09.JudgesA.txt 520 KB


 1. JudgA 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4. μετὰ P--------- μετά
 5. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6. τελευτὴν N1--ASF--- τελευτή
 7. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 8. καὶ C--------- καί
 9. ἐπηρώτων V3I-IAI3P- ἐρωτάω ἐπι
 10. οἱ RA--NPM--- ὁ
 11. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 12. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 13. ἐν P--------- ἐν
 14. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 15. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 16. τίς RI--NSM--- τίς
 17. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 18. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 19. πρὸς P--------- πρός
 20. τὸν RA--ASM--- ὁ
 21. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 22. ἀφηγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι ἀπο
 23. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 24. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 25. ἐν P--------- ἐν
 26. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 27. JudgA 1:2
 28. καὶ C--------- καί
 29. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 30. κύριος N2--NSM--- κύριος
 31. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 32. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 33. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 34. δέδωκα VX--XAI1S- δίδωμι
 35. τὴν RA--ASF--- ὁ
 36. γῆν N1--ASF--- γῆ
 37. ἐν P--------- ἐν
 38. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 39. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 40. JudgA 1:3
 41. καὶ C--------- καί
 42. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 43. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 44. πρὸς P--------- πρός
 45. Συμεων N---ASM--- Συμεων
 46. τὸν RA--ASM--- ὁ
 47. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 48. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 49. ἀνάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω ἀνα
 50. μετ' P--------- μετά
 51. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 52. ἐν P--------- ἐν
 53. τῷ RA--DSM--- ὁ
 54. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 55. μου RP--GS---- ἐγώ
 56. καὶ C--------- καί
 57. πολεμήσωμεν VA--AAS1P- πολεμέω
 58. ἐν P--------- ἐν
 59. τῷ RA--DSM--- ὁ
 60. Χαναναίῳ N2--DSM--- Χαναναῖος
 61. καὶ C--------- καί
 62. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 63. καί C--------- καί
 64. γε X--------- γέ
 65. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 66. μετὰ P--------- μετά
 67. σοῦ RP--GS---- σύ
 68. ἐν P--------- ἐν
 69. τῷ RA--DSM--- ὁ
 70. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 71. σου RP--GS---- σύ
 72. καὶ C--------- καί
 73. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 74. μετ' P--------- μετά
 75. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 76. Συμεων N---NSM--- Συμεων
 77. JudgA 1:4
 78. καὶ C--------- καί
 79. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 80. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 81. καὶ C--------- καί
 82. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 83. κύριος N2--NSM--- κύριος
 84. τὸν RA--ASM--- ὁ
 85. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 86. καὶ C--------- καί
 87. τὸν RA--ASM--- ὁ
 88. Φερεζαῖον N2--ASM--- Φερεζαῖος
 89. ἐν P--------- ἐν
 90. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 91. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 92. καὶ C--------- καί
 93. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 94. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 95. ἐν P--------- ἐν
 96. Βεζεκ N---DS---- Βεζεκ
 97. δέκα M--------- δέκα
 98. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 99. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 100. JudgA 1:5
 101. καὶ C--------- καί
 102. εὗρον VB--AAI3P- εὑρίσκω
 103. τὸν RA--ASM--- ὁ
 104. Αδωνιβεζεκ N---ASM--- Αδωνιβεζεκ
 105. ἐν P--------- ἐν
 106. Βεζεκ N---DS---- Βεζεκ
 107. καὶ C--------- καί
 108. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 109. ἐν P--------- ἐν
 110. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 111. καὶ C--------- καί
 112. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 113. τὸν RA--ASM--- ὁ
 114. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 115. καὶ C--------- καί
 116. τὸν RA--ASM--- ὁ
 117. Φερεζαῖον N2--ASM--- Φερεζαῖος
 118. JudgA 1:6
 119. καὶ C--------- καί
 120. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 121. Αδωνιβεζεκ N---NSM--- Αδωνιβεζεκ
 122. καὶ C--------- καί
 123. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 124. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 125. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 126. καὶ C--------- καί
 127. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 128. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 129. καὶ C--------- καί
 130. ἀπέκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω ἀπο
 131. τὰ RA--APN--- ὁ
 132. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 133. τῶν RA--GPF--- ὁ
 134. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 135. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 136. καὶ C--------- καί
 137. τῶν RA--GPM--- ὁ
 138. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 139. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 140. JudgA 1:7
 141. καὶ C--------- καί
 142. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 143. Αδωνιβεζεκ N---NSM--- Αδωνιβεζεκ
 144. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 145. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 146. τὰ RA--APN--- ὁ
 147. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 148. τῶν RA--GPF--- ὁ
 149. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 150. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 151. καὶ C--------- καί
 152. τῶν RA--GPM--- ὁ
 153. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 154. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 155. ἀποκεκομμένοι VP--XPPNPM κόπτω ἀπο
 156. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 157. συλλέγοντες V1--PAPNPM λέγω συν
 158. τὰ RA--APN--- ὁ
 159. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 160. τῆς RA--GSF--- ὁ
 161. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 162. μου RP--GS---- ἐγώ
 163. καθὼς D--------- καθώς
 164. οὖν X--------- οὖν
 165. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 166. οὕτως D--------- οὕτως
 167. ἀνταπέδωκέν VAI-AAI3S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 168. μοι RP--DS---- ἐγώ
 169. ὁ RA--NSM--- ὁ
 170. θεός N2--NSM--- θεός
 171. καὶ C--------- καί
 172. ἤγαγον VBI-AAI3P- ἄγω
 173. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 174. εἰς P--------- εἰς
 175. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 176. καὶ C--------- καί
 177. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 178. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 179. JudgA 1:8
 180. καὶ C--------- καί
 181. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 182. οἱ RA--NPM--- ὁ
 183. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 184. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 185. ἐν P--------- ἐν
 186. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 187. καὶ C--------- καί
 188. κατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω κατα
 189. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 190. καὶ C--------- καί
 191. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 192. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 193. ἐν P--------- ἐν
 194. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 195. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 196. καὶ C--------- καί
 197. τὴν RA--ASF--- ὁ
 198. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 199. ἐνέπρησαν VHI-AAI3P- πίπρημι ἐν
 200. ἐν P--------- ἐν
 201. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 202. JudgA 1:9
 203. καὶ C--------- καί
 204. μετὰ P--------- μετά
 205. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 206. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 207. οἱ RA--NPM--- ὁ
 208. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 209. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 210. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 211. ἐν P--------- ἐν
 212. τῷ RA--DSM--- ὁ
 213. Χαναναίῳ N2--DSM--- Χαναναῖος
 214. τῷ RA--DSM--- ὁ
 215. κατοικοῦντι V2--PAPDSM οἰκέω κατα
 216. τὴν RA--ASF--- ὁ
 217. ὀρεινὴν N1--ASF--- ὀρεινή
 218. καὶ C--------- καί
 219. τὸν RA--ASM--- ὁ
 220. νότον N2--ASM--- νότος
 221. καὶ C--------- καί
 222. τὴν RA--ASF--- ὁ
 223. πεδινήν A1--ASF--- πεδεινός
 224. JudgA 1:10
 225. καὶ C--------- καί
 226. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 227. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 228. πρὸς P--------- πρός
 229. τὸν RA--ASM--- ὁ
 230. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 231. τὸν RA--ASM--- ὁ
 232. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 233. ἐν P--------- ἐν
 234. Χεβρων N---DSF--- Χεβρων
 235. καὶ C--------- καί
 236. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 237. Χεβρων N---GSF--- Χεβρων
 238. ἐξ P--------- ἐκ
 239. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 240. τὸ RA--NSN--- ὁ
 241. δὲ X--------- δέ
 242. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 243. Χεβρων N---GSF--- Χεβρων
 244. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 245. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 246. Καριαθαρβοκσεφερ N---NS---- Καριαθαρβοκσεφερ
 247. καὶ C--------- καί
 248. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 249. τὸν RA--ASM--- ὁ
 250. Σεσι N---ASM--- Σεσι
 251. καὶ C--------- καί
 252. τὸν RA--ASM--- ὁ
 253. Αχιμαν N---ASM--- Αχιμαν
 254. καὶ C--------- καί
 255. τὸν RA--ASM--- ὁ
 256. Θολμι N---ASM--- Θολμι
 257. γεννήματα N3M-APN--- γέννημα
 258. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 259. Ενακ N---GSM--- Ενακ
 260. JudgA 1:11
 261. καὶ C--------- καί
 262. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 263. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 264. πρὸς P--------- πρός
 265. τοὺς RA--APM--- ὁ
 266. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 267. Δαβιρ N---ASF--- Δαβιρ
 268. καὶ C--------- καί
 269. τὸ RA--NSN--- ὁ
 270. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 271. Δαβιρ N---GSF--- Δαβιρ
 272. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 273. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 274. Πόλις N3I-NSF--- πόλις
 275. γραμμάτων N3M-GPN--- γράμμα
 276. JudgA 1:12
 277. καὶ C--------- καί
 278. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 279. Χαλεβ N---NSM--- Χαλεβ
 280. ὃς RR--NSM--- ὅς
 281. ἂν X--------- ἄν
 282. πατάξῃ VA--AAS3S- πατάσσω
 283. τὴν RA--ASF--- ὁ
 284. Πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 285. τῶν RA--GPN--- ὁ
 286. γραμμάτων N3M-GPN--- γράμμα
 287. καὶ C--------- καί
 288. προκαταλάβηται VB--AMS3S- λαμβάνω προ κατα
 289. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 290. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 291. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 292. τὴν RA--ASF--- ὁ
 293. Ασχαν N1A-ASF--- Ασχα
 294. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 295. μου RP--GS---- ἐγώ
 296. εἰς P--------- εἰς
 297. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 298. JudgA 1:13
 299. καὶ C--------- καί
 300. προκατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω προ κατα
 301. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 302. Γοθονιηλ N---NSM--- Γοθονιηλ
 303. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 304. Κενεζ N---GSM--- Κενεζ
 305. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 306. Χαλεβ N---GSM--- Χαλεβ
 307. ὁ RA--NSM--- ὁ
 308. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 309. καὶ C--------- καί
 310. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 311. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 312. τὴν RA--ASF--- ὁ
 313. Ασχαν N1A-ASF--- Ασχα
 314. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 315. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 316. εἰς P--------- εἰς
 317. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 318. JudgA 1:14
 319. καὶ C--------- καί
 320. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 321. ἐν P--------- ἐν
 322. τῷ RA--DSN--- ὁ
 323. εἰσπορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι εἰς
 324. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 325. καὶ C--------- καί
 326. ἐπέσεισεν VAI-AAI3S- σείω ἐπι
 327. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 328. αἰτῆσαι VA--AAN--- αἰτέω
 329. παρὰ P--------- παρά
 330. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 331. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 332. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 333. τὸν RA--ASM--- ὁ
 334. ἀγρόν N2--ASM--- ἀγρός
 335. καὶ C--------- καί
 336. ἐγόγγυζεν V1I-IAI3S- γογγύζω
 337. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 338. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 339. ὑποζυγίου N2N-GSN--- ὑποζύγιον
 340. καὶ C--------- καί
 341. ἔκραξεν VAI-AAI3S- κράζω
 342. ἀπὸ P--------- ἀπό
 343. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 344. ὑποζυγίου N2N-GSN--- ὑποζύγιον
 345. εἰς P--------- εἰς
 346. γῆν N1--ASF--- γῆ
 347. νότου N2--GSM--- νότος
 348. ἐκδέδοσαί VM--XMI2S- δίδωμι ἐκ
 349. με RP--AS---- ἐγώ
 350. καὶ C--------- καί
 351. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 352. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 353. Χαλεβ N---NSM--- Χαλεβ
 354. τί RI--NSN--- τίς
 355. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 356. σοι RP--DS---- σύ
 357. JudgA 1:15
 358. καὶ C--------- καί
 359. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 360. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 361. Ασχα N1A-NSF--- Ασχα
 362. δός VO--AAD2S- δίδωμι
 363. μοι RP--DS---- ἐγώ
 364. εὐλογίαν N1A-ASF--- εὐλογία
 365. ὅτι C--------- ὅτι
 366. εἰς P--------- εἰς
 367. γῆν N1--ASF--- γῆ
 368. νότου N2--GSM--- νότος
 369. ἐκδέδοσαί VM--XMI2S- δίδωμι ἐκ
 370. με RP--AS---- ἐγώ
 371. καὶ C--------- καί
 372. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 373. μοι RP--DS---- ἐγώ
 374. λύτρωσιν N3I-ASF--- λύτρωσις
 375. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 376. καὶ C--------- καί
 377. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 378. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 379. Χαλεβ N---NSF--- Χαλεβ
 380. κατὰ P--------- κατά
 381. τὴν RA--ASF--- ὁ
 382. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 383. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 384. τὴν RA--ASF--- ὁ
 385. λύτρωσιν N3I-ASF--- λύτρωσις
 386. μετεώρων A1B-GPM--- μετέωρος
 387. καὶ C--------- καί
 388. τὴν RA--ASF--- ὁ
 389. λύτρωσιν N3I-ASF--- λύτρωσις
 390. ταπεινῶν A1--GPM--- ταπεινός
 391. JudgA 1:16
 392. καὶ C--------- καί
 393. οἱ RA--NPM--- ὁ
 394. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 395. Ιωβαβ N---GSM--- Ιωβαβ
 396. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 397. Κιναίου N2--GSM--- Κιναῖος
 398. πενθεροῦ N2--GSM--- πενθερός
 399. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 400. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 401. ἐκ P--------- ἐκ
 402. τῆς RA--GSF--- ὁ
 403. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 404. τῶν RA--GPM--- ὁ
 405. φοινίκων N3K-GPM--- φοῖνιξ
 406. πρὸς P--------- πρός
 407. τοὺς RA--APM--- ὁ
 408. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 409. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 410. εἰς P--------- εἰς
 411. τὴν RA--ASF--- ὁ
 412. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 413. τὴν RA--ASF--- ὁ
 414. οὖσαν V9--PAPASF εἰμί
 415. ἐν P--------- ἐν
 416. τῷ RA--DSM--- ὁ
 417. νότῳ N2--DSM--- νότος
 418. ἐπὶ P--------- ἐπί
 419. καταβάσεως N3I-GSF--- κατάβασις
 420. Αραδ N---GS---- Αραδ
 421. καὶ C--------- καί
 422. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 423. καὶ C--------- καί
 424. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 425. μετὰ P--------- μετά
 426. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 427. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 428. JudgA 1:17
 429. καὶ C--------- καί
 430. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 431. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 432. μετὰ P--------- μετά
 433. Συμεων N---GSM--- Συμεων
 434. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 435. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 436. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 437. καὶ C--------- καί
 438. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 439. τὸν RA--ASM--- ὁ
 440. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 441. τὸν RA--ASM--- ὁ
 442. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 443. Σεφεθ N---ASF--- Σεφεθ
 444. καὶ C--------- καί
 445. ἀνεθεμάτισαν VAI-AAI3P- θεματίζω ἀνα
 446. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 447. καὶ C--------- καί
 448. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 449. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 450. καὶ C--------- καί
 451. ἐκάλεσαν VAI-AAI3P- καλέω
 452. τὸ RA--ASN--- ὁ
 453. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 454. τῆς RA--GSF--- ὁ
 455. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 456. Ἐξολέθρευσις N3I-NSF--- ἐξολέθρευσις
 457. JudgA 1:18
 458. καὶ C--------- καί
 459. οὐκ D--------- οὐ
 460. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 461. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 462. τὴν RA--ASF--- ὁ
 463. Γάζαν N1A-ASF--- Γάζα
 464. καὶ C--------- καί
 465. τὸ RA--ASN--- ὁ
 466. ὅριον N2N-ASN--- ὅριον
 467. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 468. καὶ C--------- καί
 469. τὴν RA--ASF--- ὁ
 470. Ἀσκαλῶνα N3W-ASF--- Ἀσκαλών
 471. καὶ C--------- καί
 472. τὸ RA--ASN--- ὁ
 473. ὅριον N2N-ASN--- ὅριον
 474. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 475. καὶ C--------- καί
 476. τὴν RA--ASF--- ὁ
 477. Ακκαρων N---ASF--- Ακκαρων
 478. καὶ C--------- καί
 479. τὸ RA--ASN--- ὁ
 480. ὅριον N2N-ASN--- ὅριον
 481. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 482. καὶ C--------- καί
 483. τὴν RA--ASF--- ὁ
 484. Ἄζωτον N2--ASF--- Ἄζωτος
 485. καὶ C--------- καί
 486. τὰ RA--APN--- ὁ
 487. περισπόρια N2N-APN--- περισπόριον
 488. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 489. JudgA 1:19
 490. καὶ C--------- καί
 491. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 492. κύριος N2--NSM--- κύριος
 493. μετὰ P--------- μετά
 494. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 495. καὶ C--------- καί
 496. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 497. τὸ RA--ASN--- ὁ
 498. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 499. ὅτι C--------- ὅτι
 500. οὐκ D--------- οὐ
 501. ἐδύνατο VHI-AMI3S- δύναμαι
 502. κληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω
 503. τοὺς RA--APM--- ὁ
 504. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 505. τὴν RA--ASF--- ὁ
 506. κοιλάδα N3D-ASF--- κοιλάς
 507. ὅτι C--------- ὅτι
 508. Ρηχαβ N---NS---- Ρηχαβ
 509. διεστείλατο VAI-AMI3S- στέλλω δια
 510. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 511. JudgA 1:20
 512. καὶ C--------- καί
 513. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 514. τῷ RA--DSM--- ὁ
 515. Χαλεβ N---DSM--- Χαλεβ
 516. τὴν RA--ASF--- ὁ
 517. Χεβρων N---ASF--- Χεβρων
 518. καθὰ D--------- καθά
 519. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 520. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 521. καὶ C--------- καί
 522. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 523. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 524. τὰς RA--APF--- ὁ
 525. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 526. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 527. καὶ C--------- καί
 528. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 529. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 530. τοὺς RA--APM--- ὁ
 531. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 532. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 533. Ενακ N---GSM--- Ενακ
 534. JudgA 1:21
 535. καὶ C--------- καί
 536. τὸν RA--ASM--- ὁ
 537. Ιεβουσαῖον N2--ASM--- Ιεβουσαῖος
 538. τὸν RA--ASM--- ὁ
 539. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 540. ἐν P--------- ἐν
 541. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 542. οὐκ D--------- οὐ
 543. ἐξῆραν VAI-AAI3P- αἴρω ἐκ
 544. οἱ RA--NPM--- ὁ
 545. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 546. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 547. καὶ C--------- καί
 548. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 549. ὁ RA--NSM--- ὁ
 550. Ιεβουσαῖος N2--NSM--- Ιεβουσαῖος
 551. μετὰ P--------- μετά
 552. τῶν RA--GPM--- ὁ
 553. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 554. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 555. ἕως P--------- ἕως
 556. τῆς RA--GSF--- ὁ
 557. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 558. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 559. JudgA 1:22
 560. καὶ C--------- καί
 561. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 562. οἱ RA--NPM--- ὁ
 563. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 564. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 565. καί C--------- καί
 566. γε X--------- γέ
 567. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 568. εἰς P--------- εἰς
 569. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 570. καὶ C--------- καί
 571. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 572. μετ' P--------- μετά
 573. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 574. JudgA 1:23
 575. καὶ C--------- καί
 576. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 577. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 578. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 579. κατὰ P--------- κατά
 580. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 581. τὸ RA--NSN--- ὁ
 582. δὲ X--------- δέ
 583. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 584. τῆς RA--GSF--- ὁ
 585. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 586. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 587. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 588. Λουζα N---NS---- Λουζα
 589. JudgA 1:24
 590. καὶ C--------- καί
 591. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 592. οἱ RA--NPM--- ὁ
 593. φυλάσσοντες V1--PAPNPM φυλάσσω
 594. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 595. ἐκπορευόμενον V1--PMPASM πορεύομαι ἐκ
 596. ἐκ P--------- ἐκ
 597. τῆς RA--GSF--- ὁ
 598. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 599. καὶ C--------- καί
 600. ἔλαβαν VBI-AAI3P- λαμβάνω
 601. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 602. καὶ C--------- καί
 603. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 604. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 605. δεῖξον VA--AAD2S- δεικνύω
 606. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 607. τὴν RA--ASF--- ὁ
 608. εἴσοδον N2--ASF--- εἴσοδος
 609. τῆς RA--GSF--- ὁ
 610. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 611. καὶ C--------- καί
 612. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 613. μετὰ P--------- μετά
 614. σοῦ RP--GS---- σύ
 615. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 616. JudgA 1:25
 617. καὶ C--------- καί
 618. ἔδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω
 619. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 620. τὴν RA--ASF--- ὁ
 621. εἴσοδον N2--ASF--- εἴσοδος
 622. τῆς RA--GSF--- ὁ
 623. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 624. καὶ C--------- καί
 625. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 626. τὴν RA--ASF--- ὁ
 627. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 628. ἐν P--------- ἐν
 629. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 630. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 631. τὸν RA--ASM--- ὁ
 632. δὲ X--------- δέ
 633. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 634. καὶ C--------- καί
 635. τὴν RA--ASF--- ὁ
 636. συγγένειαν N1A-ASF--- συγγένεια
 637. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 638. ἐξαπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 639. JudgA 1:26
 640. καὶ C--------- καί
 641. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 642. ὁ RA--NSM--- ὁ
 643. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 644. εἰς P--------- εἰς
 645. γῆν N1--ASF--- γῆ
 646. Χεττιιμ N---G----- Χεττιιμ
 647. καὶ C--------- καί
 648. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 649. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 650. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 651. καὶ C--------- καί
 652. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 653. τὸ RA--ASN--- ὁ
 654. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 655. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 656. Λουζα N---NS---- Λουζα
 657. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 658. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 659. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 660. ἕως P--------- ἕως
 661. τῆς RA--GSF--- ὁ
 662. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 663. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 664. JudgA 1:27
 665. καὶ C--------- καί
 666. οὐκ D--------- οὐ
 667. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 668. Μανασσης N1M-NSM--- Μανασσῆς
 669. τὴν RA--ASF--- ὁ
 670. Βαιθσαν N---ASF--- Βαιθσαν
 671. ἥ RR--NSF--- ὅς
 672. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 673. Σκυθῶν N---GP---- Σκύθαι
 674. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 675. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 676. τὰς RA--APF--- ὁ
 677. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 678. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 679. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 680. τὰ RA--APN--- ὁ
 681. περισπόρια N2N-APN--- περισπόριον
 682. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 683. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 684. τὴν RA--ASF--- ὁ
 685. Εκθανααδ N---ASF--- Εκθανααδ
 686. καὶ C--------- καί
 687. τὰς RA--APF--- ὁ
 688. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 689. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 690. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 691. τοὺς RA--APM--- ὁ
 692. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 693. Δωρ N---ASF--- Δωρ
 694. καὶ C--------- καί
 695. τὰς RA--APF--- ὁ
 696. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 697. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 698. καὶ C--------- καί
 699. τοὺς RA--APM--- ὁ
 700. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 701. Βαλααμ N---ASF--- Βαλααμ
 702. καὶ C--------- καί
 703. τὰς RA--APF--- ὁ
 704. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 705. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 706. καὶ C--------- καί
 707. τοὺς RA--APM--- ὁ
 708. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 709. Μαγεδων N---ASF--- Μαγεδων
 710. καὶ C--------- καί
 711. τὰς RA--APF--- ὁ
 712. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 713. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 714. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 715. τοὺς RA--APM--- ὁ
 716. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 717. Ιεβλααμ N---ASF--- Ιεβλααμ
 718. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 719. τὰς RA--APF--- ὁ
 720. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 721. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 722. καὶ C--------- καί
 723. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 724. ὁ RA--NSM--- ὁ
 725. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 726. κατοικεῖν V2--PAN--- οἰκέω κατα
 727. ἐν P--------- ἐν
 728. τῇ RA--DSF--- ὁ
 729. γῇ N1--DSF--- γῆ
 730. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 731. JudgA 1:28
 732. καὶ C--------- καί
 733. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 734. ὅτε D--------- ὅτε
 735. ἐνίσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω ἐν
 736. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 737. καὶ C--------- καί
 738. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 739. τὸν RA--ASM--- ὁ
 740. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 741. εἰς P--------- εἰς
 742. φόρον N2--ASM--- φόρος
 743. καὶ C--------- καί
 744. ἐξαίρων V1--PAPNSM αἴρω ἐκ
 745. οὐκ D--------- οὐ
 746. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 747. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 748. JudgA 1:29
 749. καὶ C--------- καί
 750. Εφραιμ N---NSM--- Ἐφράιμ
 751. οὐκ D--------- οὐ
 752. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 753. τὸν RA--ASM--- ὁ
 754. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 755. τὸν RA--ASM--- ὁ
 756. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 757. ἐν P--------- ἐν
 758. Γαζερ N---DS---- Γαζερ
 759. καὶ C--------- καί
 760. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 761. ὁ RA--NSM--- ὁ
 762. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 763. ἐν P--------- ἐν
 764. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 765. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 766. ἐν P--------- ἐν
 767. Γαζερ N---DS---- Γαζερ
 768. καὶ C--------- καί
 769. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 770. εἰς P--------- εἰς
 771. φόρον N2--ASM--- φόρος
 772. JudgA 1:30
 773. καὶ C--------- καί
 774. Ζαβουλων N---NSM--- Ζαβουλων
 775. οὐκ D--------- οὐ
 776. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 777. τοὺς RA--APM--- ὁ
 778. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 779. Κεδρων N---AS---- Κεδρων
 780. καὶ C--------- καί
 781. τοὺς RA--APM--- ὁ
 782. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 783. Ενααλα N---AS---- Ενααλα
 784. καὶ C--------- καί
 785. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 786. ὁ RA--NSM--- ὁ
 787. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 788. ἐν P--------- ἐν
 789. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 790. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 791. καὶ C--------- καί
 792. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 793. εἰς P--------- εἰς
 794. φόρον N2--ASM--- φόρος
 795. JudgA 1:31
 796. καὶ C--------- καί
 797. Ασηρ N---NSM--- Ασηρ
 798. οὐκ D--------- οὐ
 799. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 800. τοὺς RA--APM--- ὁ
 801. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 802. Ακχω N---AS---- Ακχω
 803. καὶ C--------- καί
 804. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 805. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 806. εἰς P--------- εἰς
 807. φόρον N2--ASM--- φόρος
 808. καὶ C--------- καί
 809. τοὺς RA--APM--- ὁ
 810. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 811. Δωρ N---ASF--- Δωρ
 812. καὶ C--------- καί
 813. τοὺς RA--APM--- ὁ
 814. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 815. Σιδῶνα N3W-ASM--- Σιδών
 816. καὶ C--------- καί
 817. τοὺς RA--APM--- ὁ
 818. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 819. Ααλαφ N---AS---- Ααλαφ
 820. καὶ C--------- καί
 821. τὸν RA--ASM--- ὁ
 822. Αχαζιβ N---ASM--- Αχαζιβ
 823. καὶ C--------- καί
 824. τὴν RA--ASF--- ὁ
 825. Χελβα N---ASF--- Χελβα
 826. καὶ C--------- καί
 827. τὴν RA--ASF--- ὁ
 828. Αφεκ N---ASF--- Αφεκ
 829. καὶ C--------- καί
 830. τὴν RA--ASF--- ὁ
 831. Ροωβ N---ASF--- Ροωβ
 832. JudgA 1:32
 833. καὶ C--------- καί
 834. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 835. Ασηρ N---NSM--- Ασηρ
 836. ἐν P--------- ἐν
 837. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 838. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 839. Χαναναίου N2--GSM--- Χαναναῖος
 840. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 841. κατοικοῦντος V2--PAPGSM οἰκέω κατα
 842. τὴν RA--ASF--- ὁ
 843. γῆν N1--ASF--- γῆ
 844. ὅτι C--------- ὅτι
 845. οὐκ D--------- οὐ
 846. ἐδυνάσθη VSI-API3S- δύναμαι
 847. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 848. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 849. JudgA 1:33
 850. καὶ C--------- καί
 851. Νεφθαλι N---NSM--- Νεφθαλι
 852. οὐκ D--------- οὐ
 853. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 854. τοὺς RA--APM--- ὁ
 855. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 856. Βαιθσαμυς N---AS---- Βαιθσαμυς
 857. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 858. τοὺς RA--APM--- ὁ
 859. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 860. Βαιθενεθ N---ASF--- Βαιθενεθ
 861. καὶ C--------- καί
 862. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 863. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 864. ἐν P--------- ἐν
 865. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 866. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 867. Χαναναίου N2--GSM--- Χαναναῖος
 868. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 869. κατοικοῦντος V2--PAPGSM οἰκέω κατα
 870. τὴν RA--ASF--- ὁ
 871. γῆν N1--ASF--- γῆ
 872. οἱ RA--NPM--- ὁ
 873. δὲ X--------- δέ
 874. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 875. Βαιθσαμυς N---AS---- Βαιθσαμυς
 876. καὶ C--------- καί
 877. τὴν RA--ASF--- ὁ
 878. Βαιθενεθ N---ASF--- Βαιθενεθ
 879. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 880. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 881. εἰς P--------- εἰς
 882. φόρον N2--ASM--- φόρος
 883. JudgA 1:34
 884. καὶ C--------- καί
 885. ἐξέθλιψεν VAI-AAI3S- θλίβω ἐκ
 886. ὁ RA--NSM--- ὁ
 887. Αμορραῖος N2--NSM--- Ἀμορραῖος
 888. τοὺς RA--APM--- ὁ
 889. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 890. Δαν N---GSM--- Δαν
 891. εἰς P--------- εἰς
 892. τὸ RA--ASN--- ὁ
 893. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 894. ὅτι C--------- ὅτι
 895. οὐκ D--------- οὐ
 896. ἀφῆκεν VHI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 897. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 898. καταβῆναι VZ--AAN--- βαίνω κατα
 899. εἰς P--------- εἰς
 900. τὴν RA--ASF--- ὁ
 901. κοιλάδα N3D-ASF--- κοιλάς
 902. JudgA 1:35
 903. καὶ C--------- καί
 904. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 905. ὁ RA--NSM--- ὁ
 906. Αμορραῖος N2--NSM--- Ἀμορραῖος
 907. κατοικεῖν V2--PAN--- οἰκέω κατα
 908. ἐν P--------- ἐν
 909. τῷ RA--DSN--- ὁ
 910. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 911. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 912. Μυρσινῶνος N3W-GSM--- Μυρσινών
 913. οὗ RR--GSM--- ὅς
 914. αἱ RA--NPF--- ὁ
 915. ἄρκοι N2--NPF--- ἄρκος
 916. καὶ C--------- καί
 917. αἱ RA--NPF--- ὁ
 918. ἀλώπεκες N3K-NPF--- ἀλώπηξ
 919. καὶ C--------- καί
 920. ἐβαρύνθη VCI-API3S- βαρύνω
 921. ἡ RA--NSF--- ὁ
 922. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 923. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 924. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 925. ἐπὶ P--------- ἐπί
 926. τὸν RA--ASM--- ὁ
 927. Αμορραῖον N2--ASM--- Ἀμορραῖος
 928. καὶ C--------- καί
 929. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 930. εἰς P--------- εἰς
 931. φόρον N2--ASM--- φόρος
 932. JudgA 1:36
 933. καὶ C--------- καί
 934. τὸ RA--NSN--- ὁ
 935. ὅριον N2N-NSN--- ὅριον
 936. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 937. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 938. ὁ RA--NSM--- ὁ
 939. Ιδουμαῖος N2--NSM--- Ιδουμαῖος
 940. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 941. Ακραβιν N---G----- Ακραβιν
 942. ἐπὶ P--------- ἐπί
 943. τῆς RA--GSF--- ὁ
 944. Πέτρας N1A-GSF--- πέτρα
 945. καὶ C--------- καί
 946. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 947. JudgA 2:1
 948. καὶ C--------- καί
 949. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 950. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 951. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 952. ἀπὸ P--------- ἀπό
 953. Γαλγαλ N---GSF--- Γαλγαλ
 954. ἐπὶ P--------- ἐπί
 955. τὸν RA--ASM--- ὁ
 956. Κλαυθμῶνα N3W-ASM--- κλαυθμών
 957. καὶ C--------- καί
 958. ἐπὶ P--------- ἐπί
 959. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 960. καὶ C--------- καί
 961. ἐπὶ P--------- ἐπί
 962. τὸν RA--ASM--- ὁ
 963. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 964. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 965. καὶ C--------- καί
 966. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 967. πρὸς P--------- πρός
 968. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 969. κύριος N2--NSM--- κύριος
 970. κύριος N2--NSM--- κύριος
 971. ἀνεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω ἀνα
 972. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 973. ἐξ P--------- ἐκ
 974. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 975. καὶ C--------- καί
 976. εἰσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω εἰς
 977. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 978. εἰς P--------- εἰς
 979. τὴν RA--ASF--- ὁ
 980. γῆν N1--ASF--- γῆ
 981. ἣν RR--ASF--- ὅς
 982. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 983. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 984. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 985. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 986. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 987. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 988. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 989. καὶ C--------- καί
 990. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 991. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 992. οὐ D--------- οὐ
 993. διασκεδάσω VF--FAI1S- σκεδάζω δια
 994. τὴν RA--ASF--- ὁ
 995. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 996. μου RP--GS---- ἐγώ
 997. τὴν RA--ASF--- ὁ
 998. μεθ' P--------- μετά
 999. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1000. εἰς P--------- εἰς
 1001. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1002. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1003. JudgA 2:2
 1004. καὶ C--------- καί
 1005. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1006. οὐ D--------- οὐ
 1007. διαθήσεσθε VF--FMI2P- τίθημι δια
 1008. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1009. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1010. ἐγκαθημένοις V5--PMPDPM ἧμαι ἐν κατα
 1011. εἰς P--------- εἰς
 1012. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1013. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1014. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 1015. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1016. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1017. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 1018. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1019. οὐ D--------- οὐ
 1020. μὴ D--------- μή
 1021. προσκυνήσητε VA--AAS2P- κυνέω προς
 1022. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1023. τὰ RA--APN--- ὁ
 1024. γλυπτὰ A1--APN--- γλυπτός
 1025. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1026. συντρίψετε VF--FAI2P- τρίβω συν
 1027. καὶ C--------- καί
 1028. τὰ RA--APN--- ὁ
 1029. θυσιαστήρια N2N-APN--- θυσιαστήριον
 1030. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1031. κατασκάψετε VF--FAI2P- σκάπτω κατα
 1032. καὶ C--------- καί
 1033. οὐκ D--------- οὐ
 1034. εἰσηκούσατε VAI-AAI2P- ἀκούω εἰς
 1035. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1036. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1037. μου RP--GS---- ἐγώ
 1038. ὅτε D--------- ὅτε
 1039. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1040. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 1041. JudgA 2:3
 1042. καὶ C--------- καί
 1043. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1044. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1045. οὐ D--------- οὐ
 1046. προσθήσω VF--FAI1S- τίθημι προς
 1047. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1048. μετοικίσαι VA--AAN--- οἰκίζω μετα
 1049. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1050. λαόν N2--ASM--- λαός
 1051. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1052. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1053. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1054. ἐξολεθρεῦσαι VA--AAN--- ὀλεθρεύω ἐκ
 1055. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1056. ἐκ P--------- ἐκ
 1057. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1058. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1059. καὶ C--------- καί
 1060. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1061. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1062. εἰς P--------- εἰς
 1063. συνοχάς N1--APF--- συνοχή
 1064. καὶ C--------- καί
 1065. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1066. θεοὶ N2--NPM--- θεός
 1067. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1068. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1069. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1070. εἰς P--------- εἰς
 1071. σκάνδαλον N2N-ASN--- σκάνδαλον
 1072. JudgA 2:4
 1073. καὶ C--------- καί
 1074. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1075. ὡς C--------- ὡς
 1076. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1078. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 1079. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1080. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1081. λόγους N2--APM--- λόγος
 1082. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1083. πρὸς P--------- πρός
 1084. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1085. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1086. καὶ C--------- καί
 1087. ἐπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐπι
 1088. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1089. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1090. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1091. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1092. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1093. καὶ C--------- καί
 1094. ἔκλαυσαν VAI-AAI3P- κλαίω
 1095. JudgA 2:5
 1096. διὰ P--------- διά
 1097. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1098. ἐκλήθη VCI-API3S- καλέω
 1099. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1100. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 1101. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1102. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1103. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 1104. Κλαυθμών N3W-NSM--- κλαυθμών
 1105. καὶ C--------- καί
 1106. ἔθυσαν VAI-AAI3P- θύω
 1107. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1108. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1109. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1110. JudgA 2:6
 1111. καὶ C--------- καί
 1112. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1113. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1114. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1115. λαόν N2--ASM--- λαός
 1116. καὶ C--------- καί
 1117. ἀπῆλθαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 1118. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1119. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1120. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1121. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 1122. εἰς P--------- εἰς
 1123. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1124. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1125. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1126. καὶ C--------- καί
 1127. εἰς P--------- εἰς
 1128. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1129. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 1130. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1131. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1132. κατακληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω κατα
 1133. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1134. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1135. JudgA 2:7
 1136. καὶ C--------- καί
 1137. ἐδούλευσεν VAI-AAI3S- δουλεύω
 1138. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1139. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1140. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1141. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1142. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1143. τὰς RA--APF--- ὁ
 1144. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1145. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 1146. καὶ C--------- καί
 1147. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1148. τὰς RA--APF--- ὁ
 1149. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1150. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1151. πρεσβυτέρων N2--GPM--- πρεσβύτερος
 1152. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 1153. ἐμακροημέρευσαν VAI-AAI3P- μακροημερεύω
 1154. μετὰ P--------- μετά
 1155. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 1156. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 1157. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1158. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1159. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1160. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 1161. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1162. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1163. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 1164. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1165. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1166. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1167. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1168. JudgA 2:8
 1169. καὶ C--------- καί
 1170. ἐτελεύτησεν VAI-AAI3S- τελευτάω
 1171. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1172. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1173. Ναυη N---GSM--- Ναυη
 1174. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 1175. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1176. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1177. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 1178. δέκα M--------- δέκα
 1179. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 1180. JudgA 2:9
 1181. καὶ C--------- καί
 1182. ἔθαψαν VAI-AAI3P- θάπτω
 1183. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1184. ἐν P--------- ἐν
 1185. ὁρίῳ N2N-DSN--- ὅριον
 1186. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1187. κληρονομίας N1A-GSF--- κληρονομία
 1188. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1189. ἐν P--------- ἐν
 1190. Θαμναθαρες N---DS---- Θαμναθαρες
 1191. ἐν P--------- ἐν
 1192. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 1193. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 1194. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1195. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 1196. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1197. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1198. Γαας N---GS---- Γαας
 1199. JudgA 2:10
 1200. καὶ C--------- καί
 1201. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 1202. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1203. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 1204. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1205. προσετέθησαν VCI-API3P- τίθημι προς
 1206. πρὸς P--------- πρός
 1207. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1208. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 1209. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1210. καὶ C--------- καί
 1211. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 1212. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 1213. ἑτέρα A1A-NSF--- ἕτερος
 1214. μετ' P--------- μετά
 1215. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1216. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 1217. οὐκ D--------- οὐ
 1218. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1219. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1220. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1221. καὶ C--------- καί
 1222. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1223. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 1224. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1225. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1226. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1227. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1228. JudgA 2:11
 1229. καὶ C--------- καί
 1230. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1231. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1232. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1233. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1234. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1235. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1236. ἐναντίον D--------- ἐναντίον
 1237. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1238. καὶ C--------- καί
 1239. ἐλάτρευον V1I-IAI3P- λατρεύω
 1240. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1241. Βααλιμ N---DPM--- Βααλιμ
 1242. JudgA 2:12
 1243. καὶ C--------- καί
 1244. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 1245. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1246. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1247. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1248. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1249. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1250. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1251. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1252. ἐξαγαγόντα VB--AAPASM ἄγω ἐκ
 1253. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1254. ἐκ P--------- ἐκ
 1255. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1256. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1257. καὶ C--------- καί
 1258. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1259. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1260. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1261. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 1262. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1263. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1264. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1265. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1266. λαῶν N2--GPM--- λαός
 1267. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1268. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 1269. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1270. καὶ C--------- καί
 1271. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 1272. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1273. καὶ C--------- καί
 1274. παρώργισαν VAI-AAI3P- ὀργίζω παρα
 1275. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1276. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1277. JudgA 2:13
 1278. καὶ C--------- καί
 1279. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 1280. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1281. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1282. καὶ C--------- καί
 1283. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 1284. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1285. Βααλ N---DSF--- Βααλ
 1286. καὶ C--------- καί
 1287. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1288. Ἀστάρταις N1--DPF--- Ἀστάρτη
 1289. JudgA 2:14
 1290. καὶ C--------- καί
 1291. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 1292. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1293. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1294. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1295. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1296. καὶ C--------- καί
 1297. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1298. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1299. ἐν P--------- ἐν
 1300. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1301. προνομευόντων V1--PAPGPM νομεύω προ
 1302. καὶ C--------- καί
 1303. ἐπρονόμευσαν VAI-AAI3P- νομεύω προ
 1304. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1305. καὶ C--------- καί
 1306. ἀπέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἀπο
 1307. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1308. ἐν P--------- ἐν
 1309. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1310. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1311. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1312. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1313. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 1314. καὶ C--------- καί
 1315. οὐκ D--------- οὐ
 1316. ἠδυνάσθησαν VSI-API3P- δύναμαι
 1317. ἀντιστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀντι
 1318. κατὰ P--------- κατά
 1319. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1320. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1321. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1322. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1323. JudgA 2:15
 1324. ἐν P--------- ἐν
 1325. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1326. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1327. ἐπόρνευον V1I-IAI3P- πορνεύω
 1328. καὶ C--------- καί
 1329. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 1330. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1331. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1332. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1333. εἰς P--------- εἰς
 1334. κακά A1--APN--- κακός
 1335. καθὼς D--------- καθώς
 1336. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1337. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1338. καὶ C--------- καί
 1339. καθὼς D--------- καθώς
 1340. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 1341. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1342. καὶ C--------- καί
 1343. ἐξέθλιψεν VAI-AAI3S- θλίβω ἐκ
 1344. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1345. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1346. JudgA 2:16
 1347. καὶ C--------- καί
 1348. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1349. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1350. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1351. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 1352. καὶ C--------- καί
 1353. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 1354. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1355. ἐκ P--------- ἐκ
 1356. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1357. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1358. προνομευόντων V1--PAPGPM νομεύω προ
 1359. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1360. JudgA 2:17
 1361. καί C--------- καί
 1362. γε X--------- γέ
 1363. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1364. κριτῶν N1M-GPM--- κριτής
 1365. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1366. οὐκ D--------- οὐ
 1367. ἐπήκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω ἐπι
 1368. ὅτι C--------- ὅτι
 1369. ἐξεπόρνευσαν VAI-AAI3P- πορνεύω ἐκ
 1370. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1371. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1372. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 1373. καὶ C--------- καί
 1374. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 1375. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1376. καὶ C--------- καί
 1377. παρώργισαν VAI-AAI3P- ὀργίζω παρα
 1378. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1379. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1380. καὶ C--------- καί
 1381. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 1382. ταχὺ A3U-ASN--- ταχύς
 1383. ἐκ P--------- ἐκ
 1384. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1385. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1386. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1387. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1388. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1389. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 1390. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1391. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1392. εἰσακούειν V1--PAN--- ἀκούω εἰς
 1393. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 1394. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1395. οὐκ D--------- οὐ
 1396. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1397. οὕτως D--------- οὕτως
 1398. JudgA 2:18
 1399. καὶ C--------- καί
 1400. ὅτι C--------- ὅτι
 1401. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1402. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1403. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1404. κριτάς N1M-APM--- κριτής
 1405. καὶ C--------- καί
 1406. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1407. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1408. μετὰ P--------- μετά
 1409. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1410. κριτοῦ N1M-GSM--- κριτής
 1411. καὶ C--------- καί
 1412. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 1413. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1414. ἐκ P--------- ἐκ
 1415. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1416. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1417. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1418. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1419. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1420. τὰς RA--APF--- ὁ
 1421. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1422. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1423. κριτοῦ N1M-GSM--- κριτής
 1424. ὅτι C--------- ὅτι
 1425. παρεκλήθη VCI-API3S- καλέω παρα
 1426. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1427. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1428. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1429. στεναγμοῦ N2--GSM--- στεναγμός
 1430. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1431. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1432. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1433. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1434. πολιορκούντων V2--PAPGPM πολιορκέω
 1435. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1436. καὶ C--------- καί
 1437. κακούντων V4--PAPGPM κακόω
 1438. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1439. JudgA 2:19
 1440. καὶ C--------- καί
 1441. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1442. ὡς C--------- ὡς
 1443. ἀπέθνῃσκεν V1I-IAI3S- θνήσκω ἀπο
 1444. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1445. κριτής N1M-NSM--- κριτής
 1446. καὶ C--------- καί
 1447. ἀπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἀπο
 1448. καὶ C--------- καί
 1449. πάλιν D--------- πάλιν
 1450. διέφθειραν VAI-AAI3P- φθείρω δια
 1451. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1452. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1453. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 1454. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1455. πορευθῆναι VC--APN--- πορεύομαι
 1456. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1457. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1458. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 1459. λατρεύειν V1--PAN--- λατρεύω
 1460. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1461. καὶ C--------- καί
 1462. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 1463. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1464. οὐκ D--------- οὐ
 1465. ἀπέρριψαν VAI-AAI3P- ῥίπτω ἀπο
 1466. τὰ RA--APN--- ὁ
 1467. ἐπιτηδεύματα N3M-APN--- ἐπιτήδευμα
 1468. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1469. καὶ C--------- καί
 1470. οὐκ D--------- οὐ
 1471. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 1472. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1473. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1474. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1475. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1476. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1477. σκληρᾶς A1A-GSF--- σκληρός
 1478. JudgA 2:20
 1479. καὶ C--------- καί
 1480. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 1481. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1482. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1483. ἐν P--------- ἐν
 1484. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1485. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1486. καὶ C--------- καί
 1487. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1488. ἀνθ' P--------- ἀντί
 1489. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1490. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1491. ἐγκατέλιπαν VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 1492. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1493. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 1494. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1495. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1496. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1497. μου RP--GS---- ἐγώ
 1498. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1499. ἐνετειλάμην VAI-AMI1S- τέλλομαι ἐν
 1500. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1501. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 1502. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1503. καὶ C--------- καί
 1504. οὐχ D--------- οὐ
 1505. ὑπήκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω ὑπο
 1506. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1507. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1508. μου RP--GS---- ἐγώ
 1509. JudgA 2:21
 1510. καὶ C--------- καί
 1511. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1512. οὐ D--------- οὐ
 1513. προσθήσω VF--FAI1S- τίθημι προς
 1514. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1515. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 1516. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1517. ἐκ P--------- ἐκ
 1518. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1519. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1520. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1521. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1522. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1523. ὧν RR--GPN--- ὅς
 1524. κατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 1525. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1526. καὶ C--------- καί
 1527. ἀφῆκεν VHI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 1528. JudgA 2:22
 1529. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1530. πειράσαι VA--AAN--- πειράζω
 1531. ἐν P--------- ἐν
 1532. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1533. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1534. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1535. εἰ C--------- εἰ
 1536. φυλάσσονται V1--PMI3P- φυλάσσω
 1537. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1538. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1539. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1540. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1541. ἐν P--------- ἐν
 1542. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1543. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1544. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1545. ἐφυλάξαντο VAI-AMI3P- φυλάσσω
 1546. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1547. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 1548. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1549. ἢ C--------- ἤ
 1550. οὔ D--------- οὐ
 1551. JudgA 2:23
 1552. καὶ C--------- καί
 1553. ἀφῆκεν VHI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 1554. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1555. τὰ RA--APN--- ὁ
 1556. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1557. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1558. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1559. μὴ D--------- μή
 1560. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 1561. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1562. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1563. τάχος N3E-ASN--- τάχος
 1564. καὶ C--------- καί
 1565. οὐ D--------- οὐ
 1566. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1567. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1568. ἐν P--------- ἐν
 1569. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1570. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 1571. JudgA 3:1
 1572. καὶ C--------- καί
 1573. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1574. τὰ RA--APN--- ὁ
 1575. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1576. ἀφῆκεν VHI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 1577. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1578. ὥστε C--------- ὥστε
 1579. πειράσαι VA--AAN--- πειράζω
 1580. ἐν P--------- ἐν
 1581. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1582. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1583. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1584. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1585. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1586. μὴ D--------- μή
 1587. ἐγνωκότας VX--XAPAPM γιγνώσκω
 1588. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1589. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1590. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 1591. Χανααν N---GS---- Χανααν
 1592. JudgA 3:2
 1593. πλὴν D--------- πλήν
 1594. διὰ P--------- διά
 1595. τὰς RA--APF--- ὁ
 1596. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 1597. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1598. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1599. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1600. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1601. διδάξαι VA--AAN--- διδάσκω
 1602. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1603. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1604. πλὴν D--------- πλήν
 1605. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1606. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 1607. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1608. οὐκ D--------- οὐ
 1609. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1610. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 1611. JudgA 3:3
 1612. τὰς RA--APF--- ὁ
 1613. πέντε M--------- πέντε
 1614. σατραπείας N1A-APF--- σατραπεία
 1615. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1616. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 1617. καὶ C--------- καί
 1618. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1619. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1620. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 1621. καὶ C--------- καί
 1622. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1623. Σιδώνιον N2--ASM--- Σιδώνιος
 1624. καὶ C--------- καί
 1625. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1626. Ευαῖον N2--ASM--- Ευαῖος
 1627. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1628. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 1629. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1630. Λίβανον N2--ASM--- Λίβανος
 1631. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1632. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1633. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1634. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1635. Βαλαερμων N---GS---- Βαλαερμων
 1636. ἕως P--------- ἕως
 1637. Λοβωημαθ N---GS---- Λοβωημαθ
 1638. JudgA 3:4
 1639. καὶ C--------- καί
 1640. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1641. ὥστε C--------- ὥστε
 1642. πειράσαι VA--AAN--- πειράζω
 1643. ἐν P--------- ἐν
 1644. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1645. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1646. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1647. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 1648. εἰ C--------- εἰ
 1649. ἀκούσονται VF--FMI3P- ἀκούω
 1650. τὰς RA--APF--- ὁ
 1651. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 1652. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1653. ἃς RR--APF--- ὅς
 1654. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 1655. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1656. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 1657. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1658. ἐν P--------- ἐν
 1659. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1660. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 1661. JudgA 3:5
 1662. καὶ C--------- καί
 1663. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1664. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1665. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1666. κατῴκησαν VAI-AAI3P- οἰκέω κατα
 1667. ἐν P--------- ἐν
 1668. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 1669. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1670. Χαναναίου N2--GSM--- Χαναναῖος
 1671. καὶ C--------- καί
 1672. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1673. Χετταίου N2--GSM--- Χετταῖος
 1674. καὶ C--------- καί
 1675. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1676. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 1677. καὶ C--------- καί
 1678. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1679. Φερεζαίου N2--GSM--- Φερεζαῖος
 1680. καὶ C--------- καί
 1681. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1682. Ευαίου N2--GSM--- Ευαῖος
 1683. καὶ C--------- καί
 1684. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1685. Ιεβουσαίου N2--GSM--- Ιεβουσαῖος
 1686. JudgA 3:6
 1687. καὶ C--------- καί
 1688. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 1689. τὰς RA--APF--- ὁ
 1690. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 1691. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1692. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 1693. εἰς P--------- εἰς
 1694. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 1695. καὶ C--------- καί
 1696. τὰς RA--APF--- ὁ
 1697. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 1698. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1699. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 1700. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1701. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1702. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1703. καὶ C--------- καί
 1704. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 1705. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1706. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 1707. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1708. JudgA 3:7
 1709. καὶ C--------- καί
 1710. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1711. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1712. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1713. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1714. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1715. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1716. ἔναντι D--------- ἔναντι
 1717. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1718. καὶ C--------- καί
 1719. ἐπελάθοντο VBI-AMI3P- λανθάνω ἐπι
 1720. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1721. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1722. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1723. καὶ C--------- καί
 1724. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 1725. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1726. Βααλιμ N---DPF--- Βααλιμ
 1727. καὶ C--------- καί
 1728. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1729. ἄλσεσιν N3E-DPN--- ἄλσος
 1730. JudgA 3:8
 1731. καὶ C--------- καί
 1732. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 1733. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1734. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1735. ἐν P--------- ἐν
 1736. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1737. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1738. καὶ C--------- καί
 1739. ἀπέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἀπο
 1740. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1741. εἰς P--------- εἰς
 1742. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1743. Χουσαρσαθωμ N---GSM--- Χουσαρσαθωμ
 1744. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1745. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 1746. ποταμῶν N2--GPM--- ποταμός
 1747. καὶ C--------- καί
 1748. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 1749. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1750. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 1751. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1752. JudgA 3:9
 1753. καὶ C--------- καί
 1754. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 1755. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1756. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1757. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1758. πρὸς P--------- πρός
 1759. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1760. καὶ C--------- καί
 1761. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1762. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1763. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 1764. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1765. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1766. καὶ C--------- καί
 1767. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 1768. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1769. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1770. Γοθονιηλ N---ASM--- Γοθονιηλ
 1771. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1772. Κενεζ N---GSM--- Κενεζ
 1773. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 1774. Χαλεβ N---GSM--- Χαλεβ
 1775. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1776. νεώτερον A1A-ASMC-- νέος
 1777. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. εἰσήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω εἰς
 1780. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1781. JudgA 3:10
 1782. καὶ C--------- καί
 1783. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1784. ἐπ' P--------- ἐπί
 1785. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1786. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 1787. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1788. καὶ C--------- καί
 1789. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 1790. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1791. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1792. καὶ C--------- καί
 1793. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 1794. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1795. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1796. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1797. καὶ C--------- καί
 1798. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1799. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1800. ἐν P--------- ἐν
 1801. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1802. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1803. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1804. Χουσαρσαθωμ N---ASM--- Χουσαρσαθωμ
 1805. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1806. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 1807. καὶ C--------- καί
 1808. ἐκραταιώθη VCI-API3S- κραταιόω
 1809. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1810. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 1811. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1812. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1813. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1814. Χουσαρσαθωμ N---ASM--- Χουσαρσαθωμ
 1815. JudgA 3:11
 1816. καὶ C--------- καί
 1817. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 1818. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1819. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1820. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1821. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 1822. καὶ C--------- καί
 1823. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 1824. Γοθονιηλ N---NSM--- Γοθονιηλ
 1825. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1826. Κενεζ N---GSM--- Κενεζ
 1827. JudgA 3:12
 1828. καὶ C--------- καί
 1829. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 1830. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1831. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1832. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1833. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1834. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1835. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1836. ἔναντι D--------- ἔναντι
 1837. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1838. καὶ C--------- καί
 1839. ἐνίσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω ἐν
 1840. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1841. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1842. Εγλωμ N---ASM--- Εγλωμ
 1843. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1844. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1845. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1846. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1847. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1848. διὰ P--------- διά
 1849. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1850. πεποιηκέναι VX--XAN--- ποιέω
 1851. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1852. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1853. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1854. ἔναντι D--------- ἔναντι
 1855. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1856. JudgA 3:13
 1857. καὶ C--------- καί
 1858. προσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω προς
 1859. πρὸς P--------- πρός
 1860. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1861. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1862. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1863. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1864. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 1865. καὶ C--------- καί
 1866. Αμαληκ N---GSM--- Αμαληκ
 1867. καὶ C--------- καί
 1868. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1869. καὶ C--------- καί
 1870. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 1871. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1872. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1873. καὶ C--------- καί
 1874. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 1875. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1876. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1877. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1878. φοινίκων N3K-GPM--- φοῖνιξ
 1879. JudgA 3:14
 1880. καὶ C--------- καί
 1881. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 1882. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1883. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1884. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1885. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1886. Εγλωμ N---DSM--- Εγλωμ
 1887. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1888. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1889. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1890. δέκα M--------- δέκα
 1891. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 1892. JudgA 3:15
 1893. καὶ C--------- καί
 1894. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 1895. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1896. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1897. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1898. πρὸς P--------- πρός
 1899. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1900. καὶ C--------- καί
 1901. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1902. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1903. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1904. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 1905. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1906. Αωδ N---ASM--- Αωδ
 1907. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1908. Γηρα N---GSM--- Γηρα
 1909. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 1910. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1911. Ιεμενι N---GSM--- Ιεμενι
 1912. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1913. ἀμφοτεροδέξιον A1B-ASM--- ἀμφοτεροδέξιος
 1914. καὶ C--------- καί
 1915. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 1916. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1917. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1918. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1919. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1920. ἐν P--------- ἐν
 1921. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1922. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1923. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1924. Εγλωμ N---DSM--- Εγλωμ
 1925. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1926. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1927. JudgA 3:16
 1928. καὶ C--------- καί
 1929. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1930. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 1931. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 1932. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 1933. δίστομον A1B-ASF--- δίστομος
 1934. σπιθαμῆς N1--GSF--- σπιθαμή
 1935. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1936. μῆκος N3E-NSN--- μῆκος
 1937. καὶ C--------- καί
 1938. περιεζώσατο VAI-AMI3S- ζώννυμι περι
 1939. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1940. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1941. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1942. μανδύαν N1T-ASM--- μανδύας
 1943. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1944. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1945. μηρὸν N2--ASM--- μηρός
 1946. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1947. δεξιὸν A1A-ASM--- δεξιός
 1948. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1949. JudgA 3:17
 1950. καὶ C--------- καί
 1951. προσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω προς
 1952. τὰ RA--APN--- ὁ
 1953. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1954. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1955. Εγλωμ N---DSM--- Εγλωμ
 1956. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1957. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1958. καὶ C--------- καί
 1959. Εγλωμ N---NSM--- Εγλωμ
 1960. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1961. ἀστεῖος A1A-NSM--- ἀστεῖος
 1962. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1963. JudgA 3:18
 1964. καὶ C--------- καί
 1965. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1966. ὡς C--------- ὡς
 1967. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 1968. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 1969. προσφέρων V1--PAPNSM φέρω προς
 1970. τὰ RA--APN--- ὁ
 1971. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1972. καὶ C--------- καί
 1973. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1974. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1975. αἴροντας V1--PAPAPM αἴρω
 1976. τὰ RA--APN--- ὁ
 1977. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1978. JudgA 3:19
 1979. καὶ C--------- καί
 1980. Εγλωμ N---NSM--- Εγλωμ
 1981. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 1982. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1983. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1984. γλυπτῶν A1--GPM--- γλυπτός
 1985. μετὰ P--------- μετά
 1986. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1987. Γαλγαλ N---GSF--- Γαλγαλ
 1988. καὶ C--------- καί
 1989. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1990. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 1991. λόγος N2--NSM--- λόγος
 1992. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1993. κρύφιος A1A-NSM--- κρύφιος
 1994. πρὸς P--------- πρός
 1995. σέ RP--AS---- σύ
 1996. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 1997. καὶ C--------- καί
 1998. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1999. Εγλωμ N---NSM--- Εγλωμ
 2000. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 2001. ἐκ P--------- ἐκ
 2002. μέσου A1--GSN--- μέσος
 2003. καὶ C--------- καί
 2004. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 2005. ἀπ' P--------- ἀπό
 2006. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2007. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 2008. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2009. παραστήκοντες VX--XAPNPM ἵστημι παρα
 2010. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2011. JudgA 3:20
 2012. καὶ C--------- καί
 2013. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2014. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2015. πρὸς P--------- πρός
 2016. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2017. καὶ C--------- καί
 2018. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2019. ἐκάθητο V5I-IMI3S- ἧμαι κατα
 2020. ἐν P--------- ἐν
 2021. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2022. ὑπερῴῳ N2N-DSN--- ὑπερῷον
 2023. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2024. θερινῷ A1--DSN--- θερινός
 2025. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2026. μονώτατος A1--NSMS-- μόνος
 2027. καὶ C--------- καί
 2028. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2029. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2030. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2031. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2032. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2033. πρὸς P--------- πρός
 2034. σέ RP--AS---- σύ
 2035. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2036. καὶ C--------- καί
 2037. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 2038. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2039. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2040. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 2041. Εγλωμ N---GSM--- Εγλωμ
 2042. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 2043. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2044. JudgA 3:21
 2045. καὶ C--------- καί
 2046. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2047. ἅμα D--------- ἅμα
 2048. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2049. ἀναστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀνα
 2050. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 2051. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2052. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2053. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 2054. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2055. ἀριστερὰν A1A-ASF--- ἀριστερός
 2056. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2057. καὶ C--------- καί
 2058. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2059. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2060. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 2061. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2062. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2063. μηροῦ N2--GSM--- μηρός
 2064. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2065. δεξιοῦ A1A-GSM--- δεξιός
 2066. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2067. καὶ C--------- καί
 2068. ἐνέπηξεν VAI-AAI3S- πήγνυμι ἐν
 2069. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2070. εἰς P--------- εἰς
 2071. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2072. κοιλίαν N1A-ASF--- κοιλία
 2073. Εγλωμ N---GSM--- Εγλωμ
 2074. JudgA 3:22
 2075. καὶ C--------- καί
 2076. ἐπεισήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐπι εἰς
 2077. καί C--------- καί
 2078. γε X--------- γέ
 2079. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2080. λαβὴν N1--ASF--- λαβή
 2081. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2082. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2083. φλογός N3G-GSF--- φλόξ
 2084. καὶ C--------- καί
 2085. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 2086. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2087. στέαρ N3--ASN--- στέαρ
 2088. κατὰ P--------- κατά
 2089. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2090. φλογός N3G-GSF--- φλόξ
 2091. ὅτι C--------- ὅτι
 2092. οὐκ D--------- οὐ
 2093. ἐξέσπασεν VAI-AAI3S- σπάω ἐκ
 2094. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2095. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 2096. ἐκ P--------- ἐκ
 2097. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2098. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 2099. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2100. JudgA 3:23
 2101. καὶ C--------- καί
 2102. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2103. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2104. εἰς P--------- εἰς
 2105. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2106. προστάδα N3--ASF--- προστάς
 2107. καὶ C--------- καί
 2108. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 2109. τὰς RA--APF--- ὁ
 2110. θύρας N1A-APF--- θύρα
 2111. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2112. ὑπερῴου N2N-GSN--- ὑπερῷον
 2113. ἐπ' P--------- ἐπί
 2114. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2115. καὶ C--------- καί
 2116. ἐσφήνωσεν VAI-AAI3S- σφηνόω
 2117. JudgA 3:24
 2118. καὶ C--------- καί
 2119. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2120. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2121. καὶ C--------- καί
 2122. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2123. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 2124. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2125. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2126. καὶ C--------- καί
 2127. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 2128. καὶ C--------- καί
 2129. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2130. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2131. θύραι N1A-NPF--- θύρα
 2132. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2133. ὑπερῴου N2N-GSN--- ὑπερῷον
 2134. ἀποκεκλεισμέναι VM--XPPNPF κλείω ἀπο
 2135. καὶ C--------- καί
 2136. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2137. μήποτε D--------- μήποτε
 2138. πρὸς P--------- πρός
 2139. δίφρους N2--APM--- δίφρος
 2140. κάθηται V5--PMI3S- ἧμαι κατα
 2141. ἐν P--------- ἐν
 2142. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2143. ἀποχωρήσει N3I-DSF--- ἀποχώρησις
 2144. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2145. κοιτῶνος N3W-GSM--- κοιτών
 2146. JudgA 3:25
 2147. καὶ C--------- καί
 2148. προσέμειναν VAI-AAI3P- μένω προς
 2149. αἰσχυνόμενοι V1--PMPNPM αἰσχύνω
 2150. καὶ C--------- καί
 2151. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2152. οὐκ D--------- οὐ
 2153. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2154. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2155. ἀνοίγων V1--PAPNSM οἴγω ἀνα
 2156. τὰς RA--APF--- ὁ
 2157. θύρας N1A-APF--- θύρα
 2158. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2159. ὑπερῴου N2N-GSN--- ὑπερῷον
 2160. καὶ C--------- καί
 2161. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 2162. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2163. κλεῖδα N3D-ASF--- κλείς
 2164. καὶ C--------- καί
 2165. ἤνοιξαν VAI-AAI3P- οἴγω ἀνα
 2166. καὶ C--------- καί
 2167. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2168. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2169. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2170. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2171. πεπτωκὼς VX--XAPNSM πίπτω
 2172. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2173. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2174. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2175. τεθνηκώς VX--XAPNSM θνήσκω
 2176. JudgA 3:26
 2177. καὶ C--------- καί
 2178. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2179. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 2180. ἕως C--------- ἕως
 2181. ἐθορυβοῦντο V2I-IMI3P- θορυβέω
 2182. καὶ C--------- καί
 2183. οὐκ D--------- οὐ
 2184. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2185. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2186. προσνοῶν V2--PAPNSM νοέω προς
 2187. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2188. καὶ C--------- καί
 2189. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2190. παρῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι παρα
 2191. τὰ RA--APN--- ὁ
 2192. γλυπτὰ A1--APN--- γλυπτός
 2193. καὶ C--------- καί
 2194. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 2195. εἰς P--------- εἰς
 2196. Σεϊρωθα N---AS---- Σεϊρωθα
 2197. JudgA 3:27
 2198. καὶ C--------- καί
 2199. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2200. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 2201. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2202. καὶ C--------- καί
 2203. ἐσάλπισεν VAI-AAI3S- σαλπίζω
 2204. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 2205. ἐν P--------- ἐν
 2206. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 2207. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 2208. καὶ C--------- καί
 2209. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 2210. σὺν P--------- σύν
 2211. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2212. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2213. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2214. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2215. καὶ C--------- καί
 2216. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2217. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 2218. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2219. JudgA 3:28
 2220. καὶ C--------- καί
 2221. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2222. πρὸς P--------- πρός
 2223. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2224. καταβαίνετε V1--PAD2P- βαίνω κατα
 2225. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2226. μου RP--GS---- ἐγώ
 2227. ὅτι C--------- ὅτι
 2228. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 2229. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2230. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2231. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2232. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2233. ἐχθροὺς N2--APM--- ἐχθρός
 2234. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2235. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2236. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 2237. ἐν P--------- ἐν
 2238. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2239. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2240. καὶ C--------- καί
 2241. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 2242. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2243. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2244. καὶ C--------- καί
 2245. προκατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω προ κατα
 2246. τὰς RA--APF--- ὁ
 2247. διαβάσεις N3I-APF--- διάβασις
 2248. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2249. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 2250. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2251. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 2252. καὶ C--------- καί
 2253. οὐκ D--------- οὐ
 2254. ἀφῆκαν VHI-AAI3P- ἵημι ἀπο
 2255. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2256. διαβῆναι VZ--AAN--- βαίνω δια
 2257. JudgA 3:29
 2258. καὶ C--------- καί
 2259. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 2260. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2261. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 2262. ἐν P--------- ἐν
 2263. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2264. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2265. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 2266. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 2267. δέκα M--------- δέκα
 2268. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 2269. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2270. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2271. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2272. μαχητὰς N1M-APM--- μαχητής
 2273. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2274. ἐν P--------- ἐν
 2275. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2276. καὶ C--------- καί
 2277. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2278. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2279. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2280. καὶ C--------- καί
 2281. οὐ D--------- οὐ
 2282. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 2283. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2284. JudgA 3:30
 2285. καὶ C--------- καί
 2286. ἐνετράπη VDI-API3S- τρέπω ἐν
 2287. Μωαβ N---NSF--- Μωαβ
 2288. ἐν P--------- ἐν
 2289. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2290. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2291. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2292. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2293. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2294. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 2295. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2296. καὶ C--------- καί
 2297. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 2298. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2299. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2300. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 2301. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2302. καὶ C--------- καί
 2303. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 2304. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2305. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2306. ἕως C--------- ἕως
 2307. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2308. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2309. JudgA 3:31
 2310. καὶ C--------- καί
 2311. μετὰ P--------- μετά
 2312. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2313. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2314. Σαμεγαρ N---NSM--- Σαμεγαρ
 2315. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2316. Αναθ N---GSM--- Αναθ
 2317. καὶ C--------- καί
 2318. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 2319. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2320. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 2321. εἰς P--------- εἰς
 2322. ἑξακοσίους A1A-APM--- ἑξακόσιοι
 2323. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2324. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 2325. μόσχων N2--GPM--- μόσχος
 2326. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2327. βοῶν N3--GPM--- βοῦς
 2328. καὶ C--------- καί
 2329. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 2330. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2331. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2332. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2333. JudgA 4:1
 2334. καὶ C--------- καί
 2335. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 2336. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2337. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2338. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2339. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2340. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2341. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 2342. ἔναντι D--------- ἔναντι
 2343. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2344. JudgA 4:2
 2345. καὶ C--------- καί
 2346. ἀπέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἀπο
 2347. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2348. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2349. ἐν P--------- ἐν
 2350. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2351. Ιαβιν N---GSM--- Ιαβιν
 2352. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2353. Χανααν N---GS---- Χανααν
 2354. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2355. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 2356. ἐν P--------- ἐν
 2357. Ασωρ N---DS---- Ασωρ
 2358. καὶ C--------- καί
 2359. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2360. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 2361. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2362. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2363. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2364. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2365. καὶ C--------- καί
 2366. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2367. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 2368. ἐν P--------- ἐν
 2369. Αρισωθ N---DS---- Αρισωθ
 2370. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2371. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2372. JudgA 4:3
 2373. καὶ C--------- καί
 2374. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 2375. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2376. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2377. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2378. πρὸς P--------- πρός
 2379. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2380. ὅτι C--------- ὅτι
 2381. ἐννακόσια A1--APN--- ἐννακόσιοι
 2382. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2383. σιδηρᾶ A1C-APN--- σιδηροῦς
 2384. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2385. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2386. καὶ C--------- καί
 2387. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2388. ἔθλιψεν VAI-AAI3S- θλίβω
 2389. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2390. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2391. κατὰ P--------- κατά
 2392. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 2393. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 2394. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2395. JudgA 4:4
 2396. καὶ C--------- καί
 2397. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2398. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2399. προφῆτις N3D-NSF--- προφῆτις
 2400. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2401. Λαφιδωθ N---GSM--- Λαφιδωθ
 2402. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 2403. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 2404. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2405. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2406. ἐν P--------- ἐν
 2407. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2408. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2409. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 2410. JudgA 4:5
 2411. καὶ C--------- καί
 2412. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 2413. ἐκάθητο V5I-IMI3S- ἧμαι κατα
 2414. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2415. φοίνικα N3K-ASM--- φοῖνιξ
 2416. Δεββωρα N---GSF--- Δεββωρα
 2417. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2418. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2419. Ραμα N---GSF--- Ραμα
 2420. καὶ C--------- καί
 2421. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2422. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2423. Βαιθηλ N---GSF--- Βαιθηλ
 2424. ἐν P--------- ἐν
 2425. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 2426. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 2427. καὶ C--------- καί
 2428. ἀνέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω ἀνα
 2429. πρὸς P--------- πρός
 2430. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2431. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2432. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2433. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2434. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2435. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2436. κρίνεσθαι V1--PMN--- κρίνω
 2437. JudgA 4:6
 2438. καὶ C--------- καί
 2439. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2440. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2441. καὶ C--------- καί
 2442. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2443. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2444. Βαρακ N---ASM--- Βαρακ
 2445. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2446. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 2447. ἐκ P--------- ἐκ
 2448. Κεδες N---DS---- Κεδες
 2449. Νεφθαλι N---DSM--- Νεφθαλι
 2450. καὶ C--------- καί
 2451. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2452. πρὸς P--------- πρός
 2453. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2454. οὐχὶ D--------- οὐ
 2455. σοὶ RP--DS---- σύ
 2456. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 2457. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2458. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2459. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2460. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2461. καὶ C--------- καί
 2462. ἀπελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι ἀπο
 2463. εἰς P--------- εἰς
 2464. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 2465. Θαβωρ N---GS---- Θαβωρ
 2466. καὶ C--------- καί
 2467. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 2468. μετὰ P--------- μετά
 2469. σεαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 2470. δέκα M--------- δέκα
 2471. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 2472. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2473. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2474. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2475. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2476. Νεφθαλι N---GSM--- Νεφθαλι
 2477. καὶ C--------- καί
 2478. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2479. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2480. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2481. Ζαβουλων N---GSM--- Ζαβουλων
 2482. JudgA 4:7
 2483. καὶ C--------- καί
 2484. ἀπάξω VF--FAI1S- ἄγω ἀπο
 2485. πρὸς P--------- πρός
 2486. σὲ RP--AS---- σύ
 2487. εἰς P--------- εἰς
 2488. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2489. χειμάρρουν A1C-ASM--- χειμάρρους
 2490. Κισων N---GS---- Κισων
 2491. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2492. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2493. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 2494. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2495. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2496. Ιαβιν N---GS---- Ιαβιν
 2497. καὶ C--------- καί
 2498. τὰ RA--APN--- ὁ
 2499. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2500. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2501. καὶ C--------- καί
 2502. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2503. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 2504. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2505. καὶ C--------- καί
 2506. παραδώσω VF--FAI1S- δίδωμι παρα
 2507. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2508. ἐν P--------- ἐν
 2509. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2510. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2511. σου RP--GS---- σύ
 2512. JudgA 4:8
 2513. καὶ C--------- καί
 2514. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2515. πρὸς P--------- πρός
 2516. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2517. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2518. ἐὰν C--------- ἐάν
 2519. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 2520. μετ' P--------- μετά
 2521. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2522. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2523. καὶ C--------- καί
 2524. ἐὰν C--------- ἐάν
 2525. μὴ D--------- μή
 2526. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 2527. μετ' P--------- μετά
 2528. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2529. οὐ D--------- οὐ
 2530. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2531. ὅτι C--------- ὅτι
 2532. οὐκ D--------- οὐ
 2533. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 2534. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2535. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2536. ἐν P--------- ἐν
 2537. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2538. εὐοδοῖ V4--PAI3S- εὐοδόω
 2539. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2540. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2541. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 2542. μετ' P--------- μετά
 2543. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2544. JudgA 4:9
 2545. καὶ C--------- καί
 2546. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2547. πρὸς P--------- πρός
 2548. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2549. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2550. πορευομένη V1--PMPNSF πορεύομαι
 2551. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2552. μετὰ P--------- μετά
 2553. σοῦ RP--GS---- σύ
 2554. πλὴν D--------- πλήν
 2555. γίνωσκε V1--PAD2S- γιγνώσκω
 2556. ὅτι C--------- ὅτι
 2557. οὐκ D--------- οὐ
 2558. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2559. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2560. προτέρημά N3M-NSN--- προτέρημα
 2561. σου RP--GS---- σύ
 2562. εἰς P--------- εἰς
 2563. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2564. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 2565. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2566. σὺ RP--NS---- σύ
 2567. πορεύῃ V1--PAS3S- πορεύομαι
 2568. ὅτι C--------- ὅτι
 2569. ἐν P--------- ἐν
 2570. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2571. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2572. ἀποδώσεται VF--FMI3S- δίδωμι ἀπο
 2573. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2574. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2575. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2576. καὶ C--------- καί
 2577. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2578. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2579. καὶ C--------- καί
 2580. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2581. μετὰ P--------- μετά
 2582. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2583. Βαρακ N---GSM--- Βαρακ
 2584. εἰς P--------- εἰς
 2585. Κεδες N---AS---- Κεδες
 2586. JudgA 4:10
 2587. καὶ C--------- καί
 2588. παρήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω παρα
 2589. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2590. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2591. Ζαβουλων N---DSM--- Ζαβουλων
 2592. καὶ C--------- καί
 2593. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2594. Νεφθαλι N---DSM--- Νεφθαλι
 2595. εἰς P--------- εἰς
 2596. Κεδες N---AS---- Κεδες
 2597. καὶ C--------- καί
 2598. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 2599. κατὰ P--------- κατά
 2600. πόδας N3D-APM--- πούς
 2601. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2602. δέκα M--------- δέκα
 2603. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2604. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2605. καὶ C--------- καί
 2606. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2607. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2608. μετ' P--------- μετά
 2609. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2610. JudgA 4:11
 2611. καὶ C--------- καί
 2612. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2613. πλησίον D--------- πλησίον
 2614. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2615. Κιναίου N2--GSM--- Κιναῖος
 2616. ἐχωρίσθησαν VSI-API3P- χωρίζω
 2617. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2618. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2619. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2620. Ιωβαβ N---GSM--- Ιωβαβ
 2621. γαμβροῦ N2--GSM--- γαμβρός
 2622. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 2623. καὶ C--------- καί
 2624. ἔπηξεν VAI-AAI3S- πήγνυμι
 2625. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2626. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 2627. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2628. πρὸς P--------- πρός
 2629. δρῦν N3U-ASF--- δρῦς
 2630. ἀναπαυομένων V1--PMPGPM παύω ἀνα
 2631. ἥ RR--NSF--- ὅς
 2632. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2633. ἐχόμενα V1--PMPNSF ἔχω
 2634. Κεδες N---GS---- Κεδες
 2635. JudgA 4:12
 2636. καὶ C--------- καί
 2637. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 2638. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2639. Σισαρα N---DSM--- Σισαρα
 2640. ὅτι C--------- ὅτι
 2641. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2642. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2643. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2644. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 2645. ἐπ' P--------- ἐπί
 2646. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 2647. Θαβωρ N---GS---- Θαβωρ
 2648. JudgA 4:13
 2649. καὶ C--------- καί
 2650. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2651. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2652. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2653. τὰ RA--APN--- ὁ
 2654. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2655. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2656. ὅτι C--------- ὅτι
 2657. ἐννακόσια A1--NPN--- ἐννακόσιοι
 2658. ἅρματα N3M-NPN--- ἅρμα
 2659. σιδηρᾶ A1C-NPN--- σιδηροῦς
 2660. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2661. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2662. καὶ C--------- καί
 2663. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2664. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2665. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2666. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2667. μετ' P--------- μετά
 2668. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2669. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2670. Αρισωθ N---GS---- Αρισωθ
 2671. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2672. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2673. εἰς P--------- εἰς
 2674. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2675. χειμάρρουν A1C-ASM--- χειμάρρους
 2676. Κισων N---GS---- Κισων
 2677. JudgA 4:14
 2678. καὶ C--------- καί
 2679. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2680. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2681. πρὸς P--------- πρός
 2682. Βαρακ N---ASM--- Βαρακ
 2683. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 2684. ὅτι C--------- ὅτι
 2685. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 2686. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2687. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 2688. ἐν P--------- ἐν
 2689. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2690. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 2691. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2692. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2693. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2694. ἐν P--------- ἐν
 2695. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2696. σου RP--GS---- σύ
 2697. οὐκ D--------- οὐ
 2698. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2699. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2700. ἐλεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι
 2701. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 2702. σου RP--GS---- σύ
 2703. καὶ C--------- καί
 2704. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 2705. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2706. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2707. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2708. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 2709. Θαβωρ N---GS---- Θαβωρ
 2710. καὶ C--------- καί
 2711. δέκα M--------- δέκα
 2712. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2713. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2714. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2715. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2716. JudgA 4:15
 2717. καὶ C--------- καί
 2718. ἐξέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 2719. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2720. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2721. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2722. καὶ C--------- καί
 2723. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2724. τὰ RA--APN--- ὁ
 2725. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2726. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2727. καὶ C--------- καί
 2728. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2729. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2730. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 2731. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2732. ἐν P--------- ἐν
 2733. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 2734. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 2735. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2736. Βαρακ N---GSM--- Βαρακ
 2737. καὶ C--------- καί
 2738. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 2739. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2740. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2741. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2742. ἅρματος N3M-GSN--- ἅρμα
 2743. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2744. καὶ C--------- καί
 2745. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 2746. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2747. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 2748. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2749. JudgA 4:16
 2750. καὶ C--------- καί
 2751. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2752. διώκων V1--PAPNSM διώκω
 2753. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2754. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2755. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 2756. καὶ C--------- καί
 2757. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2758. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2759. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 2760. ἕως P--------- ἕως
 2761. δρυμοῦ N2--GSM--- δρυμός
 2762. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2763. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2764. καὶ C--------- καί
 2765. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2766. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 2767. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2768. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 2769. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 2770. ἐν P--------- ἐν
 2771. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 2772. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 2773. οὐ D--------- οὐ
 2774. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 2775. ἕως P--------- ἕως
 2776. ἑνός A3--GSM--- εἷς
 2777. JudgA 4:17
 2778. καὶ C--------- καί
 2779. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2780. ἀνεχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω ἀνα
 2781. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2782. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 2783. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2784. εἰς P--------- εἰς
 2785. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 2786. Ιαηλ N---GSF--- Ιαηλ
 2787. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2788. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 2789. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2790. Κιναίου N2--GSM--- Κιναῖος
 2791. ὅτι C--------- ὅτι
 2792. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2793. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2794. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2795. Ιαβιν N---GSM--- Ιαβιν
 2796. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2797. Ασωρ N---GS---- Ασωρ
 2798. καὶ C--------- καί
 2799. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2800. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2801. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2802. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 2803. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2804. Κιναίου N2--GSM--- Κιναῖος
 2805. JudgA 4:18
 2806. καὶ C--------- καί
 2807. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2808. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 2809. εἰς P--------- εἰς
 2810. ἀπάντησιν N3I-ASF--- ἀπάντησις
 2811. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 2812. καὶ C--------- καί
 2813. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2814. πρὸς P--------- πρός
 2815. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2816. ἔκνευσον VA--AAD2S- νεύω ἐκ
 2817. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 2818. μου RP--GS---- ἐγώ
 2819. ἔκνευσον VA--AAD2S- νεύω ἐκ
 2820. πρός P--------- πρός
 2821. με RP--AS---- ἐγώ
 2822. μὴ D--------- μή
 2823. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 2824. καὶ C--------- καί
 2825. ἐξένευσεν VAI-AAI3S- νεύω ἐκ
 2826. πρὸς P--------- πρός
 2827. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2828. εἰς P--------- εἰς
 2829. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2830. σκηνήν N1--ASF--- σκηνή
 2831. καὶ C--------- καί
 2832. συνεκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω συν
 2833. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2834. ἐν P--------- ἐν
 2835. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2836. δέρρει N3I-DSF--- δέρρις
 2837. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2838. JudgA 4:19
 2839. καὶ C--------- καί
 2840. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2841. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2842. πρὸς P--------- πρός
 2843. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2844. πότισόν VA--AAD2S- ποτίζω
 2845. με RP--AS---- ἐγώ
 2846. δὴ X--------- δή
 2847. μικρὸν A1A-ASN--- μικρός
 2848. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 2849. ὅτι C--------- ὅτι
 2850. ἐδίψησα VAI-AAI1S- διψάω
 2851. καὶ C--------- καί
 2852. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 2853. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2854. ἀσκὸν N2--ASM--- ἀσκός
 2855. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2856. γάλακτος N3--GSN--- γάλα
 2857. καὶ C--------- καί
 2858. ἐπότισεν VAI-AAI3S- ποτίζω
 2859. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2860. καὶ C--------- καί
 2861. συνεκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω συν
 2862. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2863. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2864. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2865. JudgA 4:20
 2866. καὶ C--------- καί
 2867. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2868. πρὸς P--------- πρός
 2869. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2870. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 2871. ἐν P--------- ἐν
 2872. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2873. θύρᾳ N1A-DSF--- θύρα
 2874. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2875. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 2876. καὶ C--------- καί
 2877. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 2878. ἐάν C--------- ἐάν
 2879. τις RI--NSM--- τις
 2880. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 2881. πρὸς P--------- πρός
 2882. σὲ RP--AS---- σύ
 2883. καὶ C--------- καί
 2884. ἐρωτήσῃ VA--AAS3S- ἐρωτάω
 2885. σε RP--AS---- σύ
 2886. καὶ C--------- καί
 2887. εἴπῃ VB--AAS3S- εἶπον
 2888. σοι RP--DS---- σύ
 2889. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2890. ἐνταῦθα D--------- ἐνταῦθα
 2891. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2892. καὶ C--------- καί
 2893. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 2894. οὐκ D--------- οὐ
 2895. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2896. καὶ C--------- καί
 2897. συνεκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω συν
 2898. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2899. ἐν P--------- ἐν
 2900. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2901. δέρρει N3I-DSF--- δέρρις
 2902. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2903. JudgA 4:21
 2904. καὶ C--------- καί
 2905. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2906. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 2907. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2908. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 2909. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2910. πάσσαλον N2--ASM--- πάσσαλος
 2911. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2912. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 2913. καὶ C--------- καί
 2914. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2915. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2916. σφῦραν N1A-ASF--- σφῦρα
 2917. ἐν P--------- ἐν
 2918. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2919. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2920. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2921. καὶ C--------- καί
 2922. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2923. πρὸς P--------- πρός
 2924. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2925. ἡσυχῇ D--------- ἡσυχῇ
 2926. καὶ C--------- καί
 2927. ἐνέκρουσεν VAI-AAI3S- κρούω ἐν
 2928. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2929. πάσσαλον N2--ASM--- πάσσαλος
 2930. ἐν P--------- ἐν
 2931. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2932. γνάθῳ N2--DSF--- γνάθος
 2933. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2934. καὶ C--------- καί
 2935. διήλασεν VAI-AAI3S- ἐλαύνω δια
 2936. ἐν P--------- ἐν
 2937. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2938. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2939. καὶ C--------- καί
 2940. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2941. ἀπεσκάρισεν VAI-AAI3S- σκαρίζω ἀπο
 2942. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2943. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2944. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2945. γονάτων N3--GPN--- γόνυ
 2946. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2947. καὶ C--------- καί
 2948. ἐξέψυξεν VAI-AAI3S- ψύχω ἐκ
 2949. καὶ C--------- καί
 2950. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2951. JudgA 4:22
 2952. καὶ C--------- καί
 2953. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2954. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2955. διώκων V1--PAPNSM διώκω
 2956. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2957. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2958. καὶ C--------- καί
 2959. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2960. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 2961. εἰς P--------- εἰς
 2962. ἀπαντὴν N1--ASF--- ἀπαντή
 2963. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2964. καὶ C--------- καί
 2965. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2966. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2967. δεῦρο D--------- δεῦρο
 2968. καὶ C--------- καί
 2969. δείξω VF--FAI1S- δεικνύω
 2970. σοι RP--DS---- σύ
 2971. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2972. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2973. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2974. σὺ RP--NS---- σύ
 2975. ζητεῖς V2--PAI2S- ζητέω
 2976. καὶ C--------- καί
 2977. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2978. πρὸς P--------- πρός
 2979. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2980. καὶ C--------- καί
 2981. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2982. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2983. πεπτωκὼς VX--XAPNSM πίπτω
 2984. νεκρός N2--NSM--- νεκρός
 2985. καὶ C--------- καί
 2986. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2987. πάσσαλος N2--NSM--- πάσσαλος
 2988. ἐν P--------- ἐν
 2989. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2990. γνάθῳ N2--DSF--- γνάθος
 2991. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2992. JudgA 4:23
 2993. καὶ C--------- καί
 2994. ἐταπείνωσεν VAI-AAI3S- ταπεινόω
 2995. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2996. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2997. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2998. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2999. Ιαβιν N---ASM--- Ιαβιν
 3000. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3001. Χανααν N---GS---- Χανααν
 3002. ἐν P--------- ἐν
 3003. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3004. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3005. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3006. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3007. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3008. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3009. JudgA 4:24
 3010. καὶ C--------- καί
 3011. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 3012. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3013. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3014. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3015. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3016. πορευομένη V1--PMPNSF πορεύομαι
 3017. καὶ C--------- καί
 3018. σκληρυνομένη V1--PMPNSF σκληρύνω
 3019. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3020. Ιαβιν N---ASM--- Ιαβιν
 3021. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3022. Χανααν N---GS---- Χανααν
 3023. ἕως C--------- ἕως
 3024. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 3025. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3026. JudgA 5:1
 3027. καὶ C--------- καί
 3028. ᾖσεν VAI-AAI3S- ᾄδω
 3029. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 3030. καὶ C--------- καί
 3031. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 3032. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3033. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 3034. ἐν P--------- ἐν
 3035. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3036. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3037. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3038. καὶ C--------- καί
 3039. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3040. JudgA 5:2
 3041. ἐν P--------- ἐν
 3042. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3043. ἄρξασθαι VA--AMN--- ἄρχω
 3044. ἀρχηγοὺς N2--APM--- ἀρχηγός
 3045. ἐν P--------- ἐν
 3046. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3047. ἐν P--------- ἐν
 3048. προαιρέσει N3I-DSF--- προαίρεσις
 3049. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3050. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3051. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3052. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3053. JudgA 5:3
 3054. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 3055. βασιλεῖς N3V-VPM--- βασιλεύς
 3056. ἐνωτίζεσθε V1--PMD2P- ὠτίζομαι ἐν
 3057. σατράπαι N1M-VPM--- σατράπης
 3058. δυνατοί A1--VPM--- δυνατός
 3059. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3060. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3061. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3062. ᾄσομαι VF--FMI1S- ᾄδω
 3063. ψαλῶ VF--FAI1S- ψάλλω
 3064. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3065. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3066. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3067. JudgA 5:4
 3068. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3069. ἐν P--------- ἐν
 3070. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3071. ἐξόδῳ N2--DSF--- ἔξοδος
 3072. σου RP--GS---- σύ
 3073. ἐκ P--------- ἐκ
 3074. Σηιρ N---GS---- Σηιρ
 3075. ἐν P--------- ἐν
 3076. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3077. ἀπαίρειν V1--PAN--- αἴρω ἀπο
 3078. σε RP--AS---- σύ
 3079. ἐξ P--------- ἐκ
 3080. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 3081. Εδωμ N---GS---- Εδωμ
 3082. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3083. ἐσείσθη VCI-API3S- σείω
 3084. καὶ C--------- καί
 3085. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3086. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 3087. ἐξεστάθη VCI-API3S- ἵστημι ἐκ
 3088. καὶ C--------- καί
 3089. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3090. νεφέλαι N1--NPF--- νεφέλη
 3091. ἔσταξαν VAI-AAI3P- στάζω
 3092. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 3093. JudgA 5:5
 3094. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 3095. ἐσαλεύθησαν VCI-API3P- σαλεύω
 3096. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3097. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3098. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3099. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 3100. Σινα N---NS---- Σινα
 3101. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3102. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3103. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3104. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3105. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3106. JudgA 5:6
 3107. ἐν P--------- ἐν
 3108. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 3109. Σαμεγαρ N---GSM--- Σαμεγαρ
 3110. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3111. Αναθ N---GSM--- Αναθ
 3112. ἐν P--------- ἐν
 3113. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 3114. Ιαηλ N---GSF--- Ιαηλ
 3115. ἐξέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐκ
 3116. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 3117. καὶ C--------- καί
 3118. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 3119. τρίβους N2--APF--- τρίβος
 3120. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 3121. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3122. διεστραμμένας VP--XMPAPF στρέφω δια
 3123. JudgA 5:7
 3124. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 3125. φραζων N---N----- φραζών
 3126. ἐν P--------- ἐν
 3127. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3128. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3129. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 3130. ἕως P--------- ἕως
 3131. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3132. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 3133. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 3134. ὅτι C--------- ὅτι
 3135. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 3136. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 3137. ἐν P--------- ἐν
 3138. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3139. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3140. JudgA 5:8
 3141. ᾑρέτισαν VAI-AAI3P- αἱρετίζω
 3142. θεοὺς N2--APM--- θεός
 3143. καινοὺς A1--APM--- καινός
 3144. ὡς C--------- ὡς
 3145. ἄρτον N2--ASM--- ἄρτος
 3146. κρίθινον A1--ASM--- κρίθινος
 3147. σκέπην N1--ASF--- σκέπη
 3148. ἐὰν C--------- ἐάν
 3149. ἴδω VB--AAS1S- ὁράω
 3150. σιρομαστῶν N1M-GPM--- σιρομάστης
 3151. ἐν P--------- ἐν
 3152. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3153. χιλιάσιν N3D-DPF--- χιλιάς
 3154. JudgA 5:9
 3155. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3156. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3157. μου RP--GS---- ἐγώ
 3158. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3159. τὰ RA--APN--- ὁ
 3160. διατεταγμένα VK--XMPAPN τάσσω δια
 3161. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3162. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3163. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3164. δυνάσται N1M-NPM--- δυνάστης
 3165. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3166. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3167. εὐλογεῖτε V2--PAI2P- εὐλογέω
 3168. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3169. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3170. JudgA 5:10
 3171. ἐπιβεβηκότες VX--XAPNPM βαίνω ἐπι
 3172. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3173. ὑποζυγίων N2N-GPN--- ὑποζύγιον
 3174. καθήμενοι V5--PMPNPM ἧμαι κατα
 3175. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3176. λαμπηνῶν N1--GPF--- λαμπήνη
 3177. JudgA 5:11
 3178. φθέγξασθε VA--AMD2P- φθέγγομαι
 3179. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 3180. ἀνακρουομένων V1--PMPGPM κρούω ἀνα
 3181. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3182. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3183. εὐφραινομένων V1--PMPGPM εὐφραίνω
 3184. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3185. δώσουσιν VF--FAI3P- δίδωμι
 3186. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 3187. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3188. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 3189. ἐνίσχυσαν VA--AAI3P- ἰσχύω ἐν
 3190. ἐν P--------- ἐν
 3191. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3192. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3193. τότε D--------- τότε
 3194. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 3195. εἰς P--------- εἰς
 3196. τὰς RA--APF--- ὁ
 3197. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 3198. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3199. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3200. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3201. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3202. JudgA 5:12
 3203. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3204. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3205. Δεββωρα N---VSF--- Δεββωρα
 3206. ἐξέγειρον VA--AAD2S- ἐγείρω ἐκ
 3207. μυριάδας N3D-APF--- μυριάς
 3208. μετὰ P--------- μετά
 3209. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3210. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3211. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3212. λάλει V2--PAD2S- λαλέω
 3213. μετ' P--------- μετά
 3214. ᾠδῆς N1--GSF--- ᾠδή
 3215. ἐνισχύων V1--PAPNSM ἰσχύω ἐν
 3216. ἐξανίστασο V6--PMD2S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 3217. Βαρακ N---VSM--- Βαρακ
 3218. καὶ C--------- καί
 3219. ἐνίσχυσον VA--AAD2S- ἰσχύω ἐν
 3220. Δεββωρα N---VSF--- Δεββωρα
 3221. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3222. Βαρακ N---ASM--- Βαρακ
 3223. αἰχμαλώτιζε V1--PAD2S- αἰχμαλωτίζω
 3224. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 3225. σου RP--GS---- σύ
 3226. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3227. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 3228. JudgA 5:13
 3229. πότε D--------- πότε
 3230. ἐμεγαλύνθη VCI-API3S- μεγαλύνω
 3231. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3232. ἰσχὺς N3--NSF--- ἰσχύς
 3233. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3234. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3235. ταπείνωσόν VA--AAD2S- ταπεινόω
 3236. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3237. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3238. ἰσχυροτέρους A1A-APMC-- ἰσχυρός
 3239. μου RP--GS---- ἐγώ
 3240. JudgA 5:14
 3241. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3242. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 3243. ἐτιμωρήσατο VAI-AMI3S- τιμωρέω
 3244. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3245. ἐν P--------- ἐν
 3246. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 3247. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 3248. σου RP--GS---- σύ
 3249. Βενιαμιν N---VSM--- Βενιαμίν
 3250. ἐν P--------- ἐν
 3251. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 3252. σου RP--GS---- σύ
 3253. ἐξ P--------- ἐκ
 3254. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3255. Μαχιρ N---GS---- Μαχιρ
 3256. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 3257. ἐξερευνῶντες V3--PAPNPM ἐρευνάω ἐκ
 3258. καὶ C--------- καί
 3259. ἐκ P--------- ἐκ
 3260. Ζαβουλων N---GSM--- Ζαβουλων
 3261. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3262. ἐπολέμει V2I-IAI3S- πολεμέω
 3263. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3264. ἐν P--------- ἐν
 3265. δυνατοῖς A1--DPM--- δυνατός
 3266. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 3267. ἐν P--------- ἐν
 3268. σκήπτρῳ N2N-DSN--- σκῆπτρον
 3269. ἐνισχύοντος V1--PAPGSM ἰσχύω ἐν
 3270. ἡγήσεως N3I-GSF--- ἥγησις
 3271. JudgA 5:15
 3272. ἐν P--------- ἐν
 3273. Ισσαχαρ N---DSM--- Ισσαχαρ
 3274. μετὰ P--------- μετά
 3275. Δεββωρας N---GSF--- Δεββωρα
 3276. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3277. πεζοὺς A1--APM--- πεζός
 3278. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3279. εἰς P--------- εἰς
 3280. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3281. κοιλάδα N3D-ASF--- κοιλάς
 3282. ἵνα C--------- ἵνα
 3283. τί RI--ASN--- τίς
 3284. σὺ RP--NS---- σύ
 3285. κατοικεῖς V2--PAI2S- οἰκέω κατα
 3286. ἐν P--------- ἐν
 3287. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 3288. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 3289. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 3290. ἐν P--------- ἐν
 3291. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3292. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 3293. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3294. ἐν P--------- ἐν
 3295. διαιρέσεσιν N3I-DPF--- διαίρεσις
 3296. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 3297. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 3298. ἀκριβασμοὶ N2--NPM--- ἀκριβασμός
 3299. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3300. JudgA 5:16
 3301. ἵνα C--------- ἵνα
 3302. τί RI--ASN--- τίς
 3303. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3304. κάθησαι V5--PMI2S- ἧμαι κατα
 3305. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3306. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3307. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3308. μοσφαθαιμ N---GPM--- μοσφαθαιμ
 3309. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3310. εἰσακούειν V1--PAN--- ἀκούω εἰς
 3311. συρισμοὺς N2--APM--- συρισμός
 3312. ἐξεγειρόντων V1--PAPGPM ἐγείρω ἐκ
 3313. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3314. διελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι δια
 3315. εἰς P--------- εἰς
 3316. τὰ RA--APN--- ὁ
 3317. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3318. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 3319. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 3320. ἐξιχνιασμοὶ N2--NPM--- ἐξιχνιασμός
 3321. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3322. JudgA 5:17
 3323. Γαλααδ N---NSM--- Γαλαάδ
 3324. ἐν P--------- ἐν
 3325. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3326. πέραν P--------- πέραν
 3327. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3328. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 3329. κατεσκήνωσεν VAI-AAI3S- σκηνόω κατα
 3330. καὶ C--------- καί
 3331. Δαν N---NSM--- Δαν
 3332. ἵνα C--------- ἵνα
 3333. τί RI--ASN--- τίς
 3334. παροικεῖ V2--PAI3S- οἰκέω παρα
 3335. πλοίοις N2N-DPN--- πλοῖον
 3336. Ασηρ N---NSM--- Ασηρ
 3337. παρῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω παρα
 3338. παρ' P--------- παρά
 3339. αἰγιαλὸν N2--ASM--- αἰγιαλός
 3340. θαλασσῶν N1S-GPF--- θάλασσα
 3341. καὶ C--------- καί
 3342. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3343. τὰς RA--APF--- ὁ
 3344. διακοπὰς N1--APF--- διακοπή
 3345. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3346. κατεσκήνωσεν VAI-AAI3S- σκηνόω κατα
 3347. JudgA 5:18
 3348. Ζαβουλων N---NSM--- Ζαβουλων
 3349. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3350. ὀνειδίσας VA--AAPNSM ὀνειδίζω
 3351. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3352. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3353. εἰς P--------- εἰς
 3354. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 3355. καὶ C--------- καί
 3356. Νεφθαλιμ N---NPM--- Νεφθαλιμ
 3357. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3358. ὕψη N3E-APN--- ὕψος
 3359. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 3360. JudgA 5:19
 3361. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3362. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 3363. καὶ C--------- καί
 3364. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 3365. τότε D--------- τότε
 3366. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 3367. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 3368. Χανααν N---GS---- Χανααν
 3369. ἐν P--------- ἐν
 3370. Θενναχ N---DS---- Θενναχ
 3371. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3372. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 3373. Μαγεδδω N---GS---- Μαγεδδω
 3374. πλεονεξίαν N1A-ASF--- πλεονεξία
 3375. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3376. οὐκ D--------- οὐ
 3377. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 3378. JudgA 5:20
 3379. ἐκ P--------- ἐκ
 3380. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3381. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3382. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 3383. ἀστέρες N3--NPM--- ἀστήρ
 3384. ἐκ P--------- ἐκ
 3385. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3386. τάξεως N3I-GSF--- τάξις
 3387. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3388. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 3389. μετὰ P--------- μετά
 3390. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 3391. JudgA 5:21
 3392. χειμάρρους A1C-NSM--- χειμάρρους
 3393. Κισων N---NSM--- Κισων
 3394. ἐξέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐκ
 3395. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3396. χειμάρρους A1C-NSM--- χειμάρρους
 3397. καδημιμ N---NPM--- καδημιμ
 3398. χειμάρρους A1C-NSM--- χειμάρρους
 3399. Κισων N---NSM--- Κισων
 3400. καταπατήσει VF--FAI3S- ἀπατάω κατα
 3401. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3402. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 3403. μου RP--GS---- ἐγώ
 3404. δυνατή A1--NSF--- δυνατός
 3405. JudgA 5:22
 3406. τότε D--------- τότε
 3407. ἀπεκόπησαν VAI-AAI3P- κόπτω ἀπο
 3408. πτέρναι N1--NPF--- πτέρνα
 3409. ἵππου N2--GSM--- ἵππος
 3410. αμαδαρωθ N---N----- αμαδαρωθ
 3411. δυνατῶν A1--GPM--- δυνατός
 3412. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3413. JudgA 5:23
 3414. καταράσασθε VA--AMD2P- ἀράομαι κατα
 3415. Μαρωζ N---ASF--- Μαρωζ
 3416. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3417. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3418. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3419. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3420. καταράσει N3I-DSF--- κατάρασις
 3421. καταράσασθε VA--AMD2P- ἀράομαι κατα
 3422. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3423. ἐνοίκους A1B-APM--- ἔνοικος
 3424. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3425. ὅτι C--------- ὅτι
 3426. οὐκ D--------- οὐ
 3427. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3428. εἰς P--------- εἰς
 3429. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3430. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 3431. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3432. βοηθὸς N2--NSM--- βοηθός
 3433. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3434. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3435. ἐν P--------- ἐν
 3436. μαχηταῖς N1M-DPM--- μαχητής
 3437. δυνατός A1--NSM--- δυνατός
 3438. JudgA 5:24
 3439. εὐλογηθείη VC--APO3S- εὐλογέω
 3440. ἐκ P--------- ἐκ
 3441. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 3442. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 3443. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3444. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 3445. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3446. Κιναίου N2--GSM--- Κιναῖος
 3447. ἐκ P--------- ἐκ
 3448. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 3449. ἐν P--------- ἐν
 3450. σκηνῇ N1--DSF--- σκηνή
 3451. εὐλογηθείη VC--APO3S- εὐλογέω
 3452. JudgA 5:25
 3453. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 3454. ᾔτησεν VAI-AAI3S- αἰτέω
 3455. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3456. καὶ C--------- καί
 3457. γάλα N3--ASN--- γάλα
 3458. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3459. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3460. ἐν P--------- ἐν
 3461. λακάνῃ N1--DSF--- λεκάνη
 3462. ἰσχυρῶν A1A-GPM--- ἰσχυρός
 3463. προσήγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω προς
 3464. βούτυρον N2N-ASN--- βούτυρον
 3465. JudgA 5:26
 3466. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3467. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 3468. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3469. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3470. ἀριστερὰν A1A-ASF--- ἀριστερός
 3471. εἰς P--------- εἰς
 3472. πάσσαλον N2--ASM--- πάσσαλος
 3473. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 3474. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3475. δεξιὰν A1A-ASF--- δεξιός
 3476. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3477. εἰς P--------- εἰς
 3478. ἀποτομὰς N1--APF--- ἀποτομή
 3479. κατακόπων N1--GPF--- κατακοπή
 3480. καὶ C--------- καί
 3481. ἀπέτεμεν VBI-AAI3S- τέμνω ἀπο
 3482. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 3483. ἀπέτριψεν VAI-AAI3S- τρίβω ἀπο
 3484. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3485. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3486. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3487. καὶ C--------- καί
 3488. συνέθλασεν VAI-AAI3S- θλάσσω συν
 3489. καὶ C--------- καί
 3490. διήλασεν VAI-AAI3S- ἐλαύνω δια
 3491. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3492. γνάθον N2--ASF--- γνάθος
 3493. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3494. JudgA 5:27
 3495. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3496. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3497. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3498. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 3499. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3500. συγκάμψας VA--AAPNSM κάμπτω συν
 3501. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3502. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 3503. μεταξὺ D--------- μεταξύ
 3504. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 3505. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3506. ἐν P--------- ἐν
 3507. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 3508. ἔκαμψεν VAI-AAI3S- κάμπτω
 3509. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3510. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3511. ταλαίπωρος A1B-NSM--- ταλαίπωρος
 3512. JudgA 5:28
 3513. διὰ P--------- διά
 3514. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3515. θυρίδος N3D-GSF--- θυρίς
 3516. διέκυπτεν V1I-IAI3S- κύπτω δια
 3517. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3518. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 3519. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 3520. διὰ P--------- διά
 3521. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3522. δικτυωτῆς A1--GSF--- δικτυωτός
 3523. ἐπιβλέπουσα V1--PAPNSF βλέπω ἐπι
 3524. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3525. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3526. μεταστρέφοντας V1--PAPAPM στρέφω μετα
 3527. μετὰ P--------- μετά
 3528. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 3529. διὰ P--------- διά
 3530. τί RI--ASN--- τίς
 3531. ἠσχάτισεν VAI-AAI3S- ἐσχατίζω
 3532. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3533. ἅρμα N3M-NSN--- ἅρμα
 3534. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3535. παραγενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι παρα
 3536. διὰ P--------- διά
 3537. τί RI--ASN--- τίς
 3538. ἐχρόνισαν VAI-AAI3P- χρονίζω
 3539. ἴχνη N3E-APN--- ἴχνος
 3540. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 3541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3542. JudgA 5:29
 3543. σοφαὶ A1--NPF--- σοφός
 3544. ἀρχουσῶν V1--PAPGPF ἄρχω
 3545. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3546. ἀνταπεκρίναντο VAI-AMI3P- κρίνω ἀντι ἀπο
 3547. πρὸς P--------- πρός
 3548. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3549. καὶ C--------- καί
 3550. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 3551. ἀπεκρίνατο VAI-AMI3S- κρίνω ἀπο
 3552. ἐν P--------- ἐν
 3553. ῥήμασιν N3M-DPN--- ῥῆμα
 3554. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3555. JudgA 5:30
 3556. οὐχὶ D--------- οὐ
 3557. εὑρήσουσιν VF--FAI3P- εὑρίσκω
 3558. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3559. διαμερίζοντα V1--PAPASM μερίζω δια
 3560. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3561. φιλιάζων V1--PAPNSM φιλιάζω
 3562. φίλοις A1--DPM--- φίλος
 3563. εἰς P--------- εἰς
 3564. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3565. δυνατοῦ A1--GSM--- δυνατός
 3566. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3567. βαμμάτων N3M-GPN--- βάμμα
 3568. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 3569. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3570. βαμμάτων N3M-GPN--- βάμμα
 3571. ποικιλίας N1A-GSF--- ποικιλία
 3572. βαφὴ N1--NSF--- βαφή
 3573. ποικίλων A1--GPM--- ποικίλος
 3574. περὶ P--------- περί
 3575. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 3576. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3577. σκῦλον N2N-ASN--- σκῦλον
 3578. JudgA 5:31
 3579. οὕτως D--------- οὕτως
 3580. ἀπόλοιντο VB--AMO3P- ὀλλύω ἀπο
 3581. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3582. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3583. ἐχθροί N2--NPM--- ἐχθρός
 3584. σου RP--GS---- σύ
 3585. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3586. καὶ C--------- καί
 3587. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3588. ἀγαπῶντες V3--PAPNPM ἀγαπάω
 3589. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3590. καθὼς D--------- καθώς
 3591. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3592. ἀνατολὴ N1--NSF--- ἀνατολή
 3593. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3594. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 3595. ἐν P--------- ἐν
 3596. δυναστείαις N1A-DPF--- δυναστεία
 3597. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3598. καὶ C--------- καί
 3599. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 3600. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3601. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3602. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3603. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 3604. JudgA 6:1
 3605. καὶ C--------- καί
 3606. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3607. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3608. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3609. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3610. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3611. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 3612. ἔναντι D--------- ἔναντι
 3613. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3614. καὶ C--------- καί
 3615. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 3616. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3617. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3618. ἐν P--------- ἐν
 3619. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3620. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3621. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 3622. ἑπτά M--------- ἑπτά
 3623. JudgA 6:2
 3624. καὶ C--------- καί
 3625. κατίσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω κατα
 3626. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3627. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3628. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3629. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3630. καὶ C--------- καί
 3631. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3632. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 3633. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3634. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3635. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3636. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3637. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3638. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3639. μάνδρας N1A-APF--- μάνδρα
 3640. ἐν P--------- ἐν
 3641. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3642. ὄρεσιν N3E-DPN--- ὄρος
 3643. καὶ C--------- καί
 3644. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3645. σπηλαίοις N2N-DPN--- σπήλαιον
 3646. καὶ C--------- καί
 3647. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3648. ὀχυρώμασιν N3M-DPN--- ὀχύρωμα
 3649. JudgA 6:3
 3650. καὶ C--------- καί
 3651. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3652. ὅταν D--------- ὅταν
 3653. ἔσπειρεν VAI-AAI3S- σπείρω
 3654. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 3655. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3656. καὶ C--------- καί
 3657. ἀνέβαινεν VAI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 3658. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 3659. καὶ C--------- καί
 3660. Αμαληκ N---NS---- Αμαληκ
 3661. καὶ C--------- καί
 3662. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3663. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3664. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 3665. καὶ C--------- καί
 3666. ἀνέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω ἀνα
 3667. ἐπ' P--------- ἐπί
 3668. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3669. JudgA 6:4
 3670. καὶ C--------- καί
 3671. παρενέβαλλον V1I-IAI3P- βάλλω παρα ἐν
 3672. ἐπ' P--------- ἐπί
 3673. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3674. καὶ C--------- καί
 3675. διέφθειραν VAI-AAI3P- φθείρω δια
 3676. τὰ RA--APN--- ὁ
 3677. ἐκφόρια N2N-APN--- ἐκφόριον
 3678. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3679. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3680. ἕως P--------- ἕως
 3681. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3682. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 3683. εἰς P--------- εἰς
 3684. Γάζαν N1A-ASF--- Γάζα
 3685. καὶ C--------- καί
 3686. οὐχ D--------- οὐ
 3687. ὑπελείποντο V1I-IMI3P- λείπω ὑπο
 3688. ὑπόστασιν N3I-ASF--- ὑπόστασις
 3689. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3690. ἐν P--------- ἐν
 3691. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3692. καὶ C--------- καί
 3693. ποίμνιον N2N-ASN--- ποίμνιον
 3694. καὶ C--------- καί
 3695. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 3696. καὶ C--------- καί
 3697. ὄνον N2--ASM--- ὄνος
 3698. JudgA 6:5
 3699. ὅτι C--------- ὅτι
 3700. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 3701. καὶ C--------- καί
 3702. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3703. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 3704. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3705. ἀνέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω ἀνα
 3706. καὶ C--------- καί
 3707. τὰς RA--APF--- ὁ
 3708. σκηνὰς N1--APF--- σκηνή
 3709. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3710. παρέφερον V1I-IAI3P- φέρω παρα
 3711. καὶ C--------- καί
 3712. παρεγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι παρα
 3713. ὡς C--------- ὡς
 3714. ἀκρὶς N3D-NSF--- ἀκρίς
 3715. εἰς P--------- εἰς
 3716. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 3717. καὶ C--------- καί
 3718. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3719. καὶ C--------- καί
 3720. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3721. καμήλοις N2--DPF--- κάμηλος
 3722. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3723. οὐκ D--------- οὐ
 3724. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3725. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 3726. καὶ C--------- καί
 3727. παρεγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι παρα
 3728. ἐν P--------- ἐν
 3729. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3730. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3731. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3732. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3733. διαφθείρειν V1--PAN--- φθείρω δια
 3734. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3735. JudgA 6:6
 3736. καὶ C--------- καί
 3737. ἐπτώχευσεν VAI-AAI3S- πτωχεύω
 3738. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3739. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3740. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3741. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3742. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3743. καὶ C--------- καί
 3744. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 3745. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3746. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3747. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3748. πρὸς P--------- πρός
 3749. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3750. JudgA 6:7
 3751. καὶ C--------- καί
 3752. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3753. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 3754. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 3755. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3756. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3757. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3758. πρὸς P--------- πρός
 3759. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3760. διὰ P--------- διά
 3761. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 3762. JudgA 6:8
 3763. καὶ C--------- καί
 3764. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3765. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3766. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3767. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 3768. πρὸς P--------- πρός
 3769. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3770. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3771. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3772. καὶ C--------- καί
 3773. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3774. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3775. τάδε RD--APN--- ὅδε
 3776. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3777. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3778. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3779. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3780. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3781. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3782. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3783. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3784. ἀναβιβάσας VA--AAPNSM βιβάζω ἀνα
 3785. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3786. ἐξ P--------- ἐκ
 3787. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3788. καὶ C--------- καί
 3789. ἐξήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἐκ
 3790. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3791. ἐξ P--------- ἐκ
 3792. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3793. δουλείας N1A-GSF--- δουλεία
 3794. JudgA 6:9
 3795. καὶ C--------- καί
 3796. ἐξειλάμην VBI-AMI1S- αἱρέω ἐκ
 3797. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3798. ἐκ P--------- ἐκ
 3799. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3800. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3801. καὶ C--------- καί
 3802. ἐκ P--------- ἐκ
 3803. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3804. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3805. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3806. θλιβόντων V1--PAPGPM θλίβω
 3807. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3808. καὶ C--------- καί
 3809. ἐξέβαλον VBI-AAI1S- βάλλω ἐκ
 3810. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3811. ἐκ P--------- ἐκ
 3812. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3813. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3814. καὶ C--------- καί
 3815. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 3816. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3817. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3818. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3819. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3820. JudgA 6:10
 3821. καὶ C--------- καί
 3822. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 3823. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3824. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3825. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3826. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3827. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3828. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3829. οὐ D--------- οὐ
 3830. φοβηθήσεσθε VC--FPI2P- φοβέω
 3831. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3832. θεοὺς N2--APM--- θεός
 3833. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3834. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 3835. ἐν P--------- ἐν
 3836. οἷς RR--DPM--- ὅς
 3837. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 3838. ἐνοικεῖτε V2--PAI2P- οἰκέω ἐν
 3839. ἐν P--------- ἐν
 3840. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3841. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3842. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3843. καὶ C--------- καί
 3844. οὐκ D--------- οὐ
 3845. εἰσηκούσατε VAI-AAI2P- ἀκούω εἰς
 3846. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3847. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 3848. μου RP--GS---- ἐγώ
 3849. JudgA 6:11
 3850. καὶ C--------- καί
 3851. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 3852. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3853. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3854. καὶ C--------- καί
 3855. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 3856. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3857. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3858. δρῦν N3U-ASF--- δρῦς
 3859. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3860. οὖσαν V9--PAPASF εἰμί
 3861. ἐν P--------- ἐν
 3862. Εφραθα N---DSF--- Εφραθα
 3863. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3864. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3865. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 3866. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 3867. Αβιεζρι N---GSM--- Αβιεζρι
 3868. καὶ C--------- καί
 3869. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 3870. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3871. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3872. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3873. ἐρράβδιζεν V1I-IAI3S- ῥαβδίζω
 3874. πυροὺς N2--APM--- πυρός
 3875. ἐν P--------- ἐν
 3876. ληνῷ N2--DSF--- ληνός
 3877. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3878. ἐκφυγεῖν VB--AAN--- φεύγω ἐκ
 3879. ἐκ P--------- ἐκ
 3880. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3881. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3882. JudgA 6:12
 3883. καὶ C--------- καί
 3884. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 3885. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3886. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3887. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3888. καὶ C--------- καί
 3889. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3890. πρὸς P--------- πρός
 3891. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3892. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3893. μετὰ P--------- μετά
 3894. σοῦ RP--GS---- σύ
 3895. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 3896. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3897. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 3898. JudgA 6:13
 3899. καὶ C--------- καί
 3900. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3901. πρὸς P--------- πρός
 3902. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3903. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 3904. ἐν P--------- ἐν
 3905. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3906. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3907. καὶ C--------- καί
 3908. εἰ C--------- εἰ
 3909. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3910. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3911. μεθ' P--------- μετά
 3912. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3913. ἵνα C--------- ἵνα
 3914. τί RI--ASN--- τίς
 3915. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 3916. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3917. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3918. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3919. κακὰ A1--NPN--- κακός
 3920. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3921. καὶ C--------- καί
 3922. ποῦ D--------- ποῦ
 3923. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3924. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3925. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3926. θαυμάσια A1A-NPN--- θαυμάσιος
 3927. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3928. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 3929. διηγήσαντο VAI-AMI3P- ἡγέομαι δια
 3930. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3931. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3932. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 3933. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3934. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3935. οὐχὶ D--------- οὐ
 3936. ἐξ P--------- ἐκ
 3937. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3938. ἀνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀνα
 3939. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3940. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3941. καὶ C--------- καί
 3942. νῦν D--------- νῦν
 3943. ἀπώσατο VA--AMI3S- ὠθέω ἀπο
 3944. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3945. καὶ C--------- καί
 3946. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 3947. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3948. ἐν P--------- ἐν
 3949. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3950. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3951. JudgA 6:14
 3952. καὶ C--------- καί
 3953. ἐπέβλεψεν VAI-AAI3S- βλέπω ἐπι
 3954. πρὸς P--------- πρός
 3955. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3956. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3957. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3958. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3959. καὶ C--------- καί
 3960. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3961. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3962. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 3963. ἐν P--------- ἐν
 3964. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3965. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 3966. σου RP--GS---- σύ
 3967. καὶ C--------- καί
 3968. σώσεις VF--FAI2S- σώζω
 3969. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3970. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3971. καὶ C--------- καί
 3972. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3973. ἐξαπέστειλά VAI-AAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3974. σε RP--AS---- σύ
 3975. JudgA 6:15
 3976. καὶ C--------- καί
 3977. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3978. πρὸς P--------- πρός
 3979. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3980. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 3981. ἐν P--------- ἐν
 3982. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3983. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3984. ἐν P--------- ἐν
 3985. τίνι RI--DSN--- τίς
 3986. σώσω VF--FAI1S- σώζω
 3987. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3988. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3989. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3990. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3991. χιλιάς N3D-NSF--- χιλιάς
 3992. μου RP--GS---- ἐγώ
 3993. ταπεινοτέρα A1--NSF--- ταπεινός
 3994. ἐν P--------- ἐν
 3995. Μανασση N---DSM--- Μανασσή
 3996. καὶ C--------- καί
 3997. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3998. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3999. μικρὸς A1A-NSM--- μικρός
 4000. ἐν P--------- ἐν
 4001. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4002. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 4003. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4004. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 4005. μου RP--GS---- ἐγώ
 4006. JudgA 6:16
 4007. καὶ C--------- καί
 4008. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4009. πρὸς P--------- πρός
 4010. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4011. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4012. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4013. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4014. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4015. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4016. μετὰ P--------- μετά
 4017. σοῦ RP--GS---- σύ
 4018. καὶ C--------- καί
 4019. πατάξεις VF--FAI2S- πατάσσω
 4020. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4021. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 4022. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 4023. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4024. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 4025. JudgA 6:17
 4026. καὶ C--------- καί
 4027. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4028. πρὸς P--------- πρός
 4029. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4030. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4031. καὶ C--------- καί
 4032. εἰ C--------- εἰ
 4033. εὗρον VB--AAI1S- εὑρίσκω
 4034. χάριν N3--ASF--- χάρις
 4035. ἐν P--------- ἐν
 4036. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4037. σου RP--GS---- σύ
 4038. καὶ C--------- καί
 4039. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 4040. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4041. σημεῖον N2N-ASN--- σημεῖον
 4042. ὅτι C--------- ὅτι
 4043. σὺ RP--NS---- σύ
 4044. λαλεῖς V2--PAI2S- λαλέω
 4045. μετ' P--------- μετά
 4046. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4047. JudgA 6:18
 4048. μὴ D--------- μή
 4049. κινηθῇς VC--APS2S- κινέω
 4050. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 4051. ἕως P--------- ἕως
 4052. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4053. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4054. με RP--AS---- ἐγώ
 4055. πρὸς P--------- πρός
 4056. σέ RP--AS---- σύ
 4057. καὶ C--------- καί
 4058. οἴσω VF--FAI1S- φέρω
 4059. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4060. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 4061. μου RP--GS---- ἐγώ
 4062. καὶ C--------- καί
 4063. θήσω VF--FAI1S- τίθημι
 4064. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 4065. σου RP--GS---- σύ
 4066. καὶ C--------- καί
 4067. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4068. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4069. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4070. καθήσομαι VF--FMI1S- ἵημι κατα
 4071. ἕως P--------- ἕως
 4072. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4073. ἐπιστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἐπι
 4074. σε RP--AS---- σύ
 4075. JudgA 6:19
 4076. καὶ C--------- καί
 4077. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4078. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 4079. καὶ C--------- καί
 4080. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4081. ἔριφον N2--ASM--- ἔριφος
 4082. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 4083. καὶ C--------- καί
 4084. οιφι N---ASN--- οιφι
 4085. ἀλεύρου N2N-GSN--- ἄλευρον
 4086. ἄζυμα A1B-APN--- ἄζυμος
 4087. καὶ C--------- καί
 4088. τὰ RA--APN--- ὁ
 4089. κρέα N3--APN--- κρέας
 4090. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 4091. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4092. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4093. κανοῦν N2N-ASN--- κανοῦν
 4094. καὶ C--------- καί
 4095. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4096. ζωμὸν N2--ASM--- ζωμός
 4097. ἐνέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐν
 4098. εἰς P--------- εἰς
 4099. χύτραν N1A-ASF--- χύτρα
 4100. καὶ C--------- καί
 4101. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 4102. πρὸς P--------- πρός
 4103. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4104. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4105. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4106. δρῦν N3U-ASF--- δρῦς
 4107. καὶ C--------- καί
 4108. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 4109. JudgA 6:20
 4110. καὶ C--------- καί
 4111. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4112. πρὸς P--------- πρός
 4113. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4114. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4115. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4116. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4117. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 4118. τὰ RA--APN--- ὁ
 4119. κρέα N3--APN--- κρέας
 4120. καὶ C--------- καί
 4121. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4122. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 4123. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4124. ἀζύμους A1B-APM--- ἄζυμος
 4125. καὶ C--------- καί
 4126. θὲς VE--AAD2S- τίθημι
 4127. πρὸς P--------- πρός
 4128. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4129. πέτραν N1A-ASF--- πέτρα
 4130. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 4131. καὶ C--------- καί
 4132. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4133. ζωμὸν N2--ASM--- ζωμός
 4134. ἔκχεον VA--AAD2S- χέω ἐκ
 4135. καὶ C--------- καί
 4136. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4137. οὕτως D--------- οὕτως
 4138. JudgA 6:21
 4139. καὶ C--------- καί
 4140. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 4141. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4142. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4143. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4144. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4145. ἄκρον A1A-ASN--- ἄκρος
 4146. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4147. ῥάβδου N2--GSF--- ῥάβδος
 4148. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4149. ἐν P--------- ἐν
 4150. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4151. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4153. καὶ C--------- καί
 4154. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 4155. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4156. κρεῶν N3--GPN--- κρέας
 4157. καὶ C--------- καί
 4158. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4159. ἀζύμων A1B-GPM--- ἄζυμος
 4160. καὶ C--------- καί
 4161. ἀνήφθη VVI-API3S- ἅπτω ἀνα
 4162. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 4163. ἐκ P--------- ἐκ
 4164. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4165. πέτρας N1A-GSF--- πέτρα
 4166. καὶ C--------- καί
 4167. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 4168. τὰ RA--APN--- ὁ
 4169. κρέα N3--APN--- κρέας
 4170. καὶ C--------- καί
 4171. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4172. ἀζύμους A1B-APM--- ἄζυμος
 4173. καὶ C--------- καί
 4174. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4175. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4176. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4177. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 4178. ἐξ P--------- ἐκ
 4179. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 4180. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4181. JudgA 6:22
 4182. καὶ C--------- καί
 4183. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4184. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4185. ὅτι C--------- ὅτι
 4186. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4187. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4188. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 4189. καὶ C--------- καί
 4190. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4191. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4192. ἆ I--------- ἆ
 4193. ἆ I--------- ἆ
 4194. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4195. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4196. ὅτι C--------- ὅτι
 4197. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 4198. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4199. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 4200. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4201. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4202. πρὸς P--------- πρός
 4203. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4204. JudgA 6:23
 4205. καὶ C--------- καί
 4206. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4207. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4208. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4209. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4210. σοι RP--DS---- σύ
 4211. μὴ D--------- μή
 4212. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 4213. μὴ D--------- μή
 4214. ἀποθάνῃς VB--AAS2S- θνήσκω ἀπο
 4215. JudgA 6:24
 4216. καὶ C--------- καί
 4217. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 4218. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4219. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4220. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4221. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4222. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4223. καὶ C--------- καί
 4224. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4225. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4226. Εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4227. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4228. ἕως P--------- ἕως
 4229. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4230. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4231. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4232. ἔτι D--------- ἔτι
 4233. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4234. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 4235. ἐν P--------- ἐν
 4236. Εφραθα N---DS---- Εφραθα
 4237. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 4238. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4239. Εζρι N---GSM--- Εζρι
 4240. JudgA 6:25
 4241. καὶ C--------- καί
 4242. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4243. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4244. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 4245. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4246. καὶ C--------- καί
 4247. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4248. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4249. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4250. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 4251. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4252. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 4253. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4254. σιτευτὸν A1--ASM--- σιτευτός
 4255. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4256. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 4257. σου RP--GS---- σύ
 4258. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 4259. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4260. ἑπταετῆ A3H-ASM--- ἑπταετής
 4261. καὶ C--------- καί
 4262. καθελεῖς VF2-FAI2S- αἱρέω κατα
 4263. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4264. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4265. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4266. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4267. ὅ RR--NSN--- ὅς
 4268. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4269. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4270. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 4271. σου RP--GS---- σύ
 4272. καὶ C--------- καί
 4273. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4274. ἄλσος N3E-ASN--- ἄλσος
 4275. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4276. ἐπ' P--------- ἐπί
 4277. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4278. ἐκκόψεις VF--FAI2S- κόπτω ἐκ
 4279. JudgA 6:26
 4280. καὶ C--------- καί
 4281. οἰκοδομήσεις VF--FAI2S- οἰκοδομέω
 4282. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4283. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4284. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4285. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4286. σου RP--GS---- σύ
 4287. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4288. ὀφθέντι VV--APPDSM ὁράω
 4289. σοι RP--DS---- σύ
 4290. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4291. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4292. κορυφῆς N1--GSF--- κορυφή
 4293. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4294. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 4295. Μαωζ N---GS---- Μαωζ
 4296. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4297. ἐν P--------- ἐν
 4298. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4299. παρατάξει N3I-DSF--- παράταξις
 4300. καὶ C--------- καί
 4301. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 4302. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4303. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 4304. καὶ C--------- καί
 4305. ἀνοίσεις VF--FAI2S- φέρω ἀνα
 4306. ὁλοκαύτωμα N3M-ASN--- ὁλοκαύτωμα
 4307. ἐν P--------- ἐν
 4308. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4309. ξύλοις N2N-DPN--- ξύλον
 4310. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4311. ἄλσους N3E-GSN--- ἄλσος
 4312. οὗ RR--GSN--- ὅς
 4313. ἐκκόψεις VF--FAI2S- κόπτω ἐκ
 4314. JudgA 6:27
 4315. καὶ C--------- καί
 4316. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4317. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4318. τρεῖς A3--APM--- τρεῖς
 4319. καὶ C--------- καί
 4320. δέκα M--------- δέκα
 4321. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4322. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4323. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4324. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 4325. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4326. καὶ C--------- καί
 4327. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4328. καθὰ D--------- καθά
 4329. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4330. πρὸς P--------- πρός
 4331. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4332. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4333. καὶ C--------- καί
 4334. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4335. ὡς C--------- ὡς
 4336. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 4337. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4338. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4339. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4340. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 4341. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4342. καὶ C--------- καί
 4343. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4344. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4345. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4346. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4347. μὴ D--------- μή
 4348. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 4349. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4350. καὶ C--------- καί
 4351. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4352. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 4353. JudgA 6:28
 4354. καὶ C--------- καί
 4355. ὤρθρισαν VAI-AAI3P- ὀρθρίζω
 4356. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4357. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4358. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4359. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4360. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4361. πρωί D--------- πρωΐ
 4362. καὶ C--------- καί
 4363. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4364. κατεσκαμμένον VP--XPPNSN σκάπτω κατα
 4365. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4366. θυσιαστήριον N2N-NSN--- θυσιαστήριον
 4367. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4368. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4369. καὶ C--------- καί
 4370. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4371. ἄλσος N3E-NSN--- ἄλσος
 4372. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4373. ἐπ' P--------- ἐπί
 4374. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4375. ἐκκεκομμένον VP--XPPASM κόπτω ἐκ
 4376. καὶ C--------- καί
 4377. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4378. μόσχος N2--NSM--- μόσχος
 4379. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4380. σιτευτὸς A1--NSM--- σιτευτός
 4381. ἀνηνεγμένος VK--XPPNSM φέρω ἀνα
 4382. εἰς P--------- εἰς
 4383. ὁλοκαύτωμα N3M-ASN--- ὁλοκαύτωμα
 4384. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4385. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4386. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4387. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4388. ᾠκοδομημένον VM--XPPASN οἰκοδομέω
 4389. JudgA 6:29
 4390. καὶ C--------- καί
 4391. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4392. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4393. πρὸς P--------- πρός
 4394. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4395. πλησίον D--------- πλησίον
 4396. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4397. τίς RI--NSM--- τίς
 4398. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4399. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4400. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 4401. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4402. καὶ C--------- καί
 4403. ἀνήταζον V1I-IAI3P- ἐτάζω ἀνα
 4404. καὶ C--------- καί
 4405. ἐξεζήτουν V2I-IAI3P- ζητέω ἐκ
 4406. καὶ C--------- καί
 4407. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4408. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4409. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4410. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4411. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 4412. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4413. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4414. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 4415. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4416. JudgA 6:30
 4417. καὶ C--------- καί
 4418. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4419. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4420. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4421. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4422. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4423. πρὸς P--------- πρός
 4424. Ιωας N---ASM--- Ιωας
 4425. ἐξάγαγε VB--AAD2S- ἄγω ἐκ
 4426. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4427. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 4428. σου RP--GS---- σύ
 4429. καὶ C--------- καί
 4430. ἀποθανέτω VB--AAD3S- θνήσκω ἀπο
 4431. ὅτι C--------- ὅτι
 4432. κατέσκαψεν VAI-AAI3S- σκάπτω κατα
 4433. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4434. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4435. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4436. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4437. καὶ C--------- καί
 4438. ὅτι C--------- ὅτι
 4439. ἔκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω
 4440. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4441. ἄλσος N3E-ASN--- ἄλσος
 4442. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4443. ἐπ' P--------- ἐπί
 4444. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4445. JudgA 6:31
 4446. καὶ C--------- καί
 4447. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4448. Ιωας N---NSM--- Ιωας
 4449. πρὸς P--------- πρός
 4450. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4451. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4452. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4453. ἑσταμένους VMI-XMPAPM ἵστημι
 4454. ἐπ' P--------- ἐπί
 4455. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4456. μὴ D--------- μή
 4457. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4458. νῦν D--------- νῦν
 4459. δικάζεσθε V1--PMI2P- δικάζω
 4460. περὶ P--------- περί
 4461. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4462. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4463. ἢ C--------- ἤ
 4464. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4465. σῴζετε V1--PAI2P- σώζω
 4466. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4467. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4468. ἀντεδίκησεν VAI-AAI3S- δικέω ἀντι
 4469. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4470. ἀποθανεῖται VF2-FMI3S- θνήσκω ἀπο
 4471. ἕως C--------- ἕως
 4472. πρωί D--------- πρωΐ
 4473. εἰ C--------- εἰ
 4474. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4475. θεός N2--NSM--- θεός
 4476. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4477. ἐκδικήσει VF--FAI3S- δικέω ἐκ
 4478. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4479. ὅτι C--------- ὅτι
 4480. κατέσκαψεν VAI-AAI3S- σκάπτω κατα
 4481. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4482. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4483. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4484. JudgA 6:32
 4485. καὶ C--------- καί
 4486. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4487. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4488. ἐν P--------- ἐν
 4489. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4490. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4491. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4492. Δικαστήριον N2N-NSN--- δικαστήριον
 4493. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4494. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4495. ὅτι C--------- ὅτι
 4496. κατέσκαψεν VAI-AAI3S- σκάπτω κατα
 4497. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4498. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4499. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4500. JudgA 6:33
 4501. καὶ C--------- καί
 4502. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4503. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 4504. καὶ C--------- καί
 4505. Αμαληκ N---NSM--- Αμαληκ
 4506. καὶ C--------- καί
 4507. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4508. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 4509. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 4510. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4511. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4512. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4513. καὶ C--------- καί
 4514. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 4515. καὶ C--------- καί
 4516. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 4517. ἐν P--------- ἐν
 4518. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4519. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 4520. Ιεζραελ N---GS---- Ιεζραελ
 4521. JudgA 6:34
 4522. καὶ C--------- καί
 4523. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 4524. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4525. ἐνέδυσεν VAI-AAI3S- δύω ἐν
 4526. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4527. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4528. καὶ C--------- καί
 4529. ἐσάλπισεν VAI-AAI3S- σαλπίζω
 4530. ἐν P--------- ἐν
 4531. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 4532. καὶ C--------- καί
 4533. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 4534. Αβιεζερ N---ASM--- Αβιεζερ
 4535. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4536. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4537. JudgA 6:35
 4538. καὶ C--------- καί
 4539. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 4540. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 4541. ἐν P--------- ἐν
 4542. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 4543. Μανασση N---DSM--- Μανασσή
 4544. καὶ C--------- καί
 4545. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 4546. καὶ D--------- καί
 4547. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4548. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4549. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4550. καὶ C--------- καί
 4551. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 4552. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 4553. ἐν P--------- ἐν
 4554. Ασηρ N---DSM--- Ασηρ
 4555. καὶ C--------- καί
 4556. ἐν P--------- ἐν
 4557. Ζαβουλων N---DSM--- Ζαβουλων
 4558. καὶ C--------- καί
 4559. ἐν P--------- ἐν
 4560. Νεφθαλι N---DSM--- Νεφθαλι
 4561. καὶ C--------- καί
 4562. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 4563. εἰς P--------- εἰς
 4564. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 4565. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4566. JudgA 6:36
 4567. καὶ C--------- καί
 4568. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4569. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4570. πρὸς P--------- πρός
 4571. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4572. θεόν N2--ASM--- θεός
 4573. εἰ C--------- εἰ
 4574. σῴζεις V1--PAI2S- σώζω
 4575. ἐν P--------- ἐν
 4576. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4577. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4578. μου RP--GS---- ἐγώ
 4579. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4580. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4581. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4582. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4583. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4584. JudgA 6:37
 4585. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4586. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4587. ἀπερείδομαι V1--PMI3S- ἐρείδω ἀπο
 4588. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4589. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4590. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4591. ἐρίων N2N-GPN--- ἔριον
 4592. ἐν P--------- ἐν
 4593. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4594. ἅλωνι N3W-DSM--- ἅλων
 4595. καὶ C--------- καί
 4596. ἐὰν C--------- ἐάν
 4597. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4598. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 4599. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4600. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4601. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4602. μόνον D--------- μόνον
 4603. καὶ C--------- καί
 4604. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4605. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4606. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4607. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4608. ξηρασία N1A-NSF--- ξηρασία
 4609. καὶ C--------- καί
 4610. γνώσομαι VF--FMI1S- γιγνώσκω
 4611. ὅτι C--------- ὅτι
 4612. σῴζεις V1--PAI2S- σώζω
 4613. ἐν P--------- ἐν
 4614. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4615. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4616. μου RP--GS---- ἐγώ
 4617. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4618. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4619. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4620. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4621. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4622. JudgA 6:38
 4623. καὶ C--------- καί
 4624. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4625. οὕτως D--------- οὕτως
 4626. καὶ C--------- καί
 4627. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 4628. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4629. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4630. ἐπαύριον D--------- ἐπαύριον
 4631. καὶ C--------- καί
 4632. ἀπεπίασεν VAI-AAI3S- ἰάομαι ἀπο ἐπι
 4633. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4634. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4635. καὶ C--------- καί
 4636. ἀπερρύη VZI-AAI3S- ῥέω ἀπο
 4637. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4638. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4639. ἐκ P--------- ἐκ
 4640. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4641. πόκου N2--GSM--- πόκος
 4642. πλήρης A3H-NSF--- πλήρης
 4643. λεκάνη N1--NSF--- λεκάνη
 4644. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 4645. JudgA 6:39
 4646. καὶ C--------- καί
 4647. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4648. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4649. πρὸς P--------- πρός
 4650. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4651. θεόν N2--ASM--- θεός
 4652. μὴ D--------- μή
 4653. ὀργισθήτω VS--APD3S- ὀργίζω
 4654. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4655. θυμός N2--NSM--- θυμός
 4656. σου RP--GS---- σύ
 4657. ἐν P--------- ἐν
 4658. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 4659. καὶ C--------- καί
 4660. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 4661. ἔτι D--------- ἔτι
 4662. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 4663. καὶ C--------- καί
 4664. πειράσω VF--FAI1S- πειράζω
 4665. ἔτι D--------- ἔτι
 4666. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 4667. ἐν P--------- ἐν
 4668. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4669. πόκῳ N2--DSM--- πόκος
 4670. καὶ C--------- καί
 4671. γενηθήτω VC--APD3S- γίγνομαι
 4672. ξηρασία N1A-NSF--- ξηρασία
 4673. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4674. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4675. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4676. μόνον D--------- μόνον
 4677. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4678. δὲ X--------- δέ
 4679. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4680. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4681. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4682. γενηθήτω VC--APD3S- γίγνομαι
 4683. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4684. JudgA 6:40
 4685. καὶ C--------- καί
 4686. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4687. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4688. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4689. οὕτως D--------- οὕτως
 4690. ἐν P--------- ἐν
 4691. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4692. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 4693. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4694. καὶ C--------- καί
 4695. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4696. ξηρασία N1A-NSF--- ξηρασία
 4697. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4698. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4699. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4700. μόνον D--------- μόνον
 4701. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4702. δὲ X--------- δέ
 4703. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4704. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4705. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4706. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4707. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4708. JudgA 7:1
 4709. καὶ C--------- καί
 4710. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 4711. Ιεροβααλ N---NSM--- Ιεροβααλ
 4712. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 4713. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4714. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4715. καὶ C--------- καί
 4716. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4717. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4718. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4719. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4720. μετ' P--------- μετά
 4721. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4722. καὶ C--------- καί
 4723. παρενέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω παρα ἐν
 4724. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4725. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4726. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4727. Αρωεδ N---GS---- Αρωεδ
 4728. καὶ C--------- καί
 4729. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 4730. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 4731. καὶ C--------- καί
 4732. Αμαληκ N---GS---- Αμαληκ
 4733. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4734. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4735. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4736. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 4737. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4738. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4739. βουνοῦ N2--GSM--- βουνός
 4740. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4741. Αβωρ N---GS---- Αβωρ
 4742. ἐν P--------- ἐν
 4743. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4744. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 4745. JudgA 7:2
 4746. καὶ C--------- καί
 4747. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4748. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4749. πρὸς P--------- πρός
 4750. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4751. πολὺς A1--NSM--- πολύς
 4752. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4753. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4754. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4755. μετὰ P--------- μετά
 4756. σοῦ RP--GS---- σύ
 4757. ὥστε C--------- ὥστε
 4758. μὴ D--------- μή
 4759. παραδοῦναί VO--AAN--- δίδωμι παρα
 4760. με RP--AS---- ἐγώ
 4761. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4762. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 4763. ἐν P--------- ἐν
 4764. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4765. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4766. μήποτε D--------- μήποτε
 4767. καυχήσηται VA--AMS3S- καυχάομαι
 4768. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4769. ἐπ' P--------- ἐπί
 4770. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 4771. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4772. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4773. χείρ N3--NSF--- χείρ
 4774. μου RP--GS---- ἐγώ
 4775. ἔσωσέν VAI-AAI3S- σώζω
 4776. με RP--AS---- ἐγώ
 4777. JudgA 7:3
 4778. καὶ C--------- καί
 4779. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4780. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4781. πρὸς P--------- πρός
 4782. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4783. λάλησον VA--AAD2S- λαλέω
 4784. δὴ X--------- δή
 4785. εἰς P--------- εἰς
 4786. τὰ RA--APN--- ὁ
 4787. ὦτα N3T-APN--- οὖς
 4788. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4789. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4790. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4791. τίς RI--NSM--- τίς
 4792. δειλὸς A1--NSM--- δειλός
 4793. καὶ C--------- καί
 4794. φοβούμενος V2--PPPNSM φοβέω
 4795. ἀποστραφήτω VD--APD3S- στρέφω ἀπο
 4796. καὶ C--------- καί
 4797. ἐξώρμησαν VAI-AAI3P- ὁρμάω ἐκ
 4798. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4799. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4800. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 4801. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4802. Γαλααδ N---GSM--- Γαλαάδ
 4803. καὶ C--------- καί
 4804. ἀπεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω ἀπο
 4805. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4806. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4807. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4808. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4809. καὶ C--------- καί
 4810. δύο M--------- δύο
 4811. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4812. καὶ C--------- καί
 4813. δέκα M--------- δέκα
 4814. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4815. ὑπελείφθησαν VVI-API3P- λείπω ὑπο
 4816. JudgA 7:4
 4817. καὶ C--------- καί
 4818. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4819. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4820. πρὸς P--------- πρός
 4821. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4822. ἔτι C--------- ἔτι
 4823. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4824. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4825. πολύς A1--NSM--- πολύς
 4826. κατάγαγε VB--AAD2S- ἄγω κατα
 4827. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4828. εἰς P--------- εἰς
 4829. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4830. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4831. καὶ C--------- καί
 4832. δοκιμῶ VF2-FAI1S- δοκιμάζω
 4833. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4834. σοι RP--DS---- σύ
 4835. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4836. καὶ C--------- καί
 4837. ἔσται V9--FMI3S- εἰμί
 4838. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4839. ἐὰν C--------- ἐάν
 4840. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 4841. πρὸς P--------- πρός
 4842. σέ RP--AS---- σύ
 4843. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4844. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4845. μετὰ P--------- μετά
 4846. σοῦ RP--GS---- σύ
 4847. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4848. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4849. μετὰ P--------- μετά
 4850. σοῦ RP--GS---- σύ
 4851. καὶ C--------- καί
 4852. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4853. ἐὰν C--------- ἐάν
 4854. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 4855. σοι RP--DS---- σύ
 4856. ὅτι C--------- ὅτι
 4857. οὐ D--------- οὐ
 4858. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4859. μετὰ P--------- μετά
 4860. σοῦ RP--GS---- σύ
 4861. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4862. οὐ D--------- οὐ
 4863. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4864. μετὰ P--------- μετά
 4865. σοῦ RP--GS---- σύ
 4866. JudgA 7:5
 4867. καὶ C--------- καί
 4868. κατεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω κατα
 4869. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4870. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4871. εἰς P--------- εἰς
 4872. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4873. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4874. καὶ C--------- καί
 4875. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4876. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4877. πρὸς P--------- πρός
 4878. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4879. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4880. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4881. ἂν X--------- ἄν
 4882. λάψῃ VA--AAS3S- λάπτω
 4883. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4884. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 4885. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4886. ἐκ P--------- ἐκ
 4887. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4888. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 4889. ὡς C--------- ὡς
 4890. ἐὰν C--------- ἐάν
 4891. λάψῃ VA--AAS3S- λάπτω
 4892. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4893. κύων N3--NSM--- κύων
 4894. στήσεις VF--FAI2S- ἵστημι
 4895. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4896. κατὰ P--------- κατά
 4897. μόνας A1--APF--- μόνος
 4898. καὶ C--------- καί
 4899. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4900. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4901. ἂν X--------- ἄν
 4902. κάμψῃ VA--AAS3S- κάμπτω
 4903. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4904. τὰ RA--APN--- ὁ
 4905. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 4906. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4907. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4908. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 4909. μεταστήσεις VF--FAI2S- ἵστημι μετα
 4910. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4911. καθ' P--------- κατά
 4912. αὑτόν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 4913. JudgA 7:6
 4914. καὶ C--------- καί
 4915. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4916. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4917. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4918. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 4919. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4920. λαψάντων VA--AAPGPM λάπτω
 4921. ἐν P--------- ἐν
 4922. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4923. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 4924. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4925. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4926. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4927. καὶ C--------- καί
 4928. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4929. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4930. ἐπίλοιπος A1B-NSM--- ἐπίλοιπος
 4931. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4932. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4933. ἔκαμψαν VAI-AAI3P- κάμπτω
 4934. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4935. τὰ RA--APN--- ὁ
 4936. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 4937. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4938. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4939. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 4940. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4941. JudgA 7:7
 4942. καὶ C--------- καί
 4943. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4944. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4945. πρὸς P--------- πρός
 4946. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4947. ἐν P--------- ἐν
 4948. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4949. τριακοσίοις A1A-DPM--- τριακόσιοι
 4950. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 4951. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4952. λάψασιν VA--AAPDPM λάπτω
 4953. σώσω VF--FAI1S- σώζω
 4954. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4955. καὶ C--------- καί
 4956. παραδώσω VF--FAI1S- δίδωμι παρα
 4957. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4958. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 4959. ἐν P--------- ἐν
 4960. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4961. σου RP--GS---- σύ
 4962. καὶ C--------- καί
 4963. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4964. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4965. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4966. ἀποτρεχέτω V1--PAD3S- τρέχω ἀπο
 4967. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4968. εἰς P--------- εἰς
 4969. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4970. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4971. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4972. JudgA 7:8
 4973. καὶ C--------- καί
 4974. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 4975. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4976. ἐπισιτισμὸν N2--ASM--- ἐπισιτισμός
 4977. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4978. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4979. ἐν P--------- ἐν
 4980. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4981. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4982. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4983. καὶ C--------- καί
 4984. τὰς RA--APF--- ὁ
 4985. κερατίνας N1--APF--- κερατίνη
 4986. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4987. καὶ C--------- καί
 4988. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4989. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4990. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4991. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 4992. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4993. εἰς P--------- εἰς
 4994. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4995. σκήνωμα N3M-ASN--- σκήνωμα
 4996. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4997. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4998. δὲ X--------- δέ
 4999. τριακοσίων A1A-GPM--- τριακόσιοι
 5000. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5001. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 5002. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5003. δὲ X--------- δέ
 5004. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5005. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5006. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5007. ὑποκάτωθεν D--------- ὑποκάτωθεν
 5008. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5009. ἐν P--------- ἐν
 5010. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5011. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 5012. JudgA 7:9
 5013. καὶ C--------- καί
 5014. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 5015. ἐν P--------- ἐν
 5016. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5017. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 5018. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5019. καὶ C--------- καί
 5020. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5021. πρὸς P--------- πρός
 5022. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5023. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5024. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 5025. κατάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω κατα
 5026. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5027. τάχος N3E-ASN--- τάχος
 5028. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 5029. εἰς P--------- εἰς
 5030. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5031. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 5032. ὅτι C--------- ὅτι
 5033. παρέδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι παρα
 5034. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5035. ἐν P--------- ἐν
 5036. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5037. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5038. σου RP--GS---- σύ
 5039. JudgA 7:10
 5040. εἰ C--------- εἰ
 5041. δὲ X--------- δέ
 5042. φοβῇ V2--PPS2S- φοβέω
 5043. σὺ RP--NS---- σύ
 5044. καταβῆναι VZ--AAN--- βαίνω κατα
 5045. κατάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω κατα
 5046. σὺ RP--NS---- σύ
 5047. καὶ C--------- καί
 5048. Φαρα N---NSM--- Φαρα
 5049. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5050. παιδάριόν N2N-NSN--- παιδάριον
 5051. σου RP--GS---- σύ
 5052. εἰς P--------- εἰς
 5053. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5054. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5055. JudgA 7:11
 5056. καὶ C--------- καί
 5057. ἀκούσῃ VF--FMI2S- ἀκούω
 5058. τί RI--ASN--- τίς
 5059. λαλοῦσιν V2--PAI3P- λαλέω
 5060. καὶ C--------- καί
 5061. μετὰ P--------- μετά
 5062. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5063. ἰσχύσουσιν VF--FAI3P- ἰσχύω
 5064. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5065. χεῖρές N3--NPF--- χείρ
 5066. σου RP--GS---- σύ
 5067. καὶ C--------- καί
 5068. καταβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω κατα
 5069. ἐν P--------- ἐν
 5070. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5071. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5072. καὶ C--------- καί
 5073. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 5074. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5075. καὶ C--------- καί
 5076. Φαρα N---NSM--- Φαρα
 5077. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5078. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 5079. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5080. εἰς P--------- εἰς
 5081. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 5082. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5083. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 5084. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5085. ἐν P--------- ἐν
 5086. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5087. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5088. JudgA 7:12
 5089. καὶ C--------- καί
 5090. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 5091. καὶ C--------- καί
 5092. Αμαληκ N---NSM--- Αμαληκ
 5093. καὶ C--------- καί
 5094. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5095. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5096. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5097. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 5098. παρεμβεβλήκεισαν VXI-YAI3P- βάλλω παρα ἐν
 5099. ἐν P--------- ἐν
 5100. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5101. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 5102. ὡς C--------- ὡς
 5103. ἀκρὶς N3D-NSF--- ἀκρίς
 5104. εἰς P--------- εἰς
 5105. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5106. καὶ C--------- καί
 5107. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5108. καμήλοις N2--DPF--- κάμηλος
 5109. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5110. οὐκ D--------- οὐ
 5111. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5112. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 5113. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 5114. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5115. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 5116. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5117. ἄμμος N2--NSF--- ἄμμος
 5118. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5119. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5120. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5121. χεῖλος N3E-ASN--- χεῖλος
 5122. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5123. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 5124. εἰς P--------- εἰς
 5125. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5126. JudgA 7:13
 5127. καὶ C--------- καί
 5128. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5129. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5130. καὶ C--------- καί
 5131. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5132. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5133. ἐξηγεῖτο V2I-IMI3S- ἠγέομαι ἐκ
 5134. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5135. πλησίον D--------- πλησίον
 5136. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5137. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5138. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 5139. καὶ C--------- καί
 5140. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5141. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5142. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5143. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 5144. ὃ RR--ASN--- ὅς
 5145. ἠνυπνιάσθην VSI-API1S- ἐνυπνιάζω
 5146. καὶ C--------- καί
 5147. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5148. μαγὶς N3D-NSF--- μαγίς
 5149. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 5150. κριθίνου A1--GSM--- κρίθινος
 5151. κυλιομένη V1--PMPNSF κυλίω
 5152. ἐν P--------- ἐν
 5153. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5154. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5155. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5156. καὶ C--------- καί
 5157. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5158. ἕως P--------- ἕως
 5159. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5160. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 5161. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5162. καὶ C--------- καί
 5163. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5164. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5165. καὶ C--------- καί
 5166. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 5167. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5168. καὶ C--------- καί
 5169. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 5170. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5171. σκηνή N1--NSF--- σκηνή
 5172. JudgA 7:14
 5173. καὶ C--------- καί
 5174. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5175. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5176. πλησίον D--------- πλησίον
 5177. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5178. καὶ C--------- καί
 5179. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5180. οὐκ D--------- οὐ
 5181. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5182. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5183. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 5184. ἢ C--------- ἤ
 5185. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 5186. Γεδεων N---GSM--- Γεδεων
 5187. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5188. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 5189. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5190. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5191. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5192. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5193. ἐν P--------- ἐν
 5194. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5195. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5196. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5197. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 5198. καὶ C--------- καί
 5199. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5200. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5201. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 5202. JudgA 7:15
 5203. καὶ C--------- καί
 5204. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5205. ὡς C--------- ὡς
 5206. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 5207. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5208. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5209. διήγησιν N3I-ASF--- διήγησις
 5210. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5211. ἐνυπνίου N2N-GSN--- ἐνύπνιον
 5212. καὶ C--------- καί
 5213. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5214. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5215. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5216. καὶ C--------- καί
 5217. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 5218. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5219. καὶ C--------- καί
 5220. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 5221. εἰς P--------- εἰς
 5222. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5223. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5224. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5225. καὶ C--------- καί
 5226. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5227. ἀνάστητε VH--AAD2P- ἵστημι ἀνα
 5228. ὅτι C--------- ὅτι
 5229. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5230. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5231. ἐν P--------- ἐν
 5232. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5233. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5234. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5235. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5236. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5237. JudgA 7:16
 5238. καὶ C--------- καί
 5239. διεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω δια
 5240. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5241. τριακοσίους A1A-APM--- τριακόσιοι
 5242. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5243. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 5244. ἀρχὰς N1--APF--- ἀρχή
 5245. καὶ C--------- καί
 5246. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5247. κερατίνας N1--APF--- κερατίνη
 5248. ἐν P--------- ἐν
 5249. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5250. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5251. καὶ C--------- καί
 5252. ὑδρίας N1A-APF--- ὑδρία
 5253. κενὰς A1--APF--- κενός
 5254. καὶ C--------- καί
 5255. λαμπάδας N3D-APF--- λαμπάς
 5256. ἐν P--------- ἐν
 5257. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 5258. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5259. ὑδριῶν N1A-GPF--- ὑδρία
 5260. JudgA 7:17
 5261. καὶ C--------- καί
 5262. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5263. πρὸς P--------- πρός
 5264. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5265. ἀπ' P--------- ἀπό
 5266. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5267. ὄψεσθε VF--FMI2P- ὁράω
 5268. καὶ C--------- καί
 5269. οὕτως D--------- οὕτως
 5270. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 5271. καὶ C--------- καί
 5272. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5273. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5274. εἰσπορεύομαι V1--PMI1S- πορεύομαι εἰς
 5275. ἐν P--------- ἐν
 5276. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 5277. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5278. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5279. καὶ C--------- καί
 5280. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5281. ὡς C--------- ὡς
 5282. ἐὰν C--------- ἐάν
 5283. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 5284. οὕτως D--------- οὕτως
 5285. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 5286. JudgA 7:18
 5287. καὶ C--------- καί
 5288. σαλπιῶ VF2-FAI1S- σαλπίζω
 5289. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5290. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 5291. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5292. καὶ C--------- καί
 5293. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5294. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5295. μετ' P--------- μετά
 5296. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5297. καὶ C--------- καί
 5298. σαλπιεῖτε VF2-FAI2P- σαλπίζω
 5299. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5300. κερατίναις N1--DPF--- κερατίνη
 5301. καὶ C--------- καί
 5302. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5303. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5304. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5305. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5306. καὶ C--------- καί
 5307. ἐρεῖτε VF2-FAI2P- εἶπον
 5308. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5309. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5310. καὶ C--------- καί
 5311. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5312. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 5313. JudgA 7:19
 5314. καὶ C--------- καί
 5315. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5316. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5317. καὶ C--------- καί
 5318. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 5319. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5320. μετ' P--------- μετά
 5321. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5322. ἐν P--------- ἐν
 5323. μέρει N3E-DSN--- μέρος
 5324. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5325. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5326. ἀρχομένης V1--PMPGSF ἄρχω
 5327. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5328. φυλακῆς N1--GSF--- φυλακή
 5329. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5330. μεσούσης V4--PAPGSF μεσόω
 5331. πλὴν D--------- πλήν
 5332. ἐγέρσει N3I-DSF--- ἔγερσις
 5333. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 5334. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5335. φυλάσσοντας V1--PAPAPM φυλάσσω
 5336. καὶ C--------- καί
 5337. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5338. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5339. κερατίναις N1--DPF--- κερατίνη
 5340. καὶ C--------- καί
 5341. ἐξετίναξαν VAI-AAI3P- τινάσσω ἐκ
 5342. τὰς RA--APF--- ὁ
 5343. ὑδρίας N1A-APF--- ὑδρία
 5344. τὰς RA--APF--- ὁ
 5345. ἐν P--------- ἐν
 5346. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5347. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5348. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5349. JudgA 7:20
 5350. καὶ C--------- καί
 5351. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5352. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5353. τρεῖς A3--NPF--- τρεῖς
 5354. ἀρχαὶ N1--NPF--- ἀρχή
 5355. ἐν P--------- ἐν
 5356. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5357. κερατίναις N1--DPF--- κερατίνη
 5358. καὶ C--------- καί
 5359. συνέτριψαν VAI-AAI3P- τρίβω συν
 5360. τὰς RA--APF--- ὁ
 5361. ὑδρίας N1A-APF--- ὑδρία
 5362. καὶ C--------- καί
 5363. ἐλάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω
 5364. ἐν P--------- ἐν
 5365. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5366. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5367. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5368. ἀριστερᾷ A1A-DSF--- ἀριστερός
 5369. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5370. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5371. λαμπάδων N3D-GPF--- λαμπάς
 5372. καὶ C--------- καί
 5373. ἐν P--------- ἐν
 5374. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5375. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5376. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5377. δεξιᾷ A1A-DSF--- δεξιός
 5378. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5379. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5380. κερατίναι N1--NPF--- κερατίνη
 5381. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5382. σαλπίζειν V1--PAN--- σαλπίζω
 5383. καὶ C--------- καί
 5384. ἀνέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω ἀνα
 5385. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 5386. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5387. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5388. καὶ C--------- καί
 5389. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5390. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 5391. JudgA 7:21
 5392. καὶ C--------- καί
 5393. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 5394. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 5395. καθ' P--------- κατά
 5396. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 5397. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5398. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5399. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5400. καὶ C--------- καί
 5401. ἔδραμον VBI-AAI3P- τρέχω
 5402. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5403. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5404. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5405. καὶ C--------- καί
 5406. ἐσήμαναν VZI-AAI3P- σημαίνω
 5407. καὶ C--------- καί
 5408. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 5409. JudgA 7:22
 5410. καὶ C--------- καί
 5411. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5412. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5413. τριακόσιαι A1A-NPF--- τριακόσιοι
 5414. κερατίναι N1--NPF--- κερατίνη
 5415. καὶ C--------- καί
 5416. ἔθετο VEI-AMI3S- τίθημι
 5417. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5418. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 5419. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5420. ἐν P--------- ἐν
 5421. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5422. πλησίον D--------- πλησίον
 5423. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5424. καὶ C--------- καί
 5425. ἐν P--------- ἐν
 5426. ὅλῃ A1--DSF--- ὅλος
 5427. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5428. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5429. καὶ C--------- καί
 5430. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 5431. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5432. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5433. ἕως P--------- ἕως
 5434. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5435. Βαιθασεττα N---GSF--- Βαιθασεττα
 5436. καὶ C--------- καί
 5437. συνηγμένη VK--XMPNSF ἄγω συν
 5438. ἕως P--------- ἕως
 5439. χείλους N3E-GSN--- χεῖλος
 5440. Αβελμεουλα N---GS---- Αβελμεουλα
 5441. καὶ C--------- καί
 5442. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5443. Ταβαθ N---DS---- Ταβαθ
 5444. JudgA 7:23
 5445. καὶ C--------- καί
 5446. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 5447. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5448. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5449. ἐκ P--------- ἐκ
 5450. Νεφθαλιμ N---GPM--- Νεφθαλιμ
 5451. καὶ C--------- καί
 5452. ἐξ P--------- ἐκ
 5453. Ασηρ N---GSM--- Ασηρ
 5454. καὶ C--------- καί
 5455. ἐκ P--------- ἐκ
 5456. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 5457. Μανασση N---GSM--- Μανασσή
 5458. καὶ C--------- καί
 5459. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 5460. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5461. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5462. JudgA 7:24
 5463. καὶ C--------- καί
 5464. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 5465. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 5466. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5467. ἐν P--------- ἐν
 5468. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 5469. ὁρίῳ N2N-DSN--- ὅριον
 5470. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5471. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5472. κατάβητε VZ--AAD2P- βαίνω κατα
 5473. εἰς P--------- εἰς
 5474. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 5475. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5476. καὶ C--------- καί
 5477. καταλάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω κατα
 5478. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 5479. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5480. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 5481. ἕως P--------- ἕως
 5482. Βαιθβηρα N---GS---- Βαιθβηρα
 5483. καὶ C--------- καί
 5484. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5485. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5486. καὶ C--------- καί
 5487. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 5488. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5489. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5490. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5491. καὶ C--------- καί
 5492. προκατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω προ κατα
 5493. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5494. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 5495. ἕως P--------- ἕως
 5496. Βαιθβηρα N---GS---- Βαιθβηρα
 5497. καὶ C--------- καί
 5498. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5499. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5500. JudgA 7:25
 5501. καὶ C--------- καί
 5502. συνέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω συν
 5503. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5504. δύο M--------- δύο
 5505. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5506. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5507. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5508. Ωρηβ N---ASM--- Ωρηβ
 5509. καὶ C--------- καί
 5510. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5511. Ζηβ N---ASM--- Ζηβ
 5512. καὶ C--------- καί
 5513. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 5514. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5515. Ωρηβ N---ASM--- Ωρηβ
 5516. ἐν P--------- ἐν
 5517. Σουριν N---DS---- Σουριν
 5518. καὶ C--------- καί
 5519. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5520. Ζηβ N---ASM--- Ζηβ
 5521. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 5522. ἐν P--------- ἐν
 5523. Ιακεφζηβ N---DS---- Ιακεφζηβ
 5524. καὶ C--------- καί
 5525. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 5526. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 5527. καὶ C--------- καί
 5528. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5529. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 5530. Ωρηβ N---GSM--- Ωρηβ
 5531. καὶ C--------- καί
 5532. Ζηβ N---GSM--- Ζηβ
 5533. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 5534. πρὸς P--------- πρός
 5535. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 5536. ἐκ P--------- ἐκ
 5537. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5538. πέραν P--------- πέραν
 5539. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5540. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 5541. JudgA 8:1
 5542. καὶ C--------- καί
 5543. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5544. πρὸς P--------- πρός
 5545. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5546. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5547. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5548. τί RI--ASN--- τίς
 5549. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5550. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5551. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5552. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 5553. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5554. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5555. μὴ D--------- μή
 5556. καλέσαι VA--AAN--- καλέω
 5557. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5558. ὅτε D--------- ὅτε
 5559. ἐξεπορεύου V1I-IMI2S- πορεύομαι ἐκ
 5560. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 5561. ἐν P--------- ἐν
 5562. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5563. Μαδιαμ N---DSF--- Μαδιαμ
 5564. καὶ C--------- καί
 5565. ἐκρίνοντο V1I-IMI3P- κρίνω
 5566. μετ' P--------- μετά
 5567. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5568. κραταιῶς D--------- κραταιῶς
 5569. JudgA 8:2
 5570. καὶ C--------- καί
 5571. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5572. πρὸς P--------- πρός
 5573. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5574. τί RI--ASN--- τίς
 5575. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 5576. νῦν D--------- νῦν
 5577. καθὼς D--------- καθώς
 5578. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5579. οὐχὶ D--------- οὐ
 5580. κρείττω A3C-NPF--- κρείσσων
 5581. ἐπιφυλλίδες N3D-NPF--- ἐπιφυλλίς
 5582. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5583. ἢ C--------- ἤ
 5584. τρυγητὸς N2--NSM--- τρύγητος
 5585. Αβιεζερ N---GSM--- Αβιεζερ
 5586. JudgA 8:3
 5587. ἐν P--------- ἐν
 5588. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5589. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5590. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5591. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5592. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5593. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5594. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5595. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5596. Ωρηβ N---ASM--- Ωρηβ
 5597. καὶ C--------- καί
 5598. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5599. Ζηβ N---ASM--- Ζηβ
 5600. καὶ C--------- καί
 5601. τί RI--ASN--- τίς
 5602. ἠδυνάσθην VSI-API1S- δύναμαι
 5603. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5604. καθὼς D--------- καθώς
 5605. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5606. καὶ C--------- καί
 5607. κατέπαυσαν VAI-AAI3P- παύω κατα
 5608. τότε D--------- τότε
 5609. ἀνῆκε VHI-AAI3S- ἵημι ἀνα
 5610. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5611. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5612. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5613. ἀπ' P--------- ἀπό
 5614. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5615. ἐν P--------- ἐν
 5616. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5617. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 5618. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5619. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5620. λόγον N2--ASM--- λόγος
 5621. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5622. JudgA 8:4
 5623. καὶ C--------- καί
 5624. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5625. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5626. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5627. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5628. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5629. καὶ C--------- καί
 5630. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 5631. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5632. καὶ C--------- καί
 5633. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5634. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 5635. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5636. μετ' P--------- μετά
 5637. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5638. ὀλιγοψυχοῦντες V2--PAPNPM ὀλιγοψυχέω
 5639. καὶ C--------- καί
 5640. πεινῶντες V3--PAPNPM πεινάω
 5641. JudgA 8:5
 5642. καὶ C--------- καί
 5643. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5644. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5645. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 5646. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5647. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 5648. δὴ X--------- δή
 5649. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 5650. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5651. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5652. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5653. μετ' P--------- μετά
 5654. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5655. ὅτι C--------- ὅτι
 5656. πεινῶσιν V3--PAI3P- πεινάω
 5657. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5658. δὲ X--------- δέ
 5659. διώκω V1--PAI1S- διώκω
 5660. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5661. Ζεβεε N---GSM--- Ζεβεε
 5662. καὶ C--------- καί
 5663. Σαλμανα N---GSM--- Σαλμανα
 5664. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5665. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5666. JudgA 8:6
 5667. καὶ C--------- καί
 5668. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5669. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5670. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5671. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5672. μὴ D--------- μή
 5673. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 5674. Ζεβεε N---GSM--- Ζεβεε
 5675. καὶ C--------- καί
 5676. Σαλμανα N---GSM--- Σαλμανα
 5677. νῦν D--------- νῦν
 5678. ἐν P--------- ἐν
 5679. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5680. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5681. σου RP--GS---- σύ
 5682. ὅτι C--------- ὅτι
 5683. δώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι
 5684. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5685. στρατιᾷ N1A-DSF--- στρατιά
 5686. σου RP--GS---- σύ
 5687. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 5688. JudgA 8:7
 5689. καὶ C--------- καί
 5690. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5691. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5692. οὐχ D--------- οὐ
 5693. οὕτως D--------- οὕτως
 5694. ἐν P--------- ἐν
 5695. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5696. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 5697. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5698. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5699. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5700. καὶ C--------- καί
 5701. Σαλμανα N---ASM--- Σαλμανα
 5702. ἐν P--------- ἐν
 5703. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5704. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5705. μου RP--GS---- ἐγώ
 5706. καὶ C--------- καί
 5707. καταξανῶ VF2-FAI1S- ξαίνω κατα
 5708. τὰς RA--APF--- ὁ
 5709. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 5710. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5711. ἐν P--------- ἐν
 5712. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5713. ἀκάνθαις N1A-DPF--- ἄκανθα
 5714. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5715. ἐρήμου N2--GSF--- ἔρημος
 5716. καὶ C--------- καί
 5717. ἐν P--------- ἐν
 5718. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5719. βαρκοννιμ N---DPF--- βαρκοννιμ
 5720. JudgA 8:8
 5721. καὶ C--------- καί
 5722. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 5723. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5724. εἰς P--------- εἰς
 5725. Φανουηλ N---AS---- Φανουηλ
 5726. καὶ C--------- καί
 5727. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 5728. πρὸς P--------- πρός
 5729. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5730. κατὰ P--------- κατά
 5731. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 5732. καὶ C--------- καί
 5733. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 5734. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5735. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5736. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5737. Φανουηλ N---GS---- Φανουηλ
 5738. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5739. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5740. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 5741. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5742. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5743. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5744. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5745. JudgA 8:9
 5746. καὶ C--------- καί
 5747. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5748. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5749. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 5750. Φανουηλ N---GS---- Φανουηλ
 5751. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5752. ἐν P--------- ἐν
 5753. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5754. ἐπιστρέφειν V1--PAN--- στρέφω ἐπι
 5755. με RP--AS---- ἐγώ
 5756. μετ' P--------- μετά
 5757. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 5758. κατασκάψω VF--FAI1S- σκάπτω κατα
 5759. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5760. πύργον N2--ASM--- πύργος
 5761. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5762. JudgA 8:10
 5763. καὶ C--------- καί
 5764. Ζεβεε N---NSM--- Ζεβεε
 5765. καὶ C--------- καί
 5766. Σαλμανα N---NSM--- Σαλμανα
 5767. ἐν P--------- ἐν
 5768. Καρκαρ N---DS---- Καρκαρ
 5769. καὶ C--------- καί
 5770. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5771. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5772. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5773. μετ' P--------- μετά
 5774. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5775. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 5776. πεντεκαίδεκα M--------- πεντεκαίδεκα
 5777. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 5778. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5779. καταλειφθέντες VV--APPNPM λείπω κατα
 5780. ἐν P--------- ἐν
 5781. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5782. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5783. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5784. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 5785. καὶ C--------- καί
 5786. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5787. πεπτωκότες VX--XAPNPM πίπτω
 5788. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5789. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 5790. καὶ C--------- καί
 5791. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5792. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 5793. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5794. ἐσπασμένων VM--XMPGPM σπάω
 5795. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 5796. JudgA 8:11
 5797. καὶ C--------- καί
 5798. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 5799. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5800. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5801. κατοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω κατα
 5802. ἐν P--------- ἐν
 5803. σκηναῖς N1--DPF--- σκηνή
 5804. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 5805. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5806. Ναβεθ N---GSF--- Ναβεθ
 5807. ἐξ P--------- ἐκ
 5808. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 5809. Ζεβεε N---GSM--- Ζεβεε
 5810. καὶ C--------- καί
 5811. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5812. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5813. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 5814. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5815. δὲ X--------- δέ
 5816. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5817. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5818. πεποιθυῖα VX--XAPNSF πείθω
 5819. JudgA 8:12
 5820. καὶ C--------- καί
 5821. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 5822. Ζεβεε N---NSM--- Ζεβεε
 5823. καὶ C--------- καί
 5824. Σαλμανα N---NSM--- Σαλμανα
 5825. καὶ C--------- καί
 5826. ἐδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω
 5827. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5828. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5829. καὶ C--------- καί
 5830. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 5831. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5832. δύο M--------- δύο
 5833. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 5834. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5835. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5836. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5837. καὶ C--------- καί
 5838. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5839. Σαλμανα N---ASM--- Σαλμανα
 5840. καὶ C--------- καί
 5841. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5842. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5843. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5844. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5845. ἐξέτριψεν VAI-AAI3S- τρίβω ἐκ
 5846. JudgA 8:13
 5847. καὶ C--------- καί
 5848. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 5849. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5850. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5851. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 5852. ἐκ P--------- ἐκ
 5853. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5854. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 5855. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5856. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 5857. Αρες N---GS---- Αρες
 5858. JudgA 8:14
 5859. καὶ C--------- καί
 5860. συνέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω συν
 5861. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5862. ἐκ P--------- ἐκ
 5863. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5864. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5865. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5866. καὶ C--------- καί
 5867. ἐπηρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 5868. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5869. καὶ C--------- καί
 5870. ἀπεγράψατο VAI-AMI3S- γράφω ἀπο
 5871. πρὸς P--------- πρός
 5872. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5873. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5874. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5875. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5876. καὶ C--------- καί
 5877. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5878. πρεσβυτέρους N2--APM--- πρεσβύτερος
 5879. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5880. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 5881. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5882. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5883. JudgA 8:15
 5884. καὶ C--------- καί
 5885. παρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι παρα
 5886. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5887. πρὸς P--------- πρός
 5888. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5889. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5890. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5891. καὶ C--------- καί
 5892. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5893. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5894. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5895. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5896. καὶ C--------- καί
 5897. Σαλμανα N---ASM--- Σαλμανα
 5898. δι' P--------- διά
 5899. οὓς RR--APM--- ὅς
 5900. ὠνειδίσατέ VAI-AAI2P- ὀνειδίζω
 5901. με RP--AS---- ἐγώ
 5902. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5903. μὴ D--------- μή
 5904. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 5905. Ζεβεε N---NSM--- Ζεβεε
 5906. καὶ C--------- καί
 5907. Σαλμανα N---NSM--- Σαλμανα
 5908. νῦν D--------- νῦν
 5909. ἐν P--------- ἐν
 5910. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5911. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5912. σου RP--GS---- σύ
 5913. ὅτι C--------- ὅτι
 5914. δώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι
 5915. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5916. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 5917. σου RP--GS---- σύ
 5918. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5919. ἐκλελυμένοις VM--XMPDPM λύω ἐκ
 5920. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 5921. JudgA 8:16
 5922. καὶ C--------- καί
 5923. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5924. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5925. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5926. καὶ C--------- καί
 5927. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5928. πρεσβυτέρους N2--APM--- πρεσβύτερος
 5929. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5930. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5931. καὶ C--------- καί
 5932. κατέξανεν VAI-AAI3S- ξαίνω κατα
 5933. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5934. ἐν P--------- ἐν
 5935. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5936. ἀκάνθαις N1A-DPF--- ἄκανθα
 5937. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5938. ἐρήμου N2--GSF--- ἔρημος
 5939. καὶ C--------- καί
 5940. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5941. βαρακηνιμ N---DPF--- βαρακηνιμ
 5942. καὶ C--------- καί
 5943. κατέξανεν VAI-AAI3S- ξαίνω κατα
 5944. ἐν P--------- ἐν
 5945. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5946. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5947. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5948. JudgA 8:17
 5949. καὶ C--------- καί
 5950. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5951. πύργον N2--ASM--- πύργος
 5952. Φανουηλ N---GS---- Φανουηλ
 5953. κατέσκαψεν VAI-AAI3S- σκάπτω κατα
 5954. καὶ C--------- καί
 5955. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 5956. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5957. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5958. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5959. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5960. JudgA 8:18
 5961. καὶ C--------- καί
 5962. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5963. πρὸς P--------- πρός
 5964. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5965. καὶ C--------- καί
 5966. Σαλμανα N---ASM--- Σαλμανα
 5967. ποῦ D--------- ποῦ
 5968. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5969. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5970. οὓς RR--APM--- ὅς
 5971. ἀπεκτείνατε VAI-AAI2P- κτείνω ἀπο
 5972. ἐν P--------- ἐν
 5973. Θαβωρ N---DS---- Θαβωρ
 5974. καὶ C--------- καί
 5975. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5976. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 5977. σύ RP--NS---- σύ
 5978. ὅμοιος A1A-NSM--- ὅμοιος
 5979. σοί RP--DS---- σύ
 5980. ὅμοιος A1A-NSM--- ὅμοιος
 5981. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5982. ὡς C--------- ὡς
 5983. εἶδος N3E-NSN--- εἶδος
 5984. μορφὴ N1--NSF--- μορφή
 5985. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5986. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5987. JudgA 8:19
 5988. καὶ C--------- καί
 5989. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5990. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5991. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 5992. μου RP--GS---- ἐγώ
 5993. καὶ C--------- καί
 5994. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5995. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5996. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 5997. μού RP--GS---- ἐγώ
 5998. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 5999. καὶ C--------- καί
 6000. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 6001. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6002. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 6003. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6004. εἰ C--------- εἰ
 6005. ἐζωογονήσατε VAI-AAI2P- ζωογονέω
 6006. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6007. οὐκ D--------- οὐ
 6008. ἂν X--------- ἄν
 6009. ἀπέκτεινα VAI-AAI1S- κτείνω ἀπο
 6010. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6011. JudgA 8:20
 6012. καὶ C--------- καί
 6013. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6014. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6015. Ιεθερ N---DSM--- Ιεθερ
 6016. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6017. πρωτοτόκῳ A1B-DSM--- πρωτότοκος
 6018. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6019. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 6020. ἀπόκτεινον VA--AAD2S- κτείνω ἀπο
 6021. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6022. καὶ C--------- καί
 6023. οὐκ D--------- οὐ
 6024. ἔσπασεν VAI-AAI3S- σπάω
 6025. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6026. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 6027. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6028. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6029. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 6030. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6031. ὅτι C--------- ὅτι
 6032. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 6033. ὅτι C--------- ὅτι
 6034. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6035. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 6036. JudgA 8:21
 6037. καὶ C--------- καί
 6038. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6039. Ζεβεε N---NSM--- Ζεβεε
 6040. καὶ C--------- καί
 6041. Σαλμανα N---NSM--- Σαλμανα
 6042. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 6043. δὴ X--------- δή
 6044. σὺ RP--NS---- σύ
 6045. καὶ C--------- καί
 6046. ἀπάντησον VA--AAD2S- ἀντάω ἀπο
 6047. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 6048. ὅτι C--------- ὅτι
 6049. ὡς C--------- ὡς
 6050. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6051. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6052. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 6053. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6054. καὶ C--------- καί
 6055. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 6056. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6057. καὶ C--------- καί
 6058. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 6059. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6060. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 6061. καὶ C--------- καί
 6062. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6063. Σαλμανα N---ASM--- Σαλμανα
 6064. καὶ C--------- καί
 6065. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6066. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6067. μηνίσκους N2--APM--- μηνίσκος
 6068. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6069. ἐν P--------- ἐν
 6070. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6071. τραχήλοις N2--DPM--- τράχηλος
 6072. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6073. καμήλων N2--GPM--- κάμηλος
 6074. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6075. JudgA 8:22
 6076. καὶ C--------- καί
 6077. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6078. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6079. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6080. πρὸς P--------- πρός
 6081. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 6082. ἄρχε V1--PAD2S- ἄρχω
 6083. ἐν P--------- ἐν
 6084. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 6085. σὺ RP--NS---- σύ
 6086. καὶ C--------- καί
 6087. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6088. υἱοί N2--NPM--- υἱός
 6089. σου RP--GS---- σύ
 6090. ὅτι C--------- ὅτι
 6091. σέσωκας VX--XAI2S- σώζω
 6092. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 6093. ἐκ P--------- ἐκ
 6094. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6095. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 6096. JudgA 8:23
 6097. καὶ C--------- καί
 6098. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6099. πρὸς P--------- πρός
 6100. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6101. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6102. οὐκ D--------- οὐ
 6103. ἄρξω VF--FAI1S- ἄρχω
 6104. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6105. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6106. καὶ C--------- καί
 6107. οὐκ D--------- οὐ
 6108. ἄρξει VF--FAI3S- ἄρχω
 6109. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6110. υἱός N2--NSM--- υἱός
 6111. μου RP--GS---- ἐγώ
 6112. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6113. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6114. ἄρξει VF--FAI3S- ἄρχω
 6115. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6116. JudgA 8:24
 6117. καὶ C--------- καί
 6118. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6119. πρὸς P--------- πρός
 6120. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6121. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6122. αἰτήσομαι VF--FMI1S- αἰτέω
 6123. παρ' P--------- παρά
 6124. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6125. αἴτησιν N3I-ASF--- αἴτησις
 6126. καὶ C--------- καί
 6127. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 6128. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6129. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6130. ἐνώτιον N2N-ASN--- ἐνώτιον
 6131. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6132. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 6133. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6134. ὅτι C--------- ὅτι
 6135. ἐνώτια N2N-NPN--- ἐνώτιον
 6136. χρυσᾶ A1C-NPN--- χρυσοῦς
 6137. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 6138. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6139. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6140. ὅτι C--------- ὅτι
 6141. Ισμαηλῖται N1M-NPM--- Ισμαηλίτης
 6142. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6143. JudgA 8:25
 6144. καὶ C--------- καί
 6145. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6146. διδόντες V8--PAPNPM δίδωμι
 6147. δώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι
 6148. καὶ C--------- καί
 6149. ἀνέπτυξεν VAI-AAI3S- πτύσσω ἀνα
 6150. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6151. ἱμάτιον N2N-ASN--- ἱμάτιον
 6152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6153. καὶ C--------- καί
 6154. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 6155. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6156. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6157. ἐνώτιον N2N-ASN--- ἐνώτιον
 6158. χρυσοῦν A1C-ASN--- χρυσοῦς
 6159. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6160. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 6161. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6162. JudgA 8:26
 6163. καὶ C--------- καί
 6164. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 6165. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6166. σταθμὸς N2--NSM--- σταθμός
 6167. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6168. ἐνωτίων N2N-GPN--- ἐνώτιον
 6169. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6170. χρυσῶν A1C-GPN--- χρυσοῦς
 6171. ὧν RR--GPN--- ὅς
 6172. ᾐτήσατο VAI-AMI3S- αἰτέω
 6173. σίκλοι N2--NPM--- σίκλος
 6174. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 6175. καὶ C--------- καί
 6176. ἑπτακόσιοι A1--NPM--- ἑπτακόσιοι
 6177. χρυσοῦ A1C-GSM--- χρυσοῦς
 6178. πλὴν D--------- πλήν
 6179. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6180. σιρώνων N---GP---- σιρώνων
 6181. καὶ C--------- καί
 6182. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6183. ὁρμίσκων N2--GPM--- ὁρμίσκος
 6184. ενφωθ N---G----- ενφωθ
 6185. καὶ C--------- καί
 6186. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6187. περιβολαίων N2N-GPN--- περιβόλαιον
 6188. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6189. πορφυρῶν A1B-GPF--- πορφύρεος
 6190. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6191. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6192. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6193. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 6194. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 6195. καὶ C--------- καί
 6196. πλὴν D--------- πλήν
 6197. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6198. κλοιῶν N2--GPM--- κλοιός
 6199. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6200. χρυσῶν A1C-GPM--- χρυσοῦς
 6201. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6202. ἐν P--------- ἐν
 6203. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6204. τραχήλοις N2--DPM--- τράχηλος
 6205. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6206. καμήλων N2--GPM--- κάμηλος
 6207. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6208. JudgA 8:27
 6209. καὶ C--------- καί
 6210. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6211. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 6212. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 6213. εἰς P--------- εἰς
 6214. εφουδ N---ASN--- εφουδ
 6215. καὶ C--------- καί
 6216. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 6217. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 6218. ἐν P--------- ἐν
 6219. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 6220. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6221. ἐν P--------- ἐν
 6222. Εφραθα N---DS---- Εφραθα
 6223. καὶ C--------- καί
 6224. ἐξεπόρνευσεν VAI-AAI3S- πορνεύω ἐκ
 6225. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6226. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6227. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6228. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6229. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6230. καὶ C--------- καί
 6231. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6232. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6233. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 6234. καὶ C--------- καί
 6235. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6236. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 6237. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6238. εἰς P--------- εἰς
 6239. σκάνδαλον N2N-ASN--- σκάνδαλον
 6240. JudgA 8:28
 6241. καὶ C--------- καί
 6242. ἐνετράπη VDI-API3S- τρέπω ἐν
 6243. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 6244. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6245. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6246. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6247. καὶ C--------- καί
 6248. οὐ D--------- οὐ
 6249. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 6250. ἆραι VA--AAN--- αἴρω
 6251. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 6252. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6253. καὶ C--------- καί
 6254. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 6255. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6256. γῆ N1--NSF--- γῆ
 6257. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 6258. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 6259. ἐν P--------- ἐν
 6260. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 6261. Γεδεων N---GSM--- Γεδεων
 6262. JudgA 8:29
 6263. καὶ C--------- καί
 6264. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6265. Ιεροβααλ N---NSM--- Ιεροβααλ
 6266. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6267. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 6268. καὶ C--------- καί
 6269. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 6270. ἐν P--------- ἐν
 6271. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6272. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 6273. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6274. JudgA 8:30
 6275. καὶ C--------- καί
 6276. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6277. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 6278. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6279. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6280. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6281. ἐκπορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι ἐκ
 6282. ἐκ P--------- ἐκ
 6283. μηρῶν N2--GPM--- μηρός
 6284. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6285. ὅτι C--------- ὅτι
 6286. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 6287. πολλαὶ A1--NPF--- πολύς
 6288. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6289. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6290. JudgA 8:31
 6291. καὶ C--------- καί
 6292. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6293. παλλακὴ N1--NSF--- παλλακή
 6294. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6295. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6296. ἐν P--------- ἐν
 6297. Σικιμοις N---DPM--- Σικιμα
 6298. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 6299. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6300. καί C--------- καί
 6301. γε X--------- γέ
 6302. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 6303. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 6304. καὶ C--------- καί
 6305. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 6306. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6307. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6308. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6309. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6310. JudgA 8:32
 6311. καὶ C--------- καί
 6312. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6313. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6314. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6315. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 6316. ἐν P--------- ἐν
 6317. πολιᾷ N1A-DSF--- πολιά
 6318. ἀγαθῇ A1--DSF--- ἀγαθός
 6319. καὶ C--------- καί
 6320. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 6321. ἐν P--------- ἐν
 6322. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6323. τάφῳ N2--DSM--- τάφος
 6324. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 6325. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6326. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 6327. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6328. ἐν P--------- ἐν
 6329. Εφραθα N---DS---- Εφραθα
 6330. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 6331. Αβιεζρι N---GSM--- Αβιεζρι
 6332. JudgA 8:33
 6333. καὶ C--------- καί
 6334. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 6335. ὡς C--------- ὡς
 6336. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6337. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6338. καὶ C--------- καί
 6339. ἀπεστράφησαν VDI-API3P- στρέφω ἀπο
 6340. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6341. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6342. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6343. καὶ C--------- καί
 6344. ἐξεπόρνευσαν VAI-AAI3P- πορνεύω ἐκ
 6345. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6346. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6347. Βααλιμ N---GPM--- Βααλιμ
 6348. καὶ C--------- καί
 6349. ἔθεντο VEI-AMI3P- τίθημι
 6350. αὑτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6351. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6352. Βααλβεριθ N---ASM--- Βααλβεριθ
 6353. εἰς P--------- εἰς
 6354. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 6355. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6356. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6357. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6358. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6359. εἰς P--------- εἰς
 6360. θεόν N2--ASM--- θεός
 6361. JudgA 8:34
 6362. καὶ C--------- καί
 6363. οὐκ D--------- οὐ
 6364. ἐμνήσθησαν VSI-API3P- μιμνήσκω
 6365. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6366. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6367. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6368. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6369. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6370. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6371. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6372. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6373. ῥυσαμένου VA--AMPGSM ῥύομαι
 6374. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6375. ἐκ P--------- ἐκ
 6376. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6377. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6378. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6379. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 6380. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6381. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 6382. JudgA 8:35
 6383. καὶ C--------- καί
 6384. οὐκ D--------- οὐ
 6385. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6386. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 6387. μετὰ P--------- μετά
 6388. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6389. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6390. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6391. Γεδεων N---GSM--- Γεδεων
 6392. κατὰ P--------- κατά
 6393. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6394. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6395. ἀγαθωσύνην N1--ASF--- ἀγαθωσύνη
 6396. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6397. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6398. μετὰ P--------- μετά
 6399. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6400. JudgA 9:1
 6401. καὶ C--------- καί
 6402. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6403. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6404. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6405. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6406. εἰς P--------- εἰς
 6407. Σικιμα N---ASM--- Σικιμα
 6408. πρὸς P--------- πρός
 6409. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6410. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 6411. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6412. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 6413. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6414. καὶ C--------- καί
 6415. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 6416. πρὸς P--------- πρός
 6417. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6418. καὶ C--------- καί
 6419. πρὸς P--------- πρός
 6420. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6421. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6422. συγγένειαν N1A-ASF--- συγγένεια
 6423. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6424. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6425. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6426. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 6427. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6428. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6429. JudgA 9:2
 6430. λαλήσατε VA--AAD2P- λαλέω
 6431. δὴ X--------- δή
 6432. ἐν P--------- ἐν
 6433. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 6434. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6435. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6436. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6437. ποῖον A1A-NSN--- ποῖος
 6438. βέλτιόν A3C-NSN--- βελτίων
 6439. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6440. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6441. ἄρχειν V1--PAN--- ἄρχω
 6442. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6443. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6444. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6445. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6446. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6447. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6448. ἢ C--------- ἤ
 6449. κυριεύειν V1--PAN--- κυριεύω
 6450. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6451. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6452. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6453. καὶ C--------- καί
 6454. μνήσθητε VS--APS2P- μιμνήσκω
 6455. ὅτι C--------- ὅτι
 6456. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 6457. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6458. καὶ C--------- καί
 6459. ὀστοῦν N2N-NSN--- ὀστέον
 6460. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6461. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 6462. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 6463. JudgA 9:3
 6464. καὶ C--------- καί
 6465. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 6466. περὶ P--------- περί
 6467. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6468. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6469. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6470. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6471. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 6472. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6473. ἐν P--------- ἐν
 6474. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6475. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 6476. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6477. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6478. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6479. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6480. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6481. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6482. λόγους N2--APM--- λόγος
 6483. τούτους RD--APM--- οὗτος
 6484. καὶ C--------- καί
 6485. ἔκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω
 6486. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6487. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6488. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6489. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6490. ὅτι C--------- ὅτι
 6491. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6492. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 6493. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6494. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6495. JudgA 9:4
 6496. καὶ C--------- καί
 6497. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 6498. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6499. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6500. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 6501. ἐκ P--------- ἐκ
 6502. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6503. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6504. Βααλ N---GS---- Βααλ
 6505. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 6506. καὶ C--------- καί
 6507. ἐμισθώσατο VAI-AMI3S- μισθόω
 6508. ἐν P--------- ἐν
 6509. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6510. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6511. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6512. κενοὺς A1--APM--- κενός
 6513. καὶ C--------- καί
 6514. θαμβουμένους V2--PMPAPM θαμβέω
 6515. καὶ C--------- καί
 6516. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 6517. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6518. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6519. JudgA 9:5
 6520. καὶ C--------- καί
 6521. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6522. εἰς P--------- εἰς
 6523. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6524. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6525. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6526. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 6527. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6528. εἰς P--------- εἰς
 6529. Εφραθα N---AS---- Εφραθα
 6530. καὶ C--------- καί
 6531. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 6532. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6533. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 6534. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6535. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6536. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6537. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6538. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6539. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6540. λίθον N2--ASM--- λίθος
 6541. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6542. καὶ C--------- καί
 6543. ἀπελείφθη VVI-API3S- λείπω ἀπο
 6544. Ιωαθαμ N---NSM--- Ιωαθαμ
 6545. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6546. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6547. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6548. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 6549. ὅτι C--------- ὅτι
 6550. ἐκρύβη VDI-API3S- κρύπτω
 6551. JudgA 9:6
 6552. καὶ C--------- καί
 6553. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 6554. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6555. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6556. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6557. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6558. καὶ C--------- καί
 6559. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6560. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6561. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6562. Μααλλων N---GS---- Μααλλων
 6563. καὶ C--------- καί
 6564. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 6565. καὶ C--------- καί
 6566. ἐβασίλευσαν VAI-AAI3P- βασιλεύω
 6567. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6568. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6569. εἰς P--------- εἰς
 6570. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6571. πρὸς P--------- πρός
 6572. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6573. βαλάνῳ N2--DSF--- βάλανος
 6574. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6575. στάσεως N3I-GSF--- στάσις
 6576. ἐν P--------- ἐν
 6577. Σικιμοις N---DPM--- Σικιμα
 6578. JudgA 9:7
 6579. καὶ C--------- καί
 6580. ἀνήγγειλαν VAI-AAI3P- ἀγγέλλω ἀνα
 6581. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6582. Ιωαθαμ N---DSM--- Ιωαθαμ
 6583. καὶ C--------- καί
 6584. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6585. καὶ C--------- καί
 6586. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 6587. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6588. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6589. κορυφῆς N1--GSF--- κορυφή
 6590. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6591. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 6592. Γαριζιν N---GS---- Γαριζιν
 6593. καὶ C--------- καί
 6594. ἐπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐπι
 6595. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6596. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 6597. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6598. καὶ C--------- καί
 6599. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 6600. καὶ C--------- καί
 6601. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6602. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6603. ἀκούσατέ VA--AAD2P- ἀκούω
 6604. μου RP--GS---- ἐγώ
 6605. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6606. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6607. καὶ C--------- καί
 6608. ἀκούσαι VA--AMD2S- ἀκούω
 6609. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6610. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6611. θεός N2--NSM--- θεός
 6612. JudgA 9:8
 6613. πορευόμενα V1--PMPNPN πορεύομαι
 6614. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 6615. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6616. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6617. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6618. χρῖσαι VA--AAN--- χρίω
 6619. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6620. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6621. καὶ C--------- καί
 6622. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6623. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6624. ἐλαίᾳ N1A-DSF--- ἐλαία
 6625. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6626. ἐφ' P--------- ἐπί
 6627. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6628. JudgA 9:9
 6629. καὶ C--------- καί
 6630. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6631. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6632. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6633. ἐλαία N1A-NSF--- ἐλαία
 6634. ἀφεῖσα VH--AAPNSF ἵημι ἀπο
 6635. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6636. πιότητά N3T-ASF--- πιότης
 6637. μου RP--GS---- ἐγώ
 6638. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6639. ἐν P--------- ἐν
 6640. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 6641. ἐδόξασεν VAI-AAI3S- δοξάζω
 6642. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6643. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6644. καὶ C--------- καί
 6645. ἄνθρωποι N2--NPM--- ἄνθρωπος
 6646. πορευθῶ VC--APS1S- πορεύομαι
 6647. ἄρχειν V1--PAN--- ἄρχω
 6648. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6649. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6650. JudgA 9:10
 6651. καὶ C--------- καί
 6652. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6653. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6654. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6655. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6656. συκῇ N1--DSF--- συκῆ
 6657. δεῦρο D--------- δεῦρο
 6658. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6659. ἐφ' P--------- ἐπί
 6660. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6661. JudgA 9:11
 6662. καὶ C--------- καί
 6663. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6664. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6665. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6666. συκῆ N1--NSF--- συκῆ
 6667. ἀφεῖσα VH--AAPNSF ἵημι ἀπο
 6668. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6669. γλυκύτητά N3T-ASF--- γλυκύτης
 6670. μου RP--GS---- ἐγώ
 6671. καὶ C--------- καί
 6672. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6673. γένημά N3M-ASN--- γένημα
 6674. μου RP--GS---- ἐγώ
 6675. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6676. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 6677. πορευθῶ VC--APS1S- πορεύομαι
 6678. ἄρχειν V1--PAN--- ἄρχω
 6679. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6680. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6681. JudgA 9:12
 6682. καὶ C--------- καί
 6683. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6684. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6685. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6686. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6687. ἀμπέλῳ N2--DSF--- ἄμπελος
 6688. δεῦρο D--------- δεῦρο
 6689. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6690. ἐφ' P--------- ἐπί
 6691. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6692. JudgA 9:13
 6693. καὶ C--------- καί
 6694. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6695. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6696. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6697. ἄμπελος N2--NSF--- ἄμπελος
 6698. ἀφεῖσα VH--AAPNSF ἵημι ἀπο
 6699. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6700. οἶνόν N2--ASM--- οἶνος
 6701. μου RP--GS---- ἐγώ
 6702. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6703. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 6704. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6705. παρὰ P--------- παρά
 6706. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6707. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6708. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6709. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 6710. πορευθῶ VC--APS1S- πορεύομαι
 6711. ἄρχειν V1--PAN--- ἄρχω
 6712. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6713. JudgA 9:14
 6714. καὶ C--------- καί
 6715. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6716. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6717. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6718. πρὸς P--------- πρός
 6719. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6720. ῥάμνον N2--ASF--- ῥάμνος
 6721. δεῦρο D--------- δεῦρο
 6722. σὺ RP--NS---- σύ
 6723. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6724. ἐφ' P--------- ἐπί
 6725. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6726. JudgA 9:15
 6727. καὶ C--------- καί
 6728. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6729. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6730. ῥάμνος N2--NSF--- ῥάμνος
 6731. πρὸς P--------- πρός
 6732. τὰ RA--APN--- ὁ
 6733. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 6734. εἰ C--------- εἰ
 6735. ἐν P--------- ἐν
 6736. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 6737. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6738. χρίετέ V1--PAI2P- χρίω
 6739. με RP--AS---- ἐγώ
 6740. εἰς P--------- εἰς
 6741. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6742. ἐφ' P--------- ἐπί
 6743. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6744. δεῦτε D--------- δεῦτε
 6745. πεποίθατε VX--XAI2P- πείθω
 6746. ἐν P--------- ἐν
 6747. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6748. σκέπῃ N1--DSF--- σκέπη
 6749. μου RP--GS---- ἐγώ
 6750. καὶ C--------- καί
 6751. εἰ C--------- εἰ
 6752. μή D--------- μή
 6753. ἐξέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐκ
 6754. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6755. ἐκ P--------- ἐκ
 6756. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6757. ῥάμνου N2--GSF--- ῥάμνος
 6758. καὶ C--------- καί
 6759. καταφάγοι VB--AAO3S- ἐσθίω κατα
 6760. τὰς RA--APF--- ὁ
 6761. κέδρους N2--APF--- κέδρος
 6762. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6763. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 6764. JudgA 9:16
 6765. καὶ C--------- καί
 6766. νῦν D--------- νῦν
 6767. εἰ C--------- εἰ
 6768. ἐν P--------- ἐν
 6769. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 6770. καὶ C--------- καί
 6771. ἐν P--------- ἐν
 6772. τελειότητι N3T-DSF--- τελειότης
 6773. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6774. καὶ C--------- καί
 6775. ἐβασιλεύσατε VAI-AAI2P- βασιλεύω
 6776. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6777. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6778. καὶ C--------- καί
 6779. εἰ C--------- εἰ
 6780. καλῶς D--------- καλῶς
 6781. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6782. μετὰ P--------- μετά
 6783. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6784. καὶ C--------- καί
 6785. μετὰ P--------- μετά
 6786. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6787. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6788. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6789. καὶ C--------- καί
 6790. εἰ C--------- εἰ
 6791. κατὰ P--------- κατά
 6792. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6793. ἀνταπόδομα N3M-ASN--- ἀνταπόδομα
 6794. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6795. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6796. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6797. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6798. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6799. JudgA 9:17
 6800. ὡς C--------- ὡς
 6801. ἐπολέμησεν VAI-AAI3S- πολεμέω
 6802. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6803. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 6804. μου RP--GS---- ἐγώ
 6805. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6806. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6807. καὶ C--------- καί
 6808. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 6809. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6810. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 6811. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6812. ἐξ P--------- ἐκ
 6813. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 6814. καὶ C--------- καί
 6815. ἐξείλατο VBI-AMI3S- αἱρέω ἐκ
 6816. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6817. ἐκ P--------- ἐκ
 6818. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6819. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 6820. JudgA 9:18
 6821. καὶ C--------- καί
 6822. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6823. ἐπανέστητε VHI-AAI2P- ἵστημι ἐπι ἀνα
 6824. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6825. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6826. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6827. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6828. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 6829. μου RP--GS---- ἐγώ
 6830. σήμερον D--------- σήμερον
 6831. καὶ C--------- καί
 6832. ἀπεκτείνατε VAI-AAI2P- κτείνω ἀπο
 6833. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6834. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6835. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6836. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6837. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6838. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6839. λίθον N2--ASM--- λίθος
 6840. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6841. καὶ C--------- καί
 6842. ἐβασιλεύσατε VAI-AAI2P- βασιλεύω
 6843. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6844. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6845. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6846. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6847. παιδίσκης N1--GSF--- παιδίσκη
 6848. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6849. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6850. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6851. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6852. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6853. ὅτι C--------- ὅτι
 6854. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 6855. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6856. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6857. JudgA 9:19
 6858. καὶ C--------- καί
 6859. εἰ C--------- εἰ
 6860. ἐν P--------- ἐν
 6861. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 6862. καὶ C--------- καί
 6863. τελειότητι N3T-DSF--- τελειότης
 6864. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6865. μετὰ P--------- μετά
 6866. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6867. καὶ C--------- καί
 6868. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6869. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6870. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6871. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6872. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6873. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 6874. εὐλογηθείητε VC--APO2P- εὐλογέω
 6875. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6876. καὶ C--------- καί
 6877. εὐφρανθείητε VC--APO2P- εὐφραίνω
 6878. ἐν P--------- ἐν
 6879. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 6880. καὶ C--------- καί
 6881. εὐφρανθείη VC--APO3S- εὐφραίνω
 6882. καὶ C--------- καί
 6883. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6884. ἐν P--------- ἐν
 6885. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6886. JudgA 9:20
 6887. καὶ C--------- καί
 6888. εἰ C--------- εἰ
 6889. μή D--------- μή
 6890. ἐξέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐκ
 6891. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6892. ἐξ P--------- ἐκ
 6893. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6894. καὶ C--------- καί
 6895. καταφάγοι VB--AAO3S- ἐσθίω κατα
 6896. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6897. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6898. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6899. καὶ C--------- καί
 6900. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6901. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6902. Μααλλων N---GS---- Μααλλων
 6903. καὶ C--------- καί
 6904. εἰ C--------- εἰ
 6905. μή D--------- μή
 6906. ἐξέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐκ
 6907. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6908. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6909. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6910. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6911. καὶ C--------- καί
 6912. ἐκ P--------- ἐκ
 6913. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6914. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6915. Μααλλων N---GS---- Μααλλων
 6916. καὶ C--------- καί
 6917. καταφάγοι VB--AAO3S- ἐσθίω κατα
 6918. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6919. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6920. JudgA 9:21
 6921. καὶ C--------- καί
 6922. ἀπέδρα VBI-AAI3S- διδράσκω ἀπο
 6923. Ιωαθαμ N---NSM--- Ιωαθαμ
 6924. καὶ C--------- καί
 6925. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6926. ἐν P--------- ἐν
 6927. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 6928. καὶ C--------- καί
 6929. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 6930. εἰς P--------- εἰς
 6931. Ραρα N---AS---- Ραρα
 6932. καὶ C--------- καί
 6933. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 6934. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6935. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6936. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6937. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6938. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6939. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 6940. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6941. JudgA 9:22
 6942. καὶ C--------- καί
 6943. ἦρξεν VAI-AAI3S- ἄρχω
 6944. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6945. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6946. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6947. τρία A3--APN--- τρεῖς
 6948. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 6949. JudgA 9:23
 6950. καὶ C--------- καί
 6951. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 6952. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6953. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6954. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 6955. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 6956. ἀνὰ P--------- ἀνά
 6957. μέσον A1--ASN--- μέσος
 6958. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6959. καὶ C--------- καί
 6960. ἀνὰ P--------- ἀνά
 6961. μέσον A1--ASN--- μέσος
 6962. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6963. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6964. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6965. καὶ C--------- καί
 6966. ἠθέτησαν VAI-AAI3P- ἀθετέω
 6967. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6968. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6969. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6970. ἐν P--------- ἐν
 6971. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6972. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 6973. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6974. JudgA 9:24
 6975. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6976. ἐπαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐπι
 6977. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6978. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 6979. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6980. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6981. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6982. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6983. καὶ C--------- καί
 6984. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6985. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 6986. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6987. ἐπιθεῖναι VE--AAN--- τίθημι ἐπι
 6988. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6989. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6990. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6991. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 6992. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6993. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6994. ἀποκτείναντα VA--AAPASM κτείνω ἀπο
 6995. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6996. καὶ C--------- καί
 6997. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6998. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6999. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 7000. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7001. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7002. κατισχύσαντας VA--AAPAPM ἰσχύω κατα
 7003. τὰς RA--APF--- ὁ
 7004. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 7005. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7006. ὥστε C--------- ὥστε
 7007. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 7008. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7009. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 7010. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7011. JudgA 9:25
 7012. καὶ C--------- καί
 7013. ἔθεντο VEI-AMI3P- τίθημι
 7014. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7015. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7016. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7017. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7018. ἔνεδρα N2N-APN--- ἔνεδρον
 7019. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7020. τὰς RA--APF--- ὁ
 7021. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 7022. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7023. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 7024. καὶ C--------- καί
 7025. ἀνήρπαζον V1I-IAI3P- ἁρπάζω ἀνα
 7026. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7027. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7028. διαπορευομένους V1--PMPAPM πορεύομαι δια
 7029. ἐπ' P--------- ἐπί
 7030. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7031. ἐν P--------- ἐν
 7032. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7033. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 7034. καὶ C--------- καί
 7035. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 7036. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7037. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 7038. JudgA 9:26
 7039. καὶ C--------- καί
 7040. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7041. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7042. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7043. Αβεδ N---GSM--- Αβεδ
 7044. καὶ C--------- καί
 7045. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7046. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 7047. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7048. εἰς P--------- εἰς
 7049. Σικιμα N---ASM--- Σικιμα
 7050. καὶ C--------- καί
 7051. ἐπεποίθησαν VXI-YAI3P- πείθω
 7052. ἐν P--------- ἐν
 7053. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7054. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7055. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7056. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7057. JudgA 9:27
 7058. καὶ C--------- καί
 7059. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 7060. εἰς P--------- εἰς
 7061. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 7062. καὶ C--------- καί
 7063. ἐτρύγησαν VAI-AAI3P- τρυγάω
 7064. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7065. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 7066. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7067. καὶ C--------- καί
 7068. κατεπάτουν V2I-IAI3P- πατέω κατα
 7069. καὶ C--------- καί
 7070. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 7071. χοροὺς N2--APM--- χορός
 7072. καὶ C--------- καί
 7073. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 7074. εἰς P--------- εἰς
 7075. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 7076. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7077. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7078. καὶ C--------- καί
 7079. ἔφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω
 7080. καὶ C--------- καί
 7081. ἔπιον VBI-AAI3P- πίνω
 7082. καὶ C--------- καί
 7083. κατηρῶντο V3I-IMI3P- ἀράομαι κατα
 7084. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7085. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7086. JudgA 9:28
 7087. καὶ C--------- καί
 7088. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7089. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7090. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7091. Αβεδ N---GSM--- Αβεδ
 7092. τί RI--NSN--- τίς
 7093. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7094. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7095. καὶ C--------- καί
 7096. τίς RI--NSM--- τίς
 7097. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7098. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7099. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7100. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7101. ὅτι C--------- ὅτι
 7102. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 7103. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7104. οὐχ D--------- οὐ
 7105. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 7106. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7107. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 7108. καὶ C--------- καί
 7109. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7110. ἐπίσκοπος N2--NSM--- ἐπισκοπός
 7111. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7112. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 7113. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7114. σὺν P--------- σύν
 7115. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7116. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 7117. Εμμωρ N---GSM--- Εμμωρ
 7118. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 7119. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7120. καὶ C--------- καί
 7121. τί RI--ASN--- τίς
 7122. ὅτι C--------- ὅτι
 7123. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 7124. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7125. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 7126. JudgA 9:29
 7127. καὶ C--------- καί
 7128. τίς RI--NSM--- τίς
 7129. δῴη VO--AAS3S- δίδωμι
 7130. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7131. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7132. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 7133. ἐν P--------- ἐν
 7134. χειρί N3--DSF--- χείρ
 7135. μου RP--GS---- ἐγώ
 7136. καὶ C--------- καί
 7137. μεταστήσω VF--FAI1S- ἵστημι μετα
 7138. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7139. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7140. καὶ C--------- καί
 7141. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 7142. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7143. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 7144. πλήθυνον VB--AAD2S- πληθύνω
 7145. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7146. δύναμίν N3I-ASF--- δύναμις
 7147. σου RP--GS---- σύ
 7148. καὶ C--------- καί
 7149. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 7150. JudgA 9:30
 7151. καὶ C--------- καί
 7152. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 7153. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7154. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7155. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 7156. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7157. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7158. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7159. λόγους N2--APM--- λόγος
 7160. Γααλ N---GSM--- Γααλ
 7161. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 7162. Αβεδ N---GSM--- Αβεδ
 7163. καὶ C--------- καί
 7164. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 7165. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 7166. JudgA 9:31
 7167. καὶ C--------- καί
 7168. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 7169. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 7170. πρὸς P--------- πρός
 7171. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7172. μετὰ P--------- μετά
 7173. δώρων N2N-GPN--- δῶρον
 7174. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 7175. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7176. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7177. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7178. Αβεδ N---GSM--- Αβεδ
 7179. καὶ C--------- καί
 7180. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7181. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 7182. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7183. παραγεγόνασιν VX--XAI3P- γίγνομαι παρα
 7184. εἰς P--------- εἰς
 7185. Σικιμα N---ASM--- Σικιμα
 7186. καὶ C--------- καί
 7187. οἵδε RD--NPM--- ὅδε
 7188. πολιορκοῦσιν V2--PAI3P- πολιορκέω
 7189. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7190. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7191. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7192. σέ RP--AS---- σύ
 7193. JudgA 9:32
 7194. καὶ C--------- καί
 7195. νῦν D--------- νῦν
 7196. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 7197. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7198. σὺ RP--NS---- σύ
 7199. καὶ C--------- καί
 7200. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7201. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7202. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7203. μετὰ P--------- μετά
 7204. σοῦ RP--GS---- σύ
 7205. καὶ C--------- καί
 7206. ἐνέδρευσον VA--AAD2S- ἐνεδρεύω
 7207. ἐν P--------- ἐν
 7208. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7209. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 7210. JudgA 9:33
 7211. καὶ C--------- καί
 7212. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7213. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7214. πρωὶ D--------- πρωΐ
 7215. ἅμα D--------- ἅμα
 7216. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7217. ἀνατεῖλαι VA--AAN--- τέλλω ἀνα
 7218. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7219. ἥλιον N2--ASM--- ἥλιος
 7220. καὶ C--------- καί
 7221. ὀρθρίσεις VF--FAI2S- ὀρθρίζω
 7222. καὶ C--------- καί
 7223. ἐκτενεῖς VF2-FAI2S- τείνω ἐκ
 7224. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7225. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7226. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7227. καὶ C--------- καί
 7228. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7229. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7230. καὶ C--------- καί
 7231. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7232. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7233. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7234. μετ' P--------- μετά
 7235. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7236. ἐκπορεύονται V1--PMI3P- πορεύομαι ἐκ
 7237. πρὸς P--------- πρός
 7238. σέ RP--AS---- σύ
 7239. καὶ C--------- καί
 7240. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 7241. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7242. καθάπερ D--------- καθάπερ
 7243. ἐὰν C--------- ἐάν
 7244. εὕρῃ VB--AAS3S- εὑρίσκω
 7245. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7246. χείρ N3--NSF--- χείρ
 7247. σου RP--GS---- σύ
 7248. JudgA 9:34
 7249. καὶ C--------- καί
 7250. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7251. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7252. καὶ C--------- καί
 7253. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7254. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7255. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7256. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7257. μετ' P--------- μετά
 7258. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7259. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7260. καὶ C--------- καί
 7261. ἐνήδρευσαν VAI-AAI3P- ἐνεδρεύω
 7262. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7263. Σικιμα N---ASM--- Σικιμα
 7264. τέσσαρας A3--APF--- τέσσαρες
 7265. ἀρχάς N1--APF--- ἀρχή
 7266. JudgA 9:35
 7267. καὶ C--------- καί
 7268. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7269. πρωὶ D--------- πρωΐ
 7270. καὶ C--------- καί
 7271. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7272. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7273. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7274. Αβεδ N---GSM--- Αβεδ
 7275. καὶ C--------- καί
 7276. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 7277. πρὸς P--------- πρός
 7278. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7279. θύρᾳ N1A-DSF--- θύρα
 7280. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7281. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7282. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7283. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7284. καὶ C--------- καί
 7285. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7286. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7287. καὶ C--------- καί
 7288. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7289. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7290. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7291. μετ' P--------- μετά
 7292. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7293. ἐκ P--------- ἐκ
 7294. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7295. ἐνέδρων N2N-GPN--- ἔνεδρον
 7296. JudgA 9:36
 7297. καὶ C--------- καί
 7298. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7299. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7300. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7301. Αβεδ N---GSM--- Αβεδ
 7302. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7303. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7304. καὶ C--------- καί
 7305. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7306. πρὸς P--------- πρός
 7307. Ζεβουλ N---ASM--- Ζεβουλ
 7308. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7309. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7310. καταβαίνων V1--PAPNSM βαίνω κατα
 7311. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7312. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7313. κορυφῶν N1--GPF--- κορυφή
 7314. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7315. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 7316. καὶ C--------- καί
 7317. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7318. πρὸς P--------- πρός
 7319. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7320. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7321. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7322. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 7323. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7324. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 7325. σὺ RP--NS---- σύ
 7326. ὁρᾶς V3--PAI2S- ὁράω
 7327. ὡς C--------- ὡς
 7328. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 7329. JudgA 9:37
 7330. καὶ C--------- καί
 7331. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 7332. ἔτι D--------- ἔτι
 7333. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7334. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7335. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 7336. καὶ C--------- καί
 7337. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7338. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7339. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7340. καταβαίνων V1--PAPNSM βαίνω κατα
 7341. κατὰ P--------- κατά
 7342. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 7343. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7344. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7345. ἐχόμενα V1--PPPAPN ἔχω
 7346. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7347. ὀμφαλοῦ N2--GSM--- ὀμφαλός
 7348. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7349. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7350. καὶ C--------- καί
 7351. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 7352. μία A1A-NSF--- εἷς
 7353. παραγίνεται V1--PMI3S- γίγνομαι παρα
 7354. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7355. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 7356. δρυὸς N3U-GSF--- δρῦς
 7357. ἀποβλεπόντων V1--PAPGPM βλέπω ἀπο
 7358. JudgA 9:38
 7359. καὶ C--------- καί
 7360. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7361. πρὸς P--------- πρός
 7362. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7363. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7364. ποῦ D--------- ποῦ
 7365. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7366. νῦν D--------- νῦν
 7367. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7368. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 7369. σου RP--GS---- σύ
 7370. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7371. λέγον V1--PAPNSN λέγω
 7372. τίς RI--NSM--- τίς
 7373. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7374. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7375. ὅτι C--------- ὅτι
 7376. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 7377. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7378. οὐκ D--------- οὐ
 7379. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7380. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 7381. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7382. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7383. λαός N2--NSM--- λαός
 7384. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7385. ἐξουδένωσας VA--AAI2S- οὐδενόω ἐκ
 7386. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 7387. νῦν D--------- νῦν
 7388. καὶ C--------- καί
 7389. πολέμει V2--PAD2S- πολεμέω
 7390. πρὸς P--------- πρός
 7391. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7392. JudgA 9:39
 7393. καὶ C--------- καί
 7394. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7395. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7396. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7397. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7398. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7399. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 7400. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7401. καὶ C--------- καί
 7402. ἐπολέμησεν VAI-AAI3S- πολεμέω
 7403. ἐν P--------- ἐν
 7404. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 7405. JudgA 9:40
 7406. καὶ C--------- καί
 7407. κατεδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω κατα
 7408. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7409. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7410. καὶ C--------- καί
 7411. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 7412. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7413. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7414. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7415. καὶ C--------- καί
 7416. ἔπεσον VBI-AAI3P- πίπτω
 7417. τραυματίαι N1T-NPM--- τραυματίας
 7418. πολλοὶ A1--NPM--- πολύς
 7419. ἕως P--------- ἕως
 7420. θυρῶν N1A-GPF--- θύρα
 7421. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7422. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7423. JudgA 9:41
 7424. καὶ C--------- καί
 7425. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 7426. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7427. ἐν P--------- ἐν
 7428. Αριμα N---DS---- Αριμα
 7429. καὶ C--------- καί
 7430. ἐξέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐκ
 7431. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7432. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7433. Γααλ N---ASM--- Γααλ
 7434. καὶ C--------- καί
 7435. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7436. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 7437. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7438. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7439. μὴ D--------- μή
 7440. οἰκεῖν V2--PAN--- οἰκέω
 7441. ἐν P--------- ἐν
 7442. Σικιμοις N---DPM--- Σικιμα
 7443. JudgA 9:42
 7444. καὶ C--------- καί
 7445. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 7446. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7447. ἐπαύριον D--------- ἐπαύριον
 7448. καὶ C--------- καί
 7449. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7450. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7451. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7452. εἰς P--------- εἰς
 7453. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7454. πεδίον N2N-ASN--- πεδίον
 7455. καὶ C--------- καί
 7456. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 7457. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7458. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 7459. JudgA 9:43
 7460. καὶ C--------- καί
 7461. παρέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω παρα
 7462. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7463. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7464. καὶ C--------- καί
 7465. διεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω δια
 7466. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7467. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 7468. ἀρχὰς N1--APF--- ἀρχή
 7469. καὶ C--------- καί
 7470. ἐνήδρευσεν VAI-AAI3S- ἐνεδρεύω
 7471. ἐν P--------- ἐν
 7472. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7473. καὶ C--------- καί
 7474. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7475. καὶ C--------- καί
 7476. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7477. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7478. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7479. ἐκ P--------- ἐκ
 7480. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7481. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7482. καὶ C--------- καί
 7483. ἐπανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐπι ἀνα
 7484. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7485. καὶ C--------- καί
 7486. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 7487. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 7488. JudgA 9:44
 7489. καὶ C--------- καί
 7490. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7491. καὶ C--------- καί
 7492. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7493. ἀρχαὶ N1--NPF--- ἀρχή
 7494. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7495. μετ' P--------- μετά
 7496. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7497. ἐξετάθησαν VCI-API3P- τείνω ἐκ
 7498. καὶ C--------- καί
 7499. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 7500. παρὰ P--------- παρά
 7501. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7502. πύλην N1--ASF--- πύλη
 7503. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7504. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7505. καὶ C--------- καί
 7506. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7507. δύο M--------- δύο
 7508. ἀρχαὶ N1--NPF--- ἀρχή
 7509. ἐξεχύθησαν VCI-API3P- χέω ἐκ
 7510. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7511. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7512. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7513. ἐν P--------- ἐν
 7514. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7515. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 7516. καὶ C--------- καί
 7517. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 7518. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 7519. JudgA 9:45
 7520. καὶ C--------- καί
 7521. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7522. ἐπολέμει V2I-IAI3S- πολεμέω
 7523. ἐν P--------- ἐν
 7524. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7525. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 7526. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 7527. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7528. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 7529. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 7530. καὶ C--------- καί
 7531. κατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω κατα
 7532. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7533. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7534. καὶ C--------- καί
 7535. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7536. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7537. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7538. ἐν P--------- ἐν
 7539. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7540. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 7541. καὶ C--------- καί
 7542. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7543. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7544. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 7545. καὶ C--------- καί
 7546. ἔσπειρεν VAI-AAI3S- σπείρω
 7547. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7548. ἅλας N3--APM--- ἅλς
 7549. JudgA 9:46
 7550. καὶ C--------- καί
 7551. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 7552. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7553. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7554. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7555. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7556. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7557. καὶ C--------- καί
 7558. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 7559. εἰς P--------- εἰς
 7560. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7561. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 7562. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7563. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7564. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 7565. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 7566. JudgA 9:47
 7567. καὶ C--------- καί
 7568. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 7569. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7570. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 7571. ὅτι C--------- ὅτι
 7572. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 7573. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7574. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7575. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7576. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7577. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7578. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7579. JudgA 9:48
 7580. καὶ C--------- καί
 7581. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 7582. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7583. εἰς P--------- εἰς
 7584. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 7585. Σελμων N---GS---- Σελμων
 7586. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7587. καὶ C--------- καί
 7588. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7589. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7590. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7591. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7592. μετ' P--------- μετά
 7593. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7594. καὶ C--------- καί
 7595. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 7596. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7597. ἀξίνην N1--ASF--- ἀξίνη
 7598. ἐν P--------- ἐν
 7599. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7600. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7601. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7602. καὶ C--------- καί
 7603. ἔκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω
 7604. φορτίον N2N-ASN--- φορτίον
 7605. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 7606. καὶ C--------- καί
 7607. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 7608. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 7609. καὶ C--------- καί
 7610. ἐπέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι ἐπι
 7611. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7612. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7613. ὤμους N2--APM--- ὦμος
 7614. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7615. καὶ C--------- καί
 7616. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7617. πρὸς P--------- πρός
 7618. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7619. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7620. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7621. μετ' P--------- μετά
 7622. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7623. τί RI--ASN--- τίς
 7624. εἴδετέ VBI-AAI2P- ὁράω
 7625. με RP--AS---- ἐγώ
 7626. ποιοῦντα V2--PAPASM ποιέω
 7627. ταχέως D--------- ταχέως
 7628. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 7629. ὡς C--------- ὡς
 7630. καὶ C--------- καί
 7631. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 7632. JudgA 9:49
 7633. καὶ C--------- καί
 7634. ἔκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω
 7635. καὶ C--------- καί
 7636. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 7637. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 7638. φορτίον N2N-ASN--- φορτίον
 7639. καὶ C--------- καί
 7640. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 7641. καὶ C--------- καί
 7642. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 7643. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 7644. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 7645. καὶ C--------- καί
 7646. ἐπέθηκαν VHI-AAI3P- τίθημι ἐπι
 7647. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7648. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7649. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 7650. καὶ C--------- καί
 7651. ἐνέπρησαν VHI-AAI3P- πίπρημι ἐν
 7652. ἐπ' P--------- ἐπί
 7653. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7654. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7655. ὀχύρωμα N3M-ASN--- ὀχύρωμα
 7656. ἐν P--------- ἐν
 7657. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 7658. καὶ C--------- καί
 7659. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 7660. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7661. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7662. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7663. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7664. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7665. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 7666. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 7667. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7668. καὶ C--------- καί
 7669. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 7670. JudgA 9:50
 7671. καὶ C--------- καί
 7672. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 7673. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7674. εἰς P--------- εἰς
 7675. Θεβες N---AS---- Θεβες
 7676. καὶ C--------- καί
 7677. περιεκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω περι κατα
 7678. ἐπ' P--------- ἐπί
 7679. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7680. καὶ C--------- καί
 7681. προκατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω προ κατα
 7682. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 7683. JudgA 9:51
 7684. καὶ C--------- καί
 7685. πύργος N2--NSM--- πύργος
 7686. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7687. ὀχυρὸς A1A-NSM--- ὀχυρός
 7688. ἐν P--------- ἐν
 7689. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 7690. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7691. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7692. καὶ C--------- καί
 7693. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 7694. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 7695. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7696. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7697. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7698. καὶ C--------- καί
 7699. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7700. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 7701. καὶ C--------- καί
 7702. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7703. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7704. ἡγούμενοι V2--PMPNPM ἡγέομαι
 7705. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7706. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7707. καὶ C--------- καί
 7708. ἀπέκλεισαν VAI-AAI3P- κλείω ἀπο
 7709. ἐφ' P--------- ἐπί
 7710. ἑαυτοὺς RD--APM--- ἑαυτοῦ
 7711. καὶ C--------- καί
 7712. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 7713. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7714. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7715. δῶμα N3M-ASN--- δῶμα
 7716. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7717. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7718. JudgA 9:52
 7719. καὶ C--------- καί
 7720. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7721. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7722. ἕως P--------- ἕως
 7723. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7724. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7725. καὶ C--------- καί
 7726. ἐξεπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω ἐκ
 7727. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7728. καὶ C--------- καί
 7729. ἤγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω
 7730. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7731. ἕως P--------- ἕως
 7732. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7733. θύρας N1A-GSF--- θύρα
 7734. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7735. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7736. ἐμπρῆσαι VH--AAN--- πίπρημι ἐν
 7737. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7738. ἐν P--------- ἐν
 7739. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 7740. JudgA 9:53
 7741. καὶ C--------- καί
 7742. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 7743. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7744. μία A1A-NSF--- εἷς
 7745. κλάσμα N3M-ASN--- κλάσμα
 7746. μύλου N2--GSM--- μύλος
 7747. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7748. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7749. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 7750. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 7751. καὶ C--------- καί
 7752. συνέθλασεν VAI-AAI3S- θλάσσω συν
 7753. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7754. κρανίον N2N-ASN--- κρανίον
 7755. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7756. JudgA 9:54
 7757. καὶ C--------- καί
 7758. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 7759. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7760. τάχος N3E-ASN--- τάχος
 7761. πρὸς P--------- πρός
 7762. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7763. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 7764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7765. αἴροντα V1--PAPASM αἴρω
 7766. τὰ RA--APN--- ὁ
 7767. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7768. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7769. καὶ C--------- καί
 7770. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7771. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7772. σπάσαι VA--AMD2S- σπάω
 7773. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7774. μάχαιράν N1A-ASF--- μάχαιρα
 7775. σου RP--GS---- σύ
 7776. καὶ C--------- καί
 7777. θανάτωσόν VA--AAD2S- θανατόω
 7778. με RP--AS---- ἐγώ
 7779. μήποτε D--------- μήποτε
 7780. εἴπωσιν VB--AAS3P- εἶπον
 7781. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7782. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 7783. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7784. καὶ C--------- καί
 7785. ἐξεκέντησεν VAI-AAI3S- κεντέω ἐκ
 7786. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7787. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7788. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 7789. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7790. καὶ C--------- καί
 7791. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7792. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7793. JudgA 9:55
 7794. καὶ C--------- καί
 7795. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7796. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7797. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7798. ὅτι C--------- ὅτι
 7799. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7800. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7801. καὶ C--------- καί
 7802. ἀπῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἀπο
 7803. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7804. εἰς P--------- εἰς
 7805. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7806. τόπον N2--ASM--- τόπος
 7807. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7808. JudgA 9:56
 7809. καὶ C--------- καί
 7810. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 7811. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7812. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7813. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7814. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 7815. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 7816. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7817. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7818. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7819. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 7820. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7821. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 7822. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7823. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 7824. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 7825. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7826. JudgA 9:57
 7827. καὶ C--------- καί
 7828. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7829. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 7830. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 7831. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7832. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 7833. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7834. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7835. εἰς P--------- εἰς
 7836. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7837. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 7838. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7839. καὶ C--------- καί
 7840. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 7841. ἐπ' P--------- ἐπί
 7842. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7843. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7844. κατάρα N1A-NSF--- κατάρα
 7845. Ιωαθαμ N---GSM--- Ιωαθαμ
 7846. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7847. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 7848. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 7849. JudgA 10:1
 7850. καὶ C--------- καί
 7851. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7852. μετὰ P--------- μετά
 7853. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7854. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7855. σῶσαι VA--AAN--- σώζω
 7856. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7857. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 7858. Θωλα N---NSM--- Θωλα
 7859. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7860. Φουα N---GSM--- Φουα
 7861. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7862. πατραδέλφου N2--GSM--- πατράδελφος
 7863. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7864. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7865. Ισσαχαρ N---GSM--- Ισσαχαρ
 7866. καὶ C--------- καί
 7867. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7868. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 7869. ἐν P--------- ἐν
 7870. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 7871. ἐν P--------- ἐν
 7872. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 7873. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 7874. JudgA 10:2
 7875. καὶ C--------- καί
 7876. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 7877. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7878. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 7879. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7880. καὶ C--------- καί
 7881. τρία A3--APN--- τρεῖς
 7882. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 7883. καὶ C--------- καί
 7884. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7885. καὶ C--------- καί
 7886. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 7887. ἐν P--------- ἐν
 7888. Σαμαρείᾳ N1A-DSF--- Σαμαρεία
 7889. JudgA 10:3
 7890. καὶ C--------- καί
 7891. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7892. μετ' P--------- μετά
 7893. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7894. Ιαϊρ N---NSM--- Ιαϊρ
 7895. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7896. Γαλααδίτης N1M-NSM--- Γαλααδίτης
 7897. καὶ C--------- καί
 7898. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 7899. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7900. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 7901. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7902. καὶ C--------- καί
 7903. δύο M--------- δύο
 7904. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 7905. JudgA 10:4
 7906. καὶ C--------- καί
 7907. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 7908. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7909. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 7910. καὶ C--------- καί
 7911. δύο M--------- δύο
 7912. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7913. ἐπιβεβηκότες VX--XAPNPM βαίνω ἐπι
 7914. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7915. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 7916. καὶ C--------- καί
 7917. δύο M--------- δύο
 7918. πώλους N2--APM--- πῶλος
 7919. καὶ C--------- καί
 7920. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 7921. καὶ C--------- καί
 7922. δύο M--------- δύο
 7923. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 7924. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7925. καὶ C--------- καί
 7926. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 7927. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 7928. Ἐπαύλεις N3I-APF--- ἔπαυλις
 7929. Ιαϊρ N---GSM--- Ιαϊρ
 7930. ἕως P--------- ἕως
 7931. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7932. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 7933. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 7934. αἵ RR--NPF--- ὅς
 7935. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 7936. ἐν P--------- ἐν
 7937. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7938. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7939. Γαλααδ N---GSM--- Γαλαάδ
 7940. JudgA 10:5
 7941. καὶ C--------- καί
 7942. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7943. Ιαϊρ N---NSM--- Ιαϊρ
 7944. καὶ C--------- καί
 7945. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 7946. ἐν P--------- ἐν
 7947. Ραμμω N---DS---- Ραμμω
 7948. JudgA 10:6
 7949. καὶ C--------- καί
 7950. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 7951. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7952. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7953. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7954. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 7955. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7956. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 7957. ἔναντι D--------- ἔναντι
 7958. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7959. καὶ C--------- καί
 7960. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 7961. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7962. Βααλιμ N---DPF--- Βααλιμ
 7963. καὶ C--------- καί
 7964. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7965. Ασταρωθ N---DPF--- Ασταρωθ
 7966. καὶ C--------- καί
 7967. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7968. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7969. Σιδῶνος N3W-GSM--- Σιδών
 7970. καὶ C--------- καί
 7971. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7972. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7973. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 7974. καὶ C--------- καί
 7975. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7976. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7977. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7978. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 7979. καὶ C--------- καί
 7980. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7981. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7982. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7983. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 7984. καὶ C--------- καί
 7985. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 7986. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7987. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7988. καὶ C--------- καί
 7989. οὐκ D--------- οὐ
 7990. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 7991. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7992. JudgA 10:7
 7993. καὶ C--------- καί
 7994. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 7995. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 7996. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7997. ἐν P--------- ἐν
 7998. τῷ RA--DSM--- ὁ