S- ἁμαρτάνω
 3613. φυλάσσεις V1--PAI2S- φυλάσσω
 3614. με RP--AS---- ἐγώ
 3615. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3616. δὲ X--------- δέ
 3617. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 3618. οὐκ D--------- οὐ
 3619. ἀθῷόν A1--ASM--- ἀθῷος
 3620. με RP--AS---- ἐγώ
 3621. πεποίηκας VX--XAI2S- ποιέω
 3622. Job 10:15
 3623. ἐάν C--------- ἐάν
 3624. τε X--------- τε
 3625. γὰρ X--------- γάρ
 3626. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 3627. ὦ V9--PAS1S- εἰμί
 3628. οἴμμοι I--------- οἴμμοι
 3629. ἐάν C--------- ἐάν
 3630. τε X--------- τε
 3631. ὦ V9--PAS1S- εἰμί
 3632. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3633. οὐ D--------- οὐ
 3634. δύναμαι V6--PMI1S- δύναμαι
 3635. ἀνακύψαι VA--AAN--- κύπτω ἀνα
 3636. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 3637. γὰρ X--------- γάρ
 3638. ἀτιμίας N1A-GSF--- ἀτιμία
 3639. εἰμί V9--PAI1S- εἰμί
 3640. Job 10:16
 3641. ἀγρεύομαι V1--PPI1S- ἀγρεύω
 3642. γὰρ X--------- γάρ
 3643. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3644. λέων N3W-NSM--- λέων
 3645. εἰς P--------- εἰς
 3646. σφαγήν N1--ASF--- σφαγή
 3647. πάλιν D--------- πάλιν
 3648. δὲ X--------- δέ
 3649. μεταβαλὼν VB--AAPNSM βάλλω μετα
 3650. δεινῶς D--------- δεινῶς
 3651. με RP--AS---- ἐγώ
 3652. ὀλέκεις V1--PAI2S- ὀλέκω
 3653. Job 10:17
 3654. ἐπανακαινίζων V1--PAPNSM καινίζω ἐπι ἀνα
 3655. ἐπ' P--------- ἐπί
 3656. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 3657. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3658. ἔτασίν N3I-ASF--- ἔτασις
 3659. μου RP--GS---- ἐγώ
 3660. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 3661. δὲ X--------- δέ
 3662. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 3663. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3664. ἐχρήσω VAI-AMI2S- χράω
 3665. ἐπήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐπι
 3666. δὲ X--------- δέ
 3667. ἐπ' P--------- ἐπί
 3668. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 3669. πειρατήρια N2N-APN--- πειρατήριον
 3670. Job 10:18
 3671. ἵνα C--------- ἵνα
 3672. τί RI--NSN--- τίς
 3673. οὖν X--------- οὖν
 3674. ἐκ P--------- ἐκ
 3675. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 3676. με RP--AS---- ἐγώ
 3677. ἐξήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐκ
 3678. καὶ C--------- καί
 3679. οὐκ D--------- οὐ
 3680. ἀπέθανον VBI-AAI1S- θνήσκω ἀπο
 3681. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 3682. δέ X--------- δέ
 3683. με RP--AS---- ἐγώ
 3684. οὐκ D--------- οὐ
 3685. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 3686. Job 10:19
 3687. καὶ C--------- καί
 3688. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3689. οὐκ D--------- οὐ
 3690. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 3691. ἐγενόμην VBI-AMI1S- γίγνομαι
 3692. διὰ P--------- διά
 3693. τί RI--ASN--- τίς
 3694. γὰρ X--------- γάρ
 3695. ἐκ P--------- ἐκ
 3696. γαστρὸς N3--GSF--- γαστήρ
 3697. εἰς P--------- εἰς
 3698. μνῆμα N3M-ASN--- μνῆμα
 3699. οὐκ D--------- οὐ
 3700. ἀπηλλάγην VCI-API1S- ἀλλάσσω ἀπο
 3701. Job 10:20
 3702. ἦ D--------- ἦ
 3703. οὐκ D--------- οὐ
 3704. ὀλίγος A1--NSM--- ὀλίγος
 3705. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 3706. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3707. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 3708. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3709. βίου N2--GSM--- βίος
 3710. μου RP--GS---- ἐγώ
 3711. ἔασόν VA--AAD2S- ἐάω
 3712. με RP--AS---- ἐγώ
 3713. ἀναπαύσασθαι VA--AMN--- παύω ἀνα
 3714. μικρὸν A1A-ASN--- μικρός
 3715. Job 10:21
 3716. πρὸ P--------- πρό
 3717. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3718. με RP--AS---- ἐγώ
 3719. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 3720. ὅθεν D--------- ὅθεν
 3721. οὐκ D--------- οὐ
 3722. ἀναστρέψω VF--FAI1S- στρέφω ἀνα
 3723. εἰς P--------- εἰς
 3724. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3725. σκοτεινὴν A1--ASF--- σκοτεινός
 3726. καὶ C--------- καί
 3727. γνοφεράν A1A-ASF--- γνοφερός
 3728. Job 10:22
 3729. εἰς P--------- εἰς
 3730. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3731. σκότους N3E-GSN--- σκότος
 3732. αἰωνίου A1B-GSN--- αἰώνιος
 3733. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3734. οὐκ D--------- οὐ
 3735. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3736. φέγγος N3E-NSN--- φέγγος
 3737. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3738. ὁρᾶν V3--PAN--- ὁράω
 3739. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3740. βροτῶν N2--GPM--- βροτός
 3741. Job 11:1
 3742. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 3743. δὲ X--------- δέ
 3744. Σωφαρ N---NSM--- Σωφαρ
 3745. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3746. Μιναῖος N2--NSM--- Μιναῖος
 3747. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3748. Job 11:2
 3749. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3750. τὰ RA--APN--- ὁ
 3751. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 3752. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3753. καὶ C--------- καί
 3754. ἀντακούσεται VF--FMI3S- ἀκούω ἀντι
 3755. ἢ C--------- ἤ
 3756. καὶ C--------- καί
 3757. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3758. εὔλαλος A1B-NSM--- εὔλαλος
 3759. οἴεται V1--PMI3S- οἴομαι
 3760. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 3761. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3762. εὐλογημένος VM--XPPNSM εὐλογέω
 3763. γεννητὸς A1--NSM--- γεννητός
 3764. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3765. ὀλιγόβιος A1B-NSM--- ὀλιγόβιος
 3766. Job 11:3
 3767. μὴ D--------- μή
 3768. πολὺς A3U-NSM--- πολύς
 3769. ἐν P--------- ἐν
 3770. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 3771. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 3772. οὐ D--------- οὐ
 3773. γάρ X--------- γάρ
 3774. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3775. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3776. ἀντικρινόμενός V1--PMPNSM κρίνω ἀντι
 3777. σοι RP--DS---- σύ
 3778. Job 11:4
 3779. μὴ D--------- μή
 3780. γὰρ X--------- γάρ
 3781. λέγε V1--PAD2S- λέγω
 3782. ὅτι C--------- ὅτι
 3783. καθαρός A1A-NSM--- καθαρός
 3784. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3785. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3786. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 3787. καὶ C--------- καί
 3788. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 3789. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3790. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3791. Job 11:5
 3792. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3793. πῶς D--------- πῶς
 3794. ἂν X--------- ἄν
 3795. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3796. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3797. λαλήσαι VA--AAN--- λαλέω
 3798. πρὸς P--------- πρός
 3799. σέ RP--AS---- σύ
 3800. καὶ C--------- καί
 3801. ἀνοίξει VF--FAI3S- οἴγω ἀνα
 3802. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 3803. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3804. μετὰ P--------- μετά
 3805. σοῦ RP--GS---- σύ
 3806. Job 11:6
 3807. εἶτα D--------- εἶτα
 3808. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 3809. σοι RP--DS---- σύ
 3810. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 3811. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 3812. ὅτι C--------- ὅτι
 3813. διπλοῦς A1C-NSM--- διπλοῦς
 3814. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3815. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3816. κατὰ P--------- κατά
 3817. σέ RP--AS---- σύ
 3818. καὶ C--------- καί
 3819. τότε D--------- τότε
 3820. γνώσῃ VF--FMI2S- γιγνώσκω
 3821. ὅτι C--------- ὅτι
 3822. ἄξιά A1A-NPN--- ἄξιος
 3823. σοι RP--DS---- σύ
 3824. ἀπέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀπο
 3825. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3826. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3827. ὧν RR--GPN--- ὅς
 3828. ἡμάρτηκας VX--XAI2S- ἁμαρτάνω
 3829. Job 11:7
 3830. ἦ D--------- ἦ
 3831. ἴχνος N3E-ASN--- ἴχνος
 3832. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3833. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 3834. ἢ C--------- ἤ
 3835. εἰς P--------- εἰς
 3836. τὰ RA--APN--- ὁ
 3837. ἔσχατα A1--APN--- ἔσχατος
 3838. ἀφίκου VB--AMI2S- ἱκνέομαι ἀπο
 3839. ἃ RR--APN--- ὅς
 3840. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3841. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3842. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 3843. Job 11:8
 3844. ὑψηλὸς A1--NSM--- ὑψηλός
 3845. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3846. οὐρανός N2--NSM--- οὐρανός
 3847. καὶ C--------- καί
 3848. τί RI--ASN--- τίς
 3849. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 3850. βαθύτερα A1A-APNC-- βαθύς
 3851. δὲ X--------- δέ
 3852. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3853. ἐν P--------- ἐν
 3854. ᾅδου N1M-GSM--- ἅδης
 3855. τί RI--ASN--- τίς
 3856. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 3857. Job 11:9
 3858. ἢ C--------- ἤ
 3859. μακρότερα A1A-APNC-- μακρός
 3860. μέτρου N2N-GSN--- μέτρον
 3861. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3862. ἢ C--------- ἤ
 3863. εὔρους N3E-GSN--- εὖρος
 3864. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 3865. Job 11:10
 3866. ἐὰν C--------- ἐάν
 3867. δὲ X--------- δέ
 3868. καταστρέψῃ VF--FMI2S- στρέφω κατα
 3869. τὰ RA--APN--- ὁ
 3870. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3871. τίς RI--NSM--- τίς
 3872. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 3873. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3874. τί RI--ASN--- τίς
 3875. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 3876. Job 11:11
 3877. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3878. γὰρ X--------- γάρ
 3879. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 3880. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 3881. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 3882. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 3883. δὲ X--------- δέ
 3884. ἄτοπα A1B-APN--- ἄτοπος
 3885. οὐ D--------- οὐ
 3886. παρόψεται VF--FMI3S- ὁράω παρα
 3887. Job 11:12
 3888. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3889. δὲ X--------- δέ
 3890. ἄλλως D--------- ἄλλως
 3891. νήχεται V1--PMI3S- νήχω
 3892. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 3893. βροτὸς N2--NSM--- βροτός
 3894. δὲ X--------- δέ
 3895. γεννητὸς A1--NSM--- γεννητός
 3896. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3897. ἴσα D--------- ἴσος
 3898. ὄνῳ N2--DSM--- ὄνος
 3899. ἐρημίτῃ N1M-DSM--- ἐρημίτης
 3900. Job 11:13
 3901. εἰ C--------- εἰ
 3902. γὰρ X--------- γάρ
 3903. σὺ RP--NS---- σύ
 3904. καθαρὰν A1A-ASF--- καθαρός
 3905. ἔθου VEI-AMI2S- τίθημι
 3906. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3907. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3908. σου RP--GS---- σύ
 3909. ὑπτιάζεις V1--PAI2S- τιάζω ὑπο
 3910. δὲ X--------- δέ
 3911. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3912. πρὸς P--------- πρός
 3913. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3914. Job 11:14
 3915. εἰ C--------- εἰ
 3916. ἄνομόν A1B-NSN--- ἄνομος
 3917. τί RI--NSN--- τις
 3918. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3919. ἐν P--------- ἐν
 3920. χερσίν N3--DPF--- χείρ
 3921. σου RP--GS---- σύ
 3922. πόρρω D--------- πόρρω
 3923. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 3924. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 3925. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3926. σοῦ RP--GS---- σύ
 3927. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 3928. δὲ X--------- δέ
 3929. ἐν P--------- ἐν
 3930. διαίτῃ N1S-DSF--- δίαιτα
 3931. σου RP--GS---- σύ
 3932. μὴ D--------- μή
 3933. αὐλισθήτω VS--APD3S- αὐλίζω
 3934. Job 11:15
 3935. οὕτως D--------- οὕτως
 3936. γὰρ X--------- γάρ
 3937. ἀναλάμψει VF--FMI2S- λάμπω ἀνα
 3938. σου RP--GS---- σύ
 3939. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3940. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3941. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3942. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 3943. καθαρόν A1A-NSN--- καθαρός
 3944. ἐκδύσῃ VF--FMI2S- δύω ἐκ
 3945. δὲ X--------- δέ
 3946. ῥύπον N2--ASN--- ῥύπος
 3947. καὶ C--------- καί
 3948. οὐ D--------- οὐ
 3949. μὴ D--------- μή
 3950. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 3951. Job 11:16
 3952. καὶ C--------- καί
 3953. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3954. κόπον N2--ASM--- κόπος
 3955. ἐπιλήσῃ VF--FMI2S- λανθάνω ἐπι
 3956. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3957. κῦμα N3M-ASN--- κῦμα
 3958. παρελθὸν VB--AAPASN ἔρχομαι παρα
 3959. καὶ C--------- καί
 3960. οὐ D--------- οὐ
 3961. πτοηθήσῃ VC--FPI2S- πτοέω
 3962. Job 11:17
 3963. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3964. δὲ X--------- δέ
 3965. εὐχή N1--NSF--- εὐχή
 3966. σου RP--GS---- σύ
 3967. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3968. ἑωσφόρος N2--NSM--- ἑωσφόρος
 3969. ἐκ P--------- ἐκ
 3970. δὲ X--------- δέ
 3971. μεσημβρίας N1A-GSF--- μεσημβρία
 3972. ἀνατελεῖ VF2-FAI3S- τέλλω ἀνα
 3973. σοι RP--DS---- σύ
 3974. ζωή N1--NSF--- ζωή
 3975. Job 11:18
 3976. πεποιθώς VX--XAPNSM πείθω
 3977. τε X--------- τε
 3978. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 3979. ὅτι C--------- ὅτι
 3980. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3981. σοι RP--DS---- σύ
 3982. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 3983. ἐκ P--------- ἐκ
 3984. δὲ X--------- δέ
 3985. μερίμνης N1S-GSF--- μέριμνα
 3986. καὶ C--------- καί
 3987. φροντίδος N3D-GSF--- φροντίς
 3988. ἀναφανεῖταί VF2-FMI3S- φαίνω ἀνα
 3989. σοι RP--DS---- σύ
 3990. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 3991. Job 11:19
 3992. ἡσυχάσεις VF--FAI2S- ἡσυχάζω
 3993. γάρ X--------- γάρ
 3994. καὶ C--------- καί
 3995. οὐκ D--------- οὐ
 3996. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3997. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3998. πολεμῶν V2--PAPNSM πολεμέω
 3999. σε RP--AS---- σύ
 4000. μεταβαλόμενοι VB--AMPNPM βάλλω μετα
 4001. δὲ X--------- δέ
 4002. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 4003. σου RP--GS---- σύ
 4004. δεηθήσονται VC--FPI3P- δέω
 4005. Job 11:20
 4006. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 4007. δὲ X--------- δέ
 4008. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4009. ἀπολείψει VF--FAI3S- λείπω ἀπο
 4010. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4011. γὰρ X--------- γάρ
 4012. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 4013. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4014. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 4015. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 4016. δὲ X--------- δέ
 4017. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4018. τακήσονται VD--FPI3P- τήκω
 4019. Job 12:1
 4020. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 4021. δὲ X--------- δέ
 4022. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 4023. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4024. Job 12:2
 4025. εἶτα D--------- εἶτα
 4026. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4027. ἐστε V9--PAI2P- εἰμί
 4028. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 4029. ἦ D--------- ἦ
 4030. μεθ' P--------- μετά
 4031. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4032. τελευτήσει VF--FAI3S- τελευτάω
 4033. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 4034. Job 12:3
 4035. κἀμοὶ C+RPDS---- καί+ἐμός
 4036. μὲν X--------- μέν
 4037. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4038. καθ' P--------- κατά
 4039. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4040. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4041. Job 12:4
 4042. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4043. γὰρ X--------- γάρ
 4044. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4045. καὶ C--------- καί
 4046. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 4047. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4048. εἰς P--------- εἰς
 4049. χλεύασμα N3M-ASN--- χλεύασμα
 4050. Job 12:5
 4051. εἰς P--------- εἰς
 4052. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 4053. γὰρ X--------- γάρ
 4054. τακτὸν A1--ASM--- τακτός
 4055. ἡτοίμαστο VA--IMI3S- ἑτοιμάζω
 4056. πεσεῖν VB--AAN--- πίπτω
 4057. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4058. ἄλλους RD--APM--- ἄλλος
 4059. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 4060. τε X--------- τε
 4061. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4062. ἐκπορθεῖσθαι V2--PPN--- πορθέω ἐκ
 4063. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4064. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 4065. Job 12:6
 4066. οὐ D--------- οὐ
 4067. μὴν X--------- μήν
 4068. δὲ X--------- δέ
 4069. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4070. μηδεὶς A3P-NSM--- μηδείς
 4071. πεποιθέτω VX--XAD3S- πείθω
 4072. πονηρὸς A1A-NSM--- πονηρός
 4073. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 4074. ἀθῷος A1--NSM--- ἀθῷος
 4075. ἔσεσθαι VF--FMN--- εἰμί
 4076. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 4077. παροργίζουσιν V1--PAI3P- ὀργίζω παρα
 4078. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4079. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4080. ὡς C--------- ὡς
 4081. οὐχὶ D--------- οὐ
 4082. καὶ D--------- καί
 4083. ἔτασις N3I-NSF--- ἔτασις
 4084. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4085. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4086. Job 12:7
 4087. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4088. δὴ X--------- δή
 4089. ἐπερώτησον VA--AAD2S- ἐρωτάω ἐπι
 4090. τετράποδα A1B-APN--- τετράποδος
 4091. ἐάν C--------- ἐάν
 4092. σοι RP--DS---- σύ
 4093. εἴπωσιν VB--AAS3P- εἶπον
 4094. πετεινὰ A1--APN--- πετεινός
 4095. δὲ X--------- δέ
 4096. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4097. ἐάν C--------- ἐάν
 4098. σοι RP--DS---- σύ
 4099. ἀπαγγείλωσιν VA--AAS3P- ἀγγέλλω ἀπο
 4100. Job 12:8
 4101. ἐκδιήγησαι VA--AMD2S- ἡγέομαι ἐκ δια
 4102. δὲ X--------- δέ
 4103. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4104. ἐάν C--------- ἐάν
 4105. σοι RP--DS---- σύ
 4106. φράσῃ VA--AAS3S- φράζω
 4107. καὶ C--------- καί
 4108. ἐξηγήσονταί VF--FMI3P- ἡγέομαι ἐκ
 4109. σοι RP--DS---- σύ
 4110. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4111. ἰχθύες N3U-NPM--- ἰχθύς
 4112. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4113. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 4114. Job 12:9
 4115. τίς RI--NSM--- τίς
 4116. οὐκ D--------- οὐ
 4117. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 4118. ἐν P--------- ἐν
 4119. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 4120. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 4121. ὅτι C--------- ὅτι
 4122. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4123. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4124. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4125. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4126. Job 12:10
 4127. εἰ C--------- εἰ
 4128. μὴ D--------- μή
 4129. ἐν P--------- ἐν
 4130. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4131. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4132. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 4133. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4134. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4135. ζώντων V3--PAPGPM ζάω
 4136. καὶ C--------- καί
 4137. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 4138. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 4139. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 4140. Job 12:11
 4141. οὖς N3T-NSN--- οὖς
 4142. μὲν X--------- μέν
 4143. γὰρ X--------- γάρ
 4144. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 4145. διακρίνει V1--PAI3S- κρίνω δια
 4146. λάρυγξ N3G-NSM--- λάρυγξ
 4147. δὲ X--------- δέ
 4148. σῖτα N2--APN--- σῖτος
 4149. γεύεται V1--PMI3S- γεύω
 4150. Job 12:12
 4151. ἐν P--------- ἐν
 4152. πολλῷ A1--DSM--- πολύς
 4153. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 4154. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 4155. ἐν P--------- ἐν
 4156. δὲ X--------- δέ
 4157. πολλῷ A1--DSM--- πολύς
 4158. βίῳ N2--DSM--- βίος
 4159. ἐπιστήμη N1--NSF--- ἐπιστήμη
 4160. Job 12:13
 4161. παρ' P--------- παρά
 4162. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4163. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 4164. καὶ C--------- καί
 4165. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 4166. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4167. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 4168. καὶ C--------- καί
 4169. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 4170. Job 12:14
 4171. ἐὰν C--------- ἐάν
 4172. καταβάλῃ VB--AAS3S- βάλλω κατα
 4173. τίς RI--NSM--- τίς
 4174. οἰκοδομήσει VF--FAI3S- οἰκοδομέω
 4175. ἐὰν C--------- ἐάν
 4176. κλείσῃ VA--AAS3S- κλείω
 4177. κατὰ P--------- κατά
 4178. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4179. τίς RI--NSM--- τίς
 4180. ἀνοίξει VF--FAI3S- οἴγω ἀνα
 4181. Job 12:15
 4182. ἐὰν C--------- ἐάν
 4183. κωλύσῃ VA--AAS3S- κωλύω
 4184. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4185. ὥδωρ N3T-ASN--- ὥδωρ
 4186. ξηρανεῖ VF2-FAI3S- ξηραίνω
 4187. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4188. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4189. ἐὰν C--------- ἐάν
 4190. δὲ X--------- δέ
 4191. ἐπαφῇ VH--AAS3S- ἀφίημι ἐπι
 4192. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 4193. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4194. καταστρέψας VA--AAPNSM στρέφω κατα
 4195. Job 12:16
 4196. παρ' P--------- παρά
 4197. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4198. κράτος N3E-NSN--- κράτος
 4199. καὶ C--------- καί
 4200. ἰσχύς N3U-NSF--- ἰσχύς
 4201. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4202. ἐπιστήμη N1--NSF--- ἐπιστήμη
 4203. καὶ C--------- καί
 4204. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 4205. Job 12:17
 4206. διάγων V1--PAPNSM ἄγω δια
 4207. βουλευτὰς N1M-APM--- βουλευτής
 4208. αἰχμαλώτους A1B-APM--- αἰχμάλωτος
 4209. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 4210. δὲ X--------- δέ
 4211. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4212. ἐξέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 4213. Job 12:18
 4214. καθιζάνων V1--PAPNSM καθιζάνω
 4215. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 4216. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4217. θρόνους N2--APM--- θρόνος
 4218. καὶ C--------- καί
 4219. περιέδησεν VAI-AAI3S- δέω περι
 4220. ζώνῃ N1--DSF--- ζωνή
 4221. ὀσφύας N3--APF--- ὀσφύς
 4222. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4223. Job 12:19
 4224. ἐξαποστέλλων V1--PAPNSM στέλλω ἐκ ἀπο
 4225. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 4226. αἰχμαλώτους A1B-APM--- αἰχμάλωτος
 4227. δυνάστας N1M-APM--- δυνάστης
 4228. δὲ X--------- δέ
 4229. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4230. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 4231. Job 12:20
 4232. διαλλάσσων V1--PAPNSM ἀλλάσσω δια
 4233. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 4234. πιστῶν A1--GPM--- πιστός
 4235. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 4236. δὲ X--------- δέ
 4237. πρεσβυτέρων A1A-GPM--- πρεσβύτερος
 4238. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 4239. Job 12:21
 4240. ἐκχέων V2--PAPNSM χέω ἐκ
 4241. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 4242. ἐπ' P--------- ἐπί
 4243. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 4244. ταπεινοὺς A1--APM--- ταπεινός
 4245. δὲ X--------- δέ
 4246. ἰάσατο VAI-AMI3S- ἰάομαι
 4247. Job 12:22
 4248. ἀνακαλύπτων V1--PAPNSM καλύπτω ἀνα
 4249. βαθέα A3U-APN--- βαθύς
 4250. ἐκ P--------- ἐκ
 4251. σκότους N3E-GSN--- σκότος
 4252. ἐξήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐκ
 4253. δὲ X--------- δέ
 4254. εἰς P--------- εἰς
 4255. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 4256. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 4257. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 4258. Job 12:23
 4259. πλανῶν V3--PAPNSM πλανάω
 4260. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4261. καὶ C--------- καί
 4262. ἀπολλύων V5--PAPNSM ὀλλύω ἀπο
 4263. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 4264. καταστρωννύων V1--PAPNSM στρωννύω κατα
 4265. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4266. καὶ C--------- καί
 4267. καθοδηγῶν V2--PAPNSM ὁδηγέω κατα
 4268. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 4269. Job 12:24
 4270. διαλλάσσων V1--PAPNSM ἀλλάσσω δια
 4271. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 4272. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 4273. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4274. ἐπλάνησεν VAI-AAI3S- πλανάω
 4275. δὲ X--------- δέ
 4276. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4277. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 4278. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 4279. οὐκ D--------- οὐ
 4280. ᾔδεισαν VXI-YAI3P- οἶδα
 4281. Job 12:25
 4282. ψηλαφήσαισαν VA--AAO3P- ψηλαφάω
 4283. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 4284. καὶ C--------- καί
 4285. μὴ D--------- μή
 4286. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 4287. πλανηθείησαν VC--APO3P- πλανάω
 4288. δὲ X--------- δέ
 4289. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4290. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4291. μεθύων V1--PAPNSM μεθύω
 4292. Job 13:1
 4293. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4294. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4295. ἑώρακέν VX--XAI3S- ὁράω
 4296. μου RP--GS---- ἐγώ
 4297. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4298. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 4299. καὶ C--------- καί
 4300. ἀκήκοέν VX--XAI3S- ἀκούω
 4301. μου RP--GS---- ἐγώ
 4302. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4303. οὖς N3T-NSN--- οὖς
 4304. Job 13:2
 4305. καὶ C--------- καί
 4306. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 4307. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4308. καὶ D--------- καί
 4309. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4310. ἐπίστασθε V6--PMI2P- ἐπίσταμαι
 4311. καὶ C--------- καί
 4312. οὐκ D--------- οὐ
 4313. ἀσυνετώτερός A1B-NSMC-- ἀσύνετος
 4314. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4315. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4316. Job 13:3
 4317. οὐ D--------- οὐ
 4318. μὴν X--------- μήν
 4319. δὲ X--------- δέ
 4320. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4321. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4322. πρὸς P--------- πρός
 4323. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4324. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 4325. ἐλέγξω VF--FAI1S- ἐλέγχω
 4326. δὲ X--------- δέ
 4327. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 4328. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4329. ἐὰν C--------- ἐάν
 4330. βούληται V1--PMS3S- βούλομαι
 4331. Job 13:4
 4332. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4333. δέ X--------- δέ
 4334. ἐστε V9--PAI2P- εἰμί
 4335. ἰατροὶ N2--NPM--- ἰατρός
 4336. ἄδικοι A1B-NPM--- ἄδικος
 4337. καὶ C--------- καί
 4338. ἰαταὶ N1M-NPM--- ἰατής
 4339. κακῶν A1--GPN--- κακός
 4340. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4341. Job 13:5
 4342. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 4343. δὲ X--------- δέ
 4344. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 4345. κωφεῦσαι VA--AAN--- κωφεύω
 4346. καὶ C--------- καί
 4347. ἀποβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀπο
 4348. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 4349. εἰς P--------- εἰς
 4350. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 4351. Job 13:6
 4352. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 4353. ἔλεγχον N2--ASM--- ἔλεγχος
 4354. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 4355. μου RP--GS---- ἐγώ
 4356. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 4357. δὲ X--------- δέ
 4358. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 4359. μου RP--GS---- ἐγώ
 4360. προσέχετε V1--PAD2P- ἔχω προς
 4361. Job 13:7
 4362. πότερον D--------- πότερον
 4363. οὐκ D--------- οὐ
 4364. ἔναντι P--------- ἔναντι
 4365. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4366. λαλεῖτε V2--PAI2P- λαλέω
 4367. ἔναντι P--------- ἔναντι
 4368. δὲ X--------- δέ
 4369. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4370. φθέγγεσθε V1--PMI2P- φθέγγομαι
 4371. δόλον N2--ASM--- δόλος
 4372. Job 13:8
 4373. ἦ D--------- ἦ
 4374. ὑποστελεῖσθε VF2-FMI2P- στέλλω ὑπο
 4375. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4376. δὲ X--------- δέ
 4377. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 4378. κριταὶ N1M-NPM--- κριτής
 4379. γένεσθε VB--AMD2P- γίγνομαι
 4380. Job 13:9
 4381. καλόν A1--NSN--- καλός
 4382. γε X--------- γέ
 4383. ἐὰν C--------- ἐάν
 4384. ἐξιχνιάσῃ VA--AAS3S- ἰχνιάζω ἐκ
 4385. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4386. εἰ C--------- εἰ
 4387. γὰρ X--------- γάρ
 4388. τὰ RA--APN--- ὁ
 4389. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4390. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 4391. προστεθήσεσθε VC--FPI2P- τίθημι προς
 4392. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4393. Job 13:10
 4394. οὐθὲν A3--NSN--- οὐδείς
 4395. ἧττον A3C-NSN--- ἥσσων
 4396. ἐλέγξει VF--FAI3S- ἐλέγχω
 4397. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4398. εἰ C--------- εἰ
 4399. δὲ X--------- δέ
 4400. καὶ C--------- καί
 4401. κρυφῇ D--------- κρυφῇ
 4402. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 4403. θαυμάσετε VF--FAI2P- θαυμάζω
 4404. Job 13:11
 4405. πότερον D--------- πότερον
 4406. οὐχὶ D--------- οὐ
 4407. δεινὰ A1--NPN--- δεινός
 4408. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4409. στροβήσει VF--FAI3S- στροβέω
 4410. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4411. φόβος N2--NSM--- φόβος
 4412. δὲ X--------- δέ
 4413. παρ' P--------- παρά
 4414. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4415. ἐπιπεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω ἐπι
 4416. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 4417. Job 13:12
 4418. ἀποβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀπο
 4419. δὲ X--------- δέ
 4420. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4421. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4422. ἀγαυρίαμα N3M-NSN--- ἀγαυρίαμα
 4423. ἴσα D--------- ἴσος
 4424. σποδῷ N2--DSF--- σποδός
 4425. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4426. δὲ X--------- δέ
 4427. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 4428. πήλινον A1--ASN--- πήλινος
 4429. Job 13:13
 4430. κωφεύσατε VA--AAD2P- κωφεύω
 4431. ἵνα C--------- ἵνα
 4432. λαλήσω VA--AAS1S- λαλέω
 4433. καὶ C--------- καί
 4434. ἀναπαύσωμαι VA--AMS1S- παύω ἀνα
 4435. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 4436. Job 13:14
 4437. ἀναλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ἀνα
 4438. τὰς RA--APF--- ὁ
 4439. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 4440. μου RP--GS---- ἐγώ
 4441. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4442. ὀδοῦσιν N3--DPM--- ὀδούς
 4443. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 4444. δέ X--------- δέ
 4445. μου RP--GS---- ἐγώ
 4446. θήσω VF--FAI1S- τίθημι
 4447. ἐν P--------- ἐν
 4448. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4449. Job 13:15
 4450. ἐάν C--------- ἐάν
 4451. με RP--AS---- ἐγώ
 4452. χειρώσηται VA--AMS3S- χειρόομαι
 4453. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4454. δυνάστης N1M-NSM--- δυνάστης
 4455. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 4456. καὶ D--------- καί
 4457. ἦρκται VM--XMI3S- ἄρχω
 4458. ἦ D--------- ἦ
 4459. μὴν X--------- μήν
 4460. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 4461. καὶ C--------- καί
 4462. ἐλέγξω VF--FAI1S- ἐλέγχω
 4463. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 4464. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4465. Job 13:16
 4466. καὶ C--------- καί
 4467. τοῦτό RD--NSN--- οὗτος
 4468. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4469. ἀποβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀπο
 4470. εἰς P--------- εἰς
 4471. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 4472. οὐ D--------- οὐ
 4473. γὰρ X--------- γάρ
 4474. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 4475. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4476. δόλος N2--NSM--- δόλος
 4477. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 4478. Job 13:17
 4479. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 4480. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 4481. τὰ RA--APN--- ὁ
 4482. ῥήματά N3M-APN--- ῥῆμα
 4483. μου RP--GS---- ἐγώ
 4484. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 4485. γὰρ X--------- γάρ
 4486. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4487. ἀκουόντων V1--PAPGPM ἀκούω
 4488. Job 13:18
 4489. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4490. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4491. ἐγγύς D--------- ἐγγύς
 4492. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4493. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4494. κρίματός N3M-GSN--- κρίμα
 4495. μου RP--GS---- ἐγώ
 4496. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 4497. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4498. ὅτι C--------- ὅτι
 4499. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4500. ἀναφανοῦμαι VF2-FMI1S- φαίνω ἀνα
 4501. Job 13:19
 4502. τίς RI--NSM--- τίς
 4503. γάρ X--------- γάρ
 4504. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4505. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4506. κριθησόμενός VC--FPPNSM κρίνω
 4507. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4508. ὅτι C--------- ὅτι
 4509. νῦν D--------- νῦν
 4510. κωφεύσω VF--FAI1S- κωφεύω
 4511. καὶ C--------- καί
 4512. ἐκλείψω VF--FAI1S- λείπω ἐκ
 4513. Job 13:20
 4514. δυεῖν M---DPN--- δύο
 4515. δέ X--------- δέ
 4516. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4517. χρήσῃ VF--FMI2S- χράω
 4518. τότε D--------- τότε
 4519. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4520. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4521. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4522. σου RP--GS---- σύ
 4523. οὐ D--------- οὐ
 4524. κρυβήσομαι VD--FPI1S- κρύπτω
 4525. Job 13:21
 4526. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4527. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4528. ἀπ' P--------- ἀπό
 4529. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4530. ἀπέχου V1--PMD2S- ἔχω ἀπο
 4531. καὶ C--------- καί
 4532. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4533. φόβος N2--NSM--- φόβος
 4534. σου RP--GS---- σύ
 4535. μή D--------- μή
 4536. με RP--AS---- ἐγώ
 4537. καταπλησσέτω V1--PAD3S- πλήσσω κατα
 4538. Job 13:22
 4539. εἶτα D--------- εἶτα
 4540. καλέσεις VF--FAI2S- καλέω
 4541. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4542. δέ X--------- δέ
 4543. σοι RP--DS---- σύ
 4544. ὑπακούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω ὑπο
 4545. ἢ C--------- ἤ
 4546. λαλήσεις VF--FAI2S- λαλέω
 4547. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4548. δέ X--------- δέ
 4549. σοι RP--DS---- σύ
 4550. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 4551. ἀνταπόκρισιν N3I-ASF--- ἀνταπόκρισις
 4552. Job 13:23
 4553. πόσαι A1--NPF--- πόσος
 4554. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 4555. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4556. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 4557. μου RP--GS---- ἐγώ
 4558. καὶ C--------- καί
 4559. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4560. ἀνομίαι N1A-NPF--- ἀνομία
 4561. μου RP--GS---- ἐγώ
 4562. δίδαξόν VA--AAD2S- διδάσκω
 4563. με RP--AS---- ἐγώ
 4564. τίνες RI--NPM--- τίς
 4565. εἰσίν V9--PAI3P- εἰμί
 4566. Job 13:24
 4567. διὰ P--------- διά
 4568. τί RI--ASN--- τίς
 4569. ἀπ' P--------- ἀπό
 4570. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4571. κρύπτῃ V1--PMI2S- κρύπτω
 4572. ἥγησαι VM--XMI2S- ἡγέομαι
 4573. δέ X--------- δέ
 4574. με RP--AS---- ἐγώ
 4575. ὑπεναντίον A1A-ASM--- ὑπεναντίος
 4576. σοι RP--DS---- σύ
 4577. Job 13:25
 4578. ἦ D--------- ἦ
 4579. ὡς C--------- ὡς
 4580. φύλλον N2N-ASN--- φύλλον
 4581. κινούμενον V2--PPPASN κινέω
 4582. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4583. ἀνέμου N2--GSM--- ἄνεμος
 4584. εὐλαβηθήσῃ VC--FPI2S- εὐλαβέομαι
 4585. ἢ C--------- ἤ
 4586. ὡς C--------- ὡς
 4587. χόρτῳ N2--DSM--- χόρτος
 4588. φερομένῳ V1--PPPDSM φέρω
 4589. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4590. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 4591. ἀντίκεισαί V5--PMI2S- κεῖμαι ἀντι
 4592. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4593. Job 13:26
 4594. ὅτι C--------- ὅτι
 4595. κατέγραψας VAI-AAI2S- γράφω κατα
 4596. κατ' P--------- κατά
 4597. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4598. κακά A1--APN--- κακός
 4599. περιέθηκας VAI-AAI2S- τίθημι περι
 4600. δέ X--------- δέ
 4601. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4602. νεότητος N3T-GSF--- νεότης
 4603. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 4604. Job 13:27
 4605. ἔθου VEI-AMI2S- τίθημι
 4606. δέ X--------- δέ
 4607. μου RP--GS---- ἐγώ
 4608. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4609. πόδα N3D-ASM--- πούς
 4610. ἐν P--------- ἐν
 4611. κωλύματι N3M-DSN--- κώλυμα
 4612. ἐφύλαξας VAI-AAI2S- φυλάσσω
 4613. δέ X--------- δέ
 4614. μου RP--GS---- ἐγώ
 4615. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4616. τὰ RA--APN--- ὁ
 4617. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4618. εἰς P--------- εἰς
 4619. δὲ X--------- δέ
 4620. ῥίζας N1S-APF--- ῥίζα
 4621. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4622. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 4623. μου RP--GS---- ἐγώ
 4624. ἀφίκου VB--AMI2S- ἱκνέομαι ἀπο
 4625. Job 13:28
 4626. ὃ RR--NSN--- ὅς
 4627. παλαιοῦται V4--PPI3S- παλαιόω
 4628. ἴσα D--------- ἴσος
 4629. ἀσκῷ N2--DSM--- ἀσκός
 4630. ἢ C--------- ἤ
 4631. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4632. ἱμάτιον N2N-NSN--- ἱμάτιον
 4633. σητόβρωτον A1B-NSN--- σητόβρωτον
 4634. Job 14:1
 4635. βροτὸς N2--NSM--- βροτός
 4636. γὰρ X--------- γάρ
 4637. γεννητὸς A1--NSM--- γεννητός
 4638. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 4639. ὀλιγόβιος A1B-NSM--- ὀλιγόβιος
 4640. καὶ C--------- καί
 4641. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 4642. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 4643. Job 14:2
 4644. ἢ C--------- ἤ
 4645. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4646. ἄνθος N3E-NSN--- ἄνθος
 4647. ἀνθῆσαν VA--AAPNSN ἀνθέω
 4648. ἐξέπεσεν VBI-AAI3S- πίπτω ἐκ
 4649. ἀπέδρα VBI-AAI3S- διδράσκω ἀπο
 4650. δὲ X--------- δέ
 4651. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4652. σκιὰ N1A-NSF--- σκιά
 4653. καὶ C--------- καί
 4654. οὐ D--------- οὐ
 4655. μὴ D--------- μή
 4656. στῇ VH--AAS3S- ἵστημι
 4657. Job 14:3
 4658. οὐχὶ D--------- οὐ
 4659. καὶ C--------- καί
 4660. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4661. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4662. ἐποιήσω VAI-AMI2S- ποιέω
 4663. καὶ C--------- καί
 4664. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 4665. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 4666. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 4667. ἐν P--------- ἐν
 4668. κρίματι N3M-DSN--- κρίμα
 4669. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 4670. σου RP--GS---- σύ
 4671. Job 14:4
 4672. τίς RI--NSM--- τίς
 4673. γὰρ X--------- γάρ
 4674. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 4675. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4676. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4677. ῥύπου N2--GSM--- ῥύπος
 4678. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4679. οὐθείς A3--NSF--- οὐδείς
 4680. Job 14:5
 4681. ἐὰν C--------- ἐάν
 4682. καὶ C--------- καί
 4683. μία A1A-NSF--- εἷς
 4684. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 4685. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4686. βίος N2--NSM--- βίος
 4687. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4688. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4689. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4690. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4691. ἀριθμητοὶ A1--NPM--- ἀριθμητός
 4692. δὲ X--------- δέ
 4693. μῆνες N3--NPM--- μήν
 4694. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4695. παρὰ P--------- παρά
 4696. σοί RP--DS---- σύ
 4697. εἰς P--------- εἰς
 4698. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 4699. ἔθου VEI-AMI2S- τίθημι
 4700. καὶ C--------- καί
 4701. οὐ D--------- οὐ
 4702. μὴ D--------- μή
 4703. ὑπερβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ὑπερ
 4704. Job 14:6
 4705. ἀπόστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀπο
 4706. ἀπ' P--------- ἀπό
 4707. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4708. ἵνα C--------- ἵνα
 4709. ἡσυχάσῃ VA--AAS3S- ἡσυχάζω
 4710. καὶ C--------- καί
 4711. εὐδοκήσῃ VA--AAS3S- εὐδοκέω
 4712. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4713. βίον N2--ASM--- βίος
 4714. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4715. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4716. μισθωτός A1--NSM--- μισθωτός
 4717. Job 14:7
 4718. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4719. γὰρ X--------- γάρ
 4720. δένδρῳ N2N-DSN--- δένδρον
 4721. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 4722. ἐὰν C--------- ἐάν
 4723. γὰρ X--------- γάρ
 4724. ἐκκοπῇ VD--AAS3S- κόπτω ἐκ
 4725. ἔτι D--------- ἔτι
 4726. ἐπανθήσει VF--FAI3S- ἀνθέω ἐπι
 4727. καὶ C--------- καί
 4728. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4729. ῥάδαμνος N2--NSM--- ῥάδαμνος
 4730. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4731. οὐ D--------- οὐ
 4732. μὴ D--------- μή
 4733. ἐκλίπῃ VB--AAS3S- λείπω ἐκ
 4734. Job 14:8
 4735. ἐὰν C--------- ἐάν
 4736. γὰρ X--------- γάρ
 4737. γηράσῃ VA--AAS3S- γηράω
 4738. ἐν P--------- ἐν
 4739. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4740. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4741. ῥίζα N1S-NSF--- ῥίζα
 4742. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4743. ἐν P--------- ἐν
 4744. δὲ X--------- δέ
 4745. πέτρᾳ N1A-DSF--- πέτρα
 4746. τελευτήσῃ VA--AAS3S- τελευτάω
 4747. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4748. στέλεχος N3E-NSN--- στέλεχος
 4749. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4750. Job 14:9
 4751. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4752. ὀσμῆς N1--GSF--- ὀσμή
 4753. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 4754. ἀνθήσει VF--FAI3S- ἀνθέω
 4755. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 4756. δὲ X--------- δέ
 4757. θερισμὸν N2--ASM--- θερισμός
 4758. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4759. νεόφυτον A1B-ASN--- νεόφυτος
 4760. Job 14:10
 4761. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4762. δὲ X--------- δέ
 4763. τελευτήσας VA--AAPNSM τελευτάω
 4764. ᾤχετο V1I-IMI3S- οἴχομαι
 4765. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 4766. δὲ X--------- δέ
 4767. βροτὸς N2--NSM--- βροτός
 4768. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 4769. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4770. Job 14:11
 4771. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 4772. γὰρ X--------- γάρ
 4773. σπανίζεται V1--PPI3S- σπανίζω
 4774. θάλασσα N1S-NSF--- θάλασσα
 4775. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 4776. δὲ X--------- δέ
 4777. ἐρημωθεὶς VC--APPNSM ἐρημόω
 4778. ἐξηράνθη VCI-API3S- ξηραίνω
 4779. Job 14:12
 4780. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4781. δὲ X--------- δέ
 4782. κοιμηθεὶς VC--APPNSM κοιμάω
 4783. οὐ D--------- οὐ
 4784. μὴ D--------- μή
 4785. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 4786. ἕως C--------- ἕως
 4787. ἂν X--------- ἄν
 4788. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4789. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 4790. οὐ D--------- οὐ
 4791. μὴ D--------- μή
 4792. συρραφῇ VD--APS3S- ῥάπτω συν
 4793. καὶ C--------- καί
 4794. οὐκ D--------- οὐ
 4795. ἐξυπνισθήσονται VS--FPI3S- ὑπνίζω ἐκ
 4796. ἐξ P--------- ἐκ
 4797. ὕπνου N2--GSM--- ὕπνος
 4798. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4799. Job 14:13
 4800. εἰ C--------- εἰ
 4801. γὰρ X--------- γάρ
 4802. ὄφελον VB--AAI1S- ὀφείλω
 4803. ἐν P--------- ἐν
 4804. ᾅδῃ N1M-DSM--- ᾅδης
 4805. με RP--AS---- ἐγώ
 4806. ἐφύλαξας VAI-AAI2S- φυλάσσω
 4807. ἔκρυψας VAI-AAI2S- κρύπτω
 4808. δέ X--------- δέ
 4809. με RP--AS---- ἐγώ
 4810. ἕως C--------- ἕως
 4811. ἂν X--------- ἄν
 4812. παύσηταί VA--AMS3S- παύω
 4813. σου RP--GS---- σύ
 4814. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4815. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 4816. καὶ C--------- καί
 4817. τάξῃ VA--AAS3S- τάσσω
 4818. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4819. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 4820. ἐν P--------- ἐν
 4821. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4822. μνείαν N1A-ASF--- μνεία
 4823. μου RP--GS---- ἐγώ
 4824. ποιήσῃ VF--FMI2S- ποιέω
 4825. Job 14:14
 4826. ἐὰν C--------- ἐάν
 4827. γὰρ X--------- γάρ
 4828. ἀποθάνῃ VB--AAS3S- θνήσκω ἀπο
 4829. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4830. ζήσεται VF--FMI3S- ζάω
 4831. συντελέσας VA--AAPNSM τελέω συν
 4832. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4833. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4834. βίου N2--GSM--- βίος
 4835. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4836. ὑπομενῶ VA--AAS1S- μένω ὑπο
 4837. ἕως C--------- ἕως
 4838. ἂν X--------- ἄν
 4839. πάλιν D--------- πάλιν
 4840. γένωμαι VB--AMS1S- γίγνομαι
 4841. Job 14:15
 4842. εἶτα D--------- εἶτα
 4843. καλέσεις VF--FAI2S- καλέω
 4844. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4845. δέ X--------- δέ
 4846. σοι RP--DS---- σύ
 4847. ὑπακούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω ὑπο
 4848. τὰ RA--APN--- ὁ
 4849. δὲ X--------- δέ
 4850. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4851. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4852. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 4853. σου RP--GS---- σύ
 4854. μὴ D--------- μή
 4855. ἀποποιοῦ V2--PMD2S- ποιέω ἀπο
 4856. Job 14:16
 4857. ἠρίθμησας VAI-AAI2S- ἀριθμέω
 4858. δέ X--------- δέ
 4859. μου RP--GS---- ἐγώ
 4860. τὰ RA--APN--- ὁ
 4861. ἐπιτηδεύματα N3M-APN--- ἐπιτήδευμα
 4862. καὶ C--------- καί
 4863. οὐ D--------- οὐ
 4864. μὴ D--------- μή
 4865. παρέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι παρα
 4866. σε RP--AS---- σύ
 4867. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 4868. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4869. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 4870. μου RP--GS---- ἐγώ
 4871. Job 14:17
 4872. ἐσφράγισας VAI-AAI2S- σφραγίζω
 4873. δέ X--------- δέ
 4874. μου RP--GS---- ἐγώ
 4875. τὰς RA--APF--- ὁ
 4876. ἀνομίας N1A-APF--- ἀνομία
 4877. ἐν P--------- ἐν
 4878. βαλλαντίῳ N2N-DSN--- βαλλάντιον
 4879. ἐπεσημήνω VAI-AMI2S- σημαίνω ἐπι
 4880. δέ X--------- δέ
 4881. εἴ C--------- εἰ
 4882. τι RI--ASN--- τις
 4883. ἄκων A3P-NSM--- ἄκων
 4884. παρέβην VZI-AAI1S- βαίνω παρα
 4885. Job 14:18
 4886. καὶ C--------- καί
 4887. πλὴν D--------- πλήν
 4888. ὄρος N3E-NSN--- ὄρος
 4889. πῖπτον V1--PAPNSN πίπτω
 4890. διαπεσεῖται VF--FAI3S- πίπτω δια
 4891. καὶ C--------- καί
 4892. πέτρα N1A-NSF--- πέτρα
 4893. παλαιωθήσεται VC--FPI3S- παλαιόω
 4894. ἐκ P--------- ἐκ
 4895. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4896. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4897. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4898. Job 14:19
 4899. λίθους N2--APM--- λίθος
 4900. ἐλέαναν VAI-AAI3P- λεαίνω
 4901. ὕδατα N3T-NPN--- ὕδωρ
 4902. καὶ C--------- καί
 4903. κατέκλυσεν VAI-AAI3S- κλύζω κατα
 4904. ὕδατα N3T-NPN--- ὕδωρ
 4905. ὕπτια A1A-APN--- ὕπτιος
 4906. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4907. χώματος N3M-GSN--- χῶμα
 4908. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4909. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4910. καὶ C--------- καί
 4911. ὑπομονὴν N1--ASF--- ὑπομονή
 4912. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 4913. ἀπώλεσας VAI-AAI2S- ὀλλύω ἀπο
 4914. Job 14:20
 4915. ὦσας VAI-AAI2S- ὠθέω
 4916. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4917. εἰς P--------- εἰς
 4918. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 4919. καὶ C--------- καί
 4920. ᾤχετο V1I-IMI3S- οἴχομαι
 4921. ἐπέστησας VHI-AAI2S- ἵστημι ἐπι
 4922. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4923. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4924. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4925. καὶ C--------- καί
 4926. ἐξαπέστειλας VAI-AAI2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 4927. Job 14:21
 4928. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 4929. δὲ X--------- δέ
 4930. γενομένων VB--AMPGPM γίγνομαι
 4931. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4932. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4933. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4934. οὐκ D--------- οὐ
 4935. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 4936. ἐὰν C--------- ἐάν
 4937. δὲ X--------- δέ
 4938. ὀλίγοι A1--NPM--- ὀλίγος
 4939. γένωνται VB--AMS3P- γίγνομαι
 4940. οὐκ D--------- οὐ
 4941. ἐπίσταται V6--PMI3S- ἐπίσταμαι
 4942. Job 14:22
 4943. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4944. ἢ C--------- ἤ
 4945. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4946. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 4947. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4948. ἤλγησαν VAI-AAI3P- ἀλγέω
 4949. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4950. δὲ X--------- δέ
 4951. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 4952. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4953. ἐπένθησεν VAI-AAI3S- πενθέω
 4954. Job 15:1
 4955. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 4956. δὲ X--------- δέ
 4957. Ελιφας N---NSM--- Ελιφας
 4958. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4959. Θαιμανίτης N1M-NSM--- Θαιμανίτης
 4960. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4961. Job 15:2
 4962. πότερον D--------- πότερον
 4963. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 4964. ἀπόκρισιν N3I-ASF--- ἀπόκρισις
 4965. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 4966. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 4967. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 4968. καὶ C--------- καί
 4969. ἐνέπλησεν VAI-AAI3S- πίμπλημι ἐν
 4970. πόνον N2--ASM--- πόνος
 4971. γαστρὸς N3--GSF--- γαστήρ
 4972. Job 15:3
 4973. ἐλέγχων V1--PAPNSM ἐλέγχω
 4974. ἐν P--------- ἐν
 4975. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 4976. οἷς RR--DPN--- ὅς
 4977. οὐ D--------- οὐ
 4978. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 4979. ἐν P--------- ἐν
 4980. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 4981. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4982. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 4983. ὄφελος N3--NSN--- ὄφελος
 4984. Job 15:4
 4985. οὐ D--------- οὐ
 4986. καὶ C--------- καί
 4987. σὺ RP--NS---- σύ
 4988. ἀπεποιήσω VAI-AMI2S- ποιέω ἀπο
 4989. φόβον N2--ASM--- φόβος
 4990. συνετελέσω VAI-AMI2S- τελέω συν
 4991. δὲ X--------- δέ
 4992. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 4993. τοιαῦτα A1--APN--- τοιοῦτος
 4994. ἔναντι P--------- ἔναντι
 4995. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4996. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4997. Job 15:5
 4998. ἔνοχος A1B-NSM--- ἔνοχος
 4999. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 5000. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 5001. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 5002. σου RP--GS---- σύ
 5003. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5004. διέκρινας VAI-AAI2S- κρίνω δια
 5005. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 5006. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 5007. Job 15:6
 5008. ἐλέγξαι VA--AAO3S- ἐλέγχω
 5009. σε RP--AS---- σύ
 5010. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5011. σὸν A1--NSN--- σός
 5012. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 5013. καὶ C--------- καί
 5014. μὴ D--------- μή
 5015. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 5016. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5017. δὲ X--------- δέ
 5018. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 5019. σου RP--GS---- σύ
 5020. καταμαρτυρήσουσίν VF--FAI3P- μαρτυρέω κατα
 5021. σου RP--GS---- σύ
 5022. Job 15:7
 5023. τί RI--NSN--- τίς
 5024. γάρ X--------- γάρ
 5025. μὴ D--------- μή
 5026. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 5027. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5028. ἐγενήθης VCI-API2S- γίγνομαι
 5029. ἢ C--------- ἤ
 5030. πρὸ P--------- πρό
 5031. θινῶν N3--GPM--- θίς
 5032. ἐπάγης VDI-API2S- πήγνυμι
 5033. Job 15:8
 5034. ἦ D--------- ἦ
 5035. σύνταγμα N3M-ASN--- σύνταγμα
 5036. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5037. ἀκήκοας VX--XAI2S- ἀκούω
 5038. εἰς P--------- εἰς
 5039. δὲ X--------- δέ
 5040. σὲ RP--AS---- σύ
 5041. ἀφίκετο VBI-AMI3S- ἱκνέομαι ἀπο
 5042. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 5043. Job 15:9
 5044. τί RI--ASN--- τίς
 5045. γὰρ X--------- γάρ
 5046. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 5047. ὃ RR--ASN--- ὅς
 5048. οὐκ D--------- οὐ
 5049. οἴδαμεν VX--XAI1P- οἶδα
 5050. ἢ C--------- ἤ
 5051. τί RI--ASN--- τίς
 5052. συνίεις V7--PAI2S- ἵημι συν
 5053. ὃ RR--ASN--- ὅς
 5054. οὐχὶ D--------- οὐ
 5055. καὶ D--------- καί
 5056. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5057. Job 15:10
 5058. καί C--------- καί
 5059. γε X--------- γέ
 5060. πρεσβύτης N1M-NSM--- πρεσβύτης
 5061. καί C--------- καί
 5062. γε X--------- γέ
 5063. παλαιὸς A1A-NSM--- παλαιός
 5064. ἐν P--------- ἐν
 5065. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5066. βαρύτερος A1A-NSMC-- βαρύς
 5067. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5068. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 5069. σου RP--GS---- σύ
 5070. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 5071. Job 15:11
 5072. ὀλίγα A1--APN--- ὀλίγος
 5073. ὧν RR--GPM--- ὅς
 5074. ἡμάρτηκας VX--XAI2S- ἁμαρτάνω
 5075. μεμαστίγωσαι VK--XPI2S- μαστιγόω
 5076. μεγάλως D--------- μεγάλως
 5077. ὑπερβαλλόντως D--------- ὑπερβαλλόντως
 5078. λελάληκας VX--XAI2S- λαλέω
 5079. Job 15:12
 5080. τί RI--ASN--- τίς
 5081. ἐτόλμησεν VAI-AAI3S- τολμάω
 5082. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5083. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5084. σου RP--GS---- σύ
 5085. ἢ C--------- ἤ
 5086. τί RI--ASN--- τίς
 5087. ἐπήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἐπι
 5088. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5089. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5090. σου RP--GS---- σύ
 5091. Job 15:13
 5092. ὅτι C--------- ὅτι
 5093. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 5094. ἔρρηξας VAI-AAI2S- ῥήγνυμι
 5095. ἔναντι P--------- ἔναντι
 5096. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5097. ἐξήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἐκ
 5098. δὲ X--------- δέ
 5099. ἐκ P--------- ἐκ
 5100. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 5101. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 5102. τοιαῦτα A1--APN--- τοιοῦτος
 5103. Job 15:14
 5104. τίς RI--NSM--- τίς
 5105. γὰρ X--------- γάρ
 5106. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 5107. βροτός N2--NSM--- βροτός
 5108. ὅτι C--------- ὅτι
 5109. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5110. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 5111. ἢ C--------- ἤ
 5112. ὡς C--------- ὡς
 5113. ἐσόμενος VF--FMPNSM εἰμί
 5114. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 5115. γεννητὸς A1--NSM--- γεννητός
 5116. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 5117. Job 15:15
 5118. εἰ C--------- εἰ
 5119. κατὰ P--------- κατά
 5120. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 5121. οὐ D--------- οὐ
 5122. πιστεύει V1--PAI3S- πιστεύω
 5123. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 5124. δὲ X--------- δέ
 5125. οὐ D--------- οὐ
 5126. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 5127. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 5128. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5129. Job 15:16
 5130. ἔα I--------- ἔα
 5131. δὲ X--------- δέ
 5132. ἐβδελυγμένος VKI-XPPNSM βδελύσσω
 5133. καὶ C--------- καί
 5134. ἀκάθαρτος A1B-NSM--- ἀκάθαρτος
 5135. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5136. πίνων V1--PAPNSM πίνω
 5137. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 5138. ἴσα D--------- ἴσος
 5139. ποτῷ N2--DSM--- ποτός
 5140. Job 15:17
 5141. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 5142. δέ X--------- δέ
 5143. σοι RP--DS---- σύ
 5144. ἄκουέ V1--PAD2S- ἀκούω
 5145. μου RP--GS---- ἐγώ
 5146. ἃ RR--APN--- ὅς
 5147. δὴ X--------- δή
 5148. ἑώρακα VX--XAI1S- ὁράω
 5149. ἀναγγελῶ VF2-FAI1S- ἀγγέλλω ἀνα
 5150. σοι RP--DS---- σύ
 5151. Job 15:18
 5152. ἃ RR--APN--- ὅς
 5153. σοφοὶ A1--NPM--- σοφός
 5154. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 5155. καὶ C--------- καί
 5156. οὐκ D--------- οὐ
 5157. ἔκρυψαν VAI-AAI3P- κρύπτω
 5158. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 5159. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5160. Job 15:19
 5161. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5162. μόνοις A1--DPM--- μόνος
 5163. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 5164. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5165. γῆ N1--NSF--- γῆ
 5166. καὶ C--------- καί
 5167. οὐκ D--------- οὐ
 5168. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 5169. ἀλλογενὴς A3H-NSM--- ἀλλογενής
 5170. ἐπ' P--------- ἐπί
 5171. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5172. Job 15:20
 5173. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5174. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5175. βίος N2--NSM--- βίος
 5176. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 5177. ἐν P--------- ἐν
 5178. φροντίδι N3D-DSF--- φροντίς
 5179. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 5180. δὲ X--------- δέ
 5181. ἀριθμητὰ A1--NPN--- ἀριθμητός
 5182. δεδομένα VM--XPPNPN δίδωμι
 5183. δυνάστῃ N1M-DSM--- δυνάστης
 5184. Job 15:21
 5185. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5186. δὲ X--------- δέ
 5187. φόβος N2--NSM--- φόβος
 5188. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5189. ἐν P--------- ἐν
 5190. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 5191. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5192. ὅταν D--------- ὅταν
 5193. δοκῇ V2--PAS3S- δοκέω
 5194. ἤδη D--------- ἤδη
 5195. εἰρηνεύειν V1--PAN--- εἰρηνεύω
 5196. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 5197. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5198. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5199. καταστροφή N1--NSF--- καταστροφή
 5200. Job 15:22
 5201. μὴ D--------- μή
 5202. πιστευέτω V1--PAD3S- πιστεύω
 5203. ἀποστραφῆναι VD--APN--- στρέφω ἀπο
 5204. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5205. σκότους N3E-GSN--- σκότος
 5206. ἐντέταλται VM--XPI3S- τέλλομαι ἐν
 5207. γὰρ X--------- γάρ
 5208. ἤδη D--------- ἤδη
 5209. εἰς P--------- εἰς
 5210. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5211. σιδήρου N2--GSM--- σίδηρος
 5212. Job 15:23
 5213. κατατέτακται VK--XPI3S- τάσσω κατα
 5214. δὲ X--------- δέ
 5215. εἰς P--------- εἰς
 5216. σῖτα N2--APN--- σῖτος
 5217. γυψίν N3P-DPM--- γύψ
 5218. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 5219. δὲ X--------- δέ
 5220. ἐν P--------- ἐν
 5221. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 5222. ὅτι C--------- ὅτι
 5223. μένει V1--PAI3S- μένω
 5224. εἰς P--------- εἰς
 5225. πτῶμα N3M-ASN--- πτῶμα
 5226. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 5227. δὲ X--------- δέ
 5228. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5229. σκοτεινὴ A1--NSF--- σκοτεινός
 5230. στροβήσει VF--FAI3S- στροβέω
 5231. Job 15:24
 5232. ἀνάγκη N1--NSF--- ἀνάγκη
 5233. δὲ X--------- δέ
 5234. καὶ C--------- καί
 5235. θλῖψις N3I-NSF--- θλῖψις
 5236. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5237. καθέξει VF--FAI3S- ἔχω κατα
 5238. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 5239. στρατηγὸς N2--NSM--- στρατηγός
 5240. πρωτοστάτης N1M-NSM--- πρωτοστάτης
 5241. πίπτων V1--PAPNSM πίπτω
 5242. Job 15:25
 5243. ὅτι C--------- ὅτι
 5244. ἦρκεν VX--XAI3P- αἴρω
 5245. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5246. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 5247. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5248. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5249. ἔναντι P--------- ἔναντι
 5250. δὲ X--------- δέ
 5251. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5252. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 5253. ἐτραχηλίασεν VAI-AAI3S- τραχηλάω
 5254. Job 15:26
 5255. ἔδραμεν VBI-AAI3S- τρέχω
 5256. δὲ X--------- δέ
 5257. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 5258. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5259. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 5260. ἐν P--------- ἐν
 5261. πάχει N3E-DSN--- πάχος
 5262. νώτου N2N-GSN--- νῶτον
 5263. ἀσπίδος N3D-GSF--- ἀσπίς
 5264. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5265. Job 15:27
 5266. ὅτι C--------- ὅτι
 5267. ἐκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω
 5268. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5269. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5270. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5271. ἐν P--------- ἐν
 5272. στέατι N3T-DSN--- στέαρ
 5273. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5274. καὶ C--------- καί
 5275. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5276. περιστόμιον N2N-ASN--- περιστόμιον
 5277. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5278. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5279. μηρίων N2N-GPN--- μηρίον
 5280. Job 15:28
 5281. αὐλισθείη VC--APO3S- αὐλίζω
 5282. δὲ X--------- δέ
 5283. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 5284. ἐρήμους A1B-APF--- ἔρημος
 5285. εἰσέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι εἰς
 5286. δὲ X--------- δέ
 5287. εἰς P--------- εἰς
 5288. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 5289. ἀοικήτους A1B-APM--- ἀοίκητος
 5290. ἃ RR--APN--- ὅς
 5291. δὲ X--------- δέ
 5292. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 5293. ἡτοίμασαν VAI-AAI3P- ἑτοιμάζω
 5294. ἄλλοι RD--NPM--- ἄλλος
 5295. ἀποίσονται VF--FMI3P- φέρω ἀπο
 5296. Job 15:29
 5297. οὔτε C--------- οὔτε
 5298. μὴ D--------- μή
 5299. πλουτισθῇ VS--APS3S- πλουτίζω
 5300. οὔτε C--------- οὔτε
 5301. μὴ D--------- μή
 5302. μείνῃ VA--AAS3S- μένω
 5303. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5304. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5305. ὑπάρχοντα V1--PAPNPN ἄρχω ὑπο
 5306. οὐ D--------- οὐ
 5307. μὴ D--------- μή
 5308. βάλῃ VB--AAS3S- βάλλω
 5309. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5310. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5311. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5312. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 5313. Job 15:30
 5314. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5315. μὴ D--------- μή
 5316. ἐκφύγῃ VB--AAS3S- φεύγω ἐκ
 5317. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5318. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 5319. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5320. βλαστὸν N2--ASM--- βλαστός
 5321. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5322. μαράναι VA--AAO3S- μαραίνω
 5323. ἄνεμος N2--NSM--- ἄνεμος
 5324. ἐκπέσοι VF--FAO3S- πίπτω ἐκ
 5325. δὲ X--------- δέ
 5326. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5327. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5328. ἄνθος N3E-NSN--- ἄνθος
 5329. Job 15:31
 5330. μὴ D--------- μή
 5331. πιστευέτω V1--PAD3S- πιστεύω
 5332. ὅτι C--------- ὅτι
 5333. ὑπομενεῖ VF2-FAI3S- μένω ὑπο
 5334. κενὰ A1--NPN--- κενός
 5335. γὰρ X--------- γάρ
 5336. ἀποβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀπο
 5337. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5338. Job 15:32
 5339. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5340. τομὴ N1--NSF--- τομή
 5341. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5342. πρὸ P--------- πρό
 5343. ὥρας N1A-GSF--- ὥρα
 5344. φθαρήσεται VD--FPI3S- φθείρω
 5345. καὶ C--------- καί
 5346. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5347. ῥάδαμνος N2--NSM--- ῥάδαμνος
 5348. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5349. οὐ D--------- οὐ
 5350. μὴ D--------- μή
 5351. πυκάσῃ VA--AAS3S- πυκάζω
 5352. Job 15:33
 5353. τρυγηθείη VC--APO3S- τρυγάω
 5354. δὲ X--------- δέ
 5355. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 5356. ὄμφαξ N3K-NSF--- ὄμφαξ
 5357. πρὸ P--------- πρό
 5358. ὥρας N1A-GSF--- ὥρα
 5359. ἐκπέσοι VF--FAO3S- πίπτω ἐκ
 5360. δὲ X--------- δέ
 5361. ὡς C--------- ὡς
 5362. ἄνθος N3E-NSN--- ἄνθος
 5363. ἐλαίας N1A-GSF--- ἐλαία
 5364. Job 15:34
 5365. μαρτύριον N2N-NSN--- μαρτύριον
 5366. γὰρ X--------- γάρ
 5367. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 5368. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 5369. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 5370. δὲ X--------- δέ
 5371. καύσει VF--FAI3S- καίω
 5372. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 5373. δωροδεκτῶν N1M-GPM--- δωροδέκτης
 5374. Job 15:35
 5375. ἐν P--------- ἐν
 5376. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 5377. δὲ X--------- δέ
 5378. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 5379. ὀδύνας N1--APF--- ὀδύνη
 5380. ἀποβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀπο
 5381. δὲ X--------- δέ
 5382. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5383. κενά A1--NPN--- κενός
 5384. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5385. δὲ X--------- δέ
 5386. κοιλία N1A-NSF--- κοιλία
 5387. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5388. ὑποίσει VF--FAI3S- φέρω ὑπο
 5389. δόλον N2--ASM--- δόλος
 5390. Job 16:1
 5391. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 5392. δὲ X--------- δέ
 5393. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 5394. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 5395. Job 16:2
 5396. ἀκήκοα VK--XAI1S- ἀκούω
 5397. τοιαῦτα A1--APN--- τοιοῦτος
 5398. πολλά A1--APN--- πολύς
 5399. παρακλήτορες N3R-NPM--- παρακλήτωρ
 5400. κακῶν A1--GPM--- κακός
 5401. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5402. Job 16:3
 5403. τί RI--NSN--- τίς
 5404. γάρ X--------- γάρ
 5405. μὴ D--------- μή
 5406. τάξις N3I-NSF--- τάξις
 5407. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 5408. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 5409. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 5410. ἢ C--------- ἤ
 5411. τί RI--NSN--- τίς
 5412. παρενοχλήσει VF--FAI3S- ὀχλέω παρα ἐν
 5413. σοι RP--DS---- σύ
 5414. ὅτι C--------- ὅτι
 5415. ἀποκρίνῃ V1--PAS3S- κρίνω ἀπο
 5416. Job 16:4
 5417. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 5418. καθ' P--------- κατά
 5419. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 5420. λαλήσω VA--AAS1S- λαλέω
 5421. εἰ C--------- εἰ
 5422. ὑπέκειτό V5I-IMI3S- κεῖμαι ὑπο
 5423. γε X--------- γέ
 5424. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5425. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 5426. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5427. ἀντὶ P--------- ἀντί
 5428. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5429. ἐμῆς A1--GSF--- ἐμός
 5430. εἶτ' D--------- εἶτα
 5431. ἐναλοῦμαι VF2-FAI1S- ἅλλομαι ἐν
 5432. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5433. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 5434. κινήσω VF--FAI1S- κινέω
 5435. δὲ X--------- δέ
 5436. καθ' P--------- κατά
 5437. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5438. κεφαλήν N1--ASF--- κεφαλή
 5439. Job 16:5
 5440. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 5441. δὲ X--------- δέ
 5442. ἰσχὺς N3U-NSF--- ἰσχύς
 5443. ἐν P--------- ἐν
 5444. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5445. στόματί N3M-DSN--- στόμα
 5446. μου RP--GS---- ἐγώ
 5447. κίνησιν N3I-ASF--- κίνησις
 5448. δὲ X--------- δέ
 5449. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 5450. οὐ D--------- οὐ
 5451. φείσομαι VF--FMI1S- φείδομαι
 5452. Job 16:6
 5453. ἐὰν C--------- ἐάν
 5454. γὰρ X--------- γάρ
 5455. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 5456. οὐκ D--------- οὐ
 5457. ἀλγήσω VF--FAI1S- ἀλγέω
 5458. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5459. τραῦμα N3M-ASN--- τραῦμα
 5460. ἐὰν C--------- ἐάν
 5461. δὲ X--------- δέ
 5462. καὶ C--------- καί
 5463. σιωπήσω VF--FAI1S- σιωπάω
 5464. τί RI--NSN--- τίς
 5465. ἔλαττον A3N-NSN--- ἐλάττων
 5466. τρωθήσομαι VC--FPI1S- τιτρώσκω
 5467. Job 16:7
 5468. νῦν D--------- νῦν
 5469. δὲ X--------- δέ
 5470. κατάκοπόν A1B-ASM--- κατάκοπος
 5471. με RP--AS---- ἐγώ
 5472. πεποίηκεν VX--XAI3S- ποιέω
 5473. μωρόν A1A-ASM--- μωρός
 5474. σεσηπότα VX--XAPASM σήπω
 5475. Job 16:8
 5476. καὶ C--------- καί
 5477. ἐπελάβου VBI-AMI2S- λαμβάνω ἐπι
 5478. μου RP--GS---- ἐγώ
 5479. εἰς P--------- εἰς
 5480. μαρτύριον N2N-ASN--- μαρτύριον
 5481. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 5482. καὶ C--------- καί
 5483. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5484. ἐν P--------- ἐν
 5485. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 5486. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5487. ψεῦδός N3E-NSN--- ψεῦδος
 5488. μου RP--GS---- ἐγώ
 5489. κατὰ P--------- κατά
 5490. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 5491. μου RP--GS---- ἐγώ
 5492. ἀνταπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀντι ἀπο
 5493. Job 16:9
 5494. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 5495. χρησάμενος VA--AMPNSM χράω
 5496. κατέβαλέν VBI-AAI3S- βάλλω κατα
 5497. με RP--AS---- ἐγώ
 5498. ἔβρυξεν VAI-AAI3S- βρύχω
 5499. ἐπ' P--------- ἐπί
 5500. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 5501. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5502. ὀδόντας N3--APM--- ὀδούς
 5503. βέλη N3E-NPN--- βέλος
 5504. πειρατῶν N1M-GPM--- πειρατής
 5505. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5506. ἐπ' P--------- ἐπί
 5507. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 5508. ἔπεσεν VBI-AAI3S- πίπτω
 5509. Job 16:10
 5510. ἀκίσιν N3D-DPF--- ἀκίς
 5511. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 5512. ἐνήλατο VAI-AMI3S- ἅλλομαι ἐν
 5513. ὀξεῖ A3U-DSM--- ὀξύς
 5514. ἔπαισέν VAI-AAI3S- παίω
 5515. με RP--AS---- ἐγώ
 5516. εἰς P--------- εἰς
 5517. σιαγόνα N3N-ASF--- σιαγών
 5518. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 5519. δὲ X--------- δέ
 5520. κατέδραμον VBI-AAI3P- τρέχω κατα
 5521. ἐπ' P--------- ἐπί
 5522. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 5523. Job 16:11
 5524. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5525. γάρ X--------- γάρ
 5526. με RP--AS---- ἐγώ
 5527. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5528. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5529. εἰς P--------- εἰς
 5530. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5531. ἀδίκου A1B-GSM--- ἄδικος
 5532. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5533. δὲ X--------- δέ
 5534. ἀσεβέσιν A3H-DPM--- ἀσεβής
 5535. ἔρριψέν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 5536. με RP--AS---- ἐγώ
 5537. Job 16:12
 5538. εἰρηνεύοντα V1--PAPASM εἰρηνεύω
 5539. διεσκέδασέν VAI-AAI3S- σκεδάζω δια
 5540. με RP--AS---- ἐγώ
 5541. λαβών VB--AAPNSM λαμβάνω
 5542. με RP--AS---- ἐγώ
 5543. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5544. κόμης N1--GSF--- κόμη
 5545. διέτιλεν VBI-AAI3S- τίλλω δια
 5546. κατέστησέν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 5547. με RP--AS---- ἐγώ
 5548. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 5549. σκοπόν N2--ASM--- σκοπός
 5550. Job 16:13
 5551. ἐκύκλωσάν VAI-AAI3P- κυκλόω
 5552. με RP--AS---- ἐγώ
 5553. λόγχαις N1--DPF--- λόγχη
 5554. βάλλοντες V1--PAPNPM βάλλω
 5555. εἰς P--------- εἰς
 5556. νεφρούς N2--APM--- νεφρός
 5557. μου RP--GS---- ἐγώ
 5558. οὐ D--------- οὐ
 5559. φειδόμενοι V1--PMPNPM φείδομαι
 5560. ἐξέχεαν VAI-AAI3P- χέω ἐκ
 5561. εἰς P--------- εἰς
 5562. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5563. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5564. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5565. χολήν N1--ASF--- χολή
 5566. μου RP--GS---- ἐγώ
 5567. Job 16:14
 5568. κατέβαλόν VBI-AAI3P- βάλλω κατα
 5569. με RP--AS---- ἐγώ
 5570. πτῶμα N3M-ASN--- πτῶμα
 5571. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5572. πτώματι N3M-DSN--- πτῶμα
 5573. ἔδραμον VBI-AAI3P- τρέχω
 5574. πρός P--------- πρός
 5575. με RP--AS---- ἐγώ
 5576. δυνάμενοι V6--PMPNPM δύναμαι
 5577. Job 16:15
 5578. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 5579. ἔρραψα VAI-AAI1S- ῥάπτω
 5580. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5581. βύρσης N1S-GSF--- βύρσα
 5582. μου RP--GS---- ἐγώ
 5583. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5584. δὲ X--------- δέ
 5585. σθένος N3E-NSN--- σθένος
 5586. μου RP--GS---- ἐγώ
 5587. ἐν P--------- ἐν
 5588. γῇ N1--DSF--- γῆ
 5589. ἐσβέσθη VSI-API3S- σβέννυμι
 5590. Job 16:16
 5591. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5592. γαστήρ N3--NSF--- γαστήρ
 5593. μου RP--GS---- ἐγώ
 5594. συγκέκαυται VM--XPI3S- καίω συν
 5595. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5596. κλαυθμοῦ N2--GSM--- κλαυθμός
 5597. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5598. δὲ X--------- δέ
 5599. βλεφάροις N2N-DPM--- βλέφαρον
 5600. μου RP--GS---- ἐγώ
 5601. σκιά N1A-NSF--- σκιά
 5602. Job 16:17
 5603. ἄδικον A1B-NSN--- ἄδικος
 5604. δὲ X--------- δέ
 5605. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 5606. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5607. ἐν P--------- ἐν
 5608. χερσίν N3--DPF--- χείρ
 5609. μου RP--GS---- ἐγώ
 5610. εὐχὴ N1--NSF--- εὐχή
 5611. δέ X--------- δέ
 5612. μου RP--GS---- ἐγώ
 5613. καθαρά A1A-NSF--- καθαρός
 5614. Job 16:18
 5615. γῆ N1--NSF--- γῆ
 5616. μὴ D--------- μή
 5617. ἐπικαλύψῃς VA--AAS2S- καλύπτω ἐπι
 5618. ἐφ' P--------- ἐπί
 5619. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 5620. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5621. σαρκός N3K-GSF--- σάρξ
 5622. μου RP--GS---- ἐγώ
 5623. μηδὲ C--------- μηδέ
 5624. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 5625. τόπος N2--NSM--- τόπος
 5626. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5627. κραυγῇ N1--DSF--- κραυγή
 5628. μου RP--GS---- ἐγώ
 5629. Job 16:19
 5630. καὶ C--------- καί
 5631. νῦν D--------- νῦν
 5632. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5633. ἐν P--------- ἐν
 5634. οὐρανοῖς N2--DPM--- οὐρανός
 5635. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5636. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 5637. μου RP--GS---- ἐγώ
 5638. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5639. δὲ X--------- δέ
 5640. συνίστωρ N3R-NSM--- συνίστωρ
 5641. μου RP--GS---- ἐγώ
 5642. ἐν P--------- ἐν
 5643. ὑψίστοις A1--DPN--- ὕψιστος
 5644. Job 16:20
 5645. ἀφίκοιτό VB--AMO3S- ἱκνέομαι ἀπο
 5646. μου RP--GS---- ἐγώ
 5647. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5648. δέησις N3I-NSF--- δέησις
 5649. πρὸς P--------- πρός
 5650. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5651. ἔναντι P--------- ἔναντι
 5652. δὲ X--------- δέ
 5653. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5654. στάζοι V1--PAO3S- στάζω
 5655. μου RP--GS---- ἐγώ
 5656. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5657. ὀφθαλμός N2--NSM--- ὀφθαλμός
 5658. Job 16:21
 5659. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 5660. δὲ X--------- δέ
 5661. ἔλεγχος N2--NSM--- ἔλεγχος
 5662. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 5663. ἔναντι P--------- ἔναντι
 5664. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5665. καὶ C--------- καί
 5666. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5667. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5668. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5669. πλησίον D--------- πλησίον
 5670. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5671. Job 16:22
 5672. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 5673. δὲ X--------- δέ
 5674. ἀριθμητὰ A1--NPN--- ἀριθμητός
 5675. ἥκασιν V1--PAI3P- ἥκω
 5676. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 5677. δέ X--------- δέ
 5678. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 5679. οὐκ D--------- οὐ
 5680. ἐπαναστραφήσομαι VD--FPI1S- στρέφω ἐπι ἀνα
 5681. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 5682. Job 17:1
 5683. ὀλέκομαι V1--PMI1S- ὀλέκω
 5684. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 5685. φερόμενος V1--PMPNSM φέρω
 5686. δέομαι V2--PMI1S- δέω
 5687. δὲ X--------- δέ
 5688. ταφῆς N1--GSF--- ταφή
 5689. καὶ C--------- καί
 5690. οὐ D--------- οὐ
 5691. τυγχάνω V1--PAI1S- τυγχάνω
 5692. Job 17:2
 5693. λίσσομαι V1--PMI1S- λίσσομαι
 5694. κάμνων V1--PAPNSM κάμνω
 5695. καὶ C--------- καί
 5696. τί RI--ASN--- τίς
 5697. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 5698. Job 17:3
 5699. ἔκλεψαν VAI-AAI3P- κλέπτω
 5700. δέ X--------- δέ
 5701. μου RP--GS---- ἐγώ
 5702. τὰ RA--APN--- ὁ
 5703. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 5704. ἀλλότριοι A1A-NPM--- ἀλλότριος
 5705. τίς RI--NSM--- τίς
 5706. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5707. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5708. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5709. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5710. μου RP--GS---- ἐγώ
 5711. συνδεθήτω VC--APD3S- δέω συν
 5712. Job 17:4
 5713. ὅτι C--------- ὅτι
 5714. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 5715. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5716. ἔκρυψας VAI-AAI2S- κρύπτω
 5717. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5718. φρονήσεως N3I-GSF--- φρόνησις
 5719. διὰ P--------- διά
 5720. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5721. οὐ D--------- οὐ
 5722. μὴ D--------- μή
 5723. ὑψώσῃς VA--AAS2S- ὑψόω
 5724. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5725. Job 17:5
 5726. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5727. μερίδι N3D-DSF--- μερίς
 5728. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 5729. κακίας N1A-APF--- κακία
 5730. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5731. δέ X--------- δέ
 5732. μου RP--GS---- ἐγώ
 5733. ἐφ' P--------- ἐπί
 5734. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 5735. ἐτάκησαν VDI-API3P- τήκω
 5736. Job 17:6
 5737. ἔθου VEI-AMI2S- τίθημι
 5738. δέ X--------- δέ
 5739. με RP--AS---- ἐγώ
 5740. θρύλημα N3M-ASN--- θρύλημα
 5741. ἐν P--------- ἐν
 5742. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 5743. γέλως N3T-NSM--- γέλως
 5744. δὲ X--------- δέ
 5745. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5746. ἀπέβην VZI-AAI1S- βαίνω ἀπο
 5747. Job 17:7
 5748. πεπώρωνται VM--XPI3P- πωρόω
 5749. γὰρ X--------- γάρ
 5750. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5751. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 5752. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5753. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5754. μου RP--GS---- ἐγώ
 5755. πεπολιόρκημαι VM--XPI1S- πολιορκέω
 5756. μεγάλως D--------- μεγάλως
 5757. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5758. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5759. Job 17:8
 5760. θαῦμα N3M-NSN--- θαῦμα
 5761. ἔσχεν VBI-AAI3S- ἔχω
 5762. ἀληθινοὺς A1--APM--- ἀληθινός
 5763. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5764. τούτῳ RD--DSN--- οὗτος
 5765. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 5766. δὲ X--------- δέ
 5767. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5768. παρανόμῳ A1B-DSM--- παράνομος
 5769. ἐπανασταίη VH--AAO3S- ἵστημι ἐπι ἀνα
 5770. Job 17:9
 5771. σχοίη VB--AAO3S- ἔχω
 5772. δὲ X--------- δέ
 5773. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 5774. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5775. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5776. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 5777. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 5778. δὲ X--------- δέ
 5779. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5780. ἀναλάβοι VB--AAO3S- λαμβάνω ἀνα
 5781. θάρσος N3E-ASN--- θάρσος
 5782. Job 17:10
 5783. οὐ D--------- οὐ
 5784. μὴν X--------- μήν
 5785. δὲ X--------- δέ
 5786. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5787. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5788. ἐρείδετε V1--PAI2P- ἐρείδω
 5789. καὶ C--------- καί
 5790. δεῦτε D--------- δεῦτε
 5791. δή X--------- δή
 5792. οὐ D--------- οὐ
 5793. γὰρ X--------- γάρ
 5794. εὑρίσκω V1--PAI1S- εὑρίσκω
 5795. ἐν P--------- ἐν
 5796. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5797. ἀληθές A3H-ASN--- ἀληθής
 5798. Job 17:11
 5799. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5800. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 5801. μου RP--GS---- ἐγώ
 5802. παρῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι παρα
 5803. ἐν P--------- ἐν
 5804. βρόμῳ N2--DSM--- βρόμος
 5805. ἐρράγη VDI-API3S- ῥήγνυμι
 5806. δὲ X--------- δέ
 5807. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5808. ἄρθρα N2N-NPN--- ἄρθρον
 5809. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5810. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 5811. μου RP--GS---- ἐγώ
 5812. Job 17:12
 5813. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 5814. εἰς P--------- εἰς
 5815. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5816. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 5817. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 5818. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 5819. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5820. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5821. σκότους N3E-GSN--- σκότος
 5822. Job 17:13
 5823. ἐὰν C--------- ἐάν
 5824. γὰρ X--------- γάρ
 5825. ὑπομείνω VA--AAS1S- μένω ὑπο
 5826. ᾅδης N1M-NSM--- ᾅδης
 5827. μου RP--GS---- ἐγώ
 5828. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5829. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 5830. ἐν P--------- ἐν
 5831. δὲ X--------- δέ
 5832. γνόφῳ N2--DSM--- γνόφος
 5833. ἔστρωταί VMI-XPI3S- στρωννύω
 5834. μου RP--GS---- ἐγώ
 5835. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5836. στρωμνή N1--NSF--- στρωμνή
 5837. Job 17:14
 5838. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 5839. ἐπεκαλεσάμην VAI-AMI1S- καλέω ἐπι
 5840. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5841. μου RP--GS---- ἐγώ
 5842. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 5843. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 5844. δέ X--------- δέ
 5845. μου RP--GS---- ἐγώ
 5846. καὶ C--------- καί
 5847. ἀδελφὴν N1--ASF--- ἀδελφή
 5848. σαπρίαν N1A-ASF--- σαπρία
 5849. Job 17:15
 5850. ποῦ D--------- ποῦ
 5851. οὖν X--------- οὖν
 5852. μου RP--GS---- ἐγώ
 5853. ἔτι D--------- ἔτι
 5854. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 5855. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5856. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 5857. ἦ D--------- ἦ
 5858. τὰ RA--APN--- ὁ
 5859. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 5860. μου RP--GS---- ἐγώ
 5861. ὄψομαι VF--FMI1S- ὁράω
 5862. Job 17:16
 5863. ἦ D--------- ἦ
 5864. μετ' P--------- μετά
 5865. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5866. εἰς P--------- εἰς
 5867. ᾅδην N1M-ASM--- ᾅδης
 5868. καταβήσονται VF--FMI3P- βαίνω κατα
 5869. ἢ C--------- ἤ
 5870. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 5871. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5872. χώματος N3M-GSN--- χῶμα
 5873. καταβησόμεθα VF--FMI1P- βαίνω κατα
 5874. Job 18:1
 5875. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 5876. δὲ X--------- δέ
 5877. Βαλδαδ N---NSM--- Βαλδαδ
 5878. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5879. Σαυχίτης N1M-NSM--- Σαυχίτης
 5880. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 5881. Job 18:2
 5882. μέχρι P--------- μέχρι
 5883. τίνος RI--GSM--- τίς
 5884. οὐ D--------- οὐ
 5885. παύσῃ VF--FMI2S- παύω
 5886. ἐπίσχες VB--AAD2S- ἔχω ἐπι
 5887. ἵνα C--------- ἵνα
 5888. καὶ D--------- καί
 5889. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5890. λαλήσωμεν VA--AAS1P- λαλέω
 5891. Job 18:3
 5892. διὰ P--------- διά
 5893. τί RI--ASN--- τίς
 5894. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 5895. τετράποδα A1B-NPN--- τετράποδος
 5896. σεσιωπήκαμεν VX--XAI1P- σιωπάω
 5897. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 5898. σου RP--GS---- σύ
 5899. Job 18:4
 5900. κέχρηταί VM--XMI3S- χράομαι
 5901. σοι RP--DS---- σύ
 5902. ὀργή N1--NSF--- ὀργή
 5903. τί RI--NSN--- τίς
 5904. γάρ X--------- γάρ
 5905. ἐὰν C--------- ἐάν
 5906. σὺ RP--NS---- σύ
 5907. ἀποθάνῃς VB--AAS2S- θνήσκω ἀπο
 5908. ἀοίκητος A1B-NSF--- ἀοίκητος
 5909. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5910. ὑπ' P--------- ὑπό
 5911. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 5912. ἢ C--------- ἤ
 5913. καταστραφήσεται VD--FPI3S- στρέφω κατα
 5914. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 5915. ἐκ P--------- ἐκ
 5916. θεμελίων N2N-GPN--- θεμέλιον
 5917. Job 18:5
 5918. καὶ D--------- καί
 5919. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 5920. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 5921. σβεσθήσεται VS--FPI3S- σβέννυμι
 5922. καὶ C--------- καί
 5923. οὐκ D--------- οὐ
 5924. ἀποβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀπο
 5925. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5926. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5927. φλόξ N3G-NSF--- φλόξ
 5928. Job 18:6
 5929. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5930. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 5931. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5932. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 5933. ἐν P--------- ἐν
 5934. διαίτῃ N1S-DSF--- δίαιτα
 5935. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5936. δὲ X--------- δέ
 5937. λύχνος N2--NSM--- λύχνος
 5938. ἐπ' P--------- ἐπί
 5939. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5940. σβεσθήσεται VS--FPI3S- σβέννυμι
 5941. Job 18:7
 5942. θηρεύσαισαν VA--AAO3P- θηρεύω
 5943. ἐλάχιστοι A1--NPMS-- ἐλαχύς
 5944. τὰ RA--APN--- ὁ
 5945. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 5946. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5947. σφάλαι VB--AAO3S- σφάλλω
 5948. δὲ X--------- δέ
 5949. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5950. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5951. βουλή N1--NSF--- βουλή
 5952. Job 18:8
 5953. ἐμβέβληται VM--XMI3S- βάλλω ἐν
 5954. δὲ X--------- δέ
 5955. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5956. ποὺς N3D-NSM--- πούς
 5957. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5958. ἐν P--------- ἐν
 5959. παγίδι N3D-DSF--- παγίς
 5960. ἐν P--------- ἐν
 5961. δικτύῳ N2N-DSN--- δίκτυον
 5962. ἑλιχθείη VQ--APO3S- ἑλίσσω
 5963. Job 18:9
 5964. ἔλθοισαν VB--AAO3P- ἔρχομαι
 5965. δὲ X--------- δέ
 5966. ἐπ' P--------- ἐπί
 5967. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5968. παγίδες N3D-NPF--- παγίς
 5969. κατισχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω κατα
 5970. ἐπ' P--------- ἐπί
 5971. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5972. διψῶντας V3--PAPAPM διψάω
 5973. Job 18:10
 5974. κέκρυπται VP--XMI3S- κρύπτω
 5975. ἐν P--------- ἐν
 5976. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5977. γῇ N1--DSF--- γῆ
 5978. σχοινίον N2--NSN--- σχοινίον
 5979. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5980. καὶ C--------- καί
 5981. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5982. σύλλημψις N3I-NSF--- σύλληψις
 5983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5984. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5985. τρίβων N2--GPM--- τρίβος
 5986. Job 18:11
 5987. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5988. ὀλέσαισαν VA--AAO3P- ὄλλυμι
 5989. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5990. ὀδύναι N1--NPF--- ὀδύνη
 5991. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 5992. δὲ X--------- δέ
 5993. περὶ P--------- περί
 5994. πόδας N3D-APM--- πούς
 5995. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5996. ἔλθοισαν VB--AAO3P- ἔρχομαι
 5997. ἐν P--------- ἐν
 5998. λιμῷ N2--DSM--- λιμός
 5999. στενῷ A1--DSM--- στενός
 6000. Job 18:12
 6001. πτῶμα N3M-NSN--- πτῶμα
 6002. δὲ X--------- δέ
 6003. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6004. ἡτοίμασται VT--XPI3S- ἑτοιμάζω
 6005. ἐξαίσιον A1B-NSN--- ἐξαίσιος
 6006. Job 18:13
 6007. βρωθείησαν VC--APO3P- βιβρώσκω
 6008. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6009. κλῶνες N3W-NPM--- κλών
 6010. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 6011. κατέδεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 6012. δὲ X--------- δέ
 6013. τὰ RA--APN--- ὁ
 6014. ὡραῖα A1A-APN--- ὡραῖος
 6015. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6016. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 6017. Job 18:14
 6018. ἐκραγείη VD--APO3S- ῥήγνυμι ἐκ
 6019. δὲ X--------- δέ
 6020. ἐκ P--------- ἐκ
 6021. διαίτης N1S-GSF--- δίαιτα
 6022. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6023. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 6024. σχοίη VB--AAO3S- ἔχω
 6025. δὲ X--------- δέ
 6026. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6027. ἀνάγκη N1--NSF--- ἀνάγκη
 6028. αἰτίᾳ N1A-DSF--- αἰτία
 6029. βασιλικῇ A1--DSF--- βασιλικός
 6030. Job 18:15
 6031. κατασκηνώσει VF--FAI3S- σκηνόω κατα
 6032. ἐν P--------- ἐν
 6033. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6034. σκηνῇ N1--DSF--- σκηνή
 6035. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6036. ἐν P--------- ἐν
 6037. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 6038. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6039. κατασπαρήσονται VD--FPI3P- σπείρω κατα
 6040. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6041. εὐπρεπῆ A3H-NPN--- εὐπρεπής
 6042. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6043. θείῳ N2N-DSN--- θεῖον
 6044. Job 18:16
 6045. ὑποκάτωθεν D--------- ὑποκάτωθεν
 6046. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6047. ῥίζαι N1S-NPF--- ῥίζα
 6048. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6049. ξηρανθήσονται VC--FPI3P- ξηραίνω
 6050. καὶ C--------- καί
 6051. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 6052. ἐπιπεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω ἐπι
 6053. θερισμὸς N2--NSM--- θερισμός
 6054. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6055. Job 18:17
 6056. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6057. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 6058. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6059. ἀπόλοιτο VB--AMO3S- ὀλλύω ἀπο
 6060. ἐκ P--------- ἐκ
 6061. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6062. καὶ C--------- καί
 6063. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 6064. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 6065. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6066. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6067. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 6068. ἐξωτέρω D--------- ἔξωτέρος
 6069. Job 18:18
 6070. ἀπώσειεν VA--AAO3S- ὠθέω ἀπο
 6071. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6072. ἐκ P--------- ἐκ
 6073. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 6074. εἰς P--------- εἰς
 6075. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 6076. Job 18:19
 6077. οὐκ D--------- οὐ
 6078. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6079. ἐπίγνωστος A1B-NSM--- ἐπίγνωστος
 6080. ἐν P--------- ἐν
 6081. λαῷ N2--DSM--- λαός
 6082. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6083. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6084. σεσῳσμένος VT--XPPNSM σώζω
 6085. ἐν P--------- ἐν
 6086. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6087. ὑπ' P--------- ὑπό
 6088. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 6089. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6090. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6091. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6092. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6093. ἐν P--------- ἐν
 6094. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6095. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6096. ζήσονται VF--FMI3P- ζάω
 6097. ἕτεροι A1A-NPM--- ἕτερος
 6098. Job 18:20
 6099. ἐπ' P--------- ἐπί
 6100. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6101. ἐστέναξαν VAI-AAI3P- στενάζω
 6102. ἔσχατοι A1--NPM--- ἔσχατος
 6103. πρώτους A1--APMS-- πρῶτος
 6104. δὲ X--------- δέ
 6105. ἔσχεν VBI-AAI3S- ἔχω
 6106. θαῦμα N3M-NSN--- θαῦμα
 6107. Job 18:21
 6108. οὗτοί RD--NPM--- οὗτος
 6109. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 6110. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 6111. ἀδίκων A1B-GPM--- ἄδικος
 6112. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 6113. δὲ X--------- δέ
 6114. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6115. τόπος N2--NSM--- τόπος
 6116. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6117. μὴ D--------- μή
 6118. εἰδότων VX--XAPGPM οἶδα
 6119. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6120. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6121. Job 19:1
 6122. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 6123. δὲ X--------- δέ
 6124. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 6125. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 6126. Job 19:2
 6127. ἕως P--------- ἕως
 6128. τίνος RI--GSN--- τίς
 6129. ἔγκοπον A1B-ASF--- ἔγκοπος
 6130. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 6131. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 6132. μου RP--GS---- ἐγώ
 6133. καὶ C--------- καί
 6134. καθαιρεῖτε V2--PAI2P- αἱρέω κατα
 6135. με RP--AS---- ἐγώ
 6136. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 6137. Job 19:3
 6138. γνῶτε VZ--AAD2P- γιγνώσκω
 6139. μόνον D--------- μόνον
 6140. ὅτι C--------- ὅτι
 6141. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6142. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6143. ἐποίησέ VAI-AAI3S- ποιέω
 6144. με RP--AS---- ἐγώ
 6145. οὕτως D--------- οὕτως
 6146. καταλαλεῖτέ V2--PAI2P- λαλέω κατα
 6147. μου RP--GS---- ἐγώ
 6148. οὐκ D--------- οὐ
 6149. αἰσχυνόμενοί V1--PMPNPM αἰσχύνω
 6150. με RP--AS---- ἐγώ
 6151. ἐπίκεισθέ V5--PMI2P- κεῖμαι ἐπι
 6152. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6153. Job 19:4
 6154. ναὶ X--------- ναί
 6155. δὴ X--------- δή
 6156. ἐπ' P--------- ἐπί
 6157. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 6158. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6159. ἐπλανήθην VCI-API1S- πλανάω
 6160. παρ' P--------- παρά
 6161. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 6162. δὲ X--------- δέ
 6163. αὐλίζεται V1--PMI3S- αὐλίζω
 6164. πλάνος A1B-NSM--- πλάνος
 6165. Job 19:4a
 6166. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 6167. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 6168. ὃ RR--ASN--- ὅς
 6169. οὐκ D--------- οὐ
 6170. ἔδει V2I-IAI3S- δέω
 6171. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6172. δὲ X--------- δέ
 6173. ῥήματά N3M-NPN--- ῥῆμα
 6174. μου RP--GS---- ἐγώ
 6175. πλανᾶται V3--PMI3S- πλανάω
 6176. καὶ C--------- καί
 6177. οὐκ D--------- οὐ
 6178. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6179. καιροῦ N2--GSM--- καιρός
 6180. Job 19:5
 6181. ἔα I--------- ἔα
 6182. δὲ X--------- δέ
 6183. ὅτι C--------- ὅτι
 6184. ἐπ' P--------- ἐπί
 6185. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 6186. μεγαλύνεσθε V1--PMI2P- μεγαλύνω
 6187. ἐνάλλεσθε V1--PMI2P- ἅλλομαι ἐν
 6188. δέ X--------- δέ
 6189. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6190. ὀνείδει N3E-DSN--- ὄνειδος
 6191. Job 19:6
 6192. γνῶτε VZ--AAD2P- γιγνώσκω
 6193. οὖν X--------- οὖν
 6194. ὅτι C--------- ὅτι
 6195. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6196. κύριός N2--NSM--- κύριος
 6197. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6198. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6199. ταράξας VA--AAPNSM ταράσσω
 6200. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 6201. δὲ X--------- δέ
 6202. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6203. ἐπ' P--------- ἐπί
 6204. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 6205. ὕψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω
 6206. Job 19:7
 6207. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6208. γελῶ V3--PAI1S- γελάω
 6209. ὀνείδει N3E-DSN--- ὄνειδος
 6210. καὶ C--------- καί
 6211. οὐ D--------- οὐ
 6212. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 6213. κεκράξομαι VFX-FMI1S- κράζω
 6214. καὶ C--------- καί
 6215. οὐδαμοῦ D--------- οὐδαμοῦ
 6216. κρίμα N3M-NSN--- κρίμα
 6217. Job 19:8
 6218. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 6219. περιῳκοδόμημαι VM--XPI1S- οἰκοδομέω περι
 6220. καὶ C--------- καί
 6221. οὐ D--------- οὐ
 6222. μὴ D--------- μή
 6223. διαβῶ VZ--AAS1S- βαίνω δια
 6224. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6225. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 6226. μου RP--GS---- ἐγώ
 6227. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 6228. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 6229. Job 19:9
 6230. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6231. δὲ X--------- δέ
 6232. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 6233. ἀπ' P--------- ἀπό
 6234. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6235. ἐξέδυσεν VAI-AAI3S- δύω ἐκ
 6236. ἀφεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀπο
 6237. δὲ X--------- δέ
 6238. στέφανον N2--ASM--- στέφανος
 6239. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6240. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 6241. μου RP--GS---- ἐγώ
 6242. Job 19:10
 6243. διέσπασέν VAI-AAI3S- σπάω δια
 6244. με RP--AS---- ἐγώ
 6245. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 6246. καὶ C--------- καί
 6247. ᾠχόμην V1I-IMI1S- οἴχομαι
 6248. ἐξέκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω ἐκ
 6249. δὲ X--------- δέ
 6250. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6251. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 6252. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6253. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 6254. μου RP--GS---- ἐγώ
 6255. Job 19:11
 6256. δεινῶς D--------- δεινῶς
 6257. δέ X--------- δέ
 6258. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6259. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 6260. ἐχρήσατο VAI-AMI3S- χράω
 6261. ἡγήσατο VAI-AMI3S- ἡγέομαι
 6262. δέ X--------- δέ
 6263. με RP--AS---- ἐγώ
 6264. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6265. ἐχθρόν N2--ASM--- ἐχθρός
 6266. Job 19:12
 6267. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 6268. δὲ X--------- δέ
 6269. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 6270. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6271. πειρατήρια N2N-NPN--- πειρατήριον
 6272. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6273. ἐπ' P--------- ἐπί
 6274. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 6275. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6276. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 6277. μου RP--GS---- ἐγώ
 6278. ἐκύκλωσάν VAI-AAI3P- κυκλόω
 6279. με RP--AS---- ἐγώ
 6280. ἐγκάθετοι A1B-NSM--- ἐγκάθετος
 6281. Job 19:13
 6282. ἀπ' P--------- ἀπό
 6283. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6284. δὲ X--------- δέ
 6285. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 6286. μου RP--GS---- ἐγώ
 6287. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 6288. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 6289. ἀλλοτρίους A1A-APM--- ἀλλότριος
 6290. ἢ C--------- ἤ
 6291. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 6292. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 6293. δέ X--------- δέ
 6294. μου RP--GS---- ἐγώ
 6295. ἀνελεήμονες N3N-NPM--- ἀνελεήμων
 6296. γεγόνασιν VX--XAI3P- γίγνομαι
 6297. Job 19:14
 6298. οὐ D--------- οὐ
 6299. προσεποιήσαντό VAI-AMI3P- ποιέω προς
 6300. με RP--AS---- ἐγώ
 6301. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6302. ἐγγύτατοί A1--NPMS-- ἐγγύς
 6303. μου RP--GS---- ἐγώ
 6304. καὶ C--------- καί
 6305. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6306. εἰδότες VX--XAPNPM οἶδα
 6307. μου RP--GS---- ἐγώ
 6308. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6309. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6310. ἐπελάθοντό VBI-AMI3P- λανθάνω ἐπι
 6311. μου RP--GS---- ἐγώ
 6312. Job 19:15
 6313. γείτονες N3N-NPM--- γείτων
 6314. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 6315. θεράπαιναί N1A-NPF--- θεραπαίνα
 6316. τέ X--------- τε
 6317. μου RP--GS---- ἐγώ
 6318. ἀλλογενὴς A3H-NSM--- ἀλλογενής
 6319. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 6320. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6321. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6322. Job 19:16
 6323. θεράποντά N3--ASM--- θεράπων
 6324. μου RP--GS---- ἐγώ
 6325. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 6326. καὶ C--------- καί
 6327. οὐχ D--------- οὐ
 6328. ὑπήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω ὑπο
 6329. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 6330. δέ X--------- δέ
 6331. μου RP--GS---- ἐγώ
 6332. ἐδέετο V1I-IMI3S- δέομαι
 6333. Job 19:17
 6334. καὶ C--------- καί
 6335. ἱκέτευον V1I-IAI1S- ἱκετεύω
 6336. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6337. γυναῖκά N3K-ASF--- γυνή
 6338. μου RP--GS---- ἐγώ
 6339. προσεκαλούμην V2I-IMI1S- καλέω προς
 6340. δὲ X--------- δέ
 6341. κολακεύων V1--PAPNSM κολακεύω
 6342. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6343. παλλακίδων N3D-GPF--- παλλακίς
 6344. μου RP--GS---- ἐγώ
 6345. Job 19:18
 6346. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6347. δὲ X--------- δέ
 6348. εἰς P--------- εἰς
 6349. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6350. αἰῶνά N3W-ASM--- αἰών
 6351. με RP--AS---- ἐγώ
 6352. ἀπεποιήσαντο VAI-AMI3P- ποιέω ἀπο
 6353. ὅταν D--------- ὅταν
 6354. ἀναστῶ VH--AAS1S- ἵστημι ἀνα
 6355. κατ' P--------- κατά
 6356. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6357. λαλοῦσιν V2--PAI3P- λαλέω
 6358. Job 19:19
 6359. ἐβδελύξαντο VAI-AMI3P- βδελύσσω
 6360. δέ X--------- δέ
 6361. με RP--AS---- ἐγώ
 6362. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6363. εἰδότες VX--XAPNPM οἶδα
 6364. με RP--AS---- ἐγώ
 6365. οὓς RR--APM--- ὅς
 6366. δὴ X--------- δή
 6367. ἠγαπήκειν VXI-YAI1S- ἀγαπάω
 6368. ἐπανέστησάν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐπι ἀνα
 6369. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6370. Job 19:20
 6371. ἐν P--------- ἐν
 6372. δέρματί N3M-DSN--- δέρμα
 6373. μου RP--GS---- ἐγώ
 6374. ἐσάπησαν VAI-AAI3P- σήπω
 6375. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6376. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 6377. μου RP--GS---- ἐγώ
 6378. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6379. δὲ X--------- δέ
 6380. ὀστᾶ N2N-NPN--- ὀστέον
 6381. μου RP--GS---- ἐγώ
 6382. ἐν P--------- ἐν
 6383. ὀδοῦσιν N3--DPM--- ὀδούς
 6384. ἔχεται V1--PMI3S- ἔχω
 6385. Job 19:21
 6386. ἐλεήσατέ VA--AAD2P- ἐλεέω
 6387. με RP--AS---- ἐγώ
 6388. ἐλεήσατέ VA--AAD2P- ἐλεέω
 6389. με RP--AS---- ἐγώ
 6390. ὦ I--------- ὦ
 6391. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 6392. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 6393. γὰρ X--------- γάρ
 6394. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6395. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6396. ἁψαμένη VA--AMPNSF ἅπτομαι
 6397. μού RP--GS---- ἐγώ
 6398. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6399. Job 19:22
 6400. διὰ P--------- διά
 6401. τί RI--ASN--- τίς
 6402. δέ X--------- δέ
 6403. με RP--AS---- ἐγώ
 6404. διώκετε V1--PAI2P- διώκω
 6405. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6406. καὶ C--------- καί
 6407. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6408. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6409. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6410. δὲ X--------- δέ
 6411. σαρκῶν N3K-GPF--- σάρξ
 6412. μου RP--GS---- ἐγώ
 6413. οὐκ D--------- οὐ
 6414. ἐμπίπλασθε V6--PPI2P- πίμπλημι ἐν
 6415. Job 19:23
 6416. τίς RI--NSM--- τίς
 6417. γὰρ X--------- γάρ
 6418. ἂν X--------- ἄν
 6419. δῴη VO--AAO3S- δίδωμι
 6420. γραφῆναι VD--APN--- γράφω
 6421. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6422. ῥήματά N3M-NPN--- ῥῆμα
 6423. μου RP--GS---- ἐγώ
 6424. τεθῆναι VE--APN--- τίθημι
 6425. δὲ X--------- δέ
 6426. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 6427. ἐν P--------- ἐν
 6428. βιβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 6429. εἰς P--------- εἰς
 6430. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6431. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6432. Job 19:24
 6433. ἐν P--------- ἐν
 6434. γραφείῳ N2N-DSN--- γραφεῖον
 6435. σιδηρῷ A1C-DSN--- σιδηροῦς
 6436. καὶ C--------- καί
 6437. μολίβῳ N2--DSM--- μόλιβος
 6438. ἢ C--------- ἤ
 6439. ἐν P--------- ἐν
 6440. πέτραις N1A-DPF--- πέτρα
 6441. ἐγγλυφῆναι VD--APN--- γλύφω ἐν
 6442. Job 19:25
 6443. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 6444. γὰρ X--------- γάρ
 6445. ὅτι C--------- ὅτι
 6446. ἀέναός A1B-NSM--- ἀέναος
 6447. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6448. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6449. ἐκλύειν V1--PAN--- λύω ἐκ
 6450. με RP--AS---- ἐγώ
 6451. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 6452. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6453. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6454. Job 19:26
 6455. ἀναστήσαι VA--AAO3S- ἵστημι ἀνα
 6456. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6457. δέρμα N3M-ASN--- δέρμα
 6458. μου RP--GS---- ἐγώ
 6459. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6460. ἀνατλῶν VA--AAPASN ἀνέτλην
 6461. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6462. παρὰ P--------- παρά
 6463. γὰρ X--------- γάρ
 6464. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6465. ταῦτά RD--NPN--- οὗτος
 6466. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6467. συνετελέσθη VSI-API3S- τελέω συν
 6468. Job 19:27
 6469. ἃ RR--APN--- ὅς
 6470. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6471. ἐμαυτῷ RD--DSM--- ἐμαυτοῦ
 6472. συνεπίσταμαι V6--PMI1S- ἵσταμαι συν ἐπι
 6473. ἃ RR--APN--- ὅς
 6474. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6475. ὀφθαλμός N2--NSM--- ὀφθαλμός
 6476. μου RP--GS---- ἐγώ
 6477. ἑόρακεν VX--XAI3S- ὁράω
 6478. καὶ C--------- καί
 6479. οὐκ D--------- οὐ
 6480. ἄλλος RD--NSM--- ἄλλος
 6481. πάντα A3--NSN--- πᾶς
 6482. δέ X--------- δέ
 6483. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6484. συντετέλεσται VM--XPI3S- τελέω συν
 6485. ἐν P--------- ἐν
 6486. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 6487. Job 19:28
 6488. εἰ C--------- εἰ
 6489. δὲ X--------- δέ
 6490. καὶ C--------- καί
 6491. ἐρεῖτε VF2-FAI2P- εἶπον
 6492. τί RI--ASN--- τίς
 6493. ἐροῦμεν VF2-FAI1P- εἶπον
 6494. ἔναντι P--------- ἔναντι
 6495. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6496. καὶ C--------- καί
 6497. ῥίζαν N1S-ASF--- ῥίζα
 6498. λόγου N2--GSM--- λόγος
 6499. εὑρήσομεν VF--FAI1P- εὑρίσκω
 6500. ἐν P--------- ἐν
 6501. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6502. Job 19:29
 6503. εὐλαβήθητε VC--API2P- εὐλαβέομαι
 6504. δὴ X--------- δή
 6505. καὶ D--------- καί
 6506. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6507. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6508. ἐπικαλύμματος N3M-GSN--- ἐπικάλυμμα
 6509. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 6510. γὰρ X--------- γάρ
 6511. ἐπ' P--------- ἐπί
 6512. ἀνόμους A1B-APM--- ἄνομος
 6513. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 6514. καὶ C--------- καί
 6515. τότε D--------- τότε
 6516. γνώσονται VF--FMI3P- γιγνώσκω
 6517. ποῦ D--------- ποῦ
 6518. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6519. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6520. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6521. ὕλη N1--NSF--- ὕλη
 6522. Job 20:1
 6523. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 6524. δὲ X--------- δέ
 6525. Σωφαρ N---NSM--- Σωφαρ
 6526. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6527. Μιναῖος N2--NSM--- Μιναῖος
 6528. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 6529. Job 20:2
 6530. οὐχ D--------- οὐ
 6531. οὕτως D--------- οὕτως
 6532. ὑπελάμβανον V1I-IAI1S- λαμβάνω ὑπο
 6533. ἀντερεῖν VF2-FAN--- εἶπον ἀντι
 6534. σε RP--AS---- σύ
 6535. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6536. καὶ C--------- καί
 6537. οὐχὶ D--------- οὐ
 6538. συνίετε V6--PAI2P- ἵημι συν
 6539. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 6540. ἢ C--------- ἤ
 6541. καὶ D--------- καί
 6542. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 6543. Job 20:3
 6544. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 6545. ἐντροπῆς N1--GSF--- ἐντροπή
 6546. μου RP--GS---- ἐγώ
 6547. ἀκούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω
 6548. καὶ C--------- καί
 6549. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 6550. ἐκ P--------- ἐκ
 6551. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6552. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 6553. ἀποκρίνεταί V1--PMI3S- κρίνω ἀπο
 6554. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6555. Job 20:4
 6556. μὴ D--------- μή
 6557. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6558. ἔγνως VZI-AAI2S- γιγνώσκω
 6559. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6560. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6561. ἔτι D--------- ἔτι
 6562. ἀφ' P--------- ἀπό
 6563. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6564. ἐτέθη VEI-API3S- τίθημι
 6565. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 6566. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6567. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6568. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6569. Job 20:5
 6570. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 6571. γὰρ X--------- γάρ
 6572. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 6573. πτῶμα N3M-NSN--- πτῶμα
 6574. ἐξαίσιον A1B-NSN--- ἐξαίσιος
 6575. χαρμονὴ N1--NSF--- χαρμονή
 6576. δὲ X--------- δέ
 6577. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 6578. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 6579. Job 20:6
 6580. ἐὰν C--------- ἐάν
 6581. ἀναβῇ VZ--AAS3S- βαίνω ἀνα
 6582. εἰς P--------- εἰς
 6583. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 6584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6585. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6586. δῶρα N2N-NPN--- δῶρον
 6587. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6588. δὲ X--------- δέ
 6589. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 6590. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6591. νεφῶν N3E-GPN--- νέφος
 6592. ἅψηται VA--AMS3S- ἅπτομαι
 6593. Job 20:7
 6594. ὅταν D--------- ὅταν
 6595. γὰρ X--------- γάρ
 6596. δοκῇ V2--PAS3S- δοκέω
 6597. ἤδη D--------- ἤδη
 6598. κατεστηρίχθαι VK--XPN--- στηρίζω κατα
 6599. τότε D--------- τότε
 6600. εἰς P--------- εἰς
 6601. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 6602. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 6603. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6604. δὲ X--------- δέ
 6605. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 6606. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6607. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 6608. ποῦ D--------- ποῦ
 6609. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6610. Job 20:8
 6611. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6612. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 6613. ἐκπετασθὲν VC--APPNSN πετάζω ἐκ
 6614. οὐ D--------- οὐ
 6615. μὴ D--------- μή
 6616. εὑρεθῇ VC--APS3S- εὑρίσκω
 6617. ἔπτη VBI-AMI3S- πέτομαι
 6618. δὲ X--------- δέ
 6619. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6620. φάσμα N3M-NSN--- φάσμα
 6621. νυκτερινόν A1--NSN--- νυκτερινός
 6622. Job 20:9
 6623. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 6624. παρέβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω παρα
 6625. καὶ C--------- καί
 6626. οὐ D--------- οὐ
 6627. προσθήσει VF--FAI3S- τίθημι προς
 6628. καὶ C--------- καί
 6629. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 6630. προσνοήσει VF--FAI3S- νοέω προς
 6631. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6632. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6633. τόπος N2--NSM--- τόπος
 6634. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6635. Job 20:10
 6636. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6637. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6638. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6639. ὀλέσαισαν VA--AAO3P- ὄλλυμι
 6640. ἥττονες A3C-NPM--- ἥσσων
 6641. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6642. δὲ X--------- δέ
 6643. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 6644. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6645. πυρσεύσαισαν VA--AAO3P- πυρσεύω
 6646. ὀδύνας N1--APF--- ὀδύνη
 6647. Job 20:11
 6648. ὀστᾶ N2N-NPN--- ὀστέον
 6649. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6650. ἐνεπλήσθησαν VSI-API3P- πίμπλημι ἐν
 6651. νεότητος N3T-GSF--- νεότης
 6652. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6653. καὶ C--------- καί
 6654. μετ' P--------- μετά
 6655. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6656. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6657. χώματος N3M-GSN--- χῶμα
 6658. κοιμηθήσεται VC--FPI3S- κοιμάω
 6659. Job 20:12
 6660. ἐὰν C--------- ἐάν
 6661. γλυκανθῇ VC--APS3S- γλυκαίνω
 6662. ἐν P--------- ἐν
 6663. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6664. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6665. κακία N1A-NSF--- κακία
 6666. κρύψει VF--FAI3S- κρύπτω
 6667. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6668. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6669. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6670. γλῶσσαν N1S-ASF--- γλῶσσα
 6671. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6672. Job 20:13
 6673. οὐ D--------- οὐ
 6674. φείσεται VF--FMI3S- φείδομαι
 6675. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6676. καὶ C--------- καί
 6677. οὐκ D--------- οὐ
 6678. ἐγκαταλείψει VF--FAI3S- λείπω ἐν κατα
 6679. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6680. καὶ C--------- καί
 6681. συνέξει VF--FAI3S- ἔχω συν
 6682. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6683. ἐν P--------- ἐν
 6684. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 6685. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6686. λάρυγγος N3G-GSM--- λάρυγξ
 6687. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6688. Job 20:14
 6689. καὶ C--------- καί
 6690. οὐ D--------- οὐ
 6691. μὴ D--------- μή
 6692. δυνηθῇ VC--APS3S- δύναμαι
 6693. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 6694. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 6695. χολὴ N1--NSF--- χολή
 6696. ἀσπίδος N3D-GSF--- ἀσπίς
 6697. ἐν P--------- ἐν
 6698. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 6699. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6700. Job 20:15
 6701. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 6702. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 6703. συναγόμενος V1--PPPNSM ἄγω συν
 6704. ἐξεμεσθήσεται VS--FPI3S- ἐμέω ἐκ
 6705. ἐξ P--------- ἐκ
 6706. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 6707. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6708. ἐξελκύσει VF--FAI3S- ἕλκω ἐκ
 6709. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6710. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 6711. Job 20:16
 6712. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 6713. δὲ X--------- δέ
 6714. δρακόντων N3--GPM--- δράκων
 6715. θηλάσειεν VA--AAO3S- θηλάζω
 6716. ἀνέλοι VB--AAO3S- αἱρέω ἀνα
 6717. δὲ X--------- δέ
 6718. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6719. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 6720. ὄφεως N3I-GSM--- ὄφις
 6721. Job 20:17
 6722. μὴ D--------- μή
 6723. ἴδοι VB--AAO3S- ὁράω
 6724. ἄμελξιν N3I-ASF--- ἄμελξις
 6725. νομάδων N3D-GPF--- νομάς
 6726. μηδὲ C--------- μηδέ
 6727. νομὰς N1--APF--- νομή
 6728. μέλιτος N3T-GSN--- μέλι
 6729. καὶ C--------- καί
 6730. βουτύρου N2N-GSN--- βούτυρον
 6731. Job 20:18
 6732. εἰς P--------- εἰς
 6733. κενὰ A1--APN--- κενός
 6734. καὶ C--------- καί
 6735. μάταια A1A-APN--- μάταιος
 6736. ἐκοπίασεν VAI-AAI3S- κοπιάω
 6737. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 6738. ἐξ P--------- ἐκ
 6739. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6740. οὐ D--------- οὐ
 6741. γεύσεται VF--FMI3S- γεύω
 6742. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6743. στρίφνος N2--NSM--- στρίφνος
 6744. ἀμάσητος A1B-NSM--- ἀμάσητος
 6745. ἀκατάποτος A1B-NSM--- ἀκατάποτος
 6746. Job 20:19
 6747. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 6748. γὰρ X--------- γάρ
 6749. ἀδυνάτων A1B-GPM--- ἀδύνατος
 6750. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 6751. ἔθλασεν VAI-AAI3S- θλάω
 6752. δίαιταν N1S-ASF--- δίαιτα
 6753. δὲ X--------- δέ
 6754. ἥρπασεν VAI-AAI3S- ἁρπάζω
 6755. καὶ C--------- καί
 6756. οὐκ D--------- οὐ
 6757. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 6758. Job 20:20
 6759. οὐκ D--------- οὐ
 6760. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6761. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6762. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 6763. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6764. ὑπάρχουσιν V1--PAPDPN ἄρχω ὑπο
 6765. ἐν P--------- ἐν
 6766. ἐπιθυμίᾳ N1A-DSF--- ἐπιθυμία
 6767. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6768. οὐ D--------- οὐ
 6769. σωθήσεται VC--FPI3S- σώζω
 6770. Job 20:21
 6771. οὐκ D--------- οὐ
 6772. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6773. ὑπόλειμμα N3M-NSN--- ὑπόλειμμα
 6774. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6775. βρώμασιν N3M-DPN--- βρῶμα
 6776. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6777. διὰ P--------- διά
 6778. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 6779. οὐκ D--------- οὐ
 6780. ἀνθήσει VF--FAI3S- ἀνθέω
 6781. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6782. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6783. ἀγαθά A1--NPN--- ἀγαθός
 6784. Job 20:22
 6785. ὅταν D--------- ὅταν
 6786. δὲ X--------- δέ
 6787. δοκῇ V2--PAS3S- δοκέω
 6788. ἤδη D--------- ἤδη
 6789. πεπληρῶσθαι VM--XPN--- πληρόω
 6790. θλιβήσεται VD--FPI3S- θλίβω
 6791. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 6792. δὲ X--------- δέ
 6793. ἀνάγκη N1--NSF--- ἀνάγκη
 6794. ἐπ' P--------- ἐπί
 6795. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6796. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 6797. Job 20:23
 6798. εἴ C--------- εἰ
 6799. πως D--------- πῶς
 6800. πληρώσαι VA--AAN--- πληρόω
 6801. γαστέρα N3--ASF--- γαστήρ
 6802. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6803. ἐπαποστείλαι VA--AAN--- στέλλω ἐπι ἀπο
 6804. ἐπ' P--------- ἐπί
 6805. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6806. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 6807. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 6808. νίψαι VA--AAO3S- νίπτω
 6809. ἐπ' P--------- ἐπί
 6810. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6811. ὀδύνας N1--APF--- ὀδύνη
 6812. Job 20:24
 6813. καὶ C--------- καί
 6814. οὐ D--------- οὐ
 6815. μὴ D--------- μή
 6816. σωθῇ VC--APS3S- σώζω
 6817. ἐκ P--------- ἐκ
 6818. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6819. σιδήρου N2--GSM--- σίδηρος
 6820. τρώσαι VA--AAO3S- τιτρώσκω
 6821. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6822. τόξον N2N-NSN--- τόξον
 6823. χάλκειον N2N-NSN--- χαλκεῖον
 6824. Job 20:25
 6825. διεξέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι δια ἐκ
 6826. δὲ X--------- δέ
 6827. διὰ P--------- διά
 6828. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 6829. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6830. βέλος N3E-ASN--- βέλος
 6831. ἀστραπαὶ N1--NPF--- ἀστραπή
 6832. δὲ X--------- δέ
 6833. ἐν P--------- ἐν
 6834. διαίταις N1S-DPF--- δίαιτα
 6835. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6836. περιπατήσαισαν VA--AAO3P- πατέω περι
 6837. ἐπ' P--------- ἐπί
 6838. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6839. φόβοι N2--NPM--- φόβος
 6840. Job 20:26
 6841. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 6842. δὲ X--------- δέ
 6843. σκότος N3E-NSN--- σκότος
 6844. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6845. ὑπομείναι VA--AAO3S- μένω ὑπο
 6846. κατέδεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 6847. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6848. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6849. ἄκαυστον A1B-NSN--- ἄκαυστος
 6850. κακώσαι VA--AAO3S- κακόω
 6851. δὲ X--------- δέ
 6852. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6853. ἐπήλυτος N2--NSM--- ἐπήλυτος
 6854. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6855. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6856. Job 20:27
 6857. ἀνακαλύψαι VA--AAO3S- καλύπτω ἀνα
 6858. δὲ X--------- δέ
 6859. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6860. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6861. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 6862. τὰς RA--APF--- ὁ
 6863. ἀνομίας N1A-APF--- ἀνομία
 6864. γῆ N1--NSF--- γῆ
 6865. δὲ X--------- δέ
 6866. ἐπανασταίη VH--AAO3S- ἵστημι ἐπι ἀνα
 6867. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6868. Job 20:28
 6869. ἑλκύσαι VA--AAO3S- ἕλκω
 6870. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6871. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6872. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6873. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 6874. εἰς P--------- εἰς
 6875. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 6876. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 6877. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 6878. ἐπέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐπι
 6879. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6880. Job 20:29
 6881. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 6882. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6883. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 6884. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6885. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 6886. παρὰ P--------- παρά
 6887. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6888. καὶ C--------- καί
 6889. κτῆμα N3M-NSN--- κτῆμα
 6890. ὑπαρχόντων V1--PAPGPM ἄρχω ὑπο
 6891. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6892. παρὰ P--------- παρά
 6893. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6894. ἐπισκόπου N2--GSM--- ἐπισκοπός
 6895. Job 21:1
 6896. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 6897. δὲ X--------- δέ
 6898. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 6899. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 6900. Job 21:2
 6901. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 6902. ἀκούσατέ VA--AAD2P- ἀκούω
 6903. μου RP--GS---- ἐγώ
 6904. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6905. λόγων N2--GPM--- λόγος
 6906. ἵνα C--------- ἵνα
 6907. μὴ D--------- μή
 6908. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 6909. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6910. παρ' P--------- παρά
 6911. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6912. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 6913. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6914. παράκλησις N3I-NSF--- παράκλησις
 6915. Job 21:3
 6916. ἄρατέ VA--AAD2P- αἴρω
 6917. με RP--AS---- ἐγώ
 6918. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6919. δὲ X--------- δέ
 6920. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 6921. εἶτ' D--------- εἶτα
 6922. οὐ D--------- οὐ
 6923. καταγελάσετέ VF--FAI2P- γελάω κατα
 6924. μου RP--GS---- ἐγώ
 6925. Job 21:4
 6926. τί RI--ASN--- τίς
 6927. γάρ X--------- γάρ
 6928. μὴ D--------- μή
 6929. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6930. μου RP--GS---- ἐγώ
 6931. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6932. ἔλεγξις N3I-NSF--- ἔλεγξις
 6933. ἢ C--------- ἤ
 6934. διὰ P--------- διά
 6935. τί RI--ASN--- τίς
 6936. οὐ D--------- οὐ
 6937. θυμωθήσομαι VC--FPI1S- θυμόω
 6938. Job 21:5
 6939. εἰσβλέψαντες VA--AAPNPM βλέπω εἰς
 6940. εἰς P--------- εἰς
 6941. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 6942. θαυμάσατε VA--AAD2P- θαυμάζω
 6943. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6944. θέντες VE--AAPNPM τίθημι
 6945. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6946. σιαγόνι N3N-DSF--- σιαγών
 6947. Job 21:6
 6948. ἐάν C--------- ἐάν
 6949. τε X--------- τε
 6950. γὰρ X--------- γάρ
 6951. μνησθῶ VS--APS1S- μιμνήσκω
 6952. ἐσπούδακα VX--XAI1S- σπουδάζω
 6953. ἔχουσιν V1--PAI3P- ἔχω
 6954. δέ X--------- δέ
 6955. μου RP--GS---- ἐγώ
 6956. τὰς RA--APF--- ὁ
 6957. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 6958. ὀδύναι N1--NPF--- ὀδύνη
 6959. Job 21:7
 6960. διὰ P--------- διά
 6961. τί RI--ASN--- τίς
 6962. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 6963. ζῶσιν V3--PAI3P- ζάω
 6964. πεπαλαίωνται VM--XMI3P- παλαιόω
 6965. δὲ X--------- δέ
 6966. καὶ C--------- καί
 6967. ἐν P--------- ἐν
 6968. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 6969. Job 21:8
 6970. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6971. σπόρος N2--NSM--- σπόρος
 6972. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6973. κατὰ P--------- κατά
 6974. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 6975. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6976. δὲ X--------- δέ
 6977. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 6978. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6979. ἐν P--------- ἐν
 6980. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 6981. Job 21:9
 6982. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6983. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 6984. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6985. εὐθηνοῦσιν V2--PAI3P- εὐθηνέω
 6986. φόβος N2--NSM--- φόβος
 6987. δὲ X--------- δέ
 6988. οὐδαμοῦ D--------- οὐδαμοῦ
 6989. μάστιξ N3G-NSF--- μάστιξ
 6990. δὲ X--------- δέ
 6991. παρὰ P--------- παρά
 6992. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6993. οὐκ D--------- οὐ
 6994. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6995. ἐπ' P--------- ἐπί
 6996. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6997. Job 21:10
 6998. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6999. βοῦς N3--NSF--- βοῦς
 7000. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7001. οὐκ D--------- οὐ
 7002. ὠμοτόκησεν VAI-AAI3S- ὠμοτοκέω
 7003. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 7004. δὲ X--------- δέ
 7005. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7006. ἐν P--------- ἐν
 7007. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 7008. ἔχουσα V1--PAPNSF ἔχω
 7009. καὶ C--------- καί
 7010. οὐκ D--------- οὐ
 7011. ἔσφαλεν VBI-AAI3S- σφάλλω
 7012. Job 21:11
 7013. μένουσιν V1--PAI3P- μένω
 7014. δὲ X--------- δέ
 7015. ὡς C--------- ὡς
 7016. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 7017. αἰώνια A1B-APN--- αἰώνιος
 7018. τὰ RA--APN--- ὁ
 7019. δὲ X--------- δέ
 7020. παιδία N2N-APN--- παιδίον
 7021. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7022. προσπαίζουσιν V1--PAI3P- παίζω προς
 7023. Job 21:12
 7024. ἀναλαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ἀνα
 7025. ψαλτήριον N2N-ASN--- ψαλτήριον
 7026. καὶ C--------- καί
 7027. κιθάραν N1A-ASF--- κιθάρα
 7028. καὶ C--------- καί
 7029. εὐφραίνονται V1--PPI3P- εὐφραίνω
 7030. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 7031. ψαλμοῦ N2--GSM--- ψαλμός
 7032. Job 21:13
 7033. συνετέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω συν
 7034. δὲ X--------- δέ
 7035. ἐν P--------- ἐν
 7036. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 7037. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7038. βίον N2--ASM--- βίος
 7039. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7040. ἐν P--------- ἐν
 7041. δὲ X--------- δέ
 7042. ἀναπαύσει N3I-DSF--- ἀνάπαυσις
 7043. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 7044. ἐκοιμήθησαν VCI-API3P- κοιμάω
 7045. Job 21:14
 7046. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 7047. δὲ X--------- δέ
 7048. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7049. ἀπόστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀπο
 7050. ἀπ' P--------- ἀπό
 7051. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7052. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 7053. σου RP--GS---- σύ
 7054. εἰδέναι VX--XAN--- οἶδα
 7055. οὐ D--------- οὐ
 7056. βούλομαι V1--PMI1S- βούλομαι
 7057. Job 21:15
 7058. τί RI--NSN--- τίς
 7059. ἱκανός A1--NSM--- ἱκανός
 7060. ὅτι C--------- ὅτι
 7061. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 7062. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7063. καὶ C--------- καί
 7064. τίς RI--NSN--- τίς
 7065. ὠφέλεια N1A-NSF--- ὠφέλεια
 7066. ὅτι C--------- ὅτι
 7067. ἀπαντήσομεν VF--FAI1P- ἀντάω ἀπο
 7068. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7069. Job 21:16
 7070. ἐν P--------- ἐν
 7071. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 7072. γὰρ X--------- γάρ
 7073. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7074. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7075. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7076. ἀγαθά A1--NPN--- ἀγαθός
 7077. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 7078. δὲ X--------- δέ
 7079. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7080. οὐκ D--------- οὐ
 7081. ἐφορᾷ V3--PAI3S- ὁράω ἐπι
 7082. Job 21:17
 7083. οὐ D--------- οὐ
 7084. μὴν X--------- μήν
 7085. δὲ X--------- δέ
 7086. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7087. καὶ C--------- καί
 7088. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7089. λύχνος N2--NSM--- λύχνος
 7090. σβεσθήσεται VC--FPI3S- σβέννυμι
 7091. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 7092. δὲ X--------- δέ
 7093. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7094. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7095. καταστροφή N1--NSF--- καταστροφή
 7096. ὠδῖνες N3--NPF--- ὠδίν
 7097. δὲ X--------- δέ
 7098. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7099. ἕξουσιν VF--FAI3P- ἔχω
 7100. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7101. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 7102. Job 21:18
 7103. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 7104. δὲ X--------- δέ
 7105. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7106. ἄχυρα N2N-APN--- ἄχυρον
 7107. πρὸ P--------- πρό
 7108. ἀνέμου N2--GSM--- ἄνεμος
 7109. ἢ C--------- ἤ
 7110. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7111. κονιορτός N2--NSM--- κονιορτός
 7112. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7113. ὑφείλατο VB--AMI3S- αἱρέω ὑπο
 7114. λαῖλαψ N3P-NSF--- λαῖλαψ
 7115. Job 21:19
 7116. ἐκλίποι VB--AAO3S- λείπω ἐκ
 7117. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 7118. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7119. ὑπάρχοντα V1--PAPNPN ἄρχω ὑπο
 7120. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7121. ἀνταποδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 7122. πρὸς P--------- πρός
 7123. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7124. καὶ C--------- καί
 7125. γνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω
 7126. Job 21:20
 7127. ἴδοισαν VB--AAO3P- ὁράω
 7128. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7129. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 7130. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7131. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7132. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 7133. σφαγήν N1--ASF--- σφαγή
 7134. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7135. δὲ X--------- δέ
 7136. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7137. μὴ D--------- μή
 7138. διασωθείη VC--APO3S- σώζω δια
 7139. Job 21:21
 7140. ὅτι C--------- ὅτι
 7141. τί RI--NSN--- τίς
 7142. θέλημα N3M-NSN--- θέλημα
 7143. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7144. ἐν P--------- ἐν
 7145. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 7146. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7147. μετ' P--------- μετά
 7148. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7149. καὶ C--------- καί
 7150. ἀριθμοὶ N2--NPM--- ἀριθμός
 7151. μηνῶν N3--GPM--- μήν
 7152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7153. διῃρέθησαν VCI-API3P- αἱρέω δια
 7154. Job 21:22
 7155. πότερον D--------- πότερον
 7156. οὐχὶ D--------- οὐ
 7157. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7158. κύριός N2--NSM--- κύριος
 7159. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7160. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7161. διδάσκων V1--PAPNSM διδάσκω
 7162. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 7163. καὶ C--------- καί
 7164. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 7165. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7166. δὲ X--------- δέ
 7167. φόνους N2--APM--- φόνος
 7168. διακρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω δια
 7169. Job 21:23
 7170. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 7171. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 7172. ἐν P--------- ἐν
 7173. κράτει N3E-DSN--- κράτος
 7174. ἁπλοσύνης N1--GSF--- ἁπλοσύνη
 7175. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7176. ὅλος A1--NSM--- ὅλος
 7177. δὲ X--------- δέ
 7178. εὐπαθῶν V2--PAPNSM εὐπαθέω
 7179. καὶ C--------- καί
 7180. εὐθηνῶν V2--PAPNSM εὐθηνέω
 7181. Job 21:24
 7182. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7183. δὲ X--------- δέ
 7184. ἔγκατα N2N-NPN--- ἔγκατα
 7185. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7186. πλήρη A3H-NPN--- πλήρης
 7187. στέατος N3T-GSN--- στέαρ
 7188. μυελὸς N2--NSM--- μυελός
 7189. δὲ X--------- δέ
 7190. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7191. διαχεῖται V2--PMI3S- χέω δια
 7192. Job 21:25
 7193. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7194. δὲ X--------- δέ
 7195. τελευτᾷ V3--PAI3S- τελευτάω
 7196. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7197. πικρίας N1A-GSF--- πικρία
 7198. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 7199. οὐ D--------- οὐ
 7200. φαγὼν VB--AAPNSM ἐσθίω
 7201. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 7202. ἀγαθόν A1--ASN--- ἀγαθός
 7203. Job 21:26
 7204. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 7205. δὲ X--------- δέ
 7206. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7207. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7208. κοιμῶνται V3--PMI3P- κοιμάω
 7209. σαπρία N1A-NSF--- σαπρία
 7210. δὲ X--------- δέ
 7211. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7212. ἐκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω
 7213. Job 21:27
 7214. ὥστε C--------- ὥστε
 7215. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 7216. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 7217. ὅτι C--------- ὅτι
 7218. τόλμῃ N1S-DSF--- τόλμα
 7219. ἐπίκεισθέ V5--PMI2P- κεῖμαι ἐπι
 7220. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7221. Job 21:28
 7222. ὅτι C--------- ὅτι
 7223. ἐρεῖτε VF2-FAI2P- εἶπον
 7224. ποῦ D--------- ποῦ
 7225. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7226. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 7227. ἄρχοντος N3--GSM--- ἄρχων
 7228. καὶ C--------- καί
 7229. ποῦ D--------- ποῦ
 7230. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7231. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7232. σκέπη N1--NSF--- σκέπη
 7233. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7234. σκηνωμάτων N3M-GPN--- σκήνωμα
 7235. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7236. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7237. Job 21:29
 7238. ἐρωτήσατε VA--AAD2P- ἐρωτάω
 7239. παραπορευομένους V1--PMPAPM πορεύομαι παρα
 7240. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 7241. καὶ C--------- καί
 7242. τὰ RA--APN--- ὁ
 7243. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 7244. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7245. οὐκ D--------- οὐ
 7246. ἀπαλλοτριώσετε VF--FAI2S- ἀλλοτριόω ἀπο
 7247. Job 21:30
 7248. ὅτι C--------- ὅτι
 7249. εἰς P--------- εἰς
 7250. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 7251. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 7252. κουφίζεται V1--PPI3S- κουφίζω
 7253. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7254. πονηρός A1A-NSM--- πονηρός
 7255. εἰς P--------- εἰς
 7256. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 7257. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 7258. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7259. ἀπαχθήσονται VQ--FPI3P- ἄγω ἀπο
 7260. Job 21:31
 7261. τίς RI--NSM--- τίς
 7262. ἀπαγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 7263. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7264. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7265. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7266. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7267. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 7268. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7269. καὶ C--------- καί
 7270. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7271. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7272. τίς RI--NSM--- τίς
 7273. ἀνταποδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 7274. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7275. Job 21:32
 7276. καὶ C--------- καί
 7277. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7278. εἰς P--------- εἰς
 7279. τάφους N2--APM--- τάφος
 7280. ἀπηνέχθη VQI-API3S- φέρω ἀπο
 7281. καὶ C--------- καί
 7282. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7283. σορῷ N2--DSF--- σορός
 7284. ἠγρύπνησεν VAI-AAI3S- ἀγρυπνέω
 7285. Job 21:33
 7286. ἐγλυκάνθησαν VCI-API3P- γλυκαίνω
 7287. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7288. χάλικες N3K-NPM--- χάλιξ
 7289. χειμάρρου N2--GSM--- χειμάρρους
 7290. καὶ C--------- καί
 7291. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 7292. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7293. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7294. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 7295. ἀπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἀπο
 7296. καὶ C--------- καί
 7297. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 7298. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7299. ἀναρίθμητοι A1B-NPM--- ἀναρίθμητος
 7300. Job 21:34
 7301. πῶς D--------- πῶς
 7302. δὲ X--------- δέ
 7303. παρακαλεῖτέ V2--PAI2P- καλέω παρα
 7304. με RP--AS---- ἐγώ
 7305. κενά A1--APN--- κενός
 7306. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7307. δὲ X--------- δέ
 7308. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 7309. καταπαύσασθαι VA--AMN--- παύω κατα
 7310. ἀφ' P--------- ἀπό
 7311. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7312. οὐδέν A3--ASN--- οὐδείς
 7313. Job 22:1
 7314. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 7315. δὲ X--------- δέ
 7316. Ελιφας N---NSM--- Ελιφας
 7317. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7318. Θαιμανίτης N---NSM--- Θαιμανίτης
 7319. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 7320. Job 22:2
 7321. πότερον D--------- πότερον
 7322. οὐχὶ D--------- οὐ
 7323. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7324. κύριός N2--NSM--- κύριος
 7325. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7326. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7327. διδάσκων V1--PAPNSM διδάσκω
 7328. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 7329. καὶ C--------- καί
 7330. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 7331. Job 22:3
 7332. τί RI--NSN--- τίς
 7333. γὰρ X--------- γάρ
 7334. μέλει V1--PAI3S- μέλω
 7335. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7336. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7337. ἐὰν C--------- ἐάν
 7338. σὺ RP--NS---- σύ
 7339. ἦσθα V9--IAI2S- εἰμί
 7340. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7341. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 7342. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 7343. ἢ C--------- ἤ
 7344. ὠφέλεια N1A-NSF--- ὠφέλεια
 7345. ὅτι C--------- ὅτι
 7346. ἁπλώσῃς VA--AAS2S- ἁπλόω
 7347. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7348. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 7349. σου RP--GS---- σύ
 7350. Job 22:4
 7351. ἦ D--------- ἦ
 7352. λόγον N2--ASM--- λόγος
 7353. σου RP--GS---- σύ
 7354. ποιούμενος V2--PMPNSM ποιέω
 7355. ἐλέγξει VF--FAI3S- ἐλέγχω
 7356. σε RP--AS---- σύ
 7357. καὶ C--------- καί
 7358. συνεισελεύσεταί VF--FMI3S- ἔρχομαι συν εἰς
 7359. σοι RP--DS---- σύ
 7360. εἰς P--------- εἰς
 7361. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 7362. Job 22:5
 7363. πότερον D--------- πότερον
 7364. οὐχ D--------- οὐ
 7365. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7366. κακία N1A-NSF--- κακία
 7367. σού RP--GS---- σύ
 7368. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7369. πολλή A1--NSF--- πολύς
 7370. ἀναρίθμητοι A1B-NPF--- ἀναρίθμητος
 7371. δέ X--------- δέ
 7372. σού RP--GS---- σύ
 7373. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 7374. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7375. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 7376. Job 22:6
 7377. ἠνεχύραζες V1I-IAI2S- ἐνεχυράζω
 7378. δὲ X--------- δέ
 7379. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7380. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 7381. σου RP--GS---- σύ
 7382. διὰ P--------- διά
 7383. κενῆς A1--GSF--- κενός
 7384. ἀμφίασιν N3I-ASM--- ἀμφίασις
 7385. δὲ X--------- δέ
 7386. γυμνῶν A1--GPM--- γυμνός
 7387. ἀφείλου VBI-AMI2S- αἱρέω ἀπο
 7388. Job 22:7
 7389. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 7390. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 7391. διψῶντας V3--PAPAPM διψάω
 7392. ἐπότισας VAI-AAI2S- ποτίζω
 7393. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7394. πεινώντων V3--PAPGPM πεινάω
 7395. ἐστέρησας VAI-AAI2S- στερέω
 7396. ψωμόν N2--ASM--- ψωμός
 7397. Job 22:8
 7398. ἐθαύμασας VAI-AAI2S- θαυμάζω
 7399. δέ X--------- δέ
 7400. τινων RI--GPN--- τις
 7401. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 7402. ᾤκισας VAI-AAI2S- οἰκίζω
 7403. δὲ X--------- δέ
 7404. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7405. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7406. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7407. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7408. Job 22:9
 7409. χήρας N1A-APF--- χήρα
 7410. δὲ X--------- δέ
 7411. ἐξαπέστειλας VAI-AAI2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 7412. κενάς A1--APF--- κενός
 7413. ὀρφανοὺς A1--APM--- ὀρφανός
 7414. δὲ X--------- δέ
 7415. ἐκάκωσας VAI-AAI2S- κακόω
 7416. Job 22:10
 7417. τοιγαροῦν C--------- τοιγαροῦν
 7418. ἐκύκλωσάν VAI-AAI3P- κυκλόω
 7419. σε RP--AS---- σύ
 7420. παγίδες N3D-NPF--- παγίς
 7421. καὶ C--------- καί
 7422. ἐσπούδασέν VAI-AAI3S- σπουδάζω
 7423. σε RP--AS---- σύ
 7424. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 7425. ἐξαίσιος A1B-NSM--- ἐξαίσιος
 7426. Job 22:11
 7427. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7428. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 7429. σοι RP--DS---- σύ
 7430. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 7431. ἀπέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀπο
 7432. κοιμηθέντα VC--APPASM κοιμάω
 7433. δὲ X--------- δέ
 7434. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 7435. σε RP--AS---- σύ
 7436. ἐκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω
 7437. Job 22:12
 7438. μὴ D--------- μή
 7439. οὐχὶ D--------- οὐ
 7440. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7441. τὰ RA--APN--- ὁ
 7442. ὑψηλὰ A1--APN--- ὑψηλός
 7443. ναίων V1--PAPNSM ναίω
 7444. ἐφορᾷ V3--PAI3S- ὁράω ἐπι
 7445. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7446. δὲ X--------- δέ
 7447. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 7448. φερομένους V1--PMPAPM φέρω
 7449. ἐταπείνωσεν VAI-AAI3S- ταπεινόω
 7450. Job 22:13
 7451. καὶ C--------- καί
 7452. εἶπας VAI-AAI2S- εἶπον
 7453. τί RI--ASN--- τίς
 7454. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 7455. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7456. ἰσχυρός A1A-NSM--- ἰσχυρός
 7457. ἦ D--------- ἦ
 7458. κατὰ P--------- κατά
 7459. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7460. γνόφου N2--GSM--- γνόφος
 7461. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 7462. Job 22:14
 7463. νέφη N3E-NPN--- νέφος
 7464. ἀποκρυφὴ N1--NSF--- ἀποκρυφή
 7465. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7466. καὶ C--------- καί
 7467. οὐχ D--------- οὐ
 7468. ὁραθήσεται VC--FPI3S- ὁράω
 7469. καὶ C--------- καί
 7470. γῦρον N2--ASM--- γῦρος
 7471. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 7472. διαπορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι δια
 7473. Job 22:15
 7474. μὴ D--------- μή
 7475. τρίβον N2--ASF--- τρίβος
 7476. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 7477. φυλάξεις VF--FAI2S- φυλάσσω
 7478. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7479. ἐπάτησαν VAI-AAI3P- πατέω
 7480. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7481. ἄδικοι A1B-NPM--- ἄδικος
 7482. Job 22:16
 7483. οἳ RR--NPM--- ὅς
 7484. συνελήμφθησαν VVI-API3P- λαμβάνω συν
 7485. ἄωροι A1B-NPM--- ἄωρος
 7486. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 7487. ἐπιρρέων V2--PAPNSM ῥέω ἐπι
 7488. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7489. θεμέλιοι N2--NPM--- θεμέλιος
 7490. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7491. Job 22:17
 7492. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7493. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 7494. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7495. τί RI--ASN--- τίς
 7496. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 7497. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7498. ἢ C--------- ἤ
 7499. τί RI--ASN--- τίς
 7500. ἐπάξεται VF--FMI3S- ἄγω ἐπι
 7501. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7502. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7503. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 7504. Job 22:18
 7505. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7506. δὲ X--------- δέ
 7507. ἐνέπλησεν VAI-AAI3S- πίμπλημι ἐν
 7508. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7509. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 7510. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7511. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 7512. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 7513. δὲ X--------- δέ
 7514. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7515. πόρρω D--------- πόρρω
 7516. ἀπ' P--------- ἀπό
 7517. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7518. Job 22:19
 7519. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 7520. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 7521. ἐγέλασαν VAI-AAI3P- γελάω
 7522. ἄμεμπτος A1B-NSM--- ἄμεμπτος
 7523. δὲ X--------- δέ
 7524. ἐμυκτήρισεν VAI-AAI3S- μυκτηρίζω
 7525. Job 22:20
 7526. εἰ C--------- εἰ
 7527. μὴ D--------- μή
 7528. ἠφανίσθη VSI-API3S- ἵζω ἀπο ἀνα
 7529. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7530. ὑπόστασις N3I-NSF--- ὑπόστασις
 7531. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7532. καὶ C--------- καί
 7533. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7534. κατάλειμμα N3M-ASN--- καταλείμμα
 7535. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7536. καταφάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω κατα
 7537. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 7538. Job 22:21
 7539. γενοῦ VB--AMD2S- γίγνομαι
 7540. δὴ X--------- δή
 7541. σκληρός A1A-NSM--- σκληρός
 7542. ἐὰν C--------- ἐάν
 7543. ὑπομείνῃς VA--AAS2S- μένω ὑπο
 7544. εἶτ' D--------- εἶτα
 7545. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7546. καρπός N2--NSM--- καρπός
 7547. σου RP--GS---- σύ
 7548. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7549. ἐν P--------- ἐν
 7550. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 7551. Job 22:22
 7552. ἔκλαβε VB--AAD2S- λαμβάνω ἐκ
 7553. δὲ X--------- δέ
 7554. ἐκ P--------- ἐκ
 7555. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 7556. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7557. ἐξηγορίαν N1A-ASF--- ἐξηγορία
 7558. καὶ C--------- καί
 7559. ἀνάλαβε VB--AAD2S- λαμβάνω ἀνα
 7560. τὰ RA--APN--- ὁ
 7561. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 7562. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7563. ἐν P--------- ἐν
 7564. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 7565. σου RP--GS---- σύ
 7566. Job 22:23
 7567. ἐὰν C--------- ἐάν
 7568. δὲ X--------- δέ
 7569. ἐπιστραφῇς VD--APS2S- στρέφω ἐπι
 7570. καὶ C--------- καί
 7571. ταπεινώσῃς VA--AAS2S- ταπεινόω
 7572. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 7573. ἔναντι P--------- ἔναντι
 7574. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7575. πόρρω D--------- πόρρω
 7576. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 7577. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7578. διαίτης N1S-GSF--- δίαιτα
 7579. σου RP--GS---- σύ
 7580. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7581. ἄδικον A1B-ASN--- ἄδικος
 7582. Job 22:24
 7583. θήσῃ VF--FPI2S- τίθημι
 7584. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7585. χώματι N3M-DSN--- χῶμα
 7586. ἐν P--------- ἐν
 7587. πέτρᾳ N1A-DSF--- πέτρα
 7588. καὶ C--------- καί
 7589. ὡς C--------- ὡς
 7590. πέτρᾳ N1A-DSF--- πέτρα
 7591. χειμάρρους N2--ASM--- χειμάρρους
 7592. Ωφιρ N---GSM--- Ωφιρ
 7593. Job 22:25
 7594. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7595. οὖν X--------- οὖν
 7596. σου RP--GS---- σύ
 7597. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7598. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 7599. βοηθὸς N2--NSM--- βοηθός
 7600. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7601. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 7602. καθαρὸν A1A-ASM--- καθαρός
 7603. δὲ X--------- δέ
 7604. ἀποδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἀπο
 7605. σε RP--AS---- σύ
 7606. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7607. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 7608. πεπυρωμένον VM--XPPASN πυρόω
 7609. Job 22:26
 7610. εἶτα D--------- εἶτα
 7611. παρρησιασθήσῃ VS--FPI2S- παρρησιάζομαι
 7612. ἔναντι P--------- ἔναντι
 7613. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7614. ἀναβλέψας VA--AAPNSM βλέπω ἀνα
 7615. εἰς P--------- εἰς
 7616. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7617. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 7618. ἱλαρῶς D--------- ἱλαρῶς
 7619. Job 22:27
 7620. εὐξαμένου VA--AMPGSM εὔχομαι
 7621. δέ X--------- δέ
 7622. σου RP--GS---- σύ
 7623. πρὸς P--------- πρός
 7624. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7625. εἰσακούσεταί VF--FMI3S- ἀκούω εἰς
 7626. σου RP--GS---- σύ
 7627. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 7628. δέ X--------- δέ
 7629. σοι RP--DS---- σύ
 7630. ἀποδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι ἀπο
 7631. τὰς RA--APF--- ὁ
 7632. εὐχάς N1--APF--- εὐχή
 7633. Job 22:28
 7634. ἀποκαταστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἀπο κατα
 7635. δέ X--------- δέ
 7636. σοι RP--DS---- σύ
 7637. δίαιταν N1S-ASF--- δίαιτα
 7638. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 7639. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7640. δὲ X--------- δέ
 7641. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 7642. σου RP--GS---- σύ
 7643. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7644. φέγγος N3E-NSN--- φέγγος
 7645. Job 22:29
 7646. ὅτι C--------- ὅτι
 7647. ἐταπείνωσεν VAI-AAI3S- ταπεινόω
 7648. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7649. καὶ C--------- καί
 7650. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 7651. ὑπερηφανεύσατο VAI-AMI3S- ὑπερηφανεύω
 7652. καὶ C--------- καί
 7653. κύφοντα V1--PAPASM κύφω
 7654. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 7655. σώσει VF--FAI3S- σώζω
 7656. Job 22:30
 7657. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 7658. ἀθῷον A1--ASM--- ἀθῷος
 7659. καὶ C--------- καί
 7660. διασώθητι VC--APD2S- σώζω δια
 7661. ἐν P--------- ἐν
 7662. καθαραῖς A1A-DPF--- καθαρός
 7663. χερσίν N3--DPF--- χείρ
 7664. σου RP--GS---- σύ
 7665. Job 23:1
 7666. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 7667. δὲ X--------- δέ
 7668. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 7669. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 7670. Job 23:2
 7671. καὶ D--------- καί
 7672. δὴ X--------- δή
 7673. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 7674. ὅτι C--------- ὅτι
 7675. ἐκ P--------- ἐκ
 7676. χειρός N3--GSF--- χείρ
 7677. μου RP--GS---- ἐγώ
 7678. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7679. ἔλεγξίς N3I-NSF--- ἔλεγξις
 7680. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7681. καὶ C--------- καί
 7682. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7683. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 7684. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7685. βαρεῖα A3U-NSF--- βαρύς
 7686. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 7687. ἐπ' P--------- ἐπί
 7688. ἐμῷ A1--DSM--- ἐμός
 7689. στεναγμῷ N2--DSM--- στεναγμός
 7690. Job 23:3
 7691. τίς RI--NSM--- τίς
 7692. δ' X--------- δέ
 7693. ἄρα X--------- ἄρα
 7694. γνοίη VZ--AAO3S- γιγνώσκω
 7695. ὅτι C--------- ὅτι
 7696. εὕροιμι VB--AAO1S- εὑρίσκω
 7697. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7698. καὶ C--------- καί
 7699. ἔλθοιμι VB--AAO1S- ἔρχομαι
 7700. εἰς P--------- εἰς
 7701. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 7702. Job 23:4
 7703. εἴποιμι VB--AAO1S- εἶπον
 7704. δὲ X--------- δέ
 7705. ἐμαυτοῦ RD--GSM--- ἐμαυτοῦ
 7706. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 7707. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7708. δὲ X--------- δέ
 7709. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 7710. μου RP--GS---- ἐγώ
 7711. ἐμπλήσαιμι VA--AAO1S- πίμπλημι ἐν
 7712. ἐλέγχων N2--GPM--- ἔλεγχος
 7713. Job 23:5
 7714. γνῴην VZ--AAO1S- γιγνώσκω
 7715. δὲ X--------- δέ
 7716. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 7717. ἅ RR--APN--- ὅς
 7718. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7719. ἐρεῖ VF2-FAI3S- εἶπον
 7720. αἰσθοίμην VB--AMO1S- αἰσθάνομαι
 7721. δὲ X--------- δέ
 7722. τίνα RI--ASM--- τίς
 7723. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7724. ἀπαγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 7725. Job 23:6
 7726. καὶ C--------- καί
 7727. εἰ C--------- εἰ
 7728. ἐν P--------- ἐν
 7729. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 7730. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 7731. ἐπελεύσεταί VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 7732. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7733. εἶτα D--------- εἶτα
 7734. ἐν P--------- ἐν
 7735. ἀπειλῇ N1--DSF--- ἀπειλή
 7736. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7737. οὐ D--------- οὐ
 7738. χρήσεται VF--FMI3S- χράω
 7739. Job 23:7
 7740. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 7741. γὰρ X--------- γάρ
 7742. καὶ C--------- καί
 7743. ἔλεγχος N2--NSM--- ἔλεγχος
 7744. παρ' P--------- παρά
 7745. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7746. ἐξαγάγοι VB--AAO3S- ἄγω ἐκ
 7747. δὲ X--------- δέ
 7748. εἰς P--------- εἰς
 7749. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 7750. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7751. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 7752. μου RP--GS---- ἐγώ
 7753. Job 23:8
 7754. εἰς P--------- εἰς
 7755. γὰρ X--------- γάρ
 7756. πρῶτα A1--APNS-- πρῶτος
 7757. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 7758. καὶ C--------- καί
 7759. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 7760. εἰμί V9--PAI1S- εἰμί
 7761. τὰ RR--APN--- ὁ
 7762. δὲ X--------- δέ
 7763. ἐπ' P--------- ἐπί
 7764. ἐσχάτοις A1--DPM--- ἔσχατος
 7765. τί RI--ASN--- τίς
 7766. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 7767. Job 23:9
 7768. ἀριστερὰ A1--APN--- ἀριστερός
 7769. ποιήσαντος VA--AAPGSM ποιέω
 7770. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7771. καὶ C--------- καί
 7772. οὐ D--------- οὐ
 7773. κατέσχον VBI-AAI1S- ἔχω κατα
 7774. περιβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω περι
 7775. δεξιά A1A-APN--- δεξιός
 7776. καὶ C--------- καί
 7777. οὐκ D--------- οὐ
 7778. ὄψομαι VF--FMI1S- ὁράω
 7779. Job 23:10
 7780. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 7781. γὰρ X--------- γάρ
 7782. ἤδη D--------- ἤδη
 7783. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 7784. μου RP--GS---- ἐγώ
 7785. διέκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω δια
 7786. δέ X--------- δέ
 7787. με RP--AS---- ἐγώ
 7788. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7789. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7790. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 7791. Job 23:11
 7792. ἐξελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι ἐκ
 7793. δὲ X--------- δέ
 7794. ἐν P--------- ἐν
 7795. ἐντάλμασιν N3M-DPN--- ἔνταλμα
 7796. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7797. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 7798. γὰρ X--------- γάρ
 7799. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7800. ἐφύλαξα VAI-AAI1S- φυλάσσω
 7801. καὶ C--------- καί
 7802. οὐ D--------- οὐ
 7803. μὴ D--------- μή
 7804. ἐκκλίνω V1--PAI1S- κλίνω ἐκ
 7805. Job 23:12
 7806. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7807. ἐνταλμάτων N3M-GPN--- ἔνταλμα
 7808. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7809. καὶ C--------- καί
 7810. οὐ D--------- οὐ
 7811. μὴ D--------- μή
 7812. παρέλθω VB--AAS1S- ἔρχομαι παρα
 7813. ἐν P--------- ἐν
 7814. δὲ X--------- δέ
 7815. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 7816. μου RP--GS---- ἐγώ
 7817. ἔκρυψα VAI-AAI1S- κρύπτω
 7818. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 7819. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7820. Job 23:13
 7821. εἰ C--------- εἰ
 7822. δὲ X--------- δέ
 7823. καὶ C--------- καί
 7824. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7825. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 7826. οὕτως D--------- οὕτως
 7827. τίς RI--NSM--- τίς
 7828. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7829. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7830. ἀντειπὼν VB--AAPNSM εἶπον ἀντι
 7831. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7832. ὃ RR--ASN--- ὅς
 7833. γὰρ X--------- γάρ
 7834. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7835. ἠθέλησεν VAI-AAI3S- θέλω
 7836. καὶ D--------- καί
 7837. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7838. Job 23:15
 7839. διὰ P--------- διά
 7840. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 7841. ἐπ' P--------- ἐπί
 7842. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7843. ἐσπούδακα VX--XAI1S- σπουδάζω
 7844. νουθετούμενος V2--PMPNSM νουθετέω
 7845. δὲ X--------- δέ
 7846. ἐφρόντισα VAI-AAI1S- φροντίζω
 7847. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7848. Job 23:15a
 7849. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7850. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 7851. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7852. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7853. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7854. κατασπουδασθῶ VS--APS1S- σπουδάζω κατα
 7855. κατανοήσω VF--FAI1S- νοέω κατα
 7856. καὶ C--------- καί
 7857. πτοηθήσομαι VC--FPI1S- πτοέω
 7858. ἐξ P--------- ἐκ
 7859. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7860. Job 23:16
 7861. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7862. δὲ X--------- δέ
 7863. ἐμαλάκυνεν V1I-IAI3S- μαλακύνω
 7864. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7865. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 7866. μου RP--GS---- ἐγώ
 7867. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7868. δὲ X--------- δέ
 7869. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 7870. ἐσπούδασέν VAI-AAI3S- σπουδάζω
 7871. με RP--AS---- ἐγώ
 7872. Job 23:17
 7873. οὐ D--------- οὐ
 7874. γὰρ X--------- γάρ
 7875. ᾔδειν VXI-YAI1S- οἶδα
 7876. ὅτι C--------- ὅτι
 7877. ἐπελεύσεταί VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 7878. μοι RP--DS---- ἐγώ
 7879. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 7880. πρὸ P--------- πρό
 7881. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7882. δέ X--------- δέ
 7883. μου RP--GS---- ἐγώ
 7884. ἐκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω
 7885. γνόφος N2--NSM--- γνόφος
 7886. Job 24:1
 7887. διὰ P--------- διά
 7888. τί RI--ASN--- τίς
 7889. δὲ X--------- δέ
 7890. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7891. ἔλαθον VBI-AAI3P- λανθάνω
 7892. ὧραι N1A-NPF--- ὥρα
 7893. Job 24:2
 7894. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 7895. δὲ X--------- δέ
 7896. ὅριον N2N-ASN--- ὅριον
 7897. ὑπερέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ὑπερ
 7898. ποίμνιον N2--ASN--- ποίμνιον
 7899. σὺν P--------- σύν
 7900. ποιμένι N3--DSM--- ποιμήν
 7901. ἁρπάσαντες VA--AAPNPM ἁρπάζω
 7902. Job 24:3
 7903. ὑποζύγιον N2--ASN--- ὑποζύγιον
 7904. ὀρφανῶν A1--GPM--- ὀρφανός
 7905. ἀπήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἀπο
 7906. καὶ C--------- καί
 7907. βοῦν N3--ASF--- βοῦς
 7908. χήρας N1A-GSF--- χήρα
 7909. ἠνεχύρασαν VAI-AAI3P- ἐνεχυράζω
 7910. Job 24:4
 7911. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 7912. ἀδυνάτους A1B-APM--- ἀδύνατος
 7913. ἐξ P--------- ἐκ
 7914. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 7915. δικαίας A1A-GSF--- δίκαιος
 7916. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 7917. ἐκρύβησαν VDI-API3P- κρύπτω
 7918. πραεῖς A3U-NPM--- πραΰς
 7919. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7920. Job 24:5
 7921. ἀπέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀπο
 7922. δὲ X--------- δέ
 7923. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7924. ὄνοι N2--NPM--- ὄνος
 7925. ἐν P--------- ἐν
 7926. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 7927. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7928. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7929. ἐξελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι ἐκ
 7930. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7931. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 7932. πρᾶξιν N3I-ASF--- πρᾶξις
 7933. ἡδύνθη VC--API3S- ἡδύνω
 7934. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7935. ἄρτος N2--NSM--- ἄρτος
 7936. εἰς P--------- εἰς
 7937. νεωτέρους A1A-APMC-- νέος
 7938. Job 24:6
 7939. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 7940. πρὸ P--------- πρό
 7941. ὥρας N1A-GSF--- ὥρα
 7942. οὐκ D--------- οὐ
 7943. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7944. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 7945. ἐθέρισαν VAI-AAI3P- θερίζω
 7946. ἀδύνατοι A1B-NPM--- ἀδύνατος
 7947. δὲ X--------- δέ
 7948. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 7949. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7950. ἀμισθὶ D--------- ἀμισθί
 7951. καὶ C--------- καί
 7952. ἀσιτὶ D--------- ἀσιτί
 7953. ἠργάσαντο VAI-AMI3P- ἐργάζομαι
 7954. Job 24:7
 7955. γυμνοὺς A1--APM--- γυμνός
 7956. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 7957. ἐκοίμισαν VAI-AAI3P- κοιμίζω
 7958. ἄνευ P--------- ἄνευ
 7959. ἱματίων N2N-GPN--- ἱμάτιον
 7960. ἀμφίασιν N3I-ASM--- ἀμφίασις
 7961. δὲ X--------- δέ
 7962. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 7963. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7964. ἀφείλαντο VBI-AMI3P- αἱρέω ἀπο
 7965. Job 24:8
 7966. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7967. ψεκάδων N3D-GPF--- ψεκάς
 7968. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 7969. ὑγραίνονται V1--PMI3P- ὑγραίνω
 7970. παρὰ P--------- παρά
 7971. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7972. μὴ D--------- μή
 7973. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 7974. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7975. σκέπην N1--ASF--- σκέπη
 7976. πέτραν N1A-ASF--- πέτρα
 7977. περιεβάλοντο VBI-AMI3P- βάλλω περι
 7978. Job 24:9
 7979. ἥρπασαν VAI-AAI3P- ἁρπάζω
 7980. ὀρφανὸν A1--ASM--- ὀρφανός
 7981. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7982. μαστοῦ N2--GSM--- μαστός
 7983. ἐκπεπτωκότα VX--XAPASM πίπτω ἐκ
 7984. δὲ X--------- δέ
 7985. ἐταπείνωσαν VAI-AAI3P- ταπεινόω
 7986. Job 24:10
 7987. γυμνοὺς A1--APM--- γυμνός
 7988. δὲ X--------- δέ
 7989. ἐκοίμισαν VAI-AAI3P- κοιμίζω
 7990. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 7991. πεινώντων V3--PAPGPM πεινάω
 7992. δὲ X--------- δέ
 7993. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7994. ψωμὸν N2--ASM--- ψωμός
 7995. ἀφείλαντο VBI-AMI3P- αἱρέω ἀπο
 7996. Job 24:11
 7997. ἐν P--------- ἐν
 7998. στενοῖς A1--DPM--- στενός
 7999. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 8000. ἐνήδρευσαν VAI-AAI3P- ἐνεδρεύω
 8001. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 8002. δὲ X--------- δέ
 8003. δικαίαν A1A-ASF--- δίκαιος
 8004. οὐκ D--------- οὐ
 8005. ᾔδεισαν VXI-YAI3P- οἶδα
 8006. Job 24:12
 8007. οἳ RR--NPM--- ὅς
 8008. ἐκ P--------- ἐκ
 8009. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 8010. καὶ C--------- καί
 8011. οἴκων N2--GPM--- οἶκος
 8012. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 8013. ἐξεβάλλοντο V1I-IMI3P- βάλλω ἐκ
 8014. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 8015. δὲ X--------- δέ
 8016. νηπίων A1A-GPM--- νήπιος
 8017. ἐστέναξεν VAI-AAI3S- στενάζω
 8018. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 8019. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8020. δὲ X--------- δέ
 8021. διὰ P--------- διά
 8022. τί RI--ASN--- τίς
 8023. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 8024. ἐπισκοπὴν N1--ASF--- ἐπισκοπή
 8025. οὐ D--------- οὐ
 8026. πεποίηται VM--XMI3S- ποιέω
 8027. Job 24:13
 8028. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8029. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8030. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 8031. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8032. καὶ C--------- καί
 8033. οὐκ D--------- οὐ
 8034. ἐπέγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω ἐπι
 8035. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 8036. δὲ X--------- δέ
 8037. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 8038. οὐκ D--------- οὐ
 8039. ᾔδεισαν VXI-YAI3P- οἶδα
 8040. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 8041. ἀτραποὺς N2--APF--- ἀτραπός
 8042. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 8043. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 8044. Job 24:14
 8045. γνοὺς VZ--AAPNSM γιγνώσκω
 8046. δὲ X--------- δέ
 8047. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8048. τὰ RA--APN--- ὁ
 8049. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 8050. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 8051. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8052. εἰς P--------- εἰς
 8053. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 8054. καὶ C--------- καί
 8055. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 8056. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8057. ὡς C--------- ὡς
 8058. κλέπτης N1M-NSM--- κλέπτης
 8059. Job 24:15
 8060. καὶ C--------- καί
 8061. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 8062. μοιχοῦ N2--GSM--- μοιχός
 8063. ἐφύλαξεν VAI-AAI3S- φυλάσσω
 8064. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 8065. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 8066. οὐ D--------- οὐ
 8067. προσνοήσει VF--FAI3S- νοέω προς
 8068. με RP--AS---- ἐγώ
 8069. ὀφθαλμός N2--NSM--- ὀφθαλμός
 8070. καὶ C--------- καί
 8071. ἀποκρυβὴν N1--ASF--- ἀποκρυβή
 8072. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 8073. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 8074. Job 24:16
 8075. διώρυξεν VAI-AAI3S- ὀρύσσω δια
 8076. ἐν P--------- ἐν
 8077. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 8078. οἰκίας N1A-APF--- οἰκία
 8079. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 8080. ἐσφράγισαν VAI-AAI3P- σφραγίζω
 8081. ἑαυτούς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 8082. οὐκ D--------- οὐ
 8083. ἐπέγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω ἐπι
 8084. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 8085. Job 24:17
 8086. ὅτι C--------- ὅτι
 8087. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 8088. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8089. πρωὶ D--------- πρωΐ
 8090. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8091. σκιὰ N1A-NSF--- σκιά
 8092. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 8093. ὅτι C--------- ὅτι
 8094. ἐπιγνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω ἐπι
 8095. ταραχὰς N1--APF--- ταραχή
 8096. σκιᾶς N1A-GSF--- σκιά
 8097. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 8098. Job 24:18
 8099. ἐλαφρός A1A-NSM--- ἐλαφρός
 8100. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8101. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8102. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8103. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 8104. καταραθείη VC--APO3S- ἀράομαι κατα
 8105. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8106. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 8107. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8108. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8109. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8110. Job 24:19
 8111. ἀναφανείη VD--APO3S- φαίνω ἀνα
 8112. δὲ X--------- δέ
 8113. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8114. φυτὰ N2N-NPN--- φυτόν
 8115. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8116. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8117. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8118. ξηρά A1A-APN--- ξηρός
 8119. ἀγκαλίδα N3D-APF--- ἀγκαλίς
 8120. γὰρ X--------- γάρ
 8121. ὀρφανῶν A1--GPM--- ὀρφανός
 8122. ἥρπασαν VAI-AAI3P- ἁρπάζω
 8123. Job 24:20
 8124. εἶτ' D--------- εἶτα
 8125. ἀνεμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω ἀνα
 8126. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8127. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8128. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 8129. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8130. δὲ X--------- δέ
 8131. ὁμίχλη N1--NSF--- ὁμίχλη
 8132. δρόσου N2--GSF--- δρόσος
 8133. ἀφανὴς A3H-NSM--- ἀφανής
 8134. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8135. ἀποδοθείη VC--APO3S- δίδωμι ἀπο
 8136. δὲ X--------- δέ
 8137. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8138. ἃ RR--APN--- ὅς
 8139. ἔπραξεν VAI-AAI3S- πράσσω
 8140. συντριβείη VD--APO3S- τρίβω συν
 8141. δὲ X--------- δέ
 8142. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 8143. ἄδικος A1B-NSM--- ἄδικος
 8144. ἴσα D--------- ἴσος
 8145. ξύλῳ N2N-DSN--- ξύλον
 8146. ἀνιάτῳ A1B-DSN--- ἀνίατος
 8147. Job 24:21
 8148. στεῖραν N1A-ASF--- στεῖρα
 8149. γὰρ X--------- γάρ
 8150. οὐκ D--------- οὐ
 8151. εὖ D--------- εὖ
 8152. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 8153. καὶ C--------- καί
 8154. γύναιον N2N-ASN--- γύναιον
 8155. οὐκ D--------- οὐ
 8156. ἠλέησεν VAI-AAI3S- ἐλεέω
 8157. Job 24:22
 8158. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 8159. δὲ X--------- δέ
 8160. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 8161. ἀδυνάτους A1B-APM--- ἀδύνατος
 8162. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 8163. τοιγαροῦν C--------- τοιγαροῦν
 8164. οὐ D--------- οὐ
 8165. μὴ D--------- μή
 8166. πιστεύσῃ VF--FMI2S- πιστεύω
 8167. κατὰ P--------- κατά
 8168. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8169. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 8170. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 8171. Job 24:23
 8172. μαλακισθεὶς VS--APPNSM μαλακίζομαι
 8173. μὴ D--------- μή
 8174. ἐλπιζέτω V1--PAD3S- ἐλπίζω
 8175. ὑγιασθῆναι VS--APN--- ὑγιάζω
 8176. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8177. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 8178. νόσῳ N2--DSF--- νόσος
 8179. Job 24:24
 8180. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 8181. γὰρ X--------- γάρ
 8182. ἐκάκωσεν VAI-AAI3S- κακόω
 8183. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8184. ὕψωμα N3M-NSN--- ὕψωμα
 8185. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8186. ἐμαράνθη VCI-API3S- μαραίνω
 8187. δὲ X--------- δέ
 8188. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8189. μολόχη N1--NSF--- μολόχη
 8190. ἐν P--------- ἐν
 8191. καύματι N3M-DSN--- καῦμα
 8192. ἢ C--------- ἤ
 8193. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8194. στάχυς N3U-NSM--- στάχυς
 8195. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8196. καλάμης N1--GSF--- καλάμη
 8197. αὐτόματος A1--NSM--- αὐτόματος
 8198. ἀποπεσών VB--AAPNSM πίπτω ἀπο
 8199. Job 24:25
 8200. εἰ C--------- εἰ
 8201. δὲ X--------- δέ
 8202. μή D--------- μή
 8203. τίς RI--NSM--- τίς
 8204. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8205. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8206. φάμενος V6--PMPNSM φημί
 8207. ψευδῆ A3H-APN--- ψευδής
 8208. με RP--AS---- ἐγώ
 8209. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 8210. καὶ C--------- καί
 8211. θήσει VF--FAI3S- τίθημι
 8212. εἰς P--------- εἰς
 8213. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 8214. τὰ RA--APN--- ὁ
 8215. ῥήματά N3M-APN--- ῥῆμα
 8216. μου RP--GS---- ἐγώ
 8217. Job 25:1
 8218. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 8219. δὲ X--------- δέ
 8220. Βαλδαδ N---NSM--- Βαλδαδ
 8221. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8222. Σαυχίτης N1M-NSM--- Σαυχίτης
 8223. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 8224. Job 25:2
 8225. τί RI--NSN--- τίς
 8226. γὰρ X--------- γάρ
 8227. προοίμιον N2N-NSN--- προοίμιον
 8228. ἢ C--------- ἤ
 8229. φόβος N2--NSM--- φόβος
 8230. παρ' P--------- παρά
 8231. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8232. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8233. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 8234. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8235. σύμπασαν A1A-ASF--- σύμπας
 8236. ἐν P--------- ἐν
 8237. ὑψίστῳ A1--DSM--- ὕψιστος
 8238. Job 25:3
 8239. μὴ D--------- μή
 8240. γάρ X--------- γάρ
 8241. τις RI--NSM--- τις
 8242. ὑπολάβοι VB--AAO3S- λαμβάνω ὑπο
 8243. ὅτι C--------- ὅτι
 8244. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8245. παρέλκυσις N3I-NSF--- παρέλκυσις
 8246. πειραταῖς N1M-DPM--- πειρατής
 8247. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8248. τίνας RI--APM--- τίς
 8249. δὲ X--------- δέ
 8250. οὐκ D--------- οὐ
 8251. ἐπελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 8252. ἔνεδρα N1A-NSF--- ἔνεδρα
 8253. παρ' P--------- παρά
 8254. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8255. Job 25:4
 8256. πῶς D--------- πῶς
 8257. γὰρ X--------- γάρ
 8258. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8259. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 8260. βροτὸς N2--NSM--- βροτός
 8261. ἔναντι P--------- ἔναντι
 8262. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8263. ἢ C--------- ἤ
 8264. τίς RI--NSM--- τίς
 8265. ἂν X--------- ἄν
 8266. ἀποκαθαρίσαι VA--AAO3S- καθαρίζω ἀπο
 8267. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 8268. γεννητὸς A1--NSM--- γεννητός
 8269. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 8270. Job 25:5
 8271. εἰ C--------- εἰ
 8272. σελήνῃ N1--DSF--- σελήνη
 8273. συντάσσει V1--PAI3S- τάσσω συν
 8274. καὶ C--------- καί
 8275. οὐκ D--------- οὐ
 8276. ἐπιφαύσκει V1--PAI3S- ἐπιφαύσκω
 8277. ἄστρα N2N-NPN--- ἄστρον
 8278. δὲ X--------- δέ
 8279. οὐ D--------- οὐ
 8280. καθαρὰ A1A-NPN--- καθαρός
 8281. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 8282. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8283. Job 25:6
 8284. ἔα I--------- ἔα
 8285. δέ X--------- δέ
 8286. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 8287. σαπρία N1A-NSF--- σαπρία
 8288. καὶ C--------- καί
 8289. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 8290. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 8291. σκώληξ N3K-NSM--- σκώληξ
 8292. Job 26:1
 8293. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 8294. δὲ X--------- δέ
 8295. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 8296. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 8297. Job 26:2
 8298. τίνι RI--DSM--- τίς
 8299. πρόσκεισαι V5--PMI2S- κεῖμαι προς
 8300. ἢ C--------- ἤ
 8301. τίνι RI--DSM--- τίς
 8302. μέλλεις V1--PAI2S- μέλλω
 8303. βοηθεῖν V2--PAN--- βοηθέω
 8304. πότερον D--------- πότερον
 8305. οὐχ D--------- οὐ
 8306. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 8307. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 8308. ἰσχὺς N3U-NSF--- ἰσχύς
 8309. καὶ C--------- καί
 8310. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 8311. βραχίων N3N-NSM--- βραχίων
 8312. κραταιός A1A-NSM--- κραταιός
 8313. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8314. Job 26:3
 8315. τίνι RI--DSN--- τίς
 8316. συμβεβούλευσαι VM--XMI2S- βουλεύω συν
 8317. οὐχ D--------- οὐ
 8318. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 8319. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 8320. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 8321. ἢ C--------- ἤ
 8322. τίνι RI--DSN--- τίς
 8323. ἐπακολουθήσεις VF--FAI2S- ἀκολουθέω ἐπι
 8324. οὐχ D--------- οὐ
 8325. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 8326. μεγίστη A1--NSFS-- μέγας
 8327. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 8328. Job 26:4
 8329. τίνι RI--DSN--- τίς
 8330. ἀνήγγειλας VAI-AAI2S- ἀγγέλλω ἀνα
 8331. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 8332. πνοὴ N1--NSF--- πνοή
 8333. δὲ X--------- δέ
 8334. τίνος RI--GSN--- τίς
 8335. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 8336. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8337. ἐξελθοῦσα VB--AAPNSF ἔρχομαι ἐκ
 8338. ἐκ P--------- ἐκ
 8339. σοῦ RP--GS---- σύ
 8340. Job 26:5
 8341. μὴ D--------- μή
 8342. γίγαντες N3--NPM--- γίγας
 8343. μαιωθήσονται VC--FPI3P- μαιόομαι
 8344. ὑποκάτωθεν D--------- ὑποκάτωθεν
 8345. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 8346. καὶ C--------- καί
 8347. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8348. γειτόνων N3N-GPM--- γείτων
 8349. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8350. Job 26:6
 8351. γυμνὸς A1--NSM--- γυμνός
 8352. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8353. ᾅδης N1M-NSM--- ᾅδης
 8354. ἐπώπιον D--------- ἐπώπιον
 8355. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8356. καὶ C--------- καί
 8357. οὐκ D--------- οὐ
 8358. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8359. περιβόλαιον N2N-NSN--- περιβόλαιον
 8360. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8361. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 8362. Job 26:7
 8363. ἐκτείνων V1--PAPNSM τείνω ἐκ
 8364. βορέαν N1T-ASM--- βορέας
 8365. ἐπ' P--------- ἐπί
 8366. οὐδέν A3--ASN--- οὐδείς
 8367. κρεμάζων V1--PAPNSM κρεμάζω
 8368. γῆν N1--ASF--- γῆ
 8369. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8370. οὐδενός A3--GSM--- οὐδείς
 8371. Job 26:8
 8372. δεσμεύων V1--PAPNSM δεσμεύω
 8373. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 8374. ἐν P--------- ἐν
 8375. νεφέλαις N1--DPF--- νεφέλη
 8376. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8377. καὶ C--------- καί
 8378. οὐκ D--------- οὐ
 8379. ἐρράγη VDI-API3S- ῥήγνυμι
 8380. νέφος N3E-ASN--- νέφος
 8381. ὑποκάτω D--------- ὑποκάτω
 8382. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8383. Job 26:9
 8384. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8385. κρατῶν V2--PAPNSM κρατέω
 8386. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8387. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 8388. ἐκπετάζων V1--PAPNSM πετάζω ἐκ
 8389. ἐπ' P--------- ἐπί
 8390. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8391. νέφος N3E-ASN--- νέφος
 8392. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8393. Job 26:10
 8394. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 8395. ἐγύρωσεν VAI-AAI3S- γυρόω
 8396. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8397. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8398. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 8399. μέχρι P--------- μέχρι
 8400. συντελείας N1A-GSF--- συντέλεια
 8401. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 8402. μετὰ P--------- μετά
 8403. σκότους N3E-GSN--- σκότος
 8404. Job 26:11
 8405. στῦλοι N2--NPM--- στῦλος
 8406. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 8407. ἐπετάσθησαν VSI-API3P- πετάννυμι
 8408. καὶ C--------- καί
 8409. ἐξέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐκ
 8410. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8411. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8412. ἐπιτιμήσεως N3I-GSF--- ἐπιτίμησις
 8413. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8414. Job 26:12
 8415. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 8416. κατέπαυσεν VAI-AAI3S- παύω κατα
 8417. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8418. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 8419. ἐπιστήμῃ N1--DSF--- ἐπιστήμη
 8420. δὲ X--------- δέ
 8421. ἔτρωσε VAI-AAI3S- τιτρώσκω
 8422. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8423. κῆτος N3E-ASN--- κῆτος
 8424. Job 26:13
 8425. κλεῖθρα N2N-NPN--- κλεῖθρον
 8426. δὲ X--------- δέ
 8427. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 8428. δεδοίκασιν VX--XAI3P- δείδω
 8429. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 8430. προστάγματι N3M-DSN--- πρόσταγμα
 8431. δὲ X--------- δέ
 8432. ἐθανάτωσεν VAI-AAI3S- θανατόω
 8433. δράκοντα N3--ASM--- δράκων
 8434. ἀποστάτην N1M-ASM--- ἀποστάτης
 8435. Job 26:14
 8436. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 8437. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 8438. μέρη N3E-NPN--- μέρος
 8439. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 8440. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8441. καὶ C--------- καί
 8442. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8443. ἰκμάδα N3D-APF--- ἰκμάς
 8444. λόγου N2--GSM--- λόγος
 8445. ἀκουσόμεθα VF--FMI1P- ἀκούω
 8446. ἐν P--------- ἐν
 8447. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8448. σθένος N3E-ASN--- σθένος
 8449. δὲ X--------- δέ
 8450. βροντῆς N1--GSF--- βροντή
 8451. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8452. τίς RI--NSM--- τίς
 8453. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 8454. ὁπότε D--------- ὁπότε
 8455. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 8456. Job 27:1
 8457. ἔτι D--------- ἔτι
 8458. δὲ X--------- δέ
 8459. προσθεὶς VE--AAPNSM τίθημι προς
 8460. Ιωβ N---NSM--- Ιωβ
 8461. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8462. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8463. προοιμίῳ N2N-DSN--- προοίμιον
 8464. Job 27:2
 8465. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 8466. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8467. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8468. οὕτω D--------- οὕτως
 8469. με RP--AS---- ἐγώ
 8470. κέκρικεν VX--XAI3S- κρίνω
 8471. καὶ C--------- καί
 8472. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8473. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 8474. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8475. πικράνας VA--AAPNSM πικραίνω
 8476. μου RP--GS---- ἐγώ
 8477. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8478. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 8479. Job 27:3
 8480. ἦ D--------- ἦ
 8481. μὴν X--------- μήν
 8482. ἔτι D--------- ἔτι
 8483. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8484. πνοῆς N1--GSF--- πνοή
 8485. μου RP--GS---- ἐγώ
 8486. ἐνούσης V9--PAPGSF εἰμί ἐν
 8487. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 8488. δὲ X--------- δέ
 8489. θεῖον A1A-NSN--- θεῖος
 8490. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8491. περιόν V9--PAPNSN εἰμί περι
 8492. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8493. ἐν P--------- ἐν
 8494. ῥισίν N3--DPF--- ῥίς
 8495. Job 27:4
 8496. μὴ D--------- μή
 8497. λαλήσειν VF--FAN--- λαλέω
 8498. τὰ RA--APN--- ὁ
 8499. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 8500. μου RP--GS---- ἐγώ
 8501. ἄνομα A1B-APN--- ἄνομος
 8502. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 8503. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8504. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 8505. μου RP--GS---- ἐγώ
 8506. μελετήσει VF--FAI3S- μελετάω
 8507. ἄδικα A1B-APN--- ἄδικος
 8508. Job 27:5
 8509. μή D--------- μή
 8510. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8511. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 8512. δικαίους A1A-APM--- δίκαιος
 8513. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8514. ἀποφῆναι VA--AAN--- φαίνω ἀπο
 8515. ἕως C--------- ἕως
 8516. ἂν X--------- ἄν
 8517. ἀποθάνω VB--AAS1S- θνήσκω ἀπο
 8518. οὐ D--------- οὐ
 8519. γὰρ X--------- γάρ
 8520. ἀπαλλάξω VF--FAI1S- ἀλλάσσω ἀπο
 8521. μου RP--GS---- ἐγώ
 8522. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8523. ἀκακίαν N1A-ASF--- ἀκακία
 8524. Job 27:6
 8525. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 8526. δὲ X--------- δέ
 8527. προσέχων V1--PAPNSM ἔχω προς
 8528. οὐ D--------- οὐ
 8529. μὴ D--------- μή
 8530. προῶμαι VA--AMS1S- ἵημι προ
 8531. οὐ D--------- οὐ
 8532. γὰρ X--------- γάρ
 8533. σύνοιδα VX--XAI1S- οἶδα συν
 8534. ἐμαυτῷ RD--DSM--- ἐμαυτοῦ
 8535. ἄτοπα A1B-APN--- ἄτοπος
 8536. πράξας VA--AAPNSM πράσσω
 8537. Job 27:7
 8538. οὐ D--------- οὐ
 8539. μὴν X--------- μήν
 8540. δὲ X--------- δέ
 8541. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8542. εἴησαν V9--PAO3P- εἰμί
 8543. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8544. ἐχθροί N2--NPM--- ἐχθρός
 8545. μου RP--GS---- ἐγώ
 8546. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8547. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8548. καταστροφὴ N1--NSF--- καταστροφή
 8549. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8550. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 8551. καὶ C--------- καί
 8552. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8553. ἐπ' P--------- ἐπί
 8554. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 8555. ἐπανιστανόμενοι VM--AMPNPM ανίστημι ἐπι
 8556. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8557. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8558. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 8559. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8560. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 8561. Job 27:8
 8562. καὶ C--------- καί
 8563. τίς RI--NSM--- τίς
 8564. γάρ X--------- γάρ
 8565. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8566. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 8567. ἀσεβεῖ A3H-DSM--- ἀσεβής
 8568. ὅτι C--------- ὅτι
 8569. ἐπέχει V1--PAI3S- ἔχω ἐπι
 8570. πεποιθὼς VX--XAPNSM πείθω
 8571. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8572. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8573. ἆρα X--------- ἆρα
 8574. σωθήσεται VC--FPI3S- σώζω