24.2Macc.txt 417 KB


 1. 2Mac 1:1
 2. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 4. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5. κατ' P--------- κατά
 6. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 7. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 8. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 9. οἱ RA--NPM--- ὁ
 10. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 11. οἱ RA--NPM--- ὁ
 12. ἐν P--------- ἐν
 13. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 14. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 15. καὶ C--------- καί
 16. οἱ RA--NPM--- ὁ
 17. ἐν P--------- ἐν
 18. τῇ RA--DSF--- ὁ
 19. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 20. τῆς RA--GSF--- ὁ
 21. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 22. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 23. ἀγαθήν A1--ASF--- ἀγαθός
 24. 2Mac 1:2
 25. καὶ C--------- καί
 26. ἀγαθοποιήσαι VA--AAN--- ἀγαθοποιέω
 27. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 28. ὁ RA--NSM--- ὁ
 29. θεὸς N2--NSM--- θεός
 30. καὶ C--------- καί
 31. μνησθείη VS--APO3S- μιμνήσκω
 32. τῆς RA--GSF--- ὁ
 33. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 34. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 35. τῆς RA--GSF--- ὁ
 36. πρὸς P--------- πρός
 37. Αβρααμ N---ASM--- Ἀβραάμ
 38. καὶ C--------- καί
 39. Ισαακ N---ASM--- Ισαακ
 40. καὶ C--------- καί
 41. Ιακωβ N---ASM--- Ἰακώβ
 42. τῶν RA--GPM--- ὁ
 43. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 44. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 45. τῶν RA--GPM--- ὁ
 46. πιστῶν A1--GPM--- πιστός
 47. 2Mac 1:3
 48. καὶ C--------- καί
 49. δῴη VO--AAO3S- δίδωμι
 50. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 51. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 52. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 53. εἰς P--------- εἰς
 54. τὸ RA--ASN--- ὁ
 55. σέβεσθαι V1--PMN--- σέβομαι
 56. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 57. καὶ C--------- καί
 58. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 59. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 60. τὰ RA--APN--- ὁ
 61. θελήματα N3M-APN--- θέλημα
 62. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 63. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 64. καὶ C--------- καί
 65. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 66. βουλομένῃ V1--PMPDSF βούλομαι
 67. 2Mac 1:4
 68. καὶ C--------- καί
 69. διανοίξαι VA--AAN--- οἴγω δια ἀνα
 70. τὴν RA--ASF--- ὁ
 71. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 72. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 73. ἐν P--------- ἐν
 74. τῷ RA--DSM--- ὁ
 75. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 76. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 77. καὶ C--------- καί
 78. ἐν P--------- ἐν
 79. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 80. προστάγμασιν N3M-DPN--- πρόσταγμα
 81. καὶ C--------- καί
 82. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 83. ποιήσαι VA--AAN--- ποιέω
 84. 2Mac 1:5
 85. καὶ C--------- καί
 86. ἐπακούσαι VA--AAN--- ἀκούω ἐπι
 87. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 88. τῶν RA--GPF--- ὁ
 89. δεήσεων N3I-GPF--- δέησις
 90. καὶ C--------- καί
 91. καταλλαγείη VA--AAO3S- ἀλλάσσω κατα
 92. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 93. καὶ C--------- καί
 94. μὴ D--------- μή
 95. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 96. ἐγκαταλίποι VB--AAO3S- λείπω ἐν κατα
 97. ἐν P--------- ἐν
 98. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 99. πονηρῷ A1A-DSM--- πονηρός
 100. 2Mac 1:6
 101. καὶ C--------- καί
 102. νῦν D--------- νῦν
 103. ὧδέ D--------- ὧδε
 104. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 105. προσευχόμενοι V1--PMPNPM εὔχομαι προς
 106. περὶ P--------- περί
 107. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 108. 2Mac 1:7
 109. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 110. Δημητρίου N2--GSM--- Δημήτριος
 111. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 112. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 113. ἑξηκοστοῦ A1--GSN--- ἑξηκοστός
 114. ἐνάτου A1--GSN--- ἔνατος
 115. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 116. οἱ RA--NPM--- ὁ
 117. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 118. γεγράφαμεν VX--XAI1P- γράφω
 119. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 120. ἐν P--------- ἐν
 121. τῇ RA--DSF--- ὁ
 122. θλίψει N3I-DSF--- θλῖψις
 123. καὶ C--------- καί
 124. ἐν P--------- ἐν
 125. τῇ RA--DSF--- ὁ
 126. ἀκμῇ N1--DSF--- ἀκμή
 127. τῇ RA--DSF--- ὁ
 128. ἐπελθούσῃ VB--AAPDSF ἔρχομαι ἐπι
 129. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 130. ἐν P--------- ἐν
 131. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 132. ἔτεσιν N3E-DPN--- ἔτος
 133. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 134. ἀφ' P--------- ἀπό
 135. οὗ RR--GSM--- ὅς
 136. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 137. Ἰάσων N3W-NSM--- Ἰάσων
 138. καὶ C--------- καί
 139. οἱ RA--NPM--- ὁ
 140. μετ' P--------- μετά
 141. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 142. ἀπὸ P--------- ἀπό
 143. τῆς RA--GSF--- ὁ
 144. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 145. γῆς N1--GSF--- γῆ
 146. καὶ C--------- καί
 147. τῆς RA--GSF--- ὁ
 148. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 149. 2Mac 1:8
 150. καὶ C--------- καί
 151. ἐνεπύρισαν VXI-XAI3P- πυρίζω
 152. τὸν RA--ASM--- ὁ
 153. πυλῶνα N3W-ASM--- πυλών
 154. καὶ C--------- καί
 155. ἐξέχεαν VAI-AAI3P- χέω ἐκ
 156. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 157. ἀθῶον A1B-ASN--- ἀθῶος
 158. καὶ C--------- καί
 159. ἐδεήθημεν VCI-API1P- δέω
 160. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 161. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 162. καὶ C--------- καί
 163. εἰσηκούσθημεν VCI-API1P- ἀκούω εἰς
 164. καὶ C--------- καί
 165. προσηνέγκαμεν VAI-AAI1P- φέρω προς
 166. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 167. καὶ C--------- καί
 168. σεμίδαλιν N3I-ASF--- σεμίδαλις
 169. καὶ C--------- καί
 170. ἐξήψαμεν VAI-AAI1P- ἅπτω ἐκ
 171. τοὺς RA--APM--- ὁ
 172. λύχνους N2--APM--- λύχνος
 173. καὶ C--------- καί
 174. προεθήκαμεν VAI-AAI1P- τίθημι προ
 175. τοὺς RA--APM--- ὁ
 176. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 177. 2Mac 1:9
 178. καὶ C--------- καί
 179. νῦν D--------- νῦν
 180. ἵνα C--------- ἵνα
 181. ἄγητε V1--PAS2P- ἄγω
 182. τὰς RA--APF--- ὁ
 183. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 184. τῆς RA--GSF--- ὁ
 185. σκηνοπηγίας N1A-GSF--- σκηνοπηγία
 186. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 187. Χασελευ N---GSM--- Χασελευ
 188. μηνός N3--GSM--- μήν
 189. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 190. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 191. ὀγδοηκοστοῦ A1--GSN--- ὀγδοηκοστός
 192. καὶ C--------- καί
 193. ὀγδόου A1--GSN--- ὄγδοος
 194. 2Mac 1:10
 195. οἱ RA--NPM--- ὁ
 196. ἐν P--------- ἐν
 197. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 198. καὶ C--------- καί
 199. οἱ RA--NPM--- ὁ
 200. ἐν P--------- ἐν
 201. τῇ RA--DSF--- ὁ
 202. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 203. καὶ C--------- καί
 204. ἡ RA--NSF--- ὁ
 205. γερουσία N1A-NSF--- γερουσία
 206. καὶ C--------- καί
 207. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 208. Ἀριστοβούλῳ N2--DSM--- Ἀριστόβουλος
 209. διδασκάλῳ N2--DSM--- διδάσκαλος
 210. Πτολεμαίου N2--GSM--- Πτολεμαῖος
 211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 212. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 213. ὄντι V9--PAPDSM εἰμί
 214. δὲ X--------- δέ
 215. ἀπὸ P--------- ἀπό
 216. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 217. τῶν RA--GPM--- ὁ
 218. χριστῶν A1--GPM--- χριστός
 219. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 220. γένους N3E-GSN--- γένος
 221. καὶ C--------- καί
 222. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 223. ἐν P--------- ἐν
 224. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 225. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 226. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 227. καὶ C--------- καί
 228. ὑγιαίνειν V1--PAN--- ὑγιαίνω
 229. 2Mac 1:11
 230. ἐκ P--------- ἐκ
 231. μεγάλων A1--GPM--- μέγας
 232. κινδύνων N2--GPM--- κίνδυνος
 233. ὑπὸ P--------- ὑπό
 234. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 235. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 236. σεσῳσμένοι VM--XMPNPM σώζω
 237. μεγάλως D--------- μεγάλως
 238. εὐχαριστοῦμεν V2--PAI1P- εὐχαριστέω
 239. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 240. ὡς X--------- ὡς
 241. ἂν X--------- ἄν
 242. πρὸς P--------- πρός
 243. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 244. παρατασσόμενοι V1--PMPNPM τάσσω παρα
 245. 2Mac 1:12
 246. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 247. γὰρ X--------- γάρ
 248. ἐξέβρασεν VAI-AAI3S- βράζω ἐκ
 249. τοὺς RA--APM--- ὁ
 250. παραταξαμένους VA--AMPAPM τάσσω παρα
 251. ἐν P--------- ἐν
 252. τῇ RA--DSF--- ὁ
 253. ἁγίᾳ A1A-DSF--- ἅγιος
 254. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 255. 2Mac 1:13
 256. εἰς P--------- εἰς
 257. τὴν RA--ASF--- ὁ
 258. Περσίδα N3D-ASF--- Περσίς
 259. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 260. γὰρ X--------- γάρ
 261. ὁ RA--NSM--- ὁ
 262. ἡγεμὼν N3N-NSM--- ἡγεμών
 263. καὶ C--------- καί
 264. ἡ RA--NSF--- ὁ
 265. περὶ P--------- περί
 266. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 267. ἀνυπόστατος A1B-NSM--- ἀνυπόστατος
 268. δοκοῦσα V2--PAPNSF δοκέω
 269. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 270. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 271. κατεκόπησαν VAI-AAI3P- κόπτω κατα
 272. ἐν P--------- ἐν
 273. τῷ RA--DSN--- ὁ
 274. τῆς RA--GSF--- ὁ
 275. Ναναίας N1A-GSF--- Ναναία
 276. ἱερῷ N2N-DSN--- ἱερός
 277. παραλογισμῷ N2--DSM--- παραλογισμός
 278. χρησαμένων VA--AMPGPM χράω
 279. τῶν RA--GPM--- ὁ
 280. περὶ P--------- περί
 281. τὴν RA--ASF--- ὁ
 282. Ναναίαν N1A-ASF--- Ναναία
 283. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 284. 2Mac 1:14
 285. ὡς C--------- ὡς
 286. γὰρ X--------- γάρ
 287. συνοικήσων VF--FAPNSM οἰκέω συν
 288. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 289. παρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι παρα
 290. εἰς P--------- εἰς
 291. τὸν RA--ASM--- ὁ
 292. τόπον N2--ASM--- τόπος
 293. ὅ RR--NSM--- ὅς
 294. τε X--------- τε
 295. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 296. καὶ C--------- καί
 297. οἱ RA--NPM--- ὁ
 298. σὺν P--------- σύν
 299. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 300. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 301. χάριν N3--ASF--- χάρις
 302. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 303. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 304. τὰ RA--APN--- ὁ
 305. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 306. πλείονα A3C-ASM--- πολύς
 307. εἰς P--------- εἰς
 308. φερνῆς N1--GSF--- φερνή
 309. λόγον N2--ASM--- λόγος
 310. 2Mac 1:15
 311. καὶ C--------- καί
 312. προθέντων VE--AAPGPM τίθημι προ
 313. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 314. τῶν RA--GPM--- ὁ
 315. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 316. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 317. Ναναίου N2--GSM--- Ναναῖος
 318. κἀκείνου C+RDGSM--- καί+ἐκεῖνος
 319. προσελθόντος VB--AAPGSM ἔρχομαι προς
 320. μετ' P--------- μετά
 321. ὀλίγων A1--GPM--- ὀλίγος
 322. εἰς P--------- εἰς
 323. τὸν RA--ASM--- ὁ
 324. περίβολον N2--ASM--- περίβολος
 325. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 326. τεμένους N3E-GSN--- τέμενος
 327. συγκλείσαντες VA--AAPNPM κλείω συν
 328. τὸ RA--ASN--- ὁ
 329. ἱερόν N2N-ASN--- ἱερός
 330. ὡς C--------- ὡς
 331. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 332. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 333. 2Mac 1:16
 334. ἀνοίξαντες VA--AAPNPM οἴγω ἀνα
 335. τὴν RA--ASF--- ὁ
 336. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 337. φατνώματος N3M-GSN--- φάτνωμα
 338. κρυπτὴν A1--ASF--- κρυπτός
 339. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 340. βάλλοντες V1--PAPNPM βάλλω
 341. πέτρους N2--APM--- πέτρος
 342. συνεκεραύνωσαν VAI-AAI3P- κεραυνόω συν
 343. τὸν RA--ASM--- ὁ
 344. ἡγεμόνα N3N-ASM--- ἡγεμών
 345. καὶ C--------- καί
 346. μέλη N3E-APN--- μέλος
 347. ποιήσαντες VA--AAPNPM ποιέω
 348. καὶ C--------- καί
 349. τὰς RA--APF--- ὁ
 350. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 351. ἀφελόντες VB--AAPNPM αἱρέω ἀπο
 352. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 353. ἔξω D--------- ἔξω
 354. παρέρριψαν VAI-AAI3P- ῥίπτω παρα
 355. 2Mac 1:17
 356. κατὰ P--------- κατά
 357. πάντα A3--APN--- πᾶς
 358. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 359. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 360. ὁ RA--NSM--- ὁ
 361. θεός N2--NSM--- θεός
 362. ὃς RR--NSM--- ὅς
 363. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 364. τοὺς RA--APM--- ὁ
 365. ἀσεβήσαντας VA--AAPAPM ἀσεβέω
 366. 2Mac 1:18
 367. μέλλοντες V1--PAPNPM μέλλω
 368. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 369. ἐν P--------- ἐν
 370. τῷ RA--DSM--- ὁ
 371. Χασελευ N---DSM--- Χασελευ
 372. πέμπτῃ A1--DSF--- πέμπτος
 373. καὶ C--------- καί
 374. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 375. τὸν RA--ASM--- ὁ
 376. καθαρισμὸν N2--ASM--- καθαρισμός
 377. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 378. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 379. δέον V2--PAPASN δέω
 380. ἡγησάμεθα VAI-AMI1P- ἡγέομαι
 381. διασαφῆσαι VA--AAN--- σαφέω δια
 382. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 383. ἵνα C--------- ἵνα
 384. καὶ C--------- καί
 385. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 386. ἄγητε V1--PAS2P- ἄγω
 387. σκηνοπηγίας N1A-GSF--- σκηνοπηγία
 388. καὶ C--------- καί
 389. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 390. πυρός N3--GSN--- πῦρ
 391. ὅτε D--------- ὅτε
 392. Νεεμιας N1T-NSM--- Νεεμιας
 393. ὁ RA--NSM--- ὁ
 394. οἰκοδομήσας VA--AAPNSM οἰκοδομέω
 395. τό RA--ASN--- ὁ
 396. τε X--------- τε
 397. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 398. καὶ C--------- καί
 399. τὸ RA--ASN--- ὁ
 400. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 401. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 402. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 403. 2Mac 1:19
 404. καὶ C--------- καί
 405. γὰρ X--------- γάρ
 406. ὅτε D--------- ὅτε
 407. εἰς P--------- εἰς
 408. τὴν RA--ASF--- ὁ
 409. Περσικὴν N1--ASF--- Περσική
 410. ἤγοντο V1I-IMI3P- ἄγω
 411. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 412. οἱ RA--NPM--- ὁ
 413. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 414. οἱ RA--NPM--- ὁ
 415. τότε D--------- τότε
 416. εὐσεβεῖς A3H-NPM--- εὐσεβής
 417. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 418. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 419. ἀπὸ P--------- ἀπό
 420. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 421. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 422. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 423. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 424. λαθραίως D--------- λαθραίως
 425. κατέκρυψαν VAI-AAI3P- κρύπτω κατα
 426. ἐν P--------- ἐν
 427. κοιλώματι N3M-DSN--- κοίλωμα
 428. φρέατος N3T-GSN--- φρέαρ
 429. τάξιν N3I-ASF--- τάξις
 430. ἔχοντος V1--PAPGSM ἔχω
 431. ἄνυδρον A1B-ASN--- ἄνυδρος
 432. ἐν P--------- ἐν
 433. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 434. κατησφαλίσαντο VAI-AMI3P- σφαλίζω κατα
 435. ὥστε C--------- ὥστε
 436. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 437. ἄγνωστον A1B-APM--- ἄγνωστος
 438. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 439. τὸν RA--ASM--- ὁ
 440. τόπον N2--ASM--- τόπος
 441. 2Mac 1:20
 442. διελθόντων VB--AAPGPM ἔρχομαι δια
 443. δὲ X--------- δέ
 444. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 445. ἱκανῶν A1--GPN--- ἱκανός
 446. ὅτε D--------- ὅτε
 447. ἔδοξεν VAI-AAI3S- δοκέω
 448. τῷ RA--DSM--- ὁ
 449. θεῷ N2--DSM--- θεός
 450. ἀποσταλεὶς VD--APPNSM στέλλω ἀπο
 451. Νεεμιας N1T-NSM--- Νεεμιας
 452. ὑπὸ P--------- ὑπό
 453. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 454. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 455. τῆς RA--GSF--- ὁ
 456. Περσίδος N3D-GSF--- Περσίς
 457. τοὺς RA--APM--- ὁ
 458. ἐκγόνους A1B-APM--- ἔκγονος
 459. τῶν RA--GPM--- ὁ
 460. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 461. τῶν RA--GPM--- ὁ
 462. ἀποκρυψάντων VA--AAPGPM κρύπτω ἀπο
 463. ἔπεμψεν VAI-AAI3S- πέμπω
 464. ἐπὶ P--------- ἐπί
 465. τὸ RA--ASN--- ὁ
 466. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 467. ὡς C--------- ὡς
 468. δὲ X--------- δέ
 469. διεσάφησαν VAI-AAI3P- σαφέω δια
 470. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 471. μὴ D--------- μή
 472. εὑρηκέναι VX--XAN--- εὑρίσκω
 473. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 474. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 475. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 476. παχύ N3U-ASN--- παχύς
 477. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 478. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 479. ἀποβάψαντας VA--AAPAPM βάπτω ἀπο
 480. φέρειν V1--PAN--- φέρω
 481. 2Mac 1:21
 482. ὡς C--------- ὡς
 483. δὲ X--------- δέ
 484. ἀνηνέχθη VQI-API3S- φέρω ἀνα
 485. τὰ RA--APN--- ὁ
 486. τῶν RA--GPF--- ὁ
 487. θυσιῶν N1A-GPF--- θυσία
 488. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 489. τοὺς RA--APM--- ὁ
 490. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 491. Νεεμιας N1T-NSM--- Νεεμιας
 492. ἐπιρρᾶναι VA--AAN--- ῥαίνω ἐπι
 493. τῷ RA--DSN--- ὁ
 494. ὕδατι N3T-DSN--- ὕδωρ
 495. τά RA--APN--- ὁ
 496. τε X--------- τε
 497. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 498. καὶ C--------- καί
 499. τὰ RA--APN--- ὁ
 500. ἐπικείμενα V5--PMPAPN κεῖμαι ἐπι
 501. 2Mac 1:22
 502. ὡς C--------- ὡς
 503. δὲ X--------- δέ
 504. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 505. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 506. καὶ C--------- καί
 507. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 508. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 509. ὅ RR--NSM--- ὅς
 510. τε X--------- τε
 511. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 512. ἀνέλαμψεν VAI-AAI3S- λάμπω ἀνα
 513. πρότερον D--------- πρότερον
 514. ἐπινεφὴς N1M-NSM--- ἐπινεφής
 515. ὤν V9--PAPNSM εἰμί
 516. ἀνήφθη VAI-API3S- ἅπτω ἀνα
 517. πυρὰ N1A-NSF--- πυρά
 518. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 519. ὥστε C--------- ὥστε
 520. θαυμάσαι VA--AAN--- θαυμάζω
 521. πάντας A3--APM--- πᾶς
 522. 2Mac 1:23
 523. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 524. δὲ X--------- δέ
 525. ἐποιήσαντο VAI-AMI3P- ποιέω
 526. οἱ RA--NPM--- ὁ
 527. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 528. δαπανωμένης V3--PMPGSF δαπανάω
 529. τῆς RA--GSF--- ὁ
 530. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 531. οἵ RR--NPM--- ὅς
 532. τε X--------- τε
 533. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 534. καὶ C--------- καί
 535. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 536. καταρχομένου V1--PMPGSM ἄρχω κατα
 537. Ιωναθου N1T-GSM--- Ιωναθας
 538. τῶν RA--GPM--- ὁ
 539. δὲ X--------- δέ
 540. λοιπῶν A1--GPM--- λοιπός
 541. ἐπιφωνούντων V2--PAPGPM φωνέω ἐπι
 542. ὡς C--------- ὡς
 543. Νεεμιου N1T-GSM--- Νεεμιας
 544. 2Mac 1:24
 545. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 546. δὲ X--------- δέ
 547. ἡ RA--NSF--- ὁ
 548. προσευχὴ N1--NSF--- προσευχή
 549. τὸν RA--ASM--- ὁ
 550. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 551. ἔχουσα V1--PAPNSF ἔχω
 552. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 553. κύριε N2--VSM--- κύριος
 554. κύριε N2--VSM--- κύριος
 555. ὁ RA--NSM--- ὁ
 556. θεός N2--NSM--- θεός
 557. ὁ RA--NSM--- ὁ
 558. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 559. κτίστης N1M-NSM--- κτίστης
 560. ὁ RA--NSM--- ὁ
 561. φοβερὸς A1A-NSM--- φοβερός
 562. καὶ C--------- καί
 563. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 564. καὶ C--------- καί
 565. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 566. καὶ C--------- καί
 567. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 568. ὁ RA--NSM--- ὁ
 569. μόνος A1--NSM--- μόνος
 570. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 571. καὶ C--------- καί
 572. χρηστός A1--NSM--- χρηστός
 573. 2Mac 1:25
 574. ὁ RA--NSM--- ὁ
 575. μόνος A1--NSM--- μόνος
 576. χορηγός N2--NSM--- χορηγός
 577. ὁ RA--NSM--- ὁ
 578. μόνος A1--NSM--- μόνος
 579. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 580. καὶ C--------- καί
 581. παντοκράτωρ N3R-NSM--- παντοκράτωρ
 582. καὶ C--------- καί
 583. αἰώνιος A1B-NSM--- αἰώνιος
 584. ὁ RA--NSM--- ὁ
 585. διασῴζων V1--PAPNSM σώζω δια
 586. τὸν RA--ASM--- ὁ
 587. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 588. ἐκ P--------- ἐκ
 589. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 590. κακοῦ A1--GSM--- κακός
 591. ὁ RA--NSM--- ὁ
 592. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 593. τοὺς RA--APM--- ὁ
 594. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 595. ἐκλεκτοὺς A1--APM--- ἐκλεκτός
 596. καὶ C--------- καί
 597. ἁγιάσας VA--AAPNSM ἁγιάζω
 598. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 599. 2Mac 1:26
 600. πρόσδεξαι VA--AMD2S- δέχομαι προς
 601. τὴν RA--ASF--- ὁ
 602. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 603. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 604. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 606. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 607. σου RP--GS---- σύ
 608. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 609. καὶ C--------- καί
 610. διαφύλαξον VA--AAD2S- φυλάσσω δια
 611. τὴν RA--ASF--- ὁ
 612. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 613. σου RP--GS---- σύ
 614. καὶ C--------- καί
 615. καθαγίασον VA--AAD2S- ἁγιάζω κατα
 616. 2Mac 1:27
 617. ἐπισυνάγαγε VB--AAD2S- ἄγω ἐπι συν
 618. τὴν RA--ASF--- ὁ
 619. διασπορὰν N1A-ASF--- διασπορά
 620. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 621. ἐλευθέρωσον VA--AAD2S- ἐλευθερέω
 622. τοὺς RA--APM--- ὁ
 623. δουλεύοντας V1--PAPAPM δουλεύω
 624. ἐν P--------- ἐν
 625. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 626. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 627. τοὺς RA--APM--- ὁ
 628. ἐξουθενημένους V2--PMPAPM ἐξουθενέω
 629. καὶ C--------- καί
 630. βδελυκτοὺς A1--APM--- βδελυκτός
 631. ἔπιδε VA--AAD2S- εἶδον ἐπι
 632. καὶ C--------- καί
 633. γνώτωσαν VZ--AAD3P- γιγνώσκω
 634. τὰ RA--NPN--- ὁ
 635. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 636. ὅτι C--------- ὅτι
 637. σὺ RP--NS---- σύ
 638. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 639. ὁ RA--NSM--- ὁ
 640. θεὸς N2--NSM--- θεός
 641. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 642. 2Mac 1:28
 643. βασάνισον VA--AAD2S- βασανίζω
 644. τοὺς RA--APM--- ὁ
 645. καταδυναστεύοντας V1--PAPAPM δυναστεύω κατα
 646. καὶ C--------- καί
 647. ἐξυβρίζοντας V1--PAPAPM ὑβρίζω ἐκ
 648. ἐν P--------- ἐν
 649. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 650. 2Mac 1:29
 651. καταφύτευσον VA--AAD2S- φυτεύω κατα
 652. τὸν RA--ASM--- ὁ
 653. λαόν N2--ASM--- λαός
 654. σου RP--GS---- σύ
 655. εἰς P--------- εἰς
 656. τὸν RA--ASM--- ὁ
 657. τόπον N2--ASM--- τόπος
 658. τὸν RA--ASM--- ὁ
 659. ἅγιόν A1A-ASM--- ἅγιος
 660. σου RP--GS---- σύ
 661. καθὼς D--------- καθώς
 662. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 663. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 664. 2Mac 1:30
 665. οἱ RA--NPM--- ὁ
 666. δὲ X--------- δέ
 667. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 668. ἐπέψαλλον V1I-IAI3P- ψάλλω ἐπι
 669. τοὺς RA--APM--- ὁ
 670. ὕμνους N2--APM--- ὕμνος
 671. 2Mac 1:31
 672. καθὼς D--------- καθώς
 673. δὲ X--------- δέ
 674. ἀνηλώθη VCI-API3S- ἁλίσκω ἀνα
 675. τὰ RA--APN--- ὁ
 676. τῆς RA--GSF--- ὁ
 677. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 678. καὶ C--------- καί
 679. τὸ RA--ASN--- ὁ
 680. περιλειπόμενον V1--PMPASN λείπω περι
 681. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 682. ὁ RA--NSM--- ὁ
 683. Νεεμιας N1T-NSM--- Νεεμιας
 684. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 685. λίθους N2--APM--- λίθος
 686. μείζονας A3C-APM--- μέγας
 687. καταχεῖν V1--PAN--- ἐχω κατα
 688. 2Mac 1:32
 689. ὡς C--------- ὡς
 690. δὲ X--------- δέ
 691. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 692. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 693. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 694. ἀνήφθη VCI-API3S- ἅπτω ἀνα
 695. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 696. δὲ X--------- δέ
 697. ἀπὸ P--------- ἀπό
 698. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 699. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 700. ἀντιλάμψαντος VA--AAPGSN λάμπω ἀντι
 701. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 702. ἐδαπανήθη VCI-API3S- δαπανάω
 703. 2Mac 1:33
 704. ὡς C--------- ὡς
 705. δὲ X--------- δέ
 706. φανερὸν A1A-ASM--- φανερός
 707. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 708. τὸ RA--NSN--- ὁ
 709. πρᾶγμα N3M-NSN--- πρᾶγμα
 710. καὶ C--------- καί
 711. διηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω δια
 712. τῷ RA--DSM--- ὁ
 713. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 714. τῶν RA--GPM--- ὁ
 715. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 716. ὅτι C--------- ὅτι
 717. εἰς P--------- εἰς
 718. τὸν RA--ASM--- ὁ
 719. τόπον N2--ASM--- τόπος
 720. οὗ RR--GSM--- ὅς
 721. τὸ RA--ASN--- ὁ
 722. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 723. ἔκρυψαν VAI-AAI3P- κρύπτω
 724. οἱ RA--NPM--- ὁ
 725. μεταχθέντες VQ--APPNPM ἄγω μετα
 726. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 727. τὸ RA--NSN--- ὁ
 728. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 729. ἐφάνη VDI-API3S- φαίνω
 730. ἀφ' P--------- ἀπό
 731. οὗ RR--GSM--- ὅς
 732. καὶ C--------- καί
 733. οἱ RA--NPM--- ὁ
 734. περὶ P--------- περί
 735. τὸν RA--ASM--- ὁ
 736. Νεεμιαν N1T-ASM--- Νεεμιας
 737. ἥγνισαν VAI-AAI3P- ἁγνίζω
 738. τὰ RA--APN--- ὁ
 739. τῆς RA--GSF--- ὁ
 740. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 741. 2Mac 1:34
 742. περιφράξας VA--AAPNSM φράσσω περι
 743. δὲ X--------- δέ
 744. ὁ RA--NSM--- ὁ
 745. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 746. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 747. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 748. δοκιμάσας VA--AAPNSM δοκιμάζω
 749. τὸ RA--ASN--- ὁ
 750. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 751. 2Mac 1:35
 752. καὶ C--------- καί
 753. οἷς RR--DPM--- ὅς
 754. ἐχαρίζετο V1I-IMI3S- χαρίζομαι
 755. ὁ RA--NSM--- ὁ
 756. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 757. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 758. διάφορα A1B-APN--- διάφορος
 759. ἐλάμβανεν V1I-IAI3S- λαμβάνω
 760. καὶ C--------- καί
 761. μετεδίδου V8I-IAI3S- δίδωμι μετα
 762. 2Mac 1:36
 763. προσηγόρευσαν VAI-AAI3P- ἀγορεύω προς
 764. δὲ X--------- δέ
 765. οἱ RA--NPM--- ὁ
 766. περὶ P--------- περί
 767. τὸν RA--ASM--- ὁ
 768. Νεεμιαν N1T-ASM--- Νεεμιας
 769. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 770. νεφθαρ N---ASN--- νεφθαρ
 771. ὃ RR--NSM--- ὅς
 772. διερμηνεύεται V1--PPI3S- ἑρμηνεύω δια
 773. καθαρισμός N2--NSM--- καθαρισμός
 774. καλεῖται V2--PMI3S- καλέω
 775. δὲ X--------- δέ
 776. παρὰ P--------- παρά
 777. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 778. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 779. νεφθαι N---AS---- νεφθαι
 780. 2Mac 2:1
 781. εὑρίσκεται V1--PMI3S- εὑρίσκω
 782. δὲ X--------- δέ
 783. ἐν P--------- ἐν
 784. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 785. ἀπογραφαῖς N1--DPF--- ἀπογραφή
 786. Ιερεμιας N1T-NSM--- Ἰερεμίας
 787. ὁ RA--NSM--- ὁ
 788. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 789. ὅτι C--------- ὅτι
 790. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 791. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 792. πυρὸς N3--GSN--- πῦρ
 793. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 794. τοὺς RA--APM--- ὁ
 795. μεταγενομένους VB--AMPAPM γίγνομαι μετα
 796. ὡς C--------- ὡς
 797. σεσήμανται VX--XPI3P- σημαίνω
 798. 2Mac 2:2
 799. καὶ C--------- καί
 800. ὡς C--------- ὡς
 801. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 802. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 803. μεταγενομένοις VB--AMPDPM γίγνομαι μετα
 804. ὁ RA--NSM--- ὁ
 805. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 806. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 807. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 808. τὸν RA--ASM--- ὁ
 809. νόμον N2--ASM--- νόμος
 810. ἵνα C--------- ἵνα
 811. μὴ D--------- μή
 812. ἐπιλάθωνται VB--AMS3P- λανθάνω ἐπι
 813. τῶν RA--GPN--- ὁ
 814. προσταγμάτων N3M-GPN--- πρόσταγμα
 815. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 816. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 817. καὶ C--------- καί
 818. ἵνα C--------- ἵνα
 819. μὴ D--------- μή
 820. ἀποπλανηθῶσιν VC--APS3P- πλανάω ἀπο
 821. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 822. διανοίαις N1A-DPF--- διάνοια
 823. βλέποντες V1--PAPNPM βλέπω
 824. ἀγάλματα N3M-APN--- ἄγαλμα
 825. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 826. καὶ C--------- καί
 827. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 828. καὶ C--------- καί
 829. τὸν RA--ASM--- ὁ
 830. περὶ P--------- περί
 831. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 832. κόσμον N2--ASM--- κόσμος
 833. 2Mac 2:3
 834. καὶ C--------- καί
 835. ἕτερα A1A-APN--- ἕτερος
 836. τοιαῦτα A1--APN--- τοιοῦτος
 837. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 838. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 839. μὴ D--------- μή
 840. ἀποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀπο
 841. τὸν RA--ASM--- ὁ
 842. νόμον N2--ASM--- νόμος
 843. ἀπὸ P--------- ἀπό
 844. τῆς RA--GSF--- ὁ
 845. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 846. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 847. 2Mac 2:4
 848. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 849. δὲ X--------- δέ
 850. ἐν P--------- ἐν
 851. τῇ RA--DSF--- ὁ
 852. γραφῇ N1--DSF--- γραφή
 853. ὡς C--------- ὡς
 854. τὴν RA--ASF--- ὁ
 855. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 856. καὶ C--------- καί
 857. τὴν RA--ASF--- ὁ
 858. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 859. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 860. ὁ RA--NSM--- ὁ
 861. προφήτης N1M-NSM--- προφήτης
 862. χρηματισμοῦ N2--GSM--- χρηματισμός
 863. γενηθέντος VC--APPGSM γίγνομαι
 864. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 865. συνακολουθεῖν V2--PAN--- ἀκολουθέω συν
 866. ὡς C--------- ὡς
 867. δὲ X--------- δέ
 868. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 869. εἰς P--------- εἰς
 870. τὸ RA--ASN--- ὁ
 871. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 872. οὗ RR--GSM--- ὅς
 873. ὁ RA--NSM--- ὁ
 874. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 875. ἀναβὰς VZ--AAPNSM βαίνω ἀνα
 876. ἐθεάσατο VAI-AMI3S- θεάομαι
 877. τὴν RA--ASF--- ὁ
 878. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 879. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 880. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 881. 2Mac 2:5
 882. καὶ C--------- καί
 883. ἐλθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι
 884. ὁ RA--NSM--- ὁ
 885. Ιερεμιας N1T-NSM--- Ἰερεμίας
 886. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 887. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 888. ἀντρώδη A3H-ASM--- ἀντρώδης
 889. καὶ C--------- καί
 890. τὴν RA--ASF--- ὁ
 891. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 892. καὶ C--------- καί
 893. τὴν RA--ASF--- ὁ
 894. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 895. καὶ C--------- καί
 896. τὸ RA--ASN--- ὁ
 897. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 898. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 899. θυμιάματος N3M-GSN--- θυμίαμα
 900. εἰσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω εἰς
 901. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 902. καὶ C--------- καί
 903. τὴν RA--ASF--- ὁ
 904. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 905. ἐνέφραξεν VAI-AAI3S- φράσσω ἐν
 906. 2Mac 2:6
 907. καὶ C--------- καί
 908. προσελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι προς
 909. τινὲς RI--NPM--- τις
 910. τῶν RA--GPM--- ὁ
 911. συνακολουθούντων V2--PAPGPM ἀκολουθέω συν
 912. ὥστε C--------- ὥστε
 913. ἐπισημάνασθαι VA--AMN--- σημαίνω ἐπι
 914. τὴν RA--ASF--- ὁ
 915. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 916. καὶ C--------- καί
 917. οὐκ D--------- οὐ
 918. ἐδυνήθησαν VCI-API3P- δύνομαι
 919. εὑρεῖν VB--AAN--- εὑρίσκω
 920. 2Mac 2:7
 921. ὡς C--------- ὡς
 922. δὲ X--------- δέ
 923. ὁ RA--NSM--- ὁ
 924. Ιερεμιας N1T-NSM--- Ἰερεμίας
 925. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 926. μεμψάμενος VA--AMPNSM μέμφομαι
 927. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 928. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 929. ὅτι C--------- ὅτι
 930. καὶ C--------- καί
 931. ἄγνωστος A1A-NSM--- ἄγνωστος
 932. ὁ RA--NSM--- ὁ
 933. τόπος N2--NSM--- τόπος
 934. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 935. ἕως P--------- ἕως
 936. ἂν X--------- ἄν
 937. συναγάγῃ VB--AAS3S- ἄγω συν
 938. ὁ RA--NSM--- ὁ
 939. θεὸς N2--NSM--- θεός
 940. ἐπισυναγωγὴν N1--ASF--- ἐπισυναγωγή
 941. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 942. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 943. καὶ C--------- καί
 944. ἵλεως D--------- ἵλεως
 945. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 946. 2Mac 2:8
 947. καὶ C--------- καί
 948. τότε D--------- τότε
 949. ὁ RA--NSM--- ὁ
 950. κύριος N2--NSM--- κύριος
 951. ἀναδείξει VF--FAI3S- δεικνύω ἀνα
 952. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 953. καὶ C--------- καί
 954. ὀφθήσεται VV--FPI3S- ὁράω
 955. ἡ RA--NSF--- ὁ
 956. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 957. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 958. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 959. καὶ C--------- καί
 960. ἡ RA--NSF--- ὁ
 961. νεφέλη N1--NSF--- νεφέλη
 962. ὡς C--------- ὡς
 963. ἐπὶ P--------- ἐπί
 964. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 965. ἐδηλοῦτο V4I-IMI3S- δηλόω
 966. ὡς C--------- ὡς
 967. καὶ C--------- καί
 968. ὁ RA--NSM--- ὁ
 969. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 970. ἠξίωσεν VAI-AAI3S- ἀξιόω
 971. ἵνα C--------- ἵνα
 972. ὁ RA--NSM--- ὁ
 973. τόπος N2--NSM--- τόπος
 974. καθαγιασθῇ VS--APS3S- ἁγιάζω κατα
 975. μεγάλως D--------- μεγάλως
 976. 2Mac 2:9
 977. διεσαφεῖτο V2--IPI3S- σαφέω δια
 978. δὲ X--------- δέ
 979. καὶ C--------- καί
 980. ὡς C--------- ὡς
 981. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 982. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 983. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 984. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 985. ἐγκαινισμοῦ N2--GSM--- ἐγκαινισμός
 986. καὶ C--------- καί
 987. τῆς RA--GSF--- ὁ
 988. τελειώσεως N3I-GSF--- τελείωσις
 989. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 990. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 991. 2Mac 2:10
 992. καθὼς D--------- καθώς
 993. καὶ C--------- καί
 994. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 995. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 996. πρὸς P--------- πρός
 997. κύριον N2--ASM--- κύριος
 998. καὶ C--------- καί
 999. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 1000. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 1001. ἐκ P--------- ἐκ
 1002. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1003. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1004. καὶ C--------- καί
 1005. τὰ RA--APN--- ὁ
 1006. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1007. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 1008. ἐδαπάνησεν VAI-AAI3S- δαπανάω
 1009. οὕτως D--------- οὕτως
 1010. καὶ C--------- καί
 1011. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1012. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 1013. καὶ C--------- καί
 1014. καταβὰν VZ--AAPASN βαίνω κατα
 1015. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1016. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 1017. ἀνήλωσεν VAI-AAI3S- ἁλίσκω ἀνα
 1018. τὰ RA--APN--- ὁ
 1019. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 1020. 2Mac 2:11
 1021. καὶ C--------- καί
 1022. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1023. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1024. διὰ P--------- διά
 1025. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1026. μὴ D--------- μή
 1027. βεβρῶσθαι VX--XPN--- βιβρώσκω
 1028. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1029. περὶ P--------- περί
 1030. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1031. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 1032. ἀνηλώθη VCI-API3S- ἁλίσκω ἀνα
 1033. 2Mac 2:12
 1034. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 1035. καὶ C--------- καί
 1036. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1037. Σαλωμων N---NSM--- Σαλωμών
 1038. τὰς RA--APF--- ὁ
 1039. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 1040. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1041. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 1042. 2Mac 2:13
 1043. ἐξηγοῦντο V2--IPI3P- ἡγέομαι ἐκ
 1044. δὲ X--------- δέ
 1045. καὶ C--------- καί
 1046. ἐν P--------- ἐν
 1047. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1048. ἀναγραφαῖς N1--DPF--- ἀναγραφή
 1049. καὶ C--------- καί
 1050. ἐν P--------- ἐν
 1051. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1052. ὑπομνηματισμοῖς N2--DPM--- ὑπομνηματισμός
 1053. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1054. κατὰ P--------- κατά
 1055. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1056. Νεεμιαν N1T-ASM--- Νεεμιας
 1057. τὰ RA--APN--- ὁ
 1058. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1059. καὶ C--------- καί
 1060. ὡς C--------- ὡς
 1061. καταβαλλόμενος V1--PMPNSM βάλλω κατα
 1062. βιβλιοθήκην N1--ASF--- βιβλιοθήκη
 1063. ἐπισυνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι συν
 1064. τὰ RA--APN--- ὁ
 1065. περὶ P--------- περί
 1066. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1067. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1068. βιβλία N2N-APN--- βιβλίον
 1069. καὶ C--------- καί
 1070. προφητῶν N1M-GPM--- προφήτης
 1071. καὶ C--------- καί
 1072. τὰ RA--APN--- ὁ
 1073. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1074. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1075. καὶ C--------- καί
 1076. ἐπιστολὰς N1--APF--- ἐπιστολή
 1077. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1078. περὶ P--------- περί
 1079. ἀναθεμάτων N3M-GPN--- ἀνάθεμα
 1080. 2Mac 2:14
 1081. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 1082. δὲ X--------- δέ
 1083. καὶ C--------- καί
 1084. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 1085. τὰ RA--APN--- ὁ
 1086. διαπεπτωκότα VX--XAPAPN πίπτω δια
 1087. διὰ P--------- διά
 1088. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1089. γεγονότα VX--XAPASM γίγνομαι
 1090. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1091. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1092. ἐπισυνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι συν
 1093. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1094. καὶ C--------- καί
 1095. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1096. παρ' P--------- παρά
 1097. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1098. 2Mac 2:15
 1099. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1100. οὖν X--------- οὖν
 1101. ἐὰν C--------- ἐάν
 1102. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 1103. ἔχητε V1--PAS2P- ἔχω
 1104. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1105. ἀποκομιοῦντας VF2-FAPAPM κομίζω ἀπο
 1106. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1107. ἀποστέλλετε V1--PAD2P- στέλλω ἀπο
 1108. 2Mac 2:16
 1109. μέλλοντες V1--PAPNPM μέλλω
 1110. οὖν X--------- οὖν
 1111. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 1112. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1113. καθαρισμὸν N2--ASM--- καθαρισμός
 1114. ἐγράψαμεν VAI-AAI1P- γράφω
 1115. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1116. καλώς D--------- καλώς
 1117. οὖν X--------- οὖν
 1118. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 1119. ἄγοντες V1--PAPNPM ἄγω
 1120. τὰς RA--APF--- ὁ
 1121. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1122. 2Mac 2:17
 1123. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1124. δὲ X--------- δέ
 1125. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1126. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1127. σώσας VA--AAPNSM σώζω
 1128. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1129. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1130. λαὸν N2--ASM--- λαός
 1131. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1132. καὶ C--------- καί
 1133. ἀποδοὺς VO--AAPNSM δίδωμι ἀπο
 1134. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1135. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 1136. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1137. καὶ C--------- καί
 1138. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1139. βασίλειον N2N-ASN--- βασίλειον
 1140. καὶ C--------- καί
 1141. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1142. ἱεράτευμα N3M-ASN--- ἱεράτευμα
 1143. καὶ C--------- καί
 1144. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1145. ἁγιασμόν N2--ASM--- ἁγιασμός
 1146. 2Mac 2:18
 1147. καθὼς D--------- καθώς
 1148. ἐπηγγείλατο VAI-AMI3S- ἀγγέλλω ἐπι
 1149. διὰ P--------- διά
 1150. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1151. νόμου N2--GSM--- νόμος
 1152. ἐλπίζομεν V1--PAI1P- ἐλπίζω
 1153. γὰρ X--------- γάρ
 1154. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1155. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1156. θεῷ N2--DSM--- θεός
 1157. ὅτι C--------- ὅτι
 1158. ταχέως D--------- ταχέως
 1159. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1160. ἐλεήσει VF--FAI3S- ἐλεέω
 1161. καὶ C--------- καί
 1162. ἐπισυνάξει VF--FAI3S- ἄγω ἐπι συν
 1163. ἐκ P--------- ἐκ
 1164. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1165. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1166. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1167. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 1168. εἰς P--------- εἰς
 1169. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1170. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 1171. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1172. ἐξείλετο VBI-AMI3S- αἱρέω ἐκ
 1173. γὰρ X--------- γάρ
 1174. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1175. ἐκ P--------- ἐκ
 1176. μεγάλων A1--GPM--- μέγας
 1177. κακῶν A1--GPM--- κακός
 1178. καὶ C--------- καί
 1179. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1180. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1181. ἐκαθάρισεν VAI-AAI3S- καθαρίζω
 1182. 2Mac 2:19
 1183. τὰ RA--APN--- ὁ
 1184. δὲ X--------- δέ
 1185. κατὰ P--------- κατά
 1186. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1187. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 1188. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1189. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 1190. καὶ C--------- καί
 1191. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1192. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1193. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 1194. καὶ C--------- καί
 1195. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1196. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1197. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 1198. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1199. μεγίστου A1--GSNS-- μέγας
 1200. καθαρισμὸν N2--ASM--- καθαρισμός
 1201. καὶ C--------- καί
 1202. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1203. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1204. βωμοῦ N2--GSM--- βωμός
 1205. ἐγκαινισμὸν N2--ASM--- ἐγκαινισμός
 1206. 2Mac 2:20
 1207. ἔτι D--------- ἔτι
 1208. τε X--------- τε
 1209. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1210. πρὸς P--------- πρός
 1211. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 1212. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1213. Ἐπιφανῆ N1M-ASM--- Ἐπιφανής
 1214. καὶ C--------- καί
 1215. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1216. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1217. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1218. Εὐπάτορα N---GSM--- Εὐπάτορα
 1219. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 1220. 2Mac 2:21
 1221. καὶ C--------- καί
 1222. τὰς RA--APF--- ὁ
 1223. ἐξ P--------- ἐκ
 1224. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 1225. γενομένας VB--AMPAPF γίγνομαι
 1226. ἐπιφανείας N1A-APF--- ἐπιφανεία
 1227. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1228. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1229. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1230. Ιουδαϊσμοῦ N2--GSM--- Ἰουδαϊσμός
 1231. φιλοτίμως D--------- φιλοτίμως
 1232. ἀνδραγαθήσασιν VA--AAPDPM ἀνδραγαθέω
 1233. ὥστε C--------- ὥστε
 1234. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1235. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 1236. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 1237. ὀλίγους A1--APM--- ὀλίγος
 1238. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 1239. λεηλατεῖν V2--PAN--- λεηλατέω
 1240. καὶ C--------- καί
 1241. τὰ RA--APN--- ὁ
 1242. βάρβαρα A1B-APN--- βάρβαρος
 1243. πλήθη N3E-APN--- πλῆθος
 1244. διώκειν V1--PAN--- διώκω
 1245. 2Mac 2:22
 1246. καὶ C--------- καί
 1247. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1248. περιβόητον A1B-ASN--- περιβόητος
 1249. καθ' P--------- κατά
 1250. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 1251. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1252. οἰκουμένην V2--PMPASF οἰκέω
 1253. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 1254. ἀνακομίσασθαι VA--AMN--- κομίζω ἀνα
 1255. καὶ C--------- καί
 1256. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1257. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1258. ἐλευθερῶσαι VA--AAN--- ἐλευθερόω
 1259. καὶ C--------- καί
 1260. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1261. μέλλοντας V1--PAPAPM μέλλω
 1262. καταλύεσθαι V1--PMN--- λύω κατα
 1263. νόμους N2--APM--- νόμος
 1264. ἐπανορθῶσαι VA--AAN--- ὀρθόω ἐπι ἀνα
 1265. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1266. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1267. μετὰ P--------- μετά
 1268. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1269. ἐπιεικείας N1A-GSF--- ἐπιεικεία
 1270. ἵλεω D--------- ἵλεως
 1271. γενομένου VB--AMPGSM γίγνομαι
 1272. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1273. 2Mac 2:23
 1274. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1275. Ἰάσωνος N3W-GSM--- Ἰάσων
 1276. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1277. Κυρηναίου N2--GSM--- Κυρηναῖος
 1278. δεδηλωμένα VM--XMPAPN δηλόω
 1279. διὰ P--------- διά
 1280. πέντε M--------- πέντε
 1281. βιβλίων N2N-GPN--- βιβλίον
 1282. πειρασόμεθα VF--FMI1P- πειράω
 1283. δι' P--------- διά
 1284. ἑνὸς A3--GSN--- εἷς
 1285. συντάγματος N3M-GSN--- σύνταγμα
 1286. ἐπιτεμεῖν VF2-FAN--- τέμνω ἐπι
 1287. 2Mac 2:24
 1288. συνορῶντες V3--PAPNPM ὁράω συν
 1289. γὰρ X--------- γάρ
 1290. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1291. χύμα N3M-ASN--- χύμα
 1292. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1293. ἀριθμῶν N2--GPM--- ἀριθμός
 1294. καὶ C--------- καί
 1295. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1296. οὖσαν V9--PAPASF εἰμί
 1297. δυσχέρειαν N1A-ASF--- δυσχέρεια
 1298. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1299. θέλουσιν V1--PAI3P- θέλω
 1300. εἰσκυκλεῖσθαι V2--PMN--- κυκλέω εἰς
 1301. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1302. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1303. ἱστορίας N1A-GSF--- ἱστορία
 1304. διηγήμασιν N3M-DPN--- διήγημα
 1305. διὰ P--------- διά
 1306. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1307. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 1308. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1309. ὕλης N1--GSF--- ὕλη
 1310. 2Mac 2:25
 1311. ἐφροντίσαμεν VAI-AAI1P- φροντίζω
 1312. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1313. μὲν X--------- μέν
 1314. βουλομένοις V1--PMPDPM βούλομαι
 1315. ἀναγινώσκειν V1--PAN--- γιγνώσκω ἀνα
 1316. ψυχαγωγίαν N1A-ASF--- ψυχαγωγία
 1317. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1318. δὲ X--------- δέ
 1319. φιλοφρονοῦσιν V2--PAI3P- φιλοφρονέω
 1320. εἰς P--------- εἰς
 1321. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1322. διὰ P--------- διά
 1323. μνήμης N1--GSF--- μνήμη
 1324. ἀναλαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω ἀνα
 1325. εὐκοπίαν N1A-ASF--- εὐκοπία
 1326. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1327. δὲ X--------- δέ
 1328. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1329. ἐντυγχάνουσιν V1--PAI3P- τυγχάνω ἐν
 1330. ὠφέλειαν N1A-ASF--- ὠφέλεια
 1331. 2Mac 2:26
 1332. καὶ C--------- καί
 1333. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1334. μὲν X--------- μέν
 1335. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1336. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1337. κακοπάθειαν N1A-ASF--- κακοπάθεια
 1338. ἐπιδεδεγμένοις VK--XMPDPM δέχομαι ἐπι
 1339. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1340. ἐπιτομῆς N1--GSF--- ἐπιτομή
 1341. οὐ D--------- οὐ
 1342. ῥᾴδιον A1A-ASM--- ῥᾴδιος
 1343. ἱδρῶτος N3T-GSM--- ἱδρώς
 1344. δὲ X--------- δέ
 1345. καὶ C--------- καί
 1346. ἀγρυπνίας N1A-GSF--- ἀγρυπνία
 1347. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1348. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 1349. 2Mac 2:27
 1350. καθάπερ D--------- καθάπερ
 1351. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1352. παρασκευάζοντι V1--PAPDSM σκευάζω παρα
 1353. συμπόσιον N2N-ASN--- συμπόσιον
 1354. καὶ C--------- καί
 1355. ζητοῦντι V2--PAPDSM ζητέω
 1356. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1357. ἑτέρων A1A-GPF--- ἕτερος
 1358. λυσιτέλειαν N1A-ASF--- λυσιτέλεια
 1359. οὐκ D--------- οὐ
 1360. εὐχερές A3H-ASN--- εὐχερής
 1361. ὅμως C--------- ὅμως
 1362. διὰ P--------- διά
 1363. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1364. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1365. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 1366. εὐχαριστίαν N1A-ASF--- εὐχαριστία
 1367. ἡδέως D--------- ἡδέως
 1368. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1369. κακοπάθειαν N1A-ASF--- κακοπάθεια
 1370. ὑποίσομεν VF--FAI1P- φέρω ὑπο
 1371. 2Mac 2:28
 1372. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1373. μὲν X--------- μέν
 1374. διακριβοῦν V4--PAN--- ἀκριβόω δια
 1375. περὶ P--------- περί
 1376. ἑκάστων A1--GPM--- ἕκαστος
 1377. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1378. συγγραφεῖ N3V-DSM--- συγγραφεύς
 1379. παραχωρήσαντες VA--AAPNPM χωρέω παρα
 1380. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1381. δὲ X--------- δέ
 1382. ἐπιπορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι ἐπι
 1383. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1384. ὑπογραμμοῖς N2--DPM--- ὑπογραμμός
 1385. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1386. ἐπιτομῆς N1--GSF--- ἐπιτομή
 1387. διαπονοῦντες V2--PAPNPM πονέω δια
 1388. 2Mac 2:29
 1389. καθάπερ D--------- καθάπερ
 1390. γὰρ X--------- γάρ
 1391. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1392. καινῆς A1--GSF--- καινός
 1393. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 1394. ἀρχιτέκτονι N3W-DSM--- ἀρχιτέκτων
 1395. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1396. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 1397. καταβολῆς N1--GSF--- καταβολή
 1398. φροντιστέον A1--ASN--- φροντιστέον
 1399. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1400. δὲ X--------- δέ
 1401. ἐγκαίειν V1--PAN--- καίω ἐν
 1402. καὶ C--------- καί
 1403. ζωγραφεῖν V2--PAN--- ζωγραφέω
 1404. ἐπιχειροῦντι V2--PAPDSM χειρέω ἐπι
 1405. τὰ RA--APN--- ὁ
 1406. ἐπιτήδεια A1A-APN--- ἐπιτήδειος
 1407. πρὸς P--------- πρός
 1408. διακόσμησιν N3I-ASF--- διακόσμησις
 1409. ἐξεταστέον VB--AAI3S- ἐτάζω ἐκ
 1410. οὕτως D--------- οὕτως
 1411. δοκῶ V2--PAI1S- δοκέω
 1412. καὶ C--------- καί
 1413. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1414. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1415. 2Mac 2:30
 1416. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1417. μὲν X--------- μέν
 1418. ἐμβατεύειν V1--PAN--- ἐμβατεύω
 1419. καὶ C--------- καί
 1420. περίπατον N2--ASM--- περίπατος
 1421. ποιεῖσθαι V2--PMN--- ποιέω
 1422. λόγων N2--GPM--- λόγος
 1423. καὶ C--------- καί
 1424. πολυπραγμονεῖν V2--PAN--- πολυπραγμονέω
 1425. ἐν P--------- ἐν
 1426. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1427. κατὰ P--------- κατά
 1428. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 1429. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1430. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1431. ἱστορίας N1A-GSF--- ἱστορία
 1432. ἀρχηγέτῃ N1M-DSM--- ἀρχηγέτης
 1433. καθήκει V1--PAI3S- ἥκω κατα
 1434. 2Mac 2:31
 1435. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1436. δὲ X--------- δέ
 1437. σύντομον A1B-ASN--- σύντομος
 1438. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1439. λέξεως N3I-GSF--- λέξις
 1440. μεταδιώκειν V1--PAN--- διώκω μετα
 1441. καὶ C--------- καί
 1442. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1443. ἐξεργαστικὸν A1--ASN--- ἐξεργαστικός
 1444. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1445. πραγματείας N1A-GSF--- πραγματεία
 1446. παραιτεῖσθαι V2--PMN--- αἰτέω παρα
 1447. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1448. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1449. μετάφρασιν N3I-ASF--- μετάφρασις
 1450. ποιουμένῳ V2--PMPDSM ποιέω
 1451. συγχωρητέον A1--ASN--- συγχωρητέον
 1452. 2Mac 2:32
 1453. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 1454. οὖν X--------- οὖν
 1455. ἀρξώμεθα VA--AMS1P- ἄρχω
 1456. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1457. διηγήσεως N3I-GSF--- διήγησις
 1458. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1459. προειρημένοις VM--XMPDPM ἐρῶ προ
 1460. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτο
 1461. ἐπιζεύξαντες VA--AAPNPM ζεύγνυμι ἐπι
 1462. εὔηθες A3H-ASN--- εὐήθης
 1463. γὰρ X--------- γάρ
 1464. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1465. μὲν X--------- μέν
 1466. πρὸ P--------- πρό
 1467. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1468. ἱστορίας N1A-GSF--- ἱστορία
 1469. πλεονάζειν V1--PAN--- πλεονάζω
 1470. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1471. δὲ X--------- δέ
 1472. ἱστορίαν N1A-ASF--- ἱστορία
 1473. ἐπιτεμεῖν VF2-FAN--- τέμνω ἐπι
 1474. 2Mac 3:1
 1475. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1476. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 1477. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1478. κατοικουμένης V2--PMPGSF οἰκέω κατα
 1479. μετὰ P--------- μετά
 1480. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1481. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 1482. καὶ C--------- καί
 1483. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1484. νόμων N2--GPM--- νόμος
 1485. ὅτι C--------- ὅτι
 1486. κάλλιστα A1--APNS-- καλός
 1487. συντηρουμένων V2--PMPGPM τηρέω συν
 1488. διὰ P--------- διά
 1489. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1490. Ονιου N1T-GSM--- Ονιας
 1491. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1492. ἀρχιερέως N3V-GSM--- ἀρχιερεύς
 1493. εὐσέβειάν N1A-ASF--- εὐσέβεια
 1494. τε X--------- τε
 1495. καὶ C--------- καί
 1496. μισοπονηρίαν N1A-ASF--- μισοπονηρία
 1497. 2Mac 3:2
 1498. συνέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω συν
 1499. καὶ C--------- καί
 1500. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1501. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1502. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1503. τιμᾶν V3--PAN--- τιμάω
 1504. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1505. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1506. καὶ C--------- καί
 1507. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1508. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 1509. ἀποστολαῖς N1--DPF--- ἀποστολή
 1510. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1511. κρατίσταις A1--DPFS-- κρείσσων
 1512. δοξάζειν V1--PAN--- δοξάζω
 1513. 2Mac 3:3
 1514. ὥστε C--------- ὥστε
 1515. καὶ C--------- καί
 1516. Σέλευκον N2--ASM--- Σέλευκος
 1517. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1518. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1519. Ἀσίας N---GSM--- Ἀσία
 1520. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1521. χορηγεῖν V2--PAN--- χορηγέω
 1522. ἐκ P--------- ἐκ
 1523. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1524. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 1525. προσόδων N2--GPF--- πρόσοδος
 1526. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1527. τὰ RA--APN--- ὁ
 1528. πρὸς P--------- πρός
 1529. τὰς RA--APF--- ὁ
 1530. λειτουργίας N1A-APF--- λειτουργία
 1531. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1532. θυσιῶν N1A-GPF--- θυσία
 1533. ἐπιβάλλοντα V1--PAPAPN βάλλω ἐπι
 1534. δαπανήματα N3M-APN--- δαπάνημα
 1535. 2Mac 3:4
 1536. Σιμων N3W-NSM--- Σιμων
 1537. δέ X--------- δέ
 1538. τις RI--NSM--- τις
 1539. ἐκ P--------- ἐκ
 1540. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1541. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 1542. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 1543. προστάτης N1M-NSM--- προστάτης
 1544. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1545. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 1546. καθεσταμένος VM--XMPNSM ἵστημι κατα
 1547. διηνέχθη VQI-API3S- φέρω δια
 1548. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1549. ἀρχιερεῖ N3V-DSM--- ἀρχιερεύς
 1550. περὶ P--------- περί
 1551. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1552. κατὰ P--------- κατά
 1553. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1554. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1555. ἀγορανομίας N1A-GSF--- ἀγορανομία
 1556. 2Mac 3:5
 1557. καὶ C--------- καί
 1558. νικῆσαι VA--AAN--- νικάω
 1559. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1560. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 1561. μὴ D--------- μή
 1562. δυνάμενος V6--PMPNSM δύναμαι
 1563. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1564. πρὸς P--------- πρός
 1565. Ἀπολλώνιον N2--ASM--- Ἀπολλώνιος
 1566. Θαρσεου N1T-GSM--- Θαρσεας
 1567. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1568. κατ' P--------- κατά
 1569. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 1570. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1571. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 1572. Κοίλης N1--GSF--- Κοίλη
 1573. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 1574. καὶ C--------- καί
 1575. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκης
 1576. στρατηγὸν N2--ASM--- στρατηγός
 1577. 2Mac 3:6
 1578. καὶ C--------- καί
 1579. προσήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω προς
 1580. περὶ P--------- περί
 1581. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1582. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 1583. ἀμυθήτων A1B-GPN--- ἀμύθητος
 1584. γέμειν V1--PAN--- γέμω
 1585. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1586. ἐν P--------- ἐν
 1587. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 1588. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 1589. ὥστε C--------- ὥστε
 1590. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1591. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 1592. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1593. διαφόρων A1B-GPM--- διάφορος
 1594. ἀναρίθμητον A1B-ASN--- ἀναρίθμητος
 1595. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1596. καὶ C--------- καί
 1597. μὴ D--------- μή
 1598. προσήκειν V1--PAN--- ἥκω προς
 1599. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1600. πρὸς P--------- πρός
 1601. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1602. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1603. θυσιῶν N1A-GPF--- θυσία
 1604. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1605. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1606. δὲ X--------- δέ
 1607. δυνατὸν A1--ASM--- δυνατός
 1608. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1609. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1610. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1611. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1612. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 1613. πεσεῖν VB--AAN--- πίπτω
 1614. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1615. 2Mac 3:7
 1616. συμμείξας VA--AAPNSM μίγνυμι συν
 1617. δὲ X--------- δέ
 1618. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1619. Ἀπολλώνιος N2--NSM--- Ἀπολλώνιος
 1620. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1621. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1622. περὶ P--------- περί
 1623. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1624. μηνυθέντων VC--APPNSM μηνύω
 1625. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1626. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 1627. ἐνεφάνισεν VAI-AAI3S- φανίζω ἐν
 1628. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1629. δὲ X--------- δέ
 1630. προχειρισάμενος VA--AMPNSM χειρίζω προ
 1631. Ἡλιόδωρον N2--ASM--- Ἡλιόδωρος
 1632. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1633. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1634. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1635. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 1636. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1637. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 1638. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 1639. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1640. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1641. προειρημένων VM--XMPGPM ἐρῶ προ
 1642. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 1643. ἐκκομιδὴν N1--ASF--- ἐκκομιδή
 1644. ποιήσασθαι VA--AMN--- ποιέω
 1645. 2Mac 3:8
 1646. εὐθέως D--------- εὐθέως
 1647. δὲ X--------- δέ
 1648. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1649. Ἡλιόδωρος N2--NSM--- Ἡλιόδωρος
 1650. ἐποιεῖτο V2I-IMI3S- ποιέω
 1651. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1652. πορείαν N1A-ASF--- πορεία
 1653. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1654. μὲν X--------- μέν
 1655. ἐμφάσει N3I-DSF--- ἔμφασις
 1656. ὡς D--------- ὡς
 1657. τὰς RA--APF--- ὁ
 1658. κατὰ P--------- κατά
 1659. Κοίλην N1--ASF--- Κοίλη
 1660. Συρίαν N1A-ASF--- Συρία
 1661. καὶ C--------- καί
 1662. Φοινίκην N1--ASF--- Φοινίκη
 1663. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 1664. ἐφοδεῦσαι VA--AAN--- ὁδεύω ἐπι
 1665. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1666. πράγματι N3M-DSN--- πρᾶγμα
 1667. δὲ X--------- δέ
 1668. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1669. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1670. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1671. πρόθεσιν N3I-ASF--- πρόθεσις
 1672. ἐπιτελεῖν V2--PAN--- τελέω ἐπι
 1673. 2Mac 3:9
 1674. παραγενηθεὶς VC--APPNSM γίγνομαι παρα
 1675. δὲ X--------- δέ
 1676. εἰς P--------- εἰς
 1677. Ιεροσόλυμα N3M-ASM--- Ιεροσόλυμα
 1678. καὶ C--------- καί
 1679. φιλοφρόνως D--------- φιλοφρόνως
 1680. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1681. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1682. ἀρχιερέως N3V-GSM--- ἀρχιερεύς
 1683. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1684. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1685. ἀποδεχθεὶς VQ--APPNSM δέχομαι ἀπο
 1686. ἀνέθετο VEI-AMI3S- τίθημι ἀνα
 1687. περὶ P--------- περί
 1688. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1689. γεγονότος VX--XAPGSM γίγνομαι
 1690. ἐμφανισμοῦ A1A-GSM--- ἐμφανισμός
 1691. καὶ C--------- καί
 1692. τίνος RI--GSN--- τίς
 1693. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 1694. πάρεστιν V9--PAI3S- εἰμί παρα
 1695. διεσάφησεν VAI-AAI3S- σαφέω δια
 1696. ἐπυνθάνετο V1I-IMI3S- πυνθάνομαι
 1697. δὲ X--------- δέ
 1698. εἰ C--------- εἰ
 1699. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1700. ἀληθείαις N1A-DPF--- ἀλήθεια
 1701. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1702. οὕτως D--------- οὕτως
 1703. ἔχοντα V1--PAPAPN ἔχω
 1704. τυγχάνει V1--PAI3S- τυγχάνω
 1705. 2Mac 3:10
 1706. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1707. δὲ X--------- δέ
 1708. ἀρχιερέως N3V-GSM--- ἀρχιερεύς
 1709. ὑποδείξαντος VA--AAPGSM δεικνύω ὑπο
 1710. παρακαταθήκας VA--AAPNSM τίθημι παρα κατα
 1711. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1712. χηρῶν N1A-GPF--- χήρα
 1713. τε X--------- τε
 1714. καὶ C--------- καί
 1715. ὀρφανῶν A1--GPM--- ὀρφανός
 1716. 2Mac 3:11
 1717. τινὰ RI--ASM--- τις
 1718. δὲ X--------- δέ
 1719. καὶ C--------- καί
 1720. Ὑρκανοῦ N2--GSM--- Ὑρκανός
 1721. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1722. Τωβιου N1T-GSM--- Τωβιας
 1723. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1724. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 1725. ἐν P--------- ἐν
 1726. ὑπεροχῇ N1--DSF--- ὑπεροχή
 1727. κειμένου V5--PMPGSM κεῖμαι
 1728. οὕτως D--------- οὕτως
 1729. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1730. διαβάλλων V1--PAPNSM βάλλω δια
 1731. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1732. δυσσεβὴς A3H-NSM--- δυσσεβής
 1733. Σιμων N3W-NSM--- Σιμων
 1734. τὰ RA--APN--- ὁ
 1735. δὲ X--------- δέ
 1736. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1737. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 1738. τετρακόσια A1A-APN--- τετρακόσιοι
 1739. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντα
 1740. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 1741. δὲ X--------- δέ
 1742. διακόσια A1A-APN--- διακόσιοι
 1743. 2Mac 3:12
 1744. ἀδικηθῆναι VC--APN--- ἀδικέω
 1745. δὲ X--------- δέ
 1746. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1747. πεπιστευκότας VX--XAPAPM πιστεύω
 1748. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1749. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1750. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1751. ἁγιωσύνῃ A1--DSF--- ἁγιωσύνη
 1752. καὶ C--------- καί
 1753. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1754. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1755. τετιμημένου VX--XPPGSM τιμάω
 1756. κατὰ P--------- κατά
 1757. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1758. σύμπαντα A3--ASM--- σύμπας
 1759. κόσμον N2--ASM--- κόσμος
 1760. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 1761. σεμνότητι N3T-DSF--- σεμνότης
 1762. καὶ C--------- καί
 1763. ἀσυλίᾳ N1A-DSF--- ἀσυλία
 1764. παντελῶς D--------- παντελῶς
 1765. ἀμήχανον A1B-ASM--- ἀμήχανος
 1766. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1767. 2Mac 3:13
 1768. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1769. δὲ X--------- δέ
 1770. Ἡλιόδωρος N2--NSM--- Ἡλιόδωρος
 1771. δι' P--------- διά
 1772. ἃς RR--APF--- ὅς
 1773. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 1774. βασιλικὰς A1--APF--- βασιλικός
 1775. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 1776. πάντως D--------- πάντως
 1777. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 1778. εἰς P--------- εἰς
 1779. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1780. βασιλικὸν A1--ASN--- βασιλικός
 1781. ἀναλημπτέα A1--APN--- ἀναλημπτέος
 1782. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1783. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 1784. 2Mac 3:14
 1785. ταξάμενος VA--AMPNSM τάσσω
 1786. δὲ X--------- δέ
 1787. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1788. εἰσῄει VXI-XAI3S- εἶμι εἰς
 1789. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1790. περὶ P--------- περί
 1791. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 1792. ἐπίσκεψιν N3I-ASF--- ἐπίσκεψις
 1793. οἰκονομήσων VF--FAPNSM οἰκονομέω
 1794. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1795. δὲ X--------- δέ
 1796. οὐ D--------- οὐ
 1797. μικρὰ A1A-APN--- μικρός
 1798. καθ' P--------- κατά
 1799. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 1800. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1801. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1802. ἀγωνία N1A-NSF--- ἀγωνία
 1803. 2Mac 3:15
 1804. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1805. δὲ X--------- δέ
 1806. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1807. πρὸ P--------- πρό
 1808. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1809. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 1810. ἐν P--------- ἐν
 1811. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1812. ἱερατικαῖς A1--DPF--- ἱερατικός
 1813. στολαῖς N1--DPF--- στολή
 1814. ῥίψαντες VA--AAPNPM ῥίπτω
 1815. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 1816. ἐπεκαλοῦντο V2I-IMI3P- καλέω ἐπι
 1817. εἰς P--------- εἰς
 1818. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 1819. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1820. περὶ P--------- περί
 1821. παρακαταθήκης N1--GSF--- παρακαταθήκη
 1822. νομοθετήσαντα VA--AAPASM νομοθετέω
 1823. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1824. παρακαταθεμένοις VE--AMPDPM τίθημι παρα κατα
 1825. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1826. σῶα A1A-APN--- σῶος
 1827. διαφυλάξαι VA--AAN--- φυλάσσω δια
 1828. 2Mac 3:16
 1829. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1830. δὲ X--------- δέ
 1831. ὁρῶντα V3--PAPASM ὁράω
 1832. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1833. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1834. ἀρχιερέως N3V-GSM--- ἀρχιερεύς
 1835. ἰδέαν N1A-ASF--- ἰδέα
 1836. τιτρώσκεσθαι V1--PPN--- τιτρώσκω
 1837. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1838. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 1839. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1840. γὰρ X--------- γάρ
 1841. ὄψις N3I-NSF--- ὄψις
 1842. καὶ C--------- καί
 1843. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1844. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1845. χρόας N1A-GSF--- χρόα
 1846. παρηλλαγμένον VK--XMPASM ἀλλάσσω παρα
 1847. ἐνέφαινεν V1I-IAI3S- φαίνω ἐν
 1848. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1849. κατὰ P--------- κατά
 1850. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 1851. ἀγωνίαν N1A-ASF--- ἀγωνία
 1852. 2Mac 3:17
 1853. περιεκέχυτο VMI-YMI3S- χέω περι
 1854. γὰρ X--------- γάρ
 1855. περὶ P--------- περί
 1856. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1857. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1858. δέος N3E-NSN--- δέος
 1859. τι RI--ASN--- τις
 1860. καὶ C--------- καί
 1861. φρικασμὸς N2--NSM--- φρικασμός
 1862. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 1863. δι' P--------- διά
 1864. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1865. πρόδηλον A1B-NSN--- πρόδηλος
 1866. ἐγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι
 1867. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1868. θεωροῦσιν V2--PAI3P- θεωρέω
 1869. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1870. κατὰ P--------- κατά
 1871. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 1872. ἐνεστὸς VXI-XAPASN ἵστημι ἐν
 1873. ἄλγος N3E-ASN--- ἄλγος
 1874. 2Mac 3:18
 1875. ἔτι D--------- ἔτι
 1876. δὲ X--------- δέ
 1877. ἐκ P--------- ἐκ
 1878. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1879. οἰκιῶν N1A-GPF--- οἰκία
 1880. ἀγεληδὸν D--------- ἀγεληδόν
 1881. ἐξεπήδων V3I-IAI3P- πηδάω ἐκ
 1882. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1883. πάνδημον A1B-ASF--- πάνδημον
 1884. ἱκετείαν N1A-ASF--- ἱκετεία
 1885. διὰ P--------- διά
 1886. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1887. μέλλειν V1--PAN--- μέλλω
 1888. εἰς P--------- εἰς
 1889. καταφρόνησιν N3I-ASF--- καταφρόνησις
 1890. ἔρχεσθαι V1--PMN--- ἔρχομαι
 1891. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1892. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1893. 2Mac 3:19
 1894. ὑπεζωσμέναι VA--AMPNPF ζώννυμι ὑπο
 1895. δὲ X--------- δέ
 1896. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1897. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1898. μαστοὺς N2--APM--- μαστός
 1899. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1900. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 1901. σάκκους N2--APM--- σάκκος
 1902. κατὰ P--------- κατά
 1903. τὰς RA--APF--- ὁ
 1904. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1905. ἐπλήθυνον V1I-IAI3P- πληθύνω
 1906. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1907. δὲ X--------- δέ
 1908. κατάκλειστοι N2--NPM--- κατάκλειστος
 1909. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1910. παρθένων N2--GPF--- παρθένος
 1911. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1912. μὲν X--------- μέν
 1913. συνέτρεχον V1I-IAI3P- τρέχω συν
 1914. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1915. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1916. πυλῶνας N3W-APM--- πυλών
 1917. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1918. δὲ X--------- δέ
 1919. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1920. τὰ RA--APN--- ὁ
 1921. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 1922. τινὲς RI--NPM--- τις
 1923. δὲ X--------- δέ
 1924. διὰ P--------- διά
 1925. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1926. θυρίδων N3D-GPF--- θυρίς
 1927. διεξέκυπτον V1I-IAI3P- κύπτω δια ἐκ
 1928. 2Mac 3:20
 1929. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 1930. δὲ X--------- δέ
 1931. προτείνουσαι V1--PAPNPF τείνω προ
 1932. τὰς RA--APF--- ὁ
 1933. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1934. εἰς P--------- εἰς
 1935. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1936. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 1937. ἐποιοῦντο V2I-IMI3P- ποιέω
 1938. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1939. λιτανείαν N1A-ASF--- λιτανεία
 1940. 2Mac 3:21
 1941. ἐλεεῖν V2--PAN--- ἐλεέω
 1942. δ' X--------- δέ
 1943. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1944. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1945. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1946. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 1947. παμμιγῆ A3H-ASF--- παμμιγής
 1948. πρόπτωσιν N3I-ASF--- πρόπτωσις
 1949. τήν RA--ASF--- ὁ
 1950. τε X--------- τε
 1951. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1952. μεγάλως D--------- μεγάλως
 1953. ἀγωνιῶντος V3--PAPGSM ἀγωνιάω
 1954. ἀρχιερέως N3V-GSM--- ἀρχιερεύς
 1955. προσδοκίαν N1A-ASF--- προσδοκία
 1956. 2Mac 3:22
 1957. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1958. μὲν X--------- μέν
 1959. οὖν X--------- οὖν
 1960. ἐπεκαλοῦντο V2I-IMI3P- καλέω ἐπι
 1961. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1962. παγκρατῆ A3H-ASM--- παγκρατής
 1963. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1964. τὰ RA--APN--- ὁ
 1965. πεπιστευμένα VM--XMPAPN πιστεύω
 1966. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1967. πεπιστευκόσιν VX--XAI3P- πιστεύω
 1968. σῶα A1A-APN--- σῶος
 1969. διαφυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω δια
 1970. μετὰ P--------- μετά
 1971. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1972. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 1973. 2Mac 3:23
 1974. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1975. δὲ X--------- δέ
 1976. Ἡλιόδωρος N2--NSM--- Ἡλιόδωρος
 1977. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1978. διεγνωσμένον VT--XMPASM γιγνώσκω δια
 1979. ἐπετέλει V2I-IAI3S- τελέω ἐπι
 1980. 2Mac 3:24
 1981. αὐτόθι D--------- αὐτόθι
 1982. δὲ X--------- δέ
 1983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1984. σὺν P--------- σύν
 1985. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1986. δορυφόροις N2--DPM--- δορυφόρος
 1987. κατὰ P--------- κατά
 1988. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1989. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 1990. ἤδη D--------- ἤδη
 1991. παρόντος V9--PAPGSM εἰμί παρα
 1992. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1993. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1994. πνευμάτων N3M-GPN--- πνεῦμα
 1995. καὶ C--------- καί
 1996. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1997. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 1998. δυνάστης N1M-NSM--- δυνάστης
 1999. ἐπιφάνειαν N1A-ASF--- ἐπιφάνεια
 2000. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 2001. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2002. ὥστε C--------- ὥστε
 2003. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2004. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2005. κατατολμήσαντας VA--AAPAPM τολμάω κατα
 2006. συνελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι συν
 2007. καταπλαγέντας VD--APPAPM πλήσσω κατα
 2008. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2009. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2010. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2011. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 2012. εἰς P--------- εἰς
 2013. ἔκλυσιν N3I-ASF--- ἔκλυσις
 2014. καὶ C--------- καί
 2015. δειλίαν N1A-ASF--- δειλία
 2016. τραπῆναι VD--APN--- τρέπω
 2017. 2Mac 3:25
 2018. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 2019. γάρ X--------- γάρ
 2020. τις RI--NSM--- τις
 2021. ἵππος N2--NSM--- ἵππος
 2022. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2023. φοβερὸν A1A-ASM--- φοβερός
 2024. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2025. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2026. ἐπιβάτην N1M-ASM--- ἐπιβάτης
 2027. καὶ C--------- καί
 2028. καλλίστῃ A1--DSFS-- καλός
 2029. σαγῇ N1--DSF--- σαγή
 2030. διακεκοσμημένος VM--XMPNSM κοσμέω δια
 2031. φερόμενος V1--PMPNSM φέρω
 2032. δὲ X--------- δέ
 2033. ῥύδην N1--ASF--- ῥύδη
 2034. ἐνέσεισεν VAI-AAI3S- σείω ἐν
 2035. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2036. Ἡλιοδώρῳ N2--DSM--- Ἡλιόδωρος
 2037. τὰς RA--APF--- ὁ
 2038. ἐμπροσθίους A1B-APF--- ἐμπρόσθιος
 2039. ὁπλάς N1--APF--- ὁπλή
 2040. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2041. δὲ X--------- δέ
 2042. ἐπικαθήμενος V5--PMPNSM ἧμαι ἐπι κατα
 2043. ἐφαίνετο V1I-IMI3S- φαίνω
 2044. χρυσῆν A1C-ASF--- χρυσοῦς
 2045. πανοπλίαν N1A-ASF--- πανοπλία
 2046. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2047. 2Mac 3:26
 2048. ἕτεροι A1A-NPM--- ἕτερος
 2049. δὲ X--------- δέ
 2050. δύο M--------- δύο
 2051. προσεφάνησαν VDI-API3P- φαίνω προς
 2052. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2053. νεανίαι N1T-NPM--- νεανίας
 2054. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2055. ῥώμῃ N1--DSF--- ῥώμη
 2056. μὲν X--------- μέν
 2057. ἐκπρεπεῖς V1--PAI2S- πρέπω ἐκ
 2058. κάλλιστοι A1--NPMS-- καλός
 2059. δὲ X--------- δέ
 2060. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2061. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2062. διαπρεπεῖς A3H-NPM--- διαπρεπής
 2063. δὲ X--------- δέ
 2064. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2065. περιβολήν N1--ASF--- περιβολή
 2066. οἳ RR--NPM--- ὅς
 2067. καὶ C--------- καί
 2068. περιστάντες VH--AAPNPM ἵστημι περι
 2069. ἐξ P--------- ἐκ
 2070. ἑκατέρου A1A-GSN--- ἑκάτερος
 2071. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 2072. ἐμαστίγουν V4I-IAI3P- μαστιγόω
 2073. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2074. ἀδιαλείπτως D--------- ἀδιαλείπτως
 2075. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 2076. ἐπιρριπτοῦντες V2--PAPNPM ῥιπτέω ἐπι
 2077. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2078. πληγάς N1--APF--- πληγή
 2079. 2Mac 3:27
 2080. ἄφνω D--------- ἄφνω
 2081. δὲ X--------- δέ
 2082. πεσόντα VF--FAPASM πίπτω
 2083. πρὸς P--------- πρός
 2084. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2085. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2086. καὶ C--------- καί
 2087. πολλῷ A1--DSM--- πολύς
 2088. σκότει N3E-DSM--- σκότος
 2089. περιχυθέντα VC--APPASM χέω περι
 2090. συναρπάσαντες VA--AAPNPM ἁρπάζω συν
 2091. καὶ C--------- καί
 2092. εἰς P--------- εἰς
 2093. φορεῖον N2N-ASN--- φορεῖον
 2094. ἐνθέντες VE--AAPNPM τίθημι ἐν
 2095. 2Mac 3:28
 2096. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2097. ἄρτι D--------- ἄρτι
 2098. μετὰ P--------- μετά
 2099. πολλῆς A1--GSF--- πολύς
 2100. παραδρομῆς N1--GSF--- παραδρομή
 2101. καὶ C--------- καί
 2102. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2103. δορυφορίας N1A-GSF--- δορυφορία
 2104. εἰς P--------- εἰς
 2105. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2106. προειρημένον VM--XMPASN ἐρῶ προ
 2107. εἰσελθόντα VB--AAPASN ἔρχομαι εἰς
 2108. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 2109. ἔφερον V1I-IAI3P- φέρω
 2110. ἀβοήθητον A1B-ASN--- ἀβοήθητος
 2111. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 2112. καθεστῶτα VXI-XAPNPN ἵστημι κατα
 2113. φανερῶς D--------- φανερῶς
 2114. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2115. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2116. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2117. δυναστείαν N1A-ASF--- δυναστεία
 2118. ἐπεγνωκότες VX--XAPNPM γιγνώσκω ἐπι
 2119. 2Mac 3:29
 2120. καὶ C--------- καί
 2121. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2122. μὲν X--------- μέν
 2123. διὰ P--------- διά
 2124. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2125. θείαν A1A-ASF--- θεῖος
 2126. ἐνέργειαν N1A-ASF--- ἐνέργεια
 2127. ἄφωνος A1B-NSM--- ἄφωνος
 2128. καὶ C--------- καί
 2129. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2130. ἐστερημένος VM--XMPNSM ἐστέρημαι
 2131. ἐλπίδος N3D-GSF--- ἐλπίς
 2132. καὶ C--------- καί
 2133. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 2134. ἔρριπτο V1I-IAI3S- ῥίπτω
 2135. 2Mac 3:30
 2136. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2137. δὲ X--------- δέ
 2138. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2139. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2140. εὐλόγουν V2--IAI3P- εὐλογέω
 2141. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2142. παραδοξάζοντα V1--PAPASM δοξάζω παρα
 2143. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2144. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 2145. τόπον N2--ASM--- τόπος
 2146. καὶ C--------- καί
 2147. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2148. μικρῷ A1A-DSM--- μικρός
 2149. πρότερον D--------- πρότερον
 2150. δέους N3E-GSN--- δέος
 2151. καὶ C--------- καί
 2152. ταραχῆς N1--GSF--- ταραχή
 2153. γέμον V1--PAPASN γέμω
 2154. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 2155. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2156. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 2157. ἐπιφανέντος VD--APPGSM φαίνω ἐπι
 2158. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2159. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 2160. καὶ C--------- καί
 2161. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 2162. ἐπεπλήρωτο V2I-IAI3S- πληρέω ἐπι
 2163. 2Mac 3:31
 2164. ταχὺ A3U-ASN--- ταχύς
 2165. δέ X--------- δέ
 2166. τινες RI--NPM--- τις
 2167. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2168. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2169. Ἡλιοδώρου N2--GSM--- Ἡλιόδωρος
 2170. συνήθων A3H-GPM--- συνήθης
 2171. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 2172. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2173. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 2174. ἐπικαλέσασθαι VA--AMN--- καλέω ἐπι
 2175. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2176. ὕψιστον A1--ASM--- ὕψιστος
 2177. καὶ C--------- καί
 2178. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2179. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 2180. χαρίσασθαι VA--AMN--- χαρίζομαι
 2181. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2182. παντελῶς D--------- παντελῶς
 2183. ἐν P--------- ἐν
 2184. ἐσχάτῃ A1--DSF--- ἔσχατος
 2185. πνοῇ N1--DSF--- πνοή
 2186. κειμένῳ V5--PMPDSM κεῖμαι
 2187. 2Mac 3:32
 2188. ὕποπτος A1B-NSM--- ὕποπτος
 2189. δὲ X--------- δέ
 2190. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 2191. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2192. ἀρχιερεὺς N3V-NSM--- ἀρχιερεύς
 2193. μήποτε D--------- μήποτε
 2194. διάλημψιν N3I-ASF--- διάλημψις
 2195. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2196. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2197. σχῇ VB--AAS3S- ἔχω
 2198. κακουργίαν N1A-ASF--- κακουργία
 2199. τινὰ RI--ASM--- τις
 2200. περὶ P--------- περί
 2201. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2202. Ἡλιόδωρον N2--ASM--- Ἡλιόδωρος
 2203. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2204. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2205. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 2206. συντετελέσθαι VM--XMN--- τελέω συν
 2207. προσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω προς
 2208. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 2209. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2210. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2212. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 2213. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 2214. 2Mac 3:33
 2215. ποιουμένου V2--PMPGSM ποιέω
 2216. δὲ X--------- δέ
 2217. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2218. ἀρχιερέως N3V-GSM--- ἀρχιερεύς
 2219. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2220. ἱλασμὸν N2--ASN--- ἱλασμός
 2221. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2222. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2223. νεανίαι N1T-NPM--- νεανίας
 2224. πάλιν D--------- πάλιν
 2225. ἐφάνησαν VDI-API3P- φαίνω
 2226. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2227. Ἡλιοδώρῳ N2--DSM--- Ἡλιόδωρος
 2228. ἐν P--------- ἐν
 2229. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2230. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 2231. ἐσθήσεσιν N3I-DPF--- ἔσθησις
 2232. ἐστολισμένοι VMI-XPPNPM στολίζω
 2233. καὶ C--------- καί
 2234. στάντες VH--AAPNPM ἵστημι
 2235. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 2236. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 2237. Ονια N1T-DSM--- Ονιας
 2238. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2239. ἀρχιερεῖ N3V-DSM--- ἀρχιερεύς
 2240. χάριτας N3T-APF--- χάρις
 2241. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 2242. διὰ P--------- διά
 2243. γὰρ X--------- γάρ
 2244. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2245. σοι RP--DS---- σύ
 2246. κεχάρισται VT--XMI3S- χαρίζομαι
 2247. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2248. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 2249. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2250. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2251. 2Mac 3:34
 2252. σὺ RP--NS---- σύ
 2253. δὲ X--------- δέ
 2254. ἐξ P--------- ἐκ
 2255. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2256. μεμαστιγωμένος VM--XMPNSM μαστιγόω
 2257. διάγγελλε V1--PAD2S- ἀγγέλλω δια
 2258. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 2259. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2260. μεγαλεῖον A1A-ASN--- μεγαλεῖος
 2261. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2262. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2263. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 2264. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2265. δὲ X--------- δέ
 2266. εἰπόντες VB--AAPNPM εἶπον
 2267. ἀφανεῖς A3H-NPM--- ἀφανής
 2268. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 2269. 2Mac 3:35
 2270. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2271. δὲ X--------- δέ
 2272. Ἡλιόδωρος N2--NSM--- Ἡλιόδωρος
 2273. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 2274. ἀνενέγκας VA--AAPNSM φέρω ἀνα
 2275. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2276. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2277. καὶ C--------- καί
 2278. εὐχὰς N1--APF--- εὐχή
 2279. μεγίστας A1--APFS-- μέγας
 2280. εὐξάμενος VA--AMPNSM εὔχομαι
 2281. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2282. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2283. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 2284. περιποιήσαντι VA--AAPDSM ποιέω περι
 2285. καὶ C--------- καί
 2286. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2287. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 2288. ἀποδεξάμενος VA--AMPNSM δέχομαι ἀπο
 2289. ἀνεστρατοπέδευσεν VAI-AAI3S- στρατοπεδεύω ἀνα
 2290. πρὸς P--------- πρός
 2291. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2292. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2293. 2Mac 3:36
 2294. ἐξεμαρτύρει V2I-IAI3S- μαρτυρέω ἐκ
 2295. δὲ X--------- δέ
 2296. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2297. ἅπερ RR--APN--- ὅσπερ
 2298. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2299. ὑπ' P--------- ὑπό
 2300. ὄψιν N3I-ASF--- ὄψις
 2301. τεθεαμένος VM--XMPNSM θεάομαι
 2302. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2303. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2304. μεγίστου A1--GSMS-- μέγας
 2305. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2306. 2Mac 3:37
 2307. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2308. δὲ X--------- δέ
 2309. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2310. ἐπερωτήσαντος VA--AAPGSM ἐρωτάω ἐπι
 2311. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2312. Ἡλιόδωρον N2--ASM--- Ἡλιόδωρος
 2313. ποῖός A1A-NSM--- ποῖος
 2314. τις RI--NSM--- τις
 2315. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 2316. ἐπιτήδειος A1A-NSM--- ἐπιτήδειος
 2317. ἔτι D--------- ἔτι
 2318. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 2319. διαπεμφθῆναι VV--APN--- πέμπω δια
 2320. εἰς P--------- εἰς
 2321. Ιεροσόλυμα N3M-ASM--- Ιεροσόλυμα
 2322. ἔφησεν VAI-AAI3S- φημί
 2323. 2Mac 3:38
 2324. εἴ C--------- εἰ
 2325. τινα RI--ASM--- τις
 2326. ἔχεις V1--PAI2S- ἔχω
 2327. πολέμιον A1A-ASM--- πολέμιος
 2328. ἢ C--------- ἤ
 2329. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 2330. ἐπίβουλον A1B-ASM--- ἐπίβουλος
 2331. πέμψον VA--AAD2S- πέμπω
 2332. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2333. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2334. καὶ C--------- καί
 2335. μεμαστιγωμένον VM--XMPASM μαστιγόω
 2336. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2337. προσδέξῃ VA--AAS3S- δέχομαι προς
 2338. ἐάνπερ D--------- ἐάνπερ
 2339. καὶ C--------- καί
 2340. διασωθῇ VC--APS3S- σώζω δια
 2341. διὰ P--------- διά
 2342. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2343. περὶ P--------- περί
 2344. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2345. τόπον N2--ASM--- τόπος
 2346. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 2347. εἶναί V9--PAN--- εἰμί
 2348. τινα RI--ASF--- τις
 2349. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2350. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 2351. 2Mac 3:39
 2352. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2353. γὰρ X--------- γάρ
 2354. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2355. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2356. κατοικίαν N1A-ASF--- κατοικία
 2357. ἐπουράνιον A1B-ASF--- ἐπουράνιος
 2358. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2359. ἐπόπτης N1M-NSM--- ἐπόπτης
 2360. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 2361. καὶ C--------- καί
 2362. βοηθὸς N2--NSM--- βοηθός
 2363. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 2364. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2365. τόπου N2--GSM--- τόπος
 2366. καὶ C--------- καί
 2367. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2368. παραγινομένους V1--PMPAPM γίγνομαι παρα
 2369. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2370. κακώσει N3I-DSF--- κάκωσις
 2371. τύπτων V1--PAPNSM τύπτω
 2372. ἀπολλύει V5--PAI3S- ὀλλύω ἀπο
 2373. 2Mac 3:40
 2374. καὶ C--------- καί
 2375. τὰ RA--APN--- ὁ
 2376. μὲν X--------- μέν
 2377. κατὰ P--------- κατά
 2378. Ἡλιόδωρον N2--ASM--- Ἡλιόδωρος
 2379. καὶ C--------- καί
 2380. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2381. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2382. γαζοφυλακίου N2N-GSN--- γαζοφυλάκιον
 2383. τήρησιν N3I-ASF--- τήρησις
 2384. οὕτως D--------- οὕτως
 2385. ἐχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω
 2386. 2Mac 4:1
 2387. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2388. δὲ X--------- δέ
 2389. προειρημένος VM--XMPNSM ἐρῶ προ
 2390. Σιμων N3W-NSM--- Σιμων
 2391. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2392. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2393. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 2394. καὶ C--------- καί
 2395. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2396. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 2397. ἐνδείκτης N1M-NSM--- ἐνδείκτης
 2398. γεγονὼς VX--XAPNSM γίγνομαι
 2399. ἐκακολόγει V2I-IAI3S- κακολογέω
 2400. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2401. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 2402. ὡς C--------- ὡς
 2403. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 2404. τε X--------- τε
 2405. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 2406. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2407. Ἡλιόδωρον N2--ASM--- Ἡλιόδωρος
 2408. ἐπισεσεικὼς VX--XAPNSM σείω ἐπι
 2409. καὶ C--------- καί
 2410. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2411. κακῶν A1--GPM--- κακός
 2412. δημιουργὸς N2--NSM--- δημιουργός
 2413. καθεστηκώς VXI-XAPNSM ἵστημι κατα
 2414. 2Mac 4:2
 2415. καὶ C--------- καί
 2416. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2417. εὐεργέτην N1M-ASM--- εὐεργέτης
 2418. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2419. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2420. καὶ C--------- καί
 2421. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2422. κηδεμόνα N3N-ASM--- κηδεμών
 2423. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2424. ὁμοεθνῶν A1B-GPM--- ὁμοέθνος
 2425. καὶ C--------- καί
 2426. ζηλωτὴν A1--ASF--- ζηλωτός
 2427. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2428. νόμων N2--GPM--- νόμος
 2429. ἐπίβουλον A1B-ASM--- ἐπίβουλος
 2430. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2431. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 2432. ἐτόλμα V3I-IAI3S- τολμάω
 2433. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 2434. 2Mac 4:3
 2435. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2436. δὲ X--------- δέ
 2437. ἔχθρας A1A-GSF--- ἐχθρός
 2438. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2439. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτο
 2440. προβαινούσης V1--PAPGSF βαίνω προ
 2441. ὥστε C--------- ὥστε
 2442. καὶ C--------- καί
 2443. διά P--------- διά
 2444. τινος RI--GSM--- τις
 2445. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2446. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2447. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2448. Σιμωνος N3W-GSM--- Σιμων
 2449. δεδοκιμασμένων VT--XMPGPM δοκιμάζω
 2450. φόνους N2--APM--- φόνος
 2451. συντελεῖσθαι V2--PMN--- τελέω συν
 2452. 2Mac 4:4
 2453. συνορῶν V3--PAPNSM ὁράω συν
 2454. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2455. Ονιας N1T-NSM--- Ονιας
 2456. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2457. χαλεπὸν A1--ASN--- χαλεπός
 2458. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2459. φιλονεικίας N1A-GSF--- φιλονεικία
 2460. καὶ C--------- καί
 2461. Ἀπολλώνιον N2--ASM--- Ἀπολλώνιος
 2462. Μενεσθέως N3I-GSM--- Μενεσθεύς
 2463. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2464. Κοίλης N1--GSF--- Κοίλη
 2465. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 2466. καὶ C--------- καί
 2467. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 2468. στρατηγὸν N2--ASM--- στρατηγός
 2469. συναύξοντα V1--PAPASM αὔξω συν
 2470. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2471. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 2472. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2473. Σιμωνος N3W-GSM--- Σιμων
 2474. 2Mac 4:5
 2475. πρὸς P--------- πρός
 2476. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2477. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2478. διεκομίσθη VCI-API3S- κομίζω δια
 2479. οὐ D--------- οὐ
 2480. γινόμενος V1--PMPNSM γίγνομαι
 2481. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2482. πολιτῶν N1--GPM--- πολίτης
 2483. κατήγορος N2--NSM--- κατήγορος
 2484. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2485. δὲ X--------- δέ
 2486. σύμφορον A1B-ASF--- σύμφορος
 2487. κοινῇ A1--DSF--- κοινός
 2488. καὶ C--------- καί
 2489. κατ' P--------- κατά
 2490. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 2491. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 2492. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2493. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 2494. σκοπῶν N2--GPM--- σκοπός
 2495. 2Mac 4:6
 2496. ἑώρα V3I-IAI3S- ὁράω
 2497. γὰρ X--------- γάρ
 2498. ἄνευ P--------- ἄνευ
 2499. βασιλικῆς A1--GSF--- βασιλικός
 2500. προνοίας N1A-GSF--- προνοία
 2501. ἀδύνατον A1B-ASM--- ἀδύνατος
 2502. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2503. τυχεῖν VB--AAN--- τυγχάνω
 2504. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 2505. ἔτι D--------- ἔτι
 2506. τὰ RA--APN--- ὁ
 2507. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 2508. καὶ C--------- καί
 2509. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2510. Σιμωνα N3W-ASM--- Σιμων
 2511. παῦλαν N1A-ASF--- παῦλα
 2512. οὐ D--------- οὐ
 2513. λημψόμενον VF--FMPASM λαμβάνω
 2514. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2515. ἀνοίας N1A-GSF--- ἄνοια
 2516. 2Mac 4:7
 2517. μεταλλάξαντος VA--AAPGSM ἀλλάσσω μετα
 2518. δὲ X--------- δέ
 2519. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2520. βίον N2--ASM--- βίος
 2521. Σελεύκου N2--GSM--- Σέλευκος
 2522. καὶ C--------- καί
 2523. παραλαβόντος VB--AAPGSM λαμβάνω παρα
 2524. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2525. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 2526. Ἀντιόχου N2--GSM--- Ἀντίοχος
 2527. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2528. προσαγορευθέντος VC--APPGSM ἀγορεύω προς
 2529. Ἐπιφανοῦς N1M-GSM--- Ἐπιφανής
 2530. ὑπενόθευσεν VAI-AAI3S- νοθεύω ὑπο
 2531. Ἰάσων N3W-NSM--- Ἰάσων
 2532. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2533. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 2534. Ονιου N1T-GSM--- Ονιας
 2535. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2536. ἀρχιερωσύνην N1--ASF--- ἀρχιερωσύνη
 2537. 2Mac 4:8
 2538. ἐπαγγειλάμενος VA--AMPNSM ἀγγέλλω ἐπι
 2539. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2540. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2541. δι' P--------- διά
 2542. ἐντεύξεως N3I-GSF--- ἔντευξις
 2543. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 2544. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 2545. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 2546. πρὸς P--------- πρός
 2547. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2548. τριακοσίοις A1A-DPN--- τριακόσιοι
 2549. καὶ C--------- καί
 2550. προσόδου N2--GSF--- πρόσοδος
 2551. τινὸς RI--GSF--- τις
 2552. ἄλλης RD--GSF--- ἄλλος
 2553. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 2554. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοηκοντα
 2555. 2Mac 4:9
 2556. πρὸς P--------- πρός
 2557. δὲ X--------- δέ
 2558. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 2559. ὑπισχνεῖτο V2I-IMI3S- ὑπισχνέομαι
 2560. καὶ C--------- καί
 2561. ἕτερα A1A-APN--- ἕτερος
 2562. διαγράφειν V1--PAN--- γράφω δια
 2563. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 2564. πρὸς P--------- πρός
 2565. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2566. ἑκατόν M--------- ἑκατόν
 2567. ἐὰν C--------- ἐάν
 2568. ἐπιχωρηθῇ VC--APS3S- χωρέω ἐπι
 2569. διὰ P--------- διά
 2570. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2571. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 2572. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2573. γυμνάσιον N2N-ASN--- γυμνάσιον
 2574. καὶ C--------- καί
 2575. ἐφηβεῖον N2N-ASN--- ἐφηβεῖον
 2576. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2577. συστήσασθαι VA--AMN--- ἵστημι συν
 2578. καὶ C--------- καί
 2579. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2580. ἐν P--------- ἐν
 2581. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 2582. Ἀντιοχεῖς N3V-APM--- Ἀντιοχεύς
 2583. ἀναγράψαι VA--AAN--- γράφω ἀνα
 2584. 2Mac 4:10
 2585. ἐπινεύσαντος VA--AAPGSM νεύω ἐπι
 2586. δὲ X--------- δέ
 2587. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2588. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2589. καὶ C--------- καί
 2590. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2591. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 2592. κρατήσας VA--AAPNSM κρατέω
 2593. εὐθέως D--------- εὐθέως
 2594. πρὸς P--------- πρός
 2595. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2596. Ἑλληνικὸν N2--ASM--- Ἑλληνικός
 2597. χαρακτῆρα N3H-ASM--- χαρακτήρ
 2598. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2599. ὁμοφύλους A1B-APM--- ὁμόφυλος
 2600. μετέστησε VHI-AAI3S- ἵστημι μετα
 2601. 2Mac 4:11
 2602. καὶ C--------- καί
 2603. τὰ RA--APN--- ὁ
 2604. κείμενα V5--PMPAPN κεῖμαι
 2605. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2606. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 2607. φιλάνθρωπα A1B-APN--- φιλάνθρωπος
 2608. βασιλικὰ A1--APN--- βασιλικός
 2609. διὰ P--------- διά
 2610. Ιωάννου N---GSM--- Ιωάννης
 2611. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2612. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 2613. Εὐπολέμου N2--GSM--- Εὐπόλεμος
 2614. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2615. ποιησαμένου VA--AMPGSM ποιέω
 2616. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2617. πρεσβείαν N1A-ASF--- πρεσβεία
 2618. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2619. φιλίας N1A-GSF--- φιλία
 2620. καὶ C--------- καί
 2621. συμμαχίας N1A-GSF--- συμμαχία
 2622. πρὸς P--------- πρός
 2623. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2624. Ῥωμαίους N2--APM--- Ῥωμαῖος
 2625. παρώσας VA--AAPNSM ὠθέω παρα
 2626. καὶ C--------- καί
 2627. τὰς RA--APF--- ὁ
 2628. μὲν X--------- μέν
 2629. νομίμους A1--APM--- νόμιμος
 2630. καταλύων V1--PAPNSM λύω κατα
 2631. πολιτείας N1A-APF--- πολιτεία
 2632. παρανόμους A1B-APM--- παράνομος
 2633. ἐθισμοὺς N2--APM--- ἐθισμός
 2634. ἐκαίνιζεν V1I-IAI3S- καινίζω
 2635. 2Mac 4:12
 2636. ἀσμένως D--------- ἀσμένως
 2637. γὰρ X--------- γάρ
 2638. ὑπ' P--------- ὑπό
 2639. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2640. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2641. ἀκρόπολιν N3I-ASF--- ἀκρόπολις
 2642. γυμνάσιον N2N-ASN--- γυμνάσιον
 2643. καθίδρυσεν VA--AAI3S- ἱδρύω κατα
 2644. καὶ C--------- καί
 2645. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2646. κρατίστους A1--APMS-- κρείσσων
 2647. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2648. ἐφήβων N2--GPM--- ἐφήβος
 2649. ὑποτάσσων V1--PAPNSM τάσσω ὑπο
 2650. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2651. πέτασον N2--ASM--- πέτασος
 2652. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 2653. 2Mac 4:13
 2654. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2655. δ' X--------- δέ
 2656. οὕτως D--------- οὕτως
 2657. ἀκμή N1--NSF--- ἀκμή
 2658. τις RI--NSF--- τις
 2659. Ἑλληνισμοῦ N2--GSM--- Ἑλληνισμός
 2660. καὶ C--------- καί
 2661. πρόσβασις N3I-NSF--- πρόσβασις
 2662. ἀλλοφυλισμοῦ N2--GSM--- ἀλλοφυλισμός
 2663. διὰ P--------- διά
 2664. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2665. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2666. ἀσεβοῦς A3H-GSN--- ἀσεβής
 2667. καὶ C--------- καί
 2668. οὐκ D--------- οὐ
 2669. ἀρχιερέως N3V-GSM--- ἀρχιερεύς
 2670. Ἰάσωνος N3W-GSM--- Ἰάσων
 2671. ὑπερβάλλουσαν V1--PAPASF βάλλω ὑπερ
 2672. ἀναγνείαν N1A-ASF--- ἀναγνεία
 2673. 2Mac 4:14
 2674. ὥστε C--------- ὥστε
 2675. μηκέτι D--------- μηκέτι
 2676. περὶ P--------- περί
 2677. τὰς RA--APF--- ὁ
 2678. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2679. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 2680. λειτουργίας N1A-APF--- λειτουργία
 2681. προθύμους A1B-APF--- πρόθυμος
 2682. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2683. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2684. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 2685. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2686. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2687. μὲν X--------- μέν
 2688. νεὼ N2--GSM--- νεώς
 2689. καταφρονοῦντες V2--PAPNPM φρονέω κατα
 2690. καὶ C--------- καί
 2691. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2692. θυσιῶν N1A-GPF--- θυσία
 2693. ἀμελοῦντες V2--PAPNPM ἀμελέω
 2694. ἔσπευδον V1I-IAI3P- σπεύδω
 2695. μετέχειν V1--PAN--- ἔχω μετα
 2696. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2697. ἐν P--------- ἐν
 2698. παλαίστρῃ N1A-DSF--- παλαίστρα
 2699. παρανόμου A1B-GSF--- παράνομος
 2700. χορηγίας N1A-GSF--- χορηγία
 2701. μετὰ P--------- μετά
 2702. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2703. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2704. δίσκου N2--GSM--- δίσκος
 2705. πρόσκλησιν N3I-ASF--- πρόσκλησις
 2706. 2Mac 4:15
 2707. καὶ C--------- καί
 2708. τὰς RA--APF--- ὁ
 2709. μὲν X--------- μέν
 2710. πατρῴους A1B-APF--- πατρῷος
 2711. τιμὰς N1--APF--- τιμή
 2712. ἐν P--------- ἐν
 2713. οὐδενὶ A3--DSM--- οὐδείς
 2714. τιθέμενοι V7--PMPNPM τίθημι
 2715. τὰς RA--APF--- ὁ
 2716. δὲ X--------- δέ
 2717. Ἑλληνικὰς N---APF--- Ἑλληνικός
 2718. δόξας N1S-APF--- δόξα
 2719. καλλίστας A1--APFS-- καλός
 2720. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 2721. 2Mac 4:16
 2722. ὧν RR--GPM--- ὅς
 2723. καὶ C--------- καί
 2724. χάριν N3--ASF--- χάρις
 2725. περιέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω περι
 2726. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2727. χαλεπὴ A1--NSF--- χαλεπός
 2728. περίστασις N3I-NSF--- περίστασις
 2729. καὶ C--------- καί
 2730. ὧν RR--GPM--- ὅς
 2731. ἐζήλουν V4I-IAI3P- ζηλόω
 2732. τὰς RA--APF--- ὁ
 2733. ἀγωγὰς N1--APF--- ἀγωγή
 2734. καὶ C--------- καί
 2735. καθ' P--------- κατά
 2736. ἅπαν A3P-ASN--- ἅπας
 2737. ἤθελον V1I-IAI3P- ἐθέλω
 2738. ἐξομοιοῦσθαι V4--PMN--- ὁμοιόω ἐκ
 2739. τούτους RD--APM--- οὗτος
 2740. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 2741. καὶ C--------- καί
 2742. τιμωρητὰς N1M-APM--- τιμωρητής
 2743. ἔσχον VBI-AAI3P- ἔχω
 2744. 2Mac 4:17
 2745. ἀσεβεῖν V2--PAN--- ἀσεβέω
 2746. γὰρ X--------- γάρ
 2747. εἰς P--------- εἰς
 2748. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2749. θείους A1A-APM--- θεῖος
 2750. νόμους N2--APM--- νόμος
 2751. οὐ D--------- οὐ
 2752. ῥᾴδιον A1A-ASM--- ῥᾴδιος
 2753. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2754. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2755. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2756. ἀκόλουθος A---NSM--- ἀκόλουθος
 2757. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 2758. δηλώσει VF--FAI3S- δηλόω
 2759. 2Mac 4:18
 2760. ἀγομένου V1--PMPGSM ἄγω
 2761. δὲ X--------- δέ
 2762. πενταετηρικοῦ A1--GSM--- πενταετηρικός
 2763. ἀγῶνος N3W-GSM--- ἀγών
 2764. ἐν P--------- ἐν
 2765. Τύρῳ N2--DSM--- Τύρος
 2766. καὶ C--------- καί
 2767. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2768. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2769. παρόντος V9--PAPGSM εἰμί παρα
 2770. 2Mac 4:19
 2771. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2772. Ἰάσων N3W-NSM--- Ἰάσων
 2773. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2774. μιαρὸς A1A-NSM--- μιαρός
 2775. θεωροὺς N2--APM--- θεωρός
 2776. ὡς C--------- ὡς
 2777. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2778. Ιεροσολύμων N3M-GSM--- Ιεροσόλυμα
 2779. Ἀντιοχεῖς N3V-APM--- Ἀντιοχεύς
 2780. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 2781. παρακομίζοντας V1--PAPAPM κομίζω παρα
 2782. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 2783. δραχμὰς N1--APF--- δραχμή
 2784. τριακοσίας A1A-APF--- τριακόσιοι
 2785. εἰς P--------- εἰς
 2786. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2787. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2788. Ἡρακλέους N---GSM--- Ἡρακλῆς
 2789. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 2790. ἃς RR--APF--- ὅς
 2791. καὶ C--------- καί
 2792. ἠξίωσαν VAI-AAI3P- ἀξιόω
 2793. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2794. παρακομίσαντες VA--AAPNPM κομίζω παρα
 2795. μὴ D--------- μή
 2796. χρῆσθαι V3--PMN--- χράομαι
 2797. εἰς P--------- εἰς
 2798. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 2799. διὰ P--------- διά
 2800. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2801. μὴ D--------- μή
 2802. καθήκειν V1--PAN--- ἥκω κατα
 2803. εἰς P--------- εἰς
 2804. ἑτέραν A1A-ASF--- ἕτερος
 2805. δὲ X--------- δέ
 2806. καταθέσθαι VE--AMN--- τίθημι κατα
 2807. δαπάνην N1--ASF--- δαπάνη
 2808. 2Mac 4:20
 2809. ἔπεσε VAI-AAI3S- πίπτω
 2810. μὲν X--------- μέν
 2811. οὖν X--------- οὖν
 2812. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2813. διὰ P--------- διά
 2814. μὲν X--------- μέν
 2815. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2816. ἀποστείλαντα VA--AAPASM στέλλω ἀπο
 2817. εἰς P--------- εἰς
 2818. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2819. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2820. Ἡρακλέους N---GSM--- Ἡρακλῆς
 2821. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 2822. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 2823. δὲ X--------- δέ
 2824. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2825. παρακομιζόντων V1--PAPGPM κομίζω παρα
 2826. εἰς P--------- εἰς
 2827. τὰς RA--APF--- ὁ
 2828. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2829. τριηρέων N3--GPF--- τριήρης
 2830. κατασκευάς N1--APF--- κατασκευή
 2831. 2Mac 4:21
 2832. ἀποσταλέντος VD--APPGSM στέλλω ἀπο
 2833. δὲ X--------- δέ
 2834. εἰς P--------- εἰς
 2835. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 2836. Ἀπολλωνίου N2--GSM--- Ἀπολλώνιος
 2837. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2838. Μενεσθέως N3I-GSM--- Μενεσθεύς
 2839. διὰ P--------- διά
 2840. τὰ RA--APN--- ὁ
 2841. πρωτοκλίσια N2N-APN--- πρωτοκλίσιον
 2842. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2843. Φιλομήτορος N3R-GSM--- Φιλομήτωρ
 2844. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2845. μεταλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω μετα
 2846. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 2847. ἀλλότριον A1A-ASM--- ἀλλότριος
 2848. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2849. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2850. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2851. γεγονέναι VX--XAN--- γίγνομαι
 2852. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 2853. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2854. καθ' P--------- κατά
 2855. αὑτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 2856. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 2857. ἐφρόντιζεν V1I-IAI3S- φροντίζω
 2858. ὅθεν D--------- ὅθεν
 2859. εἰς P--------- εἰς
 2860. Ιοππην N1--ASF--- Ιοππη
 2861. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 2862. κατήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω κατα
 2863. εἰς P--------- εἰς
 2864. Ιεροσόλυμα N3M-ASM--- Ιεροσόλυμα
 2865. 2Mac 4:22
 2866. μεγαλομερῶς D--------- μεγαλομερῶς
 2867. δὲ X--------- δέ
 2868. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2869. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2870. Ἰάσωνος N3W-GSM--- Ἰάσων
 2871. καὶ C--------- καί
 2872. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2873. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2874. ἀποδεχθεὶς VQ--APPNSM δέχομαι ἀπο
 2875. μετὰ P--------- μετά
 2876. δᾳδουχίας N1A-GSF--- δᾳδουχία
 2877. καὶ C--------- καί
 2878. βοῶν N3--GPM--- βοῦς
 2879. εἰσεδέχθη VQI-API3S- δέχομαι εἰς
 2880. εἶθ' I--------- εἴθε
 2881. οὕτως D--------- οὕτως
 2882. εἰς P--------- εἰς
 2883. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2884. Φοινίκην N1--ASF--- Φοινίκη
 2885. κατεστρατοπέδευσεν VAI-AAI3S- στρατοπεδεύω κατα
 2886. 2Mac 4:23
 2887. μετὰ P--------- μετά
 2888. δὲ X--------- δέ
 2889. τριετῆ N1M-GSM--- τριετής
 2890. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2891. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2892. Ἰάσων N3W-NSM--- Ἰάσων
 2893. Μενέλαον N2--ASM--- Μενέλαος
 2894. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2895. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2896. προσημαινομένου V1--PMPGSM σημαίνω προ
 2897. Σιμωνος N3W-GSM--- Σιμων
 2898. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 2899. παρακομίζοντα V1--PAPASM κομίζω παρα
 2900. τὰ RA--APN--- ὁ
 2901. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 2902. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2903. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2904. καὶ C--------- καί
 2905. περὶ P--------- περί
 2906. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 2907. ἀναγκαίων A1A-GPN--- ἀναγκαῖος
 2908. ὑπομνηματισμοὺς N2--APM--- ὑπομνηματισμός
 2909. τελέσοντα VF--FAPASM τελέω
 2910. 2Mac 4:24
 2911. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2912. δὲ X--------- δέ
 2913. συσταθεὶς VC--APPNSM ἵστημι συν
 2914. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2915. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2916. καὶ C--------- καί
 2917. δοξάσας VA--AAPNSM δοξάζω
 2918. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2919. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2920. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 2921. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2922. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 2923. εἰς P--------- εἰς
 2924. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 2925. κατήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω κατα
 2926. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2927. ἀρχιερωσύνην N1--ASF--- ἀρχιερωσύνη
 2928. ὑπερβαλὼν VB--AAPNSM βάλλω ὑπερ
 2929. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2930. Ἰάσωνα N3W-ASM--- Ἰάσων
 2931. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 2932. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 2933. τριακόσια A1A-APN--- τριακόσιοι
 2934. 2Mac 4:25
 2935. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 2936. δὲ X--------- δέ
 2937. τὰς RA--APF--- ὁ
 2938. βασιλικὰς A1--APF--- βασιλικός
 2939. ἐντολὰς N1A-APF--- ἐντολή
 2940. παρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι παρα
 2941. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2942. μὲν X--------- μέν
 2943. ἀρχιερωσύνης N1--GSF--- ἀρχιερωσύνη
 2944. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 2945. ἄξιον A1A-ASN--- ἄξιος
 2946. φέρων V1--PAPNSM φέρω
 2947. θυμοὺς N2--APM--- θυμός
 2948. δὲ X--------- δέ
 2949. ὠμοῦ N2--GSM--- ὦμος
 2950. τυράννου N2--GSM--- τύραννος
 2951. καὶ C--------- καί
 2952. θηρὸς N3--GSM--- θήρ
 2953. βαρβάρου A1B-GSM--- βάρβαρος
 2954. ὀργὰς N1--APF--- ὀργή
 2955. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 2956. 2Mac 4:26
 2957. καὶ C--------- καί
 2958. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2959. μὲν X--------- μέν
 2960. Ἰάσων N3W-NSM--- Ἰάσων
 2961. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2962. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2963. ἴδιον A1A-ASM--- ἴδιος
 2964. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 2965. ὑπονοθεύσας VA--AAPNSM νοθεύω ὑπο
 2966. ὑπονοθευθεὶς VC--APPNSM νοθεύω ὑπο
 2967. ὑφ' P--------- ὑπό
 2968. ἑτέρου A1A-GSM--- ἕτερος
 2969. φυγὰς N3D-NSM--- φυγάς
 2970. εἰς P--------- εἰς
 2971. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2972. Αμμανῖτιν N3I-ASF--- Αμμανῖτις
 2973. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2974. συνήλαστο VMI-YMI3S- ἐλαύνω συν
 2975. 2Mac 4:27
 2976. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2977. δὲ X--------- δέ
 2978. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 2979. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2980. μὲν X--------- μέν
 2981. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 2982. ἐκράτει V2I-IAI3S- κρατέω
 2983. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2984. δὲ X--------- δέ
 2985. ἐπηγγελμένων VM--XMPGPM ἀγγέλλω ἐπι
 2986. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2987. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2988. χρημάτων N3M-GPN--- χρῆμα
 2989. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 2990. εὐτάκτει V2--PAD2S- εὐτακτέω
 2991. 2Mac 4:28
 2992. ποιουμένου V2--PMPGSM ποιέω
 2993. δὲ X--------- δέ
 2994. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2995. ἀπαίτησιν N3I-ASF--- ἀπαίτησις
 2996. Σωστράτου N2--GSM--- Σώστρατος
 2997. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2998. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2999. ἀκροπόλεως N3I-GSF--- ἀκρόπολις
 3000. ἐπάρχου N2--GSM--- ἔπαρχος
 3001. πρὸς P--------- πρός
 3002. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 3003. γὰρ X--------- γάρ
 3004. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3005. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3006. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3007. διαφόρων A1B-GPN--- διάφορος
 3008. πρᾶξις N3I-NSF--- πρᾶξις
 3009. δι' P--------- διά
 3010. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3011. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 3012. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3013. δύο M---NDM--- δύο
 3014. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3015. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3016. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3017. προσεκλήθησαν VCI-API3P- καλέω προς
 3018. 2Mac 4:29
 3019. καὶ C--------- καί
 3020. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3021. μὲν X--------- μέν
 3022. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 3023. ἀπέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἀπο
 3024. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3025. ἀρχιερωσύνης N1--GSF--- ἀρχιερωσύνη
 3026. διάδοχον N2--ASM--- διάδοχος
 3027. Λυσίμαχον N2--ASM--- Λυσίμαχος
 3028. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3029. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 3030. ἀδελφόν N2--ASM--- ἀδελφός
 3031. Σώστρατος N2--NSM--- Σώστρατος
 3032. δὲ X--------- δέ
 3033. Κράτητα N3T-ASM--- Κράτης
 3034. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3035. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3036. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3037. Κυπρίων N2--GPM--- Κύπριοι
 3038. 2Mac 4:30
 3039. τοιούτων A1--GPM--- τοιοῦτος
 3040. δὲ X--------- δέ
 3041. συνεστηκότων VXI-XAPGPM ἵστημι συν
 3042. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 3043. Ταρσεῖς N---AP---- Ταρσεῖς
 3044. καὶ C--------- καί
 3045. Μαλλώτας N---AP---- Μαλλῶται
 3046. στασιάζειν V1--PAN--- στασιάζω
 3047. διὰ P--------- διά
 3048. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3049. Ἀντιοχίδι N3D-DSF--- Ἀντιοχίς
 3050. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3051. παλλακῇ N1--DSF--- παλλακή
 3052. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3053. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3054. ἐν P--------- ἐν
 3055. δωρεᾷ N1A-DSF--- δωρεά
 3056. δεδόσθαι VM--XMN--- δίδωμι
 3057. 2Mac 4:31
 3058. θᾶττον A3C-ASNC-- ταχύς
 3059. οὖν X--------- οὖν
 3060. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3061. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3062. ἧκεν VHI-AAI3S- ἵημι
 3063. καταστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω κατα
 3064. τὰ RA--APN--- ὁ
 3065. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 3066. καταλιπὼν VB--AAPNSM λείπω κατα
 3067. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3068. διαδεχόμενον V1--PMPASM δέχομαι δια
 3069. Ἀνδρόνικον N2--ASM--- Ἀνδρόνικος
 3070. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3071. ἐν P--------- ἐν
 3072. ἀξιώματι N3M-DSN--- ἀξίωμα
 3073. κειμένων V5--PMPGPM κεῖμαι
 3074. 2Mac 4:32
 3075. νομίσας VA--AAPNSM νομίζω
 3076. δὲ X--------- δέ
 3077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3078. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 3079. εἰληφέναι VX--XAN--- λαμβάνω
 3080. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 3081. εὐφυῆ A3H-ASM--- εὐφυής
 3082. χρυσώματά N3M-APN--- χρύσωμα
 3083. τινα RI--ASM--- τις
 3084. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3085. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3086. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 3087. νοσφισάμενος VA--AMPGSN νοσφίζομαι
 3088. ἐχαρίσατο VAI-AMI3S- χαρίζομαι
 3089. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3090. Ἀνδρονίκῳ N2--DSM--- Ἀνδρόνικος
 3091. καὶ C--------- καί
 3092. ἕτερα A1A-APN--- ἕτερος
 3093. ἐτύγχανεν V1I-IAI3S- τυγχάνω
 3094. πεπρακὼς VX--XAPNSM πιπράσκω
 3095. εἴς P--------- εἰς
 3096. τε X--------- τε
 3097. Τύρον N2--ASM--- Τύρος
 3098. καὶ C--------- καί
 3099. τὰς RA--APF--- ὁ
 3100. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 3101. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 3102. 2Mac 4:33
 3103. ἃ RR--APN--- ὅς
 3104. καὶ C--------- καί
 3105. σαφῶς D--------- σαφῶς
 3106. ἐπεγνωκὼς VX--XAPNSM γινώσκω ἐπι
 3107. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3108. Ονιας N1T-NSM--- Ονιας
 3109. ἀπήλεγχεν V1I-IAI3S- ἐλέγχω ἀπο
 3110. ἀποκεχωρηκὼς VX--XAPNSM χωρέω ἀπο
 3111. εἰς P--------- εἰς
 3112. ἄσυλον A1B-ASM--- ἄσυλος
 3113. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3114. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3115. Δάφνης N1--GSF--- Δάφνη
 3116. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3117. πρὸς P--------- πρός
 3118. Ἀντιόχειαν N1A-ASF--- Ἀντιόχεια
 3119. κειμένης V5--PMPGSF κεῖμαι
 3120. 2Mac 4:34
 3121. ὅθεν D--------- ὅθεν
 3122. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3123. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 3124. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 3125. ἰδίᾳ A1A-DSF--- ἴδιος
 3126. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3127. Ἀνδρόνικον N2--ASM--- Ἀνδρόνικος
 3128. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 3129. χειρώσασθαι VA--AMN--- χειρόομαι
 3130. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3131. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 3132. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3133. δὲ X--------- δέ
 3134. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 3135. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3136. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3137. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 3138. καὶ C--------- καί
 3139. πεισθεὶς VS--APPNSM πείθω
 3140. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3141. δόλῳ N2--DSM--- δόλος
 3142. καὶ C--------- καί
 3143. δεξιασθεὶς VS--APPNSM δεξιάζω
 3144. μεθ' P--------- μετά
 3145. ὅρκων N2--GPM--- ὅρκος
 3146. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 3147. δεξιάν A1A-ASF--- δεξιός
 3148. καίπερ C--------- καίπερ
 3149. ἐν P--------- ἐν
 3150. ὑποψίᾳ N1A-DSF--- ὑποψία
 3151. κείμενος V5--PMPNSM κεῖμαι
 3152. ἔπεισεν VAI-AAI3S- πείθω
 3153. ἐκ P--------- ἐκ
 3154. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3155. ἀσύλου A1B-GSM--- ἄσυλος
 3156. προελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι προ
 3157. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3158. καὶ C--------- καί
 3159. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 3160. παρέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω παρα
 3161. οὐκ D--------- οὐ
 3162. αἰδεσθεὶς VA--APPNSM αἰδέομαι
 3163. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3164. δίκαιον A1A-ASN--- δίκαιος
 3165. 2Mac 4:35
 3166. δι' P--------- διά
 3167. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3168. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 3169. οὐ D--------- οὐ
 3170. μόνον D--------- μόνον
 3171. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 3172. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 3173. δὲ X--------- δέ
 3174. καὶ C--------- καί
 3175. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3176. ἄλλων RD--GPN--- ἄλλος
 3177. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 3178. ἐδείναζον V1I-IAI3P- δεινάζω
 3179. καὶ C--------- καί
 3180. ἐδυσφόρουν V2I-IAI3P- δυσφορέω
 3181. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3182. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3183. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3184. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 3185. ἀδίκῳ A1A-DSM--- ἄδικος
 3186. φόνῳ N2--DSM--- φόνος
 3187. 2Mac 4:36
 3188. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3189. δὲ X--------- δέ
 3190. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3191. ἐπανελθόντος VB--AAPGSM ἔρχομαι ἐπι ἀνα
 3192. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3193. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3194. κατὰ P--------- κατά
 3195. Κιλικίαν N---ASF--- Κιλικία
 3196. τόπων N2--GPM--- τόπος
 3197. ἐνετύγχανον V1I-IAI3P- τυγχάνω ἐν
 3198. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3199. κατὰ P--------- κατά
 3200. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3201. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 3202. συμμισοπονηρούντων V2--PAPGPM μισοπονηρέω συν
 3203. καὶ C--------- καί
 3204. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3205. Ἑλλήνων N---GSM--- Ἕλλην
 3206. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 3207. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3208. παρὰ P--------- παρά
 3209. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3210. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3211. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 3212. ἀπεκτονῆσθαι VAI-AMN--- κτείνω ἀπο
 3213. 2Mac 4:37
 3214. ψυχικῶς D--------- ψυχικῶς
 3215. οὖν X--------- οὖν
 3216. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3217. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 3218. ἐπιλυπηθεὶς VC--APPNSM λυπέω ἐπι
 3219. καὶ C--------- καί
 3220. τραπεὶς VD--APPNSM τρέπω
 3221. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3222. ἔλεος N3E-NSM--- ἔλεος
 3223. καὶ C--------- καί
 3224. δακρύσας VA--AAPNSM δακρύω
 3225. διὰ P--------- διά
 3226. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3227. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3228. μετηλλαχότος VX--XAPGSM ἀλλάσσω μετα
 3229. σωφροσύνην N1--ASF--- σωφροσύνη
 3230. καὶ C--------- καί
 3231. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 3232. εὐταξίαν N1A-ASF--- εὐταξία
 3233. 2Mac 4:38
 3234. καὶ C--------- καί
 3235. πυρωθεὶς VC--APPNSM πυρόω
 3236. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3237. θυμοῖς N2--DPM--- θυμός
 3238. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 3239. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3240. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3241. Ἀνδρονίκου N2--GSM--- Ἀνδρονίκος
 3242. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 3243. περιελόμενος VB--AMPNSM αἱρέω περι
 3244. καὶ C--------- καί
 3245. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3246. χιτῶνας N3W-APM--- χιτών
 3247. περιρρήξας VA--AAPNSM ῥήγνυμι περι
 3248. περιαγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω περι
 3249. καθ' P--------- κατά
 3250. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 3251. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3252. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3253. ἐπ' P--------- ἐπί
 3254. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3255. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3256. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3257. οὗπερ D--------- οὗπερ
 3258. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3259. Ονιαν N1T-ASM--- Ονιας
 3260. ἠσέβησεν VAI-AAI3S- ἀσεβέω
 3261. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3262. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3263. μιαιφόνον A1B-ASM--- μιαιφόνος
 3264. ἀπεκόσμησεν VAI-AAI3S- κοσμέω ἀπο
 3265. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3266. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3267. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3268. ἀξίαν A1A-ASF--- ἄξιος
 3269. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3270. κόλασιν N3I-ASF--- κόλασις
 3271. ἀποδόντος VO--AAPGSM δίδωμι ἀπο
 3272. 2Mac 4:39
 3273. γενομένων VB--AMPGPM γίγνομαι
 3274. δὲ X--------- δέ
 3275. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 3276. ἱεροσυλημάτων N3M-GPM--- ἱεροσύλημα
 3277. κατὰ P--------- κατά
 3278. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3279. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3280. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3281. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3282. Λυσιμάχου N2--GSM--- Λυσίμαχος
 3283. μετὰ P--------- μετά
 3284. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3285. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3286. Μενελάου N2--GSM--- Μενελάου
 3287. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 3288. καὶ C--------- καί
 3289. διαδοθείσης VC--APPGSF δίδωμι δια
 3290. ἔξω D--------- ἔξω
 3291. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3292. φήμης N1--GSF--- φήμη
 3293. ἐπισυνήχθη VQI-API3S- ἄγω ἐπι συν
 3294. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3295. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 3296. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3297. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3298. Λυσίμαχον N2--ASM--- Λυσίμαχος
 3299. χρυσωμάτων N3M-GPN--- χρύσωμα
 3300. ἤδη D--------- ἤδη
 3301. πολλῶν A1--GPM--- πολύς
 3302. διενηνεγμένων VK--XMPGPM φέρω δια
 3303. 2Mac 4:40
 3304. ἐπεγειρομένων V1--PMPGPM ἐγείρω ἐπι
 3305. δὲ X--------- δέ
 3306. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3307. ὄχλων N2--GPM--- ὄχλος
 3308. καὶ C--------- καί
 3309. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3310. ὀργαῖς N1--DPF--- ὀργή
 3311. διεμπιπλαμένων V6--PMPGPM πίμπλημι δια ἐν
 3312. καθοπλίσας VA--AAPNSM ὁπλίζω κατα
 3313. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3314. Λυσίμαχος N2--NSM--- Λυσίμαχος
 3315. πρὸς P--------- πρός
 3316. τρισχιλίους A1A-APM--- τρισχίλιοι
 3317. κατήρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω κατα
 3318. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 3319. ἀδίκων A1B-GPF--- ἄδικος
 3320. προηγησαμένου VA--AMPGSM ἡγέομαι προ
 3321. τινὸς RI--GSM--- τις
 3322. Αυρανου N2--GSM--- Αυρανος
 3323. προβεβηκότος VX--XAPGSM βαίνω προ
 3324. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3325. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 3326. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 3327. δὲ X--------- δέ
 3328. ἧττον A3C-NSN--- ἥσσων
 3329. καὶ C--------- καί
 3330. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3331. ἄνοιαν A1A-ASF--- ἄνοια
 3332. 2Mac 4:41
 3333. συνιδόντες VB--AAPNPM ὁράω συν
 3334. δὲ X--------- δέ
 3335. καὶ C--------- καί
 3336. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3337. ἐπίθεσιν N3I-ASF--- ἐπίθεσις
 3338. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3339. Λυσιμάχου N2--GSM--- Λυσίμαχος
 3340. συναρπάσαντες VA--AAPNPM ἁρπάζω συν
 3341. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3342. μὲν X--------- μέν
 3343. πέτρους N2--APM--- πέτρος
 3344. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3345. δὲ X--------- δέ
 3346. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 3347. πάχη N3E-APN--- πάχος
 3348. τινὲς RI--NPM--- τις
 3349. δὲ X--------- δέ
 3350. ἐκ P--------- ἐκ
 3351. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3352. παρακειμένης V5--PMPGSF κεῖμαι παρα
 3353. σποδοῦ N2--GSF--- σποδός
 3354. δρασσόμενοι V1--PMPNPM δράσσομαι
 3355. φύρδην D--------- φύρδην
 3356. ἐνετίνασσον V1I-IAI3P- τινάσσω ἐν
 3357. εἰς P--------- εἰς
 3358. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3359. περὶ P--------- περί
 3360. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3361. Λυσίμαχον N2--ASM--- Λυσίμαχος
 3362. 2Mac 4:42
 3363. δι' P--------- διά
 3364. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3365. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 3366. πολλοὺς A3U-APM--- πολύς
 3367. μὲν X--------- μέν
 3368. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3369. τραυματίας N1T-NSM--- τραυματίας
 3370. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3371. τινὰς RI--APM--- τις
 3372. δὲ X--------- δέ
 3373. καὶ C--------- καί
 3374. κατέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω κατα
 3375. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3376. δὲ X--------- δέ
 3377. εἰς P--------- εἰς
 3378. φυγὴν N1--ASF--- φυγή
 3379. συνήλασαν VAI-AAI3P- ἐλαύνω συν
 3380. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3381. δὲ X--------- δέ
 3382. τὸν RA--ASN--- ὁ
 3383. ἱερόσυλον N2N-ASN--- ἱερόσυλος
 3384. παρὰ P--------- παρά
 3385. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3386. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 3387. ἐχειρώσαντο VAI-AAI3P- χειρόω
 3388. 2Mac 4:43
 3389. περὶ P--------- περί
 3390. δὲ X--------- δέ
 3391. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 3392. ἐνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐν
 3393. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 3394. πρὸς P--------- πρός
 3395. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3396. Μενέλαον N2--ASM--- Μενέλαος
 3397. 2Mac 4:44
 3398. καταντήσαντος VA--AAPGSM ἀντάω κατα
 3399. δὲ X--------- δέ
 3400. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3401. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3402. εἰς P--------- εἰς
 3403. Τύρον N2--ASF--- Τύρος
 3404. ἐπ' P--------- ἐπί
 3405. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3406. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3407. δικαιολογίαν N1A-ASF--- δικαιολογία
 3408. ἐποιήσαντο VAI-AMI3P- ποιέω
 3409. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3410. πεμφθέντες VV--APPNPM πέμπω
 3411. τρεῖς A3--NPM--- τρεῖς
 3412. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3413. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3414. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3415. γερουσίας N1A-GSF--- γερουσία
 3416. 2Mac 4:45
 3417. ἤδη D--------- ἤδη
 3418. δὲ X--------- δέ
 3419. λελειμμένος VP--XMPNSM λείπω
 3420. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3421. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 3422. ἐπηγγείλατο VAI-AMI3S- ἀγγέλλω ἐπι
 3423. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 3424. ἱκανὰ A1--APN--- ἱκανός
 3425. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3426. Πτολεμαίῳ N2--DSM--- Πτολεμαῖος
 3427. Δορυμένους N1M-GSM--- Δορυμένης
 3428. πρὸς P--------- πρός
 3429. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3430. πεῖσαι VA--AAN--- πείθω
 3431. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3432. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3433. 2Mac 4:46
 3434. ὅθεν D--------- ὅθεν
 3435. ἀπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ἀπο
 3436. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3437. Πτολεμαῖος N2--NSM--- Πτολεμαῖος
 3438. εἴς P--------- εἰς
 3439. τι RI--ASN--- τις
 3440. περίστυλον N2N-ASN--- περίστυλον
 3441. ὡς C--------- ὡς
 3442. ἀναψύξοντα VF--FAPASM ψύχω ἀνα
 3443. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3444. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3445. μετέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι μετα
 3446. 2Mac 4:47
 3447. καὶ C--------- καί
 3448. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3449. μὲν X--------- μέν
 3450. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3451. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 3452. κακίας N1A-GSF--- κακία
 3453. αἴτιον A1A-ASM--- αἴτιος
 3454. Μενέλαον N2--ASM--- Μενέλαος
 3455. ἀπέλυσεν VAI-AAI3S- λύω ἀπο
 3456. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3457. κατηγορημένων VM--XMPGPM ἠγορέω κατα
 3458. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3459. δὲ X--------- δέ
 3460. ταλαιπώροις A1B-DPM--- ταλαίπωρος
 3461. οἵτινες RX--NPM--- ὅστις
 3462. εἰ C--------- εἰ
 3463. καὶ C--------- καί
 3464. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3465. Σκυθῶν N---GP---- Σκύθαι
 3466. ἔλεγον V1I-IAI3P- λέγω
 3467. ἀπελύθησαν VCI-API3P- λύω ἀπο
 3468. ἀκατάγνωστοι A1B-DPM--- ἀκατάγνωστος
 3469. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 3470. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 3471. ἐπέκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω ἐπι
 3472. 2Mac 4:48
 3473. ταχέως D--------- ταχέως
 3474. οὖν X--------- οὖν
 3475. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3476. ἄδικον A1B-ASF--- ἄδικος
 3477. ζημίαν N1A-ASF--- ζημία
 3478. ὑπέσχον VBI-AAI3P- ἔχω ὑπο
 3479. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3480. περὶ P--------- περί
 3481. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3482. καὶ C--------- καί
 3483. δήμων N2--GPM--- δῆμος
 3484. καὶ C--------- καί
 3485. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3486. ἱερῶν A1A-GPN--- ἱερός
 3487. σκευῶν N3E-GPN--- σκεῦος
 3488. προηγορήσαντες VA--AAPNPM ἠγορέω προ
 3489. 2Mac 4:49
 3490. δι' P--------- διά
 3491. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3492. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 3493. καὶ C--------- καί
 3494. Τύριοι N2--NPM--- Τύριος
 3495. μισοπονηρήσαντες VA--AAPNPM μισοπονηρέω
 3496. τὰ RA--APN--- ὁ
 3497. πρὸς P--------- πρός
 3498. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3499. κηδείαν N1A-ASF--- κηδεία
 3500. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3501. μεγαλοπρεπῶς D--------- μεγαλοπρεπῶς
 3502. ἐχορήγησαν VAI-AAI3P- χορηγέω
 3503. 2Mac 4:50
 3504. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3505. δὲ X--------- δέ
 3506. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 3507. διὰ P--------- διά
 3508. τὰς RA--APF--- ὁ
 3509. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3510. κρατούντων V2--PAPGPM κρατέω
 3511. πλεονεξίας N1--APF--- πλεονεξία
 3512. ἔμενεν V1I-IAI3S- μένω
 3513. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3514. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3515. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 3516. ἐπιφυόμενος V1--PMPNSM φύω ἐπι
 3517. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3518. κακίᾳ N1A-DSF--- κακία
 3519. μέγας A3--NSM--- μέγας
 3520. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3521. πολιτῶν N1--GPM--- πολίτης
 3522. ἐπίβουλος A1B-NSM--- ἐπίβουλος
 3523. καθεστώς VXI-XAPNSM ἵστημι κατα
 3524. 2Mac 5:1
 3525. περὶ P--------- περί
 3526. δὲ X--------- δέ
 3527. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3528. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 3529. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 3530. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3531. δευτέραν A1A-ASF--- δεύτερος
 3532. ἔφοδον N2--ASF--- ἔφοδος
 3533. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3534. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 3535. εἰς P--------- εἰς
 3536. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 3537. ἐστείλατο VAI-AMI3S- στέλλω
 3538. 2Mac 5:2
 3539. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 3540. δὲ X--------- δέ
 3541. καθ' P--------- κατά
 3542. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 3543. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3544. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3545. σχεδὸν D--------- σχεδόν
 3546. ἐφ' P--------- ἐπί
 3547. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3548. τεσσαράκοντα A1A-APF--- τεσσαράκοντα
 3549. φαίνεσθαι V1--PMN--- φαίνω
 3550. διὰ P--------- διά
 3551. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3552. ἀέρων N3--GPM--- ἀήρ
 3553. τρέχοντας V1--PAPAPM τρέχω
 3554. ἱππεῖς N3V-APM--- ἱππεύς
 3555. διαχρύσους N2--APM--- διάχρυσος
 3556. στολὰς N1--APF--- στολή
 3557. ἔχοντας V1--PAPAPM ἔχω
 3558. καὶ C--------- καί
 3559. λόγχας N1--APF--- λόγχη
 3560. σπειρηδὸν D--------- σπειρηδόν
 3561. ἐξωπλισμένους VT--XMPAPM ὁπλίζω ἐκ
 3562. καὶ C--------- καί
 3563. μαχαιρῶν N1--GPF--- μάχαιρα
 3564. σπασμοὺς N2--APM--- σπασμός
 3565. 2Mac 5:3
 3566. καὶ C--------- καί
 3567. ἴλας N1--APF--- ἴλη
 3568. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 3569. διατεταγμένας VK--XMPAPF τάσσω δια
 3570. καὶ C--------- καί
 3571. προσβολὰς N1--APF--- προσβολή
 3572. γινομένας V1--PMPAPF γίγνομαι
 3573. καὶ C--------- καί
 3574. καταδρομὰς N1--APF--- καταδρομή
 3575. ἑκατέρων A1A-GPM--- ἑκάτερος
 3576. καὶ C--------- καί
 3577. ἀσπίδων N3D-GPF--- ἀσπίς
 3578. κινήσεις N3I-APF--- κίνησις
 3579. καὶ C--------- καί
 3580. καμάκων N3K-GPM--- κάμαξ
 3581. πλήθη N3E-APN--- πλῆθος
 3582. καὶ C--------- καί
 3583. βελῶν N3E-GPN--- βέλος
 3584. βολὰς N1--APF--- βολή
 3585. καὶ C--------- καί
 3586. χρυσέων A1--GPM--- χρύσεος
 3587. κόσμων N2--GPM--- κόσμος
 3588. ἐκλάμψεις N3I-APF--- ἔκλαμψις
 3589. καὶ C--------- καί
 3590. παντοίους A1A-APM--- παντοῖος
 3591. θωρακισμούς N2--APM--- θωρακισμός
 3592. 2Mac 5:4
 3593. διὸ C--------- διό
 3594. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3595. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 3596. ἐπ' P--------- ἐπί
 3597. ἀγαθῷ A1--DSM--- ἀγαθός
 3598. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3599. ἐπιφάνειαν N1A-ASF--- ἐπιφάνεια
 3600. γεγενῆσθαι VM--XMN--- γίγνομαι
 3601. 2Mac 5:5
 3602. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 3603. δὲ X--------- δέ
 3604. λαλιᾶς N1A-GSF--- λαλιά
 3605. ψευδοῦς A3H-GSF--- ψευδής
 3606. ὡς C--------- ὡς
 3607. μετηλλαχότος VX--XAPGSM ἀλλάσσω μετα
 3608. Ἀντιόχου N2--GSM--- Ἀντίοχος
 3609. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3610. βίον N2--ASM--- βίος
 3611. παραλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω παρα
 3612. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3613. Ἰάσων N3W-NSM--- Ἰάσων
 3614. οὐκ D--------- οὐ
 3615. ἐλάττους A1--APM--- ἐλάττων
 3616. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3617. χιλίων A1A-GPM--- χίλιοι
 3618. αἰφνιδίως D--------- αἰφνιδίως
 3619. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3620. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3621. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3622. συνετελέσατο VAI-AMI3S- τελέω συν
 3623. ἐπίθεσιν N3I-ASF--- ἐπίθεσις
 3624. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3625. δὲ X--------- δέ
 3626. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3627. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3628. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 3629. συνελασθέντων VC--APPNSM ἐλαύνω συν
 3630. καὶ C--------- καί
 3631. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 3632. ἤδη D--------- ἤδη
 3633. καταλαμβανομένης V1--PMPGSF λαμβάνω κατα
 3634. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3635. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3636. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3637. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 3638. εἰς P--------- εἰς
 3639. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3640. ἀκρόπολιν N3I-ASF--- ἀκρόπολις
 3641. ἐφυγάδευσεν VAI-AAI3S- φυγαδεύω
 3642. 2Mac 5:6
 3643. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3644. δὲ X--------- δέ
 3645. Ἰάσων N3W-NSM--- Ἰάσων
 3646. ἐποιεῖτο V2I-IMI3S- ποιέω
 3647. σφαγὰς N1--APF--- σφαγή
 3648. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3649. πολιτῶν N1--GPM--- πολίτης
 3650. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3651. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 3652. ἀφειδῶς D--------- ἀφειδῶς
 3653. οὐ D--------- οὐ
 3654. συννοῶν V2--PAPNSM νοέω συν
 3655. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3656. εἰς P--------- εἰς
 3657. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3658. συγγενεῖς A3H-APM--- συγγενής
 3659. εὐημερίαν N1A-ASF--- εὐημερία
 3660. δυσημερίαν N1A-ASF--- δυσημερία
 3661. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 3662. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3663. μεγίστην A1--ASFS-- μέγας
 3664. δοκῶν V2--PAPNSM δοκέω
 3665. δὲ X--------- δέ
 3666. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 3667. καὶ C--------- καί
 3668. οὐχ D--------- οὐ
 3669. ὁμοεθνῶν A3H-GPN--- ὁμοεθνής
 3670. τρόπαια N2N-APN--- τρόπαιον
 3671. καταβάλλεσθαι V1--PMN--- βάλλω κατα
 3672. 2Mac 5:7
 3673. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3674. μὲν X--------- μέν
 3675. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 3676. οὐκ D--------- οὐ
 3677. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 3678. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3679. δὲ X--------- δέ
 3680. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 3681. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3682. ἐπιβουλῆς N1--GSF--- ἐπιβουλή
 3683. αἰσχύνην N1--ASF--- αἰσχύνη
 3684. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 3685. φυγὰς N3D-NSM--- φυγάς
 3686. πάλιν D--------- πάλιν
 3687. εἰς P--------- εἰς
 3688. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3689. Αμμανῖτιν N3--ASF--- Αμάνιτος
 3690. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 3691. 2Mac 5:8
 3692. πέρας N3T-NSN--- πέρας
 3693. οὖν X--------- οὖν
 3694. κακῆς A1--GSF--- κακός
 3695. καταστροφῆς N1--GSF--- καταστροφή
 3696. ἔτυχεν VBI-AAI3S- τυγχάνω
 3697. ἐγκληθεὶς VC--APPNSM καλέω ἐν
 3698. πρὸς P--------- πρός
 3699. Ἀρέταν N1T-ASM--- Ἀρέτας
 3700. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3701. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3702. Ἀράβων N---GPM--- Ἄραψ
 3703. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 3704. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3705. ἐκ P--------- ἐκ
 3706. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3707. φεύγων V1--PAPNSM φεύγω
 3708. διωκόμενος V1--PMPNSM διώκω
 3709. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3710. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3711. στυγούμενος V2--PMPNSM στυγέω
 3712. ὡς C--------- ὡς
 3713. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3714. νόμων N2--GPM--- νόμος
 3715. ἀποστάτης N1M-NSM--- ἀποστάτης
 3716. καὶ C--------- καί
 3717. βδελυσσόμενος V1--PMPNSM βδελύσσω
 3718. ὡς C--------- ὡς
 3719. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 3720. καὶ C--------- καί
 3721. πολιτῶν N1--GPM--- πολίτης
 3722. δήμιος A1B-NSM--- δήμιος
 3723. εἰς P--------- εἰς
 3724. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 3725. ἐξεβράσθη VCI-API3S- βράζω ἐκ
 3726. 2Mac 5:9
 3727. καὶ C--------- καί
 3728. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3729. συχνοὺς A1--NSM--- συχνός
 3730. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3731. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 3732. ἀποξενώσας VA--AAPNSM ξενόω ἀπο
 3733. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3734. ξένης A1--GSF--- ξένος
 3735. ἀπώλετο VBI-AMI3S- ὀλλύω ἀπο
 3736. πρὸς P--------- πρός
 3737. Λακεδαιμονίους N---APM--- Λακαιδαιμόνιοι
 3738. ἀναχθεὶς VQ--APPNSM ἄγω ἀνα
 3739. ὡς C--------- ὡς
 3740. διὰ P--------- διά
 3741. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3742. συγγένειαν N1A-ASF--- συγγένεια
 3743. τευξόμενος VF--FMPNSM τυγχάνω
 3744. σκέπης N1--GSF--- σκέπη
 3745. 2Mac 5:10
 3746. καὶ C--------- καί
 3747. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3748. πλῆθος N3E-NSN--- πλῆθος
 3749. ἀτάφων A1B-GPM--- ἄταφος
 3750. ἐκρίψας VA--AAPNSM ῥίπτω ἐκ
 3751. ἀπένθητος A1B-NSM--- ἀπένθητος
 3752. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3753. καὶ C--------- καί
 3754. κηδείας N1A-APF--- κηδεία
 3755. οὐδ' C--------- οὐδέ
 3756. ἡστινοσοῦν RR--APF--- ὁστισοῦν
 3757. οὔτε C--------- οὔτε
 3758. πατρῴου A1A-GSM--- πατρῷος
 3759. τάφου N2--GSM--- τάφος
 3760. μετέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω μετα
 3761. 2Mac 5:11
 3762. προσπεσόντων VB--AAPGPM πίπτω προς
 3763. δὲ X--------- δέ
 3764. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3765. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3766. περὶ P--------- περί
 3767. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3768. γεγονότων VX--XAPGPM γίγνομαι
 3769. διέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω δια
 3770. ἀποστατεῖν V2--PAN--- στατέω ἀπο
 3771. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3772. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 3773. ὅθεν D--------- ὅθεν
 3774. ἀναζεύξας VA--AAPNSM ζευγνύω ἀνα
 3775. ἐξ P--------- ἐκ
 3776. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3777. τεθηριωμένος VM--XMPNSM θηριόομαι
 3778. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3779. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 3780. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3781. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3782. μὲν X--------- μέν
 3783. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3784. δοριάλωτον A1B-ASF--- δοριάλωτος
 3785. 2Mac 5:12
 3786. καὶ C--------- καί
 3787. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 3788. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3789. στρατιώταις N1M-DPM--- στρατιώτης
 3790. κόπτειν V1--PAN--- κόπτω
 3791. ἀφειδῶς D--------- ἀφειδῶς
 3792. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3793. ἐμπίπτοντας V1--PAPAPM πίπτω ἐν
 3794. καὶ C--------- καί
 3795. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3796. εἰς P--------- εἰς
 3797. τὰς RA--APF--- ὁ
 3798. οἰκίας N1A-APF--- οἰκία
 3799. ἀναβαίνοντας V1--PAPAPM βαίνω ἀνα
 3800. κατασφάζειν V1--PAN--- σφάζω κατα
 3801. 2Mac 5:13
 3802. ἐγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι
 3803. δὲ X--------- δέ
 3804. νέων A1A-GPM--- νέος
 3805. καὶ C--------- καί
 3806. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 3807. ἀναίρεσις N3I-NSF--- ἀναίρεσις
 3808. ἀνήβων A1B-GPM--- ἄνηβος
 3809. τε X--------- τε
 3810. καὶ C--------- καί
 3811. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 3812. καὶ C--------- καί
 3813. τέκνων N2N-GPN--- τέκνον
 3814. ἀφανισμός N2--NSM--- ἀφανισμός
 3815. παρθένων N2--GPF--- παρθένος
 3816. τε X--------- τε
 3817. καὶ C--------- καί
 3818. νηπίων A1A-GPM--- νήπιος
 3819. σφαγαί N1--NPF--- σφαγή
 3820. 2Mac 5:14
 3821. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 3822. δὲ X--------- δέ
 3823. μυριάδες N3D-NPF--- μυριάς
 3824. ἐν P--------- ἐν
 3825. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3826. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 3827. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 3828. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 3829. κατεφθάρησαν VDI-API3P- φθείρω κατα
 3830. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 3831. μὲν X--------- μέν
 3832. ἐν P--------- ἐν
 3833. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 3834. νομαῖς N1--DPF--- νομή
 3835. οὐχ D--------- οὐ
 3836. ἧττον A3C-NSN--- ἥσσων
 3837. δὲ X--------- δέ
 3838. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3839. ἐσφαγμένων VMI-XPPGPM σφάζω
 3840. ἐπράθησαν VCI-API3P- πιπράσκω
 3841. 2Mac 5:15
 3842. οὐκ D--------- οὐ
 3843. ἀρκεσθεὶς VC--APPNSM ἀρκέω
 3844. δὲ X--------- δέ
 3845. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 3846. κατετόλμησεν VAI-AAI3S- τολμάω κατα
 3847. εἰς P--------- εἰς
 3848. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3849. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 3850. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3851. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3852. ἁγιώτατον A1A-ASNS-- ἅγιος
 3853. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 3854. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 3855. ὁδηγὸν N2--ASM--- ὁδηγός
 3856. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 3857. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3858. Μενέλαον N2--ASM--- Μενέλαος
 3859. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3860. καὶ C--------- καί
 3861. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3862. νόμων N2--GPM--- νόμος
 3863. καὶ C--------- καί
 3864. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3865. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 3866. προδότην N1M-ASM--- προδότης
 3867. γεγονότα VX--XAPASM γίγνομαι
 3868. 2Mac 5:16
 3869. καὶ C--------- καί
 3870. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3871. μιαραῖς A1A-DPF--- μιαρός
 3872. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 3873. τὰ RA--APN--- ὁ
 3874. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 3875. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3876. λαμβάνων V1--PAPNSM λαμβάνω
 3877. καὶ C--------- καί
 3878. τὰ RA--APN--- ὁ
 3879. ὑπ' P--------- ὑπό
 3880. ἄλλων RD--GPM--- ἄλλος
 3881. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 3882. ἀνατεθέντα VC--APPAPN τίθημι ἀνα
 3883. πρὸς P--------- πρός
 3884. αὔξησιν N3I-ASF--- αὔξησις
 3885. καὶ C--------- καί
 3886. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3887. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3888. τόπου N2--GSM--- τόπος
 3889. καὶ C--------- καί
 3890. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 3891. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3892. βεβήλοις A1B-DPF--- βέβηλος
 3893. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 3894. συσσύρων V1--PAPNSM σύρω συν
 3895. 2Mac 5:17
 3896. καὶ C--------- καί
 3897. ἐμετεωρίζετο VMI-XPI3S- μετεωρίζω
 3898. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3899. διάνοιαν N1A-ASF--- διάνοια
 3900. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3901. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 3902. οὐ D--------- οὐ
 3903. συνορῶν V3--PAPNSM ὁράω συν
 3904. ὅτι C--------- ὅτι
 3905. διὰ P--------- διά
 3906. τὰς RA--APF--- ὁ
 3907. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 3908. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3909. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3910. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3911. οἰκούντων V2--PAPGPM οἰκέω
 3912. ἀπώργισται V1--PPI3S- ὀργίζομαι ἀπο
 3913. βραχέως D--------- βραχέως
 3914. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3915. δεσπότης N1M-NSM--- δεσπότης
 3916. διὸ C--------- διό
 3917. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 3918. περὶ P--------- περί
 3919. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3920. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3921. παρόρασις N3I-NSF--- παρόρασις
 3922. 2Mac 5:18
 3923. εἰ C--------- εἰ
 3924. δὲ X--------- δέ
 3925. μὴ D--------- μή
 3926. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 3927. προσενέχεσθαι V1--PMN--- ἔχω προς ἐν
 3928. πολλοῖς A1--DPN--- πολύς
 3929. ἁμαρτήμασιν N3M-DPN--- ἁμάρτημα
 3930. καθάπερ D--------- καθάπερ
 3931. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3932. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3933. Ἡλιόδωρος N2--NSM--- Ἡλιόδωρος
 3934. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3935. πεμφθεὶς VV--APPNSM πέμπω
 3936. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3937. Σελεύκου N2--GSM--- Σέλευκος
 3938. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3939. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3940. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3941. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3942. ἐπίσκεψιν N3I-ASF--- ἐπίσκεψις
 3943. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3944. γαζοφυλακίου N2N-GSN--- γαζοφυλάκιον
 3945. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 3946. προαχθεὶς VQ--APPNSM ἄγω προ
 3947. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 3948. μαστιγωθεὶς VC--APPNSM μαστιγόω
 3949. ἀνετράπη VDI-API3S- τρέπω ἀνα
 3950. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3951. θράσους N3E-GSN--- θράσος
 3952. 2Mac 5:19
 3953. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3954. οὐ D--------- οὐ
 3955. διὰ P--------- διά
 3956. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3957. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3958. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3959. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 3960. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3961. διὰ P--------- διά
 3962. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3963. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 3964. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3965. τόπον N2--ASM--- τόπος
 3966. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3967. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3968. ἐξελέξατο VAI-AMI3S- λέγω ἐκ
 3969. 2Mac 5:20
 3970. διόπερ D--------- διόπερ
 3971. καὶ C--------- καί
 3972. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3973. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3974. τόπος N2--NSM--- τόπος
 3975. συμμετασχὼν VB--AAPNSM ἔχω συν μετα
 3976. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3977. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3978. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 3979. δυσπετημάτων N3M-GPN--- δυσπέτημα
 3980. γενομένων VB--AMPGPM γίγνομαι
 3981. ὕστερον D--------- ὕστερον
 3982. εὐεργετημάτων N3M-GPN--- εὐεργέτημα
 3983. ἐκοινώνησεν VAI-AAI3S- κοινωνέω
 3984. καὶ C--------- καί
 3985. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3986. καταλειφθεὶς VV--APPNSM λείπω κατα
 3987. ἐν P--------- ἐν
 3988. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3989. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3990. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 3991. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 3992. πάλιν D--------- πάλιν
 3993. ἐν P--------- ἐν
 3994. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3995. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3996. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 3997. δεσπότου N1M-GSM--- δεσπότης
 3998. καταλλαγῇ N1--DSF--- καταλλαγή
 3999. μετὰ P--------- μετά
 4000. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4001. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 4002. ἐπανωρθώθη VCI-API3S- ὀρθόω ἐπι ἀνα
 4003. 2Mac 5:21
 4004. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4005. γοῦν X--------- γοῦν
 4006. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 4007. ὀκτακόσια A1--APN--- ὀκτακόσιοι
 4008. πρὸς P--------- πρός
 4009. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4010. χιλίοις A1A-DPM--- χίλιοι
 4011. ἀπενεγκάμενος VA--AMPNSM φέρω ἀπο
 4012. ἐκ P--------- ἐκ
 4013. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4014. ἱεροῦ N2N-GSN--- ἱερός
 4015. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 4016. θᾶττον A3C-ASNC-- ταχύς
 4017. εἰς P--------- εἰς
 4018. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4019. Ἀντιόχειαν N1A-ASF--- Ἀντιόχεια
 4020. ἐχωρίσθη VSI-API3S- χωρίζω
 4021. οἰόμενος V1--PMPNSM οἴομαι
 4022. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4023. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4024. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 4025. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4026. μὲν X--------- μέν
 4027. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4028. πλωτὴν A1--ASF--- πλωτός
 4029. καὶ C--------- καί
 4030. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4031. πέλαγος N3E-ASN--- πέλαγος
 4032. πορευτὸν A1--ASN--- πορευτός
 4033. θέσθαι VE--AMN--- τίθημι
 4034. διὰ P--------- διά
 4035. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4036. μετεωρισμὸν N2--ASM--- μετεωρισμός
 4037. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4038. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 4039. 2Mac 5:22
 4040. κατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 4041. δὲ X--------- δέ
 4042. καὶ C--------- καί
 4043. ἐπιστάτας N1M-APM--- ἐπιστάτης
 4044. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4045. κακοῦν V4--PAN--- κακόω
 4046. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4047. γένος N3E-ASN--- γένος
 4048. ἐν P--------- ἐν
 4049. μὲν X--------- μέν
 4050. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 4051. Φίλιππον N2--ASM--- Φίλιππος
 4052. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4053. μὲν X--------- μέν
 4054. γένος N3E-ASN--- γένος
 4055. Φρύγα N3G-ASM--- Φρύξ
 4056. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4057. δὲ X--------- δέ
 4058. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4059. βαρβαρώτερον A1B-ASMC-- βάρβαρος
 4060. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 4061. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4062. καταστήσαντος VA--AAPGSM ἵστημι κατα
 4063. 2Mac 5:23
 4064. ἐν P--------- ἐν
 4065. δὲ X--------- δέ
 4066. Γαριζιν N---DS---- Γαριζιν
 4067. Ἀνδρόνικον N2--ASM--- Ἀνδρόνικος
 4068. πρὸς P--------- πρός
 4069. δὲ X--------- δέ
 4070. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 4071. Μενέλαον N2--ASM--- Μενέλαος
 4072. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4073. χείριστα A1--APNS-- κακός
 4074. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4075. ἄλλων RD--GPM--- ἄλλος
 4076. ὑπερῄρετο V1I-IMI3S- αἴρω ὑπερ
 4077. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4078. πολίταις N1--DPM--- πολίτης
 4079. ἀπεχθῆ A3H-ASM--- ἀπεχθής
 4080. δὲ X--------- δέ
 4081. πρὸς P--------- πρός
 4082. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4083. πολίτας N1--APM--- πολίτης
 4084. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 4085. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 4086. διάθεσιν N3I-ASF--- διάθεσις
 4087. 2Mac 5:24
 4088. ἔπεμψεν VAI-AAI3S- πέμπω
 4089. δὲ X--------- δέ
 4090. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4091. Μυσάρχην N1M-ASM--- Μυσάρχης
 4092. Ἀπολλώνιον N2--ASM--- Ἀπολλώνιος
 4093. μετὰ P--------- μετά
 4094. στρατεύματος N3M-GSN--- στράτευμα
 4095. δισμυρίους A1A-APM--- δισμύριοι
 4096. δὲ X--------- δέ
 4097. πρὸς P--------- πρός
 4098. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4099. δισχιλίοις A1A-DPM--- δισχίλιοι
 4100. προστάξας VA--AAPNSM τάσσω προς
 4101. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4102. ἐν P--------- ἐν
 4103. ἡλικίᾳ N1A-DSF--- ἡλικία
 4104. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4105. κατασφάξαι VA--AAN--- σφάζω κατα
 4106. τὰς RA--APF--- ὁ
 4107. δὲ X--------- δέ
 4108. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 4109. καὶ C--------- καί
 4110. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4111. νεωτέρους A1A-APMC-- νέος
 4112. πωλεῖν V2--PAN--- πωλέω
 4113. 2Mac 5:25
 4114. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4115. δὲ X--------- δέ
 4116. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 4117. εἰς P--------- εἰς
 4118. Ιεροσόλυμα N3M-ASM--- Ιεροσόλυμα
 4119. καὶ C--------- καί
 4120. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4121. εἰρηνικὸν A1--ASM--- εἰρηνικός
 4122. ὑποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ὑπο
 4123. ἐπέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω ἐπι
 4124. ἕως P--------- ἕως
 4125. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4126. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 4127. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4128. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4129. σαββάτου N2N-GSN--- σάββατον
 4130. καὶ C--------- καί
 4131. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 4132. ἀργοῦντας V2--PAPAPM ἀργέω
 4133. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4134. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 4135. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4136. ὑφ' P--------- ὑπό
 4137. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 4138. ἐξοπλησίαν A1A-ASM--- ἐξοπλησία
 4139. παρήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω παρα
 4140. 2Mac 5:26
 4141. καὶ C--------- καί
 4142. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4143. ἐξελθόντας VB--AAPAPM ἔρχομαι ἐκ
 4144. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4145. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4146. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4147. θεωρίαν N1A-ASF--- θεωρία
 4148. συνεξεκέντησεν VAI-AAI3S- κεντέω συν ἐκ
 4149. καὶ C--------- καί
 4150. εἰς P--------- εἰς
 4151. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4152. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4153. σὺν P--------- σύν
 4154. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4155. ὅπλοις N2N-DPN--- ὅπλον
 4156. εἰσδραμὼν VB--AAPNSM τρέχω εἰς
 4157. ἱκανὰ A1--APN--- ἱκανός
 4158. κατέστρωσεν VAI-AAI3S- στρώννυμι κατα
 4159. πλήθη N3E-APN--- πλῆθος
 4160. 2Mac 5:27
 4161. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 4162. δὲ X--------- δέ
 4163. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4164. καὶ C--------- καί
 4165. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 4166. δέκατός A1--NSM--- δέκατος
 4167. που D--------- ποῦ
 4168. γενηθεὶς VC--APPNSM γίγνομαι
 4169. καὶ C--------- καί
 4170. ἀναχωρήσας VA--AAPNSM χωρέω ἀνα
 4171. εἰς P--------- εἰς
 4172. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4173. ἔρημον N2--ASF--- ἐρῆμος
 4174. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 4175. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4176. ἐν P--------- ἐν
 4177. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4178. ὄρεσιν N3E-DPN--- ὄρος
 4179. διέζη VD--API3S- ζάω δια
 4180. σὺν P--------- σύν
 4181. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4182. μετ' P--------- μετά
 4183. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4184. καὶ C--------- καί
 4185. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4186. χορτώδη A3H-ASF--- χορτώδης
 4187. τροφὴν N1--ASF--- τροφή
 4188. σιτούμενοι V2--PMPNPM σιτέομαι
 4189. διετέλουν V2I-IAI3P- τελέω δια
 4190. πρὸς P--------- πρός
 4191. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4192. μὴ D--------- μή
 4193. μετασχεῖν VB--AAN--- ἔχω μετα
 4194. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4195. μολυσμοῦ N2--GSM--- μολυσμός
 4196. 2Mac 6:1
 4197. μετ' P--------- μετά
 4198. οὐ D--------- οὐ
 4199. πολὺν A3U-ASM--- πολύς
 4200. δὲ X--------- δέ
 4201. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 4202. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 4203. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4204. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4205. γέροντα N3--ASM--- γέρων
 4206. Ἀθηναῖον N2--ASM--- Ἀθηναῖος
 4207. ἀναγκάζειν V1--PAN--- ἀγκάζω ἀνα
 4208. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4209. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 4210. μεταβαίνειν V1--PAN--- βαίνω μετα
 4211. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4212. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4213. πατρίων A1A-GPM--- πάτριος
 4214. νόμων N2--GPM--- νόμος
 4215. καὶ C--------- καί
 4216. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4217. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4218. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4219. νόμοις N2--DPM--- νόμος
 4220. μὴ D--------- μή
 4221. πολιτεύεσθαι V1--PMN--- πολιτεύω
 4222. 2Mac 6:2
 4223. μολῦναι VA--AAN--- μολύνω
 4224. δὲ X--------- δέ
 4225. καὶ C--------- καί
 4226. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4227. ἐν P--------- ἐν
 4228. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 4229. νεὼ N2--ASM--- νεώς
 4230. καὶ C--------- καί
 4231. προσονομάσαι VA--AAN--- ὀνομάζω προς
 4232. Διὸς N3--GSM--- Ζεύς
 4233. Ὀλυμπίου N2--GSM--- Ὀλύμπιος
 4234. καὶ C--------- καί
 4235. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4236. ἐν P--------- ἐν
 4237. Γαριζιν N---DS---- Γαριζει
 4238. καθὼς D--------- καθώς
 4239. ἐτύγχανον V1I-IAI3P- τυγχάνω
 4240. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4241. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4242. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4243. οἰκοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω
 4244. Διὸς N3--GSM--- Ζεύς
 4245. Ξενίου N2--GSM--- Ξένιος
 4246. 2Mac 6:3
 4247. χαλεπὴ A1--NSF--- χαλεπός
 4248. δὲ X--------- δέ
 4249. καὶ C--------- καί
 4250. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4251. ὅλοις A1--DPM--- ὅλος
 4252. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4253. δυσχερὴς A3H-NSM--- δυσχερής
 4254. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4255. ἐπίτασις N3I-NSF--- ἐπίτασις
 4256. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4257. κακίας N1A-GSF--- κακία
 4258. 2Mac 6:4
 4259. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4260. μὲν X--------- μέν
 4261. γὰρ X--------- γάρ
 4262. ἱερὸν N2N-NSN--- ἱερός
 4263. ἀσωτίας N1A-GSF--- ἀσωτία
 4264. καὶ C--------- καί
 4265. κώμων N2--GPM--- κῶμος
 4266. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4267. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4268. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4269. ἐπεπληροῦτο V4I-IPI3S- πληρόω ἐπι
 4270. ῥᾳθυμούντων V2--PAPGPN ῥᾳθυμέω
 4271. μεθ' P--------- μετά
 4272. ἑταιρῶν N1A-GPF--- ἑταίρα
 4273. καὶ C--------- καί
 4274. ἐν P--------- ἐν
 4275. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4276. ἱεροῖς A1A-DPN--- ἱερός
 4277. περιβόλοις N2--DPN--- περίβολος
 4278. γυναιξὶ N3K-DPF--- γυνή
 4279. πλησιαζόντων V1--PAPGPN πλησιάζω
 4280. ἔτι D--------- ἔτι
 4281. δὲ X--------- δέ
 4282. τὰ RA--APN--- ὁ
 4283. μὴ D--------- μή
 4284. καθήκοντα V1--PAPAPN ἥκω κατα
 4285. ἔνδον D--------- ἔνδον
 4286. εἰσφερόντων V1--PAPGPN φέρω εἰς
 4287. 2Mac 6:5
 4288. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4289. δὲ X--------- δέ
 4290. θυσιαστήριον N2N-NSN--- θυσιαστήριον
 4291. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4292. ἀποδιεσταλμένοις VM--XMPDPM στέλλω ἀπο δια
 4293. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4294. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4295. νόμων N2--GPM--- νόμος
 4296. ἀθεμίτοις A1B-DPM--- ἀθέμιτος
 4297. ἐπεπλήρωτο V4I-IPI3S- πληρόω
 4298. 2Mac 6:6
 4299. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4300. δ' X--------- δέ
 4301. οὔτε C--------- οὔτε
 4302. σαββατίζειν V1--PAN--- σαββατίζω
 4303. οὔτε C--------- οὔτε
 4304. πατρῴους A1A-APM--- πατρῷος
 4305. ἑορτὰς N1--APF--- ἑορτή
 4306. διαφυλάττειν V1--PAN--- φυλάσσω δια
 4307. οὔτε C--------- οὔτε
 4308. ἁπλῶς D--------- ἁπλῶς
 4309. Ιουδαῖον N2--ASM--- Ἰουδαῖος
 4310. ὁμολογεῖν V2--PAN--- ὁμολογέω
 4311. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 4312. 2Mac 6:7
 4313. ἤγοντο V1I-IMI3P- ἄγω
 4314. δὲ X--------- δέ
 4315. μετὰ P--------- μετά
 4316. πικρᾶς A1A-GSF--- πικρός
 4317. ἀνάγκης N1--GSF--- ἀνάγκη
 4318. εἰς P--------- εἰς
 4319. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4320. κατὰ P--------- κατά
 4321. μῆνα N3--ASM--- μήν
 4322. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4323. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4324. γενέθλιον A1B-ASF--- γενέθλιος
 4325. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4326. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4327. σπλαγχνισμόν N2--ASM--- σπλαγχνισμός
 4328. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 4329. δὲ X--------- δέ
 4330. Διονυσίων N---GPN--- Διονύσια
 4331. ἑορτῆς N1--GSF--- ἑορτή
 4332. ἠναγκάζοντο V1I-IPI3P- ἀγκάζω ἀνα
 4333. κισσοὺς N2--APM--- κισσός
 4334. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 4335. πομπεύειν V1--PAN--- πομπεύω
 4336. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4337. Διονύσῳ N2--DSM--- Διόνυσος
 4338. 2Mac 6:8
 4339. ψήφισμα N3M-ASN--- ψήφισμα
 4340. δὲ X--------- δέ
 4341. ἐξέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐκ
 4342. εἰς P--------- εἰς
 4343. τὰς RA--APF--- ὁ
 4344. ἀστυγείτονας A3N-APF--- ἀστυγείτων
 4345. Ἑλληνίδας N3D-APF--- Ἑλληνίς
 4346. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 4347. Πτολεμαίου N2--GSM--- Πτολεμαῖος
 4348. ὑποθεμένου VE--AMPGSM τίθημι ὑπο
 4349. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4350. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4351. ἀγωγὴν N1--ASF--- ἀγωγή
 4352. κατὰ P--------- κατά
 4353. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4354. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 4355. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 4356. καὶ C--------- καί
 4357. σπλαγχνίζειν V1--PAN--- σπλαγχνίζω
 4358. 2Mac 6:9
 4359. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4360. δὲ X--------- δέ
 4361. μὴ D--------- μή
 4362. προαιρουμένους V2--PMPAPM αἱρέω προ
 4363. μεταβαίνειν V1--PAN--- βαίνω μετα
 4364. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4365. τὰ RA--APN--- ὁ
 4366. ἑλληνικὰ A1--APN--- ἑλληνικός
 4367. κατασφάζειν V1--PAN--- σφάζω κατα
 4368. παρῆν V9--IAI3S- εἰμί παρα
 4369. οὖν X--------- οὖν
 4370. ὁρᾶν V3--PAN--- ὁράω
 4371. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4372. ἐνεστῶσαν VH--AAPASF ἵστημι ἐν
 4373. ταλαιπωρίαν N1A-ASF--- ταλαιπωρία
 4374. 2Mac 6:10
 4375. δύο M--------- δύο
 4376. γὰρ X--------- γάρ
 4377. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 4378. ἀνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω ἀνα
 4379. περιτετμηκυῖαι VX--XAPNPF τέμνω περι
 4380. τὰ RA--APN--- ὁ
 4381. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 4382. τούτων RD--GPF--- οὗτος
 4383. δὲ X--------- δέ
 4384. ἐκ P--------- ἐκ
 4385. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4386. μαστῶν N2--GPM--- μαστός
 4387. κρεμάσαντες VA--AAPNPM κρεμάζω
 4388. τὰ RA--APN--- ὁ
 4389. βρέφη N2--APN--- βρέφος
 4390. καὶ C--------- καί
 4391. δημοσίᾳ A1A-DSF--- δημόσιος
 4392. περιαγαγόντες VB--AAPNPM ἄγω περι
 4393. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 4394. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4395. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4396. κατὰ P--------- κατά
 4397. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4398. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 4399. ἐκρήμνισαν VAI-AAPASF κρημνίζω
 4400. 2Mac 6:11
 4401. ἕτεροι A1A-NPM--- ἕτερος
 4402. δὲ X--------- δέ
 4403. πλησίον D--------- πλησίον
 4404. συνδραμόντες VB--AAPNPM τρέχω συν
 4405. εἰς P--------- εἰς
 4406. τὰ RA--APN--- ὁ
 4407. σπήλαια N2N-APN--- σπήλαιον
 4408. λεληθότως D--------- λεληθότως
 4409. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 4410. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4411. ἑβδομάδα N3D-ASF--- ἑβδομάς
 4412. μηνυθέντες VC--APPNPM μηνύω
 4413. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4414. Φιλίππῳ N2--DSM--- Φίλιππος
 4415. συνεφλογίσθησαν VCI-API3P- φλογίζω συν
 4416. διὰ P--------- διά
 4417. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4418. εὐλαβῶς D--------- εὐλαβῶς
 4419. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 4420. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 4421. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4422. κατὰ P--------- κατά
 4423. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4424. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 4425. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4426. σεμνοτάτης A1--GSFS-- σεμνός
 4427. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4428. 2Mac 6:12
 4429. παρακαλῶ V2--PAI1S- καλέω παρα
 4430. οὖν X--------- οὖν
 4431. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4432. ἐντυγχάνοντας V1--PAPAPM τυγχάνω ἐν
 4433. τῇδε RD--DSF--- ὅδε
 4434. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4435. βίβλῳ N2--DSF--- βίβλος
 4436. μὴ D--------- μή
 4437. συστέλλεσθαι V1--PMN--- στέλλω
 4438. διὰ P--------- διά
 4439. τὰς RA--APF--- ὁ
 4440. συμφοράς N1A-APF--- συμφορά
 4441. λογίζεσθαι V1--PMN--- λογίζομαι
 4442. δὲ X--------- δέ
 4443. τὰς RA--APF--- ὁ
 4444. τιμωρίας N1A-APF--- τιμωρία
 4445. μὴ D--------- μή
 4446. πρὸς P--------- πρός
 4447. ὄλεθρον N2--ASM--- ὄλεθρος
 4448. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4449. πρὸς P--------- πρός
 4450. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 4451. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4452. γένους N3E-GSN--- γένος
 4453. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4454. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 4455. 2Mac 6:13
 4456. καὶ C--------- καί
 4457. γὰρ X--------- γάρ
 4458. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4459. μὴ D--------- μή
 4460. πολὺν A3U-ASM--- πολύς
 4461. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 4462. ἐᾶσθαι V3--PMN--- ἐάω
 4463. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4464. δυσσεβοῦντας V2--PAPAPM δυσσεβέω
 4465. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4466. εὐθέως D--------- εὐθέως
 4467. περιπίπτειν V1--PAN--- πίπτω περι
 4468. ἐπιτίμοις A1B-DPM--- ἐπίτιμος
 4469. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 4470. εὐεργεσίας N1A-GSF--- εὐεργεσία
 4471. σημεῖόν N2--ASN--- σημεῖον
 4472. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4473. 2Mac 6:14
 4474. οὐ D--------- οὐ
 4475. γὰρ X--------- γάρ
 4476. καθάπερ D--------- καθάπερ
 4477. καὶ C--------- καί
 4478. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4479. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4480. ἄλλων RD--GPN--- ἄλλος
 4481. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4482. ἀναμένει V1--PAI3S- μένω ἀνα
 4483. μακροθυμῶν A1B-GPM--- μακρόθυμος
 4484. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4485. δεσπότης N1M-NSM--- δεσπότης
 4486. μέχρι P--------- μέχρι
 4487. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4488. καταντήσαντας VA--AAPAPM ἀντάω κατα
 4489. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4490. πρὸς P--------- πρός
 4491. ἐκπλήρωσιν N3I-ASF--- ἐκπλήρωσις
 4492. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 4493. κολάσαι VA--AAN--- κολάζω
 4494. οὕτως D--------- οὕτως
 4495. καὶ C--------- καί
 4496. ἐφ' P--------- ἐπί
 4497. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4498. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 4499. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 4500. 2Mac 6:15
 4501. ἵνα C--------- ἵνα
 4502. μὴ D--------- μή
 4503. πρὸς P--------- πρός
 4504. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 4505. ἀφικομένων VB--AMPGPM ἱκνέομαι ἀπο
 4506. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4507. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4508. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 4509. ὕστερον D--------- ὕστερον
 4510. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4511. ἐκδικᾷ VA--AAN--- δικάζω ἐκ
 4512. 2Mac 6:16
 4513. διόπερ D--------- διόπερ
 4514. οὐδέποτε D--------- οὐδέποτε
 4515. μὲν X--------- μέν
 4516. τὸν RA--ASN--- ὁ
 4517. ἔλεον N3E-ASN--- ἔλεος
 4518. ἀφ' P--------- ἀπό
 4519. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4520. ἀφίστησιν V6--IMI3S- ἵστημι ἀπο
 4521. παιδεύων V1--PAPNSM παιδεύω
 4522. δὲ X--------- δέ
 4523. μετὰ P--------- μετά
 4524. συμφορᾶς N1A-GSF--- συμφορά
 4525. οὐκ D--------- οὐ
 4526. ἐγκαταλείπει V1--PAI3S- λείπω ἐν κατα
 4527. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4528. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4529. λαόν N2--ASM--- λαός
 4530. 2Mac 6:17
 4531. πλὴν D--------- πλήν
 4532. ἕως P--------- ἕως
 4533. ὑπομνήσεως N3I-GSF--- ὑπόμνησις
 4534. ταῦθ' RD--APN--- οὗτος
 4535. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4536. εἰρήσθω VM--XMD3S- εἶπον
 4537. δι' P--------- διά
 4538. ὀλίγων A1--GPM--- ὀλίγος
 4539. δ' X--------- δέ
 4540. ἐλευστέον A1A-NSN--- ἐλευστέον
 4541. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4542. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4543. διήγησιν N3I-ASF--- διήγησις
 4544. 2Mac 6:18
 4545. Ελεάζαρός N2--NSM--- Ελεάζαρος
 4546. τις RI--NSM--- τις
 4547. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4548. πρωτευόντων V1--PAPGPM πρωτεύω
 4549. γραμματέων N3V-GPM--- γραμματεύς
 4550. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4551. ἤδη D--------- ἤδη
 4552. προβεβηκὼς VX--XAPNSM βαίνω προ
 4553. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4554. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 4555. καὶ C--------- καί
 4556. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4557. πρόσοψιν N3I-ASF--- πρόσοψις
 4558. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4559. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4560. κάλλιστος A1--NSMS-- καλός
 4561. ἀναχανὼν VB--AAPNSM χάσκω ἀνα
 4562. ἠναγκάζετο V1I-IPI3S- ἀγκάζω ἀνα
 4563. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 4564. ὕειον A1--ASN--- ὕειος
 4565. κρέας N3--ASN--- κρέας
 4566. 2Mac 6:19
 4567. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4568. δὲ X--------- δέ
 4569. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4570. μετ' P--------- μετά
 4571. εὐκλείας N1A-GSF--- εὔκλεια
 4572. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4573. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 4574. ἢ C--------- ἤ
 4575. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4576. μετὰ P--------- μετά
 4577. μύσους N3E-GSN--- μύσος
 4578. βίον N2--ASM--- βίος
 4579. ἀναδεξάμενος VA--AMPNSM δέχομαι ἀνα
 4580. αὐθαιρέτως D--------- αὐθαιρέτως
 4581. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4582. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4583. τύμπανον N2N-ASN--- τύμπανον
 4584. προσῆγεν V1I-IAI3S- ἄγω προς
 4585. 2Mac 6:20
 4586. προπτύσας VA--AAPNSM πτύω προ
 4587. δὲ X--------- δέ
 4588. καθ' P--------- κατά
 4589. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4590. ἔδει VF--FAI3S- ἐσθίω
 4591. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4592. προσέρχεσθαι V1--PMN--- ἔρχομαι προς
 4593. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4594. ὑπομένοντας V1--PAPAPM μένω ὑπο
 4595. ἀμύνασθαι VA--AMN--- ἀμύνω
 4596. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4597. οὐ D--------- οὐ
 4598. θέμις N3T-NSF--- θέμις
 4599. γεύσασθαι VA--AMN--- γεύω
 4600. διὰ P--------- διά
 4601. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4602. πρὸς P--------- πρός
 4603. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4604. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 4605. φιλοστοργίαν N1A-ASF--- φιλοστοργία
 4606. 2Mac 6:21
 4607. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4608. δὲ X--------- δέ
 4609. πρὸς P--------- πρός
 4610. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4611. παρανόμῳ A1B-DSM--- παράνομος
 4612. σπλαγχνισμῷ N2--DSM--- σπλαγχνισμός
 4613. τεταγμένοι VK--XMPNPM τάσσω
 4614. διὰ P--------- διά
 4615. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4616. ἐκ P--------- ἐκ
 4617. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4618. παλαιῶν A1A-GPM--- παλαιός
 4619. χρόνων N2--GPM--- χρόνος
 4620. πρὸς P--------- πρός
 4621. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4622. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4623. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 4624. ἀπολαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ἀπο
 4625. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4626. κατ' P--------- κατά
 4627. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 4628. παρεκάλουν V2I-IAI3P- καλέω παρα
 4629. ἐνέγκαντα VAI-AAPASM φέρω
 4630. κρέα N3--APN--- κρέας
 4631. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4632. καθῆκον V1--PAPASN ἥκω κατα
 4633. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4634. χρᾶσθαι V3--PMN--- χράομαι
 4635. δι' P--------- διά
 4636. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4637. παρασκευασθέντα VS--APPASN σκευάζω παρα
 4638. ὑποκριθῆναι VC--APN--- κρίνω ὑπο
 4639. δὲ X--------- δέ
 4640. ὡς C--------- ὡς
 4641. ἐσθίοντα V1--PAPASM ἐσθίω
 4642. τὰ RA--APN--- ὁ
 4643. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4644. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4645. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4646. προστεταγμένα VK--XMPAPN τάσσω προς
 4647. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4648. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4649. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4650. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 4651. κρεῶν N3--GPN--- κρέας
 4652. 2Mac 6:22
 4653. ἵνα C--------- ἵνα
 4654. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4655. πράξας VA--AAPNSM πράσσω
 4656. ἀπολυθῇ VC--APS3S- λύω ἀπο
 4657. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4658. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 4659. καὶ C--------- καί
 4660. διὰ P--------- διά
 4661. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4662. ἀρχαίαν A1A-ASF--- ἀρχαῖος
 4663. πρὸς P--------- πρός
 4664. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4665. φιλίαν N1A-ASF--- φιλία
 4666. τύχῃ N1--DSF--- τύχη
 4667. φιλανθρωπίας N1A-GSF--- φιλανθρωπία
 4668. 2Mac 6:23
 4669. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4670. δὲ X--------- δέ
 4671. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 4672. ἀστεῖον A1A-ASM--- ἀστεῖος
 4673. ἀναλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ἀνα
 4674. καὶ C--------- καί
 4675. ἄξιον A1A-ASM--- ἄξιος
 4676. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4677. ἡλικίας N1A-GSF--- ἡλικία
 4678. καὶ C--------- καί
 4679. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4680. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4681. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 4682. ὑπεροχῆς N1--GSF--- ὑπεροχή
 4683. καὶ C--------- καί
 4684. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4685. ἐπικτήτου A1B-GSF--- ἐπίκτητος
 4686. καὶ C--------- καί
 4687. ἐπιφανοῦς A3H-GSF--- ἐπιφανής
 4688. πολιᾶς N1A-GSF--- πολιά
 4689. καὶ C--------- καί
 4690. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4691. ἐκ P--------- ἐκ
 4692. παιδὸς N3D-GSM--- παῖς
 4693. καλλίστης A1--GSFS-- καλός
 4694. ἀναστροφῆς N1--GSF--- ἀναστροφή
 4695. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 4696. δὲ X--------- δέ
 4697. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4698. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 4699. καὶ C--------- καί
 4700. θεοκτίστου A1B-GSF--- θεόκτιστος
 4701. νομοθεσίας N1A-GSF--- νομοθεσία
 4702. ἀκολούθως D--------- ἀκολούθως
 4703. ἀπεφήνατο VAI-AMI3S- φαίνω ἀπο
 4704. ταχέως D--------- ταχέως
 4705. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4706. προπέμπειν V1--PAN--- πέμπω προ
 4707. εἰς P--------- εἰς
 4708. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4709. ᾅδην N1M-ASM--- ᾅδης
 4710. 2Mac 6:24
 4711. οὐ D--------- οὐ
 4712. γὰρ X--------- γάρ
 4713. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4714. ἡμετέρας A1A-GSF--- ἡμέτερος
 4715. ἡλικίας N1A-GSF--- ἡλικία
 4716. ἄξιόν A1A-ASM--- ἄξιος
 4717. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4718. ὑποκριθῆναι VC--APN--- κρίνω ὑπο
 4719. ἵνα C--------- ἵνα
 4720. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 4721. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4722. νέων A1A-GPM--- νέος
 4723. ὑπολαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ὑπο
 4724. Ελεαζαρον N2--ASM--- Ελεάζαρος
 4725. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4726. ἐνενηκονταετῆ M--------- ἐνενηκονταετής
 4727. μεταβεβηκέναι VX--XAN--- βαίνω μετα
 4728. εἰς P--------- εἰς
 4729. ἀλλοφυλισμὸν N2--ASM--- ἀλλοφυλισμός
 4730. 2Mac 6:25
 4731. καὶ C--------- καί
 4732. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 4733. διὰ P--------- διά
 4734. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4735. ἐμὴν A1--ASF--- ἐμός
 4736. ὑπόκρισιν N3I-ASF--- ὑπόκρισις
 4737. καὶ C--------- καί
 4738. διὰ P--------- διά
 4739. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4740. μικρὸν A1A-ASN--- μικρός
 4741. καὶ C--------- καί
 4742. ἀκαριαῖον A1--ASN--- ἀκαριαῖος
 4743. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 4744. πλανηθῶσιν VC--APS3P- πλανάω
 4745. δι' P--------- διά
 4746. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 4747. καὶ C--------- καί
 4748. μύσος N3E-ASN--- μύσος
 4749. καὶ C--------- καί
 4750. κηλῖδα N3D-ASF--- κηλίς
 4751. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4752. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 4753. κατακτήσωμαι VA--AMS1S- κτάομαι κατα
 4754. 2Mac 6:26
 4755. εἰ C--------- εἰ
 4756. γὰρ X--------- γάρ
 4757. καὶ C--------- καί
 4758. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4759. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4760. παρόντος V9--PAPGSM εἰμί παρα
 4761. ἐξελοῦμαι VF2-FMI1S- αἱρέω ἐκ
 4762. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4763. ἐξ P--------- ἐκ
 4764. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4765. τιμωρίαν N1A-ASF--- τιμωρία
 4766. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4767. τὰς RA--APF--- ὁ
 4768. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4769. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 4770. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4771. οὔτε C--------- οὔτε
 4772. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 4773. οὔτε C--------- οὔτε
 4774. ἀποθανὼν VB--AAPNSM θνήσκω ἀπο
 4775. ἐκφεύξομαι VF--FMI1S- φεύγω ἐκ
 4776. 2Mac 6:27
 4777. διόπερ D--------- διόπερ
 4778. ἀνδρείως D--------- ἀνδρείως
 4779. μὲν X--------- μέν
 4780. νῦν D--------- νῦν
 4781. διαλλάξας VA--AAPNSM ἀλλάσσω δια
 4782. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4783. βίον N2--ASM--- βίος
 4784. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4785. μὲν X--------- μέν
 4786. γήρως N3--GSN--- γῆρας
 4787. ἄξιος A1A-NSM--- ἄξιος
 4788. φανήσομαι VD--FPI1S- φαίνω
 4789. 2Mac 6:28
 4790. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4791. δὲ X--------- δέ
 4792. νέοις A1A-DPM--- νέος
 4793. ὑπόδειγμα N3M-ASN--- ὑπόδειγμα
 4794. γενναῖον A1A-ASN--- γενναῖος
 4795. καταλελοιπὼς VX--XAPNSM λείπω κατα
 4796. εἰς P--------- εἰς
 4797. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4798. προθύμως D--------- προθύμως
 4799. καὶ C--------- καί
 4800. γενναίως D--------- γενναίως
 4801. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4802. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4803. σεμνῶν A1--GPM--- σεμνός
 4804. καὶ C--------- καί
 4805. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 4806. νόμων N2--GPM--- νόμος
 4807. ἀπευθανατίζειν V1--PAN--- εὐθανατίζω ἀπο
 4808. τοσαῦτα RD--APN--- τοσοῦτος
 4809. δὲ X--------- δέ
 4810. εἰπὼν VBI-AAPNSM λέγω
 4811. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4812. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4813. τύμπανον N2N-ASN--- τύμπανον
 4814. εὐθέως D--------- εὐθέως
 4815. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 4816. 2Mac 6:29
 4817. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4818. δὲ X--------- δέ
 4819. ἀγόντων V1--PAPGPM ἄγω
 4820. πρὸς P--------- πρός
 4821. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4822. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4823. μικρῷ A1A-DSM--- μικρός
 4824. πρότερον D--------- πρότερον
 4825. εὐμένειαν N1A-ASF--- εὐμένεια
 4826. εἰς P--------- εἰς
 4827. δυσμένειαν N1A-ASF--- δυσμένεια
 4828. μεταβαλόντων VB--AAPGPM βάλλω μετα
 4829. διὰ P--------- διά
 4830. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4831. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4832. προειρημένους VM--XMPAPM ἐρῶ προ
 4833. λόγους N2--APM--- λόγος
 4834. ὡς C--------- ὡς
 4835. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 4836. διελάμβανον V1I-IAI3P- λαμβάνω δια
 4837. ἀπόνοιαν N1A-ASF--- ἀπόνοια
 4838. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 4839. 2Mac 6:30
 4840. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 4841. δὲ X--------- δέ
 4842. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4843. πληγαῖς N1--DPF--- πληγή
 4844. τελευτᾶν V3--PAN--- τελευτάω
 4845. ἀναστενάξας VA--AAPNSM στενάζω ἀνα
 4846. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4847. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4848. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4849. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4850. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4851. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 4852. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 4853. ἔχοντι V1--PAPDSM ἔχω
 4854. φανερόν A1A-ASM--- φονερός
 4855. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4856. ὅτι C--------- ὅτι
 4857. δυνάμενος V6--PMPNSM δύναμαι
 4858. ἀπολυθῆναι VC--APN--- λύω ἀπο
 4859. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4860. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 4861. σκληρὰς A1A-APF--- σκληρός
 4862. ὑποφέρω V1--PAI1S- φέρω ὑπο
 4863. κατὰ P--------- κατά
 4864. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4865. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 4866. ἀλγηδόνας N3N-APF--- ἀλγηδών
 4867. μαστιγούμενος V4--PMPNSM μαστιγόω
 4868. κατὰ P--------- κατά
 4869. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 4870. δὲ X--------- δέ
 4871. ἡδέως D--------- ἡδέως
 4872. διὰ P--------- διά
 4873. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4874. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4875. φόβον N2--ASM--- φόβος
 4876. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4877. πάσχω V1--PAI1S- πάσχω
 4878. 2Mac 6:31
 4879. καὶ C--------- καί
 4880. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4881. οὖν X--------- οὖν
 4882. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 4883. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4884. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4885. μετήλλαξεν VAI-AAI3S- ἀλλάσσω μετα
 4886. οὐ D--------- οὐ
 4887. μόνον A1--ASM--- μόνον
 4888. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4889. νέοις A1A-DPM--- νέος
 4890. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4891. καὶ C--------- καί
 4892. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4893. πλείστοις A1--DPNS-- πολύς
 4894. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4895. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 4896. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4897. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4898. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 4899. ὑπόδειγμα N3M-ASN--- ὑπόδειγμα
 4900. γενναιότητος N3T-GSF--- γενναιότης
 4901. καὶ C--------- καί
 4902. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 4903. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 4904. καταλιπών VB--AAPNSM λείπω κατα
 4905. 2Mac 7:1
 4906. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 4907. δὲ X--------- δέ
 4908. καὶ C--------- καί
 4909. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4910. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 4911. μετὰ P--------- μετά
 4912. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4913. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 4914. συλλημφθέντας VC--APPAPM λαμβάνω συν
 4915. ἀναγκάζεσθαι V1--PMN--- ἀγκάζω ἀνα
 4916. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4917. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4918. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4919. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4920. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4921. ἀθεμίτων A1B-GPM--- ἀθέμιτος
 4922. ὑείων A1--GPN--- ὕειος
 4923. κρεῶν N3--GPN--- κρέας
 4924. ἐφάπτεσθαι V1--PMN--- ἅπτω ἐπι
 4925. μάστιξιν N3G-DPF--- μάστιξ
 4926. καὶ C--------- καί
 4927. νευραῖς N1A-DSF--- νευρά
 4928. αἰκιζομένους V1--PMPAPM αἰκίζομαι
 4929. 2Mac 7:2
 4930. εἷς M---NSM--- εἷς
 4931. δὲ X--------- δέ
 4932. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4933. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 4934. προήγορος N2--NSM--- προήγορος
 4935. οὕτως D--------- οὕτως
 4936. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 4937. τί RI--NSN--- τίς
 4938. μέλλεις V1--PAI2S- μέλλω
 4939. ἐρωτᾶν V3--PAN--- ἐρωτάω
 4940. καὶ C--------- καί
 4941. μανθάνειν V1--PAN--- μανθάνω
 4942. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4943. ἕτοιμοι A1--NPM--- ἕτοιμος
 4944. γὰρ X--------- γάρ
 4945. ἀποθνῄσκειν V1--PAN--- θνήσκω ἀπο
 4946. ἐσμὲν V9--PAI1P- εἰμί
 4947. ἢ C--------- ἤ
 4948. παραβαίνειν V1--PAN--- βαίνω παρα
 4949. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4950. πατρίους A1A-APM--- πάτριος
 4951. νόμους N2--APM--- νόμος
 4952. 2Mac 7:3
 4953. ἔκθυμος A1B-NSM--- ἔκθυμος
 4954. δὲ X--------- δέ
 4955. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 4956. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4957. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4958. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 4959. τήγανα N2N-APN--- τήγανον
 4960. καὶ C--------- καί
 4961. λέβητας N3T-APM--- λέβης
 4962. ἐκπυροῦν V4--PAN--- πυρόω ἐκ
 4963. 2Mac 7:4
 4964. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4965. δὲ X--------- δέ
 4966. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 4967. ἐκπυρωθέντων VC--APPGPM πυρόω ἐκ
 4968. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4969. γενόμενον VB--AMPASM γίγνομαι
 4970. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4971. προήγορον N2--NSM--- προήγορος
 4972. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 4973. γλωσσοτομεῖν V2--PAN--- γλωσσοτομέω
 4974. καὶ C--------- καί
 4975. περισκυθίσαντας VA--AAPAPM σκυθίζω περι
 4976. ἀκρωτηριάζειν V1--PAN--- ἀκρωτηριάζω
 4977. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4978. λοιπῶν A1--GPM--- λοιπός
 4979. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 4980. καὶ C--------- καί
 4981. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4982. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 4983. συνορώντων V3--PAPGPM ὁράω συν
 4984. 2Mac 7:5
 4985. ἄχρηστον A1B-ASM--- ἄχρηστος
 4986. δὲ X--------- δέ
 4987. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4988. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4989. ὅλοις A1--DPM--- ὅλος
 4990. γενόμενον VB--AMPASM γίγνομαι
 4991. ἐκέλευσεν VAI-AAI3S- κελεύω
 4992. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4993. πυρᾷ N1A-DSF--- πυρά
 4994. προσάγειν V1--PAN--- ἄγω προς
 4995. ἔμπνουν A1B-ASN--- ἔμπνους
 4996. καὶ C--------- καί
 4997. τηγανίζειν V1--PAN--- τηγανίζω
 4998. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4999. δὲ X--------- δέ
 5000. ἀτμίδος N3D-GSF--- ἀτμίς
 5001. ἐφ' P--------- ἐπί
 5002. ἱκανὸν A1--ASM--- ἱκανός
 5003. διαδιδούσης V8--PAPGSF δίδωμι δια
 5004. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5005. τηγάνου N2N-GSN--- τήγανον
 5006. ἀλλήλους RD--APM--- ἀλλήλω
 5007. παρεκάλουν V2I-IAI3P- καλέω παρα
 5008. σὺν P--------- σύν
 5009. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5010. μητρὶ N3--DSF--- μήτηρ
 5011. γενναίως D--------- γενναίως
 5012. τελευτᾶν V3--PAN--- τελευτάω
 5013. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5014. οὕτως D--------- οὕτως
 5015. 2Mac 7:6
 5016. ὁ RD--NSM--- ὁ
 5017. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5018. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5019. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5020. ἐφορᾷ N1A-DSF--- φορά
 5021. καὶ C--------- καί
 5022. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5023. ἀληθείαις N1A-DPF--- ἀλήθεια
 5024. ἐφ' P--------- ἐπί
 5025. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5026. παρακαλεῖται V2--PMI3S- καλέω παρα
 5027. καθάπερ D--------- καθάπερ
 5028. διὰ P--------- διά
 5029. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5030. κατὰ P--------- κατά
 5031. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5032. ἀντιμαρτυρούσης V2--PAPGSF μαρτυρέω ἀντι
 5033. ᾠδῆς N1--GSF--- ᾠδή
 5034. διεσάφησεν VAI-AAI3S- σαφέω δια
 5035. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 5036. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5037. καὶ C--------- καί
 5038. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5039. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5040. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 5041. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5042. παρακληθήσεται VC--FPI3S- καλέω παρα
 5043. 2Mac 7:7
 5044. μεταλλάξαντος VA--AAPGSM ἀλλάσσω μετα
 5045. δὲ X--------- δέ
 5046. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5047. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 5048. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5049. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5050. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5051. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5052. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 5053. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 5054. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5055. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5056. ἐμπαιγμὸν N2--ASM--- ἐμπαιγμός
 5057. καὶ C--------- καί
 5058. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5059. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5060. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 5061. δέρμα N3M-ASN--- δέρμα
 5062. σὺν P--------- σύν
 5063. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5064. θριξὶν N3K-DPF--- θρίξ
 5065. περισύραντες VA--AAPNPM σύρω περι
 5066. ἐπηρώτων V3I-IAI3P- ἐρωτάω ἐπι
 5067. εἰ C--------- εἰ
 5068. φάγεσαι VF--FMI2S- ἐσθίω
 5069. πρὸ P--------- πρό
 5070. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5071. τιμωρηθῆναι VC--APN--- τιμωρέω
 5072. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5073. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 5074. κατὰ P--------- κατά
 5075. μέλος N3E-ASN--- μέλος
 5076. 2Mac 7:8
 5077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5078. δὲ X--------- δέ
 5079. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 5080. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5081. πατρίῳ A1A-DSM--- πάτριος
 5082. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 5083. προσεῖπεν VBI-AAI3S- εἶπον προς
 5084. οὐχί D--------- οὐ
 5085. διόπερ D--------- διόπερ
 5086. καὶ C--------- καί
 5087. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5088. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5089. ἑξῆς D--------- ἑξῆς
 5090. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5091. βάσανον N2--ASF--- βάσανος
 5092. ὡς C--------- ὡς
 5093. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5094. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 5095. 2Mac 7:9
 5096. ἐν P--------- ἐν
 5097. ἐσχάτῃ A1--DSF--- ἔσχατος
 5098. δὲ X--------- δέ
 5099. πνοῇ N1--DSF--- πνοή
 5100. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 5101. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5102. σὺ RP--NS---- σύ
 5103. μέν X--------- μέν
 5104. ἀλάστωρ N3R-NSM--- ἀλάστωρ
 5105. ἐκ P--------- ἐκ
 5106. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5107. παρόντος V9--PAPGSM εἰμί παρα
 5108. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5109. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 5110. ἀπολύεις V1--PAI2S- λύω ἀπο
 5111. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5112. δὲ X--------- δέ
 5113. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5114. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 5115. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5116. ἀποθανόντας VB--AAPAPM θνήσκω ἀπο
 5117. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5118. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5119. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5120. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5121. νόμων N2--GPM--- νόμος
 5122. εἰς P--------- εἰς
 5123. αἰώνιον A1B-ASM--- αἰώνιος
 5124. ἀναβίωσιν V4--PAS3P- βιόω ἀνα
 5125. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5126. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5127. ἀναστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἀνα
 5128. 2Mac 7:10
 5129. μετὰ P--------- μετά
 5130. δὲ X--------- δέ
 5131. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5132. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5133. τρίτος A1--NSM--- τρίτος
 5134. ἐνεπαίζετο V1I-IMI3S- παίζω ἐν
 5135. καὶ C--------- καί
 5136. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5137. γλῶσσαν N1S-ASF--- γλῶσσα
 5138. αἰτηθεὶς VC--APPNSM αἰτέω
 5139. ταχέως D--------- ταχέως
 5140. προέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω προ
 5141. καὶ C--------- καί
 5142. τὰς RA--APF--- ὁ
 5143. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5144. εὐθαρσῶς D--------- εὐθαρσῶς
 5145. προέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω προ
 5146. 2Mac 7:11
 5147. καὶ C--------- καί
 5148. γενναίως D--------- γενναίως
 5149. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5150. ἐξ P--------- ἐκ
 5151. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5152. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5153. κέκτημαι VM--XMI1S- κτάομαι
 5154. καὶ C--------- καί
 5155. διὰ P--------- διά
 5156. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5157. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5158. νόμους N2--APM--- νόμος
 5159. ὑπερορῶ V3--PAI1S- ὁράω ὑπερ
 5160. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5161. καὶ C--------- καί
 5162. παρ' P--------- παρά
 5163. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5164. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5165. πάλιν D--------- πάλιν
 5166. ἐλπίζω V1--PAI1S- ἐλπίζω
 5167. κομίσασθαι VA--AMN--- κομίζω
 5168. 2Mac 7:12
 5169. ὥστε C--------- ὥστε
 5170. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5171. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5172. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5173. καὶ C--------- καί
 5174. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5175. σὺν P--------- σύν
 5176. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5177. ἐκπλήσσεσθαι V1--PMN--- πλήσσω ἐκ
 5178. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5179. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5180. νεανίσκου N2--GSM--- νεανίσκος
 5181. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 5182. ὡς C--------- ὡς
 5183. ἐν P--------- ἐν
 5184. οὐδενὶ A3--DSN--- οὐδείς
 5185. τὰς RA--APF--- ὁ
 5186. ἀλγηδόνας N3N-APF--- ἀλγηδών
 5187. ἐτίθετο V7I-IMI3S- τίθημι
 5188. 2Mac 7:13
 5189. καὶ C--------- καί
 5190. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 5191. δὲ X--------- δέ
 5192. μεταλλάξαντος VA--AAPGSM ἀλλάσσω μετα
 5193. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5194. τέταρτον A1--ASM--- τέταρτος
 5195. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 5196. ἐβασάνιζον V1I-IAI3P- βασανίζω
 5197. αἰκιζόμενοι V1--PMPNPM αἰκίζομαι
 5198. 2Mac 7:14
 5199. καὶ C--------- καί
 5200. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 5201. πρὸς P--------- πρός
 5202. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5203. τελευτᾶν V3--PAN--- τελευτάω
 5204. οὕτως D--------- οὕτως
 5205. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 5206. αἱρετὸν A1--ASM--- αἱρετός
 5207. μεταλλάσσοντας V1--PAPAPM ἀλλάσσω μετα
 5208. ὑπ' P--------- ὑπό
 5209. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5210. τὰς RA--APF--- ὁ
 5211. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5212. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5213. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5214. προσδοκᾶν V3--PAN--- δοκάω προς
 5215. ἐλπίδας N3D-APF--- ἐλπίς
 5216. πάλιν D--------- πάλιν
 5217. ἀναστήσεσθαι VF--FMN--- ἵστημι ἀνα
 5218. ὑπ' P--------- ὑπό
 5219. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5220. σοὶ RP--DS---- σύ
 5221. μὲν X--------- μέν
 5222. γὰρ X--------- γάρ
 5223. ἀνάστασις N3I-NSF--- ἀνάστασις
 5224. εἰς P--------- εἰς
 5225. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 5226. οὐκ D--------- οὐ
 5227. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5228. 2Mac 7:15
 5229. ἐχομένως D--------- ἐχομένως
 5230. δὲ X--------- δέ
 5231. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5232. πέμπτον A1--ASM--- πέμπτος
 5233. προσάγοντες V1--PAPNPM ἄγω προς
 5234. ᾐκίζοντο V1I-IAI3P- αἰκίζομαι
 5235. 2Mac 7:16
 5236. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5237. δὲ X--------- δέ
 5238. πρὸς P--------- πρός
 5239. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5240. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 5241. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5242. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 5243. ἐν P--------- ἐν
 5244. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 5245. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 5246. φθαρτὸς A1--NSM--- φθαρτός
 5247. ὢν V9--PAPNSM εἰμί
 5248. ὃ RR--NSM--- ὅς
 5249. θέλεις V1--PAI2S- ἐθέλω
 5250. ποιεῖς V2--PAI2S- ποιέω
 5251. μὴ D--------- μή
 5252. δόκει V2--PAD2S- δοκέω
 5253. δὲ X--------- δέ
 5254. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5255. γένος N3E-ASN--- γένος
 5256. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5257. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5258. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5259. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5260. καταλελεῖφθαι VP--XMN--- λείπω κατα
 5261. 2Mac 7:17
 5262. σὺ RP--NS---- σύ
 5263. δὲ X--------- δέ
 5264. καρτέρει V2--PAD2S- καρτερέω
 5265. καὶ C--------- καί
 5266. θεώρει V2--PAD2S- θεωρέω
 5267. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5268. μεγαλεῖον A1A-NSN--- μεγαλεῖος
 5269. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5270. κράτος N3E-NSN--- κράτος
 5271. ὡς C--------- ὡς
 5272. σὲ RP--AS---- σύ
 5273. καὶ C--------- καί
 5274. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5275. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 5276. σου RP--GS---- σύ
 5277. βασανιεῖ VF2-FAI3S- βασανίζω
 5278. 2Mac 7:18
 5279. μετὰ P--------- μετά
 5280. δὲ X--------- δέ
 5281. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5282. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 5283. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5284. ἕκτον A1--ASM--- ἕκτος
 5285. καὶ C--------- καί
 5286. μέλλων V1--PAPNSM μέλλω
 5287. ἀποθνῄσκειν V1--PAN--- θνήσκω ἀπο
 5288. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 5289. μὴ D--------- μή
 5290. πλανῶ V3--PAI1S- πλανάω
 5291. μάτην D--------- μάτην
 5292. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5293. γὰρ X--------- γάρ
 5294. δι' P--------- διά
 5295. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 5296. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5297. πάσχομεν V1--PAI1P- πάσχω
 5298. ἁμαρτόντες VB--AAPNPM ἁμαρτάνω
 5299. εἰς P--------- εἰς
 5300. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5301. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 5302. θεόν N2--ASM--- θεός
 5303. ἄξια N1A-NSF--- ἄξιος
 5304. θαυμασμοῦ N2--GSM--- θαυμασμός
 5305. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 5306. 2Mac 7:19
 5307. σὺ RP--NS---- σύ
 5308. δὲ X--------- δέ
 5309. μὴ D--------- μή
 5310. νομίσῃς VA--AAS2S- νομίζω
 5311. ἀθῷος A1--NSM--- ἀθῷος
 5312. ἔσεσθαι VF--FMN--- εἰμί
 5313. θεομαχεῖν V2--PAN--- θεομαχέω
 5314. ἐπιχειρήσας VA--AAPNSM χειρέω ἐπι
 5315. 2Mac 7:20
 5316. ὑπεραγόντως D--------- ὑπεραγόντως
 5317. δὲ X--------- δέ
 5318. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5319. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 5320. θαυμαστὴ A1--NSF--- θαυμαστός
 5321. καὶ C--------- καί
 5322. μνήμης N1--GSF--- μνήμη
 5323. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 5324. ἀξία A1A-NSF--- ἄξιος
 5325. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 5326. ἀπολλυμένους V5--PMPAPM ὀλλύω ἀπο
 5327. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 5328. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5329. συνορῶσα V3--PAPNSF ὁράω συν
 5330. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 5331. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5332. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 5333. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5334. εὐψύχως D--------- εὐψύχως
 5335. ἔφερεν V1I-IAI3S- φέρω
 5336. διὰ P--------- διά
 5337. τὰς RA--APF--- ὁ
 5338. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5339. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5340. ἐλπίδας N3D-APF--- ἐλπίς
 5341. 2Mac 7:21
 5342. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 5343. δὲ X--------- δέ
 5344. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5345. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 5346. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5347. πατρίῳ A1A-DSM--- πάτριος
 5348. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 5349. γενναίῳ A1A-DSM--- γενναῖος
 5350. πεπληρωμένη VM--XPPNSF πληρόω
 5351. φρονήματι N3M-DSN--- φρόνημα
 5352. καὶ C--------- καί
 5353. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5354. θῆλυν A3U-ASM--- θῆλυς
 5355. λογισμὸν N2--ASM--- λογισμός
 5356. ἄρσενι A3--DSN--- ἄρσην
 5357. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 5358. διεγείρασα VA--AAPNSF ἐγείρω δια
 5359. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 5360. πρὸς P--------- πρός
 5361. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5362. 2Mac 7:22
 5363. οὐκ D--------- οὐ
 5364. οἶδ' VX--XAI3S- οἶδα
 5365. ὅπως C--------- ὅπως
 5366. εἰς P--------- εἰς
 5367. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5368. ἐμὴν A1--ASF--- ἐμός
 5369. ἐφάνητε VDI-API2P- φαίνω
 5370. κοιλίαν N1A-ASF--- κοιλία
 5371. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5372. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5373. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5374. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 5375. καὶ C--------- καί
 5376. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5377. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 5378. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5379. ἐχαρισάμην VAI-AMI1S- χαρίζομαι
 5380. καὶ C--------- καί
 5381. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5382. ἑκάστου A1--GSM--- ἕκαστος
 5383. στοιχείωσιν N3I-ASF--- στοιχείωσις
 5384. οὐκ D--------- οὐ
 5385. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5386. διερρύθμισα VAI-AAI1S- ῥυθμίζω δια
 5387. 2Mac 7:23
 5388. τοιγαροῦν X--------- τοιγαροῦν
 5389. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5390. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5391. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 5392. κτίστης N1M-NSM--- κτίστης
 5393. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5394. πλάσας VA--AAPNSM πλάσσω
 5395. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5396. γένεσιν N3I-ASF--- γένεσις
 5397. καὶ C--------- καί
 5398. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 5399. ἐξευρὼν VB--AAPNSM εὑρίσκω ἐκ
 5400. γένεσιν N3I-ASF--- γένεσις
 5401. καὶ C--------- καί
 5402. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5403. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 5404. καὶ C--------- καί
 5405. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5406. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 5407. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5408. πάλιν D--------- πάλιν
 5409. ἀποδίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι ἀπο
 5410. μετ' P--------- μετά
 5411. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 5412. ὡς C--------- ὡς
 5413. νῦν D--------- νῦν
 5414. ὑπερορᾶτε V3--PAI2P- ὁράω ὑπερ
 5415. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 5416. διὰ P--------- διά
 5417. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5418. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5419. νόμους N2--APM--- νόμος
 5420. 2Mac 7:24
 5421. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5422. δὲ X--------- δέ
 5423. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 5424. οἰόμενος V1--PMPNSM οἴομαι
 5425. καταφρονεῖσθαι V2--PMN--- φρονέω κατα
 5426. καὶ C--------- καί
 5427. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5428. ὀνειδίζουσαν V1--PAPASF ὀνειδίζω
 5429. ὑφορώμενος V3--PMPNSM ὁράω ὑπο
 5430. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 5431. ἔτι D--------- ἔτι
 5432. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5433. νεωτέρου A1A-GSMC-- νέος
 5434. περιόντος V9--PAPGSM εἰμί περι
 5435. οὐ D--------- οὐ
 5436. μόνον D--------- μόνον
 5437. διὰ P--------- διά
 5438. λόγων N2--GPM--- λόγος
 5439. ἐποιεῖτο V2I-IMI3S- ποιέω
 5440. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5441. παράκλησιν N3I-ASF--- παράκλησις
 5442. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5443. καὶ C--------- καί
 5444. δι' P--------- διά
 5445. ὅρκων N2--GPM--- ὅρκος
 5446. ἐπίστου A1--GSM--- πιστός
 5447. ἅμα D--------- ἅμα
 5448. πλουτιεῖν V2--PAN--- πλουτίζω
 5449. καὶ C--------- καί
 5450. μακαριστὸν A1--ASN--- μακαριστός
 5451. ποιήσειν VF--FAN--- ποιέω
 5452. μεταθέμενον VE--AMPASN τίθημι μετα
 5453. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5454. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5455. πατρίων A1A-GPM--- πάτριος
 5456. καὶ C--------- καί
 5457. φίλον A1--ASN--- φίλος
 5458. ἕξειν VF--FAN--- ἔχω
 5459. καὶ C--------- καί
 5460. χρείας N1A-GSF--- χρεία
 5461. ἐμπιστεύσειν VF--FAN--- πιστεύω ἐν
 5462. 2Mac 7:25
 5463. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5464. δὲ X--------- δέ
 5465. νεανίου N1T-GSM--- νεανίας
 5466. μηδαμῶς D--------- μηδαμῶς
 5467. προσέχοντος V1--PAPGSM ἔχω προς
 5468. προσκαλεσάμενος VA--AMPNSM καλέω προς
 5469. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5470. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5471. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5472. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 5473. παρῄνει V2I-IAI3S- αἰνέω παρα
 5474. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 5475. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5476. μειρακίου N2N-GSN--- μειράκιον
 5477. σύμβουλον N2--ASM--- σύμβουλος
 5478. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5479. σωτηρίᾳ N1A-DSF--- σωτηρία
 5480. 2Mac 7:26
 5481. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 5482. δὲ X--------- δέ
 5483. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5484. παραινέσαντος VA--AAPGSM αἰνέω παρα
 5485. ἐπεδέξατο VAI-AMI3S- δέχομαι ἐπι
 5486. πείσειν VF--FAN--- πείθω
 5487. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5488. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 5489. 2Mac 7:27
 5490. προσκύψασα VA--AAPNSF κύπτω προς
 5491. δὲ X--------- δέ
 5492. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5493. χλευάσασα VA--AAPNSF χλευάζω
 5494. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5495. ὠμὸν N2--ASM--- ὦμος
 5496. τύραννον N2--ASM--- τύραννος
 5497. οὕτως D--------- οὕτως
 5498. ἔφησεν VAI-AAI3S- φημί
 5499. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5500. πατρίῳ A1A-DSM--- πάτριος
 5501. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 5502. υἱέ N2--VSM--- υἱός
 5503. ἐλέησόν VA--AAD2S- ἐλεέω
 5504. με RP--AS---- ἐγώ
 5505. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5506. ἐν P--------- ἐν
 5507. γαστρὶ N3--DSF--- γαστήρ
 5508. περιενέγκασάν VA--AAPASF φέρω περι
 5509. σε RP--AS---- σύ
 5510. μῆνας N3--APM--- μήν
 5511. ἐννέα M--------- ἐννέα
 5512. καὶ C--------- καί
 5513. θηλάσασάν VA--AAPASF θηλάζω
 5514. σε RP--AS---- σύ
 5515. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 5516. τρία A3--APN--- τρεῖς
 5517. καὶ C--------- καί
 5518. ἐκθρέψασάν VA--AAPASF τρέφω ἐκ
 5519. σε RP--AS---- σύ
 5520. καὶ C--------- καί
 5521. ἀγαγοῦσαν VB--AAPASF ἄγω
 5522. εἰς P--------- εἰς
 5523. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5524. ἡλικίαν N1A-ASF--- ἡλικία
 5525. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 5526. καὶ C--------- καί
 5527. τροφοφορήσασαν VA--AAPASF τροφοφορέω
 5528. 2Mac 7:28
 5529. ἀξιῶ V4--PAI1S- ἀξιόω
 5530. σε RP--AS---- σύ
 5531. τέκνον N2N-ASN--- τέκνον
 5532. ἀναβλέψαντα VA--AAPASM βλέπω ἀνα
 5533. εἰς P--------- εἰς
 5534. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5535. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 5536. καὶ C--------- καί
 5537. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5538. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5539. καὶ C--------- καί
 5540. τὰ RA--APN--- ὁ
 5541. ἐν P--------- ἐν
 5542. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5543. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5544. ἰδόντα VB--AAPASM ὁράω
 5545. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 5546. ὅτι C--------- ὅτι
 5547. οὐκ D--------- οὐ
 5548. ἐξ P--------- ἐκ
 5549. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 5550. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5551. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 5552. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5553. θεός N2--NSM--- θεός
 5554. καὶ C--------- καί
 5555. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5556. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5557. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5558. γένος N3E-ASN--- γένος
 5559. οὕτω D--------- οὕτως
 5560. γίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι
 5561. 2Mac 7:29
 5562. μὴ D--------- μή
 5563. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 5564. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5565. δήμιον A1B-ASM--- δήμιος
 5566. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5567. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5568. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5569. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5570. ἄξιος A1A-NSM--- ἄξιος
 5571. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 5572. ἐπίδεξαι VA--AAN--- δέχομαι ἐπι
 5573. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5574. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 5575. ἵνα C--------- ἵνα
 5576. ἐν P--------- ἐν
 5577. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5578. ἐλέει N3E-DSN--- ἔλεος
 5579. σὺν P--------- σύν
 5580. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5581. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 5582. σου RP--GS---- σύ
 5583. κομίσωμαί VA--AMS1S- κομίζω
 5584. σε RP--AS---- σύ
 5585. 2Mac 7:30
 5586. ἔτι D--------- ἔτι
 5587. δὲ X--------- δέ
 5588. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 5589. καταληγούσης V1--PAPGSF λέγω κατα
 5590. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5591. νεανίας N1T-NSM--- νεανίας
 5592. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5593. τίνα RI--NSN--- τίς
 5594. μένετε V1--PAI2P- μένω
 5595. οὐχ D--------- οὐ
 5596. ὑπακούω V1--PAI1S- ἀκούω ὑπο
 5597. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5598. προστάγματος N3M-GSN--- πρόσταγμα
 5599. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5600. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5601. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5602. δὲ X--------- δέ
 5603. προστάγματος N3M-GSN--- πρόσταγμα
 5604. ἀκούω V1--PAI1S- ἀκούω
 5605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5606. νόμου N2--GSM--- νόμος
 5607. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5608. δοθέντος VC--APPGSM δίδωμι
 5609. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5610. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 5611. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5612. διὰ P--------- διά
 5613. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 5614. 2Mac 7:31
 5615. σὺ RP--NS---- σύ
 5616. δὲ X--------- δέ
 5617. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 5618. κακίας N1A-GSF--- κακία
 5619. εὑρετὴς N1M-NSM--- εὑρετής
 5620. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 5621. εἰς P--------- εἰς
 5622. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5623. Εβραίους N---APM--- Εβραῖος
 5624. οὐ D--------- οὐ
 5625. μὴ D--------- μή
 5626. διαφύγῃς VB--AAS2S- φεύγω δια
 5627. τὰς RA--APF--- ὁ
 5628. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5629. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5630. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5631. 2Mac 7:32
 5632. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5633. γὰρ X--------- γάρ
 5634. διὰ P--------- διά
 5635. τὰς RA--APF--- ὁ
 5636. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 5637. ἁμαρτίας N1A-APF--- ἁμαρτία
 5638. πάσχομεν V1--PAI1P- πάσχω
 5639. 2Mac 7:33
 5640. εἰ C--------- εἰ
 5641. δὲ X--------- δέ
 5642. χάριν N3--ASF--- χάρις
 5643. ἐπιπλήξεως N3I-GSF--- ἐπίπληξις
 5644. καὶ C--------- καί
 5645. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 5646. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5647. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 5648. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5649. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5650. βραχέως D--------- βραχέως
 5651. ἐπώργισται V1--PMI3S- ὀργίζομαι ἐπι
 5652. καὶ C--------- καί
 5653. πάλιν D--------- πάλιν
 5654. καταλλαγήσεται VF--FMI3S- ἀλλάσσω κατα
 5655. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5656. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 5657. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 5658. 2Mac 7:34
 5659. σὺ RP--NS---- σύ
 5660. δέ X--------- δέ
 5661. ὦ I--------- ὦ
 5662. ἀνόσιε A1A-VSM--- ἀνόσιος
 5663. καὶ C--------- καί
 5664. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5665. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5666. μιαρώτατε A1--NSMS-- μιαρός
 5667. μὴ D--------- μή
 5668. μάτην D--------- μάτην
 5669. μετεωρίζου V1--PMD2S- μετεωρίζω
 5670. φρυαττόμενος V1--PMPNSM φρυάζω
 5671. ἀδήλοις A1B-DPF--- ἄδηλος
 5672. ἐλπίσιν N3D-DPF--- ἐλπίς
 5673. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5674. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5675. οὐρανίους A1A-APM--- οὐράνιος
 5676. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 5677. ἐπαιρόμενος V1--PMPNSM αἴρω ἐπι
 5678. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 5679. 2Mac 7:35
 5680. οὔπω D--------- οὔπω
 5681. γὰρ X--------- γάρ
 5682. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5683. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5684. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 5685. ἐπόπτου N1M-GSM--- ἐπόπτης
 5686. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5687. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 5688. ἐκπέφευγας VX--XAI2S- φεύγω ἐκ
 5689. 2Mac 7:36
 5690. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5691. μὲν X--------- μέν
 5692. γὰρ X--------- γάρ
 5693. νῦν D--------- νῦν
 5694. ἡμέτεροι A1A-NPM--- ἡμέτερος
 5695. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 5696. βραχὺν A3U-ASM--- βραχύς
 5697. ὑπενέγκαντες VA--AAPNPM φέρω ὑπο
 5698. πόνον N2--ASM--- πόνος
 5699. ἀενάου A1B-GSF--- ἀέναος
 5700. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5701. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5702. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 5703. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5704. πεπτώκασιν VX--XAI3P- πίπτω
 5705. σὺ RP--NS---- σύ
 5706. δὲ X--------- δέ
 5707. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5708. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5709. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5710. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 5711. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 5712. τὰ RA--APN--- ὁ
 5713. πρόστιμα N2N-APN--- πρόστιμον
 5714. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5715. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 5716. ἀποίσῃ VF--FMI2S- φέρω ἀπο
 5717. 2Mac 7:37
 5718. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5719. δέ X--------- δέ
 5720. καθάπερ D--------- καθάπερ
 5721. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5722. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 5723. καὶ C--------- καί
 5724. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 5725. καὶ C--------- καί
 5726. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 5727. προδίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι προ
 5728. περὶ P--------- περί
 5729. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5730. πατρίων A1A-GPM--- πάτριος
 5731. νόμων N2--GPM--- νόμος
 5732. ἐπικαλούμενος V2--PMPNSM καλέω ἐπι
 5733. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5734. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5735. ἵλεως D--------- ἵλεως
 5736. ταχὺ A3U-ASN--- ταχύς
 5737. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5738. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 5739. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 5740. καὶ C--------- καί
 5741. σὲ RP--AS---- σύ
 5742. μετὰ P--------- μετά
 5743. ἐτασμῶν N2--GPM--- ἐτασμός
 5744. καὶ C--------- καί
 5745. μαστίγων N3G-GPF--- μάστιξ
 5746. ἐξομολογήσασθαι VA--AMN--- ὁμολογέω ἐκ
 5747. διότι C--------- διότι
 5748. μόνος A1--NSM--- μόνος
 5749. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5750. θεός N2--NSM--- θεός
 5751. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5752. 2Mac 7:38
 5753. ἐν P--------- ἐν
 5754. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 5755. δὲ X--------- δέ
 5756. καὶ C--------- καί
 5757. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5758. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 5759. μου RP--GS---- ἐγώ
 5760. στῆσαι VA--AAN--- ἵστημι
 5761. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5762. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5763. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 5764. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 5765. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5766. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5767. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5768. σύμπαν A3--ASN--- σύμπας
 5769. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5770. γένος N3E-ASN--- γένος
 5771. δικαίως D--------- δικαίως
 5772. ἐπηγμένην VK--XMPASF ἄγω ἐπι
 5773. 2Mac 7:39
 5774. ἔκθυμος A1B-NSM--- ἔκθυμος
 5775. δὲ X--------- δέ
 5776. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 5777. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5778. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5779. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 5780. παρὰ P--------- παρά
 5781. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5782. ἄλλους RD--APM--- ἄλλος
 5783. χειρίστως D--------- χειρίστως
 5784. ἀπήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω ἀπο
 5785. πικρῶς D--------- πικρῶς
 5786. φέρων V1--PAPNSM φέρω
 5787. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5788. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5789. μυκτηρισμῷ N2--DSM--- μυκτηρισμός
 5790. 2Mac 7:40
 5791. καὶ C--------- καί
 5792. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 5793. οὖν X--------- οὖν
 5794. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 5795. μετήλλαξεν VAI-AAI3S- ἀλλάσσω μετα
 5796. παντελῶς D--------- παντελῶς
 5797. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5798. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5799. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5800. πεποιθώς VX--XAPNSM πείθω
 5801. 2Mac 7:41
 5802. ἐσχάτη A1--NSF--- ἔσχατος
 5803. δὲ X--------- δέ
 5804. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5805. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5806. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5807. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 5808. ἐτελεύτησεν VAI-AAI3S- τελευτάω
 5809. 2Mac 7:42
 5810. τὰ RA--APN--- ὁ
 5811. μὲν X--------- μέν
 5812. οὖν X--------- οὖν
 5813. περὶ P--------- περί
 5814. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5815. σπλαγχνισμοὺς N2--APM--- σπλαγχνισμός
 5816. καὶ C--------- καί
 5817. τὰς RA--APF--- ὁ
 5818. ὑπερβαλλούσας V1--PAPAPF βάλλω ὑπερ
 5819. αἰκίας N1--APF--- αἰκία
 5820. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5821. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτος
 5822. δεδηλώσθω VM--XMD3S- δηλόω
 5823. 2Mac 8:1
 5824. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5825. δὲ X--------- δέ
 5826. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5827. καὶ C--------- καί
 5828. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 5829. καὶ C--------- καί
 5830. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5831. σὺν P--------- σύν
 5832. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5833. παρεισπορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι παρα εἰς
 5834. λεληθότως D--------- λεληθότως
 5835. εἰς P--------- εἰς
 5836. τὰς RA--APF--- ὁ
 5837. κώμας N1--APF--- κώμη
 5838. προσεκαλοῦντο V2I-IMI3P- καλέω προς
 5839. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5840. συγγενεῖς A3H-APM--- συγγενής
 5841. καὶ C--------- καί
 5842. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5843. μεμενηκότας VX--XAPAPM μένω
 5844. ἐν P--------- ἐν
 5845. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5846. Ιουδαϊσμῷ N2--DSM--- Ἰουδαϊσμός
 5847. προσλαμβανόμενοι V1--PMPNPM λαμβάνω προς
 5848. συνήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω συν
 5849. εἰς P--------- εἰς
 5850. ἑξακισχιλίους A1A-APM--- ἑξακισχίλιοι
 5851. 2Mac 8:2
 5852. καὶ C--------- καί
 5853. ἐπεκαλοῦντο V2I-IMI3P- καλέω ἐπι
 5854. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5855. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5856. ἐπιδεῖν V2--PAN--- δέω ἐπι
 5857. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5858. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5859. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5860. καταπατούμενον V2--PMPASM πατέω κατα
 5861. λαόν N2--ASM--- λαός
 5862. οἰκτῖραι VA--AAN--- οἰκτείρω
 5863. δὲ X--------- δέ
 5864. καὶ C--------- καί
 5865. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5866. ναὸν N2--ASM--- ναός
 5867. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5868. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5869. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5870. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 5871. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 5872. βεβηλωθέντα VC--APPASM βεβηλόω
 5873. 2Mac 8:3
 5874. ἐλεῆσαι VA--AAN--- ἐλεέω
 5875. δὲ X--------- δέ
 5876. καὶ C--------- καί
 5877. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5878. καταφθειρομένην V1--PMPASF φθείρω κατα
 5879. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5880. καὶ C--------- καί
 5881. μέλλουσαν V1--PAPASF μέλλω
 5882. ἰσόπεδον A1B-ASN--- ἰσόπεδος
 5883. γίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 5884. καὶ C--------- καί
 5885. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5886. καταβοώντων V3--PAPGPM βοάω κατα
 5887. πρὸς P--------- πρός
 5888. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5889. αἱμάτων N3M-GPN--- αἷμα
 5890. εἰσακοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω εἰς
 5891. 2Mac 8:4
 5892. μνησθῆναι VS--APN--- μιμνήσκω
 5893. δὲ X--------- δέ
 5894. καὶ C--------- καί
 5895. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5896. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5897. ἀναμαρτήτων A1B-GPM--- ἀναμάρτητος
 5898. νηπίων A1A-GPM--- νήπιος
 5899. παρανόμου A1B-GSM--- παράνομος
 5900. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 5901. καὶ C--------- καί
 5902. περὶ P--------- περί
 5903. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5904. γενομένων VB--AMPGPM γίγνομαι
 5905. εἰς P--------- εἰς
 5906. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5907. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 5908. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5909. βλασφημιῶν N1A-GPF--- βλασφημία
 5910. καὶ C--------- καί
 5911. μισοπονηρῆσαι VA--AAN--- μισοπονηρέω
 5912. 2Mac 8:5
 5913. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 5914. δὲ X--------- δέ
 5915. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5916. Μακκαβαῖος N2--GSM--- Μακκαβαῖος
 5917. ἐν P--------- ἐν
 5918. συστέματι N3M-DSM--- σύστεμα
 5919. ἀνυπόστατος A1B-NSM--- ἀνυπόστατος
 5920. ἤδη D--------- ἤδη
 5921. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5922. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 5923. ἐγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι
 5924. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5925. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 5926. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5927. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5928. εἰς P--------- εἰς
 5929. ἔλεον N3E-ASN--- ἔλεος
 5930. τραπείσης VD--APPGSF τρέπω
 5931. 2Mac 8:6
 5932. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 5933. δὲ X--------- δέ
 5934. καὶ C--------- καί
 5935. κώμας N1--APF--- κώμη
 5936. ἀπροσδοκήτως D--------- ἀπροσδοκήτως
 5937. ἐρχόμενος V1--PMPNSM ἔρχομαι
 5938. ἐνεπίμπρα VAI-AAI3S- πίπρημι ἐν
 5939. καὶ C--------- καί
 5940. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5941. ἐπικαίρους A1B-APM--- ἐπίκαιρος
 5942. τόπους N2--APM--- τόπος
 5943. ἀπολαμβάνων V1--PAPNSM λαμβάνω ἀπο
 5944. οὐκ D--------- οὐ
 5945. ὀλίγους A1--APM--- ὀλίγος
 5946. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5947. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 5948. τροπούμενος V4--PMPNSM τροπόω
 5949. 2Mac 8:7
 5950. μάλιστα D--------- μάλιστα
 5951. τὰς RA--APF--- ὁ
 5952. νύκτας N3--APF--- νύξ
 5953. πρὸς P--------- πρός
 5954. τὰς RA--APF--- ὁ
 5955. τοιαύτας A1--APF--- τοιοῦτος
 5956. ἐπιβολὰς N1--APF--- ἐπιβολή
 5957. συνεργοὺς A1B-APM--- συνεργός
 5958. ἐλάμβανεν V1I-IAI3S- λαμβάνω
 5959. καὶ C--------- καί
 5960. λαλιὰ N1--NSF--- λαλιά
 5961. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5962. εὐανδρίας N1A-GSF--- εὐανδρία
 5963. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5964. διηχεῖτο V2I-IAI3S- ἠχέω δια
 5965. πανταχῆ D--------- πανταχῆ
 5966. 2Mac 8:8
 5967. συνορῶν V3--PAPNSM ὁράω συν
 5968. δὲ X--------- δέ
 5969. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5970. Φίλιππος N2--NSM--- Φίλιππος
 5971. κατὰ P--------- κατά
 5972. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 5973. εἰς P--------- εἰς
 5974. προκοπὴν N1--ASF--- προκοπή
 5975. ἐρχόμενον V1--PMPASM ἔρχομαι
 5976. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5977. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 5978. πυκνότερον A1--ASMC-- πυκνός
 5979. δὲ X--------- δέ
 5980. ἐν P--------- ἐν
 5981. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5982. εὐημερίαις N1A-DPF--- εὐημερία
 5983. προβαίνοντα V1--PAPASM βαίνω προ
 5984. πρὸς P--------- πρός
 5985. Πτολεμαῖον N2--ASM--- Πτολεμαῖος
 5986. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5987. Κοίλης N1--GSF--- Κοίλη
 5988. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 5989. καὶ C--------- καί
 5990. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 5991. στρατηγὸν N2--ASM--- στρατηγός
 5992. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5993. ἐπιβοηθεῖν V2--PAN--- βοηθέω ἐπι
 5994. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5995. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5996. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5997. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 5998. 2Mac 8:9
 5999. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6000. δὲ X--------- δέ
 6001. ταχέως D--------- ταχέως
 6002. προχειρισάμενος VA--AMPNSM χειρίζω προ
 6003. Νικάνορα N3R-ASM--- Νικάνωρ
 6004. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6005. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6006. Πατρόκλου N2--GSM--- Πάτροκλος
 6007. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6008. πρώτων A1--GPMS-- πρῶτος
 6009. φίλων A1--GPM--- φίλος
 6010. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6011. ὑποτάξας VA--AAPNSM τάσσω ὑπο
 6012. παμφύλων A1B-GPM--- πάμφυλος
 6013. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 6014. οὐκ D--------- οὐ
 6015. ἐλάττους A1B-APN--- ἐλάττων
 6016. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6017. δισμυρίων A1A-GPF--- δισμύριοι
 6018. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6019. σύμπαν A3--ASN--- σύμπας
 6020. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6021. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 6022. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 6023. γένος N3E-ASN--- γένος
 6024. συνέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι συν
 6025. δὲ X--------- δέ
 6026. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6027. καὶ C--------- καί
 6028. Γοργίαν N1A-ASF--- Γοργίας
 6029. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6030. στρατηγὸν N2--ASM--- στρατηγός
 6031. καὶ C--------- καί
 6032. ἐν P--------- ἐν
 6033. πολεμικαῖς A1--DPF--- πολεμικός
 6034. χρείαις N1A-DPF--- χρεία
 6035. πεῖραν N1A-ASF--- πεῖρα
 6036. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 6037. 2Mac 8:10
 6038. διεστήσατο VAI-AMI3S- ἵστημι δια
 6039. δὲ X--------- δέ
 6040. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6041. Νικάνωρ N3R-NSM--- Νικάνωρ
 6042. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6043. φόρον N2--ASM--- φόρος
 6044. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6045. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6046. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6047. Ῥωμαίοις N2--DPM--- Ῥωμαῖος
 6048. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 6049. ταλάντων N2--GPN--- ταλάντον
 6050. δισχιλίων A1A-GPN--- δισχίλιοι
 6051. ἐκ P--------- ἐκ
 6052. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6053. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6054. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 6055. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6056. ἐκπληρώσειν VF--FAN--- πληρόω ἐκ
 6057. 2Mac 8:11
 6058. εὐθέως D--------- εὐθέως
 6059. δὲ X--------- δέ
 6060. εἰς P--------- εἰς
 6061. τὰς RA--APF--- ὁ
 6062. παραθαλασσίους A1B-APF--- παραθαλάσσιος
 6063. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 6064. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6065. προκαλούμενος V2--PMPNSM καλέω προ
 6066. ἐπ' P--------- ἐπί
 6067. ἀγορασμὸν N2--ASM--- ἀγορασμός
 6068. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 6069. σωμάτων N3M-GPN--- σῶμα
 6070. ὑπισχνούμενος V2--PMPNDM ἰσχνέομαι ὑπο
 6071. ἐνενήκοντα M--------- ἐνενήκοντα
 6072. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 6073. ταλάντου N2--GSN--- ταλάντον
 6074. παραχωρήσειν VF--FAN--- χωρέω παρα
 6075. οὐ D--------- οὐ
 6076. προσδεχόμενος V1--PMPNSM δέχομαι προς
 6077. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6078. παρὰ P--------- παρά
 6079. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6080. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 6081. μέλλουσαν V1--PAPASF μέλλω
 6082. παρακολουθήσειν VF--FAN--- ἀκολουθέω παρα
 6083. ἐπ' P--------- ἐπί
 6084. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6085. δίκην N1--ASF--- δίκη
 6086. 2Mac 8:12
 6087. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6088. δὲ X--------- δέ
 6089. Ιουδα N1T-DSM--- Ἰούδας
 6090. προσέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω προς
 6091. περὶ P--------- περί
 6092. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6093. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6094. Νικάνορος N3R-GSM--- Νικάνωρ
 6095. ἐφόδου N2--GSF--- ἔφοδος
 6096. καὶ C--------- καί
 6097. μεταδόντος VO--AAPGSM δίδωμι μετα
 6098. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6099. σὺν P--------- σύν
 6100. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6101. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6102. παρουσίαν N1A-ASF--- παρουσία
 6103. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6104. στρατοπέδου N2N-GSN--- στρατόπεδον
 6105. 2Mac 8:13
 6106. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6107. δειλανδροῦντες V2--PAPNPM δειλανδρέω
 6108. καὶ C--------- καί
 6109. ἀπιστοῦντες V2--PAPNPM ἀπιστέω
 6110. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6111. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6112. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6113. δίκην N1--ASF--- δίκη
 6114. διεδίδρασκον V1I-IAI3P- διδράσκω δια
 6115. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 6116. καὶ C--------- καί
 6117. ἐξετόπιζον V1I-IAI3P- τοπίζω ἐκ
 6118. 2Mac 8:14
 6119. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6120. δὲ X--------- δέ
 6121. τὰ RA--APN--- ὁ
 6122. περιλελειμμένα VP--XMPAPN λείπω περι
 6123. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6124. ἐπώλουν V2I-IAI3P- πωλέω
 6125. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 6126. δὲ X--------- δέ
 6127. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6128. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6129. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 6130. ῥύσασθαι VA--AMN--- ῥύομαι
 6131. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6132. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6133. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6134. δυσσεβοῦς A3H-GSM--- δυσσεβής
 6135. Νικάνορος N3R-GSM--- Νικάνωρ
 6136. πρὶν D--------- πρίν
 6137. συντυχεῖν VB--AAN--- τυγχάνω συν
 6138. πεπραμένους VM--XMPAPM πιπράσκω
 6139. 2Mac 8:15
 6140. καὶ C--------- καί
 6141. εἰ C--------- εἰ
 6142. μὴ D--------- μή
 6143. δι' P--------- διά
 6144. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6145. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6146. διὰ P--------- διά
 6147. τὰς RA--APF--- ὁ
 6148. πρὸς P--------- πρός
 6149. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6150. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 6151. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6152. διαθήκας N1--APF--- διαθήκη
 6153. καὶ C--------- καί
 6154. ἕνεκα P--------- ἕνεκα
 6155. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6156. ἐπ' P--------- ἐπί
 6157. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6158. ἐπικλήσεως N3I-GSF--- ἐπίκλησις
 6159. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6160. σεμνοῦ A1--GSM--- σεμνός
 6161. καὶ C--------- καί
 6162. μεγαλοπρεποῦς A3H-GSN--- μεγαλοπρεπής
 6163. ὀνόματος N3M-GSN--- ὄνομα
 6164. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6165. 2Mac 8:16
 6166. συναγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω συν
 6167. δὲ X--------- δέ
 6168. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6169. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 6170. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6171. περὶ P--------- περί
 6172. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6173. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 6174. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 6175. ἑξακισχιλίους A1A-APM--- ἑξακισχίλιοι
 6176. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 6177. μὴ D--------- μή
 6178. καταπλαγῆναι VD--APN--- πλήσσω κατα
 6179. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6180. πολεμίοις A1A-DPM--- πολέμιος
 6181. μηδὲ C--------- μηδέ
 6182. εὐλαβεῖσθαι V2--PMN--- εὐλαβέομαι
 6183. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6184. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6185. ἀδίκως D--------- ἀδίκως
 6186. παραγινομένων V1--PMPGPM γίγνομαι παρα
 6187. ἐπ' P--------- ἐπί
 6188. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6189. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 6190. πολυπλήθειαν N1A-ASF--- πολυπληθία
 6191. ἀγωνίσασθαι VA--AMN--- ἀγωνίζομαι
 6192. δὲ X--------- δέ
 6193. γενναίως D--------- γενναίως
 6194. 2Mac 8:17
 6195. πρὸ P--------- πρό
 6196. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 6197. λαβόντας VB--AAPAPM λαμβάνω
 6198. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6199. ἀνόμως D--------- ἀνόμως
 6200. εἰς P--------- εἰς
 6201. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6202. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 6203. τόπον N2--ASM--- τόπος
 6204. συντετελεσμένην VM--XMPASF τελέω συν
 6205. ὑπ' P--------- ὑπό
 6206. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6207. ὕβριν N3I-ASF--- ὕβρις
 6208. καὶ C--------- καί
 6209. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6210. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6211. ἐμπεπαιγμένης V1--PMPGSF παίζω ἐν
 6212. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 6213. αἰκισμόν A1--ASM--- αἰκισμός
 6214. ἔτι D--------- ἔτι
 6215. δὲ X--------- δέ
 6216. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6217. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6218. προγονικῆς A1--GSF--- προγονικός
 6219. πολιτείας N1A-GSF--- πολιτεία
 6220. κατάλυσιν N3I-ASF--- κατάλυσις
 6221. 2Mac 8:18
 6222. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6223. μὲν X--------- μέν
 6224. γὰρ X--------- γάρ
 6225. ὅπλοις N2N-DPN--- ὅπλον
 6226. πεποίθασιν VX--XAI3P- πείθω
 6227. ἅμα D--------- ἅμα
 6228. καὶ C--------- καί
 6229. τόλμαις N1S-DPF--- τόλμα
 6230. ἔφησεν VAI-AAI3S- φημί
 6231. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 6232. δὲ X--------- δέ
 6233. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6234. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6235. παντοκράτορι N3R-DSM--- παντοκράτωρ
 6236. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6237. δυναμένῳ V6--PMPDSM δύναμαι
 6238. καὶ C--------- καί
 6239. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6240. ἐρχομένους V1--PMPAPM ἔρχομαι
 6241. ἐφ' P--------- ἐπί
 6242. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 6243. καὶ C--------- καί
 6244. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6245. ὅλον A1--ASM--- ὅλος
 6246. κόσμον N2--ASM--- κόσμος
 6247. ἑνὶ A3--DSN--- εἷς
 6248. νεύματι N3M-DSN--- νεῦμα
 6249. καταβαλεῖν VF2-FAN--- βάλλω κατα
 6250. πεποίθαμεν VX--XAI1P- πείθω
 6251. 2Mac 8:19
 6252. προσαναλεξάμενος VA--AMPNSM λέγω προς ἀνα
 6253. δὲ X--------- δέ
 6254. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6255. καὶ C--------- καί
 6256. τὰς RA--APF--- ὁ
 6257. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6258. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6259. προγόνων N2--GPM--- πρόγονος
 6260. γενομένας VB--AMPAPF γίγνομαι
 6261. ἀντιλήμψεις N3I-APF--- ἀντίληψις
 6262. καὶ C--------- καί
 6263. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6264. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6265. Σενναχηριμ N---ASM--- Σενναχηριμ
 6266. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 6267. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοηκοντα
 6268. πέντε M--------- πέντε
 6269. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλίας
 6270. ὡς C--------- ὡς
 6271. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 6272. 2Mac 8:20
 6273. καὶ C--------- καί
 6274. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6275. ἐν P--------- ἐν
 6276. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6277. Βαβυλωνίᾳ N1--DSF--- Βαβυλωνία
 6278. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6279. πρὸς P--------- πρός
 6280. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6281. Γαλάτας N---APM--- Γαλάται
 6282. παράταξιν N3I-ASF--- παράταξις
 6283. γενομένην VB--AMPASF γίγνομαι
 6284. ὡς C--------- ὡς
 6285. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6286. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6287. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6288. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6289. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 6290. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 6291. ὀκτακισχίλιοι N2--NPM--- ὀκτακισχίλιοι
 6292. σὺν P--------- σύν
 6293. Μακεδόσιν N3N-DPM--- Μακεδών
 6294. τετρακισχιλίοις A1A-DPM--- τετρακισχίλιοι
 6295. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6296. Μακεδόνων N3N-GPM--- Μακεδών
 6297. ἀπορουμένων V2--PMPGPM ἀπορέω
 6298. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6299. ὀκτακισχίλιοι A1--NPM--- ὀκτακισχίλιοι
 6300. τὰς RA--APF--- ὁ
 6301. δώδεκα M--------- δώδεκα
 6302. μυριάδας N3D-APF--- μυριάς
 6303. ἀπώλεσαν VAI-AAI3P- ὀλλύω ἀπο
 6304. διὰ P--------- διά
 6305. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6306. γινομένην V1--PMPASF γίγνομαι
 6307. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6308. ἀπ' P--------- ἀπό
 6309. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6310. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 6311. καὶ C--------- καί
 6312. ὠφέλειαν N1A-ASF--- ὠφέλεια
 6313. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 6314. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6315. 2Mac 8:21
 6316. ἐφ' P--------- ἐπί
 6317. οἷς RR--DPM--- ὅς
 6318. εὐθαρσεῖς A3H-APM--- εὐθαρσής
 6319. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6320. παραστήσας VA--AAPNSM ἵστημι παρα
 6321. καὶ C--------- καί
 6322. ἑτοίμους A1--APM--- ἕτοιμος
 6323. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6324. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6325. νόμων N2--GPM--- νόμος
 6326. καὶ C--------- καί
 6327. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6328. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 6329. ἀποθνῄσκειν V1--PAN--- θνήσκω ἀπο
 6330. τετραμερές A3H-APN--- τετραμερής
 6331. τι RI--ASN--- τις
 6332. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6333. στράτευμα N3M-ASN--- στράτευμα
 6334. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6335. 2Mac 8:22
 6336. τάξας VA--AAPNSM τάσσω
 6337. καὶ C--------- καί
 6338. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6339. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 6340. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6341. προηγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι προ
 6342. ἑκατέρας A1A-GSF--- ἑκάτερος
 6343. τάξεως N3I-GSF--- τάξις
 6344. Σιμωνα N3W-ASM--- Σιμων
 6345. καὶ C--------- καί
 6346. Ιωσηπον N2--ASM--- Ιωσηπος
 6347. καὶ C--------- καί
 6348. Ιωναθην N1T-ASM--- Ιωναθης
 6349. ὑποτάξας VA--AAPNSM τάσσω ὑπο
 6350. ἑκάστῳ A1--DSM--- ἕκαστος
 6351. χιλίους A1A-APM--- χίλιοι
 6352. πρὸς P--------- πρός
 6353. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6354. πεντακοσίοις A1A-DPM--- πεντακόσιοι
 6355. 2Mac 8:23
 6356. ἔτι D--------- ἔτι
 6357. δὲ X--------- δέ
 6358. καὶ C--------- καί
 6359. Ελεαζαρον N2--ASM--- Ελεαζαρος
 6360. παραναγνοὺς VZ--AAPNSM γιγνώσκω παρα ἀνα
 6361. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6362. ἱερὰν A1A-ASF--- ἱερός
 6363. βίβλον N2--ASF--- βίβλος
 6364. καὶ C--------- καί
 6365. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 6366. σύνθημα N3M-ASN--- σύνθημα
 6367. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6368. βοηθείας N1A-GSF--- βοήθεια
 6369. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6370. πρώτης A1--GSFS-- πρῶτος
 6371. σπείρας N1A-GSF--- σπεῖρα
 6372. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6373. προηγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι προ
 6374. συνέβαλε VBI-AAI3S- βάλλω συν
 6375. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6376. Νικάνορι N3R-DSM--- Νικάνωρ
 6377. 2Mac 8:24
 6378. γενομένου VB--AMPGSM γίγνομαι
 6379. δὲ X--------- δέ
 6380. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6381. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6382. παντοκράτορος N3R-GSM--- παντοκράτωρ
 6383. συμμάχου V1--PMD2S- μάχομαι συν
 6384. κατέσφαξαν VAI-AAI3P- σφάζω κατα
 6385. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6386. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 6387. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6388. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6389. ἐνακισχιλίους A1A-APM--- ἐνακισχίλιοι
 6390. τραυματίας N1T-NSM--- τραυματίας
 6391. δὲ X--------- δέ
 6392. καὶ C--------- καί
 6393. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6394. μέλεσιν N3E-DPN--- μέλος
 6395. ἀναπείρους A1B-APM--- ἀνάπηρος
 6396. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6397. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 6398. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 6399. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6400. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6401. Νικάνορος N3R-GSM--- Νικάνωρ
 6402. στρατιᾶς N1A-GSF--- στρατία
 6403. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6404. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6405. δὲ X--------- δέ
 6406. φυγεῖν VB--AAN--- φεύγω
 6407. ἠνάγκασαν VAI-AAI3P- ἀγκάζω ἀνα
 6408. 2Mac 8:25
 6409. τὰ RA--APN--- ὁ
 6410. δὲ X--------- δέ
 6411. χρήματα N3M-APN--- χρῆμα
 6412. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6413. παραγεγονότων VX--XAPGPM γίγνομαι παρα
 6414. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6415. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6416. ἀγορασμὸν N2--ASM--- ἀγορασμός
 6417. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6418. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6419. συνδιώξαντες VA--AAPNPM διώκω συν
 6420. δὲ X--------- δέ
 6421. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6422. ἐφ' P--------- ἐπί
 6423. ἱκανὸν A1--ASM--- ἱκανός
 6424. ἀνέλυσαν VAI-AAI3P- λύω ἀνα
 6425. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6426. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6427. ὥρας N1A-GSF--- ὥρα
 6428. συγκλειόμενοι V1--PMPNPM κλείω συν
 6429. 2Mac 8:26
 6430. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6431. γὰρ X--------- γάρ
 6432. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6433. πρὸ P--------- πρό
 6434. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6435. σαββάτου N2N-GSN--- σάββατον
 6436. δι' P--------- διά
 6437. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6438. αἰτίαν N1A-ASF--- αἰτία
 6439. οὐκ D--------- οὐ
 6440. ἐμακροτόνησαν VAI-AAI3P- μακροτονέω
 6441. κατατρέχοντες V1--PAPNPM τρέχω κατα
 6442. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6443. 2Mac 8:27
 6444. ὁπλολογήσαντες VA--AAPNPM ὁπλολογέω
 6445. δὲ X--------- δέ
 6446. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6447. καὶ C--------- καί
 6448. τὰ RA--APN--- ὁ
 6449. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 6450. ἐκδύσαντες VA--AAPNPM δύω ἐκ
 6451. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6452. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 6453. περὶ P--------- περί
 6454. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6455. σάββατον N2N-ASN--- σάββατον
 6456. ἐγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι
 6457. περισσῶς D--------- περισσῶς
 6458. εὐλογοῦντες V2--PAPNPM εὐλογέω
 6459. καὶ C--------- καί
 6460. ἐξομολογούμενοι V2--PMPNPM ὁμολογέω ἐκ
 6461. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6462. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 6463. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6464. διασώσαντι VA--AAPDSM σώζω δια
 6465. εἰς P--------- εἰς
 6466. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6467. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 6468. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 6469. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 6470. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 6471. τάξαντος VA--AAPGSM τάσσω
 6472. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6473. 2Mac 8:28
 6474. μετὰ P--------- μετά
 6475. δὲ X--------- δέ
 6476. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6477. σάββατον N2N-ASN--- σάββατον
 6478. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6479. ᾐκισμένοις VT--XMPDPM αἰκίζω
 6480. καὶ C--------- καί
 6481. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6482. χήραις N1A-DPF--- χήρα
 6483. καὶ C--------- καί
 6484. ὀρφανοῖς A1--DPM--- ὀρφανός
 6485. μερίσαντες VA--AAPNPM μερίζω
 6486. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6487. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6488. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 6489. τὰ RA--APN--- ὁ
 6490. λοιπὰ A1--APN--- λοιπός
 6491. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6492. καὶ C--------- καί
 6493. τὰ RA--APN--- ὁ
 6494. παιδία N2N-APN--- παιδίον
 6495. διεμερίσαντο VAI-AMI3P- μερίζω δια
 6496. 2Mac 8:29
 6497. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6498. δὲ X--------- δέ
 6499. διαπραξάμενοι VA--AMPNPM πράσσω δια
 6500. καὶ C--------- καί
 6501. κοινὴν A1--ASF--- κοινός
 6502. ἱκετείαν N1A-ASF--- ἱκετεία
 6503. ποιησάμενοι VA--AMPNPM ποιέω
 6504. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6505. ἐλεήμονα A3N-ASM--- ἐλεήμων
 6506. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6507. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 6508. εἰς P--------- εἰς
 6509. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 6510. καταλλαγῆναι VB--AAN--- λάσσω κατα
 6511. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6512. αὑτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 6513. δούλοις N2--DPM--- δοῦλος
 6514. 2Mac 8:30
 6515. καὶ C--------- καί
 6516. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6517. περὶ P--------- περί
 6518. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 6519. καὶ C--------- καί
 6520. Βακχίδην N1M-ASM--- Βακχίδης
 6521. συνερίσαντες VA--AAPNPM ἐρίζω συν
 6522. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6523. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6524. δισμυρίους A1A-APM--- δισμύριοι
 6525. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6526. ἀνεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω ἀνα
 6527. καὶ C--------- καί
 6528. ὀχυρωμάτων N3M-GPN--- ὀχύρωμα
 6529. ὑψηλῶν A1--GPN--- ὑψηλός
 6530. εὖ D--------- εὖ
 6531. μάλα D--------- μάλα
 6532. ἐγκρατεῖς A3H-APM--- ἐγκρατής
 6533. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 6534. καὶ C--------- καί
 6535. λάφυρα N2N-APN--- λάφυρον
 6536. πλείονα A3C-APN--- πολύς
 6537. ἐμερίσαντο VAI-AMI3P- μερίζω
 6538. ἰσομοίρους A1B-APM--- ἰσόμοιρος
 6539. αὑτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6540. καὶ C--------- καί
 6541. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6542. ᾐκισμένοις VT--XMPDPM αἰκίζω
 6543. καὶ C--------- καί
 6544. ὀρφανοῖς A1--DPM--- ὀρφανός
 6545. καὶ C--------- καί
 6546. χήραις N1A-DPF--- χήρα
 6547. ἔτι D--------- ἔτι
 6548. δὲ X--------- δέ
 6549. καὶ C--------- καί
 6550. πρεσβυτέροις N2--DPM--- πρεσβύτερος
 6551. ποιήσαντες VA--AAPNPM ποιέω
 6552. 2Mac 8:31
 6553. ὁπλολογήσαντες VA--AAPNPM ὁπλολογέω
 6554. δὲ X--------- δέ
 6555. αὑτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 6556. ἐπιμελῶς D--------- ἐπιμελῶς
 6557. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6558. συνέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι συν
 6559. εἰς P--------- εἰς
 6560. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6561. ἐπικαίρους A1B-APM--- ἐπίκαιρος
 6562. τόπους N2--APM--- τόπος
 6563. τὰ RA--APN--- ὁ
 6564. δὲ X--------- δέ
 6565. λοιπὰ A1--APN--- λοιπός
 6566. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6567. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 6568. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 6569. εἰς P--------- εἰς
 6570. Ιεροσόλυμα N3M-ASM--- Ιεροσόλυμα
 6571. 2Mac 8:32
 6572. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6573. δὲ X--------- δέ
 6574. φυλάρχην N1M-ASM--- φυλάρχης
 6575. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6576. περὶ P--------- περί
 6577. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 6578. ἀνεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω ἀνα
 6579. ἀνοσιώτατον A1A-ASMS-- ἀνόσιος
 6580. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6581. καὶ C--------- καί
 6582. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 6583. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6584. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 6585. ἐπιλελυπηκότα VX--XAPAPN λυπέω ἐπι
 6586. 2Mac 8:33
 6587. ἐπινίκια A1B-APN--- ἐπινίκιος
 6588. δὲ X--------- δέ
 6589. ἄγοντες V1--PAPNPM ἄγω
 6590. ἐν P--------- ἐν
 6591. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6592. πατρίδι N3D-DSF--- πατρίς
 6593. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6594. ἐμπρήσαντας VA--AAPAPM πίμπρημι ἐν
 6595. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6596. ἱεροὺς A1A-APM--- ἱερός
 6597. πυλῶνας N3W-APM--- πυλών
 6598. καὶ C--------- καί
 6599. Καλλισθένην N1M-ASM--- Καλλισθένης
 6600. ὑφῆψαν VAI-AAI3P- ἅπτω ὑπο
 6601. εἰς P--------- εἰς
 6602. ἓν A3--ASN--- εἷς
 6603. οἰκίδιον N2N-ASN--- οἰκίδιον
 6604. πεφευγότα VX--XAPAPN φεύγω
 6605. καὶ C--------- καί
 6606. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6607. ἄξιον A1A-ASM--- ἄξιος
 6608. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6609. δυσσεβείας N1A-GSF--- δυσσέβεια
 6610. ἐκομίσατο VAI-AMI3S- κομίζω
 6611. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 6612. 2Mac 8:34
 6613. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6614. δὲ X--------- δέ
 6615. τρισαλιτήριος A1A-NSM--- τρισαλιτήριος
 6616. Νικάνωρ N3R-NSM--- Νικάνωρ
 6617. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6618. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6619. χιλίους A1A-APM--- χίλιοι
 6620. ἐμπόρους N2--APM--- ἔμπορος
 6621. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6622. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6623. πρᾶσιν N3I-ASF--- πρᾶσις
 6624. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6625. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 6626. ἀγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω
 6627. 2Mac 8:35
 6628. ταπεινωθεὶς VC--APPNSM ταπεινόω
 6629. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6630. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6631. κατ' P--------- κατά
 6632. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6633. νομιζομένων V1--PMPGPM νομίζω
 6634. ἐλαχίστων A1--GPMS-- ἐλαχύς
 6635. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6636. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6637. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6638. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6639. βοηθείᾳ N1A-DSF--- βοήθεια
 6640. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6641. δοξικὴν A1--ASF--- δοξικός
 6642. ἀποθέμενος VE--AMPNSM τίθημι ἀπο
 6643. ἐσθῆτα N3T-ASF--- ἐσθής
 6644. διὰ P--------- διά
 6645. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6646. μεσογείου A1B-GSF--- μεσόγειος
 6647. δραπέτου N1M-GSM--- δραπέτης
 6648. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6649. ἔρημον N2--ASF--- ἐρῆμος
 6650. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 6651. ποιήσας VA--AAPNSM ποιέω
 6652. ἧκεν VHI-AAI3S- ἵημι
 6653. εἰς P--------- εἰς
 6654. Ἀντιόχειαν N1A-ASF--- Ἀντιοχία
 6655. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6656. ἅπαν A3P-APN--- ἅπας
 6657. εὐημερηκὼς VX--XAPNSM εὐημερέω
 6658. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6659. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6660. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6661. στρατοῦ N2--GSM--- στρατός
 6662. διαφθορᾷ N1A-DSF--- διαφθορά
 6663. 2Mac 8:36
 6664. καὶ C--------- καί
 6665. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6666. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6667. Ῥωμαίοις N2--DPM--- Ῥωμαῖος
 6668. ἀναδεξάμενος VA--AMPNSM δέχομαι ἀνα
 6669. φόρον N2--ASM--- φόρος
 6670. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6671. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6672. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6673. ἐν P--------- ἐν
 6674. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 6675. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 6676. κατορθώσασθαι VA--AMN--- ὀρθόω κατα
 6677. κατήγγελλεν V1I-IAI3S- ἀγγέλλω κατα
 6678. ὑπέρμαχον N2--ASM--- ὑπέρμαχος
 6679. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 6680. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6681. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 6682. καὶ C--------- καί
 6683. διὰ P--------- διά
 6684. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6685. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6686. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 6687. ἀτρώτους A1B-ASM--- ἄτρωτος
 6688. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6689. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6690. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 6691. διὰ P--------- διά
 6692. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6693. ἀκολουθεῖν V2--PAN--- ἀκολουθέω
 6694. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6695. ὑπ' P--------- ὑπό
 6696. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6697. προτεταγμένοις VK--XMPDPM τάσσω προ
 6698. νόμοις N2--DPM--- νόμος
 6699. 2Mac 9:1
 6700. περὶ P--------- περί
 6701. δὲ X--------- δέ
 6702. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6703. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 6704. ἐκεῖνον RD--ASM--- ἐκεῖνος
 6705. ἐτύγχανεν V1I-IAI3S- τυγχάνω
 6706. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 6707. ἀναλελυκὼς VX--XAPNSM λύω ἀνα
 6708. ἀκόσμως D--------- ἀκόσμως
 6709. ἐκ P--------- ἐκ
 6710. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6711. περὶ P--------- περί
 6712. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6713. Περσίδα N3D-ASF--- Περσίς
 6714. τόπων N2--GPM--- τόπος
 6715. 2Mac 9:2
 6716. εἰσεληλύθει VX--XAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6717. γὰρ X--------- γάρ
 6718. εἰς P--------- εἰς
 6719. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6720. λεγομένην V1--PMPASF λέγω
 6721. Περσέπολιν N3I-ASF--- Περσέπολις
 6722. καὶ C--------- καί
 6723. ἐπεχείρησεν VAI-AAI3S- χειρέω ἐπι
 6724. ἱεροσυλεῖν V2--PAN--- ἱεροσυλέω
 6725. καὶ C--------- καί
 6726. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6727. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6728. συνέχειν V1--PAN--- ἔχω συν
 6729. διὸ C--------- διό
 6730. δὴ X--------- δή
 6731. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6732. πληθῶν N3E-GPN--- πλῆθος
 6733. ὁρμησάντων VA--AAPGPN ὁρμάω
 6734. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6735. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6736. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6737. ὅπλων N2N-GPN--- ὅπλον
 6738. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 6739. ἐτράπησαν VDI-API3P- τρέπω
 6740. καὶ C--------- καί
 6741. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 6742. τροπωθέντα VC--APPAPN τροπόω
 6743. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6744. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 6745. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6746. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6747. ἐγχωρίων A1B-GPM--- ἐγχώριος
 6748. ἀσχήμονα A1A-ASF--- ἀσχήμων
 6749. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6750. ἀναζυγὴν N1--ASF--- ἀναζυγή
 6751. ποιήσασθαι VA--AMN--- ποιέω
 6752. 2Mac 9:3
 6753. ὄντι V9--PAPDSM εἰμί
 6754. δὲ X--------- δέ
 6755. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6756. κατ' P--------- κατά
 6757. Ἐκβάτανα N---AS---- Ἐκβάτανα
 6758. προσέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω προς
 6759. τὰ RA--APN--- ὁ
 6760. κατὰ P--------- κατά
 6761. Νικάνορα N3R-ASM--- Νικάνωρ
 6762. καὶ C--------- καί
 6763. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6764. περὶ P--------- περί
 6765. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 6766. γεγονότα VX--XAPASM γίγνομαι
 6767. 2Mac 9:4
 6768. ἐπαρθεὶς VC--APPNSM αἴρω ἐπι
 6769. δὲ X--------- δέ
 6770. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6771. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 6772. ᾤετο V1I-IMI3S- οἴομαι
 6773. καὶ C--------- καί
 6774. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6775. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6776. πεφυγαδευκότων VX--XAPGPM φυγαδεύω
 6777. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6778. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 6779. εἰς P--------- εἰς
 6780. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6781. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 6782. ἐναπερείσασθαι VA--AMN--- ἀπερείδω ἐν
 6783. διὸ C--------- διό
 6784. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 6785. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6786. ἁρματηλάτην N1M-ASM--- ἁρματηλάτης
 6787. ἀδιαλείπτως D--------- ἀδιαλείπτως
 6788. ἐλαύνοντα V1--PAPASM ἐλαύνω
 6789. κατανύειν V1--PAN--- νύω κατα
 6790. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6791. πορείαν N1A-ASF--- πορεία
 6792. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6793. ἐξ P--------- ἐκ
 6794. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6795. δὴ X--------- δή
 6796. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 6797. συνούσης V9--PAPGSF εἰμί συν
 6798. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6799. οὕτως D--------- οὕτως
 6800. γὰρ X--------- γάρ
 6801. ὑπερηφάνως D--------- ὑπερηφάνως
 6802. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6803. πολυάνδριον N2N-ASN--- πολυάνδριον
 6804. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 6805. Ιεροσόλυμα N3M-ASM--- Ιεροσόλυμα
 6806. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 6807. παραγενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι παρα
 6808. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6809. 2Mac 9:5
 6810. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6811. δὲ X--------- δέ
 6812. παντεπόπτης A3H-NSM--- παντεπόπτης
 6813. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6814. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6815. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6816. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6817. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6818. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6819. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6820. ἀνιάτῳ A1B-DSM--- ἀνίατος
 6821. καὶ C--------- καί
 6822. ἀοράτῳ A1B-DSM--- ἀόρατος
 6823. πληγῇ N1--DSF--- πληγή
 6824. ἄρτι D--------- ἄρτι
 6825. δὲ X--------- δέ
 6826. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6827. καταλήξαντος VA--AAPGSM λήγω κατα
 6828. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6829. λόγον N2--ASM--- λόγος
 6830. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6831. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6832. ἀνήκεστος A1B-NSM--- ἀνήκεστος
 6833. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6834. σπλάγχνων N2N-GPN--- σπλάγχνον
 6835. ἀλγηδὼν N3N-NSF--- ἀλγηδών
 6836. καὶ C--------- καί
 6837. πικραὶ A1A-NPF--- πικρός
 6838. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6839. ἔνδον D--------- ἔνδον
 6840. βάσανοι N2--NPF--- βάσανος
 6841. 2Mac 9:6
 6842. πάνυ D--------- πάνυ
 6843. δικαίως D--------- δικαίως
 6844. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6845. πολλαῖς A1--DPF--- πολύς
 6846. καὶ C--------- καί
 6847. ξενιζούσαις V1--PAPDPF ξενίζω
 6848. συμφοραῖς N1A-DPF--- συμφορά
 6849. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 6850. σπλάγχνα N2N-APN--- σπλάγχνον
 6851. βασανίσαντα VA--AAPAPN βασανίζω
 6852. 2Mac 9:7
 6853. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6854. δ' X--------- δέ
 6855. οὐδαμῶς D--------- οὐδαμῶς
 6856. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6857. ἀγερωχίας N1A-GSF--- ἀγερωχία
 6858. ἔληγεν VAI-AAI3S- λήγω
 6859. ἔτι D--------- ἔτι
 6860. δὲ X--------- δέ
 6861. καὶ C--------- καί
 6862. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6863. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 6864. ἐπεπλήρωτο V4I-IAI3S- πληρόω
 6865. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 6866. πνέων V2--PAPNSM πνέω
 6867. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6868. θυμοῖς N2--DPM--- θυμός
 6869. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6870. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6871. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 6872. καὶ C--------- καί
 6873. κελεύων V1--PAPNSM κελεύω
 6874. ἐποξύνειν V1--PAN--- ὀξύνω ἐπι
 6875. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6876. πορείαν N1A-ASF--- πορεία
 6877. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 6878. δὲ X--------- δέ
 6879. καὶ C--------- καί
 6880. πεσεῖν VB--AAN--- πίπτω
 6881. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6882. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6883. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6884. ἅρματος N3M-GSN--- ἅρμα
 6885. φερομένου V1--PMPGSM φέρω
 6886. ῥοίζῳ A1--DSN--- ῥοῖζος
 6887. καὶ C--------- καί
 6888. δυσχερεῖ A3H-DSN--- δυσχερής
 6889. πτώματι N3M-DSN--- πτῶμα
 6890. περιπεσόντα VF--FAPASM πίπτω περι
 6891. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6892. τὰ RA--APN--- ὁ
 6893. μέλη N3E-APN--- μέλος
 6894. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6895. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 6896. ἀποστρεβλοῦσθαι VA--AAN--- στρεβλόω ἀπο
 6897. 2Mac 9:8
 6898. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6899. δ' X--------- δέ
 6900. ἄρτι D--------- ἄρτι
 6901. δοκῶν V2--PAPNSM δοκέω
 6902. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6903. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6904. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 6905. κύμασιν N3M-DPN--- κῦμα
 6906. ἐπιτάσσειν V1--PAN--- τάσσω ἐπι
 6907. διὰ P--------- διά
 6908. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6909. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6910. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 6911. ἀλαζονείαν N1A-ASF--- ἀλαζονεία
 6912. καὶ C--------- καί
 6913. πλάστιγγι N3G-DSF--- πλάστιγξ
 6914. τὰ RA--APN--- ὁ
 6915. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6916. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 6917. οἰόμενος V1--PMPNSM οἴομαι
 6918. ὕψη N3E-APN--- ὕψος
 6919. στήσειν VF--FAN--- ἵστημι
 6920. κατὰ P--------- κατά
 6921. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6922. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 6923. ἐν P--------- ἐν
 6924. φορείῳ N2N-DSN--- φορεῖον
 6925. παρεκομίζετο V1I-IMI3S- κομίζω παρα
 6926. φανερὰν A1A-ASF--- φανερός
 6927. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6928. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6929. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 6930. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6931. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 6932. ἐνδεικνύμενος V5--PMPNSM δεικνύω ἐν
 6933. 2Mac 9:9
 6934. ὥστε C--------- ὥστε
 6935. καὶ C--------- καί
 6936. ἐκ P--------- ἐκ
 6937. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6938. σώματος N3M-GSN--- σῶμα
 6939. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6940. δυσσεβοῦς A3H-GSM--- δυσσεβής
 6941. σκώληκας N3K-APM--- σκώληξ
 6942. ἀναζεῖν V2--PAN--- ζέω ἀνα
 6943. καὶ C--------- καί
 6944. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 6945. ἐν P--------- ἐν
 6946. ὀδύναις N1--DPF--- ὀδύνη
 6947. καὶ C--------- καί
 6948. ἀλγηδόσιν N3N-DPF--- ἀλγηδών
 6949. τὰς RA--APF--- ὁ
 6950. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 6951. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6952. διαπίπτειν V1--PAN--- πίπτω δια
 6953. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6954. δὲ X--------- δέ
 6955. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6956. ὀσμῆς N1--GSF--- ὀσμή
 6957. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6958. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 6959. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6960. στρατόπεδον N2N-ASN--- στρατόπεδον
 6961. βαρύνεσθαι V1--PMN--- βαρύνω
 6962. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6963. σαπρίαν N1A-ASF--- σαπρία
 6964. 2Mac 9:10
 6965. καὶ C--------- καί
 6966. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6967. μικρῷ A1A-DSM--- μικρός
 6968. πρότερον D--------- πρότερον
 6969. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6970. οὐρανίων A1A-GPN--- οὐράνιος
 6971. ἄστρων N2N-GPN--- ἄστρον
 6972. ἅπτεσθαι V1--PMN--- ἅπτομαι
 6973. δοκοῦντα V2--PAPAPN δοκέω
 6974. παρακομίζειν V1--PAN--- κομίζω παρα
 6975. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 6976. ἐδύνατο V6I-IMI3S- δύναμαι
 6977. διὰ P--------- διά
 6978. τὸ RA--ASM--- ὁ
 6979. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6980. ὀσμῆς N1--GSF--- ὀσμή
 6981. ἀφόρητον A1B-ASM--- ἀφόρητος
 6982. βάρος N3E-NSN--- βάρος
 6983. 2Mac 9:11
 6984. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 6985. οὖν X--------- οὖν
 6986. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 6987. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6988. πολὺ A3U-ASN--- πολύς
 6989. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6990. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 6991. λήγειν V1--PAN--- λήγω
 6992. τεθραυσμένος VM--XMPNSM θραύω
 6993. καὶ C--------- καί
 6994. εἰς P--------- εἰς
 6995. ἐπίγνωσιν N3I-ASF--- ἐπίγνωσις
 6996. ἔρχεσθαι V1--PMN--- ἔρχομαι
 6997. θείᾳ A1A-DSF--- θεῖος
 6998. μάστιγι N3G-DSF--- μάστιξ
 6999. κατὰ P--------- κατά
 7000. στιγμὴν N1--ASF--- στιγμή
 7001. ἐπιτεινόμενος V1--PMPNSM τείνω ἐπι
 7002. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7003. ἀλγηδόσιν N3N-DPF--- ἀλγηδών
 7004. 2Mac 9:12
 7005. καὶ C--------- καί
 7006. μηδὲ C--------- μηδέ
 7007. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7008. ὀσμῆς N1--GSF--- ὀσμή
 7009. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7010. δυνάμενος V6--PMPNSM δύναμαι
 7011. ἀνέχεσθαι V1--PMN--- ἔχω ἀνα
 7012. ταῦτ' RD--APN--- οὗτος
 7013. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 7014. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 7015. ὑποτάσσεσθαι V1--PMN--- τάσσω ὑπο
 7016. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7017. θεῷ N2--DSM--- θεός
 7018. καὶ C--------- καί
 7019. μὴ D--------- μή
 7020. θνητὸν A1--ASM--- θνητός
 7021. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 7022. ἰσόθεα A1B-APN--- ἰσόθεος
 7023. φρονεῖν V2--PAN--- φρονέω
 7024. 2Mac 9:13
 7025. ηὔχετο V1I-IMI3S- εὔχομαι
 7026. δὲ X--------- δέ
 7027. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7028. μιαρὸς A1A-NSM--- μιαρός
 7029. πρὸς P--------- πρός
 7030. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7031. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 7032. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7033. ἐλεήσοντα VF--FAPASM ἐλεέω
 7034. δεσπότην N1M-ASM--- δεσπότης
 7035. οὕτως D--------- οὕτως
 7036. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 7037. 2Mac 9:14
 7038. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7039. μὲν X--------- μέν
 7040. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 7041. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7042. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7043. σπεύδων V1--PAPNSM σπεύδω
 7044. παρεγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι παρα
 7045. ἰσόπεδον A1B-ASF--- ἰσόπεδος
 7046. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 7047. καὶ C--------- καί
 7048. πολυάνδριον N2N-ASN--- πολυάνδριον
 7049. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 7050. ἐλευθέραν A1A-ASF--- ἐλεύθερος
 7051. ἀναδεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω ἀνα
 7052. 2Mac 9:15
 7053. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7054. δὲ X--------- δέ
 7055. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 7056. οὓς RR--APM--- ὅς
 7057. διεγνώκει VXI-YAI3S- γιγνώσκω δια
 7058. μηδὲ C--------- μηδέ
 7059. ταφῆς N1--GSF--- ταφή
 7060. ἀξιῶσαι VA--AAN--- ἀξιόω
 7061. οἰωνοβρώτους N2--APM--- οἰωνόβρωτος
 7062. δὲ X--------- δέ
 7063. σὺν P--------- σύν
 7064. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7065. νηπίοις A1A-DPM--- νήπιος
 7066. ἐκρίψειν VXI-XAN--- κρίπτω
 7067. θηρίοις N2N-DPN--- θηρίον
 7068. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7069. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7070. ἴσους A1--APM--- ἴσος
 7071. Ἀθηναίοις N2--DPM--- Ἀθηναῖος
 7072. ποιήσειν VF--FAN--- ποιέω
 7073. 2Mac 9:16
 7074. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7075. δὲ X--------- δέ
 7076. πρότερον D--------- πρότερον
 7077. ἐσκύλευσεν VAI-AAI3S- σκυλεύω
 7078. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 7079. νεὼ N2--ASM--- νεώς
 7080. καλλίστοις A1--DPMS-- καλός
 7081. ἀναθήμασιν N3M-DPN--- ἀνάθεμα
 7082. κοσμήσειν VF--FAN--- κοσμέω
 7083. καὶ C--------- καί
 7084. τὰ RA--APN--- ὁ
 7085. ἱερὰ A1A-APN--- ἱερός
 7086. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7087. πολυπλάσια A1A-APN--- πολυπλάσιος
 7088. πάντα A3--APN--- πᾶς
 7089. ἀποδώσειν VF--FAN--- δίδωμι ἀπο
 7090. τὰς RA--APF--- ὁ
 7091. δὲ X--------- δέ
 7092. ἐπιβαλλούσας V1--PAPAPF βάλλω ἐπι
 7093. πρὸς P--------- πρός
 7094. τὰς RA--APF--- ὁ
 7095. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 7096. συντάξεις N3I-APF--- σύνταξις
 7097. ἐκ P--------- ἐκ
 7098. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7099. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 7100. προσόδων N2--GPF--- πρόσοδος
 7101. χορηγήσειν VF--FAN--- χορηγέω
 7102. 2Mac 9:17
 7103. πρὸς P--------- πρός
 7104. δὲ X--------- δέ
 7105. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 7106. καὶ C--------- καί
 7107. Ιουδαῖον N2--ASM--- Ἰουδαῖος
 7108. ἔσεσθαι VF--FMN--- εἰμί
 7109. καὶ C--------- καί
 7110. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 7111. τόπον N2--ASM--- τόπος
 7112. οἰκητὸν A1--ASM--- οἰκητός
 7113. ἐπελεύσεσθαι VF--FMN--- ἔρχομαι ἐπι
 7114. καταγγέλλοντα V1--PAPASM ἀγγέλλω κατα
 7115. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7116. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7117. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7118. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 7119. 2Mac 9:18
 7120. οὐδαμῶς D--------- οὐδαμῶς
 7121. δὲ X--------- δέ
 7122. ληγόντων V1--PAPGPM λήγω
 7123. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7124. πόνων N2--GPM--- πόνος
 7125. ἐπεληλύθει VX--XAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 7126. γὰρ X--------- γάρ
 7127. ἐπ' P--------- ἐπί
 7128. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7129. δικαία A1A-NSF--- δίκαιος
 7130. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7131. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7132. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7133. κρίσις N3I-NSF--- κρίσις
 7134. τὰ RA--APN--- ὁ
 7135. κατ' P--------- κατά
 7136. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7137. ἀπελπίσας VA--AAPNSM ἐλπίζω ἀπο
 7138. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 7139. πρὸς P--------- πρός
 7140. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7141. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 7142. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7143. ὑπογεγραμμένην VP--XMPASF γράφω ὑπο
 7144. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 7145. ἱκετηρίας A1A-GSF--- ἱκετήριος
 7146. τάξιν N3I-ASF--- τάξις
 7147. ἔχουσαν V1--PAPASF ἔχω
 7148. περιέχουσαν V1--PAPASF ἔχω περι
 7149. δὲ X--------- δέ
 7150. οὕτως D--------- οὕτως
 7151. 2Mac 9:19
 7152. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7153. χρηστοῖς A1--DPM--- χρηστός
 7154. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 7155. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7156. πολίταις N1--DPM--- πολίτης
 7157. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 7158. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 7159. καὶ C--------- καί
 7160. ὑγιαίνειν V1--PAN--- ὑγιαίνω
 7161. καὶ C--------- καί
 7162. εὖ D--------- εὖ
 7163. πράττειν V1--PAN--- πράσσω
 7164. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7165. καὶ C--------- καί
 7166. στρατηγὸς N2--NSM--- στρατηγός
 7167. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 7168. 2Mac 9:20
 7169. εἰ C--------- εἰ
 7170. ἔρρωσθε VMI-XMD2P- ῥώννυμι
 7171. καὶ C--------- καί
 7172. τὰ RA--APN--- ὁ
 7173. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 7174. καὶ C--------- καί
 7175. τὰ RA--APN--- ὁ
 7176. ἴδια A1A-APN--- ἴδιος
 7177. κατὰ P--------- κατά
 7178. γνώμην N1--ASF--- γνώμη
 7179. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 7180. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 7181. εἰς P--------- εἰς
 7182. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 7183. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7184. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 7185. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 7186. 2Mac 9:21
 7187. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7188. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7189. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 7190. καὶ C--------- καί
 7191. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7192. εὔνοιαν N1A-ASF--- εὔνοια
 7193. ἐμνημόνευον V1I-IAI3P- μνημονεύω
 7194. φιλοστόργως D--------- φιλοστόργως
 7195. ἐπανάγων V1--PAPNSM ἄγω ἐπι ἀνα
 7196. ἐκ P--------- ἐκ
 7197. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7198. κατὰ P--------- κατά
 7199. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7200. Περσίδα N3D-ASF--- Περσίς
 7201. τόπων N2--GPM--- τόπος
 7202. καὶ C--------- καί
 7203. περιπεσὼν VB--AAPNSM πίπτω περι
 7204. ἀσθενείᾳ N1A-DSF--- ἀσθένεια
 7205. δυσχέρειαν N1A-ASF--- δυσχέρεια
 7206. ἐχούσῃ V1--PAPDSF ἔχω
 7207. ἀναγκαῖον A1A-ASM--- ἀναγκαῖος
 7208. ἡγησάμην VAI-AMI1S- ἡγέομαι
 7209. φροντίσαι VA--AAN--- φροντίζω
 7210. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7211. κοινῆς A1--GSF--- κοινός
 7212. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 7213. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 7214. 2Mac 9:22
 7215. οὐκ D--------- οὐ
 7216. ἀπογινώσκων V1--PAPNSM γιγνώσκω ἀπο
 7217. τὰ RA--APN--- ὁ
 7218. κατ' P--------- κατά
 7219. ἐμαυτόν RD--ASM--- ἐμαυτοῦ
 7220. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7221. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 7222. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 7223. ἐλπίδα N3D-ASF--- ἐλπίς
 7224. ἐκφεύξεσθαι VF--FMN--- φεύγω ἐκ
 7225. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7226. ἀσθένειαν N1A-ASF--- ἀσθένεια
 7227. 2Mac 9:23
 7228. θεωρῶν V2--PAPNSM θεωρέω
 7229. δὲ X--------- δέ
 7230. ὅτι C--------- ὅτι
 7231. καὶ C--------- καί
 7232. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7233. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 7234. καθ' P--------- κατά
 7235. οὓς RR--APM--- ὅς
 7236. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 7237. εἰς P--------- εἰς
 7238. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7239. ἄνω D--------- ἄνω
 7240. τόπους N2--APM--- τόπος
 7241. ἐστρατοπέδευσεν VAI-AAI3S- στρατοπεδεύω
 7242. ἀνέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἀνα
 7243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7244. διαδεξάμενον VA--AMPASM δέχομαι δια
 7245. 2Mac 9:24
 7246. ὅπως C--------- ὅπως
 7247. ἐάν C--------- ἐάν
 7248. τι RI--ASN--- τις
 7249. παράδοξον VF--FAPASN δοκέω παρα
 7250. ἀποβαίνῃ V1--PAS3S- βαίνω ἀπο
 7251. ἢ C--------- ἤ
 7252. καὶ C--------- καί
 7253. προσαγγελθῇ VC--APS3S- ἀγγέλλω προς
 7254. τι RI--ASN--- τις
 7255. δυσχερές A3H-ASN--- δυσχερής
 7256. εἰδότες VB--AAPNPM εἰδέω
 7257. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7258. κατὰ P--------- κατά
 7259. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7260. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 7261. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 7262. καταλέλειπται VP--XMI3S- λείπω κατα
 7263. τὰ RA--APN--- ὁ
 7264. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 7265. μὴ D--------- μή
 7266. ἐπιταράσσωνται VA--AMS3P- ταράσσω ἐπι
 7267. 2Mac 9:25
 7268. πρὸς P--------- πρός
 7269. δὲ X--------- δέ
 7270. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 7271. κατανοῶν V2--PAPNSM νοέω κατα
 7272. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7273. παρακειμένους V5--PMPAPM κεῖμαι παρα
 7274. δυνάστας N1M-APM--- δυνάστης
 7275. καὶ C--------- καί
 7276. γειτνιῶντας V3--PAPAPM γειτνιάω
 7277. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7278. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 7279. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7280. καιροῖς N2--DPM--- καιρός
 7281. ἐπέχοντας V1--PAPAPM ἔχω ἐπι
 7282. καὶ C--------- καί
 7283. προσδοκῶντας V3--PAPAPM δοκάω προς
 7284. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7285. ἀποβησόμενον VF--FMPASN βαίνω ἀπο
 7286. ἀναδέδειχα VX--XAI1S- δεικνύω ἀνα
 7287. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7288. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 7289. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 7290. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7291. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7292. πολλάκις D--------- πολλάκις
 7293. ἀνατρέχων V1--PAPNSM τρέχω ἀνα
 7294. εἰς P--------- εἰς
 7295. τὰς RA--APF--- ὁ
 7296. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 7297. σατραπείας N1A-APF--- σατραπεία
 7298. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7299. πλείστοις A1--DPMS-- πολύς
 7300. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7301. παρεκατετιθέμην V7I-IMI1S- τίθημι παρα κατα
 7302. καὶ C--------- καί
 7303. συνίστων V6--PAPNSM ἵστημι συν
 7304. γέγραφα VX--XAI1S- γράφω
 7305. δὲ X--------- δέ
 7306. πρὸς P--------- πρός
 7307. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7308. τὰ RA--APN--- ὁ
 7309. ὑπογεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω ὑπο
 7310. 2Mac 9:26
 7311. παρακαλῶ V2--PAI1S- καλέω παρα
 7312. οὖν X--------- οὖν
 7313. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 7314. καὶ C--------- καί
 7315. ἀξιῶ V4--PAI1S- ἀξιόω
 7316. μεμνημένους VM--XMPAPM μιμνήσκω
 7317. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7318. εὐεργεσιῶν N1A-GPF--- εὐεργεσία
 7319. κοινῇ A1--DSF--- κοινός
 7320. καὶ C--------- καί
 7321. κατ' P--------- κατά
 7322. ἰδίαν A1A-ASF--- ἴδιος
 7323. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 7324. συντηρεῖν V2--PAN--- τηρέω συν
 7325. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7326. οὖσαν V9--PAPASF εἰμί
 7327. εὔνοιαν N1A-ASF--- εὔνοια
 7328. εἰς P--------- εἰς
 7329. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 7330. καὶ C--------- καί
 7331. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7332. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 7333. 2Mac 9:27
 7334. πέπεισμαι VT--XMI1S- πείθω
 7335. γὰρ X--------- γάρ
 7336. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7337. ἐπιεικῶς D--------- ἐπιεικῶς
 7338. καὶ C--------- καί
 7339. φιλανθρώπως D--------- φιλανθρώπως
 7340. παρακολουθοῦντα V2--PAPASM ἀκολουθέω παρα
 7341. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7342. ἐμῇ A1--DSF--- ἐμός
 7343. προαιρέσει N3I-DSF--- προαίρεσις
 7344. συμπεριενεχθήσεσθαι VQ--FPN--- φέρω συν περι
 7345. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 7346. 2Mac 9:28
 7347. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7348. μὲν X--------- μέν
 7349. οὖν X--------- οὖν
 7350. ἀνδροφόνος A1B-NSM--- ἀνδροφόνος
 7351. καὶ C--------- καί
 7352. βλάσφημος A1B-NSM--- βλάσφημος
 7353. τὰ RA--APN--- ὁ
 7354. χείριστα A1--APNS-- κακός
 7355. παθών VB--AAPNSM πάσχω
 7356. ὡς C--------- ὡς
 7357. ἑτέρους A1A-APM--- ἕτερος
 7358. διέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι δια
 7359. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7360. ξένης A1--GSF--- ξένος
 7361. ἐν P--------- ἐν
 7362. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7363. ὄρεσιν N3E-DPN--- ὄρος
 7364. οἰκτίστῳ A1--DSM--- οἴκτιστος
 7365. μόρῳ N2--DSM--- μόρος
 7366. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 7367. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7368. βίον N2--ASM--- βίος
 7369. 2Mac 9:29
 7370. παρεκομίζετο V1I-IMI3S- κομίζω παρα
 7371. δὲ X--------- δέ
 7372. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7373. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 7374. Φίλιππος N2--NSM--- Φίλιππος
 7375. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7376. σύντροφος A1B-NSM--- σύντροφος
 7377. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7378. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7379. καὶ C--------- καί
 7380. διευλαβηθεὶς VC--APPNSM εὐλαβέομαι δια
 7381. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7382. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 7383. Ἀντιόχου N2--GSM--- Ἀντίοχος
 7384. πρὸς P--------- πρός
 7385. Πτολεμαῖον N2--ASM--- Πτολεμαῖος
 7386. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7387. Φιλομήτορα N3R-ASM--- Φιλομήτωρ
 7388. εἰς P--------- εἰς
 7389. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 7390. διεκομίσθη VSI-API3S- κομίζω δια
 7391. 2Mac 10:1
 7392. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 7393. δὲ X--------- δέ
 7394. καὶ C--------- καί
 7395. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7396. σὺν P--------- σύν
 7397. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7398. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7399. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7400. προάγοντος V1--PAPGSM ἄγω προ
 7401. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7402. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7403. μὲν X--------- μέν
 7404. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 7405. ἐκομίσαντο VAI-AMI3P- κομίζω
 7406. καὶ C--------- καί
 7407. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7408. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7409. 2Mac 10:2
 7410. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7411. δὲ X--------- δέ
 7412. κατὰ P--------- κατά
 7413. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7414. ἀγορὰν N1A-ASF--- ἀγορά
 7415. βωμοὺς N2--APM--- βωμός
 7416. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7417. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7418. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 7419. δεδημιουργημένους VM--XMPAPM δημιουργέω
 7420. ἔτι D--------- ἔτι
 7421. δὲ X--------- δέ
 7422. τεμένη N3E-APN--- τέμενος
 7423. καθεῖλαν VA--AAN--- αἱρέω κατα
 7424. 2Mac 10:3
 7425. καὶ C--------- καί
 7426. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7427. νεὼ N2--ASM--- νεώς
 7428. καθαρίσαντες VA--AAPNPM καθαρίζω
 7429. ἕτερον A1A-ASN--- ἕτερος
 7430. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 7431. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 7432. καὶ C--------- καί
 7433. πυρώσαντες VA--AAPNPM πυρόω
 7434. λίθους N2--APM--- λίθος
 7435. καὶ C--------- καί
 7436. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 7437. ἐκ P--------- ἐκ
 7438. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 7439. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 7440. ἀνήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἀνα
 7441. θυσίας N1A-APF--- θυσία
 7442. μετὰ P--------- μετά
 7443. διετῆ A3H-ASM--- διετής
 7444. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 7445. καὶ C--------- καί
 7446. θυμίαμα N3M-ASN--- θυμίαμα
 7447. καὶ C--------- καί
 7448. λύχνους N2--APM--- λύχνος
 7449. καὶ C--------- καί
 7450. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7451. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 7452. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7453. πρόθεσιν N3I-ASF--- πρόθεσις
 7454. ἐποιήσαντο VAI-AMI3P- ποιέω
 7455. 2Mac 10:4
 7456. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 7457. δὲ X--------- δέ
 7458. ποιήσαντες VA--AAPNPM ποιέω
 7459. ἠξίωσαν VAI-AAI3P- ἀξιόω
 7460. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7461. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7462. πεσόντες VF--FAPNPM πίπτω
 7463. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7464. κοιλίαν N1A-ASF--- κοιλία
 7465. μηκέτι D--------- μηκέτι
 7466. περιπεσεῖν VB--AAN--- πίπτω περι
 7467. τοιούτοις A1--DPM--- τοιοῦτος
 7468. κακοῖς A1--DPM--- κακός
 7469. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 7470. ἐάν C--------- ἐάν
 7471. ποτε D--------- ποτέ
 7472. καὶ C--------- καί
 7473. ἁμάρτωσιν VB--AAS3P- ἁμαρτάνω
 7474. ὑπ' P--------- ὑπό
 7475. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7476. μετὰ P--------- μετά
 7477. ἐπιεικείας N1A-GSF--- ἐπιεικεία
 7478. παιδεύεσθαι V1--PMN--- παιδεύω
 7479. καὶ C--------- καί
 7480. μὴ D--------- μή
 7481. βλασφήμοις A1B-DPN--- βλάσφημος
 7482. καὶ C--------- καί
 7483. βαρβάροις A1B-DPN--- βάρβαρος
 7484. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 7485. παραδίδοσθαι V8--PMN--- δίδωμι παρα
 7486. 2Mac 10:5
 7487. ἐν P--------- ἐν
 7488. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 7489. δὲ X--------- δέ
 7490. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 7491. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7492. νεὼς N2--NSM--- νεώς
 7493. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7494. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 7495. ἐβεβηλώθη VCI-API3S- βεβηλόω
 7496. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 7497. κατὰ P--------- κατά
 7498. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7499. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7500. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 7501. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7502. καθαρισμὸν N2--ASM--- καθαρισμός
 7503. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 7504. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7505. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 7506. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7507. πέμπτῃ A1--DSF--- πέμπτος
 7508. καὶ C--------- καί
 7509. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 7510. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7511. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7512. μηνός N3--GSM--- μήν
 7513. ὅς RR--NSM--- ὅς
 7514. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7515. Χασελευ N---NS---- Χασελευ
 7516. 2Mac 10:6
 7517. καὶ C--------- καί
 7518. μετ' P--------- μετά
 7519. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 7520. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 7521. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 7522. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 7523. σκηνωμάτων N3M-GPN--- σκήνωμα
 7524. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 7525. μνημονεύοντες V1--PAPNPM μνημονεύω
 7526. ὡς C--------- ὡς
 7527. πρὸ P--------- πρό
 7528. μικροῦ A1A-GSM--- μικρός
 7529. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 7530. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7531. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7532. σκηνῶν N1--GPF--- σκηνή
 7533. ἑορτὴν N1--ASF--- ἑορτή
 7534. ἐν P--------- ἐν
 7535. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7536. ὄρεσιν N3E-DPN--- ὄρος
 7537. καὶ C--------- καί
 7538. ἐν P--------- ἐν
 7539. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7540. σπηλαίοις N2N-DPN--- σπήλαιον
 7541. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 7542. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 7543. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 7544. νεμόμενοι V1--PMPNPM νέμω
 7545. 2Mac 10:7
 7546. διὸ C--------- διό
 7547. θύρσους N2--APM--- θύρσος
 7548. καὶ C--------- καί
 7549. κλάδους N2--APM--- κλάδος
 7550. ὡραίους A1A-APM--- ὡραῖος
 7551. ἔτι D--------- ἔτι
 7552. δὲ X--------- δέ
 7553. καὶ C--------- καί
 7554. φοίνικας N3K-APM--- φοῖνιξ
 7555. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 7556. ὕμνους N2--APM--- ὕμνος
 7557. ἀνέφερον V1I-IAI3P- φέρω ἀνα
 7558. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7559. εὐοδώσαντι VA--AAPDSM εὐοδόω
 7560. καθαρισθῆναι VC--APN--- καθαρίζω
 7561. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7562. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 7563. τόπον N2--ASM--- τόπος
 7564. 2Mac 10:8
 7565. ἐδογμάτισαν VAI-AAI3P- δογματίζω
 7566. δὲ X--------- δέ
 7567. μετὰ P--------- μετά
 7568. κοινοῦ A1--GSN--- κοινός
 7569. προστάγματος N3M-GSN--- πρόσταγμα
 7570. καὶ C--------- καί
 7571. ψηφίσματος N3M-GSN--- ψήφισμα
 7572. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 7573. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7574. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7575. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 7576. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 7577. κατ' P--------- κατά
 7578. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 7579. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 7580. τάσδε RD--APF--- ὅδε
 7581. τὰς RA--APF--- ὁ
 7582. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 7583. 2Mac 10:9
 7584. καὶ C--------- καί
 7585. τὰ RA--APN--- ὁ
 7586. μὲν X--------- μέν
 7587. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7588. Ἀντιόχου N2--GSF--- Ἀντίοχος
 7589. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7590. προσαγορευθέντος VC--APPGSM ἀγορεύω προς
 7591. Ἐπιφανοῦς N1M-GSM--- Ἐπιφανής
 7592. τελευτῆς N1--GSF--- τελευτή
 7593. οὕτως D--------- οὕτως
 7594. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 7595. 2Mac 10:10
 7596. νυνὶ D--------- νυνί
 7597. δὲ X--------- δέ
 7598. τὰ RA--APN--- ὁ
 7599. κατὰ P--------- κατά
 7600. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7601. Εὐπάτορα N3R-ASM--- Εὐπάτωρ
 7602. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 7603. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 7604. δὲ X--------- δέ
 7605. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7606. ἀσεβοῦς A3H-GSM--- ἀσεβής
 7607. γενόμενον VB--AMPASM γίγνομαι
 7608. δηλώσομεν VF--FAI1P- δηλόω
 7609. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 7610. συντέμνοντες V1--PAPNPM τέμνω συν
 7611. τὰ RA--APN--- ὁ
 7612. συνέχοντα V1--PAPAPM ἔχω συν
 7613. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7614. πολέμων N2--GPM--- πόλεμος
 7615. κακά A1--APN--- κακός
 7616. 2Mac 10:11
 7617. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 7618. γὰρ X--------- γάρ
 7619. παραλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω παρα
 7620. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7621. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7622. ἀνέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἀνα
 7623. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7624. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7625. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 7626. Λυσίαν N1T-ASM--- Λυσίας
 7627. τινά RI--ASM--- τις
 7628. Κοίλης N1--GSF--- Κοίλη
 7629. δὲ X--------- δέ
 7630. Συρίας N1A-GSF--- Συρέα
 7631. καὶ C--------- καί
 7632. Φοινίκης N1--GSF--- Φοινίκη
 7633. στρατηγὸν N2--ASM--- στρατηγός
 7634. πρώταρχον A1B-ASM--- πρώταρχος
 7635. 2Mac 10:12
 7636. Πτολεμαῖος N2--NSM--- Πτολεμαῖος
 7637. γὰρ X--------- γάρ
 7638. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7639. καλούμενος V2--PMPNSM καλέω
 7640. Μάκρων N---NSM--- Μάκρων
 7641. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7642. δίκαιον A1A-ASN--- δίκαιος
 7643. συντηρεῖν V2--PAN--- τηρέω συν
 7644. προηγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι προ
 7645. πρὸς P--------- πρός
 7646. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7647. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 7648. διὰ P--------- διά
 7649. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7650. γεγονυῖαν VX--XAPASF γίγνομαι
 7651. εἰς P--------- εἰς
 7652. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7653. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 7654. ἐπειρᾶτο V3I-IMI3S- πειράω
 7655. τὰ RA--APN--- ὁ
 7656. πρὸς P--------- πρός
 7657. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7658. εἰρηνικῶς D--------- εἰρηνικῶς
 7659. διεξάγειν V1--PAN--- ἄγω δια ἐκ
 7660. 2Mac 10:13
 7661. ὅθεν D--------- ὅθεν
 7662. κατηγορούμενος V2--PMPNSM ἠγορέω κατα
 7663. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7664. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7665. φίλων A1--GPM--- φίλος
 7666. πρὸς P--------- πρός
 7667. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7668. Εὐπάτορα N3R-ASM--- Εὐπάτωρ
 7669. καὶ C--------- καί
 7670. προδότης N1M-NSM--- προδότης
 7671. παρ' P--------- παρά
 7672. ἕκαστα A1--APN--- ἕκαστος
 7673. ἀκούων V1--PAPNSM ἀκούω
 7674. διὰ P--------- διά
 7675. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7676. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7677. Κύπρον N2--ASF--- Κύπρος
 7678. ἐμπιστευθέντα VC--APPASN πιστεύω ἐν
 7679. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7680. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7681. Φιλομήτορος N3R-GSM--- Φιλομήτωρ
 7682. ἐκλιπεῖν VB--AAN--- λείπω ἐκ
 7683. καὶ C--------- καί
 7684. πρὸς P--------- πρός
 7685. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 7686. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7687. Ἐπιφανῆ N1M-ASM--- Ἐπιφανής
 7688. ἀναχωρῆσαι VA--AAN--- χωρέω ἀνα
 7689. μήτε C--------- μήτε
 7690. εὐγενῆ A3H-ASM--- εὐγενής
 7691. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7692. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 7693. εὐγενίσας VA--AAPNSM εὐγενίζω
 7694. φαρμακεύσας VA--AAPNSM φαρμακεύω
 7695. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 7696. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 7697. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7698. βίον N2--ASM--- βίος
 7699. 2Mac 10:14
 7700. Γοργίας N1T-NSM--- Γοργίας
 7701. δὲ X--------- δέ
 7702. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 7703. στρατηγὸς N2--NSM--- στρατηγός
 7704. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7705. τόπων N2--GPM--- τόπος
 7706. ἐξενοτρόφει VAI-AAI3S- ξενοτροφέω
 7707. καὶ C--------- καί
 7708. παρ' P--------- παρά
 7709. ἕκαστα A1--APN--- ἕκαστος
 7710. πρὸς P--------- πρός
 7711. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7712. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 7713. ἐπολεμοτρόφει V2I-IAI3S- πολεμοτροφέω
 7714. 2Mac 10:15
 7715. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 7716. δὲ X--------- δέ
 7717. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 7718. καὶ C--------- καί
 7719. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7720. Ιδουμαῖοι N2--NPM--- Ιδουμαῖος
 7721. ἐγκρατεῖς A3H-NPM--- ἐγκρατής
 7722. ἐπικαίρων A1B-GPN--- ἐπίκαιρος
 7723. ὀχυρωμάτων N3M-GPN--- ὀχύρωμα
 7724. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 7725. ἐγύμναζον V1I-IAI3P- γυμνάζω
 7726. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7727. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 7728. καὶ C--------- καί
 7729. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7730. φυγαδεύσαντας VA--AAPAPM φυγαδεύω
 7731. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7732. Ιεροσολύμων N3M-GSM--- Ιεροσόλυμα
 7733. προσλαβόμενοι VB--AMPNPM λαμβάνω προς
 7734. πολεμοτροφεῖν V2--PAN--- πολεμοτροφέω
 7735. ἐπεχείρουν V2I-IAI3P- χειρέω ἐπι
 7736. 2Mac 10:16
 7737. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7738. δὲ X--------- δέ
 7739. περὶ P--------- περί
 7740. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7741. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 7742. ποιησάμενοι VA--AMPNPM ποιέω
 7743. λιτανείαν N1A-ASF--- λιτανεία
 7744. καὶ C--------- καί
 7745. ἀξιώσαντες VA--AAPNPM ἀξιόω
 7746. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7747. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7748. σύμμαχον A1B-ASM--- σύμμαχος
 7749. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7750. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 7751. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7752. τὰ RA--APN--- ὁ
 7753. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7754. Ιδουμαίων N2--GPM--- Ιδουμαῖος
 7755. ὀχυρώματα N3M-APN--- ὀχύρωμα
 7756. ὥρμησαν VAI-AAI3P- ὁρμάω
 7757. 2Mac 10:17
 7758. οἷς RR--DPM--- ὅς
 7759. καὶ C--------- καί
 7760. προσβαλόντες VB--AAPNPM βάλλω προς
 7761. εὐρώστως D--------- εὐρώστως
 7762. ἐγκρατεῖς A3H-NPM--- ἐγκρατής
 7763. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 7764. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7765. τόπων N2--GPM--- τόπος
 7766. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7767. τε X--------- τε
 7768. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7769. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7770. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7771. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 7772. μαχομένους V1--PMPAPM μάχομαι
 7773. ἠμύναντο VAI-AMI3P- ἀμύνω
 7774. κατέσφαζόν V1I-IAI3P- σφάζω κατα
 7775. τε X--------- τε
 7776. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7777. ἐμπίπτοντας V1--PAPAPM πίπτω ἐν
 7778. ἀνεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω ἀνα
 7779. δὲ X--------- δέ
 7780. οὐχ D--------- οὐ
 7781. ἧττον A3C-ASN--- ἥσσων
 7782. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7783. δισμυρίων A1A-GPM--- δισμύριοι
 7784. 2Mac 10:18
 7785. συμφυγόντων VB--AAPGPM φεύγω συν
 7786. δὲ X--------- δέ
 7787. οὐκ D--------- οὐ
 7788. ἔλαττον A3N-ASN--- ἐλάττων
 7789. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7790. ἐνακισχιλίων A1A-GPM--- ἐνακισχίλιοι
 7791. εἰς P--------- εἰς
 7792. δύο M--------- δύο
 7793. πύργους N2--APM--- πύργος
 7794. ὀχυροὺς A1A-APM--- ὀχυρός
 7795. εὖ D--------- εὖ
 7796. μάλα D--------- μάλα
 7797. καὶ C--------- καί
 7798. πάντα A3--APN--- πᾶς
 7799. τὰ RA--APN--- ὁ
 7800. πρὸς P--------- πρός
 7801. πολιορκίαν N1A-ASF--- πολιορκία
 7802. ἔχοντας V1--PAPAPM ἔχω
 7803. 2Mac 10:19
 7804. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7805. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 7806. εἰς P--------- εἰς
 7807. ἐπείγοντας V1--PAPAPM ἐπείγω
 7808. τόπους N2--APM--- τόπος
 7809. ἀπολιπὼν VB--AAPNSM λείπω ἀπο
 7810. Σιμωνα N3W-ASM--- Σιμων
 7811. καὶ C--------- καί
 7812. Ιωσηπον N2--ASM--- Ιώσηπος
 7813. ἔτι D--------- ἔτι
 7814. δὲ X--------- δέ
 7815. καὶ C--------- καί
 7816. Ζακχαῖον N2--ASM--- Ζακχαῖος
 7817. καὶ C--------- καί
 7818. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7819. σὺν P--------- σύν
 7820. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7821. ἱκανοὺς A1--APM--- ἱκανός
 7822. πρὸς P--------- πρός
 7823. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7824. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 7825. πολιορκίαν N1A-ASF--- πολιορκία
 7826. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7827. ἐχωρίσθη VSI-API3S- χωρίζω
 7828. 2Mac 10:20
 7829. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7830. δὲ X--------- δέ
 7831. περὶ P--------- περί
 7832. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7833. Σιμωνα N3W-ASM--- Σιμων
 7834. φιλαργυρήσαντες VA--AAPNPM φιλαργυρέω
 7835. ὑπό P--------- ὑπό
 7836. τινων RI--GPM--- τις
 7837. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7838. ἐν P--------- ἐν
 7839. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7840. πύργοις N2--DPM--- πύργος
 7841. ἐπείσθησαν VSI-API3P- πείθω
 7842. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 7843. ἑπτάκις D--------- ἑπτάκις
 7844. δὲ X--------- δέ
 7845. μυρίας A1A-APF--- μύριοι
 7846. δραχμὰς N1--APF--- δραχμή
 7847. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 7848. εἴασάν VAI-AAI3P- ἐάω
 7849. τινας RI--APM--- τις
 7850. διαρρυῆναι VA--AAN--- ῥέω δια
 7851. 2Mac 10:21
 7852. προσαγγελέντος VD--APPGSM ἀγγέλλω προς
 7853. δὲ X--------- δέ
 7854. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7855. Μακκαβαίῳ N2--DSM--- Μακκαβαῖος
 7856. περὶ P--------- περί
 7857. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7858. γεγονότος VX--XAPGSM γίγνομαι
 7859. συναγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω συν
 7860. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7861. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 7862. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7863. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 7864. κατηγόρησεν VAI-AAI3S- ἀγορέω κατα
 7865. ὡς C--------- ὡς
 7866. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 7867. πέπρακαν VX--XAI3P- πιπράσκω
 7868. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7869. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 7870. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7871. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 7872. κατ' P--------- κατά
 7873. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7874. ἀπολύσαντες VA--AAPNPM λύω ἀπο
 7875. 2Mac 10:22
 7876. τούτους RD--APM--- οὗτος
 7877. μὲν X--------- μέν
 7878. οὖν X--------- οὖν
 7879. προδότας N1M-APM--- προδότης
 7880. γενομένους VB--AMPAPM γίγνομαι
 7881. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 7882. καὶ C--------- καί
 7883. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 7884. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7885. δύο M--------- δύο
 7886. πύργους N2--APM--- πύργος
 7887. κατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω κατα
 7888. 2Mac 10:23
 7889. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7890. δὲ X--------- δέ
 7891. ὅπλοις N2N-DPN--- ὅπλον
 7892. τὰ RA--APN--- ὁ
 7893. πάντα A3--APN--- πᾶς
 7894. ἐν P--------- ἐν
 7895. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7896. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 7897. εὐοδούμενος V4--PMPNSM εὐοδόω
 7898. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 7899. ἐν P--------- ἐν
 7900. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7901. δυσὶν M---DPN--- δύο
 7902. ὀχυρώμασιν N3M-DPN--- ὀχύρωμα
 7903. πλείους A3C-APN--- πολύς
 7904. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7905. δισμυρίων A1A-GPM--- δισμύριοι
 7906. 2Mac 10:24
 7907. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 7908. δὲ X--------- δέ
 7909. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7910. πρότερον D--------- πρότερον
 7911. ἡττηθεὶς VC--APPNSM ἡττάω
 7912. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7913. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7914. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 7915. συναγαγὼν VB--AAPNSM ἄγω συν
 7916. ξένας A1--APF--- ξένος
 7917. δυνάμεις N3I-APF--- δύναμις
 7918. παμπληθεῖς A3H-APF--- παμπληθής
 7919. καὶ C--------- καί
 7920. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7921. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7922. Ἀσίας N1A-GSF--- Ἀσιά
 7923. γενομένους VB--AMPAPM γίγνομαι
 7924. ἵππους N2--APM--- ἵππος
 7925. συναθροίσας VA--AAPNSM ἀθροίζω συν
 7926. οὐκ D--------- οὐ
 7927. ὀλίγους A1--APM--- ὀλίγος
 7928. παρῆν V9--IAI3S- εἰμί παρα
 7929. ὡς C--------- ὡς
 7930. δοριάλωτον A1B-ASM--- δοριάλωτος
 7931. λημψόμενος VF--FMPNSM λαμβάνω
 7932. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7933. Ιουδαίαν N1--ASF--- Ἰουδαία
 7934. 2Mac 10:25
 7935. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7936. δὲ X--------- δέ
 7937. περὶ P--------- περί
 7938. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7939. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 7940. συνεγγίζοντος V1--PAPGSM ἐγγίζω συν
 7941. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7942. πρὸς P--------- πρός
 7943. ἱκετείαν N1A-ASF--- ἱκετεία
 7944. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7945. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7946. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7947. τὰς RA--APF--- ὁ
 7948. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 7949. καταπάσαντες VA--AAPNPM πάσσω κατα
 7950. καὶ C--------- καί
 7951. τὰς RA--APF--- ὁ
 7952. ὀσφύας N3U-APF--- ὀσφύς
 7953. σάκκοις N2--DPM--- σάκκος
 7954. ζώσαντες VA--AAPNPM ζώννυμι
 7955. 2Mac 10:26
 7956. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7957. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7958. ἀπέναντι D--------- ἀπέναντι
 7959. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7960. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 7961. κρηπῖδα N3D-ASF--- κρηπίς
 7962. προσπεσόντες VF--FAPNPM πίπτω προς
 7963. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 7964. ἵλεως D--------- ἵλεως
 7965. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7966. γενόμενον VB--AMPASM γίγνομαι
 7967. ἐχθρεῦσαι VA--AAN--- ἐχθρεύω
 7968. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7969. ἐχθροῖς A1A-DPM--- ἐχθρός
 7970. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7971. καὶ C--------- καί
 7972. ἀντικεῖσθαι V5--PMN--- κεῖμαι ἀντι
 7973. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7974. ἀντικειμένοις V5--PMPDPM κεῖμαι ἀντι
 7975. καθὼς D--------- καθώς
 7976. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7977. νόμος N2--NSM--- νόμος
 7978. διασαφεῖ V2--PAI3S- σαφέω δια
 7979. 2Mac 10:27
 7980. γενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι
 7981. δὲ X--------- δέ
 7982. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7983. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7984. δεήσεως N3I-GSF--- δέησις
 7985. ἀναλαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω ἀνα
 7986. τὰ RA--APN--- ὁ
 7987. ὅπλα N2N-APN--- ὅπλον
 7988. προῆγον V1I-IAI3P- ἄγω προ
 7989. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7990. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7991. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7992. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7993. πλεῖον A3C-ASN--- πολύς
 7994. συνεγγίσαντες VA--AAPNPM ἐγγίζω συν
 7995. δὲ X--------- δέ
 7996. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7997. πολεμίοις A1A-DPM--- πολέμιος
 7998. ἐφ' P--------- ἐπί
 7999. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 8000. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 8001. 2Mac 10:28
 8002. ἄρτι D--------- ἄρτι
 8003. δὲ X--------- δέ
 8004. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8005. ἀνατολῆς N1--GSF--- ἀνατολή
 8006. διαχεομένης V2--PMPGSF χέω δια
 8007. προσέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω προς
 8008. ἑκάτεροι A1A-NPM--- ἑκάτερος
 8009. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8010. μὲν X--------- μέν
 8011. ἔγγυον A1B-ASM--- ἔγγυος
 8012. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 8013. εὐημερίας N1A-GSF--- εὐημερία
 8014. καὶ C--------- καί
 8015. νίκης N1--GSF--- νίκη
 8016. μετὰ P--------- μετά
 8017. ἀρετῆς N1--GSF--- ἀρετή
 8018. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8019. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8020. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8021. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8022. καταφυγήν N1--ASF--- καταφυγή
 8023. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8024. δὲ X--------- δέ
 8025. καθηγεμόνα N3W-ASM--- καθηγεμών
 8026. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8027. ἀγώνων N3W-GPM--- ἀγών
 8028. ταττόμενοι V1--PMPNPM τάσσω
 8029. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8030. θυμόν N2--ASM--- θυμός
 8031. 2Mac 10:29
 8032. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 8033. δὲ X--------- δέ
 8034. καρτερᾶς A1A-GSF--- καρτερός
 8035. μάχης N1--GSF--- μάχη
 8036. ἐφάνησαν VDI-API3P- φαίνω
 8037. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8038. ὑπεναντίοις A1A-DPM--- ὑπεναντίος
 8039. ἐξ P--------- ἐκ
 8040. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 8041. ἐφ' P--------- ἐπί
 8042. ἵππων N2--GPM--- ἵππος
 8043. χρυσοχαλίνων A1B-GPM--- χρυσοχάλινος
 8044. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 8045. πέντε M--------- πέντε
 8046. διαπρεπεῖς A3H-NPM--- διαπρεπής
 8047. καὶ C--------- καί
 8048. ἀφηγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι ἀπο
 8049. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8050. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 8051. 2Mac 10:30
 8052. οἳ RR--NPM--- ὅς
 8053. καὶ C--------- καί
 8054. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8055. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 8056. μέσον A1--ASM--- μέσος
 8057. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 8058. καὶ C--------- καί
 8059. σκεπάζοντες V1--PAPNPM σκεπάζω
 8060. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8061. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 8062. πανοπλίαις N1A-DPF--- πανοπλία
 8063. ἄτρωτον A1B-ASM--- ἄτρωτος
 8064. διεφύλαττον V1I-IAI3P- φυλάσσω δια
 8065. εἰς P--------- εἰς
 8066. δὲ X--------- δέ
 8067. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8068. ὑπεναντίους A1A-APM--- ὑπεναντίος
 8069. τοξεύματα N3M-APM--- τόξευμα
 8070. καὶ C--------- καί
 8071. κεραυνοὺς N2--APM--- κεραυνός
 8072. ἐξερρίπτουν V1I-IAI3P- ῥίπτω ἐκ
 8073. διὸ C--------- διό
 8074. συγχυθέντες VC--APPNPM χέω συν
 8075. ἀορασίᾳ N1A-DSF--- ἀορασία
 8076. διεκόπτοντο V1I-IMI3P- κόπτω δια
 8077. ταραχῆς N1--GSF--- ταραχή
 8078. πεπληρωμένοι VM--XPPNPM πληρόω
 8079. 2Mac 10:31
 8080. κατεσφάγησαν VQI-API3P- σφάζω κατα
 8081. δὲ X--------- δέ
 8082. δισμύριοι A1A-NPM--- δισμύριοι
 8083. πρὸς P--------- πρός
 8084. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8085. πεντακοσίοις A1A-DPM--- πεντακόσιοι
 8086. ἱππεῖς N3V-NPM--- ἱππεύς
 8087. δὲ X--------- δέ
 8088. ἑξακόσιοι A1A-NPM--- ἑξακόσιοι
 8089. 2Mac 10:32
 8090. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8091. δὲ X--------- δέ
 8092. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8093. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 8094. συνέφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω συν
 8095. εἰς P--------- εἰς
 8096. Γαζαρα N---AS---- Γαζαρα
 8097. λεγόμενον V1--PMPASM λέγω
 8098. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 8099. εὖ D--------- εὖ
 8100. μάλα D--------- μάλα
 8101. φρούριον N2N-ASN--- φρούριον
 8102. στρατηγοῦντος V2--PAPGSM στρατηγέω
 8103. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 8104. Χαιρεου N1T-GSM--- Χαιρέας
 8105. 2Mac 10:33
 8106. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8107. δὲ X--------- δέ
 8108. περὶ P--------- περί
 8109. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8110. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 8111. ἄσμενοι A1--NPM--- ἄσμενος
 8112. περιεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω περι κατα
 8113. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8114. φρούριον N2N-ASN--- φρούριον
 8115. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 8116. τέσσαρας A3--APF--- τέσσαρες
 8117. 2Mac 10:34
 8118. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8119. δὲ X--------- δέ
 8120. ἔνδον D--------- ἔνδον
 8121. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8122. ἐρυμνότητι N3T-DSF--- ἐρυμνότης
 8123. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8124. τόπου N2--GSM--- τόπος
 8125. πεποιθότες VX--XAPNPM πείθω
 8126. ὑπεράγαν D--------- ὑπεράγαν
 8127. ἐβλασφήμουν V2I-IAI3P- βλασφημέω
 8128. καὶ C--------- καί
 8129. λόγους N2--APM--- λόγος
 8130. ἀθεμίτους A1--APM--- ἀθέμιτος
 8131. προΐεντο VB--AAI3P- ἵημι προ
 8132. 2Mac 10:35
 8133. ὑποφαινούσης V1--PAPGSF φαίνω ὑπο
 8134. δὲ X--------- δέ
 8135. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8136. πέμπτης A1--GSF--- πέμπτος
 8137. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 8138. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 8139. νεανίαι N1T-NPM--- νεανίας
 8140. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8141. περὶ P--------- περί
 8142. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8143. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 8144. πυρωθέντες VC--APPNPM πυρόω
 8145. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8146. θυμοῖς N2--DPM--- θυμός
 8147. διὰ P--------- διά
 8148. τὰς RA--APF--- ὁ
 8149. βλασφημίας N1A-APF--- βλασφημία
 8150. προσβαλόντες VB--AAPNPM βάλλω προς
 8151. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8152. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 8153. ἀρρενωδῶς D--------- ἀρρενωδῶς
 8154. καὶ C--------- καί
 8155. θηριώδει A3H-DSM--- θηριώδης
 8156. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 8157. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8158. ἐμπίπτοντα V1--PAPASM πίπτω ἐν
 8159. ἔκοπτον V1I-IAI3P- κόπτω
 8160. 2Mac 10:36
 8161. ἕτεροι A1A-NPM--- ἕτερος
 8162. δὲ X--------- δέ
 8163. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 8164. προσαναβάντες VZ--AAPNPM βαίνω προς ἀνα
 8165. ἐν P--------- ἐν
 8166. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8167. περισπασμῷ A1--DSM--- περισπασμός
 8168. πρὸς P--------- πρός
 8169. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8170. ἔνδον D--------- ἔνδον
 8171. ἐνεπίμπρων V1I-IAI3P- πίπρημι ἐν
 8172. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8173. πύργους N2--APM--- πύργος
 8174. καὶ C--------- καί
 8175. πυρὰς N1A-APF--- πυρά
 8176. ἀνάπτοντες V1--PAPNPM ἅπτω ἀνα
 8177. ζῶντας V3--PAPAPM ζάω
 8178. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8179. βλασφήμους A1B-APM--- βλάσφημος
 8180. κατέκαιον V1I-IAI3P- καίω κατα
 8181. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8182. δὲ X--------- δέ
 8183. τὰς RA--APF--- ὁ
 8184. πύλας N1--APF--- πύλη
 8185. διέκοπτον V1I-IAI3P- κόπτω δια
 8186. εἰσδεξάμενοι VA--AMPNPM δέχομαι εἰς
 8187. δὲ X--------- δέ
 8188. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8189. λοιπὴν A1--ASF--- λοιπός
 8190. τάξιν N3I-ASF--- τάξις
 8191. προκατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω προ κατα
 8192. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8193. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 8194. 2Mac 10:37
 8195. καὶ C--------- καί
 8196. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8197. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 8198. ἀποκεκρυμμένον VP--XMPASM κρύπτω ἀπο
 8199. ἔν P--------- ἐν
 8200. τινι RI--DSM--- τις
 8201. λάκκῳ N2--DSM--- λάκκος
 8202. κατέσφαξαν VAI-AAI3P- σφάζω κατα
 8203. καὶ C--------- καί
 8204. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8205. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 8206. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 8207. Χαιρέαν N1T-GSM--- Χαιρέας
 8208. καὶ C--------- καί
 8209. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8210. Ἀπολλοφάνην N1M-ASM--- Ἀπολλοφάνης
 8211. 2Mac 10:38
 8212. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 8213. δὲ X--------- δέ
 8214. διαπραξάμενοι VA--AMPNPM πράσσω δια
 8215. μεθ' P--------- μετά
 8216. ὕμνων N2--GPM--- ὕμνος
 8217. καὶ C--------- καί
 8218. ἐξομολογήσεων N3I-GSF--- ἐξομολόγησις
 8219. εὐλόγουν V2--IAI3P- εὐλογέω
 8220. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8221. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 8222. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8223. μεγάλως D--------- μεγάλως
 8224. εὐεργετοῦντι V2--PAPDSM εὐεργετέω
 8225. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8226. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 8227. καὶ C--------- καί
 8228. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8229. νῖκος N3E-ASN--- νῖκος
 8230. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8231. διδόντι V8--PAPDSM δίδωμι
 8232. 2Mac 11:1
 8233. μετ' P--------- μετά
 8234. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 8235. δὲ X--------- δέ
 8236. παντελῶς D--------- παντελῶς
 8237. χρονίσκον N1--ASM--- χρονίσκος
 8238. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 8239. ἐπίτροπος N1--NSM--- ἐπίτροπος
 8240. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8241. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8242. καὶ C--------- καί
 8243. συγγενὴς A3H-NSM--- συγγενής
 8244. καὶ C--------- καί
 8245. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8246. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8247. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 8248. λίαν D--------- λίαν
 8249. βαρέως D--------- βαρέως
 8250. φέρων V1--PAPNSM φέρω
 8251. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8252. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8253. γεγονόσι VX--XAPDPM γίγνομαι
 8254. 2Mac 11:2
 8255. συναθροίσας VA--AAPNSM ἀθροίζω συν
 8256. περὶ P--------- περί
 8257. τὰς RA--APF--- ὁ
 8258. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 8259. μυριάδας N3D-APF--- μυριάς
 8260. καὶ C--------- καί
 8261. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8262. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 8263. ἅπασαν A1S-ASF--- ἅπας
 8264. παρεγίνετο V1I-IMI3S- γίγνομαι παρα
 8265. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8266. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8267. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 8268. λογιζόμενος V1--PMPNSM λογίζομαι
 8269. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8270. μὲν X--------- μέν
 8271. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 8272. Ἕλλησιν N3--DPM--- Ἕλλην
 8273. οἰκητήριον N2N-ASN--- οἰκητήριον
 8274. ποιήσειν VF--FAN--- ποιέω
 8275. 2Mac 11:3
 8276. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8277. δὲ X--------- δέ
 8278. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 8279. ἀργυρολόγητον N1--ASM--- ἀργυρολόγητος
 8280. καθὼς D--------- καθώς
 8281. τὰ RA--APN--- ὁ
 8282. λοιπὰ A1--APN--- λοιπός
 8283. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8284. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 8285. τεμένη N3E-APN--- τέμενος
 8286. πρατὴν A1--ASF--- πρατός
 8287. δὲ X--------- δέ
 8288. κατὰ P--------- κατά
 8289. ἔτος N3E-ASN--- ἔτος
 8290. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8291. ἀρχιερωσύνην N1--ASF--- ἀρχιερωσύνη
 8292. ποιήσειν VF--FAN--- ποιέω
 8293. 2Mac 11:4
 8294. οὐδαμῶς D--------- οὐδαμῶς
 8295. ἐπιλογιζόμενος V1--PMPNSM λογίζομαι ἐπι
 8296. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8297. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8298. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8299. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 8300. πεφρενωμένος VM--PMPNSM φρενόομαι
 8301. δὲ X--------- δέ
 8302. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8303. μυριάσιν N3D-DPF--- μυριάς
 8304. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8305. πεζῶν A1--GPM--- πεζός
 8306. καὶ C--------- καί
 8307. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8308. χιλιάσιν N3D-DPF--- χιλίας
 8309. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8310. ἱππέων N3V-GPM--- ἱππεύς
 8311. καὶ C--------- καί
 8312. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8313. ἐλέφασιν N3--DPM--- ἐλέφας
 8314. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8315. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 8316. 2Mac 11:5
 8317. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 8318. δὲ X--------- δέ
 8319. εἰς P--------- εἰς
 8320. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8321. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 8322. καὶ C--------- καί
 8323. συνεγγίσας VA--AAPNSM ἐγγίζω συν
 8324. Βαιθσουρα N---AS---- Βαιθσουρα
 8325. ὄντι V9--PAPDSM εἰμί
 8326. μὲν X--------- μέν
 8327. ἐρυμνῷ A1--DSN--- ἐρυμνός
 8328. χωρίῳ N2N-DSN--- χωρίον
 8329. Ιεροσολύμων N3M-GSM--- Ιεροσόλυμα
 8330. δὲ X--------- δέ
 8331. ἀπέχοντι V1--PAPDSM ἔχω ἀπο
 8332. ὡσεὶ X--------- ὡσεί
 8333. σταδίους N2--APM--- στάδιον
 8334. πέντε M--------- πέντε
 8335. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8336. ἔθλιβεν V1I-IAI3S- θλίβω
 8337. 2Mac 11:6
 8338. ὡς C--------- ὡς
 8339. δὲ X--------- δέ
 8340. μετέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω μετα
 8341. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8342. περὶ P--------- περί
 8343. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8344. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 8345. πολιορκοῦντα V2--PAPASM πολιορκέω
 8346. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8347. τὰ RA--APN--- ὁ
 8348. ὀχυρώματα N3M-APN--- ὀχύρωμα
 8349. μετὰ P--------- μετά
 8350. ὀδυρμῶν N2--GPM--- ὀδυρμός
 8351. καὶ C--------- καί
 8352. δακρύων N2N-GPN--- δάκρυ
 8353. ἱκέτευον V1--PAPASN ἱκετεύω
 8354. σὺν P--------- σύν
 8355. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8356. ὄχλοις N2--DPM--- ὄχλος
 8357. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8358. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8359. ἀγαθὸν A1--ASM--- ἀγαθός
 8360. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 8361. ἀποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἀπο
 8362. πρὸς P--------- πρός
 8363. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 8364. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8365. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 8366. 2Mac 11:7
 8367. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8368. δὲ X--------- δέ
 8369. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 8370. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8371. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 8372. ἀναλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ἀνα
 8373. τὰ RA--APN--- ὁ
 8374. ὅπλα N2N-APN--- ὅπλον
 8375. προετρέψατο VAI-AMI3S- τρέπω προ
 8376. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8377. ἄλλους RD--APM--- ἄλλος
 8378. ἅμα D--------- ἅμα
 8379. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8380. διακινδυνεύοντας V1--PAPAPM κινδυνεύω δια
 8381. ἐπιβοηθεῖν V2--PAN--- βοηθέω ἐπι
 8382. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8383. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 8384. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8385. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 8386. δὲ X--------- δέ
 8387. καὶ C--------- καί
 8388. προθύμως D--------- προθύμως
 8389. ἐξώρμησαν VAI-AAI3P- ὁρμάω ἐκ
 8390. 2Mac 11:8
 8391. αὐτόθι D--------- αὐτόθι
 8392. δὲ X--------- δέ
 8393. πρὸς P--------- πρός
 8394. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8395. Ιεροσολύμοις N3M-DPM--- Ιεροσόλυμα
 8396. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 8397. ἐφάνη VDI-API3S- φαίνω
 8398. προηγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι προ
 8399. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8400. ἔφιππος A1B-NSM--- ἔφιππος
 8401. ἐν P--------- ἐν
 8402. λευκῇ A1--DSF--- λευκός
 8403. ἐσθῆτι N3T-DSF--- ἐσθής
 8404. πανοπλίαν N1A-ASF--- πανοπλία
 8405. χρυσῆν A1C-ASF--- χρυσοῦς
 8406. κραδαίνων V1--PAPNSM κραδαίνω
 8407. 2Mac 11:9
 8408. ὁμοῦ D--------- ὁμοῦ
 8409. δὲ X--------- δέ
 8410. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 8411. εὐλόγησαν VA--AAPASN εὐλογέω
 8412. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8413. ἐλεήμονα A3N-ASM--- ἐλεήμων
 8414. θεὸν N2--ASM--- θεός
 8415. καὶ C--------- καί
 8416. ἐπερρώσθησαν VCI-API3P- ῥωνύω ἐπι
 8417. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8418. ψυχαῖς N1--DPF--- ψυχή
 8419. οὐ D--------- οὐ
 8420. μόνον D--------- μόνον
 8421. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 8422. θῆρας N1A-APF--- θήρα
 8423. δὲ X--------- δέ
 8424. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8425. ἀγριωτάτους A1A-APMS-- ἄγριος
 8426. καὶ C--------- καί
 8427. σιδηρᾶ A1C-APN--- σιδηροῦς
 8428. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 8429. τιτρώσκειν V1--PAN--- τιτρώσκω
 8430. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 8431. ἕτοιμοι A1--NPM--- ἕτοιμος
 8432. 2Mac 11:10
 8433. προῆγον V1I-IAI3P- ἄγω προ
 8434. ἐν P--------- ἐν
 8435. διασκευῇ N1--DSF--- διασκευή
 8436. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8437. ἀπ' P--------- ἀπό
 8438. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 8439. σύμμαχον N2--ASM--- σύμμαχος
 8440. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 8441. ἐλεήσαντος VA--AAPGSM ἐλεέω
 8442. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8443. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8444. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8445. 2Mac 11:11
 8446. λεοντηδὸν D--------- λεοντηδόν
 8447. δὲ X--------- δέ
 8448. ἐντινάξαντες VA--AAPNPM τινάσσω ἐν
 8449. εἰς P--------- εἰς
 8450. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8451. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 8452. κατέστρωσαν VAI-AAI3P- στρώννυμι κατα
 8453. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8454. χιλίους A1A-APM--- χίλιοι
 8455. πρὸς P--------- πρός
 8456. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8457. μυρίοις A1A-DPM--- μύριοι
 8458. ἱππεῖς N3V-NPM--- ἱππεύς
 8459. δὲ X--------- δέ
 8460. ἑξακοσίους A1A-APM--- ἑξακόσιοι
 8461. πρὸς P--------- πρός
 8462. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8463. χιλίοις A1A-DPM--- χίλιοι
 8464. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8465. δὲ X--------- δέ
 8466. πάντας A3--APM--- πᾶς
 8467. ἠνάγκασαν VAI-AAI3P- ἀγκάζω ἀνα
 8468. φεύγειν V1--PAN--- φεύγω
 8469. 2Mac 11:12
 8470. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8471. πλείονες A3C-NPM--- πολύς
 8472. δὲ X--------- δέ
 8473. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8474. τραυματίαι N1T-NPM--- τραυματίας
 8475. γυμνοὶ A1--NPM--- γυμνός
 8476. διεσώθησαν VCI-API3P- σώζω δια
 8477. καὶ C--------- καί
 8478. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 8479. δὲ X--------- δέ
 8480. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8481. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 8482. αἰσχρῶς D--------- αἰσχρῶς
 8483. φεύγων V1--PAPNSM φεύγω
 8484. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 8485. 2Mac 11:13
 8486. οὐκ D--------- οὐ
 8487. ἄνους A1B-NSM--- ἄνους
 8488. δὲ X--------- δέ
 8489. ὑπάρχων V1--PAPNSM ἄρχω ὑπο
 8490. πρὸς P--------- πρός
 8491. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 8492. ἀντιβάλλων V1--PAPNSM βάλλω ἀντι
 8493. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8494. γεγονὸς VX--XAPASM γίγνομαι
 8495. περὶ P--------- περί
 8496. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8497. ἐλάττωμα N3M-ASN--- ἐλάττωμα
 8498. καὶ C--------- καί
 8499. συννοήσας VA--AAPNSM νοέω συν
 8500. ἀνικήτους A1B-APM--- ἀνίκητος
 8501. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 8502. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8503. Εβραίους N2--APM--- Εβραῖος
 8504. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8505. δυναμένου V6--PMPGSM δύναμαι
 8506. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8507. συμμαχοῦντος V2--PAPGSM μαχέω συν
 8508. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8509. 2Mac 11:14
 8510. προσαποστείλας VA--AAPNSM στέλλω προς ἀπο
 8511. ἔπεισεν VAI-AAI3S- πείθω
 8512. συλλύεσθαι V1--PMN--- λύω συν
 8513. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8514. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 8515. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8516. δικαίοις A1A-DPM--- δίκαιος
 8517. καὶ C--------- καί
 8518. διότι C--------- διότι
 8519. καὶ C--------- καί
 8520. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8521. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 8522. πείσει VF--FAI3S- πείθω
 8523. φίλον A1--ASM--- φίλος
 8524. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8525. ἀναγκάζων V1--PAPNSM ἀγκάζω ἀνα
 8526. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 8527. 2Mac 11:15
 8528. ἐπένευσεν VAI-AAI3S- νεύω ἐπι
 8529. δὲ X--------- δέ
 8530. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8531. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 8532. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8533. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 8534. οἷς RR--DPN--- ὅς
 8535. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8536. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 8537. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 8538. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8539. συμφέροντος V1--PAPGSM φέρω συν
 8540. φροντίζων V1--PAPNSM φροντίζω
 8541. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 8542. γὰρ X--------- γάρ
 8543. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8544. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 8545. ἐπέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι ἐπι
 8546. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8547. Λυσίᾳ N1T-DSM--- Λυσίας
 8548. διὰ P--------- διά
 8549. γραπτῶν N2N-GPN--- γραπτόν
 8550. περὶ P--------- περί
 8551. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8552. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 8553. συνεχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω συν
 8554. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8555. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8556. 2Mac 11:16
 8557. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 8558. γὰρ X--------- γάρ
 8559. αἱ RA--NPF--- ὁ
 8560. γεγραμμέναι VP--XMPNPF γράφω
 8561. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8562. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 8563. ἐπιστολαὶ N1--APF--- ἐπιστολή
 8564. παρὰ P--------- παρά
 8565. μὲν X--------- μέν
 8566. Λυσίου N1T-GSM--- Λυσίας
 8567. περιέχουσαι V1--PAPNPF ἔχω περι
 8568. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8569. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 8570. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 8571. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 8572. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8573. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 8574. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8575. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 8576. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 8577. 2Mac 11:17
 8578. Ιωαννης N1M-NSM--- Ιωαννης
 8579. καὶ C--------- καί
 8580. Αβεσσαλωμ N---NSM--- Αβεσσαλωμ
 8581. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8582. πεμφθέντες VV--APPNPM πέμπω
 8583. παρ' P--------- παρά
 8584. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 8585. ἐπιδόντες VO--AAPNPM δίδωμι ἐπι
 8586. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8587. ὑπογεγραμμένον VP--XMPASM γράφω ὑπο
 8588. χρηματισμὸν N2--ASM--- χρηματισμός
 8589. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 8590. περὶ P--------- περί
 8591. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8592. δι' P--------- διά
 8593. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8594. σημαινομένων V1--PMPGPM σημαίνω
 8595. 2Mac 11:18
 8596. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 8597. μὲν X--------- μέν
 8598. οὖν X--------- οὖν
 8599. ἔδει VF--FAI3S- ἐσθίω
 8600. καὶ C--------- καί
 8601. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8602. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 8603. προσενεχθῆναι VQ--APN--- φέρω προς
 8604. διεσάφησα VAI-AAI1S- σαφέω δια
 8605. ἃ RR--APN--- ὅς
 8606. δὲ X--------- δέ
 8607. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 8608. ἐνδεχόμενα V1--PMPAPN δέχομαι ἐν
 8609. συνεχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω συν
 8610. 2Mac 11:19
 8611. ἐὰν C--------- ἐάν
 8612. μὲν X--------- μέν
 8613. οὖν X--------- οὖν
 8614. συντηρήσητε VA--AAS2P- τηρέω συν
 8615. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8616. εἰς P--------- εἰς
 8617. τὰ RA--APN--- ὁ
 8618. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 8619. εὔνοιαν N1A-ASF--- εὔνοια
 8620. καὶ C--------- καί
 8621. εἰς P--------- εἰς
 8622. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8623. λοιπὸν A1--ASN--- λοιπός
 8624. πειράσομαι VF--FMI1S- πειράω
 8625. παραίτιος A1B-NSM--- παραίτιος
 8626. ἀγαθῶν A1--GPM--- ἀγαθός
 8627. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 8628. 2Mac 11:20
 8629. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 8630. δὲ X--------- δέ
 8631. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 8632. καὶ C--------- καί
 8633. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8634. κατὰ P--------- κατά
 8635. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 8636. ἐντέταλμαι VM--XMI1S- τέλλομαι ἐν
 8637. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 8638. τε X--------- τε
 8639. καὶ C--------- καί
 8640. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8641. παρ' P--------- παρά
 8642. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8643. διαλεχθῆναι VQ--APN--- λέγομαι δια
 8644. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8645. 2Mac 11:21
 8646. ἔρρωσθε VMI-XMD2P- ῥώννυμι
 8647. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 8648. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 8649. τεσσαρακοστοῦ A1--GSN--- τεσσαρακοστός
 8650. ὀγδόου A1--GSN--- ὄγδοος
 8651. Διὸς N3--GSM--- Ζεῦς
 8652. Κορινθίου N2--GSM--- Κορίνθιος
 8653. τετράδι N3D-DSF--- τετράς
 8654. καὶ C--------- καί
 8655. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 8656. 2Mac 11:22
 8657. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8658. δὲ X--------- δέ
 8659. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8660. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8661. ἐπιστολὴ N1--NSF--- ἐπιστολή
 8662. περιεῖχεν V1I-IAI3S- ἔχω περι
 8663. οὕτως D--------- οὕτως
 8664. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8665. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 8666. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8667. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 8668. Λυσίᾳ N1T-DSM--- Λυσίας
 8669. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 8670. 2Mac 11:23
 8671. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8672. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 8673. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 8674. εἰς P--------- εἰς
 8675. θεοὺς N2--APM--- θεός
 8676. μεταστάντος VH--AAPGSM ἵστημι μετα
 8677. βουλόμενοι V1--PMPNPM βούλομαι
 8678. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8679. ἐκ P--------- ἐκ
 8680. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8681. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 8682. ἀταράχους A1B-APM--- ἀτάραχος
 8683. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 8684. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 8685. πρὸς P--------- πρός
 8686. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8687. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8688. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 8689. ἐπιμέλειαν N1A-ASF--- ἐπιμέλεια
 8690. 2Mac 11:24
 8691. ἀκηκοότες VX--XAPNPM ἀκούω
 8692. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8693. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 8694. μὴ D--------- μή
 8695. συνευδοκοῦντας V2--PAPAPM εὐδοκέω συν
 8696. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8697. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8698. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 8699. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8700. τὰ RA--APN--- ὁ
 8701. Ἑλληνικὰ A1--APN--- Ἑλληνικός
 8702. μεταθέσει N3I-ASF--- μετάθεσις
 8703. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 8704. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8705. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 8706. ἀγωγὴν N1--ASF--- ἀγωγή
 8707. αἱρετίζοντας V1--PAPAPF αἱρετίζω
 8708. ἀξιοῦντας V4--PAPAPF ἀξιόω
 8709. συγχωρηθῆναι VC--APN--- χωρέω συν
 8710. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8711. τὰ RA--APN--- ὁ
 8712. νόμιμα A1--APN--- νόμιμος
 8713. 2Mac 11:25
 8714. αἱρούμενοι V2--PMPNPM αἱρέω
 8715. οὖν X--------- οὖν
 8716. καὶ C--------- καί
 8717. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8718. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8719. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 8720. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 8721. ταραχῆς N1--GSF--- ταραχή
 8722. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 8723. κρίνομεν V1--PAI1P- κρίνω
 8724. τό RA--ASN--- ὁ
 8725. τε X--------- τε
 8726. ἱερὸν N2N-ASN--- ἱερός
 8727. ἀποκατασταθῆναι VC--APN--- ἵστημι ἀπο κατα
 8728. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8729. καὶ C--------- καί
 8730. πολιτεύεσθαι V1--PMN--- πολιτεύω
 8731. κατὰ P--------- κατά
 8732. τὰ RA--APN--- ὁ
 8733. ἐπὶ P--------- ἐπί
 8734. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8735. προγόνων N2--GPM--- πρόγονος
 8736. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8737. ἔθη N3E-APN--- ἔθος
 8738. 2Mac 11:26
 8739. εὖ D--------- εὖ
 8740. οὖν X--------- οὖν
 8741. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 8742. διαπεμψάμενος VA--AMPNSM πέμπω δια
 8743. πρὸς P--------- πρός
 8744. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8745. καὶ C--------- καί
 8746. δοὺς VO--AAPNSM δίδωμι
 8747. δεξιάς A1A-APF--- δεξιός
 8748. ὅπως C--------- ὅπως
 8749. εἰδότες VBI-AAPNPM οἶδα
 8750. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8751. ἡμετέραν A1A-ASF--- ἡμέτερος
 8752. προαίρεσιν N3I-ASF--- προαίρεσις
 8753. εὔθυμοί A1B-NPM--- εὔθυμος
 8754. τε X--------- τε
 8755. ὦσιν N3T-DPN--- οὖς
 8756. καὶ C--------- καί
 8757. ἡδέως D--------- ἡδέως
 8758. διαγίνωνται V1--PMS3P- γίγνομαι δια
 8759. πρὸς P--------- πρός
 8760. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8761. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8762. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 8763. ἀντιλήμψει N3I-DSF--- ἀντίληψις
 8764. 2Mac 11:27
 8765. πρὸς P--------- πρός
 8766. δὲ X--------- δέ
 8767. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8768. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 8769. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8770. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8771. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8772. ἐπιστολὴ N1--NSF--- ἐπιστολή
 8773. τοιάδε RD--APN--- τοιόσδε
 8774. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 8775. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 8776. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 8777. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8778. γερουσίᾳ N1A-DSF--- γερουσία
 8779. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8780. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 8781. καὶ C--------- καί
 8782. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8783. ἄλλοις RD--DPM--- ἄλλος
 8784. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 8785. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 8786. 2Mac 11:28
 8787. εἰ C--------- εἰ
 8788. ἔρρωσθε VMI-XMD2P- ῥώννυμι
 8789. εἴη V9--PAO3S- εἰμί
 8790. ἂν X--------- ἄν
 8791. ὡς C--------- ὡς
 8792. βουλόμεθα V1--PMI1P- βούλομαι
 8793. καὶ C--------- καί
 8794. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 8795. δὲ X--------- δέ
 8796. ὑγιαίνομεν V1--PAI1P- ὑγιαίνω
 8797. 2Mac 11:29
 8798. ἐνεφάνισεν VAI-AAI3S- φανίζω ἐν
 8799. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8800. Μενέλαος N2--NSM--- Μενέλαος
 8801. βούλεσθαι V1--PMN--- βούλομαι
 8802. κατελθόντας VB--AAPAPM ἔρχομαι κατα
 8803. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8804. γίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 8805. πρὸς P--------- πρός
 8806. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8807. ἰδίοις A1A-DPN--- ἴδιος
 8808. 2Mac 11:30
 8809. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8810. οὖν X--------- οὖν
 8811. καταπορευομένοις V1--PMPDPM πορεύομαι κατα
 8812. μέχρι P--------- μέχρι
 8813. τριακάδος N3D-GSF--- τριακάς
 8814. Ξανθικοῦ N2--GS---- Ξανθικός
 8815. ὑπάρξει VF--FAI3S- ἄρχω ὑπο
 8816. δεξιὰ A1A-APN--- δεξιός
 8817. μετὰ P--------- μετά
 8818. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8819. ἀδείας N1A-GSF--- ἄδεια
 8820. 2Mac 11:31
 8821. χρῆσθαι V3--PMN--- χράομαι
 8822. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8823. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 8824. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8825. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 8826. δαπανήμασιν N3M-DPN--- δαπάνημα
 8827. καὶ C--------- καί
 8828. νόμοις N2--DPM--- νόμος
 8829. καθὰ D--------- καθά
 8830. καὶ C--------- καί
 8831. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8832. πρότερον A1--ASN--- πρότερος
 8833. καὶ C--------- καί
 8834. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 8835. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8836. κατ' P--------- κατά
 8837. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 8838. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 8839. παρενοχληθήσεται VC--FPI3S- ὀχλέω παρα ἐν
 8840. περὶ P--------- περί
 8841. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8842. ἠγνοημένων VM--PPPGPM ἀγνοέω
 8843. 2Mac 11:32
 8844. πέπομφα VX--XAI1S- πέμπω
 8845. δὲ X--------- δέ
 8846. καὶ C--------- καί
 8847. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8848. Μενέλαον N2--ASM--- Μενέλαος
 8849. παρακαλέσοντα VF--FAPASM καλέω παρα
 8850. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8851. 2Mac 11:33
 8852. ἔρρωσθε VMI-XMD2P- ῥώννυμι
 8853. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 8854. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 8855. τεσσαρακοστοῦ A1--GSN--- τεσσαρακοστός
 8856. ὀγδόου A1--GSN--- ὄγδοος
 8857. Ξανθικοῦ N2--GS---- Ξανθικός
 8858. πεντεκαιδεκάτῃ A1--DSF--- πεντεκαιδέκατος
 8859. 2Mac 11:34
 8860. ἔπεμψαν VAI-AAI3P- πέμπω
 8861. δὲ X--------- δέ
 8862. καὶ C--------- καί
 8863. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8864. Ῥωμαῖοι N2--NPM--- Ῥωμαῖος
 8865. πρὸς P--------- πρός
 8866. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8867. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 8868. ἔχουσαν V1--PAPASF ἔχω
 8869. οὕτως D--------- οὕτως
 8870. Κόιντος N2--NSM--- Κόιντος
 8871. Μέμμιος N2--NSM--- Μέμμιος
 8872. Τίτος N2--NSM--- Τίτος
 8873. Μάνιος N2--NSM--- Μάνιος
 8874. πρεσβῦται N1M-NPM--- πρεσβύτης
 8875. Ῥωμαίων N2--GPM--- Ῥωμαῖος
 8876. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8877. δήμῳ N2--DSM--- δῆμος
 8878. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8879. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 8880. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 8881. 2Mac 11:35
 8882. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 8883. ὧν RR--GPM--- ὅς
 8884. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 8885. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8886. συγγενὴς A3H-NSM--- συγγενής
 8887. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8888. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8889. συνεχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω συν
 8890. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8891. καὶ C--------- καί
 8892. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8893. συνευδοκοῦμεν V2--PAI1P- εὐδοκέω συν
 8894. 2Mac 11:36
 8895. ἃ RR--APN--- ὅς
 8896. δὲ X--------- δέ
 8897. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 8898. προσανενεχθῆναι VQ--APN--- φέρω προς ἀνα
 8899. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8900. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 8901. πέμψατέ VA--AAD2P- πέμπω
 8902. τινα RI--ASN--- τις
 8903. παραχρῆμα N3M-ASN--- παραχρῆμα
 8904. ἐπισκεψάμενοι VA--AMPNPM σκέπτομαι ἐπι
 8905. περὶ P--------- περί
 8906. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 8907. ἵνα C--------- ἵνα
 8908. ἐκθῶμεν V2--PAS1P- θέω ἐκ
 8909. ὡς C--------- ὡς
 8910. καθήκει V1--PAI3S- ἥκω κατα
 8911. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 8912. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8913. γὰρ X--------- γάρ
 8914. προσάγομεν V1--PAI1P- ἄγω προς
 8915. πρὸς P--------- πρός
 8916. Ἀντιόχειαν N1A-ASF--- Ἀντιοχία
 8917. 2Mac 11:37
 8918. διὸ C--------- διό
 8919. σπεύσατε VA--AAD2P- σπεύδω
 8920. καὶ C--------- καί
 8921. πέμψατέ VA--AAD2P- πέμπω
 8922. τινας RI--APM--- τις
 8923. ὅπως C--------- ὅπως
 8924. καὶ C--------- καί
 8925. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 8926. ἐπιγνῶμεν V1--PAS1P- γινώσκω ἐπι
 8927. ὁποίας A1A-GSF--- ὁποῖος
 8928. ἐστὲ V9--PAI2P- εἰμί
 8929. γνώμης N1--GSF--- γνώμη
 8930. 2Mac 11:38
 8931. ὑγιαίνετε V1--PAD2P- ὑγιαίνω
 8932. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 8933. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 8934. τεσσαρακοστοῦ A1--GSN--- τεσσαρακοστός
 8935. ὀγδόου A1--GSN--- ὄγδοος
 8936. Ξανθικοῦ N2--GS---- Ξανθικός
 8937. πεντεκαιδεκάτῃ A1--DSF--- πεντεκαιδέκατος
 8938. 2Mac 12:1
 8939. γενομένων VB--AMPGPF γίγνομαι
 8940. δὲ X--------- δέ
 8941. τῶν RA--GPF--- ὁ
 8942. συνθηκῶν N1--GPF--- συνθήκη
 8943. τούτων RD--GPF--- οὗτος
 8944. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8945. μὲν X--------- μέν
 8946. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 8947. ἀπῄει V9--IAI3S- εἶμι ἀπο
 8948. πρὸς P--------- πρός
 8949. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8950. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 8951. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8952. δὲ X--------- δέ
 8953. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 8954. περὶ P--------- περί
 8955. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8956. γεωργίαν N1A-ASF--- γεωργία
 8957. ἐγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι
 8958. 2Mac 12:2
 8959. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8960. δὲ X--------- δέ
 8961. κατὰ P--------- κατά
 8962. τόπον N2--ASM--- τόπος
 8963. στρατηγῶν N2--GPM--- στρατηγός
 8964. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 8965. καὶ C--------- καί
 8966. Ἀπολλώνιος N2--NSM--- Ἀπολλώνιος
 8967. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8968. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8969. Γενναίου N2--GSM--- Γενναίος
 8970. ἔτι D--------- ἔτι
 8971. δὲ X--------- δέ
 8972. Ἱερώνυμος N2--NSM--- Ἱερώνυμος
 8973. καὶ C--------- καί
 8974. Δημοφών N3W-NSM--- Δημοφών
 8975. πρὸς P--------- πρός
 8976. δὲ X--------- δέ
 8977. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 8978. Νικάνωρ N3R-NSM--- Νικάνωρ
 8979. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8980. Κυπριάρχης N1M-NSM--- Κυπριάρχης
 8981. οὐκ D--------- οὐ
 8982. εἴων V3I-IAI3P- ἐάω
 8983. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 8984. εὐσταθεῖν V2--PAN--- εὐσταθέω
 8985. καὶ C--------- καί
 8986. τὰ RA--APN--- ὁ
 8987. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8988. ἡσυχίας N1A-GSF--- ἡσυχία
 8989. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 8990. 2Mac 12:3
 8991. Ἰοππῖται N1M-NPM--- Ἰοππίτης
 8992. δὲ X--------- δέ
 8993. τηλικοῦτο A1--ASN--- τηλικοῦτος
 8994. συνετέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω συν
 8995. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8996. δυσσέβημα N3M-ASN--- δυσσέβημα
 8997. παρακαλέσαντες VA--AAPNPM καλέω παρα
 8998. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8999. σὺν P--------- σύν
 9000. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 9001. οἰκοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω
 9002. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 9003. ἐμβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἐν
 9004. εἰς P--------- εἰς
 9005. τὰ RA--APN--- ὁ
 9006. παρακατασταθέντα VC--APPAPN ἵστημι παρα κατα
 9007. ὑπ' P--------- ὑπό
 9008. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 9009. σκάφη N3E-APN--- σκάφος
 9010. σὺν P--------- σύν
 9011. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 9012. καὶ C--------- καί
 9013. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 9014. ὡς C--------- ὡς
 9015. μηδεμιᾶς A1A-GSF--- μηδείς
 9016. ἐνεστώσης VXI-XAPGSF ἵστημι ἐν
 9017. πρὸς P--------- πρός
 9018. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 9019. δυσμενείας N1A-APM--- δυσμένεια
 9020. 2Mac 12:4
 9021. κατὰ P--------- κατά
 9022. δὲ X--------- δέ
 9023. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9024. κοινὸν A1--ASN--- κοινός
 9025. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9026. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 9027. ψήφισμα N3M-ASN--- ψήφισμα
 9028. καὶ C--------- καί
 9029. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 9030. ἐπιδεξαμένων VA--AMPGPM δέχομαι ἐπι
 9031. ὡς C--------- ὡς
 9032. ἂν X--------- ἄν
 9033. εἰρηνεύειν V1--PAN--- εἰρηνεύω
 9034. θελόντων V1--PAPGPM ἐθέλω
 9035. καὶ C--------- καί
 9036. μηδὲν A3P-ASN--- μηδείς
 9037. ὕποπτον A1B-ASN--- ὕποπτος
 9038. ἐχόντων V1--PAPGPM ἔχω
 9039. ἐπαναχθέντας VQ--APPAPM ἄγω ἐπι ἀνα
 9040. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 9041. ἐβύθισαν VAI-AAI3P- βυθίζω
 9042. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 9043. οὐκ D--------- οὐ
 9044. ἔλαττον D--------- ἔλαττον
 9045. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9046. διακοσίων A1A-GPM--- διακόσιοι
 9047. 2Mac 12:5
 9048. μεταλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω μετα
 9049. δὲ X--------- δέ
 9050. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 9051. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9052. γεγονυῖαν VX--XAPASF γίγνομαι
 9053. εἰς P--------- εἰς
 9054. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9055. ὁμοεθνεῖς A3H-APM--- ὁμοεθνής
 9056. ὠμότητα N3T-APM--- ὠμότης
 9057. παραγγείλας VA--AAPNSM ἀγγέλλω παρα
 9058. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9059. περὶ P--------- περί
 9060. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9061. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 9062. 2Mac 12:6
 9063. καὶ C--------- καί
 9064. ἐπικαλεσάμενος VA--AMPNSM καλέω ἐπι
 9065. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9066. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 9067. κριτὴν N1M-ASM--- κριτής
 9068. θεὸν N2--ASM--- θεός
 9069. παρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι παρα
 9070. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9071. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9072. μιαιφόνους A1B-APM--- μιαιφόνος
 9073. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9074. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 9075. καὶ C--------- καί
 9076. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9077. μὲν X--------- μέν
 9078. λιμένα N3--ASM--- λιμήν
 9079. νύκτωρ D--------- νύκτωρ
 9080. ἐνέπρησεν VAI-AAI3S- πίμπρημι ἐν
 9081. καὶ C--------- καί
 9082. τὰ RA--APN--- ὁ
 9083. σκάφη N3E-APN--- σκάφος
 9084. κατέφλεξεν VAI-AAI3S- φλέγω κατα
 9085. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9086. δὲ X--------- δέ
 9087. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 9088. συμφυγόντας VB--AAPAPM φεύγω συν
 9089. ἐξεκέντησεν VAI-AAI3S- κεντέω ἐκ
 9090. 2Mac 12:7
 9091. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 9092. δὲ X--------- δέ
 9093. χωρίου N2N-GSN--- χωρίον
 9094. συγκλεισθέντος VC--APPGSM κλείω συν
 9095. ἀνέλυσεν VAI-AAI3S- λύω ἀνα
 9096. ὡς C--------- ὡς
 9097. πάλιν D--------- πάλιν
 9098. ἥξων VF--FAPNSM ἥκω
 9099. καὶ C--------- καί
 9100. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9101. σύμπαν A3--ASN--- σύμπας
 9102. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9103. Ιοππιτῶν N1M-GPM--- Ιοππίτης
 9104. ἐκριζῶσαι VA--AAN--- ῥιζόω ἐκ
 9105. πολίτευμα N3M-ASN--- πολίτευμα
 9106. 2Mac 12:8
 9107. μεταλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω μετα
 9108. δὲ X--------- δέ
 9109. καὶ C--------- καί
 9110. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9111. ἐν P--------- ἐν
 9112. Ιαμνείᾳ N1A-DSF--- Ιαμνεία
 9113. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9114. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9115. ἐπιτελεῖν V2--PAN--- τελέω ἐπι
 9116. βουλομένους V1--PMPAPM βούλομαι
 9117. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 9118. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9119. παροικοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω παρα
 9120. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 9121. 2Mac 12:9
 9122. καὶ C--------- καί
 9123. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9124. Ιαμνίταις N1M-DPM--- Ιαμνίτης
 9125. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 9126. ἐπιβαλὼν VB--AAPNSM βάλλω ἐπι
 9127. ὑφῆψεν VAI-AAI3S- ἅπτω ὑπο
 9128. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9129. λιμένα N3--ASM--- λιμήν
 9130. σὺν P--------- σύν
 9131. τῷ RA--DSM--- ὁ
 9132. στόλῳ N2--DSM--- στόλος
 9133. ὥστε C--------- ὥστε
 9134. φαίνεσθαι V1--PMN--- φαίνω
 9135. τὰς RA--APF--- ὁ
 9136. αὐγὰς N1--APF--- αὐγή
 9137. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9138. φέγγους N3E-GSN--- φέγγος
 9139. εἰς P--------- εἰς
 9140. τὰ RA--APN--- ὁ
 9141. Ιεροσόλυμα N3M-ASM--- Ιεροσόλυμα
 9142. σταδίων N2--GPM--- στάδιον
 9143. ὄντων V9--PAPGPM εἰμί
 9144. διακοσίων A1A-GPM--- διακόσιοι
 9145. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 9146. 2Mac 12:10
 9147. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 9148. δὲ X--------- δέ
 9149. ἀποσπάσαντες VA--AAPNPM σπάω ἀπο
 9150. σταδίους N2--APM--- στάδιον
 9151. ἐννέα M--------- ἐννέα
 9152. ποιουμένων V2--PMPGPM ποιέω
 9153. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9154. πορείαν N1A-ASF--- πορεία
 9155. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9156. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9157. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 9158. προσέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω προς
 9159. Ἄραβες N---NPM--- Ἄραψ
 9160. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 9161. οὐκ D--------- οὐ
 9162. ἐλάττους A3C-NPM--- ἐλάττων
 9163. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9164. πεντακισχιλίων A1A-GPM--- πεντακισχίλιοι
 9165. ἱππεῖς N3V-NPM--- ἱππεύς
 9166. δὲ X--------- δέ
 9167. πεντακόσιοι A1A-NPM--- πεντακόσιοι
 9168. 2Mac 12:11
 9169. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 9170. δὲ X--------- δέ
 9171. καρτερᾶς A1A-GSF--- καρτερός
 9172. μάχης N1--GSF--- μάχη
 9173. καὶ C--------- καί
 9174. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9175. περὶ P--------- περί
 9176. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9177. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 9178. διὰ P--------- διά
 9179. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9180. παρὰ P--------- παρά
 9181. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9182. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 9183. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 9184. εὐημερησάντων VA--AAPGPM εὐημερέω
 9185. ἐλαττονωθέντες VC--APPNPM ἐλαττονόω
 9186. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9187. νομάδες N3D-NPM--- νομάς
 9188. ἠξίουν V4I-IAI3P- ἀξιόω
 9189. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 9190. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9191. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 9192. δεξιὰς A1A-APF--- δεξιός
 9193. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 9194. ὑπισχνούμενοι V1--PMPNPM ἰσχνέομαι ὑπο
 9195. καὶ C--------- καί
 9196. βοσκήματα N3M-APN--- βόσκημα
 9197. δώσειν VF--FAN--- δίδωμι
 9198. καὶ C--------- καί
 9199. ἐν P--------- ἐν
 9200. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 9201. λοιποῖς A1--DPN--- λοιπός
 9202. ὠφελήσειν VF--FAN--- ὠφελέω
 9203. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 9204. 2Mac 12:12
 9205. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 9206. δὲ X--------- δέ
 9207. ὑπολαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω ὑπο
 9208. ὡς C--------- ὡς
 9209. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 9210. ἐν P--------- ἐν
 9211. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 9212. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 9213. χρησίμους A1--APM--- χρήσιμος
 9214. ἐπεχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω ἐπι
 9215. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 9216. ἄξειν VF--FAN--- ἄγω
 9217. πρὸς P--------- πρός
 9218. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 9219. καὶ C--------- καί
 9220. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 9221. δεξιὰς A1A-APF--- δεξιός
 9222. εἰς P--------- εἰς
 9223. τὰς RA--APF--- ὁ
 9224. σκηνὰς N1--APF--- σκηνή
 9225. ἐχωρίσθησαν VSI-API3P- χωρίζω
 9226. 2Mac 12:13
 9227. ἐπέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐπι
 9228. δὲ X--------- δέ
 9229. καὶ C--------- καί
 9230. ἐπί P--------- ἐπί
 9231. τινα RI--ASF--- τις
 9232. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 9233. γεφύραις N1A-DPF--- γέφυρα
 9234. ὀχυρὰν A1A-ASF--- ὀχυρός
 9235. καὶ C--------- καί
 9236. τείχεσιν N3E-DPN--- τεῖχος
 9237. περιπεφραγμένην VK--XMPASF φράσσω περι
 9238. καὶ C--------- καί
 9239. παμμειγέσιν A3H-DPN--- παμμιγής
 9240. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 9241. κατοικουμένην V2--PMPASF οἰκέω κατα
 9242. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 9243. δὲ X--------- δέ
 9244. Κασπιν N---NS---- Κασπιν
 9245. 2Mac 12:14
 9246. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9247. δὲ X--------- δέ
 9248. ἔνδον D--------- ἔνδον
 9249. πεποιθότες VX--XAPNPM πείθω
 9250. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9251. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9252. τειχέων N3E-GPN--- τεῖχος
 9253. ἐρυμνότητι N3T-DSF--- ἐρυμνότης
 9254. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9255. τε X--------- τε
 9256. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9257. βρωμάτων N3M-GPN--- βρῶμα
 9258. παραθέσει N3I-DSF--- παράθεσις
 9259. ἀναγωγότερον D--------- ἀναγώγως
 9260. ἐχρῶντο V3I-IMI3P- χράομαι
 9261. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9262. περὶ P--------- περί
 9263. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9264. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 9265. λοιδοροῦντες V2--PAPNPM λοιδορέω
 9266. καὶ C--------- καί
 9267. προσέτι D--------- προσέτι
 9268. βλασφημοῦντες V2--PAPNPM βλασφημέω
 9269. καὶ C--------- καί
 9270. λαλοῦντες V2--PAPNPM λαλέω
 9271. ἃ RR--APN--- ὅς
 9272. μὴ D--------- μή
 9273. θέμις N3T-NSF--- θέμις
 9274. 2Mac 12:15
 9275. οἱ RA--NPM--- ὁ
 9276. δὲ X--------- δέ
 9277. περὶ P--------- περί
 9278. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9279. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 9280. ἐπικαλεσάμενοι VA--AMPNPM καλέω ἐπι
 9281. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9282. μέγαν A3--ASM--- μέγας
 9283. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9284. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 9285. δυνάστην N1M-ASM--- δυνάστης
 9286. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9287. ἄτερ P--------- ἄτερ
 9288. κριῶν N2--GPM--- κριός
 9289. καὶ C--------- καί
 9290. μηχανῶν N1--GPF--- μηχανή
 9291. ὀργανικῶν A1--GPF--- ὀργανικός
 9292. κατακρημνίσαντα VA--AAPASM κρημνίζω κατα
 9293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9294. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 9295. κατὰ P--------- κατά
 9296. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9297. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 9298. χρόνους N2--APM--- χρόνος
 9299. ἐνέσεισαν VAI-AAI3P- σείω ἐν
 9300. θηριωδῶς D--------- θηριωδῶς
 9301. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9302. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 9303. 2Mac 12:16
 9304. καταλαβόμενοί VB--AMPNPM λαμβάνω κατα
 9305. τε X--------- τε
 9306. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9307. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 9308. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9309. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9310. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 9311. θελήσει VF--FAI3S- θέλω
 9312. ἀμυθήτους A1--APM--- ἀμύθητος
 9313. ἐποιήσαντο VAI-AMI3P- ποιέω
 9314. σφαγὰς N1--APF--- σφαγή
 9315. ὥστε C--------- ὥστε
 9316. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9317. παρακειμένην V5--PMPASF κεῖμαι παρα
 9318. λίμνην N1--ASF--- λίμνη
 9319. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9320. πλάτος N3E-ASN--- πλάτος
 9321. ἔχουσαν V1--PAPASF ἔχω
 9322. σταδίους N2N-APM--- στάδιον
 9323. δύο M--------- δύο
 9324. κατάρρυτον A1B-ASF--- κατάρρυτος
 9325. αἵματι N3M-DSN--- αἷμα
 9326. πεπληρωμένην VM--XMPASF πληρόω
 9327. φαίνεσθαι V1--PMN--- φαίνω
 9328. 2Mac 12:17
 9329. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 9330. δὲ X--------- δέ
 9331. ἀποσπάσαντες VA--AAPNPM σπάω ἀπο
 9332. σταδίους N2N-APM--- στάδιον
 9333. ἑπτακοσίους A1A-APM--- ἑπτακόσιοι
 9334. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 9335. διήνυσαν VAI-AAI3P- ἀνύω δια
 9336. εἰς P--------- εἰς
 9337. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9338. Χάρακα N3K-ASM--- Χάρακα
 9339. πρὸς P--------- πρός
 9340. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9341. λεγομένους V1--PMPAPM λέγω
 9342. Τουβιανοὺς N2--APM--- Τουβινοί
 9343. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 9344. 2Mac 12:18
 9345. καὶ C--------- καί
 9346. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 9347. μὲν X--------- μέν
 9348. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9349. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9350. τόπων N2--GPM--- τόπος
 9351. οὐ D--------- οὐ
 9352. κατέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω κατα
 9353. ἄπρακτον A1B-ASM--- ἄπρακτος
 9354. τότε D--------- τότε
 9355. ἀπὸ P--------- ἀπό
 9356. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9357. τόπων N2--GPM--- τόπος
 9358. ἐκλελυκότα VX--XAPASM λύω ἐκ
 9359. καταλελοιπότα VX--XAPASM λείπω κατα
 9360. δὲ X--------- δέ
 9361. φρουρὰν N1A-ASF--- φρουρά
 9362. ἔν P--------- ἐν
 9363. τινι RI--DSM--- τις
 9364. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 9365. καὶ C--------- καί
 9366. μάλα D--------- μάλα
 9367. ὀχυράν A1A-ASF--- ὀχυρός
 9368. 2Mac 12:19
 9369. Δοσίθεος N2--NSM--- Δοσίθεος
 9370. δὲ X--------- δέ
 9371. καὶ C--------- καί
 9372. Σωσίπατρος N2--NSM--- Σωσίπατρος
 9373. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9374. περὶ P--------- περί
 9375. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9376. Μακκαβαῖον N2--ASM--- Μακκαβαῖος
 9377. ἡγεμόνων N3N-GPM--- ἡγεμών
 9378. ἐξοδεύσαντες VA--AAPNPM ὁδεύω ἐκ
 9379. ἀπώλεσαν VAI-AAI3P- ὀλλύω ἀπο
 9380. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9381. ὑπὸ P--------- ὑπό
 9382. Τιμοθέου N2--GSM--- Τιμόθεος
 9383. καταλειφθέντας VV--APPAPM λείπω κατα
 9384. ἐν P--------- ἐν
 9385. τῷ RA--DSN--- ὁ
 9386. ὀχυρώματι N3M-DSN--- ὀχύρωμα
 9387. πλείους A3U-APM--- πολύς
 9388. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9389. μυρίων A1A-GPM--- μύριοι
 9390. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 9391. 2Mac 12:20
 9392. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9393. δὲ X--------- δέ
 9394. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 9395. διατάξας VA--AAPNSM τάσσω δια
 9396. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9397. περὶ P--------- περί
 9398. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9399. στρατιὰν N1A-ASF--- στρατία
 9400. σπειρηδὸν D--------- σπειρηδόν
 9401. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 9402. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 9403. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9404. τῶν RA--GPF--- ὁ
 9405. σπειρῶν N1A-GPF--- σπεῖρα
 9406. καὶ C--------- καί
 9407. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9408. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9409. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 9410. ὥρμησεν VAI-AAI3S- ὁρμάω
 9411. ἔχοντα V1--PAPASM ἔχω
 9412. περὶ P--------- περί
 9413. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 9414. μυριάδας N3D-APF--- μυριάς
 9415. δώδεκα M--------- δώδεκα
 9416. πεζῶν A1--GPM--- πεζός
 9417. ἱππεῖς N3V-APM--- ἱππεύς
 9418. δὲ X--------- δέ
 9419. δισχιλίους A1A-APM--- δισχίλιοι
 9420. πρὸς P--------- πρός
 9421. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9422. πεντακοσίοις A1A-DPM--- πεντακόσιοι
 9423. 2Mac 12:21
 9424. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9425. δὲ X--------- δέ
 9426. ἔφοδον N2--ASF--- ἔφοδος
 9427. μεταλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω μετα
 9428. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 9429. προεξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω προ ἐκ ἀπο
 9430. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9431. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 9432. τὰς RA--APF--- ὁ
 9433. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 9434. καὶ C--------- καί
 9435. τὰ RA--APN--- ὁ
 9436. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 9437. καὶ C--------- καί
 9438. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9439. ἄλλην RD--ASF--- ἄλλος
 9440. ἀποσκευὴν N1--ASF--- ἀποσκευή
 9441. εἰς P--------- εἰς
 9442. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9443. λεγόμενον V1--PMPASN λέγω
 9444. Καρνιον N2N-ASN--- Καρνιον
 9445. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 9446. γὰρ X--------- γάρ
 9447. δυσπολιόρκητον A1B-ASN--- δυσπολιόρκητος
 9448. καὶ C--------- καί
 9449. δυσπρόσιτον A1B-ASN--- δυσπρόσιτος
 9450. τὸ RA--ASN--- ὁ
 9451. χωρίον N2N-ASN--- χωρίον
 9452. διὰ P--------- διά
 9453. τὴν RA--ASF--- ὁ
 9454. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 9455. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9456. τόπων N2--GPM--- τόπος
 9457. στενότητα N3H-ASF--- στενότητα
 9458. 2Mac 12:22
 9459. ἐπιφανείσης VD--APPGSF φαίνω ἐπι
 9460. δὲ X--------- δέ
 9461. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9462. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 9463. σπείρας N1A-GSF--- σπεῖρα
 9464. πρώτης A1--GSFS-- πρῶτος
 9465. καὶ C--------- καί
 9466. γενομένου VB--AMPGSM γίγνομαι
 9467. δέους N3E-GSN--- δέος
 9468. ἐπὶ P--------- ἐπί
 9469. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9470. πολεμίους A1A-APM--- πολέμιος
 9471. φόβου N2--GSM--- φόβος
 9472. τε X--------- τε
 9473. ἐκ P--------- ἐκ
 9474. τῆς RA--GSF--- ὁ
 9475. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 9476. τὰ RA--APN--- ὁ
 9477. πάντα A3--APN--- πᾶς
 9478. ἐφορῶντος V3--PAPGSM ὁράω ἐπι
 9479. ἐπιφανείας N1A-GSF--- ἐπιφάνεια
 9480. γενομένης VB--AMPGSF γίγνομαι
 9481. ἐπ' P--------- ἐπί
 9482. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 9483. εἰς P--------- εἰς
 9484. φυγὴν N1--ASF--- φυγή
 9485. ὥρμησαν VAI-AAI3P- ὁρμάω
 9486. ἄλλος RD--NSM--- ἄλλος
 9487. ἀλλαχῇ D--------- ἀλλαχῆ
 9488. φερόμενος V1--PMPNSM φέρω
 9489. ὥστε C--------- ὥστε
 9490. πολλάκις D--------- πολλάκις
 9491. ὑπὸ P--------- ὑπό
 9492. τῶν RA--GPM--- ὁ
 9493. ἰδίων A1A-GPM--- ἴδιος
 9494. βλάπτεσθαι V1--PMN--- βλάπτω
 9495. καὶ C--------- καί
 9496. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 9497. τῶν RA--GPN--- ὁ
 9498. ξιφῶν N3E-GPN--- ξίφος
 9499. ἀκμαῖς N1--DPF--- ἀκμή
 9500. ἀναπείρεσθαι V1--PMN--- πείρω ἀνα
 9501. 2Mac 12:23
 9502. ἐποιεῖτο V2I-IMI3S- ποιέω
 9503. δὲ X--------- δέ
 9504. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9505. διωγμὸν N2--ASM--- διωγμός
 9506. εὐτονώτερον A1B-ASMC-- εὔτονος
 9507. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9508. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 9509. συγκεντῶν V2--PAPNSM κεντέω συν
 9510. τοὺς RA--APM--- ὁ
 9511. ἀλιτηρίους A1B-APM--- ἀλιτήριος
 9512. διέφθειρέν V1I-IAI3S- φθείρω δια
 9513. τε X--------- τε
 9514. εἰς P--------- εἰς
 9515. μυριάδας N3D-APF--- μυριάς
 9516. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 9517. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 9518. 2Mac 12:24
 9519. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 9520. δὲ X--------- δέ
 9521. ὁ RA--NSM--- ὁ
 9522. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 9523. ἐμπεσὼν VB--AAPNSM πίπτω ἐν
 9524. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 9525. περὶ P--------- περί
 9526. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9527. Δοσίθεον N2--ASM--- Δοσίθεος
 9528. καὶ C--------- καί
 9529. Σωσίπατρον N2--ASM--- Σωσίπατρος
 9530. ἠξίου A1A-GSM--- ἄξιος
 9531. μετὰ P--------- μετά
 9532. πολλῆ