23.1Macc.txt 618 KB


 1. 1Mac 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4. μετὰ P--------- μετά
 5. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6. πατάξαι VA--AAN--- πατάσσω
 7. Ἀλέξανδρον N2--ASM--- Ἀλέξανδρος
 8. τὸν RA--ASM--- ὁ
 9. Φιλίππου N2--GSM--- Φίλιππος
 10. Μακεδόνα N3N-ASM--- Μακεδών
 11. ὃς RR--NSM--- ὅς
 12. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 13. ἐκ P--------- ἐκ
 14. γῆς N1--GSF--- γῆ
 15. Χεττιιμ N---GPM--- Χεττιιμ
 16. καὶ C--------- καί
 17. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 18. τὸν RA--ASM--- ὁ
 19. Δαρεῖον N2--ASM--- Δαρεῖον
 20. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 21. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 22. καὶ C--------- καί
 23. Μήδων N1M-GPM--- Μήδης
 24. καὶ C--------- καί
 25. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 26. ἀντ' P--------- ἀντί
 27. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 28. πρότερον D--------- πρότερον
 29. ἐπὶ P--------- ἐπί
 30. τὴν RA--ASF--- ὁ
 31. Ἑλλάδα N3D-ASF--- Ἑλλάς
 32. 1Mac 1:2
 33. καὶ C--------- καί
 34. συνεστήσατο VAI-AMI3S- ἵστημι συν
 35. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 36. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 37. καὶ C--------- καί
 38. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 39. ὀχυρωμάτων N3M-GPN--- ὀχύρωμα
 40. καὶ C--------- καί
 41. ἔσφαξεν VAI-AAI3S- σφάζω
 42. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 43. τῆς RA--GSF--- ὁ
 44. γῆς N1--GSF--- γῆ
 45. 1Mac 1:3
 46. καὶ C--------- καί
 47. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 48. ἕως D--------- ἕως
 49. ἄκρων A1A-GPM--- ἄκρος
 50. τῆς RA--GSF--- ὁ
 51. γῆς N1--GSF--- γῆ
 52. καὶ C--------- καί
 53. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 54. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 55. πλήθους N3E-GSN--- πλῆθος
 56. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 57. καὶ C--------- καί
 58. ἡσύχασεν VAI-AAI3S- ἡσυχάζω
 59. ἡ RA--NSF--- ὁ
 60. γῆ N1--NSF--- γῆ
 61. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 62. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 63. καὶ C--------- καί
 64. ὑψώθη VCI-API3S- ὑψόω
 65. καὶ C--------- καί
 66. ἐπήρθη VCI-API3S- αἴρω ἐπι
 67. ἡ RA--NSF--- ὁ
 68. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 69. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 70. 1Mac 1:4
 71. καὶ C--------- καί
 72. συνῆξεν VAI-AAI3S- ἄγω συν
 73. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 74. ἰσχυρὰν A1A-ASF--- ἰσχυρός
 75. σφόδρα D--------- σφόδρα
 76. καὶ C--------- καί
 77. ἦρξεν VAI-AAI3S- ἄρχω
 78. χωρῶν N1A-GPF--- χώρα
 79. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 80. καὶ C--------- καί
 81. τυράννων N2--GPM--- τύραννος
 82. καὶ C--------- καί
 83. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 84. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 85. εἰς P--------- εἰς
 86. φόρον N2--ASM--- φόρος
 87. 1Mac 1:5
 88. καὶ C--------- καί
 89. μετὰ P--------- μετά
 90. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 91. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 92. ἐπὶ P--------- ἐπί
 93. τὴν RA--ASF--- ὁ
 94. κοίτην N1--ASF--- κοίτη
 95. καὶ C--------- καί
 96. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 97. ὅτι C--------- ὅτι
 98. ἀποθνῄσκει V1--PAI3S- θνήσκω ἀπο
 99. 1Mac 1:6
 100. καὶ C--------- καί
 101. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 102. τοὺς RA--APM--- ὁ
 103. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 104. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 105. τοὺς RA--APM--- ὁ
 106. ἐνδόξους A1B-APM--- ἔνδοξος
 107. τοὺς RA--APM--- ὁ
 108. συνεκτρόφους A1B-APM--- συνεκτρόφος
 109. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 110. ἐκ P--------- ἐκ
 111. νεότητος N3T-GSF--- νεότης
 112. καὶ C--------- καί
 113. διεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω δια
 114. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 115. τὴν RA--ASF--- ὁ
 116. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 117. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 118. ἔτι D--------- ἔτι
 119. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 120. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 121. 1Mac 1:7
 122. καὶ C--------- καί
 123. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 124. Ἀλέξανδρος N2--NSM--- Ἀλέξανδρος
 125. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 126. δώδεκα M--------- δώδεκα
 127. καὶ C--------- καί
 128. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 129. 1Mac 1:8
 130. καὶ C--------- καί
 131. ἐπεκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω ἐπι
 132. οἱ RA--NPM--- ὁ
 133. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 134. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 135. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 136. ἐν P--------- ἐν
 137. τῷ RA--DSM--- ὁ
 138. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 139. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 140. 1Mac 1:9
 141. καὶ C--------- καί
 142. ἐπέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι ἐπι
 143. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 144. διαδήματα N3M-APN--- διάδημα
 145. μετὰ P--------- μετά
 146. τὸ RA--ASN--- ὁ
 147. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 148. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 149. καὶ C--------- καί
 150. οἱ RA--NPM--- ὁ
 151. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 152. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 153. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 154. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 155. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 156. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 157. καὶ C--------- καί
 158. ἐπλήθυναν VAI-AAI3P- πληθύνω
 159. κακὰ A1--APN--- κακός
 160. ἐν P--------- ἐν
 161. τῇ RA--DSF--- ὁ
 162. γῇ N1--DSF--- γῆ
 163. 1Mac 1:10
 164. καὶ C--------- καί
 165. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 166. ἐξ P--------- ἐκ
 167. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 168. ῥίζα N1--NSF--- ῥίζα
 169. ἁμαρτωλὸς A1B-NSF--- ἁμαρτωλός
 170. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 171. Ἐπιφανὴς N1M-NSM--- Ἐπιφανής
 172. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 173. Ἀντιόχου N2--GSM--- Ἀντίοχος
 174. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 175. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 176. ὃς RR--NSM--- ὅς
 177. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 178. ὅμηρα A1B-NPN--- ὅμηρος
 179. ἐν P--------- ἐν
 180. Ῥώμῃ N1--DSF--- Ῥώμη
 181. καὶ C--------- καί
 182. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 183. ἐν P--------- ἐν
 184. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 185. ἑκατοστῷ A1--DSN--- ἑκατοστός
 186. καὶ C--------- καί
 187. τριακοστῷ A1--DSN--- τριακοστός
 188. καὶ C--------- καί
 189. ἑβδόμῳ A1--DSN--- ἕβδομος
 190. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 191. Ἑλλήνων N3N-GPM--- Ἕλλην
 192. 1Mac 1:11
 193. ἐν P--------- ἐν
 194. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 195. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 196. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 197. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 198. ἐξ P--------- ἐκ
 199. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 200. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 201. παράνομοι A1B-NPM--- παράνομος
 202. καὶ C--------- καί
 203. ἀνέπεισαν VAI-AAI3P- πείθω ἀνα
 204. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 205. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 206. πορευθῶμεν VA--APS1P- πορεύομαι
 207. καὶ C--------- καί
 208. διαθώμεθα VE--AMS1P- τίθημι δια
 209. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 210. μετὰ P--------- μετά
 211. τῶν RA--GPN--- ὁ
 212. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 213. τῶν RA--GPN--- ὁ
 214. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 215. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 216. ὅτι C--------- ὅτι
 217. ἀφ' P--------- ἀπό
 218. ἧς RR--GSF--- ὅς
 219. ἐχωρίσθημεν VSI-API1P- χωρίζω
 220. ἀπ' P--------- ἀπό
 221. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 222. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 223. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 224. κακὰ A1--APN--- κακός
 225. πολλά A1--APN--- πολύς
 226. 1Mac 1:12
 227. καὶ C--------- καί
 228. ἠγαθύνθη VCI-API3S- ἀγαθύνω
 229. ὁ RA--NSM--- ὁ
 230. λόγος N2--NSM--- λόγος
 231. ἐν P--------- ἐν
 232. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 233. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 234. 1Mac 1:13
 235. καὶ C--------- καί
 236. προεθυμήθησάν VCI-API3P- θυμέομαι προ
 237. τινες RI--NPM--- τις
 238. ἀπὸ P--------- ἀπό
 239. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 240. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 241. καὶ C--------- καί
 242. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 243. πρὸς P--------- πρός
 244. τὸν RA--ASM--- ὁ
 245. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 246. καὶ C--------- καί
 247. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 248. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 249. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 250. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 251. τὰ RA--APN--- ὁ
 252. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 253. τῶν RA--GPN--- ὁ
 254. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 255. 1Mac 1:14
 256. καὶ C--------- καί
 257. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 258. γυμνάσιον N2N-ASN--- γυμνάσιον
 259. ἐν P--------- ἐν
 260. Ιεροσολύμοις N2--DPM--- Ιεροσολύμος
 261. κατὰ P--------- κατά
 262. τὰ RA--APN--- ὁ
 263. νόμιμα A1--APN--- νόμιμος
 264. τῶν RA--GPN--- ὁ
 265. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 266. 1Mac 1:15
 267. καὶ C--------- καί
 268. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 269. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 270. ἀκροβυστίας N1A-GSF--- ἀκροβυστία
 271. καὶ C--------- καί
 272. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 273. ἀπὸ P--------- ἀπό
 274. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 275. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 276. καὶ C--------- καί
 277. ἐζευγίσθησαν VCI-API3P- ζευγίζω
 278. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 279. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 280. καὶ C--------- καί
 281. ἐπράθησαν VCI-API3P- πιπράσκω
 282. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 283. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 284. τὸ RA--ASN--- ὁ
 285. πονηρόν A1A-ASN--- πονηρός
 286. 1Mac 1:16
 287. καὶ C--------- καί
 288. ἡτοιμάσθη VCI-API3S- ἑτοιμάζω
 289. ἡ RA--NSF--- ὁ
 290. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 291. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 292. Ἀντιόχου N2--GSM--- Ἀντίοχος
 293. καὶ C--------- καί
 294. ὑπέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω ὑπο
 295. βασιλεῦσαι VA--AAN--- βασιλεύω
 296. γῆς N1--GSF--- γῆ
 297. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 298. ὅπως C--------- ὅπως
 299. βασιλεύσῃ VA--AAS3S- βασιλεύω
 300. ἐπὶ P--------- ἐπί
 301. τὰς RA--APF--- ὁ
 302. δύο M--------- δύο
 303. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 304. 1Mac 1:17
 305. καὶ C--------- καί
 306. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 307. εἰς P--------- εἰς
 308. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 309. ἐν P--------- ἐν
 310. ὄχλῳ N2--DSM--- ὄχλος
 311. βαρεῖ A3U-DSM--- βαρύς
 312. ἐν P--------- ἐν
 313. ἅρμασιν N3M-DPN--- ἅρμα
 314. καὶ C--------- καί
 315. ἐλέφασιν N3T-DPM--- ἐλέφας
 316. καὶ C--------- καί
 317. ἐν P--------- ἐν
 318. ἱππεῦσιν N3V-DPM--- ἱππεύς
 319. καὶ C--------- καί
 320. ἐν P--------- ἐν
 321. στόλῳ N2--DSM--- στόλος
 322. μεγάλῳ A1--DSM--- μέγας
 323. 1Mac 1:18
 324. καὶ C--------- καί
 325. συνεστήσατο VAI-AMI3S- ἵστημι συν
 326. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 327. πρὸς P--------- πρός
 328. Πτολεμαῖον N2--ASM--- Πτολεμαῖος
 329. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 330. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 331. καὶ C--------- καί
 332. ἐνετράπη VDI-API3S- τρέπω ἐν
 333. Πτολεμαῖος N2--NSM--- Πτολεμαῖος
 334. ἀπὸ P--------- ἀπό
 335. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 336. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 337. καὶ C--------- καί
 338. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 339. καὶ C--------- καί
 340. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 341. τραυματίαι N1T-NPM--- τραυματίας
 342. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 343. 1Mac 1:19
 344. καὶ C--------- καί
 345. κατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω κατα
 346. τὰς RA--APF--- ὁ
 347. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 348. τὰς RA--APF--- ὁ
 349. ὀχυρὰς A1A-APF--- ὀχυρός
 350. ἐν P--------- ἐν
 351. γῇ N1--DSF--- γῆ
 352. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 353. καὶ C--------- καί
 354. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 355. τὰ RA--APN--- ὁ
 356. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 357. γῆς N1--GSF--- γῆ
 358. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 359. 1Mac 1:20
 360. καὶ C--------- καί
 361. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 362. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 363. μετὰ P--------- μετά
 364. τὸ RA--ASN--- ὁ
 365. πατάξαι VA--AAN--- πατάσσω
 366. Αἴγυπτον N2--ASF--- Αἴγυπτος
 367. ἐν P--------- ἐν
 368. τῷ RA--DSN--- ὁ
 369. ἑκατοστῷ A1--DSN--- ἑκατοστός
 370. καὶ C--------- καί
 371. τεσσαρακοστῷ A1--DSN--- τεσσαρακοστός
 372. καὶ C--------- καί
 373. τρίτῳ A1--DSN--- τρίτος
 374. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 375. καὶ C--------- καί
 376. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 377. ἐπὶ P--------- ἐπί
 378. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 379. καὶ C--------- καί
 380. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 381. εἰς P--------- εἰς
 382. Ιεροσόλυμα N---AS---- Ιεροσόλυμα
 383. ἐν P--------- ἐν
 384. ὄχλῳ N2--DSM--- ὄχλος
 385. βαρεῖ A3U-DSM--- βαρύς
 386. 1Mac 1:21
 387. καὶ C--------- καί
 388. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 389. εἰς P--------- εἰς
 390. τὸ RA--ASN--- ὁ
 391. ἁγίασμα N3M-ASN--- ἁγίασμα
 392. ἐν P--------- ἐν
 393. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 394. καὶ C--------- καί
 395. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 396. τὸ RA--ASN--- ὁ
 397. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 398. τὸ RA--ASN--- ὁ
 399. χρυσοῦν A1C-ASN--- χρυσοῦς
 400. καὶ C--------- καί
 401. τὴν RA--ASF--- ὁ
 402. λυχνίαν N1A-ASF--- λυχνία
 403. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 404. φωτὸς N3T-GSN--- φῶς
 405. καὶ C--------- καί
 406. πάντα A3--APN--- πᾶς
 407. τὰ RA--APN--- ὁ
 408. σκεύη N1--APN--- σκευή
 409. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 410. 1Mac 1:22
 411. καὶ C--------- καί
 412. τὴν RA--ASF--- ὁ
 413. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 414. τῆς RA--GSF--- ὁ
 415. προθέσεως N3I-GSF--- πρόθεσις
 416. καὶ C--------- καί
 417. τὰ RA--APN--- ὁ
 418. σπονδεῖα N2N-APN--- σπονδεῖον
 419. καὶ C--------- καί
 420. τὰς RA--APF--- ὁ
 421. φιάλας N1--APF--- φιάλη
 422. καὶ C--------- καί
 423. τὰς RA--APF--- ὁ
 424. θυΐσκας N1--APF--- θυΐσκη
 425. τὰς RA--APF--- ὁ
 426. χρυσᾶς A1C-APF--- χρυσοῦς
 427. καὶ C--------- καί
 428. τὸ RA--ASN--- ὁ
 429. καταπέτασμα N3M-ASN--- καταπέτασμα
 430. καὶ C--------- καί
 431. τοὺς RA--APM--- ὁ
 432. στεφάνους N2--APM--- στέφανος
 433. καὶ C--------- καί
 434. τὸν RA--ASM--- ὁ
 435. κόσμον N2--ASM--- κόσμος
 436. τὸν RA--ASM--- ὁ
 437. χρυσοῦν A1C-ASM--- χρυσοῦς
 438. τὸν RA--ASM--- ὁ
 439. κατὰ P--------- κατά
 440. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 441. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 442. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 443. καὶ C--------- καί
 444. ἐλέπισεν VAI-AAI3S- λεπίζω
 445. πάντα A3--APN--- πᾶς
 446. 1Mac 1:23
 447. καὶ C--------- καί
 448. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 449. τὸ RA--ASN--- ὁ
 450. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 451. καὶ C--------- καί
 452. τὸ RA--ASN--- ὁ
 453. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 454. καὶ C--------- καί
 455. τὰ RA--APN--- ὁ
 456. σκεύη N1--APN--- σκευή
 457. τὰ RA--APN--- ὁ
 458. ἐπιθυμητὰ A1--APN--- ἐπιθυμητός
 459. καὶ C--------- καί
 460. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 461. τοὺς RA--APM--- ὁ
 462. θησαυροὺς N2--APM--- θησαυρός
 463. τοὺς RA--APM--- ὁ
 464. ἀποκρύφους A1B-APM--- ἀπόκρυφος
 465. οὓς RR--APM--- ὅς
 466. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 467. 1Mac 1:24
 468. καὶ C--------- καί
 469. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 470. πάντα A3--APN--- πᾶς
 471. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 472. εἰς P--------- εἰς
 473. τὴν RA--ASF--- ὁ
 474. γῆν N1--ASF--- γῆ
 475. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 476. καὶ C--------- καί
 477. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 478. φονοκτονίαν N1A-ASF--- φονοκτονία
 479. καὶ C--------- καί
 480. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 481. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 482. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 483. 1Mac 1:25
 484. καὶ C--------- καί
 485. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 486. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 487. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 488. ἐπὶ P--------- ἐπί
 489. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 490. ἐν P--------- ἐν
 491. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 492. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 493. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 494. 1Mac 1:26
 495. καὶ C--------- καί
 496. ἐστέναξαν VAI-AAI3P- στενάζω
 497. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 498. καὶ C--------- καί
 499. πρεσβύτεροι N2--NPM--- πρεσβύτερος
 500. παρθένοι N2--NPF--- παρθένος
 501. καὶ C--------- καί
 502. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 503. ἠσθένησαν VAI-AAI3P- ἀσθενέω
 504. καὶ C--------- καί
 505. τὸ RA--NSN--- ὁ
 506. κάλλος N3E-NSN--- κάλλος
 507. τῶν RA--GPF--- ὁ
 508. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 509. ἠλλοιώθη VCI-API3S- ἀλλοιόω
 510. 1Mac 1:27
 511. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 512. νυμφίος N2--NSM--- νυμφίος
 513. ἀνέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω ἀνα
 514. θρῆνον N2--ASM--- θρῆνος
 515. καὶ C--------- καί
 516. καθημένη V5--PMPNSF ἧμαι κατα
 517. ἐν P--------- ἐν
 518. παστῷ N2--DSM--- παστός
 519. ἐπένθει V2I-IAI3S- πενθέω
 520. 1Mac 1:28
 521. καὶ C--------- καί
 522. ἐσείσθη VAI-AAI3S- σείω
 523. ἡ RA--NSF--- ὁ
 524. γῆ N1--NSF--- γῆ
 525. ἐπὶ P--------- ἐπί
 526. τοὺς RA--APM--- ὁ
 527. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 528. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 529. καὶ C--------- καί
 530. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 531. ὁ RA--NSM--- ὁ
 532. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 533. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 534. ἐνεδύσατο VAI-AMI3S- δύω ἐν
 535. αἰσχύνην N1--ASF--- αἰσχύνη
 536. 1Mac 1:29
 537. μετὰ P--------- μετά
 538. δύο M--------- δύο
 539. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 540. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 541. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 542. ὁ RA--NSM--- ὁ
 543. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 544. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 545. φορολογίας N1A-GSF--- φορολογία
 546. εἰς P--------- εἰς
 547. τὰς RA--APF--- ὁ
 548. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 549. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 550. καὶ C--------- καί
 551. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 552. εἰς P--------- εἰς
 553. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 554. ἐν P--------- ἐν
 555. ὄχλῳ N2--DSM--- ὄχλος
 556. βαρεῖ A3U-DSM--- βαρύς
 557. 1Mac 1:30
 558. καὶ C--------- καί
 559. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 560. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 561. λόγους N2--APM--- λόγος
 562. εἰρηνικοὺς A1--APM--- εἰρηνικός
 563. ἐν P--------- ἐν
 564. δόλῳ N2--DSM--- δόλος
 565. καὶ C--------- καί
 566. ἐνεπίστευσαν VAI-AAI3P- πιστεύω ἐν
 567. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 568. καὶ C--------- καί
 569. ἐπέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐπι
 570. ἐπὶ P--------- ἐπί
 571. τὴν RA--ASF--- ὁ
 572. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 573. ἐξάπινα D--------- ἐξάπινα
 574. καὶ C--------- καί
 575. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 576. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 577. πληγὴν N1--ASF--- πληγή
 578. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 579. καὶ C--------- καί
 580. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 581. λαὸν N2--ASM--- λαός
 582. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 583. ἐξ P--------- ἐκ
 584. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 585. 1Mac 1:31
 586. καὶ C--------- καί
 587. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 588. τὰ RA--APN--- ὁ
 589. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 590. τῆς RA--GSF--- ὁ
 591. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 592. καὶ C--------- καί
 593. ἐνέπρησεν VAI-AAI3S- πίμπρημι ἐν
 594. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 595. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 596. καὶ C--------- καί
 597. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 598. τοὺς RA--APM--- ὁ
 599. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 600. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 601. καὶ C--------- καί
 602. τὰ RA--APN--- ὁ
 603. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 604. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 605. 1Mac 1:32
 606. καὶ C--------- καί
 607. ᾐχμαλώτισαν VAI-AAI3P- αἰχμαλωτίζω
 608. τὰς RA--APF--- ὁ
 609. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 610. καὶ C--------- καί
 611. τὰ RA--APN--- ὁ
 612. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 613. καὶ C--------- καί
 614. τὰ RA--APN--- ὁ
 615. κτήνη N3E-APN--- κτῆνος
 616. ἐκληρονόμησαν VAI-AAI3P- κληρονομέω
 617. 1Mac 1:33
 618. καὶ C--------- καί
 619. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 620. τὴν RA--ASF--- ὁ
 621. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 622. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 623. τείχει N3E-DSN--- τεῖχος
 624. μεγάλῳ A1--DSN--- μέγας
 625. καὶ C--------- καί
 626. ὀχυρῷ A1A-DSN--- ὀχυρός
 627. πύργοις N2--DPM--- πύργος
 628. ὀχυροῖς A1A-DPM--- ὀχυρός
 629. καὶ C--------- καί
 630. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 631. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 632. εἰς P--------- εἰς
 633. ἄκραν N1A-ASF--- ἄκρα
 634. 1Mac 1:34
 635. καὶ C--------- καί
 636. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 637. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 638. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 639. ἁμαρτωλόν A1B-ASN--- ἁμαρτωλός
 640. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 641. παρανόμους A1B-APM--- παράνομος
 642. καὶ C--------- καί
 643. ἐνίσχυσαν VA--AAI3P- ἰσχύω ἐν
 644. ἐν P--------- ἐν
 645. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 646. 1Mac 1:35
 647. καὶ C--------- καί
 648. παρέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι παρα
 649. ὅπλα N2N-APN--- ὅπλον
 650. καὶ C--------- καί
 651. τροφὴν N1--ASF--- τροφή
 652. καὶ C--------- καί
 653. συναγαγόντες VB--AAPNPM ἄγω συν
 654. τὰ RA--APN--- ὁ
 655. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 656. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 657. ἀπέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι ἀπο
 658. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 659. καὶ C--------- καί
 660. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 661. εἰς P--------- εἰς
 662. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 663. παγίδα N3D-ASF--- παγίς
 664. 1Mac 1:36
 665. καὶ C--------- καί
 666. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 667. εἰς P--------- εἰς
 668. ἔνεδρον N2--ASN--- ἔνεδρον
 669. τῷ RA--DSN--- ὁ
 670. ἁγιάσματι N3M-DSN--- ἁγίασμα
 671. καὶ C--------- καί
 672. εἰς P--------- εἰς
 673. διάβολον N2--ASM--- διάβολος
 674. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 675. τῷ RA--DSM--- ὁ
 676. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 677. διὰ P--------- διά
 678. παντός A3--GSM--- πᾶς
 679. 1Mac 1:37
 680. καὶ C--------- καί
 681. ἐξέχεαν VAI-AAI3P- χέω ἐκ
 682. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 683. ἀθῷον A1--ASN--- ἀθῷος
 684. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 685. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 686. ἁγιάσματος N3M-GSN--- ἁγίασμα
 687. καὶ C--------- καί
 688. ἐμόλυναν VAI-AAI3P- μολύνω
 689. τὸ RA--ASN--- ὁ
 690. ἁγίασμα N3M-ASN--- ἁγίασμα
 691. 1Mac 1:38
 692. καὶ C--------- καί
 693. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 694. οἱ RA--NPM--- ὁ
 695. κάτοικοι N2--NPM--- κατοίκος
 696. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 697. δι' P--------- διά
 698. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 699. καὶ C--------- καί
 700. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 701. κατοικία N1A-NSF--- κατοικία
 702. ἀλλοτρίων A1A-GPM--- ἀλλότριος
 703. καὶ C--------- καί
 704. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 705. ἀλλοτρία A1A-NSF--- ἀλλότριος
 706. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 707. γενήμασιν N3M-DPN--- γένημα
 708. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 709. καὶ C--------- καί
 710. τὰ RA--NPN--- ὁ
 711. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 712. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 713. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 714. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 715. 1Mac 1:39
 716. τὸ RA--NSN--- ὁ
 717. ἁγίασμα N3M-NSN--- ἁγίασμα
 718. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 719. ἠρημώθη VCI-API3S- ἐρημόω
 720. ὡς C--------- ὡς
 721. ἔρημος N2--NSF--- ἔρημος
 722. αἱ RA--NPF--- ὁ
 723. ἑορταὶ N1--NPF--- ἑορτή
 724. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 725. ἐστράφησαν VDI-API3P- στρέφω
 726. εἰς P--------- εἰς
 727. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 728. τὰ RA--NPN--- ὁ
 729. σάββατα N2N-NPN--- σάββατον
 730. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 731. εἰς P--------- εἰς
 732. ὀνειδισμόν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 733. ἡ RA--NSF--- ὁ
 734. τιμὴ N1--NSF--- τιμή
 735. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 736. εἰς P--------- εἰς
 737. ἐξουδένωσιν N3I-ASF--- ἐξουδένωσις
 738. 1Mac 1:40
 739. κατὰ P--------- κατά
 740. τὴν RA--ASF--- ὁ
 741. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 742. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 743. ἐπληθύνθη VCI-API3S- πληθύνω
 744. ἡ RA--NSF--- ὁ
 745. ἀτιμία N1A-NSF--- ἀτιμία
 746. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 747. καὶ C--------- καί
 748. τὸ RA--NSN--- ὁ
 749. ὕψος N3E-NSN--- ὕψος
 750. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 751. ἐστράφη VDI-API3S- στρέφω
 752. εἰς P--------- εἰς
 753. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 754. 1Mac 1:41
 755. καὶ C--------- καί
 756. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 757. ὁ RA--NSM--- ὁ
 758. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 759. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 760. τῇ RA--DSF--- ὁ
 761. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 762. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 763. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 764. πάντας A3--APM--- πᾶς
 765. εἰς P--------- εἰς
 766. λαὸν N2--ASM--- λαός
 767. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 768. 1Mac 1:42
 769. καὶ C--------- καί
 770. ἐγκαταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω ἐν κατα
 771. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 772. τὰ RA--APN--- ὁ
 773. νόμιμα A1--APN--- νόμιμος
 774. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 775. καὶ C--------- καί
 776. ἐπεδέξαντο VAI-AMI3P- δέχομαι ἐπι
 777. πάντα A3--APN--- πᾶς
 778. τὰ RA--APN--- ὁ
 779. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 780. κατὰ P--------- κατά
 781. τὸν RA--ASM--- ὁ
 782. λόγον N2--ASM--- λόγος
 783. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 784. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 785. 1Mac 1:43
 786. καὶ C--------- καί
 787. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 788. ἀπὸ P--------- ἀπό
 789. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 790. εὐδόκησαν VA--AAI3P- εὐδοκέω
 791. τῇ RA--DSF--- ὁ
 792. λατρείᾳ N1A-DSF--- λατρεία
 793. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 794. καὶ C--------- καί
 795. ἔθυσαν VAI-AAI3P- θύω
 796. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 797. εἰδώλοις N2N-DPN--- εἴδωλον
 798. καὶ C--------- καί
 799. ἐβεβήλωσαν VAI-AAI3P- βεβηλόω
 800. τὸ RA--ASN--- ὁ
 801. σάββατον N2N-ASN--- σάββατον
 802. 1Mac 1:44
 803. καὶ C--------- καί
 804. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 805. ὁ RA--NSM--- ὁ
 806. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 807. βιβλία N2N-APN--- βιβλίον
 808. ἐν P--------- ἐν
 809. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 810. ἀγγέλων N2--GPM--- ἄγγελος
 811. εἰς P--------- εἰς
 812. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 813. καὶ C--------- καί
 814. τὰς RA--APF--- ὁ
 815. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 816. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 817. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 818. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 819. νομίμων A1--GPM--- νόμιμος
 820. ἀλλοτρίων A1A-GPM--- ἀλλότριος
 821. τῆς RA--GSF--- ὁ
 822. γῆς N1--GSF--- γῆ
 823. 1Mac 1:45
 824. καὶ C--------- καί
 825. κωλῦσαι VA--AAN--- κωλύω
 826. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 827. καὶ C--------- καί
 828. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 829. καὶ C--------- καί
 830. σπονδὴν N1--ASF--- σπονδή
 831. ἐκ P--------- ἐκ
 832. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 833. ἁγιάσματος N3M-GSN--- ἁγίασμα
 834. καὶ C--------- καί
 835. βεβηλῶσαι VA--AAN--- βεβηλόω
 836. σάββατα N2N-APN--- σάββατον
 837. καὶ C--------- καί
 838. ἑορτὰς N1--APF--- ἑορτή
 839. 1Mac 1:46
 840. καὶ C--------- καί
 841. μιᾶναι VA--AAN--- μιαίνω
 842. ἁγίασμα N3M-ASN--- ἁγίασμα
 843. καὶ C--------- καί
 844. ἁγίους A1A-APM--- ἅγιος
 845. 1Mac 1:47
 846. οἰκοδομῆσαι VA--AAN--- οἰκοδομέω
 847. βωμοὺς N2--APM--- βωμός
 848. καὶ C--------- καί
 849. τεμένη N3E-APN--- τέμενος
 850. καὶ C--------- καί
 851. εἰδώλια N2N-APN--- εἰδώλιον
 852. καὶ C--------- καί
 853. θύειν V1--PAN--- θύω
 854. ὕεια A1A-APN--- ὕειος
 855. καὶ C--------- καί
 856. κτήνη N3E-APN--- κτῆνος
 857. κοινὰ A1--APN--- κοινός
 858. 1Mac 1:48
 859. καὶ C--------- καί
 860. ἀφιέναι V7--PAN--- ἵημι ἀπο
 861. τοὺς RA--APM--- ὁ
 862. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 863. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 864. ἀπεριτμήτους A1B-APM--- ἀπερίτμητος
 865. βδελύξαι VA--AAN--- βδελύσσω
 866. τὰς RA--APF--- ὁ
 867. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 868. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 869. ἐν P--------- ἐν
 870. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 871. ἀκαθάρτῳ A1B-DSM--- ἀκάθαρτος
 872. καὶ C--------- καί
 873. βεβηλώσει VF--FAI3S- βεβηλόω
 874. 1Mac 1:49
 875. ὥστε C--------- ὥστε
 876. ἐπιλαθέσθαι VB--AMN--- λανθάνω ἐπι
 877. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 878. νόμου N2--GSM--- νόμος
 879. καὶ C--------- καί
 880. ἀλλάξαι VA--AAN--- ἀλλάσσω
 881. πάντα A3--APN--- πᾶς
 882. τὰ RA--APN--- ὁ
 883. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 884. 1Mac 1:50
 885. καὶ C--------- καί
 886. ὃς RR--NSM--- ὅς
 887. ἂν X--------- ἄν
 888. μὴ D--------- μή
 889. ποιήσῃ VA--AAS3S- ποιέω
 890. κατὰ P--------- κατά
 891. τὸν RA--ASM--- ὁ
 892. λόγον N2--ASM--- λόγος
 893. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 894. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 895. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 896. 1Mac 1:51
 897. κατὰ P--------- κατά
 898. πάντας A3--APM--- πᾶς
 899. τοὺς RA--APM--- ὁ
 900. λόγους N2--APM--- λόγος
 901. τούτους RD--APM--- οὗτος
 902. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 903. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 904. τῇ RA--DSF--- ὁ
 905. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 906. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 907. καὶ C--------- καί
 908. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 909. ἐπισκόπους N2--APM--- ἐπισκοπός
 910. ἐπὶ P--------- ἐπί
 911. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 912. τὸν RA--ASM--- ὁ
 913. λαὸν N2--ASM--- λαός
 914. καὶ C--------- καί
 915. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 916. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 917. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 918. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 919. θυσιάζειν V1--PAN--- θυσιάζω
 920. κατὰ P--------- κατά
 921. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 922. καὶ C--------- καί
 923. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 924. 1Mac 1:52
 925. καὶ C--------- καί
 926. συνηθροίσθησαν VCI-API3P- ἀθροίζω συν
 927. ἀπὸ P--------- ἀπό
 928. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 929. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 930. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 931. πρὸς P--------- πρός
 932. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 933. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 934. ὁ RA--NSM--- ὁ
 935. ἐγκαταλείπων V1--PAPNSM λείπω ἐν κατα
 936. τὸν RA--ASM--- ὁ
 937. νόμον N2--ASM--- νόμος
 938. καὶ C--------- καί
 939. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 940. κακὰ A1--APN--- κακός
 941. ἐν P--------- ἐν
 942. τῇ RA--DSF--- ὁ
 943. γῇ N1--DSF--- γῆ
 944. 1Mac 1:53
 945. καὶ C--------- καί
 946. ἔθεντο VEI-AMI3P- τίθημι
 947. τὸν RA--ASM--- ὁ
 948. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 949. ἐν P--------- ἐν
 950. κρύφοις N2--DPM--- κρύφος
 951. ἐν P--------- ἐν
 952. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 953. φυγαδευτηρίῳ N2N-DSN--- φυγαδευτήριον
 954. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 955. 1Mac 1:54
 956. καὶ C--------- καί
 957. τῇ RA--DSF--- ὁ
 958. πεντεκαιδεκάτῃ A1--DSF--- πεντεκαιδέκατος
 959. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 960. Χασελευ N---GS---- Χασελευ
 961. τῷ RA--DSN--- ὁ
 962. πέμπτῳ A1--DSN--- πέμπτος
 963. καὶ C--------- καί
 964. τεσσαρακοστῷ A1--DSN--- τεσσαρακοστός
 965. καὶ C--------- καί
 966. ἑκατοστῷ A1--DSN--- ἑκατοστός
 967. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 968. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 969. βδέλυγμα N3M-ASN--- βδέλυγμα
 970. ἐρημώσεως N3I-GSF--- ἐρημώσις
 971. ἐπὶ P--------- ἐπί
 972. τὸ RA--ASN--- ὁ
 973. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 974. καὶ C--------- καί
 975. ἐν P--------- ἐν
 976. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 977. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 978. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 979. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 980. βωμούς N2--APM--- βωμός
 981. 1Mac 1:55
 982. καὶ C--------- καί
 983. ἐπὶ P--------- ἐπί
 984. τῶν RA--GPF--- ὁ
 985. θυρῶν N1A-GPF--- θύρα
 986. τῶν RA--GPF--- ὁ
 987. οἰκιῶν N1A-GPF--- οἰκία
 988. καὶ C--------- καί
 989. ἐν P--------- ἐν
 990. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 991. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 992. ἐθυμίων V3I-IAI3P- θυμιάω
 993. 1Mac 1:56
 994. καὶ C--------- καί
 995. τὰ RA--APN--- ὁ
 996. βιβλία N2N-APN--- βιβλίον
 997. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 998. νόμου N2--GSM--- νόμος
 999. ἃ RR--APN--- ὅς
 1000. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 1001. ἐνεπύρισαν VAI-AAI3P- πυρίζω ἐν
 1002. ἐν P--------- ἐν
 1003. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 1004. κατασχίσαντες VA--AAPNPM σχίζω κατα
 1005. 1Mac 1:57
 1006. καὶ C--------- καί
 1007. ὅπου D--------- ὅπου
 1008. εὑρίσκετο V1--IMI3S- εὑρίσκω
 1009. παρά P--------- παρά
 1010. τινι RI--ASN--- τις
 1011. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 1012. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1013. καὶ C--------- καί
 1014. εἴ C--------- εἰ
 1015. τις RI--NSM--- τις
 1016. συνευδόκει V2--PAD2S- εὐδοκέω συν
 1017. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1018. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1019. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1020. σύγκριμα N3T-ASN--- σύγκριμα
 1021. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1022. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1023. ἐθανάτου V4I-IMI3S- θανατόω
 1024. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1025. 1Mac 1:58
 1026. ἐν P--------- ἐν
 1027. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 1028. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1029. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 1030. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1031. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1032. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1033. εὑρισκομένοις V1--PMPDPM εὑρίσκω
 1034. ἐν P--------- ἐν
 1035. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1036. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 1037. καὶ C--------- καί
 1038. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 1039. ἐν P--------- ἐν
 1040. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1041. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 1042. 1Mac 1:59
 1043. καὶ C--------- καί
 1044. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1045. πέμπτῃ A1--DSF--- πέμπτος
 1046. καὶ C--------- καί
 1047. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 1048. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1049. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 1050. θυσιάζοντες V1--PAPNPM θυσιάζω
 1051. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1052. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1053. βωμόν N2--ASM--- βωμός
 1054. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1055. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1056. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1057. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1058. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 1059. 1Mac 1:60
 1060. καὶ C--------- καί
 1061. τὰς RA--APF--- ὁ
 1062. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 1063. τὰς RA--APF--- ὁ
 1064. περιτετμηκυίας VX--XAPAPF τμήγω περι
 1065. τὰ RA--APN--- ὁ
 1066. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 1067. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 1068. ἐθανάτωσαν VAI-AAI3P- θανατόω
 1069. κατὰ P--------- κατά
 1070. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1071. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 1072. 1Mac 1:61
 1073. καὶ C--------- καί
 1074. ἐκρέμασαν VAI-AAI3P- κρεμάζω
 1075. τὰ RA--APN--- ὁ
 1076. βρέφη N3E-APN--- βρέφος
 1077. ἐκ P--------- ἐκ
 1078. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1079. τραχήλων N2--GPM--- τράχηλος
 1080. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 1081. καὶ C--------- καί
 1082. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1083. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 1084. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 1085. καὶ C--------- καί
 1086. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1087. περιτετμηκότας VX--XAPAPM τμήγω περι
 1088. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1089. 1Mac 1:62
 1090. καὶ C--------- καί
 1091. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 1092. ἐν P--------- ἐν
 1093. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1094. ἐκραταιώθησαν VCI-API3P- κραταιόω
 1095. καὶ C--------- καί
 1096. ὠχυρώθησαν VCI-API3P- ὀχυρόω
 1097. ἐν P--------- ἐν
 1098. αὑτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 1099. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1100. μὴ D--------- μή
 1101. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 1102. κοινὰ A1--APN--- κοινός
 1103. 1Mac 1:63
 1104. καὶ C--------- καί
 1105. ἐπεδέξαντο VAI-AMI3P- δέχομαι ἐπι
 1106. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 1107. ἵνα C--------- ἵνα
 1108. μὴ D--------- μή
 1109. μιανθῶσιν VC--APS3P- μιαίνω
 1110. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1111. βρώμασιν N3M-DPN--- βρῶμα
 1112. καὶ C--------- καί
 1113. μὴ D--------- μή
 1114. βεβηλώσωσιν VA--AAS3P- βεβηλόω
 1115. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1116. ἁγίαν A1A-ASF--- ἅγιος
 1117. καὶ C--------- καί
 1118. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 1119. 1Mac 1:64
 1120. καὶ C--------- καί
 1121. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1122. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 1123. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 1124. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1125. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1126. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1127. 1Mac 2:1
 1128. ἐν P--------- ἐν
 1129. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1130. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 1131. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 1132. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 1133. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1134. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1135. Ιωαννου N1S-GSM--- Ιωαννης
 1136. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1137. Συμεων N---GSM--- Συμεων
 1138. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 1139. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1140. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1141. Ιωαριβ N---GSM--- Ιωαριβ
 1142. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1143. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 1144. καὶ C--------- καί
 1145. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 1146. ἐν P--------- ἐν
 1147. Μωδεϊν N---DSF--- Μωδεϊν
 1148. 1Mac 2:2
 1149. καὶ C--------- καί
 1150. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1151. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1152. πέντε M--------- πέντε
 1153. Ιωαννης N1S-NSM--- Ιωαννης
 1154. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1155. ἐπικαλούμενος V2--PMPNSM καλέω ἐπι
 1156. Γαδδι N---NSM--- Γαδδι
 1157. 1Mac 2:3
 1158. Σιμων N3N-NSM--- Σιμων
 1159. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1160. καλούμενος V2--PMPNSM καλέω
 1161. Θασσι N---NSM--- Θασσι
 1162. 1Mac 2:4
 1163. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 1164. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1165. καλούμενος V2--PMPNSM καλέω
 1166. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 1167. 1Mac 2:5
 1168. Ελεαζαρ N---NSM--- Ελεαζαρ
 1169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1170. καλούμενος V2--PMPNSM καλέω
 1171. Αυαραν N---NSM--- Αυαραν
 1172. Ιωναθης N1M-NSM--- Ιωναθης
 1173. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1174. καλούμενος V2--PMPNSM καλέω
 1175. Απφους N---NSM--- Απφους
 1176. 1Mac 2:6
 1177. καὶ C--------- καί
 1178. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 1179. τὰς RA--APF--- ὁ
 1180. βλασφημίας N1A-APF--- βλασφημία
 1181. τὰς RA--APF--- ὁ
 1182. γινομένας V1--PMPAPF γίγνομαι
 1183. ἐν P--------- ἐν
 1184. Ιουδα N---DSM--- Ἰουδά
 1185. καὶ C--------- καί
 1186. ἐν P--------- ἐν
 1187. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1188. 1Mac 2:7
 1189. καὶ C--------- καί
 1190. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1191. οἴμμοι I--------- οἴμμοι
 1192. ἵνα C--------- ἵνα
 1193. τί RI--ASN--- τίς
 1194. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1195. ἐγεννήθην VCI-API1S- γεννάω
 1196. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 1197. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1198. σύντριμμα N3M-ASN--- σύντριμμα
 1199. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1200. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1201. μου RP--GS---- ἐγώ
 1202. καὶ C--------- καί
 1203. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1204. σύντριμμα N3M-ASN--- σύντριμμα
 1205. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1206. ἁγίας A1A-GSF--- ἅγιος
 1207. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 1208. καὶ C--------- καί
 1209. καθίσαι VA--AAN--- ἵζω κατα
 1210. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1211. ἐν P--------- ἐν
 1212. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1213. δοθῆναι VC--APN--- δίδωμι
 1214. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1215. ἐν P--------- ἐν
 1216. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1217. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 1218. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1219. ἁγίασμα N3M-ASN--- ἁγίασμα
 1220. ἐν P--------- ἐν
 1221. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1222. ἀλλοτρίων A1A-GPM--- ἀλλότριος
 1223. 1Mac 2:8
 1224. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1225. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1226. ναὸς N2--NSM--- ναός
 1227. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1228. ὡς C--------- ὡς
 1229. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1230. ἄδοξος A1B-NSM--- ἄδοξος
 1231. 1Mac 2:9
 1232. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1233. σκεύη N1--NPN--- σκευή
 1234. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1235. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 1236. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1237. αἰχμάλωτα A1B-APN--- αἰχμάλωτος
 1238. ἀπήχθη VQI-API3S- ἄγω ἀπο
 1239. ἀπεκτάνθη VCI-API3S- κτείνω ἀπο
 1240. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1241. νήπια A1A-NPN--- νήπιος
 1242. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1243. ἐν P--------- ἐν
 1244. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1245. πλατείαις A3U-DPF--- πλατύς
 1246. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1247. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1248. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 1249. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1250. ἐν P--------- ἐν
 1251. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 1252. ἐχθροῦ A1A-GSM--- ἐχθρός
 1253. 1Mac 2:10
 1254. ποῖον A1A-NSN--- ποῖος
 1255. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 1256. οὐκ D--------- οὐ
 1257. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 1258. βασίλεια N2N-NPN--- βασίλειον
 1259. καὶ C--------- καί
 1260. οὐκ D--------- οὐ
 1261. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 1262. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1263. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 1264. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1265. 1Mac 2:11
 1266. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1267. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1268. κόσμος N2--NSM--- κόσμος
 1269. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1270. ἀφῃρέθη VCI-API3S- αἱρέω ἀπο
 1271. ἀντὶ P--------- ἀντί
 1272. ἐλευθέρας A1A-GSF--- ἐλεύθερος
 1273. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1274. εἰς P--------- εἰς
 1275. δούλην N1--ASF--- δούλη
 1276. 1Mac 2:12
 1277. καὶ C--------- καί
 1278. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1279. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1280. ἅγια A1A-NPN--- ἅγιος
 1281. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1282. καὶ C--------- καί
 1283. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1284. καλλονὴ N1--NSF--- καλλονή
 1285. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1286. καὶ C--------- καί
 1287. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1288. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 1289. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1290. ἠρημώθη VCI-API3S- ἐρημόω
 1291. καὶ C--------- καί
 1292. ἐβεβήλωσαν VAI-AAI3P- βεβηλόω
 1293. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1294. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1295. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 1296. 1Mac 2:13
 1297. ἵνα C--------- ἵνα
 1298. τί RI--ASN--- τίς
 1299. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1300. ἔτι D--------- ἔτι
 1301. ζωή N1--NSF--- ζωή
 1302. 1Mac 2:14
 1303. καὶ C--------- καί
 1304. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 1305. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1306. καὶ C--------- καί
 1307. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1308. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1309. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1310. τὰ RA--APN--- ὁ
 1311. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 1312. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1313. καὶ C--------- καί
 1314. περιεβάλοντο VBI-AMI3P- βάλλω περι
 1315. σάκκους N2--APM--- σάκκος
 1316. καὶ C--------- καί
 1317. ἐπένθησαν VAI-AAI3P- πενθέω
 1318. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1319. 1Mac 2:15
 1320. καὶ C--------- καί
 1321. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 1322. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1323. παρὰ P--------- παρά
 1324. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1325. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1326. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1327. καταναγκάζοντες V1--PAPNPM ἀγκάζω κατα ἀνα
 1328. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1329. ἀποστασίαν N1A-ASF--- ἀποστασία
 1330. εἰς P--------- εἰς
 1331. Μωδεϊν N---ASF--- Μωδεϊν
 1332. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1333. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1334. ἵνα C--------- ἵνα
 1335. θυσιάσωσιν VA--AAS3P- θυσιάζω
 1336. 1Mac 2:16
 1337. καὶ C--------- καί
 1338. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 1339. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1340. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1341. πρὸς P--------- πρός
 1342. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1343. προσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι προς
 1344. καὶ C--------- καί
 1345. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1346. καὶ C--------- καί
 1347. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1348. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1349. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1350. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 1351. 1Mac 2:17
 1352. καὶ C--------- καί
 1353. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 1354. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1355. παρὰ P--------- παρά
 1356. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1357. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1358. καὶ C--------- καί
 1359. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1360. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1361. Ματταθια N1T-DSM--- Ματταθιας
 1362. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 1363. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 1364. καὶ C--------- καί
 1365. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 1366. καὶ C--------- καί
 1367. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1368. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1369. ἐν P--------- ἐν
 1370. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1371. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 1372. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 1373. καὶ C--------- καί
 1374. ἐστηρισμένος VX--XMPNSM στηρίζω
 1375. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1376. καὶ C--------- καί
 1377. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 1378. 1Mac 2:18
 1379. νῦν D--------- νῦν
 1380. πρόσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι προς
 1381. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 1382. καὶ C--------- καί
 1383. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 1384. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1385. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 1386. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1387. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1388. ὡς C--------- ὡς
 1389. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1390. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 1391. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1392. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 1393. καὶ C--------- καί
 1394. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1395. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1396. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 1397. καὶ C--------- καί
 1398. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1399. καταλειφθέντες VV--APPNPM λείπω κατα
 1400. ἐν P--------- ἐν
 1401. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1402. καὶ C--------- καί
 1403. ἔσῃ VF--FMI2S- εἰμί
 1404. σὺ RP--NS---- σύ
 1405. καὶ C--------- καί
 1406. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1407. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 1408. σου RP--GS---- σύ
 1409. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1410. φίλων A1--GPM--- φίλος
 1411. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1412. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1413. καὶ C--------- καί
 1414. σὺ RP--NS---- σύ
 1415. καὶ C--------- καί
 1416. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1417. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 1418. σου RP--GS---- σύ
 1419. δοξασθήσεσθε VS--FPI2P- δοξάζω
 1420. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 1421. καὶ C--------- καί
 1422. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 1423. καὶ C--------- καί
 1424. ἀποστολαῖς N1--DPF--- ἀποστολή
 1425. πολλαῖς A1--DPF--- πολύς
 1426. 1Mac 2:19
 1427. καὶ C--------- καί
 1428. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 1429. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1430. καὶ C--------- καί
 1431. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1432. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 1433. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 1434. εἰ C--------- εἰ
 1435. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 1436. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1437. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 1438. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1439. ἐν P--------- ἐν
 1440. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 1441. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1442. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1443. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1444. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1445. ἀκούουσιν V1--PAI3P- ἀκούω
 1446. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1447. ἀποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀπο
 1448. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 1449. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1450. λατρείας N1A-GSF--- λατρεία
 1451. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1452. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1453. καὶ C--------- καί
 1454. ᾑρετίσαντο VAI-AMI3P- αἱρετίζω
 1455. ἐν P--------- ἐν
 1456. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1457. ἐντολαῖς N1A-DPF--- ἐντολή
 1458. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1459. 1Mac 2:20
 1460. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 1461. καὶ C--------- καί
 1462. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1463. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 1464. μου RP--GS---- ἐγώ
 1465. καὶ C--------- καί
 1466. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1467. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 1468. μου RP--GS---- ἐγώ
 1469. πορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι
 1470. ἐν P--------- ἐν
 1471. διαθήκῃ N1--DSF--- διαθήκη
 1472. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1473. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1474. 1Mac 2:21
 1475. ἵλεως D--------- ἵλεως
 1476. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1477. καταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω κατα
 1478. νόμον N2--ASM--- νόμος
 1479. καὶ C--------- καί
 1480. δικαιώματα N3M-APN--- δικαίωμα
 1481. 1Mac 2:22
 1482. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1483. λόγων N2--GPM--- λόγος
 1484. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1485. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1486. οὐκ D--------- οὐ
 1487. ἀκουσόμεθα VF--FMI1P- ἀκούω
 1488. παρελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι παρα
 1489. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1490. λατρείαν N1A-ASF--- λατρεία
 1491. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1492. δεξιὰν A1A-ASF--- δεξιός
 1493. ἢ C--------- ἤ
 1494. ἀριστεράν A1A-ASF--- ἀριστερός
 1495. 1Mac 2:23
 1496. καὶ C--------- καί
 1497. ὡς C--------- ὡς
 1498. ἐπαύσατο VAI-AMI3S- παύω
 1499. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 1500. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1501. λόγους N2--APM--- λόγος
 1502. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1503. προσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι προς
 1504. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1505. Ιουδαῖος A1--NSM--- Ἰουδαῖος
 1506. ἐν P--------- ἐν
 1507. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1508. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1509. θυσιάσαι VA--AAN--- θυσιάζω
 1510. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1511. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1512. βωμοῦ N2--GSM--- βωμός
 1513. ἐν P--------- ἐν
 1514. Μωδεϊν N---DSF--- Μωδεϊν
 1515. κατὰ P--------- κατά
 1516. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1517. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 1518. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1519. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1520. 1Mac 2:24
 1521. καὶ C--------- καί
 1522. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 1523. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1524. καὶ C--------- καί
 1525. ἐζήλωσεν VAI-AAI3S- ζηλόω
 1526. καὶ C--------- καί
 1527. ἐτρόμησαν VAI-AAI3S- τρομέω
 1528. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1529. νεφροὶ N2--NPM--- νεφρός
 1530. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1531. καὶ C--------- καί
 1532. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 1533. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 1534. κατὰ P--------- κατά
 1535. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1536. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 1537. καὶ C--------- καί
 1538. δραμὼν VB--AAPNSM τρέχω
 1539. ἔσφαξεν VAI-AAI3S- σφάζω
 1540. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1541. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1542. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1543. βωμόν N2--ASM--- βωμός
 1544. 1Mac 2:25
 1545. καὶ C--------- καί
 1546. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1547. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1548. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1549. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1550. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1551. ἀναγκάζοντα V1--PAPASM ἀγκάζω ἀνα
 1552. θύειν V1--PAN--- θύω
 1553. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 1554. ἐν P--------- ἐν
 1555. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1556. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1557. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 1558. καὶ C--------- καί
 1559. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1560. βωμὸν N2--ASM--- βωμός
 1561. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 1562. 1Mac 2:26
 1563. καὶ C--------- καί
 1564. ἐζήλωσεν VAI-AAI3S- ζηλόω
 1565. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1566. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1567. καθὼς D--------- καθώς
 1568. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1569. Φινεες N---NSM--- Φινεες
 1570. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1571. Ζαμβρι N---DSM--- Ζαμβρι
 1572. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 1573. Σαλωμ N---GSM--- Σαλωμ
 1574. 1Mac 2:27
 1575. καὶ C--------- καί
 1576. ἀνέκραξεν VAI-AAI3S- κράζω ἀνα
 1577. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1578. ἐν P--------- ἐν
 1579. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1580. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 1581. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 1582. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 1583. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1584. πᾶς A3T-NSM--- πᾶς
 1585. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1586. ζηλῶν V4--PAPNSM ζηλόω
 1587. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1588. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1589. καὶ C--------- καί
 1590. ἱστῶν N2--GPM--- ἱστός
 1591. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1592. ἐξελθέτω VB--AAD3S- ἔρχομαι ἐκ
 1593. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1594. μου RP--GS---- ἐγώ
 1595. 1Mac 2:28
 1596. καὶ C--------- καί
 1597. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 1598. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1599. καὶ C--------- καί
 1600. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1601. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1602. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1603. εἰς P--------- εἰς
 1604. τὰ RA--APN--- ὁ
 1605. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 1606. καὶ C--------- καί
 1607. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 1608. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1609. εἶχον V1I-IAI3P- ἔχω
 1610. ἐν P--------- ἐν
 1611. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1612. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 1613. 1Mac 2:29
 1614. τότε D--------- τότε
 1615. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 1616. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 1617. ζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω
 1618. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 1619. καὶ C--------- καί
 1620. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 1621. εἰς P--------- εἰς
 1622. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1623. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 1624. καθίσαι VA--AAN--- ἵζω κατα
 1625. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1626. 1Mac 2:30
 1627. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1628. καὶ C--------- καί
 1629. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1630. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1631. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1632. καὶ C--------- καί
 1633. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1634. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 1635. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1636. καὶ C--------- καί
 1637. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1638. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 1639. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1640. ὅτι C--------- ὅτι
 1641. ἐσκληρύνθη VCI-API3S- σκληρύνω
 1642. ἐπ' P--------- ἐπί
 1643. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1644. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1645. κακά A1--NPN--- κακός
 1646. 1Mac 2:31
 1647. καὶ C--------- καί
 1648. ἀνηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 1649. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1650. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 1651. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1652. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1653. καὶ C--------- καί
 1654. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1655. δυνάμεσιν N3I-DPF--- δύναμις
 1656. αἳ RR--NPF--- ὅς
 1657. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 1658. ἐν P--------- ἐν
 1659. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 1660. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 1661. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 1662. ὅτι C--------- ὅτι
 1663. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 1664. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 1665. οἵτινες RX--NPM--- ὅστις
 1666. διεσκέδασαν VAI-AAI3P- σκεδάζω δια
 1667. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1668. ἐντολὴν N1--ASF--- ἐντολή
 1669. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1670. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1671. εἰς P--------- εἰς
 1672. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1673. κρύφους N2--APM--- κρύφος
 1674. ἐν P--------- ἐν
 1675. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1676. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 1677. 1Mac 2:32
 1678. καὶ C--------- καί
 1679. ἔδραμον VBI-AAI3P- τρέχω
 1680. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 1681. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1682. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 1683. καὶ C--------- καί
 1684. κατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω κατα
 1685. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1686. καὶ C--------- καί
 1687. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 1688. ἐπ' P--------- ἐπί
 1689. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1690. καὶ C--------- καί
 1691. συνεστήσαντο VAI-AMI3P- ἵστημι συν
 1692. πρὸς P--------- πρός
 1693. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1694. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1695. ἐν P--------- ἐν
 1696. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1697. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1698. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1699. σαββάτων N2N-GPN--- σάββατον
 1700. 1Mac 2:33
 1701. καὶ C--------- καί
 1702. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1703. πρὸς P--------- πρός
 1704. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1705. ἕως D--------- ἕως
 1706. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1707. νῦν D--------- νῦν
 1708. ἐξελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι ἐκ
 1709. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 1710. κατὰ P--------- κατά
 1711. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1712. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1713. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1714. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1715. καὶ C--------- καί
 1716. ζήσεσθε VF--FMI2P- ζάω
 1717. 1Mac 2:34
 1718. καὶ C--------- καί
 1719. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 1720. οὐκ D--------- οὐ
 1721. ἐξελευσόμεθα VF--FMI1P- ἔρχομαι ἐκ
 1722. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1723. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 1724. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1725. λόγον N2--ASM--- λόγος
 1726. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1727. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1728. βεβηλῶσαι VA--AAN--- βεβηλόω
 1729. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1730. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1731. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1732. σαββάτων N2N-GPN--- σάββατον
 1733. 1Mac 2:35
 1734. καὶ C--------- καί
 1735. ἐτάχυναν VAI-AAI3P- ταχύνω
 1736. ἐπ' P--------- ἐπί
 1737. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1738. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1739. 1Mac 2:36
 1740. καὶ C--------- καί
 1741. οὐκ D--------- οὐ
 1742. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 1743. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1744. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1745. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1746. ἐνετίναξαν VAI-AAI3P- τινάσσω ἐν
 1747. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1748. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1749. ἐνέφραξαν VAI-AAI3P- φράσσω ἐν
 1750. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1751. κρύφους N2--APM--- κρύφος
 1752. 1Mac 2:37
 1753. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 1754. ἀποθάνωμεν VAI-AAS1P- θνήσκω ἀπο
 1755. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1756. ἐν P--------- ἐν
 1757. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1758. ἁπλότητι N3--DSF--- ἁπλότης
 1759. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1760. μαρτυρεῖ V2--PAI3S- μαρτυρέω
 1761. ἐφ' P--------- ἐπί
 1762. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1763. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1764. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 1765. καὶ C--------- καί
 1766. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1767. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1768. ὅτι C--------- ὅτι
 1769. ἀκρίτως D--------- ἀκρίτως
 1770. ἀπόλλυτε V5--PAI2P- ὀλλύω ἀπο
 1771. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1772. 1Mac 2:38
 1773. καὶ C--------- καί
 1774. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 1775. ἐπ' P--------- ἐπί
 1776. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1777. ἐν P--------- ἐν
 1778. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 1779. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1780. σάββασιν N---DPN--- σάββατα
 1781. καὶ C--------- καί
 1782. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 1783. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 1784. καὶ C--------- καί
 1785. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1786. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 1787. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1788. καὶ C--------- καί
 1789. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1790. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 1791. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1792. καὶ C--------- καί
 1793. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1794. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 1795. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1796. ἕως D--------- ἕως
 1797. χιλίων A1A-GPF--- χίλιοι
 1798. ψυχῶν N1--GPF--- ψυχή
 1799. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1800. 1Mac 2:39
 1801. καὶ C--------- καί
 1802. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 1803. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1804. καὶ C--------- καί
 1805. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1806. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 1807. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1808. καὶ C--------- καί
 1809. ἐπένθησαν VAI-AAI3P- πενθέω
 1810. ἐπ' P--------- ἐπί
 1811. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1812. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1813. 1Mac 2:40
 1814. καὶ C--------- καί
 1815. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1816. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1817. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1818. πλησίον D--------- πλησίον
 1819. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1820. ἐὰν D--------- ἐάν
 1821. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1822. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 1823. ὡς C--------- ὡς
 1824. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1825. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 1826. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1827. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1828. καὶ C--------- καί
 1829. μὴ D--------- μή
 1830. πολεμήσωμεν VA--AAS1P- πολεμέω
 1831. πρὸς P--------- πρός
 1832. τὰ RA--APN--- ὁ
 1833. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1834. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1835. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1836. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1837. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1838. καὶ C--------- καί
 1839. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1840. δικαιωμάτων N3M-GPN--- δικαίωμα
 1841. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1842. νῦν D--------- νῦν
 1843. τάχιον D--------- τάχιον
 1844. ὀλεθρεύσουσιν VF--FAI3P- ὀλεθρεύω
 1845. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1846. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1847. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1848. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1849. 1Mac 2:41
 1850. καὶ C--------- καί
 1851. ἐβουλεύσαντο VAI-AMI3P- βουλεύω
 1852. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1853. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1854. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1855. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 1856. πᾶς A3T-NSM--- πᾶς
 1857. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1858. ὃς RR--NSM--- ὅς
 1859. ἐὰν C--------- ἐάν
 1860. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 1861. ἐφ' P--------- ἐπί
 1862. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1863. εἰς P--------- εἰς
 1864. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1865. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1866. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1867. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1868. σαββάτων N2N-GPN--- σάββατον
 1869. πολεμήσωμεν VA--AAS1P- πολεμέω
 1870. κατέναντι D--------- κατέναντι
 1871. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1872. καὶ C--------- καί
 1873. οὐ D--------- οὐ
 1874. μὴ D--------- μή
 1875. ἀποθάνωμεν VB--AAS1P- θνήσκω ἀπο
 1876. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1877. καθὼς D--------- καθώς
 1878. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 1879. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1880. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 1881. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1882. ἐν P--------- ἐν
 1883. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1884. κρύφοις N2--DPM--- κρύφος
 1885. 1Mac 2:42
 1886. τότε D--------- τότε
 1887. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 1888. πρὸς P--------- πρός
 1889. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1890. συναγωγὴ N1--NSF--- συναγωγή
 1891. Ασιδαίων A1--GPM--- Ασιδαῖος
 1892. ἰσχυροὶ A1A-NPM--- ἰσχυρός
 1893. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 1894. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1895. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1896. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1897. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1898. ἑκουσιαζόμενος V1--PMPNSM ἑκουσιάζομαι
 1899. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1900. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 1901. 1Mac 2:43
 1902. καὶ C--------- καί
 1903. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1904. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1905. φυγαδεύοντες V1--PAPNPM φυγαδεύω
 1906. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1907. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1908. κακῶν A1--GPN--- κακός
 1909. προσετέθησαν VCI-API3P- τίθημι προς
 1910. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1911. καὶ C--------- καί
 1912. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 1913. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1914. εἰς P--------- εἰς
 1915. στήριγμα N3T-ASN--- στήριγμα
 1916. 1Mac 2:44
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. συνεστήσαντο VAI-AMI3P- ἵστημι συν
 1919. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 1920. καὶ C--------- καί
 1921. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 1922. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 1923. ἐν P--------- ἐν
 1924. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 1925. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1926. καὶ C--------- καί
 1927. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1928. ἀνόμους A1B-APM--- ἄνομος
 1929. ἐν P--------- ἐν
 1930. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1931. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1932. καὶ C--------- καί
 1933. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1934. λοιποὶ A1--NPM--- λοιπός
 1935. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 1936. εἰς P--------- εἰς
 1937. τὰ RA--APN--- ὁ
 1938. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1939. σωθῆναι VC--APN--- σώζω
 1940. 1Mac 2:45
 1941. καὶ C--------- καί
 1942. ἐκύκλωσεν VAI-AAI3S- κυκλόω
 1943. Ματταθιας N1T-NSM--- Ματταθιας
 1944. καὶ C--------- καί
 1945. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1946. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 1947. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1948. καὶ C--------- καί
 1949. καθεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω κατα
 1950. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1951. βωμοὺς N2--APM--- βωμός
 1952. 1Mac 2:46
 1953. καὶ C--------- καί
 1954. περιέτεμον VBI-AAI3P- τέμνω περι
 1955. τὰ RA--APN--- ὁ
 1956. παιδάρια N2N-APN--- παιδάριον
 1957. τὰ RA--APN--- ὁ
 1958. ἀπερίτμητα A1B-APN--- ἀπερίτμητος
 1959. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1960. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 1961. ἐν P--------- ἐν
 1962. ὁρίοις N2N-DPN--- ὅριον
 1963. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1964. ἐν P--------- ἐν
 1965. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 1966. 1Mac 2:47
 1967. καὶ C--------- καί
 1968. ἐδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω
 1969. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1970. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1971. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1972. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 1973. καὶ C--------- καί
 1974. κατευοδώθη VC--API3S- εὐοδόω κατα
 1975. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1976. ἔργον N2N-NSN--- ἔργον
 1977. ἐν P--------- ἐν
 1978. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1979. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1980. 1Mac 2:48
 1981. καὶ C--------- καί
 1982. ἀντελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω ἀντι
 1983. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1984. νόμου N2--GSM--- νόμος
 1985. ἐκ P--------- ἐκ
 1986. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1987. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1988. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1989. καὶ C--------- καί
 1990. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1991. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1992. καὶ C--------- καί
 1993. οὐκ D--------- οὐ
 1994. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 1995. κέρας N3T-NSN--- κέρας
 1996. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1997. ἁμαρτωλῷ A1B-DSM--- ἁμαρτωλός
 1998. 1Mac 2:49
 1999. καὶ C--------- καί
 2000. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 2001. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2002. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 2003. Ματταθιου N1T-GSM--- Ματταθιας
 2004. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 2005. καὶ C--------- καί
 2006. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2007. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2008. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2009. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2010. νῦν D--------- νῦν
 2011. ἐστηρίσθη VCI-API3S- στηρίζω
 2012. ὑπερηφανία N1A-NSF--- ὑπερηφανία
 2013. καὶ C--------- καί
 2014. ἐλεγμὸς N2--NSM--- ἐλεγμός
 2015. καὶ C--------- καί
 2016. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 2017. καταστροφῆς N1--GSF--- καταστροφή
 2018. καὶ C--------- καί
 2019. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 2020. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 2021. 1Mac 2:50
 2022. νῦν D--------- νῦν
 2023. τέκνα N2N-VPN--- τέκνον
 2024. ζηλώσατε VA--AAD2P- ζηλόω
 2025. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2026. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 2027. καὶ C--------- καί
 2028. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 2029. τὰς RA--APF--- ὁ
 2030. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 2031. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2032. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2033. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2034. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2035. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2036. 1Mac 2:51
 2037. καὶ C--------- καί
 2038. μνήσθητε VS--APS2P- μιμνήσκω
 2039. τὰ RA--APN--- ὁ
 2040. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2041. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2042. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2043. ἃ RR--APN--- ὅς
 2044. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 2045. ἐν P--------- ἐν
 2046. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2047. γενεαῖς N1A-DPF--- γενεά
 2048. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2049. καὶ C--------- καί
 2050. δέξασθε VD--AAD2P- δέχομαι
 2051. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2052. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 2053. καὶ C--------- καί
 2054. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 2055. αἰώνιον A1B-ASN--- αἰώνιος
 2056. 1Mac 2:52
 2057. Αβρααμ N---NSM--- Ἀβραάμ
 2058. οὐχὶ D--------- οὐ
 2059. ἐν P--------- ἐν
 2060. πειρασμῷ N2--DSM--- πειρασμός
 2061. εὑρέθη VC--API3S- εὑρίσκω
 2062. πιστός A1--NSM--- πιστός
 2063. καὶ C--------- καί
 2064. ἐλογίσθη VSI-API3S- λογίζομαι
 2065. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2066. εἰς P--------- εἰς
 2067. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 2068. 1Mac 2:53
 2069. Ιωσηφ N---NSM--- Ιωσηφ
 2070. ἐν P--------- ἐν
 2071. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2072. στενοχωρίας N1A-GSF--- στενοχωρία
 2073. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2074. ἐφύλαξεν VAI-AAI3S- φυλάσσω
 2075. ἐντολὴν N1--ASF--- ἐντολή
 2076. καὶ C--------- καί
 2077. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2078. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2079. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2080. 1Mac 2:54
 2081. Φινεες N---NSM--- Φινεες
 2082. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2083. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 2084. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2085. ἐν P--------- ἐν
 2086. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2087. ζηλῶσαι VA--AAN--- ζηλόω
 2088. ζῆλον N2--ASM--- ζῆλος
 2089. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2090. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 2091. ἱερωσύνης N1--GSF--- ἱερωσύνη
 2092. αἰωνίας A1A-GSF--- αἰώνιος
 2093. 1Mac 2:55
 2094. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2095. ἐν P--------- ἐν
 2096. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2097. πληρῶσαι VA--AAN--- πληρόω
 2098. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2099. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2100. κριτὴς N1M-NSM--- κριτής
 2101. ἐν P--------- ἐν
 2102. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2103. 1Mac 2:56
 2104. Χαλεβ N---NSM--- Χαλεβ
 2105. ἐν P--------- ἐν
 2106. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2107. μαρτύρασθαι VC--APN--- μαρτυρέω
 2108. ἐν P--------- ἐν
 2109. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2110. ἐκκλησίᾳ N1A-DSF--- ἐκκλησία
 2111. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2112. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2113. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 2114. 1Mac 2:57
 2115. Δαυιδ N---NSM--- Δαυίδ
 2116. ἐν P--------- ἐν
 2117. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2118. ἐλέει N3E-DSN--- ἔλεος
 2119. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2120. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 2121. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 2122. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 2123. εἰς P--------- εἰς
 2124. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2125. 1Mac 2:58
 2126. Ηλιας N---NSM--- Ηλιας
 2127. ἐν P--------- ἐν
 2128. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2129. ζηλῶσαι VA--AAN--- ζηλόω
 2130. ζῆλον N2--ASM--- ζῆλος
 2131. νόμου N2--GSM--- νόμος
 2132. ἀνελήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω ἀνα
 2133. εἰς P--------- εἰς
 2134. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2135. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 2136. 1Mac 2:59
 2137. Ανανιας N---NSM--- Ανανιας
 2138. Αζαριας N---NSM--- Αζαριας
 2139. Μισαηλ N---NSM--- Μισαηλ
 2140. πιστεύσαντες VA--AAPNPM πιστεύω
 2141. ἐσώθησαν VCI-API3P- σώζω
 2142. ἐκ P--------- ἐκ
 2143. φλογός N3G-GSF--- φλόξ
 2144. 1Mac 2:60
 2145. Δανιηλ N---NSM--- Δανιηλ
 2146. ἐν P--------- ἐν
 2147. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2148. ἁπλότητι N3T-DSF--- ἁπλότης
 2149. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2150. ἐρρύσθη VC--API3S- ἐρύω
 2151. ἐκ P--------- ἐκ
 2152. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 2153. λεόντων N3--GPM--- λέων
 2154. 1Mac 2:61
 2155. καὶ C--------- καί
 2156. οὕτως D--------- οὕτως
 2157. ἐννοήθητε VC--APS2P- νοέω ἐν
 2158. κατὰ P--------- κατά
 2159. γενεὰν N1A-ASF--- γενεά
 2160. καὶ C--------- καί
 2161. γενεάν N1A-ASF--- γενεά
 2162. ὅτι C--------- ὅτι
 2163. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2164. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2165. ἐλπίζοντες V1--PAPNPM ἐλπίζω
 2166. ἐπ' P--------- ἐπί
 2167. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2168. οὐκ D--------- οὐ
 2169. ἀσθενήσουσιν VF--FAI3P- ἀσθενέω
 2170. 1Mac 2:62
 2171. καὶ C--------- καί
 2172. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2173. λόγων N2--GPM--- λόγος
 2174. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 2175. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 2176. μὴ D--------- μή
 2177. φοβηθῆτε VC--APS2P- φοβέω
 2178. ὅτι C--------- ὅτι
 2179. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2180. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 2181. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2182. εἰς P--------- εἰς
 2183. κόπρια N2N-APN--- κόπριον
 2184. καὶ C--------- καί
 2185. εἰς P--------- εἰς
 2186. σκώληκας N3K-APM--- σκώληξ
 2187. 1Mac 2:63
 2188. σήμερον D--------- σήμερον
 2189. ἐπαρθήσεται VC--FPI3S- αἴρω ἐπι
 2190. καὶ C--------- καί
 2191. αὔριον D--------- αὔριον
 2192. οὐ D--------- οὐ
 2193. μὴ D--------- μή
 2194. εὑρεθῇ VC--APS3S- εὑρίσκω
 2195. ὅτι C--------- ὅτι
 2196. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 2197. εἰς P--------- εἰς
 2198. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2199. χοῦν N3--ASM--- χοῦς
 2200. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2201. καὶ C--------- καί
 2202. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2203. διαλογισμὸς N2--NSM--- διαλογισμός
 2204. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2205. ἀπολεῖται VF2-FMI3S- ὀλλύω ἀπο
 2206. 1Mac 2:64
 2207. τέκνα N2N-VPN--- τέκνον
 2208. ἀνδρίζεσθε V1--PMD2P- ἀνδρίζομαι
 2209. καὶ C--------- καί
 2210. ἰσχύσατε VA--AAD2P- ἰσχύω
 2211. ἐν P--------- ἐν
 2212. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2213. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 2214. ὅτι C--------- ὅτι
 2215. ἐν P--------- ἐν
 2216. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2217. δοξασθήσεσθε VS--FPI2P- δοξάζω
 2218. 1Mac 2:65
 2219. καὶ C--------- καί
 2220. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2221. Συμεων N---NSM--- Συμεων
 2222. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2223. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 2224. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2225. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 2226. ὅτι C--------- ὅτι
 2227. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2228. βουλῆς N1--GSF--- βουλή
 2229. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2230. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2231. ἀκούετε V1--PAI2P- ἀκούω
 2232. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2233. τὰς RA--APF--- ὁ
 2234. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2235. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2236. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2237. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2238. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 2239. 1Mac 2:66
 2240. καὶ C--------- καί
 2241. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 2242. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 2243. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 2244. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 2245. ἐκ P--------- ἐκ
 2246. νεότητος N3T-GSF--- νεότης
 2247. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2248. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2249. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2250. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2251. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 2252. στρατιᾶς N1A-GSF--- στρατία
 2253. καὶ C--------- καί
 2254. πολεμήσει VF--FAI3S- πολεμέω
 2255. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2256. λαῶν N2--GPM--- λαός
 2257. 1Mac 2:67
 2258. καὶ C--------- καί
 2259. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2260. προσάξετε VF--FAI2P- ἄγω προς
 2261. πρὸς P--------- πρός
 2262. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2263. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2264. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2265. ποιητὰς N1M-APM--- ποιητής
 2266. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2267. νόμου N2--GSM--- νόμος
 2268. καὶ C--------- καί
 2269. ἐκδικήσατε VA--AAD2P- δικάω ἐκ
 2270. ἐκδίκησιν N3I-ASF--- ἐκδικήσις
 2271. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2272. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2273. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2274. 1Mac 2:68
 2275. ἀνταπόδοτε VO--AAD2P- δίδωμι ἀντι ἀπο
 2276. ἀνταπόδομα N3T-APN--- ἀνταπόδομα
 2277. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2278. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2279. καὶ C--------- καί
 2280. προσέχετε V1--PAI2P- ἔχω προς
 2281. εἰς P--------- εἰς
 2282. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 2283. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2284. νόμου N2--GSM--- νόμος
 2285. 1Mac 2:69
 2286. καὶ C--------- καί
 2287. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 2288. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2289. καὶ C--------- καί
 2290. προσετέθη VCI-API3S- τίθημι προς
 2291. πρὸς P--------- πρός
 2292. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2293. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 2294. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2295. 1Mac 2:70
 2296. καὶ C--------- καί
 2297. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2298. ἐν P--------- ἐν
 2299. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2300. ἕκτῳ A1--DSN--- ἕκτος
 2301. καὶ C--------- καί
 2302. τεσσαρακοστῷ A1--DSN--- τεσσαρακοστός
 2303. καὶ C--------- καί
 2304. ἑκατοστῷ A1--DSN--- ἑκατοστός
 2305. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 2306. καὶ C--------- καί
 2307. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 2308. ἐν P--------- ἐν
 2309. τάφοις N2--DPM--- τάφος
 2310. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 2311. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2312. ἐν P--------- ἐν
 2313. Μωδεϊν N---DSF--- Μωδεϊν
 2314. καὶ C--------- καί
 2315. ἐκόψαντο VAI-AMI3P- κόπτω
 2316. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2317. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2318. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2319. κοπετὸν N2--ASM--- κοπετός
 2320. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 2321. 1Mac 3:1
 2322. καὶ C--------- καί
 2323. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2324. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 2325. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2326. καλούμενος V2--PMPNSM καλέω
 2327. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 2328. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2329. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2330. ἀντ' P--------- ἀντί
 2331. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2332. 1Mac 3:2
 2333. καὶ C--------- καί
 2334. ἐβοήθουν V2I-IAI3P- βοηθέω
 2335. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2336. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2337. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2338. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 2339. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2340. καὶ C--------- καί
 2341. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2342. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 2343. ἐκολλήθησαν VCI-API3P- κολλάω
 2344. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2345. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 2346. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2347. καὶ C--------- καί
 2348. ἐπολέμουν V2I-IAI3P- πολεμέω
 2349. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2350. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2351. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 2352. μετ' P--------- μετά
 2353. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 2354. 1Mac 3:3
 2355. καὶ C--------- καί
 2356. ἐπλάτυνεν V1I-IAI3S- πλατύνω
 2357. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2358. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2359. λαῷ N2--DSM--- λαός
 2360. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2361. καὶ C--------- καί
 2362. ἐνεδύσατο VAI-AMI3S- δύω ἐν
 2363. θώρακα N3K-ASM--- θώραξ
 2364. ὡς C--------- ὡς
 2365. γίγας N3--NSM--- γίγας
 2366. καὶ C--------- καί
 2367. συνεζώσατο VAI-AMI3S- ζώννυμι συν
 2368. τὰ RA--APN--- ὁ
 2369. σκεύη N1--APN--- σκευή
 2370. τὰ RA--APN--- ὁ
 2371. πολεμικὰ A1--APN--- πολεμικός
 2372. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2373. καὶ C--------- καί
 2374. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 2375. συνεστήσατο VAI-AMI3S- ἵστημι συν
 2376. σκεπάζων V1--PAPNSM σκεπάζω
 2377. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 2378. ἐν P--------- ἐν
 2379. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 2380. 1Mac 3:4
 2381. καὶ C--------- καί
 2382. ὡμοιώθη VCI-API3S- ὁμοιόω
 2383. λέοντι N3--DSM--- λέων
 2384. ἐν P--------- ἐν
 2385. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2386. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 2387. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2388. καὶ C--------- καί
 2389. ὡς C--------- ὡς
 2390. σκύμνος N2--NSM--- σκύμνος
 2391. ἐρευγόμενος V1--PMPNSM ἐρεύγομαι
 2392. εἰς P--------- εἰς
 2393. θήραν N1A-ASF--- θήρα
 2394. 1Mac 3:5
 2395. καὶ C--------- καί
 2396. ἐδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω
 2397. ἀνόμους A1B-APM--- ἄνομος
 2398. ἐξερευνῶν V3--PAPNSM ἐρευνάω ἐκ
 2399. καὶ C--------- καί
 2400. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2401. ταράσσοντας V1--PAPAPM ταράσσω
 2402. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2403. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2404. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2405. ἐφλόγισεν VAI-AAI3S- φλογίζω
 2406. 1Mac 3:6
 2407. καὶ C--------- καί
 2408. συνεστάλησαν VDI-API3P- στέλλω συν
 2409. ἄνομοι A1B-NPM--- ἄνομος
 2410. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2411. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2412. φόβου N2--GSM--- φόβος
 2413. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2414. καὶ C--------- καί
 2415. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2416. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2417. ἐργάται N1M-NPM--- ἐργατής
 2418. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2419. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 2420. συνεταράχθησαν VQI-API3P- ταράσσω συν
 2421. καὶ C--------- καί
 2422. εὐοδώθη VC--API3S- εὐοδόω
 2423. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 2424. ἐν P--------- ἐν
 2425. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2426. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2427. 1Mac 3:7
 2428. καὶ C--------- καί
 2429. ἐπίκρανεν VBI-AAI3S- πικραίνω
 2430. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 2431. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 2432. καὶ C--------- καί
 2433. εὔφρανεν VA--AAI3S- εὐφραίνω
 2434. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2435. Ιακωβ N---ASM--- Ἰακώβ
 2436. ἐν P--------- ἐν
 2437. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2438. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 2439. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2440. καὶ C--------- καί
 2441. ἕως D--------- ἕως
 2442. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2443. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 2444. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2445. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 2446. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2447. εἰς P--------- εἰς
 2448. εὐλογίαν N1A-ASF--- εὐλογία
 2449. 1Mac 3:8
 2450. καὶ C--------- καί
 2451. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 2452. ἐν P--------- ἐν
 2453. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 2454. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 2455. καὶ C--------- καί
 2456. ἐξωλέθρευσεν VAI-AAI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 2457. ἀσεβεῖς A3H-APM--- ἀσεβής
 2458. ἐξ P--------- ἐκ
 2459. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2460. καὶ C--------- καί
 2461. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 2462. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 2463. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2464. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2465. 1Mac 3:9
 2466. καὶ C--------- καί
 2467. ὠνομάσθη VCI-API3S- ὀνομάζω
 2468. ἕως D--------- ἕως
 2469. ἐσχάτου A1--GSM--- ἔσχατος
 2470. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2471. καὶ C--------- καί
 2472. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 2473. ἀπολλυμένους V5--PMPAPM ὀλλύω ἀπο
 2474. 1Mac 3:10
 2475. καὶ C--------- καί
 2476. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 2477. Ἀπολλώνιος N2--NSM--- Ἀπολλώνιος
 2478. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2479. καὶ C--------- καί
 2480. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2481. Σαμαρείας N1A-GSF--- Σαμαρεία
 2482. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 2483. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 2484. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2485. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 2486. πρὸς P--------- πρός
 2487. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2488. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2489. 1Mac 3:11
 2490. καὶ C--------- καί
 2491. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 2492. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 2493. καὶ C--------- καί
 2494. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2495. εἰς P--------- εἰς
 2496. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2497. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2498. καὶ C--------- καί
 2499. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 2500. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2501. καὶ C--------- καί
 2502. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 2503. καὶ C--------- καί
 2504. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 2505. τραυματίαι N1T-NPM--- τραυματίας
 2506. πολλοί A1--NPM--- πολύς
 2507. καὶ C--------- καί
 2508. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2509. ἐπίλοιποι A1B-NPM--- ἐπίλοιπος
 2510. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 2511. 1Mac 3:12
 2512. καὶ C--------- καί
 2513. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 2514. τὰ RA--APN--- ὁ
 2515. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 2516. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2517. καὶ C--------- καί
 2518. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2519. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 2520. Ἀπολλωνίου N2--GSM--- Ἀπολλώνιος
 2521. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2522. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 2523. καὶ C--------- καί
 2524. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2525. πολεμῶν N2--GPM--- πόλεμος
 2526. ἐν P--------- ἐν
 2527. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2528. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2529. τὰς RA--APF--- ὁ
 2530. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2531. 1Mac 3:13
 2532. καὶ C--------- καί
 2533. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 2534. Σήρων N---NSM--- Σήρων
 2535. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2536. ἄρχων N3--NSM--- ἄρχων
 2537. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2538. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2539. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 2540. ὅτι C--------- ὅτι
 2541. ἤθροισεν VAI-AAI3S- ἀθροίζω
 2542. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 2543. ἄθροισμα N3T-ASN--- ἄθροισμα
 2544. καὶ C--------- καί
 2545. ἐκκλησίαν N1A-ASF--- ἐκκλησία
 2546. πιστῶν A1--GPM--- πιστός
 2547. μετ' P--------- μετά
 2548. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2549. καὶ C--------- καί
 2550. ἐκπορευομένων V1--PMPGPM πορεύομαι ἐκ
 2551. εἰς P--------- εἰς
 2552. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2553. 1Mac 3:14
 2554. καὶ C--------- καί
 2555. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2556. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 2557. ἐμαυτῷ RD--DSM--- ἐμαυτοῦ
 2558. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 2559. καὶ C--------- καί
 2560. δοξασθήσομαι VS--FPI1S- δοξάζω
 2561. ἐν P--------- ἐν
 2562. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2563. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 2564. καὶ C--------- καί
 2565. πολεμήσω VF--FAI1S- πολεμέω
 2566. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2567. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 2568. καὶ C--------- καί
 2569. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2570. σὺν P--------- σύν
 2571. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2572. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2573. ἐξουδενοῦντας V2--PAPAPM ἐξουδενέω
 2574. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2575. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2576. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2577. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2578. 1Mac 3:15
 2579. καὶ C--------- καί
 2580. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 2581. καὶ C--------- καί
 2582. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2583. μετ' P--------- μετά
 2584. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2585. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 2586. ἀσεβῶν A3H-GPM--- ἀσεβής
 2587. ἰσχυρὰ A1A-NSF--- ἰσχυρός
 2588. βοηθῆσαι VA--AAN--- βοηθέω
 2589. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2590. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2591. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2592. ἐκδίκησιν N3I-ASF--- ἐκδικήσις
 2593. ἐν P--------- ἐν
 2594. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2595. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2596. 1Mac 3:16
 2597. καὶ C--------- καί
 2598. ἤγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω
 2599. ἕως C--------- ἕως
 2600. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 2601. Βαιθωρων N---GS---- Βαιθωρων
 2602. καὶ C--------- καί
 2603. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2604. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 2605. εἰς P--------- εἰς
 2606. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2607. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2608. ὀλιγοστός A1--NSM--- ὀλιγοστός
 2609. 1Mac 3:17
 2610. ὡς C--------- ὡς
 2611. δὲ X--------- δέ
 2612. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 2613. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2614. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 2615. ἐρχομένην V1--PMPASF ἔρχομαι
 2616. εἰς P--------- εἰς
 2617. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2618. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2619. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 2620. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2621. Ιουδα N1T-DSM--- Ἰούδας
 2622. τί RI--NSN--- τίς
 2623. δυνησόμεθα VF--FMI1P- δύναμαι
 2624. ὀλιγοστοὶ A1--NPM--- ὀλιγοστός
 2625. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 2626. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 2627. πρὸς P--------- πρός
 2628. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 2629. τοσοῦτο RD--ASN--- τοσοῦτος
 2630. ἰσχυρόν A1A-ASN--- ἰσχυρός
 2631. καὶ C--------- καί
 2632. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2633. ἐκλελύμεθα VM--XMI1P- λύω ἐκ
 2634. ἀσιτοῦντες V2--PAPNPM ἀσιτέω
 2635. σήμερον D--------- σήμερον
 2636. 1Mac 3:18
 2637. καὶ C--------- καί
 2638. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2639. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 2640. εὔκοπόν A1B-NSN--- εὔκοπος
 2641. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2642. συγκλεισθῆναι VC--APN--- κλείω συν
 2643. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 2644. ἐν P--------- ἐν
 2645. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 2646. ὀλίγων A1--GPM--- ὀλίγος
 2647. καὶ C--------- καί
 2648. οὐκ D--------- οὐ
 2649. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2650. διαφορὰ N1A-NSF--- διαφορά
 2651. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2652. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2653. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2654. σῴζειν V1--PAN--- σώζω
 2655. ἐν P--------- ἐν
 2656. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 2657. ἢ C--------- ἤ
 2658. ἐν P--------- ἐν
 2659. ὀλίγοις A1--DPM--- ὀλίγος
 2660. 1Mac 3:19
 2661. ὅτι C--------- ὅτι
 2662. οὐκ D--------- οὐ
 2663. ἐν P--------- ἐν
 2664. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 2665. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2666. νίκη N1--NSF--- νίκη
 2667. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 2668. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 2669. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2670. ἐκ P--------- ἐκ
 2671. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2672. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2673. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2674. ἰσχύς N3--NSF--- ἰσχύς
 2675. 1Mac 3:20
 2676. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2677. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 2678. ἐφ' P--------- ἐπί
 2679. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2680. ἐν P--------- ἐν
 2681. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 2682. ὕβρεως N3I-GSF--- ὕβρις
 2683. καὶ C--------- καί
 2684. ἀνομίας N1A-GSF--- ἀνομία
 2685. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2686. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 2687. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2688. καὶ C--------- καί
 2689. τὰς RA--APF--- ὁ
 2690. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 2691. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2692. καὶ C--------- καί
 2693. τὰ RA--APN--- ὁ
 2694. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 2695. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2696. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2697. σκυλεῦσαι VA--AAN--- σκυλεύω
 2698. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2699. 1Mac 3:21
 2700. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2701. δὲ X--------- δέ
 2702. πολεμοῦμεν V2--PAI1P- πολεμέω
 2703. περὶ P--------- περί
 2704. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2705. ψυχῶν N1--GPF--- ψυχή
 2706. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2707. καὶ C--------- καί
 2708. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2709. νομίμων A1--GPM--- νόμιμος
 2710. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2711. 1Mac 3:22
 2712. καὶ C--------- καί
 2713. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2714. συντρίψει VF--FAI3S- τρίβω συν
 2715. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2716. πρὸ P--------- πρό
 2717. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2718. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2719. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2720. δὲ X--------- δέ
 2721. μὴ D--------- μή
 2722. φοβεῖσθε V2--PMI2P- φοβέω
 2723. ἀπ' P--------- ἀπό
 2724. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2725. 1Mac 3:23
 2726. ὡς C--------- ὡς
 2727. δὲ X--------- δέ
 2728. ἐπαύσατο VAI-AMI3S- παύω
 2729. λαλῶν V2--PAPNSM λαλέω
 2730. ἐνήλατο V3I-IMI3S- ἀλάομαι ἐν
 2731. εἰς P--------- εἰς
 2732. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2733. ἄφνω D--------- ἄφνω
 2734. καὶ C--------- καί
 2735. συνετρίβη VDI-API3S- τρίβω συν
 2736. Σήρων N---NSM--- Σήρων
 2737. καὶ C--------- καί
 2738. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2739. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 2740. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2741. ἐνώπιον D--------- ἐνώπιον
 2742. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2743. 1Mac 3:24
 2744. καὶ C--------- καί
 2745. ἐδίωκον V1I-IAI3P- διώκω
 2746. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2747. ἐν P--------- ἐν
 2748. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2749. καταβάσει N3I-DSF--- κατάβασις
 2750. Βαιθωρων N---GS---- Βαιθωρων
 2751. ἕως D--------- ἕως
 2752. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2753. πεδίου N2N-GSN--- πεδίον
 2754. καὶ C--------- καί
 2755. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 2756. ἀπ' P--------- ἀπό
 2757. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2758. εἰς P--------- εἰς
 2759. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2760. ὀκτακοσίους A1A-APM--- ὀκτακόσιοι
 2761. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2762. δὲ X--------- δέ
 2763. λοιποὶ A1--NPM--- λοιπός
 2764. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 2765. εἰς P--------- εἰς
 2766. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2767. Φυλιστιιμ N---GPM--- Φυλιστιιμ
 2768. 1Mac 3:25
 2769. καὶ C--------- καί
 2770. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 2771. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2772. φόβος N2--NSM--- φόβος
 2773. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 2774. καὶ C--------- καί
 2775. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2776. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 2777. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2778. καὶ C--------- καί
 2779. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2780. πτόη N1--NSF--- πτόη
 2781. ἐπέπιπτεν V1I-IAI3S- πίπτω ἐπι
 2782. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2783. τὰ RA--APN--- ὁ
 2784. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2785. τὰ RA--APN--- ὁ
 2786. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 2787. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2788. 1Mac 3:26
 2789. καὶ C--------- καί
 2790. ἤγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω
 2791. ἕως D--------- ἕως
 2792. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2793. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2794. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2795. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 2796. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2797. καὶ C--------- καί
 2798. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2799. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2800. παρατάξεων N3I-GPM--- παράταξις
 2801. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 2802. ἐξηγεῖτο V2I-IMI3P- ἠγέομαι ἐκ
 2803. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2804. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 2805. 1Mac 3:27
 2806. ὡς C--------- ὡς
 2807. δὲ X--------- δέ
 2808. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 2809. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2810. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2811. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 2812. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2813. λόγους N2--APM--- λόγος
 2814. τούτους RD--APM--- οὗτος
 2815. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 2816. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 2817. καὶ C--------- καί
 2818. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2819. καὶ C--------- καί
 2820. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 2821. τὰς RA--APF--- ὁ
 2822. δυνάμεις N3I-APF--- δύναμις
 2823. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2824. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2825. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 2826. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2827. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 2828. ἰσχυρὰν A1A-ASF--- ἰσχυρός
 2829. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2830. 1Mac 3:28
 2831. καὶ C--------- καί
 2832. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 2833. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2834. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 2835. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2836. καὶ C--------- καί
 2837. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2838. ὀψώνια N2N-APN--- ὀψώνιον
 2839. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2840. δυνάμεσιν N3I-DPF--- δύναμις
 2841. εἰς P--------- εἰς
 2842. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 2843. καὶ C--------- καί
 2844. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 2845. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2846. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2847. ἑτοίμους A1--APM--- ἕτοιμος
 2848. εἰς P--------- εἰς
 2849. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2850. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 2851. 1Mac 3:29
 2852. καὶ C--------- καί
 2853. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 2854. ὅτι C--------- ὅτι
 2855. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 2856. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2857. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2858. ἐκ P--------- ἐκ
 2859. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2860. θησαυρῶν N2--GPM--- θησαυρός
 2861. καὶ C--------- καί
 2862. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2863. φόροι N2--NPM--- φόρος
 2864. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2865. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 2866. ὀλίγοι A1--NPM--- ὀλίγος
 2867. χάριν N3--ASF--- χάρις
 2868. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2869. διχοστασίας N1A-GSF--- διχοστασία
 2870. καὶ C--------- καί
 2871. πληγῆς N1--GSF--- πληγή
 2872. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2873. κατεσκεύασεν VAI-AAI3S- σκευάζω κατα
 2874. ἐν P--------- ἐν
 2875. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2876. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2877. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2878. ἆραι VA--AAN--- αἴρω
 2879. τὰ RA--APN--- ὁ
 2880. νόμιμα A1--APN--- νόμιμος
 2881. ἃ RR--APN--- ὅς
 2882. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 2883. ἀφ' P--------- ἀπό
 2884. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 2885. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2886. πρώτων A1--GPFS-- πρῶτος
 2887. 1Mac 3:30
 2888. καὶ C--------- καί
 2889. εὐλαβήθη VC--API3S- εὐλαβέομαι
 2890. μὴ D--------- μή
 2891. οὐκ D--------- οὐ
 2892. ἔχῃ V1--PAS3S- ἔχω
 2893. ὡς C--------- ὡς
 2894. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 2895. καὶ C--------- καί
 2896. δὶς D--------- δίς
 2897. εἰς P--------- εἰς
 2898. τὰς RA--APF--- ὁ
 2899. δαπάνας N1--APF--- δαπάνη
 2900. καὶ C--------- καί
 2901. τὰ RA--APN--- ὁ
 2902. δόματα N3M-APN--- δόμα
 2903. ἃ RR--APN--- ὅς
 2904. ἐδίδου V8I-IMI3S- δίδωμι
 2905. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 2906. δαψιλῇ A3H-DSF--- δαψιλής
 2907. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2908. καὶ C--------- καί
 2909. ἐπερίσσευσεν VAI-AAI3S- περισσεύω
 2910. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2911. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2912. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 2913. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2914. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 2915. 1Mac 3:31
 2916. καὶ C--------- καί
 2917. ἠπορεῖτο V2I-IMI3S- ἀπορέω
 2918. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2919. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 2920. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2921. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2922. καὶ C--------- καί
 2923. ἐβουλεύσατο VAI-AMI3S- βουλεύω
 2924. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2925. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 2926. εἰς P--------- εἰς
 2927. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2928. Περσίδα N3D-ASF--- Περσίς
 2929. καὶ C--------- καί
 2930. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 2931. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2932. φόρους N2--APM--- φόρος
 2933. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2934. χωρῶν N1A-GPF--- χώρα
 2935. καὶ C--------- καί
 2936. συναγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω συν
 2937. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2938. πολύ A1P-ASN--- πολύς
 2939. 1Mac 3:32
 2940. καὶ C--------- καί
 2941. κατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 2942. Λυσίαν N1T-ASM--- Λυσίας
 2943. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2944. ἔνδοξον A1B-ASM--- ἔνδοξος
 2945. καὶ C--------- καί
 2946. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2947. γένους N3E-GSN--- γένος
 2948. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2949. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 2950. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2951. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2952. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 2953. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2954. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2955. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2956. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2957. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2958. Εὐφράτου N1M-GSM--- Εὐφράτης
 2959. καὶ C--------- καί
 2960. ἕως D--------- ἕως
 2961. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 2962. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2963. 1Mac 3:33
 2964. καὶ C--------- καί
 2965. τρέφειν V1--PAN--- τρέφω
 2966. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 2967. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2968. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2969. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2970. ἕως D--------- ἕως
 2971. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2972. ἐπιστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἐπι
 2973. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2974. 1Mac 3:34
 2975. καὶ C--------- καί
 2976. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 2977. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2978. τὰς RA--APF--- ὁ
 2979. ἡμίσεις A3U-APF--- ἥμισυς
 2980. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2981. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 2982. καὶ C--------- καί
 2983. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2984. ἐλέφαντας N3T-APM--- ἐλέφας
 2985. καὶ C--------- καί
 2986. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 2987. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2988. περὶ P--------- περί
 2989. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2990. ὧν RR--GPM--- ὅς
 2991. ἠβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 2992. καὶ C--------- καί
 2993. περὶ P--------- περί
 2994. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2995. κατοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω κατα
 2996. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2997. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 2998. καὶ C--------- καί
 2999. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 3000. 1Mac 3:35
 3001. ἀποστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω ἀπο
 3002. ἐπ' P--------- ἐπί
 3003. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3004. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 3005. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3006. ἐκτρῖψαι VA--AAN--- τρίβω ἐκ
 3007. καὶ C--------- καί
 3008. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 3009. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3010. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 3011. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3012. καὶ C--------- καί
 3013. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3014. κατάλειμμα N3M-ASN--- καταλείμμα
 3015. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 3016. καὶ C--------- καί
 3017. ἆραι VA--AAN--- αἴρω
 3018. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3019. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 3020. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3021. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3022. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3023. τόπου N2--GSM--- τόπος
 3024. 1Mac 3:36
 3025. καὶ C--------- καί
 3026. κατοικίσαι VA--AAN--- οἰκίζω κατα
 3027. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3028. ἀλλογενεῖς A3H-APM--- ἀλλογενής
 3029. ἐν P--------- ἐν
 3030. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 3031. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3032. ὁρίοις N2N-DPN--- ὅριον
 3033. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3034. καὶ C--------- καί
 3035. κατακληροδοτῆσαι VA--AAN--- κληροδοτέω κατα
 3036. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3037. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3038. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3039. 1Mac 3:37
 3040. καὶ C--------- καί
 3041. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3042. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3043. παρέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 3044. τὰς RA--APF--- ὁ
 3045. ἡμίσεις A3U-APF--- ἥμισυς
 3046. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3047. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 3048. τὰς RA--APF--- ὁ
 3049. καταλειφθείσας VV--APPAPF λείπω κατα
 3050. καὶ C--------- καί
 3051. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 3052. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3053. Ἀντιοχείας N1A-GSF--- Ἀντιόχεια
 3054. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3055. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3056. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3057. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3058. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 3059. ἑβδόμου A1--GSN--- ἕβδομος
 3060. καὶ C--------- καί
 3061. τεσσαρακοστοῦ A1--GSN--- τεσσαρακοστός
 3062. καὶ C--------- καί
 3063. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 3064. καὶ C--------- καί
 3065. διεπέρασεν VAI-AAI3S- περάω δια
 3066. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3067. Εὐφράτην N1M-ASM--- Εὐφράτης
 3068. ποταμὸν N2--ASM--- ποταμός
 3069. καὶ C--------- καί
 3070. διεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι δια
 3071. τὰς RA--APF--- ὁ
 3072. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 3073. χώρας N1A-APF--- χώρα
 3074. 1Mac 3:38
 3075. καὶ C--------- καί
 3076. ἐπέλεξεν VAI-AAI3S- λέγω ἐπι
 3077. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 3078. Πτολεμαῖον N2--ASM--- Πτολεμαῖος
 3079. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3080. Δορυμένους N1S-GSM--- Δορυμένης
 3081. καὶ C--------- καί
 3082. Νικάνορα N3R-ASM--- Νικάνωρ
 3083. καὶ C--------- καί
 3084. Γοργίαν N1S-ASM--- Γοργίας
 3085. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3086. δυνατοὺς A1--APM--- δυνατός
 3087. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3088. φίλων A1--GPM--- φίλος
 3089. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3090. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3091. 1Mac 3:39
 3092. καὶ C--------- καί
 3093. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3094. μετ' P--------- μετά
 3095. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3096. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3097. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 3098. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3099. καὶ C--------- καί
 3100. ἑπτακισχιλίαν A1A-ASF--- ἑπτακισχίλιος
 3101. ἵππον N2--ASF--- ἵππος
 3102. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3103. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 3104. εἰς P--------- εἰς
 3105. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3106. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 3107. καὶ C--------- καί
 3108. καταφθεῖραι VA--AAN--- φθείρω κατα
 3109. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3110. κατὰ P--------- κατά
 3111. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3112. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3113. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3114. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3115. 1Mac 3:40
 3116. καὶ C--------- καί
 3117. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 3118. σὺν P--------- σύν
 3119. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 3120. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3121. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 3122. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3123. καὶ C--------- καί
 3124. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3125. καὶ C--------- καί
 3126. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 3127. πλησίον D--------- πλησίον
 3128. Αμμαους N---ASM--- Αμμαους
 3129. ἐν P--------- ἐν
 3130. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3131. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3132. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3133. πεδινῇ A1--DSF--- πεδεινός
 3134. 1Mac 3:41
 3135. καὶ C--------- καί
 3136. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 3137. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3138. ἔμποροι N2--NPM--- ἔμπορος
 3139. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3140. χώρας N1A-GSF--- χώρα
 3141. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3142. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 3143. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3144. καὶ C--------- καί
 3145. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 3146. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 3147. καὶ C--------- καί
 3148. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 3149. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 3150. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3151. καὶ C--------- καί
 3152. πέδας N1--APF--- πέδη
 3153. καὶ C--------- καί
 3154. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3155. εἰς P--------- εἰς
 3156. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3157. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 3158. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3159. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 3160. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3161. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3162. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3163. εἰς P--------- εἰς
 3164. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 3165. καὶ C--------- καί
 3166. προσετέθησαν VCI-API3P- τίθημι προς
 3167. πρὸς P--------- πρός
 3168. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3169. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 3170. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 3171. καὶ C--------- καί
 3172. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3173. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 3174. 1Mac 3:42
 3175. καὶ C--------- καί
 3176. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 3177. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3178. καὶ C--------- καί
 3179. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3180. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 3181. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3182. ὅτι C--------- ὅτι
 3183. ἐπληθύνθη VCI-API3S- πληθύνω
 3184. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3185. κακὰ A1--NPN--- κακός
 3186. καὶ C--------- καί
 3187. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3188. δυνάμεις N3I-NPF--- δύναμις
 3189. παρεμβάλλουσιν V1--PAI3P- βάλλω παρα ἐν
 3190. ἐν P--------- ἐν
 3191. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3192. ὁρίοις N2N-DPN--- ὅριον
 3193. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3194. καὶ C--------- καί
 3195. ἐπέγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω ἐπι
 3196. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3197. λόγους N2--APM--- λόγος
 3198. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3199. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3200. οὓς RR--APM--- ὅς
 3201. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 3202. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 3203. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3204. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3205. εἰς P--------- εἰς
 3206. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 3207. καὶ C--------- καί
 3208. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 3209. 1Mac 3:43
 3210. καὶ C--------- καί
 3211. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3212. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 3213. πρὸς P--------- πρός
 3214. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3215. πλησίον D--------- πλησίον
 3216. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3217. ἀναστήσωμεν VA--AAS1P- ἵστημι ἀνα
 3218. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3219. καθαίρεσιν N3I-ASF--- καθαίρεσις
 3220. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3221. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3222. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3223. καὶ C--------- καί
 3224. πολεμήσωμεν VA--AAS1P- πολεμέω
 3225. περὶ P--------- περί
 3226. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3227. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3228. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3229. καὶ C--------- καί
 3230. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3231. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 3232. 1Mac 3:44
 3233. καὶ C--------- καί
 3234. ἠθροίσθη VCI-API3S- ἀθροίζω
 3235. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3236. συναγωγὴ N1--NSF--- συναγωγή
 3237. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3238. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 3239. ἑτοίμους A1--APM--- ἕτοιμος
 3240. εἰς P--------- εἰς
 3241. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 3242. καὶ C--------- καί
 3243. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3244. προσεύξασθαι VA--AMN--- εὔχομαι προς
 3245. καὶ C--------- καί
 3246. αἰτῆσαι VA--AAN--- αἰτέω
 3247. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3248. καὶ C--------- καί
 3249. οἰκτιρμούς N2--APM--- οἰκτιρμός
 3250. 1Mac 3:45
 3251. καὶ C--------- καί
 3252. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 3253. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3254. ἀοίκητος A1B-NSM--- ἀοίκητος
 3255. ὡς C--------- ὡς
 3256. ἔρημος N2--NSF--- ἔρημος
 3257. οὐκ D--------- οὐ
 3258. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3259. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3260. εἰσπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι εἰς
 3261. καὶ C--------- καί
 3262. ἐκπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι ἐκ
 3263. ἐκ P--------- ἐκ
 3264. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3265. γενημάτων N3M-GPN--- γένημα
 3266. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3267. καὶ C--------- καί
 3268. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3269. ἁγίασμα N3M-NSN--- ἁγίασμα
 3270. καταπατούμενον V2--PPPNSN πατέω κατα
 3271. καὶ C--------- καί
 3272. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3273. ἀλλογενῶν A3H-GPM--- ἀλλογενής
 3274. ἐν P--------- ἐν
 3275. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3276. ἄκρᾳ N1A-DSF--- ἄκρα
 3277. κατάλυμα N3M-ASN--- κατάλυμα
 3278. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3279. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 3280. καὶ C--------- καί
 3281. ἐξήρθη VCI-API3S- αἴρω ἐκ
 3282. τέρψις N3I-NSF--- τέρψις
 3283. ἐξ P--------- ἐκ
 3284. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 3285. καὶ C--------- καί
 3286. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 3287. αὐλὸς N2--NSM--- αὐλός
 3288. καὶ C--------- καί
 3289. κινύρα N1A-NSF--- κινύρα
 3290. 1Mac 3:46
 3291. καὶ C--------- καί
 3292. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 3293. καὶ C--------- καί
 3294. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3295. εἰς P--------- εἰς
 3296. Μασσηφα N---AS---- Μασσηφα
 3297. κατέναντι D--------- κατέναντι
 3298. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 3299. ὅτι C--------- ὅτι
 3300. τόπος N2--NSM--- τόπος
 3301. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 3302. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3303. ἐν P--------- ἐν
 3304. Μασσηφα N---DS---- Μασσηφα
 3305. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3306. πρότερον A1--ASN--- πρότερος
 3307. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3308. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3309. 1Mac 3:47
 3310. καὶ C--------- καί
 3311. ἐνήστευσαν VAI-AAI3P- νηστεύω
 3312. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3313. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3314. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3315. καὶ C--------- καί
 3316. περιεβάλοντο VBI-AMI3P- βάλλω περι
 3317. σάκκους N2--ASM--- σάκκος
 3318. καὶ C--------- καί
 3319. σποδὸν N2--ASM--- σποδός
 3320. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3321. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3322. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3323. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3324. καὶ C--------- καί
 3325. διέρρηξαν VAI-AAI3P- ῥήγνυμι δια
 3326. τὰ RA--APN--- ὁ
 3327. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3328. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3329. 1Mac 3:48
 3330. καὶ C--------- καί
 3331. ἐξεπέτασαν VA--AAPASN ἐτάζω ἐκ ἐπι
 3332. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3333. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 3334. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3335. νόμου N2--GSM--- νόμος
 3336. περὶ P--------- περί
 3337. ὧν RR--GPM--- ὅς
 3338. ἐξηρεύνων V3I-IAI3P- ἐρευνάω ἐκ
 3339. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3340. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 3341. τὰ RA--APN--- ὁ
 3342. ὁμοιώματα N3M-APN--- ὁμοίωμα
 3343. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3344. εἰδώλων N2N-GPN--- εἴδωλον
 3345. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3346. 1Mac 3:49
 3347. καὶ C--------- καί
 3348. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 3349. τὰ RA--APN--- ὁ
 3350. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3351. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3352. ἱερωσύνης N1--GSF--- ἱερωσύνη
 3353. καὶ C--------- καί
 3354. τὰ RA--APN--- ὁ
 3355. πρωτογενήματα N3M-APN--- πρωτογένημα
 3356. καὶ C--------- καί
 3357. τὰς RA--APF--- ὁ
 3358. δεκάτας A1--APF--- δέκατος
 3359. καὶ C--------- καί
 3360. ἤγειραν VAI-AAI3P- ἀγείρω
 3361. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3362. ναζιραίους A1A-APM--- ναζιραίος
 3363. οἳ RR--NPM--- ὅς
 3364. ἐπλήρωσαν VAI-AAI3P- πληρόω
 3365. τὰς RA--APF--- ὁ
 3366. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 3367. 1Mac 3:50
 3368. καὶ C--------- καί
 3369. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 3370. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 3371. εἰς P--------- εἰς
 3372. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3373. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3374. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3375. τί RI--ASN--- τίς
 3376. ποιήσωμεν VF--FAI1P- ποιέω
 3377. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 3378. καὶ C--------- καί
 3379. ποῦ D--------- ποῦ
 3380. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3381. ἀπαγάγωμεν VB--AAS1P- ἄγω ἀπο
 3382. 1Mac 3:51
 3383. καὶ C--------- καί
 3384. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3385. ἅγιά A1A-NPN--- ἅγιος
 3386. σου RP--GS---- σύ
 3387. καταπεπάτηνται VM--XMI3P- πατέω κατα
 3388. καὶ C--------- καί
 3389. βεβήλωνται V4--PMS3P- βεβηλόω
 3390. καὶ C--------- καί
 3391. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3392. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 3393. σου RP--GS---- σύ
 3394. ἐν P--------- ἐν
 3395. πένθει N3E-DSN--- πένθος
 3396. καὶ C--------- καί
 3397. ταπεινώσει N3I-DSF--- ταπείνωσις
 3398. 1Mac 3:52
 3399. καὶ C--------- καί
 3400. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3401. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3402. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 3403. συνῆκται VK--XMI3S- ἄγω συν
 3404. ἐφ' P--------- ἐπί
 3405. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3406. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3407. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 3408. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3409. σὺ RP--NS---- σύ
 3410. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 3411. ἃ RR--APN--- ὅς
 3412. λογίζονται V1--PMI3P- λογίζομαι
 3413. ἐφ' P--------- ἐπί
 3414. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3415. 1Mac 3:53
 3416. πῶς D--------- πῶς
 3417. δυνησόμεθα VF--FMI1P- δύναμαι
 3418. ὑποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ὑπο
 3419. κατὰ P--------- κατά
 3420. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3421. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3422. ἐὰν C--------- ἐάν
 3423. μὴ D--------- μή
 3424. σὺ RP--NS---- σύ
 3425. βοηθήσῃς VA--AAS2S- βοηθέω
 3426. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3427. 1Mac 3:54
 3428. καὶ C--------- καί
 3429. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 3430. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3431. σάλπιγξιν N3G-DPF--- σάλπιγξ
 3432. καὶ C--------- καί
 3433. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 3434. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 3435. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 3436. 1Mac 3:55
 3437. καὶ C--------- καί
 3438. μετὰ P--------- μετά
 3439. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3440. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 3441. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3442. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 3443. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3444. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3445. χιλιάρχους N2--APM--- χιλίαρχος
 3446. καὶ C--------- καί
 3447. ἑκατοντάρχους N2--APM--- ἑκατόνταρχος
 3448. καὶ C--------- καί
 3449. πεντηκοντάρχους N2--APM--- πεντηκοντάρχος
 3450. καὶ C--------- καί
 3451. δεκαδάρχους N2--APM--- δεκάδαρχος
 3452. 1Mac 3:56
 3453. καὶ C--------- καί
 3454. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3455. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3456. οἰκοδομοῦσιν V2--PAPDPM οἰκοδομέω
 3457. οἰκίας N1A-APF--- οἰκία
 3458. καὶ C--------- καί
 3459. μνηστευομένοις V1--PMPDPM μνηστεύομαι
 3460. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 3461. καὶ C--------- καί
 3462. φυτεύουσιν V1--PAI3P- φυτεύω
 3463. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 3464. καὶ C--------- καί
 3465. δειλοῖς A1--DPM--- δειλός
 3466. ἀποστρέφειν V1--PAN--- στρέφω ἀπο
 3467. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 3468. εἰς P--------- εἰς
 3469. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3470. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3471. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3472. κατὰ P--------- κατά
 3473. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3474. νόμον N2--ASM--- νόμος
 3475. 1Mac 3:57
 3476. καὶ C--------- καί
 3477. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 3478. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3479. παρεμβολή N1--NSF--- παρεμβολή
 3480. καὶ C--------- καί
 3481. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 3482. κατὰ P--------- κατά
 3483. νότον N2--ASM--- νότος
 3484. Αμμαους N---GS---- Αμμαους
 3485. 1Mac 3:58
 3486. καὶ C--------- καί
 3487. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3488. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3489. περιζώσασθε VA--AMI2P- ζώννυμι περι
 3490. καὶ C--------- καί
 3491. γίνεσθε V1--PMI2P- γίγνομαι
 3492. εἰς P--------- εἰς
 3493. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3494. δυνατοὺς A1--APM--- δυνατός
 3495. καὶ C--------- καί
 3496. γίνεσθε V1--PMI2P- γίγνομαι
 3497. ἕτοιμοι A1--NPM--- ἕτοιμος
 3498. εἰς P--------- εἰς
 3499. πρωὶ D--------- πρωί
 3500. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3501. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 3502. ἐν P--------- ἐν
 3503. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3504. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 3505. τούτοις RD--DPN--- οὗτος
 3506. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3507. ἐπισυνηγμένοις VK--XMPDPN ἄγω ἐπι συν
 3508. ἐφ' P--------- ἐπί
 3509. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3510. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 3511. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3512. καὶ C--------- καί
 3513. τὰ RA--APN--- ὁ
 3514. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 3515. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3516. 1Mac 3:59
 3517. ὅτι C--------- ὅτι
 3518. κρεῖσσον A3C-ASN--- κρείσσων
 3519. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3520. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 3521. ἐν P--------- ἐν
 3522. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3523. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 3524. ἢ C--------- ἤ
 3525. ἐπιδεῖν V2--PAN--- δέω ἐπι
 3526. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3527. τὰ RA--APN--- ὁ
 3528. κακὰ A1--APN--- κακός
 3529. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3530. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 3531. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3532. καὶ C--------- καί
 3533. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3534. ἁγίων A1A-GPN--- ἅγιος
 3535. 1Mac 3:60
 3536. ὡς C--------- ὡς
 3537. δ' X--------- δέ
 3538. ἂν X--------- ἄν
 3539. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 3540. θέλημα N3T-NSN--- θέλημα
 3541. ἐν P--------- ἐν
 3542. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 3543. οὕτως D--------- οὕτως
 3544. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 3545. 1Mac 4:1
 3546. καὶ C--------- καί
 3547. παρέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 3548. Γοργίας N1S-NSM--- Γοργίας
 3549. πεντακισχιλίους A1A-APM--- πεντακισχίλιοι
 3550. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3551. καὶ C--------- καί
 3552. χιλίαν A1A-ASF--- χίλιος
 3553. ἵππον N2--ASF--- ἵππος
 3554. ἐκλεκτήν A1--ASF--- ἐκλεκτός
 3555. καὶ C--------- καί
 3556. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 3557. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3558. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 3559. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 3560. 1Mac 4:2
 3561. ὥστε C--------- ὥστε
 3562. ἐπιβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐπι
 3563. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3564. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3565. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 3566. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3567. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3568. καὶ C--------- καί
 3569. πατάξαι VA--AAN--- πατάσσω
 3570. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3571. ἄφνω D--------- ἄφνω
 3572. καὶ C--------- καί
 3573. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3574. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3575. ἄκρας N1A-GSF--- ἄκρα
 3576. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3577. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3578. ὁδηγοί N2--NPM--- ὁδηγός
 3579. 1Mac 4:3
 3580. καὶ C--------- καί
 3581. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 3582. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3583. καὶ C--------- καί
 3584. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 3585. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3586. καὶ C--------- καί
 3587. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3588. δυνατοὶ A1--NPM--- δυνατός
 3589. πατάξαι VA--AAN--- πατάσσω
 3590. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3591. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 3592. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3593. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3594. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3595. ἐν P--------- ἐν
 3596. Αμμαους N---DS---- Αμμαους
 3597. 1Mac 4:4
 3598. ἕως C--------- ἕως
 3599. ἔτι D--------- ἔτι
 3600. ἐσκορπισμέναι VT--XMPNPF σκορπίζω
 3601. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 3602. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3603. δυνάμεις N3I-NPF--- δύναμις
 3604. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3605. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3606. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 3607. 1Mac 4:5
 3608. καὶ C--------- καί
 3609. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 3610. Γοργίας N1T-NSM--- Γοργίας
 3611. εἰς P--------- εἰς
 3612. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3613. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 3614. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 3615. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 3616. καὶ C--------- καί
 3617. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 3618. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 3619. καὶ C--------- καί
 3620. ἐζήτει V2I-IAI3S- ζητέω
 3621. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3622. ἐν P--------- ἐν
 3623. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3624. ὄρεσιν N3E-DPN--- ὄρος
 3625. ὅτι C--------- ὅτι
 3626. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3627. φεύγουσιν V1--PAI3P- φεύγω
 3628. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3629. ἀφ' P--------- ἀπό
 3630. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3631. 1Mac 4:6
 3632. καὶ C--------- καί
 3633. ἅμα D--------- ἅμα
 3634. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3635. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 3636. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3637. ἐν P--------- ἐν
 3638. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3639. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 3640. ἐν P--------- ἐν
 3641. τρισχιλίοις A1A-DPM--- τρισχίλιοι
 3642. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 3643. πλὴν D--------- πλήν
 3644. καλύμματα N3M-APN--- κάλυμμα
 3645. καὶ C--------- καί
 3646. μαχαίρας N1--APF--- μάχαιρα
 3647. οὐκ D--------- οὐ
 3648. εἶχον V1I-IAI3P- ἔχω
 3649. ὡς C--------- ὡς
 3650. ἠβούλοντο V1I-IMI3P- βούλομαι
 3651. 1Mac 4:7
 3652. καὶ C--------- καί
 3653. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 3654. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 3655. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 3656. ἰσχυρὰν A1A-ASF--- ἰσχυρός
 3657. καὶ C--------- καί
 3658. τεθωρακισμένην VT--XPPASF θωρακίζω
 3659. καὶ C--------- καί
 3660. ἵππον N2--ASF--- ἵππος
 3661. κυκλοῦσαν V4--PAPASF κυκλόω
 3662. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3663. καὶ C--------- καί
 3664. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3665. διδακτοὶ A1--NPM--- διδακτός
 3666. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 3667. 1Mac 4:8
 3668. καὶ C--------- καί
 3669. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3670. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3671. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3672. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 3673. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3674. μετ' P--------- μετά
 3675. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3676. μὴ D--------- μή
 3677. φοβεῖσθε V2--PMD2P- φοβέω
 3678. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3679. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 3680. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3681. καὶ C--------- καί
 3682. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3683. ὅρμημα N3M-ASN--- ὅρμημα
 3684. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3685. μὴ D--------- μή
 3686. δειλωθῆτε VC--APS2P- δειλόομαι
 3687. 1Mac 4:9
 3688. μνήσθητε VS--APD2P- μιμνήσκω
 3689. ὡς C--------- ὡς
 3690. ἐσώθησαν VCI-API3P- σώζω
 3691. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3692. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 3693. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3694. ἐν P--------- ἐν
 3695. θαλάσσῃ N1S-DSF--- θάλασσα
 3696. ἐρυθρᾷ A1A-DSF--- ἐρυθρός
 3697. ὅτε D--------- ὅτε
 3698. ἐδίωκεν V1I-IAI3S- διώκω
 3699. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3700. Φαραω N---NSM--- Φαραώ
 3701. ἐν P--------- ἐν
 3702. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 3703. 1Mac 4:10
 3704. καὶ C--------- καί
 3705. νῦν D--------- νῦν
 3706. βοήσωμεν VA--AAS1P- βοάω
 3707. εἰς P--------- εἰς
 3708. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 3709. εἰ C--------- εἰ
 3710. θελήσει VF--FAI3S- θέλω
 3711. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3712. καὶ C--------- καί
 3713. μνησθήσεται VS--FPI3S- μιμνήσκω
 3714. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 3715. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 3716. καὶ C--------- καί
 3717. συντρίψει VF--FAI3S- τρίβω συν
 3718. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3719. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 3720. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3721. κατὰ P--------- κατά
 3722. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3723. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3724. σήμερον D--------- σήμερον
 3725. 1Mac 4:11
 3726. καὶ C--------- καί
 3727. γνώσονται VF--FMI3P- γιγνώσκω
 3728. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3729. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3730. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 3731. ὅτι C--------- ὅτι
 3732. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3733. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3734. λυτρούμενος V4--PMPNSM λυτρόω
 3735. καὶ C--------- καί
 3736. σῴζων V1--PAPNSM σώζω
 3737. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3738. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3739. 1Mac 4:12
 3740. καὶ C--------- καί
 3741. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 3742. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3743. ἀλλόφυλοι A1B-NPM--- ἀλλόφυλος
 3744. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3745. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 3746. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3747. καὶ C--------- καί
 3748. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 3749. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3750. ἐρχομένους V1--PMPAPM ἔρχομαι
 3751. ἐξ P--------- ἐκ
 3752. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 3753. 1Mac 4:13
 3754. καὶ C--------- καί
 3755. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 3756. ἐκ P--------- ἐκ
 3757. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3758. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 3759. εἰς P--------- εἰς
 3760. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 3761. καὶ C--------- καί
 3762. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 3763. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3764. παρὰ P--------- παρά
 3765. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 3766. 1Mac 4:14
 3767. καὶ C--------- καί
 3768. συνῆψαν VAI-AAI3P- ἅπτω συν
 3769. καὶ C--------- καί
 3770. συνετρίβησαν VDI-API3P- τρίβω συν
 3771. τὰ RA--APN--- ὁ
 3772. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 3773. καὶ C--------- καί
 3774. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 3775. εἰς P--------- εἰς
 3776. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3777. πεδίον N2N-ASN--- πεδίον
 3778. 1Mac 4:15
 3779. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3780. δὲ X--------- δέ
 3781. ἔσχατοι A1--NPM--- ἔσχατος
 3782. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3783. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 3784. ἐν P--------- ἐν
 3785. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 3786. καὶ C--------- καί
 3787. ἐδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω
 3788. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3789. ἕως D--------- ἕως
 3790. Γαζηρων N---GS---- Γαζηρων
 3791. καὶ C--------- καί
 3792. ἕως D--------- ἕως
 3793. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3794. πεδίων N2N-GPN--- πεδίον
 3795. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3796. Ιδουμαίας N1A-GSF--- Ιδουμαία
 3797. καὶ C--------- καί
 3798. Ἀζώτου N2--GSF--- Ἄζωτος
 3799. καὶ C--------- καί
 3800. Ιαμνείας N---GS---- Ιαμνεία
 3801. καὶ C--------- καί
 3802. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 3803. ἐξ P--------- ἐκ
 3804. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3805. εἰς P--------- εἰς
 3806. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3807. τρισχιλίους A1A-APM--- τρισχίλιοι
 3808. 1Mac 4:16
 3809. καὶ C--------- καί
 3810. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 3811. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3812. καὶ C--------- καί
 3813. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3814. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 3815. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3816. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3817. διώκειν V1--PAN--- διώκω
 3818. ὄπισθεν P--------- ὄπισθέν
 3819. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3820. 1Mac 4:17
 3821. καὶ C--------- καί
 3822. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3823. πρὸς P--------- πρός
 3824. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3825. λαόν N2--ASM--- λαός
 3826. μὴ D--------- μή
 3827. ἐπιθυμήσητε VA--AAS2P- θυμέω ἐπι
 3828. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3829. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 3830. ὅτι C--------- ὅτι
 3831. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 3832. ἐξ P--------- ἐκ
 3833. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 3834. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3835. 1Mac 4:18
 3836. καὶ C--------- καί
 3837. Γοργίας N1T-NSM--- Γοργίας
 3838. καὶ C--------- καί
 3839. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3840. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 3841. ἐν P--------- ἐν
 3842. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3843. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 3844. ἐγγὺς P--------- ἐγγύς
 3845. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3846. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 3847. στῆτε VH--AAD2P- ἵστημι
 3848. νῦν D--------- νῦν
 3849. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3850. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3851. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 3852. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3853. καὶ C--------- καί
 3854. πολεμήσατε VA--AAD2P- πολεμέω
 3855. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3856. καὶ C--------- καί
 3857. μετὰ P--------- μετά
 3858. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3859. λάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω
 3860. τὰ RA--APN--- ὁ
 3861. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3862. μετὰ P--------- μετά
 3863. παρρησίας N1A-GSF--- παρρησία
 3864. 1Mac 4:19
 3865. ἔτι D--------- ἔτι
 3866. πληροῦντος V4--PAPGSM πληρόω
 3867. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 3868. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3869. μέρος N3E-NSN--- μέρος
 3870. τι RI--NSN--- τις
 3871. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 3872. ἐκκύπτον V1--PAPNSN κύπτω ἐκ
 3873. ἐκ P--------- ἐκ
 3874. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3875. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 3876. 1Mac 4:20
 3877. καὶ C--------- καί
 3878. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 3879. ὅτι C--------- ὅτι
 3880. τετρόπωνται VX--XPI3P- τροπόω
 3881. καὶ C--------- καί
 3882. ἐμπυρίζουσιν V1--PAI3P- πυρίζω ἐν
 3883. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3884. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 3885. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3886. γὰρ X--------- γάρ
 3887. καπνὸς N2--NSM--- καπνός
 3888. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3889. θεωρούμενος V2--PPPNSM θεωρέω
 3890. ἐνεφάνιζεν V1I-IAI3S- φανίζω ἐν
 3891. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3892. γεγονός VX--XAPASN γίγνομαι
 3893. 1Mac 4:21
 3894. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3895. δὲ X--------- δέ
 3896. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3897. συνιδόντες VB--AAPNPM ὁράω συν
 3898. ἐδειλώθησαν VCI-API3P- δειλόομαι
 3899. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3900. συνιδόντες VB--AAPNPM ὁράω συν
 3901. δὲ X--------- δέ
 3902. καὶ D--------- καί
 3903. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3904. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 3905. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 3906. ἐν P--------- ἐν
 3907. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3908. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 3909. ἑτοίμην A1--ASF--- ἕτοιμος
 3910. εἰς P--------- εἰς
 3911. παράταξιν N3I-ASF--- παράταξις
 3912. 1Mac 4:22
 3913. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 3914. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3915. εἰς P--------- εἰς
 3916. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3917. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 3918. 1Mac 4:23
 3919. καὶ C--------- καί
 3920. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 3921. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 3922. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3923. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3924. σκυλείαν N1A-ASF--- σκυλεία
 3925. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3926. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 3927. καὶ C--------- καί
 3928. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 3929. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 3930. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 3931. καὶ C--------- καί
 3932. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 3933. καὶ C--------- καί
 3934. ὑάκινθον N2--ASF--- ὑάκινθος
 3935. καὶ C--------- καί
 3936. πορφύραν N1A-ASF--- πορφύρα
 3937. θαλασσίαν A1A-ASF--- θαλάσσιος
 3938. καὶ C--------- καί
 3939. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 3940. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 3941. 1Mac 4:24
 3942. καὶ C--------- καί
 3943. ἐπιστραφέντες VD--APPNPM στρέφω ἐπι
 3944. ὕμνουν V2--IAI3P- ὑμνέω
 3945. καὶ C--------- καί
 3946. εὐλόγουν V2--IAI3P- εὐλογέω
 3947. εἰς P--------- εἰς
 3948. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 3949. ὅτι C--------- ὅτι
 3950. καλόν A1--ASM--- καλός
 3951. ὅτι C--------- ὅτι
 3952. εἰς P--------- εἰς
 3953. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3954. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3955. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3956. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3957. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3958. 1Mac 4:25
 3959. καὶ C--------- καί
 3960. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3961. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 3962. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 3963. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3964. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3965. ἐν P--------- ἐν
 3966. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3967. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3968. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3969. 1Mac 4:26
 3970. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 3971. δὲ X--------- δέ
 3972. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3973. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 3974. διεσώθησαν VCI-API3P- σώζω δια
 3975. παραγενηθέντες VC--APPNPM γίγνομαι παρα
 3976. ἀπήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀπο
 3977. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3978. Λυσίᾳ N1T-DSM--- Λυσίας
 3979. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3980. τὰ RA--APN--- ὁ
 3981. συμβεβηκότα VX--XAPAPN βαίνω συν
 3982. 1Mac 4:27
 3983. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3984. δὲ X--------- δέ
 3985. ἀκούσας VA--AAPNSM ἀκούω
 3986. συνεχύθη VCI-API3S- χέω συν
 3987. καὶ C--------- καί
 3988. ἠθύμει V2I-IAI3S- ἀθυμέω
 3989. ὅτι C--------- ὅτι
 3990. οὐχ D--------- οὐ
 3991. οἷα A1A-APN--- οἷος
 3992. ἤθελεν V1I-IAI3S- θέλω
 3993. τοιαῦτα A1--NPN--- τοιοῦτος
 3994. ἐγεγόνει VXI-YAI3S- γίγνομαι
 3995. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3996. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3997. καὶ C--------- καί
 3998. οὐχ D--------- οὐ
 3999. οἷα A1A-APN--- οἷος
 4000. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4001. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 4002. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4003. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4004. ἐξέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἐκ
 4005. 1Mac 4:28
 4006. καὶ C--------- καί
 4007. ἐν P--------- ἐν
 4008. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4009. ἐρχομένῳ V1--PMPDSM ἔρχομαι
 4010. ἐνιαυτῷ N2--DSM--- ἐνιαυτός
 4011. συνελόχησεν VAI-AAI3S- λοχάω συν
 4012. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 4013. ἐπιλέκτων A1B-GPM--- ἐπίλεκτος
 4014. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 4015. χιλιάδας N3D-APF--- χιλίας
 4016. καὶ C--------- καί
 4017. πεντακισχιλίαν A1A-ASF--- πεντακισχίλιος
 4018. ἵππον N2--ASF--- ἵππος
 4019. ὥστε C--------- ὥστε
 4020. ἐκπολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω ἐκ
 4021. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4022. 1Mac 4:29
 4023. καὶ C--------- καί
 4024. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4025. εἰς P--------- εἰς
 4026. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4027. Ιδουμαίαν N1A-ASF--- Ιδουμαία
 4028. καὶ C--------- καί
 4029. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 4030. ἐν P--------- ἐν
 4031. Βαιθσουροις N---DP---- Βαιθσουρα
 4032. καὶ C--------- καί
 4033. συνήντησεν VAI-AAI3S- ἀντάω συν
 4034. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4035. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 4036. ἐν P--------- ἐν
 4037. δέκα M--------- δέκα
 4038. χιλιάσιν N3D-DPF--- χιλίας
 4039. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 4040. 1Mac 4:30
 4041. καὶ C--------- καί
 4042. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4043. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4044. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4045. ἰσχυρὰν A1A-ASF--- ἰσχυρός
 4046. καὶ C--------- καί
 4047. προσηύξατο VAI-AMI3S- εὔχομαι προς
 4048. καὶ C--------- καί
 4049. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4050. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 4051. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4052. ὁ RA--VSM--- ὁ
 4053. σωτὴρ N3--VSM--- σωτήρ
 4054. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4055. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4056. συντρίψας VA--AAPNSM τρίβω συν
 4057. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4058. ὅρμημα N3M-ASN--- ὅρμημα
 4059. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4060. δυνατοῦ A1--GSM--- δυνατός
 4061. ἐν P--------- ἐν
 4062. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4063. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4064. δούλου N2--GSM--- δοῦλος
 4065. σου RP--GS---- σύ
 4066. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4067. καὶ C--------- καί
 4068. παρέδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι παρα
 4069. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4070. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4071. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4072. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 4073. εἰς P--------- εἰς
 4074. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4075. Ιωναθου N1T-GSM--- Ιωναθας
 4076. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4077. Σαουλ N---GSM--- Σαούλ
 4078. καὶ C--------- καί
 4079. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4080. αἴροντος V1--PAPGSM αἴρω
 4081. τὰ RA--APN--- ὁ
 4082. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4083. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4084. 1Mac 4:31
 4085. οὕτως D--------- οὕτως
 4086. σύγκλεισον VA--AAD2S- κλείω συν
 4087. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4088. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4089. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4090. ἐν P--------- ἐν
 4091. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4092. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4093. σου RP--GS---- σύ
 4094. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4095. καὶ C--------- καί
 4096. αἰσχυνθήτωσαν VC--APD3P- αἰσχύνω
 4097. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4098. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4099. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 4100. καὶ C--------- καί
 4101. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4102. ἵππῳ N2--DSF--- ἵππος
 4103. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4104. 1Mac 4:32
 4105. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4106. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4107. δειλίαν N1A-ASF--- δειλία
 4108. καὶ C--------- καί
 4109. τῆξον VA--AAD2S- τήκω
 4110. θράσος N3E-ASN--- θράσος
 4111. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 4112. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4113. καὶ C--------- καί
 4114. σαλευθήτωσαν VC--APD3P- σαλεύω
 4115. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4116. συντριβῇ N1--DSF--- συντριβή
 4117. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4118. 1Mac 4:33
 4119. κατάβαλε VB--AAD2S- βάλλω κατα
 4120. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4121. ῥομφαίᾳ N1A-DSF--- ῥομφαία
 4122. ἀγαπώντων V3--PAPGPM ἀγαπάω
 4123. σε RP--AS---- σύ
 4124. καὶ C--------- καί
 4125. αἰνεσάτωσάν VA--AAD3P- αἰνέω
 4126. σε RP--AS---- σύ
 4127. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4128. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4129. εἰδότες VX--XAPNPM οἶδα
 4130. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4131. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 4132. σου RP--GS---- σύ
 4133. ἐν P--------- ἐν
 4134. ὕμνοις N2--DPM--- ὕμνος
 4135. 1Mac 4:34
 4136. καὶ C--------- καί
 4137. συνέβαλλον V1I-IAI3P- βάλλω συν
 4138. ἀλλήλοις RD--DPM--- ἀλλήλω
 4139. καὶ C--------- καί
 4140. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 4141. ἐκ P--------- ἐκ
 4142. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4143. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 4144. Λυσίου N1T-GSM--- Λυσίας
 4145. εἰς P--------- εἰς
 4146. πεντακισχιλίους A1A-APM--- πεντακισχίλιοι
 4147. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4148. καὶ C--------- καί
 4149. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 4150. ἐξ P--------- ἐκ
 4151. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 4152. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4153. 1Mac 4:35
 4154. ἰδὼν VB--AAPNSM ὁράω
 4155. δὲ X--------- δέ
 4156. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 4157. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4158. γενομένην VB--AMPASF γίγνομαι
 4159. τροπὴν N1--ASF--- τροπή
 4160. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4161. αὑτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4162. συντάξεως N3I-GSF--- σύνταξις
 4163. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4164. δὲ X--------- δέ
 4165. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 4166. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4167. γεγενημένον VM--XMPASN γίγνομαι
 4168. θάρσος N3E-ASN--- θάρσος
 4169. καὶ C--------- καί
 4170. ὡς C--------- ὡς
 4171. ἕτοιμοί A1--NPM--- ἕτοιμος
 4172. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 4173. ἢ C--------- ἤ
 4174. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 4175. ἢ C--------- ἤ
 4176. τεθνηκέναι VX--XAN--- θνήσκω
 4177. γενναίως D--------- γενναίως
 4178. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 4179. εἰς P--------- εἰς
 4180. Ἀντιόχειαν N1A-ASF--- Ἀντιόχεια
 4181. καὶ C--------- καί
 4182. ἐξενολόγει V2I-IAI3S- ξενολογέω
 4183. πλεοναστὸν A1--ASM--- πλεοναστός
 4184. πάλιν D--------- πάλιν
 4185. παραγίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι παρα
 4186. εἰς P--------- εἰς
 4187. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4188. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 4189. 1Mac 4:36
 4190. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4191. δὲ X--------- δέ
 4192. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 4193. καὶ C--------- καί
 4194. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4195. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4196. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4197. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4198. συνετρίβησαν VDI-API3P- τρίβω συν
 4199. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4200. ἐχθροὶ A1A-NPM--- ἐχθρός
 4201. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4202. ἀναβῶμεν VZ--AAS1P- βαίνω ἀνα
 4203. καθαρίσαι VA--AAN--- καθαρίζω
 4204. τὰ RA--APN--- ὁ
 4205. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 4206. καὶ C--------- καί
 4207. ἐγκαινίσαι VA--AAN--- καινίζω ἐν
 4208. 1Mac 4:37
 4209. καὶ C--------- καί
 4210. συνήχθη VQI-API3S- ἄγω συν
 4211. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4212. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 4213. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4214. καὶ C--------- καί
 4215. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 4216. εἰς P--------- εἰς
 4217. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 4218. Σιων N---GS---- Σιων
 4219. 1Mac 4:38
 4220. καὶ C--------- καί
 4221. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 4222. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4223. ἁγίασμα N3M-ASN--- ἁγίασμα
 4224. ἠρημωμένον VM--XMPASN ἐρημόω
 4225. καὶ C--------- καί
 4226. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4227. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4228. βεβηλωμένον V4--PMPASN βεβηλόω
 4229. καὶ C--------- καί
 4230. τὰς RA--APF--- ὁ
 4231. θύρας N1A-APF--- θύρα
 4232. κατακεκαυμένας VM--XMPAPF καύω κατα
 4233. καὶ C--------- καί
 4234. ἐν P--------- ἐν
 4235. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4236. αὐλαῖς N1--DPF--- αὐλή
 4237. φυτὰ N2N-APN--- φυτόν
 4238. πεφυκότα VX--XAPAPN φύω
 4239. ὡς C--------- ὡς
 4240. ἐν P--------- ἐν
 4241. δρυμῷ N2--DSM--- δρυμός
 4242. ἢ C--------- ἤ
 4243. ὡς C--------- ὡς
 4244. ἐν P--------- ἐν
 4245. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 4246. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4247. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 4248. καὶ C--------- καί
 4249. τὰ RA--APN--- ὁ
 4250. παστοφόρια N2N-APN--- παστοφόριον
 4251. καθῃρημένα VM--XMPAPN αἱρέω κατα
 4252. 1Mac 4:39
 4253. καὶ C--------- καί
 4254. διέρρηξαν VAI-AAI3P- ῥήγνυμι δια
 4255. τὰ RA--APN--- ὁ
 4256. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 4257. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4258. καὶ C--------- καί
 4259. ἐκόψαντο VAI-AMI3P- κόπτω
 4260. κοπετὸν N2--ASM--- κοπετός
 4261. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 4262. καὶ C--------- καί
 4263. ἐπέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι ἐπι
 4264. σποδὸν N2--ASF--- σποδός
 4265. 1Mac 4:40
 4266. καὶ C--------- καί
 4267. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 4268. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4269. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4270. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4271. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4272. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4273. καὶ C--------- καί
 4274. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 4275. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4276. σάλπιγξιν N3G-DPF--- σάλπιγξ
 4277. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4278. σημασιῶν N1A-GPF--- σημασία
 4279. καὶ C--------- καί
 4280. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 4281. εἰς P--------- εἰς
 4282. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 4283. 1Mac 4:41
 4284. τότε D--------- τότε
 4285. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 4286. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 4287. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 4288. πολεμεῖν V2--PAN--- πολεμέω
 4289. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4290. ἐν P--------- ἐν
 4291. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4292. ἄκρᾳ N1A-DSF--- ἄκρα
 4293. ἕως C--------- ἕως
 4294. καθαρίσῃ VA--AAS3S- καθαρίζω
 4295. τὰ RA--APN--- ὁ
 4296. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 4297. 1Mac 4:42
 4298. καὶ C--------- καί
 4299. ἐπελέξατο VAI-AMI3S- λέγω ἐπι
 4300. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 4301. ἀμώμους A1B-APM--- ἄμωμος
 4302. θελητὰς A3H-APM--- θελητής
 4303. νόμου N2--GSM--- νόμος
 4304. 1Mac 4:43
 4305. καὶ C--------- καί
 4306. ἐκαθάρισαν VAI-AAI3P- καθαρίζω
 4307. τὰ RA--APN--- ὁ
 4308. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 4309. καὶ C--------- καί
 4310. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 4311. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4312. λίθους N2--APM--- λίθος
 4313. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4314. μιασμοῦ N2--GSM--- μιασμός
 4315. εἰς P--------- εἰς
 4316. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4317. ἀκάθαρτον A1B-ASM--- ἀκάθαρτος
 4318. 1Mac 4:44
 4319. καὶ C--------- καί
 4320. ἐβουλεύσαντο VAI-AMI3P- βουλεύω
 4321. περὶ P--------- περί
 4322. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4323. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 4324. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4325. ὁλοκαυτώσεως N3I-GSF--- ὁλοκαύτωσις
 4326. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4327. βεβηλωμένου V4--PPPGSM βεβηλόω
 4328. τί RI--ASN--- τίς
 4329. αὐτῷ RD--DSN--- αὐτός
 4330. ποιήσωσιν VA--AAS3P- ποιέω
 4331. 1Mac 4:45
 4332. καὶ C--------- καί
 4333. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 4334. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4335. βουλὴ N1--NSF--- βουλή
 4336. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 4337. καθελεῖν VB--AAN--- αἱρέω κατα
 4338. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 4339. μήποτε D--------- μήποτε
 4340. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 4341. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4342. εἰς P--------- εἰς
 4343. ὄνειδος N3E-ASN--- ὄνειδος
 4344. ὅτι C--------- ὅτι
 4345. ἐμίαναν VAI-AAI3P- μιαίνω
 4346. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4347. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 4348. αὐτό RD--ASN--- αὐτός
 4349. καὶ C--------- καί
 4350. καθεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω κατα
 4351. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4352. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4353. 1Mac 4:46
 4354. καὶ C--------- καί
 4355. ἀπέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι ἀπο
 4356. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4357. λίθους N2--APM--- λίθος
 4358. ἐν P--------- ἐν
 4359. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4360. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 4361. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4362. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4363. ἐν P--------- ἐν
 4364. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 4365. ἐπιτηδείῳ A1A-DSM--- ἐπιτήδειος
 4366. μέχρι P--------- μέχρι
 4367. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4368. παραγενηθῆναι VC--APN--- γίγνομαι παρα
 4369. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 4370. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4371. ἀποκριθῆναι VC--APN--- κρίνω ἀπο
 4372. περὶ P--------- περί
 4373. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4374. 1Mac 4:47
 4375. καὶ C--------- καί
 4376. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 4377. λίθους N2--APM--- λίθος
 4378. ὁλοκλήρους A1B-APM--- ὁλόκληρος
 4379. κατὰ P--------- κατά
 4380. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4381. νόμον N2--ASM--- νόμος
 4382. καὶ C--------- καί
 4383. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 4384. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4385. καινὸν A1--ASN--- καινός
 4386. κατὰ P--------- κατά
 4387. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4388. πρότερον A1--ASN--- πρότερος
 4389. 1Mac 4:48
 4390. καὶ C--------- καί
 4391. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 4392. τὰ RA--APN--- ὁ
 4393. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 4394. καὶ C--------- καί
 4395. τὰ RA--APN--- ὁ
 4396. ἐντὸς D--------- ἐντός
 4397. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4398. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 4399. καὶ C--------- καί
 4400. τὰς RA--APF--- ὁ
 4401. αὐλὰς N1--APF--- αὐλή
 4402. ἡγίασαν VAI-AAI3P- ἁγιάζω
 4403. 1Mac 4:49
 4404. καὶ C--------- καί
 4405. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 4406. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 4407. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 4408. καινὰ A1--APN--- καινός
 4409. καὶ C--------- καί
 4410. εἰσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω εἰς
 4411. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4412. λυχνίαν N1A-ASF--- λυχνία
 4413. καὶ C--------- καί
 4414. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4415. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4416. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4417. θυμιαμάτων N3M-GPN--- θυμίαμα
 4418. καὶ C--------- καί
 4419. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4420. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 4421. εἰς P--------- εἰς
 4422. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4423. ναόν N2--ASM--- ναός
 4424. 1Mac 4:50
 4425. καὶ C--------- καί
 4426. ἐθυμίασαν VAI-AAI3P- θυμιάω
 4427. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4428. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4429. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4430. καὶ C--------- καί
 4431. ἐξῆψαν VAI-AAI3P- ἅπτω ἐκ
 4432. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4433. λύχνους N2--APM--- λύχνος
 4434. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4435. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4436. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4437. λυχνίας N1A-GSF--- λυχνία
 4438. καὶ C--------- καί
 4439. ἔφαινον V1I-IAI3P- φαίνω
 4440. ἐν P--------- ἐν
 4441. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4442. ναῷ N2--DSM--- ναός
 4443. 1Mac 4:51
 4444. καὶ C--------- καί
 4445. ἐπέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι ἐπι
 4446. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4447. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4448. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 4449. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 4450. καὶ C--------- καί
 4451. ἐξεπέτασαν VA--AAPASN ἐτάζω ἐκ ἐπι
 4452. τὰ RA--APN--- ὁ
 4453. καταπετάσματα N3M-APN--- καταπέτασμα
 4454. καὶ C--------- καί
 4455. ἐτέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω
 4456. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4457. τὰ RA--APN--- ὁ
 4458. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4459. ἃ RR--APN--- ὅς
 4460. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 4461. 1Mac 4:52
 4462. καὶ C--------- καί
 4463. ὤρθρισαν VAI-AAI3P- ὀρθρίζω
 4464. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4465. πρωὶ D--------- πρωΐ
 4466. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4467. πέμπτῃ A1--DSF--- πέμπτος
 4468. καὶ C--------- καί
 4469. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 4470. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4471. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4472. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4473. ἐνάτου A1--GSM--- ἔνατος
 4474. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4475. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4476. μὴν N3--NSM--- μήν
 4477. Χασελευ N---GS---- Χασελευ
 4478. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4479. ὀγδόου A1--GSN--- ὄγδοος
 4480. καὶ C--------- καί
 4481. τεσσαρακοστοῦ A1--GSN--- τεσσαρακοστός
 4482. καὶ C--------- καί
 4483. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 4484. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 4485. 1Mac 4:53
 4486. καὶ C--------- καί
 4487. ἀνήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἀνα
 4488. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 4489. κατὰ P--------- κατά
 4490. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4491. νόμον N2--ASM--- νόμος
 4492. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4493. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4494. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4495. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4496. ὁλοκαυτωμάτων N3M-GPN--- ὁλοκαύτωμα
 4497. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4498. καινόν A1--ASN--- καινός
 4499. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4500. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 4501. 1Mac 4:54
 4502. κατὰ P--------- κατά
 4503. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4504. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 4505. καὶ C--------- καί
 4506. κατὰ P--------- κατά
 4507. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4508. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4509. ἐν P--------- ἐν
 4510. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 4511. ἐβεβήλωσαν VAI-AAI3P- βεβηλόω
 4512. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4513. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4514. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 4515. ἐν P--------- ἐν
 4516. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4517. ἐνεκαινίσθη VSI-API3S- καινίζω ἐν
 4518. ἐν P--------- ἐν
 4519. ᾠδαῖς N1--DPF--- ᾠδή
 4520. καὶ C--------- καί
 4521. κιθάραις N1A-DPF--- κιθάρα
 4522. καὶ C--------- καί
 4523. κινύραις N1A-DPF--- κινύρα
 4524. καὶ C--------- καί
 4525. κυμβάλοις N2N-DPN--- κύμβαλον
 4526. 1Mac 4:55
 4527. καὶ C--------- καί
 4528. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 4529. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4530. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4531. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4532. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4533. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4534. καὶ C--------- καί
 4535. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 4536. καὶ C--------- καί
 4537. εὐλόγησαν VA--AAI3P- εὐλογέω
 4538. εἰς P--------- εἰς
 4539. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 4540. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4541. εὐοδώσαντα VA--AAPASM εὐοδόω
 4542. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4543. 1Mac 4:56
 4544. καὶ C--------- καί
 4545. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 4546. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4547. ἐγκαινισμὸν N2--ASM--- ἐγκαινισμός
 4548. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4549. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 4550. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4551. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 4552. καὶ C--------- καί
 4553. προσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω προς
 4554. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 4555. μετ' P--------- μετά
 4556. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 4557. καὶ C--------- καί
 4558. ἔθυσαν VAI-AAI3P- θύω
 4559. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 4560. σωτηρίου N2N-GSN--- σωτήριον
 4561. καὶ C--------- καί
 4562. αἰνέσεως N3I-GSF--- αἴνεσις
 4563. 1Mac 4:57
 4564. καὶ C--------- καί
 4565. κατεκόσμησαν VAI-AAI3P- κοσμέω κατα
 4566. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4567. κατὰ P--------- κατά
 4568. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4569. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4570. ναοῦ N2--GSM--- ναός
 4571. στεφάνοις N2--DPM--- στέφανος
 4572. χρυσοῖς A1C-DPM--- χρυσοῦς
 4573. καὶ C--------- καί
 4574. ἀσπιδίσκαις N1--DPF--- ἀσπιδίσκη
 4575. καὶ C--------- καί
 4576. ἐνεκαίνισαν VAI-AAI3P- καινίζω ἐν
 4577. τὰς RA--APF--- ὁ
 4578. πύλας N1--APF--- πύλη
 4579. καὶ C--------- καί
 4580. τὰ RA--APN--- ὁ
 4581. παστοφόρια N2N-APN--- παστοφόριον
 4582. καὶ C--------- καί
 4583. ἐθύρωσαν VAI-AAI3P- θυρόω
 4584. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 4585. 1Mac 4:58
 4586. καὶ C--------- καί
 4587. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4588. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 4589. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 4590. ἐν P--------- ἐν
 4591. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4592. λαῷ N2--DSM--- λαός
 4593. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4594. καὶ C--------- καί
 4595. ἀπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἀπο
 4596. ὀνειδισμὸς N2--NSM--- ὀνειδισμός
 4597. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4598. 1Mac 4:59
 4599. καὶ C--------- καί
 4600. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 4601. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 4602. καὶ C--------- καί
 4603. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4604. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4605. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4606. καὶ C--------- καί
 4607. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4608. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4609. ἐκκλησία N1A-NSF--- ἐκκλησία
 4610. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4611. ἵνα C--------- ἵνα
 4612. ἄγωνται V1--PMS3P- ἄγω
 4613. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4614. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 4615. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4616. ἐγκαινισμοῦ N2--GSM--- ἐγκαινισμός
 4617. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4618. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 4619. ἐν P--------- ἐν
 4620. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4621. καιροῖς N2--DPM--- καιρός
 4622. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 4623. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 4624. κατ' P--------- κατά
 4625. ἐνιαυτὸν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 4626. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4627. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 4628. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4629. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4630. πέμπτης A1--GSF--- πέμπτος
 4631. καὶ C--------- καί
 4632. εἰκάδος N3D-GSF--- εἰκάς
 4633. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4634. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4635. Χασελευ N---GS---- Χασελευ
 4636. μετ' P--------- μετά
 4637. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 4638. καὶ C--------- καί
 4639. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 4640. 1Mac 4:60
 4641. καὶ C--------- καί
 4642. ᾠκοδόμησαν VAI-AAI3P- οἰκοδομέω
 4643. ἐν P--------- ἐν
 4644. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4645. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 4646. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 4647. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4648. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 4649. Σιων N---GS---- Σιων
 4650. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 4651. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 4652. ὑψηλὰ A1--APN--- ὑψηλός
 4653. καὶ C--------- καί
 4654. πύργους N2--APM--- πύργος
 4655. ὀχυρούς A1A-APM--- ὀχυρός
 4656. μήποτε D--------- μήποτε
 4657. παραγενηθέντα VC--APPNPN γίγνομαι παρα
 4658. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4659. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 4660. καταπατήσωσιν VA--AAS3P- πατέω κατα
 4661. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 4662. ὡς C--------- ὡς
 4663. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 4664. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4665. πρότερον A1--ASN--- πρότερος
 4666. 1Mac 4:61
 4667. καὶ C--------- καί
 4668. ἀπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἀπο
 4669. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4670. δύναμιν N3I-ASF--- δύναμις
 4671. τηρεῖν V2--PAN--- τηρέω
 4672. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4673. καὶ C--------- καί
 4674. ὠχύρωσεν VAI-AAI3S- ὀχυρόω
 4675. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4676. τηρεῖν V2--PAN--- τηρέω
 4677. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4678. Βαιθσουραν N---ASF--- Βαιθσουρα
 4679. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4680. ἔχειν V1--PAN--- ἔχω
 4681. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4682. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4683. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 4684. κατὰ P--------- κατά
 4685. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4686. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4687. Ιδουμαίας N1A-GSF--- Ιδουμαία
 4688. 1Mac 5:1
 4689. καὶ C--------- καί
 4690. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4691. ὅτε D--------- ὅτε
 4692. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 4693. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4694. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 4695. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 4696. ὅτι C--------- ὅτι
 4697. ᾠκοδομήθη VCI-API3S- οἰκοδομέω
 4698. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4699. θυσιαστήριον N2N-NSN--- θυσιαστήριον
 4700. καὶ C--------- καί
 4701. ἐνεκαινίσθη VSI-API3S- καινίζω ἐν
 4702. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4703. ἁγίασμα N3M-NSN--- ἁγίασμα
 4704. ὡς C--------- ὡς
 4705. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4706. πρότερον A1--ASN--- πρότερος
 4707. καὶ C--------- καί
 4708. ὠργίσθησαν VSI-API3P- ὀργίζω
 4709. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4710. 1Mac 5:2
 4711. καὶ C--------- καί
 4712. ἐβουλεύσαντο VAI-AMI3P- βουλεύω
 4713. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4714. ἆραι VA--AAN--- αἴρω
 4715. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4716. γένος N3E-ASN--- γένος
 4717. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 4718. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4719. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 4720. ἐν P--------- ἐν
 4721. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 4722. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4723. καὶ C--------- καί
 4724. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 4725. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4726. θανατοῦν V4--PAN--- θανατόω
 4727. ἐν P--------- ἐν
 4728. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4729. λαῷ N2--DSM--- λαός
 4730. καὶ C--------- καί
 4731. ἐξαίρειν V1--PAN--- αἴρω ἐκ
 4732. 1Mac 5:3
 4733. καὶ C--------- καί
 4734. ἐπολέμει V2I-IAI3S- πολεμέω
 4735. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 4736. πρὸς P--------- πρός
 4737. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4738. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4739. Ησαυ N---GS---- Ησαυ
 4740. ἐν P--------- ἐν
 4741. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4742. Ιδουμαίᾳ N1A-DSF--- Ιδουμαία
 4743. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4744. Ακραβαττήνην N1--ASF--- Ακραβαττήνη
 4745. ὅτι C--------- ὅτι
 4746. περιεκάθηντο V5I-IMI3P- ἧμαι περι κατα
 4747. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4748. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4749. καὶ C--------- καί
 4750. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4751. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4752. πληγὴν N1--ASF--- πληγή
 4753. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 4754. καὶ C--------- καί
 4755. συνέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω συν
 4756. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4757. καὶ C--------- καί
 4758. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4759. τὰ RA--APN--- ὁ
 4760. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 4761. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4762. 1Mac 5:4
 4763. καὶ C--------- καί
 4764. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 4765. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4766. κακίας N1A-GSF--- κακία
 4767. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4768. Βαιαν N---GS---- Βαιαν
 4769. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4770. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4771. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4772. λαῷ N2--DSM--- λαός
 4773. εἰς P--------- εἰς
 4774. παγίδα N3D-ASF--- παγίς
 4775. καὶ C--------- καί
 4776. σκάνδαλον N2N-ASN--- σκάνδαλον
 4777. ἐν P--------- ἐν
 4778. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4779. ἐνεδρεύειν V1--PAN--- ἐνεδρεύω
 4780. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4781. ἐν P--------- ἐν
 4782. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4783. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 4784. 1Mac 5:5
 4785. καὶ C--------- καί
 4786. συνεκλείσθησαν VSI-API3P- κλείω συν
 4787. ὑπ' P--------- ὑπό
 4788. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4789. εἰς P--------- εἰς
 4790. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4791. πύργους N2--APM--- πύργος
 4792. καὶ C--------- καί
 4793. παρενέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω παρα ἐν
 4794. ἐπ' P--------- ἐπί
 4795. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4796. καὶ C--------- καί
 4797. ἀνεθεμάτισεν VAI-AAI3S- θεματίζω ἀνα
 4798. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4799. καὶ C--------- καί
 4800. ἐνεπύρισε VAI-AAI3S- πυρίζω ἐν
 4801. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4802. πύργους N2--APM--- πύργος
 4803. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4804. ἐν P--------- ἐν
 4805. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 4806. σὺν P--------- σύν
 4807. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4808. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4809. ἐνοῦσιν V9--PAPDPM εἰμί ἐν
 4810. 1Mac 5:6
 4811. καὶ C--------- καί
 4812. διεπέρασεν VAI-AAI3S- περάω δια
 4813. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4814. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4815. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4816. Αμμων N---GS---- Αμμων
 4817. καὶ C--------- καί
 4818. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 4819. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4820. κραταιὰν A1A-ASF--- κραταιός
 4821. καὶ C--------- καί
 4822. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4823. πολὺν A1P-ASM--- πολύς
 4824. καὶ C--------- καί
 4825. Τιμόθεον N2--ASM--- Τιμόθεος
 4826. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 4827. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4828. 1Mac 5:7
 4829. καὶ C--------- καί
 4830. συνῆψεν VAI-AAI3S- ἅπτω συν
 4831. πρὸς P--------- πρός
 4832. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4833. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 4834. πολλούς A1--APM--- πολύς
 4835. καὶ C--------- καί
 4836. συνετρίβησαν VDI-API3P- τρίβω συν
 4837. πρὸ P--------- πρό
 4838. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4839. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4840. καὶ C--------- καί
 4841. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4842. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4843. 1Mac 5:8
 4844. καὶ C--------- καί
 4845. προκατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω προ κατα
 4846. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4847. Ιαζηρ N---ASF--- Ιαζηρ
 4848. καὶ C--------- καί
 4849. τὰς RA--APF--- ὁ
 4850. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 4851. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4852. καὶ C--------- καί
 4853. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 4854. εἰς P--------- εἰς
 4855. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4856. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 4857. 1Mac 5:9
 4858. καὶ C--------- καί
 4859. ἐπισυνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω ἐπι συν
 4860. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4861. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 4862. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4863. ἐν P--------- ἐν
 4864. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4865. Γαλααδ N---DSF--- Γαλαάδ
 4866. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4867. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4868. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4869. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4870. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 4871. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4872. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4873. ὁρίοις N2N-DPN--- ὅριον
 4874. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4875. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4876. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 4877. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4878. καὶ C--------- καί
 4879. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 4880. εἰς P--------- εἰς
 4881. Δαθεμα N---AS---- Δαθεμα
 4882. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4883. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 4884. 1Mac 5:10
 4885. καὶ C--------- καί
 4886. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 4887. γράμματα N3M-APN--- γράμμα
 4888. πρὸς P--------- πρός
 4889. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 4890. καὶ C--------- καί
 4891. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4892. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 4893. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4894. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4895. ἐπισυνηγμένα VX--XPPNPN ἄγω ἐπι συν
 4896. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 4897. ἐφ' P--------- ἐπί
 4898. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4899. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4900. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 4901. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 4902. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4903. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4904. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 4905. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4906. 1Mac 5:11
 4907. καὶ C--------- καί
 4908. ἑτοιμάζονται V1--PMI3P- ἑτοιμάζω
 4909. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4910. καὶ C--------- καί
 4911. προκαταλαβέσθαι VB--AMN--- λαμβάνω προ κατα
 4912. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4913. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 4914. εἰς P--------- εἰς
 4915. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4916. κατεφύγομεν VBI-AAI1P- φεύγω κατα
 4917. καὶ C--------- καί
 4918. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 4919. ἡγεῖται V2--PMI3S- ἡγέομαι
 4920. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4921. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 4922. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4923. 1Mac 5:12
 4924. νῦν D--------- νῦν
 4925. οὖν X--------- οὖν
 4926. ἐλθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι
 4927. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 4928. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4929. ἐκ P--------- ἐκ
 4930. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 4931. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4932. ὅτι C--------- ὅτι
 4933. πέπτωκεν VX--XAI3S- πίπτω
 4934. ἐξ P--------- ἐκ
 4935. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4936. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 4937. 1Mac 5:13
 4938. καὶ C--------- καί
 4939. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4940. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4941. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 4942. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4943. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4944. ὄντες V9--PAPNPM εἰμί
 4945. ἐν P--------- ἐν
 4946. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4947. Τουβίου N1T-GSM--- Τουβίας
 4948. τεθανάτωνται VX--XPI3P- θανατόω
 4949. καὶ C--------- καί
 4950. ᾐχμαλωτίκασιν VX--XAI3P- αἰχμαλωτίζω
 4951. τὰς RA--APF--- ὁ
 4952. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 4953. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4954. καὶ C--------- καί
 4955. τὰ RA--APN--- ὁ
 4956. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 4957. καὶ C--------- καί
 4958. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4959. ἀποσκευὴν N1--ASF--- ἀποσκευή
 4960. καὶ C--------- καί
 4961. ἀπώλεσαν VAI-AAI3P- ὀλλύω ἀπο
 4962. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4963. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 4964. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4965. χιλιαρχίαν N1A-ASF--- χιλιαρχία
 4966. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 4967. 1Mac 5:14
 4968. ἔτι D--------- ἔτι
 4969. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4970. ἐπιστολαὶ N1--NPF--- ἐπιστολή
 4971. ἀνεγιγνώσκοντο V1I-IMI3P- γιγνώσκω ἀνα
 4972. καὶ C--------- καί
 4973. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4974. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 4975. ἕτεροι A1A-NPM--- ἕτερος
 4976. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 4977. ἐκ P--------- ἐκ
 4978. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4979. Γαλιλαίας N1A-GSF--- Γαλιλαία
 4980. διερρηχότες VXI-XAPNPM ῥήγνυμι δια
 4981. τὰ RA--APN--- ὁ
 4982. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 4983. ἀπαγγέλλοντες V1--PAPNPM ἀγγέλλω ἀπο
 4984. κατὰ P--------- κατά
 4985. τὰ RA--APN--- ὁ
 4986. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 4987. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4988. 1Mac 5:15
 4989. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4990. ἐπισυνῆχθαι VK--XMN--- ἄγω ἐπι συν
 4991. ἐπ' P--------- ἐπί
 4992. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4993. ἐκ P--------- ἐκ
 4994. Πτολεμαίδος N3D-GSF--- Πτολεμαίς
 4995. καὶ C--------- καί
 4996. Τύρου N2--GSM--- Τύρος
 4997. καὶ C--------- καί
 4998. Σιδῶνος N3W-GS---- Σιδών
 4999. καὶ C--------- καί
 5000. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5001. Γαλιλαίαν N1A-ASF--- Γαλιλαία
 5002. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 5003. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5004. ἐξαναλῶσαι VA--AAN--- ἁλίσκω ἐκ ἀνα
 5005. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5006. 1Mac 5:16
 5007. ὡς C--------- ὡς
 5008. δὲ X--------- δέ
 5009. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 5010. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5011. καὶ C--------- καί
 5012. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5013. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5014. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5015. λόγους N2--APM--- λόγος
 5016. τούτους RD--APM--- οὗτος
 5017. ἐπισυνήχθη VQI-API3S- ἄγω ἐπι συν
 5018. ἐκκλησία N1A-NSF--- ἐκκλησία
 5019. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 5020. βουλεύσασθαι VA--AMN--- βουλεύω
 5021. τί RI--ASN--- τίς
 5022. ποιήσωσιν VA--AAS3P- ποιέω
 5023. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5024. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 5025. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5026. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5027. οὖσιν V9--PAPDPM εἰμί
 5028. ἐν P--------- ἐν
 5029. θλίψει N3I-DSF--- θλῖψις
 5030. καὶ C--------- καί
 5031. πολεμουμένοις V2--PMPDPM πολεμέω
 5032. ὑπ' P--------- ὑπό
 5033. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5034. 1Mac 5:17
 5035. καὶ C--------- καί
 5036. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5037. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5038. Σιμωνι N3N-DSM--- Σιμων
 5039. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5040. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 5041. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5042. ἐπίλεξον VA--AAD2S- λέγω ἐπι
 5043. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 5044. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5045. καὶ C--------- καί
 5046. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 5047. καὶ C--------- καί
 5048. ῥῦσαι VA--AMD2S- ῥύομαι
 5049. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5050. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 5051. σου RP--GS---- σύ
 5052. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5053. ἐν P--------- ἐν
 5054. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5055. Γαλιλαίᾳ N1A-DSF--- Γαλιλαία
 5056. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5057. δὲ X--------- δέ
 5058. καὶ C--------- καί
 5059. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 5060. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5061. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 5062. μου RP--GS---- ἐγώ
 5063. πορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι
 5064. εἰς P--------- εἰς
 5065. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5066. Γαλααδῖτιν N3D-ASF--- Γαλααδῖτις
 5067. 1Mac 5:18
 5068. καὶ C--------- καί
 5069. κατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 5070. Ιωσηπον N2--ASM--- Ιωσηπος
 5071. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5072. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5073. Ζαχαριου N1T-GSM--- Ζαχαριας
 5074. καὶ C--------- καί
 5075. Αζαριαν N1T-ASM--- Αζαριας
 5076. ἡγούμενον V2--PMPASM ἡγέομαι
 5077. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5078. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5079. μετὰ P--------- μετά
 5080. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5081. ἐπιλοίπων A1B-GPM--- ἐπίλοιπος
 5082. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5083. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 5084. ἐν P--------- ἐν
 5085. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5086. Ιουδαίᾳ N1A-DSF--- Ἰουδαία
 5087. εἰς P--------- εἰς
 5088. τήρησιν N3I-ASF--- τήρησις
 5089. 1Mac 5:19
 5090. καὶ C--------- καί
 5091. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 5092. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5093. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5094. πρόστητε VH--AAD2P- ἵστημι προ
 5095. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5096. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5097. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 5098. καὶ C--------- καί
 5099. μὴ D--------- μή
 5100. συνάψητε VA--AAS2P- ἅπτω συν
 5101. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 5102. πρὸς P--------- πρός
 5103. τὰ RA--APN--- ὁ
 5104. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 5105. ἕως D--------- ἕως
 5106. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5107. ἐπιστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἐπι
 5108. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5109. 1Mac 5:20
 5110. καὶ C--------- καί
 5111. ἐμερίσθησαν VCI-API3P- μερίζω
 5112. Σιμωνι N3N-DSM--- Σιμων
 5113. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5114. τρισχίλιοι A1A-NPM--- τρισχίλιοι
 5115. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5116. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 5117. εἰς P--------- εἰς
 5118. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5119. Γαλιλαίαν N1A-ASF--- Γαλιλαία
 5120. Ιουδα N1T-DSM--- Ἰούδας
 5121. δὲ X--------- δέ
 5122. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5123. ὀκτακισχίλιοι A1A-NPM--- ὀκτακισχίλιοι
 5124. εἰς P--------- εἰς
 5125. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5126. Γαλααδῖτιν N3D-ASF--- Γαλααδῖτις
 5127. 1Mac 5:21
 5128. καὶ C--------- καί
 5129. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 5130. Σιμων N3N-NSM--- Σιμων
 5131. εἰς P--------- εἰς
 5132. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5133. Γαλιλαίαν N1A-ASF--- Γαλιλαία
 5134. καὶ C--------- καί
 5135. συνῆψεν VAI-AAI3S- ἅπτω συν
 5136. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 5137. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 5138. πρὸς P--------- πρός
 5139. τὰ RA--APN--- ὁ
 5140. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 5141. καὶ C--------- καί
 5142. συνετρίβη VDI-API3S- τρίβω συν
 5143. τὰ RA--APN--- ὁ
 5144. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 5145. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5146. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5147. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5148. 1Mac 5:22
 5149. καὶ C--------- καί
 5150. ἐδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω
 5151. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5152. ἕως D--------- ἕως
 5153. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5154. πύλης N1--GSF--- πύλη
 5155. Πτολεμαίδος N3D-GSF--- Πτολεμαίς
 5156. καὶ C--------- καί
 5157. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 5158. ἐκ P--------- ἐκ
 5159. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5160. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 5161. εἰς P--------- εἰς
 5162. τρισχιλίους A1A-APM--- τρισχίλιοι
 5163. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5164. καὶ C--------- καί
 5165. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5166. τὰ RA--APN--- ὁ
 5167. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 5168. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5169. 1Mac 5:23
 5170. καὶ C--------- καί
 5171. παρέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 5172. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5173. ἐκ P--------- ἐκ
 5174. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5175. Γαλιλαίας N1A-GSF--- Γαλιλαία
 5176. καὶ C--------- καί
 5177. ἐν P--------- ἐν
 5178. Αρβαττοις N---DP---- Αρβαττοις
 5179. σὺν P--------- σύν
 5180. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5181. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 5182. καὶ C--------- καί
 5183. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5184. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 5185. καὶ C--------- καί
 5186. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5187. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5188. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5189. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5190. καὶ C--------- καί
 5191. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 5192. εἰς P--------- εἰς
 5193. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5194. Ιουδαίαν N1A-ASF--- Ἰουδαία
 5195. μετ' P--------- μετά
 5196. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 5197. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 5198. 1Mac 5:24
 5199. καὶ C--------- καί
 5200. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5201. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5202. Μακκαβαῖος N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 5203. καὶ C--------- καί
 5204. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 5205. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5206. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 5207. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5208. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 5209. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5210. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5211. καὶ C--------- καί
 5212. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 5213. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5214. τριῶν A3--GPF--- τρεῖς
 5215. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 5216. ἐν P--------- ἐν
 5217. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5218. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 5219. 1Mac 5:25
 5220. καὶ C--------- καί
 5221. συνήντησαν VAI-AAI3P- ἀντάω συν
 5222. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5223. Ναβαταίοις N---DPM--- Ναβαταίοι
 5224. καὶ C--------- καί
 5225. ἀπήντησαν VAI-AAI3P- ἀντάω ἀπο
 5226. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5227. εἰρηνικῶς D--------- εἰρηνικῶς
 5228. καὶ C--------- καί
 5229. διηγήσαντο VAI-AMI3P- ἡγέομαι δια
 5230. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5231. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5232. τὰ RA--APN--- ὁ
 5233. συμβάντα VZ--AAPAPN βαίνω συν
 5234. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5235. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 5236. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5237. ἐν P--------- ἐν
 5238. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5239. Γαλααδίτιδι N3D-DSF--- Γαλααδῖτις
 5240. 1Mac 5:26
 5241. καὶ C--------- καί
 5242. ὅτι C--------- ὅτι
 5243. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 5244. ἐξ P--------- ἐκ
 5245. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5246. συνειλημμένοι VP--XMPNPM λαμβάνω συν
 5247. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 5248. εἰς P--------- εἰς
 5249. Βοσορρα N---AS---- Βοσορ
 5250. καὶ C--------- καί
 5251. Βοσορ N---NS---- Βοσορ
 5252. ἐν P--------- ἐν
 5253. Αλεμοις N---DP---- Αλεμοι
 5254. Χασφω N---DS---- Χασφω
 5255. Μακεδ N---DS---- Μακεδ
 5256. καὶ C--------- καί
 5257. Καρναιν N---DS---- Καρναιν
 5258. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 5259. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5260. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 5261. αὗται RD--NPF--- ἑαυτοῦ
 5262. ὀχυραὶ A1A-NPF--- ὀχυρός
 5263. καὶ C--------- καί
 5264. μεγάλαι A1--NPF--- μέγας
 5265. 1Mac 5:27
 5266. καὶ C--------- καί
 5267. ἐν P--------- ἐν
 5268. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5269. λοιπαῖς A1--DPF--- λοιπός
 5270. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 5271. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5272. Γαλααδίτιδός N3D-GSF--- Γαλααδῖτις
 5273. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 5274. συνειλημμένοι VP--XMPNPM λαμβάνω συν
 5275. εἰς P--------- εἰς
 5276. αὔριον D--------- αὔριον
 5277. τάσσονται V1--PMI3P- τάσσω
 5278. παρεμβαλεῖν VF2-FAN--- βάλλω παρα ἐν
 5279. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5280. τὰ RA--APN--- ὁ
 5281. ὀχυρώματα N3M-APN--- ὀχύρωμα
 5282. καὶ C--------- καί
 5283. καταλαβέσθαι VB--AMN--- λαμβάνω κατα
 5284. καὶ C--------- καί
 5285. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 5286. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5287. τούτους RD--APM--- οὗτος
 5288. ἐν P--------- ἐν
 5289. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5290. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 5291. 1Mac 5:28
 5292. καὶ C--------- καί
 5293. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 5294. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5295. καὶ C--------- καί
 5296. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5297. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5298. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5299. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5300. εἰς P--------- εἰς
 5301. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5302. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 5303. Βοσορρα N---AS---- Βοσορ
 5304. ἄφνω D--------- ἄφνω
 5305. καὶ C--------- καί
 5306. κατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω κατα
 5307. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5308. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5309. καὶ C--------- καί
 5310. ἀπέκτεινε VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 5311. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 5312. ἀρσενικὸν A1--ASN--- ἀρσενικός
 5313. ἐν P--------- ἐν
 5314. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 5315. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 5316. καὶ C--------- καί
 5317. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5318. πάντα A3--APN--- πᾶς
 5319. τὰ RA--APN--- ὁ
 5320. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 5321. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5322. καὶ C--------- καί
 5323. ἐνέπρησεν VAI-AAI3S- πίμπρημι ἐν
 5324. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5325. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 5326. 1Mac 5:29
 5327. καὶ C--------- καί
 5328. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 5329. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5330. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 5331. καὶ C--------- καί
 5332. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 5333. ἕως C--------- ἕως
 5334. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5335. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5336. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 5337. 1Mac 5:30
 5338. καὶ C--------- καί
 5339. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5340. ἑωθινῇ A1--DSF--- ἑωθινός
 5341. ἦραν N1A-ASF--- ἀρά
 5342. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5343. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 5344. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5345. καὶ C--------- καί
 5346. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5347. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5348. πολύς A1P-NSM--- πολύς
 5349. οὗ RR--GSM--- ὅς
 5350. οὐκ D--------- οὐ
 5351. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5352. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 5353. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 5354. κλίμακας N3K-APF--- κλῖμαξ
 5355. καὶ C--------- καί
 5356. μηχανὰς N1--APF--- μηχανή
 5357. καταλαβέσθαι VB--AMN--- λαμβάνω κατα
 5358. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5359. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 5360. καὶ C--------- καί
 5361. ἐπολέμουν V2I-IAI3P- πολεμέω
 5362. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5363. 1Mac 5:31
 5364. καὶ C--------- καί
 5365. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 5366. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5367. ὅτι C--------- ὅτι
 5368. ἦρκται VM--XMI3S- ἄρχω
 5369. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5370. πόλεμος N2--NSM--- πόλεμος
 5371. καὶ C--------- καί
 5372. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5373. κραυγὴ N1--NSF--- κραυγή
 5374. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5375. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5376. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 5377. ἕως D--------- ἕως
 5378. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5379. σάλπιγξιν N3G-DPF--- σάλπιγξ
 5380. καὶ C--------- καί
 5381. κραυγῇ N1--DSF--- κραυγή
 5382. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 5383. 1Mac 5:32
 5384. καὶ C--------- καί
 5385. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5386. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5387. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 5388. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5389. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 5390. πολεμήσατε VA--AAD2P- πολεμέω
 5391. σήμερον D--------- σήμερον
 5392. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 5393. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5394. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5395. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5396. 1Mac 5:33
 5397. καὶ C--------- καί
 5398. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 5399. ἐν P--------- ἐν
 5400. τρισὶν A3--DPF--- τρεῖς
 5401. ἀρχαῖς N1--DPF--- ἀρχή
 5402. ἐξόπισθεν D--------- ἐξόπισθεν
 5403. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5404. καὶ C--------- καί
 5405. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5406. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5407. σάλπιγξιν N3G-DPF--- σάλπιγξ
 5408. καὶ C--------- καί
 5409. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 5410. ἐν P--------- ἐν
 5411. προσευχῇ N1--DSF--- προσευχή
 5412. 1Mac 5:34
 5413. καὶ C--------- καί
 5414. ἐπέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἐπι
 5415. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5416. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5417. Τιμοθέου N2--GSM--- Τιμοθέος
 5418. ὅτι C--------- ὅτι
 5419. Μακκαβαῖός N2--NSM--- Μακκαβαῖος
 5420. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5421. καὶ C--------- καί
 5422. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 5423. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5424. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5425. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5426. καὶ C--------- καί
 5427. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5428. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5429. πληγὴν N1--ASF--- πληγή
 5430. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 5431. καὶ C--------- καί
 5432. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 5433. ἐξ P--------- ἐκ
 5434. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5435. ἐν P--------- ἐν
 5436. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5437. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5438. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5439. εἰς P--------- εἰς
 5440. ὀκτακισχιλίους A1--APM--- ὀκτακισχίλιοι
 5441. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5442. 1Mac 5:35
 5443. καὶ C--------- καί
 5444. ἀπέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἀπο
 5445. εἰς P--------- εἰς
 5446. Αλεμα N---AS---- Αλεμα
 5447. καὶ C--------- καί
 5448. ἐπολέμησεν VAI-AAI3S- πολεμέω
 5449. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5450. καὶ C--------- καί
 5451. κατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω κατα
 5452. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5453. καὶ C--------- καί
 5454. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 5455. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 5456. ἀρσενικὸν A1--ASN--- ἀρσενικός
 5457. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5458. καὶ C--------- καί
 5459. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5460. τὰ RA--APN--- ὁ
 5461. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 5462. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5463. καὶ C--------- καί
 5464. ἐνέπρησεν VAI-AAI3S- πίμπρημι ἐν
 5465. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5466. ἐν P--------- ἐν
 5467. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 5468. 1Mac 5:36
 5469. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5470. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 5471. καὶ C--------- καί
 5472. προκατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω προ κατα
 5473. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5474. Χασφω N---AS---- Χασφω
 5475. Μακεδ N---AS---- Μακεδ
 5476. καὶ C--------- καί
 5477. Βοσορ N---AS---- Βοσορ
 5478. καὶ C--------- καί
 5479. τὰς RA--APF--- ὁ
 5480. λοιπὰς A1--APF--- λοιπός
 5481. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 5482. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5483. Γαλααδίτιδος N3D-GSF--- Γαλααδῖτις
 5484. 1Mac 5:37
 5485. μετὰ P--------- μετά
 5486. δὲ X--------- δέ
 5487. τὰ RA--APN--- ὁ
 5488. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 5489. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5490. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 5491. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 5492. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5493. ἄλλην RD--ASF--- ἄλλος
 5494. καὶ C--------- καί
 5495. παρενέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω παρα ἐν
 5496. κατὰ P--------- κατά
 5497. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5498. Ραφων N---GS---- Ραφων
 5499. ἐκ P--------- ἐκ
 5500. πέραν D--------- πέραν
 5501. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5502. χειμάρρου N2--GSM--- χειμάροος
 5503. 1Mac 5:38
 5504. καὶ C--------- καί
 5505. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5506. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5507. κατασκοπεῦσαι VA--AAN--- σκοπέω κατα
 5508. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5509. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 5510. καὶ C--------- καί
 5511. ἀπήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀπο
 5512. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5513. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5514. ἐπισυνηγμένα VM--XMPNPN άγω ἐπι συν
 5515. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 5516. πρὸς P--------- πρός
 5517. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5518. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 5519. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5520. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 5521. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5522. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5523. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5524. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 5525. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 5526. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5527. 1Mac 5:39
 5528. καὶ C--------- καί
 5529. Ἄραβας N---APM--- Ἄραψ
 5530. μεμίσθωνται VM--XPI3P- μισθόομαι
 5531. εἰς P--------- εἰς
 5532. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 5533. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5534. καὶ C--------- καί
 5535. παρεμβάλλουσιν V1--PAI3P- βάλλω παρα ἐν
 5536. πέραν D--------- πέραν
 5537. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5538. χειμάρρου N2--GSM--- χειμάροος
 5539. ἕτοιμοι A1--NPM--- ἕτοιμος
 5540. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5541. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 5542. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5543. σὲ RP--AS---- σύ
 5544. εἰς P--------- εἰς
 5545. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 5546. καὶ C--------- καί
 5547. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 5548. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5549. εἰς P--------- εἰς
 5550. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 5551. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5552. 1Mac 5:40
 5553. καὶ C--------- καί
 5554. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5555. Τιμόθεος N2--NSM--- Τιμόθεος
 5556. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5557. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 5558. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5559. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 5560. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5561. ἐν P--------- ἐν
 5562. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5563. ἐγγίζειν V1--PAN--- ἐγγίζω
 5564. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 5565. καὶ C--------- καί
 5566. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5567. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5568. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5569. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5570. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5571. χειμάρρουν A1C-ASM--- χειμάροος
 5572. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5573. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 5574. ἐὰν C--------- ἐάν
 5575. διαβῇ VZ--AAS3S- βαίνω δια
 5576. πρὸς P--------- πρός
 5577. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5578. πρότερος A1--NSM--- πρότερος
 5579. οὐ D--------- οὐ
 5580. δυνησόμεθα VF--FMI1P- δύναμαι
 5581. ὑποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ὑπο
 5582. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5583. ὅτι C--------- ὅτι
 5584. δυνάμενος V6--PMPNSM δύναμαι
 5585. δυνήσεται VF--FMI3S- δύναμαι
 5586. πρὸς P--------- πρός
 5587. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5588. 1Mac 5:41
 5589. ἐὰν C--------- ἐάν
 5590. δὲ X--------- δέ
 5591. δειλανθῇ VC--APS3S- δειλαίνω
 5592. καὶ C--------- καί
 5593. παρεμβάλῃ VB--AAS3S- βάλλω παρα ἐν
 5594. πέραν D--------- πέραν
 5595. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5596. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 5597. διαπεράσομεν VF--FAI1P- περάω δια
 5598. πρὸς P--------- πρός
 5599. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5600. καὶ C--------- καί
 5601. δυνησόμεθα VF--FMI1P- δύναμαι
 5602. πρὸς P--------- πρός
 5603. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5604. 1Mac 5:42
 5605. ὡς C--------- ὡς
 5606. δὲ X--------- δέ
 5607. ἤγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω
 5608. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5609. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5610. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5611. χειμάρρουν A1C-ASM--- χειμάροος
 5612. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5613. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 5614. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 5615. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5616. γραμματεῖς N3V-APM--- γραμματεύς
 5617. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5618. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 5619. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5620. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5621. χειμάρρου N2--GSM--- χειμάροος
 5622. καὶ C--------- καί
 5623. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 5624. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5625. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5626. μὴ D--------- μή
 5627. ἀφῆτε VH--AAS2P- ἵημι ἀπο
 5628. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5629. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 5630. παρεμβαλεῖν VF2-FAN--- βάλλω παρα ἐν
 5631. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5632. ἐρχέσθωσαν V1--PMD3P- ἔρχομαι
 5633. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5634. εἰς P--------- εἰς
 5635. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5636. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 5637. 1Mac 5:43
 5638. καὶ C--------- καί
 5639. διεπέρασεν VAI-AAI3S- περάω δια
 5640. ἐπ' P--------- ἐπί
 5641. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5642. πρότερος A1--NSM--- πρότερος
 5643. καὶ C--------- καί
 5644. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5645. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5646. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5647. ὄπισθεν D--------- ὄπισθεν
 5648. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5649. καὶ C--------- καί
 5650. συνετρίβησαν VDI-API3P- τρίβω συν
 5651. πρὸ P--------- πρό
 5652. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5653. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5654. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 5655. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5656. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 5657. καὶ C--------- καί
 5658. ἔρριψαν VAI-AAI3P- ῥίπτω
 5659. τὰ RA--APN--- ὁ
 5660. ὅπλα N2N-APN--- ὅπλον
 5661. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5662. καὶ C--------- καί
 5663. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 5664. εἰς P--------- εἰς
 5665. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5666. τέμενος N3E-ASN--- τέμενος
 5667. Καρναιν N---GS---- Καρναιν
 5668. 1Mac 5:44
 5669. καὶ C--------- καί
 5670. προκατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω προ κατα
 5671. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5672. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5673. καὶ C--------- καί
 5674. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5675. τέμενος N3E-ASN--- τέμενος
 5676. ἐνεπύρισαν VAI-AAI3P- πυρίζω ἐν
 5677. ἐν P--------- ἐν
 5678. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 5679. σὺν P--------- σύν
 5680. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 5681. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5682. ἐν P--------- ἐν
 5683. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5684. καὶ C--------- καί
 5685. ἐτροπώθη VCI-API3S- τροπόω
 5686. Καρναιν N---NS---- Καρναιν
 5687. καὶ C--------- καί
 5688. οὐκ D--------- οὐ
 5689. ἠδύναντο V6I-IMI3P- δύναμαι
 5690. ἔτι D--------- ἔτι
 5691. ὑποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ὑπο
 5692. κατὰ P--------- κατά
 5693. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5694. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 5695. 1Mac 5:45
 5696. καὶ C--------- καί
 5697. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 5698. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5699. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5700. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 5701. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5702. ἐν P--------- ἐν
 5703. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5704. Γαλααδίτιδι N3D-DSF--- Γαλααδῖτις
 5705. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5706. μικροῦ A1A-GSM--- μικρός
 5707. ἕως D--------- ἕως
 5708. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 5709. καὶ C--------- καί
 5710. τὰς RA--APF--- ὁ
 5711. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 5712. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5713. καὶ C--------- καί
 5714. τὰ RA--APN--- ὁ
 5715. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 5716. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5717. καὶ C--------- καί
 5718. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5719. ἀποσκευήν N1--ASF--- ἀποσκευή
 5720. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5721. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 5722. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5723. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 5724. εἰς P--------- εἰς
 5725. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5726. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 5727. 1Mac 5:46
 5728. καὶ C--------- καί
 5729. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 5730. ἕως D--------- ἕως
 5731. Εφρων N---GS---- Εφρων
 5732. καὶ C--------- καί
 5733. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5734. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 5735. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 5736. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5737. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5738. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 5739. ὀχυρὰ A1A-APN--- ὀχυρός
 5740. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5741. οὐκ D--------- οὐ
 5742. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5743. ἐκκλῖναι VA--AAN--- κλίνω ἐκ
 5744. ἀπ' P--------- ἀπό
 5745. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5746. δεξιὰν A1A-ASF--- δεξιός
 5747. ἢ C--------- ἤ
 5748. ἀριστεράν A1A-ASF--- ἀριστερός
 5749. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 5750. ἢ C--------- ἤ
 5751. διὰ P--------- διά
 5752. μέσου A1--GSM--- μέσος
 5753. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5754. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 5755. 1Mac 5:47
 5756. καὶ C--------- καί
 5757. ἀπέκλεισαν VAI-AAI3P- κλείω ἀπο
 5758. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5759. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5760. ἐκ P--------- ἐκ
 5761. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5762. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5763. καὶ C--------- καί
 5764. ἐνέφραξαν VAI-AAI3P- φράσσω ἐν
 5765. τὰς RA--APF--- ὁ
 5766. πύλας N1--APF--- πύλη
 5767. λίθοις N2--DPM--- λίθος
 5768. 1Mac 5:48
 5769. καὶ C--------- καί
 5770. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5771. πρὸς P--------- πρός
 5772. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5773. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5774. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 5775. εἰρηνικοῖς A1--DPM--- εἰρηνικός
 5776. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5777. διελευσόμεθα VF--FMI1P- ἔρχομαι δια
 5778. διὰ P--------- διά
 5779. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5780. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5781. σου RP--GS---- σύ
 5782. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5783. ἀπελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι ἀπο
 5784. εἰς P--------- εἰς
 5785. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5786. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5787. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5788. καὶ C--------- καί
 5789. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 5790. κακοποιήσει VF--FAI3S- κακοποιέω
 5791. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 5792. πλὴν D--------- πλήν
 5793. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5794. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 5795. παρελευσόμεθα VF--FMI1P- ἔρχομαι παρα
 5796. καὶ C--------- καί
 5797. οὐκ D--------- οὐ
 5798. ἠβούλοντο V1I-IMI3P- βούλομαι
 5799. ἀνοῖξαι VA--AAN--- οἴγω ἀνα
 5800. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5801. 1Mac 5:49
 5802. καὶ C--------- καί
 5803. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 5804. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5805. κηρύξαι VA--AAN--- κηρύσσω
 5806. ἐν P--------- ἐν
 5807. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5808. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5809. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5810. παρεμβαλεῖν VF2-FAN--- βάλλω παρα ἐν
 5811. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 5812. ἐν P--------- ἐν
 5813. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 5814. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5815. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 5816. 1Mac 5:50
 5817. καὶ C--------- καί
 5818. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 5819. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5820. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5821. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5822. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 5823. καὶ C--------- καί
 5824. ἐπολέμησεν VAI-AAI3S- πολεμέω
 5825. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5826. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5827. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 5828. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5829. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5830. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 5831. καὶ C--------- καί
 5832. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 5833. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5834. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 5835. καὶ C--------- καί
 5836. παρεδόθη VCI-API3S- δίδωμι παρα
 5837. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5838. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 5839. ἐν P--------- ἐν
 5840. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5841. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5842. 1Mac 5:51
 5843. καὶ C--------- καί
 5844. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 5845. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 5846. ἀρσενικὸν A1--ASN--- ἀρσενικός
 5847. ἐν P--------- ἐν
 5848. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 5849. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 5850. καὶ C--------- καί
 5851. ἐξερρίζωσεν VAI-AAI3S- ῥιζόω ἐκ
 5852. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5853. καὶ C--------- καί
 5854. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5855. τὰ RA--APN--- ὁ
 5856. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 5857. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5858. καὶ C--------- καί
 5859. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 5860. διὰ P--------- διά
 5861. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5862. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5863. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 5864. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5865. ἀπεκταμμένων VM--XPPGPM κτείνω ἀπο
 5866. 1Mac 5:52
 5867. καὶ C--------- καί
 5868. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 5869. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5870. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5871. εἰς P--------- εἰς
 5872. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5873. πεδίον N2N-ASN--- πεδίον
 5874. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5875. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 5876. κατὰ P--------- κατά
 5877. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5878. Βαιθσαν N---GS---- Βαιθσαν
 5879. 1Mac 5:53
 5880. καὶ C--------- καί
 5881. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5882. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5883. ἐπισυνάγων V1--PAPNSM ἄγω ἐπι συν
 5884. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5885. ἐσχατίζοντας VA--PAPAPM ἐσχατίζω
 5886. καὶ C--------- καί
 5887. παρακαλῶν V2--PAPNSM καλέω παρα
 5888. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5889. λαὸν N2--ASM--- λαός
 5890. κατὰ P--------- κατά
 5891. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5892. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5893. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 5894. ἕως C--------- ἕως
 5895. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5896. εἰς P--------- εἰς
 5897. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5898. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 5899. 1Mac 5:54
 5900. καὶ C--------- καί
 5901. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 5902. εἰς P--------- εἰς
 5903. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 5904. Σιων N---GS---- Σιων
 5905. ἐν P--------- ἐν
 5906. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 5907. καὶ C--------- καί
 5908. χαρᾷ N1A-DSF--- χαρά
 5909. καὶ C--------- καί
 5910. προσήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω προς
 5911. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 5912. ὅτι C--------- ὅτι
 5913. οὐκ D--------- οὐ
 5914. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 5915. ἐξ P--------- ἐκ
 5916. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5917. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 5918. ἕως D--------- ἕως
 5919. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5920. ἐπιστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἐπι
 5921. ἐν P--------- ἐν
 5922. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 5923. 1Mac 5:55
 5924. καὶ C--------- καί
 5925. ἐν P--------- ἐν
 5926. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5927. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 5928. ἐν P--------- ἐν
 5929. αἷς RR--DPF--- ὅς
 5930. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5931. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 5932. καὶ C--------- καί
 5933. Ιωναθαν N---NSM--- Ιωναθαν
 5934. ἐν P--------- ἐν
 5935. γῇ N1--DSF--- γῆ
 5936. Γαλααδ N---GS---- Γαλαάδ
 5937. καὶ C--------- καί
 5938. Σιμων N3N-NSM--- Σιμων
 5939. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5940. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 5941. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5942. ἐν P--------- ἐν
 5943. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5944. Γαλιλαίᾳ N1A-DSF--- Γαλιλαία
 5945. κατὰ P--------- κατά
 5946. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 5947. Πτολεμαίδος N3D-GSF--- Πτολεμαίς
 5948. 1Mac 5:56
 5949. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 5950. Ιωσηφ N---NSM--- Ιωσηφ
 5951. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5952. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5953. Ζαχαριου N1T-GSM--- Ζαχαριας
 5954. καὶ C--------- καί
 5955. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 5956. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5957. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5958. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 5959. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5960. ἀνδραγαθιῶν N1A-GPF--- ἀνδραγαθία
 5961. καὶ C--------- καί
 5962. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5963. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 5964. οἷα A1A-APN--- οἷος
 5965. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5966. 1Mac 5:57
 5967. καὶ C--------- καί
 5968. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 5969. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 5970. καὶ D--------- καί
 5971. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5972. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 5973. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 5974. καὶ C--------- καί
 5975. πορευθῶμεν VC--APS1P- πορεύομαι
 5976. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 5977. πρὸς P--------- πρός
 5978. τὰ RA--APN--- ὁ
 5979. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 5980. τὰ RA--APN--- ὁ
 5981. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5982. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5983. 1Mac 5:58
 5984. καὶ C--------- καί
 5985. παρήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω παρα
 5986. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5987. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5988. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5989. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 5990. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5991. μετ' P--------- μετά
 5992. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5993. καὶ C--------- καί
 5994. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 5995. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5996. Ιάμνειαν N1A-ASF--- Ιάμνεια
 5997. 1Mac 5:59
 5998. καὶ C--------- καί
 5999. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 6000. Γοργίας N1T-NSM--- Γοργίας
 6001. ἐκ P--------- ἐκ
 6002. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6003. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 6004. καὶ C--------- καί
 6005. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6006. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6007. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6008. εἰς P--------- εἰς
 6009. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 6010. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6011. εἰς P--------- εἰς
 6012. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 6013. 1Mac 5:60
 6014. καὶ C--------- καί
 6015. ἐτροπώθη VCI-API3S- τροπόω
 6016. Ιωσηπος N2--NSM--- Ιωσηπος
 6017. καὶ C--------- καί
 6018. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 6019. καὶ C--------- καί
 6020. ἐδιώχθησαν VQI-API3P- διώκω
 6021. ἕως D--------- ἕως
 6022. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6023. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 6024. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6025. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 6026. καὶ C--------- καί
 6027. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 6028. ἐν P--------- ἐν
 6029. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6030. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6031. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 6032. ἐκ P--------- ἐκ
 6033. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6034. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 6035. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6036. εἰς P--------- εἰς
 6037. δισχιλίους A1A-APM--- δισχίλιοι
 6038. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6039. 1Mac 5:61
 6040. καὶ C--------- καί
 6041. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 6042. τροπὴ N1--NSF--- τροπή
 6043. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 6044. ἐν P--------- ἐν
 6045. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6046. λαῷ N2--DSM--- λαός
 6047. ὅτι C--------- ὅτι
 6048. οὐκ D--------- οὐ
 6049. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 6050. Ιουδου N1T-GSM--- Ἰούδας
 6051. καὶ C--------- καί
 6052. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6053. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 6054. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6055. οἰόμενοι V1--PMPNPM οἴομαι
 6056. ἀνδραγαθῆσαι VA--AAN--- ἀνδραγαθέω
 6057. 1Mac 5:62
 6058. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6059. δὲ X--------- δέ
 6060. οὐκ D--------- οὐ
 6061. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6062. ἐκ P--------- ἐκ
 6063. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6064. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 6065. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6066. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6067. ἐκείνων RD--GPM--- ἐκεῖνος
 6068. οἷς RR--DPM--- ὅς
 6069. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 6070. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 6071. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 6072. διὰ P--------- διά
 6073. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6074. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6075. 1Mac 5:63
 6076. καὶ C--------- καί
 6077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6078. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6079. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 6080. καὶ C--------- καί
 6081. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6082. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6083. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6084. ἐδοξάσθησαν VSI-API3P- δοξάζω
 6085. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6086. ἔναντι P--------- ἔναντι
 6087. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 6088. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6089. καὶ C--------- καί
 6090. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6091. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 6092. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 6093. οὗ RR--GSM--- ὅς
 6094. ἠκούετο V1I-IPI3S- ἀκούω
 6095. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6096. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 6097. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6098. 1Mac 5:64
 6099. καὶ C--------- καί
 6100. ἐπισυνήγοντο V1I-IMI3P- ἄγω ἐπι συν
 6101. πρὸς P--------- πρός
 6102. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6103. εὐφημοῦντες V2--PAPNPM εὐφημέω
 6104. 1Mac 5:65
 6105. καὶ C--------- καί
 6106. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 6107. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 6108. καὶ C--------- καί
 6109. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6110. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6111. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6112. καὶ C--------- καί
 6113. ἐπολέμουν V2I-IAI3P- πολεμέω
 6114. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6115. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6116. Ησαυ N---GSM--- Ησαυ
 6117. ἐν P--------- ἐν
 6118. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6119. γῇ N1--DSF--- γῆ
 6120. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6121. πρὸς P--------- πρός
 6122. νότον N2--ASM--- νότος
 6123. καὶ C--------- καί
 6124. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6125. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6126. Χεβρων N---ASF--- Χεβρων
 6127. καὶ C--------- καί
 6128. τὰς RA--APF--- ὁ
 6129. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 6130. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6131. καὶ C--------- καί
 6132. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 6133. τὰ RA--APN--- ὁ
 6134. ὀχυρώματα N3M-APN--- ὀχύρωμα
 6135. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6136. καὶ C--------- καί
 6137. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6138. πύργους N2--APM--- πύργος
 6139. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6140. ἐνεπύρισεν VAI-AAI3S- πυρίζω ἐν
 6141. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 6142. 1Mac 5:66
 6143. καὶ C--------- καί
 6144. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 6145. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6146. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 6147. εἰς P--------- εἰς
 6148. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6149. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 6150. καὶ C--------- καί
 6151. διεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι δια
 6152. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6153. Μαρισαν N1A-ASF--- Μαρισα
 6154. 1Mac 5:67
 6155. ἐν P--------- ἐν
 6156. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6157. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6158. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 6159. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 6160. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 6161. ἐν P--------- ἐν
 6162. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 6163. βουλόμενοι V1--PMPNPM βούλομαι
 6164. ἀνδραγαθῆσαι VA--AAN--- ἀνδραγαθέω
 6165. ἐν P--------- ἐν
 6166. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6167. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6168. ἐξελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι ἐκ
 6169. εἰς P--------- εἰς
 6170. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 6171. ἀβουλεύτως D--------- ἀβουλεύτως
 6172. 1Mac 5:68
 6173. καὶ C--------- καί
 6174. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 6175. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 6176. εἰς P--------- εἰς
 6177. Ἄζωτον N2--ASF--- Ἄζωτος
 6178. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6179. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 6180. καὶ C--------- καί
 6181. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 6182. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6183. βωμοὺς N2--APM--- βωμός
 6184. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6185. καὶ C--------- καί
 6186. τὰ RA--APN--- ὁ
 6187. γλυπτὰ A1--APN--- γλυπτός
 6188. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6189. θεῶν N2--GPM--- θεός
 6190. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6191. κατέκαυσεν VAI-AAI3S- καύω κατα
 6192. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 6193. καὶ C--------- καί
 6194. ἐσκύλευσεν VAI-AAI3S- σκυλεύω
 6195. τὰ RA--APN--- ὁ
 6196. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 6197. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6198. πόλεων N3I-GPF--- πόλις
 6199. καὶ C--------- καί
 6200. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 6201. εἰς P--------- εἰς
 6202. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6203. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 6204. 1Mac 6:1
 6205. καὶ C--------- καί
 6206. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6207. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6208. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 6209. διεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι δια
 6210. τὰς RA--APF--- ὁ
 6211. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 6212. χώρας N1A-APF--- χώρα
 6213. καὶ C--------- καί
 6214. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 6215. ὅτι C--------- ὅτι
 6216. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 6217. Ἐλυμαῒς N---NS---- Ἐλυμαΐς
 6218. ἐν P--------- ἐν
 6219. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6220. Περσίδι N3D-DSF--- Περσίς
 6221. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 6222. ἔνδοξος A1B-NSF--- ἔνδοξος
 6223. πλούτῳ N2--DSM--- πλοῦτος
 6224. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 6225. καὶ C--------- καί
 6226. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 6227. 1Mac 6:2
 6228. καὶ C--------- καί
 6229. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6230. ἱερὸν N2N-NSN--- ἱερόν
 6231. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6232. ἐν P--------- ἐν
 6233. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6234. πλούσιον A1A-NSN--- πλούσιος
 6235. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6236. καὶ C--------- καί
 6237. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6238. καλύμματα N3M-NPN--- κάλυμμα
 6239. χρυσᾶ A1C-NPN--- χρυσοῦς
 6240. καὶ C--------- καί
 6241. θώρακες N3K-NPM--- θώραξ
 6242. καὶ C--------- καί
 6243. ὅπλα N2N-NPN--- ὅπλον
 6244. ἃ RR--NPN--- ὅς
 6245. κατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 6246. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6247. Ἀλέξανδρος N2--NSM--- Ἀλέξανδρος
 6248. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6249. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6250. Φιλίππου N2--GSM--- Φιλίππος
 6251. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6252. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6253. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6254. Μακεδών N---NSM--- Μακεδών
 6255. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6256. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 6257. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 6258. ἐν P--------- ἐν
 6259. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6260. Ἕλλησι N3--DPM--- Ἕλλην
 6261. 1Mac 6:3
 6262. καὶ C--------- καί
 6263. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 6264. καὶ C--------- καί
 6265. ἐζήτει V2I-IAI3S- ζητέω
 6266. καταλαβέσθαι VB--AMN--- λαμβάνω κατα
 6267. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6268. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6269. καὶ C--------- καί
 6270. προνομεῦσαι VA--AAN--- νομεύω προ
 6271. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6272. καὶ C--------- καί
 6273. οὐκ D--------- οὐ
 6274. ἠδυνάσθη VSI-API3S- δύναμαι
 6275. ὅτι C--------- ὅτι
 6276. ἐγνώσθη VSI-API3S- γιγνώσκω
 6277. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6278. λόγος N2--NSM--- λόγος
 6279. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6280. ἐκ P--------- ἐκ
 6281. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6282. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 6283. 1Mac 6:4
 6284. καὶ C--------- καί
 6285. ἀντέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀντι
 6286. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6287. εἰς P--------- εἰς
 6288. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 6289. καὶ C--------- καί
 6290. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 6291. καὶ C--------- καί
 6292. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 6293. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 6294. μετὰ P--------- μετά
 6295. λύπης N1--GSF--- λύπη
 6296. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 6297. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 6298. εἰς P--------- εἰς
 6299. Βαβυλῶνα N3W-ASM--- Βαβυλών
 6300. 1Mac 6:5
 6301. καὶ C--------- καί
 6302. ἦλθέν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 6303. τις RI--NSM--- τις
 6304. ἀπαγγέλλων V1--PAPNSM ἀγγέλλω ἀπο
 6305. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6306. εἰς P--------- εἰς
 6307. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6308. Περσίδα N3D-ASF--- Περσίς
 6309. ὅτι C--------- ὅτι
 6310. τετρόπωνται VM--XPI3P- τροπόω
 6311. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6312. παρεμβολαὶ N1--NPF--- παρεμβολή
 6313. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6314. πορευθεῖσαι VC--APPNPF πορεύομαι
 6315. εἰς P--------- εἰς
 6316. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6317. Ιουδα N---GSM--- Ἰουδά
 6318. 1Mac 6:6
 6319. καὶ C--------- καί
 6320. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6321. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 6322. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 6323. ἰσχυρᾷ A1A-DSF--- ἰσχυρός
 6324. ἐν P--------- ἐν
 6325. πρώτοις A1--DPMS-- πρῶτος
 6326. καὶ C--------- καί
 6327. ἐνετράπη VDI-API3S- τρέπω ἐν
 6328. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6329. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6330. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6331. καὶ C--------- καί
 6332. ἐπίσχυσαν VA--AAPASN ἰσχύω ἐπι
 6333. ὅπλοις N2N-DPN--- ὅπλον
 6334. καὶ C--------- καί
 6335. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 6336. καὶ C--------- καί
 6337. σκύλοις N2N-DPN--- σκῦλον
 6338. πολλοῖς A1--DPN--- πολύς
 6339. οἷς RR--DPN--- ὅς
 6340. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6341. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6342. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6343. παρεμβολῶν N1--GPF--- παρεμβολή
 6344. ὧν RR--GPF--- ὅς
 6345. ἐξέκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω ἐκ
 6346. 1Mac 6:7
 6347. καὶ C--------- καί
 6348. καθεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω κατα
 6349. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6350. βδέλυγμα N3M-ASN--- βδέλυγμα
 6351. ὃ RR--ASN--- ὅς
 6352. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 6353. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6354. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6355. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 6356. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6357. ἐν P--------- ἐν
 6358. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6359. καὶ C--------- καί
 6360. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6361. ἁγίασμα N3M-ASN--- ἁγίασμα
 6362. καθὼς D--------- καθώς
 6363. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6364. πρότερον A1--ASN--- πρότερος
 6365. ἐκύκλωσαν VAI-AAI3P- κυκλόω
 6366. τείχεσιν N3E-DPN--- τεῖχος
 6367. ὑψηλοῖς A1--DPM--- ὑψηλός
 6368. καὶ C--------- καί
 6369. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6370. Βαιθσουραν N---ASF--- Βαιθσουρα
 6371. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 6372. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6373. 1Mac 6:8
 6374. καὶ C--------- καί
 6375. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6376. ὡς C--------- ὡς
 6377. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 6378. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6379. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6380. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6381. λόγους N2--APM--- λόγος
 6382. τούτους RD--APM--- οὗτος
 6383. ἐθαμβήθη VCI-API3S- θαμβέομαι
 6384. καὶ C--------- καί
 6385. ἐσαλεύθη VCI-API3S- σαλεύω
 6386. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6387. καὶ C--------- καί
 6388. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 6389. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6390. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6391. κοίτην N1--ASF--- κοίτη
 6392. καὶ C--------- καί
 6393. ἐνέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐν
 6394. εἰς P--------- εἰς
 6395. ἀρρωστίαν N1A-ASF--- ἀρρωστία
 6396. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6397. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6398. λύπης N1--GSF--- λύπη
 6399. ὅτι C--------- ὅτι
 6400. οὐκ D--------- οὐ
 6401. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6402. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6403. καθὼς D--------- καθώς
 6404. ἐνεθυμεῖτο V2I-IMI3S- θυμέω ἐν
 6405. 1Mac 6:9
 6406. καὶ C--------- καί
 6407. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6408. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6409. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6410. πλείους A3C-NPM--- πολύς
 6411. ὅτι C--------- ὅτι
 6412. ἀνεκαινίσθη VSI-API3S- καινίζω ἀνα
 6413. ἐπ' P--------- ἐπί
 6414. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6415. λύπη N1--NSF--- λύπη
 6416. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 6417. καὶ C--------- καί
 6418. ἐλογίσατο VAI-AMI3S- λογίζομαι
 6419. ὅτι C--------- ὅτι
 6420. ἀποθνῄσκει V1--PAI3S- θνήσκω ἀπο
 6421. 1Mac 6:10
 6422. καὶ C--------- καί
 6423. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 6424. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6425. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6426. φίλους A1--APM--- φίλος
 6427. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6428. καὶ C--------- καί
 6429. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6430. πρὸς P--------- πρός
 6431. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6432. ἀφίσταται V6--PMI3S- ἵστημι ἀπο
 6433. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6434. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 6435. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6436. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6437. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 6438. μου RP--GS---- ἐγώ
 6439. καὶ C--------- καί
 6440. συμπέπτωκα VX--XAI1S- πίπτω συν
 6441. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6442. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 6443. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6444. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6445. μερίμνης N1A-GSF--- μέριμνα
 6446. 1Mac 6:11
 6447. καὶ C--------- καί
 6448. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 6449. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6450. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 6451. ἕως D--------- ἕως
 6452. τίνος RI--GSF--- τίς
 6453. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 6454. ἦλθα VAI-AAI1S- ἔρχομαι
 6455. καὶ C--------- καί
 6456. κλύδωνος N3W-GSM--- κλύδων
 6457. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 6458. ἐν P--------- ἐν
 6459. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 6460. νῦν D--------- νῦν
 6461. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 6462. ὅτι C--------- ὅτι
 6463. χρηστὸς A1--NSM--- χρηστός
 6464. καὶ C--------- καί
 6465. ἀγαπώμενος V3--PMPNSM ἀγαπάω
 6466. ἤμην A1--ASF--- ἐμός
 6467. ἐν P--------- ἐν
 6468. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6469. ἐξουσίᾳ N1A-DSF--- ἐξουσία
 6470. μου RP--GS---- ἐγώ
 6471. 1Mac 6:12
 6472. νῦν D--------- νῦν
 6473. δὲ X--------- δέ
 6474. μιμνῄσκομαι V1--PMI1S- μιμνήσκω
 6475. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6476. κακῶν A1--GPM--- κακός
 6477. ὧν RR--GPM--- ὅς
 6478. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 6479. ἐν P--------- ἐν
 6480. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 6481. καὶ C--------- καί
 6482. ἔλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω
 6483. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6484. τὰ RA--APN--- ὁ
 6485. σκεύη N1--APN--- σκευή
 6486. τὰ RA--APN--- ὁ
 6487. ἀργυρᾶ A1C-APN--- ἀργυροῦς
 6488. καὶ C--------- καί
 6489. τὰ RA--APN--- ὁ
 6490. χρυσᾶ A1C-APN--- χρυσοῦς
 6491. τὰ RA--APN--- ὁ
 6492. ἐν P--------- ἐν
 6493. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6494. καὶ C--------- καί
 6495. ἐξαπέστειλα VAI-AAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 6496. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 6497. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6498. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 6499. Ιουδα N---ASM--- Ἰουδά
 6500. διὰ P--------- διά
 6501. κενῆς A1--GSF--- κενός
 6502. 1Mac 6:13
 6503. ἔγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω
 6504. ὅτι C--------- ὅτι
 6505. χάριν N3--ASF--- χάρις
 6506. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 6507. εὗρέν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 6508. με RP--AS---- ἐγώ
 6509. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6510. κακὰ A1--NPN--- κακός
 6511. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 6512. καὶ C--------- καί
 6513. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6514. ἀπόλλυμαι V5--PMI1S- ὀλλύω ἀπο
 6515. λύπῃ N1--DSF--- λύπη
 6516. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 6517. ἐν P--------- ἐν
 6518. γῇ N1--DSF--- γῆ
 6519. ἀλλοτρίᾳ A1A-DSF--- ἀλλότριος
 6520. 1Mac 6:14
 6521. καὶ C--------- καί
 6522. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 6523. Φίλιππον N2--ASM--- Φίλιππος
 6524. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6525. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6526. φίλων A1--GPM--- φίλος
 6527. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6528. καὶ C--------- καί
 6529. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 6530. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6531. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6532. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 6533. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6534. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 6535. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6536. 1Mac 6:15
 6537. καὶ C--------- καί
 6538. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 6539. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6540. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6541. διάδημα N3M-ASN--- διάδημα
 6542. καὶ C--------- καί
 6543. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6544. στολὴν N1--ASF--- στολή
 6545. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6546. καὶ C--------- καί
 6547. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6548. δακτύλιον N2--ASM--- δακτύλιος
 6549. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6550. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 6551. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 6552. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6553. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6554. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6555. καὶ C--------- καί
 6556. ἐκθρέψαι VA--AAN--- τρέφω ἐκ
 6557. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6558. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6559. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 6560. 1Mac 6:16
 6561. καὶ C--------- καί
 6562. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6563. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6564. Ἀντίοχος N2--NSM--- Ἀντίοχος
 6565. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6566. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6567. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 6568. ἐνάτου A1--GSN--- ἔνατος
 6569. καὶ C--------- καί
 6570. τεσσαρακοστοῦ A1--GSN--- τεσσαρακοστός
 6571. καὶ C--------- καί
 6572. ἑκατοστοῦ A1--GSN--- ἑκατοστός
 6573. 1Mac 6:17
 6574. καὶ C--------- καί
 6575. ἐπέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἐπι
 6576. Λυσίας N1T-NSM--- Λυσίας
 6577. ὅτι C--------- ὅτι
 6578. τέθνηκεν VX--XAI3S- θνήσκω
 6579. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6580. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6581. καὶ C--------- καί
 6582. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 6583. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 6584. Ἀντίοχον N2--ASM--- Ἀντίοχος
 6585. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6586. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6587. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6588. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6589. ἐξέθρεψεν VAI-AAI3S- τρέφω ἐκ
 6590. νεώτερον A1A-ASMC-- νέος
 6591. καὶ C--------- καί
 6592. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 6593. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6594. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6595. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6596. Εὐπάτωρ N---AS---- Εὐπάτωρ
 6597. 1Mac 6:18
 6598. καὶ C--------- καί
 6599. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6600. ἐκ P--------- ἐκ
 6601. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6602. ἄκρας N1A-GSF--- ἄκρα
 6603. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6604. συγκλείοντες V1--PAPNPM κλείω συν
 6605. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6606. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6607. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 6608. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6609. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 6610. καὶ C--------- καί
 6611. ζητοῦντες V2--PAPNPM ζητέω