06.JoshB.txt 488 KB


 1. JoshB 1:1
 2. καὶ C--------- καί
 3. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4. μετὰ P--------- μετά
 5. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6. τελευτὴν N1--ASF--- τελευτή
 7. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 8. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 9. κύριος N2--NSM--- κύριος
 10. τῷ RA--DSM--- ὁ
 11. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 12. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 13. Ναυη N---GSM--- Ναυη
 14. τῷ RA--DSM--- ὁ
 15. ὑπουργῷ A1B-DSM--- ὑπουργός
 16. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 17. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 18. JoshB 1:2
 19. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 20. ὁ RA--NSM--- ὁ
 21. θεράπων N3--NSM--- θεράπων
 22. μου RP--GS---- ἐγώ
 23. τετελεύτηκεν VX--XAI3S- τελευτάω
 24. νῦν D--------- νῦν
 25. οὖν X--------- οὖν
 26. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 27. διάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω δια
 28. τὸν RA--ASM--- ὁ
 29. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 30. σὺ RP--NS---- σύ
 31. καὶ C--------- καί
 32. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 33. ὁ RA--NSM--- ὁ
 34. λαὸς N2--NSM--- λαός
 35. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 36. εἰς P--------- εἰς
 37. τὴν RA--ASF--- ὁ
 38. γῆν N1--ASF--- γῆ
 39. ἣν RR--ASF--- ὅς
 40. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 41. δίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι
 42. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 43. JoshB 1:3
 44. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 45. ὁ RA--NSM--- ὁ
 46. τόπος N2--NSM--- τόπος
 47. ἐφ' P--------- ἐπί
 48. ὃν RR--ASM--- ὅς
 49. ἂν X--------- ἄν
 50. ἐπιβῆτε VZ--AAS2P- βαίνω ἐπι
 51. τῷ RA--DSN--- ὁ
 52. ἴχνει N3E-DSN--- ἴχνος
 53. τῶν RA--GPM--- ὁ
 54. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 55. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 56. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 57. δώσω VF--FAI1S- δίδωμι
 58. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 59. ὃν RR--ASM--- ὅς
 60. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 61. εἴρηκα VX--XAI1S- εἶπον
 62. τῷ RA--DSM--- ὁ
 63. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 64. JoshB 1:4
 65. τὴν RA--ASF--- ὁ
 66. ἔρημον N2--ASF--- ἔρημος
 67. καὶ C--------- καί
 68. τὸν RA--ASM--- ὁ
 69. Ἀντιλίβανον N2--ASM--- Ἀντιλίβανος
 70. ἕως P--------- ἕως
 71. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 72. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 73. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 74. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 75. ποταμοῦ N2--GSM--- ποταμός
 76. Εὐφράτου N1M-GSM--- Εὐφράτης
 77. καὶ C--------- καί
 78. ἕως P--------- ἕως
 79. τῆς RA--GSF--- ὁ
 80. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 81. τῆς RA--GSF--- ὁ
 82. ἐσχάτης A1--GSF--- ἔσχατος
 83. ἀφ' P--------- ἀπό
 84. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 85. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 86. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 87. τὰ RA--NPN--- ὁ
 88. ὅρια N2N-NPN--- ὅριον
 89. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 90. JoshB 1:5
 91. οὐκ D--------- οὐ
 92. ἀντιστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀντι
 93. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 94. κατενώπιον P--------- κατενώπιον
 95. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 96. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 97. τὰς RA--APF--- ὁ
 98. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 99. τῆς RA--GSF--- ὁ
 100. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 101. σου RP--GS---- σύ
 102. καὶ C--------- καί
 103. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 104. ἤμην V1I-IMI1S- εἰμί
 105. μετὰ P--------- μετά
 106. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 107. οὕτως D--------- οὕτως
 108. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 109. καὶ D--------- καί
 110. μετὰ P--------- μετά
 111. σοῦ RP--GS---- σύ
 112. καὶ C--------- καί
 113. οὐκ D--------- οὐ
 114. ἐγκαταλείψω VF--FAI1S- λείπω ἐν κατα
 115. σε RP--AS---- σύ
 116. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 117. ὑπερόψομαί VF--FMI1S- ὁράω ὑπερ
 118. σε RP--AS---- σύ
 119. JoshB 1:6
 120. ἴσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω
 121. καὶ C--------- καί
 122. ἀνδρίζου V1--PMD2S- ἀνδρίζομαι
 123. σὺ RP--NS---- σύ
 124. γὰρ X--------- γάρ
 125. ἀποδιαστελεῖς VF2-FAI2S- στέλλω ἀπο δια
 126. τῷ RA--DSM--- ὁ
 127. λαῷ N2--DSM--- λαός
 128. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 129. τὴν RA--ASF--- ὁ
 130. γῆν N1--ASF--- γῆ
 131. ἣν RR--ASF--- ὅς
 132. ὤμοσα VAI-AAI1S- ὄμνυμι
 133. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 134. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 135. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 136. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 137. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 138. JoshB 1:7
 139. ἴσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω
 140. οὖν X--------- οὖν
 141. καὶ C--------- καί
 142. ἀνδρίζου V1--PMD2S- ἀνδρίζομαι
 143. φυλάσσεσθαι V1--PMN--- φυλάσσω
 144. καὶ C--------- καί
 145. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 146. καθότι D--------- καθότι
 147. ἐνετείλατό VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 148. σοι RP--DS---- σύ
 149. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 150. ὁ RA--NSM--- ὁ
 151. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 152. μου RP--GS---- ἐγώ
 153. καὶ C--------- καί
 154. οὐκ D--------- οὐ
 155. ἐκκλινεῖς VF2-FAI2S- κλίνω ἐκ
 156. ἀπ' P--------- ἀπό
 157. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 158. εἰς P--------- εἰς
 159. δεξιὰ A1A-APN--- δεξιός
 160. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 161. εἰς P--------- εἰς
 162. ἀριστερά A1A-APN--- ἀριστερός
 163. ἵνα C--------- ἵνα
 164. συνῇς V9--PAS2S- εἰμί συν
 165. ἐν P--------- ἐν
 166. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 167. οἷς RR--DPN--- ὅς
 168. ἐὰν C--------- ἐάν
 169. πράσσῃς V1--PAS2S- πράσσω
 170. JoshB 1:8
 171. καὶ C--------- καί
 172. οὐκ D--------- οὐ
 173. ἀποστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀπο
 174. ἡ RA--NSF--- ὁ
 175. βίβλος N2--NSF--- βίβλος
 176. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 177. νόμου N2--GSM--- νόμος
 178. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 179. ἐκ P--------- ἐκ
 180. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 181. στόματός N3M-GSN--- στόμα
 182. σου RP--GS---- σύ
 183. καὶ C--------- καί
 184. μελετήσεις VF--FAI2S- μελετάω
 185. ἐν P--------- ἐν
 186. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 187. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 188. καὶ C--------- καί
 189. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 190. ἵνα C--------- ἵνα
 191. συνῇς V9--PAS2S- εἰμί συν
 192. ποιεῖν V2--PAN--- ποιέω
 193. πάντα A3--APN--- πᾶς
 194. τὰ RA--APN--- ὁ
 195. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 196. τότε D--------- τότε
 197. εὐοδωθήσῃ VC--FPI2S- εὐοδόω
 198. καὶ C--------- καί
 199. εὐοδώσεις VF--FAI2S- εὐοδόω
 200. τὰς RA--APF--- ὁ
 201. ὁδούς N2--APF--- ὁδός
 202. σου RP--GS---- σύ
 203. καὶ C--------- καί
 204. τότε D--------- τότε
 205. συνήσεις VF--FAI2S- ἵημι συν
 206. JoshB 1:9
 207. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 208. ἐντέταλμαί VM--XMI1S- τέλλομαι ἐν
 209. σοι RP--DS---- σύ
 210. ἴσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω
 211. καὶ C--------- καί
 212. ἀνδρίζου V1--PMD2S- ἀνδρίζομαι
 213. μὴ D--------- μή
 214. δειλιάσῃς VA--AAS2S- δειλιάω
 215. μηδὲ C--------- μηδέ
 216. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 217. ὅτι C--------- ὅτι
 218. μετὰ P--------- μετά
 219. σοῦ RP--GS---- σύ
 220. κύριος N2--NSM--- κύριος
 221. ὁ RA--NSM--- ὁ
 222. θεός N2--NSM--- θεός
 223. σου RP--GS---- σύ
 224. εἰς P--------- εἰς
 225. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 226. οὗ D--------- οὗ
 227. ἐὰν C--------- ἐάν
 228. πορεύῃ V1--PMS2S- πορεύομαι
 229. JoshB 1:10
 230. καὶ C--------- καί
 231. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 232. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 233. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 234. γραμματεῦσιν N3V-DPM--- γραμματεύς
 235. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 236. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 237. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 238. JoshB 1:11
 239. εἰσέλθατε VB--AAD2P- ἔρχομαι εἰς
 240. κατὰ P--------- κατά
 241. μέσον A1--ASN--- μέσος
 242. τῆς RA--GSF--- ὁ
 243. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 244. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 245. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 246. καὶ C--------- καί
 247. ἐντείλασθε VA--AMD2P- τέλλομαι ἐν
 248. τῷ RA--DSM--- ὁ
 249. λαῷ N2--DSM--- λαός
 250. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 251. ἑτοιμάζεσθε V1--PMD2P- ἑτοιμάζω
 252. ἐπισιτισμόν N2--ASM--- ἐπισιτισμός
 253. ὅτι C--------- ὅτι
 254. ἔτι D--------- ἔτι
 255. τρεῖς A3--NPF--- τρεῖς
 256. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 257. καὶ C--------- καί
 258. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 259. διαβαίνετε V1--PAI2P- βαίνω δια
 260. τὸν RA--ASM--- ὁ
 261. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 262. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 263. εἰσελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι εἰς
 264. κατασχεῖν VB--AAN--- ἔχω κατα
 265. τὴν RA--ASF--- ὁ
 266. γῆν N1--ASF--- γῆ
 267. ἣν RR--ASF--- ὅς
 268. κύριος N2--NSM--- κύριος
 269. ὁ RA--NSM--- ὁ
 270. θεὸς N2--NSM--- θεός
 271. τῶν RA--GPM--- ὁ
 272. πατέρων N3--GPM--- πατήρ
 273. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 274. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 275. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 276. JoshB 1:12
 277. καὶ C--------- καί
 278. τῷ RA--DSM--- ὁ
 279. Ρουβην N---DS---- Ρουβην
 280. καὶ C--------- καί
 281. τῷ RA--DSM--- ὁ
 282. Γαδ N---DS---- Γαδ
 283. καὶ C--------- καί
 284. τῷ RA--DSM--- ὁ
 285. ἡμίσει A3U-DSM--- ἥμισυς
 286. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 287. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 288. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 289. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 290. JoshB 1:13
 291. μνήσθητε VS--APD2P- μιμνήσκω
 292. τὸ RA--ASN--- ὁ
 293. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 294. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 295. ὃ RR--ASN--- ὅς
 296. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 297. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 298. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 299. ὁ RA--NSM--- ὁ
 300. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 301. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 302. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 303. κύριος N2--NSM--- κύριος
 304. ὁ RA--NSM--- ὁ
 305. θεὸς N2--NSM--- θεός
 306. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 307. κατέπαυσεν VAI-AAI3S- παύω κατα
 308. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 309. καὶ C--------- καί
 310. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 311. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 312. τὴν RA--ASF--- ὁ
 313. γῆν N1--ASF--- γῆ
 314. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 315. JoshB 1:14
 316. αἱ RA--NPF--- ὁ
 317. γυναῖκες N3K-NPF--- γυνή
 318. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 319. καὶ C--------- καί
 320. τὰ RA--NPN--- ὁ
 321. παιδία N2N-NPN--- παιδίον
 322. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 323. καὶ C--------- καί
 324. τὰ RA--NPN--- ὁ
 325. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 326. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 327. κατοικείτωσαν V2--PAD3P- οἰκέω κατα
 328. ἐν P--------- ἐν
 329. τῇ RA--DSF--- ὁ
 330. γῇ N1--DSF--- γῆ
 331. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 332. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 333. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 334. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 335. δὲ X--------- δέ
 336. διαβήσεσθε VF--FMI2P- βαίνω δια
 337. εὔζωνοι A1B-NPM--- εὔζωνος
 338. πρότεροι A1A-NPMC-- πρότερος
 339. τῶν RA--GPM--- ὁ
 340. ἀδελφῶν N2--GPM--- ἀδελφός
 341. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 342. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 343. ὁ RA--NSM--- ὁ
 344. ἰσχύων V1--PAPNSM ἰσχύω
 345. καὶ C--------- καί
 346. συμμαχήσετε VF--FAI2P- μαχέω συν
 347. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 348. JoshB 1:15
 349. ἕως C--------- ἕως
 350. ἂν X--------- ἄν
 351. καταπαύσῃ VA--AAS3S- παύω κατα
 352. κύριος N2--NSM--- κύριος
 353. ὁ RA--NSM--- ὁ
 354. θεὸς N2--NSM--- θεός
 355. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 356. τοὺς RA--APM--- ὁ
 357. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 358. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 359. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 360. καὶ D--------- καί
 361. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 362. καὶ C--------- καί
 363. κληρονομήσωσιν VA--AAS3P- κληρονομέω
 364. καὶ D--------- καί
 365. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 366. τὴν RA--ASF--- ὁ
 367. γῆν N1--ASF--- γῆ
 368. ἣν RR--ASF--- ὅς
 369. κύριος N2--NSM--- κύριος
 370. ὁ RA--NSM--- ὁ
 371. θεὸς N2--NSM--- θεός
 372. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 373. δίδωσιν V8--PAI3S- δίδωμι
 374. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 375. καὶ C--------- καί
 376. ἀπελεύσεσθε VF--FMI2P- ἔρχομαι ἀπο
 377. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 378. εἰς P--------- εἰς
 379. τὴν RA--ASF--- ὁ
 380. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 381. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 382. ἣν RR--ASF--- ὅς
 383. δέδωκεν VX--XAI3S- δίδωμι
 384. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 385. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 386. εἰς P--------- εἰς
 387. τὸ RA--ASN--- ὁ
 388. πέραν D--------- πέραν
 389. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 390. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 391. ἀπ' P--------- ἀπό
 392. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 393. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 394. JoshB 1:16
 395. καὶ C--------- καί
 396. ἀποκριθέντες VC--APPNPM κρίνω ἀπο
 397. τῷ RA--DSM--- ὁ
 398. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 399. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 400. πάντα A3--APN--- πᾶς
 401. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 402. ἂν X--------- ἄν
 403. ἐντείλῃ VA--AMS2S- τέλλομαι ἐν
 404. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 405. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 406. καὶ C--------- καί
 407. εἰς P--------- εἰς
 408. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 409. τόπον N2--ASM--- τόπος
 410. οὗ D--------- οὗ
 411. ἐὰν C--------- ἐάν
 412. ἀποστείλῃς VA--AAS2S- στέλλω ἀπο
 413. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 414. πορευσόμεθα VF--FMI1P- πορεύομαι
 415. JoshB 1:17
 416. κατὰ P--------- κατά
 417. πάντα A3--APN--- πᾶς
 418. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 419. ἠκούσαμεν VAI-AAI1P- ἀκούω
 420. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 421. ἀκουσόμεθα VF--FMI1P- ἀκούω
 422. σοῦ RP--GS---- σύ
 423. πλὴν D--------- πλήν
 424. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 425. κύριος N2--NSM--- κύριος
 426. ὁ RA--NSM--- ὁ
 427. θεὸς N2--NSM--- θεός
 428. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 429. μετὰ P--------- μετά
 430. σοῦ RP--GS---- σύ
 431. ὃν RR--ASM--- ὅς
 432. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 433. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 434. μετὰ P--------- μετά
 435. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 436. JoshB 1:18
 437. ὁ RA--NSM--- ὁ
 438. δὲ X--------- δέ
 439. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 440. ὃς RR--NSM--- ὅς
 441. ἐὰν C--------- ἐάν
 442. ἀπειθήσῃ VA--AAS3S- ἀπειθέω
 443. σοι RP--DS---- σύ
 444. καὶ C--------- καί
 445. ὅστις RX--NSM--- ὅστις
 446. μὴ D--------- μή
 447. ἀκούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω
 448. τῶν RA--GPN--- ὁ
 449. ῥημάτων N3M-GPN--- ῥῆμα
 450. σου RP--GS---- σύ
 451. καθότι D--------- καθότι
 452. ἂν X--------- ἄν
 453. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 454. ἐντείλῃ VA--AMS2S- τέλλομαι ἐν
 455. ἀποθανέτω VB--AAD3S- θνήσκω ἀπο
 456. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 457. ἴσχυε V1--PAD2S- ἰσχύω
 458. καὶ C--------- καί
 459. ἀνδρίζου V1--PMD2S- ἀνδρίζομαι
 460. JoshB 2:1
 461. καὶ C--------- καί
 462. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 463. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 464. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 465. Ναυη N---GSM--- Ναυη
 466. ἐκ P--------- ἐκ
 467. Σαττιν N---G----- Σαττιν
 468. δύο M--------- δύο
 469. νεανίσκους N2--APM--- νεανίσκος
 470. κατασκοπεῦσαι VA--AAN--- σκοπεύω κατα
 471. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 472. ἀνάβητε VZ--AAD2P- βαίνω ἀνα
 473. καὶ C--------- καί
 474. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 475. τὴν RA--ASF--- ὁ
 476. γῆν N1--ASF--- γῆ
 477. καὶ C--------- καί
 478. τὴν RA--ASF--- ὁ
 479. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 480. καὶ C--------- καί
 481. πορευθέντες VC--APPNPM πορεύομαι
 482. εἰσήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 483. οἱ RA--NPM--- ὁ
 484. δύο M--------- δύο
 485. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 486. εἰς P--------- εἰς
 487. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 488. καὶ C--------- καί
 489. εἰσήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 490. εἰς P--------- εἰς
 491. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 492. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 493. πόρνης N1--GSF--- πόρνη
 494. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 495. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 496. Ρααβ N---NS---- Ρααβ
 497. καὶ C--------- καί
 498. κατέλυσαν VAI-AAI3P- λύω κατα
 499. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 500. JoshB 2:2
 501. καὶ C--------- καί
 502. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 503. τῷ RA--DSM--- ὁ
 504. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 505. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 506. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 507. εἰσπεπόρευνται VM--XMI3P- πορεύομαι εἰς
 508. ὧδε D--------- ὧδε
 509. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 510. τῶν RA--GPM--- ὁ
 511. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 512. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 513. κατασκοπεῦσαι VA--AAN--- σκοπεύω κατα
 514. τὴν RA--ASF--- ὁ
 515. γῆν N1--ASF--- γῆ
 516. JoshB 2:3
 517. καὶ C--------- καί
 518. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 519. ὁ RA--NSM--- ὁ
 520. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 521. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 522. καὶ C--------- καί
 523. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 524. πρὸς P--------- πρός
 525. Ρααβ N---AS---- Ρααβ
 526. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 527. ἐξάγαγε VB--AAD2S- ἄγω ἐκ
 528. τοὺς RA--APM--- ὁ
 529. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 530. τοὺς RA--APM--- ὁ
 531. εἰσπεπορευμένους VM--XMPAPM πορεύομαι εἰς
 532. εἰς P--------- εἰς
 533. τὴν RA--ASF--- ὁ
 534. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 535. σου RP--GS---- σύ
 536. τὴν RA--ASF--- ὁ
 537. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 538. κατασκοπεῦσαι VA--AAN--- σκοπεύω κατα
 539. γὰρ X--------- γάρ
 540. τὴν RA--ASF--- ὁ
 541. γῆν N1--ASF--- γῆ
 542. ἥκασιν V1--PAI3P- ἥκω
 543. JoshB 2:4
 544. καὶ C--------- καί
 545. λαβοῦσα VB--AAPNSF λαμβάνω
 546. ἡ RA--NSF--- ὁ
 547. γυνὴ N3K-NSF--- γυνή
 548. τοὺς RA--APM--- ὁ
 549. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 550. ἔκρυψεν VAI-AAI3S- κρύπτω
 551. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 552. καὶ C--------- καί
 553. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 554. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 555. λέγουσα V1--PAPNSF λέγω
 556. εἰσεληλύθασιν VX--XAI3P- ἔρχομαι εἰς
 557. πρός P--------- πρός
 558. με RP--AS---- ἐγώ
 559. οἱ RA--NPM--- ὁ
 560. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 561. JoshB 2:5
 562. ὡς C--------- ὡς
 563. δὲ X--------- δέ
 564. ἡ RA--NSF--- ὁ
 565. πύλη N1--NSF--- πύλη
 566. ἐκλείετο V1I-IMI3S- κλείω
 567. ἐν P--------- ἐν
 568. τῷ RA--DSN--- ὁ
 569. σκότει N3E-DSN--- σκότος
 570. καὶ C--------- καί
 571. οἱ RA--NPM--- ὁ
 572. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 573. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 574. οὐκ D--------- οὐ
 575. ἐπίσταμαι V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 576. ποῦ D--------- ποῦ
 577. πεπόρευνται VM--XMI3P- πορεύομαι
 578. καταδιώξατε VA--AAD2P- διώκω κατα
 579. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 580. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 581. εἰ C--------- εἰ
 582. καταλήμψεσθε VF--FMI2P- λαμβάνω κατα
 583. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 584. JoshB 2:6
 585. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 586. δὲ X--------- δέ
 587. ἀνεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω ἀνα
 588. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 589. ἐπὶ P--------- ἐπί
 590. τὸ RA--ASN--- ὁ
 591. δῶμα N3M-ASN--- δῶμα
 592. καὶ C--------- καί
 593. ἔκρυψεν VAI-AAI3S- κρύπτω
 594. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 595. ἐν P--------- ἐν
 596. τῇ RA--DSF--- ὁ
 597. λινοκαλάμῃ N1--DSF--- λινοκαλάμη
 598. τῇ RA--DSF--- ὁ
 599. ἐστοιβασμένῃ VT--XPPDSF στοιβάζω
 600. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 601. ἐπὶ P--------- ἐπί
 602. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 603. δώματος N3M-GSN--- δῶμα
 604. JoshB 2:7
 605. καὶ C--------- καί
 606. οἱ RA--NPM--- ὁ
 607. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 608. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 609. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 610. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 611. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 612. τὴν RA--ASF--- ὁ
 613. ἐπὶ P--------- ἐπί
 614. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 615. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 616. ἐπὶ P--------- ἐπί
 617. τὰς RA--APF--- ὁ
 618. διαβάσεις N3I-APF--- διάβασις
 619. καὶ C--------- καί
 620. ἡ RA--NSF--- ὁ
 621. πύλη N1--NSF--- πύλη
 622. ἐκλείσθη VSI-API3S- κλείω
 623. καὶ C--------- καί
 624. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 625. ὡς C--------- ὡς
 626. ἐξήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 627. οἱ RA--NPM--- ὁ
 628. διώκοντες V1--PAPNPM διώκω
 629. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 630. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 631. JoshB 2:8
 632. καὶ C--------- καί
 633. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 634. δὲ X--------- δέ
 635. πρὶν D--------- πρίν
 636. ἢ C--------- ἤ
 637. κοιμηθῆναι VC--APN--- κοιμάω
 638. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 639. καὶ C--------- καί
 640. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 641. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 642. ἐπὶ P--------- ἐπί
 643. τὸ RA--ASN--- ὁ
 644. δῶμα N3M-ASN--- δῶμα
 645. πρὸς P--------- πρός
 646. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 647. JoshB 2:9
 648. καὶ C--------- καί
 649. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 650. πρὸς P--------- πρός
 651. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 652. ἐπίσταμαι V6--PMI1S- ἐπίσταμαι
 653. ὅτι C--------- ὅτι
 654. δέδωκεν VX--XAI3S- δίδωμι
 655. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 656. κύριος N2--NSM--- κύριος
 657. τὴν RA--ASF--- ὁ
 658. γῆν N1--ASF--- γῆ
 659. ἐπιπέπτωκεν VX--XAI3S- πίπτω ἐπι
 660. γὰρ X--------- γάρ
 661. ὁ RA--NSM--- ὁ
 662. φόβος N2--NSM--- φόβος
 663. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 664. ἐφ' P--------- ἐπί
 665. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 666. JoshB 2:10
 667. ἀκηκόαμεν VX--XAI1P- ἀκούω
 668. γὰρ X--------- γάρ
 669. ὅτι C--------- ὅτι
 670. κατεξήρανεν VAI-AAI3S- ξηραίνω κατα
 671. κύριος N2--NSM--- κύριος
 672. ὁ RA--NSM--- ὁ
 673. θεὸς N2--NSM--- θεός
 674. τὴν RA--ASF--- ὁ
 675. ἐρυθρὰν A1A-ASF--- ἐρυθρός
 676. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 677. ἀπὸ P--------- ἀπό
 678. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 679. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 680. ὅτε D--------- ὅτε
 681. ἐξεπορεύεσθε V1I-IMI2P- πορεύομαι ἐκ
 682. ἐκ P--------- ἐκ
 683. γῆς N1--GSF--- γῆ
 684. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 685. καὶ C--------- καί
 686. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 687. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 688. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 689. δυσὶ M---DPM--- δύο
 690. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 691. τῶν RA--GPM--- ὁ
 692. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 693. οἳ RR--NPM--- ὅς
 694. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 695. πέραν P--------- πέραν
 696. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 697. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 698. τῷ RA--DSM--- ὁ
 699. Σηων N---DS---- Σηων
 700. καὶ C--------- καί
 701. Ωγ N---DS---- Ωγ
 702. οὓς RR--APM--- ὅς
 703. ἐξωλεθρεύσατε VAI-AAI2P- ὀλεθρεύω ἐκ
 704. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 705. JoshB 2:11
 706. καὶ C--------- καί
 707. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 708. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 709. ἐξέστημεν VHI-AAI1P- ἵστημι ἐκ
 710. τῇ RA--DSF--- ὁ
 711. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 712. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 713. καὶ C--------- καί
 714. οὐκ D--------- οὐ
 715. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 716. ἔτι D--------- ἔτι
 717. πνεῦμα N3M-NSN--- πνεῦμα
 718. ἐν P--------- ἐν
 719. οὐδενὶ A3--DSM--- οὐδείς
 720. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 721. ἀπὸ P--------- ἀπό
 722. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 723. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 724. ὅτι C--------- ὅτι
 725. κύριος N2--NSM--- κύριος
 726. ὁ RA--NSM--- ὁ
 727. θεὸς N2--NSM--- θεός
 728. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 729. θεὸς N2--NSM--- θεός
 730. ἐν P--------- ἐν
 731. οὐρανῷ N2--DSM--- οὐρανός
 732. ἄνω D--------- ἄνω
 733. καὶ C--------- καί
 734. ἐπὶ P--------- ἐπί
 735. τῆς RA--GSF--- ὁ
 736. γῆς N1--GSF--- γῆ
 737. κάτω D--------- κάτω
 738. JoshB 2:12
 739. καὶ C--------- καί
 740. νῦν D--------- νῦν
 741. ὀμόσατέ VA--AAD2P- ὄμνυμι
 742. μοι RP--DS---- ἐγώ
 743. κύριον N2--ASM--- κύριος
 744. τὸν RA--ASM--- ὁ
 745. θεόν N2--ASM--- θεός
 746. ὅτι C--------- ὅτι
 747. ποιῶ V2--PAI1S- ποιέω
 748. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 749. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 750. καὶ C--------- καί
 751. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 752. καὶ D--------- καί
 753. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 754. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 755. ἐν P--------- ἐν
 756. τῷ RA--DSM--- ὁ
 757. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 758. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 759. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 760. μου RP--GS---- ἐγώ
 761. JoshB 2:13
 762. καὶ C--------- καί
 763. ζωγρήσετε VF--FAI2P- ζωγρέω
 764. τὸν RA--ASM--- ὁ
 765. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 766. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 767. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 768. μου RP--GS---- ἐγώ
 769. καὶ C--------- καί
 770. τὴν RA--ASF--- ὁ
 771. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 772. μου RP--GS---- ἐγώ
 773. καὶ C--------- καί
 774. τοὺς RA--APM--- ὁ
 775. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 776. μου RP--GS---- ἐγώ
 777. καὶ C--------- καί
 778. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 779. τὸν RA--ASM--- ὁ
 780. οἶκόν N2--ASM--- οἶκος
 781. μου RP--GS---- ἐγώ
 782. καὶ C--------- καί
 783. πάντα A3--APN--- πᾶς
 784. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 785. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 786. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 787. καὶ C--------- καί
 788. ἐξελεῖσθε VF2-FMI2P- αἱρέω ἐκ
 789. τὴν RA--ASF--- ὁ
 790. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 791. μου RP--GS---- ἐγώ
 792. ἐκ P--------- ἐκ
 793. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 794. JoshB 2:14
 795. καὶ C--------- καί
 796. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 797. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 798. οἱ RA--NPM--- ὁ
 799. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 800. ἡ RA--NSF--- ὁ
 801. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 802. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 803. ἀνθ' P--------- ἀντί
 804. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 805. εἰς P--------- εἰς
 806. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 807. καὶ C--------- καί
 808. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 809. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 810. ὡς C--------- ὡς
 811. ἂν X--------- ἄν
 812. παραδῷ VO--AAS3S- δίδωμι παρα
 813. κύριος N2--NSM--- κύριος
 814. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 815. τὴν RA--ASF--- ὁ
 816. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 817. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 818. εἰς P--------- εἰς
 819. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 820. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 821. καὶ C--------- καί
 822. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 823. JoshB 2:15
 824. καὶ C--------- καί
 825. κατεχάλασεν VAI-AAI3S- χαλάω κατα
 826. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 827. διὰ P--------- διά
 828. τῆς RA--GSF--- ὁ
 829. θυρίδος N3D-GSF--- θυρίς
 830. JoshB 2:16
 831. καὶ C--------- καί
 832. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 833. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 834. εἰς P--------- εἰς
 835. τὴν RA--ASF--- ὁ
 836. ὀρεινὴν N1--ASF--- ὀρεινή
 837. ἀπέλθετε VB--AAD2P- ἔρχομαι ἀπο
 838. μὴ D--------- μή
 839. συναντήσωσιν VA--AAS3P- ἀντάω συν
 840. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 841. οἱ RA--NPM--- ὁ
 842. καταδιώκοντες V1--PAPNPM διώκω κατα
 843. καὶ C--------- καί
 844. κρυβήσεσθε VD--FPI2P- κρύπτω
 845. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 846. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 847. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 848. ἕως C--------- ἕως
 849. ἂν X--------- ἄν
 850. ἀποστρέψωσιν VA--AAS3P- στρέφω ἀπο
 851. οἱ RA--NPM--- ὁ
 852. καταδιώκοντες V1--PAPNPM διώκω κατα
 853. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 854. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 855. καὶ C--------- καί
 856. μετὰ P--------- μετά
 857. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 858. ἀπελεύσεσθε VF--FMI2P- ἔρχομαι ἀπο
 859. εἰς P--------- εἰς
 860. τὴν RA--ASF--- ὁ
 861. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 862. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 863. JoshB 2:17
 864. καὶ C--------- καί
 865. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 866. οἱ RA--NPM--- ὁ
 867. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 868. πρὸς P--------- πρός
 869. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 870. ἀθῷοί A1B-NPM--- ἀθῷος
 871. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 872. τῷ RA--DSM--- ὁ
 873. ὅρκῳ N2--DSM--- ὅρκος
 874. σου RP--GS---- σύ
 875. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 876. JoshB 2:18
 877. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 878. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 879. εἰσπορευόμεθα V1--PMI1P- πορεύομαι εἰς
 880. εἰς P--------- εἰς
 881. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 882. τῆς RA--GSF--- ὁ
 883. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 884. καὶ C--------- καί
 885. θήσεις VF--FAI2S- τίθημι
 886. τὸ RA--ASN--- ὁ
 887. σημεῖον N2--ASN--- σημεῖον
 888. τὸ RA--ASN--- ὁ
 889. σπαρτίον N2--ASN--- σπαρτίον
 890. τὸ RA--ASN--- ὁ
 891. κόκκινον A1--ASN--- κόκκινος
 892. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 893. ἐκδήσεις VF--FAI2S- δέω ἐκ
 894. εἰς P--------- εἰς
 895. τὴν RA--ASF--- ὁ
 896. θυρίδα N3D-ASF--- θυρίς
 897. δι' P--------- διά
 898. ἧς RR--GSF--- ὅς
 899. κατεβίβασας VAI-AAI2S- βιβάζω κατα
 900. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 901. δι' P--------- διά
 902. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 903. τὸν RA--ASM--- ὁ
 904. δὲ X--------- δέ
 905. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 906. σου RP--GS---- σύ
 907. καὶ C--------- καί
 908. τὴν RA--ASF--- ὁ
 909. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 910. σου RP--GS---- σύ
 911. καὶ C--------- καί
 912. τοὺς RA--APM--- ὁ
 913. ἀδελφούς N2--APM--- ἀδελφός
 914. σου RP--GS---- σύ
 915. καὶ C--------- καί
 916. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 917. τὸν RA--ASM--- ὁ
 918. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 919. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 920. πατρός N3--GSM--- πατήρ
 921. σου RP--GS---- σύ
 922. συνάξεις VF--FAI2S- ἄγω συν
 923. πρὸς P--------- πρός
 924. σεαυτὴν RD--ASF--- σεαυτοῦ
 925. εἰς P--------- εἰς
 926. τὴν RA--ASF--- ὁ
 927. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 928. σου RP--GS---- σύ
 929. JoshB 2:19
 930. καὶ C--------- καί
 931. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 932. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 933. ὃς RR--NSM--- ὅς
 934. ἂν X--------- ἄν
 935. ἐξέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἐκ
 936. τὴν RA--ASF--- ὁ
 937. θύραν N1A-ASF--- θύρα
 938. τῆς RA--GSF--- ὁ
 939. οἰκίας N1A-GSF--- οἰκία
 940. σου RP--GS---- σύ
 941. ἔξω D--------- ἔξω
 942. ἔνοχος A1B-NSM--- ἔνοχος
 943. ἑαυτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 944. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 945. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 946. δὲ X--------- δέ
 947. ἀθῷοι A1--NPM--- ἀθῷος
 948. τῷ RA--DSM--- ὁ
 949. ὅρκῳ N2--DSM--- ὅρκος
 950. σου RP--GS---- σύ
 951. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 952. καὶ C--------- καί
 953. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 954. ἐὰν C--------- ἐάν
 955. γένωνται VB--AMS3P- γίγνομαι
 956. μετὰ P--------- μετά
 957. σοῦ RP--GS---- σύ
 958. ἐν P--------- ἐν
 959. τῇ RA--DSF--- ὁ
 960. οἰκίᾳ N1A-DSF--- οἰκία
 961. σου RP--GS---- σύ
 962. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 963. ἔνοχοι A1B-NPM--- ἔνοχος
 964. ἐσόμεθα VF--FMI1P- εἰμί
 965. JoshB 2:20
 966. ἐὰν C--------- ἐάν
 967. δέ X--------- δέ
 968. τις RI--NSM--- τις
 969. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 970. ἀδικήσῃ VA--AAS3S- ἀδικέω
 971. ἢ C--------- ἤ
 972. καὶ D--------- καί
 973. ἀποκαλύψῃ VA--AAS3S- καλύπτω ἀπο
 974. τοὺς RA--APM--- ὁ
 975. λόγους N2--APM--- λόγος
 976. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 977. τούτους RD--APM--- οὗτος
 978. ἐσόμεθα VF--FMI1P- εἰμί
 979. ἀθῷοι A1--NPM--- ἀθῷος
 980. τῷ RA--DSM--- ὁ
 981. ὅρκῳ N2--DSM--- ὅρκος
 982. σου RP--GS---- σύ
 983. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 984. JoshB 2:21
 985. καὶ C--------- καί
 986. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 987. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 988. κατὰ P--------- κατά
 989. τὸ RA--ASN--- ὁ
 990. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 991. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 992. οὕτως D--------- οὕτως
 993. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 994. καὶ C--------- καί
 995. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 996. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 997. JoshB 2:22
 998. καὶ C--------- καί
 999. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 1000. καὶ C--------- καί
 1001. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 1002. εἰς P--------- εἰς
 1003. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1004. ὀρεινὴν N1--ASF--- ὀρεινή
 1005. καὶ C--------- καί
 1006. κατέμειναν VAI-AAI3P- μένω κατα
 1007. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1008. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 1009. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1010. καὶ C--------- καί
 1011. ἐξεζήτησαν VAI-AAI3P- ζητέω ἐκ
 1012. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1013. καταδιώκοντες V1--PAPNPM διώκω κατα
 1014. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 1015. τὰς RA--APF--- ὁ
 1016. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 1017. καὶ C--------- καί
 1018. οὐχ D--------- οὐ
 1019. εὕροσαν VA--AAI3P- εὑρίσκω
 1020. JoshB 2:23
 1021. καὶ C--------- καί
 1022. ὑπέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ὑπο
 1023. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1024. δύο M--------- δύο
 1025. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 1026. καὶ C--------- καί
 1027. κατέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω κατα
 1028. ἐκ P--------- ἐκ
 1029. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1030. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 1031. καὶ C--------- καί
 1032. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 1033. πρὸς P--------- πρός
 1034. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 1035. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 1036. Ναυη N---GS---- Ναυη
 1037. καὶ C--------- καί
 1038. διηγήσαντο VAI-AMI3P- ἡγέομαι δια
 1039. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1040. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1041. τὰ RA--APN--- ὁ
 1042. συμβεβηκότα VX--XAPAPN βαίνω συν
 1043. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1044. JoshB 2:24
 1045. καὶ C--------- καί
 1046. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 1047. πρὸς P--------- πρός
 1048. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 1049. ὅτι C--------- ὅτι
 1050. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 1051. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1052. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1053. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1054. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1055. ἐν P--------- ἐν
 1056. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 1057. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1058. καὶ C--------- καί
 1059. κατέπτηκεν VX--XAI3S- πτήσσω κατα
 1060. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1061. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1062. κατοικῶν V2--PAPNSM οἰκέω κατα
 1063. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1064. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1065. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 1066. ἀφ' P--------- ἀπό
 1067. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1068. JoshB 3:1
 1069. καὶ C--------- καί
 1070. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 1071. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1072. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1073. πρωί D--------- πρωΐ
 1074. καὶ C--------- καί
 1075. ἀπῆραν VAI-AAI3P- αἴρω ἀπο
 1076. ἐκ P--------- ἐκ
 1077. Σαττιν N---G----- Σαττιν
 1078. καὶ C--------- καί
 1079. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 1080. ἕως P--------- ἕως
 1081. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1082. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1083. καὶ C--------- καί
 1084. κατέλυσαν VAI-AAI3P- λύω κατα
 1085. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1086. πρὸ P--------- πρό
 1087. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1088. διαβῆναι VZ--AAN--- βαίνω δια
 1089. JoshB 3:2
 1090. καὶ C--------- καί
 1091. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1092. μετὰ P--------- μετά
 1093. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 1094. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 1095. διῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι δια
 1096. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1097. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 1098. διὰ P--------- διά
 1099. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1100. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 1101. JoshB 3:3
 1102. καὶ C--------- καί
 1103. ἐνετείλαντο VAI-AMI3P- τέλλομαι ἐν
 1104. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1105. λαῷ N2--DSM--- λαός
 1106. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 1107. ὅταν D--------- ὅταν
 1108. ἴδητε VB--AAS2P- ὁράω
 1109. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1110. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1111. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1112. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1113. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1114. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1115. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1116. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1117. καὶ C--------- καί
 1118. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1119. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 1120. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1121. καὶ C--------- καί
 1122. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1123. Λευίτας N1M-APM--- Λευίτης
 1124. αἴροντας V1--PAPAPM αἴρω
 1125. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1126. ἀπαρεῖτε VF2-FAI2P- αἴρω ἀπο
 1127. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1128. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1129. τόπων N2--GPM--- τόπος
 1130. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1131. καὶ C--------- καί
 1132. πορεύεσθε V1--PMD2P- πορεύομαι
 1133. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 1134. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 1135. JoshB 3:4
 1136. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 1137. μακρὰν D--------- μακράν
 1138. ἔστω V9--PAD3S- εἰμί
 1139. ἀνὰ P--------- ἀνά
 1140. μέσον A1--ASN--- μέσος
 1141. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1142. καὶ C--------- καί
 1143. ἐκείνης RD--GSF--- ἐκεῖνος
 1144. ὅσον A1--ASN--- ὅσος
 1145. δισχιλίους A1A-APM--- δισχίλιοι
 1146. πήχεις N3I-APM--- πῆχυς
 1147. στήσεσθε VF--FMI2P- ἵστημι
 1148. μὴ D--------- μή
 1149. προσεγγίσητε VA--AAS2P- ἐγγίζω προς
 1150. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 1151. ἵν' C--------- ἵνα
 1152. ἐπίστησθε V6--PMS2P- ἐπίσταμαι
 1153. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1154. ὁδόν N2--ASF--- ὁδός
 1155. ἣν RR--ASF--- ὅς
 1156. πορεύεσθε V1--PMI2P- πορεύομαι
 1157. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 1158. οὐ D--------- οὐ
 1159. γὰρ X--------- γάρ
 1160. πεπόρευσθε VM--XMI2P- πορεύομαι
 1161. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1162. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 1163. ἀπ' P--------- ἀπό
 1164. ἐχθὲς D--------- χθές
 1165. καὶ C--------- καί
 1166. τρίτης A1--GSF--- τρίτος
 1167. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1168. JoshB 3:5
 1169. καὶ C--------- καί
 1170. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1171. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1172. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1173. λαῷ N2--DSM--- λαός
 1174. ἁγνίσασθε VA--AMD2P- ἁγνίζω
 1175. εἰς P--------- εἰς
 1176. αὔριον D--------- αὔριον
 1177. ὅτι C--------- ὅτι
 1178. αὔριον D--------- αὔριον
 1179. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 1180. ἐν P--------- ἐν
 1181. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1182. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1183. θαυμαστά A1--APN--- θαυμαστός
 1184. JoshB 3:6
 1185. καὶ C--------- καί
 1186. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1187. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1188. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1189. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 1190. ἄρατε VA--AAD2P- αἴρω
 1191. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1192. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1193. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1194. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1195. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1196. καὶ C--------- καί
 1197. προπορεύεσθε V1--PMD2P- πορεύομαι προ
 1198. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1199. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1200. καὶ C--------- καί
 1201. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 1202. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1203. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1204. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1205. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1206. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1207. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1208. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1209. καὶ C--------- καί
 1210. ἐπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι
 1211. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 1212. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1213. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1214. JoshB 3:7
 1215. καὶ C--------- καί
 1216. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1217. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1218. πρὸς P--------- πρός
 1219. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 1220. ἐν P--------- ἐν
 1221. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1222. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1223. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 1224. ἄρχομαι V1--PMI1S- ἄρχω
 1225. ὑψῶσαί VA--AAN--- ὑψόω
 1226. σε RP--AS---- σύ
 1227. κατενώπιον P--------- κατενώπιον
 1228. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1229. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1230. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1231. ἵνα C--------- ἵνα
 1232. γνῶσιν VZ--AAS3P- γιγνώσκω
 1233. καθότι D--------- καθότι
 1234. ἤμην V9I-IMI1S- εἰμί
 1235. μετὰ P--------- μετά
 1236. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 1237. οὕτως D--------- οὕτως
 1238. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 1239. καὶ D--------- καί
 1240. μετὰ P--------- μετά
 1241. σοῦ RP--GS---- σύ
 1242. JoshB 3:8
 1243. καὶ C--------- καί
 1244. νῦν D--------- νῦν
 1245. ἔντειλαι VA--AMD2S- τέλλομαι ἐν
 1246. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1247. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 1248. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1249. αἴρουσιν V1--PAPDPM αἴρω
 1250. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1251. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1252. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1253. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1254. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1255. ὡς C--------- ὡς
 1256. ἂν X--------- ἄν
 1257. εἰσέλθητε VB--AAS2P- ἔρχομαι εἰς
 1258. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1259. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 1260. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1261. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1262. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1263. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1264. καὶ C--------- καί
 1265. ἐν P--------- ἐν
 1266. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1267. Ιορδάνῃ N1M-DSM--- Ἰορδάνης
 1268. στήσεσθε VF--FMI2P- ἵστημι
 1269. JoshB 3:9
 1270. καὶ C--------- καί
 1271. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1272. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1273. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1274. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1275. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1276. προσαγάγετε VB--AAD2P- ἄγω προς
 1277. ὧδε D--------- ὧδε
 1278. καὶ C--------- καί
 1279. ἀκούσατε VA--AAD2P- ἀκούω
 1280. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1281. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 1282. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1283. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1284. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1285. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1286. JoshB 3:10
 1287. ἐν P--------- ἐν
 1288. τούτῳ RD--DSN--- οὗτος
 1289. γνώσεσθε VF--FMI2P- γιγνώσκω
 1290. ὅτι C--------- ὅτι
 1291. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1292. ζῶν V3--PAPNSM ζάω
 1293. ἐν P--------- ἐν
 1294. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1295. καὶ C--------- καί
 1296. ὀλεθρεύων V1--PAPNSM ὀλεθρεύω
 1297. ὀλεθρεύσει VF--FAI3S- ὀλεθρεύω
 1298. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1299. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1300. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1301. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1302. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 1303. καὶ C--------- καί
 1304. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1305. Χετταῖον N2--ASM--- Χετταῖος
 1306. καὶ C--------- καί
 1307. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1308. Φερεζαῖον N2--ASM--- Φερεζαῖος
 1309. καὶ C--------- καί
 1310. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1311. Ευαῖον N2--ASM--- Ευαῖος
 1312. καὶ C--------- καί
 1313. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1314. Αμορραῖον N2--ASM--- Ἀμορραῖος
 1315. καὶ C--------- καί
 1316. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1317. Γεργεσαῖον N2--ASM--- Γεργεσαῖος
 1318. καὶ C--------- καί
 1319. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1320. Ιεβουσαῖον N2--ASM--- Ιεβουσαῖος
 1321. JoshB 3:11
 1322. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 1323. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1324. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 1325. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1326. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1327. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1328. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1329. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1330. διαβαίνει V1--PAI3S- βαίνω δια
 1331. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1332. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 1333. JoshB 3:12
 1334. προχειρίσασθε VA--AMD2P- χειρέω προ
 1335. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1336. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1337. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1338. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1339. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1340. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1341. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1342. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 1343. ἀφ' P--------- ἀπό
 1344. ἑκάστης A1--GSF--- ἕκαστος
 1345. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 1346. JoshB 3:13
 1347. καὶ C--------- καί
 1348. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 1349. ὡς C--------- ὡς
 1350. ἂν X--------- ἄν
 1351. καταπαύσωσιν VA--AAS3P- παύω κατα
 1352. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1353. πόδες N3D-NPM--- πούς
 1354. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1355. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 1356. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1357. αἰρόντων V1--PAPGPM αἴρω
 1358. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1359. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1360. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1361. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1362. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1363. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1364. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1365. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1366. ἐν P--------- ἐν
 1367. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1368. ὕδατι N3T-DSN--- ὕδωρ
 1369. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1370. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1371. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1372. ὕδωρ N3T-NSN--- ὕδωρ
 1373. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1374. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1375. ἐκλείψει VF--FAI3S- λείπω ἐκ
 1376. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1377. δὲ X--------- δέ
 1378. ὕδωρ N3T-NSN--- ὕδωρ
 1379. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1380. καταβαῖνον V1--PAPNSN βαίνω κατα
 1381. στήσεται VF--FMI3S- ἵστημι
 1382. JoshB 3:14
 1383. καὶ C--------- καί
 1384. ἀπῆρεν VAI-AAI3S- αἴρω ἀπο
 1385. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1386. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1387. ἐκ P--------- ἐκ
 1388. τῶν RA--GPN--- ὁ
 1389. σκηνωμάτων N3M-GPN--- σκήνωμα
 1390. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1391. διαβῆναι VZ--AAN--- βαίνω δια
 1392. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1393. Ιορδάνην N1S-ASM--- Ἰορδάνης
 1394. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1395. δὲ X--------- δέ
 1396. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1397. ἤροσαν VAI-AAI3P- αἰρω
 1398. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1399. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1400. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1401. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1402. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1403. πρότεροι A1A-NPMC-- πρότερος
 1404. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1405. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1406. JoshB 3:15
 1407. ὡς C--------- ὡς
 1408. δὲ X--------- δέ
 1409. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 1410. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1411. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1412. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1413. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 1414. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1415. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1416. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1417. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1418. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1419. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1420. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 1421. καὶ C--------- καί
 1422. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1423. πόδες N3D-NPM--- πούς
 1424. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1425. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 1426. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1427. αἰρόντων V1--PAPGPM αἴρω
 1428. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1429. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1430. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1431. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1432. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1433. ἐβάφησαν VDI-API3P- βάπτω
 1434. εἰς P--------- εἰς
 1435. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 1436. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1437. ὕδατος N3T-GSN--- ὕδωρ
 1438. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1439. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1440. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1441. δὲ X--------- δέ
 1442. Ιορδάνης N1M-NSM--- Ἰορδάνης
 1443. ἐπλήρου V4I-IAI3S- πληρόω
 1444. καθ' P--------- κατά
 1445. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 1446. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1447. κρηπῖδα N3D-ASF--- κρηπίς
 1448. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1449. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 1450. ἡμέραι N1A-NPF--- ἡμέρα
 1451. θερισμοῦ N2--GSM--- θερισμός
 1452. πυρῶν N1A-GPF--- πυρά
 1453. JoshB 3:16
 1454. καὶ C--------- καί
 1455. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 1456. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1457. ὕδατα N3T-NPN--- ὕδωρ
 1458. τὰ RA--NPN--- ὁ
 1459. καταβαίνοντα V1--PAPNPN βαίνω κατα
 1460. ἄνωθεν D--------- ἄνωθεν
 1461. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 1462. πῆγμα N3M-NSN--- πῆγμα
 1463. ἓν A3--NSN--- εἷς
 1464. ἀφεστηκὸς VXI-XAPNSN ἵστημι ἀπο
 1465. μακρὰν D--------- μακράν
 1466. σφόδρα D--------- σφόδρα
 1467. σφοδρῶς D--------- σφοδρῶς
 1468. ἕως P--------- ἕως
 1469. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 1470. Καριαθιαριμ N---G----- Καριαθιαριμ
 1471. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1472. δὲ X--------- δέ
 1473. καταβαῖνον V1--PAPNSN βαίνω κατα
 1474. κατέβη VZI-AAI3S- βαίνω κατα
 1475. εἰς P--------- εἰς
 1476. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1477. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 1478. Αραβα N---GS---- Ἀραβά
 1479. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 1480. ἁλός N3--GSM--- ἅλς
 1481. ἕως C--------- ἕως
 1482. εἰς P--------- εἰς
 1483. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1484. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 1485. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 1486. καὶ C--------- καί
 1487. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1488. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1489. εἱστήκει VXI-YAI3S- ἵστημι
 1490. ἀπέναντι P--------- ἀπέναντι
 1491. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 1492. JoshB 3:17
 1493. καὶ C--------- καί
 1494. ἔστησαν VAI-AAI3P- ἵστημι
 1495. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1496. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1497. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1498. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 1499. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1500. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1501. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1502. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1503. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1504. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1505. ξηρᾶς A1A-GSF--- ξηρός
 1506. ἐν P--------- ἐν
 1507. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 1508. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1509. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1510. καὶ C--------- καί
 1511. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 1512. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1513. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1514. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1515. διέβαινον V1I-IAI3P- βαίνω δια
 1516. διὰ P--------- διά
 1517. ξηρᾶς A1A-GSF--- ξηρός
 1518. ἕως C--------- ἕως
 1519. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 1520. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1521. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1522. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1523. διαβαίνων V1--PAPNSM βαίνω δια
 1524. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1525. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 1526. JoshB 4:1
 1527. καὶ C--------- καί
 1528. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 1529. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 1530. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1531. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1532. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1533. διαβαίνων V1--PAPNSM βαίνω δια
 1534. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1535. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 1536. καὶ C--------- καί
 1537. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1538. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1539. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1540. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 1541. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1542. JoshB 4:2
 1543. παραλαβὼν VB--AAPNSM λαμβάνω παρα
 1544. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1545. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1546. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1547. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 1548. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 1549. ἀφ' P--------- ἀπό
 1550. ἑκάστης A1--GSF--- ἕκαστος
 1551. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 1552. JoshB 4:3
 1553. σύνταξον VA--AAD2S- τάσσω συν
 1554. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1555. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1556. ἀνέλεσθε VB--AMD2P- αἱρέω ἀνα
 1557. ἐκ P--------- ἐκ
 1558. μέσου A1--GSN--- μέσος
 1559. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1560. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1561. ἑτοίμους A1--APM--- ἕτοιμος
 1562. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1563. λίθους N2--APM--- λίθος
 1564. καὶ C--------- καί
 1565. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1566. διακομίσαντες VA--AAPNPM κομίζω δια
 1567. ἅμα P--------- ἅμα
 1568. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1569. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1570. θέτε VE--AAD2P- τίθημι
 1571. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1572. ἐν P--------- ἐν
 1573. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1574. στρατοπεδείᾳ N1A-DSF--- στρατοπεδεία
 1575. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 1576. οὗ D--------- οὗ
 1577. ἐὰν C--------- ἐάν
 1578. παρεμβάλητε VB--AAS2P- βάλλω παρα ἐν
 1579. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1580. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1581. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 1582. JoshB 4:4
 1583. καὶ C--------- καί
 1584. ἀνακαλεσάμενος VA--AMPNSM καλέω ἀνα
 1585. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1586. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1587. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 1588. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1589. ἐνδόξων A1B-GPM--- ἔνδοξος
 1590. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1591. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1592. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1593. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1594. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 1595. ἀφ' P--------- ἀπό
 1596. ἑκάστης A1--GSF--- ἕκαστος
 1597. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 1598. JoshB 4:5
 1599. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1600. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1601. προσαγάγετε VB--AAD2P- ἄγω προς
 1602. ἔμπροσθέν P--------- ἔμπροσθεν
 1603. μου RP--GS---- ἐγώ
 1604. πρὸ P--------- πρό
 1605. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1606. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1607. εἰς P--------- εἰς
 1608. μέσον A1--ASN--- μέσος
 1609. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1610. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1611. καὶ C--------- καί
 1612. ἀνελόμενος VB--AMPNSM αἱρέω ἀνα
 1613. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 1614. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 1615. λίθον N2--ASM--- λίθος
 1616. ἀράτω VA--AAD3S- αἴρω
 1617. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1618. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1619. ὤμων N2--GPM--- ὦμος
 1620. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1621. κατὰ P--------- κατά
 1622. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1623. ἀριθμὸν N2--ASM--- ἀριθμός
 1624. τῶν RA--GPF--- ὁ
 1625. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1626. φυλῶν N1--GPF--- φυλή
 1627. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1628. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1629. JoshB 4:6
 1630. ἵνα C--------- ἵνα
 1631. ὑπάρχωσιν V1--PAS3P- ἄρχω ὑπο
 1632. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1633. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 1634. εἰς P--------- εἰς
 1635. σημεῖον N2--ASN--- σημεῖον
 1636. κείμενον V5--PMPASN κεῖμαι
 1637. διὰ P--------- διά
 1638. παντός A3--GSM--- πᾶς
 1639. ἵνα C--------- ἵνα
 1640. ὅταν D--------- ὅταν
 1641. ἐρωτᾷ V3--PAS3S- ἐρωτάω
 1642. σε RP--AS---- σύ
 1643. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1644. υἱός N2--NSM--- υἱός
 1645. σου RP--GS---- σύ
 1646. αὔριον D--------- αὔριον
 1647. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1648. τί RI--NSN--- τίς
 1649. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1650. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1651. λίθοι N2--NPM--- λίθος
 1652. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 1653. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1654. JoshB 4:7
 1655. καὶ C--------- καί
 1656. σὺ RP--NS---- σύ
 1657. δηλώσεις VF--FAI2S- δηλόω
 1658. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1659. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 1660. σου RP--GS---- σύ
 1661. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1662. ὅτι C--------- ὅτι
 1663. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 1664. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1665. Ιορδάνης N1M-NSM--- Ἰορδάνης
 1666. ποταμὸς N2--NSM--- ποταμός
 1667. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1668. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1669. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 1670. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1671. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1672. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 1673. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1674. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1675. ὡς C--------- ὡς
 1676. διέβαινεν V1I-IAI3S- βαίνω δια
 1677. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 1678. καὶ C--------- καί
 1679. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 1680. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1681. λίθοι N2--NPM--- λίθος
 1682. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 1683. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 1684. μνημόσυνον N2N-NSN--- μνημόσυνον
 1685. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1686. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 1687. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1688. ἕως P--------- ἕως
 1689. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1690. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 1691. JoshB 4:8
 1692. καὶ C--------- καί
 1693. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 1694. οὕτως D--------- οὕτως
 1695. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1696. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1697. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1698. καθότι D--------- καθότι
 1699. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 1700. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1701. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1702. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 1703. καὶ C--------- καί
 1704. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 1705. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1706. λίθους N2--APM--- λίθος
 1707. ἐκ P--------- ἐκ
 1708. μέσου A1--GSN--- μέσος
 1709. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1710. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1711. καθάπερ D--------- καθάπερ
 1712. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 1713. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1714. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1715. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 1716. ἐν P--------- ἐν
 1717. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1718. συντελείᾳ N1A-DSF--- συντέλεια
 1719. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1720. διαβάσεως N3I-GSF--- διάβασις
 1721. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1722. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1723. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1724. καὶ C--------- καί
 1725. διεκόμισαν VAI-AAI3P- κομίζω δια
 1726. ἅμα P--------- ἅμα
 1727. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 1728. εἰς P--------- εἰς
 1729. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1730. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 1731. καὶ C--------- καί
 1732. ἀπέθηκαν VHI-AAI3P- τίθημι ἀπο
 1733. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1734. JoshB 4:9
 1735. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1736. δὲ X--------- δέ
 1737. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1738. καὶ D--------- καί
 1739. ἄλλους RD--APM--- ἄλλος
 1740. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1741. λίθους N2--APM--- λίθος
 1742. ἐν P--------- ἐν
 1743. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1744. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1745. Ιορδάνῃ N1M-DSM--- Ἰορδάνης
 1746. ἐν P--------- ἐν
 1747. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1748. γενομένῳ VB--AMPDSM γίγνομαι
 1749. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 1750. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1751. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1752. πόδας N3D-APM--- πούς
 1753. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1754. ἱερέων N3V-GPM--- ἱερεύς
 1755. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1756. αἰρόντων V1--PAPGPM αἴρω
 1757. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1758. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1759. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1760. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1761. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1762. καί C--------- καί
 1763. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 1764. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 1765. ἕως P--------- ἕως
 1766. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1767. σήμερον D--------- σήμερον
 1768. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 1769. JoshB 4:10
 1770. εἱστήκεισαν VXI-YAI3P- ἵστημι
 1771. δὲ X--------- δέ
 1772. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1773. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1774. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1775. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 1776. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1777. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1778. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1779. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1780. ἐν P--------- ἐν
 1781. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1782. Ιορδάνῃ N1M-DSM--- Ἰορδάνης
 1783. ἕως P--------- ἕως
 1784. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1785. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 1786. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1787. πάντα A3--APN--- πᾶς
 1788. ἃ RR--APN--- ὅς
 1789. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 1790. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1791. ἀναγγεῖλαι VA--AAN--- ἀγγέλλω ἀνα
 1792. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1793. λαῷ N2--DSM--- λαός
 1794. καὶ C--------- καί
 1795. ἔσπευσεν VAI-AAI3S- σπεύδω
 1796. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1797. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1798. καὶ C--------- καί
 1799. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 1800. JoshB 4:11
 1801. καὶ C--------- καί
 1802. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1803. ὡς C--------- ὡς
 1804. συνετέλεσεν VAI-AAI3S- τελέω συν
 1805. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 1806. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1807. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1808. διαβῆναι VZ--AAN--- βαίνω δια
 1809. καὶ C--------- καί
 1810. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 1811. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1812. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 1813. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1814. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1815. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1816. καὶ C--------- καί
 1817. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1818. λίθοι N2--NPM--- λίθος
 1819. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 1820. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1821. JoshB 4:12
 1822. καὶ C--------- καί
 1823. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 1824. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1825. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1826. Ρουβην N---GS---- Ρουβην
 1827. καὶ C--------- καί
 1828. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1829. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1830. Γαδ N---GS---- Γαδ
 1831. καὶ C--------- καί
 1832. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1833. ἡμίσεις A3U-NPM--- ἥμισυς
 1834. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 1835. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 1836. διεσκευασμένοι VT--XMPNPM σκευάζω δια
 1837. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 1838. τῶν RA--GPM--- ὁ
 1839. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 1840. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1841. καθάπερ D--------- καθάπερ
 1842. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 1843. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1844. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 1845. JoshB 4:13
 1846. τετρακισμύριοι A1A-NPM--- τετρακισμύριοι
 1847. εὔζωνοι A1B-NPM--- εὔζωνος
 1848. εἰς P--------- εἰς
 1849. μάχην N1--ASF--- μάχη
 1850. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 1851. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1852. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1853. εἰς P--------- εἰς
 1854. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 1855. πρὸς P--------- πρός
 1856. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1857. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 1858. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 1859. JoshB 4:14
 1860. ἐν P--------- ἐν
 1861. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 1862. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1863. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 1864. ηὔξησεν VAI-AAI3S- αὐξάνω
 1865. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1866. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1867. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 1868. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 1869. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1870. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1871. γένους N3E-GSN--- γένος
 1872. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1873. καὶ C--------- καί
 1874. ἐφοβοῦντο V2I-IMI3P- φοβέω
 1875. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1876. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 1877. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 1878. ὅσον A1--ASM--- ὅσος
 1879. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 1880. ἔζη V3I-IAI3S- ζάω
 1881. JoshB 4:15
 1882. καὶ C--------- καί
 1883. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 1884. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1885. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1886. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 1887. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1888. JoshB 4:16
 1889. ἔντειλαι VA--AMD2S- τέλλομαι ἐν
 1890. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1891. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 1892. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1893. αἴρουσιν V1--PAPDPM αἴρω
 1894. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1895. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1896. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1897. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1898. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1899. μαρτυρίου N2N-GSN--- μαρτύριον
 1900. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1901. ἐκβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἐκ
 1902. ἐκ P--------- ἐκ
 1903. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1904. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1905. JoshB 4:17
 1906. καὶ C--------- καί
 1907. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 1908. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 1909. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1910. ἱερεῦσιν N3V-DPM--- ἱερεύς
 1911. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 1912. ἔκβητε VZ--AAD2P- βαίνω ἐκ
 1913. ἐκ P--------- ἐκ
 1914. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1915. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1916. JoshB 4:18
 1917. καὶ C--------- καί
 1918. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 1919. ὡς C--------- ὡς
 1920. ἐξέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἐκ
 1921. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1922. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 1923. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1924. αἴροντες V1--PAPNPM αἴρω
 1925. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1926. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 1927. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1928. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 1929. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1930. ἐκ P--------- ἐκ
 1931. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1932. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1933. καὶ C--------- καί
 1934. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 1935. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1936. πόδας N3D-APM--- πούς
 1937. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1938. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1939. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1940. ὥρμησεν VAI-AAI3S- ὁρμάω
 1941. τὸ RA--NSN--- ὁ
 1942. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 1943. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1944. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1945. κατὰ P--------- κατά
 1946. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 1947. καὶ C--------- καί
 1948. ἐπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι
 1949. καθὰ D--------- καθά
 1950. ἐχθὲς D--------- χθές
 1951. καὶ C--------- καί
 1952. τρίτην A1--ASF--- τρίτος
 1953. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1954. δι' P--------- διά
 1955. ὅλης A1--GSF--- ὅλος
 1956. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1957. κρηπῖδος N3D-GSF--- κρηπίς
 1958. JoshB 4:19
 1959. καὶ C--------- καί
 1960. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1961. λαὸς N2--NSM--- λαός
 1962. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 1963. ἐκ P--------- ἐκ
 1964. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1965. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1966. δεκάτῃ A1--DSF--- δέκατος
 1967. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1968. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 1969. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1970. πρώτου A1--GSMS-- πρῶτος
 1971. καὶ C--------- καί
 1972. κατεστρατοπέδευσαν VAI-AAI3P- στρατοπεδεύω κατα
 1973. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1974. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 1975. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 1976. ἐν P--------- ἐν
 1977. Γαλγαλοις N---DPF--- Γάλγαλα
 1978. κατὰ P--------- κατά
 1979. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 1980. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1981. πρὸς P--------- πρός
 1982. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 1983. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 1984. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1985. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1986. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 1987. JoshB 4:20
 1988. καὶ C--------- καί
 1989. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1990. δώδεκα M--------- δώδεκα
 1991. λίθους N2--APM--- λίθος
 1992. τούτους RD--APM--- οὗτος
 1993. οὓς RR--APM--- ὅς
 1994. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 1995. ἐκ P--------- ἐκ
 1996. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1997. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 1998. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 1999. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2000. ἐν P--------- ἐν
 2001. Γαλγαλοις N---DPF--- Γάλγαλα
 2002. JoshB 4:21
 2003. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2004. ὅταν D--------- ὅταν
 2005. ἐρωτῶσιν V3--PAS3P- ἐρωτάω
 2006. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 2007. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2008. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2009. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2010. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 2011. τί RI--NSN--- τίς
 2012. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 2013. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2014. λίθοι N2--NPM--- λίθος
 2015. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 2016. JoshB 4:22
 2017. ἀναγγείλατε VA--AAD2P- ἀγγέλλω ἀνα
 2018. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2019. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2020. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2021. ὅτι C--------- ὅτι
 2022. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2023. ξηρᾶς A1A-GSF--- ξηρός
 2024. διέβη VZI-AAI3S- βαίνω δια
 2025. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2026. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2027. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 2028. JoshB 4:23
 2029. ἀποξηράναντος VA--AAPGSM ξηραίνω ἀπο
 2030. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2031. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2032. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2033. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2034. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2035. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 2036. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2037. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 2038. ἐκ P--------- ἐκ
 2039. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2040. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 2041. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2042. μέχρι P--------- μέχρι
 2043. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2044. διέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω δια
 2045. καθάπερ D--------- καθάπερ
 2046. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2047. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2048. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2049. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2050. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2051. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2052. ἐρυθρὰν A1A-ASF--- ἐρυθρός
 2053. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2054. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2055. ἀπεξήρανεν VAI-AAI3S- ξηραίνω ἀπο
 2056. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2057. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2058. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2059. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2060. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 2061. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2062. ἕως C--------- ἕως
 2063. παρήλθομεν VBI-AAI1P- ἔρχομαι παρα
 2064. JoshB 4:24
 2065. ὅπως C--------- ὅπως
 2066. γνῶσιν VZ--AAS3P- γιγνώσκω
 2067. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2068. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2069. ἔθνη N3E-NPN--- ἔθνος
 2070. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2071. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2072. ὅτι C--------- ὅτι
 2073. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2074. δύναμις N3I-NSF--- δύναμις
 2075. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2076. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2077. ἰσχυρά A1A-NSF--- ἰσχυρός
 2078. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2079. καὶ C--------- καί
 2080. ἵνα C--------- ἵνα
 2081. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2082. σέβησθε V1--PMS2P- σέβω
 2083. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2084. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2085. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2086. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2087. ἐν P--------- ἐν
 2088. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 2089. χρόνῳ N2--DSM--- χρόνος
 2090. JoshB 5:1
 2091. καὶ C--------- καί
 2092. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2093. ὡς C--------- ὡς
 2094. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 2095. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2096. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 2097. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2098. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 2099. οἳ RR--NPM--- ὅς
 2100. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 2101. πέραν P--------- πέραν
 2102. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2103. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 2104. καὶ C--------- καί
 2105. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2106. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 2107. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2108. Φοινίκης N---GSF--- Φοινίκη
 2109. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2110. παρὰ P--------- παρά
 2111. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2112. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 2113. ὅτι C--------- ὅτι
 2114. ἀπεξήρανεν VAI-AAI3S- ξηραίνω ἀπο
 2115. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2116. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2117. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2118. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2119. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 2120. ποταμὸν N2--ASM--- ποταμός
 2121. ἐκ P--------- ἐκ
 2122. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2123. ἔμπροσθεν P--------- ἔμπροσθεν
 2124. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2125. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2126. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2127. ἐν P--------- ἐν
 2128. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2129. διαβαίνειν V1--PAN--- βαίνω δια
 2130. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 2131. καὶ C--------- καί
 2132. ἐτάκησαν VDI-API3P- τήκω
 2133. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2134. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2135. διάνοιαι N1A-NPF--- διάνοια
 2136. καὶ C--------- καί
 2137. κατεπλάγησαν VDI-API3P- πλήσσω κατα
 2138. καὶ C--------- καί
 2139. οὐκ D--------- οὐ
 2140. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2141. ἐν P--------- ἐν
 2142. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2143. φρόνησις N3I-NSF--- φρόνησις
 2144. οὐδεμία A1A-NSF--- οὐδείς
 2145. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2146. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 2147. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2148. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2149. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2150. JoshB 5:2
 2151. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2152. δὲ X--------- δέ
 2153. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 2154. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2155. καιρὸν N2--ASM--- καιρός
 2156. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2157. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2158. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2159. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 2160. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 2161. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 2162. μαχαίρας N1--APF--- μάχαιρα
 2163. πετρίνας A1--APF--- πέτρινος
 2164. ἐκ P--------- ἐκ
 2165. πέτρας N1A-GSF--- πέτρα
 2166. ἀκροτόμου A1B-GSF--- ἀκρότομος
 2167. καὶ C--------- καί
 2168. καθίσας VA--AAPNSM ἵζω κατα
 2169. περίτεμε VB--AAD2S- τέμνω περι
 2170. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2171. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2172. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2173. JoshB 5:3
 2174. καὶ C--------- καί
 2175. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 2176. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2177. μαχαίρας N1--APF--- μάχαιρα
 2178. πετρίνας A1--APF--- πέτρινος
 2179. ἀκροτόμους A1B-APF--- ἀκρότομος
 2180. καὶ C--------- καί
 2181. περιέτεμεν VBI-AAI3S- τέμνω περι
 2182. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2183. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2184. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2185. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2186. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2187. καλουμένου V2--PMPGSM καλέω
 2188. τόπου N2--GSM--- τόπος
 2189. Βουνὸς N---GS---- Βουνός
 2190. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2191. ἀκροβυστιῶν N1A-GPF--- ἀκροβυστία
 2192. JoshB 5:4
 2193. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2194. δὲ X--------- δέ
 2195. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 2196. περιεκάθαρεν VAI-AAI3S- αἴρω περι κατα
 2197. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2198. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2199. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2200. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2201. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 2202. ποτὲ D--------- ποτέ
 2203. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 2204. ἐν P--------- ἐν
 2205. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2206. ὁδῷ N2--DSF--- ὁδός
 2207. καὶ C--------- καί
 2208. ὅσοι A1--NPM--- ὅσος
 2209. ποτὲ D--------- ποτέ
 2210. ἀπερίτμητοι A1B-NPM--- ἀπερίτμητος
 2211. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 2212. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2213. ἐξεληλυθότων VX--XAPGPM ἔρχομαι ἐκ
 2214. ἐξ P--------- ἐκ
 2215. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2216. JoshB 5:5
 2217. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2218. τούτους RD--APM--- οὗτος
 2219. περιέτεμεν VBI-AAI3S- τέμνω περι
 2220. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2221. JoshB 5:6
 2222. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 2223. γὰρ X--------- γάρ
 2224. καὶ C--------- καί
 2225. δύο M--------- δύο
 2226. ἔτη N3E-APN--- ἔτος
 2227. ἀνέστραπται VP--XMI3S- στρέφω ἀνα
 2228. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 2229. ἐν P--------- ἐν
 2230. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2231. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 2232. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2233. Μαδβαρίτιδι A3--DSF--- Μαδβαρῖτις
 2234. διὸ C--------- διό
 2235. ἀπερίτμητοι A1B-NPM--- ἀπερίτμητος
 2236. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 2237. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2238. πλεῖστοι A1--NPMS-- πολύς
 2239. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2240. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2241. μαχίμων A1--GPM--- μάχιμος
 2242. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2243. ἐξεληλυθότων VX--XAPGPM ἔρχομαι ἐκ
 2244. ἐκ P--------- ἐκ
 2245. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2246. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2247. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2248. ἀπειθήσαντες VA--AAPNPM ἀπειθέω
 2249. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2250. ἐντολῶν N1--GPF--- ἐντολή
 2251. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2252. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2253. οἷς RR--DPM--- ὅς
 2254. καὶ C--------- καί
 2255. διώρισεν VAI-AAI3S- ὁρίζω δια
 2256. μὴ D--------- μή
 2257. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 2258. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2259. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2260. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2261. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2262. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 2263. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2264. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2265. πατράσιν N3--DPM--- πατήρ
 2266. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2267. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 2268. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2269. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2270. ῥέουσαν V2--PAPASF ῥέω
 2271. γάλα N3--ASN--- γάλα
 2272. καὶ C--------- καί
 2273. μέλι N3T-ASN--- μέλι
 2274. JoshB 5:7
 2275. ἀντὶ P--------- ἀντί
 2276. δὲ X--------- δέ
 2277. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2278. ἀντικατέστησεν VHI-AAI3S- ἵστημι ἀντι κατα
 2279. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2280. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2281. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2282. οὓς RR--APM--- ὅς
 2283. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2284. περιέτεμεν VBI-AAI3S- τέμνω περι
 2285. διὰ P--------- διά
 2286. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2287. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2288. γεγενῆσθαι VM--XMN--- γίγνομαι
 2289. κατὰ P--------- κατά
 2290. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2291. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 2292. ἀπεριτμήτους A1B-APM--- ἀπερίτμητος
 2293. JoshB 5:8
 2294. περιτμηθέντες VC--APPNPM τέμνω περι
 2295. δὲ X--------- δέ
 2296. ἡσυχίαν N1A-ASF--- ἡσυχία
 2297. εἶχον V1I-IAI3P- ἔχω
 2298. αὐτόθι D--------- αὐτόθι
 2299. καθήμενοι V5--PMPNPM ἧμαι κατα
 2300. ἐν P--------- ἐν
 2301. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2302. παρεμβολῇ N1--DSF--- παρεμβολή
 2303. ἕως C--------- ἕως
 2304. ὑγιάσθησαν VS--API3P- ὑγιάζω
 2305. JoshB 5:9
 2306. καὶ C--------- καί
 2307. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2308. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2309. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2310. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 2311. υἱῷ N2--DSM--- υἱός
 2312. Ναυη N---GS---- Ναυη
 2313. ἐν P--------- ἐν
 2314. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2315. σήμερον D--------- σήμερον
 2316. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2317. ἀφεῖλον VBI-AAI1S- αἱρέω ἀπο
 2318. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2319. ὀνειδισμὸν N2--ASM--- ὀνειδισμός
 2320. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 2321. ἀφ' P--------- ἀπό
 2322. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2323. καὶ C--------- καί
 2324. ἐκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω
 2325. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2326. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 2327. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2328. τόπου N2--GSM--- τόπος
 2329. ἐκείνου RD--GSM--- ἐκεῖνος
 2330. Γαλγαλα N---ASF--- Γάλγαλα
 2331. JoshB 5:10
 2332. καὶ C--------- καί
 2333. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 2334. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2335. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 2336. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2337. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2338. πασχα N---ASN--- πασχα
 2339. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2340. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ A1--DSF--- τεσσαρεσκαιδέκατος
 2341. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2342. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2343. μηνὸς N3--GSM--- μήν
 2344. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2345. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 2346. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2347. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 2348. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 2349. ἐν P--------- ἐν
 2350. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2351. πέραν D--------- πέραν
 2352. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2353. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 2354. ἐν P--------- ἐν
 2355. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2356. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 2357. JoshB 5:11
 2358. καὶ C--------- καί
 2359. ἐφάγοσαν VBI-AAI3P- ἐσθίω
 2360. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2361. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2362. σίτου N2--GSM--- σῖτος
 2363. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2364. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2365. ἄζυμα A1B-APN--- ἄζυμος
 2366. καὶ C--------- καί
 2367. νέα A1A-APN--- νέος
 2368. ἐν P--------- ἐν
 2369. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 2370. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2371. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2372. JoshB 5:12
 2373. ἐξέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐκ
 2374. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2375. μαννα N---NSN--- μαννα
 2376. μετὰ P--------- μετά
 2377. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2378. βεβρωκέναι VX--XAN--- βιβρώσκω
 2379. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2380. ἐκ P--------- ἐκ
 2381. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2382. σίτου N2--GSM--- σῖτος
 2383. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2384. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2385. καὶ C--------- καί
 2386. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 2387. ὑπῆρχεν V1I-IAI3S- ἄρχω ὑπο
 2388. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2389. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2390. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2391. μαννα N---NSN--- μαννα
 2392. ἐκαρπίσαντο VAI-AMI3P- καρπίζομαι
 2393. δὲ X--------- δέ
 2394. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2395. χώραν N1A-ASF--- χώρα
 2396. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2397. Φοινίκων N---GPM--- Φοινίκη
 2398. ἐν P--------- ἐν
 2399. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2400. ἐνιαυτῷ N2--DSM--- ἐνιαυτός
 2401. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 2402. JoshB 5:13
 2403. καὶ C--------- καί
 2404. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 2405. ὡς C--------- ὡς
 2406. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2407. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2408. ἐν P--------- ἐν
 2409. Ιεριχω N---DSF--- Ιεριχω
 2410. καὶ C--------- καί
 2411. ἀναβλέψας VA--AAPNSM βλέπω ἀνα
 2412. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2413. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 2414. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 2415. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 2416. ἑστηκότα VXI-XAPASM ἵστημι
 2417. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2418. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2419. καὶ C--------- καί
 2420. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2421. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 2422. ἐσπασμένη V3--XMPNSF σπάω
 2423. ἐν P--------- ἐν
 2424. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2425. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 2426. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2427. καὶ C--------- καί
 2428. προσελθὼν VB--AAPNSM ἔρχομαι προς
 2429. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2430. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2431. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2432. ἡμέτερος A1A-NSM--- ἡμέτερος
 2433. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2434. ἢ C--------- ἤ
 2435. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2436. ὑπεναντίων A1A-GPM--- ὑπεναντίος
 2437. JoshB 5:14
 2438. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2439. δὲ X--------- δέ
 2440. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2441. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2442. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2443. ἀρχιστράτηγος N2--NSM--- ἀρχιστράτηγος
 2444. δυνάμεως N3I-GSF--- δύναμις
 2445. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2446. νυνὶ D--------- νυνί
 2447. παραγέγονα VX--XAI1S- γίγνομαι παρα
 2448. καὶ C--------- καί
 2449. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2450. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2451. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2452. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2453. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2454. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2455. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2456. καὶ C--------- καί
 2457. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2458. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2459. δέσποτα N1M-VSM--- δεσπότης
 2460. τί RI--ASN--- τίς
 2461. προστάσσεις V1--PAI2S- τάσσω προς
 2462. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2463. σῷ A1--DSM--- σός
 2464. οἰκέτῃ N1M-DSM--- οἰκέτης
 2465. JoshB 5:15
 2466. καὶ C--------- καί
 2467. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 2468. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2469. ἀρχιστράτηγος N2--NSM--- ἀρχιστράτηγος
 2470. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2471. πρὸς P--------- πρός
 2472. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 2473. λῦσαι VA--AMD2S- λύω
 2474. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2475. ὑπόδημα N3M-ASN--- ὑπόδημα
 2476. ἐκ P--------- ἐκ
 2477. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2478. ποδῶν N3D-GPM--- πούς
 2479. σου RP--GS---- σύ
 2480. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2481. γὰρ X--------- γάρ
 2482. τόπος N2--NSM--- τόπος
 2483. ἐφ' P--------- ἐπί
 2484. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 2485. σὺ RP--NS---- σύ
 2486. ἕστηκας VXI-XAI2S- ἵστημι
 2487. ἅγιός A1A-NSM--- ἅγιος
 2488. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 2489. JoshB 6:1
 2490. καὶ C--------- καί
 2491. Ιεριχω N---NSF--- Ιεριχω
 2492. συγκεκλεισμένη VT--XMPNSF κλείω συν
 2493. καὶ C--------- καί
 2494. ὠχυρωμένη VM--XMPNSF ὀχυρόω
 2495. καὶ C--------- καί
 2496. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 2497. ἐξεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι ἐκ
 2498. ἐξ P--------- ἐκ
 2499. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2500. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 2501. εἰσεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι εἰς
 2502. JoshB 6:2
 2503. καὶ C--------- καί
 2504. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2505. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2506. πρὸς P--------- πρός
 2507. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 2508. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 2509. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 2510. παραδίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι παρα
 2511. ὑποχείριόν A1A-ASF--- ὑποχείριος
 2512. σου RP--GS---- σύ
 2513. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2514. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 2515. καὶ C--------- καί
 2516. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2517. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 2518. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2519. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2520. ἐν P--------- ἐν
 2521. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2522. δυνατοὺς A1--APM--- δυνατός
 2523. ὄντας V9--PAPAPM εἰμί
 2524. ἐν P--------- ἐν
 2525. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 2526. JoshB 6:3
 2527. σὺ RP--NS---- σύ
 2528. δὲ X--------- δέ
 2529. περίστησον VA--AAD2S- ἵστημι περι
 2530. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2531. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2532. μαχίμους A1--APM--- μάχιμος
 2533. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 2534. JoshB 6:5
 2535. καὶ C--------- καί
 2536. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2537. ὡς C--------- ὡς
 2538. ἂν X--------- ἄν
 2539. σαλπίσητε VA--AAS2P- σαλπίζω
 2540. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2541. σάλπιγγι N3G-DSF--- σάλπιγξ
 2542. ἀνακραγέτω VB--AAD3S- κράζω ἀνα
 2543. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2544. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2545. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2546. ἅμα D--------- ἅμα
 2547. καὶ C--------- καί
 2548. ἀνακραγόντων VB--AAPGPM κράζω ἀνα
 2549. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2550. πεσεῖται VF2-FMI3S- πίπτω
 2551. αὐτόματα A1--NPN--- αὐτόματος
 2552. τὰ RA--NPN--- ὁ
 2553. τείχη N3E-NPN--- τεῖχος
 2554. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2555. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 2556. καὶ C--------- καί
 2557. εἰσελεύσεται VF--FMI3S- ἔρχομαι εἰς
 2558. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2559. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2560. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2561. ὁρμήσας VA--AAPNSM ὁρμάω
 2562. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2563. κατὰ P--------- κατά
 2564. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 2565. εἰς P--------- εἰς
 2566. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2567. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2568. JoshB 6:6
 2569. καὶ C--------- καί
 2570. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2571. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2572. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2573. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2574. Ναυη N---GS---- Ναυη
 2575. πρὸς P--------- πρός
 2576. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2577. ἱερεῖς N3V-APM--- ἱερεύς
 2578. JoshB 6:7
 2579. καὶ C--------- καί
 2580. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2581. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2582. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2583. παραγγείλατε VA--AAD2P- ἀγγέλλω παρα
 2584. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2585. λαῷ N2--DSM--- λαός
 2586. περιελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι περι
 2587. καὶ C--------- καί
 2588. κυκλῶσαι VA--AAN--- κυκλόω
 2589. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2590. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2591. καὶ C--------- καί
 2592. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2593. μάχιμοι A1--NPM--- μάχιμος
 2594. παραπορευέσθωσαν V1--PMD3P- πορεύομαι παρα
 2595. ἐνωπλισμένοι VT--XMPNPM ὁπλίζω ἐν
 2596. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2597. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2598. JoshB 6:8
 2599. καὶ C--------- καί
 2600. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 2601. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2602. ἔχοντες V1--PAPNPM ἔχω
 2603. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 2604. σάλπιγγας N3G-APF--- σάλπιγξ
 2605. ἱερὰς A1A-APF--- ἱερός
 2606. παρελθέτωσαν VB--AAD3P- ἔρχομαι παρα
 2607. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 2608. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2609. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2610. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2611. καὶ C--------- καί
 2612. σημαινέτωσαν V1--PAD3P- σημαίνω
 2613. εὐτόνως D--------- εὐτόνως
 2614. καὶ C--------- καί
 2615. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2616. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2617. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2618. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2619. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2620. ἐπακολουθείτω V2--PAD3S- ἀκολουθέω ἐπι
 2621. JoshB 6:9
 2622. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2623. δὲ X--------- δέ
 2624. μάχιμοι A1--NPM--- μάχιμος
 2625. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 2626. παραπορευέσθωσαν V1--PMD3P- πορεύομαι παρα
 2627. καὶ C--------- καί
 2628. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2629. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2630. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2631. οὐραγοῦντες V2--PAPNPM οὐραγέω
 2632. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 2633. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2634. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2635. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2636. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2637. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2638. πορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι
 2639. καὶ C--------- καί
 2640. σαλπίζοντες V1--PAPNPM σαλπίζω
 2641. JoshB 6:10
 2642. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2643. δὲ X--------- δέ
 2644. λαῷ N2--DSM--- λαός
 2645. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 2646. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2647. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 2648. μὴ D--------- μή
 2649. βοᾶτε V3--PAD2P- βοάω
 2650. μηδὲ C--------- μηδέ
 2651. ἀκουσάτω VA--AAD3S- ἀκούω
 2652. μηθεὶς A3--NSM--- μηδείς
 2653. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 2654. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2655. φωνήν N1--ASF--- φωνή
 2656. ἕως C--------- ἕως
 2657. ἂν X--------- ἄν
 2658. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 2659. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2660. διαγγείλῃ VA--AAS3S- ἀγγέλλω δια
 2661. ἀναβοῆσαι VA--AAN--- βοάω ἀνα
 2662. καὶ C--------- καί
 2663. τότε D--------- τότε
 2664. ἀναβοήσετε VF--FAI2P- βοάω ἀνα
 2665. JoshB 6:11
 2666. καὶ C--------- καί
 2667. περιελθοῦσα VB--AAPNSF ἔρχομαι περι
 2668. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2669. κιβωτὸς N2--NSF--- κιβωτός
 2670. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2671. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2672. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2673. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2674. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2675. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2676. εὐθέως D--------- εὐθέως
 2677. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2678. εἰς P--------- εἰς
 2679. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2680. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 2681. καὶ C--------- καί
 2682. ἐκοιμήθη VCI-API3S- κοιμάω
 2683. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 2684. JoshB 6:12
 2685. καὶ C--------- καί
 2686. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2687. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2688. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2689. δευτέρᾳ A1A-DSF--- δεύτερος
 2690. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 2691. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2692. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2693. πρωί D--------- πρωΐ
 2694. καὶ C--------- καί
 2695. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 2696. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2697. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2698. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2699. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 2700. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2701. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2702. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2703. JoshB 6:13
 2704. καὶ C--------- καί
 2705. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2706. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 2707. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2708. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2709. φέροντες V1--PAPNPM φέρω
 2710. τὰς RA--APF--- ὁ
 2711. σάλπιγγας N3G-APF--- σάλπιγξ
 2712. τὰς RA--APF--- ὁ
 2713. ἑπτὰ M--------- ἑπτά
 2714. προεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι προ
 2715. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2716. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2717. καὶ C--------- καί
 2718. μετὰ P--------- μετά
 2719. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 2720. εἰσεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι εἰς
 2721. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2722. μάχιμοι A1--NPM--- μάχιμος
 2723. καὶ C--------- καί
 2724. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2725. λοιπὸς A1--NSM--- λοιπός
 2726. ὄχλος N2--NSM--- ὄχλος
 2727. ὄπισθε P--------- ὄπισθε
 2728. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2729. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 2730. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2731. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2732. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2733. καὶ C--------- καί
 2734. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2735. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2736. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 2737. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2738. σάλπιγξι N3G-DPF--- σάλπιγξ
 2739. καὶ C--------- καί
 2740. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2741. λοιπὸς A1--NSM--- λοιπός
 2742. ὄχλος N2--NSM--- ὄχλος
 2743. ἅπας A3--NSM--- ἅπας
 2744. περιεκύκλωσε VAI-AAI3S- κυκλόω περι
 2745. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2746. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2747. ἐγγύθεν D--------- ἐγγύθεν
 2748. JoshB 6:14
 2749. καὶ C--------- καί
 2750. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 2751. πάλιν D--------- πάλιν
 2752. εἰς P--------- εἰς
 2753. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2754. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 2755. οὕτως D--------- οὕτως
 2756. ἐποίει V2I-IAI3S- ποιέω
 2757. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2758. ἓξ M--------- ἕξ
 2759. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 2760. JoshB 6:15
 2761. καὶ C--------- καί
 2762. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2763. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 2764. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2765. ἑβδόμῃ A1--DSF--- ἕβδομος
 2766. ἀνέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀνα
 2767. ὄρθρου N2--GSM--- ὄρθρος
 2768. καὶ C--------- καί
 2769. περιήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι περι
 2770. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2771. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2772. ἑξάκις D--------- ἑξάκις
 2773. JoshB 6:16
 2774. καὶ C--------- καί
 2775. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2776. περιόδῳ N2--DSF--- περίοδος
 2777. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2778. ἑβδόμῃ A1--DSF--- ἕβδομος
 2779. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 2780. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2781. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2782. καὶ C--------- καί
 2783. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2784. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2785. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2786. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 2787. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2788. κεκράξατε VAI-AAD2P- κράζω
 2789. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 2790. γὰρ X--------- γάρ
 2791. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2792. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 2793. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2794. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2795. JoshB 6:17
 2796. καὶ C--------- καί
 2797. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2798. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2799. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 2800. ἀνάθεμα N3M-NSN--- ἀνάθεμα
 2801. αὐτὴ RD--NSF--- αὐτός
 2802. καὶ C--------- καί
 2803. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 2804. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 2805. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 2806. ἐν P--------- ἐν
 2807. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2808. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2809. σαβαωθ N---G----- σαβαωθ
 2810. πλὴν C--------- πλήν
 2811. Ρααβ N---AS---- Ρααβ
 2812. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2813. πόρνην N1--ASF--- πόρνη
 2814. περιποιήσασθε VA--AMD2P- ποιέω περι
 2815. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2816. καὶ C--------- καί
 2817. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2818. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 2819. ἐν P--------- ἐν
 2820. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2821. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 2822. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2823. JoshB 6:18
 2824. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 2825. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2826. φυλάξασθε VA--AMD2P- φυλάσσω
 2827. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2828. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2829. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2830. ἀναθέματος N3M-GSN--- ἀνάθεμα
 2831. μήποτε D--------- μήποτε
 2832. ἐνθυμηθέντες VC--APPNPM θυμέομαι ἐν
 2833. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 2834. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 2835. λάβητε VB--AAS2P- λαμβάνω
 2836. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2837. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2838. ἀναθέματος N3M-GSN--- ἀνάθεμα
 2839. καὶ C--------- καί
 2840. ποιήσητε VA--AAS2P- ποιέω
 2841. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2842. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 2843. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2844. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2845. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 2846. ἀνάθεμα N3M-ASN--- ἀνάθεμα
 2847. καὶ C--------- καί
 2848. ἐκτρίψητε VA--AAS2P- τρίβω ἐκ
 2849. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2850. JoshB 6:19
 2851. καὶ C--------- καί
 2852. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 2853. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 2854. ἢ C--------- ἤ
 2855. χρυσίον N2N-NSN--- χρυσίον
 2856. ἢ C--------- ἤ
 2857. χαλκὸς N2--NSM--- χαλκός
 2858. ἢ C--------- ἤ
 2859. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 2860. ἅγιον A1A-NSN--- ἅγιος
 2861. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 2862. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2863. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2864. εἰς P--------- εἰς
 2865. θησαυρὸν N2--ASM--- θησαυρός
 2866. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2867. εἰσενεχθήσεται VQ--FPI3S- φέρω εἰς
 2868. JoshB 6:20
 2869. καὶ C--------- καί
 2870. ἐσάλπισαν VAI-AAI3P- σαλπίζω
 2871. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2872. σάλπιγξιν N3G-DPF--- σάλπιγξ
 2873. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2874. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 2875. ὡς C--------- ὡς
 2876. δὲ X--------- δέ
 2877. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 2878. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2879. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2880. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2881. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2882. τῶν RA--GPF--- ὁ
 2883. σαλπίγγων N3G-GPF--- σάλπιγξ
 2884. ἠλάλαξεν VAI-AAI3S- ἀλαλάζω
 2885. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2886. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2887. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2888. ἅμα D--------- ἅμα
 2889. ἀλαλαγμῷ N2--DSM--- ἀλαλαγμός
 2890. μεγάλῳ A1--DSM--- μέγας
 2891. καὶ C--------- καί
 2892. ἰσχυρῷ A1A-DSM--- ἰσχυρός
 2893. καὶ C--------- καί
 2894. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 2895. ἅπαν A3P-NSN--- ἅπας
 2896. τὸ RA--NSN--- ὁ
 2897. τεῖχος N3E-NSN--- τεῖχος
 2898. κύκλῳ N2--DSM--- κύκλος
 2899. καὶ C--------- καί
 2900. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 2901. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2902. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2903. λαὸς N2--NSM--- λαός
 2904. εἰς P--------- εἰς
 2905. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2906. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2907. JoshB 6:21
 2908. καὶ C--------- καί
 2909. ἀνεθεμάτισεν VAI-AAI3S- θεματίζω ἀνα
 2910. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2911. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2912. καὶ C--------- καί
 2913. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2914. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2915. ἐν P--------- ἐν
 2916. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2917. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 2918. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2919. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 2920. καὶ C--------- καί
 2921. ἕως P--------- ἕως
 2922. γυναικός N3K-GSF--- γυνή
 2923. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2924. νεανίσκου N2--GSM--- νεανίσκος
 2925. καὶ C--------- καί
 2926. ἕως P--------- ἕως
 2927. πρεσβύτου N1M-GSM--- πρεσβύτης
 2928. καὶ C--------- καί
 2929. ἕως P--------- ἕως
 2930. μόσχου N2--GSM--- μόσχος
 2931. καὶ C--------- καί
 2932. ὑποζυγίου N2--GSN--- ὑποζύγιον
 2933. ἐν P--------- ἐν
 2934. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 2935. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 2936. JoshB 6:22
 2937. καὶ C--------- καί
 2938. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2939. δυσὶν M---DPM--- δύο
 2940. νεανίσκοις N2--DPM--- νεανίσκος
 2941. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2942. κατασκοπεύσασιν VA--AAPDPM σκοπεύω κατα
 2943. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 2944. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 2945. εἰσέλθατε VB--AAD2P- ἔρχομαι εἰς
 2946. εἰς P--------- εἰς
 2947. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2948. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 2949. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2950. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2951. καὶ C--------- καί
 2952. ἐξαγάγετε VB--AAD2P- ἄγω ἐκ
 2953. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 2954. ἐκεῖθεν D--------- ἐκεῖθεν
 2955. καὶ C--------- καί
 2956. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 2957. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 2958. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2959. JoshB 6:23
 2960. καὶ C--------- καί
 2961. εἰσῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι εἰς
 2962. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2963. δύο M--------- δύο
 2964. νεανίσκοι N2--NPM--- νεανίσκος
 2965. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2966. κατασκοπεύσαντες VA--AAPNPM σκοπεύω κατα
 2967. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2968. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2969. εἰς P--------- εἰς
 2970. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2971. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 2972. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2973. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 2974. καὶ C--------- καί
 2975. ἐξηγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω ἐκ
 2976. Ρααβ N---AS---- Ρααβ
 2977. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2978. πόρνην N1--ASF--- πόρνη
 2979. καὶ C--------- καί
 2980. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2981. πατέρα N3--ASM--- πατήρ
 2982. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2983. καὶ C--------- καί
 2984. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2985. μητέρα N3--ASF--- μήτηρ
 2986. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2987. καὶ C--------- καί
 2988. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2989. ἀδελφοὺς N2--APM--- ἀδελφός
 2990. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2991. καὶ C--------- καί
 2992. πάντα A3--APN--- πᾶς
 2993. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 2994. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 2995. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 2996. καὶ C--------- καί
 2997. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2998. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2999. συγγένειαν N1A-ASF--- συγγένεια
 3000. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3001. καὶ C--------- καί
 3002. κατέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι κατα
 3003. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3004. ἔξω P--------- ἔξω
 3005. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3006. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 3007. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3008. JoshB 6:24
 3009. καὶ C--------- καί
 3010. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3011. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 3012. ἐνεπρήσθη VCI-API3S- πίπρημι ἐν
 3013. ἐμπυρισμῷ N2--DSM--- ἐμπυρισμός
 3014. σὺν P--------- σύν
 3015. πᾶσιν A3--DPN--- πᾶς
 3016. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3017. ἐν P--------- ἐν
 3018. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3019. πλὴν P--------- πλήν
 3020. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3021. καὶ C--------- καί
 3022. χρυσίου N2N-GSN--- χρυσίον
 3023. καὶ C--------- καί
 3024. χαλκοῦ N2--GSM--- χαλκός
 3025. καὶ C--------- καί
 3026. σιδήρου N2--GSM--- σίδηρος
 3027. ἔδωκαν VAI-AAI3P- δίδωμι
 3028. εἰς P--------- εἰς
 3029. θησαυρὸν N2--ASM--- θησαυρός
 3030. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3031. εἰσενεχθῆναι VQ--APN--- φέρω εἰς
 3032. JoshB 6:25
 3033. καὶ C--------- καί
 3034. Ρααβ N---AS---- Ρααβ
 3035. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3036. πόρνην N1--ASF--- πόρνη
 3037. καὶ C--------- καί
 3038. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3039. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3040. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3041. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3042. πατρικὸν A1--ASM--- πατρικός
 3043. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3044. ἐζώγρησεν VAI-AAI3S- ζωγρέω
 3045. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3046. καὶ C--------- καί
 3047. κατῴκησεν VAI-AAI3S- οἰκέω κατα
 3048. ἐν P--------- ἐν
 3049. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3050. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3051. ἕως P--------- ἕως
 3052. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3053. σήμερον D--------- σήμερον
 3054. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3055. διότι C--------- διότι
 3056. ἔκρυψεν VAI-AAI3S- κρύπτω
 3057. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3058. κατασκοπεύσαντας VA--AAPAPM σκοπεύω κατα
 3059. οὓς RR--APM--- ὅς
 3060. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3061. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3062. κατασκοπεῦσαι VA--AAN--- σκοπεύω κατα
 3063. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3064. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 3065. JoshB 6:26
 3066. καὶ C--------- καί
 3067. ὥρκισεν VAI-AAI3S- ὁρκίζω
 3068. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3069. ἐν P--------- ἐν
 3070. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3071. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3072. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 3073. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3074. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3075. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3076. ἐπικατάρατος A1B-NSM--- ἐπικατάρατος
 3077. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3078. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3079. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3080. οἰκοδομήσει VF--FAI3S- οἰκοδομέω
 3081. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3082. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3083. ἐκείνην RD--ASF--- ἐκεῖνος
 3084. ἐν P--------- ἐν
 3085. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3086. πρωτοτόκῳ A1B-DSM--- πρωτότοκος
 3087. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3088. θεμελιώσει VF--FAI3S- θεμελιόω
 3089. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3090. καὶ C--------- καί
 3091. ἐν P--------- ἐν
 3092. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3093. ἐλαχίστῳ A1--DSMS-- ἐλαχύς
 3094. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3095. ἐπιστήσει VF--FAI3S- ἵστημι ἐπι
 3096. τὰς RA--APF--- ὁ
 3097. πύλας N1--APF--- πύλη
 3098. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3099. καὶ C--------- καί
 3100. οὕτως D--------- οὕτως
 3101. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3102. Οζαν N---NSM--- Οζαν
 3103. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3104. ἐκ P--------- ἐκ
 3105. Βαιθηλ N---GS---- Βαιθηλ
 3106. ἐν P--------- ἐν
 3107. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3108. Αβιρων N---DS---- Αβιρων
 3109. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3110. πρωτοτόκῳ A1B-DSM--- πρωτότοκος
 3111. ἐθεμελίωσεν VAI-AAI3S- θεμελιόω
 3112. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 3113. καὶ C--------- καί
 3114. ἐν P--------- ἐν
 3115. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3116. ἐλαχίστῳ A1--DSMS-- ἐλαχύς
 3117. διασωθέντι VC--APPDSM σώζω δια
 3118. ἐπέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι ἐπι
 3119. τὰς RA--APF--- ὁ
 3120. πύλας N1--APF--- πύλη
 3121. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3122. JoshB 6:27
 3123. καὶ C--------- καί
 3124. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3125. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3126. μετὰ P--------- μετά
 3127. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 3128. καὶ C--------- καί
 3129. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3130. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3131. ὄνομα N3M-NSN--- ὄνομα
 3132. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3133. κατὰ P--------- κατά
 3134. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 3135. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3136. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3137. JoshB 7:1
 3138. καὶ C--------- καί
 3139. ἐπλημμέλησαν VAI-AAI3P- πλημμελέω
 3140. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3141. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3142. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3143. πλημμέλειαν N1A-ASF--- πλημμέλεια
 3144. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 3145. καὶ C--------- καί
 3146. ἐνοσφίσαντο VAI-AAI3P- νοσφίζομαι
 3147. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3148. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3149. ἀναθέματος N3M-GSN--- ἀνάθεμα
 3150. καὶ C--------- καί
 3151. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3152. Αχαρ N---NS---- Αχαρ
 3153. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3154. Χαρμι N---GS---- Χαρμι
 3155. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3156. Ζαμβρι N---GS---- Ζαμβρι
 3157. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3158. Ζαρα N---GS---- Ζαρα
 3159. ἐκ P--------- ἐκ
 3160. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3161. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 3162. Ιουδα N---GS---- Ιουδα
 3163. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3164. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3165. ἀναθέματος N3M-GSN--- ἀνάθεμα
 3166. καὶ C--------- καί
 3167. ἐθυμώθη VCI-API3S- θυμόω
 3168. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 3169. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3170. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3171. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 3172. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3173. JoshB 7:2
 3174. καὶ C--------- καί
 3175. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3176. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3177. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3178. εἰς P--------- εἰς
 3179. Γαι N---ASF--- Γαι
 3180. ἥ RR--NSF--- ὅς
 3181. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3182. κατὰ P--------- κατά
 3183. Βαιθηλ N---GS---- Βαιθηλ
 3184. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3185. κατασκέψασθε VA--AMD2P- σκέπτομαι κατα
 3186. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3187. Γαι N---ASF--- Γαι
 3188. καὶ C--------- καί
 3189. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 3190. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3191. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3192. καὶ C--------- καί
 3193. κατεσκέψαντο VAI-AMI3P- σκέπτομαι κατα
 3194. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3195. Γαι N---ASF--- Γαι
 3196. JoshB 7:3
 3197. καὶ C--------- καί
 3198. ἀνέστρεψαν VAI-AAI3P- στρέφω ἀνα
 3199. πρὸς P--------- πρός
 3200. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 3201. καὶ C--------- καί
 3202. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 3203. πρὸς P--------- πρός
 3204. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 3205. μὴ D--------- μή
 3206. ἀναβήτω VZ--AAD3S- βαίνω ἀνα
 3207. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3208. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3209. λαός N2--NSM--- λαός
 3210. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 3211. ὡς C--------- ὡς
 3212. δισχίλιοι A1A-NPM--- δισχίλιοι
 3213. ἢ C--------- ἤ
 3214. τρισχίλιοι A1A-NPM--- τρισχίλιοι
 3215. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3216. ἀναβήτωσαν VZ--AAD3P- βαίνω ἀνα
 3217. καὶ C--------- καί
 3218. ἐκπολιορκησάτωσαν VA--AAD3P- πολιορκέω ἐκ
 3219. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3220. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3221. μὴ D--------- μή
 3222. ἀναγάγῃς VB--AAS2S- ἄγω ἀνα
 3223. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 3224. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3225. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3226. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 3227. ὀλίγοι A1--NPM--- ὀλίγος
 3228. γάρ X--------- γάρ
 3229. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 3230. JoshB 7:4
 3231. καὶ C--------- καί
 3232. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 3233. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 3234. τρισχίλιοι A1A-NPM--- τρισχίλιοι
 3235. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3236. καὶ C--------- καί
 3237. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 3238. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3239. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3240. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3241. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3242. Γαι N---GSF--- Γαι
 3243. JoshB 7:5
 3244. καὶ C--------- καί
 3245. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 3246. ἀπ' P--------- ἀπό
 3247. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3248. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 3249. Γαι N---GSF--- Γαι
 3250. εἰς P--------- εἰς
 3251. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3252. καὶ C--------- καί
 3253. ἓξ M--------- ἕξ
 3254. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3255. καὶ C--------- καί
 3256. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 3257. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3258. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3259. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3260. πύλης N1--GSF--- πύλη
 3261. καὶ C--------- καί
 3262. συνέτριψαν VAI-AAI3P- τρίβω συν
 3263. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3264. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3265. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3266. καταφεροῦς A3--GSN--- καταφερής
 3267. καὶ C--------- καί
 3268. ἐπτοήθη VCI-API3S- πτοέω
 3269. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3270. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 3271. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3272. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 3273. καὶ C--------- καί
 3274. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 3275. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3276. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 3277. JoshB 7:6
 3278. καὶ C--------- καί
 3279. διέρρηξεν VAI-AAI3S- ῥήγνυμι δια
 3280. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3281. τὰ RA--APN--- ὁ
 3282. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3283. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3284. καὶ C--------- καί
 3285. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 3286. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3287. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3288. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3289. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3290. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3291. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3292. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3293. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3294. ἕως P--------- ἕως
 3295. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 3296. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 3297. καὶ C--------- καί
 3298. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3299. πρεσβύτεροι A1A-NPMC-- πρεσβύτερος
 3300. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3301. καὶ C--------- καί
 3302. ἐπεβάλοντο VBI-AMI3P- βάλλω ἐπι
 3303. χοῦν N3--ASM--- χοῦς
 3304. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3305. τὰς RA--APF--- ὁ
 3306. κεφαλὰς N1--APF--- κεφαλή
 3307. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3308. JoshB 7:7
 3309. καὶ C--------- καί
 3310. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3311. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3312. δέομαι V1--PMI1S- δέομαι
 3313. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3314. ἵνα C--------- ἵνα
 3315. τί RI--ASN--- τίς
 3316. διεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω δια
 3317. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3318. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 3319. σου RP--GS---- σύ
 3320. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3321. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3322. τοῦτον RD--ASM--- οὗτος
 3323. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3324. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 3325. παραδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι παρα
 3326. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3327. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3328. Αμορραίῳ N2--DSM--- Ἀμορραῖος
 3329. ἀπολέσαι VA--AAN--- ὀλλύω ἀπο
 3330. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3331. καὶ C--------- καί
 3332. εἰ C--------- εἰ
 3333. κατεμείναμεν VAI-AAI1P- μένω κατα
 3334. καὶ C--------- καί
 3335. κατῳκίσθημεν VSI-API1P- οἰκίζω κατα
 3336. παρὰ P--------- παρά
 3337. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3338. Ιορδάνην N1M-ASM--- Ἰορδάνης
 3339. JoshB 7:8
 3340. καὶ C--------- καί
 3341. τί RI--ASN--- τίς
 3342. ἐρῶ VF2-FAI1S- εἶπον
 3343. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 3344. μετέβαλεν VBI-AAI3S- βάλλω μετα
 3345. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3346. αὐχένα N3--ASM--- αὐχήν
 3347. ἀπέναντι P--------- ἀπέναντι
 3348. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3349. ἐχθροῦ N2--GSM--- ἐχθρός
 3350. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3351. JoshB 7:9
 3352. καὶ C--------- καί
 3353. ἀκούσας VA--AAPNSM ἀκούω
 3354. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3355. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 3356. καὶ C--------- καί
 3357. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3358. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3359. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 3360. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3361. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3362. περικυκλώσουσιν VF--FAI3P- κυκλόω περι
 3363. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3364. καὶ C--------- καί
 3365. ἐκτρίψουσιν VF--FAI3P- τρίβω ἐκ
 3366. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3367. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3368. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3369. γῆς N1--GSF--- γῆ
 3370. καὶ C--------- καί
 3371. τί RI--ASN--- τίς
 3372. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 3373. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3374. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 3375. σου RP--GS---- σύ
 3376. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3377. μέγα A1P-ASN--- μέγας
 3378. JoshB 7:10
 3379. καὶ C--------- καί
 3380. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3381. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3382. πρὸς P--------- πρός
 3383. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 3384. ἀνάστηθι VH--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 3385. ἵνα C--------- ἵνα
 3386. τί RI--ASN--- τίς
 3387. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3388. σὺ RP--NS---- σύ
 3389. πέπτωκας VX--XAI2S- πίπτω
 3390. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3391. πρόσωπόν N2N-ASN--- πρόσωπον
 3392. σου RP--GS---- σύ
 3393. JoshB 7:11
 3394. ἡμάρτηκεν VX--XAI3S- ἁμαρτάνω
 3395. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3396. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3397. καὶ C--------- καί
 3398. παρέβη VZI-AAI3S- βαίνω παρα
 3399. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3400. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 3401. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3402. διεθέμην VEI-AMI1S- τίθημι δια
 3403. πρὸς P--------- πρός
 3404. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 3405. καὶ C--------- καί
 3406. κλέψαντες VA--AAPNPM κλέπτω
 3407. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3408. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3409. ἀναθέματος N3M-GSN--- ἀνάθεμα
 3410. ἐνέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω ἐν
 3411. εἰς P--------- εἰς
 3412. τὰ RA--APN--- ὁ
 3413. σκεύη N3E-APN--- σκεῦος
 3414. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3415. JoshB 7:12
 3416. οὐ D--------- οὐ
 3417. μὴ D--------- μή
 3418. δύνωνται V6--PMS3P- δύναμαι
 3419. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3420. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 3421. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3422. ὑποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ὑπο
 3423. κατὰ P--------- κατά
 3424. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 3425. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3426. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 3427. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3428. αὐχένα N3--ASM--- αὐχήν
 3429. ἐπιστρέψουσιν VF--FAI3P- στρέφω ἐπι
 3430. ἔναντι P--------- ἔναντι
 3431. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3432. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 3433. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3434. ὅτι C--------- ὅτι
 3435. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 3436. ἀνάθεμα N3M-NSN--- ἀνάθεμα
 3437. οὐ D--------- οὐ
 3438. προσθήσω VF--FAI1S- τίθημι προς
 3439. ἔτι D--------- ἔτι
 3440. εἶναι V9--PAN--- εἰμί
 3441. μεθ' P--------- μετά
 3442. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3443. ἐὰν C--------- ἐάν
 3444. μὴ D--------- μή
 3445. ἐξάρητε VA--AAS2P- αἴρω ἐκ
 3446. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3447. ἀνάθεμα N3M-ASN--- ἀνάθεμα
 3448. ἐξ P--------- ἐκ
 3449. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3450. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3451. JoshB 7:13
 3452. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 3453. ἁγίασον VA--AAD2S- ἁγιάζω
 3454. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3455. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3456. καὶ C--------- καί
 3457. εἰπὸν VBI-AAD2S- εἶπον
 3458. ἁγιασθῆναι VS--APN--- ἁγιάζω
 3459. εἰς P--------- εἰς
 3460. αὔριον D--------- αὔριον
 3461. τάδε RD--APN--- ὅδε
 3462. λέγει V1--PAI3S- λέγω
 3463. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3464. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3465. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3466. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3467. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3468. ἀνάθεμα N3M-NSN--- ἀνάθεμα
 3469. ἐν P--------- ἐν
 3470. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 3471. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3472. οὐ D--------- οὐ
 3473. δυνήσεσθε VF--FMI2P- δύναμαι
 3474. ἀντιστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀντι
 3475. ἀπέναντι P--------- ἀπέναντι
 3476. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3477. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 3478. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3479. ἕως C--------- ἕως
 3480. ἂν X--------- ἄν
 3481. ἐξάρητε VA--AAS2P- αἴρω ἐκ
 3482. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3483. ἀνάθεμα N3M-ASN--- ἀνάθεμα
 3484. ἐξ P--------- ἐκ
 3485. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 3486. JoshB 7:14
 3487. καὶ C--------- καί
 3488. συναχθήσεσθε VQ--FPI2P- ἄγω συν
 3489. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3490. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3491. πρωὶ D--------- πρωΐ
 3492. κατὰ P--------- κατά
 3493. φυλάς N1--APF--- φυλή
 3494. καὶ C--------- καί
 3495. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3496. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3497. φυλή N1--NSF--- φυλή
 3498. ἣν RR--ASF--- ὅς
 3499. ἂν X--------- ἄν
 3500. δείξῃ VA--AAS3S- δεικνύω
 3501. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3502. προσάξετε VF--FAI2P- ἄγω προς
 3503. κατὰ P--------- κατά
 3504. δήμους N2--APM--- δῆμος
 3505. καὶ C--------- καί
 3506. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3507. δῆμον N2--ASM--- δῆμος
 3508. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3509. ἐὰν C--------- ἐάν
 3510. δείξῃ VA--AAS3S- δεικνύω
 3511. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3512. προσάξετε VF--FAI2P- ἄγω προς
 3513. κατ' P--------- κατά
 3514. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3515. καὶ C--------- καί
 3516. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3517. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 3518. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3519. ἐὰν C--------- ἐάν
 3520. δείξῃ VA--AAS3S- δεικνύω
 3521. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3522. προσάξετε VF--FAI2P- ἄγω προς
 3523. κατ' P--------- κατά
 3524. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3525. JoshB 7:15
 3526. καὶ C--------- καί
 3527. ὃς RR--NSM--- ὅς
 3528. ἂν X--------- ἄν
 3529. ἐνδειχθῇ VC--APS3S- δεικνύω ἐν
 3530. κατακαυθήσεται VC--FPI3S- καίω κατα
 3531. ἐν P--------- ἐν
 3532. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 3533. καὶ C--------- καί
 3534. πάντα A3--NPN--- πᾶς
 3535. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 3536. ἐστὶν V9--PAI3S- εἰμί
 3537. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3538. ὅτι C--------- ὅτι
 3539. παρέβη VZI-AAI3S- βαίνω παρα
 3540. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3541. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 3542. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3543. καὶ C--------- καί
 3544. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 3545. ἀνόμημα N3M-ASN--- ἀνόμημα
 3546. ἐν P--------- ἐν
 3547. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 3548. JoshB 7:16
 3549. καὶ C--------- καί
 3550. ὤρθρισεν VAI-AAI3S- ὀρθρίζω
 3551. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3552. καὶ C--------- καί
 3553. προσήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω προς
 3554. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3555. λαὸν N2--ASM--- λαός
 3556. κατὰ P--------- κατά
 3557. φυλάς N1--APF--- φυλή
 3558. καὶ C--------- καί
 3559. ἐνεδείχθη VCI-API3S- δεικνύω ἐν
 3560. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3561. φυλὴ N1--NSF--- φυλή
 3562. Ιουδα N---GS---- Ιουδα
 3563. JoshB 7:17
 3564. καὶ C--------- καί
 3565. προσήχθη VQI-API3S- ἄγω προς
 3566. κατὰ P--------- κατά
 3567. δήμους N2--APM--- δῆμος
 3568. καὶ C--------- καί
 3569. ἐνεδείχθη VCI-API3S- δεικνύω ἐν
 3570. δῆμος N2--NSM--- δῆμος
 3571. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3572. Ζαραϊ N---NS---- Ζαραϊ
 3573. καὶ C--------- καί
 3574. προσήχθη VQI-API3S- ἄγω προς
 3575. κατὰ P--------- κατά
 3576. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3577. JoshB 7:18
 3578. καὶ C--------- καί
 3579. ἐνεδείχθη VCI-API3S- δεικνύω ἐν
 3580. Αχαρ N---NSM--- Αχαρ
 3581. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 3582. Ζαμβρι N---GS---- Ζαμβρι
 3583. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 3584. Ζαρα N---GS---- Ζαρα
 3585. JoshB 7:19
 3586. καὶ C--------- καί
 3587. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3588. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3589. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3590. Αχαρ N---DSM--- Αχαρ
 3591. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 3592. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 3593. σήμερον D--------- σήμερον
 3594. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3595. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 3596. θεῷ N2--DSM--- θεός
 3597. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3598. καὶ C--------- καί
 3599. δὸς VO--AAD2S- δίδωμι
 3600. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3601. ἐξομολόγησιν N3I-ASF--- ἐξομολόγησις
 3602. καὶ C--------- καί
 3603. ἀνάγγειλόν VA--AAD2S- ἀγγέλλω ἀνα
 3604. μοι RP--DS---- ἐγώ
 3605. τί RI--ASN--- τίς
 3606. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 3607. καὶ C--------- καί
 3608. μὴ D--------- μή
 3609. κρύψῃς VA--AAS2S- κρύπτω
 3610. ἀπ' P--------- ἀπό
 3611. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3612. JoshB 7:20
 3613. καὶ C--------- καί
 3614. ἀπεκρίθη VCI-API3S- κρίνω ἀπο
 3615. Αχαρ N---NSM--- Αχαρ
 3616. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3617. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 3618. καὶ C--------- καί
 3619. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3620. ἀληθῶς D--------- ἀληθῶς
 3621. ἥμαρτον VBI-AAI1S- ἁμαρτάνω
 3622. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 3623. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3624. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3625. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3626. οὕτως D--------- οὕτως
 3627. καὶ C--------- καί
 3628. οὕτως D--------- οὕτως
 3629. ἐποίησα VAI-AAI1S- ποιέω
 3630. JoshB 7:21
 3631. εἶδον VBI-AAI1S- ὁράω
 3632. ἐν P--------- ἐν
 3633. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3634. προνομῇ N1--DSF--- προνομή
 3635. ψιλὴν A1--ASF--- ψιλός
 3636. ποικίλην A1--ASF--- ποικίλος
 3637. καλὴν A1--ASF--- καλός
 3638. καὶ C--------- καί
 3639. διακόσια A1A-APN--- διακόσιοι
 3640. δίδραχμα N2N-APN--- δίδραγμον
 3641. ἀργυρίου N2N-GSN--- ἀργύριον
 3642. καὶ C--------- καί
 3643. γλῶσσαν N1S-ASF--- γλῶσσα
 3644. μίαν A1A-ASF--- εἷς
 3645. χρυσῆν A1--ASF--- χρυσοῦς
 3646. πεντήκοντα M--------- πεντήκοντα
 3647. διδράχμων N2N-GPN--- δίδραγμον
 3648. καὶ C--------- καί
 3649. ἐνθυμηθεὶς VC--APPNSM θυμέομαι ἐν
 3650. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 3651. ἔλαβον VBI-AAI1S- λαμβάνω
 3652. καὶ C--------- καί
 3653. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3654. αὐτὰ RD--NPN--- αὐτός
 3655. ἐγκέκρυπται VP--XPI3S- κρύπτω ἐν
 3656. ἐν P--------- ἐν
 3657. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3658. γῇ N1--DSF--- γῆ
 3659. ἐν P--------- ἐν
 3660. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3661. σκηνῇ N1--DSF--- σκηνή
 3662. μου RP--GS---- ἐγώ
 3663. καὶ C--------- καί
 3664. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3665. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 3666. κέκρυπται VP--XPI3S- κρύπτω
 3667. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 3668. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 3669. JoshB 7:22
 3670. καὶ C--------- καί
 3671. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3672. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3673. ἀγγέλους N2--APM--- ἄγγελος
 3674. καὶ C--------- καί
 3675. ἔδραμον VBI-AAI3P- τρέχω
 3676. εἰς P--------- εἰς
 3677. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3678. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 3679. εἰς P--------- εἰς
 3680. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3681. παρεμβολήν N1--ASF--- παρεμβολή
 3682. καὶ C--------- καί
 3683. ταῦτα RD--NPN--- οὗτος
 3684. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 3685. ἐγκεκρυμμένα VP--XPPNPN κρύπτω ἐν
 3686. εἰς P--------- εἰς
 3687. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3688. σκηνήν N1--ASF--- σκηνή
 3689. καὶ C--------- καί
 3690. τὸ RA--NSN--- ὁ
 3691. ἀργύριον N2N-NSN--- ἀργύριον
 3692. ὑποκάτω P--------- ὑποκάτω
 3693. αὐτῶν RD--GPN--- αὐτός
 3694. JoshB 7:23
 3695. καὶ C--------- καί
 3696. ἐξήνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω ἐκ
 3697. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 3698. ἐκ P--------- ἐκ
 3699. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3700. σκηνῆς N1--GSF--- σκηνή
 3701. καὶ C--------- καί
 3702. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 3703. πρὸς P--------- πρός
 3704. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 3705. καὶ C--------- καί
 3706. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3707. πρεσβυτέρους A1A-APMC-- πρεσβύτερος
 3708. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 3709. καὶ C--------- καί
 3710. ἔθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι
 3711. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 3712. ἔναντι P--------- ἔναντι
 3713. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3714. JoshB 7:24
 3715. καὶ C--------- καί
 3716. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 3717. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3718. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3719. Αχαρ N---ASM--- Αχαρ
 3720. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 3721. Ζαρα N---GS---- Ζαρα
 3722. καὶ C--------- καί
 3723. ἀνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀνα
 3724. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3725. εἰς P--------- εἰς
 3726. φάραγγα N3G-ASF--- φάραγξ
 3727. Αχωρ N---GS---- Αχωρ
 3728. καὶ C--------- καί
 3729. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3730. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 3731. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3732. καὶ C--------- καί
 3733. τὰς RA--APF--- ὁ
 3734. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 3735. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3736. καὶ C--------- καί
 3737. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3738. μόσχους N2--APM--- μόσχος
 3739. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3740. καὶ C--------- καί
 3741. τὰ RA--APN--- ὁ
 3742. ὑποζύγια N2N-APN--- ὑποζύγιον
 3743. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3744. καὶ C--------- καί
 3745. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3746. τὰ RA--APN--- ὁ
 3747. πρόβατα N2N-APN--- πρόβατον
 3748. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3749. καὶ C--------- καί
 3750. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3751. σκηνὴν N1--ASF--- σκηνή
 3752. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3753. καὶ C--------- καί
 3754. πάντα A3--APN--- πᾶς
 3755. τὰ RA--APN--- ὁ
 3756. ὑπάρχοντα V1--PAPAPN ἄρχω ὑπο
 3757. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3758. καὶ C--------- καί
 3759. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3760. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3761. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3762. μετ' P--------- μετά
 3763. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3764. καὶ C--------- καί
 3765. ἀνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀνα
 3766. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3767. εἰς P--------- εἰς
 3768. Εμεκαχωρ N---AS---- Εμεκαχωρ
 3769. JoshB 7:25
 3770. καὶ C--------- καί
 3771. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3772. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3773. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3774. Αχαρ N---DSM--- Αχαρ
 3775. τί RI--ASN--- τίς
 3776. ὠλέθρευσας VAI-AAI2S- ὀλεθρεύω
 3777. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3778. ἐξολεθρεύσαι VA--AAN--- ὀλεθρεύω ἐκ
 3779. σε RP--AS---- σύ
 3780. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3781. καθὰ D--------- καθά
 3782. καὶ D--------- καί
 3783. σήμερον D--------- σήμερον
 3784. καὶ C--------- καί
 3785. ἐλιθοβόλησαν VAI-AAI3P- λιθοβολέω
 3786. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3787. λίθοις N2--DPM--- λίθος
 3788. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3789. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 3790. JoshB 7:26
 3791. καὶ C--------- καί
 3792. ἐπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐπι
 3793. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3794. σωρὸν N2--ASM--- σωρός
 3795. λίθων N2--GPM--- λίθος
 3796. μέγαν A1P-ASM--- μέγας
 3797. καὶ C--------- καί
 3798. ἐπαύσατο VAI-AMI3S- παύω
 3799. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3800. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3801. θυμοῦ N2--GSM--- θυμός
 3802. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3803. ὀργῆς N1--GSF--- ὀργή
 3804. διὰ P--------- διά
 3805. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3806. ἐπωνόμασεν VAI-AAI3S- ὀνομάζω ἐπι
 3807. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 3808. Εμεκαχωρ N---AS---- Εμεκαχωρ
 3809. ἕως P--------- ἕως
 3810. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3811. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3812. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 3813. JoshB 8:1
 3814. καὶ C--------- καί
 3815. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 3816. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3817. πρὸς P--------- πρός
 3818. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 3819. μὴ D--------- μή
 3820. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 3821. μηδὲ C--------- μηδέ
 3822. δειλιάσῃς VA--AAS2S- δειλιάω
 3823. λαβὲ VB--AAD2S- λαμβάνω
 3824. μετὰ P--------- μετά
 3825. σοῦ RP--GS---- σύ
 3826. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3827. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 3828. πάντας A3--APM--- πᾶς
 3829. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3830. πολεμιστὰς N1M-APM--- πολεμιστής
 3831. καὶ C--------- καί
 3832. ἀναστὰς VH--AAPNSM ἵστημι ἀνα
 3833. ἀνάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω ἀνα
 3834. εἰς P--------- εἰς
 3835. Γαι N---ASF--- Γαι
 3836. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3837. δέδωκα VX--XAI1S- δίδωμι
 3838. εἰς P--------- εἰς
 3839. τὰς RA--APF--- ὁ
 3840. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 3841. σου RP--GS---- σύ
 3842. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3843. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3844. Γαι N---GSF--- Γαι
 3845. καὶ C--------- καί
 3846. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3847. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3848. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3849. JoshB 8:2
 3850. καὶ C--------- καί
 3851. ποιήσεις VF--FAI2S- ποιέω
 3852. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3853. Γαι N---ASF--- Γαι
 3854. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3855. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 3856. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 3857. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3858. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 3859. καὶ C--------- καί
 3860. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3861. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 3862. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 3863. καὶ C--------- καί
 3864. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3865. προνομὴν N1--ASF--- προνομή
 3866. τῶν RA--GPN--- ὁ
 3867. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 3868. προνομεύσεις VF--FAI2S- νομεύω προ
 3869. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3870. κατάστησον VA--AAD2S- ἵστημι κατα
 3871. δὲ X--------- δέ
 3872. σεαυτῷ RD--DSM--- σεαυτοῦ
 3873. ἔνεδρα N2N-APN--- ἔνεδρον
 3874. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3875. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 3876. εἰς P--------- εἰς
 3877. τὰ RA--APN--- ὁ
 3878. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 3879. JoshB 8:3
 3880. καὶ C--------- καί
 3881. ἀνέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀνα
 3882. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3883. καὶ C--------- καί
 3884. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 3885. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3886. λαὸς N2--NSM--- λαός
 3887. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3888. πολεμιστὴς N1M-NSM--- πολεμιστής
 3889. ὥστε C--------- ὥστε
 3890. ἀναβῆναι VZ--AAN--- βαίνω ἀνα
 3891. εἰς P--------- εἰς
 3892. Γαι N---ASF--- Γαι
 3893. ἐπέλεξεν VAI-AAI3S- λέγω ἐπι
 3894. δὲ X--------- δέ
 3895. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 3896. τριάκοντα M--------- τριάκοντα
 3897. χιλιάδας N3D-APF--- χιλιάς
 3898. ἀνδρῶν N3--GPM--- ἀνήρ
 3899. δυνατοὺς A1--APM--- δυνατός
 3900. ἐν P--------- ἐν
 3901. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 3902. καὶ C--------- καί
 3903. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 3904. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3905. νυκτός N3--GSF--- νύξ
 3906. JoshB 8:4
 3907. καὶ C--------- καί
 3908. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 3909. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3910. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 3911. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 3912. ἐνεδρεύσατε VA--AAD2P- ἐνεδρεύω
 3913. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3914. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3915. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3916. μὴ D--------- μή
 3917. μακρὰν D--------- μακράν
 3918. γίνεσθε V1--PMD2P- γίγνομαι
 3919. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3920. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3921. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3922. καὶ C--------- καί
 3923. ἔσεσθε VF--FMI2P- εἰμί
 3924. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3925. ἕτοιμοι A1--NPM--- ἕτοιμος
 3926. JoshB 8:5
 3927. καὶ C--------- καί
 3928. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 3929. καὶ C--------- καί
 3930. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 3931. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3932. μετ' P--------- μετά
 3933. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3934. προσάξομεν VF--FAI1P- ἄγω προς
 3935. πρὸς P--------- πρός
 3936. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3937. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3938. καὶ C--------- καί
 3939. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 3940. ὡς C--------- ὡς
 3941. ἂν X--------- ἄν
 3942. ἐξέλθωσιν VB--AAS3P- ἔρχομαι ἐκ
 3943. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3944. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 3945. Γαι N---ASF--- Γαι
 3946. εἰς P--------- εἰς
 3947. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 3948. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3949. καθάπερ D--------- καθάπερ
 3950. καὶ C--------- καί
 3951. πρῴην D--------- πρώην
 3952. καὶ C--------- καί
 3953. φευξόμεθα VF--FMI1P- φεύγω
 3954. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3955. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3956. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3957. JoshB 8:6
 3958. καὶ C--------- καί
 3959. ὡς C--------- ὡς
 3960. ἂν X--------- ἄν
 3961. ἐξέλθωσιν VB--AAS3P- ἔρχομαι ἐκ
 3962. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 3963. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3964. ἀποσπάσομεν VF--FAI1P- σπάω ἀπο
 3965. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3966. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3967. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3968. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 3969. καὶ C--------- καί
 3970. ἐροῦσιν VF2-FAI3P- εἶπον
 3971. φεύγουσιν V1--PAI3P- φεύγω
 3972. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 3973. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3974. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3975. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3976. ὃν RR--ASM--- ὅς
 3977. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 3978. καὶ C--------- καί
 3979. ἔμπροσθεν D--------- ἔμπροσθεν
 3980. JoshB 8:7
 3981. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 3982. δὲ X--------- δέ
 3983. ἐξαναστήσεσθε VF--FMI2P- ἵστημι ἐκ ἀνα
 3984. ἐκ P--------- ἐκ
 3985. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3986. ἐνέδρας N1A-GSF--- ἐνέδρα
 3987. καὶ C--------- καί
 3988. πορεύσεσθε VF--FMI2P- πορεύομαι
 3989. εἰς P--------- εἰς
 3990. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3991. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 3992. JoshB 8:8
 3993. κατὰ P--------- κατά
 3994. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3995. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 3996. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3997. ποιήσετε VF--FAI2P- ποιέω
 3998. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 3999. ἐντέταλμαι VM--XMI1S- τέλλομαι ἐν
 4000. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 4001. JoshB 8:9
 4002. καὶ C--------- καί
 4003. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 4004. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4005. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4006. καὶ C--------- καί
 4007. ἐπορεύθησαν VCI-API3P- πορεύομαι
 4008. εἰς P--------- εἰς
 4009. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4010. ἐνέδραν N1A-ASF--- ἐνέδρα
 4011. καὶ C--------- καί
 4012. ἐνεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω ἐν κατα
 4013. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4014. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4015. Βαιθηλ N---GS---- Βαιθηλ
 4016. καὶ C--------- καί
 4017. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4018. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4019. Γαι N---GSF--- Γαι
 4020. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4021. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 4022. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4023. Γαι N---GSF--- Γαι
 4024. JoshB 8:10
 4025. καὶ C--------- καί
 4026. ὀρθρίσας VA--AAPNSM ὀρθρίζω
 4027. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4028. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4029. πρωὶ D--------- πρωΐ
 4030. ἐπεσκέψατο VAI-AMI3S- σκέπτομαι ἐπι
 4031. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4032. λαόν N2--ASM--- λαός
 4033. καὶ C--------- καί
 4034. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 4035. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4036. καὶ C--------- καί
 4037. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4038. πρεσβύτεροι A1A-NPMC-- πρεσβύτερος
 4039. κατὰ P--------- κατά
 4040. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 4041. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4042. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4043. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4044. Γαι N---GSF--- Γαι
 4045. JoshB 8:11
 4046. καὶ C--------- καί
 4047. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4048. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4049. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4050. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4051. πολεμιστὴς N1M-NSM--- πολεμιστής
 4052. μετ' P--------- μετά
 4053. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4054. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 4055. καὶ C--------- καί
 4056. πορευόμενοι V1--PMPNPM πορεύομαι
 4057. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4058. ἐξ P--------- ἐκ
 4059. ἐναντίας A1A-GSF--- ἐναντίος
 4060. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4061. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4062. ἀπ' P--------- ἀπό
 4063. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 4064. JoshB 8:12
 4065. καὶ C--------- καί
 4066. τὰ RA--APN--- ὁ
 4067. ἔνεδρα N2N-APN--- ἔνεδρον
 4068. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4069. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4070. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4071. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 4072. JoshB 8:14
 4073. καὶ C--------- καί
 4074. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 4075. ὡς C--------- ὡς
 4076. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4077. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4078. Γαι N---GSF--- Γαι
 4079. ἔσπευσεν VAI-AAI3S- σπεύδω
 4080. καὶ C--------- καί
 4081. ἐξῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἐκ
 4082. εἰς P--------- εἰς
 4083. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 4084. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4085. ἐπ' P--------- ἐπί
 4086. εὐθείας A3U-GSF--- εὐθύς
 4087. εἰς P--------- εἰς
 4088. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4089. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 4090. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4091. καὶ C--------- καί
 4092. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4093. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4094. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4095. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4096. μετ' P--------- μετά
 4097. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4098. καὶ C--------- καί
 4099. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4100. οὐκ D--------- οὐ
 4101. ᾔδει VXI-YAI3S- οἶδα
 4102. ὅτι C--------- ὅτι
 4103. ἔνεδρα N2N-NPN--- ἔνεδρον
 4104. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4105. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4106. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4107. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4108. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4109. JoshB 8:15
 4110. καὶ C--------- καί
 4111. εἶδεν VBI-AAI3S- ὁράω
 4112. καὶ C--------- καί
 4113. ἀνεχώρησεν VAI-AAI3S- χωρέω ἀνα
 4114. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4115. καὶ C--------- καί
 4116. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4117. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4118. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4119. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4120. JoshB 8:16
 4121. καὶ C--------- καί
 4122. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 4123. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4124. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4125. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4126. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4127. καὶ C--------- καί
 4128. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 4129. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 4130. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4131. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4132. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4133. JoshB 8:17
 4134. οὐ D--------- οὐ
 4135. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 4136. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 4137. ἐν P--------- ἐν
 4138. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4139. Γαι N---DSF--- Γαι
 4140. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4141. οὐ D--------- οὐ
 4142. κατεδίωξεν VAI-AAI3S- διώκω κατα
 4143. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4144. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4145. καὶ C--------- καί
 4146. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 4147. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4148. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4149. ἀνεῳγμένην VK--XMPASF οἴγω ἀνα
 4150. καὶ C--------- καί
 4151. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 4152. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 4153. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4154. JoshB 8:18
 4155. καὶ C--------- καί
 4156. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4157. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4158. πρὸς P--------- πρός
 4159. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 4160. ἔκτεινον VA--AAD2S- τείνω ἐκ
 4161. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4162. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 4163. σου RP--GS---- σύ
 4164. ἐν P--------- ἐν
 4165. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4166. γαίσῳ N2--DSM--- γαῖσος
 4167. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4168. ἐν P--------- ἐν
 4169. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4170. χειρί N3--DSF--- χείρ
 4171. σου RP--GS---- σύ
 4172. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4173. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4174. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4175. εἰς P--------- εἰς
 4176. γὰρ X--------- γάρ
 4177. τὰς RA--APF--- ὁ
 4178. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 4179. σου RP--GS---- σύ
 4180. παραδέδωκα VX--XAI1S- δίδωμι παρα
 4181. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4182. καὶ C--------- καί
 4183. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4184. ἔνεδρα N2N-NPN--- ἔνεδρον
 4185. ἐξαναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἐκ ἀνα
 4186. ἐν P--------- ἐν
 4187. τάχει N3E-DSN--- τάχος
 4188. ἐκ P--------- ἐκ
 4189. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4190. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4191. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4192. καὶ C--------- καί
 4193. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 4194. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4195. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4196. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4197. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4198. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4199. γαῖσον N2--ASM--- γαῖσος
 4200. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4201. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4202. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4203. JoshB 8:19
 4204. καὶ C--------- καί
 4205. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4206. ἔνεδρα N2N-NPN--- ἔνεδρον
 4207. ἐξανέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐκ ἀνα
 4208. ἐν P--------- ἐν
 4209. τάχει N3E-DSN--- τάχος
 4210. ἐκ P--------- ἐκ
 4211. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4212. τόπου N2--GSM--- τόπος
 4213. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4214. καὶ C--------- καί
 4215. ἐξήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 4216. ὅτε D--------- ὅτε
 4217. ἐξέτεινεν VAI-AAI3S- τείνω ἐκ
 4218. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4219. χεῖρα N3--ASF--- χείρ
 4220. καὶ C--------- καί
 4221. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4222. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4223. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4224. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4225. καὶ C--------- καί
 4226. κατελάβοντο VBI-AMI3P- λαμβάνω κατα
 4227. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4228. καὶ C--------- καί
 4229. σπεύσαντες VA--AAPNPM σπεύδω
 4230. ἐνέπρησαν VAI-AAI3P- πίμπρημι ἐν
 4231. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4232. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4233. ἐν P--------- ἐν
 4234. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 4235. JoshB 8:20
 4236. καὶ C--------- καί
 4237. περιβλέψαντες VA--AAPNPM βλέπω περι
 4238. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4239. κάτοικοι N2--NPM--- κάτοικος
 4240. Γαι N---GSF--- Γαι
 4241. εἰς P--------- εἰς
 4242. τὰ RA--APN--- ὁ
 4243. ὀπίσω D--------- ὀπίσω
 4244. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4245. καὶ C--------- καί
 4246. ἐθεώρουν V2I-IAI3P- θεωρέω
 4247. καπνὸν N2--ASM--- καπνός
 4248. ἀναβαίνοντα V1--PAPASM βαίνω ἀνα
 4249. ἐκ P--------- ἐκ
 4250. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4251. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4252. εἰς P--------- εἰς
 4253. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4254. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 4255. καὶ C--------- καί
 4256. οὐκέτι D--------- οὐκέτι
 4257. εἶχον V1I-IAI3P- ἔχω
 4258. ποῦ D--------- ποῦ
 4259. φύγωσιν VB--AAS3P- φεύγω
 4260. ὧδε D--------- ὧδε
 4261. ἢ C--------- ἤ
 4262. ὧδε D--------- ὧδε
 4263. JoshB 8:21
 4264. καὶ C--------- καί
 4265. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4266. καὶ C--------- καί
 4267. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4268. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4269. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 4270. ὅτι C--------- ὅτι
 4271. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 4272. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4273. ἔνεδρα N2N-NPN--- ἔνεδρον
 4274. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4275. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4276. καὶ C--------- καί
 4277. ὅτι C--------- ὅτι
 4278. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 4279. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4280. καπνὸς N2--NSM--- καπνός
 4281. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4282. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4283. εἰς P--------- εἰς
 4284. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4285. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 4286. καὶ C--------- καί
 4287. μεταβαλόμενοι VB--AMPNPM βάλλω μετα
 4288. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 4289. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4290. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 4291. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4292. Γαι N---GSF--- Γαι
 4293. JoshB 8:22
 4294. καὶ C--------- καί
 4295. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4296. ἐξήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 4297. ἐκ P--------- ἐκ
 4298. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4299. πόλεως N3I-GSF--- πόλις
 4300. εἰς P--------- εἰς
 4301. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 4302. καὶ C--------- καί
 4303. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 4304. ἀνὰ P--------- ἀνά
 4305. μέσον A1--ASN--- μέσος
 4306. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4307. παρεμβολῆς N1--GSF--- παρεμβολή
 4308. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4309. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 4310. καὶ C--------- καί
 4311. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4312. ἐντεῦθεν D--------- ἐντεῦθεν
 4313. καὶ C--------- καί
 4314. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 4315. ἕως P--------- ἕως
 4316. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4317. μὴ D--------- μή
 4318. καταλειφθῆναι VV--APN--- λείπω κατα
 4319. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4320. σεσωσμένον VM--XMPASM σώζω
 4321. καὶ C--------- καί
 4322. διαπεφευγότα VX--XAPASM φεύγω δια
 4323. JoshB 8:23
 4324. καὶ C--------- καί
 4325. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4326. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4327. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4328. Γαι N---GSF--- Γαι
 4329. συνέλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω συν
 4330. ζῶντα V3--PAPASM ζάω
 4331. καὶ C--------- καί
 4332. προσήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω προς
 4333. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4334. πρὸς P--------- πρός
 4335. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 4336. JoshB 8:24
 4337. καὶ C--------- καί
 4338. ὡς C--------- ὡς
 4339. ἐπαύσαντο VAI-AMI3P- παύω
 4340. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4341. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4342. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4343. ἀποκτέννοντες V1--PAPNPM κτείνω ἀπο
 4344. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4345. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4346. ἐν P--------- ἐν
 4347. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4348. Γαι N---DSF--- Γαι
 4349. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4350. ἐν P--------- ἐν
 4351. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4352. πεδίοις N2N-DPN--- πεδίον
 4353. καὶ C--------- καί
 4354. ἐν P--------- ἐν
 4355. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4356. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 4357. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4358. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4359. καταβάσεως N3I-GSF--- κατάβασις
 4360. οὗ D--------- οὗ
 4361. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 4362. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4363. ἀπ' P--------- ἀπό
 4364. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4365. εἰς P--------- εἰς
 4366. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 4367. καὶ C--------- καί
 4368. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 4369. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4370. εἰς P--------- εἰς
 4371. Γαι N---ASF--- Γαι
 4372. καὶ C--------- καί
 4373. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 4374. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4375. ἐν P--------- ἐν
 4376. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 4377. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 4378. JoshB 8:25
 4379. καὶ C--------- καί
 4380. ἐγενήθησαν VCI-API3P- γίγνομαι
 4381. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4382. πεσόντες VA--AAPNPM πίπτω
 4383. ἐν P--------- ἐν
 4384. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4385. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4386. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 4387. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4388. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 4389. καὶ C--------- καί
 4390. ἕως P--------- ἕως
 4391. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 4392. δώδεκα M--------- δώδεκα
 4393. χιλιάδες N3D-NPF--- χιλιάς
 4394. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4395. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4396. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 4397. Γαι N---GSF--- Γαι
 4398. JoshB 8:27
 4399. πλὴν P--------- πλήν
 4400. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4401. κτηνῶν N3E-GPN--- κτῆνος
 4402. καὶ C--------- καί
 4403. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4404. σκύλων N2N-GPN--- σκῦλον
 4405. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4406. ἐν P--------- ἐν
 4407. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4408. πόλει N3I-DSF--- πόλις
 4409. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4410. ἃ RR--APN--- ὅς
 4411. ἐπρονόμευσαν VAI-AAI3P- νομεύω προ
 4412. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4413. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4414. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4415. κατὰ P--------- κατά
 4416. πρόσταγμα N3M-ASN--- πρόσταγμα
 4417. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4418. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4419. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 4420. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 4421. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4422. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4423. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 4424. JoshB 8:28
 4425. καὶ C--------- καί
 4426. ἐνεπύρισεν VAI-AAI3S- πυρίζω ἐν
 4427. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4428. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4429. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 4430. ἐν P--------- ἐν
 4431. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 4432. χῶμα N3T-ASN--- χῶμα
 4433. ἀοίκητον A1B-ASN--- ἀοίκητος
 4434. εἰς P--------- εἰς
 4435. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4436. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4437. ἔθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι
 4438. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4439. ἕως P--------- ἕως
 4440. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4441. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4442. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4443. JoshB 8:29
 4444. καὶ C--------- καί
 4445. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4446. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4447. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4448. Γαι N---GSF--- Γαι
 4449. ἐκρέμασεν VAI-AAI3S- κρεμάζω
 4450. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4451. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 4452. διδύμου A1--GSN--- δίδυμος
 4453. καὶ C--------- καί
 4454. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4455. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4456. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4457. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 4458. ἕως P--------- ἕως
 4459. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 4460. καὶ C--------- καί
 4461. ἐπιδύνοντος V1--PAPGSM δύω ἐπι
 4462. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4463. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 4464. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 4465. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4466. καὶ C--------- καί
 4467. καθείλοσαν VBI-AAI3P- αἱρέω κατα
 4468. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4469. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4470. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 4471. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4472. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4473. ξύλου N2N-GSN--- ξύλον
 4474. καὶ C--------- καί
 4475. ἔρριψαν VAI-AAI3P- ῥίπτω
 4476. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4477. εἰς P--------- εἰς
 4478. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4479. βόθρον N2--ASM--- βόθρος
 4480. καὶ C--------- καί
 4481. ἐπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐπι
 4482. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4483. σωρὸν N2--ASM--- σωρός
 4484. λίθων N2--GPM--- λίθος
 4485. ἕως P--------- ἕως
 4486. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4487. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 4488. ταύτης RD--GSF--- οὗτος
 4489. JoshB 9:1
 4490. ὡς C--------- ὡς
 4491. δ' X--------- δέ
 4492. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 4493. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4494. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 4495. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4496. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 4497. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4498. ἐν P--------- ἐν
 4499. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4500. πέραν D--------- πέραν
 4501. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4502. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 4503. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4504. ἐν P--------- ἐν
 4505. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4506. ὀρεινῇ N1--DSF--- ὀρεινή
 4507. καὶ C--------- καί
 4508. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4509. ἐν P--------- ἐν
 4510. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4511. πεδινῇ A1--DSF--- πεδεινός
 4512. καὶ C--------- καί
 4513. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4514. ἐν P--------- ἐν
 4515. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4516. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4517. παραλίᾳ A1A-DSF--- παράλιος
 4518. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4519. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 4520. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4521. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 4522. καὶ C--------- καί
 4523. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4524. πρὸς P--------- πρός
 4525. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4526. Ἀντιλιβάνῳ N---DSM--- Ἀντιλίβανος
 4527. καὶ C--------- καί
 4528. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4529. Χετταῖοι N2--NPM--- Χετταῖος
 4530. καὶ C--------- καί
 4531. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4532. Χαναναῖοι N2--NPM--- Χαναναῖος
 4533. καὶ C--------- καί
 4534. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4535. Φερεζαῖοι N2--NPM--- Φερεζαῖος
 4536. καὶ C--------- καί
 4537. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4538. Ευαῖοι N2--NPM--- Ευαῖος
 4539. καὶ C--------- καί
 4540. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4541. Αμορραῖοι N2--NPM--- Ἀμορραῖος
 4542. καὶ C--------- καί
 4543. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4544. Γεργεσαῖοι N2--NPM--- Γεργεσαῖος
 4545. καὶ C--------- καί
 4546. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4547. Ιεβουσαῖοι N2--NPM--- Ιεβουσαῖος
 4548. JoshB 9:2
 4549. συνήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι συν
 4550. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4551. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4552. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 4553. ἐκπολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω ἐκ
 4554. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 4555. καὶ C--------- καί
 4556. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4557. ἅμα D--------- ἅμα
 4558. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4559. JoshB 9:2a
 4560. τότε D--------- τότε
 4561. ᾠκοδόμησεν VAI-AAI3S- οἰκοδομέω
 4562. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4563. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4564. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4565. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4566. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4567. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4568. ἐν P--------- ἐν
 4569. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 4570. Γαιβαλ N---GS---- Γαιβαλ
 4571. JoshB 9:2b
 4572. καθότι D--------- καθότι
 4573. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 4574. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 4575. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4576. θεράπων N3--NSM--- θεράπων
 4577. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4578. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4579. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 4580. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4581. καθὰ D--------- καθά
 4582. γέγραπται VP--XPI3S- γράφω
 4583. ἐν P--------- ἐν
 4584. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4585. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 4586. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 4587. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 4588. λίθων N2--GPM--- λίθος
 4589. ὁλοκλήρων A1B-GPM--- ὁλόκληρος
 4590. ἐφ' P--------- ἐπί
 4591. οὓς RR--APM--- ὅς
 4592. οὐκ D--------- οὐ
 4593. ἐπεβλήθη VCI-API3S- βάλλω ἐπι
 4594. σίδηρος N2--NSM--- σίδηρος
 4595. καὶ C--------- καί
 4596. ἀνεβίβασεν VAI-AAI3S- βιβάζω ἀνα
 4597. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 4598. ὁλοκαυτώματα N3M-APN--- ὁλοκαύτωμα
 4599. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 4600. καὶ C--------- καί
 4601. θυσίαν N1A-ASF--- θυσία
 4602. σωτηρίου N2N-GSN--- σωτήριον
 4603. JoshB 9:2c
 4604. καὶ C--------- καί
 4605. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 4606. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4607. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4608. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4609. λίθων N2--GPM--- λίθος
 4610. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4611. δευτερονόμιον N2N-ASN--- δευτερονόμιον
 4612. νόμον N2--ASM--- νόμος
 4613. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 4614. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4615. ἔγραψεν VAI-AAI3S- γράφω
 4616. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4617. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4618. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4619. JoshB 9:2d
 4620. καὶ C--------- καί
 4621. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4622. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 4623. καὶ C--------- καί
 4624. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4625. πρεσβύτεροι A1A-NPMC-- πρεσβύτερος
 4626. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4627. καὶ C--------- καί
 4628. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4629. δικασταὶ N1M-NPM--- δικαστής
 4630. καὶ C--------- καί
 4631. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4632. γραμματεῖς N3V-NPM--- γραμματεύς
 4633. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4634. παρεπορεύοντο V1I-IMI3P- πορεύομαι παρα
 4635. ἔνθεν D--------- ἔνθεν
 4636. καὶ C--------- καί
 4637. ἔνθεν D--------- ἔνθεν
 4638. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4639. κιβωτοῦ N2--GSF--- κιβωτός
 4640. ἀπέναντι D--------- ἀπέναντι
 4641. καὶ C--------- καί
 4642. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4643. ἱερεῖς N3V-NPM--- ἱερεύς
 4644. καὶ C--------- καί
 4645. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4646. Λευῖται N1M-NPM--- Λευίτης
 4647. ἦραν VAI-AAI3P- αἴρω
 4648. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4649. κιβωτὸν N2--ASF--- κιβωτός
 4650. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4651. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 4652. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4653. καὶ C--------- καί
 4654. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4655. προσήλυτος N2--NSM--- προσήλυτος
 4656. καὶ C--------- καί
 4657. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4658. αὐτόχθων N3N-NSM--- αὐτόχθων
 4659. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4660. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4661. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4662. πλησίον P--------- πλησίον
 4663. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 4664. Γαριζιν N---GS---- Γαριζιν
 4665. καὶ C--------- καί
 4666. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4667. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4668. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 4669. πλησίον P--------- πλησίον
 4670. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 4671. Γαιβαλ N---GS---- Γαιβαλ
 4672. καθότι D--------- καθότι
 4673. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 4674. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 4675. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4676. θεράπων N3--NSM--- θεράπων
 4677. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4678. εὐλογῆσαι VA--AAN--- εὐλογέω
 4679. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4680. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4681. ἐν P--------- ἐν
 4682. πρώτοις A1--DPMS-- πρῶτος
 4683. JoshB 9:2e
 4684. καὶ C--------- καί
 4685. μετὰ P--------- μετά
 4686. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 4687. οὕτως D--------- οὕτως
 4688. ἀνέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 4689. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4690. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4691. τὰ RA--APN--- ὁ
 4692. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 4693. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4694. νόμου N2--GSM--- νόμος
 4695. τούτου RD--GSM--- οὗτος
 4696. τὰς RA--APF--- ὁ
 4697. εὐλογίας N1A-APF--- εὐλογία
 4698. καὶ C--------- καί
 4699. τὰς RA--APF--- ὁ
 4700. κατάρας N1A-APF--- κατάρα
 4701. κατὰ P--------- κατά
 4702. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4703. τὰ RA--APN--- ὁ
 4704. γεγραμμένα VP--XMPAPN γράφω
 4705. ἐν P--------- ἐν
 4706. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4707. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 4708. Μωυσῆ N1M-GSM--- Μωυσῆς
 4709. JoshB 9:2f
 4710. οὐκ D--------- οὐ
 4711. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4712. ῥῆμα N3M-NSN--- ῥῆμα
 4713. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4714. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 4715. ὧν RR--GPM--- ὅς
 4716. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 4717. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 4718. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4719. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 4720. ὃ RR--ASN--- ὅς
 4721. οὐκ D--------- οὐ
 4722. ἀνέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἀνα
 4723. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4724. εἰς P--------- εἰς
 4725. τὰ RA--APN--- ὁ
 4726. ὦτα N3T-APN--- οὖς
 4727. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4728. ἐκκλησίας N1A-GSF--- ἐκκλησία
 4729. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 4730. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4731. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4732. ἀνδράσιν N3--DPM--- ἀνήρ
 4733. καὶ C--------- καί
 4734. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4735. γυναιξὶν N3K-DPF--- γυνή
 4736. καὶ C--------- καί
 4737. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4738. παιδίοις N2N-DPN--- παιδίον
 4739. καὶ C--------- καί
 4740. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4741. προσηλύτοις N2--DPM--- προσήλυτος
 4742. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4743. προσπορευομένοις V1--PMPDPM πορεύομαι προς
 4744. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4745. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 4746. JoshB 9:3
 4747. καὶ C--------- καί
 4748. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4749. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 4750. Γαβαων N---GS---- Γαβαων
 4751. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 4752. πάντα A3--APN--- πᾶς
 4753. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4754. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4755. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4756. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4757. Ιεριχω N---DSF--- Ιεριχω
 4758. καὶ C--------- καί
 4759. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4760. Γαι N---DSF--- Γαι
 4761. JoshB 9:4
 4762. καὶ C--------- καί
 4763. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 4764. καί C--------- καί
 4765. γε X--------- γέ
 4766. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 4767. μετὰ P--------- μετά
 4768. πανουργίας N1A-GSF--- πανουργία
 4769. καὶ C--------- καί
 4770. ἐλθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι
 4771. ἐπεσιτίσαντο VAI-AMI3P- σιτίζω ἐπι
 4772. καὶ C--------- καί
 4773. ἡτοιμάσαντο VAI-AMI3P- ἑτοιμάζω
 4774. καὶ C--------- καί
 4775. λαβόντες VB--AAPNPM λαμβάνω
 4776. σάκκους N2--APM--- σάκκος
 4777. παλαιοὺς A1A-APM--- παλαιός
 4778. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4779. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4780. ὄνων N2--GPM--- ὄνος
 4781. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4782. καὶ C--------- καί
 4783. ἀσκοὺς N2--APM--- ἀσκός
 4784. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 4785. παλαιοὺς A1A-APM--- παλαιός
 4786. καὶ C--------- καί
 4787. κατερρωγότας VXI-XAPAPM ῥήγνυμι κατα
 4788. ἀποδεδεμένους VM--XMPAPM δέω ἀπο
 4789. JoshB 9:5
 4790. καὶ C--------- καί
 4791. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4792. κοῖλα A1--NPN--- κοῖλος
 4793. τῶν RA--GPN--- ὁ
 4794. ὑποδημάτων N3M-GPN--- ὑπόδημα
 4795. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4796. καὶ C--------- καί
 4797. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4798. σανδάλια N2N-NPN--- σανδάλιον
 4799. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4800. παλαιὰ A1A-NPN--- παλαιός
 4801. καὶ C--------- καί
 4802. καταπεπελματωμένα VM--XMPNPN πελματόομαι κατα
 4803. ἐν P--------- ἐν
 4804. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4805. ποσὶν N3D-DPM--- πούς
 4806. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4807. καὶ C--------- καί
 4808. τὰ RA--NPN--- ὁ
 4809. ἱμάτια N2N-NPN--- ἱμάτιον
 4810. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4811. πεπαλαιωμένα VM--XMPNPN παλαιόω
 4812. ἐπάνω P--------- ἐπάνω
 4813. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4814. καὶ C--------- καί
 4815. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4816. ἄρτος N2--NSM--- ἄρτος
 4817. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4818. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4819. ἐπισιτισμοῦ N2--GSM--- ἐπισιτισμός
 4820. ξηρὸς A1A-NSM--- ξηρός
 4821. καὶ C--------- καί
 4822. εὐρωτιῶν N1A-GPF--- εὐρωτία
 4823. καὶ C--------- καί
 4824. βεβρωμένος VM--XMPNSM βιβρώσκω
 4825. JoshB 9:6
 4826. καὶ C--------- καί
 4827. ἤλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 4828. πρὸς P--------- πρός
 4829. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 4830. εἰς P--------- εἰς
 4831. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4832. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 4833. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4834. εἰς P--------- εἰς
 4835. Γαλγαλα N---ASF--- Γάλγαλα
 4836. καὶ C--------- καί
 4837. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4838. πρὸς P--------- πρός
 4839. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 4840. καὶ C--------- καί
 4841. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 4842. ἐκ P--------- ἐκ
 4843. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4844. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 4845. ἥκαμεν V1--PAI1P- ἥκω
 4846. καὶ C--------- καί
 4847. νῦν D--------- νῦν
 4848. διάθεσθε VE--AMD2P- τίθημι δια
 4849. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4850. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 4851. JoshB 9:7
 4852. καὶ C--------- καί
 4853. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4854. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4855. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4856. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 4857. πρὸς P--------- πρός
 4858. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4859. Χορραῖον N2--ASM--- Χορραῖος
 4860. ὅρα V3--PAD2S- ὁράω
 4861. μὴ D--------- μή
 4862. ἐν P--------- ἐν
 4863. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 4864. κατοικεῖς V2--PAI2S- οἰκέω κατα
 4865. καὶ C--------- καί
 4866. πῶς D--------- πῶς
 4867. σοι RP--DS---- σύ
 4868. διαθῶμαι VE--AMS1S- τίθημι δια
 4869. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 4870. JoshB 9:8
 4871. καὶ C--------- καί
 4872. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4873. πρὸς P--------- πρός
 4874. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 4875. οἰκέται N1M-NPM--- οἰκέτης
 4876. σού RP--GS---- σύ
 4877. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 4878. καὶ C--------- καί
 4879. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 4880. πρὸς P--------- πρός
 4881. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4882. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 4883. πόθεν D--------- πόθεν
 4884. ἐστὲ V9--PAI2P- εἰμί
 4885. καὶ C--------- καί
 4886. πόθεν D--------- πόθεν
 4887. παραγεγόνατε VX--XAI2P- γίγνομαι παρα
 4888. JoshB 9:9
 4889. καὶ C--------- καί
 4890. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4891. ἐκ P--------- ἐκ
 4892. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4893. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 4894. σφόδρα D--------- σφόδρα
 4895. ἥκασιν V1--PAI3P- ἥκω
 4896. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4897. παῖδές N3D-NPM--- παῖς
 4898. σου RP--GS---- σύ
 4899. ἐν P--------- ἐν
 4900. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 4901. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4902. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4903. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4904. σου RP--GS---- σύ
 4905. ἀκηκόαμεν VX--XAI1P- ἀκούω
 4906. γὰρ X--------- γάρ
 4907. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4908. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 4909. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4910. καὶ C--------- καί
 4911. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4912. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4913. ἐν P--------- ἐν
 4914. Αἰγύπτῳ N2--DSF--- Αἴγυπτος
 4915. JoshB 9:10
 4916. καὶ C--------- καί
 4917. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4918. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4919. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 4920. βασιλεῦσιν N3V-DPM--- βασιλεύς
 4921. τῶν RA--GPM--- ὁ
 4922. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 4923. οἳ RR--NPM--- ὅς
 4924. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 4925. πέραν P--------- πέραν
 4926. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4927. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 4928. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4929. Σηων N---DSM--- Σηων
 4930. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4931. Εσεβων N---GS---- Εσεβων
 4932. καὶ C--------- καί
 4933. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4934. Ωγ N---DSM--- Ωγ
 4935. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4936. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4937. Βασαν N---GSF--- Βασαν
 4938. ὃς RR--NSM--- ὅς
 4939. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 4940. ἐν P--------- ἐν
 4941. Ασταρωθ N---DS---- Ασταρωθ
 4942. καὶ C--------- καί
 4943. ἐν P--------- ἐν
 4944. Εδραϊν N---DS---- Εδραϊν
 4945. JoshB 9:11
 4946. καὶ C--------- καί
 4947. ἀκούσαντες VA--AAPNPM ἀκούω
 4948. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 4949. πρὸς P--------- πρός
 4950. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4951. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4952. πρεσβύτεροι A1A-NPMC-- πρεσβύτερος
 4953. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4954. καὶ C--------- καί
 4955. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4956. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4957. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 4958. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4959. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4960. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4961. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 4962. λάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω
 4963. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 4964. ἐπισιτισμὸν N2--ASM--- ἐπισιτισμός
 4965. εἰς P--------- εἰς
 4966. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4967. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 4968. καὶ C--------- καί
 4969. πορεύθητε VC--APD2P- πορεύομαι
 4970. εἰς P--------- εἰς
 4971. συνάντησιν N3I-ASF--- συνάντησις
 4972. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4973. καὶ C--------- καί
 4974. ἐρεῖτε VF2-FAI2P- εἶπον
 4975. πρὸς P--------- πρός
 4976. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4977. οἰκέται N1M-NPM--- οἰκέτης
 4978. σού RP--GS---- σύ
 4979. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 4980. καὶ C--------- καί
 4981. νῦν D--------- νῦν
 4982. διάθεσθε VE--AMD2P- τίθημι δια
 4983. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4984. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 4985. JoshB 9:12
 4986. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 4987. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4988. ἄρτοι N2--NPM--- ἄρτος
 4989. θερμοὺς A1--APM--- θερμός
 4990. ἐφωδιάσθημεν VCI-API1P- ὀδιάζω ἐπι
 4991. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4992. ἐν P--------- ἐν
 4993. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4994. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 4995. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 4996. ἐξήλθομεν VBI-AAI1P- ἔρχομαι ἐκ
 4997. παραγενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι παρα
 4998. πρὸς P--------- πρός
 4999. ὑμᾶς RP--AP---- σύ
 5000. νῦν D--------- νῦν
 5001. δὲ X--------- δέ
 5002. ἐξηράνθησαν VCI-API3P- ξηραίνω
 5003. καὶ C--------- καί
 5004. γεγόνασιν VX--XAI3P- γίγνομαι
 5005. βεβρωμένοι VM--XMPNPM βιβρώσκω
 5006. JoshB 9:13
 5007. καὶ C--------- καί
 5008. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 5009. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5010. ἀσκοὶ N2--NPM--- ἀσκός
 5011. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5012. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 5013. οὓς RR--APM--- ὅς
 5014. ἐπλήσαμεν VAI-AAI1P- πίμπλημι
 5015. καινούς A1--APM--- καινός
 5016. καὶ C--------- καί
 5017. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 5018. ἐρρώγασιν VXI-XAI3P- ῥήγνυμι
 5019. καὶ C--------- καί
 5020. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5021. ἱμάτια N2N-NPN--- ἱμάτιον
 5022. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5023. καὶ C--------- καί
 5024. τὰ RA--NPN--- ὁ
 5025. ὑποδήματα N3M-NPN--- ὑπόδημα
 5026. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5027. πεπαλαίωται VM--XMI3S- παλαιόω
 5028. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5029. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5030. πολλῆς A1--GSF--- πολύς
 5031. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 5032. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5033. JoshB 9:14
 5034. καὶ C--------- καί
 5035. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 5036. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5037. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5038. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5039. ἐπισιτισμοῦ N2--GSM--- ἐπισιτισμός
 5040. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5041. καὶ C--------- καί
 5042. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5043. οὐκ D--------- οὐ
 5044. ἐπηρώτησαν VAI-AAI3P- ἐρωτάω ἐπι
 5045. JoshB 9:15
 5046. καὶ C--------- καί
 5047. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 5048. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5049. πρὸς P--------- πρός
 5050. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5051. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 5052. καὶ C--------- καί
 5053. διέθετο VEI-AMI3S- τίθημι δια
 5054. πρὸς P--------- πρός
 5055. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5056. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 5057. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5058. διασῶσαι VA--AAN--- σώζω δια
 5059. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5060. καὶ C--------- καί
 5061. ὤμοσαν VAI-AAI3P- ὄμνυμι
 5062. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5063. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5064. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5065. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5066. συναγωγῆς N1--GSF--- συναγωγή
 5067. JoshB 9:16
 5068. καὶ C--------- καί
 5069. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5070. μετὰ P--------- μετά
 5071. τρεῖς A3--APF--- τρεῖς
 5072. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 5073. μετὰ P--------- μετά
 5074. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5075. διαθέσθαι VE--AMN--- τίθημι δια
 5076. πρὸς P--------- πρός
 5077. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5078. διαθήκην N1--ASF--- διαθήκη
 5079. ἤκουσαν VAI-AAI3P- ἀκούω
 5080. ὅτι C--------- ὅτι
 5081. ἐγγύθεν D--------- ἐγγύθεν
 5082. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5083. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 5084. καὶ C--------- καί
 5085. ὅτι C--------- ὅτι
 5086. ἐν P--------- ἐν
 5087. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5088. κατοικοῦσιν V2--PAI3P- οἰκέω κατα
 5089. JoshB 9:17
 5090. καὶ C--------- καί
 5091. ἀπῆραν VAI-AAI3P- αἴρω ἀπο
 5092. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5093. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5094. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5095. καὶ C--------- καί
 5096. ἦλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι
 5097. εἰς P--------- εἰς
 5098. τὰς RA--APF--- ὁ
 5099. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 5100. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5101. αἱ RA--NPF--- ὁ
 5102. δὲ X--------- δέ
 5103. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 5104. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5105. Γαβαων N---NS---- Γαβαων
 5106. καὶ C--------- καί
 5107. Κεφιρα N---NS---- Κεφιρα
 5108. καὶ C--------- καί
 5109. Βηρωθ N---NS---- Βηρωθ
 5110. καὶ C--------- καί
 5111. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 5112. Ιαριν N---GS---- Ιαριν
 5113. JoshB 9:18
 5114. καὶ C--------- καί
 5115. οὐκ D--------- οὐ
 5116. ἐμαχέσαντο VAI-AMI3P- μάχομαι
 5117. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5118. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5119. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5120. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5121. ὅτι C--------- ὅτι
 5122. ὤμοσαν VAI-AAI3P- ὄμνυμι
 5123. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5124. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5125. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5126. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5127. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5128. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5129. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5130. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5131. καὶ C--------- καί
 5132. διεγόγγυσαν VAI-AAI3P- γογγύζω δια
 5133. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 5134. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5135. συναγωγὴ N1--NSF--- συναγωγή
 5136. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5137. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 5138. ἄρχουσιν N3--DPM--- ἄρχων
 5139. JoshB 9:19
 5140. καὶ C--------- καί
 5141. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5142. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5143. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5144. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5145. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5146. συναγωγῇ N1--DSF--- συναγωγή
 5147. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5148. ὠμόσαμεν VAI-AAI1P- ὄμνυμι
 5149. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5150. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5151. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5152. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5153. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5154. καὶ C--------- καί
 5155. νῦν D--------- νῦν
 5156. οὐ D--------- οὐ
 5157. δυνησόμεθα VF--FMI1P- δύναμαι
 5158. ἅψασθαι VA--AMN--- ἅπτομαι
 5159. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5160. JoshB 9:20
 5161. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5162. ποιήσομεν VF--FAI1P- ποιέω
 5163. ζωγρῆσαι VA--AAN--- ζωγρέω
 5164. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5165. καὶ C--------- καί
 5166. περιποιησόμεθα VF--FMI1P- ποιέω περι
 5167. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5168. καὶ C--------- καί
 5169. οὐκ D--------- οὐ
 5170. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 5171. καθ' P--------- κατά
 5172. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5173. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 5174. διὰ P--------- διά
 5175. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5176. ὅρκον N2--ASM--- ὅρκος
 5177. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5178. ὠμόσαμεν VAI-AAI1P- ὄμνυμι
 5179. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5180. JoshB 9:21
 5181. ζήσονται VF--FMI3P- ζάω
 5182. καὶ C--------- καί
 5183. ἔσονται VF--FMI3P- εἰμί
 5184. ξυλοκόποι N2--NPM--- ξυλοκόπος
 5185. καὶ C--------- καί
 5186. ὑδροφόροι N2--NPM--- ὑδροφόρος
 5187. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5188. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5189. συναγωγῇ N1--DSF--- συναγωγή
 5190. καθάπερ D--------- καθάπερ
 5191. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 5192. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5193. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5194. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 5195. JoshB 9:22
 5196. καὶ C--------- καί
 5197. συνεκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω συν
 5198. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5199. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5200. καὶ C--------- καί
 5201. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5202. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5203. διὰ P--------- διά
 5204. τί RI--ASN--- τίς
 5205. παρελογίσασθέ VAI-AMI2P- λογίζομαι παρα
 5206. με RP--AS---- ἐγώ
 5207. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5208. μακρὰν D--------- μακράν
 5209. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5210. σοῦ RP--GS---- σύ
 5211. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 5212. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5213. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5214. δὲ X--------- δέ
 5215. ἐγχώριοί A1B-NPM--- ἐγχώριος
 5216. ἐστε V9--PAI2P- εἰμί
 5217. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5218. κατοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω κατα
 5219. ἐν P--------- ἐν
 5220. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5221. JoshB 9:23
 5222. καὶ C--------- καί
 5223. νῦν D--------- νῦν
 5224. ἐπικατάρατοί A1B-NPM--- ἐπικατάρατος
 5225. ἐστε V9--PAI2P- εἰμί
 5226. οὐ D--------- οὐ
 5227. μὴ D--------- μή
 5228. ἐκλίπῃ VB--AAS3S- λείπω ἐκ
 5229. ἐξ P--------- ἐκ
 5230. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5231. δοῦλος N2--NSM--- δοῦλος
 5232. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5233. ξυλοκόπος N2--NSM--- ξυλοκόπος
 5234. ἐμοὶ RP--DS---- ἐγώ
 5235. καὶ C--------- καί
 5236. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5237. θεῷ N2--DSM--- θεός
 5238. μου RP--GS---- ἐγώ
 5239. JoshB 9:24
 5240. καὶ C--------- καί
 5241. ἀπεκρίθησαν VCI-API3P- κρίνω ἀπο
 5242. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5243. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 5244. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5245. ἀνηγγέλη VBI-API3S- ἀγγέλλω ἀνα
 5246. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5247. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 5248. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 5249. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5250. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5251. θεός N2--NSM--- θεός
 5252. σου RP--GS---- σύ
 5253. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 5254. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5255. παιδὶ N3D-DSM--- παῖς
 5256. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5257. δοῦναι VO--AAN--- δίδωμι
 5258. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5259. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5260. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5261. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 5262. καὶ C--------- καί
 5263. ἐξολεθρεῦσαι VA--AAN--- ὀλεθρεύω ἐκ
 5264. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5265. καὶ C--------- καί
 5266. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5267. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5268. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 5269. ἐπ' P--------- ἐπί
 5270. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5271. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5272. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5273. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5274. καὶ C--------- καί
 5275. ἐφοβήθημεν VCI-API1P- φοβέω
 5276. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5277. περὶ P--------- περί
 5278. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5279. ψυχῶν N1--GPF--- ψυχή
 5280. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5281. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5282. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5283. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5284. καὶ C--------- καί
 5285. ἐποιήσαμεν VAI-AAI1P- ποιέω
 5286. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5287. πρᾶγμα N3M-ASN--- πρᾶγμα
 5288. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5289. JoshB 9:25
 5290. καὶ C--------- καί
 5291. νῦν D--------- νῦν
 5292. ἰδοὺ I--------- ἰδού
 5293. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 5294. ὑποχείριοι A1A-NPM--- ὑποχείριος
 5295. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5296. ὡς C--------- ὡς
 5297. ἀρέσκει V1--PAI3S- ἀρέσκω
 5298. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5299. καὶ C--------- καί
 5300. ὡς C--------- ὡς
 5301. δοκεῖ V2--PAI3S- δοκέω
 5302. ὑμῖν RP--DP---- σύ
 5303. ποιήσατε VA--AAD2P- ποιέω
 5304. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5305. JoshB 9:26
 5306. καὶ C--------- καί
 5307. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5308. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5309. οὕτως D--------- οὕτως
 5310. καὶ C--------- καί
 5311. ἐξείλατο VAI-AMI3S- αἱρέω ἐκ
 5312. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5313. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5314. ἐν P--------- ἐν
 5315. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5316. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5317. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5318. ἐκ P--------- ἐκ
 5319. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 5320. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5321. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5322. καὶ C--------- καί
 5323. οὐκ D--------- οὐ
 5324. ἀνεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω ἀνα
 5325. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5326. JoshB 9:27
 5327. καὶ C--------- καί
 5328. κατέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι κατα
 5329. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5330. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5331. ἐν P--------- ἐν
 5332. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5333. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5334. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 5335. ξυλοκόπους N2--APM--- ξυλοκόπος
 5336. καὶ C--------- καί
 5337. ὑδροφόρους N2--APM--- ὑδροφόρος
 5338. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 5339. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5340. συναγωγῇ N1--DSF--- συναγωγή
 5341. καὶ C--------- καί
 5342. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5343. θυσιαστηρίῳ N2N-DSN--- θυσιαστήριον
 5344. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5345. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5346. διὰ P--------- διά
 5347. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 5348. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 5349. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5350. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 5351. Γαβαων N---AS---- Γαβαων
 5352. ξυλοκόποι N2--NPM--- ξυλοκόπος
 5353. καὶ C--------- καί
 5354. ὑδροφόροι N2--NPM--- ὑδροφόρος
 5355. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5356. θυσιαστηρίου N2N-GSN--- θυσιαστήριον
 5357. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5358. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5359. ἕως P--------- ἕως
 5360. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5361. σήμερον D--------- σήμερον
 5362. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5363. καὶ C--------- καί
 5364. εἰς P--------- εἰς
 5365. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5366. τόπον N2--ASM--- τόπος
 5367. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5368. ἐὰν C--------- ἐάν
 5369. ἐκλέξηται VA--AMS3S- λέγω ἐκ
 5370. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5371. JoshB 10:1
 5372. ὡς C--------- ὡς
 5373. δὲ X--------- δέ
 5374. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 5375. Αδωνιβεζεκ N---NS---- Αδωνιβεζεκ
 5376. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5377. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 5378. ὅτι C--------- ὅτι
 5379. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 5380. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5381. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5382. Γαι N---ASF--- Γαι
 5383. καὶ C--------- καί
 5384. ἐξωλέθρευσεν VAI-AAI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 5385. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5386. ὃν RR--ASM--- ὅς
 5387. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 5388. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5389. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5390. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 5391. καὶ C--------- καί
 5392. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5393. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5394. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5395. οὕτως D--------- οὕτως
 5396. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 5397. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5398. Γαι N---ASF--- Γαι
 5399. καὶ C--------- καί
 5400. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5401. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5402. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5403. καὶ C--------- καί
 5404. ὅτι C--------- ὅτι
 5405. αὐτομόλησαν VA--AAI3P- αὐτομολέω
 5406. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5407. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 5408. Γαβαων N---AS---- Γαβαων
 5409. πρὸς P--------- πρός
 5410. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 5411. καὶ C--------- καί
 5412. πρὸς P--------- πρός
 5413. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 5414. JoshB 10:2
 5415. καὶ C--------- καί
 5416. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 5417. ἐν P--------- ἐν
 5418. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5419. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5420. ᾔδει VXI-YAI3S- οἶδα
 5421. γὰρ X--------- γάρ
 5422. ὅτι C--------- ὅτι
 5423. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 5424. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 5425. Γαβαων N---GS---- Γαβαων
 5426. ὡσεὶ D--------- ὡσεί
 5427. μία A1A-NSF--- εἷς
 5428. τῶν RA--GPF--- ὁ
 5429. μητροπόλεων N3I-GPF--- μητρόπολις
 5430. καὶ C--------- καί
 5431. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5432. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5433. ἄνδρες N3--NPM--- ἀνήρ
 5434. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 5435. ἰσχυροί A1A-NPM--- ἰσχυρός
 5436. JoshB 10:3
 5437. καὶ C--------- καί
 5438. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 5439. Αδωνιβεζεκ N---NS---- Αδωνιβεζεκ
 5440. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5441. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 5442. πρὸς P--------- πρός
 5443. Αιλαμ N---AS---- Αιλαμ
 5444. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5445. Χεβρων N---GS---- Χεβρων
 5446. καὶ C--------- καί
 5447. πρὸς P--------- πρός
 5448. Φιδων N---AS---- Φιδων
 5449. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5450. Ιεριμουθ N---GS---- Ιεριμουθ
 5451. καὶ C--------- καί
 5452. πρὸς P--------- πρός
 5453. Ιεφθα N---AS---- Ιεφθα
 5454. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5455. Λαχις N---GS---- Λαχις
 5456. καὶ C--------- καί
 5457. πρὸς P--------- πρός
 5458. Δαβιρ N---AS---- Δαβιρ
 5459. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5460. Οδολλαμ N---GS---- Οδολλαμ
 5461. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5462. JoshB 10:4
 5463. δεῦτε I--------- δεῦτε
 5464. ἀνάβητε VZ--AAD2P- βαίνω ἀνα
 5465. πρός P--------- πρός
 5466. με RP--AS---- ἐγώ
 5467. καὶ C--------- καί
 5468. βοηθήσατέ VA--AAD2P- βοηθέω
 5469. μοι RP--DS---- ἐγώ
 5470. καὶ C--------- καί
 5471. ἐκπολεμήσωμεν VA--AAS1P- πολεμέω ἐκ
 5472. Γαβαων N---AS---- Γαβαων
 5473. αὐτομόλησαν VA--AAI3P- αὐτομολέω
 5474. γὰρ X--------- γάρ
 5475. πρὸς P--------- πρός
 5476. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 5477. καὶ C--------- καί
 5478. πρὸς P--------- πρός
 5479. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5480. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 5481. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5482. JoshB 10:5
 5483. καὶ C--------- καί
 5484. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 5485. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5486. πέντε M--------- πέντε
 5487. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 5488. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5489. Ιεβουσαίων N2--GPM--- Ιεβουσαῖος
 5490. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5491. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 5492. καὶ C--------- καί
 5493. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5494. Χεβρων N---GS---- Χεβρων
 5495. καὶ C--------- καί
 5496. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5497. Ιεριμουθ N---GS---- Ιεριμουθ
 5498. καὶ C--------- καί
 5499. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5500. Λαχις N---GS---- Λαχις
 5501. καὶ C--------- καί
 5502. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 5503. Οδολλαμ N---GS---- Οδολλαμ
 5504. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 5505. καὶ C--------- καί
 5506. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5507. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5508. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5509. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5510. καὶ C--------- καί
 5511. περιεκάθισαν VAI-AAI3P- ἵζω περι κατα
 5512. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5513. Γαβαων N---ASF--- Γαβαων
 5514. καὶ C--------- καί
 5515. ἐξεπολιόρκουν V2I-IAI3P- πολιορκέω ἐκ
 5516. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 5517. JoshB 10:6
 5518. καὶ C--------- καί
 5519. ἀπέστειλαν VAI-AAI3P- στέλλω ἀπο
 5520. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5521. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 5522. Γαβαων N---AS---- Γαβαων
 5523. πρὸς P--------- πρός
 5524. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 5525. εἰς P--------- εἰς
 5526. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5527. παρεμβολὴν N1--ASF--- παρεμβολή
 5528. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5529. εἰς P--------- εἰς
 5530. Γαλγαλα N---ASF--- Γάλγαλα
 5531. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5532. μὴ D--------- μή
 5533. ἐκλύσῃς VA--AAS2S- λύω ἐκ
 5534. τὰς RA--APF--- ὁ
 5535. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 5536. σου RP--GS---- σύ
 5537. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5538. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5539. παίδων N3D-GPM--- παῖς
 5540. σου RP--GS---- σύ
 5541. ἀνάβηθι VZ--AAD2S- βαίνω ἀνα
 5542. πρὸς P--------- πρός
 5543. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5544. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5545. τάχος N3E-ASN--- τάχος
 5546. καὶ C--------- καί
 5547. ἐξελοῦ VB--AMD2S- αἱρέω ἐκ
 5548. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5549. καὶ C--------- καί
 5550. βοήθησον VA--AAD2S- βοηθέω
 5551. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 5552. ὅτι C--------- ὅτι
 5553. συνηγμένοι VK--XMPNPM ἄγω συν
 5554. εἰσὶν V9--PAI3P- εἰμί
 5555. ἐφ' P--------- ἐπί
 5556. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5557. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 5558. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5559. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 5560. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5561. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 5562. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5563. κατοικοῦντες V2--PAPNPM οἰκέω κατα
 5564. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5565. ὀρεινήν N1--ASF--- ὀρεινή
 5566. JoshB 10:7
 5567. καὶ C--------- καί
 5568. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 5569. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5570. ἐκ P--------- ἐκ
 5571. Γαλγαλων N---GPF--- Γάλγαλα
 5572. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 5573. καὶ C--------- καί
 5574. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5575. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5576. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5577. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5578. πολεμιστὴς N1M-NSM--- πολεμιστής
 5579. μετ' P--------- μετά
 5580. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5581. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5582. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 5583. ἐν P--------- ἐν
 5584. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 5585. JoshB 10:8
 5586. καὶ C--------- καί
 5587. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5588. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5589. πρὸς P--------- πρός
 5590. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 5591. μὴ D--------- μή
 5592. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 5593. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5594. εἰς P--------- εἰς
 5595. γὰρ X--------- γάρ
 5596. τὰς RA--APF--- ὁ
 5597. χεῖράς N3--APF--- χείρ
 5598. σου RP--GS---- σύ
 5599. παραδέδωκα VX--XAI1S- δίδωμι παρα
 5600. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5601. οὐχ D--------- οὐ
 5602. ὑπολειφθήσεται VV--FPI3S- λείπω ὑπο
 5603. ἐξ P--------- ἐκ
 5604. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5605. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 5606. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5607. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5608. JoshB 10:9
 5609. καὶ C--------- καί
 5610. ἐπιπαρεγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι ἐπι παρα
 5611. ἐπ' P--------- ἐπί
 5612. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5613. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5614. ἄφνω D--------- ἄφνω
 5615. ὅλην A1--ASF--- ὅλος
 5616. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5617. νύκτα N3--ASF--- νύξ
 5618. εἰσεπορεύθη VCI-API3S- πορεύομαι εἰς
 5619. ἐκ P--------- ἐκ
 5620. Γαλγαλων N---GPF--- Γάλγαλα
 5621. JoshB 10:10
 5622. καὶ C--------- καί
 5623. ἐξέστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι ἐκ
 5624. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5625. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5626. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5627. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5628. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5629. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5630. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5631. καὶ C--------- καί
 5632. συνέτριψεν VAI-AAI3S- τρίβω συν
 5633. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5634. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5635. σύντριψιν N3I-ASF--- σύντριψις
 5636. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 5637. ἐν P--------- ἐν
 5638. Γαβαων N---DS---- Γαβαων
 5639. καὶ C--------- καί
 5640. κατεδίωξαν VAI-AAI3P- διώκω κατα
 5641. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5642. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 5643. ἀναβάσεως N3I-GSF--- ἀνάβασις
 5644. Ωρωνιν N---GS---- Ωρωνιν
 5645. καὶ C--------- καί
 5646. κατέκοπτον V1I-IAI3P- κόπτω κατα
 5647. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5648. ἕως P--------- ἕως
 5649. Αζηκα N---GS---- Αζηκα
 5650. καὶ C--------- καί
 5651. ἕως P--------- ἕως
 5652. Μακηδα N---GSF--- Μακηδα
 5653. JoshB 10:11
 5654. ἐν P--------- ἐν
 5655. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5656. δὲ X--------- δέ
 5657. φεύγειν V1--PAN--- φεύγω
 5658. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5659. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5660. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5661. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5662. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5663. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5664. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5665. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5666. καταβάσεως N3I-GSF--- κατάβασις
 5667. Ωρωνιν N---GS---- Ωρωνιν
 5668. καὶ C--------- καί
 5669. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5670. ἐπέρριψεν VAI-AAI3S- ῥίπτω ἐπι
 5671. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5672. λίθους N2--APM--- λίθος
 5673. χαλάζης N1A-GSF--- χάλαζα
 5674. ἐκ P--------- ἐκ
 5675. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5676. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5677. ἕως P--------- ἕως
 5678. Αζηκα N---GS---- Αζηκα
 5679. καὶ C--------- καί
 5680. ἐγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι
 5681. πλείους A3C-NPM--- πολύς
 5682. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5683. ἀποθανόντες VB--AAPNPM θνήσκω ἀπο
 5684. διὰ P--------- διά
 5685. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5686. λίθους N2--APM--- λίθος
 5687. τῆς RA--GSF--- ὁ
 5688. χαλάζης N1A-GSF--- χάλαζα
 5689. ἢ C--------- ἤ
 5690. οὓς RR--APM--- ὅς
 5691. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 5692. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5693. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 5694. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5695. μαχαίρᾳ N1A-DSF--- μάχαιρα
 5696. ἐν P--------- ἐν
 5697. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5698. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 5699. JoshB 10:12
 5700. τότε D--------- τότε
 5701. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 5702. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5703. πρὸς P--------- πρός
 5704. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5705. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 5706. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 5707. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5708. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5709. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5710. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5711. Αμορραῖον N2--ASM--- Ἀμορραῖος
 5712. ὑποχείριον A1A-ASM--- ὑποχείριος
 5713. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5714. ἡνίκα D--------- ἡνίκα
 5715. συνέτριψεν VAI-AAI3S- τρίβω συν
 5716. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5717. ἐν P--------- ἐν
 5718. Γαβαων N---DS---- Γαβαων
 5719. καὶ C--------- καί
 5720. συνετρίβησαν VDI-API3P- τρίβω συν
 5721. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5722. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 5723. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5724. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5725. καὶ C--------- καί
 5726. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5727. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5728. στήτω VH--AAD3S- ἵστημι
 5729. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5730. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 5731. κατὰ P--------- κατά
 5732. Γαβαων N---AS---- Γαβαων
 5733. καὶ C--------- καί
 5734. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5735. σελήνη N1--NSF--- σελήνη
 5736. κατὰ P--------- κατά
 5737. φάραγγα N3G-ASF--- φάραγξ
 5738. Αιλων N---GS---- Αιλων
 5739. JoshB 10:13
 5740. καὶ C--------- καί
 5741. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 5742. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5743. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 5744. καὶ C--------- καί
 5745. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5746. σελήνη N1--NSF--- σελήνη
 5747. ἐν P--------- ἐν
 5748. στάσει N3I-DSF--- στάσις
 5749. ἕως C--------- ἕως
 5750. ἠμύνατο VAI-AMI3S- ἀμύνω
 5751. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5752. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5753. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5754. ἐχθροὺς N2--APM--- ἐχθρός
 5755. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5756. καὶ C--------- καί
 5757. ἔστη VHI-AAI3S- ἵστημι
 5758. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5759. ἥλιος N2--NSM--- ἥλιος
 5760. κατὰ P--------- κατά
 5761. μέσον A1--ASN--- μέσος
 5762. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5763. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 5764. οὐ D--------- οὐ
 5765. προεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι προ
 5766. εἰς P--------- εἰς
 5767. δυσμὰς N1--APF--- δυσμή
 5768. εἰς P--------- εἰς
 5769. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 5770. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5771. μιᾶς A1A-GSF--- εἷς
 5772. JoshB 10:14
 5773. καὶ C--------- καί
 5774. οὐκ D--------- οὐ
 5775. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5776. ἡμέρα N1A-NSF--- ἡμέρα
 5777. τοιαύτη A1--NSF--- τοιοῦτος
 5778. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5779. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5780. πρότερον A1--ASN--- πρότερος
 5781. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 5782. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5783. ἔσχατον A1--ASN--- ἔσχατος
 5784. ὥστε C--------- ὥστε
 5785. ἐπακοῦσαι VA--AAN--- ἀκούω ἐπι
 5786. θεὸν N2--ASM--- θεός
 5787. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 5788. ὅτι C--------- ὅτι
 5789. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5790. συνεπολέμησεν VAI-AAI3S- πολεμέω συν
 5791. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5792. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 5793. JoshB 10:16
 5794. καὶ C--------- καί
 5795. ἔφυγον VBI-AAI3P- φεύγω
 5796. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5797. πέντε M--------- πέντε
 5798. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 5799. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 5800. καὶ C--------- καί
 5801. κατεκρύβησαν VDI-API3P- κρύπτω κατα
 5802. εἰς P--------- εἰς
 5803. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5804. σπήλαιον N2N-ASN--- σπήλαιον
 5805. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5806. ἐν P--------- ἐν
 5807. Μακηδα N---DSF--- Μακηδα
 5808. JoshB 10:17
 5809. καὶ C--------- καί
 5810. ἀπηγγέλη VDI-API3S- ἀγγέλλω ἀπο
 5811. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5812. Ἰησοῦ N---DSM--- Ἰησοῦς
 5813. λέγοντες V1--PAPNPM λέγω
 5814. εὕρηνται VM--XPI3P- εὑρίσκω
 5815. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5816. πέντε M--------- πέντε
 5817. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 5818. κεκρυμμένοι VP--XMPNPM κρύπτω
 5819. ἐν P--------- ἐν
 5820. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5821. σπηλαίῳ N2N-DSN--- σπήλαιον
 5822. τῷ RA--DSN--- ὁ
 5823. ἐν P--------- ἐν
 5824. Μακηδα N---DSF--- Μακηδα
 5825. JoshB 10:18
 5826. καὶ C--------- καί
 5827. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5828. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5829. κυλίσατε VA--AAD2P- κυλίω
 5830. λίθους N2--APM--- λίθος
 5831. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5832. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5833. στόμα N3M-ASN--- στόμα
 5834. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5835. σπηλαίου N2N-GSN--- σπήλαιον
 5836. καὶ C--------- καί
 5837. καταστήσατε VA--AAD2P- ἵστημι κατα
 5838. ἄνδρας N3--APM--- ἀνήρ
 5839. φυλάσσειν V1--PAN--- φυλάσσω
 5840. ἐπ' P--------- ἐπί
 5841. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5842. JoshB 10:19
 5843. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 5844. δὲ X--------- δέ
 5845. μὴ D--------- μή
 5846. ἑστήκατε VXI-XAI2P- ἵστημι
 5847. καταδιώκοντες V1--PAPNPM διώκω κατα
 5848. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 5849. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5850. ἐχθρῶν N2--GPM--- ἐχθρός
 5851. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5852. καὶ C--------- καί
 5853. καταλάβετε VB--AAD2P- λαμβάνω κατα
 5854. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5855. οὐραγίαν N1A-ASF--- οὐραγία
 5856. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5857. καὶ C--------- καί
 5858. μὴ D--------- μή
 5859. ἀφῆτε VA--AAS2P- ἵημι ἀπο
 5860. εἰσελθεῖν VB--AAN--- ἔρχομαι εἰς
 5861. εἰς P--------- εἰς
 5862. τὰς RA--APF--- ὁ
 5863. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 5864. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5865. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 5866. γὰρ X--------- γάρ
 5867. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5868. κύριος N2--NSM--- κύριος
 5869. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5870. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5871. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5872. εἰς P--------- εἰς
 5873. τὰς RA--APF--- ὁ
 5874. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 5875. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5876. JoshB 10:20
 5877. καὶ C--------- καί
 5878. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 5879. ὡς C--------- ὡς
 5880. κατέπαυσεν VAI-AAI3S- παύω κατα
 5881. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5882. καὶ C--------- καί
 5883. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5884. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 5885. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5886. κόπτοντες V1--PAPNPM κόπτω
 5887. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5888. κοπὴν N1--ASF--- κοπή
 5889. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 5890. σφόδρα D--------- σφόδρα
 5891. ἕως C--------- ἕως
 5892. εἰς P--------- εἰς
 5893. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 5894. καὶ C--------- καί
 5895. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5896. διασῳζόμενοι V1--PMPNPM σώζω δια
 5897. διεσώθησαν VCI-API3P- σώζω δια
 5898. εἰς P--------- εἰς
 5899. τὰς RA--APF--- ὁ
 5900. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 5901. τὰς RA--APF--- ὁ
 5902. ὀχυράς A1A-APF--- ὀχυρός
 5903. JoshB 10:21
 5904. καὶ C--------- καί
 5905. ἀπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἀπο
 5906. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 5907. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5908. λαὸς N2--NSM--- λαός
 5909. πρὸς P--------- πρός
 5910. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 5911. εἰς P--------- εἰς
 5912. Μακηδα N---ASF--- Μακηδα
 5913. ὑγιεῖς A3H-NPM--- ὑγιής
 5914. καὶ C--------- καί
 5915. οὐκ D--------- οὐ
 5916. ἔγρυξεν VAI-AAI3S- γρύζω
 5917. οὐθεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 5918. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5919. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 5920. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 5921. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5922. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 5923. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5924. JoshB 10:22
 5925. καὶ C--------- καί
 5926. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 5927. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5928. ἀνοίξατε VA--AAD2P- οἴγω ἀνα
 5929. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5930. σπήλαιον N2N-ASN--- σπήλαιον
 5931. καὶ C--------- καί
 5932. ἐξαγάγετε VB--AAD2P- ἄγω ἐκ
 5933. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5934. πέντε M--------- πέντε
 5935. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 5936. τούτους RD--APM--- οὗτος
 5937. ἐκ P--------- ἐκ
 5938. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5939. σπηλαίου N2N-GSN--- σπήλαιον
 5940. JoshB 10:23
 5941. καὶ C--------- καί
 5942. ἐξηγάγοσαν VBI-AAI3P- ἄγω ἐκ
 5943. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5944. πέντε M--------- πέντε
 5945. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 5946. ἐκ P--------- ἐκ
 5947. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 5948. σπηλαίου N2N-GSN--- σπήλαιον
 5949. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5950. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5951. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 5952. καὶ C--------- καί
 5953. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5954. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5955. Χεβρων N---GS---- Χεβρων
 5956. καὶ C--------- καί
 5957. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5958. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5959. Ιεριμουθ N---GS---- Ιεριμουθ
 5960. καὶ C--------- καί
 5961. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5962. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5963. Λαχις N---GS---- Λαχις
 5964. καὶ C--------- καί
 5965. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5966. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 5967. Οδολλαμ N---GS---- Οδολλαμ
 5968. JoshB 10:24
 5969. καὶ C--------- καί
 5970. ἐπεὶ C--------- ἐπεί
 5971. ἐξήγαγον VBI-AAI3P- ἄγω ἐκ
 5972. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5973. πρὸς P--------- πρός
 5974. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 5975. καὶ C--------- καί
 5976. συνεκάλεσεν VAI-AAI3S- καλέω συν
 5977. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 5978. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 5979. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 5980. καὶ C--------- καί
 5981. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5982. ἐναρχομένους V1--PMPAPM ἄρχω ἐν
 5983. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5984. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 5985. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5986. συμπορευομένους V1--PMPAPM πορεύομαι συν
 5987. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 5988. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 5989. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5990. προπορεύεσθε V1--PMD2P- πορεύομαι προ
 5991. καὶ C--------- καί
 5992. ἐπίθετε VE--AAD2P- τίθημι ἐπι
 5993. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5994. πόδας N3D-APM--- πούς
 5995. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 5996. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5997. τοὺς RA--APM--- ὁ
 5998. τραχήλους N2--APM--- τράχηλος
 5999. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6000. καὶ C--------- καί
 6001. προσελθόντες VB--AAPNPM ἔρχομαι προς
 6002. ἐπέθηκαν VAI-AAI3P- τίθημι ἐπι
 6003. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6004. πόδας N3D-APM--- πούς
 6005. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6006. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6007. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6008. τραχήλους N2--APM--- τράχηλος
 6009. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6010. JoshB 10:25
 6011. καὶ C--------- καί
 6012. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6013. πρὸς P--------- πρός
 6014. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6015. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6016. μὴ D--------- μή
 6017. φοβηθῆτε VC--APS2P- φοβέω
 6018. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6019. μηδὲ C--------- μηδέ
 6020. δειλιάσητε VA--AAS2P- δειλιάω
 6021. ἀνδρίζεσθε V1--PMD2P- ἀνδρίζομαι
 6022. καὶ C--------- καί
 6023. ἰσχύετε V1--PAD2P- ἰσχύω
 6024. ὅτι C--------- ὅτι
 6025. οὕτως D--------- οὕτως
 6026. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 6027. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6028. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 6029. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 6030. ἐχθροῖς N2--DPM--- ἐχθρός
 6031. ὑμῶν RP--GP---- σύ
 6032. οὓς RR--APM--- ὅς
 6033. ὑμεῖς RP--NP---- σύ
 6034. καταπολεμεῖτε V2--PAI2P- πολεμέω κατα
 6035. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6036. JoshB 10:26
 6037. καὶ C--------- καί
 6038. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 6039. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6040. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6041. καὶ C--------- καί
 6042. ἐκρέμασεν VBI-AAI3S- κρεμάζω
 6043. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6044. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6045. πέντε M--------- πέντε
 6046. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6047. καὶ C--------- καί
 6048. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 6049. κρεμάμενοι V6--PMPNPM κρεμάζω
 6050. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6051. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6052. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6053. ἕως P--------- ἕως
 6054. ἑσπέρας N1A-GSF--- ἑσπέρα
 6055. JoshB 10:27
 6056. καὶ C--------- καί
 6057. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 6058. πρὸς P--------- πρός
 6059. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 6060. δυσμὰς N1--APF--- δυσμή
 6061. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 6062. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6063. καὶ C--------- καί
 6064. καθεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω κατα
 6065. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6066. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6067. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6068. ξύλων N2N-GPN--- ξύλον
 6069. καὶ C--------- καί
 6070. ἔρριψαν VAI-AAI3P- ῥίπτω
 6071. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6072. εἰς P--------- εἰς
 6073. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6074. σπήλαιον N2N-ASN--- σπήλαιον
 6075. εἰς P--------- εἰς
 6076. ὃ RR--ASN--- ὅς
 6077. κατεφύγοσαν VBI-AAI3P- φεύγω κατα
 6078. ἐκεῖ D--------- ἐκεῖ
 6079. καὶ C--------- καί
 6080. ἐπεκύλισαν VAI-AAI3P- κυλίω ἐπι
 6081. λίθους N2--APM--- λίθος
 6082. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6083. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6084. σπήλαιον N2N-ASN--- σπήλαιον
 6085. ἕως P--------- ἕως
 6086. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6087. σήμερον D--------- σήμερον
 6088. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 6089. JoshB 10:28
 6090. καὶ C--------- καί
 6091. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6092. Μακηδα N---ASF--- Μακηδα
 6093. ἐλάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6094. ἐν P--------- ἐν
 6095. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6096. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6097. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 6098. καὶ C--------- καί
 6099. ἐφόνευσαν VAI-AAI3P- φονεύω
 6100. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6101. ἐν P--------- ἐν
 6102. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6103. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6104. καὶ C--------- καί
 6105. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6106. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6107. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6108. ἐν P--------- ἐν
 6109. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6110. καὶ C--------- καί
 6111. οὐ D--------- οὐ
 6112. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 6113. ἐν P--------- ἐν
 6114. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6115. οὐδεὶς A3--NSM--- οὐδείς
 6116. διασεσῳσμένος VM--XMPNSM σώζω δια
 6117. καὶ C--------- καί
 6118. διαπεφευγώς VX--XAPNSM φεύγω δια
 6119. καὶ C--------- καί
 6120. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6121. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6122. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6123. Μακηδα N---GSF--- Μακηδα
 6124. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6125. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6126. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6127. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6128. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6129. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 6130. JoshB 10:29
 6131. καὶ C--------- καί
 6132. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 6133. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6134. καὶ C--------- καί
 6135. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6136. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6137. μετ' P--------- μετά
 6138. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6139. ἐκ P--------- ἐκ
 6140. Μακηδα N---GSF--- Μακηδα
 6141. εἰς P--------- εἰς
 6142. Λεβνα N---AS---- Λεβνα
 6143. καὶ C--------- καί
 6144. ἐπολιόρκει V2I-IAI3S- πολιορκέω
 6145. Λεβνα N---AS---- Λεβνα
 6146. JoshB 10:30
 6147. καὶ C--------- καί
 6148. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 6149. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6150. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6151. εἰς P--------- εἰς
 6152. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 6153. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6154. καὶ C--------- καί
 6155. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6156. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6157. καὶ C--------- καί
 6158. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6159. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6160. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6161. καὶ C--------- καί
 6162. ἐφόνευσαν VAI-AAI3P- φονεύω
 6163. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6164. ἐν P--------- ἐν
 6165. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6166. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6167. καὶ C--------- καί
 6168. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6169. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6170. ἐν P--------- ἐν
 6171. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6172. καὶ C--------- καί
 6173. οὐ D--------- οὐ
 6174. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 6175. ἐν P--------- ἐν
 6176. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6177. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6178. εἷς A3--NSM--- εἷς
 6179. διασεσῳσμένος VM--XMPNSM σώζω δια
 6180. καὶ C--------- καί
 6181. διαπεφευγώς VX--XAPNSM φεύγω δια
 6182. καὶ C--------- καί
 6183. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6184. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6185. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6186. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6187. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6188. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6189. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6190. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6191. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6192. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 6193. JoshB 10:31
 6194. καὶ C--------- καί
 6195. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 6196. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6197. καὶ C--------- καί
 6198. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6199. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6200. μετ' P--------- μετά
 6201. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6202. ἐκ P--------- ἐκ
 6203. Λεβνα N---GS---- Λεβνα
 6204. εἰς P--------- εἰς
 6205. Λαχις N---ASF--- Λαχις
 6206. καὶ C--------- καί
 6207. περιεκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω περι κατα
 6208. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6209. καὶ C--------- καί
 6210. ἐπολιόρκει V2I-IAI3S- πολιορκέω
 6211. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6212. JoshB 10:32
 6213. καὶ C--------- καί
 6214. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 6215. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6216. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6217. Λαχις N---ASF--- Λαχις
 6218. εἰς P--------- εἰς
 6219. τὰς RA--APF--- ὁ
 6220. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 6221. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6222. καὶ C--------- καί
 6223. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6224. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6225. ἐν P--------- ἐν
 6226. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6227. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6228. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6229. δευτέρᾳ A1A-DSF--- δεύτερος
 6230. καὶ C--------- καί
 6231. ἐφόνευσαν VAI-AAI3P- φονεύω
 6232. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6233. ἐν P--------- ἐν
 6234. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6235. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6236. καὶ C--------- καί
 6237. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6238. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6239. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6240. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6241. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6242. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6243. Λεβνα N---ASF--- Λεβνα
 6244. JoshB 10:33
 6245. τότε D--------- τότε
 6246. ἀνέβη VZI-AAI3S- βαίνω ἀνα
 6247. Αιλαμ N---NS---- Αιλαμ
 6248. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6249. Γαζερ N---GS---- Γαζερ
 6250. βοηθήσων VF--FAPNSM βοηθέω
 6251. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6252. Λαχις N---DSF--- Λαχις
 6253. καὶ C--------- καί
 6254. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6255. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 6256. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6257. ἐν P--------- ἐν
 6258. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6259. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6260. καὶ C--------- καί
 6261. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6262. λαὸν N2--ASM--- λαός
 6263. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6264. ἕως P--------- ἕως
 6265. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6266. μὴ D--------- μή
 6267. καταλειφθῆναι VV--APN--- λείπω κατα
 6268. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6269. σεσῳσμένον VM--XMPASM σώζω
 6270. καὶ C--------- καί
 6271. διαπεφευγότα VX--XAPASM φεύγω δια
 6272. JoshB 10:34
 6273. καὶ C--------- καί
 6274. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 6275. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6276. καὶ C--------- καί
 6277. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6278. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6279. μετ' P--------- μετά
 6280. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6281. ἐκ P--------- ἐκ
 6282. Λαχις N---GSF--- Λαχις
 6283. εἰς P--------- εἰς
 6284. Οδολλαμ N---AS---- Οδολλαμ
 6285. καὶ C--------- καί
 6286. περιεκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω περι κατα
 6287. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6288. καὶ C--------- καί
 6289. ἐπολιόρκησεν VAI-AAI3S- πολιορκέω
 6290. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6291. JoshB 10:35
 6292. καὶ C--------- καί
 6293. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 6294. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6295. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6296. ἐν P--------- ἐν
 6297. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 6298. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6299. καὶ C--------- καί
 6300. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6301. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6302. ἐν P--------- ἐν
 6303. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6304. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 6305. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 6306. καὶ C--------- καί
 6307. ἐφόνευσεν VAI-AAI3S- φονεύω
 6308. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6309. ἐν P--------- ἐν
 6310. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6311. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6312. καὶ C--------- καί
 6313. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6314. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6315. ἐν P--------- ἐν
 6316. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6317. ἐφόνευσαν VAI-AAI3P- φονεύω
 6318. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6319. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6320. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6321. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6322. Λαχις N---DSF--- Λαχις
 6323. JoshB 10:36
 6324. καὶ C--------- καί
 6325. ἀπῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι ἀπο
 6326. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6327. καὶ C--------- καί
 6328. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6329. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6330. μετ' P--------- μετά
 6331. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6332. εἰς P--------- εἰς
 6333. Χεβρων N---AS---- Χεβρων
 6334. καὶ C--------- καί
 6335. περιεκάθισεν VAI-AAI3S- ἵζω περι κατα
 6336. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 6337. JoshB 10:37
 6338. καὶ C--------- καί
 6339. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6340. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6341. ἐν P--------- ἐν
 6342. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6343. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6344. καὶ C--------- καί
 6345. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6346. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6347. ὅσα A1--NPN--- ὅσος
 6348. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6349. ἐν P--------- ἐν
 6350. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6351. οὐκ D--------- οὐ
 6352. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6353. διασεσῳσμένος VM--XMPNSM σώζω δια
 6354. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6355. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6356. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6357. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6358. Οδολλαμ N---ASF--- Οδολλαμ
 6359. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6360. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6361. καὶ C--------- καί
 6362. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 6363. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6364. ἐν P--------- ἐν
 6365. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6366. JoshB 10:38
 6367. καὶ C--------- καί
 6368. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 6369. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6370. καὶ C--------- καί
 6371. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6372. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6373. εἰς P--------- εἰς
 6374. Δαβιρ N---AS---- Δαβιρ
 6375. καὶ C--------- καί
 6376. περικαθίσαντες VA--AAPNPM ἵζω περι κατα
 6377. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6378. JoshB 10:39
 6379. ἔλαβον VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6380. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6381. καὶ C--------- καί
 6382. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6383. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6384. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6385. καὶ C--------- καί
 6386. τὰς RA--APF--- ὁ
 6387. κώμας N1--APF--- κώμη
 6388. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6389. καὶ C--------- καί
 6390. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 6391. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6392. ἐν P--------- ἐν
 6393. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6394. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6395. καὶ C--------- καί
 6396. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6397. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 6398. καὶ C--------- καί
 6399. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6400. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6401. ἐν P--------- ἐν
 6402. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6403. καὶ C--------- καί
 6404. οὐ D--------- οὐ
 6405. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 6406. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6407. οὐδένα A3--ASM--- οὐδείς
 6408. διασεσῳσμένον VM--XMPASM σώζω δια
 6409. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6410. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6411. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6412. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6413. Χεβρων N---ASF--- Χεβρων
 6414. καὶ C--------- καί
 6415. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6416. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6417. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6418. οὕτως D--------- οὕτως
 6419. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 6420. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6421. Δαβιρ N---DSF--- Δαβιρ
 6422. καὶ C--------- καί
 6423. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6424. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 6425. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6426. JoshB 10:40
 6427. καὶ C--------- καί
 6428. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6429. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6430. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6431. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6432. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6433. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6434. ὀρεινῆς N1--GSF--- ὀρεινή
 6435. καὶ C--------- καί
 6436. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6437. Ναγεβ N---ASF--- Ναγεβ
 6438. καὶ C--------- καί
 6439. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6440. πεδινὴν A1--ASF--- πεδεινός
 6441. καὶ C--------- καί
 6442. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6443. Ασηδωθ N---ASF--- Ασηδωθ
 6444. καὶ C--------- καί
 6445. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6446. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 6447. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6448. οὐ D--------- οὐ
 6449. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 6450. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6451. σεσῳσμένον VM--XMPASM σώζω
 6452. καὶ C--------- καί
 6453. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6454. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6455. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 6456. ἐξωλέθρευσεν VAI-AAI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 6457. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6458. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6459. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 6460. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6461. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6462. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6463. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6464. JoshB 10:41
 6465. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6466. Καδης N---GS---- Καδης
 6467. Βαρνη N---GS---- Βαρνη
 6468. ἕως P--------- ἕως
 6469. Γάζης N1A-GSF--- Γάζα
 6470. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6471. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6472. Γοσομ N---ASF--- Γοσομ
 6473. ἕως P--------- ἕως
 6474. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6475. Γαβαων N---GSF--- Γαβαων
 6476. JoshB 10:42
 6477. καὶ C--------- καί
 6478. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6479. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6480. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 6481. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6482. καὶ C--------- καί
 6483. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6484. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6485. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6486. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 6487. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6488. εἰς P--------- εἰς
 6489. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 6490. ὅτι C--------- ὅτι
 6491. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6492. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6493. θεὸς N2--NSM--- θεός
 6494. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6495. συνεπολέμει V2I-IAI3S- πολεμέω συν
 6496. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6497. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 6498. JoshB 11:1
 6499. ὡς C--------- ὡς
 6500. δὲ X--------- δέ
 6501. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 6502. Ιαβιν N---NS---- Ιαβιν
 6503. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 6504. Ασωρ N---GS---- Ασωρ
 6505. ἀπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 6506. πρὸς P--------- πρός
 6507. Ιωβαβ N---AS---- Ιωβαβ
 6508. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6509. Μαρρων N---GS---- Μαρρων
 6510. καὶ C--------- καί
 6511. πρὸς P--------- πρός
 6512. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6513. Συμοων N---GS---- Συμοων
 6514. καὶ C--------- καί
 6515. πρὸς P--------- πρός
 6516. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6517. Αζιφ N---GS---- Αζιφ
 6518. JoshB 11:2
 6519. καὶ C--------- καί
 6520. πρὸς P--------- πρός
 6521. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6522. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 6523. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6524. κατὰ P--------- κατά
 6525. Σιδῶνα N---ASF--- Σιδών
 6526. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6527. μεγάλην A1--ASF--- μέγας
 6528. εἰς P--------- εἰς
 6529. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6530. ὀρεινὴν N1--ASF--- ὀρεινή
 6531. καὶ C--------- καί
 6532. εἰς P--------- εἰς
 6533. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6534. Ραβα N---ASF--- Ραβα
 6535. ἀπέναντι P--------- ἀπέναντι
 6536. Κενερωθ N---GS---- Κενερωθ
 6537. καὶ C--------- καί
 6538. εἰς P--------- εἰς
 6539. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6540. πεδίον N2N-ASN--- πεδίον
 6541. καὶ C--------- καί
 6542. εἰς P--------- εἰς
 6543. Ναφεδδωρ N---AS---- Ναφεδδωρ
 6544. JoshB 11:3
 6545. καὶ C--------- καί
 6546. εἰς P--------- εἰς
 6547. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6548. παραλίους A1A-APM--- παράλιος
 6549. Χαναναίους N2--APM--- Χαναναῖος
 6550. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6551. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 6552. καὶ C--------- καί
 6553. εἰς P--------- εἰς
 6554. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6555. παραλίους A1A-APM--- παράλιος
 6556. Αμορραίους N2--APM--- Ἀμορραῖος
 6557. καὶ C--------- καί
 6558. Ευαίους N2--APM--- Ευαῖος
 6559. καὶ C--------- καί
 6560. Ιεβουσαίους N2--APM--- Ιεβουσαῖος
 6561. καὶ C--------- καί
 6562. Φερεζαίους N2--APM--- Φερεζαῖος
 6563. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6564. ἐν P--------- ἐν
 6565. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6566. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 6567. καὶ C--------- καί
 6568. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6569. Χετταίους N2--APM--- Χετταῖος
 6570. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6571. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6572. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6573. Αερμων N---ASF--- Αερμων
 6574. εἰς P--------- εἰς
 6575. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6576. Μασσηφα N---GS---- Μασσηφα
 6577. JoshB 11:4
 6578. καὶ C--------- καί
 6579. ἐξῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι ἐκ
 6580. αὐτοὶ RD--NPM--- αὐτός
 6581. καὶ C--------- καί
 6582. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6583. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 6584. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6585. μετ' P--------- μετά
 6586. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6587. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 6588. ἡ RA--NSF--- ὁ
 6589. ἄμμος N2--NSF--- ἄμμος
 6590. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6591. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 6592. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6593. πλήθει N3E-DSN--- πλῆθος
 6594. καὶ C--------- καί
 6595. ἵπποι N2--NPM--- ἵππος
 6596. καὶ C--------- καί
 6597. ἅρματα N3M-NPN--- ἅρμα
 6598. πολλὰ A1--NPN--- πολύς
 6599. σφόδρα D--------- σφόδρα
 6600. JoshB 11:5
 6601. καὶ C--------- καί
 6602. συνῆλθον VBI-AAI3P- ἔρχομαι συν
 6603. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 6604. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6605. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 6606. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 6607. καὶ C--------- καί
 6608. παρεγένοντο VBI-AMI3P- γίγνομαι παρα
 6609. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6610. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6611. αὐτὸ RD--ASN--- αὐτός
 6612. καὶ C--------- καί
 6613. παρενέβαλον VBI-AAI3P- βάλλω παρα ἐν
 6614. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6615. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6616. ὕδατος N3--GSN--- ὕδωρ
 6617. Μαρρων N---GS---- Μαρρων
 6618. πολεμῆσαι VA--AAN--- πολεμέω
 6619. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6620. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6621. JoshB 11:6
 6622. καὶ C--------- καί
 6623. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 6624. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6625. πρὸς P--------- πρός
 6626. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 6627. μὴ D--------- μή
 6628. φοβηθῇς VC--APS2S- φοβέω
 6629. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6630. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 6631. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6632. ὅτι C--------- ὅτι
 6633. αὔριον D--------- αὔριον
 6634. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 6635. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6636. ὥραν N1A-ASF--- ὥρα
 6637. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 6638. παραδίδωμι V8--PAI1S- δίδωμι παρα
 6639. τετροπωμένους VM--XMPAPM τροπέω
 6640. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6641. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 6642. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6643. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6644. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6645. ἵππους N2--APM--- ἵππος
 6646. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6647. νευροκοπήσεις VF--FAI2S- νευροκοπέω
 6648. καὶ C--------- καί
 6649. τὰ RA--APN--- ὁ
 6650. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 6651. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6652. κατακαύσεις VF--FAI2S- καίω κατα
 6653. ἐν P--------- ἐν
 6654. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 6655. JoshB 11:7
 6656. καὶ C--------- καί
 6657. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 6658. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6659. καὶ C--------- καί
 6660. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 6661. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6662. λαὸς N2--NSM--- λαός
 6663. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6664. πολεμιστὴς N1M-NSM--- πολεμιστής
 6665. ἐπ' P--------- ἐπί
 6666. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6667. ἐπὶ P--------- ἐπί
 6668. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6669. ὕδωρ N3--ASN--- ὕδωρ
 6670. Μαρρων N---GS---- Μαρρων
 6671. ἐξάπινα D--------- ἐξάπινα
 6672. καὶ C--------- καί
 6673. ἐπέπεσαν VAI-AAI3P- πίπτω ἐπι
 6674. ἐπ' P--------- ἐπί
 6675. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6676. ἐν P--------- ἐν
 6677. τῇ RA--DSF--- ὁ
 6678. ὀρεινῇ N1--DSF--- ὀρεινή
 6679. JoshB 11:8
 6680. καὶ C--------- καί
 6681. παρέδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι παρα
 6682. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6683. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6684. ὑποχειρίους A1A-APM--- ὑποχείριος
 6685. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6686. καὶ C--------- καί
 6687. κόπτοντες V1--PAPNPM κόπτω
 6688. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6689. κατεδίωκον V1I-IAI3P- διώκω κατα
 6690. ἕως P--------- ἕως
 6691. Σιδῶνος N---GSF--- Σιδών
 6692. τῆς RA--GSF--- ὁ
 6693. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 6694. καὶ C--------- καί
 6695. ἕως P--------- ἕως
 6696. Μασερων N---GS---- Μασερων
 6697. καὶ C--------- καί
 6698. ἕως P--------- ἕως
 6699. τῶν RA--GPN--- ὁ
 6700. πεδίων N2N-GPN--- πεδίον
 6701. Μασσωχ N---GS---- Μασσωχ
 6702. κατ' P--------- κατά
 6703. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 6704. καὶ C--------- καί
 6705. κατέκοψαν VAI-AAI3P- κόπτω κατα
 6706. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6707. ἕως P--------- ἕως
 6708. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 6709. μὴ D--------- μή
 6710. καταλειφθῆναι VV--APN--- λείπω κατα
 6711. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6712. διασεσῳσμένον VM--XMPASM σώζω δια
 6713. JoshB 11:9
 6714. καὶ C--------- καί
 6715. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6716. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6717. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6718. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6719. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6720. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 6721. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6722. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6723. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6724. ἵππους N2--APM--- ἵππος
 6725. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6726. ἐνευροκόπησεν VAI-AAI3S- νευροκοπέω
 6727. καὶ C--------- καί
 6728. τὰ RA--APN--- ὁ
 6729. ἅρματα N3M-APN--- ἅρμα
 6730. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6731. ἐνέπρησεν VAI-AAI3S- πίμπρημι ἐν
 6732. ἐν P--------- ἐν
 6733. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 6734. JoshB 11:10
 6735. καὶ C--------- καί
 6736. ἀπεστράφη VDI-API3S- στρέφω ἀπο
 6737. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6738. ἐν P--------- ἐν
 6739. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6740. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 6741. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 6742. καὶ C--------- καί
 6743. κατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω κατα
 6744. Ασωρ N---AS---- Ασωρ
 6745. καὶ C--------- καί
 6746. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6747. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 6748. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6749. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6750. δὲ X--------- δέ
 6751. Ασωρ N---NS---- Ασωρ
 6752. τὸ RA--NSN--- ὁ
 6753. πρότερον A1--NSN--- πρότερος
 6754. ἄρχουσα V1--PAPNSF ἄρχω
 6755. πασῶν A1S-GPF--- πᾶς
 6756. τῶν RA--GPF--- ὁ
 6757. βασιλειῶν N1A-GPF--- βασιλεία
 6758. τούτων RD--GPF--- οὗτος
 6759. JoshB 11:11
 6760. καὶ C--------- καί
 6761. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 6762. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 6763. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6764. ἐν P--------- ἐν
 6765. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6766. ἐν P--------- ἐν
 6767. ξίφει N3E-DSN--- ξίφος
 6768. καὶ C--------- καί
 6769. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6770. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6771. καὶ C--------- καί
 6772. οὐ D--------- οὐ
 6773. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 6774. ἐν P--------- ἐν
 6775. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 6776. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6777. καὶ C--------- καί
 6778. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6779. Ασωρ N---ASF--- Ασωρ
 6780. ἐνέπρησαν VAI-AAI3P- πίμπρημι ἐν
 6781. ἐν P--------- ἐν
 6782. πυρί N3--DSN--- πῦρ
 6783. JoshB 11:12
 6784. καὶ C--------- καί
 6785. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 6786. τὰς RA--APF--- ὁ
 6787. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 6788. τῶν RA--GPM--- ὁ
 6789. βασιλέων N3V-GPM--- βασιλεύς
 6790. καὶ C--------- καί
 6791. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6792. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 6793. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6794. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6795. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6796. καὶ C--------- καί
 6797. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 6798. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6799. ἐν P--------- ἐν
 6800. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6801. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6802. καὶ C--------- καί
 6803. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6804. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6805. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6806. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6807. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 6808. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 6809. ὁ RA--NSM--- ὁ
 6810. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 6811. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6812. JoshB 11:13
 6813. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 6814. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 6815. τὰς RA--APF--- ὁ
 6816. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 6817. τὰς RA--APF--- ὁ
 6818. κεχωματισμένας VT--XMPAPF χωματίζω
 6819. οὐκ D--------- οὐ
 6820. ἐνέπρησεν VAI-AAI3S- πίμπρημι ἐν
 6821. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6822. πλὴν C--------- πλήν
 6823. Ασωρ N---ASF--- Ασωρ
 6824. μόνην A1--ASF--- μόνος
 6825. ἐνέπρησεν VAI-AAI3S- πίμπρημι ἐν
 6826. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6827. JoshB 11:14
 6828. καὶ C--------- καί
 6829. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6830. τὰ RA--APN--- ὁ
 6831. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 6832. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 6833. ἐπρονόμευσαν VAI-AAI3P- νομεύω προ
 6834. ἑαυτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 6835. οἱ RA--NPM--- ὁ
 6836. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 6837. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6838. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6839. δὲ X--------- δέ
 6840. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6841. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6842. ἐν P--------- ἐν
 6843. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 6844. ξίφους N3E-GSN--- ξίφος
 6845. ἕως C--------- ἕως
 6846. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 6847. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 6848. οὐ D--------- οὐ
 6849. κατέλιπον VBI-AAI3P- λείπω κατα
 6850. ἐξ P--------- ἐκ
 6851. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6852. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 6853. ἓν A3--ASN--- εἷς
 6854. ἐμπνέον A1B-ASN--- ἐμπνέος
 6855. JoshB 11:15
 6856. ὃν RR--ASM--- ὅς
 6857. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 6858. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 6859. κύριος N2--NSM--- κύριος
 6860. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6861. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 6862. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6863. παιδὶ N3D-DSM--- παῖς
 6864. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 6865. καὶ C--------- καί
 6866. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 6867. ὡσαύτως D--------- ὡσαύτως
 6868. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 6869. τῷ RA--DSM--- ὁ
 6870. Ἰησοῖ N---DSM--- Ἰησοῦς
 6871. καὶ C--------- καί
 6872. οὕτως D--------- οὕτως
 6873. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6874. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6875. οὐ D--------- οὐ
 6876. παρέβη VZI-AAI3S- βαίνω παρα
 6877. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 6878. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6879. πάντων A3--GPN--- πᾶς
 6880. ὧν RR--GPN--- ὅς
 6881. συνέταξεν VAI-AAI3S- τάσσω συν
 6882. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 6883. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 6884. JoshB 11:16
 6885. καὶ C--------- καί
 6886. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6887. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6888. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6889. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6890. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6891. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6892. ὀρεινὴν N1--ASF--- ὀρεινή
 6893. καὶ C--------- καί
 6894. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6895. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6896. Ναγεβ N---ASF--- Ναγεβ
 6897. καὶ C--------- καί
 6898. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 6899. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6900. γῆν N1--ASF--- γῆ
 6901. Γοσομ N---GS---- Γοσομ
 6902. καὶ C--------- καί
 6903. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6904. πεδινὴν A1--ASF--- πεδεινός
 6905. καὶ C--------- καί
 6906. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6907. πρὸς P--------- πρός
 6908. δυσμαῖς N1--DPF--- δυσμή
 6909. καὶ C--------- καί
 6910. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6911. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 6912. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 6913. καὶ C--------- καί
 6914. τὰ RA--APN--- ὁ
 6915. ταπεινά A1--APN--- ταπεινός
 6916. JoshB 11:17
 6917. τὰ RA--APN--- ὁ
 6918. πρὸς P--------- πρός
 6919. τῷ RA--DSN--- ὁ
 6920. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 6921. ἀπὸ P--------- ἀπό
 6922. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 6923. Αχελ N---GS---- Αχελ
 6924. καὶ C--------- καί
 6925. ὃ RR--ASN--- ὅς
 6926. προσαναβαίνει V1--PAI3S- βαίνω προς ἀνα
 6927. εἰς P--------- εἰς
 6928. Σηιρ N---AS---- Σηιρ
 6929. καὶ C--------- καί
 6930. ἕως P--------- ἕως
 6931. Βααλγαδ N---GS---- Βααλγαδ
 6932. καὶ C--------- καί
 6933. τὰ RA--APN--- ὁ
 6934. πεδία N2N-APN--- πεδίον
 6935. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 6936. Λιβάνου N---GSM--- Λίβανος
 6937. ὑπὸ P--------- ὑπό
 6938. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6939. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 6940. τὸ RA--ASN--- ὁ
 6941. Αερμων N---GS---- Αερμων
 6942. καὶ C--------- καί
 6943. πάντας A3--APM--- πᾶς
 6944. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6945. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 6946. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6947. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6948. καὶ C--------- καί
 6949. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 6950. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 6951. καὶ C--------- καί
 6952. ἀπέκτεινεν VAI-AAI3S- κτείνω ἀπο
 6953. JoshB 11:18
 6954. καὶ C--------- καί
 6955. πλείους A3C-APF--- πολύς
 6956. ἡμέρας N1A-APF--- ἡμέρα
 6957. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 6958. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 6959. πρὸς P--------- πρός
 6960. τοὺς RA--APM--- ὁ
 6961. βασιλεῖς N3V-APM--- βασιλεύς
 6962. τούτους RD--APM--- οὗτος
 6963. τὸν RA--ASM--- ὁ
 6964. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 6965. JoshB 11:19
 6966. καὶ C--------- καί
 6967. οὐκ D--------- οὐ
 6968. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 6969. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 6970. ἣν RR--ASF--- ὅς
 6971. οὐκ D--------- οὐ
 6972. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 6973. Ισραηλ N---NSM--- Ἰσραήλ
 6974. πάντα A3--APN--- πᾶς
 6975. ἐλάβοσαν VBI-AAI3P- λαμβάνω
 6976. ἐν P--------- ἐν
 6977. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 6978. JoshB 11:20
 6979. ὅτι C--------- ὅτι
 6980. διὰ P--------- διά
 6981. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 6982. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 6983. κατισχῦσαι VA--AAN--- ἰσχύω κατα
 6984. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 6985. τὴν RA--ASF--- ὁ
 6986. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 6987. συναντᾶν V3--PAN--- ἀντάω συν
 6988. εἰς P--------- εἰς
 6989. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 6990. πρὸς P--------- πρός
 6991. Ισραηλ N---ASM--- Ἰσραήλ
 6992. ἵνα C--------- ἵνα
 6993. ἐξολεθρευθῶσιν VC--APS3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 6994. ὅπως C--------- ὅπως
 6995. μὴ D--------- μή
 6996. δοθῇ VC--APS3S- δίδωμι
 6997. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 6998. ἔλεος N3E-NSM--- ἔλεος
 6999. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 7000. ἵνα C--------- ἵνα
 7001. ἐξολεθρευθῶσιν VC--APS3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 7002. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7003. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 7004. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7005. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7006. πρὸς P--------- πρός
 7007. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 7008. JoshB 11:21
 7009. καὶ C--------- καί
 7010. ἦλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι
 7011. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 7012. ἐν P--------- ἐν
 7013. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7014. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 7015. ἐκείνῳ RD--DSM--- ἐκεῖνος
 7016. καὶ C--------- καί
 7017. ἐξωλέθρευσεν VAI-AAI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 7018. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7019. Ενακιμ N---APM--- Ενακιμ
 7020. ἐκ P--------- ἐκ
 7021. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7022. ὀρεινῆς N1--GSF--- ὀρεινή
 7023. ἐκ P--------- ἐκ
 7024. Χεβρων N---GS---- Χεβρων
 7025. καὶ C--------- καί
 7026. ἐκ P--------- ἐκ
 7027. Δαβιρ N---GS---- Δαβιρ
 7028. καὶ C--------- καί
 7029. ἐξ P--------- ἐκ
 7030. Αναβωθ N---GS---- Αναβωθ
 7031. καὶ C--------- καί
 7032. ἐκ P--------- ἐκ
 7033. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 7034. γένους N3E-GSN--- γένος
 7035. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7036. καὶ C--------- καί
 7037. ἐκ P--------- ἐκ
 7038. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 7039. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 7040. Ιουδα N---GS---- Ιουδα
 7041. σὺν P--------- σύν
 7042. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7043. πόλεσιν N3I-DPF--- πόλις
 7044. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7045. καὶ C--------- καί
 7046. ἐξωλέθρευσεν VAI-AAI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 7047. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7048. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 7049. JoshB 11:22
 7050. οὐ D--------- οὐ
 7051. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 7052. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7053. Ενακιμ N---GPM--- Ενακιμ
 7054. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7055. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7056. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7057. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7058. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7059. πλὴν D--------- πλήν
 7060. ἐν P--------- ἐν
 7061. Γάζῃ N1A-DSF--- Γάζα
 7062. καὶ C--------- καί
 7063. ἐν P--------- ἐν
 7064. Γεθ N---DS---- Γεθ
 7065. καὶ C--------- καί
 7066. ἐν P--------- ἐν
 7067. Ασεδωθ N---DS---- Ασεδωθ
 7068. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 7069. JoshB 11:23
 7070. καὶ C--------- καί
 7071. ἔλαβεν VBI-AAI3S- λαμβάνω
 7072. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 7073. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7074. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7075. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7076. καθότι D--------- καθότι
 7077. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 7078. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7079. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7080. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 7081. καὶ C--------- καί
 7082. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7083. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7084. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 7085. ἐν P--------- ἐν
 7086. κληρονομίᾳ N1A-DSF--- κληρονομία
 7087. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7088. ἐν P--------- ἐν
 7089. μερισμῷ N2--DSM--- μερισμός
 7090. κατὰ P--------- κατά
 7091. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 7092. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7093. καὶ C--------- καί
 7094. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7095. γῆ N1--NSF--- γῆ
 7096. κατέπαυσεν VAI-AAI3S- παύω κατα
 7097. πολεμουμένη V2--PMPNSF πολεμέω
 7098. JoshB 12:1
 7099. καὶ C--------- καί
 7100. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 7101. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7102. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 7103. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7104. γῆς N1--GSF--- γῆ
 7105. οὓς RR--APM--- ὅς
 7106. ἀνεῖλον VBI-AAI3P- αἱρέω ἀνα
 7107. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7108. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7109. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7110. καὶ C--------- καί
 7111. κατεκληρονόμησαν VAI-AAI3P- κληρονομέω κατα
 7112. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7113. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7114. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7115. πέραν P--------- πέραν
 7116. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7117. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 7118. ἀφ' P--------- ἀπό
 7119. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 7120. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 7121. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7122. φάραγγος N3G-GSF--- φάραγξ
 7123. Αρνων N---GS---- Αρνων
 7124. ἕως P--------- ἕως
 7125. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7126. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 7127. Αερμων N---GS---- Αερμων
 7128. καὶ C--------- καί
 7129. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7130. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7131. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7132. Αραβα N---GS---- Ἀραβά
 7133. ἀπ' P--------- ἀπό
 7134. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 7135. JoshB 12:2
 7136. Σηων N---AS---- Σηων
 7137. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7138. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7139. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7140. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 7141. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7142. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 7143. ἐν P--------- ἐν
 7144. Εσεβων N---DS---- Εσεβων
 7145. κυριεύων V1--PAPNSM κυριεύω
 7146. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7147. Αροηρ N---GS---- Αροηρ
 7148. ἥ RR--NSF--- ὅς
 7149. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7150. ἐν P--------- ἐν
 7151. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7152. φάραγγι N3G-DSF--- φάραγξ
 7153. κατὰ P--------- κατά
 7154. μέρος N3E-ASN--- μέρος
 7155. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7156. φάραγγος N3G-GSF--- φάραγξ
 7157. καὶ C--------- καί
 7158. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7159. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 7160. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7161. Γαλααδ N---GSF--- Γαλαάδ
 7162. ἕως P--------- ἕως
 7163. Ιαβοκ N---GS---- Ιαβοκ
 7164. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 7165. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7166. Αμμων N---GS---- Αμμων
 7167. JoshB 12:3
 7168. καὶ C--------- καί
 7169. Αραβα N---GS---- Ἀραβά
 7170. ἕως P--------- ἕως
 7171. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7172. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 7173. Χενερεθ N---GS---- Χενερεθ
 7174. κατ' P--------- κατά
 7175. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 7176. καὶ C--------- καί
 7177. ἕως P--------- ἕως
 7178. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7179. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 7180. Αραβα N---GS---- Ἀραβά
 7181. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 7182. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7183. ἁλῶν N3--GPM--- ἅλς
 7184. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7185. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 7186. ὁδὸν N2--ASF--- ὁδός
 7187. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7188. κατὰ P--------- κατά
 7189. Ασιμωθ N---AS---- Ασιμωθ
 7190. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7191. Θαιμαν N---GS---- Θαιμαν
 7192. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7193. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7194. Ασηδωθ N---AS---- Ασηδωθ
 7195. Φασγα N---GS---- Φασγα
 7196. JoshB 12:4
 7197. καὶ C--------- καί
 7198. Ωγ N---NSM--- Ωγ
 7199. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7200. Βασαν N---GS---- Βασαν
 7201. ὑπελείφθη VVI-API3S- λείπω ὑπο
 7202. ἐκ P--------- ἐκ
 7203. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7204. γιγάντων N3--GPM--- γίγας
 7205. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7206. κατοικῶν V2--PAPNSM οἰκέω κατα
 7207. ἐν P--------- ἐν
 7208. Ασταρωθ N---DS---- Ασταρωθ
 7209. καὶ C--------- καί
 7210. ἐν P--------- ἐν
 7211. Εδραϊν N---DS---- Εδραϊν
 7212. JoshB 12:5
 7213. ἄρχων V1--PAPNSM ἄρχω
 7214. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7215. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 7216. Αερμων N---GS---- Αερμων
 7217. καὶ C--------- καί
 7218. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7219. Σελχα N---GS---- Σελχα
 7220. καὶ C--------- καί
 7221. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7222. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7223. Βασαν N---ASF--- Βασαν
 7224. ἕως P--------- ἕως
 7225. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 7226. Γεσουρι N---GS---- Γεσουρι
 7227. καὶ C--------- καί
 7228. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7229. Μαχατι N---ASF--- Μαχατι
 7230. καὶ C--------- καί
 7231. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7232. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 7233. Γαλααδ N---GS---- Γαλαάδ
 7234. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 7235. Σηων N---GS---- Σηων
 7236. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7237. Εσεβων N---GS---- Εσεβων
 7238. JoshB 12:6
 7239. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7240. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7241. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 7242. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7243. καὶ C--------- καί
 7244. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7245. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7246. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7247. ἐπάταξαν VAI-AAI3P- πατάσσω
 7248. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 7249. καὶ C--------- καί
 7250. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7251. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7252. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7253. ἐν P--------- ἐν
 7254. κληρονομίᾳ N1A-DSF--- κληρονομία
 7255. Ρουβην N---DS---- Ρουβην
 7256. καὶ C--------- καί
 7257. Γαδ N---DS---- Γαδ
 7258. καὶ C--------- καί
 7259. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7260. ἡμίσει A3U-DSM--- ἥμισυς
 7261. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 7262. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 7263. JoshB 12:7
 7264. καὶ C--------- καί
 7265. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 7266. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7267. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 7268. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7269. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 7270. οὓς RR--APM--- ὅς
 7271. ἀνεῖλεν VBI-AAI3S- αἱρέω ἀνα
 7272. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 7273. καὶ C--------- καί
 7274. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7275. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7276. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7277. ἐν P--------- ἐν
 7278. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7279. πέραν D--------- πέραν
 7280. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7281. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 7282. παρὰ P--------- παρά
 7283. θάλασσαν N1S-ASF--- θάλασσα
 7284. Βααλγαδ N---GS---- Βααλγαδ
 7285. ἐν P--------- ἐν
 7286. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7287. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 7288. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7289. Λιβάνου N---GSM--- Λίβανος
 7290. καὶ C--------- καί
 7291. ἕως P--------- ἕως
 7292. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7293. ὄρους N3E-GSN--- ὄρος
 7294. Χελχα N---GS---- Χελχα
 7295. ἀναβαινόντων V1--PAPGPM βαίνω ἀνα
 7296. εἰς P--------- εἰς
 7297. Σηιρ N---AS---- Σηιρ
 7298. καὶ C--------- καί
 7299. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7300. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7301. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 7302. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7303. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 7304. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7305. κληρονομεῖν V2--PAN--- κληρονομέω
 7306. κατὰ P--------- κατά
 7307. κλῆρον N2--ASM--- κλῆρος
 7308. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7309. JoshB 12:8
 7310. ἐν P--------- ἐν
 7311. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7312. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 7313. καὶ C--------- καί
 7314. ἐν P--------- ἐν
 7315. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7316. πεδίῳ N2N-DSN--- πεδίον
 7317. καὶ C--------- καί
 7318. ἐν P--------- ἐν
 7319. Αραβα N---DS---- Ἀραβά
 7320. καὶ C--------- καί
 7321. ἐν P--------- ἐν
 7322. Ασηδωθ N---DS---- Ασηδωθ
 7323. καὶ C--------- καί
 7324. ἐν P--------- ἐν
 7325. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7326. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἔρημος
 7327. καὶ C--------- καί
 7328. ἐν P--------- ἐν
 7329. Ναγεβ N---DS---- Ναγεβ
 7330. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7331. Χετταῖον N2--ASM--- Χετταῖος
 7332. καὶ C--------- καί
 7333. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7334. Αμορραῖον N2--ASM--- Ἀμορραῖος
 7335. καὶ C--------- καί
 7336. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7337. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 7338. καὶ C--------- καί
 7339. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7340. Φερεζαῖον N2--ASM--- Φερεζαῖος
 7341. καὶ C--------- καί
 7342. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7343. Ευαῖον N2--ASM--- Ευαῖος
 7344. καὶ C--------- καί
 7345. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7346. Ιεβουσαῖον N2--ASM--- Ιεβουσαῖος
 7347. JoshB 12:9
 7348. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7349. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7350. Ιεριχω N---GSF--- Ιεριχω
 7351. καὶ C--------- καί
 7352. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7353. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7354. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7355. Γαι N---GSF--- Γαι
 7356. ἥ RR--NSF--- ὅς
 7357. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7358. πλησίον P--------- πλησίον
 7359. Βαιθηλ N---GS---- Βαιθηλ
 7360. JoshB 12:10
 7361. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7362. Ιερουσαλημ N---GSF--- Ἰερουσαλήμ
 7363. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7364. Χεβρων N---GS---- Χεβρων
 7365. JoshB 12:11
 7366. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7367. Ιεριμουθ N---GS---- Ιεριμουθ
 7368. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7369. Λαχις N---GS---- Λαχις
 7370. JoshB 12:12
 7371. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7372. Αιλαμ N---GS---- Αιλαμ
 7373. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7374. Γαζερ N---GS---- Γαζερ
 7375. JoshB 12:13
 7376. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7377. Δαβιρ N---GS---- Δαβιρ
 7378. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7379. Γαδερ N---GS---- Γαδερ
 7380. JoshB 12:14
 7381. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7382. Ερμαθ N---GS---- Ερμαθ
 7383. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7384. Αραθ N---GS---- Αραθ
 7385. JoshB 12:15
 7386. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7387. Λεβνα N---GS---- Λεβνα
 7388. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7389. Οδολλαμ N---GS---- Οδολλαμ
 7390. JoshB 12:16
 7391. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7392. Μακηδα N---GSF--- Μακηδα
 7393. JoshB 12:17
 7394. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7395. Ταφουγ N---GS---- Ταφουγ
 7396. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7397. Οφερ N---GS---- Οφερ
 7398. JoshB 12:18
 7399. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7400. Αφεκ N---GS---- Αφεκ
 7401. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7402. Σαρων N---GSF--- Σαρων
 7403. JoshB 12:19
 7404. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7405. Ασωρ N---GS---- Ασωρ
 7406. JoshB 12:20
 7407. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7408. Συμοων N---GS---- Συμοων
 7409. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7410. Μαρρων N---GS---- Μαρρων
 7411. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7412. Αζιφ N---GS---- Αζιφ
 7413. JoshB 12:21
 7414. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7415. Καδης N---GS---- Καδης
 7416. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7417. Ταναχ N---GS---- Ταναχ
 7418. JoshB 12:22
 7419. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7420. Μαγεδων N---GS---- Μαγεδων
 7421. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7422. Ιεκοναμ N---GS---- Ιεκοναμ
 7423. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7424. Χερμελ N---GSM--- Χερμελ
 7425. JoshB 12:23
 7426. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7427. Δωρ N---GS---- Δωρ
 7428. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7429. Ναφεδδωρ N---GSM--- Ναφεδδωρ
 7430. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7431. Γωιμ N---GS---- Γωιμ
 7432. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7433. Γαλιλαίας N1A-GSF--- Γαλιλαία
 7434. JoshB 12:24
 7435. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 7436. Θαρσα N---GS---- Θαρσα
 7437. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 7438. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 7439. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 7440. εἴκοσι M--------- εἴκοσι
 7441. ἐννέα M--------- ἐννέα
 7442. JoshB 13:1
 7443. καὶ C--------- καί
 7444. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 7445. πρεσβύτερος A1A-NSMC-- πρεσβύτερος
 7446. προβεβηκὼς VX--XAPNSM βαίνω προ
 7447. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7448. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 7449. καὶ C--------- καί
 7450. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7451. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7452. πρὸς P--------- πρός
 7453. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 7454. σὺ RP--NS---- σύ
 7455. προβέβηκας VX--XAI2S- βαίνω προ
 7456. τῶν RA--GPF--- ὁ
 7457. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 7458. καὶ C--------- καί
 7459. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7460. γῆ N1--NSF--- γῆ
 7461. ὑπολέλειπται VP--XMI3S- λείπω ὑπο
 7462. πολλὴ A1--NSF--- πολύς
 7463. εἰς P--------- εἰς
 7464. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 7465. JoshB 13:2
 7466. καὶ C--------- καί
 7467. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 7468. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7469. γῆ N1--NSF--- γῆ
 7470. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7471. καταλελειμμένη VP--XMPNSF λείπω κατα
 7472. ὅρια N2N-NPN--- ὅριον
 7473. Φυλιστιιμ N---G----- Φυλιστιιμ
 7474. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7475. Γεσιρι N---NSM--- Γεσιρι
 7476. καὶ C--------- καί
 7477. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7478. Χαναναῖος N2--NSM--- Χαναναῖος
 7479. JoshB 13:3
 7480. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7481. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7482. ἀοικήτου A1B-GSF--- ἀοίκητος
 7483. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7484. κατὰ P--------- κατά
 7485. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 7486. Αἰγύπτου N2--GSF--- Αἴγυπτος
 7487. ἕως P--------- ἕως
 7488. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7489. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 7490. Ακκαρων N---GS---- Ακκαρων
 7491. ἐξ P--------- ἐκ
 7492. εὐωνύμων A1B-GPM--- εὐώνυμος
 7493. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7494. Χαναναίων N2--GPM--- Χαναναῖος
 7495. προσλογίζεται V1--PMI3S- λογίζομαι προς
 7496. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7497. πέντε M--------- πέντε
 7498. σατραπείαις N1A-DPF--- σατραπεία
 7499. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7500. Φυλιστιιμ N---GPM--- Φυλιστιιμ
 7501. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7502. Γαζαίῳ N2--GPM--- Γαζαῖος
 7503. καὶ C--------- καί
 7504. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7505. Ἀζωτίῳ N---DSM--- Ἀζώτιος
 7506. καὶ C--------- καί
 7507. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7508. Ἀσκαλωνίτῃ N1M-DSM--- Ἀσκαλωνίτης
 7509. καὶ C--------- καί
 7510. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7511. Γεθθαίῳ N2--DSM--- Γεθθαῖος
 7512. καὶ C--------- καί
 7513. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7514. Ακκαρωνίτῃ N1M-DSM--- Ακκαρωνίτης
 7515. καὶ C--------- καί
 7516. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7517. Ευαίῳ N2--DSM--- Ευαῖος
 7518. JoshB 13:4
 7519. ἐκ P--------- ἐκ
 7520. Θαιμαν N---GS---- Θαιμαν
 7521. καὶ C--------- καί
 7522. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 7523. γῇ N1--DSF--- γῆ
 7524. Χανααν N---GS---- Χανααν
 7525. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 7526. Γάζης N1A-GSF--- Γάζα
 7527. καὶ C--------- καί
 7528. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7529. Σιδώνιοι N---NPM--- Σιδώνιος
 7530. ἕως P--------- ἕως
 7531. Αφεκ N---GS---- Αφεκ
 7532. ἕως P--------- ἕως
 7533. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7534. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 7535. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7536. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 7537. JoshB 13:5
 7538. καὶ C--------- καί
 7539. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7540. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7541. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7542. Γαβλι N---GS---- Γαβλι
 7543. Φυλιστιιμ N---GPM--- Φυλιστιιμ
 7544. καὶ C--------- καί
 7545. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 7546. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7547. Λίβανον N---ASM--- Λίβανος
 7548. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7549. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 7550. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 7551. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7552. Γαλγαλ N---GS---- Γαλγαλ
 7553. ὑπὸ P--------- ὑπό
 7554. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7555. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 7556. τὸ RA--ASN--- ὁ
 7557. Αερμων N---GS---- Αερμων
 7558. ἕως P--------- ἕως
 7559. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7560. εἰσόδου N2--GSF--- εἴσοδος
 7561. Εμαθ N---GS---- Εμαθ
 7562. JoshB 13:6
 7563. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 7564. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7565. κατοικῶν V2--PAPNSM οἰκέω κατα
 7566. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7567. ὀρεινὴν N1--ASF--- ὀρεινή
 7568. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7569. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7570. Λιβάνου N---GSM--- Λίβανος
 7571. ἕως P--------- ἕως
 7572. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7573. Μασερεφωθμαιμ N---GSF--- Μασερεφωθμαιμ
 7574. πάντας A3--APM--- πᾶς
 7575. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7576. Σιδωνίους N---APM--- Σιδώνιος
 7577. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 7578. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 7579. ἐξολεθρεύσω VF--FAI1S- ὀλεθρεύω ἐκ
 7580. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7581. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 7582. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7583. ἀλλὰ C--------- ἀλλά
 7584. διάδος VO--AAD2S- δίδωμι δια
 7585. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7586. ἐν P--------- ἐν
 7587. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 7588. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7589. Ισραηλ N---DSM--- Ἰσραήλ
 7590. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7591. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 7592. σοι RP--DS---- σύ
 7593. ἐνετειλάμην VAI-AMI1S- τέλλομαι ἐν
 7594. JoshB 13:7
 7595. καὶ C--------- καί
 7596. νῦν D--------- νῦν
 7597. μέρισον VA--AAD2S- μερίζω
 7598. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7599. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7600. ταύτην RD--ASF--- οὗτος
 7601. ἐν P--------- ἐν
 7602. κληρονομίᾳ N1A-DSF--- κληρονομία
 7603. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7604. ἐννέα M--------- ἐννέα
 7605. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 7606. καὶ C--------- καί
 7607. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7608. ἡμίσει A3U-DSN--- ἥμισυς
 7609. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 7610. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 7611. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7612. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7613. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 7614. ἕως P--------- ἕως
 7615. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7616. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 7617. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7618. μεγάλης A1--GSF--- μέγας
 7619. κατὰ P--------- κατά
 7620. δυσμὰς N1--APF--- δυσμή
 7621. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 7622. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 7623. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 7624. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7625. θάλασσα N1S-NSF--- θάλασσα
 7626. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7627. μεγάλη A1--NSF--- μέγας
 7628. ὁριεῖ VF2-FAI3S- ὁρίζω
 7629. JoshB 13:8
 7630. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 7631. δὲ C--------- δέ
 7632. δύο M--------- δύο
 7633. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 7634. καὶ C--------- καί
 7635. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7636. ἡμίσει A3U-DSN--- ἥμισυς
 7637. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 7638. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 7639. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7640. Ρουβην N---DSM--- Ρουβην
 7641. καὶ C--------- καί
 7642. τῷ RA--DSM--- ὁ
 7643. Γαδ N---DSM--- Γαδ
 7644. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7645. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7646. ἐν P--------- ἐν
 7647. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7648. πέραν D--------- πέραν
 7649. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7650. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 7651. κατ' P--------- κατά
 7652. ἀνατολὰς N1--APF--- ἀνατολή
 7653. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 7654. δέδωκεν VX--XAI3S- δίδωμι
 7655. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 7656. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7657. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7658. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 7659. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 7660. JoshB 13:9
 7661. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7662. Αροηρ N---GS---- Αροηρ
 7663. ἥ RR--NSF--- ὅς
 7664. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7665. ἐπὶ P--------- ἐπί
 7666. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 7667. χείλους N3E-GSN--- χεῖλος
 7668. χειμάρρου N2--GSM--- χειμάροος
 7669. Αρνων N---GS---- Αρνων
 7670. καὶ C--------- καί
 7671. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7672. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 7673. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7674. ἐν P--------- ἐν
 7675. μέσῳ A1--DSN--- μέσος
 7676. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7677. φάραγγος N3G-GSF--- φάραγξ
 7678. καὶ C--------- καί
 7679. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7680. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7681. Μισωρ N---ASF--- Μισωρ
 7682. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7683. Μαιδαβα N---GS---- Μαιδαβα
 7684. ἕως P--------- ἕως
 7685. Δαιβαν N---GS---- Δαιβαν
 7686. JoshB 13:10
 7687. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 7688. τὰς RA--APF--- ὁ
 7689. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 7690. Σηων N---GS---- Σηων
 7691. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7692. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 7693. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7694. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 7695. ἐν P--------- ἐν
 7696. Εσεβων N---DS---- Εσεβων
 7697. ἕως P--------- ἕως
 7698. τῶν RA--GPN--- ὁ
 7699. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 7700. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7701. Αμμων N---GS---- Αμμων
 7702. JoshB 13:11
 7703. καὶ C--------- καί
 7704. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7705. Γαλααδίτιδα N3D-ASF--- Γαλααδῖτις
 7706. καὶ C--------- καί
 7707. τὰ RA--APN--- ὁ
 7708. ὅρια N2N-APN--- ὅριον
 7709. Γεσιρι N---GS---- Γεσιρι
 7710. καὶ C--------- καί
 7711. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7712. Μαχατι N---GSM--- Μαχατι
 7713. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 7714. ὄρος N3E-ASN--- ὄρος
 7715. Αερμων N---GS---- Αερμων
 7716. καὶ C--------- καί
 7717. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7718. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7719. Βασανῖτιν N3D-ASF--- Βασανῖτις
 7720. ἕως P--------- ἕως
 7721. Σελχα N---GS---- Σελχα
 7722. JoshB 13:12
 7723. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7724. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7725. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7726. Ωγ N---GS---- Ωγ
 7727. ἐν P--------- ἐν
 7728. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7729. Βασανίτιδι N3D-DSF--- Βασανῖτις
 7730. ὃς RR--NSM--- ὅς
 7731. ἐβασίλευσεν VAI-AAI3S- βασιλεύω
 7732. ἐν P--------- ἐν
 7733. Ασταρωθ N---DS---- Ασταρωθ
 7734. καὶ C--------- καί
 7735. ἐν P--------- ἐν
 7736. Εδραϊν N---DS---- Εδραϊν
 7737. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 7738. κατελείφθη VVI-API3S- λείπω κατα
 7739. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7740. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7741. γιγάντων N3--GPM--- γίγας
 7742. καὶ C--------- καί
 7743. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 7744. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7745. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7746. καὶ C--------- καί
 7747. ἐξωλέθρευσεν VAI-AAI3S- ὀλεθρεύω ἐκ
 7748. JoshB 13:13
 7749. καὶ C--------- καί
 7750. οὐκ D--------- οὐ
 7751. ἐξωλέθρευσαν VAI-AAI3P- ὀλεθρεύω ἐκ
 7752. οἱ RA--NPM--- ὁ
 7753. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 7754. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7755. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7756. Γεσιρι N---ASM--- Γεσιρι
 7757. καὶ C--------- καί
 7758. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7759. Μαχατι N---ASM--- Μαχατι
 7760. καὶ C--------- καί
 7761. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7762. Χαναναῖον N2--ASM--- Χαναναῖος
 7763. καὶ C--------- καί
 7764. κατῴκει V2I-IAI3S- οἰκέω κατα
 7765. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 7766. Γεσιρι N---GS---- Γεσιρι
 7767. καὶ C--------- καί
 7768. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7769. Μαχατι N---NSM--- Μαχατι
 7770. ἐν P--------- ἐν
 7771. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7772. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 7773. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7774. ἕως P--------- ἕως
 7775. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7776. σήμερον D--------- σήμερον
 7777. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 7778. JoshB 13:14
 7779. πλὴν P--------- πλήν
 7780. τῆς RA--GSF--- ὁ
 7781. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 7782. Λευι N---GS---- Λευι
 7783. οὐκ D--------- οὐ
 7784. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 7785. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 7786. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7787. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7788. θεὸς N2--NSM--- θεός
 7789. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7790. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 7791. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7792. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 7793. καθὰ D--------- καθά
 7794. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 7795. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 7796. κύριος N2--NSM--- κύριος
 7797. καὶ C--------- καί
 7798. οὗτος RD--NSM--- οὗτος
 7799. ὁ RA--NSM--- ὁ
 7800. καταμερισμός N2--NSM--- καταμερισμός
 7801. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7802. κατεμέρισεν VAI-AAI3S- μερίζω κατα
 7803. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7804. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7805. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 7806. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 7807. ἐν P--------- ἐν
 7808. Αραβωθ N---DS---- Ἀραβώθ
 7809. Μωαβ N---GS---- Μωαβ
 7810. ἐν P--------- ἐν
 7811. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7812. πέραν D--------- πέραν
 7813. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7814. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 7815. κατὰ P--------- κατά
 7816. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 7817. JoshB 13:15
 7818. καὶ C--------- καί
 7819. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7820. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7821. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7822. φυλῇ N1--DSF--- φυλή
 7823. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 7824. κατὰ P--------- κατά
 7825. δήμους N2--APM--- δῆμος
 7826. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7827. JoshB 13:16
 7828. καὶ C--------- καί
 7829. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 7830. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7831. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7832. ὅρια N2N-NPN--- ὅριον
 7833. ἀπὸ P--------- ἀπό
 7834. Αροηρ N---GS---- Αροηρ
 7835. ἥ RR--NSF--- ὅς
 7836. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 7837. κατὰ P--------- κατά
 7838. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 7839. φάραγγος N3G-GSF--- φάραγξ
 7840. Αρνων N---GS---- Αρνων
 7841. καὶ C--------- καί
 7842. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7843. πόλις N3I-NSF--- πόλις
 7844. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7845. ἐν P--------- ἐν
 7846. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7847. φάραγγι N3G-DSF--- φάραγξ
 7848. Αρνων N---GS---- Αρνων
 7849. καὶ C--------- καί
 7850. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7851. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7852. Μισωρ N---ASF--- Μισωρ
 7853. JoshB 13:17
 7854. ἕως P--------- ἕως
 7855. Εσεβων N---GS---- Εσεβων
 7856. καὶ C--------- καί
 7857. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 7858. τὰς RA--APF--- ὁ
 7859. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 7860. τὰς RA--APF--- ὁ
 7861. οὔσας V9--PAPAPF εἰμί
 7862. ἐν P--------- ἐν
 7863. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7864. Μισωρ N---DSF--- Μισωρ
 7865. καὶ C--------- καί
 7866. Δαιβων N---AS---- Δαιβων
 7867. καὶ C--------- καί
 7868. Βαμωθβααλ N---AS---- Βαμωθβααλ
 7869. καὶ C--------- καί
 7870. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 7871. Βεελμων N---GS---- Βεελμων
 7872. JoshB 13:18
 7873. καὶ C--------- καί
 7874. Ιασσα N---AS---- Ιασσα
 7875. καὶ C--------- καί
 7876. Κεδημωθ N---AS---- Κεδημωθ
 7877. καὶ C--------- καί
 7878. Μεφααθ N---AS---- Μεφααθ
 7879. JoshB 13:19
 7880. καὶ C--------- καί
 7881. Καριαθαιμ N---AS---- Καριαθαιμ
 7882. καὶ C--------- καί
 7883. Σεβαμα N---AS---- Σεβαμα
 7884. καὶ C--------- καί
 7885. Σεραδα N---AS---- Σεραδα
 7886. καὶ C--------- καί
 7887. Σιωρ N---AS---- Σιωρ
 7888. ἐν P--------- ἐν
 7889. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7890. ὄρει N3E-DSN--- ὄρος
 7891. Εμακ N---GS---- Εμακ
 7892. JoshB 13:20
 7893. καὶ C--------- καί
 7894. Βαιθφογωρ N---AS---- Βαιθφογωρ
 7895. καὶ C--------- καί
 7896. Ασηδωθ N---AS---- Ασηδωθ
 7897. Φασγα N---GS---- Φασγα
 7898. καὶ C--------- καί
 7899. Βαιθασιμωθ N---AS---- Βαιθασιμωθ
 7900. JoshB 13:21
 7901. καὶ C--------- καί
 7902. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 7903. τὰς RA--APF--- ὁ
 7904. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 7905. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7906. Μισωρ N---GSM--- Μισωρ
 7907. καὶ C--------- καί
 7908. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 7909. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7910. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 7911. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7912. Σηων N---GSM--- Σηων
 7913. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 7914. τῶν RA--GPM--- ὁ
 7915. Αμορραίων N2--GPM--- Ἀμορραῖος
 7916. ὃν RR--ASM--- ὅς
 7917. ἐπάταξεν VAI-AAI3S- πατάσσω
 7918. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7919. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 7920. καὶ C--------- καί
 7921. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7922. ἡγουμένους V2--PMPAPM ἡγέομαι
 7923. Μαδιαμ N---AS---- Μαδιαμ
 7924. καὶ C--------- καί
 7925. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7926. Ευι N---ASM--- Ευι
 7927. καὶ C--------- καί
 7928. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7929. Ροκομ N---ASM--- Ροκομ
 7930. καὶ C--------- καί
 7931. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7932. Σουρ N---ASM--- Σουρ
 7933. καὶ C--------- καί
 7934. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7935. Ουρ N---ASM--- Ουρ
 7936. καὶ C--------- καί
 7937. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7938. Ροβε N---ASM--- Ροβε
 7939. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 7940. παρὰ P--------- παρά
 7941. Σηων N---AS---- Σηων
 7942. καὶ C--------- καί
 7943. τοὺς RA--APM--- ὁ
 7944. κατοικοῦντας V2--PAPAPM οἰκέω κατα
 7945. τὴν RA--ASF--- ὁ
 7946. γῆν N1--ASF--- γῆ
 7947. JoshB 13:22
 7948. καὶ C--------- καί
 7949. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7950. Βαλααμ N---ASM--- Βαλααμ
 7951. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7952. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 7953. Βεωρ N---GSM--- Βεωρ
 7954. τὸν RA--ASM--- ὁ
 7955. μάντιν N3I-ASM--- μάντις
 7956. ἀπέκτειναν VAI-AAI3P- κτείνω ἀπο
 7957. ἐν P--------- ἐν
 7958. τῇ RA--DSF--- ὁ
 7959. ῥοπῇ N1--DSF--- ῥοπή
 7960. JoshB 13:23
 7961. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7962. δὲ C--------- δέ
 7963. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7964. ὅρια N2N-NPN--- ὅριον
 7965. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 7966. Ιορδάνης N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 7967. ὅριον N2N-NSN--- ὅριον
 7968. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 7969. ἡ RA--NSF--- ὁ
 7970. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 7971. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 7972. Ρουβην N---GSM--- Ρουβην
 7973. κατὰ P--------- κατά
 7974. δήμους N2--APM--- δῆμος
 7975. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7976. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7977. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 7978. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7979. καὶ C--------- καί
 7980. αἱ RA--NPF--- ὁ
 7981. ἐπαύλεις N3I-NPF--- ἔπαυλις
 7982. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7983. JoshB 13:24
 7984. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 7985. δὲ X--------- δέ
 7986. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 7987. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 7988. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 7989. Γαδ N---GS---- Γαδ
 7990. κατὰ P--------- κατά
 7991. δήμους N2--APM--- δῆμος
 7992. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7993. JoshB 13:25
 7994. καὶ C--------- καί
 7995. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 7996. τὰ RA--NPN--- ὁ
 7997. ὅρια N2N-NPN--- ὅριον
 7998. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 7999. Ιαζηρ N---NS---- Ιαζηρ
 8000. πᾶσαι A1S-NPF--- πᾶς
 8001. αἱ RA--NPF--- ὁ
 8002. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 8003. Γαλααδ N---GS---- Γαλαάδ
 8004. καὶ C--------- καί
 8005. τὸ RA--NSN--- ὁ
 8006. ἥμισυ A3U-NSN--- ἥμισυς
 8007. γῆς N1--GSF--- γῆ
 8008. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8009. Αμμων N---GS---- Αμμων
 8010. ἕως P--------- ἕως
 8011. Αροηρ N---GSF--- Αροηρ
 8012. ἥ RR--NSF--- ὅς
 8013. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 8014. κατὰ P--------- κατά
 8015. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 8016. Ραββα N---GS---- Ραββα
 8017. JoshB 13:26
 8018. καὶ C--------- καί
 8019. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8020. Εσεβων N---GS---- Εσεβων
 8021. ἕως P--------- ἕως
 8022. Ραμωθ N---GS---- Ραμωθ
 8023. κατὰ P--------- κατά
 8024. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8025. Μασσηφα N---ASF--- Μασσηφα
 8026. καὶ C--------- καί
 8027. Βοτανιν N---AS---- Βοτανιν
 8028. καὶ C--------- καί
 8029. Μααναιν N---AS---- Μααναιν
 8030. ἕως P--------- ἕως
 8031. τῶν RA--GPN--- ὁ
 8032. ὁρίων N2N-GPN--- ὅριον
 8033. Δαβιρ N---GS---- Δαβιρ
 8034. JoshB 13:27
 8035. καὶ C--------- καί
 8036. ἐν P--------- ἐν
 8037. Εμεκ N---DS---- Εμεκ
 8038. Βαιθαραμ N---GS---- Βαιθαραμ
 8039. καὶ C--------- καί
 8040. Βαιθαναβρα N---AS---- Βαιθαναβρα
 8041. καὶ C--------- καί
 8042. Σοκχωθα N---AS---- Σοκχωθα
 8043. καὶ C--------- καί
 8044. Σαφαν N---AS---- Σαφαν
 8045. καὶ C--------- καί
 8046. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8047. λοιπὴν A1--ASF--- λοιπός
 8048. βασιλείαν N1A-ASF--- βασιλεία
 8049. Σηων N---GS---- Σηων
 8050. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8051. Εσεβων N---GS---- Εσεβων
 8052. καὶ C--------- καί
 8053. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8054. Ιορδάνης N1M-NSM--- Ἰορδάνης
 8055. ὁριεῖ VF2-FAI3S- ὁρίζω
 8056. ἕως P--------- ἕως
 8057. μέρους N3E-GSN--- μέρος
 8058. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8059. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 8060. Χενερεθ N---GS---- Χενερεθ
 8061. πέραν P--------- πέραν
 8062. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8063. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 8064. ἀπ' P--------- ἀπό
 8065. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 8066. JoshB 13:28
 8067. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 8068. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8069. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 8070. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8071. Γαδ N---GSM--- Γαδ
 8072. κατὰ P--------- κατά
 8073. δήμους N2--APM--- δῆμος
 8074. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8075. αἱ RA--NPF--- ὁ
 8076. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 8077. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8078. καὶ C--------- καί
 8079. αἱ RA--NPF--- ὁ
 8080. ἐπαύλεις N3I-NPF--- ἔπαυλις
 8081. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8082. JoshB 13:29
 8083. καὶ C--------- καί
 8084. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 8085. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 8086. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8087. ἡμίσει A3U-DSN--- ἥμισυς
 8088. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 8089. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 8090. κατὰ P--------- κατά
 8091. δήμους N2--APM--- δῆμος
 8092. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8093. JoshB 13:30
 8094. καὶ C--------- καί
 8095. ἐγένετο VBI-AMI3S- γίγνομαι
 8096. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8097. ὅρια N2N-NPN--- ὅριον
 8098. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8099. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8100. Μααναιμ N---GS---- Μααναιμ
 8101. καὶ C--------- καί
 8102. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 8103. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 8104. Βασανι N---GS---- Βασανι
 8105. καὶ C--------- καί
 8106. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 8107. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 8108. Ωγ N---GS---- Ωγ
 8109. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 8110. Βασαν N---GS---- Βασαν
 8111. καὶ C--------- καί
 8112. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 8113. τὰς RA--APF--- ὁ
 8114. κώμας N1--APF--- κώμη
 8115. Ιαϊρ N---GS---- Ιαϊρ
 8116. αἵ RR--NPF--- ὅς
 8117. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 8118. ἐν P--------- ἐν
 8119. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8120. Βασανίτιδι N3D-DSF--- Βασανῖτις
 8121. ἑξήκοντα M--------- ἑξήκοντα
 8122. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 8123. JoshB 13:31
 8124. καὶ C--------- καί
 8125. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8126. ἥμισυ A3U-ASN--- ἥμισυς
 8127. τῆς RA--GSF--- ὁ
 8128. Γαλααδ N---GSF--- Γαλαάδ
 8129. καὶ C--------- καί
 8130. ἐν P--------- ἐν
 8131. Ασταρωθ N---DS---- Ασταρωθ
 8132. καὶ C--------- καί
 8133. ἐν P--------- ἐν
 8134. Εδραϊν N---DS---- Εδραϊν
 8135. πόλεις N3I-APF--- πόλις
 8136. βασιλείας N1A-GSF--- βασιλεία
 8137. Ωγ N---GS---- Ωγ
 8138. ἐν P--------- ἐν
 8139. Βασανίτιδι N3D-DSF--- Βασανῖτις
 8140. καὶ C--------- καί
 8141. ἐδόθησαν VCI-API3P- δίδωμι
 8142. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8143. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 8144. Μαχιρ N---GS---- Μαχιρ
 8145. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 8146. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 8147. καὶ C--------- καί
 8148. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8149. ἡμίσεσιν A3U-DPM--- ἥμισυς
 8150. υἱοῖς N2--DPM--- υἱός
 8151. Μαχιρ N---GS---- Μαχιρ
 8152. υἱοῦ N2--GSM--- υἱός
 8153. Μανασση N---GS---- Μανασσή
 8154. κατὰ P--------- κατά
 8155. δήμους N2--APM--- δῆμος
 8156. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8157. JoshB 13:32
 8158. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 8159. οὓς RR--APM--- ὅς
 8160. κατεκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω κατα
 8161. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 8162. πέραν P--------- πέραν
 8163. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8164. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 8165. ἐν P--------- ἐν
 8166. Αραβωθ N---DS---- Ἀραβώθ
 8167. Μωαβ N---GS---- Μωαβ
 8168. ἐν P--------- ἐν
 8169. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8170. πέραν D--------- πέραν
 8171. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8172. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 8173. κατὰ P--------- κατά
 8174. Ιεριχω N---ASF--- Ιεριχω
 8175. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8176. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 8177. JoshB 14:1
 8178. καὶ C--------- καί
 8179. οὗτοι RD--NPM--- οὗτος
 8180. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8181. κατακληρονομήσαντες VA--AAPNPM κληρονομέω κατα
 8182. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8183. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8184. ἐν P--------- ἐν
 8185. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8186. γῇ N1--DSF--- γῆ
 8187. Χανααν N---GS---- Χανααν
 8188. οἷς RR--DPM--- ὅς
 8189. κατεκληρονόμησεν VAI-AAI3S- κληρονομέω κατα
 8190. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8191. Ελεαζαρ N---NS---- Ελεαζαρ
 8192. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8193. ἱερεὺς N3V-NSM--- ἱερεύς
 8194. καὶ C--------- καί
 8195. Ἰησοῦς N---NSM--- Ἰησοῦς
 8196. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8197. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8198. Ναυη N---GS---- Ναυη
 8199. καὶ C--------- καί
 8200. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8201. ἄρχοντες N3--NPM--- ἄρχων
 8202. πατριῶν N1A-GPF--- πατριά
 8203. φυλῶν N1--GPF--- φυλή
 8204. τῶν RA--GPM--- ὁ
 8205. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 8206. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8207. JoshB 14:2
 8208. κατὰ P--------- κατά
 8209. κλήρους N2--APM--- κλῆρος
 8210. ἐκληρονόμησαν VAI-AAI3P- κληρονομέω
 8211. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8212. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 8213. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 8214. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8215. ἐν P--------- ἐν
 8216. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 8217. Ἰησοῦ N---GSM--- Ἰησοῦς
 8218. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 8219. ἐννέα M--------- ἐννέα
 8220. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 8221. καὶ C--------- καί
 8222. τῷ RA--DSN--- ὁ
 8223. ἡμίσει A3U-DSN--- ἥμισυς
 8224. φυλῆς N1--GSF--- φυλή
 8225. JoshB 14:3
 8226. ἀπὸ P--------- ἀπό
 8227. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 8228. πέραν D--------- πέραν
 8229. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8230. Ιορδάνου N1M-GSM--- Ἰορδάνης
 8231. καὶ C--------- καί
 8232. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8233. Λευίταις N1M-DPM--- Λευίτης
 8234. οὐκ D--------- οὐ
 8235. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 8236. κλῆρον N2--ASM--- κλῆρος
 8237. ἐν P--------- ἐν
 8238. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 8239. JoshB 14:4
 8240. ὅτι C--------- ὅτι
 8241. ἦσαν V9--IAI3P- εἰμί
 8242. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8243. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8244. Ιωσηφ N---GS---- Ιωσηφ
 8245. δύο M--------- δύο
 8246. φυλαί N1--NPF--- φυλή
 8247. Μανασση N---NS---- Μανασσή
 8248. καὶ C--------- καί
 8249. Εφραιμ N---NS---- Ἐφράιμ
 8250. καὶ C--------- καί
 8251. οὐκ D--------- οὐ
 8252. ἐδόθη VCI-API3S- δίδωμι
 8253. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 8254. ἐν P--------- ἐν
 8255. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8256. γῇ N1--DSF--- γῆ
 8257. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 8258. Λευίταις N1M-DPM--- Λευίτης
 8259. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 8260. ἢ C--------- ἤ
 8261. πόλεις N3I-NPF--- πόλις
 8262. κατοικεῖν V2--PAN--- οἰκέω κατα
 8263. καὶ C--------- καί
 8264. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8265. ἀφωρισμένα VT--XMPNPN ὁρίζω ἀπο
 8266. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8267. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8268. κτήνεσιν N3E-DPN--- κτῆνος
 8269. καὶ C--------- καί
 8270. τὰ RA--NPN--- ὁ
 8271. κτήνη N3E-NPN--- κτῆνος
 8272. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 8273. JoshB 14:5
 8274. ὃν RR--ASM--- ὅς
 8275. τρόπον N2--ASM--- τρόπος
 8276. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 8277. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8278. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8279. Μωυσῇ N1M-DSM--- Μωυσῆς
 8280. οὕτως D--------- οὕτως
 8281. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 8282. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8283. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8284. Ισραηλ N---GSM--- Ἰσραήλ
 8285. καὶ C--------- καί
 8286. ἐμέρισαν VAI-AAI3P- μερίζω
 8287. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8288. γῆν N1--ASF--- γῆ
 8289. JoshB 14:6
 8290. καὶ C--------- καί
 8291. προσήλθοσαν VBI-AAI3P- ἔρχομαι προς
 8292. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8293. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 8294. Ιουδα N---GSM--- Ιουδα
 8295. πρὸς P--------- πρός
 8296. Ἰησοῦν N---ASM--- Ἰησοῦς
 8297. ἐν P--------- ἐν
 8298. Γαλγαλ N---DS---- Γαλγαλ
 8299. καὶ C--------- καί
 8300. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 8301. πρὸς P--------- πρός
 8302. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 8303. Χαλεβ N---NS---- Χαλεβ
 8304. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8305. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8306. Ιεφοννη N---GSM--- Ιεφοννη
 8307. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8308. Κενεζαῖος N2--NSM--- Κενεζαῖος
 8309. σὺ RP--NS---- σύ
 8310. ἐπίστῃ V6--PMS2S- ἐπίσταμαι
 8311. τὸ RA--ASN--- ὁ
 8312. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 8313. ὃ RR--ASN--- ὅς
 8314. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 8315. κύριος N2--NSM--- κύριος
 8316. πρὸς P--------- πρός
 8317. Μωυσῆν N1M-ASM--- Μωυσῆς
 8318. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 8319. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8320. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8321. περὶ P--------- περί
 8322. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8323. καὶ C--------- καί
 8324. σοῦ RP--GS---- σύ
 8325. ἐν P--------- ἐν
 8326. Καδης N---DS---- Καδης
 8327. Βαρνη N---GS---- Βαρνη
 8328. JoshB 14:7
 8329. τεσσαράκοντα M--------- τεσσαράκοντα
 8330. γὰρ X--------- γάρ
 8331. ἐτῶν N3E-GPN--- ἔτος
 8332. ἤμην V9--IMI1S- εἰμί
 8333. ὅτε D--------- ὅτε
 8334. ἀπέστειλέν VAI-AAI3S- στέλλω ἀπο
 8335. με RP--AS---- ἐγώ
 8336. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 8337. ὁ RA--NSM--- ὁ
 8338. παῖς N3D-NSM--- παῖς
 8339. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8340. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 8341. ἐκ P--------- ἐκ
 8342. Καδης N---GS---- Καδης
 8343. Βαρνη N---GS---- Βαρνη
 8344. κατασκοπεῦσαι VA--AAN--- σκοπεύω κατα
 8345. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8346. γῆν N1--ASF--- γῆ
 8347. καὶ C--------- καί
 8348. ἀπεκρίθην VCI-API1S- κρίνω ἀπο
 8349. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 8350. λόγον N2--ASM--- λόγος
 8351. κατὰ P--------- κατά
 8352. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8353. νοῦν N2C-ASM--- νοῦς
 8354. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 8355. JoshB 14:8
 8356. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8357. δὲ X--------- δέ
 8358. ἀδελφοί N2--NPM--- ἀδελφός
 8359. μου RP--GS---- ἐγώ
 8360. οἱ RA--NPM--- ὁ
 8361. ἀναβάντες VZ--AAPNPM βαίνω ἀνα
 8362. μετ' P--------- μετά
 8363. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 8364. μετέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι μετα
 8365. τὴν RA--ASF--- ὁ
 8366. καρδίαν N1A-ASF--- καρδία
 8367. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8368. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 8369. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 8370. δὲ X--------- δέ
 8371. προσετέθην VCI-API1S- τίθημι προς
 8372. ἐπακολουθῆσαι VA--AAN--- ἀκολουθέω ἐπι
 8373. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 8374. τῷ RA--DSM--- ὁ
 8375. θεῷ N2--DSM--- θεός
 8376. μου RP--GS---- ἐγώ
 8377. JoshB 14:9
 8378. καὶ C--------- καί
 8379. ὤμοσεν VAI-AAI3S- ὄμνυμι
 8380. Μωυσῆς N1M-NSM--- Μωυσῆς
 8381. ἐν P--------- ἐν
 8382. ἐκείνῃ RD--DSF--- ἐκεῖνος
 8383. τῇ RA--DSF--- ὁ
 8384. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 8385. λέγων V1--PAPNSM λέγω
 8386. ἡ RA--NSF--- ὁ
 8387. γῆ N1--NSF--- γῆ
 8388. ἐφ' P--------- ἐπί
 8389. ἣν RR--ASF--- ὅς
 8390. ἐπέβης VZI-AAI2S- βαίνω ἐπι
 8391. σοὶ RP--DS---- σύ
 8392. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 8393. ἐν P--------- ἐν
 8394. κλήρῳ N2--DSM--- κλῆρος
 8395. καὶ C--------- καί
 8396. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 8397. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 8398. σου RP--GS---- σύ
 8399. εἰς P--------- εἰς
 8400. τὸν RA--ASM--- ὁ
 8401. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 8402. ὅτι C--------- ὅτι
 8403. προσετέθης VCI-API2S- τίθημι προς
 8404. ἐπακολουθῆσαι VA--AAN--- ἀκολουθέω ἐπι
 8405. ὀπίσω P--------- ὀπίσω
 8406. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 8407. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 8408. θεοῦ N2--GSM-