35.PsSol.txt 164 KB


 1. PsSol 1:1
 2. ἐβόησα VAI-AAI1S- βοάω
 3. πρὸς P--------- πρός
 4. κύριον N2--ASM--- κύριος
 5. ἐν P--------- ἐν
 6. τῷ RA--DSN--- ὁ
 7. θλίβεσθαί V1--PMN--- θλίβω
 8. με RP--AS---- ἐγώ
 9. εἰς P--------- εἰς
 10. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 11. πρὸς P--------- πρός
 12. τὸν RA--ASM--- ὁ
 13. θεὸν N2--ASM--- θεός
 14. ἐν P--------- ἐν
 15. τῷ RA--DSN--- ὁ
 16. ἐπιθέσθαι VE--AMN--- τίθημι ἐπι
 17. ἁμαρτωλούς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 18. PsSol 1:2
 19. ἐξάπινα D--------- ἐξάπινα
 20. ἠκούσθη VCI-API3S- ἀκούω
 21. κραυγὴ N1--NSF--- κραυγή
 22. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 23. ἐνώπιόν A1B-ASM--- ἐνώπιον
 24. μου RP--GS---- ἐγώ
 25. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 26. ἐπακούσεταί VF--FMI3S- ἀκούω ἐπι
 27. μου RP--GS---- ἐγώ
 28. ὅτι C--------- ὅτι
 29. ἐπλήσθην VSI-API1S- πίμπλημι
 30. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 31. PsSol 1:3
 32. ἐλογισάμην VAI-AMI1S- λογίζομαι
 33. ἐν P--------- ἐν
 34. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 35. μου RP--GS---- ἐγώ
 36. ὅτι C--------- ὅτι
 37. ἐπλήσθην VSI-API1S- πίμπλημι
 38. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 39. ἐν P--------- ἐν
 40. τῷ RA--DSN--- ὁ
 41. εὐθηνῆσαί VA--AAN--- εὐθηνέω
 42. με RP--AS---- ἐγώ
 43. καὶ C--------- καί
 44. πολλὴν A1--ASF--- πολύς
 45. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 46. ἐν P--------- ἐν
 47. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 48. PsSol 1:4
 49. ὁ RA--NSM--- ὁ
 50. πλοῦτος N2--NSM--- πλοῦτος
 51. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 52. διεδόθη VCI-API3S- δίδωμι δια
 53. εἰς P--------- εἰς
 54. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 55. τὴν RA--ASF--- ὁ
 56. γῆν N1--ASF--- γῆ
 57. καὶ C--------- καί
 58. ἡ RA--NSF--- ὁ
 59. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 60. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 61. ἕως C--------- ἕως
 62. ἐσχάτου A1--GSM--- ἔσχατος
 63. τῆς RA--GSF--- ὁ
 64. γῆς N1--GSF--- γῆ
 65. PsSol 1:5
 66. ὑψώθησαν VCI-API3P- ὑψόω
 67. ἕως C--------- ἕως
 68. τῶν RA--GPN--- ὁ
 69. ἄστρων N2N-GPN--- ἄστρον
 70. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 71. οὐ D--------- οὐ
 72. μὴ D--------- μή
 73. πέσωσιν VA--AAS3P- πίπτω
 74. PsSol 1:6
 75. καὶ C--------- καί
 76. ἐξύβρισαν VA--AAPASN ὑβρίζω ἐκ
 77. ἐν P--------- ἐν
 78. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 79. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 80. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 81. καὶ C--------- καί
 82. οὐκ D--------- οὐ
 83. ἤνεγκαν VAI-AAI3P- φέρω
 84. PsSol 1:7
 85. αἱ RA--NPF--- ὁ
 86. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 87. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 88. ἐν P--------- ἐν
 89. ἀποκρύφοις A1B-DPN--- ἀπόκρυφος
 90. καὶ C--------- καί
 91. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 92. οὐκ D--------- οὐ
 93. ᾔδειν V---YAI3S- οἶδα
 94. PsSol 1:8
 95. αἱ RA--NPF--- ὁ
 96. ἀνομίαι N1A-NPF--- ἀνομία
 97. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 98. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 99. τὰ RA--APN--- ὁ
 100. πρὸ P--------- πρό
 101. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 102. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 103. ἐβεβήλωσαν VAI-AAI3P- βεβηλόω
 104. τὰ RA--APN--- ὁ
 105. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 106. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 107. ἐν P--------- ἐν
 108. βεβηλώσει N3I-DSF--- βεβήλωσις
 109. PsSol
 110. ψαλμὸς N2--NSM--- ψαλμός
 111. τῷ RA--DSM--- ὁ
 112. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 113. περὶ P--------- περί
 114. Ιερουσαλημ N---AS---- Ἰερουσαλήμ
 115. PsSol 2:1
 116. ἐν P--------- ἐν
 117. τῷ RA--DSN--- ὁ
 118. ὑπερηφανεύεσθαι V1--PMN--- ἠφανεύομαι ὑπερ
 119. τὸν RA--ASM--- ὁ
 120. ἁμαρτωλὸν A1B-ASM--- ἁμαρτωλός
 121. ἐν P--------- ἐν
 122. κριῷ N2--DSM--- κριός
 123. κατέβαλε VBI-AAI3S- βάλλω κατα
 124. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 125. ὀχυρά A1A-APN--- ὀχυρός
 126. καὶ C--------- καί
 127. οὐκ D--------- οὐ
 128. ἐκώλυσας VAI-AAI2S- κωλύω
 129. PsSol 2:2
 130. ἀνέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω ἀνα
 131. ἐπὶ P--------- ἐπί
 132. τὸ RA--ASN--- ὁ
 133. θυσιαστήριόν N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 134. σου RP--GS---- σύ
 135. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 136. ἀλλότρια A1A-APN--- ἀλλότριος
 137. κατεπατοῦσαν VAI-AAI3P- ἀπατέω κατα
 138. ἐν P--------- ἐν
 139. ὑποδήμασιν N3M-DPN--- ὑπόδημα
 140. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 141. ἐν P--------- ἐν
 142. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 143. PsSol 2:3
 144. ἀνθ' P--------- ἀντί
 145. ὧν RR--GPM--- ὅς
 146. οἱ RA--NPM--- ὁ
 147. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 148. Ιερουσαλημ N---GS---- Ἰερουσαλήμ
 149. ἐμίαναν VAI-AAI3P- μιαίνω
 150. τὰ RA--APN--- ὁ
 151. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 152. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 153. ἐβεβηλοῦσαν VAI-AAI3P- βεβηλόω
 154. τὰ RA--APN--- ὁ
 155. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 156. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 157. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 158. ἐν P--------- ἐν
 159. ἀνομίαις N1A-DPF--- ἀνομία
 160. PsSol 2:4
 161. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 162. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 163. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 164. ἀπορρίψατε VA--AAI2P- ῥίπτω ἀπο
 165. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 166. μακρὰν A1A-ASF--- μακρός
 167. ἀπ' P--------- ἀπό
 168. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 169. οὐκ D--------- οὐ
 170. εὐδοκῶ V2--PAI1S- εὐδοκέω
 171. ἐν P--------- ἐν
 172. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 173. PsSol 2:5
 174. τὸ RA--ASN--- ὁ
 175. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 176. τῆς RA--GSF--- ὁ
 177. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 178. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 179. ἐξουθενώθη VD--API3S- οὐθενόω ἐκ
 180. ἐνώπιον A1B-ASM--- ἐνώπιον
 181. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 182. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 183. ἠτιμώθη VD--API3S- ἀτιμόω
 184. ἕως C--------- ἕως
 185. εἰς P--------- εἰς
 186. τέλος N3E-ASN--- τέλος
 187. PsSol 2:6
 188. οἱ RA--NPM--- ὁ
 189. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 190. καὶ C--------- καί
 191. αἱ RA--NPF--- ὁ
 192. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 193. ἐν P--------- ἐν
 194. αἰχμαλωσίᾳ N1A-DSF--- αἰχμαλωσία
 195. πονηρᾷ A1A-DSF--- πονηρός
 196. ἐν P--------- ἐν
 197. σφραγῖδι N3D-DSF--- σφραγίς
 198. ὁ RA--NSM--- ὁ
 199. τράχηλος N2--NSM--- τράχηλος
 200. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 201. ἐν P--------- ἐν
 202. ἐπισήμῳ A1B-DSM--- ἐπίσημος
 203. ἐν P--------- ἐν
 204. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 205. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 206. PsSol 2:7
 207. κατὰ P--------- κατά
 208. τὰς RA--APF--- ὁ
 209. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 210. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 211. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 212. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 213. ὅτι C--------- ὅτι
 214. ἐγκατέλιπεν VBI-AAI3S- λείπω ἐν κατα
 215. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 216. εἰς P--------- εἰς
 217. χεῖρας N3--APF--- χείρ
 218. κατισχυόντων V1--PAPGPM ἰσχύω κατα
 219. PsSol 2:8
 220. ἀπέστρεψεν VAI-AAI3S- στρέφω ἀπο
 221. γὰρ X--------- γάρ
 222. τὸ RA--ASN--- ὁ
 223. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 224. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 225. ἀπὸ P--------- ἀπό
 226. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 227. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 228. νέον A1A-ASM--- νέος
 229. καὶ C--------- καί
 230. πρεσβύτην N1M-ASM--- πρεσβύτης
 231. καὶ C--------- καί
 232. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 233. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 234. εἰς P--------- εἰς
 235. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 236. ὅτι C--------- ὅτι
 237. πονηρὰ A1A-APN--- πονηρός
 238. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 239. εἰς P--------- εἰς
 240. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 241. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 242. μὴ D--------- μή
 243. ἀκούειν V1--PAN--- ἀκούω
 244. PsSol 2:9
 245. καὶ C--------- καί
 246. ὁ RA--NSM--- ὁ
 247. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 248. ἐβαρυθύμησεν VAI-AAI3S- βαρυθυμέω
 249. καὶ C--------- καί
 250. ἡ RA--NSF--- ὁ
 251. γῆ N1--NSF--- γῆ
 252. ἐβδελύξατο VAI-AMI3S- βδελύσσω
 253. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 254. ὅτι C--------- ὅτι
 255. οὐκ D--------- οὐ
 256. ἐποίησε VAI-AAI3S- ποιέω
 257. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 258. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 259. ἐπ' P--------- ἐπί
 260. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 261. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 262. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 263. PsSol 2:10
 264. καὶ C--------- καί
 265. γνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω
 266. ἡ RA--NSF--- ὁ
 267. γῆ N1--NSF--- γῆ
 268. τὰ RA--APN--- ὁ
 269. κρίματά N3M-APN--- κρίμα
 270. σου RP--GS---- σύ
 271. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 272. τὰ RA--APN--- ὁ
 273. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 274. ὁ RA--NSM--- ὁ
 275. θεός N2--NSM--- θεός
 276. PsSol 2:11
 277. ἔστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι
 278. τοὺς RA--APM--- ὁ
 279. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 280. Ιερουσαλημ N---GS---- Ἰερουσαλήμ
 281. εἰς P--------- εἰς
 282. ἐμπαιγμὸν N2--ASM--- ἐμπαιγμός
 283. ἀντὶ P--------- ἀντί
 284. πορνῶν N1--GPF--- πόρνη
 285. ἐν P--------- ἐν
 286. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 287. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 288. ὁ RA--NSM--- ὁ
 289. παραπορευόμενος V1--PMPNSM πορεύομαι παρα
 290. εἰσεπορεύετο V1I-IMI3S- πορεύομαι εἰς
 291. κατέναντι D--------- κατέναντι
 292. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 293. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 294. PsSol 2:12
 295. ἐνέπαιζον V1I-IAI3P- παίζω ἐν
 296. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 297. ἀνομίαις N1A-DPF--- ἀνομία
 298. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 299. καθὰ RR--APN--- ὅς κατα
 300. ἐποίουν V2I-IAI3P- ποιέω
 301. αὐτοί RD--NPM--- αὐτός
 302. ἀπέναντι D--------- ἀπέναντι
 303. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 304. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 305. παρεδειγμάτισαν VTI-AAI3P- δειγμάτιζω παρα
 306. ἀδικίας N1A-GSF--- ἀδικία
 307. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 308. PsSol 2:13
 309. καὶ C--------- καί
 310. θυγατέρες N3--NPF--- θυγάτηρ
 311. Ιερουσαλημ N---NS---- Ἰερουσαλήμ
 312. βέβηλοι V4--PAI3S- βεβηλόω
 313. κατὰ P--------- κατά
 314. τὸ RA--ASN--- ὁ
 315. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 316. σου RP--GS---- σύ
 317. ἀνθ' P--------- ἀντί
 318. ὧν RR--GPM--- ὅς
 319. αὐταὶ RD--NPF--- αὐτός
 320. ἐμιαίωσαν VAI-AAI3P- μιαίνω
 321. αὑτὰς RD--APF--- ἑαυτοῦ
 322. ἐν P--------- ἐν
 323. φυρμῷ N2--DSM--- φυρμός
 324. ἀναμείξεως N3I-GSM--- ἀνάμιξις
 325. PsSol 2:14
 326. τὴν RA--ASF--- ὁ
 327. κοιλίαν N1A-ASF--- κοιλία
 328. μου RP--GS---- ἐγώ
 329. καὶ C--------- καί
 330. τὰ RA--APN--- ὁ
 331. σπλάγχνα N2N-APN--- σπλάγχνον
 332. μου RP--GS---- ἐγώ
 333. πονῶ V2--PAI1S- πονέω
 334. ἐπὶ P--------- ἐπί
 335. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 336. PsSol 2:15
 337. ἐγὼ RP--NSM--- ἐγώ
 338. δικαιώσω VF--FAI1S- δικαιόω
 339. σε RP--AS---- σύ
 340. ὁ RA--NSM--- ὁ
 341. θεός N2--NSM--- θεός
 342. ἐν P--------- ἐν
 343. εὐθύτητι N3T-DSF--- εὐθύτης
 344. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 345. ὅτι C--------- ὅτι
 346. ἐν P--------- ἐν
 347. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 348. κρίμασίν N3M-DPN--- κρίμα
 349. σου RP--GS---- σύ
 350. ἡ RA--NSF--- ὁ
 351. δικαιοσύνη N1--NSF--- δικαιοσύνη
 352. σου RP--GS---- σύ
 353. ὁ RA--NSM--- ὁ
 354. θεός N2--NSM--- θεός
 355. PsSol 2:16
 356. ὅτι C--------- ὅτι
 357. ἀπέδωκας VAI-AAI2S- δίδωμι ἀπο
 358. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 359. ἁμαρτωλοῖς A1B-DPM--- ἁμαρτωλός
 360. κατὰ P--------- κατά
 361. τὰ RA--APN--- ὁ
 362. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 363. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 364. καὶ C--------- καί
 365. κατὰ P--------- κατά
 366. τὰς RA--APF--- ὁ
 367. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 368. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 369. τὰς RA--APF--- ὁ
 370. πονηρὰς A1A-APF--- πονηρός
 371. σφόδρα D--------- σφόδρα
 372. PsSol 2:17
 373. ἀνεκάλυψας VAI-AAI2S- καλύπτω ἀνα
 374. τὰς RA--APF--- ὁ
 375. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 376. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 377. ἵνα C--------- ἵνα
 378. φανῇ VD--APS3S- φαίνω
 379. τὸ RA--ASN--- ὁ
 380. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 381. σου RP--GS---- σύ
 382. ἐξήλειψας VAI-AAI2S- ἀλείφω ἐκ
 383. τὸ RA--ASN--- ὁ
 384. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 385. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 386. ἀπὸ P--------- ἀπό
 387. τῆς RA--GSF--- ὁ
 388. γῆς N1--GSF--- γῆ
 389. PsSol 2:18
 390. ὁ RA--NSM--- ὁ
 391. θεὸς N2--NSM--- θεός
 392. κριτὴς N1M-NSM--- κριτής
 393. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 394. καὶ C--------- καί
 395. οὐ D--------- οὐ
 396. θαυμάσει VF--FAI3S- θαυμάζω
 397. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 398. PsSol 2:19
 399. ὠνείδισαν VSI-AAI3P- ὀνειδίζω
 400. γὰρ X--------- γάρ
 401. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 402. Ιερουσαλημ N---AS---- Ἰερουσαλήμ
 403. ἐν P--------- ἐν
 404. καταπατήσει VF--FAI3S- ἀπατέω κατα
 405. κατεσπάσθη VSI-API3S- σπάω κατα
 406. τὸ RA--ASN--- ὁ
 407. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 408. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 409. ἀπὸ P--------- ἀπό
 410. θρόνου N2--GSM--- θρόνος
 411. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 412. PsSol 2:20
 413. περιεζώσατο VAI-AMI3S- ζώννυμι περι
 414. σάκκον N2--ASM--- σάκκος
 415. ἀντὶ P--------- ἀντί
 416. ἐνδύματος N3M-GSN--- ἔνδυμα
 417. εὐπρεπείας N1A-GSF--- εὐπρέπεια
 418. σχοινίον N2--ASN--- σχοινίον
 419. περὶ P--------- περί
 420. τὴν RA--ASF--- ὁ
 421. κεφαλὴν N1--ASF--- κεφαλή
 422. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 423. ἀντὶ P--------- ἀντί
 424. στεφάνου N2--GSM--- στέφανος
 425. PsSol 2:21
 426. περιείλατο VBI-AMI3S- αἱρέω περι
 427. μίτραν N1A-ASF--- μίτρα
 428. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 429. ἣν RR--ASF--- ὅς
 430. περιέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι περι
 431. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 432. ὁ RA--NSM--- ὁ
 433. θεός N2--NSM--- θεός
 434. ἐν P--------- ἐν
 435. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 436. τὸ RA--ASN--- ὁ
 437. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 438. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 439. ἀπερρίφη VVI-API3S- ῥίπτω ἀπο
 440. ἐπὶ P--------- ἐπί
 441. τὴν RA--ASF--- ὁ
 442. γῆν N1--ASF--- γῆ
 443. PsSol 2:22
 444. καὶ C--------- καί
 445. ἐγὼ RP--NS---- ἐγώ
 446. εἶδον VBI-AAI3P- ὁράω
 447. καὶ C--------- καί
 448. ἐδεήθην VCI-API1S- δέω
 449. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 450. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 451. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 452. καὶ C--------- καί
 453. εἶπον VBI-AAI3P- εἶπον
 454. ἱκάνωσον VA--AAD2S- ἱκανόω
 455. κύριε N2--VSM--- κύριος
 456. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 457. βαρύνεσθαι V1--PMN--- βαρύνω
 458. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 459. σου RP--GS---- σύ
 460. ἐπὶ P--------- ἐπί
 461. Ιερουσαλημ N---DS---- Ἰερουσαλήμ
 462. ἐν P--------- ἐν
 463. ἐπαγωγῇ N1--DSF--- ἐπαγωγή
 464. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 465. PsSol 2:23
 466. ὅτι C--------- ὅτι
 467. ἐνέπαιξαν VVI-AAI3P- παίζω ἐν
 468. καὶ C--------- καί
 469. οὐκ D--------- οὐ
 470. ἐφείσαντο VAI-AMI3P- φείδομαι
 471. ἐν P--------- ἐν
 472. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 473. καὶ C--------- καί
 474. θυμῷ N2--DSM--- θυμός
 475. μετὰ P--------- μετά
 476. μηνίσεως N3I-GSF--- μῆνις
 477. καὶ C--------- καί
 478. συντελεσθήσονται VS--FPI3P- τελέω συν
 479. ἐὰν C--------- ἐάν
 480. μὴ D--------- μή
 481. σύ RP--NS---- σύ
 482. κύριε N2--VSM--- κύριος
 483. ἐπιτιμήσῃς VA--AAS2S- τιμάω ἐπι
 484. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 485. ἐν P--------- ἐν
 486. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 487. σου RP--GS---- σύ
 488. PsSol 2:24
 489. ὅτι C--------- ὅτι
 490. οὐκ D--------- οὐ
 491. ἐν P--------- ἐν
 492. ζήλει V4--PAI3S- ζηλόω
 493. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 494. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 495. ἐν P--------- ἐν
 496. ἐπιθυμίᾳ N1A-DSF--- ἐπιθυμία
 497. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 498. ἐκχέαι VA--AAN--- χέω ἐκ
 499. τὴν RA--ASF--- ὁ
 500. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 501. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 502. εἰς P--------- εἰς
 503. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 504. ἐν P--------- ἐν
 505. ἁρπάγματι N3M-DSN--- ἅρπαγμα
 506. PsSol 2:25
 507. μὴ D--------- μή
 508. χρονίσῃς VA--AAS2S- χρονίζω
 509. ὁ RA--NSM--- ὁ
 510. θεός N2--NSM--- θεός
 511. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 512. ἀποδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι ἀπο
 513. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 514. εἰς P--------- εἰς
 515. κεφαλάς N1--APF--- κεφαλή
 516. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 517. εἰπεῖν VB--AAN--- λέγω
 518. τὴν RA--ASF--- ὁ
 519. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 520. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 521. δράκοντος N3--GSM--- δράκων
 522. ἐν P--------- ἐν
 523. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 524. PsSol 2:26
 525. καὶ C--------- καί
 526. οὐκ D--------- οὐ
 527. ἐχρόνισα VAI-AAI1S- χρονίζω
 528. ἕως C--------- ἕως
 529. ἔδειξέν VAI-AAI3S- δεικνύω
 530. μοι RP--DS---- ἐγώ
 531. ὁ RA--NSM--- ὁ
 532. θεὸς N2--NSM--- θεός
 533. τὴν RA--ASF--- ὁ
 534. ὕβριν N3I-ASF--- ὕβρις
 535. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 536. ἐκκεκεντημένον VMI-XMPASM κεντέω ἐκ
 537. ἐπὶ P--------- ἐπί
 538. τῶν RA--GPN--- ὁ
 539. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 540. Αἰγύπτου N2--GSM--- Αἴγυπτος
 541. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 542. ἐλάχιστον A1--ASMS-- ἐλαχύς
 543. ἐξουδενωμένον VM--XMPASM οὐδενόω ἐκ
 544. ἐπὶ P--------- ἐπί
 545. γῆς N1--GSF--- γῆ
 546. καὶ C--------- καί
 547. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 548. PsSol 2:27
 549. τὸ RA--ASN--- ὁ
 550. σῶμα N3M-ASN--- σῶμα
 551. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 552. διαφερόμενον V1--PMPASM φέρω δια
 553. ἐπὶ P--------- ἐπί
 554. κυμάτων N3M-GPN--- κῦμα
 555. ἐν P--------- ἐν
 556. ὕβρει N3I-DSF--- ὕβρις
 557. πολλῇ A1--DSF--- πολύς
 558. καὶ C--------- καί
 559. οὐκ D--------- οὐ
 560. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 561. ὁ RA--NSM--- ὁ
 562. θάπτων V1--PAPNSM θάπτω
 563. ὅτι C--------- ὅτι
 564. ἐξουθένωσεν VA--AAI3S- οὐθενόω ἐκ
 565. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 566. ἐν P--------- ἐν
 567. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 568. PsSol 2:28
 569. οὐκ D--------- οὐ
 570. ἐλογίσατο VAI-AMI3S- λογίζομαι
 571. ὅτι C--------- ὅτι
 572. ἄνθρωπός N2--NSM--- ἄνθρωπος
 573. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 574. καὶ C--------- καί
 575. τὸ RA--ASN--- ὁ
 576. ὕστερον A1A-B----- ὕστερος
 577. οὐκ D--------- οὐ
 578. ἐλογίσατο VAI-AMI3S- λογίζομαι
 579. PsSol 2:29
 580. εἶπεν VBI-AAI3S- εἶπον
 581. ἐγὼ RP--NSM--- ἐγώ
 582. κύριος N2--NSM--- κύριος
 583. γῆς N1--GSF--- γῆ
 584. καὶ C--------- καί
 585. θαλάσσης N1S-GSF--- θάλασσα
 586. ἔσομαι VF--FMI1S- εἰμί
 587. καὶ C--------- καί
 588. οὐκ D--------- οὐ
 589. ἐπέγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω ἐπι
 590. ὅτι C--------- ὅτι
 591. ὁ RA--NSM--- ὁ
 592. θεὸς N2--NSM--- θεός
 593. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 594. κραταιὸς A1A-NSM--- κραταιός
 595. ἐν P--------- ἐν
 596. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 597. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 598. τῇ RA--DSF--- ὁ
 599. μεγάλῃ A1--DSF--- μέγας
 600. PsSol 2:30
 601. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 602. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 603. ἐπὶ P--------- ἐπί
 604. τῶν RA--GPM--- ὁ
 605. οὐρανῶν N2--GPM--- οὐρανός
 606. καὶ C--------- καί
 607. κρίνων N2N-GPN--- κρίνον
 608. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 609. καὶ C--------- καί
 610. ἀρχάς N1--APF--- ἀρχή
 611. PsSol 2:31
 612. ὁ RA--NSM--- ὁ
 613. ἀνιστῶν V6--PAPGPM ἵστημι ἀνα
 614. ἐμὲ RP--AS---- ἐγώ
 615. εἰς P--------- εἰς
 616. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 617. καὶ C--------- καί
 618. κοιμίζων V1--PAPNSM κοιμίζω
 619. ὑπερηφάνους A1B-APF--- ὑπερήφανος
 620. εἰς P--------- εἰς
 621. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 622. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 623. ἐν P--------- ἐν
 624. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 625. ὅτι C--------- ὅτι
 626. οὐκ D--------- οὐ
 627. ἔγνωσαν VZI-AAI3P- γιγνώσκω
 628. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 629. PsSol 2:32
 630. καὶ C--------- καί
 631. νῦν D--------- νῦν
 632. ἴδετε VB--AAD2P- ὁράω
 633. οἱ RA--NPM--- ὁ
 634. μεγιστᾶνες N3--NPM--- μεγιστάν
 635. τῆς RA--GSF--- ὁ
 636. γῆς N1--GSF--- γῆ
 637. τὸ RA--ASN--- ὁ
 638. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 639. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 640. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 641. ὅτι C--------- ὅτι
 642. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 643. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 644. καὶ C--------- καί
 645. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 646. κρίνων N2N-GPN--- κρίνον
 647. τὴν RA--ASF--- ὁ
 648. ὑπ' P--------- ὑπό
 649. οὐρανόν N2--ASM--- οὐρανός
 650. PsSol 2:33
 651. εὐλογεῖτε V2--PAI2P- εὐλογέω
 652. τὸν RA--ASM--- ὁ
 653. θεόν N2--ASM--- θεός
 654. οἱ RA--NPM--- ὁ
 655. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 656. τὸν RA--ASM--- ὁ
 657. κύριον N2--ASM--- κύριος
 658. ἐν P--------- ἐν
 659. ἐπιστήμῃ N1--DSF--- ἐπιστήμη
 660. ὅτι C--------- ὅτι
 661. τὸ RA--ASN--- ὁ
 662. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 663. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 664. ἐπὶ P--------- ἐπί
 665. τοὺς RA--APM--- ὁ
 666. φοβουμένους V2--PMPAPM φοβέω
 667. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 668. μετὰ P--------- μετά
 669. κρίματος N3M-GSN--- κρίμα
 670. PsSol 2:34
 671. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 672. διαστεῖλαι VA--AAN--- στέλλω δια
 673. ἀνὰ P--------- ἀνά
 674. μέσον A1--ASM--- μέσος
 675. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 676. καὶ C--------- καί
 677. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 678. ἀποδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι ἀπο
 679. ἁμαρτωλοῖς A1B-DPM--- ἁμαρτωλός
 680. εἰς P--------- εἰς
 681. τὸν RA--ASM--- ὁ
 682. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 683. κατὰ P--------- κατά
 684. τὰ RA--APN--- ὁ
 685. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 686. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 687. PsSol 2:35
 688. καὶ C--------- καί
 689. ἐλεῆσαι VA--AAN--- ἐλεέω
 690. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 691. ἀπὸ P--------- ἀπό
 692. ταπεινώσεως N3I-GSF--- ταπείνωσις
 693. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 694. καὶ C--------- καί
 695. ἀποδοῦναι VO--AAN--- δίδωμι ἀπο
 696. ἁμαρτωλῷ A1B-DSM--- ἁμαρτωλός
 697. ἀνθ' P--------- ἀντί
 698. ὧν RR--GPM--- ὅς
 699. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 700. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 701. PsSol 2:36
 702. ὅτι C--------- ὅτι
 703. χρηστὸς A1--NSM--- χρηστός
 704. ὁ RA--NSM--- ὁ
 705. κύριος N2--NSM--- κύριος
 706. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 707. ἐπικαλουμένοις V2--PMPDPM καλέω ἐπι
 708. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 709. ἐν P--------- ἐν
 710. ὑπομονῇ N1--DSF--- ὑπομονή
 711. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 712. κατὰ P--------- κατά
 713. τὸ RA--ASN--- ὁ
 714. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 715. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 716. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 717. ὁσίοις A1A-DPM--- ὅσιος
 718. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 719. παρεστάναι VXI-XAN--- ἵστημι παρα
 720. διὰ P--------- διά
 721. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 722. ἐνώπιον A1B-ASM--- ἐνώπιον
 723. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 724. ἐν P--------- ἐν
 725. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 726. PsSol 2:37
 727. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 728. κύριος N2--NSM--- κύριος
 729. εἰς P--------- εἰς
 730. τὸν RA--ASM--- ὁ
 731. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 732. ἐνώπιον A1B-ASM--- ἐνώπιον
 733. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 734. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 735. PsSol
 736. ψαλμὸς N2--NSM--- ψαλμός
 737. τῷ RA--DSM--- ὁ
 738. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 739. περὶ P--------- περί
 740. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 741. PsSol 3:1
 742. ἵνα D--------- ἵνα
 743. τί RI--ASN--- τίς
 744. ὑπνοῖς N2--DPM--- ὕπνος
 745. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 746. καὶ C--------- καί
 747. οὐκ D--------- οὐ
 748. εὐλογεῖς V2--PAI2S- εὐλογέω
 749. τὸν RA--ASM--- ὁ
 750. κύριον N2--ASM--- κύριος
 751. ὕμνον N2--ASM--- ὕμνος
 752. καινὸν A1--ASM--- καινός
 753. ψάλατε VB--AAD2P- ψάλλω
 754. τῷ RA--DSM--- ὁ
 755. θεῷ N2--DSM--- θεός
 756. τῷ RA--DSM--- ὁ
 757. αἰνετῷ A1--DSM--- αἰνετός
 758. PsSol 3:2
 759. ψάλλε V1--PAD2S- ψάλλω
 760. καὶ C--------- καί
 761. γρηγόρησον VA--AAD2S- γρηγορέω
 762. ἐπὶ P--------- ἐπί
 763. τὴν RA--ASF--- ὁ
 764. γρηγόρησιν N3I-ASF--- γρηγόρησις
 765. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 766. ὅτι C--------- ὅτι
 767. ἀγαθὸς A1--NSM--- ἀγαθός
 768. ψαλμὸς N2--NSM--- ψαλμὸς
 769. τῷ RA--DSM--- ὁ
 770. θεῷ N2--DSM--- θεός
 771. ἐξ P--------- ἐκ
 772. ἀγαθῆς A1--GSF--- ἀγαθός
 773. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 774. PsSol 3:3
 775. δίκαιοι A1A-NPM--- δίκαιος
 776. μνημονεύουσιν V1--PAI3P- μνημονεύω
 777. διὰ P--------- διά
 778. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 779. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 780. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 781. ἐν P--------- ἐν
 782. ἐξομολογήσει VF--FAI3S- ὁμολογέω ἐκ
 783. καὶ C--------- καί
 784. δικαιώσει N3E-DSF--- δικαίωσις
 785. τὰ RA--APN--- ὁ
 786. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 787. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 788. PsSol 3:4
 789. οὐκ D--------- οὐ
 790. ὀλιγωρήσει N3I-DSF--- ὀλιγώρησις
 791. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 792. παιδευόμενος V1--PMPNSM παιδεύω
 793. ὑπὸ P--------- ὑπό
 794. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 795. ἡ RA--NSF--- ὁ
 796. εὐδοκία N1A-NSF--- εὐδοκία
 797. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 798. διὰ P--------- διά
 799. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 800. ἔναντι D--------- ἔναντι
 801. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 802. PsSol 3:5
 803. προσέκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω προς
 804. ὁ RA--NSM--- ὁ
 805. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 806. καὶ C--------- καί
 807. ἐδικαίωσεν VAI-AAI3S- δικαιόω
 808. τὸν RA--ASM--- ὁ
 809. κύριον N2--ASM--- κύριος
 810. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 811. καὶ C--------- καί
 812. ἀποβλέπει V1--PAI3S- βλέπω ἀπο
 813. τί RI--ASN--- τίς
 814. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 815. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 816. ὁ RA--NSM--- ὁ
 817. θεός N2--NSM--- θεός
 818. ἀποσκοπεύει VI--PAI3S- σκοπεύω ἀπο
 819. ὅθεν D--------- ὅθεν
 820. ἥξει VF--FAI3S- ἥκω
 821. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 822. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 823. PsSol 3:6
 824. ἀλήθεια N1A-NSF--- ἀλήθεια
 825. τῶν RA--GPM--- ὁ
 826. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 827. παρὰ P--------- παρά
 828. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 829. σωτῆρος N3H-GSM--- σωτήρ
 830. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 831. οὐκ D--------- οὐ
 832. αὐλίζεται V1--PMI3S- αὐλίζω
 833. ἐν P--------- ἐν
 834. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 835. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 836. ἁμαρτία N1A-NSF--- ἁμαρτία
 837. ἐφ' P--------- ἐπί
 838. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 839. PsSol 3:7
 840. ἐπισκέπτεται V1--PMI3S- σκέπτομαι ἐπι
 841. διὰ P--------- διά
 842. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 843. τὸν RA--ASM--- ὁ
 844. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 845. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 846. ὁ RA--NSM--- ὁ
 847. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 848. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 849. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 850. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 851. ἐν P--------- ἐν
 852. παραπτώματι N3M-DSN--- παράπτωμα
 853. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 854. PsSol 3:8
 855. ἐξιλάσατο VAI-AMI3S- ἱλάσκομαι ἐκ
 856. περὶ P--------- περί
 857. ἀγνοίας N1A-GSF--- ἄγνοια
 858. ἐν P--------- ἐν
 859. νηστείᾳ N1A-NSF--- νηστεία
 860. καὶ C--------- καί
 861. ταπεινώσει N3I-DSF--- ταπείνωσις
 862. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 863. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 864. καὶ C--------- καί
 865. ὁ RA--NSM--- ὁ
 866. κύριος N2--NSM--- κύριος
 867. καθαρίζει V1--PAI3S- καθαρίζω
 868. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 869. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 870. ὅσιον A1A-ASM--- ὅσιος
 871. καὶ C--------- καί
 872. τὸν RA--ASM--- ὁ
 873. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 874. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 875. PsSol 3:9
 876. προσέκοψεν VAI-AAI3S- κόπτω προς
 877. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 878. καὶ C--------- καί
 879. καταρᾶται V3--PMI3S- καταράω
 880. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 881. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 882. τὴν RA--ASF--- ὁ
 883. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 884. γενέσεως N3I-GSF--- γένεσις
 885. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 886. καὶ C--------- καί
 887. ὠδῖνας N3--APF--- ὠδίν
 888. μητρός N3--GSF--- μήτηρ
 889. PsSol 3:10
 890. προσέθηκεν VAI-AAI3S- τίθημι προς
 891. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 892. ἐφ' P--------- ἐπί
 893. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 894. τῇ RA--DSF--- ὁ
 895. ζωῇ N1--DSF--- ζωή
 896. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 897. ἔπεσεν VAI-AAI3S- πίπτω
 898. ὅτι C--------- ὅτι
 899. πονηρὸν A1A-ASM--- πονηρός
 900. τὸ RA--ASN--- ὁ
 901. πτῶμα N3M-ASN--- πτῶμα
 902. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 903. καὶ C--------- καί
 904. οὐκ D--------- οὐ
 905. ἀναστήσεται VF--FMI3S- ἵστημι ἀνα
 906. PsSol 3:11
 907. ἡ RA--NSF--- ὁ
 908. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 909. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 910. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 911. εἰς P--------- εἰς
 912. τὸν RA--ASM--- ὁ
 913. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 914. καὶ C--------- καί
 915. οὐ D--------- οὐ
 916. μνησθήσεται VS--FPI3S- μιμνήσκω
 917. ὅταν D--------- ὅταν
 918. ἐπισκέπτηται V1--PMS3S- σκέπτομαι ἐπι
 919. δικαίους A1A-APM--- δίκαιος
 920. PsSol 3:12
 921. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 922. ἡ RA--NSF--- ὁ
 923. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 924. τῶν RA--GPM--- ὁ
 925. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 926. εἰς P--------- εἰς
 927. τὸν RA--ASM--- ὁ
 928. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 929. οἱ RA--NPM--- ὁ
 930. δὲ X--------- δέ
 931. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 932. τὸν RA--ASM--- ὁ
 933. κύριον N2--ASM--- κύριος
 934. ἀναστήσονται VF--FMI3P- ἵστημι ἀνα
 935. εἰς P--------- εἰς
 936. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 937. αἰώνιον A1B-ASM--- αἰώνιος
 938. καὶ C--------- καί
 939. ἡ RA--NSF--- ὁ
 940. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 941. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 942. ἐν P--------- ἐν
 943. φωτὶ N3T-DSN--- φῶς
 944. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 945. καὶ C--------- καί
 946. οὐκ D--------- οὐ
 947. ἐκλείψει N3I-DSF--- ἔκλειψις
 948. ἔτι D--------- ἔτι
 949. PsSol
 950. διαλογὴ N1--NSF--- διαλογή
 951. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 952. Σαλωμων N---GSM--- Σαλωμών
 953. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 954. ἀνθρωπαρέσκοις N2--DPM--- ἀνθρωπάρεσκος
 955. PsSol 4:1
 956. ἵνα D--------- ἵνα
 957. τί RI--ASN--- τίς
 958. σύ RP--NS---- σύ
 959. βέβηλε A1B-VSN--- βέβηλος
 960. κάθησαι V5--PMI2S- ἧμαι κατα
 961. ἐν P--------- ἐν
 962. συνεδρίῳ N2N-DSN--- συνέδριον
 963. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 964. καὶ C--------- καί
 965. ἡ RA--NSF--- ὁ
 966. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 967. σου RP--GS---- σύ
 968. μακρὰν A1A-ASF--- μακρός
 969. ἀφέστηκεν VXI-XAI3S- ἵστημι ἀπο
 970. ἀπὸ P--------- ἀπό
 971. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 972. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 973. ἐν P--------- ἐν
 974. παρανομίαις N1A-DPF--- παρανομία
 975. παροργίζων V1--PAPNSM ὀργίζω παρα
 976. τὸν RA--ASM--- ὁ
 977. θεὸν N2--ASM--- θεός
 978. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 979. PsSol 4:2
 980. περισσὸς A1--NSM--- περισσός
 981. ἐν P--------- ἐν
 982. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 983. περισσὸς A1--NSM--- περισσός
 984. ἐν P--------- ἐν
 985. σημειώσει N3I-DSF--- σημείωσις
 986. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 987. πάντας A3--APM--- πᾶς
 988. ὁ RA--NSM--- ὁ
 989. σκληρὸς A1A-NSM--- σκληρός
 990. ἐν P--------- ἐν
 991. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 992. κατακρῖναι VA--AAN--- κρίνω κατα
 993. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 994. ἐν P--------- ἐν
 995. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 996. PsSol 4:3
 997. καὶ C--------- καί
 998. ἡ RA--NSF--- ὁ
 999. χεὶρ N3--NSF--- χείρ
 1000. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1001. ἐν P--------- ἐν
 1002. πρώτοις A1--DPM--- πρῶτος
 1003. ἐπ' P--------- ἐπί
 1004. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1005. ὡς C--------- ὡς
 1006. ἐν P--------- ἐν
 1007. ζήλει N3--DSN--- ζήλος
 1008. καὶ C--------- καί
 1009. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1010. ἔνοχος A1B-NSM--- ἔνοχος
 1011. ἐν P--------- ἐν
 1012. ποικιλίᾳ N1A-DSF--- ποικιλία
 1013. ἁμαρτιῶν N1A-GPF--- ἁμαρτία
 1014. καὶ C--------- καί
 1015. ἐν P--------- ἐν
 1016. ἀκρασίαις N1A-DPF--- ἀκρασία
 1017. PsSol 4:4
 1018. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1019. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1020. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1021. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1022. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1023. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 1024. ἄνευ P--------- ἄνευ
 1025. διαστολῆς N1--GSF--- διαστολή
 1026. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1027. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 1028. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1029. ψευδὴς A3H-NSM--- ψευδής
 1030. ἐν P--------- ἐν
 1031. συναλλάγματι N3M-DSN--- συνάλλαγμα
 1032. μεθ' P--------- μετά
 1033. ὅρκου N2--GSM--- ὅρκος
 1034. PsSol 4:5
 1035. ἐν P--------- ἐν
 1036. νυκτὶ N3--DSF--- νύξ
 1037. καὶ C--------- καί
 1038. ἐν P--------- ἐν
 1039. ἀποκρύφοις A1B-DPF--- ἀπόκρυφος
 1040. ἁμαρτάνει V1--PAI3S- ἁμαρτάνω
 1041. ὡς C--------- ὡς
 1042. οὐχ D--------- οὐ
 1043. ὁρώμενος V3--PMPNSM ὁράω
 1044. ἐν P--------- ἐν
 1045. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 1046. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1047. λαλεῖ V2--PAI3S- λαλέω
 1048. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 1049. γυναικὶ N3K-DSF--- γυνή
 1050. ἐν P--------- ἐν
 1051. συνταγῇ N1--DSF--- συνταγή
 1052. κακίας N1A-GSF--- κακία
 1053. ταχὺς A3U-NSM--- ταχύς
 1054. εἰσόδῳ N2--DSF--- εἴσοδος
 1055. εἰς P--------- εἰς
 1056. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1057. οἰκίαν N1A-ASF--- οἰκία
 1058. ἐν P--------- ἐν
 1059. ἱλαρότητι N3T-DSF--- ἱλαρότης
 1060. ὡς C--------- ὡς
 1061. ἄκακος A1B-NSM--- ἄκακος
 1062. PsSol 4:6
 1063. ἐξάραι VB--AAN--- αἴρω ἐκ
 1064. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1065. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1066. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1067. ἐν P--------- ἐν
 1068. ὑποκρίσει N3I-DSF--- ὑπόκρισις
 1069. ζῶντας V3--PAPAPM ζάω
 1070. μετὰ P--------- μετά
 1071. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 1072. ἐν P--------- ἐν
 1073. φθορᾷ N1A-DSF--- φθορά
 1074. σαρκὸς N3K-GSF--- σάρξ
 1075. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1076. καὶ C--------- καί
 1077. πενίᾳ N1A-DSF--- πενία
 1078. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1079. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 1080. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1081. PsSol 4:7
 1082. ἀνακαλύψαι VA--AAN--- καλύπτω ἀνα
 1083. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1084. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1085. τὰ RA--APN--- ὁ
 1086. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1087. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1088. ἀνθρωπαρέσκων N2--DPM--- ἀνθρωπάρεσκος
 1089. ἐν P--------- ἐν
 1090. καταγέλωτι N3--DSM--- κατάγελως
 1091. καὶ C--------- καί
 1092. μυκτηρισμῷ N2--DSM--- μυκτηρισμός
 1093. τὰ RA--APN--- ὁ
 1094. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1095. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1096. PsSol 4:8
 1097. καὶ C--------- καί
 1098. δικαιώσαισαν VA--AAO3P- δικαιόω
 1099. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 1100. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1101. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 1102. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1103. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1104. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1105. ἐν P--------- ἐν
 1106. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1107. ἐξαίρεσθαι V1--PMN--- αἴρω ἐκ
 1108. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 1109. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1110. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1111. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 1112. ἀνθρωπάρεσκον N2--ASM--- ἀνθρωπάρεσκος
 1113. λαλοῦντα V2--PAPASM λαλέω
 1114. νόμον N2--ASM--- νόμος
 1115. μετὰ P--------- μετά
 1116. δόλου N2--GSM--- δόλος
 1117. PsSol 4:9
 1118. καὶ C--------- καί
 1119. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1120. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1121. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1122. ἐπ' P--------- ἐπί
 1123. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1124. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 1125. ἐν P--------- ἐν
 1126. εὐσταθείᾳ N1A-DSF--- εὐστάθεια
 1127. ὡς C--------- ὡς
 1128. ὄφις N3I-NSM--- ὄφις
 1129. διαλῦσαι VA--AAN--- λύω δια
 1130. σοφίαν N1A-ASF--- σοφία
 1131. ἀλλήλων RD--GPM--- ἀλλήλω
 1132. ἐν P--------- ἐν
 1133. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1134. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 1135. PsSol 4:10
 1136. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1137. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 1138. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1139. παραλογισμοὶ N2--NPM--- παραλογισμός
 1140. εἰς P--------- εἰς
 1141. πρᾶξιν N3I-ASF--- πρᾶξις
 1142. ἐπιθυμίας N1A-GSF--- ἐπιθυμία
 1143. ἀδίκου A1B-GSM--- ἄδικος
 1144. οὐκ D--------- οὐ
 1145. ἀπέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἀπο
 1146. ἕως C--------- ἕως
 1147. ἐνίκησεν VAI-AAI3S- νικάω
 1148. σκορπίσαι VA--AAN--- σκορπίζω
 1149. ὡς C--------- ὡς
 1150. ἐν P--------- ἐν
 1151. ὀρφανίᾳ N1A-DSF--- ὀρφανία
 1152. PsSol 4:11
 1153. καὶ C--------- καί
 1154. ἠρήμωσεν VAI-AAI3S- ἐρημόω
 1155. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1156. ἕνεκεν P--------- ἕνεκεν
 1157. ἐπιθυμίας N1A-GSF--- ἐπιθυμία
 1158. παρανόμου A1B-GSM--- παράνομος
 1159. παρελογίσατο VAI-AMI3S- λογίζομαι παρα
 1160. ἐν P--------- ἐν
 1161. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1162. ὅτι C--------- ὅτι
 1163. οὐκ D--------- οὐ
 1164. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1165. ὁρῶν N2--GPM--- ὅρος
 1166. καὶ C--------- καί
 1167. κρίνων N2N-GPN--- κρίνον
 1168. PsSol 4:12
 1169. ἐπλήσθη VSI-API3S- πίμπλημι
 1170. ἐν P--------- ἐν
 1171. παρανομίᾳ N1A-DSF--- παρανομία
 1172. ἐν P--------- ἐν
 1173. ταύτῃ RD--DSF--- οὗτος
 1174. καὶ C--------- καί
 1175. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1176. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 1177. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1178. ἐπ' P--------- ἐπί
 1179. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1180. ἕτερον A1A-ASM--- ἕτερος
 1181. ὀλεθρεῦσαι VA--AAN--- ὀλεθρεύω
 1182. ἐν P--------- ἐν
 1183. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 1184. ἀναπτερώσεως N3I-GSF--- ἀναπτέρωσις
 1185. PsSol 4:13
 1186. οὐκ D--------- οὐ
 1187. ἐμπίπλαται V6--PMI3S- πίμπλημι ἐν
 1188. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1189. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 1190. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1191. ὡς C--------- ὡς
 1192. ᾅδης N1M-NSM--- ᾅδης
 1193. ἐν P--------- ἐν
 1194. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 1195. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 1196. PsSol 4:14
 1197. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 1198. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1199. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1200. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 1201. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1202. ἐν P--------- ἐν
 1203. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 1204. ἐνώπιόν A1B-ASM--- ἐνώπιον
 1205. σου RP--GS---- σύ
 1206. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1207. ἔξοδος N2--NSF--- ἔξοδος
 1208. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1209. ἐν P--------- ἐν
 1210. στεναγμοῖς N2--DPM--- στεναγμός
 1211. καὶ C--------- καί
 1212. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1213. εἴσοδος N2--NSF--- εἴσοδος
 1214. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1215. ἐν P--------- ἐν
 1216. ἀρᾷ N1A-DSF--- ἀρά
 1217. PsSol 4:15
 1218. ἐν P--------- ἐν
 1219. ὀδύναις N1--DPF--- ὀδύνη
 1220. καὶ C--------- καί
 1221. πενίᾳ N1A-DSF--- πενία
 1222. καὶ C--------- καί
 1223. ἀπορίᾳ N1A-DSF--- ἀπορία
 1224. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1225. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 1226. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1227. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1228. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1229. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 1230. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1231. ἐν P--------- ἐν
 1232. λύπαις N1--DPF--- λύπη
 1233. καὶ C--------- καί
 1234. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1235. ἐξέγερσις N3I-NSF--- ἐξέγερσις
 1236. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1237. ἐν P--------- ἐν
 1238. ἀπορίαις N1A-DPF--- ἀπορία
 1239. PsSol 4:16
 1240. ἀφαιρεθείη VC--APO3S- αἱρέω ἀπο
 1241. ὕπνος N2--NSM--- ὕπνος
 1242. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1243. κροτάφων N2--GPM--- κρόταφος
 1244. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1245. ἐν P--------- ἐν
 1246. νυκτί N3--DSF--- νύξ
 1247. ἀποπέσοι VF--FAO3S- πίπτω ἀπο
 1248. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1249. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1250. ἔργου N2N-GSN--- ἔργον
 1251. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 1252. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1253. ἐν P--------- ἐν
 1254. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 1255. PsSol 4:17
 1256. κενὸς A1--NSM--- κενός
 1257. χερσὶν N3--DPF--- χείρ
 1258. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1259. εἰσέλθοι VB--AAO3S- ἔρχομαι εἰς
 1260. εἰς P--------- εἰς
 1261. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1262. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1263. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1264. καὶ C--------- καί
 1265. ἐλλιπὴς A3H-NSM--- ἐλλιπής
 1266. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1267. οἶκος N2--NSM--- οἶκος
 1268. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1269. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1270. παντός A3--GSM--- πᾶς
 1271. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1272. ἐμπλήσει VF--FAI3S- πίμπλημι ἐν
 1273. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 1274. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1275. PsSol 4:18
 1276. ἐν P--------- ἐν
 1277. μονώσει N3I-DSF--- μόνωσις
 1278. ἀτεκνίας N1A-APF--- ἀτεκνία
 1279. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1280. γῆρας N3--ASN--- γῆρας
 1281. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1282. εἰς P--------- εἰς
 1283. ἀνάλημψιν N3I-ASF--- ἀνάλημψις
 1284. PsSol 4:19
 1285. σκορπισθείησαν VC--APO3P- σκορπίζω
 1286. σάρκες N3K-NPF--- σάρξ
 1287. ἀνθρωπαρέσκων N2--GPM--- ἀνθρωπάρεσκος
 1288. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1289. θηρίων N2N-GPN--- θηρίον
 1290. καὶ C--------- καί
 1291. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 1292. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 1293. κατέναντι D--------- κατέναντι
 1294. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1295. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 1296. ἐν P--------- ἐν
 1297. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 1298. PsSol 4:20
 1299. ὀφθαλμοὺς N2--APM--- ὀφθαλμός
 1300. ἐκκόψαισαν VA--AAO3P- κόπτω
 1301. κόρακες N3K-NPM--- κόραξ
 1302. ὑποκρινομένων V1--PMPGPM κρίνω ὑπο
 1303. ὅτι C--------- ὅτι
 1304. ἠρήμωσαν VAI-AAI3P- ἐρημόω
 1305. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 1306. πολλοὺς A1--APM--- πολύς
 1307. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1308. ἐν P--------- ἐν
 1309. ἀτιμίᾳ N1A-DSF--- ἀτιμία
 1310. καὶ C--------- καί
 1311. ἐσκόρπισαν VAI-AAI3P- σκορπίζω
 1312. ἐν P--------- ἐν
 1313. ἐπιθυμίᾳ N1A-DSF--- ἐπιθυμία
 1314. PsSol 4:21
 1315. καὶ C--------- καί
 1316. οὐκ D--------- οὐ
 1317. ἐμνήσθησαν VSI-API3P- μιμνήσκω
 1318. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1319. καὶ C--------- καί
 1320. οὐκ D--------- οὐ
 1321. ἐφοβήθησαν VCI-API3P- φοβέω
 1322. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1323. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1324. ἐν P--------- ἐν
 1325. ἅπασι N1T-DSM--- ἅπας
 1326. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 1327. καὶ C--------- καί
 1328. παρώργισαν VAI-AAI3P- ὀργίζω παρα
 1329. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1330. θεὸν N2--ASM--- θεός
 1331. καὶ C--------- καί
 1332. παρώξυναν VAI-AAI3P- ὀξύνω παρα
 1333. PsSol 4:22
 1334. ἐξάραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 1335. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1336. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1337. τῆς RA--GSF--- ὁ
 1338. γῆς N1--GSF--- γῆ
 1339. ὅτι C--------- ὅτι
 1340. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 1341. ἀκάκων A1B-GPF--- ἄκακος
 1342. παραλογισμῷ N2--DSM--- παραλογισμός
 1343. ὑπεκρίνοντο V1I-IMI3P- κρίνω ὑπο
 1344. PsSol 4:23
 1345. μακάριοι A1A-NPM--- μακάριος
 1346. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1347. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 1348. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1349. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1350. ἐν P--------- ἐν
 1351. ἀκακίᾳ N1A-DSF--- ἀκακία
 1352. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1353. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1354. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1355. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 1356. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 1357. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1358. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 1359. δολίων A1A-GPM--- δόλιος
 1360. καὶ C--------- καί
 1361. ἁμαρτωλῶν A1B-GPF--- ἁμαρτωλός
 1362. καὶ C--------- καί
 1363. ῥύσεται VF--FMI3S- ῥύομαι
 1364. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1365. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1366. παντὸς A3--GSN--- πᾶς
 1367. σκανδάλου N2N-GSN--- σκάνδαλον
 1368. παρανόμου A1B-GSM--- παράνομος
 1369. PsSol 4:24
 1370. ἐξάραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 1371. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1372. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1373. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1374. ποιοῦντας V2--PAPAPM ποιέω
 1375. ἐν P--------- ἐν
 1376. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 1377. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1378. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 1379. ὅτι C--------- ὅτι
 1380. κριτὴς N1M-NSM--- κριτής
 1381. μέγας A1P-NSM--- μέγας
 1382. καὶ C--------- καί
 1383. κραταιὸς A1A-NSM--- κραταιός
 1384. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1385. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1386. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1387. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1388. ἐν P--------- ἐν
 1389. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 1390. PsSol 4:25
 1391. γένοιτο VB--AMO3S- γίγνομαι
 1392. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1393. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1394. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 1395. σου RP--GS---- σύ
 1396. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1397. πάντας A3--APM--- πᾶς
 1398. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1399. ἀγαπῶντάς V3--PAPAPM ἀγαπάω
 1400. σε RP--AS---- σύ
 1401. PsSol
 1402. ψαλμὸς N2--NSM--- ψαλμός
 1403. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1404. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 1405. PsSol 5:1
 1406. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1407. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1408. θεός N2--NSM--- θεός
 1409. αἰνέσω VA--AAS1S- αἰνέω
 1410. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1411. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 1412. σου RP--GS---- σύ
 1413. ἐν P--------- ἐν
 1414. ἀγαλλιάσει N3I-DSF--- ἀγαλλίασις
 1415. ἐν P--------- ἐν
 1416. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 1417. ἐπισταμένων V6--PMPGPM ἐπίσταμαι
 1418. τὰ RA--APN--- ὁ
 1419. κρίματά N3M-APN--- κρίμα
 1420. σου RP--GS---- σύ
 1421. τὰ RA--APN--- ὁ
 1422. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 1423. PsSol 5:2
 1424. ὅτι C--------- ὅτι
 1425. σὺ RP--NS---- σύ
 1426. χρηστὸς A1--NSM--- χρηστός
 1427. καὶ C--------- καί
 1428. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 1429. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1430. καταφυγὴ N1--NSF--- καταφυγή
 1431. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1432. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 1433. ἐν P--------- ἐν
 1434. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1435. κεκραγέναι VX--XAN--- κράζω
 1436. με RP--AS---- ἐγώ
 1437. πρὸς P--------- πρός
 1438. σὲ RP--AS---- σύ
 1439. μὴ D--------- μή
 1440. παρασιωπήσῃς VA--AAS2S- σιωπάω παρα
 1441. ἀπ' P--------- ἀπό
 1442. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 1443. PsSol 5:3
 1444. οὐ D--------- οὐ
 1445. γὰρ X--------- γάρ
 1446. λήψεταί VF--FMI3S- λαμβάνω
 1447. τις RI--NSM--- τις
 1448. σκῦλα N2N-APN--- σκῦλον
 1449. παρὰ P--------- παρά
 1450. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 1451. δυνατοῦ A1--GSM--- δυνατός
 1452. καὶ C--------- καί
 1453. τίς RI--NSM--- τίς
 1454. λήψεται VF--FMI3S- λαμβάνω
 1455. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1456. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 1457. ὧν RR--GPM--- ὅς
 1458. ἐποίησας VAI-AAI2S- ποιέω
 1459. ἐὰν C--------- ἐάν
 1460. μὴ D--------- μή
 1461. σὺ RP--NS---- σύ
 1462. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 1463. PsSol 5:4
 1464. ὅτι C--------- ὅτι
 1465. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1466. καὶ C--------- καί
 1467. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1468. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 1469. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1470. παρὰ P--------- παρά
 1471. σοῦ RP--GS---- σύ
 1472. ἐν P--------- ἐν
 1473. σταθμῷ N2--DSM--- σταθμός
 1474. οὐ D--------- οὐ
 1475. προσθήσει VF--FAI3S- τίθημι προς
 1476. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1477. πλεονάσαι VA--AAN--- πλεονάζω
 1478. παρὰ P--------- παρά
 1479. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1480. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 1481. σου RP--GS---- σύ
 1482. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1483. θεός N2--NSM--- θεός
 1484. PsSol 5:5
 1485. ἐν P--------- ἐν
 1486. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1487. θλίβεσθαι V1--PMN--- θλίβω
 1488. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1489. ἐπικαλεσόμεθά VF--FMI1P- καλέω ἐπι
 1490. σε RP--AS---- σύ
 1491. εἰς P--------- εἰς
 1492. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 1493. καὶ C--------- καί
 1494. σὺ RP--NS---- σύ
 1495. οὐκ D--------- οὐ
 1496. ἀποστρέψῃ VF--FMI2S- στρέφω ἀπο
 1497. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1498. δέησιν N3I-ASF--- δέησις
 1499. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1500. ὅτι C--------- ὅτι
 1501. σὺ RP--NS---- σύ
 1502. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1503. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1504. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1505. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 1506. PsSol 5:6
 1507. μὴ D--------- μή
 1508. βαρύνῃς V1--PAS2S- βαρύνω
 1509. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1510. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 1511. σου RP--GS---- σύ
 1512. ἐφ' P--------- ἐπί
 1513. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1514. ἵνα C--------- ἵνα
 1515. μὴ D--------- μή
 1516. δι' P--------- διά
 1517. ἀνάγκην N1--ASF--- ἀνάγκη
 1518. ἁμάρτωμεν VB--AAS1P- ἁμαρτάνω
 1519. PsSol 5:7
 1520. καὶ C--------- καί
 1521. ἐὰν C--------- ἐάν
 1522. μὴ D--------- μή
 1523. ἐπιστρέψῃς VA--AAS2S- στρέφω ἐπι
 1524. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1525. οὐκ D--------- οὐ
 1526. ἀφεξόμεθα VF--FMI1P- ἔχω ἀπο
 1527. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1528. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1529. σὲ RP--AS---- σύ
 1530. ἥξομεν VF--FAI1P- ἥκω
 1531. PsSol 5:8
 1532. ἐὰν C--------- ἐάν
 1533. γὰρ X--------- γάρ
 1534. πεινάσω VA--AAS1S- πεινάω
 1535. πρὸς P--------- πρός
 1536. σὲ RP--AS---- σύ
 1537. κεκράξομαι VFX-FMI1S- κράζω
 1538. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1539. θεός N2--NSM--- θεός
 1540. καὶ C--------- καί
 1541. σὺ RP--NS---- σύ
 1542. δώσεις VF--FAI2S- δίδωμι
 1543. μοι RP--DS---- ἐγώ
 1544. PsSol 5:9
 1545. τὰ RA--APN--- ὁ
 1546. πετεινὰ N2N-APN--- πετεινόν
 1547. καὶ C--------- καί
 1548. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1549. ἰχθύας N3U-APM--- ἰχθύς
 1550. σὺ RP--NS---- σύ
 1551. τρέφεις V1--PAI2S- τρέφω
 1552. ἐν P--------- ἐν
 1553. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1554. διδόναι V8--PAN--- δίδωμι
 1555. σε RP--AS---- σύ
 1556. ὑετὸν N2--ASM--- ὑετός
 1557. ἐρήμοις N2--DPF--- ἐρῆμος
 1558. εἰς P--------- εἰς
 1559. ἀνατολὴν N1--ASF--- ἀνατολή
 1560. χλόης N1--GSF--- χλόη
 1561. PsSol 5:10
 1562. ἡτοίμασας VAI-AAI2S- ἑτοιμάζω
 1563. χορτάσματα N3M-APN--- χορτάσμα
 1564. ἐν P--------- ἐν
 1565. ἐρήμῳ N2--DSF--- ἐρῆμος
 1566. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 1567. ζῶντι V3--PAPDSM ζάω
 1568. καὶ C--------- καί
 1569. ἐὰν C--------- ἐάν
 1570. πεινάσωσιν VA--AAS3P- πεινάω
 1571. πρὸς P--------- πρός
 1572. σὲ RP--AS---- σύ
 1573. ἀροῦσιν VF2-FAI3P- αἴρω
 1574. πρόσωπον N2N-ASN--- πρόσωπον
 1575. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1576. PsSol 5:11
 1577. τοὺς RA--APM--- ὁ
 1578. βασιλεῖς N3V-NPM--- βασιλεύς
 1579. καὶ C--------- καί
 1580. ἄρχοντας V1--PAPAPM ἄρχων
 1581. καὶ C--------- καί
 1582. λαοὺς N2--APM--- λαός
 1583. σὺ RP--NS---- σύ
 1584. τρέφεις V1--PAI2S- τρέφω
 1585. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1586. θεός N2--NSM--- θεός
 1587. καὶ C--------- καί
 1588. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 1589. καὶ C--------- καί
 1590. πένητος N3T-GSM--- πένης
 1591. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1592. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 1593. τίς RI--NSM--- τίς
 1594. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1595. εἰ C--------- εἰ
 1596. μὴ D--------- μή
 1597. σύ RP--NS---- σύ
 1598. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1599. PsSol 5:12
 1600. καὶ C--------- καί
 1601. σὺ RP--NS---- σύ
 1602. ἐπακούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω ἐπι
 1603. ὅτι C--------- ὅτι
 1604. τίς RI--NSM--- τίς
 1605. χρηστὸς A1--NSM--- χρηστός
 1606. καὶ C--------- καί
 1607. ἐπιεικὴς A3H-NSM--- ἐπιεικής
 1608. ἀλλ' C--------- ἀλλά
 1609. ἢ C--------- ἤ
 1610. σὺ RP--NS---- σύ
 1611. εὐφρᾶναι VA--AAN--- εὐφραίνω
 1612. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 1613. ταπεινοῦ A1--GSM--- ταπεινός
 1614. ἐν P--------- ἐν
 1615. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1616. ἀνοῖξαι VA--AAN--- οἴγω ἀνα
 1617. χεῖρά N3--ASF--- χείρ
 1618. σου RP--GS---- σύ
 1619. ἐν P--------- ἐν
 1620. ἐλέει N3E-DSN--- ἔλεος
 1621. PsSol 5:13
 1622. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1623. χρηστότης N3T-NSF--- χρηστότης
 1624. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 1625. ἐν P--------- ἐν
 1626. φειδοῖ N3--DSF--- φειδώ
 1627. καὶ C--------- καί
 1628. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1629. αὔριον D--------- αὔριον
 1630. καὶ C--------- καί
 1631. ἐὰν C--------- ἐάν
 1632. δευτερώσῃ VA--AAS3S- δευτερόω
 1633. ἄνευ P--------- ἄνευ
 1634. γογγυσμοῦ N2--GSM--- γογγυσμός
 1635. καὶ C--------- καί
 1636. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 1637. θαυμάσειας VA--AAO2S- θαυμάζω
 1638. PsSol 5:14
 1639. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1640. δὲ X--------- δέ
 1641. δόμα N3M-ASN--- δόμα
 1642. σου RP--GS---- σύ
 1643. πολὺ A1P-ASN--- πολύς
 1644. μετὰ P--------- μετά
 1645. χρηστότητος N3T-GSF--- χρηστότης
 1646. καὶ C--------- καί
 1647. πλούσιον A1A-ASM--- πλούσιος
 1648. καὶ C--------- καί
 1649. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1650. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 1651. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1652. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 1653. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1654. σέ RP--AS---- σύ
 1655. οὐ D--------- οὐ
 1656. φείσεται VF--FMI3S- φείδομαι
 1657. ἐν P--------- ἐν
 1658. δόματι N3M-DSN--- δόμα
 1659. PsSol 5:15
 1660. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1661. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 1662. τὴν RA--ASF--- ὁ
 1663. γῆν N1--ASF--- γῆ
 1664. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1665. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 1666. σου RP--GS---- σύ
 1667. κύριε N2--VSM--- κύριος
 1668. ἐν P--------- ἐν
 1669. χρηστότητι N3T-DSF--- χρηστότης
 1670. PsSol 5:16
 1671. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 1672. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1673. μνημονεύει V1--PAI3S- μνημονεύω
 1674. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1675. θεὸς N2--NSM--- θεός
 1676. ἐν P--------- ἐν
 1677. συμμετρίᾳ N1A-NSF--- συμμετρία
 1678. αὐταρκείας N1A-GSF--- αὐτάρκεια
 1679. ἐὰν C--------- ἐάν
 1680. ὑπερπλεονάσῃ VA--AAS3S- πλεονάζω ὑπερ
 1681. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1682. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 1683. ἐξαμαρτάνει V1--PAI3S- ἁμαρτάνω ἐκ
 1684. PsSol 5:17
 1685. ἱκανὸν A1--ASM--- ἱκανός
 1686. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1687. μέτριον A1A-ASM--- μέτριος
 1688. ἐν P--------- ἐν
 1689. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 1690. καὶ C--------- καί
 1691. ἐν P--------- ἐν
 1692. τούτῳ RD--DSM--- οὗτος
 1693. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1694. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 1695. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1696. εἰς P--------- εἰς
 1697. πλησμονὴν N1--ASF--- πλησμονή
 1698. ἐν P--------- ἐν
 1699. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 1700. PsSol 5:18
 1701. εὐφρανθείησαν VC--APO3P- εὐφραίνω
 1702. οἱ RA--NPM--- ὁ
 1703. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 1704. κύριον N2--ASM--- κύριος
 1705. ἐν P--------- ἐν
 1706. ἀγαθοῖς A1--DPM--- ἀγαθός
 1707. καὶ C--------- καί
 1708. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1709. χρηστότης N3T-NSF--- χρηστότης
 1710. σου RP--GS---- σύ
 1711. ἐπὶ P--------- ἐπί
 1712. Ισραηλ N---DS---- Ἰσραήλ
 1713. ἐν P--------- ἐν
 1714. τῇ RA--DSF--- ὁ
 1715. βασιλείᾳ N1A-DSF--- βασιλεία
 1716. σου RP--GS---- σύ
 1717. PsSol 5:19
 1718. εὐλογημένη VM--XMPNSF εὐλογέω
 1719. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1720. δόξα N1S-NSF--- δόξα
 1721. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1722. ὅτι C--------- ὅτι
 1723. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 1724. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 1725. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1726. PsSol
 1727. ἐν P--------- ἐν
 1728. ἐλπίδι N3D-DSF--- ἐλπίς
 1729. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1730. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 1731. PsSol 6:1
 1732. μακάριος A1A-NSM--- μακάριος
 1733. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 1734. οὗ RR--GSM--- ὅς
 1735. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1736. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 1737. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1738. ἑτοίμη A1--NSF--- ἕτοιμος
 1739. ἐπικαλέσασθαι VA--AMN--- καλέω ἐπι
 1740. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1741. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1742. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1743. ἐν P--------- ἐν
 1744. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1745. μνημονεύειν V1--PAN--- μνημονεύω
 1746. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1747. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1748. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 1749. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1750. σωθήσεται VC--FPI3S- σώζω
 1751. PsSol 6:2
 1752. αἱ RA--NPF--- ὁ
 1753. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 1754. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1755. κατευθύνονται V1--PMI3P- εὐθύνω κατα
 1756. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1757. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1758. καὶ C--------- καί
 1759. πεφυλαγμένα VK--XMPAPN φυλάσσω
 1760. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 1761. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 1762. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1763. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1764. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1765. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1766. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1767. PsSol 6:3
 1768. ἀπὸ P--------- ἀπό
 1769. ὁράσεως N3I-GSF--- ὅρασις
 1770. πονηρῶν A1A-GPN--- πονηρός
 1771. ἐνυπνίων N2N-GPN--- ἐνύπνιον
 1772. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1773. οὐ D--------- οὐ
 1774. ταραχθήσεται VQ--FPI3S- ταράσσω
 1775. ἡ RA--NSF--- ὁ
 1776. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 1777. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1778. ἐν P--------- ἐν
 1779. διαβάσει N3I-DSF--- διάβασις
 1780. ποταμῶν N2--GPM--- ποταμός
 1781. καὶ C--------- καί
 1782. σάλῳ N2--DSM--- σάλος
 1783. θαλασσῶν N1S-GPF--- θάλασσα
 1784. οὐ D--------- οὐ
 1785. πτοηθήσεται VC--FPI3S- πτοέω
 1786. PsSol 6:4
 1787. ἐξανέστη VHI-AAI3S- ἵστημι ἐκ ἀνα
 1788. ἐξ P--------- ἐκ
 1789. ὕπνου N2--GSM--- ὕπνος
 1790. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1791. καὶ C--------- καί
 1792. ηὐλόγησεν VAI-AAI3S- εὐλογέω
 1793. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1794. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 1795. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1796. ἐπ' P--------- ἐπί
 1797. εὐσταθείᾳ N1A-DSF--- εὐστάθεια
 1798. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 1799. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1800. ἐξύμνησεν VAI-AAI3S- ὑμνέω ἐκ
 1801. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1802. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 1803. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1804. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1805. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1806. PsSol 6:5
 1807. καὶ C--------- καί
 1808. ἐδεήθη VCI-API3S- δέω
 1809. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1810. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 1811. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 1812. περὶ P--------- περί
 1813. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1814. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 1815. οἴκου N2--GSM--- οἶκος
 1816. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 1817. καὶ C--------- καί
 1818. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1819. εἰσήκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω εἰς
 1820. προσευχὴν N1--ASF--- προσευχή
 1821. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 1822. ἐν P--------- ἐν
 1823. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 1824. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 1825. PsSol 6:6
 1826. καὶ C--------- καί
 1827. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 1828. αἴτημα N3M-NSN--- αἴτημα
 1829. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 1830. ἐλπιζούσης V1--PAPGSF ἐλπίζω
 1831. πρὸς P--------- πρός
 1832. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1833. ἐπιτελεῖ V2--PAI3S- τελέω ἐπι
 1834. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1835. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1836. εὐλογητὸς A1--NSM--- εὐλογητός
 1837. κύριος N2--NSM--- κύριος
 1838. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1839. ποιῶν A1A-ASN--- ποῖος
 1840. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 1841. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 1842. ἀγαπῶσιν V3--PAI3P- ἀγαπάω
 1843. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 1844. ἐν P--------- ἐν
 1845. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 1846. PsSol
 1847. τῷ RA--DSM--- ὁ
 1848. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 1849. ἐπιστροφῆς N1--GSF--- ἐπιστροφή
 1850. PsSol 7:1
 1851. μὴ D--------- μή
 1852. ἀποσκηνώσῃς VA--AAS2S- σκηνόω ἀπο
 1853. ἀφ' P--------- ἀπό
 1854. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1855. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1856. θεός N2--NSM--- θεός
 1857. ἵνα C--------- ἵνα
 1858. μὴ D--------- μή
 1859. ἐπιθῶνται V2--PMS3P- θέω ἐπι
 1860. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 1861. οἳ RR--NPM--- ὅς
 1862. ἐμίσησαν VAI-AAI3P- μισέω
 1863. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1864. δωρεάν N1A-ASF--- δωρεά
 1865. PsSol 7:2
 1866. ὅτι C--------- ὅτι
 1867. ἀπώσω VA--AAS1S- ὠθέω ἀπο
 1868. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 1869. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1870. θεός N2--NSM--- θεός
 1871. μὴ D--------- μή
 1872. πατησάτω VA--AAD3S- πατέω
 1873. ὁ RA--NSM--- ὁ
 1874. ποὺς N3--NSM--- πούς
 1875. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 1876. κληρονομίαν N1A-ASF--- κληρονομία
 1877. ἁγιάσματός N3M-GSN--- ἁγίασμα
 1878. σου RP--GS---- σύ
 1879. PsSol 7:3
 1880. σὺ RP--NS---- σύ
 1881. ἐν P--------- ἐν
 1882. θελήματί N3M-DSN--- θέλημα
 1883. σου RP--GS---- σύ
 1884. παίδευσον VF--FAPASN παιδεύω
 1885. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1886. καὶ C--------- καί
 1887. μὴ D--------- μή
 1888. δῷς VO--AAS2S- δίδωμι
 1889. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 1890. PsSol 7:4
 1891. ἐὰν C--------- ἐάν
 1892. γὰρ X--------- γάρ
 1893. ἀποστείλῃς VA--AAS2S- στέλλω ἀπο
 1894. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 1895. σὺ RP--NS---- σύ
 1896. ἐντελῇ V2--PAS3S- τελέω ἐν
 1897. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 1898. περὶ P--------- περί
 1899. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1900. PsSol 7:5
 1901. ὅτι C--------- ὅτι
 1902. σὺ RP--NS---- σύ
 1903. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 1904. καὶ C--------- καί
 1905. οὐκ D--------- οὐ
 1906. ὀργισθήσῃ VC--FPI2S- ὀργίζω
 1907. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1908. συντελέσαι VA--AAN--- τελέω συν
 1909. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1910. PsSol 7:6
 1911. ἐν P--------- ἐν
 1912. τῷ RA--DSN--- ὁ
 1913. κατασκηνοῦν V4--PAN--- σκηνόω κατα
 1914. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1915. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 1916. σου RP--GS---- σύ
 1917. ἐν P--------- ἐν
 1918. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 1919. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1920. ἐλεηθησόμεθα VC--FPI1P- ἐλεέω
 1921. καὶ C--------- καί
 1922. οὐκ D--------- οὐ
 1923. ἰσχύσει VF--FAI3S- ἰσχύω
 1924. πρὸς P--------- πρός
 1925. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1926. ἔθνος N3E-ASN--- ἔθνος
 1927. PsSol 7:7
 1928. ὅτι C--------- ὅτι
 1929. σὺ RP--NS---- σύ
 1930. ὑπερασπιστὴς N1M-NSM--- ὑπερασπιστής
 1931. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1932. καὶ C--------- καί
 1933. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1934. ἐπικαλεσόμεθά VF--FMI1P- καλέω ἐπι
 1935. σε RP--AS---- σύ
 1936. καὶ C--------- καί
 1937. σὺ RP--NS---- σύ
 1938. ἐπακούσῃ VA--AAS3S- ἀκούω ἐπι
 1939. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 1940. PsSol 7:8
 1941. ὅτι C--------- ὅτι
 1942. σὺ RP--NS---- σύ
 1943. οἰκτιρήσεις VF--FAI2S- οἰκτείρω
 1944. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1945. γένος N3E-ASN--- γένος
 1946. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 1947. εἰς P--------- εἰς
 1948. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1949. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1950. καὶ C--------- καί
 1951. οὐκ D--------- οὐ
 1952. ἀπώσῃ VA--AAS3S- ὠθέω ἀπο
 1953. PsSol 7:9
 1954. καὶ C--------- καί
 1955. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 1956. ὑπὸ P--------- ὑπό
 1957. ζυγόν N2--ASN--- ζυγός
 1958. σου RP--GS---- σύ
 1959. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1960. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 1961. καὶ C--------- καί
 1962. μάστιγα N3G-ASF--- μάστιξ
 1963. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 1964. σου RP--GS---- σύ
 1965. PsSol 7:10
 1966. κατευθυνεῖς V1--PAI2S- εὐθύνω κατα
 1967. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 1968. ἐν P--------- ἐν
 1969. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 1970. ἀντιλήψεώς N3I-GSF--- ἀντίληψις
 1971. σου RP--GS---- σύ
 1972. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 1973. ἐλεῆσαι VA--AAN--- ἐλεέω
 1974. τὸν RA--ASM--- ὁ
 1975. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 1976. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 1977. εἰς P--------- εἰς
 1978. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 1979. ἐν P--------- ἐν
 1980. ᾗ RR--DSF--- ὅς
 1981. ἐπηγγείλω VAI-AMI2S- ἀγγέλλω ἐπι
 1982. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 1983. PsSol
 1984. τῷ RA--DSM--- τῷ
 1985. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 1986. εἰς P--------- εἰς
 1987. νεῖκος N3E-ASN--- νεῖκος
 1988. PsSol 8:1
 1989. θλῖψιν N3I-ASF--- θλῖψις
 1990. καὶ C--------- καί
 1991. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1992. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 1993. ἤκουσεν VAI-AAI3S- ἀκούω
 1994. τὸ RA--ASN--- ὁ
 1995. οὖς N3--ASN--- οὖς
 1996. μου RP--GS---- ἐγώ
 1997. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 1998. σάλπιγγος N3G-GS---- σάλπιγξ
 1999. ἠχούσης V2--PAPGSF ἠχέω
 2000. σφαγὴν N1--ASF--- σφαγή
 2001. καὶ C--------- καί
 2002. ὄλεθρον N2--ASM--- ὄλεθρος
 2003. PsSol 8:2
 2004. φωνὴ N1--NSF--- φωνή
 2005. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2006. πολλοῦ A1--GSM--- πολύς
 2007. ὡς C--------- ὡς
 2008. ἀνέμου N2--GSM--- ἄνεμος
 2009. πολλοῦ A1--GSM--- πολύς
 2010. σφόδρα D--------- σφόδρα
 2011. ὡς C--------- ὡς
 2012. καταιγὶς N3I-NSF--- καταιγίς
 2013. πυρὸς N2--NSM--- πῦρ
 2014. πολλοῦ A1--GSM--- πολύς
 2015. φερομένου V1--PMPGSM φέρω
 2016. δι' P--------- διά
 2017. ἐρήμου N2--GSF--- ἐρῆμος
 2018. PsSol 8:3
 2019. καὶ C--------- καί
 2020. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2021. ἐν P--------- ἐν
 2022. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2023. καρδίᾳ N1A-DSF--- καρδία
 2024. μου RP--GS---- ἐγώ
 2025. ποῦ D--------- ποῦ
 2026. ἄρα X--------- ἄρα
 2027. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 2028. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2029. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2030. θεός N2--NSM--- θεός
 2031. PsSol 8:4
 2032. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2033. ἤκουσα V1--PAPNSF ἀκούω
 2034. εἰς P--------- εἰς
 2035. Ιερουσαλημ N---AS---- Ἰερουσαλήμ
 2036. πόλιν N3I-ASF--- πόλις
 2037. ἁγιάσματος N3M-GSN--- ἁγίασμα
 2038. PsSol 8:5
 2039. συνετρίβη VDI-API3S- τρίβω συν
 2040. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2041. ὀσφύς N3U-NSF--- ὀσφύς
 2042. μου RP--GS---- ἐγώ
 2043. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2044. ἀκοῆς N1--GSF--- ἀκοή
 2045. παρελύθη VCI-API3S- λύω παρα
 2046. γόνατά N3--APN--- γόνυ
 2047. μου RP--GS---- ἐγώ
 2048. ἐφοβήθη VCI-API3S- φοβέω
 2049. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2050. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 2051. μου RP--GS---- ἐγώ
 2052. ἐταράχθη VQI-API3S- ταράσσω
 2053. τὰ RA--APN--- ὁ
 2054. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 2055. μου RP--GS---- ἐγώ
 2056. ὡς C--------- ὡς
 2057. λίνον N2N-ASN--- λίνον
 2058. PsSol 8:6
 2059. εἶπα VAI-AAI1S- εἶπον
 2060. κατευθυνοῦσιν V1--PAI3P- εὐθύνω κατα
 2061. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2062. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2063. ἐν P--------- ἐν
 2064. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2065. PsSol 8:7
 2066. ἀνελογισάμην VAI-AMI1S- λογίζομαι ἀνα
 2067. τὰ RA--APN--- ὁ
 2068. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 2069. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2070. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2071. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2072. κτίσεως N3I-GSF--- κτίσις
 2073. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 2074. καὶ C--------- καί
 2075. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2076. ἐδικαίωσα VAI-AAI1S- δικαιόω
 2077. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2078. θεὸν N2--ASM--- θεός
 2079. ἐν P--------- ἐν
 2080. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2081. κρίμασιν N3M-DPN--- κρίμα
 2082. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2083. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2084. ἀπ' P--------- ἀπό
 2085. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 2086. PsSol 8:8
 2087. ἀνεκάλυψεν VAI-AAI3S- καλύπτω ἀνα
 2088. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2089. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2090. τὰς RA--APF--- ὁ
 2091. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 2092. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2093. ἐναντίον P--------- ἐναντίον
 2094. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2095. ἡλίου N2--GSM--- ἥλιος
 2096. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 2097. πᾶσα A1S-NSF--- πᾶς
 2098. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2099. γῆ N1--NSF--- γῆ
 2100. τὰ RA--APN--- ὁ
 2101. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 2102. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2103. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2104. τὰ RA--APN--- ὁ
 2105. δίκαια A1A-APN--- δίκαιος
 2106. PsSol 8:9
 2107. ἐν P--------- ἐν
 2108. καταγαίοις A1--DPM--- καταγαίος
 2109. κρυφίοις A1A-DPM--- κρύφιος
 2110. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2111. παρανομίαι N1A-NPF--- παρανομία
 2112. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2113. ἐν P--------- ἐν
 2114. παροργισμῷ N2--GPM--- παροργισμός
 2115. υἱὸς N2--NSM--- υἱός
 2116. μετὰ P--------- μετά
 2117. μητρὸς N3--GSF--- μήτηρ
 2118. καὶ C--------- καί
 2119. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 2120. μετὰ P--------- μετά
 2121. θυγατρὸς N3--GSF--- θυγάτηρ
 2122. συνεφύροντο VBI-IMI3P- φύρω συν
 2123. PsSol 8:10
 2124. ἐμοιχῶντο V3I-IMI3P- μοιχάω
 2125. ἕκαστος A1--NSM--- ἕκαστος
 2126. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2127. γυναῖκα N3K-ASF--- γυνή
 2128. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2129. πλησίον D--------- πλησίον
 2130. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2131. συνέθεντο VE1-AMI3P- τίθημι συν
 2132. αὑτοῖς RD--DPM--- ἑαυτοῦ
 2133. συνθήκας N1--APF--- συνθήκη
 2134. μετὰ P--------- μετά
 2135. ὅρκου N2--GSM--- ὅρκος
 2136. περὶ P--------- περί
 2137. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 2138. PsSol 8:11
 2139. τὰ RA--APN--- ὁ
 2140. ἅγια A1A-APN--- ἅγιος
 2141. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2142. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2143. διηρπάζοσαν VAI-AAI3P- ἁρπάζω δια
 2144. ὡς C--------- ὡς
 2145. μὴ D--------- μή
 2146. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 2147. κληρονόμου N2--GSM--- κληρονόμος
 2148. λυτρουμένου V4--PMPGSM λυτρόω
 2149. PsSol 8:12
 2150. ἐπατοῦσαν VBI-AAI3P- πατέω
 2151. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2152. θυσιαστήριον N2N-ASN--- θυσιαστήριον
 2153. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2154. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2155. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 2156. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 2157. καὶ C--------- καί
 2158. ἐν P--------- ἐν
 2159. ἀφέδρῳ N2--DSF--- ἄφεδρος
 2160. αἵματος N3M-GSN--- αἷμα
 2161. ἐμίαναν VAI-AAI3P- μιαίνω
 2162. τὰς RA--APF--- ὁ
 2163. θυσίας N1A-GSF--- θυσία
 2164. ὡς C--------- ὡς
 2165. κρέα N3--NPN--- κρέας
 2166. βέβηλα A1B-NPN--- βέβηλος
 2167. PsSol 8:13
 2168. οὐ D--------- οὐ
 2169. παρέλιπον VBI-AAI3P- λείπω παρα
 2170. ἁμαρτίαν N1A-ASF--- ἁμαρτία
 2171. ἣν RR--ASF--- ὅς
 2172. οὐκ D--------- οὐ
 2173. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 2174. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 2175. τὰ RA--APN--- ὁ
 2176. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2177. PsSol 8:14
 2178. διὰ P--------- διά
 2179. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 2180. ἐκέρασεν VEI-AAI3S- κεράννυμι
 2181. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2182. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2183. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2184. πνεῦμα N3M-ASN--- πνεῦμα
 2185. πλανήσεως N3I-GSF--- πλάνησις
 2186. ἐπότισεν VAI-AAI3S- ποτίζω
 2187. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2188. ποτήριον N2N-ASN--- ποτήριον
 2189. οἴνου N2--GSM--- οἶνος
 2190. ἀκράτου A1B-GSM--- ἄκρατος
 2191. εἰς P--------- εἰς
 2192. μέθην N1--ASF--- μέθη
 2193. PsSol 8:15
 2194. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 2195. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2196. ἀπ' P--------- ἀπό
 2197. ἐσχάτου A1--GSM--- ἔσχατος
 2198. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2199. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2200. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2201. παίοντα V1--PAPASN παίω
 2202. κραταιῶς D--------- κραταιῶς
 2203. ἔκρινεν VAI-AAI3S- κρίνω
 2204. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2205. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 2206. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2207. Ιερουσαλημ N---DS---- Ἰερουσαλήμ
 2208. καὶ C--------- καί
 2209. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2210. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2211. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2212. PsSol 8:16
 2213. ἀπήντησαν VAI-AAI3P- ἀντάω ἀπο
 2214. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2215. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2216. ἄρχοντες N--------- ἄρχων
 2217. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2218. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2219. μετὰ P--------- μετά
 2220. χαρᾶς N1A-GSF--- χαρά
 2221. εἶπαν VAI-AAI3P- εἶπον
 2222. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 2223. ἐπευκτὴ A1--NSF--- ἐπευκτός
 2224. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2225. ὁδός N2--NSF--- ὁδός
 2226. σου RP--GS---- σύ
 2227. δεῦτε D--------- δεῦτε
 2228. εἰσέλθατε VB--AAI2P- ἔρχομαι εἰς
 2229. μετ' P--------- μετά
 2230. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 2231. PsSol 8:17
 2232. ὡμάλισαν VAI-AAI3P- ὁμαλίζω
 2233. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2234. τραχείας A3U-GSF--- τραχύς
 2235. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2236. εἰσόδου N2--GSF--- εἴσοδος
 2237. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2238. ἤνοιξαν VAI-AAI3P- οἴγω ἀνα
 2239. πύλας N1--APF--- πύλη
 2240. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2241. Ιερουσαλημ N---DS---- Ἰερουσαλήμ
 2242. ἐστεφάνωσαν VAI-AAI3P- στεφανόω
 2243. τείχη N3E-APN--- τεῖχος
 2244. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2245. PsSol 8:18
 2246. εἰσῆλθεν VBI-AAI3S- ἔρχομαι εἰς
 2247. ὡς C--------- ὡς
 2248. πατὴρ N3--NSM--- πατήρ
 2249. εἰς P--------- εἰς
 2250. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2251. υἱῶν N2--GPM--- υἱός
 2252. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2253. μετ' P--------- μετά
 2254. εἰρήνης N1--GSF--- εἰρήνη
 2255. ἔστησεν VAI-AAI3S- ἵστημι
 2256. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2257. πόδας N3D-APM--- πούς
 2258. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2259. μετὰ P--------- μετά
 2260. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 2261. πολλῆς A1--GSF--- πολύς
 2262. PsSol 8:19
 2263. κατελάβετο VBI-AMI3S- λαμβάνω κατα
 2264. τὰς RA--APF--- ὁ
 2265. πυργοβάρεις N3V-APF--- πυργόβαρις
 2266. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 2267. καὶ C--------- καί
 2268. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2269. τεῖχος N3E-ASN--- τεῖχος
 2270. Ιερουσαλημ N---GS---- Ἰερουσαλήμ
 2271. ὅτι C--------- ὅτι
 2272. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2273. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2274. ἤγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω
 2275. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2276. μετὰ P--------- μετά
 2277. ἀσφαλείας N1A-GSF--- ἀσφάλεια
 2278. ἐν P--------- ἐν
 2279. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2280. πλανήσει N3I-DSF--- πλάνησις
 2281. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2282. PsSol 8:20
 2283. ἀπώλεσεν VAI-AAI3S- ὀλλύω ἀπο
 2284. ἄρχοντας N--------- ἄρχων
 2285. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2286. καὶ C--------- καί
 2287. πᾶν A3--NSN--- πᾶς
 2288. σοφὸν A1--ASM--- σοφός
 2289. ἐν P--------- ἐν
 2290. βουλῇ N1--DSF--- βουλή
 2291. ἐξέχεεν V2I-IAI3S- χέω ἐκ
 2292. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2293. αἷμα N3M-ASN--- αἷμα
 2294. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2295. οἰκούντων V2--PAPGPM οἰκέω
 2296. Ιερουσαλημ N---GS---- Ἰερουσαλήμ
 2297. ὡς C--------- ὡς
 2298. ὕδωρ N3--NSN--- ὕδωρ
 2299. ἀκαθαρσίας N1A-APF--- ἀκαθαρσία
 2300. PsSol 8:21
 2301. ἀπήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω ἀπο
 2302. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2303. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2304. καὶ C--------- καί
 2305. τὰς RA--APF--- ὁ
 2306. θυγατέρας N3--APF--- θυγάτηρ
 2307. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2308. ἃ RR--APN--- ὅς
 2309. ἐγέννησαν VAI-AAI3P- γεννάω
 2310. ἐν P--------- ἐν
 2311. βεβηλώσει N3I-DSF--- βεβήλωσις
 2312. PsSol 8:22
 2313. ἐποίησαν VAI-AAI3P- ποιέω
 2314. κατὰ P--------- κατά
 2315. τὰς RA--APF--- ὁ
 2316. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 2317. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2318. καθὼς D--------- καθώς
 2319. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2320. πατέρες N3--NPM--- πατήρ
 2321. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2322. ἐμίαναν VAI-AAI3P- μιαίνω
 2323. Ιερουσαλημ N---AS---- Ἰερουσαλήμ
 2324. καὶ C--------- καί
 2325. τὰ RA--APN--- ὁ
 2326. ἡγιασμένα VT--XMPAPN ἁγιάζω
 2327. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2328. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 2329. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2330. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2331. PsSol 8:23
 2332. ἐδικαιώθη VCI-API3S- δικαιόω
 2333. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2334. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2335. ἐν P--------- ἐν
 2336. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2337. κρίμασιν N3M-DPN--- κρίμα
 2338. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2339. ἐν P--------- ἐν
 2340. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2341. ἔθνεσιν N3E-DPN--- ἔθνος
 2342. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2343. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2344. καὶ C--------- καί
 2345. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2346. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 2347. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2348. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2349. ὡς C--------- ὡς
 2350. ἀρνία N2N-NPN--- ἀρνίον
 2351. ἐν P--------- ἐν
 2352. ἀκακίᾳ N1A-NSF--- ἀκακία
 2353. ἐν P--------- ἐν
 2354. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 2355. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 2356. PsSol 8:24
 2357. αἰνετὸς A1--NSM--- αἰνετός
 2358. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2359. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2360. κρίνων N2N-GPN--- κρίνον
 2361. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 2362. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2363. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2364. ἐν P--------- ἐν
 2365. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2366. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2367. PsSol 8:25
 2368. ἰδοὺ V1--PMD2S- ὁράω
 2369. δή X--------- δή
 2370. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2371. θεός N2--NSM--- θεός
 2372. ἔδειξας VAI-AAI2S- δεικνύω
 2373. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2374. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2375. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 2376. σου RP--GS---- σύ
 2377. ἐν P--------- ἐν
 2378. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2379. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2380. σου RP--GS---- σύ
 2381. εἴδοσαν VBI-AAI3P- ὁράω
 2382. οἱ RA--NPM--- ὁ
 2383. ὀφθαλμοὶ N2--NPM--- ὀφθαλμός
 2384. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2385. τὰ RA--APN--- ὁ
 2386. κρίματά N3M-APN--- κρίμα
 2387. σου RP--GS---- σύ
 2388. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2389. θεός N2--NSM--- θεός
 2390. PsSol 8:26
 2391. ἐδικαιώσαμεν VAI-AAI1S- δικαιόω
 2392. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2393. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 2394. σου RP--GS---- σύ
 2395. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2396. ἔντιμον A1B-ASM--- ἔντιμος
 2397. εἰς P--------- εἰς
 2398. αἰῶνας N3W-APM--- αἰών
 2399. ὅτι C--------- ὅτι
 2400. σὺ RP--NS---- σύ
 2401. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2402. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2403. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2404. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 2405. κρίνων V1--PAPNSM κρίνω
 2406. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2407. Ισραηλ N---AS---- Ἰσραήλ
 2408. ἐν P--------- ἐν
 2409. παιδείᾳ N1A-DSF--- παιδεία
 2410. PsSol 8:27
 2411. ἐπίστρεψον VF--FAPASN στρέφω ἐπι
 2412. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2413. θεός N2--NSM--- θεός
 2414. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2415. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 2416. σου RP--GS---- σύ
 2417. ἐφ' P--------- ἐπί
 2418. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2419. καὶ C--------- καί
 2420. οἰκτίρησον VF--FAPASN οἰκτείρω
 2421. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2422. PsSol 8:28
 2423. συνάγαγε VB--AAD2S- ἄγω συν
 2424. τὴν RA--ASF--- ὁ
 2425. διασπορὰν N1A-ASF--- διασπορά
 2426. Ισραηλ N---AS---- Ἰσραήλ
 2427. μετὰ P--------- μετά
 2428. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 2429. καὶ C--------- καί
 2430. χρηστότητος N3T-GSF--- χρηστότης
 2431. ὅτι C--------- ὅτι
 2432. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2433. πίστις N3I-NSF--- πίστις
 2434. σου RP--GS---- σύ
 2435. μεθ' P--------- μετά
 2436. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2437. PsSol 8:29
 2438. καὶ C--------- καί
 2439. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2440. ἐσκληρύναμεν VAI-AAI1P- σκληρύνω
 2441. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2442. τράχηλον N2--ASM--- τράχηλος
 2443. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2444. καὶ C--------- καί
 2445. σὺ RP--NS---- σύ
 2446. παιδευτὴς N1M-NSM--- παιδευτής
 2447. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2448. εἶ V9--PAI2S- εἰμί
 2449. PsSol 8:30
 2450. μὴ D--------- μή
 2451. ὑπερίδῃς VB--AAS2S- ὁράω ὑπερ
 2452. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2453. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2454. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2455. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2456. ἵνα C--------- ἵνα
 2457. μὴ D--------- μή
 2458. καταπίωσιν VB--AAS3P- πίνω κατα
 2459. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2460. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2461. ὡς C--------- ὡς
 2462. μὴ D--------- μή
 2463. ὄντος V9--PAPGSM εἰμί
 2464. λυτρουμένου V4--PMPGSM λυτρόω
 2465. PsSol 8:31
 2466. καὶ C--------- καί
 2467. σὺ RP--NS---- σύ
 2468. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2469. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2470. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2471. ἀπ' P--------- ἀπό
 2472. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 2473. καὶ C--------- καί
 2474. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2475. σὲ RP--AS---- σύ
 2476. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2477. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 2478. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2479. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2480. PsSol 8:32
 2481. καὶ C--------- καί
 2482. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2483. οὐκ D--------- οὐ
 2484. ἀφεξόμεθά VF--FMI1P- ἔχω ἀπο
 2485. σου RP--GS---- σύ
 2486. ὅτι C--------- ὅτι
 2487. χρηστὰ A1--APN--- χρηστός
 2488. τὰ RA--APN--- ὁ
 2489. κρίματά N3M-APN--- κρίμα
 2490. σου RP--GS---- σύ
 2491. ἐφ' P--------- ἐπί
 2492. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2493. PsSol 8:33
 2494. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2495. καὶ C--------- καί
 2496. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2497. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 2498. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2499. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2500. εὐδοκία N1A-NSF--- εὐδοκία
 2501. εἰς P--------- εἰς
 2502. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2503. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2504. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2505. σωτὴρ N3--NSM--- σωτήρ
 2506. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2507. οὐ D--------- οὐ
 2508. σαλευθησόμεθα VC--FPI1P- σαλεύω
 2509. ἔτι D--------- ἔτι
 2510. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2511. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2512. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 2513. PsSol 8:34
 2514. αἰνετὸς A1--NSM--- αἰνετός
 2515. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2516. ἐν P--------- ἐν
 2517. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2518. κρίμασιν N3M-DPN--- κρίμα
 2519. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2520. ἐν P--------- ἐν
 2521. στόματι N3M-DSN--- στόμα
 2522. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 2523. καὶ C--------- καί
 2524. εὐλογημένος VM--XMPNSM εὐλογέω
 2525. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 2526. ὑπὸ P--------- ὑπό
 2527. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2528. εἰς P--------- εἰς
 2529. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2530. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2531. PsSol
 2532. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2533. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2534. εἰς P--------- εἰς
 2535. ἔλεγχον N2--ASM--- ἔλεγχος
 2536. PsSol 9:1
 2537. ἐν P--------- ἐν
 2538. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2539. ἀπαχθῆναι VQ--APN--- ἄγω ἀπο
 2540. Ισραηλ N---AS---- Ἰσραήλ
 2541. ἐν P--------- ἐν
 2542. ἀποικεσίᾳ N1A-DSF--- ἀποικεσία
 2543. εἰς P--------- εἰς
 2544. γῆν N1--ASF--- γῆ
 2545. ἀλλοτρίαν A1A-ASF--- ἀλλότριος
 2546. ἐν P--------- ἐν
 2547. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2548. ἀποστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἀπο
 2549. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2550. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2551. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2552. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2553. λυτρωσαμένου VA--AMPGSM λυτρόω
 2554. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 2555. ἀπερρίφησαν VVI-API3P- ῥίπτω ἀπο
 2556. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2557. κληρονομίας N1A-GSF--- κληρονομία
 2558. ἧς RR--GSF--- ὅς
 2559. ἔδωκεν VAI-AAI3S- δίδωμι
 2560. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 2561. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2562. PsSol 9:2
 2563. ἐν P--------- ἐν
 2564. παντὶ A3--DSN--- πᾶς
 2565. ἔθνει N3E-DSN--- ἔθνος
 2566. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2567. διασπορὰ N1A-NSF--- διασπορά
 2568. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2569. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 2570. κατὰ P--------- κατά
 2571. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2572. ῥῆμα N3M-ASN--- ῥῆμα
 2573. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2574. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 2575. ἵνα C--------- ἵνα
 2576. δικαιωθῇς VC--APS2S- δικαιόω
 2577. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2578. θεός N2--NSM--- θεός
 2579. ἐν P--------- ἐν
 2580. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2581. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2582. σου RP--GS---- σύ
 2583. ἐν P--------- ἐν
 2584. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 2585. ἀνομίαις N1A-DPF--- ἀνομία
 2586. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2587. ὅτι C--------- ὅτι
 2588. σὺ RP--NS---- σύ
 2589. κριτὴς N1M-NSM--- κριτής
 2590. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 2591. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2592. πάντας A3--APM--- πᾶς
 2593. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2594. λαοὺς N2--APM--- λαός
 2595. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2596. γῆς N1--GSF--- γῆ
 2597. PsSol 9:3
 2598. οὐ D--------- οὐ
 2599. γὰρ X--------- γάρ
 2600. κρυβήσεται VD--FPI3S- κρύπτω
 2601. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2602. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2603. γνώσεώς N3I-GSF--- γνῶσις
 2604. σου RP--GS---- σύ
 2605. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 2606. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 2607. ἄδικα A1B-APN--- ἄδικος
 2608. καὶ C--------- καί
 2609. αἱ RA--NPF--- ὁ
 2610. δικαιοσύναι N1--NPF--- δικαιοσύνη
 2611. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2612. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 2613. σου RP--GS---- σύ
 2614. ἐνώπιόν P--------- ἐνώπιον
 2615. σου RP--GS---- σύ
 2616. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2617. καὶ C--------- καί
 2618. ποῦ D--------- ποῦ
 2619. κρυβήσεται VD--FPI3S- κρύπτω
 2620. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 2621. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2622. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2623. γνώσεώς N3I-GSF--- γνῶσις
 2624. σου RP--GS---- σύ
 2625. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2626. θεός N2--NSM--- θεός
 2627. PsSol 9:4
 2628. τὰ RA--APN--- ὁ
 2629. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 2630. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2631. ἐν P--------- ἐν
 2632. ἐκλογῇ N1--DSF--- ἐκλογή
 2633. καὶ C--------- καί
 2634. ἐξουσίᾳ N1A-DSF--- ἐξουσία
 2635. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2636. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2637. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2638. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 2639. ποιῆσαι VA--AAN--- ποιέω
 2640. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 2641. καὶ C--------- καί
 2642. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 2643. ἐν P--------- ἐν
 2644. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 2645. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 2646. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2647. καὶ C--------- καί
 2648. ἐν P--------- ἐν
 2649. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2650. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2651. σου RP--GS---- σύ
 2652. ἐπισκέπτῃ V1--PMS2S- σκέπτομαι ἐπι
 2653. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 2654. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2655. PsSol 9:5
 2656. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2657. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 2658. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 2659. θησαυρίζει V1--PAI3S- θησαυρίζω
 2660. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 2661. αὑτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 2662. παρὰ P--------- παρά
 2663. κυρίῳ N2--DSM--- κύριος
 2664. καὶ C--------- καί
 2665. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2666. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 2667. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 2668. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 2669. αἴτιος A1A-NSM--- αἴτιος
 2670. τῆς RA--GSF--- ὁ
 2671. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2672. ἐν P--------- ἐν
 2673. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 2674. τὰ RA--APN--- ὁ
 2675. γὰρ X--------- γάρ
 2676. κρίματα N3M-APN--- κρίμα
 2677. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2678. ἐν P--------- ἐν
 2679. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 2680. κατ' P--------- κατά
 2681. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 2682. καὶ C--------- καί
 2683. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2684. PsSol 9:6
 2685. τίνι RI--DSM--- τίς
 2686. χρηστεύσῃ VA--AAS3S- χρηστεύομαι
 2687. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2688. θεός N2--NSM--- θεός
 2689. εἰ C--------- εἰ
 2690. μὴ D--------- μή
 2691. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2692. ἐπικαλουμένοις V2--PMPDPM καλέω ἐπι
 2693. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2694. κύριον N2--ASM--- κύριος
 2695. καθαριεῖς VF2-FAI2S- καθαρίζω
 2696. ἐν P--------- ἐν
 2697. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 2698. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 2699. ἐν P--------- ἐν
 2700. ἐξομολογήσει VF--FAI3S- ὁμολογέω ἐκ
 2701. ἐν P--------- ἐν
 2702. ἐξαγορίαις N1A-DPF--- ἐξαγορία
 2703. ὅτι C--------- ὅτι
 2704. αἰσχύνη N1--NSF--- αἰσχύνη
 2705. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2706. καὶ C--------- καί
 2707. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 2708. προσώποις N2N-DPN--- πρόσωπον
 2709. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2710. περὶ P--------- περί
 2711. ἁπάντων A3--GPM--- ἅπας
 2712. PsSol 9:7
 2713. καὶ C--------- καί
 2714. τίνι RI--DSN--- τίς
 2715. ἀφήσεις VF--FAI2S- ἵημι ἀπο
 2716. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 2717. εἰ C--------- εἰ
 2718. μὴ D--------- μή
 2719. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2720. ἡμαρτηκόσιν VX--XAPDPM ἁμαρτάνω
 2721. δικαίους A1A-APM--- δίκαιος
 2722. εὐλογήσεις VF--FAI2S- εὐλογέω
 2723. καὶ C--------- καί
 2724. οὐκ D--------- οὐ
 2725. εὐθυνεῖς VF2-FAI2S- εὐθύνω
 2726. περὶ P--------- περί
 2727. ὧν RR--GPM--- ὅς
 2728. ἡμάρτοσαν VBI-AAI3P- ἁμαρτάνω
 2729. καὶ C--------- καί
 2730. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2731. χρηστότης N3T-NSF--- χρηστότης
 2732. σου RP--GS---- σύ
 2733. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2734. ἁμαρτάνοντας V1--PAPAPM ἁμαρτάνω
 2735. ἐν P--------- ἐν
 2736. μεταμελείᾳ N1A-DSF--- μεταμέλεια
 2737. PsSol 9:8
 2738. καὶ C--------- καί
 2739. νῦν D--------- νῦν
 2740. σὺ RP--NS---- σύ
 2741. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2742. θεός N2--NSM--- θεός
 2743. καὶ C--------- καί
 2744. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2745. λαός N2--NSM--- λαός
 2746. ὃν RR--ASM--- ὅς
 2747. ἠγάπησας VAI-AAI2S- ἀγαπάω
 2748. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 2749. καὶ C--------- καί
 2750. οἰκτίρησον VF--FAPASN οἰκτείρω
 2751. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2752. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2753. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 2754. ὅτι C--------- ὅτι
 2755. σοί RP--DS---- σύ
 2756. ἐσμεν V9--PAI1P- εἰμί
 2757. καὶ C--------- καί
 2758. μὴ D--------- μή
 2759. ἀποστήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι ἀπο
 2760. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 2761. σου RP--GS---- σύ
 2762. ἀφ' P--------- ἀπό
 2763. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2764. ἵνα C--------- ἵνα
 2765. μὴ D--------- μή
 2766. ἐπιθῶνται V2--PMS3P- θέω ἐπι
 2767. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 2768. PsSol 9:9
 2769. ὅτι C--------- ὅτι
 2770. σὺ RP--NS---- σύ
 2771. ᾑρετίσω VSI-AAS1S- αἱρετίζω
 2772. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2773. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 2774. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 2775. παρὰ P--------- παρά
 2776. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 2777. τὰ RA--APN--- ὁ
 2778. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 2779. καὶ C--------- καί
 2780. ἔθου VEI-AMI2S- τίθημι
 2781. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2782. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 2783. σου RP--GS---- σύ
 2784. ἐφ' P--------- ἐπί
 2785. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 2786. κύριε N2--VSM--- κύριος
 2787. καὶ C--------- καί
 2788. οὐκ D--------- οὐ
 2789. ἀπώσῃ VA--AAS3S- ὠθέω ἀπο
 2790. εἰς P--------- εἰς
 2791. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2792. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2793. PsSol 9:10
 2794. ἐν P--------- ἐν
 2795. διαθήκῃ N1--DSF--- διαθήκη
 2796. διέθου VEI-AMI2S- τίθημι δια
 2797. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2798. πατράσιν N3H-DPM--- πατήρ
 2799. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2800. περὶ P--------- περί
 2801. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2802. καὶ C--------- καί
 2803. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 2804. ἐλπιοῦμεν VF2-FAI1S- ἐλπίζω
 2805. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2806. σὲ RP--AS---- σύ
 2807. ἐν P--------- ἐν
 2808. ἐπιστροφῇ N1--DSF--- ἐπιστροφή
 2809. ψυχῆς N1--GSF--- ψυχή
 2810. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2811. PsSol 9:11
 2812. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2813. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2814. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2815. ἐλεημοσύνη N1--NSF--- ἐλεημοσύνη
 2816. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2817. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2818. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 2819. εἰς P--------- εἰς
 2820. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2821. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2822. καὶ C--------- καί
 2823. ἔτι D--------- ἔτι
 2824. PsSol
 2825. ἐν P--------- ἐν
 2826. ὕμνοις N2--DPM--- ὕμνος
 2827. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2828. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2829. PsSol 10:1
 2830. μακάριος N---NSM--- μακάριος
 2831. ἀνήρ N3--NSM--- ἀνήρ
 2832. οὗ RR--GSM--- ὅς
 2833. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2834. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2835. ἐμνήσθη VSI-API3S- μιμνήσκω
 2836. ἐν P--------- ἐν
 2837. ἐλεγμῷ N2--DSM--- ἐλεγμός
 2838. καὶ C--------- καί
 2839. ἐκυκλώθη VCI-API3S- κυκλόω
 2840. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2841. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 2842. πονηρᾶς A1A-GSF--- πονηρός
 2843. ἐν P--------- ἐν
 2844. μάστιγι N3G-DSF--- μάστιξ
 2845. καθαρισθῆναι VS--APN--- καθαρίζω
 2846. ἀπὸ P--------- ἀπό
 2847. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 2848. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2849. μὴ D--------- μή
 2850. πληθῦναι VA--AAN--- πληθύνω
 2851. PsSol 10:2
 2852. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2853. ἑτοιμάζων V1--PAPNSM ἑτοιμάζω
 2854. νῶτον N2N-ASN--- νῶτον
 2855. εἰς P--------- εἰς
 2856. μάστιγας N3G-APF--- μάστιξ
 2857. καθαρισθήσεται VS--FPI3S- καθαρίζω
 2858. χρηστὸς A1--NSM--- χρηστός
 2859. γὰρ X--------- γάρ
 2860. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2861. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2862. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 2863. ὑπομένουσιν V1--PAI3P- μένω ὑπο
 2864. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 2865. PsSol 10:3
 2866. ὀρθώσει V4--PAI3S- ὀρθόω
 2867. γὰρ X--------- γάρ
 2868. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2869. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 2870. καὶ C--------- καί
 2871. οὐ D--------- οὐ
 2872. διαστρέψει VF--FAI3S- στρέφω δια
 2873. ἐν P--------- ἐν
 2874. παιδείᾳ N1A-DSF--- παιδεία
 2875. καὶ C--------- καί
 2876. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2877. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 2878. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2879. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2880. τοὺς RA--APM--- ὁ
 2881. ἀγαπῶντας V3--PAPAPM ἀγαπάω
 2882. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 2883. ἐν P--------- ἐν
 2884. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 2885. PsSol 10:4
 2886. καὶ C--------- καί
 2887. μνησθήσεται VS--FPI3S- μιμνήσκω
 2888. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2889. τῶν RA--GPM--- ὁ
 2890. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 2891. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2892. ἐν P--------- ἐν
 2893. ἐλέει N3E-DSN--- ἔλεος
 2894. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2895. γὰρ X--------- γάρ
 2896. μαρτυρία N1A-NSF--- μαρτυρία
 2897. ἐν P--------- ἐν
 2898. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 2899. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 2900. αἰωνίου A1B-GSM--- αἰώνιος
 2901. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2902. μαρτυρία N1A-NSF--- μαρτυρία
 2903. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2904. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2905. ὁδοὺς N2--APF--- ὁδός
 2906. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 2907. ἐν P--------- ἐν
 2908. ἐπισκοπῇ N1--DSF--- ἐπισκοπή
 2909. PsSol 10:5
 2910. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 2911. καὶ C--------- καί
 2912. ὅσιος A1A-NSM--- ὅσιος
 2913. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2914. κύριος N2--NSM--- κύριος
 2915. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 2916. ἐν P--------- ἐν
 2917. κρίμασιν N3M-DPN--- κρίμα
 2918. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 2919. εἰς P--------- εἰς
 2920. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2921. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2922. καὶ C--------- καί
 2923. Ισραηλ N---AS---- Ἰσραήλ
 2924. αἰνέσει VF--FAI3S- αἰνέω
 2925. τῷ RA--DSN--- ὁ
 2926. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 2927. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2928. ἐν P--------- ἐν
 2929. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 2930. PsSol 10:6
 2931. καὶ C--------- καί
 2932. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 2933. ἐξομολογήσονται VF--FMI3P- ὁμολογέω ἐκ
 2934. ἐν P--------- ἐν
 2935. ἐκκλησίᾳ N1A-DSF--- ἐκκλησία
 2936. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 2937. καὶ C--------- καί
 2938. πτωχοὺς N2--APM--- πτωχός
 2939. ἐλεήσει VF--FAI3S- ἐλεέω
 2940. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2941. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2942. ἐν P--------- ἐν
 2943. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 2944. Ισραηλ N---DS---- Ἰσραήλ
 2945. PsSol 10:7
 2946. ὅτι C--------- ὅτι
 2947. χρηστὸς A1--NSM--- χρηστός
 2948. καὶ C--------- καί
 2949. ἐλεήμων A3N-NSM--- ἐλεήμων
 2950. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2951. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2952. εἰς P--------- εἰς
 2953. τὸν RA--ASM--- ὁ
 2954. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 2955. καὶ C--------- καί
 2956. συναγωγαὶ N1--NPF--- συναγωγή
 2957. Ισραηλ N---NS---- Ἰσραήλ
 2958. δοξάσουσιν VF--FAI3P- δοξάζω
 2959. τὸ RA--ASN--- ὁ
 2960. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 2961. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2962. PsSol 10:8
 2963. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 2964. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 2965. ἡ RA--NSF--- ὁ
 2966. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 2967. ἐπὶ P--------- ἐπί
 2968. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 2969. Ισραηλ N---DS---- Ἰσραήλ
 2970. εἰς P--------- εἰς
 2971. εὐφροσύνην N1--ASF--- εὐφροσύνη
 2972. αἰώνιον A1B-ASM--- αἰώνιος
 2973. PsSol
 2974. τῷ RA--DSM--- ὁ
 2975. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 2976. εἰς P--------- εἰς
 2977. προσδοκίαν N1A-ASF--- προσδοκία
 2978. PsSol 11:1
 2979. σαλπίσατε VA--AAD2P- σαλπίζω
 2980. ἐν P--------- ἐν
 2981. Σιων N---DSF--- Σιών
 2982. ἐν P--------- ἐν
 2983. σάλπιγγι N3G-DS---- σαλπιγξ
 2984. σημασίας N1A-GS---- σημασία
 2985. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 2986. κηρύξατε VA--AAD2P- κηρύσσω
 2987. ἐν P--------- ἐν
 2988. Ιερουσαλημ N---DS---- Ἰερουσαλήμ
 2989. φωνὴν N1--ASF--- φωνή
 2990. εὐαγγελιζομένου V1--PMPGSM εὐαγγελίζω
 2991. ὅτι C--------- ὅτι
 2992. ἠλέησεν VAI-AAI3S- ἐλεέω
 2993. ὁ RA--NSM--- ὁ
 2994. θεὸς N2--NSM--- θεός
 2995. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 2996. ἐν P--------- ἐν
 2997. τῇ RA--DSF--- ὁ
 2998. ἐπισκοπῇ N1--DSF--- ἐπισκοπή
 2999. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3000. PsSol 11:2
 3001. στῆθι VH--AAD2S- ἵστημι
 3002. Ιερουσαλημ N---VS---- Ἰερουσαλήμ
 3003. ἐφ' P--------- ἐπί
 3004. ὑψηλοῦ A1--GSM--- ὑψηλός
 3005. καὶ C--------- καί
 3006. ἰδὲ VB--AAD2S- ὁράω
 3007. τὰ RA--APN--- ὁ
 3008. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 3009. σου RP--GS---- σύ
 3010. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3011. ἀνατολῶν N1--GPF--- ἀνατολή
 3012. καὶ C--------- καί
 3013. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 3014. συνηγμένα VK--XMPAPN ἄγω συν
 3015. εἰς P--------- εἰς
 3016. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 3017. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3018. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3019. PsSol 11:3
 3020. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3021. βορρᾶ N1T-GSM--- βορέας
 3022. ἔρχονται V1--PMI3P- ἔρχομαι
 3023. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3024. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 3025. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3026. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3027. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3028. ἐκ P--------- ἐκ
 3029. νήσων N2--GPF--- νήσος
 3030. μακρόθεν D--------- μακρόθεν
 3031. συνήγαγεν VBI-AAI3S- ἄγω συν
 3032. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3033. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3034. θεός N2--NSM--- θεός
 3035. PsSol 11:4
 3036. ὄρη N3E-APN--- ὄρος
 3037. ὑψηλὰ A1--APN--- ὑψηλός
 3038. ἐταπείνωσεν VAI-AAI3S- ταπεινόω
 3039. εἰς P--------- εἰς
 3040. ὁμαλισμὸν N2--ASM--- ὁμαλισμός
 3041. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3042. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3043. βουνοὶ N2--NPM--- βουνός
 3044. ἐφύγοσαν VBI-AAI3P- φεύγω
 3045. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3046. εἰσόδου N2--GSF--- εἴσοδος
 3047. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3048. PsSol 11:5
 3049. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3050. δρυμοὶ N2--NPM--- δρυμός
 3051. ἐσκίασαν VSI-AAI3P- σκιάζω
 3052. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3053. ἐν P--------- ἐν
 3054. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3055. παρόδῳ N2--DSM--- πάροδος
 3056. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3057. πᾶν A3--ASN--- πᾶς
 3058. ξύλον N2N-ASN--- ξύλον
 3059. εὐωδίας N1A-GSF--- εὐωδία
 3060. ἀνέτειλεν VAI-AAI3S- τέλλω ἀνα
 3061. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3062. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3063. θεός N2--NSM--- θεός
 3064. PsSol 11:6
 3065. ἵνα C--------- ἵνα
 3066. παρέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι παρα
 3067. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 3068. ἐν P--------- ἐν
 3069. ἐπισκοπῇ N1--DSF--- ἐπισκοπή
 3070. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 3071. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3072. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3073. PsSol 11:7
 3074. ἔνδυσαι VA--AAN--- δύω ἐν
 3075. Ιερουσαλημ N---VS---- Ἰερουσαλήμ
 3076. τὰ RA--APN--- ὁ
 3077. ἱμάτια N2N-APN--- ἱμάτιον
 3078. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3079. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 3080. σου RP--GS---- σύ
 3081. ἑτοίμασον VF--FAPASN ἑτοιμάζω
 3082. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3083. στολὴν N1--ASF--- στολή
 3084. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3085. ἁγιάσματός N3M-GSN--- ἁγίασμα
 3086. σου RP--GS---- σύ
 3087. ὅτι C--------- ὅτι
 3088. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3089. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3090. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3091. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 3092. Ισραηλ N---AS---- Ἰσραήλ
 3093. εἰς P--------- εἰς
 3094. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3095. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3096. καὶ C--------- καί
 3097. ἔτι D--------- ἔτι
 3098. PsSol 11:8
 3099. ποιήσαι VA--AAN--- ποιέω
 3100. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3101. ἃ RR--APN--- ὅς
 3102. ἐλάλησεν VAI-AAI3S- λαλέω
 3103. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3104. Ισραηλ N---DS---- Ἰσραήλ
 3105. καὶ C--------- καί
 3106. Ιερουσαλημ N---DS---- Ἰερουσαλήμ
 3107. ἀναστήσαι VA--AAN--- ἵστημι ἀνα
 3108. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3109. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3110. Ισραηλ N---AS---- Ἰσραήλ
 3111. ἐν P--------- ἐν
 3112. ὀνόματι N3M-DSN--- ὄνομα
 3113. δόξης N1S-GSF--- δόξα
 3114. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3115. PsSol 11:9
 3116. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3117. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3118. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3119. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3120. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3121. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3122. Ισραηλ N---AS---- Ἰσραήλ
 3123. εἰς P--------- εἰς
 3124. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3125. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3126. καὶ C--------- καί
 3127. ἔτι D--------- ἔτι
 3128. PsSol
 3129. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3130. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3131. ἐν P--------- ἐν
 3132. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 3133. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 3134. PsSol 12:1
 3135. κύριε N2--VSM--- κύριος
 3136. ῥῦσαι VQ--PMI2P- ῥύομαι
 3137. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3138. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 3139. μου RP--GS---- ἐγώ
 3140. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3141. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 3142. παρανόμου A1B-GSM--- παράνομος
 3143. καὶ C--------- καί
 3144. πονηροῦ A1A-GSM--- πονηρός
 3145. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3146. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 3147. παρανόμου A1B-GSM--- παράνομος
 3148. καὶ C--------- καί
 3149. ψιθύρου A1B-GSM--- ψίθυρος
 3150. καὶ C--------- καί
 3151. λαλούσης V2--PAPGSF λαλέω
 3152. ψευδῆ A3H-APN--- ψευδής
 3153. καὶ C--------- καί
 3154. δόλια A1A-APN--- δόλιος
 3155. PsSol 12:2
 3156. ἐν P--------- ἐν
 3157. ποικιλίᾳ N1A-DSF--- ποικιλία
 3158. στροφῆς V1--PAS2S- στρέφω
 3159. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3160. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 3161. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3162. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 3163. ἀνδρὸς N3--GSM--- ἀνήρ
 3164. πονηροῦ A1A-GSM--- πονηρός
 3165. ὥσπερ D--------- ὥσπερ
 3166. ἐν P--------- ἐν
 3167. λαῷ N2--DSM--- λαός
 3168. πῦρ N3--ASN--- πῦρ
 3169. ἀνάπτον V1--PAPASN ἅπτω ἀνα
 3170. καλλονὴν N1--ASF--- καλλονή
 3171. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3172. PsSol 12:3
 3173. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3174. παροικία N1A-NSF--- παροικία
 3175. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3176. ἐμπρῆσαι VA--AAN--- πίμπρημι ἐν
 3177. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 3178. ἐν P--------- ἐν
 3179. γλώσσῃ N1S-DSF--- γλῶσσα
 3180. ψευδεῖ A3H-DSM--- ψευδής
 3181. ἐκκόψαι VA--AAN--- κόπτω ἐκ
 3182. δένδρα N2N-APN--- δένδρον
 3183. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 3184. φλογιζούσης V1--PAPGSF φλογίζω
 3185. παρανόμους A1B-APM--- παράνομος
 3186. συγχέαι VA--AAN--- χέω συν
 3187. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 3188. ἐν P--------- ἐν
 3189. πολέμῳ N2--DSM--- πόλεμος
 3190. χείλεσιν N3E-DPN--- χεῖλος
 3191. ψιθύροις A1B-DPN--- ψίθυρος
 3192. PsSol 12:4
 3193. μακρύναι VB--AAN--- μακρύνω
 3194. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3195. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3196. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3197. ἀκάκων A1B-GPN--- ἄκακος
 3198. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 3199. παρανόμων A1B-GPM--- παράνομος
 3200. ἐν P--------- ἐν
 3201. ἀπορίᾳ N1A-DSF--- ἀπορία
 3202. καὶ C--------- καί
 3203. σκορπισθείησαν VC--APO3P- σκορπίζω
 3204. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 3205. ψιθύρων A1B-GPN--- ψίθυρος
 3206. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3207. φοβουμένων V2--PMPGPM φοβέω
 3208. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3209. ἐν P--------- ἐν
 3210. πυρὶ N3--DSN--- πῦρ
 3211. φλογὸς N3G-GSF--- φλόξ
 3212. γλῶσσα N1S-NSF--- γλῶσσα
 3213. ψίθυρος A1B-NSF--- ψίθυρος
 3214. ἀπόλοιτο VB--AMO3S- ὀλλύω ἀπο
 3215. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3216. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 3217. PsSol 12:5
 3218. φυλάξαι VA--AAN--- φυλάσσω
 3219. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3220. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 3221. ἡσύχιον A1B-ASM--- ἡσύχιος
 3222. μισοῦσαν V2--PAPASF μισέω
 3223. ἀδίκους A1B-APM--- ἄδικος
 3224. καὶ C--------- καί
 3225. κατευθύναι VA--AAN--- εὐθύνω κατα
 3226. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3227. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 3228. ποιοῦντα V2--PAPASM ποιέω
 3229. εἰρήνην N1--ASF--- εἰρήνη
 3230. ἐν P--------- ἐν
 3231. οἴκῳ N2--DSM--- οἶκος
 3232. PsSol 12:6
 3233. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3234. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3235. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3236. σωτηρία N1A-NSF--- σωτηρία
 3237. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3238. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 3239. παῖδα N3D-ASM--- παῖς
 3240. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3241. εἰς P--------- εἰς
 3242. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3243. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3244. καὶ C--------- καί
 3245. ἀπόλοιντο VB--AMO3P- ὀλλύω ἀπο
 3246. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3247. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 3248. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3249. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3250. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3251. ἅπαξ D--------- ἅπαξ
 3252. καὶ C--------- καί
 3253. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 3254. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3255. κληρονομήσαισαν VA--AAO3P- κληρονομέω
 3256. ἐπαγγελίας N1A-APF--- ἐπαγγελία
 3257. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3258. PsSol
 3259. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3260. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3261. ψαλμός N2--NSM--- ψαλμός
 3262. παράκλησις N3I-NSF--- παράκλησις
 3263. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3264. δικαίων N2--GPM--- δίκαιος
 3265. PsSol 13:1
 3266. δεξιὰ A1A-NSF--- δεξιός
 3267. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3268. ἐσκέπασέν VAI-AAI3S- σκεπάζω
 3269. με RP--AS---- ἐγώ
 3270. δεξιὰ A1A-NSF--- δεξιός
 3271. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3272. ἐφείσατο VAI-AMI3S- φείδομαι
 3273. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3274. PsSol 13:2
 3275. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3276. βραχίων N3N-NSM--- βραχίων
 3277. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3278. ἔσωσεν VAI-AAI3S- σώζω
 3279. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3280. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3281. ῥομφαίας N1A-GSF--- ῥομφαία
 3282. διαπορευομένης V1--PMPGSF πορεύομαι δια
 3283. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3284. λιμοῦ N2--GSM--- λιμός
 3285. καὶ C--------- καί
 3286. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3287. ἁμαρτωλῶν A1B-APN--- ἁμαρτωλός
 3288. PsSol 13:3
 3289. θηρία N2N-APN--- θηρίον
 3290. ἐπεδράμοσαν VBI-AAI3P- τρέχω ἐπι
 3291. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 3292. πονηρά A1A-APN--- πονηρός
 3293. ἐν P--------- ἐν
 3294. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3295. ὀδοῦσιν N3--DPM--- ὀδούς
 3296. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3297. ἐτίλλοσαν VAI-AAI3P- τίλλω
 3298. σάρκας N3K-APF--- σάρξ
 3299. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3300. καὶ C--------- καί
 3301. ἐν P--------- ἐν
 3302. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 3303. μύλαις N1--DPF--- μύλν
 3304. ἔθλων VB--IAI3P- ἔρχομαι
 3305. ὀστᾶ N2N-APN--- ὀστέον
 3306. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3307. PsSol 13:4
 3308. καὶ C--------- καί
 3309. ἐκ P--------- ἐκ
 3310. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 3311. ἁπάντων A3--GPM--- ἅπας
 3312. ἐρρύσατο VAI-AMI3S- ῥύομαι
 3313. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 3314. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3315. PsSol 13:5
 3316. ἐταράχθη VCI-API3S- ταράσσω
 3317. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3318. εὐσεβὴς A3H-NSM--- εὐσεβής
 3319. διὰ P--------- διά
 3320. τὰ RA--APN--- ὁ
 3321. παραπτώματα N3M-APN--- παράπτωμα
 3322. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3323. μήποτε D--------- μήποτε
 3324. συμπαραληφθῇ VV--APS3S- λαμβάνω συν παρα
 3325. μετὰ P--------- μετά
 3326. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3327. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 3328. PsSol 13:6
 3329. ὅτι C--------- ὅτι
 3330. δεινὴ A1--NSF--- δεινός
 3331. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3332. καταστροφὴ N1--NSF--- καταστροφή
 3333. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3334. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 3335. καὶ C--------- καί
 3336. οὐχ D--------- οὐ
 3337. ἅψεται VF--FMI3S- ἅπτομαι
 3338. δικαίου A1A-GSM--- δίκαιος
 3339. οὐδὲν A3--ASN--- οὐδείς
 3340. ἐκ P--------- ἐκ
 3341. πάντων A3--GPM--- πᾶς
 3342. τούτων RD--GPM--- οὗτος
 3343. PsSol 13:7
 3344. ὅτι C--------- ὅτι
 3345. οὐχ D--------- οὐ
 3346. ὁμοία A1A-APN--- ὅμοιος
 3347. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3348. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 3349. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3350. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3351. ἐν P--------- ἐν
 3352. ἀγνοίᾳ N1A-DSF--- ἄγνοια
 3353. καὶ C--------- καί
 3354. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3355. καταστροφὴ N1--NSF--- καταστροφή
 3356. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3357. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 3358. PsSol 13:8
 3359. ἐν P--------- ἐν
 3360. περιστολῇ N1--DSF--- περιστολή
 3361. παιδεύεται V1--PMI3S- παιδεύω
 3362. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 3363. ἵνα C--------- ἵνα
 3364. μὴ D--------- μή
 3365. ἐπιχαρῇ VD--APS3S- χαίρω ἐπι
 3366. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3367. ἁμαρτωλὸς A1B-NSM--- ἁμαρτωλός
 3368. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3369. δικαίῳ A1A-DSM--- δίκαιος
 3370. PsSol 13:9
 3371. ὅτι C--------- ὅτι
 3372. νουθετήσει VF--FAI3S- νουθετέω
 3373. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 3374. ὡς C--------- ὡς
 3375. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 3376. ἀγαπήσεως N3I-GSF--- ἀγάπησις
 3377. καὶ C--------- καί
 3378. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3379. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 3380. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3381. ὡς C--------- ὡς
 3382. πρωτοτόκου A1B-GSM--- πρωτότοκος
 3383. PsSol 13:10
 3384. ὅτι C--------- ὅτι
 3385. φείσεται VF--FMI3S- φείδομαι
 3386. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3387. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3388. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 3389. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3390. καὶ C--------- καί
 3391. τὰ RA--APN--- ὁ
 3392. παραπτώματα N3M-APN--- παράπτωμα
 3393. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3394. ἐξαλείψει VF--FAI3S- ἀλείφω ἐκ
 3395. ἐν P--------- ἐν
 3396. παιδείᾳ N1A-DSF--- παιδεία
 3397. PsSol 13:11
 3398. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3399. γὰρ X--------- γάρ
 3400. ζωὴ N1--NSF--- ζωή
 3401. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3402. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3403. εἰς P--------- εἰς
 3404. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3405. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3406. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 3407. δὲ X--------- δέ
 3408. ἀρθήσονται VC--FPI3P- αἴρω
 3409. εἰς P--------- εἰς
 3410. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 3411. καὶ C--------- καί
 3412. οὐχ D--------- οὐ
 3413. εὑρεθήσεται VC--FPI3S- εὑρίσκω
 3414. μνημόσυνον N2N-ASN--- μνημόσυνον
 3415. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3416. ἔτι D--------- ἔτι
 3417. PsSol 13:12
 3418. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3419. δὲ X--------- δέ
 3420. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3421. ὁσίους A1A-APM--- ὅσιος
 3422. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3423. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3424. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3425. καὶ C--------- καί
 3426. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3427. τοὺς RA--APM--- ὁ
 3428. φοβουμένους V2--PMPAPM φοβέω
 3429. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3430. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3431. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 3432. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3433. PsSol
 3434. ὕμνος N2--NSM--- ὕμνος
 3435. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3436. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3437. PsSol 14:1
 3438. πιστὸς N2--NSM--- πιστὸς
 3439. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3440. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3441. ἀγαπῶσιν V3--PAI3P- ἀγαπάω
 3442. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 3443. ἐν P--------- ἐν
 3444. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 3445. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3446. ὑπομένουσιν V1--PAI3P- μένω ὑπο
 3447. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 3448. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3449. PsSol 14:2
 3450. τοῖς RA--DPM--- ὁ
 3451. πορευομένοις V1--PMPDPM πορεύομαι
 3452. ἐν P--------- ἐν
 3453. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 3454. προσταγμάτων N3M-GPN--- πρόσταγμα
 3455. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3456. ἐν P--------- ἐν
 3457. νόμῳ N2--DSM--- νόμος
 3458. ᾧ RR--DSM--- ὅς
 3459. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 3460. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 3461. εἰς P--------- εἰς
 3462. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3463. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 3464. PsSol 14:3
 3465. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 3466. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3467. ζήσονται VF--FMI3P- ζάω
 3468. ἐν P--------- ἐν
 3469. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 3470. εἰς P--------- εἰς
 3471. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3472. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3473. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3474. παράδεισος N2--NSM--- παράδεισος
 3475. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3476. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3477. τὰ RA--APN--- ὁ
 3478. ξύλα N2N-APN--- ξύλον
 3479. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3480. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 3481. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 3482. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3483. PsSol 14:4
 3484. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3485. φυτεία N1A-NSF--- φυτεία
 3486. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3487. ἐρριζωμένη VMI-XAPNSF ῥιζόω
 3488. εἰς P--------- εἰς
 3489. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3490. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3491. οὐκ D--------- οὐ
 3492. ἐκτιλήσονται VF--FMI3P- τίλλω ἐκ
 3493. πάσας A1S-APF--- πᾶς
 3494. τὰς RA--APF--- ὁ
 3495. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 3496. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3497. οὐρανοῦ N2--GSM--- οὐρανός
 3498. PsSol 14:5
 3499. ὅτι C--------- ὅτι
 3500. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3501. μερὶς N3D-NSF--- μερίς
 3502. καὶ C--------- καί
 3503. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 3504. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3505. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3506. ἐστιν V9--PAI3S- εἰμί
 3507. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 3508. PsSol 14:6
 3509. καὶ C--------- καί
 3510. οὐχ D--------- οὐ
 3511. οὕτως D--------- οὕτως
 3512. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3513. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 3514. καὶ C--------- καί
 3515. παράνομοι A1B-NPM--- παράνομος
 3516. οἳ RR--NPM--- ὅς
 3517. ἠγάπησαν VAI-AAI3P- ἀγαπάω
 3518. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 3519. ἐν P--------- ἐν
 3520. μετοχῇ N1--DSF--- μετοχή
 3521. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 3522. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3523. PsSol 14:7
 3524. ἐν P--------- ἐν
 3525. μικρότητι N3T-DSF--- μικρότης
 3526. σαπρίας N1A-APF--- σαπρία
 3527. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3528. ἐπιθυμία N1A-NSF--- ἐπιθυμία
 3529. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3530. καὶ C--------- καί
 3531. οὐκ D--------- οὐ
 3532. ἐμνήσθησαν VSI-API3P- μιμνήσκω
 3533. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3534. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3535. PsSol 14:8
 3536. ὅτι C--------- ὅτι
 3537. ὁδοὶ N2--NPF--- ὁδός
 3538. ἀνθρώπων N2--GPM--- ἄνθρωπος
 3539. γνωσταὶ A1--NPF--- γνωστός
 3540. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 3541. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3542. διὰ P--------- διά
 3543. παντός A3--GSM--- πᾶς
 3544. καὶ C--------- καί
 3545. ταμίεια N2N-APN--- ταμιεῖον
 3546. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3547. ἐπίσταται N1--NPM--- ἐπιστάτης
 3548. πρὸ P--------- πρό
 3549. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3550. γενέσθαι VB--AMN--- γίγνομαι
 3551. PsSol 14:9
 3552. διὰ P--------- διά
 3553. τοῦτο RD--ASN--- οὗτος
 3554. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3555. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 3556. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3557. ᾅδης N1M-NSM--- ᾅδης
 3558. καὶ C--------- καί
 3559. σκότος N3E-AS---- σκότος
 3560. καὶ C--------- καί
 3561. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 3562. καὶ C--------- καί
 3563. οὐχ D--------- οὐ
 3564. εὑρεθήσονται VC--FPI3P- εὑρίσκω
 3565. ἐν P--------- ἐν
 3566. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3567. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 3568. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3569. PsSol 14:10
 3570. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3571. δὲ X--------- δέ
 3572. ὅσιοι A1A-NPM--- ὅσιος
 3573. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3574. κληρονομήσουσιν VF--FAI3P- κληρονομέω
 3575. ζωὴν N1--ASF--- ζωή
 3576. ἐν P--------- ἐν
 3577. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 3578. PsSol
 3579. ψαλμὸς N2--NSM--- ψαλμός
 3580. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3581. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3582. μετὰ P--------- μετά
 3583. ᾠδῆς N1--GSF--- ᾠδή
 3584. PsSol 15:1
 3585. ἐν P--------- ἐν
 3586. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3587. θλίβεσθαί V1--PMN--- θλίβω
 3588. με RP--AS---- ἐγώ
 3589. ἐπεκαλεσάμην VAI-AMI1S- καλέω ἐπι
 3590. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3591. ὄνομα N3M-ASN--- ὄνομα
 3592. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3593. εἰς P--------- εἰς
 3594. βοήθειαν N1A-ASF--- βοήθεια
 3595. ἤλπισα VAI-AAI1S- ἐλπίζω
 3596. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3597. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3598. Ιακωβ N---GSM--- Ἰακώβ
 3599. καὶ C--------- καί
 3600. ἐσώθην VCI-API1S- σώζω
 3601. ὅτι C--------- ὅτι
 3602. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 3603. καὶ C--------- καί
 3604. καταφυγὴ N1--NSF--- καταφυγή
 3605. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3606. πτωχῶν N2--GPM--- πτωχός
 3607. σύ RP--NS---- σύ
 3608. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3609. θεός N2--NSM--- θεός
 3610. PsSol 15:2
 3611. τίς RI--NSM--- τίς
 3612. γὰρ X--------- γάρ
 3613. ἰσχύει V1--PAI3S- ἰσχύω
 3614. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3615. θεός N2--NSM--- θεός
 3616. εἰ C--------- εἰ
 3617. μὴ D--------- μή
 3618. ἐξομολογήσασθαί VA--AMN--- ὁμολογέω ἐκ
 3619. σοι RP--DS---- σύ
 3620. ἐν P--------- ἐν
 3621. ἀληθείᾳ N1A-DSF--- ἀλήθεια
 3622. καὶ C--------- καί
 3623. τί RI--ASN--- τίς
 3624. δυνατὸς A1--NSM--- δυνατός
 3625. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 3626. εἰ C--------- εἰ
 3627. μὴ D--------- μή
 3628. ἐξομολογήσασθαι VA--AMN--- ὁμολογέω ἐκ
 3629. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3630. ὀνόματί N3M-DSN--- ὄνομα
 3631. σου RP--GS---- σύ
 3632. PsSol 15:3
 3633. ψαλμὸν N2--ASF--- ψαλμός
 3634. καινὸν A1--ASM--- καινός
 3635. μετὰ P--------- μετά
 3636. ᾠδῆς N1--GSF--- ᾠδή
 3637. ἐν P--------- ἐν
 3638. εὐφροσύνῃ N1--DSF--- εὐφροσύνη
 3639. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3640. καρπὸν N2--ASM--- καρπός
 3641. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 3642. ἐν P--------- ἐν
 3643. ὀργάνῳ N2N-DSN--- ὄργανον
 3644. ἡρμοσμένῳ VM--XMPDSN ἁρμόζω
 3645. γλώσσης N1S-GSF--- γλῶσσα
 3646. ἀπαρχὴν N1--ASF--- ἀπαρχή
 3647. χειλέων N3E-GPN--- χεῖλος
 3648. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3649. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3650. ὁσίας A1A-GSF--- ὅσιος
 3651. καὶ C--------- καί
 3652. δικαίας A1A-GSF--- δίκαιος
 3653. PsSol 15:4
 3654. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3655. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 3656. ταῦτα RD--APN--- οὗτος
 3657. οὐ D--------- οὐ
 3658. σαλευθήσεται VC--FPI3S- σαλεύω
 3659. εἰς P--------- εἰς
 3660. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3661. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3662. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3663. κακοῦ A1--GSM--- κακός
 3664. φλὸξ N3G-NSF--- φλόξ
 3665. πυρὸς N2--NSM--- πυρός
 3666. καὶ C--------- καί
 3667. ὀργὴ N1--NSF--- ὀργή
 3668. ἀδίκων A1B-GPM--- ἄδικος
 3669. οὐχ D--------- οὐ
 3670. ἅψεται VF--FMI3S- ἅπτομαι
 3671. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3672. PsSol 15:5
 3673. ὅταν D--------- ὅταν
 3674. ἐξέλθῃ VB--AAS3S- ἔρχομαι ἐκ
 3675. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3676. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 3677. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3678. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 3679. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3680. ὀλεθρεῦσαι VA--AAN--- ὀλεθρεύω
 3681. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 3682. ὑπόστασιν N3I-ASF--- ὑπόστασις
 3683. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 3684. PsSol 15:6
 3685. ὅτι C--------- ὅτι
 3686. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3687. σημεῖον N2--ASN--- σημεῖον
 3688. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3689. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3690. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3691. δικαίους A1A-APM--- δίκαιος
 3692. εἰς P--------- εἰς
 3693. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 3694. PsSol 15:7
 3695. λιμὸς N2--NSM--- λιμός
 3696. καὶ C--------- καί
 3697. ῥομφαία N1A-NSF--- ῥομφαία
 3698. καὶ C--------- καί
 3699. θάνατος N2--NSM--- θάνατος
 3700. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3701. δικαίων A1A-GPM--- δίκαιος
 3702. μακράν D--------- μακράν
 3703. φεύξονται VF--FMI3P- φεύγω
 3704. γὰρ X--------- γάρ
 3705. ὡς C--------- ὡς
 3706. διωκόμενοι V1--PMPNPM διώκω
 3707. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 3708. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3709. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 3710. PsSol 15:8
 3711. καταδιώξονται VF--FMI3P- διώκω κατα
 3712. δὲ X--------- δέ
 3713. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 3714. καὶ C--------- καί
 3715. καταλήμψονται VF--FMI3P- λαμβάνω κατα
 3716. καὶ C--------- καί
 3717. οὐκ D--------- οὐ
 3718. ἐκφεύξονται VF--FMI3P- φεύγω ἐκ
 3719. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3720. ποιοῦντες V2--PAPNPM ποιέω
 3721. ἀνομίαν N1A-ASF--- ἀνομία
 3722. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3723. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 3724. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3725. PsSol 15:9
 3726. ὡς C--------- ὡς
 3727. ὑπὸ P--------- ὑπό
 3728. πολεμίων A1A-GPM--- πολέμιος
 3729. ἐμπείρων A1B-GPM--- ἔμπειρος
 3730. καταλημφθήσονται VV--FPI3P- λαμβάνω κατα
 3731. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3732. γὰρ X--------- γάρ
 3733. σημεῖον N2--ASN--- σημεῖον
 3734. τῆς RA--GSF--- ὁ
 3735. ἀπωλείας N1A-GSF--- ἀπώλεια
 3736. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3737. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 3738. μετώπου N2N-GSN--- μέτωπον
 3739. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3740. PsSol 15:10
 3741. καὶ C--------- καί
 3742. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3743. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 3744. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3745. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 3746. ἀπώλεια N1A-NSF--- ἀπώλεια
 3747. καὶ C--------- καί
 3748. σκότος N3E-AS---- σκότος
 3749. καὶ C--------- καί
 3750. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3751. ἀνομίαι N1A-NPF--- ἀνομία
 3752. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3753. διώξονται VF--FMI3P- διώκω
 3754. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 3755. ἕως P--------- ἕως
 3756. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 3757. κάτω D--------- κάτω
 3758. PsSol 15:11
 3759. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3760. κληρονομία N1A-NSF--- κληρονομία
 3761. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3762. οὐχ D--------- οὐ
 3763. εὑρεθήσεται VC--FPI3S- εὑρίσκω
 3764. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 3765. τέκνοις N2N-DPN--- τέκνον
 3766. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3767. αἱ RA--NPF--- ὁ
 3768. γὰρ X--------- γάρ
 3769. ἁμαρτίαι N1A-NPF--- ἁμαρτία
 3770. ἐξερημώσουσιν VF--FAI3P- ἐρημόω ἐκ
 3771. οἴκους N2--APM--- οἶκος
 3772. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 3773. PsSol 15:12
 3774. καὶ C--------- καί
 3775. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 3776. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 3777. ἐν P--------- ἐν
 3778. ἡμέρᾳ N1A-DSF--- ἡμέρα
 3779. κρίσεως N3I-GSF--- κρίσις
 3780. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3781. εἰς P--------- εἰς
 3782. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3783. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3784. ὅταν D--------- ὅταν
 3785. ἐπισκέπτηται V1--PMS3S- σκέπτομαι ἐπι
 3786. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3787. θεὸς N2--NSM--- θεός
 3788. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3789. γῆν N1--ASF--- γῆ
 3790. ἐν P--------- ἐν
 3791. κρίματι N3M-DSN--- κρίμα
 3792. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3793. PsSol 15:13
 3794. οἱ RA--NPM--- ὁ
 3795. δὲ X--------- δέ
 3796. φοβούμενοι V2--PMPNPM φοβέω
 3797. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3798. κύριον N2--ASM--- κύριος
 3799. ἐλεηθήσονται VC--FPI3P- ἐλεέω
 3800. ἐν P--------- ἐν
 3801. αὐτῇ RD--DSF--- αὐτός
 3802. καὶ C--------- καί
 3803. ζήσονται VF--FMI3P- ζάω
 3804. ἐν P--------- ἐν
 3805. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3806. ἐλεημοσύνῃ N1--DSF--- ἐλεημοσύνη
 3807. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 3808. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3809. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 3810. καὶ C--------- καί
 3811. ἁμαρτωλοὶ A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 3812. ἀπολοῦνται VF2-FMI3P- ὀλλύω ἀπο
 3813. εἰς P--------- εἰς
 3814. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3815. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3816. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 3817. PsSol
 3818. ὕμνος N2--NSM--- ὕμνος
 3819. τῷ RA--DSM--- ὁ
 3820. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 3821. εἰς P--------- εἰς
 3822. ἀντίληψιν N3I-ASF--- ἀντίληψις
 3823. ὁσίοις A1A-DPN--- ὅσιος
 3824. PsSol 16:1
 3825. ἐν P--------- ἐν
 3826. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3827. νυστάξαι VS--AAN--- νυστάζω
 3828. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 3829. μου RP--GS---- ἐγώ
 3830. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3831. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3832. παρὰ P--------- παρά
 3833. μικρὸν A1A-ASM--- μικρός
 3834. ὠλίσθησα VAI-AAI1S- ὀλισθαίνω
 3835. ἐν P--------- ἐν
 3836. καταφορᾷ N1A-DSF--- καταφορά
 3837. ὑπνούντων V4--PAPGPM ὑπνόω
 3838. μακρὰν D--------- μακράν
 3839. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3840. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3841. PsSol 16:2
 3842. παρ' P--------- παρά
 3843. ὀλίγον A1--ASM--- ὀλίγος
 3844. ἐξεχύθη VCI-API3S- χέω ἐκ
 3845. ἡ RA--NSF--- ὁ
 3846. ψυχή N1--NSF--- ψυχή
 3847. μου RP--GS---- ἐγώ
 3848. εἰς P--------- εἰς
 3849. θάνατον N2--ASM--- θάνατος
 3850. σύνεγγυς D--------- σύνεγγυς
 3851. πυλῶν N1--GPF--- πύλη
 3852. ᾅδου N1M-GSM--- ᾅδης
 3853. μετὰ P--------- μετά
 3854. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 3855. PsSol 16:3
 3856. ἐν P--------- ἐν
 3857. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3858. διενεχθῆναι VQ--APN--- φέρω δια
 3859. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 3860. μου RP--GS---- ἐγώ
 3861. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3862. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 3863. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 3864. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 3865. εἰ C--------- εἰ
 3866. μὴ D--------- μή
 3867. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3868. κύριος N2--NSM--- κύριος
 3869. ἀντελάβετό VBI-AMI3S- λαμβάνω ἀντι
 3870. μου RP--GS---- ἐγώ
 3871. τῷ RA--DSN--- ὁ
 3872. ἐλέει N3E-DSN--- ἔλεος
 3873. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3874. εἰς P--------- εἰς
 3875. τὸν RA--ASM--- ὁ
 3876. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 3877. PsSol 16:4
 3878. ἔνυξέν VAI-AAI3S- νύσσω
 3879. με RP--AS---- ἐγώ
 3880. ὡς C--------- ὡς
 3881. κέντρον N2N-NSN--- κέντρον
 3882. ἵππου N2--GSM--- ἵππος
 3883. ἐπὶ P--------- ἐπί
 3884. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3885. γρηγόρησιν N3I-ASF--- γρηγόρησις
 3886. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 3887. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3888. σωτὴρ N3--NSM--- σωτήρ
 3889. καὶ C--------- καί
 3890. ἀντιλήπτωρ N3T-NSM--- ἀντιλήπτωρ
 3891. μου RP--GS---- ἐγώ
 3892. ἐν P--------- ἐν
 3893. παντὶ A3--DSM--- πᾶς
 3894. καιρῷ N2--DSM--- καιρός
 3895. ἔσωσέν VAI-AAI3S- σώζω
 3896. με RP--AS---- ἐγώ
 3897. PsSol 16:5
 3898. ἐξομολογήσομαί VF--FMI1S- ὁμολογέω ἐκ
 3899. σοι RP--DS---- σύ
 3900. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3901. θεός N2--NSM--- θεός
 3902. ὅτι C--------- ὅτι
 3903. ἀντελάβου VBI-AMI2S- λαμβάνω ἀντι
 3904. μου RP--GS---- ἐγώ
 3905. εἰς P--------- εἰς
 3906. σωτηρίαν N1A-ASF--- σωτηρία
 3907. καὶ C--------- καί
 3908. οὐκ D--------- οὐ
 3909. ἐλογίσω VAI-AMI2S- λογίζομαι
 3910. με RP--AS---- ἐγώ
 3911. μετὰ P--------- μετά
 3912. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3913. ἁμαρτωλῶν A1B-GPM--- ἁμαρτωλός
 3914. εἰς P--------- εἰς
 3915. ἀπώλειαν N1A-ASF--- ἀπώλεια
 3916. PsSol 16:6
 3917. μὴ D--------- μή
 3918. ἀποστήσῃς VA--AAS2S- ἵστημι ἀπο
 3919. τὸ RA--ASN--- ὁ
 3920. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 3921. σου RP--GS---- σύ
 3922. ἀπ' P--------- ἀπό
 3923. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 3924. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3925. θεός N2--NSM--- θεός
 3926. μηδὲ C--------- μηδέ
 3927. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3928. μνήμην N1--ASF--- μνήμη
 3929. σου RP--GS---- σύ
 3930. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3931. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 3932. μου RP--GS---- ἐγώ
 3933. ἕως P--------- ἕως
 3934. θανάτου N2--GSM--- θάνατος
 3935. PsSol 16:7
 3936. ἐπικράτησόν VF--FAPASN κρατέω ἐπι
 3937. μου RP--GS---- ἐγώ
 3938. ὁ RA--NSM--- ὁ
 3939. θεός N2--NSM--- θεός
 3940. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3941. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 3942. πονηρᾶς A1A-GSF--- πονηρός
 3943. καὶ C--------- καί
 3944. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3945. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 3946. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3947. πονηρᾶς A1A-GSF--- πονηρός
 3948. σκανδαλιζούσης V1--PAPGSF σκανδαλίζω
 3949. ἄφρονα A3N-ASM--- ἄφρων
 3950. PsSol 16:8
 3951. καὶ C--------- καί
 3952. μὴ D--------- μή
 3953. ἀπατησάτω VA--AAD3S- ἀπατάω
 3954. με RP--AS---- ἐγώ
 3955. κάλλος N3E-ASN--- κάλλος
 3956. γυναικὸς N3K-GSF--- γυνή
 3957. παρανομούσης V2--PAPGSF νομέω παρα
 3958. καὶ C--------- καί
 3959. παντὸς A3--GSM--- πᾶς
 3960. ὑποκειμένου V5--PMPGSM κεῖμαι ὑπο
 3961. ἀπὸ P--------- ἀπό
 3962. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 3963. ἀνωφελοῦς A3H-GSM--- ἀνωφελής
 3964. PsSol 16:9
 3965. τὰ RA--APN--- ὁ
 3966. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 3967. τῶν RA--GPM--- ὁ
 3968. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 3969. μου RP--GS---- ἐγώ
 3970. κατεύθυνον VA--AAD2S- εὐθύνω κατα
 3971. ἐν P--------- ἐν
 3972. τόπῳ N2--DSM--- τόπος
 3973. σου RP--GS---- σύ
 3974. καὶ C--------- καί
 3975. τὰ RA--APN--- ὁ
 3976. διαβήματά N3M-APN--- διάβημα
 3977. μου RP--GS---- ἐγώ
 3978. ἐν P--------- ἐν
 3979. τῇ RA--DSF--- ὁ
 3980. μνήμῃ N1--DSF--- μνήμη
 3981. σου RP--GS---- σύ
 3982. διαφύλαξον VA--AAD2S- φυλάσσω δια
 3983. PsSol 16:10
 3984. τὴν RA--ASF--- ὁ
 3985. γλῶσσάν N1S-ASF--- γλῶσσα
 3986. μου RP--GS---- ἐγώ
 3987. καὶ C--------- καί
 3988. τὰ RA--APN--- ὁ
 3989. χείλη N3E-APN--- χεῖλος
 3990. μου RP--GS---- ἐγώ
 3991. ἐν P--------- ἐν
 3992. λόγοις N2--DPM--- λόγος
 3993. ἀληθείας N1A-GSF--- ἀλήθεια
 3994. περίστειλον VA--AAD2S- στέλλω περι
 3995. ὀργὴν N1--ASF--- ὀργή
 3996. καὶ C--------- καί
 3997. θυμὸν N2--ASM--- θυμός
 3998. ἄλογον A1B-ASM--- ἄλογος
 3999. μακρὰν D--------- μακράν
 4000. ποίησον VA--AAD2S- ποιέω
 4001. ἀπ' P--------- ἀπό
 4002. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4003. PsSol 16:11
 4004. γογγυσμὸν N2--ASM--- γογγυσμός
 4005. καὶ C--------- καί
 4006. ὀλιγοψυχίαν N1A-ASF--- ὀλιγοψυχία
 4007. ἐν P--------- ἐν
 4008. θλίψει N3I-DSF--- θλῖψις
 4009. μάκρυνον V1--PAD2S- μακρύνω
 4010. ἀπ' P--------- ἀπό
 4011. ἐμοῦ RP--GS---- ἐγώ
 4012. ἐὰν C--------- ἐάν
 4013. ἁμαρτήσω VF--FAI1S- ἁμαρτάνω
 4014. ἐν P--------- ἐν
 4015. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4016. σε RP--AS---- σύ
 4017. παιδεύειν V1--PAN--- παιδεύω
 4018. εἰς P--------- εἰς
 4019. ἐπιστροφήν N1--ASF--- ἐπιστροφή
 4020. PsSol 16:12
 4021. εὐδοκίᾳ N1A-DSF--- εὐδοκία
 4022. δὲ X--------- δέ
 4023. μετὰ P--------- μετά
 4024. ἱλαρότητος N3T-GSF--- ἱλαρότης
 4025. στήρισον VA--AAD2S- στηρίζω
 4026. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4027. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 4028. μου RP--GS---- ἐγώ
 4029. ἐν P--------- ἐν
 4030. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4031. ἐνισχῦσαί VA--AAN--- ἰσχύω ἐν
 4032. σε RP--AS---- σύ
 4033. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4034. ψυχήν N1--ASF--- ψυχή
 4035. μου RP--GS---- ἐγώ
 4036. ἀρκέσει VF--FAI3S- ἀρκέω
 4037. μοι RP--DS---- ἐγώ
 4038. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4039. δοθέν VC--APPASN δίδωμι
 4040. PsSol 16:13
 4041. ὅτι C--------- ὅτι
 4042. ἐὰν C--------- ἐάν
 4043. μὴ D--------- μή
 4044. σὺ RP--NS---- σύ
 4045. ἐνισχύσῃς VA--AAS2S- ἰσχύω ἐν
 4046. τίς RI--NSM--- τίς
 4047. ὑφέξεται VF--FMI3S- ἔχω ὑπο
 4048. παιδείαν N1A-ASF--- παιδεία
 4049. ἐν P--------- ἐν
 4050. πενίᾳ N1A-DSF--- πενία
 4051. PsSol 16:14
 4052. ἐν P--------- ἐν
 4053. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4054. ἐλέγχεσθαι V1--PMN--- ἐλέγχω
 4055. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 4056. ἐν P--------- ἐν
 4057. χειρὶ N3--DSF--- χείρ
 4058. σαπρίας N1A-APF--- σαπρία
 4059. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4060. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4061. δοκιμασία N1A-NSF--- δοκιμασία
 4062. σου RP--GS---- σύ
 4063. ἐν P--------- ἐν
 4064. σαρκὶ N3K-DSF--- σάρξ
 4065. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4066. καὶ C--------- καί
 4067. ἐν P--------- ἐν
 4068. θλίψει N3I-DSF--- θλῖψις
 4069. πενίας N1A-GSF--- πενία
 4070. PsSol 16:15
 4071. ἐν P--------- ἐν
 4072. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4073. ὑπομεῖναι VA--AAN--- μένω ὑπο
 4074. δίκαιον A1A-ASM--- δίκαιος
 4075. ἐν P--------- ἐν
 4076. τούτοις RD--DPM--- οὗτος
 4077. ἐλεηθήσεται VC--FPI3S- ἐλεέω
 4078. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4079. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4080. PsSol
 4081. ψαλμὸς N2--NSM--- ψαλμός
 4082. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4083. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 4084. μετὰ P--------- μετά
 4085. ᾠδῆς N1--GSF--- ᾠδή
 4086. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4087. βασιλεῖ N3V-DSM--- βασιλεύς
 4088. PsSol 17:1
 4089. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4090. σὺ RP--NS---- σύ
 4091. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4092. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4093. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4094. εἰς P--------- εἰς
 4095. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4096. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4097. καὶ C--------- καί
 4098. ἔτι D--------- ἔτι
 4099. ὅτι C--------- ὅτι
 4100. ἐν P--------- ἐν
 4101. σοί RP--DS---- σύ
 4102. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4103. θεός N2--NSM--- θεός
 4104. καυχήσεται VF--FMI3S- καυχάομαι
 4105. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4106. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 4107. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4108. PsSol 17:2
 4109. καὶ C--------- καί
 4110. τίς RI--NSM--- τίς
 4111. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4112. χρόνος N2--NSM--- χρόνος
 4113. ζωῆς N1--GSF--- ζωή
 4114. ἀνθρώπου N2--GSM--- ἄνθρωπος
 4115. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4116. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4117. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4118. κατὰ P--------- κατά
 4119. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4120. χρόνον N2--ASM--- χρόνος
 4121. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4122. καὶ C--------- καί
 4123. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4124. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 4125. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4126. ἐπ' P--------- ἐπί
 4127. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4128. PsSol 17:3
 4129. ἡμεῖς RP--NP---- ἐγώ
 4130. δὲ X--------- δέ
 4131. ἐλπιοῦμεν VF2-FAI1P- ἐλπίζω
 4132. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4133. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4134. θεὸν N2--ASM--- θεός
 4135. σωτῆρα N3H-ASM--- σωτήρ
 4136. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4137. ὅτι C--------- ὅτι
 4138. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4139. κράτος N3E-ASN--- κράτος
 4140. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4141. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4142. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4143. εἰς P--------- εἰς
 4144. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4145. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4146. μετ' P--------- μετά
 4147. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 4148. καὶ C--------- καί
 4149. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4150. βασιλεία N1A-NSF--- βασιλεία
 4151. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4152. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4153. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4154. εἰς P--------- εἰς
 4155. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4156. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4157. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4158. τὰ RA--APN--- ὁ
 4159. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4160. ἐν P--------- ἐν
 4161. κρίσει N3I-DSF--- κρίσις
 4162. PsSol 17:4
 4163. σύ RP--NS---- σύ
 4164. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4165. ᾑρετίσω VSI-AAI1S- αἱρετίζω
 4166. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4167. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4168. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4169. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4170. Ισραηλ N---DS---- Ἰσραήλ
 4171. καὶ C--------- καί
 4172. σὺ RP--NS---- σύ
 4173. ὤμοσας VAI-AAI2S- ὄμνυμι
 4174. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4175. περὶ P--------- περί
 4176. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4177. σπέρματος N3M-GSN--- σπέρμα
 4178. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4179. εἰς P--------- εἰς
 4180. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4181. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4182. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4183. μὴ D--------- μή
 4184. ἐκλείπειν V1--PAN--- λείπω ἐκ
 4185. ἀπέναντί D--------- ἀπέναντι
 4186. σου RP--GS---- σύ
 4187. βασίλειον N2N-ASN--- βασίλειον
 4188. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4189. PsSol 17:5
 4190. καὶ C--------- καί
 4191. ἐν P--------- ἐν
 4192. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4193. ἁμαρτίαις N1A-DPF--- ἁμαρτία
 4194. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4195. ἐπανέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἐπι ἀνα
 4196. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4197. ἁμαρτωλοί A1B-NPM--- ἁμαρτωλός
 4198. ἐπέθεντο VEI-AMI3P- τίθημι ἐπι
 4199. ἡμῖν RP--DP---- ἐγώ
 4200. καὶ C--------- καί
 4201. ἔξωσαν VA--AAPASN ὠθέω ἐκ
 4202. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4203. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4204. οὐκ D--------- οὐ
 4205. ἐπηγγείλω VAI-AMI2S- ἀγγέλλω ἐπι
 4206. μετὰ P--------- μετά
 4207. βίας N1A-GSF--- βία
 4208. ἀφείλαντο VBI-AMI3P- αἱρέω ἀπο
 4209. καὶ C--------- καί
 4210. οὐκ D--------- οὐ
 4211. ἐδόξασαν VQI-AAI3P- δοξάζω
 4212. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4213. ὄνομά N3M-ASN--- ὄνομα
 4214. σου RP--GS---- σύ
 4215. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4216. ἔντιμον A1B-ASM--- ἔντιμος
 4217. PsSol 17:6
 4218. ἐν P--------- ἐν
 4219. δόξῃ N1S-DSF--- δόξα
 4220. ἔθεντο VEI-AMI3P- τίθημι
 4221. βασίλειον N2N-ASN--- βασίλειον
 4222. ἀντὶ P--------- ἀντί
 4223. ὕψους N3E-GS---- ὕψος
 4224. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4225. ἠρήμωσαν VAI-AAI3P- ἐρημόω
 4226. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4227. θρόνον N2--ASM--- θρόνος
 4228. Δαυιδ N---ASM--- Δαυίδ
 4229. ἐν P--------- ἐν
 4230. ὑπερηφανίᾳ N1A-DSF--- ὑπερηφανία
 4231. ἀλλάγματος N3M-GSN--- ἄλλαγμα
 4232. PsSol 17:7
 4233. καὶ C--------- καί
 4234. σύ RP--NS---- σύ
 4235. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4236. θεός N2--NSM--- θεός
 4237. καταβαλεῖς VF2-FAI2S- βάλλω κατα
 4238. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4239. καὶ C--------- καί
 4240. ἀρεῖς VF2-FAI2S- αἴρω
 4241. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4242. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 4243. αὐτῶν RA--GPM--- αὐτός
 4244. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4245. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4246. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4247. ἐν P--------- ἐν
 4248. τῷ RA--DSN--- ὁ
 4249. ἐπαναστῆναι VH--AAN--- ἵστημι ἐπι ἀνα
 4250. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4251. ἄνθρωπον N2--ASM--- ἄνθρωπος
 4252. ἀλλότριον A1A-ASM--- ἀλλότριος
 4253. γένους N3E-GSN--- γένος
 4254. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4255. PsSol 17:8
 4256. κατὰ P--------- κατά
 4257. τὰ RA--APN--- ὁ
 4258. ἁμαρτήματα N3M-APN--- ἁμάρτημα
 4259. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4260. ἀποδώσεις VF--FAI2S- δίδωμι ἀπο
 4261. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4262. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4263. θεός N2--NSM--- θεός
 4264. εὑρεθῆναι VC--APN--- εὑρίσκω
 4265. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4266. κατὰ P--------- κατά
 4267. τὰ RA--APN--- ὁ
 4268. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 4269. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4270. PsSol 17:9
 4271. οὐκ D--------- οὐ
 4272. ἠλέησεν VAI-AAI3S- ἐλεέω
 4273. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4274. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4275. θεός N2--NSM--- θεός
 4276. ἐξηρεύνησεν VAI-AAI3S- ἐρευνάω ἐκ
 4277. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4278. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 4279. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4280. καὶ C--------- καί
 4281. οὐκ D--------- οὐ
 4282. ἀφῆκεν VAI-AAI3S- ἵημι ἀπο
 4283. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4284. ἕνα A3--ASM--- εἷς
 4285. PsSol 17:10
 4286. πιστὸς A1--NSM--- πιστός
 4287. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4288. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4289. ἐν P--------- ἐν
 4290. πᾶσι A3--DPM--- πᾶς
 4291. τοῖς RA--DPN--- ὁ
 4292. κρίμασιν N3M-DPN--- κρίμα
 4293. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4294. οἷς RR--DPM--- ὅς
 4295. ποιεῖ V2--PAI3S- ποιέω
 4296. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4297. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4298. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4299. PsSol 17:11
 4300. ἠρήμωσεν VAI-AAI3S- ἐρημόω
 4301. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4302. ἄνομος A1B-NSM--- ἄνομος
 4303. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4304. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4305. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4306. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4307. ἐνοικούντων V2--PAPGPM οἰκέω ἐν
 4308. αὐτήν RD--ASF--- αὐτός
 4309. ἠφάνισαν VAI-AAI3P- ἵζω ἀπο ἀνα
 4310. νέον A1A-ASM--- νέος
 4311. καὶ C--------- καί
 4312. πρεσβύτην N1M-ASM--- πρεσβύτης
 4313. καὶ C--------- καί
 4314. τέκνα N2N-APN--- τέκνον
 4315. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4316. ἅμα D--------- ἅμα
 4317. PsSol 17:12
 4318. ἐν P--------- ἐν
 4319. ὀργῇ N1--DSF--- ὀργή
 4320. κάλλους N3E-GSN--- κάλλος
 4321. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4322. ἐξαπέστειλεν VAI-AAI3S- στέλλω ἐκ ἀπο
 4323. αὐτὰ RD--APN--- αὐτός
 4324. ἕως C--------- ἕως
 4325. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4326. δυσμῶν N1--GPF--- δυσμή
 4327. καὶ C--------- καί
 4328. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4329. ἄρχοντας N3--APM--- ἄρχων
 4330. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4331. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4332. εἰς P--------- εἰς
 4333. ἐμπαιγμὸν N2--ASM--- ἐμπαιγμός
 4334. καὶ C--------- καί
 4335. οὐκ D--------- οὐ
 4336. ἐφείσατο VAI-AMI3S- φείδομαι
 4337. PsSol 17:13
 4338. ἐν P--------- ἐν
 4339. ἀλλοτριότητι N3T-DSF--- ἀλλοτριότης
 4340. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4341. ἐχθρὸς A1A-NSM--- ἐχθρός
 4342. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4343. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 4344. καὶ C--------- καί
 4345. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4346. καρδία N1A-NSF--- καρδία
 4347. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4348. ἀλλοτρία A1A-APN--- ἀλλότριος
 4349. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4350. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4351. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4352. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4353. PsSol 17:14
 4354. καὶ C--------- καί
 4355. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4356. ὅσα A1--APN--- ὅσος
 4357. ἐποίησεν VAI-AAI3S- ποιέω
 4358. ἐν P--------- ἐν
 4359. Ιερουσαλημ N---DS---- Ἰερουσαλήμ
 4360. καθὼς D--------- καθώς
 4361. καὶ C--------- καί
 4362. τὰ RA--APN--- ὁ
 4363. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4364. ἐν P--------- ἐν
 4365. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4366. πόλεσι N3I-DPF--- πόλις
 4367. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4368. σθένους N3E-GSN--- σθένος
 4369. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4370. PsSol 17:15
 4371. καὶ C--------- καί
 4372. ἐπεκρατοῦσαν VAI-AAI3P- κρατέω ἐπι
 4373. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4374. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4375. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4376. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4377. διαθήκης N1--GSF--- διαθήκη
 4378. ἐν P--------- ἐν
 4379. μέσῳ A1--GPN--- μέσος
 4380. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4381. συμμίκτων A1B-GPN--- σύμμικτος
 4382. οὐκ D--------- οὐ
 4383. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4384. ἐν P--------- ἐν
 4385. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4386. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4387. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 4388. ἐν P--------- ἐν
 4389. Ιερουσαλημ N---DS---- Ἰερουσαλήμ
 4390. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 4391. καὶ C--------- καί
 4392. ἀλήθειαν N1A-ASF--- ἀλήθεια
 4393. PsSol 17:16
 4394. ἐφύγοσαν VBI-AAI3P- φεύγω
 4395. ἀπ' P--------- ἀπό
 4396. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4397. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4398. ἀγαπῶντες V3--PAPNPM ἀγαπάω
 4399. συναγωγὰς N1--APF--- συναγωγή
 4400. ὁσίων A1A-GPM--- ὅσιος
 4401. ὡς C--------- ὡς
 4402. στρουθία N2--NPM--- στρουθίος
 4403. ἐξεπετάσθησαν VTI-API3P- πετάζω ἐκ
 4404. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4405. κοίτης N1--GSF--- κοίτη
 4406. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4407. PsSol 17:17
 4408. ἐπλανῶντο V3I-IMI3P- πλανάω
 4409. ἐν P--------- ἐν
 4410. ἐρήμοις N2--DPF--- ἔρημος
 4411. σωθῆναι VC--APN--- σώζω
 4412. ψυχὰς N1--APF--- ψυχή
 4413. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4414. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4415. κακοῦ A1--GSM--- κακός
 4416. καὶ C--------- καί
 4417. τίμιον A1A-ASM--- τίμιος
 4418. ἐν P--------- ἐν
 4419. ὀφθαλμοῖς N2--DPM--- ὀφθαλμός
 4420. παροικίας N1A-APF--- παροικία
 4421. ψυχὴ N1--NSF--- ψυχή
 4422. σεσῳσμένη VT--XAPNSF σώζω
 4423. ἐξ P--------- ἐκ
 4424. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4425. PsSol 17:18
 4426. εἰς P--------- εἰς
 4427. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4428. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4429. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4430. ἐγενήθη VCI-API3S- γίγνομαι
 4431. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4432. σκορπισμὸς N2--NSM--- σκορπισμός
 4433. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4434. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4435. ἀνόμων A1B-GPM--- ἄνομος
 4436. ὅτι C--------- ὅτι
 4437. ἀνέσχεν VBI-AAI3S- ἔχω ἀνα
 4438. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4439. οὐρανὸς N2--NSM--- οὐρανός
 4440. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4441. στάξαι VA--AAN--- στάζω
 4442. ὑετὸν N2--ASM--- ὑετός
 4443. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4444. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4445. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4446. PsSol 17:19
 4447. πηγαὶ N1--NPF--- πηγή
 4448. συνεσχέθησαν VCI-API3P- ἔχω συν
 4449. αἰώνιοι A1B-NPM--- αἰώνιος
 4450. ἐξ P--------- ἐκ
 4451. ἀβύσσων N2--GPM--- ἄβυσσος
 4452. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4453. ὀρέων N3E-GPN--- ὄρος
 4454. ὑψηλῶν A1--GPM--- ὑψηλός
 4455. ὅτι C--------- ὅτι
 4456. οὐκ D--------- οὐ
 4457. ἦν V9--IAI3S- εἰμί
 4458. ἐν P--------- ἐν
 4459. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4460. ποιῶν V2--PAPNSM ποιέω
 4461. δικαιοσύνην N1--ASF--- δικαιοσύνη
 4462. καὶ C--------- καί
 4463. κρίμα N3M-ASN--- κρίμα
 4464. PsSol 17:20
 4465. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4466. ἄρχοντος N3--GSM--- ἄρχων
 4467. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4468. καὶ C--------- καί
 4469. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4470. ἐλαχίστου A1--GSMS-- ἐλαχύς
 4471. ἐν P--------- ἐν
 4472. πάσῃ A1S-DSF--- πᾶς
 4473. ἁμαρτίᾳ N1A-DSF--- ἁμαρτία
 4474. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4475. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4476. ἐν P--------- ἐν
 4477. παρανομίᾳ N1A-DSF--- παρανομία
 4478. καὶ C--------- καί
 4479. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4480. κριτὴς N1M-NSM--- κριτής
 4481. ἐν P--------- ἐν
 4482. ἀπειθείᾳ N1A-DSF--- ἀπείθεια
 4483. καὶ C--------- καί
 4484. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4485. λαὸς N2--NSM--- λαός
 4486. ἐν P--------- ἐν
 4487. ἁμαρτίᾳ N1A-DSF--- ἁμαρτία
 4488. PsSol 17:21
 4489. ἰδέ VB--AAD2S- ὁράω
 4490. κύριε N2--VSM--- κύριος
 4491. καὶ C--------- καί
 4492. ἀνάστησον VA--AAD2S- ἵστημι ἀνα
 4493. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4494. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4495. βασιλέα N3V-ASM--- βασιλεύς
 4496. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4497. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 4498. Δαυιδ N---GSM--- Δαυίδ
 4499. εἰς P--------- εἰς
 4500. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4501. καιρόν N2--ASM--- καιρός
 4502. ὃν RR--ASM--- ὅς
 4503. εἵλου VBI-AMI2S- αἱρέω
 4504. σύ RP--NS---- σύ
 4505. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4506. θεός N2--NSM--- θεός
 4507. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4508. βασιλεῦσαι VA--AAN--- βασιλεύω
 4509. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4510. ισραηλ N---DS---- ισραηλ
 4511. παῖδά N3D-ASM--- παῖς
 4512. σου RP--GS---- σύ
 4513. PsSol 17:22
 4514. καὶ C--------- καί
 4515. ὑπόζωσον VA--AAD2S- ζώννυμι ὑπο
 4516. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4517. ἰσχὺν N3--ASF--- ἰσχύς
 4518. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4519. θραῦσαι VA--AAN--- θραύω
 4520. ἄρχοντας N--------- ἄρχων
 4521. ἀδίκους A1B-APM--- ἄδικος
 4522. καθαρίσαι VA--AAN--- καθαρίζω
 4523. Ιερουσαλημ N---AS---- Ἰερουσαλήμ
 4524. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4525. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4526. καταπατούντων V2--PAPGPM πατέω κατα
 4527. ἐν P--------- ἐν
 4528. ἀπωλείᾳ N1A-DSF--- ἀπώλεια
 4529. PsSol 17:23
 4530. ἐν P--------- ἐν
 4531. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 4532. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 4533. ἐξῶσαι VA--AAN--- ὠθέω ἐκ
 4534. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 4535. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4536. κληρονομίας N1A-GSF--- κληρονομία
 4537. ἐκτρῖψαι VA--AAN--- τρίβω ἐκ
 4538. ὑπερηφανίαν N1A-ASF--- ὑπερηφανία
 4539. ἁμαρτωλοῦ A1B-GSM--- ἁμαρτωλός
 4540. ὡς C--------- ὡς
 4541. σκεύη N3E---N--- σκεῦος
 4542. κεραμέως N3V-GSM--- κεραμεύς
 4543. PsSol 17:24
 4544. ἐν P--------- ἐν
 4545. ῥάβδῳ N2--DSF--- ῥάβδος
 4546. σιδηρᾷ N1A-DSF--- σιδηρεία
 4547. συντρῖψαι VA--AAN--- τρίβω συν
 4548. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 4549. ὑπόστασιν N3I-ASF--- ὑπόστασις
 4550. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4551. ὀλεθρεῦσαι VA--AAN--- ὀλεθρεύω
 4552. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4553. παράνομα A1B-APN--- παράνομος
 4554. ἐν P--------- ἐν
 4555. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 4556. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 4557. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4558. PsSol 17:25
 4559. ἐν P--------- ἐν
 4560. ἀπειλῇ N1--DSF--- ἀπειλή
 4561. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4562. φυγεῖν VB--AAN--- φεύγω
 4563. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4564. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4565. προσώπου N2N-GSN--- πρόσωπον
 4566. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4567. καὶ C--------- καί
 4568. ἐλέγξαι VA--AAN--- ἐλέγχω
 4569. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 4570. ἐν P--------- ἐν
 4571. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 4572. καρδίας N1A-GSF--- καρδία
 4573. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4574. PsSol 17:26
 4575. καὶ C--------- καί
 4576. συνάξει VF--FAI3S- ἄγω συν
 4577. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4578. ἅγιον A1A-ASM--- ἅγιος
 4579. οὗ RR--GSM--- ὅς
 4580. ἀφηγήσεται VF--FMI3S- ἡγέομαι ἀπο
 4581. ἐν P--------- ἐν
 4582. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 4583. καὶ C--------- καί
 4584. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 4585. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 4586. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4587. ἡγιασμένου VT--XMPGSM ἁγιάζω
 4588. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4589. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4590. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4591. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4592. PsSol 17:27
 4593. καὶ C--------- καί
 4594. οὐκ D--------- οὐ
 4595. ἀφήσει VF--FAI3S- ἵημι ἀπο
 4596. ἀδικίαν N1A-ASF--- ἀδικία
 4597. ἐν P--------- ἐν
 4598. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 4599. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4600. αὐλισθῆναι VS--APN--- αὐλίζω
 4601. ἔτι D--------- ἔτι
 4602. καὶ C--------- καί
 4603. οὐ D--------- οὐ
 4604. κατοικήσει VF--FAI3S- οικέω κατα
 4605. πᾶς A3--NSM--- πᾶς
 4606. ἄνθρωπος N2--NSM--- ἄνθρωπος
 4607. μετ' P--------- μετά
 4608. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4609. εἰδὼς VX--XAPNSM ὁράω
 4610. κακίαν N1A-ASF--- κακία
 4611. γνώσεται VF--FMI3S- γιγνώσκω
 4612. γὰρ X--------- γάρ
 4613. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4614. ὅτι C--------- ὅτι
 4615. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4616. υἱοὶ N2--NPM--- υἱός
 4617. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4618. εἰσιν V9--PAI3P- εἰμί
 4619. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4620. PsSol 17:28
 4621. καὶ C--------- καί
 4622. καταμερίσει VF--FAI3S- μερίζω κατα
 4623. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4624. ἐν P--------- ἐν
 4625. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4626. φυλαῖς N1--DPF--- φυλή
 4627. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4628. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4629. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4630. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4631. καὶ C--------- καί
 4632. πάροικος A1B-NSM--- παροίκος
 4633. καὶ C--------- καί
 4634. ἀλλογενὴς A3H-NSM--- ἀλλογενής
 4635. οὐ D--------- οὐ
 4636. παροικήσει VF--FAI3S- οἰκέω παρα
 4637. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4638. ἔτι D--------- ἔτι
 4639. PsSol 17:29
 4640. κρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω
 4641. λαοὺς N2--APM--- λαός
 4642. καὶ C--------- καί
 4643. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4644. ἐν P--------- ἐν
 4645. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 4646. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 4647. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4648. διάψαλμα N1A-NSF--- διάψαλμα
 4649. PsSol 17:30
 4650. καὶ D--------- καί
 4651. ἕξει VF--FAI3S- ἔχω
 4652. λαοὺς N2--APM--- λαός
 4653. ἐθνῶν N3E-GPN--- ἔθνος
 4654. δουλεύειν V1--PAN--- δουλεύω
 4655. αὐτῷ RD--DSM--- αὐτός
 4656. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4657. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4658. ζυγὸν N2--ASN--- ζυγός
 4659. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4660. καὶ C--------- καί
 4661. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4662. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4663. δοξάσει VF--FAI3S- δοξάζω
 4664. ἐν P--------- ἐν
 4665. ἐπισήμῳ A1B-DSM--- ἐπίσημος
 4666. πάσης A1S-GSF--- πᾶς
 4667. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4668. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4669. καὶ C--------- καί
 4670. καθαριεῖ VF2-FAI3S- καθαρίζω
 4671. Ιερουσαλημ N---AS---- Ἰερουσαλήμ
 4672. ἐν P--------- ἐν
 4673. ἁγιασμῷ N2--DSM--- ἁγιασμός
 4674. ὡς C--------- ὡς
 4675. καὶ C--------- καί
 4676. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4677. ἀπ' P--------- ἀπό
 4678. ἀρχῆς N1--GSF--- ἀρχή
 4679. PsSol 17:31
 4680. ἔρχεσθαι V1--PMN--- ἔρχομαι
 4681. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4682. ἀπ' P--------- ἀπό
 4683. ἄκρου A1A-GSM--- ἄκρος
 4684. τῆς RA--GSF--- ὁ
 4685. γῆς N1--GSF--- γῆ
 4686. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 4687. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4688. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 4689. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4690. φέροντες V1--PAPNPM φέρω
 4691. δῶρα N2N-APN--- δῶρον
 4692. τοὺς RA--APM--- ὁ
 4693. ἐξησθενηκότας VXI-XAPAPM ἀσθενέω ἐκ
 4694. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 4695. αὐτῆς RD--GSF--- αὐτός
 4696. καὶ C--------- καί
 4697. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 4698. τὴν RA--ASF--- ὁ
 4699. δόξαν N1S-ASF--- δόξα
 4700. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4701. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4702. ἐδόξασεν VQI-AAI3S- δοξάζω
 4703. αὐτὴν RD--ASF--- αὐτός
 4704. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4705. θεός N2--NSM--- θεός
 4706. PsSol 17:32
 4707. καὶ C--------- καί
 4708. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4709. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4710. δίκαιος A1A-NSM--- δίκαιος
 4711. διδακτὸς N2--NSM--- διδακτός
 4712. ὑπὸ P--------- ὑπό
 4713. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4714. ἐπ' P--------- ἐπί
 4715. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 4716. καὶ C--------- καί
 4717. οὐκ D--------- οὐ
 4718. ἔστιν V9--PAI3S- εἰμί
 4719. ἀδικία N1A-NSF--- ἀδικία
 4720. ἐν P--------- ἐν
 4721. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4722. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4723. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4724. ἐν P--------- ἐν
 4725. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 4726. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4727. ὅτι C--------- ὅτι
 4728. πάντες A3--NPM--- πᾶς
 4729. ἅγιοι A1A-NPM--- ἅγιος
 4730. καὶ C--------- καί
 4731. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4732. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4733. χριστὸς A1--NSM--- χριστός
 4734. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4735. PsSol 17:33
 4736. οὐ D--------- οὐ
 4737. γὰρ X--------- γάρ
 4738. ἐλπιεῖ VF2-FAI3S- ἐλπίζω
 4739. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4740. ἵππον N2--ASM--- ἵππος
 4741. καὶ C--------- καί
 4742. ἀναβάτην N1M-ASM--- ἀναβάτης
 4743. καὶ C--------- καί
 4744. τόξον N2N-ASN--- τόξον
 4745. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 4746. πληθυνεῖ VF2-FAI3S- πληθύνω
 4747. αὑτῷ RD--DSM--- ἑαυτοῦ
 4748. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 4749. οὐδὲ C--------- οὐδέ
 4750. ἀργύριον N2N-ASN--- ἀργύριον
 4751. εἰς P--------- εἰς
 4752. πόλεμον N2--ASM--- πόλεμος
 4753. καὶ C--------- καί
 4754. πολλοῖς A1--DPM--- πολύς
 4755. λαοῖς N2--DPM--- λαός
 4756. οὐ D--------- οὐ
 4757. συνάξει VF--FAI3S- ἄγω συν
 4758. ἐλπίδας N3D-APF--- ἐλπίς
 4759. εἰς P--------- εἰς
 4760. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 4761. πολέμου N2--GSM--- πόλεμος
 4762. PsSol 17:34
 4763. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4764. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4765. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4766. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4767. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 4768. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4769. δυνατοῦ A1--GSM--- δυνατός
 4770. ἐλπίδι N3D-DSF--- ἐλπίς
 4771. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4772. καὶ C--------- καί
 4773. ἐλεήσει VF--FAI3S- ἐλεέω
 4774. πάντα A3--ASM--- πᾶς
 4775. τὰ RA--APN--- ὁ
 4776. ἔθνη N3E-APN--- ἔθνος
 4777. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 4778. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4779. ἐν P--------- ἐν
 4780. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 4781. PsSol 17:35
 4782. πατάξει VF--FAI3S- πατάσσω
 4783. γὰρ X--------- γάρ
 4784. γῆν N1--ASF--- γῆ
 4785. τῷ RA--DSM--- ὁ
 4786. λόγῳ N2--DSM--- λόγος
 4787. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4788. στόματος N3M-GSN--- στόμα
 4789. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4790. εἰς P--------- εἰς
 4791. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4792. εὐλογήσει VF--FAI3S- εὐλογέω
 4793. λαὸν N2--ASM--- λαός
 4794. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4795. ἐν P--------- ἐν
 4796. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 4797. μετ' P--------- μετά
 4798. εὐφροσύνης N1--GSF--- εὐφροσύνη
 4799. PsSol 17:36
 4800. καὶ C--------- καί
 4801. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4802. καθαρὸς A1A-NSM--- καθαρός
 4803. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4804. ἁμαρτίας N1A-GSF--- ἁμαρτία
 4805. τοῦ RA--GSN--- ὁ
 4806. ἄρχειν V1--PAN--- ἄρχω
 4807. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4808. μεγάλου A1--GSM--- μέγας
 4809. ἐλέγξαι VA--AAN--- ἐλέγχω
 4810. ἄρχοντας N--------- ἄρχων
 4811. καὶ C--------- καί
 4812. ἐξᾶραι VA--AAN--- αἴρω ἐκ
 4813. ἁμαρτωλοὺς A1B-APM--- ἁμαρτωλός
 4814. ἐν P--------- ἐν
 4815. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4816. λόγου N2--GSM--- λόγος
 4817. PsSol 17:37
 4818. καὶ C--------- καί
 4819. οὐκ D--------- οὐ
 4820. ἀσθενήσει VF--FAI3S- ἀσθενέω
 4821. ἐν P--------- ἐν
 4822. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4823. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4824. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4825. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4826. θεῷ N2--DSM--- θεός
 4827. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4828. ὅτι C--------- ὅτι
 4829. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4830. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4831. κατειργάσατο VAI-AMI3S- ἐργάζομαι κατα
 4832. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4833. δυνατὸν A1--ASM--- δυνατός
 4834. ἐν P--------- ἐν
 4835. πνεύματι N3M-DSN--- πνεῦμα
 4836. ἁγίῳ A1A-DSM--- ἅγιος
 4837. καὶ C--------- καί
 4838. σοφὸν A1--ASM--- σοφός
 4839. ἐν P--------- ἐν
 4840. βουλῇ N1--DSF--- βουλή
 4841. συνέσεως N3I-GS---- σύνεσις
 4842. μετὰ P--------- μετά
 4843. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 4844. καὶ C--------- καί
 4845. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 4846. PsSol 17:38
 4847. καὶ C--------- καί
 4848. εὐλογία N1A-NSF--- εὐλογία
 4849. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4850. μετ' P--------- μετά
 4851. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4852. ἐν P--------- ἐν
 4853. ἰσχύι N3U-DSF--- ἰσχύς
 4854. καὶ C--------- καί
 4855. οὐκ D--------- οὐ
 4856. ἀσθενήσει VF--FAI3S- ἀσθενέω
 4857. PsSol 17:39
 4858. ἡ RA--NSF--- ἡ
 4859. ἐλπὶς N3D-NSF--- ἐλπίς
 4860. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4861. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4862. κύριον N2--ASM--- κύριος
 4863. καὶ C--------- καί
 4864. τίς RI--NSM--- τίς
 4865. δύναται V6--PMI3S- δύναμαι
 4866. πρὸς P--------- πρός
 4867. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4868. PsSol 17:40
 4869. ἰσχυρὸς A1A-NSM--- ἰσχυρός
 4870. ἐν P--------- ἐν
 4871. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 4872. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4873. καὶ C--------- καί
 4874. κραταιὸς A1A-NSM--- κραταιός
 4875. ἐν P--------- ἐν
 4876. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 4877. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 4878. ποιμαίνων V1--PAPNSM ποιμαίνω
 4879. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4880. ποίμνιον N2--ASN--- ποίμνιον
 4881. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 4882. ἐν P--------- ἐν
 4883. πίστει N3I-DSF--- πίστις
 4884. καὶ C--------- καί
 4885. δικαιοσύνῃ N1--DSF--- δικαιοσύνη
 4886. καὶ C--------- καί
 4887. οὐκ D--------- οὐ
 4888. ἀφήσει VF--FAI3S- ἵημι ἀπο
 4889. ἀσθενῆσαι VA--AAN--- ἀσθενέω
 4890. ἐν P--------- ἐν
 4891. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4892. ἐν P--------- ἐν
 4893. τῇ RA--DSF--- ὁ
 4894. νομῇ N1--DSF--- νομή
 4895. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 4896. PsSol 17:41
 4897. ἐν P--------- ἐν
 4898. ἰσότητι N3T-DSF--- ἰσότης
 4899. πάντας A3--APM--- πᾶς
 4900. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 4901. ἄξει VF--FAI3S- ἄγω
 4902. καὶ C--------- καί
 4903. οὐκ D--------- οὐ
 4904. ἔσται VF--FMI3S- εἰμί
 4905. ἐν P--------- ἐν
 4906. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4907. ὑπερηφανία N1A-NSF--- ὑπερηφανία
 4908. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4909. καταδυναστευθῆναι VC--APN--- δυναστεύω κατα
 4910. ἐν P--------- ἐν
 4911. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 4912. PsSol 17:42
 4913. αὕτη RD--NSF--- οὗτος
 4914. ἡ RA--NSF--- ὁ
 4915. εὐπρέπεια N1A-NSF--- εὐπρέπεια
 4916. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 4917. βασιλέως N3V-GSM--- βασιλεύς
 4918. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 4919. ἣν RR--ASF--- ὅς
 4920. ἔγνω VZI-AAI3S- γιγνώσκω
 4921. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4922. θεός N2--NSM--- θεός
 4923. ἀναστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι ἀνα
 4924. αὐτὸν RD--ASM--- αὐτός
 4925. ἐπ' P--------- ἐπί
 4926. οἶκον N2--ASM--- οἶκος
 4927. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 4928. παιδεῦσαι VA--AAN--- παιδεύω
 4929. αὐτόν RD--ASM--- αὐτός
 4930. PsSol 17:43
 4931. τὰ RA--APN--- ὁ
 4932. ῥήματα N3M-APN--- ῥῆμα
 4933. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4934. πεπυρωμένα VX--XMPAPN πυρόω
 4935. ὑπὲρ P--------- ὑπέρ
 4936. χρυσίον N2N-ASN--- χρυσίον
 4937. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4938. πρῶτον A1--B----- πρῶτος
 4939. τίμιον A1A-ASM--- τίμιος
 4940. ἐν P--------- ἐν
 4941. συναγωγαῖς N1--DPF--- συναγωγή
 4942. διακρινεῖ VF2-FAI3S- κρίνω δια
 4943. λαοῦ N2--GSM--- λαός
 4944. φυλὰς N1--APF--- φυλή
 4945. ἡγιασμένου VT--XMPGSM ἁγιάζω
 4946. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4947. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 4948. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4949. ὡς C--------- ὡς
 4950. λόγοι N2--NPM--- λόγος
 4951. ἁγίων A1A-GPM--- ἅγιος
 4952. ἐν P--------- ἐν
 4953. μέσῳ A1--DSM--- μέσος
 4954. λαῶν N2--GPM--- λαός
 4955. ἡγιασμένων VT--XMPGPM ἁγιάζω
 4956. PsSol 17:44
 4957. μακάριοι A1A-NPM--- μακάριος
 4958. οἱ RA--NPM--- ὁ
 4959. γενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι
 4960. ἐν P--------- ἐν
 4961. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 4962. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 4963. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 4964. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 4965. τὰ RA--APN--- ὁ
 4966. ἀγαθὰ A1--APN--- ἀγαθός
 4967. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 4968. ἐν P--------- ἐν
 4969. συναγωγῇ N1--DSF--- συναγωγή
 4970. φυλῶν N1--GPF--- φυλή
 4971. ἃ RR--APN--- ὅς
 4972. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 4973. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4974. θεός N2--NSM--- θεός
 4975. PsSol 17:45
 4976. ταχύναι VA--AAN--- ταχύνω
 4977. ὁ RA--NSM--- ὁ
 4978. θεὸς N2--NSM--- θεός
 4979. ἐπὶ P--------- ἐπί
 4980. Ισραηλ N---DS---- Ἰσραήλ
 4981. τὸ RA--ASN--- ὁ
 4982. ἔλεος N3E-ASN--- ἔλεος
 4983. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 4984. ῥύσαιτο VA--AMO3S- ῥύομαι
 4985. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 4986. ἀπὸ P--------- ἀπό
 4987. ἀκαθαρσίας N1A-GSF--- ἀκαθαρσία
 4988. ἐχθρῶν A1A-GPM--- ἐχθρός
 4989. βεβήλων N2--GPM--- βέβηλος
 4990. PsSol 17:46
 4991. κύριος N2--NSM--- κύριος
 4992. αὐτὸς RD--NSM--- αὐτός
 4993. βασιλεὺς N3V-NSM--- βασιλεύς
 4994. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 4995. εἰς P--------- εἰς
 4996. τὸν RA--ASM--- ὁ
 4997. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 4998. καὶ C--------- καί
 4999. ἔτι D--------- ἔτι
 5000. PsSol
 5001. ψαλμὸς N2--NSM--- ψαλμός
 5002. τῷ RA--DSM--- ὁ
 5003. Σαλωμων N---DSM--- Σαλωμών
 5004. ἔτι D--------- ἔτι
 5005. τοῦ RA--GSM--- ὁ
 5006. χριστοῦ A1--GSM--- χριστός
 5007. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5008. PsSol 18:1
 5009. κύριε N2--VSM--- κύριος
 5010. τὸ RA--ASN--- ὁ
 5011. ἔλεός N3E-ASN--- ἔλεος
 5012. σου RP--GS---- σύ
 5013. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5014. τὰ RA--APN--- ὁ
 5015. ἔργα N2N-APN--- ἔργον
 5016. τῶν RA--GPM--- ὁ
 5017. χειρῶν N3--GPF--- χείρ
 5018. σου RP--GS---- σύ
 5019. εἰς P--------- εἰς
 5020. τὸν RA--ASM--- ὁ
 5021. αἰῶνα N3W-ASM--- αἰών
 5022. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5023. χρηστότης N3T-NSF--- χρηστότης
 5024. σου RP--GS---- σύ
 5025. μετὰ P--------- μετά
 5026. δόματος N3M-GSN--- δόμα
 5027. πλουσίου A1A-GSM--- πλούσιος
 5028. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5029. Ισραηλ N---DS---- Ἰσραήλ
 5030. PsSol 18:2
 5031. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5032. ὀφθαλμοί N2--NPM--- ὀφθαλμός
 5033. σου RP--GS---- σύ
 5034. ἐπιβλέποντες V1--PAPNPM βλέπω ἐπι
 5035. ἐπ' P--------- ἐπί
 5036. αὐτά RD--APN--- αὐτός
 5037. καὶ C--------- καί
 5038. οὐχ D--------- οὐ
 5039. ὑστερήσει VF--FAI3S- ὑστερέω
 5040. ἐξ P--------- ἐκ
 5041. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5042. τὰ RA--ASN--- ὁ
 5043. ὦτά N3T-ASN--- οὖς
 5044. σου RP--GS---- σύ
 5045. ἐπακούει V1--PAI3S- ἀκούω ἐπι
 5046. εἰς P--------- εἰς
 5047. δέησιν N3I-ASF--- δέησις
 5048. πτωχοῦ N2--GSM--- πτωχός
 5049. ἐν P--------- ἐν
 5050. ἐλπίδι N3D-DSF--- ἐλπίς
 5051. PsSol 18:3
 5052. τὰ RA--APN--- ὁ
 5053. κρίματά N3M-APN--- κρίμα
 5054. σου RP--GS---- σύ
 5055. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5056. πᾶσαν A1S-ASF--- πᾶς
 5057. τὴν RA--ASF--- ὁ
 5058. γῆν N1--ASF--- γῆ
 5059. μετὰ P--------- μετά
 5060. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 5061. καὶ C--------- καί
 5062. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5063. ἀγάπη N1--NS---- ἀγάπη
 5064. σου RP--GS---- σύ
 5065. ἐπὶ P--------- ἐπί
 5066. σπέρμα N3M-ASN--- σπέρμα
 5067. Αβρααμ N---GSM--- Ἀβραάμ
 5068. υἱοὺς N2--APM--- υἱός
 5069. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 5070. PsSol 18:4
 5071. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5072. παιδεία N1A-NSF--- παιδεία
 5073. σου RP--GS---- σύ
 5074. ἐφ' P--------- ἐπί
 5075. ἡμᾶς RP--AP---- ἐγώ
 5076. ὡς C--------- ὡς
 5077. υἱὸν N2--ASM--- υἱός
 5078. πρωτότοκον A1B-ASM--- πρωτότοκος
 5079. μονογενῆ A3H-ASM--- μονογενής
 5080. ἀποστρέψαι VA--AAN--- στρέφω ἀπο
 5081. ψυχὴν N1--ASF--- ψυχή
 5082. εὐήκοον A1B-ASM--- εὐήκοος
 5083. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5084. ἀμαθίας N1A-GSF--- ἀμαθία
 5085. ἐν P--------- ἐν
 5086. ἀγνοίᾳ N1A-DSF--- ἄγνοια
 5087. PsSol 18:5
 5088. καθαρίσαι VA--AAN--- καθαρίζω
 5089. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5090. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5091. Ισραηλ N---GS---- Ἰσραήλ
 5092. εἰς P--------- εἰς
 5093. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5094. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 5095. ἐν P--------- ἐν
 5096. εὐλογίᾳ N1A-DSF--- εὐλογία
 5097. εἰς P--------- εἰς
 5098. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5099. ἐκλογῆς N1--GSF--- ἐκλογή
 5100. ἐν P--------- ἐν
 5101. ἀνάξει N3I-DSF--- ἄναξις
 5102. χριστοῦ A1--GSM--- χριστός
 5103. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5104. PsSol 18:6
 5105. μακάριοι N2--NPM--- μακάριος
 5106. οἱ RA--NPM--- ὁ
 5107. γενόμενοι VB--AMPNPM γίγνομαι
 5108. ἐν P--------- ἐν
 5109. ταῖς RA--DPF--- ὁ
 5110. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 5111. ἐκείναις RD--DPF--- ἐκεῖνος
 5112. ἰδεῖν VB--AAN--- ὁράω
 5113. τὰ RA--APN--- ὁ
 5114. ἀγαθὰ A1--GSM--- ἀγαθός
 5115. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5116. ἃ RR--APN--- ὅς
 5117. ποιήσει VF--FAI3S- ποιέω
 5118. γενεᾷ N1A-DSF--- γενεά
 5119. τῇ RA--DSF--- ὁ
 5120. ἐρχομένῃ V1--PMPDSF ἔρχομαι
 5121. PsSol 18:7
 5122. ὑπὸ P--------- ὑπό
 5123. ῥάβδον N2--ASF--- ῥάβδος
 5124. παιδείας N1A-GSF--- παιδεία
 5125. χριστοῦ A1--GSM--- χριστός
 5126. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5127. ἐν P--------- ἐν
 5128. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 5129. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5130. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός
 5131. ἐν P--------- ἐν
 5132. σοφίᾳ N1A-DSF--- σοφία
 5133. πνεύματος N3M-GSN--- πνεῦμα
 5134. καὶ C--------- καί
 5135. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5136. καὶ C--------- καί
 5137. ἰσχύος N3U-GSF--- ἰσχύς
 5138. PsSol 18:8
 5139. κατευθῦναι VA--AAN--- εὐθύνω κατα
 5140. ἄνδρα N3--ASM--- ἀνήρ
 5141. ἐν P--------- ἐν
 5142. ἔργοις N2N-DPN--- ἔργον
 5143. δικαιοσύνης N1--GSF--- δικαιοσύνη
 5144. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 5145. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5146. καταστῆσαι VA--AAN--- ἵστημι κατα
 5147. πάντας A3--APM--- πᾶς
 5148. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5149. ἐνώπιον P--------- ἐνώπιον
 5150. κυρίου N2--GSM--- κύριος
 5151. PsSol 18:9
 5152. γενεὰ N1A-NSF--- γενεά
 5153. ἀγαθὴ A1--NSF--- ἀγαθός
 5154. ἐν P--------- ἐν
 5155. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 5156. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5157. ἐν P--------- ἐν
 5158. ἡμέραις N1A-DPF--- ἡμέρα
 5159. ἐλέους N3E-GSN--- ἔλεος
 5160. διάψαλμα N3M-NSN--- διάψαλμα
 5161. PsSol 18:10
 5162. μέγας A1P------- μέγας
 5163. ἡμῶν RP--GP---- ἐγώ
 5164. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5165. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5166. καὶ C--------- καί
 5167. ἔνδοξος A1B-NSM--- ἔνδοξος
 5168. ἐν P--------- ἐν
 5169. ὑψίστοις N2--DPM--- ὕψιστος
 5170. κατοικῶν V2--PAPNSM οἰκέω κατα
 5171. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5172. διατάξας VA--AAPNSM τάσσω δια
 5173. ἐν P--------- ἐν
 5174. πορείᾳ N1A-DSF--- πορεία
 5175. φωστῆρας N3H-APM--- φωστήρ
 5176. εἰς P--------- εἰς
 5177. καιροὺς N2--APM--- καιρός
 5178. ὡρῶν N1A-GPF--- ὥρα
 5179. ἀφ' P--------- ἀπό
 5180. ἡμερῶν N1A-GPF--- ἡμέρα
 5181. εἰς P--------- εἰς
 5182. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5183. καὶ C--------- καί
 5184. οὐ D--------- οὐ
 5185. παρέβησαν VZI-AAI3P- βαίνω παρα
 5186. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5187. ὁδοῦ N2--GSF--- ὁδός
 5188. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5189. ἐνετείλω VAI-AMI2S- τέλλομαι ἐν
 5190. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5191. PsSol 18:11
 5192. ἐν P--------- ἐν
 5193. φόβῳ N2--DSM--- φόβος
 5194. θεοῦ N2--GSM--- θεός
 5195. ἡ RA--NSF--- ὁ
 5196. ὁδὸς N2--NSF--- ὁδός
 5197. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5198. καθ' P--------- κατά
 5199. ἑκάστην A1--ASF--- ἕκαστος
 5200. ἡμέραν N1A-ASF--- ἡμέρα
 5201. ἀφ' P--------- ἀπό
 5202. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5203. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5204. ἔκτισεν VAI-AAI3S- κτίζω
 5205. αὐτοὺς RD--APM--- αὐτός
 5206. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5207. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5208. καὶ C--------- καί
 5209. ἕως C--------- ἕως
 5210. αἰῶνος N3W-GSM--- αἰών
 5211. PsSol 18:12
 5212. καὶ C--------- καί
 5213. οὐκ D--------- οὐ
 5214. ἐπλανήθησαν VCI-API3P- πλανάω
 5215. ἀφ' P--------- ἀπό
 5216. ἧς RR--GSF--- ὅς
 5217. ἡμέρας N1A-GSF--- ἡμέρα
 5218. ἔκτισεν VAI-AAI3S- κτίζω
 5219. αὐτούς RD--APM--- αὐτός
 5220. ἀπὸ P--------- ἀπό
 5221. γενεῶν N1A-GPF--- γενεά
 5222. ἀρχαίων A1A-GPM--- ἀρχαῖος
 5223. οὐκ D--------- οὐ
 5224. ἀπέστησαν VHI-AAI3P- ἵστημι ἀπο
 5225. ὁδῶν N2--GPF--- ὁδός
 5226. αὐτῶν RD--GPM--- αὐτός
 5227. εἰ C--------- εἰ
 5228. μὴ D--------- μή
 5229. ὁ RA--NSM--- ὁ
 5230. θεὸς N2--NSM--- θεός
 5231. ἐνετείλατο VAI-AMI3S- τέλλομαι ἐν
 5232. αὐτοῖς RD--DPM--- αὐτός
 5233. ἐν P--------- ἐν
 5234. ἐπιταγῇ N1--DSF--- ἐπιταγή
 5235. δούλων N2--GPM--- δοῦλος
 5236. αὐτοῦ RD--GSM--- αὐτός