29.Proverbs.txt 391 KB


 1. Prov 1:1
 2. παροιμίαι N1A-NPF--- παροιμία
 3. Σαλωμῶντος N---GSM--- Σαλωμῶν
 4. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 6. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 8. ἐν P--------- ἐν
 9. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 10. Prov 1:2
 11. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 12. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 13. καὶ C--------- καί
 14. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 15. νοῆσαί VA--AAN--- νοέω
 16. τε C--------- τε
 17. λόγους N2--APM--- λόγος
 18. φρονήσεως N3I-GSF--- φρόνησις
 19. Prov 1:3
 20. δέξασθαί VA--AMN--- δέχομαι
 21. τε C--------- τε
 22. στροφὰς N1--APF--- στροφή
 23. λόγων N2--GPM--- λόγος
 24. νοῆσαί VA--AAN--- νοέω
 25. τε C--------- τε
 26. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 27. ἀληθῆ A3H-ASF--- ἀληθής
 28. καὶ C--------- καί
 29. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 30. κατευθύνειν V1--PAN--- εὐθύνω κατα
 31. Prov 1:4
 32. ἵνα C--------- ἵνα
 33. δῷ VO--AAS3S- δίδωμι
 34. ἀκάκοις A1B-DPM--- ἄκακος
 35. πανουργίαν N1A-ASF--- πανουργιά
 36. παιδὶ N3D-DSM--- παῖς
 37. δὲ X--------- δέ
 38. νέῳ A1A-DSM--- νέος
 39. αἴσθησίν N3I-ASF--- αἴσθησις
 40. τε X--------- τε
 41. καὶ C--------- καί
 42. ἔννοιαν N1A-ASF--- ἐννοία
 43. Prov 1:5
 44. τῶνδε RD--GPF--- ὅδε
 45. γὰρ X--------- γάρ
 46. ἀκούσας VA--AAPNSM ἀκούω
 47. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 48. σοφώτερος A1--NSMC-- σοφός
 49. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 50. ὁ RA--NSM--- ὁ
 51. δὲ X--------- δέ
 52. νοήμων A3N-NSM--- νοήμων
 53. κυβέρνησιν N3I-ASM--- κυβέρνησις
 54. κτήσεται VF--FMI3S- κτάομαι
 55. Prov 1:6
 56. νοήσει VF--FAI3S- νοέω
 57. τε C--------- τε
 58. παραβολὴν N1--ASF--- παραβολή
 59. καὶ C--------- καί
 60. σκοτεινὸν A1--ASM--- σκοτεινός
 61. λόγον N2--ASM--- λόγος
 62. ῥήσεις N3I-APF--- ῥῆσις
 63. τε C--------- τε
 64. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 65. καὶ C--------- καί
 66. αἰνίγματα N3M-APN--- αἴνιγμα
 67. Prov 1:7
 68. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 69. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 70. φόβος N2--NSM--- φόβος
 71. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 72. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 73. δὲ X--------- δέ
 74. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 75. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 76. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 77. ποιοῦσιν V2--PAPDPM ποιέω
 78. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 79. εὐσέβεια N1A-NSF--- εὐσέβεια
 80. δὲ X--------- δέ
 81. εἰς P--------- εἰς
 82. θεὸν N2--ASM--- θεός
 83. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 84. αἰσθήσεως N3I-GSF--- αἴσθησις
 85. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 86. δὲ X--------- δέ
 87. καὶ C--------- καί
 88. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 89. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 90. ἐξουθενήσουσιν VF--FAI3P- οὐθενόω ἐκ
 91. Prov 1:8
 92. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 93. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 94. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 95. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 96. σου RP--GS---- σύ
 97. καὶ C--------- καί
 98. μὴ D--------- μή
 99. ἀπώσῃ VA--AAS3S- ὠθέω ἀπο
 100. θεσμοὺς N2--APM--- θεσμός
 101. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 102. σου RP--GS---- σύ
 103. Prov 1:9
 104. στέφανον N2--ASM--- στέφανος
 105. γὰρ X--------- γάρ
 106. χαρίτων N3T-GPF--- χάρις
 107. δέξῃ VA--AMS2S- δέχομαι
 108. σῇ A1--DSF--- σός
 109. κορυφῇ N1--DSF--- κορυφή
 110. καὶ C--------- καί
 111. κλοιὸν N2--ASM--- κλοιός
 112. χρύσεον A1--ASM--- χρύσεος
 113. περὶ P--------- περί
 114. σῷ A1--DSM--- σός
 115. τραχήλῳ N2--DSM--- τράχηλος
 116. Prov 1:10
 117. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 118. μή D--------- μή
 119. σε RP--AS---- σύ
 120. πλανήσωσιν VA--AAS3P- πλανάω
 121. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 122. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 123. μηδὲ C--------- μηδέ
 124. βουληθῇς VC--APS2S- βούλομαι
 125. ἐὰν C--------- ἐάν
 126. παρακαλέσωσί VA--AAS3P- καλέω παρα
 127. σε RP--AS---- σύ
 128. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 129. Prov 1:11
 130. ἐλθὲ VB--PAD2S- ἔρχομαι
 131. μεθ' P--------- μετά
 132. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 133. κοινώνησον VA--AAD2S- κοινωνέω
 134. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 135. κρύψωμεν VA--AAS1P- κρύπτω
 136. δὲ X--------- δέ
 137. εἰς P--------- εἰς
 138. γῆν N1--ASF--- γῆ
 139. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 140. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 141. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 142. Prov 1:12
 143. καταπίωμεν VB--AAS1P- πίνω κατα
 144. δὲ X--------- δέ
 145. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 146. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 147. ᾅδης N1M-NSM--- ᾅδης
 148. ζῶντα V3--PAPASM ζάω
 149. καὶ C--------- καί
 150. ἄρωμεν VA--AAS1P- αἴρω
 151. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 152. τὴν RA--ASF--- ὁ
 153. μνήμην N1--ASF--- μνήμη
 154. ἐκ P--------- ἐκ
 155. γῆς N1--GSF--- γῆ
 156. Prov 1:13
 157. τὴν RA--ASF--- ὁ
 158. κτῆσιν N3I-ASF--- κτῆσις
 159. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 160. τὴν RA--ASF--- ὁ
 161. πολυτελῆ A3H-ASF--- πολυτελής
 162. καταλαβώμεθα VB--AMS1P- λαμβάνω κατα
 163. πλήσωμεν VH--AAS1P- πίμπλημι
 164. δὲ X--------- δέ
 165. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 166. ἡμετέρους A1A-APM--- ἡμέτερος
 167. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 168. Prov 1:14
 169. τὸν RA--ASM--- ὁ
 170. δὲ X--------- δέ
 171. σὸν A1--ASM--- σός
 172. κλῆρον N2--ASM--- κλῆρος
 173. βάλε VB--AAD2S- βάλλω
 174. ἐν P--------- ἐν
 175. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 176. κοινὸν A1--ASN--- κοινός
 177. δὲ X--------- δέ
 178. βαλλάντιον N2N-ASN--- βαλλάντιον
 179. κτησώμεθα VA--AMS1P- κτάομαι
 180. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 181. καὶ C--------- καί
 182. μαρσίππιον N2N-ASN--- μαρσίππιον
 183. ἓν A3--ASN--- εἷς
 184. γενηθήτω VC--APD3S- γίγνομαι
 185. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 186. Prov 1:15
 187. μὴ D--------- μή
 188. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 189. ἐν P--------- ἐν
 190. ὁδῷ N2--DSM--- ὁδός
 191. μετ' P--------- μετά
 192. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 193. ἔκκλινον VB--AAD2S- κλίνω ἐκ
 194. δὲ X--------- δέ
 195. τὸν RA--ASM--- ὁ
 196. πόδα N3D-ASM--- πούς
 197. σου RP--GS---- σύ
 198. ἐκ P--------- ἐκ
 199. τῶν RA--GPF--- ὁ
 200. τρίβων N2--GPF--- τρίβος
 201. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 202. Prov 1:16
 203. οἱ RA--NPM--- ὁ
 204. γὰρ X--------- γάρ
 205. πόδες N3D-NPM--- πούς
 206. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 207. εἰς P--------- εἰς
 208. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 209. τρέχουσιν V1--PAI3P- τρέχω
 210. καὶ C--------- καί
 211. ταχινοὶ A1--NPM--- ταχινός
 212. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 213. ἐκχέαι VA--AAN--- χέω ἐκ
 214. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 215. Prov 1:17
 216. οὐ D--------- οὐ
 217. γὰρ X--------- γάρ
 218. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 219. ἐκτείνεται V1--PMI3S- τείνω ἐκ
 220. δίκτυα N2N-APN--- δίκτυον
 221. πτερωτοῖς A1--DPN--- πτερωτός
 222. Prov 1:18
 223. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 224. γὰρ X--------- γάρ
 225. οἱ RA--NPM--- ὁ
 226. φόνου N2--GSM--- φόνος
 227. μετέχοντες V1--PAPNPM ἔχω μετα
 228. θησαυρίζουσιν V1--PAI3P- θησαυρίζω
 229. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 230. κακά A1--APN--- κακός
 231. ἡ RA--NSF--- ὁ
 232. δὲ X--------- δέ
 233. καταστροφὴ N1--NSF--- καταστροφή
 234. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 235. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 236. κακή A1--NSF--- κακός
 237. Prov 1:19
 238. αὗται RD--NPF--- ἑαυτοῦ
 239. αἱ RA--NPF--- ὁ
 240. ὁδοί N2--NPF--- ὁδός
 241. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 242. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 243. τῶν RA--GPM--- ὁ
 244. συντελούντων V2--PAPGPM τελέω συν
 245. τὰ RA--APN--- ὁ
 246. ἄνομα A1B-APN--- ἄνομος
 247. τῇ RA--DSF--- ὁ
 248. γὰρ X--------- γάρ
 249. ἀσεβείᾳ N1A-DSF--- ἀσέβεια
 250. τὴν RA--ASF--- ὁ
 251. ἑαυτῶν RD--GPN--- ἑαυτοῦ
 252. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 253. ἀφαιροῦνται V2--PMI3P- αἱρέω ἀπο
 254. Prov 1:20
 255. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 256. ἐν P--------- ἐν
 257. ἐξόδοις N2--DPF--- ἔξοδος
 258. ὑμνεῖται V2--PMI3S- ὑμνέω
 259. ἐν P--------- ἐν
 260. δὲ X--------- δέ
 261. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 262. παρρησίαν N1A-ASF--- παρρησία
 263. ἄγει V1--PAI3S- ἄγω
 264. Prov 1:21
 265. ἐπ' P--------- ἐπί
 266. ἄκρων A1A-GPN--- ἄκρος
 267. δὲ X--------- δέ
 268. τειχέων N3E-GPN--- τεῖχος
 269. κηρύσσεται V1--PMI3S- κηρύσσω
 270. ἐπὶ P--------- ἐπί
 271. δὲ X--------- δέ
 272. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 273. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 274. παρεδρεύει V1--PAI3S- ἑδρεύω παρα
 275. ἐπὶ P--------- ἐπί
 276. δὲ X--------- δέ
 277. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 278. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 279. θαρροῦσα V2--PAPNSF θαρσέω
 280. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 281. Prov 1:22
 282. ὅσον A1--ASM--- ὅσος
 283. ἂν X--------- ἄν
 284. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 285. ἄκακοι A1B-NPM--- ἄκακος
 286. ἔχωνται V1--PMS3P- ἔχω
 287. τῆς RA--GSF--- ὁ
 288. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 289. οὐκ D--------- οὐ
 290. αἰσχυνθήσονται VF--FPI3P- αἰσχύνω
 291. οἱ RA--NPM--- ὁ
 292. δὲ X--------- δέ
 293. ἄφρονες A3N-NPM--- ἄφρων
 294. τῆς RA--GSF--- ὁ
 295. ὕβρεως N3I-GSF--- ὕβρις
 296. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 297. ἐπιθυμηταί N1M-NPM--- ἐπιθυμητής
 298. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 299. γενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι
 300. ἐμίσησαν VAI-AAI3P- μισέω
 301. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 302. Prov 1:23
 303. καὶ C--------- καί
 304. ὑπεύθυνοι N2--NPM--- ὑπεύθυνος
 305. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 306. ἐλέγχοις N2--DPM--- ἔλεγχος
 307. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 308. προήσομαι VF--FMI1S- ἵημι προ
 309. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 310. ἐμῆς A1--GSF--- ἐμός
 311. πνοῆς N1--GSF--- πνοή
 312. ῥῆσιν N3I-ASF--- ῥῆσις
 313. διδάξω VF--FAI1S- διδάσκω
 314. δὲ X--------- δέ
 315. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 316. τὸν RA--ASM--- ὁ
 317. ἐμὸν A1--ASM--- ἐμός
 318. λόγον N2--ASM--- λόγος
 319. Prov 1:24
 320. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 321. ἐκάλουν V2I-IAI1S- καλέω
 322. καὶ C--------- καί
 323. οὐχ D--------- οὐ
 324. ὑπηκούσατε VAI-AAI2P- ἀκούω ὑπο
 325. καὶ C--------- καί
 326. ἐξέτεινον V1I-IAI1S- τείνω ἐκ
 327. λόγους N2--APM--- λόγος
 328. καὶ C--------- καί
 329. οὐ D--------- οὐ
 330. προσείχετε V1I-IAI2P- ἔχω προς
 331. Prov 1:25
 332. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 333. ἀκύρους A1B-APF--- ἄκυρος
 334. ἐποιεῖτε V2I-IAI2P- ποιέω
 335. ἐμὰς A1--APF--- ἐμός
 336. βουλάς N1--APF--- βουλή
 337. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 338. δὲ X--------- δέ
 339. ἐμοῖς A1--DPM--- ἐμός
 340. ἐλέγχοις N2--DPM--- ἔλεγχος
 341. ἠπειθήσατε VAI-AAI2P- ἀπειθέω
 342. Prov 1:26
 343. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 344. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 345. τῇ RA--DSF--- ὁ
 346. ὑμετέρᾳ A1A-DSF--- ὑμέτερος
 347. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 348. ἐπιγελάσομαι VF--FMI1S- γελάω ἐπι
 349. καταχαροῦμαι VF--FMI1S- χαίρω κατα
 350. δέ X--------- δέ
 351. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 352. ἂν X--------- ἄν
 353. ἔρχηται V1--PMS3S- ἔρχομαι
 354. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 355. ὄλεθρος N2--NSM--- ὄλεθρος
 356. Prov 1:27
 357. καὶ C--------- καί
 358. ὡς D--------- ὡς
 359. ἂν X--------- ἄν
 360. ἀφίκηται VB--AMS3S- ἱκνέομαι ἀπο
 361. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 362. ἄφνω D--------- ἄφνω
 363. θόρυβος N2--NSM--- θόρυβος
 364. ἡ RA--NSF--- ὁ
 365. δὲ X--------- δέ
 366. καταστροφὴ N1--NSF--- καταστροφή
 367. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 368. καταιγίδι N3D-DSF--- καταιγίς
 369. παρῇ V9--PAS3S- εἰμί παρα
 370. καὶ C--------- καί
 371. ὅταν D--------- ὅταν
 372. ἔρχηται V1--PMS3S- ἔρχομαι
 373. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 374. θλῖψις N3I-NSF--- θλῖψις
 375. καὶ C--------- καί
 376. πολιορκία N1A-NSF--- πολιορκία
 377. ἢ C--------- ἤ
 378. ὅταν D--------- ὅταν
 379. ἔρχηται V1--PMS3S- ἔρχομαι
 380. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 381. ὄλεθρος N2--NSM--- ὄλεθρος
 382. Prov 1:28
 383. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 384. γὰρ X--------- γάρ
 385. ὅταν D--------- ὅταν
 386. ἐπικαλέσησθέ VA--AMS2P- καλέω ἐπι
 387. με RP--AS---- ἐγώ
 388. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 389. δὲ X--------- δέ
 390. οὐκ D--------- οὐ
 391. εἰσακούσομαι VF--FMI1S- ἀκούω εἰς
 392. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 393. ζητήσουσίν VF--FAI3P- ζητέω
 394. με RP--AS---- ἐγώ
 395. κακοὶ A1--NPM--- κακός
 396. καὶ C--------- καί
 397. οὐχ D--------- οὐ
 398. εὑρήσουσιν VF--FAI3P- εὑρίσκω
 399. Prov 1:29
 400. ἐμίσησαν VAI-AAI3P- μισέω
 401. γὰρ X--------- γάρ
 402. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 403. τὸν RA--ASM--- ὁ
 404. δὲ X--------- δέ
 405. φόβον N2--ASM--- φόβος
 406. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 407. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 408. οὐ D--------- οὐ
 409. προείλαντο VB--AMI3P- αἱρέω προ
 410. Prov 1:30
 411. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 412. ἤθελον V1I-IAI3P- ἐθέλω
 413. ἐμαῖς A1--DPF--- ἐμός
 414. προσέχειν V1--PAN--- ἔχω προς
 415. βουλαῖς N1--DPF--- βουλή
 416. ἐμυκτήριζον V1I-IAI3P- μυκτηρίζω
 417. δὲ X--------- δέ
 418. ἐμοὺς A1--APM--- ἐμός
 419. ἐλέγχους N2--APM--- ἔλεγχος
 420. Prov 1:31
 421. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 422. ἔδονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 423. τῆς RA--GSF--- ὁ
 424. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 425. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 426. τοὺς RA--APM--- ὁ
 427. καρποὺς N2--APM--- καρπός
 428. καὶ C--------- καί
 429. τῆς RA--GSF--- ὁ
 430. ἑαυτῶν RD--GPF--- ἑαυτοῦ
 431. ἀσεβείας N1A-GSF--- ἀσέβεια
 432. πλησθήσονται VS--FPI3P- πίμπλημι
 433. Prov 1:32
 434. ἀνθ' P--------- ἀντί
 435. ὧν RR--GPM--- ὅς
 436. γὰρ X--------- γάρ
 437. ἠδίκουν V2I-IAI3P- ἀδικέω
 438. νηπίους A1A-APM--- νήπιος
 439. φονευθήσονται VC--FPI3P- φονεύω
 440. καὶ C--------- καί
 441. ἐξετασμὸς N2--NSM--- ἐξετασμός
 442. ἀσεβεῖς A3H-APM--- ἀσεβής
 443. ὀλεῖ VF2-FAI3S- ὄλλυμι
 444. Prov 1:33
 445. ὁ RA--NSM--- ὁ
 446. δὲ X--------- δέ
 447. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 448. ἀκούων V1--PAPNSM ἀκούω
 449. κατασκηνώσει VF--FAI3S- σκηνόω κατα
 450. ἐπ' P--------- ἐπί
 451. ἐλπίδι N3D-DSF--- ἐλπίς
 452. καὶ C--------- καί
 453. ἡσυχάσει VF--FAI3S- ἡσυχάζω
 454. ἀφόβως D--------- ἀφόβως
 455. ἀπὸ P--------- ἀπό
 456. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 457. κακοῦ A1--GSN--- κακός
 458. Prov 2:1
 459. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 460. ἐὰν C--------- ἐάν
 461. δεξάμενος VA--AMPNSM δέχομαι
 462. ῥῆσιν N3I-ASF--- ῥῆσις
 463. ἐμῆς A1--GSF--- ἐμός
 464. ἐντολῆς N1--GSF--- ἐντολή
 465. κρύψῃς VA--AAS2S- κρύπτω
 466. παρὰ P--------- παρά
 467. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 468. Prov 2:2
 469. ὑπακούσεται VF--FMI3S- ἀκούω ὑπο
 470. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 471. τὸ RA--NSN--- ὁ
 472. οὖς N3T-NSN--- οὖς
 473. σου RP--GS---- σύ
 474. καὶ C--------- καί
 475. παραβαλεῖς VF--FAI2S- βάλλω παρα
 476. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 477. σου RP--GS---- σύ
 478. εἰς P--------- εἰς
 479. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 480. παραβαλεῖς VF--FAI2S- βάλλω παρα
 481. δὲ X--------- δέ
 482. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 483. ἐπὶ P--------- ἐπί
 484. νουθέτησιν N3I-ASF--- νουθέτησις
 485. τῷ RA--DSM--- ὁ
 486. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 487. σου RP--GS---- σύ
 488. Prov 2:3
 489. ἐὰν C--------- ἐάν
 490. γὰρ X--------- γάρ
 491. τὴν RA--ASF--- ὁ
 492. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 493. ἐπικαλέσῃ VA--AAS3S- καλέω ἐπι
 494. καὶ C--------- καί
 495. τῇ RA--DSF--- ὁ
 496. συνέσει N3I-DSF--- σύνεσις
 497. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 498. φωνήν N1--ASF--- φωνή
 499. σου RP--GS---- σύ
 500. τὴν RA--ASF--- ὁ
 501. δὲ X--------- δέ
 502. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 503. ζητήσῃς VA--AAS2S- ζητέω
 504. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 505. τῇ RA--DSF--- ὁ
 506. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 507. Prov 2:4
 508. καὶ C--------- καί
 509. ἐὰν C--------- ἐάν
 510. ζητήσῃς VA--AAS2S- ζητέω
 511. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 512. ὡς C--------- ὡς
 513. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 514. καὶ C--------- καί
 515. ὡς C--------- ὡς
 516. θησαυροὺς N2--APM--- θησαυρός
 517. ἐξερευνήσῃς VA--AAS2S- ἐρευνάω ἐκ
 518. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 519. Prov 2:5
 520. τότε D--------- τότε
 521. συνήσεις VF--FAI2S- ἵημι συν
 522. φόβον N2--ASM--- φόβος
 523. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 524. καὶ C--------- καί
 525. ἐπίγνωσιν N3I-ASF--- ἐπίγνωσις
 526. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 527. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 528. Prov 2:6
 529. ὅτι C--------- ὅτι
 530. κύριος N2--NSM--- κύριος
 531. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 532. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 533. καὶ C--------- καί
 534. ἀπὸ P--------- ἀπό
 535. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 536. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 537. γνῶσις N3I-NSF--- γνῶσις
 538. καὶ C--------- καί
 539. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 540. Prov 2:7
 541. καὶ C--------- καί
 542. θησαυρίζει V1--PAI3S- θησαυρίζω
 543. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 544. κατορθοῦσι V4--PAPDPM ὀρθόω κατα
 545. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 546. ὑπερασπιεῖ VF--FAI3S- ἀσπίζω ὑπερ
 547. τὴν RA--ASF--- ὁ
 548. πορείαν N1A-ASF--- πορεία
 549. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 550. Prov 2:8
 551. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 552. φυλάξαι VA--AAN--- φυλάσσω
 553. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 554. δικαιωμάτων N3M-GPN--- δικαίωμα
 555. καὶ C--------- καί
 556. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 557. εὐλαβουμένων V2--PMPGPM εὐλαβέομαι
 558. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 559. διαφυλάξει VF--FAI3S- φυλάσσω δια
 560. Prov 2:9
 561. τότε D--------- τότε
 562. συνήσεις VF--FAI2S- ἵημι συν
 563. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 564. καὶ C--------- καί
 565. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 566. καὶ C--------- καί
 567. κατορθώσεις VF--FAI2S- ὀρθόω κατα
 568. πάντας A3--APM--- πᾶς
 569. ἄξονας N3N-APM--- ἄξων
 570. ἀγαθούς A1--APM--- ἀγαθός
 571. Prov 2:10
 572. ἐὰν C--------- ἐάν
 573. γὰρ X--------- γάρ
 574. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 575. ἡ RA--NSF--- ὁ
 576. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 577. εἰς P--------- εἰς
 578. σὴν A1--ASF--- σός
 579. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 580. ἡ RA--NSF--- ὁ
 581. δὲ X--------- δέ
 582. αἴσθησις N3I-NSF--- αἴσθησις
 583. τῇ RA--DSF--- ὁ
 584. σῇ A1--DSF--- σός
 585. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 586. καλὴ A1--NSF--- καλός
 587. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 588. δόξῃ VA--AAS3S- δοκέω
 589. Prov 2:11
 590. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 591. καλὴ A1--NSF--- καλός
 592. φυλάξει VF--FAI3S- φυλάσσω
 593. σε RP--AS---- σύ
 594. ἔννοια N1A-NSF--- ἔννοια
 595. δὲ X--------- δέ
 596. ὁσία A1A-NSF--- ὅσιος
 597. τηρήσει VF--FAI3S- τηρέω
 598. σε RP--AS---- σύ
 599. Prov 2:12
 600. ἵνα C--------- ἵνα
 601. ῥύσηταί VA--AMS3S- ῥύομαι
 602. σε RP--AS---- σύ
 603. ἀπὸ P--------- ἀπό
 604. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 605. κακῆς A1--GSF--- κακός
 606. καὶ C--------- καί
 607. ἀπὸ P--------- ἀπό
 608. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 609. λαλοῦντος V2--PAPGSM λαλέω
 610. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 611. πιστόν A1--ASN--- πιστός
 612. Prov 2:13
 613. ὦ I--------- ὦ
 614. οἱ RA--NPM--- ὁ
 615. ἐγκαταλείποντες V1--PAPNPM λείπω ἐν κατα
 616. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 617. εὐθείας A3U-GSF--- εὐθύς
 618. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 619. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 620. ἐν P--------- ἐν
 621. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 622. σκότους N3E-GSN--- σκότος
 623. Prov 2:14
 624. οἱ RA--NPM--- ὁ
 625. εὐφραινόμενοι V1--PMPNPM εὐφραίνω
 626. ἐπὶ P--------- ἐπί
 627. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 628. καὶ C--------- καί
 629. χαίροντες V1--PAPNPM χαίρω
 630. ἐπὶ P--------- ἐπί
 631. διαστροφῇ N1--DSF--- διαστροφή
 632. κακῇ A1--DSF--- κακός
 633. Prov 2:15
 634. ὧν RR--GPM--- ὅς
 635. αἱ RA--NPF--- ὁ
 636. τρίβοι N2--NPF--- τρίβος
 637. σκολιαὶ A1A-NPF--- σκολιός
 638. καὶ C--------- καί
 639. καμπύλαι A1--NPF--- καμπύλος
 640. αἱ RA--NPF--- ὁ
 641. τροχιαὶ N1A-NPF--- τροχιά
 642. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 643. Prov 2:16
 644. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 645. μακράν D--------- μακράν
 646. σε RP--AS---- σύ
 647. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 648. ἀπὸ P--------- ἀπό
 649. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 650. εὐθείας A3U-GSF--- εὐθύς
 651. καὶ C--------- καί
 652. ἀλλότριον A1A-ASM--- ἀλλότριος
 653. τῆς RA--GSF--- ὁ
 654. δικαίας A1A-GSF--- δίκαιος
 655. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 656. Prov 2:17
 657. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 658. μή D--------- μή
 659. σε RP--AS---- σύ
 660. καταλάβῃ VB--AAS3S- λαμβάνω κατα
 661. κακὴ A1--NSF--- κακός
 662. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 663. ἡ RA--NSF--- ὁ
 664. ἀπολείπουσα V1--PAPNSF λείπω ἀπο
 665. διδασκαλίαν N1A-ASF--- διδασκαλία
 666. νεότητος N3T-GSF--- νεότης
 667. καὶ C--------- καί
 668. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 669. θείαν A1A-ASF--- θεῖος
 670. ἐπιλελησμένη VM--XMPNSF λανθάνω ἐπι
 671. Prov 2:18
 672. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 673. γὰρ X--------- γάρ
 674. παρὰ P--------- παρά
 675. τῷ RA--DSM--- ὁ
 676. θανάτῳ N2--DSM--- θάνατος
 677. τὸν RA--ASM--- ὁ
 678. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 679. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 680. καὶ C--------- καί
 681. παρὰ P--------- παρά
 682. τῷ RA--DSM--- ὁ
 683. ᾅδῃ N1M-DSM--- ᾅδης
 684. μετὰ P--------- μετά
 685. τῶν RA--GPM--- ὁ
 686. γηγενῶν A3H-GPM--- γηγενής
 687. τοὺς RA--APM--- ὁ
 688. ἄξονας N3N-APM--- ἄξων
 689. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 690. Prov 2:19
 691. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 692. οἱ RA--NPM--- ὁ
 693. πορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι
 694. ἐν P--------- ἐν
 695. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 696. οὐκ D--------- οὐ
 697. ἀναστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἀνα
 698. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 699. μὴ D--------- μή
 700. καταλάβωσιν VB--AAS3P- λαμβάνω κατα
 701. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 702. εὐθείας A3U-GSF--- εὐθύς
 703. οὐ D--------- οὐ
 704. γὰρ X--------- γάρ
 705. καταλαμβάνονται V1--PMI3P- λαμβάνω κατα
 706. ὑπὸ P--------- ὑπό
 707. ἐνιαυτῶν N2--GPM--- ἐνιαυτός
 708. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 709. Prov 2:20
 710. εἰ C--------- εἰ
 711. γὰρ X--------- γάρ
 712. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 713. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 714. ἀγαθάς A1--APF--- ἀγαθός
 715. εὕροσαν VA--AAI3P- εὑρίσκω
 716. ἂν X--------- ἄν
 717. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 718. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 719. λείους A1B-APF--- λεῖος
 720. Prov 2:21
 721. χρηστοὶ A1--NPM--- χρηστός
 722. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 723. οἰκήτορες N3R-NPM--- οἰκήτωρ
 724. γῆς N1--GSF--- γῆ
 725. ἄκακοι A1B-NPM--- ἄκακος
 726. δὲ X--------- δέ
 727. ὑπολειφθήσονται VV--FPI3P- λείπω ὑπο
 728. ἐν P--------- ἐν
 729. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 730. ὅτι C--------- ὅτι
 731. εὐθεῖς A3U-NPM--- εὐθύς
 732. κατασκηνώσουσι VF--FAI3P- σκηνόω κατα
 733. γῆν N1--ASF--- γῆ
 734. καὶ C--------- καί
 735. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 736. ὑπολειφθήσονται VV--FPI3P- λείπω ὑπο
 737. ἐν P--------- ἐν
 738. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 739. Prov 2:22
 740. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 741. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 742. ἐκ P--------- ἐκ
 743. γῆς N1--GSF--- γῆ
 744. ὀλοῦνται VF2-FMI3P- ὄλλυμι
 745. οἱ RA--NPM--- ὁ
 746. δὲ X--------- δέ
 747. παράνομοι A1B-NPM--- παράνομος
 748. ἐξωσθήσονται VC--FPI3P- ὠθέω ἐκ
 749. ἀπ' P--------- ἀπό
 750. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 751. Prov 3:1
 752. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 753. ἐμῶν A1--GPN--- ἐμός
 754. νομίμων A1--GPN--- νόμιμος
 755. μὴ D--------- μή
 756. ἐπιλανθάνου V1--PMD2S- λανθάνω ἐπι
 757. τὰ RA--APN--- ὁ
 758. δὲ X--------- δέ
 759. ῥήματά N3M-APN--- ῥῆμα
 760. μου RP--GS---- ἐγώ
 761. τηρείτω V2--PAD3S- τηρέω
 762. σὴ A1--NSF--- σός
 763. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 764. Prov 3:2
 765. μῆκος N3E-ASN--- μῆκος
 766. γὰρ X--------- γάρ
 767. βίου N2--GSM--- βίος
 768. καὶ C--------- καί
 769. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 770. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 771. καὶ C--------- καί
 772. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 773. προσθήσουσίν VF--FAI3P- τίθημι προς
 774. σοι RP--DS---- σύ
 775. Prov 3:3
 776. ἐλεημοσύναι N1--NPF--- ἐλεημοσύνη
 777. καὶ C--------- καί
 778. πίστεις N3I-NPF--- πίστις
 779. μὴ D--------- μή
 780. ἐκλιπέτωσάν VB--AAD3P- λείπω ἐκ
 781. σε RP--AS---- σύ
 782. ἄφαψαι VA--AAN--- ἅπτω ἀπο
 783. δὲ X--------- δέ
 784. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 785. ἐπὶ P--------- ἐπί
 786. σῷ A1--DSM--- σός
 787. τραχήλῳ N2--DSM--- τράχηλος
 788. καὶ C--------- καί
 789. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 790. χάριν N3--ASF--- χάρις
 791. Prov 3:4
 792. καὶ C--------- καί
 793. προνοοῦ V2--PMD2S- νοέω προ
 794. καλὰ A1--APN--- καλός
 795. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 796. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 797. καὶ C--------- καί
 798. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 799. Prov 3:5
 800. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 801. πεποιθὼς VX--XAPNSM πείθω
 802. ἐν P--------- ἐν
 803. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 804. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 805. ἐπὶ P--------- ἐπί
 806. θεῷ N2--DSM--- θεός
 807. ἐπὶ P--------- ἐπί
 808. δὲ X--------- δέ
 809. σῇ A1--DSF--- σός
 810. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 811. μὴ D--------- μή
 812. ἐπαίρου V1--PMD2S- αἴρω ἐπι
 813. Prov 3:6
 814. ἐν P--------- ἐν
 815. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 816. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 817. σου RP--GS---- σύ
 818. γνώριζε V1--PAD2S- γνωρίζω
 819. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 820. ἵνα C--------- ἵνα
 821. ὀρθοτομῇ V2--PAS3S- ὀρθοτομέω
 822. τὰς RA--APF--- ὁ
 823. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 824. σου RP--GS---- σύ
 825. ὁ RA--NSM--- ὁ
 826. δὲ X--------- δέ
 827. πούς N3D-NSM--- πούς
 828. σου RP--GS---- σύ
 829. οὐ D--------- οὐ
 830. μὴ D--------- μή
 831. προσκόπτῃ V1--PAS3S- σκόπτω προς
 832. Prov 3:7
 833. μὴ D--------- μή
 834. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 835. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 836. παρὰ P--------- παρά
 837. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 838. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 839. δὲ X--------- δέ
 840. τὸν RA--ASM--- ὁ
 841. θεὸν N2--ASM--- θεός
 842. καὶ C--------- καί
 843. ἔκκλινε V1--PAD2S- κλίνω ἐκ
 844. ἀπὸ P--------- ἀπό
 845. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 846. κακοῦ A1--GSM--- κακός
 847. Prov 3:8
 848. τότε D--------- τότε
 849. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 850. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 851. τῷ RA--DSN--- ὁ
 852. σώματί N3M-DSN--- σῶμα
 853. σου RP--GS---- σύ
 854. καὶ C--------- καί
 855. ἐπιμέλεια N1A-NSF--- ἐπιμέλεια
 856. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 857. ὀστέοις N2N-DPN--- ὀστέον
 858. σου RP--GS---- σύ
 859. Prov 3:9
 860. τίμα V3--PAD2S- τιμάω
 861. τὸν RA--ASM--- ὁ
 862. κύριον N2--ASM--- κύριος
 863. ἀπὸ P--------- ἀπό
 864. σῶν A1--GPM--- σός
 865. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 866. πόνων N2--GPM--- πόνος
 867. καὶ C--------- καί
 868. ἀπάρχου V1--PMD2S- ἄρχω ἀπο
 869. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 870. ἀπὸ P--------- ἀπό
 871. σῶν A1--GPM--- σός
 872. καρπῶν N2--GPM--- καρπός
 873. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 874. Prov 3:10
 875. ἵνα C--------- ἵνα
 876. πίμπληται V6--PMS3S- πίμπλημι
 877. τὰ RA--APN--- ὁ
 878. ταμίειά N2N-APN--- ταμιεῖον
 879. σου RP--GS---- σύ
 880. πλησμονῆς N1--GSF--- πλησμονή
 881. σίτου N2--GSM--- σῖτος
 882. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 883. δὲ X--------- δέ
 884. αἱ RA--NPF--- ὁ
 885. ληνοί N2--NPF--- ληνός
 886. σου RP--GS---- σύ
 887. ἐκβλύζωσιν V1--PAS3P- βλύζω ἐκ
 888. Prov 3:11
 889. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 890. μὴ D--------- μή
 891. ὀλιγώρει V2--PAD2S- ὀλιγωρέω
 892. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 893. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 894. μηδὲ C--------- μηδέ
 895. ἐκλύου V1--PPD2S- λύω ἐκ
 896. ὑπ' P--------- ὑπό
 897. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 898. ἐλεγχόμενος V1--PMPNSM ἐλέγχω
 899. Prov 3:12
 900. ὃν RR--ASM--- ὅς
 901. γὰρ X--------- γάρ
 902. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 903. κύριος N2--NSM--- κύριος
 904. παιδεύει V1--PAI3S- παιδεύω
 905. μαστιγοῖ V4--PAI3S- μαστιγόω
 906. δὲ X--------- δέ
 907. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 908. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 909. ὃν RR--ASM--- ὅς
 910. παραδέχεται V1--PMI3S- δέχομαι παρα
 911. Prov 3:13
 912. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 913. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 914. ὃς RR--NSM--- ὅς
 915. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 916. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 917. καὶ C--------- καί
 918. θνητὸς A1--NSM--- θνητός
 919. ὃς RR--NSM--- ὅς
 920. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 921. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 922. Prov 3:14
 923. κρεῖττον A3C-ASN--- κρείσσων
 924. γὰρ X--------- γάρ
 925. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 926. ἐμπορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι ἐν
 927. ἢ C--------- ἤ
 928. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 929. καὶ C--------- καί
 930. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 931. θησαυρούς N2--APM--- θησαυρός
 932. Prov 3:15
 933. τιμιωτέρα A1A-APNC-- τίμιος
 934. δέ X--------- δέ
 935. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 936. λίθων N2--GPM--- λίθος
 937. πολυτελῶν A3H-GPM--- πολυτελής
 938. οὐκ D--------- οὐ
 939. ἀντιτάξεται VF--FMI3S- τάσσω ἀντι
 940. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 941. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 942. πονηρόν A1A-ASN--- πονηρός
 943. εὔγνωστός A1B-NSM--- εὔγνωστος
 944. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 945. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 946. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 947. ἐγγίζουσιν V1--PAI3P- ἐγγίζω
 948. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 949. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 950. δὲ X--------- δέ
 951. τίμιον A1A-NSN--- τίμιος
 952. οὐκ D--------- οὐ
 953. ἄξιον A1A-NSN--- ἄξιος
 954. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 955. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 956. Prov 3:16
 957. μῆκος N3E-ASN--- μῆκος
 958. γὰρ X--------- γάρ
 959. βίου N2--GSM--- βίος
 960. καὶ C--------- καί
 961. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 962. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 963. ἐν P--------- ἐν
 964. τῇ RA--DSF--- ὁ
 965. δεξιᾷ A1A-DSF--- δεξιός
 966. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 967. ἐν P--------- ἐν
 968. δὲ X--------- δέ
 969. τῇ RA--DSF--- ὁ
 970. ἀριστερᾷ A1A-DSF--- ἀριστερός
 971. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 972. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 973. καὶ C--------- καί
 974. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 975. Prov 3:16a
 976. ἐκ P--------- ἐκ
 977. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 978. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 979. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 980. ἐκπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι ἐκ
 981. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 982. νόμον N2--ASM--- νόμος
 983. δὲ X--------- δέ
 984. καὶ C--------- καί
 985. ἔλεον N2--ASM--- ἔλεος
 986. ἐπὶ P--------- ἐπί
 987. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 988. φορεῖ V2--PAI3S- φορέω
 989. Prov 3:17
 990. αἱ RA--NPF--- ὁ
 991. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 992. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 993. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 994. καλαί A1--NPF--- καλός
 995. καὶ C--------- καί
 996. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 997. οἱ RA--NPM--- ὁ
 998. τρίβοι N2--NPM--- τρίβος
 999. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1000. ἐν P--------- ἐν
 1001. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1002. Prov 3:18
 1003. ξύλον N2N-NSN--- ξύλον
 1004. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 1005. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 1006. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 1007. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1008. ἀντεχομένοις V1--PMPDPM ἔχω ἀντι
 1009. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1010. καὶ C--------- καί
 1011. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1012. ἐπερειδομένοις V1--PMPDPM ἐρείδω ἐπι
 1013. ἐπ' P--------- ἐπί
 1014. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1015. ὡς C--------- ὡς
 1016. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1017. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1018. ἀσφαλής A3H-NSM--- ἀσφαλής
 1019. Prov 3:19
 1020. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1021. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1022. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1023. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 1024. ἐθεμελίωσεν V4I-AAI3S- θεμελιόω
 1025. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1026. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1027. ἡτοίμασεν VAI-AAI3S- ἑτοιμάζω
 1028. δὲ X--------- δέ
 1029. οὐρανοὺς N2--APM--- οὐρανός
 1030. ἐν P--------- ἐν
 1031. φρονήσει N3I-DSF--- φρόνησις
 1032. Prov 3:20
 1033. ἐν P--------- ἐν
 1034. αἰσθήσει N3I-DSF--- αἴσθησις
 1035. ἄβυσσοι N2--NPM--- ἄβυσσος
 1036. ἐρράγησαν VDI-API3P- ῥήγνυμι
 1037. νέφη N3E-NPN--- νέφος
 1038. δὲ X--------- δέ
 1039. ἐρρύησαν VAI-AAI3P- ῥέω
 1040. δρόσους N2--APF--- δρόσος
 1041. Prov 3:21
 1042. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 1043. μὴ D--------- μή
 1044. παραρρυῇς V2--PAS2S- ῥέω παρα
 1045. τήρησον VA--AAD2S- τηρέω
 1046. δὲ X--------- δέ
 1047. ἐμὴν A1--ASF--- ἐμός
 1048. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 1049. καὶ C--------- καί
 1050. ἔννοιαν N1A-ASF--- ἔννοια
 1051. Prov 3:22
 1052. ἵνα C--------- ἵνα
 1053. ζήσῃ VF--FMI2S- ζάω
 1054. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1055. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 1056. σου RP--GS---- σύ
 1057. καὶ C--------- καί
 1058. χάρις N3--NSF--- χάρις
 1059. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 1060. περὶ P--------- περί
 1061. σῷ A1--DS---- σός
 1062. τραχήλῳ N2--DSM--- τράχηλος
 1063. Prov 3:22a
 1064. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1065. δὲ X--------- δέ
 1066. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 1067. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1068. σαρξί N3K-DPF--- σάρξ
 1069. σου RP--GS---- σύ
 1070. καὶ C--------- καί
 1071. ἐπιμέλεια N1A-NSF--- ἐπιμέλεια
 1072. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1073. σοῖς A1--DP---- σός
 1074. ὀστέοις N2N-DPN--- ὀστέον
 1075. Prov 3:23
 1076. ἵνα C--------- ἵνα
 1077. πορεύῃ V1--PAS3S- πορεύομαι
 1078. πεποιθὼς VX--XAPNSM πείθω
 1079. ἐν P--------- ἐν
 1080. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1081. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1082. τὰς RA--APF--- ὁ
 1083. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 1084. σου RP--GS---- σύ
 1085. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1086. δὲ X--------- δέ
 1087. πούς N3D-NSM--- πούς
 1088. σου RP--GS---- σύ
 1089. οὐ D--------- οὐ
 1090. μὴ D--------- μή
 1091. προσκόψῃ VF--FMI2S- κόπτω προς
 1092. Prov 3:24
 1093. ἐὰν C--------- ἐάν
 1094. γὰρ X--------- γάρ
 1095. κάθῃ V5--PMS2S- ἧμαι κατα
 1096. ἄφοβος A1B-NSM--- ἄφοβος
 1097. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 1098. ἐὰν C--------- ἐάν
 1099. δὲ X--------- δέ
 1100. καθεύδῃς V1--PAS2S- εὕδω κατα
 1101. ἡδέως D--------- ἡδέως
 1102. ὑπνώσεις VF--FAI2S- ὑπνόω
 1103. Prov 3:25
 1104. καὶ C--------- καί
 1105. οὐ D--------- οὐ
 1106. φοβηθήσῃ VC--FPI2S- φοβέω
 1107. πτόησιν N3I-ASF--- πτόησις
 1108. ἐπελθοῦσαν VB--AAPASF ἔρχομαι ἐπι
 1109. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1110. ὁρμὰς N1--APF--- ὁρμή
 1111. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 1112. ἐπερχομένας V1--PMPAPF ἔρχομαι ἐπι
 1113. Prov 3:26
 1114. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1115. γὰρ X--------- γάρ
 1116. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1117. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1118. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1119. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 1120. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 1121. σου RP--GS---- σύ
 1122. καὶ C--------- καί
 1123. ἐρείσει VF--FAI3S- ἐρείδω
 1124. σὸν A1--ASM--- σός
 1125. πόδα N3D-ASM--- πούς
 1126. ἵνα C--------- ἵνα
 1127. μὴ D--------- μή
 1128. σαλευθῇς VC--APP2S- σαλεύω
 1129. Prov 3:27
 1130. μὴ D--------- μή
 1131. ἀπόσχῃ VB--AAS3S- ἔχω ἀπο
 1132. εὖ D--------- εὖ
 1133. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 1134. ἐνδεῆ A3H-ASM--- ἐνδεής
 1135. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 1136. ἂν X--------- ἄν
 1137. ἔχῃ V1--PAS3S- ἔχω
 1138. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1139. χείρ N3--NSF--- χείρ
 1140. σου RP--GS---- σύ
 1141. βοηθεῖν V2--PAN--- βοηθέω
 1142. Prov 3:28
 1143. μὴ D--------- μή
 1144. εἴπης VB--AAS2S- εἶπον
 1145. ἐπανελθὼν VB--AAPNPM ἔρχομαι ἐπι ἀνα
 1146. ἐπάνηκε V1--PAD2S- ἥκω ἐπι ἀνα
 1147. καὶ C--------- καί
 1148. αὔριον D--------- αὔριον
 1149. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 1150. δυνατοῦ A1--GSM--- δυνατός
 1151. σου RP--GS---- σύ
 1152. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 1153. εὖ D--------- εὖ
 1154. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 1155. οὐ D--------- οὐ
 1156. γὰρ X--------- γάρ
 1157. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 1158. τί RI--ASN--- τίς
 1159. τέξεται VF--FMI3S- τίκτω
 1160. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1161. ἐπιοῦσα V9--PAPNSF εἶμι ἐπι
 1162. Prov 3:29
 1163. μὴ D--------- μή
 1164. τεκτήνῃ VB--AMS2S- τεκταίνω
 1165. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1166. σὸν A1--ASM--- σός
 1167. φίλον A1--ASM--- φίλος
 1168. κακὰ A1--APN--- κακός
 1169. παροικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω παρα
 1170. καὶ C--------- καί
 1171. πεποιθότα VX--XAPASM πείθω
 1172. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1173. σοί RP--DS---- σύ
 1174. Prov 3:30
 1175. μὴ D--------- μή
 1176. φιλεχθρήσῃς VA--AAS2S- φιλεχθρέω
 1177. πρὸς P--------- πρός
 1178. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 1179. μάτην D--------- μάτην
 1180. μή D--------- μή
 1181. τι RI--ASN--- τις
 1182. εἰς P--------- εἰς
 1183. σὲ RP--AS---- σύ
 1184. ἐργάσηται VA--AMS3S- ἐργάζομαι
 1185. κακόν A1--ASN--- κακός
 1186. Prov 3:31
 1187. μὴ D--------- μή
 1188. κτήσῃ VA--AMS2S- κτάομαι
 1189. κακῶν A1--GPM--- κακός
 1190. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 1191. ὀνείδη N3E-APN--- ὄνειδος
 1192. μηδὲ C--------- μηδέ
 1193. ζηλώσῃς VA--AAS2S- ζηλόω
 1194. τὰς RA--APF--- ὁ
 1195. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1196. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1197. Prov 3:32
 1198. ἀκάθαρτος A1B-NSM--- ἀκάθαρτος
 1199. γὰρ X--------- γάρ
 1200. ἔναντι D--------- ἔναντι
 1201. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1202. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1203. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 1204. ἐν P--------- ἐν
 1205. δὲ X--------- δέ
 1206. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 1207. οὐ D--------- οὐ
 1208. συνεδριάζει V1--PAI3S- συνεδριάζω
 1209. Prov 3:33
 1210. κατάρα N1A-NSF--- κατάρα
 1211. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1212. ἐν P--------- ἐν
 1213. οἴκοις N2--DPM--- οἶκος
 1214. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 1215. ἐπαύλεις N3I-NPF--- ἔπαυλις
 1216. δὲ X--------- δέ
 1217. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 1218. εὐλογοῦνται V2--PMP3P- εὐλογέω
 1219. Prov 3:34
 1220. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1221. ὑπερηφάνοις A1B-DPM--- ὑπερήφανος
 1222. ἀντιτάσσεται V1--PMI3S- τάσσω ἀντι
 1223. ταπεινοῖς A1--DPM--- ταπεινός
 1224. δὲ X--------- δέ
 1225. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 1226. χάριν N3--ASF--- χάρις
 1227. Prov 3:35
 1228. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 1229. σοφοὶ A1--NPM--- σοφός
 1230. κληρονομήσουσιν VF--FAI3P- κληρονομέω
 1231. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1232. δὲ X--------- δέ
 1233. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 1234. ὕψωσαν VA--AAI3P- ὑψόω
 1235. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 1236. Prov 4:1
 1237. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 1238. παῖδες N3D-VPM--- παῖς
 1239. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 1240. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1241. καὶ C--------- καί
 1242. προσέχετε V1--PAD2P- ἔχω προς
 1243. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 1244. ἔννοιαν N1A-ASF--- ἔννοια
 1245. Prov 4:2
 1246. δῶρον N2N-ASN--- δῶρον
 1247. γὰρ X--------- γάρ
 1248. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 1249. δωροῦμαι V2--PMI1S- δωρέω
 1250. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1251. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1252. ἐμὸν A1--ASM--- ἐμός
 1253. νόμον N2--ASM--- νόμος
 1254. μὴ D--------- μή
 1255. ἐγκαταλίπητε VB--AAS2P- λείπω ἐν κατα
 1256. Prov 4:3
 1257. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1258. γὰρ X--------- γάρ
 1259. ἐγενόμην VBI-AMI1S- γίγνομαι
 1260. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 1261. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 1262. ὑπήκοος N2--NSM--- ὑπήκοος
 1263. καὶ C--------- καί
 1264. ἀγαπώμενος V3--PPPNSM ἀγαπάω
 1265. ἐν P--------- ἐν
 1266. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 1267. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 1268. Prov 4:4
 1269. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1270. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 1271. καὶ C--------- καί
 1272. ἐδίδασκόν V1I-IAI3P- διδάσκω
 1273. με RP--AS---- ἐγώ
 1274. ἐρειδέτω V1--PAD3S- ἐρείδω
 1275. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1276. ἡμέτερος A1A-NSM--- ἡμέτερος
 1277. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1278. εἰς P--------- εἰς
 1279. σὴν A1--ASF--- σός
 1280. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1281. Prov 4:5
 1282. φύλασσε V1--PAD2S- φυλάσσω
 1283. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 1284. μὴ D--------- μή
 1285. ἐπιλάθῃ VB--AMS2S- λανθάνω ἐπι
 1286. μηδὲ C--------- μηδέ
 1287. παρίδῃς VB--AAS2S- ὁράω παρα
 1288. ῥῆσιν N3I-ASF--- ῥῆσις
 1289. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1290. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 1291. Prov 4:6
 1292. μηδὲ C--------- μηδέ
 1293. ἐγκαταλίπῃς VB--AAS2S- λείπω ἐν κατα
 1294. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1295. καὶ C--------- καί
 1296. ἀνθέξεταί VF--FMI3S- ἔχω ἀντι
 1297. σου RP--GS---- σύ
 1298. ἐράσθητι VS--APD2S- ἐράω
 1299. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1300. καὶ C--------- καί
 1301. τηρήσει VF--FAI3S- τηρέω
 1302. σε RP--AS---- σύ
 1303. Prov 4:8
 1304. περιχαράκωσον VA--AAD2S- χαρακόω περι
 1305. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1306. καὶ C--------- καί
 1307. ὑψώσει VF--FAI3S- ὑψόω
 1308. σε RP--AS---- σύ
 1309. τίμησον VA--AAD2S- τιμάω
 1310. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1311. ἵνα C--------- ἵνα
 1312. σε RP--AS---- σύ
 1313. περιλάβῃ VB--AAS3S- λαμβάνω περι
 1314. Prov 4:9
 1315. ἵνα C--------- ἵνα
 1316. δῷ VO--AAS3S- δίδωμι
 1317. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1318. σῇ A1--DSF--- σός
 1319. κεφαλῇ N1--DSF--- κεφαλή
 1320. στέφανον N2--ASM--- στέφανος
 1321. χαρίτων N3T-GPF--- χάρις
 1322. στεφάνῳ N2--DSM--- στέφανος
 1323. δὲ X--------- δέ
 1324. τρυφῆς N1--GSF--- τρυφή
 1325. ὑπερασπίσῃ V1--PAS3S- ἀσπίζω ὑπερ
 1326. σου RP--GS---- σύ
 1327. Prov 4:10
 1328. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 1329. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 1330. καὶ C--------- καί
 1331. δέξαι VA--AMD2S- δέχομαι
 1332. ἐμοὺς A1--APM--- ἐμός
 1333. λόγους N2--APM--- λόγος
 1334. καὶ C--------- καί
 1335. πληθυνθήσεται VC--FPI3S- πληθύνω
 1336. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 1337. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 1338. σου RP--GS---- σύ
 1339. ἵνα C--------- ἵνα
 1340. σοι RP--DS---- σύ
 1341. γένωνται VB--AMS3P- γίγνομαι
 1342. πολλαὶ A1--NPF--- πολύς
 1343. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 1344. βίου N2--GSM--- βίος
 1345. Prov 4:11
 1346. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1347. γὰρ X--------- γάρ
 1348. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 1349. διδάσκω V1--PAI1S- διδάσκω
 1350. σε RP--AS---- σύ
 1351. ἐμβιβάζω V1--PAI1S- βιβάζω ἐν
 1352. δέ X--------- δέ
 1353. σε RP--AS---- σύ
 1354. τροχιαῖς A1A-DPF--- τροχιός
 1355. ὀρθαῖς A1--DPF--- ὀρθός
 1356. Prov 4:12
 1357. ἐὰν C--------- ἐάν
 1358. γὰρ X--------- γάρ
 1359. πορεύῃ V1--PMS2S- πορεύομαι
 1360. οὐ D--------- οὐ
 1361. συγκλεισθήσεταί VC--FPI3S- κλείω συν
 1362. σου RP--GS---- σύ
 1363. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1364. διαβήματα N3M-NPN--- διάβημα
 1365. ἐὰν C--------- ἐάν
 1366. δὲ X--------- δέ
 1367. τρέχῃς V1--PAS2S- τρέχω
 1368. οὐ D--------- οὐ
 1369. κοπιάσεις VF--FAI2S- κοπιάω
 1370. Prov 4:13
 1371. ἐπιλαβοῦ VB--AMD2S- λαμβάνω ἐπι
 1372. ἐμῆς A1--GSF--- ἐμός
 1373. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 1374. μὴ D--------- μή
 1375. ἀφῇς VH--AAS2S- ἵημι ἀπο
 1376. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1377. φύλαξον VA--AAD2S- φυλάσσω
 1378. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1379. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 1380. εἰς P--------- εἰς
 1381. ζωήν N1--ASF--- ζωή
 1382. σου RP--GS---- σύ
 1383. Prov 4:14
 1384. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1385. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 1386. μὴ D--------- μή
 1387. ἐπέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι ἐπι
 1388. μηδὲ C--------- μηδέ
 1389. ζηλώσῃς VA--AAS2S- ζηλόω
 1390. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1391. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 1392. Prov 4:15
 1393. ἐν P--------- ἐν
 1394. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 1395. ἂν X--------- ἄν
 1396. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 1397. στρατοπεδεύσωσιν VA--AAS3P- στρατοπεδεύω
 1398. μὴ D--------- μή
 1399. ἐπέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι ἐπι
 1400. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1401. ἔκκλινον V1--AAD2S- κλίνω ἐκ
 1402. δὲ X--------- δέ
 1403. ἀπ' P--------- ἀπό
 1404. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 1405. καὶ C--------- καί
 1406. παράλλαξον V1--AAD2S- ἀλλάσσω παρα
 1407. Prov 4:16
 1408. οὐ D--------- οὐ
 1409. γὰρ X--------- γάρ
 1410. μὴ D--------- μή
 1411. ὑπνώσωσιν VA--AAS3P- ὑπνόω
 1412. ἐὰν C--------- ἐάν
 1413. μὴ D--------- μή
 1414. κακοποιήσωσιν VA--AAS3P- κακοποιέω
 1415. ἀφῄρηται VM--XPI3S- αἱρέω ἀπο
 1416. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1417. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 1418. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1419. καὶ C--------- καί
 1420. οὐ D--------- οὐ
 1421. κοιμῶνται V3--PMI3P- κοιμάω
 1422. Prov 4:17
 1423. οἵδε RD--NPM--- ὅδε
 1424. γὰρ X--------- γάρ
 1425. σιτοῦνται V2--PMI3P- σιτέομαι
 1426. σῖτα N2--APN--- σῖτος
 1427. ἀσεβείας N1A-GSF--- ἀσέβεια
 1428. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 1429. δὲ X--------- δέ
 1430. παρανόμῳ A1B-DSM--- παράνομος
 1431. μεθύσκονται V1--PMI3P- μεθύω
 1432. Prov 4:18
 1433. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1434. δὲ X--------- δέ
 1435. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 1436. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1437. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 1438. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 1439. φωτὶ N3T-DSN--- φῶς
 1440. λάμπουσιν V1--PAI3P- λάμπω
 1441. προπορεύονται V1--PMI3P- πορεύομαι προ
 1442. καὶ C--------- καί
 1443. φωτίζουσιν V1--PAI3P- φωτίζω
 1444. ἕως C--------- ἕως
 1445. κατορθώσῃ VA--AAS3S- ὀρθόω κατα
 1446. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1447. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 1448. Prov 4:19
 1449. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1450. δὲ X--------- δέ
 1451. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 1452. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1453. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 1454. σκοτειναί A1--NPF--- σκοτεινός
 1455. οὐκ D--------- οὐ
 1456. οἴδασιν VX--XAI3P- οἶδα
 1457. πῶς D--------- πῶς
 1458. προσκόπτουσιν V1--PAI3P- κόπτω προς
 1459. Prov 4:20
 1460. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 1461. ἐμῇ A1--DSF--- ἐμός
 1462. ῥήσει N3I-DSF--- ῥῆσις
 1463. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 1464. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1465. δὲ X--------- δέ
 1466. ἐμοῖς A1--DPM--- ἐμός
 1467. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1468. παράβαλε VB--AAD2S- βάλλω παρα
 1469. σὸν A1--ASM--- σός
 1470. οὖς N3T-ASN--- οὖς
 1471. Prov 4:21
 1472. ὅπως C--------- ὅπως
 1473. μὴ D--------- μή
 1474. ἐκλίπωσίν VB--AAS3P- λείπω ἐκ
 1475. σε RP--AS---- σύ
 1476. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1477. πηγαί N1--NPF--- πηγή
 1478. σου RP--GS---- σύ
 1479. φύλασσε V1--PAD2S- φυλάσσω
 1480. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 1481. ἐν P--------- ἐν
 1482. σῇ A1--DSF--- σός
 1483. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 1484. Prov 4:22
 1485. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 1486. γάρ X--------- γάρ
 1487. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1488. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1489. εὑρίσκουσιν V1--PAI3P- εὑρίσκω
 1490. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 1491. καὶ C--------- καί
 1492. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1493. σαρκὶ N3K-DSF--- σάρξ
 1494. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 1495. Prov 4:23
 1496. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1497. φυλακῇ N1--DSF--- φυλακή
 1498. τήρει V2--PAD2S- τηρέω
 1499. σὴν A1--ASF--- σός
 1500. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1501. ἐκ P--------- ἐκ
 1502. γὰρ X--------- γάρ
 1503. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 1504. ἔξοδοι N2--NPF--- ἔξοδος
 1505. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 1506. Prov 4:24
 1507. περίελε VB--AAD2S- αἱρέω περι
 1508. σεαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 1509. σκολιὸν A1A-ASN--- σκολιός
 1510. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 1511. καὶ C--------- καί
 1512. ἄδικα A1B-APN--- ἄδικος
 1513. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 1514. μακρὰν D--------- μακράν
 1515. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1516. σοῦ RP--GS---- σύ
 1517. ἄπωσαι VA--AMD2S- ὠθέω ἀπο
 1518. Prov 4:25
 1519. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1520. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1521. σου RP--GS---- σύ
 1522. ὀρθὰ A1--APN--- ὀρθός
 1523. βλεπέτωσαν V1--PAD3P- βλέπω
 1524. τὰ RA--APN--- ὁ
 1525. δὲ X--------- δέ
 1526. βλέφαρά N2N-APN--- βλέφαρον
 1527. σου RP--GS---- σύ
 1528. νευέτω V1--PAD3S- νεύω
 1529. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 1530. Prov 4:26
 1531. ὀρθὰς A1--APF--- ὀρθός
 1532. τροχιὰς N1A-APF--- τροχιά
 1533. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 1534. σοῖς A1--DPM--- σός
 1535. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 1536. καὶ C--------- καί
 1537. τὰς RA--APF--- ὁ
 1538. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 1539. σου RP--GS---- σύ
 1540. κατεύθυνε V1--PAD2S- εὐθύνω κατα
 1541. Prov 4:27
 1542. μὴ D--------- μή
 1543. ἐκκλίνῃς V1--PAS2S- κλίνω ἐκ
 1544. εἰς P--------- εἰς
 1545. τὰ RA--APN--- ὁ
 1546. δεξιὰ A1A-APN--- δεξιός
 1547. μηδὲ C--------- μηδέ
 1548. εἰς P--------- εἰς
 1549. τὰ RA--APN--- ὁ
 1550. ἀριστερά A1A-APN--- ἀριστερός
 1551. ἀπόστρεψον VA--AAD2S- στρέφω ἀπο
 1552. δὲ X--------- δέ
 1553. σὸν A1--ASM--- σός
 1554. πόδα N3D-ASM--- πούς
 1555. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1556. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1557. κακῆς A1--GSF--- κακός
 1558. Prov 4:27a
 1559. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1560. γὰρ X--------- γάρ
 1561. τὰς RA--APF--- ὁ
 1562. ἐκ P--------- ἐκ
 1563. δεξιῶν A1A-GPM--- δεξιός
 1564. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 1565. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1566. θεός N2--NSM--- θεός
 1567. διεστραμμέναι VP--XMPNPF στρέφω δια
 1568. δέ X--------- δέ
 1569. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1570. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1571. ἐξ P--------- ἐκ
 1572. ἀριστερῶν A1A-GPM--- ἀριστερός
 1573. Prov 4:27b
 1574. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1575. δὲ X--------- δέ
 1576. ὀρθὰς A1--APF--- ὀρθός
 1577. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 1578. τὰς RA--APF--- ὁ
 1579. τροχιάς A1A-APF--- τροχιάς
 1580. σου RP--GS---- σύ
 1581. τὰς RA--APF--- ὁ
 1582. δὲ X--------- δέ
 1583. πορείας N1A-APF--- πορεία
 1584. σου RP--GS---- σύ
 1585. ἐν P--------- ἐν
 1586. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 1587. προάξει VF--FAI3S- ἄγω προ
 1588. Prov 5:1
 1589. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 1590. ἐμῇ A1--DSF--- ἐμός
 1591. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 1592. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 1593. ἐμοῖς A1--DPM--- ἐμός
 1594. δὲ X--------- δέ
 1595. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1596. παράβαλλε V1--PAD2S- βάλλω παρα
 1597. σὸν A1--ASM--- σός
 1598. οὖς N3T-ASN--- οὖς
 1599. Prov 5:2
 1600. ἵνα C--------- ἵνα
 1601. φυλάξῃς VA--AAS2S- φυλάσσω
 1602. ἔννοιαν N1A-ASF--- ἔννοια
 1603. ἀγαθήν A1--ASF--- ἀγαθός
 1604. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 1605. δὲ X--------- δέ
 1606. ἐμῶν A1--GPN--- ἐμός
 1607. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 1608. ἐντέλλομαί V1--PMI1S- τέλλομαι ἐν
 1609. σοι RP--DS---- σύ
 1610. Prov 5:3
 1611. μὴ D--------- μή
 1612. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 1613. φαύλῃ A1--DSF--- φαῦλος
 1614. γυναικί N3K-DSF--- γυνή
 1615. μέλι N3T-NSN--- μέλι
 1616. γὰρ X--------- γάρ
 1617. ἀποστάζει V1--PAI3S- στάζω ἀπο
 1618. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1619. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 1620. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 1621. πόρνης N1--GSF--- πόρνη
 1622. ἣ X--------- ἥ
 1623. πρὸς P--------- πρός
 1624. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 1625. λιπαίνει V1--PAI3S- λιπαίνω
 1626. σὸν A1--ASM--- σός
 1627. φάρυγγα N3G-ASM--- φάρυγξ
 1628. Prov 5:4
 1629. ὕστερον D--------- ὕστερον
 1630. μέντοι X--------- μέντοι
 1631. πικρότερον A1A-ASMC-- πικρός
 1632. χολῆς N1--GSF--- χολή
 1633. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 1634. καὶ C--------- καί
 1635. ἠκονημένον VX--XPPASM ἀκονάω
 1636. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 1637. μαχαίρας N1--GSF--- μάχαιρα
 1638. διστόμου A1B-GSF--- δίστομος
 1639. Prov 5:5
 1640. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1641. γὰρ X--------- γάρ
 1642. ἀφροσύνης N1--GSF--- ἀφροσύνη
 1643. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1644. πόδες N3D-NPM--- πούς
 1645. κατάγουσιν V1--PAI3P- ἄγω κατα
 1646. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1647. χρωμένους V3--PMPAPM χράομαι
 1648. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1649. μετὰ P--------- μετά
 1650. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 1651. εἰς P--------- εἰς
 1652. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1653. ᾅδην N1M-ASM--- ᾅδης
 1654. τὰ RA--APN--- ὁ
 1655. δὲ X--------- δέ
 1656. ἴχνη N3E-APN--- ἴσνος
 1657. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1658. οὐκ D--------- οὐ
 1659. ἐρείδεται V1--PMI3S- ἐρείδω
 1660. Prov 5:6
 1661. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1662. γὰρ X--------- γάρ
 1663. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 1664. οὐκ D--------- οὐ
 1665. ἐπέρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 1666. σφαλεραὶ A1A-NPF--- σφαλερός
 1667. δὲ X--------- δέ
 1668. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1669. τροχιαὶ A1A-NPF--- τροχιός
 1670. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1671. καὶ C--------- καί
 1672. οὐκ D--------- οὐ
 1673. εὔγνωστοι A1B-NPF--- εὔγνωστος
 1674. Prov 5:7
 1675. νῦν D--------- νῦν
 1676. οὖν X--------- οὖν
 1677. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 1678. ἄκουέ V1--PAD2S- ἀκούω
 1679. μου RP--GS---- ἐγώ
 1680. καὶ C--------- καί
 1681. μὴ D--------- μή
 1682. ἀκύρους A1B-APM--- ἄκυρος
 1683. ποιήσῃς VA--AAS2S- ποιέω
 1684. ἐμοὺς A1--APM--- ἐμός
 1685. λόγους N2--APM--- λόγος
 1686. Prov 5:8
 1687. μακρὰν D--------- μακράν
 1688. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 1689. ἀπ' P--------- ἀπό
 1690. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1691. σὴν A1--ASF--- σός
 1692. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 1693. μὴ D--------- μή
 1694. ἐγγίσῃς VA--AAS2S- ἐγγίζω
 1695. πρὸς P--------- πρός
 1696. θύραις N1A-DPF--- θύρα
 1697. οἴκων N2--GPM--- οἶκος
 1698. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1699. Prov 5:9
 1700. ἵνα C--------- ἵνα
 1701. μὴ D--------- μή
 1702. πρόῃ V9--PMS2S- εἰμί προ
 1703. ἄλλοις RD--DPM--- ἄλλος
 1704. ζωήν N1--ASF--- ζωή
 1705. σου RP--GS---- σύ
 1706. καὶ C--------- καί
 1707. σὸν A1--ASM--- σός
 1708. βίον N2--ASM--- βίος
 1709. ἀνελεήμοσιν A3N-DPM--- ἀνελεήμων
 1710. Prov 5:10
 1711. ἵνα C--------- ἵνα
 1712. μὴ D--------- μή
 1713. πλησθῶσιν VS--APS3P- πίμπλημι
 1714. ἀλλότριοι A1A-NPM--- ἀλλότριος
 1715. σῆς A1--GSF--- σός
 1716. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 1717. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1718. δὲ X--------- δέ
 1719. σοὶ RP--DS---- σύ
 1720. πόνοι N2--NPM--- πόνος
 1721. εἰς P--------- εἰς
 1722. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 1723. ἀλλοτρίων A1A-GPM--- ἀλλότριος
 1724. εἰσέλθωσιν VB--AAS3P- ἔρχομαι εἰς
 1725. Prov 5:11
 1726. καὶ C--------- καί
 1727. μεταμεληθήσῃ VC--FPI2S- μελέω μετα
 1728. ἐπ' P--------- ἐπί
 1729. ἐσχάτων A1--GPM--- ἔσχατος
 1730. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 1731. ἂν X--------- ἄν
 1732. κατατριβῶσιν VD--APS3P- τρίβω κατα
 1733. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 1734. σώματός N3M-GSN--- σῶμα
 1735. σου RP--GS---- σύ
 1736. Prov 5:12
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 1739. πῶς D--------- πῶς
 1740. ἐμίσησα VAI-AAI1S- μισέω
 1741. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 1742. καὶ C--------- καί
 1743. ἐλέγχους N2--APM--- ἔλεγχος
 1744. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 1745. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1746. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 1747. μου RP--GS---- ἐγώ
 1748. Prov 5:13
 1749. οὐκ D--------- οὐ
 1750. ἤκουον V1I-IAI1S- ἀκούω
 1751. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1752. παιδεύοντός V1--PAPGSM παιδεύω
 1753. με RP--AS---- ἐγώ
 1754. καὶ C--------- καί
 1755. διδάσκοντός V1--PAPGSM διδάσκω
 1756. με RP--AS---- ἐγώ
 1757. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1758. παρέβαλλον V1I-IAI1S- βάλλω παρα
 1759. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1760. οὖς N3T-ASN--- οὖς
 1761. μου RP--GS---- ἐγώ
 1762. Prov 5:14
 1763. παρ' P--------- παρά
 1764. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 1765. ἐγενόμην VBI-AMI1S- γίγνομαι
 1766. ἐν P--------- ἐν
 1767. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 1768. κακῷ A1--DSN--- κακός
 1769. ἐν P--------- ἐν
 1770. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 1771. ἐκκλησίας N1A-GSF--- ἐκκλησία
 1772. καὶ C--------- καί
 1773. συναγωγῆς N1--GSF--- συναγωγή
 1774. Prov 5:15
 1775. πῖνε V1--PAD2S- πίνω
 1776. ὕδατα N3T-ASN--- ὕδωρ
 1777. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1778. σῶν A1--GPN--- σός
 1779. ἀγγείων N2N-GPN--- ἀγγεῖον
 1780. καὶ C--------- καί
 1781. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1782. σῶν A1--GPN--- σός
 1783. φρεάτων N3T-GPN--- φρέαρ
 1784. πηγῆς N1--GSF--- πηγή
 1785. Prov 5:16
 1786. μὴ D--------- μή
 1787. ὑπερεκχείσθω V2--PPD3S- χέω ὑπερ ἐκ
 1788. σοι RP--DS---- σύ
 1789. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1790. ὕδατα N3T-NPN--- ὕδωρ
 1791. ἐκ P--------- ἐκ
 1792. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1793. σῆς A1--GSF--- σός
 1794. πηγῆς N1--GSF--- πηγή
 1795. εἰς P--------- εἰς
 1796. δὲ X--------- δέ
 1797. σὰς A1--APF--- σός
 1798. πλατείας A3U-APF--- πλατύς
 1799. διαπορευέσθω V1--PMD3S- πορεύομαι δια
 1800. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1801. σὰ A1--NPN--- σός
 1802. ὕδατα N3T-NPN--- ὕδωρ
 1803. Prov 5:17
 1804. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1805. σοι RP--DS---- σύ
 1806. μόνῳ A1--DSM--- μόνος
 1807. ὑπάρχοντα V1--PAPNPN ἄρχω ὑπο
 1808. καὶ C--------- καί
 1809. μηδεὶς A3P-NSM--- μηδείς
 1810. ἀλλότριος A1A-NSM--- ἀλλότριος
 1811. μετασχέτω VB--AAD3S- ἔχω μετα
 1812. σοι RP--DS---- σύ
 1813. Prov 5:18
 1814. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1815. πηγή N1--NSF--- πηγή
 1816. σου RP--GS---- σύ
 1817. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1818. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1819. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1820. σοι RP--DS---- σύ
 1821. ἰδία A1A-NSF--- ἴδιος
 1822. καὶ C--------- καί
 1823. συνευφραίνου V1--PMD2S- εὐφραίνω συν
 1824. μετὰ P--------- μετά
 1825. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 1826. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1827. ἐκ P--------- ἐκ
 1828. νεότητός N3T-GSF--- νεότης
 1829. σου RP--GS---- σύ
 1830. Prov 5:19
 1831. ἔλαφος N2--NSM--- ἔλαφος
 1832. φιλίας N1A-GSF--- φιλία
 1833. καὶ C--------- καί
 1834. πῶλος N2--NSM--- πῶλος
 1835. σῶν A1--GPF--- σός
 1836. χαρίτων N3T-GPF--- χάρις
 1837. ὁμιλείτω V2--PAD3S- ὁμιλέω
 1838. σοι RP--DS---- σύ
 1839. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1840. δὲ X--------- δέ
 1841. ἰδία A1A-NSF--- ἴδιος
 1842. ἡγείσθω V2--PMD3S- ἡγέομαι
 1843. σου RP--GS---- σύ
 1844. καὶ C--------- καί
 1845. συνέστω V9--PAD3S- εἰμί συν
 1846. σοι RP--DS---- σύ
 1847. ἐν P--------- ἐν
 1848. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1849. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1850. ἐν P--------- ἐν
 1851. γὰρ X--------- γάρ
 1852. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1853. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 1854. φιλίᾳ N1A-DSF--- φιλία
 1855. συμπεριφερόμενος V1--PMPNSM φέρω συν περι
 1856. πολλοστὸς A1--NSM--- πολλοστός
 1857. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 1858. Prov 5:20
 1859. μὴ D--------- μή
 1860. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 1861. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 1862. πρὸς P--------- πρός
 1863. ἀλλοτρίαν A1A-ASF--- ἀλλότριος
 1864. μηδὲ C--------- μηδέ
 1865. συνέχου V1--PMD2S- ἔχω συν
 1866. ἀγκάλαις N1--DPF--- ἀγκάλη
 1867. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1868. μὴ D--------- μή
 1869. ἰδίας A1A-GSF--- ἴδιος
 1870. Prov 5:21
 1871. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 1872. γάρ X--------- γάρ
 1873. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1874. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1875. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1876. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1877. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 1878. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 1879. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 1880. εἰς P--------- εἰς
 1881. δὲ X--------- δέ
 1882. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1883. τὰς RA--APF--- ὁ
 1884. τροχιὰς A1A-APF--- τροχιός
 1885. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1886. σκοπεύει V1--PAI3S- σκοπεύω
 1887. Prov 5:22
 1888. παρανομίαι N1A-NPF--- παρανομία
 1889. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1890. ἀγρεύουσιν V1--PAI3P- ἀγρεύω
 1891. σειραῖς N1A-DPF--- σειρά
 1892. δὲ X--------- δέ
 1893. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1894. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 1895. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 1896. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 1897. σφίγγεται V1--PMI3S- σφίγγω
 1898. Prov 5:23
 1899. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1900. τελευτᾷ V3--PAI3S- τελευτάω
 1901. μετὰ P--------- μετά
 1902. ἀπαιδεύτων A1B-GPM--- ἀπαίδευτος
 1903. ἐκ P--------- ἐκ
 1904. δὲ X--------- δέ
 1905. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 1906. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1907. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 1908. βιότητος N3T-GSF--- βιότης
 1909. ἐξερρίφη VVI-API3S- ῥίπτω ἐκ
 1910. καὶ C--------- καί
 1911. ἀπώλετο VAI-AMI3S- ὀλλύω ἀπο
 1912. δι' P--------- διά
 1913. ἀφροσύνην N1--ASF--- ἀφροσύνη
 1914. Prov 6:1
 1915. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 1916. ἐὰν C--------- ἐάν
 1917. ἐγγυήσῃ VA--AMS2S- ἐγγυάω
 1918. σὸν A1--ASM--- σός
 1919. φίλον A1--ASM--- φίλος
 1920. παραδώσεις VF--FAI2S- δίδωμι παρα
 1921. σὴν A1--ASF--- σός
 1922. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1923. ἐχθρῷ A1A-DSM--- ἐχθρός
 1924. Prov 6:2
 1925. παγὶς N3D-NSF--- παγίς
 1926. γὰρ X--------- γάρ
 1927. ἰσχυρὰ A1A-NSF--- ἰσχυρός
 1928. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 1929. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1930. ἴδια A1A-NPN--- ἴδιος
 1931. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 1932. καὶ C--------- καί
 1933. ἁλίσκεται V1--PPI3S- ἁλίσκω
 1934. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 1935. ἰδίου A1A-GSN--- ἴδιος
 1936. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 1937. Prov 6:3
 1938. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 1939. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 1940. ἃ RR--APN--- ὅς
 1941. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 1942. σοι RP--DS---- σύ
 1943. ἐντέλλομαι V1--PMI1S- τέλλομαι ἐν
 1944. καὶ C--------- καί
 1945. σῴζου V1--PMD2S- σώζω
 1946. ἥκεις V1--PAI2S- ἥκω
 1947. γὰρ X--------- γάρ
 1948. εἰς P--------- εἰς
 1949. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1950. κακῶν A1--GPM--- κακός
 1951. διὰ P--------- διά
 1952. σὸν A1--ASM--- σός
 1953. φίλον A1--ASM--- φίλος
 1954. ἴθι V9--PAD2S- εἶμι
 1955. μὴ D--------- μή
 1956. ἐκλυόμενος V1--PMPNSM λύω ἐκ
 1957. παρόξυνε V1--PAD2S- ὀξύνω παρα
 1958. δὲ X--------- δέ
 1959. καὶ C--------- καί
 1960. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1961. φίλον A1--ASM--- φίλος
 1962. σου RP--GS---- σύ
 1963. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1964. ἐνεγυήσω VA--AMI2S- ἐγγυάω ἐν
 1965. Prov 6:4
 1966. μὴ D--------- μή
 1967. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 1968. ὕπνον N2--ASM--- ὕπνος
 1969. σοῖς A1--DPN--- σός
 1970. ὄμμασιν N3M-DPN--- ὄμμα
 1971. μηδὲ C--------- μηδέ
 1972. ἐπινυστάξῃς VA--AAS2S- νυστάζω ἐπι
 1973. σοῖς A1--DPN--- σός
 1974. βλεφάροις N2N-DPN--- βλέφαρον
 1975. Prov 6:5
 1976. ἵνα C--------- ἵνα
 1977. σῴζῃ V1--PMS2S- σώζω
 1978. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1979. δορκὰς N3D-NSF--- δορκάς
 1980. ἐκ P--------- ἐκ
 1981. βρόχων N2--GPM--- βρόχος
 1982. καὶ C--------- καί
 1983. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1984. ὄρνεον N2N-NSN--- ὄρνεον
 1985. ἐκ P--------- ἐκ
 1986. παγίδος N3D-GSF--- παγίς
 1987. Prov 6:6
 1988. ἴθι V9--PAD2S- εἶμι
 1989. πρὸς P--------- πρός
 1990. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1991. μύρμηκα N3K-ASM--- μύρμηξ
 1992. ὦ I--------- ὦ
 1993. ὀκνηρέ A1A-VSM--- ὀκνηρός
 1994. καὶ C--------- καί
 1995. ζήλωσον VA--AAD2S- ζηλόω
 1996. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 1997. τὰς RA--APF--- ὁ
 1998. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1999. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2000. καὶ C--------- καί
 2001. γενοῦ VB--AMD2S- γίγνομαι
 2002. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 2003. σοφώτερος A1--NSMC-- σοφός
 2004. Prov 6:7
 2005. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 2006. γὰρ X--------- γάρ
 2007. γεωργίου N2N-GSN--- γεώργιον
 2008. μὴ D--------- μή
 2009. ὑπάρχοντος V1--PAPGSM ἄρχω ὑπο
 2010. μηδὲ C--------- μηδέ
 2011. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2012. ἀναγκάζοντα V1--PAPASM ἀγκάζω ἀνα
 2013. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2014. μηδὲ C--------- μηδέ
 2015. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2016. δεσπότην N1M-ASM--- δεσπότης
 2017. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 2018. Prov 6:8
 2019. ἑτοιμάζεται V1--PMI3S- ἑτοιμάζω
 2020. θέρους N3E-GSN--- θέρος
 2021. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2022. τροφὴν N1--ASF--- τροφή
 2023. πολλήν A1--ASF--- πολύς
 2024. τε X--------- τε
 2025. ἐν P--------- ἐν
 2026. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2027. ἀμήτῳ N2--DSM--- ἀμητός
 2028. ποιεῖται V2--PMI3S- ποιέω
 2029. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2030. παράθεσιν N3I-ASF--- παράθεσις
 2031. Prov 6:8a
 2032. ἢ C--------- ἤ
 2033. πορεύθητι VC--APD2S- πορεύομαι
 2034. πρὸς P--------- πρός
 2035. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2036. μέλισσαν N1A-ASF--- μέλισσα
 2037. καὶ C--------- καί
 2038. μάθε VB--AAD2S- μανθάνω
 2039. ὡς C--------- ὡς
 2040. ἐργάτις N3D-NSF--- ἐργάτις
 2041. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 2042. τήν RA--ASF--- ὁ
 2043. τε X--------- τε
 2044. ἐργασίαν N1A-ASF--- ἐργασία
 2045. ὡς C--------- ὡς
 2046. σεμνὴν A1--ASF--- σεμνός
 2047. ποιεῖται V2--PMI3S- ποιέω
 2048. Prov 6:8b
 2049. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2050. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2051. πόνους N2--APM--- πόνος
 2052. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 2053. καὶ C--------- καί
 2054. ἰδιῶται N1M-NPM--- ἰδιώτης
 2055. πρὸς P--------- πρός
 2056. ὑγίειαν N1A-ASF--- ὑγίεια
 2057. προσφέρονται V1--PMI3P- φέρω προς
 2058. ποθεινὴ A1--NSF--- ποθεινός
 2059. δέ X--------- δέ
 2060. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2061. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2062. καὶ C--------- καί
 2063. ἐπίδοξος A1B-NSF--- ἐπίδοξος
 2064. Prov 6:8c
 2065. καίπερ C--------- καίπερ
 2066. οὖσα V9--PAPNSF εἰμί
 2067. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2068. ῥώμῃ N1--DSF--- ῥώμη
 2069. ἀσθενής A3H-NSF--- ἀσθενής
 2070. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2071. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 2072. τιμήσασα VA--AAPNSF τιμάω
 2073. προήχθη VQI-API3S- ἄγω προ
 2074. Prov 6:9
 2075. ἕως D--------- ἕως
 2076. τίνος RI--GSN--- τίς
 2077. ὀκνηρέ A1A-VSM--- ὀκνηρός
 2078. κατάκεισαι V5--PMI2S- κεῖμαι κατα
 2079. πότε D--------- πότε
 2080. δὲ X--------- δέ
 2081. ἐξ P--------- ἐκ
 2082. ὕπνου N2--GSM--- ὕπνος
 2083. ἐγερθήσῃ VC--FPI2S- ἐγείρω
 2084. Prov 6:10
 2085. ὀλίγον A1--ASN--- ὀλίγος
 2086. μὲν X--------- μέν
 2087. ὑπνοῖς N2--DPM--- ὕπνος
 2088. ὀλίγον A1--ASN--- ὀλίγος
 2089. δὲ X--------- δέ
 2090. κάθησαι V5--PMI2S- ἧμαι κατα
 2091. μικρὸν A1A-ASN--- μικρός
 2092. δὲ X--------- δέ
 2093. νυστάζεις V1--PAI2S- νυστάζω
 2094. ὀλίγον A1--ASN--- ὀλίγος
 2095. δὲ X--------- δέ
 2096. ἐναγκαλίζῃ V1--PMS2S- ἀγκαλίζω ἐν
 2097. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 2098. στήθη N3E-APN--- στῆθος
 2099. Prov 6:11
 2100. εἶτ' V9--PAO2P- εἰμί
 2101. ἐμπαραγίνεταί V1--PMI3S- γίγνομαι ἐν παρα
 2102. σοι RP--DS---- σύ
 2103. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2104. κακὸς A1--NSM--- κακός
 2105. ὁδοιπόρος A1B-NSM--- ὁδοιπόρος
 2106. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2107. πενία N1A-NSF--- πενία
 2108. καὶ C--------- καί
 2109. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2110. ἔνδεια N1A-NSF--- ἔνδεια
 2111. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2112. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 2113. δρομεύς N3V-NSM--- δρομεύς
 2114. Prov 6:11a
 2115. ἐὰν C--------- ἐάν
 2116. δὲ X--------- δέ
 2117. ἄοκνος A1B-NSM--- ἄοκνος
 2118. ᾖς V9--PAS2S- εἰμί
 2119. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 2120. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2121. πηγὴ N1--NSF--- πηγή
 2122. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2123. ἀμητός N2--NSM--- ἀμητός
 2124. σου RP--GS---- σύ
 2125. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2126. δὲ X--------- δέ
 2127. ἔνδεια N1A-NSF--- ἔνδεια
 2128. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2129. κακὸς A1--NSM--- κακός
 2130. δρομεὺς N3V-NSM--- δρομεύς
 2131. ἀπαυτομολήσει VF--FAI3S- αὐτομολέω ἀπο
 2132. Prov 6:12
 2133. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2134. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 2135. καὶ C--------- καί
 2136. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 2137. πορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι
 2138. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2139. οὐκ D--------- οὐ
 2140. ἀγαθάς A1--APF--- ἀγαθός
 2141. Prov 6:13
 2142. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2143. δ' X--------- δέ
 2144. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2145. ἐννεύει V1--PAI3S- νεύω ἐν
 2146. ὀφθαλμῷ N2--DSM--- ὀφθαλμός
 2147. σημαίνει V1--PAI3S- σημαίνω
 2148. δὲ X--------- δέ
 2149. ποδί N3D-DSM--- πούς
 2150. διδάσκει V1--PAI3S- διδάσκω
 2151. δὲ X--------- δέ
 2152. ἐννεύμασιν N3M-DPN--- ἔννευμα
 2153. δακτύλων N2--GPM--- δάκτυλος
 2154. Prov 6:14
 2155. διεστραμμένῃ VP--XMPDSF στρέφω δια
 2156. δὲ X--------- δέ
 2157. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 2158. τεκταίνεται V1--PMI3S- τεκταίνω
 2159. κακὰ A1--APN--- κακός
 2160. ἐν P--------- ἐν
 2161. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 2162. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2163. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2164. τοιοῦτος A1--NSM--- τοιοῦτος
 2165. ταραχὰς N1--APF--- ταραχή
 2166. συνίστησιν V6--PAI3S- ἵστημι συν
 2167. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 2168. Prov 6:15
 2169. διὰ P--------- διά
 2170. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2171. ἐξαπίνης D--------- ἐξαπίνης
 2172. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 2173. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2174. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 2175. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2176. διακοπὴ N1--NSF--- διακοπή
 2177. καὶ C--------- καί
 2178. συντριβὴ N1--NSF--- συντριβή
 2179. ἀνίατος A1B-NSF--- ἀνίατος
 2180. Prov 6:16
 2181. ὅτι C--------- ὅτι
 2182. χαίρει V1--PAI3S- χαίρω
 2183. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2184. οἷς RR--DPM--- ὅς
 2185. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 2186. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2187. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2188. συντρίβεται V1--PMI3S- τρίβω συν
 2189. δὲ X--------- δέ
 2190. δι' P--------- διά
 2191. ἀκαθαρσίαν N1A-ASF--- ἀκαθαρσία
 2192. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2193. Prov 6:17
 2194. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 2195. ὑβριστοῦ A1--GSM--- ὕβριστος
 2196. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 2197. ἄδικος A1B-NSF--- ἄδικος
 2198. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 2199. ἐκχέουσαι V2--PAPNPF χέω ἐκ
 2200. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2201. δικαίου A1A-GSN--- δίκαιος
 2202. Prov 6:18
 2203. καὶ C--------- καί
 2204. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 2205. τεκταινομένη V1--PMPNSF τεκταίνω
 2206. λογισμοὺς N2--APM--- λογισμός
 2207. κακοὺς A1--APM--- κακός
 2208. καὶ C--------- καί
 2209. πόδες N3D-NPM--- πούς
 2210. ἐπισπεύδοντες V1--PAPNPM σπεύδω ἐπι
 2211. κακοποιεῖν V2--PAN--- κακοποιέω
 2212. Prov 6:19
 2213. ἐκκαίει V1--PAI3S- καίω ἐκ
 2214. ψεύδη A3H-APN--- ψευδής
 2215. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 2216. ἄδικος A1B-NSM--- ἄδικος
 2217. καὶ C--------- καί
 2218. ἐπιπέμπει V1--PAI3S- πέμπω ἐπι
 2219. κρίσεις N3I-APF--- κρίσις
 2220. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2221. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2222. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 2223. Prov 6:20
 2224. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 2225. φύλασσε V1--PAD2S- φυλάσσω
 2226. νόμους N2--APM--- νόμος
 2227. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 2228. σου RP--GS---- σύ
 2229. καὶ C--------- καί
 2230. μὴ D--------- μή
 2231. ἀπώσῃ VA--AMS2S- ὠθέω ἀπο
 2232. θεσμοὺς N2--APM--- θεσμός
 2233. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 2234. σου RP--GS---- σύ
 2235. Prov 6:21
 2236. ἄφαψαι VA--AMD2S- ἅπτω ἀπο
 2237. δὲ X--------- δέ
 2238. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2239. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2240. σῇ A1--DSF--- σός
 2241. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 2242. διὰ P--------- διά
 2243. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 2244. καὶ C--------- καί
 2245. ἐγκλοίωσαι VA--AMD2S- ἐγκλοιόω
 2246. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2247. σῷ A1--DSM--- σός
 2248. τραχήλῳ N2--DSM--- τράχηλος
 2249. Prov 6:22
 2250. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 2251. ἂν X--------- ἄν
 2252. περιπατῇς V2--PAS2S- πατέω περι
 2253. ἐπάγου N2--GSM--- πάγος
 2254. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2255. καὶ C--------- καί
 2256. μετὰ P--------- μετά
 2257. σοῦ RP--GS---- σύ
 2258. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 2259. ὡς C--------- ὡς
 2260. δ' X--------- δέ
 2261. ἂν X--------- ἄν
 2262. καθεύδῃς V1--PAS2S- εὕδω κατα
 2263. φυλασσέτω V1--PAD3S- φυλάσσω
 2264. σε RP--AS---- σύ
 2265. ἵνα C--------- ἵνα
 2266. ἐγειρομένῳ V1--PMPDSM ἐγείρω
 2267. συλλαλῇ V2--PAS3S- λαλέω
 2268. σοι RP--DS---- σύ
 2269. Prov 6:23
 2270. ὅτι C--------- ὅτι
 2271. λύχνος N2--NSM--- λύχνος
 2272. ἐντολὴ N1--NSF--- ἐντολή
 2273. νόμου N2--GSM--- νόμος
 2274. καὶ C--------- καί
 2275. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 2276. καὶ C--------- καί
 2277. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 2278. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 2279. ἔλεγχος N2--NSM--- ἔλεγχος
 2280. καὶ C--------- καί
 2281. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 2282. Prov 6:24
 2283. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2284. διαφυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω δια
 2285. σε RP--AS---- σύ
 2286. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2287. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2288. ὑπάνδρου A1B-GSF--- ὕπανδρος
 2289. καὶ C--------- καί
 2290. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2291. διαβολῆς N1--GSF--- διαβολή
 2292. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 2293. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 2294. Prov 6:25
 2295. μή D--------- μή
 2296. σε RP--AS---- σύ
 2297. νικήσῃ VA--AAS3S- νικάω
 2298. κάλλους N3E-GSN--- κάλλος
 2299. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 2300. μηδὲ C--------- μηδέ
 2301. ἀγρευθῇς VC--APS2S- ἀγρεύω
 2302. σοῖς A1--DPM--- σός
 2303. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 2304. μηδὲ C--------- μηδέ
 2305. συναρπασθῇς VS--APS2S- ἀρπάζω συν
 2306. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2307. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2308. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2309. βλεφάρων N2N-GPN--- βλέφαρον
 2310. Prov 6:26
 2311. τιμὴ N1--NSF--- τιμή
 2312. γὰρ X--------- γάρ
 2313. πόρνης N1--GSF--- πόρνη
 2314. ὅση A1--NSF--- ὅσος
 2315. καὶ C--------- καί
 2316. ἑνὸς A3--GSM--- εἷς
 2317. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 2318. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2319. δὲ X--------- δέ
 2320. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2321. τιμίας A1A-GSF--- τίμιος
 2322. ψυχὰς N1--GSF--- ψυχή
 2323. ἀγρεύει V1--PAI3S- ἀγρεύω
 2324. Prov 6:27
 2325. ἀποδήσει VF--FAI3S- δέω ἀπο
 2326. τις RI--NSM--- τις
 2327. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 2328. ἐν P--------- ἐν
 2329. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 2330. τὰ RA--APN--- ὁ
 2331. δὲ X--------- δέ
 2332. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 2333. οὐ D--------- οὐ
 2334. κατακαύσει VF--FAI3S- καύω κατα
 2335. Prov 6:28
 2336. ἢ C--------- ἤ
 2337. περιπατήσει VF--FAI3S- πατέω περι
 2338. τις RI--NSM--- τις
 2339. ἐπ' P--------- ἐπί
 2340. ἀνθράκων N3K-GPM--- ἄνθραξ
 2341. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 2342. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2343. δὲ X--------- δέ
 2344. πόδας N3D-APM--- πούς
 2345. οὐ D--------- οὐ
 2346. κατακαύσει VF--FAI3S- καύω κατα
 2347. Prov 6:29
 2348. οὕτως D--------- οὕτως
 2349. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2350. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 2351. πρὸς P--------- πρός
 2352. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 2353. ὕπανδρον A1B-ASF--- ὕπανδρος
 2354. οὐκ D--------- οὐ
 2355. ἀθῳωθήσεται VC--FPI3S- ἀθῳόω
 2356. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2357. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2358. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2359. ἁπτόμενος V1--PMPNSM ἅπτομαι
 2360. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2361. Prov 6:30
 2362. οὐ D--------- οὐ
 2363. θαυμαστὸν A1--ASM--- θαυμαστός
 2364. ἐὰν C--------- ἐάν
 2365. ἁλῷ VZ--AAS3S- ἁλίσκω
 2366. τις RI--NSM--- τις
 2367. κλέπτων V1--PAPNSM κλέπτω
 2368. κλέπτει V1--PAI3S- κλέπτω
 2369. γὰρ X--------- γάρ
 2370. ἵνα C--------- ἵνα
 2371. ἐμπλήσῃ VH--AAS3S- πίμπλημι ἐν
 2372. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2373. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 2374. πεινῶν N1--GPF--- πείνη
 2375. Prov 6:31
 2376. ἐὰν C--------- ἐάν
 2377. δὲ X--------- δέ
 2378. ἁλῷ VZ--AAS3S- ἁλίσκω
 2379. ἀποτείσει VF--FAI3S- τίνω ἀπο
 2380. ἑπταπλάσια A1A-APN--- ἑπταπλάσιος
 2381. καὶ C--------- καί
 2382. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2383. τὰ RA--APN--- ὁ
 2384. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 2385. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2386. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 2387. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 2388. ἑαυτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 2389. Prov 6:32
 2390. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2391. δὲ X--------- δέ
 2392. μοιχὸς N2--NSM--- μοιχός
 2393. δι' P--------- διά
 2394. ἔνδειαν N1A-ASF--- ἔνδεια
 2395. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 2396. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 2397. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2398. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 2399. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2400. περιποιεῖται V2--PMI3S- ποιέω περι
 2401. Prov 6:33
 2402. ὀδύνας N1--APF--- ὀδύνη
 2403. τε X--------- τε
 2404. καὶ C--------- καί
 2405. ἀτιμίας N1A-APF--- ἀτιμία
 2406. ὑποφέρει V1--PAI3S- φέρω ὑπο
 2407. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2408. δὲ X--------- δέ
 2409. ὄνειδος N3E-NSN--- ὄνειδος
 2410. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2411. οὐκ D--------- οὐ
 2412. ἐξαλειφθήσεται VV--FPI3S- ἀλείφω ἐκ
 2413. εἰς P--------- εἰς
 2414. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2415. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2416. Prov 6:34
 2417. μεστὸς A1--NSM--- μεστός
 2418. γὰρ X--------- γάρ
 2419. ζήλου N2--GSM--- ζῆλος
 2420. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 2421. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 2422. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2423. οὐ D--------- οὐ
 2424. φείσεται VF--FMI3S- φείδομαι
 2425. ἐν P--------- ἐν
 2426. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2427. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 2428. Prov 6:35
 2429. οὐκ D--------- οὐ
 2430. ἀνταλλάξεται VF--FMI3S- ἀλλάσσω ἀντι
 2431. οὐδενὸς A3--GSN--- οὐδείς
 2432. λύτρου N2N-GSN--- λύτρον
 2433. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2434. ἔχθραν A1A-ASF--- ἐχθρός
 2435. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2436. μὴ D--------- μή
 2437. διαλυθῇ VC--APS3S- λύω δια
 2438. πολλῶν A1--GPN--- πολύς
 2439. δώρων N2N-GPN--- δῶρον
 2440. Prov 7:1
 2441. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 2442. φύλασσε V1--PAD2S- φυλάσσω
 2443. ἐμοὺς A1--APM--- ἐμός
 2444. λόγους N2--APM--- λόγος
 2445. τὰς RA--APF--- ὁ
 2446. δὲ X--------- δέ
 2447. ἐμὰς A1--APF--- ἐμός
 2448. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 2449. κρύψον VA--AAD2S- κρύπτω
 2450. παρὰ P--------- παρά
 2451. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 2452. Prov 7:1a
 2453. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 2454. τίμα V3--PAD2S- τιμάω
 2455. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2456. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2457. καὶ C--------- καί
 2458. ἰσχύσεις VF--FAI2S- ἰσχύω
 2459. πλὴν D--------- πλήν
 2460. δὲ X--------- δέ
 2461. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2462. μὴ D--------- μή
 2463. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 2464. ἄλλον RD--ASM--- ἄλλος
 2465. Prov 7:2
 2466. φύλαξον VA--AAD2S- φυλάσσω
 2467. ἐμὰς A1--APF--- ἐμός
 2468. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 2469. καὶ C--------- καί
 2470. βιώσεις VF--FAI2S- βιόω
 2471. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2472. δὲ X--------- δέ
 2473. ἐμοὺς A1--APM--- ἐμός
 2474. λόγους N2--APM--- λόγος
 2475. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2476. κόρας N1--APF--- κόρη
 2477. ὀμμάτων N3M-GPN--- ὄμμα
 2478. Prov 7:3
 2479. περίθου VE--AMD2S- τίθημι περι
 2480. δὲ X--------- δέ
 2481. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2482. σοῖς A1--DPM--- σός
 2483. δακτύλοις N2--DPM--- δάκτυλος
 2484. ἐπίγραψον VA--AAD2S- γράφω ἐπι
 2485. δὲ X--------- δέ
 2486. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2487. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2488. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 2489. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2490. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 2491. σου RP--GS---- σύ
 2492. Prov 7:4
 2493. εἶπον VB--AAD2S- εἶπον
 2494. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2495. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 2496. σὴν A1--ASF--- σός
 2497. ἀδελφὴν N1--ASF--- ἀδελφή
 2498. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2499. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2500. δὲ X--------- δέ
 2501. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 2502. γνώριμον A1B-ASF--- γνώριμος
 2503. περιποίησαι VA--AMD2S- ποιέω περι
 2504. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 2505. Prov 7:5
 2506. ἵνα C--------- ἵνα
 2507. σε RP--AS---- σύ
 2508. τηρήσῃ VA--AAS3S- τηρέω
 2509. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2510. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2511. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 2512. καὶ C--------- καί
 2513. πονηρᾶς A1A-GSF--- πονηρός
 2514. ἐάν C--------- ἐάν
 2515. σε RP--AS---- σύ
 2516. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 2517. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2518. πρὸς P--------- πρός
 2519. χάριν N3--ASF--- χάρις
 2520. ἐμβάληται VB--AMS3S- βάλλω ἐν
 2521. Prov 7:6
 2522. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2523. γὰρ X--------- γάρ
 2524. θυρίδος N3D-GSF--- θυρίς
 2525. ἐκ P--------- ἐκ
 2526. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2527. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2528. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2529. εἰς P--------- εἰς
 2530. τὰς RA--APF--- ὁ
 2531. πλατείας A3U-APF--- πλατύς
 2532. παρακύπτουσα V1--PAPNSF κύπτω παρα
 2533. Prov 7:7
 2534. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2535. ἂν X--------- ἄν
 2536. ἴδῃ VB--AAS3S- ὁράω
 2537. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2538. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 2539. τέκνων N2N-GPM--- τέκνον
 2540. νεανίαν N1T-ASM--- νεανίας
 2541. ἐνδεῆ A3H-ASM--- ἐνδεής
 2542. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 2543. Prov 7:8
 2544. παραπορευόμενον V1--PMPASM πορεύομαι παρα
 2545. παρὰ P--------- παρά
 2546. γωνίαν N1A-ASF--- γωνία
 2547. ἐν P--------- ἐν
 2548. διόδοις N2--DPF--- δίοδος
 2549. οἴκων N2--GPM--- οἶκος
 2550. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2551. Prov 7:9
 2552. καὶ C--------- καί
 2553. λαλοῦντα V2--PAPASM λαλέω
 2554. ἐν P--------- ἐν
 2555. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 2556. ἑσπερινῷ A1--DSN--- ἑσπερινός
 2557. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 2558. ἂν X--------- ἄν
 2559. ἡσυχία N1A-NSF--- ἡσυχία
 2560. νυκτερινὴ A1--NSF--- νυκτερινός
 2561. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 2562. καὶ C--------- καί
 2563. γνοφώδης A3H-NSF--- γνοφώδης
 2564. Prov 7:10
 2565. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2566. δὲ X--------- δέ
 2567. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2568. συναντᾷ V3--PAI3S- ἀντάω συν
 2569. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2570. εἶδος N3E-ASN--- εἶδος
 2571. ἔχουσα V1--PAPNSF ἔχω
 2572. πορνικόν A1--ASN--- πορνικός
 2573. ἣ RR--NSF--- ὅς
 2574. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 2575. νέων A1A-GPM--- νέος
 2576. ἐξίπτασθαι V1--PMN--- ἵπτομαι ἐκ
 2577. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 2578. Prov 7:11
 2579. ἀνεπτερωμένη VA--AMPNSF πτερόω ἀνα
 2580. δέ X--------- δέ
 2581. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2582. καὶ C--------- καί
 2583. ἄσωτος A1B-NSF--- ἄσωτος
 2584. ἐν P--------- ἐν
 2585. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2586. δὲ X--------- δέ
 2587. οὐχ D--------- οὐ
 2588. ἡσυχάζουσιν V1--PAI3P- ἡσυχάζω
 2589. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2590. πόδες N3D-NPM--- πούς
 2591. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2592. Prov 7:12
 2593. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2594. γάρ X--------- γάρ
 2595. τινα RI--ASM--- τις
 2596. ἔξω D--------- ἔξω
 2597. ῥέμβεται V1--PMI3S- ῥέμβω
 2598. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2599. δὲ X--------- δέ
 2600. ἐν P--------- ἐν
 2601. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 2602. παρὰ P--------- παρά
 2603. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2604. γωνίαν N1A-ASF--- γωνία
 2605. ἐνεδρεύει V1--PAI3S- ἐνεδρεύω
 2606. Prov 7:13
 2607. εἶτα D--------- εἶτα
 2608. ἐπιλαβομένη VB--AMPNSF λαμβάνω ἐπι
 2609. ἐφίλησεν VAI-AAI3S- φιλέω
 2610. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2611. ἀναιδεῖ A3H-DSM--- ἀναιδής
 2612. δὲ X--------- δέ
 2613. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 2614. προσεῖπεν VBI-AAI3S- εἶπον προς
 2615. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2616. Prov 7:14
 2617. θυσία N1A-NSF--- θυσία
 2618. εἰρηνική A1--NSF--- εἰρηνικός
 2619. μοί RP--DS---- ἐγώ
 2620. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2621. σήμερον D--------- σήμερον
 2622. ἀποδίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι ἀπο
 2623. τὰς RA--APF--- ὁ
 2624. εὐχάς N1--APF--- εὐχή
 2625. μου RP--GS---- ἐγώ
 2626. Prov 7:15
 2627. ἕνεκα P--------- ἕνεκα
 2628. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 2629. ἐξῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι ἐκ
 2630. εἰς P--------- εἰς
 2631. συνάντησίν N3I-ASF--- συνάντησις
 2632. σοι RP--DS---- σύ
 2633. ποθοῦσα V2--PAPNSF ποθέω
 2634. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2635. σὸν A1--ASN--- σός
 2636. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2637. εὕρηκά VX--XAI1S- εὑρίσκω
 2638. σε RP--AS---- σύ
 2639. Prov 7:16
 2640. κειρίαις N1A-DPF--- κειρία
 2641. τέτακα VX--XAI1S- τείνω
 2642. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2643. κλίνην N1--ASF--- κλίνη
 2644. μου RP--GS---- ἐγώ
 2645. ἀμφιτάποις A1B-DPF--- ἀμφίταπος
 2646. δὲ X--------- δέ
 2647. ἔστρωκα VX--XAI1S- στρωννύω
 2648. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2649. ἀπ' P--------- ἀπό
 2650. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2651. Prov 7:17
 2652. διέρραγκα VX--XAI1S- ῥαίνω δια
 2653. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2654. κοίτην N1--ASF--- κοίτη
 2655. μου RP--GS---- ἐγώ
 2656. κρόκῳ N2--DSM--- κρόκος
 2657. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2658. δὲ X--------- δέ
 2659. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 2660. μου RP--GS---- ἐγώ
 2661. κινναμώμῳ N2N-DSN--- κιννάμωμον
 2662. Prov 7:18
 2663. ἐλθὲ VB--AAD2S- ἔρχομαι
 2664. καὶ C--------- καί
 2665. ἀπολαύσωμεν VA--AAS1P- λαύω ἀπο
 2666. φιλίας N1A-GSF--- φιλία
 2667. ἕως D--------- ἕως
 2668. ὄρθρου N2--GSM--- ὄρθρος
 2669. δεῦρο D--------- δεῦρο
 2670. καὶ C--------- καί
 2671. ἐγκυλισθῶμεν VA--AAS1P- ἐγκυλίω
 2672. ἔρωτι N3T-DSM--- ἔρως
 2673. Prov 7:19
 2674. οὐ D--------- οὐ
 2675. γὰρ X--------- γάρ
 2676. πάρεστιν V9--PAI3S- εἰμί παρα
 2677. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2678. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2679. μου RP--GS---- ἐγώ
 2680. ἐν P--------- ἐν
 2681. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2682. πεπόρευται VM--XMI3S- πορεύομαι
 2683. δὲ X--------- δέ
 2684. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2685. μακρὰν A1A-ASF--- μακρός
 2686. Prov 7:20
 2687. ἔνδεσμον A1B-ASF--- ἔνδεσμος
 2688. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 2689. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 2690. ἐν P--------- ἐν
 2691. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2692. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2693. δι' P--------- διά
 2694. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 2695. πολλῶν A1--GPF--- πολύς
 2696. ἐπανήξει VF--FAI3S- ἥκω ἐπι ἀνα
 2697. εἰς P--------- εἰς
 2698. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2699. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2700. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2701. Prov 7:21
 2702. ἀπεπλάνησεν VAI-AAI3S- πλανάω ἀπο
 2703. δὲ X--------- δέ
 2704. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2705. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 2706. ὁμιλίᾳ N1A-DSF--- ὁμιλία
 2707. βρόχοις N2--DPM--- βρόχος
 2708. τε X--------- τε
 2709. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2710. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2711. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 2712. ἐξώκειλεν VB--AAI3S- ὀκέλλω ἐκ
 2713. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2714. Prov 7:22
 2715. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2716. δὲ X--------- δέ
 2717. ἐπηκολούθησεν VAI-AAI3S- ἀκολουθέω ἐπι
 2718. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2719. κεπφωθείς VC--APPNSM κεπφόομαι
 2720. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2721. δὲ X--------- δέ
 2722. βοῦς N3--NSM--- βοῦς
 2723. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2724. σφαγὴν N1--ASF--- σφαγή
 2725. ἄγεται V1--PMI3S- ἄγω
 2726. καὶ C--------- καί
 2727. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2728. κύων N3--NSM--- κύων
 2729. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2730. δεσμοὺς N2--APM--- δεσμός
 2731. Prov 7:23
 2732. ἢ C--------- ἤ
 2733. ὡς D--------- ὡς
 2734. ἔλαφος N2--NSM--- ἔλαφος
 2735. τοξεύματι N3M-DSM--- τόξευμα
 2736. πεπληγὼς VX--XAPNSM πλήσσω
 2737. εἰς P--------- εἰς
 2738. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2739. ἧπαρ N3T-ASN--- ἧπαρ
 2740. σπεύδει V1--PAI3S- σπεύδω
 2741. δὲ X--------- δέ
 2742. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2743. ὄρνεον N2N-NSN--- ὄρνεον
 2744. εἰς P--------- εἰς
 2745. παγίδα N3D-ASF--- παγίς
 2746. οὐκ D--------- οὐ
 2747. εἰδὼς VX--XAPNSM οἶδα
 2748. ὅτι C--------- ὅτι
 2749. περὶ P--------- περί
 2750. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2751. τρέχει V1--PAI3S- τρέχω
 2752. Prov 7:24
 2753. νῦν D--------- νῦν
 2754. οὖν X--------- οὖν
 2755. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 2756. ἄκουέ V1--PAD2S- ἀκούω
 2757. μου RP--GS---- ἐγώ
 2758. καὶ C--------- καί
 2759. πρόσεχε V1--PAD2S- ἔχω προς
 2760. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 2761. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 2762. μου RP--GS---- ἐγώ
 2763. Prov 7:25
 2764. μὴ D--------- μή
 2765. ἐκκλινάτω VA--AAD3S- κλίνω ἐκ
 2766. εἰς P--------- εἰς
 2767. τὰς RA--APF--- ὁ
 2768. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2769. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2770. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2771. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 2772. σου RP--GS---- σύ
 2773. Prov 7:26
 2774. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 2775. γὰρ X--------- γάρ
 2776. τρώσασα VA--AAPNSF τιτρώσκω
 2777. καταβέβληκεν VX--XAI3S- βάλλω κατα
 2778. καὶ C--------- καί
 2779. ἀναρίθμητοί A1B-NPM--- ἀναρίθμητος
 2780. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 2781. οὓς RR--APM--- ὅς
 2782. πεφόνευκεν VX--XAI3S- φονεύω
 2783. Prov 7:27
 2784. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 2785. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 2786. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2787. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2788. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2789. κατάγουσαι V1--PAPNPF ἄγω κατα
 2790. εἰς P--------- εἰς
 2791. τὰ RA--APN--- ὁ
 2792. ταμίεια N2N-APN--- ταμιεῖον
 2793. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2794. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2795. Prov 8:1
 2796. σὺ RP--NS---- σύ
 2797. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2798. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 2799. κηρύξεις VF--FAI2S- κηρύσσω
 2800. ἵνα C--------- ἵνα
 2801. φρόνησίς N3I-NSF--- φρόνησις
 2802. σοι RP--DS---- σύ
 2803. ὑπακούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω ὑπο
 2804. Prov 8:2
 2805. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2806. γὰρ X--------- γάρ
 2807. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2808. ὑψηλῶν A1--GPN--- ὑψηλός
 2809. ἄκρων A1A-GPN--- ἄκρος
 2810. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 2811. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2812. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2813. δὲ X--------- δέ
 2814. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2815. τρίβων A3N-GPF--- τρίβων
 2816. ἕστηκεν VXI-XAI3S- ἵστημι
 2817. Prov 8:3
 2818. παρὰ P--------- παρά
 2819. γὰρ X--------- γάρ
 2820. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 2821. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 2822. παρεδρεύει V1--PAI3S- ἑδρεύω παρα
 2823. ἐν P--------- ἐν
 2824. δὲ X--------- δέ
 2825. εἰσόδοις N2--DPF--- εἴσοδος
 2826. ὑμνεῖται V2--PMI3S- ὑμνέω
 2827. Prov 8:4
 2828. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2829. ὦ I--------- ὦ
 2830. ἄνθρωποι N2--VPM--- ἄνθρωπος
 2831. παρακαλῶ V2--PAI1S- καλέω παρα
 2832. καὶ C--------- καί
 2833. προΐεμαι V1--PMI1S- ἵημι προ
 2834. ἐμὴν A1--ASF--- ἐμός
 2835. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2836. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2837. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2838. Prov 8:5
 2839. νοήσατε VA--AAD2P- νοέω
 2840. ἄκακοι A1B-NPM--- ἄκακος
 2841. πανουργίαν N1A-ASF--- πανουργία
 2842. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2843. δὲ X--------- δέ
 2844. ἀπαίδευτοι A1B-NPM--- ἀπαίδευτος
 2845. ἔνθεσθε VE--AMD2P- τίθημι ἐν
 2846. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 2847. Prov 8:6
 2848. εἰσακούσατέ VA--AAD2P- ἀκούω εἰς
 2849. μου RP--GS---- ἐγώ
 2850. σεμνὰ A1--APN--- σεμνός
 2851. γὰρ X--------- γάρ
 2852. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 2853. καὶ C--------- καί
 2854. ἀνοίσω VF--FAI1S- φέρω ἀνα
 2855. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2856. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 2857. ὀρθά A1--APN--- ὀρθός
 2858. Prov 8:7
 2859. ὅτι C--------- ὅτι
 2860. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2861. μελετήσει VF--FAI3S- μελετάω
 2862. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2863. φάρυγξ N3G-NSM--- φάρυγξ
 2864. μου RP--GS---- ἐγώ
 2865. ἐβδελυγμένα VX--XPPNPN ἐβδελύσσω
 2866. δὲ X--------- δέ
 2867. ἐναντίον D--------- ἐναντίον
 2868. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2869. χείλη N3--NPN--- χεῖλος
 2870. ψευδῆ A3H-NPN--- ψευδής
 2871. Prov 8:8
 2872. μετὰ P--------- μετά
 2873. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 2874. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2875. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2876. ῥήματα N3M-NPN--- ῥῆμα
 2877. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2878. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 2879. μου RP--GS---- ἐγώ
 2880. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 2881. ἐν P--------- ἐν
 2882. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2883. σκολιὸν A1A-NSN--- σκολιός
 2884. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2885. στραγγαλῶδες A3H-NSN--- στραγγαλώδης
 2886. Prov 8:9
 2887. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2888. ἐνώπια A1B-NPN--- ἐνώπιος
 2889. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2890. συνιοῦσιν V1--PAPDPM ἵημι συν
 2891. καὶ C--------- καί
 2892. ὀρθὰ A1--NPN--- ὀρθός
 2893. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2894. εὑρίσκουσι V1--PAPDPM εὑρίσκω
 2895. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 2896. Prov 8:10
 2897. λάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω
 2898. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 2899. καὶ C--------- καί
 2900. μὴ D--------- μή
 2901. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2902. καὶ C--------- καί
 2903. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 2904. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2905. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 2906. δεδοκιμασμένον VT--XMPASN δοκιμάζω
 2907. ἀνθαιρεῖσθε V2--PMD2S- αἱρέω ἀντι
 2908. δὲ X--------- δέ
 2909. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 2910. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 2911. καθαροῦ A1A-GSN--- καθαρός
 2912. Prov 8:11
 2913. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 2914. γὰρ X--------- γάρ
 2915. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 2916. λίθων N2--GPM--- λίθος
 2917. πολυτελῶν A3H-GPM--- πολυτελής
 2918. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 2919. δὲ X--------- δέ
 2920. τίμιον A1A-NSN--- τίμιος
 2921. οὐκ D--------- οὐ
 2922. ἄξιον A1A-NSN--- ἄξιος
 2923. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2924. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2925. Prov 8:12
 2926. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2927. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2928. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 2929. κατεσκήνωσα VAI-AAI1S- σκηνόω κατα
 2930. βουλήν N1--ASF--- βουλή
 2931. καὶ C--------- καί
 2932. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 2933. καὶ C--------- καί
 2934. ἔννοιαν N1A-ASF--- ἔννοια
 2935. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2936. ἐπεκαλεσάμην VAI-AMI1S- καλέω ἐπι
 2937. Prov 8:13
 2938. φόβος N2--NSM--- φόβος
 2939. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2940. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 2941. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 2942. ὕβριν N3I-ASF--- ὕβρις
 2943. τε X--------- τε
 2944. καὶ C--------- καί
 2945. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 2946. καὶ C--------- καί
 2947. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2948. πονηρῶν A1A-GPN--- πονηρός
 2949. μεμίσηκα VX--XAI1S- μισέω
 2950. δὲ X--------- δέ
 2951. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2952. διεστραμμένας VP--XMPAPF στρέφω δια
 2953. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2954. κακῶν A1--GPN--- κακός
 2955. Prov 8:14
 2956. ἐμὴ A1--NSF--- ἐμός
 2957. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 2958. καὶ C--------- καί
 2959. ἀσφάλεια N1A-NSF--- ἀσφάλεια
 2960. ἐμὴ A1--NSF--- ἐμός
 2961. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 2962. ἐμὴ A1--NSF--- ἐμός
 2963. δὲ X--------- δέ
 2964. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 2965. Prov 8:15
 2966. δι' P--------- διά
 2967. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2968. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 2969. βασιλεύουσιν V1--PAI3P- βασιλεύω
 2970. καὶ C--------- καί
 2971. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2972. δυνάσται N1M-NPM--- δυνάστης
 2973. γράφουσιν V1--PAI3P- γράφω
 2974. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 2975. Prov 8:16
 2976. δι' P--------- διά
 2977. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2978. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 2979. μεγαλύνονται V1--PMI3P- μεγαλύνω
 2980. καὶ C--------- καί
 2981. τύραννοι N2--NPM--- τύραννος
 2982. δι' P--------- διά
 2983. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2984. κρατοῦσι V2--PAI3P- κρατέω
 2985. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2986. Prov 8:17
 2987. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2988. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2989. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 2990. φιλοῦντας V2--PAPAPM φιλέω
 2991. ἀγαπῶ V3--PAI1S- ἀγαπάω
 2992. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2993. δὲ X--------- δέ
 2994. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 2995. ζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω
 2996. εὑρήσουσιν VF--FAI3P- εὑρίσκω
 2997. Prov 8:18
 2998. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 2999. καὶ C--------- καί
 3000. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 3001. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 3002. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 3003. καὶ C--------- καί
 3004. κτῆσις N3I-NSF--- κτῆσις
 3005. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 3006. καὶ C--------- καί
 3007. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 3008. Prov 8:19
 3009. βέλτιον A3C-NSN--- βελτίων
 3010. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 3011. καρπίζεσθαι V1--PMN--- καρπίζομαι
 3012. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3013. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 3014. καὶ C--------- καί
 3015. λίθον N2--ASM--- λίθος
 3016. τίμιον A1A-ASM--- τίμιος
 3017. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3018. δὲ X--------- δέ
 3019. ἐμὰ A1--NPN--- ἐμός
 3020. γενήματα N3M-NPN--- γένημα
 3021. κρείσσω A3C-NPN--- κρείσσων
 3022. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3023. ἐκλεκτοῦ A1--GSN--- ἐκλεκτός
 3024. Prov 8:20
 3025. ἐν P--------- ἐν
 3026. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 3027. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 3028. περιπατῶ V2--PAI1S- πατέω περι
 3029. καὶ C--------- καί
 3030. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3031. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3032. τρίβων N2--GSF--- τρίβος
 3033. δικαιώματος N3M-GSN--- δικαίωμα
 3034. ἀναστρέφομαι V1--PMI1S- στρέφω ἀνα
 3035. Prov 8:21
 3036. ἵνα C--------- ἵνα
 3037. μερίσω VF--FAI1S- μερίζω
 3038. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3039. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 3040. ἀγαπῶσιν V3--PAPDPM ἀγαπάω
 3041. ὕπαρξιν N3I-ASF--- ὕπαρξιν
 3042. καὶ C--------- καί
 3043. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3044. θησαυροὺς N2--APM--- θησαυρός
 3045. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3046. ἐμπλήσω VF--FAI1S- πίμπλημι ἐν
 3047. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 3048. Prov 8:21a
 3049. ἐὰν C--------- ἐάν
 3050. ἀναγγείλω VA--AAS1S- ἀγγέλλω ἀνα
 3051. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3052. τὰ RA--APN--- ὁ
 3053. καθ' P--------- κατά
 3054. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 3055. γινόμενα V1--PMPAPN γίγνομαι
 3056. μνημονεύσω VF--FAI1S- μνημονεύω
 3057. τὰ RA--APN--- ὁ
 3058. ἐξ P--------- ἐκ
 3059. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 3060. ἀριθμῆσαι VA--AAN--- ἀριθμέω
 3061. Prov 8:22
 3062. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3063. ἔκτισέν VAI-AAI3S- κτίζω
 3064. με RP--AS---- ἐγώ
 3065. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 3066. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 3067. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3068. εἰς P--------- εἰς
 3069. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 3070. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3071. Prov 8:23
 3072. πρὸ P--------- πρό
 3073. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3074. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 3075. ἐθεμελίωσέν VAI-AAI3S- θεμελιόω
 3076. με RP--AS---- ἐγώ
 3077. ἐν P--------- ἐν
 3078. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 3079. Prov 8:24
 3080. πρὸ P--------- πρό
 3081. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3082. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3083. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3084. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3085. καὶ C--------- καί
 3086. πρὸ P--------- πρό
 3087. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3088. τὰς RA--APF--- ὁ
 3089. ἀβύσσους N2--APF--- ἄβυσσος
 3090. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3091. πρὸ P--------- πρό
 3092. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3093. προελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι προ
 3094. τὰς RA--APF--- ὁ
 3095. πηγὰς N1--APF--- πηγή
 3096. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3097. ὑδάτων N3T-GPN--- ὕδωρ
 3098. Prov 8:25
 3099. πρὸ P--------- πρό
 3100. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3101. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 3102. ἑδρασθῆναι VS--APN--- ἑδράζω
 3103. πρὸ P--------- πρό
 3104. δὲ X--------- δέ
 3105. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3106. βουνῶν N2--GPM--- βουνός
 3107. γεννᾷ V3--PAI3S- γεννάω
 3108. με RP--AS---- ἐγώ
 3109. Prov 8:26
 3110. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3111. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3112. χώρας N1A-APF--- χώρα
 3113. καὶ C--------- καί
 3114. ἀοικήτους A1B-APM--- ἀοίκητος
 3115. καὶ C--------- καί
 3116. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 3117. οἰκούμενα V2--PMPAPN οἰκέω
 3118. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3119. ὑπ' P--------- ὑπό
 3120. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 3121. Prov 8:27
 3122. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 3123. ἡτοίμαζεν V1I-IAI3S- ἑτοιμάζω
 3124. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3125. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 3126. συμπαρήμην V9--AMI1S- εἰμί συν παρα
 3127. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3128. καὶ C--------- καί
 3129. ὅτε D--------- ὅτε
 3130. ἀφώριζεν V1I-IAI3S- ὁρίζω ἀπο
 3131. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3132. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 3133. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 3134. ἐπ' P--------- ἐπί
 3135. ἀνέμων N2--GPM--- ἄνεμος
 3136. Prov 8:28
 3137. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 3138. ἰσχυρὰ A1A-APN--- ἰσχυρός
 3139. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 3140. τὰ RA--APN--- ὁ
 3141. ἄνω D--------- ἄνω
 3142. νέφη N3E-APN--- νέφος
 3143. καὶ C--------- καί
 3144. ὡς D--------- ὡς
 3145. ἀσφαλεῖς A3H-APM--- ἀσφαλής
 3146. ἐτίθει V7I-IAI3S- τίθημι
 3147. πηγὰς N1--APF--- πηγή
 3148. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3149. ὑπ' P--------- ὑπό
 3150. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3151. Prov 8:29
 3152. καὶ C--------- καί
 3153. ἰσχυρὰ A1A-APN--- ἰσχυρός
 3154. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 3155. τὰ RA--APN--- ὁ
 3156. θεμέλια N2N-APN--- θεμέλιον
 3157. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3158. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3159. Prov 8:30
 3160. ἤμην A1--ASF--- ἐμός
 3161. παρ' P--------- παρά
 3162. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3163. ἁρμόζουσα V1--PAPNSF ἁρμόζω
 3164. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3165. ἤμην A1--ASF--- ἐμός
 3166. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 3167. προσέχαιρεν V1I-IAI3S- χαίρω προς
 3168. καθ' P--------- κατά
 3169. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 3170. δὲ X--------- δέ
 3171. εὐφραινόμην V1--IMI1S- εὐφραίνω
 3172. ἐν P--------- ἐν
 3173. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 3174. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3175. ἐν P--------- ἐν
 3176. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3177. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 3178. Prov 8:31
 3179. ὅτε D--------- ὅτε
 3180. εὐφραίνετο VA--AMI3S- εὐφραίνω
 3181. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3182. οἰκουμένην V2--PMPASF οἰκέω
 3183. συντελέσας VA--AAPNSM τελέω συν
 3184. καὶ C--------- καί
 3185. ἐνευφραίνετο VA--AMI3S- εὐφραίνω ἐν
 3186. ἐν P--------- ἐν
 3187. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 3188. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 3189. Prov 8:32
 3190. νῦν D--------- νῦν
 3191. οὖν X--------- οὖν
 3192. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 3193. ἄκουέ V1--PAD2S- ἀκούω
 3194. μου RP--GS---- ἐγώ
 3195. Prov 8:34
 3196. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 3197. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3198. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3199. εἰσακούσεταί VF--FMI3S- ἀκούω εἰς
 3200. μου RP--GS---- ἐγώ
 3201. καὶ C--------- καί
 3202. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3203. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3204. τὰς RA--APF--- ὁ
 3205. ἐμὰς A1--APF--- ἐμός
 3206. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3207. φυλάξει VF--FAI3S- φυλάσσω
 3208. ἀγρυπνῶν V2--PAPNSM ἀγρυπνέω
 3209. ἐπ' P--------- ἐπί
 3210. ἐμαῖς A1--DPF--- ἐμός
 3211. θύραις N1A-DPF--- θύρα
 3212. καθ' P--------- κατά
 3213. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 3214. τηρῶν V2--PAPNSM τηρέω
 3215. σταθμοὺς N2--APM--- σταθμός
 3216. ἐμῶν A1--GPF--- ἐμός
 3217. εἰσόδων N2--GPF--- εἴσοδος
 3218. Prov 8:35
 3219. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3220. γὰρ X--------- γάρ
 3221. ἔξοδοί N2--NPF--- ἔξοδος
 3222. μου RP--GS---- ἐγώ
 3223. ἔξοδοι N2--NPF--- ἔξοδος
 3224. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3225. καὶ C--------- καί
 3226. ἑτοιμάζεται V1--PMI3S- ἑτοιμάζω
 3227. θέλησις N3I-NSF--- θέλησις
 3228. παρὰ P--------- παρά
 3229. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3230. Prov 8:36
 3231. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3232. δὲ X--------- δέ
 3233. εἰς P--------- εἰς
 3234. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 3235. ἁμαρτάνοντες V1--PAPNPM ἁμαρτάνω
 3236. ἀσεβοῦσιν V2--PAI3P- ἀσεβέω
 3237. τὰς RA--APF--- ὁ
 3238. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 3239. ψυχάς N1--APF--- ψυχή
 3240. καὶ C--------- καί
 3241. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3242. μισοῦντές V2--PAPNPM μισέω
 3243. με RP--AS---- ἐγώ
 3244. ἀγαπῶσιν V3--PAI3P- ἀγαπάω
 3245. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 3246. Prov 9:1
 3247. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3248. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 3249. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 3250. ἑαυτῇ RD--DSF--- ἑαυτοῦ
 3251. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3252. καὶ C--------- καί
 3253. ὑπήρεισεν VAI-AAI3S- ἐρείδω ὑπο
 3254. στύλους N2--APM--- στῦλος
 3255. ἑπτά M--------- ἑπτά
 3256. Prov 9:2
 3257. ἔσφαξεν VAI-AAI3S- σφάζω
 3258. τὰ RA--APN--- ὁ
 3259. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 3260. θύματα N3M-APN--- θῦμα
 3261. ἐκέρασεν VAI-AAI3S- κεραννύω
 3262. εἰς P--------- εἰς
 3263. κρατῆρα N3H-ASM--- κρατήρ
 3264. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3265. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 3266. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 3267. καὶ C--------- καί
 3268. ἡτοιμάσατο VAI-AMI3S- ἑτοιμάζω
 3269. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3270. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 3271. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 3272. Prov 9:3
 3273. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3274. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3275. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 3276. δούλους N2--APM--- δοῦλος
 3277. συγκαλούσα V2--PAPNSF καλέω συν
 3278. μετὰ P--------- μετά
 3279. ὑψηλοῦ A1--GSN--- ὑψηλός
 3280. κηρύγματος N3M-GSN--- κήρυγμα
 3281. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3282. κρατῆρα N3H-ASM--- κρατήρ
 3283. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 3284. Prov 9:4
 3285. ὅς RP--NSM--- ὅς
 3286. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3287. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 3288. ἐκκλινάτω VA--AAD3S- κλίνω ἐκ
 3289. πρός P--------- πρός
 3290. με RP--AS---- ἐγώ
 3291. καὶ C--------- καί
 3292. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3293. ἐνδεέσι A3H-DPM--- ἐνδεής
 3294. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 3295. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3296. Prov 9:5
 3297. ἔλθατε VB--AAD2P- ἔρχομαι
 3298. φάγετε VB--AAD2P- ἐσθίω
 3299. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3300. ἐμῶν A1--GPM--- ἐμός
 3301. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 3302. καὶ C--------- καί
 3303. πίετε VB--AAD2P- πίνω
 3304. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 3305. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3306. ἐκέρασα VAI-AAI1S- κεραννύω
 3307. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3308. Prov 9:6
 3309. ἀπολείπετε V1--PAD2P- λείπω ἀπο
 3310. ἀφροσύνην N1--ASF--- ἀφροσύνη
 3311. καὶ C--------- καί
 3312. ζήσεσθε VF--FMI3P- ζάω
 3313. καὶ C--------- καί
 3314. ζητήσατε VA--AAD2P- ζητέω
 3315. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 3316. ἵνα C--------- ἵνα
 3317. βιώσητε VA--AAS2P- βιόω
 3318. καὶ C--------- καί
 3319. κατορθώσατε VA--AAD2P- ὀρθόω
 3320. ἐν P--------- ἐν
 3321. γνώσει N3I-DSF--- γνῶσις
 3322. σύνεσιν N3I-ASF--- σύνεσις
 3323. Prov 9:7
 3324. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3325. παιδεύων V1--PAPNSM παιδεύω
 3326. κακοὺς A1--APM--- κακός
 3327. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 3328. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 3329. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 3330. ἐλέγχων V1--PAPNSM ἐλέγχω
 3331. δὲ X--------- δέ
 3332. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3333. ἀσεβῆ A3H-ASM--- ἀσεβής
 3334. μωμήσεται VF--FMI3S- μωμάομαι
 3335. ἑαυτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 3336. Prov 9:8
 3337. μὴ D--------- μή
 3338. ἔλεγχε V1--PAD2S- ἐλέγχω
 3339. κακούς A1--APM--- κακός
 3340. ἵνα C--------- ἵνα
 3341. μὴ D--------- μή
 3342. μισῶσίν V2--PAS3P- μισέω
 3343. σε RP--AS---- σύ
 3344. ἔλεγχε V1--PAD2S- ἐλέγχω
 3345. σοφόν A1--ASM--- σοφός
 3346. καὶ C--------- καί
 3347. ἀγαπήσει VF--FAI3S- ἀγαπάω
 3348. σε RP--AS---- σύ
 3349. Prov 9:9
 3350. δίδου V8--PAD2S- δίδωμι
 3351. σοφῷ A1--DSM--- σοφός
 3352. ἀφορμήν N1--ASF--- ἀφορμή
 3353. καὶ C--------- καί
 3354. σοφώτερος A1--NSMC-- σοφός
 3355. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3356. γνώριζε V1--PAD2S- γνωρίζω
 3357. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 3358. καὶ C--------- καί
 3359. προσθήσει VF--FAI3S- τίθημι προς
 3360. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3361. δέχεσθαι V1--PMN--- δέχομαι
 3362. Prov 9:10
 3363. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 3364. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 3365. φόβος N2--NSM--- φόβος
 3366. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3367. καὶ C--------- καί
 3368. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 3369. ἁγίων A1A-GPN--- ἅγιος
 3370. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 3371. Prov 9:10a
 3372. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3373. γὰρ X--------- γάρ
 3374. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 3375. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3376. διανοίας N1A-GSF--- διάνοια
 3377. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 3378. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 3379. Prov 9:11
 3380. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 3381. γὰρ X--------- γάρ
 3382. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3383. τρόπῳ N2--DSM--- τρόπος
 3384. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 3385. ζήσεις VF--FAI2S- ζάω
 3386. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 3387. καὶ C--------- καί
 3388. προστεθήσεταί VC--FPI3S- τίθημι προς
 3389. σοι RP--DS---- σύ
 3390. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3391. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3392. σου RP--GS---- σύ
 3393. Prov 9:12
 3394. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 3395. ἐὰν C--------- ἐάν
 3396. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3397. γένῃ VB--AMS2S- γίγνομαι
 3398. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3399. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3400. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 3401. καὶ C--------- καί
 3402. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3403. πλησίον D--------- πλησίον
 3404. ἐὰν C--------- ἐάν
 3405. δὲ X--------- δέ
 3406. κακὸς A1--NSM--- κακός
 3407. ἀποβῇς VZ--AAS2S- βαίνω ἀπο
 3408. μόνος A1--NSM--- μόνος
 3409. ἀναντλήσεις VF--FAI2S- ἀντλέω ἀνα
 3410. κακά A1--APN--- κακός
 3411. Prov 9:12a
 3412. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3413. ἐρείδεται V1--PMI3S- ἐρείδω
 3414. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3415. ψεύδεσιν N3--DPN--- ψεῦδος
 3416. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 3417. ποιμανεῖ VF2-FAI3S- ποιμαίνω
 3418. ἀνέμους N2--APM--- ἄνεμος
 3419. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3420. δ' X--------- δέ
 3421. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3422. διώξεται VF--FMI3S- διώκω
 3423. ὄρνεα N2N-APN--- ὄρνεον
 3424. πετόμενα V1--PMPAPN πέτομαι
 3425. Prov 9:12b
 3426. ἀπέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἀπο
 3427. γὰρ X--------- γάρ
 3428. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3429. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3430. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 3431. ἀμπελῶνος N3W-GSM--- ἀμπελών
 3432. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3433. δὲ X--------- δέ
 3434. ἄξονας N3N-APM--- ἄξων
 3435. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3436. ἰδίου A1A-GSN--- ἴδιος
 3437. γεωργίου N2N-GSN--- γεώργιον
 3438. πεπλάνηται VX--XMI3S- πλανάω
 3439. Prov 9:12c
 3440. διαπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι δια
 3441. δὲ X--------- δέ
 3442. δι' P--------- διά
 3443. ἀνύδρου A1B-GSF--- ἄνυδρος
 3444. ἐρήμου N2--GSF--- ἔρημος
 3445. καὶ C--------- καί
 3446. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3447. διατεταγμένην VK--XMPASF τάσσω δια
 3448. ἐν P--------- ἐν
 3449. διψώδεσιν A3H-DPF--- διψώδης
 3450. συνάγει V1--PAI3S- ἄγω συν
 3451. δὲ X--------- δέ
 3452. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 3453. ἀκαρπίαν N1A-ASF--- ἀκαρπία
 3454. Prov 9:13
 3455. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3456. ἄφρων A3N-NSF--- ἄφρων
 3457. καὶ C--------- καί
 3458. θρασεῖα A3U-NSF--- θρασύς
 3459. ἐνδεὴς A3H-NSF--- ἐνδεής
 3460. ψωμοῦ N2--GSM--- ψωμός
 3461. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 3462. ἣ RR--NSF--- ὅς
 3463. οὐκ D--------- οὐ
 3464. ἐπίσταται V6--PMI3S- ἵσταμαι ἐπι
 3465. αἰσχύνην N1--ASF--- αἰσχύνη
 3466. Prov 9:14
 3467. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 3468. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3469. θύραις N1A-DPF--- θύρα
 3470. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3471. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 3472. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3473. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3474. δίφρου N2--GSM--- δίφρος
 3475. ἐμφανῶς D--------- ἐμφανῶς
 3476. ἐν P--------- ἐν
 3477. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 3478. Prov 9:15
 3479. προσκαλουμένη V2--PMPNSF καλέω προς
 3480. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3481. παριόντας V9--PAPAPM εἶμι παρα
 3482. καὶ C--------- καί
 3483. κατευθύνοντας V1--PAPAPM εὐθύνω κατα
 3484. ἐν P--------- ἐν
 3485. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3486. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 3487. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3488. Prov 9:16
 3489. ὅς RR--NSM--- ὅς
 3490. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3491. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3492. ἀφρονέστατος A3N-NPMS-- ἄφρων
 3493. ἐκκλινάτω VA--AAD3S- κλίνω ἐκ
 3494. πρός P--------- πρός
 3495. με RP--AS---- ἐγώ
 3496. ἐνδεέσι A3H-DPM--- ἐνδεής
 3497. δὲ X--------- δέ
 3498. φρονήσεως N3I-GSF--- φρόνησις
 3499. παρακελεύομαι V1--PMI1S- κελεύω παρα
 3500. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 3501. Prov 9:17
 3502. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 3503. κρυφίων A1A-GPM--- κρύφιος
 3504. ἡδέως D--------- ἡδέως
 3505. ἅψασθε VA--AMS2P- ἅπτομαι
 3506. καὶ C--------- καί
 3507. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 3508. κλοπῆς N1--GSF--- κλοπή
 3509. γλυκεροῦ A1A-GSN--- γλυκερός
 3510. Prov 9:18
 3511. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3512. δὲ X--------- δέ
 3513. οὐκ D--------- οὐ
 3514. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 3515. ὅτι C--------- ὅτι
 3516. γηγενεῖς A3H-NPM--- γηγενής
 3517. παρ' P--------- παρά
 3518. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3519. ὄλλυνται V5--PMI3P- ὄλλυμι
 3520. καὶ C--------- καί
 3521. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3522. πέτευρον N2N-ASN--- πέταυρον
 3523. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 3524. συναντᾷ V3--PAI3S- ἀντάω συν
 3525. Prov 9:18a
 3526. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3527. ἀποπήδησον VA--AAD2S- πηδάω ἀπο
 3528. μὴ D--------- μή
 3529. ἐγχρονίσῃς VA--AAS2S- χρονίζω ἐν
 3530. ἐν P--------- ἐν
 3531. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3532. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 3533. μηδὲ C--------- μηδέ
 3534. ἐπιστήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι ἐπι
 3535. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3536. σὸν A1--ASN--- σός
 3537. ὄμμα N3M-ASN--- ὄμμα
 3538. πρὸς P--------- πρός
 3539. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3540. Prov 9:18b
 3541. οὕτως D--------- οὕτως
 3542. γὰρ X--------- γάρ
 3543. διαβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω δια
 3544. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 3545. ἀλλότριον A1A-ASM--- ἀλλότριος
 3546. καὶ C--------- καί
 3547. ὑπερβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω ὑπερ
 3548. ποταμὸν N2--ASM--- ποταμός
 3549. ἀλλότριον A1A-ASM--- ἀλλότριος
 3550. Prov 9:18c
 3551. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3552. δὲ X--------- δέ
 3553. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 3554. ἀλλοτρίου A1A-GSN--- ἀλλότριος
 3555. ἀπόσχου VB--AMD2S- ἔχω ἀπο
 3556. καὶ C--------- καί
 3557. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3558. πηγῆς N1--GSF--- πηγή
 3559. ἀλλοτρίας A1A-GSF--- ἀλλότριος
 3560. μὴ D--------- μή
 3561. πίῃς VB--AAS2S- πίνω
 3562. Prov 9:18d
 3563. ἵνα C--------- ἵνα
 3564. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 3565. ζήσῃς VA--AAS2S- ζάω
 3566. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 3567. προστεθῇ VC--APS3S- τίθημι προς
 3568. δέ X--------- δέ
 3569. σοι RP--DS---- σύ
 3570. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3571. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3572. Prov 10:1
 3573. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3574. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3575. εὐφραίνει V1--PAI3S- εὐφραίνω
 3576. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 3577. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3578. δὲ X--------- δέ
 3579. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 3580. λύπη N1--NSF--- λύπη
 3581. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3582. μητρί N3--DSF--- μήτηρ
 3583. Prov 10:2
 3584. οὐκ D--------- οὐ
 3585. ὠφελήσουσιν VF--FAI3P- ὠφελέω
 3586. θησαυροὶ N2--NPM--- θησαυρός
 3587. ἀνόμους A1B-APM--- ἄνομος
 3588. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 3589. δὲ X--------- δέ
 3590. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 3591. ἐκ P--------- ἐκ
 3592. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3593. Prov 10:3
 3594. οὐ D--------- οὐ
 3595. λιμοκτονήσει VF--FAI3S- λιμοκτονέω
 3596. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3597. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3598. δικαίαν A1A-ASF--- δίκαιος
 3599. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3600. δὲ X--------- δέ
 3601. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3602. ἀνατρέψει VF--FAI3S- τρέπω ἀνα
 3603. Prov 10:4
 3604. πενία N1A-NSF--- πενία
 3605. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3606. ταπεινοῖ V4--PAI3S- ταπεινόω
 3607. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 3608. δὲ X--------- δέ
 3609. ἀνδρείων A1A-GPM--- ἀνδρεῖος
 3610. πλουτίζουσιν V1--PAI3P- πλουτίζω
 3611. Prov 10:4a
 3612. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3613. πεπαιδευμένος VM--XMPNSM παιδεύω
 3614. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3615. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3616. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3617. δὲ X--------- δέ
 3618. ἄφρονι A3N-DSM--- ἄφρων
 3619. διακόνῳ N2--DSM--- διάκονος
 3620. χρήσεται VF--FMI3S- χράω
 3621. Prov 10:5
 3622. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 3623. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3624. καύματος N3M-GSN--- καῦμα
 3625. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3626. νοήμων A3N-NSM--- νοήμων
 3627. ἀνεμόφθορος A1B-NSM--- ἀνεμόφθορος
 3628. δὲ X--------- δέ
 3629. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 3630. ἐν P--------- ἐν
 3631. ἀμήτῳ N2--DSM--- ἀμητός
 3632. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3633. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 3634. Prov 10:6
 3635. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 3636. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3637. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3638. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3639. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3640. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 3641. δὲ X--------- δέ
 3642. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3643. καλύψει VF--FAI3S- καλύπτω
 3644. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 3645. ἄωρον A1B-ASN--- ἄωρος
 3646. Prov 10:7
 3647. μνήμη N1--NSF--- μνήμη
 3648. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3649. μετ' P--------- μετά
 3650. ἐγκωμίων N2--GPN--- ἐγκώμιονς
 3651. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 3652. δὲ X--------- δέ
 3653. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 3654. σβέννυται V5--PMI3S- σβέννυμι
 3655. Prov 10:8
 3656. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3657. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3658. δέξεται VF--FMI3S- δέχομαι
 3659. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 3660. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3661. δὲ X--------- δέ
 3662. ἄστεγος A1B-NSM--- ἄστεγος
 3663. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 3664. σκολιάζων V1--PAPNSM σκολιάζω
 3665. ὑποσκελισθήσεται VS--FPI3S- σκελίζω ὑπο
 3666. Prov 10:9
 3667. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3668. πορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι
 3669. ἁπλῶς D--------- ἁπλῶς
 3670. πορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι
 3671. πεποιθώς VX--XAPNSM πείθω
 3672. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3673. δὲ X--------- δέ
 3674. διαστρέφων V1--PAPNSM στρέφω δια
 3675. τὰς RA--APF--- ὁ
 3676. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3677. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3678. γνωσθήσεται VS--FPI3S- γιγνώσκω
 3679. Prov 10:10
 3680. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3681. ἐννεύων V1--PAPNSM νεύω ἐν
 3682. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 3683. μετὰ P--------- μετά
 3684. δόλου N2--GSM--- δόλος
 3685. συνάγει V1--PAI3S- ἄγω συν
 3686. ἀνδράσι N3--DPM--- ἀνήρ
 3687. λύπας N1--APF--- λύπη
 3688. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3689. δὲ X--------- δέ
 3690. ἐλέγχων V1--PAPNSM ἐλέγχω
 3691. μετὰ P--------- μετά
 3692. παρρησίας N1A-GSF--- παρρησία
 3693. εἰρηνοποιεῖ V2--PAI3S- εἰρηνοποιέω
 3694. Prov 10:11
 3695. πηγὴ N1--NSF--- πηγή
 3696. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3697. ἐν P--------- ἐν
 3698. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3699. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3700. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 3701. δὲ X--------- δέ
 3702. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 3703. καλύψει VF--FAI3S- καλύπτω
 3704. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 3705. Prov 10:12
 3706. μῖσος N3E-NSN--- μῖσος
 3707. ἐγείρει V1--PAI3S- ἐγείρω
 3708. νεῖκος N3E-ASN--- νεῖκος
 3709. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3710. δὲ X--------- δέ
 3711. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3712. μὴ D--------- μή
 3713. φιλονεικοῦντας V2--PAPAPM φιλονεικέω
 3714. καλύπτει V1--PAI3S- καλύπτω
 3715. φιλία N1A-NSF--- φιλία
 3716. Prov 10:13
 3717. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3718. ἐκ P--------- ἐκ
 3719. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 3720. προφέρει V1--PAI3S- φέρω προ
 3721. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 3722. ῥάβδῳ N2--DSF--- ῥάβδος
 3723. τύπτει V1--PAI3S- τύπτω
 3724. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3725. ἀκάρδιον A1B-ASM--- ἀκάρδιος
 3726. Prov 10:14
 3727. σοφοὶ A1--NPM--- σοφός
 3728. κρύψουσιν VF--FAI3P- κρύπτω
 3729. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 3730. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 3731. δὲ X--------- δέ
 3732. προπετοῦς A3H-GSM--- προπετής
 3733. ἐγγίζει V1--PAI3S- ἐγγίζω
 3734. συντριβῇ N1--NSF--- συντριβή
 3735. Prov 10:15
 3736. κτῆσις N3I-NSF--- κτῆσις
 3737. πλουσίων A1A-GPM--- πλούσιος
 3738. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 3739. ὀχυρά A1A-NSF--- ὀχυρός
 3740. συντριβὴ N1--NSF--- συντριβή
 3741. δὲ X--------- δέ
 3742. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3743. πενία N1A-NPN--- πενία
 3744. Prov 10:16
 3745. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 3746. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3747. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3748. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 3749. καρποὶ N2--NPM--- καρπός
 3750. δὲ X--------- δέ
 3751. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3752. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 3753. Prov 10:17
 3754. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3755. δικαίας A1A-GSF--- δίκαιος
 3756. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3757. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 3758. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 3759. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 3760. δὲ X--------- δέ
 3761. ἀνεξέλεγκτος A1B-NSF--- ἀνεξέλεγκτος
 3762. πλανᾶται V3--PMI3S- πλανάω
 3763. Prov 10:18
 3764. καλύπτουσιν V1--PAI3P- καλύπτω
 3765. ἔχθραν A1A-ASF--- ἐχθρός
 3766. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 3767. δίκαια A1A-NPN--- δίκαιος
 3768. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3769. δὲ X--------- δέ
 3770. ἐκφέροντες V1--PAPNPM φέρω ἐκ
 3771. λοιδορίας N1A-APF--- λοιδορία
 3772. ἀφρονέστατοί A3N-NPMS-- ἄφρων
 3773. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 3774. Prov 10:19
 3775. ἐκ P--------- ἐκ
 3776. πολυλογίας N1A-GSF--- πολυλογία
 3777. οὐκ D--------- οὐ
 3778. ἐκφεύξῃ VF--FMI2S- φεύγω ἐκ
 3779. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 3780. φειδόμενος V1--PMPNSM φείδομαι
 3781. δὲ X--------- δέ
 3782. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 3783. νοήμων A3N-NSM--- νοήμων
 3784. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 3785. Prov 10:20
 3786. ἄργυρος N2--NSM--- ἄργυρος
 3787. πεπυρωμένος VM--XPPNSM πυρόω
 3788. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 3789. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3790. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3791. δὲ X--------- δέ
 3792. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 3793. ἐκλείψει VF--FAI3S- λείπω ἐκ
 3794. Prov 10:21
 3795. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 3796. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3797. ἐπίσταται V6--PMI3S- ἵσταμαι ἐπι
 3798. ὑψηλά A1--APN--- ὑψηλός
 3799. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3800. δὲ X--------- δέ
 3801. ἄφρονες A3N-NPM--- ἄφρων
 3802. ἐν P--------- ἐν
 3803. ἐνδείᾳ N1A-DSF--- ἔνδεια
 3804. τελευτῶσιν V3--PAI3P- τελευτάω
 3805. Prov 10:22
 3806. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 3807. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3808. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3809. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3810. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3811. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 3812. πλουτίζει V1--PAI3S- πλουτίζω
 3813. καὶ C--------- καί
 3814. οὐ D--------- οὐ
 3815. μὴ D--------- μή
 3816. προστεθῇ VC--APS3S- τίθημι προς
 3817. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3818. λύπη N1--NSF--- λύπη
 3819. ἐν P--------- ἐν
 3820. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3821. Prov 10:23
 3822. ἐν P--------- ἐν
 3823. γέλωτι N3T-DSM--- γέλως
 3824. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 3825. πράσσει V1--PAI3S- πράσσω
 3826. κακά A1--APN--- κακός
 3827. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3828. δὲ X--------- δέ
 3829. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 3830. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 3831. τίκτει V1--PAI3S- τίκτω
 3832. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 3833. Prov 10:24
 3834. ἐν P--------- ἐν
 3835. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 3836. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 3837. περιφέρεται V1--PMI3S- φέρω περι
 3838. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 3839. δὲ X--------- δέ
 3840. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3841. δεκτή A1--NSF--- δεκτός
 3842. Prov 10:25
 3843. παραπορευομένης V1--PMPGSF πορεύομαι παρα
 3844. καταιγίδος N3D-DSF--- καταιγίς
 3845. ἀφανίζεται V1--PMI3S- ἵζω ἀπο ἀνα
 3846. ἀσεβής A3H-NSM--- ἀσεβής
 3847. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3848. δὲ X--------- δέ
 3849. ἐκκλίνας VA--AAPNSM κλίνω ἐκ
 3850. σῴζεται V1--PMI3S- σώζω
 3851. εἰς P--------- εἰς
 3852. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3853. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3854. Prov 10:26
 3855. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3856. ὄμφαξ N3K-NSF--- ὄμφαξ
 3857. ὀδοῦσι N3--DPM--- ὀδούς
 3858. βλαβερὸν A1A-ASM--- βλαβερός
 3859. καὶ C--------- καί
 3860. καπνὸς N2--NSM--- καπνός
 3861. ὄμμασιν N3M-DPN--- ὄμμα
 3862. οὕτως D--------- οὕτως
 3863. παρανομία N1A-NSF--- παρανομία
 3864. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3865. χρωμένοις V3--PMPDPM χράομαι
 3866. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3867. Prov 10:27
 3868. φόβος N2--NSM--- φόβος
 3869. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3870. προστίθησιν V7--PAI3S- τίθημι προς
 3871. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3872. ἔτη N3E-NPN--- ἔτος
 3873. δὲ X--------- δέ
 3874. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3875. ὀλιγωθήσεται VC--FPI3S- ὀλιγόω
 3876. Prov 10:28
 3877. ἐγχρονίζει V1--PAI3S- χρονίζω ἐν
 3878. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 3879. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 3880. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 3881. δὲ X--------- δέ
 3882. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3883. ὄλλυται V5--PMI3S- ὄλλυμι
 3884. Prov 10:29
 3885. ὀχύρωμα N3M-NSN--- ὀχύρωμα
 3886. ὁσίου A1A-GSM--- ὅσιος
 3887. φόβος N2--NSM--- φόβος
 3888. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3889. συντριβὴ N1--NSF--- συντριβή
 3890. δὲ X--------- δέ
 3891. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3892. ἐργαζομένοις V1--PMPDPM ἐργάζομαι
 3893. κακά A1--APN--- κακός
 3894. Prov 10:30
 3895. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3896. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3897. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3898. οὐκ D--------- οὐ
 3899. ἐνδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἐν
 3900. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 3901. δὲ X--------- δέ
 3902. οὐκ D--------- οὐ
 3903. οἰκήσουσιν VF--FAI3P- οἰκέω
 3904. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3905. Prov 10:31
 3906. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 3907. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3908. ἀποστάζει V1--PAI3S- στάζω ἀπο
 3909. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 3910. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 3911. δὲ X--------- δέ
 3912. ἀδίκου A1B-GSM--- ἄδικος
 3913. ἐξολεῖται VF2-FMI3S- ὄλλυμι ἐκ
 3914. Prov 10:32
 3915. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 3916. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3917. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3918. ἀποστάζει V1--PAI3S- στάζω ἀπο
 3919. χάριτας N3T-APF--- χάρις
 3920. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 3921. δὲ X--------- δέ
 3922. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3923. ἀποστρέφεται V1--PMI3S- στρέφω ἀπο
 3924. Prov 11:1
 3925. ζυγοὶ N2--NPN--- ζυγός
 3926. δόλιοι A1A-NPM--- δόλιος
 3927. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 3928. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 3929. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3930. στάθμιον N2--NSN--- σταθμίον
 3931. δὲ X--------- δέ
 3932. δίκαιον A1A-NSM--- δίκαιος
 3933. δεκτὸν A1--NSM--- δεκτός
 3934. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3935. Prov 11:2
 3936. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3937. ἐὰν C--------- ἐάν
 3938. εἰσέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι εἰς
 3939. ὕβρις N3I-NSF--- ὕβρις
 3940. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3941. καὶ D--------- καί
 3942. ἀτιμία N1A-NSF--- ἀτιμία
 3943. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 3944. δὲ X--------- δέ
 3945. ταπεινῶν A1--GPM--- ταπεινός
 3946. μελετᾷ V3--PAI3S- μελετάω
 3947. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 3948. Prov 11:3
 3949. ἀποθανὼν VB--AAPNSM θνήσκω ἀπο
 3950. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3951. ἔλιπεν VBI-AAI3S- λείπω
 3952. μετάμελον N2--ASM--- μετάμελος
 3953. πρόχειρος A1B-NSM--- πρόχειρος
 3954. δὲ X--------- δέ
 3955. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 3956. καὶ C--------- καί
 3957. ἐπίχαρτος A1B-NSM--- ἐπίχαρτος
 3958. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3959. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 3960. Prov 11:5
 3961. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 3962. ἀμώμους A1B-APM--- ἄμωμος
 3963. ὀρθοτομεῖ V2--PAI3S- ὀρθοτομέω
 3964. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 3965. ἀσέβεια N1A-NSF--- ἀσέβεια
 3966. δὲ X--------- δέ
 3967. περιπίπτει V1--PAI3S- πίπτω περι
 3968. ἀδικίᾳ N1A-DSF--- ἀδικία
 3969. Prov 11:6
 3970. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 3971. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3972. ὀρθῶν A1--GPM--- ὀρθός
 3973. ῥύεται V1--PMI3S- ῥύομαι
 3974. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3975. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3976. δὲ X--------- δέ
 3977. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 3978. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3979. ἁλίσκονται V1--PPI3P- ἁλίσκω
 3980. παράνομοι A1B-NPM--- παράνομος
 3981. Prov 11:7
 3982. τελευτήσαντος VA--AAPGSM τελευτάω
 3983. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 3984. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3985. οὐκ D--------- οὐ
 3986. ὄλλυται V5--PMI3S- ὄλλυμι
 3987. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 3988. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3989. δὲ X--------- δέ
 3990. καύχημα N3M-NSN--- καύχημα
 3991. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3992. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 3993. ὄλλυται V5--PMI3S- ὄλλυμι
 3994. Prov 11:8
 3995. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3996. ἐκ P--------- ἐκ
 3997. θήρας N1A-GSF--- θήρα
 3998. ἐκδύνει V1--PAI3S- δύνω ἐκ
 3999. ἀντ' P--------- ἀντί
 4000. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4001. δὲ X--------- δέ
 4002. παραδίδοται V8--PMI3S- δίδωμι παρα
 4003. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4004. ἀσεβής A3H-NSM--- ἀσεβής
 4005. Prov 11:9
 4006. ἐν P--------- ἐν
 4007. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 4008. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4009. παγὶς N3D-NSF--- παγίς
 4010. πολίταις N1M-DPM--- πολίτης
 4011. αἴσθησις N3I-NSF--- αἴσθησις
 4012. δὲ X--------- δέ
 4013. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4014. εὔοδος A1B-NSF--- εὔοδος
 4015. Prov 11:10
 4016. ἐν P--------- ἐν
 4017. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 4018. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4019. κατώρθωσεν VAI-AAI3S- ὀρθόω κατα
 4020. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 4021. Prov 11:11
 4022. στόμασιν N3M-DPN--- στόμα
 4023. δὲ X--------- δέ
 4024. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4025. κατεσκάφη VVI-API3S- σκάπτω κατα
 4026. Prov 11:12
 4027. μυκτηρίζει V1--PAI3S- μυκτηρίζω
 4028. πολίτας N1--APM--- πολίτης
 4029. ἐνδεὴς A3H-NSM--- ἐνδεής
 4030. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 4031. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4032. δὲ X--------- δέ
 4033. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 4034. ἡσυχίαν N1A-ASF--- ἡσυχία
 4035. ἄγει V1--PAI3S- ἄγω
 4036. Prov 11:13
 4037. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4038. δίγλωσσος A1B-NSM--- δίγλωσσος
 4039. ἀποκαλύπτει V1--PAI3S- καλύπτω ἀπο
 4040. βουλὰς N1--APF--- βουλή
 4041. ἐν P--------- ἐν
 4042. συνεδρίῳ N2N-DSN--- συνέδριον
 4043. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 4044. δὲ X--------- δέ
 4045. πνοῇ N1--DSF--- πνοή
 4046. κρύπτει V1--PAI3S- κρύπτω
 4047. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 4048. Prov 11:14
 4049. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4050. μὴ D--------- μή
 4051. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 4052. κυβέρνησις N3I-NSF--- κυβέρνησις
 4053. πίπτουσιν V1--PAI3P- πίπτω
 4054. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4055. φύλλα N2N-NPN--- φύλλον
 4056. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 4057. δὲ X--------- δέ
 4058. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 4059. ἐν P--------- ἐν
 4060. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 4061. βουλῇ N1--DSF--- βουλή
 4062. Prov 11:15
 4063. πονηρὸς A1A-NSM--- πονηρός
 4064. κακοποιεῖ V2--PAI3S- κακοποιέω
 4065. ὅταν D--------- ὅταν
 4066. συμμείξῃ VA--AAS3S- μίγνυμι συν
 4067. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 4068. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 4069. δὲ X--------- δέ
 4070. ἦχον N2--ASM--- ἦχος
 4071. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 4072. Prov 11:16
 4073. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 4074. εὐχάριστος A1B-NSF--- εὐχάριστος
 4075. ἐγείρει V1--PAI3S- ἐγείρω
 4076. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 4077. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 4078. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 4079. δὲ X--------- δέ
 4080. ἀτιμίας N1A-GSF--- ἀτιμία
 4081. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 4082. μισοῦσα V2--PAPNSF μισέω
 4083. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 4084. πλούτου N2--GSM--- πλοῦτος
 4085. ὀκνηροὶ A1A-NPM--- ὀκνηρός
 4086. ἐνδεεῖς A3H-NPM--- ἐνδεής
 4087. γίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι
 4088. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4089. δὲ X--------- δέ
 4090. ἀνδρεῖοι A1A-NPM--- ἀνδρεῖος
 4091. ἐρείδονται V1--PPI3P- ἐρείδω
 4092. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 4093. Prov 11:17
 4094. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4095. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 4096. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4097. ἀγαθὸν A1--ASM--- ἀγαθός
 4098. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 4099. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4100. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 4101. ἐξολλύει V5--PAI3S- ὄλλυμι ἐκ
 4102. δὲ X--------- δέ
 4103. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4104. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 4105. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4106. ἀνελεήμων A3N-NSM--- ἀνελεήμων
 4107. Prov 11:18
 4108. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 4109. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 4110. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4111. ἄδικα A1B-APN--- ἄδικος
 4112. σπέρμα N3M-NSN--- σπέρμα
 4113. δὲ X--------- δέ
 4114. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4115. μισθὸς N2--NSM--- μισθός
 4116. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 4117. Prov 11:19
 4118. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4119. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4120. γεννᾶται V3--PMI3S- γεννάω
 4121. εἰς P--------- εἰς
 4122. ζωήν N1--ASF--- ζωή
 4123. διωγμὸς N2--NSM--- διωγμός
 4124. δὲ X--------- δέ
 4125. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 4126. εἰς P--------- εἰς
 4127. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4128. Prov 11:20
 4129. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 4130. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4131. διεστραμμέναι VP--XMPNPF στρέφω δια
 4132. ὁδοί N2--NPF--- ὁδός
 4133. προσδεκτοὶ A1--NPM--- προσδεκτός
 4134. δὲ X--------- δέ
 4135. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4136. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4137. ἄμωμοι A1B-NPM--- ἄμωμος
 4138. ἐν P--------- ἐν
 4139. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4140. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 4141. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4142. Prov 11:21
 4143. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4144. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4145. ἐμβαλὼν VB--AAPNSM βάλλω ἐν
 4146. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 4147. οὐκ D--------- οὐ
 4148. ἀτιμώρητος A1B-NSM--- ἀτιμώρητος
 4149. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4150. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4151. δὲ X--------- δέ
 4152. σπείρων V1--PAPNSM σπείρω
 4153. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 4154. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 4155. μισθὸν N2--ASM--- μισθός
 4156. πιστόν A1--ASM--- πιστός
 4157. Prov 11:22
 4158. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4159. ἐνώτιον N2N-ASN--- ἐνώτιον
 4160. ἐν P--------- ἐν
 4161. ῥινὶ N3--DSF--- ῥίς
 4162. ὑός N3U-GSM--- ὗς
 4163. οὕτως D--------- οὕτως
 4164. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 4165. κακόφρονι A3N-DSM--- κακόφρων
 4166. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 4167. Prov 11:23
 4168. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 4169. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4170. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4171. ἀγαθή A1--NSF--- ἀγαθός
 4172. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 4173. δὲ X--------- δέ
 4174. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4175. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 4176. Prov 11:24
 4177. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 4178. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4179. τὰ RA--APN--- ὁ
 4180. ἴδια A1A-APN--- ἴδιος
 4181. σπείροντες V1--PAPNPM σπείρω
 4182. πλείονα A3C-ASM--- πολύς
 4183. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 4184. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 4185. καὶ C--------- καί
 4186. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4187. συνάγοντες V1--PAPNPM ἄγω συν
 4188. ἐλαττονοῦνται V2--PMI3P- ἐλαττονέω
 4189. Prov 11:25
 4190. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 4191. εὐλογουμένη V2--PMPNSF εὐλογέω
 4192. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4193. ἁπλῆ A1C-NSF--- ἁπλοῦς
 4194. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4195. δὲ X--------- δέ
 4196. θυμώδης A3H-NSM--- θυμώδης
 4197. οὐκ D--------- οὐ
 4198. εὐσχήμων A3N-NSM--- εὐσχήμων
 4199. Prov 11:26
 4200. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4201. συνέχων A3H-GPM--- συνεχής
 4202. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 4203. ὑπολίποιτο VB--AMO3S- λείπω ὑπο
 4204. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4205. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4206. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 4207. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 4208. δὲ X--------- δέ
 4209. εἰς P--------- εἰς
 4210. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 4211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4212. μεταδιδόντος V8--PAPGSM δίδωμι μετα
 4213. Prov 11:27
 4214. τεκταινόμενος VM--XMPNSM τεκταίνω
 4215. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 4216. ζητεῖ V2--PAI3S- ζητέω
 4217. χάριν N3--ASF--- χάρις
 4218. ἀγαθήν A1--ASF--- ἀγαθός
 4219. ἐκζητοῦντα V2--PAPASM ζητέω ἐκ
 4220. δὲ X--------- δέ
 4221. κακά A1--APN--- κακός
 4222. καταλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω κατα
 4223. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4224. Prov 11:28
 4225. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4226. πεποιθὼς VX--XAPNSM πείθω
 4227. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4228. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 4229. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4230. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 4231. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4232. δὲ X--------- δέ
 4233. ἀντιλαμβανόμενος V1--PMPNSM λαμβάνω ἀντι
 4234. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4235. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4236. ἀνατελεῖ VF2-FAI3S- τέλλω ἀνα
 4237. Prov 11:29
 4238. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4239. μὴ D--------- μή
 4240. συμπεριφερόμενος V1--PMPNSM φέρω συν περι
 4241. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4242. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4243. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4244. κληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω
 4245. ἄνεμον N2--ASM--- ἄνεμος
 4246. δουλεύσει VF--FAI3S- δουλεύω
 4247. δὲ X--------- δέ
 4248. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 4249. φρονίμῳ A1B-DSM--- φρόνιμος
 4250. Prov 11:30
 4251. ἐκ P--------- ἐκ
 4252. καρποῦ N2--GSM--- καρπός
 4253. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 4254. φύεται V1--PMI3S- φύω
 4255. δένδρον N2N-ASN--- δένδρον
 4256. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 4257. ἀφαιροῦνται V2--PMI3P- αἱρέω ἀπο
 4258. δὲ X--------- δέ
 4259. ἄωροι A1B-NPF--- ἄωρος
 4260. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 4261. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 4262. Prov 11:31
 4263. εἰ C--------- εἰ
 4264. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4265. μὲν X--------- μέν
 4266. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4267. μόλις D--------- μόλις
 4268. σῴζεται V1--PMI3S- σώζω
 4269. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4270. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 4271. καὶ C--------- καί
 4272. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 4273. ποῦ D--------- ποῦ
 4274. φανεῖται VF2-FMI3S- φαίνω
 4275. Prov 12:1
 4276. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4277. ἀγαπῶν V3--PAPNSM ἀγαπάω
 4278. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 4279. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 4280. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 4281. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4282. δὲ X--------- δέ
 4283. μισῶν V2--PAPNSM μισέω
 4284. ἐλέγχους N2--APM--- ἔλεγχος
 4285. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 4286. Prov 12:2
 4287. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 4288. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4289. εὑρὼν VB--AAPNSM εὑρίσκω
 4290. χάριν N3--ASF--- χάρις
 4291. παρὰ P--------- παρά
 4292. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4293. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4294. δὲ X--------- δέ
 4295. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 4296. παρασιωπηθήσεται VC--FPI3S- σιωπάω παρα
 4297. Prov 12:3
 4298. οὐ D--------- οὐ
 4299. κατορθώσει VF--FAI3S- ὀρθόω κατα
 4300. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4301. ἐξ P--------- ἐκ
 4302. ἀνόμου A1B-GSM--- ἄνομος
 4303. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4304. δὲ X--------- δέ
 4305. ῥίζαι N1S-NPF--- ῥίζα
 4306. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4307. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4308. οὐκ D--------- οὐ
 4309. ἐξαρθήσονται VC--FPI3P- αἴρω ἐκ
 4310. Prov 12:4
 4311. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 4312. ἀνδρεία A1A-NSF--- ἀνδρεῖος
 4313. στέφανος N2--NSM--- στέφανος
 4314. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4315. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 4316. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4317. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4318. δὲ X--------- δέ
 4319. ἐν P--------- ἐν
 4320. ξύλῳ N2N-DSN--- ξύλον
 4321. σκώληξ N3K-NSM--- σκώληξ
 4322. οὕτως D--------- οὕτως
 4323. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4324. ἀπόλλυσιν V5--PAI3S- ὀλλύω ἀπο
 4325. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 4326. κακοποιός A1B-NSF--- κακοποιός
 4327. Prov 12:5
 4328. λογισμοὶ N2--NPM--- λογισμός
 4329. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4330. κρίματα N3M-NPN--- κρίμα
 4331. κυβερνῶσιν V3--PAI3P- κυβερνάω
 4332. δὲ X--------- δέ
 4333. ἀσεβεῖς A3H-APM--- ἀσεβής
 4334. δόλους N2--APM--- δόλος
 4335. Prov 12:6
 4336. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 4337. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4338. δόλιοι A1A-NPM--- δόλιος
 4339. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 4340. δὲ X--------- δέ
 4341. ὀρθῶν A1--GPM--- ὀρθός
 4342. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 4343. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4344. Prov 12:7
 4345. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4346. ἐὰν C--------- ἐάν
 4347. στραφῇ VD--APS3S- στρέφω
 4348. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 4349. ἀφανίζεται V1--PMI3S- ἵζω ἀπο ἀνα
 4350. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 4351. δὲ X--------- δέ
 4352. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 4353. παραμένουσιν V1--PAI3P- μένω παρα
 4354. Prov 12:8
 4355. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 4356. συνετοῦ A1--GSM--- συνετός
 4357. ἐγκωμιάζεται V1--PMI3S- κωμιάζω ἐν
 4358. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4359. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 4360. νωθροκάρδιος A1B-NSM--- νωθροκάρδιος
 4361. δὲ X--------- δέ
 4362. μυκτηρίζεται V1--PPI3S- μυκτηρίζω
 4363. Prov 12:9
 4364. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 4365. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4366. ἐν P--------- ἐν
 4367. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 4368. δουλεύων V1--PAPNSM δουλεύω
 4369. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 4370. ἢ C--------- ἤ
 4371. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 4372. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 4373. περιτιθεὶς V7--PAPNSM τίθημι περι
 4374. καὶ C--------- καί
 4375. προσδεόμενος V2--PMPNSM δέω προς
 4376. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 4377. Prov 12:10
 4378. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4379. οἰκτίρει V1--PAI3S- οἰκτείρω
 4380. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 4381. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 4382. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4383. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4384. δὲ X--------- δέ
 4385. σπλάγχνα N2N-NPN--- σπλάγχνον
 4386. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4387. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4388. ἀνελεήμονα A3N-NPN--- ἀνελεήμων
 4389. Prov 12:11
 4390. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4391. ἐργαζόμενος V1--PMPNSM ἐργάζομαι
 4392. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4393. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4394. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4395. ἐμπλησθήσεται VS--FPI3S- πίμπλημι ἐν
 4396. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 4397. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4398. δὲ X--------- δέ
 4399. διώκοντες V1--PAPNPM διώκω
 4400. μάταια A1A-APN--- μάταιος
 4401. ἐνδεεῖς A3H-NPM--- ἐνδεής
 4402. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 4403. Prov 12:11a
 4404. ὅς RR--NSM--- ὅς
 4405. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4406. ἡδὺς A3U-NSM--- ἡδύς
 4407. ἐν P--------- ἐν
 4408. οἴνων N2--GPM--- οἶνος
 4409. διατριβαῖς N1--DPF--- διατριβή
 4410. ἐν P--------- ἐν
 4411. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4412. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4413. ὀχυρώμασιν N3M-DPN--- ὀχύρωμα
 4414. καταλείψει VF--FAI3S- λείπω κατα
 4415. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 4416. Prov 12:12
 4417. ἐπιθυμίαι N1A-NPF--- ἐπιθυμία
 4418. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4419. κακαί A1--NPF--- κακός
 4420. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4421. δὲ X--------- δέ
 4422. ῥίζαι N1S-NPF--- ῥίζα
 4423. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4424. εὐσεβῶν A3H-GPM--- εὐσεβής
 4425. ἐν P--------- ἐν
 4426. ὀχυρώμασιν N3M-DPN--- ὀχύρωμα
 4427. Prov 12:13
 4428. δι' P--------- διά
 4429. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 4430. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 4431. ἐμπίπτει V1--PAI3S- πίπτω ἐν
 4432. εἰς P--------- εἰς
 4433. παγίδας N3D-APF--- παγίς
 4434. ἁμαρτωλός A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 4435. ἐκφεύγει V1--PAI3S- φεύγω ἐκ
 4436. δὲ X--------- δέ
 4437. ἐξ P--------- ἐκ
 4438. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4439. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4440. Prov 12:13a
 4441. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4442. βλέπων V1--PAPNSM βλέπω
 4443. λεῖα A1A-APN--- λεῖος
 4444. ἐλεηθήσεται VC--FPI3S- ἐλεέω
 4445. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4446. δὲ X--------- δέ
 4447. συναντῶν V3--PAPNSM ἀντάω συν
 4448. ἐν P--------- ἐν
 4449. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 4450. ἐκθλίψει VF--FAI3S- θλίβω ἐκ
 4451. ψυχάς N1--APF--- ψυχή
 4452. Prov 12:14
 4453. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4454. καρπῶν N2--GPM--- καρπός
 4455. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 4456. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 4457. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4458. πλησθήσεται VS--FPI3S- πίμπλημι
 4459. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 4460. ἀνταπόδομα N3M-NPN--- ἀνταπόδομα
 4461. δὲ X--------- δέ
 4462. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 4463. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4464. δοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι
 4465. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4466. Prov 12:15
 4467. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 4468. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 4469. ὀρθαὶ A1--NPF--- ὀρθός
 4470. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 4471. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4472. εἰσακούει V1--PAI3S- ἀκούω εἰς
 4473. δὲ X--------- δέ
 4474. συμβουλίας N1A-APF--- συμβουλία
 4475. σοφός A1--NSM--- σοφός
 4476. Prov 12:16
 4477. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 4478. αὐθημερὸν D--------- αὐθημερόν
 4479. ἐξαγγέλλει V1--PAI3S- ἀγγέλλω ἐκ
 4480. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 4481. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4482. κρύπτει V1--PAI3S- κρύπτω
 4483. δὲ X--------- δέ
 4484. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4485. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4486. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 4487. πανοῦργος A1B-NSM--- πανοῦργος
 4488. Prov 12:17
 4489. ἐπιδεικνυμένην V5--PMPASF δεικνύω ἐπι
 4490. πίστιν N3I-ASF--- πίστις
 4491. ἀπαγγέλλει V1--PAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 4492. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4493. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4494. δὲ X--------- δέ
 4495. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 4496. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4497. ἀδίκων A1B-GPM--- ἄδικος
 4498. δόλιος A1A-NSM--- δόλιος
 4499. Prov 12:18
 4500. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 4501. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4502. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4503. τιτρώσκουσιν V1--PAI3P- τιτρώσκω
 4504. μαχαίρᾳ N1A-DSF--- μάχαιρα
 4505. γλῶσσαι N1S-NPF--- γλῶσσα
 4506. δὲ X--------- δέ
 4507. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 4508. ἰῶνται V3--PMI3P- ἰάομαι
 4509. Prov 12:19
 4510. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 4511. ἀληθινὰ A1--APN--- ἀληθινός
 4512. κατορθοῖ V4--PAI3S- ὀρθόω κατα
 4513. μαρτυρίαν N1A-ASF--- μαρτυρία
 4514. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 4515. δὲ X--------- δέ
 4516. ταχὺς A3U-NSM--- ταχύς
 4517. γλῶσσαν N1S-ASF--- γλῶσσα
 4518. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 4519. ἄδικον A1B-ASF--- ἄδικος
 4520. Prov 12:20
 4521. δόλος N2--NSM--- δόλος
 4522. ἐν P--------- ἐν
 4523. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 4524. τεκταινομένου V1--PMPGSM τεκταίνω
 4525. κακά A1--APN--- κακός
 4526. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4527. δὲ X--------- δέ
 4528. βουλόμενοι V1--PMPNPM βούλομαι
 4529. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 4530. εὐφρανθήσονται VC--FPI3P- εὐφραίνω
 4531. Prov 12:21
 4532. οὐκ D--------- οὐ
 4533. ἀρέσει VF--FAI3S- ἀρέσω
 4534. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4535. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 4536. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 4537. ἄδικον A1B-NSN--- ἄδικος
 4538. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4539. δὲ X--------- δέ
 4540. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 4541. πλησθήσονται VS--FPI3P- πίμπλημι
 4542. κακῶν A1--GPM--- κακός
 4543. Prov 12:22
 4544. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 4545. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4546. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 4547. ψευδῆ A3H-NPN--- ψευδής
 4548. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4549. δὲ X--------- δέ
 4550. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 4551. πίστεις N3I-APF--- πίστις
 4552. δεκτὸς A1--NSM--- δεκτός
 4553. παρ' P--------- παρά
 4554. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4555. Prov 12:23
 4556. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4557. συνετὸς A1--NSM--- συνετός
 4558. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 4559. αἰσθήσεως N3I-GSF--- αἴσθησις
 4560. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4561. δὲ X--------- δέ
 4562. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 4563. συναντήσεται VF--FMI3S- ἀντάω συν
 4564. ἀραῖς N1A-DPF--- ἀρά
 4565. Prov 12:24
 4566. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 4567. ἐκλεκτῶν A1--GPM--- ἐκλεκτός
 4568. κρατήσει VF--FAI3S- κρατέω
 4569. εὐχερῶς D--------- εὐχερῶς
 4570. δόλιοι A1A-NPM--- δόλιος
 4571. δὲ X--------- δέ
 4572. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 4573. εἰς P--------- εἰς
 4574. προνομήν N1--ASF--- προνομή
 4575. Prov 12:25
 4576. φοβερὸς A1A-NSM--- φοβερός
 4577. λόγος N2--NSM--- λόγος
 4578. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 4579. ταράσσει V1--PAI3S- ταράσσω
 4580. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4581. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 4582. ἀγγελία N1A-NSF--- ἀγγελία
 4583. δὲ X--------- δέ
 4584. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 4585. εὐφραίνει V1--PAI3S- εὐφραίνω
 4586. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4587. Prov 12:26
 4588. ἐπιγνώμων N3N-NSM--- ἐπιγνώμων
 4589. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4590. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4591. φίλος A1--NSM--- φίλος
 4592. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4593. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4594. δὲ X--------- δέ
 4595. γνῶμαι N1--NPF--- γνώμη
 4596. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4597. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4598. ἀνεπιεικεῖς A3H-NPF--- ἀνεπιεικής
 4599. ἁμαρτάνοντας V1--PAPAPM ἁμαρτάνω
 4600. καταδιώξεται VF--FMI3S- διώκω κατα
 4601. κακά A1--APN--- κακός
 4602. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4603. δὲ X--------- δέ
 4604. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 4605. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4606. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4607. πλανήσει VF--FAI3S- πλανάω
 4608. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4609. Prov 12:27
 4610. οὐκ D--------- οὐ
 4611. ἐπιτεύξεται VF--FMI3S- τυγχάνω ἐπι
 4612. δόλιος A1A-NSM--- δόλιος
 4613. θήρας N1A-GSF--- θήρα
 4614. κτῆμα N3M-ASN--- κτῆμα
 4615. δὲ X--------- δέ
 4616. τίμιον A1A-ASM--- τίμιος
 4617. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4618. καθαρός A1A-NSM--- καθαρός
 4619. Prov 12:28
 4620. ἐν P--------- ἐν
 4621. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 4622. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 4623. ζωή N1--NSF--- ζωή
 4624. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 4625. δὲ X--------- δέ
 4626. μνησικάκων A1B-GPM--- μνησίκακος
 4627. εἰς P--------- εἰς
 4628. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4629. Prov 13:1
 4630. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4631. πανοῦργος A1B-NSM--- πανοῦργος
 4632. ὑπήκοος N2--NSM--- ὑπήκοος
 4633. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 4634. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4635. δὲ X--------- δέ
 4636. ἀνήκοος A1B-NSM--- ἀνήκοος
 4637. ἐν P--------- ἐν
 4638. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 4639. Prov 13:2
 4640. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4641. καρπῶν N2--GPM--- καρπός
 4642. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 4643. φάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω
 4644. ἀγαθός A1--NSM--- ἀγαθός
 4645. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 4646. δὲ X--------- δέ
 4647. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 4648. ὀλοῦνται VF2-FMI3P- ὄλλυμι
 4649. ἄωροι A1B-NPF--- ἄωρος
 4650. Prov 13:3
 4651. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4652. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 4653. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4654. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4655. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 4656. τηρεῖ V2--PAI3S- τηρέω
 4657. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4658. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4659. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 4660. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4661. δὲ X--------- δέ
 4662. προπετὴς A3H-NSM--- προπετής
 4663. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 4664. πτοήσει VF--FAI3S- πτοέω
 4665. ἑαυτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 4666. Prov 13:4
 4667. ἐν P--------- ἐν
 4668. ἐπιθυμίαις N1A-DPF--- ἐπιθυμία
 4669. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 4670. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4671. ἀεργός A1B-NSM--- ἀεργός
 4672. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 4673. δὲ X--------- δέ
 4674. ἀνδρείων A1A-GPM--- ἀνδρεῖος
 4675. ἐν P--------- ἐν
 4676. ἐπιμελείᾳ N1A-DSF--- ἐπιμέλεια
 4677. Prov 13:5
 4678. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4679. ἄδικον A1B-ASM--- ἄδικος
 4680. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 4681. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4682. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 4683. δὲ X--------- δέ
 4684. αἰσχύνεται V1--PMI3S- αἰσχύνω
 4685. καὶ C--------- καί
 4686. οὐχ D--------- οὐ
 4687. ἕξει N3I-DSF--- ἕξις
 4688. παρρησίαν N1A-ASF--- παρρησία
 4689. Prov 13:6
 4690. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 4691. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 4692. ἀκάκους A1B-APM--- ἄκακος
 4693. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4694. δὲ X--------- δέ
 4695. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 4696. φαύλους A1--APM--- φαῦλος
 4697. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 4698. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 4699. Prov 13:7
 4700. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 4701. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4702. πλουτίζοντες V1--PAPNPM πλουτίζω
 4703. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 4704. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 4705. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 4706. καὶ C--------- καί
 4707. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 4708. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4709. ταπεινοῦντες V4--PAPNPM ταπεινόω
 4710. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 4711. ἐν P--------- ἐν
 4712. πολλῷ A1--DSM--- πολύς
 4713. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 4714. Prov 13:8
 4715. λύτρον N2N-NSN--- λύτρον
 4716. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4717. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 4718. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4719. ἴδιος A1A-NSM--- ἴδιος
 4720. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 4721. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 4722. δὲ X--------- δέ
 4723. οὐχ D--------- οὐ
 4724. ὑφίσταται V6--PMI3S- ἵστημι ὑπο
 4725. ἀπειλήν N1--ASF--- ἀπειλή
 4726. Prov 13:9
 4727. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 4728. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 4729. διὰ P--------- διά
 4730. παντός A3--GSM--- πᾶς
 4731. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 4732. δὲ X--------- δέ
 4733. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4734. σβέννυται V5--PPI3S- σβέννυμι
 4735. Prov 13:9a
 4736. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 4737. δόλιαι A1A-NPF--- δόλιος
 4738. πλανῶνται V3--PMI3P- πλανάω
 4739. ἐν P--------- ἐν
 4740. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 4741. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 4742. δὲ X--------- δέ
 4743. οἰκτίρουσιν V1--PAI3P- οἰκτείρω
 4744. καὶ C--------- καί
 4745. ἐλεῶσιν V3--PAS3P- ἐλεάω
 4746. Prov 13:10
 4747. κακὸς A1--NSM--- κακός
 4748. μεθ' P--------- μετά
 4749. ὕβρεως N3I-GSF--- ὕβρις
 4750. πράσσει V1--PAI3S- πράσσω
 4751. κακά A1--APN--- κακός
 4752. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4753. δὲ X--------- δέ
 4754. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 4755. ἐπιγνώμονες A3N-NPM--- ἐπιγνώμων
 4756. σοφοί A1--NPM--- σοφός
 4757. Prov 13:11
 4758. ὕπαρξις N3I-NSF--- ὕπαρξις
 4759. ἐπισπουδαζομένη V1--PMPNSF σπουδάζω ἐπι
 4760. μετὰ P--------- μετά
 4761. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 4762. ἐλάσσων A3C-NSM--- ἐλαχύς
 4763. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 4764. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4765. δὲ X--------- δέ
 4766. συνάγων V1--PAPNSM ἄγω συν
 4767. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 4768. μετ' P--------- μετά
 4769. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 4770. πληθυνθήσεται VC--FPI3S- πληθύνω
 4771. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4772. οἰκτίρει V1--PAI3S- οἰκτείρω
 4773. καὶ C--------- καί
 4774. κιχρᾷ V3--PAI3S- κιχράω
 4775. Prov 13:12
 4776. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 4777. ἐναρχόμενος V1--PMPNSM ἄρχω ἐν
 4778. βοηθῶν V2--PAPNSM βοηθέω
 4779. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 4780. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4781. ἐπαγγελλομένου V1--PMPGSM ἀγγέλλω ἐπι
 4782. καὶ C--------- καί
 4783. εἰς P--------- εἰς
 4784. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 4785. ἄγοντος V1--PAPGSM ἄγω
 4786. δένδρον N2N-NSN--- δένδρον
 4787. γὰρ X--------- γάρ
 4788. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 4789. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 4790. ἀγαθή A1--NSF--- ἀγαθός
 4791. Prov 13:13
 4792. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4793. καταφρονεῖ V2--PAI3S- φρονέω κατα
 4794. πράγματος N3M-GSN--- πρᾶγμα
 4795. καταφρονηθήσεται VC--FPI3S- φρονέω κατα
 4796. ὑπ' P--------- ὑπό
 4797. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4798. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4799. δὲ X--------- δέ
 4800. φοβούμενος V2--PMPNSM φοβέω
 4801. ἐντολήν N1--ASF--- ἐντολή
 4802. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4803. ὑγιαίνει V1--PAI3S- ὑγιαίνω
 4804. Prov 13:13a
 4805. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 4806. δολίῳ A1A-DSM--- δόλιος
 4807. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 4808. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4809. ἀγαθόν A1--NSM--- ἀγαθός
 4810. οἰκέτῃ N1M-DSM--- οἰκέτης
 4811. δὲ X--------- δέ
 4812. σοφῷ A1--DSM--- σοφός
 4813. εὔοδοι A1B-NPF--- εὔοδος
 4814. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 4815. πράξεις N3I-NPF--- πρᾶξις
 4816. καὶ C--------- καί
 4817. κατευθυνθήσεται VC--FPI3S- εὐθύνω κατα
 4818. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4819. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 4820. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4821. Prov 13:14
 4822. νόμος N2--NSM--- νόμος
 4823. σοφοῦ A1--GSM--- σοφός
 4824. πηγὴ N1--NSF--- πηγή
 4825. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 4826. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4827. δὲ X--------- δέ
 4828. ἄνους A1C-NSM--- ἄνους
 4829. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4830. παγίδος N3D-GSF--- παγίς
 4831. θανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω
 4832. Prov 13:15
 4833. σύνεσις N3I-NSF--- σύνεσις
 4834. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 4835. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 4836. χάριν N3--ASF--- χάρις
 4837. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4838. δὲ X--------- δέ
 4839. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 4840. νόμον N2--ASM--- νόμος
 4841. διανοίας N1A-GSF--- διάνοια
 4842. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 4843. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 4844. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 4845. δὲ X--------- δέ
 4846. καταφρονούντων V2--PAPGPM φρονέω κατα
 4847. ἐν P--------- ἐν
 4848. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 4849. Prov 13:16
 4850. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4851. πανοῦργος A1B-NSM--- πανοῦργος
 4852. πράσσει V1--PAI3S- πράσσω
 4853. μετὰ P--------- μετά
 4854. γνώσεως N3I-GSF--- γνῶσις
 4855. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4856. δὲ X--------- δέ
 4857. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 4858. ἐξεπέτασεν VAI-AAI3S- πεταννύω ἐκ
 4859. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4860. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 4861. Prov 13:17
 4862. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4863. θρασὺς A3U-NSM--- θρασύς
 4864. ἐμπεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω ἐκ
 4865. εἰς P--------- εἰς
 4866. κακά A1--APN--- κακός
 4867. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4868. δὲ X--------- δέ
 4869. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 4870. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 4871. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4872. Prov 13:18
 4873. πενίαν N1A-ASF--- πενία
 4874. καὶ C--------- καί
 4875. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 4876. ἀφαιρεῖται V2--PMI3S- αἱρέω ἀπο
 4877. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 4878. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4879. δὲ X--------- δέ
 4880. φυλάσσων V1--PAPNSM φυλάσσω
 4881. ἐλέγχους N2--APM--- ἔλεγχος
 4882. δοξασθήσεται VS--FPI3S- δοξάζω
 4883. Prov 13:19
 4884. ἐπιθυμίαι N1A-NPF--- ἐπιθυμία
 4885. εὐσεβῶν A3H-GPM--- εὐσεβής
 4886. ἡδύνουσιν V1--PAI3P- ἡδύνω
 4887. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 4888. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 4889. δὲ X--------- δέ
 4890. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4891. μακρὰν D--------- μακράν
 4892. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4893. γνώσεως N3I-GSF--- γνῶσις
 4894. Prov 13:20
 4895. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4896. συμπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι συν
 4897. σοφοῖς A1--DPM--- σοφός
 4898. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 4899. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4900. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4901. δὲ X--------- δέ
 4902. συμπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι συν
 4903. ἄφροσι A3N-DPM--- ἄφρων
 4904. γνωσθήσεται VS--FPI3S- γιγνώσκω
 4905. Prov 13:21
 4906. ἁμαρτάνοντας V1--PAPAPM ἁμαρτάνω
 4907. καταδιώξεται VF--FMI3S- διώκω κατα
 4908. κακά A1--NPN--- κακός
 4909. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4910. δὲ X--------- δέ
 4911. δικαίους A1A-APM--- δίκαιος
 4912. καταλήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω κατα
 4913. ἀγαθά A1--NPN--- ἀγαθός
 4914. Prov 13:22
 4915. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 4916. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4917. κληρονομήσει VF--FAI3S- κληρονομέω
 4918. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4919. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4920. θησαυρίζεται V1--PMI3S- θησαυρίζω
 4921. δὲ X--------- δέ
 4922. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 4923. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 4924. ἀσεβὼν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4925. Prov 13:23
 4926. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 4927. ποιήσουσιν VF--FAI3P- ποιέω
 4928. ἐν P--------- ἐν
 4929. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 4930. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 4931. πολλά A1--APN--- πολύς
 4932. ἄδικοι A1B-NPM--- ἄδικος
 4933. δὲ X--------- δέ
 4934. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 4935. συντόμως D--------- συντόμως
 4936. Prov 13:24
 4937. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4938. φείδεται V1--PMI3S- φείδομαι
 4939. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4940. βακτηρίας N1A-GSF--- βακτηρία
 4941. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 4942. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4943. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 4944. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4945. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4946. δὲ X--------- δέ
 4947. ἀγαπῶν V3--PAPNSM ἀγαπάω
 4948. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 4949. παιδεύει V1--PAI3S- παιδεύω
 4950. Prov 13:25
 4951. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4952. ἔσθων V1--PAPNSM ἐσθίω
 4953. ἐμπιπλᾷ V3--PAI3S- πιπλάω ἐν
 4954. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4955. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 4956. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4957. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 4958. δὲ X--------- δέ
 4959. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 4960. ἐνδεεῖς A3H-NPF--- ἐνδεής
 4961. Prov 14:1
 4962. σοφαὶ A1--NPF--- σοφός
 4963. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4964. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 4965. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 4966. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4967. δὲ X--------- δέ
 4968. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 4969. κατέσκαψεν VAI-AAI3S- σκάπτω κατα
 4970. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4971. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 4972. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4973. Prov 14:2
 4974. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4975. πορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι
 4976. ὀρθῶς D--------- ὀρθῶς
 4977. φοβεῖται V2--PMI3S- φοβέω
 4978. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4979. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4980. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4981. δὲ X--------- δέ
 4982. σκολιάζων V1--PAPNSM σκολιάζω
 4983. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4984. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 4985. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4986. ἀτιμασθήσεται VS--FPI3S- ἀτιμάζω
 4987. Prov 14:3
 4988. ἐκ P--------- ἐκ
 4989. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 4990. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 4991. βακτηρία N1A-NSF--- βακτηρία
 4992. ὕβρεως N3I-GSF--- ὕβρις
 4993. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 4994. δὲ X--------- δέ
 4995. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 4996. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 4997. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4998. Prov 14:4
 4999. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5000. μή D--------- μή
 5001. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 5002. βόες N3--NPM--- βοῦς
 5003. φάτναι N1--NPF--- φάτνη
 5004. καθαραί A1A-NPF--- καθαρός
 5005. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5006. δὲ X--------- δέ
 5007. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 5008. γενήματα N3M-NPN--- γένημα
 5009. φανερὰ A1A-NPN--- φανερός
 5010. βοὸς N3--GSM--- βοῦς
 5011. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 5012. Prov 14:5
 5013. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 5014. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 5015. οὐ D--------- οὐ
 5016. ψεύδεται V1--PMI3S- ψεύδω
 5017. ἐκκαίει V1--PAI3S- καίω ἐκ
 5018. δὲ X--------- δέ
 5019. ψεύδη A3H-APN--- ψευδής
 5020. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 5021. ἄδικος A1B-NSM--- ἄδικος
 5022. Prov 14:6
 5023. ζητήσεις VF--FAI2S- ζητέω
 5024. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 5025. παρὰ P--------- παρά
 5026. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 5027. καὶ C--------- καί
 5028. οὐχ D--------- οὐ
 5029. εὑρήσεις VF--FAI2S- εὑρίσκω
 5030. αἴσθησις N3I-NSF--- αἴσθησις
 5031. δὲ X--------- δέ
 5032. παρὰ P--------- παρά
 5033. φρονίμοις A1B-DPM--- φρόνιμος
 5034. εὐχερής A3H-NSF--- εὐχερής
 5035. Prov 14:7
 5036. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 5037. ἐναντία A1A-NPN--- ἐναντίος
 5038. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 5039. ἄφρονι A3N-DSM--- ἄφρων
 5040. ὅπλα N2N-NPN--- ὅπλον
 5041. δὲ X--------- δέ
 5042. αἰσθήσεως N3I-GSF--- αἴσθησις
 5043. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 5044. σοφά A1--NPN--- σοφός
 5045. Prov 14:8
 5046. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 5047. πανούργων A1B-GPM--- πανοῦργος
 5048. ἐπιγνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω ἐπι
 5049. τὰς RA--APF--- ὁ
 5050. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 5051. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5052. ἄνοια N1A-NSF--- ἄνοια
 5053. δὲ X--------- δέ
 5054. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 5055. ἐν P--------- ἐν
 5056. πλάνῃ N1--DSF--- πλάνη
 5057. Prov 14:9
 5058. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 5059. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 5060. ὀφειλήσουσιν VF--FAI3P- ὀφείλω
 5061. καθαρισμόν N2--ASM--- καθαρισμός
 5062. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 5063. δὲ X--------- δέ
 5064. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 5065. δεκταί A1--NPF--- δεκτός
 5066. Prov 14:10
 5067. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5068. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5069. αἰσθητική N1--NSF--- αἰσθητική
 5070. λυπηρὰ A1A-NSF--- λυπηρός
 5071. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 5072. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5073. ὅταν D--------- ὅταν
 5074. δὲ X--------- δέ
 5075. εὐφραίνηται V1--PMS3S- εὐφραίνω
 5076. οὐκ D--------- οὐ
 5077. ἐπιμείγνυται V5--PMI3S- μίγνυμι ἐπι
 5078. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 5079. Prov 14:11
 5080. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 5081. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 5082. ἀφανισθήσονται VS--FPI3P- ἵζω ἀπο ἀνα
 5083. σκηναὶ N1--NPF--- σκηνή
 5084. δὲ X--------- δέ
 5085. κατορθούντων V4--PAPGPM ὀρθόω κατα
 5086. στήσονται VF--FMI3P- ἵστημι
 5087. Prov 14:12
 5088. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5089. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 5090. ἣ RR--NSF--- ὅς
 5091. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 5092. ὀρθὴ A1--NSF--- ὀρθός
 5093. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 5094. παρὰ P--------- παρά
 5095. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 5096. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5097. δὲ X--------- δέ
 5098. τελευταῖα A1A-NPN--- τελευταῖος
 5099. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5100. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 5101. εἰς P--------- εἰς
 5102. πυθμένα N3--ASM--- πυθμήν
 5103. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 5104. Prov 14:13
 5105. ἐν P--------- ἐν
 5106. εὐφροσύναις N1--DPF--- εὐφροσύνη
 5107. οὐ D--------- οὐ
 5108. προσμείγνυται V5--PMI3S- μίγνυμι προς
 5109. λύπη N1--NSF--- λύπη
 5110. τελευταία A1A-NSF--- τελευταῖος
 5111. δὲ X--------- δέ
 5112. χαρὰ N1A-NSF--- χαρά
 5113. εἰς P--------- εἰς
 5114. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 5115. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 5116. Prov 14:14
 5117. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5118. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5119. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 5120. πλησθήσεται VS--FPI3S- πίμπλημι
 5121. θρασυκάρδιος A1B-NSM--- θρασυκάρδιος
 5122. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5123. δὲ X--------- δέ
 5124. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5125. διανοημάτων N3M-GPN--- διανόημα
 5126. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5127. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5128. ἀγαθός A1--NSM--- ἀγαθός
 5129. Prov 14:15
 5130. ἄκακος A1B-NSM--- ἄκακος
 5131. πιστεύει V1--PAI3S- πιστεύω
 5132. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 5133. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 5134. πανοῦργος A1B-NSM--- πανοῦργος
 5135. δὲ X--------- δέ
 5136. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 5137. εἰς P--------- εἰς
 5138. μετάνοιαν N1A-ASF--- μετάνοια
 5139. Prov 14:16
 5140. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 5141. φοβηθεὶς VC--APPNSM φοβέω
 5142. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 5143. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5144. κακοῦ A1--GSM--- κακός
 5145. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5146. δὲ X--------- δέ
 5147. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 5148. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 5149. πεποιθὼς VX--XAPNSM πείθω
 5150. μείγνυται V5--PMI3S- μίγνυμι
 5151. ἀνόμῳ A1B-DSM--- ἄνομος
 5152. Prov 14:17
 5153. ὀξύθυμος A1B-NSM--- ὀξύθυμος
 5154. πράσσει V1--PAI3S- πράσσω
 5155. μετὰ P--------- μετά
 5156. ἀβουλίας N1A-GSF--- ἀβουλία
 5157. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5158. δὲ X--------- δέ
 5159. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 5160. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 5161. ὑποφέρει V1--PAI3S- φέρω ὑπο
 5162. Prov 14:18
 5163. μεριοῦνται VF2-FMI3P- μερίζω
 5164. ἄφρονες A3N-NPM--- ἄφρων
 5165. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 5166. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5167. δὲ X--------- δέ
 5168. πανοῦργοι A1B-NPM--- πανοῦργος
 5169. κρατήσουσιν VF--FAI3P- κρατέω
 5170. αἰσθήσεως N3I-GSF--- αἴσθησις
 5171. Prov 14:19
 5172. ὀλισθήσουσιν VF2-FAI3P- ὀλισθαίνω
 5173. κακοὶ A1--NPM--- κακός
 5174. ἔναντι D--------- ἔναντι
 5175. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 5176. καὶ C--------- καί
 5177. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 5178. θεραπεύσουσιν VF--FAI3P- θεραπεύω
 5179. θύρας N1A-APF--- θύρα
 5180. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 5181. Prov 14:20
 5182. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 5183. μισήσουσιν VF--FAI3P- μισέω
 5184. φίλους A1--APM--- φίλος
 5185. πτωχούς N2--APM--- πτωχός
 5186. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 5187. δὲ X--------- δέ
 5188. πλουσίων A1A-GPM--- πλούσιος
 5189. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 5190. Prov 14:21
 5191. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5192. ἀτιμάζων V1--PAPNSM ἀτιμάζω
 5193. πένητας N3T-APM--- πένης
 5194. ἁμαρτάνει V1--PAI3S- ἁμαρτάνω
 5195. ἐλεῶν V2--PAPNSM ἐλεέω
 5196. δὲ X--------- δέ
 5197. πτωχοὺς N2--APM--- πτωχός
 5198. μακαριστός A1--NSM--- μακαριστός
 5199. Prov 14:22
 5200. πλανώμενοι V3--PMPNPM πλανάω
 5201. τεκταίνουσι V1--PAI3P- τεκταίνω
 5202. κακά A1--APN--- κακός
 5203. ἔλεον N2--ASM--- ἔλεος
 5204. δὲ X--------- δέ
 5205. καὶ C--------- καί
 5206. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 5207. τεκταίνουσιν V1--PAI3P- τεκταίνω
 5208. ἀγαθοί A1--NPM--- ἀγαθός
 5209. οὐκ D--------- οὐ
 5210. ἐπίστανται V6--PMI3P- ἵσταμαι ἐπι
 5211. ἔλεον N2--ASM--- ἔλεος
 5212. καὶ C--------- καί
 5213. πίστιν N3I-ASF--- πίστις
 5214. τέκτονες N3N-NPM--- τέκτων
 5215. κακῶν A1--GPM--- κακός
 5216. ἐλεημοσύναι N1--NPF--- ἐλεημοσύνη
 5217. δὲ X--------- δέ
 5218. καὶ C--------- καί
 5219. πίστεις N3I-NPF--- πίστις
 5220. παρὰ P--------- παρά
 5221. τέκτοσιν N3N-DPM--- τέκτων
 5222. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 5223. Prov 14:23
 5224. ἐν P--------- ἐν
 5225. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 5226. μεριμνῶντι V3--PAPDSM μεριμνάω
 5227. ἔνεστιν V9--PAI3S- εἰμί ἐν
 5228. περισσόν A1--NSN--- περισσός
 5229. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5230. δὲ X--------- δέ
 5231. ἡδὺς A3U-NSM--- ἡδύς
 5232. καὶ C--------- καί
 5233. ἀνάλγητος A1B-NSM--- ἀνάλγητος
 5234. ἐν P--------- ἐν
 5235. ἐνδείᾳ N1A-DSF--- ἔνδεια
 5236. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5237. Prov 14:24
 5238. στέφανος N2--NSM--- στέφανος
 5239. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 5240. πανοῦργος A1B-NSM--- πανοῦργος
 5241. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5242. δὲ X--------- δέ
 5243. διατριβὴ N1--NSF--- διατριβή
 5244. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 5245. κακή A1--NSF--- κακός
 5246. Prov 14:25
 5247. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 5248. ἐκ P--------- ἐκ
 5249. κακῶν A1--GPM--- κακός
 5250. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 5251. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 5252. πιστός A1--NSM--- πιστός
 5253. ἐκκαίει V1--PAI3S- καίω ἐκ
 5254. δὲ X--------- δέ
 5255. ψεύδη A3H-APN--- ψευδής
 5256. δόλιος A1A-NSM--- δόλιος
 5257. Prov 14:26
 5258. ἐν P--------- ἐν
 5259. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 5260. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5261. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 5262. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 5263. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5264. δὲ X--------- δέ
 5265. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 5266. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5267. καταλείπει V1--PAI3S- λείπω κατα
 5268. ἔρεισμα N3M-ASN--- ἔρεισμα
 5269. Prov 14:27
 5270. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 5271. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5272. πηγὴ N1--NSF--- πηγή
 5273. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5274. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 5275. δὲ X--------- δέ
 5276. ἐκκλίνειν V1--PAN--- κλίνω ἐκ
 5277. ἐκ P--------- ἐκ
 5278. παγίδος N3D-GSF--- παγίς
 5279. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 5280. Prov 14:28
 5281. ἐν P--------- ἐν
 5282. πολλῷ A1--DSN--- πολύς
 5283. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 5284. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 5285. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5286. ἐν P--------- ἐν
 5287. δὲ X--------- δέ
 5288. ἐκλείψει N3I-DSF--- ἔκλειψις
 5289. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5290. συντριβὴ N1--NSF--- συντριβή
 5291. δυνάστου N1M-GSM--- δυνάστης
 5292. Prov 14:29
 5293. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 5294. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5295. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 5296. ἐν P--------- ἐν
 5297. φρονήσει N3I-DSF--- φρόνησις
 5298. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5299. δὲ X--------- δέ
 5300. ὀλιγόψυχος A1B-NSM--- ὀλιγόψυχος
 5301. ἰσχυρῶς D--------- ἰσχυρῶς
 5302. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 5303. Prov 14:30
 5304. πραΰθυμος A1B-NSM--- πραΰθυμος
 5305. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5306. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 5307. ἰατρός N2--NSM--- ἰατρός
 5308. σὴς A1--GSF--- σός
 5309. δὲ X--------- δέ
 5310. ὀστέων N2N-GPN--- ὀστέον
 5311. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5312. αἰσθητική N1--NSF--- αἰσθητική
 5313. Prov 14:31
 5314. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5315. συκοφαντῶν N1M-GPM--- συκοφάντης
 5316. πένητα N3T-ASM--- πένης
 5317. παροξύνει V1--PAI3S- ὀξύνω παρα
 5318. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5319. ποιήσαντα VA--AAPASM ποιέω
 5320. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5321. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5322. δὲ X--------- δέ
 5323. τιμῶν V3--PAPNSM τιμάω
 5324. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5325. ἐλεᾷ V3--PAI3S- ἐλεάω
 5326. πτωχόν N2--ASM--- πτωχός
 5327. Prov 14:32
 5328. ἐν P--------- ἐν
 5329. κακίᾳ N1A-DSF--- κακία
 5330. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5331. ἀπωσθήσεται VC--FPI3S- ὠθέω ἀπο
 5332. ἀσεβής A3H-NSM--- ἀσεβής
 5333. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5334. δὲ X--------- δέ
 5335. πεποιθὼς VX--XAPNSM πείθω
 5336. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5337. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5338. ὁσιότητι N3T-DSF--- ὁσιότης
 5339. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 5340. Prov 14:33
 5341. ἐν P--------- ἐν
 5342. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 5343. ἀγαθῇ A1--DSF--- ἀγαθός
 5344. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5345. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 5346. ἐν P--------- ἐν
 5347. δὲ X--------- δέ
 5348. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 5349. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 5350. οὐ D--------- οὐ
 5351. διαγινώσκεται V1--PMI3S- γιγνώσκω δια
 5352. Prov 14:34
 5353. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 5354. ὑψοῖ N3E-DSN--- ὕψος
 5355. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 5356. ἐλασσονοῦσι V4--PAI3P- ἐλασσονόω
 5357. δὲ X--------- δέ
 5358. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 5359. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 5360. Prov 14:35
 5361. δεκτὸς A1--NSM--- δεκτός
 5362. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5363. ὑπηρέτης N1M-NSM--- ὑπηρέτης
 5364. νοήμων A3N-NSM--- νοήμων
 5365. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5366. δὲ X--------- δέ
 5367. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5368. εὐστροφίᾳ N1A-DSF--- εὐστροφία
 5369. ἀφαιρεῖται V2--PMI3S- αἱρέω ἀπο
 5370. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 5371. Prov 15:1
 5372. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 5373. ἀπόλλυσιν V5--PAI3S- ὀλλύω ἀπο
 5374. καὶ C--------- καί
 5375. φρονίμους A1B-APM--- φρόνιμος
 5376. ἀπόκρισις N3I-NSF--- ἀπόκρισις
 5377. δὲ X--------- δέ
 5378. ὑποπίπτουσα V1--PAPNSF πίπτω ὑπο
 5379. ἀποστρέφει V1--PAI3S- στρέφω ἀπο
 5380. θυμόν N2--ASM--- θυμός
 5381. λόγος N2--NSM--- λόγος
 5382. δὲ X--------- δέ
 5383. λυπηρὸς A1A-NSM--- λυπηρός
 5384. ἐγείρει V1--PAI3S- ἐγείρω
 5385. ὀργάς N1--APF--- ὀργή
 5386. Prov 15:2
 5387. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 5388. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 5389. καλὰ A1--APN--- καλός
 5390. ἐπίσταται V6--PMI3S- ἵσταμαι ἐπι
 5391. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 5392. δὲ X--------- δέ
 5393. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 5394. ἀναγγελεῖ VF2-FAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 5395. κακά A1--APN--- κακός
 5396. Prov 15:3
 5397. ἐν P--------- ἐν
 5398. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 5399. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 5400. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5401. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5402. σκοπεύουσιν V1--PAI3P- σκοπεύω
 5403. κακούς A1--APM--- κακός
 5404. τε X--------- τε
 5405. καὶ C--------- καί
 5406. ἀγαθούς A1--APM--- ἀγαθός
 5407. Prov 15:4
 5408. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 5409. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 5410. δένδρον N2N-NSN--- δένδρον
 5411. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5412. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5413. δὲ X--------- δέ
 5414. συντηρῶν V2--PAPNSM τηρέω συν
 5415. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5416. πλησθήσεται VS--FPI3S- πίμπλημι
 5417. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 5418. Prov 15:5
 5419. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 5420. μυκτηρίζει V1--PAI3S- μυκτηρίζω
 5421. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 5422. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 5423. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5424. δὲ X--------- δέ
 5425. φυλάσσων V1--PAPNSM φυλάσσω
 5426. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 5427. πανουργότερος A1B-NSMC-- πανοῦργος
 5428. Prov 15:6
 5429. ἐν P--------- ἐν
 5430. πλεοναζούσῃ V1--PAPDSF πλεονάζω
 5431. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 5432. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 5433. πολλή A1--NSF--- πολύς
 5434. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5435. δὲ X--------- δέ
 5436. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 5437. ὁλόρριζοι A1B-NPM--- ὁλόρριζος
 5438. ἐκ P--------- ἐκ
 5439. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5440. ὀλοῦνται VF2-FMI3P- ὄλλυμι
 5441. οἴκοις N2--DPM--- οἶκος
 5442. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 5443. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 5444. πολλή A1--NSF--- πολύς
 5445. καρποὶ N2--NPM--- καρπός
 5446. δὲ X--------- δέ
 5447. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 5448. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 5449. Prov 15:7
 5450. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 5451. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 5452. δέδεται VM--XMI3S- δέω
 5453. αἰσθήσει N3I-DSF--- αἴσθησις
 5454. καρδίαι N1A-NPF--- καρδία
 5455. δὲ X--------- δέ
 5456. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 5457. οὐκ D--------- οὐ
 5458. ἀσφαλεῖς A3H-NPM--- ἀσφαλής
 5459. Prov 15:8
 5460. θυσίαι N1A-NPF--- θυσία
 5461. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 5462. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 5463. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5464. εὐχαὶ N1--NPF--- εὐχή
 5465. δὲ X--------- δέ
 5466. κατευθυνόντων V1--PAPGPM εὐθύνω κατα
 5467. δεκταὶ A1--NPF--- δεκτός
 5468. παρ' P--------- παρά
 5469. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5470. Prov 15:9
 5471. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 5472. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5473. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 5474. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 5475. διώκοντας V1--PAPAPM διώκω
 5476. δὲ X--------- δέ
 5477. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 5478. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 5479. Prov 15:10
 5480. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 5481. ἀκάκου A1B-GSM--- ἄκακος
 5482. γνωρίζεται V1--PMI3S- γνωρίζω
 5483. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5484. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5485. παριόντων V7--PAPGPM ἵημι παρα
 5486. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5487. δὲ X--------- δέ
 5488. μισοῦντες V2--PAPNPM μισέω
 5489. ἐλέγχους N2--APM--- ἔλεγχος
 5490. τελευτῶσιν V3--PAI3P- τελευτάω
 5491. αἰσχρῶς D--------- αἰσχρῶς
 5492. Prov 15:11
 5493. ᾅδης N1M-NSM--- ᾅδης
 5494. καὶ C--------- καί
 5495. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 5496. φανερὰ A1A-NSF--- φανερός
 5497. παρὰ P--------- παρά
 5498. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5499. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5500. πῶς D--------- πῶς
 5501. οὐχὶ D--------- οὐ
 5502. καὶ D--------- καί
 5503. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5504. καρδίαι N1A-NPF--- καρδία
 5505. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5506. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5507. Prov 15:12
 5508. οὐκ D--------- οὐ
 5509. ἀγαπήσει VF--FAI3S- ἀγαπάω
 5510. ἀπαίδευτος A1B-NSM--- ἀπαίδευτος
 5511. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5512. ἐλέγχοντας V1--PAPAPM ἐλέγχω
 5513. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5514. μετὰ P--------- μετά
 5515. δὲ X--------- δέ
 5516. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 5517. οὐχ D--------- οὐ
 5518. ὁμιλήσει VF--FAI3S- ὁμιλέω
 5519. Prov 15:13
 5520. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 5521. εὐφραινομένης V1--PMPGSF εὐφραίνω
 5522. πρόσωπον N2N-NSN--- πρόσωπον
 5523. θάλλει V1--PAI3S- θάλλω
 5524. ἐν P--------- ἐν
 5525. δὲ X--------- δέ
 5526. λύπαις N1--DPF--- λύπη
 5527. οὔσης V9--PAPGSF εἰμί
 5528. σκυθρωπάζει V1--PAI3S- σκυθρωπάζω
 5529. Prov 15:14
 5530. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5531. ὀρθὴ A1--NSF--- ὀρθός
 5532. ζητεῖ V2--PAI3S- ζητέω
 5533. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 5534. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 5535. δὲ X--------- δέ
 5536. ἀπαιδεύτων A1B-GPM--- ἀπαίδευτος
 5537. γνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω
 5538. κακά A1--APN--- κακός
 5539. Prov 15:15
 5540. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5541. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5542. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 5543. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5544. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5545. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5546. κακῶν A1--GPM--- κακός
 5547. προσδέχονται V1--PMI3P- δέχομαι προς
 5548. κακά A1--APN--- κακός
 5549. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5550. δὲ X--------- δέ
 5551. ἀγαθοὶ A1--NPM--- ἀγαθός
 5552. ἡσυχάζουσιν V1--PAI3P- ἡσυχάζω
 5553. διὰ P--------- διά
 5554. παντός A3--GSM--- πᾶς
 5555. Prov 15:16
 5556. κρείσσων A3C-NSF--- κρείσσων
 5557. μικρὰ A1A-NSF--- μικρός
 5558. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 5559. μετὰ P--------- μετά
 5560. φόβου N2--GSM--- φόβος
 5561. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5562. ἢ C--------- ἤ
 5563. θησαυροὶ N2--NPM--- θησαυρός
 5564. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 5565. μετὰ P--------- μετά
 5566. ἀφοβίας N1A-GSF--- ἀφοβία
 5567. Prov 15:17
 5568. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 5569. ξενισμὸς N2--NSM--- ξενισμός
 5570. λαχάνων N2--GPN--- λάχανον
 5571. πρὸς P--------- πρός
 5572. φιλίαν N1A-ASF--- φιλία
 5573. καὶ C--------- καί
 5574. χάριν N3--ASF--- χάρις
 5575. ἢ C--------- ἤ
 5576. παράθεσις N3I-NSF--- παράθεσις
 5577. μόσχων N2--GPM--- μόσχος
 5578. μετὰ P--------- μετά
 5579. ἔχθρας A1A-GSF--- ἐχθρός
 5580. Prov 15:18
 5581. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5582. θυμώδης A3H-NSM--- θυμώδης
 5583. παρασκευάζει V1--PAI3S- σκευάζω παρα
 5584. μάχας N1--APF--- μάχη
 5585. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 5586. δὲ X--------- δέ
 5587. καὶ C--------- καί
 5588. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5589. μέλλουσαν V1--PAPASF μέλλω
 5590. καταπραΰνει V1--PAI3S- πραΰνω κατα
 5591. Prov 15:18a
 5592. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 5593. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5594. κατασβέσει VF2-FAI3S- σβέννυμι κατα
 5595. κρίσεις N3I-APF--- κρίσις
 5596. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5597. δὲ X--------- δέ
 5598. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 5599. ἐγείρει V1--PAI3S- ἐγείρω
 5600. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 5601. Prov 15:19
 5602. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 5603. ἀεργῶν A1B-GPM--- ἀεργός
 5604. ἐστρωμέναι VM--XMPNPF στόρνυμι
 5605. ἀκάνθαις N1A-DPF--- ἄκανθα
 5606. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5607. δὲ X--------- δέ
 5608. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5609. ἀνδρείων A1A-GPM--- ἀνδρεῖος
 5610. τετριμμέναι VP--XMPNPF τρίβω
 5611. Prov 15:20
 5612. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5613. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 5614. εὐφραίνει V1--PAI3S- εὐφραίνω
 5615. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5616. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5617. δὲ X--------- δέ
 5618. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 5619. μυκτηρίζει V1--PAI3S- μυκτηρίζω
 5620. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 5621. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5622. Prov 15:21
 5623. ἀνοήτου A1B-GSM--- ἀνόητος
 5624. τρίβοι N2--NPF--- τρίβος
 5625. ἐνδεεῖς A3H-NPF--- ἐνδεής
 5626. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 5627. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5628. δὲ X--------- δέ
 5629. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 5630. κατευθύνων V1--PAPNSM εὐθύνω κατα
 5631. πορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι
 5632. Prov 15:22
 5633. ὑπερτίθενται V7--PMI3P- τίθημι ὑπερ
 5634. λογισμοὺς N2--APM--- λογισμός
 5635. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5636. μὴ D--------- μή
 5637. τιμῶντες V3--PAPNPM τιμάω
 5638. συνέδρια N2N-APN--- συνέδριον
 5639. ἐν P--------- ἐν
 5640. δὲ X--------- δέ
 5641. καρδίαις N1A-DPF--- καρδία
 5642. βουλευομένων V1--PMPGPM βουλεύω
 5643. μένει V1--PAI3S- μένω
 5644. βουλή N1--NSF--- βουλή
 5645. Prov 15:23
 5646. οὐ D--------- οὐ
 5647. μὴ D--------- μή
 5648. ὑπακούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω ὑπο
 5649. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5650. κακὸς A1--NSM--- κακός
 5651. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5652. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5653. μὴ D--------- μή
 5654. εἴπῃ VB--AAS3S- εἶπον
 5655. καίριόν A1A-ASN--- καίριος
 5656. τι RI--ASN--- τις
 5657. καὶ C--------- καί
 5658. καλὸν A1--ASN--- καλός
 5659. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5660. κοινῷ A1--DSM--- κοινός
 5661. Prov 15:24
 5662. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 5663. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5664. διανοήματα N3M-NPN--- διανόημα
 5665. συνετοῦ A1--GSM--- συνετός
 5666. ἵνα C--------- ἵνα
 5667. ἐκκλίνας VA--AAPNSM κλίνω ἐκ
 5668. ἐκ P--------- ἐκ
 5669. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5670. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 5671. σωθῇ VC--APS3S- σώζω
 5672. Prov 15:25
 5673. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 5674. ὑβριστῶν N1M-GPM--- ὑβριστής
 5675. κατασπᾷ V3--PAI3S- σπάω κατα
 5676. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5677. ἐστήρισεν VAI-AAI3S- στηρίζω
 5678. δὲ X--------- δέ
 5679. ὅριον N2N-ASN--- ὅριον
 5680. χήρας N1A-GSF--- χήρα
 5681. Prov 15:26
 5682. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 5683. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5684. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 5685. ἄδικος A1B-NSM--- ἄδικος
 5686. ἁγνῶν A1--GPM--- ἁγνός
 5687. δὲ X--------- δέ
 5688. ῥήσεις N3I-NPF--- ῥῆσις
 5689. σεμναί A1--NPF--- σεμνός
 5690. Prov 15:27
 5691. ἐξόλλυσιν V5--PAI3S- ὄλλυμι ἐκ
 5692. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 5693. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5694. δωρολήμπτης N1M-NSM--- δωρολήμπτης
 5695. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5696. δὲ X--------- δέ
 5697. μισῶν V2--PAPNSM μισέω
 5698. δώρων N2N-GPN--- δῶρον
 5699. λήμψεις N3I-APF--- λῆμψις
 5700. σῴζεται V1--PPI3S- σώζω
 5701. Prov 15:27a
 5702. ἐλεημοσύναις N1--DPF--- ἐλεημοσύνη
 5703. καὶ C--------- καί
 5704. πίστεσιν N3I-DPF--- πίστις
 5705. ἀποκαθαίρονται V1--PMI3P- αἴρω ἀπο κατα
 5706. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 5707. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5708. δὲ X--------- δέ
 5709. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 5710. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5711. ἐκκλίνει V1--PAI3S- κλίνω ἐκ
 5712. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5713. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5714. κακοῦ A1--GSM--- κακός
 5715. Prov 15:28
 5716. καρδίαι N1A-NPF--- καρδία
 5717. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 5718. μελετῶσιν V3--PAI3P- μελετάω
 5719. πίστεις N3I-APF--- πίστις
 5720. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 5721. δὲ X--------- δέ
 5722. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 5723. ἀποκρίνεται V1--PMI3S- κρίνω ἀπο
 5724. κακά A1--APN--- κακός
 5725. Prov 15:28a
 5726. δεκταὶ A1--NPF--- δεκτός
 5727. παρὰ P--------- παρά
 5728. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5729. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 5730. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5731. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 5732. διὰ P--------- διά
 5733. δὲ X--------- δέ
 5734. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5735. καὶ C--------- καί
 5736. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5737. ἐχθροὶ A1A-NPM--- ἐχθρός
 5738. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 5739. γίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι
 5740. Prov 15:29
 5741. μακρὰν D--------- μακράν
 5742. ἀπέχει V1--PAI3S- ἔχω ἀπο
 5743. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5744. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5745. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5746. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 5747. εὐχαῖς N1--DPF--- εὐχή
 5748. δὲ X--------- δέ
 5749. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 5750. ἐπακούει V1--PAI3S- ἀκούω ἐπι
 5751. Prov 15:29a
 5752. κρείσσων A3C-NSF--- κρείσσων
 5753. ὀλίγη A1--NSF--- ὀλίγος
 5754. λῆμψις N3I-NSF--- λῆμψις
 5755. μετὰ P--------- μετά
 5756. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5757. ἢ C--------- ἤ
 5758. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 5759. γενήματα N3M-NPN--- γένημα
 5760. μετὰ P--------- μετά
 5761. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 5762. Prov 15:29b
 5763. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 5764. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5765. λογιζέσθω V1--PMD3S- λογίζομαι
 5766. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 5767. ἵνα C--------- ἵνα
 5768. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5769. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5770. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5771. διορθωθῇ VC--APS3S- ὀρθόω δια
 5772. τὰ RA--APN--- ὁ
 5773. διαβήματα N3M-APN--- διάβημα
 5774. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5775. Prov 15:30
 5776. θεωρῶν V2--PAPNSM θεωρέω
 5777. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 5778. καλὰ A1--APN--- καλός
 5779. εὐφραίνει V1--PAI3S- εὐφραίνω
 5780. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 5781. φήμη N1--NSF--- φήμη
 5782. δὲ X--------- δέ
 5783. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 5784. πιαίνει V1--PAI3S- πιαίνω
 5785. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 5786. Prov 15:32
 5787. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5788. ἀπωθεῖται V2--PMI3S- ὠθέω ἀπο
 5789. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 5790. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 5791. ἑαυτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 5792. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5793. δὲ X--------- δέ
 5794. τηρῶν V2--PAPNSM τηρέω
 5795. ἐλέγχους N2--APM--- ἔλεγχος
 5796. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 5797. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 5798. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5799. Prov 15:33
 5800. φόβος N2--NSM--- φόβος
 5801. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5802. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 5803. καὶ C--------- καί
 5804. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 5805. καὶ C--------- καί
 5806. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 5807. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 5808. ἀποκριθήσεται VC--FPI3S- κρίνω ἀπο
 5809. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5810. Prov 16:2
 5811. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 5812. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5813. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 5814. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5815. ταπεινοῦ A1--GSM--- ταπεινός
 5816. φανερὰ A1A-NPN--- φανερός
 5817. παρὰ P--------- παρά
 5818. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5819. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5820. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5821. δὲ X--------- δέ
 5822. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 5823. ἐν P--------- ἐν
 5824. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5825. κακῇ A1--DSF--- κακός
 5826. ὀλοῦνται VF2-FMI3P- ὄλλυμι
 5827. Prov 16:5
 5828. ἀκάθαρτος A1B-NSM--- ἀκάθαρτος
 5829. παρὰ P--------- παρά
 5830. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5831. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5832. ὑψηλοκάρδιος A1B-NSM--- ὑψηλοκάρδιος
 5833. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5834. δὲ X--------- δέ
 5835. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5836. ἐμβαλὼν VB--AAPNSM βάλλω ἐν
 5837. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 5838. οὐκ D--------- οὐ
 5839. ἀθῳωθήσεται VC--FPI3S- ἀθῳόω
 5840. Prov 16:7
 5841. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 5842. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 5843. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 5844. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5845. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 5846. τὰ RA--APN--- ὁ
 5847. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 5848. δεκτὰ A1--APN--- δεκτός
 5849. δὲ X--------- δέ
 5850. παρὰ P--------- παρά
 5851. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5852. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 5853. ἢ C--------- ἤ
 5854. θύειν V1--PAN--- θύω
 5855. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 5856. Prov 16:8
 5857. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5858. ζητῶν V2--PAPNSM ζητέω
 5859. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5860. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5861. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 5862. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 5863. μετὰ P--------- μετά
 5864. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5865. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5866. δὲ X--------- δέ
 5867. ὀρθῶς D--------- ὀρθῶς
 5868. ζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω
 5869. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5870. εὑρήσουσιν VF--FAI3P- εὑρίσκω
 5871. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 5872. Prov 16:9
 5873. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 5874. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5875. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 5876. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5877. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5878. μετὰ P--------- μετά
 5879. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5880. φυλάσσεται V1--PMI3S- φυλάσσω
 5881. δὲ X--------- δέ
 5882. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5883. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 5884. εἰς P--------- εἰς
 5885. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5886. κακήν A1--ASF--- κακός
 5887. Prov 16:10
 5888. μαντεῖον N2N-NSN--- μαντεῖον
 5889. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5890. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 5891. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5892. ἐν P--------- ἐν
 5893. δὲ X--------- δέ
 5894. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 5895. οὐ D--------- οὐ
 5896. μὴ D--------- μή
 5897. πλανηθῇ VC--APS3S- πλανάω
 5898. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5899. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 5900. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5901. Prov 16:11
 5902. ῥοπὴ N1--NSF--- ῥοπή
 5903. ζυγοῦ N2--GSN--- ζυγός
 5904. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 5905. παρὰ P--------- παρά
 5906. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5907. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5908. δὲ X--------- δέ
 5909. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 5910. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5911. στάθμια N2N-NPN--- στάθμιον
 5912. δίκαια A1A-NPN--- δίκαιος
 5913. Prov 16:12
 5914. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 5915. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5916. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5917. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 5918. κακά A1--APN--- κακός
 5919. μετὰ P--------- μετά
 5920. γὰρ X--------- γάρ
 5921. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5922. ἑτοιμάζεται V1--PMI3S- ἑτοιμάζω
 5923. θρόνος N2--NSM--- θρόνος
 5924. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 5925. Prov 16:13
 5926. δεκτὰ A1--APN--- δεκτός
 5927. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5928. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 5929. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 5930. λόγους N2--APM--- λόγος
 5931. δὲ X--------- δέ
 5932. ὀρθοὺς A1--APM--- ὀρθός
 5933. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 5934. Prov 16:14
 5935. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 5936. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5937. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 5938. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 5939. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5940. δὲ X--------- δέ
 5941. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 5942. ἐξιλάσεται VF--FMI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 5943. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5944. Prov 16:15
 5945. ἐν P--------- ἐν
 5946. φωτὶ N3T-DSN--- φῶς
 5947. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5948. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5949. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5950. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5951. δὲ X--------- δέ
 5952. προσδεκτοὶ A1--NPM--- προσδεκτός
 5953. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5954. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 5955. νέφος N3E-NSN--- νέφος
 5956. ὄψιμον A1B-NSN--- ὄψιμος
 5957. Prov 16:16
 5958. νοσσιαὶ N1A-NPF--- νοσσιά
 5959. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 5960. αἱρετώτεραι A1--NPFC-- αἱρετός
 5961. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 5962. νοσσιαὶ N1A-NPF--- νοσσιά
 5963. δὲ X--------- δέ
 5964. φρονήσεως N3I-GSF--- φρόνησις
 5965. αἱρετώτεραι A1--NPFC-- αἱρετός
 5966. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5967. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 5968. Prov 16:17
 5969. τρίβοι N2--NPF--- τρίβος
 5970. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5971. ἐκκλίνουσιν V1--PAI3P- κλίνω ἐκ
 5972. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5973. κακῶν A1--GPM--- κακός
 5974. μῆκος N3E-NSN--- μῆκος
 5975. δὲ X--------- δέ
 5976. βίου N2--GSM--- βίος
 5977. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 5978. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5979. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5980. δεχόμενος V1--PMPNSM δέχομαι
 5981. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 5982. ἐν P--------- ἐν
 5983. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 5984. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5985. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5986. δὲ X--------- δέ
 5987. φυλάσσων V1--PAPNSM φυλάσσω
 5988. ἐλέγχους N2--APM--- ἔλεγχος
 5989. σοφισθήσεται VS--FPI3S- σοφίζω
 5990. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5991. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 5992. τὰς RA--APF--- ὁ
 5993. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5994. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 5995. τηρεῖ V2--PAI3S- τηρέω
 5996. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5997. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5998. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 5999. ἀγαπῶν V3--PAPNSM ἀγαπάω
 6000. δὲ X--------- δέ
 6001. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 6002. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6003. φείσεται VF--FMI3S- φείδομαι
 6004. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 6005. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6006. Prov 16:18
 6007. πρὸ P--------- πρό
 6008. συντριβῆς N1--GSF--- συντριβή
 6009. ἡγεῖται V2--PMI3S- ἡγέομαι
 6010. ὕβρις N3I-NSF--- ὕβρις
 6011. πρὸ P--------- πρό
 6012. δὲ X--------- δέ
 6013. πτώματος N3M-GSN--- πτῶμα
 6014. κακοφροσύνη N1--NSF--- κακοφροσύνη
 6015. Prov 16:19
 6016. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 6017. πραΰθυμος A1B-NSM--- πραΰθυμος
 6018. μετὰ P--------- μετά
 6019. ταπεινώσεως N3I-GSF--- ταπείνωσις
 6020. ἢ C--------- ἤ
 6021. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6022. διαιρεῖται V2--PMI3S- αἱρέω δια
 6023. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 6024. μετὰ P--------- μετά
 6025. ὑβριστῶν N1--GPM--- ὑβριστής
 6026. Prov 16:20
 6027. συνετὸς A1--NSM--- συνετός
 6028. ἐν P--------- ἐν
 6029. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 6030. εὑρετὴς N1M-NSM--- εὑρετής
 6031. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 6032. πεποιθὼς VX--XAPNSM πείθω
 6033. δὲ X--------- δέ
 6034. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6035. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6036. μακαριστός A1--NSM--- μακαριστός
 6037. Prov 16:21
 6038. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6039. σοφοὺς A1--APM--- σοφός
 6040. καὶ C--------- καί
 6041. συνετοὺς A1--APM--- συνετός
 6042. φαύλους A1--APM--- φαῦλος
 6043. καλοῦσιν V2--PAI3P- καλέω
 6044. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6045. δὲ X--------- δέ
 6046. γλυκεῖς A3U-NPM--- γλυκύς
 6047. ἐν P--------- ἐν
 6048. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 6049. πλείονα A3C-ASM--- πολύς
 6050. ἀκούσονται VF--FPI3P- ἀκούω
 6051. Prov 16:22
 6052. πηγὴ N1--NSF--- πηγή
 6053. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 6054. ἔννοια N1A-NSF--- ἔννοια
 6055. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6056. κεκτημένοις VM--XMPDPM κτάομαι
 6057. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 6058. δὲ X--------- δέ
 6059. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 6060. κακή A1--NSF--- κακός
 6061. Prov 16:23
 6062. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6063. σοφοῦ A1--GSM--- σοφός
 6064. νοήσει VF--FAI3S- νοέω
 6065. τὰ RA--APN--- ὁ
 6066. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6067. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6068. ἰδίου A1A-GSN--- ἴδιος
 6069. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 6070. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6071. δὲ X--------- δέ
 6072. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 6073. φορέσει VF--FAI3S- φορέω
 6074. ἐπιγνωμοσύνην N1--ASF--- ἐπιγνωμοσύνη
 6075. Prov 16:24
 6076. κηρία N2N-NPN--- κηρίον
 6077. μέλιτος N3T-GSN--- μέλι
 6078. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 6079. καλοί A1--NPM--- καλός
 6080. γλύκασμα N3M-NSN--- γλύκασμα
 6081. δὲ X--------- δέ
 6082. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6083. ἴασις N3I-NSF--- ἴασις
 6084. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 6085. Prov 16:25
 6086. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 6087. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 6088. δοκοῦσαι V2--PAPNPF δοκέω
 6089. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6090. ὀρθαὶ A1--NPF--- ὀρθός
 6091. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 6092. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6093. μέντοι X--------- μέντοι
 6094. τελευταῖα A1A-NPN--- τελευταῖος
 6095. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6096. βλέπει V1--PAI3S- βλέπω
 6097. εἰς P--------- εἰς
 6098. πυθμένα N3--ASM--- πυθμήν
 6099. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 6100. Prov 16:26
 6101. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6102. ἐν P--------- ἐν
 6103. πόνοις N2--DPM--- πόνος
 6104. πονεῖ V2--PAI3S- πονέω
 6105. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 6106. καὶ C--------- καί
 6107. ἐκβιάζεται V1--PMI3S- βιάζω ἐκ
 6108. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6109. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6110. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 6111. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6112. μέντοι X--------- μέντοι
 6113. σκολιὸς A1A-NSM--- σκολιός
 6114. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6115. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6116. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6117. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6118. φορεῖ V2--PAI3S- φορέω
 6119. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6120. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 6121. Prov 16:27
 6122. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6123. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 6124. ὀρύσσει V1--PAI3S- ὀρύσσω
 6125. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 6126. κακά A1--APN--- κακός
 6127. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6128. δὲ X--------- δέ
 6129. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6130. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6131. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 6132. θησαυρίζει V1--PAI3S- θησαυρίζω
 6133. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 6134. Prov 16:28
 6135. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6136. σκολιὸς A1A-NSM--- σκολιός
 6137. διαπέμπεται V1--PMI3S- πέμπω δια
 6138. κακὰ A1--APN--- κακός
 6139. καὶ C--------- καί
 6140. λαμπτῆρα N3--ASM--- λαμπτήρ
 6141. δόλου N2--GSM--- δόλος
 6142. πυρσεύει V1--PAI3S- πυρσεύω
 6143. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 6144. καὶ C--------- καί
 6145. διαχωρίζει V1--PAI3S- χωρίζω δια
 6146. φίλους A1--APM--- φίλος
 6147. Prov 16:29
 6148. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6149. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 6150. ἀποπειρᾶται V3--PMI3S- πειράω ἀπο
 6151. φίλων A1--GPM--- φίλος
 6152. καὶ C--------- καί
 6153. ἀπάγει V1--PAI3S- ἄγω ἀπο
 6154. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6155. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 6156. οὐκ D--------- οὐ
 6157. ἀγαθάς A1--APF--- ἀγαθός
 6158. Prov 16:30
 6159. στηρίζων V1--PAPNSM στηρίζω
 6160. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 6161. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6162. λογίζεται V1--PMI3S- λογίζομαι
 6163. διεστραμμένα VP--XMPAPN στρέφω δια
 6164. ὁρίζει V1--PAI3S- ὁρίζω
 6165. δὲ X--------- δέ
 6166. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6167. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 6168. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6169. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6170. τὰ RA--APN--- ὁ
 6171. κακά A1--APN--- κακός
 6172. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 6173. κάμινός N2--NSM--- κάμινος
 6174. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6175. κακίας N1A-GSF--- κακία
 6176. Prov 16:31
 6177. στέφανος N2--NSM--- στέφανος
 6178. καυχήσεως N3I-GSF--- καύχησις
 6179. γῆρας N3--NSN--- γῆρας
 6180. ἐν P--------- ἐν
 6181. δὲ X--------- δέ
 6182. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 6183. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 6184. εὑρίσκεται V1--PMI3S- εὑρίσκω
 6185. Prov 16:32
 6186. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 6187. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6188. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 6189. ἰσχυροῦ A1A-GSM--- ἰσχυρός
 6190. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6191. δὲ X--------- δέ
 6192. κρατῶν V2--PAPNSM κρατέω
 6193. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 6194. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 6195. καταλαμβανομένου V1--PMPGSM λαμβάνω κατα
 6196. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6197. Prov 16:33
 6198. εἰς P--------- εἰς
 6199. κόλπους N2--APM--- κόλπος
 6200. ἐπέρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 6201. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6202. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6203. ἀδίκοις A1B-DPM--- ἄδικος
 6204. παρὰ P--------- παρά
 6205. δὲ X--------- δέ
 6206. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6207. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6208. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6209. δίκαια A1A-NPN--- δίκαιος
 6210. Prov 17:1
 6211. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 6212. ψωμὸς N2--NSM--- ψωμός
 6213. μεθ' P--------- μετά
 6214. ἡδονῆς N1--GSF--- ἡδονή
 6215. ἐν P--------- ἐν
 6216. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 6217. ἢ C--------- ἤ
 6218. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6219. πλήρης A3H-NSM--- πλήρης
 6220. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 6221. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 6222. καὶ C--------- καί
 6223. ἀδίκων A1B-GPN--- ἄδικος
 6224. θυμάτων N3M-GPN--- θῦμα
 6225. μετὰ P--------- μετά
 6226. μάχης N1--GSF--- μάχη
 6227. Prov 17:2
 6228. οἰκέτης N1M-NSM--- οἰκέτης
 6229. νοήμων A3N-NSM--- νοήμων
 6230. κρατήσει VF--FAI3S- κρατέω
 6231. δεσποτῶν N1M-GPM--- δεσπότης
 6232. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 6233. ἐν P--------- ἐν
 6234. δὲ X--------- δέ
 6235. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 6236. διελεῖται VF2-FMI3S- αἱρέω δια
 6237. μέρη N3E-APN--- μέρος
 6238. Prov 17:3
 6239. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6240. δοκιμάζεται V1--PMI3S- δοκιμάζω
 6241. ἐν P--------- ἐν
 6242. καμίνῳ N2--DSM--- κάμινος
 6243. ἄργυρος N2--NSM--- ἄργυρος
 6244. καὶ C--------- καί
 6245. χρυσός A1--NSM--- χρυσός
 6246. οὕτως D--------- οὕτως
 6247. ἐκλεκταὶ A1--NPF--- ἐκλεκτός
 6248. καρδίαι N1A-NPF--- καρδία
 6249. παρὰ P--------- παρά
 6250. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 6251. Prov 17:4
 6252. κακὸς A1--NSM--- κακός
 6253. ὑπακούει V1--PAI3S- ἀκούω ὑπο
 6254. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 6255. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 6256. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 6257. δὲ X--------- δέ
 6258. οὐ D--------- οὐ
 6259. προσέχει V1--PAI3S- ἔχω προς
 6260. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 6261. ψευδέσιν A3H-DPM--- ψευδής
 6262. Prov 17:5
 6263. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6264. καταγελῶν V3--PAPNSM γελάω κατα
 6265. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 6266. παροξύνει V1--PAI3S- ὀξύνω παρα
 6267. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6268. ποιήσαντα VA--AAPASM ποιέω
 6269. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6270. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6271. δὲ X--------- δέ
 6272. ἐπιχαίρων V1--PAPNSM χαίρω ἐπι
 6273. ἀπολλυμένῳ V5--PMPDSM ὀλλύω ἀπο
 6274. οὐκ D--------- οὐ
 6275. ἀθῳωθήσεται VC--FPI3S- ἀθῳόω
 6276. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6277. δὲ X--------- δέ
 6278. ἐπισπλαγχνιζόμενος V1--PPPNSM σπλαγχνίζω ἐπι
 6279. ἐλεηθήσεται VC--FPI3S- ἐλεέω
 6280. Prov 17:6
 6281. στέφανος N2--NSM--- στέφανος
 6282. γερόντων N3--GPM--- γέρων
 6283. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 6284. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6285. καύχημα N3M-NSN--- καύχημα
 6286. δὲ X--------- δέ
 6287. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6288. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 6289. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6290. Prov 17:6a
 6291. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6292. πιστοῦ A1--GSM--- πιστός
 6293. ὅλος A1--NSM--- ὅλος
 6294. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6295. κόσμος N2--NSM--- κόσμος
 6296. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6297. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 6298. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6299. δὲ X--------- δέ
 6300. ἀπίστου A1B-GSM--- ἄπιστος
 6301. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6302. ὀβολός N2--NSM--- ὀβολός
 6303. Prov 17:7
 6304. οὐχ D--------- οὐ
 6305. ἁρμόσει VF--FAI3S- ἁρμόζω
 6306. ἄφρονι A3N-DSM--- ἄφρων
 6307. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 6308. πιστὰ A1--NPN--- πιστός
 6309. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6310. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 6311. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 6312. ψευδῆ A3H-NPN--- ψευδής
 6313. Prov 17:8
 6314. μισθὸς N2--NSM--- μισθός
 6315. χαρίτων N3T-GPF--- χάρις
 6316. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6317. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 6318. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6319. χρωμένοις V3--PMPDPM χράομαι
 6320. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6321. δ' X--------- δέ
 6322. ἂν X--------- ἄν
 6323. ἐπιστρέψῃ VF--FMI2S- στρέφω ἐπι
 6324. εὐοδωθήσεται VC--FPI3S- εὐοδόω
 6325. Prov 17:9
 6326. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6327. κρύπτει V1--PAI3S- κρύπτω
 6328. ἀδικήματα N3M-APN--- ἀδίκημα
 6329. ζητεῖ V2--PAI3S- ζητέω
 6330. φιλίαν N1A-ASF--- φιλία
 6331. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6332. δὲ X--------- δέ
 6333. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 6334. κρύπτειν V1--PAN--- κρύπτω
 6335. διίστησιν V6--PAI3S- ἵστημι δια
 6336. φίλους A1--APM--- φίλος
 6337. καὶ C--------- καί
 6338. οἰκείους A1A-APM--- οἰκεῖος
 6339. Prov 17:10
 6340. συντρίβει V1--PAI3S- τρίβω συν
 6341. ἀπειλὴ N1--NSF--- ἀπειλή
 6342. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 6343. φρονίμου A1B-GSM--- φρόνιμος
 6344. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 6345. δὲ X--------- δέ
 6346. μαστιγωθεὶς VC--APPNSM μαστιγόω
 6347. οὐκ D--------- οὐ
 6348. αἰσθάνεται V1--PMI3S- αἰσθάνομαι
 6349. Prov 17:11
 6350. ἀντιλογίας N1A-APF--- ἀντιλογία
 6351. ἐγείρει V1--PAI3S- ἐγείρω
 6352. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6353. κακός A1--NSM--- κακός
 6354. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6355. δὲ X--------- δέ
 6356. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6357. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 6358. ἀνελεήμονα A3N-ASM--- ἀνελεήμων
 6359. ἐκπέμψει VF--FAI3S- πέμπω ἐκ
 6360. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6361. Prov 17:12
 6362. ἐμπεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω ἐν
 6363. μέριμνα N1A-NSF--- μέριμνα
 6364. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 6365. νοήμονι A3N-DSM--- νοήμων
 6366. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6367. δὲ X--------- δέ
 6368. ἄφρονες A3N-NPM--- ἄφρων
 6369. διαλογιοῦνται VF2-FMI3P- λογίζομαι δια
 6370. κακά A1--APN--- κακός
 6371. Prov 17:13
 6372. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6373. ἀποδίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι ἀπο
 6374. κακὰ A1--APN--- κακός
 6375. ἀντὶ P--------- ἀντί
 6376. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 6377. οὐ D--------- οὐ
 6378. κινηθήσεται VC--FPI3S- κινέω
 6379. κακὰ A1--APN--- κακός
 6380. ἐκ P--------- ἐκ
 6381. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6382. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6383. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6384. Prov 17:14
 6385. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 6386. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 6387. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 6388. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 6389. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 6390. προηγεῖται V2--PMI3S- ἡγέομαι προ
 6391. δὲ X--------- δέ
 6392. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6393. ἐνδείας N1A-GSF--- ἔνδεια
 6394. στάσις N3I-NSF--- στάσις
 6395. καὶ C--------- καί
 6396. μάχη N1--NSF--- μάχη
 6397. Prov 17:15
 6398. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6399. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 6400. κρίνει V1--PAI3S- κρίνω
 6401. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6402. ἄδικον A1B-ASM--- ἄδικος
 6403. ἄδικον A1B-ASM--- ἄδικος
 6404. δὲ X--------- δέ
 6405. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6406. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 6407. ἀκάθαρτος A1B-NSM--- ἀκάθαρτος
 6408. καὶ C--------- καί
 6409. βδελυκτὸς A1--NSM--- βδελυκτός
 6410. παρὰ P--------- παρά
 6411. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6412. Prov 17:16
 6413. ἵνα C--------- ἵνα
 6414. τί RI--ASN--- τίς
 6415. ὑπῆρξεν VAI-AAI3S- ἄρχω ὑπο
 6416. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 6417. ἄφρονι A3N-DSM--- ἄφρων
 6418. κτήσασθαι VA--AMN--- κτάομαι
 6419. γὰρ X--------- γάρ
 6420. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 6421. ἀκάρδιος A1B-NSM--- ἀκάρδιος
 6422. οὐ D--------- οὐ
 6423. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 6424. Prov 17:16a
 6425. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6426. ὑψηλὸν A1--ASM--- ὑψηλός
 6427. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 6428. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6429. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6430. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6431. ζητεῖ V2--PAI3S- ζητέω
 6432. συντριβήν N1--ASF--- συντριβή
 6433. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6434. δὲ X--------- δέ
 6435. σκολιάζων V1--PAPNSM σκολιάζω
 6436. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6437. μαθεῖν VB--AAN--- μανθάνω
 6438. ἐμπεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω ἐν
 6439. εἰς P--------- εἰς
 6440. κακά A1--APN--- κακός
 6441. Prov 17:17
 6442. εἰς P--------- εἰς
 6443. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6444. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 6445. φίλος A1--NSM--- φίλος
 6446. ὑπαρχέτω V1--PAD3S- ἄρχω ὑπο
 6447. σοι RP--DS---- σύ
 6448. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6449. δὲ X--------- δέ
 6450. ἐν P--------- ἐν
 6451. ἀνάγκαις N1--DPF--- ἀνάγκη
 6452. χρήσιμοι A1--NPM--- χρήσιμος
 6453. ἔστωσαν V9--PAD3P- εἰμί
 6454. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 6455. γὰρ X--------- γάρ
 6456. χάριν N3--ASF--- χάρις
 6457. γεννῶνται V3--PPI3P- γεννάω
 6458. Prov 17:18
 6459. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6460. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 6461. ἐπικροτεῖ V2--PAI3S- κροτέω ἐπι
 6462. καὶ C--------- καί
 6463. ἐπιχαίρει V1--PAI3S- χαίρω ἐπι
 6464. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 6465. ὡς C--------- ὡς
 6466. καὶ D--------- καί
 6467. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6468. ἐγγυώμενος V3--PMPNSM ἐγγυάω
 6469. ἐγγύῃ N1--DSF--- ἐγγύη
 6470. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6471. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6472. φίλον A1--ASM--- φίλος
 6473. Prov 17:19
 6474. φιλαμαρτήμων A3N-NSM--- φιλαμαρτήμων
 6475. χαίρει V1--PAI3S- χαίρω
 6476. μάχαις N1--DPF--- μάχη
 6477. Prov 17:20
 6478. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6479. δὲ X--------- δέ
 6480. σκληροκάρδιος A1B-NSM--- σκληροκάρδιος
 6481. οὐ D--------- οὐ
 6482. συναντᾷ V3--PAI3S- ἀντάω συν
 6483. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 6484. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6485. εὐμετάβολος A1B-NSM--- εὐμετάβολος
 6486. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 6487. ἐμπεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω ἐν
 6488. εἰς P--------- εἰς
 6489. κακά A1--APN--- κακός
 6490. Prov 17:21
 6491. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6492. δὲ X--------- δέ
 6493. ἄφρονος A3N-GSM--- ἄφρων
 6494. ὀδύνη N1--NSF--- ὀδύνη
 6495. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6496. κεκτημένῳ VM--XMPDSM κτάομαι
 6497. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6498. οὐκ D--------- οὐ
 6499. εὐφραίνεται V1--PMI3S- εὐφραίνω
 6500. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 6501. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6502. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 6503. ἀπαιδεύτῳ A1B-DSM--- ἀπαίδευτος
 6504. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6505. δὲ X--------- δέ
 6506. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 6507. εὐφραίνει V1--PAI3S- εὐφραίνω
 6508. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 6509. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6510. Prov 17:22
 6511. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6512. εὐφραινομένη V1--PMPNSF εὐφραίνω
 6513. εὐεκτεῖν V2--PAN--- εὐεκτέω
 6514. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 6515. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 6516. δὲ X--------- δέ
 6517. λυπηροῦ A1A-GSM--- λυπηρός
 6518. ξηραίνεται V1--PMI3S- ξηραίνω
 6519. τὰ RA--APN--- ὁ
 6520. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 6521. Prov 17:23
 6522. λαμβάνοντος V1--PAPGSM λαμβάνω
 6523. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 6524. ἐν P--------- ἐν
 6525. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 6526. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 6527. οὐ D--------- οὐ
 6528. κατευοδοῦνται V4--PMI3P- εὐοδόω κατα
 6529. ὁδοί N2--NPF--- ὁδός
 6530. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 6531. δὲ X--------- δέ
 6532. ἐκκλίνει V1--PAI3S- κλίνω ἐκ
 6533. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 6534. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 6535. Prov 17:24
 6536. πρόσωπον N2N-NSN--- πρόσωπον
 6537. συνετὸν A1--NSN--- συνετός
 6538. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 6539. σοφοῦ A1--GSM--- σοφός
 6540. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6541. δὲ X--------- δέ
 6542. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 6543. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6544. ἄφρονος A3N-GSM--- ἄφρων
 6545. ἐπ' P--------- ἐπί
 6546. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 6547. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6548. Prov 17:25
 6549. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 6550. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 6551. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6552. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 6553. καὶ C--------- καί
 6554. ὀδύνη N1--NSF--- ὀδύνη
 6555. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6556. τεκούσῃ VB--AAPDSF τίκτω
 6557. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6558. Prov 17:26
 6559. ζημιοῦν V4--PAN--- ζημιόω
 6560. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6561. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 6562. οὐ D--------- οὐ
 6563. καλόν A1--NSN--- καλός
 6564. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6565. ὅσιον A1A-ASM--- ὅσιος
 6566. ἐπιβουλεύειν V1--PAN--- βουλεύω ἐπι
 6567. δυνάσταις N1M-DPM--- δυνάστης
 6568. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 6569. Prov 17:27
 6570. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6571. φείδεται V1--PMI3S- φείδομαι
 6572. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 6573. προέσθαι VB--AMN--- ἵημι προ
 6574. σκληρόν A1A-ASN--- σκληρός
 6575. ἐπιγνώμων A3N-NSM--- ἐπιγνώμων
 6576. μακρόθυμος A1B-NSM--- μακρόθυμος
 6577. δὲ X--------- δέ
 6578. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6579. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 6580. Prov 17:28
 6581. ἀνοήτῳ A1B-DSM--- ἀνόητος
 6582. ἐπερωτήσαντι VA--AAPDSM ἐρωτάω ἐπι
 6583. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 6584. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 6585. λογισθήσεται VS--FPI3S- λογίζομαι
 6586. ἐνεὸν A1A-ASM--- νέος
 6587. δέ X--------- δέ
 6588. τις RI--NSM--- τις
 6589. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 6590. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 6591. δόξει VF--FAI3S- δοκέω
 6592. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 6593. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6594. Prov 18:1
 6595. προφάσεις N3I-APF--- πρόφασις
 6596. ζητεῖ V2--PAI3S- ζητέω
 6597. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6598. βουλόμενος V1--PMPNSM βούλομαι
 6599. χωρίζεσθαι V1--PMN--- χωρίζω
 6600. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6601. φίλων A1--GPM--- φίλος
 6602. ἐν P--------- ἐν
 6603. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 6604. δὲ X--------- δέ
 6605. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 6606. ἐπονείδιστος A1B-NSM--- ἐπονείδιστος
 6607. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6608. Prov 18:2
 6609. οὐ D--------- οὐ
 6610. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 6611. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 6612. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 6613. ἐνδεὴς A3H-NSM--- ἐνδεής
 6614. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 6615. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 6616. γὰρ X--------- γάρ
 6617. ἄγεται V1--PMI3S- ἄγω
 6618. ἀφροσύνῃ N1--DSF--- ἀφροσύνη
 6619. Prov 18:3
 6620. ὅταν D--------- ὅταν
 6621. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 6622. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 6623. εἰς P--------- εἰς
 6624. βάθος N3E-ASN--- βάθος
 6625. κακῶν A1--GPM--- κακός
 6626. καταφρονεῖ V2--PAI3S- φρονέω κατα
 6627. ἐπέρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 6628. δὲ X--------- δέ
 6629. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6630. ἀτιμία N1A-NSF--- ἀτιμία
 6631. καὶ C--------- καί
 6632. ὄνειδος N3E-NSN--- ὄνειδος
 6633. Prov 18:4
 6634. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 6635. βαθὺ A3U-NSN--- βαθύς
 6636. λόγος N2--NSM--- λόγος
 6637. ἐν P--------- ἐν
 6638. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 6639. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 6640. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 6641. δὲ X--------- δέ
 6642. ἀναπηδύει V1--PAI3S- πηδύω ἀνα
 6643. καὶ C--------- καί
 6644. πηγὴ N1--NSF--- πηγή
 6645. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 6646. Prov 18:5
 6647. θαυμάσαι VA--AAN--- θαυμάζω
 6648. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 6649. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 6650. οὐ D--------- οὐ
 6651. καλόν A1--NSN--- καλός
 6652. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6653. ὅσιον A1A-NSN--- ὅσιος
 6654. ἐκκλίνειν V1--PAN--- κλίνω ἐκ
 6655. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6656. δίκαιον A1A-ASN--- δίκαιος
 6657. ἐν P--------- ἐν
 6658. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 6659. Prov 18:6
 6660. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 6661. ἄφρονος A3N-GSM--- ἄφρων
 6662. ἄγουσιν V1--PAI3P- ἄγω
 6663. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6664. εἰς P--------- εἰς
 6665. κακά A1--APN--- κακός
 6666. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6667. δὲ X--------- δέ
 6668. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 6669. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6670. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6671. θρασὺ A3U-NSN--- θρασύς
 6672. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 6673. ἐπικαλεῖται V2--PMI3S- καλέω ἐπι
 6674. Prov 18:7
 6675. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 6676. ἄφρονος A3N-GSM--- ἄφρων
 6677. συντριβὴ N1--NSF--- συντριβή
 6678. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6679. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6680. δὲ X--------- δέ
 6681. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 6682. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6683. παγὶς N3D-NSF--- παγίς
 6684. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6685. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 6686. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6687. Prov 18:8
 6688. ὀκνηροὺς A1A-APM--- ὀκνηρός
 6689. καταβάλλει V1--PAI3S- βάλλω κατα
 6690. φόβος N2--NSM--- φόβος
 6691. ψυχαὶ N1--NPF--- ψυχή
 6692. δὲ X--------- δέ
 6693. ἀνδρογύνων A1B-GPM--- ἀνδρόγυνος
 6694. πεινάσουσιν VF--FAI3P- πεινάω
 6695. Prov 18:9
 6696. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6697. μὴ D--------- μή
 6698. ἰώμενος V3--PMPNSM ἰάομαι
 6699. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 6700. ἐν P--------- ἐν
 6701. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6702. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 6703. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6704. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 6705. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6706. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6707. λυμαινομένου V1--PMPGSM λυμαίνω
 6708. ἑαυτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 6709. Prov 18:10
 6710. ἐκ P--------- ἐκ
 6711. μεγαλωσύνης N1--GSF--- μεγαλωσύνη
 6712. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 6713. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 6714. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6715. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6716. δὲ X--------- δέ
 6717. προσδραμόντες VB--AAPNPM τρέχω προς
 6718. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 6719. ὑψοῦνται V4--PPI3P- ὑψόω
 6720. Prov 18:11
 6721. ὕπαρξις N3I-NSF--- ὕπαρξις
 6722. πλουσίου A1A-GSM--- πλούσιος
 6723. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 6724. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 6725. ὀχυρά A1A-NSF--- ὀχυρός
 6726. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6727. δὲ X--------- δέ
 6728. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 6729. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6730. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 6731. ἐπισκιάζει V1--PAI3S- σκιάζω ἐπι
 6732. Prov 18:12
 6733. πρὸ P--------- πρό
 6734. συντριβῆς N1--GSF--- συντριβή
 6735. ὑψοῦται V4--PPI3S- ὑψόω
 6736. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6737. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 6738. καὶ C--------- καί
 6739. πρὸ P--------- πρό
 6740. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 6741. ταπεινοῦται V4--PMI3S- ταπεινόω
 6742. Prov 18:13
 6743. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6744. ἀποκρίνεται V1--PMI3S- κρίνω ἀπο
 6745. λόγον N2--ASM--- λόγος
 6746. πρὶν D--------- πρίν
 6747. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 6748. ἀφροσύνη N1--NSF--- ἀφροσύνη
 6749. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6750. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6751. καὶ C--------- καί
 6752. ὄνειδος N3E-NSN--- ὄνειδος
 6753. Prov 18:14
 6754. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 6755. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 6756. πραΰνει V1--PAI3S- πραΰνω
 6757. θεράπων N3W-NSM--- θεράπων
 6758. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 6759. ὀλιγόψυχον A1B-ASM--- ὀλιγόψυχος
 6760. δὲ X--------- δέ
 6761. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6762. τίς RI--NSM--- τίς
 6763. ὑποίσει VF--FAI3S- φέρω ὑπο
 6764. Prov 18:15
 6765. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6766. φρονίμου A1B-GSM--- φρόνιμος
 6767. κτᾶται V3--PMI3S- κτάομαι
 6768. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 6769. ὦτα N3T-NPN--- οὖς
 6770. δὲ X--------- δέ
 6771. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 6772. ζητεῖ V2--PAI3S- ζητέω
 6773. ἔννοιαν N1A-ASF--- ἔννοια
 6774. Prov 18:16
 6775. δόμα N3M-NSN--- δόμα
 6776. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 6777. ἐμπλατύνει V1--PAI3S- πλατύνω ἐν
 6778. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6779. καὶ C--------- καί
 6780. παρὰ P--------- παρά
 6781. δυνάσταις N1M-DPM--- δυνάστης
 6782. καθιζάνει V1--PAI3S- ἱζάνω κατα
 6783. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6784. Prov 18:17
 6785. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 6786. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6787. κατήγορος N2--NSM--- κατήγορος
 6788. ἐν P--------- ἐν
 6789. πρωτολογίᾳ N1A-DSF--- πρωτολογία
 6790. ὡς C--------- ὡς
 6791. δ' X--------- δέ
 6792. ἂν X--------- ἄν
 6793. ἐπιβάλῃ VB--AAS3S- βάλλω ἐπι
 6794. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6795. ἀντίδικος A1B-NSM--- ἀντίδικος
 6796. ἐλέγχεται V1--PMI3S- ἐλέγχω
 6797. Prov 18:18
 6798. ἀντιλογίας N1A-APF--- ἀντιλογία
 6799. παύει V1--PAI3S- παύω
 6800. κλῆρος N2--NSM--- κλῆρος
 6801. ἐν P--------- ἐν
 6802. δὲ X--------- δέ
 6803. δυνάσταις N1M-DPM--- δυνάστης
 6804. ὁρίζει V1--PAI3S- ὁρίζω
 6805. Prov 18:19
 6806. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 6807. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6808. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 6809. βοηθούμενος V2--PMPNSM βοηθέω
 6810. ὡς C--------- ὡς
 6811. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 6812. ὀχυρὰ A1A-NSF--- ὀχυρός
 6813. καὶ C--------- καί
 6814. ὑψηλή A1--NSF--- ὑψηλός
 6815. ἰσχύει V1--PAI3S- ἰσχύω
 6816. δὲ X--------- δέ
 6817. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6818. τεθεμελιωμένον VM--XPPASM θεμελιόω
 6819. βασίλειον N2N-ASN--- βασίλειον
 6820. Prov 18:20
 6821. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6822. καρπῶν N2--GPM--- καρπός
 6823. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 6824. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6825. πίμπλησιν V6--PAI3S- πίμπλημι
 6826. κοιλίαν N1A-ASF--- κοιλία
 6827. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6828. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6829. δὲ X--------- δέ
 6830. καρπῶν N2--GPM--- καρπός
 6831. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 6832. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6833. ἐμπλησθήσεται VS--FPI3S- πίμπλημι ἐν
 6834. Prov 18:21
 6835. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 6836. καὶ C--------- καί
 6837. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 6838. ἐν P--------- ἐν
 6839. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 6840. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 6841. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6842. δὲ X--------- δέ
 6843. κρατοῦντες V2--PAPNPM κρατέω
 6844. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6845. ἔδονται VF--FMI3P- ἐσθίω
 6846. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6847. καρποὺς N2--APM--- καρπός
 6848. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6849. Prov 18:22
 6850. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6851. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 6852. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 6853. ἀγαθήν A1--ASF--- ἀγαθός
 6854. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 6855. χάριτας N3T-APF--- χάρις
 6856. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6857. δὲ X--------- δέ
 6858. παρὰ P--------- παρά
 6859. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6860. ἱλαρότητα N3T-ASF--- ἱλαρότης
 6861. Prov 18:22a
 6862. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6863. ἐκβάλλει V1--PAI3S- βάλλω ἐκ
 6864. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 6865. ἀγαθήν A1--ASF--- ἀγαθός
 6866. ἐκβάλλει V1--PAI3S- βάλλω ἐκ
 6867. τὰ RA--APN--- ὁ
 6868. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 6869. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6870. δὲ X--------- δέ
 6871. κατέχων V1--PAPNSM ἔχω κατα
 6872. μοιχαλίδα N3D-ASF--- μοιχαλίς
 6873. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 6874. καὶ C--------- καί
 6875. ἀσεβής A3H-NSM--- ἀσεβής
 6876. Prov 19:3
 6877. ἀφροσύνη N1--NSF--- ἀφροσύνη
 6878. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 6879. λυμαίνεται V1--PMI3S- λυμαίνω
 6880. τὰς RA--APF--- ὁ
 6881. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 6882. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6883. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6884. δὲ X--------- δέ
 6885. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6886. αἰτιᾶται V3--PMI3S- αἰτιάομαι
 6887. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6888. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 6889. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6890. Prov 19:4
 6891. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 6892. προστίθησιν V7--PAI3S- τίθημι προς
 6893. φίλους A1--APM--- φίλος
 6894. πολλούς A1--APM--- πολύς
 6895. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6896. δὲ X--------- δέ
 6897. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 6898. καὶ C--------- καί
 6899. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6900. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6901. ὑπάρχοντος V1--PAPGSM ἄρχω ὑπο
 6902. φίλου A1--GSM--- φίλος
 6903. λείπεται V1--PMI3S- λείπω
 6904. Prov 19:5
 6905. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 6906. ψευδὴς A3H-NSM--- ψευδής
 6907. οὐκ D--------- οὐ
 6908. ἀτιμώρητος A1B-NSM--- ἀτιμώρητος
 6909. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6910. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6911. δὲ X--------- δέ
 6912. ἐγκαλῶν V2--PAPNSM καλέω ἐν
 6913. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 6914. οὐ D--------- οὐ
 6915. διαφεύξεται VF--FMI3S- φεύγω δια
 6916. Prov 19:6
 6917. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 6918. θεραπεύουσιν V1--PAI3P- θεραπεύω
 6919. πρόσωπα N2N-APN--- πρόσωπον
 6920. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 6921. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6922. δὲ X--------- δέ
 6923. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6924. κακὸς A1--NSM--- κακός
 6925. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 6926. ὄνειδος N3E-NSN--- ὄνειδος
 6927. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 6928. Prov 19:7
 6929. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6930. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6931. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 6932. πτωχὸν N2--ASM--- πτωχός
 6933. μισεῖ V2--PAI3S- μισέω
 6934. καὶ C--------- καί
 6935. φιλίας N1A-APF--- φιλία
 6936. μακρὰν D--------- μακράν
 6937. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6938. ἔννοια N1A-NSF--- ἔννοια
 6939. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 6940. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6941. εἰδόσιν VX--XAPDPM ὁράω
 6942. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6943. ἐγγιεῖ VF2-FAI3S- ἐγγίζω
 6944. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6945. δὲ X--------- δέ
 6946. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 6947. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 6948. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6949. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6950. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 6951. κακοποιῶν V2--PAPNSM κακοποιέω
 6952. τελεσιουργεῖ V2--PAI3S- τελεσιουργέω
 6953. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 6954. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6955. δὲ X--------- δέ
 6956. ἐρεθίζει V1--PAI3S- ἐρεθίζω
 6957. λόγους N2--APM--- λόγος
 6958. οὐ D--------- οὐ
 6959. σωθήσεται VC--FPI3S- σώζω
 6960. Prov 19:8
 6961. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6962. κτώμενος V3--PMPNSM κτάομαι
 6963. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 6964. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 6965. ἑαυτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 6966. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6967. δὲ X--------- δέ
 6968. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 6969. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 6970. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 6971. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 6972. Prov 19:9
 6973. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 6974. ψευδὴς A3H-NSM--- ψευδής
 6975. οὐκ D--------- οὐ
 6976. ἀτιμώρητος A1B-NSM--- ἀτιμώρητος
 6977. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6978. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6979. δ' X--------- δέ
 6980. ἂν X--------- ἄν
 6981. ἐκκαύσῃ VF--FMI2S- καύω ἐκ
 6982. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 6983. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 6984. ὑπ' P--------- ὑπό
 6985. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6986. Prov 19:10
 6987. οὐ D--------- οὐ
 6988. συμφέρει V1--PAI3S- φέρω συν
 6989. ἄφρονι A3N-DSM--- ἄφρων
 6990. τρυφή N1--NSF--- τρυφή
 6991. καὶ C--------- καί
 6992. ἐὰν C--------- ἐάν
 6993. οἰκέτης N1M-NSM--- οἰκέτης
 6994. ἄρξηται VA--AMS3S- ἄρχω
 6995. μεθ' P--------- μετά
 6996. ὕβρεως N3I-GSF--- ὕβρις
 6997. δυναστεύειν V1--PAN--- δυναστεύω
 6998. Prov 19:11
 6999. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 7000. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7001. μακροθυμεῖ V2--PAI3S- μακροθυμέω
 7002. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7003. δὲ X--------- δέ
 7004. καύχημα N3M-NSN--- καύχημα
 7005. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7006. ἐπέρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι ἐπι
 7007. παρανόμοις A1B-DPM--- παράνομος
 7008. Prov 19:12
 7009. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7010. ἀπειλὴ N1--NSF--- ἀπειλή
 7011. ὁμοία A1A-NSF--- ὅμοιος
 7012. βρυγμῷ N2--DSM--- βρυγμός
 7013. λέοντος N3--GSM--- λέων
 7014. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7015. δὲ X--------- δέ
 7016. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 7017. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7018. χόρτῳ N2--DSM--- χόρτος
 7019. οὕτως D--------- οὕτως
 7020. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7021. ἱλαρὸν A1A-NSN--- ἱλαρός
 7022. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7023. Prov 19:13
 7024. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 7025. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 7026. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7027. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 7028. καὶ C--------- καί
 7029. οὐχ D--------- οὐ
 7030. ἁγναὶ A1--NPF--- ἁγνός
 7031. εὐχαὶ N1--NPF--- εὐχή
 7032. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7033. μισθώματος N3M-GSN--- μίσθωμα
 7034. ἑταίρας N1A-GSF--- ἑταίρα
 7035. Prov 19:14
 7036. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 7037. καὶ C--------- καί
 7038. ὕπαρξιν N3I-ASF--- ὕπαρξις
 7039. μερίζουσιν V1--PAI3P- μερίζω
 7040. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 7041. παισίν N3D-DPM--- παῖς
 7042. παρὰ P--------- παρά
 7043. δὲ X--------- δέ
 7044. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7045. ἁρμόζεται V1--PMI3S- ἁρμόζω
 7046. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7047. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 7048. Prov 19:15
 7049. δειλία N1A-NSF--- δειλία
 7050. κατέχει V1--PAI3S- ἔχω κατα
 7051. ἀνδρογύναιον A1B-ASM--- ἀνδρογύναιος
 7052. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 7053. δὲ X--------- δέ
 7054. ἀεργοῦ A1B-GSM--- ἀεργός
 7055. πεινάσει VF--FAI3S- πεινάω
 7056. Prov 19:16
 7057. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7058. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 7059. ἐντολήν N1--ASF--- ἐντολή
 7060. τηρεῖ V2--PAI3S- τηρέω
 7061. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7062. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 7063. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 7064. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7065. δὲ X--------- δέ
 7066. καταφρονῶν V2--PAPNSM φρονέω κατα
 7067. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7068. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 7069. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 7070. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 7071. Prov 19:17
 7072. δανίζει V1--PAI3S- δανείζω
 7073. θεῷ N2--DSM--- θεός
 7074. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7075. ἐλεῶν V2--PAPNSM ἐλεέω
 7076. πτωχόν N2--ASM--- πτωχός
 7077. κατὰ P--------- κατά
 7078. δὲ X--------- δέ
 7079. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7080. δόμα N3M-ASN--- δόμα
 7081. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7082. ἀνταποδώσει VF--FAI3S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 7083. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7084. Prov 19:18
 7085. παίδευε V1--PAD2S- παιδεύω
 7086. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 7087. σου RP--GS---- σύ
 7088. οὕτως D--------- οὕτως
 7089. γὰρ X--------- γάρ
 7090. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7091. εὔελπις N3I-NSF--- εὔελπις
 7092. εἰς P--------- εἰς
 7093. δὲ X--------- δέ
 7094. ὕβριν N3I-ASF--- ὕβρις
 7095. μὴ D--------- μή
 7096. ἐπαίρου V1--PMD2S- αἴρω ἐπι
 7097. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7098. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 7099. σου RP--GS---- σύ
 7100. Prov 19:19
 7101. κακόφρων A3N-NSM--- κακόφρων
 7102. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7103. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 7104. ζημιωθήσεται VC--FPI3S- ζημιόω
 7105. ἐὰν C--------- ἐάν
 7106. δὲ X--------- δέ
 7107. λοιμεύηται V1--PPS3S- λοιμεύομαι
 7108. καὶ C--------- καί
 7109. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7110. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 7111. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7112. προσθήσει VF--FAI3S- τίθημι προς
 7113. Prov 19:20
 7114. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 7115. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 7116. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 7117. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 7118. σου RP--GS---- σύ
 7119. ἵνα C--------- ἵνα
 7120. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 7121. γένῃ VB--AMS2S- γίγνομαι
 7122. ἐπ' P--------- ἐπί
 7123. ἐσχάτων A1--GPM--- ἔσχατος
 7124. σου RP--GS---- σύ
 7125. Prov 19:21
 7126. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 7127. λογισμοὶ N2--NPM--- λογισμός
 7128. ἐν P--------- ἐν
 7129. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 7130. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 7131. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7132. δὲ X--------- δέ
 7133. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 7134. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7135. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7136. εἰς P--------- εἰς
 7137. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7138. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 7139. μένει V1--PAI3S- μένω
 7140. Prov 19:22
 7141. καρπὸς N2--NSM--- καρπός
 7142. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 7143. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 7144. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 7145. δὲ X--------- δέ
 7146. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 7147. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 7148. ἢ C--------- ἤ
 7149. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 7150. ψεύστης N1M-NSM--- ψεύστης
 7151. Prov 19:23
 7152. φόβος N2--NSM--- φόβος
 7153. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7154. εἰς P--------- εἰς
 7155. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 7156. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 7157. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7158. δὲ X--------- δέ
 7159. ἄφοβος A1B-NSM--- ἄφοβος
 7160. αὐλισθήσεται VS--FPI3S- αὐλίζω
 7161. ἐν P--------- ἐν
 7162. τόποις N2--DPM--- τόπος
 7163. οὗ RR--GSM--- ὅς
 7164. οὐκ D--------- οὐ
 7165. ἐπισκοπεῖται V2--PMI3S- σκοπέω ἐπι
 7166. γνῶσις N3I-NSF--- γνῶσις
 7167. Prov 19:24
 7168. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7169. ἐγκρύπτων V1--PAPNSM κρύπτω ἐν
 7170. εἰς P--------- εἰς
 7171. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7172. κόλπον N2--ASM--- κόλπος
 7173. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7174. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 7175. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 7176. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 7177. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7178. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 7179. οὐ D--------- οὐ
 7180. μὴ D--------- μή
 7181. προσαγάγῃ VB--AAS3S- ἄγω προς
 7182. αὐτάς RD--APF--- αὐτός
 7183. Prov 19:25
 7184. λοιμοῦ A1B-GSM--- λοιμός
 7185. μαστιγουμένου V4--PMPGSM μαστιγόω
 7186. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 7187. πανουργότερος A1B-NSMC-- πανοῦργος
 7188. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 7189. ἐὰν C--------- ἐάν
 7190. δὲ X--------- δέ
 7191. ἐλέγχῃς V1--PAS2S- ἐλέγχω
 7192. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 7193. φρόνιμον A1B-ASM--- φρόνιμος
 7194. νοήσει VF--FAI3S- νοέω
 7195. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 7196. Prov 19:26
 7197. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7198. ἀτιμάζων V1--PAPNSM ἀτιμάζω
 7199. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 7200. καὶ C--------- καί
 7201. ἀπωθούμενος V2--PMPNSM ὠθέω ἀπο
 7202. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 7203. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7204. καταισχυνθήσεται VC--FPI3S- αἰσχύνω κατα
 7205. καὶ C--------- καί
 7206. ἐπονείδιστος A1B-NSM--- ἐπονείδιστος
 7207. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7208. Prov 19:27
 7209. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7210. ἀπολειπόμενος V1--PMPNSM λείπω ἀπο
 7211. φυλάξαι VA--AAN--- φυλάσσω
 7212. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 7213. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 7214. μελετήσει VF--FAI3S- μελετάω
 7215. ῥήσεις N3I-APF--- ῥῆσις
 7216. κακάς A1--APF--- κακός
 7217. Prov 19:28
 7218. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7219. ἐγγυώμενος V3--PMPNSM ἐγγυάω
 7220. παῖδα N3D-ASM--- παῖς
 7221. ἄφρονα A3N-ASM--- ἄφρων
 7222. καθυβρίζει V1--PAI3S- ὑβρίζω κατα
 7223. δικαίωμα N3M-ASN--- δικαίωμα
 7224. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 7225. δὲ X--------- δέ
 7226. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7227. καταπίεται VF--FMI3S- πίνω κατα
 7228. κρίσεις N3I-APF--- κρίσις
 7229. Prov 19:29
 7230. ἑτοιμάζονται V1--PMI3P- ἑτοιμάζω
 7231. ἀκολάστοις A1B-DPM--- ἀκόλαστος
 7232. μάστιγες N3G-NPF--- μάστιξ
 7233. καὶ C--------- καί
 7234. τιμωρίαι N1A-NPF--- τιμωρία
 7235. ὤμοις N2--DPM--- ὦμος
 7236. ἀφρόνων A3N-GPM--- ἄφρων
 7237. Prov 20:1
 7238. ἀκόλαστον A1B-NSN--- ἀκόλαστος
 7239. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 7240. καὶ C--------- καί
 7241. ὑβριστικὸν A1--NSN--- ὑβριστικός
 7242. μέθη N1--NSF--- μέθη
 7243. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7244. δὲ X--------- δέ
 7245. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7246. συμμειγνύμενος V5--PMPNSM μίγνυμι συν
 7247. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7248. οὐκ D--------- οὐ
 7249. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7250. σοφός A1--NSM--- σοφός
 7251. Prov 20:2
 7252. οὐ D--------- οὐ
 7253. διαφέρει V1--PAI3S- φέρω δια
 7254. ἀπειλὴ N1--NSF--- ἀπειλή
 7255. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7256. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 7257. λέοντος N3--GSM--- λέων
 7258. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7259. δὲ X--------- δέ
 7260. παροξύνων V1--PAPNSM ὀξύνω παρα
 7261. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7262. ἁμαρτάνει V1--PAI3S- ἁμαρτάνω
 7263. εἰς P--------- εἰς
 7264. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7265. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 7266. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 7267. Prov 20:3
 7268. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 7269. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 7270. ἀποστρέφεσθαι V1--PMN--- στρέφω ἀπο
 7271. λοιδορίας N1A-APF--- λοιδορία
 7272. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7273. δὲ X--------- δέ
 7274. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 7275. τοιούτοις A1--DPM--- τοιοῦτος
 7276. συμπλέκεται V1--PMI3S- πλέκω συν
 7277. Prov 20:4
 7278. ὀνειδιζόμενος V1--PMPNSM ὀνειδίζω
 7279. ὀκνηρὸς A1A-NSM--- ὀκνηρός
 7280. οὐκ D--------- οὐ
 7281. αἰσχύνεται V1--PMI3S- αἰσχύνω
 7282. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 7283. καὶ C--------- καί
 7284. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7285. δανιζόμενος V1--PMPNSM δανείζω
 7286. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 7287. ἐν P--------- ἐν
 7288. ἀμήτῳ N2--DSM--- ἀμητός
 7289. Prov 20:5
 7290. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 7291. βαθὺ A3U-NSN--- βαθύς
 7292. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 7293. ἐν P--------- ἐν
 7294. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 7295. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 7296. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7297. δὲ X--------- δέ
 7298. φρόνιμος A1B-NSM--- φρόνιμος
 7299. ἐξαντλήσει VF--FAI3S- ἀντλέω ἐκ
 7300. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 7301. Prov 20:6
 7302. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 7303. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 7304. καὶ C--------- καί
 7305. τίμιον A1A-ASM--- τίμιος
 7306. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7307. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 7308. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 7309. δὲ X--------- δέ
 7310. πιστὸν A1--ASM--- πιστός
 7311. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 7312. εὑρεῖν VB--AAN--- εὑρίσκω
 7313. Prov 20:7
 7314. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7315. ἀναστρέφεται V1--PMI3S- στρέφω ἀνα
 7316. ἄμωμος A1B-NSM--- ἄμωμος
 7317. ἐν P--------- ἐν
 7318. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 7319. μακαρίους A1A-APM--- μακάριος
 7320. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7321. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 7322. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7323. καταλείψει VF--FAI3S- λείπω κατα
 7324. Prov 20:8
 7325. ὅταν D--------- ὅταν
 7326. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7327. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 7328. καθίσῃ VF--FMI2S- ἵζω κατα
 7329. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7330. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 7331. οὐκ D--------- οὐ
 7332. ἐναντιοῦται V4--PMI3S- ἀντιόομαι ἐν
 7333. ἐν P--------- ἐν
 7334. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 7335. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7336. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 7337. πονηρόν A1A-ASN--- πονηρός
 7338. Prov 20:9
 7339. τίς RI--NSM--- τίς
 7340. καυχήσεται VF--FMI3S- καυχάομαι
 7341. ἁγνὴν A1--ASF--- ἁγνός
 7342. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 7343. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7344. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 7345. ἢ C--------- ἤ
 7346. τίς RI--NSM--- τίς
 7347. παρρησιάσεται VF--FMI3S- παρρησιάζομαι
 7348. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 7349. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 7350. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7351. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 7352. Prov 20:9a
 7353. κακολογοῦντος V2--PAPGSM κακολογέω
 7354. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 7355. ἢ C--------- ἤ
 7356. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 7357. σβεσθήσεται VC--FPI3S- σβέννυμι
 7358. λαμπτήρ N3--NSM--- λαμπτήρ
 7359. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7360. δὲ X--------- δέ
 7361. κόραι N1--NPF--- κόρη
 7362. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7363. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 7364. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7365. ὄψονται VF--FMI3P- ὁράω
 7366. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 7367. Prov 20:9b
 7368. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 7369. ἐπισπουδαζομένη V1--PMPNSF σπουδάζω ἐπι
 7370. ἐν P--------- ἐν
 7371. πρώτοις A1--DPM--- πρῶτος
 7372. ἐν P--------- ἐν
 7373. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7374. τελευταίοις A1A-DPM--- τελευταῖος
 7375. οὐκ D--------- οὐ
 7376. εὐλογηθήσεται VC--FPI3S- εὐλογέω
 7377. Prov 20:9c
 7378. μὴ D--------- μή
 7379. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 7380. τείσομαι VF--FMI1S- τίνω
 7381. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7382. ἐχθρόν A1A-ASM--- ἐχθρός
 7383. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7384. ὑπόμεινον VA--AAD2S- μένω ὑπο
 7385. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7386. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7387. ἵνα C--------- ἵνα
 7388. σοι RP--DS---- σύ
 7389. βοηθήσῃ VA--AMS2S- βοηθέω
 7390. Prov 20:10
 7391. στάθμιον N2--NSN--- σταθμίον
 7392. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 7393. καὶ C--------- καί
 7394. μικρὸν A1A-NSN--- μικρός
 7395. καὶ C--------- καί
 7396. μέτρα N2N-NPN--- μέτρον
 7397. δισσά A1--NPN--- δισσός
 7398. ἀκάθαρτα A1B-NPN--- ἀκάθαρτος
 7399. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 7400. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7401. καὶ C--------- καί
 7402. ἀμφότερα A1A-NPN--- ἀμφότεροι
 7403. Prov 20:11
 7404. καὶ C--------- καί
 7405. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7406. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 7407. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 7408. ἐν P--------- ἐν
 7409. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7410. ἐπιτηδεύμασιν N3M-DPN--- ἐπιτήδευμα
 7411. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7412. συμποδισθήσεται VS--FPI3S- ποδίζω συν
 7413. νεανίσκος N2--NSM--- νεανίσκος
 7414. μετὰ P--------- μετά
 7415. ὁσίου A1A-GSM--- ὅσιος
 7416. καὶ C--------- καί
 7417. εὐθεῖα A3U-NSF--- εὐθύς
 7418. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7419. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 7420. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7421. Prov 20:12
 7422. οὖς N3T-NSN--- οὖς
 7423. ἀκούει V1--PAI3S- ἀκούω
 7424. καὶ C--------- καί
 7425. ὀφθαλμὸς N2--NSM--- ὀφθαλμός
 7426. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 7427. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7428. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 7429. καὶ C--------- καί
 7430. ἀμφότερα A1A-NPN--- ἀμφότεροι
 7431. Prov 20:13
 7432. μὴ D--------- μή
 7433. ἀγάπα V3--PAD2S- ἀγαπάω
 7434. καταλαλεῖν V2--PAN--- λαλέω κατα
 7435. ἵνα C--------- ἵνα
 7436. μὴ D--------- μή
 7437. ἐξαρθῇς VC--APS2S- αἴρω ἐκ
 7438. διάνοιξον VA--AAD2S- οἴγω δια ἀνα
 7439. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7440. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 7441. σου RP--GS---- σύ
 7442. καὶ C--------- καί
 7443. ἐμπλήσθητι VS--APD2S- πίμπλημι ἐν
 7444. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 7445. Prov 20:23
 7446. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 7447. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7448. δισσὸν A1--NSN--- δισσός
 7449. στάθμιον N2--NSN--- σταθμίον
 7450. καὶ C--------- καί
 7451. ζυγὸς N2--NSN--- ζυγός
 7452. δόλιος A1A-NSM--- δόλιος
 7453. οὐ D--------- οὐ
 7454. καλὸν A1--NSN--- καλός
 7455. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 7456. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7457. Prov 20:24
 7458. παρὰ P--------- παρά
 7459. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7460. εὐθύνεται V1--PPI3S- εὐθύνω
 7461. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7462. διαβήματα N3M-NPN--- διάβημα
 7463. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 7464. θνητὸς A1--NSM--- θνητός
 7465. δὲ X--------- δέ
 7466. πῶς D--------- πῶς
 7467. ἂν X--------- ἄν
 7468. νοήσαι VA--AAN--- νοέω
 7469. τὰς RA--APF--- ὁ
 7470. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 7471. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7472. Prov 20:25
 7473. παγὶς N3D-NSF--- παγίς
 7474. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 7475. ταχύ A3U-ASN--- ταχύς
 7476. τι RI--ASN--- τις
 7477. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7478. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 7479. ἁγιάσαι VA--AAN--- ἁγιάζω
 7480. μετὰ P--------- μετά
 7481. γὰρ X--------- γάρ
 7482. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7483. εὔξασθαι VA--AMN--- εὔχομαι
 7484. μετανοεῖν V2--PAN--- νοέω μετα
 7485. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 7486. Prov 20:26
 7487. λικμήτωρ N3R-NSM--- λικμήτωρ
 7488. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7489. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7490. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 7491. καὶ C--------- καί
 7492. ἐπιβαλεῖ VF2-FAI3S- βάλλω ἐπι
 7493. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7494. τροχόν N2--ASM--- τροχός
 7495. Prov 20:27
 7496. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 7497. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7498. πνοὴ N1--NSF--- πνοή
 7499. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 7500. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7501. ἐρευνᾷ V3--PAI3S- ἐρευνάω
 7502. ταμίεια N2N-APN--- ταμιεῖον
 7503. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 7504. Prov 20:28
 7505. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 7506. καὶ C--------- καί
 7507. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 7508. φυλακὴ N1--NSF--- φυλακή
 7509. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 7510. καὶ C--------- καί
 7511. περικυκλώσουσιν VF--FAI3P- κυκλόω περι
 7512. ἐν P--------- ἐν
 7513. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 7514. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7515. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 7516. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7517. Prov 20:29
 7518. κόσμος N2--NSM--- κόσμος
 7519. νεανίαις N1T-DPM--- νεανίας
 7520. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 7521. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 7522. δὲ X--------- δέ
 7523. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 7524. πολιαί N1A-NPF--- πολιά
 7525. Prov 20:30
 7526. ὑπώπια N2N-NPN--- ὑπώπιον
 7527. καὶ C--------- καί
 7528. συντρίμματα N3M-NPN--- σύντριμμα
 7529. συναντᾷ V3--PAI3S- ἀντάω συν
 7530. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 7531. πληγαὶ N1--NPF--- πληγή
 7532. δὲ X--------- δέ
 7533. εἰς P--------- εἰς
 7534. ταμίεια N2N-APN--- ταμιεῖον
 7535. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 7536. Prov 21:1
 7537. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7538. ὁρμὴ N1--NSF--- ὁρμή
 7539. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 7540. οὕτως D--------- οὕτως
 7541. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 7542. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7543. ἐν P--------- ἐν
 7544. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7545. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7546. οὗ RR--GSM--- ὅς
 7547. ἐὰν C--------- ἐάν
 7548. θέλων V1--PAPNSM ἐθέλω
 7549. νεύσῃ VF--FMI2S- νεύω
 7550. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 7551. ἔκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω
 7552. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 7553. Prov 21:2
 7554. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7555. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7556. φαίνεται V1--PMI3S- φαίνω
 7557. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 7558. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 7559. κατευθύνει V1--PAI3S- εὐθύνω κατα
 7560. δὲ X--------- δέ
 7561. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 7562. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7563. Prov 21:3
 7564. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 7565. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 7566. καὶ C--------- καί
 7567. ἀληθεύειν V1--PAN--- ἀληθεύω
 7568. ἀρεστὰ A1--APN--- ἀρεστός
 7569. παρὰ P--------- παρά
 7570. θεῷ N2--DSM--- θεός
 7571. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 7572. ἢ C--------- ἤ
 7573. θυσιῶν N1A-GPF--- θυσία
 7574. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 7575. Prov 21:4
 7576. μεγαλόφρων N3N-NSM--- μεγαλόφρων
 7577. ἐφ' P--------- ἐπί
 7578. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 7579. θρασυκάρδιος A1B-NSM--- θρασυκάρδιος
 7580. λαμπτὴρ N3--NSM--- λαμπτήρ
 7581. δὲ X--------- δέ
 7582. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7583. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 7584. Prov 21:6
 7585. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7586. ἐνεργῶν V2--PAPNSM ἐργέω ἐν
 7587. θησαυρίσματα N3M-APN--- θησαύρισμα
 7588. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 7589. ψευδεῖ A3H-DSM--- ψευδής
 7590. μάταια A1A-APN--- μάταιος
 7591. διώκει V1--PAI3S- διώκω
 7592. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7593. παγίδας N3D-GSF--- παγίς
 7594. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7595. Prov 21:7
 7596. ὄλεθρος N2--NSM--- ὄλεθρος
 7597. ἀσεβέσιν A3H-DPM--- ἀσεβής
 7598. ἐπιξενωθήσεται VC--FPI3S- ξενόω ἐπι
 7599. οὐ D--------- οὐ
 7600. γὰρ X--------- γάρ
 7601. βούλονται V1--PMI3P- βούλομαι
 7602. πράσσειν V1--PAN--- πράσσω
 7603. τὰ RA--APN--- ὁ
 7604. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 7605. Prov 21:8
 7606. πρὸς P--------- πρός
 7607. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7608. σκολιοὺς A1A-APM--- σκολιός
 7609. σκολιὰς A1A-APF--- σκολιός
 7610. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 7611. ἀποστέλλει V1--PAI3S- στέλλω ἀπο
 7612. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7613. θεός N2--NSM--- θεός
 7614. ἁγνὰ A1--NPN--- ἁγνός
 7615. γὰρ X--------- γάρ
 7616. καὶ C--------- καί
 7617. ὀρθὰ A1--NPN--- ὀρθός
 7618. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7619. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 7620. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7621. Prov 21:9
 7622. κρεῖσσον A3C-NSN--- κρείσσων
 7623. οἰκεῖν V2--PAN--- οἰκέω
 7624. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7625. γωνίας N1A-GSF--- γωνία
 7626. ὑπαίθρου A1B-GSF--- ὕπαιθρος
 7627. ἢ C--------- ἤ
 7628. ἐν P--------- ἐν
 7629. κεκονιαμένοις VM--XPPDPM κονιάω
 7630. μετὰ P--------- μετά
 7631. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 7632. καὶ C--------- καί
 7633. ἐν P--------- ἐν
 7634. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 7635. κοινῷ A1--DSM--- κοινός
 7636. Prov 21:10
 7637. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 7638. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 7639. οὐκ D--------- οὐ
 7640. ἐλεηθήσεται VC--FPI3S- ἐλεέω
 7641. ὑπ' P--------- ὑπό
 7642. οὐδενὸς A3--GSM--- οὐδείς
 7643. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7644. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 7645. Prov 21:11
 7646. ζημιουμένου V4--PMPGSM ζημιόω
 7647. ἀκολάστου A1B-GSM--- ἀκόλαστος
 7648. πανουργότερος A1B-NSMC-- πανοῦργος
 7649. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 7650. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7651. ἄκακος A1B-NSM--- ἄκακος
 7652. συνίων V7--PAPNSM ἵημι συν
 7653. δὲ X--------- δέ
 7654. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 7655. δέξεται VF--FMI3S- δέχομαι
 7656. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 7657. Prov 21:12
 7658. συνίει V7--PAI3S- ἵημι συν
 7659. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 7660. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 7661. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7662. καὶ C--------- καί
 7663. φαυλίζει V1--PAI3S- φαυλίζω
 7664. ἀσεβεῖς A3H-APM--- ἀσεβής
 7665. ἐν P--------- ἐν
 7666. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 7667. Prov 21:13
 7668. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7669. φράσσει V1--PAI3S- φράσσω
 7670. τὰ RA--APN--- ὁ
 7671. ὦτα N3T-ASN--- οὖς
 7672. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7673. μὴ D--------- μή
 7674. ἐπακοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω ἐπι
 7675. ἀσθενοῦς A3H-GSM--- ἀσθενής
 7676. καὶ D--------- καί
 7677. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7678. ἐπικαλέσεται VF--FMI3S- καλέω ἐπι
 7679. καὶ C--------- καί
 7680. οὐκ D--------- οὐ
 7681. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7682. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7683. εἰσακούων V1--PAPNSM ἀκούω εἰς
 7684. Prov 21:14
 7685. δόσις N3I-NSF--- δόσις
 7686. λάθριος A1B-NSF--- λάθριος
 7687. ἀνατρέπει V1--PAI3S- τρέπω ἀνα
 7688. ὀργάς N1--APF--- ὀργή
 7689. δώρων N2N-GPN--- δῶρον
 7690. δὲ X--------- δέ
 7691. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7692. φειδόμενος V1--PMPNSM φείδομαι
 7693. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 7694. ἐγείρει V1--PAI3S- ἐγείρω
 7695. ἰσχυρόν A1A-ASM--- ἰσχυρός
 7696. Prov 21:15
 7697. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 7698. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 7699. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 7700. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 7701. ὅσιος A1A-NSM--- ὅσιος
 7702. δὲ X--------- δέ
 7703. ἀκάθαρτος A1B-NSM--- ἀκάθαρτος
 7704. παρὰ P--------- παρά
 7705. κακούργοις A1B-DPM--- κακοῦργος
 7706. Prov 21:16
 7707. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7708. πλανώμενος V3--PMPNSM πλανάω
 7709. ἐξ P--------- ἐκ
 7710. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 7711. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 7712. ἐν P--------- ἐν
 7713. συναγωγῇ N1--DSF--- συναγωγή
 7714. γιγάντων N3--GPM--- γίγας
 7715. ἀναπαύσεται VF--FMI3S- παύω ἀνα
 7716. Prov 21:17
 7717. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7718. ἐνδεὴς A3H-NSM--- ἐνδεής
 7719. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 7720. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 7721. φιλῶν V2--PAPNSM φιλέω
 7722. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 7723. καὶ C--------- καί
 7724. ἔλαιον N2N-ASN--- ἔλαιον
 7725. εἰς P--------- εἰς
 7726. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 7727. Prov 21:18
 7728. περικάθαρμα N3M-NSN--- περικάθαρμα
 7729. δὲ X--------- δέ
 7730. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 7731. ἄνομος A1B-NSM--- ἄνομος
 7732. Prov 21:19
 7733. κρεῖσσον A3C-NSN--- κρείσσων
 7734. οἰκεῖν V2--PAN--- οἰκέω
 7735. ἐν P--------- ἐν
 7736. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7737. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 7738. ἢ C--------- ἤ
 7739. μετὰ P--------- μετά
 7740. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 7741. μαχίμου A1B-GSF--- μάχιμος
 7742. καὶ C--------- καί
 7743. γλωσσώδους A3H-GSF--- γλωσσώδης
 7744. καὶ C--------- καί
 7745. ὀργίλου A1B-GSF--- ὀργίλος
 7746. Prov 21:20
 7747. θησαυρὸς N2--NSM--- θησαυρός
 7748. ἐπιθυμητὸς A1--NSM--- ἐπιθυμητός
 7749. ἀναπαύσεται VF--FMI3S- παύω ἀνα
 7750. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7751. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 7752. σοφοῦ A1--GSM--- σοφός
 7753. ἄφρονες A3N-NPM--- ἄφρων
 7754. δὲ X--------- δέ
 7755. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7756. καταπίονται VF--FMI3P- πίνω κατα
 7757. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7758. Prov 21:21
 7759. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 7760. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 7761. καὶ C--------- καί
 7762. ἐλεημοσύνης N1--GSF--- ἐλεημοσύνη
 7763. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 7764. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 7765. καὶ C--------- καί
 7766. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 7767. Prov 21:22
 7768. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 7769. ὀχυρὰς A1A-APF--- ὀχυρός
 7770. ἐπέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἐπι
 7771. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 7772. καὶ C--------- καί
 7773. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 7774. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7775. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 7776. ἐφ' P--------- ἐπί
 7777. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 7778. ἐπεποίθεισαν VXI-YAI3P- πείθω
 7779. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7780. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 7781. Prov 21:23
 7782. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7783. φυλάσσει V1--PAI3S- φυλάσσω
 7784. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7785. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 7786. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7787. καὶ C--------- καί
 7788. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7789. γλῶσσαν N1S-ASF--- γλῶσσα
 7790. διατηρεῖ V2--PAI3S- τηρέω δια
 7791. ἐκ P--------- ἐκ
 7792. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 7793. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7794. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 7795. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7796. Prov 21:24
 7797. θρασὺς A3U-NSM--- θρασύς
 7798. καὶ C--------- καί
 7799. αὐθάδης A3H-NSM--- αὐθάδης
 7800. καὶ C--------- καί
 7801. ἀλαζὼν N3N-NSM--- ἀλαζών
 7802. λοιμὸς A1B-NSM--- λοιμός
 7803. καλεῖται V2--PMI3S- καλέω
 7804. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7805. δὲ X--------- δέ
 7806. μνησικακεῖ V2--PAI3S- μνησικακέω
 7807. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 7808. Prov 21:25
 7809. ἐπιθυμίαι N1A-NPF--- ἐπιθυμία
 7810. ὀκνηρὸν A1A-ASM--- ὀκνηρός
 7811. ἀποκτείνουσιν V1--PAI3P- κτείνω ἀπο
 7812. οὐ D--------- οὐ
 7813. γὰρ X--------- γάρ
 7814. προαιροῦνται V2--PMI3P- αἱρέω προ
 7815. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7816. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 7817. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7818. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 7819. τι RI--ASN--- τις
 7820. Prov 21:26
 7821. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 7822. ἐπιθυμεῖ V2--PAI3S- θυμέω ἐπι
 7823. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 7824. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7825. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 7826. ἐπιθυμίας N1A-APF--- ἐπιθυμία
 7827. κακάς A1--APF--- κακός
 7828. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7829. δὲ X--------- δέ
 7830. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 7831. ἐλεᾷ V3--PAI3S- ἐλεάω
 7832. καὶ C--------- καί
 7833. οἰκτίρει V1--PAI3S- οἰκτείρω
 7834. ἀφειδῶς D--------- ἀφειδῶς
 7835. Prov 21:27
 7836. θυσίαι N1A-NPF--- θυσία
 7837. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 7838. βδέλυγμα N3M-NSN--- βδέλυγμα
 7839. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 7840. καὶ C--------- καί
 7841. γὰρ X--------- γάρ
 7842. παρανόμως D--------- παρανόμως
 7843. προσφέρουσιν V1--PAI3P- φέρω προς
 7844. αὐτάς RD--APF--- αὐτός
 7845. Prov 21:28
 7846. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 7847. ψευδὴς A3H-NSM--- ψευδής
 7848. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 7849. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7850. δὲ X--------- δέ
 7851. ὑπήκοος N2--NSM--- ὑπήκοος
 7852. φυλασσόμενος V1--PMPNSM φυλάσσω
 7853. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 7854. Prov 21:29
 7855. ἀσεβὴς A3H-NSM--- ἀσεβής
 7856. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7857. ἀναιδῶς D--------- ἀναιδῶς
 7858. ὑφίσταται V6--PMI3S- ἵστημι ὑπο
 7859. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 7860. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7861. δὲ X--------- δέ
 7862. εὐθὴς A3H-NSM--- εὐθής
 7863. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7864. συνίει V7--PAI3S- ἵημι συν
 7865. τὰς RA--APF--- ὁ
 7866. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 7867. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7868. Prov 21:30
 7869. οὐκ D--------- οὐ
 7870. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7871. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 7872. οὐκ D--------- οὐ
 7873. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7874. ἀνδρεία N1A-NSF--- ἀνδρεία
 7875. οὐκ D--------- οὐ
 7876. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7877. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 7878. πρὸς P--------- πρός
 7879. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7880. ἀσεβῆ A3H-ASM--- ἀσεβής
 7881. Prov 21:31
 7882. ἵππος N2--NSM--- ἵππος
 7883. ἑτοιμάζεται V1--PMI3S- ἑτοιμάζω
 7884. εἰς P--------- εἰς
 7885. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 7886. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 7887. παρὰ P--------- παρά
 7888. δὲ X--------- δέ
 7889. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7890. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7891. βοήθεια N1A-NSF--- βοήθεια
 7892. Prov 22:1
 7893. αἱρετώτερον A1--NSNC-- αἱρετός
 7894. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 7895. καλὸν A1--NSN--- καλός
 7896. ἢ C--------- ἤ
 7897. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 7898. πολύς A1P-NSM--- πολύς
 7899. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7900. δὲ X--------- δέ
 7901. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 7902. καὶ C--------- καί
 7903. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 7904. χάρις N3--NSF--- χάρις
 7905. ἀγαθή A1--NSF--- ἀγαθός
 7906. Prov 22:2
 7907. πλούσιος A1A-NSM--- πλούσιος
 7908. καὶ C--------- καί
 7909. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 7910. συνήντησαν VAI-AAI3P- ἀντάω συν
 7911. ἀλλήλοις RD--DPM--- ἀλλήλω
 7912. ἀμφοτέρους A1A-APM--- ἀμφότεροι
 7913. δὲ X--------- δέ
 7914. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7915. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7916. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7917. Prov 22:3
 7918. πανοῦργος A1B-NSM--- πανοῦργος
 7919. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 7920. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 7921. τιμωρούμενον V2--PMPASM τιμωρέω
 7922. κραταιῶς D--------- κραταιῶς
 7923. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7924. παιδεύεται V1--PPI3S- παιδεύω
 7925. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7926. δὲ X--------- δέ
 7927. ἄφρονες A3N-NPM--- ἄφρων
 7928. παρελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι παρα
 7929. ἐζημιώθησαν VCI-API3P- ζημιόω
 7930. Prov 22:4
 7931. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 7932. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 7933. φόβος N2--NSM--- φόβος
 7934. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7935. καὶ C--------- καί
 7936. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 7937. καὶ C--------- καί
 7938. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 7939. καὶ C--------- καί
 7940. ζωή N1--NSF--- ζωή
 7941. Prov 22:5
 7942. τρίβολοι N2--NPM--- τρίβολος
 7943. καὶ C--------- καί
 7944. παγίδες N3D-NPF--- παγίς
 7945. ἐν P--------- ἐν
 7946. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 7947. σκολιαῖς A1A-DPF--- σκολιός
 7948. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7949. δὲ X--------- δέ
 7950. φυλάσσων V1--PAPNSM φυλάσσω
 7951. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7952. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 7953. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 7954. ἀφέξεται VF--FMI3S- ἔχω ἀπο
 7955. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7956. Prov 22:7
 7957. πλούσιοι A1A-NPM--- πλούσιος
 7958. πτωχῶν N2--GPM--- πτωχός
 7959. ἄρξουσιν VF--FAI3P- ἄρχω
 7960. καὶ C--------- καί
 7961. οἰκέται N1M-NPM--- οἰκέτης
 7962. ἰδίοις A1A-DPM--- ἴδιος
 7963. δεσπόταις N1M-DPM--- δεσπότης
 7964. δανιοῦσιν VF2-FAI3P- δανείζω
 7965. Prov 22:8
 7966. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7967. σπείρων V1--PAPNSM σπείρω
 7968. φαῦλα A1--APN--- φαῦλος
 7969. θερίσει VF--FAI3S- θερίζω
 7970. κακά A1--APN--- κακός
 7971. πληγὴν N1--ASF--- πληγή
 7972. δὲ X--------- δέ
 7973. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 7974. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7975. συντελέσει VF--FAI3S- τελέω συν
 7976. Prov 22:8a
 7977. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 7978. ἱλαρὸν A1A-ASM--- ἱλαρός
 7979. καὶ C--------- καί
 7980. δότην N1M-ASM--- δότης
 7981. εὐλογεῖ V2--PAI3S- εὐλογέω
 7982. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7983. θεός N2--NSM--- θεός
 7984. ματαιότητα N3T-ASF--- ματαιότης
 7985. δὲ X--------- δέ
 7986. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 7987. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7988. συντελέσει VF--FAI3S- τελέω συν
 7989. Prov 22:9
 7990. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7991. ἐλεῶν V2--PAPNSM ἐλεέω
 7992. πτωχὸν N2--ASM--- πτωχός
 7993. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7994. διατραφήσεται VD--FPI3S- τρέφω δια
 7995. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7996. γὰρ X--------- γάρ
 7997. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 7998. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 7999. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 8000. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8001. πτωχῷ N2--DSM--- πτωχός
 8002. Prov 22:9a
 8003. νίκην N1--ASF--- νίκη
 8004. καὶ C--------- καί
 8005. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 8006. περιποιεῖται V2--PMI3S- ποιέω περι
 8007. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8008. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 8009. δούς VO--AAPNSM δίδωμι
 8010. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8011. μέντοι X--------- μέντοι
 8012. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 8013. ἀφαιρεῖται V2--PMI3S- αἱρέω ἀπο
 8014. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8015. κεκτημένων VM--XMPGPM κτάομαι
 8016. Prov 22:10
 8017. ἔκβαλε VB--AAD2S- βάλλω ἐκ
 8018. ἐκ P--------- ἐκ
 8019. συνεδρίου N2N-GSN--- συνέδριον
 8020. λοιμόν A1B-ASM--- λοιμός
 8021. καὶ C--------- καί
 8022. συνεξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι συν ἐκ
 8023. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8024. νεῖκος N3E-NSN--- νεῖκος
 8025. ὅταν D--------- ὅταν
 8026. γὰρ X--------- γάρ
 8027. καθίσῃ VF--FMI2S- ἵζω κατα
 8028. ἐν P--------- ἐν
 8029. συνεδρίῳ N2N-DSN--- συνέδριον
 8030. πάντας A3--APM--- πᾶς
 8031. ἀτιμάζει V1--PAI3S- ἀτιμάζω
 8032. Prov 22:11
 8033. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 8034. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8035. ὁσίας A1A-APF--- ὅσιος
 8036. καρδίας N1A-APF--- καρδία
 8037. δεκτοὶ A1--NPM--- δεκτός
 8038. δὲ X--------- δέ
 8039. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8040. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 8041. ἄμωμοι A1B-NPM--- ἄμωμος
 8042. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 8043. ποιμαίνει V1--PAI3S- ποιμαίνω
 8044. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8045. Prov 22:12
 8046. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8047. δὲ X--------- δέ
 8048. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 8049. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8050. διατηροῦσιν V2--PAI3P- τηρέω δια
 8051. αἴσθησιν N3I-ASF--- αἴσθησις
 8052. φαυλίζει V1--PAI3S- φαυλίζω
 8053. δὲ X--------- δέ
 8054. λόγους N2--APM--- λόγος
 8055. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 8056. Prov 22:13
 8057. προφασίζεται V1--PMI3S- φασίζω προ
 8058. καὶ C--------- καί
 8059. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 8060. ὀκνηρός A1A-NSM--- ὀκνηρός
 8061. λέων N3W-NSM--- λέων
 8062. ἐν P--------- ἐν
 8063. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8064. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 8065. ἐν P--------- ἐν
 8066. δὲ X--------- δέ
 8067. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8068. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 8069. φονευταί N1M-NPM--- φονευτής
 8070. Prov 22:14
 8071. βόθρος N2--NSM--- βόθρος
 8072. βαθὺς A3U-NSM--- βαθύς
 8073. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 8074. παρανόμου A1B-GSM--- παράνομος
 8075. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8076. δὲ X--------- δέ
 8077. μισηθεὶς VC--APPNSM μισέω
 8078. ὑπὸ P--------- ὑπό
 8079. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8080. ἐμπεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω ἐν
 8081. εἰς P--------- εἰς
 8082. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 8083. Prov 22:14a
 8084. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 8085. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 8086. κακαὶ A1--NPF--- κακός
 8087. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 8088. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 8089. καὶ C--------- καί
 8090. οὐκ D--------- οὐ
 8091. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 8092. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8093. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 8094. ἀπ' P--------- ἀπό
 8095. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8096. ἀποστρέφειν V1--PAN--- στρέφω ἀπο
 8097. δὲ X--------- δέ
 8098. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 8099. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8100. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 8101. σκολιᾶς A1A-GSF--- σκολιός
 8102. καὶ C--------- καί
 8103. κακῆς A1--GSF--- κακός
 8104. Prov 22:15
 8105. ἄνοια N1A-NSF--- ἄνοια
 8106. ἐξῆπται VM--XMI3S- ἅπτω ἐκ
 8107. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 8108. νέου A1A-GSM--- νέος
 8109. ῥάβδος N2--NSF--- ῥάβδος
 8110. δὲ X--------- δέ
 8111. καὶ C--------- καί
 8112. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 8113. μακρὰν D--------- μακράν
 8114. ἀπ' P--------- ἀπό
 8115. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8116. Prov 22:16
 8117. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8118. συκοφαντῶν V2--PAPNSM συκοφαντέω
 8119. πένητα N3T-ASM--- πένης
 8120. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 8121. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 8122. τὰ RA--APN--- ὁ
 8123. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 8124. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 8125. δὲ X--------- δέ
 8126. πλουσίῳ A1A-DSM--- πλούσιος
 8127. ἐπ' P--------- ἐπί
 8128. ἐλάσσονι A3C-DSM--- ἐλαχύς
 8129. Prov 22:17
 8130. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 8131. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 8132. παράβαλλε V1--PAD2S- βάλλω παρα
 8133. σὸν A1--ASN--- σός
 8134. οὖς N3T-ASN--- οὖς
 8135. καὶ C--------- καί
 8136. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 8137. ἐμὸν A1--ASM--- ἐμός
 8138. λόγον N2--ASM--- λόγος
 8139. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8140. δὲ X--------- δέ
 8141. σὴν A1--ASF--- σός
 8142. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 8143. ἐπίστησον VA--AAD2S- ἵστημι ἐπι
 8144. ἵνα C--------- ἵνα
 8145. γνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω
 8146. ὅτι C--------- ὅτι
 8147. καλοί A1--NPM--- καλός
 8148. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 8149. Prov 22:18
 8150. καὶ C--------- καί
 8151. ἐὰν C--------- ἐάν
 8152. ἐμβάλῃς VB--AAS2S- βάλλω ἐν
 8153. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8154. εἰς P--------- εἰς
 8155. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8156. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 8157. σου RP--GS---- σύ
 8158. εὐφρανοῦσίν VF2-FAI3P- εὐφραίνω
 8159. σε RP--AS---- σύ
 8160. ἅμα D--------- ἅμα
 8161. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8162. σοῖς A1--DPN--- σός
 8163. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 8164. Prov 22:19
 8165. ἵνα C--------- ἵνα
 8166. σου RP--GS---- σύ
 8167. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 8168. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8169. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8170. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8171. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 8172. καὶ C--------- καί
 8173. γνωρίσῃ VA--AAS3S- γνωρίζω
 8174. σοι RP--DS---- σύ
 8175. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8176. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 8177. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8178. Prov 22:20
 8179. καὶ C--------- καί
 8180. σὺ RP--NS---- σύ
 8181. δὲ X--------- δέ
 8182. ἀπόγραψαι VA--AMD2S- γράφω ἀπο
 8183. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 8184. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 8185. τρισσῶς D--------- τρισσῶς
 8186. εἰς P--------- εἰς
 8187. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 8188. καὶ C--------- καί
 8189. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 8190. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8191. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8192. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 8193. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8194. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 8195. σου RP--GS---- σύ
 8196. Prov 22:21
 8197. διδάσκω V1--PAI1S- διδάσκω
 8198. οὖν X--------- οὖν
 8199. σε RP--AS---- σύ
 8200. ἀληθῆ A3H-ASM--- ἀληθής
 8201. λόγον N2--ASM--- λόγος
 8202. καὶ C--------- καί
 8203. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 8204. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 8205. ὑπακούειν V1--PAN--- ἀκούω ὑπο
 8206. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8207. ἀποκρίνεσθαι V1--PMN--- κρίνω ἀπο
 8208. λόγους N2--APM--- λόγος
 8209. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 8210. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8211. προβαλλομένοις V1--PMPDPM βάλλω προ
 8212. σοι RP--DS---- σύ
 8213. Prov 22:22
 8214. μὴ D--------- μή
 8215. ἀποβιάζου V1--PMD2S- βιάζομαι ἀπο
 8216. πένητα N3T-ASM--- πένης
 8217. πτωχὸς N2--NSM--- πτωχός
 8218. γάρ X--------- γάρ
 8219. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8220. καὶ C--------- καί
 8221. μὴ D--------- μή
 8222. ἀτιμάσῃς VA--AAS2S- ἀτιμάζω
 8223. ἀσθενῆ A3H-ASM--- ἀσθενής
 8224. ἐν P--------- ἐν
 8225. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 8226. Prov 22:23
 8227. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8228. γὰρ X--------- γάρ
 8229. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8230. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 8231. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8232. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8233. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 8234. καὶ C--------- καί
 8235. ῥύσῃ VF--FMI2S- ῥύομαι
 8236. σὴν A1--ASF--- σός
 8237. ἄσυλον A1B-ASF--- ἄσυλος
 8238. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 8239. Prov 22:24
 8240. μὴ D--------- μή
 8241. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 8242. ἑταῖρος N2--NSM--- ἑταῖρος
 8243. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 8244. θυμώδει A3H-DSM--- θυμώδης
 8245. φίλῳ A1--DSM--- φίλος
 8246. δὲ X--------- δέ
 8247. ὀργίλῳ A1--DSM--- ὀργίλος
 8248. μὴ D--------- μή
 8249. συναυλίζου V1--PMD2S- αὐλίζω συν
 8250. Prov 22:25
 8251. μήποτε D--------- μήποτε
 8252. μάθῃς VB--AAS2S- μανθάνω
 8253. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8254. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 8255. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8256. καὶ C--------- καί
 8257. λάβῃς VB--AAS2S- λαμβάνω
 8258. βρόχους N2--APM--- βρόχος
 8259. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8260. σῇ A1--DSF--- σός
 8261. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 8262. Prov 22:26
 8263. μὴ D--------- μή
 8264. δίδου V8--PAD2S- δίδωμι
 8265. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 8266. εἰς P--------- εἰς
 8267. ἐγγύην N1--ASF--- ἐγγύη
 8268. αἰσχυνόμενος V1--PMPNSM αἰσχύνω
 8269. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8270. Prov 22:27
 8271. ἐὰν C--------- ἐάν
 8272. γὰρ X--------- γάρ
 8273. μὴ D--------- μή
 8274. ἔχῃς V1--PAS2S- ἔχω
 8275. πόθεν D--------- πόθεν
 8276. ἀποτείσῃς VA--AAS2S- τίνω ἀπο
 8277. λήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω
 8278. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8279. στρῶμα N3M-ASN--- στρῶμα
 8280. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8281. ὑπὸ P--------- ὑπό
 8282. τὰς RA--APF--- ὁ
 8283. πλευράς N1A-APF--- πλευρά
 8284. σου RP--GS---- σύ
 8285. Prov 22:28
 8286. μὴ D--------- μή
 8287. μέταιρε V1--PAD2S- αἴρω μετα
 8288. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 8289. αἰώνια A1B-APN--- αἰώνιος
 8290. ἃ RR--APN--- ὅς
 8291. ἔθεντο VEI-AMI3P- τίθημι
 8292. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8293. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 8294. σου RP--GS---- σύ
 8295. Prov 22:29
 8296. ὁρατικὸν A1--ASM--- ὁρατικός
 8297. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 8298. καὶ C--------- καί
 8299. ὀξὺν A3U-ASM--- ὀξύς
 8300. ἐν P--------- ἐν
 8301. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8302. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 8303. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8304. βασιλεῦσι N3V-DPM--- βασιλεύς
 8305. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 8306. παρεστάναι VXI-XAN--- ἵστημι παρα
 8307. καὶ C--------- καί
 8308. μὴ D--------- μή
 8309. παρεστάναι VXI-XAN--- ἵστημι παρα
 8310. ἀνδράσι N3--DPM--- ἀνήρ
 8311. νωθροῖς A1A-DPM--- νωθρός
 8312. Prov 23:1
 8313. ἐὰν C--------- ἐάν
 8314. καθίσῃς VA--AAS2S- ἵζω κατα
 8315. δειπνεῖν V2--PAN--- δειπνέω
 8316. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8317. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 8318. δυναστῶν N1M-GPM--- δυνάστης
 8319. νοητῶς D--------- νοητῶς
 8320. νόει V2--PAD2S- νοέω
 8321. τὰ RA--APN--- ὁ
 8322. παρατιθέμενά V7--PMPAPN τίθημι παρα
 8323. σοι RP--DS---- σύ
 8324. Prov 23:2
 8325. καὶ C--------- καί
 8326. ἐπίβαλλε V1--PAD2S- βάλλω ἐπι
 8327. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8328. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 8329. σου RP--GS---- σύ
 8330. εἰδὼς VX--XAPNSM ὁράω
 8331. ὅτι C--------- ὅτι
 8332. τοιαῦτά A1--APN--- τοιοῦτος
 8333. σε RP--AS---- σύ
 8334. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 8335. παρασκευάσαι VA--AAN--- σκευάζω παρα
 8336. Prov 23:3
 8337. εἰ C--------- εἰ
 8338. δὲ X--------- δέ
 8339. ἀπληστότερος A1B-NSMC-- ἄπληστος
 8340. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 8341. μὴ D--------- μή
 8342. ἐπιθύμει V2--PAD2S- θυμέω ἐπι
 8343. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8344. ἐδεσμάτων N3M-GPN--- ἔδεσμα
 8345. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8346. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 8347. γὰρ X--------- γάρ
 8348. ἔχεται V1--PMI3S- ἔχω
 8349. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 8350. ψευδοῦς A3H-GSF--- ψευδής
 8351. Prov 23:4
 8352. μὴ D--------- μή
 8353. παρεκτείνου V1--PPD2S- τείνω παρα ἐκ
 8354. πένης N3T-NSM--- πένης
 8355. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 8356. πλουσίῳ A1A-DSM--- πλούσιος
 8357. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8358. δὲ X--------- δέ
 8359. σῇ A1--DSF--- σός
 8360. ἐννοίᾳ N1A-DSF--- ἐννοία
 8361. ἀπόσχου VB--AMD2S- ἔχω ἀπο
 8362. Prov 23:5
 8363. ἐὰν C--------- ἐάν
 8364. ἐπιστήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι ἐπι
 8365. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8366. σὸν A1--ASN--- σός
 8367. ὄμμα N3M-ASN--- ὄμμα
 8368. πρὸς P--------- πρός
 8369. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 8370. οὐδαμοῦ D--------- οὐδαμοῦ
 8371. φανεῖται VF2-FMI3S- φαίνω
 8372. κατεσκεύασται VT--XMI3S- σκευάζω κατα
 8373. γὰρ X--------- γάρ
 8374. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8375. πτέρυγες N3G-APF--- πτέρυξ
 8376. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8377. ἀετοῦ N2--GSM--- ἀετός
 8378. καὶ C--------- καί
 8379. ὑποστρέφει V1--PAI3S- στρέφω ὑπο
 8380. εἰς P--------- εἰς
 8381. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8382. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 8383. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8384. προεστηκότος VXI-XAPGSM ἵστημι προ
 8385. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8386. Prov 23:6
 8387. μὴ D--------- μή
 8388. συνδείπνει V2--PAD2S- δειπνέω συν
 8389. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 8390. βασκάνῳ A1B-DSM--- βάσκανος
 8391. μηδὲ C--------- μηδέ
 8392. ἐπιθύμει V2--PAD2S- θυμέω ἐπι
 8393. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8394. βρωμάτων N3M-GPN--- βρῶμα
 8395. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8396. Prov 23:7
 8397. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8398. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 8399. γὰρ X--------- γάρ
 8400. εἴ C--------- εἰ
 8401. τις RI--NSM--- τις
 8402. καταπίοι VB--AAO3S- πίνω κατα
 8403. τρίχα N3--ASF--- θρίξ
 8404. οὕτως D--------- οὕτως
 8405. ἐσθίει V1--PAI3S- ἐσθίω
 8406. καὶ C--------- καί
 8407. πίνει V1--PAI3S- πίνω
 8408. Prov 23:8
 8409. μηδὲ C--------- μηδέ
 8410. πρὸς P--------- πρός
 8411. σὲ RP--AS---- σύ
 8412. εἰσαγάγῃς VB--AAS2S- ἄγω εἰς
 8413. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8414. καὶ C--------- καί
 8415. φάγῃς VB--AAS2S- ἐσθίω
 8416. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8417. ψωμόν N2--ASM--- ψωμός
 8418. σου RP--GS---- σύ
 8419. μετ' P--------- μετά
 8420. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8421. ἐξεμέσει VF--FAI3S- ἐμέσω ἐκ
 8422. γὰρ X--------- γάρ
 8423. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8424. καὶ C--------- καί
 8425. λυμανεῖται V2--PMI3S- λυμαίνω
 8426. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8427. λόγους N2--APM--- λόγος
 8428. σου RP--GS---- σύ
 8429. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8430. καλούς A1--APM--- καλός
 8431. Prov 23:9
 8432. εἰς P--------- εἰς
 8433. ὦτα N3T-ASN--- οὖς
 8434. ἄφρονος A3N-GSM--- ἄφρων
 8435. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 8436. λέγε V1--PAD2S- λέγω
 8437. μήποτε D--------- μήποτε
 8438. μυκτηρίσῃ VA--AAS3S- μυκτηρίζω
 8439. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8440. συνετοὺς A1--APM--- συνετός
 8441. λόγους N2--APM--- λόγος
 8442. σου RP--GS---- σύ
 8443. Prov 23:10
 8444. μὴ D--------- μή
 8445. μεταθῇς V2--PAS2S- τίθημι μετα
 8446. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 8447. αἰώνια A1B-APN--- αἰώνιος
 8448. εἰς P--------- εἰς
 8449. δὲ X--------- δέ
 8450. κτῆμα N3M-ASN--- κτῆμα
 8451. ὀρφανῶν A1--GPM--- ὀρφανός
 8452. μὴ D--------- μή
 8453. εἰσέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι εἰς
 8454. Prov 23:11
 8455. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8456. γὰρ X--------- γάρ
 8457. λυτρούμενος V4--PMPNSM λυτρόω
 8458. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8459. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8460. κραταιός A1A-NSM--- κραταιός
 8461. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8462. καὶ C--------- καί
 8463. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 8464. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8465. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 8466. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8467. μετὰ P--------- μετά
 8468. σοῦ RP--GS---- σύ
 8469. Prov 23:12
 8470. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 8471. εἰς P--------- εἰς
 8472. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 8473. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8474. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 8475. σου RP--GS---- σύ
 8476. τὰ RA--APN--- ὁ
 8477. δὲ X--------- δέ
 8478. ὦτά N3T-APN--- οὖς
 8479. σου RP--GS---- σύ
 8480. ἑτοίμασον VA--AAD2S- ἑτοιμάζω
 8481. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 8482. αἰσθήσεως N3I-GSF--- αἴσθησις
 8483. Prov 23:13
 8484. μὴ D--------- μή
 8485. ἀπόσχῃ VB--AAS3S- ἔχω ἀπο
 8486. νήπιον A1A-ASM--- νήπιος
 8487. παιδεύειν V1--PAN--- παιδεύω
 8488. ὅτι C--------- ὅτι
 8489. ἐὰν C--------- ἐάν
 8490. πατάξῃς VA--AAS2S- πατάσσω
 8491. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8492. ῥάβδῳ N2--DSF--- ῥάβδος
 8493. οὐ D--------- οὐ
 8494. μὴ D--------- μή
 8495. ἀποθάνῃ VB--AAS3S- θνήσκω ἀπο
 8496. Prov 23:14
 8497. σὺ RP--NS---- σύ
 8498. μὲν X--------- μέν
 8499. γὰρ X--------- γάρ
 8500. πατάξεις VF--FAI2S- πατάσσω
 8501. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8502. ῥάβδῳ N2--DSF--- ῥάβδος
 8503. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8504. δὲ X--------- δέ
 8505. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 8506. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8507. ἐκ P--------- ἐκ
 8508. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 8509. ῥύσῃ VF--FMI2S- ῥύομαι
 8510. Prov 23:15
 8511. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 8512. ἐὰν C--------- ἐάν
 8513. σοφὴ A1--NSF--- σοφός
 8514. γένηταί VB--AMS3S- γίγνομαι
 8515. σου RP--GS---- σύ
 8516. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8517. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 8518. εὐφρανεῖς VF2-FAI2S- εὐφραίνω
 8519. καὶ C--------- καί
 8520. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8521. ἐμὴν A1--ASF--- ἐμός
 8522. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 8523. Prov 23:16
 8524. καὶ C--------- καί
 8525. ἐνδιατρίψει VF--FAI3S- τρίβω ἐν δια
 8526. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 8527. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8528. σὰ A1--NPN--- σός
 8529. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 8530. πρὸς P--------- πρός
 8531. τὰ RA--APN--- ὁ
 8532. ἐμὰ A1--APN--- ἐμός
 8533. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 8534. ἐὰν C--------- ἐάν
 8535. ὀρθὰ A1--APN--- ὀρθός
 8536. ὦσιν N3T-DPN--- οὖς
 8537. Prov 23:17
 8538. μὴ D--------- μή
 8539. ζηλούτω V4--PAD3S- ζηλόω
 8540. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8541. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 8542. σου RP--GS---- σύ
 8543. ἁμαρτωλούς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 8544. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8545. ἐν P--------- ἐν
 8546. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 8547. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8548. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 8549. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 8550. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8551. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 8552. Prov 23:18
 8553. ἐὰν C--------- ἐάν
 8554. γὰρ X--------- γάρ
 8555. τηρήσῃς VA--AAS2S- τηρέω
 8556. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 8557. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8558. σοι RP--DS---- σύ
 8559. ἔκγονα A1B-NPN--- ἔκγονος
 8560. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8561. δὲ X--------- δέ
 8562. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 8563. σου RP--GS---- σύ
 8564. οὐκ D--------- οὐ
 8565. ἀποστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀπο
 8566. Prov 23:19
 8567. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 8568. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 8569. καὶ C--------- καί
 8570. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 8571. γίνου V1--PMD2S- γίγνομαι
 8572. καὶ C--------- καί
 8573. κατεύθυνε V1--PAD2S- εὐθύνω κατα
 8574. ἐννοίας N1A-APF--- ἐννοία
 8575. σῆς A1--GSF--- σός
 8576. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 8577. Prov 23:20
 8578. μὴ D--------- μή
 8579. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 8580. οἰνοπότης N1M-NSN--- οἰνοπότης
 8581. μηδὲ C--------- μηδέ
 8582. ἐκτείνου V1--PMD2S- τείνω ἐκ
 8583. συμβολαῖς N1--DPF--- συμβολή
 8584. κρεῶν N3--GPN--- κρέας
 8585. τε X--------- τε
 8586. ἀγορασμοῖς N2--DPM--- ἀγορασμός
 8587. Prov 23:21
 8588. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 8589. γὰρ X--------- γάρ
 8590. μέθυσος A1B-NSM--- μέθυσος
 8591. καὶ C--------- καί
 8592. πορνοκόπος A1B-NSM--- πορνοκόπος
 8593. πτωχεύσει VF--FAI3S- πτωχεύω
 8594. καὶ C--------- καί
 8595. ἐνδύσεται VF--FMI3S- δύω ἐν
 8596. διερρηγμένα VMI-XMPAPN ῥήγνυμι δια
 8597. καὶ C--------- καί
 8598. ῥακώδη N3H-APN--- ῥακώδης
 8599. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 8600. ὑπνώδης A3H-NSM--- ὑπνώδης
 8601. Prov 23:22
 8602. ἄκουε V1--PAD2S- ἀκούω
 8603. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 8604. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 8605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8606. γεννήσαντός VA--AAPGSM γεννάω
 8607. σε RP--AS---- σύ
 8608. καὶ C--------- καί
 8609. μὴ D--------- μή
 8610. καταφρόνει V2--PAD2S- φρονέω κατα
 8611. ὅτι C--------- ὅτι
 8612. γεγήρακέν VX--XAI3S- γηράσκω
 8613. σου RP--GS---- σύ
 8614. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8615. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 8616. Prov 23:24
 8617. καλῶς D--------- καλῶς
 8618. ἐκτρέφει V1--PAI3S- τρέφω ἐκ
 8619. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 8620. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 8621. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8622. δὲ X--------- δέ
 8623. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 8624. σοφῷ A1--DSM--- σοφός
 8625. εὐφραίνεται V1--PMI3S- εὐφραίνω
 8626. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8627. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 8628. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8629. Prov 23:25
 8630. εὐφραινέσθω V1--PMD3S- εὐφραίνω
 8631. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8632. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 8633. καὶ C--------- καί
 8634. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8635. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 8636. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8637. σοί RP--DS---- σύ
 8638. καὶ C--------- καί
 8639. χαιρέτω V1--PAD3S- χαίρω
 8640. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8641. τεκοῦσά VB--AAPNSF τίκτω
 8642. σε RP--AS---- σύ
 8643. Prov 23:26
 8644. δός VO--AAD2S- δίδωμι
 8645. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8646. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 8647. σὴν A1--ASF--- σός
 8648. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 8649. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8650. δὲ X--------- δέ
 8651. σοὶ RP--DS---- σύ
 8652. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 8653. ἐμὰς A1--APF--- ἐμός
 8654. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 8655. τηρείτωσαν V2--PAD3P- τηρέω
 8656. Prov 23:27
 8657. πίθος N2--NSM--- πίθος
 8658. γὰρ X--------- γάρ
 8659. τετρημένος VM--XPPNSM τετραίνω
 8660. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 8661. ἀλλότριος A1A-NSM--- ἀλλότριος
 8662. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 8663. καὶ C--------- καί
 8664. φρέαρ N3T-NSN--- φρέαρ
 8665. στενὸν A1--NSN--- στενός
 8666. ἀλλότριον A1A-NSN--- ἀλλότριος
 8667. Prov 23:28
 8668. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 8669. γὰρ X--------- γάρ
 8670. συντόμως D--------- συντόμως
 8671. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 8672. καὶ C--------- καί
 8673. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 8674. παράνομος A1B-NSM--- παράνομος
 8675. ἀναλωθήσεται VC--FPI3S- ἁλίσκω ἀνα
 8676. Prov 23:29
 8677. τίνι RI--DSN--- τίς
 8678. οὐαί I--------- οὐαί
 8679. τίνι RI--DSN--- τίς
 8680. θόρυβος N2--NSM--- θόρυβος
 8681. τίνι RI--DSN--- τίς
 8682. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 8683. τίνι RI--DSN--- τίς
 8684. ἀηδίαι N1A-NPF--- ἀηδία
 8685. καὶ C--------- καί
 8686. λέσχαι N1--NPF--- λέσχη
 8687. τίνι RI--DSN--- τίς
 8688. συντρίμματα N3M-NPN--- σύντριμμα
 8689. διὰ P--------- διά
 8690. κενῆς A1--GSF--- κενός
 8691. τίνος RI--GSN--- τίς
 8692. πέλειοι A1A-NPM--- πέλειος
 8693. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8694. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 8695. Prov 23:30
 8696. οὐ D--------- οὐ
 8697. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8698. ἐγχρονιζόντων V1--PAPGPM χρονίζω ἐν
 8699. ἐν P--------- ἐν
 8700. οἴνοις N2--DPM--- οἶνος
 8701. οὐ D--------- οὐ
 8702. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8703. ἰχνευόντων V1--PAPGPM ἰχνεύω
 8704. ποῦ D--------- ποῦ
 8705. πότοι N2--NPM--- πότος
 8706. γίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι
 8707. Prov 23:31
 8708. μὴ D--------- μή
 8709. μεθύσκεσθε V1--PMD2P- μεθύω
 8710. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 8711. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8712. ὁμιλεῖτε V2--PAD2P- ὁμιλέω
 8713. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 8714. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 8715. καὶ C--------- καί
 8716. ὁμιλεῖτε V2--PAD2P- ὁμιλέω
 8717. ἐν P--------- ἐν
 8718. περιπάτοις N2--DPM--- περίπατος
 8719. ἐὰν C--------- ἐάν
 8720. γὰρ X--------- γάρ
 8721. εἰς P--------- εἰς
 8722. τὰς RA--APF--- ὁ
 8723. φιάλας N1--APF--- φιάλη
 8724. καὶ C--------- καί
 8725. τὰ RA--APN--- ὁ
 8726. ποτήρια N2N-APN--- ποτήριον
 8727. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 8728. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8729. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 8730. σου RP--GS---- σύ
 8731. ὕστερον D--------- ὕστερον
 8732. περιπατήσεις VF--FAI2S- πατέω περι
 8733. γυμνότερος A1--NSMC-- γυμνός
 8734. ὑπέρου V1--PMD2S- ἔρομαι ὑπο
 8735. Prov 23:32
 8736. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8737. δὲ X--------- δέ
 8738. ἔσχατον A1--ASN--- ἔσχατος
 8739. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8740. ὑπὸ P--------- ὑπό
 8741. ὄφεως N3I-GSM--- ὄφις
 8742. πεπληγὼς VX--XAPNSM πλήσσω
 8743. ἐκτείνεται V1--PMI3S- τείνω ἐκ
 8744. καὶ C--------- καί
 8745. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8746. ὑπὸ P--------- ὑπό
 8747. κεράστου N1M-GSM--- κεράστης
 8748. διαχεῖται V2--PPI3S- χέω δια
 8749. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8750. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8751. ἰός N2--NSM--- ἰός
 8752. Prov 23:33
 8753. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8754. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 8755. σου RP--GS---- σύ
 8756. ὅταν D--------- ὅταν
 8757. ἴδωσιν VB--AAS3P- ὁράω
 8758. ἀλλοτρίαν A1A-ASF--- ἀλλότριος
 8759. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8760. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 8761. σου RP--GS---- σύ
 8762. τότε D--------- τότε
 8763. λαλήσει VF--FAI3S- λαλέω
 8764. σκολιά A1A-APN--- σκολιός
 8765. Prov 23:34
 8766. καὶ C--------- καί
 8767. κατακείσῃ VF--FMI2S- κεῖμαι κατα
 8768. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8769. ἐν P--------- ἐν
 8770. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 8771. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 8772. καὶ C--------- καί
 8773. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 8774. κυβερνήτης N1M-NSM--- κυβερνήτης
 8775. ἐν P--------- ἐν
 8776. πολλῷ A1--DSM--- πολύς
 8777. κλύδωνι N3W-DSM--- κλύδων
 8778. Prov 23:35
 8779. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 8780. δέ X--------- δέ
 8781. τύπτουσίν V1--PAI3P- τύπτω
 8782. με RP--AS---- ἐγώ
 8783. καὶ C--------- καί
 8784. οὐκ D--------- οὐ
 8785. ἐπόνεσα VAI-AAI1S- πονέω
 8786. καὶ C--------- καί
 8787. ἐνέπαιξάν VAI-AAI3P- παίζω ἐν
 8788. μοι RP--DS---- ἐγώ
 8789. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8790. δὲ X--------- δέ
 8791. οὐκ D--------- οὐ
 8792. ᾔδειν VX--YAI1S- οἶδα
 8793. πότε D--------- πότε
 8794. ὄρθρος N2--NSM--- ὄρθρος
 8795. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8796. ἵνα C--------- ἵνα
 8797. ἐλθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι
 8798. ζητήσω VA--AAS1S- ζητέω
 8799. μεθ' P--------- μετά
 8800. ὧν RR--GPM--- ὅς
 8801. συνελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι συν
 8802. Prov 24:1
 8803. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 8804. μὴ D--------- μή
 8805. ζηλώσῃς VA--AAS2S- ζηλόω
 8806. κακοὺς A1--APM--- κακός
 8807. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 8808. μηδὲ C--------- μηδέ
 8809. ἐπιθυμήσῃς VA--AAS2S- θυμέω ἐπι
 8810. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 8811. μετ' P--------- μετά
 8812. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8813. Prov 24:2
 8814. ψεύδη A3H-APN--- ψευδής
 8815. γὰρ X--------- γάρ
 8816. μελετᾷ V3--PAI3S- μελετάω
 8817. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8818. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 8819. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8820. καὶ C--------- καί
 8821. πόνους N2--APM--- πόνος
 8822. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8823. χείλη N3E-NPN--- χεῖλος
 8824. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8825. λαλεῖ V2--PAI3S- λαλέω
 8826. Prov 24:3
 8827. μετὰ P--------- μετά
 8828. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 8829. οἰκοδομεῖται V2--PPI3S- οἰκοδομέω
 8830. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 8831. καὶ C--------- καί
 8832. μετὰ P--------- μετά
 8833. συνέσεως N3I-GSF--- σύνεσις
 8834. ἀνορθοῦται V4--PPI3S- ὀρθόω ἀνα
 8835. Prov 24:4
 8836. μετὰ P--------- μετά
 8837. αἰσθήσεως N3I-GSF--- αἴσθησις
 8838. ἐμπίμπλαται V6--PMI3S- πίμπλημι ἐν
 8839. ταμίεια N2N-NPN--- ταμιεῖον
 8840. ἐκ P--------- ἐκ
 8841. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 8842. πλούτου N2--GSM--- πλοῦτος
 8843. τιμίου A1A-GSM--- τίμιος
 8844. καὶ C--------- καί
 8845. καλοῦ A1--GSM--- καλός
 8846. Prov 24:5
 8847. κρείσσων A3C-NSM--- κρείσσων
 8848. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 8849. ἰσχυροῦ A1A-GSM--- ἰσχυρός
 8850. καὶ C--------- καί
 8851. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8852. φρόνησιν N3I-ASF--- φρόνησις
 8853. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 8854. γεωργίου N2N-GSN--- γεώργιον
 8855. μεγάλου A1--GSN--- μέγας
 8856. Prov 24:6
 8857. μετὰ P--------- μετά
 8858. κυβερνήσεως N3I-GSF--- κυβέρνησις
 8859. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 8860. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 8861. βοήθεια N1A-NSF--- βοήθεια
 8862. δὲ X--------- δέ
 8863. μετὰ P--------- μετά
 8864. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 8865. βουλευτικῆς A1--GSF--- βουλευτικός
 8866. Prov 24:7
 8867. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 8868. καὶ C--------- καί
 8869. ἔννοια N1A-NSF--- ἔννοια
 8870. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 8871. ἐν P--------- ἐν
 8872. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 8873. σοφῶν A1--GPM--- σοφός
 8874. σοφοὶ A1--NPM--- σοφός
 8875. οὐκ D--------- οὐ
 8876. ἐκκλίνουσιν V1--PAI3P- κλίνω ἐκ
 8877. ἐκ P--------- ἐκ
 8878. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 8879. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8880. Prov 24:8
 8881. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8882. λογίζονται V1--PMI3P- λογίζομαι
 8883. ἐν P--------- ἐν
 8884. συνεδρίοις N2N-DPN--- συνέδριον
 8885. ἀπαιδεύτοις A1B-DPN--- ἀπαίδευτος
 8886. συναντᾷ V3--PAI3S- ἀντάω συν
 8887. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 8888. Prov 24:9
 8889. ἀποθνῄσκει V1--PAI3S- θνήσκω ἀπο
 8890. δὲ X--------- δέ
 8891. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 8892. ἐν P--------- ἐν
 8893. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 8894. ἀκαθαρσία N1A-NSF--- ἀκαθαρσία
 8895. δὲ X--------- δέ
 8896. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 8897. λοιμῷ A1B-DSM--- λοιμός
 8898. ἐμμολυνθήσεται VCI-API3S- μολύνω ἐν
 8899. Prov 24:10
 8900. ἐν P--------- ἐν
 8901. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 8902. κακῇ A1--DSF--- κακός
 8903. καὶ C--------- καί
 8904. ἐν P--------- ἐν
 8905. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 8906. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 8907. ἕως C--------- ἕως
 8908. ἂν X--------- ἄν
 8909. ἐκλίπῃ VB--AAS3S- λείπω ἐκ
 8910. Prov 24:11
 8911. ῥῦσαι VA--AMD2S- ῥύομαι
 8912. ἀγομένους V1--PMPAPM ἄγω
 8913. εἰς P--------- εἰς
 8914. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 8915. καὶ C--------- καί
 8916. ἐκπρίου V1--PMD2S- πρίω ἐκ
 8917. κτεινομένους V1--PMPAPM κτείνω
 8918. μὴ D--------- μή
 8919. φείσῃ VA--AMS2S- φείδομαι
 8920. Prov 24:12
 8921. ἐὰν C--------- ἐάν
 8922. δὲ X--------- δέ
 8923. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 8924. οὐκ D--------- οὐ
 8925. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 8926. τοῦτον RD--ASN--- οὗτος
 8927. γίνωσκε V1--PAD2S- γιγνώσκω
 8928. ὅτι C--------- ὅτι
 8929. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8930. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 8931. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 8932. γινώσκει V1--PAI3S- γιγνώσκω
 8933. καὶ C--------- καί
 8934. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8935. πλάσας VA--AAPNSM πλάσσω
 8936. πνοὴν N1--ASF--- πνοή
 8937. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 8938. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8939. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 8940. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 8941. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8942. ἀποδίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι ἀπο
 8943. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 8944. κατὰ P--------- κατά
 8945. τὰ RA--APN--- ὁ
 8946. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 8947. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8948. Prov 24:13
 8949. φάγε VB--AAD2S- ἐσθίω
 8950. μέλι N3T-ASN--- μέλι
 8951. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 8952. ἀγαθὸν A1--NSN--- ἀγαθός
 8953. γὰρ X--------- γάρ
 8954. κηρίον N2N-NSN--- κηρίον
 8955. ἵνα C--------- ἵνα
 8956. γλυκανθῇ VC--APS3S- γλυκαίνω
 8957. σου RP--GS---- σύ
 8958. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8959. φάρυγξ N3G-NSM--- φάρυγξ
 8960. Prov 24:14
 8961. οὕτως D--------- οὕτως
 8962. αἰσθήσῃ VC--FPI2S- αἰσθάνομαι
 8963. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 8964. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8965. σῇ A1--DSF--- σός
 8966. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 8967. ἐὰν C--------- ἐάν
 8968. γὰρ X--------- γάρ
 8969. εὕρῃς VB--AAS2S- εὑρίσκω
 8970. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8971. καλὴ A1--NSF--- καλός
 8972. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8973. τελευτή N1--NSF--- τελευτή
 8974. σου RP--GS---- σύ
 8975. καὶ C--------- καί
 8976. ἐλπίς N3D-NSF--- ἐλπίς
 8977. σε RP--AS---- σύ
 8978. οὐκ D--------- οὐ
 8979. ἐγκαταλείψει VF--FAI3S- λείπω ἐν κατα
 8980. Prov 24:15
 8981. μὴ D--------- μή
 8982. προσαγάγῃς VB--AAS2S- ἄγω προς
 8983. ἀσεβῆ A3H-ASM--- ἀσεβής
 8984. νομῇ N1--DSF--- νομή
 8985. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 8986. μηδὲ C--------- μηδέ
 8987. ἀπατηθῇς VC--APS2S- ἀπατάω
 8988. χορτασίᾳ N1A-DSF--- χορτασία
 8989. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 8990. Prov 24:16
 8991. ἑπτάκι D--------- ἑπτάκι
 8992. γὰρ X--------- γάρ
 8993. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 8994. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8995. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 8996. καὶ C--------- καί
 8997. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 8998. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8999. δὲ X--------- δέ
 9000. ἀσεβεῖς A3H-NPM--- ἀσεβής
 9001. ἀσθενήσουσιν VF--FAI3P- ἀσθενέω
 9002. ἐν P--------- ἐν
 9003. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 9004. Prov 24:17
 9005. ἐὰν C--------- ἐάν
 9006. πέσῃ VF--FMI2S- πίπτω
 9007. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9008. ἐχθρός A1A-NSM--- ἐχθρός
 9009. σου RP--GS---- σύ
 9010. μὴ D--------- μή
 9011. ἐπιχαρῇς VD--APS2S- χαίρω ἐπι
 9012. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9013. ἐν P--------- ἐν
 9014. δὲ X--------- δέ
 9015. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9016. ὑποσκελίσματι N3M-DSM--- ὑποσκέλισμα
 9017. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9018. μὴ D--------- μή
 9019. ἐπαίρου V1--PMD2S- αἴρω ἐπι
 9020. Prov 24:18
 9021. ὅτι C--------- ὅτι
 9022. ὄψεται VF--FMI3S- ὁράω
 9023. κύριος N2--NSM--- κύριος
 9024. καὶ C--------- καί
 9025. οὐκ D--------- οὐ
 9026. ἀρέσει VF--FAI3S- ἀρέσω
 9027. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9028. καὶ C--------- καί
 9029. ἀποστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἀπο
 9030. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9031. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 9032. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9033. ἀπ' P--------- ἀπό
 9034. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9035. Prov 24:19
 9036. μὴ D--------- μή
 9037. χαῖρε V1--PAD2S- χαίρω
 9038. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9039. κακοποιοῖς A1B-NPM--- κακοποιός
 9040. μηδὲ C--------- μηδέ
 9041. ζήλου V4--PMD2S- ζηλόω
 9042. ἁμαρτωλούς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 9043. Prov 24:20
 9044. οὐ D--------- οὐ
 9045. γὰρ X--------- γάρ
 9046. μὴ D--------- μή
 9047. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 9048. ἔκγονα A1B-NPN--- ἔκγονος
 9049. πονηρῶν A1A-GPM--- πονηρός
 9050. λαμπτὴρ N3--NSM--- λαμπτήρ
 9051. δὲ X--------- δέ
 9052. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 9053. σβεσθήσεται VC--FPI3S- σβέννυμι
 9054. Prov 24:21
 9055. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 9056. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9057. θεόν N2--ASM--- θεός
 9058. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 9059. καὶ C--------- καί
 9060. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 9061. καὶ C--------- καί
 9062. μηθετέρῳ A1A-DSM--- μηθέτερος
 9063. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9064. ἀπειθήσῃς VA--AAS2S- ἀπειθέω
 9065. Prov 24:22
 9066. ἐξαίφνης D--------- ἐξαίφνης
 9067. γὰρ X--------- γάρ
 9068. τείσονται VF--FMI3P- τίνω
 9069. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9070. ἀσεβεῖς A3H-APM--- ἀσεβής
 9071. τὰς RA--APF--- ὁ
 9072. δὲ X--------- δέ
 9073. τιμωρίας N1A-APF--- τιμωρία
 9074. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 9075. τίς RI--NSM--- τίς
 9076. γνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω
 9077. Prov 24:22a
 9078. λόγον N2--ASM--- λόγος
 9079. φυλασσόμενος V1--PMPNSM φυλάσσω
 9080. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 9081. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 9082. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 9083. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 9084. δεχόμενος V1--PMPNSM δέχομαι
 9085. δὲ X--------- δέ
 9086. ἐδέξατο VAI-AMI3S- δέχομαι
 9087. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 9088. Prov 24:22b
 9089. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 9090. ψεῦδος N3E-ASN--- ψεύδος
 9091. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9092. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 9093. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 9094. λεγέσθω V1--PMD3S- λέγω
 9095. καὶ C--------- καί
 9096. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 9097. ψεῦδος N3E-ASN--- ψεύδος
 9098. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9099. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 9100. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9101. οὐ D--------- οὐ
 9102. μὴ D--------- μή
 9103. ἐξέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἐκ
 9104. Prov 24:22c
 9105. μάχαιρα N1A-NSF--- μάχαιρα
 9106. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 9107. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 9108. καὶ C--------- καί
 9109. οὐ D--------- οὐ
 9110. σαρκίνη A1--NSF--- σάρκινος
 9111. ὃς RR--NSM--- ὅς
 9112. δ' X--------- δέ
 9113. ἂν X--------- ἄν
 9114. παραδοθῇ VC--APS3S- δίδωμι παρα
 9115. συντριβήσεται VD--FPI3S- τρίβω συν
 9116. Prov 24:22d
 9117. ἐὰν C--------- ἐάν
 9118. γὰρ X--------- γάρ
 9119. ὀξυνθῇ VC--APS3S- ὀξύνω
 9120. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9121. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 9122. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9123. σὺν P--------- σύν
 9124. νεύροις N2--DPN--- νεῦρον
 9125. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 9126. ἀναλίσκει V1--PAI3S- ἁλίσκω ἀνα
 9127. Prov 24:22e
 9128. καὶ C--------- καί
 9129. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 9130. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 9131. κατατρώγει V1--PAI3S- τρώγω κατα
 9132. καὶ C--------- καί
 9133. συγκαίει V1--PAI3S- καίω συν
 9134. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 9135. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 9136. ὥστε C--------- ὥστε
 9137. ἄβρωτα A1B-NPN--- ἄβρωτος
 9138. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 9139. νεοσσοῖς N2--DPM--- νεοσσός
 9140. ἀετῶν N2--GPM--- ἀετός
 9141. Prov 30:1
 9142. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9143. ἐμοὺς A1--APM--- ἐμός
 9144. λόγους N2--APM--- λόγος
 9145. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 9146. φοβήθητι VC--APD2S- φοβέω
 9147. καὶ C--------- καί
 9148. δεξάμενος VA--AMPNSM δέχομαι
 9149. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 9150. μετανόει V2--PAD2S- νοέω μετα
 9151. τάδε RD--APN--- ὅδε
 9152. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 9153. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9154. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 9155. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9156. πιστεύουσιν V1--PAI3P- πιστεύω
 9157. θεῷ N2--DSM--- θεός
 9158. καὶ C--------- καί
 9159. παύομαι V1--PMI1S- παύω
 9160. Prov 30:2
 9161. ἀφρονέστατος A3N-NSMS-- ἄφρων
 9162. γάρ X--------- γάρ
 9163. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 9164. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 9165. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 9166. καὶ C--------- καί
 9167. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 9168. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 9169. οὐκ D--------- οὐ
 9170. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 9171. ἐν P--------- ἐν
 9172. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 9173. Prov 30:3
 9174. θεὸς N2--NSM--- θεός
 9175. δεδίδαχέν VX--XAI3S- διδάσκω
 9176. με RP--AS---- ἐγώ
 9177. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 9178. καὶ C--------- καί
 9179. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 9180. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 9181. ἔγνωκα VX--XAI1S- γιγνώσκω
 9182. Prov 30:4
 9183. τίς RI--NSM--- τίς
 9184. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 9185. εἰς P--------- εἰς
 9186. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9187. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 9188. καὶ C--------- καί
 9189. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 9190. τίς RI--NSM--- τίς
 9191. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 9192. ἀνέμους N2--APM--- ἄνεμος
 9193. ἐν P--------- ἐν
 9194. κόλπῳ N2--DSM--- κόλπος
 9195. τίς RI--NSM--- τίς
 9196. συνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω συν
 9197. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 9198. ἐν P--------- ἐν
 9199. ἱματίῳ N2N-DSN--- ἱμάτιον
 9200. τίς RI--NSM--- τίς
 9201. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 9202. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 9203. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9204. ἄκρων A1A-GPM--- ἄκρος
 9205. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9206. γῆς N1--GSF--- γῆ
 9207. τί RI--NSN--- τίς
 9208. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 9209. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9210. ἢ C--------- ἤ
 9211. τί RI--NSN--- τίς
 9212. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 9213. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9214. τέκνοις N2N-DPM--- τέκνον
 9215. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9216. ἵνα C--------- ἵνα
 9217. γνῷς VZ--AAS2S- γιγνώσκω
 9218. Prov 30:5
 9219. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 9220. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 9221. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 9222. πεπυρωμένοι VM--XPPNPM πυρόω
 9223. ὑπερασπίζει V1--PAI3S- ἀσπίζω ὑπερ
 9224. δὲ X--------- δέ
 9225. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 9226. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9227. εὐλαβουμένων V2--PMPGPM εὐλαβέομαι
 9228. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 9229. Prov 30:6
 9230. μὴ D--------- μή
 9231. προσθῇς V2--PAS2S- θέω προς
 9232. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9233. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 9234. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9235. ἵνα C--------- ἵνα
 9236. μὴ D--------- μή
 9237. ἐλέγξῃ VF--FMI2S- ἐλέγχω
 9238. σε RP--AS---- σύ
 9239. καὶ C--------- καί
 9240. ψευδὴς A3H-NSM--- ψευδής
 9241. γένῃ VB--AMS2S- γίγνομαι
 9242. Prov 30:7
 9243. δύο M---NDM--- δύο
 9244. αἰτοῦμαι V2--PMI1S- αἰτέω
 9245. παρὰ P--------- παρά
 9246. σοῦ RP--GS---- σύ
 9247. μὴ D--------- μή
 9248. ἀφέλῃς VB--AAS2S- αἱρέω ἀπο
 9249. μου RP--GS---- ἐγώ
 9250. χάριν N3--ASF--- χάρις
 9251. πρὸ P--------- πρό
 9252. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9253. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 9254. με RP--AS---- ἐγώ
 9255. Prov 30:8
 9256. μάταιον A1A-ASM--- μάταιος
 9257. λόγον N2--ASM--- λόγος
 9258. καὶ C--------- καί
 9259. ψευδῆ A3H-ASM--- ψευδής
 9260. μακράν D--------- μακράν
 9261. μου RP--GS---- ἐγώ
 9262. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 9263. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 9264. δὲ X--------- δέ
 9265. καὶ C--------- καί
 9266. πενίαν N1A-ASF--- πενία
 9267. μή D--------- μή
 9268. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9269. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 9270. σύνταξον VA--AAD2S- τάσσω συν
 9271. δέ X--------- δέ
 9272. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9273. τὰ RA--APN--- ὁ
 9274. δέοντα V2--PAPASM δέω
 9275. καὶ C--------- καί
 9276. τὰ RA--APN--- ὁ
 9277. αὐτάρκη A3H-APN--- αὐτάρκης
 9278. Prov 30:9
 9279. ἵνα C--------- ἵνα
 9280. μὴ D--------- μή
 9281. πλησθεὶς VS--APPNSM πίμπλημι
 9282. ψευδὴς A3H-NSM--- ψευδής
 9283. γένωμαι VB--AMS1S- γίγνομαι
 9284. καὶ C--------- καί
 9285. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 9286. τίς RI--NSM--- τίς
 9287. με RP--AS---- ἐγώ
 9288. ὁρᾷ V3--PAI3S- ὁράω
 9289. ἢ C--------- ἤ
 9290. πενηθεὶς VC--APPNSM πενέω
 9291. κλέψω VF--FAI1S- κλέπτω
 9292. καὶ C--------- καί
 9293. ὀμόσω VF--FAI1S- ὄμνυμι
 9294. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9295. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 9296. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9297. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 9298. Prov 30:10
 9299. μὴ D--------- μή
 9300. παραδῷς VO--AAS2S- δίδωμι παρα
 9301. οἰκέτην N1M-ASM--- οἰκέτης
 9302. εἰς P--------- εἰς
 9303. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 9304. δεσπότου N1M-GSM--- δεσπότης
 9305. μήποτε D--------- μήποτε
 9306. καταράσηταί VA--AMS3S- ἀράομαι κατα
 9307. σε RP--AS---- σύ
 9308. καὶ C--------- καί
 9309. ἀφανισθῇς VS--APS2S- ἵζω ἀπο ἀνα
 9310. Prov 30:11
 9311. ἔκγονον A1B-ASM--- ἔκγονος
 9312. κακὸν A1--ASM--- κακός
 9313. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 9314. καταρᾶται V3--PMI3S- ἀράομαι κατα
 9315. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9316. δὲ X--------- δέ
 9317. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 9318. οὐκ D--------- οὐ
 9319. εὐλογεῖ V2--PAI3S- εὐλογέω
 9320. Prov 30:12
 9321. ἔκγονον A1B-ASM--- ἔκγονος
 9322. κακὸν A1--ASM--- κακός
 9323. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 9324. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 9325. κρίνει V1--PAI3S- κρίνω
 9326. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9327. δὲ X--------- δέ
 9328. ἔξοδον N2--ASF--- ἔξοδος
 9329. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9330. οὐκ D--------- οὐ
 9331. ἀπένιψεν VAI-AAI3S- νίπτω ἀπο
 9332. Prov 30:13
 9333. ἔκγονον A1B-ASM--- ἔκγονος
 9334. κακὸν A1--ASM--- κακός
 9335. ὑψηλοὺς A1--APM--- ὑψηλός
 9336. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 9337. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 9338. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9339. δὲ X--------- δέ
 9340. βλεφάροις N2N-DPN--- βλέφαρον
 9341. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9342. ἐπαίρεται V1--PMI3S- αἴρω ἐπι
 9343. Prov 30:14
 9344. ἔκγονον A1B-ASM--- ἔκγονος
 9345. κακὸν A1--ASM--- κακός
 9346. μαχαίρας N1--APF--- μάχαιρα
 9347. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9348. ὀδόντας N3T-APM--- ὀδούς
 9349. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 9350. καὶ C--------- καί
 9351. τὰς RA--APF--- ὁ
 9352. μύλας N1--APF--- μύλη
 9353. τομίδας N3D-APF--- τομίς
 9354. ὥστε C--------- ὥστε
 9355. ἀναλίσκειν V1--PAN--- ἁλίσκω ἀνα
 9356. καὶ C--------- καί
 9357. κατεσθίειν V1--PAN--- ἐσθίω κατα
 9358. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9359. ταπεινοὺς A1--APM--- ταπεινός
 9360. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9361. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9362. γῆς N1--GSF--- γῆ
 9363. καὶ C--------- καί
 9364. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9365. πένητας N3T-APM--- πένης
 9366. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9367. ἐξ P--------- ἐκ
 9368. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 9369. Prov 24:23
 9370. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 9371. δὲ X--------- δέ
 9372. λέγω V1--PAI1S- λέγω
 9373. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 9374. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9375. σοφοῖς A1--DPM--- σοφός
 9376. ἐπιγινώσκειν V1--PAN--- γιγνώσκω ἐπι
 9377. αἰδεῖσθαι V2--PMN--- αἰδέομαι
 9378. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 9379. ἐν P--------- ἐν
 9380. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 9381. οὐ D--------- οὐ
 9382. καλόν A1--NSN--- καλός
 9383. Prov 24:24
 9384. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9385. εἰπὼν VB--AAPNSM εἶπον
 9386. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9387. ἀσεβῆ A3H-ASM--- ἀσεβής
 9388. δίκαιός A1A-NSM--- δίκαιος
 9389. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 9390. ἐπικατάρατος A1B-NSM--- ἐπικατάρατος
 9391. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 9392. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 9393. καὶ C--------- καί
 9394. μισητὸς A1--NSM--- μισητός
 9395. εἰς P--------- εἰς
 9396. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 9397. Prov 24:25
 9398. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9399. δὲ X--------- δέ
 9400. ἐλέγχοντες V1--PAPNPM ἐλέγχω
 9401. βελτίους A3C-NPM--- βελτίων
 9402. φανοῦνται VF2-FMI3P- φαίνω
 9403. ἐπ' P--------- ἐπί
 9404. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 9405. δὲ X--------- δέ
 9406. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 9407. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 9408. ἀγαθή A1--NSF--- ἀγαθός
 9409. Prov 24:26
 9410. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 9411. δὲ X--------- δέ
 9412. φιλήσουσιν VF--FAI3P- φιλέω
 9413. ἀποκρινόμενα V1--PMPAPN κρίνω ἀπο
 9414. λόγους N2--APM--- λόγος
 9415. ἀγαθούς A1--APM--- ἀγαθός
 9416. Prov 24:27
 9417. ἑτοίμαζε V1--PAD2S- ἑτοιμάζω
 9418. εἰς P--------- εἰς
 9419. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9420. ἔξοδον N2--ASF--- ἔξοδος
 9421. τὰ RA--APN--- ὁ
 9422. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 9423. σου RP--GS---- σύ
 9424. καὶ C--------- καί
 9425. παρασκευάζου V1--PMD2S- σκευάζω παρα
 9426. εἰς P--------- εἰς
 9427. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9428. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 9429. καὶ C--------- καί
 9430. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 9431. κατόπισθέν D--------- κατόπισθεν
 9432. μου RP--GS---- ἐγώ
 9433. καὶ C--------- καί
 9434. ἀνοικοδομήσεις VF--FAI2S- οἰκοδομέω ἀνα
 9435. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9436. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 9437. σου RP--GS---- σύ
 9438. Prov 24:28
 9439. μὴ D--------- μή
 9440. ἴσθι V9--PAD2S- εἰμί
 9441. ψευδὴς A3H-NSM--- ψευδής
 9442. μάρτυς N3--NSM--- μάρτυς
 9443. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9444. σὸν A1--ASM--- σός
 9445. πολίτην N1--ASM--- πολίτης
 9446. μηδὲ C--------- μηδέ
 9447. πλατύνου V1--PMD2S- πλατύνω
 9448. σοῖς A1--DPN--- σός
 9449. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 9450. Prov 24:29
 9451. μὴ D--------- μή
 9452. εἴπῃς VB--AAS2S- εἶπον
 9453. ὃν RR--ASM--- ὅς
 9454. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 9455. ἐχρήσατό VAI-AMI3S- χράω
 9456. μοι RP--DS---- ἐγώ
 9457. χρήσομαι VF--FMI1S- χράω
 9458. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9459. τείσομαι VF--FMI1S- τίνω
 9460. δὲ X--------- δέ
 9461. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9462. ἅ RR--APN--- ὅς
 9463. με RP--AS---- ἐγώ
 9464. ἠδίκησεν VAI-AAI3S- ἀδικέω
 9465. Prov 24:30
 9466. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 9467. γεώργιον N2N-NSN--- γεώργιον
 9468. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 9469. ἄφρων A3N-NSM--- ἄφρων
 9470. καὶ C--------- καί
 9471. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 9472. ἀμπελὼν N3W-NSM--- ἀμπελών
 9473. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 9474. ἐνδεὴς A3H-NSM--- ἐνδεής
 9475. φρενῶν N3--GPF--- φρήν
 9476. Prov 24:31
 9477. ἐὰν C--------- ἐάν
 9478. ἀφῇς VH--AAS2S- ἵημι ἀπο
 9479. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 9480. χερσωθήσεται VC--FPI3S- χερσεύω
 9481. καὶ C--------- καί
 9482. χορτομανήσει VF--FAI3S- χορτομανέω
 9483. ὅλος A1--NSM--- ὅλος
 9484. καὶ C--------- καί
 9485. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 9486. ἐκλελειμμένος VP--XMPNSM λείπω ἐκ
 9487. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9488. δὲ X--------- δέ
 9489. φραγμοὶ N2--NPM--- φραγμός
 9490. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9491. λίθων N2--GPM--- λίθος
 9492. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 9493. κατασκάπτονται V1--PPI3P- σκάπτω κατα
 9494. Prov 24:32
 9495. ὕστερον D--------- ὕστερον
 9496. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 9497. μετενόησα VAI-AAI1S- νοέω μετα
 9498. ἐπέβλεψα VAI-AAI1S- βλέπω ἐπι
 9499. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9500. ἐκλέξασθαι VA--AMN--- λέγω ἐκ
 9501. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 9502. Prov 24:33
 9503. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 9504. νυστάζω V1--PAI1S- νυστάζω
 9505. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 9506. δὲ X--------- δέ
 9507. καθυπνῶ V4--PAI1S- ὑπνόω κατα
 9508. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 9509. δὲ X--------- δέ
 9510. ἐναγκαλίζομαι V1--PMI1S-