25.3Macc.txt 181 KB


 1. 3Mac 1:1
 2. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3. δὲ X--------- δέ
 4. Φιλοπάτωρ N3R-NSM--- Φιλοπάτωρ
 5. παρὰ P--------- παρά
 6. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7. ἀνακομισθέντων VS--APPGPM κομίζω ἀνα
 8. μαθὼν VB--AAPNSM μανθάνω
 9. τὴν RA--ASF--- ὁ
 10. γενομένην VB--AMPASF γίγνομαι
 11. τῶν RA--GPM--- ὁ
 12. ὑπ' P--------- ὑπό
 13. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 14. κρατουμένων V2--PMPGPM κρατέω
 15. τόπων N2--GPM--- τόπος
 16. ἀφαίρεσιν N3I-ASF--- ἀφαίρεσις
 17. ὑπὸ P--------- ὑπό
 18. Ἀντιόχου N2--GSM--- Ἀντίοχος
 19. παραγγείλας VA--AAPNSM ἀγγέλλω παρα
 20. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 21. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 22. δυνάμεσιν N3I-DPF--- δύναμις
 23. πεζικαῖς A3--DPF--- πεζικός
 24. τε X--------- τε
 25. καὶ C--------- καί
 26. ἱππικαῖς A1--DPF--- ἱππικός
 27. καὶ C--------- καί
 28. τὴν RA--ASF--- ὁ
 29. ἀδελφὴν N1--ASF--- ἀδελφή
 30. Ἀρσινόην N1--ASF--- Ἀρσινόη
 31. συμπαραλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω συν παρα
 32. ἐξώρμησεν VAI-AAI3S- ὁρμάω ἐκ
 33. μέχρι P--------- μέχρι
 34. τῶν RA--GPM--- ὁ
 35. κατὰ P--------- κατά
 36. Ῥαφίαν N1--ASF--- Ῥαφία
 37. τόπων N2--GPM--- τόπος
 38. ὅπου X--------- ὅπου
 39. παρεμβεβλήκεισαν VXI-YAI3P- βάλλω παρα ἐν
 40. οἱ RA--NPM--- ὁ
 41. περὶ P--------- περί
 42. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 43. 3Mac 1:2
 44. Θεόδοτος N---NSM--- Θεόδοτος
 45. δέ X--------- δέ
 46. τις RI--NSM--- τις
 47. ἐκπληρῶσαι VA--AAN--- πληρόω ἐκ
 48. τὴν RA--ASF--- ὁ
 49. ἐπιβουλὴν N1--ASF--- ἐπιβουλή
 50. διανοηθεὶς VC--APPNSM νοέομαι δια
 51. παραλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω παρα
 52. τῶν RA--GPM--- ὁ
 53. προϋποτεταγμένων VK--XMPGPM τάσσομαι προ ὑπο
 54. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 55. ὅπλων N2N-GPN--- ὅπλον
 56. Πτολεμαϊκῶν A1A-GPN--- Πτολεμαϊκός
 57. τὰ RA--APN--- ὁ
 58. κράτιστα A1--APNS-- κρείσσων
 59. διεκομίσθη VSI-API3S- κομίζω δια
 60. νύκτωρ D--------- νύκτωρ
 61. ἐπὶ P--------- ἐπί
 62. τὴν RA--ASF--- ὁ
 63. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 64. Πτολεμαίου N2--GSM--- Πτολεμαῖος
 65. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 66. ὡς C--------- ὡς
 67. μόνος A1--NSM--- μόνος
 68. κτεῖναι VA--AAN--- κτείνω
 69. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 70. καὶ C--------- καί
 71. ἐν P--------- ἐν
 72. τούτῳ RD--DSN--- οὗτος
 73. διαλῦσαι VA--AAN--- λύω δια
 74. τὸν RA--ASM--- ὁ
 75. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 76. 3Mac 1:3
 77. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 78. δὲ X--------- δέ
 79. διαγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω δια
 80. Δοσίθεος N---NSM--- Δοσίθεος
 81. ὁ RA--NSM--- ὁ
 82. Δριμύλου N2--GSM--- Δρίμυλος
 83. λεγόμενος V1--PMPNSM λέγω
 84. τὸ RA--ASN--- ὁ
 85. γένος N3E-ASN--- γένος
 86. Ιουδαῖος N2--NSM--- Ἰουδαῖος
 87. ὕστερον D--------- ὕστερον
 88. δὲ X--------- δέ
 89. μεταβαλὼν VB--AAPNSM βάλλω μετα
 90. τὰ RA--APN--- ὁ
 91. νόμιμα A1--APN--- νόμιμος
 92. καὶ C--------- καί
 93. τῶν RA--GPN--- ὁ
 94. πατρίων A1A-GPN--- πάτριος
 95. δογμάτων N3M-GPN--- δόγμα
 96. ἀπηλλοτριωμένος VM--XMPNSM ἀλλοτριόω ἀπο
 97. ἄσημόν A1B-ASM--- ἄσημος
 98. τινα RI--ASM--- τις
 99. κατέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω κατα
 100. ἐν P--------- ἐν
 101. τῇ RA--DSF--- ὁ
 102. σκηνῇ N1--DSF--- σκηνή
 103. ὃν RR--ASM--- ὅς
 104. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 105. κομίσασθαι VA--AMN--- κομίζω
 106. τὴν RA--ASF--- ὁ
 107. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 108. κόλασιν N3I-ASF--- κόλασις
 109. 3Mac 1:4
 110. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 111. δὲ X--------- δέ
 112. καρτερᾶς A1A-GSF--- καρτερός
 113. μάχης N1--GSF--- μάχη
 114. καὶ C--------- καί
 115. τῶν RA--GPN--- ὁ
 116. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 117. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 118. ἐρρωμένων VMI-AMPGPN ῥώννυμι
 119. τῷ RA--DSM--- ὁ
 120. Ἀντιόχῳ N2--DSM--- Ἀντίοχος
 121. ἱκανῶς D--------- ἱκανῶς
 122. ἡ RA--NSF--- ὁ
 123. Ἀρσινόη N1--NSF--- Ἀρσινόη
 124. ἐπιπορευσαμένη VA--AMPNSF πορεύομαι ἐπι
 125. τὰς RA--APF--- ὁ
 126. δυνάμεις N3I-APF--- δύναμις
 127. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 128. μετὰ P--------- μετά
 129. οἴκτου N2--GSM--- οἶκτος
 130. καὶ C--------- καί
 131. δακρύων N2N-GPN--- δάκρυ
 132. τοὺς RA--APM--- ὁ
 133. πλοκάμους N2--APM--- πλόκαμος
 134. λελυμένη VM--XMPNSF λύω
 135. βοηθεῖν V2--PAN--- βοηθέω
 136. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 137. τε X--------- τε
 138. καὶ C--------- καί
 139. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 140. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 141. καὶ C--------- καί
 142. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 143. θαρραλέως D--------- θαρραλέως
 144. ἐπαγγελλομένη V1--PMPNSF ἀγγέλλω ἐπι
 145. δώσειν VF--FAN--- δίδωμι
 146. νικήσασιν VA--AAS3P- νικάω
 147. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 148. δύο M--------- δύο
 149. μνᾶς N1A-APF--- μνᾶ
 150. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 151. 3Mac 1:5
 152. καὶ C--------- καί
 153. οὕτως D--------- οὕτως
 154. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 155. τοὺς RA--APM--- ὁ
 156. ἀντιπάλους A1B-APM--- ἀντίπαλος
 157. ἐν P--------- ἐν
 158. χειρονομίαις N1A-DPF--- χειρονομία
 159. διαφθαρῆναι VD--APN--- φθείρω δια
 160. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 161. δὲ X--------- δέ
 162. καὶ D--------- καί
 163. δοριαλώτους A1B-APM--- δοριάλωτος
 164. συλλημφθῆναι VD--APN--- λαμβάνω συν
 165. 3Mac 1:6
 166. κατακρατήσας VA--AAPNSM κρατέω κατα
 167. δὲ X--------- δέ
 168. τῆς RA--GSF--- ὁ
 169. ἐπιβουλῆς N1--GSF--- ἐπιβουλή
 170. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 171. τὰς RA--APF--- ὁ
 172. πλησίον D--------- πλησίον
 173. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 174. ἐπελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι ἐπι
 175. παρακαλέσαι VA--AAN--- καλέω παρα
 176. 3Mac 1:7
 177. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 178. δὲ X--------- δέ
 179. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 180. καὶ C--------- καί
 181. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 182. τεμένεσι N3E-DPN--- τέμενος
 183. δωρεὰς N1A-APF--- δωρεά
 184. ἀπονείμας VA--AAPNSM νέμω ἀπο
 185. εὐθαρσεῖς A3H-APM--- εὐθαρσής
 186. τοὺς RA--APM--- ὁ
 187. ὑποτεταγμένους VK--XMPAPM τάσσω ὑπο
 188. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 189. 3Mac 1:8
 190. τῶν RA--GPM--- ὁ
 191. δὲ X--------- δέ
 192. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 193. διαπεμψαμένων VA--AMPGPM πέμπω δια
 194. πρὸς P--------- πρός
 195. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 196. ἀπὸ P--------- ἀπό
 197. τῆς RA--GSF--- ὁ
 198. γερουσίας N1A-GSF--- γερουσία
 199. καὶ C--------- καί
 200. τῶν RA--GPM--- ὁ
 201. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 202. τοὺς RA--APM--- ὁ
 203. ἀσπασομένους VF--FMPAPM ἀσπάζομαι
 204. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 205. καὶ C--------- καί
 206. ξένια N2N-APN--- ξένιον
 207. κομιοῦντας VF2-FAPAPM κομίζω
 208. καὶ C--------- καί
 209. ἐπὶ P--------- ἐπί
 210. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 211. συμβεβηκόσιν VX--XAPDPM βαίνω συν
 212. χαρισομένους VF--FMPAPM χαρίζομαι
 213. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 214. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 215. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 216. προθυμηθῆναι VC--APN--- θυμέομαι προ
 217. ὡς C--------- ὡς
 218. τάχιστα A3U-ASM--- ταχύς
 219. πρὸς P--------- πρός
 220. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 221. παραγενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι παρα
 222. 3Mac 1:9
 223. διακομισθεὶς VS--APPNSM κομίζω δια
 224. δὲ X--------- δέ
 225. εἰς P--------- εἰς
 226. Ιεροσόλυμα N---AS---- Ἰεροσόλυμα
 227. καὶ C--------- καί
 228. θύσας VA--AAPNSM θύω
 229. τῷ RA--DSM--- ὁ
 230. μεγίστῳ A1--DSMS-- μέγας
 231. θεῷ N2--DSM--- θεός
 232. καὶ C--------- καί
 233. χάριτας N3T-APF--- χάρις
 234. ἀποδοὺς VO--AAPNSM δίδωμι ἀπο
 235. καὶ C--------- καί
 236. τῶν RA--GPN--- ὁ
 237. ἑξῆς D--------- ἑξῆς
 238. τι RI--ASN--- τις
 239. τῷ RA--DSM--- ὁ
 240. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 241. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 242. καὶ C--------- καί
 243. δὴ X--------- δή
 244. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 245. εἰς P--------- εἰς
 246. τὸν RA--ASM--- ὁ
 247. τόπον N2--ASM--- τόπος
 248. καὶ C--------- καί
 249. τῇ RA--DSF--- ὁ
 250. σπουδαιότητι N3T-DSF--- σπουδαιότης
 251. καὶ C--------- καί
 252. εὐπρεπείᾳ N1A-DSF--- εὐπρέπεια
 253. καταπλαγείς VD--APPNSM πλήσσω κατα
 254. 3Mac 1:10
 255. θαυμάσας VA--AAPNSM θαυμάζω
 256. δὲ X--------- δέ
 257. καὶ C--------- καί
 258. τὴν RA--ASF--- ὁ
 259. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 260. ἱεροῦ A1A-GSN--- ἱερός
 261. εὐταξίαν N1A-ASF--- εὐταξία
 262. ἐνεθυμήθη VCI-API3S- θυμέομαι ἐν
 263. βουλεύσασθαι VA--AMN--- βουλεύω
 264. εἰς P--------- εἰς
 265. τὸν RA--ASM--- ὁ
 266. ναὸν N2--ASM--- ναός
 267. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 268. 3Mac 1:11
 269. τῶν RA--GPM--- ὁ
 270. δὲ X--------- δέ
 271. εἰπόντων VBI-AAPGPM λέγω
 272. μὴ D--------- μή
 273. καθήκειν V1--PAN--- ἥκω κατα
 274. γίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 275. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 276. διὰ P--------- διά
 277. τὸ RA--ASN--- ὁ
 278. μηδὲ C--------- μηδέ
 279. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 280. ἐκ P--------- ἐκ
 281. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 282. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 283. ἐξεῖναι V9--PAN--- ἵημι ἐκ
 284. εἰσιέναι V9--PAN--- εἶμι εἰς
 285. μηδὲ C--------- μηδέ
 286. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 287. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 288. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 289. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 290. ἢ D--------- ἤ
 291. μόνῳ A1--DSM--- μόνος
 292. τῷ RA--DSM--- ὁ
 293. προηγουμένῳ V2--PMPDSM ἡγέομαι προ
 294. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 295. ἀρχιερεῖ N3V-DSM--- ἀρχιερεύς
 296. καὶ C--------- καί
 297. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 298. κατ' P--------- κατά
 299. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 300. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 301. ὁ RA--NSM--- ὁ
 302. δὲ X--------- δέ
 303. οὐδαμῶς D--------- οὐδαμῶς
 304. ἐπείθετο V1I-IMI3S- πείθω
 305. 3Mac 1:12
 306. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 307. τε X--------- τε
 308. νόμου N2--GSM--- νόμος
 309. παραναγνωσθέντος VS--APPGSM γιγνώσκω παρα ἀνα
 310. οὐδ' C--------- οὐδέ
 311. ὧς C--------- ὡς
 312. ἀπέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἀπο
 313. προφερόμενος V1--PMPNSM φέρω προ
 314. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 315. δεῖν V2--PAN--- δέω
 316. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 317. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 318. καὶ D--------- καί
 319. εἰ C--------- εἰ
 320. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 321. ἐστέρηνται VAI-AMI3P- στερέω
 322. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 323. τῆς RA--GSF--- ὁ
 324. τιμῆς N1--GSF--- τιμή
 325. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 326. δὲ X--------- δέ
 327. οὐ D--------- οὐ
 328. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 329. 3Mac 1:13
 330. καὶ C--------- καί
 331. ἐπυνθάνετο V1I-IMI3S- πυνθάνομαι
 332. διὰ P--------- διά
 333. τίνα RI--ASF--- τίς
 334. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 335. εἰσερχόμενον V1--PMPASM ἔρχομαι εἰς
 336. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 337. εἰς P--------- εἰς
 338. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 339. τέμενος N3E-ASN--- τέμενος
 340. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 341. ἐκώλυσεν VAI-AAI3S- κωλύω
 342. τῶν RA--GPM--- ὁ
 343. παρόντων V9--PAPGPM εἰμί παρα
 344. 3Mac 1:14
 345. καί C--------- καί
 346. τις RI--NSM--- τις
 347. ἀπρονοήτως D--------- ἀπρονοήτως
 348. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 349. κακῶς D--------- κακῶς
 350. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 351. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 352. τερατεύεσθαι V1--PMN--- τερατεύομαι
 353. 3Mac 1:15
 354. γενομένου VB--AMPGSN γίγνομαι
 355. δέ X--------- δέ
 356. φησιν V6--PAI3S- φημί
 357. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 358. διά P--------- διά
 359. τινα RI--ASF--- τις
 360. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 361. οὐχὶ D--------- οὐ
 362. πάντως D--------- πάντως
 363. εἰσελεύσεσθαι VF--FMN--- ἔρχομαι εἰς
 364. καὶ C--------- καί
 365. θελόντων V1--PAPGPM ἐθέλω
 366. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 367. καὶ C--------- καί
 368. μή D--------- μή
 369. 3Mac 1:16
 370. τῶν RA--GPM--- ὁ
 371. δὲ X--------- δέ
 372. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 373. ἐν P--------- ἐν
 374. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 375. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 376. ἐσθήσεσιν N3I-DPF--- ἔσθησις
 377. προσπεσόντων VB--AAPGPM πίπτω προς
 378. καὶ C--------- καί
 379. δεομένων V2--PMPGPM δέομαι
 380. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 381. μεγίστου A1--GSMS-- μέγας
 382. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 383. βοηθεῖν V2--PAN--- βοηθέω
 384. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 385. ἐνεστῶσιν VXI-XAI3P- ἵστημι ἐν
 386. καὶ C--------- καί
 387. τὴν RA--ASF--- ὁ
 388. ὁρμὴν N1--ASF--- ὁρμή
 389. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 390. κακῶς D--------- κακῶς
 391. ἐπιβαλλομένου V1--PMPGSN βάλλω ἐπι
 392. μεταθεῖναι VE--AAN--- τίθημι μετα
 393. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 394. τε X--------- τε
 395. μετὰ P--------- μετά
 396. δακρύων N2N-GPN--- δάκρυ
 397. τὸ RA--ASN--- ὁ
 398. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 399. ἐμπλησάντων VH--AAPGPM πίμπλημι ἐν
 400. 3Mac 1:17
 401. οἱ RA--NPM--- ὁ
 402. κατὰ P--------- κατά
 403. τὴν RA--ASF--- ὁ
 404. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 405. ἀπολειπόμενοι V1--PMPNPM λείπω ἀπο
 406. ταραχθέντες VQ--APPNPM ταράσσω
 407. ἐξεπήδησαν VAI-AAI3P- πηδάω ἐκ
 408. ἄδηλον A1B-ASN--- ἄδηλος
 409. τιθέμενοι V7--PMPNPM τίθημι
 410. τὸ RA--ASN--- ὁ
 411. γινόμενον V1--PMPASN γίγνομαι
 412. 3Mac 1:18
 413. αἵ RR--NPF--- ὅς
 414. τε X--------- τε
 415. κατάκλειστοι A1B-NPF--- κατάκλειστος
 416. παρθένοι N2--NPF--- παρθένος
 417. ἐν P--------- ἐν
 418. θαλάμοις N2--DPM--- θάλαμος
 419. σὺν P--------- σύν
 420. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 421. τεκούσαις VB--AAPDPF τίκτω
 422. ἐξώρμησαν VAI-AAI3P- ὁρμάω ἐκ
 423. καὶ C--------- καί
 424. ἀπέδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι ἀπο
 425. κόνει N3I-DSF--- κόνις
 426. τὰς RA--APF--- ὁ
 427. κόμας N1--APF--- κόμη
 428. πασάμεναι VC--AMPNPF πάσσω
 429. γόου N2--GSM--- γόος
 430. τε X--------- τε
 431. καὶ C--------- καί
 432. στεναγμῶν N2--GPM--- στεναγμός
 433. ἐνεπίμπλων V6--IAI3P- πίμπλημι ἐν
 434. τὰς RA--APF--- ὁ
 435. πλατείας A3U-APF--- πλατύς
 436. 3Mac 1:19
 437. αἱ RA--NPF--- ὁ
 438. δὲ X--------- δέ
 439. καὶ D--------- καί
 440. προσαρτίως D--------- προσαρτίως
 441. ἐσταλμέναι VMI-XMPNPF στέλλω
 442. τοὺς RA--APM--- ὁ
 443. πρὸς P--------- πρός
 444. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 445. διατεταγμένους VK--XMPAPM τάσσω δια
 446. παστοὺς N2--APM--- παστός
 447. καὶ C--------- καί
 448. τὴν RA--ASF--- ὁ
 449. ἁρμόζουσαν V1--PAPASF ἁρμόζω
 450. αἰδὼ N3--ASF--- αἰδώς
 451. παραλείπουσαι V1--PAPNPF λείπω παρα
 452. δρόμον N2--ASM--- δρόμος
 453. ἄτακτον A1B-ASM--- ἄτακτος
 454. ἐν P--------- ἐν
 455. τῇ RA--DSF--- ὁ
 456. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 457. συνίσταντο V6--IMI3P- ἵστημι συν
 458. 3Mac 1:20
 459. τὰ RA--APN--- ὁ
 460. δὲ X--------- δέ
 461. νεογνὰ A1B-APN--- νεογνός
 462. τῶν RA--GPN--- ὁ
 463. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 464. αἱ RA--NPF--- ὁ
 465. πρὸς P--------- πρός
 466. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 467. μητέρες N3--NPF--- μήτηρ
 468. καὶ C--------- καί
 469. τιθηνοὶ A1B-NPF--- τιθηνός
 470. παραλείπουσαι V1--PAPNPF λείπω παρα
 471. ἄλλως D--------- ἄλλως
 472. καὶ C--------- καί
 473. ἄλλως D--------- ἄλλως
 474. αἱ RA--NPF--- ὁ
 475. μὲν X--------- μέν
 476. κατ' P--------- κατά
 477. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 478. αἱ RA--NPF--- ὁ
 479. δὲ X--------- δέ
 480. κατὰ P--------- κατά
 481. τὰς RA--APF--- ὁ
 482. ἀγυιάς N1A-APF--- ἀγυιά
 483. ἀνεπιστρέπτως D--------- ἀνεπιστρέπτως
 484. εἰς P--------- εἰς
 485. τὸ RA--ASN--- ὁ
 486. πανυπέρτατον A1--ASN--- πανυπέρτατος
 487. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 488. ἠθροίζοντο V1I-IMI3P- ἀθροίζω
 489. 3Mac 1:21
 490. ποικίλη A1--NSF--- ποικίλος
 491. δὲ X--------- δέ
 492. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 493. τῶν RA--GPM--- ὁ
 494. εἰς P--------- εἰς
 495. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 496. συλλεγέντων V1--PAPNSM λέγω συν
 497. ἡ RA--NSF--- ὁ
 498. δέησις N3I-NSF--- δέησις
 499. ἐπὶ P--------- ἐπί
 500. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 501. ἀνοσίως D--------- ἀνοσίως
 502. ὑπ' P--------- ὑπό
 503. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 504. κατεγχειρουμένοις V2--PMPDPM χειρέω κατα ἐν
 505. 3Mac 1:22
 506. σύν P--------- σύν
 507. τε X--------- τε
 508. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 509. οἱ RA--NPM--- ὁ
 510. περὶ P--------- περί
 511. τῶν RA--GPM--- ὁ
 512. πολιτῶν N1--GPM--- πολίτης
 513. θρασυνθέντες VC--APPNPM θρασύνω
 514. οὐκ D--------- οὐ
 515. ἠνείχοντο V1I-IMI3P- ἔχω
 516. τέλεον A1A-ASN--- τέλεος
 517. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 518. ἐπικειμένου V5--PMPGSM κεῖμαι ἐπι
 519. καὶ C--------- καί
 520. τὸ RA--ASN--- ὁ
 521. τῆς RA--GSF--- ὁ
 522. προθέσεως N3I-GSF--- πρόθεσις
 523. ἐκπληροῦν V4--PAN--- πληρόω ἐκ
 524. διανοουμένου V2--PMPGSM νοέομαι δια
 525. 3Mac 1:23
 526. φωνήσαντες VA--AAPNPM φωνέω
 527. δὲ X--------- δέ
 528. τὴν RA--ASF--- ὁ
 529. ὁρμὴν N1--ASF--- ὁρμή
 530. ἐπὶ P--------- ἐπί
 531. τὰ RA--APN--- ὁ
 532. ὅπλα N2N-APN--- ὅπλον
 533. ποιήσασθαι VA--AMN--- ποιέω
 534. καὶ C--------- καί
 535. θαρραλέως D--------- θαρραλέως
 536. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 537. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 538. πατρῴου A1A-GSM--- πατρῷος
 539. νόμου N2--GSM--- νόμος
 540. τελευτᾶν V3--PAN--- τελευτάω
 541. ἱκανὴν A1--ASF--- ἱκανός
 542. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 543. ἐν P--------- ἐν
 544. τῷ RA--DSM--- ὁ
 545. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 546. τραχύτητα N3T-ASF--- τραχύτης
 547. μόλις D--------- μόλις
 548. δὲ X--------- δέ
 549. ὑπό P--------- ὑπό
 550. τε X--------- τε
 551. τῶν RA--GPM--- ὁ
 552. γεραιῶν A1A-GPM--- γεραιός
 553. καὶ C--------- καί
 554. τῶν RA--GPM--- ὁ
 555. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 556. ἀποτραπέντες VD--APPNPM τρέπω ἀπο
 557. ἐπὶ P--------- ἐπί
 558. τὴν RA--ASF--- ὁ
 559. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 560. τῆς RA--GSF--- ὁ
 561. δεήσεως N3I-GSF--- δέησις
 562. παρῆσαν V9--IAI3P- εἰμί παρα
 563. στάσιν N3I-ASF--- στάσις
 564. 3Mac 1:24
 565. καὶ C--------- καί
 566. τὸ RA--NSN--- ὁ
 567. μὲν X--------- μέν
 568. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 569. ὡς C--------- ὡς
 570. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 571. ἐν P--------- ἐν
 572. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 573. ἀνεστρέφετο V1I-IMI3S- στρέφω ἀνα
 574. δεόμενον V2--PMPNSN δέομαι
 575. 3Mac 1:25
 576. οἱ RA--NPM--- ὁ
 577. δὲ X--------- δέ
 578. περὶ P--------- περί
 579. τὸν RA--ASM--- ὁ
 580. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 581. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 582. πολλαχῶς D--------- πολλαχῶς
 583. ἐπειρῶντο V1I-IMI3P- πειράζω
 584. τὸν RA--ASM--- ὁ
 585. ἀγέρωχον A1A-ASM--- ἀγέρωχος
 586. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 587. νοῦν N2--ASM--- νοῦς
 588. ἐξιστάνειν V1--PAN--- ἱστάνω ἐκ
 589. τῆς RA--GSF--- ὁ
 590. ἐντεθυμημένης VT--XMPGSF ἐνθυμέομαι
 591. ἐπιβουλῆς N1--GSF--- ἐπιβουλή
 592. 3Mac 1:26
 593. θρασυνθεὶς VC--APPNSM θρασύνω
 594. δὲ X--------- δέ
 595. καὶ C--------- καί
 596. πάντα A3--APN--- πᾶς
 597. παραπέμψας VA--AAPNSM πέμπω παρα
 598. ἤδη D--------- ἤδη
 599. καὶ C--------- καί
 600. πρόσβασιν N3I-ASF--- πρόσβασις
 601. ἐποιεῖτο V2I-IMI3S- ποιέω
 602. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 603. ἐπιθήσειν VF--FAN--- τίθημι ἐπι
 604. δοκῶν V2--PAPNSM δοκέω
 605. τῷ RA--DSN--- ὁ
 606. προειρημένῳ VM--XMPDSN ἐρῶ προ
 607. 3Mac 1:27
 608. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 609. οὖν X--------- οὖν
 610. καὶ C--------- καί
 611. οἱ RA--NPM--- ὁ
 612. περὶ P--------- περί
 613. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 614. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 615. θεωροῦντες V2--PAPNPM θεωρέω
 616. ἐτράπησαν VDI-API3P- τρέπω
 617. εἰς P--------- εἰς
 618. τὸ RA--ASN--- ὁ
 619. σὺν P--------- σύν
 620. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 621. ἡμετέροις A1A-DPM--- ἡμέτερος
 622. ἐπικαλεῖσθαι V2--PMN--- καλέω ἐπι
 623. τὸν RA--ASM--- ὁ
 624. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 625. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 626. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 627. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 628. παροῦσιν V9--PAPDPM εἰμί παρα
 629. ἐπαμῦναι VA--AAN--- ἀμύνω ἐπι
 630. μὴ D--------- μή
 631. παριδόντα VB--AAPASM ὁράω παρα
 632. τὴν RA--ASF--- ὁ
 633. ἄνομον A1B-ASF--- ἄνομος
 634. καὶ C--------- καί
 635. ὑπερήφανον A1B-ASF--- ὑπερήφανος
 636. πρᾶξιν N3I-ASF--- πρᾶξις
 637. 3Mac 1:28
 638. ἐκ P--------- ἐκ
 639. δὲ X--------- δέ
 640. τῆς RA--GSF--- ὁ
 641. πυκνοτάτης A1--GSFS-- πυκνός
 642. τε X--------- τε
 643. καὶ C--------- καί
 644. ἐμπόνου V2--PMD2S- πονέω ἐν
 645. τῶν RA--GPM--- ὁ
 646. ὄχλων N2--GPM--- ὄχλος
 647. συναγομένης V1--PMPGSF ἄγω συν
 648. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 649. ἀνείκαστός A1B-NSF--- ἀνείκαστος
 650. τις RI--NSM--- τις
 651. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 652. βοή N1--NSF--- βοή
 653. 3Mac 1:29
 654. δοκεῖν V2--PAN--- δοκέω
 655. γὰρ X--------- γάρ
 656. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 657. μὴ D--------- μή
 658. μόνον D--------- μόνον
 659. τοὺς RA--APM--- ὁ
 660. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 661. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 662. καὶ D--------- καί
 663. τὰ RA--APN--- ὁ
 664. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 665. καὶ C--------- καί
 666. τὸ RA--ASN--- ὁ
 667. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 668. ἔδαφος N3E-ASN--- ἔδαφος
 669. ἠχεῖν V2--PAN--- ἠχέω
 670. ἅτε D--------- ἅτε
 671. δὴ X--------- δή
 672. τῶν RA--GPM--- ὁ
 673. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 674. τότε D--------- τότε
 675. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 676. ἀλλασσομένων V1--PMPGPM ἀλλάσσω
 677. ἀντὶ P--------- ἀντί
 678. τῆς RA--GSF--- ὁ
 679. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 680. τόπου N2--GSM--- τόπος
 681. βεβηλώσεως N3I-GSF--- βεβήλωσις
 682. 3Mac 2:1
 683. ὁ RA--NSM--- ὁ
 684. μὲν X--------- μέν
 685. οὖν X--------- οὖν
 686. ἀρχιερεὺς N3V-NSM--- ἀρχιερεύς
 687. Σιμων N---NSM--- Σιμων
 688. ἐξ P--------- ἐκ
 689. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 690. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 691. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 692. κάμψας VA--AAPNSM κάμπτω
 693. τὰ RA--APN--- ὁ
 694. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 695. καὶ C--------- καί
 696. τὰς RA--APF--- ὁ
 697. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 698. προτείνας VA--AAPNSM τείνω προ
 699. εὐτάκτως D--------- εὐτάκτως
 700. ἐποιήσατο VAI-AMI3S- ποιέω
 701. τὴν RA--ASF--- ὁ
 702. δέησιν N3I-ASF--- δέησις
 703. τοιαύτην A1--ASF--- τοιοῦτος
 704. 3Mac 2:2
 705. κύριε N2--VSM--- κύριος
 706. κύριε N2--VSM--- κύριος
 707. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 708. τῶν RA--GPM--- ὁ
 709. οὐρανῶν N2--GPM--- οὐρανός
 710. καὶ C--------- καί
 711. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 712. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 713. κτίσεως N3I-GSF--- κτίσις
 714. ἅγιε A1A-VSM--- ἅγιος
 715. ἐν P--------- ἐν
 716. ἁγίοις A1A-DPM--- ἅγιος
 717. μόναρχε N2--VSM--- μόναρχος
 718. παντοκράτωρ N3R-VSM--- παντοκράτωρ
 719. πρόσχες VB--AAD2S- ἔχω προς
 720. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 721. καταπονουμένοις V2--PMPDPM πονέω κατα
 722. ὑπὸ P--------- ὑπό
 723. ἀνοσίου A1A-GSM--- ἀνόσιος
 724. καὶ C--------- καί
 725. βεβήλου A1B-GSM--- βέβηλος
 726. θράσει A3U-DSM--- θρασύς
 727. καὶ C--------- καί
 728. σθένει N3E-DSN--- σθένος
 729. πεφρυαγμένου VK--XMPGSM φρυάζω
 730. 3Mac 2:3
 731. σὺ RP--NS---- σύ
 732. γὰρ X--------- γάρ
 733. ὁ RA--NSM--- ὁ
 734. κτίσας VA--AAPNSM κτίζω
 735. τὰ RA--APN--- ὁ
 736. πάντα A3--APN--- πᾶς
 737. καὶ C--------- καί
 738. τῶν RA--GPN--- ὁ
 739. ὅλων A1--GPN--- ὅλος
 740. ἐπικρατῶν V2--PAPNSM κρατέω ἐπι
 741. δυνάστης N1M-NSM--- δυνάστης
 742. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 743. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 744. καὶ C--------- καί
 745. τοὺς RA--APM--- ὁ
 746. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 747. καὶ C--------- καί
 748. ἀγερωχίᾳ N1A-DSF--- ἀγερωχία
 749. τι RI--ASN--- τις
 750. πράσσοντας V1--PAPAPM πράσσω
 751. κρίνεις V1--PAI2S- κρίνω
 752. 3Mac 2:4
 753. σὺ RP--NS---- σύ
 754. τοὺς RA--APM--- ὁ
 755. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 756. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 757. ποιήσαντας VA--AAPAPM ποιέω
 758. ἐν P--------- ἐν
 759. οἷς RR--DPM--- ὅς
 760. καὶ D--------- καί
 761. γίγαντες N3--NPM--- γίγας
 762. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 763. ῥώμῃ N1--DSF--- ῥώμη
 764. καὶ C--------- καί
 765. θράσει A3U-DSM--- θρασύς
 766. πεποιθότες VX--XAPNPM πείθω
 767. διέφθειρας VAI-AAI2S- φθείρω δια
 768. ἐπαγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω ἐπι
 769. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 770. ἀμέτρητον A1B-ASN--- ἀμέτρητος
 771. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 772. 3Mac 2:5
 773. σὺ RP--NS---- σύ
 774. τοὺς RA--APM--- ὁ
 775. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 776. ἐργαζομένους V1--PMPAPM ἐργάζομαι
 777. Σοδομίτας N---APM--- Σοδομῖται
 778. διαδήλους A1B-APM--- διάδηλος
 779. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 780. κακίαις N1A-DPF--- κακία
 781. γενομένους VB--AMPAPM γίγνομαι
 782. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 783. καὶ C--------- καί
 784. θείῳ A1A-DSN--- θεῖος
 785. κατέφλεξας VAI-AAI2S- φλέγω κατα
 786. παράδειγμα N3M-ASN--- παράδειγμα
 787. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 788. ἐπιγινομένοις V1--PMPDPM γίγνομαι ἐπι
 789. καταστήσας VA--AAPNSM ἵστημι κατα
 790. 3Mac 2:6
 791. σὺ RP--NS---- σύ
 792. τὸν RA--ASM--- ὁ
 793. θρασὺν A3U-ASM--- θρασύς
 794. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 795. καταδουλωσάμενον VA--AMPASM δουλόω κατα
 796. τὸν RA--ASM--- ὁ
 797. λαόν N2--ASM--- λαός
 798. σου RP--GS---- σύ
 799. τὸν RA--ASM--- ὁ
 800. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 801. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 802. ποικίλαις A1--DPF--- ποικίλος
 803. καὶ C--------- καί
 804. πολλαῖς A1--DPF--- πολύς
 805. δοκιμάσας VA--AAPNSM δοκιμάζω
 806. τιμωρίαις N1A-DPF--- τιμωρία
 807. ἐγνώρισας VAI-AAI2S- γνωρίζω
 808. τὴν RA--ASF--- ὁ
 809. σὴν A1--ASF--- σός
 810. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 811. ἐφ' P--------- ἐπί
 812. οἷς RR--DPM--- ὅς
 813. ἐγνώρισας VAI-AAI2S- γνωρίζω
 814. τὸ RA--ASN--- ὁ
 815. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 816. σου RP--GS---- σύ
 817. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 818. 3Mac 2:7
 819. καὶ C--------- καί
 820. ἐπιδιώξαντα VA--AAPASM διώκω ἐπι
 821. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 822. σὺν P--------- σύν
 823. ἅρμασιν N3M-DPN--- ἅρμα
 824. καὶ C--------- καί
 825. ὄχλων N2--GPM--- ὄχλος
 826. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 827. ἐπέκλυσας VA--AAPNSM λύω ἐπι ἐκ
 828. βάθει A3U-DSN--- βαθύς
 829. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 830. τοὺς RA--APM--- ὁ
 831. δὲ X--------- δέ
 832. ἐμπιστεύσαντας VA--AAPAPM πιστεύω ἐν
 833. ἐπὶ P--------- ἐπί
 834. σοὶ RP--DS---- σύ
 835. τῷ RA--DSM--- ὁ
 836. τῆς RA--GSF--- ὁ
 837. ἁπάσης A1S-GSF--- ἅπας
 838. κτίσεως N3I-GSF--- κτίσις
 839. δυναστεύοντι V1--PAPDSM δυναστεύω
 840. σώους A1A-APM--- σῶος
 841. διεκόμισας VAI-AAI2S- κομίζω δια
 842. 3Mac 2:8
 843. οἳ RR--NPM--- ὅς
 844. καὶ C--------- καί
 845. συνιδόντες VB--AAPNPM ὁράω συν
 846. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 847. σῆς A1--GSF--- σός
 848. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 849. ᾔνεσάν VAI-AAI3P- αἰνέω
 850. σε RP--AS---- σύ
 851. τὸν RA--ASM--- ὁ
 852. παντοκράτορα N3R-ASM--- παντοκράτωρ
 853. 3Mac 2:9
 854. σύ RP--NS---- σύ
 855. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 856. κτίσας VA--AAPNSM κτίζω
 857. τὴν RA--ASF--- ὁ
 858. ἀπέραντον A1B-ASF--- ἀπέραντος
 859. καὶ C--------- καί
 860. ἀμέτρητον A1B-ASF--- ἀμέτρητος
 861. γῆν N1--ASF--- γῆ
 862. ἐξελέξω VAI-AMI2S- λέγω ἐκ
 863. τὴν RA--ASF--- ὁ
 864. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 865. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 866. καὶ C--------- καί
 867. ἡγίασας VAI-AAI2S- ἁγιάζω
 868. τὸν RA--ASM--- ὁ
 869. τόπον N2--ASM--- τόπος
 870. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 871. εἰς P--------- εἰς
 872. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 873. σοι RP--DS---- σύ
 874. τῷ RA--DSM--- ὁ
 875. τῶν RA--GPN--- ὁ
 876. ἁπάντων A3--GPN--- ἅπας
 877. ἀπροσδεεῖ A3H-DSM--- ἀπροσδεής
 878. καὶ C--------- καί
 879. παρεδόξασας VAI-AAI2S- δοξάζω παρα
 880. ἐν P--------- ἐν
 881. ἐπιφανείᾳ N1A-DSF--- ἐπιφανεία
 882. μεγαλοπρεπεῖ A3H-DSF--- μεγαλοπρεπής
 883. σύστασιν N3I-ASF--- σύστασις
 884. ποιησάμενος VA--AMPNSM ποιέω
 885. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 886. πρὸς P--------- πρός
 887. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 888. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 889. μεγάλου A1--GSN--- μέγας
 890. καὶ C--------- καί
 891. ἐντίμου A1B-GSN--- ἔντιμος
 892. ὀνόματός N3M-GSN--- ὄνομα
 893. σου RP--GS---- σύ
 894. 3Mac 2:10
 895. καὶ C--------- καί
 896. ἀγαπῶν V3--PAPNSM ἀγαπάω
 897. τὸν RA--ASM--- ὁ
 898. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 899. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 900. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 901. ἐπηγγείλω VAI-AMI2S- ἀγγέλλω ἐπι
 902. διότι C--------- διότι
 903. ἐὰν C--------- ἐάν
 904. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 905. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 906. ἀποστροφὴ N1--NSF--- ἀποστροφή
 907. καὶ C--------- καί
 908. καταλάβῃ VB--AAS3S- λαμβάνω κατα
 909. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 910. στενοχωρία N1A-NSF--- στενοχωρία
 911. καὶ C--------- καί
 912. ἐλθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι
 913. εἰς P--------- εἰς
 914. τὸν RA--ASM--- ὁ
 915. τόπον N2--ASM--- τόπος
 916. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 917. δεηθῶμεν VC--APS1P- δέω
 918. εἰσακούσῃ VA--AMS2S- ἀκούω εἰς
 919. τῆς RA--GSF--- ὁ
 920. δεήσεως N3I-GSF--- δέησις
 921. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 922. 3Mac 2:11
 923. καὶ C--------- καί
 924. δὴ X--------- δή
 925. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 926. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 927. καὶ C--------- καί
 928. ἀληθινός A1--NSM--- ἀληθινός
 929. 3Mac 2:12
 930. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 931. δὲ X--------- δέ
 932. πλεονάκις D--------- πλεονάκις
 933. θλιβέντων VB--AAPGPM θλίβω
 934. τῶν RA--GPM--- ὁ
 935. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 936. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 937. ἐβοήθησας VAI-AAI2S- βοηθέω
 938. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 939. ἐν P--------- ἐν
 940. τῇ RA--DSF--- ὁ
 941. ταπεινώσει N3I-DSF--- ταπείνωσις
 942. καὶ C--------- καί
 943. ἐρρύσω VAI-AMI2S- ῥύομαι
 944. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 945. ἐκ P--------- ἐκ
 946. μεγάλων A1--GPN--- μέγας
 947. κακῶν A1--GPN--- κακός
 948. 3Mac 2:13
 949. ἰδοὺ VB--AMD2S- ὁράω
 950. δὲ X--------- δέ
 951. νῦν D--------- νῦν
 952. ἅγιε A1A-VSM--- ἅγιος
 953. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 954. διὰ P--------- διά
 955. τὰς RA--APF--- ὁ
 956. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 957. καὶ C--------- καί
 958. μεγάλας A1--APF--- μέγας
 959. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 960. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 961. καταπονούμεθα V2--PMI1P- πονέω κατα
 962. καὶ C--------- καί
 963. ὑπετάγημεν VBI-API1P- τάσσω ὑπο
 964. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 965. ἐχθροῖς A1A-DPM--- ἐχθρός
 966. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 967. καὶ C--------- καί
 968. παρείμεθα VM--XMI1P- ἵημι παρα
 969. ἐν P--------- ἐν
 970. ἀδυναμίαις N1A-DPF--- ἀδυναμία
 971. 3Mac 2:14
 972. ἐν P--------- ἐν
 973. δὲ X--------- δέ
 974. τῇ RA--DSF--- ὁ
 975. ἡμετέρᾳ A1A-DSF--- ἡμέτερος
 976. καταπτώσει N3I-DSF--- κατάπτωσις
 977. ὁ RA--NSM--- ὁ
 978. θρασὺς A3U-NSM--- θρασύς
 979. καὶ C--------- καί
 980. βέβηλος A1B-NSM--- βέβηλος
 981. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 982. ἐπιτηδεύει V1--PAI3S- τηδεύω ἐπι
 983. καθυβρίσαι VA--AAN--- ὑβρίζω κατα
 984. τὸν RA--ASM--- ὁ
 985. ἐπὶ P--------- ἐπί
 986. τῆς RA--GSF--- ὁ
 987. γῆς N1--GSF--- γῆ
 988. ἀναδεδειγμένον VK--XMPASM δεικνύω ἀνα
 989. τῷ RA--DSN--- ὁ
 990. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 991. τῆς RA--GSF--- ὁ
 992. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 993. σου RP--GS---- σύ
 994. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 995. τόπον N2--ASM--- τόπος
 996. 3Mac 2:15
 997. τὸ RA--NSN--- ὁ
 998. μὲν X--------- μέν
 999. γὰρ X--------- γάρ
 1000. κατοικητήριόν N2--NSN--- κατοικητήριον
 1001. σου RP--GS---- σύ
 1002. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 1003. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1004. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1005. ἀνέφικτος A1B-NSM--- ἀνέφικτος
 1006. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 1007. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 1008. 3Mac 2:16
 1009. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1010. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 1011. εὐδοκήσας VA--AAPNSM εὐδοκέω
 1012. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1013. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 1014. σου RP--GS---- σύ
 1015. ἐν P--------- ἐν
 1016. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1017. λαῷ N2--DSM--- λαός
 1018. σου RP--GS---- σύ
 1019. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1020. ἡγίασας VAI-AAI2S- ἁγιάζω
 1021. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1022. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1023. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 1024. 3Mac 2:17
 1025. μὴ D--------- μή
 1026. ἐκδικήσῃς VA--AAS2S- δικέω ἐκ
 1027. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1028. ἐν P--------- ἐν
 1029. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1030. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 1031. ἀκαθαρσίᾳ N1A-DSF--- ἀκαθαρσία
 1032. μηδὲ C--------- μηδέ
 1033. εὐθύνῃς VA--AAS2S- εὐθύνω
 1034. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1035. ἐν P--------- ἐν
 1036. βεβηλώσει N3I-DSF--- βεβήλωσις
 1037. ἵνα C--------- ἵνα
 1038. μὴ D--------- μή
 1039. καυχήσωνται VA--AMS3P- καυχάομαι
 1040. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1041. παράνομοι A1B-NPM--- παράνομος
 1042. ἐν P--------- ἐν
 1043. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1044. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1045. μηδὲ C--------- μηδέ
 1046. ἀγαλλιάσωνται VA--AMS3P- ἀγαλλιάομαι
 1047. ἐν P--------- ἐν
 1048. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 1049. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 1050. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1051. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 1052. 3Mac 2:18
 1053. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1054. κατεπατήσαμεν VAI-AAI1P- πατέω κατα
 1055. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1056. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1057. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1058. ἁγιασμοῦ N2--GSM--- ἁγιασμός
 1059. ὡς C--------- ὡς
 1060. καταπατοῦνται V2--PMI3P- πατέω κατα
 1061. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1062. οἶκοι N2--NPM--- οἶκος
 1063. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1064. προσοχθισμάτων N3M-GPN--- προσόχθισμα
 1065. 3Mac 2:19
 1066. ἀπάλειψον VA--AAD2S- ἀλείφω ἀπο
 1067. τὰς RA--APF--- ὁ
 1068. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 1069. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1070. καὶ C--------- καί
 1071. διασκέδασον VA--AAD2S- σκεδάζω δια
 1072. τὰς RA--APF--- ὁ
 1073. ἀμβλακίας N1A-APF--- ἀμπλακία
 1074. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1075. καὶ C--------- καί
 1076. ἐπίφανον VA--AAD2S- φαίνω ἐπι
 1077. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1078. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 1079. σου RP--GS---- σύ
 1080. κατὰ P--------- κατά
 1081. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1082. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 1083. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 1084. 3Mac 2:20
 1085. ταχὺ D--------- ταχύς
 1086. προκαταλαβέτωσαν VB--AAD3P- λαμβάνω προ κατα
 1087. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1088. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1089. οἰκτιρμοί N2--NPM--- οἰκτιρμός
 1090. σου RP--GS---- σύ
 1091. καὶ C--------- καί
 1092. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 1093. αἰνέσεις N3I-APF--- αἴνεσις
 1094. ἐν P--------- ἐν
 1095. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1096. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 1097. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1098. καταπεπτωκότων VX--XAPGPM πίπτω κατα
 1099. καὶ C--------- καί
 1100. συντετριμμένων VP--XMPGPM τρίβω συν
 1101. τὰς RA--APF--- ὁ
 1102. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 1103. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 1104. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1105. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 1106. 3Mac 2:21
 1107. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 1108. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1109. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 1110. ἐπόπτης N1M-NSM--- ἐπόπτης
 1111. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1112. καὶ C--------- καί
 1113. προπάτωρ N3R-NSM--- προπάτωρ
 1114. ἅγιος A1A-NSM--- ἅγιος
 1115. ἐν P--------- ἐν
 1116. ἁγίοις A1A-DPM--- ἅγιος
 1117. εἰσακούσας VA--AAPNSM ἀκούω εἰς
 1118. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1119. ἐνθέσμου A1B-GSF--- ἔνθεσμος
 1120. λιτανείας N1A-GSF--- λιτανεία
 1121. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1122. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 1123. καὶ C--------- καί
 1124. θράσει A3U-DSM--- θρασύς
 1125. μεγάλως D--------- μεγάλως
 1126. ἐπηρμένον VA--AMPASM αἴρω ἐπι
 1127. ἐμάστιξεν VAI-AAI3S- μαστίζω
 1128. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1129. 3Mac 2:22
 1130. ἔνθεν D--------- ἔνθεν
 1131. καὶ C--------- καί
 1132. ἔνθεν D--------- ἔνθεν
 1133. κραδάνας VA--AAPNSM κραδαίνω
 1134. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1135. ὡς C--------- ὡς
 1136. κάλαμον N2--ASM--- κάλαμος
 1137. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1138. ἀνέμου N2--GSM--- ἄνεμος
 1139. ὥστε C--------- ὥστε
 1140. κατ' P--------- κατά
 1141. ἐδάφους N3E-GSN--- ἔδαφος
 1142. ἄπρακτον A1B-ASM--- ἄπρακτος
 1143. ἔτι D--------- ἔτι
 1144. καὶ C--------- καί
 1145. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1146. μέλεσιν N3E-DPN--- μέλος
 1147. παραλελυμένον VM--XMPASM λύω παρα
 1148. μηδὲ C--------- μηδέ
 1149. φωνῆσαι VA--AAN--- φωνέω
 1150. δύνασθαι V6--PMN--- δύναμαι
 1151. δικαίᾳ A1A-DSF--- δίκαιος
 1152. περιπεπληγμένον VK--XMPASM πλήσσω περι
 1153. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 1154. 3Mac 2:23
 1155. ὅθεν D--------- ὅθεν
 1156. οἵ RR--NPM--- ὅς
 1157. τε X--------- τε
 1158. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 1159. καὶ C--------- καί
 1160. σωματοφύλακες N3K-APM--- σωματοφύλαξ
 1161. ὀξεῖαν A3U-ASF--- ὀξύς
 1162. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 1163. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1164. καταλαβοῦσαν VB--AAPASF λαμβάνω κατα
 1165. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1166. εὔθυναν N1A-ASF--- εὔθυνα
 1167. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 1168. μὴ D--------- μή
 1169. καὶ C--------- καί
 1170. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1171. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 1172. ἐκλείπῃ V1--PAS3S- λείπω ἐκ
 1173. ταχέως D--------- ταχέως
 1174. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1175. ἐξείλκυσαν VAI-AAI3P- εἰλκω ἐκ
 1176. ὑπερβάλλοντι V1--PAPDSM βάλλω ὑπερ
 1177. καταπεπληγμένοι VK--XMPNPM πλήσσω κατα
 1178. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 1179. 3Mac 2:24
 1180. ἐν P--------- ἐν
 1181. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 1182. δὲ X--------- δέ
 1183. ὕστερον D--------- ὕστερον
 1184. ἀναλεξάμενος VA--AMPNSM λέγω ἀνα
 1185. αὑτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 1186. οὐδαμῶς D--------- οὐδαμῶς
 1187. εἰς P--------- εἰς
 1188. μετάμελον N2--ASM--- μετάμελος
 1189. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1190. ἐπιτιμηθείς VC--APPNSM τιμάω ἐπι
 1191. ἀπειλὰς N1--APF--- ἀπειλή
 1192. δὲ X--------- δέ
 1193. πικρὰς A1A-APF--- πικρός
 1194. θέμενος VE--AMPNSM τίθημι
 1195. ἀνέλυσεν VAI-AAI3S- λύω ἀνα
 1196. 3Mac 2:25
 1197. διακομισθεὶς VS--APPNSM κομίζω δια
 1198. δὲ X--------- δέ
 1199. εἰς P--------- εἰς
 1200. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1201. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 1202. καὶ C--------- καί
 1203. τὰ RA--APN--- ὁ
 1204. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1205. κακίας N1A-GSF--- κακία
 1206. ἐπαύξων V1--PAPNSM αὔξω ἐπι
 1207. διά P--------- διά
 1208. τε X--------- τε
 1209. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1210. προαποδεδειγμένων VK--XMPGPM δεικνύω προ ἀπο
 1211. συμποτῶν N1M-GPM--- συμπότης
 1212. καὶ C--------- καί
 1213. ἑταίρων N2--GPM--- ἑταῖρος
 1214. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1215. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1216. δικαίου A1A-GSN--- δίκαιος
 1217. κεχωρισμένων VT--XMPGPM χωρίζω
 1218. 3Mac 2:26
 1219. οὐ D--------- οὐ
 1220. μόνον D--------- μόνον
 1221. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1222. ἀναριθμήτοις A1B-DPF--- ἀναρίθμητος
 1223. ἀσελγείαις N1A-DPF--- ἀσέλγεια
 1224. διηρκέσθη VCI-API3S- ἀρκέω δια
 1225. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1226. καὶ C--------- καί
 1227. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1228. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτος
 1229. θράσους N3E-GSN--- θράσος
 1230. προῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι προ
 1231. ὥστε C--------- ὥστε
 1232. δυσφημίας N1A-APF--- δυσφημία
 1233. ἐν P--------- ἐν
 1234. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1235. τόποις N2--DPM--- τόπος
 1236. συνίστασθαι V6--PMN--- ἵστημι συν
 1237. καὶ C--------- καί
 1238. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 1239. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1240. φίλων A1--GPM--- φίλος
 1241. ἀτενίζοντας V1--PAPNPM ἀτενίζω
 1242. εἰς P--------- εἰς
 1243. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1244. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1245. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1246. πρόθεσιν N3I-ASF--- πρόθεσις
 1247. καὶ C--------- καί
 1248. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1249. ἕπεσθαι V1--PMN--- ἕπομαι
 1250. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1251. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 1252. θελήσει N3I-DSF--- θέλησις
 1253. 3Mac 2:27
 1254. προέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προ
 1255. δημοσίᾳ A1A-DSF--- δημόσιος
 1256. κατὰ P--------- κατά
 1257. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1258. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1259. διαδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι δια
 1260. ψόγον N2--ASM--- ψόγος
 1261. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1262. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1263. κατὰ P--------- κατά
 1264. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1265. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 1266. πύργου N2--GSM--- πύργος
 1267. στήλην N1--ASF--- στήλη
 1268. ἀναστήσας VA--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 1269. ἐκόλαψεν VAI-AAI3S- κολάπτω
 1270. γραφὴν N1--ASF--- γραφή
 1271. 3Mac 2:28
 1272. μηδένα A3--ASM--- μηδείς
 1273. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1274. μὴ D--------- μή
 1275. θυόντων V1--PAPGPM θύω
 1276. εἰς P--------- εἰς
 1277. τὰ RA--APN--- ὁ
 1278. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 1279. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1280. εἰσιέναι V9--PAN--- εἶμι εἰς
 1281. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1282. δὲ X--------- δέ
 1283. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1284. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 1285. εἰς P--------- εἰς
 1286. λαογραφίαν N1A-ASF--- λαογραφία
 1287. καὶ C--------- καί
 1288. οἰκετικὴν N1--ASF--- οἰκετική
 1289. διάθεσιν N3I-ASF--- διάθεσις
 1290. ἀχθῆναι VQ--APN--- ἄγω
 1291. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1292. δὲ X--------- δέ
 1293. ἀντιλέγοντας V1--PAPAPM λέγω ἀντι
 1294. βίᾳ N1A-DSF--- βία
 1295. φερομένους V1--PMPAPM φέρω
 1296. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1297. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 1298. μεταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι μετα
 1299. 3Mac 2:29
 1300. τούς RA--APM--- ὁ
 1301. τε X--------- τε
 1302. ἀπογραφομένους V1--PMPAPM γράφω ἀπο
 1303. χαράσσεσθαι V1--PMN--- χαράσσω
 1304. καὶ C--------- καί
 1305. διὰ P--------- διά
 1306. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 1307. εἰς P--------- εἰς
 1308. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1309. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 1310. παρασήμῳ A1B-DSN--- παράσημος
 1311. Διονύσου N2--GSM--- Διόνυσος
 1312. κισσοφύλλῳ N2N-DSN--- κισσόφυλλον
 1313. οὓς RR--APM--- ὅς
 1314. καὶ C--------- καί
 1315. καταχωρίσαι VA--AAN--- χωρίζω κατα
 1316. εἰς P--------- εἰς
 1317. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1318. προσυνεσταλμένην VA--AMPASF τέλλομαι προ συν
 1319. αὐθεντίαν N1A-ASF--- αὐθεντία
 1320. 3Mac 2:30
 1321. ἵνα C--------- ἵνα
 1322. δὲ X--------- δέ
 1323. μὴ D--------- μή
 1324. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1325. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1326. ἀπεχθόμενος VB--AMPNSM ἐχθάνομαι ἀπο
 1327. φαίνηται V1--PMS3S- φαίνω
 1328. ὑπέγραψεν VAI-AAI3S- γράφω ὑπο
 1329. ἐὰν C--------- ἐάν
 1330. δέ X--------- δέ
 1331. τινες RI--NPM--- τις
 1332. ἐξ P--------- ἐκ
 1333. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1334. προαιρῶνται V1--PMS3P- αἴρω προ
 1335. ἐν P--------- ἐν
 1336. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1337. κατὰ P--------- κατά
 1338. τὰς RA--APF--- ὁ
 1339. τελετὰς N1--APF--- τελετή
 1340. μεμυημένοις VM--PMPDPM μυέομαι
 1341. ἀναστρέφεσθαι V1--PMN--- στρέφω ἀνα
 1342. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1343. ἰσοπολίτας N1M-APM--- ἰσοπολίτης
 1344. Ἀλεξανδρεῦσιν N3V-DPM--- Ἀλεξανδρεύς
 1345. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1346. 3Mac 2:31
 1347. ἔνιοι A1A-NPM--- ἔνιοι
 1348. μὲν X--------- μέν
 1349. οὖν X--------- οὖν
 1350. ἐπιπολαίως D--------- ἐπιπολαίως
 1351. τὰς RA--APF--- ὁ
 1352. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1353. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1354. εὐσεβείας N1A-APF--- εὐσέβεια
 1355. ἐπιβάθρας N1A-APF--- ἐπιβάθρα
 1356. στυγοῦντες V2--PAPNPM στυγέω
 1357. εὐχερῶς D--------- εὐχερῶς
 1358. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 1359. ἐδίδοσαν V8I-IMI3P- δίδωμι
 1360. ὡς C--------- ὡς
 1361. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 1362. τινὸς RI--GSF--- τις
 1363. κοινωνήσοντες V2--FAPNPM κοινωνέω
 1364. εὐκλείας N1A-GSF--- εὔκλεια
 1365. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1366. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1367. ἐσομένης VF--FMPGSF εἰμί
 1368. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1369. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1370. συναναστροφῆς N1--GSF--- συναναστροφή
 1371. 3Mac 2:32
 1372. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1373. δὲ X--------- δέ
 1374. πλεῖστοι A1--NPMS-- πολύς
 1375. γενναίᾳ A1A-DSF--- γενναῖος
 1376. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1377. ἐνίσχυσαν VA--AAI3P- ἰσχύω ἐν
 1378. καὶ C--------- καί
 1379. οὐ D--------- οὐ
 1380. διέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι δια
 1381. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1382. εὐσεβείας N1A-GSF--- εὐσέβεια
 1383. τά RA--APN--- ὁ
 1384. τε X--------- τε
 1385. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 1386. περὶ P--------- περί
 1387. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1388. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 1389. ἀντικαταλλασσόμενοι V1--PMPNPM ἀλλάσσω ἀντι κατα
 1390. ἀδεῶς D--------- ἀδεῶς
 1391. ἐπειρῶντο V1I-IMI3P- πειράζω
 1392. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 1393. ῥύσασθαι VA--AMN--- ῥύομαι
 1394. ἐκ P--------- ἐκ
 1395. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1396. ἀπογραφῶν N1--GPF--- ἀπογραφή
 1397. 3Mac 2:33
 1398. εὐέλπιδές A3--NPM--- εὔελπις
 1399. τε X--------- τε
 1400. καθειστήκεισαν VX--YAI3P- ἵστημι κατα
 1401. ἀντιλήμψεως N3I-GSF--- ἀντίληψις
 1402. τεύξασθαι VA--AMN--- τεύχω
 1403. καὶ C--------- καί
 1404. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1405. ἀποχωροῦντας V2--PAPAPM χωρέω ἀπο
 1406. ἐξ P--------- ἐκ
 1407. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1408. ἐβδελύσσοντο V1I-IMI3P- βδελύσσω
 1409. καὶ C--------- καί
 1410. ὡς C--------- ὡς
 1411. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 1412. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1413. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 1414. ἔκρινον V1I-IAI3P- κρίνω
 1415. καὶ C--------- καί
 1416. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1417. κοινῆς A1--GSF--- κοινός
 1418. συναναστροφῆς N1--GSF--- συναναστροφή
 1419. καὶ C--------- καί
 1420. εὐχρηστίας N1A-GSF--- εὐχρηστία
 1421. ἐστέρουν V2I-IAI3P- στερέω
 1422. 3Mac 3:1
 1423. ἃ RR--APN--- ὅς
 1424. καὶ C--------- καί
 1425. μεταλαμβάνων V1--PAPNSM λαμβάνω μετα
 1426. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1427. δυσσεβὴς A3H-NSM--- δυσσεβής
 1428. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1429. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτο
 1430. ἐξεχόλησεν VAI-AAI3S- χολάω ἐκ
 1431. ὥστε C--------- ὥστε
 1432. οὐ D--------- οὐ
 1433. μόνον D--------- μόνον
 1434. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1435. κατὰ P--------- κατά
 1436. Ἀλεξάνδρειαν N1--ASF--- Ἀλεξάνδρεια
 1437. διοργίζεσθαι V1--PMN--- ὀργίζω δια
 1438. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1439. καὶ C--------- καί
 1440. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1441. ἐν P--------- ἐν
 1442. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1443. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 1444. βαρυτέρως D--------- βαρυτέρως
 1445. ἐναντιωθῆναι VC--APN--- ἀντιόω ἐν
 1446. καὶ C--------- καί
 1447. προστάξαι VA--AAN--- τάσσω προ
 1448. σπεύσαντας VA--AAPAPM σπεύδω
 1449. συναγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω συν
 1450. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1451. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1452. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1453. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 1454. καὶ C--------- καί
 1455. χειρίστῳ A1--DSM--- χείρων
 1456. μόρῳ N2--DSM--- μόρος
 1457. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1458. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 1459. μεταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι μετα
 1460. 3Mac 3:2
 1461. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 1462. δὲ X--------- δέ
 1463. οἰκονομουμένων V2--PMPGPN οἰκονομέω
 1464. φήμη N1--NSF--- φήμη
 1465. δυσμενὴς A3H-NSF--- δυσμενής
 1466. ἐξηχεῖτο V2I-IAI3S- ἠχέω ἐκ
 1467. κατὰ P--------- κατά
 1468. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1469. γένους N3E-GSN--- γένος
 1470. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 1471. συμφρονοῦσιν V2--PAPDPM φρονέω συν
 1472. εἰς P--------- εἰς
 1473. κακοποίησιν N3I-ASF--- κακοποίησις
 1474. ἀφορμῆς N1--GSF--- ἀφορμή
 1475. διδομένης V8--PMPGSF δίδωμι
 1476. εἰς P--------- εἰς
 1477. διάθεσιν N3I-ASF--- διάθεσις
 1478. ὡς C--------- ὡς
 1479. ἂν X--------- ἄν
 1480. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1481. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1482. νομίμων A1--GPN--- νόμιμος
 1483. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1484. κωλυόντων V1--PAPGPN κωλύω
 1485. 3Mac 3:3
 1486. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1487. δὲ X--------- δέ
 1488. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 1489. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1490. μὲν X--------- μέν
 1491. πρὸς P--------- πρός
 1492. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1493. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1494. εὔνοιαν N1A-ASF--- εὔνοια
 1495. καὶ C--------- καί
 1496. πίστιν N3I-ASF--- πίστις
 1497. ἀδιάστροφον A1B-ASF--- ἀδιάστροφος
 1498. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1499. φυλάσσοντες V1--PAPNPM φυλάσσω
 1500. 3Mac 3:4
 1501. σεβόμενοι V1--PMPNPM σέβομαι
 1502. δὲ X--------- δέ
 1503. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1504. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1505. καὶ C--------- καί
 1506. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1507. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1508. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1509. πολιτευόμενοι V1--PMPNPM πολιτεύω
 1510. χωρισμὸν N2--ASM--- χωρίσμος
 1511. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 1512. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1513. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1514. κατὰ P--------- κατά
 1515. τὰς RA--APF--- ὁ
 1516. τροφάς N1--APF--- τροφή
 1517. δι' P--------- διά
 1518. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1519. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 1520. ἐνίοις A1A-DPM--- ἔνιοι
 1521. ἀπεχθεῖς A3H-NPM--- ἀπεχθής
 1522. ἐφαίνοντο V1I-IMI3P- φαίνω
 1523. 3Mac 3:5
 1524. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1525. δὲ X--------- δέ
 1526. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1527. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 1528. εὐπραξίᾳ N1A-DSF--- εὐπραξία
 1529. κοσμοῦντες V2--PAPNPM κοσμέω
 1530. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1531. συναναστροφὴν N1--ASF--- συναναστροφή
 1532. ἅπασιν A3P-DPM--- ἅπας
 1533. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 1534. εὐδόκιμοι A1--NPM--- εὐδόκιμος
 1535. καθειστήκεισαν VXI-YAI3P- ἵστημι κατα
 1536. 3Mac 3:6
 1537. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1538. μὲν X--------- μέν
 1539. οὖν X--------- οὖν
 1540. περὶ P--------- περί
 1541. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1542. γένους N3E-GSN--- γένος
 1543. ἐν P--------- ἐν
 1544. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1545. θρυλουμένην V2--PMPASF θρυλέω
 1546. εὐπραξίαν N1A-ASF--- εὐπραξία
 1547. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1548. ἀλλόφυλοι A1B-NPM--- ἀλλόφυλος
 1549. οὐδαμῶς D--------- οὐδαμῶς
 1550. διηριθμήσαντο VAI-AMI3P- ἀριθμέω δια
 1551. 3Mac 3:7
 1552. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1553. δὲ X--------- δέ
 1554. περὶ P--------- περί
 1555. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1556. προσκυνήσεων N3I-GSF--- προσκύνησις
 1557. καὶ C--------- καί
 1558. τροφῶν N2--GPF--- τροφός
 1559. διάστασιν N3I-ASF--- διάστασις
 1560. ἐθρύλουν V2I-IAI3P- θρυλέω
 1561. φάσκοντες V1--PAPNPM φάσκω
 1562. μήτε C--------- μήτε
 1563. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1564. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1565. μήτε C--------- μήτε
 1566. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1567. δυνάμεσιν N3I-DPF--- δύναμις
 1568. ὁμοσπόνδους A1B-APM--- ὁμόσπονδος
 1569. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1570. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 1571. γίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 1572. δυσμενεῖς A3H-NPM--- δυσμενής
 1573. δὲ X--------- δέ
 1574. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1575. καὶ C--------- καί
 1576. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 1577. τι RI--ASN--- τις
 1578. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1579. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 1580. ἐναντιουμένους V4--PMPAPM ἀντιόω ἐν
 1581. καὶ C--------- καί
 1582. οὐ D--------- οὐ
 1583. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1584. τυχόντι VB--AAPDSM τυγχάνω
 1585. περιῆψαν VAI-AAI3P- ἅπτω περι
 1586. ψόγῳ N2--DSM--- ψόγος
 1587. 3Mac 3:8
 1588. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1589. δὲ X--------- δέ
 1590. κατὰ P--------- κατά
 1591. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1592. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1593. Ἕλληνες N3--NPM--- Ἕλλην
 1594. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 1595. ἠδικημένοι VM--XMPNPM ἀδικέω
 1596. ταραχὴν N1--ASF--- ταραχή
 1597. ἀπροσδόκητον A1B-ASF--- ἀπροσδόκητος
 1598. περὶ P--------- περί
 1599. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1600. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 1601. θεωροῦντες V2--PAPNPM θεωρέω
 1602. καὶ C--------- καί
 1603. συνδρομὰς N1--APF--- συνδρομή
 1604. ἀπροσκόπους A1B-APF--- ἀπρόσκοπος
 1605. γινομένας V1--PMPAPF γίγνομαι
 1606. βοηθεῖν V2--PAN--- βοηθέω
 1607. μὲν X--------- μέν
 1608. οὐκ D--------- οὐ
 1609. ἔσθενον V1I-IAI3P- σθένω
 1610. τυραννικὴ A1--NSF--- τυραννικός
 1611. γὰρ X--------- γάρ
 1612. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1613. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1614. διάθεσις N3I-NSF--- διάθεσις
 1615. παρεκάλουν V2I-IAI3P- καλέω παρα
 1616. δὲ X--------- δέ
 1617. καὶ C--------- καί
 1618. δυσφόρως D--------- δυσφόρως
 1619. εἶχον V1I-IAI3P- ἔχω
 1620. καὶ C--------- καί
 1621. μεταπεσεῖσθαι VF--FMN--- πίπτω μετα
 1622. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1623. ὑπελάμβανον V1I-IAI3P- λαμβάνω ὑπο
 1624. 3Mac 3:9
 1625. μὴ D--------- μή
 1626. γὰρ X--------- γάρ
 1627. οὕτω D--------- οὕτως
 1628. παροραθήσεσθαι VC--FPN--- ὁράω παρα
 1629. τηλικοῦτο A1--ASN--- τηλικοῦτος
 1630. σύστεμα N3M-ASN--- σύστεμα
 1631. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 1632. ἠγνοηκός VXI-XAPGSM ἀγνοέω
 1633. 3Mac 3:10
 1634. ἤδη D--------- ἤδη
 1635. δὲ X--------- δέ
 1636. καί C--------- καί
 1637. τινες RI--NPM--- τις
 1638. γείτονές N3N-NPM--- γείτων
 1639. τε X--------- τε
 1640. καὶ C--------- καί
 1641. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 1642. καὶ C--------- καί
 1643. συμπραγματευόμενοι V1--PMPNPM πραγματεύομαι συν
 1644. μυστικῶς D--------- μυστικῶς
 1645. τινας RI--APM--- τις
 1646. ἐπισπώμενοι V3--PMPNPM σπάω ἐπι
 1647. πίστεις N3I-APF--- πίστις
 1648. ἐδίδουν V8I-IMI3P- δίδωμι
 1649. συνασπιεῖν VF2-FAN--- ἀσπίζω συν
 1650. καὶ C--------- καί
 1651. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1652. ἐκτενὲς A3H-ASN--- ἐκτενής
 1653. προσοίσεσθαι VF--FMN--- φέρω προς
 1654. πρὸς P--------- πρός
 1655. ἀντίλημψιν N3I-ASF--- ἀντίληψις
 1656. 3Mac 3:11
 1657. ἐκεῖνος RD--NSM--- ἐκεῖνος
 1658. μὲν X--------- μέν
 1659. οὖν X--------- οὖν
 1660. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1661. κατὰ P--------- κατά
 1662. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1663. παρὸν V9--PAPASN εἰμί παρα
 1664. εὐημερίᾳ N1A-DSF--- εὐημερία
 1665. γεγαυρωμένος VM--XMPNSM γαυρόω
 1666. καὶ C--------- καί
 1667. οὐ D--------- οὐ
 1668. καθορῶν V3--PAPNSM ὁράω κατα
 1669. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1670. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1671. μεγίστου A1--GSMS-- μέγας
 1672. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1673. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 1674. ὑπολαμβάνων V1--PAPNSM λαμβάνω ὑπο
 1675. δὲ X--------- δέ
 1676. διηνεκῶς D--------- διηνεκῶς
 1677. ἐν P--------- ἐν
 1678. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1679. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1680. διαμενεῖν VF2-FAN--- μένω δια
 1681. βουλῇ N1--DSF--- βουλή
 1682. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 1683. κατ' P--------- κατά
 1684. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1685. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 1686. τήνδε RD--ASF--- ὅδε
 1687. 3Mac 3:12
 1688. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1689. Πτολεμαῖος N2--NSM--- Πτολεμαῖος
 1690. Φιλοπάτωρ N3R-NSM--- Φιλοπάτωρ
 1691. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1692. κατ' P--------- κατά
 1693. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 1694. καὶ C--------- καί
 1695. κατὰ P--------- κατά
 1696. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1697. στρατηγοῖς N2--DPM--- στρατηγός
 1698. καὶ C--------- καί
 1699. στρατιώταις N1M-DPM--- στρατιώτης
 1700. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 1701. καὶ C--------- καί
 1702. ἐρρῶσθαι VM--XMN--- ῥώννυμι
 1703. 3Mac 3:13
 1704. ἔρρωμαι VMI-XMI1S- ῥώννυμι
 1705. δὲ X--------- δέ
 1706. καὶ C--------- καί
 1707. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1708. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1709. καὶ C--------- καί
 1710. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1711. πράγματα N3M-NPN--- πρᾶγμα
 1712. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1713. 3Mac 3:14
 1714. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1715. εἰς P--------- εἰς
 1716. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1717. Ἀσίαν N1A-ASF--- Ἀσία
 1718. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 1719. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1720. ἐπιστρατείας N1A-GSF--- ἐπιστρατεία
 1721. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1722. ἴστε V1--PAD2P- οἶδα
 1723. καὶ C--------- καί
 1724. αὐτοί RD--NPM--- αὐτός
 1725. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1726. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1727. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1728. ἀπροπτώτῳ A1B-DSF--- ἀπρόπτωτος
 1729. συμμαχίᾳ N1A-DSF--- συμμαχία
 1730. κατὰ P--------- κατά
 1731. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1732. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1733. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 1734. ἀχθείσης VQ--APPGSF ἄγω
 1735. 3Mac 3:15
 1736. ἡγησάμεθα VAI-AMI1P- ἡγέομαι
 1737. μὴ D--------- μή
 1738. βίᾳ N1A-DSF--- βία
 1739. δόρατος N3--GSN--- δόρυ
 1740. ἐπιεικείᾳ N1A-DSF--- ἐπιεικεία
 1741. δὲ X--------- δέ
 1742. καὶ C--------- καί
 1743. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 1744. φιλανθρωπίᾳ N1A-DSF--- φιλανθρωπία
 1745. τιθηνήσασθαι VA--AMN--- τιθηνέω
 1746. τὰ RA--APN--- ὁ
 1747. κατοικοῦντα V2--PAPAPN οἰκέω κατα
 1748. Κοίλην N1--ASF--- Κοίλη
 1749. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 1750. καὶ C--------- καί
 1751. Φοινίκην N1--ASF--- Φοινίκη
 1752. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1753. εὖ D--------- εὖ
 1754. ποιῆσαί VA--AAN--- ποιέω
 1755. τε X--------- τε
 1756. ἀσμένως D--------- ἀσμένως
 1757. 3Mac 3:16
 1758. καὶ C--------- καί
 1759. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1760. κατὰ P--------- κατά
 1761. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1762. ἱεροῖς A1A-DPN--- ἱερός
 1763. ἀπονείμαντες VA--AAPNPM νέμω ἀπο
 1764. προσόδους N2--APF--- πρόσοδος
 1765. πλείστας A1--APFS-- πολύς
 1766. προήχθημεν VQI-API1P- ἄγω προ
 1767. καὶ C--------- καί
 1768. εἰς P--------- εἰς
 1769. τὰ RA--APN--- ὁ
 1770. Ιεροσόλυμα N---APN--- Ιεροσόλυμα
 1771. ἀναβάντες VZ--AAPNPM βαίνω ἀνα
 1772. τιμῆσαι VA--AAN--- τιμάω
 1773. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1774. ἱερὸν A1A-ASN--- ἱερός
 1775. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1776. ἀλιτηρίων A1B-GPM--- ἀλιτήριος
 1777. καὶ C--------- καί
 1778. μηδέποτε D--------- μηδέποτε
 1779. ληγόντων V1--PAPGPM λήγω
 1780. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1781. ἀνοίας N1A-GSF--- ἄνοια
 1782. 3Mac 3:17
 1783. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1784. δὲ X--------- δέ
 1785. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 1786. μὲν X--------- μέν
 1787. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1788. ἡμετέραν A1A-ASF--- ἡμέτερος
 1789. ἀποδεξάμενοι VA--AMPNPM δέχομαι ἀπο
 1790. παρουσίαν N1A-ASF--- παρουσία
 1791. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1792. δὲ X--------- δέ
 1793. πράγματι N3M-DSN--- πρᾶγμα
 1794. νόθως D--------- νόθως
 1795. προθυμηθέντων VC--APPGPM θυμέομαι προ
 1796. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1797. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 1798. εἰς P--------- εἰς
 1799. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1800. ναὸν N2--ASM--- ναός
 1801. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1802. καὶ C--------- καί
 1803. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1804. ἐκπρεπέσιν A3H-DPN--- ἐκπρεπής
 1805. καὶ C--------- καί
 1806. καλλίστοις A1--DPNS-- καλός
 1807. ἀναθήμασιν N3M-DPN--- ἀνάθημα
 1808. τιμῆσαι VA--AAN--- τιμάω
 1809. 3Mac 3:18
 1810. τύφοις N2--DPM--- τῦφος
 1811. φερόμενοι V1--PMPNPM φέρω
 1812. παλαιοτέροις A1A-DPMC-- παλαιός
 1813. εἶρξαν VAI-AAI3P- εἴργω
 1814. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1815. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1816. εἰσόδου N2--GSF--- εἴσοδος
 1817. λειπόμενοι V1--PMPNPM λείπω
 1818. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1819. ἡμετέρας A1A-GSF--- ἡμέτερος
 1820. ἀλκῆς N1--GSF--- ἀλκή
 1821. δι' P--------- διά
 1822. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1823. ἔχομεν V1--PAI1P- ἔχω
 1824. πρὸς P--------- πρός
 1825. ἅπαντας A3--APM--- ἅπας
 1826. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 1827. φιλανθρωπίαν N1A-ASF--- φιλανθρωπία
 1828. 3Mac 3:19
 1829. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1830. δὲ X--------- δέ
 1831. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1832. εἰς P--------- εἰς
 1833. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1834. δυσμένειαν N1A-ASF--- δυσμένεια
 1835. ἔκδηλον A1B-ASF--- ἔκδηλος
 1836. καθιστάντες V6--PAPNPM ἵστημι κατα
 1837. ὡς C--------- ὡς
 1838. μονώτατοι A1--NPMS-- μόνος
 1839. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1840. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1841. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 1842. καὶ C--------- καί
 1843. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1844. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 1845. εὐεργέταις N1M-DPM--- εὐεργέτης
 1846. ὑψαυχενοῦντες V2--PAPNPM ὑψαυχενέω
 1847. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 1848. γνήσιον A1A-ASN--- γνήσιος
 1849. βούλονται V1--PMI3P- βούλομαι
 1850. φέρειν V1--PAN--- φέρω
 1851. 3Mac 3:20
 1852. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1853. δὲ X--------- δέ
 1854. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1855. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 1856. ἀνοίᾳ N1A-DSF--- ἄνοια
 1857. συμπεριενεχθέντες VQ--APPNPM φέρω συν περι
 1858. καὶ C--------- καί
 1859. μετὰ P--------- μετά
 1860. νίκης N1--GSF--- νίκη
 1861. διακομισθέντες VS--APPNPM κομίζω δια
 1862. εἰς P--------- εἰς
 1863. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1864. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 1865. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1866. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 1867. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 1868. φιλανθρώπως D--------- φιλανθρώπως
 1869. ἀπαντήσαντες VA--AAPNPM ἀντάω ἀπο
 1870. καθὼς C--------- καθώς
 1871. ἔπρεπεν V1I-IAI3S- πρέπω
 1872. ἐποιήσαμεν VAI-AAI1P- ποιέω
 1873. 3Mac 3:21
 1874. ἐν P--------- ἐν
 1875. δὲ X--------- δέ
 1876. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 1877. πρὸς P--------- πρός
 1878. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1879. ὁμοφύλους A1B-APM--- ὁμόφυλος
 1880. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1881. ἀμνησικακίαν N1A-ASF--- ἀμνησικακία
 1882. ἅπασιν A3P-DPM--- ἅπας
 1883. γνωρίζοντες V1--PAPNPM γνωρίζω
 1884. διά P--------- διά
 1885. τε X--------- τε
 1886. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1887. συμμαχίαν N1A-ASF--- συμμαχία
 1888. καὶ C--------- καί
 1889. τὰ RA--APN--- ὁ
 1890. πεπιστευμένα VM--XMPAPN πιστεύω
 1891. μετὰ P--------- μετά
 1892. ἁπλότητος N3T-GSF--- ἁπλότης
 1893. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1894. ἀρχῆθεν D--------- ἀρχῆθεν
 1895. μύρια A1A-APN--- μύριοι
 1896. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 1897. τολμήσαντες VA--AAPNPM τολμάω
 1898. ἐξαλλοιῶσαι VA--AAN--- αλλοιόω ἐκ
 1899. ἐβουλήθημεν VCI-API1P- βούλομαι
 1900. καὶ C--------- καί
 1901. πολιτείας N1A-APF--- πολιτεία
 1902. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1903. Ἀλεξανδρέων N2--GPM--- Ἀλεξάνδρειος
 1904. καταξιῶσαι VA--AAN--- ἀξιόω κατα
 1905. καὶ C--------- καί
 1906. μετόχους A1B-APM--- μέτοχος
 1907. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1908. ἀεὶ D--------- ἀεί
 1909. ἱερῶν A1A-GPN--- ἱερός
 1910. καταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι κατα
 1911. 3Mac 3:22
 1912. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1913. δὲ X--------- δέ
 1914. τοὐναντίον A1--ASM--- ἐναντιος
 1915. ἐκδεχόμενοι V1--PMPNPM δέχομαι ἐκ
 1916. καὶ C--------- καί
 1917. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1918. συμφύτῳ A1B-DSF--- σύμφυτος
 1919. κακοηθείᾳ N1A-DSF--- κακοήθεια
 1920. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1921. καλὸν A1--ASN--- καλός
 1922. ἀπωσάμενοι VA--AMPNPM ὠθέω ἀπο
 1923. διηνεκῶς D--------- διηνεκῶς
 1924. δὲ X--------- δέ
 1925. εἰς P--------- εἰς
 1926. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1927. φαῦλον A1--ASN--- φαῦλος
 1928. ἐκνεύοντες V1--PAPNPM νεύω ἐκ
 1929. 3Mac 3:23
 1930. οὐ D--------- οὐ
 1931. μόνον D--------- μόνον
 1932. ἀπεστρέψαντο VAI-AMI3P- στρέφω ἀπο
 1933. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1934. ἀτίμητον A1B-ASF--- ἀτίμητος
 1935. πολιτείαν N1A-ASF--- πολιτεία
 1936. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1937. καὶ D--------- καί
 1938. βδελύσσονται V1--PAI3P- βδελύσσω
 1939. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 1940. τε X--------- τε
 1941. καὶ C--------- καί
 1942. σιγῇ N1--DSF--- σιγή
 1943. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1944. ἐν P--------- ἐν
 1945. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1946. ὀλίγους A1--APM--- ὀλίγος
 1947. πρὸς P--------- πρός
 1948. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1949. γνησίως D--------- γνησίως
 1950. διακειμένους V5--PMPAPM κεῖμαι δια
 1951. παρ' P--------- παρά
 1952. ἕκαστα A1--APN--- ἕκαστος
 1953. ὑφορώμενοι V3--PMPNPM ὁράω ὑπο
 1954. μετὰ P--------- μετά
 1955. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1956. δυσκλεεστάτης A3H-GSFS-- δυσκλεής
 1957. ἐμβιώσεως N3I-GSF--- ἐμβίωσις
 1958. διὰ P--------- διά
 1959. τάχους N3E-GSN--- τάχος
 1960. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1961. καταστρέψαι VA--AAN--- στρέφω κατα
 1962. τὰ RA--APN--- ὁ
 1963. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 1964. 3Mac 3:24
 1965. διὸ C--------- διό
 1966. καὶ D--------- καί
 1967. τεκμηρίοις N2N-DPN--- τεκμήριον
 1968. καλῶς D--------- καλῶς
 1969. πεπεισμένοι VT--XMPNPM πείθω
 1970. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1971. κατὰ P--------- κατά
 1972. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1973. δυσνοεῖν V2--PAN--- δυσνοέω
 1974. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1975. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1976. καὶ C--------- καί
 1977. προνοούμενοι V2--PMPNPM νοέω προ
 1978. μήποτε D--------- μήποτε
 1979. αἰφνιδίου A1B-GSF--- αἰφνίδιος
 1980. μετέπειτα D--------- μετέπειτα
 1981. ταραχῆς N1--GSF--- ταραχή
 1982. ἐνστάσης VH--AAPGSF ἵστημι ἐν
 1983. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1984. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1985. δυσσεβεῖς A3H-APM--- δυσσεβής
 1986. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1987. κατὰ P--------- κατά
 1988. νώτου N2N-GSN--- νῶτον
 1989. προδότας N1M-APM--- προδότης
 1990. καὶ C--------- καί
 1991. βαρβάρους A1B-APM--- βάρβαρος
 1992. ἔχωμεν V1--PAS1P- ἔχω
 1993. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 1994. 3Mac 3:25
 1995. προστετάχαμεν VX--XAI1P- τάσσω προς
 1996. ἅμα D--------- ἅμα
 1997. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1998. προσπεσεῖν VB--AAN--- πίπτω προς
 1999. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2000. ἐπιστολὴν N1A-ASF--- ἐπιστολή
 2001. τήνδε RD--ASF--- ὅδε
 2002. αὐθωρὶ D--------- αὐθωρί
 2003. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2004. ἐννεμομένους V1--PMPAPM νέμω ἐν
 2005. σὺν P--------- σύν
 2006. γυναιξὶ N3K-DPF--- γυνή
 2007. καὶ C--------- καί
 2008. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 2009. μετὰ P--------- μετά
 2010. ὕβρεων N3I-GPF--- ὕβρις
 2011. καὶ C--------- καί
 2012. σκυλμῶν N2--GPM--- σκυλμός
 2013. ἀποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἀπο
 2014. πρὸς P--------- πρός
 2015. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2016. ἐν P--------- ἐν
 2017. δεσμοῖς N2--DPM--- δεσμός
 2018. σιδηροῖς A1C-DPM--- σιδηροῦς
 2019. πάντοθεν D--------- πάντοθεν
 2020. κατακεκλεισμένους VT--XMPAPM κλείω κατα
 2021. εἰς P--------- εἰς
 2022. ἀνήκεστον A1B-ASM--- ἀνήκεστος
 2023. καὶ C--------- καί
 2024. δυσκλεῆ A3H-ASM--- δυσκλεής
 2025. πρέποντα V1--PAPASM πρέπω
 2026. δυσμενέσι A3H-DPM--- δυσμενής
 2027. φόνον N2--ASM--- φόνος
 2028. 3Mac 3:26
 2029. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2030. γὰρ X--------- γάρ
 2031. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 2032. κολασθέντων VS--APPGPM κολάζω
 2033. διειλήφαμεν VX--XAI1P- λαμβάνω δια
 2034. εἰς P--------- εἰς
 2035. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2036. ἐπίλοιπον A1B-ASM--- ἐπίλοιπος
 2037. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2038. τελείως D--------- τελείως
 2039. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2040. τὰ RA--APN--- ὁ
 2041. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 2042. ἐν P--------- ἐν
 2043. εὐσταθείᾳ N1A-DSF--- εὐστάθεια
 2044. καὶ C--------- καί
 2045. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2046. βελτίστῃ A1--DSFS-- βελτίων
 2047. διαθέσει N3I-DSF--- διάθεσις
 2048. κατασταθήσεσθαι VC--FPN--- ἵστημι κατα
 2049. 3Mac 3:27
 2050. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2051. δ' X--------- δέ
 2052. ἂν X--------- ἄν
 2053. σκεπάσῃ VA--AAS3S- σκεπάζω
 2054. τινὰ RI--ASM--- τις
 2055. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2056. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2057. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2058. γεραιοῦ A1A-GSM--- γεραιός
 2059. μέχρι P--------- μέχρι
 2060. νηπίου A1A-GSM--- νήπιος
 2061. καὶ C--------- καί
 2062. μέχρι P--------- μέχρι
 2063. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2064. ὑπομαστιδίων A1B-GPM--- ὑπομάσθιος
 2065. αἰσχίσταις A1--DPFS-- αἰσχρός
 2066. βασάνοις N2--DPF--- βάσανος
 2067. ἀποτυμπανισθήσεται VS--FPI3S- τυμπανίζω ἀπο
 2068. πανοικίᾳ N1A-DSF--- πανοικία
 2069. 3Mac 3:28
 2070. μηνύειν V1--PAN--- μηνύω
 2071. δὲ X--------- δέ
 2072. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2073. βουλόμενον V1--PMPASM βούλομαι
 2074. ἐφ' P--------- ἐπί
 2075. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 2076. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2077. οὐσίαν N1A-ASF--- οὐσία
 2078. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2079. ἐμπίπτοντος V1--PAPGSM πίπτω ἐν
 2080. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2081. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2082. εὔθυναν N1A-ASF--- εὔθυνα
 2083. λήμψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 2084. καὶ C--------- καί
 2085. ἐκ P--------- ἐκ
 2086. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2087. βασιλικοῦ A1--GSN--- βασιλικός
 2088. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 2089. δραχμὰς N1--APF--- δραχμή
 2090. δισχιλίας A1A-APF--- δισχίλιοι
 2091. καὶ C--------- καί
 2092. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2093. ἐλευθερίᾳ N1A-DSF--- ἐλευθερία
 2094. στεφανωθήσεται VC--FPI3S- στεφανόω
 2095. 3Mac 3:29
 2096. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2097. δὲ X--------- δέ
 2098. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2099. οὗ D--------- οὗ
 2100. ἐὰν C--------- ἐάν
 2101. φωραθῇ VC--APS3S- φωράομαι
 2102. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2103. σύνολον A1B-ASN--- σύνολος
 2104. σκεπαζόμενος V1--PAPNSM σκεπάζω
 2105. Ιουδαῖος N2--NSM--- Ἰουδαῖος
 2106. ἄβατος A1B-NSM--- ἄβατος
 2107. καὶ C--------- καί
 2108. πυριφλεγὴς A3H-NSM--- πυριφλεγής
 2109. γινέσθω V1--PMD3S- γίγνομαι
 2110. καὶ C--------- καί
 2111. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2112. θνητῇ A1--DSF--- θνητός
 2113. φύσει N3I-DSF--- φύσις
 2114. καθ' P--------- κατά
 2115. ἅπαν A3P-ASN--- ἅπας
 2116. ἄχρηστος A1B-NSM--- ἄχρηστος
 2117. φανήσεται VD--FPI3S- φαίνω
 2118. εἰς P--------- εἰς
 2119. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2120. ἀεὶ D--------- ἀεί
 2121. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2122. 3Mac 3:30
 2123. καὶ C--------- καί
 2124. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2125. μὲν X--------- μέν
 2126. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2127. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 2128. τύπος N2--NSM--- τύπος
 2129. οὕτως D--------- οὕτως
 2130. ἐγέγραπτο VPI-YMI3S- γράφω
 2131. 3Mac 4:1
 2132. πάντῃ D--------- πάντη
 2133. δέ X--------- δέ
 2134. ὅπου X--------- ὅπου
 2135. προσέπιπτεν V1I-IAI3S- πίπτω προς
 2136. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2137. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2138. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 2139. δημοτελὴς A3H-NSF--- δημοτελής
 2140. συνίστατο V6--IMI3S- ἵστημι συν
 2141. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2142. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2143. εὐωχία N1A-NSF--- εὐωχία
 2144. μετὰ P--------- μετά
 2145. ἀλαλαγμῶν N2--GPM--- ἀλαλαγμός
 2146. καὶ C--------- καί
 2147. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 2148. ὡς C--------- ὡς
 2149. ἂν X--------- ἄν
 2150. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2151. προκατεσκιρωμένης VM--XMPGSF σκιρρόομαι προ κατα
 2152. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2153. πάλαι D--------- πάλαι
 2154. κατὰ P--------- κατά
 2155. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 2156. μετὰ P--------- μετά
 2157. παρρησίας N1A-GSF--- παρρησία
 2158. νῦν D--------- νῦν
 2159. ἐκφαινομένης V1--PMPGSF φαίνω ἐκ
 2160. ἀπεχθείας N1A-GSF--- ἀπέχθεια
 2161. 3Mac 4:2
 2162. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2163. δὲ X--------- δέ
 2164. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 2165. ἄληκτον A1B-NSN--- ἄληκτος
 2166. πένθος N3E-NSN--- πένθος
 2167. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2168. καὶ C--------- καί
 2169. πανόδυρτος A1B-NSM--- πανόδυρτος
 2170. μετὰ P--------- μετά
 2171. δακρύων N2N-GPN--- δάκρυ
 2172. βοὴ N1--NSF--- βοή
 2173. στεναγμοῖς N2--DPM--- στεναγμός
 2174. πεπυρωμένης VM--XMPGSF πυρόω
 2175. πάντοθεν D--------- πάντοθεν
 2176. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2177. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2178. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 2179. ὀλοφυρομένων V1--PMPGPM ὀλοφύρομαι
 2180. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2181. ἀπροσδόκητον A1B-ASF--- ἀπροσδόκητος
 2182. ἐξαίφνης D--------- ἐξαίφνης
 2183. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2184. ἐπικριθεῖσαν VC--APPASF κρίνω ἐπι
 2185. ὀλεθρίαν N1A-ASF--- ὀλεθρία
 2186. 3Mac 4:3
 2187. τίς RI--NSM--- τίς
 2188. νομὸς N2--NSM--- νόμος
 2189. ἢ C--------- ἤ
 2190. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 2191. ἢ C--------- ἤ
 2192. τίς RI--NSM--- τίς
 2193. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2194. σύνολον A1B-ASN--- σύνολος
 2195. οἰκητὸς A1--NSM--- οἰκητός
 2196. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2197. ἢ C--------- ἤ
 2198. τίνες RI--NPF--- τίς
 2199. ἀγυιαὶ N1A-NPF--- ἀγυιά
 2200. κοπετοῦ N2--GSM--- κοπετός
 2201. καὶ C--------- καί
 2202. γόων N2--GPM--- γόος
 2203. ἐπ' P--------- ἐπί
 2204. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2205. οὐκ D--------- οὐ
 2206. ἐνεπιπλῶντο V3I-IMI3P- πιπλάω ἐν
 2207. 3Mac 4:4
 2208. οὕτως D--------- οὕτως
 2209. γὰρ X--------- γάρ
 2210. μετὰ P--------- μετά
 2211. πικρίας N1A-GSF--- πικρία
 2212. ἀνοίκτου A1B-GSF--- ἄνοικτος
 2213. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2214. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2215. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2216. κατὰ P--------- κατά
 2217. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2218. στρατηγῶν N2--GPM--- στρατηγός
 2219. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 2220. ἐξαπεστέλλοντο V1I-IMI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 2221. ὥστε C--------- ὥστε
 2222. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2223. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2224. ἐξάλλοις A1B-DPF--- ἔξαλλος
 2225. τιμωρίαις N1A-DPF--- τιμωρία
 2226. καί C--------- καί
 2227. τινας RI--APM--- τις
 2228. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2229. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 2230. λαμβάνοντας V1--PAPAPM λαμβάνω
 2231. πρὸ P--------- πρό
 2232. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2233. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 2234. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2235. κοινὸν A1--ASM--- κοινός
 2236. ἔλεον N2--ASM--- ἔλεος
 2237. καὶ C--------- καί
 2238. λογιζομένους V1--PMPAPM λογίζομαι
 2239. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2240. ἄδηλον A1B-ASF--- ἄδηλος
 2241. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2242. βίου N2--GSM--- βίος
 2243. καταστροφὴν N1--ASF--- καταστροφή
 2244. δακρύειν V1--PAN--- δακρύω
 2245. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2246. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2247. δυσάθλιον A1B-ASF--- δυσάθλιος
 2248. ἐξαποστολήν N1--ASF--- ἐξαποστολή
 2249. 3Mac 4:5
 2250. ἤγετο V1I-IMI3S- ἄγω
 2251. γὰρ X--------- γάρ
 2252. γεραιῶν A1A-GPM--- γεραιός
 2253. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 2254. πολιᾷ N1A-DSF--- πολιά
 2255. πεπυκασμένων VT--XMPGPM πυκάζω
 2256. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2257. ἐκ P--------- ἐκ
 2258. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2259. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 2260. νωθρότητα N3T-ASF--- νωθρότης
 2261. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 2262. ἐπίκυφον A1B-ASF--- ἐπίκυφος
 2263. ἀνατροπῆς N1--GSF--- ἀνατροπή
 2264. ὁρμῇ N1--DSF--- ὁρμή
 2265. βιαίας A1A-GSF--- βίαιος
 2266. ἁπάσης A1S-GSF--- ἅπας
 2267. αἰδοῦς N3--GSF--- αἰδώς
 2268. ἄνευ P--------- ἄνευ
 2269. πρὸς P--------- πρός
 2270. ὀξεῖαν A3U-ASF--- ὀξύς
 2271. καταχρωμένων V3--PMPGPM χράομαι κατα
 2272. πορείαν N1A-ASF--- πορεία
 2273. 3Mac 4:6
 2274. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2275. δὲ X--------- δέ
 2276. ἄρτι D--------- ἄρτι
 2277. πρὸς P--------- πρός
 2278. βίου N2--GSM--- βίος
 2279. κοινωνίαν N1A-ASF--- κοινωνία
 2280. γαμικὸν A1--ASM--- γαμικός
 2281. ὑπεληλυθυῖαι VX--XAPNPF ἔρχομαι ὑπο
 2282. παστὸν N2--ASM--- παστός
 2283. νεάνιδες N3D-NPF--- νεᾶνις
 2284. ἀντὶ P--------- ἀντί
 2285. τέρψεως N3I-GSF--- τέρψις
 2286. μεταλαβοῦσαι VB--AAN--- λαμβάνω μετα
 2287. γόους N2--APM--- γόος
 2288. καὶ C--------- καί
 2289. κόνει N3I-DSF--- κόνις
 2290. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2291. μυροβρεχῆ A3H-ASF--- μυροβραχής
 2292. πεφυρμέναι VM--XMPNPF φύρομαι
 2293. κόμην N1--ASF--- κόμη
 2294. ἀκαλύπτως D--------- ἀκαλύπτως
 2295. δὲ X--------- δέ
 2296. ἀγόμεναι V1--PMPNPF ἄγω
 2297. θρῆνον N2--ASM--- θρῆνος
 2298. ἀνθ' P--------- ἀντί
 2299. ὑμεναίων N2--GPM--- ὑμέναιος
 2300. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 2301. ἐξῆρχον V1I-IAI3P- ἄρχω ἐκ
 2302. ὡς C--------- ὡς
 2303. ἐσπαραγμέναι VKI-XMPNPF σπαράσσω
 2304. σκυλμοῖς N2--DPM--- σκυλμός
 2305. ἀλλοεθνέσιν A3H-DPM--- ἀλλοεθνής
 2306. 3Mac 4:7
 2307. δέσμιαι A1B-NPF--- δέσμιος
 2308. δὲ X--------- δέ
 2309. δημοσίᾳ A1A-DSF--- δημόσιος
 2310. μέχρι P--------- μέχρι
 2311. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2312. εἰς P--------- εἰς
 2313. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2314. πλοῖον N2N-ASN--- πλοῖον
 2315. ἐμβολῆς N2--GSF--- ἐμβολή
 2316. εἵλκοντο V1I-IMI3P- ἕλκω
 2317. μετὰ P--------- μετά
 2318. βίας N1A-GSF--- βία
 2319. 3Mac 4:8
 2320. οἵ RR--NPM--- ὅς
 2321. τε X--------- τε
 2322. τούτων RD--GPF--- οὗτος
 2323. συνζυγεῖς N3--NPM--- συζηγής
 2324. βρόχοις N2--DPM--- βρόχος
 2325. ἀντὶ P--------- ἀντί
 2326. στεφέων N3E-GPN--- στέφος
 2327. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2328. αὐχένας N3--APM--- αὐχήν
 2329. περιπεπλεγμένοι VK--XMPNPM πλέκω περι
 2330. μετὰ P--------- μετά
 2331. ἀκμαίας A1A-GSF--- ἀκμαῖος
 2332. νεανικῆς A1--GSF--- νεανικός
 2333. ἡλικίας N1A-GSF--- ἡλικία
 2334. ἀντὶ P--------- ἀντί
 2335. εὐωχίας N1A-GSF--- εὐωχία
 2336. καὶ C--------- καί
 2337. νεωτερικῆς A1--GSF--- νεωτερικός
 2338. ῥᾳθυμίας N1A-GSF--- ῥᾳθυμία
 2339. τὰς RA--APF--- ὁ
 2340. ἐπιλοίπους A1B-APF--- ἐπίλοιπος
 2341. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2342. γάμων N2--GPM--- γάμος
 2343. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2344. ἐν P--------- ἐν
 2345. θρήνοις N2--DPM--- θρῆνος
 2346. διῆγον V1I-IAI3P- ἄγω δια
 2347. παρὰ P--------- παρά
 2348. πόδας N3D-APM--- πούς
 2349. ἤδη D--------- ἤδη
 2350. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2351. ᾅδην N1M-ASM--- ᾅδης
 2352. ὁρῶντες V3--PAPNPM ὁράω
 2353. κείμενον V5--PMPASM κεῖμαι
 2354. 3Mac 4:9
 2355. κατήχθησαν VQI-API3P- ἄγω κατα
 2356. δὲ X--------- δέ
 2357. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 2358. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2359. ἀγόμενοι V1--PMPNPM ἄγω
 2360. σιδηροδέσμοις A1B-DPF--- σιδηρόδεσμος
 2361. ἀνάγκαις N1--DPF--- ἀνάγκη
 2362. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2363. μὲν X--------- μέν
 2364. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2365. ζυγοῖς N2--DPM--- ζυγός
 2366. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2367. πλοίων N2N-GPN--- πλοῖον
 2368. προσηλωμένοι VM--XMPNPM ἡλόω προς
 2369. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2370. τραχήλους N2--APM--- τράχηλος
 2371. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2372. δὲ X--------- δέ
 2373. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2374. πόδας N3D-APM--- πούς
 2375. ἀρρήκτοις A1B-DPF--- ἄρρηκτος
 2376. κατησφαλισμένοι VT--XMPNPM ἀσφαλίζομαι κατα
 2377. πέδαις N1--DPF--- πέδη
 2378. 3Mac 4:10
 2379. ἔτι D--------- ἔτι
 2380. καὶ C--------- καί
 2381. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2382. καθύπερθε D--------- καθύπερθε
 2383. πυκνῷ A1--DSN--- πυκνός
 2384. σανιδώματι N3M-DSN--- σανίδωμα
 2385. διακειμένῳ V5--PMPDSM κεῖμαι δια
 2386. ὅπως C--------- ὅπως
 2387. πάντοθεν D--------- πάντοθεν
 2388. ἐσκοτισμένοι VTI-XMPNPM σκοτίζω
 2389. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2390. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 2391. ἀγωγὴν N1--ASF--- ἀγωγή
 2392. ἐπιβούλων A1B-GPM--- ἐπίβουλος
 2393. ἐν P--------- ἐν
 2394. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 2395. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2396. κατάπλῳ N2--DSM--- κατάπλους
 2397. λαμβάνωσιν V1--PAS3P- λαμβάνω
 2398. 3Mac 4:11
 2399. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2400. δὲ X--------- δέ
 2401. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2402. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2403. λεγομένην V1--PMPASF λέγω
 2404. Σχεδίαν N1A-ASF--- Σχεδία
 2405. ἀχθέντων VQ--APPGPM ἄγω
 2406. καὶ C--------- καί
 2407. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2408. παράπλου N2--GSM--- παράπλους
 2409. περανθέντος VC--APPGSM περαίνω
 2410. καθὼς D--------- καθώς
 2411. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2412. δεδογματισμένον VT--XMPNSN δογματίζω
 2413. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2414. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2415. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 2416. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2417. ἐν P--------- ἐν
 2418. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2419. πρὸ P--------- πρό
 2420. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2421. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2422. ἱπποδρόμῳ N2--DSM--- ἱππόδρομος
 2423. παρεμβαλεῖν VF2-FAN--- βάλλω παρα ἐν
 2424. ἀπλάτῳ A1B-DSN--- ἄπλατος
 2425. καθεστῶτι VXI-XAPDSN ἵστημι κατα
 2426. περιμέτρῳ N2N-DSN--- περίμετρον
 2427. καὶ C--------- καί
 2428. πρὸς P--------- πρός
 2429. παραδειγματισμὸν N2--ASM--- παραδειγματισμός
 2430. ἄγαν D--------- ἄγαν
 2431. εὐκαιροτάτῳ A1B-DSMS-- εὔκαιρος
 2432. καθεστῶτι VXI-XAPDSM ἵστημι κατα
 2433. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 2434. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2435. καταπορευομένοις V1--PMPDPM πορεύομαι κατα
 2436. εἰς P--------- εἰς
 2437. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2438. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2439. καὶ C--------- καί
 2440. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2441. ἐκ P--------- ἐκ
 2442. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2443. εἰς P--------- εἰς
 2444. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2445. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2446. στελλομένοις V1--PMPDPM στέλλω
 2447. πρὸς P--------- πρός
 2448. ἐκδημίαν N1A-ASF--- ἐκδημία
 2449. πρὸς P--------- πρός
 2450. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2451. μηδὲ C--------- μηδέ
 2452. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2453. δυνάμεσιν N3I-DPF--- δύναμις
 2454. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 2455. κοινωνεῖν V2--PAN--- κοινωνέω
 2456. μηδὲ C--------- μηδέ
 2457. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2458. σύνολον A1B-ASN--- σύνολος
 2459. καταξιῶσαι VA--AAN--- ἀξιόω κατα
 2460. περιβόλων N2--GPM--- περίβολος
 2461. 3Mac 4:12
 2462. ὡς C--------- ὡς
 2463. δὲ X--------- δέ
 2464. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 2465. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 2466. ἀκούσας VA--AAPNSM ἀκούω
 2467. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2468. ἐκ P--------- ἐκ
 2469. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2470. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2471. ὁμοεθνεῖς A3H-APM--- ὁμοεθνής
 2472. κρυβῇ D--------- κρυβῇ
 2473. ἐκπορευομένους V1--PMPAPM πορεύομαι ἐκ
 2474. πυκνότερον A1--ASNC-- πυκνός
 2475. ἀποδύρεσθαι V1--PMN--- ὀδύρομαι ἀπο
 2476. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2477. ἀκλεῆ A3H-ASF--- ἀκλεής
 2478. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2479. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 2480. ταλαιπωρίαν N1A-ASF--- ταλαιπωρία
 2481. 3Mac 4:13
 2482. διοργισθεὶς VS--APPNSM ὀργίζω δια
 2483. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 2484. καὶ C--------- καί
 2485. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 2486. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 2487. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2488. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2489. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2490. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 2491. ὡς C--------- ὡς
 2492. ἐκείνοις RD--DPM--- ἐκεῖνος
 2493. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2494. μὴ D--------- μή
 2495. λειπομένοις V1--PMPDPM λείπω
 2496. κατὰ P--------- κατά
 2497. μηδένα A3--ASM--- μηδείς
 2498. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2499. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2500. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 2501. τιμωρίας N1A-GSF--- τιμωρία
 2502. 3Mac 4:14
 2503. ἀπογραφῆναι VD--APN--- γράφω ἀπο
 2504. δὲ X--------- δέ
 2505. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2506. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2507. φῦλον N2N-ASN--- φῦλον
 2508. ἐξ P--------- ἐκ
 2509. ὀνόματος N3M-GSN--- ὄνομα
 2510. οὐκ D--------- οὐ
 2511. εἰς P--------- εἰς
 2512. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2513. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 2514. βραχεῖ A3U-DSN--- βραχύς
 2515. προδεδηλωμένην VM--XMPASF δηλόω προ
 2516. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2517. ἔργων N2N-GPN--- ἔργον
 2518. κατάπονον A1B-ASF--- κατάπονος
 2519. λατρείαν N1A-ASF--- λατρεία
 2520. στρεβλωθέντας VC--APPAPM στρεβλόω
 2521. δὲ X--------- δέ
 2522. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2523. παρηγγελμέναις VM--XMPDPF ἀγγέλλω παρα
 2524. αἰκίαις N1A-DPF--- αἰκία
 2525. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2526. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 2527. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 2528. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 2529. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2530. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 2531. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 2532. 3Mac 4:15
 2533. ἐγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι
 2534. μὲν X--------- μέν
 2535. οὖν X--------- οὖν
 2536. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2537. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2538. ἀπογραφὴ N1--NSF--- ἀπογραφή
 2539. μετὰ P--------- μετά
 2540. πικρᾶς A1A-GSF--- πικρός
 2541. σπουδῆς N1--GSF--- σπουδή
 2542. καὶ C--------- καί
 2543. φιλοτίμου A1B-GSF--- φιλότιμος
 2544. προσεδρείας N1A-GSF--- προσεδρία
 2545. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2546. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 2547. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 2548. μέχρι P--------- μέχρι
 2549. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 2550. ἀνήνυτον A1B-ASF--- ἀνήνυτος
 2551. λαμβάνουσα V1--PAPNSF λαμβάνω
 2552. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2553. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 2554. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2555. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2556. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 2557. 3Mac 4:16
 2558. μεγάλως D--------- μεγάλως
 2559. δὲ X--------- δέ
 2560. καὶ C--------- καί
 2561. διηνεκῶς D--------- διηνεκῶς
 2562. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2563. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2564. χαρᾷ N1A-DSF--- χαρά
 2565. πεπληρωμένος VM--XMPNSM πληρόω
 2566. συμπόσια N2N-APN--- συμπόσιον
 2567. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2568. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 2569. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2570. εἰδώλων N2N-GPN--- εἴδωλον
 2571. συνιστάμενος V6--PMPNSM ἵστημι συν
 2572. πεπλανημένῃ VM--XMPDSF πλανάω
 2573. πόρρω D--------- πόρρω
 2574. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2575. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 2576. φρενὶ N3--DSF--- φρήν
 2577. καὶ C--------- καί
 2578. βεβήλῳ A1B-DSN--- βέβηλος
 2579. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 2580. τὰ RA--APN--- ὁ
 2581. μὲν X--------- μέν
 2582. κωφὰ A1--APN--- κωφός
 2583. καὶ C--------- καί
 2584. μὴ D--------- μή
 2585. δυνάμενα V6--PMPAPN δύναμαι
 2586. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2587. λαλεῖν V2--PAN--- λαλέω
 2588. ἢ C--------- ἤ
 2589. ἀρήγειν V1--PAN--- ἀρήγω
 2590. ἐπαινῶν V2--PAPNSM αἰνέω ἐπι
 2591. εἰς P--------- εἰς
 2592. δὲ X--------- δέ
 2593. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2594. μέγιστον A1--ASMS-- μέγας
 2595. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2596. τὰ RA--APN--- ὁ
 2597. μὴ D--------- μή
 2598. καθήκοντα V1--PAPAPN ἥκω κατα
 2599. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 2600. 3Mac 4:17
 2601. μετὰ P--------- μετά
 2602. δὲ X--------- δέ
 2603. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2604. προειρημένον VM--XMPASN ἐρῶ προ
 2605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2606. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 2607. διάστημα N3M-ASN--- διάστημα
 2608. προσηνέγκαντο VAI-AMI3P- φέρω προς
 2609. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2610. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 2611. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2612. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2613. μηκέτι D--------- μηκέτι
 2614. ἰσχύειν V1--PAN--- ἰσχύω
 2615. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2616. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2617. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2618. ἀπογραφὴν N1--ASF--- ἀπογραφή
 2619. ποιεῖσθαι V2--PMN--- ποιέω
 2620. διὰ P--------- διά
 2621. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2622. ἀμέτρητον A1B-ASF--- ἀμέτρητος
 2623. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2624. πληθὺν N3U-ASF--- πληθύς
 2625. 3Mac 4:18
 2626. καίπερ C--------- καίπερ
 2627. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 2628. ἔτι D--------- ἔτι
 2629. κατὰ P--------- κατά
 2630. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2631. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2632. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2633. πλειόνων A3C-GPM--- πολύς
 2634. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2635. μὲν X--------- μέν
 2636. κατὰ P--------- κατά
 2637. τὰς RA--APF--- ὁ
 2638. οἰκίας N1A-APF--- οἰκία
 2639. ἔτι D--------- ἔτι
 2640. συνεστηκότων VXI-XAPGPM ἵστημι συν
 2641. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2642. δὲ X--------- δέ
 2643. καὶ C--------- καί
 2644. κατὰ P--------- κατά
 2645. τόπον N2--ASM--- τόπος
 2646. ὡς C--------- ὡς
 2647. ἀδυνάτου A1B-GSN--- ἀδύνατος
 2648. καθεστῶτος VXI-XAPGSN ἵστημι κατα
 2649. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2650. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2651. ἐπ' P--------- ἐπί
 2652. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 2653. στρατηγοῖς N2--DPM--- στρατηγός
 2654. 3Mac 4:19
 2655. ἀπειλήσαντος VA--AAPGSM εἰλέω ἀπο
 2656. δὲ X--------- δέ
 2657. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2658. σκληρότερον A1A-ASMC-- σκληρός
 2659. ὡς C--------- ὡς
 2660. δεδωροκοπημένοις VM--XMPDPM δωροκοπέω
 2661. εἰς P--------- εἰς
 2662. μηχανὴν N1--ASF--- μηχανή
 2663. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2664. ἐκφυγῆς N1--GSF--- ἐκφυγή
 2665. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 2666. σαφῶς D--------- σαφῶς
 2667. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2668. περὶ P--------- περί
 2669. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 2670. πιστωθῆναι VC--APN--- πιστόω
 2671. 3Mac 4:20
 2672. λεγόντων V1--PAPGPM λέγω
 2673. μετὰ P--------- μετά
 2674. ἀποδείξεως N3I-GSF--- ἀπόδειξις
 2675. καὶ C--------- καί
 2676. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2677. χαρτηρίαν N1A-ASF--- χαρτηρία
 2678. ἤδη D--------- ἤδη
 2679. καὶ C--------- καί
 2680. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2681. γραφικοὺς A1--APM--- γραφικός
 2682. καλάμους N2--APM--- κάλαμος
 2683. ἐν P--------- ἐν
 2684. οἷς RR--DPN--- ὅς
 2685. ἐχρῶντο V3I-IMI3P- χράομαι
 2686. ἐκλελοιπέναι VX--XAN--- λείπω ἐκ
 2687. 3Mac 4:21
 2688. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 2689. δὲ X--------- δέ
 2690. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2691. ἐνέργεια N1A-NSF--- ἐνέργεια
 2692. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2693. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2694. βοηθοῦντος V2--PAPGSM βοηθέω
 2695. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2696. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 2697. ἐξ P--------- ἐκ
 2698. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2699. προνοίας N1A-GSF--- προνοία
 2700. ἀνικήτου A1B-GSF--- ἀνίκητος
 2701. 3Mac 5:1
 2702. τότε D--------- τότε
 2703. προσκαλεσάμενος VA--AMPNSM καλέω προς
 2704. Ἕρμωνα N3--ASM--- Ἕρμων
 2705. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2706. πρὸς P--------- πρός
 2707. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2708. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2709. ἐλεφάντων N3--GPM--- ἐλέφας
 2710. ἐπιμελείᾳ N1A-DSF--- ἐπιμέλεια
 2711. βαρείᾳ A3U-DSF--- βαρύς
 2712. μεμεστωμένος VM--XMPNSM μεστόομαι
 2713. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 2714. καὶ C--------- καί
 2715. χόλῳ N2--DSM--- χόλος
 2716. κατὰ P--------- κατά
 2717. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2718. ἀμετάθετος A1B-ASN--- ἀμετάθετος
 2719. 3Mac 5:2
 2720. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 2721. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2722. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2723. ἐπερχομένην V1--PMPASF ἔρχομαι ἐπι
 2724. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2725. δαψιλέσι A3H-DPN--- δαψιλής
 2726. δράκεσι N3E-DPN--- δράκος
 2727. λιβανωτοῦ N2--GSM--- λιβανωτός
 2728. καὶ C--------- καί
 2729. οἴνῳ N2--DSM--- οἶνος
 2730. πλείονι A3C-DSM--- πολύς
 2731. ἀκράτῳ A1B-DSM--- ἄκρατος
 2732. ἅπαντας A3--APM--- ἅπας
 2733. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2734. ἐλέφαντας N3--APM--- ἐλέφας
 2735. ποτίσαι VA--AAN--- ποτίζω
 2736. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 2737. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2738. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 2739. πεντακοσίους A1A-APM--- πεντακόσιοι
 2740. καὶ C--------- καί
 2741. ἀγριωθέντας VC--APPAPM ἀγριόω
 2742. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2743. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2744. πόματος N3M-GSN--- πόμα
 2745. ἀφθόνῳ A1B-DSF--- ἄφθονος
 2746. χορηγίᾳ N1A-DSF--- χορηγία
 2747. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 2748. πρὸς P--------- πρός
 2749. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2750. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2751. μόρου N2--GSM--- μόρος
 2752. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2753. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2754. 3Mac 5:3
 2755. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2756. μὲν X--------- μέν
 2757. τάδε RD--APN--- ὅδε
 2758. προστάσσων V1--PAPNSM τάσσω προς
 2759. ἐτρέπετο V1I-IMI3S- τρέπω
 2760. πρὸς P--------- πρός
 2761. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2762. εὐωχίαν N1A-ASF--- εὐωχία
 2763. συναγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω συν
 2764. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2765. μάλιστα D--------- μάλιστα
 2766. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2767. φίλων A1--GPM--- φίλος
 2768. καὶ C--------- καί
 2769. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2770. στρατιᾶς N1A-GSF--- στρατία
 2771. ἀπεχθῶς D--------- ἀπεχθῶς
 2772. ἔχοντας V1--PAPAPM ἔχω
 2773. πρὸς P--------- πρός
 2774. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2775. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 2776. 3Mac 5:4
 2777. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2778. δὲ X--------- δέ
 2779. ἐλεφαντάρχης N1M-NSM--- ἐλεφαντάρχης
 2780. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2781. προσταγὲν VD--APPASN τάσσω προς
 2782. ἀραρότως D--------- ἀραρότως
 2783. Ἕρμων N3--NSM--- Ἕρμων
 2784. συνετέλει V2I-IAI3S- τελέω συν
 2785. 3Mac 5:5
 2786. οἵ RR--NPM--- ὅς
 2787. τε X--------- τε
 2788. πρὸς P--------- πρός
 2789. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 2790. λειτουργοὶ N2--NPM--- λειτουργός
 2791. κατὰ P--------- κατά
 2792. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2793. ἑσπέραν N1A-ASF--- ἑσπέρα
 2794. ἐξιόντες V7--PAPNPM ἵημι ἐκ
 2795. τὰς RA--APF--- ὁ
 2796. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2797. ταλαιπωρούντων V2--PAPGPM ταλαιπωρέω
 2798. ἐδέσμευον V1I-IAI3P- δεσμεύω
 2799. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2800. τήν RA--ASF--- ὁ
 2801. τε X--------- τε
 2802. λοιπὴν A1--ASF--- λοιπός
 2803. ἐμηχανῶντο V3I-IMI3P- μηχανάομαι
 2804. περὶ P--------- περί
 2805. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2806. ἀσφάλειαν N1A-ASF--- ἀσφάλεια
 2807. ἔννυχον A1B-ASF--- ἔννυχος
 2808. δόξαντες VA--AAPNPM δοκέω
 2809. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 2810. λήμψεσθαι VF--FMN--- λαμβάνω
 2811. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2812. φῦλον N2N-ASN--- φῦλον
 2813. πέρας N3T-ASN--- πέρας
 2814. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2815. ὀλεθρίας N1A-GSF--- ὀλεθρία
 2816. 3Mac 5:6
 2817. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2818. δὲ X--------- δέ
 2819. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2820. σκέπης N1--GSF--- σκέπης
 2821. ἔρημοι N2--NPF--- ἐρῆμος
 2822. δοκοῦντες V2--PAPNPM δοκέω
 2823. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2824. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2825. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2826. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 2827. διὰ P--------- διά
 2828. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2829. πάντοθεν D--------- πάντοθεν
 2830. περιέχουσαν V1--PAPASF ἔχω περι
 2831. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2832. μετὰ P--------- μετά
 2833. δεσμῶν N2--GPM--- δεσμός
 2834. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 2835. 3Mac 5:7
 2836. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2837. παντοκράτορα N3R-ASM--- παντοκράτωρ
 2838. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2839. καὶ C--------- καί
 2840. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2841. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2842. δυναστεύοντα V1--PAPASM δυναστεύω
 2843. ἐλεήμονα A3N-ASM--- ἐλεήμων
 2844. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2845. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2846. καὶ C--------- καί
 2847. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2848. δυσκαταπαύστῳ A1B-DSF--- δυσκατάπαυστος
 2849. βοῇ N1--DSF--- βοή
 2850. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2851. μετὰ P--------- μετά
 2852. δακρύων N2N-GPN--- δάκρυ
 2853. ἐπεκαλέσαντο VAI-AMI3P- καλέω ἐπι
 2854. δεόμενοι V2--PMPNPM δέομαι
 2855. 3Mac 5:8
 2856. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2857. κατ' P--------- κατά
 2858. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2859. μεταστρέψαι VA--AAN--- στρέφω μετα
 2860. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 2861. ἀνοσίαν A1A-ASF--- ἀνόσιος
 2862. καὶ C--------- καί
 2863. ῥύσασθαι VA--AMN--- ῥύομαι
 2864. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2865. μετὰ P--------- μετά
 2866. μεγαλομεροῦς A3H-GSF--- μεγαλομερής
 2867. ἐπιφανείας N1A-GSF--- ἐπιφανεία
 2868. ἐκ P--------- ἐκ
 2869. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2870. παρὰ P--------- παρά
 2871. πόδας N3D-APM--- πούς
 2872. ἐν P--------- ἐν
 2873. ἑτοίμῳ A1--DSN--- ἕτοιμος
 2874. μόρου N2--GSM--- μόρος
 2875. 3Mac 5:9
 2876. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2877. μὲν X--------- μέν
 2878. οὖν X--------- οὖν
 2879. ἐκτενῶς D--------- ἐκτενῶς
 2880. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2881. λιτανεία N1A-NSF--- λιτανεία
 2882. ἀνέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω ἀνα
 2883. εἰς P--------- εἰς
 2884. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2885. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 2886. 3Mac 5:10
 2887. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2888. δὲ X--------- δέ
 2889. Ἕρμων N3--NSM--- Ἕρμων
 2890. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2891. ἀνηλεεῖς A3H-APM--- ἀνηλεής
 2892. ἐλέφαντας N3--APM--- ἐλέφας
 2893. ποτίσας VA--AAPNSM ποτίζω
 2894. πεπληρωμένους VM--XMPAPM πληρόω
 2895. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2896. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2897. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 2898. πολλῆς A1--GSF--- πολύς
 2899. χορηγίας N1A-GSF--- χορηγία
 2900. καὶ C--------- καί
 2901. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2902. λιβάνου N2--GSM--- λίβανος
 2903. μεμεστωμένους VM--XMPAPM μεστόομαι
 2904. ὄρθριος A1A-NSM--- ὄρθριος
 2905. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2906. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2907. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 2908. παρῆν V9--IAI3S- εἰμί παρα
 2909. περὶ P--------- περί
 2910. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 2911. προσαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω προς
 2912. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2913. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2914. 3Mac 5:11
 2915. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2916. δὲ X--------- δέ
 2917. ἀπ' P--------- ἀπό
 2918. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 2919. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 2920. κτίσμα N3M-ASN--- κτίσμα
 2921. καλὸν A1--ASN--- καλός
 2922. ἐν P--------- ἐν
 2923. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 2924. καὶ C--------- καί
 2925. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2926. ἐπιβαλλόμενον V1--PMPASN βάλλω ἐπι
 2927. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2928. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2929. χαριζομένου V1--PMPGSM χαρίζομαι
 2930. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2931. οἷς RR--DPM--- ὅς
 2932. ἂν X--------- ἄν
 2933. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2934. θελήσῃ VA--AAS3S- θέλω
 2935. ὕπνου N2--GSM--- ὕπνος
 2936. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 2937. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2938. εἰς P--------- εἰς
 2939. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2940. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2941. 3Mac 5:12
 2942. καὶ C--------- καί
 2943. ἡδίστῳ A1B-DSFS-- ἡδύς
 2944. καὶ C--------- καί
 2945. βαθεῖ A3U-DSF--- βαθύς
 2946. κατεσχέθη VCI-API3S- ἔχω κατα
 2947. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2948. ἐνεργείᾳ N1A-DSF--- ἐνέργεια
 2949. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2950. δεσπότου N1M-GSM--- δεσπότης
 2951. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2952. ἀθέσμου A1B-GSF--- ἄθεσμος
 2953. μὲν X--------- μέν
 2954. προθέσεως N3I-GSF--- πρόθεσις
 2955. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 2956. διεσφαλμένος VMI-XMPNSM σφάλλω δια
 2957. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2958. δὲ X--------- δέ
 2959. ἀμεταθέτου A1B-GSM--- ἀμετάθετος
 2960. λογισμοῦ N2--GSM--- λογισμός
 2961. μεγάλως D--------- μεγάλως
 2962. διεψευσμένος VT--XMPNSM ψεύδομαι δια
 2963. 3Mac 5:13
 2964. οἵ RR--NPM--- ὅς
 2965. τε X--------- τε
 2966. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 2967. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2968. προσημανθεῖσαν VC--APPASF σημαίνω προ
 2969. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 2970. διαφυγόντες VB--AAPNPM φεύγω δια
 2971. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2972. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 2973. ᾔνουν V2I-IAI3P- αἰνέω
 2974. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2975. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2976. καὶ C--------- καί
 2977. πάλιν D--------- πάλιν
 2978. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 2979. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2980. εὐκατάλλακτον A1B-ASM--- εὐκατάλλακτος
 2981. δεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω
 2982. μεγαλοσθενοῦς A3H-GSF--- μεγαλοσθενής
 2983. ἑαυτοῦ RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 2984. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2985. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 2986. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2987. ὑπερηφάνοις A1B-DPN--- ὑπερήφανος
 2988. 3Mac 5:14
 2989. μεσούσης V4--PAPGSF μεσόω
 2990. δὲ X--------- δέ
 2991. ἤδη D--------- ἤδη
 2992. δεκάτης A1--GSF--- δέκατος
 2993. ὥρας N1A-GSF--- ὥρα
 2994. σχεδὸν D--------- σχεδόν
 2995. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2996. πρὸς P--------- πρός
 2997. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2998. κλήσεσιν N3I-DPF--- κλῆσις
 2999. τεταγμένος VK--XMPNSM τάσσω
 3000. ἀθρόους A1A-APM--- ἀθρόος
 3001. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3002. κλητοὺς A1--APM--- κλητός
 3003. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 3004. ἔνυξεν VAI-AAI3S- νύσσω
 3005. προσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι προς
 3006. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3007. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3008. 3Mac 5:15
 3009. καὶ C--------- καί
 3010. μόλις D--------- μόλις
 3011. διεγείρας VA--AAPNSM ἐγείρω δια
 3012. ὑπέδειξε VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 3013. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3014. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3015. συμποσίας N1A-GSF--- συμποσία
 3016. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 3017. ἤδη D--------- ἤδη
 3018. παρατρέχοντα V1--PAPASM τρέχω παρα
 3019. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3020. περὶ P--------- περί
 3021. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 3022. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3023. ποιούμενος V2--PMPNSM ποιέω
 3024. 3Mac 5:16
 3025. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3026. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3027. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3028. λογισάμενος VA--AMPNSM λογίζομαι
 3029. καὶ C--------- καί
 3030. τραπεὶς VD--APPNSM τρέπω
 3031. εἰς P--------- εἰς
 3032. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3033. πότον N2--ASM--- πότος
 3034. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 3035. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3036. παραγεγονότας VX--XAPAPM γίγνομαι παρα
 3037. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3038. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3039. συμποσίαν N1A-ASF--- συμποσία
 3040. ἄντικρυς D--------- ἄντικρυς
 3041. ἀνακλῖναι VA--AAN--- κλίνω ἀνα
 3042. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3043. 3Mac 5:17
 3044. οὗ RR--GSN--- ὅς
 3045. καὶ C--------- καί
 3046. γενομένου VB--AMPGSN γίγνομαι
 3047. παρῄνει V2I-IAI3S- αἰνέω παρα
 3048. εἰς P--------- εἰς
 3049. εὐωχίαν N1A-ASF--- εὐωχία
 3050. δόντας VO--AAPAPM δίδωμι
 3051. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 3052. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3053. παρὸν V9--PAPASN εἰμί παρα
 3054. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3055. συμποσίας N1A-GSF--- συμποσία
 3056. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3057. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 3058. γεραιρομένους V1--PMPAPM γεραίρω
 3059. εἰς P--------- εἰς
 3060. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 3061. καταθέσθαι VE--AMN--- τίθημι κατα
 3062. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 3063. 3Mac 5:18
 3064. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3065. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 3066. δὲ X--------- δέ
 3067. προβαινούσης V1--PAPGSF βαίνω προ
 3068. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3069. ὁμιλίας N1A-GSF--- ὁμιλία
 3070. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3071. Ἕρμωνα N3--ASM--- Ἕρμων
 3072. προσκαλεσάμενος VA--AMPNSM καλέω προς
 3073. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3074. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3075. μετὰ P--------- μετά
 3076. πικρᾶς A1A-GSF--- πικρός
 3077. ἀπειλῆς N1--GSF--- ἀπειλή
 3078. ἐπυνθάνετο V1I-IMI3S- πυνθάνομαι
 3079. τίνος RI--GSF--- τίς
 3080. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 3081. αἰτίας N1A-GSF--- αἰτία
 3082. εἰάθησαν VCI-API3P- ἐάω
 3083. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3084. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 3085. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3086. περιοῦσαν V9--PAPASF εἰμί περι
 3087. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 3088. περιβεβιωκότες VX--XAPNPM βιόω περι
 3089. 3Mac 5:19
 3090. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3091. δὲ X--------- δέ
 3092. ὑποδείξαντος VA--AAPGSM δεικνύω ὑπο
 3093. ἔτι D--------- ἔτι
 3094. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 3095. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3096. προσταγὲν VD--APPASN τάσσω προς
 3097. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3098. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 3099. ἀγειοχέναι VX--XAN--- ἄγω
 3100. καὶ C--------- καί
 3101. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3102. φίλων A1--GPM--- φίλος
 3103. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3104. προσμαρτυρησάντων VA--AAPGPM μαρτυρέω προς
 3105. 3Mac 5:20
 3106. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3107. ὠμότητα N3T-ASF--- ὠμότης
 3108. χείρονα A3N-ASF--- χείρων
 3109. Φαλάριδος N3D-GSF--- Φάλαρις
 3110. ἐσχηκὼς VX--XAPNSM ἔχω
 3111. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 3112. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3113. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3114. σήμερον D--------- σήμερον
 3115. ὕπνῳ N2--DSM--- ὕπνος
 3116. χάριν N3--ASF--- χάρις
 3117. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 3118. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3119. ἀνυπερθέτως D--------- ἀνυπερθέτως
 3120. δὲ X--------- δέ
 3121. εἰς P--------- εἰς
 3122. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3123. ἐπιτελοῦσαν V2--PAPASF τελέω ἐπι
 3124. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 3125. κατὰ P--------- κατά
 3126. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3127. ὅμοιον A1A-ASN--- ὅμοιος
 3128. ἑτοίμασον VA--AAD2S- ἑτοιμάζω
 3129. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3130. ἐλέφαντας N3--APM--- ἐλέφας
 3131. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3132. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3133. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3134. ἀθεμίτων A1B-GPM--- ἀθέμιτος
 3135. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3136. ἀφανισμόν N2--ASM--- ἀφανισμός
 3137. 3Mac 5:21
 3138. εἰπόντος VBI-AAPGSM λέγω
 3139. δὲ X--------- δέ
 3140. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3141. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3142. ἀσμένως D--------- ἀσμένως
 3143. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3144. μετὰ P--------- μετά
 3145. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 3146. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3147. παρόντες V9--PAPNPM εἰμί παρα
 3148. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 3149. συναινέσαντες VA--AAPNPM αἰνέω συν
 3150. εἰς P--------- εἰς
 3151. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3152. ἴδιον A1A-ASM--- ἴδιος
 3153. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3154. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 3155. ἀνέλυσεν VAI-AAI3S- λύω ἀνα
 3156. 3Mac 5:22
 3157. καὶ C--------- καί
 3158. οὐχ D--------- οὐ
 3159. οὕτως D--------- οὕτως
 3160. εἰς P--------- εἰς
 3161. ὕπνον N2--ASM--- ὕπνος
 3162. κατεχρήσαντο VAI-AMI3P- χράω κατα
 3163. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3164. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 3165. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3166. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 3167. ὡς C--------- ὡς
 3168. εἰς P--------- εἰς
 3169. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3170. παντοίους A1A-APM--- παντοῖος
 3171. μηχανᾶσθαι V3--PMN--- μηχανάομαι
 3172. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3173. ταλαιπώροις A1B-DPM--- ταλαίπωρος
 3174. δοκοῦσιν V2--PAPDPM δοκέω
 3175. ἐμπαιγμούς N2--APM--- ἐμπαιγμός
 3176. 3Mac 5:23
 3177. ἄρτι D--------- ἄρτι
 3178. δὲ X--------- δέ
 3179. ἀλεκτρυὼν N3N-NSM--- ἀλεκτρυών
 3180. ἐκέκραγεν VBI-AAI3S- κράζω
 3181. ὄρθριος A1A-NSM--- ὄρθριος
 3182. καὶ C--------- καί
 3183. τὰ RA--APN--- ὁ
 3184. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 3185. καθωπλικὼς D--------- καθωπλικώς
 3186. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3187. Ἕρμων N3--NSM--- Ἕρμων
 3188. ἐν P--------- ἐν
 3189. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3190. μεγάλῳ A1--DSN--- μέγας
 3191. περιστύλῳ N2N-DSN--- περίστυλον
 3192. διεκίνει V2I-IAI3S- κινέω δια
 3193. 3Mac 5:24
 3194. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3195. δὲ X--------- δέ
 3196. κατὰ P--------- κατά
 3197. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3198. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3199. πλήθη N3E-NPN--- πλῆθος
 3200. συνήθροιστο VMI-YMI3S- ἀθροίζω συν
 3201. πρὸς P--------- πρός
 3202. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3203. οἰκτροτάτην A1A-ASFS-- οἰκτρός
 3204. θεωρίαν N1A-ASF--- θεωρία
 3205. προσδοκῶντα V3--PAPNPN δοκάω προς
 3206. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3207. πρωίαν A1A-ASF--- πρώϊος
 3208. μετὰ P--------- μετά
 3209. σπουδῆς N1--GSF--- σπουδή
 3210. 3Mac 5:25
 3211. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3212. δὲ X--------- δέ
 3213. Ιουδαῖοι N2N-NPM--- Ἰουδαῖος
 3214. κατὰ P--------- κατά
 3215. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3216. ἀμερῆ A3H-ASM--- ἀμερής
 3217. ψυχουλκούμενοι V2--PMPNPM ψυχουλκέομαι
 3218. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 3219. πολύδακρυν A3U-ASM--- πολύδακρυς
 3220. ἱκετείαν N1A-ASF--- ἱκετεία
 3221. ἐν P--------- ἐν
 3222. μέλεσιν N3E-DPN--- μέλος
 3223. γοεροῖς A1A-DPN--- γοερός
 3224. τείνοντες V1--PAPNPM τείνω
 3225. τὰς RA--APF--- ὁ
 3226. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3227. εἰς P--------- εἰς
 3228. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3229. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3230. ἐδέοντο V2I-IMI3P- δέω
 3231. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3232. μεγίστου A1--GSMS-- μέγας
 3233. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3234. πάλιν D--------- πάλιν
 3235. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3236. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 3237. συντόμως D--------- συντόμως
 3238. 3Mac 5:26
 3239. οὔπω D--------- οὔπω
 3240. δὲ X--------- δέ
 3241. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 3242. βολαὶ N1--NPF--- βολή
 3243. κατεσπείροντο V1I-IMI3P- σπείρω κατα
 3244. καὶ C--------- καί
 3245. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3246. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3247. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3248. φίλους A1--APM--- φίλος
 3249. ἐκδεχομένου V1--PMPGSM δέχομαι ἐκ
 3250. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3251. Ἕρμων N3--NSM--- Ἕρμων
 3252. παραστὰς VH--AAPNSM ἵστημι παρα
 3253. ἐκάλει V2I-IAI3S- καλέω
 3254. πρὸς P--------- πρός
 3255. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3256. ἔξοδον N2--ASF--- ἔξοδος
 3257. ὑποδεικνύων V1--PAPNSM δεικνύω ὑπο
 3258. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3259. πρόθυμον A1B-ASN--- πρόθυμος
 3260. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3261. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3262. ἐν P--------- ἐν
 3263. ἑτοίμῳ A1--DSN--- ἕτοιμος
 3264. κεῖσθαι V5--PMN--- κεῖμαι
 3265. 3Mac 5:27
 3266. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3267. δὲ X--------- δέ
 3268. ἀποδεξαμένου VA--AMPGSM δέχομαι ἀπο
 3269. καὶ C--------- καί
 3270. καταπλαγέντος VD--APPGSM πλήσσω κατα
 3271. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3272. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3273. παρανόμῳ A1B-DSF--- παράνομος
 3274. ἐξόδῳ N2--DSF--- ἔξοδος
 3275. κατὰ P--------- κατά
 3276. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 3277. ἀγνωσίᾳ N1A-DSF--- ἀγνωσία
 3278. κεκρατημένος VM--XMPNSM κρατέω
 3279. ἐπυνθάνετο V1I-IMI3S- πυνθάνομαι
 3280. τί RI--NSN--- τίς
 3281. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3282. πρᾶγμα N3M-NSN--- πρᾶγμα
 3283. ἐφ' P--------- ἐπί
 3284. οὗ RR--GSN--- ὅς
 3285. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3286. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3287. μετὰ P--------- μετά
 3288. σπουδῆς N1--GSF--- σπουδή
 3289. τετέλεσται VM--XMI3S- τελέω
 3290. 3Mac 5:28
 3291. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 3292. δὲ X--------- δέ
 3293. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3294. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3295. ἐνέργεια N1A-NSF--- ἐνέργεια
 3296. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3297. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3298. δεσποτεύοντος V1--PAPGSM δεσποτεύω
 3299. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3300. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3301. πρὶν D--------- πρίν
 3302. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3303. μεμηχανημένων VM--XMPGPN μηχανάομαι
 3304. λήθην N1--ASF--- λήθη
 3305. κατὰ P--------- κατά
 3306. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 3307. ἐντεθεικότος VT--XAPGSM τίθημι ἐν
 3308. 3Mac 5:29
 3309. ὑπεδείκνυεν V5I-IAI3S- δεικνύω ὑπο
 3310. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3311. Ἕρμων N3--NSM--- Ἕρμων
 3312. καὶ C--------- καί
 3313. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3314. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3315. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 3316. τὰ RA--APN--- ὁ
 3317. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 3318. καὶ C--------- καί
 3319. τὰς RA--APF--- ὁ
 3320. δυνάμεις N3I-APF--- δύναμις
 3321. ἡτοιμάσθαι VM--XMN--- ἑτοιμάζω
 3322. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 3323. κατὰ P--------- κατά
 3324. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3325. σὴν A1--ASF--- σός
 3326. ἐκτενῆ A3H-ASF--- ἐκτενής
 3327. πρόθεσιν N3I-ASF--- πρόθεσις
 3328. 3Mac 5:30
 3329. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3330. δὲ X--------- δέ
 3331. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3332. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3333. ῥηθεῖσιν VA--APPDPN εἶπον
 3334. πληρωθεὶς VC--APPNSM πληρόω
 3335. βαρεῖ A3U-DSM--- βαρύς
 3336. χόλῳ N2--DSM--- χόλος
 3337. διὰ P--------- διά
 3338. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3339. περὶ P--------- περί
 3340. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 3341. προνοίᾳ N1A-DSN--- πρόνοια
 3342. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3343. διεσκεδάσθαι VT--XMN--- σκεδάζω δια
 3344. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 3345. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3346. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3347. νόημα N3M-ASN--- νόημα
 3348. ἐνατενίσας VA--AAPNSM ἀτενίζω ἐν
 3349. μετὰ P--------- μετά
 3350. ἀπειλῆς N1--GSF--- ἀπειλή
 3351. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3352. 3Mac 5:31
 3353. ὅσοι RR--NPM--- ὅσος
 3354. γονεῖς N3V-NPM--- γονεύς
 3355. παρῆσαν V9--IAI3P- εἰμί παρα
 3356. ἢ C--------- ἤ
 3357. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 3358. γόνοι N2--NPM--- γόνος
 3359. τήνδε RD--ASF--- ὅδε
 3360. θηρσὶν N3--DPM--- θήρ
 3361. ἀγρίοις A1A-DPM--- ἄγριος
 3362. ἐσκεύασα VAI-AAI1S- σκευάζω
 3363. ἂν X--------- ἄν
 3364. δαψιλῆ A3H-ASF--- δαψιλής
 3365. θοῖναν N1A-ASF--- θοῖνα
 3366. ἀντὶ P--------- ἀντί
 3367. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3368. ἀνεγκλήτων A1B-GPM--- ἀνέγκλητος
 3369. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 3370. καὶ C--------- καί
 3371. προγόνοις N2--DPM--- πρόγονος
 3372. ἐμοῖς A1--DPM--- ἐμός
 3373. ἀποδεδειγμένων VK--XMPGPM δεικνύω ἀπο
 3374. ὁλοσχερῆ A3H-ASF--- ὁλοσχερής
 3375. βεβαίαν A1A-ASF--- βέβαιος
 3376. πίστιν N3I-ASF--- πίστις
 3377. ἐξόχως D--------- ἐξόχως
 3378. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3379. 3Mac 5:32
 3380. καίπερ C--------- καίπερ
 3381. εἰ C--------- εἰ
 3382. μὴ D--------- μή
 3383. διὰ P--------- διά
 3384. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3385. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3386. συντροφίας N1A-GSF--- συντροφία
 3387. στοργὴν N1--ASF--- στοργή
 3388. καὶ C--------- καί
 3389. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3390. χρείας N1A-GSF--- χρεία
 3391. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3392. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 3393. ἀντὶ P--------- ἀντί
 3394. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 3395. ἐστερήθης VCI-API2S- στερέω
 3396. 3Mac 5:33
 3397. οὕτως D--------- οὕτως
 3398. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3399. Ἕρμων N3--NSM--- Ἕρμων
 3400. ἀπροσδόκητον A1B-ASM--- ἀπροσδόκητος
 3401. ἐπικίνδυνον A1B-ASM--- ἐπικίνδυνος
 3402. ὑπήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ὑπο
 3403. ἀπειλὴν N1--ASF--- ἀπειλή
 3404. καὶ C--------- καί
 3405. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3406. ὁράσει N3I-DSF--- ὅρασις
 3407. καὶ C--------- καί
 3408. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3409. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 3410. συνεστάλη VDI-API3S- στέλλω συν
 3411. 3Mac 5:34
 3412. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3413. καθεῖς M---NSM--- καθεῖς
 3414. δὲ X--------- δέ
 3415. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3416. φίλων A1--GPM--- φίλος
 3417. σκυθρωπῶς D--------- σκυθρωπῶς
 3418. ὑπεκρέων V2--PAPNSM ὑπεκρέω
 3419. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3420. συνηθροισμένους VT--XMPAPM ἀθροιζω συν
 3421. ἀπέλυσαν VAI-AAI3P- λύω ἀπο
 3422. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 3423. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3424. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3425. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 3426. ἀσχολίαν N1A-ASF--- ἀσχολία
 3427. 3Mac 5:35
 3428. οἵ RR--NPM--- ὅς
 3429. τε X--------- τε
 3430. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 3431. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3432. παρὰ P--------- παρά
 3433. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3434. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3435. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 3436. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3437. ἐπιφανῆ A3H-APN--- ἐπιφανής
 3438. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3439. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3440. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3441. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3442. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 3443. ᾔνουν V2I-IAI3P- αἰνέω
 3444. καὶ C--------- καί
 3445. τῆσδε RD--GSF--- ὅδε
 3446. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3447. βοηθείας N1A-GSF--- βοήθεια
 3448. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3449. τετευχότες VX--XAPNPM τυγχάνω
 3450. 3Mac 5:36
 3451. κατὰ P--------- κατά
 3452. δὲ X--------- δέ
 3453. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3454. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3455. νόμους N2--APM--- νόμος
 3456. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3457. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3458. συστησάμενος VH--AMPNSM ἵστημι συν
 3459. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 3460. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3461. συμπόσιον N2N-ASN--- συμπόσιον
 3462. εἰς P--------- εἰς
 3463. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 3464. τραπῆναι VD--APN--- τρέπω
 3465. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 3466. 3Mac 5:37
 3467. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3468. δὲ X--------- δέ
 3469. Ἕρμωνα N3--ASM--- Ἕρμων
 3470. προσκαλεσάμενος VA--AMPNSM καλέω προς
 3471. μετὰ P--------- μετά
 3472. ἀπειλῆς N1--GSF--- ἀπειλή
 3473. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3474. ποσάκις D--------- ποσάκις
 3475. δὲ X--------- δέ
 3476. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 3477. σοι RP--DS---- σύ
 3478. περὶ P--------- περί
 3479. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 3480. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 3481. προστάττειν V1--PAN--- τάσσω προς
 3482. ἀθλιώτατε A1A-VPNS-- ἄθλιος
 3483. 3Mac 5:38
 3484. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3485. ἐλέφαντας N3--APM--- ἐλέφας
 3486. ἔτι D--------- ἔτι
 3487. καὶ C--------- καί
 3488. νῦν D--------- νῦν
 3489. καθόπλισον VA--AAD2S- ὁπλίζω κατα
 3490. εἰς P--------- εἰς
 3491. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3492. αὔριον D--------- αὔριον
 3493. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3494. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3495. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3496. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3497. ἀφανισμόν N2--ASM--- ἀφανισμός
 3498. 3Mac 5:39
 3499. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3500. δὲ X--------- δέ
 3501. συνανακείμενοι V5--PMPNPM κεῖμαι συν ἀνα
 3502. συγγενεῖς A3H-NPM--- συγγενής
 3503. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3504. ἀσταθῆ A3H-ASF--- ἀσταθής
 3505. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 3506. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3507. θαυμάζοντες V1--PAPNPM θαυμάζω
 3508. προεφέροντο V1I-IMI3P- φέρω προ
 3509. τάδε RD--APN--- ὅδε
 3510. 3Mac 5:40
 3511. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 3512. μέχρι P--------- μέχρι
 3513. τίνος RI--GSN--- τίς
 3514. ὡς D--------- ὡς
 3515. ἀλόγους A1B-APM--- ἄλογος
 3516. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3517. διαπειράζεις V1--PAI2S- πειράζω δια
 3518. προστάσσων V1--PAPNSM τάσσω προς
 3519. ἤδη D--------- ἤδη
 3520. τρίτον A1--ASM--- τρίτος
 3521. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3522. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 3523. καὶ C--------- καί
 3524. πάλιν D--------- πάλιν
 3525. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3526. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3527. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 3528. ἐκ P--------- ἐκ
 3529. μεταβολῆς N1--GSF--- μεταβολή
 3530. ἀναλύων V1--PAPNSM λύω ἀνα
 3531. τὰ RA--APN--- ὁ
 3532. σοὶ RP--DS---- σύ
 3533. δεδογμένα VK--XMPAPN δοκέω
 3534. 3Mac 5:41
 3535. ὧν RR--GPM--- ὅς
 3536. χάριν N3--ASF--- χάρις
 3537. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3538. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 3539. διὰ P--------- διά
 3540. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3541. προσδοκίαν N1A-ASF--- προσδοκία
 3542. ὀχλεῖ V2--PAI3S- ὀχλέω
 3543. καὶ C--------- καί
 3544. πληθύουσα V1--PAPNSF πληθύνω
 3545. συστροφαῖς N1--DPF--- συστροφή
 3546. ἤδη D--------- ἤδη
 3547. καὶ C--------- καί
 3548. κινδυνεύει V1--PAI3S- κινδυνεύω
 3549. πολλάκις D--------- πολλάκις
 3550. διαρπασθῆναι VC--APN--- ἁρπάζω δια
 3551. 3Mac 5:42
 3552. ὅθεν D--------- ὅθεν
 3553. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3554. κατὰ P--------- κατά
 3555. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3556. Φάλαρις N---NSM--- Φάλαρις
 3557. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3558. ἐμπληθυνθεὶς VC--APPNSM πληθύνω ἐν
 3559. ἀλογιστίας N1A-APF--- ἀλογιστία
 3560. καὶ C--------- καί
 3561. τὰς RA--APF--- ὁ
 3562. γινομένας V1--PMPAPF γίγνομαι
 3563. πρὸς P--------- πρός
 3564. ἐπισκοπὴν N1--ASF--- ἐπισκοπή
 3565. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3566. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3567. ἐν P--------- ἐν
 3568. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3569. μεταβολὰς N1--APF--- μεταβολή
 3570. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3571. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 3572. παρ' P--------- παρά
 3573. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 3574. ἡγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι
 3575. ἀτελέστατον A3H-ASMS-- ἀτελής
 3576. βεβαίως D--------- βεβαίως
 3577. ὅρκον N2--ASM--- ὅρκος
 3578. ὁρισάμενος VA--AMPNSM ὁρίζω
 3579. τούτους RD--APM--- οὗτος
 3580. μὲν X--------- μέν
 3581. ἀνυπερθέτως D--------- ἀνυπερθέτως
 3582. πέμψειν VF--FAN--- πέμπω
 3583. εἰς P--------- εἰς
 3584. ᾅδην N1M-ASM--- ᾅδης
 3585. ἐν P--------- ἐν
 3586. γόνασιν N3--DSN--- γόνυ
 3587. καὶ C--------- καί
 3588. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 3589. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 3590. ᾐκισμένους VT--XMPAPM αἰκίζω
 3591. 3Mac 5:43
 3592. ἐπιστρατεύσαντα VA--AAPASM στρατεύω ἐπι
 3593. δὲ X--------- δέ
 3594. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3595. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3596. Ιουδαίαν N---ASF--- Ἰουδαία
 3597. ἰσόπεδον A1B-ASF--- ἰσόπεδος
 3598. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 3599. καὶ C--------- καί
 3600. δόρατι N3--DSN--- δόρυ
 3601. θήσεσθαι VF--FMN--- τίθημι
 3602. διὰ P--------- διά
 3603. τάχους N3E-GSN--- τάχος
 3604. καὶ C--------- καί
 3605. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3606. ἄβατον A1B-ASM--- ἄβατος
 3607. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3608. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3609. ναὸν N2--ASM--- ναός
 3610. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 3611. πρηνέα A3H-ASM--- πρηνής
 3612. ἐν P--------- ἐν
 3613. τάχει A3U-DSM--- ταχύς
 3614. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3615. συντελούντων V2--PAPGPM τελέω συν
 3616. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3617. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 3618. ἔρημον N2--ASF--- ἐρῆμος
 3619. εἰς P--------- εἰς
 3620. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3621. ἅπαντα A3--ASM--- ἅπας
 3622. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 3623. καταστήσειν VF--FAN--- ἵστημι κατα
 3624. 3Mac 5:44
 3625. τότε D--------- τότε
 3626. περιχαρεῖς VD--APPNSM χαίρω περι
 3627. ἀναλύσαντες VA--AAPNPM λύω ἀνα
 3628. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3629. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 3630. καὶ C--------- καί
 3631. συγγενεῖς A3H-NPM--- συγγενής
 3632. μετὰ P--------- μετά
 3633. πίστεως N3I-GSF--- πίστις
 3634. διέτασσον V1I-IAI3P- τάσσω δια
 3635. τὰς RA--APF--- ὁ
 3636. δυνάμεις N3I-APF--- δύναμις
 3637. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3638. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3639. εὐκαιροτάτους A1B-APMS-- εὔκαιρος
 3640. τόπους N2--APM--- τόπος
 3641. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3642. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3643. πρὸς P--------- πρός
 3644. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3645. τήρησιν N3I-ASF--- τήρησις
 3646. 3Mac 5:45
 3647. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3648. δὲ X--------- δέ
 3649. ἐλεφαντάρχης N1M-NSM--- ἐλεφαντάρχης
 3650. τὰ RA--APN--- ὁ
 3651. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 3652. σχεδὸν D--------- σχεδόν
 3653. ὡς C--------- ὡς
 3654. εἰπεῖν VBI-AAN--- λέγω
 3655. εἰς P--------- εἰς
 3656. κατάστεμα N3M-ASN--- κατάστεμα
 3657. μανιῶδες A3H-APN--- μανιώδης
 3658. ἀγειοχὼς VX--XAPNSM ἄγω
 3659. εὐωδεστάτοις A3H-DPMS-- εὐώδης
 3660. πόμασιν N3M-DPN--- πόμα
 3661. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 3662. λελιβανωμένου VM--XMPGSM λιβανόω
 3663. φοβερῶς D--------- φοβερῶς
 3664. κεκοσμημένα VM--XMPNPN κοσμέω
 3665. κατασκευαῖς N1--DPF--- κατασκευή
 3666. 3Mac 5:46
 3667. περὶ P--------- περί
 3668. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3669. ἕω N3--ASF--- ἕως
 3670. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3671. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3672. ἤδη D--------- ἤδη
 3673. πλήθεσιν N3E-DPN--- πλῆθος
 3674. ἀναριθμήτοις A1B-DPN--- ἀναρίθμητος
 3675. κατὰ P--------- κατά
 3676. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3677. ἱπποδρόμου N2--GSM--- ἱππόδρομος
 3678. καταμεμεστωμένης VM--PPPGSF μεστόω κατα
 3679. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 3680. εἰς P--------- εἰς
 3681. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3682. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 3683. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3684. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3685. προκείμενον V5--PMPASN κεῖμαι προ
 3686. ὤτρυνε V1I-IAI3S- ὀτρύνω
 3687. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3688. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3689. 3Mac 5:47
 3690. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3691. δὲ X--------- δέ
 3692. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 3693. βαρείᾳ A3U-DSF--- βαρύς
 3694. γεμίσας VA--AAPNSM γεμίζω
 3695. δυσσεβῆ A3H-ASF--- δυσσεβής
 3696. φρένα N3--ASF--- φρήν
 3697. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3698. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3699. βάρει A3U-DSM--- βαρύς
 3700. σὺν P--------- σύν
 3701. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3702. θηρίοις N2N-DPN--- θηρίον
 3703. ἐξώρμησε VAI-AAI3S- ὁρμάω ἐκ
 3704. βουλόμενος V1--PMPNSM βούλομαι
 3705. ἀτρώτῳ A1B-DSF--- ἄτρωτος
 3706. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3707. καὶ C--------- καί
 3708. κόραις N1--DPF--- κόρη
 3709. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 3710. θεάσασθαι VA--AMN--- θεάομαι
 3711. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3712. ἐπίπονον A1B-ASF--- ἐπίπονος
 3713. καὶ C--------- καί
 3714. ταλαίπωρον A1B-ASF--- ταλαίπωρος
 3715. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3716. προσεσημαμμένων VMI-XPPNSM σημαίνω προς
 3717. καταστροφήν N1--ASF--- καταστροφή
 3718. 3Mac 5:48
 3719. ὡς D--------- ὡς
 3720. δὲ X--------- δέ
 3721. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3722. ἐλεφάντων N3--GPM--- ἐλέφας
 3723. ἐξιόντων V9--PAPGPM ἵημι ἐκ
 3724. περὶ P--------- περί
 3725. πύλην N1--ASF--- πύλη
 3726. καὶ C--------- καί
 3727. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3728. συνεπομένης V1--PMPGSF ἕπομαι συν
 3729. ἐνόπλου A1B-GSF--- ἔνοπλος
 3730. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 3731. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3732. τε X--------- τε
 3733. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3734. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 3735. πορείας N1A-GSF--- πορεία
 3736. κονιορτὸν N2--ASM--- κονιορτός
 3737. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 3738. καὶ C--------- καί
 3739. βαρυηχῆ A3H-ASM--- βαρυηχής
 3740. θόρυβον N2--ASM--- θόρυβος
 3741. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 3742. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3743. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 3744. 3Mac 5:49
 3745. ὑστάτην A1--ASFS-- ὕστερος
 3746. βίου N2--GSM--- βίος
 3747. ῥοπὴν N1--ASF--- ῥοπή
 3748. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3749. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 3750. δόξαντες VA--AAPNPM δοκέω
 3751. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 3752. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3753. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 3754. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3755. ἀθλιωτάτης A1A-GSFS-- ἄθλιος
 3756. προσδοκίας N1A-GSF--- προσδοκία
 3757. εἰς P--------- εἰς
 3758. οἶκτον N2--ASM--- οἶκτος
 3759. καὶ C--------- καί
 3760. γόους N2--APM--- γόος
 3761. τραπέντες VD--APPNPM τρέπω
 3762. κατεφίλουν V2I-IAI3P- φιλέω κατα
 3763. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 3764. περιπλεκόμενοι V1--PMPNPM πλέκω περι
 3765. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3766. συγγενέσιν A3H-DPM--- συγγενής
 3767. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3768. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3769. τραχήλους N2--APM--- τράχηλος
 3770. ἐπιπίπτοντες V1--PAPNPM πίπτω ἐπι
 3771. γονεῖς N3V-NPM--- γονεύς
 3772. παισὶν N3D-DPM--- παῖς
 3773. καὶ C--------- καί
 3774. μητέρες N3--NPF--- μήτηρ
 3775. νεάνισιν N3D-DPF--- νεᾶνις
 3776. ἕτεραι A1A-NPF--- ἕτερος
 3777. δὲ X--------- δέ
 3778. νεογνὰ A1B-APN--- νεογνός
 3779. πρὸς P--------- πρός
 3780. μαστοὺς N2--APM--- μαστός
 3781. ἔχουσαι V1--PAPNPF ἔχω
 3782. βρέφη N3E-APN--- βρέφος
 3783. τελευταῖον A1A-ASN--- τελευταῖος
 3784. ἕλκοντα V1--PAPAPN ἕλκω
 3785. γάλα N3--ASN--- γάλα
 3786. 3Mac 5:50
 3787. οὐ D--------- οὐ
 3788. μὴν X--------- μήν
 3789. δὲ X--------- δέ
 3790. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3791. καὶ C--------- καί
 3792. τὰς RA--APF--- ὁ
 3793. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 3794. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3795. γεγενημένας VM--XMPAPF γίγνομαι
 3796. ἀντιλήμψεις N3I-NPF--- ἀντίληψις
 3797. ἐξ P--------- ἐκ
 3798. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3799. συνιδόντες VB--AAPNPM ὁράω συν
 3800. πρηνεῖς A3H-NPF--- πρηνής
 3801. ὁμοθυμαδὸν D--------- ὁμοθυμαδόν
 3802. ῥίψαντες VA--AAPNPM ῥίπτω
 3803. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 3804. καὶ C--------- καί
 3805. τὰ RA--APN--- ὁ
 3806. νήπια A1A-APN--- νήπιος
 3807. χωρίσαντες VA--AAPNPM χωρίζω
 3808. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3809. μαστῶν N2--GPM--- μαστός
 3810. 3Mac 5:51
 3811. ἀνεβόησαν VAI-AAI3P- βοάω ἀνα
 3812. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 3813. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 3814. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3815. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3816. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3817. ἁπάσης A1S-GSF--- ἅπας
 3818. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 3819. δυνάστην N1M-ASM--- δυνάστης
 3820. ἱκετεύοντες V1--PAPNPM ἱκετεύω
 3821. οἰκτῖραι VA--AAN--- οἰκτείρω
 3822. μετὰ P--------- μετά
 3823. ἐπιφανείας N1--APF--- ἐπιφάνεια
 3824. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3825. ἤδη D--------- ἤδη
 3826. πρὸς P--------- πρός
 3827. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 3828. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 3829. καθεστῶτας VXI-XAPAPM ἵστημι κατα
 3830. 3Mac 6:1
 3831. Ελεαζαρος N2--NSM--- Ελεαζαρος
 3832. δέ X--------- δέ
 3833. τις RI--NSM--- τις
 3834. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3835. ἐπίσημος A1B-NSM--- ἐπίσημος
 3836. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3837. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3838. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3839. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 3840. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 3841. ἐν P--------- ἐν
 3842. πρεσβείῳ N2N-DSN--- πρεσβεῖον
 3843. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3844. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 3845. ἤδη D--------- ἤδη
 3846. λελογχὼς VX--XAPNSM λαγχάνω
 3847. καὶ C--------- καί
 3848. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 3849. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3850. κατὰ P--------- κατά
 3851. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3852. βίον N2--ASM--- βίος
 3853. ἀρετῇ N1--DSF--- ἀρετή
 3854. κεκοσμημένος VM--XPPNSM κοσμέω
 3855. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3856. περὶ P--------- περί
 3857. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3858. καταστείλας VA--AAPNSM στέλλω κατα
 3859. πρεσβυτέρους A1A-APMC-- πρεσβύτερος
 3860. ἐπικαλεῖσθαι V2--PMN--- καλέω ἐπι
 3861. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3862. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 3863. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3864. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 3865. τάδε RD--APN--- ὅδε
 3866. 3Mac 6:2
 3867. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 3868. μεγαλοκράτωρ N3R-VSM--- μεγαλοκράτωρ
 3869. ὕψιστε A1--VSM--- ὕψιστε
 3870. παντοκράτωρ N3R-VSM--- παντοκράτωρ
 3871. θεὲ N2--VSM--- θεός
 3872. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3873. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 3874. διακυβερνῶν V3--PAPVSM κυβερνάω δια
 3875. ἐν P--------- ἐν
 3876. οἰκτιρμοῖς N2--DPM--- οἰκτιρμός
 3877. κτίσιν N3I-ASF--- κτίσις
 3878. 3Mac 6:3
 3879. ἔπιδε P+X------- ἐπί
 3880. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3881. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 3882. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 3883. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3884. ἡγιασμένου VT--XPPGSM ἁγιάζω
 3885. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 3886. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 3887. μερίδος N3D-GSF--- μερίς
 3888. ἡγιασμένης VT--XPPGSF ἁγιάζω
 3889. σου RP--GS---- σύ
 3890. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3891. ἐν P--------- ἐν
 3892. ξένῃ A1--DSF--- ξένος
 3893. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3894. ξένον A1--ASM--- ξένος
 3895. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 3896. ἀπολλύμενον V5--PMPASM ὀλλύω ἀπο
 3897. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 3898. 3Mac 6:4
 3899. σὺ RP--NS---- σύ
 3900. Φαραω N---ASM--- Φαραώ
 3901. πληθύνοντα V1--PAPASM πληθύνω
 3902. ἅρμασιν N3M-DPN--- ἅρμα
 3903. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3904. πρὶν D--------- πρίν
 3905. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3906. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 3907. δυνάστην N1M-ASM--- δυνάστης
 3908. ἐπαρθέντα VC--APPASM αἴρω ἐπι
 3909. ἀνόμῳ A1B-DSM--- ἄνομος
 3910. θράσει A3U-DSM--- θρασύς
 3911. καὶ C--------- καί
 3912. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 3913. μεγαλορρήμονι A3--DSF--- μεγαλορρήμων
 3914. σὺν P--------- σύν
 3915. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3916. ὑπερηφάνῳ A1B-DSF--- ὑπερήφονος
 3917. στρατιᾷ N1A-DSF--- στρατία
 3918. ποντοβρόχους A1B-APF--- ποντόβροχος
 3919. ἀπώλεσας VAI-AAI2S- ὀλλύω ἀπο
 3920. φέγγος N3E-ASN--- φέγγος
 3921. ἐπιφάνας VA--AAPNSM φαίνω ἐπι
 3922. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 3923. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3924. γένει N3E-DSN--- γένος
 3925. 3Mac 6:5
 3926. σὺ RP--NS---- σύ
 3927. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3928. ἀναριθμήτοις A1B-DPF--- ἀναρίθμητος
 3929. δυνάμεσιν N3I-DPF--- δύναμις
 3930. γαυρωθέντα VC--APPASM γαυρόω
 3931. Σενναχηριμ N---NSM--- Σενναχηριμ
 3932. βαρὺν A3U-ASM--- βαρύς
 3933. Ἀσσυρίων N2--GSM--- Ἀσσύριος
 3934. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3935. δόρατι N3--DSN--- δόρυ
 3936. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3937. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 3938. ὑποχείριον A1B-ASF--- ὑποχείριος
 3939. ἤδη D--------- ἤδη
 3940. λαβόντα VB--AAPASM λαμβάνω
 3941. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3942. καὶ C--------- καί
 3943. μετεωρισθέντα VC--APPAPN μετεωρίζω
 3944. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3945. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3946. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 3947. σου RP--GS---- σύ
 3948. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3949. βαρέα A3U-APN--- βαρύς
 3950. λαλοῦντα V2--PAPASM λαλέω
 3951. κόμπῳ N2--DSM--- κόμπος
 3952. καὶ C--------- καί
 3953. θράσει A3U-DSM--- θρασύς
 3954. σύ RP--NS---- σύ
 3955. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 3956. ἔθραυσας VAI-AAI2S- θραύω
 3957. ἔκδηλον A1B-ASN--- ἔκδηλος
 3958. δεικνὺς V5--PAI2S- δεικνύω
 3959. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 3960. πολλοῖς A1--DPN--- πολύς
 3961. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3962. σὸν A1--ASN--- σός
 3963. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 3964. 3Mac 6:6
 3965. σὺ RP--NS---- σύ
 3966. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3967. κατὰ P--------- κατά
 3968. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3969. Βαβυλωνίαν N1--ASF--- Βαβυλωνίαν
 3970. τρεῖς M---APM--- τρεῖς
 3971. ἑταίρους N2--APM--- ἑταῖρος
 3972. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 3973. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3974. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3975. αὐθαιρέτως D--------- αὐθαιρέτως
 3976. δεδωκότας VX--XAPAPM δίδωμι
 3977. εἰς P--------- εἰς
 3978. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3979. μὴ D--------- μή
 3980. λατρεῦσαι VA--AAN--- λατρεύω
 3981. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3982. κενοῖς A1--DPM--- κενός
 3983. διάπυρον A1B-ASM--- διάπυρος
 3984. δροσίσας VA--AAPNSM δροσίζω
 3985. κάμινον N2--ASM--- κάμινος
 3986. ἐρρύσω VAI-AMI2S- ῥύομαι
 3987. μέχρι P--------- μέχρι
 3988. τριχὸς N3--GSF--- θρίξ
 3989. ἀπημάντους A1B-ASF--- ἀπήμαντος
 3990. φλόγα N3G-ASF--- φλόξ
 3991. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 3992. ἐπιπέμψας VA--AAPNSM πέμπω ἐπι
 3993. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3994. ὑπεναντίοις A1A-DPM--- ὑπεναντίος
 3995. 3Mac 6:7
 3996. σὺ RP--NS---- σύ
 3997. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3998. διαβολαῖς N1--DPF--- διαβολή
 3999. φθόνου N2--GSM--- φθόνος
 4000. λέουσι N3--DPM--- λέων
 4001. κατὰ P--------- κατά
 4002. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4003. ῥιφέντα VC--APPASM ῥίπτω
 4004. θηρσὶν N3--DPM--- θήρ
 4005. βορὰν N1A-ASF--- βορά
 4006. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 4007. εἰς P--------- εἰς
 4008. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 4009. ἀνήγαγες VBI-AAI2S- ἄγω ἀνα
 4010. ἀσινῆ A3H-ASM--- ἀσινής
 4011. 3Mac 6:8
 4012. τόν RA--ASM--- ὁ
 4013. τε X--------- τε
 4014. βυθοτρεφοῦς A3H-ASN--- βυθοτρεφής
 4015. ἐν P--------- ἐν
 4016. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 4017. κήτους N3E-GSN--- κῆτος
 4018. Ιωναν N---ASM--- Ιωναν
 4019. τηκόμενον V1--PMPASM τήκω
 4020. ἀφιδὼν VB--AAPNSM ὁράω ἀπο
 4021. ἀπήμαντον A1B-ASM--- ἀπήμαντος
 4022. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4023. οἰκείοις A1A-DPM--- οἰκεῖος
 4024. ἀνέδειξας VAI-AAI2S- δεικνύω ἀνα
 4025. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 4026. 3Mac 6:9
 4027. καὶ C--------- καί
 4028. νῦν D--------- νῦν
 4029. μίσυβρι N3--DSM--- μίσυβρις
 4030. πολυέλεε A1B-VSM--- πολυέλεος
 4031. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4032. ὅλων A1--GPM--- ὅλος
 4033. σκεπαστά N1M-VSM--- σκεπαστής
 4034. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4035. τάχος N3E-ASN--- τάχος
 4036. ἐπιφάνηθι VZ--APD2S- φαίνω ἐπι
 4037. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4038. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4039. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4040. γένους N3E-GSN--- γένος
 4041. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4042. ἐβδελυγμένων VAI-AMPGPN βδελύσσω
 4043. ἀνόμων A1B-GPN--- ἄνομος
 4044. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4045. ὑβριζομένοις V1--PMPDPM ὑβρίζω
 4046. 3Mac 6:10
 4047. εἰ C--------- εἰ
 4048. δὲ X--------- δέ
 4049. ἀσεβείαις N1A-DPF--- ἀσέβεια
 4050. κατὰ P--------- κατά
 4051. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4052. ἀποικίαν N1A-ASF--- ἀποικία
 4053. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4054. βίος N2--NSM--- βίος
 4055. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4056. ἐνέσχηται VXI-XPS3S- ἔχω ἐν
 4057. ῥυσάμενος VA--AMPNSM ῥύομαι
 4058. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4059. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4060. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 4061. χειρός N3--GSF--- χείρ
 4062. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4063. προαιρῇ V1--PAS3S- αἴρω προ
 4064. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 4065. ἀπόλεσον VA--AAD2S- ὀλλύω ἀπο
 4066. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4067. μόρῳ N2--DSM--- μόρος
 4068. 3Mac 6:11
 4069. μὴ D--------- μή
 4070. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4071. ματαίοις A1A-DPM--- μάταιος
 4072. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4073. ματαιόφρονες N3N-NPM--- ματαιόφρων
 4074. εὐλογησάτωσαν VA--AAD3P- εὐλογέω
 4075. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4076. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4077. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4078. ἠγαπημένων VM--XMPGPM ἀγαπάω
 4079. σου RP--GS---- σύ
 4080. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 4081. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4082. οὐδὲ X--------- οὐδέ
 4083. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4084. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4085. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4086. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 4087. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4088. 3Mac 6:12
 4089. σὺ RP--NS---- σύ
 4090. δέ X--------- δέ
 4091. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4092. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4093. ἀλκὴν N1--ASF--- ἀλκή
 4094. καὶ C--------- καί
 4095. δυναστείαν N1A-ASF--- δυναστεία
 4096. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 4097. ἅπασαν A1S-ASF--- ἅπας
 4098. αἰώνιε A1B-VSM--- αἰώνιος
 4099. νῦν D--------- νῦν
 4100. ἔπιδε VB--AAD2S- ὁράω ἐπι
 4101. ἐλέησον VA--AAD2S- ἐλεέω
 4102. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4103. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4104. καθ' P--------- κατά
 4105. ὕβριν N3I-ASF--- ὕβρις
 4106. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 4107. ἀλόγιστον A1B-ASM--- ἀλόγιστος
 4108. ἐκ P--------- ἐκ
 4109. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4110. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 4111. μεθισταμένους V6--PMPAPM ἵστημι μετα
 4112. ἐν P--------- ἐν
 4113. ἐπιβούλων A1B-GPM--- ἐπίβουλος
 4114. τρόπῳ N2--DSM--- τρόπος
 4115. 3Mac 6:13
 4116. πτηξάτω VA--AAD2S- πτήσσω
 4117. δὲ X--------- δέ
 4118. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4119. σὴν A1--ASF--- σός
 4120. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 4121. ἀνίκητον A1B-ASF--- ἀνίκητος
 4122. σήμερον D--------- σήμερον
 4123. ἔντιμε A1B-VSM--- ἔντιμος
 4124. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 4125. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 4126. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4127. σωτηρίᾳ N1A-DSF--- σωτηρία
 4128. Ιακωβ N---ASM--- Ἰακώβ
 4129. γένους N3E-GSN--- γένος
 4130. 3Mac 6:14
 4131. ἱκετεύει V1--PAI3S- ἱκετεύω
 4132. σε RP--AS---- σύ
 4133. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4134. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 4135. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 4136. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4137. νηπίων A1A-GPM--- νήπιος
 4138. καὶ C--------- καί
 4139. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4140. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4141. γονεῖς N3V-NPM--- γονεύς
 4142. μετὰ P--------- μετά
 4143. δακρύων N2N-GPN--- δάκρυ
 4144. 3Mac 6:15
 4145. δειχθήτω VC--APD3S- δεικνύω
 4146. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 4147. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 4148. ὅτι C--------- ὅτι
 4149. μεθ' P--------- μετά
 4150. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4151. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4152. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4153. καὶ C--------- καί
 4154. οὐκ D--------- οὐ
 4155. ἀπέστρεψας VAI-AAI2S- στρέφω ἀπο
 4156. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4157. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 4158. σου RP--GS---- σύ
 4159. ἀφ' P--------- ἀπό
 4160. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4161. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4162. καθὼς D--------- καθώς
 4163. εἶπας VAI-AAI2S- εἶπον
 4164. ὅτι C--------- ὅτι
 4165. οὐδὲ X--------- οὐδέ
 4166. ἐν P--------- ἐν
 4167. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4168. γῇ N1--DSF--- γῆ
 4169. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4170. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 4171. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4172. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 4173. ὑπερεῖδον VBI-AAD2S- ὁράω ὑπερ
 4174. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4175. οὕτως D--------- οὕτως
 4176. ἐπιτέλεσον VA--AAD2S- τελέω ἐπι
 4177. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4178. 3Mac 6:16
 4179. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4180. δὲ X--------- δέ
 4181. Ελεαζαρου N2--GSM--- Ελεαζαρος
 4182. λήγοντος V1--PAPGSM λήγω
 4183. ἄρτι D--------- ἄρτι
 4184. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4185. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 4186. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4187. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4188. σὺν P--------- σύν
 4189. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4190. θηρίοις N2N-DPN--- θηρίον
 4191. καὶ C--------- καί
 4192. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 4193. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4194. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4195. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 4196. φρυάγματι N3M-DSN--- φρύαγμα
 4197. κατὰ P--------- κατά
 4198. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4199. ἱππόδρομον N2--ASM--- ἱππόδρομος
 4200. παρῆγεν V1I-IAI3S- ἄγω παρα
 4201. 3Mac 6:17
 4202. καὶ C--------- καί
 4203. θεωρήσαντες VA--AAPNPM θεωρέω
 4204. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4205. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 4206. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 4207. εἰς P--------- εἰς
 4208. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 4209. ἀνέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω ἀνα
 4210. ὥστε C--------- ὥστε
 4211. καὶ C--------- καί
 4212. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4213. παρακειμένους V5--PMPAPM κεῖμαι παρα
 4214. αὐλῶνας N3W-APM--- αὐλών
 4215. συνηχήσαντας VA--AAPAPM ἠχέω συν
 4216. ἀκατάσχετον A1B-ASF--- ἀκατάσχετος
 4217. πτόην N1--ASF--- πτοή
 4218. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 4219. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 4220. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4221. στρατοπέδῳ N2N-DSN--- στρατόπεδον
 4222. 3Mac 6:18
 4223. τότε D--------- τότε
 4224. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4225. μεγαλόδοξος A1B-NSM--- μεγαλόδοξος
 4226. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 4227. καὶ C--------- καί
 4228. ἀληθινὸς A1--NSM--- ἀληθινός
 4229. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4230. ἐπιφάνας VA--AAPNSM φαίνω ἐπι
 4231. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4232. ἅγιον A1A-ASN--- ἅγιος
 4233. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4234. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4235. ἠνέῳξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 4236. τὰς RA--APF--- ὁ
 4237. οὐρανίους A1A-APM--- οὐράνιος
 4238. πύλας N1--APF--- πύλη
 4239. ἐξ P--------- ἐκ
 4240. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4241. δεδοξασμένοι VT--XMPNPM δοξάζω
 4242. δύο M---NDM--- δύο
 4243. φοβεροειδεῖς N1M-NPM--- φοβεροειδής
 4244. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 4245. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 4246. φανεροὶ A1A-NPM--- φανερός
 4247. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4248. πλὴν D--------- πλήν
 4249. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4250. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 4251. 3Mac 6:19
 4252. καὶ C--------- καί
 4253. ἀντέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀντι
 4254. καὶ C--------- καί
 4255. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4256. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 4257. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4258. ὑπεναντίων A1A-GPM--- ὑπεναντίος
 4259. ἐπλήρωσαν VAI-AAI3P- πληρόω
 4260. ταραχῆς N1--GSF--- ταραχή
 4261. καὶ C--------- καί
 4262. δειλίας N1A-GSF--- δειλία
 4263. καὶ C--------- καί
 4264. ἀκινήτοις A1B-DPM--- ἀκίνητος
 4265. ἔδησαν VAI-AAI3P- δέω
 4266. πέδαις N1--NPF--- πέδη
 4267. 3Mac 6:20
 4268. καὶ C--------- καί
 4269. ὑπόφρικον A1B-ASN--- ὑπόφρικος
 4270. καὶ C--------- καί
 4271. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4272. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4273. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4274. σῶμα N3M-NSN--- σῶμα
 4275. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4276. καὶ C--------- καί
 4277. λήθη N1--NSF--- λήθη
 4278. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4279. θράσος N3E-ASN--- θράσος
 4280. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4281. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4282. βαρύθυμον A1B-ASN--- βαρύθυμος
 4283. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4284. 3Mac 6:21
 4285. καὶ C--------- καί
 4286. ἀπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἀπο
 4287. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4288. θηρία N2N-NPN--- θηρίον
 4289. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4290. τὰς RA--APF--- ὁ
 4291. συνεπομένας V1--PMPAPF ἕπομαι συν
 4292. ἐνόπλους A1B-APF--- ἔνοπλος
 4293. δυνάμεις N3I-APF--- δύναμις
 4294. καὶ C--------- καί
 4295. κατεπάτουν V2I-IAI3P- πατέω κατα
 4296. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 4297. καὶ C--------- καί
 4298. ὠλέθρευον V1I-IAI3P- ὀλεθρεύω
 4299. 3Mac 6:22
 4300. καὶ C--------- καί
 4301. μετεστράφη VDI-API3S- στρέφω μετα
 4302. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4303. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4304. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4305. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 4306. εἰς P--------- εἰς
 4307. οἶκτον N2--ASM--- οἶκτος
 4308. καὶ C--------- καί
 4309. δάκρυα N2N-APN--- δάκρυ
 4310. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4311. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4312. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 4313. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4314. μεμηχανευμένων VM--XMPNSM μηχανάομαι
 4315. 3Mac 6:23
 4316. ἀκούσας VA--AAPNSM ἀκούω
 4317. γὰρ X--------- γάρ
 4318. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4319. κραυγῆς N1--GSF--- κραυγή
 4320. καὶ C--------- καί
 4321. συνιδὼν VB--AAPNSM ὁράω συν
 4322. πρηνεῖς A3H-APM--- πρηνής
 4323. ἅπαντας A3--APM--- ἅπας
 4324. εἰς P--------- εἰς
 4325. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4326. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 4327. δακρύσας VA--AAPNSM δακρύω
 4328. μετ' P--------- μετά
 4329. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 4330. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4331. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 4332. διηπειλεῖτο V2I-IMI3S- ἀπειλέω δια
 4333. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4334. 3Mac 6:24
 4335. παραβασιλεύετε V1--PAI2P- βασιλεύω παρα
 4336. καὶ C--------- καί
 4337. τυράννους N2--APM--- τύραννος
 4338. ὑπερβεβήκατε VX--XAI2P- βαίνω ὑπερ
 4339. ὠμότητι N3T-DSM--- ὠμότης
 4340. καὶ C--------- καί
 4341. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 4342. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4343. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4344. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4345. εὐεργέτην N1M-ASM--- εὐεργέτης
 4346. ἐπιχειρεῖτε V2--PAI2P- χειρέω ἐπι
 4347. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4348. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 4349. ἤδη D--------- ἤδη
 4350. καὶ C--------- καί
 4351. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4352. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 4353. μεθιστᾶν V6--PAPNSN ἵστημι μετα
 4354. λάθρᾳ D--------- λάθρα
 4355. μηχανώμενοι V3--PMPNPM μηχανάομαι
 4356. τὰ RA--APN--- ὁ
 4357. μὴ D--------- μή
 4358. συμφέροντα V1--PAPAPN φέρω συν
 4359. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4360. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 4361. 3Mac 6:25
 4362. τίς RI--NSM--- τίς
 4363. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4364. κρατήσαντας VA--AAPAPM κρατέω
 4365. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4366. ἐν P--------- ἐν
 4367. πίστει N3I-DSF--- πίστις
 4368. τὰ RA--APN--- ὁ
 4369. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4370. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 4371. ὀχυρώματα N3M-APN--- ὀχύρωμα
 4372. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4373. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 4374. ἀποστήσας VA--AAPNSM ἵστημι ἀπο
 4375. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 4376. ἀλόγως D--------- ἀλόγως
 4377. ἤθροισεν VAI-AAI3S- ἀθροίζω
 4378. ἐνθάδε D--------- ἐνθάδε
 4379. 3Mac 6:26
 4380. τίς RI--NSM--- τίς
 4381. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4382. ἐξ P--------- ἐκ
 4383. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 4384. εὐνοίᾳ N1A-DSF--- εὔνοια
 4385. πρὸς P--------- πρός
 4386. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4387. κατὰ P--------- κατά
 4388. πάντα A3--APM--- πᾶς
 4389. διαφέροντας V1--PAPAPM φέρω δια
 4390. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 4391. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4392. καὶ C--------- καί
 4393. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4394. χειρίστους A1--APMS-- κακός
 4395. πλεονάκις D--------- πλεονάκις
 4396. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4397. ἐπιδεδεγμένους VK--XMPAPM δέχομαι ἐπι
 4398. κινδύνους N2--APM--- κίνδυνος
 4399. οὕτως D--------- οὕτως
 4400. ἀθέσμως D--------- ἀθέσμως
 4401. περιέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω περι
 4402. αἰκίαις N1A-DPF--- αἰκία
 4403. 3Mac 6:27
 4404. λύσατε VA--AAD2P- λύω
 4405. ἐκλύσατε VA--AAD2P- λύω ἐκ
 4406. ἄδικα A1B-APN--- ἄδικος
 4407. δεσμά N2--APN--- δεσμός
 4408. εἰς P--------- εἰς
 4409. τὰ RA--APN--- ὁ
 4410. ἴδια A1A-APN--- ἴδιος
 4411. μετ' P--------- μετά
 4412. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 4413. ἐξαποστείλατε VA--AAD2P- στέλλω ἐκ ἀπο
 4414. τὰ RA--APN--- ὁ
 4415. προπεπραγμένα VK--XMPAPN πράσσω προ
 4416. παραιτησάμενοι VA--AMPNPM αἰτέω παρα
 4417. 3Mac 6:28
 4418. ἀπολύσατε VA--AAD2P- λύω ἀπο
 4419. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4420. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4421. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4422. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 4423. ἐπουρανίου A1A-GSM--- ἐπουράνιος
 4424. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4425. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 4426. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4427. ἀφ' P--------- ἀπό
 4428. ἡμετέρων A1A-GPM--- ἡμέτερος
 4429. μέχρι P--------- μέχρι
 4430. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4431. νῦν D--------- νῦν
 4432. προγόνων N2--GPM--- πρόγονος
 4433. ἀπαραπόδιστον A1B-ASF--- ἀπαραπόδιστος
 4434. μετὰ P--------- μετά
 4435. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 4436. εὐστάθειαν N1A-ASF--- εὐστάθεια
 4437. παρέχει V1--PAI3S- ἔχω παρα
 4438. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4439. ἡμετέροις A1A-DPN--- ἡμέτερος
 4440. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 4441. 3Mac 6:29
 4442. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4443. μὲν X--------- μέν
 4444. οὖν X--------- οὖν
 4445. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4446. ἔλεξεν VAI-AAI3S- λέγω
 4447. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4448. δὲ X--------- δέ
 4449. ἐν P--------- ἐν
 4450. ἀμερεῖ A3H-DSM--- ἀμερής
 4451. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 4452. λυθέντες VC--APPNPM λύω
 4453. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4454. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 4455. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 4456. θεὸν N2--ASM--- θεός
 4457. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4458. εὐλόγουν V2--PAPASN εὐλογέω
 4459. ἄρτι D--------- ἄρτι
 4460. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4461. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4462. ἐκπεφευγότες VX--XAPNPM φεύγω ἐκ
 4463. 3Mac 6:30
 4464. εἶτα D--------- εἶτα
 4465. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4466. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4467. εἰς P--------- εἰς
 4468. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4469. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4470. ἀπαλλαγεὶς VQ--APPNSM ἀλλάσσω ἀπο
 4471. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4472. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4473. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4474. προσόδων N2--GPF--- πρόσοδος
 4475. προσκαλεσάμενος VA--AMPNSM καλέω προς
 4476. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 4477. οἴνους N2--APM--- οἶνος
 4478. τε X--------- τε
 4479. καὶ C--------- καί
 4480. τὰ RA--APN--- ὁ
 4481. λοιπὰ A1--APN--- λοιπός
 4482. πρὸς P--------- πρός
 4483. εὐωχίαν N1A-ASF--- εὐωχία
 4484. ἐπιτήδεια A1A-APN--- ἐπιτήδειος
 4485. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4486. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 4487. χορηγεῖν V2--AAN--- χορηγέω
 4488. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4489. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4490. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4491. κρίνας VA--AAPNSM κρίνω
 4492. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4493. ἐν P--------- ἐν
 4494. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 4495. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 4496. ἔδοξαν VAI-AAI3P- δοκέω
 4497. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4498. ὄλεθρον N2--ASM--- ὄλεθρος
 4499. ἀναλαμβάνειν V1--PAN--- λαμβάνω ἀνα
 4500. ἐν P--------- ἐν
 4501. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 4502. ἐν P--------- ἐν
 4503. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 4504. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4505. σωτήρια N1A-ASF--- σωτηρία
 4506. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 4507. 3Mac 6:31
 4508. τότε D--------- τότε
 4509. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4510. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4511. πρὶν D--------- πρίν
 4512. ἐπονείδιστοι A1B-NPM--- ἐπονείδιστος
 4513. καὶ C--------- καί
 4514. πλησίον D--------- πλησίον
 4515. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4516. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 4517. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 4518. δὲ X--------- δέ
 4519. ἐπ' P--------- ἐπί
 4520. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4521. βεβηκότες VX--XAPNPM βαίνω
 4522. ἀντὶ P--------- ἀντί
 4523. πικροῦ A1A-GSM--- πικρός
 4524. καὶ C--------- καί
 4525. δυσαιάκτου A1B-GSM--- δυσαίακτος
 4526. μόρου N2--GSM--- μόρος
 4527. κώθωνα N3W-ASM--- κώθων
 4528. σωτήριον A1B-ASM--- σωτήριος
 4529. συστησάμενοι VH--AMPNPM ἵστημι συν
 4530. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4531. εἰς P--------- εἰς
 4532. πτῶσιν N3I-ASF--- πτῶσις
 4533. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4534. καὶ C--------- καί
 4535. τάφον N2--ASM--- τάφος
 4536. ἡτοιμασμένον VM--XPPASM ἑτοιμάζω
 4537. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4538. κλισίαις N1A-DPF--- κλισία
 4539. κατεμερίσαντο VAI-AMI3P- μερίζω κατα
 4540. πλήρεις A3H-NPM--- πλήρης
 4541. χαρμονῆς N1--GSF--- χαρμονή
 4542. 3Mac 6:32
 4543. καταλήξαντες VA--AAPNPM λήγω κατα
 4544. δὲ X--------- δέ
 4545. θρήνων N2--GPM--- θρῆνος
 4546. πανόδυρτον A1B-ASN--- πανόδυρτος
 4547. μέλος N3E-ASN--- μέλος
 4548. ἀνέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω ἀνα
 4549. ᾠδὴν N1--ASF--- ᾠδή
 4550. πάτριον A1A-ASM--- πάτριος
 4551. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4552. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 4553. καὶ C--------- καί
 4554. τερατοποιὸν A1B-ASM--- τερατοποιός
 4555. αἰνοῦντες V2--PAPNPM αἰνέω
 4556. θεόν N2--ASM--- θεός
 4557. οἰμωγήν N1--ASF--- οἰμωγή
 4558. τε X--------- τε
 4559. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4560. καὶ C--------- καί
 4561. κωκυτὸν N2--ASM--- κωκυτός
 4562. ἀπωσάμενοι VA--AMPNPM ὠθέω ἀπο
 4563. χοροὺς N2--APM--- χορός
 4564. συνίσταντο V6--IMI3P- ἵστημι συν
 4565. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 4566. εἰρηνικῆς A1--GSF--- εἰρηνικός
 4567. σημεῖον N2N-ASN--- σημεῖον
 4568. 3Mac 6:33
 4569. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 4570. δὲ X--------- δέ
 4571. καὶ C--------- καί
 4572. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4573. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4574. περὶ P--------- περί
 4575. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4576. συμπόσιον N2N-ASN--- συμπόσιον
 4577. βαρὺ A3U-ASN--- βαρύς
 4578. συναγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω συν
 4579. ἀδιαλείπτως D--------- ἀδιαλείπτως
 4580. εἰς P--------- εἰς
 4581. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 4582. ἀνθωμολογεῖτο V2I-IMI3S- ὁμολογέω ἀντι
 4583. μεγαλομερῶς D--------- μεγαλομερῶς
 4584. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4585. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4586. παραδόξῳ N2--DSM--- παράδοξος
 4587. γενηθείσῃ VC--APPDSF γίγνομαι
 4588. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4589. σωτηρίᾳ N1A-DSF--- σωτηρία
 4590. 3Mac 6:34
 4591. οἵ RR--NPM--- ὅς
 4592. τε X--------- τε
 4593. πρὶν D--------- πρίν
 4594. εἰς P--------- εἰς
 4595. ὄλεθρον N2--ASM--- ὄλεθρος
 4596. καὶ C--------- καί
 4597. οἰωνοβρώτους A1--APM--- οἰωνόβρωτος
 4598. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4599. ἔσεσθαι VF--FMN--- εἰμί
 4600. τιθέμενοι V7--PMPNPM τίθημι
 4601. καὶ C--------- καί
 4602. μετὰ P--------- μετά
 4603. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 4604. ἀπογραψάμενοι VA--AMPNPM γράφω ἀπο
 4605. κατεστέναξαν VAI-AAI3P- στενάζω κατα
 4606. αἰσχύνην N1--ASF--- αἰσχύνη
 4607. ἐφ' P--------- ἐπί
 4608. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4609. περιβαλόμενοι VB--AMPNPM βάλλω περι
 4610. καὶ C--------- καί
 4611. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4612. πυρόπνουν A1C-ASF--- πυρόπνους
 4613. τόλμαν N1S-ASF--- τόλμα
 4614. ἀκλεῶς D--------- ἀκλεῶς
 4615. ἐσβεσμένοι VAI-AMPNPM σβέννυμι
 4616. 3Mac 6:35
 4617. οἵ RR--NPM--- ὅς
 4618. τε X--------- τε
 4619. Ιουδαῖοι N2--DPM--- Ἰουδαῖοι
 4620. καθὼς D--------- καθώς
 4621. προειρήκαμεν VX--XAI1P- ἐρῶ προ
 4622. συστησάμενοι VH--AMPNPM ἵστημι συν
 4623. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4624. προειρημένον VM--XMPASM ἐρῶ προ
 4625. χορὸν N2--ASM--- χορός
 4626. μετ' P--------- μετά
 4627. εὐωχίας N1A-GSF--- εὐωχία
 4628. ἐν P--------- ἐν
 4629. ἐξομολογήσεσιν N3I-DSF--- ἐξομολογήσις
 4630. ἱλαραῖς A1A-DPF--- ἱλαρός
 4631. καὶ C--------- καί
 4632. ψαλμοῖς N2--DPM--- ψαλμός
 4633. διῆγον V1I-IAI3P- ἄγω δια
 4634. 3Mac 6:36
 4635. καὶ C--------- καί
 4636. κοινὸν A1--ASM--- κοινός
 4637. ὁρισάμενοι VA--AMPNPM ὁρίζω
 4638. περὶ P--------- περί
 4639. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4640. θεσμὸν N2--ASM--- θεσμός
 4641. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4642. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4643. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4644. παροικίαν N1--ASF--- παροικία
 4645. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4646. εἰς P--------- εἰς
 4647. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 4648. τὰς RA--APF--- ὁ
 4649. προειρημένας VM--XMPAPF ἐρῶ προ
 4650. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4651. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 4652. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 4653. εὐφροσύνους A1B-APM--- εὐφρόσυνος
 4654. οὐ D--------- οὐ
 4655. πότου A1--GSN--- ποτόν
 4656. χάριν N3--ASF--- χάρις
 4657. καὶ C--------- καί
 4658. λιχνείας N1A-GSF--- λιχνεία
 4659. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 4660. δὲ X--------- δέ
 4661. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4662. διὰ P--------- διά
 4663. θεὸν N2--ASM--- θεός
 4664. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 4665. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4666. 3Mac 6:37
 4667. ἐνέτυχον VBI-AAI3P- τυγχάνω ἐν
 4668. δὲ X--------- δέ
 4669. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4670. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4671. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4672. ἀπόλυσιν N3I-ASF--- ἀπόλυσις
 4673. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4674. εἰς P--------- εἰς
 4675. τὰ RA--APN--- ὁ
 4676. ἴδια A1A-APN--- ἴδιος
 4677. αἰτούμενοι V2--PMPNPM αἰτέω
 4678. 3Mac 6:38
 4679. ἀπογράφονται V1--PMI3P- γράφω ἀπο
 4680. δὲ X--------- δέ
 4681. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4682. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4683. πέμπτης A1--GSF--- πέμπτος
 4684. καὶ C--------- καί
 4685. εἰκάδος N3D-GSF--- εἰκάς
 4686. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4687. Παχων N---GS---- Παχων
 4688. ἕως C--------- ἕως
 4689. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4690. τετάρτης A1--GSF--- τέταρτος
 4691. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4692. Επιφι N---GSM--- Επιφι
 4693. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4694. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4695. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 4696. συνίστανται V6--PMI3P- ἵστημι συν
 4697. δὲ X--------- δέ
 4698. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4699. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4700. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 4701. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4702. πέμπτης A1--GSF--- πέμπτος
 4703. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4704. Επιφι N---GSM--- Επιφι
 4705. ἕως C--------- ἕως
 4706. ἑβδόμης A1--GSF--- ἕβδομος
 4707. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4708. τρισίν A3--DPM--- τρεῖς
 4709. 3Mac 6:39
 4710. ἐν P--------- ἐν
 4711. αἷς RR--DPF--- ὅς
 4712. καὶ C--------- καί
 4713. μεγαλοδόξως D--------- μεγαλοδόξως
 4714. ἐπιφάνας VB--AAPNSM φαίνω ἐπι
 4715. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4716. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 4717. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4718. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4719. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4720. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4721. δυνάστης N1M-NSM--- δυνάστης
 4722. ἀπταίστους A1B-APM--- ἄπταιστος
 4723. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4724. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 4725. ὁμοθυμαδόν D--------- ὁμοθυμαδόν
 4726. 3Mac 6:40
 4727. εὐωχοῦντο V2--IAI3P- εὐωχέω
 4728. δὲ X--------- δέ
 4729. πάνθ' A3--DSN--- πᾶς
 4730. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4731. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4732. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4733. χορηγούμενοι V2--PMPNPM χορηγέω
 4734. μέχρι P--------- μέχρι
 4735. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4736. τεσσαρεσκαιδεκάτης A1--GSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 4737. ἐν P--------- ἐν
 4738. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 4739. καὶ C--------- καί
 4740. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4741. ἐντυχίαν N1--ASF--- ἐντυχία
 4742. ἐποιήσαντο VAI-AMI3P- ποιέω
 4743. περὶ P--------- περί
 4744. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4745. ἀπολύσεως N3I-GSF--- ἀπόλυσις
 4746. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4747. 3Mac 6:41
 4748. συναινέσας VA--AAPNSM αἰνέω συν
 4749. δὲ X--------- δέ
 4750. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4751. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4752. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4753. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 4754. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4755. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4756. ὑπογεγραμμένην VP--XMPASF γράφω ὑπο
 4757. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 4758. πρὸς P--------- πρός
 4759. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4760. κατὰ P--------- κατά
 4761. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4762. στρατηγοὺς N2--APM--- στρατηγός
 4763. μεγαλοψύχως D--------- μεγαλοψύχως
 4764. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4765. ἐκτενίαν N1A-ASF--- ἐκτενία
 4766. ἔχουσαν V1--PAPASF ἔχω
 4767. 3Mac 7:1
 4768. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4769. Πτολεμαῖος N2--NSM--- Πτολεμαῖος
 4770. Φιλοπάτωρ N3--NSM--- Φιλοπάτωρ
 4771. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4772. κατ' P--------- κατά
 4773. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 4774. στρατηγοῖς N2--DPM--- στρατηγός
 4775. καὶ C--------- καί
 4776. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4777. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4778. τεταγμένοις VK--XMPDPM τάσσω
 4779. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4780. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 4781. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 4782. καὶ C--------- καί
 4783. ἐρρῶσθαι VMI-XMN--- ῥώννυμι
 4784. 3Mac 7:2
 4785. ἐρρώμεθα VMI-XMI1P- ῥώννυμι
 4786. δὲ X--------- δέ
 4787. καὶ C--------- καί
 4788. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 4789. καὶ C--------- καί
 4790. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4791. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 4792. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4793. κατευθύναντος VA--AAPGSM εὐθύνω κατα
 4794. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4795. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4796. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 4797. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4798. τὰ RA--APN--- ὁ
 4799. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 4800. καθὼς D--------- καθώς
 4801. προαιρούμεθα V2--PMI1P- αἱρέω προ
 4802. 3Mac 7:3
 4803. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4804. φίλων A1--GPM--- φίλος
 4805. τινὲς RI--NPM--- τις
 4806. κατὰ P--------- κατά
 4807. κακοήθειαν N1A-ASF--- κακοήθεια
 4808. πυκνότερον D--------- πυκνότερον
 4809. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4810. παρακείμενοι V5--PMPNPM κεῖμαι παρα
 4811. συνέπεισαν VAI-AAI3P- πείθω συν
 4812. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4813. εἰς P--------- εἰς
 4814. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4815. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4816. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4817. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4818. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 4819. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 4820. συναθροίσαντας VA--AAPAPM ἀθροίζω συν
 4821. σύστημα N3M-ASN--- σύστημα
 4822. κολάσασθαι VA--AMN--- κολάζω
 4823. ξενιζούσαις V1--PAPDPF ξενίζω
 4824. ἀποστατῶν N1M-GPM--- ἀποστάτης
 4825. τιμωρίαις N1A-DPF--- τιμωρία
 4826. 3Mac 7:4
 4827. προφερόμενοι V1--PMPNPM φέρω προ
 4828. μηδέποτε D--------- μηδέποτε
 4829. εὐσταθήσειν V2--FAN--- εὐσταθέω
 4830. τὰ RA--APN--- ὁ
 4831. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 4832. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4833. δι' P--------- διά
 4834. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4835. ἔχουσιν V1--PAI3P- ἔχω
 4836. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4837. πρὸς P--------- πρός
 4838. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4839. τὰ RA--APN--- ὁ
 4840. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4841. δυσμένειαν N1A-ASF--- δυσμένεια
 4842. μέχρι P--------- μέχρι
 4843. ἂν X--------- ἄν
 4844. συντελεσθῇ VS--APS3S- τελέω συν
 4845. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 4846. 3Mac 7:5
 4847. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4848. καὶ D--------- καί
 4849. δεσμίους A1B-APM--- δέσμιος
 4850. καταγαγόντες VB--AAPNPM ἄγω κατα
 4851. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4852. μετὰ P--------- μετά
 4853. σκυλμῶν N2--GPM--- σκυλμός
 4854. ὡς D--------- ὡς
 4855. ἀνδράποδα N2N-APN--- ἀνδράποδον
 4856. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 4857. δὲ X--------- δέ
 4858. ὡς D--------- ὡς
 4859. ἐπιβούλους A1B-APM--- ἐπίβουλος
 4860. ἄνευ P--------- ἄνευ
 4861. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4862. ἀνακρίσεως N3I-GSF--- ἀνάκρισις
 4863. καὶ C--------- καί
 4864. ἐξετάσεως N3I-GSF--- ἐξέτασις
 4865. ἐπεχείρησαν VAI-AAI3P- χειρέω ἐπι
 4866. ἀνελεῖν VB--AAN--- αἱρέω ἀνα
 4867. νόμου N2--GSM--- νόμος
 4868. Σκυθῶν N---GP---- Σκύθαι
 4869. ἀγριωτέραν A1A-ASF--- ἄγριος
 4870. ἐμπεπορπημένοι VM--XMPNPM πορπάω ἐν
 4871. ὠμότητα N3T-ASF--- ὠμότης
 4872. 3Mac 7:6
 4873. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4874. δὲ X--------- δέ
 4875. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4876. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 4877. σκληρότερον D--------- σκληρῶς
 4878. διαπειλησάμενοι VA--AMPNPM διαπειλέω
 4879. καθ' P--------- κατά
 4880. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4881. ἔχομεν V1--PAI1P- ἔχω
 4882. πρὸς P--------- πρός
 4883. ἅπαντας A3--APM--- ἅπας
 4884. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 4885. ἐπιείκειαν N1A-ASF--- ἐπιείκεια
 4886. μόγις D--------- μόγις
 4887. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4888. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 4889. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4890. χαρισάμενοι VA--AMPNPM χαρίζομαι
 4891. καὶ C--------- καί
 4892. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4893. ἐπουράνιον A1--ASM--- ἐπουράνιος
 4894. θεὸν N2--ASM--- θεός
 4895. ἐγνωκότες VX--XAPNPM γιγνώσκω
 4896. ἀσφαλῶς D--------- ἀσφαλῶς
 4897. ὑπερησπικότα VX--XAPASM ἀσπίζω ὑπερ
 4898. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4899. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 4900. ὡς D--------- ὡς
 4901. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 4902. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4903. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4904. διὰ P--------- διά
 4905. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 4906. συμμαχοῦντα V8--PMPASM μάχομαι συν
 4907. 3Mac 7:7
 4908. τήν RA--ASF--- ὁ
 4909. τε X--------- τε
 4910. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4911. φίλου A1--GSM--- φίλος
 4912. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4913. ἔχουσιν V1--PAI3P- ἔχω
 4914. βεβαίαν A1A-ASF--- βέβαιος
 4915. πρὸς P--------- πρός
 4916. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4917. καὶ C--------- καί
 4918. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4919. προγόνους N2--APM--- πρόγονος
 4920. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4921. εὔνοιαν N1A-ASF--- εὔνοια
 4922. ἀναλογισάμενοι VA--AMPNPM λογίζομαι ἀνα
 4923. δικαίως D--------- δικαίως
 4924. ἀπολελύκαμεν VX--XAI1P- λύω ἀπο
 4925. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4926. καθ' P--------- κατά
 4927. ὁντινοῦν RI--ASM--- ὁστισοῦν
 4928. αἰτίας N1A-GSF--- αἰτία
 4929. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4930. 3Mac 7:8
 4931. καὶ C--------- καί
 4932. προστετάχαμεν VX--XAI1P- τάσσω προς
 4933. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 4934. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4935. εἰς P--------- εἰς
 4936. τὰ RA--APN--- ὁ
 4937. ἴδια A1A-APN--- ἴδιος
 4938. ἐπιστρέφειν V1--PAN--- στρέφω ἐπι
 4939. ἐν P--------- ἐν
 4940. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 4941. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 4942. μηθενὸς A3--GSM--- μηδείς
 4943. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4944. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4945. σύνολον A1B-ASN--- σύνολος
 4946. καταβλάπτοντος V1--PAPGSM βλάπτω κατα
 4947. μήτε C--------- μήτε
 4948. ὀνειδίζειν V1--PAN--- ὀνειδίζω
 4949. περὶ P--------- περί
 4950. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4951. γεγενημένων VM--XMPGPM γίγνομαι
 4952. παρὰ P--------- παρά
 4953. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4954. 3Mac 7:9
 4955. γινώσκετε V1--PAI2P- γιγνώσκω
 4956. γὰρ X--------- γάρ
 4957. ὅτι C--------- ὅτι
 4958. κατὰ P--------- κατά
 4959. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4960. ἐάν C--------- ἐάν
 4961. τι RI--ASN--- τις
 4962. κακοτεχνήσωμεν VA--AAS1P- κακοτεχνάομαι
 4963. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 4964. ἢ C--------- ἤ
 4965. ἐπιλυπήσωμεν VA--AAS1P- λυπέω ἐπι
 4966. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4967. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4968. σύνολον A1B-ASN--- σύνολον
 4969. οὐκ D--------- οὐ
 4970. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 4971. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4972. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4973. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4974. δεσπόζοντα V1--PAPASM δεσπόζω
 4975. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 4976. θεὸν N2--ASM--- θεός
 4977. ὕψιστον A1--ASM--- ὕψιστος
 4978. ἀντικείμενον V5--PMPASM κεῖμαι ἀντι
 4979. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4980. ἐπ' P--------- ἐπί
 4981. ἐκδικήσει N3I-DSF--- ἐκδικήσις
 4982. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4983. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 4984. κατὰ P--------- κατά
 4985. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4986. ἀφεύκτως D--------- ἀφεύκτως
 4987. διὰ P--------- διά
 4988. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 4989. ἕξομεν VF--FAI1P- ἔχω
 4990. ἔρρωσθε VM--XMD2P- ῥώννυμι
 4991. 3Mac 7:10
 4992. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 4993. δὲ X--------- δέ
 4994. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4995. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 4996. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4997. οὐκ D--------- οὐ
 4998. ἐσπούδασαν VAI-AAI3P- σπουδάζω
 4999. εὐθέως D--------- εὐθέως
 5000. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 5001. περὶ P--------- περί
 5002. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5003. ἄφοδον N2--ASF--- ἄφοδος
 5004. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5005. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5006. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5007. προσηξίωσαν VAI-AAI3P- ἀξιόω προς
 5008. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5009. ἐκ P--------- ἐκ
 5010. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5011. γένους N3E-GSN--- γένος
 5012. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5013. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5014. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5015. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 5016. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5017. αὐθαιρέτως D--------- αὐθαιρέτως
 5018. παραβεβηκότας VX--XAPAPM βαίνω παρα
 5019. καὶ C--------- καί
 5020. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5021. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5022. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5023. νόμον N2--ASM--- νόμος
 5024. τυχεῖν VB--AAN--- τυγχάνω
 5025. δι' P--------- διά
 5026. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5027. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5028. ὀφειλομένης V1--PMPGSF ὀφείλω
 5029. κολάσεως N3I-GSF--- κόλασις
 5030. 3Mac 7:11
 5031. προφερόμενοι V1--PMPNPM φέρω προ
 5032. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5033. γαστρὸς N3--GSF--- γαστήρ
 5034. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 5035. τὰ RA--APN--- ὁ
 5036. θεῖα A1A-APN--- θεῖος
 5037. παραβεβηκότας VX--XAPAPM βαίνω παρα
 5038. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 5039. μηδέποτε D--------- μηδέποτε
 5040. εὐνοήσειν VF--FAN--- εὐνοέω
 5041. μηδὲ C--------- μηδέ
 5042. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5043. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5044. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5045. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 5046. 3Mac 7:12
 5047. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5048. δὲ X--------- δέ
 5049. τἀληθὲς RA+AASN--- ὀ
 5050. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5051. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 5052. παραδεξάμενος VA--AMPNSM δέχομαι παρα
 5053. καὶ C--------- καί
 5054. παραινέσας VA--AAPNSM αἰνέω παρα
 5055. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5056. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5057. ἄδειαν N1A-ASF--- ἄδεια
 5058. πάντων A3--GPF--- πᾶς
 5059. ὅπως C--------- ὅπως
 5060. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5061. παραβεβηκότας VX--XAPAPM βαίνω παρα
 5062. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5063. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5064. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5065. νόμον N2--ASM--- νόμος
 5066. ἐξολεθρεύσωσιν VA--AAS3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 5067. κατὰ P--------- κατά
 5068. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5069. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5070. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5071. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5072. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5073. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5074. τόπον N2--ASM--- τόπος
 5075. μετὰ P--------- μετά
 5076. παρρησίας N1A-GSF--- παρρησία
 5077. ἄνευ P--------- ἄνευ
 5078. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 5079. βασιλικῆς A1--GSF--- βασιλικός
 5080. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 5081. καὶ C--------- καί
 5082. ἐπισκέψεως N3I-GSF--- ἐπίσκεψις
 5083. 3Mac 7:13
 5084. τότε D--------- τότε
 5085. κατευφημήσαντες VA--AAPNPM εὐφημέω κατα
 5086. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5087. ὡς D--------- ὡς
 5088. πρέπον V1--PAPASN πρέπω
 5089. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5090. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5091. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 5092. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 5093. καὶ C--------- καί
 5094. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 5095. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5096. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5097. ἐπιφωνήσαντες VA--AAPNPM φωνέω ἐπι
 5098. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5099. αλληλουια I--------- αλληλουια
 5100. μετὰ P--------- μετά
 5101. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 5102. ἀνέλυσαν VAI-AAI3P- λύω ἀνα
 5103. 3Mac 7:14
 5104. οὕτως D--------- οὕτως
 5105. τε X--------- τε
 5106. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5107. ἐμπεσόντα VF--FAPASM πίπτω ἐν
 5108. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5109. μεμιαμμένων VM--XMPGPM μιαίνω
 5110. ὁμοεθνῆ A3H-ASM--- ὁμοεθνής
 5111. κατὰ P--------- κατά
 5112. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5113. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5114. ἐκολάζοντο V1I-IMI3P- κολάζω
 5115. καὶ C--------- καί
 5116. μετὰ P--------- μετά
 5117. παραδειγματισμῶν N2--GSM--- παραδειγματισμός
 5118. ἀνῄρουν V2I-IAI3P- αἱρέω ἀνα
 5119. 3Mac 7:15
 5120. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5121. δὲ X--------- δέ
 5122. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5123. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5124. ἀνεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω ἀνα
 5125. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5126. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5127. τριακοσίους A1A-APM--- τριακόσιοι
 5128. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5129. ἣν RR--ASF--- ὅς
 5130. καὶ C--------- καί
 5131. ἤγαγον VBI-AAI3P- ἄγω
 5132. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 5133. μετὰ P--------- μετά
 5134. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 5135. βεβήλους A1B-APM--- βέβηλος
 5136. χειρωσάμενοι VA--AMPNPM χειρόω
 5137. 3Mac 7:16
 5138. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5139. δὲ X--------- δέ
 5140. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5141. μέχρι P--------- μέχρι
 5142. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 5143. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5144. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5145. ἐσχηκότες VX--XAPNPM ἔχω
 5146. παντελῆ A3H-ASF--- παντελής
 5147. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 5148. ἀπόλαυσιν N3I-ASF--- ἀπόλαυσις
 5149. εἰληφότες VX--XAPNPM λαμβάνω
 5150. ἀνέζευξαν VAI-AAI3P- ζευγνύω ἀνα
 5151. ἐκ P--------- ἐκ
 5152. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5153. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5154. παντοίοις A1A-DPN--- παντοῖος
 5155. εὐωδεστάτοις A3H-DPNS-- εὐώδης
 5156. ἄνθεσιν N3E-DPN--- ἄνθος
 5157. κατεστεμμένοι VA--AMPNPM στέφω κατα
 5158. μετ' P--------- μετά
 5159. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 5160. καὶ C--------- καί
 5161. βοῆς N1--GSF--- βοή
 5162. ἐν P--------- ἐν
 5163. αἴνοις N2--DPM--- αἶνος
 5164. καὶ C--------- καί
 5165. παμμελέσιν A3H-DPM--- παμμελής
 5166. ὕμνοις N2--DPM--- ὕμνος
 5167. εὐχαριστοῦντες V2--PAPNPM εὐχαριστέω
 5168. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5169. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5170. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5171. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 5172. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5173. αἰωνίῳ A1B-DSM--- αἰώνιος
 5174. σωτῆρι N3H-DSM--- σωτήρ
 5175. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5176. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5177. 3Mac 7:17
 5178. παραγενηθέντες VC--APPNPM γίγνομαι παρα
 5179. δὲ X--------- δέ
 5180. εἰς P--------- εἰς
 5181. Πτολεμαίδα N---ASF--- Πτολεμαῖς
 5182. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5183. ὀνομαζομένην V1--PMPASF ὀνομάζω
 5184. διὰ P--------- διά
 5185. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5186. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5187. τόπου N2--GSM--- τόπος
 5188. ἰδιότητα N3T-ASF--- ἰδιότης
 5189. ῥοδοφόρον A1B-ASF--- ῥοδοφόρος
 5190. ἐν P--------- ἐν
 5191. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 5192. προσέμεινεν VAI-AAI3S- μένω προς
 5193. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5194. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5195. στόλος N2--NSM--- στόλος
 5196. κατὰ P--------- κατά
 5197. κοινὴν A1--ASF--- κοινός
 5198. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5199. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 5200. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5201. ἑπτά M--------- ἑπτά
 5202. 3Mac 7:18
 5203. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5204. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5205. πότον N2--ASM--- πότος
 5206. σωτήριον A1B-ASM--- σωτήριος
 5207. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5208. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5209. χορηγήσαντος VA--AAPGSM χορηγέω
 5210. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5211. εὐψύχως D--------- εὐψύχως
 5212. τὰ RA--APN--- ὁ
 5213. πρὸς P--------- πρός
 5214. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5215. ἄφιξιν N3I-ASF--- ἄφιξις
 5216. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5217. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 5218. ἕως P--------- ἕως
 5219. εἰς P--------- εἰς
 5220. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5221. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 5222. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 5223. 3Mac 7:19
 5224. καταχθέντες VQ--APPNPM ἄγω κατα
 5225. δὲ X--------- δέ
 5226. μετ' P--------- μετά
 5227. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 5228. ἐν P--------- ἐν
 5229. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5230. πρεπούσαις V1--PAPDPF πρέπω
 5231. ἐξομολογήσεσιν N3I-DPF--- ἐξομολόγησις
 5232. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 5233. κἀκεῖ C+D------- καί+ἐκεῖ
 5234. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 5235. καὶ D--------- καί
 5236. ταύτας RD--APF--- οὗτος
 5237. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 5238. τὰς RA--APF--- ὁ
 5239. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5240. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5241. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5242. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5243. παροικίας N1A-GSF--- παροικία
 5244. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5245. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 5246. εὐφροσύνους A1B-APF--- εὐφρόσυνος
 5247. 3Mac 7:20
 5248. ἃς RR--APF--- ὅς
 5249. καὶ C--------- καί
 5250. ἀνιερώσαντες VA--AAPNPM ἀνιερόω
 5251. ἐν P--------- ἐν
 5252. στήλῃ N1--DSF--- στήλη
 5253. κατὰ P--------- κατά
 5254. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5255. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5256. συμποσίας N1A-GSF--- συμποσία
 5257. τόπον N2--ASM--- τόπος
 5258. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 5259. καθιδρύσαντες VA--AAPNPM ἱδρύω κατα
 5260. ἀνέλυσαν VAI-AAI3P- λύω ἀνα
 5261. ἀσινεῖς A3H-NPM--- ἀσινής
 5262. ἐλεύθεροι A1A-NPM--- ἐλεύθερος
 5263. ὑπερχαρεῖς A3H-NPM--- ὑπερχαρής
 5264. διά P--------- διά
 5265. τε X--------- τε
 5266. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5267. καὶ C--------- καί
 5268. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 5269. καὶ C--------- καί
 5270. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 5271. ἀνασῳζόμενοι V1--PMPNPM σώζω ἀνα
 5272. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5273. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5274. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5275. ἐπιταγῇ N1--DSF--- ἐπιταγή
 5276. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 5277. εἰς P--------- εἰς
 5278. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5279. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 5280. 3Mac 7:21
 5281. καὶ C--------- καί
 5282. πλείστην A1--ASFS-- πολύς
 5283. ἢ C--------- ἤ
 5284. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 5285. ἐν P--------- ἐν
 5286. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5287. ἐχθροῖς A1A-DPM--- ἐχθρός
 5288. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 5289. ἐσχηκότες VX--XAPNPM ἔχω
 5290. μετὰ P--------- μετά
 5291. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 5292. καὶ C--------- καί
 5293. φόβου N2--GSM--- φόβος
 5294. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5295. σύνολον A1B-ASN--- σύνολον
 5296. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5297. μηδενὸς A3--GSM--- μηδείς
 5298. διασεισθέντες VC--APPNPM σείω δια
 5299. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5300. ὑπαρχόντων V1--PAPGPM ἄρχω ὑπο
 5301. 3Mac 7:22
 5302. καὶ C--------- καί
 5303. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5304. τὰ RA--APN--- ὁ
 5305. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 5306. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5307. ἐκομίσαντο VAI-AMI3P- κομίζω
 5308. ἐξ P--------- ἐκ
 5309. ἀπογραφῆς N1--GSF--- ἀπογραφή
 5310. ὥστε C--------- ὥστε
 5311. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5312. ἔχοντάς V1--PAPAPM ἔχω
 5313. τι RI--ASN--- τις
 5314. μετὰ P--------- μετά
 5315. φόβου N2--GSM--- φόβος
 5316. μεγίστου A1--GSMS-- μέγας
 5317. ἀποδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι ἀπο
 5318. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5319. τὰ RA--APN--- ὁ
 5320. μεγαλεῖα A1A-APN--- μεγαλεῖος
 5321. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5322. μεγίστου A1--GSMS-- μέγας
 5323. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5324. ποιήσαντος VA--AAPGSM ποιέω
 5325. τελείως D--------- τελείως
 5326. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5327. σωτηρίᾳ N1A-DSF--- σωτηρία
 5328. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5329. 3Mac 7:23
 5330. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 5331. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5332. ῥύστης N1M-NSM--- ῥύστης
 5333. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5334. εἰς P--------- εἰς
 5335. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5336. ἀεὶ D--------- ἀεί
 5337. χρόνους N2--APM--- χρόνος
 5338. αμην I--------- αμην