22.TobitS.txt 236 KB


 1. TobS 1:1
 2. βίβλος N2--NSF--- βίβλος
 3. λόγων N2--GPM--- λόγος
 4. Τωβιθ N---GSM--- Τωβιθ
 5. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6. Τωβιηλ N---GSM--- Τωβιηλ
 7. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8. Ανανιηλ N---GSM--- Ανανιηλ
 9. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 10. Αδουηλ N---GSM--- Αδουηλ
 11. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 12. Γαβαηλ N---GSM--- Γαβαηλ
 13. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 14. Ραφαηλ N---GSM--- Ραφαηλ
 15. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 16. Ραγουηλ N---GSM--- Ραγουηλ
 17. ἐκ P--------- ἐκ
 18. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 19. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 20. Ασιηλ N---GSM--- Ασιηλ
 21. ἐκ P--------- ἐκ
 22. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 23. Νεφθαλιμ N---GSF--- Νεφθαλιμ
 24. TobS 1:2
 25. ὃς RR--NSM--- ὅς
 26. ᾐχμαλωτεύθη VCI-API3S- αἰχμαλωτίζω
 27. ἐν P--------- ἐν
 28. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 29. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 30. Ενεμεσσαρου N2--GSM--- Ενεμεσσαρος
 31. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 32. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 33. τῶν RA--GPM--- ὁ
 34. Ἀσσυρίων N2--GPM--- Ἀσσύριος
 35. ἐκ P--------- ἐκ
 36. Θισβης N1--GSF--- Θισβη
 37. ἥ RR--NSF--- ὅς
 38. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 39. ἐκ P--------- ἐκ
 40. δεξιῶν A1A-GPM--- δεξιός
 41. Κυδιως N---GS---- Κυδιως
 42. τῆς RA--GSF--- ὁ
 43. Νεφθαλιμ N---GSF--- Νεφθαλιμ
 44. ἐν P--------- ἐν
 45. τῇ RA--DSF--- ὁ
 46. ἄνω D--------- ἄνω
 47. Γαλιλαίᾳ N1A-DSF--- Γαλιλαία
 48. ὑπεράνω P--------- ὑπεράνω
 49. Ασσηρ N---GSM--- Ασσηρ
 50. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 51. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 52. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 53. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 54. ἐξ P--------- ἐκ
 55. ἀριστερῶν A1A-GPM--- ἀριστερός
 56. Φογωρ N---GSM--- Φογωρ
 57. TobS 1:3
 58. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 59. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 60. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 61. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 62. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 63. καὶ C--------- καί
 64. ἐν P--------- ἐν
 65. δικαιοσύναις N1--DPF--- δικαιοσύνη
 66. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 67. τὰς RA--APF--- ὁ
 68. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 69. τῆς RA--GSF--- ὁ
 70. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 71. μου RP--GS---- ἐγώ
 72. καὶ C--------- καί
 73. ἐλεημοσύνας N1--APF--- ἐλεημοσύνη
 74. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 75. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 76. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 77. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 78. μου RP--GS---- ἐγώ
 79. καὶ C--------- καί
 80. τῷ RA--DSN--- ὁ
 81. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 82. μου RP--GS---- ἐγώ
 83. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 84. πορευθεῖσιν VC--API2P- πορεύομαι
 85. μετ' P--------- μετά
 86. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 87. ἐν P--------- ἐν
 88. τῇ RA--DSF--- ὁ
 89. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 90. εἰς P--------- εἰς
 91. τὴν RA--ASF--- ὁ
 92. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 93. τῶν RA--GPM--- ὁ
 94. Ἀσσυρίων N2--GPM--- Ἀσσύριος
 95. εἰς P--------- εἰς
 96. Νινευη N---ASF--- Νινευη
 97. TobS 1:4
 98. καὶ C--------- καί
 99. ὅτε D--------- ὅτε
 100. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 101. ἐν P--------- ἐν
 102. τῇ RA--DSF--- ὁ
 103. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 104. μου RP--GS---- ἐγώ
 105. ἐν P--------- ἐν
 106. γῇ N1--DSF--- γῆ
 107. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 108. καὶ C--------- καί
 109. ὅτε D--------- ὅτε
 110. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 111. νέος A1A-NSM--- νέος
 112. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 113. ἡ RA--NSF--- ὁ
 114. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 115. Νεφθαλιμ N---GSF--- Νεφθαλιμ
 116. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 117. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 118. μου RP--GS---- ἐγώ
 119. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 120. ἀπὸ P--------- ἀπό
 121. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 122. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 123. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 124. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 125. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 126. μου RP--GS---- ἐγώ
 127. καὶ C--------- καί
 128. ἀπὸ P--------- ἀπό
 129. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 130. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 131. τῆς RA--GSF--- ὁ
 132. ἐκλεγείσης VS--APPGSF λέγω ἐκ
 133. ἐκ P--------- ἐκ
 134. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 135. φυλῶν N1--GPF--- φυλή
 136. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 137. εἰς P--------- εἰς
 138. τὸ RA--ASN--- ὁ
 139. θυσιάζειν V1--PAN--- θυσιάζω
 140. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 141. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 142. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 143. καὶ C--------- καί
 144. ἡγιάσθη VSI-API3S- ἁγιάζω
 145. ὁ RA--NSM--- ὁ
 146. ναὸς N2--NSM--- ναός
 147. τῆς RA--GSF--- ὁ
 148. κατασκηνώσεως N3I-GSF--- κατασκήνωσις
 149. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 150. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 151. καὶ C--------- καί
 152. ᾠκοδομήθη VCI-API3S- οἰκοδομέω
 153. ἐν P--------- ἐν
 154. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 155. εἰς P--------- εἰς
 156. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 157. τὰς RA--APF--- ὁ
 158. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 159. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 160. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 161. TobS 1:5
 162. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 163. οἱ RA--NPM--- ὁ
 164. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 165. μου RP--GS---- ἐγώ
 166. καὶ C--------- καί
 167. ὁ RA--NSM--- ὁ
 168. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 169. Νεφθαλιμ N---GSF--- Νεφθαλιμ
 170. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 171. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 172. μου RP--GS---- ἐγώ
 173. ἐθυσίαζον V1I-IAI3P- θυσιάζω
 174. ἐκεῖνοι RD--NPM--- ἐκεῖνος
 175. τῷ RA--DSM--- ὁ
 176. μόσχῳ N2--DSM--- μόσχος
 177. ὃν RR--ASM--- ὅς
 178. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 179. Ιεροβεαμ N---NSM--- Ιεροβεαμ
 180. ὁ RA--NSM--- ὁ
 181. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 182. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 183. ἐν P--------- ἐν
 184. Δαν N---DSM--- Δαν
 185. ἐπὶ P--------- ἐπί
 186. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 187. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 188. τῆς RA--GSF--- ὁ
 189. Γαλιλαίας N1A-GSF--- Γαλιλαία
 190. TobS 1:6
 191. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 192. μονώτατος A1--NSMS-- μόνος
 193. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 194. πολλάκις D--------- πολλάκις
 195. εἰς P--------- εἰς
 196. Ιεροσόλυμα N---ASF--- Ιεροσόλυμα
 197. ἐν P--------- ἐν
 198. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 199. ἑορταῖς N1--DPF--- ἑορτή
 200. καθὼς D--------- καθώς
 201. γέγραπται VP--XMI3S- γράφω
 202. ἐν P--------- ἐν
 203. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 204. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 205. ἐν P--------- ἐν
 206. προστάγματι N3M-DSN--- πρόσταγμα
 207. αἰωνίῳ A1B-DSM--- αἰώνιος
 208. τὰς RA--APF--- ὁ
 209. ἀπαρχὰς N1--APF--- ἀπαρχή
 210. καὶ C--------- καί
 211. τὰ RA--APN--- ὁ
 212. πρωτογενήματα N3M-APN--- πρωτογένημα
 213. καὶ C--------- καί
 214. τὰς RA--APF--- ὁ
 215. δεκάτας A1--APF--- δέκατος
 216. τῶν RA--GPN--- ὁ
 217. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 218. καὶ C--------- καί
 219. τὰς RA--APF--- ὁ
 220. πρωτοκουρίας N1A-APF--- πρωτοκουρία
 221. τῶν RA--GPN--- ὁ
 222. προβάτων N2N-GPN--- πρόβατον
 223. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 224. ἀπέτρεχον V1I-IAI3P- τρέχω ἀπο
 225. εἰς P--------- εἰς
 226. Ιεροσόλυμα N---ASF--- Ιεροσόλυμα
 227. TobS 1:7
 228. καὶ C--------- καί
 229. ἐδίδουν V8I-IMI1S- δίδωμι
 230. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 231. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 232. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 233. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 234. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 235. Ααρων N---GSM--- Ἀαρών
 236. πρὸς P--------- πρός
 237. τὸ RA--ASN--- ὁ
 238. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 239. καὶ C--------- καί
 240. τὴν RA--ASF--- ὁ
 241. δεκάτην A1--ASF--- δέκατος
 242. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 243. σίτου N2--GSM--- σῖτος
 244. καὶ C--------- καί
 245. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 246. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 247. καὶ C--------- καί
 248. ἐλαίου N2N-GSN--- ἔλαιον
 249. καὶ C--------- καί
 250. ῥοῶν N1--GPF--- ῥοά
 251. καὶ C--------- καί
 252. τῶν RA--GPF--- ὁ
 253. σύκων N1--GPF--- συκῆ
 254. καὶ C--------- καί
 255. τῶν RA--GPM--- ὁ
 256. λοιπῶν A1--GPF--- λοιπός
 257. ἀκροδρύων N3U-GPN--- ἀκρόδρυα
 258. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 259. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 260. Λευι N---GSM--- Λευί
 261. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 262. θεραπεύουσιν V1--PAI3P- θεραπεύω
 263. ἐν P--------- ἐν
 264. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 265. καὶ C--------- καί
 266. τὴν RA--ASF--- ὁ
 267. δεκάτην A1--ASF--- δέκατος
 268. τὴν RA--ASF--- ὁ
 269. δευτέραν A1A-ASF--- δεύτερος
 270. ἀπεδεκάτιζον V1I-IAI1S- δεκατίζω ἀπο
 271. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 272. τῶν RA--GPN--- ὁ
 273. ἓξ M--------- ἕξ
 274. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 275. καὶ C--------- καί
 276. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 277. καὶ D--------- καί
 278. ἐδαπάνων V3I-IAI1S- δαπανάω
 279. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 280. ἐν P--------- ἐν
 281. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 282. καθ' P--------- κατά
 283. ἕκαστον A1--ASM--- ἕκαστος
 284. ἐνιαυτόν N2--ASM--- ἐνιαυτός
 285. TobS 1:8
 286. καὶ C--------- καί
 287. ἐδίδουν V8I-IMI1S- δίδωμι
 288. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 289. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 290. ὀρφανοῖς A1--DPM--- ὀρφανός
 291. καὶ C--------- καί
 292. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 293. χήραις N1A-DPF--- χήρα
 294. καὶ C--------- καί
 295. προσηλύτοις N2--DPM--- προσήλυτος
 296. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 297. προσκειμένοις V5--PMPDPM κεῖμαι προς
 298. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 299. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 300. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 301. εἰσέφερον V1I-IAI1S- φέρω εἰς
 302. καὶ C--------- καί
 303. ἐδίδουν V8I-IMI1S- δίδωμι
 304. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 305. ἐν P--------- ἐν
 306. τῷ RA--DSN--- ὁ
 307. τρίτῳ A1--DSN--- τρίτος
 308. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 309. καὶ C--------- καί
 310. ἠσθίομεν V1I-IAI1P- ἐσθίω
 311. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 312. κατὰ P--------- κατά
 313. τὸ RA--ASN--- ὁ
 314. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 315. τὸ RA--ASN--- ὁ
 316. προστεταγμένον VK--XMPASN τάσσω προς
 317. περὶ P--------- περί
 318. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 319. ἐν P--------- ἐν
 320. τῷ RA--DSM--- ὁ
 321. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 322. Μωσῆ N1M-GSM--- Μωσῆς
 323. καὶ C--------- καί
 324. κατὰ P--------- κατά
 325. τὰς RA--APF--- ὁ
 326. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 327. ἃς RR--APF--- ὅς
 328. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 329. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 330. ἡ RA--NSF--- ὁ
 331. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 332. Ανανιηλ N---GSM--- Ανανιηλ
 333. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 334. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 335. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 336. ὅτι C--------- ὅτι
 337. ὀρφανὸν A1--ASM--- ὀρφανός
 338. κατέλιπέν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 339. με RP--AS---- ἐγώ
 340. ὁ RA--NSM--- ὁ
 341. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 342. καὶ C--------- καί
 343. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 344. TobS 1:9
 345. καὶ C--------- καί
 346. ὅτε D--------- ὅτε
 347. ἐγενήθην VCI-API1S- γίγνομαι
 348. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 349. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 350. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 351. ἐκ P--------- ἐκ
 352. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 353. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 354. τῆς RA--GSF--- ὁ
 355. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 356. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 357. καὶ C--------- καί
 358. ἐγέννησα VAI-AAI1S- γεννάω
 359. ἐξ P--------- ἐκ
 360. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 361. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 362. καὶ C--------- καί
 363. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 364. τὸ RA--ASN--- ὁ
 365. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 366. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 367. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 368. TobS 1:10
 369. μετὰ P--------- μετά
 370. τὸ RA--ASN--- ὁ
 371. αἰχμαλωτισθῆναί VC--APN--- αἰχμαλωτίζω
 372. με RP--AS---- ἐγώ
 373. εἰς P--------- εἰς
 374. Ἀσσυρίους N2--APM--- Ἀσσύριος
 375. καὶ C--------- καί
 376. ὅτε D--------- ὅτε
 377. ᾐχμαλωτίσθην VCI-API1S- αἰχμαλωτίζω
 378. εἰς P--------- εἰς
 379. Νινευη N---ASF--- Νινευη
 380. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 381. καὶ C--------- καί
 382. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 383. οἱ RA--NPM--- ὁ
 384. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 385. μου RP--GS---- ἐγώ
 386. καὶ C--------- καί
 387. οἱ RA--NPM--- ὁ
 388. ἐκ P--------- ἐκ
 389. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 390. γένους N3E-GSN--- γένος
 391. μου RP--GS---- ἐγώ
 392. ἤσθιον V1I-IAI1S- ἐσθίω
 393. ἐκ P--------- ἐκ
 394. τῶν RA--GPM--- ὁ
 395. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 396. τῶν RA--GPN--- ὁ
 397. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 398. TobS 1:11
 399. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 400. δὲ X--------- δέ
 401. συνετήρησα VAI-AAI1S- τηρέω συν
 402. τὴν RA--ASF--- ὁ
 403. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 404. μου RP--GS---- ἐγώ
 405. μὴ D--------- μή
 406. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 407. ἐκ P--------- ἐκ
 408. τῶν RA--GPM--- ὁ
 409. ἄρτων N2--GPM--- ἄρτος
 410. τῶν RA--GPN--- ὁ
 411. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 412. TobS 1:12
 413. καὶ C--------- καί
 414. ὅτε D--------- ὅτε
 415. ἐμεμνήμην VMI-YMI1S- μιμνήσκω
 416. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 417. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 418. μου RP--GS---- ἐγώ
 419. ἐν P--------- ἐν
 420. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 421. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 422. μου RP--GS---- ἐγώ
 423. TobS 1:13
 424. καὶ C--------- καί
 425. ἔδωκέν VAI-AAI3S- δίδωμι
 426. μοι RP--DS---- ἐγώ
 427. ὁ RA--NSM--- ὁ
 428. ὕψιστος A1--NSM--- ὕψιστος
 429. χάριν N3--ASF--- χάρις
 430. καὶ C--------- καί
 431. μορφὴν N1--ASF--- μορφή
 432. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 433. Ενεμεσσαρου N---GSM--- Ενεμεσσαρος
 434. καὶ C--------- καί
 435. ἠγόραζον V1I-IAI1S- ἀγοράζω
 436. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 437. πάντα A3--APN--- πᾶς
 438. τὰ RA--APN--- ὁ
 439. πρὸς P--------- πρός
 440. τὴν RA--ASF--- ὁ
 441. χρῆσιν N3I-ASF--- χρῆσις
 442. TobS 1:14
 443. καὶ C--------- καί
 444. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 445. εἰς P--------- εἰς
 446. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 447. καὶ C--------- καί
 448. ἠγόραζον V1I-IAI1S- ἀγοράζω
 449. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 450. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 451. ἕως P--------- ἕως
 452. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 453. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 454. καὶ C--------- καί
 455. παρεθέμην VEI-AMI1S- τίθημι παρα
 456. Γαβαήλῳ N2--DSM--- Γαβάηλος
 457. βαλλάντια N2N-APN--- βαλλάντιον
 458. τῷ RA--DSM--- ὁ
 459. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 460. τῷ RA--DSM--- ὁ
 461. Γαβρι N---DSM--- Γαβρι
 462. ἐν P--------- ἐν
 463. τῇ RA--DSF--- ὁ
 464. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 465. τῆς RA--GSF--- ὁ
 466. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 467. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 468. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 469. δέκα M--------- δέκα
 470. TobS 1:15
 471. καὶ C--------- καί
 472. ὅτε D--------- ὅτε
 473. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 474. Ενεμασσαρ N---NSM--- Ενεμασσαρ
 475. καὶ C--------- καί
 476. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 477. Σενναχηριμ N---NSM--- Σενναχηριμ
 478. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 479. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 480. ἀντ' P--------- ἀντί
 481. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 482. καὶ C--------- καί
 483. αἱ RA--NPF--- ὁ
 484. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 485. τῆς RA--GSF--- ὁ
 486. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδίας
 487. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 488. καὶ C--------- καί
 489. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 490. ἠδυνάσθην VSI-API1S- δύναμαι
 491. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 492. εἰς P--------- εἰς
 493. τὴν RA--ASF--- ὁ
 494. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδίαν
 495. TobS 1:16
 496. ἐν P--------- ἐν
 497. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 498. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 499. Ενεμεσσαρου N---GSM--- Ενεμεσσαρος
 500. ἐλεημοσύνας N1--APF--- ἐλεημοσύνη
 501. πολλὰς A1--APF--- πολύς
 502. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 503. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 504. ἀδελφοῖς N2--DPM--- ἀδελφός
 505. μου RP--GS---- ἐγώ
 506. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 507. ἐκ P--------- ἐκ
 508. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 509. γένους N3E-GSN--- γένος
 510. μου RP--GS---- ἐγώ
 511. TobS 1:17
 512. τοὺς RA--APM--- ὁ
 513. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 514. μου RP--GS---- ἐγώ
 515. ἐδίδουν V8I-IMI1S- δίδωμι
 516. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 517. πεινῶσιν V3--PAI3P- πεινάω
 518. καὶ C--------- καί
 519. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 520. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 521. γυμνοῖς A1--DPM--- γυμνός
 522. καὶ C--------- καί
 523. εἴ C--------- εἰ
 524. τινα RI--ASM--- τις
 525. τῶν RA--GPM--- ὁ
 526. ἐκ P--------- ἐκ
 527. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 528. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 529. μου RP--GS---- ἐγώ
 530. ἐθεώρουν V2I-IAI1S- θεωρέω
 531. τεθνηκότα VX--XAPASM θνήσκω
 532. καὶ C--------- καί
 533. ἐρριμμένον VXI-XPPASM ῥίτωω
 534. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 535. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 536. τείχους N3E-GSN--- τεῖχος
 537. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 538. ἔθαπτον V1I-IAI1S- θάπτω
 539. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 540. TobS 1:18
 541. καὶ C--------- καί
 542. εἴ C--------- εἰ
 543. τινα RI--ASM--- τις
 544. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 545. Σενναχηριμ N---NSM--- Σενναχηριμ
 546. ὅτε D--------- ὅτε
 547. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 548. φεύγων V1--PAPNSM φεύγω
 549. ἐκ P--------- ἐκ
 550. τῆς RA--GSF--- ὁ
 551. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 552. ἐν P--------- ἐν
 553. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 554. τῆς RA--GSF--- ὁ
 555. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 556. ἧς RR--GSF--- ὅς
 557. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 558. ἐξ P--------- ἐκ
 559. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 560. ὁ RA--NSM--- ὁ
 561. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 562. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 563. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 564. περὶ P--------- περί
 565. τῶν RA--GPM--- ὁ
 566. βλασφημιῶν N1A-GPF--- βλασφημία
 567. ὧν RR--GPM--- ὅς
 568. ἐβλασφήμησεν VAI-AAI3S- βλασφημέω
 569. ἔθαψα VAI-AAI1S- θάπτω
 570. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 571. γὰρ X--------- γάρ
 572. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 573. ἐν P--------- ἐν
 574. τῷ RA--DSM--- ὁ
 575. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 576. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 577. ἐκ P--------- ἐκ
 578. τῶν RA--GPM--- ὁ
 579. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 580. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 581. καὶ C--------- καί
 582. ἔκλεπτον V1I-IAI1S- κλέπτω
 583. τὰ RA--APN--- ὁ
 584. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 585. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 586. καὶ C--------- καί
 587. ἔθαπτον V1I-IAI1S- θάπτω
 588. καὶ C--------- καί
 589. ἐζήτησεν VAI-AAI3S- ζητέω
 590. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 591. Σενναχηριμ N---NSM--- Σενναχηριμ
 592. καὶ C--------- καί
 593. οὐχ D--------- οὐ
 594. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 595. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 596. TobS 1:19
 597. καὶ C--------- καί
 598. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 599. εἷς A3--NSM--- εἷς
 600. τις RI--NSM--- τις
 601. τῶν RA--GPM--- ὁ
 602. ἐκ P--------- ἐκ
 603. τῆς RA--GSF--- ὁ
 604. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 605. καὶ C--------- καί
 606. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 607. τῷ RA--DSM--- ὁ
 608. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 609. περὶ P--------- περί
 610. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 611. ὅτι C--------- ὅτι
 612. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 613. θάπτω V1--PAI1S- θάπτω
 614. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 615. καὶ C--------- καί
 616. ἐκρύβην VDI-API1S- κρύπτω
 617. καὶ C--------- καί
 618. ὅτε D--------- ὅτε
 619. ἐπέγνων VZI-AAI1S- γιγνώσκω ἐπι
 620. ὅτι C--------- ὅτι
 621. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 622. περὶ P--------- περί
 623. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 624. ὁ RA--NSM--- ὁ
 625. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 626. καὶ C--------- καί
 627. ὅτι C--------- ὅτι
 628. ζητοῦμαι V2--PMI1S- ζητέω
 629. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 630. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 631. ἐφοβήθην VCI-API1S- φοβέω
 632. καὶ C--------- καί
 633. ἀπέδρασα VBI-AAI1S- διδράσκω ἀπο
 634. TobS 1:20
 635. καὶ C--------- καί
 636. ἡρπάγη VDI-API3S- ἁρπάζω
 637. πάντα A3--APN--- πᾶς
 638. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 639. ὑπῆρχέν V1I-IAI3S- ἄρχω ὑπο
 640. μοι RP--DS---- ἐγώ
 641. καὶ C--------- καί
 642. οὐ D--------- οὐ
 643. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 644. μοι RP--DS---- ἐγώ
 645. οὐδέν A3--ASN--- οὐδείς
 646. ὃ RR--ASN--- ὅς
 647. οὐκ D--------- οὐ
 648. ἀνελήμφθη VVI-API3S- λαμβάνω ἀνα
 649. εἰς P--------- εἰς
 650. τὸ RA--ASN--- ὁ
 651. βασιλικόν A1--ASN--- βασιλικός
 652. πλὴν D--------- πλήν
 653. Αννας N1A-GSF--- Αννα
 654. τῆς RA--GSF--- ὁ
 655. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 656. μου RP--GS---- ἐγώ
 657. καὶ C--------- καί
 658. Τωβια N---GSM--- Τωβια
 659. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 660. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 661. μου RP--GS---- ἐγώ
 662. TobS 1:21
 663. καὶ C--------- καί
 664. οὐ D--------- οὐ
 665. διῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι δια
 666. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 667. τεσσαράκοντα A3-------- τεσσαράκοντα
 668. ἕως P--------- ἕως
 669. οὗ RR--GSM--- ὅς
 670. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 671. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 672. οἱ RA--NPM--- ὁ
 673. δύο M--------- δύο
 674. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 675. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 676. καὶ C--------- καί
 677. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 678. εἰς P--------- εἰς
 679. τὰ RA--APN--- ὁ
 680. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 681. Αραρατ N---GS---- Αραρατ
 682. καὶ C--------- καί
 683. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 684. Σαχερδονος N---NSM--- Σαχερδονος
 685. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 686. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 687. μετ' P--------- μετά
 688. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 689. καὶ C--------- καί
 690. ἔταξεν VAI-AAI3S- τάσσω
 691. Αχιχαρον N2--ASM--- Αχιχαρος
 692. τὸν RA--ASM--- ὁ
 693. Αναηλ N---ASM--- Αναηλ
 694. τὸν RA--ASM--- ὁ
 695. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 696. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 697. μου RP--GS---- ἐγώ
 698. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 699. ἐπὶ P--------- ἐπί
 700. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 701. τὴν RA--ASF--- ὁ
 702. ἐκλογιστίαν N1A-ASF--- ἐκλογιστία
 703. τῆς RA--GSF--- ὁ
 704. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 705. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 706. καὶ C--------- καί
 707. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 708. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 709. τὴν RA--ASF--- ὁ
 710. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 711. ἐπὶ P--------- ἐπί
 712. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 713. τὴν RA--ASF--- ὁ
 714. διοίκησιν N3I-ASF--- διοίκησις
 715. TobS 1:22
 716. τότε D--------- τότε
 717. ἠξίωσεν VAI-AAI3S- ἀξιόω
 718. Αχιχαρος N2--NSM--- Αχιχαρος
 719. περὶ P--------- περί
 720. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 721. καὶ C--------- καί
 722. κατῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι κατα
 723. εἰς P--------- εἰς
 724. τὴν RA--ASF--- ὁ
 725. Νινευη N---ASF--- Νινευη
 726. Αχιχαρος N2--NSM--- Αχιχαρος
 727. γὰρ X--------- γάρ
 728. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 729. ὁ RA--NSM--- ὁ
 730. ἀρχιοινοχόος N2--NSM--- ἀρχιοινοχόος
 731. καὶ C--------- καί
 732. ἐπὶ P--------- ἐπί
 733. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 734. δακτυλίου N2--GSM--- δακτύλιος
 735. καὶ C--------- καί
 736. διοικητὴς N1M-NSM--- διοικητής
 737. καὶ C--------- καί
 738. ἐκλογιστῆς N1--GSF--- ἐκλογιστή
 739. ἐπὶ P--------- ἐπί
 740. Σενναχηριμ N---GSM--- Σενναχηριμ
 741. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 742. Ἀσσυρίων N2--GPM--- Ἀσσύριος
 743. καὶ C--------- καί
 744. κατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 745. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 746. Σαχερδονος N---NSM--- Σαχερδονος
 747. ἐκ P--------- ἐκ
 748. δευτέρας A1A-GSF--- δεύτερος
 749. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 750. δὲ X--------- δέ
 751. ἐξάδελφός N2--NSM--- ἐξάδελφός
 752. μου RP--GS---- ἐγώ
 753. καὶ C--------- καί
 754. ἐκ P--------- ἐκ
 755. τῆς RA--GSF--- ὁ
 756. συγγενείας N1A-GSF--- συγγένεια
 757. μου RP--GS---- ἐγώ
 758. TobS 2:1
 759. καὶ C--------- καί
 760. ἐπὶ P--------- ἐπί
 761. Σαχερδονος N---GSM--- Σαχερδονος
 762. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 763. κατῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι κατα
 764. εἰς P--------- εἰς
 765. τὸν RA--ASM--- ὁ
 766. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 767. μου RP--GS---- ἐγώ
 768. καὶ C--------- καί
 769. ἀπεδόθη VCI-API3S- δίδωμι ἀπο
 770. μοι RP--DS---- ἐγώ
 771. ἡ RA--NSF--- ὁ
 772. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 773. μου RP--GS---- ἐγώ
 774. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 775. καὶ C--------- καί
 776. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 777. ὁ RA--NSM--- ὁ
 778. υἱός N2--NSM--- υἱός
 779. μου RP--GS---- ἐγώ
 780. καὶ C--------- καί
 781. ἐν P--------- ἐν
 782. τῇ RA--DSF--- ὁ
 783. πεντηκοστῇ A1--DSF--- πεντηκοστός
 784. τῇ RA--DSF--- ὁ
 785. ἑορτῇ N1--DSF--- ἑορτή
 786. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 787. ἥ RR--NSF--- ὅς
 788. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 789. ἁγία A1A-APN--- ἅγιος
 790. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 791. ἑβδομάδων N3D-GPF--- ἑβδομάς
 792. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 793. μοι RP--DS---- ἐγώ
 794. ἄριστον N2N-ASN--- ἄριστον
 795. καλόν A1--ASN--- καλός
 796. καὶ C--------- καί
 797. ἀνέπεσα VAI-AAI1S- πίπτω ἀνα
 798. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 799. ἀριστῆσαι VA--AAN--- ἀριστάω
 800. TobS 2:2
 801. καὶ C--------- καί
 802. παρετέθη VCI-API3S- τίθημι παρα
 803. μοι RP--DS---- ἐγώ
 804. ἡ RA--NSF--- ὁ
 805. τράπεζα N1S-NSF--- τράπεζα
 806. καὶ C--------- καί
 807. παρετέθη VCI-API3S- τίθημι παρα
 808. μοι RP--DS---- ἐγώ
 809. ὀψάρια N2N-APN--- ὀψάριον
 810. πλείονα A3--APNC-- πολύς
 811. καὶ C--------- καί
 812. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 813. τῷ RA--DSM--- ὁ
 814. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 815. τῷ RA--DSM--- ὁ
 816. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 817. μου RP--GS---- ἐγώ
 818. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 819. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 820. καὶ C--------- καί
 821. ὃν RR--ASM--- ὅς
 822. ἂν X--------- ἄν
 823. εὕρῃς VB--AAS2S- εὑρίσκω
 824. πτωχὸν N2--ASM--- πτωχός
 825. τῶν RA--GPM--- ὁ
 826. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 827. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 828. ἐκ P--------- ἐκ
 829. Νινευητῶν N1M-GPM--- Νινευήτης
 830. αἰχμαλώτων A1B-GPM--- αἰχμάλωτος
 831. ὃς RR--NSM--- ὅς
 832. μέμνηται VM--XMI3S- μιμνήσκω
 833. ἐν P--------- ἐν
 834. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 835. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 836. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 837. καὶ C--------- καί
 838. ἄγαγε VB--AAD2S- ἄγω
 839. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 840. καὶ C--------- καί
 841. φάγεται VF--FMI3S- ἐσθίω
 842. κοινῶς D--------- κοινῶς
 843. μετ' P--------- μετά
 844. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 845. καὶ C--------- καί
 846. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 847. προσμενῶ VF2-FAI1S- μένω προς
 848. σε RP--AS---- σύ
 849. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 850. μέχρι P--------- μέχρι
 851. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 852. σε RP--AS---- σύ
 853. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 854. TobS 2:3
 855. καὶ C--------- καί
 856. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 857. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 858. ζητῆσαί VA--AAN--- ζητέω
 859. τινα RI--ASM--- τις
 860. πτωχὸν N2--ASM--- πτωχός
 861. τῶν RA--GPM--- ὁ
 862. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 863. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 864. καὶ C--------- καί
 865. ἐπιστρέψας VA--AAPNSM στρέφω ἐπι
 866. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 867. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 868. καὶ C--------- καί
 869. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 870. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 871. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 872. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 873. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 874. καὶ C--------- καί
 875. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 876. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 877. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 878. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 879. εἷς A3--NSM--- εἷς
 880. ἐκ P--------- ἐκ
 881. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 882. ἔθνους N3E-GSN--- ἔθνος
 883. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 884. πεφόνευται VX--XMI3S- φονεύω
 885. καὶ C--------- καί
 886. ἔρριπται VX--XMI3S- ῥίπτω
 887. ἐν P--------- ἐν
 888. τῇ RA--DSF--- ὁ
 889. ἀγορᾷ N1A-DSF--- ἀγορά
 890. καὶ C--------- καί
 891. αὐτόθι D--------- αὐτόθι
 892. νῦν D--------- νῦν
 893. ἐστραγγάληται VXI-XMI3S- στραγγαλάομαι
 894. TobS 2:4
 895. καὶ C--------- καί
 896. ἀναπηδήσας VA--AAPNSM πηδάω ἀνα
 897. ἀφῆκα VAI-AAI1S- ἵημι ἀπο
 898. τὸ RA--ASN--- ὁ
 899. ἄριστον N2N-ASN--- ἄριστον
 900. πρὶν D--------- πρίν
 901. ἢ C--------- ἤ
 902. γεύσασθαί VA--AMN--- γεύω
 903. με RP--AS---- ἐγώ
 904. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 905. καὶ C--------- καί
 906. ἀναιροῦμαι V2--PMI1S- αἱρέω ἀνα
 907. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 908. ἐκ P--------- ἐκ
 909. τῆς RA--GSF--- ὁ
 910. πλατείας A1A-GSF--- πλατύς
 911. καὶ C--------- καί
 912. εἰς P--------- εἰς
 913. ἓν A3--ASN--- εἷς
 914. τῶν RA--GPN--- ὁ
 915. οἰκιδίων N2N-GPN--- οἰκίδιον
 916. ἔθηκα VAI-AAI1S- τίθημι
 917. μέχρι P--------- μέχρι
 918. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 919. τὸν RA--ASM--- ὁ
 920. ἥλιον N2--ASM--- ἥλιος
 921. δύειν V1--PAN--- δύω
 922. καὶ C--------- καί
 923. θάψω VA--AAS1S- θάπτω
 924. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 925. TobS 2:5
 926. ἐπιστρέψας VA--AAPNSM στρέφω ἐπι
 927. οὖν X--------- οὖν
 928. ἐλουσάμην VAI-AMI1S- λούω
 929. καὶ C--------- καί
 930. ἤσθιον V1I-IAI1S- ἐσθίω
 931. τὸν RA--ASM--- ὁ
 932. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 933. μετὰ P--------- μετά
 934. πένθους N3E-GSN--- πένθος
 935. TobS 2:6
 936. καὶ C--------- καί
 937. ἐμνήσθην VSI-API1S- μιμνήσκω
 938. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 939. ῥήματος N3M-GSN--- ῥῆμα
 940. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 941. προφήτου N1M-GSM--- προφήτης
 942. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 943. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 944. Αμως N---NSM--- Αμως
 945. ἐπὶ P--------- ἐπί
 946. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 947. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 948. στραφήσονται VD--FPI3P- στρέφω
 949. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 950. αἱ RA--NPF--- ὁ
 951. ἑορταὶ N1--NPF--- ἑορτή
 952. εἰς P--------- εἰς
 953. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 954. καὶ C--------- καί
 955. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 956. αἱ RA--NPF--- ὁ
 957. ᾠδαὶ N1--NPF--- ᾠδή
 958. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 959. εἰς P--------- εἰς
 960. θρῆνος N2--NSM--- θρῆνος
 961. καὶ C--------- καί
 962. ἔκλαυσα VAI-AAI1S- κλαίω
 963. TobS 2:7
 964. καὶ C--------- καί
 965. ὅτε D--------- ὅτε
 966. ἔδυ VAI-AAI3S- δύω
 967. ὁ RA--NSM--- ὁ
 968. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 969. ᾠχόμην V1I-IMI1S- οἴχομαι
 970. καὶ C--------- καί
 971. ὀρύξας VA--AAPNSM ὀρύσσω
 972. ἔθαψα VAI-AAI1S- θάπτω
 973. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 974. TobS 2:8
 975. καὶ C--------- καί
 976. οἱ RA--NPM--- ὁ
 977. πλησίον D--------- πλησίον
 978. μου RP--GS---- ἐγώ
 979. κατεγέλων V3I-IAI3P- γελάω κατα
 980. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 981. οὐ D--------- οὐ
 982. φοβεῖται V2--PMI3S- φοβέω
 983. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 984. ἤδη D--------- ἤδη
 985. γὰρ X--------- γάρ
 986. ἐπεζητήθη VCI-API3S- ζητέω ἐπι
 987. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 988. φονευθῆναι VC--APN--- φονεύω
 989. περὶ P--------- περί
 990. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 991. πράγματος N3M-GSN--- πρᾶγμα
 992. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 993. καὶ C--------- καί
 994. ἀπέδρα VBI-AAI3S- διδράσκω ἀπο
 995. καὶ C--------- καί
 996. πάλιν D--------- πάλιν
 997. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 998. θάπτει V1--PAI3S- θάπτω
 999. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1000. νεκρούς N2--APM--- νεκρός
 1001. TobS 2:9
 1002. καὶ C--------- καί
 1003. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1004. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1005. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 1006. ἐλουσάμην VAI-AMI1S- λούω
 1007. καὶ C--------- καί
 1008. εἰσῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι εἰς
 1009. εἰς P--------- εἰς
 1010. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1011. αὐλήν N1--ASF--- αὐλή
 1012. μου RP--GS---- ἐγώ
 1013. καὶ C--------- καί
 1014. ἐκοιμήθην VCI-API1S- κοιμάω
 1015. παρὰ P--------- παρά
 1016. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1017. τοῖχον N2--ASM--- τοῖχος
 1018. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1019. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 1020. καὶ C--------- καί
 1021. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1022. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1023. μου RP--GS---- ἐγώ
 1024. ἀνακεκαλυμμένον VM--XMPASM καλύπτω ἀνα
 1025. διὰ P--------- διά
 1026. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1027. καῦμα N3M-ASN--- καῦμα
 1028. TobS 2:10
 1029. καὶ C--------- καί
 1030. οὐκ D--------- οὐ
 1031. ᾔδειν VXI-YAI3S- οἶδα
 1032. ὅτι C--------- ὅτι
 1033. στρουθία N2N-NPN--- στρουθίον
 1034. ἐν P--------- ἐν
 1035. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1036. τοίχῳ N2--DSM--- τοῖχος
 1037. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 1038. μού RP--GS---- ἐγώ
 1039. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1040. καὶ C--------- καί
 1041. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 1042. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1043. ἀφόδευμα N3M-ASN--- ἀφόδευμα
 1044. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1045. εἰς P--------- εἰς
 1046. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1047. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1048. μου RP--GS---- ἐγώ
 1049. θερμὸν A1--ASM--- θερμός
 1050. καὶ C--------- καί
 1051. ἐπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἐπι
 1052. λευκώματα N3M-APN--- λεύκωμα
 1053. καὶ C--------- καί
 1054. ἐπορευόμην V1I-IMI1S- πορεύομαι
 1055. πρὸς P--------- πρός
 1056. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1057. ἰατροὺς N2--APM--- ἰατρός
 1058. θεραπευθῆναι VC--APN--- θεραπεύω
 1059. καὶ C--------- καί
 1060. ὅσῳ A1--DSM--- ὅσος
 1061. ἐνεχρίοσάν VAI-AAI3P- χρίω ἐν
 1062. με RP--AS---- ἐγώ
 1063. τὰ RA--APN--- ὁ
 1064. φάρμακα N2N-APN--- φάρμακον
 1065. τοσούτῳ A1--DSM--- τοσοῦτο
 1066. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 1067. ἐξετυφλοῦντο V4I-IMI3P- τυφλόω ἐκ
 1068. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1069. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1070. μου RP--GS---- ἐγώ
 1071. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1072. λευκώμασιν N3I-ASF--- λευκώμασις
 1073. μέχρι P--------- μέχρι
 1074. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1075. ἀποτυφλωθῆναι VC--APN--- τυφλόω ἀπο
 1076. καὶ C--------- καί
 1077. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 1078. ἀδύνατος A1B-NSM--- ἀδύνατος
 1079. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1080. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1081. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1082. τέσσαρα A3--APN--- τέσσαρες
 1083. καὶ C--------- καί
 1084. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1085. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1086. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 1087. μου RP--GS---- ἐγώ
 1088. ἐλυποῦντο V2I-IMI3P- λυπέω
 1089. περὶ P--------- περί
 1090. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1091. καὶ C--------- καί
 1092. Αχιαχαρος N2--NSM--- Αχιαχαρος
 1093. ἔτρεφέν V1I-IAI3S- τρέφω
 1094. με RP--AS---- ἐγώ
 1095. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1096. δύο M--------- δύο
 1097. πρὸ P--------- πρό
 1098. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1099. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1100. βαδίσαι VA--AAN--- βαδίζω
 1101. εἰς P--------- εἰς
 1102. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1103. Ἐλυμαΐδα N3D-ASF--- Ἐλυμαΐδα
 1104. TobS 2:11
 1105. καὶ C--------- καί
 1106. ἐν P--------- ἐν
 1107. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1108. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 1109. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 1110. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 1111. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1112. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 1113. μου RP--GS---- ἐγώ
 1114. ἠριθεύετο V1I-IMI3S- ἐριθεύομαι
 1115. ἐν P--------- ἐν
 1116. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1117. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 1118. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1119. γυναικείοις A1A-DPM--- γυναικεῖος
 1120. TobS 2:12
 1121. καὶ C--------- καί
 1122. ἀπέστελλε V1I-IAI3S- στέλλω ἀπο
 1123. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1124. κυρίοις N2--DPM--- κύριος
 1125. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1126. καὶ C--------- καί
 1127. ἀπεδίδουν V8I-IAI1S- δίδωμι ἀπο
 1128. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1129. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1130. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 1131. καὶ C--------- καί
 1132. ἐν P--------- ἐν
 1133. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1134. ἑβδόμῃ A1--DSF--- ἕβδομος
 1135. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1136. Δύστρου N2--GSN--- Δύστρος
 1137. ἐξέτεμε VBI-AAI3S- τέμνω ἐκ
 1138. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1139. ἱστὸν N2--ASM--- ἱστός
 1140. καὶ C--------- καί
 1141. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 1142. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1143. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1144. κυρίοις N2--DPM--- κύριος
 1145. καὶ C--------- καί
 1146. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 1147. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1148. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1149. μισθὸν N2--ASM--- μισθός
 1150. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1151. καὶ C--------- καί
 1152. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 1153. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1154. ἐφ' P--------- ἐπί
 1155. ἑστίᾳ N1A-DSF--- ἑστία
 1156. ἔριφον N2--ASM--- ἔριφος
 1157. ἐξ P--------- ἐκ
 1158. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 1159. TobS 2:13
 1160. καὶ C--------- καί
 1161. ὅτε D--------- ὅτε
 1162. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 1163. πρός P--------- πρός
 1164. με RP--AS---- ἐγώ
 1165. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1166. ἔριφος N2--NSM--- ἔριφος
 1167. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 1168. κράζειν V1--PAN--- κράζω
 1169. καὶ C--------- καί
 1170. ἐκάλεσα VAI-AAI1S- καλέω
 1171. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1172. καὶ C--------- καί
 1173. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1174. πόθεν D--------- πόθεν
 1175. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1176. ἐρίφιον N2N-NSN--- ἐρίφιον
 1177. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1178. μήποτε X--------- μήποτε
 1179. κλεψιμαῖόν A1A-NSN--- κλεψιμαῖος
 1180. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1181. ἀπόδος VO--AAD2S- δίδωμι ἀπο
 1182. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 1183. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1184. κυρίοις N2--DPM--- κύριος
 1185. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1186. οὐ D--------- οὐ
 1187. γὰρ X--------- γάρ
 1188. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 1189. ἔχομεν V1--PAI1P- ἔχω
 1190. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1191. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 1192. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 1193. κλεψιμαῖον N2--ASN--- κλεψιμαῖος
 1194. TobS 2:14
 1195. καὶ C--------- καί
 1196. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1197. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1198. αὐτή RD--NSF--- αὐτός
 1199. δόσει N3I-DSF--- δόσις
 1200. δέδοταί VM--XMI3S- δίδωμι
 1201. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1202. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1203. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1204. μισθῷ N2--DSM--- μισθός
 1205. καὶ C--------- καί
 1206. οὐκ D--------- οὐ
 1207. ἐπίστευον V1I-IAI1S- πιστεύω
 1208. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1209. καὶ C--------- καί
 1210. ἔλεγον V1I-IAI1S- λέγω
 1211. ἀποδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι ἀπο
 1212. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1213. κυρίοις N2--DPM--- κύριος
 1214. καὶ C--------- καί
 1215. προσηρυθρίων V3I-IAI1S- ἐρυθριάω προς
 1216. χάριν N3--ASF--- χάρις
 1217. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 1218. πρὸς P--------- πρός
 1219. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1220. εἶτα D--------- εἶτα
 1221. ἀποκριθεῖσα VC--APPNSF κρίνω ἀπο
 1222. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1223. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1224. καὶ D--------- καί
 1225. ποῦ D--------- ποῦ
 1226. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1227. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1228. ἐλεημοσύναι N1--NPF--- ἐλεημοσύνη
 1229. σου RP--GS---- σύ
 1230. ποῦ D--------- ποῦ
 1231. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1232. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1233. δικαιοσύναι N1--NPF--- δικαιοσύνη
 1234. σου RP--GS---- σύ
 1235. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 1236. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1237. μετὰ P--------- μετά
 1238. σοῦ RP--GS---- σύ
 1239. γνωστά A1--APN--- γνωστός
 1240. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1241. TobS 3:1
 1242. καὶ C--------- καί
 1243. περίλυπος A1B-NSM--- περίλυπος
 1244. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 1245. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1246. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1247. καὶ C--------- καί
 1248. στενάξας VA--AAPNSM στενάζω
 1249. ἔκλαυσα VAI-AAI1S- κλαίω
 1250. καὶ C--------- καί
 1251. ἠρξάμην VAI-AMI1S- ἄρχω
 1252. προσεύχεσθαι V1--PMN--- εὔχομαι προς
 1253. μετὰ P--------- μετά
 1254. στεναγμῶν N2--GPM--- στεναγμός
 1255. TobS 3:2
 1256. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 1257. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1258. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1259. καὶ C--------- καί
 1260. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 1261. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1262. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 1263. σου RP--GS---- σύ
 1264. δίκαια A1A-NPN--- δίκαιος
 1265. καὶ C--------- καί
 1266. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 1267. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1268. ὁδοί N2--NPF--- ὁδός
 1269. σου RP--GS---- σύ
 1270. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 1271. καὶ C--------- καί
 1272. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 1273. σὺ RP--NS---- σύ
 1274. κρίνεις V1--PAI2S- κρίνω
 1275. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1276. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1277. TobS 3:3
 1278. καὶ C--------- καί
 1279. νῦν D--------- νῦν
 1280. σύ RP--NS---- σύ
 1281. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1282. μνήσθητί VS--APD2S- μιμνήσκω
 1283. μου RP--GS---- ἐγώ
 1284. καὶ C--------- καί
 1285. ἐπίβλεψον VA--AAD2S- βλέπω ἐπι
 1286. καὶ C--------- καί
 1287. μή D--------- μή
 1288. με RP--AS---- ἐγώ
 1289. ἐκδικήσῃς VA--AAS2S- ἐκδικέω
 1290. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1291. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 1292. μου RP--GS---- ἐγώ
 1293. καὶ C--------- καί
 1294. ἐν P--------- ἐν
 1295. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1296. ἀγνοήμασίν N3M-DPN--- ἀγνόημα
 1297. μου RP--GS---- ἐγώ
 1298. καὶ C--------- καί
 1299. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1300. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1301. μου RP--GS---- ἐγώ
 1302. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1303. ἥμαρτον VBI-AAI3P- ἁμαρτάνω
 1304. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1305. σου RP--GS---- σύ
 1306. TobS 3:4
 1307. καὶ C--------- καί
 1308. παρήκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω παρα
 1309. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1310. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 1311. σου RP--GS---- σύ
 1312. καὶ C--------- καί
 1313. ἔδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι
 1314. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1315. εἰς P--------- εἰς
 1316. ἁρπαγὴν N1--ASF--- ἁρπαγή
 1317. καὶ C--------- καί
 1318. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 1319. καὶ C--------- καί
 1320. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 1321. καὶ C--------- καί
 1322. εἰς P--------- εἰς
 1323. παραβολὴν N1--ASF--- παραβολή
 1324. καὶ C--------- καί
 1325. λάλημα N3M-ASN--- λάλημα
 1326. καὶ C--------- καί
 1327. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 1328. ἐν P--------- ἐν
 1329. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 1330. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1331. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 1332. ἐν P--------- ἐν
 1333. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1334. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1335. διεσκόρπισας VAI-AAI2S- σκορπίζω δια
 1336. TobS 3:5
 1337. καὶ C--------- καί
 1338. νῦν D--------- νῦν
 1339. πολλαί A1--NPF--- πολύς
 1340. σου RP--GS---- σύ
 1341. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1342. κρίσεις N3I-NPF--- κρίσις
 1343. ὑπάρχουσιν V1--PAI3P- ἄρχω ὑπο
 1344. ἀληθιναὶ A1--NPF--- ἀληθινός
 1345. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1346. ἐξ P--------- ἐκ
 1347. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1348. περὶ P--------- περί
 1349. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1350. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 1351. μου RP--GS---- ἐγώ
 1352. ὅτι C--------- ὅτι
 1353. οὐκ D--------- οὐ
 1354. ἐποιήσαμεν VAI-AAI1P- ποιέω
 1355. τὰς RA--APF--- ὁ
 1356. ἐντολάς N1--APF--- ἐντολή
 1357. σου RP--GS---- σύ
 1358. καὶ C--------- καί
 1359. οὐκ D--------- οὐ
 1360. ἐπορεύθημεν VCI-API1P- πορεύομαι
 1361. ἀληθινῶς D--------- ἀληθινῶς
 1362. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 1363. σου RP--GS---- σύ
 1364. TobS 3:6
 1365. καὶ C--------- καί
 1366. νῦν D--------- νῦν
 1367. κατὰ P--------- κατά
 1368. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1369. ἀρεστόν A1--ASM--- ἀρεστός
 1370. σου RP--GS---- σύ
 1371. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 1372. μετ' P--------- μετά
 1373. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1374. καὶ C--------- καί
 1375. ἐπίταξον VF--FAPASN τάσσω ἐπι
 1376. ἀναλαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω ἀνα
 1377. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1378. πνεῦμά N3M-ASN--- πνεῦμα
 1379. μου RP--GS---- ἐγώ
 1380. ἐξ P--------- ἐκ
 1381. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1382. ὅπως C--------- ὅπως
 1383. ἀπολυθῶ VC--APS1S- λύω ἀπο
 1384. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1385. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1386. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1387. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1388. καὶ C--------- καί
 1389. γένωμαι VB--AMS1S- γίγνομαι
 1390. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1391. διὸ C--------- διό
 1392. λυσιτελεῖ V2--PAI3S- λυσιτελέω
 1393. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1394. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 1395. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 1396. ἢ C--------- ἤ
 1397. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 1398. ὅτι C--------- ὅτι
 1399. ὀνειδισμοὺς N2--APM--- ὀνειδισμός
 1400. ψευδεῖς A3H-APM--- ψευδής
 1401. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 1402. καὶ C--------- καί
 1403. λύπη N1--NSF--- λύπη
 1404. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 1405. μετ' P--------- μετά
 1406. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1407. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1408. ἐπίταξον VF--FAPASN τάσσω ἐπι
 1409. ὅπως C--------- ὅπως
 1410. ἀπολυθῶ VC--APS1S- λύω ἀπο
 1411. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1412. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1413. ἀνάγκης N1--GSF--- ἀνάγκη
 1414. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 1415. ἀπόλυσόν VA--AAD2S- λύω ἀπο
 1416. με RP--AS---- ἐγώ
 1417. εἰς P--------- εἰς
 1418. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1419. τόπον N2--ASM--- τόπος
 1420. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1421. αἰώνιον A1B-ASM--- αἰώνιος
 1422. καὶ C--------- καί
 1423. μὴ D--------- μή
 1424. ἀποστρέψῃς VA--AAS2S- στρέφω ἀπο
 1425. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1426. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1427. σου RP--GS---- σύ
 1428. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1429. ἀπ' P--------- ἀπό
 1430. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1431. διὸ C--------- διό
 1432. λυσιτελεῖ V2--PAI3S- λυσιτελέω
 1433. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1434. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 1435. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 1436. ἢ C--------- ἤ
 1437. βλέπειν V1--PAN--- βλέπω
 1438. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 1439. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 1440. ἐν P--------- ἐν
 1441. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1442. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 1443. μου RP--GS---- ἐγώ
 1444. καὶ C--------- καί
 1445. μὴ D--------- μή
 1446. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 1447. ὀνειδισμούς N2--APM--- ὀνειδισμός
 1448. TobS 3:7
 1449. ἐν P--------- ἐν
 1450. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1451. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1452. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 1453. συνέβη VZI-AAI3S- βαίνω συν
 1454. Σαρρα N1A-NSF--- Σαρρα
 1455. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1456. θυγατρὶ N3--DSF--- θυγάτηρ
 1457. Ραγουηλ N---GSM--- Ραγουηλ
 1458. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1459. ἐν P--------- ἐν
 1460. Ἐκβατάνοις N---DP---- Ἐκβάτανα
 1461. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1462. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 1463. καὶ C--------- καί
 1464. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1465. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 1466. ὀνειδισμοὺς N2--APM--- ὀνειδισμός
 1467. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1468. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 1469. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1470. παιδισκῶν N2--GPM--- παιδίσκος
 1471. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1472. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1473. ἑαυτῆς RD--GSF--- ἑαυτοῦ
 1474. TobS 3:8
 1475. διότι C--------- διότι
 1476. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1477. ἐκδεδομένη VM--XMPNSF δίδωμι ἐκ
 1478. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 1479. ἑπτά M--------- ἑπτά
 1480. καὶ C--------- καί
 1481. Ασμοδαῖος N2--NSN--- Ασμοδαῖος
 1482. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1483. δαιμόνιον N2N-NSN--- δαιμόνιον
 1484. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1485. πονηρὸν A1A-NSM--- πονηρός
 1486. ἀπέκτεννεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 1487. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1488. πρὶν D--------- πρίν
 1489. ἢ C--------- ἤ
 1490. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 1491. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1492. μετ' P--------- μετά
 1493. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1494. καθάπερ D--------- καθάπερ
 1495. ἀποδεδειγμένον VK--XMPASM δεικνύω ἀπο
 1496. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 1497. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1498. γυναιξίν N3K-DPF--- γυνή
 1499. καὶ C--------- καί
 1500. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1501. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1502. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1503. παιδίσκη N1--NSF--- παιδίσκη
 1504. σὺ RP--NS---- σύ
 1505. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1506. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1507. ἀποκτέννουσα V1--PAPNSF κτείνω ἀπο
 1508. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1509. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1510. σου RP--GS---- σύ
 1511. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1512. ἤδη D--------- ἤδη
 1513. ἀπεκδέδοσαι VM--XMI2S- δίδωμι ἀπο ἐκ
 1514. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1515. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 1516. καὶ C--------- καί
 1517. ἑνὸς A3--GSM--- εἷς
 1518. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1519. οὐκ D--------- οὐ
 1520. ὠνομάσθης VCI-API2S- ὀνομάζω
 1521. TobS 3:9
 1522. τί RI--ASN--- τίς
 1523. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1524. μαστιγοῖς V4--PAI2S- μαστιγόω
 1525. περὶ P--------- περί
 1526. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1527. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 1528. σου RP--GS---- σύ
 1529. ὅτι C--------- ὅτι
 1530. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 1531. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 1532. μετ' P--------- μετά
 1533. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1534. καὶ C--------- καί
 1535. μὴ D--------- μή
 1536. ἴδοιμεν VB--AAO1P- ὁράω
 1537. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 1538. σου RP--GS---- σύ
 1539. μηδὲ C--------- μηδέ
 1540. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 1541. εἰς P--------- εἰς
 1542. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1543. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1544. TobS 3:10
 1545. ἐν P--------- ἐν
 1546. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1547. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1548. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1549. ἐλυπήθη VCI-API3S- λυπέω
 1550. ἐν P--------- ἐν
 1551. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1552. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 1553. καὶ C--------- καί
 1554. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 1555. καὶ C--------- καί
 1556. ἀναβᾶσα VA--AAPNSF βαίνω ἀνα
 1557. εἰς P--------- εἰς
 1558. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1559. ὑπερῷον N2N-ASN--- ὑπερῷον
 1560. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1561. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1562. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1563. ἠθέλησεν VAI-AAI3S- θέλω
 1564. ἀπάγξασθαι VA--AMN--- ἄγχομαι ἀπο
 1565. καὶ C--------- καί
 1566. πάλιν D--------- πάλιν
 1567. ἐλογίσατο VAI-AMI3S- λογίζομαι
 1568. καὶ C--------- καί
 1569. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1570. μήποτε X--------- μήποτε
 1571. ὀνειδίσωσιν VA--AAS3P- ὀνειδίζω
 1572. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1573. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 1574. μου RP--GS---- ἐγώ
 1575. καὶ C--------- καί
 1576. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 1577. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1578. μία A1A-NSF--- εἷς
 1579. σοι RP--DS---- σύ
 1580. ὑπῆρχεν V1I-IAI3S- ἄρχω ὑπο
 1581. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 1582. ἀγαπητὴ A1--NSF--- ἀγαπητός
 1583. καὶ C--------- καί
 1584. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 1585. ἀπήγξατο VAI-AMI3S- ἄγχομαι ἀπο
 1586. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1587. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1588. κακῶν A1--GPN--- κακός
 1589. καὶ C--------- καί
 1590. κατάξω VF--FAI1S- ἄγω κατα
 1591. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1592. γῆρας N3--ASN--- γῆρας
 1593. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1594. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1595. μου RP--GS---- ἐγώ
 1596. μετὰ P--------- μετά
 1597. λύπης N1--GSF--- λύπη
 1598. εἰς P--------- εἰς
 1599. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 1600. χρησιμώτερόν A1--NSNC-- χρήσιμος
 1601. μοί RP--DS---- ἐγώ
 1602. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1603. μὴ D--------- μή
 1604. ἀπάγξασθαι VA--AMN--- ἄγχομαι ἀπο
 1605. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1606. δεηθῆναι VC--APN--- δέω
 1607. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1608. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1609. ὅπως C--------- ὅπως
 1610. ἀποθάνω VB--AAS1S- θνήσκω ἀπο
 1611. καὶ C--------- καί
 1612. μηκέτι D--------- μηκέτι
 1613. ὀνειδισμοὺς N2--APM--- ὀνειδισμός
 1614. ἀκούσω VA--AAS1S- ἀκούω
 1615. ἐν P--------- ἐν
 1616. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1617. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 1618. μου RP--GS---- ἐγώ
 1619. TobS 3:11
 1620. ἐν P--------- ἐν
 1621. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1622. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1623. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1624. διαπετάσασα VA--AAPNSF πετάζω δια
 1625. τὰς RA--APF--- ὁ
 1626. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1627. πρὸς P--------- πρός
 1628. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1629. θυρίδα N3D-ASF--- θυρίς
 1630. ἐδεήθη VCI-API3S- δέω
 1631. καὶ C--------- καί
 1632. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1633. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 1634. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1635. θεὲ N2--VSM--- θεός
 1636. ἐλεήμων A3N-NSN--- ἐλεήμων
 1637. καὶ C--------- καί
 1638. εὐλογητὸν A1--NSN--- εὐλογητός
 1639. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1640. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 1641. σου RP--GS---- σύ
 1642. εἰς P--------- εἰς
 1643. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1644. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 1645. καὶ C--------- καί
 1646. εὐλογησάτωσάν VA--AAD3P- εὐλογέω
 1647. σε RP--AS---- σύ
 1648. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 1649. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1650. ἔργα N2N-NPN--- ἔργον
 1651. σου RP--GS---- σύ
 1652. εἰς P--------- εἰς
 1653. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1654. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1655. TobS 3:12
 1656. καὶ C--------- καί
 1657. νῦν D--------- νῦν
 1658. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1659. σὲ RP--AS---- σύ
 1660. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1661. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 1662. μου RP--GS---- ἐγώ
 1663. καὶ C--------- καί
 1664. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1665. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1666. μου RP--GS---- ἐγώ
 1667. ἀνέβλεψα VAI-AAI1S- βλέπω ἀνα
 1668. TobS 3:13
 1669. εἰπὸν VBI-AAD2S- εἶπον
 1670. ἀπολυθῆναί VC--APN--- λύω ἀπο
 1671. με RP--AS---- ἐγώ
 1672. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1673. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1674. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1675. καὶ C--------- καί
 1676. μὴ D--------- μή
 1677. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 1678. με RP--AS---- ἐγώ
 1679. μηκέτι D--------- μηκέτι
 1680. ὀνειδισμούς N2--APM--- ὀνειδισμός
 1681. TobS 3:14
 1682. σὺ RP--NS---- σύ
 1683. γινώσκεις V1--PAI2S- γιγνώσκω
 1684. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 1685. ὅτι C--------- ὅτι
 1686. καθαρά A1A-NSF--- καθαρός
 1687. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1688. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1689. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1690. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 1691. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 1692. TobS 3:15
 1693. καὶ C--------- καί
 1694. οὐχὶ D--------- οὐ
 1695. ἐμόλυνά VAI-AAI1S- μολύνω
 1696. μου RP--GS---- ἐγώ
 1697. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1698. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1699. καὶ C--------- καί
 1700. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1701. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1702. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1703. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1704. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 1705. μου RP--GS---- ἐγώ
 1706. ἐν P--------- ἐν
 1707. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1708. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1709. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1710. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 1711. μου RP--GS---- ἐγώ
 1712. μονογενής A1H-NSF--- μονογενής
 1713. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 1714. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1715. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 1716. μου RP--GS---- ἐγώ
 1717. καὶ C--------- καί
 1718. οὐχ D--------- οὐ
 1719. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 1720. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1721. ἕτερον A1A-ASN--- ἕτερος
 1722. τέκνον N2N-ASN--- τέκνον
 1723. ἵνα C--------- ἵνα
 1724. κληρονομήσῃ VA--AAS3S- κληρονομέω
 1725. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1726. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1727. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 1728. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1729. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 1730. οὔτε C--------- οὔτε
 1731. συγγενὴς A3H-NSM--- συγγενής
 1732. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1733. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 1734. ἵνα C--------- ἵνα
 1735. συντηρήσω VA--AAS1S- τηρέω συν
 1736. ἐμαυτὴν RD--ASF--- ἐμαυτοῦ
 1737. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1738. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1739. ἤδη D--------- ἤδη
 1740. ἀπώλοντό VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 1741. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1742. ἑπτά M--------- ἑπτά
 1743. καὶ C--------- καί
 1744. ἵνα C--------- ἵνα
 1745. τί RI--ASN--- τίς
 1746. μοί RP--DS---- ἐγώ
 1747. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1748. ἔτι D--------- ἔτι
 1749. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 1750. καὶ C--------- καί
 1751. εἰ C--------- εἰ
 1752. μή D--------- μή
 1753. σοι RP--DS---- σύ
 1754. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 1755. ἀποκτεῖναί VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 1756. με RP--AS---- ἐγώ
 1757. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1758. νῦν D--------- νῦν
 1759. εἰσάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω εἰς
 1760. ὀνειδισμόν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 1761. μου RP--GS---- ἐγώ
 1762. TobS 3:16
 1763. ἐν P--------- ἐν
 1764. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1765. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1766. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1767. εἰσηκούσθη VCI-API3S- ἀκούω εἰς
 1768. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1769. προσευχὴ N1--NSF--- προσευχή
 1770. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 1771. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1772. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1773. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 1774. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1775. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1776. TobS 3:17
 1777. καὶ C--------- καί
 1778. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 1779. Ραφαηλ N---NSM--- Ραφαηλ
 1780. ἰάσασθαι VA--AMN--- ἰάομαι
 1781. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1782. δύο M--------- δύο
 1783. Τωβιν N---ASM--- Τωβιν
 1784. ἀπολῦσαι VA--AAN--- λύω ἀπο
 1785. τὰ RA--APN--- ὁ
 1786. λευκώματα N3M-APN--- λεύκωμα
 1787. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1788. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1789. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 1790. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1791. ἵνα C--------- ἵνα
 1792. ἴδῃ VB--AAS3S- ὁράω
 1793. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1794. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1795. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1796. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 1797. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1798. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1799. καὶ C--------- καί
 1800. Σαρραν N1A-NSF--- Σαρρα
 1801. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1802. Ραγουηλ N---GSM--- Ραγουηλ
 1803. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 1804. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1805. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 1806. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1807. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 1808. Τωβιθ N---GSM--- Τωβιθ
 1809. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1810. καὶ C--------- καί
 1811. λῦσαι VA--AAN--- λύω
 1812. Ασμοδαιον N2--ASN--- Ασμοδαιος
 1813. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1814. δαιμόνιον N2N-ASN--- δαιμόνιον
 1815. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1816. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 1817. ἀπ' P--------- ἀπό
 1818. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1819. διότι C--------- διότι
 1820. Τωβια N---NSM--- Τωβια
 1821. ἐπιβάλλει V1--PAI3S- βάλλω ἐπι
 1822. κληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω
 1823. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1824. παρὰ P--------- παρά
 1825. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1826. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1827. θέλοντας V1--PAPAPM θέλω
 1828. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 1829. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1830. ἐν P--------- ἐν
 1831. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 1832. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1833. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1834. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 1835. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 1836. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1837. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1838. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 1839. εἰς P--------- εἰς
 1840. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1841. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1842. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1843. καὶ C--------- καί
 1844. Σαρρα N1A-NSF--- Σαρρα
 1845. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1846. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1847. Ραγουηλ N---GSM--- Ραγουηλ
 1848. καὶ C--------- καί
 1849. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 1850. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 1851. ἐκ P--------- ἐκ
 1852. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1853. ὑπερῴου N2N-GSN--- ὑπερῷον
 1854. TobS 4:1
 1855. ἐν P--------- ἐν
 1856. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1857. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1858. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1859. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 1860. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 1861. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1862. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 1863. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1864. παρέθετο VEI-AMI3S- τίθημι παρα
 1865. Γαβαήλῳ N2--DSM--- Γαβάηλος
 1866. ἐν P--------- ἐν
 1867. Ῥάγοις N2--DPM--- Ῥάγοι
 1868. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1869. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 1870. TobS 4:2
 1871. καὶ C--------- καί
 1872. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1873. ἐν P--------- ἐν
 1874. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1875. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 1876. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1877. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1878. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1879. ᾐτησάμην VAI-AMI1S- αἰτέω
 1880. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 1881. τί RI--ASN--- τίς
 1882. οὐχὶ D--------- οὐ
 1883. καλῶ V2--PAI1S- καλέω
 1884. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 1885. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1886. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 1887. μου RP--GS---- ἐγώ
 1888. καὶ C--------- καί
 1889. ὑποδείξω VF--FAI1S- δεικνύω ὑπο
 1890. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1891. περὶ P--------- περί
 1892. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1893. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 1894. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 1895. πρὶν D--------- πρίν
 1896. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 1897. με RP--AS---- ἐγώ
 1898. TobS 4:3
 1899. καὶ C--------- καί
 1900. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 1901. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 1902. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1903. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1904. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1905. καὶ C--------- καί
 1906. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1907. πρὸς P--------- πρός
 1908. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1909. καὶ C--------- καί
 1910. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1911. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1912. θάψον VA--AAD2S- θάπτω
 1913. με RP--AS---- ἐγώ
 1914. καλῶς D--------- καλῶς
 1915. καὶ C--------- καί
 1916. τίμα V3--PAD2S- τιμάω
 1917. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1918. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 1919. σου RP--GS---- σύ
 1920. καὶ C--------- καί
 1921. μὴ D--------- μή
 1922. ἐγκαταλίπῃς VB--AAS2S- λείπω ἐν κατα
 1923. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1924. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1925. τὰς RA--APF--- ὁ
 1926. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1927. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1928. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 1929. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1930. καὶ C--------- καί
 1931. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 1932. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1933. ἀρεστὸν A1--ASN--- ἀρεστός
 1934. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1935. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1936. καὶ C--------- καί
 1937. μὴ D--------- μή
 1938. λυπήσῃς VA--AAS2S- λυπέω
 1939. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1940. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 1941. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1942. ἐν P--------- ἐν
 1943. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 1944. πράγματι N3M-DSN--- πρᾶγμα
 1945. TobS 4:4
 1946. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 1947. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1948. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 1949. ὅτι C--------- ὅτι
 1950. κινδύνους N2--APM--- κίνδυνος
 1951. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 1952. ἑώρακεν VX--XAI3S- ὁράω
 1953. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1954. σοὶ RP--DS---- σύ
 1955. ἐν P--------- ἐν
 1956. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1957. κοιλίᾳ N1A-DSF--- κοιλία
 1958. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1959. καὶ C--------- καί
 1960. ὅταν D--------- ὅταν
 1961. ἀποθάνῃ VB--AAS3S- θνήσκω ἀπο
 1962. θάψον VA--AAD2S- θάπτω
 1963. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1964. παρ' P--------- παρά
 1965. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 1966. ἐν P--------- ἐν
 1967. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 1968. τάφῳ N2--DSM--- τάφος
 1969. TobS 4:5
 1970. καὶ C--------- καί
 1971. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1972. τὰς RA--APF--- ὁ
 1973. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1974. σου RP--GS---- σύ
 1975. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 1976. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1977. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1978. μνημόνευε V1--PAD2S- μνημονεύω
 1979. καὶ C--------- καί
 1980. μὴ D--------- μή
 1981. θελήσῃς VA--AAS2S- θέλω
 1982. ἁμαρτεῖν VB--AAN--- ἁμαρτάνω
 1983. καὶ C--------- καί
 1984. παραβῆναι VZ--AAN--- βαίνω παρα
 1985. τὰς RA--APF--- ὁ
 1986. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 1987. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1988. δικαιοσύνας N1--APF--- δικαιοσύνη
 1989. ποίει V2--PAD2S- ποιέω
 1990. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1991. τὰς RA--APF--- ὁ
 1992. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1993. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1994. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 1995. σου RP--GS---- σύ
 1996. καὶ C--------- καί
 1997. μὴ D--------- μή
 1998. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 1999. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2000. ὁδοῖς N2--DPF--- ὁδός
 2001. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2002. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 2003. TobS 4:6
 2004. διότι C--------- διότι
 2005. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2006. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 2007. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2008. εὐοδωθήσονται VC--FPI3P- εὐοδόω
 2009. ἐν P--------- ἐν
 2010. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2011. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 2012. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2013. TobS 4:7
 2014. καὶ C--------- καί
 2015. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2016. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2017. ποιοῦσιν V2--PAI3P- ποιέω
 2018. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 2019. TobS 4:19
 2020. δώσει VF--FAI3S- δίδωμι
 2021. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2022. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2023. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 2024. ἀγαθήν A1--ASF--- ἀγαθός
 2025. καὶ C--------- καί
 2026. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2027. ἂν X--------- ἄν
 2028. θέλῃ V1--PAS3S- θέλω
 2029. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2030. ταπεινοῖ V4--PAI3S- ταπεινόω
 2031. ἕως P--------- ἕως
 2032. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 2033. κατωτάτω D--------- κατωτάτω
 2034. καὶ C--------- καί
 2035. νῦν D--------- νῦν
 2036. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 2037. μνημόνευε V1--PAD2S- μνημονεύω
 2038. τὰς RA--APF--- ὁ
 2039. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 2040. ταύτας RD--APF--- οὗτος
 2041. καὶ C--------- καί
 2042. μὴ D--------- μή
 2043. ἐξαλειφθήτωσαν VV--APD3P- ἀλείφω ἐκ
 2044. ἐκ P--------- ἐκ
 2045. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2046. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 2047. σου RP--GS---- σύ
 2048. TobS 4:20
 2049. καὶ C--------- καί
 2050. νῦν D--------- νῦν
 2051. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 2052. ὑποδεικνύω V1--PAS1S- δεικνύω ὑπο
 2053. σοι RP--DS---- σύ
 2054. ὅτι C--------- ὅτι
 2055. δέκα M--------- δέκα
 2056. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 2057. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 2058. παρεθέμην VEI-API1S- τίθημι παρα
 2059. Γαβαήλῳ N2--DSM--- Γαβαήλος
 2060. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2061. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2062. Γαβρι N---GSM--- Γαβρι
 2063. ἐν P--------- ἐν
 2064. Ῥάγοις N2--DPM--- Ῥάγοι
 2065. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2066. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 2067. TobS 4:21
 2068. καὶ C--------- καί
 2069. μὴ D--------- μή
 2070. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 2071. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 2072. ὅτι C--------- ὅτι
 2073. ἐπτωχεύσαμεν VAI-AAI1P- πτωχεύω
 2074. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 2075. σοι RP--DS---- σύ
 2076. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 2077. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 2078. ἐὰν C--------- ἐάν
 2079. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 2080. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2081. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2082. καὶ C--------- καί
 2083. φύγῃς VB--AAS2S- φεύγω
 2084. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2085. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2086. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 2087. καὶ C--------- καί
 2088. ποιήσῃς VA--AAS2S- ποιέω
 2089. τὰ RA--APN--- ὁ
 2090. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 2091. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2092. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2093. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2094. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2095. σου RP--GS---- σύ
 2096. TobS 5:1
 2097. τότε D--------- τότε
 2098. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 2099. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 2100. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2101. Τωβιθ N---DSM--- Τωβιθ
 2102. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2103. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 2104. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2105. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2106. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2107. ἐντέταλσαί VM--XMI2S- τέλλομαι ἐν
 2108. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2109. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 2110. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 2111. TobS 5:2
 2112. πῶς D--------- πῶς
 2113. δὲ X--------- δέ
 2114. δυνήσομαι VF--FMI1S- δύναμαι
 2115. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 2116. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 2117. παρ' P--------- παρά
 2118. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2119. καὶ C--------- καί
 2120. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2121. οὐ D--------- οὐ
 2122. γινώσκει V1--PAI3S- γιγνώσκω
 2123. με RP--AS---- ἐγώ
 2124. καὶ C--------- καί
 2125. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2126. οὐ D--------- οὐ
 2127. γινώσκω V1--PAI1S- γιγνώσκω
 2128. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2129. τί RI--ASN--- τίς
 2130. σημεῖον N2N-ASN--- σημεῖον
 2131. δῶ VO--AAS1S- δίδωμι
 2132. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2133. καὶ C--------- καί
 2134. ἐπιγνῷ VZ--AAS3S- γιγνώσκω ἐπι
 2135. με RP--AS---- ἐγώ
 2136. καὶ C--------- καί
 2137. πιστεύσῃ VA--AAS3S- πιστεύω
 2138. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2139. καὶ C--------- καί
 2140. δῷ VO--AAS3S- δίδωμι
 2141. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2142. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2143. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2144. καὶ C--------- καί
 2145. τὰς RA--APF--- ὁ
 2146. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2147. τὰς RA--APF--- ὁ
 2148. εἰς P--------- εἰς
 2149. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 2150. οὐ D--------- οὐ
 2151. γινώσκω V1--PAI1S- γιγνώσκω
 2152. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2153. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 2154. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2155. TobS 5:3
 2156. τότε D--------- τότε
 2157. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 2158. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 2159. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2160. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 2161. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2162. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 2163. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2164. χειρόγραφον N2N-ASN--- χειρόγραφον
 2165. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2166. ἔδωκέν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2167. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2168. καὶ C--------- καί
 2169. χειρόγραφον N2N-ASN--- χειρόγραφον
 2170. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 2171. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2172. καὶ C--------- καί
 2173. διεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω δια
 2174. εἰς P--------- εἰς
 2175. δύο M--------- δύο
 2176. καὶ C--------- καί
 2177. ἐλάβομεν VBI-AAI1P- λαμβάνω
 2178. ἑκάτερος A1A-NSM--- ἑκάτερος
 2179. ἕν A3--ASN--- εἷς
 2180. καὶ C--------- καί
 2181. ἔθηκα VAI-AAI1S- τίθημι
 2182. μετὰ P--------- μετά
 2183. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2184. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 2185. καὶ C--------- καί
 2186. νῦν D--------- νῦν
 2187. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2188. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2189. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 2190. ἀφ' P--------- ἀπό
 2191. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2192. παρεθέμην VEI-AMI1S- τίθημι παρα
 2193. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2194. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2195. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2196. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 2197. καὶ C--------- καί
 2198. νῦν D--------- νῦν
 2199. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 2200. ζήτησον VA--AAD2S- ζητέω
 2201. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 2202. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2203. πιστόν A1--ASM--- πιστός
 2204. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2205. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 2206. μετὰ P--------- μετά
 2207. σοῦ RP--GS---- σύ
 2208. καὶ C--------- καί
 2209. δώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι
 2210. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2211. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 2212. ἕως P--------- ἕως
 2213. ὅτου RX--GSM--- ὅστις
 2214. ἔλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι
 2215. καὶ C--------- καί
 2216. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 2217. παρ' P--------- παρά
 2218. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2219. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2220. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2221. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2222. TobS 5:4
 2223. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2224. δὲ X--------- δέ
 2225. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 2226. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 2227. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2228. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2229. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 2230. μετ' P--------- μετά
 2231. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2232. εἰς P--------- εἰς
 2233. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 2234. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2235. ἐμπειρεῖ VF2-FAI3S- πείρω ἐν
 2236. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2237. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 2238. καὶ C--------- καί
 2239. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2240. καὶ C--------- καί
 2241. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 2242. Ραφαηλ N---ASM--- Ραφαηλ
 2243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2244. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 2245. ἑστηκότα VXI-XAPASM ἵστημι
 2246. ἀπέναντι D--------- ἀπέναντι
 2247. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2248. καὶ C--------- καί
 2249. οὐκ D--------- οὐ
 2250. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 2251. ὅτι C--------- ὅτι
 2252. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 2253. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2254. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2255. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2256. TobS 5:5
 2257. καὶ C--------- καί
 2258. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2259. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2260. πόθεν D--------- πόθεν
 2261. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2262. νεανίσκε N2--VSM--- νεανίσκος
 2263. καὶ C--------- καί
 2264. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2265. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2266. ἐκ P--------- ἐκ
 2267. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2268. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2269. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2270. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2271. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 2272. σου RP--GS---- σύ
 2273. καὶ C--------- καί
 2274. ἐλήλυθα VX--XAI1S- ἔρχομαι
 2275. ὧδε D--------- ὧδε
 2276. ἐργατεύεσθαι V1--PMN--- ἐργατεύομαι
 2277. καὶ C--------- καί
 2278. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2279. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2280. ἐπίστῃ VH--AMS2S- ἵστημι ἐπι
 2281. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2282. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2283. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 2284. εἰς P--------- εἰς
 2285. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 2286. TobS 5:6
 2287. καὶ C--------- καί
 2288. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2289. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2290. ναί D--------- ναί
 2291. πολλάκις D--------- πολλάκις
 2292. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2293. ἐγενόμην VBI-AMI1S- γίγνομαι
 2294. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2295. καὶ C--------- καί
 2296. ἐμπειρῶ VF2-FAI1S- πείρω ἐν
 2297. καὶ C--------- καί
 2298. ἐπίσταμαι V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 2299. τὰς RA--APF--- ὁ
 2300. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2301. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2302. πλεονάκις D--------- πλεονάκις
 2303. ἐπορεύθην VCI-API1S- πορεύομαι
 2304. εἰς P--------- εἰς
 2305. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 2306. καὶ C--------- καί
 2307. ηὐλιζόμην V1I-IMI1S- αὐλίζω
 2308. παρὰ P--------- παρά
 2309. Γαβαήλῳ N2--DSM--- Γαβάηλος
 2310. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2311. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 2312. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2313. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2314. οἰκοῦντι V2--PAPDSM οἰκέω
 2315. ἐν P--------- ἐν
 2316. Ῥάγοις N2--DPM--- Ῥάγοι
 2317. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2318. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 2319. καὶ C--------- καί
 2320. ἀπέχει V1--PAI3S- ἔχω ἀπο
 2321. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2322. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 2323. δύο M--------- δύο
 2324. τεταγμένων VK--XMPGPM τάσσω
 2325. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2326. Ἐκβατάνων N---GP---- Ἐκβάτανα
 2327. εἰς P--------- εἰς
 2328. Ῥάγα N2--ASF--- Ῥάγη
 2329. κεῖνται V5--PMI3P- κεῖμαι
 2330. γὰρ X--------- γάρ
 2331. ἐν P--------- ἐν
 2332. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2333. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 2334. TobS 5:7
 2335. καὶ C--------- καί
 2336. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2337. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2338. μεῖνόν VB--AAD2S- μένω
 2339. με RP--AS---- ἐγώ
 2340. νεανίσκε N2--VSM--- νεανίσκος
 2341. μέχρι P--------- μέχρι
 2342. ὅτου RX--GSM--- ὅστις
 2343. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 2344. ὑποδείξω VF--FAI1S- δεικνύω ὑπο
 2345. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2346. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 2347. μου RP--GS---- ἐγώ
 2348. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 2349. γὰρ X--------- γάρ
 2350. ἔχω V1--PAI1S- ἔχω
 2351. ἵνα C--------- ἵνα
 2352. βαδίσῃς VA--AAS2S- βαδίζω
 2353. μετ' P--------- μετά
 2354. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2355. καὶ C--------- καί
 2356. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 2357. σοι RP--DS---- σύ
 2358. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2359. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 2360. σου RP--GS---- σύ
 2361. TobS 5:8
 2362. καὶ C--------- καί
 2363. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2364. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2365. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2366. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2367. προσκαρτερῶ V2--PAI1S- καρτερέω προς
 2368. μόνον D--------- μόνον
 2369. μὴ D--------- μή
 2370. χρονίσῃς VA--AAS2S- χρονίζω
 2371. TobS 5:9
 2372. καὶ C--------- καί
 2373. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 2374. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 2375. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 2376. Τωβιθ N---DSM--- Τωβιθ
 2377. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2378. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 2379. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2380. καὶ C--------- καί
 2381. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2382. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2383. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2384. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2385. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 2386. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2387. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 2388. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2389. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2390. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2391. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2392. καὶ C--------- καί
 2393. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2394. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2395. κάλεσόν VA--AAD2S- καλέω
 2396. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2397. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2398. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2399. ὅπως C--------- ὅπως
 2400. ἐπιγνῶ VZ--AAS1S- γιγνώσκω ἐπι
 2401. τί RI--ASN--- τίς
 2402. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2403. γένος N3E-ASN--- γένος
 2404. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2405. καὶ C--------- καί
 2406. ἐκ P--------- ἐκ
 2407. ποίας A1A-GSF--- ποῖος
 2408. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 2409. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2410. καὶ C--------- καί
 2411. εἰ C--------- εἰ
 2412. πιστός A1--NSM--- πιστός
 2413. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2414. ἵνα C--------- ἵνα
 2415. πορευθῇ VC--APS3S- πορεύομαι
 2416. μετὰ P--------- μετά
 2417. σοῦ RP--GS---- σύ
 2418. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 2419. TobS 5:10
 2420. καὶ C--------- καί
 2421. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2422. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 2423. καὶ C--------- καί
 2424. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2425. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2426. καὶ C--------- καί
 2427. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2428. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2429. νεανίσκε N2--VSM--- νεανίσκος
 2430. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2431. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 2432. καλεῖ V2--PAI3S- καλέω
 2433. σε RP--AS---- σύ
 2434. καὶ C--------- καί
 2435. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2436. πρὸς P--------- πρός
 2437. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2438. καὶ C--------- καί
 2439. ἐχαιρέτισεν VAI-AAI3S- χαιρετίζω
 2440. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2441. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 2442. πρῶτος A1--NSMS-- πρῶτος
 2443. καὶ C--------- καί
 2444. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2445. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2446. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 2447. σοι RP--DS---- σύ
 2448. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 2449. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 2450. καὶ C--------- καί
 2451. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 2452. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 2453. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2454. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2455. τί RI--NSM--- τίς
 2456. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2457. ἔτι D--------- ἔτι
 2458. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 2459. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 2460. καὶ C--------- καί
 2461. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2462. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2463. ἀδύνατος A1B-NSM--- ἀδύνατος
 2464. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2465. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 2466. καὶ C--------- καί
 2467. οὐ D--------- οὐ
 2468. βλέπω V1--PAI1S- βλέπω
 2469. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2470. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 2471. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2472. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2473. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 2474. ἐν P--------- ἐν
 2475. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2476. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 2477. κεῖμαι V5--PMI1S- κεῖμαι
 2478. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 2479. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2480. νεκροὶ N2--NPM--- νεκρός
 2481. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2482. μηκέτι D--------- μηκέτι
 2483. θεωροῦντες V2--PAPNPM θεωρέω
 2484. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2485. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 2486. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 2487. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2488. ἐν P--------- ἐν
 2489. νεκροῖς N2--DPM--- νεκρός
 2490. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 2491. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2492. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2493. ἀκούω V1--PAI1S- ἀκούω
 2494. καὶ C--------- καί
 2495. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2496. οὐ D--------- οὐ
 2497. βλέπω V1--PAI1S- βλέπω
 2498. καὶ C--------- καί
 2499. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2500. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2501. θάρσει V2--PAD2S- θαρσέω
 2502. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 2503. παρὰ P--------- παρά
 2504. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2505. θεῷ N2--DSM--- θεός
 2506. ἰάσασθαί VA--AMN--- ἰάομαι
 2507. σε RP--AS---- σύ
 2508. θάρσει V2--PAD2S- θαρσέω
 2509. καὶ C--------- καί
 2510. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2511. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2512. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 2513. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 2514. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2515. υἱός N2--NSM--- υἱός
 2516. μου RP--GS---- ἐγώ
 2517. θέλει V1--PAI3S- θέλω
 2518. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 2519. εἰς P--------- εἰς
 2520. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 2521. εἰ C--------- εἰ
 2522. δυνήσῃ VF--FMI2S- δύναμαι
 2523. συνελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι συν
 2524. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2525. καὶ C--------- καί
 2526. ἀγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω
 2527. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2528. καὶ C--------- καί
 2529. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 2530. σοι RP--DS---- σύ
 2531. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2532. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 2533. σου RP--GS---- σύ
 2534. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 2535. καὶ C--------- καί
 2536. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2537. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2538. δυνήσομαι VF--FMI1S- δύναμαι
 2539. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 2540. μετ' P--------- μετά
 2541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2542. καὶ C--------- καί
 2543. ἐπίσταμαι V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 2544. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2545. τὰς RA--APF--- ὁ
 2546. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2547. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2548. καὶ C--------- καί
 2549. πολλάκις D--------- πολλάκις
 2550. ᾠχόμην V1I-IMI1S- οἴχομαι
 2551. εἰς P--------- εἰς
 2552. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 2553. καὶ C--------- καί
 2554. διῆλθον VBI-AAI1S- ἔρχομαι δια
 2555. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2556. τὰ RA--APN--- ὁ
 2557. πεδία N2N-APN--- πεδίον
 2558. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2559. καὶ C--------- καί
 2560. τὰ RA--APN--- ὁ
 2561. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 2562. καὶ C--------- καί
 2563. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 2564. τὰς RA--APF--- ὁ
 2565. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2566. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2567. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2568. γινώσκω V1--PAI1S- γιγνώσκω
 2569. TobS 5:11
 2570. καὶ C--------- καί
 2571. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2572. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2573. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 2574. ποίας A1A-GSF--- ποῖος
 2575. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 2576. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2577. καὶ C--------- καί
 2578. ἐκ P--------- ἐκ
 2579. ποίας A1A-GSF--- ποῖος
 2580. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 2581. ὑπόδειξόν VA--AAD2S- δεικνύω ὑπο
 2582. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2583. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 2584. TobS 5:12
 2585. καὶ C--------- καί
 2586. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2587. τί RI--ASF--- τίς
 2588. χρείαν N1A-ASF--- χρεία
 2589. ἔχεις V1--PAI2S- ἔχω
 2590. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 2591. καὶ C--------- καί
 2592. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2593. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2594. βούλομαι V1--PMI1S- βούλομαι
 2595. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 2596. τὰ RA--APN--- ὁ
 2597. κατ' P--------- κατά
 2598. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2599. τίνος RI--GSN--- τίς
 2600. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2601. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 2602. καὶ C--------- καί
 2603. τί RI--ASN--- τίς
 2604. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2605. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 2606. σου RP--GS---- σύ
 2607. TobS 5:13
 2608. καὶ C--------- καί
 2609. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2610. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2611. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2612. Αζαριας N1T-NSM--- Αζαριας
 2613. Ανανιου N1T-GSM--- Ανανιας
 2614. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2615. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 2616. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2617. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 2618. σου RP--GS---- σύ
 2619. TobS 5:14
 2620. καὶ C--------- καί
 2621. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2622. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2623. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 2624. ἔλθοις VB--AAO2S- ἔρχομαι
 2625. καὶ C--------- καί
 2626. σῳζόμενος V1--PMPNSM σώζω
 2627. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 2628. καὶ C--------- καί
 2629. μή D--------- μή
 2630. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2631. πικρανθῇς VC--APS2S- πικραίνω
 2632. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 2633. ὅτι C--------- ὅτι
 2634. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2635. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 2636. ἐβουλόμην V1I-IMI1S- βούλομαι
 2637. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 2638. καὶ C--------- καί
 2639. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2640. πατριάν N1A-ASF--- πατριά
 2641. σου RP--GS---- σύ
 2642. καὶ C--------- καί
 2643. σὺ RP--NS---- σύ
 2644. τυγχάνεις V1--PAI2S- τυγχάνω
 2645. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 2646. ὤν V9--PAPNSM εἰμί
 2647. καὶ C--------- καί
 2648. ἐκ P--------- ἐκ
 2649. γενεᾶς N1A-GSF--- γενεά
 2650. καλῆς A1--GSF--- καλός
 2651. καὶ C--------- καί
 2652. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 2653. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2654. σύ RP--NS---- σύ
 2655. ἐγίνωσκον V1I-IAI1S- γιγνώσκω
 2656. Ανανιαν N1T-ASM--- Ανανιας
 2657. καὶ C--------- καί
 2658. Ναθαν N---ASM--- Ναθαν
 2659. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2660. δύο M--------- δύο
 2661. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2662. Σεμελιου N1T-GSM--- Σεμελιας
 2663. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2664. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 2665. καὶ C--------- καί
 2666. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2667. συνεπορεύοντό V1I-IMI3P- πορεύομαι συν
 2668. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2669. εἰς P--------- εἰς
 2670. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 2671. καὶ C--------- καί
 2672. προσεκύνουν V2I-IAI3P- κυνέω προς
 2673. μετ' P--------- μετά
 2674. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2675. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2676. καὶ C--------- καί
 2677. οὐκ D--------- οὐ
 2678. ἐπλανήθησαν VCI-API3P- πλανάω
 2679. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2680. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 2681. σου RP--GS---- σύ
 2682. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 2683. ἀγαθοί A1--NPM--- ἀγαθός
 2684. ἐκ P--------- ἐκ
 2685. ῥίζης N1S-GSF--- ῥίζα
 2686. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 2687. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2688. σύ RP--NS---- σύ
 2689. καὶ C--------- καί
 2690. χαίρων V1--PAPNSM χαίρω
 2691. ἔλθοις VB--AAO2S- ἔρχομαι
 2692. TobS 5:15
 2693. καὶ C--------- καί
 2694. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2695. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2696. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 2697. σοι RP--DS---- σύ
 2698. δίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι
 2699. μισθὸν N2--ASM--- μισθός
 2700. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2701. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2702. δραχμὴν N1--ASF--- δραχμή
 2703. καὶ C--------- καί
 2704. τὰ RA--APN--- ὁ
 2705. δέοντά V2--PAPAPN δέω
 2706. σοι RP--DS---- σύ
 2707. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 2708. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2709. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 2710. μου RP--GS---- ἐγώ
 2711. TobS 5:16
 2712. καὶ C--------- καί
 2713. πορεύθητι VC--APD2S- πορεύομαι
 2714. μετὰ P--------- μετά
 2715. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2716. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 2717. μου RP--GS---- ἐγώ
 2718. καὶ C--------- καί
 2719. ἔτι D--------- ἔτι
 2720. προσθήσω VF--FAI1S- τίθημι προς
 2721. σοι RP--DS---- σύ
 2722. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2723. μισθῷ N2--DSM--- μισθός
 2724. TobS 5:17
 2725. καὶ C--------- καί
 2726. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2727. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2728. ὅτι C--------- ὅτι
 2729. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2730. μετ' P--------- μετά
 2731. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2732. καὶ C--------- καί
 2733. μὴ D--------- μή
 2734. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 2735. ὑγιαίνοντες V1--PAPNPM ὑγιαίνω
 2736. ἀπελευσόμεθα VF--FMI1P- ἔρχομαι ἀπο
 2737. καὶ C--------- καί
 2738. ὑγιαίνοντες V1--PAPNPM ὑγιαίνω
 2739. ἐπιστρέψομεν VF--FAI1P- στρέφω ἐπι
 2740. πρὸς P--------- πρός
 2741. σέ RP--AS---- σύ
 2742. διότι C--------- διότι
 2743. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2744. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 2745. ἀσφαλής A3H-NSF--- ἀσφαλής
 2746. καὶ C--------- καί
 2747. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2748. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2749. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 2750. σοι RP--DS---- σύ
 2751. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 2752. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 2753. καὶ C--------- καί
 2754. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2755. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2756. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2757. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2758. καὶ C--------- καί
 2759. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2760. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2761. παιδίον N2--VSM--- παιδίον
 2762. ἑτοίμασον VA--AAD2S- ἑτοιμάζω
 2763. τὰ RA--APN--- ὁ
 2764. πρὸς P--------- πρός
 2765. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2766. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2767. καὶ C--------- καί
 2768. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 2769. μετὰ P--------- μετά
 2770. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2771. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 2772. σου RP--GS---- σύ
 2773. καὶ C--------- καί
 2774. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2775. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2776. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2777. ἐν P--------- ἐν
 2778. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2779. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 2780. διασώσαι VA--AAO3S- σώζω δια
 2781. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2782. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2783. καὶ C--------- καί
 2784. ἀποκαταστήσαι VA--AAO3S- ἵστημι ἀπο κατα
 2785. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2786. πρὸς P--------- πρός
 2787. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 2788. ὑγιαίνοντας V1--PAPAPM ὑγιαίνω
 2789. καὶ C--------- καί
 2790. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2791. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 2792. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2793. συνοδεύσαι VA--AAO3S- ὁδεύω συν
 2794. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2795. μετὰ P--------- μετά
 2796. σωτηρίας N1A-GSF--- σωτηρία
 2797. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 2798. καὶ C--------- καί
 2799. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2800. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 2801. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2802. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2803. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2804. καὶ C--------- καί
 2805. ἐφίλησεν VAI-AAI3S- φιλέω
 2806. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2807. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2808. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2809. καὶ C--------- καί
 2810. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2811. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 2812. καὶ C--------- καί
 2813. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2814. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2815. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 2816. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 2817. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 2818. TobS 5:18
 2819. καὶ C--------- καί
 2820. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 2821. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2822. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 2823. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2824. καὶ C--------- καί
 2825. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2826. πρὸς P--------- πρός
 2827. Τωβιθ N---ASM--- Τωβιθ
 2828. τί RI--ASN--- τίς
 2829. ὅτι C--------- ὅτι
 2830. ἀπέστειλας VAI-AAI2S- στέλλω ἀπο
 2831. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2832. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 2833. μου RP--GS---- ἐγώ
 2834. οὐχὶ D--------- οὐ
 2835. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2836. ῥάβδος N2--NSF--- ῥάβδος
 2837. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2838. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 2839. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2840. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2841. καὶ C--------- καί
 2842. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2843. εἰσπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι εἰς
 2844. καὶ C--------- καί
 2845. ἐκπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι ἐκ
 2846. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2847. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2848. TobS 5:19
 2849. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 2850. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2851. ἀργυρίῳ N2N-DSN--- ἀργύριον
 2852. μὴ D--------- μή
 2853. φθάσαι VA--AAO3S- φθάνω
 2854. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2855. περίψημα N3M-NSN--- περίψημα
 2856. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2857. παιδίου N2N-GSN--- παιδίον
 2858. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2859. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 2860. TobS 5:20
 2861. ὡς C--------- ὡς
 2862. δέδοται VM--XMI3S- δίδωμι
 2863. ζῆν V3--PAN--- ζάω
 2864. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2865. παρὰ P--------- παρά
 2866. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2867. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2868. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2869. ἱκανὸν A1--ASM--- ἱκανός
 2870. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2871. TobS 5:21
 2872. καὶ C--------- καί
 2873. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2874. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2875. μὴ D--------- μή
 2876. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2877. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 2878. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 2879. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 2880. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2881. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 2882. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2883. καὶ C--------- καί
 2884. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 2885. ἐλεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι
 2886. πρὸς P--------- πρός
 2887. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2888. καὶ C--------- καί
 2889. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2890. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 2891. σου RP--GS---- σύ
 2892. ὄψονται VF--FMI3P- ὁράω
 2893. ἐν P--------- ἐν
 2894. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2895. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2896. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2897. ἂν X--------- ἄν
 2898. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 2899. πρὸς P--------- πρός
 2900. σὲ RP--AS---- σύ
 2901. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 2902. TobS 5:22
 2903. μὴ D--------- μή
 2904. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2905. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 2906. μὴ D--------- μή
 2907. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 2908. περὶ P--------- περί
 2909. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2910. ἀδελφή N1--NSF--- ἀδελφή
 2911. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 2912. γὰρ X--------- γάρ
 2913. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 2914. συνελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι συν
 2915. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2916. καὶ C--------- καί
 2917. εὐοδωθήσεται VC--FPI3S- εὐοδόω
 2918. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2919. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 2920. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2921. καὶ C--------- καί
 2922. ὑποστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ὑπο
 2923. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 2924. TobS 5:23
 2925. καὶ C--------- καί
 2926. ἐσίγησεν VAI-AAI3S- σιγάω
 2927. κλαίουσα V1--PAPNSF κλαίω
 2928. TobS 6:1
 2929. καὶ C--------- καί
 2930. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2931. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2932. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 2933. καὶ C--------- καί
 2934. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2935. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 2936. μετ' P--------- μετά
 2937. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2938. καὶ C--------- καί
 2939. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2940. κύων N3--NSM--- κύων
 2941. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2942. μετ' P--------- μετά
 2943. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2944. καὶ C--------- καί
 2945. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2946. μετ' P--------- μετά
 2947. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2948. καὶ C--------- καί
 2949. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 2950. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 2951. καὶ C--------- καί
 2952. ἔτυχεν VBI-AAI3S- τυγχάνω
 2953. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2954. νὺξ N3--NSF--- νύξ
 2955. μία A1A-NSF--- εἷς
 2956. καὶ C--------- καί
 2957. ηὐλίσθησαν VCI-API3P- αὐλίζω
 2958. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2959. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2960. Τίγριδος N3D-GSM--- Τίγρις
 2961. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 2962. TobS 6:2
 2963. καὶ C--------- καί
 2964. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 2965. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2966. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 2967. περινίψασθαι VA--AMN--- νίπτω περι
 2968. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2969. πόδας N3D-APM--- πούς
 2970. εἰς P--------- εἰς
 2971. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2972. Τίγριν N3D-ASM--- Τίγρις
 2973. ποταμόν N2--ASM--- ποταμός
 2974. καὶ C--------- καί
 2975. ἀναπηδήσας VA--AAPNSM πηδάω ἀνα
 2976. ἰχθὺς N3U-NSM--- ἰχθύς
 2977. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 2978. ἐκ P--------- ἐκ
 2979. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2980. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 2981. ἐβούλετο V1I-IMI3S- βούλομαι
 2982. καταπιεῖν VB--AAN--- πίνω κατα
 2983. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2984. πόδα N3D-ASM--- πούς
 2985. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2986. παιδαρίου N2N-GSN--- παιδάριον
 2987. καὶ C--------- καί
 2988. ἔκραξεν VAI-AAI3S- κράζω
 2989. TobS 6:3
 2990. καὶ C--------- καί
 2991. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2992. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 2993. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2994. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 2995. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2996. ἐπιλαβοῦ V1--PAD2S- λαμβάνω ἐπι
 2997. καὶ C--------- καί
 2998. ἐγκρατὴς A3H-B----- ἐγκρατής
 2999. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3000. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 3001. γενοῦ VB--AMD2S- γίγνομαι
 3002. καὶ C--------- καί
 3003. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 3004. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3005. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 3006. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3007. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 3008. καὶ C--------- καί
 3009. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 3010. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3011. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3012. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3013. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3014. TobS 6:4
 3015. καὶ C--------- καί
 3016. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3017. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3018. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3019. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3020. ἀνάσχισον VA--AAD2S- σχίζω ἀνα
 3021. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3022. ἰχθὺν N3U-ASM--- ἰχθύς
 3023. καὶ C--------- καί
 3024. ἔξελε VB--AAD2S- αἱρέω ἐκ
 3025. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3026. χολὴν N1--ASF--- χολή
 3027. καὶ C--------- καί
 3028. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3029. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3030. καὶ C--------- καί
 3031. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3032. ἧπαρ N3T-ASN--- ἧπαρ
 3033. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3034. καὶ C--------- καί
 3035. ἀπόθες VE--AAD2S- τίθημι ἀπο
 3036. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 3037. μετὰ P--------- μετά
 3038. σαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 3039. καὶ C--------- καί
 3040. τὰ RA--APN--- ὁ
 3041. ἔγκατα P--------- ἔγκατα
 3042. ἔκβαλε VB--AAD2S- βάλλω ἐκ
 3043. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3044. γὰρ X--------- γάρ
 3045. εἰς P--------- εἰς
 3046. φάρμακον N2N-NSN--- φάρμακον
 3047. χρήσιμον A1--NSN--- χρήσιμος
 3048. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3049. χολὴ N1--NSF--- χολή
 3050. καὶ C--------- καί
 3051. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3052. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3053. καὶ C--------- καί
 3054. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3055. ἧπαρ N3T-NSN--- ἧπαρ
 3056. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3057. TobS 6:5
 3058. καὶ C--------- καί
 3059. ἀνασχίσας VA--AAPNSM σχίζω ἀνα
 3060. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3061. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 3062. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3063. ἰχθὺν N3U-ASM--- ἰχθύς
 3064. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 3065. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3066. χολὴν N1--ASF--- χολή
 3067. καὶ C--------- καί
 3068. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3069. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3070. καὶ C--------- καί
 3071. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3072. ἧπαρ N3T-ASN--- ἧπαρ
 3073. καὶ C--------- καί
 3074. ὤπτησεν VAI-AAI3S- ὀπτάω
 3075. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3076. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 3077. καὶ C--------- καί
 3078. ἔφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω
 3079. καὶ C--------- καί
 3080. ἀφῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 3081. ἐξ P--------- ἐκ
 3082. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3083. ἡλισμένον VM--XMPASM ἁλίζω
 3084. TobS 6:6
 3085. καὶ C--------- καί
 3086. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 3087. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 3088. κοινῶς D--------- κοινῶς
 3089. ἕως P--------- ἕως
 3090. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 3091. εἰς P--------- εἰς
 3092. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 3093. TobS 6:7
 3094. καὶ C--------- καί
 3095. τότε D--------- τότε
 3096. ἠρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω
 3097. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3098. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 3099. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3100. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 3101. καὶ C--------- καί
 3102. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3103. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3104. Αζαρια N1T-VSM--- Αζαριας
 3105. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3106. τί RI--NSN--- τίς
 3107. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3108. φάρμακον N2N-NSN--- φάρμακον
 3109. ἐν P--------- ἐν
 3110. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3111. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 3112. καὶ C--------- καί
 3113. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3114. ἥπατι N3T-DSN--- ἧπαρ
 3115. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3116. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 3117. καὶ C--------- καί
 3118. ἐν P--------- ἐν
 3119. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3120. χολῇ N1--DSF--- χολή
 3121. TobS 6:8
 3122. καὶ C--------- καί
 3123. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3124. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3125. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3126. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3127. καὶ C--------- καί
 3128. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3129. ἧπαρ N3T-NSN--- ἧπαρ
 3130. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3131. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 3132. κάπνισον VA--AAD2S- καπνίζω
 3133. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3134. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 3135. ἢ C--------- ἤ
 3136. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 3137. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 3138. ἀπάντημα N3M-NSN--- ἀπάντημα
 3139. δαιμονίου N2N-GSN--- δαιμόνιον
 3140. ἢ C--------- ἤ
 3141. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 3142. πονηροῦ A1A-GSN--- πονηρός
 3143. καὶ C--------- καί
 3144. φεύξεται VF--FMI3S- φεύγω
 3145. ἀπ' P--------- ἀπό
 3146. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3147. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 3148. ἀπάντημα N3M-NSN--- ἀπάντημα
 3149. καὶ C--------- καί
 3150. οὐ D--------- οὐ
 3151. μὴ D--------- μή
 3152. μείνωσιν VA--AAS3P- μένω
 3153. μετ' P--------- μετά
 3154. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3155. εἰς P--------- εἰς
 3156. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3157. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3158. TobS 6:9
 3159. καὶ C--------- καί
 3160. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3161. χολή N1--NSF--- χολή
 3162. ἐγχρῖσαι VA--AMD2S- χρίω ἐν
 3163. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 3164. ὀφθαλμούς N2--APM--- ὀφθαλμός
 3165. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3166. λευκώματα N3M-APN--- λεύκωμα
 3167. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 3168. ἐπ' P--------- ἐπί
 3169. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3170. ἐμφυσῆσαι VA--AMD2S- φυσάω ἐν
 3171. ἐπ' P--------- ἐπί
 3172. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3173. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3174. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3175. λευκωμάτων N3M-GPN--- λεύκωμα
 3176. καὶ C--------- καί
 3177. ὑγιαίνουσιν V1--PAI3P- ὑγιαίνω
 3178. TobS 6:10
 3179. καὶ C--------- καί
 3180. ὅτε D--------- ὅτε
 3181. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3182. εἰς P--------- εἰς
 3183. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 3184. καὶ C--------- καί
 3185. ἤδη D--------- ἤδη
 3186. ἤγγιζεν V1I-IAI3S- ἐγγίζω
 3187. εἰς P--------- εἰς
 3188. Ἐκβάτανα N---AS---- Ἐκβάτανα
 3189. TobS 6:11
 3190. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3191. Ραφαηλ N---NSM--- Ραφαηλ
 3192. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3193. παιδαρίῳ N2N-DSN--- παιδάριον
 3194. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 3195. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3196. καὶ C--------- καί
 3197. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3198. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3199. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3200. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3201. καὶ C--------- καί
 3202. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3203. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3204. ἐν P--------- ἐν
 3205. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3206. Ραγουήλου N2--GSM--- Ραγουῆλος
 3207. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3208. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3209. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3210. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 3211. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3212. αὐλισθῆναι VC--APN--- αὐλίζω
 3213. καὶ C--------- καί
 3214. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3215. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3216. συγγενής A3H-NSM--- συγγενής
 3217. σού RP--GS---- σύ
 3218. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3219. καὶ C--------- καί
 3220. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3221. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3222. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 3223. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 3224. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 3225. Σαρρα N1A-NSF--- Σαρρα
 3226. TobS 6:12
 3227. καὶ C--------- καί
 3228. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3229. ἄρσην A3--NSM--- ἄρσην
 3230. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3231. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 3232. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 3233. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3234. πλὴν D--------- πλήν
 3235. Σαρρας N1A-GSF--- Σαρρα
 3236. μόνης A1--GSF--- μόνος
 3237. καὶ C--------- καί
 3238. σὺ RP--NS---- σύ
 3239. ἔγγιστα D--------- ἐγγύς
 3240. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3241. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3242. παρὰ P--------- παρά
 3243. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3244. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 3245. κληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω
 3246. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3247. καὶ C--------- καί
 3248. τὰ RA--APN--- ὁ
 3249. ὄντα V9--PAPAPN εἰμί
 3250. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3251. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 3252. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3253. σοὶ RP--DS---- σύ
 3254. δικαιοῦται V4--PMI3S- δικαιόω
 3255. κληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω
 3256. καὶ C--------- καί
 3257. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3258. κοράσιον N2N-NSN--- κοράσιον
 3259. φρόνιμον A1B-NSN--- φρόνιμος
 3260. καὶ C--------- καί
 3261. ἀνδρεῖον A1A-NSN--- ἀνδρεῖος
 3262. καὶ C--------- καί
 3263. καλὸν A1--NSN--- καλός
 3264. λίαν D--------- λίαν
 3265. καὶ C--------- καί
 3266. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3267. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 3268. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3269. καλός A1--NSM--- καλός
 3270. TobS 6:13
 3271. καὶ C--------- καί
 3272. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3273. δεδικαίωταί VM--XMI3S- δικαιόω
 3274. σοι RP--DS---- σύ
 3275. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 3276. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3277. καὶ C--------- καί
 3278. ἄκουσόν VA--AAD2S- ἀκούω
 3279. μου RP--GS---- ἐγώ
 3280. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3281. καὶ C--------- καί
 3282. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 3283. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3284. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 3285. περὶ P--------- περί
 3286. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3287. κορασίου N2N-GSN--- κοράσιον
 3288. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3289. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3290. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3291. ἵνα C--------- ἵνα
 3292. λημψόμεθά VF--FMI1P- λαμβάνω
 3293. σοι RP--DS---- σύ
 3294. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3295. νύμφην N1--ASF--- νύμφη
 3296. καὶ C--------- καί
 3297. ὅταν D--------- ὅταν
 3298. ἐπιστρέψωμεν VA--AAS1P- στρέφω ἐπι
 3299. ἐκ P--------- ἐκ
 3300. Ῥάγων N2--GPM--- Ῥάγοι
 3301. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 3302. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3303. γάμον N2--ASM--- γάμος
 3304. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3305. καὶ C--------- καί
 3306. ἐπίσταμαι V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 3307. ὅτι C--------- ὅτι
 3308. οὐ D--------- οὐ
 3309. μὴ D--------- μή
 3310. δυνηθῇ VC--APS3S- δύναμαι
 3311. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 3312. κωλῦσαι VA--AAN--- κωλύω
 3313. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3314. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3315. σοῦ RP--GS---- σύ
 3316. ἢ C--------- ἤ
 3317. ἐγγυᾶσθαι V3--PMN--- ἐγγυάω
 3318. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 3319. ὀφειλήσειν VF--FAI3S- ὀφείλω
 3320. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 3321. κατὰ P--------- κατά
 3322. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3323. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 3324. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3325. βίβλου N2--GSF--- βίβλος
 3326. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 3327. διὰ P--------- διά
 3328. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3329. γινώσκειν V1--PAN--- γιγνώσκω
 3330. ὅτι C--------- ὅτι
 3331. σοὶ RP--DS---- σύ
 3332. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 3333. καθήκει V1--PAI3S- ἥκω κατα
 3334. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 3335. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3336. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 3337. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3338. παρὰ P--------- παρά
 3339. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3340. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 3341. καὶ C--------- καί
 3342. νῦν D--------- νῦν
 3343. ἄκουσόν VA--AAD2S- ἀκούω
 3344. μου RP--GS---- ἐγώ
 3345. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3346. καὶ C--------- καί
 3347. λαλήσομεν VF--FAI1P- λαλέω
 3348. περὶ P--------- περί
 3349. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3350. κορασίου N2N-GSN--- κοράσιον
 3351. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3352. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3353. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3354. καὶ C--------- καί
 3355. μνηστευσόμεθά VF--FMI1P- μνηστεύομαι
 3356. σοι RP--DS---- σύ
 3357. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3358. καὶ C--------- καί
 3359. ὅταν D--------- ὅταν
 3360. ἐπιστρέψωμεν VA--AAS1P- στρέφω ἐπι
 3361. ἐκ P--------- ἐκ
 3362. Ῥάγων N2--GPM--- Ῥάγοι
 3363. λημψόμεθα VF--FMI1P- λαμβάνω
 3364. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3365. καὶ C--------- καί
 3366. ἀπάξομεν VF--FAI1P- ἄγω ἀπο
 3367. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3368. μεθ' P--------- μετά
 3369. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3370. εἰς P--------- εἰς
 3371. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3372. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 3373. σου RP--GS---- σύ
 3374. TobS 6:14
 3375. τότε D--------- τότε
 3376. ἀποκριθεὶς VC--APPNSM κρίνω ἀπο
 3377. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 3378. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3379. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3380. Ραφαηλ N---DSM--- Ραφαηλ
 3381. Αζαρια N1T-VSM--- Αζαρια
 3382. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3383. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 3384. ὅτι C--------- ὅτι
 3385. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3386. ἤδη D--------- ἤδη
 3387. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 3388. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 3389. καὶ C--------- καί
 3390. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 3391. ἐν P--------- ἐν
 3392. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3393. νυμφῶσιν N3W-DPM--- νυμφών
 3394. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3395. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3396. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3397. ὁπότε D--------- ὁπότε
 3398. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 3399. πρὸς P--------- πρός
 3400. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3401. καὶ C--------- καί
 3402. ἀπέθνῃσκον V1I-IAI3P- θνήσκω ἀπο
 3403. καὶ C--------- καί
 3404. ἤκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω
 3405. λεγόντων V1--PAPGPM λέγω
 3406. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3407. ὅτι C--------- ὅτι
 3408. δαιμόνιον N2N-NSN--- δαιμόνιον
 3409. ἀποκτέννει V1--PAI3S- κτείνω ἀπο
 3410. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3411. TobS 6:15
 3412. καὶ C--------- καί
 3413. νῦν D--------- νῦν
 3414. φοβοῦμαι V2--PMI1S- φοβέω
 3415. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3416. ὅτι C--------- ὅτι
 3417. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3418. οὐκ D--------- οὐ
 3419. ἀδικεῖ V2--PAI3S- ἀδικέω
 3420. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3421. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3422. ἂν X--------- ἄν
 3423. θελήσῃ VA--AAS3S- θέλω
 3424. ἐγγίσαι VA--AAN--- ἐγγίζω
 3425. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3426. ἀποκτέννει V1--PAI3S- κτείνω ἀπο
 3427. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3428. μονογενής A3H-NSM--- μονογενής
 3429. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3430. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3431. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 3432. μου RP--GS---- ἐγώ
 3433. μὴ D--------- μή
 3434. ἀποθάνω VB--AAS1S- θνήσκω ἀπο
 3435. καὶ C--------- καί
 3436. κατάξω VF--FAI1S- ἄγω κατα
 3437. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3438. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3439. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3440. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 3441. μου RP--GS---- ἐγώ
 3442. καὶ C--------- καί
 3443. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3444. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 3445. μου RP--GS---- ἐγώ
 3446. μετ' P--------- μετά
 3447. ὀδύνης N1--GSF--- ὀδύνη
 3448. ἐπ' P--------- ἐπί
 3449. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 3450. εἰς P--------- εἰς
 3451. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3452. τάφον N2--ASM--- τάφος
 3453. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3454. καὶ C--------- καί
 3455. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3456. ἕτερος A1A-NSM--- ἕτερος
 3457. οὐχ D--------- οὐ
 3458. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 3459. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3460. ἵνα C--------- ἵνα
 3461. θάψῃ VA--AAS3S- θάπτω
 3462. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3463. TobS 6:16
 3464. καὶ C--------- καί
 3465. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3466. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3467. οὐ D--------- οὐ
 3468. μέμνησαι VM--XMI2S- μιμνήσκω
 3469. τὰς RA--APF--- ὁ
 3470. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 3471. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3472. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 3473. σου RP--GS---- σύ
 3474. ὅτι C--------- ὅτι
 3475. ἐνετείλατό VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 3476. σοι RP--DS---- σύ
 3477. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 3478. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 3479. ἐκ P--------- ἐκ
 3480. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3481. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3482. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3483. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 3484. σου RP--GS---- σύ
 3485. καὶ C--------- καί
 3486. νῦν D--------- νῦν
 3487. ἄκουσόν VA--AAD2S- ἀκούω
 3488. μου RP--GS---- ἐγώ
 3489. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3490. καὶ C--------- καί
 3491. μὴ D--------- μή
 3492. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3493. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 3494. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3495. δαιμονίου N2N-GSN--- δαιμόνιον
 3496. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 3497. καὶ C--------- καί
 3498. λαβέ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3499. καὶ C--------- καί
 3500. γινώσκω V1--PAI1S- γιγνώσκω
 3501. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3502. ὅτι C--------- ὅτι
 3503. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3504. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3505. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3506. δοθήσεταί VC--FPI3S- δίδωμι
 3507. σοι RP--DS---- σύ
 3508. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 3509. TobS 6:17
 3510. καὶ C--------- καί
 3511. ὅταν D--------- ὅταν
 3512. εἰσέλθῃς VB--AAS2S- ἔρχομαι εἰς
 3513. εἰς P--------- εἰς
 3514. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3515. νυμφῶνα N3W-ASM--- νυμφών
 3516. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3517. ἐκ P--------- ἐκ
 3518. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3519. ἥπατος N3T-GSN--- ἧπαρ
 3520. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3521. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 3522. καὶ C--------- καί
 3523. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3524. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3525. καὶ C--------- καί
 3526. ἐπίθες VEI-AAD2S- τίθημι ἐπι
 3527. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3528. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3529. τέφραν N1A-ASF--- τέφρα
 3530. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3531. θυμιαμάτων N3M-GPN--- θυμίαμα
 3532. καὶ C--------- καί
 3533. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3534. ὀσμὴ N1--NSF--- ὀσμή
 3535. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 3536. καὶ C--------- καί
 3537. ὀσφρανθήσεται VC--FPI3S- ὀσφραίνομαι
 3538. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3539. δαιμόνιον N2N-NSN--- δαιμόνιον
 3540. καὶ C--------- καί
 3541. φεύξεται VF--FMI3S- φεύγω
 3542. καὶ C--------- καί
 3543. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 3544. μὴ D--------- μή
 3545. φανῇ VD--APS3S- φαίνω
 3546. περὶ P--------- περί
 3547. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3548. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3549. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3550. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3551. TobS 6:18
 3552. καὶ C--------- καί
 3553. ὅταν D--------- ὅταν
 3554. μέλλῃς V1--PAS2S- μέλλω
 3555. γίνεσθαι V1--PMN--- γίγνομαι
 3556. μετ' P--------- μετά
 3557. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3558. ἐξεγέρθητε VC--APS2P- ἐγείρω ἐκ
 3559. πρῶτον A1--ASMS-- πρῶτος
 3560. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 3561. καὶ C--------- καί
 3562. προσεύξασθε VA--AMD2P- εὔχομαι προς
 3563. καὶ C--------- καί
 3564. δεήθητε VC--APD2P- δέω
 3565. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3566. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3567. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3568. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3569. ἵνα C--------- ἵνα
 3570. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 3571. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 3572. καὶ C--------- καί
 3573. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 3574. ἐφ' P--------- ἐπί
 3575. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3576. καὶ C--------- καί
 3577. μὴ D--------- μή
 3578. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 3579. σοὶ RP--DS---- σύ
 3580. γάρ X--------- γάρ
 3581. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3582. μεμερισμένη VM--XMPNSF μερίζω
 3583. πρὸ P--------- πρό
 3584. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3585. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 3586. καὶ C--------- καί
 3587. σὺ RP--NS---- σύ
 3588. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3589. σώσεις VF--FAI2S- σώζω
 3590. καὶ C--------- καί
 3591. μετὰ P--------- μετά
 3592. σοῦ RP--GS---- σύ
 3593. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 3594. καὶ C--------- καί
 3595. ὑπολαμβάνω V1--PAI1S- λαμβάνω ὑπο
 3596. ὅτι C--------- ὅτι
 3597. ἔσονταί VF--FMI3P- εἰμί
 3598. σοι RP--DS---- σύ
 3599. ἐξ P--------- ἐκ
 3600. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3601. παιδία N2N-NPN--- παιδίον
 3602. καὶ C--------- καί
 3603. ἔσονταί VF--FMI3P- εἰμί
 3604. σοι RP--DS---- σύ
 3605. ὡς C--------- ὡς
 3606. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 3607. μὴ D--------- μή
 3608. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3609. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 3610. TobS 6:19
 3611. καὶ C--------- καί
 3612. ὅτε D--------- ὅτε
 3613. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 3614. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 3615. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3616. λόγων N2--GPM--- λόγος
 3617. Ραφαηλ N---GSM--- Ραφαηλ
 3618. καὶ C--------- καί
 3619. ὅτι C--------- ὅτι
 3620. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3621. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3622. ἀδελφὴ N1--NSF--- ἀδελφή
 3623. ἐκ P--------- ἐκ
 3624. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3625. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 3626. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3627. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3628. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3629. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 3630. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3631. λίαν D--------- λίαν
 3632. ἠγάπησεν VAI-AAI3S- ἀγαπάω
 3633. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3634. καὶ C--------- καί
 3635. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3636. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3637. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3638. ἐκολλήθη VCI-API3S- κολλάω
 3639. εἰς P--------- εἰς
 3640. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3641. TobS 7:1
 3642. καὶ C--------- καί
 3643. ὅτε D--------- ὅτε
 3644. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3645. εἰς P--------- εἰς
 3646. Ἐκβάτανα N---AS---- Ἐκβάτανα
 3647. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3648. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3649. Αζαρια N1T-DSM--- Αζαριας
 3650. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3651. ἀπάγαγέ VB--AAD2S- ἄγω ἀπο
 3652. με RP--AS---- ἐγώ
 3653. εὐθεῖαν A3U-ASF--- εὐθύς
 3654. πρὸς P--------- πρός
 3655. Ραγουηλ N---ASM--- Ραγουηλ
 3656. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3657. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 3658. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3659. καὶ C--------- καί
 3660. ἀπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀπο
 3661. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3662. εἰς P--------- εἰς
 3663. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3664. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3665. Ραγουήλου N2--GSM--- Ραγουῆλος
 3666. καὶ C--------- καί
 3667. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 3668. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3669. καθήμενον V5--PMPASM ἧμαι κατα
 3670. παρὰ P--------- παρά
 3671. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3672. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 3673. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3674. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 3675. καὶ C--------- καί
 3676. ἐχαιρέτισαν VAI-AAI3P- χαιρετίζω
 3677. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3678. πρῶτοι A1--NPMS-- πρῶτος
 3679. καὶ C--------- καί
 3680. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3681. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3682. χαίρετε V1--PAI2P- χαίρω
 3683. πολλά A1--APN--- πολύς
 3684. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 3685. καὶ C--------- καί
 3686. καλῶς D--------- καλῶς
 3687. ἤλθατε VAI-AAI2P- ἔρχομαι
 3688. ὑγιαίνοντες V1--PAPNPM ὑγιαίνω
 3689. καὶ C--------- καί
 3690. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 3691. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3692. εἰς P--------- εἰς
 3693. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3694. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3695. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3696. TobS 7:2
 3697. καὶ C--------- καί
 3698. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3699. Εδνα N---DSF--- Εδνα
 3700. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3701. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 3702. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3703. ὡς X--------- ὡς
 3704. ὅμοιος A1A-NSM--- ὅμοιος
 3705. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3706. νεανίσκος N2--NSM--- νεανίσκος
 3707. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 3708. Τωβει N---DSM--- Τωβιθ
 3709. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3710. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 3711. μου RP--GS---- ἐγώ
 3712. TobS 7:3
 3713. καὶ C--------- καί
 3714. ἠρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω
 3715. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3716. Εδνα N---NSF--- Εδνα
 3717. καὶ C--------- καί
 3718. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3719. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3720. πόθεν D--------- πόθεν
 3721. ἐστέ V9--PAI2P- εἰμί
 3722. ἀδελφοί N2--VPM--- ἀδελφός
 3723. καὶ C--------- καί
 3724. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3725. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3726. ἐκ P--------- ἐκ
 3727. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3728. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3729. Νεφθαλιμ N---GSF--- Νεφθαλιμ
 3730. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 3731. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3732. αἰχμαλωτισθέντων VC--APPGPM αἰχμαλωτίζω
 3733. ἐν P--------- ἐν
 3734. Νινευη N---DSF--- Νινευη
 3735. TobS 7:4
 3736. καὶ C--------- καί
 3737. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3738. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3739. γινώσκετε V1--PAI2P- γιγνώσκω
 3740. Τωβιν N---ASM--- Τωβιθ
 3741. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3742. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 3743. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3744. καὶ C--------- καί
 3745. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3746. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3747. γινώσκομεν V1--PAI1P- γιγνώσκω
 3748. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 3749. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3750. TobS 7:5
 3751. καὶ C--------- καί
 3752. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3753. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3754. ὑγιαίνει V1--PAI3S- ὑγιαίνω
 3755. καὶ C--------- καί
 3756. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3757. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3758. ὑγιαίνει V1--PAI3S- ὑγιαίνω
 3759. καὶ C--------- καί
 3760. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 3761. καὶ C--------- καί
 3762. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3763. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 3764. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3765. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 3766. μού RP--GS---- ἐγώ
 3767. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3768. TobS 7:6
 3769. καὶ C--------- καί
 3770. ἀνεπήδησεν VAI-AAI3S- πηδάω ἀνα
 3771. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 3772. καὶ C--------- καί
 3773. κατεφίλησεν VAI-AAI3S- φιλέω κατα
 3774. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3775. καὶ C--------- καί
 3776. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 3777. καὶ C--------- καί
 3778. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3779. καὶ C--------- καί
 3780. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3781. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3782. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 3783. σοι RP--DS---- σύ
 3784. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 3785. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 3786. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3787. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3788. καλοῦ A1--GSM--- καλός
 3789. καὶ C--------- καί
 3790. ἀγαθοῦ A1--GSM--- ἀγαθός
 3791. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 3792. ὦ I--------- ὦ
 3793. ταλαιπώρων A1B-GPM--- ταλαίπωρος
 3794. κακῶν A1--GPM--- κακός
 3795. ὅτι C--------- ὅτι
 3796. ἐτυφλώθη VCI-API3S- τυφλόω
 3797. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3798. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3799. καὶ C--------- καί
 3800. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 3801. ἐλεημοσύνας N1--APF--- ἐλεημοσύνη
 3802. καὶ C--------- καί
 3803. ἐπιπεσὼν VB--AAPNSM πίπτω ἐπι
 3804. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3805. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3806. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 3807. Τωβια N---GSM--- Τωβια
 3808. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3809. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 3810. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3811. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 3812. TobS 7:7
 3813. καὶ C--------- καί
 3814. Εδνα N---NSF--- Εδνα
 3815. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3816. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3817. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3818. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 3819. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3820. καὶ C--------- καί
 3821. Σαρρα N1A-NSF--- Σαρρα
 3822. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3823. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 3824. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3825. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 3826. καὶ C--------- καί
 3827. αὐτή RD--NSF--- αὐτός
 3828. TobS 7:8
 3829. καὶ C--------- καί
 3830. ἔθυσεν VAI-AAI3S- θύω
 3831. κριὸν N2--ASM--- κριός
 3832. ἐκ P--------- ἐκ
 3833. προβάτων N2N-GPN--- πρόβατον
 3834. καὶ C--------- καί
 3835. ὑπεδέξατο VAI-AMI3S- δέχομαι ὑπο
 3836. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3837. προθύμως D--------- προθύμως
 3838. TobS 7:9
 3839. καὶ C--------- καί
 3840. ὅτε D--------- ὅτε
 3841. ἐλούσαντο VAI-AMI3P- λούω
 3842. καὶ C--------- καί
 3843. ἐνίψαντο VAI-AMI3P- νίπτω
 3844. καὶ C--------- καί
 3845. ἀνέπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω ἀνα
 3846. δειπνῆσαι VA--AAN--- δειπνέω
 3847. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3848. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 3849. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3850. Ραφαηλ N---DSM--- Ραφαηλ
 3851. Αζαρια N1T-VSM--- Αζαριας
 3852. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3853. εἰπὸν VBI-AAD2S- εἶπον
 3854. Ραγουηλ N---ASM--- Ραγουηλ
 3855. ὅπως C--------- ὅπως
 3856. δῷ VO--AAS3S- δίδωμι
 3857. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3858. Σαρραν N1A-ASF--- Σαρρα
 3859. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3860. ἀδελφήν N1--ASF--- ἀδελφή
 3861. μου RP--GS---- ἐγώ
 3862. TobS 7:10
 3863. καὶ C--------- καί
 3864. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 3865. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 3866. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3867. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3868. καὶ C--------- καί
 3869. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3870. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3871. παιδί N3D-DSM--- παῖς
 3872. φάγε VB--AAD2S- ἐσθίω
 3873. καὶ C--------- καί
 3874. πίε VB--AAD2S- πίνω
 3875. καὶ C--------- καί
 3876. ἡδέως D--------- ἡδέως
 3877. γενοῦ VB--AMD2S- γίγνομαι
 3878. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3879. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3880. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 3881. οὐ D--------- οὐ
 3882. γάρ X--------- γάρ
 3883. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3884. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3885. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 3886. καθήκει V1--PAI3S- ἥκω κατα
 3887. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 3888. Σαρραν N1A-ASF--- Σαρρα
 3889. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3890. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 3891. μου RP--GS---- ἐγώ
 3892. πλὴν D--------- πλήν
 3893. σοῦ RP--GS---- σύ
 3894. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 3895. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 3896. δὲ X--------- δέ
 3897. καὶ C--------- καί
 3898. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3899. οὐκ D--------- οὐ
 3900. ἔχω V1--PAI1S- ἔχω
 3901. ἐξουσίαν N1A-ASF--- ἐξουσία
 3902. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 3903. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3904. ἑτέρῳ A1A-DSM--- ἕτερος
 3905. ἀνδρὶ N3--DSM--- ἀνήρ
 3906. πλὴν D--------- πλήν
 3907. σοῦ RP--GS---- σύ
 3908. ὅτι C--------- ὅτι
 3909. σὺ RP--NS---- σύ
 3910. ἔγγιστά D--------- ἐγγύς
 3911. μου RP--GS---- ἐγώ
 3912. καὶ C--------- καί
 3913. μάλα D--------- μάλα
 3914. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3915. ἀλήθειάν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 3916. σοι RP--DS---- σύ
 3917. ὑποδείξω VF--FAI1S- δεικνύω ὑπο
 3918. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 3919. TobS 7:11
 3920. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 3921. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3922. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3923. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 3924. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3925. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 3926. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3927. καὶ C--------- καί
 3928. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3929. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 3930. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3931. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3932. ὁπότε D--------- ὁπότε
 3933. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 3934. πρὸς P--------- πρός
 3935. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3936. καὶ C--------- καί
 3937. νῦν D--------- νῦν
 3938. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 3939. φάγε VB--AAD2S- ἐσθίω
 3940. καὶ C--------- καί
 3941. πίε VB--AAD2S- πίνω
 3942. καὶ C--------- καί
 3943. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3944. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 3945. ἐν P--------- ἐν
 3946. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3947. TobS 7:12
 3948. καὶ C--------- καί
 3949. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3950. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 3951. οὐ D--------- οὐ
 3952. μὴ D--------- μή
 3953. φάγω VB--AAS1S- ἐσθίω
 3954. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 3955. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3956. μὴ D--------- μή
 3957. πίω VB--AAS1S- πίνω
 3958. ἕως P--------- ἕως
 3959. ἂν X--------- ἄν
 3960. διαστήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι δια
 3961. τὰ RA--APN--- ὁ
 3962. πρὸς P--------- πρός
 3963. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 3964. καὶ C--------- καί
 3965. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3966. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3967. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 3968. ὅτι C--------- ὅτι
 3969. ποιῶ V2--PAS1S- ποιέω
 3970. καὶ C--------- καί
 3971. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 3972. δίδοταί V8--PMI3S- δίδωμι
 3973. σοι RP--DS---- σύ
 3974. κατὰ P--------- κατά
 3975. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3976. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 3977. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3978. βίβλου N2--GSF--- βίβλος
 3979. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 3980. καὶ C--------- καί
 3981. ἐκ P--------- ἐκ
 3982. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3983. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3984. κέκριταί VM--XMI3S- κρίνω
 3985. σοι RP--DS---- σύ
 3986. δοθῆναι VC--APN--- δίδωμι
 3987. κομίζου V1--PMD2S- κομίζω
 3988. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3989. ἀδελφήν N1--ASF--- ἀδελφή
 3990. σου RP--GS---- σύ
 3991. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3992. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3993. νῦν D--------- νῦν
 3994. σὺ RP--NS---- σύ
 3995. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 3996. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3997. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3998. καὶ C--------- καί
 3999. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 4000. ἀδελφή N1--NSF--- ἀδελφή
 4001. σου RP--GS---- σύ
 4002. δέδοταί VM--XMI3S- δίδωμι
 4003. σοι RP--DS---- σύ
 4004. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4005. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4006. σήμερον D--------- σήμερον
 4007. καὶ C--------- καί
 4008. εἰς P--------- εἰς
 4009. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4010. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4011. καὶ C--------- καί
 4012. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4013. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4014. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4015. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4016. εὐοδώσει VF--FAI3S- εὐοδόω
 4017. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4018. παιδίον N2N-ASN--- παιδίον
 4019. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4020. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 4021. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4022. καὶ C--------- καί
 4023. ποιήσαι VA--AAN--- ποιέω
 4024. ἐφ' P--------- ἐπί
 4025. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4026. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 4027. καὶ C--------- καί
 4028. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 4029. TobS 7:13
 4030. καὶ C--------- καί
 4031. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4032. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 4033. Σαρραν N1A-ASF--- Σαρρα
 4034. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4035. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 4036. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4037. καὶ C--------- καί
 4038. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 4039. πρὸς P--------- πρός
 4040. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4041. καὶ C--------- καί
 4042. λαβόμενος VB--AMPNSM λαμβάνω
 4043. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4044. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 4045. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4046. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 4047. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4048. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4049. καὶ C--------- καί
 4050. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4051. κόμισαι VA--AMD2S- κομίζω
 4052. κατὰ P--------- κατά
 4053. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4054. νόμον N2--ASM--- νόμος
 4055. καὶ C--------- καί
 4056. κατὰ P--------- κατά
 4057. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4058. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 4059. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4060. γεγραμμένην VP--XMPASF γράφω
 4061. ἐν P--------- ἐν
 4062. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4063. βίβλῳ N2--DSF--- βίβλος
 4064. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 4065. δοῦναί VO--AAN--- δίδωμι
 4066. σοι RP--DS---- σύ
 4067. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4068. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4069. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 4070. καὶ C--------- καί
 4071. ἄπαγε V1--PAD2S- ἄγω ἀπο
 4072. πρὸς P--------- πρός
 4073. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4074. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 4075. σου RP--GS---- σύ
 4076. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 4077. καὶ C--------- καί
 4078. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4079. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4080. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4081. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4082. εὐοδώσαι VA--AAO3S- εὐοδόω
 4083. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 4084. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 4085. TobS 7:14
 4086. καὶ C--------- καί
 4087. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4088. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4089. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 4090. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4091. καὶ C--------- καί
 4092. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4093. ἐνεγκεῖν VB--AAN--- φέρω
 4094. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 4095. καὶ C--------- καί
 4096. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 4097. συγγραφὴν N1--ASF--- συγγραφή
 4098. βιβλίου N2N-GSN--- βιβλίον
 4099. συνοικήσεως N3I-GSF--- συνοίκησις
 4100. καὶ C--------- καί
 4101. ὡς C--------- ὡς
 4102. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 4103. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4104. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4105. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4106. κατὰ P--------- κατά
 4107. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4108. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 4109. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4110. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 4111. νόμου N2--GSM--- νόμος
 4112. ἀπ' P--------- ἀπό
 4113. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 4114. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 4115. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 4116. καὶ C--------- καί
 4117. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 4118. TobS 7:15
 4119. καὶ C--------- καί
 4120. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4121. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 4122. Εδναν N1A-ASF--- Εδνα
 4123. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4124. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4125. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4126. καὶ C--------- καί
 4127. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4128. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4129. ἀδελφή N1--VSF--- ἀδελφή
 4130. ἑτοίμασον VA--AAD2S- ἑτοιμάζω
 4131. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4132. ταμίειον N2N-ASN--- ταμιεῖον
 4133. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4134. ἕτερον A1A-ASN--- ἕτερος
 4135. καὶ C--------- καί
 4136. εἰσάγαγε VB--AAD2S- ἄγω εἰς
 4137. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4138. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4139. TobS 7:16
 4140. καὶ C--------- καί
 4141. βαδίσασα VA--AAPNSF βαδίζω
 4142. ἔστρωσεν VAI-AAI3S- στρώννυμι
 4143. εἰς P--------- εἰς
 4144. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4145. ταμίειον N2N-ASN--- ταμιεῖον
 4146. ὡς C--------- ὡς
 4147. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4148. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4149. καὶ C--------- καί
 4150. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 4151. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4152. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4153. καὶ C--------- καί
 4154. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 4155. περὶ P--------- περί
 4156. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4157. καὶ C--------- καί
 4158. ἀπεμάξατο VAI-AMI3S- μάσσομαι ἀπο
 4159. τὰ RA--APN--- ὁ
 4160. δάκρυα N2N-APN--- δάκρυ
 4161. καὶ C--------- καί
 4162. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4163. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4164. TobS 7:17
 4165. θάρσει V2--PAD2S- θαρσέω
 4166. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 4167. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4168. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4169. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4170. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4171. δῴη VO--AAO3S- δίδωμι
 4172. σοι RP--DS---- σύ
 4173. χαρὰν N1A-ASF--- χαρά
 4174. ἀντὶ P--------- ἀντί
 4175. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4176. λύπης N1--GSF--- λύπη
 4177. σου RP--GS---- σύ
 4178. θάρσει V2--PAD2S- θαρσέω
 4179. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 4180. καὶ C--------- καί
 4181. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 4182. TobS 8:1
 4183. καὶ C--------- καί
 4184. ὅτε D--------- ὅτε
 4185. συνετέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω συν
 4186. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4187. φαγεῖν VB--AAN--- ἐσθίω
 4188. καὶ C--------- καί
 4189. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 4190. ἠθέλησαν VAI-AAI3P- θέλω
 4191. κοιμηθῆναι VC--APN--- κοιμάω
 4192. καὶ C--------- καί
 4193. ἀπήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἀπο
 4194. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4195. νεανίσκον N2--ASM--- νεανίσκος
 4196. καὶ C--------- καί
 4197. εἰσήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω εἰς
 4198. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4199. εἰς P--------- εἰς
 4200. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4201. ταμίειον N2N-ASN--- ταμιεῖον
 4202. TobS 8:2
 4203. καὶ C--------- καί
 4204. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 4205. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 4206. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4207. λόγων N2--GPM--- λόγος
 4208. Ραφαηλ N---GSM--- Ραφαηλ
 4209. καὶ C--------- καί
 4210. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4211. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4212. ἧπαρ N3T-ASN--- ἧπαρ
 4213. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4214. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 4215. καὶ C--------- καί
 4216. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4217. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 4218. ἐκ P--------- ἐκ
 4219. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4220. βαλλαντίου N2N-GSN--- βαλλάντιον
 4221. οὗ RR--GSN--- ὅς
 4222. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 4223. καὶ C--------- καί
 4224. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 4225. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4226. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4227. τέφραν N1A-ASF--- τέφρα
 4228. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4229. θυμιάματος N3M-GSN--- θυμίαμα
 4230. TobS 8:3
 4231. καὶ C--------- καί
 4232. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4233. ὀσμὴ N1--NSF--- ὀσμή
 4234. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4235. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 4236. ἐκώλυσεν VAI-AAI3S- κωλύω
 4237. καὶ C--------- καί
 4238. ἀπέδραμεν VBI-AAI3S- τρέχω ἀπο
 4239. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4240. δαιμόνιον N2N-NSN--- δαιμόνιον
 4241. ἄνω D--------- ἄνω
 4242. εἰς P--------- εἰς
 4243. τὰ RA--APN--- ὁ
 4244. μέρη N3E-APN--- μέρος
 4245. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 4246. καὶ C--------- καί
 4247. βαδίσας VA--AAPNSM βαδίζω
 4248. Ραφαηλ N---NSM--- Ραφαηλ
 4249. συνεπόδισεν VAI-AAI3S- ποδίζω συν
 4250. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4251. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4252. καὶ C--------- καί
 4253. ἐπέδησεν VAI-AAI3S- δέω ἐπι
 4254. παραχρῆμα D--------- παραχρῆμα
 4255. TobS 8:4
 4256. καὶ C--------- καί
 4257. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 4258. καὶ C--------- καί
 4259. ἀπέκλεισαν VAI-AAI3P- κλείω ἀπο
 4260. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4261. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 4262. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4263. ταμιείου N2N-GSN--- ταμιεῖον
 4264. καὶ C--------- καί
 4265. ἠγέρθη VCI-API3S- ἐγείρω
 4266. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 4267. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4268. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4269. κλίνης N1--GSF--- κλίνη
 4270. καὶ C--------- καί
 4271. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4272. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4273. ἀδελφή N1--VSF--- ἀδελφή
 4274. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 4275. προσευξώμεθα VA--AMS1P- εὔχομαι προς
 4276. καὶ C--------- καί
 4277. δεηθῶμεν VC--APS1P- δέω
 4278. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4279. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4280. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4281. ὅπως C--------- ὅπως
 4282. ποιήσῃ VA--AAS3S- ποιέω
 4283. ἐφ' P--------- ἐπί
 4284. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4285. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 4286. καὶ C--------- καί
 4287. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 4288. TobS 8:5
 4289. καὶ C--------- καί
 4290. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 4291. καὶ C--------- καί
 4292. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 4293. προσεύχεσθαι V1--PMN--- εὔχομαι προς
 4294. καὶ C--------- καί
 4295. δεηθῆναι VC--APN--- δέω
 4296. ὅπως C--------- ὅπως
 4297. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 4298. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4299. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 4300. καὶ C--------- καί
 4301. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 4302. λέγειν V1--PAN--- λέγω
 4303. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 4304. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4305. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4306. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4307. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4308. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 4309. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4310. καὶ C--------- καί
 4311. εὐλογητὸν A1--NSN--- εὐλογητός
 4312. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4313. ὄνομά N3M-NSN--- ὄνομα
 4314. σου RP--GS---- σύ
 4315. εἰς P--------- εἰς
 4316. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4317. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4318. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 4319. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4320. γενεᾶς N1A-GSF--- γενεά
 4321. εὐλογησάτωσάν VA--AAD3P- εὐλογέω
 4322. σε RP--AS---- σύ
 4323. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4324. οὐρανοὶ N2--NPM--- οὐρανός
 4325. καὶ C--------- καί
 4326. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4327. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4328. κτίσις N3I-NSF--- κτίσις
 4329. σου RP--GS---- σύ
 4330. εἰς P--------- εἰς
 4331. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4332. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4333. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 4334. TobS 8:6
 4335. σὺ RP--NS---- σύ
 4336. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 4337. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4338. Αδαμ N---ASM--- Αδαμ
 4339. καὶ C--------- καί
 4340. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 4341. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4342. βοηθὸν N2--ASM--- βοηθός
 4343. στήριγμα N3M-ASN--- στήριγμα
 4344. Ευαν N---ASF--- Ευα
 4345. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4346. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4347. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4348. καὶ C--------- καί
 4349. ἐξ P--------- ἐκ
 4350. ἀμφοτέρων A1A-GPM--- ἀμφότεροι
 4351. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4352. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4353. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 4354. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4355. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4356. καὶ C--------- καί
 4357. σὺ RP--NS---- σύ
 4358. εἶπας VAI-AAI2S- εἶπον
 4359. ὅτι C--------- ὅτι
 4360. οὐ D--------- οὐ
 4361. καλὸν A1--ASM--- καλός
 4362. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 4363. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4364. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 4365. μόνον D--------- μόνον
 4366. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 4367. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4368. βοηθὸν N2--ASM--- βοηθός
 4369. ὅμοιον A1A-ASM--- ὅμοιος
 4370. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4371. TobS 8:7
 4372. καὶ C--------- καί
 4373. νῦν D--------- νῦν
 4374. οὐχὶ D--------- οὐ
 4375. διὰ P--------- διά
 4376. πορνείαν N1A-ASF--- πορνεία
 4377. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4378. λαμβάνω V1--PAI1S- λαμβάνω
 4379. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4380. ἀδελφήν N1--ASF--- ἀδελφή
 4381. μου RP--GS---- ἐγώ
 4382. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4383. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4384. ἐπ' P--------- ἐπί
 4385. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 4386. ἐπίταξον VA--AAD2S- τάσσω ἐπι
 4387. ἐλεῆσαί VA--AAN--- ἐλεέω
 4388. με RP--AS---- ἐγώ
 4389. καὶ C--------- καί
 4390. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4391. καὶ C--------- καί
 4392. συγκαταγηρᾶσαι VA--AAN--- γηράω συν κατα
 4393. κοινῶς D--------- κοινῶς
 4394. TobS 8:8
 4395. καὶ C--------- καί
 4396. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4397. μεθ' P--------- μετά
 4398. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 4399. αμην I--------- αμην
 4400. αμην I--------- αμην
 4401. TobS 8:9
 4402. καὶ C--------- καί
 4403. ἐκοιμήθησαν VCI-API3P- κοιμάω
 4404. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4405. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 4406. TobS 8:10
 4407. καὶ C--------- καί
 4408. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 4409. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 4410. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4411. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4412. οἰκέτας N1M-APM--- οἰκέτης
 4413. μεθ' P--------- μετά
 4414. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4415. καὶ C--------- καί
 4416. ᾤχοντο V1I-IMI3P- οἴχομαι
 4417. καὶ C--------- καί
 4418. ὤρυξαν VAI-AAI3P- ὀρύσσω
 4419. τάφον N2--ASM--- τάφος
 4420. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4421. γάρ X--------- γάρ
 4422. μήποτε X--------- μήποτε
 4423. ἀποθάνῃ VB--AAS3S- θνήσκω ἀπο
 4424. καὶ C--------- καί
 4425. γενώμεθα VB--AMS1P- γίγνομαι
 4426. κατάγελως D--------- κατάγελως
 4427. καὶ C--------- καί
 4428. ὀνειδισμός N2--NSM--- ὀνειδισμός
 4429. TobS 8:11
 4430. καὶ C--------- καί
 4431. ὅτε D--------- ὅτε
 4432. συνετέλεσαν VAI-AAI3P- τελέω συν
 4433. ὀρύσσοντες V1--PAPNPM ὀρύσσω
 4434. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4435. τάφον N2--ASM--- τάφος
 4436. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 4437. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 4438. εἰς P--------- εἰς
 4439. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4440. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4441. καὶ C--------- καί
 4442. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4443. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4444. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4445. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4446. TobS 8:12
 4447. καὶ C--------- καί
 4448. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4449. ἀπόστειλον VA--AAD2S- στέλλω ἀπο
 4450. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4451. τῶν RA--GPF--- ὁ
 4452. παιδισκῶν N2--GPF--- παιδίσκος
 4453. καὶ C--------- καί
 4454. εἰσελθοῦσα VB--AAPNSF ἔρχομαι εἰς
 4455. ἰδέτω VB--AAD3S- ὁράω
 4456. εἰ C--------- εἰ
 4457. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 4458. καὶ C--------- καί
 4459. εἰ C--------- εἰ
 4460. τέθνηκεν VX--XAI3S- θνήσκω
 4461. ὅπως C--------- ὅπως
 4462. ἂν X--------- ἄν
 4463. θάψωμεν VA--AAS1P- θάπτω
 4464. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4465. ὅπως C--------- ὅπως
 4466. μηδεὶς A3P-NSM--- μηδείς
 4467. γνῷ VZ--AAS3S- γιγνώσκω
 4468. TobS 8:13
 4469. καὶ C--------- καί
 4470. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 4471. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4472. παιδίσκην N1--ASF--- παιδίσκη
 4473. καὶ C--------- καί
 4474. ἧψαν VAI-AAI3P- ἅπτω
 4475. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4476. λύχνον N2--ASM--- λύχνος
 4477. καὶ C--------- καί
 4478. ἤνοιξαν VAI-AAI3P- οἴγω ἀνα
 4479. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4480. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 4481. καὶ C--------- καί
 4482. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 4483. καὶ C--------- καί
 4484. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 4485. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4486. καθεύδοντας V1--PAPAPM εὕδω κατα
 4487. καὶ C--------- καί
 4488. ὑπνοῦντας V4--PAPAPM ὑπνόω
 4489. κοινῶς D--------- κοινῶς
 4490. TobS 8:14
 4491. καὶ C--------- καί
 4492. ἐξελθοῦσα VB--AAPNSF ἔρχομαι ἐκ
 4493. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4494. παιδίσκη N1--NSF--- παιδίσκη
 4495. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 4496. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4497. ὅτι C--------- ὅτι
 4498. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 4499. καὶ C--------- καί
 4500. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 4501. κακόν A1--ASM--- κακός
 4502. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4503. TobS 8:15
 4504. καὶ C--------- καί
 4505. εὐλόγησαν VA--AAPASN εὐλογέω
 4506. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4507. θεὸν N2--ASM--- θεός
 4508. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4509. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4510. καὶ C--------- καί
 4511. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4512. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 4513. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4514. θεέ N2--VSM--- θεός
 4515. ἐν P--------- ἐν
 4516. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4517. εὐλογίᾳ N1A-DSF--- εὐλογία
 4518. καθαρᾷ A1A-DSF--- καθαρός
 4519. εὐλογείτωσάν V2--PAD3P- εὐλογέω
 4520. σε RP--AS---- σύ
 4521. εἰς P--------- εἰς
 4522. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4523. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4524. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 4525. TobS 8:16
 4526. καὶ C--------- καί
 4527. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 4528. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4529. ὅτι C--------- ὅτι
 4530. εὔφρανάς VA--AAI2S- εὐφραίνω
 4531. με RP--AS---- ἐγώ
 4532. καὶ C--------- καί
 4533. οὐκ D--------- οὐ
 4534. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4535. καθὼς D--------- καθώς
 4536. ὑπενόουν V2I-IAI1S- νοέω ὑπο
 4537. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4538. κατὰ P--------- κατά
 4539. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4540. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 4541. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 4542. σου RP--GS---- σύ
 4543. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 4544. μεθ' P--------- μετά
 4545. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4546. TobS 8:17
 4547. καὶ C--------- καί
 4548. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 4549. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 4550. ὅτι C--------- ὅτι
 4551. ἠλέησας VAI-AAI2S- ἐλεέω
 4552. δύο M--------- δύο
 4553. μονογενεῖς A3H-APM--- μονογενής
 4554. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 4555. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4556. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 4557. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 4558. καὶ C--------- καί
 4559. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 4560. καὶ C--------- καί
 4561. συντέλεσον VA--AAD2S- τελέω συν
 4562. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4563. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 4564. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4565. μετ' P--------- μετά
 4566. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 4567. καὶ C--------- καί
 4568. ἐλέου N3E-GSN--- ἔλεος
 4569. TobS 8:18
 4570. τότε D--------- τότε
 4571. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4572. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4573. οἰκέταις N1M-DPM--- οἰκέτης
 4574. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4575. χῶσαι VA--AMD2S- χῶσαι
 4576. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4577. τάφον N2--ASM--- τάφος
 4578. πρὸ P--------- πρό
 4579. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4580. ὄρθρον N2--ASM--- ὄρθρος
 4581. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 4582. TobS 8:19
 4583. καὶ C--------- καί
 4584. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4585. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 4586. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4587. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 4588. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 4589. πολλούς A1--APM--- πολύς
 4590. καὶ C--------- καί
 4591. εἰς P--------- εἰς
 4592. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4593. βουκόλιον N2--ASN--- βουλόλιον
 4594. βαδίσας VA--AAPNSM βαδίζω
 4595. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 4596. βόας N3--APM--- βοῦς
 4597. δύο M--------- δύο
 4598. καὶ C--------- καί
 4599. κριοὺς N2--APM--- κριός
 4600. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 4601. καὶ C--------- καί
 4602. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4603. συντελεῖν V2--PAN--- τελέω συν
 4604. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4605. καὶ C--------- καί
 4606. ἤρξαντο VAI-AMI3P- ἄρχω
 4607. παρασκευάζειν V1--PAN--- σκευάζω παρα
 4608. TobS 8:20
 4609. καὶ C--------- καί
 4610. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4611. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 4612. καὶ C--------- καί
 4613. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4614. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4615. δέκα M--------- δέκα
 4616. τεσσάρων A3--GPF--- τέσσαρες
 4617. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 4618. οὐ D--------- οὐ
 4619. μὴ D--------- μή
 4620. κινηθῇς VC--APS2S- κινέω
 4621. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 4622. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 4623. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4624. μενεῖς VF2-FAI2S- μένω
 4625. ἔσθων V1--PAPNSM ἐσθίω
 4626. καὶ C--------- καί
 4627. πίνων V1--PAPNSM πίνω
 4628. παρ' P--------- παρά
 4629. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 4630. καὶ C--------- καί
 4631. εὐφρανεῖς VF2-FAI2S- εὐφραίνω
 4632. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4633. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 4634. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4635. θυγατρός N3--GSF--- θυγάτηρ
 4636. μου RP--GS---- ἐγώ
 4637. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4638. κατωδυνωμένην V3--PMPASF ὁδυνάω κατα
 4639. TobS 8:21
 4640. καὶ C--------- καί
 4641. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4642. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4643. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 4644. λάμβανε V1--PAD2S- λαμβάνω
 4645. αὐτόθεν D--------- αὐτόθεν
 4646. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4647. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 4648. καὶ C--------- καί
 4649. ὕπαγε V1--PAD2S- ἄγω ὑπο
 4650. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 4651. πρὸς P--------- πρός
 4652. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4653. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 4654. σου RP--GS---- σύ
 4655. καὶ C--------- καί
 4656. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4657. ἄλλο RD--NSN--- ἄλλος
 4658. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4659. ὅταν D--------- ὅταν
 4660. ἀποθάνω VB--AAS1S- θνήσκω ἀπο
 4661. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4662. τε X--------- τε
 4663. καὶ C--------- καί
 4664. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4665. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 4666. μου RP--GS---- ἐγώ
 4667. ὑμέτερόν A1A-NSN--- ὑμέτερος
 4668. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4669. θάρσει N3E-DSN--- θάρσος
 4670. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 4671. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4672. σου RP--GS---- σύ
 4673. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4674. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 4675. καὶ C--------- καί
 4676. Εδνα N1A-NSF--- Εδνα
 4677. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4678. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 4679. σου RP--GS---- σύ
 4680. καὶ C--------- καί
 4681. παρὰ P--------- παρά
 4682. σοῦ RP--GS---- σύ
 4683. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 4684. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4685. καὶ C--------- καί
 4686. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4687. ἀδελφῆς N1--GSF--- ἀδελφή
 4688. σου RP--GS---- σύ
 4689. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4690. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4691. νῦν D--------- νῦν
 4692. εἰς P--------- εἰς
 4693. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4694. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4695. θάρσει V2--PAD2S- θαρσέω
 4696. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 4697. TobS 9:1
 4698. τότε D--------- τότε
 4699. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4700. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 4701. Ραφαηλ N---ASM--- Ραφαηλ
 4702. καὶ C--------- καί
 4703. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4704. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4705. TobS 9:2
 4706. Αζαρια N1T-VSM--- Αζαριας
 4707. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 4708. παράλαβε VB--AAD2S- λαμβάνω παρα
 4709. μετὰ P--------- μετά
 4710. σεαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 4711. τέσσαρας A3--APM--- τέσσαρες
 4712. οἰκέτας N1M-APM--- οἰκέτης
 4713. καὶ C--------- καί
 4714. καμήλους N2--APM--- κάμηλος
 4715. δύο M--------- δύο
 4716. καὶ C--------- καί
 4717. πορεύθητι VC--APD2S- πορεύομαι
 4718. εἰς P--------- εἰς
 4719. Ῥάγας N1A-APF--- Ῥάγαι
 4720. καὶ C--------- καί
 4721. ἧκε VHI-AAI3S- ἵημι
 4722. παρὰ P--------- παρά
 4723. Γαβαήλῳ N2--DS---- Γαβάηλος
 4724. καὶ C--------- καί
 4725. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 4726. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4727. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4728. χειρόγραφον N2N-ASN--- χειρόγραφον
 4729. καὶ C--------- καί
 4730. κόμισαι VA--AMD2S- κομίζω
 4731. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4732. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4733. καὶ C--------- καί
 4734. παράλαβε VB--AAD2S- λαμβάνω παρα
 4735. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4736. μετὰ P--------- μετά
 4737. σοῦ RP--GS---- σύ
 4738. εἰς P--------- εἰς
 4739. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4740. γάμους N2--APM--- γάμος
 4741. TobS 9:3-4
 4742. σὺ RP--NS---- σύ
 4743. γὰρ X--------- γάρ
 4744. γινώσκεις V1--PAI2S- γιγνώσκω
 4745. ὅτι C--------- ὅτι
 4746. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4747. ἀριθμῶν N2--GPM--- ἀριθμός
 4748. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4749. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 4750. τὰς RA--APF--- ὁ
 4751. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4752. καὶ C--------- καί
 4753. ἐὰν C--------- ἐάν
 4754. χρονίσω VA--AAS1S- χρονίζω
 4755. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4756. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 4757. λυπήσω VA--AAS1S- λυπέω
 4758. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4759. λίαν D--------- λίαν
 4760. καὶ C--------- καί
 4761. θεωρεῖς V2--PAI2S- θεωρέω
 4762. τί RI--ASN--- τίς
 4763. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 4764. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 4765. καὶ C--------- καί
 4766. οὐ D--------- οὐ
 4767. δύναμαι V6--PMI1S- δύναμαι
 4768. παραβῆναι VZ--AAN--- βαίνω παρα
 4769. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4770. ὅρκον N2--ASM--- ὅρκος
 4771. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4772. TobS 9:5
 4773. καὶ C--------- καί
 4774. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 4775. Ραφαηλ N---NSM--- Ραφαηλ
 4776. καὶ C--------- καί
 4777. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4778. τέσσαρες A3--NPM--- τέσσαρες
 4779. οἰκέται N1M-NPM--- οἰκέτης
 4780. καὶ C--------- καί
 4781. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4782. δύο M--------- δύο
 4783. κάμηλοι N2--NPM--- κάμηλος
 4784. εἰς P--------- εἰς
 4785. Ῥάγας N1A-APF--- Ῥάγαι
 4786. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4787. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 4788. καὶ C--------- καί
 4789. ηὐλίσθησαν VCI-API3P- αὐλίζω
 4790. παρὰ P--------- παρά
 4791. Γαβαήλῳ N2--DSM--- Γαβάηλος
 4792. καὶ C--------- καί
 4793. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4794. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4795. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4796. χειρόγραφον N2N-ASN--- χειρόγραφον
 4797. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4798. καὶ C--------- καί
 4799. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 4800. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4801. περὶ P--------- περί
 4802. Τωβιου N1T-GSM--- Τωβιας
 4803. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4804. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4805. Τωβιθ N---GSM--- Τωβιθ
 4806. ὅτι C--------- ὅτι
 4807. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4808. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4809. καὶ C--------- καί
 4810. ὅτι C--------- ὅτι
 4811. καλεῖ V2--PAI3S- καλέω
 4812. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4813. εἰς P--------- εἰς
 4814. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4815. γάμον N2--ASM--- γάμος
 4816. καὶ C--------- καί
 4817. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 4818. παρηρίθμησεν VAI-AAI3S- ἀριθμέω παρα
 4819. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4820. τὰ RA--APN--- ὁ
 4821. θυλάκια N2N-APN--- θυλάκιον
 4822. σὺν P--------- σύν
 4823. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4824. σφραγῖσιν N3D-DPF--- σφραγίς
 4825. καὶ C--------- καί
 4826. συνέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι συν
 4827. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 4828. TobS 9:6
 4829. καὶ C--------- καί
 4830. ὤρθρισαν VAI-AAI3P- ὀρθρίζω
 4831. κοινῶς D--------- κοινῶς
 4832. καὶ C--------- καί
 4833. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 4834. εἰς P--------- εἰς
 4835. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4836. γάμον N2--ASM--- γάμος
 4837. καὶ C--------- καί
 4838. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 4839. εἰς P--------- εἰς
 4840. τὰ RA--APN--- ὁ
 4841. Ραγουηλ N---GSM--- Ραγουηλ
 4842. καὶ C--------- καί
 4843. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 4844. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 4845. ἀνακείμενον V5--PMPASM κεῖμαι ἀνα
 4846. καὶ C--------- καί
 4847. ἀνεπήδησεν VAI-AAI3S- πηδάω ἀνα
 4848. καὶ C--------- καί
 4849. ἠσπάσατο VAI-AMI3S- ἀσπάζομαι
 4850. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4851. καὶ C--------- καί
 4852. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 4853. καὶ C--------- καί
 4854. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 4855. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4856. καὶ C--------- καί
 4857. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4858. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4859. καλὲ A1--VSM--- καλός
 4860. καὶ C--------- καί
 4861. ἀγαθέ A1--VSM--- ἀγαθός
 4862. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4863. καλοῦ A1--GSM--- καλός
 4864. καὶ C--------- καί
 4865. ἀγαθοῦ A1--GSM--- ἀγαθός
 4866. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 4867. καὶ C--------- καί
 4868. ἐλεημοποιοῦ A1A-GSM--- ἐλεημοποιός
 4869. δῴη VO--AAO3S- δίδωμι
 4870. σοι RP--DS---- σύ
 4871. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4872. εὐλογίαν N1A-ASF--- εὐλογία
 4873. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 4874. καὶ C--------- καί
 4875. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4876. γυναικί N3K-DSF--- γυνή
 4877. σου RP--GS---- σύ
 4878. καὶ C--------- καί
 4879. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4880. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 4881. σου RP--GS---- σύ
 4882. καὶ C--------- καί
 4883. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4884. μητρὶ N3--DSF--- μήτηρ
 4885. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4886. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 4887. σου RP--GS---- σύ
 4888. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 4889. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4890. θεός N2--NSM--- θεός
 4891. ὅτι C--------- ὅτι
 4892. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 4893. Τωβιν N---ASM--- Τωβιθ
 4894. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4895. ἀνεψιόν N2--ASM--- ἀνεψιός
 4896. μου RP--GS---- ἐγώ
 4897. ὅμοιον A1A-ASM--- ὅμοιος
 4898. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4899. TobS 10:1
 4900. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 4901. δὲ X--------- δέ
 4902. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4903. ἐξ P--------- ἐκ
 4904. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4905. ἐλογίζετο V1I-IMI3S- λογίζομαι
 4906. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 4907. τὰς RA--APF--- ὁ
 4908. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 4909. ἐν P--------- ἐν
 4910. πόσαις A1--DPF--- πόσος
 4911. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4912. καὶ C--------- καί
 4913. ἐν P--------- ἐν
 4914. πόσαις A1--DPF--- πόσος
 4915. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 4916. καὶ C--------- καί
 4917. ὅτε D--------- ὅτε
 4918. συνετελέσθησαν VSI-API3P- τελέω συν
 4919. αἱ RA--NPF--- ὁ
 4920. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 4921. καὶ C--------- καί
 4922. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4923. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4924. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4925. οὐ D--------- οὐ
 4926. παρῆν V9--IAI3S- εἰμί παρα
 4927. TobS 10:2
 4928. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4929. μήποτε X--------- μήποτε
 4930. κατεσχέθη VCI-API3S- ἔχω κατα
 4931. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4932. ἢ C--------- ἤ
 4933. μήποτε X--------- μήποτε
 4934. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 4935. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4936. Γαβαηλ N---NSM--- Γαβαηλ
 4937. καὶ C--------- καί
 4938. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 4939. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4940. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 4941. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4942. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4943. TobS 10:3
 4944. καὶ C--------- καί
 4945. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 4946. λυπεῖσθαι V2--PMN--- λυπέω
 4947. TobS 10:4
 4948. καὶ C--------- καί
 4949. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 4950. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4951. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 4952. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4953. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 4954. ἀπώλετο VBI-AMI3S- ὀλλύω ἀπο
 4955. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4956. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 4957. μου RP--GS---- ἐγώ
 4958. καὶ C--------- καί
 4959. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 4960. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 4961. ἐν P--------- ἐν
 4962. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4963. ζῶσιν V3--PAI3P- ζάω
 4964. καὶ C--------- καί
 4965. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 4966. κλαίειν V1--PAN--- κλαίω
 4967. καὶ C--------- καί
 4968. θρηνεῖν V2--PAN--- θρηνέω
 4969. περὶ P--------- περί
 4970. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4971. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 4972. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4973. καὶ C--------- καί
 4974. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4975. TobS 10:5
 4976. οὐαί I--------- οὐαί
 4977. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4978. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 4979. ὅτι C--------- ὅτι
 4980. ἀφῆκά VAI-AAI1S- ἵημι ἀπο
 4981. σε RP--AS---- σύ
 4982. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 4983. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4984. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 4985. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4986. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 4987. μου RP--GS---- ἐγώ
 4988. TobS 10:6
 4989. καὶ C--------- καί
 4990. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 4991. ἔλεγεν V1I-IAI3S- λέγω
 4992. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4993. σίγα V3--PAD2S- σιγάω
 4994. μὴ D--------- μή
 4995. λόγον N2--ASM--- λόγος
 4996. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 4997. ἀδελφή N1--VSF--- ἀδελφή
 4998. ὑγιαίνει V1--PAI3S- ὑγιαίνω
 4999. καὶ C--------- καί
 5000. μάλα D--------- μάλα
 5001. περισπασμὸς N2--NSM--- περισπασμός
 5002. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5003. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5004. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 5005. καὶ C--------- καί
 5006. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5007. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5008. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5009. πορευθεὶς VC--APPNSM πορεύομαι
 5010. μετ' P--------- μετά
 5011. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5012. πιστός A1--NSM--- πιστός
 5013. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5014. καὶ C--------- καί
 5015. εἷς A3--NSM--- εἷς
 5016. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5017. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 5018. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5019. μὴ D--------- μή
 5020. λυποῦ V2--PMD2S- λυπέω
 5021. περὶ P--------- περί
 5022. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5023. ἀδελφή N1--VSF--- ἀδελφή
 5024. ἤδη D--------- ἤδη
 5025. παρέσται VF--FMI3S- εἰμί παρα
 5026. TobS 10:7
 5027. καὶ C--------- καί
 5028. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5029. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5030. σίγα V3--PAD2S- σιγάω
 5031. ἀπ' P--------- ἀπό
 5032. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5033. καὶ C--------- καί
 5034. μή D--------- μή
 5035. με RP--AS---- ἐγώ
 5036. πλάνα V3--PAD2S- πλανάω
 5037. ἀπώλετο VBI-AMI3S- ὀλλύω ἀπο
 5038. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5039. παιδίον N2N-NSN--- παιδίον
 5040. μου RP--GS---- ἐγώ
 5041. καὶ C--------- καί
 5042. ἐκπηδήσασα VA--AAPNSF πηδάω ἐκ
 5043. περιεβλέπετο V1I-IMI3S- βλέπω περι
 5044. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5045. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 5046. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 5047. ᾤχετο V1I-IMI3S- οἴχομαι
 5048. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5049. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5050. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5051. καθ' P--------- κατά
 5052. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5053. καὶ C--------- καί
 5054. οὐκ D--------- οὐ
 5055. ἐπείθετο V1I-IMI3S- πείθω
 5056. οὐδενί A3--DSM--- οὐδείς
 5057. καὶ C--------- καί
 5058. ὅτε D--------- ὅτε
 5059. ἔδυ VBI-AAI3S- δύω
 5060. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5061. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 5062. εἰσπορευομένη V1--PMPNSF πορεύομαι εἰς
 5063. ἐθρήνει V2I-IAI3S- θρηνέω
 5064. καὶ C--------- καί
 5065. ἔκλαιεν V1I-IAI3S- κλαίω
 5066. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5067. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 5068. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 5069. καὶ C--------- καί
 5070. οὐκ D--------- οὐ
 5071. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 5072. ὕπνον N2--ASM--- ὕπνος
 5073. TobS 10:8
 5074. καὶ C--------- καί
 5075. ὅτε D--------- ὅτε
 5076. συνετελέσθησαν VSI-API3P- τελέω συν
 5077. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5078. δέκα M--------- δέκα
 5079. τέσσαρες A3--NPF--- τέσσαρες
 5080. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 5081. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5082. γάμου N2--GSM--- γάμος
 5083. ἃς RR--APF--- ὅς
 5084. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 5085. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 5086. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5087. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5088. θυγατρὶ N3--DSF--- θυγάτηρ
 5089. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5090. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5091. πρὸς P--------- πρός
 5092. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5093. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 5094. καὶ C--------- καί
 5095. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5096. ἐξαπόστειλόν VA--AAD2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5097. με RP--AS---- ἐγώ
 5098. γινώσκω V1--PAI1S- γιγνώσκω
 5099. γὰρ X--------- γάρ
 5100. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5101. ὅτι C--------- ὅτι
 5102. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5103. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 5104. μου RP--GS---- ἐγώ
 5105. καὶ C--------- καί
 5106. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5107. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 5108. μου RP--GS---- ἐγώ
 5109. οὐ D--------- οὐ
 5110. πιστεύουσιν V1--PAI3P- πιστεύω
 5111. ὅτι C--------- ὅτι
 5112. ὄψονταί VF--FMI3P- ὁράω
 5113. με RP--AS---- ἐγώ
 5114. ἔτι D--------- ἔτι
 5115. καὶ C--------- καί
 5116. νῦν D--------- νῦν
 5117. ἀξιῶ V4--PAI1S- ἀξιόω
 5118. σε RP--AS---- σύ
 5119. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 5120. ὅπως C--------- ὅπως
 5121. ἐξαποστείλῃς VA--AAS2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5122. με RP--AS---- ἐγώ
 5123. καὶ C--------- καί
 5124. πορευθῶ VC--APS1S- πορεύομαι
 5125. πρὸς P--------- πρός
 5126. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5127. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5128. μου RP--GS---- ἐγώ
 5129. ἤδη D--------- ἤδη
 5130. ὑπέδειξά VAI-AAI1S- δεικνύω ὑπο
 5131. σοι RP--DS---- σύ
 5132. ὡς C--------- ὡς
 5133. ἀφῆκα VAI-AAI1S- ἵημι ἀπο
 5134. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5135. TobS 10:9
 5136. καὶ C--------- καί
 5137. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5138. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 5139. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5140. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 5141. μεῖνον VA--AAD2S- μένω
 5142. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 5143. μεῖνον VA--AAD2S- μένω
 5144. μετ' P--------- μετά
 5145. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5146. καὶ C--------- καί
 5147. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5148. ἀποστέλλω V1--PAI1S- στέλλω ἀπο
 5149. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 5150. πρὸς P--------- πρός
 5151. Τωβιν N---ASM--- Τωβιθ
 5152. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5153. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5154. σου RP--GS---- σύ
 5155. καὶ C--------- καί
 5156. ὑποδείξουσιν VF--FAI3P- δεικνύω ὑπο
 5157. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5158. περὶ P--------- περί
 5159. σοῦ RP--GS---- σύ
 5160. καὶ C--------- καί
 5161. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5162. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5163. μηδαμῶς D--------- μηδαμῶς
 5164. ἀξιῶ V4--PAI1S- ἀξιόω
 5165. σε RP--AS---- σύ
 5166. ὅπως C--------- ὅπως
 5167. ἐξαποστείλῃς VA--AAS2S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5168. με RP--AS---- ἐγώ
 5169. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 5170. πρὸς P--------- πρός
 5171. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5172. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5173. μου RP--GS---- ἐγώ
 5174. TobS 10:10
 5175. καὶ C--------- καί
 5176. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 5177. Ραγουηλ N---NSM--- Ραγουηλ
 5178. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5179. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 5180. Σαρραν N1A-ASF--- Σαρρα
 5181. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5182. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 5183. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5184. καὶ C--------- καί
 5185. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5186. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 5187. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 5188. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5189. ὑπαρχόντων V1--PAPGPN ἄρχω ὑπο
 5190. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5191. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 5192. καὶ C--------- καί
 5193. παιδίσκας N1--APF--- παιδίσκη
 5194. βόας N3--APM--- βοῦς
 5195. καὶ C--------- καί
 5196. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 5197. ὄνους N2--APM--- ὄνος
 5198. καὶ C--------- καί
 5199. καμήλους N2--APM--- κάμηλος
 5200. ἱματισμὸν N2--ASM--- ἱματισμός
 5201. καὶ C--------- καί
 5202. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 5203. καὶ C--------- καί
 5204. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 5205. TobS 10:11
 5206. καὶ C--------- καί
 5207. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5208. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5209. ὑγιαίνοντας V1--PAPAPM ὑγιαίνω
 5210. καὶ C--------- καί
 5211. ἠσπάσατο VAI-AMI3S- ἀσπάζομαι
 5212. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5213. καὶ C--------- καί
 5214. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5215. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5216. ὑγίαινε V1--PAD2S- ὑγιαίνω
 5217. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 5218. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 5219. ὕπαγε V1--PAD2S- ἄγω ὑπο
 5220. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5221. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5222. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5223. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5224. εὐοδώσαι VA--AAO3S- εὐοδόω
 5225. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 5226. καὶ C--------- καί
 5227. Σαρραν N1A-ASF--- Σαρρα
 5228. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5229. γυναῖκά N3K-ASF--- γυνή
 5230. σου RP--GS---- σύ
 5231. καὶ C--------- καί
 5232. ἴδοιμι VB--AAO1S- ὁράω
 5233. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5234. παιδία N1A-APN--- παιδίον
 5235. πρὸ P--------- πρό
 5236. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5237. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 5238. με RP--AS---- ἐγώ
 5239. TobS 10:12
 5240. καὶ C--------- καί
 5241. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5242. Σαρρα N1A-NSF--- Σαρρα
 5243. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5244. θυγατρὶ N3--DSF--- θυγάτηρ
 5245. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5246. ὕπαγε V1--PAD2S- ἄγω ὑπο
 5247. πρὸς P--------- πρός
 5248. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5249. πενθερόν N2--ASM--- πενθερός
 5250. σου RP--GS---- σύ
 5251. ὅτι C--------- ὅτι
 5252. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5253. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5254. νῦν D--------- νῦν
 5255. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5256. γονεῖς N3V-NPM--- γονεύς
 5257. σου RP--GS---- σύ
 5258. ὡς C--------- ὡς
 5259. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5260. γεννήσαντές VA--AAPNPM γεννάω
 5261. σε RP--AS---- σύ
 5262. βάδιζε V1--PAD2S- βαδίζω
 5263. εἰς P--------- εἰς
 5264. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 5265. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 5266. ἀκούσαιμί VA--AAO1S- ἀκούω
 5267. σου RP--GS---- σύ
 5268. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 5269. ἀκοήν N1--ASF--- ἀκοή
 5270. ἕως C--------- ἕως
 5271. ζῶ V3--PAI1S- ζάω
 5272. καὶ C--------- καί
 5273. ἀπασπασάμενος VA--AMPNSM ἀσπάζομαι ἀπο
 5274. ἀπέλυσεν VAI-AAI3S- λύω ἀπο
 5275. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5276. TobS 10:13
 5277. καὶ C--------- καί
 5278. Εδνα N1A-NSF--- Εδνα
 5279. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 5280. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 5281. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 5282. καὶ C--------- καί
 5283. ἄδελφε N2--VSM--- ἀδελφός
 5284. ἠγαπημένε VMI-XMPVSF ἀγαπάω
 5285. ἀποκαταστήσαι VA--AAO3S- ἵστημι ἀπο κατα
 5286. σε RP--AS---- σύ
 5287. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5288. καὶ C--------- καί
 5289. ἴδοιμί VB--AAO1S- ὁράω
 5290. σου RP--GS---- σύ
 5291. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 5292. ἕως C--------- ἕως
 5293. ζῶ V3--PAI1S- ζάω
 5294. καὶ C--------- καί
 5295. Σαρρας N1A-GSF--- Σαρρα
 5296. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5297. θυγατρός N3--GSF--- θυγάτηρ
 5298. μου RP--GS---- ἐγώ
 5299. πρὸ P--------- πρό
 5300. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5301. με RP--AS---- ἐγώ
 5302. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 5303. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5304. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5305. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5306. παρατίθεμαί V7--PMI1S- τίθημι παρα
 5307. σοι RP--DS---- σύ
 5308. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5309. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 5310. μου RP--GS---- ἐγώ
 5311. ἐν P--------- ἐν
 5312. παραθήκῃ N1--DSF--- παραθήκη
 5313. μὴ D--------- μή
 5314. λυπήσῃς VA--AAS2S- λυπέω
 5315. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5316. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 5317. τὰς RA--APF--- ὁ
 5318. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5319. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5320. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5321. σου RP--GS---- σύ
 5322. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 5323. εἰς P--------- εἰς
 5324. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 5325. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5326. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5327. νῦν D--------- νῦν
 5328. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 5329. σου RP--GS---- σύ
 5330. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 5331. καὶ C--------- καί
 5332. Σαρρα N1A-NSF--- Σαρρα
 5333. ἀδελφή N1--NSF--- ἀδελφή
 5334. εὐοδωθείημεν VC--APO1P- εὐοδόω
 5335. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5336. ἐν P--------- ἐν
 5337. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5338. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5339. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 5340. τὰς RA--APF--- ὁ
 5341. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5342. ἐν P--------- ἐν
 5343. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5344. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 5345. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5346. καὶ C--------- καί
 5347. κατεφίλησεν VAI-AAI3S- φιλέω κατα
 5348. ἀμφοτέρους A1A-APM--- ἀμφότεροι
 5349. καὶ C--------- καί
 5350. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5351. ὑγιαίνοντας V1--PAPAPM ὑγιαίνω
 5352. TobS 10:14
 5353. καὶ C--------- καί
 5354. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 5355. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 5356. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5357. Ραγουηλ N---GSM--- Ραγουηλ
 5358. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 5359. καὶ C--------- καί
 5360. χαίρων V1--PAPNSM χαίρω
 5361. καὶ C--------- καί
 5362. εὐλογῶν V2--PAPNSM εὐλογέω
 5363. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5364. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5365. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5366. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5367. καὶ C--------- καί
 5368. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5369. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5370. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5371. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5372. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5373. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5374. ὅτι C--------- ὅτι
 5375. εὐόδωκεν VX--XAI3S- εὐοδόω
 5376. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5377. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5378. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5379. καὶ C--------- καί
 5380. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5381. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5382. εὐοδώθη VC--API3S- εὐοδόω
 5383. σοι RP--DS---- σύ
 5384. τιμᾶν V3--PAN--- τιμάω
 5385. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5386. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 5387. τὰς RA--APF--- ὁ
 5388. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5389. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5390. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 5391. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5392. TobS 11:1
 5393. καὶ C--------- καί
 5394. ὡς C--------- ὡς
 5395. ἤγγισαν VAI-AAI3P- ἐγγίζω
 5396. εἰς P--------- εἰς
 5397. Κασεριν N---ASF--- Κασεριν
 5398. ἥ RR--NSF--- ὅς
 5399. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5400. κατέναντι D--------- κατέναντι
 5401. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 5402. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5403. Ραφαηλ N---NSM--- Ραφαηλ
 5404. TobS 11:2
 5405. σὺ RP--NS---- σύ
 5406. γινώσκεις V1--PAI2S- γιγνώσκω
 5407. πῶς D--------- πῶς
 5408. ἀφήκαμεν VAI-AAI1P- ἵημι ἀπο
 5409. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5410. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5411. σου RP--GS---- σύ
 5412. TobS 11:3
 5413. προδράμωμεν VB--AAS1P- τρέχω προ
 5414. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5415. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 5416. σου RP--GS---- σύ
 5417. καὶ C--------- καί
 5418. ἑτοιμάσωμεν VA--AAS1P- ἑτοιμάζω
 5419. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5420. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 5421. ἐν P--------- ἐν
 5422. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 5423. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 5424. TobS 11:4
 5425. καὶ C--------- καί
 5426. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 5427. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 5428. κοινῶς D--------- κοινῶς
 5429. καὶ C--------- καί
 5430. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5431. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5432. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 5433. μετὰ P--------- μετά
 5434. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5435. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5436. χολήν N1--ASF--- χολή
 5437. καὶ C--------- καί
 5438. συνῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι συν
 5439. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5440. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5441. κύων N3--NSM--- κύων
 5442. ἐκ P--------- ἐκ
 5443. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5444. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5445. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5446. καὶ C--------- καί
 5447. Τωβια N---GSM--- Τωβια
 5448. TobS 11:5
 5449. καὶ C--------- καί
 5450. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 5451. ἐκάθητο V1I-IAI3S- ἧμαι κατα
 5452. περιβλεπομένη V1--PMPNSF βλέπω περι
 5453. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5454. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5455. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5456. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5457. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5458. TobS 11:6
 5459. καὶ C--------- καί
 5460. προσενόησεν VAI-AAI3S- νοέω προς
 5461. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5462. ἐρχόμενον V1--PMPASM ἔρχομαι
 5463. καὶ C--------- καί
 5464. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5465. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5466. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 5467. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5468. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5469. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5470. υἱός N2--NSM--- υἱός
 5471. σου RP--GS---- σύ
 5472. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 5473. καὶ C--------- καί
 5474. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5475. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 5476. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5477. πορευθεὶς VC--APPNSM πορεύομαι
 5478. μετ' P--------- μετά
 5479. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5480. TobS 11:7
 5481. καὶ C--------- καί
 5482. Ραφαηλ N---NSM--- Ραφαηλ
 5483. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5484. Τωβια N---DSM--- Τωβια
 5485. πρὸ P--------- πρό
 5486. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5487. ἐγγίσαι VA--AAN--- ἐγγίζω
 5488. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5489. πρὸς P--------- πρός
 5490. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5491. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 5492. ἐπίσταμαι V1--PAI1S- ἐπίσταμαι
 5493. ὅτι C--------- ὅτι
 5494. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5495. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5496. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5497. ἀνεῳχθήσονται VQ--FPI3P- οἴγω ἀνα
 5498. TobS 11:8
 5499. ἔμπλασον VA--AAD2S- πλάσσω ἐν
 5500. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5501. χολὴν N1--ASF--- χολή
 5502. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5503. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 5504. εἰς P--------- εἰς
 5505. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5506. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 5507. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5508. καὶ C--------- καί
 5509. ἀποστύψει VF--FAI3S- στύφω ἀπο
 5510. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5511. φάρμακον N2N-ASN--- φάρμακον
 5512. καὶ C--------- καί
 5513. ἀπολεπίσει VF--FAI3S- λεπίζω ἀπο
 5514. τὰ RA--APN--- ὁ
 5515. λευκώματα N3M-APN--- λεύκωμα
 5516. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5517. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5518. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 5519. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5520. καὶ C--------- καί
 5521. ἀναβλέψει VF--FAI3S- βλέπω ἀνα
 5522. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5523. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 5524. σου RP--GS---- σύ
 5525. καὶ C--------- καί
 5526. ὄψεται VF--FMI3S- ὁράω
 5527. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5528. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 5529. TobS 11:9
 5530. καὶ C--------- καί
 5531. ἀνέδραμεν VBI-AAI3S- τρέχω ἀνα
 5532. Αννα N1A-NSF--- Αννα
 5533. καὶ C--------- καί
 5534. ἐπέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω ἐπι
 5535. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5536. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5537. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 5538. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5539. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5540. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5541. καὶ C--------- καί
 5542. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5543. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5544. εἶδόν VBI-AAI1S- εἶπον
 5545. σε RP--AS---- σύ
 5546. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 5547. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5548. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5549. νῦν D--------- νῦν
 5550. ἀποθανοῦμαι VF2-FMI1S- θνήσκω ἀπο
 5551. καὶ C--------- καί
 5552. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 5553. TobS 11:10
 5554. καὶ C--------- καί
 5555. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 5556. Τωβις N---NSM--- Τωβιθ
 5557. καὶ C--------- καί
 5558. προσέκοπτεν V1I-IAI3S- κόπτω προς
 5559. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5560. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 5561. καὶ C--------- καί
 5562. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 5563. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5564. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 5565. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5566. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 5567. TobS 11:11
 5568. καὶ C--------- καί
 5569. ἐβάδισεν VAI-AAI3S- βαδίζω
 5570. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 5571. πρὸς P--------- πρός
 5572. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5573. καὶ C--------- καί
 5574. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5575. χολὴ N1--NSF--- χολή
 5576. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5577. ἰχθύος N3U-GSM--- ἰχθύς
 5578. ἐν P--------- ἐν
 5579. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5580. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5581. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5582. καὶ C--------- καί
 5583. ἐνεφύσησεν VAI-AAI3S- φυσάω ἐν
 5584. εἰς P--------- εἰς
 5585. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5586. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 5587. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5588. καὶ C--------- καί
 5589. ἐλάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω
 5590. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5591. καὶ C--------- καί
 5592. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5593. θάρσει V2--PAD2S- θαρσέω
 5594. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 5595. καὶ C--------- καί
 5596. ἐπέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐπι
 5597. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5598. φάρμακον N2N-ASN--- φάρμακον
 5599. ἐπ' P--------- ἐπί
 5600. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5601. καὶ C--------- καί
 5602. ἐπέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι ἐπι
 5603. TobS 11:12
 5604. καὶ C--------- καί
 5605. ἀπελέπισεν VAI-AAI3S- λεπίζω ἀπο
 5606. ἑκατέραις A1A-DPF--- ἑκάτερος
 5607. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5608. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5609. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5610. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5611. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5612. κανθῶν N2--GPM--- κανθός
 5613. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5614. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 5615. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5616. TobS 11:13
 5617. καὶ C--------- καί
 5618. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 5619. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5620. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5621. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 5622. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5623. καὶ C--------- καί
 5624. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 5625. καὶ C--------- καί
 5626. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5627. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5628. εἶδόν VBI-AAI1S- εἶδον
 5629. σε RP--AS---- σύ
 5630. τέκνον N2N-VSN--- τέκνον
 5631. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5632. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 5633. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5634. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 5635. μου RP--GS---- ἐγώ
 5636. TobS 11:14
 5637. καὶ C--------- καί
 5638. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5639. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 5640. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5641. θεός N2--NSM--- θεός
 5642. καὶ C--------- καί
 5643. εὐλογητὸν A1--NSN--- εὐλογητός
 5644. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5645. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 5646. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5647. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 5648. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5649. καὶ C--------- καί
 5650. εὐλογημένοι VM--XMPNPM εὐλογέω
 5651. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5652. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5653. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 5654. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5655. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 5656. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5657. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 5658. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5659. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 5660. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5661. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 5662. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5663. ἐφ' P--------- ἐπί
 5664. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5665. καὶ C--------- καί
 5666. εὐλογητοὶ A1--NPM--- εὐλογητός
 5667. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5668. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5669. ἄγγελοι N2--NPM--- ἄγγελος
 5670. εἰς P--------- εἰς
 5671. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5672. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5673. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 5674. ὅτι C--------- ὅτι
 5675. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5676. ἐμαστίγωσέν VAI-AAI3S- μαστιγόω
 5677. με RP--AS---- ἐγώ
 5678. καὶ C--------- καί
 5679. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5680. βλέπω V1--PAI1S- βλέπω
 5681. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 5682. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5683. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 5684. μου RP--GS---- ἐγώ
 5685. TobS 11:15
 5686. καὶ C--------- καί
 5687. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5688. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 5689. χαίρων V1--PAPNSM χαίρω
 5690. καὶ C--------- καί
 5691. εὐλογῶν V2--PAPNSM εὐλογέω
 5692. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5693. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5694. ἐν P--------- ἐν
 5695. ὅλῳ A1--DSN--- ὅλος
 5696. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5697. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 5698. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5699. καὶ C--------- καί
 5700. ἐπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἐπι
 5701. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 5702. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5703. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 5704. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5705. ὅτι C--------- ὅτι
 5706. εὐοδώθη VC--API3S- εὐοδόω
 5707. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5708. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 5709. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5710. καὶ C--------- καί
 5711. ὅτι C--------- ὅτι
 5712. ἐνήνοχεν VX--XAI3S- φέρω
 5713. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 5714. καὶ C--------- καί
 5715. ὡς C--------- ὡς
 5716. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5717. Σαρραν N1A-ASF--- Σαρρα
 5718. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5719. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 5720. Ραγουηλ N---GSM--- Ραγουηλ
 5721. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 5722. καὶ C--------- καί
 5723. ὅτι C--------- ὅτι
 5724. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5725. παραγίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι παρα
 5726. καὶ C--------- καί
 5727. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5728. σύνεγγυς D--------- σύνεγγυς
 5729. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5730. πύλης N1--GSF--- πύλη
 5731. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 5732. TobS 11:16
 5733. καὶ C--------- καί
 5734. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 5735. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 5736. εἰς P--------- εἰς
 5737. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 5738. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5739. νύμφης N1--GSF--- νύμφη
 5740. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5741. χαίρων V1--PAPNSM χαίρω
 5742. καὶ C--------- καί
 5743. εὐλογῶν V2--PAPNSM εὐλογέω
 5744. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5745. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5746. πρὸς P--------- πρός
 5747. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5748. πύλην N1--ASF--- πύλη
 5749. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 5750. καὶ C--------- καί
 5751. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 5752. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5753. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5754. ἐν P--------- ἐν
 5755. Νινευη N---DSF--- Νινευη
 5756. πορευόμενον V1--PMPASM πορεύομαι
 5757. καὶ C--------- καί
 5758. διαβαίνοντα V1--PAPASM βαίνω δια
 5759. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5760. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5761. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5762. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 5763. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5764. καὶ C--------- καί
 5765. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5766. μηδενὸς A3--GSM--- μηδείς
 5767. χειραγωγούμενον V2--PMPASM χειραγωγέω
 5768. ἐθαύμασαν VAI-AAI3P- θαυμάζω
 5769. καὶ C--------- καί
 5770. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 5771. ἐξωμολογεῖτο V2I-IMI3S- ὁμολογέω ἐκ
 5772. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 5773. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5774. ὅτι C--------- ὅτι
 5775. ἠλέησεν VAI-AAI3S- ἐλεέω
 5776. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5777. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5778. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5779. καὶ C--------- καί
 5780. ὅτι C--------- ὅτι
 5781. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 5782. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5783. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 5784. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5785. TobS 11:17
 5786. καὶ C--------- καί
 5787. ἤγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω
 5788. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 5789. Σαρρα N1A-DSF--- Σαρρα
 5790. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5791. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 5792. Τωβια N---GSM--- Τωβια
 5793. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5794. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5795. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5796. καὶ C--------- καί
 5797. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 5798. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5799. καὶ C--------- καί
 5800. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5801. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5802. εἰσέλθοις VB--AAO2S- ἔρχομαι εἰς
 5803. ὑγιαίνουσα V1--PAPNSF ὑγιαίνω
 5804. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 5805. καὶ C--------- καί
 5806. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 5807. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5808. θεός N2--NSM--- θεός
 5809. σου RP--GS---- σύ
 5810. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5811. ἤγαγέν VBI-AAI3S- ἄγω
 5812. σε RP--AS---- σύ
 5813. πρὸς P--------- πρός
 5814. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5815. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 5816. καὶ C--------- καί
 5817. εὐλογημένος VM--XMPNSM εὐλογέω
 5818. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5819. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 5820. σου RP--GS---- σύ
 5821. καὶ C--------- καί
 5822. εὐλογημένος VM--XMPNSM εὐλογέω
 5823. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 5824. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5825. υἱός N2--NSM--- υἱός
 5826. μου RP--GS---- ἐγώ
 5827. καὶ C--------- καί
 5828. εὐλογημένη VM--XMPNSF εὐλογέω
 5829. σύ RP--NS---- σύ
 5830. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 5831. εἴσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι εἰς
 5832. εἰς P--------- εἰς
 5833. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5834. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 5835. σου RP--GS---- σύ
 5836. ὑγιαίνουσα V1--PAPNSF ὑγιαίνω
 5837. ἐν P--------- ἐν
 5838. εὐλογίᾳ N1A-DSF--- εὐλογία
 5839. καὶ C--------- καί
 5840. χαρᾷ N1A-DSF--- χαρά
 5841. εἴσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι εἰς
 5842. θύγατερ N3--VSF--- θυγάτηρ
 5843. TobS 11:18
 5844. ἐν P--------- ἐν
 5845. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5846. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5847. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 5848. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5849. χαρὰ N1A-NSF--- χαρά
 5850. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 5851. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5852. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 5853. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5854. οὖσιν V9--PAPDPM εἰμί
 5855. ἐν P--------- ἐν
 5856. Νινευη N---DSF--- Νινευη
 5857. TobS 11:19
 5858. καὶ C--------- καί
 5859. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 5860. Αχικαρ N---NSM--- Αχικαρ
 5861. καὶ C--------- καί
 5862. Ναβαδ N---NSM--- Ναβαδ
 5863. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5864. ἐξάδελφοι N2--NPM--- ἐξάδελφος
 5865. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5866. χαίροντες V1--PAPNPM χαίρω
 5867. πρὸς P--------- πρός
 5868. Τωβιν N---ASM--- Τωβιθ
 5869. TobS 12:1
 5870. καὶ C--------- καί
 5871. ὅτε D--------- ὅτε
 5872. ἐπετελέσθη VSI-API3S- τελέω ἐπι
 5873. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5874. γάμος N2--NSM--- γάμος
 5875. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 5876. Τωβιθ N---NSM--- Τωβιθ
 5877. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 5878. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5879. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 5880. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5881. καὶ C--------- καί
 5882. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5883. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5884. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 5885. ὅρα V3--PAD2S- ὁράω
 5886. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 5887. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5888. μισθὸν N2--ASM--- μισθός
 5889. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5890. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 5891. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5892. πορευθέντι VC--APPDSM πορεύομαι
 5893. μετὰ P--------- μετά
 5894. σοῦ RP--GS---- σύ
 5895. καὶ C--------- καί
 5896. προσθεῖναι VE--AAN--- τίθημι προς
 5897. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5898. εἰς P--------- εἰς
 5899. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5900. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 5901. TobS 12:2
 5902. καὶ C--------- καί
 5903. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5904. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5905. πάτερ N3--VSM--- πατήρ
 5906. πόσον A1--ASM--- πόσος
 5907. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5908. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 5909. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5910. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 5911. οὐ D--------- οὐ
 5912. βλάπτομαι V1--PMI1S- βλάπτω
 5913. διδοὺς V8--PAPNSM δίδωμι
 5914. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5915. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5916. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 5917. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5918. ὑπαρχόντων V1--PAPGPN ἄρχω ὑπο
 5919. ὧν RR--GPN--- ὅς
 5920. ἐνήνοχεν VX--XAI3S- φέρω
 5921. μετ' P--------- μετά
 5922. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5923. TobS 12:3
 5924. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 5925. ἀγείοχεν VX--XAI3S- ἄγω
 5926. ὑγιαίνοντα V1--PAPASM ὑγιαίνω
 5927. καὶ C--------- καί
 5928. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5929. γυναῖκά N3K-ASF--- γυνή
 5930. μου RP--GS---- ἐγώ
 5931. ἐθεράπευσεν VAI-AAI3S- θεραπεύω
 5932. καὶ C--------- καί
 5933. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5934. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 5935. ἤνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω
 5936. μετ' P--------- μετά
 5937. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5938. καὶ C--------- καί
 5939. σὲ RP--AS---- σύ
 5940. ἐθεράπευσεν VAI-AAI3S- θεραπεύω
 5941. πόσον A1--ASM--- πόσος
 5942. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5943. ἔτι D--------- ἔτι
 5944. δῶ VO--AAS1S- δίδωμι
 5945. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 5946. TobS 12:4
 5947. καὶ C--------- καί
 5948. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5949. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5950. Τωβις N---NSM--- Τωβιθ
 5951. δικαιοῦται V4--PMI3S- δικαιόω
 5952. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5953. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 5954. λαβεῖν VB--AAN--- λαμβάνω
 5955. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5956. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 5957. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 5958. ὧν RR--GPN--- ὅς
 5959. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 5960. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5961. TobS 12:5
 5962. καὶ C--------- καί
 5963. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 5964. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5965. καὶ C--------- καί
 5966. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5967. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 5968. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5969. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 5970. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 5971. ὧν RR--GPN--- ὅς
 5972. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 5973. ἦλθες VBI-AAI2S- ἔρχομαι
 5974. εἰς P--------- εἰς
 5975. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5976. μισθόν N2--ASM--- μισθός
 5977. σου RP--GS---- σύ
 5978. καὶ C--------- καί
 5979. ὕπαγε V1--PAD2S- ἄγω ὑπο
 5980. ὑγιαίνων V1--PAPNSM ὑγιαίνω
 5981. TobS 12:6
 5982. τότε D--------- τότε
 5983. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 5984. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5985. δύο M--------- δύο
 5986. κρυπτῶς D--------- κρυπτῶς
 5987. καὶ C--------- καί
 5988. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5989. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5990. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5991. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5992. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 5993. καὶ C--------- καί
 5994. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5995. ἐξομολογεῖσθε V2--PMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 5996. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5997. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5998. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5999. ζώντων V3--PAPGPM ζάω
 6000. ἃ RR--APN--- ὅς
 6001. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6002. μεθ' P--------- μετά
 6003. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6004. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 6005. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6006. εὐλογεῖν V2--PAN--- εὐλογέω
 6007. καὶ C--------- καί
 6008. ὑμνεῖν V2--PAN--- ὑμνέω
 6009. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6010. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6011. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6012. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6013. λόγους N2--APM--- λόγος
 6014. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6015. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6016. ὑποδείκνυτε V5--PAD2P- δεικνύω ὑπο
 6017. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 6018. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 6019. ἐντίμως D--------- ἐντίμως
 6020. καὶ C--------- καί
 6021. μὴ D--------- μή
 6022. ὀκνεῖτε V2--PAD2P- ὀκνέω
 6023. ἐξομολογεῖσθαι V2--PMN--- ὁμολογέω ἐκ
 6024. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6025. TobS 12:7
 6026. μυστήριον N2N-ASN--- μυστήριον
 6027. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6028. κρύπτειν V1--PAN--- κρύπτω
 6029. καλόν A1--ASM--- καλός
 6030. τὰ RA--APN--- ὁ
 6031. δὲ X--------- δέ
 6032. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 6033. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6034. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6035. ἀνακαλύπτειν V1--PAN--- καλύπτω ἀνα
 6036. καὶ C--------- καί
 6037. ἐξομολογεῖσθαι V2--PMN--- ὁμολογέω ἐκ
 6038. ἐντίμως D--------- ἐντίμως
 6039. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6040. ἀγαθὸν A1--ASM--- ἀγαθός
 6041. ποιεῖτε V2--PAD2P- ποιέω
 6042. καὶ C--------- καί
 6043. κακὸν A1--ASM--- κακός
 6044. οὐχ D--------- οὐ
 6045. εὑρήσει VF--FAI3S- εὑρίσκω
 6046. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6047. TobS 12:8
 6048. ἀγαθὸν A1--NSN--- ἀγαθός
 6049. προσευχὴ N1--NSF--- προσευχή
 6050. μετὰ P--------- μετά
 6051. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 6052. καὶ C--------- καί
 6053. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 6054. μετὰ P--------- μετά
 6055. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 6056. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 6057. ἢ C--------- ἤ
 6058. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 6059. μετὰ P--------- μετά
 6060. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 6061. καλὸν A1--ASM--- καλός
 6062. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 6063. ἐλεημοσύνην N1--ASF--- ἐλεημοσύνη
 6064. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 6065. ἢ C--------- ἤ
 6066. θησαυρίσαι VA--AAN--- θησαυρίζω
 6067. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 6068. TobS 12:9
 6069. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 6070. ἐκ P--------- ἐκ
 6071. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 6072. ῥύεται V1--PMI3S- ῥύομαι
 6073. καὶ C--------- καί
 6074. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 6075. ἀποκαθαίρει V2--PAI3S- αἴρω ἀπο κατα
 6076. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6077. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 6078. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6079. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 6080. ἐλεημοσύνην N1--ASF--- ἐλεημοσύνη
 6081. χορτασθήσονται VC--FPI3P- χορτάζω
 6082. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 6083. TobS 12:10
 6084. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6085. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 6086. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 6087. καὶ C--------- καί
 6088. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 6089. πολέμιοί A1A-NPM--- πολέμιος
 6090. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 6091. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6092. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 6093. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 6094. TobS 12:11
 6095. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6096. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6097. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 6098. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6099. ὑποδείξω VF--FAI1S- δεικνύω ὑπο
 6100. καὶ C--------- καί
 6101. οὐ D--------- οὐ
 6102. μὴ D--------- μή
 6103. κρύψω VA--AAS1S- κρύπτω
 6104. ἀφ' P--------- ἀπό
 6105. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6106. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6107. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 6108. ἤδη D--------- ἤδη
 6109. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6110. ὑπέδειξα VAI-AAI1S- δεικνύω ὑπο
 6111. καὶ C--------- καί
 6112. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6113. μυστήριον N2N-ASN--- μυστήριον
 6114. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 6115. καλὸν A1--ASN--- καλός
 6116. κρύψαι VA--AAN--- κρύπτω
 6117. καὶ C--------- καί
 6118. τὰ RA--APN--- ὁ
 6119. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 6120. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6121. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6122. ἀνακαλύπτειν V1--PAN--- καλύπτω ἀνα
 6123. ἐνδόξως D--------- ἐνδόξως
 6124. TobS 12:12
 6125. καὶ C--------- καί
 6126. νῦν D--------- νῦν
 6127. ὅτε D--------- ὅτε
 6128. προσηύξω VAI-AMI2S- εὔχομαι προς
 6129. καὶ C--------- καί
 6130. Σαρρα N1A-NSF--- Σαρρα
 6131. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6132. προσήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω προς
 6133. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6134. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 6135. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6136. προσευχῆς N1--GSF--- προσευχή
 6137. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6138. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6139. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6140. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 6141. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6142. καὶ C--------- καί
 6143. ὅτε D--------- ὅτε
 6144. ἔθαπτες V1I-IAI2S- θάπτω
 6145. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6146. νεκρούς N2--APM--- νεκρός
 6147. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 6148. TobS 12:13
 6149. καὶ C--------- καί
 6150. ὅτε D--------- ὅτε
 6151. οὐκ D--------- οὐ
 6152. ὤκνησας VAI-AAI2S- ὀκνέω
 6153. ἀναστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀνα
 6154. καὶ C--------- καί
 6155. καταλιπεῖν VB--AAN--- λείπω κατα
 6156. σου RP--GS---- σύ
 6157. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6158. ἄριστον N2N-ASN--- ἄριστον
 6159. καὶ C--------- καί
 6160. ᾤχου V1I-IMI2S- οἴχομαι
 6161. καὶ C--------- καί
 6162. περιέστειλες VBI-AAI2S- στέλλω περι
 6163. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6164. νεκρόν N2--ASM--- νεκρός
 6165. τότε D--------- τότε
 6166. ἀπέσταλμαι VM--XMI1S- στέλλω ἀπο
 6167. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6168. σὲ RP--AS---- σύ
 6169. πειράσαι VA--AAN--- πειράζω
 6170. σε RP--AS---- σύ
 6171. TobS 12:14
 6172. καὶ C--------- καί
 6173. ἅμα D--------- ἅμα
 6174. ἀπέσταλκέν VX--XAI3S- στέλλω ἀπο
 6175. με RP--AS---- ἐγώ
 6176. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6177. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6178. ἰάσασθαί VA--AMN--- ἰάομαι
 6179. σε RP--AS---- σύ
 6180. καὶ C--------- καί
 6181. Σαρραν N1A-ASF--- Σαρρα
 6182. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6183. νύμφην N1--ASF--- νύμφη
 6184. σου RP--GS---- σύ
 6185. TobS 12:15
 6186. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 6187. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 6188. Ραφαηλ N---NSM--- Ραφαηλ
 6189. εἷς A3--NSM--- εἷς
 6190. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6191. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 6192. ἀγγέλων N2--GPM--- ἄγγελος
 6193. οἳ RR--NPM--- ὅς
 6194. παρεστήκασιν VXI-XAI3P- ἵστημι παρα
 6195. καὶ C--------- καί
 6196. εἰσπορεύονται V1--PMI3P- πορεύομαι εἰς
 6197. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6198. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6199. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 6200. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6201. TobS 12:16
 6202. καὶ C--------- καί
 6203. ἐταράχθησαν VQI-API3P- ταράσσω
 6204. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6205. δύο M--------- δύο
 6206. καὶ C--------- καί
 6207. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 6208. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6209. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 6210. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6211. καὶ C--------- καί
 6212. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 6213. TobS 12:17
 6214. καὶ C--------- καί
 6215. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6216. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6217. μὴ D--------- μή
 6218. φοβεῖσθε V2--PMI2P- φοβέω
 6219. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 6220. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6221. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6222. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6223. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 6224. εἰς P--------- εἰς
 6225. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6226. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6227. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6228. TobS 12:18
 6229. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6230. ὅτε D--------- ὅτε
 6231. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6232. μεθ' P--------- μετά
 6233. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6234. οὐχὶ D--------- οὐ
 6235. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6236. ἐμῇ A1--DSF--- ἐμός
 6237. χάριτι N3T-DSF--- χάρις
 6238. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 6239. μεθ' P--------- μετά
 6240. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6241. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6242. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6243. θελήσει N3I-DSF--- θέλησις
 6244. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6245. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6246. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6247. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 6248. κατὰ P--------- κατά
 6249. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 6250. τὰς RA--APF--- ὁ
 6251. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 6252. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6253. ὑμνεῖτε V2--PAD2P- ὑμνέω
 6254. TobS 12:19
 6255. καὶ C--------- καί
 6256. ἐθεωρεῖτέ V2I-IAI2P- θεωρέω
 6257. με RP--AS---- ἐγώ
 6258. ὅτι C--------- ὅτι
 6259. οὐκ D--------- οὐ
 6260. ἔφαγον VBI-AAI1S- ἐσθίω
 6261. οὐθέν A3--ASN--- οὐδείς
 6262. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6263. ὅρασις N3I-NSF--- ὅρασις
 6264. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6265. ἐθεωρεῖτο V2I-IMI3S- θεωρέω
 6266. TobS 12:20
 6267. καὶ C--------- καί
 6268. νῦν D--------- νῦν
 6269. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 6270. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6271. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6272. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6273. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6274. καὶ C--------- καί
 6275. ἐξομολογεῖσθε V2--PMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 6276. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6277. θεῷ N2--DSM--- θεός
 6278. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 6279. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6280. ἀναβαίνω V1--PAI1S- βαίνω ἀνα
 6281. πρὸς P--------- πρός
 6282. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6283. ἀποστείλαντά VA--AAPASM στέλλω ἀπο
 6284. με RP--AS---- ἐγώ
 6285. γράψατε VA--AAD2P- γράφω
 6286. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6287. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6288. τὰ RA--APN--- ὁ
 6289. συμβάντα VZ--AAPAPN βαίνω συν
 6290. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6291. καὶ C--------- καί
 6292. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 6293. TobS 12:21
 6294. καὶ C--------- καί
 6295. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 6296. καὶ C--------- καί
 6297. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 6298. ἠδύναντο V6I-IMI3P- δύναμαι
 6299. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 6300. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 6301. TobS 12:22
 6302. καὶ C--------- καί
 6303. ηὐλόγουν V2I-IAI3P- εὐλογέω
 6304. καὶ C--------- καί
 6305. ὕμνουν V2--IAI3P- ὑμνέω
 6306. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6307. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6308. καὶ C--------- καί
 6309. ἐξωμολογοῦντο V2I-IMI3P- ὁμολογέω ἐκ
 6310. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6311. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6312. τὰ RA--APN--- ὁ
 6313. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 6314. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6315. τὰ RA--APN--- ὁ
 6316. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 6317. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 6318. ὡς C--------- ὡς
 6319. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 6320. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6321. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 6322. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6323. TobS 13:1
 6324. καὶ C--------- καί
 6325. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6326. TobS 13:2
 6327. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 6328. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6329. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6330. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6331. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 6332. εἰς P--------- εἰς
 6333. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6334. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6335. καὶ C--------- καί
 6336. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6337. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 6338. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6339. ὅτι C--------- ὅτι
 6340. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6341. μαστιγοῖ V4--PAI3S- μαστιγόω
 6342. καὶ C--------- καί
 6343. ἐλεᾷ V3--PAI3S- ἐλεάω
 6344. κατάγει V1--PAI3S- ἄγω κατα
 6345. ἕως P--------- ἕως
 6346. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 6347. κατωτάτω D--------- κατωτάτω
 6348. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6349. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6350. καὶ C--------- καί
 6351. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6352. ἀνάγει V1--PAI3S- ἄγω ἀνα
 6353. ἐκ P--------- ἐκ
 6354. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6355. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 6356. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6357. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 6358. καὶ C--------- καί
 6359. οὐκ D--------- οὐ
 6360. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6361. οὐδέν A3--ASN--- οὐδείς
 6362. ὃ RR--ASN--- ὅς
 6363. ἐκφεύξεται VF--FMI3S- φεύγω ἐκ
 6364. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6365. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 6366. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6367. TobS 13:3
 6368. ἐξομολογεῖσθε V2--PMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 6369. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6370. οἱ RA--VPM--- ὁ
 6371. υἱοὶ N2--VPM--- υἱός
 6372. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6373. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6374. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6375. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 6376. ὅτι C--------- ὅτι
 6377. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6378. διέσπειρεν VAI-AAI3S- σπείρω δια
 6379. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6380. ἐν P--------- ἐν
 6381. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6382. TobS 13:4
 6383. καὶ C--------- καί
 6384. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6385. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 6386. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6387. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6388. μεγαλωσύνην N1--ASF--- μεγαλωσύνη
 6389. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6390. καὶ C--------- καί
 6391. ὑψοῦτε V4--PAD2P- ὑψόω
 6392. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6393. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6394. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 6395. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 6396. καθότι D--------- καθότι
 6397. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6398. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6399. κύριός N2--NSM--- κύριος
 6400. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6401. καὶ C--------- καί
 6402. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6403. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6404. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6405. καὶ C--------- καί
 6406. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6407. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 6408. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6409. καὶ C--------- καί
 6410. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6411. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6412. εἰς P--------- εἰς
 6413. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6414. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6415. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 6416. TobS 13:5
 6417. μαστιγώσει VF--FAI3S- μαστιγόω
 6418. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6419. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6420. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6421. ἀδικίαις N1A-DPF--- ἀδικία
 6422. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6423. καὶ C--------- καί
 6424. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6425. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6426. ἐλεήσει VF--FAI3S- ἐλεέω
 6427. ἐκ P--------- ἐκ
 6428. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 6429. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6430. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 6431. ὅπου X--------- ὅπου
 6432. ἂν X--------- ἄν
 6433. διασκορπισθῆτε VC--APS2P- σκορπίζω δια
 6434. ἐν P--------- ἐν
 6435. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6436. TobS 13:6
 6437. ὅταν D--------- ὅταν
 6438. ἐπιστρέψητε VA--AAS2P- στρέφω ἐπι
 6439. πρὸς P--------- πρός
 6440. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6441. ἐν P--------- ἐν
 6442. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 6443. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6444. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 6445. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6446. καὶ C--------- καί
 6447. ἐν P--------- ἐν
 6448. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 6449. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6450. ψυχῇ N1--DSF--- ψυχή
 6451. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6452. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 6453. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6454. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6455. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 6456. τότε D--------- τότε
 6457. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 6458. πρὸς P--------- πρός
 6459. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6460. καὶ C--------- καί
 6461. οὐ D--------- οὐ
 6462. μὴ D--------- μή
 6463. κρύψῃ VA--AAS3S- κρύπτω
 6464. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6465. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 6466. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6467. ἀφ' P--------- ἀπό
 6468. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6469. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 6470. TobS 13:7
 6471. καὶ C--------- καί
 6472. νῦν D--------- νῦν
 6473. θεάσασθε VA--AMD2P- θεάομαι
 6474. ἃ RR--APN--- ὅς
 6475. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6476. μεθ' P--------- μετά
 6477. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6478. καὶ C--------- καί
 6479. ἐξομολογήσασθε VA--AMD2P- ὁμολογέω ἐκ
 6480. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6481. ἐν P--------- ἐν
 6482. ὅλῳ A1--DSN--- ὅλος
 6483. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6484. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6485. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6486. καὶ C--------- καί
 6487. εὐλογήσατε VA--AAD2P- εὐλογέω
 6488. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6489. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6490. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6491. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 6492. καὶ C--------- καί
 6493. ὑψώσατε VA--AAD2P- ὑψόω
 6494. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6495. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6496. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6497. αἰώνων N3W-GPM--- αἰών
 6498. TobS 13:11
 6499. καὶ C--------- καί
 6500. πάλιν D--------- πάλιν
 6501. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6502. σκηνή N1--NSF--- σκηνή
 6503. σου RP--GS---- σύ
 6504. οἰκοδομηθήσεταί VC--FPI3S- οἰκοδομέω
 6505. σοι RP--DS---- σύ
 6506. μετὰ P--------- μετά
 6507. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 6508. TobS 13:12
 6509. καὶ C--------- καί
 6510. εὐφράναι VA--AAO3S- εὐφραίνω
 6511. ἐν P--------- ἐν
 6512. σοὶ RP--DS---- σύ
 6513. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6514. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6515. αἰχμαλώτους A1B-APM--- αἰχμάλωτος
 6516. καὶ C--------- καί
 6517. ἀγαπήσαι VA--AAN--- ἀγαπάω
 6518. ἐν P--------- ἐν
 6519. σοὶ RP--DS---- σύ
 6520. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6521. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6522. ταλαιπώρους A1B-APM--- ταλαίπορος
 6523. εἰς P--------- εἰς
 6524. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 6525. τὰς RA--APF--- ὁ
 6526. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 6527. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6528. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 6529. TobS 13:13
 6530. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 6531. λαμπρὸν A1A-ASM--- λαμπρός
 6532. λάμψει VF--FAI3S- λάμπω
 6533. εἰς P--------- εἰς
 6534. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6535. τὰ RA--APN--- ὁ
 6536. πέρατα N3T-APN--- πέρας
 6537. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6538. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6539. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 6540. πολλὰ A1--APN--- πολύς
 6541. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 6542. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 6543. σοι RP--DS---- σύ
 6544. καὶ C--------- καί
 6545. κάτοικοι N2--NPM--- κάτοικος
 6546. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6547. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6548. ἐσχάτων A1--GPM--- ἔσχατος
 6549. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6550. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6551. πρὸς P--------- πρός
 6552. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6553. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6554. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6555. ἅγιόν A1A-ASM--- ἅγιος
 6556. σου RP--GS---- σύ
 6557. καὶ C--------- καί
 6558. τὰ RA--APN--- ὁ
 6559. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 6560. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6561. ἐν P--------- ἐν
 6562. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6563. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 6564. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6565. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 6566. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6567. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6568. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6569. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6570. γενεαὶ N1A-NPF--- γενεά
 6571. γενεῶν N1A-GPF--- γενεά
 6572. δώσουσιν VF--FAI3P- δίδωμι
 6573. ἐν P--------- ἐν
 6574. σοὶ RP--DS---- σύ
 6575. ἀγαλλίαμα N3M-ASN--- ἀγαλλίαμα
 6576. καὶ C--------- καί
 6577. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6578. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6579. ἐκλεκτῆς A1--GSF--- ἐκλεκτός
 6580. εἰς P--------- εἰς
 6581. τὰς RA--APF--- ὁ
 6582. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 6583. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6584. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 6585. TobS 13:14
 6586. ἐπικατάρατοι A1B-NPM--- ἐπικατάρατος
 6587. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6588. οἳ RR--NPM--- ὅς
 6589. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 6590. λόγον N2--ASM--- λόγος
 6591. σκληρόν A1A-ASM--- σκληρός
 6592. ἐπικατάρατοι A1B-NPM--- ἐπικατάρατος
 6593. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 6594. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6595. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6596. καθαιροῦντές V2--PAPNPM αἱρέω κατα
 6597. σε RP--AS---- σύ
 6598. καὶ C--------- καί
 6599. κατασπῶντες V3--PAPNPM σπάω κατα
 6600. τὰ RA--APN--- ὁ
 6601. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 6602. σου RP--GS---- σύ
 6603. καὶ C--------- καί
 6604. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6605. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6606. ἀνατρέποντες V1--PAPNPM τρέπω ἀνα
 6607. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6608. πύργους N2--APM--- πύργος
 6609. σου RP--GS---- σύ
 6610. καὶ C--------- καί
 6611. ἐμπυρίζοντες V1--PAPNPM πυρίζω ἐν
 6612. τὰς RA--APF--- ὁ
 6613. οἰκήσεις N3I-APF--- οἴκησις
 6614. σου RP--GS---- σύ
 6615. καὶ C--------- καί
 6616. εὐλογητοὶ A1--NPM--- εὐλογητός
 6617. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 6618. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6619. εἰς P--------- εἰς
 6620. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6621. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6622. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6623. φοβούμενοί V2--PMPNPM φοβέω
 6624. σε RP--AS---- σύ
 6625. TobS 13:15
 6626. τότε D--------- τότε
 6627. πορεύθητι VC--APD2S- πορεύομαι
 6628. καὶ C--------- καί
 6629. ἀγαλλίασαι VA--AMD2S- ἀγαλλιάομαι
 6630. πρὸς P--------- πρός
 6631. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6632. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6633. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6634. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 6635. ὅτι C--------- ὅτι
 6636. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6637. ἐπισυναχθήσονται VQ--FPI3P- ἄγω ἐπι συν
 6638. καὶ C--------- καί
 6639. εὐλογήσουσιν VF--FAI3P- εὐλογέω
 6640. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6641. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6642. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6643. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 6644. μακάριοι A1A-NPM--- μακάριος
 6645. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6646. ἀγαπῶντές V3--PAPNPM ἀγαπάω
 6647. σε RP--AS---- σύ
 6648. καὶ C--------- καί
 6649. μακάριοι A1A-NPM--- μακάριος
 6650. οἳ RR--NPM--- ὅς
 6651. χαρήσονται VD--FPI3P- χαίρω
 6652. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6653. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6654. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 6655. σου RP--GS---- σύ
 6656. TobS 13:16
 6657. καὶ C--------- καί
 6658. μακάριοι A1A-NPM--- μακάριος
 6659. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6660. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6661. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 6662. οἳ RR--NPM--- ὅς
 6663. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6664. σοὶ RP--DS---- σύ
 6665. λυπηθήσονται VC--FPI3P- λυπέω
 6666. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6667. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 6668. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 6669. μάστιξίν N3G-DPF--- μάστιξ
 6670. σου RP--GS---- σύ
 6671. ὅτι C--------- ὅτι
 6672. ἐν P--------- ἐν
 6673. σοὶ RP--DS---- σύ
 6674. χαρήσονται VD--FPI3P- χαίρω
 6675. καὶ C--------- καί
 6676. ὄψονται VF--FMI3P- ὁράω
 6677. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6678. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6679. χαράν N1A-ASF--- χαρά
 6680. σου RP--GS---- σύ
 6681. εἰς P--------- εἰς
 6682. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6683. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6684. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6685. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 6686. μου RP--GS---- ἐγώ
 6687. εὐλόγει V2--PAD2S- εὐλογέω
 6688. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6689. κύριον N2--ASM--- κύριος
 6690. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6691. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6692. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6693. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 6694. TobS 13:17
 6695. ὅτι C--------- ὅτι
 6696. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 6697. οἰκοδομηθήσεται VC--FPI3S- οἰκοδομέω
 6698. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6699. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 6700. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6701. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6702. εἰς P--------- εἰς
 6703. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6704. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6705. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 6706. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 6707. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 6708. ἂν X--------- ἄν
 6709. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 6710. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6711. κατάλειμμα N3M-ASN--- καταλείμμα
 6712. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6713. σπέρματός N3M-GSN--- σπέρμα
 6714. μου RP--GS---- ἐγώ
 6715. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 6716. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6717. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 6718. σου RP--GS---- σύ
 6719. καὶ C--------- καί
 6720. ἐξομολογήσασθαι VA--AMN--- ὁμολογέω ἐκ
 6721. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6722. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6723. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6724. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 6725. καὶ C--------- καί
 6726. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6727. θύραι N1A-NPF--- θύρα
 6728. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6729. σαπφείρῳ N2--DSF--- σάπφειρος
 6730. καὶ C--------- καί
 6731. σμαράγδῳ N2--DSF--- σμάραγδος
 6732. οἰκοδομηθήσονται VC--FPI3P- οἰκοδομέω
 6733. καὶ C--------- καί
 6734. λίθῳ N2--DSM--- λίθος
 6735. τιμίῳ A1A-DSM--- τίμιος
 6736. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6737. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6738. τείχη N3E-NPN--- τεῖχος
 6739. σου RP--GS---- σύ
 6740. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6741. πύργοι N2--NPM--- πύργος
 6742. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6743. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 6744. οἰκοδομηθήσονται VC--FPI3P- οἰκοδομέω
 6745. καὶ C--------- καί
 6746. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6747. προμαχῶνες N3W-NPM--- προμαχών
 6748. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6749. χρυσίῳ N2N-DSN--- χρυσίον
 6750. καθαρῷ A1A-DSN--- καθαρός
 6751. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6752. πλατεῖαι N1A-NPF--- πλατεῖα
 6753. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6754. ἄνθρακι N3K-DSM--- ἄνθραξ
 6755. ψηφολογηθήσονται VC--FPI3P- ψηφολογέω
 6756. καὶ D--------- καί
 6757. λίθῳ N2--DSM--- λίθος
 6758. Σουφιρ N---GS---- Σουφιρ
 6759. TobS 13:18
 6760. καὶ C--------- καί
 6761. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6762. θύραι N1A-NPF--- θύρα
 6763. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 6764. ᾠδὰς N1--APF--- ᾠδή
 6765. ἀγαλλιάματος N3M-GSN--- ἀγαλλίαμα
 6766. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 6767. καὶ C--------- καί
 6768. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 6769. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6770. οἰκίαι N1A-NPF--- οἰκία
 6771. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6772. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 6773. αλληλουια I--------- αλληλουια
 6774. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 6775. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6776. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6777. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6778. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6779. καὶ C--------- καί
 6780. εὐλογητοὶ A1--NPM--- εὐλογητός
 6781. εὐλογήσουσιν VF--FAI3P- εὐλογέω
 6782. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6783. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6784. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6785. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 6786. εἰς P--------- εἰς
 6787. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6788. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6789. καὶ C--------- καί
 6790. ἔτι D--------- ἔτι
 6791. TobS 14:1
 6792. καὶ C--------- καί
 6793. συνετελέσθησαν VSI-API3P- τελέω συν
 6794. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6795. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 6796. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6797. ἐξομολογήσεως N3I-GSF--- ἐξομολόγησις
 6798. Τωβιθ N---GSM--- Τωβιθ
 6799. TobS 14:2
 6800. καὶ C--------- καί
 6801. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6802. ἐν P--------- ἐν
 6803. εἰρήνῃ N1--DSF--- εἰρήνη
 6804. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 6805. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 6806. δώδεκα M--------- δώδεκα
 6807. καὶ C--------- καί
 6808. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 6809. ἐνδόξως D--------- ἐνδόξως
 6810. ἐν P--------- ἐν
 6811. Νινευη N---DSF--- Νινευη
 6812. καὶ C--------- καί
 6813. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 6814. δύο M--------- δύο
 6815. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 6816. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6817. ὅτε D--------- ὅτε
 6818. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6819. ἀνάπειρος N2--NSM--- ἀνάπειρος
 6820. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6821. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 6822. καὶ C--------- καί
 6823. μετὰ P--------- μετά
 6824. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6825. ἀναβλέψαι VA--AAN--- βλέπω ἀνα
 6826. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6827. ἔζησεν VAI-AAI3S- ζάω
 6828. ἐν P--------- ἐν
 6829. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 6830. καὶ C--------- καί
 6831. ἐλεημοσύνας N1--APF--- ἐλεημοσύνη
 6832. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6833. καὶ C--------- καί
 6834. ἔτι D--------- ἔτι
 6835. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 6836. εὐλογεῖν V2--PAN--- εὐλογέω
 6837. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6838. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6839. καὶ C--------- καί
 6840. ἐξομολογεῖσθαι V2--PMN--- ὁμολογέω ἐκ
 6841. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6842. μεγαλωσύνην N1--ASF--- μεγαλωσύνη
 6843. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6844. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6845. TobS 14:3
 6846. καὶ C--------- καί
 6847. ὅτε D--------- ὅτε
 6848. ἀπέθνῃσκεν V1I-IAI3S- θνήσκω ἀπο
 6849. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 6850. Τωβιαν N1T-ASM--- Τωβιας
 6851. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6852. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6853. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6854. καὶ C--------- καί
 6855. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 6856. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6857. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6858. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 6859. ἀπάγαγε VB--AAD2S- ἄγω ἀπο
 6860. τὰ RA--APN--- ὁ
 6861. παιδία N2N-APN--- παιδίον
 6862. σου RP--GS---- σύ
 6863. TobS 14:4
 6864. καὶ C--------- καί
 6865. ἀπότρεχε V1--PAD2S- τρέχω ἀπο
 6866. εἰς P--------- εἰς
 6867. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 6868. ὅτι C--------- ὅτι
 6869. πιστεύω V1--PAI1S- πιστεύω
 6870. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6871. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6872. ῥήματι N3M-DSN--- ῥῆμα
 6873. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6874. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6875. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6876. Νινευη N---ASF--- Νινευη
 6877. ἃ RR--APN--- ὅς
 6878. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 6879. Ναουμ N---NSM--- Ναουμ
 6880. ὅτι C--------- ὅτι
 6881. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6882. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6883. καὶ C--------- καί
 6884. ἀπαντήσει VF--FAI3S- ἀντάω ἀπο
 6885. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6886. Αθουρ N---ASF--- Αθουρ
 6887. καὶ C--------- καί
 6888. Νινευη N---ASF--- Νινευη
 6889. καὶ C--------- καί
 6890. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 6891. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 6892. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6893. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 6894. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6895. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6896. οὓς RR--APM--- ὅς
 6897. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6898. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6899. θεός N2--NSM--- θεός
 6900. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6901. ἀπαντήσει VF--FAI3S- ἀντάω ἀπο
 6902. καὶ C--------- καί
 6903. οὐ D--------- οὐ
 6904. μηθὲν A3--NSN--- μηδείς
 6905. ἐλαττονωθῇ VC--APS3S- ἐλαττονόω
 6906. ἐκ P--------- ἐκ
 6907. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 6908. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6909. ῥημάτων N3M-GPN--- ῥῆμα
 6910. καὶ C--------- καί
 6911. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6912. συμβήσεται VF--FMI3S- βαίνω συν
 6913. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6914. καιροῖς N2--DPM--- καιρός
 6915. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6916. καὶ C--------- καί
 6917. ἐν P--------- ἐν
 6918. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6919. Μηδίᾳ N1A-DSF--- Μηδία
 6920. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6921. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 6922. μᾶλλον D--------- μᾶλλον
 6923. ἤπερ D--------- ἤπερ
 6924. ἐν P--------- ἐν
 6925. Ἀσσυρίοις N2--DPM--- Ἀσσύριος
 6926. καὶ C--------- καί
 6927. ἐν P--------- ἐν
 6928. Βαβυλῶνι N3W-DSM--- Βαβυλών
 6929. διὸ C--------- διό
 6930. γινώσκω V1--PAI1S- γιγνώσκω
 6931. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6932. καὶ C--------- καί
 6933. πιστεύω V1--PAI1S- πιστεύω
 6934. ὅτι C--------- ὅτι
 6935. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6936. ἃ RR--APN--- ὅς
 6937. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6938. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6939. θεός N2--NSM--- θεός
 6940. συντελεσθήσεται VS--FPI3S- τελέω συν
 6941. καὶ C--------- καί
 6942. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6943. καὶ C--------- καί
 6944. οὐ D--------- οὐ
 6945. μὴ D--------- μή
 6946. διαπέσῃ VF--FMI2S- πίπτω δια
 6947. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 6948. ἐκ P--------- ἐκ
 6949. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6950. λόγων N2--GPM--- λόγος
 6951. καὶ C--------- καί
 6952. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6953. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6954. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6955. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6956. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 6957. ἐν P--------- ἐν
 6958. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6959. γῇ N1--DSF--- γῆ
 6960. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6961. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6962. διασκορπισθήσονται VC--FPI3P- σκορπίζω δια
 6963. καὶ C--------- καί
 6964. αἰχμαλωτισθήσονται VC--FPI3P- αἰχμαλωτίζω
 6965. ἐκ P--------- ἐκ
 6966. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6967. γῆς N1--GSF--- γῆ
 6968. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6969. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 6970. καὶ C--------- καί
 6971. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6972. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 6973. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6974. γῆ N1--NSF--- γῆ
 6975. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6976. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6977. ἔρημος A1B-NSF--- ἔρημος
 6978. καὶ C--------- καί
 6979. Σαμάρεια N1A-NSF--- Σαμαρεία
 6980. καὶ C--------- καί
 6981. Ιερουσαλημ N---NSF--- Ἰερουσαλήμ
 6982. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 6983. ἔρημος A1B-NSF--- ἔρημος
 6984. καὶ C--------- καί
 6985. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6986. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6987. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6988. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6989. ἐν P--------- ἐν
 6990. λύπῃ N1--DSF--- λύπη
 6991. καὶ C--------- καί
 6992. καυθήσεται VC--FPI3S- καίω
 6993. μέχρι P--------- μέχρι
 6994. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 6995. TobS 14:5
 6996. καὶ C--------- καί
 6997. πάλιν D--------- πάλιν
 6998. ἐλεήσει VF--FAI3S- ἐλεέω
 6999. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7000. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7001. θεός N2--NSM--- θεός
 7002. καὶ C--------- καί
 7003. ἐπιστρέψει VF--FAI3S- στρέφω ἐπι
 7004. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7005. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7006. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7007. εἰς P--------- εἰς
 7008. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7009. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7010. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7011. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7012. καὶ C--------- καί
 7013. πάλιν D--------- πάλιν
 7014. οἰκοδομήσουσιν VF--FAI3P- οἰκοδομέω
 7015. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7016. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 7017. καὶ C--------- καί
 7018. οὐχ D--------- οὐ
 7019. ὡς C--------- ὡς
 7020. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7021. πρῶτον A1--ASMS-- πρῶτος
 7022. ἕως P--------- ἕως
 7023. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7024. χρόνου N2--GSM--- χρόνος
 7025. οὗ RR--GSM--- ὅς
 7026. ἂν X--------- ἄν
 7027. πληρωθῇ VC--APS3S- πληρόω
 7028. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7029. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 7030. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7031. καιρῶν N2--GPM--- καιρός
 7032. καὶ C--------- καί
 7033. μετὰ P--------- μετά
 7034. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 7035. ἐπιστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἐπι
 7036. ἐκ P--------- ἐκ
 7037. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7038. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 7039. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7040. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7041. καὶ C--------- καί
 7042. οἰκοδομήσουσιν VF--FAI3P- οἰκοδομέω
 7043. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 7044. ἐντίμως D--------- ἐντίμως
 7045. καὶ C--------- καί
 7046. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7047. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 7048. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7049. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7050. ἐν P--------- ἐν
 7051. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7052. οἰκοδομηθήσεται VC--FPI3S- οἰκοδομέω
 7053. καθὼς D--------- καθώς
 7054. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 7055. περὶ P--------- περί
 7056. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7057. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7058. προφῆται N1M-NPM--- προφήτης
 7059. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7060. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7061. TobS 14:6
 7062. καὶ C--------- καί
 7063. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 7064. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7065. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 7066. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7067. ἐν P--------- ἐν
 7068. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 7069. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7070. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7071. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7072. ἐπιστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἐπι
 7073. καὶ C--------- καί
 7074. φοβηθήσονται VC--FPI3P- φοβέω
 7075. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7076. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7077. ἀληθινῶς D--------- ἀληθινῶς
 7078. καὶ C--------- καί
 7079. ἀφήσουσιν VF--FAI3P- ἵημι ἀπο
 7080. πάντες A3--APN--- πᾶς
 7081. τὰ RA--APN--- ὁ
 7082. εἴδωλα N2N-APN--- εἴδωλον
 7083. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7084. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7085. πλανῶντας V3--PAPAPM πλανάω
 7086. ψευδῆ A3H-APN--- ψευδής
 7087. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7088. πλάνησιν N3I-ASF--- πλάνησις
 7089. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7090. καὶ C--------- καί
 7091. εὐλογήσουσιν VF--FAI3P- εὐλογέω
 7092. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7093. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7094. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7095. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 7096. ἐν P--------- ἐν
 7097. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 7098. TobS 14:7
 7099. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7100. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7101. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7102. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7103. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7104. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7105. σῳζόμενοι V1--PMPNPM σώζω
 7106. ἐν P--------- ἐν
 7107. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7108. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 7109. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 7110. μνημονεύοντες V1--PAPNPM μνημονεύω
 7111. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7112. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7113. ἐν P--------- ἐν
 7114. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 7115. ἐπισυναχθήσονται VQ--FPI3P- ἄγω ἐπι συν
 7116. καὶ C--------- καί
 7117. ἥξουσιν VF--FAI3P- ἥκω
 7118. εἰς P--------- εἰς
 7119. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 7120. καὶ C--------- καί
 7121. οἰκήσουσιν VF--FAI3P- οἰκέω
 7122. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7123. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 7124. ἐν P--------- ἐν
 7125. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7126. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7127. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 7128. μετὰ P--------- μετά
 7129. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 7130. καὶ C--------- καί
 7131. παραδοθήσεται VC--FPI3S- δίδωμι παρα
 7132. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7133. καὶ C--------- καί
 7134. χαρήσονται VD--FPI3P- χαίρω
 7135. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7136. ἀγαπῶντες V3--PAPNPM ἀγαπάω
 7137. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7138. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7139. ἐπ' P--------- ἐπί
 7140. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 7141. καὶ C--------- καί
 7142. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7143. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 7144. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7145. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 7146. καὶ C--------- καί
 7147. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7148. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 7149. ἐκλείψουσιν VF--FAI3P- λείπω ἐκ
 7150. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7151. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 7152. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7153. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7154. TobS 14:8-9
 7155. καὶ C--------- καί
 7156. νῦν D--------- νῦν
 7157. παιδία N1A-VPN--- παιδίον
 7158. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7159. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 7160. ἐντέλλομαι V1--PMI1S- τέλλομαι ἐν
 7161. δουλεύσατε VA--AAD2P- δουλεύω
 7162. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7163. θεῷ N2--DSM--- θεός
 7164. ἐν P--------- ἐν
 7165. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 7166. καὶ C--------- καί
 7167. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 7168. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7169. ἀρεστὸν A1--ASN--- ἀρεστός
 7170. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7171. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7172. καὶ C--------- καί
 7173. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7174. παιδίοις N2N-DPN--- παιδίον
 7175. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 7176. ἐνυποταγήσεται VF--FMI3S- τάσσω ἐν ὑπο
 7177. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 7178. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 7179. καὶ C--------- καί
 7180. ἐλεημοσύνην N1--ASF--- ἐλεημοσύνη
 7181. καὶ C--------- καί
 7182. ἵνα C--------- ἵνα
 7183. ὦσιν V9--PAS3P- εἰμί
 7184. μεμνημένοι VM--XMPNPM μιμνήσκω
 7185. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7186. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7187. καὶ C--------- καί
 7188. εὐλογῶσιν V2--PAS3P- εὐλογέω
 7189. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7190. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 7191. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7192. ἐν P--------- ἐν
 7193. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 7194. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 7195. ἐν P--------- ἐν
 7196. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 7197. καὶ C--------- καί
 7198. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 7199. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7200. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 7201. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7202. καὶ C--------- καί
 7203. νῦν D--------- νῦν
 7204. σύ RP--NS---- σύ
 7205. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 7206. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 7207. ἐκ P--------- ἐκ
 7208. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 7209. καὶ C--------- καί
 7210. μὴ D--------- μή
 7211. μείνῃς VA--AAS2S- μένω
 7212. ὧδε D--------- ὧδε
 7213. ἐν P--------- ἐν
 7214. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 7215. ἂν X--------- ἄν
 7216. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 7217. θάψῃς VA--AAS2S- θάπτω
 7218. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7219. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 7220. σου RP--GS---- σύ
 7221. μετ' P--------- μετά
 7222. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 7223. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7224. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7225. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 7226. μὴ D--------- μή
 7227. αὐλισθῇς VC--APS2S- αὐλίζω
 7228. ἐν P--------- ἐν
 7229. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 7230. ὁρίοις N2N-DPN--- ὅριον
 7231. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7232. ὁρῶ V3--PAI1S- ὁράω
 7233. γὰρ X--------- γάρ
 7234. ὅτι C--------- ὅτι
 7235. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 7236. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 7237. ἐν P--------- ἐν
 7238. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7239. καὶ C--------- καί
 7240. δόλος N2--NSM--- δόλος
 7241. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 7242. συντελεῖται V2--PMI3S- τελέω συν
 7243. ἐν P--------- ἐν
 7244. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7245. καὶ C--------- καί
 7246. οὐκ D--------- οὐ
 7247. αἰσχύνονται V1--PMI3P- αἰσχύνω
 7248. TobS 14:10
 7249. ἰδέ VB--AAD2S- ὁράω
 7250. παιδίον N2N-VSN--- παιδίον
 7251. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 7252. Ναδαβ N---NSM--- Ναδαβ
 7253. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7254. Αχικάρῳ N2--DSM--- Αχικαρος
 7255. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7256. ἐκθρέψαντι VA--AAPDSM τρέφω ἐκ
 7257. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7258. οὐχὶ D--------- οὐ
 7259. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 7260. κατηνέχθη VQI-API3S- φέρω κατα
 7261. εἰς P--------- εἰς
 7262. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7263. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7264. καὶ C--------- καί
 7265. ἀπέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι ἀπο
 7266. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7267. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7268. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7269. ἀτιμίαν N1A-ASF--- ἀτιμία
 7270. κατὰ P--------- κατά
 7271. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 7272. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7273. καὶ C--------- καί
 7274. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7275. εἰς P--------- εἰς
 7276. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7277. φῶς N3T-ASN--- φῶς
 7278. Αχικαρος N2--NSM--- Αχικαρος
 7279. καὶ C--------- καί
 7280. Ναδαβ N---NSM--- Ναδαβ
 7281. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 7282. εἰς P--------- εἰς
 7283. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7284. σκότος N3E-ASN--- σκότος
 7285. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7286. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 7287. ὅτι C--------- ὅτι
 7288. ἐζήτησεν VAI-AAI3S- ζητέω
 7289. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 7290. Αχικαρον N2--ASM--- Αχικαρος
 7291. ἐν P--------- ἐν
 7292. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7293. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 7294. ἐλεημοσύνην N1--ASF--- ἐλεημοσύνη
 7295. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7296. ἐκ P--------- ἐκ
 7297. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7298. παγίδος N3D-GSF--- παγίς
 7299. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7300. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7301. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7302. ἔπηξεν VAI-AAI3S- πήγνυμι
 7303. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7304. Ναδαβ N---NSM--- Ναδαβ
 7305. καὶ C--------- καί
 7306. Ναδαβ N---NSM--- Ναδαβ
 7307. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 7308. εἰς P--------- εἰς
 7309. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7310. παγίδα N3D-ASF--- παγίς
 7311. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7312. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 7313. καὶ C--------- καί
 7314. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 7315. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7316. TobS 14:11
 7317. καὶ C--------- καί
 7318. νῦν D--------- νῦν
 7319. παιδία N2N-VSN--- παιδίον
 7320. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 7321. τί RI--ASN--- τίς
 7322. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 7323. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 7324. καὶ C--------- καί
 7325. τί RI--ASN--- τίς
 7326. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 7327. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 7328. ὅτι C--------- ὅτι
 7329. ἀποκτέννει V1--PAI3S- κτείνω ἀπο
 7330. καὶ C--------- καί
 7331. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7332. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7333. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 7334. μου RP--GS---- ἐγώ
 7335. ἐκλείπει V1--PAI3S- λείπω ἐκ
 7336. καὶ C--------- καί
 7337. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 7338. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7339. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7340. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7341. κλίνην N1--ASF--- κλίνη
 7342. καὶ C--------- καί
 7343. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7344. καὶ C--------- καί
 7345. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 7346. ἐνδόξως D--------- ἐνδόξως
 7347. TobS 14:12
 7348. καὶ C--------- καί
 7349. ὅτε D--------- ὅτε
 7350. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7351. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7352. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 7353. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7354. ἔθαψεν VAI-AAI3S- θάπτω
 7355. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7356. Τωβιας N1T-NSM--- Τωβιας
 7357. μετὰ P--------- μετά
 7358. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7359. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 7360. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7361. καὶ C--------- καί
 7362. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 7363. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7364. καὶ C--------- καί
 7365. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7366. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7367. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7368. εἰς P--------- εἰς
 7369. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 7370. καὶ C--------- καί
 7371. ᾤκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω
 7372. ἐν P--------- ἐν
 7373. Ἐκβατάνοις N---DP---- Ἐκβάτανα
 7374. μετὰ P--------- μετά
 7375. Ραγουήλου N---GSM--- Ραγουήλ
 7376. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7377. πενθεροῦ N2--GSM--- πενθερός
 7378. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7379. TobS 14:13
 7380. καὶ C--------- καί
 7381. ἐγηροβόσκησεν VAI-AAI3S- γηροβόσκω
 7382. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7383. ἐντίμως D--------- ἐντίμως
 7384. καὶ C--------- καί
 7385. ἔθαψεν VAI-AAI3S- θάπτω
 7386. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7387. ἐν P--------- ἐν
 7388. Ἐκβατάνοις N---DP---- Ἐκβάτανα
 7389. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7390. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 7391. καὶ C--------- καί
 7392. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 7393. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7394. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 7395. Ραγουήλου N---GSM--- Ραγουήλ
 7396. καὶ C--------- καί
 7397. Τωβιθ N---GSM--- Τωβιθ
 7398. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7399. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 7400. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7401. TobS 14:14
 7402. καὶ C--------- καί
 7403. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7404. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 7405. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 7406. δέκα M--------- δέκα
 7407. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 7408. ἐνδόξως D--------- ἐνδόξως
 7409. TobS 14:15
 7410. καὶ C--------- καί
 7411. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7412. καὶ C--------- καί
 7413. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 7414. πρὸ P--------- πρό
 7415. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7416. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 7417. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7418. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7419. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 7420. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 7421. καὶ C--------- καί
 7422. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7423. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7424. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 7425. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 7426. ἀγομένην V1--PMPASF ἄγω
 7427. εἰς P--------- εἰς
 7428. Μηδίαν N1A-ASF--- Μηδία
 7429. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7430. ᾐχμαλώτισεν VAI-AAI3S- αἰχμαλωτίζω
 7431. Αχιαχαρος N2--NSM--- Αχιαχαρος
 7432. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7433. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7434. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7435. Μηδίας N1A-GSF--- Μηδία
 7436. καὶ C--------- καί
 7437. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 7438. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7439. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7440. ἐν P--------- ἐν
 7441. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 7442. οἷς RR--DPM--- ὅς
 7443. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7444. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7445. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7446. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 7447. Νινευη N---GSF--- Νινευη
 7448. καὶ C--------- καί
 7449. Αθουριας N1T-NSM--- Αθουριας
 7450. ἐχάρη VDI-API3S- χαίρω
 7451. πρὶν D--------- πρίν
 7452. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7453. ἀποθανεῖν VB--AAN--- θνήσκω ἀπο
 7454. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7455. Νινευη N---ASF--- Νινευη
 7456. καὶ D--------- καί
 7457. εὐλόγησεν VA--AAI3S- εὐλογέω
 7458. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7459. τὸν RA--ASN--- ὁ
 7460. θεὸν N2--ASN--- θεός
 7461. εἰς P--------- εἰς
 7462. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7463. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 7464. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7465. αἰώνων N3W-GPM--- αἰών