26.4Macc.txt 272 KB


 1. 4Mac 1:1
 2. φιλοσοφώτατον A1--ASMS-- φιλόσοφος
 3. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4. ἐπιδείκνυσθαι V5--PMN--- δεικνύω ἐπι
 5. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 6. εἰ C--------- εἰ
 7. αὐτοδέσποτός N2--NSM--- αὐτοδέσποτος
 8. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 9. τῶν RA--GPN--- ὁ
 10. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 11. ὁ RA--NSM--- ὁ
 12. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 13. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 14. συμβουλεύσαιμ' VA--AAO1S- βουλεύω συν
 15. ἂν X--------- ἄν
 16. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 17. ὀρθῶς D--------- ὀρθῶς
 18. ὅπως C--------- ὅπως
 19. προσέχητε V1--PAS2P- ἔχω προς
 20. προθύμως D--------- προθύμως
 21. τῇ RA--DSF--- ὁ
 22. φιλοσοφίᾳ N1A-DSF--- φιλοσοφία
 23. 4Mac 1:2
 24. καὶ C--------- καί
 25. γὰρ X--------- γάρ
 26. ἀναγκαῖος A1A-NSM--- ἀναγκαῖος
 27. εἰς P--------- εἰς
 28. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 29. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 30. ὁ RA--NSM--- ὁ
 31. λόγος N2--NSM--- λόγος
 32. καὶ C--------- καί
 33. ἄλλως D--------- ἄλλως
 34. τῆς RA--GSF--- ὁ
 35. μεγίστης A1--GSFS-- μέγας
 36. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 37. λέγω V1--PAI1S- λέγω
 38. δὴ X--------- δή
 39. φρονήσεως N3I-GSF--- φρόνησις
 40. περιέχει V1--PAI3S- ἔχω περι
 41. ἔπαινον N2--ASM--- ἔπαινος
 42. 4Mac 1:3
 43. εἰ C--------- εἰ
 44. ἄρα X--------- ἄρα
 45. τῶν RA--GPM--- ὁ
 46. σωφροσύνης N1--GSF--- σωφροσύνη
 47. κωλυτικῶν A1--GPN--- κωλυτικός
 48. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 49. ὁ RA--NSM--- ὁ
 50. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 51. φαίνεται V1--PMI3S- φαίνω
 52. ἐπικρατεῖν V2--PAN--- κρατέω ἐπι
 53. γαστριμαργίας N1A-GSF--- γαστριμαργία
 54. τε X--------- τε
 55. καὶ C--------- καί
 56. ἐπιθυμίας N1A-GSF--- ἐπιθυμία
 57. 4Mac 1:4
 58. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 59. καὶ C--------- καί
 60. τῶν RA--GPM--- ὁ
 61. τῆς RA--GSF--- ὁ
 62. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 63. ἐμποδιστικῶν A1--GPN--- ἐμποδιστικός
 64. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 65. κυριεύειν V1--PAN--- κυριεύω
 66. ἀναφαίνεται V1--PMI3S- φαίνω ἀνα
 67. οἷον A1A-ASM--- οἷος
 68. κακοηθείας N1A-GSF--- κακοήθεια
 69. καὶ C--------- καί
 70. τῶν RA--GPM--- ὁ
 71. τῆς RA--GSF--- ὁ
 72. ἀνδρείας N1A-GSF--- ἀνδρεία
 73. ἐμποδιστικῶν A1--GPN--- ἐμποδιστικός
 74. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 75. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 76. τε X--------- τε
 77. καὶ C--------- καί
 78. φόβου N2--GSM--- φόβος
 79. καὶ C--------- καί
 80. πόνου N2--GSM--- πόνος
 81. 4Mac 1:5
 82. πῶς D--------- πῶς
 83. οὖν X--------- οὖν
 84. ἴσως D--------- ἴσως
 85. εἴποιεν VB--AAO3P- εἶπον
 86. ἄν X--------- ἄν
 87. τινες RI--NPM--- τις
 88. εἰ C--------- εἰ
 89. τῶν RA--GPN--- ὁ
 90. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 91. ὁ RA--NSM--- ὁ
 92. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 93. κρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω
 94. λήθης N1--GSF--- λήθη
 95. καὶ C--------- καί
 96. ἀγνοίας N1A-GSF--- ἄγνοια
 97. οὐ D--------- οὐ
 98. δεσπόζει V1--PAI3S- δεσπόζω
 99. γελοῖον A1A-ASM--- γελοῖος
 100. ἐπιχειροῦντες V2--PAPNPM χειρέω ἐπι
 101. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 102. 4Mac 1:6
 103. οὐ D--------- οὐ
 104. γὰρ X--------- γάρ
 105. τῶν RA--GPM--- ὁ
 106. αὑτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 107. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 108. ὁ RA--NSM--- ὁ
 109. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 110. κρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω
 111. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 112. τῶν RA--GPM--- ὁ
 113. τῆς RA--GSF--- ὁ
 114. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 115. καὶ C--------- καί
 116. ἀνδρείας N1A-GSF--- ἀνδρεία
 117. καὶ C--------- καί
 118. σωφροσύνης N1--GSF--- σωφροσύνη
 119. ἐναντίων A1A-GPM--- ἐναντίος
 120. καὶ C--------- καί
 121. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 122. οὐχ D--------- οὐ
 123. ὥστε C--------- ὥστε
 124. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 125. καταλῦσαι VA--AAN--- λύω κατα
 126. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 127. ὥστε C--------- ὥστε
 128. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 129. μὴ D--------- μή
 130. εἶξαι VA--AAN--- εἴκω
 131. 4Mac 1:7
 132. πολλαχόθεν D--------- πολλαχόθεν
 133. μὲν X--------- μέν
 134. οὖν X--------- οὖν
 135. καὶ C--------- καί
 136. ἀλλαχόθεν D--------- ἀλλαχόθεν
 137. ἔχοιμ' V1--PAO1S- ἔχω
 138. ἂν X--------- ἄν
 139. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 140. ἐπιδεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω ἐπι
 141. ὅτι C--------- ὅτι
 142. αὐτοκράτωρ N3R-NSM--- αὐτοκράτωρ
 143. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 144. τῶν RA--GPN--- ὁ
 145. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 146. ὁ RA--NSM--- ὁ
 147. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 148. 4Mac 1:8
 149. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 150. δὲ X--------- δέ
 151. πλέον A3C-ASN--- πολύς
 152. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 153. ἀποδείξαιμι VA--AAO1S- δεικνύω ἀπο
 154. ἀπὸ P--------- ἀπό
 155. τῆς RA--GSF--- ὁ
 156. ἀνδραγαθίας N1A-GSF--- ἀνδραγαθία
 157. τῶν RA--GPM--- ὁ
 158. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 159. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 160. ἀποθανόντων VB--AAPGPM θνήσκω ἀπο
 161. Ελεαζαρου N2--GSM--- Ελεαζαρος
 162. τε X--------- τε
 163. καὶ C--------- καί
 164. τῶν RA--GPM--- ὁ
 165. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 166. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 167. καὶ C--------- καί
 168. τῆς RA--GSF--- ὁ
 169. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 170. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 171. 4Mac 1:9
 172. ἅπαντες A3--NPM--- ἅπας
 173. γὰρ X--------- γάρ
 174. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 175. τοὺς RA--APM--- ὁ
 176. ἕως C--------- ἕως
 177. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 178. πόνους N2--APM--- πόνος
 179. ὑπεριδόντες VB--AAPNPM ὁράω ὑπερ
 180. ἐπεδείξαντο VAI-AMI3P- δεικνύω ἐπι
 181. ὅτι C--------- ὅτι
 182. περικρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω περι
 183. τῶν RA--GPN--- ὁ
 184. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 185. ὁ RA--NSM--- ὁ
 186. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 187. 4Mac 1:10
 188. τῶν RA--GPM--- ὁ
 189. μὲν X--------- μέν
 190. οὖν X--------- οὖν
 191. ἀρετῶν N1--GPF--- ἀρετή
 192. ἔπεστί V9--PAI3S- εἰμί ἐπι
 193. μοι RP--DS---- ἐγώ
 194. ἐπαινεῖν V2--PAN--- αἰνέω ἐπι
 195. τοὺς RA--APM--- ὁ
 196. κατὰ P--------- κατά
 197. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 198. τὸν RA--ASM--- ὁ
 199. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 200. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 201. τῆς RA--GSF--- ὁ
 202. καλοκἀγαθίας N1A-GSF--- καλοκἀγαθία
 203. ἀποθανόντας VB--AAPAPM θνήσκω ἀπο
 204. μετὰ P--------- μετά
 205. τῆς RA--GSF--- ὁ
 206. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 207. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 208. τῶν RA--GPM--- ὁ
 209. δὲ X--------- δέ
 210. τιμῶν N1--GPF--- τιμή
 211. μακαρίσαιμ' VA--AAO1S- μακαρίζω
 212. ἄν X--------- ἄν
 213. 4Mac 1:11
 214. θαυμασθέντες VC--APPNPM θαυμάζω
 215. γὰρ X--------- γάρ
 216. οὐ D--------- οὐ
 217. μόνον D--------- μόνον
 218. ὑπὸ P--------- ὑπό
 219. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 220. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 221. ἐπὶ P--------- ἐπί
 222. τῇ RA--DSF--- ὁ
 223. ἀνδρείᾳ N1A-DSF--- ἀνδρεία
 224. καὶ C--------- καί
 225. ὑπομονῇ N1--DSF--- ὑπομονή
 226. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 227. καὶ C--------- καί
 228. ὑπὸ P--------- ὑπό
 229. τῶν RA--GPM--- ὁ
 230. αἰκισαμένων VA--AMPGPM αἰκίζομαι
 231. αἴτιοι A1A-NPM--- αἴτιος
 232. κατέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι κατα
 233. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 234. καταλυθῆναι VC--APN--- λύω κατα
 235. τὴν RA--ASF--- ὁ
 236. κατὰ P--------- κατά
 237. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 238. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 239. τυραννίδα N3D-ASF--- τυραννίς
 240. νικήσαντες VA--AAPNPM νικάω
 241. τὸν RA--ASM--- ὁ
 242. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 243. τῇ RA--DSF--- ὁ
 244. ὑπομονῇ N1--DSF--- ὑπομονή
 245. ὥστε C--------- ὥστε
 246. καθαρισθῆναι VS--APN--- καθαρίζω
 247. δι' P--------- διά
 248. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 249. τὴν RA--ASF--- ὁ
 250. πατρίδα N3D-ASF--- πατρίς
 251. 4Mac 1:12
 252. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 253. καὶ C--------- καί
 254. περὶ P--------- περί
 255. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 256. νῦν D--------- νῦν
 257. αὐτίκα D--------- αὐτίκα
 258. δὴ X--------- δή
 259. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 260. ἐξέσται VF--FMI3S- εἰμί ἐκ
 261. ἀρξαμένῳ VA--AMPDSM ἄρχω
 262. τῆς RA--GSF--- ὁ
 263. ὑποθέσεως N3I-GSF--- ὑπόθεσις
 264. ὅπερ RR--ASN--- ὅσπερ
 265. εἴωθα VX--XAI1S- ἔθω
 266. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 267. καὶ C--------- καί
 268. οὕτως D--------- οὕτως
 269. εἰς P--------- εἰς
 270. τὸν RA--ASM--- ὁ
 271. περὶ P--------- περί
 272. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 273. τρέψομαι VF--FMI1S- τρέπω
 274. λόγον N2--ASM--- λόγος
 275. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 276. διδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι
 277. τῷ RA--DSM--- ὁ
 278. πανσόφῳ A1B-DSM--- πάνσοφος
 279. θεῷ N2--DSM--- θεός
 280. 4Mac 1:13
 281. ζητοῦμεν V2--PAI1P- ζητέω
 282. δὴ X--------- δή
 283. τοίνυν X--------- τοίνυν
 284. εἰ C--------- εἰ
 285. αὐτοκράτωρ N3R-NSM--- αὐτοκράτωρ
 286. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 287. τῶν RA--GPN--- ὁ
 288. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 289. ὁ RA--NSM--- ὁ
 290. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 291. 4Mac 1:14
 292. διακρίνομεν V1--PAI1P- κρίνω δια
 293. τί RI--ASN--- τίς
 294. ποτέ D--------- ποτέ
 295. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 296. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 297. καὶ C--------- καί
 298. τί RI--ASN--- τίς
 299. πάθος N3E-NSN--- πάθος
 300. καὶ C--------- καί
 301. πόσαι A1--NPF--- πόσος
 302. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 303. ἰδέαι N1A-NPF--- ἰδέα
 304. καὶ C--------- καί
 305. εἰ C--------- εἰ
 306. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 307. ἐπικρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω ἐπι
 308. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 309. ὁ RA--NSM--- ὁ
 310. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 311. 4Mac 1:15
 312. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 313. μὲν X--------- μέν
 314. δὴ X--------- δή
 315. τοίνυν X--------- τοίνυν
 316. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 317. νοῦς N3--NSM--- νοῦς
 318. μετὰ P--------- μετά
 319. ὀρθοῦ A1--GSM--- ὀρθός
 320. λόγου N2--GSM--- λόγος
 321. προτιμῶν V3--PAPNSM τιμάω προ
 322. τὸν RA--ASM--- ὁ
 323. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 324. βίον N2--ASM--- βίος
 325. 4Mac 1:16
 326. σοφία N1A-NSF--- σοφία
 327. δὴ X--------- δή
 328. τοίνυν X--------- τοίνυν
 329. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 330. γνῶσις N3I-NSF--- γνῶσις
 331. θείων A1A-GPN--- θεῖος
 332. καὶ C--------- καί
 333. ἀνθρωπίνων A1--GPN--- ἀνθρώπινος
 334. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 335. καὶ C--------- καί
 336. τῶν RA--GPN--- ὁ
 337. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 338. αἰτιῶν N1A-GPF--- αἰτία
 339. 4Mac 1:17
 340. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 341. δὴ X--------- δή
 342. τοίνυν X--------- τοίνυν
 343. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 344. ἡ RA--NSF--- ὁ
 345. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 346. νόμου N2--GSM--- νόμος
 347. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 348. δι' P--------- διά
 349. ἧς RR--GSF--- ὅς
 350. τὰ RA--APN--- ὁ
 351. θεῖα A1A-APN--- θεῖος
 352. σεμνῶς D--------- σεμνῶς
 353. καὶ C--------- καί
 354. τὰ RA--APN--- ὁ
 355. ἀνθρώπινα A1--APN--- ἀνθρώπινος
 356. συμφερόντως D--------- συμφερόντως
 357. μανθάνομεν V1--PAI1P- μανθάνω
 358. 4Mac 1:18
 359. τῆς RA--GSF--- ὁ
 360. δὲ X--------- δέ
 361. σοφίας N1A-GSF--- σοφία
 362. ἰδέαι N1A-NPF--- ἰδέα
 363. καθεστήκασιν VXI-XAI3P- ἵστημι κατα
 364. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 365. καὶ C--------- καί
 366. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 367. καὶ C--------- καί
 368. ἀνδρεία N1A-NSF--- ἀνδρεία
 369. καὶ C--------- καί
 370. σωφροσύνη N1--NSF--- σωφροσύνη
 371. 4Mac 1:19
 372. κυριωτάτη A1A-NSFS-- κύριος
 373. δὲ X--------- δέ
 374. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 375. ἡ RA--NSF--- ὁ
 376. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 377. ἐξ P--------- ἐκ
 378. ἧς RR--GSF--- ὅς
 379. δὴ X--------- δή
 380. τῶν RA--GPN--- ὁ
 381. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 382. ὁ RA--NSM--- ὁ
 383. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 384. ἐπικρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω ἐπι
 385. 4Mac 1:20
 386. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 387. δὲ X--------- δέ
 388. φύσεις N3I-NPF--- φύσις
 389. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 390. αἱ RA--NPF--- ὁ
 391. περιεκτικώταται A1--NPFS-- περιεκτικός
 392. δύο M--------- δύο
 393. ἡδονή N1--NSF--- ἡδονή
 394. τε X--------- τε
 395. καὶ C--------- καί
 396. πόνος N2--NSM--- πόνος
 397. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 398. δὲ X--------- δέ
 399. ἑκάτερον A1A-NSN--- ἑκάτερος
 400. καὶ C--------- καί
 401. περὶ P--------- περί
 402. τὸ RA--ASN--- ὁ
 403. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 404. καὶ C--------- καί
 405. περὶ P--------- περί
 406. τὴν RA--ASF--- ὁ
 407. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 408. πέφυκεν VX--XAI3S- φύω
 409. 4Mac 1:21
 410. πολλαὶ A1--NPF--- πολύς
 411. δὲ X--------- δέ
 412. καὶ C--------- καί
 413. περὶ P--------- περί
 414. τὴν RA--ASF--- ὁ
 415. ἡδονὴν N1--ASF--- ἡδονή
 416. καὶ C--------- καί
 417. τὸν RA--ASM--- ὁ
 418. πόνον N2--ASM--- πόνος
 419. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 420. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 421. ἀκολουθίαι N1A-NPF--- ἀκολουθία
 422. 4Mac 1:22
 423. πρὸ P--------- πρό
 424. μὲν X--------- μέν
 425. οὖν X--------- οὖν
 426. τῆς RA--GSF--- ὁ
 427. ἡδονῆς N1--GSF--- ἡδονή
 428. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 429. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 430. μετὰ P--------- μετά
 431. δὲ X--------- δέ
 432. τὴν RA--ASF--- ὁ
 433. ἡδονὴν N1--ASF--- ἡδονή
 434. χαρά N1A-NSF--- χαρά
 435. 4Mac 1:23
 436. πρὸ P--------- πρό
 437. δὲ X--------- δέ
 438. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 439. πόνου N2--GSM--- πόνος
 440. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 441. φόβος N2--NSM--- φόβος
 442. μετὰ P--------- μετά
 443. δὲ X--------- δέ
 444. τὸν RA--ASM--- ὁ
 445. πόνον N2--ASM--- πόνος
 446. λύπη N1--NSF--- λύπη
 447. 4Mac 1:24
 448. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 449. δὲ X--------- δέ
 450. κοινὸν A1--NSN--- κοινός
 451. πάθος N3E-NSN--- πάθος
 452. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 453. ἡδονῆς N1--GSF--- ἡδονή
 454. καὶ C--------- καί
 455. πόνου N2--GSM--- πόνος
 456. ἐὰν C--------- ἐάν
 457. ἐννοηθῇ VC--APS3S- νοέω ἐν
 458. τις RI--NSM--- τις
 459. ὅτι C--------- ὅτι
 460. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 461. περιέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω περι
 462. 4Mac 1:25
 463. ἐν P--------- ἐν
 464. τῇ RA--DSF--- ὁ
 465. ἡδονῇ N1--DSF--- ἡδονή
 466. δὲ X--------- δέ
 467. ἔνεστιν V9--PAI3S- εἰμί ἐν
 468. καὶ D--------- καί
 469. ἡ RA--NSF--- ὁ
 470. κακοήθης A3H-NSF--- κακοήθης
 471. διάθεσις N3I-NSF--- διάθεσις
 472. πολυτροπωτάτη A1B-NSFS-- πολυτρόπος
 473. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 474. οὖσα V9--PAPNSF εἰμί
 475. τῶν RA--GPN--- ὁ
 476. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 477. 4Mac 1:26
 478. καὶ C--------- καί
 479. τὰ RA--NPN--- ὁ
 480. μὲν X--------- μέν
 481. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 482. ἀλαζονεία N1A-NSF--- ἀλαζονεία
 483. καὶ C--------- καί
 484. φιλαργυρία N1A-NSF--- φιλαργυρία
 485. καὶ C--------- καί
 486. φιλοδοξία N1A-NSF--- φιλοδοξία
 487. καὶ C--------- καί
 488. φιλονεικία N1A-NSF--- φιλονεικία
 489. καὶ C--------- καί
 490. βασκανία N1A-NSF--- βασκανία
 491. 4Mac 1:27
 492. κατὰ P--------- κατά
 493. δὲ X--------- δέ
 494. τὸ RA--ASN--- ὁ
 495. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 496. παντοφαγία N1A-NSF--- παντοφαγία
 497. καὶ C--------- καί
 498. λαιμαργία N1A-NSF--- λαιμαργία
 499. καὶ C--------- καί
 500. μονοφαγία N1A-NSF--- μονοφαγία
 501. 4Mac 1:28
 502. καθάπερ D--------- καθάπερ
 503. οὖν X--------- οὖν
 504. δυεῖν M--------- δύο
 505. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 506. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 507. καὶ C--------- καί
 508. τῆς RA--GSF--- ὁ
 509. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 510. φυτῶν N2N-GPN--- φυτόν
 511. ὄντων V9--PAPGPN εἰμί
 512. ἡδονῆς N1--GSF--- ἡδονή
 513. τε X--------- τε
 514. καὶ C--------- καί
 515. πόνου N2--GSM--- πόνος
 516. πολλαὶ A1--NPF--- πολύς
 517. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 518. τῶν RA--GPN--- ὁ
 519. φυτῶν N2N-GPN--- φυτόν
 520. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 521. παραφυάδες N3D-NPF--- παραφυάς
 522. 4Mac 1:29
 523. ὧν RR--GPF--- ὅς
 524. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 525. ὁ RA--NSM--- ὁ
 526. παγγέωργος N2--NSM--- παγγέωργος
 527. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 528. περικαθαίρων V1--PAPNSM αἴρω περι κατα
 529. καὶ C--------- καί
 530. ἀποκνίζων V1--PAPNSM κνίζω ἀπο
 531. καὶ C--------- καί
 532. περιπλέκων V1--PAPNSM πλέκω περι
 533. καὶ C--------- καί
 534. ἐπάρδων V1--PAPNSM ἄρδω ἐπι
 535. καὶ C--------- καί
 536. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 537. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 538. μεταχέων V2--PAPNSM χέω μετα
 539. ἐξημεροῖ V4--PAI3S- ἡμερόω ἐκ
 540. τὰς RA--APF--- ὁ
 541. τῶν RA--GPN--- ὁ
 542. ἠθῶν N3E-GPN--- ἦθος
 543. καὶ C--------- καί
 544. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 545. ὕλας N1--APF--- ὕλη
 546. 4Mac 1:30
 547. ὁ RA--NSM--- ὁ
 548. γὰρ X--------- γάρ
 549. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 550. τῶν RA--GPF--- ὁ
 551. μὲν X--------- μέν
 552. ἀρετῶν N1--GPF--- ἀρετή
 553. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 554. ἡγεμών N3N-NSM--- ἡγεμών
 555. τῶν RA--GPN--- ὁ
 556. δὲ X--------- δέ
 557. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 558. αὐτοκράτωρ N3R-NSM--- αὐτοκράτωρ
 559. ἐπιθεωρεῖτε V2--PAD2P- θεωρέω ἐπι
 560. τοίνυν X--------- τοίνυν
 561. πρῶτον D--------- πρῶτον
 562. διὰ P--------- διά
 563. τῶν RA--GPN--- ὁ
 564. κωλυτικῶν A1--GPN--- κωλυτικός
 565. τῆς RA--GSF--- ὁ
 566. σωφροσύνης N1--GSF--- σωφροσύνη
 567. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 568. ὅτι C--------- ὅτι
 569. αὐτοδέσποτός N2--NSM--- αὐτοδέσποτος
 570. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 571. τῶν RA--GPN--- ὁ
 572. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 573. ὁ RA--NSM--- ὁ
 574. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 575. 4Mac 1:31
 576. σωφροσύνη N1--NSF--- σωφροσύνη
 577. δὴ X--------- δή
 578. τοίνυν X--------- τοίνυν
 579. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 580. ἐπικράτεια N1A-NSF--- ἐπικράτεια
 581. τῶν RA--GPF--- ὁ
 582. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 583. 4Mac 1:32
 584. τῶν RA--GPF--- ὁ
 585. δὲ X--------- δέ
 586. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 587. αἱ RA--NPF--- ὁ
 588. μέν X--------- μέν
 589. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 590. ψυχικαί A1--NPF--- ψυχικός
 591. αἱ RA--NPF--- ὁ
 592. δὲ X--------- δέ
 593. σωματικαί A1--NPF--- σωματικός
 594. καὶ C--------- καί
 595. τούτων RD--GPF--- οὗτος
 596. ἀμφοτέρων A1A-GPF--- ἀμφότεροι
 597. ἐπικρατεῖν V2--PAN--- κρατέω ἐπι
 598. ὁ RA--NSM--- ὁ
 599. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 600. φαίνεται V1--PMI3S- φαίνω
 601. 4Mac 1:33
 602. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 603. πόθεν D--------- πόθεν
 604. κινούμενοι V2--PMPNPM κινέω
 605. πρὸς P--------- πρός
 606. τὰς RA--APF--- ὁ
 607. ἀπειρημένας VM--XMPAPF εἶπον ἀπο
 608. τροφὰς N1--APF--- τροφή
 609. ἀποστρεφόμεθα V1--PMI1P- στρέφω ἀπο
 610. τὰς RA--APF--- ὁ
 611. ἐξ P--------- ἐκ
 612. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 613. ἡδονάς N1--APF--- ἡδονή
 614. οὐχ D--------- οὐ
 615. ὅτι C--------- ὅτι
 616. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 617. τῶν RA--GPF--- ὁ
 618. ὀρέξεων N3I-GPF--- ὄρεξις
 619. ἐπικρατεῖν V2--PAN--- κρατέω ἐπι
 620. ὁ RA--NSM--- ὁ
 621. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 622. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 623. μὲν X--------- μέν
 624. οἶμαι V1--PMI1S- οἴομαι
 625. 4Mac 1:34
 626. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 627. ἐνύδρων A1B-GPN--- ἔνυδρος
 628. ἐπιθυμοῦντες V4--PAPNPM θυμόω ἐπι
 629. καὶ C--------- καί
 630. ὀρνέων N3I-GPM--- ὄρνις
 631. καὶ C--------- καί
 632. τετραπόδων A1B-GPM--- τετράποδος
 633. καὶ C--------- καί
 634. παντοίων A1A-GPN--- παντοῖος
 635. βρωμάτων N3M-GPN--- βρῶμα
 636. τῶν RA--GPN--- ὁ
 637. ἀπηγορευμένων VM--XPPGPN ἀγορεύω ἀπο
 638. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 639. κατὰ P--------- κατά
 640. τὸν RA--ASM--- ὁ
 641. νόμον N2--ASM--- νόμος
 642. ἀπεχόμεθα V1--PMI1P- ἔχω ἀπο
 643. διὰ P--------- διά
 644. τὴν RA--ASF--- ὁ
 645. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 646. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 647. ἐπικράτειαν N1A-ASF--- ἐπικράτεια
 648. 4Mac 1:35
 649. ἀνέχεται V1--PMI3S- ἔχω ἀνα
 650. γὰρ X--------- γάρ
 651. τὰ RA--APN--- ὁ
 652. τῶν RA--GPF--- ὁ
 653. ὀρέξεων N3I-GPF--- ὄρεξις
 654. πάθη N3E-APN--- πάθος
 655. ὑπὸ P--------- ὑπό
 656. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 657. σώφρονος A3N-GSM--- σώφρων
 658. νοὸς N2--GSM--- νοῦς
 659. ἀνακοπτόμενα V1--PMPAPN κόπτω ἀνα
 660. καὶ C--------- καί
 661. φιμοῦται V4--PPI3S- φιμόω
 662. πάντα A3--APN--- πᾶς
 663. τὰ RA--APN--- ὁ
 664. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 665. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 666. κινήματα N3M-APN--- κίνημα
 667. ὑπὸ P--------- ὑπό
 668. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 669. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 670. 4Mac 2:1
 671. καὶ C--------- καί
 672. τί RI--ASN--- τίς
 673. θαυμαστόν A1--NSN--- θαυμαστός
 674. εἰ C--------- εἰ
 675. αἱ RA--NPF--- ὁ
 676. τῆς RA--GSF--- ὁ
 677. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 678. ἐπιθυμίαι N1A-NPF--- ἐπιθυμία
 679. πρὸς P--------- πρός
 680. τὴν RA--ASF--- ὁ
 681. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 682. κάλλους N3E-GSN--- κάλλος
 683. μετουσίαν N1A-ASF--- μετουσία
 684. ἀκυροῦνται V4--PPI3P- ἀκυρόω
 685. 4Mac 2:2
 686. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 687. γοῦν X--------- γοῦν
 688. ὁ RA--NSM--- ὁ
 689. σώφρων A3N-NSM--- σώφρων
 690. Ιωσηφ N---NSM--- Ιωσηφ
 691. ἐπαινεῖται V2--PMI3S- αἰνέω ἐπι
 692. ὅτι C--------- ὅτι
 693. διανοίᾳ N1A-DSF--- διάνοια
 694. περιεκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω περι
 695. τῆς RA--GSF--- ὁ
 696. ἡδυπαθείας N1A-GSF--- ἡδυπάθεια
 697. 4Mac 2:3
 698. νέος A1A-NSM--- νέος
 699. γὰρ X--------- γάρ
 700. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 701. καὶ C--------- καί
 702. ἀκμάζων V1--PAPNSM ἀκμάζω
 703. πρὸς P--------- πρός
 704. συνουσιασμὸν N2--ASM--- συνουσιασμός
 705. ἠκύρωσε VAI-AAI3S- ἀκυρόω
 706. τῷ RA--DSM--- ὁ
 707. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 708. τὸν RA--ASM--- ὁ
 709. τῶν RA--GPN--- ὁ
 710. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 711. οἶστρον N2--ASM--- οἶστρος
 712. 4Mac 2:4
 713. καὶ C--------- καί
 714. οὐ D--------- οὐ
 715. μόνον D--------- μόνον
 716. δὲ X--------- δέ
 717. τὴν RA--ASF--- ὁ
 718. τῆς RA--GSF--- ὁ
 719. ἡδυπαθείας N1A-GSF--- ἡδυπάθεια
 720. οἰστρηλασίαν N1A-ASF--- οἰστρηλασία
 721. ὁ RA--NSM--- ὁ
 722. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 723. ἐπικρατεῖν V2--PAN--- κρατέω ἐπι
 724. φαίνεται V1--PMI3S- φαίνω
 725. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 726. καὶ D--------- καί
 727. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 728. ἐπιθυμίας N1A-GSF--- ἐπιθυμία
 729. 4Mac 2:5
 730. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 731. γοῦν X--------- γοῦν
 732. ὁ RA--NSM--- ὁ
 733. νόμος N2--NSM--- νόμος
 734. οὐκ D--------- οὐ
 735. ἐπιθυμήσεις VF--FAI2S- θυμέω ἐπι
 736. τὴν RA--ASF--- ὁ
 737. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 738. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 739. πλησίον D--------- πλησίον
 740. σου RP--GS---- σύ
 741. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 742. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 743. τῷ RA--DSM--- ὁ
 744. πλησίον D--------- πλησίον
 745. σού RP--GS---- σύ
 746. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 747. 4Mac 2:6
 748. καίτοι C--------- καίτοι
 749. ὅτε D--------- ὅτε
 750. μὴ D--------- μή
 751. ἐπιθυμεῖν V2--PAN--- θυμέω ἐπι
 752. εἴρηκεν VX--XAI3S- εἶπον
 753. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 754. ὁ RA--NSM--- ὁ
 755. νόμος N2--NSM--- νόμος
 756. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 757. πλέον A3C-ASN--- πολύς
 758. πείσαιμ' VA--AAO1S- πείθω
 759. ἂν X--------- ἄν
 760. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 761. ὅτι C--------- ὅτι
 762. τῶν RA--GPF--- ὁ
 763. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 764. κρατεῖν V2--PAN--- κρατέω
 765. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 766. ὁ RA--NSM--- ὁ
 767. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 768. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 769. καὶ D--------- καί
 770. τῶν RA--GPN--- ὁ
 771. κωλυτικῶν A1--GPN--- κωλυτικός
 772. τῆς RA--GSF--- ὁ
 773. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 774. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 775. 4Mac 2:7
 776. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 777. τίνα RI--ASM--- τίς
 778. τις RI--NSM--- τις
 779. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 780. μονοφάγος N2--NSM--- μονοφάγος
 781. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 782. τὸ RA--ASN--- ὁ
 783. ἦθος N3E-ASN--- ἦθος
 784. καὶ C--------- καί
 785. γαστρίμαργος A1B-NSM--- γαστρίμαργος
 786. ἢ C--------- ἤ
 787. καὶ C--------- καί
 788. μέθυσος A1--NSM--- μέθυσος
 789. μεταπαιδεύεται V1--PMI3S- παιδεύω μετα
 790. εἰ C--------- εἰ
 791. μὴ D--------- μή
 792. δῆλον A1--ASM--- δῆλος
 793. ὅτι C--------- ὅτι
 794. κύριός N2--NSM--- κύριος
 795. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 796. τῶν RA--GPN--- ὁ
 797. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 798. ὁ RA--NSM--- ὁ
 799. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 800. 4Mac 2:8
 801. αὐτίκα D--------- αὐτίκα
 802. γοῦν X--------- γοῦν
 803. τῷ RA--DSM--- ὁ
 804. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 805. πολιτευόμενος V1--PMPNSM πολιτεύω
 806. κἂν C+X------- καί+ἄν
 807. φιλάργυρός A1B-NSM--- φιλάργυρος
 808. τις RI--NSM--- τις
 809. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 810. βιάζεται V1--PMI3S- βιάζομαι
 811. τὸν RA--ASM--- ὁ
 812. αὑτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 813. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 814. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 815. δεομένοις V2--PMPDPM δέομαι
 816. δανείζων V1--PAPNSM δανείζω
 817. χωρὶς D--------- χωρίς
 818. τόκων N2--GPM--- τόκος
 819. καὶ C--------- καί
 820. τὸ RA--ASN--- ὁ
 821. δάνειον N2N-ASN--- δάνειον
 822. τῶν RA--GPF--- ὁ
 823. ἑβδομάδων N3D-GPF--- ἑβδομάς
 824. ἐνστασῶν VH--AAPGPF ἵστημι ἐν
 825. χρεοκοπούμενος V2--PPPNSM χρεοκοπέομαι
 826. 4Mac 2:9
 827. κἂν C+X------- καί+ἄν
 828. φειδωλός A1--NSM--- φειδωλός
 829. τις RI--NSM--- τις
 830. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 831. ὑπὸ P--------- ὑπό
 832. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 833. νόμου N2--GSM--- νόμος
 834. κρατεῖται V2--PMI3S- κρατέω
 835. διὰ P--------- διά
 836. τὸν RA--ASM--- ὁ
 837. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 838. μήτε C--------- μήτε
 839. ἐπικαρπολογούμενος V2--PMPNSM καρπολογέω ἐπι
 840. τοὺς RA--APM--- ὁ
 841. ἀμητοὺς N2--APM--- ἀμητός
 842. μήτε C--------- μήτε
 843. ἐπιρρωγολογούμενος V2--PMPNSM ῥωγολογέω ἐπι
 844. τοὺς RA--APM--- ὁ
 845. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 846. καὶ C--------- καί
 847. ἐπὶ P--------- ἐπί
 848. τῶν RA--GPM--- ὁ
 849. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 850. δὲ X--------- δέ
 851. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 852. ἐπιγνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω ἐπι
 853. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 854. ὅτι C--------- ὅτι
 855. τῶν RA--GPN--- ὁ
 856. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 857. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 858. ὁ RA--NSM--- ὁ
 859. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 860. κρατῶν N3E-GPN--- κράτος
 861. 4Mac 2:10
 862. ὁ RA--NSM--- ὁ
 863. γὰρ X--------- γάρ
 864. νόμος N2--NSM--- νόμος
 865. καὶ C--------- καί
 866. τῆς RA--GSF--- ὁ
 867. πρὸς P--------- πρός
 868. γονεῖς N3V-NPM--- γονεύς
 869. εὐνοίας N1A-GSF--- εὔνοια
 870. κρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω
 871. μὴ D--------- μή
 872. καταπροδιδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι κατα προ
 873. τὴν RA--ASF--- ὁ
 874. ἀρετὴν N1--ASF--- ἀρετή
 875. δι' P--------- διά
 876. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 877. 4Mac 2:11
 878. καὶ C--------- καί
 879. τῆς RA--GSF--- ὁ
 880. πρὸς P--------- πρός
 881. γαμετὴν N1--ASF--- γαμετή
 882. φιλίας N1A-GSF--- φιλία
 883. ἐπικρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω ἐπι
 884. διὰ P--------- διά
 885. τὴν RA--ASF--- ὁ
 886. παρανομίαν N1A-ASF--- παρανομία
 887. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 888. ἀπελέγχων V1--PAPNSM ἐλέγχω ἀπο
 889. 4Mac 2:12
 890. καὶ C--------- καί
 891. τῆς RA--GSF--- ὁ
 892. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 893. φιλίας N1A-GSF--- φιλία
 894. κυριεύει V1--PAI3S- κυριεύω
 895. διὰ P--------- διά
 896. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 897. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 898. κολάζων V1--PAPNSM κολάζω
 899. 4Mac 2:13
 900. καὶ C--------- καί
 901. τῆς RA--GSF--- ὁ
 902. φίλων A1--GPM--- φίλος
 903. συνηθείας N1A-GSF--- συνήθεια
 904. δεσπόζει V1--PAI3S- δεσπόζω
 905. διὰ P--------- διά
 906. πονηρίαν N1A-ASF--- πονηρία
 907. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 908. ἐξελέγχων V1--PAPNSM ἐλέγχω ἐκ
 909. 4Mac 2:14
 910. καὶ C--------- καί
 911. μὴ D--------- μή
 912. νομίσητε VA--AAS2P- νομίζω
 913. παράδοξον A1B-ASN--- παράδοξος
 914. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 915. ὅπου X--------- ὅπου
 916. καὶ D--------- καί
 917. ἔχθρας A1A-GSF--- ἐχθρός
 918. ἐπικρατεῖν V2--PAN--- κρατέω ἐπι
 919. ὁ RA--NSM--- ὁ
 920. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 921. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 922. διὰ P--------- διά
 923. τὸν RA--ASM--- ὁ
 924. νόμον N2--ASM--- νόμος
 925. μήτε C--------- μήτε
 926. δενδροτομῶν V2--PAPNSM δενδροτομέω
 927. τὰ RA--APN--- ὁ
 928. ἥμερα A1B-APN--- ἥμερος
 929. τῶν RA--GPM--- ὁ
 930. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 931. φυτά N2N-APN--- φυτόν
 932. τὰ RA--APN--- ὁ
 933. δὲ X--------- δέ
 934. τῶν RA--GPM--- ὁ
 935. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 936. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 937. ἀπολέσασι VA--AAPDPM ὀλλύω ἀπο
 938. διασῴζων V1--PAPNSM σώζω δια
 939. καὶ C--------- καί
 940. τὰ RA--APN--- ὁ
 941. πεπτωκότα VX--XAPAPN πίπτω
 942. συνεγείρων V1--PAPNSM ἐγείρω συν
 943. 4Mac 2:15
 944. καὶ C--------- καί
 945. τῶν RA--GPN--- ὁ
 946. βιαιοτέρων A1A-GPN--- βίαιος
 947. δὲ X--------- δέ
 948. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 949. κρατεῖν V2--PAN--- κρατέω
 950. ὁ RA--NSM--- ὁ
 951. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 952. φαίνεται V1--PMI3S- φαίνω
 953. φιλαρχίας N1A-GSF--- φιλαρχία
 954. καὶ C--------- καί
 955. κενοδοξίας N1A-GSF--- κενοδοξία
 956. καὶ C--------- καί
 957. ἀλαζονείας N1A-GSF--- ἀλαζονεία
 958. καὶ C--------- καί
 959. μεγαλαυχίας N1A-GSF--- μεγαλαυχία
 960. καὶ C--------- καί
 961. βασκανίας N1A-GSF--- βασκανία
 962. 4Mac 2:16
 963. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 964. γὰρ X--------- γάρ
 965. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 966. τὰ RA--APN--- ὁ
 967. κακοήθη A3H-APN--- κακοήθης
 968. πάθη N3E-APN--- πάθος
 969. ὁ RA--NSM--- ὁ
 970. σώφρων A3N-NSM--- σώφρων
 971. νοῦς N3--NSM--- νοῦς
 972. ἀπωθεῖται V2--PMI3S- ὠθέω ἀπο
 973. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 974. καὶ D--------- καί
 975. τὸν RA--ASM--- ὁ
 976. θυμόν N2--ASM--- θυμός
 977. καὶ C--------- καί
 978. γὰρ X--------- γάρ
 979. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 980. δεσπόζει V1--PAI3S- δεσπόζω
 981. 4Mac 2:17
 982. θυμούμενός V4--PMPNSM θυμόω
 983. γέ X--------- γέ
 984. τοι X--------- τοι
 985. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 986. κατὰ P--------- κατά
 987. Δαθαν N---GSM--- Δαθαν
 988. καὶ C--------- καί
 989. Αβιρων N---GSM--- Αβιρων
 990. οὐ D--------- οὐ
 991. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 992. τι RI--ASN--- τις
 993. κατ' P--------- κατά
 994. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 995. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 996. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 997. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 998. τὸν RA--ASM--- ὁ
 999. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 1000. διῄτησεν VAI-AAI3S- αἰτέω δια
 1001. 4Mac 2:18
 1002. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 1003. γὰρ X--------- γάρ
 1004. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1005. σώφρων A3N-NSM--- σώφρων
 1006. νοῦς N3--NSM--- νοῦς
 1007. ὡς C--------- ὡς
 1008. ἔφην V6I-IAI1S- φημί
 1009. κατὰ P--------- κατά
 1010. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1011. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 1012. ἀριστεῦσαι VA--AAN--- ἀριστεύω
 1013. καὶ C--------- καί
 1014. τὰ RA--APN--- ὁ
 1015. μὲν X--------- μέν
 1016. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1017. μεταθεῖναι VE--AAN--- τίθημι μετα
 1018. τὰ RA--APN--- ὁ
 1019. δὲ X--------- δέ
 1020. καὶ C--------- καί
 1021. ἀκυρῶσαι VA--AAN--- ἀκυρόω
 1022. 4Mac 2:19
 1023. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 1024. διὰ P--------- διά
 1025. τί RI--ASN--- τίς
 1026. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1027. πάνσοφος N2--NSM--- πάνσοφος
 1028. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1029. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 1030. Ιακωβ N---NSM--- Ἰακώβ
 1031. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1032. περὶ P--------- περί
 1033. Συμεων N---GSM--- Συμεων
 1034. καὶ C--------- καί
 1035. Λευιν N---GSM--- Λευίς
 1036. αἰτιᾶται V3--PMI3S- αἰτιάομαι
 1037. μὴ D--------- μή
 1038. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 1039. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1040. Σικιμίτας N1M-APM--- Σικιμῖται
 1041. ἐθνηδὸν D--------- ἐθνηδόν
 1042. ἀποσφάξαντας VA--AAPAPM σφάζω ἀπο
 1043. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1044. ἐπικατάρατος A1B-NSM--- ἐπικατάρατος
 1045. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1046. θυμὸς N2--NSM--- θυμός
 1047. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1048. 4Mac 2:20
 1049. εἰ C--------- εἰ
 1050. μὴ D--------- μή
 1051. γὰρ X--------- γάρ
 1052. ἐδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 1053. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1054. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 1055. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1056. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 1057. κρατεῖν V2--PAN--- κρατέω
 1058. οὐκ D--------- οὐ
 1059. ἂν X--------- ἄν
 1060. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1061. οὕτως D--------- οὕτως
 1062. 4Mac 2:21
 1063. ὁπηνίκα D--------- ὁπηνίκα
 1064. γὰρ X--------- γάρ
 1065. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1066. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1067. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1068. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 1069. κατεσκεύασεν VAI-AAI3S- σκευάζω κατα
 1070. τὰ RA--APN--- ὁ
 1071. πάθη N3E-APN--- πάθος
 1072. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1073. καὶ C--------- καί
 1074. τὰ RA--APN--- ὁ
 1075. ἤθη N3E-APN--- ἦθος
 1076. περιεφύτευσεν VAI-AAI3S- φυτεύω περι
 1077. 4Mac 2:22
 1078. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 1079. δὲ X--------- δέ
 1080. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1081. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1082. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1083. ἱερὸν A1A-ASM--- ἱερός
 1084. ἡγεμόνα N3N-ASM--- ἡγεμών
 1085. νοῦν N3--ASM--- νοῦς
 1086. διὰ P--------- διά
 1087. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1088. αἰσθητηρίων N2N-GPN--- αἰσθητήριον
 1089. ἐνεθρόνισεν VAI-AAI3S- θρονίζω ἐν
 1090. 4Mac 2:23
 1091. καὶ C--------- καί
 1092. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 1093. νόμον N2--ASM--- νόμος
 1094. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1095. καθ' P--------- κατά
 1096. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1097. πολιτευόμενος V1--PMPNSM πολιτεύω
 1098. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 1099. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1100. σώφρονά A3N-ASM--- σώφρων
 1101. τε X--------- τε
 1102. καὶ C--------- καί
 1103. δικαίαν A1A-ASF--- δίκαιος
 1104. καὶ C--------- καί
 1105. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 1106. καὶ C--------- καί
 1107. ἀνδρείαν A1A-ASF--- ἀνδρεῖος
 1108. 4Mac 2:24
 1109. πῶς D--------- πῶς
 1110. οὖν X--------- οὖν
 1111. εἴποι VB--AAO3S- εἶπον
 1112. τις RI--NSM--- τις
 1113. ἄν X--------- ἄν
 1114. εἰ C--------- εἰ
 1115. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1116. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 1117. δεσπότης N1M-NSM--- δεσπότης
 1118. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 1119. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1120. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 1121. λήθης N1--GSF--- λήθη
 1122. καὶ C--------- καί
 1123. ἀγνοίας N1A-GSF--- ἄγνοια
 1124. οὐ D--------- οὐ
 1125. κρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω
 1126. 4Mac 3:1
 1127. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1128. δὲ X--------- δέ
 1129. κομιδῇ N1--DSF--- κομιδή
 1130. γελοῖος A1A-NSM--- γελοῖος
 1131. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1132. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1133. οὐ D--------- οὐ
 1134. γὰρ X--------- γάρ
 1135. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1136. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 1137. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 1138. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1139. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 1140. ἐπικρατεῖν V2--PAN--- κρατέω ἐπι
 1141. φαίνεται V1--PMI3S- φαίνω
 1142. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1143. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1144. σωματικῶν A1--GPN--- σωματικός
 1145. 4Mac 3:2
 1146. οἷον A1A-ASM--- οἷος
 1147. ἐπιθυμίαν N1A-ASF--- ἐπιθυμία
 1148. τις RI--NSM--- τις
 1149. οὐ D--------- οὐ
 1150. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 1151. ἐκκόψαι VA--AAN--- κόπτω ἐκ
 1152. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1153. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1154. μὴ D--------- μή
 1155. δουλωθῆναι VC--APN--- δουλόω
 1156. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1157. ἐπιθυμίᾳ N1A-DSF--- ἐπιθυμία
 1158. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 1159. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1160. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 1161. παρασχέσθαι VB--AMN--- ἔχω παρα
 1162. 4Mac 3:3
 1163. θυμόν N2--ASM--- θυμός
 1164. τις RI--NSM--- τις
 1165. οὐ D--------- οὐ
 1166. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 1167. ἐκκόψαι VA--AAN--- κόπτω ἐκ
 1168. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1169. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1170. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1171. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1172. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1173. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1174. δυνατὸν A1--ASM--- δυνατός
 1175. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1176. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 1177. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 1178. 4Mac 3:4
 1179. κακοήθειάν N1A-ASF--- κακοήθεια
 1180. τις RI--NSM--- τις
 1181. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1182. οὐ D--------- οὐ
 1183. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 1184. ἐκκόψαι VA--AAN--- κόπτω ἐκ
 1185. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1186. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1187. μὴ D--------- μή
 1188. καμφθῆναι VV--APN--- κάμπτω
 1189. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1190. κακοηθείᾳ N1A-DSF--- κακοήθεια
 1191. δύναιτ' V6--PMO3S- δύναμαι
 1192. ἂν X--------- ἄν
 1193. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1194. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 1195. συμμαχῆσαι VA--AAN--- μαχέω συν
 1196. 4Mac 3:5
 1197. οὐ D--------- οὐ
 1198. γὰρ X--------- γάρ
 1199. ἐκριζωτὴς N3H-NSM--- ἐκριζωτής
 1200. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1201. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 1202. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1203. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 1204. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1205. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1206. ἀνταγωνιστής A3H-NSM--- ἀνταγωνιστής
 1207. 4Mac 3:6
 1208. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1209. γοῦν X--------- γοῦν
 1210. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1211. διὰ P--------- διά
 1212. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1213. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1214. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1215. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1216. δίψης N1S-GSF--- δίψα
 1217. σαφέστερον A3H-ASNC-- σαφής
 1218. ἐπιλογίσασθαι VA--AMN--- λογίζομαι ἐπι
 1219. 4Mac 3:7
 1220. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 1221. γὰρ X--------- γάρ
 1222. δι' P--------- διά
 1223. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 1224. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1225. προσβαλὼν VB--AAPNSM βάλλω προς
 1226. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1227. ἀλλοφύλοις A1B-DPM--- ἀλλόφυλος
 1228. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1229. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 1230. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 1231. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1232. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 1233. μετὰ P--------- μετά
 1234. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1235. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1236. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1237. στρατιωτῶν N1M-GPM--- στρατιώτης
 1238. 4Mac 3:8
 1239. τότε D--------- τότε
 1240. δὴ X--------- δή
 1241. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 1242. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 1243. ἱδρῶν V4--PAPNSM ἱδρόω
 1244. καὶ C--------- καί
 1245. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1246. κεκμηκὼς VX--XAPNSM κάμνω
 1247. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1248. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1249. βασίλειον A1A-ASM--- βασίλειος
 1250. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 1251. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1252. περὶ P--------- περί
 1253. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1254. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1255. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1256. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1257. προγόνων N2--GPM--- πρόγονος
 1258. στρατὸς N2--NSM--- στρατός
 1259. ἐστρατοπεδεύκει VXI-YAI3S- στρατοπεδεύω
 1260. 4Mac 3:9
 1261. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1262. μὲν X--------- μέν
 1263. οὖν X--------- οὖν
 1264. ἄλλοι RD--NPM--- ἄλλος
 1265. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1266. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1267. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1268. δεῖπνον N2N-ASN--- δεῖπνον
 1269. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1270. 4Mac 3:10
 1271. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1272. δὲ X--------- δέ
 1273. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1274. ὡς C--------- ὡς
 1275. μάλιστα D--------- μάλιστα
 1276. διψῶν N3E-GPN--- δίψος
 1277. καίπερ C--------- καίπερ
 1278. ἀφθόνους A1B-APF--- ἄφθονος
 1279. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 1280. πηγάς N1--APF--- πηγή
 1281. οὐκ D--------- οὐ
 1282. ἠδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 1283. δι' P--------- διά
 1284. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1285. ἰάσασθαι VA--AMN--- ἰάομαι
 1286. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1287. δίψαν N1S-ASF--- δίψα
 1288. 4Mac 3:11
 1289. ἀλλά C--------- ἀλλά
 1290. τις RI--NSM--- τις
 1291. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1292. ἀλόγιστος A1B-NSM--- ἀλόγιστος
 1293. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 1294. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1295. παρὰ P--------- παρά
 1296. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1297. πολεμίοις A1A-DPM--- πολέμιος
 1298. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1299. ἐπιτείνουσα V1--PAPNSF τείνω ἐπι
 1300. συνέφρυγεν V1I-IAI3S- φρύγω συν
 1301. καὶ C--------- καί
 1302. λύουσα V1--PAPNSF λύω
 1303. κατέφλεγεν V1I-IAI3S- φλέγω κατα
 1304. 4Mac 3:12
 1305. ὅθεν D--------- ὅθεν
 1306. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1307. ὑπασπιστῶν A3H-GPM--- ὑπασπιστής
 1308. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1309. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1310. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1311. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1312. ἐπιθυμίᾳ N1A-DSF--- ἐπιθυμία
 1313. σχετλιαζόντων V1--PAPGPM σχετλιάζω
 1314. δύο M--------- δύο
 1315. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 1316. στρατιῶται N1M-NPM--- στρατιώτης
 1317. καρτεροὶ A1A-NPM--- καρτερός
 1318. καταιδεσθέντες VC--APPNPM αἰδέομαι κατα
 1319. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1320. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1321. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1322. ἐπιθυμίαν N1A-ASF--- ἐπιθυμία
 1323. τὰς RA--APF--- ὁ
 1324. παντευχίας N1A-APF--- παντευχία
 1325. καθωπλίσαντο VAI-AMI3P- ὁπλίζω κατα
 1326. καὶ C--------- καί
 1327. κάλπην N1--ASF--- κάλπη
 1328. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 1329. ὑπερέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ὑπερ
 1330. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1331. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1332. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 1333. χάρακας N3K-APF--- χάραξ
 1334. 4Mac 3:13
 1335. καὶ C--------- καί
 1336. λαθόντες VB--AAPNPM λανθάνω
 1337. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1338. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1339. πυλῶν N1--GPF--- πύλη
 1340. ἀκροφύλακας N3K-APM--- ἀκροφύλαξ
 1341. διεξῄεσαν VHI-IAI3P- ἵημι δια ἐκ
 1342. ἀνερευνώμενοι V3--PMPNPM ἐρευνάω ἀνα
 1343. κατὰ P--------- κατά
 1344. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1345. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1346. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1347. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 1348. στρατόπεδον N2N-ASN--- στρατόπεδον
 1349. 4Mac 3:14
 1350. καὶ C--------- καί
 1351. ἀνευράμενοι VA--AMPNPM εὑρίσκω ἀνα
 1352. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1353. πηγὴν N1--ASF--- πηγή
 1354. ἐξ P--------- ἐκ
 1355. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1356. θαρραλέως D--------- θαρραλέως
 1357. ἐκόμισαν VAI-AAI3P- κομίζω
 1358. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1359. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1360. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1361. ποτόν N2--ASM--- ποτός
 1362. 4Mac 3:15
 1363. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1364. δὲ X--------- δέ
 1365. καίπερ C--------- καίπερ
 1366. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1367. δίψῃ N1S-DSF--- δίψα
 1368. διαπυρούμενος V4--PMPNSM πυρόω δια
 1369. ἐλογίσατο VAI-AMI3S- λογίζομαι
 1370. πάνδεινον A1B-ASM--- πάνδεινος
 1371. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1372. κίνδυνον N2--ASM--- κίνδυνος
 1373. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1374. λογισθὲν VS--APPASN λογίζομαι
 1375. ἰσοδύναμον A1B-ASN--- ἰσοδύναμος
 1376. ποτὸν N2--ASM--- ποτός
 1377. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 1378. 4Mac 3:16
 1379. ὅθεν D--------- ὅθεν
 1380. ἀντιθεὶς VB--AAPNSM τίθημι ἀντι
 1381. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1382. ἐπιθυμίᾳ N1A-DSF--- ἐπιθυμία
 1383. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1384. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 1385. ἔσπεισεν VAI-AAI3S- σπένδω
 1386. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1387. πόμα N3M-ASN--- πόμα
 1388. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1389. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1390. 4Mac 3:17
 1391. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 1392. γὰρ X--------- γάρ
 1393. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1394. σώφρων A3N-NSM--- σώφρων
 1395. νοῦς N3--NSM--- νοῦς
 1396. νικῆσαι VA--AAN--- νικάω
 1397. τὰς RA--APF--- ὁ
 1398. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1399. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 1400. ἀνάγκας N1--APF--- ἀνάγκη
 1401. καὶ C--------- καί
 1402. σβέσαι VA--AAN--- σβέννυμι
 1403. τὰς RA--APF--- ὁ
 1404. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1405. οἴστρων N2--GPM--- οἶστρος
 1406. φλεγμονὰς N1--APF--- φλεγμονή
 1407. 4Mac 3:18
 1408. καὶ C--------- καί
 1409. τὰς RA--APF--- ὁ
 1410. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1411. σωμάτων N3M-GPN--- σῶμα
 1412. ἀλγηδόνας N3N-APF--- ἀλγηδών
 1413. καθ' P--------- κατά
 1414. ὑπερβολὴν N1--ASF--- ὑπερβολή
 1415. οὔσας V9--PAPAPF εἰμί
 1416. καταπαλαῖσαι VA--AAN--- παλαίω κατα
 1417. καὶ C--------- καί
 1418. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1419. καλοκἀγαθίᾳ N1A-DSF--- καλοκἀγαθία
 1420. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1421. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 1422. ἀποπτύσαι VA--AAN--- πτύω ἀπο
 1423. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1424. τὰς RA--APF--- ὁ
 1425. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1426. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 1427. ἐπικρατείας N1A-APF--- ἐπικράτεια
 1428. 4Mac 3:19
 1429. ἤδη D--------- ἤδη
 1430. δὲ X--------- δέ
 1431. καὶ D--------- καί
 1432. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1433. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 1434. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1435. καλεῖ V2--PAI3S- καλέω
 1436. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1437. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1438. ἀπόδειξιν N3I-ASF--- ἀπόδειξις
 1439. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1440. ἱστορίας N1A-GSF--- ἱστορία
 1441. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1442. σώφρονος A3N-GSM--- σώφρων
 1443. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 1444. 4Mac 3:20
 1445. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 1446. γὰρ X--------- γάρ
 1447. βαθεῖαν A3U-ASF--- βαθύς
 1448. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 1449. διὰ P--------- διά
 1450. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1451. εὐνομίαν N1A-ASF--- εὐνομία
 1452. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1453. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 1454. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1455. εἶχον V1I-IAI3P- ἔχω
 1456. καὶ C--------- καί
 1457. ἔπραττον V1I-IAI3P- πράσσω
 1458. καλῶς D--------- καλῶς
 1459. ὥστε C--------- ὥστε
 1460. καὶ D--------- καί
 1461. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1462. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1463. Ἀσίας N1A-GSF--- Ἀσία
 1464. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1465. Σέλευκον N2--ASM--- Σέλευκος
 1466. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1467. Νικάνορα N3R-ASM--- Νικάνωρ
 1468. καὶ D--------- καί
 1469. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 1470. εἰς P--------- εἰς
 1471. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1472. ἱερουργίαν N1A-ASF--- ἱερουργία
 1473. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1474. ἀφορίσαι VA--AAN--- ὁρίζω ἀπο
 1475. καὶ C--------- καί
 1476. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1477. πολιτείαν N1A-ASF--- πολιτεία
 1478. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1479. ἀποδέχεσθαι V1--PMN--- δέχομαι ἀπο
 1480. 4Mac 3:21
 1481. τότε D--------- τότε
 1482. δή X--------- δή
 1483. τινες RI--NPM--- τις
 1484. πρὸς P--------- πρός
 1485. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1486. κοινὴν A1--ASF--- κοινός
 1487. νεωτερίσαντες VA--AAPNPM νεωτερίζω
 1488. ὁμόνοιαν N1A-ASF--- ὁμόνοια
 1489. πολυτρόποις A1B-DPM--- πολυτρόπος
 1490. ἐχρήσαντο VAI-AMI3P- χράω
 1491. συμφοραῖς N1A-DPF--- συμφορά
 1492. 4Mac 4:1
 1493. Σιμων N---NSM--- Σιμων
 1494. γάρ X--------- γάρ
 1495. τις RI--NSM--- τις
 1496. πρὸς P--------- πρός
 1497. Ονιαν N1T-ASM--- Ονειας
 1498. ἀντιπολιτευόμενος V1--PMPNSM πολιτεύω ἀντι
 1499. τόν RA--ASM--- ὁ
 1500. ποτε X--------- ποτέ
 1501. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1502. ἀρχιερωσύνην N1--ASF--- ἀρχιερωσύνη
 1503. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 1504. διὰ P--------- διά
 1505. βίου N2--GSM--- βίος
 1506. καλὸν A1--ASM--- καλός
 1507. καὶ C--------- καί
 1508. ἀγαθὸν A1--ASM--- ἀγαθός
 1509. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1510. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 1511. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1512. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1513. διαβάλλων V1--PAPNSM βάλλω δια
 1514. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1515. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1516. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1517. οὐκ D--------- οὐ
 1518. ἴσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω
 1519. κακῶσαι VA--AAN--- κακόω
 1520. φυγὰς N3D-NSM--- φυγάς
 1521. ᾤχετο V1I-IMI3S- οἴχομαι
 1522. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1523. πατρίδα N3D-ASF--- πατρίς
 1524. προδώσων VF--FAPNSM δίδωμι προ
 1525. 4Mac 4:2
 1526. ὅθεν D--------- ὅθεν
 1527. ἥκων V1--PAPNSM ἥκω
 1528. πρὸς P--------- πρός
 1529. Ἀπολλώνιον N2--ASM--- Ἀπολλώνιος
 1530. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1531. Συρίας N1A-GSF--- Συρεία
 1532. τε X--------- τε
 1533. καὶ C--------- καί
 1534. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 1535. καὶ C--------- καί
 1536. Κιλικίας N1A-GSF--- Κιλικία
 1537. στρατηγὸν N2--ASM--- στρατηγός
 1538. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 1539. 4Mac 4:3
 1540. εὔνους A1C-NSM--- εὔνους
 1541. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 1542. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1543. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1544. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1545. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 1546. ἥκω V1--PAI1S- ἥκω
 1547. μηνύων V1--PAPNSM μηνύω
 1548. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 1549. ἰδιωτικῶν A1--GPN--- ἰδιωτικός
 1550. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 1551. μυριάδας N3D-APF--- μυριάς
 1552. ἐν P--------- ἐν
 1553. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1554. Ιεροσολύμων N---GP---- Ἰεροσόλυμα
 1555. γαζοφυλακίοις N2N-DPN--- γαζοφυλάκιον
 1556. τεθησαυρίσθαι VT--PPN--- θησαυρίζω
 1557. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1558. ἱεροῖς A1A-DPM--- ἱερός
 1559. μὴ D--------- μή
 1560. ἐπικοινωνούσας V2--PAPAPF κοινωνέω ἐπι
 1561. καὶ C--------- καί
 1562. προσήκειν V1--PAN--- ἥκω προς
 1563. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1564. Σελεύκῳ N2--DSM--- Σέλευκος
 1565. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1566. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1567. 4Mac 4:4
 1568. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 1569. ἕκαστα A1--APN--- ἕκαστος
 1570. γνοὺς VZ--AAPNSM γιγνώσκω
 1571. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1572. Ἀπολλώνιος N2--NSM--- Ἀπολλώνιος
 1573. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1574. μὲν X--------- μέν
 1575. Σιμωνα N3W-ASM--- Σιμων
 1576. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1577. εἰς P--------- εἰς
 1578. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1579. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1580. κηδεμονίας N1A-GSF--- κηδεμονία
 1581. ἐπαινεῖ V2--PAI3S- αἰνέω ἐπι
 1582. πρὸς P--------- πρός
 1583. δὲ X--------- δέ
 1584. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1585. Σέλευκον N2--ASM--- Σέλευκος
 1586. ἀναβὰς VZ--AAPNSM βαίνω ἀνα
 1587. κατεμήνυσε VAI-AAI3S- μηνύω κατα
 1588. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1589. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1590. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 1591. θησαυρόν N2--ASM--- θησαυρός
 1592. 4Mac 4:5
 1593. καὶ C--------- καί
 1594. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 1595. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1596. περὶ P--------- περί
 1597. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1598. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 1599. ταχὺ A3U-ASF--- ταχύς
 1600. εἰς P--------- εἰς
 1601. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1602. πατρίδα N3D-ASF--- πατρίς
 1603. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1604. μετὰ P--------- μετά
 1605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1606. καταράτου A1B-GSM--- κατάρατος
 1607. Σιμωνος N3W-GSM--- Σιμων
 1608. καὶ C--------- καί
 1609. βαρυτάτου A1--GSMS-- βαρύς
 1610. στρατοῦ N2--GSM--- στρατός
 1611. 4Mac 4:6
 1612. προσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι προς
 1613. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1614. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1615. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1616. ἐντολαῖς N1A-DPF--- ἐντολή
 1617. ἥκειν V1--PAN--- ἥκω
 1618. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 1619. ὅπως C--------- ὅπως
 1620. τὰ RA--APN--- ὁ
 1621. ἰδιωτικὰ A1--APN--- ἰδιωτικός
 1622. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1623. γαζοφυλακίου N2N-GSN--- γαζοφυλάκιον
 1624. λάβοι VB--AAO3S- λαμβάνω
 1625. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 1626. 4Mac 4:7
 1627. καὶ C--------- καί
 1628. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1629. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1630. πρὸς P--------- πρός
 1631. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1632. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1633. σχετλιάζοντος V1--PAPGSM σχετλιάζω
 1634. ἀντιλέγοντός V1--PAPGSM λέγω ἀντι
 1635. τε X--------- τε
 1636. πάνδεινον A1B-ASN--- πάνδεινος
 1637. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1638. νομίσαντες VA--AAPNPM νομίζω
 1639. εἰ C--------- εἰ
 1640. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1641. τὰς RA--APF--- ὁ
 1642. παρακαταθήκας N1--APF--- παρακαταθήκη
 1643. πιστεύσαντες VA--AAPNPM πιστεύω
 1644. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1645. ἱερῷ A1A-DSM--- ἱερός
 1646. θησαυρῷ N2--DSM--- θησαυρός
 1647. στερηθήσονται VC--FPI3P- στερέω
 1648. ὡς C--------- ὡς
 1649. οἷόν A1A-ASN--- οἷος
 1650. τε X--------- τε
 1651. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1652. ἐκώλυον V1I-IAI3P- κωλύω
 1653. 4Mac 4:8
 1654. μετὰ P--------- μετά
 1655. ἀπειλῶν V2--PAPNSM εἰλέω ἀπο
 1656. δὲ X--------- δέ
 1657. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1658. Ἀπολλώνιος N2--NSM--- Ἀπολλώνιος
 1659. ἀπῄει V9--IAI3S- εἶμι ἀπο
 1660. εἰς P--------- εἰς
 1661. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1662. ἱερόν N2N-ASN--- ἱερός
 1663. 4Mac 4:9
 1664. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1665. δὲ X--------- δέ
 1666. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 1667. μετὰ P--------- μετά
 1668. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 1669. καὶ C--------- καί
 1670. παιδίων N2N-GPN--- παιδίον
 1671. ἐν P--------- ἐν
 1672. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1673. ἱερῷ N2N-DSN--- ἱερός
 1674. ἱκετευσάντων VA--AAPGPM ἱκετεύω
 1675. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1676. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1677. ὑπερασπίσαι VA--AAN--- ἀσπίζω ὑπερ
 1678. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1679. ἱεροῦ A1A-GSM--- ἱερός
 1680. καταφρονουμένου V2--PMPGSM φρονέω κατα
 1681. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1682. 4Mac 4:10
 1683. ἀνιόντος V7--PAPGSM ἵημι ἀνα
 1684. τε X--------- τε
 1685. μετὰ P--------- μετά
 1686. καθωπλισμένης VT--XMPGSF ὁπλίζω κατα
 1687. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1688. στρατιᾶς N1A-GSF--- στρατία
 1689. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1690. Ἀπολλωνίου N2--GSM--- Ἀπολλώνιος
 1691. πρὸς P--------- πρός
 1692. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1693. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1694. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 1695. ἁρπαγὴν N1--ASF--- ἁρπαγή
 1696. οὐρανόθεν D--------- οὐρανόθεν
 1697. ἔφιπποι A1B-NPM--- ἔφιππος
 1698. προυφάνησαν VA--AAI3P- φαίνομαι προ
 1699. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 1700. περιαστράπτοντες V1--PAPNPM ἀστράπτω περι
 1701. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1702. ὅπλοις N2N-DPN--- ὅπλον
 1703. καὶ C--------- καί
 1704. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 1705. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1706. φόβον N2--ASM--- φόβος
 1707. τε X--------- τε
 1708. καὶ C--------- καί
 1709. τρόμον N2--ASM--- τρόμος
 1710. ἐνιέντες V7--PAPNPM ἵημι ἐν
 1711. 4Mac 4:11
 1712. καταπεσών VB--AAPNSM πίπτω κατα
 1713. γέ X--------- γέ
 1714. τοι X--------- τοι
 1715. ἡμιθανὴς A3H-NSM--- ἡμιθανής
 1716. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1717. Ἀπολλώνιος N2--NSM--- Ἀπολλώνιος
 1718. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1719. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1720. πάμφυλον N2--ASM--- πάμφυλος
 1721. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1722. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 1723. περίβολον N2--ASM--- περίβολος
 1724. τὰς RA--APF--- ὁ
 1725. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1726. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 1727. εἰς P--------- εἰς
 1728. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1729. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 1730. καὶ C--------- καί
 1731. μετὰ P--------- μετά
 1732. δακρύων N2N-GPN--- δάκρυ
 1733. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1734. Εβραίους N2--APM--- Εβραῖος
 1735. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 1736. ὅπως C--------- ὅπως
 1737. περὶ P--------- περί
 1738. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1739. προσευξάμενοι VA--AMPNPM εὔχομαι προς
 1740. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1741. οὐράνιον A1A-ASM--- οὐράνιος
 1742. ἐξευμενίσωνται VA--AMS3P- εὐμενίζομαι ἐκ
 1743. στρατόν N2--ASM--- στρατός
 1744. 4Mac 4:12
 1745. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 1746. γὰρ X--------- γάρ
 1747. ἡμαρτηκὼς VX--XAPNSM ἁμαρτάνω
 1748. ὥστε C--------- ὥστε
 1749. καὶ C--------- καί
 1750. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 1751. ἄξιος A1A-NSM--- ἄξιος
 1752. ὑπάρχειν V1--PAN--- ἄρχω ὑπο
 1753. πᾶσίν A3--DPM--- πᾶς
 1754. τε X--------- τε
 1755. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 1756. ὑμνήσειν VF--FAN--- ὑμνέω
 1757. σωθεὶς VC--APPNSM σώζω
 1758. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1759. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1760. ἱεροῦ A1A-GSM--- ἱερός
 1761. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1762. μακαριότητα N3T-ASF--- μακαριότης
 1763. 4Mac 4:13
 1764. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 1765. ὑπαχθεὶς VQ--APPNSM ἄγω ὑπο
 1766. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1767. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1768. Ονιας N1T-NSM--- Ονιας
 1769. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1770. ἀρχιερεύς N3V-NSM--- ἀρχιερεύς
 1771. καίπερ C--------- καίπερ
 1772. ἄλλως D--------- ἄλλως
 1773. εὐλαβηθείς VC--APPNSM εὐλαβέομαι
 1774. μήποτε D--------- μήποτε
 1775. νομίσειεν VA--AAO3S- νομίζω
 1776. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1777. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1778. Σέλευκος N2--NSM--- Σέλευκος
 1779. ἐξ P--------- ἐκ
 1780. ἀνθρωπίνης A1--GSF--- ἀνθρώπινος
 1781. ἐπιβουλῆς N1--GSF--- ἐπιβουλή
 1782. καὶ C--------- καί
 1783. μὴ D--------- μή
 1784. θείας A1A-GSF--- θεῖος
 1785. δίκης N1--GSF--- δίκη
 1786. ἀνῃρῆσθαι VM--XMN--- αἱρέω ἀνα
 1787. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1788. Ἀπολλώνιον N2--ASM--- Ἀπολλώνιος
 1789. ηὔξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι
 1790. περὶ P--------- περί
 1791. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1792. 4Mac 4:14
 1793. καὶ C--------- καί
 1794. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1795. μὲν X--------- μέν
 1796. παραδόξως D--------- παραδόξως
 1797. διασωθεὶς VC--APPNSM σώζω δια
 1798. ᾤχετο V1I-IMI3S- οἴχομαι
 1799. δηλώσων VF--FAPNSM δηλόω
 1800. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1801. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1802. τὰ RA--APN--- ὁ
 1803. συμβάντα VZ--AAPAPN βαίνω συν
 1804. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1805. 4Mac 4:15
 1806. τελευτήσαντος VA--AAPGSM τελευτάω
 1807. δὲ X--------- δέ
 1808. Σελεύκου N2--GSM--- Σέλευκος
 1809. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1810. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1811. διαδέχεται V1--PMI3S- δέχομαι δια
 1812. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1813. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 1814. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1815. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1816. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1817. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 1818. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1819. Ἐπιφανής A3H-NSM--- Ἐπιφανής
 1820. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1821. ὑπερήφανος A1B-NSM--- ὑπερήφανος
 1822. καὶ C--------- καί
 1823. δεινός A1--NSM--- δεινός
 1824. 4Mac 4:16
 1825. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1826. καταλύσας VA--AAPNSM λύω κατα
 1827. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1828. Ονιαν N1T-ASM--- Ονειας
 1829. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1830. ἀρχιερωσύνης N1--GSF--- ἀρχιερωσύνη
 1831. Ιασονα N3W-ASM--- Ιασων
 1832. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1833. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 1834. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1835. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 1836. ἀρχιερέα N3V-ASM--- ἀρχιερεύς
 1837. 4Mac 4:17
 1838. συνθέμενον VE--AMPASM τίθημι συν
 1839. δώσειν VF--FAN--- δίδωμι
 1840. εἰ C--------- εἰ
 1841. ἐπιτρέψειεν VA--AAO3S- τρέπω ἐπι
 1842. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1843. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1844. ἀρχήν N1--ASF--- ἀρχή
 1845. κατ' P--------- κατά
 1846. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 1847. τρισχίλια A1A-APN--- τρισχίλιοι
 1848. ἑξακόσια A1A-APN--- ἑξακόσιοι
 1849. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 1850. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 1851. 4Mac 4:18
 1852. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1853. δὲ X--------- δέ
 1854. ἐπέτρεψεν VAI-AAI3S- τρέπω ἐπι
 1855. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1856. καὶ C--------- καί
 1857. ἀρχιερᾶσθαι V3--PMN--- ἀρχιεράομαι
 1858. καὶ C--------- καί
 1859. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1860. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1861. ἀφηγεῖσθαι V2--PMN--- ἡγέομαι ἀπο
 1862. 4Mac 4:19
 1863. καὶ C--------- καί
 1864. ἐξεδιῄτησεν VAI-AAI3S- διαιτάω ἐκ
 1865. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1866. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 1867. καὶ C--------- καί
 1868. ἐξεπολίτευσεν VAI-AAI3S- πολιτεύω ἐκ
 1869. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1870. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1871. παρανομίαν N1A-ASF--- παρανομία
 1872. 4Mac 4:20
 1873. ὥστε C--------- ὥστε
 1874. μὴ D--------- μή
 1875. μόνον D--------- μόνον
 1876. ἐπ' P--------- ἐπί
 1877. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1878. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1879. ἄκρᾳ N1A-DSF--- ἄκρα
 1880. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1881. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 1882. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1883. γυμνάσιον N2N-ASN--- γυμνάσιον
 1884. κατασκευάσαι VA--AAN--- σκευάζω κατα
 1885. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1886. καὶ C--------- καί
 1887. καταλῦσαι VA--AAN--- λύω κατα
 1888. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1889. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1890. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 1891. κηδεμονίαν N1A-ASF--- κηδεμονία
 1892. 4Mac 4:21
 1893. ἐφ' P--------- ἐπί
 1894. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1895. ἀγανακτήσασα VA--AAPNSF ἀγανακτέω
 1896. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1897. θεία A1A-NSF--- θεῖος
 1898. δίκη N1--NSF--- δίκη
 1899. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1900. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1901. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1902. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 1903. ἐπολέμωσεν VAI-AAI3S- πολεμέω
 1904. 4Mac 4:22
 1905. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 1906. γὰρ X--------- γάρ
 1907. πολεμῶν N2--GPM--- πόλεμος
 1908. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1909. κατ' P--------- κατά
 1910. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 1911. Πτολεμαίῳ N2--DSM--- Πτολεμαίος
 1912. ἤκουσέν VAI-AAI3S- ἀκούω
 1913. τε X--------- τε
 1914. ὅτι C--------- ὅτι
 1915. φήμης N1--GSF--- φήμη
 1916. διαδοθείσης VC--APPGSF δίδωμι δια
 1917. περὶ P--------- περί
 1918. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1919. τεθνάναι VX--XAN--- θνήσκω
 1920. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1921. ὡς C--------- ὡς
 1922. ἔνι V9--PAI3S- εἰμί ἐν
 1923. μάλιστα D--------- μάλιστα
 1924. χαίροιεν V1--PAO3P- χαίρω
 1925. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1926. Ιεροσολυμῖται N1M-NPM--- Ιεροσολυμῖτης
 1927. ταχέως D--------- ταχέως
 1928. ἐπ' P--------- ἐπί
 1929. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1930. ἀνέζευξεν VAI-AAI3S- ζευγνύω ἀνα
 1931. 4Mac 4:23
 1932. καὶ C--------- καί
 1933. ὡς C--------- ὡς
 1934. ἐπόρθησεν VAI-AAI3S- πορθέω
 1935. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1936. δόγμα N3M-ASN--- δόγμα
 1937. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 1938. ὅπως C--------- ὅπως
 1939. εἴ C--------- εἰ
 1940. τινες RI--NPM--- τις
 1941. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1942. φάνοιεν VF2-FAO3P- φαίνω
 1943. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1944. πατρίῳ A1A-DSM--- πάτριος
 1945. πολιτευόμενοι V1--PMPNPM πολιτεύω
 1946. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1947. θάνοιεν VB--AAO3P- θνήσκω
 1948. 4Mac 4:24
 1949. καὶ C--------- καί
 1950. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 1951. κατὰ P--------- κατά
 1952. μηδένα A3--ASM--- μηδείς
 1953. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1954. ἴσχυεν V1I-IAI3S- ἰσχύω
 1955. καταλῦσαι VA--AAN--- λύω κατα
 1956. διὰ P--------- διά
 1957. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1958. δογμάτων N3M-GPN--- δόγμα
 1959. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1960. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1961. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1962. εὐνομίαν N1A-ASF--- εὐνομία
 1963. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1964. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1965. τὰς RA--APF--- ὁ
 1966. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 1967. ἀπειλὰς N1--APF--- ἀπειλή
 1968. καὶ C--------- καί
 1969. τιμωρίας N1A-GSF--- τιμωρία
 1970. ἑώρα V3I-IAI3S- ὁράω
 1971. καταλυομένας V1--PMPAPF λύω κατα
 1972. 4Mac 4:25
 1973. ὥστε C--------- ὥστε
 1974. καὶ C--------- καί
 1975. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 1976. ὅτι C--------- ὅτι
 1977. περιέτεμον VBI-AAI3P- τέμνω περι
 1978. τὰ RA--APN--- ὁ
 1979. παιδία N2N-APN--- παιδίον
 1980. μετὰ P--------- μετά
 1981. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1982. βρεφῶν N3E-GPN--- βρέφος
 1983. κατακρημνισθῆναι VS--APN--- κρημνίζω κατα
 1984. προειδυίας VX--XAPAPF ὁράω προ
 1985. ὅτι C--------- ὅτι
 1986. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1987. πείσονται VF--FMI3P- πείθω
 1988. 4Mac 4:26
 1989. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 1990. οὖν X--------- οὖν
 1991. τὰ RA--APN--- ὁ
 1992. δόγματα N3M-APN--- δόγμα
 1993. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1994. κατεφρονεῖτο V2I-IMI3S- φρονέω κατα
 1995. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1996. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1997. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1998. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1999. διὰ P--------- διά
 2000. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 2001. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 2002. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 2003. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2004. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 2005. ἠνάγκαζεν V1I-IAI3S- ἀγκάζω ἀνα
 2006. μιαρῶν A1A-GPF--- μιαρός
 2007. ἀπογευομένους V1--PMPAPM γεύω ἀπο
 2008. τροφῶν N2--GPF--- τροφός
 2009. ἐξόμνυσθαι V5--PMN--- ὄμνυμι ἐκ
 2010. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2011. Ιουδαϊσμόν N2--ASM--- Ἰουδαϊσμός
 2012. 4Mac 5:1
 2013. προκαθίσας VA--AAPNSM ἵζω προ κατα
 2014. γέ X--------- γέ
 2015. τοι X--------- τοι
 2016. μετὰ P--------- μετά
 2017. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2018. συνέδρων N2--GPM--- σύνεδρος
 2019. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2020. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 2021. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 2022. ἐπί P--------- ἐπί
 2023. τινος RI--GSM--- τις
 2024. ὑψηλοῦ A1--GSM--- ὑψηλός
 2025. τόπου N2--GSM--- τόπος
 2026. καὶ C--------- καί
 2027. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2028. στρατευμάτων N3M-GPN--- στράτευμα
 2029. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2030. παρεστηκότων VXI-XAPGPN ἵστημι παρα
 2031. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 2032. ἐνόπλων A1B-GPN--- ἔνοπλος
 2033. 4Mac 5:2
 2034. παρεκέλευεν V1I-IAI3S- κελεύω παρα
 2035. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2036. δορυφόροις N2--DPM--- δορυφόρος
 2037. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 2038. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 2039. Εβραῖον N2--ASM--- Εβραῖος
 2040. ἐπισπᾶσθαι V3--PMN--- σπάω ἐπι
 2041. καὶ C--------- καί
 2042. κρεῶν N3--GPN--- κρέας
 2043. ὑείων A1A-GPN--- ὕειος
 2044. καὶ C--------- καί
 2045. εἰδωλοθύτων A1B-GPN--- εἰδωλόθυτος
 2046. ἀναγκάζειν V1--PAN--- ἀγκάζω ἀνα
 2047. ἀπογεύεσθαι V1--PMN--- γεύω ἀπο
 2048. 4Mac 5:3
 2049. εἰ C--------- εἰ
 2050. δέ X--------- δέ
 2051. τινες RI--NPM--- τις
 2052. μὴ D--------- μή
 2053. θέλοιεν V1--PAO3P- ἐθέλω
 2054. μιαροφαγῆσαι VA--AAN--- μιαροφαγέω
 2055. τούτους RD--APM--- οὗτος
 2056. τροχισθέντας VS--APPAPM τροχίζω
 2057. ἀναιρεθῆναι VC--APN--- αἱρέω ἀνα
 2058. 4Mac 5:4
 2059. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 2060. δὲ X--------- δέ
 2061. συναρπασθέντων VS--APPGPM ἁρπάζω συν
 2062. εἷς M---NSM--- εἷς
 2063. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 2064. ἐκ P--------- ἐκ
 2065. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2066. ἀγέλης N1--GSF--- ἀγέλη
 2067. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 2068. Ελεαζαρος N1--NSM--- Ελεαζαρος
 2069. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2070. γένος N3E-NSN--- γένος
 2071. ἱερεύς N3V-NSM--- ἱερεύς
 2072. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2073. ἐπιστήμην N1--ASF--- ἐπιστήμη
 2074. νομικὸς A1--NSM--- νομικός
 2075. καὶ C--------- καί
 2076. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2077. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 2078. προήκων V1--PAPNSM ἥκω προ
 2079. καὶ C--------- καί
 2080. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 2081. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2082. περὶ P--------- περί
 2083. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2084. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 2085. διὰ P--------- διά
 2086. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2087. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 2088. γνώριμος A1B-NSM--- γνώριμος
 2089. παρήχθη VQI-API3S- ἄγω παρα
 2090. πλησίον D--------- πλησίον
 2091. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2092. 4Mac 5:5
 2093. καὶ C--------- καί
 2094. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2095. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 2096. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2097. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 2098. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 2099. 4Mac 5:6
 2100. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2101. πρὶν D--------- πρίν
 2102. ἄρξασθαι VA--AMN--- ἄρχω
 2103. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2104. κατὰ P--------- κατά
 2105. σοῦ RP--GS---- σύ
 2106. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 2107. ὦ I--------- ὦ
 2108. πρεσβῦτα N1M-VSM--- πρεσβύτης
 2109. συμβουλεύσαιμ' VA--AAO1S- βουλεύω συν
 2110. ἄν X--------- ἄν
 2111. σοι RP--DS---- σύ
 2112. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2113. ὅπως C--------- ὅπως
 2114. ἀπογευσάμενος VA--AMPNSM γεύω ἀπο
 2115. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2116. ὑείων A1A-GPN--- ὕειος
 2117. σῴζοιο V1--PMO2S- σώζω
 2118. 4Mac 5:7
 2119. αἰδοῦμαι V2--PMI1S- αἰδέομαι
 2120. γάρ X--------- γάρ
 2121. σου RP--GS---- σύ
 2122. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2123. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 2124. καὶ C--------- καί
 2125. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2126. πολιάν N1A-ASF--- πολιά
 2127. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2128. μετὰ P--------- μετά
 2129. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτο
 2130. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2131. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2132. οὔ D--------- οὐ
 2133. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2134. δοκεῖς V2--PAI2S- δοκέω
 2135. φιλοσοφεῖν V2--PAN--- φιλοσοφέω
 2136. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2137. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2138. χρώμενος V3--PMPNSM χράομαι
 2139. θρησκείᾳ N1A-DSF--- θρησκεία
 2140. 4Mac 5:8
 2141. διὰ P--------- διά
 2142. τί RI--ASN--- τίς
 2143. γὰρ X--------- γάρ
 2144. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2145. φύσεως N3I-GSF--- φύσις
 2146. κεχαρισμένης VT--XPPGSF χαρίζομαι
 2147. καλλίστην A1--ASFS-- καλός
 2148. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2149. τοῦδε RD--GSM--- ὅδε
 2150. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2151. ζῴου N2--GSN--- ζῷον
 2152. σαρκοφαγίαν N1A-ASF--- σαρκοφαγία
 2153. βδελύττῃ V1--PMS2S- βδελύσσω
 2154. 4Mac 5:9
 2155. καὶ C--------- καί
 2156. γὰρ X--------- γάρ
 2157. ἀνόητον A1B-NSN--- ἀνόητος
 2158. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 2159. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2160. μὴ D--------- μή
 2161. ἀπολαύειν V1--PAN--- λαύω ἀπο
 2162. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2163. χωρὶς D--------- χωρίς
 2164. ὀνείδους N3E-GSN--- ὄνειδος
 2165. ἡδέων A3U-GPM--- ἡδύς
 2166. καὶ C--------- καί
 2167. ἄδικον A1B-NSN--- ἄδικος
 2168. ἀποστρέφεσθαι V1--PMN--- στρέφω ἀπο
 2169. τὰς RA--APF--- ὁ
 2170. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2171. φύσεως N3I-GSF--- φύσις
 2172. χάριτας N3T-APF--- χάρις
 2173. 4Mac 5:10
 2174. σὺ RP--NS---- σύ
 2175. δέ X--------- δέ
 2176. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2177. καὶ D--------- καί
 2178. ἀνοητότερον A1B-NSNC-- ἀνόητος
 2179. ποιήσειν VF--FAN--- ποιέω
 2180. δοκεῖς V2--PAI2S- δοκέω
 2181. εἰ C--------- εἰ
 2182. κενοδοξῶν V2--PAPNSM κενοδοξέω
 2183. περὶ P--------- περί
 2184. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2185. ἀληθὲς A3H-ASN--- ἀληθής
 2186. ἔτι D--------- ἔτι
 2187. κἀμοῦ C+RPGS---- και+ἐμός
 2188. καταφρονήσεις VF--FAI2S- φρονέω κατα
 2189. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2190. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2191. ἰδίᾳ A1A-DSF--- ἴδιος
 2192. τιμωρίᾳ N1A-DSF--- τιμωρία
 2193. 4Mac 5:11
 2194. οὐκ D--------- οὐ
 2195. ἐξυπνώσεις VF--FAI2S- ὑπνόω ἐκ
 2196. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2197. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2198. φλυάρου N2--GSM--- φλύαρος
 2199. φιλοσοφίας N1A-GSF--- φιλοσοφία
 2200. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2201. καὶ C--------- καί
 2202. ἀποσκεδάσεις VF--FAI2S- σκεδάζω ἀπο
 2203. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2204. λογισμῶν N2--GPM--- λογισμός
 2205. σου RP--GS---- σύ
 2206. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2207. λῆρον N2--ASM--- λῆρος
 2208. καὶ C--------- καί
 2209. ἄξιον A1A-ASM--- ἄξιος
 2210. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2211. ἡλικίας N1A-GSF--- ἡλικία
 2212. ἀναλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ἀνα
 2213. νοῦν N3--ASM--- νοῦς
 2214. φιλοσοφήσεις VF--FAI2S- φιλοσοφέω
 2215. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2216. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2217. συμφέροντος V1--PAPGSM φέρω συν
 2218. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2219. 4Mac 5:12
 2220. καὶ C--------- καί
 2221. προσκυνήσας VA--AAPNSM κυνέω προς
 2222. μου RP--GS---- ἐγώ
 2223. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2224. φιλάνθρωπον A1B-ASF--- φιλάνθρωπος
 2225. παρηγορίαν N1A-ASF--- παρηγορία
 2226. οἰκτιρήσεις VF--FAI2S- οἰκτείρω
 2227. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2228. σεαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 2229. γῆρας N3--ASN--- γῆρας
 2230. 4Mac 5:13
 2231. καὶ C--------- καί
 2232. γὰρ X--------- γάρ
 2233. ἐνθυμήθητι VC--APD2S- θυμέομαι ἐν
 2234. ὡς C--------- ὡς
 2235. εἰ C--------- εἰ
 2236. καί C--------- καί
 2237. τίς RI--NSM--- τις
 2238. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2239. τῆσδε RD--GSF--- ὅδε
 2240. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2241. θρησκείας N1A-GSF--- θρησκεία
 2242. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2243. ἐποπτικὴ A1--NSF--- ἐποπτικός
 2244. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 2245. συγγνωμονήσειεν VA--AAO3S- συγγνωμονέω
 2246. ἄν X--------- ἄν
 2247. σοι RP--DS---- σύ
 2248. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2249. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2250. δι' P--------- διά
 2251. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 2252. παρανομίᾳ N1A-DSF--- παρανομία
 2253. γινομένῃ V1--PMPDSF γίγνομαι
 2254. 4Mac 5:14
 2255. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2256. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2257. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2258. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2259. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2260. ἔκθεσμον A1B-ASF--- ἔκθεσμος
 2261. σαρκοφαγίαν N1A-ASF--- σαρκοφαγία
 2262. ἐποτρύνοντος V1--PAPGSM ὀτρύνω ἐπι
 2263. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2264. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 2265. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2266. ᾔτησεν VAI-AAI3S- αἰτέω
 2267. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2268. Ελεαζαρος N2--NSM--- Ελεαζαρος
 2269. 4Mac 5:15
 2270. καὶ C--------- καί
 2271. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 2272. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2273. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 2274. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 2275. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 2276. δημηγορεῖν V2--PAN--- δημηγορέω
 2277. οὕτως D--------- οὕτως
 2278. 4Mac 5:16
 2279. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2280. Ἀντίοχε N2--VSM--- Ἀντίοχος
 2281. θείῳ A1A-DSM--- θεῖος
 2282. πεπεισμένοι VT--XMPNPM πείθω
 2283. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 2284. πολιτεύεσθαι V1--PMN--- πολιτεύω
 2285. οὐδεμίαν A1A-ASF--- οὐδείς
 2286. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 2287. βιαιοτέραν A1A-ASF--- βίαιος
 2288. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2289. νομίζομεν V1--PAI1P- νομίζω
 2290. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2291. πρὸς P--------- πρός
 2292. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2293. νόμον N2--ASM--- νόμος
 2294. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2295. εὐπειθείας N1A-APF--- εὐπείθεια
 2296. 4Mac 5:17
 2297. διὸ C--------- διό
 2298. δὴ X--------- δή
 2299. κατ' P--------- κατά
 2300. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 2301. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2302. παρανομεῖν V2--PAN--- νομέω παρα
 2303. ἀξιοῦμεν V4--PAI1P- ἀξιόω
 2304. 4Mac 5:18
 2305. καίτοι C--------- καίτοι
 2306. εἰ C--------- εἰ
 2307. κατὰ P--------- κατά
 2308. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2309. μὴ D--------- μή
 2310. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2311. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2312. νόμος N2--NSM--- νόμος
 2313. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2314. ὡς C--------- ὡς
 2315. ὑπολαμβάνεις V1--PAI2S- λαμβάνω ὑπο
 2316. θεῖος A1A-NSM--- θεῖος
 2317. ἄλλως D--------- ἄλλως
 2318. δὲ X--------- δέ
 2319. ἐνομίζομεν V1I-IAI1P- νομίζω
 2320. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2321. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2322. θεῖον A1A-ASM--- θεῖος
 2323. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2324. οὕτως D--------- οὕτως
 2325. ἐξὸν V9--PAPNSN εἰμί ἐκ
 2326. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2327. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2328. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2329. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2330. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2331. εὐσεβείᾳ N1A-DSF--- εὐσέβεια
 2332. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2333. ἀκυρῶσαι VA--AAN--- ἀκυρόω
 2334. 4Mac 5:19
 2335. μὴ D--------- μή
 2336. μικρὰν A1A-ASF--- μικρός
 2337. οὖν X--------- οὖν
 2338. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2339. νομίσῃς VA--AAS2S- νομίζω
 2340. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2341. εἰ C--------- εἰ
 2342. μιαροφαγήσαιμεν VA--AAO1P- μιαροφαγέω
 2343. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 2344. 4Mac 5:20
 2345. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2346. γὰρ X--------- γάρ
 2347. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2348. μικροῖς A1A-DPM--- μικρός
 2349. καὶ C--------- καί
 2350. μεγάλοις A1--DPM--- μέγας
 2351. παρανομεῖν V2--PAN--- νομέω παρα
 2352. ἰσοδύναμόν A1B-NSN--- ἰσοδύναμος
 2353. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2354. 4Mac 5:21
 2355. δι' P--------- διά
 2356. ἑκατέρου A1A-GSN--- ἑκάτερος
 2357. γὰρ X--------- γάρ
 2358. ὡς C--------- ὡς
 2359. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 2360. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2361. νόμος N2--NSM--- νόμος
 2362. ὑπερηφανεῖται V2--PPI3S- ἠφανέω ὑπερ
 2363. 4Mac 5:22
 2364. χλευάζεις V1--PAI2S- χλευάζω
 2365. δὲ X--------- δέ
 2366. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2367. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2368. φιλοσοφίαν N1A-ASF--- φιλοσοφία
 2369. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2370. οὐ D--------- οὐ
 2371. μετὰ P--------- μετά
 2372. εὐλογιστίας N1A-GSF--- εὐλογιστία
 2373. ἐν P--------- ἐν
 2374. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2375. βιούντων V4--PAPGPM βιόω
 2376. 4Mac 5:23
 2377. σωφροσύνην N1--ASF--- σωφροσύνη
 2378. τε X--------- τε
 2379. γὰρ X--------- γάρ
 2380. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2381. ἐκδιδάσκει V1--PAI3S- διδάσκω ἐκ
 2382. ὥστε C--------- ὥστε
 2383. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 2384. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2385. ἡδονῶν N1--GPF--- ἡδονή
 2386. καὶ C--------- καί
 2387. ἐπιθυμιῶν N1A-GPF--- ἐπιθυμία
 2388. κρατεῖν V2--PAN--- κρατέω
 2389. καὶ C--------- καί
 2390. ἀνδρείαν N1A-ASF--- ἀνδρεία
 2391. ἐξασκεῖ V2--PAI3S- ἀσκέω ἐκ
 2392. ὥστε C--------- ὥστε
 2393. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2394. πόνον N2--ASM--- πόνος
 2395. ἑκουσίως D--------- ἑκουσίως
 2396. ὑπομένειν V1--PAN--- μένω ὑπο
 2397. 4Mac 5:24
 2398. καὶ C--------- καί
 2399. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 2400. παιδεύει V1--PAI3S- παιδεύω
 2401. ὥστε C--------- ὥστε
 2402. διὰ P--------- διά
 2403. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 2404. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2405. ἠθῶν N3E-GPN--- ἦθος
 2406. ἰσονομεῖν V2--PAN--- ἰσονομέω
 2407. καὶ C--------- καί
 2408. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 2409. ἐκδιδάσκει V1--PAI3S- διδάσκω ἐκ
 2410. ὥστε C--------- ὥστε
 2411. μόνον D--------- μόνον
 2412. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2413. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 2414. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2415. σέβειν V1--PAN--- σέβω
 2416. μεγαλοπρεπῶς D--------- μεγαλοπρεπῶς
 2417. 4Mac 5:25
 2418. διὸ C--------- διό
 2419. οὐ D--------- οὐ
 2420. μιαροφαγοῦμεν V2--PAI1P- μιαροφαγέω
 2421. πιστεύοντες V1--PAPNPM πιστεύω
 2422. γὰρ X--------- γάρ
 2423. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2424. καθεστάναι VXI-XAN--- ἵστημι κατα
 2425. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2426. νόμον N2--ASM--- νόμος
 2427. οἴδαμεν VX--XAI1P- οἶδα
 2428. ὅτι C--------- ὅτι
 2429. κατὰ P--------- κατά
 2430. φύσιν N3I-ASF--- φύσις
 2431. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2432. συμπαθεῖ V2--PAI3S- παθέω συν
 2433. νομοθετῶν V2--PAPNSM νομοθετέω
 2434. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2435. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2436. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 2437. κτίστης N1M-NSM--- κτίστης
 2438. 4Mac 5:26
 2439. τὰ RA--APN--- ὁ
 2440. μὲν X--------- μέν
 2441. οἰκειωθησόμενα VC--FPPAPN οἰκειόω
 2442. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2443. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2444. ψυχαῖς N1--DPF--- ψυχή
 2445. ἐπέτρεψεν VAI-AAI3S- τρέπω ἐπι
 2446. ἐσθίειν V1--PAN--- ἐσθίω
 2447. τὰ RA--APN--- ὁ
 2448. δὲ X--------- δέ
 2449. ἐναντιωθησόμενα VC--FPPAPN ἀντιόω ἐν
 2450. ἐκώλυσεν VAI-AAI3S- κωλύω
 2451. σαρκοφαγεῖν V2--PAN--- σαρκοφαγέω
 2452. 4Mac 5:27
 2453. τυραννικὸν A1--NSN--- τυραννικός
 2454. δὲ X--------- δέ
 2455. οὐ D--------- οὐ
 2456. μόνον D--------- μόνον
 2457. ἀναγκάζειν V1--PAN--- ἀγκάζω ἀνα
 2458. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2459. παρανομεῖν V2--PAN--- νομέω παρα
 2460. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2461. καὶ D--------- καί
 2462. ἐσθίειν V1--PAN--- ἐσθίω
 2463. ὅπως C--------- ὅπως
 2464. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2465. ἐχθίστῃ A1--DSFS-- ἐχθρός
 2466. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2467. μιαροφαγίᾳ N1A-DSF--- μιαροφαγία
 2468. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 2469. ἐπεγγελάσῃς VA--AAS2S- γελάω ἐπι ἐν
 2470. 4Mac 5:28
 2471. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2472. οὐ D--------- οὐ
 2473. γελάσεις VF--FAI2S- γελάω
 2474. κατ' P--------- κατά
 2475. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2476. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2477. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2478. γέλωτα N3T-ASM--- γέλως
 2479. 4Mac 5:29
 2480. οὔτε C--------- οὔτε
 2481. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2482. ἱεροὺς A1A-APM--- ἱερός
 2483. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2484. προγόνων N2--GPM--- πρόγονος
 2485. περὶ P--------- περί
 2486. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2487. φυλάξαι VA--AAN--- φυλάσσω
 2488. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2489. νόμον N2--ASM--- νόμος
 2490. ὅρκους N2--APM--- ὅρκος
 2491. οὐ D--------- οὐ
 2492. παρήσω VF--FAI1S- ἵημι παρα
 2493. 4Mac 5:30
 2494. οὐδ' C--------- οὐδέ
 2495. ἂν X--------- ἄν
 2496. ἐκκόψειάς VA--AAO2S- κόπτω ἐκ
 2497. μου RP--GS---- ἐγώ
 2498. τὰ RA--APN--- ὁ
 2499. ὄμματα N3M-APN--- ὄμμα
 2500. καὶ C--------- καί
 2501. τὰ RA--APN--- ὁ
 2502. σπλάγχνα N2N-APN--- σπλάγχνον
 2503. μου RP--GS---- ἐγώ
 2504. τήξειας VA--AAO2S- τήκω
 2505. 4Mac 5:31
 2506. οὐχ D--------- οὐ
 2507. οὕτως D--------- οὕτως
 2508. εἰμὶ V9--PAI1S- εἰμί
 2509. γέρων N3--NSM--- γέρων
 2510. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2511. καὶ C--------- καί
 2512. ἄνανδρος A1B-NSM--- ἄνανδρος
 2513. ὥστε C--------- ὥστε
 2514. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2515. διὰ P--------- διά
 2516. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2517. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 2518. μὴ D--------- μή
 2519. νεάζειν V1--PAN--- νεάζω
 2520. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2521. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 2522. 4Mac 5:32
 2523. πρὸς P--------- πρός
 2524. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2525. τροχοὺς N2--APM--- τροχός
 2526. εὐτρέπιζε V1--IAI3S- εὐτρεπίζω
 2527. καὶ C--------- καί
 2528. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2529. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 2530. ἐκφύσα V3--PAD2S- φυσάω ἐκ
 2531. σφοδρότερον A1A-ASMC-- σφοδρός
 2532. 4Mac 5:33
 2533. οὐχ D--------- οὐ
 2534. οὕτως D--------- οὕτως
 2535. οἰκτίρομαι V1--PMI1S- οἰκτείρω
 2536. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2537. ἐμαυτοῦ RD--GSM--- ἐμαυτοῦ
 2538. γῆρας N3--ASN--- γῆρας
 2539. ὥστε C--------- ὥστε
 2540. δι' P--------- διά
 2541. ἐμαυτοῦ RD--GSM--- ἐμαυτοῦ
 2542. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2543. πάτριον A1A-ASM--- πάτριος
 2544. καταλῦσαι VA--AAN--- λύω κατα
 2545. νόμον N2--ASM--- νόμος
 2546. 4Mac 5:34
 2547. οὐ D--------- οὐ
 2548. ψεύσομαί VF--FMI1S- ψεύδω
 2549. σε RP--AS---- σύ
 2550. παιδευτὰ N1M-VSM--- παιδευτής
 2551. νόμε N2--VSM--- νόμος
 2552. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2553. ἐξομοῦμαί VF2-FMI1S- ὄμνυμι ἐκ
 2554. σε RP--AS---- σύ
 2555. φίλη A1--NSF--- φίλος
 2556. ἐγκράτεια N1A-NSF--- ἐγκράτεια
 2557. 4Mac 5:35
 2558. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2559. καταισχυνῶ V1--PAI1S- αἰσχύνω κατα
 2560. σε RP--AS---- σύ
 2561. φιλόσοφε N2--VSM--- φιλόσοφος
 2562. λόγε N2--VSM--- λόγος
 2563. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2564. ἐξαρνήσομαί VF--FMI1S- ἀρνέομαι ἐκ
 2565. σε RP--AS---- σύ
 2566. ἱερωσύνη N1--VSF--- ἱερωσύνη
 2567. τιμία A1A-VSF--- τίμιος
 2568. καὶ C--------- καί
 2569. νομοθεσίας N1A-GSF--- νομοθεσία
 2570. ἐπιστήμη N1--VSF--- ἐπιστήμη
 2571. 4Mac 5:36
 2572. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2573. μιανεῖς VF2-FAI2S- μιαίνω
 2574. μου RP--GS---- ἐγώ
 2575. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2576. σεμνὸν A1--ASN--- σεμνός
 2577. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 2578. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2579. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2580. νομίμου A1--GSM--- νόμιμος
 2581. βίου N2--GSM--- βίος
 2582. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 2583. 4Mac 5:37
 2584. ἁγνόν A1--ASM--- ἁγνός
 2585. με RP--AS---- ἐγώ
 2586. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2587. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 2588. εἰσδέξονται VF--FMI3P- δέχομαι εἰς
 2589. μὴ D--------- μή
 2590. φοβηθέντα VC--APPASM φοβέω
 2591. σου RP--GS---- σύ
 2592. τὰς RA--APF--- ὁ
 2593. μέχρι P--------- μέχρι
 2594. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2595. ἀνάγκας N1--APF--- ἀνάγκη
 2596. 4Mac 5:38
 2597. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 2598. μὲν X--------- μέν
 2599. γὰρ X--------- γάρ
 2600. τυραννήσεις VF--FAI2S- τυραννέω
 2601. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2602. δὲ X--------- δέ
 2603. ἐμῶν A1--GPM--- ἐμός
 2604. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2605. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2606. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 2607. λογισμῶν N2--GPM--- λογισμός
 2608. οὔτε C--------- οὔτε
 2609. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 2610. δεσπόσεις VF--FAI2S- δεσπόζω
 2611. οὔτε C--------- οὔτε
 2612. δι' P--------- διά
 2613. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 2614. 4Mac 6:1
 2615. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2616. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2617. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2618. ἀντιρρητορεύσαντα VA--AAPASM ῥητορεύω ἀντι
 2619. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2620. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2621. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 2622. παρηγορίαις N1A-DPF--- παρηγορία
 2623. παραστάντες VH--AAPNPM ἵστημι παρα
 2624. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2625. δορυφόροι N2--NPM--- δορυφόρος
 2626. πικρῶς D--------- πικρῶς
 2627. ἔσυραν VAI-AAI3P- σύρω
 2628. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2629. τὰ RA--APN--- ὁ
 2630. βασανιστήρια N2N-APN--- βασανιστήριον
 2631. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2632. Ελεαζαρον N2--ASM--- Ελεαζαρος
 2633. 4Mac 6:2
 2634. καὶ C--------- καί
 2635. πρῶτον D--------- πρῶτον
 2636. μὲν X--------- μέν
 2637. περιέδυσαν VAI-AAI3P- δύω περι
 2638. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2639. γεραιὸν A1A-ASM--- γεραιός
 2640. ἐγκοσμούμενον V2--PMPASM κοσμέω ἐν
 2641. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2642. περὶ P--------- περί
 2643. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2644. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 2645. εὐσχημοσύνῃ N1--DSF--- εὐσχημοσύνη
 2646. 4Mac 6:3
 2647. ἔπειτα D--------- ἔπειτα
 2648. περιαγκωνίσαντες VA--AAPNPM ἀγκωνίζω περι
 2649. ἑκατέρωθεν D--------- ἑκατέρωθεν
 2650. μάστιξιν N3G-DPF--- μάστιξ
 2651. κατῄκιζον V1I-IAI3P- αἰκίζω κατα
 2652. 4Mac 6:4
 2653. πείσθητι VS--APD2S- πείθω
 2654. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2655. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2656. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2657. ἐντολαῖς N1A-DPF--- ἐντολή
 2658. ἑτέρωθεν D--------- ἑτέρωθεν
 2659. κήρυκος N3K-GSM--- κῆρυξ
 2660. ἐπιβοῶντος V3--PAPGSM βοάω ἐπι
 2661. 4Mac 6:5
 2662. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2663. δὲ X--------- δέ
 2664. μεγαλόφρων N3N-NSM--- μεγαλόφρων
 2665. καὶ C--------- καί
 2666. εὐγενὴς A3H-NSM--- εὐγενής
 2667. ὡς C--------- ὡς
 2668. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 2669. Ελεαζαρος N2--NSM--- Ελεαζαρος
 2670. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2671. ἐν P--------- ἐν
 2672. ὀνείρῳ N2--DSM--- ὄνειρος
 2673. βασανιζόμενος V1--PPPNSM βασανίζω
 2674. κατ' P--------- κατά
 2675. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 2676. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2677. μετετρέπετο V1I-IMI3S- τρέπω μετα
 2678. 4Mac 6:6
 2679. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2680. ὑψηλοὺς A1--APM--- ὑψηλός
 2681. ἀνατείνας VA--AAPNSM τείνω ἀνα
 2682. εἰς P--------- εἰς
 2683. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 2684. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2685. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 2686. ἀπεξαίνετο V2--IPI3S- αἰνέω ἀπο ἐκ
 2687. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2688. μάστιξιν N3G-DPF--- μάστιξ
 2689. τὰς RA--APF--- ὁ
 2690. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 2691. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2692. γέρων N3--NSM--- γέρων
 2693. καὶ C--------- καί
 2694. κατερρεῖτο V2I-IPI3S- ῥέω κατα
 2695. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2696. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 2697. καὶ C--------- καί
 2698. τὰ RA--APN--- ὁ
 2699. πλευρὰ N1A-NSF--- πλευρά
 2700. κατετιτρώσκετο V1I-IPI3S- τιτρώσκω κατα
 2701. 4Mac 6:7
 2702. καὶ C--------- καί
 2703. πίπτων V1--PAPNSM πίπτω
 2704. εἰς P--------- εἰς
 2705. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2706. ἔδαφος N3E-ASN--- ἔδαφος
 2707. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2708. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2709. μὴ D--------- μή
 2710. φέρειν V1--PAN--- φέρω
 2711. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2712. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 2713. τὰς RA--APF--- ὁ
 2714. ἀλγηδόνας N3N-APF--- ἀλγηδών
 2715. ὀρθὸν A1--ASM--- ὀρθός
 2716. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 2717. καὶ C--------- καί
 2718. ἀκλινῆ A3H-ASM--- ἀκλινής
 2719. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2720. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 2721. 4Mac 6:8
 2722. λάξ D--------- λάξ
 2723. γέ X--------- γέ
 2724. τοι X--------- τοι
 2725. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2726. πικρῶν A1A-GPM--- πικρός
 2727. τις RI--NSM--- τις
 2728. δορυφόρων N2--GPM--- δορυφόρος
 2729. εἰς P--------- εἰς
 2730. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2731. κενεῶνας N3W-APM--- κενεών
 2732. ἐναλλόμενος V1--PMPNSM ἅλλομαι ἐν
 2733. ἔτυπτεν V1I-IAI3S- τύπτω
 2734. ὅπως C--------- ὅπως
 2735. ἐξανίσταιτο V6--PMO3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 2736. πίπτων V1--PAPNSM πίπτω
 2737. 4Mac 6:9
 2738. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2739. δὲ X--------- δέ
 2740. ὑπέμενε V1I-IAI3S- μένω ὑπο
 2741. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2742. πόνους N2--APM--- πόνος
 2743. καὶ C--------- καί
 2744. περιεφρόνει V2I-IAI3S- φρονέω περι
 2745. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2746. ἀνάγκης N1--GSF--- ἀνάγκη
 2747. καὶ C--------- καί
 2748. διεκαρτέρει V2I-IAI3S- καρτερέω δια
 2749. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2750. αἰκισμούς N2--APM--- αἰκισμός
 2751. 4Mac 6:10
 2752. καὶ C--------- καί
 2753. καθάπερ D--------- καθάπερ
 2754. γενναῖος A1A-NSM--- γενναῖος
 2755. ἀθλητὴς N1M-NSM--- ἀθλητής
 2756. τυπτόμενος V1--PMPNSM τύπτω
 2757. ἐνίκα V3I-IAI3S- νικάω
 2758. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2759. βασανίζοντας V1--PAPAPM βασανίζω
 2760. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2761. γέρων N3--NSM--- γέρων
 2762. 4Mac 6:11
 2763. ἱδρῶν V4--PAPNSM ἱδρόω
 2764. γέ X--------- γέ
 2765. τοι X--------- τοι
 2766. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2767. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2768. καὶ C--------- καί
 2769. ἐπασθμαίνων V1--PAPNSM ἐπασθμαίνω
 2770. σφοδρῶς D--------- σφοδρῶς
 2771. καὶ C--------- καί
 2772. ὑπ' P--------- ὑπό
 2773. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2774. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2775. βασανιζόντων V1--PAPGPM βασανίζω
 2776. ἐθαυμάζετο V1I-IMI3S- θαυμάζω
 2777. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2778. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2779. εὐψυχίᾳ N1A-DSF--- εὐψυχία
 2780. 4Mac 6:12
 2781. ὅθεν D--------- ὅθεν
 2782. τὰ RA--APN--- ὁ
 2783. μὲν X--------- μέν
 2784. ἐλεῶντες V3--PAPNPM ἐλεάω
 2785. τὰ RA--APN--- ὁ
 2786. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2787. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 2788. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2789. 4Mac 6:13
 2790. τὰ RA--APN--- ὁ
 2791. δὲ X--------- δέ
 2792. ἐν P--------- ἐν
 2793. συμπαθείᾳ N1A-DSF--- συμπαθεία
 2794. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2795. συνηθείας N1A-GSF--- συνήθεια
 2796. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 2797. τὰ RA--APN--- ὁ
 2798. δὲ X--------- δέ
 2799. ἐν P--------- ἐν
 2800. θαυμασμῷ N2--DSM--- θαυμασμός
 2801. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2802. καρτερίας N1A-GSF--- καρτερία
 2803. προσιόντες V7--PAPNPM ἵημι προς
 2804. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2805. τινες RI--NPM--- τις
 2806. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2807. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2808. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 2809. 4Mac 6:14
 2810. τί RI--ASN--- τίς
 2811. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2812. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 2813. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 2814. σεαυτὸν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 2815. ἀλογίστως D--------- ἀλογίστως
 2816. ἀπόλλεις V1--PAI2S- ἀπόλλω
 2817. Ελεαζαρ N2--VSM--- Ελεαζαρος
 2818. 4Mac 6:15
 2819. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2820. μέν X--------- μέν
 2821. τοι X--------- τοι
 2822. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2823. ἡψημένων VM--PPPGPN ἕψω
 2824. βρωμάτων N3M-GPN--- βρῶμα
 2825. παραθήσομεν VF--FAI1P- τίθημι παρα
 2826. σὺ RP--NS---- σύ
 2827. δὲ X--------- δέ
 2828. ὑποκρινόμενος V1--PMPNSM κρίνω ὑπο
 2829. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2830. ὑείων A1A-GPM--- ὑείος
 2831. ἀπογεύεσθαι V1--PMN--- γεύω ἀπο
 2832. σώθητι VC--APD2S- σώζω
 2833. 4Mac 6:16
 2834. καὶ C--------- καί
 2835. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2836. Ελεαζαρος N2--NSM--- Ελεαζαρος
 2837. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2838. πικρότερον A1B-ASMC-- πικρός
 2839. διὰ P--------- διά
 2840. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2841. συμβουλίας N1A-GSF--- συμβουλία
 2842. αἰκισθεὶς VS--APPNSM αἰκίζομαι
 2843. ἀνεβόησεν VAI-AAI3S- βοάω ἀνα
 2844. 4Mac 6:17
 2845. μὴ D--------- μή
 2846. οὕτως D--------- οὕτως
 2847. κακῶς D--------- κακῶς
 2848. φρονήσαιμεν VA--AAO1P- φρονέω
 2849. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2850. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 2851. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 2852. ὥστε C--------- ὥστε
 2853. μαλακοψυχήσαντας VA--AAPAPM μαλακοψυχάζω
 2854. ἀπρεπὲς A3H-ASN--- ἀπρεπής
 2855. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2856. δρᾶμα N3M-ASN--- δρᾶμα
 2857. ὑποκρίνασθαι VA--AMN--- κρίνω ὑπο
 2858. 4Mac 6:18
 2859. καὶ C--------- καί
 2860. γὰρ X--------- γάρ
 2861. ἀλόγιστον A1B-NSN--- ἀλόγιστος
 2862. εἰ C--------- εἰ
 2863. πρὸς P--------- πρός
 2864. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2865. ζήσαντες VA--AAPNPM ζάω
 2866. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2867. μέχρι P--------- μέχρι
 2868. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 2869. βίον N2--ASM--- βίος
 2870. καὶ C--------- καί
 2871. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2872. ἐπ' P--------- ἐπί
 2873. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2874. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2875. νομίμως D--------- νομίμως
 2876. φυλάσσοντες V1--PAPNPM φυλάσσω
 2877. νῦν D--------- νῦν
 2878. μεταβαλοίμεθα VF2-FMO1P- βάλλω μετα
 2879. 4Mac 6:19
 2880. καὶ C--------- καί
 2881. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2882. μὲν X--------- μέν
 2883. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2884. γενοίμεθα VB--AMO1P- γίγνομαι
 2885. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2886. νέοις A1A-DPM--- νέος
 2887. ἀσεβείας N1A-GSF--- ἀσέβεια
 2888. τύπος N2--NSM--- τύπος
 2889. ἵνα C--------- ἵνα
 2890. παράδειγμα N3M-NSN--- παράδειγμα
 2891. γενώμεθα VB--AMS1P- γίγνομαι
 2892. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2893. μιαροφαγίας N1A-GSF--- μιαροφαγία
 2894. 4Mac 6:20
 2895. αἰσχρὸν A1A-NSN--- αἰσχρός
 2896. δὲ X--------- δέ
 2897. εἰ C--------- εἰ
 2898. ἐπιβιώσομεν VF--FAI1P- βιόω ἐπι
 2899. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 2900. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2901. καὶ C--------- καί
 2902. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2903. καταγελώμενοι V3--PMPNPM γελάω κατα
 2904. πρὸς P--------- πρός
 2905. ἁπάντων A3--GPM--- ἅπας
 2906. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2907. δειλίᾳ N1A-DSF--- δειλία
 2908. 4Mac 6:21
 2909. καὶ C--------- καί
 2910. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2911. μὲν X--------- μέν
 2912. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2913. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 2914. καταφρονηθῶμεν VC--APS1P- φρονέω κατα
 2915. ὡς C--------- ὡς
 2916. ἄνανδροι A1B-NPM--- ἄνανδρος
 2917. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2918. δὲ X--------- δέ
 2919. θεῖον A1A-ASM--- θεῖος
 2920. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2921. νόμον N2--ASM--- νόμος
 2922. μέχρι P--------- μέχρι
 2923. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2924. μὴ D--------- μή
 2925. προασπίσαιμεν VA--AAO1P- ασπίζω προ
 2926. 4Mac 6:22
 2927. πρὸς P--------- πρός
 2928. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2929. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2930. μέν X--------- μέν
 2931. ὦ I--------- ὦ
 2932. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 2933. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 2934. εὐγενῶς D--------- εὐγενῶς
 2935. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2936. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2937. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 2938. τελευτᾶτε V3--PAD2P- τελευτάω
 2939. 4Mac 6:23
 2940. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2941. δὲ X--------- δέ
 2942. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2943. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 2944. δορυφόροι N2--NPM--- δορυφόρος
 2945. τί RI--ASN--- τίς
 2946. μέλλετε V1--PAI2P- μέλλω
 2947. 4Mac 6:24
 2948. πρὸς P--------- πρός
 2949. τὰς RA--APF--- ὁ
 2950. ἀνάγκας N1--APF--- ἀνάγκη
 2951. οὕτως D--------- οὕτως
 2952. μεγαλοφρονοῦντα V2--PAPASM μεγαλοφρονέω
 2953. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2954. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 2955. καὶ C--------- καί
 2956. μηδὲ C--------- μηδέ
 2957. πρὸς P--------- πρός
 2958. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2959. οἰκτιρμὸν N2--ASM--- οἰκτιρμός
 2960. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2961. μεταβαλλόμενον V1--PMPASM βάλλω μετα
 2962. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2963. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2964. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 2965. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2966. ἀνῆγον V1I-IAI3P- ἄγω ἀνα
 2967. 4Mac 6:25
 2968. ἔνθα D--------- ἔνθα
 2969. διὰ P--------- διά
 2970. κακοτέχνων A1B-GPN--- κακότεχνος
 2971. ὀργάνων N2N-GPN--- ὄργανον
 2972. καταφλέγοντες V1--PAPNPM φλέγω κατα
 2973. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2974. ὑπερρίπτοσαν VAI-AAI3P- ῥίπτω ὑπερ
 2975. καὶ C--------- καί
 2976. δυσώδεις A3H-APM--- δυσώδης
 2977. χυλοὺς N2--APM--- χυλός
 2978. εἰς P--------- εἰς
 2979. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2980. μυκτῆρας N3--APM--- μυκτήρ
 2981. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2982. κατέχεον V2I-IAI3P- χέω κατα
 2983. 4Mac 6:26
 2984. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2985. δὲ X--------- δέ
 2986. μέχρι P--------- μέχρι
 2987. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2988. ὀστέων N2N-GPN--- ὀστέον
 2989. ἤδη D--------- ἤδη
 2990. κατακεκαυμένος VM--XMPNSM καίω κατα
 2991. καὶ C--------- καί
 2992. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 2993. λιποθυμεῖν V2--PAN--- λιποθυμέω
 2994. ἀνέτεινε VAI-AAI3S- τείνω ἀνα
 2995. τὰ RA--APN--- ὁ
 2996. ὄμματα N3M-APN--- ὄμμα
 2997. πρὸς P--------- πρός
 2998. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2999. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3000. καὶ C--------- καί
 3001. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3002. 4Mac 6:27
 3003. σὺ RP--NS---- σύ
 3004. οἶσθα VX--XAI2S- οἶδα
 3005. θεέ N2--VSM--- θεός
 3006. παρόν V9--PAPNSN εἰμί παρα
 3007. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3008. σῴζεσθαι V1--PMN--- σώζω
 3009. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 3010. καυστικαῖς A1--DPF--- καυστικός
 3011. ἀποθνῄσκω V1--PAI1S- θνήσκω ἀπο
 3012. διὰ P--------- διά
 3013. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3014. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3015. 4Mac 6:28
 3016. ἵλεως A1B-NSM--- ἵλεως
 3017. γενοῦ VB--AMD2S- γίγνομαι
 3018. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3019. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 3020. σου RP--GS---- σύ
 3021. ἀρκεσθεὶς VC--APPNSM ἀρκέω
 3022. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3023. ἡμετέρᾳ A1A-DSF--- ἡμέτερος
 3024. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3025. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3026. δίκῃ N1--DSF--- δίκη
 3027. 4Mac 6:29
 3028. καθάρσιον N2N-ASN--- καθάρσιον
 3029. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3030. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 3031. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3032. ἐμὸν A1--ASM--- ἐμός
 3033. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 3034. καὶ C--------- καί
 3035. ἀντίψυχον A1B-ASN--- ἀντίψυχος
 3036. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3037. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3038. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3039. ἐμὴν A1--ASF--- ἐμός
 3040. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 3041. 4Mac 6:30
 3042. καὶ C--------- καί
 3043. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3044. εἰπὼν VB--AAPNSM εἶπον
 3045. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3046. ἱερὸς A1A-NSM--- ἱερός
 3047. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3048. εὐγενῶς D--------- εὐγενῶς
 3049. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3050. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 3051. ἐναπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἐν ἀπο
 3052. καὶ C--------- καί
 3053. μέχρι P--------- μέχρι
 3054. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3055. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3056. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3057. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 3058. ἀντέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀντι
 3059. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3060. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 3061. διὰ P--------- διά
 3062. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3063. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3064. 4Mac 6:31
 3065. ὁμολογουμένως D--------- ὁμολογουμένως
 3066. οὖν X--------- οὖν
 3067. δεσπότης N1M-NSM--- δεσπότης
 3068. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3069. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3070. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3071. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3072. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 3073. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 3074. 4Mac 6:32
 3075. εἰ C--------- εἰ
 3076. γὰρ X--------- γάρ
 3077. τὰ RA--APN--- ὁ
 3078. πάθη N3E-APN--- πάθος
 3079. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3080. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 3081. κεκρατήκει VX--YAI3S- κρατέω
 3082. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 3083. ἂν X--------- ἄν
 3084. ἀπέδομεν VOI-AAI1P- δίδωμι ἀπο
 3085. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3086. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3087. ἐπικρατείας N1A-GSF--- ἐπικρατεία
 3088. μαρτυρίαν N1A-ASF--- μαρτυρία
 3089. 4Mac 6:33
 3090. νυνὶ D--------- νυνί
 3091. δὲ X--------- δέ
 3092. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3093. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 3094. τὰ RA--APN--- ὁ
 3095. πάθη N3E-APN--- πάθος
 3096. νικήσαντος VA--AAPGSM νικάω
 3097. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3098. προσηκόντως D--------- προσηκόντως
 3099. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3100. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3101. ἡγεμονίας N1A-GSF--- ἡγεμονία
 3102. προσνέμομεν V1--PAI1P- νέμω προς
 3103. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 3104. 4Mac 6:34
 3105. καὶ C--------- καί
 3106. δίκαιόν A1A-NSN--- δίκαιος
 3107. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3108. ὁμολογεῖν V2--PAN--- ὁμολογέω
 3109. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3110. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3111. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 3112. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 3113. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3114. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 3115. ὅπου X--------- ὅπου
 3116. γε X--------- γέ
 3117. καὶ C--------- καί
 3118. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3119. ἔξωθεν D--------- ἔξωθεν
 3120. ἀλγηδόνων N3N-GPF--- ἀλγηδών
 3121. ἐπικρατεῖ V2--PAI3S- κρατέω ἐπι
 3122. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 3123. καὶ D--------- καί
 3124. γελοῖον A1A-NSN--- γελοῖος
 3125. 4Mac 6:35
 3126. καὶ C--------- καί
 3127. οὐ D--------- οὐ
 3128. μόνον D--------- μόνον
 3129. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3130. ἀλγηδόνων N3N-GPF--- ἀλγηδών
 3131. ἐπιδείκνυμι V5--PAI1S- δεικνύω ἐπι
 3132. κεκρατηκέναι VX--XAN--- κρατέω
 3133. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3134. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 3135. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3136. καὶ D--------- καί
 3137. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3138. ἡδονῶν N1--GPF--- ἡδονή
 3139. κρατεῖν V2--PAN--- κρατέω
 3140. καὶ C--------- καί
 3141. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 3142. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 3143. ὑπείκειν V1--PAN--- εἴκω ὑπο
 3144. 4Mac 7:1
 3145. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3146. γὰρ X--------- γάρ
 3147. ἄριστος A1--NSM--- ἄριστος
 3148. κυβερνήτης N1M-NSM--- κυβερνήτης
 3149. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3150. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3151. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 3152. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3153. Ελεαζαρου N2--GSM--- Ελεαζαρος
 3154. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 3155. πηδαλιουχῶν V2--PAPNSM πηδαλιουχέω
 3156. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3157. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3158. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 3159. ναῦν N3V-ASF--- ναῦς
 3160. ἐν P--------- ἐν
 3161. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3162. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3163. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3164. πελάγει N3E-DSN--- πέλαγος
 3165. 4Mac 7:2
 3166. καὶ C--------- καί
 3167. καταικιζόμενος V1--PPPNSM αἰκίζω κατα
 3168. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3169. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3170. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 3171. ἀπειλαῖς N1--DPF--- ἀπειλή
 3172. καὶ C--------- καί
 3173. καταντλούμενος V2--PPPNSM ἀντλέω κατα
 3174. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3175. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3176. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 3177. τρικυμίαις N1A-DPF--- τρικυμία
 3178. 4Mac 7:3
 3179. κατ' P--------- κατά
 3180. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 3181. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 3182. ἔτρεψε VAI-AAI3S- τρέπω
 3183. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3184. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3185. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 3186. οἴακας N3K-APM--- οἴαξ
 3187. ἕως C--------- ἕως
 3188. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3189. ἔπλευσεν VAI-AAI3S- πλέω
 3190. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3191. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3192. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3193. ἀθανάτου A1B-GSF--- ἀθάνατος
 3194. νίκης N1--GSF--- νίκη
 3195. λιμένα N3--ASM--- λιμήν
 3196. 4Mac 7:4
 3197. οὐχ D--------- οὐ
 3198. οὕτως D--------- οὕτως
 3199. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 3200. πολλοῖς A1--DPN--- πολύς
 3201. καὶ C--------- καί
 3202. ποικίλοις A1--DPN--- ποικίλος
 3203. μηχανήμασιν N3M-DPN--- μηχάνημα
 3204. ἀντέσχε VBI-AAI3S- ἔχω ἀντι
 3205. ποτὲ D--------- ποτέ
 3206. πολιορκουμένη V2--PMPNSF πολιορκέω
 3207. ὡς C--------- ὡς
 3208. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3209. πανάγιος A1A-NSM--- πανάγιος
 3210. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 3211. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3212. ἱερὰν A1A-ASF--- ἱερός
 3213. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3214. αἰκισμοῖς N2--DPM--- αἰκισμός
 3215. τε X--------- τε
 3216. καὶ C--------- καί
 3217. στρέβλαις N1--DPF--- στρέβλη
 3218. πυρπολούμενος V2--PPPNSM πυρπολέω
 3219. ἐνίκησεν VAI-AAI3S- νικάω
 3220. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3221. πολιορκοῦντας V2--PAPAPM πολιορκέω
 3222. διὰ P--------- διά
 3223. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3224. ὑπερασπίζοντα V1--PAPASM ἀσπίζω ὑπερ
 3225. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3226. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 3227. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 3228. 4Mac 7:5
 3229. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3230. γὰρ X--------- γάρ
 3231. πρόκρημνον A1B-ASF--- πρόκρημνος
 3232. ἄκραν N1A-ASF--- ἄκρα
 3233. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3234. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 3235. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 3236. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3237. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 3238. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρος
 3239. ἐκτείνας VAI-AAI2S- κτείνω
 3240. περιέκλασεν VAI-AAI3S- κλάω περι
 3241. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3242. ἐπιμαινομένους V1--PMPAPM μαίνομαι ἐπι
 3243. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3244. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3245. κλύδωνας N3W-APM--- κλύδων
 3246. 4Mac 7:6
 3247. ὦ I--------- ὦ
 3248. ἄξιε A1A-VSM--- ἄξιος
 3249. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3250. ἱερωσύνης N1--GSF--- ἱερωσύνη
 3251. ἱερεῦ N3V-VSM--- ἱερεύς
 3252. οὐκ D--------- οὐ
 3253. ἐμίανας VAI-AAI2S- μιαίνω
 3254. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3255. ἱεροὺς A1A-APM--- ἱερός
 3256. ὀδόντας N3--APM--- ὀδούς
 3257. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3258. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3259. θεοσέβειαν N1A-ASF--- θεοσεβεία
 3260. καὶ C--------- καί
 3261. καθαρισμὸν N2--ASM--- καθαρισμός
 3262. χωρήσασαν VA--AAPASF χωρέω
 3263. γαστέρα N3--ASF--- γαστήρ
 3264. ἐκοίνωσας VAI-AAI2S- κοινόω
 3265. μιαροφαγίᾳ N1A-DSF--- μιαροφαγία
 3266. 4Mac 7:7
 3267. ὦ I--------- ὦ
 3268. σύμφωνε A1B-VSM--- σύμφωνος
 3269. νόμου N2--GSM--- νόμος
 3270. καὶ C--------- καί
 3271. φιλόσοφε N2--VSM--- φιλόσοφος
 3272. θείου A1A-GSM--- θεῖος
 3273. βίου N2--GSM--- βίος
 3274. 4Mac 7:8
 3275. τοιούτους A1--APM--- τοιοῦτος
 3276. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 3277. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 3278. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3279. δημιουργοῦντας V2--PAPAPM δημιουργέω
 3280. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3281. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3282. ἰδίῳ A1A-DSN--- ἴδιος
 3283. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 3284. καὶ C--------- καί
 3285. γενναίῳ A1A-DSM--- γενναῖος
 3286. ἱδρῶτι N3T-DSM--- ἱδρώς
 3287. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3288. μέχρι P--------- μέχρι
 3289. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3290. πάθεσιν N3E-DPN--- πάθος
 3291. ὑπερασπίζοντας V1--PAPAPM ἀσπίζω ὑπερ
 3292. 4Mac 7:9
 3293. σύ RP--NS---- σύ
 3294. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 3295. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3296. εὐνομίαν N1A-ASF--- εὐνομία
 3297. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3298. διὰ P--------- διά
 3299. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3300. ὑπομονῶν N1--GPF--- ὑπομονή
 3301. εἰς P--------- εἰς
 3302. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3303. ἐκύρωσας VAI-AAI2S- κυρέω
 3304. καὶ C--------- καί
 3305. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3306. ἁγιαστίαν N1A-ASF--- ἁγιαστία
 3307. σεμνολογήσας VA--AAI2S- σεμνολογέω
 3308. οὐ D--------- οὐ
 3309. κατέλυσας VAI-AAI2S- λύω κατα
 3310. καὶ C--------- καί
 3311. διὰ P--------- διά
 3312. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3313. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 3314. ἐπιστοποίησας VA--AAI2S- ἐπιστοποιέω
 3315. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3316. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3317. θείας A1A-GSF--- θεῖος
 3318. φιλοσοφίας N1A-GSF--- φιλοσοφία
 3319. σου RP--GS---- σύ
 3320. λόγους N2--APM--- λόγος
 3321. 4Mac 7:10
 3322. ὦ I--------- ὦ
 3323. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 3324. βιαιότερε A1A-VSMC-- βίαιος
 3325. γέρων N3--VSM--- γέρων
 3326. καὶ C--------- καί
 3327. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3328. εὐτονώτερε A1B-VSMC-- εὔτονος
 3329. πρεσβῦτα N1M-VSM--- πρεσβύτης
 3330. καὶ C--------- καί
 3331. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3332. μέγιστε A1--VSMS-- μέγας
 3333. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 3334. Ελεαζαρ N2--VSM--- Ελεαζαρος
 3335. 4Mac 7:11
 3336. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3337. γὰρ X--------- γάρ
 3338. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3339. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 3340. Ααρων N---NSM--- Ἀαρών
 3341. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3342. θυμιατηρίῳ N2N-DSN--- θυμιατήριον
 3343. καθωπλισμένος VT--XMPNSM ὁπλίζω κατα
 3344. διὰ P--------- διά
 3345. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3346. ἐθνοπλήθους A3H-GSM--- ἐθνοπλήθης
 3347. ἐπιτρέχων V1--PAPNSM τρέχω ἐπι
 3348. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3349. ἐμπυριστὴν A3H-ASM--- ἐμπυριστής
 3350. ἐνίκησεν VAI-AAI3S- νικάω
 3351. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 3352. 4Mac 7:12
 3353. οὕτως D--------- οὕτως
 3354. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3355. Ααρωνίδης N---NSM--- Ἀαρωνίδης
 3356. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρος
 3357. διὰ P--------- διά
 3358. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3359. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3360. ὑπερτηκόμενος V1--PPPNSM τήκω ὑπερ
 3361. οὐ D--------- οὐ
 3362. μετετράπη VDI-API3S- τρέπω μετα
 3363. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3364. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 3365. 4Mac 7:13
 3366. καίτοι C--------- καίτοι
 3367. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3368. θαυμασιώτατον A1A-NSMS-- θαυμάσιος
 3369. γέρων N3--NSM--- γέρων
 3370. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 3371. λελυμένων VM--XMPGPM λύω
 3372. μὲν X--------- μέν
 3373. ἤδη D--------- ἤδη
 3374. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3375. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3376. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 3377. τόνων N2--GPM--- τόνος
 3378. περικεχαλασμένων VM--XPPGPM χαλάω περι
 3379. δὲ X--------- δέ
 3380. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3381. σαρκῶν N3K-GPF--- σάρξ
 3382. κεκμηκότων VX--XAPGPM κάμνω
 3383. δὲ X--------- δέ
 3384. καὶ C--------- καί
 3385. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3386. νεύρων N2--GPN--- νεῦρον
 3387. ἀνενέασεν VAI-AAI3S- νεάζω ἀνα
 3388. 4Mac 7:14
 3389. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3390. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 3391. διὰ P--------- διά
 3392. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3393. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 3394. καὶ C--------- καί
 3395. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3396. Ισακίῳ N2--DSM--- Ισακίος
 3397. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 3398. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3399. πολυκέφαλον A1B-ASF--- πολυκέφαλος
 3400. στρέβλαν N1--ASF--- στρέβλη
 3401. ἠκύρωσεν VAI-AAI3S- ἐκυρεύω
 3402. 4Mac 7:15
 3403. ὦ I--------- ὦ
 3404. μακαρίου A1A-GSN--- μακάριος
 3405. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 3406. καὶ C--------- καί
 3407. σεμνῆς A1--GSF--- σεμνός
 3408. πολιᾶς N1A-GSF--- πολιά
 3409. καὶ C--------- καί
 3410. βίου N2--GSM--- βίος
 3411. νομίμου A1--GSM--- νόμιμος
 3412. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3413. πιστὴ A1--NSF--- πιστός
 3414. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3415. σφραγὶς N3D-NSF--- σφραγίς
 3416. ἐτελείωσεν VAI-AAI3S- τελειόω
 3417. 4Mac 7:16
 3418. εἰ C--------- εἰ
 3419. δὴ X--------- δή
 3420. τοίνυν X--------- τοίνυν
 3421. γέρων N3--NSM--- γέρων
 3422. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3423. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3424. μέχρι P--------- μέχρι
 3425. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3426. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 3427. περιεφρόνει V2I-IAI3S- φρονέω περι
 3428. δι' P--------- διά
 3429. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 3430. ὁμολογουμένως D--------- ὁμολογουμένως
 3431. ἡγεμών N3N-NSM--- ἡγεμών
 3432. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3433. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3434. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3435. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3436. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 3437. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 3438. 4Mac 7:17
 3439. ἴσως D--------- ἴσως
 3440. δ' X--------- δέ
 3441. ἂν X--------- ἄν
 3442. εἴποιέν VB--AAO3P- εἶπον
 3443. τινες RI--NPM--- τις
 3444. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3445. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3446. οὐ D--------- οὐ
 3447. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3448. περικρατοῦσιν V2--PAI3P- κρατέω περι
 3449. ὅτι C--------- ὅτι
 3450. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3451. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3452. φρόνιμον A1B-ASM--- φρόνιμος
 3453. ἔχουσιν V1--PAI3P- ἔχω
 3454. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3455. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 3456. 4Mac 7:18
 3457. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3458. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 3459. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3460. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 3461. προνοοῦσιν V2--PAI3P- νοέω προ
 3462. ἐξ P--------- ἐκ
 3463. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 3464. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3465. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3466. μόνοι A1--NPM--- μόνος
 3467. δύνανται V6--PMI3P- δύναμαι
 3468. κρατεῖν V2--PAN--- κρατέω
 3469. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3470. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3471. σαρκὸς N3K-GSF--- σάρξ
 3472. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3473. 4Mac 7:19
 3474. πιστεύοντες V1--PAPNPM πιστεύω
 3475. ὅτι C--------- ὅτι
 3476. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3477. οὐκ D--------- οὐ
 3478. ἀποθνῄσκουσιν V1--PAI3P- θνήσκω ἀπο
 3479. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3480. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3481. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3482. πατριάρχαι N1M-NPM--- πατριάρχης
 3483. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3484. Αβρααμ N---NSM--- Ἀβραάμ
 3485. καὶ C--------- καί
 3486. Ισαακ N---NSM--- Ισαακ
 3487. καὶ C--------- καί
 3488. Ιακωβ N---NSM--- Ἰακώβ
 3489. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3490. ζῶσιν V3--PAI3P- ζάω
 3491. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3492. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3493. 4Mac 7:20
 3494. οὐδὲν A3--NSN--- οὐδείς
 3495. οὖν X--------- οὖν
 3496. ἐναντιοῦται V4--PMI3S- ἀντιόομαι ἐν
 3497. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3498. φαίνεσθαί V1--PPN--- φαίνω
 3499. τινας RI--APM--- τις
 3500. παθοκρατεῖσθαι V2--PPN--- παθοκρατέομαι
 3501. διὰ P--------- διά
 3502. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3503. ἀσθενῆ A3H-APM--- ἀσθενής
 3504. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 3505. 4Mac 7:21
 3506. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 3507. τίς RI--NSM--- τίς
 3508. πρὸς P--------- πρός
 3509. ὅλον A1--ASM--- ὅλος
 3510. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3511. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3512. φιλοσοφίας N1A-GSF--- φιλοσοφία
 3513. κανόνα N3N-ASM--- κανών
 3514. φιλοσοφῶν A1--GPM--- φιλόσοφος
 3515. καὶ C--------- καί
 3516. πεπιστευκὼς VX--XAPNSM πιστεύω
 3517. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3518. 4Mac 7:22
 3519. καὶ C--------- καί
 3520. εἰδὼς V3--PAPNSM ὁράω
 3521. ὅτι C--------- ὅτι
 3522. διὰ P--------- διά
 3523. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3524. ἀρετὴν N1--ASF--- ἀρετή
 3525. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3526. πόνον N2--ASM--- πόνος
 3527. ὑπομένειν V1--PAN--- μένω ὑπο
 3528. μακάριόν A1A-ASM--- μακάριος
 3529. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3530. οὐκ D--------- οὐ
 3531. ἂν X--------- ἄν
 3532. περικρατήσειεν VA--AAO3S- κρατέω περι
 3533. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3534. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3535. διὰ P--------- διά
 3536. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3537. θεοσέβειαν N1A-ASF--- θεοσεβεία
 3538. 4Mac 7:23
 3539. μόνος A1--NSM--- μόνος
 3540. γὰρ X--------- γάρ
 3541. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3542. σοφὸς A1--NSM--- σοφός
 3543. καὶ C--------- καί
 3544. ἀνδρεῖός A1A-NSM--- ἀνδρεῖος
 3545. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3546. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3547. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 3548. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3549. 4Mac 8:1
 3550. διὰ P--------- διά
 3551. τοῦτό RD--ASN--- οὗτος
 3552. γέ X--------- γέ
 3553. τοι X--------- τοι
 3554. καὶ C--------- καί
 3555. μειρακίσκοι N2--NPM--- μειρακίσκος
 3556. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3557. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3558. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 3559. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 3560. φιλοσοφοῦντες V2--PAPNPM φιλοσοφέω
 3561. χαλεπωτέρων A1--GPNC-- χαλεπός
 3562. βασανιστηρίων N2N-GPN--- βασανιστήριον
 3563. ἐπεκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω ἐπι
 3564. 4Mac 8:2
 3565. ἐπειδὴ C--------- ἐπειδή
 3566. γὰρ X--------- γάρ
 3567. κατὰ P--------- κατά
 3568. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3569. πρώτην A1--ASFS-- πρῶτος
 3570. πεῖραν V3--PAN--- πειράω
 3571. ἐνικήθη VCI-API3S- νικάω
 3572. περιφανῶς D--------- περιφανῶς
 3573. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3574. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 3575. μὴ D--------- μή
 3576. δυνηθεὶς VC--APPNSM δύναμαι
 3577. ἀναγκάσαι VA--AAN--- ἀγκάζω ἀνα
 3578. γέροντα N3--ASM--- γέρων
 3579. μιαροφαγῆσαι VA--AAN--- μιαροφαγέω
 3580. τότε D--------- τότε
 3581. δὴ X--------- δή
 3582. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3583. περιπαθῶς D--------- περιπαθῶς
 3584. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 3585. ἄλλους RD--APM--- ἄλλος
 3586. ἐκ P--------- ἐκ
 3587. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3588. λείας A1A-GSF--- λεῖος
 3589. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3590. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 3591. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 3592. καὶ C--------- καί
 3593. εἰ C--------- εἰ
 3594. μὲν X--------- μέν
 3595. μιαροφαγήσαιεν VA--AAO3P- μιαροφαγέω
 3596. ἀπολύειν V1--PAN--- λύω ἀπο
 3597. φαγόντας VB--AAPAPM ἐσθίω
 3598. εἰ C--------- εἰ
 3599. δ' X--------- δέ
 3600. ἀντιλέγοιεν V1--PAO3P- λέγω ἀντι
 3601. πικρότερον A1A-ASMC-- πικρός
 3602. βασανίζειν V1--PAN--- βασανίζω
 3603. 4Mac 8:3
 3604. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3605. διαταξαμένου VA--AMPGSM τάσσω δια
 3606. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3607. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 3608. παρῆσαν V9--IAI3P- εἰμί παρα
 3609. ἀγόμενοι V1--PPPNPM ἄγω
 3610. μετὰ P--------- μετά
 3611. γεραιᾶς A1A-GSF--- γεραιός
 3612. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 3613. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3614. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 3615. καλοί A1--NPM--- καλός
 3616. τε X--------- τε
 3617. καὶ C--------- καί
 3618. αἰδήμονες A3N-NPM--- αἰδήμων
 3619. καὶ C--------- καί
 3620. γενναῖοι A1A-NPM--- γενναῖος
 3621. καὶ C--------- καί
 3622. ἐν P--------- ἐν
 3623. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3624. χαρίεντες A3E-NPM--- χαρίεις
 3625. 4Mac 8:4
 3626. οὓς RR--APM--- ὅς
 3627. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 3628. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3629. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 3630. καθάπερ D--------- καθάπερ
 3631. ἐν P--------- ἐν
 3632. χορῷ N2--DSM--- χορός
 3633. μέσην A1--ASF--- μέσος
 3634. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3635. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 3636. περιέχοντας V1--PAPAPM ἔχω περι
 3637. ἥσθετο VA--AMI3S- ἥδομαι
 3638. ἐπ' P--------- ἐπί
 3639. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3640. καὶ C--------- καί
 3641. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3642. εὐπρεπείας N1A-GSF--- εὐπρέπεια
 3643. ἐκπλαγεὶς VD--APPNSM πλήσσω ἐκ
 3644. καὶ C--------- καί
 3645. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3646. εὐγενείας N1A-GSF--- εὐγένεια
 3647. προσεμειδίασεν VAI-AAI3S- μειδιάω προς
 3648. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3649. καὶ C--------- καί
 3650. πλησίον D--------- πλησίον
 3651. καλέσας VA--AAPNSM καλέω
 3652. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 3653. 4Mac 8:5
 3654. ὦ I--------- ὦ
 3655. νεανίαι N1T-VPM--- νεανίας
 3656. φιλοφρόνως D--------- φιλοφρόνως
 3657. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3658. καθ' P--------- κατά
 3659. ἑνὸς A3--GSM--- εἷς
 3660. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 3661. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3662. θαυμάζω V1--PAI1S- θαυμάζω
 3663. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3664. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 3665. καὶ C--------- καί
 3666. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3667. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 3668. τοσούτων A1--GPM--- τοσοῦτο
 3669. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 3670. ὑπερτιμῶν V3--PAPNSM τιμάω ὑπερ
 3671. οὐ D--------- οὐ
 3672. μόνον D--------- μόνον
 3673. συμβουλεύω V1--PAI1S- βουλεύω συν
 3674. μὴ D--------- μή
 3675. μανῆναι VD--APN--- μαίνομαι
 3676. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3677. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3678. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3679. προβασανισθέντι VS--APPDSM βασανίζω προ
 3680. γέροντι N3--DSM--- γέρων
 3681. μανίαν N1A-ASF--- μανία
 3682. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3683. καὶ C--------- καί
 3684. παρακαλῶ V2--PAI1S- καλέω παρα
 3685. συνείξαντάς VA--AAPASM ἔικω συν
 3686. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3687. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3688. ἐμῆς A1--GSF--- ἐμός
 3689. ἀπολαύειν V1--PAN--- λαύω ἀπο
 3690. φιλίας N1A-GSF--- φιλία
 3691. 4Mac 8:6
 3692. δυναίμην V6--PMO1S- δύναμαι
 3693. δ' X--------- δέ
 3694. ἂν X--------- ἄν
 3695. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3696. κολάζειν V1--PAN--- κολάζω
 3697. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3698. ἀπειθοῦντάς V2--PAPAPM ἀπειθέω
 3699. μου RP--GS---- ἐγώ
 3700. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3701. ἐπιτάγμασιν N3M-DPN--- ἐπίταγμα
 3702. οὕτω D--------- οὕτως
 3703. καὶ C--------- καί
 3704. εὐεργετεῖν V2--PAN--- εὐεργετέω
 3705. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3706. εὐπειθοῦντάς V2--PAPAPM εὐπειθέω
 3707. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3708. 4Mac 8:7
 3709. πιστεύσατε VA--AAD2P- πιστεύω
 3710. οὖν X--------- οὖν
 3711. καὶ C--------- καί
 3712. ἀρχὰς N1--APF--- ἀρχή
 3713. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3714. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3715. ἐμῶν A1--GPN--- ἐμός
 3716. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 3717. ἡγεμονικὰς A1--APF--- ἡγεμονικός
 3718. λήμψεσθε VF--FMI2P- λαμβάνω
 3719. ἀρνησάμενοι VA--AMPNPM ἀρνέομαι
 3720. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3721. πάτριον A1A-ASM--- πάτριος
 3722. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3723. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3724. πολιτείας N1A-GSF--- πολιτεία
 3725. θεσμόν N2--ASM--- θεσμός
 3726. 4Mac 8:8
 3727. καὶ C--------- καί
 3728. μεταλαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω μετα
 3729. Ἑλληνικοῦ N2--GSM--- Ἑλληνικός
 3730. βίου N2--GSM--- βίος
 3731. καὶ C--------- καί
 3732. μεταδιαιτηθέντες VC--APPNPM αἰτέω μετα δια
 3733. ἐντρυφήσατε VA--AAI2P- τρυφάω ἐν
 3734. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3735. νεότησιν N3T-DPF--- νεότης
 3736. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3737. 4Mac 8:9
 3738. ἐπεί C--------- ἐπεί
 3739. ἐὰν C--------- ἐάν
 3740. ὀργίλως D--------- ὀργίλως
 3741. με RP--AS---- ἐγώ
 3742. διάθησθε VE--AMS2P- τίθημι δια
 3743. διὰ P--------- διά
 3744. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3745. ἀπειθείας N1A-GSF--- ἀπείθεια
 3746. ἀναγκάσετέ VF--FAI2P- ἀγκάζω ἀνα
 3747. με RP--AS---- ἐγώ
 3748. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3749. δειναῖς A1--DPF--- δεινός
 3750. κολάσεσιν N3I-DPF--- κόλασις
 3751. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 3752. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 3753. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3754. διὰ P--------- διά
 3755. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3756. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 3757. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 3758. 4Mac 8:10
 3759. κατελεήσατε VA--AAD2P- ἐλεέω κατα
 3760. οὖν X--------- οὖν
 3761. ἑαυτούς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 3762. οὓς RR--APM--- ὅς
 3763. καὶ C--------- καί
 3764. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3765. πολέμιος A1A-NSM--- πολέμιος
 3766. ἔγωγε RP+XNS---- ἐγώ
 3767. καὶ C--------- καί
 3768. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3769. ἡλικίας N1A-GSF--- ἡλικία
 3770. καὶ C--------- καί
 3771. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3772. εὐμορφίας N1A-GSF--- εὐμορφία
 3773. οἰκτίρομαι V1--PMI1S- οἰκτείρω
 3774. 4Mac 8:11
 3775. οὐ D--------- οὐ
 3776. διαλογιεῖσθε VF2-FMI2P- λογίζομαι δια
 3777. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3778. ὅτι C--------- ὅτι
 3779. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 3780. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3781. ἀπειθήσασιν VA--AAPDPM ἀπειθέω
 3782. πλὴν D--------- πλήν
 3783. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3784. μετὰ P--------- μετά
 3785. στρεβλῶν N1--GPF--- στρέβλη
 3786. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 3787. ἀπόκειται V5--PMI3S- κεῖμαι ἀπο
 3788. 4Mac 8:12
 3789. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3790. δὲ X--------- δέ
 3791. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3792. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 3793. εἰς P--------- εἰς
 3794. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3795. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 3796. τιθέναι V7--PAN--- τίθημι
 3797. τὰ RA--APN--- ὁ
 3798. βασανιστήρια N2N-APN--- βασανιστήριον
 3799. ὅπως C--------- ὅπως
 3800. καὶ D--------- καί
 3801. διὰ P--------- διά
 3802. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3803. φόβου N2--GSM--- φόβος
 3804. πείσειεν VA--AAO3S- πείθω
 3805. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3806. μιαροφαγῆσαι VA--AAN--- μιαροφαγέω
 3807. 4Mac 8:13
 3808. ὡς C--------- ὡς
 3809. δὲ X--------- δέ
 3810. τροχούς N2--APM--- τροχός
 3811. τε X--------- τε
 3812. καὶ C--------- καί
 3813. ἀρθρέμβολα N2N-APN--- ἀρθρέμβολον
 3814. στρεβλωτήριά N2N-APN--- στρεβλωτήριον
 3815. τε X--------- τε
 3816. καὶ C--------- καί
 3817. τροχαντῆρας N3--APM--- τροχαντήρ
 3818. καὶ C--------- καί
 3819. καταπέλτας N1M-APM--- καταπάλτης
 3820. καὶ C--------- καί
 3821. λέβητας N3T-APM--- λέβης
 3822. τήγανά N2N-APN--- τήγανον
 3823. τε X--------- τε
 3824. καὶ C--------- καί
 3825. δακτυλήθρας N1A-APF--- δακτυλήθρα
 3826. καὶ C--------- καί
 3827. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3828. σιδηρᾶς A1C-APF--- σιδηροῦς
 3829. καὶ C--------- καί
 3830. σφῆνας N3--APM--- σφήν
 3831. καὶ C--------- καί
 3832. τὰ RA--APN--- ὁ
 3833. ζώπυρα N2N-APN--- ζώπυρον
 3834. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3835. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 3836. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3837. δορυφόροι N2--NPM--- δορυφόρος
 3838. προέθεσαν VEI-AAI3P- τίθημι προ
 3839. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 3840. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3841. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 3842. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 3843. 4Mac 8:14
 3844. μειράκια N2N-VPN--- μειράκιον
 3845. φοβήθητε VC--APD2P- φοβέω
 3846. καὶ C--------- καί
 3847. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3848. σέβεσθε V1--PMI2P- σέβομαι
 3849. δίκην N1--ASF--- δίκη
 3850. ἵλεως A1B-NSM--- ἵλεως
 3851. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3852. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3853. δι' P--------- διά
 3854. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 3855. παρανομήσασιν VA--AAPDPM νομέω παρα
 3856. 4Mac 8:15
 3857. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3858. δὲ X--------- δέ
 3859. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 3860. ἐπαγωγὰ A1B-APN--- ἐπαγωγός
 3861. καὶ C--------- καί
 3862. ὁρῶντες V3--PAPNPM ὁράω
 3863. δεινὰ A1--APN--- δεινός
 3864. οὐ D--------- οὐ
 3865. μόνον D--------- μόνον
 3866. οὐκ D--------- οὐ
 3867. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 3868. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3869. καὶ D--------- καί
 3870. ἀντεφιλοσόφησαν VAI-AAI3P- φιλοσοφέω ἀντι
 3871. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3872. τυράννῳ N2--DSM--- τύραννος
 3873. καὶ C--------- καί
 3874. διὰ P--------- διά
 3875. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3876. εὐλογιστίας N1A-ASF--- εὐλογιστία
 3877. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3878. τυραννίδα N3D-ASF--- τυραννίς
 3879. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3880. κατέλυσαν VAI-AAI3P- λύω κατα
 3881. 4Mac 8:16
 3882. καίτοι C--------- καίτοι
 3883. λογισώμεθα VA--AMS1P- λογίζομαι
 3884. εἰ C--------- εἰ
 3885. δειλόψυχοί A1B-NPM--- δειλόψυχος
 3886. τινες RI--NPM--- τις
 3887. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3888. ἐν P--------- ἐν
 3889. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3890. καὶ C--------- καί
 3891. ἄνανδροι A1B-NPM--- ἄνανδρος
 3892. ποίοις A1A-DPM--- ποῖος
 3893. ἂν X--------- ἄν
 3894. ἐχρήσαντο VAI-AMI3P- χράω
 3895. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 3896. οὐχὶ D--------- οὐ
 3897. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 3898. 4Mac 8:17
 3899. ὦ I--------- ὦ
 3900. τάλανες A3--NPM--- τάλας
 3901. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 3902. καὶ C--------- καί
 3903. λίαν D--------- λίαν
 3904. ἀνόητοι A1B-NPM--- ἀνόητος
 3905. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3906. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3907. καλοῦντος V2--PAPGSM καλέω
 3908. καὶ C--------- καί
 3909. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3910. εὐεργεσίᾳ N1A-DSF--- εὐεργεσία
 3911. παρακαλοῦντος V2--PAPGSM καλέω παρα
 3912. εἰ C--------- εἰ
 3913. πεισθείημεν VS--APO1P- πείθω
 3914. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3915. 4Mac 8:18
 3916. τί RI--ASN--- τίς
 3917. βουλήμασιν N3M-DPN--- βούλημα
 3918. κενοῖς A1--DPN--- κενός
 3919. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 3920. εὐφραίνομεν V1--PAI1P- εὐφραίνω
 3921. καὶ C--------- καί
 3922. θανατηφόρον A1B-ASF--- θανατηφόρος
 3923. ἀπείθειαν N1A-ASF--- ἀπείθεια
 3924. τολμῶμεν V3--PAI1P- τολμάω
 3925. 4Mac 8:19
 3926. οὐ D--------- οὐ
 3927. φοβηθησόμεθα VC--FPI1P- φοβέω
 3928. ἄνδρες N3--VPM--- ἀνήρ
 3929. ἀδελφοί N2--VPM--- ἀδελφός
 3930. τὰ RA--APN--- ὁ
 3931. βασανιστήρια N2N-APN--- βασανιστήριον
 3932. καὶ C--------- καί
 3933. λογιούμεθα VF2-FMI1P- λογίζομαι
 3934. τὰς RA--APF--- ὁ
 3935. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3936. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 3937. ἀπειλὰς N1--APF--- ἀπειλή
 3938. καὶ C--------- καί
 3939. φευξόμεθα VF--FMI1P- φεύγω
 3940. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3941. κενοδοξίαν N1A-ASF--- κενοδοξία
 3942. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3943. καὶ C--------- καί
 3944. ὀλεθροφόρον A1B-ASF--- ὀλεθροφόρος
 3945. ἀλαζονείαν N1A-ASF--- ἀλαζονεία
 3946. 4Mac 8:20
 3947. ἐλεήσωμεν VA--AAS1P- ἐλεέω
 3948. τὰς RA--APF--- ὁ
 3949. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 3950. ἡλικίας N1A-APF--- ἡλικία
 3951. καὶ C--------- καί
 3952. κατοικτίρωμεν VA--AAS1P- οἰκτείρω κατα
 3953. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3954. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3955. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 3956. γῆρας N3--ASN--- γῆρας
 3957. 4Mac 8:21
 3958. καὶ C--------- καί
 3959. ἐνθυμηθῶμεν VC--APS1P- θυμέομαι ἐν
 3960. ὅτι C--------- ὅτι
 3961. ἀπειθοῦντες V2--PAPNPM ἀπειθέω
 3962. τεθνηξόμεθα VF--FMI1P- τεθνήκω
 3963. 4Mac 8:22
 3964. συγγνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω συν
 3965. δὲ X--------- δέ
 3966. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3967. καὶ D--------- καί
 3968. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3969. θεία A1A-NSF--- θεῖος
 3970. δίκη N1--NSF--- δίκη
 3971. δι' P--------- διά
 3972. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 3973. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3974. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3975. φοβηθεῖσιν VC--APPDPM φοβέω
 3976. 4Mac 8:23
 3977. τί RI--ASN--- τίς
 3978. ἐξάγομεν V1--PAI1P- ἄγω ἐκ
 3979. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 3980. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3981. ἡδίστου A1B-GSMS-- ἡδύς
 3982. βίου N2--GSM--- βίος
 3983. καὶ C--------- καί
 3984. ἀποστεροῦμεν V2--PAI1P- στερέω ἀπο
 3985. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 3986. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3987. γλυκέος A3U-GSM--- γλυκύς
 3988. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 3989. 4Mac 8:24
 3990. μὴ D--------- μή
 3991. βιαζώμεθα V1--PMS1P- βιάζομαι
 3992. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3993. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 3994. μηδὲ C--------- μηδέ
 3995. κενοδοξήσωμεν VA--AAS1P- κενοδοξέω
 3996. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3997. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3998. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 3999. στρέβλῃ N1--DSF--- στρέβλη
 4000. 4Mac 8:25
 4001. οὐδ' C--------- οὐδέ
 4002. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4003. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4004. νόμος N2--NSM--- νόμος
 4005. ἑκουσίως D--------- ἑκουσίως
 4006. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4007. θανατοῖ V4--PAS3S- θανατόω
 4008. φοβηθέντας VC--APPAPM φοβέω
 4009. τὰ RA--APN--- ὁ
 4010. βασανιστήρια N2N-APN--- βασανιστήριον
 4011. 4Mac 8:26
 4012. πόθεν D--------- πόθεν
 4013. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4014. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4015. τοσαύτη A1--NSF--- τοσοῦτος
 4016. ἐντέτηκε VX--XAI3S- ἐντήκω
 4017. φιλονεικία N1A-NSF--- φιλονεικία
 4018. καὶ C--------- καί
 4019. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4020. θανατηφόρος A1B-NSF--- θανατηφόρος
 4021. ἀρέσκει V1--PAI3S- ἀρέσκω
 4022. καρτερία N1A-NSF--- καρτερία
 4023. παρὸν V9--PAPNSN εἰμί παρα
 4024. μετὰ P--------- μετά
 4025. ἀταραξίας N1A-GSF--- ἀταραξία
 4026. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 4027. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4028. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4029. πεισθέντας VS--APPAPM πείθω
 4030. 4Mac 8:27
 4031. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4032. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4033. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 4034. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 4035. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4036. νεανίαι N1T-NPM--- νεανίας
 4037. βασανίζεσθαι V1--PPN--- βασανίζω
 4038. μέλλοντες V1--PAPNPM μέλλω
 4039. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 4040. ἐνεθυμήθησαν VCI-API3P- θυμέομαι ἐν
 4041. 4Mac 8:28
 4042. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4043. γὰρ X--------- γάρ
 4044. περίφρονες V2--PAPNPM φρονέω περι
 4045. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4046. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 4047. καὶ C--------- καί
 4048. αὐτοκράτορες N3R-NPM--- αὐτοκράτωρ
 4049. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4050. ἀλγηδόνων N3N-GPF--- ἀλγηδών
 4051. 4Mac 8:29
 4052. ὥστε C--------- ὥστε
 4053. ἅμα D--------- ἅμα
 4054. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4055. παύσασθαι VA--AMN--- παύω
 4056. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4057. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 4058. συμβουλεύοντα V1--PAPASM βουλεύω συν
 4059. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4060. μιαροφαγῆσαι VA--AAN--- μιαροφαγέω
 4061. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4062. διὰ P--------- διά
 4063. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 4064. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 4065. ὁμοῦ A1--GSF--- ὁμοῦ
 4066. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4067. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4068. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4069. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4070. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 4071. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 4072. 4Mac 9:1
 4073. τί RI--ASN--- τίς
 4074. μέλλεις V1--PAI2S- μέλλω
 4075. ὦ I--------- ὦ
 4076. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4077. ἕτοιμοι A1--NPM--- ἕτοιμος
 4078. γάρ X--------- γάρ
 4079. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 4080. ἀποθνῄσκειν V1--PAN--- θνήσκω ἀπο
 4081. ἢ C--------- ἤ
 4082. παραβαίνειν V1--PAN--- βαίνω παρα
 4083. τὰς RA--APF--- ὁ
 4084. πατρίους A1A-APF--- πάτριος
 4085. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4086. ἐντολάς N1A-APF--- ἐντολή
 4087. 4Mac 9:2
 4088. αἰσχυνόμεθα V1--PMI1P- αἰσχύνω
 4089. γὰρ X--------- γάρ
 4090. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4091. προγόνους N2--APM--- πρόγονος
 4092. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4093. εἰκότως D--------- εἰκότως
 4094. εἰ C--------- εἰ
 4095. μὴ D--------- μή
 4096. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4097. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4098. νόμου N2--GSM--- νόμος
 4099. εὐπειθείᾳ N1A-DSF--- εὐπείθεια
 4100. καὶ C--------- καί
 4101. συμβούλῳ N2--DSM--- σύμβουλος
 4102. Μωυσεῖ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 4103. χρησαίμεθα VA--AMO1P- χράω
 4104. 4Mac 9:3
 4105. σύμβουλε N2--VSM--- σύμβουλος
 4106. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4107. παρανομίας N1A-GSF--- παρανομία
 4108. μὴ D--------- μή
 4109. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4110. μισῶν V2--PAPNSM μισέω
 4111. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4112. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4113. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4114. ἐλέα V3--PAD2S- ἐλεάω
 4115. 4Mac 9:4
 4116. χαλεπώτερον A1--ASMC-- χαλεπός
 4117. γὰρ X--------- γάρ
 4118. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4119. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4120. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 4121. νομίζομεν V1--PAI1P- νομίζω
 4122. εἶναί V9--PAN--- εἰμί
 4123. σου RP--GS---- σύ
 4124. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4125. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4126. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4127. παρανόμῳ A1B-DSF--- παράνομος
 4128. σωτηρίᾳ N1A-DSF--- σωτηρία
 4129. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4130. ἔλεον N2--ASM--- ἔλεος
 4131. 4Mac 9:5
 4132. ἐκφοβεῖς V2--PAI2S- φοβέω ἐκ
 4133. δὲ X--------- δέ
 4134. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4135. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4136. διὰ P--------- διά
 4137. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4138. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 4139. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4140. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4141. ἀπειλῶν V2--PAPNSM εἰλέω ἀπο
 4142. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4143. οὐχὶ D--------- οὐ
 4144. πρὸ P--------- πρό
 4145. βραχέως D--------- βραχέως
 4146. παρ' P--------- παρά
 4147. Ελεαζαρου N2--GSM--- Ελεαζαρος
 4148. μαθών VB--AAPNSM μανθάνω
 4149. 4Mac 9:6
 4150. εἰ C--------- εἰ
 4151. δ' X--------- δέ
 4152. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4153. γέροντες N3--NPM--- γέρων
 4154. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4155. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 4156. διὰ P--------- διά
 4157. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4158. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 4159. καὶ C--------- καί
 4160. βασανισμοὺς N2--APM--- βασανισμός
 4161. ὑπομείναντες VA--AAPNPM μένω ὑπο
 4162. εὐσέβησαν VA--AAI3P- εὐσεβέω
 4163. ἀποθάνοιμεν VB--AAO1P- θνήσκω ἀπο
 4164. ἂν X--------- ἄν
 4165. δικαιότερον A1A-ASMC-- δίκαιος
 4166. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4167. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4168. νέοι A1A-NPM--- νέος
 4169. τὰς RA--APF--- ὁ
 4170. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 4171. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4172. σῶν A1--GPF--- σός
 4173. ἀναγκῶν N1--GPF--- ἀνάγκη
 4174. ὑπεριδόντες VB--AAPNPM ὁράω ὑπερ
 4175. ἃς RR--APF--- ὅς
 4176. καὶ C--------- καί
 4177. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4178. παιδευτὴς N1M-NSM--- παιδευτής
 4179. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4180. γέρων N3--NSM--- γέρων
 4181. ἐνίκησεν VAI-AAI3S- νικάω
 4182. 4Mac 9:7
 4183. πείραζε V1--PAD2S- πειράζω
 4184. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 4185. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4186. καὶ C--------- καί
 4187. τὰς RA--APF--- ὁ
 4188. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4189. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 4190. εἰ C--------- εἰ
 4191. θανατώσεις VF--FAI2S- θανατόω
 4192. διὰ P--------- διά
 4193. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4194. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 4195. μὴ D--------- μή
 4196. νομίσῃς VA--AAS2S- νομίζω
 4197. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4198. βλάπτειν V1--PAN--- βλάπτω
 4199. βασανίζων V1--PAPNSM βασανίζω
 4200. 4Mac 9:8
 4201. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4202. μὲν X--------- μέν
 4203. γὰρ X--------- γάρ
 4204. διὰ P--------- διά
 4205. τῆσδε RD--GSF--- ὅδε
 4206. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4207. κακοπαθείας N1A-GSF--- κακοπάθεια
 4208. καὶ C--------- καί
 4209. ὑπομονῆς N1--GSF--- ὑπομονή
 4210. τὰ RA--APN--- ὁ
 4211. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4212. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 4213. ἆθλα N2N-APN--- ἆθλον
 4214. ἕξομεν VF--FAI1P- ἔχω
 4215. καὶ C--------- καί
 4216. ἐσόμεθα VF--FMI1P- εἰμί
 4217. παρὰ P--------- παρά
 4218. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4219. δι' P--------- διά
 4220. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4221. καὶ D--------- καί
 4222. πάσχομεν V1--PAI1P- πάσχω
 4223. 4Mac 9:9
 4224. σὺ RP--NS---- σύ
 4225. δὲ X--------- δέ
 4226. διὰ P--------- διά
 4227. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4228. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4229. μιαιφονίαν N1A-ASF--- μιαιφονία
 4230. αὐτάρκη A3H-APN--- αὐτάρκης
 4231. καρτερήσεις VF--FAI2S- καρτερέω
 4232. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4233. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4234. θείας A1A-GSF--- θεῖος
 4235. δίκης N1--GSF--- δίκη
 4236. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 4237. βάσανον N2--ASF--- βάσανος
 4238. διὰ P--------- διά
 4239. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 4240. 4Mac 9:10
 4241. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4242. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4243. εἰπόντων VB--AAPGPM εἶπον
 4244. οὐ D--------- οὐ
 4245. μόνον D--------- μόνον
 4246. ὡς C--------- ὡς
 4247. κατὰ P--------- κατά
 4248. ἀπειθούντων V2--PAPGPM ἀπειθέω
 4249. ἐχαλέπαινεν V1I-IAI3S- χαλεπαίνω
 4250. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4251. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 4252. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4253. καὶ D--------- καί
 4254. ὡς C--------- ὡς
 4255. κατὰ P--------- κατά
 4256. ἀχαρίστων A1B-GPM--- ἀχάριστος
 4257. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 4258. 4Mac 9:11
 4259. ὅθεν D--------- ὅθεν
 4260. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4261. πρεσβύτατον A1--ASMS-- πρεσβύτατος
 4262. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4263. κελευσθέντες VS--APPNPM κελεύω
 4264. παρῆγον V1I-IAI3P- ἄγω παρα
 4265. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4266. ὑπασπισταὶ N1M-NPM--- ὑπασπιστής
 4267. καὶ C--------- καί
 4268. διαρρήξαντες VA--AAPNPM ῥήγνυμι δια
 4269. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4270. χιτῶνα N3W-ASM--- χιτών
 4271. διέδησαν VAI-AAI3P- δέω δια
 4272. τὰς RA--APF--- ὁ
 4273. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4274. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4275. καὶ C--------- καί
 4276. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4277. βραχίονας N3N-APM--- βραχίων
 4278. ἱμᾶσιν N3--DPM--- ἱμάς
 4279. ἑκατέρωθεν D--------- ἑκατέρωθεν
 4280. 4Mac 9:12
 4281. ὡς C--------- ὡς
 4282. δὲ X--------- δέ
 4283. τύπτοντες V1--PAPNPM τύπτω
 4284. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4285. μάστιξιν N3G-DPF--- μάστιξ
 4286. ἐκοπίασαν VAI-AAI3P- κοπιάω
 4287. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 4288. ἀνύοντες V1--PAPNPM ἀνύω
 4289. ἀνέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω ἀνα
 4290. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4291. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4292. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4293. τροχόν N2--ASM--- τροχός
 4294. 4Mac 9:13
 4295. περὶ P--------- περί
 4296. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4297. κατατεινόμενος V1--PMPNSM τείνω κατα
 4298. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4299. εὐγενὴς A3H-NSM--- εὐγενής
 4300. νεανίας N1T-NSM--- νεανίας
 4301. ἔξαρθρος A1B-NSM--- ἔξαρθρος
 4302. ἐγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι
 4303. 4Mac 9:14
 4304. καὶ C--------- καί
 4305. κατὰ P--------- κατά
 4306. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4307. μέλος N3E-ASN--- μέλος
 4308. κλώμενος V3--PPPNSM κλάω
 4309. ἐκακηγόρει V2I-IAI3S- κακηγορέω
 4310. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4311. 4Mac 9:15
 4312. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4313. μιαρώτατε A1A-VSMS-- μιαρός
 4314. καὶ C--------- καί
 4315. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4316. οὐρανίου A1A-GSM--- οὐράνιος
 4317. δίκης N1--GSF--- δίκη
 4318. ἐχθρὲ A1A-VSM--- ἐχθρός
 4319. καὶ C--------- καί
 4320. ὠμόφρων A3--VSM--- ὠμόφρων
 4321. οὐκ D--------- οὐ
 4322. ἀνδροφονήσαντά VA--AAPASM ἀνδροφονέω
 4323. με RP--AS---- ἐγώ
 4324. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 4325. καταικίζεις V1--PAI2S- αἰκίζω κατα
 4326. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4327. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4328. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 4329. ἀσεβήσαντα VA--AAPASM ἀσεβέω
 4330. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4331. θείου A1A-GSM--- θεῖος
 4332. νόμου N2--GSM--- νόμος
 4333. προασπίζοντα V1--PAPASM ἀσπίζω προ
 4334. 4Mac 9:16
 4335. καὶ C--------- καί
 4336. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4337. δορυφόρων N2--GPM--- δορυφόρος
 4338. λεγόντων V1--PAPGPM λέγω
 4339. ὁμολόγησον VA--AAD2S- ὁμολόγέω
 4340. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 4341. ὅπως C--------- ὅπως
 4342. ἀπαλλαγῇς VA--AAS2S- ἀλλάσσω ἀπο
 4343. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4344. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 4345. 4Mac 9:17
 4346. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4347. δὲ X--------- δέ
 4348. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4349. οὐχ D--------- οὐ
 4350. οὕτως D--------- οὕτως
 4351. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 4352. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4353. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4354. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4355. τροχός N2--NSM--- τροχός
 4356. ὦ I--------- ὦ
 4357. μιαροὶ A1A-VPM--- μιαρός
 4358. διάκονοι N2--VPM--- διάκονος
 4359. ὥστε C--------- ὥστε
 4360. μου RP--GS---- ἐγώ
 4361. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4362. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 4363. ἄγξαι VA--AAN--- ἄγχω
 4364. τέμνετέ V1--PAD2P- τέμνω
 4365. μου RP--GS---- ἐγώ
 4366. τὰ RA--APN--- ὁ
 4367. μέλη N3E-APN--- μέλος
 4368. καὶ C--------- καί
 4369. πυροῦτέ V4--PAD2P- πυρόω
 4370. μου RP--GS---- ἐγώ
 4371. τὰς RA--APF--- ὁ
 4372. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 4373. καὶ C--------- καί
 4374. στρεβλοῦτε V4--PAD2P- στρεβλόω
 4375. τὰ RA--APN--- ὁ
 4376. ἄρθρα N2N-APN--- ἄρθρον
 4377. 4Mac 9:18
 4378. διὰ P--------- διά
 4379. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 4380. γὰρ X--------- γάρ
 4381. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4382. πείσω VF--FAI1S- πείθω
 4383. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4384. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 4385. ὅτι C--------- ὅτι
 4386. μόνοι A1--NPM--- μόνος
 4387. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 4388. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 4389. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4390. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 4391. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 4392. ἀνίκητοι A1B-NPM--- ἀνίκητος
 4393. 4Mac 9:19
 4394. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4395. λέγοντι V1--PAPDSM λέγω
 4396. ὑπέστρωσαν VAI-AAI3P- στρώννυμι ὑπο
 4397. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 4398. καὶ C--------- καί
 4399. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4400. διερεθίζον V1--PAPASN ἐρεθίζω δια
 4401. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4402. τροχὸν N2--ASM--- τροχός
 4403. προσεπικατέτεινον V1I-IAI3P- τείνω προς ἐπι κατα
 4404. 4Mac 9:20
 4405. ἐμολύνετο V1I-IMI3S- μολύνω
 4406. δὲ X--------- δέ
 4407. πάντοθεν D--------- πάντοθεν
 4408. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 4409. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4410. τροχός N2--NSM--- τροχός
 4411. καὶ C--------- καί
 4412. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4413. σωρὸς N2--NSM--- σωρός
 4414. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4415. ἀνθρακιᾶς N1A-GSF--- ἀνθρακιά
 4416. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4417. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4418. ἰχώρων N3--GPM--- ἰχώρ
 4419. ἐσβέννυτο V5I-IMI3S- σβέννυμι
 4420. σταλαγμοῖς N2--DPM--- σταλαγμός
 4421. καὶ C--------- καί
 4422. περὶ P--------- περί
 4423. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4424. ἄξονας N3N-APM--- ἄξων
 4425. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4426. ὀργάνου N2N-GSN--- ὄργανον
 4427. περιέρρεον V2I-IAI3P- ῥέω περι
 4428. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4429. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 4430. 4Mac 9:21
 4431. καὶ C--------- καί
 4432. περιτετμημένον VM--XPPASN τέμνω περι
 4433. ἤδη D--------- ἤδη
 4434. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 4435. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4436. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4437. ὀστέων N2N-GPN--- ὀστέον
 4438. πῆγμα N3M-ASN--- πῆγμα
 4439. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4440. μεγαλόφρων N3N-NSM--- μεγαλόφρων
 4441. καὶ C--------- καί
 4442. Αβραμιαῖος A1B-NSM--- Αβραμιαῖος
 4443. νεανίας N1T-NSM--- νεανίας
 4444. οὐκ D--------- οὐ
 4445. ἐστέναξεν VAI-AAI3S- στενάζω
 4446. 4Mac 9:22
 4447. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4448. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 4449. ἐν P--------- ἐν
 4450. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 4451. μετασχηματιζόμενος V1--PMPNSM σχηματίζω μετα
 4452. εἰς P--------- εἰς
 4453. ἀφθαρσίαν N1A-ASF--- ἀφθαρσία
 4454. ὑπέμεινεν VAI-AAI3S- μένω ὑπο
 4455. εὐγενῶς D--------- εὐγενῶς
 4456. τὰς RA--APF--- ὁ
 4457. στρέβλας N1--APF--- στρέβλη
 4458. 4Mac 9:23
 4459. μιμήσασθέ VA--AMD2P- μιμέομαι
 4460. με RP--AS---- ἐγώ
 4461. ἀδελφοί N2--VPM--- ἀδελφός
 4462. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4463. μή D--------- μή
 4464. μου RP--GS---- ἐγώ
 4465. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4466. ἀγῶνα N3W-ASM--- ἀγών
 4467. λειποτακτήσητε VA--AAS2P- λειποτακτέω
 4468. μηδὲ C--------- μηδέ
 4469. ἐξομόσησθέ VA--AMS2P- ὄμνυμι ἐκ
 4470. μου RP--GS---- ἐγώ
 4471. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4472. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4473. εὐψυχίας N1A-GSF--- εὐψυχία
 4474. ἀδελφότητα N3T-ASF--- ἀδελφότης
 4475. 4Mac 9:24
 4476. ἱερὰν A1A-ASF--- ἱερός
 4477. καὶ C--------- καί
 4478. εὐγενῆ A3H-ASF--- εὐγενής
 4479. στρατείαν N1A-ASF--- στρατεία
 4480. στρατεύσασθε VA--AMD2P- στρατεύω
 4481. περὶ P--------- περί
 4482. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4483. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 4484. δι' P--------- διά
 4485. ἧς RR--GSF--- ὅς
 4486. ἵλεως A1B-NSF--- ἵλεως
 4487. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4488. δικαία A1A-NSF--- δίκαιος
 4489. καὶ C--------- καί
 4490. πάτριος A1B-NSF--- πάτριος
 4491. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4492. πρόνοια N1A-NSF--- πρόνοια
 4493. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4494. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 4495. γενηθεῖσα VC--APPNSF γίγνομαι
 4496. τιμωρήσειεν VA--AAO3S- τιμωρέω
 4497. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4498. ἀλάστορα N3R-ASM--- ἀλάστωρ
 4499. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 4500. 4Mac 9:25
 4501. καὶ C--------- καί
 4502. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4503. εἰπὼν VB--AAPNSM εἶπον
 4504. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4505. ἱεροπρεπὴς A3H-NSM--- ἱεροπρεπής
 4506. νεανίας N1T-NSM--- νεανίας
 4507. ἀπέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήσσω ἀπο
 4508. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4509. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 4510. 4Mac 9:26
 4511. θαυμασάντων VA--AAPGPM θαυμάζω
 4512. δὲ X--------- δέ
 4513. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4514. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4515. καρτεροψυχίαν N1A-ASF--- καρτεροψυχία
 4516. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4517. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 4518. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4519. δορυφόροι N2--NPM--- δορυφόρος
 4520. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4521. καθ' P--------- κατά
 4522. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 4523. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4524. προτέρου A1A-GSMC-- πρῶτος
 4525. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 4526. καὶ C--------- καί
 4527. σιδηρᾶς A1C-APF--- σιδηροῦς
 4528. ἐναρμοσάμενοι VA--AMPNPM ἁρμόζω ἐν
 4529. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4530. ὀξέσι A3U-DPM--- ὀξύς
 4531. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4532. ὄνυξιν N3X-DPM--- ὄνυξ
 4533. ὀργάνῳ N2N-DSN--- ὄργανον
 4534. καὶ C--------- καί
 4535. καταπέλτῃ N1M-DSM--- καταπάλτης
 4536. προσέδησαν VAI-AAI3P- δέω προς
 4537. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4538. 4Mac 9:27
 4539. ὡς C--------- ὡς
 4540. δ' X--------- δέ
 4541. εἰ C--------- εἰ
 4542. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 4543. βούλοιτο V1--PMO3S- βούλομαι
 4544. πρὶν D--------- πρίν
 4545. βασανίζεσθαι V1--PMN--- βασανίζω
 4546. πυνθανόμενοι V1--PMPNPM πυνθάνομαι
 4547. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4548. εὐγενῆ A3H-ASF--- εὐγενής
 4549. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 4550. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 4551. 4Mac 9:28
 4552. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4553. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4554. τενόντων N3--GPM--- τένων
 4555. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4556. σιδηραῖς A1C-DPF--- σιδηροῦς
 4557. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 4558. ἐπισπασάμενοι VA--AMPNPM σπάω ἐπι
 4559. μέχρι P--------- μέχρι
 4560. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4561. γενείων N2N-GPN--- γένειον
 4562. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4563. σάρκα N3K-ASF--- σάρξ
 4564. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4565. καὶ C--------- καί
 4566. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4567. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4568. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 4569. δορὰν N1A-ASF--- δορά
 4570. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4571. παρδάλεοι A1B-NPM--- παρδάλεος
 4572. θῆρες N3--NPM--- θήρ
 4573. ἀπέσυρον V1I-IAI3P- σύρω ἀπο
 4574. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4575. δὲ X--------- δέ
 4576. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4577. βαρέως D--------- βαρέως
 4578. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4579. ἀλγηδόνα N3N-ASF--- ἀλγηδών
 4580. καρτερῶν V2--PAPNSM καρτερέω
 4581. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 4582. 4Mac 9:29
 4583. ὡς C--------- ὡς
 4584. ἡδὺς A3U-NSM--- ἡδύς
 4585. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4586. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 4587. τρόπος N2--NSM--- τρόπος
 4588. διὰ P--------- διά
 4589. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4590. πάτριον A1B-ASF--- πάτριος
 4591. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4592. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 4593. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 4594. τε X--------- τε
 4595. πρὸς P--------- πρός
 4596. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4597. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 4598. 4Mac 9:30
 4599. οὐ D--------- οὐ
 4600. δοκεῖς V2--PAI2S- δοκέω
 4601. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4602. ὠμότατε A1--VSMS-- ὠμός
 4603. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4604. πλέον A3C-ASN--- πολύς
 4605. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4606. σε RP--AS---- σύ
 4607. βασανίζεσθαι V1--PPN--- βασανίζω
 4608. ὁρῶν N2--GPM--- ὅρος
 4609. σου RP--GS---- σύ
 4610. νικώμενον V3--PPPASM νικάω
 4611. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4612. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4613. τυραννίδος N3D-GSF--- τυραννίς
 4614. ὑπερήφανον A1B-ASM--- ὑπερήφανος
 4615. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 4616. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4617. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4618. διὰ P--------- διά
 4619. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4620. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 4621. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4622. ὑπομονῆς N1--GSF--- ὑπομονή
 4623. 4Mac 9:31
 4624. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4625. μὲν X--------- μέν
 4626. γὰρ X--------- γάρ
 4627. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4628. διὰ P--------- διά
 4629. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4630. ἀρετὴν N1--ASF--- ἀρετή
 4631. ἡδοναῖς N1--DPF--- ἡδονή
 4632. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4633. πόνον N2--ASM--- πόνος
 4634. ἐπικουφίζομαι V1--PMI1S- κουφίζομαι ἐπι
 4635. 4Mac 9:32
 4636. σὺ RP--NS---- σύ
 4637. δὲ X--------- δέ
 4638. ἐν P--------- ἐν
 4639. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4640. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4641. ἀσεβείας N1A-GSF--- ἀσέβεια
 4642. ἀπειλαῖς N1--DPF--- ἀπειλή
 4643. βασανίζῃ V1--PPI2S- βασανίζω
 4644. οὐκ D--------- οὐ
 4645. ἐκφεύξῃ VF--FMI2S- φεύγω ἐκ
 4646. δέ X--------- δέ
 4647. μιαρώτατε A1A-VSMS-- μιαρός
 4648. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4649. τὰς RA--APF--- ὁ
 4650. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4651. θείας A1A-GSF--- θεῖος
 4652. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 4653. δίκας N1--APF--- δίκη
 4654. 4Mac 10:1
 4655. καὶ C--------- καί
 4656. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4657. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4658. ἀοίδιμον A1B-ASM--- ἀοίδιμος
 4659. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4660. καρτερήσαντος VA--AAPGSM καρτερέω
 4661. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4662. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 4663. ἤγετο V1I-IMI3S- ἄγω
 4664. παρακαλούμενος V2--PPPNSM καλέω παρα
 4665. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 4666. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4667. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 4668. ὅπως C--------- ὅπως
 4669. ἀπογευσάμενος VA--AMPNSM γεύω ἀπο
 4670. σῴζοιτο V1--PMO3S- σώζω
 4671. 4Mac 10:2
 4672. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4673. δὲ X--------- δέ
 4674. ἀναβοήσας VA--AAPNSM βοάω ἀνα
 4675. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 4676. ἀγνοεῖτε V2--PAI2P- ἀγνοέω
 4677. ὅτι C--------- ὅτι
 4678. αὑτός RD--NSM--- ἑαυτοῦ
 4679. με RP--AS---- ἐγώ
 4680. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4681. ἀποθανοῦσιν V1--PAPDPM θνήσκω ἀπο
 4682. ἔσπειρεν VAI-AAI3S- σπείρω
 4683. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 4684. καὶ C--------- καί
 4685. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4686. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 4687. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 4688. ἐγέννησεν VAI-AAI3S- γεννάω
 4689. καὶ C--------- καί
 4690. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4691. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4692. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 4693. ἀνετράφην VDI-API1S- τρέφω ἀνα
 4694. δόγμασιν N3M-DPN--- δόγμα
 4695. 4Mac 10:3
 4696. οὐκ D--------- οὐ
 4697. ἐξόμνυμαι V5--PMI1S- ὄμνυμι ἐκ
 4698. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4699. εὐγενῆ A3H-ASF--- εὐγενής
 4700. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4701. ἀδελφότητος N3T-GSF--- ἀδελφότης
 4702. συγγένειαν N1A-ASF--- συγγένεια
 4703. 4Mac 10:5
 4704. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4705. δὲ X--------- δέ
 4706. πικρῶς D--------- πικρῶς
 4707. ἐνέγκαντες VA--AAPNPM φέρω
 4708. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4709. παρρησίαν N1A-ASF--- παρρησία
 4710. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4711. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4712. ἀρθρεμβόλοις N2N-DPN--- ἀρθρέμβολον
 4713. ὀργάνοις N2N-DPN--- ὄργανον
 4714. τὰς RA--APF--- ὁ
 4715. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4716. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4717. καὶ C--------- καί
 4718. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4719. πόδας N3D-APM--- πούς
 4720. ἐξήρθρουν V4I-IAI3P- ἀρθρόω ἐκ
 4721. καὶ C--------- καί
 4722. ἐξ P--------- ἐκ
 4723. ἁρμῶν N2--GPM--- ἁρμός
 4724. ἀναμοχλεύοντες V1--PAPNPM μοχλεύω ἀνα
 4725. ἐξεμέλιζον V1I-IAI3P- μελίζω ἐκ
 4726. 4Mac 10:6
 4727. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4728. δακτύλους N2--APM--- δάκτυλος
 4729. καὶ C--------- καί
 4730. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4731. βραχίονας N3N-APM--- βραχίων
 4732. καὶ C--------- καί
 4733. τὰ RA--APN--- ὁ
 4734. σκέλη N3E-APN--- σκέλος
 4735. καὶ C--------- καί
 4736. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4737. ἀγκῶνας N3N-APM--- ἀγκών
 4738. περιέκλων V3I-IAI3P- κλάω περι
 4739. 4Mac 10:7
 4740. καὶ C--------- καί
 4741. κατὰ P--------- κατά
 4742. μηδένα A3--ASM--- μηδείς
 4743. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4744. ἰσχύοντες V1--PAPNPM ἰσχύω
 4745. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4746. ἄγξαι VA--AAN--- ἄγχω
 4747. περιλύσαντες VA--AAPNPM λύω περι
 4748. τὰ RA--APN--- ὁ
 4749. ὄργανα N2N-APN--- ὄργανον
 4750. σὺν P--------- σύν
 4751. ἄκραις A1A-DPF--- ἄκρος
 4752. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4753. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4754. δακτύλων N2--GPM--- δάκτυλος
 4755. κορυφαῖς N1--DPF--- κορυφή
 4756. ἀπεσκύθιζον V1I-IAI3P- σκυθίζω ἀπο
 4757. 4Mac 10:8
 4758. καὶ C--------- καί
 4759. εὐθέως D--------- εὐθέως
 4760. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 4761. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4762. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4763. τροχόν N2--ASM--- τροχός
 4764. περὶ P--------- περί
 4765. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4766. ἐκ P--------- ἐκ
 4767. σπονδύλων N2--GPM--- σπόνδυλος
 4768. ἐκμελιζόμενος V1--PPPNSM μελίζω ἐκ
 4769. ἑώρα V3I-IAI3S- ὁράω
 4770. τὰς RA--APF--- ὁ
 4771. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4772. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 4773. περιλακιζομένας V1--PPPAPF λακίζω περι
 4774. καὶ C--------- καί
 4775. κατὰ P--------- κατά
 4776. σπλάγχνων N2N-GPN--- σπλάγχνον
 4777. σταγόνας N3N-APF--- σταγών
 4778. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 4779. ἀπορρεούσας V2--PAPAPF ῥέω ἀπο
 4780. 4Mac 10:9
 4781. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 4782. δὲ X--------- δέ
 4783. ἀποθνῄσκειν V1--PAN--- θνήσκω ἀπο
 4784. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 4785. 4Mac 10:10
 4786. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4787. μέν X--------- μέν
 4788. ὦ I--------- ὦ
 4789. μιαρώτατε A1A-VSMS-- μιαρός
 4790. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4791. διὰ P--------- διά
 4792. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 4793. καὶ C--------- καί
 4794. ἀρετὴν N1--ASF--- ἀρετή
 4795. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4796. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4797. πάσχομεν V1--PAI1P- πάσχω
 4798. 4Mac 10:11
 4799. σὺ RP--NS---- σύ
 4800. δὲ X--------- δέ
 4801. διὰ P--------- διά
 4802. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4803. ἀσέβειαν N1A-ASF--- ἀσέβεια
 4804. καὶ C--------- καί
 4805. μιαιφονίαν N1A-ASF--- μιαιφονία
 4806. ἀκαταλύτους A1B-APF--- ἀκατάλυτος
 4807. καρτερήσεις VF--FAI2S- καρτερέω
 4808. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 4809. 4Mac 10:12
 4810. καὶ C--------- καί
 4811. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4812. θανόντος VB--AAPGSM θνήσκω
 4813. ἀδελφοπρεπῶς D--------- ἀδελφοπρεπῶς
 4814. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4815. τέταρτον A1--ASM--- τέταρτος
 4816. ἐπεσπῶντο V3I-IMI3P- σπάω ἐπι
 4817. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4818. 4Mac 10:13
 4819. μὴ D--------- μή
 4820. μανῇς VD--APS2S- μαίνομαι
 4821. καὶ D--------- καί
 4822. σὺ RP--NS---- σύ
 4823. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4824. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 4825. σου RP--GS---- σύ
 4826. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4827. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4828. μανίαν N1A-ASF--- μανία
 4829. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4830. πεισθεὶς VS--APPNSM πείθω
 4831. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4832. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4833. σῷζε V1--PAD2S- σώζω
 4834. σεαυτόν RD--ASM--- σεαυτοῦ
 4835. 4Mac 10:14
 4836. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4837. δὲ X--------- δέ
 4838. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4839. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 4840. οὐχ D--------- οὐ
 4841. οὕτως D--------- οὕτως
 4842. καυστικώτερον A1--ASNC-- καυστικός
 4843. ἔχετε V1--PAI2P- ἔχω
 4844. κατ' P--------- κατά
 4845. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4846. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4847. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 4848. ὥστε C--------- ὥστε
 4849. με RP--AS---- ἐγώ
 4850. δειλανδρῆσαι VA--AAN--- δειλανδρέω
 4851. 4Mac 10:15
 4852. μὰ X--------- μά
 4853. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4854. μακάριον A1A-ASM--- μακάριος
 4855. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4856. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 4857. μου RP--GS---- ἐγώ
 4858. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4859. καὶ C--------- καί
 4860. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4861. αἰώνιον A1B-ASM--- αἰώνιος
 4862. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4863. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 4864. ὄλεθρον N2--ASM--- ὄλεθρος
 4865. καὶ C--------- καί
 4866. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4867. ἀΐδιον A1B-ASM--- ἀΐδιος
 4868. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4869. εὐσεβῶν A3H-GPM--- εὐσεβής
 4870. βίον N2--ASM--- βίος
 4871. οὐκ D--------- οὐ
 4872. ἀρνήσομαι VF--FAI1S- ἀρνέομαι
 4873. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4874. εὐγενῆ A3H-ASF--- εὐγενής
 4875. ἀδελφότητα N3T-ASF--- ἀδελφότης
 4876. 4Mac 10:16
 4877. ἐπινόει V2--PAD2S- νοέω ἐπι
 4878. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4879. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 4880. ἵνα C--------- ἵνα
 4881. καὶ D--------- καί
 4882. δι' P--------- διά
 4883. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4884. μάθῃς VB--AAS2S- μανθάνω
 4885. ὅτι C--------- ὅτι
 4886. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 4887. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4888. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4889. προβασανισθέντων VS--APPGPM βασανίζω προ
 4890. 4Mac 10:17
 4891. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4892. ἀκούσας VA--AAPNSM ἀκούω
 4893. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4894. αἱμοβόρος A1B-NSM--- αἱμοβόρος
 4895. καὶ C--------- καί
 4896. φονώδης A3H-NSM--- φονώδης
 4897. καὶ C--------- καί
 4898. παμμιαρώτατος A1B-NSMS-- παμμιαρός
 4899. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 4900. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 4901. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4902. γλῶτταν N1S-ASF--- γλῶσσα
 4903. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4904. ἐκτεμεῖν VF2-FAN--- τέμνω ἐκ
 4905. 4Mac 10:18
 4906. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4907. δὲ X--------- δέ
 4908. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 4909. κἂν C+X------- καί+ἄν
 4910. ἀφέλῃς VB--AAS2S- αἱρέω ἀπο
 4911. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4912. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4913. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 4914. ὄργανον N2N-ASN--- ὄργανον
 4915. καὶ C--------- καί
 4916. σιωπώντων V3--PAPGPM σιωπάω
 4917. ἀκούει V1--PAI3S- ἀκούω
 4918. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4919. θεός N2--NSM--- θεός
 4920. 4Mac 10:19
 4921. ἰδοὺ VB--AMD2S- ὁράω
 4922. προκεχάλασται VM--XPI3S- χαλάω προ
 4923. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4924. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 4925. τέμνε V1--PAD2S- τέμνω
 4926. οὐ D--------- οὐ
 4927. γὰρ X--------- γάρ
 4928. παρὰ P--------- παρά
 4929. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4930. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4931. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 4932. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4933. γλωττοτομήσεις VF--FAI2S- γλωσσοτομέω
 4934. 4Mac 10:20
 4935. ἡδέως D--------- ἡδέως
 4936. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4937. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4938. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4939. τὰ RA--APN--- ὁ
 4940. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4941. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 4942. μέλη N3E-APN--- μέλος
 4943. ἀκρωτηριαζόμεθα V1--PPI1P- ἀκρωτηριάζω
 4944. 4Mac 10:21
 4945. σὲ RP--AS---- σύ
 4946. δὲ X--------- δέ
 4947. ταχέως D--------- ταχέως
 4948. μετελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι μετα
 4949. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4950. θεός N2--NSM--- θεός
 4951. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4952. γὰρ X--------- γάρ
 4953. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4954. θείων A1A-GPM--- θεῖος
 4955. ὕμνων N2--GPM--- ὕμνος
 4956. μελῳδὸν A1B-ASF--- μελῳδός
 4957. γλῶτταν N1S-ASF--- γλῶσσα
 4958. ἐκτέμνεις V1--PAI2S- τέμνω ἐκ
 4959. 4Mac 11:1
 4960. ὡς C--------- ὡς
 4961. δὲ X--------- δέ
 4962. καὶ D--------- καί
 4963. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4964. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4965. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 4966. καταικισθεὶς VS--APPNSM αἰκίζω κατα
 4967. ἐναπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἐν ἀπο
 4968. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4969. πέμπτος A1--NSM--- πέμπτος
 4970. παρεπήδησεν VAI-AAI3S- πηδάω παρα
 4971. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4972. 4Mac 11:2
 4973. οὐ D--------- οὐ
 4974. μέλλω V1--PAI1S- μέλλω
 4975. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 4976. πρὸς P--------- πρός
 4977. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4978. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4979. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4980. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 4981. βασανισμὸν N2--ASM--- βασανισμός
 4982. παραιτεῖσθαι V2--PMN--- αἰτέω παρα
 4983. 4Mac 11:3
 4984. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4985. δ' X--------- δέ
 4986. ἀπ' P--------- ἀπό
 4987. ἐμαυτοῦ RD--GSM--- ἐμαυτοῦ
 4988. παρῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι παρα
 4989. ὅπως C--------- ὅπως
 4990. κἀμὲ C+RPAS---- καί+ἐμός
 4991. κατακτείνας VA--AAPNSM κτείνω κατα
 4992. περὶ P--------- περί
 4993. πλειόνων A3C-GPN--- πολύς
 4994. ἀδικημάτων N3M-GPN--- ἀδίκημα
 4995. ὀφειλήσῃς VA--AAS2S- ὀφείλω
 4996. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4997. οὐρανίῳ A1B-DSF--- οὐράνιος
 4998. δίκῃ N1--DSF--- δίκη
 4999. τιμωρίαν N1A-ASF--- τιμωρία
 5000. 4Mac 11:4
 5001. ὦ I--------- ὦ
 5002. μισάρετε A1B-VSM--- μισάρετος
 5003. καὶ C--------- καί
 5004. μισάνθρωπε A1B-VSM--- μισάνθρωπος
 5005. τί RI--ASN--- τίς
 5006. δράσαντας VA--AAPAPM δράω
 5007. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5008. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5009. πορθεῖς V2--PAI2S- πορθέω
 5010. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5011. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5012. 4Mac 11:5
 5013. ὅτι C--------- ὅτι
 5014. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5015. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5016. κτίστην N1M-ASM--- κτίστης
 5017. εὐσεβοῦμεν V2--PAI1P- εὐσεβέω
 5018. καὶ C--------- καί
 5019. κατὰ P--------- κατά
 5020. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5021. ἐνάρετον A1B-ASM--- ἐνάρετος
 5022. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5023. ζῶμεν V3--PAI1P- ζάω
 5024. νόμον N2--ASM--- νόμος
 5025. 4Mac 11:6
 5026. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5027. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 5028. τιμῶν N1--GPF--- τιμή
 5029. οὐ D--------- οὐ
 5030. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 5031. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 5032. ἄξια A1A-NPN--- ἄξιος
 5033. 4Mac 11:9
 5034. τοιαῦτα A1--APN--- τοιοῦτος
 5035. δὲ X--------- δέ
 5036. λέγοντα V1--PAPASM λέγω
 5037. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5038. δορυφόροι N2--NPM--- δορυφόρος
 5039. δήσαντες VA--AAPNPM δέω
 5040. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5041. εἷλκον V1I-IAI3P- ἕλκω
 5042. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5043. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5044. καταπέλτην N1M-ASM--- καταπάλτης
 5045. 4Mac 11:10
 5046. ἐφ' P--------- ἐπί
 5047. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5048. δήσαντες VA--AAPNPM δέω
 5049. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5050. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5051. τὰ RA--APN--- ὁ
 5052. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 5053. καὶ C--------- καί
 5054. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5055. ποδάγραις N1A-DPF--- ποδάγρα
 5056. σιδηραῖς A1C-DPF--- σιδηροῦς
 5057. ἐφαρμόσαντες VA--AAPNPM ἁρμόζω ἐπι
 5058. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5059. ὀσφὺν N3U-ASF--- ὀσφύς
 5060. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5061. περὶ P--------- περί
 5062. τροχιαῖον A1A-ASM--- τροχιαῖος
 5063. σφῆνα N3--ASM--- σφήν
 5064. κατέκαμψαν VAI-AAI3P- κάμπτω κατα
 5065. περὶ P--------- περί
 5066. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5067. ὅλος A1--NSM--- ὅλος
 5068. περὶ P--------- περί
 5069. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5070. τροχὸν N2--ASM--- τροχός
 5071. σκορπίου N2--GSF--- σκορπίος
 5072. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5073. ἀνακλώμενος V3--PPPNSM κλάω ἀνα
 5074. ἐξεμελίζετο V1I-IPI3S- μελίζω ἐκ
 5075. 4Mac 11:11
 5076. κατὰ P--------- κατά
 5077. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5078. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5079. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5080. καὶ C--------- καί
 5081. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5082. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 5083. στενοχωρούμενος V2--PMPNSM στενοχωρέω
 5084. καὶ C--------- καί
 5085. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5086. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 5087. ἀγχόμενος V1--PMPNSM ἄγχω
 5088. 4Mac 11:12
 5089. καλάς A1--APF--- καλός
 5090. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 5091. ἄκων A3--NSM--- ἄκων
 5092. ὦ I--------- ὦ
 5093. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 5094. χάριτας N3T-APF--- χάρις
 5095. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5096. χαρίζῃ V1--PMI2S- χαρίζομαι
 5097. διὰ P--------- διά
 5098. γενναιοτέρων A1A-GPMC-- γενναῖος
 5099. πόνων N2--GPM--- πόνος
 5100. ἐπιδείξασθαι VA--AMN--- δεικνύω ἐπι
 5101. παρέχων V1--PAPNSM ἔχω παρα
 5102. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5103. εἰς P--------- εἰς
 5104. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5105. νόμον N2--ASM--- νόμος
 5106. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5107. καρτερίαν N1A-ASF--- καρτερία
 5108. 4Mac 11:13
 5109. τελευτήσαντος VA--AAPGSM τελευτάω
 5110. δὲ X--------- δέ
 5111. καὶ C--------- καί
 5112. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 5113. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5114. ἕκτος A1--NSM--- ἕκτος
 5115. ἤγετο V1I-IMI3S- ἄγω
 5116. μειρακίσκος N2--NSM--- μειρακίσκος
 5117. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5118. πυνθανομένου V1--PMPGSM πυνθάνομαι
 5119. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5120. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 5121. εἰ C--------- εἰ
 5122. βούλοιτο V1--PMO3S- βούλομαι
 5123. φαγὼν VB--AAPNSM ἐσθίω
 5124. ἀπολύεσθαι V1--PMN--- λύω ἀπο
 5125. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5126. δὲ X--------- δέ
 5127. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 5128. 4Mac 11:14
 5129. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5130. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5131. μὲν X--------- μέν
 5132. ἡλικίᾳ N1A-DSF--- ἡλικία
 5133. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5134. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5135. μού RP--GS---- ἐγώ
 5136. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 5137. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 5138. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5139. δὲ X--------- δέ
 5140. διανοίᾳ N1A-DSF--- διάνοια
 5141. ἡλικιώτης N1M-NSM--- ἡλικιώτης
 5142. 4Mac 11:15
 5143. εἰς P--------- εἰς
 5144. ταὐτὰ RD--APN--- ὁ
 5145. γὰρ X--------- γάρ
 5146. γεννηθέντες VC--APPNPM γεννάω
 5147. καὶ C--------- καί
 5148. ἀνατραφέντες VD--APPNPM τρέφω ἀνα
 5149. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5150. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5151. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5152. καὶ D--------- καί
 5153. ἀποθνῄσκειν V1--PAN--- θνήσκω ἀπο
 5154. ὀφείλομεν V1--PAI1P- ὀφείλω
 5155. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 5156. 4Mac 11:16
 5157. ὥστε C--------- ὥστε
 5158. εἴ C--------- εἰ
 5159. σοι RP--DS---- σύ
 5160. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 5161. βασανίζειν V1--PAN--- βασανίζω
 5162. μὴ D--------- μή
 5163. μιαροφαγοῦντα V2--PAPASM μιαροφαγέω
 5164. βασάνιζε V1--PAD2S- βασανίζω
 5165. 4Mac 11:17
 5166. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5167. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5168. εἰπόντα VB--AAPASM εἶπον
 5169. παρῆγον V1I-IAI3P- ἄγω παρα
 5170. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5171. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5172. τροχόν N2--ASM--- τροχός
 5173. 4Mac 11:18
 5174. ἐφ' P--------- ἐπί
 5175. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5176. κατατεινόμενος V1--PPPNSM τείνω κατα
 5177. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 5178. καὶ C--------- καί
 5179. ἐκσπονδυλιζόμενος V1--PPPNSM σπονδυλίζομαι ἐκ
 5180. ὑπεκαίετο V1I-IPI3S- καίω ὑπο
 5181. 4Mac 11:19
 5182. καὶ C--------- καί
 5183. ὀβελίσκους N2--APM--- ὀβελίσκος
 5184. ὀξεῖς A3U-APM--- ὀξύς
 5185. πυρώσαντες VA--AAPNPM πυρόω
 5186. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5187. νώτοις N2N-DPN--- νῶτον
 5188. προσέφερον V1I-IAI3P- φέρω προς
 5189. καὶ C--------- καί
 5190. τὰ RA--APN--- ὁ
 5191. πλευρὰ N2N-APN--- πλευρόν
 5192. διαπείραντες VA--AAPNPM πείρω δια
 5193. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5194. τὰ RA--APN--- ὁ
 5195. σπλάγχνα N2N-APN--- σπλάγχνον
 5196. διέκαιον V1I-IAI3P- καίω δια
 5197. 4Mac 11:20
 5198. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5199. δὲ X--------- δέ
 5200. βασανιζόμενος V1--PPPNSM βασανίζω
 5201. ὦ I--------- ὦ
 5202. ἱεροπρεποῦς A3H-GSM--- ἱεροπρεπής
 5203. ἀγῶνος N3W-GSM--- ἀγών
 5204. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 5205. ἐφ' P--------- ἐπί
 5206. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5207. διὰ P--------- διά
 5208. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5209. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 5210. εἰς P--------- εἰς
 5211. γυμνασίαν N1A-ASF--- γυμνασία
 5212. πόνων N2--GPM--- πόνος
 5213. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 5214. τοσοῦτοι A1--NPM--- τοσοῦτο
 5215. κληθέντες VC--APPNPM καλέω
 5216. οὐκ D--------- οὐ
 5217. ἐνικήθημεν VCI-API1P- νικάω
 5218. 4Mac 11:21
 5219. ἀνίκητος A1B-NSF--- ἀνίκητος
 5220. γάρ X--------- γάρ
 5221. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5222. ὦ I--------- ὦ
 5223. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 5224. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5225. εὐσεβὴς A3H-NSF--- εὐσεβής
 5226. ἐπιστήμη N1--NSF--- ἐπιστήμη
 5227. 4Mac 11:22
 5228. καλοκἀγαθίᾳ N1A-DSF--- καλοκἀγαθία
 5229. καθωπλισμένος VT--XMPNSM ὁπλίζω κατα
 5230. τεθνήξομαι VF--FMI1S- τεθνήκω
 5231. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 5232. μετὰ P--------- μετά
 5233. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5234. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5235. μου RP--GS---- ἐγώ
 5236. 4Mac 11:23
 5237. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 5238. σοὶ RP--DS---- σύ
 5239. καὶ C--------- καί
 5240. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5241. προσβάλλων V1--PAPNSM βάλλω προς
 5242. ἀλάστορα N3R-ASM--- ἀλάστωρ
 5243. καινουργὲ A1B-VSM--- καινουργός
 5244. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5245. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 5246. καὶ C--------- καί
 5247. πολέμιε A1A-VSM--- πολέμιος
 5248. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5249. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 5250. εὐσεβούντων V2--PAPGPM εὐσεβέω
 5251. 4Mac 11:24
 5252. ἓξ M--------- ἕξ
 5253. μειράκια N2N-NPN--- μειράκιον
 5254. καταλελύκαμέν VX--XAI1P- λύω κατα
 5255. σου RP--GS---- σύ
 5256. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5257. τυραννίδα N3D-ASF--- τυραννίς
 5258. 4Mac 11:25
 5259. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5260. γὰρ X--------- γάρ
 5261. μὴ D--------- μή
 5262. δυνηθῆναί VC--APN--- δύναμαι
 5263. σε RP--AS---- σύ
 5264. μεταπεῖσαι VA--AAN--- πείθω μετα
 5265. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5266. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 5267. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5268. μήτε C--------- μήτε
 5269. βιάσασθαι VA--AMN--- βιάζομαι
 5270. πρὸς P--------- πρός
 5271. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5272. μιαροφαγίαν N1A-ASF--- μιαροφαγία
 5273. οὐ D--------- οὐ
 5274. κατάλυσίς N3I-NSF--- κατάλυσις
 5275. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 5276. σου RP--GS---- σύ
 5277. 4Mac 11:26
 5278. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5279. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 5280. σου RP--GS---- σύ
 5281. ψυχρὸν A1A-NSN--- ψυχρός
 5282. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5283. καὶ C--------- καί
 5284. ἄπονοι A1B-NPM--- ἄπονος
 5285. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5286. καταπέλται N1M-NPM--- καταπάλτης
 5287. καὶ C--------- καί
 5288. ἀδύνατος A1B-NSF--- ἀδύνατος
 5289. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5290. βία N1A-NSF--- βία
 5291. σου RP--GS---- σύ
 5292. 4Mac 11:27
 5293. οὐ D--------- οὐ
 5294. γὰρ X--------- γάρ
 5295. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 5296. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5297. θείου A1A-GSM--- θεῖος
 5298. νόμου N2--GSM--- νόμος
 5299. προεστήκασιν VXI-XAI3P- ἵστημι προ
 5300. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5301. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5302. δορυφόροι N2--NPM--- δορυφόρος
 5303. διὰ P--------- διά
 5304. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5305. ἀνίκητον A1B-ASM--- ἀνίκητος
 5306. ἔχομεν V1--PAI1P- ἔχω
 5307. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5308. λογισμόν N2--ASM--- λογισμός
 5309. 4Mac 12:1
 5310. ὡς C--------- ὡς
 5311. δὲ X--------- δέ
 5312. καὶ D--------- καί
 5313. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5314. μακαρίως D--------- μακαρίως
 5315. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 5316. καταβληθεὶς VC--APPNSM βάλλω κατα
 5317. εἰς P--------- εἰς
 5318. λέβητα N3T-ASM--- λέβης
 5319. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5320. ἕβδομος A1--NSM--- ἕβδομος
 5321. παρεγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι παρα
 5322. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5323. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 5324. 4Mac 12:2
 5325. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5326. κατοικτίρας VA--AAPNSM οἰκτείρω κατα
 5327. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5328. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 5329. καίπερ C--------- καίπερ
 5330. δεινῶς D--------- δεινῶς
 5331. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5332. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5333. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5334. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5335. κακισθείς VS--APPNSM κακίζω
 5336. ὁρῶν V3--PAPNSM ὁράω
 5337. ἤδη D--------- ἤδη
 5338. τὰ RA--APN--- ὁ
 5339. δεσμὰ N2--APN--- δεσμός
 5340. περικείμενα V5--PMPAPN κεῖμαι περι
 5341. πλησιέστερον A1A-ASMC-- πλησίον
 5342. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5343. μετεπέμψατο VAI-AMI3S- πέμπω μετα
 5344. καὶ C--------- καί
 5345. παρηγορεῖν V2--PAN--- ἠγορέω παρα
 5346. ἐπειρᾶτο V3I-IMI3S- πειράω
 5347. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5348. 4Mac 12:3
 5349. τῆς RA--GSF--- ἡ
 5350. μὲν X--------- μέν
 5351. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5352. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5353. σου RP--GS---- σύ
 5354. ἀπονοίας N1A-GSF--- ἀπόνοια
 5355. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5356. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 5357. ὁρᾷς V3--PAI2S- ὁράω
 5358. διὰ P--------- διά
 5359. γὰρ X--------- γάρ
 5360. ἀπείθειαν N1A-ASF--- ἀπείθεια
 5361. στρεβλωθέντες VC--APPNPM στρεβλόω
 5362. τεθνᾶσιν VX--XAI3P- θνήσκω
 5363. 4Mac 12:4
 5364. σὺ RP--NS---- σύ
 5365. δὲ X--------- δέ
 5366. εἰ C--------- εἰ
 5367. μὲν X--------- μέν
 5368. μὴ D--------- μή
 5369. πεισθείης VS--APO2S- πείθω
 5370. τάλας A3--NSM--- τάλας
 5371. βασανισθεὶς VS--APPNSM βασανίζω
 5372. καὶ D--------- καί
 5373. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5374. τεθνήξῃ VF--FMI2S- θνήσκω
 5375. πρὸ P--------- πρό
 5376. ὥρας N1A-GSF--- ὥρα
 5377. 4Mac 12:5
 5378. πεισθεὶς VS--APPNSM πείθω
 5379. δὲ X--------- δέ
 5380. φίλος A1--NSM--- φίλος
 5381. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 5382. καὶ C--------- καί
 5383. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5384. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5385. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5386. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5387. ἀφηγήσῃ VF--FMI2S- ἡγέομαι ἀπο
 5388. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 5389. 4Mac 12:6
 5390. καὶ C--------- καί
 5391. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5392. παρακαλῶν V2--PAPNSM καλέω παρα
 5393. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5394. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 5395. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5396. παιδὸς N3D-GSM--- παῖς
 5397. μετεπέμψατο VAI-AMI3S- πέμπω μετα
 5398. ὅπως C--------- ὅπως
 5399. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5400. ἐλεήσας VA--AAPNSM ἐλεέω
 5401. τοσούτων A1--GPM--- τοσοῦτο
 5402. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5403. στερηθεῖσαν VC--APPASF στερέω
 5404. παρορμήσειεν VA--AAO3S- ὁρμάω παρα
 5405. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5406. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5407. σωτήριον A1B-ASF--- σωτήριος
 5408. εὐπείθειαν N1A-ASF--- εὐπείθεια
 5409. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5410. περιλειπόμενον V1--PMPASM λείπω περι
 5411. 4Mac 12:7
 5412. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5413. δὲ X--------- δέ
 5414. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5415. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 5416. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5417. Εβραΐδι A3--DSF--- Εβραΐς
 5418. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 5419. προτρεψαμένης VA--AMPGSF τρέπω προ
 5420. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5421. ὡς C--------- ὡς
 5422. ἐροῦμεν VF2-FAI1P- εἶπον
 5423. μετὰ P--------- μετά
 5424. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 5425. ὕστερον D--------- ὕστερον
 5426. 4Mac 12:8
 5427. λύσατέ VA--AAD2P- λύω
 5428. μέ RP--AS---- ἐγώ
 5429. φησιν V6--PAI3S- φημί
 5430. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 5431. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5432. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5433. καὶ C--------- καί
 5434. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5435. σὺν P--------- σύν
 5436. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5437. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 5438. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 5439. 4Mac 12:9
 5440. καὶ C--------- καί
 5441. ἐπιχαρέντες VD--APPNPM χαίρω ἐπι
 5442. μάλιστα D--------- μάλιστα
 5443. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5444. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5445. ἐπαγγελίᾳ N1A-DSF--- ἐπαγγελία
 5446. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5447. παιδὸς N3D-GSM--- παῖς
 5448. ταχέως D--------- ταχέως
 5449. ἔλυσαν VAI-AAI3P- λύω
 5450. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5451. 4Mac 12:10
 5452. καὶ C--------- καί
 5453. δραμὼν VB--AAPNSM τρέχω
 5454. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5455. πλησίον D--------- πλησίον
 5456. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5457. τηγάνων N2N-GPN--- τήγανον
 5458. 4Mac 12:11
 5459. ἀνόσιέ A1B-VSM--- ἀνόσιος
 5460. φησιν V6--PAI3S- φημί
 5461. καὶ C--------- καί
 5462. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5463. πονηρῶν A1A-GPM--- πονηρός
 5464. ἀσεβέστατε A3H-VSMS-- ἀσεβής
 5465. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 5466. οὐκ D--------- οὐ
 5467. ᾐδέσθης VCI-API2S- αἰδέομαι
 5468. παρὰ P--------- παρά
 5469. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5470. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5471. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 5472. τὰ RA--APN--- ὁ
 5473. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 5474. καὶ C--------- καί
 5475. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5476. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5477. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5478. θεράποντας N3--APM--- θεράπων
 5479. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5480. κατακτεῖναι VA--AAN--- κτείνω κατα
 5481. καὶ C--------- καί
 5482. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5483. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5484. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 5485. ἀσκητὰς N1M-APM--- ἀσκητής
 5486. στρεβλῶσαι VA--AAN--- στρεβλόω
 5487. 4Mac 12:12
 5488. ἀνθ' P--------- ἀντί
 5489. ὧν RR--GPM--- ὅς
 5490. ταμιεύσεταί VF--FMI3S- ταμιεύομαι
 5491. σε RP--AS---- σύ
 5492. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5493. δίκη N1--NSF--- δίκη
 5494. πυκνοτέρῳ A1--DSN--- πυκνός
 5495. καὶ C--------- καί
 5496. αἰωνίῳ A1B-DSN--- αἰώνιος
 5497. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 5498. καὶ C--------- καί
 5499. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 5500. αἳ RR--NPF--- ὅς
 5501. εἰς P--------- εἰς
 5502. ὅλον A1--ASM--- ὅλος
 5503. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5504. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 5505. οὐκ D--------- οὐ
 5506. ἀνήσουσίν VF--FAI3P- ἵημι ἀνα
 5507. σε RP--AS---- σύ
 5508. 4Mac 12:13
 5509. οὐκ D--------- οὐ
 5510. ᾐδέσθης VCI-API2S- αἰδέομαι
 5511. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5512. ὤν V9--PAPNSM εἰμί
 5513. θηριωδέστατε A3H-VSMS-- θηριώδης
 5514. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5515. ὁμοιοπαθεῖς A3H-NPM--- ὁμοιοπαθής
 5516. καὶ C--------- καί
 5517. ἐκ P--------- ἐκ
 5518. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5519. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5520. γεγονότας VX--XAPAPM γίγνομαι
 5521. στοιχείων N2N-GPN--- στοιχεῖον
 5522. γλωττοτομῆσαι VA--AAN--- γλωσσοτομέω
 5523. καὶ C--------- καί
 5524. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5525. καταικίσας VA--AAPNSM αἰκίζω κατα
 5526. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5527. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5528. βασανίσαι VA--AAN--- βασανίζω
 5529. 4Mac 12:14
 5530. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 5531. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5532. μὲν X--------- μέν
 5533. εὐγενῶς D--------- εὐγενῶς
 5534. ἀποθανόντες VB--AAPNPM θνήσκω ἀπο
 5535. ἐπλήρωσαν VAI-AAI3P- πληρόω
 5536. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5537. εἰς P--------- εἰς
 5538. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5539. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5540. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 5541. σὺ RP--NS---- σύ
 5542. δὲ X--------- δέ
 5543. κακῶς D--------- κακῶς
 5544. οἰμώξεις VF--FAI2S- οἰμώζω
 5545. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5546. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5547. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 5548. ἀγωνιστὰς N1M-APM--- ἀγωνιστής
 5549. ἀναιτίως D--------- ἀναιτίως
 5550. ἀποκτεῖνας VA--AAPNSM κτείνω ἀπο
 5551. 4Mac 12:15
 5552. ὅθεν D--------- ὅθεν
 5553. καὶ D--------- καί
 5554. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5555. ἀποθνῄσκειν V1--PAN--- θνήσκω ἀπο
 5556. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 5557. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 5558. 4Mac 12:16
 5559. οὐκ D--------- οὐ
 5560. ἀπαυτομολῶ V2--PAI1S- αὐτομολέω ἀπο
 5561. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5562. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5563. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5564. μου RP--GS---- ἐγώ
 5565. ἀριστείας N1A-GSF--- ἀριστεία
 5566. 4Mac 12:17
 5567. ἐπικαλοῦμαι V2--PMI1S- καλέω ἐπι
 5568. δὲ X--------- δέ
 5569. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5570. πατρῷον A1A-ASM--- πατρῷος
 5571. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5572. ὅπως C--------- ὅπως
 5573. ἵλεως A1B-NSM--- ἵλεως
 5574. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 5575. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5576. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 5577. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5578. 4Mac 12:18
 5579. σὲ RP--AS---- σύ
 5580. δὲ X--------- δέ
 5581. καὶ D--------- καί
 5582. ἐν P--------- ἐν
 5583. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5584. νῦν D--------- νῦν
 5585. βίῳ N2--DSM--- βίος
 5586. καὶ C--------- καί
 5587. θανόντα VB--AAPASM θνήσκω
 5588. τιμωρήσεται VF--FMI3S- τιμωρέω
 5589. 4Mac 12:19
 5590. καὶ C--------- καί
 5591. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5592. κατευξάμενος VA--AMPNSM εὔχομαι κατα
 5593. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 5594. ἔρριψε VAI-AAI3S- ῥίπτω
 5595. κατὰ P--------- κατά
 5596. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5597. τηγάνων N2N-GPN--- τήγανον
 5598. καὶ C--------- καί
 5599. οὕτως D--------- οὕτως
 5600. ἀπέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι ἀπο
 5601. 4Mac 13:1
 5602. εἰ C--------- εἰ
 5603. δὲ X--------- δέ
 5604. τοίνυν X--------- τοίνυν
 5605. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5606. μέχρι P--------- μέχρι
 5607. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 5608. πόνων N2--GPM--- πόνος
 5609. ὑπερεφρόνησαν VAI-AAI3P- φρονέω ὑπερ
 5610. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5611. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5612. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 5613. συνομολογεῖται V2--PMI3S- ὁμολογέω συν
 5614. πανταχόθεν D--------- πανταχόθεν
 5615. ὅτι C--------- ὅτι
 5616. αὐτοδέσποτός A1B-NSM--- αὐτοδέσποτος
 5617. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5618. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5619. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 5620. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5621. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 5622. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 5623. 4Mac 13:2
 5624. εἰ C--------- εἰ
 5625. γὰρ X--------- γάρ
 5626. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5627. πάθεσι N3E-DPN--- πάθος
 5628. δουλωθέντες VC--APPNPM δουλόω
 5629. ἐμιαροφάγησαν VAI-AAI3P- μιαροφαγέω
 5630. ἐλέγομεν V1I-IAI1P- λέγω
 5631. ἂν X--------- ἄν
 5632. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 5633. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5634. νενικῆσθαι VM--XPN--- νικάω
 5635. 4Mac 13:3
 5636. νυνὶ D--------- νυνί
 5637. δὲ X--------- δέ
 5638. οὐχ D--------- οὐ
 5639. οὕτως D--------- οὕτως
 5640. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5641. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5642. ἐπαινουμένῳ V2--PMPDSM αἰνέω ἐπι
 5643. παρὰ P--------- παρά
 5644. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5645. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 5646. περιεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι περι
 5647. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5648. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 5649. 4Mac 13:4
 5650. ὧν RR--GPN--- ὅς
 5651. οὐκ D--------- οὐ
 5652. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5653. παριδεῖν VB--AAN--- ὁράω παρα
 5654. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5655. ἡγεμονίαν N1A-ASF--- ἡγεμονία
 5656. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5657. διανοίας N1A-GSF--- διάνοια
 5658. ἐπεκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω ἐπι
 5659. γὰρ X--------- γάρ
 5660. καὶ D--------- καί
 5661. πάθους N3E-GSN--- πάθος
 5662. καὶ C--------- καί
 5663. πόνων N2--GPM--- πόνος
 5664. 4Mac 13:5
 5665. πῶς D--------- πῶς
 5666. οὖν X--------- οὖν
 5667. οὐκ D--------- οὐ
 5668. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5669. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 5670. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5671. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5672. εὐλογιστίας N1A-GSF--- εὐλογιστία
 5673. παθοκράτειαν N1A-ASF--- παθοκράτεια
 5674. ὁμολογεῖν V2--PAN--- ὁμολογέω
 5675. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5676. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5677. μὲν X--------- μέν
 5678. διὰ P--------- διά
 5679. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 5680. ἀλγηδόνων N3N-GPF--- ἀλγηδών
 5681. οὐκ D--------- οὐ
 5682. ἐπεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω ἐπι
 5683. 4Mac 13:6
 5684. καθάπερ D--------- καθάπερ
 5685. γὰρ X--------- γάρ
 5686. προβλῆτες N3H-NPM--- προβλής
 5687. λιμένων N3--GPM--- λιμήν
 5688. πύργοι N2--NPM--- πύργος
 5689. τὰς RA--APF--- ὁ
 5690. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5691. κυμάτων N3M-GPN--- κῦμα
 5692. ἀπειλὰς N1--APF--- ἀπειλή
 5693. ἀνακόπτοντες V1--PAPNPM κόπτω ἀνα
 5694. γαληνὸν A1B-ASN--- γαληνός
 5695. παρέχουσι V1--PAI3P- ἔχω παρα
 5696. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5697. εἰσπλέουσι V2--PAI3P- πλέω εἰς
 5698. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5699. ὅρμον N2--ASM--- ὅρμος
 5700. 4Mac 13:7
 5701. οὕτως D--------- οὕτως
 5702. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5703. ἑπτάπυργος A1B-NSF--- ἑπτάπυργος
 5704. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5705. νεανίσκων N2--GPM--- νεανίσκος
 5706. εὐλογιστία N1A-NSF--- εὐλογιστία
 5707. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5708. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5709. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 5710. ὀχυρώσασα VA--AAPNSF ὀχυρόω
 5711. λιμένα N3--ASM--- λιμήν
 5712. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5713. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5714. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 5715. ἐνίκησεν VAI-AAI3S- νικάω
 5716. ἀκολασίαν N1A-ASF--- ἀκολασία
 5717. 4Mac 13:8
 5718. ἱερὸν A1A-ASM--- ἱερός
 5719. γὰρ X--------- γάρ
 5720. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 5721. στήσαντες VA--AAPNPM ἵστημι
 5722. χορὸν N2--ASM--- χορός
 5723. παρεθάρσυνον V1I-IAI3P- θάρσυνω παρα
 5724. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 5725. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5726. 4Mac 13:9
 5727. ἀδελφικῶς D--------- ἀδελφικῶς
 5728. ἀποθάνωμεν VB--AAS1P- θνήσκω ἀπο
 5729. ἀδελφοί N2--VPM--- ἀδελφός
 5730. περὶ P--------- περί
 5731. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5732. νόμου N2--GSM--- νόμος
 5733. μιμησώμεθα VA--AMS1P- μιμέομαι
 5734. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5735. τρεῖς M--------- τρεῖς
 5736. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5737. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5738. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5739. Ἀσσυρίας N1A-GSF--- Ἀσσυρία
 5740. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 5741. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5742. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5743. ἰσοπολίτιδος A3--GSF--- ἰσοπολῖτις
 5744. καμίνου N2--GSF--- κάμινος
 5745. κατεφρόνησαν VAI-AAI3P- φρονέω κατα
 5746. 4Mac 13:10
 5747. μὴ D--------- μή
 5748. δειλανδρήσωμεν V2--AAS1P- δειλανδρέω
 5749. πρὸς P--------- πρός
 5750. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5751. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5752. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 5753. ἐπίδειξιν N3I-ASF--- ἐπίδειξις
 5754. 4Mac 13:11
 5755. καὶ C--------- καί
 5756. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5757. μέν X--------- μέν
 5758. θάρρει V2--PAD2S- θαρρέω
 5759. ἀδελφέ N2--VSM--- ἀδελφός
 5760. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 5761. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5762. δέ X--------- δέ
 5763. εὐγενῶς D--------- εὐγενῶς
 5764. καρτέρησον VA--AAD2S- καρτερέω
 5765. 4Mac 13:12
 5766. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5767. δὲ X--------- δέ
 5768. καταμνησθεὶς VS--APPNSM μιμνήσκω κατα
 5769. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 5770. μνήσθητε VA--AAD2P- μιμνήσκω
 5771. πόθεν D--------- πόθεν
 5772. ἐστέ V9--PAI2P- εἰμί
 5773. ἢ C--------- ἤ
 5774. τίνος RI--GSM--- τίς
 5775. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 5776. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5777. σφαγιασθῆναι VS--APN--- σφαγιάζω
 5778. διὰ P--------- διά
 5779. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5780. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 5781. ὑπέμεινεν VAI-AAI3S- μένω ὑπο
 5782. Ισαακ N---NSM--- Ισαακ
 5783. 4Mac 13:13
 5784. εἷς M---NSM--- εἷς
 5785. δὲ X--------- δέ
 5786. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 5787. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 5788. ὁμοῦ A1--GSM--- ὁμοῦ
 5789. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5790. ἐφορῶντες V3--PAPNPM ὁράω ἐπι
 5791. φαιδροὶ A1A-NPM--- φαιδρός
 5792. καὶ C--------- καί
 5793. μάλα D--------- μάλα
 5794. θαρραλέοι A1A-NPM--- θαρσαλέος
 5795. ἑαυτούς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 5796. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 5797. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5798. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5799. ἀφιερώσωμεν VA--AAS1P- ἱερόω ἀπο
 5800. ἐξ P--------- ἐκ
 5801. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 5802. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5803. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 5804. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5805. δόντι VO--AAPDSM δίδωμι
 5806. τὰς RA--APF--- ὁ
 5807. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 5808. καὶ C--------- καί
 5809. χρήσωμεν VA--AAS1P- χράω
 5810. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5811. περὶ P--------- περί
 5812. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5813. νόμον N2--ASM--- νόμος
 5814. φυλακῇ N1--DSF--- φυλακή
 5815. τὰ RA--APN--- ὁ
 5816. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 5817. 4Mac 13:14
 5818. μὴ D--------- μή
 5819. φοβηθῶμεν VC--APS1P- φοβέω
 5820. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5821. δοκοῦντα V2--PAPASM δοκέω
 5822. ἀποκτέννειν V1--PAN--- κτείνω ἀπο
 5823. 4Mac 13:15
 5824. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 5825. γὰρ X--------- γάρ
 5826. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 5827. ἀγὼν N3W-NSM--- ἀγών
 5828. καὶ C--------- καί
 5829. κίνδυνος N2--NSM--- κίνδυνος
 5830. ἐν P--------- ἐν
 5831. αἰωνίῳ A1B-DSF--- αἰώνιος
 5832. βασάνῳ N2--DSF--- βάσανος
 5833. κείμενος V5--PMPNSM κεῖμαι
 5834. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5835. παραβᾶσι VA--AAPDPM βαίνω παρα
 5836. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5837. ἐντολὴν N1--ASF--- ἐντολή
 5838. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5839. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5840. 4Mac 13:16
 5841. καθοπλισώμεθα V1--PMS1P- ὁπλίζω κατα
 5842. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 5843. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5844. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5845. θείου A1A-GSM--- θεῖος
 5846. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 5847. παθοκρατείαν N1A-ASF--- παθοκρατεία
 5848. 4Mac 13:17
 5849. οὕτω D--------- οὕτως
 5850. γὰρ X--------- γάρ
 5851. θανόντας VB--AAPAPM θνήσκω
 5852. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5853. Αβρααμ N---NSM--- Ἀβραάμ
 5854. καὶ C--------- καί
 5855. Ισαακ N---NSM--- Ισαακ
 5856. καὶ C--------- καί
 5857. Ιακωβ N---NSM--- Ἰακώβ
 5858. ὑποδέξονται VF--FMI3P- δέχομαι ὑπο
 5859. καὶ C--------- καί
 5860. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5861. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5862. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 5863. ἐπαινέσουσιν VF--FAI3P- αἰνέω ἐπι
 5864. 4Mac 13:18
 5865. καὶ C--------- καί
 5866. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 5867. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 5868. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5869. ἀποσπωμένων V3--PMPGPM σπάω ἀπο
 5870. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5871. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5872. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 5873. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5874. περιλειπόμενοι V1--PMPNPM λείπω περι
 5875. μὴ D--------- μή
 5876. καταισχύνῃς V1--PAS2S- αἰσχύνω κατα
 5877. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5878. ἀδελφέ N2--VSM--- ἀδελφός
 5879. μηδὲ C--------- μηδέ
 5880. ψεύσῃ VA--AAS3S- ψεύδω
 5881. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5882. προαποθανόντας VB--AAPAPM θνήσκω προ ἀπο
 5883. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5884. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 5885. 4Mac 13:19
 5886. οὐκ D--------- οὐ
 5887. ἀγνοεῖτε V2--PAI2P- ἀγνοέω
 5888. δὲ X--------- δέ
 5889. τὰ RA--APN--- ὁ
 5890. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5891. ἀδελφότητος A3H-GSF--- ἀδελφότης
 5892. φίλτρα N2N-APN--- φίλτρον
 5893. ἅπερ RR--APN--- ὅσπερ
 5894. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5895. θεία A1A-NSF--- θεῖος
 5896. καὶ C--------- καί
 5897. πάνσοφος A1B-NSF--- πάνσοφος
 5898. πρόνοια N1A-NSF--- πρόνοια
 5899. διὰ P--------- διά
 5900. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 5901. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5902. γεννωμένοις V3--PPPDPM γεννάω
 5903. ἐμέρισεν VAI-AAI3S- μερίζω
 5904. καὶ C--------- καί
 5905. διὰ P--------- διά
 5906. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5907. μητρῴας A1A-GSF--- μητρῷος
 5908. φυτεύσασα VA--AAPNSF φυτεύω
 5909. γαστρός N3--GSF--- γαστήρ
 5910. 4Mac 13:20
 5911. ἐν P--------- ἐν
 5912. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 5913. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5914. ἴσον A1--ASM--- ἴσος
 5915. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 5916. κατοικήσαντες VA--AAPNPM οἰκέω κατα
 5917. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 5918. καὶ C--------- καί
 5919. ἐν P--------- ἐν
 5920. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5921. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5922. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 5923. πλασθέντες VC--APPNPM πλάσσω
 5924. καὶ C--------- καί
 5925. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5926. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5927. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 5928. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 5929. αὐξηθέντες VC--APPNPM αὐξάνω
 5930. καὶ C--------- καί
 5931. διὰ P--------- διά
 5932. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5933. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5934. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 5935. τελεσφορηθέντες VC--APPNPM τελεσφορέω
 5936. 4Mac 13:21
 5937. καὶ C--------- καί
 5938. διὰ P--------- διά
 5939. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5940. ἴσων A1--GPM--- ἴσος
 5941. ἀποτεχθέντες VQ--APPNPM τίκτω ἀπο
 5942. χρόνων N2--GPM--- χρόνος
 5943. καὶ C--------- καί
 5944. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5945. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5946. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5947. γαλακτοποτοῦντες V2--PAPNPM γαλακτοποτέω
 5948. πηγῶν N1--GPF--- πηγή
 5949. ἀφ' P--------- ἀπό
 5950. ὧν RR--GPN--- ὅς
 5951. συντρέφονται V1--PMI3P- τρέφω συν
 5952. ἐναγκαλισμάτων N3M-GPN--- ἐναγκάλισμα
 5953. φιλάδελφοι A1B-NPF--- φιλάδελφος
 5954. ψυχαί N1--NPF--- ψυχή
 5955. 4Mac 13:22
 5956. καὶ C--------- καί
 5957. αὔξονται V1--PMI3P- αὐξάνω
 5958. σφοδρότερον A1A-ASMC-- σφοδρός
 5959. διὰ P--------- διά
 5960. συντροφίας N1A-GSF--- συντροφία
 5961. καὶ C--------- καί
 5962. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5963. καθ' P--------- κατά
 5964. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5965. συνηθείας N1A-GSF--- συνήθεια
 5966. καὶ C--------- καί
 5967. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5968. ἄλλης RD--GSF--- ἄλλος
 5969. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 5970. καὶ C--------- καί
 5971. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5972. ἡμετέρας A1A-GSF--- ἡμέτερος
 5973. ἐν P--------- ἐν
 5974. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 5975. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5976. ἀσκήσεως N3I-GSF--- ἄσκησις
 5977. 4Mac 13:23
 5978. οὕτως D--------- οὕτως
 5979. δὴ X--------- δή
 5980. τοίνυν X--------- τοίνυν
 5981. καθεστηκυίης VXI-PAPGSF ἵστημι κατα
 5982. συμπαθοῦς A3H-GSF--- συμπαθής
 5983. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5984. φιλαδελφίας N1A-GSF--- φιλαδελφία
 5985. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5986. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5987. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 5988. συμπαθέστερον A3H-ASNC-- συμπαθής
 5989. ἔσχον VBI-AAI3P- ἔχω
 5990. πρὸς P--------- πρός
 5991. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 5992. 4Mac 13:24
 5993. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 5994. γὰρ X--------- γάρ
 5995. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5996. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5997. παιδευθέντες VC--APPNPM παιδεύω
 5998. καὶ C--------- καί
 5999. τὰς RA--APF--- ὁ
 6000. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 6001. ἐξασκήσαντες VA--AAPNPM ἀσκέω ἐκ
 6002. ἀρετὰς N1--APF--- ἀρετή
 6003. καὶ C--------- καί
 6004. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6005. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 6006. συντραφέντες VD--APPNPM τρέφω συν
 6007. βίῳ N2--DSM--- βίος
 6008. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 6009. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 6010. ἠγάπων V3I-IAI3P- ἀγαπάω
 6011. 4Mac 13:25
 6012. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6013. γὰρ X--------- γάρ
 6014. ὁμοζηλία N1A-NSF--- ὁμοζηλία
 6015. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6016. καλοκἀγαθίας N1A-GSF--- καλοκἀγαθία
 6017. ἐπέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐπι
 6018. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6019. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6020. πρὸς P--------- πρός
 6021. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 6022. εὔνοιαν N1A-ASF--- εὔνοια
 6023. καὶ C--------- καί
 6024. ὁμόνοιαν N1A-ASF--- ὁμόνοια
 6025. 4Mac 13:26
 6026. σὺν P--------- σύν
 6027. γὰρ X--------- γάρ
 6028. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6029. εὐσεβείᾳ N1A-DSF--- εὐσέβεια
 6030. ποθεινοτέραν A1--ASFC-- ποθεινός
 6031. αὑτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6032. κατεσκεύαζον V1I-IAI3P- σκευάζω κατα
 6033. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6034. φιλαδελφίαν N1A-ASF--- φιλαδελφία
 6035. 4Mac 13:27
 6036. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6037. ὅμως C--------- ὅμως
 6038. καίπερ C--------- καίπερ
 6039. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6040. φύσεως N3I-GSF--- φύσις
 6041. καὶ C--------- καί
 6042. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6043. συνηθείας N1A-GSF--- συνήθεια
 6044. καὶ C--------- καί
 6045. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6046. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6047. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 6048. ἠθῶν N3E-GPN--- ἦθος
 6049. τὰ RA--APN--- ὁ
 6050. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6051. ἀδελφότητος N3T-GSF--- ἀδελφότης
 6052. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6053. φίλτρα N2N-APN--- φίλτρον
 6054. συναυξόντων V1--PAPGPM αὔξω συν
 6055. ἀνέσχοντο VBI-AMI3P- ἔχω ἀνα
 6056. διὰ P--------- διά
 6057. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6058. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 6059. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6060. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 6061. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6062. ὑπολειπόμενοι V1--PMPNPM λείπω ὑπο
 6063. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6064. καταικιζομένους V1--PPPAPM αἰκίζω κατα
 6065. ὁρῶντες V3--PAPNPM ὁράω
 6066. μέχρι P--------- μέχρι
 6067. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 6068. βασανιζομένους V1--PPPAPM βασανίζω
 6069. 4Mac 14:1
 6070. προσέτι D--------- προσέτι
 6071. καὶ D--------- καί
 6072. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6073. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6074. αἰκισμὸν N2--ASM--- αἰκισμός
 6075. ἐποτρύνοντες V1--PAPNPM ὀτρύνω ἐπι
 6076. ὡς C--------- ὡς
 6077. μὴ D--------- μή
 6078. μόνον D--------- μόνον
 6079. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6080. ἀλγηδόνων N3N-GPF--- ἀλγηδών
 6081. περιφρονῆσαι VA--AAN--- φρονέω περι
 6082. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6083. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6084. καὶ D--------- καί
 6085. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6086. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6087. φιλαδελφίας N1A-GSF--- φιλαδελφία
 6088. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 6089. κρατῆσαι VA--AAN--- κρατέω
 6090. 4Mac 14:2
 6091. ὦ I--------- ὦ
 6092. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 6093. λογισμοὶ N2--NPM--- λογισμός
 6094. βασιλικώτεροι A1--NPMC-- βασιλικός
 6095. καὶ C--------- καί
 6096. ἐλευθέρων A1A-GPM--- ἐλεύθερος
 6097. ἐλευθερώτεροι A1A-NPMC-- ἐλεύθερος
 6098. 4Mac 14:3
 6099. ὦ I--------- ὦ
 6100. ἱερᾶς A1A-GSF--- ἱερός
 6101. καὶ C--------- καί
 6102. εὐαρμόστου A1B-GSF--- εὐάρμοστος
 6103. περὶ P--------- περί
 6104. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6105. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 6106. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6107. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6108. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 6109. συμφωνίας N1A-GSF--- συμφωνία
 6110. 4Mac 14:4
 6111. οὐδεῖς A3--NSM--- οὐδείς
 6112. ἐκ P--------- ἐκ
 6113. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6114. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6115. μειρακίων N2N-GPN--- μειράκιον
 6116. ἐδειλίασεν VAI-AAI3S- δειλιάω
 6117. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6118. πρὸς P--------- πρός
 6119. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6120. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 6121. ὤκνησεν VAI-AAI3S- ὀκνέω
 6122. 4Mac 14:5
 6123. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6124. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6125. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6126. ἐπ' P--------- ἐπί
 6127. ἀθανασίας N1A-GSF--- ἀθανασία
 6128. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 6129. τρέχοντες V1--PAPNPM τρέχω
 6130. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6131. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6132. διὰ P--------- διά
 6133. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6134. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 6135. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 6136. ἔσπευδον V1I-IAI3P- σπεύδω
 6137. 4Mac 14:6
 6138. καθάπερ D--------- καθάπερ
 6139. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6140. χεῖρες N3--NPF--- χείρ
 6141. καὶ C--------- καί
 6142. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6143. πόδες N3D-NPM--- πούς
 6144. συμφώνως D--------- συμφώνως
 6145. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6146. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6147. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 6148. ἀφηγήμασιν N3M-DPN--- ἀφήγημα
 6149. κινοῦνται V2--PMI3P- κινέω
 6150. οὕτως D--------- οὕτως
 6151. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6152. ἱεροὶ A1A-NPM--- ἱερός
 6153. μείρακες N3K-NPM--- μεῖραξ
 6154. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 6155. ὡς C--------- ὡς
 6156. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6157. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 6158. ἀθανάτου A1B-GSF--- ἀθάνατος
 6159. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6160. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 6161. πρὸς P--------- πρός
 6162. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6163. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6164. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6165. συνεφώνησαν VAI-AAI3P- φωνέω συν
 6166. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 6167. 4Mac 14:7
 6168. ὦ I--------- ὦ
 6169. πανάγιε A1A-VSF--- πανάγιος
 6170. συμφώνων A1B-GPM--- σύμφωνος
 6171. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 6172. ἑβδομάς N3D-NSF--- ἑβδομάς
 6173. καθάπερ D--------- καθάπερ
 6174. γὰρ X--------- γάρ
 6175. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6176. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6177. κοσμοποιίας N1A-GSF--- κοσμοποιΐα
 6178. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 6179. περὶ P--------- περί
 6180. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6181. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 6182. 4Mac 14:8
 6183. οὕτως D--------- οὕτως
 6184. περὶ P--------- περί
 6185. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6186. ἑβδομάδα N3D-ASF--- ἑβδομάς
 6187. χορεύοντες V1--PAPNPM χορεύω
 6188. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6189. μείρακες N3K-NPM--- μεῖραξ
 6190. ἐκύκλουν V4I-IAI3P- κυκλόω
 6191. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6192. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6193. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 6194. φόβον N2--ASM--- φόβος
 6195. καταλύοντες V1--PAPNPM λύω κατα
 6196. 4Mac 14:9
 6197. νῦν D--------- νῦν
 6198. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 6199. ἀκούοντες V1--PAPNPM ἀκούω
 6200. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6201. θλῖψιν N3I-ASF--- θλῖψις
 6202. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6203. νεανιῶν N1T-GPM--- νεανίας
 6204. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 6205. φρίττομεν V1--PAI1P- φρίττω
 6206. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6207. δὲ X--------- δέ
 6208. οὐ D--------- οὐ
 6209. μόνον D--------- μόνον
 6210. ὁρῶντες V3--PAPNPM ὁράω
 6211. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6212. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6213. μόνον D--------- μόνον
 6214. ἀκούοντες V1--PAPNPM ἀκούω
 6215. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6216. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 6217. ἀπειλῆς N1--GSF--- ἀπειλή
 6218. λόγον N2--ASM--- λόγος
 6219. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6220. καὶ D--------- καί
 6221. πάσχοντες V1--PAPNPM πάσχω
 6222. ἐνεκαρτέρουν V2I-IAI3P- καρτερέω ἐν
 6223. καὶ C--------- καί
 6224. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 6225. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6226. διὰ P--------- διά
 6227. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 6228. ὀδύναις N1--DPF--- ὀδύνη
 6229. 4Mac 14:10
 6230. ὧν RR--GPM--- ὅς
 6231. τί RI--ASN--- τίς
 6232. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 6233. ἐπαλγέστερον A3H-NSNC-- ἐπαλγής
 6234. ὀξεῖα A3U-NSF--- ὀξύς
 6235. γὰρ X--------- γάρ
 6236. καὶ C--------- καί
 6237. σύντομος A1B-NSF--- σύντομος
 6238. οὖσα V9--PAPNSF εἰμί
 6239. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6240. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6241. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 6242. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 6243. ταχέως D--------- ταχέως
 6244. διέλυεν V1I-IAI3S- λύω δια
 6245. τὰ RA--APN--- ὁ
 6246. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 6247. 4Mac 14:11
 6248. καὶ C--------- καί
 6249. μὴ D--------- μή
 6250. θαυμαστὸν A1--ASM--- θαυμαστός
 6251. ἡγεῖσθε V2--PMI2P- ἡγέομαι
 6252. εἰ C--------- εἰ
 6253. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6254. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 6255. περιεκράτησε VAI-AAI3S- κρατέω περι
 6256. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6257. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6258. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 6259. ἐν P--------- ἐν
 6260. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6261. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 6262. ὅπου X--------- ὅπου
 6263. γε X--------- γέ
 6264. καὶ D--------- καί
 6265. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 6266. νοῦς N3--NSM--- νοῦς
 6267. πολυτροπωτέρων A1B-GPFC-- πολυτρόπος
 6268. ὑπερεφρόνησεν VAI-AAI3S- φρονέω ὑπερ
 6269. ἀλγηδόνων N3N-GPF--- ἀλγηδών
 6270. 4Mac 14:12
 6271. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6272. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6273. γὰρ X--------- γάρ
 6274. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6275. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6276. νεανίσκων N2--GPM--- νεανίσκος
 6277. ὑπήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ὑπο
 6278. τὰς RA--APF--- ὁ
 6279. ἐφ' P--------- ἐπί
 6280. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 6281. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 6282. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6283. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6284. στρέβλας N1--APF--- στρέβλη
 6285. 4Mac 14:13
 6286. θεωρεῖτε V2--PAD2P- θεωρέω
 6287. δὲ X--------- δέ
 6288. πῶς D--------- πῶς
 6289. πολύπλοκός A1B-NSF--- πολύπλοκος
 6290. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6291. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6292. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6293. φιλοτεκνίας N1A-GSF--- φιλοτεκνία
 6294. στοργὴ N1--NSF--- στοργή
 6295. ἕλκουσα V1--PAPNSF ἕλκω
 6296. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6297. πρὸς P--------- πρός
 6298. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6299. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6300. σπλάγχνων N2N-GPN--- σπλάγχνον
 6301. συμπάθειαν N1A-ASF--- συμπάθεια
 6302. 4Mac 14:14
 6303. ὅπου X--------- ὅπου
 6304. γε X--------- γέ
 6305. καὶ D--------- καί
 6306. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6307. ἄλογα A1B-NPN--- ἄλογος
 6308. ζῷα N2N-NPN--- ζῷον
 6309. ὁμοίαν A1A-ASF--- ὅμοιος
 6310. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6311. εἰς P--------- εἰς
 6312. τὰ RA--APN--- ὁ
 6313. ἐξ P--------- ἐκ
 6314. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 6315. γεννώμενα V3--PPPAPN γεννάω
 6316. συμπάθειαν N1A-ASF--- συμπάθεια
 6317. καὶ C--------- καί
 6318. στοργὴν N1--ASF--- στοργή
 6319. ἔχει V1--PAI3S- ἔχω
 6320. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6321. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 6322. 4Mac 14:15
 6323. καὶ C--------- καί
 6324. γὰρ X--------- γάρ
 6325. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6326. πετεινῶν N2--GPN--- πετεινόν
 6327. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6328. μὲν X--------- μέν
 6329. ἥμερα A1B-NPN--- ἥμερος
 6330. κατὰ P--------- κατά
 6331. τὰς RA--APF--- ὁ
 6332. οἰκίας N1A-APF--- οἰκία
 6333. ὀροφοιτοῦντα V4--PAPNPN ὀροφοιτόω
 6334. προασπίζει V1--PAI3S- ἀσπίζω προ
 6335. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6336. νεοττῶν N2--GPM--- νεοττός
 6337. 4Mac 14:16
 6338. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6339. δὲ X--------- δέ
 6340. κατὰ P--------- κατά
 6341. κορυφὰς N1--APF--- κορυφή
 6342. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 6343. καὶ C--------- καί
 6344. φαράγγων N3G-GPF--- φάραγξ
 6345. ἀπορρῶγας N3G-APF--- ἀπορρώξ
 6346. καὶ C--------- καί
 6347. δένδρων N2N-GPN--- δένδρον
 6348. ὀπὰς N1--APF--- ὀπή
 6349. καὶ C--------- καί
 6350. τὰς RA--APF--- ὁ
 6351. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 6352. ἄκρας N1A-APF--- ἄκρα
 6353. ἐννοσσοποιησάμενα VA--AMPAPN νοσσοποιέω ἐν
 6354. ἀποτίκτει V1--PAI3S- τίκτω ἀπο
 6355. καὶ C--------- καί
 6356. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6357. προσιόντα V6--PAPASM ἵημι προς
 6358. κωλύει V1--PAI3S- κωλύω
 6359. 4Mac 14:17
 6360. εἰ C--------- εἰ
 6361. δὲ X--------- δέ
 6362. καὶ C--------- καί
 6363. μὴ D--------- μή
 6364. δύναιντο V6--PMO3P- δύναμαι
 6365. κωλύειν V1--PAN--- κωλύω
 6366. περιιπτάμενα V1--PMPNPN ἵπταμαι περι
 6367. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 6368. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6369. ἀλγοῦντα V2--PAPNPN ἀλγέω
 6370. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6371. στοργῇ N1--DSF--- στοργή
 6372. ἀνακαλούμενα V2--PMPNPN καλέω ἀνα
 6373. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6374. ἰδίᾳ A1A-DSF--- ἴδιος
 6375. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 6376. καθ' P--------- κατά
 6377. ὃ RR--NSM--- ὅς
 6378. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 6379. βοηθεῖ V2--PAI3S- βοηθέω
 6380. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6381. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 6382. 4Mac 14:18
 6383. καὶ C--------- καί
 6384. τί RI--ASN--- τίς
 6385. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 6386. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6387. διὰ P--------- διά
 6388. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6389. ἀλόγων A1B-GPN--- ἄλογος
 6390. ζῴων N2--GPN--- ζῷον
 6391. ἐπιδεικνύναι V5--PAN--- δεικνύω ἐπι
 6392. πρὸς P--------- πρός
 6393. τὰ RA--APN--- ὁ
 6394. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 6395. συμπάθειαν N1A-ASF--- συμπάθεια
 6396. 4Mac 14:19
 6397. ὅπου X--------- ὅπου
 6398. γε X--------- γέ
 6399. καὶ D--------- καί
 6400. μέλισσαι N1A-NPF--- μέλισσα
 6401. περὶ P--------- περί
 6402. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6403. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6404. κηρογονίας N1A-GSF--- κηρογονία
 6405. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 6406. ἐπαμύνονται V1--PMI3P- ἀμύνω ἐπι
 6407. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6408. προσιόντας V6--PAPAPM ἵημι προς
 6409. καὶ C--------- καί
 6410. καθάπερ D--------- καθάπερ
 6411. σιδήρῳ N2--DSM--- σίδηρος
 6412. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6413. κέντρῳ N2N-DSN--- κέντρον
 6414. πλήσσουσι V1--PAI3P- πλήσσω
 6415. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6416. προσιόντας V6--PAPAPM ἵημι προς
 6417. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6418. νοσσιᾷ N1A-DSF--- νοσσιά
 6419. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 6420. καὶ C--------- καί
 6421. ἀπαμύνουσιν V1--PAI3P- ἀμύνω ἀπο
 6422. ἕως C--------- ἕως
 6423. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 6424. 4Mac 14:20
 6425. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6426. οὐχὶ D--------- οὐ
 6427. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6428. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 6429. ὁμόψυχον A1B-ASF--- ὁμόψυχος
 6430. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6431. νεανίσκων N2--GPM--- νεανίσκος
 6432. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 6433. μετεκίνησεν VAI-AAI3S- κινέω μετα
 6434. συμπάθεια N1A-NSF--- συμπάθεια
 6435. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6436. 4Mac 15:1
 6437. ὦ I--------- ὦ
 6438. λογισμὲ N2--VSM--- λογισμός
 6439. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6440. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 6441. τύραννε N2--VSM--- τύραννος
 6442. καὶ C--------- καί
 6443. εὐσέβεια N1A-NSF--- εὐσέβεια
 6444. μητρὶ N3--DSF--- μήτηρ
 6445. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6446. ποθεινοτέρα A1--NSFC-- ποθεινός
 6447. 4Mac 15:2
 6448. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6449. δυεῖν M--------- δύο
 6450. προκειμένων V5--PMPGPF κεῖμαι προ
 6451. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 6452. καὶ C--------- καί
 6453. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6454. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6455. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6456. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 6457. προσκαίρου A1B-GSF--- πρόσκαιρος
 6458. κατὰ P--------- κατά
 6459. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6460. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6461. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 6462. ὑπόσχεσιν N3I-ASF--- ὑπόσχεσις
 6463. 4Mac 15:3
 6464. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6465. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 6466. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 6467. ἠγάπησεν VAI-AAI3S- ἀγαπάω
 6468. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6469. σῴζουσαν V1--PAPASF σώζω
 6470. εἰς P--------- εἰς
 6471. αἰωνίαν A1A-ASF--- αἰώνιος
 6472. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 6473. κατὰ P--------- κατά
 6474. θεόν N2--ASM--- θεός
 6475. 4Mac 15:4
 6476. ὦ I--------- ὦ
 6477. τίνα RI--ASM--- τίς
 6478. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6479. ἠθολογήσαιμι VA--AAO1S- ἠθολογέω
 6480. φιλότεκνα A1B-APN--- φιλότεκνος
 6481. γονέων N3V-GPM--- γονεύς
 6482. πάθη N3E-APN--- πάθος
 6483. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 6484. τε X--------- τε
 6485. καὶ C--------- καί
 6486. μορφῆς N1--GSF--- μορφή
 6487. ὁμοιότητα N3T-ASF--- ὁμοιότης
 6488. εἰς P--------- εἰς
 6489. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 6490. παιδὸς N3D-GSM--- παῖς
 6491. χαρακτῆρα N3H-ASM--- χαρακτήρ
 6492. θαυμάσιον A1A-ASM--- θαυμάσιος
 6493. ἐναποσφραγίζομεν V1--PAI1P- σφραγίζω ἐν ἀπο
 6494. μάλιστα D--------- μάλιστα
 6495. διὰ P--------- διά
 6496. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6497. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6498. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 6499. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6500. γεννηθεῖσιν VC--APPDPM γεννάω
 6501. τὰς RA--APF--- ὁ
 6502. μητέρας N3--APF--- μήτηρ
 6503. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6504. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 6505. καθεστάναι VXI-XAN--- ἵστημι κατα
 6506. συμπαθεστέρας A3H-APFC-- συμπαθής
 6507. 4Mac 15:5
 6508. ὅσῳ A1--DSM--- ὅσος
 6509. γὰρ X--------- γάρ
 6510. καὶ C--------- καί
 6511. ἀσθενόψυχοι A1B-NPF--- ἀσθενόψυχος
 6512. καὶ C--------- καί
 6513. πολυγονώτεραι A1B-NPFC-- πολύγονος
 6514. ὑπάρχουσιν V1--PAI3P- ἄρχω ὑπο
 6515. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6516. μητέρες N3--NPF--- μήτηρ
 6517. τοσούτῳ A1--DSM--- τοσοῦτο
 6518. μᾶλλόν D--------- μᾶλλον
 6519. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 6520. φιλοτεκνότεραι A1B-NPFC-- φιλότεκνος
 6521. 4Mac 15:6
 6522. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 6523. δὲ X--------- δέ
 6524. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6525. μητέρων N3--GPF--- μήτηρ
 6526. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6527. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6528. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6529. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6530. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 6531. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6532. φιλοτεκνοτέρα A1B-NSFC-- φιλότεκνος
 6533. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 6534. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6535. κυοφορίαις N1A-DPF--- κυοφορία
 6536. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6537. πρὸς P--------- πρός
 6538. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6539. ἐπιφυτευομένη V1--PMPNSF φυτεύω ἐπι
 6540. φιλοστοργίαν N1A-ASF--- φιλοστοργία
 6541. 4Mac 15:7
 6542. καὶ C--------- καί
 6543. διὰ P--------- διά
 6544. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 6545. τὰς RA--APF--- ὁ
 6546. καθ' P--------- κατά
 6547. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 6548. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6549. ὠδῖνας N3--APF--- ὠδίν
 6550. ἠναγκασμένη VM--XMPNSF ἀγκάζομαι ἀνα
 6551. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6552. εἰς P--------- εἰς
 6553. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6554. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 6555. συμπάθειαν N1A-ASF--- συμπάθεια
 6556. 4Mac 15:8
 6557. διὰ P--------- διά
 6558. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6559. πρὸς P--------- πρός
 6560. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6561. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6562. φόβον N2--ASM--- φόβος
 6563. ὑπερεῖδεν VBI-AAI3S- ὁράω ὑπερ
 6564. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6565. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6566. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6567. πρόσκαιρον A1B-ASF--- πρόσκαιρος
 6568. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 6569. 4Mac 15:9
 6570. οὐ D--------- οὐ
 6571. μὴν X--------- μήν
 6572. δὲ X--------- δέ
 6573. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6574. καὶ D--------- καί
 6575. διὰ P--------- διά
 6576. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6577. καλοκἀγαθίαν N1A-ASF--- καλοκἀγαθία
 6578. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6579. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6580. καὶ C--------- καί
 6581. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6582. πρὸς P--------- πρός
 6583. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6584. νόμον N2--ASM--- νόμος
 6585. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6586. εὐπείθειαν N1A-ASF--- εὐπείθεια
 6587. μείζω A3C-ASF--- μέγας
 6588. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6589. ἐν P--------- ἐν
 6590. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6591. ἔσχεν VBI-AAI3S- ἔχω
 6592. φιλοστοργίαν N1A-ASF--- φιλοστοργία
 6593. 4Mac 15:10
 6594. δίκαιοί A1A-NPM--- δίκαιος
 6595. τε X--------- τε
 6596. γὰρ X--------- γάρ
 6597. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6598. καὶ C--------- καί
 6599. σώφρονες A3N-NPM--- σώφρων
 6600. καὶ C--------- καί
 6601. ἀνδρεῖοι A1A-NPM--- ἀνδρεῖος
 6602. καὶ C--------- καί
 6603. μεγαλόψυχοι A1B-NPM--- μεγαλόψυχος
 6604. καὶ C--------- καί
 6605. φιλάδελφοι A1B-NPM--- φιλάδελφος
 6606. καὶ C--------- καί
 6607. φιλομήτορες N3R-NPM--- φιλομήτωρ
 6608. οὕτως D--------- οὕτως
 6609. ὥστε C--------- ὥστε
 6610. καὶ D--------- καί
 6611. μέχρι P--------- μέχρι
 6612. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 6613. τὰ RA--APN--- ὁ
 6614. νόμιμα A1--APN--- νόμιμος
 6615. φυλάσσοντας V1--PAPAPM φυλάσσω
 6616. πείθεσθαι V1--PMN--- πείθω
 6617. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6618. 4Mac 15:11
 6619. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 6620. ὅμως C--------- ὅμως
 6621. καίπερ C--------- καίπερ
 6622. τοσούτων A1--GPM--- τοσοῦτο
 6623. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 6624. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6625. περὶ P--------- περί
 6626. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6627. φιλοτεκνίαν N1A-ASF--- φιλοτεκνία
 6628. εἰς P--------- εἰς
 6629. συμπάθειαν N1A-ASF--- συμπάθεια
 6630. ἑλκόντων V1--PAPGPM ἕλκω
 6631. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6632. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 6633. ἐπ' P--------- ἐπί
 6634. οὐδενὸς A3--GSM--- οὐδείς
 6635. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6636. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6637. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 6638. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6639. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6640. παμποίκιλοι A1B-NPF--- παμποίκιλος
 6641. βάσανοι N2--NPF--- βάσανος
 6642. ἴσχυσαν VA--AAI3P- ἰσχύω
 6643. μετατρέψαι VA--AAN--- τρέπω μετα
 6644. 4Mac 15:12
 6645. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6646. καὶ D--------- καί
 6647. καθ' P--------- κατά
 6648. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6649. παῖδα N3D-ASM--- παῖς
 6650. καὶ C--------- καί
 6651. ὁμοῦ A1--GSM--- ὁμοῦ
 6652. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6653. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6654. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6655. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6656. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6657. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6658. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 6659. προετρέπετο V1I-IMI3S- τρέπω προ
 6660. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 6661. 4Mac 15:13
 6662. ὦ I--------- ὦ
 6663. φύσις N3I-VSF--- φύσις
 6664. ἱερὰ A1A-VSF--- ἱερός
 6665. καὶ C--------- καί
 6666. φίλτρα N2N-VPN--- φίλτρον
 6667. γονέων N3V-GPM--- γονεύς
 6668. καὶ C--------- καί
 6669. γένεσι N3E-DPN--- γένος
 6670. φιλόστοργε A1B-VSN--- φιλόστοργος
 6671. καὶ C--------- καί
 6672. τροφεία N---VPN--- τροφεία
 6673. καὶ C--------- καί
 6674. μητέρων N3--GPF--- μήτηρ
 6675. ἀδάμαστα A1B-VPN--- ἀδάμαστος
 6676. πάθη N3E-VPN--- πάθος
 6677. 4Mac 15:14
 6678. καθένα P+A3ASM--- κατά
 6679. στρεβλούμενον V4--PPPASM στρεβλόω
 6680. καὶ C--------- καί
 6681. φλεγόμενον V1--PPPASM φλέγω
 6682. ὁρῶσα V3--PAPNSF ὁράω
 6683. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6684. οὐ D--------- οὐ
 6685. μετεβάλλετο V1I-IMI3S- βάλλω μετα
 6686. διὰ P--------- διά
 6687. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6688. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 6689. 4Mac 15:15
 6690. τὰς RA--APF--- ὁ
 6691. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 6692. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6693. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6694. ἑώρα V3I-IAI3S- ὁράω
 6695. περὶ P--------- περί
 6696. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6697. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 6698. τηκομένας V1--PPPAPF τήκω
 6699. καὶ C--------- καί
 6700. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6701. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6702. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 6703. καὶ C--------- καί
 6704. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 6705. δακτύλους N2--APM--- δάκτυλος
 6706. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6707. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6708. σπαίροντας V1--PAPAPM σπαίρω
 6709. καὶ C--------- καί
 6710. τὰς RA--APF--- ὁ
 6711. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6712. κεφαλῶν N1--GPF--- κεφαλή
 6713. μέχρι P--------- μέχρι
 6714. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6715. περὶ P--------- περί
 6716. τὰ RA--APN--- ὁ
 6717. γένεια N2N-APN--- γένειον
 6718. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 6719. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6720. προσωπεῖα N2N-APN--- προσωπεῖον
 6721. προκειμένας V5--PMPAPF κεῖμαι προ
 6722. 4Mac 15:16
 6723. ὦ I--------- ὦ
 6724. πικροτέρων A1A-GPMC-- πικρός
 6725. νῦν D--------- νῦν
 6726. πόνων N2--GPM--- πόνος
 6727. πειρασθεῖσα VS--APPVSF πειράζω
 6728. μήτηρ N3--VSF--- μήτηρ
 6729. ἤπερ C--------- ἤπερ
 6730. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6731. ἐπ' P--------- ἐπί
 6732. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6733. ὠδίνων N3--GPF--- ὠδίν
 6734. 4Mac 15:17
 6735. ὦ I--------- ὦ
 6736. μόνη A1--VSF--- μόνος
 6737. γύναι N3--VSF--- γυνή
 6738. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6739. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 6740. ὁλόκληρον A1B-ASF--- ὁλόκληρος
 6741. ἀποκυήσασα VA--AAPVSF κυέω ἀπο
 6742. 4Mac 15:18
 6743. οὐ D--------- οὐ
 6744. μετέτρεψέν VAI-AAI3S- τρέπω μετα
 6745. σε RP--AS---- σύ
 6746. πρωτοτόκος A1B-NSM--- πρωτότοκος
 6747. ἀποπνέων V2--PAPNSM πνέω ἀπο
 6748. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6749. δεύτερος A1A-NSM--- δεύτερος
 6750. εἰς P--------- εἰς
 6751. σὲ RP--AS---- σύ
 6752. οἰκτρὸν A1A-ASM--- οἰκτρός
 6753. βλέπων V1--PAPNSM βλέπω
 6754. ἐν P--------- ἐν
 6755. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 6756. οὐ D--------- οὐ
 6757. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 6758. ἀποψύχων V1--PAPNSM ψύχω ἀπο
 6759. 4Mac 15:19
 6760. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6761. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6762. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 6763. ἑνὸς A3--GSM--- εἷς
 6764. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 6765. θεωροῦσα V2--PAPNSF θεωρέω
 6766. ταυρηδὸν D--------- ταυρηδόν
 6767. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6768. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6769. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 6770. ὁρῶντας V3--PAPAPM ὁράω
 6771. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6772. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6773. αἰκισμὸν N2--ASM--- αἰκισμός
 6774. καὶ C--------- καί
 6775. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6776. μυκτῆρας N3--APM--- μυκτήρ
 6777. προσημειουμένους V4--PMPAPM σημειόω προ
 6778. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6779. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 6780. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6781. οὐκ D--------- οὐ
 6782. ἔκλαυσας VAI-AAI2S- κλαίω
 6783. 4Mac 15:20
 6784. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6785. σαρξὶν N3K-DPF--- σάρξ
 6786. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6787. ὁρῶσα V3--PAPNSF ὁράω
 6788. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 6789. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6790. ἀποκαιομένας V1--PMPAPF καίω ἀπο
 6791. καὶ C--------- καί
 6792. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6793. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 6794. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 6795. ἀποτεμνομένας V1--PPPAPF τέμνω ἀπο
 6796. καὶ C--------- καί
 6797. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6798. κεφαλαῖς N1--DPF--- κεφαλή
 6799. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 6800. ἀποδειροτομουμένας V2--PPPAPF δειροτομέω ἀπο
 6801. καὶ C--------- καί
 6802. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6803. νεκροῖς N2--DPM--- νεκρός
 6804. νεκροὺς N2--APM--- νεκρός
 6805. πίπτοντας V1--PAPAPM πίπτω
 6806. καὶ C--------- καί
 6807. πολυάνδριον N2N-ASN--- πολυάνδριον
 6808. ὁρῶσα V3--PAPNSF ὁράω
 6809. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6810. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6811. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6812. χωρίον N2N-ASN--- χωρίον
 6813. διὰ P--------- διά
 6814. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6815. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 6816. οὐκ D--------- οὐ
 6817. ἐδάκρυσας VAI-AAI2S- δακρύω
 6818. 4Mac 15:21
 6819. οὐχ D--------- οὐ
 6820. οὕτως D--------- οὕτως
 6821. σειρήνιοι A1B-NPF--- σειρήνιος
 6822. μελῳδίαι N1A-NPF--- μελῳδία
 6823. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6824. κύκνειοι A1A-NPM--- κύκνειος
 6825. πρὸς P--------- πρός
 6826. φιληκοΐαν N1A-ASF--- φιληκοΐα
 6827. φωναὶ N1--NPF--- φωνή
 6828. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6829. ἀκούοντας V1--PAPAPM ἀκούω
 6830. ἐφέλκονται V1--PMI3P- ἕλκω ἐπι
 6831. ὡς C--------- ὡς
 6832. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6833. φωναὶ N1--NPF--- φωνή
 6834. μετὰ P--------- μετά
 6835. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 6836. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 6837. φωνούντων V2--PAPGPF φωνέω
 6838. 4Mac 15:22
 6839. πηλίκαις A1--DPF--- πηλίκος
 6840. καὶ C--------- καί
 6841. πόσαις A1--DPF--- πόσος
 6842. τότε D--------- τότε
 6843. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6844. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6845. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6846. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6847. βασανιζομένων V1--PPPGPM βασανίζω
 6848. τροχοῖς N2--DPM--- τροχός
 6849. τε X--------- τε
 6850. καὶ C--------- καί
 6851. καυτηρίοις N2N-DPN--- καυτήριον
 6852. ἐβασανίζετο V1I-IPI3S- βασανίζω
 6853. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 6854. 4Mac 15:23
 6855. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6856. τὰ RA--APN--- ὁ
 6857. σπλάγχνα N2N-APN--- σπλάγχνον
 6858. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6859. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6860. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 6861. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 6862. ἐν P--------- ἐν
 6863. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 6864. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6865. πάθεσιν N3E-DPN--- πάθος
 6866. ἀνδρειώσας VA--AAPNSM ἀνδρειόω
 6867. ἐπέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐπι
 6868. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6869. πρόσκαιρον A1B-ASF--- πρόσκαιρος
 6870. φιλοτεκνίαν N1A-ASF--- φιλοτεκνία
 6871. παριδεῖν VB--AAN--- ὁράω παρα
 6872. 4Mac 15:24
 6873. καίπερ C--------- καίπερ
 6874. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6875. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6876. ὁρῶσα V3--PAPNSF ὁράω
 6877. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 6878. καὶ C--------- καί
 6879. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6880. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6881. στρεβλῶν N1--GPF--- στρέβλη
 6882. πολύπλοκον A1B-ASF--- πολύπλοκος
 6883. ποικιλίαν N1A-ASF--- ποικιλία
 6884. ἁπάσας A1S-APF--- ἅπας
 6885. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6886. γενναία A1A-NSF--- γενναῖος
 6887. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6888. ἐξέλυσεν VAI-AAI3S- λύω ἐκ
 6889. διὰ P--------- διά
 6890. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6891. πρὸς P--------- πρός
 6892. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6893. πίστιν N3I-ASF--- πίστις
 6894. 4Mac 15:25
 6895. καθάπερ D--------- καθάπερ
 6896. γὰρ X--------- γάρ
 6897. ἐν P--------- ἐν
 6898. βουλευτηρίῳ N2N-DSN--- βουλευτήριον
 6899. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6900. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 6901. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 6902. δεινοὺς A1--APM--- δεινός
 6903. ὁρῶσα V3--PAPNSF ὁράω
 6904. συμβούλους N2--APM--- σύμβουλος
 6905. φύσιν N3I-ASF--- φύσις
 6906. καὶ C--------- καί
 6907. γένεσιν N3I-ASF--- γένεσις
 6908. καὶ C--------- καί
 6909. φιλοτεκνίαν N1A-ASF--- φιλοτεκνία
 6910. καὶ C--------- καί
 6911. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6912. στρέβλας N1--APF--- στρέβλη
 6913. 4Mac 15:26
 6914. δύο M--------- δύο
 6915. ψήφους N2--APF--- ψῆφος
 6916. κρατοῦσα V2--PAPNSF κρατέω
 6917. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6918. θανατηφόρον A1B-ASF--- θανατηφόρος
 6919. τε X--------- τε
 6920. καὶ C--------- καί
 6921. σωτήριον A1B-ASF--- σωτήριος
 6922. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6923. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 6924. 4Mac 15:27
 6925. οὐκ D--------- οὐ
 6926. ἐπέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἐπι
 6927. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6928. σῴζουσαν V1--PAPASF σώζω
 6929. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6930. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6931. πρὸς P--------- πρός
 6932. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 6933. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 6934. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 6935. 4Mac 15:28
 6936. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6937. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6938. θεοσεβοῦς A3H-GSF--- θεοσεβής
 6939. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 6940. καρτερίας N1A-GSF--- καρτερία
 6941. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6942. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 6943. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 6944. 4Mac 15:29
 6945. ὦ I--------- ὦ
 6946. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 6947. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 6948. ἔκδικε A1B-VSF--- ἔκδικος
 6949. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6950. νόμου N2--GSM--- νόμος
 6951. καὶ C--------- καί
 6952. ὑπερασπίστρια N1A-VSF--- ὑπερασπίστρια
 6953. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6954. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 6955. καὶ C--------- καί
 6956. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6957. διὰ P--------- διά
 6958. σπλάγχνων N2N-GPN--- σπλάγχνον
 6959. ἀγῶνος N3W-GSM--- ἀγών
 6960. ἀθλοφόρε A1B-VSF--- ἀθλοφόρος
 6961. 4Mac 15:30
 6962. ὦ I--------- ὦ
 6963. ἀρρένων N3--GPM--- ἄρσην
 6964. πρὸς P--------- πρός
 6965. καρτερίαν N1A-ASF--- καρτερία
 6966. γενναιοτέρα A1A-NSFC-- γενναῖος
 6967. καὶ C--------- καί
 6968. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6969. πρὸς P--------- πρός
 6970. ὑπομονὴν N1--ASF--- ὑπομονή
 6971. ἀνδρειοτέρα A1A-NSFC-- ἀνδρεῖος
 6972. 4Mac 15:31
 6973. καθάπερ D--------- καθάπερ
 6974. γὰρ X--------- γάρ
 6975. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6976. Νωε N---GSM--- Νωε
 6977. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 6978. ἐν P--------- ἐν
 6979. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6980. κοσμοπληθεῖ A3H-DSM--- κοσμοπληθής
 6981. κατακλυσμῷ N2--DSM--- κατακλυσμός
 6982. κοσμοφοροῦσα V2--PAPNSF κοσμοφορέω
 6983. καρτερῶς D--------- καρτερῶς
 6984. ὑπέμεινεν VAI-AAI3S- μένω ὑπο
 6985. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6986. κλύδωνας N3W-APM--- κλύδων
 6987. 4Mac 15:32
 6988. οὕτως D--------- οὕτως
 6989. σὺ RP--NS---- σύ
 6990. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6991. νομοφύλαξ N3K-NSF--- νομοφύλαξ
 6992. πανταχόθεν D--------- πανταχόθεν
 6993. ἐν P--------- ἐν
 6994. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6995. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6996. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 6997. περιαντλουμένη V2--PMPNSF ἀντλέω περι
 6998. κατακλυσμῷ N2--DSM--- κατακλυσμός
 6999. καὶ C--------- καί
 7000. καρτεροῖς A1A-DPM--- καρτερός
 7001. ἀνέμοις N2--DPM--- ἄνεμος
 7002. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7003. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7004. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7005. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 7006. συνεχομένη V1--PMPNSF ἔχω συν
 7007. γενναίως D--------- γενναίως
 7008. ὑπέμεινας VAI-AAI2S- μένω ὑπο
 7009. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7010. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7011. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7012. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 7013. χειμῶνας N3W-APM--- χειμών
 7014. 4Mac 16:1
 7015. εἰ C--------- εἰ
 7016. δὲ X--------- δέ
 7017. τοίνυν X--------- τοίνυν
 7018. καὶ C--------- καί
 7019. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7020. καὶ C--------- καί
 7021. γεραιὰ A1A-NSF--- γεραιός
 7022. καὶ C--------- καί
 7023. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7024. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 7025. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7026. ὑπέμεινεν VAI-AAI3S- μένω ὑπο
 7027. τὰς RA--APF--- ὁ
 7028. μέχρι P--------- μέχρι
 7029. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7030. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 7031. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7032. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 7033. ὁρῶσα V3--PAPNSF ὁράω
 7034. ὁμολογουμένως D--------- ὁμολογουμένως
 7035. αὐτοκράτωρ N3R-NSM--- αὐτοκράτωρ
 7036. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 7037. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7038. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 7039. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7040. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 7041. λογισμός N2--NSM--- λογισμός
 7042. 4Mac 16:2
 7043. ἀπέδειξα VAI-AAI1S- δεικνύω ἀπο
 7044. οὖν X--------- οὖν
 7045. ὅτι C--------- ὅτι
 7046. οὐ D--------- οὐ
 7047. μόνον D--------- μόνον
 7048. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7049. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7050. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 7051. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 7052. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7053. καὶ D--------- καί
 7054. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7055. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7056. μεγίστων A1--GPFS-- μέγας
 7057. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 7058. ὑπερεφρόνησεν VAI-AAI3S- φρονέω ὑπερ
 7059. 4Mac 16:3
 7060. καὶ C--------- καί
 7061. οὐχ D--------- οὐ
 7062. οὕτως D--------- οὕτως
 7063. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7064. περὶ P--------- περί
 7065. Δανιηλ N---GSM--- Δανιηλ
 7066. λέοντες N3--NPM--- λέων
 7067. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 7068. ἄγριοι A1A-NPM--- ἄγριος
 7069. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 7070. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7071. Μισαηλ N---GSM--- Μισαηλ
 7072. ἐκφλεγομένη V1--PMPNSF φλέγω ἐκ
 7073. κάμινος N2--NSM--- κάμινος
 7074. λαβροτάτῳ A1B-DSNS-- λάβρος
 7075. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 7076. ὡς C--------- ὡς
 7077. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7078. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7079. φιλοτεκνίας N1A-GSF--- φιλοτεκνία
 7080. περιέκαιεν V1I-IAI3S- καίω περι
 7081. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 7082. φύσις N3I-NSF--- φύσις
 7083. ὁρῶσαν V3--PAPASF ὁράω
 7084. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7085. οὕτως D--------- οὕτως
 7086. ποικίλως D--------- ποικίλως
 7087. βασανιζομένους V1--PPPAPM βασανίζω
 7088. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7089. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7090. υἱούς N2--APM--- υἱός
 7091. 4Mac 16:4
 7092. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7093. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7094. λογισμῷ N2--DSM--- λογισμός
 7095. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7096. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 7097. κατέσβεσεν VAI-AAI3S- σβέννυμι κατα
 7098. τὰ RA--APN--- ὁ
 7099. τοσαῦτα RD--APN--- τοσοῦτος
 7100. καὶ C--------- καί
 7101. τηλικαῦτα RD--APN--- τηλικοῦτος
 7102. πάθη N3E-APN--- πάθος
 7103. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7104. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7105. 4Mac 16:5
 7106. καὶ C--------- καί
 7107. γὰρ X--------- γάρ
 7108. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 7109. ἐπιλογίσασθε VA--AMD2P- λογίζομαι ἐπι
 7110. ὅτι C--------- ὅτι
 7111. δειλόψυχος A1B-NSF--- δειλόψυχος
 7112. εἰ C--------- εἰ
 7113. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7114. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7115. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7116. καίπερ C--------- καίπερ
 7117. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7118. οὖσα V9--PAPNSF εἰμί
 7119. ὠλοφύρετο V1I-IMI3S- ὀλοφύρομαι
 7120. ἂν X--------- ἄν
 7121. ἐπ' P--------- ἐπί
 7122. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7123. καὶ C--------- καί
 7124. ἴσως D--------- ἴσως
 7125. ἂν X--------- ἄν
 7126. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7127. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7128. 4Mac 16:6
 7129. ὦ I--------- ὦ
 7130. μελέα A1A-NSF--- μέλεος
 7131. ἔγωγε RP+XNS---- ἐγώ
 7132. καὶ C--------- καί
 7133. πολλάκις D--------- πολλάκις
 7134. τρισαθλία A1A-NSF--- τρισάθλιος
 7135. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 7136. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7137. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 7138. τεκοῦσα VB--AAPNSF τίκτω
 7139. οὐδενὸς A3--GSM--- οὐδείς
 7140. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7141. γεγένημαι VM--XMI1S- γίγνομαι
 7142. 4Mac 16:7
 7143. ὦ I--------- ὦ
 7144. μάταιοι A1B-NPF--- μάταιος
 7145. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7146. κυοφορίαι N1A-NPF--- κυοφορία
 7147. καὶ C--------- καί
 7148. ἀνόνητοι A1B-NPM--- ἀνόνητος
 7149. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7150. δεκάμηνοι N2--NPM--- δεκάμηνος
 7151. καὶ C--------- καί
 7152. ἄκαρποι A1B-NPF--- ἄκαρπος
 7153. τιθηνίαι N1A-NPF--- τιθηνία
 7154. καὶ C--------- καί
 7155. ταλαίπωροι A1B-NPF--- ταλαίπωρος
 7156. γαλακτοτροφίαι N1A-NPF--- γαλακτοτροφία
 7157. 4Mac 16:8
 7158. μάτην D--------- μάτην
 7159. δὲ X--------- δέ
 7160. ἐφ' P--------- ἐπί
 7161. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 7162. ὦ I--------- ὦ
 7163. παῖδες N3D-VPM--- παῖς
 7164. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 7165. ὑπέμεινα VAI-AAI1S- μένω ὑπο
 7166. ὠδῖνας N3--APF--- ὠδίν
 7167. καὶ C--------- καί
 7168. χαλεπωτέρας A1--APFC-- χαλεπός
 7169. φροντίδας N3D-APF--- φροντίς
 7170. ἀνατροφῆς N1--GSF--- ἀνατροφή
 7171. 4Mac 16:9
 7172. ὦ I--------- ὦ
 7173. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7174. ἐμῶν A1--GPM--- ἐμός
 7175. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 7176. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7177. μὲν X--------- μέν
 7178. ἄγαμοι A1B-NPM--- ἄγαμος
 7179. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7180. δὲ X--------- δέ
 7181. γήμαντες VA--AAPNPM γαμέω
 7182. ἀνόνητοι A1B-NPM--- ἀνόνητος
 7183. οὐκ D--------- οὐ
 7184. ὄψομαι VF--FMI1S- ὁράω
 7185. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7186. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 7187. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 7188. μάμμη N1--NSF--- μάμμη
 7189. κληθεῖσα VC--APPNSF καλέω
 7190. μακαρισθήσομαι VS--FPI1S- μακαρίζω
 7191. 4Mac 16:10
 7192. ὦ I--------- ὦ
 7193. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7194. πολύπαις N3--NSF--- πολύπαις
 7195. καὶ C--------- καί
 7196. καλλίπαις N3--NSF--- καλλίπαις
 7197. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7198. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7199. χήρα N1A-NSF--- χήρα
 7200. καὶ C--------- καί
 7201. μόνη A1--NSF--- μόνος
 7202. πολύθρηνος A1B-NSF--- πολύθρηνος
 7203. 4Mac 16:11
 7204. οὐδ' C--------- οὐδέ
 7205. ἂν X--------- ἄν
 7206. ἀποθάνω VB--AAS1S- θνήσκω ἀπο
 7207. θάπτοντα V1--PAPASM θάπτω
 7208. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7209. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7210. ἕξω VF--FAI1S- ἔχω
 7211. τινά RI--ASM--- τις
 7212. 4Mac 16:12
 7213. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7214. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 7215. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7216. θρήνῳ N2--DSM--- θρῆνος
 7217. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 7218. ὠλοφύρετο V1I-IMI3S- ὀλοφύρομαι
 7219. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7220. ἱερὰ A1A-NSF--- ἱερός
 7221. καὶ C--------- καί
 7222. θεοσεβὴς A3H-NSF--- θεοσεβής
 7223. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7224. οὐδ' C--------- οὐδέ
 7225. ἵνα C--------- ἵνα
 7226. μὴ D--------- μή
 7227. ἀποθάνωσιν VB--AAS3P- θνήσκω ἀπο
 7228. ἀπέτρεπεν V1I-IAI3S- τρέπω ἀπο
 7229. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7230. τινα RI--ASM--- τις
 7231. οὐδ' C--------- οὐδέ
 7232. ὡς C--------- ὡς
 7233. ἀποθνῃσκόντων V1--PAPGPM θνήσκω ἀπο
 7234. ἐλυπήθη VCI-API3S- λυπέω
 7235. 4Mac 16:13
 7236. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 7237. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7238. ἀδαμάντινον A1--ASM--- ἀδαμάντινος
 7239. ἔχουσα V1--PAPNSF ἔχω
 7240. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7241. νοῦν N3--ASM--- νοῦς
 7242. καὶ C--------- καί
 7243. εἰς P--------- εἰς
 7244. ἀθανασίαν N1A-ASF--- ἀθανασία
 7245. ἀνατίκτουσα V1--PAPNSF τίκτω ἀνα
 7246. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7247. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7248. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7249. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 7250. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 7251. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7252. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7253. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 7254. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7255. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7256. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 7257. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7258. προετρέπετο V1I-IMI3S- τρέπω προ
 7259. ἱκετεύουσα V1--PAPNSF ἱκετεύω
 7260. 4Mac 16:14
 7261. ὦ I--------- ὦ
 7262. μῆτερ N3--VSF--- μήτηρ
 7263. δι' P--------- διά
 7264. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 7265. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7266. στρατιῶτι N3I-VSF--- στρατιώτις
 7267. πρεσβῦτι N3I-VSF--- πρεσβῦτις
 7268. καὶ C--------- καί
 7269. γύναι N3--VSF--- γυνή
 7270. διὰ P--------- διά
 7271. καρτερίαν N1A-ASF--- καρτερία
 7272. καὶ D--------- καί
 7273. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 7274. ἐνίκησας VAI-AAI2S- νικάω
 7275. καὶ C--------- καί
 7276. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 7277. δυνατωτέρα A1--APNC-- δυνατός
 7278. καὶ C--------- καί
 7279. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 7280. εὑρέθης VC--API2S- εὑρίσκω
 7281. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 7282. 4Mac 16:15
 7283. καὶ C--------- καί
 7284. γὰρ X--------- γάρ
 7285. ὅτε D--------- ὅτε
 7286. συνελήμφθης VVI-API2S- λαμβάνω συν
 7287. μετὰ P--------- μετά
 7288. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7289. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 7290. εἱστήκεις VXI-YAI2S- ἵστημι
 7291. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7292. Ελεαζαρον N2--ASM--- Ελεαζαρος
 7293. ὁρῶσα V3--PAPNSF ὁράω
 7294. βασανιζόμενον V1--PPPASM βασανίζω
 7295. καὶ C--------- καί
 7296. ἔλεγες V1I-IAI2S- λέγω
 7297. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7298. παισὶν N3D-DPM--- παῖς
 7299. ἐν P--------- ἐν
 7300. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7301. Εβραΐδι A3--DSF--- Εβραΐς
 7302. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 7303. 4Mac 16:16
 7304. ὦ I--------- ὦ
 7305. παῖδες N3D-VPM--- παῖς
 7306. γενναῖος A1A-NSM--- γενναῖος
 7307. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7308. ἀγών N3W-NSM--- ἀγών
 7309. ἐφ' P--------- ἐπί
 7310. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7311. κληθέντες VC--APPNPM καλέω
 7312. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7313. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7314. διαμαρτυρίας N1A-GSF--- διαμαρτυρία
 7315. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7316. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 7317. ἐναγωνίσασθε VA--AMD2P- αγωνίζομαι ἐν
 7318. προθύμως D--------- προθύμως
 7319. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 7320. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7321. πατρῴου A1A-GSM--- πατρῷος
 7322. νόμου N2--GSM--- νόμος
 7323. 4Mac 16:17
 7324. καὶ C--------- καί
 7325. γὰρ X--------- γάρ
 7326. αἰσχρὸν A1A-ASM--- αἰσχρός
 7327. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7328. μὲν X--------- μέν
 7329. γέροντα N3--ASM--- γέρων
 7330. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 7331. ὑπομένειν V1--PAN--- μένω ὑπο
 7332. τὰς RA--APF--- ὁ
 7333. διὰ P--------- διά
 7334. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7335. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 7336. ἀλγηδόνας N3N-APF--- ἀλγηδών
 7337. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 7338. δὲ X--------- δέ
 7339. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7340. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 7341. καταπλαγῆναι VD--APN--- πλήσσω κατα
 7342. τὰς RA--APF--- ὁ
 7343. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 7344. 4Mac 16:18
 7345. ἀναμνήσθητε VS--APS2P- μιμνήσκω ἀνα
 7346. ὅτι C--------- ὅτι
 7347. διὰ P--------- διά
 7348. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7349. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7350. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7351. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 7352. μετελάβετε VBI-AAI2P- λαμβάνω μετα
 7353. καὶ C--------- καί
 7354. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7355. βίου N2--GSM--- βίος
 7356. ἀπελαύσατε VAI-AAI2P- λαύω ἀπο
 7357. 4Mac 16:19
 7358. καὶ C--------- καί
 7359. διὰ P--------- διά
 7360. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 7361. ὀφείλετε V1--PAI2P- ὀφείλω
 7362. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 7363. πόνον N2--ASM--- πόνος
 7364. ὑπομένειν V1--PAN--- μένω ὑπο
 7365. διὰ P--------- διά
 7366. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7367. θεόν N2--ASM--- θεός
 7368. 4Mac 16:20
 7369. δι' P--------- διά
 7370. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7371. καὶ D--------- καί
 7372. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7373. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 7374. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7375. Αβρααμ N---NSM--- Ἀβραάμ
 7376. ἔσπευδεν V1I-IAI3S- σπεύδω
 7377. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7378. ἐθνοπάτορα N3R-ASM--- ἐθνοπάτωρ
 7379. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 7380. σφαγιάσαι VA--AAN--- σφαγιάζω
 7381. Ισαακ N---ASM--- Ισαακ
 7382. καὶ C--------- καί
 7383. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7384. πατρῴαν A1A-ASF--- πατρῷος
 7385. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 7386. ξιφηφόρον A1B-ASF--- ξιφηφόρος
 7387. καταφερομένην V1--PMPASF φέρω κατα
 7388. ἐπ' P--------- ἐπί
 7389. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7390. ὁρῶν V3--PAPNSM ὁράω
 7391. οὐκ D--------- οὐ
 7392. ἔπτηξεν VAI-AAI3S- πτήσσω
 7393. 4Mac 16:21
 7394. καὶ C--------- καί
 7395. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 7396. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7397. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 7398. εἰς P--------- εἰς
 7399. λέοντας N3--APM--- λέων
 7400. ἐβλήθη VCI-API3S- βάλλω
 7401. καὶ C--------- καί
 7402. Ανανιας N1T-NSM--- Ανανιας
 7403. καὶ C--------- καί
 7404. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 7405. καὶ C--------- καί
 7406. Μισαηλ N---NSM--- Μισαηλ
 7407. εἰς P--------- εἰς
 7408. κάμινον N2--ASM--- κάμινος
 7409. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 7410. ἀπεσφενδονήθησαν VCI-API3P- σφενδονάω ἀπο
 7411. καὶ C--------- καί
 7412. ὑπέμειναν VAI-AAI3P- μένω ὑπο
 7413. διὰ P--------- διά
 7414. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7415. θεόν N2--ASM--- θεός
 7416. 4Mac 16:22
 7417. καὶ C--------- καί
 7418. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 7419. οὖν X--------- οὖν
 7420. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7421. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7422. πίστιν N3I-ASF--- πίστις
 7423. πρὸς P--------- πρός
 7424. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7425. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7426. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 7427. μὴ D--------- μή
 7428. χαλεπαίνετε V1--PAD2P- χαλεπαίνω
 7429. 4Mac 16:23
 7430. ἀλόγιστον A1B-NSN--- ἀλόγιστος
 7431. γὰρ X--------- γάρ
 7432. εἰδότας V3--PAPAPM ὁράω
 7433. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 7434. μὴ D--------- μή
 7435. ἀνθίστασθαι V6--PMN--- ἵστημι ἀντι
 7436. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7437. πόνοις N2--DPM--- πόνος
 7438. 4Mac 16:24
 7439. διὰ P--------- διά
 7440. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 7441. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7442. λόγων N2--GPM--- λόγος
 7443. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7444. ἑπταμήτωρ N3R-NSF--- ἑπταμήτωρ
 7445. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 7446. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 7447. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7448. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7449. παρακαλοῦσα V2--PAPNSF καλέω παρα
 7450. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 7451. ἔπεισεν VAI-AAI3S- πείθω
 7452. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 7453. ἢ C--------- ἤ
 7454. παραβῆναι VZ--AAN--- βαίνω παρα
 7455. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7456. ἐντολὴν N1--ASF--- ἐντολή
 7457. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7458. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7459. 4Mac 16:25
 7460. ἔτι D--------- ἔτι
 7461. δὲ X--------- δέ
 7462. καὶ D--------- καί
 7463. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7464. εἰδότες V3--PAPNPM ὁράω
 7465. ὅτι C--------- ὅτι
 7466. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7467. διὰ P--------- διά
 7468. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7469. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7470. ἀποθνῄσκοντες V1--PAPNPM θνήσκω ἀπο
 7471. ζῶσιν V3--PAI3P- ζάω
 7472. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7473. θεῷ N2--DSM--- θεός
 7474. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7475. Αβρααμ N---NSM--- Ἀβραάμ
 7476. καὶ C--------- καί
 7477. Ισαακ N---NSM--- Ισαακ
 7478. καὶ C--------- καί
 7479. Ιακωβ N---NSM--- Ἰακώβ
 7480. καὶ C--------- καί
 7481. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7482. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7483. πατριάρχαι N1M-NPM--- πατριάρχης
 7484. 4Mac 17:1
 7485. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 7486. δὲ X--------- δέ
 7487. καὶ C--------- καί
 7488. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7489. δορυφόρων N2--GPM--- δορυφόρος
 7490. τινὲς RI--NPM--- τις
 7491. ὅτι C--------- ὅτι
 7492. ὡς C--------- ὡς
 7493. ἔμελλεν V1I-IAI3S- μέλλω
 7494. συλλαμβάνεσθαι V1--PPN--- λαμβάνω συν
 7495. καὶ D--------- καί
 7496. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 7497. πρὸς P--------- πρός
 7498. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 7499. ἵνα C--------- ἵνα
 7500. μὴ D--------- μή
 7501. ψαύσειέν VA--AAO3S- ψαύω
 7502. τις RI--NSM--- τις
 7503. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7504. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 7505. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7506. ἑαυτὴν RD--ASF--- ἑαυτοῦ
 7507. ἔρριψε VAI-AAI3S- ῥίπτω
 7508. κατὰ P--------- κατά
 7509. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7510. πυρᾶς N1A-GSF--- πυρά
 7511. 4Mac 17:2
 7512. ὦ I--------- ὦ
 7513. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7514. σὺν P--------- σύν
 7515. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7516. παισὶν N3D-DPM--- παῖς
 7517. καταλύσασα VA--AAPNSF λύω κατα
 7518. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7519. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7520. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 7521. βίαν N1A-ASF--- βία
 7522. καὶ C--------- καί
 7523. ἀκυρώσασα VA--AAPNSF ἀκυρόω
 7524. τὰς RA--APF--- ὁ
 7525. κακὰς A1--APF--- κακός
 7526. ἐπινοίας N1A-APF--- ἐπίνοια
 7527. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7528. καὶ C--------- καί
 7529. δείξασα VA--AAPNSF δεικνύω
 7530. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7531. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7532. πίστεως N3I-GSF--- πίστις
 7533. γενναιότητα N3T-ASF--- γενναιότης
 7534. 4Mac 17:3
 7535. καθάπερ D--------- καθάπερ
 7536. γὰρ X--------- γάρ
 7537. σὺ RP--NS---- σύ
 7538. στέγη N1--NSF--- στέγη
 7539. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7540. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7541. στύλους N2--APM--- στῦλος
 7542. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7543. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 7544. γενναίως D--------- γενναίως
 7545. ἱδρυμένη VM--XMPNSF ἱδρύω
 7546. ἀκλινὴς A3H-NSF--- ἀκλινής
 7547. ὑπήνεγκας VAI-AAI2S- φέρω ὑπο
 7548. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7549. διὰ P--------- διά
 7550. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7551. βασάνων N2--GPF--- βάσανος
 7552. σεισμόν N2--ASM--- σεισμός
 7553. 4Mac 17:4
 7554. θάρρει V2--PAD2S- θαρσέω
 7555. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 7556. ὦ I--------- ὦ
 7557. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7558. ἱερόψυχε A1B-VSF--- ἱερόψυχος
 7559. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7560. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 7561. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7562. ὑπομονῆς N1--GSF--- ὑπομονή
 7563. βεβαίαν A1A-ASF--- βέβαιος
 7564. ἔχουσα V1--PAPNSF ἔχω
 7565. πρὸς P--------- πρός
 7566. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7567. θεόν N2--ASM--- θεός
 7568. 4Mac 17:5
 7569. οὐχ D--------- οὐ
 7570. οὕτως D--------- οὕτως
 7571. σελήνη N1--NSF--- σελήνη
 7572. κατ' P--------- κατά
 7573. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 7574. σὺν P--------- σύν
 7575. ἄστροις N2N-DPN--- ἄστρον
 7576. σεμνὴ A1--NSF--- σεμνός
 7577. καθέστηκεν VXI-XAI3S- ἵστημι κατα
 7578. ὡς C--------- ὡς
 7579. σὺ RP--NS---- σύ
 7580. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7581. ἰσαστέρους A1B-APM--- ἰσαστέρος
 7582. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7583. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 7584. φωταγωγήσασα VA--AAPNSF φωταγωγέω
 7585. πρὸς P--------- πρός
 7586. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7587. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 7588. ἔντιμος A1B-NSF--- ἔντιμος
 7589. καθέστηκας VXI-XAI2S- ἵστημι κατα
 7590. θεῷ N2--DSM--- θεός
 7591. καὶ C--------- καί
 7592. ἐστήρισαι VM--XPI2S- στηρίζω
 7593. σὺν P--------- σύν
 7594. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7595. ἐν P--------- ἐν
 7596. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 7597. 4Mac 17:6
 7598. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7599. γὰρ X--------- γάρ
 7600. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7601. παιδοποιία N1A-NSF--- παιδοποιία
 7602. σου RP--GS---- σύ
 7603. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7604. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 7605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7606. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 7607. 4Mac 17:7
 7608. εἰ C--------- εἰ
 7609. δὲ X--------- δέ
 7610. ἐξὸν V9--PAPNSN εἰμί ἐκ
 7611. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 7612. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7613. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7614. ἐπί P--------- ἐπί
 7615. τινος RI--GSN--- τις
 7616. ζωγραφῆσαι VA--AAN--- ζωγραφέω
 7617. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7618. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7619. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 7620. σου RP--GS---- σύ
 7621. ἱστορίαν N1A-ASF--- ἱστορία
 7622. οὐκ D--------- οὐ
 7623. ἂν X--------- ἄν
 7624. ἔφριττον V1I-IAI3P- φρίττω
 7625. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7626. θεωροῦντες V2--PAPNPM θεωρέω
 7627. ὁρῶντες V3--PAPNPM ὁράω
 7628. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 7629. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7630. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 7631. δι' P--------- διά
 7632. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 7633. ποικίλας A1--APF--- ποικίλος
 7634. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 7635. μέχρι P--------- μέχρι
 7636. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7637. ὑπομείνασαν VA--AAPASF μένω ὑπο
 7638. 4Mac 17:8
 7639. καὶ C--------- καί
 7640. γὰρ X--------- γάρ
 7641. ἄξιον A1A-ASM--- ἄξιος
 7642. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7643. καὶ C--------- καί
 7644. ἐπ' P--------- ἐπί
 7645. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7646. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7647. ἐπιταφίου N2N-GSN--- ἐπιτάφιον
 7648. ἀναγράψαι VA--AAN--- γράφω ἀνα
 7649. καὶ C--------- καί
 7650. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7651. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7652. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7653. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7654. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 7655. εἰς P--------- εἰς
 7656. μνείαν N1A-ASF--- μνεία
 7657. λεγόμενα V1--PMPAPN λέγω
 7658. 4Mac 17:9
 7659. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 7660. γέρων N3--NSM--- γέρων
 7661. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 7662. καὶ C--------- καί
 7663. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7664. γεραιὰ A1A-NSF--- γεραιός
 7665. καὶ C--------- καί
 7666. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7667. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 7668. ἐγκεκήδευνται VM--XPI3P- ἐγκηδεύομαι
 7669. διὰ P--------- διά
 7670. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 7671. βίαν N1A-ASF--- βία
 7672. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7673. Εβραίων N2--GPM--- Εβραῖος
 7674. πολιτείαν N1A-ASF--- πολιτεία
 7675. καταλῦσαι VA--AAN--- λύω κατα
 7676. θέλοντος V1--PAPGSM θέλω
 7677. 4Mac 17:10
 7678. οἳ RR--NPM--- ὅς
 7679. καὶ C--------- καί
 7680. ἐξεδίκησαν VAI-AAI3P- δικέω ἐκ
 7681. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7682. γένος N3E-ASN--- γένος
 7683. εἰς P--------- εἰς
 7684. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7685. ἀφορῶντες V3--PAPNPM ὁράω ἀπο
 7686. καὶ C--------- καί
 7687. μέχρι P--------- μέχρι
 7688. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7689. τὰς RA--APF--- ὁ
 7690. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 7691. ὑπομείναντες VA--AAPNPM μένω ὑπο
 7692. 4Mac 17:11
 7693. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 7694. γὰρ X--------- γάρ
 7695. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7696. ἀγὼν N3W-NSM--- ἀγών
 7697. θεῖος A1A-NSM--- θεῖος
 7698. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7699. δι' P--------- διά
 7700. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7701. γεγενημένος VM--XMPNSM γίγνομαι
 7702. 4Mac 17:12
 7703. ἠθλοθέτει V2I-IAI3S- ἀθλοθετέω
 7704. γὰρ X--------- γάρ
 7705. τότε D--------- τότε
 7706. ἀρετὴ N1--NSF--- ἀρετή
 7707. δι' P--------- διά
 7708. ὑπομονῆς N1--GSF--- ὑπομονή
 7709. δοκιμάζουσα V1--PAPNSF δοκιμάζω
 7710. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7711. νῖκος N3E-ASN--- νῖκος
 7712. ἀφθαρσία N1A-NSF--- ἀφθαρσία
 7713. ἐν P--------- ἐν
 7714. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 7715. πολυχρονίῳ A1B-DSF--- πολυχρόνιος
 7716. 4Mac 17:13
 7717. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρος
 7718. δὲ X--------- δέ
 7719. προηγωνίζετο V1I-IMI3S- ἀγωνίζομαι προ
 7720. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7721. δὲ X--------- δέ
 7722. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7723. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7724. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7725. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 7726. ἐνήθλει V2I-IAI3S- ἀθλέω ἐν
 7727. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7728. δὲ X--------- δέ
 7729. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 7730. ἠγωνίζοντο V1I-IMI3P- ἀγωνίζομαι
 7731. 4Mac 17:14
 7732. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7733. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 7734. ἀντηγωνίζετο V1I-IMI3S- ἀγωνίζομαι ἀντι
 7735. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7736. δὲ X--------- δέ
 7737. κόσμος N2--NSM--- κόσμος
 7738. καὶ C--------- καί
 7739. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7740. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7741. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 7742. βίος N2--NSM--- βίος
 7743. ἐθεώρει V2I-IAI3S- θεωρέω
 7744. 4Mac 17:15
 7745. θεοσέβεια N1A-NSF--- θεοσεβεία
 7746. δὲ X--------- δέ
 7747. ἐνίκα V3I-IAI3S- νικάω
 7748. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7749. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 7750. ἀθλητὰς N1M-APM--- ἀθλητής
 7751. στεφανοῦσα V4--PAPNSF στεφανόω
 7752. 4Mac 17:16
 7753. τίνες RI--NPM--- τίς
 7754. οὐκ D--------- οὐ
 7755. ἐθαύμασαν VAI-AAI3P- θαυμάζω
 7756. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7757. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7758. θείας A1A-GSF--- θεῖος
 7759. νομοθεσίας N1A-GSF--- νομοθεσία
 7760. ἀθλητάς N1M-APM--- ἀθλητής
 7761. τίνες RI--NPM--- τίς
 7762. οὐκ D--------- οὐ
 7763. ἐξεπλάγησαν VDI-API3P- πλήσσω ἐκ
 7764. 4Mac 17:17
 7765. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 7766. γέ X--------- γέ
 7767. τοι X--------- τοι
 7768. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7769. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 7770. καὶ C--------- καί
 7771. ὅλον A1--ASN--- ὅλος
 7772. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7773. συμβούλιον N2N-ASN--- συμβούλιον
 7774. ἐθαύμασαν VAI-AAI3P- θαυμάζω
 7775. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7776. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7777. ὑπομονήν N1--ASF--- ὑπομονή
 7778. 4Mac 17:18
 7779. δι' P--------- διά
 7780. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7781. καὶ C--------- καί
 7782. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7783. θείῳ A1A-DSM--- θεῖος
 7784. νῦν D--------- νῦν
 7785. παρεστήκασιν VXI-XAI3P- ἵστημι παρα
 7786. θρόνῳ N2--DSM--- θρόνος
 7787. καὶ C--------- καί
 7788. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7789. μακάριον A1A-ASM--- μακάριος
 7790. βιοῦσιν V4--PAI3P- βιόω
 7791. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 7792. 4Mac 17:19
 7793. καὶ C--------- καί
 7794. γάρ X--------- γάρ
 7795. φησιν V6--PAI3S- φημί
 7796. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7797. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7798. καὶ D--------- καί
 7799. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7800. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7801. ἡγιασμένοι VT--XMPNPM ἁγιάζω
 7802. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7803. τὰς RA--APF--- ὁ
 7804. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 7805. σου RP--GS---- σύ
 7806. 4Mac 17:20
 7807. καὶ C--------- καί
 7808. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 7809. οὖν X--------- οὖν
 7810. ἁγιασθέντες VS--APPNPM ἁγιάζω
 7811. διὰ P--------- διά
 7812. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7813. τετίμηνται VM--XPI3P- τιμάω
 7814. οὐ D--------- οὐ
 7815. μόνον D--------- μόνον
 7816. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 7817. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7818. τιμῇ N1--DSF--- τιμή
 7819. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7820. καὶ D--------- καί
 7821. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7822. δι' P--------- διά
 7823. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7824. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7825. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 7826. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 7827. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7828. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 7829. μὴ D--------- μή
 7830. ἐπικρατῆσαι VA--AAN--- κρατέω ἐπι
 7831. 4Mac 17:21
 7832. καὶ C--------- καί
 7833. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7834. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 7835. τιμωρηθῆναι VC--APN--- τιμωρέω
 7836. καὶ C--------- καί
 7837. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7838. πατρίδα N3D-ASF--- πατρίς
 7839. καθαρισθῆναι VS--APN--- καθαρίζω
 7840. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 7841. ἀντίψυχον A1B-NSN--- ἀντίψυχος
 7842. γεγονότας VX--XAPAPM γίγνομαι
 7843. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7844. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7845. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 7846. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 7847. 4Mac 17:22
 7848. καὶ C--------- καί
 7849. διὰ P--------- διά
 7850. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7851. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 7852. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7853. εὐσεβῶν A3H-GPM--- εὐσεβής
 7854. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 7855. καὶ C--------- καί
 7856. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7857. ἱλαστηρίου N2--GSN--- ἱλαστήριον
 7858. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7859. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7860. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7861. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7862. θεία A1A-NSF--- θεῖος
 7863. πρόνοια N1A-NSF--- πρόνοια
 7864. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7865. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 7866. προκακωθέντα VC--APPASM κακόω προ
 7867. διέσωσεν VAI-AAI3S- σώζω δια
 7868. 4Mac 17:23
 7869. πρὸς P--------- πρός
 7870. γὰρ X--------- γάρ
 7871. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7872. ἀνδρείαν A1A-ASF--- ἀνδρεῖος
 7873. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7874. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7875. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 7876. καὶ C--------- καί
 7877. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7878. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7879. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7880. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 7881. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7882. ὑπομονὴν N1--ASF--- ὑπομονή
 7883. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7884. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 7885. ἀπιδὼν VB--AAPNSM ὁράω ἀπο
 7886. ἀνεκήρυξεν VAI-AAI3S- κηρύσσω ἀνα
 7887. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7888. Ἀντίοχος N---NSM--- Ἀντίοχος
 7889. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7890. στρατιώταις N1M-DPM--- στρατιώτης
 7891. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7892. εἰς P--------- εἰς
 7893. ὑπόδειγμα N3M-ASN--- ὑπόδειγμα
 7894. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7895. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 7896. ὑπομονὴν N1--ASF--- ὑπομονή
 7897. 4Mac 17:24
 7898. ἔσχεν VBI-AAI3S- ἔχω
 7899. τε X--------- τε
 7900. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7901. γενναίους A1A-APM--- γενναῖος
 7902. καὶ C--------- καί
 7903. ἀνδρείους A1A-APM--- ἀνδρεῖος
 7904. εἰς P--------- εἰς
 7905. πεζομαχίαν N1A-ASF--- πεζομαχία
 7906. καὶ C--------- καί
 7907. πολιορκίαν N1A-ASF--- πολιορκία
 7908. καὶ C--------- καί
 7909. ἐκπορθήσας VA--AAPNSM πορθέω ἐκ
 7910. ἐνίκησεν VAI-AAI3S- νικάω
 7911. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7912. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7913. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 7914. 4Mac 18:1
 7915. ὦ I--------- ὦ
 7916. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7917. Αβραμιαίων A1B-GPN--- Αβραμιαῖος
 7918. σπερμάτων N3M-GPN--- σπέρμα
 7919. ἀπόγονοι A1B-NPM--- ἀπόγονος
 7920. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 7921. Ισραηλῖται A3H-NPM--- Ἰσραήλίτης
 7922. πείθεσθε V1--PMD2P- πείθω
 7923. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7924. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 7925. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 7926. καὶ C--------- καί
 7927. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 7928. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 7929. εὐσεβεῖτε V2--PAD2P- εὐσεβέω
 7930. 4Mac 18:2
 7931. γινώσκοντες V1--PAPNPM γιγνώσκω
 7932. ὅτι C--------- ὅτι
 7933. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7934. παθῶν N3E-GPN--- πάθος
 7935. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7936. δεσπότης N1M-NSM--- δεσπότης
 7937. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7938. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 7939. λογισμὸς N2--NSM--- λογισμός
 7940. καὶ C--------- καί
 7941. οὐ D--------- οὐ
 7942. μόνον D--------- μόνον
 7943. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7944. ἔνδοθεν D--------- ἔνδοθεν
 7945. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7946. καὶ D--------- καί
 7947. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7948. ἔξωθεν D--------- ἔξωθεν
 7949. πόνων N2--GPM--- πόνος
 7950. 4Mac 18:3
 7951. ἀνθ' P--------- ἀντί
 7952. ὧν RR--GPM--- ὅς
 7953. διὰ P--------- διά
 7954. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7955. εὐσέβειαν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 7956. προέμενοι V6--AMPNPM ἵημι προ
 7957. τὰ RA--APN--- ὁ
 7958. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 7959. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7960. πόνοις N2--DPM--- πόνος
 7961. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 7962. οὐ D--------- οὐ
 7963. μόνον D--------- μόνον
 7964. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7965. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7966. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 7967. ἐθαυμάσθησαν VSI-API3P- θαυμάζω
 7968. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7969. καὶ D--------- καί
 7970. θείας A1A-GSF--- θεῖος
 7971. μερίδος N3D-GSF--- μερίς
 7972. κατηξιώθησαν VCI-API3P- ἀξιόω κατα
 7973. 4Mac 18:4
 7974. καὶ C--------- καί
 7975. δι' P--------- διά
 7976. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7977. εἰρήνευσεν VA--AAI3S- εἰρήνεύω
 7978. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7979. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 7980. καὶ C--------- καί
 7981. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7982. εὐνομίαν N1A-ASF--- εὐνομία
 7983. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7984. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7985. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7986. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 7987. ἀνανεωσάμενοι VA--AMPNPM νεόω ἀνα
 7988. ἐκπεπόρθηκαν VX--XAI3P- πορθέω ἐκ
 7989. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7990. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 7991. 4Mac 18:5
 7992. καὶ C--------- καί
 7993. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7994. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 7995. Ἀντίοχος N---NSM--- Ἀντίοχος
 7996. καὶ D--------- καί
 7997. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7998. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7999. τετιμώρηται VM--XPI3S- τιμωρέω
 8000. καὶ C--------- καί
 8001. ἀποθανὼν VB--AAPNSM θνήσκω ἀπο
 8002. κολάζεται V1--PPI3S- κολάζω
 8003. ὡς C--------- ὡς
 8004. γὰρ X--------- γάρ
 8005. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 8006. οὐδαμῶς D--------- οὐδαμῶς
 8007. ἴσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω
 8008. ἀναγκάσαι VA--AAN--- ἀγκάζω ἀνα
 8009. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8010. Ιεροσολυμίτας N1M-APM--- Ιεροσολυμίτης
 8011. ἀλλοφυλῆσαι VA--AAN--- ἀλλοφυλέω
 8012. καὶ C--------- καί
 8013. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8014. πατρίων A1A-GPM--- πάτριος
 8015. ἐθῶν N3E-GPN--- ἔθος
 8016. ἐκδιαιτηθῆναι VC--APN--- αἰτέω ἐκ δια
 8017. τότε D--------- τότε
 8018. ἀπάρας VA--AAPNSM αἴρω ἀπο
 8019. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8020. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8021. Ιεροσολύμων N2--GPM--- Ιεροσολύμος
 8022. ἐστράτευσεν VAI-AAI3S- στρατεύω
 8023. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8024. Πέρσας N---AP---- Πέρσις
 8025. 4Mac 18:6
 8026. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 8027. δὲ X--------- δέ
 8028. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8029. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 8030. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8031. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 8032. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 8033. καὶ C--------- καί
 8034. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8035. τὰ RA--APN--- ὁ
 8036. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 8037. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8038. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 8039. 4Mac 18:7
 8040. ὅτι C--------- ὅτι
 8041. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8042. ἐγενήθην VCI-API1S- γίγνομαι
 8043. παρθένος N2--NSF--- παρθένος
 8044. ἁγνὴ A1--NSF--- ἁγνός
 8045. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 8046. ὑπερέβην VZI-AAI1S- βαίνω ὑπερ
 8047. πατρικὸν A1--ASM--- πατρικός
 8048. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 8049. ἐφύλασσον V1I-IAI3P- φυλάσσω
 8050. δὲ X--------- δέ
 8051. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8052. ᾠκοδομημένην V2--PPPASF ᾠκοδομέω
 8053. πλευράν N1A-ASF--- πλευρά
 8054. 4Mac 18:8
 8055. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 8056. ἔφθειρέν V1I-IAI3S- φθείρω
 8057. με RP--AS---- ἐγώ
 8058. λυμεὼν N3N-NSM--- λυμεών
 8059. ἐρημίας N1A-GSF--- ἐρημία
 8060. φθορεὺς N3V-NSM--- φθορεύς
 8061. ἐν P--------- ἐν
 8062. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 8063. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 8064. ἐλυμήνατό VAI-AMI3S- λυμαίνω
 8065. μου RP--GS---- ἐγώ
 8066. τὰ RA--APN--- ὁ
 8067. ἁγνὰ A1--APN--- ἁγνός
 8068. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8069. παρθενίας N1A-GSF--- παρθενία
 8070. λυμεὼν N3W-NSM--- λυμεών
 8071. ἀπάτης N1--GSF--- ἀπάτη
 8072. ὄφις N3I-NSM--- ὄφις
 8073. 4Mac 18:9
 8074. ἔμεινα VAI-AAI1S- μένω
 8075. δὲ X--------- δέ
 8076. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 8077. ἀκμῆς N1--GSF--- ἀκμή
 8078. σὺν P--------- σύν
 8079. ἀνδρί N3--DSM--- ἀνήρ
 8080. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 8081. δὲ X--------- δέ
 8082. ἐνηλίκων N3K-GPM--- ἐνῆλιξ
 8083. γενομένων VB--AMPGPM γίγνομαι
 8084. ἐτελεύτησεν VAI-AAI3S- τελευτάω
 8085. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8086. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 8087. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8088. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 8089. μὲν X--------- μέν
 8090. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 8091. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8092. γὰρ X--------- γάρ
 8093. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8094. εὐτεκνίας N1A-GSF--- εὐτεκνία
 8095. βίον N2--ASM--- βίος
 8096. ἐπιζήσας VA--AAPNSM ζάω ἐπι
 8097. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8098. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8099. ἀτεκνίας N1A-GSF--- ἀτεκνία
 8100. οὐκ D--------- οὐ
 8101. ὠδυνήθη VCI-API3S- ὀδυνάω
 8102. καιρόν N2--ASM--- καιρός
 8103. 4Mac 18:10
 8104. ὃς RR--NSM--- ὅς
 8105. ἐδίδασκεν V1I-IAI3S- διδάσκω
 8106. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8107. ἔτι D--------- ἔτι
 8108. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 8109. σὺν P--------- σύν
 8110. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8111. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8112. νόμον N2--ASM--- νόμος
 8113. καὶ C--------- καί
 8114. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8115. προφήτας N1M-APM--- προφήτης
 8116. 4Mac 18:11
 8117. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8118. ἀναιρεθέντα VC--APPASM αἱρέω ἀνα
 8119. Αβελ N---ASM--- Αβελ
 8120. ὑπὸ P--------- ὑπό
 8121. Καιν N---GSM--- Καιν
 8122. ἀνεγίνωσκέν V1I-IAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 8123. τε X--------- τε
 8124. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8125. καὶ C--------- καί
 8126. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8127. ὁλοκαρπούμενον V4--PPPASM ὁλοκαρπόομαι
 8128. Ισαακ N---ASM--- Ισαακ
 8129. καὶ C--------- καί
 8130. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8131. ἐν P--------- ἐν
 8132. φυλακῇ N1--DSF--- φυλακή
 8133. Ιωσηφ N---ASM--- Ιωσηφ
 8134. 4Mac 18:12
 8135. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 8136. δὲ X--------- δέ
 8137. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8138. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8139. ζηλωτὴν A1--ASF--- ζηλωτός
 8140. Φινεες N---GSM--- Φινεες
 8141. ἐδίδασκέν V1I-IAI3S- διδάσκω
 8142. τε X--------- τε
 8143. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8144. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8145. ἐν P--------- ἐν
 8146. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 8147. Ανανιαν N1T-ASM--- Ανανιας
 8148. καὶ C--------- καί
 8149. Αζαριαν N1T-ASM--- Αζαριας
 8150. καὶ C--------- καί
 8151. Μισαηλ N---ASM--- Μισαηλ
 8152. 4Mac 18:13
 8153. ἐδόξαζεν V1I-IAI3S- δοξάζω
 8154. δὲ X--------- δέ
 8155. καὶ D--------- καί
 8156. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8157. ἐν P--------- ἐν
 8158. λάκκῳ N2--DSM--- λάκκος
 8159. λεόντων N3--GPM--- λέων
 8160. Δανιηλ N---ASM--- Δανιηλ
 8161. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8162. ἐμακάριζεν V1I-IAI3S- μακαρίζω
 8163. 4Mac 18:14
 8164. ὑπεμίμνῃσκεν V1I-IAI3S- μιμνήσκω ὑπο
 8165. δὲ X--------- δέ
 8166. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8167. καὶ D--------- καί
 8168. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8169. Ησαιου N1T-GSM--- Ησαιας
 8170. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 8171. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8172. λέγουσαν V1--PAPASF λέγω
 8173. κἂν C+X------- καί+ἄν
 8174. διὰ P--------- διά
 8175. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 8176. διέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι δια
 8177. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 8178. οὐ D--------- οὐ
 8179. κατακαύσει VF--FAI3S- καύω κατα
 8180. σε RP--AS---- σύ
 8181. 4Mac 18:15
 8182. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8183. ὑμνογράφον N2N-ASM--- ὑμνογράφος
 8184. ἐμελῴδει V2I-IAI3S- μελῳδέω
 8185. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8186. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 8187. λέγοντα V1--PAPASM λέγω
 8188. πολλαὶ A1--NPF--- πολύς
 8189. αἱ RA--NPF--- ὁ
 8190. θλίψεις N3I-NPF--- θλῖψις
 8191. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8192. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 8193. 4Mac 18:16
 8194. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8195. Σαλωμῶντα N---ASM--- Σαλωμῶντα
 8196. ἐπαροιμίαζεν V1I-IAI3S- παροιμιάζω
 8197. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8198. λέγοντα V1--PAPASM λέγω
 8199. ξύλον N2N-NSN--- ξύλον
 8200. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 8201. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8202. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8203. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 8204. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8205. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8206. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 8207. 4Mac 18:17
 8208. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8209. Ιεζεκιηλ N---ASM--- Ιεζεκιηλ
 8210. ἐπιστοποίει V2I-IAI3S- πιστοποιέω
 8211. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8212. λέγοντα V1--PAPASM λέγω
 8213. εἰ C--------- εἰ
 8214. ζήσεται VF--FMI3S- ζάω
 8215. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8216. ὀστᾶ N2N-NPN--- ὀστέον
 8217. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8218. ξηρὰ A1A-NPN--- ξηρός
 8219. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 8220. 4Mac 18:18
 8221. ᾠδὴν N1--ASF--- ᾠδή
 8222. μὲν X--------- μέν
 8223. γάρ X--------- γάρ
 8224. ἣν RR--ASF--- ὅς
 8225. ἐδίδαξεν VAI-AAI3S- διδάσκω
 8226. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 8227. οὐκ D--------- οὐ
 8228. ἐπελάθετο VBI-AMI3S- λανθάνω ἐπι
 8229. διδάσκων V1--PAPNSM διδάσκω
 8230. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8231. λέγουσαν V1--PAPASF λέγω
 8232. 4Mac 18:19
 8233. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8234. ἀποκτενῶ VF2-FAI1S- κτείνω ἀπο
 8235. καὶ C--------- καί
 8236. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 8237. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 8238. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 8239. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8240. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 8241. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 8242. καὶ C--------- καί
 8243. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8244. μακρότης N3T-NSF--- μακρότης
 8245. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8246. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 8247. 4Mac 18:20
 8248. ὦ I--------- ὦ
 8249. πικρᾶς A1A-GSF--- πικρός
 8250. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8251. τότε D--------- τότε
 8252. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 8253. καὶ C--------- καί
 8254. οὐ D--------- οὐ
 8255. πικρᾶς A1A-GSF--- πικρός
 8256. ὅτε D--------- ὅτε
 8257. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8258. πικρὸς A1A-NSM--- πικρός
 8259. Ἑλλήνων N---GP---- Ἕλλην
 8260. τύραννος N2--NSM--- τύραννος
 8261. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 8262. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 8263. σβέσας VA--AAPNSM σβέννυμι
 8264. λέβησιν N3T-DPM--- λέβης
 8265. ὠμοῖς N2--DPM--- ὦμος
 8266. καὶ C--------- καί
 8267. ζέουσι V2--PAPDPM ζέω
 8268. θυμοῖς N2--DPM--- θυμός
 8269. ἀγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω
 8270. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8271. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8272. καταπέλτην N1M-ASM--- καταπάλτης
 8273. καὶ C--------- καί
 8274. πάλιν D--------- πάλιν
 8275. τὰς RA--APF--- ὁ
 8276. βασάνους N2--APF--- βάσανος
 8277. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8278. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8279. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 8280. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 8281. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8282. Αβρααμίτιδος N3D-GSF--- Ἀβρααμίτις
 8283. 4Mac 18:21
 8284. τὰς RA--APF--- ὁ
 8285. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8286. ὀμμάτων N3M-GPN--- ὄμμα
 8287. κόρας N1--APF--- κόρη
 8288. ἐπήρωσεν VAI-AAI3S- πηρόω
 8289. καὶ C--------- καί
 8290. γλώσσας N1S-APF--- γλῶσσα
 8291. ἐξέτεμεν VBI-AAI3S- τέμνω ἐκ
 8292. καὶ C--------- καί
 8293. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 8294. ποικίλαις A1--DPF--- ποικίλος
 8295. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 8296. 4Mac 18:22
 8297. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 8298. ὧν RR--GPF--- ὅς
 8299. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8300. θεία A1A-NSF--- θεῖος
 8301. δίκη N1--NSF--- δίκη
 8302. μετῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι μετα
 8303. καὶ C--------- καί
 8304. μετελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι μετα
 8305. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8306. ἀλάστορα N3R-ASM--- ἀλάστωρ
 8307. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 8308. 4Mac 18:23
 8309. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8310. δὲ X--------- δέ
 8311. Αβραμιαῖοι A1B-NPM--- Αβραμιαῖος
 8312. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 8313. σὺν P--------- σύν
 8314. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8315. ἀθλοφόρῳ A1B-DSF--- ἀθλοφόρος
 8316. μητρὶ N3--DSF--- μήτηρ
 8317. εἰς P--------- εἰς
 8318. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 8319. χορὸν N2--ASM--- χορός
 8320. συναγελάζονται V1--PPI3P- ἀγελάζομαι συν
 8321. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 8322. ἁγνὰς A1--APF--- ἁγνός
 8323. καὶ C--------- καί
 8324. ἀθανάτους A1B-APF--- ἀθάνατος
 8325. ἀπειληφότες VX--XAPNPM λαμβάνω ἀπο
 8326. παρὰ P--------- παρά
 8327. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8328. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8329. 4Mac 18:24
 8330. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 8331. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8332. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 8333. εἰς P--------- εἰς
 8334. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8335. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 8336. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8337. αἰώνων N3W-GPM--- αἰών
 8338. αμην I--------- αμην