08.JudgesB.txt 508 KB


 1. JudgB 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4. μετὰ P--------- μετά
 5. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6. τελευτὴν N1--ASF--- τελευτή
 7. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 8. καὶ C--------- καί
 9. ἐπηρώτων V3I-IAI3P- ἐρωτάω ἐπι
 10. οἱ RA--NPM--- ὁ
 11. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 12. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 13. διὰ P--------- διά
 14. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 15. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 16. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 17. τίς RI--NSM--- τίς
 18. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 19. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 20. πρὸς P--------- πρός
 21. τοὺς RA--APM--- ὁ
 22. Χαναναίους N2--APM--- Χαναναῖος
 23. ἀφηγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι ἀπο
 24. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 25. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 26. πρὸς P--------- πρός
 27. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 28. JudgB 1:2
 29. καὶ C--------- καί
 30. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 31. κύριος N2--NSM--- κύριος
 32. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 33. ἀναβήσεται VF--FMI3S- βαίνω ἀνα
 34. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 35. δέδωκα VX--XAI1S- δίδωμι
 36. τὴν RA--ASF--- ὁ
 37. γῆν N1--ASF--- γῆ
 38. ἐν P--------- ἐν
 39. τῇ RA--DSF--- ὁ
 40. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 41. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 42. JudgB 1:3
 43. καὶ C--------- καί
 44. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 45. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 46. τῷ RA--DSM--- ὁ
 47. Συμεων N---DSM--- Συμεων
 48. ἀδελφῷ N2--DSM--- ἀδελφός
 49. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 50. ἀνάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω ἀνα
 51. μετ' P--------- μετά
 52. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 53. ἐν P--------- ἐν
 54. τῷ RA--DSM--- ὁ
 55. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 56. μου RP--GS---- ἐγώ
 57. καὶ C--------- καί
 58. παραταξώμεθα VA--AMS1P- τάσσω παρα
 59. πρὸς P--------- πρός
 60. τοὺς RA--APM--- ὁ
 61. Χαναναίους N2--APM--- Χαναναῖος
 62. καὶ C--------- καί
 63. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 64. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 65. μετὰ P--------- μετά
 66. σοῦ RP--GS---- σύ
 67. ἐν P--------- ἐν
 68. τῷ RA--DSM--- ὁ
 69. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 70. σου RP--GS---- σύ
 71. καὶ C--------- καί
 72. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 73. μετ' P--------- μετά
 74. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 75. Συμεων N---NSM--- Συμεων
 76. JudgB 1:4
 77. καὶ C--------- καί
 78. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 79. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 80. καὶ C--------- καί
 81. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 82. κύριος N2--NSM--- κύριος
 83. τὸν RA--ASM--- ὁ
 84. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 85. καὶ C--------- καί
 86. τὸν RA--ASM--- ὁ
 87. Φερεζαῖον N2--ASM--- Φερεζαῖος
 88. εἰς P--------- εἰς
 89. τὰς RA--APF--- ὁ
 90. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 91. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 92. καὶ C--------- καί
 93. ἔκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω
 94. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 95. ἐν P--------- ἐν
 96. Βεζεκ N---DS---- Βεζεκ
 97. εἰς P--------- εἰς
 98. δέκα M--------- δέκα
 99. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 100. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 101. JudgB 1:5
 102. καὶ C--------- καί
 103. κατέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω κατα
 104. τὸν RA--ASM--- ὁ
 105. Αδωνιβεζεκ N---ASM--- Αδωνιβεζεκ
 106. ἐν P--------- ἐν
 107. τῇ RA--DSF--- ὁ
 108. Βεζεκ N---DSF--- Βεζεκ
 109. καὶ C--------- καί
 110. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 111. πρὸς P--------- πρός
 112. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 113. καὶ C--------- καί
 114. ἔκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω
 115. τὸν RA--ASM--- ὁ
 116. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 117. καὶ C--------- καί
 118. τὸν RA--ASM--- ὁ
 119. Φερεζαῖον N---ASM--- Φερεζαῖος
 120. JudgB 1:6
 121. καὶ C--------- καί
 122. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 123. Αδωνιβεζεκ N---NSM--- Αδωνιβεζεκ
 124. καὶ C--------- καί
 125. κατέδραμον VBI-AAI3P- τρέχω κατα
 126. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 127. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 128. καὶ C--------- καί
 129. κατελάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω κατα
 130. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 131. καὶ C--------- καί
 132. ἀπέκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω ἀπο
 133. τὰ RA--APN--- ὁ
 134. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 135. τῶν RA--GPF--- ὁ
 136. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 137. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 138. καὶ C--------- καί
 139. τὰ RA--APN--- ὁ
 140. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 141. τῶν RA--GPM--- ὁ
 142. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 143. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 144. JudgB 1:7
 145. καὶ C--------- καί
 146. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 147. Αδωνιβεζεκ N---NSM--- Αδωνιβεζεκ
 148. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 149. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 150. τὰ RA--APN--- ὁ
 151. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 152. τῶν RA--GPF--- ὁ
 153. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 154. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 155. καὶ C--------- καί
 156. τὰ RA--APN--- ὁ
 157. ἄκρα A1A-APN--- ἄκρος
 158. τῶν RA--GPM--- ὁ
 159. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 160. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 161. ἀποκεκομμένοι VP--XPPNPM κόπτω ἀπο
 162. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 163. συλλέγοντες V1--PAPNPM λέγω συν
 164. τὰ RA--APN--- ὁ
 165. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 166. τῆς RA--GSF--- ὁ
 167. τραπέζης N1S-GSF--- τράπεζα
 168. μου RP--GS---- ἐγώ
 169. καθὼς D--------- καθώς
 170. οὖν X--------- οὖν
 171. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 172. οὕτως D--------- οὕτως
 173. ἀνταπέδωκέν VAI-AAI3S- δίδωμι ἀντι ἀπο
 174. μοι RP--DS---- ἐγώ
 175. ὁ RA--NSM--- ὁ
 176. θεός N2--NSM--- θεός
 177. καὶ C--------- καί
 178. ἄγουσιν V1--PAI3P- ἄγω
 179. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 180. εἰς P--------- εἰς
 181. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 182. καὶ C--------- καί
 183. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 184. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 185. JudgB 1:8
 186. καὶ C--------- καί
 187. ἐπολέμουν V2I-IAI3P- πολεμέω
 188. οἱ RA--NPM--- ὁ
 189. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 190. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 191. τὴν RA--ASF--- ὁ
 192. Ιερουσαλημ N---ASF--- Ἰερουσαλήμ
 193. καὶ C--------- καί
 194. κατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω κατα
 195. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 196. καὶ C--------- καί
 197. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 198. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 199. ἐν P--------- ἐν
 200. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 201. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 202. καὶ C--------- καί
 203. τὴν RA--ASF--- ὁ
 204. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 205. ἐνέπρησαν VAI-AAI3P- πίμπρημι ἐν
 206. ἐν P--------- ἐν
 207. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 208. JudgB 1:9
 209. καὶ C--------- καί
 210. μετὰ P--------- μετά
 211. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 212. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 213. οἱ RA--NPM--- ὁ
 214. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 215. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 216. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 217. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 218. πρὸς P--------- πρός
 219. τὸν RA--ASM--- ὁ
 220. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 221. τὸν RA--ASM--- ὁ
 222. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 223. τὴν RA--ASF--- ὁ
 224. ὀρεινὴν N1--ASF--- ὀρεινή
 225. καὶ C--------- καί
 226. τὸν RA--ASM--- ὁ
 227. νότον N2--ASM--- νότος
 228. καὶ C--------- καί
 229. τὴν RA--ASF--- ὁ
 230. πεδινήν A1--ASF--- πεδεινός
 231. JudgB 1:10
 232. καὶ C--------- καί
 233. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 234. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 235. πρὸς P--------- πρός
 236. τὸν RA--ASM--- ὁ
 237. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 238. τὸν RA--ASM--- ὁ
 239. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 240. ἐν P--------- ἐν
 241. Χεβρων N---DSF--- Χεβρων
 242. καὶ C--------- καί
 243. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 244. Χεβρων N---GSF--- Χεβρων
 245. ἐξ P--------- ἐκ
 246. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 247. καὶ C--------- καί
 248. τὸ RA--NSN--- ὁ
 249. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 250. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 251. Χεβρων N---GSF--- Χεβρων
 252. τὸ RA--ASN--- ὁ
 253. πρότερον A1A-NSNC-- πρότερος
 254. Καριαθαρβοξεφερ N---NS---- Καριαθαρβοξεφερ
 255. καὶ C--------- καί
 256. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 257. τὸν RA--ASM--- ὁ
 258. Σεσσι N---ASM--- Σεσσι
 259. καὶ C--------- καί
 260. Αχινααν N---ASM--- Αχινααν
 261. καὶ C--------- καί
 262. Θολμιν N---ASM--- Θολμι
 263. γεννήματα N3M-APN--- γέννημα
 264. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 265. Ενακ N---GSM--- Ενακ
 266. JudgB 1:11
 267. καὶ C--------- καί
 268. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 269. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 270. πρὸς P--------- πρός
 271. τοὺς RA--APM--- ὁ
 272. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 273. Δαβιρ N---ASF--- Δαβιρ
 274. τὸ RA--ASN--- ὁ
 275. δὲ X--------- δέ
 276. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 277. τῆς RA--GSF--- ὁ
 278. Δαβιρ N---GSF--- Δαβιρ
 279. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 280. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 281. Καριαθσωφαρ N---NS---- Καριαθσωφαρ
 282. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 283. γραμμάτων N3M-GPN--- γράμμα
 284. JudgB 1:12
 285. καὶ C--------- καί
 286. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 287. Χαλεβ N---NSM--- Χαλεβ
 288. ὃς RR--NSM--- ὅς
 289. ἐὰν C--------- ἐάν
 290. πατάξῃ VA--AAS3S- πατάσσω
 291. τὴν RA--ASF--- ὁ
 292. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 293. τῶν RA--GPN--- ὁ
 294. γραμμάτων N3M-GPN--- γράμμα
 295. καὶ C--------- καί
 296. προκαταλάβηται VB--AMS3S- λαμβάνω προ κατα
 297. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 298. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 299. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 300. τὴν RA--ASF--- ὁ
 301. Ασχα N1A-ASF--- Ασχα
 302. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 303. μου RP--GS---- ἐγώ
 304. εἰς P--------- εἰς
 305. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 306. JudgB 1:13
 307. καὶ C--------- καί
 308. προκατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω προ κατα
 309. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 310. Γοθονιηλ N---NSM--- Γοθονιηλ
 311. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 312. Κενεζ N---GSM--- Κενεζ
 313. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 314. Χαλεβ N---GSM--- Χαλεβ
 315. ὁ RA--NSM--- ὁ
 316. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 317. καὶ C--------- καί
 318. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 319. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 320. Χαλεβ N---NSM--- Χαλεβ
 321. τὴν RA--ASF--- ὁ
 322. Ασχα N1A-ASF--- Ασχα
 323. θυγατέρα N3--ASF--- θυγάτηρ
 324. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 325. εἰς P--------- εἰς
 326. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 327. JudgB 1:14
 328. καὶ C--------- καί
 329. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 330. ἐν P--------- ἐν
 331. τῇ RA--DSF--- ὁ
 332. εἰσόδῳ N2--DSF--- εἴσοδος
 333. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 334. καὶ C--------- καί
 335. ἐπέσεισεν VAI-AAI3S- σείω ἐπι
 336. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 337. Γοθονιηλ N---NSM--- Γοθονιηλ
 338. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 339. αἰτῆσαι VA--AAN--- αἰτέω
 340. παρὰ P--------- παρά
 341. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 342. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 343. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 344. ἀγρόν N2--ASM--- ἀγρός
 345. καὶ C--------- καί
 346. ἐγόγγυζεν V1I-IAI3S- γογγύζω
 347. καὶ C--------- καί
 348. ἔκραξεν VAI-AAI3S- κράζω
 349. ἀπὸ P--------- ἀπό
 350. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 351. ὑποζυγίου N2N-GSN--- ὑποζύγιον
 352. εἰς P--------- εἰς
 353. γῆν N1--ASF--- γῆ
 354. νότου N2--GSM--- νότος
 355. ἐκδέδοσαί VM--XMI2S- δίδωμι ἐκ
 356. με RP--AS---- ἐγώ
 357. καὶ C--------- καί
 358. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 359. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 360. Χαλεβ N---NSM--- Χαλεβ
 361. τί RI--NSN--- τίς
 362. ἐστίν V9--PAI3S- εἰμί
 363. σοι RP--DS---- σύ
 364. JudgB 1:15
 365. καὶ C--------- καί
 366. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 367. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 368. Ασχα N---NSF--- Ασχα
 369. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 370. δή X--------- δή
 371. μοι RP--DS---- ἐγώ
 372. εὐλογίαν N1A-ASF--- εὐλογία
 373. ὅτι C--------- ὅτι
 374. εἰς P--------- εἰς
 375. γῆν N1--ASF--- γῆ
 376. νότου N2--GSM--- νότος
 377. ἐκδέδοσαί VM--XMI2S- δίδωμι ἐκ
 378. με RP--AS---- ἐγώ
 379. καὶ C--------- καί
 380. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 381. μοι RP--DS---- ἐγώ
 382. λύτρωσιν N3I-ASF--- λύτρωσις
 383. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 384. καὶ C--------- καί
 385. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 386. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 387. Χαλεβ N---NSM--- Χαλεβ
 388. κατὰ P--------- κατά
 389. τὴν RA--ASF--- ὁ
 390. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 391. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 392. λύτρωσιν N3I-ASF--- λύτρωσις
 393. μετεώρων A1B-GPM--- μετέωρος
 394. καὶ C--------- καί
 395. λύτρωσιν N3I-ASF--- λύτρωσις
 396. ταπεινῶν A1--GPM--- ταπεινός
 397. JudgB 1:16
 398. καὶ C--------- καί
 399. οἱ RA--NPM--- ὁ
 400. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 401. Ιοθορ N---GSM--- Ιοθορ
 402. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 403. Κιναιου N2--GSM--- Κιναῖος
 404. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 405. γαμβροῦ N2--GSM--- γαμβρός
 406. Μωυσέως N1M-GSM--- Μωυσῆς
 407. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 408. ἐκ P--------- ἐκ
 409. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 410. τῶν RA--GPM--- ὁ
 411. φοινίκων N3K-GPM--- φοῖνιξ
 412. μετὰ P--------- μετά
 413. τῶν RA--GPM--- ὁ
 414. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 415. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 416. εἰς P--------- εἰς
 417. τὴν RA--ASF--- ὁ
 418. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 419. τὴν RA--ASF--- ὁ
 420. οὖσαν V9--PAPASF εἰμί
 421. ἐν P--------- ἐν
 422. τῷ RA--DSM--- ὁ
 423. νότῳ N2--DSM--- νότος
 424. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 425. ἥ RR--NSF--- ὅς
 426. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 427. ἐπὶ P--------- ἐπί
 428. καταβάσεως N3I-GSF--- κατάβασις
 429. Αραδ N---GS---- Αραδ
 430. καὶ C--------- καί
 431. κατῴκησαν VAI-AAI3P- οἰκέω κατα
 432. μετὰ P--------- μετά
 433. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 434. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 435. JudgB 1:17
 436. καὶ C--------- καί
 437. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 438. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 439. μετὰ P--------- μετά
 440. Συμεων N---GSM--- Συμεων
 441. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 442. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 443. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 444. καὶ C--------- καί
 445. ἔκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω
 446. τὸν RA--ASM--- ὁ
 447. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 448. τὸν RA--ASM--- ὁ
 449. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 450. Σεφεκ N---ASF--- Σεφεκ
 451. καὶ C--------- καί
 452. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 453. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 454. καὶ C--------- καί
 455. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 456. τὸ RA--ASN--- ὁ
 457. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 458. τῆς RA--GSF--- ὁ
 459. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 460. Ἀνάθεμα N3M-NSN--- ἀνάθεμα
 461. JudgB 1:18
 462. καὶ C--------- καί
 463. οὐκ D--------- οὐ
 464. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 465. Ιουδας N1T-NSM--- Ἰούδας
 466. τὴν RA--ASF--- ὁ
 467. Γάζαν N1A-ASF--- Γάζα
 468. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 469. τὰ RA--APN--- ὁ
 470. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 471. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 472. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 473. τὴν RA--ASF--- ὁ
 474. Ἀσκαλῶνα N3W-ASF--- Ἀσκαλών
 475. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 476. τὰ RA--APN--- ὁ
 477. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 478. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 479. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 480. τὴν RA--ASF--- ὁ
 481. Ακκαρων N---ASF--- Ακκαρων
 482. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 483. τὰ RA--APN--- ὁ
 484. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 485. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 486. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 487. τὴν RA--ASF--- ὁ
 488. Ἄζωτον N2--ASF--- Ἄζωτος
 489. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 490. τὰ RA--APN--- ὁ
 491. περισπόρια N2N-APN--- περισπόριον
 492. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 493. JudgB 1:19
 494. καὶ C--------- καί
 495. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 496. κύριος N2--NSM--- κύριος
 497. μετὰ P--------- μετά
 498. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 499. καὶ C--------- καί
 500. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 501. τὸ RA--ASN--- ὁ
 502. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 503. ὅτι C--------- ὅτι
 504. οὐκ D--------- οὐ
 505. ἠδυνάσθησαν VSI-API3P- δύναμαι
 506. ἐξολεθρεῦσαι VA--AAN--- ὀλεθρεύω ἐκ
 507. τοὺς RA--APM--- ὁ
 508. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 509. τὴν RA--ASF--- ὁ
 510. κοιλάδα N3D-ASF--- κοιλάς
 511. ὅτι C--------- ὅτι
 512. Ρηχαβ N---NS---- Ρηχαβ
 513. διεστείλατο VAI-AMI3S- στέλλω δια
 514. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 515. JudgB 1:20
 516. καὶ C--------- καί
 517. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 518. τῷ RA--DSM--- ὁ
 519. Χαλεβ N---DSM--- Χαλεβ
 520. τὴν RA--ASF--- ὁ
 521. Χεβρων N---ASF--- Χεβρων
 522. καθὼς D--------- καθώς
 523. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 524. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 525. καὶ C--------- καί
 526. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 527. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 528. τὰς RA--APF--- ὁ
 529. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 530. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 531. τῶν RA--GPM--- ὁ
 532. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 533. Ενακ N---GSM--- Ενακ
 534. JudgB 1:21
 535. καὶ C--------- καί
 536. τὸν RA--ASM--- ὁ
 537. Ιεβουσαῖον N2--ASM--- Ιεβουσαῖος
 538. τὸν RA--ASM--- ὁ
 539. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 540. ἐν P--------- ἐν
 541. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 542. οὐκ D--------- οὐ
 543. ἐκληρονόμησαν VAI-AAI3P- κληρονομέω
 544. οἱ RA--NPM--- ὁ
 545. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 546. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 547. καὶ C--------- καί
 548. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 549. ὁ RA--NSM--- ὁ
 550. Ιεβουσαῖος N2--NSM--- Ιεβουσαῖος
 551. μετὰ P--------- μετά
 552. τῶν RA--GPM--- ὁ
 553. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 554. Βενιαμιν N---GSM--- Βενιαμίν
 555. ἐν P--------- ἐν
 556. Ιερουσαλημ N---DSF--- Ἰερουσαλήμ
 557. ἕως P--------- ἕως
 558. τῆς RA--GSF--- ὁ
 559. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 560. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 561. JudgB 1:22
 562. καὶ C--------- καί
 563. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 564. οἱ RA--NPM--- ὁ
 565. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 566. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 567. καί C--------- καί
 568. γε X--------- γέ
 569. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 570. εἰς P--------- εἰς
 571. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 572. καὶ C--------- καί
 573. κύριος N2--NSM--- κύριος
 574. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 575. μετ' P--------- μετά
 576. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 577. JudgB 1:23
 578. καὶ C--------- καί
 579. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 580. καὶ C--------- καί
 581. κατεσκέψαντο VAI-AMI3P- σκέπτομαι κατα
 582. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 583. τὸ RA--NSN--- ὁ
 584. δὲ X--------- δέ
 585. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 586. τῆς RA--GSF--- ὁ
 587. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 588. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 589. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 590. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 591. Λουζα N---NS---- Λουζα
 592. JudgB 1:24
 593. καὶ C--------- καί
 594. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 595. οἱ RA--NPM--- ὁ
 596. φυλάσσοντες V1--PAPNPM φυλάσσω
 597. καὶ C--------- καί
 598. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 599. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 600. ἐξεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι ἐκ
 601. ἐκ P--------- ἐκ
 602. τῆς RA--GSF--- ὁ
 603. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 604. καὶ C--------- καί
 605. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 606. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 607. καὶ C--------- καί
 608. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 609. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 610. δεῖξον VA--AAD2S- δεικνύω
 611. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 612. τῆς RA--GSF--- ὁ
 613. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 614. τὴν RA--ASF--- ὁ
 615. εἴσοδον N2--ASF--- εἴσοδος
 616. καὶ C--------- καί
 617. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 618. μετὰ P--------- μετά
 619. σοῦ RP--GS---- σύ
 620. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 621. JudgB 1:25
 622. καὶ C--------- καί
 623. ἔδειξεν VAI-AAI3S- δεικνύω
 624. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 625. τὴν RA--ASF--- ὁ
 626. εἴσοδον N2--ASF--- εἴσοδος
 627. τῆς RA--GSF--- ὁ
 628. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 629. καὶ C--------- καί
 630. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 631. τὴν RA--ASF--- ὁ
 632. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 633. ἐν P--------- ἐν
 634. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 635. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 636. τὸν RA--ASM--- ὁ
 637. δὲ X--------- δέ
 638. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 639. καὶ C--------- καί
 640. τὴν RA--ASF--- ὁ
 641. συγγένειαν N1A-ASF--- συγγένεια
 642. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 643. ἐξαπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 644. JudgB 1:26
 645. καὶ C--------- καί
 646. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 647. ὁ RA--NSM--- ὁ
 648. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 649. εἰς P--------- εἰς
 650. γῆν N1--ASF--- γῆ
 651. Χεττιιν N---GPM--- Χεττιιν
 652. καὶ C--------- καί
 653. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 654. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 655. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 656. καὶ C--------- καί
 657. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 658. τὸ RA--ASN--- ὁ
 659. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 660. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 661. Λουζα N---NS---- Λουζα
 662. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 663. τὸ RA--NSN--- ὁ
 664. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 665. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 666. ἕως P--------- ἕως
 667. τῆς RA--GSF--- ὁ
 668. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 669. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 670. JudgB 1:27
 671. καὶ C--------- καί
 672. οὐκ D--------- οὐ
 673. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 674. Μανασση N---NSM--- Μανασσή
 675. τὴν RA--ASF--- ὁ
 676. Βαιθσαν N---ASF--- Βαιθσαν
 677. ἥ RR--NSF--- ὅς
 678. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 679. Σκυθῶν N---GP---- Σκύθαι
 680. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 681. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 682. τὰς RA--APF--- ὁ
 683. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 684. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 685. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 686. τὰ RA--APN--- ὁ
 687. περίοικα A1B-APN--- περίοικος
 688. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 689. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 690. τὴν RA--ASF--- ὁ
 691. Θανακ N---ASF--- Θανακ
 692. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 693. τὰς RA--APF--- ὁ
 694. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 695. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 696. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 697. τοὺς RA--APM--- ὁ
 698. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 699. Δωρ N---ASF--- Δωρ
 700. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 701. τὰς RA--APF--- ὁ
 702. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 703. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 704. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 705. τὸν RA--ASM--- ὁ
 706. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 707. Βαλακ N---ASF--- Βαλακ
 708. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 709. τὰ RA--APN--- ὁ
 710. περίοικα A1B-APN--- περίοικος
 711. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 712. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 713. τὰς RA--APF--- ὁ
 714. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 715. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 716. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 717. τοὺς RA--APM--- ὁ
 718. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 719. Μαγεδω N---ASF--- Μαγεδω
 720. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 721. τὰ RA--APN--- ὁ
 722. περίοικα A1B-APN--- περίοικος
 723. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 724. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 725. τὰς RA--APF--- ὁ
 726. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 727. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 728. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 729. τοὺς RA--APM--- ὁ
 730. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 731. Ιεβλααμ N---ASF--- Ιεβλααμ
 732. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 733. τὰ RA--APN--- ὁ
 734. περίοικα A1B-APN--- περίοικος
 735. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 736. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 737. τὰς RA--APF--- ὁ
 738. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 739. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 740. καὶ C--------- καί
 741. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 742. ὁ RA--NSM--- ὁ
 743. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 744. κατοικεῖν V2--PAN--- οἰκέω κατα
 745. ἐν P--------- ἐν
 746. τῇ RA--DSF--- ὁ
 747. γῇ N1--DSF--- γῆ
 748. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 749. JudgB 1:28
 750. καὶ C--------- καί
 751. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 752. ὅτε D--------- ὅτε
 753. ἐνίσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω ἐν
 754. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 755. καὶ C--------- καί
 756. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 757. τὸν RA--ASM--- ὁ
 758. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 759. εἰς P--------- εἰς
 760. φόρον N2--ASM--- φόρος
 761. καὶ C--------- καί
 762. ἐξαίρων V1--PAPNSM αἴρω ἐκ
 763. οὐκ D--------- οὐ
 764. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 765. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 766. JudgB 1:29
 767. καὶ C--------- καί
 768. Εφραιμ N---NSM--- Ἐφράιμ
 769. οὐκ D--------- οὐ
 770. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 771. τὸν RA--ASM--- ὁ
 772. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 773. τὸν RA--ASM--- ὁ
 774. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 775. ἐν P--------- ἐν
 776. Γαζερ N---DS---- Γαζερ
 777. καὶ C--------- καί
 778. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 779. ὁ RA--NSM--- ὁ
 780. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 781. ἐν P--------- ἐν
 782. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 783. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 784. ἐν P--------- ἐν
 785. Γαζερ N---DS---- Γαζερ
 786. καὶ C--------- καί
 787. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 788. εἰς P--------- εἰς
 789. φόρον N2--ASM--- φόρος
 790. JudgB 1:30
 791. καὶ C--------- καί
 792. Ζαβουλων N---NSM--- Ζαβουλων
 793. οὐκ D--------- οὐ
 794. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 795. τοὺς RA--APM--- ὁ
 796. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 797. Κεδρων N---AS---- Κεδρων
 798. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 799. τοὺς RA--APM--- ὁ
 800. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 801. Δωμανα N---AS---- Δωμανα
 802. καὶ C--------- καί
 803. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 804. ὁ RA--NSM--- ὁ
 805. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 806. ἐν P--------- ἐν
 807. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 808. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 809. καὶ C--------- καί
 810. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 811. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 812. εἰς P--------- εἰς
 813. φόρον N2--ASM--- φόρος
 814. JudgB 1:31
 815. καὶ C--------- καί
 816. Ασηρ N---NSM--- Ασηρ
 817. οὐκ D--------- οὐ
 818. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 819. τοὺς RA--APM--- ὁ
 820. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 821. Ακχω N---AS---- Ακχω
 822. καὶ C--------- καί
 823. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 824. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 825. εἰς P--------- εἰς
 826. φόρον N2--ASM--- φόρος
 827. καὶ C--------- καί
 828. τοὺς RA--APM--- ὁ
 829. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 830. Δωρ N---ASF--- Δωρ
 831. καὶ C--------- καί
 832. τοὺς RA--APM--- ὁ
 833. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 834. Σιδῶνα N3W-ASM--- Σιδών
 835. καὶ C--------- καί
 836. τοὺς RA--APM--- ὁ
 837. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 838. Ααλαφ N---AS---- Ααλαφ
 839. καὶ C--------- καί
 840. τὸν RA--ASM--- ὁ
 841. Ασχαζι N---ASM--- Ασχαζι
 842. καὶ C--------- καί
 843. τὸν RA--ASM--- ὁ
 844. Χελβα N---ASM--- Χελβα
 845. καὶ C--------- καί
 846. τὸν RA--ASM--- ὁ
 847. Ναϊ N---ASM--- Ναϊ
 848. καὶ C--------- καί
 849. τὸν RA--ASM--- ὁ
 850. Ερεω N---ASM--- Ερεω
 851. JudgB 1:32
 852. καὶ C--------- καί
 853. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 854. ὁ RA--NSM--- ὁ
 855. Ασηρ N---NSM--- Ασηρ
 856. ἐν P--------- ἐν
 857. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 858. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 859. Χαναναίου N2--GSM--- Χαναναῖος
 860. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 861. κατοικοῦντος V2--PAPGSM οἰκέω κατα
 862. τὴν RA--ASF--- ὁ
 863. γῆν N1--ASF--- γῆ
 864. ὅτι C--------- ὅτι
 865. οὐκ D--------- οὐ
 866. ἠδυνήθη VCI-API3S- δύναμαι
 867. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 868. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 869. JudgB 1:33
 870. καὶ C--------- καί
 871. Νεφθαλι N---NSM--- Νεφθαλι
 872. οὐκ D--------- οὐ
 873. ἐξῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐκ
 874. τοὺς RA--APM--- ὁ
 875. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 876. Βαιθσαμυς N---AS---- Βαιθσαμυς
 877. καὶ C--------- καί
 878. τοὺς RA--APM--- ὁ
 879. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 880. Βαιθαναθ N---ASF--- Βαιθαναθ
 881. καὶ C--------- καί
 882. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 883. Νεφθαλι N---NSM--- Νεφθαλι
 884. ἐν P--------- ἐν
 885. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 886. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 887. Χαναναίου N2--GSM--- Χαναναῖος
 888. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 889. κατοικοῦντος V2--PAPGSM οἰκέω κατα
 890. τὴν RA--ASF--- ὁ
 891. γῆν N1--ASF--- γῆ
 892. οἱ RA--NPM--- ὁ
 893. δὲ X--------- δέ
 894. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 895. Βαιθσαμυς N---AS---- Βαιθσαμυς
 896. καὶ C--------- καί
 897. τὴν RA--ASF--- ὁ
 898. Βαιθενεθ N---ASF--- Βαιθενεθ
 899. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 900. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 901. εἰς P--------- εἰς
 902. φόρον N2--ASM--- φόρος
 903. JudgB 1:34
 904. καὶ C--------- καί
 905. ἐξέθλιψεν VAI-AAI3S- θλίβω ἐκ
 906. ὁ RA--NSM--- ὁ
 907. Αμορραῖος N2--NSM--- Ἀμορραῖος
 908. τοὺς RA--APM--- ὁ
 909. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 910. Δαν N---GSM--- Δαν
 911. εἰς P--------- εἰς
 912. τὸ RA--ASN--- ὁ
 913. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 914. ὅτι C--------- ὅτι
 915. οὐκ D--------- οὐ
 916. ἀφῆκαν VAI-AAI3P- ἵημι ἀπο
 917. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 918. καταβῆναι VZ--AAN--- βαίνω κατα
 919. εἰς P--------- εἰς
 920. τὴν RA--ASF--- ὁ
 921. κοιλάδα N3D-ASF--- κοιλάς
 922. JudgB 1:35
 923. καὶ C--------- καί
 924. ἤρξατο VAI-AMI3S- ἄρχω
 925. ὁ RA--NSM--- ὁ
 926. Αμορραῖος N2--NSM--- Ἀμορραῖος
 927. κατοικεῖν V2--PAN--- οἰκέω κατα
 928. ἐν P--------- ἐν
 929. τῷ RA--DSN--- ὁ
 930. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 931. τῷ RA--DSN--- ὁ
 932. ὀστρακώδει A3H-DSN--- ὀστρακώδης
 933. ἐν P--------- ἐν
 934. ᾧ RR--DSN--- ὅς
 935. αἱ RA--NPF--- ὁ
 936. ἄρκοι N2--NPF--- ἄρκος
 937. καὶ C--------- καί
 938. ἐν P--------- ἐν
 939. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 940. αἱ RA--NPF--- ὁ
 941. ἀλώπεκες N3K-NPF--- ἀλώπηξ
 942. ἐν P--------- ἐν
 943. τῷ RA--DSM--- ὁ
 944. Μυρσινῶνι N3W-DSM--- Μυρσινών
 945. καὶ C--------- καί
 946. ἐν P--------- ἐν
 947. Θαλαβιν N---DSF--- Θαλαβιν
 948. καὶ C--------- καί
 949. ἐβαρύνθη VCI-API3S- βαρύνω
 950. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 951. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 952. Ιωσηφ N---GSM--- Ιωσηφ
 953. ἐπὶ P--------- ἐπί
 954. τὸν RA--ASM--- ὁ
 955. Αμορραῖον N2--ASM--- Ἀμορραῖος
 956. καὶ C--------- καί
 957. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 958. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 959. εἰς P--------- εἰς
 960. φόρον N2--ASM--- φόρος
 961. JudgB 1:36
 962. καὶ C--------- καί
 963. τὸ RA--NSN--- ὁ
 964. ὅριον N2N-NSN--- ὅριον
 965. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 966. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 967. ἀπὸ P--------- ἀπό
 968. τῆς RA--GSF--- ὁ
 969. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 970. Ακραβιν N---GSF--- Ακραβιν
 971. ἀπὸ P--------- ἀπό
 972. τῆς RA--GSF--- ὁ
 973. Πέτρας N1A-GSF--- πέτρα
 974. καὶ C--------- καί
 975. ἐπάνω D--------- ἐπάνω
 976. JudgB 2:1
 977. καὶ C--------- καί
 978. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 979. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 980. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 981. ἀπὸ P--------- ἀπό
 982. Γαλγαλ N---GSF--- Γαλγαλ
 983. ἐπὶ P--------- ἐπί
 984. τὸν RA--ASM--- ὁ
 985. Κλαυθμῶνα N3W-ASM--- κλαυθμών
 986. καὶ C--------- καί
 987. ἐπὶ P--------- ἐπί
 988. Βαιθηλ N---AS---- Βαιθηλ
 989. καὶ C--------- καί
 990. ἐπὶ P--------- ἐπί
 991. τὸν RA--ASM--- ὁ
 992. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 993. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 994. καὶ C--------- καί
 995. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 996. πρὸς P--------- πρός
 997. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 998. τάδε RD--APN--- ὅδε
 999. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 1000. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1001. ἀνεβίβασα VAI-AAI1S- βιβάζω ἀνα
 1002. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1003. ἐξ P--------- ἐκ
 1004. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1005. καὶ C--------- καί
 1006. εἰσήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω εἰς
 1007. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 1008. εἰς P--------- εἰς
 1009. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1010. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1011. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1012. ὤμοσα VAI-AAI1S- ὄμνυμι
 1013. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1014. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 1015. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1016. καὶ C--------- καί
 1017. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 1018. οὐ D--------- οὐ
 1019. διασκεδάσω VF--FAI1S- σκεδάζω δια
 1020. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1021. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1022. μου RP--GS---- ἐγώ
 1023. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1024. μεθ' P--------- μετά
 1025. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1026. εἰς P--------- εἰς
 1027. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1028. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1029. JudgB 2:2
 1030. καὶ C--------- καί
 1031. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 1032. οὐ D--------- οὐ
 1033. διαθήσεσθε VF--FMI2P- τίθημι δια
 1034. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1035. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1036. ἐγκαθημένοις V5--PMPDPM ἧμαι ἐν κατα
 1037. εἰς P--------- εἰς
 1038. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1039. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1040. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 1041. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 1042. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1043. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 1044. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1045. προσκυνήσετε VF--FAI2P- κυνέω προς
 1046. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1047. τὰ RA--APN--- ὁ
 1048. γλυπτὰ A1--APN--- γλυπτός
 1049. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1050. συντρίψετε VF--FAI2P- τρίβω συν
 1051. καὶ C--------- καί
 1052. τὰ RA--APN--- ὁ
 1053. θυσιαστήρια N2N-APN--- θυσιαστήριον
 1054. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1055. καθελεῖτε VF2-FAI2P- αἱρέω κατα
 1056. καὶ C--------- καί
 1057. οὐκ D--------- οὐ
 1058. εἰσηκούσατε VAI-AAI2P- ἀκούω εἰς
 1059. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1060. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1061. μου RP--GS---- ἐγώ
 1062. ὅτι C--------- ὅτι
 1063. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1064. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 1065. JudgB 2:3
 1066. κἀγὼ C+RPNS---- καί+ἐγώ
 1067. εἶπον VBI-AAI1S- εἶπον
 1068. οὐ D--------- οὐ
 1069. μὴ D--------- μή
 1070. ἐξαρῶ VF2-FAI1S- αἴρω ἐκ
 1071. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1072. ἐκ P--------- ἐκ
 1073. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1074. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1075. καὶ C--------- καί
 1076. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1077. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1078. εἰς P--------- εἰς
 1079. συνοχάς N1--APF--- συνοχή
 1080. καὶ C--------- καί
 1081. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1082. θεοὶ N2--NPM--- θεός
 1083. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1084. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1085. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1086. εἰς P--------- εἰς
 1087. σκάνδαλον N2N-ASN--- σκάνδαλον
 1088. JudgB 2:4
 1089. καὶ C--------- καί
 1090. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1091. ὡς C--------- ὡς
 1092. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1093. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1094. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 1095. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1096. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1097. λόγους N2--APM--- λόγος
 1098. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1099. πρὸς P--------- πρός
 1100. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1101. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1102. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1103. καὶ C--------- καί
 1104. ἐπῆραν VAI-AAI3P- αἴρω ἐπι
 1105. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1106. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1107. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1108. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1109. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1110. καὶ C--------- καί
 1111. ἔκλαυσαν VAI-AAI3P- κλαίω
 1112. JudgB 2:5
 1113. καὶ C--------- καί
 1114. ἐπωνόμασαν VAI-AAI3P- ὀνομάζω ἐπι
 1115. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1116. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1117. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1118. τόπου N2--GSM--- τόπος
 1119. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 1120. Κλαυθμῶνες N3W-NPM--- κλαυθμών
 1121. καὶ C--------- καί
 1122. ἐθυσίασαν VAI-AAI3P- θυσιάζω
 1123. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1124. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1125. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1126. JudgB 2:6
 1127. καὶ C--------- καί
 1128. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1129. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1130. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1131. λαόν N2--ASM--- λαός
 1132. καὶ C--------- καί
 1133. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 1134. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1135. εἰς P--------- εἰς
 1136. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1137. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 1138. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1139. κατακληρονομῆσαι VA--AAN--- κληρονομέω κατα
 1140. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1141. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1142. JudgB 2:7
 1143. καὶ C--------- καί
 1144. ἐδούλευσεν VAI-AAI3S- δουλεύω
 1145. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1146. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1147. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1148. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 1149. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1150. τὰς RA--APF--- ὁ
 1151. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1152. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 1153. καὶ C--------- καί
 1154. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1155. τὰς RA--APF--- ὁ
 1156. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1157. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1158. πρεσβυτέρων A1B-GPMC-- πρεσβύτερος
 1159. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 1160. ἐμακροημέρευσαν VAI-AAI3P- μακροημερεύω
 1161. μετὰ P--------- μετά
 1162. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 1163. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 1164. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1165. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 1166. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1167. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 1168. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1169. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1170. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 1171. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1172. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1173. ἐν P--------- ἐν
 1174. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1175. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1176. JudgB 2:8
 1177. καὶ C--------- καί
 1178. ἐτελεύτησεν VAI-AAI3S- τελευτάω
 1179. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1180. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1181. Ναυη N---GSM--- Ναυη
 1182. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 1183. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1184. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1185. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 1186. δέκα M--------- δέκα
 1187. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 1188. JudgB 2:9
 1189. καὶ C--------- καί
 1190. ἔθαψαν VAI-AAI3P- θάπτω
 1191. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1192. ἐν P--------- ἐν
 1193. ὁρίῳ N2N-DSN--- ὅριον
 1194. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1195. κληρονομίας N1A-GSF--- κληρονομία
 1196. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1197. ἐν P--------- ἐν
 1198. Θαμναθαρες N---DS---- Θαμναθαρες
 1199. ἐν P--------- ἐν
 1200. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 1201. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 1202. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1203. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 1204. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1205. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1206. Γαας N---GS---- Γαας
 1207. JudgB 2:10
 1208. καί C--------- καί
 1209. γε X--------- γέ
 1210. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 1211. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1212. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 1213. ἐκείνη RD--NSF--- ἐκεῖνος
 1214. προσετέθησαν VCI-API3P- τίθημι προς
 1215. πρὸς P--------- πρός
 1216. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1217. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 1218. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1219. καὶ C--------- καί
 1220. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 1221. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 1222. ἑτέρα A1A-NSF--- ἕτερος
 1223. μετ' P--------- μετά
 1224. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1225. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1226. οὐκ D--------- οὐ
 1227. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1228. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1229. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1230. καί C--------- καί
 1231. γε X--------- γέ
 1232. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1233. ἔργον N2N-ASN--- ἔργον
 1234. ὃ RR--ASN--- ὅς
 1235. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1236. ἐν P--------- ἐν
 1237. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1238. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1239. JudgB 2:11
 1240. καὶ C--------- καί
 1241. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1242. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1243. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1244. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1245. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1246. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1247. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1248. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1249. καὶ C--------- καί
 1250. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 1251. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1252. Βααλιμ N---DPM--- Βααλιμ
 1253. JudgB 2:12
 1254. καὶ C--------- καί
 1255. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 1256. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1257. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1258. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1259. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1260. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1261. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 1262. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1263. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1264. ἐξαγαγόντα VB--AAPASM ἄγω ἐκ
 1265. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1266. ἐκ P--------- ἐκ
 1267. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1268. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 1269. καὶ C--------- καί
 1270. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1271. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1272. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1273. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 1274. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1275. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1276. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1277. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1278. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1279. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1280. περικύκλῳ D--------- περικύκλῳ
 1281. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1282. καὶ C--------- καί
 1283. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 1284. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1285. καὶ C--------- καί
 1286. παρώργισαν VAI-AAI3P- ὀργίζω παρα
 1287. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1288. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1289. JudgB 2:13
 1290. καὶ C--------- καί
 1291. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 1292. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1293. καὶ C--------- καί
 1294. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 1295. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1296. Βααλ N---DSM--- Βααλ
 1297. καὶ C--------- καί
 1298. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 1299. Ἀστάρταις N1--DPF--- Ἀστάρτη
 1300. JudgB 2:14
 1301. καὶ C--------- καί
 1302. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 1303. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1304. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1305. ἐν P--------- ἐν
 1306. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1307. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1308. καὶ C--------- καί
 1309. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1310. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1311. εἰς P--------- εἰς
 1312. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 1313. προνομευόντων V1--PAPGPM νομεύω προ
 1314. καὶ C--------- καί
 1315. κατεπρονόμευσαν VAI-AAI3P- νομεύω κατα προ
 1316. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1317. καὶ C--------- καί
 1318. ἀπέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἀπο
 1319. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1320. ἐν P--------- ἐν
 1321. χερσὶ N3--DPF--- χείρ
 1322. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1323. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1324. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1325. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 1326. καὶ C--------- καί
 1327. οὐκ D--------- οὐ
 1328. ἠδυνήθησαν VCI-API3P- δύναμαι
 1329. ἔτι D--------- ἔτι
 1330. ἀντιστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀντι
 1331. κατὰ P--------- κατά
 1332. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1333. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1334. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1335. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1336. JudgB 2:15
 1337. ἐν P--------- ἐν
 1338. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 1339. οἷς RR--DPM--- ὅς
 1340. ἐξεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι ἐκ
 1341. καὶ C--------- καί
 1342. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 1343. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1344. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1345. ἐπ' P--------- ἐπί
 1346. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1347. εἰς P--------- εἰς
 1348. κακά A1--APN--- κακός
 1349. καθὼς D--------- καθώς
 1350. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 1351. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1352. καὶ C--------- καί
 1353. καθὼς D--------- καθώς
 1354. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 1355. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1356. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1357. καὶ C--------- καί
 1358. ἐξέθλιψεν VAI-AAI3S- θλίβω ἐκ
 1359. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1360. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1361. JudgB 2:16
 1362. καὶ C--------- καί
 1363. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1364. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1365. κριτάς N1M-APM--- κριτής
 1366. καὶ C--------- καί
 1367. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 1368. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1369. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1370. ἐκ P--------- ἐκ
 1371. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1372. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1373. προνομευόντων V1--PAPGPM νομεύω προ
 1374. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1375. JudgB 2:17
 1376. καί C--------- καί
 1377. γε X--------- γέ
 1378. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1379. κριτῶν N1M-GPM--- κριτής
 1380. οὐχ D--------- οὐ
 1381. ὑπήκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω ὑπο
 1382. ὅτι C--------- ὅτι
 1383. ἐξεπόρνευσαν VAI-AAI3P- πορνεύω ἐκ
 1384. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1385. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1386. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 1387. καὶ C--------- καί
 1388. προσεκύνησαν VAI-AAI3P- κυνέω προς
 1389. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1390. καὶ C--------- καί
 1391. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 1392. ταχὺ A3U-ASN--- ταχύς
 1393. ἐκ P--------- ἐκ
 1394. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1395. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 1396. ἧς RR--GSF--- ὅς
 1397. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1398. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1399. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 1400. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1401. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1402. εἰσακούειν V1--PAN--- ἀκούω εἰς
 1403. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1404. λόγων N2--GPM--- λόγος
 1405. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1406. οὐκ D--------- οὐ
 1407. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1408. οὕτως D--------- οὕτως
 1409. JudgB 2:18
 1410. καὶ C--------- καί
 1411. ὅτι C--------- ὅτι
 1412. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1413. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1414. κριτὰς N1M-APM--- κριτής
 1415. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1416. καὶ C--------- καί
 1417. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 1418. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1419. μετὰ P--------- μετά
 1420. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1421. κριτοῦ N1M-GSM--- κριτής
 1422. καὶ C--------- καί
 1423. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 1424. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1425. ἐκ P--------- ἐκ
 1426. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 1427. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 1428. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1429. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1430. τὰς RA--APF--- ὁ
 1431. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1432. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1433. κριτοῦ N1M-GSM--- κριτής
 1434. ὅτι C--------- ὅτι
 1435. παρεκλήθη VCI-API3S- καλέω παρα
 1436. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1437. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1438. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1439. στεναγμοῦ N2--GSM--- στεναγμός
 1440. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1441. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1442. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1443. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1444. πολιορκούντων V2--PAPGPM πολιορκέω
 1445. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1446. καὶ C--------- καί
 1447. ἐκθλιβόντων V1--PAPGPM θλίβω ἐκ
 1448. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1449. JudgB 2:19
 1450. καὶ C--------- καί
 1451. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1452. ὡς C--------- ὡς
 1453. ἀπέθνῃσκεν V1I-IAI3S- θνήσκω ἀπο
 1454. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1455. κριτής N1M-NSM--- κριτής
 1456. καὶ C--------- καί
 1457. ἀπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἀπο
 1458. καὶ C--------- καί
 1459. πάλιν D--------- πάλιν
 1460. διέφθειραν VAI-AAI3P- φθείρω δια
 1461. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1462. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1463. πατέρας N3--APM--- πατήρ
 1464. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1465. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1466. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1467. θεῶν N2--GPM--- θεός
 1468. ἑτέρων A1A-GPM--- ἕτερος
 1469. λατρεύειν V1--PAN--- λατρεύω
 1470. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1471. καὶ C--------- καί
 1472. προσκυνεῖν V2--PAN--- κυνέω προς
 1473. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1474. οὐκ D--------- οὐ
 1475. ἀπέρριψαν VAI-AAI3P- ῥίπτω ἀπο
 1476. τὰ RA--APN--- ὁ
 1477. ἐπιτηδεύματα N3M-APN--- ἐπιτήδευμα
 1478. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1479. καὶ C--------- καί
 1480. τὰς RA--APF--- ὁ
 1481. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1482. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1483. τὰς RA--APF--- ὁ
 1484. σκληράς A1A-APF--- σκληρός
 1485. JudgB 2:20
 1486. καὶ C--------- καί
 1487. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 1488. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1489. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1490. ἐν P--------- ἐν
 1491. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1492. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1493. καὶ C--------- καί
 1494. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1495. ἀνθ' P--------- ἀντί
 1496. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1497. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 1498. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 1499. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1500. ἔθνος N3E-NSN--- ἔθνος
 1501. τοῦτο RD--NSN--- οὗτος
 1502. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1503. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 1504. μου RP--GS---- ἐγώ
 1505. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1506. ἐνετειλάμην VAI-AMI1S- τέλλομαι ἐν
 1507. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1508. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 1509. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1510. καὶ C--------- καί
 1511. οὐκ D--------- οὐ
 1512. εἰσήκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω εἰς
 1513. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1514. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 1515. μου RP--GS---- ἐγώ
 1516. JudgB 2:21
 1517. καί C--------- καί
 1518. γε X--------- γέ
 1519. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 1520. οὐ D--------- οὐ
 1521. προσθήσω VF--FAI1S- τίθημι προς
 1522. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1523. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 1524. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1525. ἐκ P--------- ἐκ
 1526. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1527. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1528. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1529. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1530. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 1531. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1532. κατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω κατα
 1533. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1534. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1535. Ναυη N---GSM--- Ναυη
 1536. ἐν P--------- ἐν
 1537. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1538. γῇ N1--DSF--- γῆ
 1539. καὶ C--------- καί
 1540. ἀφῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 1541. JudgB 2:22
 1542. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1543. πειράσαι VA--AAN--- πειράζω
 1544. ἐν P--------- ἐν
 1545. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1546. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1547. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1548. εἰ X--------- εἰ
 1549. φυλάσσονται V1--PMI3P- φυλάσσω
 1550. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1551. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1552. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1553. πορεύεσθαι V1--PMN--- πορεύομαι
 1554. ἐν P--------- ἐν
 1555. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1556. ὃν RR--ASM--- ὅς
 1557. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 1558. ἐφύλαξαν VAI-AAI3P- φυλάσσω
 1559. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1560. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 1561. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1562. ἢ C--------- ἤ
 1563. οὔ D--------- οὐ
 1564. JudgB 2:23
 1565. καὶ C--------- καί
 1566. ἀφῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 1567. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1568. τὰ RA--APN--- ὁ
 1569. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 1570. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 1571. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1572. μὴ D--------- μή
 1573. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 1574. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1575. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1576. τάχος N3E-ASN--- τάχος
 1577. καὶ C--------- καί
 1578. οὐ D--------- οὐ
 1579. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1580. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1581. ἐν P--------- ἐν
 1582. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1583. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 1584. JudgB 3:1
 1585. καὶ C--------- καί
 1586. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 1587. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1588. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 1589. ἃ RR--APN--- ὅς
 1590. ἀφῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 1591. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1592. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 1593. ὥστε C--------- ὥστε
 1594. πειράσαι VA--AAN--- πειράζω
 1595. ἐν P--------- ἐν
 1596. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1597. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1598. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1599. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1600. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1601. μὴ D--------- μή
 1602. ἐγνωκότας VX--XAPAPM γιγνώσκω
 1603. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1604. πολέμους N2--APM--- πόλεμος
 1605. Χανααν N---GS---- Χανααν
 1606. JudgB 3:2
 1607. πλὴν D--------- πλήν
 1608. διὰ P--------- διά
 1609. τὰς RA--APF--- ὁ
 1610. γενεὰς N1A-APF--- γενεά
 1611. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1612. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1613. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1614. διδάξαι VA--AAN--- διδάσκω
 1615. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1616. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1617. πλὴν D--------- πλήν
 1618. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1619. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 1620. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1621. οὐκ D--------- οὐ
 1622. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 1623. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 1624. JudgB 3:3
 1625. τὰς RA--APF--- ὁ
 1626. πέντε M--------- πέντε
 1627. σατραπείας N1A-APF--- σατραπεία
 1628. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1629. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 1630. καὶ C--------- καί
 1631. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 1632. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1633. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 1634. καὶ C--------- καί
 1635. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1636. Σιδώνιον N2--ASM--- Σιδώνιος
 1637. καὶ C--------- καί
 1638. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1639. Ευαῖον N2--ASM--- Ευαῖος
 1640. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1641. κατοικοῦντα V2--PAPASM οἰκέω κατα
 1642. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1643. Λίβανον N2--ASM--- Λίβανος
 1644. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1645. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1646. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1647. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1648. Αερμων N---GS---- Αερμων
 1649. ἕως P--------- ἕως
 1650. Λαβωεμαθ N---GS---- Λαβωεμαθ
 1651. JudgB 3:4
 1652. καὶ C--------- καί
 1653. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1654. ὥστε C--------- ὥστε
 1655. πειράσαι VA--AAN--- πειράζω
 1656. ἐν P--------- ἐν
 1657. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1658. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1659. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1660. γνῶναι VZ--AAN--- γιγνώσκω
 1661. εἰ X--------- εἰ
 1662. ἀκούσονται VF--FMI3P- ἀκούω
 1663. τὰς RA--APF--- ὁ
 1664. ἐντολὰς N1--APF--- ἐντολή
 1665. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1666. ἃς RR--APF--- ὅς
 1667. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 1668. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1669. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 1670. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1671. ἐν P--------- ἐν
 1672. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1673. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 1674. JudgB 3:5
 1675. καὶ C--------- καί
 1676. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1677. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1678. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1679. κατῴκησαν VAI-AAI3P- οἰκέω κατα
 1680. ἐν P--------- ἐν
 1681. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 1682. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1683. Χαναναίου N2--GSM--- Χαναναῖος
 1684. καὶ C--------- καί
 1685. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1686. Χετταίου N2--GSM--- Χετταῖος
 1687. καὶ C--------- καί
 1688. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1689. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 1690. καὶ C--------- καί
 1691. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1692. Φερεζαίου N2--GSM--- Φερεζαῖος
 1693. καὶ C--------- καί
 1694. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1695. Ευαίου N2--GSM--- Ευαῖος
 1696. καὶ C--------- καί
 1697. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1698. Ιεβουσαίου N2--GSM--- Ιεβουσαῖος
 1699. JudgB 3:6
 1700. καὶ C--------- καί
 1701. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 1702. τὰς RA--APF--- ὁ
 1703. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 1704. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1705. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 1706. εἰς P--------- εἰς
 1707. γυναῖκας N3K-APF--- γυνή
 1708. καὶ C--------- καί
 1709. τὰς RA--APF--- ὁ
 1710. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 1711. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1712. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 1713. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1714. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1715. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1716. καὶ C--------- καί
 1717. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 1718. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1719. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 1720. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1721. JudgB 3:7
 1722. καὶ C--------- καί
 1723. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1724. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1725. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1726. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1727. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1728. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1729. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1730. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1731. καὶ C--------- καί
 1732. ἐπελάθοντο VBI-AMI3P- λανθάνω ἐπι
 1733. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1734. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1735. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1736. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1737. καὶ C--------- καί
 1738. ἐλάτρευσαν VAI-AAI3P- λατρεύω
 1739. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1740. Βααλιμ N---DPM--- Βααλιμ
 1741. καὶ C--------- καί
 1742. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 1743. ἄλσεσιν N3E-DPN--- ἄλσος
 1744. JudgB 3:8
 1745. καὶ C--------- καί
 1746. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 1747. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 1748. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1749. ἐν P--------- ἐν
 1750. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1751. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1752. καὶ C--------- καί
 1753. ἀπέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἀπο
 1754. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1755. ἐν P--------- ἐν
 1756. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1757. Χουσαρσαθαιμ N---GSM--- Χουσαρσαθαιμ
 1758. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 1759. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 1760. ποταμῶν N2--GPM--- ποταμός
 1761. καὶ C--------- καί
 1762. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 1763. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1764. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1765. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1766. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1767. Χουσαρσαθαιμ N---DSM--- Χουσαρσαθαιμ
 1768. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1769. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 1770. JudgB 3:9
 1771. καὶ C--------- καί
 1772. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 1773. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1774. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1775. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1776. πρὸς P--------- πρός
 1777. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1778. καὶ C--------- καί
 1779. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1780. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1781. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 1782. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1783. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 1784. καὶ C--------- καί
 1785. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 1786. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1787. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1788. Γοθονιηλ N---ASM--- Γοθονιηλ
 1789. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1790. Κενεζ N---GSM--- Κενεζ
 1791. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 1792. Χαλεβ N---GSM--- Χαλεβ
 1793. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1794. νεώτερον A1A-ASMC-- νέος
 1795. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 1796. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1797. JudgB 3:10
 1798. καὶ C--------- καί
 1799. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1800. ἐπ' P--------- ἐπί
 1801. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1802. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 1803. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1804. καὶ C--------- καί
 1805. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 1806. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1807. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1808. καὶ C--------- καί
 1809. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 1810. εἰς P--------- εἰς
 1811. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1812. πρὸς P--------- πρός
 1813. Χουσαρσαθαιμ N---ASM--- Χουσαρσαθαιμ
 1814. καὶ C--------- καί
 1815. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1816. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1817. ἐν P--------- ἐν
 1818. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1819. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1820. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1821. Χουσαρσαθαιμ N---ASM--- Χουσαρσαθαιμ
 1822. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1823. Συρίας N1A-GSF--- Συρία
 1824. ποταμῶν N2--GPM--- ποταμός
 1825. καὶ C--------- καί
 1826. ἐκραταιώθη VCI-API3S- κραταιόω
 1827. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1828. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 1829. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1830. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1831. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1832. Χουσαρσαθαιμ N---ASM--- Χουσαρσαθαιμ
 1833. JudgB 3:11
 1834. καὶ C--------- καί
 1835. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 1836. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1837. γῆ N1--NSF--- γῆ
 1838. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 1839. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1840. καὶ C--------- καί
 1841. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 1842. Γοθονιηλ N---NSM--- Γοθονιηλ
 1843. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 1844. Κενεζ N---GSM--- Κενεζ
 1845. JudgB 3:12
 1846. καὶ C--------- καί
 1847. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 1848. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1849. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1850. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1851. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 1852. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1853. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1854. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 1855. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1856. καὶ C--------- καί
 1857. ἐνίσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω ἐν
 1858. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1859. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1860. Εγλωμ N---ASM--- Εγλωμ
 1861. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 1862. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1863. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1864. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1865. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1866. διὰ P--------- διά
 1867. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1868. πεποιηκέναι VX--XAN--- ποιέω
 1869. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1870. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1871. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 1872. ἔναντι P--------- ἔναντι
 1873. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1874. JudgB 3:13
 1875. καὶ C--------- καί
 1876. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 1877. πρὸς P--------- πρός
 1878. ἑαυτὸν RD--ASM--- ἑαυτοῦ
 1879. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1880. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1881. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 1882. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 1883. καὶ C--------- καί
 1884. Αμαληκ N---GSM--- Αμαληκ
 1885. καὶ C--------- καί
 1886. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1887. καὶ C--------- καί
 1888. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 1889. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1890. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 1891. καὶ C--------- καί
 1892. ἐκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω
 1893. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1894. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1895. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1896. φοινίκων N3K-GPM--- φοῖνιξ
 1897. JudgB 3:14
 1898. καὶ C--------- καί
 1899. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 1900. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1901. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1902. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1903. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1904. Εγλωμ N---DSM--- Εγλωμ
 1905. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1906. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1907. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 1908. δέκα M--------- δέκα
 1909. ὀκτώ M--------- ὀκτώ
 1910. JudgB 3:15
 1911. καὶ C--------- καί
 1912. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 1913. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1914. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1915. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1916. πρὸς P--------- πρός
 1917. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1918. καὶ C--------- καί
 1919. ἤγειρεν V1I-IAI3S- ἀγείρω
 1920. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1921. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 1922. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1923. Αωδ N---ASM--- Αωδ
 1924. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1925. Γηρα N---GSM--- Γηρα
 1926. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1927. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1928. Ιεμενι N---GSM--- Ιεμενι
 1929. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 1930. ἀμφοτεροδέξιον A1B-ASM--- ἀμφοτεροδέξιος
 1931. καὶ C--------- καί
 1932. ἐξαπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἐκ ἀπο
 1933. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1934. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1935. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1936. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1937. ἐν P--------- ἐν
 1938. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1939. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1940. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1941. Εγλωμ N---DSM--- Εγλωμ
 1942. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1943. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1944. JudgB 3:16
 1945. καὶ C--------- καί
 1946. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 1947. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 1948. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 1949. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 1950. δίστομον A1B-ASF--- δίστομος
 1951. σπιθαμῆς N1--GSF--- σπιθαμή
 1952. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1953. μῆκος N3E-NSN--- μῆκος
 1954. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1955. καὶ C--------- καί
 1956. περιεζώσατο VAI-AMI3S- ζώννυμι περι
 1957. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 1958. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1959. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1960. μανδύαν N1T-ASM--- μανδύας
 1961. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1962. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1963. μηρὸν N2--ASM--- μηρός
 1964. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1965. δεξιὸν A1A-ASM--- δεξιός
 1966. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1967. JudgB 3:17
 1968. καὶ C--------- καί
 1969. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 1970. καὶ C--------- καί
 1971. προσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω προς
 1972. τὰ RA--APN--- ὁ
 1973. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1974. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1975. Εγλωμ N---DSM--- Εγλωμ
 1976. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 1977. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 1978. καὶ C--------- καί
 1979. Εγλωμ N---NSM--- Εγλωμ
 1980. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1981. ἀστεῖος A1A-NSM--- ἀστεῖος
 1982. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1983. JudgB 3:18
 1984. καὶ C--------- καί
 1985. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1986. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 1987. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 1988. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 1989. προσφέρων V1--PAPNSM φέρω προς
 1990. τὰ RA--APN--- ὁ
 1991. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1992. καὶ C--------- καί
 1993. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 1994. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1995. φέροντας V1--PAPAPM φέρω
 1996. τὰ RA--APN--- ὁ
 1997. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 1998. JudgB 3:19
 1999. καὶ C--------- καί
 2000. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2001. ὑπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ὑπο
 2002. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2003. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2004. γλυπτῶν A1--GPM--- γλυπτός
 2005. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2006. μετὰ P--------- μετά
 2007. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2008. Γαλγαλ N---GSF--- Γαλγαλ
 2009. καὶ C--------- καί
 2010. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2011. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2012. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2013. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2014. κρύφιος A1A-NSM--- κρύφιος
 2015. πρὸς P--------- πρός
 2016. σέ RP--AS---- σύ
 2017. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2018. καὶ C--------- καί
 2019. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2020. Εγλωμ N---NSM--- Εγλωμ
 2021. πρὸς P--------- πρός
 2022. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2023. σιώπα V3--PAD2S- σιωπάω
 2024. καὶ C--------- καί
 2025. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 2026. ἀφ' P--------- ἀπό
 2027. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 2028. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2029. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2030. ἐφεστῶτας VXI-XAPAPM ἵστημι ἐπι
 2031. ἐπ' P--------- ἐπί
 2032. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2033. JudgB 3:20
 2034. καὶ C--------- καί
 2035. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2036. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2037. πρὸς P--------- πρός
 2038. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2039. καὶ C--------- καί
 2040. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2041. ἐκάθητο V5I-IMI3S- ἧμαι κατα
 2042. ἐν P--------- ἐν
 2043. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2044. ὑπερῴῳ N2N-DSN--- ὑπερῷον
 2045. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2046. θερινῷ A1--DSN--- θερινός
 2047. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2048. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 2049. μονώτατος A1--NSMS-- μόνος
 2050. καὶ C--------- καί
 2051. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2052. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2053. λόγος N2--NSM--- λόγος
 2054. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2055. μοι RP--DS---- ἐγώ
 2056. πρὸς P--------- πρός
 2057. σέ RP--AS---- σύ
 2058. βασιλεῦ N3V-VSM--- βασιλεύς
 2059. καὶ C--------- καί
 2060. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 2061. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2062. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2063. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 2064. Εγλωμ N---GSM--- Εγλωμ
 2065. ἐγγὺς D--------- ἐγγύς
 2066. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2067. JudgB 3:21
 2068. καὶ C--------- καί
 2069. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2070. ἅμα D--------- ἅμα
 2071. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2072. ἀναστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀνα
 2073. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2074. καὶ C--------- καί
 2075. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 2076. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2077. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2078. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 2079. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2080. ἀριστερὰν A1A-ASF--- ἀριστερός
 2081. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2082. καὶ C--------- καί
 2083. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2084. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2085. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 2086. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 2087. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2088. μηροῦ N2--GSM--- μηρός
 2089. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2090. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2091. δεξιοῦ A1A-GSM--- δεξιός
 2092. καὶ C--------- καί
 2093. ἐνέπηξεν VAI-AAI3S- πήγνυμι ἐν
 2094. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2095. ἐν P--------- ἐν
 2096. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2097. κοιλίᾳ N1A-DSF--- κοιλία
 2098. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2099. JudgB 3:22
 2100. καὶ C--------- καί
 2101. ἐπεισήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐπι εἰς
 2102. καί C--------- καί
 2103. γε X--------- γέ
 2104. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2105. λαβὴν N1--ASF--- λαβή
 2106. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2107. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2108. φλογός N3G-GSF--- φλόξ
 2109. καὶ C--------- καί
 2110. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 2111. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2112. στέαρ N3--ASN--- στέαρ
 2113. κατὰ P--------- κατά
 2114. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2115. φλογός N3G-GSF--- φλόξ
 2116. ὅτι C--------- ὅτι
 2117. οὐκ D--------- οὐ
 2118. ἐξέσπασεν VAI-AAI3S- σπάω ἐκ
 2119. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2120. μάχαιραν N1A-ASF--- μάχαιρα
 2121. ἐκ P--------- ἐκ
 2122. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2123. κοιλίας N1A-GSF--- κοιλία
 2124. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2125. καὶ C--------- καί
 2126. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2127. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2128. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2129. προστάδα N3--ASF--- προστάς
 2130. JudgB 3:23
 2131. καὶ C--------- καί
 2132. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2133. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2134. διατεταγμένους VK--XMPAPM τάσσω δια
 2135. καὶ C--------- καί
 2136. ἀπέκλεισεν VAI-AAI3S- κλείω ἀπο
 2137. τὰς RA--APF--- ὁ
 2138. θύρας N1A-APF--- θύρα
 2139. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2140. ὑπερῴου N2N-GSN--- ὑπερῷον
 2141. κατ' P--------- κατά
 2142. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2143. καὶ C--------- καί
 2144. ἐσφήνωσεν VAI-AAI3S- σφηνόω
 2145. JudgB 3:24
 2146. καὶ C--------- καί
 2147. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2148. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2149. καὶ C--------- καί
 2150. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2151. παῖδες N3D-NPM--- παῖς
 2152. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2153. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2154. καὶ C--------- καί
 2155. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 2156. καὶ C--------- καί
 2157. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2158. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2159. θύραι N1A-NPF--- θύρα
 2160. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2161. ὑπερῴου N2N-GSN--- ὑπερῷον
 2162. ἐσφηνωμέναι VMI-XPPNPF σφηνόω
 2163. καὶ C--------- καί
 2164. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2165. μήποτε D--------- μήποτε
 2166. ἀποκενοῖ V4--PAI3S- κενόω ἀπο
 2167. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2168. πόδας N3D-APM--- πούς
 2169. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2170. ἐν P--------- ἐν
 2171. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2172. ταμιείῳ N2N-DSN--- ταμιεῖον
 2173. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2174. θερινῷ A1--DSN--- θερινός
 2175. JudgB 3:25
 2176. καὶ C--------- καί
 2177. ὑπέμειναν VAI-AAI3P- μένω ὑπο
 2178. ἕως P--------- ἕως
 2179. ᾐσχύνοντο V1I-IMI3P- αἰσχύνω
 2180. καὶ C--------- καί
 2181. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2182. οὐκ D--------- οὐ
 2183. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2184. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2185. ἀνοίγων V1--PAPNSM οἴγω ἀνα
 2186. τὰς RA--APF--- ὁ
 2187. θύρας N1A-APF--- θύρα
 2188. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2189. ὑπερῴου N2N-GSN--- ὑπερῷον
 2190. καὶ C--------- καί
 2191. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 2192. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2193. κλεῖδα N3D-ASF--- κλείς
 2194. καὶ C--------- καί
 2195. ἤνοιξαν VAI-AAI3P- οἴγω ἀνα
 2196. καὶ C--------- καί
 2197. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2198. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2199. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2200. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2201. πεπτωκὼς VX--XAPNSM πίπτω
 2202. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2203. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2204. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2205. τεθνηκώς VX--XAPNSM θνήσκω
 2206. JudgB 3:26
 2207. καὶ C--------- καί
 2208. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2209. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 2210. ἕως P--------- ἕως
 2211. ἐθορυβοῦντο V2I-IMI3P- θορυβέω
 2212. καὶ C--------- καί
 2213. οὐκ D--------- οὐ
 2214. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2215. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2216. προσνοῶν V2--PAPNSM νοέω προς
 2217. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2218. καὶ C--------- καί
 2219. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2220. παρῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι παρα
 2221. τὰ RA--APN--- ὁ
 2222. γλυπτὰ A1--APN--- γλυπτός
 2223. καὶ C--------- καί
 2224. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 2225. εἰς P--------- εἰς
 2226. Σετιρωθα N---AS---- Σετιρωθα
 2227. JudgB 3:27
 2228. καὶ C--------- καί
 2229. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2230. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 2231. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 2232. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2233. εἰς P--------- εἰς
 2234. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2235. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2236. καὶ C--------- καί
 2237. ἐσάλπισεν VAI-AAI3S- σαλπίζω
 2238. ἐν P--------- ἐν
 2239. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 2240. ἐν P--------- ἐν
 2241. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2242. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 2243. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 2244. καὶ C--------- καί
 2245. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 2246. σὺν P--------- σύν
 2247. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2248. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2249. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2250. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2251. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2252. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2253. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 2254. καὶ C--------- καί
 2255. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2256. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 2257. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2258. JudgB 3:28
 2259. καὶ C--------- καί
 2260. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2261. πρὸς P--------- πρός
 2262. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2263. κατάβητε VZ--AAD2P- βαίνω κατα
 2264. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2265. μου RP--GS---- ἐγώ
 2266. ὅτι C--------- ὅτι
 2267. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 2268. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2269. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2270. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2271. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2272. ἐχθροὺς N2--APM--- ἐχθρός
 2273. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2274. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2275. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 2276. ἐν P--------- ἐν
 2277. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2278. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2279. καὶ C--------- καί
 2280. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 2281. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2282. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2283. καὶ C--------- καί
 2284. προκατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω προ κατα
 2285. τὰς RA--APF--- ὁ
 2286. διαβάσεις N3I-APF--- διάβασις
 2287. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2288. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 2289. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2290. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 2291. καὶ C--------- καί
 2292. οὐκ D--------- οὐ
 2293. ἀφῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 2294. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2295. διαβῆναι VZ--AAN--- βαίνω δια
 2296. JudgB 3:29
 2297. καὶ C--------- καί
 2298. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 2299. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2300. Μωαβ N---ASF--- Μωαβ
 2301. ἐν P--------- ἐν
 2302. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2303. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2304. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2305. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 2306. δέκα M--------- δέκα
 2307. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 2308. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2309. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 2310. λιπαρὸν A1A-ASN--- λιπαρός
 2311. καὶ C--------- καί
 2312. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2313. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2314. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2315. καὶ C--------- καί
 2316. οὐ D--------- οὐ
 2317. διεσώθη VCI-API3S- σώζω δια
 2318. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2319. JudgB 3:30
 2320. καὶ C--------- καί
 2321. ἐνετράπη VDI-API3S- τρέπω ἐν
 2322. Μωαβ N---NSF--- Μωαβ
 2323. ἐν P--------- ἐν
 2324. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2325. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2326. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 2327. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2328. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 2329. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2330. καὶ C--------- καί
 2331. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 2332. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2333. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2334. ὀγδοήκοντα M--------- ὀγδοήκοντα
 2335. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2336. καὶ C--------- καί
 2337. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 2338. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2339. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2340. ἕως P--------- ἕως
 2341. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2342. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2343. JudgB 3:31
 2344. καὶ C--------- καί
 2345. μετ' P--------- μετά
 2346. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2347. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2348. Σαμεγαρ N---NSM--- Σαμεγαρ
 2349. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2350. Διναχ N---GSM--- Διναχ
 2351. καὶ C--------- καί
 2352. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 2353. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2354. ἀλλοφύλους A1B-APM--- ἀλλόφυλος
 2355. εἰς P--------- εἰς
 2356. ἑξακοσίους A1A-APM--- ἑξακόσιοι
 2357. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 2358. ἐν P--------- ἐν
 2359. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2360. ἀροτρόποδι N3D-DSM--- ἀροτρόπους
 2361. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2362. βοῶν N3--GPM--- βοῦς
 2363. καὶ C--------- καί
 2364. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 2365. καί C--------- καί
 2366. γε X--------- γέ
 2367. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2368. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2369. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2370. JudgB 4:1
 2371. καὶ C--------- καί
 2372. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 2373. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2374. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2375. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2376. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2377. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2378. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 2379. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2380. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2381. καὶ C--------- καί
 2382. Αωδ N---NSM--- Αωδ
 2383. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2384. JudgB 4:2
 2385. καὶ C--------- καί
 2386. ἀπέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἀπο
 2387. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2388. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2389. ἐν P--------- ἐν
 2390. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2391. Ιαβιν N---GSM--- Ιαβιν
 2392. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2393. Χανααν N---GS---- Χανααν
 2394. ὃς RR--NSM--- ὅς
 2395. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 2396. ἐν P--------- ἐν
 2397. Ασωρ N---DS---- Ασωρ
 2398. καὶ C--------- καί
 2399. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2400. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 2401. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2402. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2403. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2404. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2405. καὶ C--------- καί
 2406. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2407. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 2408. ἐν P--------- ἐν
 2409. Αρισωθ N---DS---- Αρισωθ
 2410. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2411. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2412. JudgB 4:3
 2413. καὶ C--------- καί
 2414. ἐκέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω
 2415. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2416. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2417. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2418. πρὸς P--------- πρός
 2419. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2420. ὅτι C--------- ὅτι
 2421. ἐννακόσια A1--APN--- ἐννακόσιοι
 2422. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2423. σιδηρᾶ A1C-APN--- σιδηροῦς
 2424. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2425. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2426. καὶ C--------- καί
 2427. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2428. ἔθλιψεν VAI-AAI3S- θλίβω
 2429. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2430. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2431. κατὰ P--------- κατά
 2432. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 2433. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 2434. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2435. JudgB 4:4
 2436. καὶ C--------- καί
 2437. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2438. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2439. προφῆτις N3D-NSF--- προφῆτις
 2440. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2441. Λαφιδωθ N---GSM--- Λαφιδωθ
 2442. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 2443. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 2444. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2445. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 2446. ἐν P--------- ἐν
 2447. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2448. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 2449. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 2450. JudgB 4:5
 2451. καὶ C--------- καί
 2452. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 2453. ἐκάθητο V5I-IMI3S- ἧμαι κατα
 2454. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2455. φοίνικα N3K-ASM--- φοῖνιξ
 2456. Δεββωρα N---GSF--- Δεββωρα
 2457. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2458. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2459. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2460. Ραμα N---GSF--- Ραμα
 2461. καὶ C--------- καί
 2462. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2463. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2464. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2465. Βαιθηλ N---GSF--- Βαιθηλ
 2466. ἐν P--------- ἐν
 2467. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2468. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 2469. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 2470. καὶ C--------- καί
 2471. ἀνέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω ἀνα
 2472. πρὸς P--------- πρός
 2473. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2474. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2475. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2476. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2477. εἰς P--------- εἰς
 2478. κρίσιν N3I-ASF--- κρίσις
 2479. JudgB 4:6
 2480. καὶ C--------- καί
 2481. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 2482. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2483. καὶ C--------- καί
 2484. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2485. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2486. Βαρακ N---ASM--- Βαρακ
 2487. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 2488. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 2489. ἐκ P--------- ἐκ
 2490. Καδης N---DS---- Καδης
 2491. Νεφθαλι N---DSM--- Νεφθαλι
 2492. καὶ C--------- καί
 2493. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2494. πρὸς P--------- πρός
 2495. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2496. οὐχὶ D--------- οὐ
 2497. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 2498. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2499. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2500. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2501. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2502. σοὶ RP--DS---- σύ
 2503. καὶ C--------- καί
 2504. ἀπελεύσῃ VF--FMI2S- ἔρχομαι ἀπο
 2505. εἰς P--------- εἰς
 2506. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 2507. Θαβωρ N---GS---- Θαβωρ
 2508. καὶ C--------- καί
 2509. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 2510. μετὰ P--------- μετά
 2511. σεαυτοῦ RD--GSM--- σεαυτοῦ
 2512. δέκα M--------- δέκα
 2513. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 2514. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2515. ἐκ P--------- ἐκ
 2516. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2517. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2518. Νεφθαλι N---GSM--- Νεφθαλι
 2519. καὶ C--------- καί
 2520. ἐκ P--------- ἐκ
 2521. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2522. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2523. Ζαβουλων N---GSM--- Ζαβουλων
 2524. JudgB 4:7
 2525. καὶ C--------- καί
 2526. ἐπάξω VF--FAI1S- ἄγω ἐπι
 2527. πρὸς P--------- πρός
 2528. σὲ RP--AS---- σύ
 2529. εἰς P--------- εἰς
 2530. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2531. χειμάρρουν N2--ASM--- χειμάρρους
 2532. Κισων N---GS---- Κισων
 2533. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2534. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2535. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 2536. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2537. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2538. Ιαβιν N---GS---- Ιαβιν
 2539. καὶ C--------- καί
 2540. τὰ RA--APN--- ὁ
 2541. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2542. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2543. καὶ C--------- καί
 2544. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2545. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 2546. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2547. καὶ C--------- καί
 2548. παραδώσω VF--FAI1S- δίδωμι παρα
 2549. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2550. εἰς P--------- εἰς
 2551. τὰς RA--APF--- ὁ
 2552. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 2553. σου RP--GS---- σύ
 2554. JudgB 4:8
 2555. καὶ C--------- καί
 2556. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2557. πρὸς P--------- πρός
 2558. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2559. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2560. ἐὰν C--------- ἐάν
 2561. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 2562. μετ' P--------- μετά
 2563. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2564. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2565. καὶ C--------- καί
 2566. ἐὰν C--------- ἐάν
 2567. μὴ D--------- μή
 2568. πορευθῇς VC--APS2S- πορεύομαι
 2569. οὐ D--------- οὐ
 2570. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2571. ὅτι C--------- ὅτι
 2572. οὐκ D--------- οὐ
 2573. οἶδα VX--XAI1S- οἶδα
 2574. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2575. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2576. ἐν P--------- ἐν
 2577. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2578. εὐοδοῖ V4--PAI3S- εὐοδόω
 2579. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2580. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 2581. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2582. μετ' P--------- μετά
 2583. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 2584. JudgB 4:9
 2585. καὶ C--------- καί
 2586. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2587. πορευομένη V1--PMPNSF πορεύομαι
 2588. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 2589. μετὰ P--------- μετά
 2590. σοῦ RP--GS---- σύ
 2591. πλὴν D--------- πλήν
 2592. γίνωσκε V1--PAD2S- γιγνώσκω
 2593. ὅτι C--------- ὅτι
 2594. οὐκ D--------- οὐ
 2595. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2596. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2597. προτέρημά N3M-NSN--- προτέρημα
 2598. σου RP--GS---- σύ
 2599. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2600. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2601. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 2602. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2603. σὺ RP--NS---- σύ
 2604. πορεύῃ V1--PAS3S- πορεύομαι
 2605. ὅτι C--------- ὅτι
 2606. ἐν P--------- ἐν
 2607. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2608. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2609. ἀποδώσεται VF--FMI3S- δίδωμι ἀπο
 2610. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2611. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2612. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2613. καὶ C--------- καί
 2614. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2615. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2616. καὶ C--------- καί
 2617. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 2618. μετὰ P--------- μετά
 2619. Βαρακ N---GSM--- Βαρακ
 2620. ἐκ P--------- ἐκ
 2621. Καδης N---GS---- Καδης
 2622. JudgB 4:10
 2623. καὶ C--------- καί
 2624. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 2625. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2626. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2627. Ζαβουλων N---ASM--- Ζαβουλων
 2628. καὶ C--------- καί
 2629. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2630. Νεφθαλι N---ASM--- Νεφθαλι
 2631. ἐκ P--------- ἐκ
 2632. Καδης N---GS---- Καδης
 2633. καὶ C--------- καί
 2634. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 2635. κατὰ P--------- κατά
 2636. πόδας N3D-APM--- πούς
 2637. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2638. δέκα M--------- δέκα
 2639. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2640. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2641. καὶ C--------- καί
 2642. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2643. μετ' P--------- μετά
 2644. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2645. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2646. JudgB 4:11
 2647. καὶ C--------- καί
 2648. Χαβερ N---NSM--- Χαβερ
 2649. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2650. Κιναῖος N2--NSM--- Κιναῖος
 2651. ἐχωρίσθη VSI-API3S- χωρίζω
 2652. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2653. Καινα N---GS---- Καινα
 2654. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2655. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2656. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2657. Ιωβαβ N---GSM--- Ιωβαβ
 2658. γαμβροῦ N2--GSM--- γαμβρός
 2659. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 2660. καὶ C--------- καί
 2661. ἔπηξεν VAI-AAI3S- πήγνυμι
 2662. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2663. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 2664. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2665. ἕως P--------- ἕως
 2666. δρυὸς N3U-GSF--- δρῦς
 2667. πλεονεκτούντων V2--PAPGPM πλεονεκτέω
 2668. ἥ RR--NSF--- ὅς
 2669. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2670. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 2671. Κεδες N---GS---- Κεδες
 2672. JudgB 4:12
 2673. καὶ C--------- καί
 2674. ἀνηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 2675. Σισαρα N---DSM--- Σισαρα
 2676. ὅτι C--------- ὅτι
 2677. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2678. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2679. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2680. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 2681. εἰς P--------- εἰς
 2682. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 2683. Θαβωρ N---GS---- Θαβωρ
 2684. JudgB 4:13
 2685. καὶ C--------- καί
 2686. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2687. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2688. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2689. τὰ RA--APN--- ὁ
 2690. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2691. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2692. ἐννακόσια A1--NPN--- ἐννακόσιοι
 2693. ἅρματα N3M-NPN--- ἅρμα
 2694. σιδηρᾶ A1C-NPN--- σιδηροῦς
 2695. καὶ C--------- καί
 2696. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2697. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2698. λαὸν N2--ASM--- λαός
 2699. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2700. μετ' P--------- μετά
 2701. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2702. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2703. Αρισωθ N---GS---- Αρισωθ
 2704. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2705. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2706. εἰς P--------- εἰς
 2707. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2708. χειμάρρουν N2--ASM--- χειμάρρους
 2709. Κισων N---GS---- Κισων
 2710. JudgB 4:14
 2711. καὶ C--------- καί
 2712. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2713. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 2714. πρὸς P--------- πρός
 2715. Βαρακ N---ASM--- Βαρακ
 2716. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 2717. ὅτι C--------- ὅτι
 2718. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 2719. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2720. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 2721. ἐν P--------- ἐν
 2722. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 2723. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 2724. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2725. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2726. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2727. ἐν P--------- ἐν
 2728. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2729. χειρί N3--DSF--- χείρ
 2730. σου RP--GS---- σύ
 2731. ὅτι C--------- ὅτι
 2732. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2733. ἐξελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2734. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 2735. σου RP--GS---- σύ
 2736. καὶ C--------- καί
 2737. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 2738. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2739. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2740. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2741. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 2742. Θαβωρ N---GS---- Θαβωρ
 2743. καὶ C--------- καί
 2744. δέκα M--------- δέκα
 2745. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 2746. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 2747. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2748. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2749. JudgB 4:15
 2750. καὶ C--------- καί
 2751. ἐξέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 2752. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2753. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2754. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2755. καὶ C--------- καί
 2756. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2757. τὰ RA--APN--- ὁ
 2758. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 2759. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2760. καὶ C--------- καί
 2761. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2762. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2763. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 2764. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2765. ἐν P--------- ἐν
 2766. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 2767. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 2768. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 2769. Βαρακ N---GSM--- Βαρακ
 2770. καὶ C--------- καί
 2771. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 2772. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2773. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 2774. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2775. ἅρματος N3M-GSN--- ἅρμα
 2776. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2777. καὶ C--------- καί
 2778. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 2779. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2780. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 2781. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2782. JudgB 4:16
 2783. καὶ C--------- καί
 2784. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2785. διώκων V1--PAPNSM διώκω
 2786. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2787. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2788. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 2789. καὶ C--------- καί
 2790. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2791. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2792. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 2793. ἕως P--------- ἕως
 2794. Αρισωθ N---GS---- Αρισωθ
 2795. τῶν RA--GPN--- ὁ
 2796. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 2797. καὶ C--------- καί
 2798. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2799. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 2800. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 2801. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 2802. ἐν P--------- ἐν
 2803. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 2804. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 2805. οὐ D--------- οὐ
 2806. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 2807. ἕως P--------- ἕως
 2808. ἑνός A3--GSM--- εἷς
 2809. JudgB 4:17
 2810. καὶ C--------- καί
 2811. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2812. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 2813. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2814. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 2815. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2816. εἰς P--------- εἰς
 2817. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 2818. Ιαηλ N---GSF--- Ιαηλ
 2819. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2820. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 2821. ἑταίρου N2--GSM--- ἑταῖρος
 2822. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2823. Κιναίου N---GSM--- Κιναῖος
 2824. ὅτι C--------- ὅτι
 2825. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 2826. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2827. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2828. μέσον A1--ASN--- μέσος
 2829. Ιαβιν N---GSM--- Ιαβιν
 2830. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 2831. Ασωρ N---GS---- Ασωρ
 2832. καὶ C--------- καί
 2833. ἀνὰ P--------- ἀνά
 2834. μέσον A1--ASM--- μέσος
 2835. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 2836. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 2837. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2838. Κιναίου N---GSM--- Κιναῖος
 2839. JudgB 4:18
 2840. καὶ C--------- καί
 2841. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2842. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 2843. εἰς P--------- εἰς
 2844. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2845. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 2846. καὶ C--------- καί
 2847. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2848. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2849. ἔκκλινον VA--AAD2S- κλίνω ἐκ
 2850. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 2851. μου RP--GS---- ἐγώ
 2852. ἔκκλινον VA--AAD2S- κλίνω ἐκ
 2853. πρός P--------- πρός
 2854. με RP--AS---- ἐγώ
 2855. μὴ D--------- μή
 2856. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 2857. καὶ C--------- καί
 2858. ἐξέκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω ἐκ
 2859. πρὸς P--------- πρός
 2860. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2861. εἰς P--------- εἰς
 2862. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2863. σκηνήν N1--ASF--- σκηνή
 2864. καὶ C--------- καί
 2865. περιέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω περι
 2866. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2867. ἐπιβολαίῳ N2N-DSN--- ἐπιβόλαιον
 2868. JudgB 4:19
 2869. καὶ C--------- καί
 2870. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2871. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2872. πρὸς P--------- πρός
 2873. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2874. πότισόν VA--AAD2S- ποτίζω
 2875. με RP--AS---- ἐγώ
 2876. δὴ X--------- δή
 2877. μικρὸν A1A-ASN--- μικρός
 2878. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 2879. ὅτι C--------- ὅτι
 2880. ἐδίψησα VAI-AAI1S- διψάω
 2881. καὶ C--------- καί
 2882. ἤνοιξεν VAI-AAI3S- οἴγω ἀνα
 2883. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2884. ἀσκὸν N2--ASM--- ἀσκός
 2885. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2886. γάλακτος N3--GSN--- γάλα
 2887. καὶ C--------- καί
 2888. ἐπότισεν VAI-AAI3S- ποτίζω
 2889. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2890. καὶ C--------- καί
 2891. περιέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω περι
 2892. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 2893. JudgB 4:20
 2894. καὶ C--------- καί
 2895. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2896. πρὸς P--------- πρός
 2897. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2898. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 2899. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 2900. δὴ X--------- δή
 2901. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2902. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2903. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 2904. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2905. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 2906. καὶ C--------- καί
 2907. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2908. ἐὰν C--------- ἐάν
 2909. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2910. ἔλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι
 2911. πρὸς P--------- πρός
 2912. σὲ RP--AS---- σύ
 2913. καὶ C--------- καί
 2914. ἐρωτήσῃ VA--AAS3S- ἐρωτάω
 2915. σε RP--AS---- σύ
 2916. καὶ C--------- καί
 2917. εἴπῃ VB--AAS3S- εἶπον
 2918. εἰ X--------- εἰ
 2919. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2920. ὧδε D--------- ὧδε
 2921. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2922. καὶ C--------- καί
 2923. ἐρεῖς VF2-FAI2S- εἶπον
 2924. οὐκ D--------- οὐ
 2925. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2926. JudgB 4:21
 2927. καὶ C--------- καί
 2928. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 2929. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 2930. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 2931. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 2932. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2933. πάσσαλον N2--ASM--- πάσσαλος
 2934. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2935. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 2936. καὶ C--------- καί
 2937. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 2938. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2939. σφῦραν N1A-ASF--- σφῦρα
 2940. ἐν P--------- ἐν
 2941. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2942. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2943. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2944. καὶ C--------- καί
 2945. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2946. πρὸς P--------- πρός
 2947. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2948. ἐν P--------- ἐν
 2949. κρυφῇ D--------- κρυφῇ
 2950. καὶ C--------- καί
 2951. ἔπηξεν VAI-AAI3S- πήγνυμι
 2952. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2953. πάσσαλον N2--ASM--- πάσσαλος
 2954. ἐν P--------- ἐν
 2955. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2956. κροτάφῳ N2--DSM--- κρόταφος
 2957. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2958. καὶ C--------- καί
 2959. διεξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι δια ἐκ
 2960. ἐν P--------- ἐν
 2961. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2962. γῇ N1--DSF--- γῆ
 2963. καὶ C--------- καί
 2964. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2965. ἐξεστὼς VXI-XAPNSM ἵστημι ἐκ
 2966. ἐσκοτώθη VCI-API3S- σκοτόω
 2967. καὶ C--------- καί
 2968. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 2969. JudgB 4:22
 2970. καὶ C--------- καί
 2971. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2972. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 2973. διώκων V1--PAPNSM διώκω
 2974. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2975. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 2976. καὶ C--------- καί
 2977. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 2978. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 2979. εἰς P--------- εἰς
 2980. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 2981. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2982. καὶ C--------- καί
 2983. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2984. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2985. δεῦρο D--------- δεῦρο
 2986. καὶ C--------- καί
 2987. δείξω VF--FAI1S- δεικνύω
 2988. σοι RP--DS---- σύ
 2989. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2990. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2991. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2992. σὺ RP--NS---- σύ
 2993. ζητεῖς V2--PAI2S- ζητέω
 2994. καὶ C--------- καί
 2995. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2996. πρὸς P--------- πρός
 2997. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 2998. καὶ C--------- καί
 2999. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3000. Σισαρα N---NSM--- Σισαρα
 3001. ῥεριμμένος VM--XPPNSM ῥίπτω
 3002. νεκρός N2--NSM--- νεκρός
 3003. καὶ C--------- καί
 3004. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3005. πάσσαλος N2--NSM--- πάσσαλος
 3006. ἐν P--------- ἐν
 3007. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3008. κροτάφῳ N2--DSM--- κρόταφος
 3009. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3010. JudgB 4:23
 3011. καὶ C--------- καί
 3012. ἐτρόπωσεν VAI-AAI3S- τροπόω
 3013. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3014. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3015. ἐν P--------- ἐν
 3016. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3017. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3018. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3019. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3020. Ιαβιν N---ASM--- Ιαβιν
 3021. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3022. Χανααν N---GS---- Χανααν
 3023. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 3024. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3025. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3026. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3027. JudgB 4:24
 3028. καὶ C--------- καί
 3029. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 3030. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3031. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3032. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 3033. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3034. πορευομένη V1--PMPNSF πορεύομαι
 3035. καὶ C--------- καί
 3036. σκληρυνομένη V1--PMPNSF σκληρύνω
 3037. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3038. Ιαβιν N---ASM--- Ιαβιν
 3039. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3040. Χανααν N---GS---- Χανααν
 3041. ἕως P--------- ἕως
 3042. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3043. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 3044. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3045. Ιαβιν N---ASM--- Ιαβιν
 3046. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3047. Χανααν N---GS---- Χανααν
 3048. JudgB 5:1
 3049. καὶ C--------- καί
 3050. ᾖσαν V9--IAI3P- εἶμι
 3051. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 3052. καὶ C--------- καί
 3053. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 3054. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3055. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 3056. ἐν P--------- ἐν
 3057. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3058. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3059. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3060. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3061. JudgB 5:2
 3062. ἀπεκαλύφθη VVI-API3S- καλύπτω ἀπο
 3063. ἀποκάλυμμα N3M-NSN--- ἀποκάλυμμα
 3064. ἐν P--------- ἐν
 3065. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3066. ἐν P--------- ἐν
 3067. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3068. ἑκουσιασθῆναι VS--APN--- ἑκουσιάζομαι
 3069. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3070. εὐλογεῖτε V2--PAD2P- εὐλογέω
 3071. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3072. JudgB 5:3
 3073. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 3074. βασιλεῖς N3V-VPM--- βασιλεύς
 3075. καὶ C--------- καί
 3076. ἐνωτίσασθε V1--PMD2P- ὠτόζομαι ἐν
 3077. σατράπαι N1M-VPM--- σατράπης
 3078. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3079. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3080. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3081. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3082. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3083. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3084. ᾄσομαι VF--FMI1S- ᾄδω
 3085. ψαλῶ VF--FAI1S- ψάλλω
 3086. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3087. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3088. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3089. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3090. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3091. JudgB 5:4
 3092. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3093. ἐν P--------- ἐν
 3094. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3095. ἐξόδῳ N2--DSF--- ἔξοδος
 3096. σου RP--GS---- σύ
 3097. ἐν P--------- ἐν
 3098. Σηιρ N---DS---- Σηιρ
 3099. ἐν P--------- ἐν
 3100. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3101. ἀπαίρειν V1--PAN--- αἴρω ἀπο
 3102. σε RP--AS---- σύ
 3103. ἐξ P--------- ἐκ
 3104. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 3105. Εδωμ N---GS---- Εδωμ
 3106. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3107. ἐσείσθη VCI-API3S- σείω
 3108. καὶ C--------- καί
 3109. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3110. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 3111. ἔσταξεν VAI-AAI3S- στάζω
 3112. δρόσους N2--APF--- δρόσος
 3113. καὶ C--------- καί
 3114. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3115. νεφέλαι N1--NPF--- νεφέλη
 3116. ἔσταξαν VAI-AAI3P- στάζω
 3117. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 3118. JudgB 5:5
 3119. ὄρη N3E-NPN--- ὄρος
 3120. ἐσαλεύθησαν VCI-API3P- σαλεύω
 3121. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3122. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3123. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3124. Ελωι N---GSM--- Ελωι
 3125. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3126. Σινα N---NS---- Σινα
 3127. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3128. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3129. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3130. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3131. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3132. JudgB 5:6
 3133. ἐν P--------- ἐν
 3134. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 3135. Σαμεγαρ N---GSM--- Σαμεγαρ
 3136. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3137. Αναθ N---GSM--- Αναθ
 3138. ἐν P--------- ἐν
 3139. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 3140. Ιαηλ N---GSF--- Ιαηλ
 3141. ἐξέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐκ
 3142. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3143. καὶ C--------- καί
 3144. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 3145. ἀτραπούς N2--APF--- ἀτραπός
 3146. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 3147. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3148. διεστραμμένας VP--XMPAPF στρέφω δια
 3149. JudgB 5:7
 3150. ἐξέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐκ
 3151. δυνατοὶ A1--NPM--- δυνατός
 3152. ἐν P--------- ἐν
 3153. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3154. ἐξέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐκ
 3155. ἕως P--------- ἕως
 3156. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3157. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 3158. Δεββωρα N---NSF--- Δεββωρα
 3159. ἕως P--------- ἕως
 3160. οὗ RR--GSM--- ὅς
 3161. ἀναστῇ VH--AAS3S- ἵστημι ἀνα
 3162. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 3163. ἐν P--------- ἐν
 3164. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3165. JudgB 5:8
 3166. ἐξελέξαντο VAI-AMI3P- λέγω ἐκ
 3167. θεοὺς N2--APM--- θεός
 3168. καινούς A1--APM--- καινός
 3169. τότε D--------- τότε
 3170. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 3171. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 3172. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 3173. θυρεὸς N2--NSM--- θυρεός
 3174. ἐὰν C--------- ἐάν
 3175. ὀφθῇ VV--APS3S- ὁράω
 3176. καὶ C--------- καί
 3177. λόγχη N1--NSF--- λόγχη
 3178. ἐν P--------- ἐν
 3179. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3180. χιλιάσιν N3D-DPF--- χιλιάς
 3181. ἐν P--------- ἐν
 3182. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3183. JudgB 5:9
 3184. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3185. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3186. μου RP--GS---- ἐγώ
 3187. εἰς P--------- εἰς
 3188. τὰ RA--APN--- ὁ
 3189. διατεταγμένα VK--XMPAPN τάσσω δια
 3190. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3191. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3192. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3193. ἑκουσιαζόμενοι V1--PMPNPM ἑκουσιάζομαι
 3194. ἐν P--------- ἐν
 3195. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3196. εὐλογεῖτε V2--PAI2P- εὐλογέω
 3197. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3198. JudgB 5:10
 3199. ἐπιβεβηκότες VX--XAPNPM βαίνω ἐπι
 3200. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3201. ὄνου N2--GSM--- ὄνος
 3202. θηλείας A3U-GSF--- θῆλυς
 3203. μεσημβρίας N1A-GSF--- μεσημβρία
 3204. καθήμενοι V5--PMPNPM ἧμαι κατα
 3205. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3206. κριτηρίου N2N-GSN--- κριτήριον
 3207. καὶ C--------- καί
 3208. πορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι
 3209. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3210. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 3211. συνέδρων V3I-IAI3P- δράω συν
 3212. ἐφ' P--------- ἐπί
 3213. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 3214. JudgB 5:11
 3215. διηγεῖσθε V2--PMD2P- ἡγέομαι δια
 3216. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3217. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 3218. ἀνακρουομένων V1--PMPGPM κρούω ἀνα
 3219. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3220. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3221. ὑδρευομένων V1--PMPGPM ὑδρεύω
 3222. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3223. δώσουσιν VF--FAI3P- δίδωμι
 3224. δικαιοσύνας N1--APF--- δικαιοσύνη
 3225. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3226. δικαιοσύνας N1--APF--- δικαιοσύνη
 3227. αὔξησον VA--AAD2S- αὐξάνω
 3228. ἐν P--------- ἐν
 3229. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3230. τότε D--------- τότε
 3231. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 3232. εἰς P--------- εἰς
 3233. τὰς RA--APF--- ὁ
 3234. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 3235. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3236. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3237. JudgB 5:12
 3238. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3239. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3240. Δεββωρα N---VSF--- Δεββωρα
 3241. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3242. ἐξεγείρου V1--PMD2S- ἐγείρω ἐκ
 3243. λάλησον VA--AAD2S- λαλέω
 3244. ᾠδήν N1--ASF--- ᾠδή
 3245. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 3246. Βαρακ N---VSM--- Βαρακ
 3247. καὶ C--------- καί
 3248. αἰχμαλώτισον VA--AAD2S- αἰχμαλωτίζω
 3249. αἰχμαλωσίαν N1A-ASF--- αἰχμαλωσία
 3250. σου RP--GS---- σύ
 3251. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3252. Αβινεεμ N---GSM--- Αβινεεμ
 3253. JudgB 5:13
 3254. τότε D--------- τότε
 3255. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 3256. κατάλειμμα N3M-NSN--- κατάλειμμα
 3257. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3258. ἰσχυροῖς A1A-DPM--- ἰσχυρός
 3259. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3260. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3261. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 3262. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3263. ἐν P--------- ἐν
 3264. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3265. κραταιοῖς A1A-DPM--- κραταιός
 3266. JudgB 5:14
 3267. ἐξ P--------- ἐκ
 3268. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3269. Εφραιμ N---NSM--- Ἐφράιμ
 3270. ἐξερρίζωσεν VAI-AAI3S- ῥίζω ἐκ
 3271. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3272. ἐν P--------- ἐν
 3273. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3274. Αμαληκ N---DSM--- Αμαληκ
 3275. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3276. σου RP--GS---- σύ
 3277. Βενιαμιν N---VSM--- Βενιαμίν
 3278. ἐν P--------- ἐν
 3279. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3280. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 3281. σου RP--GS---- σύ
 3282. ἐν P--------- ἐν
 3283. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 3284. Μαχιρ N---DS---- Μαχιρ
 3285. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 3286. ἐξερευνῶντες V3--PAPNPM ἐρευνάω ἐκ
 3287. καὶ C--------- καί
 3288. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3289. Ζαβουλων N---GSM--- Ζαβουλων
 3290. ἕλκοντες V1--PAPNPM ἕλκω
 3291. ἐν P--------- ἐν
 3292. ῥάβδῳ N2--DSF--- ῥάβδος
 3293. διηγήσεως N3I-DSF--- διήγησις
 3294. γραμματέως N3V-GSM--- γραμματεύς
 3295. JudgB 5:15
 3296. καὶ C--------- καί
 3297. ἀρχηγοὶ N2--NPM--- ἀρχηγός
 3298. ἐν P--------- ἐν
 3299. Ισσαχαρ N---DSM--- Ισσαχαρ
 3300. μετὰ P--------- μετά
 3301. Δεββωρας N---GSF--- Δεββωρα
 3302. καὶ C--------- καί
 3303. Βαρακ N---GSM--- Βαρακ
 3304. οὕτως D--------- οὕτως
 3305. Βαρακ N---NSM--- Βαρακ
 3306. ἐν P--------- ἐν
 3307. κοιλάσιν N3D-DPF--- κοιλάς
 3308. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3309. ἐν P--------- ἐν
 3310. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 3311. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3312. εἰς P--------- εἰς
 3313. τὰς RA--APF--- ὁ
 3314. μερίδας N3D-APF--- μερίς
 3315. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 3316. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 3317. ἐξικνούμενοι V2--PMPNPM ἱκνέομαι ἐκ
 3318. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 3319. JudgB 5:16
 3320. εἰς P--------- εἰς
 3321. τί RI--ASN--- τίς
 3322. ἐκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω κατα
 3323. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3324. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3325. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3326. διγομίας N1A-GSF--- διγομία
 3327. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3328. ἀκοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω
 3329. συρισμοῦ N2--GSM--- συρισμός
 3330. ἀγγέλων N2--GPM--- ἄγγελος
 3331. εἰς P--------- εἰς
 3332. διαιρέσεις N3I-APF--- διαίρεσις
 3333. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 3334. μεγάλοι A1--NPM--- μέγας
 3335. ἐξετασμοὶ N2--NPM--- ἐξετασμός
 3336. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3337. JudgB 5:17
 3338. Γαλααδ N---NSM--- Γαλαάδ
 3339. ἐν P--------- ἐν
 3340. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3341. πέραν P--------- πέραν
 3342. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3343. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 3344. ἐσκήνωσεν VAI-AAI3S- σκηνόω
 3345. καὶ C--------- καί
 3346. Δαν N---NSM--- Δαν
 3347. εἰς P--------- εἰς
 3348. τί RI--ASN--- τίς
 3349. παροικεῖ V2--PAI3S- οἰκέω παρα
 3350. πλοίοις N2N-DPN--- πλοῖον
 3351. Ασηρ N---NSM--- Ασηρ
 3352. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 3353. παραλίαν A1A-ASF--- παράλιος
 3354. θαλασσῶν N1S-GPF--- θάλασσα
 3355. καὶ C--------- καί
 3356. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3357. διεξόδοις N2--DPF--- διέξοδος
 3358. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3359. σκηνώσει VF--FAI3S- σκηνόω
 3360. JudgB 5:18
 3361. Ζαβουλων N---NSM--- Ζαβουλων
 3362. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3363. ὠνείδισεν VAI-AAI3S- ὀνειδίζω
 3364. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3365. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3366. εἰς P--------- εἰς
 3367. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 3368. καὶ C--------- καί
 3369. Νεφθαλι N---NSM--- Νεφθαλι
 3370. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3371. ὕψη N3E-APN--- ὕψος
 3372. ἀγροῦ N2--GSM--- ἀγρός
 3373. JudgB 5:19
 3374. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3375. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3376. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 3377. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 3378. τότε D--------- τότε
 3379. ἐπολέμησαν VAI-AAI3P- πολεμέω
 3380. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 3381. Χανααν N---GS---- Χανααν
 3382. ἐν P--------- ἐν
 3383. Θανααχ N---DS---- Θανααχ
 3384. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3385. ὕδατι N3T-DSN--- ὕδωρ
 3386. Μεγεδδω N---GS---- Μεγεδδω
 3387. δῶρον N2N-ASN--- δῶρον
 3388. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3389. οὐκ D--------- οὐ
 3390. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 3391. JudgB 5:20
 3392. ἐξ P--------- ἐκ
 3393. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3394. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 3395. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3396. ἀστέρες N3--NPM--- ἀστήρ
 3397. ἐκ P--------- ἐκ
 3398. τρίβων N2--GPM--- τρίβος
 3399. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3400. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 3401. μετὰ P--------- μετά
 3402. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 3403. JudgB 5:21
 3404. χειμάρρους N2--APM--- χειμάρρους
 3405. Κισων N---NSM--- Κισων
 3406. ἐξέσυρεν VAI-AAI3S- σύρω ἐκ
 3407. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3408. χειμάρρους N2--APM--- χειμάρρους
 3409. ἀρχαίων A1A-GPM--- ἀρχαῖος
 3410. χειμάρρους N2--NSM--- χειμάρρους
 3411. Κισων N---NSM--- Κισων
 3412. καταπατήσει VF--FAI3S- ἀπατάω κατα
 3413. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3414. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 3415. μου RP--GS---- ἐγώ
 3416. δυνατή A1--NSF--- δυνατός
 3417. JudgB 5:22
 3418. τότε D--------- τότε
 3419. ἐνεποδίσθησαν VSI-API3P- ποδίζω ἐν
 3420. πτέρναι N1--NPF--- πτέρνα
 3421. ἵππου N2--GSM--- ἵππος
 3422. σπουδῇ N1--DSF--- σπουδή
 3423. ἔσπευσαν VAI-AAI3P- σπεύδω
 3424. ἰσχυροὶ A1A-NPM--- ἰσχυρός
 3425. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3426. JudgB 5:23
 3427. καταρᾶσθε V3--PMD2P- ἀράομαι κατα
 3428. Μηρωζ N---ASF--- Μηρωζ
 3429. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3430. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3431. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3432. καταρᾶσθε V3--PMD2P- ἀράομαι κατα
 3433. ἐπικατάρατος A1B-NSM--- ἐπικατάρατος
 3434. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3435. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3436. κατοικῶν V2--PAPNSM οἰκέω κατα
 3437. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3438. ὅτι C--------- ὅτι
 3439. οὐκ D--------- οὐ
 3440. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 3441. εἰς P--------- εἰς
 3442. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 3443. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3444. εἰς P--------- εἰς
 3445. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 3446. ἐν P--------- ἐν
 3447. δυνατοῖς A1--DPM--- δυνατός
 3448. JudgB 5:24
 3449. εὐλογηθείη VC--APO3S- εὐλογέω
 3450. ἐν P--------- ἐν
 3451. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 3452. Ιαηλ N---NSF--- Ιαηλ
 3453. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 3454. Χαβερ N---GSM--- Χαβερ
 3455. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3456. Κιναίου N---GSM--- Κιναῖος
 3457. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3458. γυναικῶν N3K-GPF--- γυνή
 3459. ἐν P--------- ἐν
 3460. σκηναῖς N1--DPF--- σκηνή
 3461. εὐλογηθείη VC--APO3S- εὐλογέω
 3462. JudgB 5:25
 3463. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 3464. ᾔτησεν VAI-AAI3S- αἰτέω
 3465. γάλα N3--ASN--- γάλα
 3466. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3467. ἐν P--------- ἐν
 3468. λεκάνῃ N1--DSF--- λεκάνη
 3469. ὑπερεχόντων V1--PAPGPM ἔχω ὑπερ
 3470. προσήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω προς
 3471. βούτυρον N2N-ASN--- βούτυρον
 3472. JudgB 5:26
 3473. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 3474. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3475. ἀριστερὰν A1A-ASF--- ἀριστερός
 3476. εἰς P--------- εἰς
 3477. πάσσαλον N2--ASM--- πάσσαλος
 3478. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 3479. καὶ C--------- καί
 3480. δεξιὰν A1A-ASF--- δεξιός
 3481. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3482. εἰς P--------- εἰς
 3483. σφῦραν N1A-ASF--- σφῦρα
 3484. κοπιώντων V3--PAPGPM κοπιάω
 3485. καὶ C--------- καί
 3486. ἐσφυροκόπησεν VAI-AAI3S- σφυροκοπέω
 3487. Σισαρα N---ASM--- Σισαρα
 3488. διήλωσεν VAI-AAI3S- ἡλόω δια
 3489. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3490. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3491. καὶ C--------- καί
 3492. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 3493. διήλωσεν VAI-AAI3S- ἡλόω δια
 3494. κρόταφον N2--ASM--- κρόταφος
 3495. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3496. JudgB 5:27
 3497. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3498. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3499. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3500. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 3501. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3502. κατεκυλίσθη VSI-API3S- κυλίω κατα
 3503. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3504. καὶ C--------- καί
 3505. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 3506. ἀνὰ P--------- ἀνά
 3507. μέσον A1--ASN--- μέσος
 3508. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3509. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 3510. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3511. κατακλιθεὶς VC--APPNSM κλίνω κατα
 3512. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3513. καθὼς D--------- καθώς
 3514. κατεκλίθη VCI-API3S- κλίνω κατα
 3515. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3516. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3517. ἐξοδευθείς VC--APPNSM ὁδεύω ἐκ
 3518. JudgB 5:28
 3519. διὰ P--------- διά
 3520. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3521. θυρίδος N3D-GSF--- θυρίς
 3522. παρέκυψεν VAI-AAI3S- κύπτω παρα
 3523. μήτηρ N3--NSF--- μήτηρ
 3524. Σισαρα N---GSM--- Σισαρα
 3525. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 3526. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3527. τοξικοῦ A1--GSM--- τοξικός
 3528. διότι C--------- διότι
 3529. ᾐσχύνθη VCI-API3S- αἰσχύνω
 3530. ἅρμα N3M-ASN--- ἅρμα
 3531. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3532. διότι C--------- διότι
 3533. ἐχρόνισαν VAI-AAI3P- χρονίζω
 3534. πόδες N3D-NPM--- πούς
 3535. ἁρμάτων N3M-GPN--- ἅρμα
 3536. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3537. JudgB 5:29
 3538. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3539. σοφαὶ A1--NPF--- σοφός
 3540. ἄρχουσαι V1--PAPNPF ἄρχω
 3541. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3542. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 3543. πρὸς P--------- πρός
 3544. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3545. καὶ C--------- καί
 3546. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 3547. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 3548. λόγους N2--APM--- λόγος
 3549. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3550. ἑαυτῇ RD--DSF--- ἑαυτοῦ
 3551. JudgB 5:30
 3552. οὐχ D--------- οὐ
 3553. εὑρήσουσιν VF--FAI3P- εὑρίσκω
 3554. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3555. διαμερίζοντα V1--PAPASM μερίζω δια
 3556. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3557. οἰκτίρμων A3N-NSM--- οἰκτίρμων
 3558. οἰκτιρήσει VF--FAI3S- οἰκτείρω
 3559. εἰς P--------- εἰς
 3560. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 3561. ἀνδρός N3--GSM--- ἀνήρ
 3562. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3563. βαμμάτων N3M-GPN--- βάμμα
 3564. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3565. Σισαρα N---DSM--- Σισαρα
 3566. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3567. βαμμάτων N3M-GPN--- βάμμα
 3568. ποικιλίας N1A-GSF--- ποικιλία
 3569. βάμματα N3M-APN--- βάμμα
 3570. ποικιλτῶν N1M-GPM--- ποικιλτής
 3571. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 3572. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3573. τραχήλῳ N2--DSM--- τράχηλος
 3574. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3575. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 3576. JudgB 5:31
 3577. οὕτως D--------- οὕτως
 3578. ἀπόλοιντο VB--AMO3P- ὀλλύω ἀπο
 3579. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3580. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3581. ἐχθροί N2--NPM--- ἐχθρός
 3582. σου RP--GS---- σύ
 3583. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3584. καὶ C--------- καί
 3585. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3586. ἀγαπῶντες V3--PAPNPM ἀγαπάω
 3587. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3588. ὡς C--------- ὡς
 3589. ἔξοδος N2--NSF--- ἔξοδος
 3590. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 3591. ἐν P--------- ἐν
 3592. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 3593. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3594. καὶ C--------- καί
 3595. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 3596. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3597. γῆ N1--NSF--- γῆ
 3598. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 3599. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 3600. JudgB 6:1
 3601. καὶ C--------- καί
 3602. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3603. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3604. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3605. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3606. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3607. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 3608. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3609. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3610. καὶ C--------- καί
 3611. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3612. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3613. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3614. ἐν P--------- ἐν
 3615. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3616. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3617. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 3618. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 3619. JudgB 6:2
 3620. καὶ C--------- καί
 3621. ἴσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω
 3622. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 3623. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3624. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3625. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3626. καὶ C--------- καί
 3627. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 3628. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 3629. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3630. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3631. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3632. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3633. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3634. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3635. τὰς RA--APF--- ὁ
 3636. τρυμαλιὰς N1A-APF--- τρυμαλιά
 3637. τὰς RA--APF--- ὁ
 3638. ἐν P--------- ἐν
 3639. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3640. ὄρεσιν N3E-DPN--- ὄρος
 3641. καὶ C--------- καί
 3642. τὰ RA--APN--- ὁ
 3643. σπήλαια N2N-APN--- σπήλαιον
 3644. καὶ C--------- καί
 3645. τὰ RA--APN--- ὁ
 3646. κρεμαστά A1--APN--- κρεμαστός
 3647. JudgB 6:3
 3648. καὶ C--------- καί
 3649. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3650. ἐὰν C--------- ἐάν
 3651. ἔσπειραν VAI-AAI3P- σπείρω
 3652. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3653. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3654. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3655. καὶ C--------- καί
 3656. ἀνέβαιναν VAI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 3657. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 3658. καὶ C--------- καί
 3659. Αμαληκ N---NSM--- Αμαληκ
 3660. καὶ C--------- καί
 3661. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3662. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3663. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 3664. συνανέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω συν ἀνα
 3665. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3666. JudgB 6:4
 3667. καὶ C--------- καί
 3668. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 3669. εἰς P--------- εἰς
 3670. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3671. καὶ C--------- καί
 3672. κατέφθειραν VAI-AAI3P- φθείρω κατα
 3673. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3674. καρποὺς N2--APM--- καρπός
 3675. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3676. ἕως P--------- ἕως
 3677. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 3678. εἰς P--------- εἰς
 3679. Γάζαν N1A-ASF--- Γάζα
 3680. καὶ C--------- καί
 3681. οὐ D--------- οὐ
 3682. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 3683. ὑπόστασιν N3I-ASF--- ὑπόστασις
 3684. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3685. ἐν P--------- ἐν
 3686. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3687. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3688. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3689. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 3690. ἐν P--------- ἐν
 3691. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3692. ποιμνίοις N2N-DPN--- ποίμνιον
 3693. ταῦρον N2--ASM--- ταῦρος
 3694. καὶ C--------- καί
 3695. ὄνον N2--ASM--- ὄνος
 3696. JudgB 6:5
 3697. ὅτι C--------- ὅτι
 3698. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 3699. καὶ C--------- καί
 3700. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3701. κτήσεις N3I-NPF--- κτῆσις
 3702. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3703. ἀνέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω ἀνα
 3704. καὶ C--------- καί
 3705. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3706. σκηναὶ N1--NPF--- σκηνή
 3707. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3708. παρεγίνοντο V1I-IMI3P- γίγνομαι παρα
 3709. καθὼς D--------- καθώς
 3710. ἀκρὶς N3D-NSF--- ἀκρίς
 3711. εἰς P--------- εἰς
 3712. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 3713. καὶ C--------- καί
 3714. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3715. καὶ C--------- καί
 3716. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3717. καμήλοις N2--DPM--- κάμηλος
 3718. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3719. οὐκ D--------- οὐ
 3720. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3721. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 3722. καὶ C--------- καί
 3723. ἤρχοντο V1I-IMI3P- ἄρχω
 3724. εἰς P--------- εἰς
 3725. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3726. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3727. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3728. καὶ C--------- καί
 3729. διέφθειρον V1I-IAI3P- φθείρω δια
 3730. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 3731. JudgB 6:6
 3732. καὶ C--------- καί
 3733. ἐπτώχευσεν VAI-AAI3S- πτωχεύω
 3734. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3735. σφόδρα D--------- σφόδρα
 3736. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3737. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3738. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 3739. καὶ C--------- καί
 3740. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 3741. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3742. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3743. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3744. πρὸς P--------- πρός
 3745. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3746. JudgB 6:7
 3747. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3748. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3749. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3750. JudgB 6:8
 3751. καὶ C--------- καί
 3752. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3753. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3754. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3755. προφήτην N1M-ASM--- προφήτης
 3756. πρὸς P--------- πρός
 3757. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3758. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3759. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3760. καὶ C--------- καί
 3761. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3762. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3763. τάδε RD--APN--- ὅδε
 3764. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3765. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3766. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3767. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3768. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3769. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3770. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3771. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3772. ἀνήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἀνα
 3773. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3774. ἐκ P--------- ἐκ
 3775. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3776. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3777. καὶ C--------- καί
 3778. ἐξήγαγον VBI-AAI1S- ἄγω ἐκ
 3779. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3780. ἐξ P--------- ἐκ
 3781. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 3782. δουλείας N1A-GSF--- δουλεία
 3783. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3784. JudgB 6:9
 3785. καὶ C--------- καί
 3786. ἐρρυσάμην VAI-AMI1S- ῥύομαι
 3787. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3788. ἐκ P--------- ἐκ
 3789. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3790. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3791. καὶ C--------- καί
 3792. ἐκ P--------- ἐκ
 3793. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3794. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3795. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3796. θλιβόντων V1--PAPGPM θλίβω
 3797. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 3798. καὶ C--------- καί
 3799. ἐξέβαλον VBI-AAI1S- βάλλω ἐκ
 3800. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3801. ἐκ P--------- ἐκ
 3802. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3803. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3804. καὶ C--------- καί
 3805. ἔδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι
 3806. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3807. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3808. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3809. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3810. JudgB 6:10
 3811. καὶ C--------- καί
 3812. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 3813. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3814. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3815. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3816. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3817. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3818. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3819. οὐ D--------- οὐ
 3820. φοβηθήσεσθε VC--FPI2P- φοβέω
 3821. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3822. θεοὺς N2--APM--- θεός
 3823. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3824. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 3825. ἐν P--------- ἐν
 3826. οἷς RR--DPM--- ὅς
 3827. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 3828. καθήσεσθε VF--FMI2P- ἵημι κατα
 3829. ἐν P--------- ἐν
 3830. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3831. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3832. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3833. καὶ C--------- καί
 3834. οὐκ D--------- οὐ
 3835. εἰσηκούσατε VAI-AAI2P- ἀκούω εἰς
 3836. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3837. φωνῆς N1--GSF--- φωνή
 3838. μου RP--GS---- ἐγώ
 3839. JudgB 6:11
 3840. καὶ C--------- καί
 3841. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 3842. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3843. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3844. καὶ C--------- καί
 3845. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 3846. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3847. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3848. τερέμινθον N2--ASF--- τερεμίνθος
 3849. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3850. ἐν P--------- ἐν
 3851. Εφραθα N---DS---- Εφραθα
 3852. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3853. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 3854. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 3855. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3856. Εσδρι N---GSM--- Εσδρι
 3857. καὶ C--------- καί
 3858. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 3859. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3860. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3861. ῥαβδίζων V1--PAPNSM ῥαβδίζω
 3862. σῖτον N2--ASM--- σῖτος
 3863. ἐν P--------- ἐν
 3864. ληνῷ N2--DSF--- ληνός
 3865. εἰς P--------- εἰς
 3866. ἐκφυγεῖν VB--AAN--- φεύγω ἐκ
 3867. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3868. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3869. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3870. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3871. JudgB 6:12
 3872. καὶ C--------- καί
 3873. ὤφθη VVI-API3S- ὁράω
 3874. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3875. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3876. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3877. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3878. καὶ C--------- καί
 3879. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3880. πρὸς P--------- πρός
 3881. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3882. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3883. μετὰ P--------- μετά
 3884. σοῦ RP--GS---- σύ
 3885. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 3886. τῶν RA--GPF--- ὁ
 3887. δυνάμεων N3I-GPF--- δύναμις
 3888. JudgB 6:13
 3889. καὶ C--------- καί
 3890. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3891. πρὸς P--------- πρός
 3892. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3893. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 3894. ἐν P--------- ἐν
 3895. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3896. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 3897. μου RP--GS---- ἐγώ
 3898. καὶ C--------- καί
 3899. εἰ X--------- εἰ
 3900. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3901. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3902. μεθ' P--------- μετά
 3903. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3904. εἰς P--------- εἰς
 3905. τί RI--ASN--- τίς
 3906. εὗρεν VB--AAI3S- εὑρίσκω
 3907. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3908. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3909. κακὰ A1--NPN--- κακός
 3910. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3911. καὶ C--------- καί
 3912. ποῦ D--------- ποῦ
 3913. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3914. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3915. τὰ RA--NPN--- ὁ
 3916. θαυμάσια A1A-NPN--- θαυμάσιος
 3917. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3918. ἃ RR--APN--- ὅς
 3919. διηγήσαντο VAI-AMI3P- ἡγέομαι δια
 3920. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3921. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3922. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 3923. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3924. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 3925. μὴ D--------- μή
 3926. οὐχὶ D--------- οὐ
 3927. ἐξ P--------- ἐκ
 3928. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 3929. ἀνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀνα
 3930. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3931. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3932. καὶ C--------- καί
 3933. νῦν D--------- νῦν
 3934. ἐξέρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω ἐκ
 3935. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3936. καὶ C--------- καί
 3937. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 3938. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3939. ἐν P--------- ἐν
 3940. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 3941. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3942. JudgB 6:14
 3943. καὶ C--------- καί
 3944. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 3945. πρὸς P--------- πρός
 3946. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3947. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3948. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 3949. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3950. καὶ C--------- καί
 3951. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3952. πορεύου V1--PMD2S- πορεύομαι
 3953. ἐν P--------- ἐν
 3954. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 3955. σου RP--GS---- σύ
 3956. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 3957. καὶ C--------- καί
 3958. σώσεις VF--FAI2S- σώζω
 3959. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3960. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3961. ἐκ P--------- ἐκ
 3962. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 3963. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 3964. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3965. ἐξαπέστειλά VAI-AAI1S- στέλλω ἐκ ἀπο
 3966. σε RP--AS---- σύ
 3967. JudgB 6:15
 3968. καὶ C--------- καί
 3969. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3970. πρὸς P--------- πρός
 3971. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3972. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 3973. ἐν P--------- ἐν
 3974. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 3975. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 3976. μου RP--GS---- ἐγώ
 3977. ἐν P--------- ἐν
 3978. τίνι RI--DSN--- τίς
 3979. σώσω VF--FAI1S- σώζω
 3980. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3981. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 3982. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3983. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3984. χιλιάς N3D-NSF--- χιλιάς
 3985. μου RP--GS---- ἐγώ
 3986. ἠσθένησεν VAI-AAI3S- ἀσθενέω
 3987. ἐν P--------- ἐν
 3988. Μανασση N---DSM--- Μανασσή
 3989. καὶ C--------- καί
 3990. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 3991. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 3992. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3993. μικρότερος A1A-NSMC-- μικρός
 3994. ἐν P--------- ἐν
 3995. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3996. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 3997. μου RP--GS---- ἐγώ
 3998. JudgB 6:16
 3999. καὶ C--------- καί
 4000. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4001. πρὸς P--------- πρός
 4002. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4003. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4004. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4005. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4006. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4007. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4008. μετὰ P--------- μετά
 4009. σοῦ RP--GS---- σύ
 4010. καὶ C--------- καί
 4011. πατάξεις VF--FAI2S- πατάσσω
 4012. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4013. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 4014. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 4015. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4016. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 4017. JudgB 6:17
 4018. καὶ C--------- καί
 4019. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4020. πρὸς P--------- πρός
 4021. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4022. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4023. εἰ X--------- εἰ
 4024. δὲ X--------- δέ
 4025. εὗρον VB--AAI1S- εὑρίσκω
 4026. ἔλεος N3E-NSN--- ἔλεος
 4027. ἐν P--------- ἐν
 4028. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4029. σου RP--GS---- σύ
 4030. καὶ C--------- καί
 4031. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 4032. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4033. σήμερον D--------- σήμερον
 4034. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4035. ὅ RR--ASN--- ὅς
 4036. τι RI--ASN--- τις
 4037. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4038. μετ' P--------- μετά
 4039. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4040. JudgB 6:18
 4041. μὴ D--------- μή
 4042. χωρισθῇς VS--APS2S- χωρίζω
 4043. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 4044. ἕως P--------- ἕως
 4045. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4046. ἐλθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι
 4047. με RP--AS---- ἐγώ
 4048. πρὸς P--------- πρός
 4049. σέ RP--AS---- σύ
 4050. καὶ C--------- καί
 4051. ἐξοίσω VF--FAI1S- φέρω ἐκ
 4052. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4053. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 4054. καὶ C--------- καί
 4055. θήσω VF--FAI1S- τίθημι
 4056. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 4057. σου RP--GS---- σύ
 4058. καὶ C--------- καί
 4059. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4060. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 4061. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 4062. καθίομαι V1--PMI1S- καθίομαι
 4063. ἕως P--------- ἕως
 4064. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4065. ἐπιστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἐπι
 4066. σε RP--AS---- σύ
 4067. JudgB 6:19
 4068. καὶ C--------- καί
 4069. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4070. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 4071. καὶ C--------- καί
 4072. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4073. ἔριφον N2--ASM--- ἔριφος
 4074. αἰγῶν N3G-GPM--- αἴξ
 4075. καὶ C--------- καί
 4076. οιφι N---ASN--- οιφι
 4077. ἀλεύρου N2N-GSN--- ἄλευρον
 4078. ἄζυμα A1B-APN--- ἄζυμος
 4079. καὶ C--------- καί
 4080. τὰ RA--APN--- ὁ
 4081. κρέα N3--APN--- κρέας
 4082. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 4083. ἐν P--------- ἐν
 4084. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4085. κοφίνῳ N2--DSM--- κόφινος
 4086. καὶ C--------- καί
 4087. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4088. ζωμὸν N2--ASM--- ζωμός
 4089. ἔβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω
 4090. ἐν P--------- ἐν
 4091. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4092. χύτρᾳ N1A-DSF--- χύτρα
 4093. καὶ C--------- καί
 4094. ἐξήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἐκ
 4095. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4096. πρὸς P--------- πρός
 4097. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4098. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4099. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4100. τερέμινθον N2--ASF--- τερεμίνθος
 4101. καὶ C--------- καί
 4102. προσήγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω προς
 4103. JudgB 6:20
 4104. καὶ C--------- καί
 4105. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4106. πρὸς P--------- πρός
 4107. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4108. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4109. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4110. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4111. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4112. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 4113. τὰ RA--APN--- ὁ
 4114. κρέα N3--APN--- κρέας
 4115. καὶ C--------- καί
 4116. τὰ RA--APN--- ὁ
 4117. ἄζυμα A1B-APN--- ἄζυμος
 4118. καὶ C--------- καί
 4119. θὲς VE--AAD2S- τίθημι
 4120. πρὸς P--------- πρός
 4121. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4122. πέτραν N1A-ASF--- πέτρα
 4123. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 4124. καὶ C--------- καί
 4125. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4126. ζωμὸν N2--ASM--- ζωμός
 4127. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 4128. ἔκχεε V2--PAD2S- χέω ἐκ
 4129. καὶ C--------- καί
 4130. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4131. οὕτως D--------- οὕτως
 4132. JudgB 6:21
 4133. καὶ C--------- καί
 4134. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 4135. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4136. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4137. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4138. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4139. ἄκρον A1A-ASN--- ἄκρος
 4140. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4141. ῥάβδου N2--GSF--- ῥάβδος
 4142. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4143. ἐν P--------- ἐν
 4144. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4145. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4146. καὶ C--------- καί
 4147. ἥψατο VAI-AMI3S- ἅπτομαι
 4148. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4149. κρεῶν N3--GPN--- κρέας
 4150. καὶ C--------- καί
 4151. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4152. ἀζύμων A1B-GPM--- ἄζυμος
 4153. καὶ C--------- καί
 4154. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 4155. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 4156. ἐκ P--------- ἐκ
 4157. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4158. πέτρας N1A-GSF--- πέτρα
 4159. καὶ C--------- καί
 4160. κατέφαγεν VBI-AAI3S- ἐσθίω κατα
 4161. τὰ RA--APN--- ὁ
 4162. κρέα N3--APN--- κρέας
 4163. καὶ C--------- καί
 4164. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4165. ἀζύμους A1B-APM--- ἄζυμος
 4166. καὶ C--------- καί
 4167. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4168. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4169. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4170. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 4171. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4172. ὀφθαλμῶν N2--GPM--- ὀφθαλμός
 4173. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4174. JudgB 6:22
 4175. καὶ C--------- καί
 4176. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4177. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4178. ὅτι C--------- ὅτι
 4179. ἄγγελος N2--NSM--- ἄγγελος
 4180. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4181. οὗτός RD--NSM--- οὗτος
 4182. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4183. καὶ C--------- καί
 4184. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4185. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4186. ἆ I--------- ἆ
 4187. ἆ I--------- ἆ
 4188. κύριέ N2--VSM--- κύριος
 4189. μου RP--GS---- ἐγώ
 4190. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4191. ὅτι C--------- ὅτι
 4192. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 4193. ἄγγελον N2--ASM--- ἄγγελος
 4194. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4195. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4196. πρὸς P--------- πρός
 4197. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4198. JudgB 6:23
 4199. καὶ C--------- καί
 4200. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4201. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4202. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4203. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4204. σοι RP--DS---- σύ
 4205. μὴ D--------- μή
 4206. φοβοῦ V2--PMD2S- φοβέω
 4207. οὐ D--------- οὐ
 4208. μὴ D--------- μή
 4209. ἀποθάνῃς VB--AAS2S- θνήσκω ἀπο
 4210. JudgB 6:24
 4211. καὶ C--------- καί
 4212. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 4213. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4214. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4215. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4216. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4217. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4218. καὶ C--------- καί
 4219. ἐπεκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω ἐπι
 4220. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4221. εἰρήνη N1--NSF--- εἰρήνη
 4222. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4223. ἕως P--------- ἕως
 4224. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4225. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4226. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4227. ἔτι D--------- ἔτι
 4228. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4229. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 4230. ἐν P--------- ἐν
 4231. Εφραθα N---DS---- Εφραθα
 4232. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 4233. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4234. Εσδρι N---GSM--- Εσδρι
 4235. JudgB 6:25
 4236. καὶ C--------- καί
 4237. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4238. ἐν P--------- ἐν
 4239. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4240. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 4241. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4242. καὶ C--------- καί
 4243. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4244. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4245. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4246. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 4247. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4248. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 4249. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4250. ταῦρον N2--ASM--- ταῦρος
 4251. ὅς RR--NSM--- ὅς
 4252. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4253. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4254. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 4255. σου RP--GS---- σύ
 4256. καὶ C--------- καί
 4257. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 4258. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 4259. ἑπταετῆ A3H-ASM--- ἑπταετής
 4260. καὶ C--------- καί
 4261. καθελεῖς VF2-FAI2S- αἱρέω κατα
 4262. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4263. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4264. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4265. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4266. ὅ RR--ASN--- ὅς
 4267. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4268. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4269. πατρί N3--DSM--- πατήρ
 4270. σου RP--GS---- σύ
 4271. καὶ C--------- καί
 4272. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4273. ἄλσος N3E-ASN--- ἄλσος
 4274. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4275. ἐπ' P--------- ἐπί
 4276. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4277. ὀλεθρεύσεις VF--FAI2S- ὀλεθρεύω
 4278. JudgB 6:26
 4279. καὶ C--------- καί
 4280. οἰκοδομήσεις VF--FAI2S- οἰκοδομέω
 4281. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4282. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4283. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4284. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4285. σου RP--GS---- σύ
 4286. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4287. κορυφὴν N1--ASF--- κορυφή
 4288. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4289. Μαουεκ N---GSM--- Μαουεκ
 4290. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4291. ἐν P--------- ἐν
 4292. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4293. παρατάξει N3I-DSF--- παράταξις
 4294. καὶ C--------- καί
 4295. λήμψῃ VF--FMI2S- λαμβάνω
 4296. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4297. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 4298. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4299. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 4300. καὶ C--------- καί
 4301. ἀνοίσεις VF--FAI2S- φέρω ἀνα
 4302. ὁλοκαύτωμα N3M-ASN--- ὁλοκαύτωμα
 4303. ἐν P--------- ἐν
 4304. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4305. ξύλοις N2N-DPN--- ξύλον
 4306. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4307. ἄλσους N3E-GSN--- ἄλσος
 4308. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4309. ἐξολεθρεύσεις VF--FAI2S- ὀλεθρεύω ἐκ
 4310. JudgB 6:27
 4311. καὶ C--------- καί
 4312. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 4313. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4314. δέκα M--------- δέκα
 4315. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4316. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4317. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4318. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 4319. ἑαυτοῦ RD--GSM--- ἑαυτοῦ
 4320. καὶ C--------- καί
 4321. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4322. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4323. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4324. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 4325. πρὸς P--------- πρός
 4326. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4327. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4328. καὶ C--------- καί
 4329. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4330. ὡς C--------- ὡς
 4331. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 4332. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4333. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4334. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4335. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 4336. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4337. καὶ C--------- καί
 4338. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4339. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4340. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4341. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4342. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4343. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 4344. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4345. καὶ C--------- καί
 4346. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4347. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 4348. JudgB 6:28
 4349. καὶ C--------- καί
 4350. ὤρθρισαν VAI-AAI3P- ὀρθρίζω
 4351. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4352. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4353. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4354. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4355. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4356. πρωί D--------- πρωΐ
 4357. καὶ C--------- καί
 4358. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4359. καθῄρητο V2I-IPI3S- αἱρέω κατα
 4360. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4361. θυσιαστήριον N2N-NSN--- θυσιαστήριον
 4362. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4363. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4364. καὶ C--------- καί
 4365. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4366. ἄλσος N3E-NSN--- ἄλσος
 4367. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4368. ἐπ' P--------- ἐπί
 4369. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4370. ὠλέθρευτο V1I-IPI3S- ὀλεθρεύω
 4371. καὶ C--------- καί
 4372. εἶδαν VAI-AAI3P- ὁράω
 4373. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4374. μόσχον N2--ASM--- μόσχος
 4375. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4376. δεύτερον A1A-ASM--- δεύτερος
 4377. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4378. ἀνήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω ἀνα
 4379. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4380. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4381. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4382. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4383. ᾠκοδομημένον VM--XPPASN οἰκοδομέω
 4384. JudgB 6:29
 4385. καὶ C--------- καί
 4386. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4387. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4388. πρὸς P--------- πρός
 4389. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4390. πλησίον D--------- πλησίον
 4391. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4392. τίς RI--NSM--- τίς
 4393. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4394. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4395. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 4396. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4397. καὶ C--------- καί
 4398. ἐπεζήτησαν VAI-AAI3P- ζητέω ἐπι
 4399. καὶ C--------- καί
 4400. ἠρεύνησαν VAI-AAI3P- ἐρευνάω
 4401. καὶ C--------- καί
 4402. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 4403. ὅτι C--------- ὅτι
 4404. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4405. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 4406. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 4407. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4408. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4409. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 4410. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 4411. JudgB 6:30
 4412. καὶ C--------- καί
 4413. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 4414. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4415. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4416. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4417. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4418. πρὸς P--------- πρός
 4419. Ιωας N---ASM--- Ιωας
 4420. ἐξένεγκε VAI-AAD2S- φέρω ἐκ
 4421. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4422. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 4423. σου RP--GS---- σύ
 4424. καὶ C--------- καί
 4425. ἀποθανέτω VB--AAD3S- θνήσκω ἀπο
 4426. ὅτι C--------- ὅτι
 4427. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 4428. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4429. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4430. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4431. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4432. καὶ C--------- καί
 4433. ὅτι C--------- ὅτι
 4434. ὠλέθρευσεν VAI-AAI3S- ὀλεθρεύω
 4435. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4436. ἄλσος N3E-ASN--- ἄλσος
 4437. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4438. ἐπ' P--------- ἐπί
 4439. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4440. JudgB 6:31
 4441. καὶ C--------- καί
 4442. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4443. Ιωας N---NSM--- Ιωας
 4444. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4445. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 4446. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 4447. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4448. ἐπανέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐπι ἀνα
 4449. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4450. μὴ D--------- μή
 4451. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4452. νῦν D--------- νῦν
 4453. δικάζεσθε V1--PMI2P- δικάζω
 4454. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4455. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4456. Βααλ N---GSM--- Βααλ
 4457. ἢ C--------- ἤ
 4458. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 4459. σώσετε VF--FAI2P- σώζω
 4460. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4461. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4462. ἐὰν C--------- ἐάν
 4463. δικάσηται VA--AMS3S- δικάζω
 4464. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4465. θανατωθήτω VC--APD3S- θανατόω
 4466. ἕως P--------- ἕως
 4467. πρωί D--------- πρωΐ
 4468. εἰ X--------- εἰ
 4469. θεός N2--NSM--- θεός
 4470. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4471. δικαζέσθω V1--PMD3S- δικάζω
 4472. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4473. ὅτι C--------- ὅτι
 4474. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 4475. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4476. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4477. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4478. JudgB 6:32
 4479. καὶ C--------- καί
 4480. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 4481. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4482. ἐν P--------- ἐν
 4483. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4484. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4485. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4486. Ιαρβααλ N---NSM--- Ιαρβααλ
 4487. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4488. δικασάσθω VA--AMD3S- δικάζω
 4489. ἐν P--------- ἐν
 4490. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4491. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4492. Βααλ N---NSM--- Βααλ
 4493. ὅτι C--------- ὅτι
 4494. καθῃρέθη VCI-API3S- αἱρέω κατα
 4495. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4496. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4497. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4498. JudgB 6:33
 4499. καὶ C--------- καί
 4500. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 4501. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 4502. καὶ C--------- καί
 4503. Αμαληκ N---NSM--- Αμαληκ
 4504. καὶ C--------- καί
 4505. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4506. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 4507. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 4508. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4509. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4510. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4511. καὶ C--------- καί
 4512. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 4513. ἐν P--------- ἐν
 4514. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 4515. Εζερεελ N---GSM--- Εζερεελ
 4516. JudgB 6:34
 4517. καὶ C--------- καί
 4518. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 4519. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4520. ἐνεδυνάμωσεν VAI-AAI3S- δυναμόω ἐν
 4521. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4522. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4523. καὶ C--------- καί
 4524. ἐσάλπισεν VAI-AAI3S- σαλπίζω
 4525. ἐν P--------- ἐν
 4526. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 4527. καὶ C--------- καί
 4528. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 4529. Αβιεζερ N---ASM--- Αβιεζερ
 4530. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4531. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4532. JudgB 6:35
 4533. καὶ C--------- καί
 4534. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 4535. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4536. εἰς P--------- εἰς
 4537. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4538. Μανασση N---ASM--- Μανασσή
 4539. καὶ C--------- καί
 4540. ἐν P--------- ἐν
 4541. Ασηρ N---DSM--- Ασηρ
 4542. καὶ C--------- καί
 4543. ἐν P--------- ἐν
 4544. Ζαβουλων N---DSM--- Ζαβουλων
 4545. καὶ C--------- καί
 4546. Νεφθαλι N---DSM--- Νεφθαλι
 4547. καὶ C--------- καί
 4548. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 4549. εἰς P--------- εἰς
 4550. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 4551. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4552. JudgB 6:36
 4553. καὶ C--------- καί
 4554. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4555. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4556. πρὸς P--------- πρός
 4557. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4558. θεόν N2--ASM--- θεός
 4559. εἰ X--------- εἰ
 4560. σὺ RP--NS---- σύ
 4561. σῴζεις V1--PAI2S- σώζω
 4562. ἐν P--------- ἐν
 4563. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4564. μου RP--GS---- ἐγώ
 4565. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4566. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4567. καθὼς D--------- καθώς
 4568. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4569. JudgB 6:37
 4570. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 4571. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 4572. τίθημι V7--PAI1S- τίθημι
 4573. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4574. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4575. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4576. ἐρίου N2N-GSN--- ἔριον
 4577. ἐν P--------- ἐν
 4578. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4579. ἅλωνι N3W-DSF--- ἅλων
 4580. ἐὰν C--------- ἐάν
 4581. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4582. γένηται VB--AMS3S- γίγνομαι
 4583. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4584. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4585. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4586. μόνον D--------- μόνον
 4587. καὶ C--------- καί
 4588. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4589. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4590. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4591. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4592. ξηρασία N1A-NSF--- ξηρασία
 4593. γνώσομαι VF--FMI1S- γιγνώσκω
 4594. ὅτι C--------- ὅτι
 4595. σώσεις VF--FAI2S- σώζω
 4596. ἐν P--------- ἐν
 4597. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4598. μου RP--GS---- ἐγώ
 4599. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4600. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4601. καθὼς D--------- καθώς
 4602. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 4603. JudgB 6:38
 4604. καὶ C--------- καί
 4605. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4606. οὕτως D--------- οὕτως
 4607. καὶ C--------- καί
 4608. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 4609. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4610. ἐπαύριον D--------- ἐπαύριον
 4611. καὶ C--------- καί
 4612. ἐξεπίασεν VAI-AAI3S- ἰάομαι ἐκ ἐπι
 4613. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4614. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4615. καὶ C--------- καί
 4616. ἔσταξεν VAI-AAI3S- στάζω
 4617. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4618. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4619. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4620. πόκου N2--GSM--- πόκος
 4621. πλήρης A3H-NSF--- πλήρης
 4622. λεκάνη N1--NSF--- λεκάνη
 4623. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 4624. JudgB 6:39
 4625. καὶ C--------- καί
 4626. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4627. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4628. πρὸς P--------- πρός
 4629. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4630. θεόν N2--ASM--- θεός
 4631. μὴ D--------- μή
 4632. δὴ X--------- δή
 4633. ὀργισθήτω VS--APD3S- ὀργίζω
 4634. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4635. θυμός N2--NSM--- θυμός
 4636. σου RP--GS---- σύ
 4637. ἐν P--------- ἐν
 4638. ἐμοί RP--DS---- ἐγώ
 4639. καὶ C--------- καί
 4640. λαλήσω VF--FAI1S- λαλέω
 4641. ἔτι D--------- ἔτι
 4642. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 4643. πειράσω VF--FAI1S- πειράζω
 4644. δὲ X--------- δέ
 4645. καί C--------- καί
 4646. γε X--------- γέ
 4647. ἔτι D--------- ἔτι
 4648. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 4649. ἐν P--------- ἐν
 4650. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4651. πόκῳ N2--DSM--- πόκος
 4652. καὶ C--------- καί
 4653. γενέσθω VB--AMD3S- γίγνομαι
 4654. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4655. ξηρασία N1A-NSF--- ξηρασία
 4656. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4657. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4658. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4659. μόνον D--------- μόνον
 4660. καὶ C--------- καί
 4661. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4662. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4663. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4664. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4665. γενηθήτω VC--APD3S- γίγνομαι
 4666. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4667. JudgB 6:40
 4668. καὶ C--------- καί
 4669. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4670. οὕτως D--------- οὕτως
 4671. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4672. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4673. ἐν P--------- ἐν
 4674. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4675. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 4676. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4677. καὶ C--------- καί
 4678. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4679. ξηρασία N1A-NSF--- ξηρασία
 4680. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4681. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4682. πόκον N2--ASM--- πόκος
 4683. μόνον D--------- μόνον
 4684. καὶ C--------- καί
 4685. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4686. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4687. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4688. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4689. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4690. δρόσος N2--NSF--- δρόσος
 4691. JudgB 7:1
 4692. καὶ C--------- καί
 4693. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 4694. Ιαρβαλ N---NSM--- Ιαρβαλ
 4695. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 4696. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4697. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 4698. καὶ C--------- καί
 4699. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4700. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4701. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4702. μετ' P--------- μετά
 4703. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4704. καὶ C--------- καί
 4705. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 4706. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4707. πηγὴν N1--ASF--- πηγή
 4708. Αραδ N---GS---- Αραδ
 4709. καὶ C--------- καί
 4710. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 4711. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 4712. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4713. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4714. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4715. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 4716. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4717. Γαβααθ N---GS---- Γαβααθ
 4718. Αμωρα N---GS---- Αμωρα
 4719. ἐν P--------- ἐν
 4720. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 4721. JudgB 7:2
 4722. καὶ C--------- καί
 4723. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4724. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4725. πρὸς P--------- πρός
 4726. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4727. πολὺς A3U-NSF--- πολύς
 4728. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4729. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4730. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4731. μετὰ P--------- μετά
 4732. σοῦ RP--GS---- σύ
 4733. ὥστε C--------- ὥστε
 4734. μὴ D--------- μή
 4735. παραδοῦναί VO--AAN--- δίδωμι παρα
 4736. με RP--AS---- ἐγώ
 4737. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4738. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 4739. ἐν P--------- ἐν
 4740. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4741. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4742. μήποτε D--------- μήποτε
 4743. καυχήσηται VA--AMS3S- καυχάομαι
 4744. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4745. ἐπ' P--------- ἐπί
 4746. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 4747. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4748. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4749. χείρ N3--NSF--- χείρ
 4750. μου RP--GS---- ἐγώ
 4751. ἔσωσέν VAI-AAI3S- σώζω
 4752. με RP--AS---- ἐγώ
 4753. JudgB 7:3
 4754. καὶ C--------- καί
 4755. νῦν D--------- νῦν
 4756. λάλησον VA--AAD2S- λαλέω
 4757. δὴ X--------- δή
 4758. ἐν P--------- ἐν
 4759. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 4760. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4761. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4762. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 4763. τίς RI--NSM--- τίς
 4764. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4765. φοβούμενος V2--PMPNSM φοβέω
 4766. καὶ C--------- καί
 4767. δειλός A1--NSM--- δειλός
 4768. ἐπιστρεφέτω V1--PAD3S- στρέφω ἐπι
 4769. καὶ C--------- καί
 4770. ἐκχωρείτω V2--PAD3S- χωρέω ἐκ
 4771. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4772. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 4773. Γαλααδ N---GSM--- Γαλαάδ
 4774. καὶ C--------- καί
 4775. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 4776. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4777. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4778. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4779. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 4780. καὶ C--------- καί
 4781. δύο M--------- δύο
 4782. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4783. καὶ C--------- καί
 4784. δέκα M--------- δέκα
 4785. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4786. ὑπελείφθησαν VVI-API3P- λείπω ὑπο
 4787. JudgB 7:4
 4788. καὶ C--------- καί
 4789. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4790. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4791. πρὸς P--------- πρός
 4792. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4793. ἔτι D--------- ἔτι
 4794. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4795. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4796. πολύς A3U-NSM--- πολύς
 4797. κατένεγκον VAI-AAD2S- φέρω κατα
 4798. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4799. πρὸς P--------- πρός
 4800. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4801. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4802. καὶ C--------- καί
 4803. ἐκκαθαρῶ VF2-FAI1S- καθαίρω ἐκ
 4804. σοι RP--DS---- σύ
 4805. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4806. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4807. καὶ C--------- καί
 4808. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4809. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4810. ἐὰν C--------- ἐάν
 4811. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 4812. πρὸς P--------- πρός
 4813. σέ RP--AS---- σύ
 4814. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4815. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4816. σὺν P--------- σύν
 4817. σοί RP--DS---- σύ
 4818. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4819. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4820. σὺν P--------- σύν
 4821. σοί RP--DS---- σύ
 4822. καὶ C--------- καί
 4823. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 4824. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4825. ἐὰν C--------- ἐάν
 4826. εἴπω VB--AAS1S- εἶπον
 4827. πρὸς P--------- πρός
 4828. σέ RP--AS---- σύ
 4829. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 4830. οὐ D--------- οὐ
 4831. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4832. μετὰ P--------- μετά
 4833. σοῦ RP--GS---- σύ
 4834. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4835. οὐ D--------- οὐ
 4836. πορεύσεται VF--FMI3S- πορεύομαι
 4837. μετὰ P--------- μετά
 4838. σοῦ RP--GS---- σύ
 4839. JudgB 7:5
 4840. καὶ C--------- καί
 4841. κατήνεγκεν VAI-AAI3S- φέρω κατα
 4842. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4843. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4844. πρὸς P--------- πρός
 4845. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4846. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4847. καὶ C--------- καί
 4848. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4849. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4850. πρὸς P--------- πρός
 4851. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4852. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4853. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4854. ἂν X--------- ἄν
 4855. λάψῃ VA--AAS3S- λάπτω
 4856. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4857. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 4858. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4859. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4860. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4861. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 4862. ὡς C--------- ὡς
 4863. ἐὰν C--------- ἐάν
 4864. λάψῃ VA--AAS3S- λάπτω
 4865. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4866. κύων N3--NSM--- κύων
 4867. στήσεις VF--FAI2S- ἵστημι
 4868. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4869. κατὰ P--------- κατά
 4870. μόνας A1--APF--- μόνος
 4871. καὶ C--------- καί
 4872. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4873. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4874. ἐὰν C--------- ἐάν
 4875. κλίνῃ N1--DSF--- κλίνη
 4876. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4877. τὰ RA--APN--- ὁ
 4878. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 4879. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4880. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 4881. JudgB 7:6
 4882. καὶ C--------- καί
 4883. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4884. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4885. ἀριθμὸς N2--NSM--- ἀριθμός
 4886. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4887. λαψάντων VA--AAPGPM λάπτω
 4888. ἐν P--------- ἐν
 4889. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4890. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4891. πρὸς P--------- πρός
 4892. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4893. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 4894. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4895. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 4896. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 4897. καὶ C--------- καί
 4898. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 4899. τὸ RA--NSN--- ὁ
 4900. κατάλοιπον A1B-NSN--- κατάλοιπος
 4901. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4902. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4903. ἔκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω
 4904. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4905. τὰ RA--APN--- ὁ
 4906. γόνατα N3--APN--- γόνυ
 4907. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4908. πιεῖν VB--AAN--- πίνω
 4909. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 4910. JudgB 7:7
 4911. καὶ C--------- καί
 4912. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4913. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4914. πρὸς P--------- πρός
 4915. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 4916. ἐν P--------- ἐν
 4917. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4918. τριακοσίοις A1A-DPM--- τριακόσιοι
 4919. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 4920. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4921. λάψασιν VA--AAPDPM λάπτω
 4922. σώσω VF--FAI1S- σώζω
 4923. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 4924. καὶ C--------- καί
 4925. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 4926. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4927. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 4928. ἐν P--------- ἐν
 4929. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4930. σου RP--GS---- σύ
 4931. καὶ C--------- καί
 4932. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4933. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4934. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4935. πορεύσονται VF--FMI3P- πορεύομαι
 4936. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 4937. εἰς P--------- εἰς
 4938. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4939. τόπον N2--ASM--- τόπος
 4940. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4941. JudgB 7:8
 4942. καὶ C--------- καί
 4943. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 4944. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4945. ἐπισιτισμὸν N2--ASM--- ἐπισιτισμός
 4946. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4947. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4948. ἐν P--------- ἐν
 4949. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4950. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4951. καὶ C--------- καί
 4952. τὰς RA--APF--- ὁ
 4953. κερατίνας N1--APF--- κερατίνη
 4954. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4955. καὶ C--------- καί
 4956. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4957. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4958. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4959. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4960. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 4961. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 4962. εἰς P--------- εἰς
 4963. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 4964. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4965. καὶ C--------- καί
 4966. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4967. τριακοσίους A1A-APM--- τριακόσιοι
 4968. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4969. κατίσχυσεν VAI-AAI3S- ἰσχύω κατα
 4970. καὶ C--------- καί
 4971. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4972. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 4973. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 4974. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4975. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4976. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 4977. ἐν P--------- ἐν
 4978. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4979. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 4980. JudgB 7:9
 4981. καὶ C--------- καί
 4982. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4983. ἐν P--------- ἐν
 4984. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4985. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 4986. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4987. καὶ C--------- καί
 4988. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4989. πρὸς P--------- πρός
 4990. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4991. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4992. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 4993. κατάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω κατα
 4994. ἐν P--------- ἐν
 4995. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4996. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 4997. ὅτι C--------- ὅτι
 4998. παρέδωκα VAI-AAI1S- δίδωμι παρα
 4999. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5000. ἐν P--------- ἐν
 5001. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5002. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5003. σου RP--GS---- σύ
 5004. JudgB 7:10
 5005. καὶ C--------- καί
 5006. εἰ X--------- εἰ
 5007. φοβῇ V2--PAS3S- φοβέω
 5008. σὺ RP--NS---- σύ
 5009. καταβῆναι VZ--AAN--- βαίνω κατα
 5010. κατάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω κατα
 5011. σὺ RP--NS---- σύ
 5012. καὶ C--------- καί
 5013. Φαρα N---NSM--- Φαρα
 5014. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5015. παιδάριόν N2N-NSN--- παιδάριον
 5016. σου RP--GS---- σύ
 5017. εἰς P--------- εἰς
 5018. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5019. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5020. JudgB 7:11
 5021. καὶ C--------- καί
 5022. ἀκούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω
 5023. τί RI--ASN--- τίς
 5024. λαλήσουσιν VF--FAI3P- λαλέω
 5025. καὶ C--------- καί
 5026. μετὰ P--------- μετά
 5027. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5028. ἰσχύσουσιν VF--FAI3P- ἰσχύω
 5029. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5030. χεῖρές N3--NPF--- χείρ
 5031. σου RP--GS---- σύ
 5032. καὶ C--------- καί
 5033. καταβήσῃ VF--FMI2S- βαίνω κατα
 5034. ἐν P--------- ἐν
 5035. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5036. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5037. καὶ C--------- καί
 5038. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 5039. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5040. καὶ C--------- καί
 5041. Φαρα N---NSM--- Φαρα
 5042. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5043. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 5044. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5045. πρὸς P--------- πρός
 5046. ἀρχὴν N1--ASF--- ἀρχή
 5047. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5048. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 5049. οἳ RR--NPM--- ὅς
 5050. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5051. ἐν P--------- ἐν
 5052. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5053. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5054. JudgB 7:12
 5055. καὶ C--------- καί
 5056. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 5057. καὶ C--------- καί
 5058. Αμαληκ N---NSM--- Αμαληκ
 5059. καὶ C--------- καί
 5060. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5061. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5062. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 5063. βεβλημένοι VM--XMPNPM βάλλω
 5064. ἐν P--------- ἐν
 5065. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5066. κοιλάδι N3D-DSF--- κοιλάς
 5067. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 5068. ἀκρὶς N3D-NSF--- ἀκρίς
 5069. εἰς P--------- εἰς
 5070. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5071. καὶ C--------- καί
 5072. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5073. καμήλοις N2--DPF--- κάμηλος
 5074. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5075. οὐκ D--------- οὐ
 5076. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5077. ἀριθμός N2--NSM--- ἀριθμός
 5078. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 5079. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5080. ὡς C--------- ὡς
 5081. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5082. ἄμμος N2--NSF--- ἄμμος
 5083. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5084. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5085. χείλους N3E-GSN--- χεῖλος
 5086. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5087. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 5088. εἰς P--------- εἰς
 5089. πλῆθος N3E-ASN--- πλῆθος
 5090. JudgB 7:13
 5091. καὶ C--------- καί
 5092. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5093. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5094. καὶ C--------- καί
 5095. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5096. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5097. ἐξηγούμενος V2--PMPNSM ἡγέομαι ἐκ
 5098. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5099. πλησίον D--------- πλησίον
 5100. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5101. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 5102. καὶ C--------- καί
 5103. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5104. ἐνύπνιον N2N-ASN--- ἐνύπνιον
 5105. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5106. ἐνυπνιασάμην VAI-AMI1S- ἐνυπνιάζω
 5107. καὶ C--------- καί
 5108. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5109. μαγὶς N3D-NSF--- μαγίς
 5110. ἄρτου N2--GSM--- ἄρτος
 5111. κριθίνου A1--GSM--- κρίθινος
 5112. στρεφομένη V1--PMPNSF στρέφω
 5113. ἐν P--------- ἐν
 5114. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5115. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5116. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5117. καὶ C--------- καί
 5118. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5119. ἕως P--------- ἕως
 5120. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5121. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 5122. καὶ C--------- καί
 5123. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5124. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5125. καὶ C--------- καί
 5126. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 5127. καὶ C--------- καί
 5128. ἀνέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀνα
 5129. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 5130. ἄνω D--------- ἄνω
 5131. καὶ C--------- καί
 5132. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 5133. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5134. σκηνή N1--NSF--- σκηνή
 5135. JudgB 7:14
 5136. καὶ C--------- καί
 5137. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 5138. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5139. πλησίον D--------- πλησίον
 5140. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5141. καὶ C--------- καί
 5142. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5143. οὐκ D--------- οὐ
 5144. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 5145. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 5146. εἰ X--------- εἰ
 5147. μὴ D--------- μή
 5148. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 5149. Γεδεων N---GSM--- Γεδεων
 5150. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5151. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 5152. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5153. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5154. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5155. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5156. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5157. ἐν P--------- ἐν
 5158. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5159. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5160. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5161. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 5162. καὶ C--------- καί
 5163. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5164. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5165. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 5166. JudgB 7:15
 5167. καὶ C--------- καί
 5168. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5169. ὡς C--------- ὡς
 5170. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 5171. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5172. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5173. ἐξήγησιν N3I-ASF--- ἐξήγησις
 5174. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5175. ἐνυπνίου N2N-GSN--- ἐνύπνιον
 5176. καὶ C--------- καί
 5177. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5178. σύγκρισιν N3I-ASF--- σύγκρισις
 5179. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5180. καὶ C--------- καί
 5181. προσεκύνησεν VAI-AAI3S- κυνέω προς
 5182. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5183. καὶ C--------- καί
 5184. ὑπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ὑπο
 5185. εἰς P--------- εἰς
 5186. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5187. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5188. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5189. καὶ C--------- καί
 5190. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5191. ἀνάστητε VH--AAD2P- ἵστημι ἀνα
 5192. ὅτι C--------- ὅτι
 5193. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5194. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5195. ἐν P--------- ἐν
 5196. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5197. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5198. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5199. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5200. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5201. JudgB 7:16
 5202. καὶ C--------- καί
 5203. διεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω δια
 5204. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5205. τριακοσίους A1A-APM--- τριακόσιοι
 5206. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5207. εἰς P--------- εἰς
 5208. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 5209. ἀρχὰς N1--APF--- ἀρχή
 5210. καὶ C--------- καί
 5211. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 5212. κερατίνας N1--APF--- κερατίνη
 5213. ἐν P--------- ἐν
 5214. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5215. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 5216. καὶ C--------- καί
 5217. ὑδρίας N1A-APF--- ὑδρία
 5218. κενὰς A1--APF--- κενός
 5219. καὶ C--------- καί
 5220. λαμπάδας N3D-APF--- λαμπάς
 5221. ἐν P--------- ἐν
 5222. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5223. ὑδρίαις N1A-DPF--- ὑδρία
 5224. JudgB 7:17
 5225. καὶ C--------- καί
 5226. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5227. πρὸς P--------- πρός
 5228. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5229. ἀπ' P--------- ἀπό
 5230. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5231. ὄψεσθε VF--FMI2P- ὁράω
 5232. καὶ C--------- καί
 5233. οὕτως D--------- οὕτως
 5234. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 5235. καὶ C--------- καί
 5236. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5237. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5238. εἰσπορεύομαι V1--PMI1S- πορεύομαι εἰς
 5239. ἐν P--------- ἐν
 5240. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 5241. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5242. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5243. καὶ C--------- καί
 5244. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5245. καθὼς D--------- καθώς
 5246. ἂν X--------- ἄν
 5247. ποιήσω VA--AAS1S- ποιέω
 5248. οὕτως D--------- οὕτως
 5249. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 5250. JudgB 7:18
 5251. καὶ C--------- καί
 5252. σαλπιῶ VF2-FAI1S- σαλπίζω
 5253. ἐν P--------- ἐν
 5254. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5255. κερατίνῃ N1--DSF--- κερατίνη
 5256. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 5257. καὶ C--------- καί
 5258. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5259. μετ' P--------- μετά
 5260. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 5261. σαλπιεῖτε VF2-FAI2P- σαλπίζω
 5262. ἐν P--------- ἐν
 5263. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5264. κερατίναις N1--DPF--- κερατίνη
 5265. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5266. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 5267. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5268. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5269. καὶ C--------- καί
 5270. ἐρεῖτε VF2-FAI2P- εἶπον
 5271. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5272. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5273. καὶ C--------- καί
 5274. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5275. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 5276. JudgB 7:19
 5277. καὶ C--------- καί
 5278. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 5279. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5280. καὶ C--------- καί
 5281. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5282. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 5283. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5284. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5285. μετ' P--------- μετά
 5286. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5287. ἐν P--------- ἐν
 5288. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 5289. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5290. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5291. ἐν P--------- ἐν
 5292. ἀρχῇ N1--DSF--- ἀρχή
 5293. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5294. φυλακῆς N1--GSF--- φυλακή
 5295. μέσης A1--GSF--- μέσος
 5296. καὶ C--------- καί
 5297. ἐγείροντες V1--PAPNPM ἐγείρω
 5298. ἤγειραν VAI-AAI3P- ἀγείρω
 5299. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5300. φυλάσσοντας V1--PAPAPM φυλάσσω
 5301. καὶ C--------- καί
 5302. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5303. ἐν P--------- ἐν
 5304. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5305. κερατίναις N1--DPF--- κερατίνη
 5306. καὶ C--------- καί
 5307. ἐξετίναξαν VAI-AAI3P- τινάσσω ἐκ
 5308. τὰς RA--APF--- ὁ
 5309. ὑδρίας N1A-APF--- ὑδρία
 5310. τὰς RA--APF--- ὁ
 5311. ἐν P--------- ἐν
 5312. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5313. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5314. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5315. JudgB 7:20
 5316. καὶ C--------- καί
 5317. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5318. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5319. τρεῖς A3--NPF--- τρεῖς
 5320. ἀρχαὶ N1--NPF--- ἀρχή
 5321. ἐν P--------- ἐν
 5322. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5323. κερατίναις N1--DPF--- κερατίνη
 5324. καὶ C--------- καί
 5325. συνέτριψαν VAI-AAI3P- τρίβω συν
 5326. τὰς RA--APF--- ὁ
 5327. ὑδρίας N1A-APF--- ὑδρία
 5328. καὶ C--------- καί
 5329. ἐκράτησαν VAI-AAI3P- κρατέω
 5330. ἐν P--------- ἐν
 5331. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5332. ἀριστεραῖς A1A-DPF--- ἀριστερός
 5333. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5334. τὰς RA--APF--- ὁ
 5335. λαμπάδας N3D-APF--- λαμπάς
 5336. καὶ C--------- καί
 5337. ἐν P--------- ἐν
 5338. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 5339. δεξιαῖς A1A-DPF--- δεξιός
 5340. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5341. τὰς RA--APF--- ὁ
 5342. κερατίνας N1--APF--- κερατίνη
 5343. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5344. σαλπίζειν V1--PAN--- σαλπίζω
 5345. καὶ C--------- καί
 5346. ἀνέκραξαν VAI-AAI3P- κράζω ἀνα
 5347. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 5348. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5349. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 5350. καὶ C--------- καί
 5351. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5352. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 5353. JudgB 7:21
 5354. καὶ C--------- καί
 5355. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 5356. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5357. ἐφ' P--------- ἐπί
 5358. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 5359. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 5360. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5361. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5362. καὶ C--------- καί
 5363. ἔδραμεν VBI-AAI3S- τρέχω
 5364. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5365. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5366. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5367. καὶ C--------- καί
 5368. ἐσήμαναν VZI-AAI3P- σημαίνω
 5369. καὶ C--------- καί
 5370. ἔφυγαν VZI-AAI3P- φεύγω
 5371. JudgB 7:22
 5372. καὶ C--------- καί
 5373. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 5374. ἐν P--------- ἐν
 5375. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5376. τριακοσίαις A1A-DPF--- τριακόσιοι
 5377. κερατίναις N1--DPF--- κερατίνη
 5378. καὶ C--------- καί
 5379. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 5380. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5381. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5382. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 5383. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 5384. ἐν P--------- ἐν
 5385. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5386. πλησίον D--------- πλησίον
 5387. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5388. ἐν P--------- ἐν
 5389. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5390. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5391. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 5392. καὶ C--------- καί
 5393. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 5394. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5395. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5396. ἕως P--------- ἕως
 5397. Βηθσεεδτα N---GS---- Βηθσεεδτα
 5398. Γαραγαθα N---GS---- Γαραγαθα
 5399. ἕως P--------- ἕως
 5400. χείλους N3E-GSN--- χεῖλος
 5401. Αβωμεουλα N---GS---- Αβωμεουλα
 5402. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5403. Ταβαθ N---GS---- Ταβαθ
 5404. JudgB 7:23
 5405. καὶ C--------- καί
 5406. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 5407. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5408. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5409. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5410. Νεφθαλι N---GSM--- Νεφθαλι
 5411. καὶ C--------- καί
 5412. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5413. Ασηρ N---GSM--- Ασηρ
 5414. καὶ C--------- καί
 5415. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5416. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 5417. Μανασση N---GSM--- Μανασσή
 5418. καὶ C--------- καί
 5419. ἐδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω
 5420. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5421. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5422. JudgB 7:24
 5423. καὶ C--------- καί
 5424. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 5425. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5426. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5427. ἐν P--------- ἐν
 5428. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 5429. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 5430. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5431. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5432. κατάβητε VZ--AAD2P- βαίνω κατα
 5433. εἰς P--------- εἰς
 5434. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 5435. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5436. καὶ C--------- καί
 5437. καταλάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω κατα
 5438. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 5439. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5440. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 5441. ἕως P--------- ἕως
 5442. Βαιθηρα N---GS---- Βαιθηρα
 5443. καὶ C--------- καί
 5444. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5445. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5446. καὶ C--------- καί
 5447. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 5448. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5449. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5450. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5451. καὶ C--------- καί
 5452. προκατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω προ κατα
 5453. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5454. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 5455. ἕως P--------- ἕως
 5456. Βαιθηρα N---GS---- Βαιθηρα
 5457. καὶ C--------- καί
 5458. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5459. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5460. JudgB 7:25
 5461. καὶ C--------- καί
 5462. συνέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω συν
 5463. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5464. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5465. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5466. καὶ C--------- καί
 5467. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5468. Ωρηβ N---ASM--- Ωρηβ
 5469. καὶ C--------- καί
 5470. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5471. Ζηβ N---ASM--- Ζηβ
 5472. καὶ C--------- καί
 5473. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 5474. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5475. Ωρηβ N---ASM--- Ωρηβ
 5476. ἐν P--------- ἐν
 5477. Σουρ N---DS---- Σουρ
 5478. καὶ C--------- καί
 5479. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5480. Ζηβ N---ASM--- Ζηβ
 5481. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 5482. ἐν P--------- ἐν
 5483. Ιακεφζηφ N---DS---- Ιακεφζηφ
 5484. καὶ C--------- καί
 5485. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 5486. Μαδιαμ N---ASF--- Μαδιαμ
 5487. καὶ C--------- καί
 5488. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5489. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 5490. Ωρηβ N---GSM--- Ωρηβ
 5491. καὶ C--------- καί
 5492. Ζηβ N---GSM--- Ζηβ
 5493. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 5494. πρὸς P--------- πρός
 5495. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 5496. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5497. πέραν P--------- πέραν
 5498. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5499. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 5500. JudgB 8:1
 5501. καὶ C--------- καί
 5502. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5503. πρὸς P--------- πρός
 5504. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 5505. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 5506. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5507. τί RI--ASN--- τίς
 5508. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5509. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 5510. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5511. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 5512. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5513. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5514. μὴ D--------- μή
 5515. καλέσαι VA--AAN--- καλέω
 5516. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5517. ὅτε D--------- ὅτε
 5518. ἐπορεύθης VCI-API2S- πορεύομαι
 5519. παρατάξασθαι VA--AMN--- τάσσω παρα
 5520. ἐν P--------- ἐν
 5521. Μαδιαμ N---DSF--- Μαδιαμ
 5522. καὶ C--------- καί
 5523. διελέξαντο VAI-AMI3P- λέγω δια
 5524. πρὸς P--------- πρός
 5525. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5526. ἰσχυρῶς D--------- ἰσχυρῶς
 5527. JudgB 8:2
 5528. καὶ C--------- καί
 5529. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5530. πρὸς P--------- πρός
 5531. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5532. τί RI--ASN--- τίς
 5533. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 5534. νῦν D--------- νῦν
 5535. καθὼς D--------- καθώς
 5536. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5537. ἢ C--------- ἤ
 5538. οὐχὶ D--------- οὐ
 5539. κρεῖσσον A3C-NSN--- κρείσσων
 5540. ἐπιφυλλὶς N3D-NSF--- ἐπιφυλλίς
 5541. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 5542. ἢ C--------- ἤ
 5543. τρυγητὸς N2--NSM--- τρύγητος
 5544. Αβιεζερ N---GSM--- Αβιεζερ
 5545. JudgB 8:3
 5546. ἐν P--------- ἐν
 5547. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 5548. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5549. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5550. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5551. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5552. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5553. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5554. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5555. Ωρηβ N---ASM--- Ωρηβ
 5556. καὶ C--------- καί
 5557. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5558. Ζηβ N---ASM--- Ζηβ
 5559. καὶ C--------- καί
 5560. τί RI--ASN--- τίς
 5561. ἠδυνήθην VCI-API1S- δύναμαι
 5562. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 5563. ὡς C--------- ὡς
 5564. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5565. τότε D--------- τότε
 5566. ἀνέθη VCI-API3S- ἵημι ἀνα
 5567. τὸ RA--NSN--- ὁ
 5568. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 5569. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5570. ἀπ' P--------- ἀπό
 5571. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5572. ἐν P--------- ἐν
 5573. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5574. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 5575. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5576. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5577. λόγον N2--ASM--- λόγος
 5578. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5579. JudgB 8:4
 5580. καὶ C--------- καί
 5581. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 5582. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5583. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5584. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5585. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 5586. καὶ C--------- καί
 5587. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 5588. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5589. καὶ C--------- καί
 5590. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5591. τριακόσιοι A1A-NPM--- τριακόσιοι
 5592. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5593. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5594. μετ' P--------- μετά
 5595. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5596. πεινῶντες V3--PAPNPM πεινάω
 5597. καὶ C--------- καί
 5598. διώκοντες V1--PAPNPM διώκω
 5599. JudgB 8:5
 5600. καὶ C--------- καί
 5601. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5602. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5603. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 5604. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5605. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 5606. δὴ X--------- δή
 5607. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 5608. εἰς P--------- εἰς
 5609. τροφὴν N1--ASF--- τροφή
 5610. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5611. λαῷ N2--DSM--- λαός
 5612. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 5613. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5614. ἐν P--------- ἐν
 5615. ποσίν N3D-DPM--- πούς
 5616. μου RP--GS---- ἐγώ
 5617. ὅτι C--------- ὅτι
 5618. ἐκλείπουσιν V1--PAI3P- λείπω ἐκ
 5619. καὶ C--------- καί
 5620. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5621. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 5622. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 5623. διώκων V1--PAPNSM διώκω
 5624. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5625. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5626. Ζεβεε N---GSM--- Ζεβεε
 5627. καὶ C--------- καί
 5628. Σελμανα N---GSM--- Σελμανα
 5629. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 5630. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5631. JudgB 8:6
 5632. καὶ C--------- καί
 5633. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 5634. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5635. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5636. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5637. μὴ D--------- μή
 5638. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 5639. Ζεβεε N---GSM--- Ζεβεε
 5640. καὶ C--------- καί
 5641. Σελμανα N---GSM--- Σελμανα
 5642. νῦν D--------- νῦν
 5643. ἐν P--------- ἐν
 5644. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5645. σου RP--GS---- σύ
 5646. οὐ D--------- οὐ
 5647. δώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι
 5648. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5649. δυνάμει N3I-DSF--- δύναμις
 5650. σου RP--GS---- σύ
 5651. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 5652. JudgB 8:7
 5653. καὶ C--------- καί
 5654. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5655. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5656. διὰ P--------- διά
 5657. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5658. ἐν P--------- ἐν
 5659. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5660. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 5661. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5662. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5663. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5664. καὶ C--------- καί
 5665. Σελμανα N---ASM--- Σελμανα
 5666. ἐν P--------- ἐν
 5667. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5668. μου RP--GS---- ἐγώ
 5669. καὶ C--------- καί
 5670. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 5671. ἀλοήσω VF--FAI1S- ἀλοάω
 5672. τὰς RA--APF--- ὁ
 5673. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 5674. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5675. ἐν P--------- ἐν
 5676. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5677. ἀκάνθαις N1A-DPF--- ἄκανθα
 5678. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5679. ἐρήμου N2--GSF--- ἔρημος
 5680. καὶ C--------- καί
 5681. ἐν P--------- ἐν
 5682. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5683. αβαρκηνιν N---DPF--- αβαρκηνιν
 5684. JudgB 8:8
 5685. καὶ C--------- καί
 5686. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 5687. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 5688. εἰς P--------- εἰς
 5689. Φανουηλ N---AS---- Φανουηλ
 5690. καὶ C--------- καί
 5691. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 5692. πρὸς P--------- πρός
 5693. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5694. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 5695. καὶ C--------- καί
 5696. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 5697. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5698. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5699. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5700. Φανουηλ N---GS---- Φανουηλ
 5701. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5702. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5703. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 5704. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5705. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5706. JudgB 8:9
 5707. καὶ C--------- καί
 5708. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5709. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5710. πρὸς P--------- πρός
 5711. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5712. Φανουηλ N---GS---- Φανουηλ
 5713. ἐν P--------- ἐν
 5714. ἐπιστροφῇ N1--DSF--- ἐπιστροφή
 5715. μου RP--GS---- ἐγώ
 5716. μετ' P--------- μετά
 5717. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 5718. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5719. πύργον N2--ASM--- πύργος
 5720. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 5721. κατασκάψω VF--FAI1S- σκάπτω κατα
 5722. JudgB 8:10
 5723. καὶ C--------- καί
 5724. Ζεβεε N---NSM--- Ζεβεε
 5725. καὶ C--------- καί
 5726. Σελμανα N---NSM--- Σελμανα
 5727. ἐν P--------- ἐν
 5728. Καρκαρ N---DS---- Καρκαρ
 5729. καὶ C--------- καί
 5730. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5731. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5732. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5733. μετ' P--------- μετά
 5734. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5735. ὡσεὶ C--------- ὡσεί
 5736. δέκα M--------- δέκα
 5737. πέντε M--------- πέντε
 5738. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 5739. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5740. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5741. καταλελειμμένοι VP--XMPNPM λείπω κατα
 5742. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5743. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 5744. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 5745. ἀλλοφύλων A1B-GPM--- ἀλλόφυλος
 5746. καὶ C--------- καί
 5747. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5748. πεπτωκότες VX--XAPNPM πίπτω
 5749. ἑκατὸν M--------- ἑκατόν
 5750. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 5751. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 5752. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5753. σπωμένων V3--PMPGPM σπάω
 5754. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 5755. JudgB 8:11
 5756. καὶ C--------- καί
 5757. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 5758. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5759. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5760. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5761. σκηνούντων V4--PAPGPM σκηνόω
 5762. ἐν P--------- ἐν
 5763. σκηναῖς N1--DPF--- σκηνή
 5764. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5765. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 5766. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5767. Ναβαι N---GSF--- Ναβαι
 5768. καὶ C--------- καί
 5769. Ιεγεβαλ N---GS---- Ιεγεβαλ
 5770. καὶ C--------- καί
 5771. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 5772. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5773. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 5774. καὶ C--------- καί
 5775. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5776. παρεμβολὴ N1--NSF--- παρεμβολή
 5777. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5778. πεποιθυῖα VX--XAPNSF πείθω
 5779. JudgB 8:12
 5780. καὶ C--------- καί
 5781. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 5782. Ζεβεε N---NSM--- Ζεβεε
 5783. καὶ C--------- καί
 5784. Σελμανα N---NSM--- Σελμανα
 5785. καὶ C--------- καί
 5786. ἐδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω
 5787. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5788. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5789. καὶ C--------- καί
 5790. ἐκράτησεν VAI-AAI3S- κρατέω
 5791. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5792. δύο M--------- δύο
 5793. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 5794. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 5795. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5796. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5797. καὶ C--------- καί
 5798. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5799. Σελμανα N---ASM--- Σελμανα
 5800. καὶ C--------- καί
 5801. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5802. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5803. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5804. ἐξέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 5805. JudgB 8:13
 5806. καὶ C--------- καί
 5807. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 5808. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5809. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5810. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 5811. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5812. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5813. παρατάξεως N3I-GSF--- παράταξις
 5814. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5815. ἐπάνωθεν D--------- ἐπάνωθεν
 5816. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5817. παρατάξεως N3I-GSF--- παράταξις
 5818. Αρες N---GS---- Αρες
 5819. JudgB 8:14
 5820. καὶ C--------- καί
 5821. συνέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω συν
 5822. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5823. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5824. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5825. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 5826. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5827. καὶ C--------- καί
 5828. ἐπηρώτησεν VAI-AAI3S- ἐρωτάω ἐπι
 5829. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 5830. καὶ C--------- καί
 5831. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 5832. πρὸς P--------- πρός
 5833. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 5834. τὰ RA--APN--- ὁ
 5835. ὀνόματα N3M-APN--- ὄνομα
 5836. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5837. ἀρχόντων N3--GPM--- ἄρχων
 5838. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5839. καὶ C--------- καί
 5840. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5841. πρεσβυτέρων A1B-GPMC-- πρεσβύτερος
 5842. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5843. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 5844. καὶ C--------- καί
 5845. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 5846. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5847. JudgB 8:15
 5848. καὶ C--------- καί
 5849. παρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι παρα
 5850. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5851. πρὸς P--------- πρός
 5852. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5853. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 5854. Σοκχωθ N---GSF--- Σοκχωθ
 5855. καὶ C--------- καί
 5856. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5857. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5858. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5859. καὶ C--------- καί
 5860. Σελμανα N---ASM--- Σελμανα
 5861. ἐν P--------- ἐν
 5862. οἷς RR--DPM--- ὅς
 5863. ὠνειδίσατέ VAI-AAI2P- ὀνειδίζω
 5864. με RP--AS---- ἐγώ
 5865. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5866. μὴ D--------- μή
 5867. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 5868. Ζεβεε N---GSM--- Ζεβεε
 5869. καὶ C--------- καί
 5870. Σελμανα N---GSM--- Σελμανα
 5871. νῦν D--------- νῦν
 5872. ἐν P--------- ἐν
 5873. χειρί N3--DSF--- χείρ
 5874. σου RP--GS---- σύ
 5875. ὅτι C--------- ὅτι
 5876. δώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι
 5877. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5878. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 5879. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5880. ἐκλείπουσιν V1--PAPDPM λείπω ἐκ
 5881. ἄρτους N2--APM--- ἄρτος
 5882. JudgB 8:16
 5883. καὶ C--------- καί
 5884. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5885. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5886. πρεσβυτέρους A1B-APMC-- πρεσβύτερος
 5887. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5888. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5889. ἐν P--------- ἐν
 5890. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5891. ἀκάνθαις N1A-DPF--- ἄκανθα
 5892. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5893. ἐρήμου N2--GSF--- ἔρημος
 5894. καὶ C--------- καί
 5895. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5896. βαρακηνιμ N---DPF--- βαρακηνιμ
 5897. καὶ C--------- καί
 5898. ἠλόησεν VAI-AAI3S- ἀλοάω
 5899. ἐν P--------- ἐν
 5900. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5901. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5902. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5903. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5904. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5905. JudgB 8:17
 5906. καὶ C--------- καί
 5907. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5908. πύργον N2--ASM--- πύργος
 5909. Φανουηλ N---GS---- Φανουηλ
 5910. κατέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω κατα
 5911. καὶ C--------- καί
 5912. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 5913. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5914. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5915. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5916. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 5917. JudgB 8:18
 5918. καὶ C--------- καί
 5919. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5920. πρὸς P--------- πρός
 5921. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 5922. καὶ C--------- καί
 5923. Σελμανα N---ASM--- Σελμανα
 5924. ποῦ D--------- ποῦ
 5925. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5926. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5927. οὓς RR--APM--- ὅς
 5928. ἀπεκτείνατε VAI-AAI2P- κτείνω ἀπο
 5929. ἐν P--------- ἐν
 5930. Θαβωρ N---DS---- Θαβωρ
 5931. καὶ C--------- καί
 5932. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5933. ὡς D--------- ὡς
 5934. σύ RP--NS---- σύ
 5935. ὣς C--------- ὡς
 5936. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5937. εἰς P--------- εἰς
 5938. ὁμοίωμα N3M-ASN--- ὁμοίωμα
 5939. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 5940. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 5941. JudgB 8:19
 5942. καὶ C--------- καί
 5943. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5944. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 5945. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 5946. μου RP--GS---- ἐγώ
 5947. καὶ C--------- καί
 5948. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5949. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5950. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 5951. μου RP--GS---- ἐγώ
 5952. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 5953. ζῇ V3--PAI3S- ζάω
 5954. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5955. εἰ X--------- εἰ
 5956. ἐζωογονήκειτε VXI-YAI3S- ζωογονέω
 5957. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5958. οὐκ D--------- οὐ
 5959. ἂν X--------- ἄν
 5960. ἀπέκτεινα VAI-AAI1S- κτείνω ἀπο
 5961. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 5962. JudgB 8:20
 5963. καὶ C--------- καί
 5964. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5965. Ιεθερ N---NSM--- Ιεθερ
 5966. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5967. πρωτοτόκῳ A1B-DSM--- πρωτότοκος
 5968. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5969. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 5970. ἀπόκτεινον VA--AAD2S- κτείνω ἀπο
 5971. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5972. καὶ C--------- καί
 5973. οὐκ D--------- οὐ
 5974. ἔσπασεν VAI-AAI3S- σπάω
 5975. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5976. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 5977. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5978. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 5979. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5980. ὅτι C--------- ὅτι
 5981. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 5982. ὅτι C--------- ὅτι
 5983. ἔτι D--------- ἔτι
 5984. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 5985. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 5986. JudgB 8:21
 5987. καὶ C--------- καί
 5988. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5989. Ζεβεε N---NSM--- Ζεβεε
 5990. καὶ C--------- καί
 5991. Σελμανα N---NSM--- Σελμανα
 5992. ἀνάστα VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 5993. σὺ RP--NS---- σύ
 5994. καὶ C--------- καί
 5995. συνάντησον VA--AAD2S- ἀντάω συν
 5996. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5997. ὅτι C--------- ὅτι
 5998. ὡς C--------- ὡς
 5999. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 6000. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6001. δύναμίς N3I-NSF--- δύναμις
 6002. σου RP--GS---- σύ
 6003. καὶ C--------- καί
 6004. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 6005. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6006. καὶ C--------- καί
 6007. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 6008. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6009. Ζεβεε N---ASM--- Ζεβεε
 6010. καὶ C--------- καί
 6011. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6012. Σελμανα N---ASM--- Σελμανα
 6013. καὶ C--------- καί
 6014. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6015. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6016. μηνίσκους N2--APM--- μηνίσκος
 6017. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6018. ἐν P--------- ἐν
 6019. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6020. τραχήλοις N2--DPM--- τράχηλος
 6021. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6022. καμήλων N2--GPF--- κάμηλος
 6023. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6024. JudgB 8:22
 6025. καὶ C--------- καί
 6026. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6027. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6028. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6029. πρὸς P--------- πρός
 6030. Γεδεων N---ASM--- Γεδεων
 6031. κύριε N2--VSM--- κύριος
 6032. ἄρξον VA--AAD2S- ἄρχω
 6033. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6034. καὶ C--------- καί
 6035. σὺ RP--NS---- σύ
 6036. καὶ C--------- καί
 6037. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6038. υἱός N2--NSM--- υἱός
 6039. σου RP--GS---- σύ
 6040. ὅτι C--------- ὅτι
 6041. σὺ RP--NS---- σύ
 6042. ἔσωσας VAI-AAI2S- σώζω
 6043. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 6044. ἐκ P--------- ἐκ
 6045. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6046. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 6047. JudgB 8:23
 6048. καὶ C--------- καί
 6049. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6050. πρὸς P--------- πρός
 6051. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6052. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6053. οὐκ D--------- οὐ
 6054. ἄρξω VF--FAI1S- ἄρχω
 6055. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 6056. καὶ C--------- καί
 6057. οὐκ D--------- οὐ
 6058. ἄρξει VF--FAI3S- ἄρχω
 6059. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6060. υἱός N2--NSM--- υἱός
 6061. μου RP--GS---- ἐγώ
 6062. ἐν P--------- ἐν
 6063. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6064. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6065. ἄρξει VF--FAI3S- ἄρχω
 6066. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6067. JudgB 8:24
 6068. καὶ C--------- καί
 6069. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6070. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6071. πρὸς P--------- πρός
 6072. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6073. αἰτήσομαι VF--FMI1S- αἰτέω
 6074. παρ' P--------- παρά
 6075. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6076. αἴτημα N3M-ASN--- αἴτημα
 6077. καὶ C--------- καί
 6078. δότε VO--AAD2P- δίδωμι
 6079. μοι RP--DS---- ἐγώ
 6080. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6081. ἐνώτιον N2N-ASN--- ἐνώτιον
 6082. ἐκ P--------- ἐκ
 6083. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 6084. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6085. ὅτι C--------- ὅτι
 6086. ἐνώτια N2N-NPN--- ἐνώτιον
 6087. χρυσᾶ A1C-NPN--- χρυσοῦς
 6088. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6089. ὅτι C--------- ὅτι
 6090. Ισμαηλῖται N1M-NPM--- Ισμαηλίτης
 6091. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6092. JudgB 8:25
 6093. καὶ C--------- καί
 6094. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6095. διδόντες V8--PAPNPM δίδωμι
 6096. δώσομεν VF--FAI1P- δίδωμι
 6097. καὶ C--------- καί
 6098. ἀνέπτυξεν VAI-AAI3S- πτύσσω ἀνα
 6099. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6100. ἱμάτιον N2N-ASN--- ἱμάτιον
 6101. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6102. καὶ C--------- καί
 6103. ἔβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω
 6104. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6105. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 6106. ἐνώτιον N2N-ASN--- ἐνώτιον
 6107. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 6108. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6109. JudgB 8:26
 6110. καὶ C--------- καί
 6111. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6112. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6113. σταθμὸς N2--NSM--- σταθμός
 6114. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6115. ἐνωτίων N2N-GPN--- ἐνώτιον
 6116. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6117. χρυσῶν A1C-GPN--- χρυσοῦς
 6118. ὧν RR--GPN--- ὅς
 6119. ᾔτησεν VAI-AAI3S- αἰτέω
 6120. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 6121. καὶ C--------- καί
 6122. πεντακόσιοι A1A-NPM--- πεντακόσιοι
 6123. χρυσοῖ A1C-NPM--- χρυσοῦς
 6124. πάρεξ P--------- πάρεξ
 6125. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6126. μηνίσκων N2--GPM--- μηνίσκος
 6127. καὶ C--------- καί
 6128. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6129. στραγγαλίδων N3D-GPF--- στραγγαλίς
 6130. καὶ C--------- καί
 6131. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6132. ἱματίων N2N-GPN--- ἱμάτιον
 6133. καὶ C--------- καί
 6134. πορφυρίδων N3I-GPF--- πορφυρίς
 6135. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6136. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6137. βασιλεῦσι N3V-DPM--- βασιλεύς
 6138. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 6139. καὶ C--------- καί
 6140. ἐκτὸς P--------- ἐκτός
 6141. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6142. περιθεμάτων N3M-GPN--- περίθεμα
 6143. ἃ RR--APN--- ὅς
 6144. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6145. ἐν P--------- ἐν
 6146. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6147. τραχήλοις N2--DPM--- τράχηλος
 6148. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6149. καμήλων N2--GPF--- κάμηλος
 6150. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6151. JudgB 8:27
 6152. καὶ C--------- καί
 6153. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6154. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 6155. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6156. εἰς P--------- εἰς
 6157. εφωθ N---ASN--- εφωθ
 6158. καὶ C--------- καί
 6159. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 6160. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 6161. ἐν P--------- ἐν
 6162. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 6163. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6164. Εφραθα N---DS---- Εφραθα
 6165. καὶ C--------- καί
 6166. ἐξεπόρνευσεν VAI-AAI3S- πορνεύω ἐκ
 6167. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6168. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6169. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6170. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6171. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6172. καὶ C--------- καί
 6173. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6174. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6175. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 6176. καὶ C--------- καί
 6177. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6178. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 6179. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6180. εἰς P--------- εἰς
 6181. σκῶλον N2N-ASN--- σκῶλον
 6182. JudgB 8:28
 6183. καὶ C--------- καί
 6184. συνεστάλη VDI-API3S- στέλλω συν
 6185. Μαδιαμ N---NSF--- Μαδιαμ
 6186. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 6187. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6188. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6189. καὶ C--------- καί
 6190. οὐ D--------- οὐ
 6191. προσέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι προς
 6192. ἆραι VA--AAN--- αἴρω
 6193. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 6194. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6195. καὶ C--------- καί
 6196. ἡσύχασεν VA--AAI3S- ἡσυχάζω
 6197. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6198. γῆ N1--NSF--- γῆ
 6199. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 6200. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 6201. ἐν P--------- ἐν
 6202. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 6203. Γεδεων N---GSM--- Γεδεων
 6204. JudgB 8:29
 6205. καὶ C--------- καί
 6206. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6207. Ιεροβααλ N---NSM--- Ιεροβααλ
 6208. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6209. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 6210. καὶ C--------- καί
 6211. ἐκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω κατα
 6212. ἐν P--------- ἐν
 6213. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 6214. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6215. JudgB 8:30
 6216. καὶ C--------- καί
 6217. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6218. Γεδεων N---DSM--- Γεδεων
 6219. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6220. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6221. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6222. ἐκπεπορευμένοι VM--XMPNPM πορεύομαι ἐκ
 6223. ἐκ P--------- ἐκ
 6224. μηρῶν N2--GPM--- μηρός
 6225. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6226. ὅτι C--------- ὅτι
 6227. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 6228. πολλαὶ A1A-NPF--- πολύς
 6229. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6230. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6231. JudgB 8:31
 6232. καὶ C--------- καί
 6233. παλλακὴ N1--NSF--- παλλακή
 6234. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6235. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6236. ἐν P--------- ἐν
 6237. Συχεμ N---DSM--- Συχεμ
 6238. καὶ C--------- καί
 6239. ἔτεκεν VBI-AAI3S- τίκτω
 6240. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6241. καί C--------- καί
 6242. γε X--------- γέ
 6243. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 6244. υἱόν N2--ASM--- υἱός
 6245. καὶ C--------- καί
 6246. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 6247. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6248. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 6249. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6250. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6251. JudgB 8:32
 6252. καὶ C--------- καί
 6253. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6254. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6255. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6256. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 6257. ἐν P--------- ἐν
 6258. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 6259. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6260. καὶ C--------- καί
 6261. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 6262. ἐν P--------- ἐν
 6263. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6264. τάφῳ N2--DSM--- τάφος
 6265. Ιωας N---GSM--- Ιωας
 6266. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6267. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 6268. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6269. ἐν P--------- ἐν
 6270. Εφραθα N---DS---- Εφραθα
 6271. Αβιεσδρι N---GSM--- Αβιεσδρι
 6272. JudgB 8:33
 6273. καὶ C--------- καί
 6274. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6275. καθὼς D--------- καθώς
 6276. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 6277. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6278. καὶ C--------- καί
 6279. ἐπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἐπι
 6280. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6281. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6282. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6283. καὶ C--------- καί
 6284. ἐξεπόρνευσαν VAI-AAI3P- πορνεύω ἐκ
 6285. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6286. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6287. Βααλιμ N---GPM--- Βααλιμ
 6288. καὶ C--------- καί
 6289. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 6290. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6291. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6292. Βααλ N---DSM--- Βααλ
 6293. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 6294. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6295. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 6296. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6297. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6298. εἰς P--------- εἰς
 6299. θεόν N2--ASM--- θεός
 6300. JudgB 8:34
 6301. καὶ C--------- καί
 6302. οὐκ D--------- οὐ
 6303. ἐμνήσθησαν VSI-API3P- μιμνήσκω
 6304. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6305. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6306. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6307. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6308. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6309. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 6310. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6311. ῥυσαμένου VA--AMPGSM ῥύομαι
 6312. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6313. ἐκ P--------- ἐκ
 6314. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6315. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6316. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6317. θλιβόντων V1--PAPGPM θλίβω
 6318. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6319. κυκλόθεν D--------- κυκλόθεν
 6320. JudgB 8:35
 6321. καὶ C--------- καί
 6322. οὐκ D--------- οὐ
 6323. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6324. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 6325. μετὰ P--------- μετά
 6326. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6327. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6328. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6329. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 6330. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6331. Γεδεων N---NSM--- Γεδεων
 6332. κατὰ P--------- κατά
 6333. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6334. τὰ RA--APN--- ὁ
 6335. ἀγαθά A1--APN--- ἀγαθός
 6336. ἃ RR--APN--- ὅς
 6337. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6338. μετὰ P--------- μετά
 6339. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6340. JudgB 9:1
 6341. καὶ C--------- καί
 6342. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6343. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6344. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6345. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6346. εἰς P--------- εἰς
 6347. Συχεμ N---ASM--- Συχεμ
 6348. πρὸς P--------- πρός
 6349. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 6350. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 6351. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6352. καὶ C--------- καί
 6353. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 6354. πρὸς P--------- πρός
 6355. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6356. καὶ C--------- καί
 6357. πρὸς P--------- πρός
 6358. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6359. συγγένειαν N1A-ASF--- συγγένεια
 6360. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6361. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 6362. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 6363. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6364. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 6365. JudgB 9:2
 6366. λαλήσατε VA--AAD2P- λαλέω
 6367. δὴ X--------- δή
 6368. ἐν P--------- ἐν
 6369. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6370. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 6371. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6372. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6373. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6374. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 6375. τί RI--NSN--- τίς
 6376. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6377. ἀγαθὸν A1--NSN--- ἀγαθός
 6378. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6379. κυριεῦσαι VA--AAN--- κυριεύω
 6380. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6381. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6382. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6383. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6384. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6385. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6386. ἢ C--------- ἤ
 6387. κυριεύειν V1--PAN--- κυριεύω
 6388. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6389. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 6390. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6391. καὶ C--------- καί
 6392. μνήσθητε VS--APS2P- μιμνήσκω
 6393. ὅτι C--------- ὅτι
 6394. ὀστοῦν N2N-NSN--- ὀστέον
 6395. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6396. καὶ C--------- καί
 6397. σὰρξ N3K-NSF--- σάρξ
 6398. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6399. εἰμι V9--PAI1S- εἰμί
 6400. JudgB 9:3
 6401. καὶ C--------- καί
 6402. ἐλάλησαν VAI-AAI3P- λαλέω
 6403. περὶ P--------- περί
 6404. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6405. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6406. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6407. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6408. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 6409. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6410. ἐν P--------- ἐν
 6411. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 6412. ὠσὶν N3T-DPN--- οὖς
 6413. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 6414. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6415. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6416. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 6417. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6418. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6419. λόγους N2--APM--- λόγος
 6420. τούτους RD--APM--- οὗτος
 6421. καὶ C--------- καί
 6422. ἔκλινεν V1I-IAI3S- κλίνω
 6423. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6424. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 6425. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6426. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6427. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6428. ὅτι C--------- ὅτι
 6429. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6430. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 6431. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6432. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6433. JudgB 9:4
 6434. καὶ C--------- καί
 6435. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 6436. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6437. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6438. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 6439. ἐξ P--------- ἐκ
 6440. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6441. Βααλβεριθ N---GSM--- Βααλβεριθ
 6442. καὶ C--------- καί
 6443. ἐμισθώσατο VAI-AMI3S- μισθόω
 6444. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 6445. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6446. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6447. κενοὺς A1--APM--- κενός
 6448. καὶ C--------- καί
 6449. δειλούς A1--APM--- δειλός
 6450. καὶ C--------- καί
 6451. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 6452. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 6453. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6454. JudgB 9:5
 6455. καὶ C--------- καί
 6456. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 6457. εἰς P--------- εἰς
 6458. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6459. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6460. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6461. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 6462. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6463. εἰς P--------- εἰς
 6464. Εφραθα N---AS---- Εφραθα
 6465. καὶ C--------- καί
 6466. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 6467. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6468. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 6469. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6470. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6471. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6472. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6473. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6474. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6475. λίθον N2--ASM--- λίθος
 6476. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6477. καὶ C--------- καί
 6478. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 6479. Ιωαθαν N---NSM--- Ιωαθαν
 6480. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6481. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6482. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6483. νεώτερος A1A-NSMC-- νέος
 6484. ὅτι C--------- ὅτι
 6485. ἐκρύβη VDI-API3S- κρύπτω
 6486. JudgB 9:6
 6487. καὶ C--------- καί
 6488. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 6489. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6490. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6491. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6492. καὶ C--------- καί
 6493. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6494. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 6495. Βηθμααλων N---GS---- Βηθμααλων
 6496. καὶ C--------- καί
 6497. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 6498. καὶ C--------- καί
 6499. ἐβασίλευσαν VAI-AAI3P- βασιλεύω
 6500. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6501. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6502. πρὸς P--------- πρός
 6503. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6504. βαλάνῳ N2--DSF--- βάλανος
 6505. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6506. εὑρετῇ A1--DSF--- εὑρετός
 6507. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6508. στάσεως N3I-GSF--- στάσις
 6509. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6510. ἐν P--------- ἐν
 6511. Σικιμοις N---DPM--- Σικιμα
 6512. JudgB 9:7
 6513. καὶ C--------- καί
 6514. ἀνηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 6515. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6516. Ιωαθαν N---DSM--- Ιωαθαν
 6517. καὶ C--------- καί
 6518. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6519. καὶ C--------- καί
 6520. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 6521. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6522. κορυφὴν N1--ASF--- κορυφή
 6523. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 6524. Γαριζιν N---GS---- Γαριζιν
 6525. καὶ C--------- καί
 6526. ἐπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἐπι
 6527. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6528. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 6529. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6530. καὶ C--------- καί
 6531. ἔκλαυσεν VAI-AAI3S- κλαίω
 6532. καὶ C--------- καί
 6533. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6534. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6535. ἀκούσατέ VA--AAD2P- ἀκούω
 6536. μου RP--GS---- ἐγώ
 6537. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6538. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6539. καὶ C--------- καί
 6540. ἀκούσεται VF--FMI3S- ἀκούω
 6541. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6542. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6543. θεός N2--NSM--- θεός
 6544. JudgB 9:8
 6545. πορευόμενα V1--PMPNPN πορεύομαι
 6546. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6547. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6548. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6549. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6550. χρῖσαι VA--AAN--- χρίω
 6551. ἐφ' P--------- ἐπί
 6552. ἑαυτὰ RD--APN--- ἑαυτοῦ
 6553. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6554. καὶ C--------- καί
 6555. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6556. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6557. ἐλαίᾳ N1A-DSF--- ἐλαία
 6558. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6559. ἐφ' P--------- ἐπί
 6560. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6561. JudgB 9:9
 6562. καὶ C--------- καί
 6563. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6564. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6565. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6566. ἐλαία N1A-NSF--- ἐλαία
 6567. μὴ D--------- μή
 6568. ἀπολείψασα VA--AAPNSF λείπω ἀπο
 6569. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6570. πιότητά N3T-ASF--- πιότης
 6571. μου RP--GS---- ἐγώ
 6572. ἐν P--------- ἐν
 6573. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 6574. δοξάσουσι VF--FAI3P- δοξάζω
 6575. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6576. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6577. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6578. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 6579. κινεῖσθαι V2--PMN--- κινέω
 6580. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6581. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6582. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6583. JudgB 9:10
 6584. καὶ C--------- καί
 6585. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 6586. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6587. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6588. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6589. συκῇ N1--DSF--- συκῆ
 6590. δεῦρο D--------- δεῦρο
 6591. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6592. ἐφ' P--------- ἐπί
 6593. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6594. JudgB 9:11
 6595. καὶ C--------- καί
 6596. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6597. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6598. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6599. συκῆ N1--NSF--- συκῆ
 6600. μὴ D--------- μή
 6601. ἀπολείψασα VA--AAPNSF λείπω ἀπο
 6602. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6603. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6604. γλυκύτητά N3T-ASF--- γλυκύτης
 6605. μου RP--GS---- ἐγώ
 6606. καὶ C--------- καί
 6607. τὰ RA--APN--- ὁ
 6608. γενήματά N3M-APN--- γένημα
 6609. μου RP--GS---- ἐγώ
 6610. τὰ RA--APN--- ὁ
 6611. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 6612. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 6613. κινεῖσθαι V2--PMN--- κινέω
 6614. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6615. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6616. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6617. JudgB 9:12
 6618. καὶ C--------- καί
 6619. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6620. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6621. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6622. πρὸς P--------- πρός
 6623. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6624. ἄμπελον N2--ASF--- ἄμπελος
 6625. δεῦρο D--------- δεῦρο
 6626. σὺ RP--NS---- σύ
 6627. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6628. ἐφ' P--------- ἐπί
 6629. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6630. JudgB 9:13
 6631. καὶ C--------- καί
 6632. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6633. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6634. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6635. ἄμπελος N2--NSF--- ἄμπελος
 6636. μὴ D--------- μή
 6637. ἀπολείψασα VA--AAPNSF λείπω ἀπο
 6638. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6639. οἶνόν N2--ASM--- οἶνος
 6640. μου RP--GS---- ἐγώ
 6641. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6642. εὐφραίνοντα V1--PAPASM εὐφραίνω
 6643. θεὸν N2--ASM--- θεός
 6644. καὶ C--------- καί
 6645. ἀνθρώπους N2--APM--- ἄνθρωπος
 6646. πορεύσομαι VF--FMI1S- πορεύομαι
 6647. κινεῖσθαι V2--PMN--- κινέω
 6648. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6649. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6650. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6651. JudgB 9:14
 6652. καὶ C--------- καί
 6653. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 6654. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 6655. τὰ RA--NPN--- ὁ
 6656. ξύλα N2N-NPN--- ξύλον
 6657. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6658. ῥάμνῳ N2--DSF--- ῥάμνος
 6659. δεῦρο D--------- δεῦρο
 6660. σὺ RP--NS---- σύ
 6661. βασίλευσον VA--AAD2S- βασιλεύω
 6662. ἐφ' P--------- ἐπί
 6663. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 6664. JudgB 9:15
 6665. καὶ C--------- καί
 6666. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6667. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6668. ῥάμνος N2--NSF--- ῥάμνος
 6669. πρὸς P--------- πρός
 6670. τὰ RA--APN--- ὁ
 6671. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 6672. εἰ X--------- εἰ
 6673. ἐν P--------- ἐν
 6674. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 6675. χρίετέ V1--PAI2P- χρίω
 6676. με RP--AS---- ἐγώ
 6677. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6678. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6679. βασιλεύειν V1--PAN--- βασιλεύω
 6680. ἐφ' P--------- ἐπί
 6681. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6682. δεῦτε D--------- δεῦτε
 6683. ὑπόστητε VH--AAD2P- ἵστημι ὑπο
 6684. ἐν P--------- ἐν
 6685. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6686. σκιᾷ N1A-DSF--- σκιά
 6687. μου RP--GS---- ἐγώ
 6688. καὶ C--------- καί
 6689. εἰ X--------- εἰ
 6690. μή D--------- μή
 6691. ἐξέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἐκ
 6692. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6693. ἀπ' P--------- ἀπό
 6694. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 6695. καὶ C--------- καί
 6696. καταφάγῃ VB--AAS3S- ἐσθίω κατα
 6697. τὰς RA--APF--- ὁ
 6698. κέδρους N2--APF--- κέδρος
 6699. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6700. Λιβάνου N2--GSM--- Λίβανος
 6701. JudgB 9:16
 6702. καὶ C--------- καί
 6703. νῦν D--------- νῦν
 6704. εἰ X--------- εἰ
 6705. ἐν P--------- ἐν
 6706. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 6707. καὶ C--------- καί
 6708. τελειότητι N3T-DSF--- τελειότης
 6709. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6710. καὶ C--------- καί
 6711. ἐβασιλεύσατε VAI-AAI2P- βασιλεύω
 6712. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6713. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6714. καὶ C--------- καί
 6715. εἰ X--------- εἰ
 6716. ἀγαθωσύνην N1--ASF--- ἀγαθωσύνη
 6717. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6718. μετὰ P--------- μετά
 6719. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6720. καὶ C--------- καί
 6721. μετὰ P--------- μετά
 6722. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6723. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6724. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6725. καὶ C--------- καί
 6726. εἰ X--------- εἰ
 6727. ὡς C--------- ὡς
 6728. ἀνταπόδοσις N3I-NSF--- ἀνταπόδοσις
 6729. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6730. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6731. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6732. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6733. JudgB 9:17
 6734. ὡς C--------- ὡς
 6735. παρετάξατο VAI-AMI3S- τάσσω παρα
 6736. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6737. πατήρ N3--NSM--- πατήρ
 6738. μου RP--GS---- ἐγώ
 6739. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 6740. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6741. καὶ C--------- καί
 6742. ἐξέρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω ἐκ
 6743. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6744. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 6745. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6746. ἐξ P--------- ἐκ
 6747. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 6748. καὶ C--------- καί
 6749. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 6750. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 6751. ἐκ P--------- ἐκ
 6752. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 6753. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 6754. JudgB 9:18
 6755. καὶ C--------- καί
 6756. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6757. ἐπανέστητε VHI-AAI2P- ἵστημι ἐπι ἀνα
 6758. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6759. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6760. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6761. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6762. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 6763. μου RP--GS---- ἐγώ
 6764. σήμερον D--------- σήμερον
 6765. καὶ C--------- καί
 6766. ἀπεκτείνατε VAI-AAI2P- κτείνω ἀπο
 6767. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6768. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 6769. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6770. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6771. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6772. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6773. λίθον N2--ASM--- λίθος
 6774. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 6775. καὶ C--------- καί
 6776. ἐβασιλεύσατε VAI-AAI2P- βασιλεύω
 6777. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6778. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6779. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 6780. παιδίσκης N1--GSF--- παιδίσκη
 6781. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6782. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6783. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6784. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6785. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6786. ὅτι C--------- ὅτι
 6787. ἀδελφὸς N2--NSM--- ἀδελφός
 6788. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6789. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 6790. JudgB 9:19
 6791. καὶ C--------- καί
 6792. εἰ X--------- εἰ
 6793. ἐν P--------- ἐν
 6794. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 6795. καὶ C--------- καί
 6796. τελειότητι N3T-DSF--- τελειότης
 6797. ἐποιήσατε VAI-AAI2P- ποιέω
 6798. μετὰ P--------- μετά
 6799. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6800. καὶ C--------- καί
 6801. μετὰ P--------- μετά
 6802. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6803. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6804. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6805. ἐν P--------- ἐν
 6806. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6807. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6808. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 6809. εὐφρανθείητε VC--APO2P- εὐφραίνω
 6810. ἐν P--------- ἐν
 6811. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 6812. καὶ C--------- καί
 6813. εὐφρανθείη VC--APO3S- εὐφραίνω
 6814. καί C--------- καί
 6815. γε X--------- γέ
 6816. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 6817. ἐφ' P--------- ἐπί
 6818. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 6819. JudgB 9:20
 6820. εἰ X--------- εἰ
 6821. δὲ X--------- δέ
 6822. οὐ D--------- οὐ
 6823. ἐξέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐκ
 6824. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6825. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6826. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6827. καὶ C--------- καί
 6828. φάγοι VB--AAO3S- ἐσθίω
 6829. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6830. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6831. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6832. καὶ C--------- καί
 6833. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6834. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 6835. Βηθμααλλων N---GS---- Βηθμααλλων
 6836. καὶ C--------- καί
 6837. ἐξέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι ἐκ
 6838. πῦρ N3--NSN--- πῦρ
 6839. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6840. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6841. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6842. καὶ C--------- καί
 6843. ἐκ P--------- ἐκ
 6844. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6845. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 6846. Βηθμααλλων N---GS---- Βηθμααλλων
 6847. καὶ C--------- καί
 6848. καταφάγοι VB--AAO3S- ἐσθίω κατα
 6849. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6850. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6851. JudgB 9:21
 6852. καὶ C--------- καί
 6853. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 6854. Ιωαθαν N---NSM--- Ιωαθαν
 6855. καὶ C--------- καί
 6856. ἀπέδρα VBI-AAI3S- διδράσκω ἀπο
 6857. καὶ C--------- καί
 6858. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 6859. ἕως P--------- ἕως
 6860. Βαιηρ N---GSM--- Βαιηρ
 6861. καὶ C--------- καί
 6862. ᾤκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω
 6863. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6864. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6865. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6866. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6867. ἀδελφοῦ N2--GSM--- ἀδελφός
 6868. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6869. JudgB 9:22
 6870. καὶ C--------- καί
 6871. ἦρξεν VAI-AAI3S- ἄρχω
 6872. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 6873. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6874. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6875. τρία A3--APN--- τρεῖς
 6876. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 6877. JudgB 9:23
 6878. καὶ C--------- καί
 6879. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 6880. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6881. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6882. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 6883. πονηρὸν A1A-ASN--- πονηρός
 6884. ἀνὰ P--------- ἀνά
 6885. μέσον A1--ASM--- μέσος
 6886. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6887. καὶ C--------- καί
 6888. ἀνὰ P--------- ἀνά
 6889. μέσον A1--ASM--- μέσος
 6890. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6891. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 6892. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6893. καὶ C--------- καί
 6894. ἠθέτησαν VAI-AAI3P- ἀθετέω
 6895. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6896. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6897. ἐν P--------- ἐν
 6898. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6899. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 6900. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 6901. JudgB 9:24
 6902. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6903. ἐπαγαγεῖν VB--AAN--- ἄγω ἐπι
 6904. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6905. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 6906. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6907. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 6908. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 6909. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 6910. καὶ C--------- καί
 6911. τὰ RA--APN--- ὁ
 6912. αἵματα N3M-APN--- αἷμα
 6913. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6914. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6915. θεῖναι VE--AAN--- τίθημι
 6916. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6917. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 6918. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6919. ἀδελφὸν N2--ASM--- ἀδελφός
 6920. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6921. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6922. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 6923. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6924. καὶ C--------- καί
 6925. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6926. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 6927. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6928. ὅτι C--------- ὅτι
 6929. ἐνίσχυσαν VA--AAI3P- ἰσχύω ἐν
 6930. τὰς RA--APF--- ὁ
 6931. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 6932. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6933. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 6934. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6935. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 6936. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6937. JudgB 9:25
 6938. καὶ C--------- καί
 6939. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 6940. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6941. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6942. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6943. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6944. ἐνεδρεύοντας V1--PAPAPM ἐνεδρεύω
 6945. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6946. τὰς RA--APF--- ὁ
 6947. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 6948. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6949. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 6950. καὶ C--------- καί
 6951. διήρπαζον V1I-IAI3P- ἁρπάζω δια
 6952. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 6953. ὃς RR--NSM--- ὅς
 6954. παρεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι παρα
 6955. ἐπ' P--------- ἐπί
 6956. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6957. ἐν P--------- ἐν
 6958. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6959. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 6960. καὶ C--------- καί
 6961. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 6962. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6963. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6964. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 6965. JudgB 9:26
 6966. καὶ C--------- καί
 6967. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 6968. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 6969. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 6970. Ιωβηλ N---GSM--- Ιωβηλ
 6971. καὶ C--------- καί
 6972. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6973. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 6974. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6975. καὶ C--------- καί
 6976. παρῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι παρα
 6977. ἐν P--------- ἐν
 6978. Σικιμοις N---DPM--- Σικιμα
 6979. καὶ C--------- καί
 6980. ἦλπισαν VAI-AAI3P- ἐλπίζω
 6981. ἐν P--------- ἐν
 6982. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6983. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6984. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 6985. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 6986. JudgB 9:27
 6987. καὶ C--------- καί
 6988. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 6989. εἰς P--------- εἰς
 6990. ἀγρὸν N2--ASM--- ἀγρός
 6991. καὶ C--------- καί
 6992. ἐτρύγησαν VAI-AAI3P- τρυγάω
 6993. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6994. ἀμπελῶνας N3W-APM--- ἀμπελών
 6995. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6996. καὶ C--------- καί
 6997. ἐπάτησαν VAI-AAI3P- πατέω
 6998. καὶ C--------- καί
 6999. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 7000. ελλουλιμ N---APM--- ελλουλιμ
 7001. καὶ C--------- καί
 7002. εἰσήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω εἰς
 7003. εἰς P--------- εἰς
 7004. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 7005. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 7006. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7007. καὶ C--------- καί
 7008. ἔφαγον VBI-AAI3P- ἐσθίω
 7009. καὶ C--------- καί
 7010. ἔπιον VBI-AAI3P- πίνω
 7011. καὶ C--------- καί
 7012. κατηράσαντο VAI-AMI3P- ἀράομαι κατα
 7013. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7014. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7015. JudgB 9:28
 7016. καὶ C--------- καί
 7017. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7018. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7019. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7020. Ιωβηλ N---GSM--- Ιωβηλ
 7021. τίς RI--NSM--- τίς
 7022. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7023. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7024. καὶ C--------- καί
 7025. τίς RI--NSM--- τίς
 7026. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7027. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7028. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7029. ὅτι C--------- ὅτι
 7030. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 7031. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7032. οὐχ D--------- οὐ
 7033. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7034. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 7035. καὶ C--------- καί
 7036. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7037. ἐπίσκοπος N2--NSM--- ἐπισκοπός
 7038. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7039. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 7040. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7041. σὺν P--------- σύν
 7042. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7043. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 7044. Εμμωρ N---GSM--- Εμμωρ
 7045. πατρὸς N3--GSM--- πατήρ
 7046. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7047. καὶ C--------- καί
 7048. τί RI--ASN--- τίς
 7049. ὅτι C--------- ὅτι
 7050. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 7051. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7052. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 7053. JudgB 9:29
 7054. καὶ C--------- καί
 7055. τίς RI--NSM--- τίς
 7056. δῴη VO--AAS3S- δίδωμι
 7057. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7058. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7059. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 7060. ἐν P--------- ἐν
 7061. χειρί N3--DSF--- χείρ
 7062. μου RP--GS---- ἐγώ
 7063. καὶ C--------- καί
 7064. μεταστήσω VF--FAI1S- ἵστημι μετα
 7065. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7066. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7067. καὶ C--------- καί
 7068. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 7069. πρὸς P--------- πρός
 7070. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7071. πλήθυνον VB--AAD2S- πληθύνω
 7072. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7073. δύναμίν N3I-ASF--- δύναμις
 7074. σου RP--GS---- σύ
 7075. καὶ C--------- καί
 7076. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 7077. JudgB 9:30
 7078. καὶ C--------- καί
 7079. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 7080. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7081. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 7082. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7083. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7084. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7085. λόγους N2--APM--- λόγος
 7086. Γααλ N---GSM--- Γααλ
 7087. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 7088. Ιωβηλ N---GSM--- Ιωβηλ
 7089. καὶ C--------- καί
 7090. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 7091. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 7092. αὐτός RD--NSM--- αὐτός
 7093. JudgB 9:31
 7094. καὶ C--------- καί
 7095. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 7096. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 7097. πρὸς P--------- πρός
 7098. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7099. ἐν P--------- ἐν
 7100. κρυφῇ D--------- κρυφῇ
 7101. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 7102. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7103. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7104. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7105. Ιωβηλ N---GSM--- Ιωβηλ
 7106. καὶ C--------- καί
 7107. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7108. ἀδελφοὶ N2--NPM--- ἀδελφός
 7109. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7110. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 7111. εἰς P--------- εἰς
 7112. Συχεμ N---ASM--- Συχεμ
 7113. καὶ C--------- καί
 7114. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7115. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 7116. περικάθηνται V5--PMI3P- ἧμαι περι κατα
 7117. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7118. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7119. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7120. σέ RP--AS---- σύ
 7121. JudgB 9:32
 7122. καὶ C--------- καί
 7123. νῦν D--------- νῦν
 7124. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 7125. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7126. σὺ RP--NS---- σύ
 7127. καὶ C--------- καί
 7128. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7129. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7130. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7131. μετὰ P--------- μετά
 7132. σοῦ RP--GS---- σύ
 7133. καὶ C--------- καί
 7134. ἐνέδρευσον VA--AAD2S- ἐνεδρεύω
 7135. ἐν P--------- ἐν
 7136. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7137. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 7138. JudgB 9:33
 7139. καὶ C--------- καί
 7140. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 7141. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7142. πρωὶ D--------- πρωΐ
 7143. ἅμα D--------- ἅμα
 7144. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7145. ἀνατεῖλαι VA--AAN--- τέλλω ἀνα
 7146. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7147. ἥλιον N2--ASM--- ἥλιος
 7148. ὀρθριεῖς VF2-FAI2S- ὀρθρίζω
 7149. καὶ C--------- καί
 7150. ἐκτενεῖς VF2-FAI2S- τείνω ἐκ
 7151. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7152. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7153. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7154. καὶ C--------- καί
 7155. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7156. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7157. καὶ C--------- καί
 7158. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7159. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7160. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7161. μετ' P--------- μετά
 7162. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7163. ἐκπορεύονται V1--PMI3P- πορεύομαι ἐκ
 7164. πρὸς P--------- πρός
 7165. σέ RP--AS---- σύ
 7166. καὶ C--------- καί
 7167. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 7168. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7169. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 7170. ἂν X--------- ἄν
 7171. εὕρῃ VB--AAS3S- εὑρίσκω
 7172. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7173. χείρ N3--NSF--- χείρ
 7174. σου RP--GS---- σύ
 7175. JudgB 9:34
 7176. καὶ C--------- καί
 7177. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7178. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7179. καὶ C--------- καί
 7180. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7181. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7182. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7183. μετ' P--------- μετά
 7184. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7185. νυκτὸς N3--GSF--- νύξ
 7186. καὶ C--------- καί
 7187. ἐνήδρευσαν VAI-AAI3P- ἐνεδρεύω
 7188. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7189. Συχεμ N---ASM--- Συχεμ
 7190. τέτρασιν A3--DPF--- τέσσαρες
 7191. ἀρχαῖς N1--DPF--- ἀρχή
 7192. JudgB 9:35
 7193. καὶ C--------- καί
 7194. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7195. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7196. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7197. Ιωβηλ N---GSM--- Ιωβηλ
 7198. καὶ C--------- καί
 7199. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 7200. πρὸς P--------- πρός
 7201. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7202. θύρᾳ N1A-DSF--- θύρα
 7203. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7204. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7205. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7206. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7207. καὶ C--------- καί
 7208. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7209. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7210. καὶ C--------- καί
 7211. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7212. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7213. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7214. μετ' P--------- μετά
 7215. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7216. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7217. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7218. ἐνέδρου N2N-GSN--- ἔνεδρον
 7219. JudgB 9:36
 7220. καὶ C--------- καί
 7221. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7222. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7223. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7224. Ιωβηλ N---GSM--- Ιωβηλ
 7225. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7226. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7227. καὶ C--------- καί
 7228. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7229. πρὸς P--------- πρός
 7230. Ζεβουλ N---ASM--- Ζεβουλ
 7231. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7232. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7233. καταβαίνει V1--PAI3S- βαίνω κατα
 7234. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7235. κεφαλῶν N1--GPF--- κεφαλή
 7236. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7237. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 7238. καὶ C--------- καί
 7239. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7240. πρὸς P--------- πρός
 7241. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7242. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7243. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7244. σκιὰν N1A-ASF--- σκιά
 7245. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7246. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 7247. σὺ RP--NS---- σύ
 7248. βλέπεις V1--PAI2S- βλέπω
 7249. ὡς C--------- ὡς
 7250. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 7251. JudgB 9:37
 7252. καὶ C--------- καί
 7253. προσέθετο VEI-AMI3S- τίθημι προς
 7254. ἔτι D--------- ἔτι
 7255. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7256. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7257. λαλῆσαι VA--AAN--- λαλέω
 7258. καὶ C--------- καί
 7259. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7260. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7261. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7262. καταβαίνων V1--PAPNSM βαίνω κατα
 7263. κατὰ P--------- κατά
 7264. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 7265. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7266. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7267. ἐχόμενα V1--PMPAPN ἔχω
 7268. ὀμφαλοῦ N2--GSM--- ὀμφαλός
 7269. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7270. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7271. καὶ C--------- καί
 7272. ἀρχὴ N1--NSF--- ἀρχή
 7273. ἑτέρα A1A-NSF--- ἕτερος
 7274. ἔρχεται V1--PMI3S- ἔρχομαι
 7275. διὰ P--------- διά
 7276. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 7277. Ηλωνμαωνενιμ N---GPM--- Ηλωνμαωνενιμ
 7278. JudgB 9:38
 7279. καὶ C--------- καί
 7280. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7281. πρὸς P--------- πρός
 7282. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7283. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7284. καὶ C--------- καί
 7285. ποῦ D--------- ποῦ
 7286. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7287. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7288. στόμα N3M-NSN--- στόμα
 7289. σου RP--GS---- σύ
 7290. ὡς C--------- ὡς
 7291. ἐλάλησας VAI-AAI2S- λαλέω
 7292. τίς RI--NSM--- τίς
 7293. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7294. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7295. ὅτι C--------- ὅτι
 7296. δουλεύσομεν VF--FAI1P- δουλεύω
 7297. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7298. μὴ D--------- μή
 7299. οὐχὶ D--------- οὐ
 7300. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 7301. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7302. λαός N2--NSM--- λαός
 7303. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7304. ἐξουδένωσας VA--AAI2S- οὐδενόω ἐκ
 7305. ἔξελθε VB--AAD2S- ἔρχομαι ἐκ
 7306. δὴ X--------- δή
 7307. νῦν D--------- νῦν
 7308. καὶ C--------- καί
 7309. παράταξαι VA--AAN--- τάσσω παρα
 7310. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7311. JudgB 9:39
 7312. καὶ C--------- καί
 7313. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7314. Γααλ N---NSM--- Γααλ
 7315. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7316. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 7317. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7318. καὶ C--------- καί
 7319. παρετάξατο VAI-AMI3S- τάσσω παρα
 7320. πρὸς P--------- πρός
 7321. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7322. JudgB 9:40
 7323. καὶ C--------- καί
 7324. ἐδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω
 7325. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7326. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7327. καὶ C--------- καί
 7328. ἔφυγεν VBI-AAI3S- φεύγω
 7329. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7330. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7331. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7332. καὶ C--------- καί
 7333. ἔπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω
 7334. τραυματίαι N1T-NPM--- τραυματίας
 7335. πολλοὶ A1A-NPM--- πολύς
 7336. ἕως P--------- ἕως
 7337. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7338. θύρας N1A-GSF--- θύρα
 7339. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7340. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7341. JudgB 9:41
 7342. καὶ C--------- καί
 7343. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 7344. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7345. ἐν P--------- ἐν
 7346. Αρημα N---DS---- Αρημα
 7347. καὶ C--------- καί
 7348. ἐξέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω ἐκ
 7349. Ζεβουλ N---NSM--- Ζεβουλ
 7350. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7351. Γααλ N---ASM--- Γααλ
 7352. καὶ C--------- καί
 7353. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7354. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 7355. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7356. μὴ D--------- μή
 7357. οἰκεῖν V2--PAN--- οἰκέω
 7358. ἐν P--------- ἐν
 7359. Συχεμ N---DSM--- Συχεμ
 7360. JudgB 9:42
 7361. καὶ C--------- καί
 7362. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7363. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7364. ἐπαύριον D--------- ἐπαύριον
 7365. καὶ C--------- καί
 7366. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7367. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7368. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7369. εἰς P--------- εἰς
 7370. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7371. ἀγρόν N2--ASM--- ἀγρός
 7372. καὶ C--------- καί
 7373. ἀνήγγειλεν VAI-AAI3S- ἀγγέλλω ἀνα
 7374. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7375. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 7376. JudgB 9:43
 7377. καὶ C--------- καί
 7378. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 7379. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7380. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7381. καὶ C--------- καί
 7382. διεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω δια
 7383. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7384. εἰς P--------- εἰς
 7385. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 7386. ἀρχὰς N1--APF--- ἀρχή
 7387. καὶ C--------- καί
 7388. ἐνήδρευσεν VAI-AAI3S- ἐνεδρεύω
 7389. ἐν P--------- ἐν
 7390. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 7391. καὶ C--------- καί
 7392. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7393. καὶ C--------- καί
 7394. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 7395. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7396. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7397. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 7398. ἐκ P--------- ἐκ
 7399. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7400. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7401. καὶ C--------- καί
 7402. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7403. ἐπ' P--------- ἐπί
 7404. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7405. καὶ C--------- καί
 7406. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 7407. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 7408. JudgB 9:44
 7409. καὶ C--------- καί
 7410. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7411. καὶ C--------- καί
 7412. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7413. ἀρχηγοὶ N2--NPM--- ἀρχηγός
 7414. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7415. μετ' P--------- μετά
 7416. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7417. ἐξέτειναν VAI-AAI3P- τείνω ἐκ
 7418. καὶ C--------- καί
 7419. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 7420. παρὰ P--------- παρά
 7421. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7422. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 7423. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7424. πύλης N1--GSF--- πύλη
 7425. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7426. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7427. καὶ C--------- καί
 7428. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7429. δύο M--------- δύο
 7430. ἀρχαὶ N1--NPF--- ἀρχή
 7431. ἐξέτειναν VAI-AAI3P- τείνω ἐκ
 7432. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7433. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7434. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7435. ἐν P--------- ἐν
 7436. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7437. ἀγρῷ N2--DSM--- ἀγρός
 7438. καὶ C--------- καί
 7439. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 7440. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 7441. JudgB 9:45
 7442. καὶ C--------- καί
 7443. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7444. παρετάσσετο V1I-IMI3S- τάσσω παρα
 7445. ἐν P--------- ἐν
 7446. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7447. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 7448. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 7449. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7450. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 7451. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 7452. καὶ C--------- καί
 7453. κατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω κατα
 7454. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7455. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7456. καὶ C--------- καί
 7457. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7458. λαὸν N2--ASM--- λαός
 7459. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7460. ἐν P--------- ἐν
 7461. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 7462. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 7463. καὶ C--------- καί
 7464. καθεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω κατα
 7465. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7466. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7467. καὶ C--------- καί
 7468. ἔσπειρεν VAI-AAI3S- σπείρω
 7469. εἰς P--------- εἰς
 7470. ἅλας N3--APM--- ἅλς
 7471. JudgB 9:46
 7472. καὶ C--------- καί
 7473. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 7474. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7475. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7476. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7477. πύργων N2--GPM--- πύργος
 7478. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7479. καὶ C--------- καί
 7480. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 7481. εἰς P--------- εἰς
 7482. συνέλευσιν N3I-ASF--- συνέλευσις
 7483. Βαιθηλβεριθ N---GSM--- Βαιθηλβεριθ
 7484. JudgB 9:47
 7485. καὶ C--------- καί
 7486. ἀνηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 7487. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7488. Αβιμελεχ N---DSM--- Αβιμελεχ
 7489. ὅτι C--------- ὅτι
 7490. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 7491. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7492. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7493. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7494. πύργων N2--GPM--- πύργος
 7495. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7496. JudgB 9:48
 7497. καὶ C--------- καί
 7498. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 7499. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7500. εἰς P--------- εἰς
 7501. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 7502. Ερμων N---GS---- Ερμων
 7503. καὶ C--------- καί
 7504. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7505. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7506. λαὸς N2--NSM--- λαός
 7507. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7508. μετ' P--------- μετά
 7509. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7510. καὶ C--------- καί
 7511. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 7512. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7513. τὰς RA--APF--- ὁ
 7514. ἀξίνας N1--APF--- ἀξίνη
 7515. ἐν P--------- ἐν
 7516. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7517. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7518. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7519. καὶ C--------- καί
 7520. ἔκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω
 7521. κλάδον N2--ASM--- κλάδος
 7522. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 7523. καὶ C--------- καί
 7524. ἦρεν VAI-AAI3S- αἴρω
 7525. καὶ C--------- καί
 7526. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 7527. ἐπ' P--------- ἐπί
 7528. ὤμων N2--GPM--- ὦμος
 7529. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7530. καὶ C--------- καί
 7531. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7532. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7533. λαῷ N2--DSM--- λαός
 7534. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7535. μετ' P--------- μετά
 7536. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7537. ὃ RR--ASN--- ὅς
 7538. εἴδετέ VBI-AAI2P- ὁράω
 7539. με RP--AS---- ἐγώ
 7540. ποιοῦντα V2--PAPASM ποιέω
 7541. ταχέως D--------- ταχέως
 7542. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 7543. ὡς C--------- ὡς
 7544. ἐγώ RP--NS---- ἐγώ
 7545. JudgB 9:49
 7546. καὶ C--------- καί
 7547. ἔκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω
 7548. καί C--------- καί
 7549. γε X--------- γέ
 7550. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7551. κλάδον N2--ASM--- κλάδος
 7552. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7553. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7554. καὶ C--------- καί
 7555. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 7556. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 7557. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 7558. καὶ C--------- καί
 7559. ἐπέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι ἐπι
 7560. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7561. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7562. συνέλευσιν N3I-ASF--- συνέλευσις
 7563. καὶ C--------- καί
 7564. ἐνεπύρισαν VAI-AAI3P- πυρίζω ἐν
 7565. ἐπ' P--------- ἐπί
 7566. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7567. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7568. συνέλευσιν N3I-ASF--- συνέλευσις
 7569. ἐν P--------- ἐν
 7570. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 7571. καὶ C--------- καί
 7572. ἀπέθανον VBI-AAI3P- θνήσκω ἀπο
 7573. καί C--------- καί
 7574. γε X--------- γέ
 7575. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7576. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7577. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7578. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7579. Σικιμων N---GPM--- Σικιμα
 7580. ὡς C--------- ὡς
 7581. χίλιοι A1A-NPM--- χίλιοι
 7582. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7583. καὶ C--------- καί
 7584. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 7585. JudgB 9:50
 7586. καὶ C--------- καί
 7587. ἐπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι
 7588. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7589. ἐκ P--------- ἐκ
 7590. Βαιθηλβεριθ N---GSF--- Βαιθηλβεριθ
 7591. καὶ C--------- καί
 7592. παρενέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω παρα ἐν
 7593. ἐν P--------- ἐν
 7594. Θηβης N---DSF--- Θηβης
 7595. καὶ C--------- καί
 7596. κατέλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω κατα
 7597. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 7598. JudgB 9:51
 7599. καὶ C--------- καί
 7600. πύργος N2--NSM--- πύργος
 7601. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 7602. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 7603. ἐν P--------- ἐν
 7604. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 7605. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7606. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7607. καὶ C--------- καί
 7608. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 7609. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 7610. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7611. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7612. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 7613. καὶ C--------- καί
 7614. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7615. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 7616. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7617. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 7618. καὶ C--------- καί
 7619. ἔκλεισαν VAI-AAI3P- κλείω
 7620. ἔξωθεν D--------- ἔξωθεν
 7621. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7622. καὶ C--------- καί
 7623. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 7624. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7625. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7626. δῶμα N3M-ASN--- δῶμα
 7627. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7628. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7629. JudgB 9:52
 7630. καὶ C--------- καί
 7631. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7632. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7633. ἕως P--------- ἕως
 7634. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7635. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7636. καὶ C--------- καί
 7637. παρετάξαντο VAI-AMI3P- τάσσω παρα
 7638. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7639. καὶ C--------- καί
 7640. ἤγγισεν VAI-AAI3S- ἐγγίζω
 7641. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7642. ἕως P--------- ἕως
 7643. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7644. θύρας N1A-GSF--- θύρα
 7645. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7646. πύργου N2--GSM--- πύργος
 7647. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7648. ἐμπρῆσαι VA--AAN--- πίμπρημι ἐν
 7649. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7650. ἐν P--------- ἐν
 7651. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 7652. JudgB 9:53
 7653. καὶ C--------- καί
 7654. ἔρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω
 7655. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7656. μία A1A-NSF--- εἷς
 7657. κλάσμα N3M-ASN--- κλάσμα
 7658. ἐπιμυλίου N2N-GSN--- ἐπιμυλίον
 7659. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7660. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 7661. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 7662. καὶ C--------- καί
 7663. ἔκλασεν VAI-AAI3S- κλαίω
 7664. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7665. κρανίον N2N-ASN--- κρανίον
 7666. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7667. JudgB 9:54
 7668. καὶ C--------- καί
 7669. ἐβόησεν VAI-AAI3S- βοάω
 7670. ταχὺ A3U-ASN--- ταχύς
 7671. πρὸς P--------- πρός
 7672. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7673. παιδάριον N2N-ASN--- παιδάριον
 7674. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7675. αἶρον V1--PAPASN αἴρω
 7676. τὰ RA--APN--- ὁ
 7677. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 7678. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7679. καὶ C--------- καί
 7680. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7681. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7682. σπάσον VA--AAD2S- σπάω
 7683. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7684. ῥομφαίαν N1A-ASF--- ῥομφαία
 7685. μου RP--GS---- ἐγώ
 7686. καὶ C--------- καί
 7687. θανάτωσόν VA--AAD2S- θανατόω
 7688. με RP--AS---- ἐγώ
 7689. μήποτε D--------- μήποτε
 7690. εἴπωσιν VB--AAS3P- εἶπον
 7691. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 7692. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 7693. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 7694. καὶ C--------- καί
 7695. ἐξεκέντησεν VAI-AAI3S- κεντέω ἐκ
 7696. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7697. τὸ RA--NSN--- ὁ
 7698. παιδάριον N2N-NSN--- παιδάριον
 7699. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7700. καὶ C--------- καί
 7701. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7702. JudgB 9:55
 7703. καὶ C--------- καί
 7704. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 7705. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7706. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7707. ὅτι C--------- ὅτι
 7708. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7709. Αβιμελεχ N---NSM--- Αβιμελεχ
 7710. καὶ C--------- καί
 7711. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 7712. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7713. εἰς P--------- εἰς
 7714. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7715. τόπον N2--ASM--- τόπος
 7716. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7717. JudgB 9:56
 7718. καὶ C--------- καί
 7719. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 7720. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7721. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7722. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7723. πονηρίαν N1A-ASF--- πονηρία
 7724. Αβιμελεχ N---GSM--- Αβιμελεχ
 7725. ἣν RR--ASF--- ὅς
 7726. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 7727. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7728. πατρὶ N3--DSM--- πατήρ
 7729. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7730. ἀποκτεῖναι VA--AAN--- κτείνω ἀπο
 7731. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7732. ἑβδομήκοντα M--------- ἑβδομήκοντα
 7733. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 7734. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7735. JudgB 9:57
 7736. καὶ C--------- καί
 7737. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7738. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7739. πονηρίαν N1A-ASF--- πονηρία
 7740. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 7741. Συχεμ N---GSM--- Συχεμ
 7742. ἐπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἐπι
 7743. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7744. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7745. εἰς P--------- εἰς
 7746. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 7747. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7748. καὶ C--------- καί
 7749. ἐπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐπι
 7750. ἐπ' P--------- ἐπί
 7751. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7752. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7753. κατάρα N1A-NSF--- κατάρα
 7754. Ιωαθαν N---GSM--- Ιωαθαν
 7755. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 7756. Ιεροβααλ N---GSM--- Ιεροβααλ
 7757. JudgB 10:1
 7758. καὶ C--------- καί
 7759. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7760. μετὰ P--------- μετά
 7761. Αβιμελεχ N---ASM--- Αβιμελεχ
 7762. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7763. σῶσαι VA--AAN--- σώζω
 7764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7765. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 7766. Θωλα N---NSM--- Θωλα
 7767. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7768. Φουα N---GSM--- Φουα
 7769. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 7770. πατραδέλφου N2--GSM--- πατράδελφος
 7771. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 7772. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 7773. Ισσαχαρ N---NSM--- Ισσαχαρ
 7774. καὶ C--------- καί
 7775. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 7776. ᾤκει V2I-IAI3S- οἰκέω
 7777. ἐν P--------- ἐν
 7778. Σαμιρ N---DSF--- Σαμιρ
 7779. ἐν P--------- ἐν
 7780. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 7781. Εφραιμ N---GSM--- Ἐφράιμ
 7782. JudgB 10:2
 7783. καὶ C--------- καί
 7784. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 7785. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7786. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 7787. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7788. τρία A3--APN--- τρεῖς
 7789. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 7790. καὶ C--------- καί
 7791. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7792. καὶ C--------- καί
 7793. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 7794. ἐν P--------- ἐν
 7795. Σαμιρ N---DSF--- Σαμιρ
 7796. JudgB 10:3
 7797. καὶ C--------- καί
 7798. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 7799. μετ' P--------- μετά
 7800. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7801. Ιαϊρ N---NSM--- Ιαϊρ
 7802. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7803. Γαλααδ N---NSM--- Γαλαάδ
 7804. καὶ C--------- καί
 7805. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 7806. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7807. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 7808. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7809. δύο M--------- δύο
 7810. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 7811. JudgB 10:4
 7812. καὶ C--------- καί
 7813. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 7814. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7815. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 7816. καὶ C--------- καί
 7817. δύο M--------- δύο
 7818. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7819. ἐπιβαίνοντες V1--PAPNPM βαίνω ἐπι
 7820. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7821. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 7822. δύο M--------- δύο
 7823. πώλους N2--NPM--- πῶλος
 7824. καὶ C--------- καί
 7825. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 7826. δύο M--------- δύο
 7827. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 7828. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7829. καὶ C--------- καί
 7830. ἐκάλουν V2I-IAI3P- καλέω
 7831. αὐτὰς RD--APF--- αὐτός
 7832. ἐπαύλεις N3I-APF--- ἔπαυλις
 7833. Ιαϊρ N---GSM--- Ιαϊρ
 7834. ἕως P--------- ἕως
 7835. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7836. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 7837. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 7838. ἐν P--------- ἐν
 7839. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7840. Γαλααδ N---GSM--- Γαλαάδ
 7841. JudgB 10:5
 7842. καὶ C--------- καί
 7843. ἀπέθανεν VBI-AAI3S- θνήσκω ἀπο
 7844. Ιαϊρ N---NSM--- Ιαϊρ
 7845. καὶ C--------- καί
 7846. ἐτάφη VDI-API3S- θάπτω
 7847. ἐν P--------- ἐν
 7848. Ραμνων N---DSF--- Ραμνων
 7849. JudgB 10:6
 7850. καὶ C--------- καί
 7851. προσέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι προς
 7852. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7853. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7854. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7855. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 7856. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7857. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 7858. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 7859. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7860. καὶ C--------- καί
 7861. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 7862. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7863. Βααλιμ N---DPM--- Βααλιμ
 7864. καὶ C--------- καί
 7865. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7866. Ασταρωθ N---DPF--- Ασταρωθ
 7867. καὶ C--------- καί
 7868. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7869. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7870. Αραδ N---GSF--- Αραδ
 7871. καὶ C--------- καί
 7872. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7873. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7874. Σιδῶνος N3W-GSM--- Σιδών
 7875. καὶ C--------- καί
 7876. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7877. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7878. Μωαβ N---GSF--- Μωαβ
 7879. καὶ C--------- καί
 7880. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7881. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7882. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7883. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 7884. καὶ C--------- καί
 7885. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7886. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 7887. Φυλιστιιμ N---GPM--- Φυλιστιιμ
 7888. καὶ C--------- καί
 7889. ἐγκατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω ἐν κατα
 7890. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7891. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7892. καὶ C--------- καί
 7893. οὐκ D--------- οὐ
 7894. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 7895. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 7896. JudgB 10:7
 7897. καὶ C--------- καί
 7898. ὠργίσθη VSI-API3S- ὀργίζω
 7899. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 7900. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7901. ἐν P--------- ἐν
 7902. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 7903. καὶ C--------- καί
 7904. ἀπέδοτο VOI-AMI3S- δίδωμι ἀπο
 7905. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7906. ἐν P--------- ἐν
 7907. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7908. Φυλιστιιμ N---GPM--- Φυλιστιιμ
 7909. καὶ C--------- καί
 7910. ἐν P--------- ἐν
 7911. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 7912. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7913. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 7914. JudgB 10:8
 7915. καὶ C--------- καί
 7916. ἔθλιψαν VAI-AAI3P- θλίβω
 7917. καὶ C--------- καί
 7918. ἔθλασαν VAI-AAI3P- θλάω
 7919. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7920. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 7921. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7922. ἐν P--------- ἐν
 7923. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7924. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 7925. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 7926. δέκα M--------- δέκα
 7927. ὀκτὼ M--------- ὀκτώ
 7928. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 7929. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7930. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7931. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 7932. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7933. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7934. ἐν P--------- ἐν
 7935. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7936. πέραν P--------- πέραν
 7937. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7938. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 7939. ἐν P--------- ἐν
 7940. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7941. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7942. Αμορρι N---GSM--- Αμορρι
 7943. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7944. ἐν P--------- ἐν
 7945. Γαλααδ N---DSM--- Γαλαάδ
 7946. JudgB 10:9
 7947. καὶ C--------- καί
 7948. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 7949. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7950. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7951. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 7952. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7953. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 7954. παρατάξασθαι VA--AMN--- τάσσω παρα
 7955. πρὸς P--------- πρός
 7956. Ιουδαν N1T-ASM--- Ἰούδας
 7957. καὶ C--------- καί
 7958. Βενιαμιν N---ASM--- Βενιαμίν
 7959. καὶ C--------- καί
 7960. πρὸς P--------- πρός
 7961. Εφραιμ N---ASM--- Ἐφράιμ
 7962. καὶ C--------- καί
 7963. ἐθλίβη VVI-API3S- θλίβω
 7964. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7965. σφόδρα D--------- σφόδρα
 7966. JudgB 10:10
 7967. καὶ C--------- καί
 7968. ἐβόησαν VAI-AAI3P- βοάω
 7969. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7970. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7971. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7972. πρὸς P--------- πρός
 7973. κύριον N2--ASM--- κύριος
 7974. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 7975. ἡμάρτομέν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 7976. σοι RP--DS---- σύ
 7977. ὅτι C--------- ὅτι
 7978. ἐγκατελίπομεν VBI-AAI1P- λείπω ἐν κατα
 7979. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7980. θεὸν N2--ASM--- θεός
 7981. καὶ C--------- καί
 7982. ἐδουλεύσαμεν VAI-AAI1P- δουλεύω
 7983. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7984. Βααλιμ N---DPM--- Βααλιμ
 7985. JudgB 10:11
 7986. καὶ C--------- καί
 7987. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7988. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7989. πρὸς P--------- πρός
 7990. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7991. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 7992. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7993. μὴ D--------- μή
 7994. οὐχὶ D--------- οὐ
 7995. ἐξ P--------- ἐκ
 7996. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 7997. καὶ C--------- καί
 7998. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7999. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8000. Αμορραίου N2--GSM--- Ἀμορραῖος
 8001. καὶ C--------- καί
 8002. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8003. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8004. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 8005. καὶ C--------- καί
 8006. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8007. Φυλιστιιμ N---GPM--- Φυλιστιιμ
 8008. JudgB 10:12
 8009. καὶ C--------- καί
 8010. Σιδωνίων N2--GPM--- Σιδώνιος
 8011. καὶ C--------- καί
 8012. Αμαληκ N---GSM--- Αμαληκ
 8013. καὶ C--------- καί
 8014. Μαδιαμ N---GSF--- Μαδιαμ
 8015. οἳ RR--NPM--- ὅς
 8016. ἔθλιψαν VAI-AAI3P- θλίβω
 8017. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8018. καὶ C--------- καί
 8019. ἐβοήσατε VAI-AAI2P- βοάω
 8020. πρός P--------- πρός
 8021. με RP--AS---- ἐγώ
 8022. καὶ C--------- καί
 8023. ἔσωσα VAI-AAI1S- σώζω
 8024. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8025. ἐκ P--------- ἐκ
 8026. χειρὸς N3--GSF--- χείρ
 8027. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8028. JudgB 10:13
 8029. καὶ C--------- καί
 8030. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 8031. ἐγκατελίπετέ VBI-AAI2P- λείπω ἐν κατα
 8032. με RP--AS---- ἐγώ
 8033. καὶ C--------- καί
 8034. ἐδουλεύσατε VAI-AAI2P- δουλεύω
 8035. θεοῖς N2--DPM--- θεός
 8036. ἑτέροις A1A-DPM--- ἕτερος
 8037. διὰ P--------- διά
 8038. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 8039. οὐ D--------- οὐ
 8040. προσθήσω VF--FAI1S- τίθημι προς
 8041. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8042. σῶσαι VA--AAN--- σώζω
 8043. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8044. JudgB 10:14
 8045. πορεύεσθε V1--PMD2P- πορεύομαι
 8046. καὶ C--------- καί
 8047. βοήσατε VA--AAD2P- βοάω
 8048. πρὸς P--------- πρός
 8049. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8050. θεούς N2--APM--- θεός
 8051. οὓς RR--APM--- ὅς
 8052. ἐξελέξασθε VAI-AMI2P- λέγω ἐκ
 8053. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 8054. καὶ C--------- καί
 8055. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 8056. σωσάτωσαν VA--AAD3P- σώζω
 8057. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 8058. ἐν P--------- ἐν
 8059. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 8060. θλίψεως N3I-GSF--- θλῖψις
 8061. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 8062. JudgB 10:15
 8063. καὶ C--------- καί
 8064. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 8065. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8066. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8067. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8068. πρὸς P--------- πρός
 8069. κύριον N2--ASM--- κύριος
 8070. ἡμάρτομεν VBI-AAI1P- ἁμαρτάνω
 8071. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 8072. σὺ RP--NS---- σύ
 8073. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 8074. κατὰ P--------- κατά
 8075. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 8076. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8077. ἀγαθὸν A1--ASN--- ἀγαθός
 8078. ἐν P--------- ἐν
 8079. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 8080. σου RP--GS---- σύ
 8081. πλὴν D--------- πλήν
 8082. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 8083. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 8084. ἐν P--------- ἐν
 8085. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8086. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 8087. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 8088. JudgB 10:16
 8089. καὶ C--------- καί
 8090. ἐξέκλιναν VAI-AAI3P- κλίνω ἐκ
 8091. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8092. θεοὺς N2--APM--- θεός
 8093. τοὺς RA--APM--- ὁ
 8094. ἀλλοτρίους A1A-APM--- ἀλλότριος
 8095. ἐκ P--------- ἐκ
 8096. μέσου A1--GSM--- μέσος
 8097. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8098. καὶ C--------- καί
 8099. ἐδούλευσαν VAI-AAI3P- δουλεύω
 8100. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8101. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 8102. μόνῳ A1--DSM--- μόνος
 8103. καὶ C--------- καί
 8104. ὠλιγώθη VCI-API3S- ὀλιγόω
 8105. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8106. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 8107. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8108. ἐν P--------- ἐν
 8109. κόπῳ N2--DSM--- κόπος
 8110. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8111. JudgB 10:17
 8112. καὶ C--------- καί
 8113. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 8114. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8115. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8116. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 8117. καὶ C--------- καί
 8118. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 8119. ἐν P--------- ἐν
 8120. Γαλααδ N---DSM--- Γαλαάδ
 8121. καὶ C--------- καί
 8122. συνήχθησαν VQI-API3P- ἄγω συν
 8123. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8124. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8125. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8126. καὶ C--------- καί
 8127. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 8128. ἐν P--------- ἐν
 8129. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8130. σκοπιᾷ N1A-DSF--- σκοπιά
 8131. JudgB 10:18
 8132. καὶ C--------- καί
 8133. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 8134. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8135. λαὸς N2--NSM--- λαός
 8136. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8137. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 8138. Γαλααδ N---GSM--- Γαλαάδ
 8139. ἀνὴρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8140. πρὸς P--------- πρός
 8141. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8142. πλησίον D--------- πλησίον
 8143. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8144. τίς RI--NSM--- τίς
 8145. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8146. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 8147. ὅστις RX--NSM--- ὅστις
 8148. ἂν X--------- ἄν
 8149. ἄρξηται VA--AMS3S- ἄρχω
 8150. παρατάξασθαι VA--AMN--- τάσσω παρα
 8151. πρὸς P--------- πρός
 8152. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 8153. Αμμων N---GSM--- Αμμων
 8154. καὶ C--------- καί
 8155. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8156. εἰς P--------- εἰς
 8157. ἄρχοντα N3--ASM--- ἄρχων
 8158. πᾶσιν A3--DPM--- πᾶς
 8159. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8160. κατοικοῦσιν V2--PAPDPM οἰκέω κατα
 8161. Γαλααδ N---DS