19.Esther.txt 196 KB


 1. Esth 1:1a
 2. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 3. δευτέρου A1A-GSN--- δεύτερος
 4. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 5. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 6. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 8. τῇ RA--DSF--- ὁ
 9. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 10. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 11. Νισα N---GSM--- Νισα
 12. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 13. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 14. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 15. ὁ RA--NSM--- ὁ
 16. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 17. Ιαϊρου N2--GSM--- Ιαϊρος
 18. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 19. Σεμεϊου N1M-GSM--- Σεμεϊας
 20. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 21. Κισαιου N1M-GSM--- Κισαιας
 22. ἐκ P--------- ἐκ
 23. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 24. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 25. Esth 1:1b
 26. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 27. Ιουδαῖος N2--NSM--- Ἰουδαῖος
 28. οἰκῶν V2--PAPNSM οἰκέω
 29. ἐν P--------- ἐν
 30. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 31. τῇ RA--DSF--- ὁ
 32. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 33. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 34. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 35. θεραπεύων V1--PAPNSM θεραπεύω
 36. ἐν P--------- ἐν
 37. τῇ RA--DSF--- ὁ
 38. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 39. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 40. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 41. Esth 1:1c
 42. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 43. δὲ X--------- δέ
 44. ἐκ P--------- ἐκ
 45. τῆς RA--GSF--- ὁ
 46. αἰχμαλωσίας N1A-GSF--- αἰχμαλωσία
 47. ἧς RR--GSF--- ὅς
 48. ᾐχμαλώτευσεν VAI-AAI3S- αἰχμαλωτεύω
 49. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 50. ὁ RA--NSM--- ὁ
 51. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 52. Βαβυλῶνος N3W-GSM--- Βαβυλών
 53. ἐξ P--------- ἐκ
 54. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 55. μετὰ P--------- μετά
 56. Ιεχονιου N---GSM--- Ιεχονιας
 57. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 58. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 59. τῆς RA--GSF--- ὁ
 60. Ιουδαίας N1A-GSF--- Ἰουδαία
 61. Esth 1:1d
 62. καὶ C--------- καί
 63. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 64. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 65. τὸ RA--NSN--- ὁ
 66. ἐνύπνιον N2N-NSN--- ἐνύπνιον
 67. καὶ C--------- καί
 68. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 69. φωναὶ N1--NPF--- φωνή
 70. καὶ C--------- καί
 71. θόρυβος N2--NSM--- θόρυβος
 72. βρονταὶ N1--NPF--- βροντή
 73. καὶ C--------- καί
 74. σεισμός N2--NSM--- σεισμός
 75. τάραχος N2--NSM--- τάραχος
 76. ἐπὶ P--------- ἐπί
 77. τῆς RA--GSF--- ὁ
 78. γῆς N1--GSF--- γῆ
 79. Esth 1:1e
 80. καὶ C--------- καί
 81. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 82. δύο M--------- δύο
 83. δράκοντες N3--NPM--- δράκων
 84. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 85. ἕτοιμοι A1--NPM--- ἕτοιμος
 86. προῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι προ
 87. ἀμφότεροι A1A-NPM--- ἀμφότεροι
 88. παλαίειν VB--AAN--- παλαίω
 89. καὶ C--------- καί
 90. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 91. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 92. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 93. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 94. Esth 1:1f
 95. καὶ C--------- καί
 96. τῇ RA--DSF--- ὁ
 97. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 98. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 99. ἡτοιμάσθη VCI-API3S- ἑτοιμάζω
 100. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 101. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 102. εἰς P--------- εἰς
 103. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 104. ὥστε C--------- ὥστε
 105. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 106. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 107. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 108. Esth 1:1g
 109. καὶ C--------- καί
 110. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 111. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 112. σκότους N3E-GSN--- σκότος
 113. καὶ C--------- καί
 114. γνόφου N2--GSM--- γνόφος
 115. θλῖψις N3I-NSF--- θλῖψις
 116. καὶ C--------- καί
 117. στενοχωρία N1A-NSF--- στενοχωρία
 118. κάκωσις N3I-NSF--- κάκωσις
 119. καὶ C--------- καί
 120. τάραχος N2--NSM--- τάραχος
 121. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 122. ἐπὶ P--------- ἐπί
 123. τῆς RA--GSF--- ὁ
 124. γῆς N1--GSF--- γῆ
 125. Esth 1:1h
 126. καὶ C--------- καί
 127. ἐταράχθη VQI-API3S- ταράσσω
 128. δίκαιον A1A-NSN--- δίκαιος
 129. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 130. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 131. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 132. τὰ RA--APN--- ὁ
 133. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 134. κακὰ A1--APN--- κακός
 135. καὶ C--------- καί
 136. ἡτοιμάσθησαν VCI-API3P- ἑτοιμάζω
 137. ἀπολέσθαι VA--AMN--- ὀλλύω ἀπο
 138. καὶ C--------- καί
 139. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 140. πρὸς P--------- πρός
 141. τὸν RA--ASM--- ὁ
 142. θεόν N2--ASM--- θεός
 143. Esth 1:1i
 144. ἀπὸ P--------- ἀπό
 145. δὲ X--------- δέ
 146. τῆς RA--GSF--- ὁ
 147. βοῆς N1--GSF--- βοή
 148. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 149. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 150. ὡσανεὶ D--------- ὡσανεί
 151. ἀπὸ P--------- ἀπό
 152. μικρᾶς A1A-GSF--- μικρός
 153. πηγῆς N1--GSF--- πηγή
 154. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 155. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 156. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 157. πολύ A1P-NSN--- πολύς
 158. Esth 1:1k
 159. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 160. καὶ C--------- καί
 161. ὁ RA--NSM--- ὁ
 162. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 163. ἀνέτειλεν VAI-AAI3S- τέλλω ἀνα
 164. καὶ C--------- καί
 165. οἱ RA--NPM--- ὁ
 166. ταπεινοὶ A1--NPM--- ταπεινός
 167. ὑψώθησαν VCI-API3P- ὑψόω
 168. καὶ C--------- καί
 169. κατέφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω κατα
 170. τοὺς RA--APM--- ὁ
 171. ἐνδόξους A1B-APM--- ἔνδοξος
 172. Esth 1:1l
 173. καὶ C--------- καί
 174. διεγερθεὶς VC--APPNSM ἐγείρω δια
 175. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 176. ὁ RA--NSM--- ὁ
 177. ἑωρακὼς VX--XAPNSM ὁράω
 178. τὸ RA--ASN--- ὁ
 179. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 180. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 181. καὶ C--------- καί
 182. τί RI--ASN--- τίς
 183. ὁ RA--NSM--- ὁ
 184. θεὸς N2--NSM--- θεός
 185. βεβούλευται VM--XMI3S- βουλεύω
 186. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 187. εἶχεν V1I-IAI3S- ἔχω
 188. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 189. ἐν P--------- ἐν
 190. τῇ RA--DSF--- ὁ
 191. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 192. καὶ C--------- καί
 193. ἐν P--------- ἐν
 194. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 195. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 196. ἤθελεν V1I-IAI3S- θέλω
 197. ἐπιγνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω ἐπι
 198. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 199. ἕως P--------- ἕως
 200. τῆς RA--GSF--- ὁ
 201. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 202. Esth 1:1m
 203. καὶ C--------- καί
 204. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 205. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 206. ἐν P--------- ἐν
 207. τῇ RA--DSF--- ὁ
 208. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 209. μετὰ P--------- μετά
 210. Γαβαθα N---GSM--- Γαβαθα
 211. καὶ C--------- καί
 212. Θαρρα N---GSM--- Θαρρα
 213. τῶν RA--GPM--- ὁ
 214. δύο M--------- δύο
 215. εὐνούχων N2--GPM--- εὐνοῦχος
 216. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 217. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 218. τῶν RA--GPM--- ὁ
 219. φυλασσόντων V1--PAPGPM φυλάσσω
 220. τὴν RA--ASF--- ὁ
 221. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 222. Esth 1:1n
 223. ἤκουσέν VAI-AAI3S- ἀκούω
 224. τε X--------- τε
 225. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 226. τοὺς RA--APM--- ὁ
 227. λογισμοὺς N2--APM--- λογισμός
 228. καὶ C--------- καί
 229. τὰς RA--APF--- ὁ
 230. μερίμνας N1A-APF--- μέριμνα
 231. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 232. ἐξηρεύνησεν VAI-AAI3S- ἐρευνάω ἐκ
 233. καὶ C--------- καί
 234. ἔμαθεν VBI-AAI3S- μανθάνω
 235. ὅτι C--------- ὅτι
 236. ἑτοιμάζουσιν V1--PAI3P- ἑτοιμάζω
 237. τὰς RA--APF--- ὁ
 238. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 239. ἐπιβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐπι
 240. Ἀρταξέρξῃ N1M-DSM--- Ἀρταξέρξης
 241. τῷ RA--DSM--- ὁ
 242. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 243. καὶ C--------- καί
 244. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 245. τῷ RA--DSM--- ὁ
 246. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 247. περὶ P--------- περί
 248. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 249. Esth 1:1o
 250. καὶ C--------- καί
 251. ἐξήτασεν VAI-AAI3S- ἐτάζω ἐκ
 252. ὁ RA--NSM--- ὁ
 253. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 254. τοὺς RA--APM--- ὁ
 255. δύο M--------- δύο
 256. εὐνούχους N2--APM--- εὐνοῦχος
 257. καὶ C--------- καί
 258. ὁμολογήσαντες VA--AAPNPM ὁμολογέω
 259. ἀπήχθησαν VQI-API3P- ἄγω ἀπο
 260. Esth 1:1p
 261. καὶ C--------- καί
 262. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 263. ὁ RA--NSM--- ὁ
 264. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 265. τοὺς RA--APM--- ὁ
 266. λόγους N2--APM--- λόγος
 267. τούτους RD--APM--- οὗτος
 268. εἰς P--------- εἰς
 269. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 270. καὶ C--------- καί
 271. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 272. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 273. περὶ P--------- περί
 274. τῶν RA--GPM--- ὁ
 275. λόγων N2--GPM--- λόγος
 276. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 277. Esth 1:1q
 278. καὶ C--------- καί
 279. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 280. ὁ RA--NSM--- ὁ
 281. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 282. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 283. θεραπεύειν V1--PAN--- θεραπεύω
 284. ἐν P--------- ἐν
 285. τῇ RA--DSF--- ὁ
 286. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 287. καὶ C--------- καί
 288. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 289. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 290. δόματα N3M-APN--- δόμα
 291. περὶ P--------- περί
 292. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 293. Esth 1:1r
 294. καὶ C--------- καί
 295. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 296. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 297. Αμαδαθου N2--GSM--- Αμαδαθος
 298. Βουγαῖος N2--NSM--- Βουγαῖος
 299. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 300. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 301. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 302. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 303. καὶ C--------- καί
 304. ἐζήτησεν VAI-AAI3S- ζητέω
 305. κακοποιῆσαι VA--AAN--- κακοποιέω
 306. τὸν RA--ASM--- ὁ
 307. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 308. καὶ C--------- καί
 309. τὸν RA--ASM--- ὁ
 310. λαὸν N2--ASM--- λαός
 311. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 312. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 313. τῶν RA--GPM--- ὁ
 314. δύο M--------- δύο
 315. εὐνούχων N2--GPM--- εὐνοῦχος
 316. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 317. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 318. Esth 1:1s
 319. καὶ C--------- καί
 320. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 321. μετὰ P--------- μετά
 322. τοὺς RA--APM--- ὁ
 323. λόγους N2--APM--- λόγος
 324. τούτους RD--APM--- οὗτος
 325. ἐν P--------- ἐν
 326. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 327. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 328. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 329. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 330. ὁ RA--NSM--- ὁ
 331. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 332. ἀπὸ P--------- ἀπό
 333. τῆς RA--GSF--- ὁ
 334. Ἰνδικῆς N1--GSF--- Ἰνδική
 335. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 336. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 337. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 338. χωρῶν N1A-GPF--- χώρα
 339. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 340. Esth 1:2
 341. ἐν P--------- ἐν
 342. αὐταῖς RD--DPF--- αὐτός
 343. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 344. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 345. ὅτε D--------- ὅτε
 346. ἐθρονίσθη VCI-API3S- θρονίζω
 347. ὁ RA--NSM--- ὁ
 348. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 349. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 350. ἐν P--------- ἐν
 351. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 352. τῇ RA--DSF--- ὁ
 353. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 354. Esth 1:3
 355. ἐν P--------- ἐν
 356. τῷ RA--DSN--- ὁ
 357. τρίτῳ A1--DSN--- τρίτος
 358. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 359. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 360. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 361. δοχὴν N1--ASF--- δοχή
 362. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 363. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 364. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 365. καὶ C--------- καί
 366. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 367. λοιποῖς A1--DPN--- λοιπός
 368. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 369. καὶ C--------- καί
 370. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 371. Περσῶν N1S-GPM--- Πέρσης
 372. καὶ C--------- καί
 373. Μήδων N2--GPM--- Μῆδοι
 374. ἐνδόξοις A1B-DPM--- ἔνδοξος
 375. καὶ C--------- καί
 376. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 377. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 378. τῶν RA--GPM--- ὁ
 379. σατραπῶν N1M-GPM--- σατράπης
 380. Esth 1:4
 381. καὶ C--------- καί
 382. μετὰ P--------- μετά
 383. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 384. μετὰ P--------- μετά
 385. τὸ RA--ASN--- ὁ
 386. δεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω
 387. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 388. τὸν RA--ASM--- ὁ
 389. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 390. τῆς RA--GSF--- ὁ
 391. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 392. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 393. καὶ C--------- καί
 394. τὴν RA--ASF--- ὁ
 395. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 396. τῆς RA--GSF--- ὁ
 397. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 398. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 399. πλούτου N2--GSM--- πλοῦτος
 400. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 401. ἐπὶ P--------- ἐπί
 402. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 403. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 404. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 405. Esth 1:5
 406. ὅτε D--------- ὅτε
 407. δὲ X--------- δέ
 408. ἀνεπληρώθησαν VCI-API3P- πληρόω ἀνα
 409. αἱ RA--NPF--- ὁ
 410. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 411. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 412. γάμου N2--GSM--- γάμος
 413. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 414. ὁ RA--NSM--- ὁ
 415. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 416. πότον N2--ASM--- πότος
 417. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 418. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 419. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 420. εὑρεθεῖσιν VC--APPDPN εὑρίσκω
 421. εἰς P--------- εἰς
 422. τὴν RA--ASF--- ὁ
 423. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 424. ἐπὶ P--------- ἐπί
 425. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 426. ἓξ M--------- ἕξ
 427. ἐν P--------- ἐν
 428. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 429. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 430. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 431. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 432. Esth 1:6
 433. κεκοσμημένῃ VM--XMPDSF κοσμέω
 434. βυσσίνοις A1--DPM--- βύσσινος
 435. καὶ C--------- καί
 436. καρπασίνοις N2--DPM--- καρπάσινος
 437. τεταμένοις VM--XMPDPM τείνω
 438. ἐπὶ P--------- ἐπί
 439. σχοινίοις N2--DPN--- σχοινίον
 440. βυσσίνοις A1--DPN--- βύσσινος
 441. καὶ C--------- καί
 442. πορφυροῖς A1C-DPN--- πορφύρεος
 443. ἐπὶ P--------- ἐπί
 444. κύβοις N2--DPM--- κύβος
 445. χρυσοῖς A1C-DPM--- χρυσοῦς
 446. καὶ C--------- καί
 447. ἀργυροῖς A1C-DPM--- ἀργυροῦς
 448. ἐπὶ P--------- ἐπί
 449. στύλοις N2--DPM--- στῦλος
 450. παρίνοις A1--DPM--- πάρινος
 451. καὶ C--------- καί
 452. λιθίνοις A1--DPM--- λίθινος
 453. κλῖναι N1--NPF--- κλίνη
 454. χρυσαῖ A1C-NPF--- χρυσοῦς
 455. καὶ C--------- καί
 456. ἀργυραῖ A1C-NPF--- ἀργυροῦς
 457. ἐπὶ P--------- ἐπί
 458. λιθοστρώτου A1B-GSM--- λιθόστρωτος
 459. σμαραγδίτου N1M-GSM--- σμαραγδίτης
 460. λίθου N2--GSM--- λίθος
 461. καὶ C--------- καί
 462. πιννίνου N2--GSM--- πίννινος
 463. καὶ C--------- καί
 464. παρίνου N2N-GSN--- πάρινος
 465. λίθου N2--GSM--- λίθος
 466. καὶ C--------- καί
 467. στρωμναὶ N1--NPF--- στρωμνή
 468. διαφανεῖς A3H-NPF--- διαφανής
 469. ποικίλως D--------- ποικίλως
 470. διηνθισμέναι VA--AMPNPF ἀνθίζω δια
 471. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 472. ῥόδα N2N-APN--- ῥόδον
 473. πεπασμένα VM--XMPAPN πάσσω
 474. Esth 1:7
 475. ποτήρια N2N-NPN--- ποτήριον
 476. χρυσᾶ A1C-NPN--- χρυσοῦς
 477. καὶ C--------- καί
 478. ἀργυρᾶ A1C-NPN--- ἀργυροῦς
 479. καὶ C--------- καί
 480. ἀνθράκινον A1A-NSN--- ἀνθράκινος
 481. κυλίκιον N2N-NSN--- κυλίκιον
 482. προκείμενον V5--PMPNSN κεῖμαι προ
 483. ἀπὸ P--------- ἀπό
 484. ταλάντων N2--GPN--- τάλαντον
 485. τρισμυρίων A1--GPN--- τρισμύριοι
 486. οἶνος N2--NSM--- οἶνος
 487. πολὺς A1P-NSM--- πολύς
 488. καὶ C--------- καί
 489. ἡδύς A3U-NSM--- ἡδύς
 490. ὃν RR--ASM--- ὅς
 491. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 492. ὁ RA--NSM--- ὁ
 493. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 494. ἔπινεν V1I-IAI3S- πίνω
 495. Esth 1:8
 496. ὁ RA--NSM--- ὁ
 497. δὲ X--------- δέ
 498. πότος N2--NSM--- πότος
 499. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 500. οὐ D--------- οὐ
 501. κατὰ P--------- κατά
 502. προκείμενον V5--PMPASM κεῖμαι προ
 503. νόμον N2--ASM--- νόμος
 504. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 505. οὕτως D--------- οὕτως
 506. δὲ X--------- δέ
 507. ἠθέλησεν VAI-AAI3S- θέλω
 508. ὁ RA--NSM--- ὁ
 509. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 510. καὶ C--------- καί
 511. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 512. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 513. οἰκονόμοις N2--DPM--- οἰκονόμος
 514. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 515. τὸ RA--ASN--- ὁ
 516. θέλημα N3M-ASN--- θέλημα
 517. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 518. καὶ C--------- καί
 519. τῶν RA--GPM--- ὁ
 520. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 521. Esth 1:9
 522. καὶ C--------- καί
 523. Αστιν N---NSF--- Αστιν
 524. ἡ RA--NSF--- ὁ
 525. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 526. ἐποίησε VAI-AAI3S- ποιέω
 527. πότον N2--ASM--- πότος
 528. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 529. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 530. ἐν P--------- ἐν
 531. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 532. βασιλείοις N2N-DPN--- βασίλειον
 533. ὅπου X--------- ὅπου
 534. ὁ RA--NSM--- ὁ
 535. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 536. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 537. Esth 1:10
 538. ἐν P--------- ἐν
 539. δὲ X--------- δέ
 540. τῇ RA--DSF--- ὁ
 541. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 542. τῇ RA--DSF--- ὁ
 543. ἑβδόμῃ A1--DSF--- ἕβδομος
 544. ἡδέως D--------- ἡδέως
 545. γενόμενος VB--AMPNSM γίγνομαι
 546. ὁ RA--NSM--- ὁ
 547. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 548. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 549. τῷ RA--DSM--- ὁ
 550. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 551. καὶ C--------- καί
 552. Βαζαν N---DSM--- Βαζαν
 553. καὶ C--------- καί
 554. Θαρρα N---DSM--- Θαρρα
 555. καὶ C--------- καί
 556. Βωραζη N---DSM--- Βωραζη
 557. καὶ C--------- καί
 558. Ζαθολθα N---DSM--- Ζαθολθα
 559. καὶ C--------- καί
 560. Αβαταζα N---DSM--- Αβαταζα
 561. καὶ C--------- καί
 562. Θαραβα N---DSM--- Θαραβα
 563. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 564. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 565. εὐνούχοις N2--DPM--- εὐνοῦχος
 566. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 567. διακόνοις N2--DPM--- διάκονος
 568. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 569. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 570. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 571. Esth 1:11
 572. εἰσαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω εἰς
 573. τὴν RA--ASF--- ὁ
 574. βασίλισσαν N1A-ASF--- βασίλισσα
 575. πρὸς P--------- πρός
 576. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 577. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 578. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 579. καὶ C--------- καί
 580. περιθεῖναι VE--AAN--- τίθημι περι
 581. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 582. τὸ RA--ASN--- ὁ
 583. διάδημα N3M-ASN--- διάδημα
 584. καὶ C--------- καί
 585. δεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω
 586. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 587. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 588. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 589. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 590. καὶ C--------- καί
 591. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 592. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 593. τὸ RA--ASN--- ὁ
 594. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 595. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 596. ὅτι C--------- ὅτι
 597. καλὴ A1--NSF--- καλός
 598. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 599. Esth 1:12
 600. καὶ C--------- καί
 601. οὐκ D--------- οὐ
 602. εἰσήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω εἰς
 603. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 604. Αστιν N---NSF--- Αστιν
 605. ἡ RA--NSF--- ὁ
 606. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 607. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 608. μετὰ P--------- μετά
 609. τῶν RA--GPM--- ὁ
 610. εὐνούχων N2--GPM--- εὐνοῦχος
 611. καὶ C--------- καί
 612. ἐλυπήθη VCI-API3S- λυπέω
 613. ὁ RA--NSM--- ὁ
 614. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 615. καὶ C--------- καί
 616. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 617. Esth 1:13
 618. καὶ C--------- καί
 619. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 620. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 621. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 622. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 623. κατὰ P--------- κατά
 624. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 625. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 626. Αστιν N---NSF--- Αστιν
 627. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 628. οὖν X--------- οὖν
 629. περὶ P--------- περί
 630. τούτου RD--GSN--- οὗτος
 631. νόμον N2--ASM--- νόμος
 632. καὶ C--------- καί
 633. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 634. Esth 1:14
 635. καὶ C--------- καί
 636. προσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι προς
 637. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 638. Αρκεσαιος N---NSM--- Αρκεσαιος
 639. καὶ C--------- καί
 640. Σαρσαθαιος N---NSM--- Σαρσαθαιος
 641. καὶ C--------- καί
 642. Μαλησεαρ N---NSM--- Μαλησεαρ
 643. οἱ RA--NPM--- ὁ
 644. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 645. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 646. καὶ C--------- καί
 647. Μήδων N2--GPM--- Μῆδοι
 648. οἱ RA--NPM--- ὁ
 649. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 650. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 651. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 652. οἱ RA--NPM--- ὁ
 653. πρῶτοι A1--NPMS-- πρῶτος
 654. παρακαθήμενοι V5--PMPNPM ἧμαι παρα κατα
 655. τῷ RA--DSM--- ὁ
 656. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 657. Esth 1:15
 658. καὶ C--------- καί
 659. ἀπήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀπο
 660. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 661. κατὰ P--------- κατά
 662. τοὺς RA--APM--- ὁ
 663. νόμους N2--APM--- νόμος
 664. ὡς C--------- ὡς
 665. δεῖ V2--PAI3S- δέω
 666. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 667. Αστιν N---DSF--- Αστιν
 668. τῇ RA--DSF--- ὁ
 669. βασιλίσσῃ N1A-DSF--- βασίλισσα
 670. ὅτι C--------- ὅτι
 671. οὐκ D--------- οὐ
 672. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 673. τὰ RA--APN--- ὁ
 674. ὑπὸ P--------- ὑπό
 675. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 676. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 677. προσταχθέντα VQ--APPAPN τάσσω προς
 678. διὰ P--------- διά
 679. τῶν RA--GPM--- ὁ
 680. εὐνούχων N2--GPM--- εὐνοῦχος
 681. Esth 1:16
 682. καὶ C--------- καί
 683. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 684. ὁ RA--NSM--- ὁ
 685. Μουχαιος N2--NSM--- Μουχαιος
 686. πρὸς P--------- πρός
 687. τὸν RA--ASM--- ὁ
 688. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 689. καὶ C--------- καί
 690. τοὺς RA--APM--- ὁ
 691. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 692. οὐ D--------- οὐ
 693. τὸν RA--ASM--- ὁ
 694. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 695. μόνον D--------- μόνον
 696. ἠδίκησεν VAI-AAI3S- ἀδικέω
 697. Αστιν N---NSF--- Αστιν
 698. ἡ RA--NSF--- ὁ
 699. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 700. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 701. καὶ D--------- καί
 702. πάντας A3--APM--- πᾶς
 703. τοὺς RA--APM--- ὁ
 704. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 705. καὶ C--------- καί
 706. τοὺς RA--APM--- ὁ
 707. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 708. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 709. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 710. Esth 1:17
 711. καὶ C--------- καί
 712. γὰρ X--------- γάρ
 713. διηγήσατο VAI-AMI3S- ἡγέομαι δια
 714. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 715. τὰ RA--APN--- ὁ
 716. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 717. τῆς RA--GSF--- ὁ
 718. βασιλίσσης N1S-GSF--- βασίλισσα
 719. καὶ C--------- καί
 720. ὡς C--------- ὡς
 721. ἀντεῖπεν VBI-AAI3S- εἶπον ἀντι
 722. τῷ RA--DSM--- ὁ
 723. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 724. ὡς C--------- ὡς
 725. οὖν X--------- οὖν
 726. ἀντεῖπεν VBI-AAI3S- εἶπον ἀντι
 727. τῷ RA--DSM--- ὁ
 728. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 729. Ἀρταξέρξῃ N1M-DSM--- Ἀρταξέρξης
 730. Esth 1:18
 731. οὕτως D--------- οὕτως
 732. σήμερον D--------- σήμερον
 733. αἱ RA--NPF--- ὁ
 734. τυραννίδες N3D-NPF--- τυραννίς
 735. αἱ RA--NPF--- ὁ
 736. λοιπαὶ A1--NPF--- λοιπός
 737. τῶν RA--GPM--- ὁ
 738. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 739. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 740. καὶ C--------- καί
 741. Μήδων N2--GPM--- Μῆδοι
 742. ἀκούσασαι VA--AAPNPF ἀκούω
 743. τὰ RA--APN--- ὁ
 744. τῷ RA--DSM--- ὁ
 745. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 746. λεχθέντα VQ--APPAPN λέγω
 747. ὑπ' P--------- ὑπό
 748. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 749. τολμήσουσιν VF--FAI3P- τολμάω
 750. ὁμοίως D--------- ὁμοίως
 751. ἀτιμάσαι VA--AAN--- ἀτιμάζω
 752. τοὺς RA--APM--- ὁ
 753. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 754. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 755. Esth 1:19
 756. εἰ C--------- εἰ
 757. οὖν X--------- οὖν
 758. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 759. τῷ RA--DSM--- ὁ
 760. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 761. προσταξάτω VA--AAD3S- τάσσω προς
 762. βασιλικόν A1--ASN--- βασιλικός
 763. καὶ C--------- καί
 764. γραφήτω VD--APD3S- γράφω
 765. κατὰ P--------- κατά
 766. τοὺς RA--APM--- ὁ
 767. νόμους N2--APM--- νόμος
 768. Μήδων N2--GPM--- Μῆδοι
 769. καὶ C--------- καί
 770. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 771. καὶ C--------- καί
 772. μὴ D--------- μή
 773. ἄλλως D--------- ἄλλως
 774. χρησάσθω VA--AMD3S- χράω
 775. μηδὲ C--------- μηδέ
 776. εἰσελθάτω VA--AAD3S- ἔρχομαι εἰς
 777. ἔτι D--------- ἔτι
 778. ἡ RA--NSF--- ὁ
 779. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 780. πρὸς P--------- πρός
 781. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 782. καὶ C--------- καί
 783. τὴν RA--ASF--- ὁ
 784. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 785. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 786. δότω VO--AAD3S- δίδωμι
 787. ὁ RA--NSM--- ὁ
 788. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 789. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 790. κρείττονι A3C-DSF--- κρείσσων
 791. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 792. Esth 1:20
 793. καὶ C--------- καί
 794. ἀκουσθήτω VC--APD3S- ἀκούω
 795. ὁ RA--NSM--- ὁ
 796. νόμος N2--NSM--- νόμος
 797. ὁ RA--NSM--- ὁ
 798. ὑπὸ P--------- ὑπό
 799. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 800. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 801. ὃν RR--ASM--- ὅς
 802. ἐὰν C--------- ἐάν
 803. ποιῇ V2--PAS3S- ποιέω
 804. ἐν P--------- ἐν
 805. τῇ RA--DSF--- ὁ
 806. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 807. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 808. καὶ C--------- καί
 809. οὕτως D--------- οὕτως
 810. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 811. αἱ RA--NPF--- ὁ
 812. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 813. περιθήσουσιν VF--FAI3P- τίθημι περι
 814. τιμὴν N1--ASF--- τιμή
 815. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 816. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 817. ἑαυτῶν RD--GPF--- ἑαυτοῦ
 818. ἀπὸ P--------- ἀπό
 819. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 820. ἕως P--------- ἕως
 821. πλουσίου A1A-GSF--- πλούσιος
 822. Esth 1:21
 823. καὶ C--------- καί
 824. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 825. ὁ RA--NSM--- ὁ
 826. λόγος N2--NSM--- λόγος
 827. τῷ RA--DSM--- ὁ
 828. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 829. καὶ C--------- καί
 830. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 831. ἄρχουσι N3--DPM--- ἄρχων
 832. καὶ C--------- καί
 833. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 834. ὁ RA--NSM--- ὁ
 835. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 836. καθὰ D--------- καθά
 837. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 838. ὁ RA--NSM--- ὁ
 839. Μουχαιος N2--NSM--- Μουχαῖος
 840. Esth 1:22
 841. καὶ C--------- καί
 842. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 843. εἰς P--------- εἰς
 844. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 845. τὴν RA--ASF--- ὁ
 846. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 847. κατὰ P--------- κατά
 848. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 849. κατὰ P--------- κατά
 850. τὴν RA--ASF--- ὁ
 851. λέξιν N3I-ASF--- λέξις
 852. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 853. ὥστε C--------- ὥστε
 854. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 855. φόβον N2--ASM--- φόβος
 856. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 857. ἐν P--------- ἐν
 858. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 859. οἰκίαις N1A-DPF--- οἰκία
 860. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 861. Esth 2:1
 862. καὶ C--------- καί
 863. μετὰ P--------- μετά
 864. τοὺς RA--APM--- ὁ
 865. λόγους N2--APM--- λόγος
 866. τούτους RD--APM--- οὗτος
 867. ἐκόπασεν VAI-AAI3S- κοπάζω
 868. ὁ RA--NSM--- ὁ
 869. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 870. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 871. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 872. καὶ C--------- καί
 873. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 874. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 875. τῆς RA--GSF--- ὁ
 876. Αστιν N---GSF--- Αστιν
 877. μνημονεύων V1--PAPNSM μνημονεύω
 878. οἷα A1A-APN--- οἷος
 879. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 880. καὶ C--------- καί
 881. ὡς C--------- ὡς
 882. κατέκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω κατα
 883. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 884. Esth 2:2
 885. καὶ C--------- καί
 886. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 887. οἱ RA--NPM--- ὁ
 888. διάκονοι N2--NPM--- διάκονος
 889. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 890. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 891. ζητηθήτω VA--APD3S- ζητέω
 892. τῷ RA--DSM--- ὁ
 893. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 894. κοράσια N2N-APN--- κοράσιον
 895. ἄφθορα A1B-APN--- ἄφθορος
 896. καλὰ A1--APN--- καλός
 897. τῷ RA--DSN--- ὁ
 898. εἴδει N3E-DSN--- εἶδος
 899. Esth 2:3
 900. καὶ C--------- καί
 901. καταστήσει VF--FAI3S- ἵστημι κατα
 902. ὁ RA--NSM--- ὁ
 903. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 904. κωμάρχας N1M-APM--- κωμάρχης
 905. ἐν P--------- ἐν
 906. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 907. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 908. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 909. τῆς RA--GSF--- ὁ
 910. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 911. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 912. καὶ C--------- καί
 913. ἐπιλεξάτωσαν VA--AAD3P- λέγω ἐπι
 914. κοράσια N2N-APN--- κοράσιον
 915. παρθενικὰ A1--APN--- παρθενικός
 916. καλὰ A1--APN--- καλός
 917. τῷ RA--DSN--- ὁ
 918. εἴδει N3E-DSN--- εἶδος
 919. εἰς P--------- εἰς
 920. Σουσαν N---AS---- Σουσαν
 921. τὴν RA--ASF--- ὁ
 922. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 923. εἰς P--------- εἰς
 924. τὸν RA--ASM--- ὁ
 925. γυναικῶνα N3W-ASM--- γυναικών
 926. καὶ C--------- καί
 927. παραδοθήτωσαν VC--APD3P- δίδωμι παρα
 928. τῷ RA--DSM--- ὁ
 929. εὐνούχῳ N2--DSM--- εὐνοῦχος
 930. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 931. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 932. τῷ RA--DSM--- ὁ
 933. φύλακι N3K-DSM--- φύλαξ
 934. τῶν RA--GPF--- ὁ
 935. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 936. καὶ C--------- καί
 937. δοθήτω VC--APD3S- δίδωμι
 938. σμῆγμα N3M-NSN--- σμῆγμα
 939. καὶ C--------- καί
 940. ἡ RA--NSF--- ὁ
 941. λοιπὴ A1--NSF--- λοιπός
 942. ἐπιμέλεια N1A-NSF--- ἐπιμέλεια
 943. Esth 2:4
 944. καὶ C--------- καί
 945. ἡ RA--NSF--- ὁ
 946. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 947. ἣ RR--NSF--- ὅς
 948. ἂν X--------- ἄν
 949. ἀρέσῃ VA--AAS3S- ἀρέσκω
 950. τῷ RA--DSM--- ὁ
 951. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 952. βασιλεύσει VF--FAI3S- βασιλεύω
 953. ἀντὶ P--------- ἀντί
 954. Αστιν N---GSF--- Αστιν
 955. καὶ C--------- καί
 956. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 957. τῷ RA--DSM--- ὁ
 958. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 959. τὸ RA--NSN--- ὁ
 960. πρᾶγμα N3M-NSN--- πρᾶγμα
 961. καὶ C--------- καί
 962. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 963. οὕτως D--------- οὕτως
 964. Esth 2:5
 965. καὶ C--------- καί
 966. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 967. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 968. Ιουδαῖος N2--NSM--- Ἰουδαῖος
 969. ἐν P--------- ἐν
 970. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 971. τῇ RA--DSF--- ὁ
 972. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 973. καὶ C--------- καί
 974. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 975. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 976. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 977. ὁ RA--NSM--- ὁ
 978. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 979. Ιαϊρου N2--GSM--- Ιαϊρος
 980. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 981. Σεμεϊου N---GSM--- Σεμεϊας
 982. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 983. Κισαιου N---GSM--- Κισαιας
 984. ἐκ P--------- ἐκ
 985. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 986. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 987. Esth 2:6
 988. ὃς RR--NSM--- ὅς
 989. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 990. αἰχμάλωτος A1B-NSM--- αἰχμάλωτος
 991. ἐξ P--------- ἐκ
 992. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 993. ἣν RR--ASF--- ὅς
 994. ᾐχμαλώτευσεν VAI-AAI3S- αἰχμαλωτεύω
 995. Ναβουχοδονοσορ N---NSM--- Ναβουχοδονοσορ
 996. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 997. Βαβυλῶνος N3W-GSM--- Βαβυλών
 998. Esth 2:7
 999. καὶ C--------- καί
 1000. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1001. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 1002. παῖς N3D-NSN--- παῖς
 1003. θρεπτή N1--NSF--- θρεπτή
 1004. θυγάτηρ N3R-NSF--- θυγάτηρ
 1005. Αμιναδαβ N---GSM--- Αμιναδαβ
 1006. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 1007. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1008. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1009. καὶ C--------- καί
 1010. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1011. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1012. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 1013. ἐν P--------- ἐν
 1014. δὲ X--------- δέ
 1015. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1016. μεταλλάξαι VA--AAN--- ἀλλάσσω μετα
 1017. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1018. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1019. γονεῖς N3V-APM--- γονεύς
 1020. ἐπαίδευσεν VAI-AAI3S- παιδεύω
 1021. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1022. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 1023. εἰς P--------- εἰς
 1024. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1025. καὶ C--------- καί
 1026. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1027. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1028. κοράσιον N2N-NSN--- κοράσιον
 1029. καλὸν A1--NSN--- καλός
 1030. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1031. εἴδει N3E-DSN--- εἶδος
 1032. Esth 2:8
 1033. καὶ C--------- καί
 1034. ὅτε D--------- ὅτε
 1035. ἠκούσθη VA--API3S- ἀκούω
 1036. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1037. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1038. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1039. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 1040. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 1041. κοράσια N2N-NPN--- κοράσιον
 1042. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 1043. εἰς P--------- εἰς
 1044. Σουσαν N---AS---- Σουσαν
 1045. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1046. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1047. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1048. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1049. Γαι N---GSM--- Γαι
 1050. καὶ C--------- καί
 1051. ἤχθη VCI-API3S- ἄγω
 1052. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 1053. πρὸς P--------- πρός
 1054. Γαι N---ASM--- Γαι
 1055. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1056. φύλακα N3K-ASM--- φύλαξ
 1057. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1058. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 1059. Esth 2:9
 1060. καὶ C--------- καί
 1061. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 1062. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1063. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1064. κοράσιον N2N-NSN--- κοράσιον
 1065. καὶ C--------- καί
 1066. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 1067. χάριν N3--ASF--- χάρις
 1068. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1069. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1070. καὶ C--------- καί
 1071. ἔσπευσεν VAI-AAI3S- σπεύδω
 1072. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1073. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 1074. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1075. σμῆγμα N3M-ASN--- σμῆγμα
 1076. καὶ C--------- καί
 1077. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1078. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 1079. καὶ C--------- καί
 1080. τὰ RA--APN--- ὁ
 1081. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1082. κοράσια N2N-APN--- κοράσιον
 1083. τὰ RA--APN--- ὁ
 1084. ἀποδεδειγμένα VK--XMPAPN δεικνύω ἀπο
 1085. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1086. ἐκ P--------- ἐκ
 1087. βασιλικοῦ A1--GSN--- βασιλικός
 1088. καὶ C--------- καί
 1089. ἐχρήσατο VAI-AMI3S- χράω
 1090. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1091. καλῶς D--------- καλῶς
 1092. καὶ C--------- καί
 1093. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1094. ἅβραις N1A-DPF--- ἅβρα
 1095. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1096. ἐν P--------- ἐν
 1097. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1098. γυναικῶνι N3W-DSM--- γυναικών
 1099. Esth 2:10
 1100. καὶ C--------- καί
 1101. οὐχ D--------- οὐ
 1102. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 1103. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 1104. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1105. γένος N3E-ASN--- γένος
 1106. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1107. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1108. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1109. πατρίδα N3D-ASF--- πατρίς
 1110. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1111. γὰρ X--------- γάρ
 1112. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1113. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 1114. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1115. μὴ D--------- μή
 1116. ἀπαγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀπο
 1117. Esth 2:11
 1118. καθ' P--------- κατά
 1119. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 1120. δὲ X--------- δέ
 1121. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1122. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1123. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1124. περιεπάτει V2I-IAI3S- πατέω περι
 1125. κατὰ P--------- κατά
 1126. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1127. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 1128. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1129. γυναικείαν A1A-ASF--- γυναικεῖος
 1130. ἐπισκοπῶν V2--PAPNSM σκοπέω ἐπι
 1131. τί RI--NSN--- τίς
 1132. Εσθηρ N---DSF--- Εσθηρ
 1133. συμβήσεται VF--FMI3S- βαίνω συν
 1134. Esth 2:12
 1135. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 1136. δὲ X--------- δέ
 1137. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1138. καιρὸς N2--NSM--- καιρός
 1139. κορασίου N2N-GSN--- κοράσιον
 1140. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 1141. πρὸς P--------- πρός
 1142. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1143. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1144. ὅταν D--------- ὅταν
 1145. ἀναπληρώσῃ VA--AAS3S- πληρόω ἀνα
 1146. μῆνας N3--APM--- μήν
 1147. δέκα M--------- δέκα
 1148. δύο M--------- δύο
 1149. οὕτως D--------- οὕτως
 1150. γὰρ X--------- γάρ
 1151. ἀναπληροῦνται V4--PMI3P- πληρόω ἀνα
 1152. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1153. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 1154. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1155. θεραπείας N1A-GSF--- θεραπεία
 1156. μῆνας N3--APM--- μήν
 1157. ἓξ M--------- ἕξ
 1158. ἀλειφόμεναι V1--PMPNPF ἀλείφω
 1159. ἐν P--------- ἐν
 1160. σμυρνίνῳ A1--DSN--- σμύρνινος
 1161. ἐλαίῳ N2N-DSN--- ἔλαιον
 1162. καὶ C--------- καί
 1163. μῆνας N3--APM--- μήν
 1164. ἓξ M--------- ἕξ
 1165. ἐν P--------- ἐν
 1166. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1167. ἀρώμασιν N3M-DPN--- ἄρωμα
 1168. καὶ C--------- καί
 1169. ἐν P--------- ἐν
 1170. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1171. σμήγμασιν N3M-DPN--- σμῆγμα
 1172. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1173. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 1174. Esth 2:13
 1175. καὶ C--------- καί
 1176. τότε D--------- τότε
 1177. εἰσπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι εἰς
 1178. πρὸς P--------- πρός
 1179. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1180. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1181. καὶ C--------- καί
 1182. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1183. ἐὰν C--------- ἐάν
 1184. εἴπῃ VB--AAS3S- λέγω
 1185. παραδώσει VF--FAI3S- δίδωμι παρα
 1186. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1187. συνεισέρχεσθαι V1--PMN--- ἔρχομαι συν εἰς
 1188. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1189. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1190. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1191. γυναικῶνος N3W-GSM--- γυναικών
 1192. ἕως P--------- ἕως
 1193. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1194. βασιλείων N2N-GPN--- βασίλειον
 1195. Esth 2:14
 1196. δείλης N1--GSF--- δείλη
 1197. εἰσπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι εἰς
 1198. καὶ C--------- καί
 1199. πρὸς P--------- πρός
 1200. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1201. ἀποτρέχει V1--PAI3S- τρέχω ἀπο
 1202. εἰς P--------- εἰς
 1203. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1204. γυναικῶνα N3W-ASM--- γυναικών
 1205. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1206. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 1207. οὗ D--------- οὗ
 1208. Γαι N---NSM--- Γαι
 1209. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1210. εὐνοῦχος N2--NSM--- εὐνοῦχος
 1211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1212. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1213. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1214. φύλαξ N3K-NSM--- φύλαξ
 1215. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1216. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 1217. καὶ C--------- καί
 1218. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 1219. εἰσπορεύεται V1--PMI3S- πορεύομαι εἰς
 1220. πρὸς P--------- πρός
 1221. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1222. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1223. ἐὰν C--------- ἐάν
 1224. μὴ D--------- μή
 1225. κληθῇ VC--APS3S- καλέω
 1226. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 1227. Esth 2:15
 1228. ἐν P--------- ἐν
 1229. δὲ X--------- δέ
 1230. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1231. ἀναπληροῦσθαι V4--PMN--- πληρόω ἀνα
 1232. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1233. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 1234. Εσθηρ N---GSF--- Εσθηρ
 1235. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1236. θυγατρὸς N3--GSF--- θυγάτηρ
 1237. Αμιναδαβ N---GSM--- Αμιναδαβ
 1238. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 1239. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1240. Μαρδοχαίου N2--GSM--- Μαρδοχαῖος
 1241. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 1242. πρὸς P--------- πρός
 1243. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1244. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1245. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 1246. ἠθέτησεν VAI-AAI3S- ἀθετέω
 1247. ὧν RR--GPN--- ὅς
 1248. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1249. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 1250. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1251. εὐνοῦχος N2--NSM--- εὐνοῦχος
 1252. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1253. φύλαξ N3K-NSM--- φύλαξ
 1254. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1255. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 1256. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1257. γὰρ X--------- γάρ
 1258. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 1259. εὑρίσκουσα V1--PAPNSF εὑρίσκω
 1260. χάριν N3--ASF--- χάρις
 1261. παρὰ P--------- παρά
 1262. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1263. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1264. βλεπόντων V1--PAPGPM βλέπω
 1265. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1266. Esth 2:16
 1267. καὶ C--------- καί
 1268. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 1269. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 1270. πρὸς P--------- πρός
 1271. Ἀρταξέρξην N1M-ASM--- Ἀρταξέρξης
 1272. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1273. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1274. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1275. δωδεκάτῳ A1--DSM--- δωδέκατος
 1276. μηνί N3--DSM--- μήν
 1277. ὅς RR--NSM--- ὅς
 1278. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1279. Αδαρ N---NSM--- Αδαρ
 1280. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1281. ἑβδόμῳ A1--DSN--- ἕβδομος
 1282. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 1283. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1284. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1285. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1286. Esth 2:17
 1287. καὶ C--------- καί
 1288. ἠράσθη VSI-API3S- ἐράω
 1289. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1290. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1291. Εσθηρ N---GSF--- Εσθηρ
 1292. καὶ C--------- καί
 1293. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 1294. χάριν N3--ASF--- χάρις
 1295. παρὰ P--------- παρά
 1296. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1297. τὰς RA--APF--- ὁ
 1298. παρθένους N2--APF--- παρθένος
 1299. καὶ C--------- καί
 1300. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 1301. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1302. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1303. διάδημα N3M-ASN--- διάδημα
 1304. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1305. γυναικεῖον A1A-ASN--- γυναικεῖος
 1306. Esth 2:18
 1307. καὶ C--------- καί
 1308. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1309. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1310. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1311. πότον N2--ASM--- πότος
 1312. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 1313. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1314. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 1315. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1316. καὶ C--------- καί
 1317. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1318. δυνάμεσιν N3I-DPF--- δύναμις
 1319. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1320. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1321. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1322. καὶ C--------- καί
 1323. ὕψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω
 1324. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1325. γάμους N2--APM--- γάμος
 1326. Εσθηρ N---GSF--- Εσθηρ
 1327. καὶ C--------- καί
 1328. ἄφεσιν N3I-ASF--- ἄφεσις
 1329. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1330. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1331. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1332. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1333. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1334. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1335. Esth 2:19
 1336. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1337. δὲ X--------- δέ
 1338. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1339. ἐθεράπευεν V1I-IAI3S- θεραπεύω
 1340. ἐν P--------- ἐν
 1341. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1342. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 1343. Esth 2:20
 1344. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1345. δὲ X--------- δέ
 1346. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 1347. οὐχ D--------- οὐ
 1348. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 1349. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1350. πατρίδα N3D-ASF--- πατρίς
 1351. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1352. οὕτως D--------- οὕτως
 1353. γὰρ X--------- γάρ
 1354. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 1355. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1356. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1357. φοβεῖσθαι V2--PMN--- φοβέω
 1358. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1359. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1360. καὶ C--------- καί
 1361. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 1362. τὰ RA--APN--- ὁ
 1363. προστάγματα N3M-APN--- πρόσταγμα
 1364. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1365. καθὼς D--------- καθώς
 1366. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1367. μετ' P--------- μετά
 1368. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1369. καὶ C--------- καί
 1370. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 1371. οὐ D--------- οὐ
 1372. μετήλλαξεν VAI-AAI3S- ἀλλάσσω μετα
 1373. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1374. ἀγωγὴν N1--ASF--- ἀγωγή
 1375. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1376. Esth 2:21
 1377. καὶ C--------- καί
 1378. ἐλυπήθησαν VCI-API3P- λυπέω
 1379. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1380. δύο M--------- δύο
 1381. εὐνοῦχοι N2--NPM--- εὐνοῦχος
 1382. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1383. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1384. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1385. ἀρχισωματοφύλακες N3K-NPM--- ἀρχισωματοφύλαξ
 1386. ὅτι C--------- ὅτι
 1387. προήχθη VQI-API3S- ἄγω προ
 1388. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1389. καὶ C--------- καί
 1390. ἐζήτουν V2I-IAI3P- ζητέω
 1391. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 1392. Ἀρταξέρξην N1M-ASM--- Ἀρταξέρξης
 1393. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1394. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1395. Esth 2:22
 1396. καὶ C--------- καί
 1397. ἐδηλώθη VCI-API3S- δηλόω
 1398. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 1399. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1400. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1401. καὶ C--------- καί
 1402. ἐσήμανεν VAI-AAI3S- σημαίνω
 1403. Εσθηρ N---DSF--- Εσθηρ
 1404. καὶ C--------- καί
 1405. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 1406. ἐνεφάνισεν VAI-AAI3S- φανίζω ἐν
 1407. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1408. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1409. τὰ RA--APN--- ὁ
 1410. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1411. ἐπιβουλῆς N1--GSF--- ἐπιβουλή
 1412. Esth 2:23
 1413. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1414. δὲ X--------- δέ
 1415. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1416. ἤτασεν VAI-AAI3S- ἐτάζω
 1417. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1418. δύο M--------- δύο
 1419. εὐνούχους N2--APM--- εὐνοῦχος
 1420. καὶ C--------- καί
 1421. ἐκρέμασεν VAI-AAI3S- κρεμάζω
 1422. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1423. καὶ C--------- καί
 1424. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 1425. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1426. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1427. καταχωρίσαι VA--AAN--- χωρίζω κατα
 1428. εἰς P--------- εἰς
 1429. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 1430. ἐν P--------- ἐν
 1431. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1432. βασιλικῇ A1--DSF--- βασιλικός
 1433. βιβλιοθήκῃ N1--DSF--- βιβλιοθήκη
 1434. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1435. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1436. εὐνοίας N1A-GSF--- εὔνοια
 1437. Μαρδοχαίου N2--GSM--- Μαρδοχαῖος
 1438. ἐν P--------- ἐν
 1439. ἐγκωμίῳ N2--DSN--- ἐγκώμιον
 1440. Esth 3:1
 1441. μετὰ P--------- μετά
 1442. δὲ X--------- δέ
 1443. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1444. ἐδόξασεν VAI-AAI3S- δοξάζω
 1445. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1446. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1447. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 1448. Αμαν N---ASM--- Αμαν
 1449. Αμαδαθου N2--GSM--- Αμαδαθος
 1450. Βουγαῖον N2--ASM--- Βουγαῖος
 1451. καὶ C--------- καί
 1452. ὕψωσεν VAI-AAI3S- ὑψόω
 1453. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1454. καὶ C--------- καί
 1455. ἐπρωτοβάθρει V2I-IAI3S- πρωτοβαθρέω
 1456. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1457. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1458. φίλων A1--GPM--- φίλος
 1459. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1460. Esth 3:2
 1461. καὶ C--------- καί
 1462. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1463. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1464. ἐν P--------- ἐν
 1465. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1466. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 1467. προσεκύνουν V2I-IAI3P- κυνέω προς
 1468. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1469. οὕτως D--------- οὕτως
 1470. γὰρ X--------- γάρ
 1471. προσέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω προς
 1472. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1473. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1474. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1475. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1476. δὲ X--------- δέ
 1477. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1478. οὐ D--------- οὐ
 1479. προσεκύνει V2I-IAI3S- κυνέω προς
 1480. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1481. Esth 3:3
 1482. καὶ C--------- καί
 1483. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 1484. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1485. ἐν P--------- ἐν
 1486. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1487. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 1488. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1489. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1490. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1491. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 1492. Μαρδοχαῖε N2--VSM--- Μαρδοχαῖος
 1493. τί RI--ASN--- τίς
 1494. παρακούεις V1--PAI2S- ἀκούω παρα
 1495. τὰ RA--APN--- ὁ
 1496. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1497. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1498. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1499. λεγόμενα V1--PMPAPN λέγω
 1500. Esth 3:4
 1501. καθ' P--------- κατά
 1502. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 1503. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1504. ἐλάλουν V2I-IAI3P- λαλέω
 1505. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1506. καὶ C--------- καί
 1507. οὐχ D--------- οὐ
 1508. ὑπήκουεν V1I-IAI3S- ἀκούω ὑπο
 1509. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1510. καὶ C--------- καί
 1511. ὑπέδειξαν VAI-AAI3P- δεικνύω ὑπο
 1512. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1513. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 1514. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 1515. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1516. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1517. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1518. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1519. ἀντιτασσόμενον V1--PMPASM τάσσω ἀντι
 1520. καὶ C--------- καί
 1521. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 1522. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1523. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1524. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1525. ὅτι C--------- ὅτι
 1526. Ιουδαῖός N2--NSM--- Ἰουδαῖος
 1527. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1528. Esth 3:5
 1529. καὶ C--------- καί
 1530. ἐπιγνοὺς VZ--AAPNSM γιγνώσκω ἐπι
 1531. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 1532. ὅτι C--------- ὅτι
 1533. οὐ D--------- οὐ
 1534. προσκυνεῖ V2--PAI3S- κυνέω προς
 1535. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1536. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 1537. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 1538. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1539. Esth 3:6
 1540. καὶ C--------- καί
 1541. ἐβουλεύσατο VAI-AMI3S- βουλεύω
 1542. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 1543. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1544. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1545. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1546. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1547. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 1548. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1549. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 1550. Esth 3:7
 1551. καὶ C--------- καί
 1552. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1553. ψήφισμα N3M-ASN--- ψήφισμα
 1554. ἐν P--------- ἐν
 1555. ἔτει N3E-DSN--- ἔτος
 1556. δωδεκάτῳ A1--DSN--- δωδέκατος
 1557. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1558. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 1559. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 1560. καὶ C--------- καί
 1561. ἔβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω
 1562. κλήρους N2--APM--- κλῆρος
 1563. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1564. ἐξ P--------- ἐκ
 1565. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1566. καὶ C--------- καί
 1567. μῆνα N3--ASM--- μήν
 1568. ἐκ P--------- ἐκ
 1569. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 1570. ὥστε C--------- ὥστε
 1571. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 1572. ἐν P--------- ἐν
 1573. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 1574. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1575. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1576. γένος N3E-ASN--- γένος
 1577. Μαρδοχαίου N2--GSM--- Μαρδοχαῖος
 1578. καὶ C--------- καί
 1579. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 1580. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1581. κλῆρος N2--NSM--- κλῆρος
 1582. εἰς P--------- εἰς
 1583. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1584. τεσσαρεσκαιδεκάτην A1--ASF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 1585. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1586. μηνός N3--GSM--- μήν
 1587. ὅς RR--NSM--- ὅς
 1588. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1589. Αδαρ N---NSM--- Αδαρ
 1590. Esth 3:8
 1591. καὶ C--------- καί
 1592. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1593. πρὸς P--------- πρός
 1594. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1595. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1596. Ἀρταξέρξην N1M-ASM--- Ἀρταξέρξης
 1597. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1598. ὑπάρχει V1--PAI3S- ἄρχω ὑπο
 1599. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 1600. διεσπαρμένον VM--XMPNSN σπείρω δια
 1601. ἐν P--------- ἐν
 1602. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1603. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 1604. ἐν P--------- ἐν
 1605. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1606. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1607. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 1608. σου RP--GS---- σύ
 1609. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1610. δὲ X--------- δέ
 1611. νόμοι N2--NPM--- νόμος
 1612. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1613. ἔξαλλοι A1B-NPM--- ἔξαλλος
 1614. παρὰ P--------- παρά
 1615. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1616. τὰ RA--APN--- ὁ
 1617. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1618. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1619. δὲ X--------- δέ
 1620. νόμων N2--GPM--- νόμος
 1621. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1622. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1623. παρακούουσιν V1--PAI3P- ἀκούω παρα
 1624. καὶ C--------- καί
 1625. οὐ D--------- οὐ
 1626. συμφέρει V1--PAI3S- φέρω συν
 1627. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1628. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1629. ἐᾶσαι VA--AAN--- ἐάω
 1630. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1631. Esth 3:9
 1632. εἰ C--------- εἰ
 1633. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 1634. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1635. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1636. δογματισάτω VA--AAD3S- δογματίζω
 1637. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 1638. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1639. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 1640. διαγράψω VF--FAI1S- γράφω δια
 1641. εἰς P--------- εἰς
 1642. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1643. γαζοφυλάκιον N2N-ASN--- γαζοφυλάκιον
 1644. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1645. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1646. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 1647. τάλαντα N2N-APN--- τάλαντον
 1648. μύρια A1A-APN--- μύριοι
 1649. Esth 3:10
 1650. καὶ C--------- καί
 1651. περιελόμενος VB--AMPNSM αἱρέω περι
 1652. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1653. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1654. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1655. δακτύλιον N2--ASM--- δακτύλιος
 1656. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 1657. εἰς P--------- εἰς
 1658. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 1659. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1660. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 1661. σφραγίσαι VA--AAN--- σφραγίζω
 1662. κατὰ P--------- κατά
 1663. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1664. γεγραμμένων VP--XMPGPN γράφω
 1665. κατὰ P--------- κατά
 1666. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1667. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 1668. Esth 3:11
 1669. καὶ C--------- καί
 1670. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1671. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1672. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1673. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1674. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 1675. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1676. μὲν X--------- μέν
 1677. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 1678. ἔχε V1--PAD2S- ἔχω
 1679. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1680. δὲ X--------- δέ
 1681. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 1682. χρῶ V3--PAI1S- χράω
 1683. ὡς C--------- ὡς
 1684. βούλει V1--PMI2S- βούλομαι
 1685. Esth 3:12
 1686. καὶ C--------- καί
 1687. ἐκλήθησαν VCI-API3P- καλέω
 1688. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1689. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 1690. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1691. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1692. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 1693. πρώτῳ A1--DSMS-- πρῶτος
 1694. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1695. τρισκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τρισκαιδέκατος
 1696. καὶ C--------- καί
 1697. ἔγραψαν VAI-AAI3P- γράφω
 1698. ὡς C--------- ὡς
 1699. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 1700. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 1701. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1702. στρατηγοῖς N2--DPM--- στρατηγός
 1703. καὶ C--------- καί
 1704. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1705. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 1706. κατὰ P--------- κατά
 1707. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1708. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 1709. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1710. Ἰνδικῆς N1--GSF--- Ἰνδική
 1711. ἕως P--------- ἕως
 1712. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1713. Αἰθιοπίας N1A-GSF--- Αἰθιοπία
 1714. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1715. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 1716. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 1717. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1718. χώραις N1A-DPF--- χώρα
 1719. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1720. τε X--------- τε
 1721. ἄρχουσι N3--DPM--- ἄρχων
 1722. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1723. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1724. κατὰ P--------- κατά
 1725. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1726. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1727. λέξιν N3I-ASF--- λέξις
 1728. δι' P--------- διά
 1729. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 1730. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1731. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1732. Esth 3:13
 1733. καὶ C--------- καί
 1734. ἀπεστάλη VDI-API3S- στέλλω ἀπο
 1735. διὰ P--------- διά
 1736. βιβλιαφόρων N2--GPM--- βιβλιαφόρος
 1737. εἰς P--------- εἰς
 1738. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1739. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 1740. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1741. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 1742. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1743. γένος N3E-ASN--- γένος
 1744. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1745. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 1746. ἐν P--------- ἐν
 1747. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1748. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 1749. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 1750. δωδεκάτου A1--GSM--- δωδέκατος
 1751. ὅς RR--NSM--- ὅς
 1752. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1753. Αδαρ N---NSM--- Αδαρ
 1754. καὶ C--------- καί
 1755. διαρπάσαι VA--AAN--- ἁρπάζω δια
 1756. τὰ RA--APN--- ὁ
 1757. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 1758. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1759. Esth 3:13a
 1760. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1761. δὲ X--------- δέ
 1762. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 1763. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1764. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1765. ἀντίγραφον N2N-NSN--- ἀντίγραφον
 1766. τόδε RD--NSN--- ὅδε
 1767. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1768. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1769. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 1770. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1771. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1772. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1773. Ἰνδικῆς N1--GSF--- Ἰνδική
 1774. ἕως P--------- ἕως
 1775. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1776. Αἰθιοπίας N1A-GSF--- Αἰθιοπία
 1777. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 1778. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 1779. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 1780. χωρῶν N1A-GPF--- χώρα
 1781. ἄρχουσι N3--DPM--- ἄρχων
 1782. καὶ C--------- καί
 1783. τοπάρχαις N1M-DPM--- τοπαρχής
 1784. ὑποτεταγμένοις VK--XMPDPM τάσσω ὑπο
 1785. τάδε RD--APN--- ὅδε
 1786. γράφει V1--PAI3S- γράφω
 1787. Esth 3:13b
 1788. πολλῶν A3--GPN--- πολύς
 1789. ἐπάρξας VA--AAPNSM ἄρχω ἐπι
 1790. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1791. καὶ C--------- καί
 1792. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1793. ἐπικρατήσας VA--AAPNSM κρατέω ἐπι
 1794. οἰκουμένης V2--PMPGSF οἰκέω
 1795. ἐβουλήθην VCI-API1S- βούλομαι
 1796. μὴ D--------- μή
 1797. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1798. θράσει N3--DSN--- θράσος
 1799. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1800. ἐξουσίας N1A-GSF--- ἐξουσία
 1801. ἐπαιρόμενος V1--PMPNSM αἴρω ἐπι
 1802. ἐπιεικέστερον A3H-ASM--- ἐπιεικής
 1803. δὲ X--------- δέ
 1804. καὶ C--------- καί
 1805. μετὰ P--------- μετά
 1806. ἠπιότητος N3--GSF--- ἠπιότης
 1807. ἀεὶ D--------- ἀεί
 1808. διεξάγων V1--PAPNSM ἄγω δια ἐκ
 1809. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1810. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1811. ὑποτεταγμένων VK--XMPGPM τάσσω ὑπο
 1812. ἀκυμάτους A1B-APM--- ἀκύματος
 1813. διὰ P--------- διά
 1814. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1815. καταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι κατα
 1816. βίους N2--APM--- βίος
 1817. τήν RA--ASF--- ὁ
 1818. τε X--------- τε
 1819. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1820. ἥμερον A1B-ASF--- ἥμερος
 1821. καὶ C--------- καί
 1822. πορευτὴν A1--ASF--- πορευτός
 1823. μέχρι P--------- μέχρι
 1824. περάτων N3T-GPN--- πέρας
 1825. παρεξόμενος VF--FMPNSM ἔχω παρα
 1826. ἀνανεώσασθαί VA--AMN--- νεόω ἀνα
 1827. τε X--------- τε
 1828. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1829. ποθουμένην V2--PMPASF ποθέω
 1830. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1831. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1832. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 1833. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 1834. Esth 3:13c
 1835. πυθομένου VB--AMPGSM πυνθάνομαι
 1836. δέ X--------- δέ
 1837. μου RP--GS---- ἐγώ
 1838. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1839. συμβούλων N2--GPM--- σύμβουλος
 1840. πῶς D--------- πῶς
 1841. ἂν X--------- ἄν
 1842. ἀχθείη VQ--APO3S- ἄγω
 1843. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1844. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1845. πέρας N3T-ASN--- πέρας
 1846. σωφροσύνῃ N1--DSF--- σωφροσύνη
 1847. παρ' P--------- παρά
 1848. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1849. διενέγκας VA--AAPNSM φέρω δια
 1850. καὶ C--------- καί
 1851. ἐν P--------- ἐν
 1852. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1853. εὐνοίᾳ N1A-DSF--- εὔνοια
 1854. ἀπαραλλάκτως D--------- ἀπαραλλάκτως
 1855. καὶ C--------- καί
 1856. βεβαίᾳ A1A-DSF--- βέβαιος
 1857. πίστει N3I-DSF--- πίστις
 1858. ἀποδεδειγμένος VK--XMPNSM δεικνύω ἀπο
 1859. καὶ C--------- καί
 1860. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 1861. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1862. βασιλειῶν N1A-GPF--- βασιλεία
 1863. γέρας N3--ASN--- γέρας
 1864. ἀπενηνεγμένος VK--XMPNSM φέρω ἀπο
 1865. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 1866. Esth 3:13d
 1867. ἐπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ἐπι
 1868. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1869. ἐν P--------- ἐν
 1870. πάσαις A1S-DPF--- πᾶς
 1871. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1872. κατὰ P--------- κατά
 1873. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1874. οἰκουμένην V2--PMPASF οἰκέω
 1875. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 1876. ἀναμεμεῖχθαι VK--XMN--- μίγνυμι ἀνα
 1877. δυσμενῆ A3H-ASM--- δυσμενής
 1878. λαόν N2--ASM--- λαός
 1879. τινα RI--ASM--- τις
 1880. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1881. νόμοις N2--DPM--- νόμος
 1882. ἀντίθετον A1B-ASM--- ἀντίθετος
 1883. πρὸς P--------- πρός
 1884. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1885. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 1886. τά RA--APN--- ὁ
 1887. τε X--------- τε
 1888. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1889. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 1890. παραπέμποντας V1--PAPAPM πέμπω παρα
 1891. διηνεκῶς D--------- διηνεκῶς
 1892. διατάγματα N3M-APN--- διάταγμα
 1893. πρὸς P--------- πρός
 1894. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1895. μὴ D--------- μή
 1896. κατατίθεσθαι V7--PMN--- τίθημι κατα
 1897. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1898. ὑφ' P--------- ὑπό
 1899. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1900. κατευθυνομένην VM--XMPASF εὐθύνω κατα
 1901. ἀμέμπτως D--------- ἀμέμπτως
 1902. συναρχίαν N1A-ASF--- συναρχία
 1903. Esth 3:13e
 1904. διειληφότες VX--XAPNPM λαμβάνω δια
 1905. οὖν X--------- οὖν
 1906. τόδε RD--ASN--- ὅδε
 1907. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1908. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 1909. μονώτατον A1--ASNS-- μόνος
 1910. ἐν P--------- ἐν
 1911. ἀντιπαραγωγῇ N1--DSF--- ἀντιπαραγωγή
 1912. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1913. διὰ P--------- διά
 1914. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1915. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 1916. κείμενον V5--PMPASN κεῖμαι
 1917. διαγωγὴν N1--ASF--- διαγωγή
 1918. νόμων N2--GPM--- νόμος
 1919. ξενίζουσαν V1--PAPASF ξενίζω
 1920. παραλλάσσον V1--PAPASN ἀλλάσσω παρα
 1921. καὶ C--------- καί
 1922. δυσνοοῦν V2--PAPASN δυσνοέω
 1923. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1924. ἡμετέροις A1A-DPN--- ἡμέτερος
 1925. πράγμασιν N3M-DPN--- πρᾶγμα
 1926. τὰ RA--APN--- ὁ
 1927. χείριστα A1--APNS-- κακός
 1928. συντελοῦν V2--PAPASN τελέω συν
 1929. κακὰ A1--APN--- κακός
 1930. καὶ C--------- καί
 1931. πρὸς P--------- πρός
 1932. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1933. μὴ D--------- μή
 1934. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1935. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 1936. εὐσταθείας N1A-ASF--- εὐστάθεια
 1937. τυγχάνειν V1--PAN--- τυγχάνω
 1938. Esth 3:13f
 1939. προστετάχαμεν VX--XAI1P- τάσσω προς
 1940. οὖν X--------- οὖν
 1941. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1942. σημαινομένους V1--PMPAPM σημαίνω
 1943. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1944. ἐν P--------- ἐν
 1945. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1946. γεγραμμένοις VP--XMPDPN γράφω
 1947. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1948. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 1949. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1950. τεταγμένου VK--XMPGSM τάσσω
 1951. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1952. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1953. πραγμάτων N3M-GPN--- πρᾶγμα
 1954. καὶ C--------- καί
 1955. δευτέρου A1A-GSM--- δεύτερος
 1956. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 1957. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1958. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1959. σὺν P--------- σύν
 1960. γυναιξὶ N3K-DPF--- γυνή
 1961. καὶ C--------- καί
 1962. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 1963. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 1964. ὁλορριζεὶ D--------- ὁλορριζί
 1965. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1966. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1967. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 1968. μαχαίραις N1--DPF--- μάχαιρα
 1969. ἄνευ P--------- ἄνευ
 1970. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1971. οἴκτου N2--GSM--- οἶκτος
 1972. καὶ C--------- καί
 1973. φειδοῦς N3--GSF--- φειδώ
 1974. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1975. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 1976. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1977. δωδεκάτου A1--GSM--- δωδέκατος
 1978. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 1979. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 1980. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1981. ἐνεστῶτος VXI-XAPGSN ἵστημι ἐν
 1982. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 1983. Esth 3:13g
 1984. ὅπως C--------- ὅπως
 1985. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1986. πάλαι D--------- πάλαι
 1987. καὶ C--------- καί
 1988. νῦν D--------- νῦν
 1989. δυσμενεῖς A3H-NPM--- δυσμενής
 1990. ἐν P--------- ἐν
 1991. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1992. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 1993. βιαίως D--------- βιαίως
 1994. εἰς P--------- εἰς
 1995. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1996. ᾅδην N1M-ASM--- ᾅδης
 1997. κατελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι κατα
 1998. εἰς P--------- εἰς
 1999. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2000. μετέπειτα D--------- μετέπειτα
 2001. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2002. εὐσταθῆ A3H-APN--- εὐσταθής
 2003. καὶ C--------- καί
 2004. ἀτάραχα A1B-APN--- ἀτάραχος
 2005. παρέχωσιν V1--PAS3P- ἔχω παρα
 2006. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2007. διὰ P--------- διά
 2008. τέλους N3E-GSN--- τέλος
 2009. τὰ RA--APN--- ὁ
 2010. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 2011. Esth 3:14
 2012. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2013. δὲ X--------- δέ
 2014. ἀντίγραφα N2N-NPN--- ἀντίγραφον
 2015. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2016. ἐπιστολῶν N1--GPF--- ἐπιστολή
 2017. ἐξετίθετο V7I-IMI3S- τίθημι ἐκ
 2018. κατὰ P--------- κατά
 2019. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2020. καὶ C--------- καί
 2021. προσετάγη VDI-API3S- τάσσω προς
 2022. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 2023. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2024. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2025. ἑτοίμους A1--APM--- ἕτοιμος
 2026. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 2027. εἰς P--------- εἰς
 2028. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2029. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2030. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 2031. Esth 3:15
 2032. ἐσπεύδετο V1I-IPI3S- σπεύδω
 2033. δὲ X--------- δέ
 2034. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2035. πρᾶγμα N3M-NSN--- πρᾶγμα
 2036. καὶ D--------- καί
 2037. εἰς P--------- εἰς
 2038. Σουσαν N---AS---- Σουσαν
 2039. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2040. δὲ X--------- δέ
 2041. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2042. καὶ C--------- καί
 2043. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 2044. ἐκωθωνίζοντο V1I-IMI3P- κωθωνίζω
 2045. ἐταράσσετο V1I-IMI3S- ταράσσω
 2046. δὲ X--------- δέ
 2047. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2048. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 2049. Esth 4:1
 2050. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2051. δὲ X--------- δέ
 2052. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 2053. ἐπιγνοὺς VZ--AAPNSM γιγνώσκω ἐπι
 2054. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2055. συντελούμενον V2--PMPASN τελέω συν
 2056. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 2057. τὰ RA--APN--- ὁ
 2058. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 2059. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2060. καὶ C--------- καί
 2061. ἐνεδύσατο VAI-AMI3S- δύω ἐν
 2062. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 2063. καὶ C--------- καί
 2064. κατεπάσατο VAI-AMI3S- πάσσω κατα
 2065. σποδὸν N2--ASM--- σποδός
 2066. καὶ C--------- καί
 2067. ἐκπηδήσας VA--AAPNSM πηδάω ἐκ
 2068. διὰ P--------- διά
 2069. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2070. πλατείας A3U-GSF--- πλατύς
 2071. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2072. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2073. ἐβόα V3I-IAI3S- βοάω
 2074. φωνῇ N1--DSF--- φωνή
 2075. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 2076. αἴρεται V1--PMI3S- αἴρω
 2077. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 2078. μηδὲν A3P-NSN--- μηδείς
 2079. ἠδικηκός VX--XAPNSN ἀδικέω
 2080. Esth 4:2
 2081. καὶ C--------- καί
 2082. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2083. ἕως P--------- ἕως
 2084. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2085. πύλης N1--GSF--- πύλη
 2086. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2087. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2088. καὶ C--------- καί
 2089. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 2090. οὐ D--------- οὐ
 2091. γὰρ X--------- γάρ
 2092. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2093. ἐξὸν V9--PAPNSN εἰμί ἐκ
 2094. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2095. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 2096. εἰς P--------- εἰς
 2097. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2098. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 2099. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 2100. ἔχοντι V1--PAPDSM ἔχω
 2101. καὶ C--------- καί
 2102. σποδόν N2--ASM--- σποδός
 2103. Esth 4:3
 2104. καὶ C--------- καί
 2105. ἐν P--------- ἐν
 2106. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 2107. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 2108. οὗ D--------- οὗ
 2109. ἐξετίθετο V7I-IPI3S- τίθημι ἐκ
 2110. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2111. γράμματα N3M-NPN--- γράμμα
 2112. κραυγὴ N1--NSF--- κραυγή
 2113. καὶ C--------- καί
 2114. κοπετὸς N2--NSM--- κοπετός
 2115. καὶ C--------- καί
 2116. πένθος N3E-NSN--- πένθος
 2117. μέγα A1P-NSN--- μέγας
 2118. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2119. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 2120. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 2121. καὶ C--------- καί
 2122. σποδὸν N2--ASM--- σποδός
 2123. ἔστρωσαν VAI-AAI3P- στρώννυμι
 2124. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 2125. Esth 4:4
 2126. καὶ C--------- καί
 2127. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2128. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2129. ἅβραι N1A-NPF--- ἅβρα
 2130. καὶ C--------- καί
 2131. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2132. εὐνοῦχοι N2--NPM--- εὐνοῦχος
 2133. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2134. βασιλίσσης N1S-GSF--- βασίλισσα
 2135. καὶ C--------- καί
 2136. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 2137. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2138. καὶ C--------- καί
 2139. ἐταράχθη VQI-API3S- ταράσσω
 2140. ἀκούσασα VA--AAPNSF ἀκούω
 2141. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2142. γεγονὸς VX--XAPASN γίγνομαι
 2143. καὶ C--------- καί
 2144. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2145. στολίσαι VA--AAN--- στολίζω
 2146. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2147. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 2148. καὶ C--------- καί
 2149. ἀφελέσθαι VB--AMN--- αἱρέω ἀπο
 2150. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2151. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2152. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 2153. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2154. δὲ X--------- δέ
 2155. οὐκ D--------- οὐ
 2156. ἐπείσθη VSI-API3S- πείθω
 2157. Esth 4:5
 2158. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2159. δὲ X--------- δέ
 2160. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 2161. προσεκαλέσατο VAI-AMI3S- καλέω προς
 2162. Αχραθαῖον N2--ASM--- Αχραθαῖος
 2163. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2164. εὐνοῦχον N2--ASM--- εὐνοῦχος
 2165. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2166. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2167. παρειστήκει VXI-XAI3S- ἵστημι παρα
 2168. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2169. καὶ C--------- καί
 2170. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2171. μαθεῖν VB--AAN--- μανθάνω
 2172. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2173. παρὰ P--------- παρά
 2174. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2175. Μαρδοχαίου N2--GSM--- Μαρδοχαῖος
 2176. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2177. ἀκριβές A3H-ASN--- ἀκριβής
 2178. Esth 4:7
 2179. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2180. δὲ X--------- δέ
 2181. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 2182. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 2183. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2184. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2185. γεγονὸς VX--XAPASN γίγνομαι
 2186. καὶ C--------- καί
 2187. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2188. ἐπαγγελίαν N1A-ASF--- ἐπαγγελία
 2189. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2190. ἐπηγγείλατο VAI-AMI3S- ἀγγέλλω ἐπι
 2191. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 2192. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2193. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2194. εἰς P--------- εἰς
 2195. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2196. γάζαν N1S-ASF--- γάζα
 2197. ταλάντων N2--GPN--- τάλαντον
 2198. μυρίων A1A-GPN--- μύριοι
 2199. ἵνα C--------- ἵνα
 2200. ἀπολέσῃ VA--AAS3S- ὀλλύω ἀπο
 2201. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2202. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 2203. Esth 4:8
 2204. καὶ C--------- καί
 2205. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2206. ἀντίγραφον N2N-ASN--- ἀντίγραφον
 2207. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2208. ἐν P--------- ἐν
 2209. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 2210. ἐκτεθὲν VC--APPASN τίθημι ἐκ
 2211. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2212. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2213. ἀπολέσθαι VA--AMN--- ὀλλύω ἀπο
 2214. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2215. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2216. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2217. δεῖξαι VA--AAN--- δεικνύω
 2218. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2219. Εσθηρ N---DSF--- Εσθηρ
 2220. καὶ C--------- καί
 2221. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2222. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2223. ἐντείλασθαι VA--AMN--- τέλλω ἐν
 2224. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2225. εἰσελθούσῃ VB--AAPDSF ἔρχομαι εἰς
 2226. παραιτήσασθαι VA--AMN--- αἰτέω παρα
 2227. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2228. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2229. καὶ C--------- καί
 2230. ἀξιῶσαι VA--AAN--- ἀξιόω
 2231. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2232. περὶ P--------- περί
 2233. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2234. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2235. μνησθεῖσα VS--APPNSF μιμνήσκω
 2236. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 2237. ταπεινώσεώς N3I-GSF--- ταπείνωσις
 2238. σου RP--GS---- σύ
 2239. ὡς C--------- ὡς
 2240. ἐτράφης VDI-API2S- τρέφω
 2241. ἐν P--------- ἐν
 2242. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2243. μου RP--GS---- ἐγώ
 2244. διότι C--------- διότι
 2245. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 2246. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2247. δευτερεύων V1--PAPNSM δευτερεύω
 2248. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2249. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2250. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2251. καθ' P--------- κατά
 2252. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2253. εἰς P--------- εἰς
 2254. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 2255. ἐπικάλεσαι VA--AMD2S- καλέω ἐπι
 2256. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2257. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2258. καὶ C--------- καί
 2259. λάλησον VA--AAD2S- λαλέω
 2260. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2261. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 2262. περὶ P--------- περί
 2263. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2264. καὶ C--------- καί
 2265. ῥῦσαι VA--AMD2S- ῥύομαι
 2266. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2267. ἐκ P--------- ἐκ
 2268. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2269. Esth 4:9
 2270. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 2271. δὲ X--------- δέ
 2272. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2273. Αχραθαῖος N2--NSM--- Αχραθαῖος
 2274. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 2275. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2276. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2277. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2278. λόγους N2--APM--- λόγος
 2279. τούτους RD--APM--- οὗτος
 2280. Esth 4:10
 2281. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2282. δὲ X--------- δέ
 2283. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 2284. πρὸς P--------- πρός
 2285. Αχραθαῖον N2--ASM--- Αχραθαῖος
 2286. πορεύθητι VC--APD2S- πορεύομαι
 2287. πρὸς P--------- πρός
 2288. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 2289. καὶ C--------- καί
 2290. εἰπὸν VBI-AAD2S- εἶπον
 2291. ὅτι C--------- ὅτι
 2292. Esth 4:11
 2293. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2294. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 2295. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2296. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2297. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 2298. γινώσκει V1--PAI3S- γιγνώσκω
 2299. ὅτι C--------- ὅτι
 2300. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2301. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2302. ἢ C--------- ἤ
 2303. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 2304. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2305. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 2306. πρὸς P--------- πρός
 2307. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2308. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2309. εἰς P--------- εἰς
 2310. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2311. αὐλὴν N1--ASF--- αὐλή
 2312. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2313. ἐσωτέραν A1A-ASFC-- ἐσώτερος
 2314. ἄκλητος A1B-NSF--- ἄκλητος
 2315. οὐκ D--------- οὐ
 2316. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2317. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2318. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 2319. πλὴν D--------- πλήν
 2320. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 2321. ἐκτείνει V1--PAI3S- τείνω ἐκ
 2322. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2323. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2324. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2325. χρυσῆν A1C-ASF--- χρυσοῦς
 2326. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 2327. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 2328. σωθήσεται VC--FPI3S- σώζω
 2329. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 2330. οὐ D--------- οὐ
 2331. κέκλημαι VM--XMI1S- καλέω
 2332. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 2333. πρὸς P--------- πρός
 2334. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2335. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2336. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 2337. αὗται RD--NPF--- ἑαυτοῦ
 2338. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 2339. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 2340. Esth 4:12
 2341. καὶ C--------- καί
 2342. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 2343. Αχραθαῖος N2--NSM--- Αχραθαῖος
 2344. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 2345. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2346. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2347. λόγους N2--APM--- λόγος
 2348. Εσθηρ N---GSF--- Εσθηρ
 2349. Esth 4:13
 2350. καὶ C--------- καί
 2351. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2352. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 2353. πρὸς P--------- πρός
 2354. Αχραθαῖον N2--ASM--- Αχραθαῖος
 2355. πορεύθητι VC--APD2S- πορεύομαι
 2356. καὶ C--------- καί
 2357. εἰπὸν VBI-AAD2S- εἶπον
 2358. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2359. Εσθηρ N---VSF--- Εσθηρ
 2360. μὴ D--------- μή
 2361. εἴπῃς VB--AAS2S- λέγω
 2362. σεαυτῇ RD--DSF--- σεαυτοῦ
 2363. ὅτι C--------- ὅτι
 2364. σωθήσῃ VC--FPI2S- σώζω
 2365. μόνη A1--NSF--- μόνος
 2366. ἐν P--------- ἐν
 2367. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2368. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 2369. παρὰ P--------- παρά
 2370. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2371. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2372. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 2373. Esth 4:14
 2374. ὡς C--------- ὡς
 2375. ὅτι C--------- ὅτι
 2376. ἐὰν C--------- ἐάν
 2377. παρακούσῃς VA--AAS2S- ἀκούω παρα
 2378. ἐν P--------- ἐν
 2379. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 2380. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2381. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2382. ἄλλοθεν D--------- ἄλλοθεν
 2383. βοήθεια N1A-NSF--- βοήθεια
 2384. καὶ C--------- καί
 2385. σκέπη N1--NSF--- σκέπη
 2386. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2387. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2388. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 2389. σὺ RP--NS---- σύ
 2390. δὲ X--------- δέ
 2391. καὶ C--------- καί
 2392. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2393. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 2394. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2395. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 2396. σου RP--GS---- σύ
 2397. ἀπολεῖσθε VF2-FPI2P- ὀλλύω ἀπο
 2398. καὶ D--------- καί
 2399. τίς RI--NSM--- τίς
 2400. οἶδεν VX--XAI3S- οἶδα
 2401. εἰ C--------- εἰ
 2402. εἰς P--------- εἰς
 2403. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2404. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 2405. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2406. ἐβασίλευσας VAI-AAI2S- βασιλεύω
 2407. Esth 4:15
 2408. καὶ C--------- καί
 2409. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2410. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 2411. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2412. ἥκοντα V1--PAPASM ἥκω
 2413. πρὸς P--------- πρός
 2414. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2415. πρὸς P--------- πρός
 2416. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 2417. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 2418. Esth 4:16
 2419. βαδίσας VA--AAPNSM βαδίζω
 2420. ἐκκλησίασον VA--AAD2S- ἐκκλησιάζω
 2421. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2422. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 2423. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2424. ἐν P--------- ἐν
 2425. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 2426. καὶ C--------- καί
 2427. νηστεύσατε VA--AAD2P- νηστεύω
 2428. ἐπ' P--------- ἐπί
 2429. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 2430. καὶ C--------- καί
 2431. μὴ D--------- μή
 2432. φάγητε VB--AAS2P- ἐσθίω
 2433. μηδὲ C--------- μηδέ
 2434. πίητε VB--AAS2P- πίνω
 2435. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2436. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2437. τρεῖς M---APF--- τρεῖς
 2438. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 2439. καὶ C--------- καί
 2440. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2441. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 2442. δὲ X--------- δέ
 2443. καὶ C--------- καί
 2444. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2445. ἅβραι N1A-NPF--- ἅβρα
 2446. μου RP--GS---- ἐγώ
 2447. ἀσιτήσομεν VF--FAI1P- ἀσιτέω
 2448. καὶ C--------- καί
 2449. τότε D--------- τότε
 2450. εἰσελεύσομαι VF--FMI1S- ἔρχομαι εἰς
 2451. πρὸς P--------- πρός
 2452. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2453. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2454. παρὰ P--------- παρά
 2455. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2456. νόμον N2--ASM--- νόμος
 2457. ἐὰν C--------- ἐάν
 2458. καὶ D--------- καί
 2459. ἀπολέσθαι VA--AMN--- ὀλλύω ἀπο
 2460. με RP--AS---- ἐγώ
 2461. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 2462. Esth 4:17
 2463. καὶ C--------- καί
 2464. βαδίσας VA--AAPNSM βαδίζω
 2465. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 2466. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2467. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2468. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 2469. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2470. Εσθηρ N2--NSF--- Εσθηρ
 2471. Esth 4:17a
 2472. καὶ C--------- καί
 2473. ἐδεήθη VCI-API3S- δέω
 2474. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2475. μνημονεύων V1--PAPNSM μνημονεύω
 2476. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2477. τὰ RA--APN--- ὁ
 2478. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2479. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2480. καὶ C--------- καί
 2481. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2482. Esth 4:17b
 2483. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2484. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2485. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2486. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 2487. κρατῶν V2--PAPNSM κρατέω
 2488. ὅτι C--------- ὅτι
 2489. ἐν P--------- ἐν
 2490. ἐξουσίᾳ N1A-DSF--- ἐξουσία
 2491. σου RP--GS---- σύ
 2492. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2493. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 2494. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2495. καὶ C--------- καί
 2496. οὐκ D--------- οὐ
 2497. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2498. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2499. ἀντιδοξῶν VF--FAPNSM δοκέω ἀντι
 2500. σοι RP--DS---- σύ
 2501. ἐν P--------- ἐν
 2502. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2503. θέλειν V1--PAN--- θέλω
 2504. σε RP--AS---- σύ
 2505. σῶσαι VA--AAN--- σώζω
 2506. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2507. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2508. Esth 4:17c
 2509. ὅτι C--------- ὅτι
 2510. σὺ RP--NS---- σύ
 2511. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2512. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2513. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 2514. καὶ C--------- καί
 2515. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2516. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2517. καὶ C--------- καί
 2518. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2519. θαυμαζόμενον V1--PMPASN θαυμάζω
 2520. ἐν P--------- ἐν
 2521. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2522. ὑπ' P--------- ὑπό
 2523. οὐρανὸν N2--ASM--- οὐρανός
 2524. καὶ C--------- καί
 2525. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2526. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2527. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2528. καὶ C--------- καί
 2529. οὐκ D--------- οὐ
 2530. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2531. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2532. ἀντιτάξεταί VF--FMI3S- τάσσω ἀντι
 2533. σοι RP--DS---- σύ
 2534. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2535. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2536. Esth 4:17d
 2537. σὺ RP--NS---- σύ
 2538. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2539. γινώσκεις V1--PAI2S- γιγνώσκω
 2540. σὺ RP--NS---- σύ
 2541. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 2542. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2543. ὅτι C--------- ὅτι
 2544. οὐκ D--------- οὐ
 2545. ἐν P--------- ἐν
 2546. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 2547. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2548. ἐν P--------- ἐν
 2549. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 2550. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2551. ἐν P--------- ἐν
 2552. φιλοδοξίᾳ N1A-DSF--- φιλοδοξία
 2553. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 2554. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2555. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2556. μὴ D--------- μή
 2557. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 2558. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2559. ὑπερήφανον N2--ASM--- ὑπερήφανος
 2560. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 2561. ὅτι C--------- ὅτι
 2562. ηὐδόκουν V2I-IAI1S- εὐδοκέω
 2563. φιλεῖν V2--PAN--- φιλέω
 2564. πέλματα N3M-APN--- πέλμα
 2565. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 2566. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2567. πρὸς P--------- πρός
 2568. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 2569. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2570. Esth 4:17e
 2571. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2572. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 2573. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2574. ἵνα C--------- ἵνα
 2575. μὴ D--------- μή
 2576. θῶ VE--AAS1S- τίθημι
 2577. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2578. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 2579. ὑπεράνω P--------- ὑπεράνω
 2580. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2581. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2582. καὶ C--------- καί
 2583. οὐ D--------- οὐ
 2584. προσκυνήσω VF--FAI1S- κυνέω προς
 2585. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 2586. πλὴν P--------- πλήν
 2587. σοῦ RP--GS---- σύ
 2588. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2589. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2590. μου RP--GS---- ἐγώ
 2591. καὶ C--------- καί
 2592. οὐ D--------- οὐ
 2593. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 2594. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 2595. ἐν P--------- ἐν
 2596. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 2597. Esth 4:17f
 2598. καὶ C--------- καί
 2599. νῦν D--------- νῦν
 2600. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2601. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2602. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2603. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2604. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2605. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2606. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2607. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 2608. φεῖσαι VA--AMD2S- φείδομαι
 2609. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2610. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2611. σου RP--GS---- σύ
 2612. ὅτι C--------- ὅτι
 2613. ἐπιβλέπουσιν V1--PAI3P- βλέπω ἐπι
 2614. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2615. εἰς P--------- εἰς
 2616. καταφθορὰν N1A-ASF--- καταφθορά
 2617. καὶ C--------- καί
 2618. ἐπεθύμησαν VAI-AAI3P- θυμέω ἐπι
 2619. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 2620. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2621. ἐξ P--------- ἐκ
 2622. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 2623. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 2624. σου RP--GS---- σύ
 2625. Esth 4:17g
 2626. μὴ D--------- μή
 2627. ὑπερίδῃς VB--AAS2S- ὁράω ὑπερ
 2628. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2629. μερίδα N3D-ASF--- μερίς
 2630. σου RP--GS---- σύ
 2631. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2632. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 2633. ἐλυτρώσω VAI-AMI2S- λυτρόω
 2634. ἐκ P--------- ἐκ
 2635. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2636. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2637. Esth 4:17h
 2638. ἐπάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω ἐπι
 2639. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2640. δεήσεώς N3I-GSF--- δέησις
 2641. μου RP--GS---- ἐγώ
 2642. καὶ C--------- καί
 2643. ἱλάσθητι VC--APD2S- ἱλάσκομαι
 2644. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2645. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 2646. σου RP--GS---- σύ
 2647. καὶ C--------- καί
 2648. στρέψον VA--AAD2S- στρέφω
 2649. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2650. πένθος N3E-ASN--- πένθος
 2651. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2652. εἰς P--------- εἰς
 2653. εὐωχίαν N1A-ASF--- εὐωχία
 2654. ἵνα C--------- ἵνα
 2655. ζῶντες V3--PAPNPM ζάω
 2656. ὑμνῶμέν V2--PAS1P- ὑμνέω
 2657. σου RP--GS---- σύ
 2658. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2659. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 2660. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2661. καὶ C--------- καί
 2662. μὴ D--------- μή
 2663. ἀφανίσῃς VA--AAS2S- ἵζω ἀπο ἀνα
 2664. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2665. αἰνούντων V2--PAPGPM αἰνέω
 2666. σοι RP--DS---- σύ
 2667. Esth 4:17i
 2668. καὶ C--------- καί
 2669. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2670. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2671. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω ἐκ
 2672. ἐξ P--------- ἐκ
 2673. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 2674. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2675. ὅτι C--------- ὅτι
 2676. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 2677. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2678. ἐν P--------- ἐν
 2679. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 2680. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2681. Esth 4:17k
 2682. καὶ C--------- καί
 2683. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 2684. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2685. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 2686. κατέφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω κατα
 2687. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2688. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2689. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2690. ἐν P--------- ἐν
 2691. ἀγῶνι N3W-DSM--- ἀγών
 2692. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 2693. κατειλημμένη VP--XMPNSF λαμβάνω κατα
 2694. καὶ C--------- καί
 2695. ἀφελομένη VB--AMPNSF αἱρέω ἀπο
 2696. τὰ RA--APN--- ὁ
 2697. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 2698. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2699. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 2700. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2701. ἐνεδύσατο VAI-AMI3S- δύω ἐν
 2702. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 2703. στενοχωρίας N1A-GSF--- στενοχωρία
 2704. καὶ C--------- καί
 2705. πένθους N3E-GSN--- πένθος
 2706. καὶ C--------- καί
 2707. ἀντὶ P--------- ἀντί
 2708. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2709. ὑπερηφάνων N2--GPM--- ὑπερήφανος
 2710. ἡδυσμάτων N3M-GPN--- ἥδυσμα
 2711. σποδοῦ N2--GSM--- σποδός
 2712. καὶ C--------- καί
 2713. κοπριῶν N1A-GPF--- κοπρία
 2714. ἔπλησεν VAI-AAI3S- πίμπλημι
 2715. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2716. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 2717. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2718. καὶ C--------- καί
 2719. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2720. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 2721. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2722. ἐταπείνωσεν VAI-AAI3S- ταπεινόω
 2723. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2724. καὶ C--------- καί
 2725. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2726. τόπον N2--ASM--- τόπος
 2727. κόσμου N2--GSM--- κόσμος
 2728. ἀγαλλιάματος N3M-GSN--- ἀγαλλίαμα
 2729. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2730. ἔπλησε VAI-AAI3S- πίμπλημι
 2731. στρεπτῶν A1--GPF--- στρεπτός
 2732. τριχῶν N3--GPF--- θρίξ
 2733. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2734. καὶ C--------- καί
 2735. ἐδεῖτο V2I-IMI3S- δέω
 2736. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2737. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2738. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2739. καὶ C--------- καί
 2740. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2741. Esth 4:17l
 2742. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 2743. μου RP--GS---- ἐγώ
 2744. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2745. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 2746. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2747. σὺ RP--NS---- σύ
 2748. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2749. μόνος A1--NSM--- μόνος
 2750. βοήθησόν VA--AAD2S- βοηθέω
 2751. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2752. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2753. μόνῃ A1--DSF--- μόνος
 2754. καὶ C--------- καί
 2755. μὴ D--------- μή
 2756. ἐχούσῃ V1--PAPDSF ἔχω
 2757. βοηθὸν N2--ASM--- βοηθός
 2758. εἰ C--------- εἰ
 2759. μὴ D--------- μή
 2760. σέ RP--AS---- σύ
 2761. ὅτι C--------- ὅτι
 2762. κίνδυνός N2--NSM--- κίνδυνος
 2763. μου RP--GS---- ἐγώ
 2764. ἐν P--------- ἐν
 2765. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2766. μου RP--GS---- ἐγώ
 2767. Esth 4:17m
 2768. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2769. ἤκουον V1I-IAI1S- ἀκούω
 2770. ἐκ P--------- ἐκ
 2771. γενετῆς N1--GSF--- γενετή
 2772. μου RP--GS---- ἐγώ
 2773. ἐν P--------- ἐν
 2774. φυλῇ N1--DSF--- φυλή
 2775. πατριᾶς N1A-GSF--- πατριά
 2776. μου RP--GS---- ἐγώ
 2777. ὅτι C--------- ὅτι
 2778. σύ RP--NS---- σύ
 2779. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2780. ἔλαβες VBI-AAI2S- λαμβάνω
 2781. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2782. Ισραηλ N2--ASM--- Ἰσραήλ
 2783. ἐκ P--------- ἐκ
 2784. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 2785. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2786. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2787. καὶ C--------- καί
 2788. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2789. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 2790. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2791. ἐκ P--------- ἐκ
 2792. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 2793. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2794. προγόνων N2--GPM--- πρόγονος
 2795. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2796. εἰς P--------- εἰς
 2797. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 2798. αἰώνιον A1B-ASF--- αἰώνιος
 2799. καὶ C--------- καί
 2800. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 2801. αὐτοῖς RD--DPN--- αὐτός
 2802. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2803. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 2804. Esth 4:17n
 2805. καὶ C--------- καί
 2806. νῦν D--------- νῦν
 2807. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 2808. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 2809. σου RP--GS---- σύ
 2810. καὶ C--------- καί
 2811. παρέδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι παρα
 2812. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2813. εἰς P--------- εἰς
 2814. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2815. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2816. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 2817. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2818. ἀνθ' P--------- ἀντί
 2819. ὧν RR--GPM--- ὅς
 2820. ἐδοξάσαμεν VAI-AAI1P- δοξάζω
 2821. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2822. θεοὺς N2--APM--- θεός
 2823. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2824. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 2825. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2826. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2827. Esth 4:17o
 2828. καὶ C--------- καί
 2829. νῦν D--------- νῦν
 2830. οὐχ D--------- οὐ
 2831. ἱκανώθησαν VC--API3P- ἱκανόομαι
 2832. ἐν P--------- ἐν
 2833. πικρασμῷ N2--DSM--- πικρασμός
 2834. δουλείας N1A-GSF--- δουλεία
 2835. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2836. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2837. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 2838. τὰς RA--APF--- ὁ
 2839. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2840. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2841. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2842. τὰς RA--APF--- ὁ
 2843. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 2844. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2845. εἰδώλων N2N-GPN--- εἴδωλον
 2846. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2847. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 2848. ὁρισμὸν N2--ASM--- ὁρισμός
 2849. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 2850. σου RP--GS---- σύ
 2851. καὶ C--------- καί
 2852. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 2853. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 2854. σου RP--GS---- σύ
 2855. καὶ C--------- καί
 2856. ἐμφράξαι VA--AAN--- φράσσω ἐν
 2857. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2858. αἰνούντων V2--PAPGPM αἰνέω
 2859. σοι RP--DS---- σύ
 2860. καὶ C--------- καί
 2861. σβέσαι VA--AAN--- σβέννυμι
 2862. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2863. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2864. σου RP--GS---- σύ
 2865. καὶ C--------- καί
 2866. θυσιαστήριόν N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 2867. σου RP--GS---- σύ
 2868. Esth 4:17p
 2869. καὶ C--------- καί
 2870. ἀνοῖξαι VA--AAN--- οἴγω ἀνα
 2871. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2872. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2873. εἰς P--------- εἰς
 2874. ἀρετὰς N1--APF--- ἀρετή
 2875. ματαίων A1A-GPM--- μάταιος
 2876. καὶ C--------- καί
 2877. θαυμασθῆναι VC--APN--- θαυμάζω
 2878. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2879. σάρκινον A1--ASM--- σάρκινος
 2880. εἰς P--------- εἰς
 2881. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2882. Esth 4:17q
 2883. μὴ D--------- μή
 2884. παραδῷς VO--AAS2S- δίδωμι παρα
 2885. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2886. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2887. σκῆπτρόν N2N-ASN--- σκῆπτρον
 2888. σου RP--GS---- σύ
 2889. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2890. μὴ D--------- μή
 2891. οὖσιν V9--PAPDPM εἰμί
 2892. καὶ C--------- καί
 2893. μὴ D--------- μή
 2894. καταγελασάτωσαν VA--AAD3P- γελάω κατα
 2895. ἐν P--------- ἐν
 2896. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2897. πτώσει N3I-DSF--- πτῶσις
 2898. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2899. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2900. στρέψον VA--AAD2S- στρέφω
 2901. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2902. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 2903. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2904. ἐπ' P--------- ἐπί
 2905. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2906. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2907. δὲ X--------- δέ
 2908. ἀρξάμενον VA--AMPASM ἄρχω
 2909. ἐφ' P--------- ἐπί
 2910. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2911. παραδειγμάτισον VA--AAD2S- δειγματίζω παρα
 2912. Esth 4:17r
 2913. μνήσθητι VS--APD2S- μιμνήσκω
 2914. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2915. γνώσθητι VS--APD2S- γιγνώσκω
 2916. ἐν P--------- ἐν
 2917. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2918. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 2919. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2920. καὶ C--------- καί
 2921. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 2922. θάρσυνον VA--AAD2S- θαρσύνω
 2923. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2924. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2925. θεῶν N2--GPM--- θεός
 2926. καὶ C--------- καί
 2927. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2928. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 2929. ἐπικρατῶν V2--PAPNSM κρατέω ἐπι
 2930. Esth 4:17s
 2931. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 2932. λόγον N2--ASM--- λόγος
 2933. εὔρυθμον A1B-ASM--- εὔρυθμος
 2934. εἰς P--------- εἰς
 2935. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2936. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 2937. μου RP--GS---- ἐγώ
 2938. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2939. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2940. λέοντος N3--GSM--- λέων
 2941. καὶ C--------- καί
 2942. μετάθες VE--AAD2S- τίθημι μετα
 2943. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2944. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 2945. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2946. εἰς P--------- εἰς
 2947. μῖσος N3--ASN--- μῖσος
 2948. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2949. πολεμοῦντος V2--PAPGSM πολεμέω
 2950. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2951. εἰς P--------- εἰς
 2952. συντέλειαν N1A-ASF--- συντέλεια
 2953. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2954. καὶ C--------- καί
 2955. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2956. ὁμονοούντων V2--PAPGPM ὁμονοέω
 2957. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2958. Esth 4:17t
 2959. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2960. δὲ X--------- δέ
 2961. ῥῦσαι VA--AMD2S- ῥύομαι
 2962. ἐν P--------- ἐν
 2963. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2964. σου RP--GS---- σύ
 2965. καὶ C--------- καί
 2966. βοήθησόν VA--AAD2S- βοηθέω
 2967. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2968. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2969. μόνῃ A1--DSF--- μόνος
 2970. καὶ C--------- καί
 2971. μὴ D--------- μή
 2972. ἐχούσῃ V1--PAPDSF ἔχω
 2973. εἰ C--------- εἰ
 2974. μὴ D--------- μή
 2975. σέ RP--AS---- σύ
 2976. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2977. Esth 4:17u
 2978. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 2979. γνῶσιν N3I-ASF--- γνῶσις
 2980. ἔχεις V1--PAI2S- ἔχω
 2981. καὶ C--------- καί
 2982. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 2983. ὅτι C--------- ὅτι
 2984. ἐμίσησα VAI-AAI1S- μισέω
 2985. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 2986. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 2987. καὶ C--------- καί
 2988. βδελύσσομαι V1--PMI1S- βδελύσσω
 2989. κοίτην N1--ASF--- κοίτη
 2990. ἀπεριτμήτων A1B-GPM--- ἀπερίτμητος
 2991. καὶ C--------- καί
 2992. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 2993. ἀλλοτρίου A1A-GSM--- ἀλλότριος
 2994. Esth 4:17w
 2995. σὺ RP--NS---- σύ
 2996. οἶδας VX--XAI2S- οἶδα
 2997. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2998. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 2999. μου RP--GS---- ἐγώ
 3000. ὅτι C--------- ὅτι
 3001. βδελύσσομαι V1--PMI1S- βδελύσσω
 3002. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3003. σημεῖον N2--ASN--- σημεῖον
 3004. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3005. ὑπερηφανίας N1A-GSF--- ὑπερηφανία
 3006. μου RP--GS---- ἐγώ
 3007. ὅ RR--NSN--- ὅς
 3008. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3009. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3010. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3011. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 3012. μου RP--GS---- ἐγώ
 3013. ἐν P--------- ἐν
 3014. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 3015. ὀπτασίας N1A-GSF--- ὀπτασία
 3016. μου RP--GS---- ἐγώ
 3017. βδελύσσομαι V1--PMI1S- βδελύσσω
 3018. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 3019. ὡς C--------- ὡς
 3020. ῥάκος N3--ASN--- ῥάκος
 3021. καταμηνίων A1A-GPM--- καταμήνιος
 3022. καὶ C--------- καί
 3023. οὐ D--------- οὐ
 3024. φορῶ V2--PAI1S- φορέω
 3025. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 3026. ἐν P--------- ἐν
 3027. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 3028. ἡσυχίας N1A-GSF--- ἡσυχία
 3029. μου RP--GS---- ἐγώ
 3030. Esth 4:17x
 3031. καὶ C--------- καί
 3032. οὐκ D--------- οὐ
 3033. ἔφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω
 3034. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3035. δούλη N1--NSF--- δούλη
 3036. σου RP--GS---- σύ
 3037. τράπεζαν N1S-ASF--- τράπεζα
 3038. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 3039. καὶ C--------- καί
 3040. οὐκ D--------- οὐ
 3041. ἐδόξασα VAI-AAI1S- δοξάζω
 3042. συμπόσιον A1A-ASN--- συμπόσιον
 3043. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3044. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3045. ἔπιον VBI-AAI1S- πίνω
 3046. οἶνον N2--ASM--- οἶνος
 3047. σπονδῶν N1--GPF--- σπονδή
 3048. Esth 4:17y
 3049. καὶ C--------- καί
 3050. οὐκ D--------- οὐ
 3051. ηὐφράνθη VCI-API3S- εὐφραίνω
 3052. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3053. δούλη N1--NSF--- δούλη
 3054. σου RP--GS---- σύ
 3055. ἀφ' P--------- ἀπό
 3056. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3057. μεταβολῆς N1--GSF--- μεταβολή
 3058. μου RP--GS---- ἐγώ
 3059. μέχρι P--------- μέχρι
 3060. νῦν D--------- νῦν
 3061. πλὴν D--------- πλήν
 3062. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3063. σοί RP--DS---- σύ
 3064. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3065. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3066. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3067. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 3068. Esth 4:17z
 3069. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3070. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3071. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3072. ἰσχύων V1--PAPNSM ἰσχύω
 3073. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3074. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3075. εἰσάκουσον VA--AAD2S- ἀκούω εἰς
 3076. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 3077. ἀπηλπισμένων VT--XMPGPM ἐλπίζω ἀπο
 3078. καὶ C--------- καί
 3079. ῥῦσαι VA--AMD2S- ῥύομαι
 3080. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3081. ἐκ P--------- ἐκ
 3082. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3083. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3084. πονηρευομένων V1--PMPGPM πονηρεύομαι
 3085. καὶ C--------- καί
 3086. ῥῦσαί VA--AMD2S- ῥύομαι
 3087. με RP--AS---- ἐγώ
 3088. ἐκ P--------- ἐκ
 3089. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3090. φόβου N2--GSM--- φόβος
 3091. μου RP--GS---- ἐγώ
 3092. Esth 5:1
 3093. καὶ C--------- καί
 3094. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 3095. ἐν P--------- ἐν
 3096. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3097. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3098. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3099. τρίτῃ A1--DSF--- τρίτος
 3100. ὡς C--------- ὡς
 3101. ἐπαύσατο VAI-AMI3S- παύω
 3102. προσευχομένη V1--PMPNSF εὔχομαι προς
 3103. ἐξεδύσατο VAI-AMI3S- δύω ἐκ
 3104. τὰ RA--APN--- ὁ
 3105. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3106. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3107. θεραπείας N1A-GSF--- θεραπεία
 3108. καὶ C--------- καί
 3109. περιεβάλετο VBI-AMI3S- βάλλω περι
 3110. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3111. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3112. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3113. Esth 5:1a
 3114. καὶ C--------- καί
 3115. γενηθεῖσα VC--APPNSF γίγνομαι
 3116. ἐπιφανὴς A3H-NSF--- ἐπιφανής
 3117. ἐπικαλεσαμένη VA--AMPNSF καλέω ἐπι
 3118. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3119. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 3120. ἐπόπτην N1M-ASM--- ἐπόπτης
 3121. θεὸν N2--ASM--- θεός
 3122. καὶ C--------- καί
 3123. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 3124. παρέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 3125. τὰς RA--APF--- ὁ
 3126. δύο M--------- δύο
 3127. ἅβρας N1A-APF--- ἅβρα
 3128. καὶ C--------- καί
 3129. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3130. μὲν X--------- μέν
 3131. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 3132. ἐπηρείδετο V1I-IMI3S- ἐρείδω ἐπι
 3133. ὡς C--------- ὡς
 3134. τρυφερευομένη V1--PMPNSF τρυφερεύομαι
 3135. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3136. δὲ X--------- δέ
 3137. ἑτέρα A1A-NSF--- ἕτερος
 3138. ἐπηκολούθει V2I-IAI3S- ἀκολουθέω ἐπι
 3139. κουφίζουσα V1--PAPNSF κουφίζω
 3140. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3141. ἔνδυσιν N3I-ASF--- ἔνδυσις
 3142. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3143. Esth 5:1b
 3144. καὶ C--------- καί
 3145. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 3146. ἐρυθριῶσα V3--PAPNSF ἐρυθριάω
 3147. ἀκμῇ N1--DSF--- ἀκμή
 3148. κάλλους N3E-GSN--- κάλλος
 3149. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3150. καὶ C--------- καί
 3151. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3152. πρόσωπον N2N-NSN--- πρόσωπον
 3153. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3154. ἱλαρὸν A1A-NSN--- ἱλαρός
 3155. ὡς C--------- ὡς
 3156. προσφιλές A3H-NSN--- προσφιλής
 3157. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3158. δὲ X--------- δέ
 3159. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3160. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3161. ἀπεστενωμένη VM--XMPNSF στενόω ἀπο
 3162. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3163. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3164. φόβου N2--GSM--- φόβος
 3165. Esth 5:1c
 3166. καὶ C--------- καί
 3167. εἰσελθοῦσα VB--AAPNSF ἔρχομαι εἰς
 3168. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 3169. τὰς RA--APF--- ὁ
 3170. θύρας N1A-APF--- θύρα
 3171. κατέστη VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 3172. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3173. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3174. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3175. καὶ C--------- καί
 3176. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3177. ἐκάθητο V1I-IAI3S- ἧμαι κατα
 3178. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3179. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3180. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 3181. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3182. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3183. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3184. καὶ C--------- καί
 3185. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 3186. στολὴν N1--ASF--- στολή
 3187. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3188. ἐπιφανείας N1A-GSF--- ἐπιφανεία
 3189. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3190. ἐνεδεδύκει VXI-YAI3S- δύω ἐν
 3191. ὅλος A1--NSM--- ὅλος
 3192. διὰ P--------- διά
 3193. χρυσοῦ N2--GSM--- χρυσός
 3194. καὶ C--------- καί
 3195. λίθων N2--GPM--- λίθος
 3196. πολυτελῶν A3--GPM--- πολυτελής
 3197. καὶ C--------- καί
 3198. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3199. φοβερὸς A1A-NSM--- φοβερός
 3200. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3201. Esth 5:1d
 3202. καὶ C--------- καί
 3203. ἄρας VA--AAPNSM αἴρω
 3204. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3205. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3206. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3207. πεπυρωμένον VM--XMPASN πυρόω
 3208. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 3209. ἐν P--------- ἐν
 3210. ἀκμῇ N1--DSF--- ἀκμή
 3211. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 3212. ἔβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω
 3213. καὶ C--------- καί
 3214. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3215. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3216. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 3217. καὶ C--------- καί
 3218. μετέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω μετα
 3219. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3220. χρῶμα N3M-ASN--- χρῶμα
 3221. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3222. ἐν P--------- ἐν
 3223. ἐκλύσει N3I-DSF--- ἔκλυσις
 3224. καὶ C--------- καί
 3225. κατεπέκυψεν VAI-AAI3S- κύπτω κατα ἐπι
 3226. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3227. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3228. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3229. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3230. ἅβρας N1A-GSF--- ἅβρα
 3231. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3232. προπορευομένης V1--PMPGSF πορεύομαι προ
 3233. Esth 5:1e
 3234. καὶ C--------- καί
 3235. μετέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω μετα
 3236. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3237. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3238. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3239. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 3240. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3241. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3242. εἰς P--------- εἰς
 3243. πραΰτητα N3--ASF--- πραΰτης
 3244. καὶ C--------- καί
 3245. ἀγωνιάσας VA--AAPNSM ἀγωνιάω
 3246. ἀνεπήδησεν VAI-AAI3S- πηδάω ἀνα
 3247. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3248. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3249. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 3250. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3251. καὶ C--------- καί
 3252. ἀνέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω ἀνα
 3253. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3254. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3255. τὰς RA--APF--- ὁ
 3256. ἀγκάλας N1--APF--- ἀγκάλη
 3257. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3258. μέχρις P--------- μέχρι
 3259. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3260. κατέστη VHI-AAI3S- ἵστημι κατα
 3261. καὶ C--------- καί
 3262. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 3263. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3264. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 3265. εἰρηνικοῖς A1--DPM--- εἰρηνικός
 3266. καὶ C--------- καί
 3267. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3268. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3269. Esth 5:1f
 3270. τί RI--NSN--- τίς
 3271. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3272. Εσθηρ N---VSF--- Εσθηρ
 3273. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3274. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3275. ἀδελφός N2--NSM--- ἀδελφός
 3276. σου RP--GS---- σύ
 3277. θάρσει V2--PAD2S- θαρρέω
 3278. οὐ D--------- οὐ
 3279. μὴ D--------- μή
 3280. ἀποθάνῃς VB--AAS2S- θνήσκω ἀπο
 3281. ὅτι C--------- ὅτι
 3282. κοινὸν A1--NSN--- κοινός
 3283. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3284. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 3285. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3286. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3287. πρόσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι προς
 3288. Esth 5:2
 3289. καὶ C--------- καί
 3290. ἄρας VA--AAPNSM αἴρω
 3291. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3292. χρυσῆν A1C-ASF--- χρυσοῦς
 3293. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 3294. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 3295. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3296. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3297. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 3298. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3299. καὶ C--------- καί
 3300. ἠσπάσατο VAI-AMI3S- ἀσπάζομαι
 3301. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3302. καὶ C--------- καί
 3303. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3304. λάλησόν VA--AAD2S- λαλέω
 3305. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3306. Esth 5:2a
 3307. καὶ C--------- καί
 3308. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3309. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3310. εἶδόν VAI-AAI1S- ὁράω
 3311. σε RP--AS---- σύ
 3312. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3313. ὡς C--------- ὡς
 3314. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 3315. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3316. καὶ C--------- καί
 3317. ἐταράχθη VQI-API3S- ταράσσω
 3318. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3319. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3320. μου RP--GS---- ἐγώ
 3321. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3322. φόβου N2--GSM--- φόβος
 3323. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3324. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 3325. σου RP--GS---- σύ
 3326. ὅτι C--------- ὅτι
 3327. θαυμαστὸς A1--NSM--- θαυμαστός
 3328. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 3329. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3330. καὶ C--------- καί
 3331. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3332. πρόσωπόν N2N-NSN--- πρόσωπον
 3333. σου RP--GS---- σύ
 3334. χαρίτων N3T-GPF--- χάρις
 3335. μεστόν A1--NSN--- μεστός
 3336. Esth 5:2b
 3337. ἐν P--------- ἐν
 3338. δὲ X--------- δέ
 3339. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3340. διαλέγεσθαι V1--PMN--- λέγω δια
 3341. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3342. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3343. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3344. ἐκλύσεως N3I-GSF--- ἔκλυσις
 3345. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3346. καὶ C--------- καί
 3347. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3348. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3349. ἐταράσσετο V1I-IMI3S- ταράσσω
 3350. καὶ C--------- καί
 3351. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 3352. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3353. θεραπεία N1A-NSF--- θεραπεία
 3354. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3355. παρεκάλει V2I-IAI3S- καλέω παρα
 3356. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3357. Esth 5:3
 3358. καὶ C--------- καί
 3359. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3360. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3361. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3362. τί RI--ASN--- τίς
 3363. θέλεις V1--PAI2S- θέλω
 3364. Εσθηρ N---VSF--- Εσθηρ
 3365. καὶ C--------- καί
 3366. τί RI--NSN--- τίς
 3367. σού RP--GS---- σύ
 3368. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3369. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3370. ἀξίωμα N3M-NSN--- ἀξίωμα
 3371. ἕως P--------- ἕως
 3372. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3373. ἡμίσους A3U-GSN--- ἥμισυς
 3374. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3375. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3376. μου RP--GS---- ἐγώ
 3377. καὶ C--------- καί
 3378. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3379. σοι RP--DS---- σύ
 3380. Esth 5:4
 3381. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3382. δὲ X--------- δέ
 3383. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 3384. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 3385. μου RP--GS---- ἐγώ
 3386. ἐπίσημος A1B-NSF--- ἐπίσημος
 3387. σήμερόν D--------- σήμερον
 3388. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3389. εἰ C--------- εἰ
 3390. οὖν X--------- οὖν
 3391. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 3392. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3393. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3394. ἐλθάτω VA--AAD3S- ἔρχομαι
 3395. καὶ C--------- καί
 3396. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3397. καὶ C--------- καί
 3398. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3399. εἰς P--------- εἰς
 3400. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3401. δοχήν N1--ASF--- δοχή
 3402. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3403. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 3404. σήμερον D--------- σήμερον
 3405. Esth 5:5
 3406. καὶ C--------- καί
 3407. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3408. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3409. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3410. κατασπεύσατε VA--AAD2P- σπεύδω κατα
 3411. Αμαν N---ASM--- Αμαν
 3412. ὅπως C--------- ὅπως
 3413. ποιήσωμεν VA--AAS1P- ποιέω
 3414. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3415. λόγον N2--ASM--- λόγος
 3416. Εσθηρ N---GSF--- Εσθηρ
 3417. καὶ C--------- καί
 3418. παραγίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι παρα
 3419. ἀμφότεροι A1--NPM--- ἀμφότεροι
 3420. εἰς P--------- εἰς
 3421. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3422. δοχήν N1--ASF--- δοχή
 3423. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3424. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3425. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 3426. Esth 5:6
 3427. ἐν P--------- ἐν
 3428. δὲ X--------- δέ
 3429. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3430. πότῳ N2N-DSN--- πότος
 3431. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3432. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3433. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3434. πρὸς P--------- πρός
 3435. Εσθηρ N---ASF--- Εσθηρ
 3436. τί RI--NSN--- τίς
 3437. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3438. βασίλισσα N1--VSF--- βασίλισσα
 3439. Εσθηρ N---VSF--- Εσθηρ
 3440. καὶ C--------- καί
 3441. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3442. σοι RP--DS---- σύ
 3443. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 3444. ἀξιοῖς V4--PAI2S- ἀξιόω
 3445. Esth 5:7
 3446. καὶ C--------- καί
 3447. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3448. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3449. αἴτημά N3M-NSN--- αἴτημα
 3450. μου RP--GS---- ἐγώ
 3451. καὶ C--------- καί
 3452. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3453. ἀξίωμά N3M-NSN--- ἀξίωμα
 3454. μου RP--GS---- ἐγώ
 3455. Esth 5:8
 3456. εἰ C--------- εἰ
 3457. εὗρον VB--AAI1S- εὑρίσκω
 3458. χάριν N3--ASF--- χάρις
 3459. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3460. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3461. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3462. ἐλθάτω VA--AAD3S- ἔρχομαι
 3463. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3464. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3465. καὶ C--------- καί
 3466. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3467. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3468. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3469. αὔριον D--------- αὔριον
 3470. εἰς P--------- εἰς
 3471. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3472. δοχήν N1--ASF--- δοχή
 3473. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3474. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 3475. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3476. καὶ C--------- καί
 3477. αὔριον D--------- αὔριον
 3478. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 3479. τὰ RA--APN--- ὁ
 3480. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 3481. Esth 5:9
 3482. καὶ C--------- καί
 3483. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 3484. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3485. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3486. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3487. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3488. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3489. ὑπερχαρὴς A3--NSM--- ὑπερχαρής
 3490. εὐφραινόμενος V1--PMPNSM εὐφραίνω
 3491. ἐν P--------- ἐν
 3492. δὲ X--------- δέ
 3493. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3494. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 3495. Αμαν N---ASM--- Αμαν
 3496. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 3497. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3498. Ιουδαῖον N2--ASM--- Ἰουδαῖος
 3499. ἐν P--------- ἐν
 3500. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3501. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 3502. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 3503. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3504. Esth 5:10
 3505. καὶ C--------- καί
 3506. εἰσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι εἰς
 3507. εἰς P--------- εἰς
 3508. τὰ RA--APN--- ὁ
 3509. ἴδια A1A-APN--- ἴδιος
 3510. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 3511. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3512. φίλους A1--APM--- φίλος
 3513. καὶ C--------- καί
 3514. Ζωσαραν N---ASF--- Ζωσαρα
 3515. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3516. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 3517. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3518. Esth 5:11
 3519. καὶ C--------- καί
 3520. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 3521. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3522. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3523. πλοῦτον N2--ASM--- πλοῦτος
 3524. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3525. καὶ C--------- καί
 3526. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3527. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3528. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3529. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3530. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3531. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3532. περιέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι περι
 3533. καὶ C--------- καί
 3534. ὡς C--------- ὡς
 3535. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3536. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3537. πρωτεύειν V1--PAN--- πρωτεύω
 3538. καὶ C--------- καί
 3539. ἡγεῖσθαι V2--PMN--- ἡγέομαι
 3540. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3541. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 3542. Esth 5:12
 3543. καὶ C--------- καί
 3544. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3545. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3546. οὐ D--------- οὐ
 3547. κέκληκεν VX--XAI3S- καλέω
 3548. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3549. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 3550. μετὰ P--------- μετά
 3551. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3552. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3553. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 3554. εἰς P--------- εἰς
 3555. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3556. δοχὴν N1--ASF--- δοχή
 3557. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3558. ἢ C--------- ἤ
 3559. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 3560. καὶ C--------- καί
 3561. εἰς P--------- εἰς
 3562. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3563. αὔριον D--------- αὔριον
 3564. κέκλημαι VM--XMI1S- καλέω
 3565. Esth 5:13
 3566. καὶ C--------- καί
 3567. ταῦτά RD--NPN--- οὗτος
 3568. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3569. οὐκ D--------- οὐ
 3570. ἀρέσκει V1--PAI3S- ἀρέσκω
 3571. ὅταν D--------- ὅταν
 3572. ἴδω VB--AAS1S- ὁράω
 3573. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 3574. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3575. Ιουδαῖον N2--ASM--- Ἰουδαῖος
 3576. ἐν P--------- ἐν
 3577. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3578. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 3579. Esth 5:14
 3580. καὶ C--------- καί
 3581. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3582. πρὸς P--------- πρός
 3583. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3584. Ζωσαρα N---NSF--- Ζωσαρα
 3585. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3586. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3587. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3588. καὶ C--------- καί
 3589. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3590. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 3591. κοπήτω VA--AAD3S- κόπτω
 3592. σοι RP--DS---- σύ
 3593. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 3594. πηχῶν N3U-GPM--- πῆχυς
 3595. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 3596. ὄρθρου N2--GSM--- ὄρθρος
 3597. δὲ X--------- δέ
 3598. εἰπὸν VA--AAD2S- εἶπον
 3599. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3600. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3601. καὶ C--------- καί
 3602. κρεμασθήτω VS--APD3S- κρεμάζω
 3603. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 3604. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3605. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3606. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 3607. σὺ RP--NS---- σύ
 3608. δὲ X--------- δέ
 3609. εἴσελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι εἰς
 3610. εἰς P--------- εἰς
 3611. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3612. δοχὴν N1--ASF--- δοχή
 3613. σὺν P--------- σύν
 3614. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3615. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3616. καὶ C--------- καί
 3617. εὐφραίνου V1--PMD2S- εὐφραίνω
 3618. καὶ C--------- καί
 3619. ἤρεσεν VAI-AAI3S- ἀρέσκω
 3620. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3621. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 3622. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3623. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 3624. καὶ C--------- καί
 3625. ἡτοιμάσθη VCI-API3S- ἑτοιμάζω
 3626. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3627. ξύλον N2N-NSN--- ξύλον
 3628. Esth 6:1
 3629. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3630. δὲ X--------- δέ
 3631. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3632. ἀπέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 3633. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3634. ὕπνον N2--ASM--- ὕπνος
 3635. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3636. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3637. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3638. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3639. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 3640. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 3641. καὶ C--------- καί
 3642. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3643. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3644. διδασκάλῳ N2--DSM--- διδάσκαλος
 3645. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3646. εἰσφέρειν V1--PAN--- φέρω εἰς
 3647. γράμματα N3M-APN--- γράμμα
 3648. μνημόσυνα N2N-APN--- μνημόσυνον
 3649. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3650. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 3651. ἀναγινώσκειν V1--PAN--- γιγνώσκω ἀνα
 3652. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3653. Esth 6:2
 3654. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 3655. δὲ X--------- δέ
 3656. τὰ RA--APN--- ὁ
 3657. γράμματα N3M-APN--- γράμμα
 3658. τὰ RA--APN--- ὁ
 3659. γραφέντα VD--APPAPN γράφω
 3660. περὶ P--------- περί
 3661. Μαρδοχαίου N2--GSM--- Μαρδοχαῖος
 3662. ὡς C--------- ὡς
 3663. ἀπήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀπο
 3664. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3665. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3666. περὶ P--------- περί
 3667. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3668. δύο M--------- δύο
 3669. εὐνούχων N2--GPM--- εὐνοῦχος
 3670. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3671. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3672. ἐν P--------- ἐν
 3673. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3674. φυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω
 3675. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3676. καὶ C--------- καί
 3677. ζητῆσαι VA--AAN--- ζητέω
 3678. ἐπιβαλεῖν VB--AAN--- βάλλω ἐπι
 3679. τὰς RA--APF--- ὁ
 3680. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 3681. Ἀρταξέρξῃ N1M-DSM--- Ἀρταξέρξης
 3682. Esth 6:3
 3683. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3684. δὲ X--------- δέ
 3685. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3686. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3687. τίνα RI--ASF--- τίς
 3688. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3689. ἢ C--------- ἤ
 3690. χάριν N3--ASF--- χάρις
 3691. ἐποιήσαμεν VAI-AAI1P- ποιέω
 3692. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3693. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 3694. καὶ C--------- καί
 3695. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3696. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3697. διάκονοι N2--NPM--- διάκονος
 3698. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3699. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3700. οὐκ D--------- οὐ
 3701. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 3702. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3703. οὐδέν A3--ASN--- οὐδείς
 3704. Esth 6:4
 3705. ἐν P--------- ἐν
 3706. δὲ X--------- δέ
 3707. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3708. πυνθάνεσθαι V1--PMN--- πυνθάνομαι
 3709. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3710. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3711. περὶ P--------- περί
 3712. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3713. εὐνοίας N1A-GSF--- εὔνοια
 3714. Μαρδοχαίου N2--GSM--- Μαρδοχαῖος
 3715. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3716. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3717. ἐν P--------- ἐν
 3718. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3719. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 3720. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3721. δὲ X--------- δέ
 3722. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3723. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3724. τίς RI--NSM--- τίς
 3725. ἐν P--------- ἐν
 3726. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3727. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 3728. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3729. δὲ X--------- δέ
 3730. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3731. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 3732. εἰπεῖν VB--AAN--- λέγω
 3733. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3734. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 3735. κρεμάσαι VA--AAN--- κρεμάζω
 3736. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3737. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 3738. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3739. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3740. ξύλῳ N2N-DSN--- ξύλον
 3741. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 3742. ἡτοίμασεν VAI-AAI3S- ἑτοιμάζω
 3743. Esth 6:5
 3744. καὶ C--------- καί
 3745. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3746. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3747. διάκονοι N2--NPM--- διάκονος
 3748. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3749. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3750. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3751. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3752. ἕστηκεν VXI-XAI3S- ἵστημι
 3753. ἐν P--------- ἐν
 3754. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3755. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 3756. καὶ C--------- καί
 3757. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3758. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3759. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3760. καλέσατε VA--AAD2P- καλέω
 3761. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3762. Esth 6:6
 3763. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3764. δὲ X--------- δέ
 3765. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3766. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3767. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3768. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 3769. τί RI--ASN--- τίς
 3770. ποιήσω VF--FAI1S- ποιέω
 3771. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3772. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 3773. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3774. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3775. θέλω V1--PAI1S- θέλω
 3776. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 3777. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3778. δὲ X--------- δέ
 3779. ἐν P--------- ἐν
 3780. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 3781. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3782. τίνα RI--ASM--- τίς
 3783. θέλει V1--PAI3S- θέλω
 3784. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3785. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3786. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 3787. εἰ C--------- εἰ
 3788. μὴ D--------- μή
 3789. ἐμέ RP--AS---- ἐγώ
 3790. Esth 6:7
 3791. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3792. δὲ X--------- δέ
 3793. πρὸς P--------- πρός
 3794. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3795. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3796. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 3797. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3798. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3799. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3800. θέλει V1--PAI3S- θέλω
 3801. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 3802. Esth 6:8
 3803. ἐνεγκάτωσαν VA--AAD3P- φέρω
 3804. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3805. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 3806. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3807. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3808. στολὴν N1--ASF--- στολή
 3809. βυσσίνην A1--ASF--- βύσσινος
 3810. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3811. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3812. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3813. περιβάλλεται V1--PMI3S- βάλλω περι
 3814. καὶ C--------- καί
 3815. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 3816. ἐφ' P--------- ἐπί
 3817. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3818. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3819. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3820. ἐπιβαίνει V1--PAI3S- βαίνω ἐπι
 3821. Esth 6:9
 3822. καὶ C--------- καί
 3823. δότω VO--AAD3S- δίδωμι
 3824. ἑνὶ A3--DSM--- εἷς
 3825. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3826. φίλων A1--GPM--- φίλος
 3827. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3828. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 3829. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3830. ἐνδόξων A1B-GPM--- ἔνδοξος
 3831. καὶ C--------- καί
 3832. στολισάτω VA--AAD3S- στολίζω
 3833. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3834. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 3835. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3836. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3837. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3838. ἀγαπᾷ V3--PAI3S- ἀγαπάω
 3839. καὶ C--------- καί
 3840. ἀναβιβασάτω VA--AAD3S- βιβάζω ἀνα
 3841. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3842. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3843. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3844. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 3845. καὶ C--------- καί
 3846. κηρυσσέτω V1--PAD3S- κηρύσσω
 3847. διὰ P--------- διά
 3848. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3849. πλατείας N1A-GSF--- πλατεῖα
 3850. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3851. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3852. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3853. οὕτως D--------- οὕτως
 3854. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3855. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3856. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 3857. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3858. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3859. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3860. δοξάζει V1--PAI3S- δοξάζω
 3861. Esth 6:10
 3862. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3863. δὲ X--------- δέ
 3864. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3865. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3866. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3867. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 3868. καθὼς D--------- καθώς
 3869. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 3870. οὕτως D--------- οὕτως
 3871. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 3872. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3873. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 3874. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3875. Ιουδαίῳ N2--DSM--- Ἰουδαῖος
 3876. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3877. θεραπεύοντι V1--PAPDSM θεραπεύω
 3878. ἐν P--------- ἐν
 3879. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3880. αὐλῇ N1--DSF--- αὐλή
 3881. καὶ C--------- καί
 3882. μὴ D--------- μή
 3883. παραπεσάτω VA--AAD3S- πίπτω παρα
 3884. σου RP--GS---- σύ
 3885. λόγος N2--NSM--- λόγος
 3886. ὧν RR--GPM--- ὅς
 3887. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 3888. Esth 6:11
 3889. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3890. δὲ X--------- δέ
 3891. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3892. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3893. στολὴν N1--ASF--- στολή
 3894. καὶ C--------- καί
 3895. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3896. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 3897. καὶ C--------- καί
 3898. ἐστόλισεν VAI-AAI3S- στολίζω
 3899. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3900. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 3901. καὶ C--------- καί
 3902. ἀνεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω ἀνα
 3903. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3904. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3905. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3906. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 3907. καὶ C--------- καί
 3908. διῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια
 3909. διὰ P--------- διά
 3910. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3911. πλατείας N1A-GSF--- πλατεῖα
 3912. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3913. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3914. καὶ C--------- καί
 3915. ἐκήρυσσεν VAI-AAI3S- κηρύσσω
 3916. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3917. οὕτως D--------- οὕτως
 3918. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3919. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3920. ἀνθρώπῳ N2--DSM--- ἄνθρωπος
 3921. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3922. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3923. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 3924. θέλει V1--PAI3S- θέλω
 3925. δοξάσαι VA--AAN--- δοξάζω
 3926. Esth 6:12
 3927. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3928. δὲ X--------- δέ
 3929. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3930. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 3931. εἰς P--------- εἰς
 3932. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3933. αὐλήν N1--ASF--- αὐλή
 3934. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3935. δὲ X--------- δέ
 3936. ὑπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ὑπο
 3937. εἰς P--------- εἰς
 3938. τὰ RA--APN--- ὁ
 3939. ἴδια A1A-APN--- ἴδιος
 3940. λυπούμενος V2--PMPNSM λυπέω
 3941. κατὰ P--------- κατά
 3942. κεφαλῆς N1--GSF--- κεφαλή
 3943. Esth 6:13
 3944. καὶ C--------- καί
 3945. διηγήσατο VAI-AMI3S- ἡγέομαι δια
 3946. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 3947. τὰ RA--APN--- ὁ
 3948. συμβεβηκότα VX--XAPAPN βαίνω συν
 3949. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3950. Ζωσαρα N---DSF--- Ζωσαρα
 3951. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3952. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 3953. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3954. καὶ C--------- καί
 3955. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3956. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 3957. καὶ C--------- καί
 3958. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3959. πρὸς P--------- πρός
 3960. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3961. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3962. φίλοι A1--NPM--- φίλος
 3963. καὶ C--------- καί
 3964. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3965. γυνή N3K-NSF--- γυνή
 3966. εἰ C--------- εἰ
 3967. ἐκ P--------- ἐκ
 3968. γένους N3E-GSN--- γένος
 3969. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 3970. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 3971. ἦρξαι VA--AAN--- ἄρχω
 3972. ταπεινοῦσθαι V4--PMN--- ταπεινόω
 3973. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3974. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3975. πεσὼν VB--AAPNSM πίπτω
 3976. πεσῇ VF--FMI2S- πίπτω
 3977. οὐ D--------- οὐ
 3978. μὴ D--------- μή
 3979. δύνῃ V6--PMI2S- δύναμαι
 3980. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3981. ἀμύνασθαι VA--AMN--- ἀμύνω
 3982. ὅτι C--------- ὅτι
 3983. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3984. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 3985. μετ' P--------- μετά
 3986. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3987. Esth 6:14
 3988. ἔτι D--------- ἔτι
 3989. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3990. λαλούντων V2--PAPGPM λαλέω
 3991. παραγίνονται V1--PMI3P- γίγνομαι παρα
 3992. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3993. εὐνοῦχοι N2--NPM--- εὐνοῦχος
 3994. ἐπισπεύδοντες V1--PAPNPM σπεύδω ἐπι
 3995. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3996. Αμαν N---ASM--- Αμαν
 3997. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3998. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3999. πότον N2--ASM--- πότος
 4000. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4001. ἡτοίμασεν VAI-AAI3S- ἑτοιμάζω
 4002. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 4003. Esth 7:1
 4004. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 4005. δὲ X--------- δέ
 4006. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4007. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4008. καὶ C--------- καί
 4009. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4010. συμπιεῖν VB--AAN--- πίνω συν
 4011. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4012. βασιλίσσῃ N1A-DSF--- βασίλισσα
 4013. Esth 7:2
 4014. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4015. δὲ X--------- δέ
 4016. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4017. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4018. Εσθηρ N---DSF--- Εσθηρ
 4019. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4020. δευτέρᾳ A1A-DSF--- δεύτερος
 4021. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4022. ἐν P--------- ἐν
 4023. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4024. πότῳ N2N-DSN--- πότος
 4025. τί RI--NSN--- τίς
 4026. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4027. Εσθηρ N---VSF--- Εσθηρ
 4028. βασίλισσα N1A-VSF--- βασίλισσα
 4029. καὶ C--------- καί
 4030. τί RI--NSN--- τίς
 4031. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4032. αἴτημά N3M-NSN--- αἴτημα
 4033. σου RP--GS---- σύ
 4034. καὶ C--------- καί
 4035. τί RI--NSN--- τίς
 4036. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4037. ἀξίωμά N3M-NSN--- ἀξίωμα
 4038. σου RP--GS---- σύ
 4039. καὶ C--------- καί
 4040. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 4041. σοι RP--DS---- σύ
 4042. ἕως P--------- ἕως
 4043. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4044. ἡμίσους A3U-GSN--- ἥμισυς
 4045. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4046. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4047. μου RP--GS---- ἐγώ
 4048. Esth 7:3
 4049. καὶ C--------- καί
 4050. ἀποκριθεῖσα VC--APPNSF κρίνω ἀπο
 4051. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4052. εἰ C--------- εἰ
 4053. εὗρον VB--AAI1S- εὑρίσκω
 4054. χάριν N3--ASF--- χάρις
 4055. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4056. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4057. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4058. δοθήτω VC--APD3S- δίδωμι
 4059. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4060. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 4061. μου RP--GS---- ἐγώ
 4062. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4063. αἰτήματί N3M-DSN--- αἴτημα
 4064. μου RP--GS---- ἐγώ
 4065. καὶ C--------- καί
 4066. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4067. λαός N2--NSM--- λαός
 4068. μου RP--GS---- ἐγώ
 4069. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4070. ἀξιώματί N3M-DSN--- ἀξίωμα
 4071. μου RP--GS---- ἐγώ
 4072. Esth 7:4
 4073. ἐπράθημεν VCI-API1P- πιπράσκω
 4074. γὰρ X--------- γάρ
 4075. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4076. τε X--------- τε
 4077. καὶ C--------- καί
 4078. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4079. λαός N2--NSM--- λαός
 4080. μου RP--GS---- ἐγώ
 4081. εἰς P--------- εἰς
 4082. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 4083. καὶ C--------- καί
 4084. διαρπαγὴν N1--ASF--- διαρπαγή
 4085. καὶ C--------- καί
 4086. δουλείαν N1A-ASF--- δουλεία
 4087. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4088. καὶ C--------- καί
 4089. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4090. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 4091. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4092. εἰς P--------- εἰς
 4093. παῖδας N3D-APM--- παῖς
 4094. καὶ C--------- καί
 4095. παιδίσκας N1--APF--- παιδίσκη
 4096. καὶ C--------- καί
 4097. παρήκουσα VAI-AAI1S- ἀκούω παρα
 4098. οὐ D--------- οὐ
 4099. γὰρ X--------- γάρ
 4100. ἄξιος A1A-NSM--- ἄξιος
 4101. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4102. διάβολος N2--NSM--- διάβολος
 4103. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4104. αὐλῆς N1--GSF--- αὐλή
 4105. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4106. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4107. Esth 7:5
 4108. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4109. δὲ X--------- δέ
 4110. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4111. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4112. τίς RI--NSM--- τίς
 4113. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4114. ὅστις RX--NSM--- ὅστις
 4115. ἐτόλμησεν VAI-AAI3S- τολμάω
 4116. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 4117. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4118. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 4119. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4120. Esth 7:6
 4121. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4122. δὲ X--------- δέ
 4123. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 4124. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4125. ἐχθρὸς A1A-NSM--- ἐχθρός
 4126. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4127. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4128. πονηρὸς A1A-NSM--- πονηρός
 4129. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4130. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4131. δὲ X--------- δέ
 4132. ἐταράχθη VQI-API3S- ταράσσω
 4133. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4134. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4135. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4136. καὶ C--------- καί
 4137. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4138. βασιλίσσης N1S-GSF--- βασίλισσα
 4139. Esth 7:7
 4140. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4141. δὲ X--------- δέ
 4142. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4143. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 4144. ἐκ P--------- ἐκ
 4145. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4146. συμποσίου N2N-GSN--- συμπόσιον
 4147. εἰς P--------- εἰς
 4148. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4149. κῆπον N2--ASM--- κῆπος
 4150. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4151. δὲ X--------- δέ
 4152. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4153. παρῃτεῖτο V2I-IMI3S- αἰτέω παρα
 4154. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4155. βασίλισσαν N1A-ASF--- βασίλισσα
 4156. ἑώρα V3I-IAI3S- ὁράω
 4157. γὰρ X--------- γάρ
 4158. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 4159. ἐν P--------- ἐν
 4160. κακοῖς A1--DPN--- κακός
 4161. ὄντα V9--PAPASM εἰμί
 4162. Esth 7:8
 4163. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 4164. δὲ X--------- δέ
 4165. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4166. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4167. ἐκ P--------- ἐκ
 4168. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4169. κήπου N2--GSM--- κῆπος
 4170. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4171. δὲ X--------- δέ
 4172. ἐπιπεπτώκει VX--XAI3S- πίπτω ἐπι
 4173. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4174. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4175. κλίνην N1--ASF--- κλίνη
 4176. ἀξιῶν V4--PAPNSM ἀξιόω
 4177. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4178. βασίλισσαν N1A-ASF--- βασίλισσα
 4179. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4180. δὲ X--------- δέ
 4181. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4182. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4183. ὥστε C--------- ὥστε
 4184. καὶ D--------- καί
 4185. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4186. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 4187. βιάζῃ V1--PMI2S- βιάζομαι
 4188. ἐν P--------- ἐν
 4189. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4190. οἰκίᾳ N1A-DSF--- οἰκία
 4191. μου RP--GS---- ἐγώ
 4192. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4193. δὲ X--------- δέ
 4194. ἀκούσας VA--AAPNSM ἀκούω
 4195. διετράπη VDI-API3S- τρέπω δια
 4196. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4197. προσώπῳ N2N-DSN--- πρόσωπον
 4198. Esth 7:9
 4199. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4200. δὲ X--------- δέ
 4201. Βουγαθαν N---NSM--- Βουγαθαν
 4202. εἷς M---NSM--- εἷς
 4203. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4204. εὐνούχων N2--GPM--- εὐνοῦχος
 4205. πρὸς P--------- πρός
 4206. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4207. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4208. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4209. καὶ D--------- καί
 4210. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 4211. ἡτοίμασεν VAI-AAI3S- ἑτοιμάζω
 4212. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4213. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 4214. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4215. λαλήσαντι VA--AAPDSM λαλέω
 4216. περὶ P--------- περί
 4217. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4218. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4219. καὶ C--------- καί
 4220. ὤρθωται VAI-AMI3S- ὀρθόω
 4221. ἐν P--------- ἐν
 4222. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4223. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 4224. ξύλον N2N-NSN--- ξύλον
 4225. πηχῶν N3U-GPM--- πῆχυς
 4226. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 4227. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4228. δὲ X--------- δέ
 4229. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4230. βασιλεύς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4231. σταυρωθήτω VA--APD3S- σταυρόω
 4232. ἐπ' P--------- ἐπί
 4233. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4234. Esth 7:10
 4235. καὶ C--------- καί
 4236. ἐκρεμάσθη VSI-API3S- κρεμάζω
 4237. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4238. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4239. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4240. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 4241. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4242. ἡτοίμασεν VAI-AAI3S- ἑτοιμάζω
 4243. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 4244. καὶ C--------- καί
 4245. τότε D--------- τότε
 4246. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4247. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4248. ἐκόπασεν VAI-AAI3S- κοπάζω
 4249. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4250. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 4251. Esth 8:1
 4252. καὶ C--------- καί
 4253. ἐν P--------- ἐν
 4254. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4255. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4256. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4257. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4258. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4259. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 4260. ἐδωρήσατο VAI-AMI3S- δωρέομαι
 4261. Εσθηρ N---DSF--- Εσθηρ
 4262. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 4263. ὑπῆρχεν V1I-IAI3S- ἄρχω ὑπο
 4264. Αμαν N---DSM--- Αμαν
 4265. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4266. διαβόλῳ N2--DSM--- διάβολος
 4267. καὶ C--------- καί
 4268. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 4269. προσεκλήθη VCI-API3S- καλέω προς
 4270. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4271. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4272. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4273. ὑπέδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω ὑπο
 4274. γὰρ X--------- γάρ
 4275. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 4276. ὅτι C--------- ὅτι
 4277. ἐνοικείωται V4--PMS3S- οἰκειόομαι ἐν
 4278. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4279. Esth 8:2
 4280. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4281. δὲ X--------- δέ
 4282. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4283. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4284. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4285. δακτύλιον N2--ASM--- δακτύλιος
 4286. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4287. ἀφείλατο VBI-AMI3S- αἱρέω ἀπο
 4288. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 4289. καὶ C--------- καί
 4290. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 4291. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4292. Μαρδοχαίῳ N2--DSM--- Μαρδοχαῖος
 4293. καὶ C--------- καί
 4294. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 4295. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 4296. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 4297. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4298. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 4299. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4300. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 4301. Esth 8:3
 4302. καὶ C--------- καί
 4303. προσθεῖσα VE--AAPNSF τίθημι προς
 4304. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4305. πρὸς P--------- πρός
 4306. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4307. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4308. καὶ C--------- καί
 4309. προσέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω προς
 4310. πρὸς P--------- πρός
 4311. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4312. πόδας N3D-APM--- πούς
 4313. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4314. καὶ C--------- καί
 4315. ἠξίου V4--IAI3S- ἀξιόω
 4316. ἀφελεῖν VB--AAN--- αἱρέω ἀπο
 4317. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4318. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 4319. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 4320. καὶ C--------- καί
 4321. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4322. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4323. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4324. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 4325. Esth 8:4
 4326. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 4327. δὲ X--------- δέ
 4328. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4329. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4330. Εσθηρ N---DSF--- Εσθηρ
 4331. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4332. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 4333. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4334. χρυσῆν A1C-ASF--- χρυσοῦς
 4335. ἐξηγέρθη VCI-API3S- ἐγείρω ἐκ
 4336. δὲ X--------- δέ
 4337. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 4338. παρεστηκέναι VXI-XAN--- ἵστημι παρα
 4339. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4340. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4341. Esth 8:5
 4342. καὶ C--------- καί
 4343. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4344. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 4345. εἰ C--------- εἰ
 4346. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 4347. σοι RP--DS---- σύ
 4348. καὶ C--------- καί
 4349. εὗρον VB--AAI1S- εὑρίσκω
 4350. χάριν N3--ASF--- χάρις
 4351. πεμφθήτω VV--APD3S- πέμπω
 4352. ἀποστραφῆναι VD--APN--- στρέφω ἀπο
 4353. τὰ RA--APN--- ὁ
 4354. γράμματα N3M-APN--- γράμμα
 4355. τὰ RA--APN--- ὁ
 4356. ἀπεσταλμένα VM--XMPAPN στέλλω ἀπο
 4357. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4358. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 4359. τὰ RA--APN--- ὁ
 4360. γραφέντα VD--APPAPN γράφω
 4361. ἀπολέσθαι VA--AMN--- ὀλλύω ἀπο
 4362. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4363. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 4364. οἵ RR--NPM--- ὅς
 4365. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 4366. ἐν P--------- ἐν
 4367. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4368. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 4369. σου RP--GS---- σύ
 4370. Esth 8:6
 4371. πῶς D--------- πῶς
 4372. γὰρ X--------- γάρ
 4373. δυνήσομαι VF--FMI1S- δύναμαι
 4374. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 4375. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4376. κάκωσιν N3I-ASF--- κάκωσις
 4377. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4378. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4379. μου RP--GS---- ἐγώ
 4380. καὶ C--------- καί
 4381. πῶς D--------- πῶς
 4382. δυνήσομαι VF--FMI1S- δύναμαι
 4383. σωθῆναι VC--APN--- σώζω
 4384. ἐν P--------- ἐν
 4385. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4386. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 4387. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4388. πατρίδος N3D-GSF--- πατρίς
 4389. μου RP--GS---- ἐγώ
 4390. Esth 8:7
 4391. καὶ C--------- καί
 4392. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4393. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4394. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4395. πρὸς P--------- πρός
 4396. Εσθηρ N---ASF--- Εσθηρ
 4397. εἰ C--------- εἰ
 4398. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4399. τὰ RA--APN--- ὁ
 4400. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 4401. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 4402. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 4403. καὶ C--------- καί
 4404. ἐχαρισάμην VAI-AMI1S- χαρίζομαι
 4405. σοι RP--DS---- σύ
 4406. καὶ C--------- καί
 4407. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4408. ἐκρέμασα VAI-AAI1S- κρεμάζω
 4409. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4410. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 4411. ὅτι C--------- ὅτι
 4412. τὰς RA--APF--- ὁ
 4413. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 4414. ἐπήνεγκε VAI-AAI3S- φέρω ἐπι
 4415. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4416. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 4417. τί RI--ASN--- τίς
 4418. ἔτι D--------- ἔτι
 4419. ἐπιζητεῖς V2--PAI2S- ζητέω ἐπι
 4420. Esth 8:8
 4421. γράψατε VA--AAD2P- γράφω
 4422. καὶ D--------- καί
 4423. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4424. ἐκ P--------- ἐκ
 4425. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4426. ὀνόματός N3M-GSN--- ὄνομα
 4427. μου RP--GS---- ἐγώ
 4428. ὡς C--------- ὡς
 4429. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 4430. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 4431. καὶ C--------- καί
 4432. σφραγίσατε VA--AAD2P- σφραγίζω
 4433. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4434. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 4435. μου RP--GS---- ἐγώ
 4436. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4437. γὰρ X--------- γάρ
 4438. γράφεται V1--PPI3S- γράφω
 4439. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4440. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4441. ἐπιτάξαντος VA--AAPGSM τάσσω ἐπι
 4442. καὶ C--------- καί
 4443. σφραγισθῇ VC--APS3S- σφραγίζω
 4444. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4445. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 4446. μου RP--GS---- ἐγώ
 4447. οὐκ D--------- οὐ
 4448. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4449. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4450. ἀντειπεῖν VB--AAN--- εἶπον ἀντι
 4451. Esth 8:9
 4452. ἐκλήθησαν VCI-API3P- καλέω
 4453. δὲ X--------- δέ
 4454. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4455. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 4456. ἐν P--------- ἐν
 4457. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4458. πρώτῳ A1--DSMS-- πρῶτος
 4459. μηνί N3--DSM--- μήν
 4460. ὅς RR--NSM--- ὅς
 4461. ἐστι V9--PAI3S- εἰμί
 4462. Νισα N---NSF--- Νισα
 4463. τρίτῃ A1--DSF--- τρίτος
 4464. καὶ C--------- καί
 4465. εἰκάδι N3D-DSF--- εἰκάς
 4466. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4467. αὐτοῦ RD--GSN--- αὐτός
 4468. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 4469. καὶ C--------- καί
 4470. ἐγράφη VDI-API3S- γράφω
 4471. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4472. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 4473. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 4474. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλω ἐν
 4475. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4476. οἰκονόμοις N2--DPM--- οἰκονόμος
 4477. καὶ C--------- καί
 4478. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4479. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 4480. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4481. σατραπῶν N2--GPM--- σατράπης
 4482. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4483. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4484. Ἰνδικῆς N1--GSF--- Ἰνδική
 4485. ἕως P--------- ἕως
 4486. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4487. Αἰθιοπίας N1A-GSF--- Αἰθιοπία
 4488. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4489. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4490. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4491. σατραπείαις N1A-DPF--- σατραπεία
 4492. κατὰ P--------- κατά
 4493. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 4494. καὶ C--------- καί
 4495. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 4496. κατὰ P--------- κατά
 4497. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4498. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 4499. λέξιν N3I-ASF--- λέξις
 4500. Esth 8:10
 4501. ἐγράφη VDI-API3S- γράφω
 4502. δὲ X--------- δέ
 4503. διὰ P--------- διά
 4504. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4505. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4506. καὶ C--------- καί
 4507. ἐσφραγίσθη VCI-API3S- σφραγίζω
 4508. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4509. δακτυλίῳ N2--DSM--- δακτύλιος
 4510. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4511. καὶ C--------- καί
 4512. ἐξαπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 4513. τὰ RA--APN--- ὁ
 4514. γράμματα N3M-APN--- γράμμα
 4515. διὰ P--------- διά
 4516. βιβλιαφόρων N2--GPM--- βιβλιαφόρος
 4517. Esth 8:11
 4518. ὡς C--------- ὡς
 4519. ἐπέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω ἐπι
 4520. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4521. χρῆσθαι V3--PMN--- χράομαι
 4522. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4523. νόμοις N2--DPM--- νόμος
 4524. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4525. ἐν P--------- ἐν
 4526. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4527. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 4528. βοηθῆσαί VA--AAN--- βοηθέω
 4529. τε X--------- τε
 4530. αὑτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4531. καὶ C--------- καί
 4532. χρῆσθαι V3--PMN--- χράομαι
 4533. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4534. ἀντιδίκοις N2--DPM--- ἀντίδικος
 4535. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4536. καὶ C--------- καί
 4537. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4538. ἀντικειμένοις V5--PMPDPM κεῖμαι ἀντι
 4539. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4540. ὡς C--------- ὡς
 4541. βούλονται V1--PMI3P- βούλομαι
 4542. Esth 8:12
 4543. ἐν P--------- ἐν
 4544. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4545. μιᾷ A1A-DSF--- εἷς
 4546. ἐν P--------- ἐν
 4547. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4548. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4549. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 4550. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 4551. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4552. τρισκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τρισκαιδέκατος
 4553. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4554. δωδεκάτου A1--GSM--- δωδέκατος
 4555. μηνός N3--GSM--- μήν
 4556. ὅς RR--NSM--- ὅς
 4557. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4558. Αδαρ N---NSM--- Αδαρ
 4559. Esth 8:12a
 4560. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4561. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4562. ἀντίγραφον N2N-NSN--- ἀντίγραφον
 4563. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4564. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 4565. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4566. ὑπογεγραμμένα VP--XMPNPN γράφω ὑπο
 4567. Esth 8:12b
 4568. βασιλεὺς N3U-NSM--- βασιλεύς
 4569. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 4570. Ἀρταξέρξης N1M-NSM--- Ἀρταξέρξης
 4571. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4572. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4573. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4574. Ἰνδικῆς N1--GSF--- Ἰνδική
 4575. ἕως P--------- ἕως
 4576. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4577. Αἰθιοπίας N1A-GSF--- Αἰθιοπία
 4578. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 4579. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4580. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 4581. σατραπείαις N1A-DPF--- σατραπεία
 4582. χωρῶν N1A-GPF--- χώρα
 4583. ἄρχουσι N3--DPM--- ἄρχων
 4584. καὶ C--------- καί
 4585. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4586. τὰ RA--APN--- ὁ
 4587. ἡμέτερα A1A-APN--- ἡμέτερος
 4588. φρονοῦσι V2--PAPDPM φρονέω
 4589. χαίρειν V1--PAN--- χαίρω
 4590. Esth 8:12c
 4591. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 4592. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4593. πλείστῃ A1--DSFS-- πολύς
 4594. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4595. εὐεργετούντων V2--PAPGPM εὐεργετέω
 4596. χρηστότητι N3H-DSF--- χρηστότης
 4597. πυκνότερον D--------- πυκνότερον
 4598. τιμώμενοι V3--PMPNPM τιμάω
 4599. μεῖζον A3C-ASN--- μέγας
 4600. ἐφρόνησαν VAI-AAI3P- φρονέω
 4601. καὶ C--------- καί
 4602. οὐ D--------- οὐ
 4603. μόνον D--------- μόνον
 4604. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4605. ὑποτεταγμένους VK--XMPAPM τάσσω ὑπο
 4606. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4607. ζητοῦσι V2--PAI3P- ζητέω
 4608. κακοποιεῖν V2--PAN--- κακοποιέω
 4609. τόν RA--ASM--- ὁ
 4610. τε X--------- τε
 4611. κόρον N2--ASM--- κόρος
 4612. οὐ D--------- οὐ
 4613. δυνάμενοι V6--PMPNPM δύναμαι
 4614. φέρειν V1--PAN--- φέρω
 4615. καὶ C--------- καί
 4616. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4617. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 4618. εὐεργέταις N1M-DPM--- εὐεργέτης
 4619. ἐπιχειροῦσι V2--PAI3P- χειρέω ἐπι
 4620. μηχανᾶσθαι V3--PMN--- μηχανάομαι
 4621. Esth 8:12d
 4622. καὶ C--------- καί
 4623. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4624. εὐχαριστίαν N1A-ASF--- εὐχαριστία
 4625. οὐ D--------- οὐ
 4626. μόνον D--------- μόνον
 4627. ἐκ P--------- ἐκ
 4628. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4629. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 4630. ἀνταναιροῦντες V2--PAPNPM αἱρέω ἀντι ἀνα
 4631. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 4632. καὶ C--------- καί
 4633. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4634. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4635. ἀπειραγάθων N2--GPM--- ἀπειράγαθος
 4636. κόμποις N2--DPM--- κόμπος
 4637. ἐπαρθέντες VC--APPNPM αἴρω ἐπι
 4638. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4639. τὰ RA--APN--- ὁ
 4640. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4641. κατοπτεύοντος V1--PAPGSM ὀπτεύω κατα
 4642. ἀεὶ D--------- ἀεί
 4643. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4644. μισοπόνηρον A1B-ASM--- μισοπόνηρος
 4645. ὑπολαμβάνουσιν V1--PAI3P- λαμβάνω ὑπο
 4646. ἐκφεύξεσθαι VF--FMN--- φεύγω ἐκ
 4647. δίκην N1--ASF--- δίκη
 4648. Esth 8:12e
 4649. πολλάκις D--------- πολλάκις
 4650. δὲ X--------- δέ
 4651. καὶ C--------- καί
 4652. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 4653. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4654. ἐπ' P--------- ἐπί
 4655. ἐξουσίαις N1A-DPF--- ἐξουσία
 4656. τεταγμένων VK--XMPGPM τάσσω
 4657. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4658. πιστευθέντων VC--APPGPM πιστεύω
 4659. χειρίζειν V1--PAN--- χειρίζω
 4660. φίλων A1--GPM--- φίλος
 4661. τὰ RA--APN--- ὁ
 4662. πράγματα N3M-APN--- πρᾶγμα
 4663. παραμυθία N1A-NSF--- παραμυθία
 4664. μεταιτίους A1B-APM--- μεταίτιος
 4665. αἱμάτων N3M-GPN--- αἷμα
 4666. ἀθῴων A1--GPM--- ἀθῷος
 4667. καταστήσασα VA--AAPNSF ἵστημι κατα
 4668. περιέβαλε VBI-AAI3S- βάλλω περι
 4669. συμφοραῖς N1A-DPF--- συμφορά
 4670. ἀνηκέστοις A1B-DPM--- ἀνήκεστος
 4671. Esth 8:12f
 4672. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4673. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4674. κακοηθείας N1A-GSF--- κακοήθεια
 4675. ψευδεῖ A3H-DSM--- ψευδής
 4676. παραλογισμῷ N2--DSM--- παραλογισμός
 4677. παραλογισαμένων VA--AMPGPM λογίζομαι παρα
 4678. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4679. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4680. ἐπικρατούντων V2--PAPGPM κρατέω ἐπι
 4681. ἀκέραιον A1B-ASF--- ἀκέραιος
 4682. εὐγνωμοσύνην N1--ASF--- εὐγνωμοσύνη
 4683. Esth 8:12g
 4684. σκοπεῖν V2--PAN--- σκοπέω
 4685. δὲ X--------- δέ
 4686. ἔξεστιν V9--PAI3S- εἰμί ἐκ
 4687. οὐ D--------- οὐ
 4688. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτος
 4689. ἐκ P--------- ἐκ
 4690. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4691. παλαιοτέρων A1A-GPM--- παλαιός
 4692. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4693. παρεδώκαμεν VAI-AAI1P- δίδωμι παρα
 4694. ἱστοριῶν N1A-GPF--- ἱστορία
 4695. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 4696. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 4697. παρὰ P--------- παρά
 4698. πόδας N3D-APM--- πούς
 4699. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4700. ἐκζητοῦντας V2--PAPAPM ζητέω ἐκ
 4701. ἀνοσίως D--------- ἀνοσίως
 4702. συντετελεσμένα VM--XMPAPN τελέω συν
 4703. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4704. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4705. ἀνάξια A1A-APN--- ἀνάξιος
 4706. δυναστευόντων V1--PAPGPM δυναστεύω
 4707. λοιμότητι N3H-DSF--- λοιμότης
 4708. Esth 8:12h
 4709. καὶ C--------- καί
 4710. προσέχειν V1--PAN--- ἔχω προς
 4711. εἰς P--------- εἰς
 4712. τὰ RA--APN--- ὁ
 4713. μετὰ P--------- μετά
 4714. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4715. εἰς P--------- εἰς
 4716. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4717. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4718. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 4719. ἀτάραχον A1B-ASN--- ἀτάραχος
 4720. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4721. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4722. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 4723. μετ' P--------- μετά
 4724. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 4725. παρεξόμεθα VF--FMI1P- ἔχω παρα
 4726. Esth 8:12i
 4727. χρώμενοι V3--PMPNPM χράομαι
 4728. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4729. μεταβολαῖς N1--DPF--- μεταβολή
 4730. τὰ RA--APN--- ὁ
 4731. δὲ X--------- δέ
 4732. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4733. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4734. ὄψιν N3I-ASF--- ὄψις
 4735. ἐρχόμενα V1--PMPAPN ἔρχομαι
 4736. διακρίνοντες V1--PAPNPM κρίνω δια
 4737. ἀεὶ D--------- ἀεί
 4738. μετ' P--------- μετά
 4739. ἐπιεικεστέρας A3H-GSF--- ἐπιεικής
 4740. ἀπαντήσεως N3I-GSF--- ἀπάντησις
 4741. Esth 8:12k
 4742. ὡς C--------- ὡς
 4743. γὰρ X--------- γάρ
 4744. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 4745. Αμαδαθου N---GSM--- Αμαδαθου
 4746. Μακεδών N3N-NSM--- Μακεδών
 4747. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4748. ἀληθείαις N1A-DPF--- ἀλήθεια
 4749. ἀλλότριος A1A-NSM--- ἀλλότριος
 4750. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4751. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4752. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 4753. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 4754. καὶ C--------- καί
 4755. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 4756. διεστηκὼς VXI-XAPNSM ἵστημι δια
 4757. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4758. ἡμετέρας A1A-GSF--- ἡμέτερος
 4759. χρηστότητος N3H-GSF--- χρηστότης
 4760. ἐπιξενωθεὶς VC--APPNSM ξενόομαι ἐπι
 4761. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4762. Esth 8:12l
 4763. ἔτυχεν VBI-AAI3S- τυγχάνω
 4764. ἧς RR--GSF--- ὅς
 4765. ἔχομεν V1--PAI1P- ἔχω
 4766. πρὸς P--------- πρός
 4767. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4768. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 4769. φιλανθρωπίας N1A-GSF--- φιλανθρωπία
 4770. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4771. τοσοῦτον A1--ASM--- τοσοῦτος
 4772. ὥστε C--------- ὥστε
 4773. ἀναγορεύεσθαι V1--PMN--- ἀγορεύω ἀνα
 4774. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4775. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 4776. καὶ C--------- καί
 4777. προσκυνούμενον V2--PMPASM κυνέω προς
 4778. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4779. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 4780. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4781. δεύτερον A1A-ASN--- δεύτερος
 4782. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4783. βασιλικοῦ A1--GSM--- βασιλικός
 4784. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 4785. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4786. διατελεῖν V2--PAN--- τελέω δια
 4787. Esth 8:12m
 4788. οὐκ D--------- οὐ
 4789. ἐνέγκας VA--AAPNSM φέρω
 4790. δὲ X--------- δέ
 4791. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4792. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 4793. ἐπετήδευσεν VAI-AAI3S- τηδεύω ἐπι
 4794. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4795. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 4796. στερῆσαι VA--AAN--- στερέω
 4797. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4798. καὶ C--------- καί
 4799. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4800. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 4801. Esth 8:12n
 4802. τόν RA--ASM--- ὁ
 4803. τε X--------- τε
 4804. ἡμέτερον A1A-ASM--- ἡμέτερος
 4805. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 4806. καὶ C--------- καί
 4807. διὰ P--------- διά
 4808. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 4809. εὐεργέτην N1M-ASM--- εὐεργέτης
 4810. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 4811. καὶ C--------- καί
 4812. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4813. ἄμεμπτον A1B-ASF--- ἄμεμπτος
 4814. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4815. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 4816. κοινωνὸν N2--ASF--- κοινωνός
 4817. Εσθηρ N---ASF--- Εσθηρ
 4818. σὺν P--------- σύν
 4819. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 4820. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4821. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4822. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 4823. πολυπλόκοις A1B-DPM--- πολύπλοκος
 4824. μεθόδων N2--GPF--- μέθοδος
 4825. παραλογισμοῖς N2--DPM--- παραλογισμός
 4826. αἰτησάμενος VA--AMPNSM αἰτέω
 4827. εἰς P--------- εἰς
 4828. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 4829. Esth 8:12o
 4830. διὰ P--------- διά
 4831. γὰρ X--------- γάρ
 4832. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4833. τρόπων N2--GPM--- τρόπος
 4834. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 4835. ᾠήθη VCI-API3S- οἴομαι
 4836. λαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω
 4837. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4838. ἐρήμους A1--APM--- ἔρημος
 4839. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4840. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4841. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 4842. ἐπικράτησιν N3I-ASF--- ἐπικράτησις
 4843. εἰς P--------- εἰς
 4844. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4845. Μακεδόνας N3N-APM--- Μακεδών
 4846. μετάξαι VA--AAN--- ἄγω μετα
 4847. Esth 8:12p
 4848. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4849. δὲ X--------- δέ
 4850. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4851. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4852. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4853. τρισαλιτηρίου N2--GSM--- τρισαλιτήριος
 4854. παραδεδομένους VM--XMPAPM δίδωμι παρα
 4855. εἰς P--------- εἰς
 4856. ἀφανισμὸν N2--ASM--- ἀφανισμός
 4857. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 4858. εὑρίσκομεν V1--PAI1P- εὑρίσκω
 4859. οὐ D--------- οὐ
 4860. κακούργους A1B-APM--- κακοῦργος
 4861. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 4862. δικαιοτάτοις A1A-DPMS-- δίκαιος
 4863. δὲ X--------- δέ
 4864. πολιτευομένους V1--PMPAPM πολιτεύω
 4865. νόμοις N2--DPM--- νόμος
 4866. Esth 8:12q
 4867. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 4868. δὲ X--------- δέ
 4869. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4870. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4871. ὑψίστου N2--GSM--- ὕψιστος
 4872. μεγίστου A1--GSMS-- μέγας
 4873. ζῶντος V3--PAPGSM ζάω
 4874. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4875. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4876. κατευθύνοντος V1--PAPGSM εὐθύνω κατα
 4877. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4878. τε X--------- τε
 4879. καὶ C--------- καί
 4880. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4881. προγόνοις N2--DPM--- πρόγονος
 4882. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4883. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4884. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 4885. ἐν P--------- ἐν
 4886. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4887. καλλίστῃ A1--DSFS-- καλός
 4888. διαθέσει N3I-DSF--- διάθεσις
 4889. Esth 8:12r
 4890. καλῶς D--------- καλῶς
 4891. οὖν X--------- οὖν
 4892. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 4893. μὴ D--------- μή
 4894. προσχρησάμενοι VA--AMPNPM χράω προς
 4895. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4896. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4897. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 4898. Αμαδαθου N2--GSM--- Αμαδαθος
 4899. ἀποσταλεῖσι VA--AAPDPN στέλλω ἀπο
 4900. γράμμασιν N3M-DPN--- γράμμα
 4901. διὰ P--------- διά
 4902. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4903. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4904. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4905. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4906. ἐξεργασάμενον VA--AMPASM ἐργάζομαι ἐκ
 4907. πρὸς P--------- πρός
 4908. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4909. Σούσων N---GPN--- Σουσά
 4910. πύλαις N1--DPF--- πύλη
 4911. ἐσταυρῶσθαι VM--XMN--- σταυρόω
 4912. σὺν P--------- σύν
 4913. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4914. πανοικίᾳ N1A-DSF--- πανοικία
 4915. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4916. καταξίαν A1A-ASF--- κατάξιος
 4917. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4918. τὰ RA--APN--- ὁ
 4919. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4920. ἐπικρατοῦντος V2--PAPGSM κρατέω ἐπι
 4921. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4922. διὰ P--------- διά
 4923. τάχους N3E-GSN--- τάχος
 4924. ἀποδόντος VO--AAPGSM δίδωμι ἀπο
 4925. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4926. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 4927. Esth 8:12s
 4928. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4929. δὲ X--------- δέ
 4930. ἀντίγραφον N2N-NSN--- ἀντίγραφον
 4931. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4932. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 4933. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4934. ἐκθέντες VE--AAPNPM τίθημι ἐκ
 4935. ἐν P--------- ἐν
 4936. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 4937. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 4938. μετὰ P--------- μετά
 4939. παρρησίας N1A-GSF--- παρρησία
 4940. ἐᾶν C--------- ἐάν
 4941. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4942. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 4943. χρῆσθαι V3--PMN--- χράομαι
 4944. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4945. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 4946. νομίμοις A1--DPM--- νόμιμος
 4947. καὶ C--------- καί
 4948. συνεπισχύειν V1--PAN--- ἰσχύω συν ἐπι
 4949. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4950. ὅπως C--------- ὅπως
 4951. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4952. ἐν P--------- ἐν
 4953. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 4954. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 4955. ἐπιθεμένους VE--AMPAPM τίθημι ἐπι
 4956. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4957. ἀμύνωνται V1--PMS3P- ἀμύνω
 4958. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4959. τρισκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τρισκαιδέκατος
 4960. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4961. δωδεκάτου A1--GSM--- δωδέκατος
 4962. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 4963. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 4964. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4965. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 4966. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4967. Esth 8:12t
 4968. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 4969. γὰρ X--------- γάρ
 4970. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4971. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4972. δυναστεύων V1--PAPNSM δυναστεύω
 4973. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4974. ἀντ' P--------- ἀντί
 4975. ὀλεθρίας N1A-GSF--- ὀλεθρία
 4976. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4977. ἐκλεκτοῦ A1--GSN--- ἐκλεκτός
 4978. γένους N3E-GSN--- γένος
 4979. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4980. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4981. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 4982. Esth 8:12u
 4983. καὶ D--------- καί
 4984. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4985. οὖν X--------- οὖν
 4986. ἐν P--------- ἐν
 4987. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4988. ἐπωνύμοις N2--DPF--- ἐπώνυμος
 4989. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 4990. ἑορταῖς N1--DPF--- ἑορτή
 4991. ἐπίσημον A1B-ASF--- ἐπίσημος
 4992. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4993. μετὰ P--------- μετά
 4994. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4995. εὐωχίας N1A-GSF--- εὐωχία
 4996. ἄγετε V1--PAI2P- ἄγω
 4997. ὅπως C--------- ὅπως
 4998. καὶ C--------- καί
 4999. νῦν D--------- νῦν
 5000. καὶ C--------- καί
 5001. μετὰ P--------- μετά
 5002. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5003. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 5004. ᾖ V9--PAS3S- εἰμί
 5005. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5006. καὶ C--------- καί
 5007. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5008. εὐνοοῦσιν V2--PAPDPM εὐνοέω
 5009. Πέρσαις N1M-DPM--- Πέρσης
 5010. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5011. δὲ X--------- δέ
 5012. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5013. ἐπιβουλεύουσιν V1--PAPDPM βουλεύω ἐπι
 5014. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 5015. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5016. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 5017. Esth 8:12x
 5018. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5019. δὲ X--------- δέ
 5020. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 5021. ἢ C--------- ἤ
 5022. χώρα N1A-NSF--- χώρα
 5023. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5024. σύνολον A1B-ASN--- σύνολος
 5025. ἥτις RX--NSF--- ὅστις
 5026. κατὰ P--------- κατά
 5027. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5028. μὴ D--------- μή
 5029. ποιήσῃ VA--AAS3S- ποιέω
 5030. δόρατι N3--DSN--- δόρυ
 5031. καὶ C--------- καί
 5032. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 5033. καταναλωθήσεται VC--FPI3S- ἁλίσκω κατα ἀνα
 5034. μετ' P--------- μετά
 5035. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 5036. οὐ D--------- οὐ
 5037. μόνον D--------- μόνον
 5038. ἀνθρώποις N2--DPM--- ἄνθρωπος
 5039. ἄβατος A1B-NSM--- ἄβατος
 5040. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5041. καὶ D--------- καί
 5042. θηρίοις N2N-DPN--- θηρίον
 5043. καὶ C--------- καί
 5044. πετεινοῖς N2--DPN--- πετεινόν
 5045. εἰς P--------- εἰς
 5046. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5047. ἅπαντα A3--ASM--- ἅπας
 5048. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 5049. ἔχθιστος A1--NSMS-- ἐχθρός
 5050. κατασταθήσεται VC--FPI3S- ἵστημι κατα
 5051. Esth 8:13
 5052. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5053. δὲ X--------- δέ
 5054. ἀντίγραφα N2N-NPN--- ἀντίγραφον
 5055. ἐκτιθέσθωσαν V7--PPD3P- τίθημι ἐκ
 5056. ὀφθαλμοφανῶς D--------- ὀφθαλμοφανῶς
 5057. ἐν P--------- ἐν
 5058. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5059. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5060. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5061. ἑτοίμους A1--APM--- ἕτοιμος
 5062. τε X--------- τε
 5063. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 5064. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5065. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5066. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 5067. εἰς P--------- εἰς
 5068. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 5069. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5070. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5071. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 5072. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5073. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5074. ὑπεναντίους A1A-APM--- ὑπεναντίος
 5075. Esth 8:14
 5076. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5077. μὲν X--------- μέν
 5078. οὖν X--------- οὖν
 5079. ἱππεῖς N3V-NPM--- ἱππεύς
 5080. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 5081. σπεύδοντες V1--PAPNPM σπεύδω
 5082. τὰ RA--APN--- ὁ
 5083. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5084. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5085. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5086. λεγόμενα V1--PPPAPN λέγω
 5087. ἐπιτελεῖν V2--PAN--- τελέω ἐπι
 5088. ἐξετέθη VCI-API3S- τίθημι ἐκ
 5089. δὲ X--------- δέ
 5090. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5091. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 5092. καὶ D--------- καί
 5093. ἐν P--------- ἐν
 5094. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 5095. Esth 8:15
 5096. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5097. δὲ X--------- δέ
 5098. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 5099. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 5100. ἐστολισμένος VM--XPPNSM στολίζω
 5101. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5102. βασιλικὴν A1--ASF--- βασιλικός
 5103. στολὴν N1--ASF--- στολή
 5104. καὶ C--------- καί
 5105. στέφανον N2--ASM--- στέφανος
 5106. ἔχων V1--PAPNSM ἔχω
 5107. χρυσοῦν A1C-ASM--- χρυσοῦς
 5108. καὶ C--------- καί
 5109. διάδημα N3M-ASN--- διάδημα
 5110. βύσσινον A1--ASN--- βύσσινος
 5111. πορφυροῦν A1B-ASN--- πορφύρεος
 5112. ἰδόντες VB--AAPNPM ὁράω
 5113. δὲ X--------- δέ
 5114. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5115. ἐν P--------- ἐν
 5116. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 5117. ἐχάρησαν VDI-API3P- χαίρω
 5118. Esth 8:16
 5119. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5120. δὲ X--------- δέ
 5121. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 5122. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5123. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 5124. καὶ C--------- καί
 5125. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 5126. Esth 8:17
 5127. κατὰ P--------- κατά
 5128. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5129. καὶ C--------- καί
 5130. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 5131. οὗ D--------- οὗ
 5132. ἂν X--------- ἄν
 5133. ἐξετέθη VCI-API3S- τίθημι ἐκ
 5134. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5135. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 5136. οὗ D--------- οὗ
 5137. ἂν X--------- ἄν
 5138. ἐξετέθη VCI-API3S- τίθημι ἐκ
 5139. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5140. ἔκθεμα N3M-NSN--- ἔκθεμα
 5141. χαρὰ N1A-NSF--- χαρά
 5142. καὶ C--------- καί
 5143. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 5144. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5145. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 5146. κώθων N3W-NSM--- κώθων
 5147. καὶ C--------- καί
 5148. εὐφροσύνη N1--NSF--- εὐφροσύνη
 5149. καὶ C--------- καί
 5150. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 5151. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5152. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 5153. περιετέμοντο VBI-AMI3P- τέμνω περι
 5154. καὶ C--------- καί
 5155. ιουδάιζον VB--AAI3P- ἰουδαίζω
 5156. διὰ P--------- διά
 5157. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5158. φόβον N2--ASM--- φόβος
 5159. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5160. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5161. Esth 9:1
 5162. ἐν P--------- ἐν
 5163. γὰρ X--------- γάρ
 5164. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5165. δωδεκάτῳ A1--DSM--- δωδέκατος
 5166. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 5167. τρισκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τρισκαιδέκατος
 5168. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5169. μηνός N3--GSM--- μήν
 5170. ὅς RR--NSM--- ὅς
 5171. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5172. Αδαρ N---NSM--- Αδαρ
 5173. παρῆν V9--IAI3S- εἰμί παρα
 5174. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5175. γράμματα N3M-NPN--- γράμμα
 5176. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5177. γραφέντα VD--APPNPN γράφω
 5178. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5179. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5180. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5181. Esth 9:2
 5182. ἐν P--------- ἐν
 5183. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5184. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5185. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5186. ἀπώλοντο VBI-AMI3P- ὀλλύω ἀπο
 5187. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5188. ἀντικείμενοι V5--PMPNPM κεῖμαι ἀντι
 5189. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5190. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 5191. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 5192. γὰρ X--------- γάρ
 5193. ἀντέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀντι
 5194. φοβούμενος V2--PMPNSM φοβέω
 5195. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5196. Esth 9:3
 5197. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5198. γὰρ X--------- γάρ
 5199. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5200. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5201. σατραπῶν N1M-GPM--- σατράπης
 5202. καὶ C--------- καί
 5203. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5204. τύραννοι N2--NPM--- τύραννος
 5205. καὶ C--------- καί
 5206. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5207. βασιλικοὶ A1--NPM--- βασιλικός
 5208. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 5209. ἐτίμων V3I-IAI3P- τιμάω
 5210. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5211. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 5212. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5213. γὰρ X--------- γάρ
 5214. φόβος N2--NSM--- φόβος
 5215. Μαρδοχαίου N2--GSM--- Μαρδοχαῖος
 5216. ἐνέκειτο V5I-IMI3S- κεῖμαι ἐν
 5217. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5218. Esth 9:4
 5219. προσέπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω προς
 5220. γὰρ X--------- γάρ
 5221. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5222. πρόσταγμα N3M-NSN--- πρόσταγμα
 5223. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5224. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5225. ὀνομασθῆναι VC--APN--- ὀνομάζω
 5226. ἐν P--------- ἐν
 5227. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5228. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5229. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5230. Esth 9:6
 5231. καὶ C--------- καί
 5232. ἐν P--------- ἐν
 5233. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 5234. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5235. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 5236. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 5237. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5238. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5239. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5240. πεντακοσίους A1A-APM--- πεντακόσιοι
 5241. Esth 9:7
 5242. τόν RA--ASM--- ὁ
 5243. τε X--------- τε
 5244. Φαρσαννεσταιν N---ASM--- Φαρσαννεσταιν
 5245. καὶ C--------- καί
 5246. Δελφων N---ASM--- Δελφων
 5247. καὶ C--------- καί
 5248. Φασγα N---ASM--- Φασγα
 5249. Esth 9:8
 5250. καὶ C--------- καί
 5251. Φαρδαθα N---ASM--- Φαρδαθα
 5252. καὶ C--------- καί
 5253. Βαρεα N---ASM--- Βαρεα
 5254. καὶ C--------- καί
 5255. Σαρβαχα N---ASM--- Σαρβαχα
 5256. Esth 9:9
 5257. καὶ C--------- καί
 5258. Μαρμασιμα N---ASM--- Μαρμασιμα
 5259. καὶ C--------- καί
 5260. Αρουφαιον N2--ASM--- Αρουφαιος
 5261. καὶ C--------- καί
 5262. Αρσαιον N2--ASM--- Αρσαιος
 5263. καὶ C--------- καί
 5264. Ζαβουθαιθαν N---ASM--- Ζαβουθαιθαν
 5265. Esth 9:10
 5266. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5267. δέκα M--------- δέκα
 5268. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 5269. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 5270. Αμαδαθου N2--GSM--- Αμαδαθος
 5271. Βουγαίου N2--GSM--- Βουγαῖος
 5272. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5273. ἐχθροῦ A1A-GSM--- ἐχθρός
 5274. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5275. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5276. καὶ C--------- καί
 5277. διήρπασαν VAI-AAI3P- ἁρπάζω δια
 5278. Esth 9:11
 5279. ἐν P--------- ἐν
 5280. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 5281. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5282. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5283. ἐπεδόθη VCI-API3S- δίδωμι ἐπι
 5284. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5285. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 5286. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5287. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5288. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5289. ἀπολωλότων VX--XAPGPM ὀλλύω ἀπο
 5290. ἐν P--------- ἐν
 5291. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 5292. Esth 9:12
 5293. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5294. δὲ X--------- δέ
 5295. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5296. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5297. πρὸς P--------- πρός
 5298. Εσθηρ N---ASF--- Εσθηρ
 5299. ἀπώλεσαν VAI-AAI3P- ὀλλύω ἀπο
 5300. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5301. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5302. ἐν P--------- ἐν
 5303. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 5304. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5305. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 5306. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5307. πεντακοσίους A1A-APM--- πεντακόσιοι
 5308. ἐν P--------- ἐν
 5309. δὲ X--------- δέ
 5310. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5311. περιχώρῳ A1B-DSF--- περίχωρος
 5312. πῶς D--------- πῶς
 5313. οἴει V1--PMI2S- οἴομαι
 5314. ἐχρήσαντο VAI-AMI3P- χράω
 5315. τί RI--ASN--- τίς
 5316. οὖν X--------- οὖν
 5317. ἀξιοῖς V4--PAI2S- ἀξιόω
 5318. ἔτι D--------- ἔτι
 5319. καὶ C--------- καί
 5320. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5321. σοι RP--DS---- σύ
 5322. Esth 9:13
 5323. καὶ C--------- καί
 5324. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5325. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 5326. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5327. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 5328. δοθήτω VC--APD3S- δίδωμι
 5329. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5330. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 5331. χρῆσθαι V3--PMN--- χράομαι
 5332. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 5333. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5334. αὔριον D--------- αὔριον
 5335. ὥστε C--------- ὥστε
 5336. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5337. δέκα M--------- δέκα
 5338. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 5339. κρεμάσαι VA--AAN--- κρεμάζω
 5340. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 5341. Esth 9:14
 5342. καὶ C--------- καί
 5343. ἐπέτρεψεν VAI-AAI3S- τρέπω ἐπι
 5344. οὕτως D--------- οὕτως
 5345. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 5346. καὶ C--------- καί
 5347. ἐξέθηκε VAI-AAI3S- τίθημι ἐκ
 5348. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5349. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 5350. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5351. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5352. τὰ RA--APN--- ὁ
 5353. σώματα N3M-APN--- σῶμα
 5354. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5355. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5356. Αμαν N---GSM--- Αμαν
 5357. κρεμάσαι VA--AAN--- κρεμάζω
 5358. Esth 9:15
 5359. καὶ C--------- καί
 5360. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 5361. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5362. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5363. ἐν P--------- ἐν
 5364. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 5365. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5366. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 5367. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5368. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 5369. καὶ C--------- καί
 5370. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 5371. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5372. τριακοσίους A1A-APM--- τριακόσιοι
 5373. καὶ C--------- καί
 5374. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 5375. διήρπασαν VAI-AAI3P- ἁρπάζω δια
 5376. Esth 9:16
 5377. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5378. δὲ X--------- δέ
 5379. λοιποὶ A1--NPM--- λοιπός
 5380. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5381. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5382. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5383. ἐν P--------- ἐν
 5384. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5385. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5386. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 5387. καὶ C--------- καί
 5388. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 5389. ἐβοήθουν V2I-IAI3P- βοηθέω
 5390. καὶ C--------- καί
 5391. ἀνεπαύσαντο VAI-AMI3P- παύω ἀνα
 5392. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5393. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5394. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 5395. ἀπώλεσαν VAI-AAI3P- ὀλλύω ἀπο
 5396. γὰρ X--------- γάρ
 5397. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5398. μυρίους A1A-APM--- μύριοι
 5399. πεντακισχιλίους A1A-APM--- πεντακισχίλιοι
 5400. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5401. τρισκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τρισκαιδέκατος
 5402. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5403. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 5404. καὶ C--------- καί
 5405. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 5406. διήρπασαν VAI-AAI3P- ἁρπάζω δια
 5407. Esth 9:17
 5408. καὶ C--------- καί
 5409. ἀνεπαύσαντο VAI-AMI3P- παύω ἀνα
 5410. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5411. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 5412. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5413. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5414. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 5415. καὶ C--------- καί
 5416. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 5417. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5418. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5419. ἀναπαύσεως N3I-GSF--- ἀνάπαυσις
 5420. μετὰ P--------- μετά
 5421. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 5422. καὶ C--------- καί
 5423. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 5424. Esth 9:18
 5425. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5426. δὲ X--------- δέ
 5427. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5428. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5429. ἐν P--------- ἐν
 5430. Σούσοις N---DPN--- Σουσά
 5431. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5432. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 5433. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 5434. καὶ D--------- καί
 5435. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5436. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 5437. καὶ C--------- καί
 5438. οὐκ D--------- οὐ
 5439. ἀνεπαύσαντο VAI-AMI3P- παύω ἀνα
 5440. ἦγον V1I-IAI3P- ἄγω
 5441. δὲ X--------- δέ
 5442. καὶ D--------- καί
 5443. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5444. πεντεκαιδεκάτην A1--ASF--- πεντεκαιδέκατος
 5445. μετὰ P--------- μετά
 5446. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 5447. καὶ C--------- καί
 5448. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 5449. Esth 9:19
 5450. διὰ P--------- διά
 5451. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5452. οὖν X--------- οὖν
 5453. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5454. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5455. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5456. διεσπαρμένοι VM--XMPNPM σπείρω δια
 5457. ἐν P--------- ἐν
 5458. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5459. χώρᾳ N1A-DSF--- χώρα
 5460. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5461. ἔξω D--------- ἔξω
 5462. ἄγουσιν V1--PAI3P- ἄγω
 5463. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5464. τεσσαρεσκαιδεκάτην A1--ASF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 5465. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5466. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 5467. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5468. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 5469. μετ' P--------- μετά
 5470. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 5471. ἀποστέλλοντες V1--PAPNPM στέλλω ἀπο
 5472. μερίδας N3D-APF--- μερίς
 5473. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 5474. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5475. πλησίον D--------- πλησίον
 5476. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5477. δὲ X--------- δέ
 5478. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 5479. ἐν P--------- ἐν
 5480. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5481. μητροπόλεσιν N3I-DPF--- μητρόπολις
 5482. καὶ D--------- καί
 5483. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5484. πεντεκαιδεκάτην A1--ASF--- πεντεκαιδέκατος
 5485. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5486. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 5487. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5488. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 5489. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 5490. ἄγουσιν V1--PAI3P- ἄγω
 5491. ἐξαποστέλλοντες V1--PAPNPM στέλλω ἐκ ἀπο
 5492. μερίδας N3D-APF--- μερίς
 5493. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5494. πλησίον D--------- πλησίον
 5495. Esth 9:20
 5496. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5497. δὲ X--------- δέ
 5498. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 5499. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5500. λόγους N2--APM--- λόγος
 5501. τούτους RD--APM--- οὗτος
 5502. εἰς P--------- εἰς
 5503. βιβλίον N2N-ASN--- βιβλίον
 5504. καὶ C--------- καί
 5505. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5506. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5507. Ιουδαίοις N2--DPM--- Ἰουδαῖος
 5508. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 5509. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5510. ἐν P--------- ἐν
 5511. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5512. Ἀρταξέρξου N1M-GSM--- Ἀρταξέρξης
 5513. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5514. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5515. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 5516. καὶ C--------- καί
 5517. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5518. μακράν D--------- μακράν
 5519. Esth 9:21
 5520. στῆσαι VA--AAN--- ἵστημι
 5521. τὰς RA--APF--- ὁ
 5522. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5523. ταύτας RD--APF--- οὗτος
 5524. ἀγαθὰς A1--APF--- ἀγαθός
 5525. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 5526. τε X--------- τε
 5527. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5528. τεσσαρεσκαιδεκάτην A1--ASF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 5529. καὶ C--------- καί
 5530. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5531. πεντεκαιδεκάτην A1--ASF--- πεντεκαιδέκατος
 5532. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5533. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 5534. Esth 9:22
 5535. ἐν P--------- ἐν
 5536. γὰρ X--------- γάρ
 5537. ταύταις RD--DPF--- οὗτος
 5538. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5539. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 5540. ἀνεπαύσαντο VAI-AMI3P- παύω ἀνα
 5541. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5542. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5543. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5544. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5545. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 5546. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5547. καὶ C--------- καί
 5548. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5549. μῆνα N3--ASM--- μήν
 5550. ἐν P--------- ἐν
 5551. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 5552. ἐστράφη VDI-API3S- στρέφω
 5553. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5554. ὃς RR--NSM--- ὅς
 5555. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5556. Αδαρ N---NSM--- Αδαρ
 5557. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5558. πένθους N3E-GSN--- πένθος
 5559. εἰς P--------- εἰς
 5560. χαρὰν N1A-ASF--- χαρά
 5561. καὶ C--------- καί
 5562. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5563. ὀδύνης N1--GSF--- ὀδύνη
 5564. εἰς P--------- εἰς
 5565. ἀγαθὴν A1--ASF--- ἀγαθός
 5566. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5567. ἄγειν V1--PAN--- ἄγω
 5568. ὅλον A1--ASM--- ὅλος
 5569. ἀγαθὰς A1--APF--- ἀγαθός
 5570. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5571. γάμων N2--GPM--- γάμος
 5572. καὶ C--------- καί
 5573. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 5574. ἐξαποστέλλοντας V1--PAPAPM στέλλω ἐκ ἀπο
 5575. μερίδας N3D-APF--- μερίς
 5576. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5577. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 5578. καὶ C--------- καί
 5579. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5580. πτωχοῖς N2--DPM--- πτωχός
 5581. Esth 9:23
 5582. καὶ C--------- καί
 5583. προσεδέξαντο VAI-AMI3P- δέχομαι προς
 5584. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5585. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5586. καθὼς D--------- καθώς
 5587. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5588. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5589. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5590. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 5591. Esth 9:24
 5592. πῶς D--------- πῶς
 5593. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 5594. Αμαδαθου N2--GSM--- Αμαδαθος
 5595. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5596. Μακεδὼν N3N-NSM--- Μακεδών
 5597. ἐπολέμει V2I-IAI3S- πολεμέω
 5598. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5599. καθὼς D--------- καθώς
 5600. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 5601. ψήφισμα N3M-ASN--- ψήφισμα
 5602. καὶ C--------- καί
 5603. κλῆρον N2--ASM--- κλῆρος
 5604. ἀφανίσαι VA--AAN--- ἵζω ἀπο ἀνα
 5605. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5606. Esth 9:25
 5607. καὶ C--------- καί
 5608. ὡς C--------- ὡς
 5609. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5610. πρὸς P--------- πρός
 5611. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5612. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5613. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5614. κρεμάσαι VA--AAN--- κρεμάζω
 5615. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5616. Μαρδοχαῖον N2--ASM--- Μαρδοχαῖος
 5617. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5618. δὲ X--------- δέ
 5619. ἐπεχείρησεν VAI-AAI3S- χειρέω ἐπι
 5620. ἐπάξαι VA--AAN--- ἄγω ἐπι
 5621. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5622. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5623. Ιουδαίους N2--APM--- Ἰουδαῖος
 5624. κακά A1--APN--- κακός
 5625. ἐπ' P--------- ἐπί
 5626. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5627. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 5628. καὶ C--------- καί
 5629. ἐκρεμάσθη VSI-API3S- κρεμάζω
 5630. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5631. καὶ C--------- καί
 5632. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5633. τέκνα N2N-NPN--- τέκνον
 5634. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5635. Esth 9:26
 5636. διὰ P--------- διά
 5637. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5638. ἐπεκλήθησαν VCI-API3P- καλέω ἐπι
 5639. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5640. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 5641. αὗται RD--NPF--- ἑαυτοῦ
 5642. Φρουραι N---NP---- Φρουραι
 5643. διὰ P--------- διά
 5644. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5645. κλήρους N2--APM--- κλῆρος
 5646. ὅτι C--------- ὅτι
 5647. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5648. διαλέκτῳ N2--DSF--- διάλεκτος
 5649. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5650. καλοῦνται V2--PMI3P- καλέω
 5651. Φρουραι N---NPF--- Φρουραι
 5652. διὰ P--------- διά
 5653. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5654. λόγους N2--APM--- λόγος
 5655. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5656. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 5657. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 5658. καὶ C--------- καί
 5659. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 5660. πεπόνθασιν VX--XAI3P- πάσχω
 5661. διὰ P--------- διά
 5662. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5663. καὶ C--------- καί
 5664. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 5665. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5666. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5667. Esth 9:27
 5668. καὶ C--------- καί
 5669. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 5670. καὶ C--------- καί
 5671. προσεδέχοντο V1I-IMI3P- δέχομαι προς
 5672. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5673. Ιουδαῖοι N2--NPM--- Ἰουδαῖος
 5674. ἐφ' P--------- ἐπί
 5675. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 5676. καὶ C--------- καί
 5677. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5678. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5679. σπέρματι N3M-DSN--- σπέρμα
 5680. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5681. καὶ C--------- καί
 5682. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5683. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5684. προστεθειμένοις VT--XMPDPM τίθημι προς
 5685. ἐπ' P--------- ἐπί
 5686. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5687. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5688. μὴν X--------- μήν
 5689. ἄλλως D--------- ἄλλως
 5690. χρήσονται VF--FMI3P- χράω
 5691. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5692. δὲ X--------- δέ
 5693. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 5694. αὗται RD--NPF--- ἑαυτοῦ
 5695. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 5696. ἐπιτελούμενον V2--PMPNSN τελέω ἐπι
 5697. κατὰ P--------- κατά
 5698. γενεὰν N1A-ASF--- γενεά
 5699. καὶ C--------- καί
 5700. γενεὰν N1A-ASF--- γενεά
 5701. καὶ C--------- καί
 5702. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 5703. καὶ C--------- καί
 5704. πατριὰν N1A-ASF--- πατριά
 5705. καὶ C--------- καί
 5706. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 5707. Esth 9:28
 5708. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5709. δὲ X--------- δέ
 5710. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 5711. αὗται RD--NPF--- ἑαυτοῦ
 5712. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5713. Φρουραι N---GPF--- Φρουραι
 5714. ἀχθήσονται VQ--FPI3P- ἄγω
 5715. εἰς P--------- εἰς
 5716. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5717. ἅπαντα A3--ASM--- ἅπας
 5718. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 5719. καὶ C--------- καί
 5720. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5721. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 5722. αὐτῶν RD--GPF--- αὐτός
 5723. οὐ D--------- οὐ
 5724. μὴ D--------- μή
 5725. ἐκλίπῃ VB--AAS3S- λείπω ἐκ
 5726. ἐκ P--------- ἐκ
 5727. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5728. γενεῶν N1A-GPF--- γενεά
 5729. Esth 9:29
 5730. καὶ C--------- καί
 5731. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5732. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 5733. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5734. βασίλισσα N1A-NSF--- βασίλισσα
 5735. θυγάτηρ N3--NSF--- θυγάτηρ
 5736. Αμιναδαβ N---GSM--- Αμιναδαβ
 5737. καὶ C--------- καί
 5738. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 5739. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5740. Ιουδαῖος N2--NSM--- Ἰουδαῖος
 5741. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5742. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5743. τό RA--ASN--- ὁ
 5744. τε X--------- τε
 5745. στερέωμα N3M-ASN--- στερέωμα
 5746. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5747. ἐπιστολῆς N1--GSF--- ἐπιστολή
 5748. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5749. Φρουραι N---GPF--- Φρουραι
 5750. Esth 9:31
 5751. καὶ C--------- καί
 5752. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 5753. καὶ C--------- καί
 5754. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 5755. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5756. βασίλισσα N1--NSF--- βασίλισσα
 5757. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 5758. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 5759. καθ' P--------- κατά
 5760. ἑαυτῶν RD--GPM--- ἑαυτοῦ
 5761. καὶ C--------- καί
 5762. τότε D--------- τότε
 5763. στήσαντες VA--AAPNPM ἵστημι
 5764. κατὰ P--------- κατά
 5765. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5766. ὑγιείας N1A-GSF--- ὑγίεια
 5767. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5768. καὶ C--------- καί
 5769. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5770. βουλὴν N1--ASF--- βουλή
 5771. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5772. Esth 9:32
 5773. καὶ C--------- καί
 5774. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 5775. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 5776. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 5777. εἰς P--------- εἰς
 5778. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5779. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 5780. καὶ C--------- καί
 5781. ἐγράφη VDI-API3S- γράφω
 5782. εἰς P--------- εἰς
 5783. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 5784. Esth 10:1
 5785. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5786. δὲ X--------- δέ
 5787. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5788. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5789. τέλη N3E-APN--- τέλος
 5790. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5791. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5792. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 5793. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5794. τε X--------- τε
 5795. γῆς N1--GSF--- γῆ
 5796. καὶ C--------- καί
 5797. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5798. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 5799. Esth 10:2
 5800. καὶ C--------- καί
 5801. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5802. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 5803. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5804. καὶ C--------- καί
 5805. ἀνδραγαθίαν N1A-ASF--- ἀνδραγαθία
 5806. πλοῦτόν N2--ASM--- πλοῦτος
 5807. τε X--------- τε
 5808. καὶ C--------- καί
 5809. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 5810. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5811. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 5812. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5813. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5814. γέγραπται VP--XMI3S- γράφω
 5815. ἐν P--------- ἐν
 5816. βιβλίῳ N2N-DSN--- βιβλίον
 5817. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5818. Περσῶν N1M-GPM--- Πέρσης
 5819. καὶ C--------- καί
 5820. Μήδων N2--GPM--- Μῆδοι
 5821. εἰς P--------- εἰς
 5822. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 5823. Esth 10:3
 5824. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5825. δὲ X--------- δέ
 5826. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 5827. διεδέχετο V1I-IMI3S- δέχομαι δια
 5828. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5829. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5830. Ἀρταξέρξην N1M-ASM--- Ἀρταξέρξης
 5831. καὶ C--------- καί
 5832. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 5833. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5834. ἐν P--------- ἐν
 5835. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5836. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 5837. καὶ C--------- καί
 5838. δεδοξασμένος VT--XPPNSM δοξάζω
 5839. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5840. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5841. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5842. καὶ C--------- καί
 5843. φιλούμενος V2--PPPNSM φιλέω
 5844. διηγεῖτο V1--IMI3S- ἡγέομαι δια
 5845. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5846. ἀγωγὴν N1--ASF--- ἀγωγή
 5847. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 5848. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5849. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 5850. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5851. Esth 10:3a
 5852. καὶ C--------- καί
 5853. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5854. Μαρδοχαῖος N2--NSM--- Μαρδοχαῖος
 5855. παρὰ P--------- παρά
 5856. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5857. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5858. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5859. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 5860. Esth 10:3b
 5861. ἐμνήσθην VSI-API1S- μιμνήσκω
 5862. γὰρ X--------- γάρ
 5863. περὶ P--------- περί
 5864. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5865. ἐνυπνίου N2N-GSN--- ἐνύπνιον
 5866. οὗ RR--GSN--- ὅς
 5867. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 5868. περὶ P--------- περί
 5869. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5870. λόγων N2--GPM--- λόγος
 5871. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 5872. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5873. γὰρ X--------- γάρ
 5874. παρῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι παρα
 5875. ἀπ' P--------- ἀπό
 5876. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5877. λόγος N2--NSM--- λόγος
 5878. Esth 10:3c
 5879. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5880. μικρὰ A1A-NSF--- μικρός
 5881. πηγή N1--NSF--- πηγή
 5882. ἣ RR--NSF--- ὅς
 5883. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5884. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 5885. καὶ C--------- καί
 5886. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5887. φῶς N3T-NSN--- φῶς
 5888. καὶ C--------- καί
 5889. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 5890. καὶ C--------- καί
 5891. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 5892. πολύ A1P-NSN--- πολύς
 5893. Εσθηρ N---NSF--- Εσθηρ
 5894. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 5895. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5896. ποταμός N2--NSM--- ποταμός
 5897. ἣν RR--ASF--- ὅς
 5898. ἐγάμησεν VAI-AAI3S- γαμέω
 5899. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5900. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5901. καὶ C--------- καί
 5902. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5903. βασίλισσαν N1A-ASF--- βασίλισσα
 5904. Esth 10:3d
 5905. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5906. δὲ X--------- δέ
 5907. δύο M--------- δύο
 5908. δράκοντες N3--NPM--- δράκων
 5909. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 5910. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 5911. καὶ C--------- καί
 5912. Αμαν N---NSM--- Αμαν
 5913. Esth 10:3e
 5914. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5915. δὲ X--------- δέ
 5916. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 5917. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5918. ἐπισυναχθέντα VQ--APPNPN ἄγω ἐπι συν
 5919. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 5920. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5921. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 5922. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5923. Ιουδαίων N2--GPM--- Ἰουδαῖος
 5924. Esth 10:3f
 5925. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5926. δὲ X--------- δέ
 5927. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 5928. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5929. ἐμόν A1--NSN--- ἐμός
 5930. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 5931. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5932. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 5933. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5934. βοήσαντες VA--AAPNPM βοάω
 5935. πρὸς P--------- πρός
 5936. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5937. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5938. καὶ C--------- καί
 5939. σωθέντες VC--APPNPM σώζω
 5940. καὶ C--------- καί
 5941. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 5942. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5943. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5944. λαὸν N2--ASM--- λαός
 5945. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5946. καὶ C--------- καί
 5947. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 5948. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5949. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5950. ἐκ P--------- ἐκ
 5951. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 5952. τῶν RA--GPN--- ὁ
 5953. κακῶν A1--GPN--- κακός
 5954. τούτων RD--GPN--- οὗτος
 5955. καὶ C--------- καί
 5956. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5957. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5958. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5959. τὰ RA--APN--- ὁ
 5960. σημεῖα N2N-APN--- σημεῖον
 5961. καὶ C--------- καί
 5962. τὰ RA--APN--- ὁ
 5963. τέρατα N3T-APN--- τέρας
 5964. τὰ RA--APN--- ὁ
 5965. μεγάλα A1--APN--- μέγας
 5966. ἃ RR--NPN--- ὅς
 5967. οὐ D--------- οὐ
 5968. γέγονεν VX--XAI3S- γίγνομαι
 5969. ἐν P--------- ἐν
 5970. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5971. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 5972. Esth 10:3g
 5973. διὰ P--------- διά
 5974. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5975. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5976. κλήρους N2--APM--- κλῆρος
 5977. δύο M--------- δύο
 5978. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 5979. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5980. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5981. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5982. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5983. καὶ C--------- καί
 5984. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 5985. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 5986. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 5987. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 5988. Esth 10:3h
 5989. καὶ C--------- καί
 5990. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 5991. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5992. δύο M--------- δύο
 5993. κλῆροι N2--NPM--- κλῆρος
 5994. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 5995. εἰς P--------- εἰς
 5996. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 5997. καὶ C--------- καί
 5998. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 5999. καὶ C--------- καί
 6000. εἰς P--------- εἰς
 6001. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 6002. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 6003. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6004. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6005. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6006. καὶ C--------- καί
 6007. ἐν P--------- ἐν
 6008. πᾶσι A3--DPN--- πᾶς
 6009. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6010. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 6011. Esth 10:3i
 6012. καὶ C--------- καί
 6013. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 6014. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6015. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6016. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6017. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 6018. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6019. καὶ C--------- καί
 6020. ἐδικαίωσεν VAI-AAI3S- δικαιόω
 6021. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6022. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 6023. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6024. Esth 10:3k
 6025. καὶ C--------- καί
 6026. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 6027. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6028. αἱ RA--NPF--- ὁ
 6029. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 6030. αὗται RD--NPF--- ἑαυτοῦ
 6031. ἐν P--------- ἐν
 6032. μηνὶ N3--DSM--- μήν
 6033. Αδαρ N---GSM--- Αδαρ
 6034. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6035. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 6036. καὶ C--------- καί
 6037. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6038. πεντεκαιδεκάτῃ A1--DSF--- πεντεκαιδέκατος
 6039. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6040. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6041. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 6042. μετὰ P--------- μετά
 6043. συναγωγῆς N1--GSF--- συναγωγή
 6044. καὶ C--------- καί
 6045. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 6046. καὶ C--------- καί
 6047. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 6048. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6049. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6050. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6051. κατὰ P--------- κατά
 6052. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 6053. εἰς P--------- εἰς
 6054. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6055. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 6056. ἐν P--------- ἐν
 6057. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6058. λαῷ N2--DSM--- λαός
 6059. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6060. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 6061. Esth 10:3l
 6062. ἔτους N3E-GSN--- ἔτος
 6063. τετάρτου A1--GSN--- τέταρτος
 6064. βασιλεύοντος V1--PAPGSM βασιλεύω
 6065. Πτολεμαίου N2--GSM--- Πτολεμαῖος
 6066. καὶ C--------- καί
 6067. Κλεοπάτρας N1A-GSF--- Κλεοπάτρα
 6068. εἰσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω εἰς
 6069. Δωσίθεος N2--NSM--- Δωσίθεος
 6070. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6071. ἔφη V6I-IAI3S- φημί
 6072. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6073. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 6074. καὶ C--------- καί
 6075. Λευίτης N1M-NSM--- Λευίτης
 6076. καὶ C--------- καί
 6077. Πτολεμαῖος N2--NSM--- Πτολεμαῖος
 6078. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6079. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6080. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6081. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6082. προκειμένην V5--PMPASF κεῖμαι προ
 6083. ἐπιστολὴν N1--ASF--- ἐπιστολή
 6084. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6085. Φρουραι N---GPF--- Φρουραι
 6086. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6087. ἔφασαν V6I-IAI3P- φημί
 6088. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6089. καὶ C--------- καί
 6090. ἑρμηνευκέναι VX--XAN--- ἑρμηνεύω
 6091. Λυσίμαχον N2--ASM--- Λυσίμαχος
 6092. Πτολεμαίου N2--GSM--- Πτολεμαῖος
 6093. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6094. ἐν P--------- ἐν
 6095. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ